Sunteți pe pagina 1din 16
SOCIAL UTILE Rata şomajului în judeţ este în creştere. În următoarea perioadă, numărul şomerilor va
SOCIAL
UTILE
Rata şomajului în judeţ este
în creştere. În următoarea
perioadă, numărul şomerilor
va spori cu cel puţin 500 de
persoane, ce vor fi disponibi‐
lizate în Valea Jiului./p.2
Cursele de pe aeroportul
din Timişoara s‐au mutat
la Arad. Companiile aeriene
recomandă turiştilor
să verifice şi să respecte
orarul stabilit./p.7
Fondat de Cornel POENAR
NOROC ! Zodia în care ne‐am născut poate aduce noroc, dar şi ghinion. Astrologii au
NOROC !
Zodia în care ne‐am născut
poate aduce noroc, dar şi
ghinion. Astrologii au
stabilit câteva lucruri de
care ar trebui să ne bu‐
curăm sau să ne ferim./p.8
care ar trebui să ne bu‐ curăm sau să ne ferim./p.8 Hunedoreanul Horia Crişan este unul

Hunedoreanul Horia Crişan este unul dintre cei mai cunoscuţi caricaturişti din România./p.5

Anul VIII • Nr. 330 • Apare 23 - 29 AUGUST 2013 • 16 pagini

Anul VIII • Nr. 330 • Apare 23 - 29 AUGUST 2013 • 16 pagini • Preţ: 0,80 lei • www.accentmedia.ro

SPORT ÎÎnnpprroocceess,,ppeennttrruu tteerreennuurriilleeddeeppee Echipa Aurul Brad a intrat în istoria fotbalului
SPORT
ÎÎnnpprroocceess,,ppeennttrruu
tteerreennuurriilleeddeeppee
Echipa Aurul Brad a intrat în istoria
fotbalului hunedorean ca fiind prima
câștigătoare a „Supercupei Hunedoara”
la fotbal. Deținătoarea „Cupei României”
aauuttoossttrraaddăă
‐ faza județeană ‐ s‐a impus în partida
pentru noul trofeu pus la bătaie de
Asociația Județeană de Fotbal Hune‐
doara, învingând cu 1‐0 campioana Ligii
a IV‐a, Universitatea Petroșani. /p.12
Accent Media
vă prezintă tot ceea ce se
întâmplă relevant în judeţ.
Abonamentul lunar costă doar
3 lei + taxele poştale.
Job fără frontiere!
Fii propriul tău patron
şi munceşte două trei ore pe
zi, într-o echipă inteligentă,
dinamică şi nouă în România.
Câştigi sănătate şi
independenţă financiară
deosebită!
Proiect internaţional
de sănătate şi business.
Detalii la tel. 0722402044,
/p.3
0726230310.
Agenţie de publicitate
Agenţie de publicitate

Anunţuri de mare şi mică publicitate în ziare locale şi centrale

Deva, 22 Decembrie, 37A • Tel. 0726 871 728 www.clicklike.ro

CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIE
CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIE

CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIE

CENTRU

DE

TERAPIE

LASER

Bd. 21 Decembrie, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj Programări pentru consultaţii/operaţii: 0264.44.88.22 • Tel./fax: 0264.44.88.21 E-mail: office@optilens.ro • www.optilens.ro

Operaţiile cu LASER EXCIMER

 

OCHII TĂI ÎN GRIJA NOASTRĂ!

efectuate cu tehnologie de ultimă generaţie

estival
estival

2

ACTUALITATE

Accent Media

Rata şomajului în judeţul Hunedoara este în creştere uşoară

Î n ciuda faptului că, în alţi ani, pe timpul verii se constata un reviniment al economiei, datele sta­ tistice din această perioadă arată contrariul.

Deva – Economia judeţu- lui Hunedoara pare să nu poată absorbi numărul de şomeri apărut pe piaţa

şomeri, dintre care 487 provin din disponibilizări curente de personal. „La finele lunii iulie 2013,

muncii. Datele statistice arată

numărul total al şomerilor

o

creştere a numărului de

din judeţul Hunedoara era de

şomeri, poate şi din cauza

11.597, din care 5.214 şomeri

faptului că în luna care a tre- cut au fost mulţi absolvenţi de liceu, care au trecut pe la sediile AJOFM pentru a se în- scrie la ajutorul de şomaj. Prin urmare, rata şomaju-

indemnizaţi şi 6.383 şomeri neindemnizaţi. Din totalul şomerilor hunedoreni, fe- meile sunt în număr de 5.249”, se arată într-un comu- nicat al AJOFM Hunedoara.

lui

în judeţul Hunedoara este

Cei mai mulţi şomeri sunt

în

creştere uşoară, atingând

în municipiile Hunedoara

la

sfârşitul lunii iulie 6,19%,

(1.580 persoane), Deva

(1.263).

mai mult cu 0,38 procente faţă de luna precedentă, potrivit datelor prelucrate de

(1.563), Orăştie (1.278), Petroşani (1.268) şi Brad

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Hunedoara. În cursul lunii iulie, în evi- denţele AJOFM Hunedoara au fost înregistraţi 3.191 de noi

Pe de altă parte, în cursul lunii iulie, 1.314 persoane au reuşit să-şi găsească un loc de muncă, dintre care 925 au semnat contracte pe o durată nedeterminată.

care 925 au semnat contracte pe o durată nedeterminată. Aproape 500 de mineri vor trebui disponibilizaţi

Aproape 500 de mineri vor trebui disponibilizaţi din Valea Jiului

Petroşani - Aproape 500 de mineri de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ) ar tre- bui disponibilizaţi în acest an în cadrul programului de închidere al minelor Petrila, Uricani şi Paroşeni aprobat de Comunitatea Europeană până în anul 2018. "Sunt 489 de oameni care vor fi disponibilizaţi. Sindi- catul Huila, Consiliul de Ad- ministraţie şi AGA de la

SNIMVJ şi-au dat acordul pentru acest program de concedieri colective. Pentru a fi pus în aplicare, este nevoie de o hotărâre de gu- vern în care să fie menţio- nată perioada şi numărul de personal ce va fi disponibi- lizat", a arătat preşedintele Sindicatului Huila, Laszlo Domokos. El a explicat că este nevoie ca programul de restruc- turare să fie pus în practică,

în condiţiile în care salariile celor 489 de persoane au fost prevăzute în bugetul SNIMVJ până în luna iulie 2013. Laszlo Domokos a spus că orice întârziere a concedierilor colective va duce la un consum de resurse din bugetul de salarii al celorlalţi angajaţi, astfel că există riscul ca fondurile să nu mai ajungă până la sfârşi- tul anului. Minerii disponibilizaţi de

la SNIMVJ vor primi o sumă fixă de bani, în cuantum de 32.500 lei brut, la plecarea din unitate, fără să se mai ţină cont de criteriile de vechime, ca până acum, după cum prevede noul contract colectiv de muncă încheiat între Sindicatul Huila şi ad- ministraţia companiei, intrat în vigoare la 1 august. Contractul colectiv de muncă vizează exploatările de huilă Paroşeni, Petrila şi

vizează exploatările de huilă Paroşeni, Petrila şi Uricani, cele trei mine fiind prevăzute să fie închise

Uricani, cele trei mine fiind prevăzute să fie închise ope- raţional până în anul 2018. În cadrul SNIMVJ lucrează în prezent circa 2.400 de an- gajaţi.

SNIMVJ lucrează în prezent circa 2.400 de an- gajaţi. QUANTUM S.P.R.L. Deva , lichidator judiciar al

QUANTUM S.P.R.L. Deva, lichidator judiciar al SC DEBORA SERV SRL - în faliment anunţă vânzarea următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:

1. Autoutilitara camion MAN, AB 08 DEB = 1.998 euro, fara TVA

Vânzarea va avea loc prin licitaţie publică cu strigare, în data de 28 august

2013, ora 12,00 la sediul QUANTUM S.P.R.L. Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap.

44.

În cazul nevalorificării bunului, licitaţia se va repeta în zilele de 4 şi 11 sep-

tembrie 2013, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Garanţia de participare la licitaţie este 20% din valoarea activului ofertat si se virează în contul RO62 BRDE 220S V641 2481 2200, deschis la BRD – GSG – Sucursala Deva. Ofertanţii vor depune până în preziua ţinerii licitaţiei, ora 15, la sediul lichidatorului, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se achiziţionează de la lichidator. Informaţii la telefon: 0254231680, 0722288135.

estival

estival Accent Media ACTUALITATE 3 Sătenii din Brănişca - nemulţumiţi de preţul oferit la terenurile expropriate

Accent Media

ACTUALITATE

3

estival Accent Media ACTUALITATE 3 Sătenii din Brănişca - nemulţumiţi de preţul oferit la terenurile expropriate

Sătenii din Brănişca - nemulţumiţi de preţul oferit la terenurile expropriate

O amenii au dat în judecată Compania Naţională

de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Româ­

nia. Proprietarii de terenuri solicită un preţ

apropiat de ceea ce a fost oferit vecinilor din alte comune.

Brănişca - Sute de săteni din comuna Brănişca sunt nemulţumiţi de preţul oferit pentru terenurile ce vor fi ex- propriate în vederea constru- irii tronsonului de autostradă Ilia-Deva, o parte din oameni acţionând în instanţă Compa- nia Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR). „Sunt circa 380 de familii care au primit un leu pe metrul pătrat de teren expro- priat, ceea ce este foarte puţin, comparativ cu ceea ce s-a plătit la Şoimuş, comună cu care ne învecinăm. Aproa- pe 80 la sută dintre sătenii nemulţumiţi au dat în jude- cată CNADNR, procesul ur- mând să se judece după vacanţa judecătorească”, a de- taliat primarul comunei Brănişca, Teodor Lazăr. Acesta a explicat că oa-

menii nu pot fi de acord cu valoarea despăgubirilor, de- oarece CNADNR este dispusă să cumpere doar suprafeţele peste care va trece au- tostrada, ceea ce va duce la fragmentarea terenurilor şi la scăderea valorii acestora în cazul unor vânzări ulterioare. „Terenul este tăiat de au- tostradă, iar dacă va trebui să faci un ocol între două parcele, valoarea pământului va scădea foarte mult”, a adăugat primarul comunei Brănişca. Potrivit acestuia, oamenii din sat cred că un preţ just este de 3 euro pe metru pă- trat, deoarece în comuna în- vecinată, Şoimuş, proprietarii terenurilor au primit 3,6 euro/mp, atunci când s-a construit porţiunea de au- tostradă dintre Deva şi Orăştie.

porţiunea de au- tostradă dintre Deva şi Orăştie. Tronsonul de autostradă dintre Ilia şi Deva măsoară

Tronsonul de autostradă dintre Ilia şi Deva măsoară 22,1 kilometri şi face parte din sectorul Lugoj-Deva. Lu- crările de proiectare şi exe- cuţie vor fi realizate de asocierea de firme Tehnos-

trade şi Spedition UMB, va- loarea contractului fiind de 95,3 milioane euro, fără TVA. Din această sumă, 85 % din costuri vor fi acoperite din fonduri europene neram- bursabile, iar diferenţa de la

bugetul de stat. Contractul prevede o pe- rioadă de proiectare de şase luni, o durată de execuţie a lu- crărilor de doi ani şi o garanţie de patru ani.

Mine antitanc descoperite pe şantierul autostrăzii Lugoj­Deva

M uncitorii care

lucrează pe

şantierul

autostrăzii Lugoj­Deva au descoperit trei mine anti­ tanc din timpul celui de­al doilea război mondial. Pentru că erau foarte periculoase, minele au fost detonate pe loc.

Deva - Trei mine antitanc, care au fost descoperite în urma lucrărilor efectuate pe

şantierul autostrăzii Lugoj- Deva, au fost detonate de o echipă de pirotehnişti în lo- calitatea Bretea Mureşană. "Este vorba despre trei mine antitanc, tip MAT - 46 N, cu focosul conţinând aproxi- mativ şase kilograme de trotil, armat, având forma unor discuri cu un diametru de 40 de centimetri. Mai mult, muniţiile aveau şi elemente caracteristice unor mine anti- personal, fiind realizate din

metal", a explicat purtătorul de cuvânt al ISU Hunedoara, căpitan Anemona Doda. Deoarece echipa de piro- tehnişti a ISU Hunedoara a concluzionat că minele nu pot fi ridicate în siguranţă, s-a decis ca acestea să fie dis- truse pe locul în care au fost descoperite. Pentru ca acţiunea să se desfăşoare în siguranţă, pe terenul din jurul minelor s-au construit diguri cu înălţimea

de un metru, realizate din zeci de saci cu nisip. "Din motive de siguranţă, proprietarii unei locuinţe, aflată la aproximativ 200 de metri de locul distrugerii, au fost sfătuiţi de o echipă de jandarmi să nu iasă din casă în intervalul operaţiunilor de asanare, în timp ce circulaţia pe drumul judeţean care face legătura între Brănişca şi Bretea Mureşană a fost re- stricţionată pe perioada de-

tonărilor de un echipaj de poliţie", a explicat reprezen- tanta ISU Hunedoara. De asemenea, a fost între- ruptă reţeaua de înaltă tensi- une, întrucât operaţiunile de asanare a muniţiei se des- făşurau la aproximativ 50 de metri de un stâlp de curent electric. Pentru distrugerea celor trei mine antitanc a fost uti- lizată o cantitate de un kilo- gram şi jumătate de trotil.

QUANTUM S.P.R.L. Deva, lichidator al SC GAMARO TURISM SRL anunţă vânzarea urmatoarelor active din patrimoniul debitoarei :

1. Imobil FABRICA DE PAINE situat in Orastie, str. N. Titulescu, nr. 74 , compus din :

- Teren in suprafata de S = 2.904 mp

- Cladire Fabrica de paine, Sc. = 1280 mp., din care 80 mp. rampa acoperita

- Cladire post trafo, Sc. = 22 mp.

- Cladire casa poarta, Sc. = 4 mp. Pretul de strigare este 192.000 euro, din care 40.535 euro valoarea terenului.

2. Imobil Hotel AUGUSTA , cladire amplasata in Orastie, str. Nicolae Balcescu,pe teren

concesionat pe 49 ani, perioada ramasa din concesiune 41 ani, imobil parter si etaj , cladire cu regim monument istoric, Suprafata utila totala de 936,55 mp. Imobilul este dotat cu inventar hotelier(mobilier, cazarmament, vesela, etc.), dotare ce se vinde in bloc cu imobilul. Pretul de strigare este de 300.000 euro, din care 8.150 euro valoarea dotarilor. Vanzarea se face prin licitatii publice cu strigare, care se organizeaza in fiecare zi de marti, ora 12,00 la sediul QUANTUM S.P.R.L. Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap. 44. Garanţia de participare la licitaţie este 10% din valoarea activului pentru care se liciteaza şi se virează în contul RO78 WBAN 2511 0000 2250 5603 deschis la Intesa Sanpaolo – Sucursala Deva. Ofertanţii vor depune până în preziua ţinerii licitaţiei, ora 15, la sediul lichidatorului, documentele prevăzute în caietul de sarcini, care se achi- ziţionează de la lichidator contra sumei de 500 lei + TVA. Se primesc permanent oferte de pret de cumparare pentru active, care se pot depune la sediul lichidatorului. Informaţii la telefon: 0254231680, 0722288135.

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC BENTEU ARON ANUNTA

VANZAREA LA LICITATIE PUBLICA

a imobilului situat în localiatatea Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, bl.95, sc.B, et.4, ap.13, judeţ Hunedoara înscris în CF nr. 60016-C1-U14 Petroşani(CF vechi 5663), nr. Top 527/46/2/2/2/c/2/8/B/IV/13 compus din apartament cu 4 camere şi dependinţe. PRETUL DE PORNIRE A LICITATIEI 151.600,00 lei. Licitaţia va avea loc la data de 17.09.2013, ora 12. La sediul Biroului Executorului Judecătoresc din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.1, parter. Garanţia de participare la licitaţie 10% din pretul de pornire a lici- taţiei. Informatii suplimentare la sediul BEJ sau la nr. de tel. 0254231223.

4

ACTUALITATE

Accent Media

eessttiivvaall
eessttiivvaall

Zilele comunei Şoimuş- o sărbătoare pentru toată lumea

A utorităţile locale din comuna Şoimuş au reuşit să organizeze o sărbătoare pen­ tru toţi locuitorii, în care au premiat ex­

celenţa şi au arătat recunoştinţă faţă de cei în vârstă.

Şoimuş – Mii de oameni s- au bucurat, timp de trei zile, de sărbătoarea comunei Şoimuş. Autorităţile locale au reuşit să îmbine, într-un mod fericit, evenimentele dedicate oamenilor valoroşi din co- mună cu cele de distracţie şi relaxare. Au fost momente pe care unii nu le vor uita foarte uşor, dacă e să ne referim doar la acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” atletei Florentina Marincu, pre- mierea celor mai buni elevi din comună sau a familiilor ce au împlinit o jumătate de veac de căsnicie. Sunt exemple care

arată că valorile unei comu- nităţi sunt respectate şi, de ce nu, recompensate de adminis- traţia locală.

Pentru toţi locuitorii

„Am dorit să-i mulţumim pe toţi cetăţenii comunei Şoimuş. De aceea, Zilele co- munei Şoimuş au reunit, în acelaşi loc, tineri şi mai puţin tineri, oameni de valoare şi persoane care merită respec- tul şi recunoştinţa noastră. În egală măsură, sărbătoarea co- munei noastre a dorit să fie un eveniment în care să arătăm că Primăria şi Consiliul Local

în care să arătăm că Primăria şi Consiliul Local Şoimuş poartă un respect de- osebit tuturor
în care să arătăm că Primăria şi Consiliul Local Şoimuş poartă un respect de- osebit tuturor

Şoimuş poartă un respect de- osebit tuturor cetăţenilor, care ne sunt aproape în tot ceea ce facem”, a declarat primarul co- munei Şoimuş, Mihai Irimie (foto mic dreapta).

Trei zile de sărbătoare

Într-adevăr, cei care au venit la sărbătoarea comunei Şoimuş nu vor regreta niciun moment alegerea făcută. Derulat pe parcursul a trei zile în zona bazei de agrement din apropierea Mureşului, eveni- mentul a fost extrem de bogat în oferte pentru toate gus- turile. A fost târg, au fost jocuri diverse, a fost muzică

pentru toate gusturile. Iar de aceste momente s-au bucurat nu doar locuitorii din comuna Şoimuş, ci şi locuitori din Deva sau comunele înveci- nate, pentru că pe scena ma- nifestării au urcat nume cunoscute ale muzicii uşoare şi populare. Între invitaţi s-au numărat Alex Velea, DJ Project şi Adela Popescu, Mirela Pe- trean, Mile Povan şi Adi de la Vâlcea. Una peste alta, Zilele comunei Şoimuş au demon- strat că atunci când se lu- crează în echipă şi atenţia este îndreptată spre oameni, reuşita este garantată în inte- gralitatea sa. Felicitări!

este garantată în inte- gralitatea sa. Felicitări! Numărul turiştilor din judeţ este în creştere Deva -

Numărul turiştilor din judeţ este în creştere

Deva - Numărul turiştilor care au ales să viziteze ju- deţul Hunedoara este în creştere uşoară, ajungând să totalizeze în luna iunie 9.284 de persoane, cu peste 8% mai mult faţă de luna mai, relevă

datele prelucrate de special- iştii Direcţiei Judeţene de Sta- tistică (DJS) Hunedoara şi prezentate în buletinul statis- tic din luna august. „Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost în

iunie de 27,6%, cu 5,2% mai mare decât în mai”, se arată într-un comunicat al DJS Hunedoara. În luna iunie, un turist a petrecut, în medie, aproape trei zile într-o unitate de

cazare din judeţul Hune- doara, ceea ce înseamnă o creştere cu aproape 18% faţă de luna mai. Cei mai mulţi turişti s-au cazat în hoteluri, acestea fiind alese de 6.615 persoane, şi în vile turistice,

locaţii alese de 1.369 de oa- meni. Cele mai puţine cazări s-au înregistrat în pensiunile turistice din mediul rural, unde au fost înregistraţi doar 149 de turişti, pe parcursul lunii iunie 2013.

Preţuri

avantajoase!

OOPPTTIIMM SSIIGG IINNSSTTAALL DDeevvaa
OOPPTTIIMM SSIIGG IINNSSTTAALL DDeevvaa

I. Maniu, Bl. A, Sc.E, parter Tel./fax: 0254 220 020 • 0723 185 302

• Proiectare şi execuţie sisteme de distribuţie şi instalaţii utilizare gaz

• Montare, service, PIF şi VTP centrale termice

• Verificare supape siguranţă

Experienţă de 14 ani în domeniu!

supape siguranţă Experienţă de 14 ani în domeniu! DYMOND CLAIRE TÂMPLĂRIE PVC marca Salamander •
DYMOND CLAIRE TÂMPLĂRIE PVC marca Salamander • calitate, seriozitate, profesionalism; • gratuit‐ montaj,
DYMOND CLAIRE
TÂMPLĂRIE PVC
marca Salamander
• calitate, seriozitate, profesionalism;
• gratuit‐ montaj, transport,
plase insecte, consultanţă de specialitate.
Simeria, str. Avram Iancu bl. 7 parter şi
punct de lucru Str.Atelierelor, nr.73.
Tel. 0354 418 448, 0733 620 639

eessttiivvaall

e e s s t t i i v v a a l l Accent Media

Accent Media

Accent Media HOBBY 5

HOBBY

5

e e s s t t i i v v a a l l Accent Media

Doi hunedoreni - în topul

caricaturiştilor din România

H oria Crişan şi Bogdan Petry se numără

printre cei mai cunoscuţi caricaturişti din România, lucrările lor fiind premiate la nu­ meroase evenimente de gen desfăşurate în lumea întreagă.

Deva – Director al Editurii Crişan, din Deva, inginerul Horia Crişan a demonstrat că între tehnică şi artă poate exista o legătură extrem de strânsă. Încă de la 19 ani, tânărul Horia Crişan începea să publice primele desene, trei ani mai târziu câştigând premiul întâi la două mani- festări ce au avut loc la Ti- mişoara şi Pescara (Italia). De atunci, şirul expoziţi- ilor la care au putut fi văzute desenele şi caricaturile lui Horia Crişan a ajuns la 325, evenimente găzduite de 40 de ţări ale lumii. Palmaresul acestor prezenţe se reflectă

în premiile câştigate de Horia Crişan în 82 de expoziţii, des- făşurate în 16 ţări. Fondator al Salonului in- ternaţional de caricatură Hu- moDeva şi al revistei Caricatura Magazine, Horia Crişan a fost primul carica- turist român care şi-a realizat desenele folosindu-se de cal- culator. Şi parcursul artistic al lui Bogdan Petry este unul de in- vidiat. Desenatorul oficial al revistei Caţavencii şi al ziaru- lui Evenimentul Zilei, Bogdan Petry are un parcurs artistic legat strâns de arta grafică şi încununat de finalizarea studiilor la Academia de Arte Frumoase. Desenele sale au fost re- marcate în numeroase ex- poziţii individuale şi de grup, în ţară şi străinătate. Între premiile câştigate se numără cele ale Festivalului Humor Press Bucureşti (1994) şi Festivalul filmului de ani- maţie ACIN.

Victoria protestatarilor / The Protester’s Victory
Victoria protestatarilor / The Protester’s Victory
Viitorul soldaţilor / The Soldier’s Future
Viitorul soldaţilor / The Soldier’s Future
Război / War
Război / War

6

SOCIAL

Accent Media

estival
estival

Cardul profesional european – o şansă în plus pentru şomeri

Ş omerii hunedoreni pot beneficia de un nou program derulat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), cu scopul creşterii şanselor de angajare. Cardul profesional european este eliberat la cererea șomerilor, în mod gratuit.

Deva - Emiterea cardului profesional european face parte dintr-un proiect la

nivel naţional, care îşi pro- pune modernizarea sis- temului public de ocupare a forţei de muncă prin proce- duri de informatizare, ce au

la bază cardul, ca instrument

de autentificare a situaţiei în care se află un şomer. Practic, șomerul are la dispoziţie, în orice moment,

o bază de date stocată pe un

card, inclusiv un CV cu care se poate prezenta oriunde. Cardul este de mărimea unuia obişnuit şi se elibe- rează gratuit, la cererea şomerului, iar folosirea lui aduce avantaje posesorului. "În cadrul procedurii de emitere a cardului profe- sional european, datele de- spre situaţia şomerului sunt introduse de funcţionarii AJOFM odată cu procesarea

dosarului acestuia. Pe acest card este prezentată situaţia şomerului, inclusiv un CV în format european, ce poate fi descărcat şi listat în cazul unui interviu de angajare. Cei mai interesaţi de aceste carduri s-au dovedit a fi

tinerii", a declarat Elena Olah, responsabil de proiect în cadrul AJOFM Hunedoara. Deoarece pe acest card sunt înscrise, în mod elec-

tronic, date despre evoluţia profesională a posesorului, cardul profesional european poate permite recunoaş- terea calificărilor profesio- nale la nivel european, conform directivelor în vigoare. Accesul la informaţiile de pe card se face pe o plat- formă de internet, la adresa www.card-profesional.ro, în baza numărului de identifi- care înscris pe fiecare card şi

numărului de identifi- care înscris pe fiecare card şi a perioadei de valabilitate a acestuia. Se

a perioadei de valabilitate a acestuia. Se estimează că în judeţul

Hunedoara vor beneficia de aceste carduri circa 15.000 de persoane, în etapa de fi-

nanţare nerambursabilă a proiectului, care se va în- cheia la 31 august.

Peste 1.800 de absolvenţi susţin Bac­ul în sesiunea de toamnă

Deva - Peste 1.800 de ab- solvenţi de liceu din judeţul Hunedoara susţin, începând de luni, cea de doua sesiune a bacalaureatului, cunoştinţele candidaţilor urmând să fie testate în cinci centre de exa- men organizate în Deva, Hu- nedoara şi Valea Jiului. "La examenul de bacalau- reat s-au înscris 1.855 de candidaţi. În judeţul Hune- doara au fost organizate cinci

centre de examen: două în Deva şi câte unul în municipi- ile Hunedoara, Petroşani şi Vulcan", a menționat preşe- dintele Comisiei judeţene de bacalaureat, prof. Lavinia Ilina. Potrivit datelor centra- lizate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, cei mai mulţi candidaţi din actuala sesiune a bacalaureatului s- au înscris pentru a susţine examenele la probele de

matematică (1.261), limba română scris (1.160) şi biolo- gie (459). Cei mai puţini candidaţi sunt înscrişi pentru exa- menele la disciplinele socio- logie (2), economie (4) şi psihologie (5). La precedenta sesiune a examenului de bacalaureat, promovabilitatea înregistrată în judeţul Hunedoara a fost de 53,8%.

Evadatul de la Bârcea va răspunde penal

Deva - Poliţiştii hunedoreni au deschis un dosar penal pe numele deţinutului care a eva- dat, în urmă cu o săptămână şi jumătate, de pe o plantaţie de afine, unde se afla la munci agricole. Bărbatul a fost prins miercuri de poliţişti, în co- muna Margina, din judeţul Timiş. În cadrul operațiunilor derulate de poliție, evadatul a fost dat în urmărire naţională şi consemn la frontieră. De

asemenea, a fost activat un plan de acţiune în vederea de- pistării deţinutului, poliţiştii desfăşurând acţiuni pentru capturarea individului în ju- deţul Hunedoara şi cele li- mitrofe. Înainte de a evada, individul fusese condamnat la o pedeapsă de 4 ani şi 9 luni de închisoare, pentru furt cal- ificat. El se afla încarcerat în regim semideschis în Peniten- ciarul Bârcea Mare.

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC BENTEU ARON ANUNTA VANZAREA LA LICITATIE PUBLICA

a imobilului situat în localiatatea Deva, bd. Decebal, bl.K, sc.A, et.2, ap.5, judeţ Hunedoara înscris în CF nr. 60114-C1-U15 Deva(provenit din con- versia de pe hârtie a CF 6376/5) cu nr. Cadastral/topografic top 3473/x/v, compus din apartament cu patru camere, bucătărie, cămară, hol, balcon în suprafaţă de 76 mp şi cota aferentă din părţile comune. PRETUL DE PORNIRE A LICITATIEI 177.141,00 lei. Licitaţia va avea loc la data de 17.09.2013, ora 11. La sediul Biroului Executorului Judecătoresc din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.1, parter. Garanţia de participare la licitaţie 10% din pretul de pornire a licitaţiei. Informatii suplimentare la sediul BEJ sau la nr. De tel. 0254231223.

SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva , str. Cernei , nr.10D , jud. Hune- doara, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MONDO SRL , orga- nizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea activului, "Spaţiu comercial" aflat în proprietatea SC MONDO SRL, activ care este compus din con- strucţie în suprafaţă de 68,41 mp situat în oras Petrila, str.Republicii, nr.26, jud. Hunedoara. Suprastructura de rezistenţă zidărie de BCA , tâmplărie PVC cu ter- mopan, acoperiş tip şarpantă cu plăci azbociment, pardoseli din gresie. Preţul de pornire este de 32837 EUR. Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva , str.Cernei, nr.10D , jud. HD . Licitatie se organizeaza pentru data de 06.09.2013 orele 10,00. Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini , achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare utilaj si depunerea documentelor de participare la licitatie . Toti cei care pretind vreun drept asupra activului supus vanzarii au obligatia sa anunte lichidatorul inainte cu 5 (cinci) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub sanctiunea decaderii. Pentru relatii suplimentare.Telefon 0354-100351, 0744-814145.

estival
estival

Accent Media

REGIONAL

7

Timişul nu are primării în prag de faliment, ci doar cu restanţe

nu are primării în prag de faliment, ci doar cu restanţe Timişoara - Administraţia timişeană nu

Timişoara - Administraţia timişeană nu are primării în prag de faliment, ci doar cu restanţe către diverşi furni- zori, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, după o întâlnire pe care a avut-o cu primarii, pen- tru a evalua problemele fi- nanciare ale administraţiilor publice locale. „Nu avem primării care să pună lacătul pe uşă, dar sunt mai multe localităţi cu datorii şi probleme din punct de vedere economic”, a declarat Bojin. Potrivit trezorierului şef în cadrul Direcţiei Generale a Fi- nanţelor Publice Timiş, Du- mitru Popovici, la data de 31 iulie 2013 în judeţul Timiş erau 34 de unităţi administra-

tiv-teritoriale cu restanţe la bugetul consolidat al statului sau furnizorii de bunuri şi servicii. „Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17 din 5 august 2013, a fost alo- cată suma de un miliard de lei la nivelul întregii Românii pentru plata restanţelor. Cei cu restanţe trebuie să ia legă- tura cu Trezoreria Judeţului Timiş pentru întocmirea tu- turor documentelor”, a spus Popovici. Restanţierii trebuie să completeze o cerere de pri- mire a sumei restante, iar ter- menul limită de depunere a cererilor este data de 31 oc- tombrie 2013. În Timiş funcţionează o sută de unităţi administrativ- teritoriale.

Modificări în cursele de pe Aeroportul Timişoara

A eroportul Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara va fi închis până pe 1 septembrie, pentru lucrări de mentenanţă la pista de decolare şi aterizare.

Arad - Cursele de pe Timi- şoara vor fi preluate de aero- portul din Arad, cu preci- zarea că în această perioadă companiile Wizz Air şi Carpatair îşi vor menţine cursele şi orele de aterizare şi decolare nemodificate. Compania Lufthansa va avea o cursă pe zi, de luni până duminică, faţă de trei câte sunt în prezent, cu destinaţia Munchen (Germania). Totodată, compania Ta- rom va avea trei curse pe zi cu destinaţia Bucureşti şi retur, de luni până vineri, o singură cursă pentru aceeaşi destinaţie, faţă de două câte sunt acum, pentru ziua de sâmbătă, 31 august, iar du- minică, 1 septembrie, vor fi două curse Tarom cu desti- naţia Bucureşti şi retur. Decizia asupra modului în care se va realiza transportul pasagerilor de la Timişoara

care se va realiza transportul pasagerilor de la Timişoara la Arad şi retur aparţine companiilor aeriene,

la Arad şi retur aparţine companiilor aeriene, con- ducerile celor două aeropor- turi neavând nicio respon- sabilitate în acest sens, a spus directorul executiv al Aeroportului Internaţional Arad.

directorul executiv al Aeroportului Internaţional Arad. Reparaţiile la pista aero- portului timişorean au în-

Reparaţiile la pista aero- portului timişorean au în- ceput în toamna anului trecut şi s-au desfăşurat în mai multe etape, iar aero- navele au decolat şi au ateri- zat pe o pistă mai scurtă cu aproximativ 1.400 de metri.

Variante de deviere a traficului greu din Caransebeş

A utorităţile locale din Caransebeş au găsit soluţii pentru

devierea traficului greu din centrul istoric al oraşului, până la fi­ nalizarea lucrărilor de reparaţii la centura ocolitoare.

Reşiţa - Centura Caranse- beşului este închisă din luna

mai şi ar fi trebuit să rede- vină funcţională la începutul acestei luni, însă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Ro- mânia a prelungit menţi- nerea restricţiilor până la 1 octombrie. După două luni, timp în care centrul Caransebeşului a fost tranzitat de mii de maşini de mare tonaj, aces-

tea vor fi scoase, din nou, pe variante ocolitoare. În urma unor consultări cu repre- zentanţii transportatorilor

şi ai CNADNR, autorităţile

au identificat două soluţii. Primarul Caransebeşului, Marcel Vela, a explicat că ex-

istă posibilitatea de a realiza

o bretea în păşunea mu-

nicipiului Caransebeş, late- ral de centură, doar pentru

autovehiculele de trafic greu, iar cele sub 3,5 tone putând să treacă prin interi- orul oraşului.

O altă variantă este aceea de a amenaja un racord între strada Ardealului - sensul giratoriu din direcţia Haţeg şi devierile din cen-

tură în două străzi laterale ale municipiului, respectiv strada Ştefan Jianu şi strada

Pipirigu Mare, a adăugat pri- marul oraşului. Centura Caransebeşului a costat 30 milioane de euro, din fonduri europene şi gu- vernamentale, şi a fost inau- gurată în decembrie 2011. Recepţia finală a lucrărilor nu a fost făcută nici până în prezent, dar, în schimb, cen- tura a fost, deja, închisă de două ori pentru reparaţii.

Invitatie de participare , SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva , str. Cernei , nr.10D, jud. Hunedoara, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SC INCOSERV SRL , organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri : ,,auto- turism Renault Clio având preţul de pornire 2916EURO,, , ,,autoturism Renault Symbol având preţul de pornire de 2584 EURO,, , ,,imobil situat în municipiul Hunedoara , str. Itrarea Spicu- lui, nr.2, jud. HD, suprafaţa construită de 425mp, aria desfăşurată de 2125mp având preţul de pornire de 107650 EURO,, , ,,imobil situat în municipiul Hunedoara , str. Itrarea Spicului, nr.2, jud. HD, suprafaţa construită este de 425mp, aria desfăşurată de 2125mp având preţul de pornire de 107650 EURO,, , ,,teren în suprafaţă de 3913mp situat în comuna Teliucu In- ferior, sat Izvoarele, jud. HD, preţ de pornire de 31300EURO,, , ,,teren situat în comuna Teliucu Inferior, sat Izvoarele, jud. HD, în suprafaţă de 1937mp.preţ de pornire de 15500EURO,, , ,,teren situat în municipiul Hunedoara , str. Intrarea Spicului, nr.2 si 4 , jud. HD, în suprafaţă de 2526,46mp, preţ de pornire de 85400EURO,, . Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva, str.Cernei, nr.10D, jud. HD. Licitatie se organizeaza pentru data de 06.09.2013 orele 13,00. Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini , achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare utilaj si depunerea doc- umentelor de participare la licitatie . Toti cei care pretind vreun drept asupra activelor supuse vanzarii au obligatia sa anunte lichidatorul inainte cu 5 (cinci) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub sanctiunea decaderii. Pentru relatii suplimentare.Telefon 0354-100351, 0744-814145.

Aveţi o firmă nou înfiinţată? Aveţi dificultăţi financiare? Vreţi să accesaţi fonduri europene? Doriţi să dezvoltaţi o afacere în agricultură sau industrie alimentară?

o afacere în agricultură sau industrie alimentară? Vă asigură un parteneriat durabil prin: credite acordate

Vă asigură un parteneriat durabil prin:

credite acordate operativ, cu un minimum de documentaţie, cu o dobândă fixă pentru toată perioada.

Sediul social: Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, etaj II. Telefon: 0726.118.355, 0747.132.453, 0374.086.435.

8

DIVERSE

Accent Media

Ce ne poartă noroc sau ne aduce ghinion ?!

eessttiivvaall
eessttiivvaall

S e pare că norocul ne este scris undeva, acolo sus, printre stele. Fie că ne naştem cu el, fie că, une­

ori, el vine mai târziu, trebuie să fim pregătiţi să­l

gestionăm. Ce ne poartă noroc sau ne aduce ghinion, ne va spune zodia în care ne­am născut.

BERBEC

Culorile oranj sau roşu sunt purtătoare de noroc, iar nu- merele norocoase ale Berbe- cilor sunt 1 şi 9. Cristalele din diamant, pietrele roşii, zonele şi direcţia sud, le sunt favora- bile. Nu trebuie să se joace cu focul sau să rupă mai repede filele din calendar. Şi să nu se îndrăgostească de un Taur sau Peşte.

TAUR

Pietrele pastelate, roz sau vernil, diamantele şi safirele, numerele 4 şi 6 sunt aducă- toare de noroc. Nu trebuie să vă îndrăgostiţi de un Geamăn sau un Berbec, nu vă opriţi la primul semn de atenţionare şi să nu împrumutaţi niciodată bani într-o zi de luni.

GEMENI

Argintul, culorile şi pietrele galbene, vernil, agatul şi sma- raldul, numerele 2,5,7, zonele de est sunt favorabile Geme- nilor. În schimb, nu trebuie să se îndrăgostească de un Rac sau Taur. Când vântul le dărâmă gardul sau rufele din balcon, când aud ţipătul bufniţei, nu e de bine.

RAC

Obiectele din argint, pietrele albe, incolore şi argin- tii, smaraldul sau agatul, nu- merele 2,3 7 sunt purtătoare de noroc.Dacă ţineţi în mână

un obiect de argint când e lună plină sau dacă purtaţi scoici sau cochilii, atrageţi norocul. Ghinionul vine atunci când vă plimbaţi cu iubitul sub clar de lună sau când vă îndrăgostiţi de un Leu sau Geamăn.

LEU

Bijuteriile din aur, pietrele galbene, portocalii, jadul, chih- limbarul numerele 1,4 8 sau 9, zonele de sud sunt pline de noroc. Ca să scăpaţi de ghi- nion, nu trebuie să aprindeţi ţigara de la chibrit şi să nu vă îndrăgostiţi de un Rac sau Fe- cioară. Nu e de bine atunci când visaţi păsări de pradă.

FECIOARA

Este aducătoare de noroc o candelă aprinsă, pentru că în- depărtează spiritele rele. De asemenea, e bine să purtaţi pietre maro, bej sau verzi şi, ce-i mai important, să vă as- cultaţi instinctele. Nu trebuie să coaseţi marţea şi vinerea şi să nu vă îndrăgostiţi de Leu sau Balanţă.

BALANŢĂ

Trebuie să aveţi multă răb- dare şi, mai ales, să purtaţi pietre verzi şi roz, opal sau crisolit. Cumpăraţi-vă doar lu- cruri care vă atrag atenţia, iar numărul 6 vă aduce noroc. Nu vă îndrăgostiţi de un Scorpion sau o Fecioară şi nu fluieraţi noaptea în casă pentru că atrageţi spiritele rele.

noaptea în casă pentru că atrageţi spiritele rele. SCORPION Norocul vine atunci când purtaţi imaginea

SCORPION

Norocul vine atunci când purtaţi imaginea patronului vostru spiritual sau pietre de culoare brun, grena, acva- marin. Numerele 2, 4, 8 şi 9, sunt şi ele norocoase. Atunci când visaţi şerpi, când răstur- naţi o găleată plină sau goală, când purtaţi un lucru vechi, fără să-l purificaţi, veţi avea ghinion. Nu vă îndrăgostiţi de un Săgetător sau o Balanţă !

SĂGETĂTOR

Sunteţi norocoşi atunci când vă agitaţi şi nu staţi locu- lui, când purtaţi pietre de un albastru intens, chihlimbar sau topaz. Numerele 3, 5 şi 7 vă sunt favorabile, dar nu e bine să vă îndrăgostiţi de

Capricorn sau Scorpion. De asemenea, nu trebuie să dăruiţi batiste fără să cereţi un bănuţ în schimb.

CAPRICORN

Iederea crescută pe casă vă protejează de rele, demoni, vrăji şi este aducătoare de noroc. Busuiocul, pietrele negre, rubinul vă apără de rele, iar numerele 2 şi 8 sunt norocoase. Ghinionul vine atunci când vă îndrăgostiţi de un Vărsător sau un Săgetător, când treceţi prin faţa unei pisici negre sau atunci când ascultaţi cântecul cucuvelei.

VĂRSĂTOR

Dacă purtaţi pietre bleu- ciel, granat, turcoaz sau visaţi colorat, e de bine. Atunci când

doriţi să vă reuşească ceva anume, trebuie să purtaţi pantofii de la nuntă. Numerele 2,5 şi 7 sunt de bun augur. Când vă uitaţi acasă bijuteriile sau visaţi gândaci, trebuie să vă aşteptaţi la ghinion. Nu trebuie să vă îndrăgostiţi de un Capricorn sau un Peşte !

PEŞTI

Ieşiţi din casă întotdeauna cu dreptul şi purtaţi pietre de culoare albastru închis, violet sau ametist ! Numerele 2,6 şi 7, visele cu lebede vă aduc noroc. Nu e de bine atunci când vă întoarceţi din drum, nu terminaţi un lucru început, visaţi ciori, peşti zburători sau vă îndrăgostiţi de Vărsător sau un Berbec. http://www.femeia.ro/

început, visaţi ciori, peşti zburători sau vă îndrăgostiţi de Vărsător sau un Berbec. http://www.femeia.ro/
început, visaţi ciori, peşti zburători sau vă îndrăgostiţi de Vărsător sau un Berbec. http://www.femeia.ro/

Accent Media

CE GĂTIM ÎN WEEK-END?

9

CCrreemmee llaa ppaahhaarr
CCrreemmee
llaa ppaahhaarr

Crema de vanilie cu fructe

Ingrediente: 200g fructe de sezon două ouă, 40g zahăr, 20g făină, coajă rasă de lămâie, 200 ml lapte, esenţă de vanile, 100 g frişcă. Mod de preparare: Gălbenuşurile se freacă spumă cu zahărul, se adaugă făina şi laptele rece. Ingredientele se fierb pe abur, amestecându-se continuu, să nu se facă co- coloaşe. După ce s-a obţinut o cremă consistentă, se lasă puţin la răcit, apoi se amestecă bine cu spuma bătută de la cele două ouă. La final se adaugă aromele, apoi se toarnă în pahare. După ce s-a răcit, crema se decorează cu frişcă bătută, fructe de sezon, apoi se dă la rece.

Cremă de brânză ricotta cu afine şi zmeură

Ingrediente: 150 g frişcă, 50 g zahăr, două plicuri de zahăr vanilat sau alte arome, 250 g brânză ricotta, fulgi sau biscuiţi zdrobiţi, zmeură şi afine. Mod de preparare:

Se bate frişca împreună cu zahărul şi aromele. După ce s-a topit complet zahărul, se încorporează brânza ricotta. Într-un pahar se pune un strat de cremă, apoi zmeură zdrobită, fulgi sau biscuiţi zdrobiţi şi din nou cremă. Se decorează cu fructe şi se dă la rece.

apoi zmeură zdrobită, fulgi sau biscuiţi zdrobiţi şi din nou cremă. Se decorează cu fructe şi
eessttiivvaall
eessttiivvaall

DROB DE VINETE

INGREDIENTE trei vinete mai mici, două cepe, doi ardei, trei ouă, ulei, patru linguri de
INGREDIENTE trei vinete mai mici, două cepe, doi ardei, trei ouă, ulei, patru linguri de

INGREDIENTE

INGREDIENTE trei vinete mai mici, două cepe, doi ardei, trei ouă, ulei, patru linguri de pesmet,

trei vinete mai mici, două cepe, doi ardei, trei ouă, ulei, patru linguri de pesmet, două linguri de făină, un vârf de cuţit praf de copt, sare, piper, mărar şi pătrunjel verde.

linguri de pesmet, două linguri de făină, un vârf de cuţit praf de copt, sare, piper,
linguri de pesmet, două linguri de făină, un vârf de cuţit praf de copt, sare, piper,

Mod de preparare:

Vinetele se curăţă de coajă, se taie cubuleţe şi se

fierb în apă cu sare, 20 de minute, apoi se lasă la scurs. Între timp, ceapa se pune

minute, apoi se lasă la scurs. Între timp, ceapa se pune la prăjit, iar când devine

la prăjit, iar când devine sti- cloasă, se adaugă ardeiul tăiat mărunt. Ingredientele se călesc împreună, apoi se lasă să se răcească. Ouăle se bat cu puţină sare, dar se opreşte o parte din compoziţie, cu care se va unge drobul. Vinetele, scurse de apă, se amestecă bine cu ceapa şi ardeiul, verdeaţa, pesmetul, făina împreună cu praful de copt, ouăle, sarea, piperul. După ce s-au omogenizat, in- gredientele se toarnă într-o formă de cozonac, tapetată cu hârtie de copt. Deasupra, drobul se unge cu ou bătut, apoi se dă la cuptor pentru 45 de minute, la foc potrivit. Când s-a răcit, drobul se porţionează.

PLĂCINTĂ CU MERE

Mod de preparare Ouăle se freacă spumă cu zahărul, se adaugă uleiul, sana sau iaurtul, praful de copt, zahărul vanilat şi făina. Ingredientele se frământă până se obţine un aluat con- sistent, care se împarte în două.

Aluatul se dă la frigider, timp în care se pregătesc merele. Merele se dau pe răză- toare, se mai lasă câteva minute în castron, apoi se storc până ce iese o parte din suc. Se pun la călit cu zahăr şi cuişoare, timp de zece

Foto: www.foodstory.ro
Foto: www.foodstory.ro
INGREDIENTE două ouă, şase linguri de zahăr, nouă linguri de ulei, 100 ml sana sau
INGREDIENTE două ouă, şase linguri de zahăr, nouă linguri de ulei, 100 ml sana sau

INGREDIENTE

INGREDIENTE două ouă, şase linguri de zahăr, nouă linguri de ulei, 100 ml sana sau iaurt,

două ouă, şase linguri de zahăr, nouă linguri de ulei, 100 ml sana sau iaurt, un praf de copt,

zahăr vanilat, 600 g făină, puţină sare. Umplutura: zece mere mai mari, patru linguri de zahăr, scorţişoară, cuişoa- re.

600 g făină, puţină sare. Umplutura: zece mere mai mari, patru linguri de zahăr, scorţişoară, cuişoa-
600 g făină, puţină sare. Umplutura: zece mere mai mari, patru linguri de zahăr, scorţişoară, cuişoa-

minute, după care, se lasă să se răcească. Prima foaie de aluat se întinde într-o tavă tapetată cu hârtie de copt şi se dă la cuptor până prinde o poj- ghiţă. Tava se scoate apoi din cuptor, peste foaia pe jumă- tate coaptă se pun merele, se întinde cea de a doua foaie, care se înţeapă cu furculiţa şi se unge cu ou. Plăcinta se dă din nou la cuptor şi se mai lasă la copt 25-30 de minute, la foc potrivit.

şi se mai lasă la copt 25-30 de minute, la foc potrivit. Tratament pentru VARICE cu
Tratament pentru VARICE cu LIPITORI •Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie• Masaj terapeutic şi de
Tratament pentru VARICE
cu LIPITORI
•Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie•
Masaj terapeutic şi de întreţinere
•Hirudoterapie (terapie cu lipitori) pentru varice,
tromboflebite şi alte afecţiuni
• Osteopatie (manipulări vertebrale)
• Cosmetică (pensat,vopsit)• Epilat
• Împachetări cu parargilă.
Kineto Rorelax Fizio SRL,
Brad, Str.Libertăţii, Bl.A8,Sc1, parter;
Tel.: 0254 611 768; 0722 209 382 ; 0724 068 023
estival
estival

10

TIMP LIBER

Accent Media

HOROSCOPHOROSCOP

HOROSCOP HOROSCOP BERBEC Începe o perioadă dinamică, în care vă puteţi bucura de schimbări în folosul

BERBEC

Începe o perioadă dinamică, în care vă

puteţi bucura de schimbări în folosul vostru. Este timpul să vă gândiţi la o surpriză pen­ tru persoana iubită. O vacanţă în doi poate face minuni !

persoana iubită. O vacanţă în doi poate face minuni ! TAUR Întâmplări neobişnuite din viaţa de

TAUR

Întâmplări neobişnuite din viaţa de familie

vă obligă să luaţi anumite decizii pentru vi­ itorul vostru. S­ar putea să primiţi ceva bani în plus la salariu sau să avansaţi în carieră. În viaţa sentimentală, lucrurile nu merg prea bine.

În viaţa sentimentală, lucrurile nu merg prea bine. GEMENI Perioada următoare va fi lipsită de griji

GEMENI

Perioada următoare va fi lipsită de griji şi aveţi suficienţi bani să plecaţi în vacanţă. La servi­ ciu, dacă reuşiţi să rezolvaţi toate problemele înain­ tea altora, beneficiaţi de sprijinul superiorilor.

înain­ tea altora, beneficiaţi de sprijinul superiorilor. RAC Ar fi bine să vă folosiţi relaţiile pe

RAC

Ar fi bine să vă folosiţi relaţiile pe care le

aveţi, pentru a finaliza la timp un proiect foarte important. Creativitatea vă poate ajuta să progresaţi, dar aveţi nevoie şi de o sumă mai mare de bani.

dar aveţi nevoie şi de o sumă mai mare de bani. LEU Vă bucuraţi de o

LEU

Vă bucuraţi de o perioadă excelentă, în

care astrele vă sprijină şi puteţi avea rea­ lizări importante. Sunt şanse să călătoriţi în

străinătate şi să cunoaşteţi persoane interesante.

O iubire mai veche nu vă lasă în pace !

interesante. O iubire mai veche nu vă lasă în pace ! FECIOARA Vor apare oportunităţi în

FECIOARA

Vor apare oportunităţi în carieră, iar viaţa socială va fi îmbogăţită cu noi evenimente. Este posibil ca schimbările pe care le aşteptaţi să se producă mai repede, iar hotărârile pe care le luaţi vă pot influenţa viaţa.

hotărârile pe care le luaţi vă pot influenţa viaţa. BALANŢA Astrele vă favorizează o schimbare impor­

BALANŢA

Astrele vă favorizează o schimbare impor­ tantă în carieră. Planurile de concediu pot fi date peste cap, dar vor apare proiecte noi, deosebit de importante, care vă pot aduce beneficii nesperate.

de importante, care vă pot aduce beneficii nesperate. SCORPION O dorinţă mai veche este pe cale

SCORPION

O dorinţă mai veche este pe cale să vi se îm­ plinească. Petreceţi mai mult timp cu prietenii sau cu persoanele dragi. În plan profesional, nu se în­ trevăd schimbări majore. Financiar staţi bine.

se în­ trevăd schimbări majore. Financiar staţi bine. SĂGETĂTOR Problemele de la serviciu vă copleşesc, mai

SĂGETĂTOR

Problemele de la serviciu vă copleşesc, mai

ales că vă aşteptaţi la schimbări. Nu vă faceţi griji, toate sunt în avantajul vostru. Foarte curând vă puteţi bucura de concediul mult visat, în care persoana iubită vă face surprize plăcute.

în care persoana iubită vă face surprize plăcute. CAPRICORN Aveţi foarte mult de lucru la serviciu,

CAPRICORN

Aveţi foarte mult de lucru la serviciu, unde munciţi peste program, iar acest lucru va putea crea tensiuni în cuplu. Aveţi de rezolvat şi o problemă fi­ nanciară, creată în urma unor decizii greşite.

fi­ nanciară, creată în urma unor decizii greşite. VĂRSĂTOR Vă confruntaţi cu situaţii tensionate la locul

VĂRSĂTOR

Vă confruntaţi cu situaţii tensionate la locul de muncă şi oamenii aşteaptă o situaţie sal­ vatoare de la voi. Este important să găsiţi o sursă

de finanţare pentru proiectele la care lucraţi.

o sursă de finanţare pentru proiectele la care lucraţi. PEŞTI Zilele următoare veţi avea mari realizări

PEŞTI

Zilele următoare veţi avea mari realizări profesionale. Colaborarea cu superiorii va fi exce­ lentă şi participaţi la discuţii interesante legate de viitorul carierei voastre.

SERIALE

SERIALE

Kanal D, marţi, 3 septembrie, ora 20

“Suleyman Magnificul", sezonul III

În acest sezon, Ibrahim pleacă în campanie împotriva Persiei. Nigar va naşte o fetiţă şi se va căsători cu Rustem Paşa. Tot în acest sezon îşi va face apariţia cadâna Firuze,

o sclavă din Iran, care îl cucereşte pe sultan şi intrigile se vor ţine lanţ. De asemenea, paşa Malkocoglu revine, iar pentru inima lui se vor lupta prinţesa Mihrimah şi Esma- han, fiica sultanei Sah, sora lui Suleyman Magnificul. După trecerea anilor, frumoasa Mihrimah va fi căsătorită de către Hurrem cu Rustem, soţul lui Nigar. Acesta va deveni mare vizir după moartea lui Ibrahim Paşa şi va fi un apropiat al lui Hurrem. El o va ajuta pe sultană să îl dis- trugă pe Mustafa, dar va fi acuzat că a colaborat cu duş- manii şi Suleyman va ordona execuţia lui.

cu duş- manii şi Suleyman va ordona execuţia lui. Maxime şi cugetări • Trăieşte ca şi
Maxime şi cugetări
Maxime şi cugetări

• Trăieşte ca şi cum ai muri mâi-

ne. Învaţă ca şi cum

ai trăi veşnic. (Mahatma Gandhi)

• Mai bine să fii urât pentru ceea ce eşti, decât

să fii iubit pentru ceea ce nu eşti. (Anatole France)

• Cea mai înaltă măsură a valorii o dai în timpul confruntărilor la care te supune viaţa. (I. Ro­ moşan)

• Fiecare lucru are frumuseţea lui, dar nu

oricine o vede. (Confucius)

• Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să

nu fi încercat niciodată să reuşeşti (Theodore Roo­ sevelt)

• Nu trebuie să ne simţim jigniţi când ceilalţi

ne ascund adevărul de vreme ce noi ni-l ascun- dem adesea nouă înşine. (La Rochefoucauld)

• Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare să-l asculte. (Rousseau)

• Plăcerea se poate sprijini pe iluzie, fericirea însă se întemeiază pe adevăr. (Chamfort)

• Oamenii se împart în două categorii: cei care

caută sensul vieţii fără să-l găsească şi cei care l- au găsit fără să-l caute. (Cioran)

• Poţi să spui dacă un om este isteţ, după

răspunsurile lui. Poţi să spui dacă un om este

înţelept, după întrebările lui. (Naguib)

• E mai bine să taci şi să fii luat de prost, decât să vorbeşti şi să confirmi că eşti. (Abraham Lin­ coln)

• Soarta e o prăpastie în care cădem numai

dacă privim prea mult în ea ! (Lucian Blaga)

Minutul de umor • Socializări IT
Minutul de umor
Socializări IT

Facebook: - Eu cunosc pe toată lumea ! Internet: - Eu ştiu tot ! Youtube: - Eu ştiu orice muzică şi întâmplare ! Google: - Fără mine nu puteţi trăi ! Curentul: - Să mori tu ?!

• Salvaţi mobila !

Un bărbat pătrunde în dormitorul unei femei strigând:

- Afară, afară, arde casa!

Din şifonier se aude o voce:

- Salvaţi mobila !!!

• În zig­zag

Barbatul vine acasă alcoolizat, iar nevasta îl în-

treabă:

- Cum ai venit, dragă?

- Ca fulgerul

- Cum, ca fulgerul?

- În zig- zag

• Reclama la o fierărie:

- Vrei să ai vilă la munte, maşină de lux, o vilă la mare?

- Vrei să-ţi petreci vacanţele în Tenerife sau

Bora Bora? O amantă sau un amant de nota zece?!

- Magazinul nostru îţi oferă o gamă variată de cuie, în care să-ţi pui pofta !

SUDOKU

Rezolvarea jocului din numărul trecut

pui pofta ! SUDOKU Rezolvarea jocului din numărul trecut Dezlegarea integramei din numărul trecut F -
pui pofta ! SUDOKU Rezolvarea jocului din numărul trecut Dezlegarea integramei din numărul trecut F -
pui pofta ! SUDOKU Rezolvarea jocului din numărul trecut Dezlegarea integramei din numărul trecut F -

Dezlegarea integramei din numărul trecut

F - M - F - I - GRAI - ELAN - ASA - ATA - UNT - ACEL - AIA - ALT - T - D - ARAC - G - P - NUIA - SATENCE - OCHEADE

- ET - MILUI - INVENTATORI - CA - FLUENT - PER - IVI -

ASEARA - I - GAINI - EL - ARTE - TE - ATU - VIDA - PARADA - DAT - NR - RECEPTA - H - S - SERA - RACORITA - PA - PIR - RAURI - IEPURE - HAN - UC - RA- PORTA - APTI

estival
estival

Accent Media

SPORT

11

Fără SuperLigă comună, dar cu un nou sistem competiţional

Lucian Toma

C ampionatul Munici­ pal de Minifotbal „RealSport” va porni

în noul sezon doar cu echipe din „vechea gardă”, întrucât ideea de înfi­ ințare a unei superligi co­ mune celor mai bune echipe din competițiile de la Deva și Hunedoara a fost abandonată înainte de a deveni realitate.

Banii și orgoliile vorbesc

Cele mai puternice echipe din campionatele de minifot- bal ale Devei și Hunedoarei au ales varianta simplă de a se menține pe val, preferând să se ascundă după sloganul „mai bine în orașul meu frun- taș, decât în superliga conur- bației codaș” . Ca dovadă, la discuțiile concrete pentru în- ființarea unei superligi co- mune campionatelor din Deva și Hunedoara s-au invo- cat tot felul de obstacole, de la creșterea costurilor, până la orgoliile nemăsurate, iar proiectul superligii comune

a fost abandonat. „Ar fi fost frumos să avem

o astfel de Superligă, dar nu am reușit să o transformăm

în realitate. Au fost tot felul de orgolii, interpretări și unele cheltuieli suplimen- tare care le-au făcut pe câteva echipe să respingă ini- țiativa, astfel că ideea a rămas doar pe hârtie”, a afir- mat Atila Takacs, organiza- torul Campionatului „Real Sport” Deva.

Nou sistem

competițional

În aceste condiții, cele două competiții se vor des- fășura în continuare separat. La Deva, Campionatul Real- Sport de Minifotbal Amatori va debuta în sezonul 2013- 2014 cu un nou sistem com- petițional. Se va porni la

drum, la finalul acestei luni, cu o Ligă RealSport formată din 20 de echipe și cu o Ligă

C RealSport alcătuită din 13-

14 sau mai multe formații. În Liga RealSport vor fi incluse echipele din fosta Superligă (6 echipe) și cele din Liga B (12 echipe) din sezonul 2012-1013, precum și cele două echipe care au promo- vat în Liga B din Liga C. Liga RealSport va fi împărțită prin

tragere la sorți în două serii de câte zece echipe, iar par-

tidele se vor disputa sâm- băta și duminica.

„La tragerea la sorți, în urna I valorică vor fi primele două clasate în Superligă în sezonul trecut, în urna a II-a vor intra celelalte patru echipe din Superligă, iar în urna a III-a vor fi incluse cele 14 echipe din Liga B. Se dis- puta un singur tur (9 etape), la finalul căruia echipele clasate pe locurile 1-5 din cele două serii vor forma Liga A, iar echipele de pe locurile 6-10 vor alcătui Liga B. Se aplica regula punctelor bonus câștigate în meciurile directe împotriva contracan- didatelor”, a precizat Atila Takacs. În ligile A și B se va juca în sistem tur retur, în total 18 etape. Lidera campi- onatului va fi calificată direct la Turneul Final al Campi- onatului Național, iar

echipele de pe locurile 9-10 vor retrograda în Liga B, unde sistemul competițional este identic cu cel din Liga A. În Liga C, echipele de pe locurile 1-4 vor promova în Liga B, întrucât se va forma o Liga B cu 12 echipe din se- zonul următor. La cererea Federației de Minifotbal din România se va organiza și „Cupa României, în care au drept de joc toate echipele din campionat. Par-

în care au drept de joc toate echipele din campionat. Par- tidele se vor disputa în

tidele se vor disputa în lunile ianuarie și februarie (în tim-

pul pauzei competiționale) și în luna mai.

BRONZ LA MINI-OLIMPIADA HANDBALULUI

Handbalistele de la CSŞ Petroşani pregătite de Edith Mileti au cucerit medalia de bronz la puternicul turneu in- ternaţional „Cell Cup”, desfă- șurat în Ungaria. Participantă de patru sezoane la rând la acest eveniment, formaţia din Valea Jiului a etalat un joc de

calitate şi a ocupat locul trei pe podium, în condițiile în care la turneu au luat parte 164 de echipe din 20 de ţări

şi un număr de peste 2000 de

jucătoare. CSŞ Petroşani a câştigat patru meciuri în grupe şi a pierdut în semifinale, iar în fi-

nala mică s-a impus cu scorul de 24- 12 în faţa echipei Vesprem, din Ungaria. „A fost practic o adevărată

olimpiadă a handbalului cu o organizate impecabilă, cum rar se poate vedea. Meciurile s-au jucat în cinci oraşe, iar noi am acceptat o invitaţie

din partea celor din Var- palota, care ne-au suportat toate cheltuielile”, a declarat antrenoarea Edith Mileti. CSŞ Petroşani a avut la dis- poziție un lot format din ur- mătoarele jucătoare: Raluca Calman, Adnana Gheţea, Raluca Tufişcă, Georgiana Za-

haria - căpitan, Andrada Radu, Cristina Roman, Si- mona Surd, Ioan Velciov, Oana Bălan, Cristina Nicu- liasa, Georgiana Lăchescu, Ana Maria Csaloca, Denisa Casian, Andrada Casian, Miruna Oroian, Eugenia Pă- un, Maria Asan.

MAGAZINUL CASEI TALE ,,LA ŢÎRCUŞ”,

situat între Cuptorul de aur şi Magazin Elvila.

situat între Cuptorul de aur şi Magazin Elvila. Vă oferim: • o gamă largă de produse

Vă oferim:

• o gamă largă de produse de curăţenie

• detergenţi solizi şi lichizi

• cosmetice

damă şi bărbaţi.

BRAD, str.Minerilor, tel. 0722.520.886.
BRAD, str.Minerilor, tel. 0722.520.886.

Invitatie de participare , SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva , str. Cernei , nr.10D, jud. Hunedoara, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GENERAL BOBINAJ SRL , organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor utilaje : masina confec- tionat bobine ,masina de gaurit 25, sheping 425/250; strung sina 500 1; transformator 60KWA; stand de probe ; stand de probe 0,4Kv ; stand de probe pt. motoare electrice . Pretul de pornirea pentru vanzarea utilajelor este de 28786lei. Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva, str.Cernei, nr.10D, jud. HD. Licitatie se organizeaza pentru data de 30.08.2013 orele 13,00.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini , achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de

pornire pentru fiecare utilaj si depunerea documentelor de participare

la licitatie . Toti cei care pretind vreun drept asupra activelor supuse vanzarii au obligatia sa anunte lichidatorul inainte cu 5 (cinci) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub sanctiunea decaderii. Pentru relatii suplimentare.Telefon 0354-100351, 0744-814145.

eessttiivvaall
eessttiivvaall

12

SPORT

Accent Media

Aur cu super-strălucire ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI „Rețetă” nouă în campionatul Ligii a III­a
Aur cu super-strălucire
ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI
„Rețetă” nouă în
campionatul Ligii a III­a
Lucian Toma
E chipa Aurul Brad
a intrat în istoria
fotbalului hune­
dorean ca fiind prima
câștigătoare a „Supercu­
pei Hunedoara” la fotbal.
Deținătoarea „Cupei
României” ­ faza
județeană ­ s­a impus în
partida pentru noul tro­
feu pus la bătaie de Asoci­
ația Județeană de Fotbal
Hunedoara, învingând cu
1­0 campioana Ligii a IV­
a, Universitatea
Petroșani, pe Stadionul
„Cetate” din Deva.
pe fondul unui joc mai exact și
mai cursiv al echipei sale. „Stu-
denții” pot invoca ghinionul,
întrucât au țintit de două ori
bara, și înainte, și după golul
Aurului. Probabil „cheia” par-
tidei a reprezentat-o diferența
de „meciuri în picioare” și de
„viață internă” dintre cele
două combatante. Aurul Brad
trăiește o „vară fierbinte” în
Cupa României și are deja trei
victorii în primele trei tururi
naționale, aduse de stabilitatea
lotului și ambiția de afirmare.
Trupa antrenată de Alin
Gomoi a eliminat deja trei
grupări de Liga a III-a - Vulturii
Lugoj, FC Hunedoara și FC
Caransebeș – și s-a prezentat
la „Supercupa Hunedoarei” cu
un moral perfect și o partitură
bine pusă la punct. În schimb,
pentru Universitatea acesta a
fost primul joc oficial al se-
zonului, în condițiile în care, în
vacanța de vară, a pierdut mai
mulți jucători, iar antrenorul
Ionuț Stelescu a fost înlocuit de
tânărul debutant Ilie Anton.
În acest context, Aurul a fost
superioară și s-a impus meri-
tat. Totuși, trebuie precizat că
golul victoriei a picat târziu,
abia după intrarea în teren a
„veteranilor” din atac Codruț
Mihăilă și Lupea. Mihăilă a
demonstrat încă o dată că are
stofă de golgheter și a înscris
cu stângul dintr-o lovitură
liberă de pe partea dreaptă.
Unica echipă divizionară a județului, FC Hunedoara,
are doar 11 adversare în seria a IV-a a Ligii a III-a, însă va
disputa 32 de meciuri pentru a-și îndeplini obiectivul de
promovare, întrucât FRF a schimbat sistemul com-
petițional. Astfel, în sezonul 2013-2014, campionatul
Ligii a III-a va cuprinde un sezon regulat de 22 de etape,
care va fi urmat de play-off pentru promovare și play-out
pentru retrogradare, de încă zece runde fiecare. Trupa
antrenată de Constantin Olariu va începe noul sezon pe
teren propriu, într-un meci cu FC Caransebeş, programat
vineri, 30 august. Până la finalul turului, programat în
data de 1 noiembrie, hunedorenii vor mai disputa cinci
meciuri în deplasare și cinci acasă.
Vacanța de iarnă va începe însă în decembrie, după
disputarea primelor cinci etape din retur, în vreme ce ul-
timele șase runde din retur și cele zece meciuri din play-
off vor avea loc în sezonul de primăvară. În play-off se va
porni cu punctajul realizat, în cadrul sezonului regulat,
în jocurile directe între primele șase clasate.
Ghinion cât casa
Atacantul echipei FC Hunedoara Cristian Deaconescu
a
fost diagnosticat cu fractură de tibie la piciorul drept şi
Fiesta în tribune
și pe străzi
Finală pe muchie
de cuțit
Meciul a avut toate ingredi-
entele unei finale reușite, de la
echilibru și determinare, până
la suspans și tensiune. Unicul
gol a fost marcat de „veter-
anul” Codruț Mihăilă (min.62),
Echipa din Brad a fost
susținută pe tot parcursul
meciului de la Deva de o
micuță, dar entuziastă galerie,
în frunte cu primarul Florin
Cazacu. La finalul meciului, su-
porterii Aurului și-a aplaudat
favoriții la scenă deschisă, iar
apoi „fiesta” a continuat la
Brad, în centrul orașului.
Câteva zeci de tineri cu
steaguri, fulare, petarde şi ar-
tificii, au sărbătorit câștigarea
„Supercupei Hunedoara” pe
străzi, cu gândul la duelul cu
echipa de liga secundă,
Minerul Motru, pe care bră-
denii îl vor disputa în turul IV
al „Cupei României”.
fost operat, fiindu-i montată o tijă. Fotbalistul de 25 de
ani va sta departe de gazon jumătate de an. Cristian Dea-
conescu, care în trecut s-a mai confruntat cu o situație
asemănătoare s-a accidentat grav în timpul meciului am-
ical dintre FC Hunedoara şi Metalul Reşiţa (scor 0-2),
după un contact dur cu portarul reşiţenilor Adrian Pascal.
Cristian Deaconescu a fost transferat la FC Hunedoara în
pauza competiţională şi a apucat să joace doar un singur
meci oficial în tricoul „negru-albastru” în înfrângerea,
scor 0-2, cu Aurul Brad din Cupa României.
a
021 9392 Servicii de curierat rapid Deva, Str. Sântuhalm nr.154 Tel./Fax 0254 210 017 www.nemoexpress.ro

021 9392

Servicii de curierat rapid

021 9392 Servicii de curierat rapid Deva, Str. Sântuhalm nr.154 Tel./Fax 0254 210 017 www.nemoexpress.ro

Deva, Str. Sântuhalm nr.154 Tel./Fax 0254 210 017

www.nemoexpress.ro

a 021 9392 Servicii de curierat rapid Deva, Str. Sântuhalm nr.154 Tel./Fax 0254 210 017 www.nemoexpress.ro
Accent Media JOCURI 13 eessttiivvaall
Accent Media
JOCURI
13
eessttiivvaall
FlorariaFloraria MonicaMonica • flori • aranjamente florale • coşuri pentru ocazii • coroane Deva, 22
FlorariaFloraria MonicaMonica
• flori
• aranjamente
florale
• coşuri pentru ocazii
• coroane
Deva, 22 Decembrie (lângă Casa Rustica)
Tel. 0728 231 182
Centrul de anvelope PNEUMATICA DEVA ➱ Vânzări anvelope noi şi PROGRAM second-hand NON-STOP! ➱ Vulcanizare
Centrul de anvelope
PNEUMATICA DEVA
➱ Vânzări anvelope noi şi
PROGRAM
second-hand
NON-STOP!
➱ Vulcanizare anvelope,
toate tipurile,
inclusiv industriale
Deva, Sântuhalm, nr. 126
(lângă staţia PETROM)
Telefon: 0254.210.951.
estival
estival

14

MICA PUBLICITATE

Accent Media

IMOBILIARE

l Vând apartament trei camere, decomandat, Deva, zona Împăratul Traian, et. 2, CT, termopane, boxă, 2 balcoane. Tel. 0755.180.571.

l Vând casă, 165 mp, renovată – 4 camere, bucătărie, baie, subsol amenajat,

Mărtineşti, nr.78 (la 20 km de Deva, 3 km E 68), anexe 211 mp, grădină şi pământ arabil, pădure la şosea. Telefon: 0254.215.229,

0756.789.797.

l Vând apartament două camere, îmbunătăţiri: proaspăt vopsit, parchet clasic, uşă meta­ lică, faianţă, gresie în baie. Preţ: 65.000 lei, telefon:

0723.433.203, 0748.472.807.

l Vând casă bătrânească, grădină mare, Hărţăgani. Tel.: 0731.073.098.

l Vând garsonieră Deva, et.1, CT, uşă metalică, gresie, faianţă, balcon

închis, 27 mp. Preţ: 50.000 lei, telefon:

0721.055.313.

l Vând garsonieră ultracentral, et.4/7, semidecomandată, izolată, gre­ sie, faianţă, gaz două focuri. Preţ:

130.000 lei, telefon: 0743.805.052.

l Persoană fizică cumpăr garso­ nieră în Deva, zonă bună, exclus inter­ mediari. Telefon: 0741.529.000.

l Vând casă, două corpuri, gră­ dină cu pomi, pădure, anexe în Valea Sângiorgiului, Călan. Telefon:

0254.216.491, 0729.942.745.

l Vând garsonieră dublă, parchet, gresie, faianţă, uşă metalică, zona Dacia. Preţ: 14.000 euro, telefon:

0742.128.090.

l Vând apartament patru camere, Deva, decomandat, et.2, CT, termopan, 90 mp, renovat modern. Preţ: 52.000 euro, tel.: 0727.974.306.

l Vând apartament două camere, Deva, decomandat, et.1, CT, termopan,

zona Banca Transilvania. Preţ: 92.000 euro, telefon: 0742.128.090.

l Vând casă cu grădină în Brănişca, zona gării, ST 3000 mp. Preţ: 120.000 lei, negociabil, telefon:

0749.062.100, 0254.237.787.

l Vând apartament trei camere,

Deva, CT, termopan, gresie, faianţă, 70 mp. Preţ: 36.000 euro, telefon:

0745.202.448.

l Vând apartament trei camere, Deva, decomandat, 64,87 mp, cu bal­

con de 4 m. Telefon: 0752.957.667.

l Vând apartament Deva, 22 mp, uşă metalică. Telefon: 0757.613.867.

l Persoană fizică, cumpăr gar­

sonieră sau apartament cu două camere, mai mic, în Deva, zonă bună. Exclus intermediari. Telefon:

0741.529.000.

l Vând garsonieră, decomandată,

str.G.Enescu, et.1, 43 mp,termopan, izolată. Preţ: 98.000 lei, telefon:

0723.499.284.

l Vând apartament două camere, semidecomandat, CT, termopan, 48 mp, et.2, zona casei de cultură. Preţ:

22.000 euro, telefon: 0722.420.546.

l Vând spaţiu comercial, zona piaţă, Deva, 18 mp. Preţ: 60.000 lei, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament trei camere, semidecomandat, 68 mp, CT, ter­ mopan, amenajat, et.3, zona Kogăl­

niceanu. Preţ: 35.000 euro, telefon:

0742.128.090.

l Vând casă în roşu, cu teren în Podele, ST 9000 mp, FS 200 m, anexe,

apă, curent. Preţ: 9000 euro, telefon:

0723.499.284.

l Vând apartament două camere,

cu garaj şi boxă, bloc nou, ST.110 mp, decomandat, CT, et.2, termopan, reno­ vat modern, totul nou. Preţ: 50.000 euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 3 camere, 2 băi, 2 balcoane, termpoane, CT, garaj, boxă, str. Împ. Traian, Deva. Tel. 0726.635.141. Preţ negociabil.

l Vând apartament 3 camere, zona Împăratul Traian, cu garaj, parter, 2 băi, 2 balcoane. Preţ 79.000 euro, negociabil. Tel. 0734.081.575.

l Vând apartament trei camere, central, Deva, 70 mp,CT, termopan, gresie, faianţă. Preţ:36.000 euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament trei camere, Deva, ultracentral, zona Casei de Cul­ tură, centrală termică, gresie, faianţă,

parchet, balcon închis, etaj 3, vedere în două părţi. Preţ 45.000 euro. Tel.: 0722.327.148.

l Vând casă cu 2 camere, bucătărie, fântână în curte, în locali­ tatea Totia Mică. Tel. 0726.635.141.

l Vând apartament două camere

Deva, semidecomandat, Al.Transil­ vaniei, et.3, două focuri, uşă metalică, gigacalorimetru. Preţ: 33.000 euro, telefon: 0254.217.136.

SCHIMBURILOCUINŢĂ

l Schimb casă 5 camere, două bucătării, anexe, grădină 1200 mp, localitatea Ineu­Arad cu

garsonieră/apartament în Deva. Preţ: 15.000 euro, telefon:

0254.216.665, 0745.528.654.

l Schimb casă cu teren, pădure,

curte mare, garaj, fântână, depen­ dinţe, la şosea, comuna Burjuc, cu garsonieră în Deva, et.1, central. Telefon: 0767.501.056.

ÎNCHIRIERI

l Ofer spre închiriere spaţiu comercial, 31 mp, Deva, str. N.Băl­ cescu (vizavi de biserică), grup sani­

tar, intrări separate. Preţ: 650 lei/lună, telefon: 0740.273.734.

l Închiriez dubă frigorifică de 7,5 tone, pentru nunţi, botezuri sau alte evenimente. Telefon: 0724.335.846.

Caut de închiriat, pe termen lung, garsonieră mobilată sau apartament cu două camere. Telefon: 0729.558.388.

l

l BUCUREŞTI, proprietar, ofer spre închiriere apartament cu trei camere, mobilat, confortabil, pe termen lung, la doi studenţi serioşi.

Preţ: 350 euro/lună, telefon:

0745.028.362.

l Ofer spre închiriere aparta­ ment cu două camere, zona 1 Decem­

brie, Deva, semimobilat, ocupabil imediat. Preţ:100 euro/lună, telefon:

0742.128.090.

l Închiriez urgent garsonieră mobilată şi utilată, zona Dacia, ocupabilă imediat. Preţ avantajos.

Tel. 0723.683.113, după ora 14.

l Ofer de închiriat apartament cu trei camere, ultracentral, renovat,

semimobilat, CT. Tel.: 0722.595.226.

l Ofer pentru închiriere garso­ nieră mobilată şi utilată. Preţ: 400 lei/lună, telefon: 0721.055.313.

l Caut de închiriat apartament două camere, cu centrală termică, zonă centrală, pe termen de un an,

zona piaţă, Iuliu Maniu, spital. Ofer 500 lei/lună. Exclus agenţie. Telefon:

0752.388.072, 0720.904.584.

l Persoană fizică, închiriez apartament 2 camere, decomandat, CT, nemobilat, et.2/4, zona

Zamfirescu. Telefon: 0745.286.224.

TERENURI

l Vând teren intravilan, ST 1470 mp în Sântandrei, aproape de DN, 15 euro/mp, negociabil. Exclus interme­ diari. Telefon: 0725.069.883.

l Vând teren pentru casă în Deva,

str. Aurel Vlaicu, nr.67, 1250 mp, cu toate utilităţile. Telefon:

0742.210.034.

l Vând teren intravilan Deva, 712

mp, FS 32 m, apă, canal, gaz, curent, şosea între case. Preţ: 50 euro/mp, telefon: 0757.613.867.

TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

Nume

Text anunţ

Prenume

Preţ

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

Telefon:

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

IMPORTANT!

Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale ACCENT MEDIA din:

DEVA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital, Mioriţa, Dacia

BRAD: Agenţia Energetica Tour

ORĂŞTIE: Librăria Collegium

HUNEDOARA: Magazin UNITECH

ŞOIMUŞ: Târgul auto

PETROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta Jiul Shopping Center)

estival

estival Accent Media MICA PUBLICITATE 15 Vând teren intravilan Archia, între case, 1400 mp, FS 15

Accent Media

Accent Media MICA PUBLICITATE 15

MICA PUBLICITATE

15

estival Accent Media MICA PUBLICITATE 15 Vând teren intravilan Archia, între case, 1400 mp, FS 15

Vând teren intravilan Archia, între case, 1400 mp, FS 15 m, apă,

gaz, curent. Preţ: 10 euro/mp, telefon:

l

0722.968.910.

l Vând teren zona Râu Mare Retezat, suprafaţă 6.000 mp, ideal pentru casă de vacanţă. Preţ 2.000 lei/aria, negociabil. Tel. 0741.551.225.

l Vând 900 mp teren, zona Roci, Deva, fără utilităţi, acces auto. Tele­ fon: 0756.431.418, 0254.214.183.

l Vând teren intravilan, între case, FS 21,5 m, S 2160 mp, toate utili­ tăţile, Cristur, str.Mare, nr. 9 A. Tele­ fon: 0254.236.712.

l Vând teren cu casă veche, în Deva, 450 mp, toate utilităţile, zonă foarte bună. Telefon: 0724.398.869.

l Vând teren intravilan, Luncoiu de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310.

AUTO

l Vând piese Dacia 1300 noi, rotor pentru demarat, jante, tobă spate şi altele. Telefon: 0737.0050.916.

l Vând Skoda 1000 MB, AF 1969, totul este original. Tel. 0728.150.600.

l Vând Peugeot 407, AF 2009, full dotări, unic proprietar, înmatriculat, accept variante. Preţ: 7.500 euro, tele­ fon: 0744.770.151.

l Vând Renault Kongo, 1200 cmc, adus recent din Germania, neînmatric­ ulat, full dotări şi Golf IV, AF 1998, stare impecabilă, full dotări, adus re­ cent din Germania, accept variante. Telefon: 0744.770.151.

l Vând Ford Fiesta, 1296 cmc, adus recent din Germania, dotări ASR, SRP, cauciucuri noi, jante aliaj, aer condiţionat. Preţ 1700 euro, Telefon:

0744.770.151.

l Vând urgent Opel Astra, AF 2001, albastru, înmatriculat. Maşina se poate vedea în Deva sau Arad. Preţ: 2999 euro, telefon: 0722­590.776.

l Vând Dacia 1310, înmatriculată în 1995, în stare bună. Preţ: 1700 lei, telefon: 0254.218.021.

l Vând două anvelope noi, Debica

Passion 175/70 R1884T. Deva, telefon:

0722.223.375.

l Vând set anvelope 185/65/R

14. Preţ negociabil, telefon:

0741.131.924.

l Vând piese Dacia 1400 noi, la jumătate de preţ. Tel.: 0735.780.990.

OFERTE DE SERVICIU

l Transport mobilier cu auto acoperit, 1,2 tone şi 14 mc, şi 3,5 tone. Asigurăm mutări complete, de­

montare mobilier şi oameni pentru manevrare. Telefon: 0744.934.462,

0726.551.701.

l Execut diverse lucrări de insta­

laţii sanitare, termice, canalizări, montez centrale termice, maşini de spălat. Telefon: 0730.279.295.

l Cabinet de biorezonanţă.

Oferim servicii de testare a sănătăţii, cu ajutorul unui aparat performant de biorezonanţă. Telefon: 0726.668.286, orele 9­21, de luni până vineri.

l Pensionară, confecţionez cos­ tume populare pentru copii. Telefon:

0753.128.090.

l Doresc să îngrijesc o doamnă în vârstă. Cer şi ofer seriozitate. Telefon:

0727.671.312.

l Persoană fizică, din Deva, zona gară, execut servicii de coafor: tuns,

vopsit, coafat, la domiciliul meu. Preţuri

foarte avantajoase. Cer şi ofer serio­ zitate. Telefon: 0745.068.638.

l Persoană fizică execut

referate şi proiecte nivel facultate şi proiecte licenţă, lucrări dizertaţie, domeniul

economic. Preţuri avantajoase. Tel. 0723.683.113.

CERERI DE SERVICIU

l Femeie serioasă, prezentabilă, fără obligaţii, caut să îngrijesc o per­ soană în vârstă sau un copil. Fac curăţenie şi menaj, am lucrat în Italia. Telefon: 0731.879.099.

l Caut să muncesc necalificat în

Deva sau împrejurimi, dacă se asigură transport. Sunt tânăr, am 29 de ani, cu familie, harnic, sociabil, puternic, as­ pect îngrijit, studii medii. Aş prefera cu carte de muncă. Telefon:

0726.434.920.

l Solicit angajare ca şofer. Posed permis din 1982, cat. A;B;C;E sau ca agent comercial, agent pază sau boadi­ gard. Telefon: 0720.211.422.

l Doamnă serioasă, (lucrez în

sănătate), doresc să îngrijesc

persoane în vârstă sau să fac curăţenie. Cer şi ofer seriozitate. Telefon: 0764.252.503.

l Doamnă 52 de ani, cu expe­ rienţă, îngrijesc persoane în vârstă, Deva. Telefon: 0760.373.264.

l Caut un loc de muncă: lăcătuş mecanic, vopsitor manual, strungar, agent de pază cu atestat, balotat folii, cartoane, încărcător­descărcător,

paznic, întreţinere etc. Telefon: 0730.528.157.

Nota redacţiei:

Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, prin conţinutul lor, legea.

l Caut femeie pentru îngrijire copil de un an, în Olanda. Rog

seriozitate. Telefon: 0765.196.648.

l Femeie serioasă, prezentabilă, 56 de ani, fără obligaţii, caut să îngrijesc o persoană în vârstă sau un copil, 24 din 24 de ore. Am lucrat în Germania şi România. Rog seriozitate.

Telefon: 0743.880.563.

l Caut să îngrijesc, în schimbul locuinţei, persoane în vârstă, fără

familie. Sunt tânără, căsătorită, cadru medical cu experienţă. Telefon: 0748.355.577.

l Solicit angajare ca şofer. Posed permis din 1982, categ.A;B:C;E

sau ca agent comercial, pază, intervenţie. Posed atestat. Telefon: 0724.844.363.

l Tânăr, 27 de ani, familist, har­ nic, sociabil, necalificat, caut loc de

muncă în construcţii interior­exterior,

domeniul forestier, spălătorie maşini sau efectuez curăţenie la diverse firme. Telefon: 0740.821.357.

MATRIMONIALE

l Tânăr, 32/1,63/64, din Brad, nefumător, doresc o relaţie serioasă de prietenie sau căsătorie. Telefon:

0724.974.093.

l Domn singur, cu situaţie bună, fără vicii, doresc să cunosc o doamnă

singură, 70­75 de ani, fără vicii, pentru împărţirea singurătăţii, prietenie (căsătorie). Telefon: 0727.357.637.

l Domn singur, fără vicii, doresc să cunosc o doamnă singură, pentru

prietenie. Doresc seriozitate. Telefon:

0742.186.789.

l Ardelean, intelectual, doresc să cunosc o doamnă peste 45 de ani, căsă­ torită sau liberă, înaltă, senzuală, cu simţul umorului, pentru prietenie. Ofer

şi rog seriozitate. Tel. 0769.571.447.

l Domn singur, 78/175,cu situ­ aţie materială bună, fără vicii, doresc

să cunosc o doamnă singură, 70/75, fără vicii, pentru împărţirea sin­ gurătăţii, prietenie. Doresc seriozitate. Telefon: 0254.211.731.

DIVERSE

l Vând vacă gestantă, de trei ani şi junincă gestantă, de un an, în co­

muna Luncoiu de Jos. Telefon:

0730.155.182.

l Vând dulap cu vitrină, damigeană de 50 litri şi televizor cu diagonala de 80, cu 100 lei fiecare. Telefon: 0741.053.826.

l Vând prune pentru ţuică, loc.Stânceşti­Ohaba, comuna Dobra. Telefon: 0731.978.162, 0354.419.986.

l Cumpăr urgent cazan de ţuică,

până la 100 kg maxim, dar nu sub 50. Trebuie să fie complet. Telefon:

0722.282.372.

l Vând mobilier vechi, scaun o persoană, scaune 3, 4, 5 per­

soane şi hambare vechi peste 50 de ani. Tel. 0729 136 110 sau 0254 684 017 după ora 19.00.

l Vând urgent, la cele mai mici preţuri mobilă de bucătărie sus­ pendată, dulap, masă, hotă, aragaz,

oglindă încorporată. Telefon:

0722.282.372.

l Vând covor 3/2, fond bej cu de­ sene maro deschis şi carpetă asortată, stare foarte bună. Telefon:

0726.426.011.

l Vând bazin PVC, 1000 l, nou, ne­ folosit, structură metalică exterioară,

pe palet de lemn. Preţ: 380 lei, telefon:

0726.609.407.

l Vând două tablouri, pictură pe pânză, cu ramă, haină de piele, nr.64, pentru bărbaţi, diferite flori. Telefon:

0254.214.009.

l Vând bazin din PVC, 1000 l, nou,

structură metalică exterioară pe palet de lemn. Preţ: 380 lei, telefon:

0726.609.407.

l Vând pomi (lămâi cu fructe,

trandafiri japonezi), la preţuri conven­ abile şi maşină de cusut Ileana, nego­ ciabil. Telefon: 0254.260.856,

0721.580.227.

l Vând trei saci CERESIT CC 126, la preţ avantajos, rămaşi de la zugrăvit. Tel. 0728.160.401.

l Vând comodă (bufet), bibliotecă, din furnir, Deva. Preţ

convenabil, telefon: 0254.215.126.

l Vând bandă pentru alergat, marca First Bike. Preţ: 150 euro, telefon: 0729.313.225.

l Vând 13 modele de arcuri tradiţionale pentru agrement şi sport, modele originale „Tarvei” + săgeţi şi accesorii. Cele mai bune preţuri din Europa! Tel. 0726.330.310. E­mail: arcuritarvei@yahoo.com,

http://www.arceria.ro.

l Vând telefon Nokia­100, nou, durată baterie excepţională, radio FM, lanternă, ecran TFT, cutie sigilată, reţeaua Vodafone. Tel. 0726 330 310.

l Vând aspirator cu acumulatori, reîncărcabil, tip „Singer”, nou.

Preţ:120 lei, telefon: 0254.228.748,

0725.483.189.

l Vând bicicletă Citera­Cehia, bine echipată. Telefon: 0720.211.422.

l Vând pui ciobănesc german, cu/fără pedigree, părinţi campioni.

Telefon: 0720.211.422.

l Vând cărţi, toate genurile (stupărit, auto, tâmplărie, electronice etc.). Telefon: 0724.844.363.

l Vând maşină de cusut, Singer, stare de funcţionare, preţ negociabil. Telefon: 0724.844.363.

l Vând motostivuitor, motor Fiat

4 pistoane, Diesel, capacitate maximă 4,5 tone, stare impecabilă. Tel.

0723.828.026.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro

eessttiivvaall
eessttiivvaall

16

TIMP LIBER

Accent Media

Tabără pentru copiii supraponderali, organizată în Straja

M ai mulţi copii care suferă de obezitate par­ ticipă, în aceste zile, la o tabără de sănătate în staţiunea Straja. Tabăra se va închide

pe 1 septembrie, iar progresele sunt deja vizibile.

Straja - În tabăra organi- zată în Complexul Platoul Soarelui din Straja se află 12 copii, majoritatea fiind din Bucureşti, dar şi Timişoara sau Mioveni. Ei sunt îndru- maţi de un colectiv de specia- lişti din care fac parte, printre alţii, un medic nutriţionist, un psiholog şi doi profesori de sport. În fiecare zi nutriţionistul stabileşte un meniu special, în funcţie de programul stabilit, astfel încât copiii să se poată bucura de toate activităţile obişnuite într-o tabără. Re- gimul caloric este unul adap- tat copiilor, acesta fiind împărţit în trei mese princi- pale şi două gustări. În fiecare zi cei mici sunt angrenaţi în diverse jocuri, prin practi- carea cărora au un consum

mare de energie şi, implicit, de calorii. „Cel mai mult a slăbit un adolescent de 16 ani, care a reuşit performanţa de a scădea în greutate opt kilo- grame. Alţi copii au slăbit câte cinci-şase kilograme. Copiii reacţionează foarte bine la acest program, pentru că toate activităţile pe care le desfăşurăm sunt organizate sub formă de jocuri, aşa că îm- binăm utilul cu plăcutul”, spunea directorul taberei, Marius Fodoran. Organizatorii îşi propun ca la sfârşitul taberei copiii să se deprindă cu obiceiurile de viaţă sănătoasă, pe care să le continue şi atunci când sunt acasă, în familie şi cu prietenii. Tabăra de sănătate organi- zată în staţiunea Straja se va

de sănătate organi- zată în staţiunea Straja se va încheia pe 1 septembrie. O nouă ediţie

încheia pe 1 septembrie. O nouă ediţie va avea loc anul

viitor, în colaborare cu o cli- nică de nutriţie din Bucureşti,

care

supraponderali.

se

ocupă

de

copiii

Lupte între daci şi romani la Festivalul „DacFest”

Costeşti – O nouă ediţie a Festivalului „DacFest” se des- făşoară, în aceste zile, la Costeşti, turiştii şi iubitorii de istorie fiind aşteptaţi să participe la o serie de mani- festări culturale organizate de Consiliul Judeţean Hune- doara, Direcţia pentru Tineret şi Sport şi Primăria comunei Orăştioara de Sus. Pentru acest sfârşit de săptămână, organizatorii au pregătit mai multe eveni- mente, dintre care se de- taşează tradiţionala luptă dintre daci şi romani, progra- mată pentru vineri, de la ora 18.00. Seara se va încheia cu un concert folk, în care vor susţine recitaluri Mircea Vin- tilă, Florin Camen şi trupa „Focul Viu”. La ora 23.00 va fi aprins „focul sacru”. Zilele de sâmbătă şi du- minică sunt dedicate pro-

Zilele de sâmbătă şi du- minică sunt dedicate pro- duselor tradiţionale din judeţul Hunedoara. Sâmbătă, de

duselor tradiţionale din judeţul Hunedoara. Sâmbătă, de la 20.30 vor susţine un spectacol DJ Rynno şi Sylvia, împreună cu Puya şi trupa Bere Gratis. Duminică este

rândul folclorului de calitate să arate ceea ce înseamnă adevărata muzică populară, într-un spectacol maraton ce va începe la ora 13,00. Cunoscuţii artişti Mariana

Deac, Nineta Popa, Ciprian Roman, Ciprian Fodor, Ovi- diu Olari, şi alţii, Vor fi acompaniaţi de Ansamblul profesionist „Drăgan Mun- tean” al CJ Hunedoara.

Carnaval medieval la Castel

Hunedoara-Castelul Cor- vinilor din Hunedoara se im- pune în atenţia turiştilor prin diverse acţiuni culturale, me- nite să promoveze potenţialul turistic al acestui monument istoric unic în Europa. Eveni- mentul programat pentru acest sfârşit de săptămână se numeşte „Carnaval medieval la Castelul Corvinilor” şi va prilejui publicului să vadă pusă în scenă „Legenda cor- bului”, în cadrul proiectului „Umbre şi eroi la Castelul Corvinilor”. Spectacolul va avea loc vineri, de la ora 20.30. Manifestarea este însă mult mai amplă şi va include, în pe- rioada 30 august-1 septem- brie, proiecţii de film, în interiorul sălilor, dar şi un ate- lier de gătit, în care puteţi afla reţete de la cunoscuţii Horia Vârlan, Jojo sau Văru Săndel. Intrarea la aceste evenimente este gratuită.

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara ­ RO
SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara ­ RO
Tel. 0354 ­ 407.300 • Fax 0354 ­ 815320
ISSN 1842 ­ 9955
Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi, Lucian Toma,
Ioan Groza, Mihaela Flore, Adina Urs, Eugen Mihai,
Daniel Nicolae Irinca
• Tehnoredactare: Codruţa Goţa

accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

FORTES FORTUNA ADJUVAT!