Sunteți pe pagina 1din 5

SEGMENTE PROPORTIONALE.

TEOREMA LUI THALES


CLASA a VII-a
Profesor V Corcalciuc Scoala nr. 146 I G Duca Bucuresti (Lectii facute conform programei pentru clasa a VII-a )

1. Raportul a doua segmente


Se dau doua segmente [ AB] =6 cm. si [CD] = 8 cm.Raportul segmentelor [AB] si [ CD] este
AB CD

= 8cm = 4 . Lungimile segmentelor trebuie

6cm

exprimate prin aceleasi unitati de masura.

2. Segmente proportionale Sirurile de numere ( a , a , a .......) si (


1 2 3

b1 , b2 , b3 ......) daca

a1 a 2 a3 = = = b1 b2 b3 ..=k

Raportul constant k se numeste factor de

proportionalitate. Sirurile de segmente ( [AB] , [CD] , [EF] .)si ( [ A1 B1 ] , [ C1 D1 ] , [ E1 F1 ] .) se numesc proportionale daca sirurile lungimilor lor sunt proportionale. Exemplu AB=2dm, CD=12 dm , EF =3dm , FG = 9 dm , GH = 18 dm, BC=6 dm atunci ([AB], [BC ], [ CD ])~ ([EF], [FG] , [Gh ] ) deoarece
AB BC CD = = = EF FG GH

2 3
2 3

Factorul de proportionalitate este

3. Impartirea unui segment intr-un raport dat

Exista un singur punct interior segmentului care imparte un segment intr-un raport dat. Fie [AB] segmental dat si r raportul dat. Trebuie sa gasim un punct AM M ,M (AB) astfel incat MB = r, ceea ce inseamna . Deoarece r + 1 < 1 rezulta ca AM <AB , deci punctul M este in interiorul segmentului AB Daca r=1 atunci M este mijlocul segmentului .
B
AM AM r = = AM + MB AB r +1 r M A r +1

De aici rezulta ca AM=AB


r

4. Teoreme paralelelor echidistante Daca mai multe drepte paralele determina pe o secanta segmente congruente , atunci ele determina pe orice alta secanta segmente congruente
d1 d2 d3 d4 A4 A3 d A1 A2 B1 B2 B3 B4 g

[A 1 A 2 ] =[A 2 A ] =[A A 4 ] Comform teoremei rezulta si ca [B 1 B 2 ] =[B 2 B ] =[ B B 4 ]


3 3 3 3

Aplicatie Pentru a imparti un segment in mai multe parti egale se aplica teorema paralelelor echidistante.

5.Teorema paralelelor neechidistante


Mai multe drepte paralele determina pe doua secante oarecare segmente proportionale.
A1 A2 BB = 1 2 A2 A3 B2 B3

d1 d2 d3

S1 A1 A2 B1

S2

B2 B3

A3

5. Teorema lui Thales


O paralela dusa la una din laturile unui triunghi imparte celelalte doua laturi in segmente proportionale. Reciproc. Daca o dreapta determina pe doua laturi ale unui triunghi segmente proportionale , atunci ea este paralela cu a treia latura
.

M N BC

AM AN = MB NC

Probleme.

Se da triunghiul ABC , M . (CB, N (CA si MN AB. Sa se completeze C tabloul de mai jos :

BC 8 9 30

AC 6 6 12

CM 4 4

CN 2

MB

NA

9 35 12 2,6 1,4

1,7 8

A M N

B M C A B

2.Teorema bisectoarei
Intr-un triunghi bisectoarea unui unghi determina pe latura opusa segmente proportionale cu celelalte doua laturi Demonstratie: Fie triunghiul ABC ;AD bisectoarea unghiului BAC; trebuie sa demonstram ca DC
BD = AB AC

Ducem prin B paralela la bisectoarea AD, care

E ABE are unghiurile B si E intersecteaza prelungirea lui AC in E. Triunghiul congruente ( BAD EBA ca alterne interne; CAD AEB ca unghiuri A corespondente AEBisoscel [ AE ] [ AB] ) Aplicand teorema lui Thales, obtinem : C B D

BD AE AB = = DC AC AC