PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR

ELABORAT, RESPONSABIL SU

APROBAT,

Conducatorii de activitati, sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" . Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila; b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati; c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor; e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare; c) modificari ale legislatiei specifice." In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati. Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene: - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta; - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;

astfel: a) pentru personalul de executie. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice. conducere si control (sefi de sectii. reparatii.481/2004:art. intretinere. Crt. .U.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni) Nr..14-27. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .1-6 luni.Ordin MAI nr. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei.).22. instalatii.21-26. managerii operatorilor economici sau patroni.481/2004:art.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. compartimente functionale si sefii de departamente. b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare. depozite etc.U. de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă. ateliere.20.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă . . rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj.în domeniul Ap. c) pentru sefii de sectii. aprovizionare tehnicomateriala si desfacere. controlul calitatii.Incendiilor şi managementul S. . -Ordin MAI nr. de catre conducatorul locului de munca respectiv.Legea nr. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului.Împ. -Legea nr. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art.Împ..Legea 307/2006:art. sectoare. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.Incendiilor şi managementul S. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice). proiectare.Împ.Incendiilor Ianuarie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. de catre sefii compartimentelor respective. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.3.108/2001:art. . precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale.

.Împ. Octombrie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.U.6-8.Incendiilor Ianuarie. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Incendiilor şi managementul S.Incendiilor şi managementul S.în domeniul Ap. art.Ordin MAI nr.21-26.2.Incendiilor şi managementul S.Ordin MAI nr.Legea 307/2006:art.Împ.1.481/2004:art. Aprilie. -Legea nr.Împ.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Incendiilor ..în domeniul Ap.Incendiilor Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.Împ.Legea nr. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice). -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .5 .163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.Legea nr.Împ.Împ. Crt. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.U.108/2001:art. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr.20.Împ.în domeniul Ap.14-27.Incendiilor Mai 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.în domeniul Ap.481/2004:art. .în domeniul Ap. . . . .22.Incendiilor Decembrie PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE .Împ. Iunie.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar) Nr.481/2004:art. -Ordin MAI nr.3. . masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Legea 307/2006 : terminologie.U..

LEGEA 307/2006:ART.Legea 307/2006:art. conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu. . f) sa actioneze. aduse la cunostinta. respectiv cu cadrul tehnic specializat.U. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.1. b) sa utilizeze substantele periculoase.Incendiilor şi managementul S. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca. -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. dupa caz. in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca. referitoare la producerea incendiilor. de administrator sau de conducatorul institutiei. aparatura si echipamentele.Incendiilor Martie.Februarie.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator. .22. dupa caz. .Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor.2. imediat dupa constatare.TESTARE TEMATICA TEMA 1.Fiecare salariat are. masinile. . in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu.Împ. Mai.Ordin MAI nr. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. . precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. Iulie. potrivit instructiunilor tehnice. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice). instalatiile.. sub orice forma. August. .Legea 307/2006 : terminologie.20. Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.Incendiilor Decembrie PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE .Ordin MAI nr.6-8. .în domeniul Ap. utilajele. art.U. dupa caz. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta.5 .Împ.în domeniul Ap.Legea nr. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. Noiembrie 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap..22.481/2004:art. d) sa comunice.481/2004:art.Împ. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.21-26. urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor.Legea nr. la locul de munca.Împ. . precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006):art.Incendiilor şi managementul S.

desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia. in spatiu inchis sau in aer liber. prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite. proiectare si altele asemenea. de reuniuni. c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. c) atelier de intretinere. sector. j) constructie pentru cazare. o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara. iar utilitatile comune se repartizeaza. avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital. sala de jocuri electronice si altele asemenea. a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera. g) sala de spectacole. instalatie tehnologica. prin intelegere. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. autogara. centru si complex cultural. cu destinatie financiar. r) amenajare temporara. pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie. se intelege: a) sectie. (1) Prin loc de munca. n) lacas de cult. cabinet medical. precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor. policlinica. elevilor. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera. depozit de distributie carburanti pentru autovehicule. f) magazin. filiala. hala/atelier de productie. materiale. farmacie si altele asemenea. proprietarului cladirii ori. 22. aerogara si statie de metrou. sectie medicala. d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor. prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. Art. b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor . h) unitate de alimentatie publica. departament administrativ functional. l) biblioteca. Art. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare. i) cladire sau spatiu amenajat in cladire. evacuarea bunurilor materiale. 23. supravegherea. b) depozit de materii prime. e) laborator. Art. constructie pentru birouri. b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca. precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. depozit cu astfel de produse. statie. sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor. evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei. de sport. d) utilaj. de conferinte. studio de televiziune. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere. film. batranilor.Ordin MAI nr. produse finite combustibile. prestari de servicii. 24. punct de lucru si altele asemenea.bancara. club. confectionare. polivalenta. cu respectarea normelor . arhiva. locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia. discoteca. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor. p) ferma zootehnica sau agricola. raion sau stand de vanzare. persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost. m) cladire sau spatii amenajate in cladiri.163/2007 Art. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca. radio. explozii sau accidente tehnice. echipament. studentilor. k) compartiment. spatiu destinat vietii monahale. 21. dupa caz. avand ca destinatie invatamantul. reparatii. inregistrari si altele asemenea. sistem. ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari. sector.

(1) Interventia la locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. pe schimburi de lucru si in afara programului. de regula carton. dupa caz. e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate. si cu alte date si informatii. in zilele de repaus si sarbatori legale. d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru.481/2004:ART. gaze toxice. si se afiseaza intr-un loc vizibil. fum. actionandu-se pentru stingerea acestora. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. . a conducatorului locului de munca. (4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. 25. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta. acolo unde acesta este constituit. aceasta putand fi completata. inclusiv telefonic.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate.20. d) organizarea efectiva a interventiei. c) intreruperea alimentarii cu energie electrica. ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale. echipamente si utilaje tehnologice. (2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. prin apelarea numarului 112. prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si. 26. prin orice mijloace. pe timpul exploatarii diferitelor instalatii. estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu. f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura. a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii. LEGEA NR. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta. in conditiile legii. proprietarului/patronului/administratorului. (3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor. precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor. Art. c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor. precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca. . (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca. conform planurilor stabilite. dupa caz. la echipamente si utilaje tehnologice. d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si. c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate. precum si in afara programului de lucru. b) stabilirea sistemelor. prevazute in documentatia tehnica de proiectare. g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi. precum si la dispecerat.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent. de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta. actionarea lor manuala. precum si de conducatorii institutiilor publice. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei. b) salvarea rapida si in siguranta a personalului. gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate.specifice de prevenire a incendiilor. Art. Art. dupa caz. 20. c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor.(2) este prezentata in anexa nr. b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse. anuntarea incendiului la fortele de interventie. dupa caz. instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor.(1) Cetatenii sunt obligati: a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale.1 la prezentele norme generale. a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului.

e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea.@ i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari. prin apelarea numarului 112. precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor. pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila. h) sa permita. g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie. . inclusiv telefonic. la amenajarea spatiilor de adapostire din teren. care presupun efort fizic.d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia. corespunzator situatiei in care se gasesc. pe teritoriul Romaniei. accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata. evacuarea de bunuri si altele asemenea. au resedinta sau se afla in tranzit. dupa caz. fara plata. dupa caz. de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari. in situatii de protectie civila. potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. precum si accesul persoanelor autorizate. (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre. k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila. in vederea intretinerii acestora. despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate. si cetatenilor straini care desfasoara activitati. (1) revine. trusa sanitara. rezerva de alimente si apa. in cazurile prevazute de lege. in caz de necesitate. f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si. (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti. dupa caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful