Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR Nr 20

CATEGORIA C

 

Care dintre indicatoarele din imagine interzic accesul autocamioanelor?

  Care dintre indicatoarele di n imagine interzic accesul autocamioanelor?

1

a)

indicatorul 1;

b) indicatorul 2;

 

c) niciunul.

 

În care dintre situaţiile prezentate mai jos se reţine certificatul de înmatriculare al vehiculului, fără drept de circulaţie, în cazul în care defecţiunile nu pot fi remediate pe loc?

2

a)

când în autovehicul este instalat un mijloc tehnic de detectare a prezenţei aparatelor

radar;

b) când luminile de poziţie nu funcţionează;

 

c) când sistemul de frânare de serviciu este defect.

 
 

Care dintre următoarele defecţiuni creează joc mare la volan?

 

3

a)

uzura pronunţată a angrenajelor din caseta de direcţie;

b) uzura pronunţată a capetelor de bară;

 
 

c) uzura pronunţată a pneurilor roţilor directoare.

 

Se consideră contravenţie:

 

a)

nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului şi utilizarea

comutatorului;

 

4

b)

nerespectarea prevederilor privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor

tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj, format din mai mulţi conducători auto;

c)

nerespectarea obligaţiei privind neintroducerea datelor în tahograf.

 

Este permisă depăşirea tramvaiului în mers pe partea stângă?

  Este permis ă dep ăş irea tramvaiului în mers pe partea stâng ă ?

a)

nu, deoarece din imagine rezultă că s-a

păstrat o distanţă laterală prea mare faţă de tramvai;

5

b)

da, pentru că distanţa dintre şina din dreapta

şi bordură nu permite depăşirea tramvaiului

prin dreapta;

c)

nu, pentru că tramvaiul în mers nu poate fi

depăşit decât pe dreapta.

 

Cum se pedepseşte conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de categorie C, de către o persoană al cărei permis de conducere este de categoria B?

6

a) penal;

 

b) contravenţional;

c) amendă contravenţională şi reţinerea permisului de conducere.

 
 

Uzura accentuată a părţii interioare a benzii de rulare a pneurilor directoare denotă:

7

a) poziţia excesiv convergenţă a acestor roţi;

b) poziţia excesiv divergentă a acestor roţi;

c) rularea cu viteze foarte mari şi cu presiune prea mare în pneuri.

 

În ce constă primul ajutor în caz de traumatism al capului?

a) aplicarea unor comprese reci pe frunte şi bandajarea părţilor lovite;

8

b) bandajarea fracturii deschise, deschiderea căilor respiratorii, dacă se impune, şi

culcarea victimei pe o targă plană pentru transport;

c)

observarea respiraţiei şi a circulaţiei sangvine şi aplecarea capului către bărbie.

 

La întâlnirea unui vehicul cu un ansamblu de vehicule pe un drum public îngust, unde trecerea din sensuri opuse este imposibilă sau periculoasă, va manevra cu spatele:

9

a) ansamblul de vehicule;

b) vehiculul;

c) la libera înţelegere.

 

Care dintre faptele de mai jos atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile?

10

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infracţiune;

b) conducerea sub influenţa produselor stupefiante;

c) conducerea unui vehicul neînmatriculat.

 

Ce defecte apar din cauza suprasarcinii?

11

a) crăpături circumferenţiale deasupra talonului la anvelopele radiale;

b) creşterea tensiunilor în firele de cord şi, în final, ruperea lor;

 

c) uzura neuniformă a benzii de rulare.

 

Ce trebuie să aibă în vedere prima intervenţie, la faţa locului, pentru salvarea victimei?

12

a) degajarea căilor respiratorii şi asigurarea funcţiei respiratorii;

b) spălarea rănilor vizibile;

c) igienizarea şi pansarea rănilor.

 

Oprirea autocamionului este regulamentară?

  Oprirea autocamionului este regulamentar ă ?

a)

nu, pentru că distanţa rămasă faţă de

troleibuzul oprit în staţie nu permite trecerea, în

13

acelaşi timp, a două autovehicule care vin din sensuri opuse;

b)

nu, pentru că trebuia să oprească în

întregime pe trotuar;

c)

da, pentru că nu este nici o restricţie de

circulaţie în zonă.

 
 

Care este rolul principal al supapei de refulare a elementului pompei de injecţie?

