Sunteți pe pagina 1din 1

CRITERIIDEANALIZAALEFENOMENULUIARHITECTURIICONTEMPORANE

PERIODIZARE
PREMODERNAMODERNAPOSTMODERNA
PREREALISMREALISMMODERNACLASICALATEMODERNA
BAUHAUS19171972ECLECTISMULCLASICIZANT
DEMOCRATIEPREMODERNFUNCTIONALISMORGANICISMPOSTFUNCTIONALISMHIGHTECH
HIGHTECH
TOTALITARISMCLASICISMSTILULINTERNATIONALMETABOLISMPOSTORGANICISMDECONSTRUCTIVISM
EXTREMATIPIZAREMEGASTRUCTURALISM1990

IDEALESTETIC

COMPOZITIA

SPATIUL

IDEALULSOCIAL

APARITIA"URATULUI"CASICATEGORIEESTETICA AMESTECULFRUMOSURATCAUTAREAURATULUI
INFRUMOSSIINVERS
VALOAREADESCHIMBNONVALOAREA
READUCEREAINDISCUTIEASISTEMULUIDEVALORI
(CAPITALISMULMULTINATIONALUNIVERSAL)
FRUMOSUL
NOIVALORIESTETICE
ORNAMENTULDEVINE"CRIMA"
ORNAMENTULABSENTA,ARBITRARUL
NECESITATEAATROPIA,INTERMEDIARITATEA
ARBITRARULUINONSENS,NONSCOP
DESACRALIZAREAVALORILOR
CONTINUITATEA
DISCONTINUITATE
CONTINUIZAREAESTELEZATA,JIGNITA,SOCATA
UNITATEA
FRAGMENTARE
ARBITRARIULIALOCULORDINII
ARMONIA
COLAJ
SEGMENTAREA,FRAGMENTAREA
LEGILOR
ABSENTA
MONTAJPOPARTPOPART
REGULILOR
EFEMERUL
BEATHIPPYYOUPPI
MODELELOR
SOCUL:PUBLICITAR
ORDINUL
INFORMATIC
TEHNOLOGIC
CONTESTAREAVALORILOREPOCILORPRECEDENTE
INECHILIBRULSTATIC
DISLOCAREASPATIALA,TEMPORALA
SUPREMATISMUL,CEADEA4ADIMENSIUNE
SEGREGAREA,SIMULAREA
MANIERISMUL
EUCLIDIANNEWTONIANLOBACEVSKIANEINSTEINIANRELATIVITATEA
FINIT
INFINITCONTINUITATESPATIUINTERIOR(INFINITULLIMITATDECONSTANTA
EXTERIOR VITEZEILUMINII)
AXIOMATIC
OMOGEN
RELATIVITATEASPATIULUIINRAPORTCUSISTEMUL
ARISTOTELIAN
IZOTROPANIZOTROPIASPATIULFELXIBIL
IMOBILSPATIULTOPOLOGIC
DEREFERINTA
GEOCENTRIC
DIHOTOMIASPATIALA:
SPATIULSIMBOLIC,SEMNIFICATIV
ANTROPOMORFIC
DMONUMENTALULSIPERIFERIA
SPATIULINTERMEDIAR
ECHILIBRULSTATIC
DSPATIULPOZITIVNEGATIV
ABSENTA
DUNICATULSIHAOSUL
ATOPIA(NONCARTEZIAN)
DSPATIULTOPICATOPIC
ALEGORIA(ISTORIA)
NOVATORIISPATIULUIARHITECTURAL:
SPATULSE
DOESBURG,MIESROHE,F.L.WRIGHT,CORBUSIER
(EFECTULFEEDBACK)
SPATIULSUGERAT(KAHN,EISENMAN)
DECEPTIA(U.S.A.)INCADRULPIRAMIDEIVALORILOR
PASIUNILESOCIALE
DECLARATIEDECREDINTA
BAUHAUSCHARTADELAATENACRITICILECHARTEI
DUMNEZEU
ESECULUNEIGANDIRIDUALISTE STATUL
INDUSTRIALIZAREADEMOCRATIAOCCIDENTALA
STIINTA
MODERNITATEA
COMUNICATIILE
IRONIAVISVISDE:ISTORIE
EDUCAREAMASELOR
POLITICA
NATIUNE
IDEALULSOCIALISTREALISMULSOCIALIST
AVANTGARDA TOTALITARISMULFASCIST
DETASAREADEVATASOCIALAAVANDCASI
ANILOR'20
COMUNIST
CONSECINTAELITISMUL
IDEALULCAPITALISTVALOAREADESCHIMBCAVALOAREESTETICA
ONOUAAVANGARDA
LIBERTATEASIDREPTURILEOMULUI
DESACRALIZAREATUTURORVALORILOR
APARITIAANALIZEIPOZITIEIOMULUIINRAPORT(INCLUZANDCELEARHITECTURALE)
CUSISTEMULPOLITIC(CETATEANUL,ORASUL,SATUL) OPOLITICAMONDIALA(SUPREMATIE)
DISTANTAINTRE
CULTURAELITELORSI
CULTURAPOPULARA

RAPORTULCULTURA
POPULARA
CULTURADEELITA

CULTURAPOPULARAESTECITATADECEACULTA

EXISTENTAINPARALELA2CULTURI
ARHITECTURADEMASAARHITECTURA
SUPERTIPIZATA
DECOMPUTER
VERNACULARA
PERIFERIA
ARHITECTURAELITELORTEHNOCRATICA
(CODUL)FILOSOFICA
PLURICODSIMBOLIC,SEMIOTIC

SCOLILENATIONALESTILULINTERNATIONALCLASICISMULECLECTIC
MANIERISMULCLASICISMULSCOALAJAPONEZAUNRASPUNS
ARTIZANATULDEIDENTITATEINMODERNITATE
POEZIAPRODUSULUICULTURACULTAESTEABSORBITADE
INDUSTRIALCULTURADEMASE
ARTNOUVEAUSIREACTII:IDENTITATEAINCONTRASTCUDEPERSONALIZAREAARHITECTURII
POEZIAORGANICISTATIPIZATE,COMPUTERIZATE
CONTEXTULINTERMENIURBANIINTAIINTEGRAREAINTRUNMEDIU
CONSTRUIT,APOIISTORIA,NATURA,SOCIALUL,CULTURA