PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA, APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR, ACORDAREA PRIMULUI

AJUTOR

ELABORAT, RESPONSABIL SU

APROBAT,

Conducatorii de activitati, sunt obligati, potrivit prevederilor art. 19 lit. h) din Legea nr. 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, şi ale art. 28 alin. (1) lit. f) din Legea 481/2004 privind protectia civila, sa organizeze si sa execute "instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile" . Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducatorii institutiilor, manageri sau patroni. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salariati, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta, activitatea de aparare impotriva incendiilor si activitatea de protectie civila; b) obligatiile generale si specifice ce revin fiecarei categorii de salariati; c) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale (riscurile) de incendiu si/sau explozie specifice; normele, regulile si masurile de prevenire a acestora; d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a instalatiilor si sistemelor de protectie destinate prevenirii avariilor tehnologice si incendiilor; e) modul de actiune a salariatilor in cadrul serviciilor de urgenta si in sprijinul acestora pentru realizarea interventiei operative si pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului, daca este cazul, de catre cei care executa instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale si indeplinirea sarcinilor stabilite; b) natura, frecventa si amploarea incendiilor, exploziilor si altor situatii de urgenta produse pe raza teritoriala a unitatii sau in sectoare de activitate similare; c) modificari ale legislatiei specifice." In graficul anual de instruire se mentioneaza periodicitatea instructajelor si se precizeaza zilele in care acestea se executa esalonat, pe locuri de munca si categorii de salariati. Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a institutiei publice in functie de specificul conditiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene: - cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta; - 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti, cercetatori si personalul din laboratoare; - 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum si pentru cel care lucreaza in institutii publice;

.Incendiilor şi managementul S. b) pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare.în domeniul Ap. .TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL AUXILIAR (la 4 luni) Nr. compartimente functionale si sefii de departamente.U. PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE . Crt. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului.481/2004:art. . salariatii fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice. depozite etc.U. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institutiilor.. rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj. c) pentru sefii de sectii. Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice. instalatii. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor.Legea nr. -Ordin MAI nr..Împ. astfel: a) pentru personalul de executie.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă .). Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.20.14-27. conducere si control (sefi de sectii. aprovizionare tehnicomateriala si desfacere. insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.1-6 luni. proiectare. precum si pentru cel din structura autoritatilor publice locale.Ordin MAI nr. . Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr. intretinere.108/2001:art. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .Incendiilor şi managementul S..481/2004:art.Incendiilor Ianuarie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice).22.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. controlul calitatii.3.21-26.Legea 307/2006:art. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei. de catre sefii compartimentelor respective. pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj. sectoare. de catre conducatorul locului de munca respectiv.Împ. -Legea nr. managerii operatorilor economici sau patroni.Împ. ateliere. reparatii. de catre cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi managementul situaţiilor de urgenţă.163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art.

Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Împ.. art.Incendiilor şi managementul S. -Ordin MAI nr.U.Incendiilor Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.21-26.TESTARE PENTRU ANUL 2010 PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR – PERSONAL DE EXECUTIE (lunar) Nr.Împ. Aprilie.Incendiilor .20.108/2001:art. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor – stingatoare portabile (demonstraţii practice).163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr. -Instrucţiuni privind protecţia antiseismică .163/2007 (Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006:art. Iunie.Incendiilor şi managementul S.6-8. Denumirea temei Metoda de instruire / Metoda de evaluare Nr.în domeniul Ap.5 .Legea 307/2006 : terminologie.în domeniul Ap.481/2004:art.14-27. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.Ordin MAI nr. -Legea nr.Împ. .U. -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor..Împ. .în domeniul Ap. . Crt. ..2.481/2004:art. Octombrie 2 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ.Împ.Împ.Legea nr.Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Incendiilor Mai 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Împ.481/2004:art.1.Simulare evacuare / situatie de urgenta -Plan de evacuare Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.Incendiilor Decembrie PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE .în domeniul Ap. .22.2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib.în domeniul Ap.Incendiilor şi managementul S. .Incendiilor Ianuarie. ore Nume lector Perioada de instruire 0 1 2 3 4 5 1 -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Legea nr.Ordin MAI nr.3.Legea 307/2006:art.U.

utilajele.20. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator. dupa caz. -Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap.Împ. art.2.TESTARE TEMATICA TEMA 1. respectiv cu cadrul tehnic specializat. . imediat dupa constatare. care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. . -Obligaţiile generale şi specifice care revin salariaţilor. de administrator sau de conducatorul institutiei.163/2007(norme metodologice de aplicare a Legii 307/2006 anexa nr. precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor.Împ..Legea 307/2006 : terminologie. b) sa utilizeze substantele periculoase. masuri de prim ajutor Evaluare directa Testare anuala 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. .1.22.163/2007(Norme Generale de aplicare a Legii 307/2006):art.Ordin MAI nr. sub orice forma.Incendiilor Martie.Împ.21-26. Mai. . c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor. in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca. aduse la cunostinta.6-8. dupa caz. instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca.Ordin MAI nr.Februarie. Iulie. Septembrie 4 Testare anuală Test grila de legislatie.Împ. potrivit instructiunilor tehnice. Instruire periodică Evaluare directă 2 Conducător loc muncă nominalizat prin decizie Cadru tehnic cu atrib. aparatura si echipamentele.Legea nr.5 .481/2004:art.U. .Fiecare salariat are.481/2004:art. August. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta.în domeniul Ap. in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor.22. d) sa comunice. conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu. LEGEA 307/2006:ART. dupa caz..Legea nr.Incendiilor şi managementul S. referitoare la producerea incendiilor.Legea 307/2006:art.Incendiilor şi managementul S. instalatiile. Noiembrie 3 Prevederi specifice din actele normative care reglementează Ap. masinile. . .Incendiilor Decembrie PROGRAM GENERAL ANUAL DE INSTRUIRE .Instrucţiuni proprii privind organizarea primului ajutor. -Descrierea funcţionării şi modului de utilizare a instalaţiilor şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii incendiilor şi avariilor tehnologice din dotarea locului de muncă (demonstraţii practice).U. precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei. .în domeniul Ap. la locul de munca. f) sa actioneze. urmatoarele obligatii principale: a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor.

iar utilitatile comune se repartizeaza. b) depozit de materii prime. raion sau stand de vanzare. depozit cu astfel de produse. in spatiu inchis sau in aer liber. hala/atelier de productie. persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost. discoteca. de reuniuni. studentilor. spatiu destinat vietii monahale. evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei. explozii sau accidente tehnice.bancara. filiala. l) biblioteca. de sport. b) organizarea interventiei de stingere a incendiilor . film. ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prescolari. materiale. arhiva. prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu. q) punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera. instalatie tehnologica. precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii. p) ferma zootehnica sau agricola. inregistrari si altele asemenea. f) magazin. polivalenta. sectie medicala. autogara. cabinet medical. prestari de servicii. pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie. cu destinatie financiar. de conferinte. aerogara si statie de metrou. batranilor. j) constructie pentru cazare. n) lacas de cult. r) amenajare temporara. evacuarea bunurilor materiale. supravegherea. 23. 22. depozit de distributie carburanti pentru autovehicule. sistem. punct de lucru si altele asemenea. statie. k) compartiment.Ordin MAI nr. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de munca are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor ca. proprietarului cladirii ori. h) unitate de alimentatie publica. avand ca destinatie invatamantul. avand destinatia de ingrijire a sanatatii: spital. prin intelegere. elevilor. o) cladire si/sau spatiu avand destinatia de gara. confectionare. sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor. locul de munca se delimiteaza la limita spatiilor utilizate de acestia. d) utilaj. Art. f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare. sector. studio de televiziune. centru si complex cultural. a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera. constructie pentru birouri. 21. desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia. 24. reparatii. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere: a) prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere. c) afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in: a) prevenirea incendiilor.163/2007 Art. punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori. sala de jocuri electronice si altele asemenea. departament administrativ functional. prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite. m) cladire sau spatii amenajate in cladiri. (1) Prin loc de munca. c) atelier de intretinere. club. Art. cu respectarea normelor . dupa caz. g) sala de spectacole. farmacie si altele asemenea. policlinica. echipament. proiectare si altele asemenea. i) cladire sau spatiu amenajat in cladire. operatorilor economici sau persoanelor juridice respective. precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor. b) gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde. Art. d) organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor. se intelege: a) sectie. e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca. radio. sector. e) laborator. produse finite combustibile. (2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate.

precum si in afara programului de lucru. . e) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate. . precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de urgenta. c) sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate. dupa caz. prin apelarea numarului 112. instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor. Art. 26.specifice de prevenire a incendiilor. (1) Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde: a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului de la locul de munca. precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor. d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si. estimat a fi mai putin afectat in caz de incendiu. si cu alte date si informatii. aceasta putand fi completata. in zilele de repaus si sarbatori legale. 25. la echipamente si utilaje tehnologice. (2) Datele privind organizarea activitatii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute la alin. (1) Interventia la locul de munca presupune: a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. de regula carton. prevazute in documentatia tehnica de proiectare. a mijloacelor de salvare si de protectie a personalului. Art. actionarea lor manuala. LEGEA NR. dupa caz. a conducatorului locului de munca.(2) este prezentata in anexa nr. d) organizarea efectiva a interventiei. d) verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru. pe timpul exploatarii diferitelor instalatii.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent. gaze toxice. c) intreruperea alimentarii cu energie electrica. si se afiseaza intr-un loc vizibil. a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii. inclusiv telefonic. b) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse. (3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca si se aproba de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor.1 la prezentele norme generale. echipamente si utilaje tehnologice. actionandu-se pentru stingerea acestora. b) stabilirea sistemelor. f) protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura. proprietarului/patronului/administratorului. (2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute la alin. acolo unde acesta este constituit. conform planurilor stabilite. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta.(1) Cetatenii sunt obligati: a) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale. fum. de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta. ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale.481/2004:ART. Art. gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate. prin orice mijloace. 20. prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si. precum si la dispecerat. g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi. dupa caz.20. (4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin. c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor. anuntarea incendiului la fortele de interventie.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. in conditiile legii. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei. dupa caz. b) salvarea rapida si in siguranta a personalului. c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor. precum si de conducatorii institutiilor publice. pe schimburi de lucru si in afara programului.

d) sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia. precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor.@ i) sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari. in cazurile prevazute de lege. (1) revine. in caz de necesitate. accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte sau pe terenuri proprietate privata. rezerva de alimente si apa. g) sa-si asigure mijloacele individuale de protectie. f) sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si. pe teritoriul Romaniei. potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate. de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrari. care presupun efort fizic. inclusiv telefonic. in vederea intretinerii acestora. (3) Cetatenii declarati inapti de munca din motive medicale sunt scutiti. prin apelarea numarului 112. dupa caz. au resedinta sau se afla in tranzit. h) sa permita. la amenajarea spatiilor de adapostire din teren. j) sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre. corespunzator situatiei in care se gasesc. (2) Indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. trusa sanitara. pe timpul interventiei in sprijinul fortelor de protectie civila. dupa caz. e) sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea. k) sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila. precum si accesul persoanelor autorizate. fara plata. in situatii de protectie civila. . evacuarea de bunuri si altele asemenea. dupa caz. si cetatenilor straini care desfasoara activitati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful