PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR

ELABORAT, RESPONSABIL SU

APROBAT,

Conducatorii de activitati, sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" . Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila; b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati; c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor; e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare; c) modificari ale legislatiei specifice." In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati. Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene: - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta; - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;

Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice.Împ. compartimente functionale si sefii de departamente. . Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. instalatii. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului. .U. reparatii. PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE .Incendiilor şi managementul S.în domeniul Ap. .21-26. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei. intretinere. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. ateliere. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor.Incendiilor şi managementul S. precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale.20. proiectare.Împ. conducere si control (sefi de sectii. de catre sefii compartimentelor respective.. de catre conducatorul locului de munca respectiv.Legea nr.). sectoare.Ordin MAI nr. Crt..U.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Legea 307/2006:art.1-6 luni.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni) Nr. b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare.22. aprovizionare tehnicomateriala si desfacere. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .3. -Legea nr. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. depozite etc. managerii operatorilor economici sau patroni. . -Ordin MAI nr.Împ. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice.481/2004:art. rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă. controlul calitatii.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă .14-27. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.108/2001:art. pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare.. astfel: a) pentru personalul de executie.Incendiilor Ianuarie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. c) pentru sefii de sectii. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice).481/2004:art.

6-8. ..Incendiilor Ianuarie. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.108/2001:art.Împ.Incendiilor şi managementul S.Împ.21-26.în domeniul Ap.3.U.2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.Împ. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. art. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap..Incendiilor Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.Incendiilor Mai 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Legea nr.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.22.Împ. .Incendiilor .5 .în domeniul Ap.1. . -Legea nr. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. Aprilie.481/2004:art. -Ordin MAI nr. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice)..Incendiilor şi managementul S.Împ.20.Ordin MAI nr.U.14-27.Împ.Împ.2. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Incendiilor Decembrie PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE .Legea 307/2006 : terminologie. Crt. .Legea nr. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr.481/2004:art. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar) Nr.U.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. . Iunie.481/2004:art.în domeniul Ap.în domeniul Ap.Ordin MAI nr. Octombrie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. .în domeniul Ap.Legea 307/2006:art.Incendiilor şi managementul S.

20. LEGEA 307/2006:ART. . respectiv cu cadrul tehnic specializat. . . art.22. -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Incendiilor şi managementul S. dupa caz. imediat dupa constatare. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Februarie. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator. d) sa comunice. Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie. dupa caz.Incendiilor Decembrie PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE . . -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.Împ.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor. .U.2.Incendiilor şi managementul S.în domeniul Ap. de administrator sau de conducatorul institutiei.5 . in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor.481/2004:art. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca. aduse la cunostinta. Noiembrie 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.1. . Mai. sub orice forma. . masinile. care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. b) sa utilizeze substantele periculoase.Legea nr.22. la locul de munca. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice). dupa caz.Fiecare salariat are.Legea nr. instalatiile. in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei.Împ.în domeniul Ap.Ordin MAI nr. precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. f) sa actioneze. urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor. aparatura si echipamentele. utilajele. .Legea 307/2006:art.481/2004:art.Incendiilor Martie.Ordin MAI nr.6-8.U. August.TESTARE TEMATICA TEMA 1.Împ. potrivit instructiunilor tehnice.21-26.. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Legea 307/2006 : terminologie.Împ.. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006):art. Iulie. in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca. referitoare la producerea incendiilor.

p) ferma zootehnica sau agricola. h) unitate de alimentatie publica. n) lacas de cult. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari. proiectare si altele asemenea. prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. echipament. g) sala de spectacole. instalatie tehnologica. de sport.163/2007 Art.bancara. sala de jocuri electronice si altele asemenea. f) magazin. de conferinte. inregistrari si altele asemenea. sector. a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera. sistem. prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite. discoteca. locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. se intelege: a) sectie. dupa caz. depozit de distributie carburanti pentru autovehicule. sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor. de reuniuni. produse finite combustibile. r) amenajare temporara. k) compartiment. avand ca destinatie invatamantul. aerogara si statie de metrou. c) atelier de intretinere. explozii sau accidente tehnice. e) laborator. Art. j) constructie pentru cazare. proprietarului cladirii ori. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca. iar utilitatile comune se repartizeaza. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca. cabinet medical. constructie pentru birouri. studentilor. 22. d) utilaj. materiale. club. sectie medicala. b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde. batranilor. supravegherea. desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia. precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. prestari de servicii. autogara. 24. Art. persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost. film. evacuarea bunurilor materiale. radio. elevilor. Art. 23. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor. statie. b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor . confectionare. avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital. spatiu destinat vietii monahale. l) biblioteca. cu destinatie financiar. precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor. centru si complex cultural. in spatiu inchis sau in aer liber. pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie. sector. c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. reparatii. polivalenta. hala/atelier de productie. punct de lucru si altele asemenea. m) cladire sau spatii amenajate in cladiri. depozit cu astfel de produse. (1) Prin loc de munca. q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera.Ordin MAI nr. cu respectarea normelor . arhiva. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere. policlinica. evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei. b) depozit de materii prime. raion sau stand de vanzare. filiala. farmacie si altele asemenea. 21. studio de televiziune. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. i) cladire sau spatiu amenajat in cladire. o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara. departament administrativ functional. prin intelegere. d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor.

Art. si se afiseaza intr-un loc vizibil. de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta. dupa caz. gaze toxice. precum si la dispecerat. precum si in afara programului de lucru. de regula carton. pe schimburi de lucru si in afara programului. actionandu-se pentru stingerea acestora. . (1) Interventia la locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse. inclusiv telefonic. (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca. a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii. acolo unde acesta este constituit. actionarea lor manuala. prevazute in documentatia tehnica de proiectare. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei. 25. estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu. c) intreruperea alimentarii cu energie electrica. f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura. pe timpul exploatarii diferitelor instalatii. in zilele de repaus si sarbatori legale. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. dupa caz. precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca. la echipamente si utilaje tehnologice. d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si. proprietarului/patronului/administratorului. b) stabilirea sistemelor. Art. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta. a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor. in conditiile legii.(2) este prezentata in anexa nr. . a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta. fum. precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor. c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor. e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate. gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate. d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru. dupa caz. prin apelarea numarului 112.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent.481/2004:ART. conform planurilor stabilite. echipamente si utilaje tehnologice. anuntarea incendiului la fortele de interventie. (3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor. ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale.specifice de prevenire a incendiilor. (4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin.1 la prezentele norme generale. precum si de conducatorii institutiilor publice. prin orice mijloace. c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate. LEGEA NR. (2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. a conducatorului locului de munca. Art.20. dupa caz. 20. instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. 26. prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si. g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi.(1) Cetatenii sunt obligati: a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale. aceasta putand fi completata. b) salvarea rapida si in siguranta a personalului. d) organizarea efectiva a interventiei. si cu alte date si informatii.

corespunzator situatiei in care se gasesc. precum si accesul persoanelor autorizate. de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari. h) sa permita. f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si. (1) revine. in caz de necesitate. fara plata. precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor. au resedinta sau se afla in tranzit. dupa caz. la amenajarea spatiilor de adapostire din teren. despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate. (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti. inclusiv telefonic. g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie. (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. evacuarea de bunuri si altele asemenea. j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre. k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila. prin apelarea numarului 112. pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila. accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata.d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia. in vederea intretinerii acestora. trusa sanitara.@ i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari. in situatii de protectie civila. rezerva de alimente si apa. . e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea. care presupun efort fizic. pe teritoriul Romaniei. dupa caz. potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. dupa caz. in cazurile prevazute de lege. si cetatenilor straini care desfasoara activitati.