Sunteți pe pagina 1din 2

SC METRO SERVICE SRL Piatra-Neam

Aprobat, Manager General Ambru Radu-Gabriel

TEMATIC INSTRUIRE ANUAL


SECURITATE I SNTATE N MUNC

DEPOZIT

Anul 2014

Nr. Data crt. Durat 1.- 22.02.201 4/2h

Materialul prezentat 1.- Planul de Prevenire si Protectie 2014; 2.- IP-SSM-03, Instructiune proprie de S.S.M. pentru manipulare, transport prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor si HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; 3.- Evaluari de riscuri de accidente si/sau imbolnavire profesionala specifice locului de munca; Identificare pericole; 1.- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca - Cap. IV, Art. 22 - 23, obligatiile lucratorilor; 2.- IP-SSM-06, Instructiune proprie de S.S.M. pentru primul ajutor in cazul electrocutarii; 3.- HG nr. 1146/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, Cap. I, Cerinte minime, Art. 2;

Observaii

2.-

24.05.201 4/2h

3.-

23.08.201 4/2h

1.- IP-SSM-07, Instructiune proprie de S.S.M. pentru primul ajutor in cazul fracturi, luxatii, entorse; 2.- HG nr. 1091/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca -4. Cai si iesiri de urgent; -5. Detectarea si prevenirea incendiilor; -7. Temperatura in incaperi; -8. Iluminatul natural si artificial; -13. Instalatii sanitare; -19. Principii ergonomice; 3.- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca Obligatiile salariatilor la deplasarea la si de la locul de munca; 1.- HG nr. 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, Anexa 1 Cerinte minime generale privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 2.- HG nr. 1146/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, Cap. I, Cerinte minime, Art. 2; 3.- IP-SSM-05, Instructiune proprie de S.S.M. pentru primul ajutor in cazul arsurilor; 1.- Test verificare cunostinte ssm in anul 2014.

4.-

22.11.201 4/2h

5.-

20.12.201 4/2h

Intocmit,

Chiriac Marius-Petric