PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR

ELABORAT, RESPONSABIL SU

APROBAT,

Conducatorii de activitati, sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" . Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila; b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati; c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor; e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare; c) modificari ale legislatiei specifice." In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati. Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene: - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta; - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;

proiectare. b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. .Legea nr.în domeniul Ap.. ateliere. instalatii. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj.U.20.Împ. -Legea nr. -Ordin MAI nr. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor.Incendiilor şi managementul S. rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. compartimente functionale si sefii de departamente.1-6 luni.Împ. pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare. sectoare. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice). astfel: a) pentru personalul de executie.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni) Nr. . managerii operatorilor economici sau patroni.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă .Ordin MAI nr.U. salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice.21-26..22. de catre sefii compartimentelor respective.. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic.Legea 307/2006:art. reparatii. controlul calitatii. de catre conducatorul locului de munca respectiv. intretinere. depozite etc. PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . c) pentru sefii de sectii. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului. . aprovizionare tehnicomateriala si desfacere.3. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.Împ. de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă.14-27.). -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică . precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale. . conducere si control (sefi de sectii.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art.481/2004:art.Incendiilor şi managementul S. Crt. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.481/2004:art.Incendiilor Ianuarie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.108/2001:art.

Împ.5 .U.3.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. Aprilie.Împ.Legea nr.Împ.în domeniul Ap.481/2004:art.în domeniul Ap.în domeniul Ap.Incendiilor Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.în domeniul Ap. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică . . art.481/2004:art. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. Octombrie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.Incendiilor şi managementul S.22..Incendiilor ..14-27.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Ordin MAI nr. Crt..20.Împ.Împ. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice).Legea nr.Incendiilor Ianuarie. -Legea nr.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar) Nr. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap. .Legea 307/2006:art.481/2004:art.Incendiilor şi managementul S.108/2001:art. .Incendiilor Decembrie PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . .U.Legea 307/2006 : terminologie.U. .21-26.Împ.2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.6-8.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.Incendiilor Mai 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. -Ordin MAI nr.2.Ordin MAI nr. Iunie.1.Incendiilor şi managementul S. .Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Împ.Împ.

.2. .Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor.Ordin MAI nr. in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca.Incendiilor Martie.6-8.Împ.Împ. instalatiile. d) sa comunice. utilajele. Iulie.22. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.Legea nr. .481/2004:art. la locul de munca. . g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta. urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor. aduse la cunostinta.481/2004:art. art.20.TESTARE TEMATICA TEMA 1. conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu. f) sa actioneze.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr.Incendiilor şi managementul S..Legea 307/2006 : terminologie. -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006):art.U. . .22.Februarie. dupa caz. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor. aparatura si echipamentele. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator. care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.în domeniul Ap. in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor. . .Incendiilor şi managementul S.Ordin MAI nr. potrivit instructiunilor tehnice. in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. masinile. dupa caz.1.Incendiilor Decembrie PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE . Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. imediat dupa constatare. sub orice forma. Mai. LEGEA 307/2006:ART. respectiv cu cadrul tehnic specializat.în domeniul Ap. dupa caz. Noiembrie 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. August. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor..Împ.21-26.Fiecare salariat are. referitoare la producerea incendiilor. precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei. de administrator sau de conducatorul institutiei.5 . -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice).Legea nr. b) sa utilizeze substantele periculoase. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.U. Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.Legea 307/2006:art.Împ.

d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor. polivalenta. punct de lucru si altele asemenea. cabinet medical. avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital.bancara. hala/atelier de productie. b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde. g) sala de spectacole. Art. spatiu destinat vietii monahale. proiectare si altele asemenea. filiala. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. batranilor. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate. d) utilaj. e) laborator. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. constructie pentru birouri. departament administrativ functional. (1) Prin loc de munca. dupa caz.163/2007 Art. sala de jocuri electronice si altele asemenea. materiale. raion sau stand de vanzare. de sport. de reuniuni. autogara. l) biblioteca. b) depozit de materii prime. elevilor. b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor . prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. se intelege: a) sectie. pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie. farmacie si altele asemenea. avand ca destinatie invatamantul. instalatie tehnologica. Art. f) magazin. prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite. c) atelier de intretinere. de conferinte. persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost. studentilor. Art. aerogara si statie de metrou. produse finite combustibile. supravegherea. policlinica. k) compartiment. o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara. sectie medicala. precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. centru si complex cultural. iar utilitatile comune se repartizeaza. evacuarea bunurilor materiale. 21. a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera. locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia. radio. prin intelegere. club. confectionare. sector. depozit de distributie carburanti pentru autovehicule. studio de televiziune. sistem. cu destinatie financiar. ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari. arhiva. m) cladire sau spatii amenajate in cladiri. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor. r) amenajare temporara. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare. desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia.Ordin MAI nr. reparatii. inregistrari si altele asemenea. echipament. 23. prestari de servicii. p) ferma zootehnica sau agricola. discoteca. film. cu respectarea normelor . n) lacas de cult. c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. sector. 24. proprietarului cladirii ori. evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei. precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor. sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor. in spatiu inchis sau in aer liber. i) cladire sau spatiu amenajat in cladire. q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera. j) constructie pentru cazare. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca. statie. explozii sau accidente tehnice. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca. h) unitate de alimentatie publica. depozit cu astfel de produse. 22.

(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. 25. gaze toxice.specifice de prevenire a incendiilor. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei. 26. si cu alte date si informatii. anuntarea incendiului la fortele de interventie. prin orice mijloace. instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse. a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului. la echipamente si utilaje tehnologice. b) salvarea rapida si in siguranta a personalului. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. Art. in conditiile legii. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta. pe timpul exploatarii diferitelor instalatii. precum si in afara programului de lucru. gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate. 20. f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura. g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi. prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si. (1) Interventia la locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. c) intreruperea alimentarii cu energie electrica. LEGEA NR. d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si. Art. a conducatorului locului de munca. pe schimburi de lucru si in afara programului. e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate. d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru. dupa caz. inclusiv telefonic. precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor. dupa caz.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent. conform planurilor stabilite. precum si la dispecerat. b) stabilirea sistemelor. c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate. dupa caz. proprietarului/patronului/administratorului. (3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor. dupa caz. c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor. si se afiseaza intr-un loc vizibil. de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta. actionandu-se pentru stingerea acestora. Art. de regula carton. . c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor. ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta.1 la prezentele norme generale.20. d) organizarea efectiva a interventiei. (2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin.(2) este prezentata in anexa nr. precum si de conducatorii institutiilor publice.481/2004:ART. estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu. aceasta putand fi completata. (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca. prin apelarea numarului 112. . actionarea lor manuala.(1) Cetatenii sunt obligati: a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale. in zilele de repaus si sarbatori legale. fum. echipamente si utilaje tehnologice. a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii. acolo unde acesta este constituit. precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca. (4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. prevazute in documentatia tehnica de proiectare.

despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate. dupa caz. precum si accesul persoanelor autorizate. prin apelarea numarului 112. k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila. in cazurile prevazute de lege. dupa caz. accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata. fara plata. f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si.@ i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari. de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari. in vederea intretinerii acestora. e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea. (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. au resedinta sau se afla in tranzit. trusa sanitara. evacuarea de bunuri si altele asemenea. . care presupun efort fizic. g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie. (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti. (1) revine. h) sa permita. in caz de necesitate. pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila. potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. inclusiv telefonic. la amenajarea spatiilor de adapostire din teren. pe teritoriul Romaniei. in situatii de protectie civila. si cetatenilor straini care desfasoara activitati. corespunzator situatiei in care se gasesc. dupa caz. precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor. j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre.d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia. rezerva de alimente si apa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful