Sunteți pe pagina 1din 35

ROMNIA

JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T A R R E A nr. 284
din 27 septembrie 2006
cu privire la aprobarea listelor de prioritati, precum si a listelor de repartizare pentru locuintele
construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte cu una si doua camere
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Avnd n vedere:
-initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimata prin expunerea de motive nregistrata cu nr. 40310 din
18.09.2006;
-raportul nr. 40311/18.09.2006 al Serviciului Fond Locativ din cadrul Primariei Municipiului Arad;
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-prevederile Hotarrii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 157/09.06.2006 cu privire la aprobarea criteriilor
si metodologiei de repartizare si nchiriere a locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte;
-Legea nr. 152/1998 privind nfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile Hotarrii Guvernului Romniei nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea n aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind nfiintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte;
-prevederile HGR 592/2006, privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru punerea n
aplicare a Legii nr. 152/1998, privind nfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin HGR
962/2001;
-prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuintei, republicata;
-H.G. nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea n aplicare a prevederilor Legii
nr.114/1996;
n temeiul prevederilor art. 38 alin. (3) lit. d, alin. (6) lit.a pct.17 si ale art. 46 din Legea
nr.215/2001privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta
HOTARRE
Art.1. Se aproba listele de prioritati pentru locuintele construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte
cuprinznd solicitantii ndreptatiti sa primeasca o locuinta cu una si doua camere, conform anexelor nr. 1 si 2
care fac parte integranta din prezenta hotarre.
Art.2. Se aproba listele de repartizare a locuintelor cu una si doua camere, construite prin Agentia Nationala
pentru Locuinte, situate n municipiul Arad, Cartierul Micalaca str. Ciuhandru bl. 4, 5 si 6, conform anexei nr.
3, care face parte integranta din prezenta hotarre.
Art.3. Prezenta hotarre se va duce la ndeplinire de catre Primaria Municipiului Arad si va fi comunicata celor
interesati de catre Serviciul Administratie Publica Locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Tusz Francisc

SECRETAR
Doina Paul

ADRESA
Nr
crt

Numele si prenumele

TOTAL
GEN.

NR. DOSAR
STRADA

NR

BL

Sc

Ap

STOICOV ZORITA

34834/10.08.2006

EGALITATII

21

62

BELEA CORNELIA TIBERIA

EGALITATII

21

62

IOANOVICI IOAN

34832/10.08.2006
26696/26.06.2006

CONDURASILOR

61

BUDUGAH CODRUTA

26463/26.06.2006

CONDURASILOR

G1

BUDURISAN CRISTIAN

34844/10.08.2006

VADULUI

58

LUPEA ROBERT MIHAI

32557/28,07,2006

CLUJULUI

34

56

JURCOANE NICOLAE

26787/27.06.2006

TIMISORII

29-31

55

BOT RADA

27479/29.06.2006

CONDURASILOR

61

10

54

RAZMAN RAUL CLAUDIU

31915/25.07.2006

A. VLAICU

A10B

54

10

TUDORAN MARCELA LENUTA

34700/10.08.2006

RESITEI

11

SZABO STEFAN FLORIN

35108/11.08.2006

B-DUL N.TITULESCU

12

BLIG CLAUDIA FLORINA

34563/09.08.2006

ANDREI MURESAN

13

POGOR SERGIU VASILE

31322/20.07.2006

DECEBAL

14

ROSIANU IULIA GEORGIA

31489/21.07.2006

SPITALULUI

15

GHINACIU CALIN ALEXANDRU

34482/09.08.2006

CAIUS IACOB

16

MAGER GABRIELA

27853/30.06.2006

AUREL VLAICU

17

MATIS MONICA DANIELA

28889/06.07.2006

BANU MARACINE

18

SFASIE ADRIAN VOICU

34124/08.08.2006

IULIU MANIU

19

BUDIHALA RADU CATALIN

35031/11.08.2006

20

HORVAT LAURA ELENA

21

59

12

58

54

3
5

54

14

53

12

52

19

52

35

52

18

CPL

16

51

51

23-25

51

CALIMANESTI

26

51

HORIA

4
61

61

2B
9

51

HERMAN ALIN SEBASTIAN

35019/11.08.2006
26695/26.06.2006

22

DANUT DANIEL TEODOR

34419/09.08.2006

MIRON COSTIN

14

50

23

CHISU ADRIANA MARIA TEODORA

34825/10.08.2006

GODEANU

230

69

50

24

SZABO SUSANA

34577/09.08.2006

RAZBOIENI

27

25

ILIE GABRIEL CORNEL

26685/26.06.2006

CONDURASILOR

61

26

DIACONU GHEORGHE

27524/29.06.2006

CAL.AUREL VLAICU

27

POPA VIORICA

29012/07.07.2006

PIONIERILOR

CONDURASILOR

306

50

50
B

20

49

1A

62

49

53

10

49

28

SECULI PETRU FLORIN

30985/19.07.2006

CONDURASILOR

61

29

NAGY MARIA - LIDIA

31320/20.07.2006

NUCET

545

30

BANCIU DUMITRU ROBERT

33309/02.08.2006

KUNCZ ALALAR

31

LUPAS JANA MARIA

33779/04.08.2006

PREDEAL

32

MLADIN RODICA

33705/04.08.2006

ABATORULUI

92/98

33

GAL LUCIAN

34746/10.08.2006

ST.AUGUSTIN DOINAS

27

34

PRUNDUS FLORIN IONEL

34903/11.08.2006

POET A.MURESANU

35

SOLOMIE HANS

31628/24.07.2006

COZIA

15

36

GOLDIS PAUL OCTAVIAN FLAVIUS

31590/24.07.2006

RENASTERII

37

NOVITCHI ADRIAN OVIDIU

31963/25.07.2006

CICIO POP

12-14

38

PELE IOAN CALINMICALACA

33215/02.08.2006

MICALACA

173d

39

CIURAR MARIA

33772/04.08.2006

CONDURASILOR

61

40

POPITY FLAVIUS RONALD

34713/10.08.2006

C-LEA ROMANILOR

18

41

HORJA MARIOARA

34708/10.08.2006

COM.OLARI - ARAD

461

42

NITU RADU GABRIEL

34639/10.08.2006

P-TA CATEDRALEI

43

ARDELEAN MARIANA

26573/26.06.2006

TRIBUNUL AXENTE

25

44

STEFANESCU LUMINITTA NICOLETA

28987/06.07.2006

CONDURASILOR

61

47

45

STEFANESCU NADIA GABRIELA

28191/04.07.2006

CONDURASILOR

61

13

47

46

CRSTINA FELICIA

28190/04.07.2006

CONDURASILOR

61

13

47

47

CIOCNITU VICTORIA

28157/04.07.2006

CONDURASILOR

61

47

48

IONEL MONICA IONEL

49

TICA DANIEL

31750/25.07.2006

CONDURASILOR

50

CHITU LIVIU

33141/02.08.2006

EPISCOPIEI

51

CATA CALIN

34527/09.08.2006

CONDURASILOR

52

DORHA ALEXANDRU MARIUS

27057/27.06.2007

ION BREZOIANU

53

CERNATARI MARIA NICOLETA

26694/26.06.2006

CALEA TIMISORII

36

54

PECICAN NATALIA LUCIANA

29207/12.07.2006

CONDURASILOR

74

55

FLESCAN ANCA DANIELA

31989/26.07.2006

MIRON COSTIN

56

GUIU CRISTINA DANIELA

33412/03.08.2006

SEMANATORILOR

254

57

NOVITCHI SIDA MARCEL

34996/11.08.2006

ST.CICIO POP

31625/24.07.2006

STEFAN AUGUSTIN DOINAS

1-3

16

49

49

49

G2

47

49

18

54

49

49

49
7A

48

B2-4

21

48

30

48

14

48

48
48

10

48
47

47

10

61

18

47

3a

47

47

46

46

11

46

11

46

11

46

21

46

6
61

14

48

A30

C
A

58

DRAGUSIN ALINA DANIELA

34843/10.08.2006

MIORITEI

34

59

DRAGOI FIGELA

35144/11.08.2006

GUSTAV AUGUSTIN

60

BOTEANU STELA

27905/03.07.2006

SPATARU BORCEA

61

DEACU GIORGIANA

32556/28.07.2006

POPA SIMION

62

MIUT COSMIN ADRIAN

33782/04.08.2006

PREDEAL

63

MOCANU ALEXANDRU

27645/29.06.2006

64

SABAU FELICIA

65

165

46
46

45

150

11

45

18

1A

25

45

BARBU LAUTARU

60

48

18

44

28775/06.07.2006

SIMFONIEI

196

20

44

BOATA SIMONA

31669/24.07.2006

ROMANITEI

66

FRUNZA INGA

32794/31.07.2006

CALIMANESTI

27

10

44

67

SUCOVERSCHI NAN ADINA

33273/02.082006

POETULUI

93

125

20

44

68

CALACEAN ZENA FLORICA

32332/27.07.2006

N. ONCU

26

43

69

VELICIU OLIMPIA CARMEN

33591/03.08.2006

VIDRA

14

70

CONSTANTIN ALINA

33213/02.08.2006

POPA SIMION

10

71

CRET CRISTIAN GEORGE

34328/08.08.2006

C-LEA TIMISORII

29-31

72

PASCA PAULA SUSANA

34208/08.08.2006

ALEEA SAVARSIN

73

DANCI VIOREL

34421/09.08.2006

SINLEANI

208

74

GLIGOR ANA KARINA

34912/11.08.2006

C-LEA A.VLAICU

206

75

DOCHIA LUCIA ALEXANDRA

35081/11.08.2006

CENAD

76

VATUI DORU DANIEL

26708/26.06.2006

PIONIERILOR

77

CERNATARI MARCEL MIRCEA

26697/26.06.2006

TIMISORII

78

CERNATARI MARCELA MIHAELA

26688/26.06.2006

79

TARAU CLAUDIA

80

44

43
137

43
43

173

55

43
43

11

43

231

29

43

56

42

36

42

CALEA TIMISORII

36

42

26472/26.06.2006

TISMANA

19

LAZAR MELINDA

28487/05.07.2006

VASILE MILEA

23

81

BEJAN SAVETA MIOARA

29445/11.07.2006

BUTENI

377

82

CODRUT IULIANA TEODORA

31085/19.07.2006

PRIETENIEI

115

10

42

83

CIURDAR IOAN SEBASTIAN

32057/26.07.2006

213

42

84

KOPECZNY ZSUZSANNA

32703/31.07.2006

SAVARSIN
NU ARE

85

MARGINEAN FLORIN VIOREL

32702/31.07.2006

V. ROAITA

17

86

DAEA IONEL

34003/07.08.2006

BANU MARACINE

87

CAPITAN CIPRIAN EDUARD

34856/10.08.2006

6 VANATOR I

23

88

KOVACS FELIX ROBERTA

34366/09.08.2006

TRANDAFIRILOR

A7

42
2

42
42

42

7
CPL

42

13

42

46

42

42

89

NAN MONICA LAVINIA

34446/09.08.2006

TURTURICII

42

90

DIMITRIU ODETA BRINDUSA

34500/09.08.2006

I.L.CARAGIALE

91

MARTA OVIDIU MIHAI

34907/11.08.2006

ST.LUCHIAN

23

92

MARGAUAN ALINA MIHAELA

34928/11.08.2006

ANDREI SAGUNA

75

93

BESLIU AURICA OLIMPIA

34833/10.08.2006

ROMUL LADEA

94

GHERBAN LORENA RENATE

29907/12.07.2006

ALBA IULIA

532

95

COVACI AURELIA

29404/10.07.2006

G. BYRON

2--4

102

96

BERCIU ALINA ROXANA

33061/01.08.2006

DEALU MARE/SAVARSIN

98

97

VASI MARIA ANCA

34624/10.08.2006

SIMFONIEI

98

CRISTEA VALENTINA

34372/09.08.2006

STEFAN LUCHIAN

41

99

MUJ FLORIN VASILE

34407/09.08.2006

PORUMBACULUI

22

41

100

CRISTE OCTAVIA RENATA

35028/11.08.2006

B-DUL N.TITULESCU

101

BOROICA DORIN COSMIN

35069/11.08.2006

C-LEA ROMANILOR

16

102

DORU SIMONA GABRIELA

SAT SANLEANI

103

GHIORGHIU DANIELA

35095/11.08.2006
26563/26.06.2006

CAISULUI

194 B
31

104

PUIU FLORENTINA MADALINA

26548/26.06.2006

ION L. CARAGIALE

35

105

MURAR SILVIA ANCUTA

27589/29.06.2006

VEZUVIU

29

106

MILITARU EDMOND MARIUS

27550/29.06.2006

P-TA CATEDRALEI

107

POPA RAMONA MINODORA

28437/04.07.2006

AL. ROMANTA

108

PREDA EMILIA CONSUELA

29879/12.07.2006

MILCOV

109

SUCIU GHEORGHINA EUGENIA

29929/13.07.2006

CENAD

110

JORZA MIRELA GEORGINA

31110/19.07.2006

REVOLUTIEI

78

111

RUS BOGDAN

32474/28.07.2006

FRATIEI

112

FEDUR IOANA

32979/01.08.2006

MALIN

14

40

113

JICHEREAN LOREDANA LAURA

33489/03.08.2006

GHIOROC/MINIS/ARAD

163

40

114

KLEFASZ CORINA SIMONA

33566/03.08.2006

ALEEA AMARA

X37

40

115

ANDRIES ALINA CORNELIA

33720/04.08.2006

FELIX

701

14

40

116

BREAZ MIHAELA

35116.10.08.2006

GODEANU

230

33

40

117

CERCONSCHI MIRCEA

34304/08.08.2006

COM.FANTANELE

315 A

40

118

ISOPESCU BIANCA LUCRETIA

34263/08.08.2006

NOUA

85

40

119

BIZOI CLAUDIU ADRIAN

34197/08.08.2006

ABRUD

83-87

B 17
349
B

42

42

42

42

41

22

41
41

243

74

335
B2-3

41

17

41

13

41
41
40

40
40

20

40

40
40

232
707

235

23

40

11

40

14

40

40

120

POPA OVIDIU PAUL

34534/09.08.2006

SAVARSIN

121

SIMON ADRIAN LAURENTIU

35029/11.08.2006

TRANDAFIRILOR

11

122

BITANG RADU

35024/11.08.2006

HATEG

123

SAVI DINA

35092/11.08.2006

COM.VINGA

167

124

STRUNA BIANCA

34837/10.08.2006

SAVARSIN

173

54

40

125

SAROSI PAUL IACOB

34814/10.08.2006

BREZOIANU

A 34

40

126

BURLACU RAMONA ALINA

26797/27.06.2006

NICOLAE TITULESCU

334

18

39

127

STANA ALBINITA EMILIA

27380/29.06.2006

NUCET

562

39

128

RUS CLAUDIU LUCIAN

27973/03.07.2006

SIRIEI

UZINA

39

129

DONAT CRISTINA MAGDALENA

29150/07.07.2006

MIORITEI

45

206

39

130

MARIS STEFANIA DIANA

30967/19.07.2006

BANU MARACINE

10

39

131

SERBAN ELENA FLORINA

31691/24.07.2006

SAT IOSASEL

120

39

132

MUNTEAN RAMONA FLORINA

31688/24.07.2006

GELU

53

39

133

TONTU BOGDANA STEFANIA

31557/24.07.2006

N. TITULESCU

303/4

10

39

134

MLADIN FLORENTINA CRINA

31861/2507.2006

G. MAGHERU

303

29

39

135

PETREAN ANGELA

32156/26.07.2006

G. CIUHANDRU

341

12

39

136

INCZE MELINDA

32188/26.07.2006

PRIETENIEI

132

17

39

137

ARDELEAN ADRIANA

32189/26.07.2006

CUCULUI

138

TOLCA LAURA AURICA

32415/28.07.2006

BALADEI

14

139

POINAR LOREDANA CRINA

32749/31.07.2006

CLOPOTULUI

53

140

LUNCAN GEORGETA IOANA

33075/01.08.2006

BARBU LAUTARU

141

SIRBAN CORNELIA MIOARA

33305/02.08.2006

IUSTIN MARSIEU

142

PEIA VIOREL ALIN

33307/02.08.2006

DR.CORNEL RADU

143

GHIGU IOAN ADRIAN

33251/02.08.2006

ANDREI SAGUNA

75

144

SANDOR VIORICA

33932/07.08.2006

HATEG

5/II

145

ADAM NICOLETA

33628/04.08.2006

MIORITEI

48

146

MALENE IULIA CLAUDIA

33999/07.08.2006

ALEEA BORSEC

147

SUCOVERSCHI NAN ANCUTA

34803/10.08.2006

B-DUL DECEBAL

148

RISNITA CAMELIA IOANA

34705/10.08.2006

CALIMANESTI

149

IERCOSAN TEODOR

35124/11.08.2006

150

RADEANU MARIANA

35141/11.08.2006

173

14

5/II

C
A

20

40

40

21

40
40

39
10

14

39
39

32

39

39

39

324

39
22

39

185

39

601

39

39

26

18

39

MIORITEI

249

15

39

C-LEA A.VLAICU

A-7

15

39

151

ARGINTARU LAURENTIU BOGDAN

35143/11.08.2006

SEMANATORILOR

223

39

152

VARGA ANCUTA MARIA

34331/09.08.2006

B-DUL N.TITULESCU

336

15

39

153

FILIPAS MARIUS BUJOR

34323/08.08.2006

IANCU JIANU

32

32

39

154

PASARILA VALENTINA SILVIA

34860/10.08.2006

FLUTURILOR

10

20

39

155

MONE LARISA CORNELIA

34855/10.08.2006

MUCIUS SCAEVOLA

39

156

GAVRILESCU BOGDAN SORIN

34186/08.08.2006

ZALAU

39

157

TENCALEC DORA

34163/08.08.2006

C-LEA RADNEI

26

39

158

SAVA DAN MIRCEA

34307/08.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

dec.18

39

159

KRAUS GERTRUDE RAMONA

34373/09.08.2006

SIGHISOARA

515

10

39

160

LAPUGEAN DIANA GABRIELA

34515/09.08.2006

AVRIG

25

39

161

MIHOC ELENA SANDA

34971/11.08.2006

SEPTIMIU

31

162

DAMEAN ALIN

34997/11.08.2006

BREZOIANU

A 49

163

NADABAN RADU BOGDAN

35068/11.08.2006

ALEEA SATURN

A 23

164

SOBARU ADRIANA

35916/17.08.2006

ALEEA NEPTUN

165

TULAC MARIA

29054/07.07.2006

AVRIG

166

VELNECIUCDANIEL

29473/11.07.2006

GEORGE COSBUC

49

167

CATRINA ESTERA

33207/02.08.2006

SOLOMON

18

38

168

CATRINA DANIELA

33208/02.08.2006

SOLOMON

18

38

169

TICULA FLORIN IONEL

33769/04.08.2006

ZALAU

527B

38

170

BALAJ ESTERA

33682/04.08.2006

MIORITEI

43

207

38

171

SBARCEA GIANINA ADRIANA

34565/09.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

31

15

38

172

VARGA VIOLA

34859/10.08.2006

NUCET

545

15

38

173

DUMA DALIANA IONELA

34162/08.08.2006

VASLUI

771

60

38

174

PUSCAS IULIU ALEXANDRU

34914/11.08.2006

GH.DOJA

190

38

175

MOTOC ADRIAN

34922/11.08.2006

ALEEA DEZNA

X 12

17

38

176

TUTA EUGEN STEFAN

35091/11.08.2006

NUCET

544

18

38

177

COVACI GABRIEL

35113/11.08.2006

C-LEA TIMISORII

49

38

178

VURDEA CURUT VOLINAS ROMEO

27248/28.06.2006

BATISTEI

19

37

179

BUDAI CRISTINA

27510/29.06.2006

OITUZ

134

37

180

BUTARU MIRELA ESMERALDA

27628/29.06.2006

POSTAVULUI

S2-2

37

181

COJOCARIU AMALIA ROXANA

27582/29.06.2006

MIORITEI

29

167

37

527/A
102

39
23

39

39

Y2

35

39

38

38

554

182

MOISA ANDREEA TEODORA

29846/12.07.2006

ZALAU

183

STRAJAN ECATERINA

30125/13.07.2006

GR.ALEXANDRESCU

47

37

184

BOZDOG ANDREIA

30573/17.07.2006

CARANSEBES

10

37

185

BORZA ANDREA LILIANA

31338/21.07.2006

BARBU LAUTARU

60

48

37

186

IOVANAS NICOLETA DIANA

31560/24.07.2006

MIORITEI

141

37

187

RADEANU NINA

31976/25.07.2006

CONDURASILOR

61

37

188

GYORGY GABRIELA EMANUELA

32191/26.07.2006

IACOB MURESAN

32

37

189

OLARIU OTILIA LUCIA

33963/07.08.2006

LACRAMIOARA

25

37

190

GAVRILAS SIMONA

33735/04.08.2006

GRIVITEI

191

GOGU MIHAIL ILIE

33667/04.08.2006

CURTICI

192

BUGHIU ADELA

35128/11.08.2006

FELIX

193

BIBE CALIN DACIAN

35137/11.08.2006

POETULUI

194

COSTAN CRISTIAN NICOLAE

34293/08.08.2006

VOINICILOR

53

195

DOKTOR CARMEN ANDREEA

34135/08.08.2006

FRATIEI

196

GAVRILESCU OANA MARIA

34351/09.08.2006

197

BALTA ADINA

198

527

36

37

37

V6

37

702

37

37

501

37

35

733

11

37

ZALAU

527

37

35083/11.08.2006

MIORITEI

25

177

10

37

BUBULETE IOANA ADRIANA

35082/11.08.2006

VOINICILOR

44

190

37

199

GYOVAI SILVIU GABRIEL

27710/30.06.2006

ILARIE CHENDI

36

200

MERMEZE MIHAELA

28662/05.07.2006

CAIUS IACOB

14

17

36

201

MIRON CLAUDIU

31827/25.07.2006

REVOLUTIEI

78

47

36

202

ANTON EMILIA DRAGHITA

31961/25.07.2006

FINTINII

113

36

203

DANILA LILIANA ROZALIA

32133/26.07.2006

STEAGULUI

73

36

204

TAT VALERIA RAMONA

33046/01.08.2006

AVRIG

205

HOLBAN ELEONORA

33771/04.08.2006

GELU

40

36

206

MARINCAT EMIL PETRUT

26990/27.06.2006

FELNAC

148

35

207

ASZODI FERENCZ-LASZLO

27863/30.06.2006

BELA BARTOK

25

208

CRISAN ANDREI CATALIN

29184/07.07.2006

ALEEA SATURN

209

CEAUSU HELGA KARLA

29157/07.07.2006

VASLUI

210

FLORESCU EMANUEL TEODOR

29517/11.07.2006

211

STANIS COSMIN VASILE

212

VENTER MIRELA DANA

61

A35

25

B
A

10

36

35

A20

18

35

724

12

35

TUNARILOR

25

35

30500/17.07.2006

MILITARILOR

30603/18.07.2006

OBEDENARU

35
X24/1

35

213

MARDARI LAURENTIU EMIL

31052/19.07.2006

BANU MARACINE

18

12B

35

214

MURESAN OLIVIAN DECIUS

31666/24.07.2006

VOINICILOR

42

191

35

215

MIUTESCU ADINA LAVINIA

31935/25.07.2006

POSTAVULUI

S4/2

35

216

STRIFLER EVA RODICA

32835/31.07.2006

M. KOGALMICEANU

18

217

BRAIT OLIMPIA ILEANA

32581/31.07.2006

S. OCTAVIAN IOSIF

218

ARDELEAN IOAN

32576/31.07.2006

ROSIORILOR

219

VIRASTAU DANIEL IOAN

33863/07.08.2006

P-TA GARII

220

ROBOTIN MONICA

33607/04.08.2006

221

DRAGOS ADRIAN

222

35
5

35

R6

35

11

G2

30

35

P-TA MIHAI VITEAZU

13

13

35

34603/10.08.2006

SIMFONIEI

2a

199

35

ISTVAN LAURA OLIMPIA

34306/08.08.2006

COM.FANTANELE

315 A

35

223

VOLINTIR DANIEL

34364/09.08.2006

LUCRETIA

21 A

35

224

AVAL MARIUS VASILE

34459/09.08.2006

TRAIAN GROZAVESCU

26A

35

225

HATCAU FRAGUTA

34945/11.08.2006

ORION

35

226

CISMAS DANIELA ALINA

34966/11.08.2006

SIGHISOARA

227

ROMAN SORIN VICTOR

35067/11.08.2006

CARANSEBES

26

228

GIURGIU REMUS

35070/11.08.2006

IOAN VIDU

229

RUS OANA MARIA

35008/11.08.2006

LIBERTATII

15

230

RENER MARIUS RAZVAN

35115/11.08.2006

DR.ION GEORGESCU

231

SUSCA VASILE DANIEL

32831/31.07.2006

A. SUCIU

12

232

MURGU ROXANA CORINA

35057/11.08.2006

M.EMINESCU

49

233

CRACIUN FLORICA

32192/26.07.2006

SAT. CERMEI

265

234

LUCA ANAMARIA LAVINIA

29179/07.07.2006

LUCEAFARULUI

10

235

HODOROG CLAUDIA RAMONA

30592/17.07.2006

236

BURDULEA CORINA VIORICA

237

530

15

35
35

X 20

10

35

19

35
35

17

14

35

35
35

25

34

AUREL SUCIU

37

15

34

31134/20.07.2006

REVOLUTIEI

20

34

NEAMTU CRISTINA TEODORA

33445/03.08.2006

CENAD

10

226

77

34

238

ROTARU IOAN FLORIN

33257/02.08.2006

ALEEA BORSEC

601

23

34

239

CRISAN DOREL DAN

33900/07.08.2006

PRUNULUI

84

34

240

BUDUREAN RAUL FLORIN

33899/07.08.2006

OCTAV BANCILA

24A

34

241

SUCIU SILVANA ELENA

35138/11.08.2006

COCORILOR

57

242

ABUCATARITEI STEFAN

34610/10.08.2006

A.SAGUNA

243

VARGA ALICE ANDREEA

34140/08.08.2006

C-LEA TIMISORII

29

34

27

34

71

34

244

DONAT ALEXANDRU LUCIAN

35077/11.08.2006

MIORITEI

45

206

34

245

SALVETIU VIOREL DRAGOS

35101/11.08.2006

ALEEA BORSEC

602 A

13

34

246

MOT DAN

34827/10.08.2006

PASCANI

57

247

COSMA RAMONA

26592/26.06.2006

SAVRSIN

173

248

HUBERT OLIVER

30822/18.07.2006

POETULUI

61B

Z6

249

KISS ATTILA

31087/19.07.2006

GHIOCEILOR

28

250

LIPOVAN DAN NICOLAE

31860/25.07.2006

AL. T ATAMATIAD

251

GROZA DACIANA SPERANTA

32021/26.07.2006

T. VLADIMIRESCU

33

252

POLK HILDA

33072/01.08.2006

CORNELIU COPOSU

9B

253

PLAVANESCU ANDREEA DIANA

33214/02.08.2006

ARDEALULUI

254

RAD IOAN

34669/10.08.2006

INULUI

18

255

VELE DANIEL

35140/11.08.2006

TUDOR VLADIMIRESCU

110

256

TAREI IONEL

34218/08.08.2006

PADURII

221

257

GLIGOR LUCIAN BLAGA

34143/08.08.2006

HATEG

17

258

KOVACS ERIKA IZABELL

34368/09.08.2006

TRANDAFIRILOR

259

NADABAN IOAN

34965/11.08.2006

260

BUZARIN MARINELA ALINA

261

34
B

17

33

33
33

39

33

L7

12

33

L2

79

33

33

20

33

362

A4

33
16

33

33

33

BARABAS BELA

15

33

34977/11.08.2006

ARGES

33

MORONCEANU LACRIMIOARA

28939/06.07.2006

207

11

32

262

BARBURA ESTERA

29454/11.07.2006

com MISCA

282

32

263

ILIES MARIANA

32660/31.07.2006

SOIMULUI

20

32

264

HALIC DANIEL

33065/01.08.2006

PREDEAL

14

1B2

32

265

VAT MARIANA

34146/08.08.2006

6 VANATORI

23

CPL

49

32

266

HODOROG MIHAELA ELENA

34951/11.08.2006

BARSEI

30

267

BATRAN LAURA ELENA

34962/11.08.2006

VASLUI

268

DUMA NICU FLORIN

35032/11.08.2006

COM.HALMAGEL

146

269

ROMAN COSMIN FLORIN

35054/11.08.2006

PREDEAL

16

G1

270

CUREA DACIAN

34836/10.08.2006

C-LEA A.VLAICU

26

271

ROSUS OVIDIU IOAN

34861/10.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

93

272

FIERARU KATI GABRIELA

30831/18.07.2006

6 VINATORI

25-33

273

IGRAT VOICHITA IULIANA

33039/01.08.2006

6 VANATOR I

25/27

274

NICA CRISTINA

27675/3.06.2006

TRANSILVANIEI

19

27
B

32
723

13

32
32

66

32

16

32

32

IAMBA

31

V3

50

31

30

275

AUDI PAUL ADRIAN

29635/11.07.2006

SAVARSIN

276

MOT PETRU

32329/27.07.2006

482

277

CIOCAN BIANCA

32815/31.07.2006

SAT SOCODOR
REVOLUTIEI

278

NEAGU ALIN NICUSOR

33781/04.08.2006

FAT FRUMOS

37

279

GROZA CONSTANTIN

35133/11.08.2006

ALUNIS

217

280

CARTIS MIHAELA

35142/11.08.2006

CERBULUI

15

281

JIDOVU GABRIEL

34527/09.08.2006

I.BREZOIANU

282

PETRIC ANAMARIA ADRIANA

34156/08.08.2006

ABRUD

283

PARASCHIV DUMITRU

34547/09.08.2006

SEMANATORILOR

284

CHIRIAC MADALINA MANUELA

34897/11.08.2006

P-TA GARII

285

SCHELL ALINA FLORICA

34910/11.08.2006

TAUT

584

286

CIOLAN VIOREL

34957/11.08.2006

POPA SIMION

20

287

GAIDACI MARINELA

35114/11.08.2006

ROSIORI

288

SATMARI ERSILIA RODICA

26588/26.06.2006

ALEEA ULISE

289

CARP DANIELA

28056/03.07.2006

OBORULUI

12

27

290

PAUL ADELA

35123/10.08.2006

STEAGULUI

33

27

291

DANCI FLAVIUS

29107/07.07.2006

com DIECI

145

25

292

RAMASZ MIHAI FLORIN

34375/09.08.2006

C-LEA RADNEI

132

293

GOLEA MIRCEA AUREL

35022/11.08.2006

TRENULUI

294

MALINIEWICZ MARIAN IOAN

35112/11.08.2006

UNIRII

14

173

33

30
30

96
A4

30

30
30

30

A49

80

30

79-81

236

25

30

222

30

13

30
30

150

7
Y9A

107

30

23

30

13

28

14

25
25

23

ADRESA
Nr
crt

Numele si prenumele

TOTAL
GEN.

NR. DOSAR
STRADA

NR

BL

Sc

Ap

DEHELEAN LIVIA

26464/26.06.2006

CONDURASILOR

61

17

71

IOANOVICI RAMONA LILIANA

31441/21.07.2006

ALEEA ULISE

Y81A

70

PRODAN DIANA

33389/03.08.2006

FRUNZEI

52

63

BALAJ CLAUDIA SORINA

34503/09.08.2006

SOS.TIMISORII, KM. 7

BLAGA DIANA

34686/10.08.2006

BLAJULUI

BORSA MLASTICICA

32874/31.07.2006

CIMPIA TURZII

29

TAPALAGA ANCA MARIANA

35147/11.08.2006

CIOBANULUI

28

603

15

59

CHIRCA CLAUDIU

29677/11.07.2006

PIATA SPORTURILOR

10

25

25

58

FLOAREA CLAUDIA SIMONA

33322/02.08.2006

ALEEA DEZNA

16

X 17

27

58

10

GROZA ADINA SIMONA

32376/28.07.2006

PTA AVRAM IANCU

10

17

58

11

KANKAM-DON EMANUELA LAVINIA

27506/29.06.2006

PREDEAL

4A

2C

48

57

12

BONTEA CRISTINA IOANA

33809/07.08.2006

B-DUL ION ANTONESCU

43

18

56

13

CIUL ANGELICA MARIA

27811/30.06.2006

VASILE ALECSANDRI

31

14

LABICI MARIANA

34294/08.08.2006

BRZAVA

106

56

15

LUNG-FRENT RAMONA

33681/04.08.2006

ALBA -IULIA

538

48

56

16

OALA ALEXANDRA DIANA

34919/11.08.2006

IMASULUI

56

17

PANA MARIUS FLORIN

32706/31.07.2006

AL. T. SEBASTIAN

361

56

18

PASCUT CIPRIAN GHEORGHE

32952/01.08.2006

DR.IOAN SUCIU

13

56

19

POPA ADELA

31187/20.07.2006

CALEA TIMISORII

47

56

20

OLTEAN DOMNICA

27981/03.07.2006

MORAVIEI

21

SIGHETE FLORIN VIOREL

33879/07.08.2006

SEBESULUI

22

VERIGOI NICOLETA CECILIA

32662/31.07.2006

HAIDUCILOR

5-7

23

BINDIU LAVINIA

34011/07.08.2006

CRASNA

31 A

24

SZEMAN VASILE ION

27784/30.06.2006

ABRUD

104

116

54

25

BEJAN MONICA

34657/10.08.2006

IMASULUI

54

26

BRIE LEONTIN DANUT

30643/18.07.2006

FRUNZEI

42

54

61
25

59
59

56

55

D2-2

A37

55

15

55
54

27

JITARIUC MIHAELA

27077/27.06.2006

M.EMINESCU

17

28

NEGRAU FLORENTINA

32416/28.07.2006

ARON PUMNUL

29

TAMAS PETRU

33918/07.08.2006

N.GRIGORESCU

4-6

30

TARCAN ENICO

33211/02.08.2006

CLUJULUI

34

31

TRIFU MIRCEA

34600/10.08.2006

PRIETENIEI

32

CIOBANU DANIEL

35056/11.08.2006

TR.AXENTE

21

33

RADUCU MARCEL

34152/08.08.2006

DR.CORNEL RADU

34

BULZAN PAULA RAMONA

29403/10.07.2006

FRATIEI

39

35

BURAI MAGDALENA

32828/31.07.2006

ADAPOSTUL DE NOAPTE

38

36

DRUG SANDOR

32663/31.07.2006

ARDEALULUI

37

KERI MARIA DANIELA

34201/08.08.2006

C-LEA A.VLAICU

38

MAL MIHAELA CLAUDIA


RUS EMANUEL FLORIN

34734/10.08.2006
26701/26.06.2006

PIONIERILOR

39

FNTNII

65

53

40

PRIBEAGU MARIUS CATALIN

32289/27.07.2006

SEVER BOCU

41

52

41

STEAN ANA -MARIA

26518/26.06.2006

A.M.GUTTENBRUNN

68

52

42

ARDELEAN VERONIKA-MARIA

27311/28.06.2006

VASLUI

710

52

43

MAGOLD TIBERIU EDUARD

31456/24.07.2006

CALEA ROMANILOR

45-49

K1

12

52

44

BERAR ANA MARIA

31715/24.07.2006

CALEA ROMANILOR

K2-1

16

52

45

CAIA LARISA MARIA

30695/18.07.2006

AUREL VLAICU

Z28

52

46

ACHIM ALIN LUCIAN

28663/05.07.2006

PRIETENIEI

113

12

51

47

BODEA OTILIA

28709/05.07.2006

ZIMBRULUI

48

BODONEA ANETTE

27253/28.06.2006

FELIX

704

51

49

BOLTASU ALINA

33415/03.08.2006

FAT-FRUMOS

35

A5

20

51

50

BUBELA CAROL

28971/06.07.2006

PANDURILOR

51

51

BUDEA VIORICA FLORINA

34711/10.08.2006

PETRU MAIOR

2-28

51

52

CIOBOTARASU CONSTANTIN

31169/20.07.2006

VESELIEI

28

51

53

CMPIAN CORINA CODRUTA

28572/05.07.2006

BADEA CRTAN

14

54

DUGULESCU CRISTIAN DORIN

34572/09.08.2006

ALEEA NEPTUN

55

MARTINAS MARIUS-VICTOR

27249/28.06.2006

6 VANATORI

35-37

56

MILAS FLAVIUS IOAN

32303/27.07.2006

POETULUI

24A

54
54

16

54
54

54

53

324

53

733

11

53

135

53
9

53

Y5-1

15

53

77

10

53

51

Y7

V7
A37

51

20

51

13

51

12

51

57

PETRARIU MARIANA

29883/12.07.2006

COCORILOR

86

ARIS

18

51

58

SALAVASTRU LILIANA

27404/29.06.2006

COCORILOR

86

50

51

59

SOLOMON MARIA MAGDALENA

34321/08.08.2006

ZIMBRULUI

95

51

60

STOIADIN CARMEN-MIHAELA

33988/07.08.2006

ZIMBRULUI

51

61

COVACI ADINA IZABELA

29388/07.07.2006

GEORGE G. BYRON

2-4

62

GROZIA ELISABETA

31314/20.07.2006

GHEORGHE DOJA

82

50

63

KNAPIK CAMELIA ARINA

30490/17.07.2006

INULUI

50

64

PANTEA MIHAELA

29314/10.07.2006

ALBA IULIA

17

65

RAZAILA CIPRIAN CLAUDIU

34444/09.08.2006

C-LEA A.VLAICU

66

STANCA OVIDIU DANIEL

34568/09.08.2006

BEIUS

614

67

SUMANU MARINELA MIHAELA

26690/26.06.2006

URSULUI

68

VARGA ANTONELA

28989/06.07.2006

PREPARANDIEI

27

69

ROSU DANIEL GHITA

30838/18.07.2006

COM. CARAND

248

70

BARBU LILIANA

34129/08.08.2006

GEN.V.MILEA

49

71

BANATEAN CALIN FRANCISC

33067/01.08.2006

CONDURASILOR

72

BIRSAN LIVIU

34107/08.08.2006

ALEEA NEPTUN

73

BURUIAN VIOREL CRISTIAN

32797/31.07.2006

SAVIRSIN

74

CESANE GHEORGHE CRISTIAN

30434/17.07.2006

MARASESTI

25

75

CIURAR MARIOARA NICOLETA

34824/10.08.2006

REMUS

76

COSARBA MARIUS

31977/25.07.2006

OBEDENARU

32

X4

77

LAZAR MIHAELA

33175/02.08.2006

MUCIUS SCAEVOLA

13-15

TEBA

78

MARGEAN NICOLAE

79

MADUTA
MIHAELA ANDREEA

80

MOCUTA IOAN LUCIAN

34847/10.08.2006

COM.SOFRONEA

192

81

NICULEASA NELICA MARIETA

30917/19.07.2006

STEFAN LUCHIAN

B19

49

82

POPESCU RADU LUCIAN

29218/10.07.2006

LIBERTATII

11

X18

49

83

RITTER FLORICA

63

32305/27.07.2006
NICOLETA
29442/11.07.2006

32223/27.07.2006

VOINICILOR

22

50

558

50

226

24

50

10

50

35

50

50

50
2

49

49

Y3

13

49

173/C

51

49

49

75

STAMATIAN

EPISCOP ROMAN CIOROGARU

102

49
4

49
49

361

59

245

49
49
49

49

84

STOICA FLOARE ANGELA

31823/25.07.2006

VASLUI

728/A

85

BOGDAN MARIAN-JEAN

33751/04.08.2006

HATEG

86

BOTOS ANDREI

28654/05.07.2006

BALADEI

5-7

87

CATRINTA VALENTIN LUCIAN

32063/26.07.2006

POETULUI

129

88

CHIRA IOAN ADALBERT

30539/17.07.2006

TRIBUNUL DOBRA

89

COSTUT MARINEL

32733/31.07.2006

ALEEA SATURN

90

CRISAN REMUS

27461/29.06.2006

CALEA AUREL VLAICU

91

DEMIAN DACIANA CAROLINA

28813/06.07.2006

NUCET

20

92

GOLDIS FLOARE ANA

34014/07.08.2006

PREDEAL

93

MARCU CECILIA TATIANA

34024/07.08.2006

PREDEAL

94

MIHAILOV-VOISAN OCTAVIAN

33126/02.08.2006

SIMION POPA

95

MILOVAN DANIEL

34211/08.08.2006

BEIUS

96

MOCANU LAVINIA ANCA

31337/21.07.2006

POETA MURESANU

97

NADASAN IULIUS

29884/12.07.2006

LIVIU REBREANU

98

NADRAU CATALIN PETRU

33767/04.08.2006

EMANOIL GOJDU

15

99

NEGURITA MARIUS

30764/18.07.2006

FLUTURILOR

17

100

TAKACS YOLTAN TIBERIU

28262/04.07.2006

ALEEA SATURN

14

101

TCACIUC AMELIA MELANIA

28693/05.07.2006

MARASESTI

59

102

MIHUT EUGEN MARCEL

33025/01.08.2006

CIOBANULUI

103

BALACEANU FLORIAN

29335/10.07.2006

SIGHISOARA

104

BOTLUNG GHEORGHE

31208/20.07.2006

FRUNZEI

105

COVACI FLORICA

34719/10.08.2006

106

CROITORU CONSTANTIN

107

49

16

48

20

48
48

11

48

48

16

48

549

48

7A

G3

76

48

4A

2C

48

48

110

18

48

613

11

48

48

18

48

48

10B

13

48

A15

14

48

48

604

48

530

17

47

46

47

M.EMINESCU

54-56

12

47

26704/26.06.2006

6 VNATORI

53

100

11

47

GHERBAN ELEONORA

29908/12.07.2006

MIHAI OBEDENARU

32

X4

39

47

108

GRAMA RAMONA

34618/10.08.2006

ST.CEL MARE

28

47

109

HRISCU C DOREL

30351/14.07.2006

FRATIEI

19

47

110

HUTANU LILIANA

33084/01.08.2006

GHE.LAZAR

13/15

47

111

LEVAI LEVENTE

28031/03.07.2006

FLUTURILOR

112

LINA NATASA

26538/26.06.2006

ALEEA CENAD

113

LOLE CLAUDIA

28582/05.07.2006

DORNEI

38

A20
Z23

P5

11
231

10

47

47

47

114

LUCA RAUL EMIL

35139/11.08.2006

ALEEA ULISE

115

LUCACI GABRIEL RADU

26457/26.06.2006

CALEA A.VLAICU

116

MARTA MONICA

34398/09.08.2006

P-TA GARII

11

117

MUNTEAN CAMELIA LOREDANA

35107/11.08.2006

CASTANILOR

12

118

MURARU IOAN

34916/11.08.2006

AUREL VLAICU

A 10-1

18

47

119

NICHITELEA ANA

31178/20.07.2006

CENAD

231

47

120

PETRESCU BOGDAN CATALIN

33592/03.08.2006

FOISOR

35

B 16

47

121

PRVULESCU
CONSTANTIN

118

122

PURCAREA CECILIA MIHAELA

34561/09.08.2006

SIGHISOARA

123

STAN LAURENTIU PAUL

27768/30.06.2006

BOBLNA

124

SIBOTEAN NICOLAE

32974/01.08.2006

LIBERTATII

11

X 18

19

47

125

TANASZ STEFAN

31548/24.07.2006

RARAU

V1

15

47

126

TOMA GHEORGHE

28536/05.07.2006

BARBU LAUTARU

45

10

47

127

TRIF MARIAN VIOREL

28127/03.07.2006

MARASESTI

30

47

128

UNGUREANU FLORIN DORIN

35061/11.08.2006

BANU MARACINE

24

19

47

129

VACEAN ALIN CORNELIU

34842/10.08.2006

I.B.DELEANU

30

47

130

VELISCA VASILE

35005/11.08.2006

TUSNAD

525

11

47

131

VIDICAN CAMELIA

33556/03.08.2006

MIORITEI

240

62

47

132

VISAN GEORGE DAMIAN

35007/11.08.2006

BALS, STR.N.BALCESCU

34

28 BIS

47

133

ARSENE (DON) STELIANA

34512/09.08.2006

I.MARSIEU

14-16

20

46

134

BESLIU DANIEL

30157/13.07.2006

PREDEAL

4A

2C

53

46

135

BICHEL FLORICA

30339/14.07.2006

ZIMBRULUI

92

CFR

19

46

136

CERNATARI CLAUDIA RODICA

26705/26.06.2006

TIMISORII

36

46

137

CHEVERESAN RADU

29909/12.07.2006

TR.ANDREICA

10

A59

10

46

138

FOLTIC COSTEA FLORIN

32737/31.07.2006

SIGHISOAREI

514

46

139

NEAGU ANGELA

26561/26.06.2006

STUPILOR

14A

A47

10

46

140

NEGREA ELEONORA DANIELA

29693/11.07.2006

LACRIMIOARELOR

24

141

POPESCU GABRIELA HERMINA

35040/11.08.2006

IMASULUI

46

142

POPESCU GEORGEL

34088/08.08.2006

G-RAL GH.MAGHERU

303

20

46

TUDOR
26568/26.06.2006

ALEEA ZORELELOR

Y 12
B22

47

26

47

37

47
47

53 A

47
47
47

1A

46

143

ROMAN IOAN VASILE

28445/04.07.2006

CAL AUREL VLAICU

77-93

144

SEGHECI ANDREI STEFAN

33778/04.08.2006

DREPTATII

3A

145

SZANTO PETRU

27916/03.07.2006

ZIMBRULUI

72

146

VIKONY MARIANA

27862/30.06.2006

URSULUI

6-12

10

46

147

ZMBRAN ADINA FLORINA

33458/03.08.2006

FRATIEI

32

705

15

46

148

ZOITA GHEORGHE

34755/10.08.2006

BRSEI

37

46

149

ARDELEAN MARIUS VASILE

27531/29.06.2006

VOINICILOR

51

502

45

150

BALTA ANDREI

33717/04.08.2006

B-DUL I. MANIU

P1

32

45

151

BARNA FLORENTINA DANIELA

29378/07.07.2006

ALBA -IULIA

540

2P

45

152

BITANG BOGDAN CRISTIAN

34969/11.08.2006

HATEG

5/II

21

45

153

BLIDAR MIHAI AURELIAN

34821/10.08.2006

BRADULUI

46

45

154

BORA LORENA MARIA

32460/28.07.2006

POETULUI

61/B

45

155

BORONEANT CALIN BUJOR

34863/10.08.2006

ALEEA HIPOCRAT

156

BRAIT FLORICA

35021/11.08.2006

BODROGULUI

32

45

157

CNTARETU NICOLAE

34403/09.08.2006

COASEI

16

45

158

CLEPCEA ADRIAN ROLAND

33588/03.08.2006

6 VNATORI

25/29

V4

45

159

CONDOROS CIPRIAN PETRU

31543/24.07.2006

SAVIRSIN

11

210

45

160

DEMIAN GHEORGHE DORIN

34415/09.08.2006

HORIA

H 10

12

45

161

FARCAS VIRGIL ILIE

33734/04.08.2006

LACRAMIOARELOR

19

162

GROZA CLAUDIA MARIA

27263/28.06.2006

VOINICILOR

39

510

16

45

163

JURCA DANIELA MARIA

26553/26.06.2006

CORNELIU COPOSU

9B

L2

44

45

164

LUGOJAN ADELINA SIMONA

25131/11.08.2006

C-LEA A.VLAICU

206

A7

10

45

165

MOTIU SANDA LILIANA

33641/04.08.2006

ALEEA NEPTUN

Y1

20

45

166

PASCUT IU ANCA ROXANA

30463/17.07.2006

G. PRAPORGESCU

17-18

19

45

167

POPESCU CSILLA

29690/11.07.2006

ALEEA ULISE

Z9A

16

45

168

ROMANESCU CLAUDIA

28583/05.07.2006

MILOVA

230

39

45

169

SAS DORU CALIN

34254/08.08.2006

IOAN VIDU

10

45

170

SCHMIDT CARMEN ANTOINETTE

34835/10.08.2006

ROMUL LADEA

45

171

SIMINAICA RAMONA LOREDANA

34042/08.08.2006

COM ZABRANI

172

VLAD LEONARD

29784/12.07.2006

POETULUI

I4-2

14

46

46
46

B1-3

24

45

45

9B

4
350

45

229
P1

29

45

173

VUG CLAUDIA

33238/02.08.2006

SP.G-RAL GHE.MAGHERU

174

ANDRASONI FRANCISC IOSIF

30175/13.07.2006

SIMION BALINT

175

BICA DANIEL

33627/04.08.2006

PRIETENIEI

176

BOSANCU OANA DIANA

33978/07.08.2006

VIORELELOR

177

BUHA ANA RODICA

34591/10.08.2006

ALEEA CENAD

232

57

44

178

CIMPERU VICTOR

29274/10.07.2006

POETULUI

P1

44

179

COTOCEA IONEL FLORIN

34501/09.08.2006

EGALITATII

2C

44

180

FLORESCU MARIN

33990/07.08.2006

AUREL VLAICU

B 23

44

181

GALEA(CIOLOCA) TEODORA

33665/04.08.2006

ABRUD

92

159

44

182

GRIZAK GABRIEL FILIP

34776/10.08.2006

O.GOGA

35

44

183

HAIDUC AVRAM

30703/18.07.2006

ZIMBRULUI

92

CFR

19

44

184

IRIMIA CONSTANTIN CIPRIAN

32390/28.07.2006

SPITALULUI

5AB

44

185

LAKATOS TIBERIU

34831/10.08.2006

GHIOROC

44

186

LUNGU RAZVAN

34015/07.08.2006

B-DUL N. TITULESCU

362

26

44

187

MARCOS OVIDIU MARIAN

34034/08.08.2006

ALEEA HIPOCRAT

B-15

26

44

188

MARGEA GABRIELA LILIANA

34184/08.08.2006

PREDEAL

14

1 B2

22

44

189

MILOS RUSALIM

33083/01.08.2006

GEN.GHE.MAGHERU

304

14

44

190

MOTICA CODRIN VIRGIL

34704/10.08.2006

ALEEA TOMIS

X5

44

191

MUSCAN STELIAN ADRIAN

32774/31.07.2006

ALEEA HERCULES

B9

14

44

192

NEAGU ADRIAN

27745/30.06.2006

CRASNA

21-23

23

44

193

NICA MARIN

27056/27.06.2006

ANDREI MURESANU

11

44

194

OPREANU IONEL DAN

28609/05.07.2006

STEFAN CICIO-POP

12-14

44

195

PETROVICI FLAVIUS VICTOR

32543/27.07.2006

G. COSBUC

44

196

PUF OVIDIU-FLORIN

32966/01.08.2006

VOINICILOR

43

508

18

44

197

ROMANOV PETRU CRISTIAN

31984/25.07.2006

FLUTURILOR

10

44

198

SASU LAVINIA RAMONA

29452/11.07.2006

IULIU MANIU

3-11

16

44

199

SIMA ADRIAN

31321/20.07.2006

GHE. MAGHERU

14

44

200

SERBAN ADRIAN

33773/04.08.2006

SIRIA, STR.E.MONTIA

201

TATAR ADRIAN

33037/01.08.2006

GHE.MAGHERU

202

TOMSA VIORICA

29094/07.07.2006

CEZAR

365

15

45

44

115

44
44

21

304

B
A

44

1456
355
43

12

44
44

203

VAGO CRISTINA

28678/05.07.2006

ABRUD

105

44

204

VELNECIUC VIORICA

32481/28.07.2006

G. COSBUC

49

44

205

VIGU LEVENTE IOSIF

32579/31.07.2006

METIANU

44

206

VLADU DANIELA SANDA

28966/06.07.2006

DR. CORNEL RADU

10

44

207

VULTURAR OVIDIU LIVIU

31676/24.07.2006

ROMANITEI

208

WARGA MARINELA NADIA

28237/04.07.2006

FELIX

552

44

209

ZSABO ALEXANDRU

26508/26.06.2006

ALEEA HIPOCRAT

B1-2

30

44

210

BORONEANT RADU-GEORGE

27363/28.06.2006

ALEEA HIPOCRAT

B1-3

24

43

211

BOTEANU PETRU PAVEL

32000/26.07.2006

TRIBUNU AXENTE

13

212

BUTNARU LUCIA

32255/27.07.2006

HATEG

213

CHIRTES ADELA ROXANA

31109/19.07.2006

VIDRA

27

214

COTIN CONSTANTIN VELU

30485/17.07.2006

ALEEA SATURN

16

215

CUSURSUZ IOANA MIRELA

30111/03.07.2006

FRUMOASA

43

216

DELAMARIAN FLORIN SORIN

33456/03.08.2006

VASILE PRVAN

20 A

43

217

DRAGAN TRAIAN OVIDIU

30287/14.07.2006

CAIUS LEPA

218

FERENCIK ROXANA NADA

28435/04.07.2006

STEAGULUI

48

219

GRECU MIHAI

34721/10.08.2006

ALEEA ROMANTEI

220

HORGA LAVINIA

32320/27.07.2006

221

HORVAT RITA

27925/03.07.2006

STATIA CFR MILOVA


MIHAIL KOGALNICEANU

9-11

222

IOVANOV NICOLETA

32485/28.07.2006

ZIMBRULUI

26

223

ISTRATE SIMONA

30997/19.07.2006

ABATORULUI

15

224

JURCOANE BERNADETH LUCIANA

28143/03.07.2006

ALEX.POPESCU NEGURA

225

KAVAI TEREZIA

33785/04.08.2006

GHE.BARITIU

19

226

MATICA DANIELA ADRIANA

34985/11.08.2006

MIORITEI

49

227

MOTICA DIANA MANUELA

32552/28.07.2006

STEFAN AUGUSTIN DOINAS

228

MOT OVIDIU GEORGE

34878/11.08.2006

229

NARAI ZOLTAN SEBASTIAN

230

126

315

44

43
52

22

43
43

A16

104

12

43

43
43

317

43
43

2C

43
43

43

43

12

43

204

43

1-3

43

ABRUD

91

171

11

43

27086/28.062006

FELIX

704

43

NOVACESCU VIORICA

31205/20.07.2006

SINAIA

43

231

ROSU CRISTIAN

28139/03.07.2006

FAURILOR

127

43

232

RUS LUCIAN FLORIAN

34937/11.08.2006

SNTANA, STR. CRISANA

43

319

233

SANTEJUDEANU RADU MIHAIL

30229/14.07.2006

MIORITEI

234

TERME HAS LORIN AMALIUS

35148/11.08.2006

B-DUL IULIU MANIU

20

235

TOMA CORINA

34544/09.08.2006

SEMLAC

688 C

43

236

VILIGA VIOREL CRISTIAN

34862/10.08.2006

ANDREI SAGUNA

109

43

237

ARDELEAN TEODORA RAMONA

27290/28.06.2006

CENAD

232

66

42

238

ARDELEANU ANA

31478/21.07.2006

COCORILOR

86

ARIS

35

42

239

AVRAM CORINA CARMEN

34336/08.08.2006

P-TA SPORTURILOR

45

42

240

BALAJ DANIEL

28546/05.07.2006

MIORITEI

43

207

42

241

BNDEA MIRCEA IONEL

28658/05.07.2006

CAIUS IACOB

18

42

242

BATKAY ION-DAN

33088/01.08.2006

DIAMANT

243

BAITOIU STEFAN

29368/10.07.2006

CALEA ROMA NILOR

13

244

BERGHEAUA CONSTANTIN

27952/03.07.2006

REVOLUTIEI

12-18

245

BETEA ECATERINA ELENA

29236/10.07.2006

STEFAN AUGUSTIN DOINAS

1-3

246

BIRO ESTERA SIMONA

34551/09.08.2006

ARON COTRUS

247

BOGDAN RAMONA

29826/12.07.2006

ROMANTEI

248

BORLOVAN ANGELICA

33972/07.08.2006

PASUNII

26

249

BOZGAN MARIAN IOAN

31317/20.07.2006

VEZUVIU

250

BRUSTUREAN DANIEL

33786/04.08.2006

BIHORULUI

B1

251

BUDEA CRISTIAN MARIUS

34017/07.08.2006

FRATIEI

731

252

COSTEA LOREDANA

34564/09.08.2006

BANU MARACINE

253

COTUNA FLORINA ALINA

32683/31.072006

LOC LIVADA

254

COZMA CLAUDIU DANIEL

32408/28.07.2006

PADURII

255

CRAINIC CONSTANTIN MARCEL

33403/03.08.2006

C-LEA RADNEI

256

CRISAN RADU MIHAI

28394/05.07.2006

POETULUI

Z6

257

CUZMAN ADRIAN CORNEL

30784/18.07.2006

POETULUI

Z6F

258

DECSY ADRIANA -ANAMARIA

33092/01.08.2006

POETULUI

61

259

DUMBRA OFELIA

34617/10.08.2006

SOCULUI

50

260

HALMAGEAN GABRIEL

34166/08.08.2006

PREDEAL

261

HARAN LENUTA

33745/04.08.2006

P-TA CAIUS IACOB

14

262

IONEL ANCUTA

31982/25.07.2006

CONDURASILOR

84

141

43

43

42
I-1
C
P
194

11

42

12

42

12

42

42

428

42

42
42

10

42

17

42

14

42
42

193
11

Z5

F
C

40

42

18

42

60

42

32

42

20

42
42

42

42

42

263

LUCACI COSMIN

29920/13.07.2006

V.ALECSANDRI

264

LUCACI IOAN CLAUDIU

34859/10.08.2006

ALEEA SATURN

265

LUPU IOAN MARIUS

32069/26.07.2006

CALEA RADNEI

149C

266

MARANEANU TALPALARIU CRISTIAN CONSTANTIN

267

MERCEA CRISTIAN OVIDIU

33596/03.08.2006

ALEEA BORSEC

268

MIHAICUTA RALUCA DELIA

30075/13.07.2006

LIVIU REBREANU

269

MIHUTA DANIEL

34531/09.08.2006

ALEEA RASARIT

270

MUNTEANU FLORENTINA DANIELA

32476/28.07.2006

271

NENADOV SLAVKO ALEXANDRU

272

30250/14.07.2006

CEDRULUI

A 12

42

12

42
42
42

1
6

42

P4

26

42

22

50

42

C. ROMANILOR

39

K1

42

28827/06.07.2006

ALEEA DEZNA

X11

17

42

PETREUS RAMONA CARMEN

33915/07.08.2006

VOINICILOR

35

610

10

42

273

PETRILA TIBERIU

34177/08.08.2006

ALEEA SATURN

A 22

18

42

274

PFAN CARMEN

34695/10.08.2006

C-LEA A.VLAICU

09.? ? ?

