Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea. Adresa. Numarul de telefon.

DELEGATIE,
Prin prezenta delegam pe dl(dna).care se legitimeaza cu act de identitate seria.nreliberat de catrela data de..,pentru ridicarea trimiterilor recomandate,imprmate sau trimiteri prioripost sosite pe adresa noastra.

Prezenta delegatie este valabila pana la data de.

Data

Semnatura Stampila unitatii