Sunteți pe pagina 1din 15

Solduri intermediare de gestiune

1) Marja comercial = Venituri din vnzarea mrfurilor Costul mrfurilor vndute 2) Productia Exercitiului = Productia Vanduta + Variatia Stocurilor + Productia Imobilizata 3) Valoarea Adaugat = Marja Comerciala(MC) + Productia Exercitiului (PE) Cheltuieli externe (CE)
CHELTUIELI EXTERNE: cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile alte cheltuieli materiale alte cheltuieli din afar (cu energia si apa) cheltuieli privind prestatiile externe cheltuieli cu despagubiri si activele cedat Indicele de crestere al valorii adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continua.

4) Excedent Brut n Exploatare (EBE) = Valoare Adugat + Subventii pentru exploatare Impozite i Taxe Chelt. Personal 5) Rezultatul Exploatrii = EBE + (Venituri din provizioane pentru exploatare + Alte venituri din exploatare) (Cheltuieli cu amortizrile i provizionele pentru exploatare + Alte cheltuieli de exploatare) 6) Rezultatul Financiar = Venituri financiare Cheltuieli financiare 7) Rezultatul Extraordinar = Venituri Extraordinare Cheltiuieli Extraordinare 8) Rezultatul Curent = Rezultatul exploatrii + Venituri financiare Cheltuieli financiare 9) Rezultatul Brut al Exercitiului = Rezultatul Curent + Rezultatul Extraordinar 10) Rezultatul Net = Rezultatul Brut al Exercitiului Impozit pe Profit SAU Rezultatul Net = EBE Impozitul pe profit

Alii indicatori de gestiune


Valoarea Adugat la un leu producie realizat (VAPR) = Valoarea Adugat / Productia Marfa Realizat Valoarea Adugat pe Salariat (VAS) = (Valoarea Adugat / Nr. Salariai) x 100
Determina eficienta folosirii factorului uman. Raportul trebuie sa fie in crestere.

Rotatia stocurilor = Costul vanzarilor/Stoc mediu (nr. de ori) Durata de rotatie a stocurilor = Stoc mediu/Costul vanzarilor*365 (nr. de zile) Rotatia debitelor-clienti = Cifra de afaceri/Sold mediu clienti (nr. de ori) Durata de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*365 (nr. de zile) Rotatia creditelor-furnizor = Achizitii de bunuri/Sold mediu furnizori (nr. de ori) Durata de rotatie a creditelor-furnizor= Sold mediu furnizlori/Achizitii de bunuri*365 (nr. de zile)
1

Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de afaceri/Active imobilizate (365/Rotatia activelor imobilizate) Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de afaceri/Active circulante (365/Rotatia activelor circulante) Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de afaceri/Activ total (365/Rotatia activului total)

Solduri intermediare de gestiune n manier ANGLO-SAXON


Cifra de afaceri - CA Rezultatul nante de plata dobnzilor, impozitului pe profit i amortizarii (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - EBITDA EBITDA = CA Cheltuieli variabile de exploatare Rezultatul inante de plata dobanzilor si a impozitului pe profit - Earnings Before Interest and Taxes - EBIT EBIT = EBITDA Cheltuieli cu amortizarea Rezultatul inante de plata impozitului pe profit - Earnings Before taxes - EBT EBT = EBIT Cheltuieli cu dobanzile Rezultatul net RN RN = EBT Impozit pe profit

Analiza rentabilitii
Rentabilitatea financiar = rezultat net /capitaluri proprii Rentabilitatea economic = rezultat din exploatare/ activ de exploatare (capital de lucru) Marja net = Beneficu net/Cifra de Afaceri Rotaia capitalului = Cifra de afaceri/Activ de exploatare Structura financiar = Activ de exploatare/Capitaluri proprii Rentabilitatea financiar = Benefiul net/Capitaluri proprii Pragul de Rentabilitate = ANC x i , unde i = rata de actualizare (al ntreptinderii) sau Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit (EBIT)/Capital angajat Marja profitului operational = Profit operational (EBIT)/Cifra de afaceri*100 Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri*100 Marja neta din vanzari = Profit net/Cifra de afaceri*100 Rata de impozitare efectiva = Cheltuieli cu impozitul/Profit brut (EBT)*100 Rentabilitatea economica = Profit net/Active totale*100 Rentabilitatea financiara = Profit net/Capital propriu*100 Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit net/Cheltuieli totale

Autofinanarea i Capacitatea de Autofinanare


Capacitatea de autofinanare = Excedentul Brut din Exploatare + alte venituri din exploatare alte chelt. din exploatare +venituri financiare chelt. financiare +venituri exceptionale chelt. exceptionale participarea salariaiilor la rezultateleintreprinderii - impozitul pe profit . Sau Capacitatea de Autofinanare(CAF) = rezultatul net + dotri la amortismente + dotari la provizioane reduceri ale amortismentelor reluari asupra amortismentele. Sau Capacitatea de autofinanare realizat (CAF) cuantific proporia efectiv n care fondul de
rulment financiar sau fondul de rulment permanent (FR) acoper nevoile temporare,

sau Capacitatea de autofinanare necesar (CAFN) se calculeaz prin raportarea necesarului de fond
de rulment permanent la nevoile temporare iar expresia sa cifric dimensioneaz limita operaional optim peste care se apreciaz existena unei stri de echilibru financiar,

sau (CAF) = Rezultatul Net + Chelt. Calculate Venit. Calculate


Cele mai reprezentative cheltuieli si venituri calculate sunt cele aferente amortizarii si provizioanelor constituite, in practica intalnindu-se si altele, dar, de o pondere nesemnificativa.

CAF = Rezultatul Net + Chelt. Calculate Venit. Calculate Autofinanarea = CAF Dividende Cota managerului Participarea salariailor la profit

Alti indicatori de rentabilitate


Rentabilitatea Capitalului Angajat (RCA)= EBIT/ Capital Permanent x 100
Trebuie sa fie in crestere continua.

Rentabilitatea Capitalului Permnaent (RCP) = profitul brut / capitaluri permanente


Daca indicatorul se situeaza sub rata dobanzii inseamna ca toate creditele pentru investitii au fost facute fara rost deoarece investitile sunt ineficiente.

Rentabilitatea Economic (a Profitului Brut)(REPB)=(Profit Brut/Total Activ) x 100 Rentabilitatea Exploatrii(RPE) = (Profitul Exploatare / Total Activ) x 100
Trebuie sa fie in crestere continua si sa asigure acoperirea rezultatului financiar si a celui extraordinar. O

rentabilitate buna se obtine daca rezultatul trece de 15%.

Rentabilitatea Financiar(a Capitalului Propriu) (ROE) = (Profit Net / Capital propriu) x 100
Masoara performanta neta a capitalurilor societatii, cele aduse de investitori, profitul curent si cel neridicat (sub forma de rezerve si profit nerepartizat). Trebuie sa acopere rata dobanzii curente. O valoare prea ridicata a indicatorului poate insemna si capital social redus, fapt ce trebuie sa mobilizeze actionariatul pentru a adecva capitalul social la dimensiunea afaceri. Se utilizeaza ca prag de referinta dobanda curenta deoarece este cel mai accesibil si mai simplu mod de a face investitii.

Rentabilitatea Veniturilor(RV) = (Profit Brut / Total Venituri) x 100


Trebuie sa fie in crestere contiunua si sa depaseasca cel putin 5%.

Analiza fluxurilor de numerar (cash-flow) ale ntreprinderii (CF).


CF = CFgest + CFkap; CFkap = CFinv + CFfin; CFD = CFgest + CFinv + CFfin unde: CFD = cash-flow disponibil CFexpl = R Exploatare + Amortizare Impozitul de profit CFgest = Pr Net + Dobnzi + Amortizare n accepiunea francez, cash-flow-ul TN = FR - NFR
Unde: TN = variaia trezoreriei nete; FR = variaia fondului de rulment; NFR = variaia necesarului de fond de rulment

n maniera anglo-saxon cash-flow-ul: CF = CFgest + CFinv + Cffin

Fluxurile de trezorerie (metoda dirct)


Fluxuri din finanare Fluxuri din investiii Fluxuri din expoatare
Trezoreria net Conturi din cls 1 Conturi din cls 2, 3,4i 5 Conturi din cls 6 i 7 Flx fin +flx inv + flx exp

Se aduna ncasrile , veniturile ,avansurile ncasate, i amortizrile corespunztore fiecrei categorii de fluxuri De scad pliile , cheltuielile , ahiziiile corespunztor fiecrei categorii de fluxuri

Necesarul de fond de rulment (NRF) = Stocuri + Creane Datorii (obligaii) nefinanciare sau NFR = (Active Circulante - Trezoretie) Datorii Curente Fondul de Rulment brut(FRbr) = Active Circulante = Active Curente Fondul de Rulment net = Active circulante Datorii curente Fondul de Rulment propriu = Capitaluri Proprii Active Imobilizate Nete Trezoreria ntreprinderii = Fondul de Rulment Necesarul Fond Rulment sau Trezoreria =Disponibilitati Obligatii Financiare pe t. scurt (credite de trezorerie) Trezoreria Net = Disponibiliti bneti din - Credite bancare pe termen scurt cas i conturi la bnci

Ratele de lichiditate i solvabilitate


Lichiditate General (LG) = Active Curente / Datorii Curente
Valoarea trebuie s fie supraunitara: > 1,3.

Plati Curente = Datorii Curente + Rate term.mediu i lung Lichiditate Curent "Lichiditate redusa i Testul ACID(LC) = (Active Circulante - Stocuri) / Datorii Curente Lichiditate Imediat (LI) = Disponibiliti / Datorii Curente Valoarea trebuie sa fie Solvabilitatea Global (SG) =Activ Total / Datorii Totale
Indica posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active.Valoric este egala cu activul net contabil, respectiv, capitalurile proprii. Indicatorul trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 2.

Solvabilitatea Patrimonial (SP) = (Capitaluri Proprii / Total Activ) x 100


Indicatorul indica pronderea capitalurilor proprii in pasivul total. Este echivalentul ratei de finantare a activelor si inversul gradului de indatorare, suma rezultatelor celor doi indicatori trebuind sa fie 100%.

Ali indicatori
Activ + Cheltuieli = Pasiv + venituri Activitatea curenta (ordinara) = Activitatea de exploatare + Activitatea financiar Capital de lucru net = Active circulante Datorii curente Capital propriu = capital social + prime de capital + rezerve de reevaluare + rezerve rezultatul reportat rezultatul exerciiului Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri i cheltuieli + datorii pe termen lung Patrimoniul net (capitalul propriu)=Anc =Situaia net=Total Activ Total Datorii Patrimoniul brut = Patrimoniul net + Datorii Primele de capital = Pre de Emisiune (PE) - Valoarea Nominal (VN)
5

Rezervele de reevaluare = Valuarea la reevaluare - Valuarea de inregistrare in contabilitate Situaia financiar = Resurse permanente - Utilizri permanente = Utilizri temporare - Resurse temporare Venituri = Cheltuieli rezultat Unde: Nevoi Permanente = Nevoi Stabile= Activele Imobilizate Nevoi Temporare = nevoi ciclice (active curente) formate din active circulante i active de regularizare-curente (cheltuieli n avans) Resurse permanente = Resurse stabile = Capitaluri Permanente Resurse temporare = resurse ciclice (datorii curente) formate din datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an i pasive de regularizare-curente (provizioane pentru riscuri i cheltuieli i, venituri nregistrate n avans) Egalitatea generalizatoare = Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic Rata General a Indatorrii (Levierul Financiar) (LF) "rata de levier".
Rezultatul trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare ridicat. O valoare ce depaseste 2,33 exprima un grad foarte ridicat de indatorare, societatea putandu-se afla chiar in stadiul de faliment iminent daca rezultatul depaseste de cateva ori pragul de 2,33.

LF = Datorii Totale / Capitaluri Proprii VALOAREA SUBSTANIAL BRUT (VSB) = Activ net contabil corectat ( ANCC + Datorii ) + Active obinute prin nchiriere sau leasing - Active mprumutate/ nchiriate /cedate terilor - Costuri pentru reparaii i cheltuieli de punere n funciune VALOAREA SUBSTANIAL REDUS (VSR) =Valoarea substanial brut - Datorii nepurttoare de dobnzi - Avantaje care depesc condiiile normale de exploatare VALOAREA SUBSTANIAL NET (VSN) =Valoarea substanial brut - Datorii totale

Bilant economic
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii .

ACTIV Imobilizri corporale Imobilizri necorporale active fictive Imobilizri financiare Stocuri Creante Disponibiliti TOTAL
6

PASIV Capital social rezerve profit diferente din reevaluare Obligatii nefinanciare Obligatii financiare TOTAL

Active fictive = cheltuieli de nfiinare, mrci, brevete, licene, studii, tenologii, know how Nu fac parte din active fictive chelt. de cercetare i studii care se refer la produsele noi sau la dezvoltare (nu pentru mentinerea potenialului existent) Se calculeaz ANC= Total Activ Total Datorii Rezultatul exerciiului (profit Ct 121) = SI (Ct 121) + Venituri n avans Active Fictive Cheltuieli n avans

Bilant funcional
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare. Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare .

Functia de investiie Functia de exploatare Functia de trezorerie

Functia de finanare

Imobilizari Stocuri + creante obligaii nefinanciare Disponibilitii TOTAL

Capitaluri proprii Obligaii financiare TOTAL

Bilanul financiar
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: fondul de rulment net global ; necesarul de fond de rulment ; trezoreria intreprinderii. Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar. Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar pe termen scurt.

ACTIV Imobilizari (NEVOI STABILE) imobilizri corporale. imobilizri necorporale imobilizri financiare. Stocuri i creante (NEVOI CICLICE) stocuri. clieni. Disponibiliti (NEVOI DE TREZORERIE) disponibiliti. TOTAL ACTIV

PASIV Capitaluri permanente (RESURSE DURABILE) capital social. rezerve. rezultatul reportat. rezultatul exerciiului. provizioane pentru riscuri i cheltuieli. datorii financiare pe termen lung. Obligatii nefinanciare (RESUSRE CICLICE) datorii furnizori. datorii fiscale si sociale. Obligaii financiare pe termen scurt (RESURSE DE TREZORERIE) credite banacre curente. TOTAL PASIV

sau Bilanul financiar


ACTIV Imobilizari imobilizri corporale. (A Imob.) imobilizri necorporale imobilizri financiare. NFR Disponibiliti CAPITALURI ANGAJATE Capital de lucru = A Imob. + NFR PASIV Capitaluri permanente capital social. rezerve. rezultatul reportat. rezultatul exerciiului. provizioane pentru riscuri i cheltuieli. datorii financiare pe termen lung. Obligatii nefinanciare datorii furnizori. datorii fiscale si sociale. CAPITALURI ANGAJATE Capital de lucru finanat din: Cap. propriu = capital propriu/ capital angajat Dat. financiare= dat. financiare/ capital angajat

Structura simplificat a contului de profit i pierdere CHELTUIELI (-) Consumuri externe (de la teri) (-) Variaia stocurilor materiale 1 (=) VALOAREA ADUGAT (-) Salarii i alte cheltuieli sociale (-) Impozite, taxe, vrsminte 2 (=) EBE (-) Amortizri i provizione calculate (-) Alte cheltuieli de exploatare 3 (=) Profitul din exploatare (-) Cheltuieli financiare 4 (=) Profit curent (-) Cheltuieli extraordinare (-) Participarea salariailor la profit (-) Impozit pe profit 5 (=) Profit net VENITURI (+) Vnzri (cifra de afaceri) la pre de facturare, fr TVA () Producia stocat (variaia stocurilor), la cost complet (+) Producia imobilizat, la cost de producie (+) Subvenii de exploatare (+) Reluri asupra provizioanelor (+) Alte venituri din exploatare (+) Venituri financiare (+) Venituri extraordinare

Pozitia financiar
1. analiza structurii patrimoniale are ca scop stabilirea si urmarirea evolutiei ponderii diferitelor elemente patrimoniale (A si P). Se analizeaza prin metoda ratelor de structura ale A si P), pe baza datelor din bilant. 2. analiza echilibrului financiar . Aici trebuie analizat Frn (fond rulment net propriu si strain). Indicatorii in analiza fondului de rulment sunt: PFrn - ponderea fondului de rulment in cap. permanent, Pfac - raportul de finantare a activelor circulante din fd. rulment net, Dz rot - viteza de rotatie a fd. de rulment net prin CA cifra de afaceri); analiza necesarului de fd. de rulment Nfr (active circulante nonfinanciare si resurse curente - nonfinanciare). Marja de atragere = nr. mediu de zile in care nec. de fd. de rulment se reconstituie de cifra de afaceri. Aceasta marja de atragere trebuie sa aiba valori intre 30 90 zile. 3. analiza trezorerie neta TN = Frn Nfr . 4. analiza vitezei de rotatie a activelor circulante . Aici se calculeaza si infl. modif. CA, al soldului mediu al AC, al stocurilor, al creantelor, al disponibilitatilor. 5. analiza bonitatii financiare. Aici se calculeaza: rata lichiditatii curente Rlc, rata lichiditatii rapide Rlr, rata lichiditatii imediate Rli, rata solvabilitatii globale Rsg, rata solvabilitatii financiare Rsf.

Rate de actualizare
9

Rata de capitalizare sau fructificare: Rata de actualizare propriu-zis:

X(1+i)n = Y X=Y (1+i)n

Costul mediu ponderat al capitalurilor


CMPC =Ccp x (Ccp/ Ccp+Cc) +Cc x (Ccp/ Ccp+Cc) Unde , Ccp = costul capitalului propriu Cc = costul capitalului mprumutat Ccp+Cc = masa capitalurilor folosite de ntreprindere Ccp = Rn+(Rr- Rn) x b(beta) Unde , Rn = rata neutr de plasament a disponibilitilor pe piaa financiar( ~ 3 - 6%) Rr = totalitatea riscurilor la care este expus intreprinderea (Rr- Rn) = prima de risc a ntreprinderii b(beta)= coeficient de volatilitate aciuni ntreprinderii de evaluat Cc = Cd (1- 0,16) Costul datoriei (Cd) =(Cheltuiei Financiare Venituri Financiare) / Datorii Sau costul capitalului propriu prin obinerea din dividende: Ccp = d + g p
p- preul unei aciuni d- dividendul pe aciune g- rata de cretere a dividendului

Valoarea de reconstituire sau valoarea capitalurilor permanente necesare exploatrii(CPNE)


CPNE brute = Imobilizri brute(fr active financiare)- NFR brut Sau CPNE nete = Imobilizri nete(fr active financiare)- NFR nete V reconstituire= CPNE Datorii

Valoarea de rentabilitate sau metoda capitalizrii veniturilor


a)

V=CB x y

CB = Capacitatea Beneficiar

10

y=1/i (rata neutr de plasament financiar)

b) V=CB/i c) V=CB x an d) V=CB x PER

PER= p/d

p - pretul aciunii cotate d - valoarea dividendului

Indicatori de risc/datorii
Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu sau Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital angajat Capital imprumutat=Credite peste 1 an Capital angajat=Capital propriu+Capital imprumutat Gradul de acoperire al dobanzilor = Profit inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit (EBIT)/Cheltuieli cu dobanda Rata de indatorare globala = Datorii totale/Active totale Levierul = Datorii totale/Active totale Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente Efectul de Levier(ELF)= (Rentabilitatea Economic Rata dobnzii efective) x Levierul Financiar
Efectul de levier exprima cresterea ratei de remunerare a capitalurilor proprii determinata de cresterea gradului de indatorare. Efectul de levier este cu atat mai mare cu cat rentabilitate economica este superioara ratei dobanzii capitalurilor imprumutate.

Rentabilitatea Economic (Prf Brt) = (Profit Brut / Total Activ) x 100 Rata Dobnzii Efective = (Cheltuiala Dobnda / Datorii Financiare) x 100 Levier Financiar rata de levier (LF)= Total Datorii / Capitaluri Proprii
Rezultatul levierului financiar trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare ridicat. O valoare ce depaseste 2,33 exprima un grad foarte ridicat de indatorare, societatea putandu-se afla chiar in stadiul de faliment iminent daca rezultatul depaseste de cateva ori pragul de 2,33. In formula am utilizat rata dobanzii efective si nu rata dobanzii de pe piata deoarece o valoare medie nu este reprezentativa pentru societate iar o valoare contractuala nu este stabila, deoarece bancile modifica rata dobanzii la anumite perioade.

Riscul de faliment (metoda scorurilor sau testul Z)


1) Modelul Altman
Variabile utilizate: V1= EBIT / Activ total
Excedent brut inainte de dobanzi si taxe (traducerea corecta pentru taxe fiind impozit pe profit);

V2= Cifra de afaceri / Activ total V3= Capitalizarea bursiera / Datorii totale
Valoarea de piata a capitalurilor proprii (numarul de actiuni x valoarea bursiera a actiunii);

V4=Capital de lucru net / Activ total


Capitalul de lucru net este calculat ca diferenta intre activele circulante si datoriile curente;

V5=Surse proprii de finantare din profit / Activ total


Surse proprii de finantare: profitul retinut; nerepartizat; reinvestit).

11

Formula: Z = 3,3 x V1 + 0,99 x V2 + 0,6 x V3 + 1,2 x V4 + 1,4 x V5


Rezultate: Z < 1,5 : faliment iminent; Z = 1,81 - 2,70 : deficit de lichiditati; Z = 2,71 - 2,99 : solvabilitate, risc redus; Z > 3 : solvabilitate ridicata, risc inexistent;

2) Modelul Canon si Holder


Modelul este asemanator cu cel elaborat de profesorul Altman dar pune acentul pe resursele interne ale societatii nefiind constrans de factori externi psihologici deoarece nu ia in considerare capitalizarea bursiera. Ori, se stie ca valoarea de piata a capitalurilor proprii este mai mult o valoare psihologica decat o valoare contabila. Din punctul nostru de vedere acest model reflecta mai fidel realitatea decat modelul Altman.

Variabile utilizate: V1= (Creante + Numerar si echivalent de numerar) / Datorii curente V2= Capitaluri permanente / Pasiv total V3 = Cheltuieli financiare / Cifra de afaceri V4 = Cheltuieli cu personalul / Valoarea adaugata V5 = EBE / Valoarea adaugata.
EBE = Excedentul brut din exploatare.

Formula: Z = 16 x V1 + 22 x V2 - 87 x V3 - 10 x V4 + 24 x V5
Rezultate: Z < 3,99 : faliment iminent; Z = 4,00 - 6,49: deficit de lichiditati; Z = 6,50 - 8,99 : solvabilitate, risc redus; Z > 9,00 : solvabilitate ridicata, risc inexistent;

Analiza factoriala a rezultatelor


Rezultatul economic
Rec =
R fin =
unde, RENI CA VA AE PN CPR

RE NI VA CA VA CA AE
PN CA AE CA AE CPR
- Rezultatul din exploatare net de impozit - Cifra de afaceri - Valoare adugat - Activul economic - profit net realizat - capital propriu

Rezultatul financiar

12

Analiza factorial a rentabilitii (sistemul Du Pont)


RENI CA RENI/CA NFR CA/NFR AE NFR/AE Rezultatul din exploatare net de impozit Cifra de afaceri Marja de exploatare Necesarul de fond de rulment Rata de rotaie a NFR n cifra de afaceri Activul economic Rata de structur a activului Rec Rentabilitatea economic

RENI VA RENI/VA CA VA/CA AE CA/AE

Rezultatul din exploatare net de impozit Valoare adugat Amplasarea chelt. fixe aferente activitii de exploatare Cifra de afaceri Ponderea valorii adugate n cifra de afaceri Activul economic Rata de rotaie a activului economic Rec Rentabilitatea economic

RENI VA IMO AE RENI/VA VA/IMO IMO/AE

Rezultatul din exploatare net de impozit Valoare adugat Active imobilizate nete Activul economic Chelt. fixe aferente activ. de exploatare Productivitatea activelor imobilizate Ponderea investiiilor strategice n totalul activ. Rec Rentabilitatea economic economice

13

Metoda de evaluare bazat pe noiunea de goodwill (GW)


Se determin astfel:
n care: ANC - activ net contabil Atunci cnd capitalul investit, exprimat prin activul net contabil, este prost valorificat el va produce un profit mai mic dect el nsui. n acest caz activul net contabil este mai mare dect profitul, obinndu-se un badwill.

Metoda bazat pe capitalizarea unui superprofit.


unde P profit previziont ; i - rata rentabilitii la ntreprinderile aceluiai sector i cu caracteristici asemntoare Pentru a se ajunge la goodwill trebuie s se determine suma acestor supervalori capitalizate aplicnd factorul de capitalizare.

Valoarea ntreprinderii se obine astfel:

Metoda rentei goodwill-ului (metoda experilor contabili).


Astfel, GW se determin prin actualizarea unei serii viitoare de anuiti conform relaiei:

Metode de obinere a goodwill-ului

prin multiplicarea unor rezultate cu un coeficient determinat de evaluator pe baza analizei i diagnosticului, care lua valori ntre 1,5 i 5. Aceste metode se aplic n cazul ntreprinderilor mici i mijlocii.

Metoda remunerrii valorii substaniale brute (VSB)= (Totalactiv Fond comercial) + Bunuri pe care le folosete ntreprinderea, dar nu este proprietar Bunuri pe care nu le folosete ntreprinderea dei este proprietar VSB care este o alt valoare patrimonial, va nlocui ANC n formulele de determinare a goodwill-ului :
Valoarea ntreprinderii se obine astfel:

Metoda remunerrii capitalurilor permanente necesare exploatrii (CPNE):

Valoarea ntreprinderii se obine astfel:


14

Eficacitatea i randamentul costului de munc i capital:


Productivitate = valoare adaugat /nr. mediu de angajai Intensitate capitalist = imobilizri/nr.mediu salariai

15