38

42

275

ROTARIU SIMONA

27195/28.06.2006

ZORELELOR

118

42

276

RUS CRISTIANA MARIA

31842/25.07.2006

IUSTIN MARSIEU

14-16

35

42

277

RUSAN SILVIA

34243/08.08.2006

HATEG

63

42

278

SECIANSCHI ADRIANA

31831/25.07.2006

M. EMINESCU

10

42

279

SENIUC RADU DUMITRU

33144/02.08.2006

PREDEAL

9A

42

280

SOARE NELU IULIUS

34494/09.08.2006

ABRUD

95

169

42

281

TODOR ALEXANDRU FLORINEL

33098/02.08.2006

ROSIORI

5-7

26

42

282

TOMUTA FLORIN MARIUS

32953/01.08.2006

L. REBREANU

17

38

42

283

TORZ OVIDIU

34539/09.08.2006

RAPSIG

167

284

TARAN MARIUS

33167/02.08.2006

SIGHISOARA

285

VASILIU VASILE FRANCISC

30597/17.07.2006

PIONIERILOR

286

VERES-GRAD ANDREEA FLORENTINA

29827/12.07.2006

BRADULUI

7A

287

VORNICEANU MARIELA RAVEICA

34365/09.08.2006

IANCU JIANU

42

288

ZAHARIA MIHAELA RAMONA

33716/04.08.2006

MICALACA

365

25

42

289

ALBU FILIP GEORGE

33903/07.08.2006

D.BOLINTINEANU

25-31

11

41

290

BEDO TIBERIU ZSOLT

26493/26.06.2006

G-RAL TRAIAN DODA

41

291

BOTAS SANDA ADRIANA

34019/07.08.2006

PRUNULUI

64

41

602 A

B
51I

42
539
56

42

42
42

292

BRICIU VOICU SORIN

31002/19.07.2006

G.G. BYRON

6-8

102

13

41

293

CRISTICI DARIUS

35099/11.08.2006

MIORITEI

139

41

294

CSIPAI ATTILA IOSIF

33285/02.08.2006

ALEEA SATURN

A 17

41

295

DAN MIRCEA FLORIN

28444/04.07.2006

VOINICILOR

40

192

41

296

DAVID DORIN CRISTIAN

27562/29.06.2006

TITAN

297

DINU DANIEL NIKOLAUS

32577/31.07.2006

L. REBREANU

298

DRFIN ROBERT ATTILA

29991/13.07.2006

ALEEA SATURN

299

ENACHE IONUT

30690/18.07.2006

TIMISULUI

41

300

FILIMON CIPRIAN IOAN

34722/10.08.2006

COVASNT

346

41

301

GAZDAG FRANCISC-GHEORGHE

27300/28.06.2006

EMANOIL GOJDU

15

302

GLIGOR TEODOR

33149/02.08.2006

ROMAN CIOROGARIU

303

GURZAU IOAN STEFAN

31257/20.07.2006

EMINESCU

304

HANCILA HORIA

34573/09.08.2006

GH.POPA DE TEIUS

305

HANDIC ANISOARA

30467/17.07.2006

ABATORULUI

306

HORGA OVIDIU-TEODOR

33453/03.08.2006

ABRUD

307

HOTARAN SILVIU

34569/09.08.2006

308

ISTOVAN CORINA

309

41
23

41

A12

41

41

13

41

31

41

41

18

33

41

95

169

41

PREDEAL

10A

23

32

41

34672/10.08.2006

BATISTEI

556

15

41

IVAN LUCIAN IOAN

29175/07.07.2006

MILOVA

14

41

310

JUNC CRISTIAN

30504/17.07.2006

PREDEAL

23

41

311

MARIAS ANDREA

34400/09.08.2006

LUCEAFARULUI

41

312

MICORICI FLORIN MARIAN

28720/06.07.2006

GR.ALEXANDRESCU

313

MRZA RODICA MIOARA

28443/04.07.2006

PREDEAL

314

NEAMT RAMONA CECILIA

32921/01.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

89

315

PAUN LOREDANA

31034/19.07.2006

MINDRULCO

37

41

316

PAVEL MARIUS

30009/13.07.2006

FAGULUI

25

41

317

PETCUT ION CIPRIAN

34542/09.08.2006

CENAD

234

23

41

318

PETREANU VASILICA

27910/03.07.2006

ALEEA DEJ

B13

25

41

319

PETRISOR ANISOARA

34793/10.08.2006

OLARI

439

320

PINTEA MIHAI DANIEL

27869/30.06.2006

CALEA TIMISORII

103

321

PORITCHI FLORENTINA LOREDANA

31113/19.07.2006

SIMION POPA

56
H6

253
12

2A
23

41

44
81A

41

18

41

41

229

41

12

41

322

ROTARU CRISTIAN CIPRIAN

33256/02.08.2006

ALEEA BORSEC

601

23

41

323

SNGEORGEAN SORIN VALERIU

34468/09.08.2006

MUCIUS SCAEVOLA

54-1

41

324

SERACU CLAUDIA FLORENTINA

32848/31.07.2006

N. TITULESCU

332

41

325

SITARU LIVIU CATALIN

28991/03.07.2006

ALEEA DEZNA

X10

41

326

SRBU EMANUEL SILVIU

26541/26.06.2006

ROZELOR

75

41

327

STEPAN GABRIEL MARIUS

30169/13.07.2006

LUCRETIA

40

41

328

STOIADIN TEODORA LARISA

30811/18,07,2006

S. A. DOINAS

1-3

329

SUCIU FLORINA

29837/12.07.2006

POETULUI

330

SUCIU IULIANA MONICA

34659/10.08.2006

MAGURELE

24

331

SERBAN AURELIAN

33508/03.08.2006

ABATORULUI

92/98

18

52

41

332

STIRBU MIRELA MARIOARA

29375/07.07.2006

EP.ROMAN CIOROGARIU

190A

63

41

333

TARAN GABRIEL FLORIN

33763/04.08.2006

OBORULUI

18

41

334

TARANU GEORGE EMANUEL

33427/03.08.2006

GHE.DOJA

72

41

335

UDREA NICOLAE

26459/26.06.2006

POETULUI

61

336

UNGUREANU-EIBERT MANUELA

33406/03.08.2006

AUREL VLAICU

337

ZUBA CRISTIAN IOAN

31349/21.07.2006

DACIEI

49

338

ADAM PETRU STELIAN

32026/26.07.2006

DORNEI

38

339

ANDREICA DORINA CARMEN

29905/12.07.2006

BIHORULUI

11

340

BALAS TEODOR NICOLAE

30584/17.07.2006

REVOLUTIEI

341

BALOI ION

30707/18.07.2006

FLUTURILOR

10

342

BOTILA MIHAELA

33031/01.08.2006

ULMULUI

40

343

BRAITI RODICA LIA

34472/09.08.2006

TULNIC

11

40

344

BUPTE SORINA

35026/11.08.2006

DR.CAROL DAVILA

9-11

345

BUXAI GHEORGHE

32387/28.07.2006

C. BRANCUSI

91

346

DINU DENISIA

34009/07.08.2006

IUSTIN MARSIEU

17

347

DOBREA IZABELLA

32700/31.07.2006

T. VLADIMIRESCU

33

348

DRINOVAN MAGDALENA

32310/27.07.2006

349

GAVRILA LOREDANA CLAUDIA

34529/09.08.2006

N. TITULESCU
POPA SIMION

350

GHEORGHE CONSTANTIN LAURENTIU

30380/17.07.2006

CENAD

10

351

GORNIC ALINA DIANA

35039/11.08.2006

ALBA -IULIA

14

Z7

18

41

11

41
41

Z5

B 22

18

41

41
41

B2-2

40

13

40
40

11

12

40

40
40

40

44

10

40

312

40

15

40

226

21

40

577

13

40

136

352

IOVANOV ANDREEA RONELA

30181/13.07.2006

HIPOCRAT

B1-2

23

40

353

LEUCA LAURENTIU

34136/08.08.2006

BARZAVA

105

20

40

354

MADI GHEOGHINA FLORICA

32194/26.07.2006

EFTIMIE MURGU

54

40

355

MARGINEAN MARIA ADRIANA

34332/08.08.2006

ALEEA SATURN

A 12

40

356

MOCANU MARIAN

35135/11.08.2006

BEIUS

613

30

40

357

MORAR LIVIU

27889/03.07.2006

B-DUL IULIU MANIU

2-10

40

358

PINTEAN IONICA

34905/11.08.2006

BEIUS

13

13

40

359

PINTEAN PETRU FLAVIUS

27922/03.07.2006

PRIETENIEI

12

40

360

POPA EFTIMIE SIMION

33502/03.08.2006

MONOROSTIA

97

40

361

RUFU EMILIA IULIA

35025/11.08.2006

GHE.DOJA

42

40

362

SANDU MIRCEA DANIEL

33593/03.08.2006

FILOTEI

25

40

363

SIMIONESCU VASILICA-BIATRICE

27270/28.06.2006

ALUNULUI

15

40

364

STEIAN MONICA

35149/11.08.2006

RAZBOIENI

32/B

40

365

SERBAN ION GHEORGHE

27990/03.07.2006

BEIUS

613

14

40

366

TAMAS LEONARD ALIN

31275/20.07.2006

IULIU MANIU

25

P1

13

40

367

TOADERE FLORICA MARIANA

33418/03.08.2006

DR.CAROL DAVILA

10

40

368

VIDEROK ESZTER VERONICA

26702/26.06.2006

STREIULUI

40

369

AMUNTENCI DANIEL

29828/12.07.2006

MINERVEI

370

ANGHEL GEORGIANA ALINA

4
126128

Z16

24

371

BARBU FLORIN CRISTIAN

32679/31.072006

CRASNA

23

30

39

372

BARBULESCU AURICA

32308/27.07.2006

ALEEA ULISE

15

39

373

BELE PETRU

34517/09.08.2006

MILCOV

374

BODEA DACIAN CIPRIAN

34769/10.08.2006

NIKOLAI GOGOL

13

15

39

375

BONDANE VASILE

29212/10.07.2006

CENAD

233

39

376

BORA DANIEL EUGEN

28928/06.07.2006

POETULUI

61

Z6

39

377

BUSUIOC VASILE

26738/27.06.2006

CLUJULUI

39

378

BUZGAU LUCIAN

34972/11.08.2006

ULMULUI

48

379

CHIS PETRONELA IRINA

34976/11.08.2006

NUCET

380

CMPIAN EMANUEL CIPRIAN

34485/09.08.2006

CAIUS LEPA

381

COVACI DANIELA ESTERA

33218/02.08.2006

SAT HORIA

32775/31.07.2006

C. A. VLAICU

619
115

14

39

Y9B

39

39

74B

39
563
106

17

39

39
39

382

CULAC VASILE MARIAN

30173/13.07.2006

STEAGULUI

383

FEKETE ALEXANDRU

32834/31.07.2006

IACOB MURESAN

40

384

GALIS VIRGINIA LIANA

34799/10.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

26-38

26

39

385

GAVRICA ALEXANDRU ALIN

34782/10.08.2006

SIMION POPA

136

15

39

386

GOIA DAN MIHAI

34702/10.08.2006

FRUMUSENI

385

387

HEGYI ATTILA

30298/14.07.2006

LUCIAN BLAGA

12

388

HUREZAN IOAN

34110/08.08.2006

CIOBANULUI

389

IACOBINI ARIELORSY ITAIEL

34855/10.08.2006

MIORITEI

390

IGNA EMILIA MONICA

26532/26.06.2006

391

IVAN FLOARE

392

39
39

39
3

39

616

39

40

181

20

39

6 VNATORI

9-13

V3

54

39

26537/26.06.2006

V.MOGA

31

JURJ CODRUTA DANIELA

33997/07.08.2006

ALEEA BORSEC

601

15

39

393

KOVACS SANDOR

27267/28.06.2006

BARBU LAUTARU

45

39

394

LUPAS FLORIN-IOAN

33010/01.08.2006

EP.ROMAN CIOROGARIU

187/A

70

16

39

395

MAGER GEORGETA

27074/27.06.2006

ALUNIS

240

39

396

MAXIM CATALIN

34113/08.08.2006

GELU

2A

39

397

MUSATOIU ROBERT

26632/26.06.2006

ALEEA SATURN

A22

398

NEAG DANIEL RADU

33868/07.08.2006

SAVRSIN

173

399

NEGREA DIANA

34775/10.08.2006

I.MANIU

400

OPRITESCU FLORIN STEFAN

33980/07.08.2006

SOFRONEA

393

401

PANTIN SEBASTIAN NICOLAE

34345/09.08.2006

TRGULUI

29

402

PASCARIU FLORICA

31128/20.07.2006

STEFAN LUCHIAN

30

C1

403

PASCALAU MIRCEA DANIEL

34394/09.08.2006

VLADIMIRESCU

404

PETRUSE MARCEL DANIEL

34881/11.08.2006

MILOVA

405

POPA ANATOLIA OLIMPIA

31483/21.07.2006

CPT. IOAN FATU

44

39

406

POPESCU ALEXANDRU

35110/11.08.2006

LUNCII

12

39

407

PREDA ROMEO SEBASTIAN

32283/27.07.2006

PRIVIGHETOAREI

25

408

PRUTEANU LACRIMIOARA

29505/11.07.2006

CAL AUREL VLAICU

57A

409

PUSCAS CALIN IOAN

31727/24.07.2006

MOLIDULUI

112

410

STEIGBERGER NICOLAE

26930/27.06.2006

PREPARANDIEI

46

411

SERBAN ANGELICA DOINA

27305/28.06.2006

ST. AUGUSTIN DOINAS

1-3

39

26

39

39

39
39

39

13

39

B5

12

39

251

17

39

C300

39

71

39
39

39

17

39

412

SPRINTAR - NEAGA PAVEL

34533/09.08.2006

B-DUL N. TITULESCU

39

413

TICIU MARIA

31212/20.07.2006

ALEEA ULISE

Y12

20

39

414

TRZIU SIMION

ALEEA SATURN

415

TRIFA STEFAN CLAUDIU

34327/08.08.2006
27308/28.06.2006

A 13
74

4
17

39

416

VEZAN DACIAN ION

34750/10.08.2006

OBEDENARU

35

39

417

VOLGA MARIA

31584/24.07.2006

OBEDENARU

11

39

418

ZIMERMANN ADRIAN

26484/26.06.2006

I.L.CARAGIALE

25

39

419

BURUIANA RAMONA NADINA

33295/02.08.2006

ZIMBRULUI

92

38

420

CADAR CRISTIAN IONEL

29829/12.07.2006

FNTNII

118

421

CHIRIAC MARINELA

33016/01.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

91

422

CIOARA MIHAI MIRCEA

30128/13.07.2006

SIMION POPA

423

DOLOGA LILIANA

28979/06.07.2006

COL.UTA

424

DREUCEAN ANTON STEFAN

34036/08.08.2006

GODEANU

425

GALEA LIDIA

29068/07.07.2006

MACEDONIRI

10

38

426

GRADINARIU DUMITRITA

32832/31.07.2006

DUNARII

98

38

427

ICHIM ELENA

30428/17.07.2006

GHEORGHE DOJA

67

428

MATEI AURORA ASPAZIA

34538/09.08.2006

NICOLAE ONCU

9-11

429

MADULARESCU NICOLAE

34147/08.08.2006

430

MICAN SERGIU BOGDAN

431

338
7

CLUJULUI
32

X4

X30
CFR

39

38
4

38

110

11

38

U7

60

38

230

38

38

26

38

POETULUI

P3

63

38

34927/11.08.2006

FAT-FRUMOS

A6

38

MORCAN TRAIAN VOICU

31714/24.07.2006

CENAD

10

38

432

MOT IOAN FLAVIUS

34936/11.08.2006

OITUZ

143

38

433

NAKOV NICOLAE

31624/24.07.2006

ADAM MULER GUTENBRUM

119

38

434

PAIUSAN MARIANA EMILIA

34566/09.08.2006

TRANSILVANIEI

12

435

PAL GABRIELA

33985/07.08.2006

VASLUI

12

436

SANDICI ADRIAN ADALBERT

30379/17.07.2006

OBEDENARU

437

SOFRONE CRISTIAN DECEBAL

34383/09.08.2006

GHIOROC

108

438

TAPOS DORINA

32667/31.07.2006

DREPTATII

439

TASCAU CLAUDIU FLORIN

30992/19.07.2006

MILOVA

440

TUDORACHE DANIEL MIHAI

34213/

URSULUI

441

AIORDACHIOAIE IZABELA

34607/10.08.2006

LIVIU REBREANU

38

708

11

38

X24/1

38
38

620

38

251

38

6-12

45

38

17

30

37

442

BALTA GABRIEL

33595/03.08.2006

N. TITULESCU

313

443

BARBA MELINDA

33470/03.08.2006

AUREL VLAICU

X 26

444

BOZDOG RAMONA GHEORGHINA

29305/10.07.2006

ABRUD

95

445

BRATIAN DIANA AMALIA

34023/08.08.2006

LIPOVA, STR.I.JIANU

34

446

BULBUC IONEL

32128/26.07.2006

ARADULUI

52

37

447

BUTAR VASILE

29186/07.07.2006

ARON PUMNU

71

37

448

CABA IOAN

28438/04.07.2006

CAL AUREL VLAICU

449

CHIRIAC TRAIAN

28164/04.07.2006

URSULUI

450

CIGHIREAN CLAUDIU LUCIAN

34891/11.08.2006

MICALACA

451

CIOBANU PETRU SORIN

33878/07.08.2006

ALEEA SATURN

452

CIRIMPEI OVIDIU VASILE

34020/07.08.2006

453

COJOCARU RICHARD

454

CORNEA OVIDIU GHEORGHE

455

169
A

19

37

20

37

37

37

37

20

37

313

37

A 11

20

37

ALBA -IULIA

20

580

37

30974/19.07.2006

ABRUD

109

123

37

29904/12.07.2006

BANU MARACINE

37

CRAIU FLORINEL

34840/10.08.2006

PREDEAL

4A

2C

34

37

456

CSIKI IMRE

34886/11.08.2006

MORAVIEI

33

37

457

DRAGU CALIN IOAN

33979/07.08.2006

MESTERUL MANOLE

36 A

37

458

FELEA LUCIAN VASILE

30103/13.07.2006

com FRUMUSENI

512

37

459

FERICIAN MONICA

33905/07.08.2006

FNTNEI

136

37

460

GASPAR OLIVER

30362/17.07.2006

FILOTEI

21

37

461

HNCU LILIANA ADRIANA

28214/04.07.2006

GH.MAGHERU

462

HERTA ALINA AMALIA

34291/08.08.2006

NOUA

74 B

463

HOBINCU IONELA MONICA

34857/10.08.2006

HATEG

5/II

464

HORGA MIHAELA

27020/27.06.2006

COMUNARZILOR

7-9

465

JURJ CIPRIAN DANIEL

32339/27.07.2006

FELIX

466

KLEINPETER MARIA

29674/11.07.2006

CATEDRALEI

11-12

467

LADANYI KATALIN

34381/09.08.2006

ALEEA ROMANTEI

468

LENGYEL ALBERTA

30982/19.07.2006

RAZBOIENI

66

469

MACOVEI SORIN VASILE

28227/04.07.2006

BASARAB 1

37

470

MARIUTA ANA

28965/06.07.2006

COMETEI

37

471

MERCEA ADELA ELENA

34196/08.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

26

Z26
6-12

304

24

37
37

19

37

SIRD

37

551

20

37

18

37

11

37

37

L8

37

472

MIHUT FLORENTINA

27080/27.06.2006

CIOCRLIEI

16

37

473

MORUTAN CLAUDIA

34559/09.08.2006

CONSTITUTIEI

148

37

474

MORUZI PAULA

34536/09.08.2006

COM.VLADIMIRESCU

592

37

475

NADABAN AUREL SANDU - MARIANA

30987/19.07.2006

ZORILOR

10

476

NAGY ARPAD ATTILA

34168/08.08.2006

OITUZ

477

NEGRAU IOAN

28224/04.07.2006

478

NICOLA PETRONELA -DANIELA

479

37

111

1+2

37

GH.BARITIU

13

37

27186/28.06.2006

MIHAIL KOGALNICEANU

21

37

PASCUT DANIELA

31191/20.07.2006

FAURILOR

115

480

PASCA MARIA AURORA

28976/06.07.2006

A.SUCIU

481

PAUN CORNELIA

27883/03.07.2006

FRATII BUZESTI

23

482

POLOJAN NICOLETA GERTRUDE

34712/10.08.2006

M.EMINESCU

19

483

POP RAMONA

31421/21.07.2006

VINTULUI

484

REVNIC IOAN ALEXANDRU

32823/31.07.2006

URSULUI

6/12

48

37

485

RUS DORIN IOAN

34994/11.08.2006

LIBERTATII

15

X 20

19

37

486

SAVIN VALENTINA

34846/10.08.2006

FLUTURILOR

10

19

37

487

SFASIE CRISTINA GHEORGHE

31162/20.07.2006

ALEEA ZORELELOR

118

37

488

SOFRAN MIRCEA PAVEL

30523/17.07.2006

PANDURILOR

489

TANASE ADINA SIMONA

ALEEA DEZNA

490

TERU ROBERTO NICOLAE

32060/26.07.2006
26915/27.06.2006

STUPILOR

7
14A

491

ZAMFIR DANIEL

30215/14.07.2006

SPATARU PREDA

56

492

BAN LAVINIA

33422/03.08.2006

A.VLAICU

493

BARBURA VIORICA MIA

34504/09.08.2006

NICOLAE BRNZEU

305

494

BENE TUDOR

29691/11.07.2006

CONSTANTA

52

36

495

BORBEI AUREL IOAN

34289/08.08.2006

CAMPUL FLORILOR

17

36

496

CAMPEANU MIRCEA AUREL

32190/26.07.2006

FRATIEI

10

36

497

CIORTEA ZENO LAZAR

35127/11.08.2006

I.SLAVICI

100

36

498

CONSTANTIN IULIANA

33154/02.08.2006

FRUNZEI

69

36

499

CURTA GEORGETA MARIA

34322/08.08.2006

LUCIAN BLAGA

36

500

DILA IOAN GABRIEL

27409/29.06.2006

D.TICHINDEAL

36

501

FOITOS LAURA DANIELA

34906/11.08.2006

VOIEVOD MOGA

33

36

37
36

37
37

37
37

37
X10
A47

11
9

37
37
37

36

36

502

GRECU CAMELIA

34621/10.08.2006

I.P.PINCIO

22

36

503

IGRET IOAN FLOREDAN

32397/28.07.2006

TRAIAN

15

36

504

JULA CLAUDIA OANA

34772/10.08.2006

VRFUL CU DOR

505

LUCEA COSMIN

33398/03.08.2006

ABRUD

94

506

NISTOR CATALIN TRAIAN

28875/06.07.2006

CORNELIU COPOSU

507

OANCEA COSTEL

34888/11.08.2006

MIERLEI

508

PASCU ANGELICA

32027/26.07.2006

CONDURASILOR

509

ROHACS DIANA

35015/11.08.2006

VOINICILOR

510

SCHIPOR CLAUDIA

27245/28.06.2006

511

TOMA LUMINITA ANCA

512

36

160

36

L2

10

36
36

57 B
64

36

50

188

20

36

VASLUI

14

730

19

36

34576/09.08.2006

COM.ZADARENI

640

VARGA CORNELIA MONICA

33987/07.08.2006

VASLUI

513

VINCZE ERWIN ANDREI

35034/11.08.2006

B-DUL I.MANIU

514

ANDRIES DANIEL

28771/06.07.2006

SIGHISOAREI

515

BALAN NOEMI ERIKA

31394/21.07.2006

516

BARBA RADU-FLORIN

517

36
711

32

36

26

17

36

539

35

LIVIU REBREANU

100

102

10

35

27235/28.06.2006

sat.PIRNESTI

11

35

BONDOR BADE IULIANA

29001/07.07.2006

INDEPENDENTEI

20A

35

518

BRANISCAN RAUL SERGIU

30897/19.07.2006

V. MILEA

29

519

CRISAN FLORICA LILIANA

30238/14.07.2006

LIVIU REBREANU

92-98

520

FARCAS MIRABELA ALINA

35126/11.08.2006

METIANU

10

521

GAVRILA TEODORA

34541/09.08.2006

POPA SIMION

136

522

GERGEL CECILIA

28990/06.07.2006

ALEEA MUNCII

523

GORDAN MARIUTA

32690/31.07.2006

MILOVA

524

GREGONOVITS LOREDANA

33944/07.08.2006

ALEEA FAGET

525

IONESCU FLORINEL

29949/13.07.2006

526

IOSUB CIPRIAN IULIAN

527

35

26

35

35

15

35

35

230

56

35

10

35

POETULUI

61C

Z7

20

35

28192/04.07.2006

N.ONCU

1-3

28

35

IUHAS ANISOARA

28442/04.07.2006

CAL AUREL VLAICU

35

528

LUCEA MARIUS OVIDIU

33400/03.08.2006

ABRUD

94

35

529

MARACSIK ELISABETA

30704/18.07.2006

MAGURELE

11

530

MIHAES GABRIELA

33910/07.08.2006

OCTAVIAN GOGA

50

531

NICOLA BENIAMIN VALENTIN

35073/11.08.2006

MARULUI

27

100

Z26
160

35
3

35
35

532

RJNITA IONELA -AMONA

27147/28.06.2006

MIHAIL KOGALNICEANU

23

35

533

TIPEI VALENTIN

27354/28.06.2006

ANDREI SAGUNA

192

35

534

AMZA V ICTOR

33495/03.08.2006

TRIBUNUL DOBRA

10

20

34

535

BARNA RAMONA SILVIA

35055/11.08.2006

SAVRSIN

536

536

BEGOV COSMIN NICOLAE

33391/03.08.2006

DREPTATII

25

537

BUSA CORNELIA FLAVIA

34392/09.08.2006

BARBU LAUTARU

538

CIOCLUT FLORINEL

32355/27.07.2006

ZIMBRULUI

539

CRISTIAN NICOLETA

26737/27.06.2006

GHEORGHE BARITIU

37

540

DUMA ANISOARA FLORICA

31133/20.07.2006

URSULUI

6-12

541

GHERASIM GHEORGHE

34587/10.08.2006

BEIUS

542

IOVESCU ALEXANDRA

34717/10.08.2006

543

LASCUT MARIA LOREDANA

544

NASTIUC FLORIN

545

34
714

20

34

33

34
34

34

27

34

613

58

34

DREPTATII

27

715

34

32302/27.07.2006

SAT CICIR

48

27946/03.07.2006

TRNOVA

734

ODOBASA LILIANA

29343/10.07.2006

CMPUL LINISTII

19

546

OKROS MARIUS DORIN

29877/12.07.2006

ALEEA SAVARSIN

547

SZANISZLO IBOLYA MARIA

32220/27.07.2006

CENAD

548

BALASOIU IONUT FLORIN

26520/26.06.2006

PETRU RARES

549

DUCA GABRIELA JANINA

29948/13.07.2006

LUCEAFARULUI

550

MOSCAL DANIELA

34706/10.08.2006

IRATOSU

551

PINTEA CRISTIAN CATALIN

33696/04.08.2006

IOAN FLUERAS

13

552

TANUL FLORICA LUMINITA

34829/10.08.2006

CENAD

553

ANDRIESCU GABRIELA MIRELA

28911/06.07.2006

ALEEA SATURN

554

BUC ANA MARIA

34507/09.08.2006

TAUT

504

555

DARAZS IMI

27233/28.06.2006

AUREL VLAICU

10

556

JURJ MARIA

35072/11.08.2006

ALEEA AMARA

557

LUCIAN MARIANA

34954/01.08.2006

HUNEDOARA TIMISANA

97

32

558

MNDRU EUGEN FLORIN

29193/07.07.2006

BAGDAZAR

46

32

559

MOISA MARCELA

34465/09.08.2006

B-DUL REVOLUTIEI

53 A

560

PIRAU CRISTIAN

31520/24.07.2006

IULIU MANIU

561

UNGUREANU DORIN

29310/07.07.2006

TRIBUNUL DOBRA

34
6

34
34

173

39

34

233

11

34

14

33

22

18

33

20

33
33

231
A12

33

20

32
32

Y
X 40

24
10

16

32

19

32

32

17

32

19

32

562

BRATU LACRAMIOARA MIHAELA

32031/26.07.2006

RAZBOIENI

563

DRAGAN ROBERT

32261/27.07.2006

Zsigmond Maricz

564

MARGAU CORINA MIHAELA

33177/02.08.2006

C-LEA ROMANILOR

20-22

565

CIURARU MARGARETA

27498/29.06.2006

CIOCRLIEI

12

566

HALMAGEAN NICOLAE

30245/14.07.2006

FRAGILOR

11

567

VERDES SALVIN GIMI

34648/10.08.2006

568

ANDOR ADRIANA MIHAELA

569

D
E2

31

31

13

31
30

P6-7

30

ELENA DRAGOI

310

30

26526/26.06.2006

PIONERILOR

66

29

KANTOR RAUL ATTILA

27082/27.06.2006

CICIO POP

12-14

16

29

570

RUHA ADINA LILIANA

32307/27.07.2006

SIMFONIEI

69

28

571

CIOACATA IOANA SORINA

34726/10.08.2006

HALMAGIU

241

27

Anexa nr. 3 la Hotarrea nr. 284/27.09.2006


a Consiliului Local al Municipiului Arad
Tabel privind repartizarea locuintelor cu una si doua camere, construite prin Agentia Nationala pentru
Locuinte, situate n municipiul Arad, Cartierul Micalaca str. Ciuhandru bl. 4, 5 si 6
BLOCUL 4
Nr.
Ap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Numele si prenumele
BINDIU LAVINIA
BUDURISAN CRISTIAN
JURCOANE NICOLAE
PANA MARIUS FLORIN
DRUG SANDOR
FLOAREA CLAUDIA SIMONA
IANOVICI RAMONA LILIANA
BLAGA DIANA
LABICI MARIANA
BONTEA CRISTINA IOANA
CIUL ANGELICA MARIA
BALAS CLAUDIA SORINA
VERIGOI NICOLETA CECILIA
SZEMAN VASILE ION
DEHELEAN LIVIA
RUS EMANUEL FLORIN

Pozitia pe liste
23 LA DOUA CAMERE
5 LA O CAMERA
7 LA O CAMERA
17 LA DOUA CAMERE
36 LA DOUA CAMERE
9 LA DOUA CAMERE
2 LA DOUA CAMERE
5 LA DOUA CAMERE
14 LA DOUA CAMERE
12 LA DOUA CAMERE
13 LA DOUA CAMERE
4 LA DOUA CAMERE
22 LA DOUA CAMERE
24 LA DOUA CAMERE
1 LA DOUA CAMERE
39 LA DOUA CAMERE

BLOCUL 5
Nr.
Ap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Numele si prenumele
PASCUT CIPRIAN GHEORGHE
STOICOV ZORITA
BELEA CORNELIA TIBERIA
BRIE LEONTIN DANUT
JITARIUC MIHAELA
KANKAM-DON EMANUELA LAVINIA
MAL MIHAELA CLAUDIA
BEJAN MONICA
TRIFU MIRCEA
TAPALAGA ANCA MARIANA
ARDELEAN VERONKA -MARIA
STEAN ANA -MARIA
OLTEAN DOMNICA
NEGRAU FLORENTINA
SIGHETE FLORIN VIOREL
RADUCU MARCEL

PRESEDINTE DE SEDINTA
Tusz Francisc

Pozitia pe liste
18 LA DOUA CAMERE
1 LA O CAMERA
2 LA O CAMERA
26 LA DOUA CAMERE
27 LA DOUA CAMERE
11 LA DOUA CAMERE
38 LA DOUA CAMERE
25 LA DOUA CAMERE
31 LA DOUA CAMERE
7 LA DOUA CAMERE
42 LA DOUA CAMERE
41 LA DOUA CAMERE
28 LA DOUA CAMERE
23 LA DOUA CAMERE
21 LA DOUA CAMERE
33 LA DOUA CAMERE

SECRETAR
Doina Paul

Anexa nr. 3 la Hotarrea nr. 284/27.09.2006


a Consiliului Local al Municipiului Arad
BLOCUL 6
Nr.
Ap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Numele si prenumele
PRIBEAGU MARIUS CATALIN
IOANOVICI IOAN
BUDUGAH CODRUTA
TAMAS PETRU
CHIRCA CLAUDIU
BORSA MLASTICICA
OALA ALEXANDRA DIANA
BURAI MAGDALENA
POPA ADELA
KERI MARIA DANIELA
CIOBANU DANIEL
TARCAN ENIKO
PRODAN DIANA
GROZA ADINA SIMONA
BULZAN PAULA RAMONA
LUNG FRENT RAMONA

PRESEDINTE DE SEDINTA
Tusz Francisc

Pozitia pe liste
40 LA DOUA CAMERE
3 LA O CAMERA
4 LA O CAMERA
29 LA DOUA CAMERE
8 LA DOUA CAMERE
6 LA DOUA CAMERE
16 LA DOUA CAMERE
35 LA DOUA CAMERE
19 LA DOUA CAMERE
37 LA DOUA CAMERE
32 LA DOUA CAMERE
30 LA DOUA CAMERE
3 LA DOUA CAMERE
10 LA DOUA CAMERE
34 LA DOUA CAMERE
15 LA DOUA CAMERE

SECRETAR
Doina Paul

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD


310130 Arad - Romnia Bd. Revolutiei 75 tel.+40-57-281.850 fax +40-57-253.842
www.primariaarad.ro pma@primariaarad.ro

Directia Tehnica-Serviciul Fond Locativ


Nr.___________/___________.2006
RAPORT
al Serviciului Fond Locativ
Referitor la: expunerea de motive nregistrata cu nr.__________/______2006, a d- lui ing.
Gheorghe Falca, Primarul Municipiului Arad,
Obiect: propunerea de aprobare a listelor de prioritati precum si a listelor de repartizare pentru
locuintele construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte cu una si doua camere,
Consideratii de ordin general:
n baza Hotarrii Consiliului local al municipiului Arad nr. 157/09.06.2006, s-au desfasurat, la
Primaria Municipiului Arad, nscrierile pentru locuintele construite prin Agentia Nationala pentru
Locuinte. n urma nscrierilor, au rezultat listele de prioritati la acordarea locuintelor ANL din
municipiul Arad, pentru apartamentele cu una si doua camere. Listele rezultate n baza punctajelor
acumulate de fiecare solicitant, au fost aduse la cunostinta publicului prin afisare la sediul Primariei
Municipiului Arad, dupa care a urmat perioada de depunere a eventualelor contestatii la punctajele
acordate. De asemenea, n intervalul de depunere a contestatiilor s-au facut si verificarile n teren la
domiciliile solicitantilor ndreptatiti sa beneficieze de repartizarea unei locuinte ANL, n conformitate
cu pozitia de pe liste. Dupa verificari, Comisia sociala de analizare a dosarelor si repartizare a
locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte a luat n discutie contestatiile si
inadvertentele constatate pe teren, opernd modificari de punctaje, acolo unde s-a impus, dupa care sau definitivat listele finale de prioritati, n ordinea descendenta a punctajelor.
n baza acestor liste, prin tragere la sorti publica, s-au repartizat locuintele disponibile n cele
trei blocuri ANL, situate n Cartierul Micalaca str. Ciuhandru bl. 4, 5 si 6, astfel: 6 locuinte cu o
camera primilor 6 solicitanti de pe lista cu o camera si 42 de locuinte cu doua camere la primii 42 de
solicitanti de pe lista cu doua camere.
Astfel, n conformitate cu Hotarrea Consiliului local al municipiului Arad nr. 157/09.06.2006,
anexa nr. 1, titlul III, art. 8,
Propunem
Aprobarea listelor de prioritati precum si a listelor de repartizare pentru locuintele construite
prin Agentia Nationala pentru Locuinte cu una si doua camere
VICEPRIMAR
Ec. Alexandru Tiberiu Dekany

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Razvan Popa
SEF SERVICIU
Ec. Ovidiu Dragoman

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr.___________din_________2006

Referitor la: Hotarrea Consiliului local al municipiului Arad nr. 157/09.06.2006,


anexa nr. 1, titlul III, art. 8, comisia sociala de analizare si repartizare a locuintelor
construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, v-a supune Consiliului local, spre
aprobare, listele de prioritati definitive;
Avnd n vedere:
- ncheierea perioadelor de nscriere, de depunere a contestatiilor si de analizare
a acestora, pentru locuintele construite prin Agentia Nationala pentru
Locuinte;
- Repartizarea, prin tragere la sorti, a locuintelor construite prin Agentia
Nationala pentru Locuinte, situate n municipiul Arad, Cartierul Micalaca
str. Ciuhandru bl. 4, 5 si 6;

Consider oportuna: adoptarea unei hotarri privind aprobarea listelor de prioritati


definitive, la una si la doua camere, pentru locuintele construite prin Agentia Nationala
pentru Locuinte, precum si a listelor de repartizare a locuintelor, situate n municipiul
Arad, Cartierul Micalaca str. Ciuhandru bl. 4, 5 si 6

PRIMAR,
ING. GHEORGHE FALCA