Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLUL 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

ASPECTE GENERALE:
Securitatea si sanatatea in munca constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca , apararea vietii , integritatii fizice si psihice , sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale , legea stabileste obligatii specifice atat pentru angajatori cat si pentru lucratori.

OBLIGATIILE ANGAJATORILOR:
-Sa evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea lucratorilor , inclusiv la alegereaechipamentelor de munca si la amenajarea locurilor de munca; -Sa stabileasca pentru lucratori , prin fisa postului , atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca , corespunzator functiilor exercitate ; -Sa elaboreze instructiuni proprii , in spirit prezentei legi , pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca , tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.

OBLIGATIILE LUCRATORILOR:
-Sa utilizeze corect masinile , aparatura , uneltele , substantele periculoase , echipamentele de transport si alte mijloace de productie ; -Sa comunice imediat angajatorului si /sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor , precum si orice deficienta a sistemelor de protective ; -Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana.

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE:


In contextul legii , prin accident de munca se intelege vatamarea violent a organismului , precum si intoxicatia acuta profesionala , care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca (ITM) de cel putin 3 zile calendaristice , individuale (INV) ori deces (D). In sensul legii bolile profesionale sunt afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii cauzate de agenti nocivi fizici , chimici ori biologici , caracteristici lucului de munca , precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca .