Sunteți pe pagina 1din 2

Cursul de Metoda Elementului Finit 2013 -Master - Tema de Studiu Nr. 5

Aplicarea EEP la Rezolvarea Ecuatiilor Diferentiale Ordinare

Considerind ecuatia diferentiala ordinara ( EDO ) :

cu urmatoarele conditii de contur :

unde: h = 1 si l = 5 .

1. - Sa se determine:

d 2 f

dx 2

(

+ 2 x 1

=

0

0

x l

dx df ( x = 0) = h

f ( x = l ) = 0

(1)

(2)

(a)

-

solutia exacta f ( x ) ;

(b)

-

expresiile reziduurilor corespunzatoare;

(c)

-

ecuatia integrala a erorilor ponderate forma tare ( EEP F T ) ;

(d)

- ecuatia integrala a erorilor ponderate forma slaba ( EEP F S ) :

2. -

Considerind ( EEP F T ) si Digitalizarea Globala Directa ( DGD ) sa se determine::

3. -

(a)

(b)

(c)

(e)

(f)

- conditia de admisibilitate in cazul in care aproximatia se face folosind polinoame Lagrange (numarul minim de puncte N min de aproximare);

- expresia functiei de aproximare f a ( x ) si de pondere w d ( x ) determinate folosind metoda Galerkin si N min ;

ecuatia matriciala Önala ( DGD F T ) inainte si dupa inpunerea conditiilor de contur; - solutia;

-

- functia f ( x ) si comparatie cu f ( x ) .

e

a

Considerind ( EEP F S ) si Digitalizarea Globala Directa ( DGD ) sa se determine::

3.

(a)

(b)

(c)

(e)

(f)

- conditia de admisibilitate in cazul in care aproximatia se face folosind polinoame Lagrange (numarul minim de puncte N min de aproximare);

- expresia functiei de aproximare f a ( x ) si de pondere w d ( x ) determinate folosind metoda Galerkin si N min ;

ecuatia matriciala Önala ( DGD F S ) inainte si dupa inpunerea conditiilor de contur; - solutia;

-

- functia f ( x ) si comparatie cu f ( x ) .

e

a

- Considerind ca aproximarea se face folosind Digitalizarea Locala Directa ( DLD ) - Metoda Elementului Finit ( MEF ) sa se determine:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

- ecuatia integrala a erorilor ponderate forma locala;

- numarul minim de puncte in discretizarea locala NNE min ; numarul minim de elemente Önite ne ce pot Ö folosite in aproximatie (explicatie) ;

- expresia functiei de aproximare f ( x ) si de pondere w d ( x ) folosite considerind NNE min si ( ne = 2) doua subintervale cu lungimea l e ;

e

a

e

- ecuatia matriciala Önala ( DGD F S ) inainte si dupa inpunerea conditiilor de contur.

- solutia; - functia f ( x )

e

a

1

Tema reprezinta o forma complecta a Lucrarii Nr 1 si poate Ö folosita pentru pregatirea examinarii teoretice.

Material ajutator: notite de curs si aplicatii

Data predarii: in format electronic pina la data de 12.05.2013 (0ra 24:00)

Tipul documentului: raport continind toate informatiile folosite (formule si text) la re- zolvarea problemei, inclusiv scripturile Matlab.

este de preferat sa existe un script pt Öecare metoda.

Dr. Ion Simulescu

Bucuresti 21.04.2013

2