Sunteți pe pagina 1din 1

SC IGID SRL Str. Blajului nr.3 ap. 1 Loc. Arad Jud. Arad Tel. 0257/251210 C.U.I.

1688529

Nr. 6 / 22.06.2012 ADEVERINTA Prin prezenta se atesta faptul ca dna Pretorian Viorica, posesor al CI seria PC nr. 732830, CNP 2560909020031, a fost angajata societatii SC IGID SRL CUI 1688529, cu sediul social in Arad, str. Blajului nr. 3 ap. 1, in baza contractului indicidual de munca, cu timp partial de 4 ore/zi / 2 ore/zi, incheiat pe nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Arad cu nr. 92942/09.04.1997, in functia de ingrijitor cladiri. Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii (incheiere, modificare,suspendare si incetarea contractului individual de munca).
Anul Luna Nr. crt Mutatia intervenita Ziua Meseria/Functia Salariu de baza, inclusiv sporurile care intra in calculul punctajului mediu anual Nr, si data actului pe baza caruia se face inscrierea si temeiul legal

1.

Continuare activitate conform CIM/codul muncii Majorat salariu

2.

3.

Majorat salariu Modificare contract de la 4 ore/zi la 2 ore/zi

4.

2011 01 01 2011 01 01 2012 01 01 2012 01 15

Ingrijitor cldiri Ingrijitor cldiri Ingrijitor cldiri Ingrijitor cldiri

335 lei

CIM nr. 92942/ 09.04.1997 Act Adiional CIM nr. 3 din 03.01.2011 conform HG 1193/ 2010 Act Aditional CIM nr. 2 din 06.01.2012 conform HG 1225/ 2011 Act Adiional CIM nr. 4 din 15.01.2012

335 lei

350 lei

175 lei

Incepand cu data de _____________________,contractul individual de munca al domnului(ei) a incetat la data de ______________in baza prevederilor art.______,alin.______,lit._______din Legea53/2003 Codul Muncii,modificata si completata. In perioada lucrata a avut 0 zile de absente nemotivate si 21 zile concediu fara plata. In perioada de la_______________pana la______________ a lucrat in grupa( I sau II de munca) pozitia nr.___________din anexa la Ordinul nr._________din____________al ministerului _______________ n total ____ ani_____luni______zile.

Reprezentant legal,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ARAD Nr._______/__________________ In baza documentelor depuse de angajator la ITM,in temeiul prevederilor Legii nr.130/1999,republicata,se certifica valabilitatea inscrierilor din prezenta adeverinta pentru stabilirea vechimii in munca. Director Coordonator Adjunct, Intocmit,