Sunteți pe pagina 1din 17

DETASARE (art.

45)

SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Avnd n vedere adresa SC............................................................. nregistrat
sub nr..........................din data....................................prin care se solicit detasarea dlui/dnei ..............................................avnd functia de ..................................................
n cadrul acestei societti.
n baza prevederilor art. 45 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ...................................................... dl/dna


.................................................... avnd functia de ......................................... n cadrul
societtii, se detaseaz la SC............................................................ conform art.45 din
Codul Muncii, pe o perioada de...............................................
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

INAPT FIZIC /PSIHIC(art.61 lit.c)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere decizia nr......................din data.....................................emis
de
comisia
de
expertiz
medical,
privind
pe
dl/dna................................................................................................avnd
functia
de.................................., prin care se constat..........................................................
Preavizul de.................. zile lucratoare acordat salariatului conform notificrii
nr............./.......................... a expirat la data de ....................................
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-si
manifesta expres consimtmntul cu privire la locurile de munc
oferite...............................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.
expir la data de.................................
n baza prevederilor art. 61 lit c, art. 64 si 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ................................................. avnd functia
de
..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.c din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,

L.S.

CONCEDIERE
INDIVIDUAL(art.65)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

AdministratorulSC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociatul unic, din data de
.........................privind desfiintarea locului de munc.................................... ocupat de
dl/dna.....................................urmare motivelor .............................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........
Preavizul
de
.........zile
lucrtoare
acordat
salariatului............................................
conform notificrii nr. ........din..................... a expirat la data de
...................................
n baza prevederilor art.65(1), din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual


de munc al d-lui/d-nei ...................................................................... avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, conform art. 65(1) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
......................................................................... si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S.

MANDAT EXECUTARE(art.56 lit.g)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere mandatul de executare a pedepsei la locul de munc
nr...........................
din
data
de...............al
d-lui/dnei.............................................avnd
functia de................................................ n cadrul societtii
n baza art.56 lit.g din Codul Muncii si a prevederilor Codului de procedur
penal
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual


de munc al d-lui/d-nei .................................................................... avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, conform art.55 lit.g din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna
............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

SUSPENDARE DE DREPT (art.50 lit.d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC................................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Vznd ordinul de chemare la ncorporare nr............... din ................................
emis de CMJ Alba, privind pe numitul ..................................................... avnd
functia de......................................
n cadrul societtii;
n baza prevederilor art.69 din Legea nr.46/1996 si art.50 lit.d din Codul
Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul


individual de munc al d-lui ..................................................................................
avnd functia de ......................................... n cadrul societtii, conform art. 50 lit.d
din Codul Muncii , n vederea satisfacerii stagiului militar n termen, urmnd ca la
expirarea acestuia s si reia activitatea n baza aceluiasi contract de munc
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

SUSPENDARE DE DREPT (art.51 lit.a)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
.......................................................................................dl/dna..............................................................................;
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr...................din data....................
prin
care
dl/dna.........................................................avnd
functia
de
.............................
solicit
concediu
pentru..................................................................................................., certificatul de
nastere
al
copilului............................................
precum
si
adeverinta
nr................../........................ eliberat de angajatorul sotului/sotiei
n baza prevederilor Legii19/2000 si art.51 lit.a din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul


individual de munc al d-lui/dnei ..........................................................................
avnd functia de ......................................... n cadrul societtii, conform art.51 lit. a
din Codul Muncii
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

NTRERUPERE ACTIVITATE (ART 52 lit d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC .............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociat unic din data de
.........................cu privire la ntreruperea temporar a activittii societtii, ca urmare a
(motive)...........................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.
n baza prevederilor art.52 lit.d si art. 53 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul


individual de munc al d-lui/dnei .................................................... avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, conform art.52 lit. d din Codul Muncii
Art.2. Dl/d-a............................................... va beneficia de indemnizatie de
..................% din salariul de baz, n sum de................................. lei
Art.3. Pe durata suspendrii, dl/dna............................................................se afl
la dispozitia societtii.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire. a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
........................................................................... si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

ACORDUL PRTILOR (art.55 lit.b)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr. .................... din ..............................
prin care dl./d-na .................................................................... avnd functia de
......................n cadrul societtii, solicit ncetarea contractului individual de munc
prin acordul prtilor;
n baza art.55 lit.b din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual


de munc al d-lui/d-nei ........................................................................................functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.55 lit.b din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

CFP (art.54)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr...................din data....................
prin
care
dl/dna.........................................................avnd
functia
de
............................. solicit un numr de.................... zile concediu fr plat pentru(
motive)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................
n baza art. 54 din Codul Muncii
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul


individual de munc al d-lui/d-nei..................................................................... avnd
functia de .......................................... n cadrul societtii, conform art.54 din Codul
Muncii
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

CONCEDIERE COLECTIV (art.66)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC
...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
n baza hotrrii Adunrii generale a asociatilor/ asociatul unic, din data de
.............................................a planului de msuri sociale nr............din data
de....................................prin
care,
urmare
a
motivelor
..................................................
.........................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.
se desfiinteaz un numr de ...................... locuri de munc precum si, avnd n
vedere proiectul de concediere colectiv nr. .............. din .................... prin care s-au
prevzut urmtoarele criterii de stabilire a ordinii prioritare care au stat la baza
concedierii
.........................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..
Preavizul
de
.............zile
lucrtoare
acordat
salariatului
.......................................
conform notificrii nr. .......................din............................ a expirat la data de
......................................
n baza prevederilor art.65, 66, 68 lit. ........ si urmtoarele din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,


D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei .................................................... avnd functia
de
......................................... n cadrul societtii, conform art. 66 din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,
L.S.

DEMISIE (art.79 alin.1)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere demisia nregistrat sub nr. .................... din
.............................. prin care dl./d-na .................................................................... avnd
functia de .................................................
n cadrul societtii, denunt unilateral contractul individual de munc.
Preavizul
de
...............zile
calendaristice
acordat
de
salariatul
..............................................a expirat la data de ..............................;
n baza art.79(1) din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual


de munc al d-lui/d-nei .................................................... avnd functia
de
......................................... n cadrul societtii, conform art.79(1) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna........................................................................... si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

DESFACERE DISCIPLINAR(art.61 lit.a)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) ntocmit de ctre dl/dna............................................. avnd functia de........................................nregistrat
sub nr......................., procesul verbal de cercetare disciplinar, ntocmit de
............................................. avnd functia de ...................................nregistrat sub
nr...................din...................................... privind abaterea disciplinar svrsit de
....................................... avnd functia de ...................................... si care const n
.........................................................................................................................................
.
fiind astfel nclcate prevederile art....................din Regulamentul intern / Contractul
colectiv
de
munc,
referitoare
la
".................................................................................", precum si faptul c prin nota
explicativ dl/d-na .........................................................nu aduce argumente
exoneratoare de rspundere;
n baza art.61 lit.a, art.267, 268 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a

prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... se desface disciplinar


contractul individual de munc al d-lui/d-nei ................................................. avnd
functia de ..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.a din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

PENSIONARE (art.56 lit.d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vederedecizia de pensionare pentru limit de vrst/invaliditate emis
de Casa Judetean de Pensii Alba sub nr. ................ din ........................... a d-lui./dnei
...........................................................avnd
functia
de
.................................................n cadrul societtii;
n baza prevederilor art.56 lit.d din Codul Muncii, art.41(6) din Legea 19/2000;
n temeiul prevederilor legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual


de munc al d-lui/d-nei ........................................................................ avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art.56 lit.d din Codul
Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
LS

NECORESPUNDERE PROFESIONALA (art 61 lit d, 73(2)


(perioad de prob)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................
DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC .......................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n
vedere
referatul (nota
de constatare)
nregistrat
sub
nr....................../.................... ntocmit de ctre dl/d-na................................. avnd functia
de..........................................., cu ocazia cercetrii prealabile privind pe dl/dna
..................................................... avnd functia de .........................................., care a
(descrierea faptei).......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................;
s-a constatat c aceste fapte nu i sunt imputabile.
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-si manifesta
expres
consimtmntul
cu
privire
la
locurile
de
munc
oferite
....................................................................................................................................................
.................................................... expir la data de..................; zilele cuprinse n intervalul
de la ............................... pn la .............................. nu constituie vechime n munc,
ntruct dl/d-na................................................nu a prestat activitate, fiind n termenul

prevzut de art.64, 73(2) din Codul Muncii


n baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de
munc al d-lui/d-nei ........................................................................................ avnd functia
de ..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.d din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/d-na
................................................................................... si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,

L.S.

NECORESPUNDERE PROFESIONAL(art 61 lit d)


SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul
SC
..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) nregistrat sub
nr....................../.................... ntocmit de ctre dl/d-na................................. avnd
functia de..........................................., cu ocazia cercetrii prealabile privind pe
dl/dna..................................................... avnd functia de ......................................,
care
a
(descrierea
faptei).........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..;
s-a constatat c aceste fapte nu i sunt imputabile.
Preavizul de.................. zile lucratoare acordat salariatului conform notificrii
nr............./.......................... a expirat la data de ....................................
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-si
manifesta expres consimtmntul cu privire la locurile de munc oferite
.........................................................................................................................................
. expir la data de..................
n baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual
de munc al d-lui/d-nei ................................................. avnd functia
de
..................................... n cadrul societtii, conform art. 61 lit.d din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
L.S.

REINTEGRARE(art.56 lit.f)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul
SC
...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere c prin H. J. nr ........................./...............................pronuntat
de................................................................prin care s-a dispus reintegrarea dlui/d-nei
.........................................................................., fost salariat al societtii n functia
de............................................ precum si faptul c n baza contractului individual de
munc aceast functie a fost ocupat de dl/d-na.......................................
n baza prevederilor art.56 lit.f din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,

D E C I D E:

Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual


de munc al d-lui/d-nei ................................................................. avnd functia de
......................................... n cadrul societtii, conform art.56 lit.f din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Alba.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna............................................................................ si se comunic celui n cauz.

ADMINISTRATOR,
LS