Sunteți pe pagina 1din 1

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DECIZIILE PRIVIND CARIERA

Interese Valori
Piaţa Caracteristici de
muncii personalitate

Influenţe Aptitudini şi
educaţionale Decizii privind deprinderi
CARIERA
Ambianţă Istoria
culturală familiei

Reţeaua Statutul
personală socio-economic