14

a) să împiedice picurarea motorinei din injector, la sfârşitul injecţiei;

b) să împiedice reîntoarcerea în pompa de injecţie a surplusului de motorină;

 

c) să crească presiunea motorinei la sfârşitul injecţiei.

 

Cum trebuie să procedezi dacă i-a fost prescris un tratament medicamentos?

a) să nu îţi administrezi medicamentele înainte de a te urca la volan;

15

b) să te asiguri că administrarea acestuia nu-ţi va afecta capacitatea de a conduce;

c) să te informezi care este doza minimă care poate fi administrată pe perioada cât te

afli la volan.

 
 

Unde este verificat pulsul, în cazul unui accidentat care nu respiră?

a) lângă ureche;

 

16

b) sub mandibulă;

c) pe partea laterală a epiglotei (Mărui lui Adam), în scobitura dintre trahee şi muşchii

gâtului.

 
 

Şoferul autocamionului este obligat:

 

a)

să folosească centura de siguranţă, în cazul în care autocamionul are în dotare un

17

astfel de dispozitiv;

 

b) să efectueze verificarea medicală, conform prevederilor emise de poliţia rutieră;

c) să permită controlul stării tehnice şi al bunurilor transportate.

 

Care dintre următoarele defecţiuni ale instalaţiei de răcire duce la deteriorarea prematură a motorului?

18

a) deteriorarea rulmenţilor pompei de apă;

 

b) înfundarea instalaţiei de încălzire;

c) blocarea termostatului în poziţia "deschis",

 

Intenţionezi să remorchezi un autoturism cu servodirecţie rămas în pană de motor. Ce trebuie să ai în vedere?

19

a) nu ai voie să-I remorchezi în această situaţie;

 

b) blochezi direcţia;

 

c) manevrarea volanului autoturismului tractat solicită un efort fizic mai mare, de aceea

vei efectua tractarea cu atenţie.

 
 

Care tip de autovehicul dintre cele enumerate mai jos poate tracta remorci în care se transportă persoane?

20

a)

autocamioanele, cu condiţia ca remorcile să fie special amenajate;

b)

toate autovehiculele care pot dezvolta puterea necesară tractării remorcilor

respecţive;

c)

niciun autovehicul nu poate tracta remorci în care se transportă persoane.

 

Cum trebuie să semnalizezi încărcătura care depăşeşte în lungime partea din spate a autovehiculului agabaritic, autorizat?

21

a)

cu un steguleţ de culoare deschisă, atât ziua, cât şi noaptea;

b) cu semnale speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă;

c) semnalizarea este obligatorie numai noaptea, cu o sursă de lumină de culoare roşie.

 

Care dintre următoarele cauze determină mărirea jocului la volan?

22

a)

uzura articulaţiilor sferice ale mecanismului de direcţie;

b) acţionarea bruscă a volanului în mod repetat;

 

c) slăbirea fixării casetei de direcţie.

 

Ce obligaţii au conducătorii auto angajaţi de către operatorii de transport rutier?

a) să acopere încărcătura cu prelate etanşe şi impermeabile;

23

b) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea

mărfurilor transportate;

 

c)

să repartizeze încărcătura şi să fixeze marfa sub supravegherea unei personae

specializate.

 

Care sunt datele pe care Ie înregistrează şi/sau ştochează în mod automat sau semiautomat tahograful?

24

a) timpii disponibili, precum şi alţi timpi de muncă;

b) distanţa parcursă de vehicul şi viteza de deplasare a acestuia;

c) durata orelor de conducere, pauzele şi perioadele zilnice de odihnă.

 

Aplicarea sancţiunii contravenţionale şi reţinerea certificatului de înmatriculare a unui autovehicul se dispun atunci:

25

a) când nu a fost supus inspecţiei tehnice periodice;

b) când prezintă defecţiuni la sistemul de climatizare;

c) când motorul emite noxe peste limitele legale admise.

 

Care sunt consecinţele unui accident uşor?

a) accidentarea a cel mult trei persoane;

26

b) deteriorarea caroseriei;

c) rănirea uneia sau a mai multor persoane, care determină o incapacitate de muncă

 

individuală de până la 30 de zile inclusiv sau pagube materiale de până la 60% din

valoarea vehiculului rutier.