Sunteți pe pagina 1din 1

II.

I.

III.

MINISTERUL JUSTIIEI

CERERE

OFICIUL REGISTRULUI
COMERULUI DE PE LNG
TRIBUNALUL

actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.2


precizare activitate principal
preschimbare certificat de nregistrare

.....................

Nr. intrare: .....................................


Data : .............................................

IV.
Doamn/Domnule Director,
1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat n ........................................
str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. ........... scara. ...... etaj ...... ap. .....
jude/sector ........................................ telefon ............................. act identitate .......................... seria ......... nr. .....................
eliberat de ..................................................................... la data ....................... CNP/NIF ......................................................
n calitate de ........................................................ prin .................................................................................................................
conform .................................................................................................................................................................................. .
2. pentru firma: .......................................................................................................................................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului .................................... cod unic de nregistrare .................................
3. cu sediul n: localitatea ...............................................str. ........................................................................ nr. ....................
bloc ........... scara ........... etaj ........... ap. ............ jude/sector .................................................. cod potal ................................
telefon ......................................... .............................................. fax. ............................................. .......................................
e-mail .................................................................................... web site ................................................................................
4. n temeiul HG nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN i Ordinului
nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional CAEN, solicit:

actualizarea, n registrul comerului computerizat, a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2


preschimbarea certificatului de nregistrare
5. Activitatea principal codificat conform CAEN Rev. 1 este(1) ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
care, urmare a actualizrii conform CAEN Rev. 2 devine(2): ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
6. n susinerea cererii, depun urmtoarele documente:

certificat de nregistrare original


mputernicire: procur delegaie avocaial

delegaie de serviciu

nr. ................... data ........................... organul emitent .....................................................................


7. Solicit comunicarea documentelor care atest efectuarea preschimbrii certificatului de nregistrare prin:
pot / biroul eliberri, la sediul instituiei
V. ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Nume, prenume, semntur(3)
Data: ....................................

...........................................................

VI.

DECIZIE
Subsemnat (ul/a) ......................................................................................... director al Oficiului Registrului Comerului de
pe lng Tribunalul ............................................................................ pentru firma .................................................................
....................................................................................................................................................................................................
avnd numr de ordine n registrul comerului ......................................... examinnd nscrisurile depuse n susinerea
cererii i, constatnd c:
sunt ndeplinite cerinele legale, dispun, conform solicitrii, actualizarea n registrul comerului computerizat a
obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2 cu precizarea activitii principale i eliberarea certificatului de
nregistrare preschimbat.

nu sunt ndeplinite cerinele legale, dispun ...................................................................................................................... .


Director .........................
Data: .........................
Not : (1) Se completeaz clasa de 4 cifre cu respectarea textului corespunztor din certificatul de nregistrare anexat la prezenta cerere;
(2) Se completeaz cu o singur clas de patru cifre cu respectarea textului corespunztor din Clasificarea activitilor din economia naional CAEN
Rev. 2; dac textul din actul normativ nu red cu exactitate activitatea, n parantez, se poate completa cu un text de maximum 200 caractere;
(3) Se semneaz de ctre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de ctre mputernicitul acestuia.
cod: 11-10-169