Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUJL JUSTITIEI

AL REPUBLICU MOLDOVA
MD 2012 str.3l august, 81:,
Tel.(373 22) 23 47 95, fax.(373 22) 23 47 97
MINISTRY OF JUSTICE
REPUBLIC OF MOLDOVA
82, 31 august str. , MD 2012 Chisinau
Tel.(373 22) 23 47 95, fax.(373 22) 23 47 97
Dlui Victor Bodiu,
Secretar generl al Guvernului
in vederea executarii solicitarii nr. 2503-277 din 03.12.2012, referitoare la
prezentarea informatiei despre activitatile pe parcursul anului 2012
privind punerea in aplicare a Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind
transparenta in procesul decizional a Hotaririi Guvemului nr. 96 din 16.02.2010
,Cu privire la actiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie
2008 privind transparenta in procesul decizional", va remitem informatia soli citata:
a) Persoana responsabila de plasarea proiectelor elaborate pe portalul
www.particip.gov.md este lordan Olesea, administrator pricipal retea de
calculatoare in cadrul Sectiei tehnologii informationale comunicatii a
Centrului de Informatii Juridice, tel. (022) 23-57-29, e-mail
iordan@justice.gov .md
b) Suplimentar se Raportul privind transparenta in procesul
decizional, pentru anul 2012.
Anexa: 1 pagirul
Mhlistru
Ex. Cu.cer Diana,
Tel. 20-14-71
OlegEFRIM

Raportul privind transparenta in procesul decizional
al Ministerului Justitiei pentru anul20J2
Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor
Aparat Institutii TOTAL
ul subor-
central donate
Procesul de elaborare a dedciziilor
1. Nr deciziilor elaborate in perioada de raportare, inclusiv:
1.1 Proiecte de Decrete ale 4 - 4
1.2 Proiecte de legi 43 34 77
1.3 Proiecte de hoUiriri dispozitii ale Guvemului 35 23 58
1.4 Ordine privind activitatea de baza a Ministerului Justitiei 158 310 468
1.5 Ordine privind personalul 298 329 627
2. Nr deciziilor adoptate in perioada de raportare, inclusiv:
2.1 Proiecte de Decrete ale 4 - 4
2.2 Proiecte de legi 17 4 21
2.3 Proiecte de hotariri dispozitii ale Guvemului 21 4 25
2.4 Ordine privind activitatea de baza a Ministerului Justitiei 157 311 468
2.5 Ordine privind personalul 298 329 627
3. Nr proiectelor de decizii consultate, inclusiv:
3.1 Proiecte de Decrete ale 3 - 3
3.2 Proiecte de legi 36 7 43
3.3 Proiecte de hotariri dispozitii ale Guvemului 35 9 44
3.4 Ordine privind activitatea de baza a Ministerului Justitiei 7 22 29
4. Nr deciziilor adoptate in regim de urgenta fara consultare
sau care nu cad sub prevederile Legii nr. 239-XVI din
13.11.2008 Hotaririi Guvernului nr. 96 din 16.02.2010,
inclusiv:
4.1 Proiecte de Decrete ale
- - -
4.2 Proiecte de legi
- - -
4.3 Proiecte de hotariri dispozitii ale Guvemului
- - -
4.4 Ordine privind activitatea de baza a Ministerului Justitiei
- - -
4.5 Ordine privind personalul
-
- -
5. Nr intrunirilor consultative (audieri publice, ale 53 26 79
gr. de lucru) de Ministerului Justitiei
6. Nr recomandarilor receptionate 774 3 777
7. Nr recomandarilor inclose in proiectele de decizii 415 1 416
Contestatii/sanctiuni
8. Nr cazurilor de contestare a actiunilor sau deciziilor
Ministerului Justitiei pentru nerespectarea Legii nr. 239-
XVI din 13.11.2008, inclusiv:
8.1 Contestate in organul ierarhic superior
- - -
8.2 Contestate in instanta de judecata
- - -
9. Nr sanctiunilor aplicate pentru incalcarea Legii nr. 239-
- - -
XVI din 13.11.2008