Sunteți pe pagina 1din 21

PROGRAMA AFERENT EXAMENULUI DE ADMITERE LA STAGIU N VEDEREA OBINERII CALITII DE EXPERT CONTABIL, SESIUNEA 2012 1.

CONTABILITATE Capitolul I CONTABILITATE I RAPORTARE FINANCIAR CONFORME REGLEMENTRILOR NAIONALE A.Contabilitatea i raportarea financiar a entitilor economice 1. Obligaii care revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizrii i conducerii contabilitii. 2.Forma i coninutul situaiilor financiare anuale 3.Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoaterea i evaluarea. 4.Contabilitatea activelor imobilizate (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, recunoatere i derecunoatere, sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea dup recunoatere, evaluarea cu ocazia cedrii i scoaterii din eviden, tratamente contabile i cerine de prezentri de informaii) 5.Contabilitatea activelor circulante (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, recunoatere i derecunoatere, sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea dup recunoatere, evaluarea la ieire, tratamente contabile i cerine de prezentri de informaii) 6.Contabilitatea terilor i subveniilor pentru investiii (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea decontrilor cu clienii, furnizorii, asigurrile i protecia social, bugetul statului i fondurile speciale, debitorii i creditorii diveri, contabilitatea decontrilor n cadrul grupului, n cadrul unitii i a operaiilor de participaie, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, ajustri pentru deprecierea activelor creanelor, contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor n avans, contabilitatea subveniilor pentru investiii) 7.Contabilitatea capitalurilor (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea capitalului social, contabilitatea primelor i rezervelor, contabilitatea rezultatului reportat i a rezultatului exerciiului inclusiv corectarea erorilor contabile, repartizarea profitului, contabilitatea datoriilor financiare pe termen lung, contabilitatea provizioanelor ) 8.Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor (recunoatere, sistem de conturi, tratamente contabile) 9.Contabilitatea elementelor extrabilaniere (vor fi avute n vedere delimitri, structuri, angajamente acordate i primite, operaii n afara bilanului, active i datorii contingente) 10.ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare individuale (vor fi avute n vedere delimitri, stabilirea balanei conturilor nainte de inventariere, inventarierea general, operaiile de regularizare, , evenimente ulterioare datei bilanului, balana conturilor dup inventariere, determinarea rezultatului exerciiului, impozitarea

profitului, distribuirea profitului, redactarea situaiilor financiare, analiza financiar i interpretarea situaiilor financiare, raportul administratorilor, auditarea sau verificarea situaiilor financiare anuale, aprobarea, semnarea i publicarea situaiilor financiare anuale) 11.ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare consolidate (refereniale contabile aplicabile, condiii de ntocmire a situaiilor financiare consolidate, scutire i excepii de la ntocmire, grupul de societi i perimetrul de consolidare, excluderea din perimetrul de consolidare, ajustarea situaiilor financaire individuale, eliminarea conturilor intragrup, eliminarea rezultatelor interne, eliminarea titlurilor i dividendelor, metode de consolidare) B.Contabilitate de gestiune 1. Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, producia n curs de execuie, repartizarea costurilor indirecte, imputarea raional, costurile ndatorrii; 2.Sistemul conturilor de gestiune 3.Raportarea intern a informaiei din contabilitatea de gestiune BIBLIOGRAFIE: 1. Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 2.Ordonana de urgen a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea i completarea Legii contabilitii nr. 82/1991 i pentru modificarea altor acte normative incidente, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 285, din 22 aprilie 2011 3. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare 4. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat n Monitorul Oficial nr. 522 bis din 25 iulie 2011 5. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea i completarea unor reglementri contabile publicat n Monitorul Oficial nr. 882 din 29 decembrie 2010 6. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor anuale la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2012 7. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial nr. 704 din 20.10.2009 8. Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar contabile, publicat n Monitorul Oficial nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completrile ulterioare 9. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizrilor privindunele msuri referitoare la organizarea i conducerea contabilitii de gestiune, publicat n Monitorul Oficial nr. 23 din 12 ianuarie 2004 10. ***, Ghid practic cuprinznd unele aspecte privind aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV- a a CEE, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, disponibil

la adresa http://discutii.mfinante.ro/static/10/mfp/reglementaricontabile/Ghid_27092010.pdf 11. ***, Ghid practic de aplicare a reglementrilor contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, Editura CECCAR, Bucureti, 2010, pp. 22-28, 73-76, 79-86, 87-90, 90-147, 154-177, 178-192, 206-219, 222-248, 249-347, 350-377, 411-481, 482-531, 532-563, 567-656, 659-758, 762-795, 798-822, 825-903, 913-924, 925-932, 935-1019 12. ***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare, ediia a IV-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2011 13. ***, Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitii, ntocmirea, semnarea i prezentarea situaiilor financiare, ediia a IV-a, revizuit i actualizat, Editura CECCAR, Bucureti, 2011 Capitolul II ASPECTE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR 1. Cadrul general conceptual pentru raportarea financiar elaborat de IASB (Consiliul pentru Standarde Internaionale de Contabilitate): 1.1.Scop; 1.2.Obiectivul, utilitatea i limitrile raportrii financiare cu scop general; 1.3.Informaii privind resursele economice ale unei entiti i preteniile fa de entitate i cele privind modificrile resurselor i preteniilor 1.3.1.Resurse economice i pretenii; 1.3.2.Modificri ale resurselor economice i preteniilor (performana financiar reflectat de contabilitatea de angajamente, performana financiar reflectat de fluxurile de trezorerie anterioare, modificri ale resurselor economice i preteniilor care nu rezult din performana financiar). 1.4.Caracteristicile calitative ale informaiilor financiare utile 1.4.1.Caracteristici calitative fundamentale (relevana i pragul de semnificaie, reprezentarea exact); 1.4.2.Caracteristici calitative amplificatoare (comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea, inteligibilitatea); 1.4.3.Constrngeri ce in de cost asupra raportrii financiare; 1.5.Ipotezele de baz (continuitatea activitii); 1.6.Elementele situaiilor financiare 1.6.1.Poziia financiar (active, datorii, capitaluri proprii); 1.6.2.Performana (venituri, cheltuieli, ajustri pentru meninerea capitalului) 1.7.Recunoaterea elementelor n situaiile financiare 1.7.1.Probabilitatea realizrii unor beneficii economice viitoare i fiabilitatea evalurii 1.7.2.Recunoaterea activelor i datoriilor 1.7.3.Recunoaterea veniturilor i cheltuielilor 1.8.Evaluarea elementelor din situaiile financiare (definiia evalurii; costul istoric, costul curent, valoarea realizabil, valoarea actualizat ); 1.9.Conceptele de capital, de meninere a capitalului i de determinare a profitului.

2. Prezentarea situaiilor financiare (IAS 1) 2.1.Obiectiv i domeniu de aplicare; 2.2.Definiii (situaii financiare cu scop general, imposibilitatea aplicrii, standarde internaionale de raportare financiar, semnificativ, note, alte elemente ale rezultatului global, proprietarii, profitul sau pierderea, ajustrile din reclasificare, rezultatul global total); 2.3.Scopul situaiilor financiare; 2.4.Setul complet de situaii financiare; 2.5.Caracteristicile generale (prezentarea fidel i conformitatea cu IFRS-urile, continuitatea activitii, contabilitatea de angajamente, pragul de semnificaie i agregarea, compensarea, frecvena raportrii, informaii comparative, consecvena prezentrii); 2.6.Situaia poziiei financiare (informaii ce trebuie prezentate n situaia poziiei financiare, distincia activ circulant/imobilizat i respectiv datorie curent/pe termen lung, informaii care trebuie prezentate fie n situaia poziiei financiare, fie n note); 2.7.Situaia rezultatului global (informaii care trebuie prezentate n situaia rezultatului global, profitul sau pierderea perioadei, alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei, informaii care trebuie prezentate fie n situaia rezultatului global, fie n note); 2.8.Situaia modificrilor capitalurilor proprii (informaii care trebuie prezentate n situaia modificrilorcapitalurilor proprii; informaii care trebuie prezentate fie n situaia modificrilor capitalurilor proprii, fie n note); 2.9.Note (structur, prezentarea politicilor contabile, surse ale incertitudinii estimrilor, capital, alte prezentri de informaii). 3.Situaia fluxurilor de trezorerie (IAS 7) 3.1.Obiectiv i domeniu de aplicare; 3.2.Beneficii ale informaiilor referitoare la fluxurile de trezorerie; 3.3.Definiii (numerar, echivalente de numerar, fluxuri de trezorerie, activitile de exploatare, activitile de investiii, activitile de finanare); 3.4.Prezentarea unei situaii afluxurilor de trezorerie; 3.5.Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare; 3.6.Raportarea fluxurilor din activiti de investiii i de finanare; 3.7.Raportarea fluxurilor de trezorerie la valoarea net; 3.8.Fluxuri de treezorerie n valut; 3.9.Dobnzi i dividende; 3.10.Impozit pe profit; 3.11.Alte tranzacii dect cele n numerar; 3.12.Alte prezentri de informaii. 4. Politici contabile conforme Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) 4.1.Recunoaterea/derecunoaterea, evaluarea i prezentarea n situaiile financiare a informaiilor privind activele (IAS 16, IAS 36, IAS 2, IFRS 5, IAS 40) 4.2.Recunoaterea, evaluarea i prezentarea informaiilor privind provizioanele, datoriile contingente i activele contingente (IAS 37) 4.3.Recunoaterea, evaluarea i prezentarea informaiilor privind veniturile (IAS 18)

4.4.Clasificarea i prezentarea n situaiile financiare a informaiilor privind contractele de leasing (IAS 17) 4.5.Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile i erori (IAS 8)

BIBLIOGRAFIE: 1. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplic reglementri contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, respectiv reglementri contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial nr. 597 din 11 iulie 2005 2. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, publicat n Monitorul Oficial nr. 602 din 12 iulie 2006 3. Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din 03.11.2008 de adoptare a anumitor Standarde Internaionale de Contabilitate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial L 320 din 29.11.2008, pp. 0001-0481, disponibil la http://eurlex europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:RO:PDF 4. Regulamentul (CE) nr. 1.274/2008 al Comisiei din 17.12.2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor Standarde Internaionale de Contabilitate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului privind aplicarea Standardului Internaional de Contabilitate (IAS) 1, publicat n Jurnalul Oficial L 339 din 18.12.2008, pp. 00030044, disponibil la http://eurlex europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:0044:RO:PDF 5. Regulamentul (CE) nr. 53/2009 al Comisiei din 21.01.2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor Standarde Internaionale de Contabilitate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete Standardul Internaional de Contabilitate (IAS) 32 i Standardul Internaional de Contabilitate (IAS) 1, publicat n Jurnalul Oficial L 017 din 22.01.2009, pp. 0023-0036, disponibil la http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:0036:RO:PDF 6. Regulamentul (CE) nr. 70/2009 al Comisiei din 23.01.2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor Standarde Internaionale de Contabilitate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete mbuntirile aduse Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (IFRS), publicat n Jurnalul Oficial L 021 din 24.01.2009, pp. 0016-0037,disponibil la http://eurlex europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:0037:RO:PDF 7. ***, Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011, Partea A, Cadrul general conceptual i dispoziii, Editura CECCAR, Bucureti, 2011, pp. A26-A30, A32-A38, A39-A51, A218-A223, A226A227, A383-A411, A421-A428, A434-A442, A443-A444, A449-A465, A542-A553, A554-A557, A587-A594, A884-A898, A910-A911, A912-A913, A935-A950, A1043A1060 8. ***, IFRS pentru IMM-uri 2009 (Standardul Internaional de Raportare Financiar pentruntreprinderi Mici i Mijlocii), inclusiv Baza pentru concluzii i Situai financiare ilustrative (3 brouri), Editura CECCAR, Bucureti, 2010.

Capitolul III ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUIILOR PUBLICE I CONTABILITATEA INSTITUIILOR DE CREDIT 3.1.Contabilitatea instituiilor publice 3.1.1.Principiile organizarii contabilitatii institutiilor publice ( vor fi avute in vedere principiile executiei bugetare, organizarea contabilitatii in institutiile publice, IPSAS, planul de conturi pentru institutiile publice, reguli generale privind recunoaterea i evaluarea). 3.1.2.Forma i coninutul situaiilor financiare anuale (vor fi avute n vedere i normele IPSAS 1, IPSAS 2) 3.1.3.Contabilitatea finantarii bugetare ( vor fi avute in vedere finantarea din sursele bugetului de stat, a bugetelor locale, din sursele bugetelor fondurilor speciale si din fonduri cu destinatie speciala, finantarea din venituri proprii). 3.1.4.Contabilitatea activelor imobilizate (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, recunoatere, sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea dup recunoatere, evaluarea cu ocazia cedrii i scoaterii din eviden, tratamente contabile i cerine de prezentri de informaii. Se va acorda atentie departajari intre bunurile ce apartin domeniului public al statului si al unitarilor administrativ-teritoriale si bunurile ce apartin domeniului privat) 3.1.5.Contabilitatea activelor circulante (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, recunoatere, sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea dup recunoatere, evaluarea la ieire, tratamente contabile i cerine de prezentri de informaii) 3.1.6.Contabilitatea terilor (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea decontrilor cu clienii, furnizorii, asigurrile i protecia social, bursieri si doctoranzi, bugetul statului i fondurile speciale, debitorii i creditorii diveri, contabilitatea decontrilor n intre institutiile publice, ajustri pentru deprecierea creanelor, contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor n avans). 3.1.7.Contabilitatea trezoreriei (vor fi avute n vedere definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea investitiilor pe termen scurt, disponibilitatilor si acreditivelor, avansurilor de trezorerie, altor valori, valorilor de incasat, creditelor bancare ). 3.1.8.Contabilitatea veniturilor, finantarilor i cheltuielilor (recunoatere, sistem de conturi, tratamente contabile) 3.1.9.Contabilitatea elementelor extrabilaniere (vor fi avute n vedere delimitri, structuri, angajamente acordate i primite, operaii n afara bilanului, active i datorii contingente) 3.1.10.ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare individuale (vor fi avute n vedere delimitri, stabilirea balanei conturilor nainte de inventariere, inventarierea general, operaiile de regularizare, , evenimente ulterioare datei bilanului, balana conturilor dup inventariere, inchiderea finantarii, redactarea situaiilor financiare)

BIBLIOGRAFIE: 1. IPSAS Standardele Internaionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Ed. CECCAR, Bucureti, 2009, pp. 32-67, 72-78, 85-107 2. Legea finanelor publice 500/2002, publicat n Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002 3. Legea 273/2006 privind finanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare

4. Legea 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia,

publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 448 din 24 noiembrie 1998 5. Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii patrimoniului instituiilor publice i Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1186 bis din 29 decembrie 2005, 6. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 704 din 20 octombrie 2009 7. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, publicat n Monitorul Oficial nr.37 din 23 ianuarie 2003 8. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2169/2009 pentru modificarea i completarea normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, publicat n Monitorul Oficial nr. 513 bis din 27 iulie 2009 3.2.Contabilitatea institutiilor de credit 3.2.1. Structura sistemului bancar romanesc ( BNR- rolul si functiile bancii centrale, bancile comerciale functii specifice, institutiile financiare nebancare functii ) 3.2.2. Natura, obiectivele i aria de aplicabilitate a contabilitii bancare. Principii, reguli, convenii i practici specifice contabilitii instituiilor de credit. IAS 30referitor la structura i managementul rapoartelor financiare ale bancillor. Analiza i managementul riscurilor bancare 3.2.3.Contabilitatea decontarilor inter i intrabancare: definiii, delimitri, recunoatere, evaluare i reflectarea operaiilor i tranzaciilor. 3.2.4. Contabilitatea principalelor opertiuni cu clientela - credite, depozite, operatiuni cu carduri bancare i alte surse atrase: definiii, delimitri, recunoatere, evaluare i reflectarea operaiilor i tranzaciilor. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordin BNR nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituiilor de credit, instituiilor financiare nebancare i Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar (Anex), publicat n Monitorul Oficial nr. 879, Partea I din 24 decembrie 2008 2. Ordin BNR nr. 15/2009 privind ntocmirea de ctre instituiile de credit, n scop informativ, de situaii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, publicat n Monitorul Oficial nr. 913, Partea I din 24 decembrie 2009 3. Ordin BNR nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar de ctre instituiile de credit, ca baz a contabilitii i pentru ntocmirea de situaii financiare anuale individuale, ncepnd cu

exerciiul financiar al anului 2012, publicat n Monitorul Oficial nr 535, Partea I 30 iulie 2010 4. Ordin BNR nr. 24/2010 pentru completarea Ordinului BNR 15/2009 privind ntocmirea de ctre instituiile de credit, n scop informativ, de situaii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, publicat n Monitorul Oficial nr. 834 din 13 decembrie 2010 5. Ordin BNR nr. 26/2010 privind modificarea i completarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituiilor de credit, instituiilor financiare nebancare i Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 13/2008 (Anexe), publicat n Monitorul Oficial nr. 886 din 29 decembrie 2010 6. Ordin BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile instituiilor de credit (Anexa 1 i Anexa 2), publicat n Monitorul Oficial nr.890 din 30 decembrie 2010 7. Ordinul BNR nr. 29/2011 privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, publicat n Monitorul Oficial nr.933 din 29 decembrie 2011 8. Regulament BNR nr. 11/2011 privind clasificarea creditelor i plasamentelor, precum i determinarea i utilizarea ajustrilor prudeniale de valoare publicat n Monitorul Oficial nr.684 din 27 septembrie 2011 9. Legea nr.312/2004 privind statutul BNR, publicat n Monitorul Oficial nr. 582 din 28 iunie 2004 10. Legea nr. 93/2009 privind instituiile financiare nebancare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare 11. ***, Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) Norme oficiale emise la 1 ianuarie 2011, Partea A, Cadrul general conceptual i dispoziii, Editura CECCAR, Bucureti, 2011, 2. FISCALITATE 1. DEFINIREA I CLASIFICAREA IMPOZITELOR PRINCIPII ALE FISCALITII: 1.1. Elementele impozitului; 1.2. Principiile impunerii; 1.3. Rata fiscalitii; 1.4. Aezarea i perceperea impozitelor; 1.5. Clasificarea impozitelor; 1.6. Caracterizarea general a impozitelor directe; 1.7. Caracterizarea general a impozitelor indirecte; 1.8. Taxele. I TAXELOR.

BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002, cu modificrile i completrile ulterioare n vigoare la 01.01.2012, art. 2, pct. 29 i pct. 40 2. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare n vigoare la 01.01.2012, Titlul I:Dispoziii generale 2. IMPOZITUL PE PROFIT: 2.1. Contribuabili; 2.2. Sfera de cuprindere a impozitului; 2.3. Perioada impozabil; 2.4. Cotele de impozitare; 2.5. Determinarea profitului impozabil (venituri impozabile, venituri neimpozabile, cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile); 2.6. Reinerea impozitului pe dividende; 2.7. Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale; 2.8. Reorganizrile, lichidrile i alte transferuri de active i titluri de participare. BIBLIOGRAFIE: 1 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n vigoare la 01.01.2012, Titlul II: Impozitul pe profit 2.Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 112 din 06 februrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare la 31.01.2012, Titlul II: Impozitul pe profit 3.Ordinul ministrului finanelor publice nr. 225/2012 privind indicele preurilor de consum utilizat pentru actualizarea plilor anticipate n contul impozitului pe profit anual, publicat n Monitorul Oficial nr. 122 din 20 februarie 2012 4.Ordinul ministrului finanelor publice/ ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare la determinarea profitului impozabil, publicat n Monitorul Oficial nr. 573 din 12 august 2010 5.Hotrrea Guvernului nr.296/2010 pentru modificarea pct.70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.44/2004, publicat n Monitorul Oficial nr.239 din 15 aprilie 2010 3. IMPOZITUL PE VENITURILE MICRONTREPRINDERILOR: 3.1. Definiia microntreprinderii; 3.2. Sfera de aplicare i perioada impozabil; 3.3. Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc o microntreprindere i opiunea de a plti impozit pe veniturile microntreprinderilor; 3.4. Cota de impozitare

3.5. Determinarea impozitului pe veniturile microntreprinderilor. Baza impozabil 3.6. Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale. BIBLIOGRAFIE: 1 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare n vigoare la 01.01.2012, Titlul IV^1: Impozitul pe veniturile microntreprinderilor. 2.Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 112 din 06 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare la 31.01.2012, Titlul IV^1: Impozitul pe venitul microntreprinderilor. 4. IMPOZITUL PE VENIT: 4.1. Contribuabili; 4.2. Sfera de aplicare i perioada impozabil; 4.3. Cotele de impozitare; 4.4. Impozitarea veniturilor din activiti independente; 4.5. Impozitarea veniturilor din salarii; 4.6. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinei bunurilor; 4.7. Impozitarea veniturilor din investiii (dividende i dobnzi); 4.8. Impozitarea veniturilor din alte surse; 4.9. Determinarea venitului net anual impozabil i a impozitului pe venitul net anual impozabil. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul III: Impozitul pe venit. 2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 112 din 06 februarie 2004,cu modificrile i completrile ulterioare, va avea n vedere i modificrile introduse prin Hotrrea Guvernului nr. 150 din 01.03.2011 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, Titlul III: Impozitul pe venit. 3. Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea i stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor realizate din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere/subnchiriere, publicat n Monitorul Oficial nr. 868 din 19 decembrie 2007. 4. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaz venituri din salarii la funcia de baz, ncepnd cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal i ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naionale, publicat n Monitorul Oficial nr. 668 din 27 iulie 2005. 5. Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natur contabil i fiscal referitoare la practicienii n insolven, persoane fizice sau juridice, care i desfoar activitatea n conformitate cu prevederile Ordonanei de

urgen a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitii practicienilor n insolven, publicat n Monitorul Oficial nr. 885 din 27 decembrie 2007. 6. Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 205/2011 pentru modificarea Procedurii privind stabilirea i plata impozitului pe veniturile bneti din agricultur realizate prin valorificarea produselor vndute ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti, pentru utilizare ca atare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 190/2009, publicat n Monitorul Oficial nr. 690 din 29 septembrie 2011 7. Ordinul comun al ministrului economiei i finanelor i al preedintelui Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 3483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reinerea i virarea impozitului pe ctigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obinut de persoanele fizice, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial nr. 24 din 12 ianuarie 2009 8.Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3022/2011 privind completarea Nomenclatorului activitilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activiti desfurate de contribuabilii care realizeaz venituri comerciale, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2875/2011, publicat n Monitorul Oficial nr. 931 din 29 decembrie 2011 9.Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului i ministrului finanelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunztoare unei camere de nchiriat n scop turistic situate n locuina proprietate personal, publicat n Monitorul Oficial nr. 22 din 11 ianuarie 2012 10. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 247/2012 privind procedura unitar pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 129 din 22 februarie 2012 5. IMPOZITUL PE VENITURILE OBINUTE DIN ROMNIA DE NEREZIDENI I IMPOZITUL PE REPREZENTANELE FIRMELOR STRINE NFIINATE N ROMNIA: 5.1. Contribuabili; 5.2. Sfera de cuprindere a impozitului; 5.3. Veniturile impozabile obinute din Romnia de nerezideni; 5.4. Reinerea impozitului din veniturile obinute din Romnia de nerezideni (cote de impunere); 5.5. Scutiri de la impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni; 5.6. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conveniilor de evitare a dublei impuneri; 5.7. Certificatele de atestare a impozitului pltit n Romnia de nerezideni; 5.8. Contribuabili impozitul pe reprezentane; 5.9. Stabilirea impozitului pe reprezentane contribuabili, impozitul stabilit, termene de plat a impozitului i depunerea declaraiei fiscale. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare n vigoare la 01.01.2011, Titlul V: Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanelefirmelor strine nfiinate n Romnia.

2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului V: Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 112 din 06 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, n vigoare la 31.01.2012. 6. IMPOZITELE I TAXELE LOCALE: 6.1. Impozitul pe cldiri; 6.2. Impozitul pe teren; 6.3. Impozitul pe mijloacele de transport. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare n vigoare la 01.01.2012, Titlul IX: Impozitele i taxele locale. 2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 112 din 06 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, n vigoare la 31 ianuarie 2012, Titlul IX: Impozitele i taxele locale. 7. TAXA PE VALOAREA ADUGAT (TVA): 7.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat; 7.2. Persoanele impozabile; 7.3. Operaiunile cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat; 7.4. Locul operaiunilor cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat; 7.5. Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat; 7.6. Baza de impozitare; 7.7. Cotele de tax pe valoarea adugat; 7.8. Operaiunile scutite de taxa pe valoarea adugat; 7.9. Regimul deducerilor; 7.10. Persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adugat; 7.11. Obligaiile privind taxa pe valoarea adugat; 7.12. Regimurile speciale pentru: ntreprinderi mici, agenii de turism, bonuri secondhand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti, aurul de investiii, persoanele impozabile nestabilite n Comunitate care presteaz servicii electronice persoanelor neimpozabile; 7.13. Rspunderea pentru plata taxei pe valoarea adugat; 7.14. Dispoziii tranzitorii. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare n vigoare la 01.01.2012, Titlul VI: TVA. 2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 112 din 06 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, n vigoare la 31 ianuarie 2012, Titlul VI: Taxa pe valoarea adugat.

8. ACCIZELE: 8.1 Regimul accizelor armonizate; - sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plat, pltitori de accize; - regimul de antrepozitare fiscal: o reguli generale; o autorizarea antrepozitelor fiscale; o condiii de autorizare; o obligaiile antrepozitarilor autorizai; o anularea, revocarea, suspendarea autorizaiei; - destinatar nregistrat, expeditor nregistrat; - deplasarea i primirea produselor accizabile n regim suspensiv de accize; - deplasarea intracomunitar a produselor cu accize pltite; - vnzarea la distan a produselor cu accize pltite; - scutiri i exceptri de la plata accizelor; - restituiri de accize; - sistemul de marcare; 8.2. Alte produse accizabile; sfera de aplicare; calculul accizelor; pltitori; exigibilitatea; termenul de plat; scutiri de la plata accizelor.

BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare n vigoare la 01.01.2012, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale. 2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aLegii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 112 din 06 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale. 9. PROCEDURI FISCALE: 9.1. Procedura nregistrrii fiscale: Modalitile de nregistrare fiscal; Termenul de nregistrare fiscal; Modificrile ulterioare nregistrrii fiscale; Declararea i nregistrarea filialelor i sediilor secundare (caz special: nregistrarea sediilor secundare cu minim 5 persoane care realizeaz venituri din salarii); 9.2. Procedura stabilirii i declarrii impozitelor i taxelor: Formele administrative pentru stabilirea impozitelor i taxelor; Depunerea declaraiilor fiscale; Corectarea declaraiilor fiscale; Forma i coninutul declaraiilor fiscale; Prescripia dreptului de a stabili obligaii fiscale; Sarcina probei;

Estimarea bazei de impunere; 9.3. Plata impozitelor i taxelor: Reguli privind efectuarea plii; Termenele de plat; Ordinea de stingere; Compensarea i restituirea; Creane fiscale accesorii n cazul plii cu ntrziere a impozitelor i taxelor; Prescripia dreptului de a efectua executarea silit; Somaia i titlul executoriu; 9.4. Procedura contestrii actelor administrative fiscale: Termenul i locul de depunere a contestaiei; Forma i coninutul contestaiei; Suspendarea procedurii de soluionare a contestaiei; Suspendarea executrii actului administrativ fiscal. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.513 din 31 iulie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Hotrrea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, publicat n Monitorul Oficial nr. 651 din 20 iulie 2004. 3. DREPT 1. Regimul juridic privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale 1.1Caracterul general al conceptului de profesionist potrivit art.3 din Noul Cod civil i corelarea acestuia cu noiunea de ntreprindere. 1.2.Condiiile necesare nregistrrii i autorizrii celor trei forme de organizare a activitilor economice de ctre persoane fizice: persoana fizic autorizat, ntreprinderea individual, ntreprinderea familial. 1.3.Regimul juridic al persoanei fizice autorizat, ntreprinderii individuale, ntreprinderii familiale. 1.4.Patrimoniul de afectaiune i patrimoniul profesional individual, n temeiul art.31-33 din Noul Cod civil i OUG nr.44/2008. Societatea comercial una din formele societare prevzute de Noul Cod civil (Capitolul VII din Titlul IX al Crii a-V-a). 2.1.Contractul de societate condiii de fond i de form; forme societare. 2.2.Societatea comercial persoan juridic de naionalitate romn; forme ale societilor comerciale. Identificarea societii comerciale: fim, emblem, sediu, alte atribute de identificare. 2.3.Obligaiile sociale - modul n care asociaii, acionarii rspund pentru aceste obligaii sociale. Constituirea i nmatricularea societilor comerciale: 3.1.Actul constitutiv meniuni i condiii de fond i condiii de form.

2.

3.

3.2.Capitalul social subscris i vrsat n faza constituirii. Evaluarea aportului n natur, rspunderea fondatorilor i primilor membri ai consiliului de administraie, respectiv a directoratului i a consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existena capitalului vrsat. Mijloace de verificare a capitalului vrsat i asigurarea integritii acestuia; 3.3.Aciunile i prile sociale caracterizare i mod de transmitere. Drepturile i obligaiile deintorilor de aciuni i pri sociale. Situaia aciunilor nominative i a prilor sociale care nu au fost integral achitate (nu s-au efectuat vrsminte). 3.4.Formaliti specifice pentru constituirea societii pe aciuni prin subscriere public. 3.5.nmatricularea societii comerciale i efectele nmatriculrii. 3.6.Efectele nclcrii cerinelor legale de constituire a societii comerciale. 4. Funcionarea societilor comerciale: 4.1. Reguli comune privind funcionarea societilor comerciale: Regimul juridic al aporturilor la capitalul social; Regimul juridic al dividendelor; Rezervele societii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor; Obligaiile i rspunderea administratorilor societilor comerciale; 4.2. Funcionarea societilor pe aciuni: Adunrile generale ale acionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuii, adoptarea hotrrilor, anularea hotrrilor AGA; Administrarea societilor pe aciuni: sistemul unitar (consiliul de administraie i directorii); sistemul dualist (directoratul i consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a societilor comerciale; Auditul financiar i auditul intern; Regimul juridic al aciunilor; Regimul juridic al obligaiunilor. 4.3. Funcionarea societilor cu rspundere limitat (SRL): Regimul juridic al prilor sociale emise de SRL; Conducerea, administrarea i controlul societilor cu rspundere limitat (SRL); Societatea comercial cu rspundere limitat cu unic asociat particulariti. 4.4. Modificarea actului constitutiv al societilor comerciale: Dispoziii comune de modificare a actului constitutiv; Modificarea societii comerciale: schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, nfiinarea de sucursale, puncte de lucru,etc. Modificarea structurii interne a societii comerciale: excluderea i retragerea asociailor; revocarea administratorilor. Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului social. Reorganizarea societilor comerciale: 5.1.Fuziunea societilor comerciale (prin contopire i prin absorbie) efectele fuziunii; 5.2.Fuziunea transfrontalier; 5.3.Divizarea societilor comerciale efectele divizrii; 5.4.Restructurri interne; Transformarea societilor comerciale.

5.

6.

Dizolvarea i lichidarea societilor comerciale: 6.1.Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvrii. 6.2.Lichidarea societilor comerciale; Numirea lichidatorilor; 6.3.Stabilirea situaiei patrimoniului mijloace de valorificare a bunurilor mijloace de stabilire a creditorilor i ordinea de plat a acestora. Grupurile de interes economic 7.1.Noiunea i caracteristicile grupului de interes economic 7.2.Constituirea grupului de interes economic 7.3.Funcionarea i modificarea grupului de interes economic 7.4.Dizolvarea, lichidarea i aplicarea procedurii legii nr. 85/2006 asupra grupului de interes economic 7.5.Grupurile europene de interes economic

7.

8.

Obligaiile profesionale ale persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti economice 8.1.nregistrarea n Registrul Comerului. Rspunderea pentru neefectuarea nregistrrii. 8.2.Constituirea fondului de comer. Operaiuni asupra fondului de comer. 8.3.Desfurarea activitilor economice cu respectarea regulilor concurenei loiale. 9. Procedura insolvenei: 9.1.Categorii de debitori crora li se aplic procedura general i simplificat a insolvenei; 9.2.Insolvena condiie esenial pentru aplicarea procedurii; 9.3.Participanii la procedura insolvenei: atribuiile instanei de judecat, ale judectorului sindic, ale adunrii creditorilor; ale administratorului judiciar i special, ale lichidatorului 9.4.Efectele patrimoniale ale hotrrii de deschidere a procedurii; 9.5.Planul de reorganizare; 9.6.Lichidarea judiciar falimentul; 9.7.Rspunderea organelor de conducere ale debitorului.

10. Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat. BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, publicat n Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare. 3. Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat n Monitorul Oficial nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial nr. 49 din 04 februarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, publicat n Monitorul Oficial nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare. H.G. nr 187/2007, privind procedurile de informare, consultare i alte modaliti de implicare a angajailor n activitatea societii europene, publicat n Monitorul Oficial nr 161 din 07 martie 2007 Legea nr 217/2005 privind constituirea, organizarea i funcionarea Comitetului european de ntreprindere, republicat n Monitorul Oficial nr 889 din 15 decembrie 2011 Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior a CECCAR nr.00/33/2000, republicat n Monitorul Oficial nr. 645 din 10 septembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat n Monitorul Oficial nr. 13 din 08 ianuarie 2008. ***, Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor, Editura CECCAR, Bucureti, 2006. *** , Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor i a finanrii actelor de terorism, ediia a III-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2009. Angheni Smaranda i colectiv, Drept comercial, ediia a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008. Crpenaru Stanciu, Tratat de drept comercial romn, ediia a-II-a, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2011. 4. AUDIT

I. Principii i reguli cu caracter general: 1. Auditul: concepte; tipuri de audit; categorii de auditori. 2. Imaginea fidel; criterii de apreciere. 3. Riscurile n audit. 4. Pragul de semnificaie n audit; definiie, rol. 5. Normele de referin n audit. II. Misiunea de baz n auditul financiar: auditul statutar (legal): 1. Auditul statutar: definiie, rol i obiective. 2. Succesiunea lucrrilor ntr-o misiune de audit statutar. 3. Faza iniial: Acceptarea mandatului i contractarea lucrrilor de audit; Orientarea i planificarea lucrrilor de audit.

4. Faza executrii: Aprecierea controlului intern; Controlul conturilor; Examenul situaiilor financiare. 5. Faza concluziilor: Evenimente posterioare nchiderii exerciiului; Utilizarea lucrrilor altor experi; Alte lucrri necesare nchiderii misiunii. 6. Raportul de audit: Rol; Coninut i structur; Tipuri de opinie; Situaii care conduc la formarea unei alte opinii dect opinia fr rezerve; Modele ale raportului de audit. 7. Documentarea lucrrilor de audit: dosarul exerciiului i dosarul permanent. 14 III. Misiuni speciale i misiuni conexe de audit: 1. Misiuni speciale de audit. 2. Examenul informaiilor financiare previzionale. 3. Misiuni de examen limitat al situaiilor financiare. 4. Misiuni de examen pe baz de proceduri convenite. 5. Misiuni de compilare a informaiilor financiare. IV. Normele de comportament n audit: 1. Principii fundamentale. 2. Independena n audit. 3. Activiti incompatibile cu practicarea independent a auditului. V. Controlul de calitate al serviciilor de audit. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat n Monitorul Oficial nr. 598 din 22 august 2003, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate, publicat n Monitorul Oficial nr. 768 din 14 noiembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare. 3. Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat n Monitorul Oficial nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare (Seciunea a IV-a). 4.Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare. 5. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i acontabililor autorizai, republicat n Monitorul Oficial nr. 13 din 08 ianuarie 2008, art. 7 i art. 12. 6. ***, Codul etic naional al profesionitilor contabili, ediia a V-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2011, pp. 16-212.

5. EVALUARE ECONOMIC I FINANCIAR A NTREPRINDERILOR I. Evaluarea economic i financiar a ntreprinderilor: concept i reguli cu caracter general: 1. Definiie, necesitate i esen; clasificarea diferitelor tipuri de evaluare. 2. Bilanul contabil punct de pornire; bilanul economic instrument de calcul pentru efectuarea unei evaluri. 3. Valoare i pre; diferitele tipuri de valori folosite n evaluare. II. Diagnosticul de evaluare sursa de obinere a tuturor elementelor i informaiilor necesare evalurii unei ntreprinderi: 1. Diagnosticul juridic. 2. Diagnosticul comercial. 3. Diagnosticul tehnic, tehnologic i de exploatare. 4. Diagnosticul organizare, management i resurse umane. 5. Diagnosticul financiar-contabil. 6. Sinteza diagnosticelor. III. Componentele fundamentale ale unei evaluri de ntreprindere: 1. Metodologia determinrii Activului Net Corijat (ANC). 2. Metodologia determinrii capacitii beneficiare (CB). 3. Metode de determinare a ratei de capitalizare, fructificare sau actualizare. IV. Abordarea patrimonial n evaluarea ntreprinderilor: 1. Conceptul de evaluare patrimonial a ntreprinderii. 2. Metode de evaluare patrimonial a ntreprinderii. 3. Limitele valorilor patrimoniale. V. Abordri bazate pe performanele financiare ale ntreprinderii: 1. Conceptul de evaluare bazat pe performanele financiare; elemente de calcul. 2. Metode de evaluare bazate pe capitalizarea veniturilor. 3. Metode de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie ale ntreprinderii. VI. Abordri bazate att pe patrimoniu, ct i pe performanele financiare (metode combinate): 1. Conceptul de evaluare prin metode combinate. 2. Metode bazate pe ponderarea ntre o valoare patrimonial i una prin rentabilitate. 3. Metode bazate pe asocierea la valoarea patrimonial a valorii prii invizibile a ntreprinderii (metode bazate pe goodwill). 4. Remunerarea valorii substaniale brute. 5. Remunerarea capitalurilor permanente necesare exploatrii. VII. Abordri bazate pe comparaii. VIII. Metode bursiere de evaluare a ntreprinderilor. IX. Evaluarea valorilor mobiliare: 1. Evaluarea titlurilor cotate. 2. Evaluarea titlurilor necotate. 3. Evaluarea altor instrumente financiare. BIBLIOGRAFIE: ***, Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluarea ntreprinderii, Editura CECCAR, Bucureti, 2011

6. DOCTRINA I DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1. Profesia contabil: concept i structur. 2. Reglementarea profesiei contabile. 3. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. 4. Rolul profesiei contabile pentru aprarea interesului public. 5. Organizarea profesiei contabile. 6. Standarde i reglementri contabile. 7. Necesitatea i rolul organismelor profesionale. 8. Etica n profesia contabil; principiile fundamentale ale eticii n profesia contabil. 9. Organizarea i funcionarea CECCAR. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat n Monitorul Oficial nr. 13 din 08 ianuarie 2008, art. 18-44. 2. Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al CECCAR nr. 1/1995, republicat n Monitorul Oficial nr. 601 din 12 august 2008 integral. 3. *** , Codul etic naional al profesionitilor contabili, ediia a V-a, revizuit i adaugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2011, pp. 1-45. 7. EXPERTIZ CONTABIL 1. Conceptul de expertiz contabil. 2. Expertiza contabil judiciar (definiie, comparaie cu controlul financiar; obiectivele expertizei contabile judiciare; reguli procedurale privind expertiza judiciar: numirea experilor contabili, elementele pe care organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei judiciare le stabilete n ncheierea de edin sau n ordonan, expertul consilier nominalizat de parte, stabilirea onorariului, plata onorariului i decontarea altor cheltuieli cuvenite expertului, efectuarea expertizei contabile judiciare, coninutul raportului de expertiz, depunerea raportului de expertiz; actele de expertiz contabil judiciar coninut i valorificare). 3. Expertiza contabil extrajudiciar sau amiabil. 4. Calitatea de expert contabil. 5. Exercitarea profesiei de expert contabil. 6. Rspunderile expertului contabil. 7. Deontologia expertului contabil norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat n Monitorul Oficial nr. 13 din 08 ianuarie 2008, art. 1-9, art. 12-17 (publicat i pe site-ul CECCAR, http://www.ceccar.ro).

2. Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, republicat n Monitorul Oficial nr. 466 din 23 iunie 2008, art. 41-49, art. 93-107, art. 116-128, art. 130-140 (publicat i pe site-ul CECCAR, http://www.ceccar.ro). 3. Regulamentul privind auditul de calitate n domeniul serviciilor contabile, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial nr. 472 din 26 iunie 2008 (publicat i pe site-ul CECCAR, http://www.ceccar.ro). 4. Regulamentul de organizare i funcionare a comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor i Consiliul Superior al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, republicat n Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie 2010, cap. III i cap. IV. 5. Ordonana Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitii de expertiz tehnic judiciar i extrajudiciar, publicat n Monitorul Oficial nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 15-24. 6. Codul de procedur penal, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 48, art. 50-54, art. 112, art. 116-126, art. 189, art. 190, art. 195, art. 196, art. 198, art. 199, art. 319, art. 327, art. 362, art. 394, art. 4081. 7. Codul de procedur civil, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 24-36, art. 1081 alin. (1) lit. c), lit. d), lit. e), lit. f) i lit. h), art. 1085 alin. (1)-(3), art. 130, art. 170, art. 179, art. 188, art. 198, art. 199, art. 201-214, art. 235, art. 274, art. 322, art. 324. 8. Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 53 alin. (1) lit. b), art. 76. lit. d), art. 254, art. 260, art. 260-261. 9. Codul civil, cu modificrile i completrile ulterioare, art. 998, art. 999-1000. 10. Procedura privind ntocmirea, actualizarea i comunicarea ctre Ministerul Justiiei Direcia pentru servicii juridice conexe a Listelor experilor contabili pe specializri (publicat i pe site-ul CECCAR, http://www.ceccar.ro). 11. ***, Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile, ediia a III-a, revizuit, Editura CECCAR, Bucureti, 2009. 12. ***, Cartea expertului contabil i a contabilului autorizat Culegere de acte normative i reglementri ale profesiei contabile elaborate de CECCAR n perioada 1994-2009, ediia a Va, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2009. 13. ***, Codul etic naional al profesionitilor contabili, ediia a V-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2011, Seciunile 100-150 i Seciunile 210291.