PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR

ELABORAT, RESPONSABIL SU

APROBAT,

Conducatorii de activitati, sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" . Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila; b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati; c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor; e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare; c) modificari ale legislatiei specifice." In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati. Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene: - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta; - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;

Ordin MAI nr.Împ.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă .U. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice). Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice. . -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.Împ.U. rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. de catre sefii compartimentelor respective.). . -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .22. instalatii. . de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă. pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor. proiectare. precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale.3.Legea 307/2006:art. .21-26.481/2004:art.în domeniul Ap. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului. ateliere.1-6 luni.14-27.108/2001:art. b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare. intretinere. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. -Legea nr. de catre conducatorul locului de munca respectiv. controlul calitatii. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ. conducere si control (sefi de sectii. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. astfel: a) pentru personalul de executie.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. Crt. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE .481/2004:art.Incendiilor şi managementul S. aprovizionare tehnicomateriala si desfacere..Legea nr..Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. reparatii. c) pentru sefii de sectii.Incendiilor şi managementul S. depozite etc. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice. compartimente functionale si sefii de departamente. -Ordin MAI nr.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni) Nr. managerii operatorilor economici sau patroni.. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.Incendiilor Ianuarie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.20. sectoare.

20.Incendiilor şi managementul S. .Împ.Incendiilor şi managementul S. Octombrie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art.21-26.Împ. .2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică . ..U.481/2004:art.6-8. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice).în domeniul Ap. -Ordin MAI nr.1. .5 .Împ. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. Aprilie.2.481/2004:art. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr.108/2001:art. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Incendiilor Ianuarie.3.Legea nr.Incendiilor şi managementul S.Ordin MAI nr.Incendiilor Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Legea 307/2006 : terminologie.Legea 307/2006:art. art.Împ. Crt. .Împ.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.U.în domeniul Ap.481/2004:art.Ordin MAI nr.Incendiilor Mai 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar) Nr. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ. -Legea nr.Împ.Legea nr.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Împ.în domeniul Ap.Incendiilor .în domeniul Ap.22. .U.14-27.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Incendiilor Decembrie PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.. Iunie.

. masinile. potrivit instructiunilor tehnice. in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.6-8.TESTARE TEMATICA TEMA 1.Incendiilor Decembrie PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE . conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu.U. Mai. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor. referitoare la producerea incendiilor.Incendiilor şi managementul S. sub orice forma.22. dupa caz.Legea nr.în domeniul Ap.Incendiilor Martie. .20. respectiv cu cadrul tehnic specializat. LEGEA 307/2006:ART. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006):art. imediat dupa constatare.Legea 307/2006 : terminologie.481/2004:art.1. .Împ. . dupa caz. August.21-26. in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca.2. . precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei. aduse la cunostinta. b) sa utilizeze substantele periculoase.Incendiilor şi managementul S. d) sa comunice.Februarie.Ordin MAI nr. ..Împ. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor.Ordin MAI nr.Împ. in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor.22. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca. de administrator sau de conducatorul institutiei.481/2004:art. f) sa actioneze.Fiecare salariat are.Legea 307/2006:art. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice). Iulie. . aparatura si echipamentele. . utilajele.5 .în domeniul Ap.Legea nr.U.Împ. Noiembrie 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. dupa caz. urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. instalatiile. precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator. art. -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.. la locul de munca.

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare. materiale. prin intelegere. p) ferma zootehnica sau agricola. b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor .Ordin MAI nr. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca. sala de jocuri electronice si altele asemenea. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere. Art. se intelege: a) sectie. sectie medicala. precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor. sector. b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde. d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor. f) magazin. m) cladire sau spatii amenajate in cladiri. 21. avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. cabinet medical. raion sau stand de vanzare. de sport. de reuniuni. n) lacas de cult. e) laborator. a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera. desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia. o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara. g) sala de spectacole. sector. spatiu destinat vietii monahale.bancara. departament administrativ functional. inregistrari si altele asemenea. centru si complex cultural. dupa caz. persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost. echipament. studio de televiziune. prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite. elevilor. precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. Art. i) cladire sau spatiu amenajat in cladire. in spatiu inchis sau in aer liber. c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. radio. arhiva. l) biblioteca. de conferinte. polivalenta. cu destinatie financiar. prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. confectionare. punct de lucru si altele asemenea. depozit de distributie carburanti pentru autovehicule. pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie. j) constructie pentru cazare. autogara. ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari. c) atelier de intretinere. film. prestari de servicii. proiectare si altele asemenea. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca. depozit cu astfel de produse. supravegherea. aerogara si statie de metrou. batranilor. club. r) amenajare temporara. cu respectarea normelor . sistem. constructie pentru birouri. evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei. discoteca. 24. instalatie tehnologica. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. Art. farmacie si altele asemenea. reparatii. h) unitate de alimentatie publica. d) utilaj. filiala. statie. k) compartiment. explozii sau accidente tehnice.163/2007 Art. b) depozit de materii prime. locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor. avand ca destinatie invatamantul. produse finite combustibile. 23. studentilor. 22. evacuarea bunurilor materiale. iar utilitatile comune se repartizeaza. hala/atelier de productie. (1) Prin loc de munca. policlinica. proprietarului cladirii ori. q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera. sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

fum. aceasta putand fi completata. in conditiile legii. a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului. (2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. d) organizarea efectiva a interventiei. ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale. c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate. d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si. LEGEA NR. de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta. prin apelarea numarului 112. g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi. d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru. c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor. prin orice mijloace. prevazute in documentatia tehnica de proiectare. dupa caz. anuntarea incendiului la fortele de interventie. precum si la dispecerat. 20. c) intreruperea alimentarii cu energie electrica. inclusiv telefonic. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. 26. . precum si de conducatorii institutiilor publice. dupa caz. . c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor. a conducatorului locului de munca. acolo unde acesta este constituit. gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate. Art. pe timpul exploatarii diferitelor instalatii.(2) este prezentata in anexa nr. proprietarului/patronului/administratorului. 25. precum si in afara programului de lucru. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta. a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii. prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si. estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu. (1) Interventia la locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei. Art. in zilele de repaus si sarbatori legale. e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate. de regula carton. pe schimburi de lucru si in afara programului. dupa caz.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent. (4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. Art. actionandu-se pentru stingerea acestora.1 la prezentele norme generale. precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor. b) salvarea rapida si in siguranta a personalului. precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca. echipamente si utilaje tehnologice. gaze toxice. actionarea lor manuala.specifice de prevenire a incendiilor. si cu alte date si informatii.20. dupa caz. conform planurilor stabilite.481/2004:ART. si se afiseaza intr-un loc vizibil. b) stabilirea sistemelor. f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura. instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. (3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor. la echipamente si utilaje tehnologice.(1) Cetatenii sunt obligati: a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale. b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse.

in caz de necesitate. precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor. in vederea intretinerii acestora. si cetatenilor straini care desfasoara activitati. rezerva de alimente si apa. prin apelarea numarului 112. in situatii de protectie civila. pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila. dupa caz. precum si accesul persoanelor autorizate. potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. . au resedinta sau se afla in tranzit. la amenajarea spatiilor de adapostire din teren.@ i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari. g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie. trusa sanitara. j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre. accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata. k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila. f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si. fara plata. (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti. dupa caz. (1) revine. pe teritoriul Romaniei.d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia. h) sa permita. care presupun efort fizic. dupa caz. in cazurile prevazute de lege. inclusiv telefonic. corespunzator situatiei in care se gasesc. (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea. de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari. evacuarea de bunuri si altele asemenea. despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful