PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR

ELABORAT, RESPONSABIL SU

APROBAT,

Conducatorii de activitati, sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" . Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila; b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati; c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor; e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare; c) modificari ale legislatiei specifice." In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati. Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene: - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta; - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;

Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. Crt.481/2004:art.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art..22.1-6 luni. -Legea nr. reparatii. ateliere.). . de catre sefii compartimentelor respective.Legea 307/2006:art. intretinere. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei.Împ. managerii operatorilor economici sau patroni. instalatii. compartimente functionale si sefii de departamente. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor.în domeniul Ap. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice). controlul calitatii. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. .21-26.Incendiilor şi managementul S. proiectare.Incendiilor şi managementul S. PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . .Incendiilor Ianuarie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică . conducere si control (sefi de sectii.481/2004:art.U. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă .TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni) Nr.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Împ. b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare. de catre conducatorul locului de munca respectiv. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale.. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic.Împ. -Ordin MAI nr. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului. rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj.14-27. depozite etc. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice. sectoare.3.Ordin MAI nr.U. .. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.20.108/2001:art. astfel: a) pentru personalul de executie. aprovizionare tehnicomateriala si desfacere. pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare. de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă. c) pentru sefii de sectii.Legea nr.

Împ.22.Legea nr.în domeniul Ap. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice). .3.Împ.481/2004:art. -Ordin MAI nr. art.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.în domeniul Ap.2. Octombrie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.6-8.Legea nr.Ordin MAI nr. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.U.Incendiilor Mai 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.20. .în domeniul Ap.Împ. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. .în domeniul Ap.U.Incendiilor Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.14-27.Incendiilor Decembrie PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE .Legea 307/2006:art.Incendiilor . .481/2004:art.5 .481/2004:art. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .Incendiilor şi managementul S.108/2001:art.. -Legea nr.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.Ordin MAI nr. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr.Împ.Împ.Legea 307/2006 : terminologie.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar) Nr. . Crt.Împ.. Iunie.în domeniul Ap.2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Incendiilor Ianuarie.U.21-26.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Împ.1. Aprilie.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.Împ. . ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Incendiilor şi managementul S.Incendiilor şi managementul S..

Incendiilor Martie.Împ. precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor.22. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.TESTARE TEMATICA TEMA 1.. Iulie. . dupa caz. -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu.Împ.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006):art. ..481/2004:art. in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei. . .Legea nr.6-8.Ordin MAI nr. b) sa utilizeze substantele periculoase.Fiecare salariat are. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice). masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.U. aparatura si echipamentele. sub orice forma. urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor.în domeniul Ap. . . aduse la cunostinta.Incendiilor Decembrie PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE .Împ. respectiv cu cadrul tehnic specializat. de administrator sau de conducatorul institutiei. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.Împ.20. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.2.481/2004:art.U.Ordin MAI nr.Incendiilor şi managementul S. in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie. dupa caz.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor. f) sa actioneze. Noiembrie 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr. d) sa comunice. . art. utilajele.21-26. potrivit instructiunilor tehnice. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator.5 .Legea nr.Legea 307/2006 : terminologie. imediat dupa constatare. referitoare la producerea incendiilor. Mai.1. instalatiile. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta. in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca. la locul de munca. care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. August.în domeniul Ap.Februarie.Legea 307/2006:art. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca. dupa caz. .Incendiilor şi managementul S. masinile.22. LEGEA 307/2006:ART.

sector. dupa caz. iar utilitatile comune se repartizeaza. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere. de reuniuni. depozit de distributie carburanti pentru autovehicule. policlinica. Art. p) ferma zootehnica sau agricola. j) constructie pentru cazare. raion sau stand de vanzare. supravegherea. elevilor. d) utilaj. Art. q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera. 23. reparatii. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare. de conferinte. (1) Prin loc de munca. prestari de servicii. discoteca. studio de televiziune. a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera. b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor . b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde. polivalenta. 24. materiale. Art. proiectare si altele asemenea. statie. persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost. cu respectarea normelor . aerogara si statie de metrou. studentilor. inregistrari si altele asemenea. autogara. depozit cu astfel de produse. de sport. d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor. evacuarea bunurilor materiale. m) cladire sau spatii amenajate in cladiri. sistem. sectie medicala.bancara. club. batranilor. o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. centru si complex cultural. instalatie tehnologica. precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. avand ca destinatie invatamantul. echipament. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca. n) lacas de cult. sala de jocuri electronice si altele asemenea. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor. radio. locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia. precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor. b) depozit de materii prime.Ordin MAI nr. avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital. pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie. constructie pentru birouri. in spatiu inchis sau in aer liber. c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei. confectionare. e) laborator. f) magazin. departament administrativ functional. cu destinatie financiar. filiala. ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari. cabinet medical.163/2007 Art. farmacie si altele asemenea. h) unitate de alimentatie publica. desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia. 22. prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite. film. sector. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. c) atelier de intretinere. explozii sau accidente tehnice. prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. proprietarului cladirii ori. r) amenajare temporara. hala/atelier de productie. arhiva. g) sala de spectacole. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca. punct de lucru si altele asemenea. sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor. se intelege: a) sectie. i) cladire sau spatiu amenajat in cladire. produse finite combustibile. l) biblioteca. k) compartiment. spatiu destinat vietii monahale. prin intelegere. 21.

g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei. c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor. echipamente si utilaje tehnologice. (1) Interventia la locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. precum si la dispecerat. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta. ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale. acolo unde acesta este constituit. c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate.(2) este prezentata in anexa nr. de regula carton. (2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor. c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor. Art. prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si. si cu alte date si informatii.(1) Cetatenii sunt obligati: a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale. d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru. prevazute in documentatia tehnica de proiectare. dupa caz.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. 25. 26. precum si in afara programului de lucru. gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate. dupa caz. conform planurilor stabilite. LEGEA NR.20. aceasta putand fi completata. b) salvarea rapida si in siguranta a personalului. la echipamente si utilaje tehnologice. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii. inclusiv telefonic. dupa caz. c) intreruperea alimentarii cu energie electrica. (4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. si se afiseaza intr-un loc vizibil. anuntarea incendiului la fortele de interventie. gaze toxice.1 la prezentele norme generale. in conditiile legii. . (3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor. d) organizarea efectiva a interventiei. f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura. instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta. precum si de conducatorii institutiilor publice. 20. proprietarului/patronului/administratorului. Art. prin orice mijloace. actionarea lor manuala. prin apelarea numarului 112.481/2004:ART. . in zilele de repaus si sarbatori legale. d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si. fum. precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca. dupa caz. pe timpul exploatarii diferitelor instalatii. de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta. b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse. a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului. b) stabilirea sistemelor. Art. pe schimburi de lucru si in afara programului. actionandu-se pentru stingerea acestora.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent. a conducatorului locului de munca.specifice de prevenire a incendiilor. estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu. e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate.

precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor. f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si. accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata. (1) revine. (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti. in caz de necesitate. in situatii de protectie civila. corespunzator situatiei in care se gasesc. care presupun efort fizic. dupa caz. in vederea intretinerii acestora. (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate. in cazurile prevazute de lege.d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia. prin apelarea numarului 112. dupa caz. pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila. la amenajarea spatiilor de adapostire din teren. k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila. potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari. fara plata. . e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea. si cetatenilor straini care desfasoara activitati. rezerva de alimente si apa. trusa sanitara. evacuarea de bunuri si altele asemenea. au resedinta sau se afla in tranzit.@ i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari. h) sa permita. j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre. g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie. precum si accesul persoanelor autorizate. inclusiv telefonic. pe teritoriul Romaniei. dupa caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful