Sunteți pe pagina 1din 10

Aprobat,

ZIDARIE COMPARTIMENTARE INTERIOARE

1. SCOP Prezenta instructiune are scopul sa asigure un mod unitar de executie a zidariilor interioare. 2. DOMENIUL DE APLICARE Aceasta instructiune se aplica de catre 3. DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1. Standarde: SR 388/95 Ciment Portland STAS 790/84 - Apa pentru mortare si betoane STAS 438/1-89- Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate SR EN 459-2/1997- Var pentru constructii.Partea 2: Metode de incercare STAS 1667/76- Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. SR ENV 456-1/97- Var pentru constructii. Partea 1: definitii, specificatii si criterii de conformitate STAS 2634/80- Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare. STAS 1030/85- Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. 3.2.Normativ Normativ C17/82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala. Normativ P2/85- Normativ pentru alcatuirea si calculul structurilor de zidarie. Normativ P104/83 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat. Normativ C 126/75- Normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice. Normativ C14/82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici de beton cu agregate usoare la lucrari de zidarie Normativ C16-84- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; C56/85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. 3.3. Documentatie tehnica Proiectul de executie. Caiet de sarcini. Proiect tehnologic aferent proiectului de executie. Agrementele pentru materialele noi. 4. RESPONSABILITATI 4.1. Conditii prealabile 4.1.1. Existenta proiectului de executare a lucrarii pe timp friguros, conform Normativului C16-84 (daca este cazul);

4.1.2. Certificate de calitate pentru caramizi, bca, mortar sau elemente componente (nisip, ciment, agregate) Se verifica prin examinare vizuala si masuratori : - dimensiunile, calitatea si clasa, sortimentul - Se verifica prin incercari marca mortarului - Existenta procesului verbal de lucrari ascunse pentru stratul suport. 4.2. Masuri preventive 4.2.1. Instruirea personalului de executie pe linie SSM si SU , conform Normativelor in vigoare si completarea si semnarea fiselor individuale de instructaj. La executarea lucrarilor de zidariilor interioare se vor respecta urmatoarele: Se vor folosi schele interioare sau podine asezate pe capre nedeplasabile. Manuirea mecanismelor actionate electric se face de personal calificat in acest scop, se va verifica legarea la pamant a acestor mecanisme; Personalul care manevreaza dispozitivele pentru ridicarea materialelor va respecta normele de protectie a muncii. In cazul utilizarii pompelor de mortar acestea se vor verifica, nu se vor folosi la o presiune mai mare decat presiunea maxima indicata in fisa tehnica; nu se admite indoirea furtunului sau ajustarea stuturilor in timpul functionarii pompei de mortar, se va lega la pamant; In locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat vor fi luate masuri de protectie contra prafului, muncitorii vor avea ochelari de protectie si eventual masti contra prafului. Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de executie vor fi folosite containere speciale, pentru evitarea caderii materialelor ce vor fi transportate in aceste containere. 4.2.2. Existenta si folosirea echipamentelor speciale specifice de protectia muncii (casti, salopete) 4.3. Responsabilitati specifice 4.3.1. Seful de lucrare asigura toate documentele necesare inceperii executiei (documentatie de executie) si raspunde pentru aplicarea intocmai a documentatiei de executie si a prezentei proceduri tehnice, precum si de intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate ; 4.3.2. Seful de lucrare asigura implementarea prevederilor prezentei proceduri de lucru ; 4.3.3. Seful de lucrare raspunde pentru: - respectarea datelor de planificare cuprinse in graficele de executie, aferente; - asigurarea desfasurarii lucrarilor, inclusiv conditiilor de microclimat si de lucru; - verificarea lucrarilor : In timpul executiei lucrarilor se verifica : - Corespondenta lucrarilor cu documentatia tehnica care a stat la baza executiei lor, precum si calitatea lucrarilor executate. - Respectarea tehnologiei de executie; - Utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat in proiect; - Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile neterminate, luandu-se media a trei masuratori cu precizie de 1 mm, efectuate intre doua dreptare asezate pe fetele zidurilor . - Verificarea grosimii rosturilor verticale si orizontale (10 mm) se face prin stabilirea unei grosimi medii de rost pentru o portiune de zidarie de 1 m lungime, masurata pe orizontala, respectiv pe verticala. - Verificarea teserii corecte a zidariei si a legaturilor la colturi, ramificatii si incrucisari de ziduri, se face prin examinare vizuala; - Verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare ale randurilor de caramizi sau blocuri se face cu ajutorul nivelei si a dreptarului; - Verificarea planeitatii suprafetelor si a rectilinitatii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafata zidului sau in lungul muchiilor a unui dreptar de min 2 m lungime si prin masurarea intervalului dintre acest dreptar si suprafata zidului sau muchiei cu o precizie de 1 mm; - Verificarea verticalitatii suprafetelor si a muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate in mm cu o lungime de min 2 m si a firului cu plumb cu lungimea corespunzatoare nivelului;

Lungimea si inaltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor si ale plinurilor se verifica prin masurarea directa cu ruleta , nivela si cu metrul; - Verificarea existentei centurii de beton armat pentru zidurile a caror inaltime depaseste 3 m; - Pentru zidaria armata se verifica, in plus: daca armarea zidariei se face in sectiunile prevazute in proiect, daca grosimea rosturilor orizontale egala cel putin cu suma grosimilor a doua bare plus 4 mm, daca stratul suport de mortar de acoperire a armaturii in dreptul rosturilor este de ciment si are cel putin 2 cm grosime; 4.3.4. Seful de lucrare participa la receptia lucrarilor si raspunde pentru calitatea lucrarilor executate. 5. PROCEDURA 5.1. Date generale. Clasificare 5.1.1.Zidariile se executa cu mortare preparate pe santier sau instalatii de preparare a mortarului. 5.1.2. Lucrarile de zidarie trebuie sa se execute la o temperatura a mediului inconjurator de minim + 50C pentru a fi ferite de actiunea inghetului. 5.1.3. Clasificarea zidariilor Dupa alcatuire zidariile pot fi: - Zidaria simpla- alcatuita din caramizi sau blocuri asezate pe lat sau pe cant, in randuri orizontale si paralele. - Zidaria de umplutura - Zidaria armata- la care se prevad bare de armatura in rosturile orizontale la max 40 cm, pe inaltime. - Zidaria complexa- zidaria intarita , cu stalpisori de beton armat - Zidaria mixta - folosita pentru completari, este alcatuita la exterior dintr-un perete de beton iar la interior din zidarie de caramida plina asezata in lung, cu rosturile tesute la fiecare rand. Dupa natura materialului utilizat: - Zidarie din caramida presata arsa - Zidarie din caramida GVP - Zidarie din blocuri mici din beton cu agregate usoare - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat - Zidarie din placi din beton celular autoclavizat 5.2.Materiale utilizate 5.2.1. Caramizi pline sau cu goluri conform STAS 457/86, rezistente, fara fisuri si sparturi sau alte defecte care ar putea afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea. Se va procura o canititate suficienta pentru frontul de lucru creat, caramizile se vor depozita in stive sau lazi in locuri ferite la intemperii. 5.2.2. Beton celular autoclavizat - conform STAS 10833/80 5.2.3. Blocuri mici de beton cu agregate usoare conform STAS 6029/89 5.2.4. Mortar 5.2.4.1. Mortar gata preparat , unde marca este indicata in proiectul de executie. Fiecare transport va fi insotit de un certificat de calitate, in care sa se specifice si carui volum de mortar corespunde. La punctul de lucru se adauga cimentul in cantitatea specificata in certificatul de calitate emis de statie si apa corespunzatoare consistentei stratului. Se verifica prin incercari de control calitatea mortarelor provenite de la statii centralizate. Daca rezultatul incercarii este sub 75 % din marca permisa se va anunta beneficiarul pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata. Transportul mortarului se face cu utilaje adecvate. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca: la max 10 ore de la preparare , pentru mortarele de var, la max 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intarzietor de priza, la max 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza. 5.2.4.2. Mortar preparat manual. La prepararea manuala a mortarului se va asigura:

Dozarea exacta a componentelor Amestecarea mortarului pentru omogenizare Mortarul utilizat este cel prescris in proiect. Se va respecta urmatoarea compozitie (parti volume) Marca mortar M10Z M25Z M50 Z Parti ciment 1 1 1 Parti var pasta 1 0.7 0.4 Parti nisip 10 7 5

Cantitatea de apa necesara la preparare va fi in functie de consistenta mortarului de zidarii: - Pentru zidarii din caramizi pline - tasarea 8-13 cm - Pentru zidarii din caramizi sau blocuri ceramice cu goluri tasarea, in limitele 7- 8 cm . Calitatea mortarului se verifica, pe parcursul executiei zidariei , la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar . 5.3. Executarea zidariilor 5.3.1. Operatiuni pregatitoare Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. Inainte de inchiderea cu zidarie a golurilor sau spatiilor accesibile se vor indeparta si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa 5.3.2. Executarea trasarii elementelor de zidarie Trasarea se efectueaza pe fundatii, pe planseu sau pe zidurile interioare. Trasarea trebuie sa cuprinda toate elementele din plan (iesinduri sau intranduri, goluri de usi si ferestre) pentru evitarea modificarilor sau daramarilor ulterioare. Trasarea se face dupa planurile de executie, cu sfori , dreptare, coltare sau sabloane. Sfoara pentru trasarea randurilor de caramizi se fixeaza la un capat cu ajutorul unei scoabe, care se muta apoi la fiecare rand sau la mai multe randuri de caramizi. Pentru trasarea golurilor de usi sau ferestre si pentru realizarea spaletilor verticali de zidarie, se folosesc: ruleta, metrul si eventual sabloane de metal, asezate cu exactitate in golul respectiv, care sunt sustinute cu proptele in timpul lucrului. 5.3.3. Transportul materialelor de zidarie in containere speciale sau paleti de lemn modulati, descarcarea containerilor si a paletilor pe platforma zonei de lucru si manipularea acestora. 5.3.4. Executarea zidariei simple si de umplutura Caramizile se umezesc inainte de pozare Mortarul de poza se ia din targa si se intinde pe zid, apoi se niveleaza cu mistria. Se pozeaza caramizile de la capetele de rand si se intinde sfoara Fiecare rand de caramizi se va fixa intr-un strat continuu de mortar, rosturile verticale ale randului superior corespunzand in randul de dedesubt mijlocului caramizii (rosturi intercalate) Rosturile orizontale si verticale vor fi de aproximativ 10 mm grosime, rosturile verticale se vor umple pe toata inaltimea caramizii, fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii. Caramizile se vor poza la firul cu plumb, respectandu-se liniile distantele si nivelul fiecarei asize. Rosturile pe fiecare rand de caramida va corespunde cu mijlocul caramizilor din randul de dedesubt si vor respecta firul cu plumb. Taierea caramizilor necesare teserii la colturi, intersectii, ramificatii, se poate face cu ciocanul de zidar bine ascutit sau cu freza electrica. La zidaria din blocuri cu goluri verticale sau orizontale, se folosesc jumatati de blocuri care se livreaza odata cu cele intregi. Se interzice taierea blocurilor cu ciocanul. Montajul ghermelelor (impregnate cu carbolineum sau cufundate de 2-3 ori intr-o baie de bitum fierbinte) la zidurile cu grosimea de cel putin o caramida se va efectua de o parte si de alta a golului astfel: 3 ghermele la fiecare gol de usa si cate 2 ghermele la fiecare gol de fereastra. Ancorarea zidariei se face cu mustati din otel beton 6 mm, cu lungimea de 50 cm, soase din stalpi sau diafragme. In cazul elementelor de beton armat turnate in cofraje metalice, ancorarea zidariei se va face cu bare fixate de stalpi sau diafragme cu ajutorul bolturilor impuscate C10x50 M6 E, precum si cu saibe si piulite. Inainte de executarea zidariei de umplutura, pe suprafetele respective

ale staplilor si diafragmelor se va aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementul de structura va fi umplut complet cu mortar. Intreruperea executiei zidariei se face in trepte, este interzis intreruperea cu strepi. Executie buiandrugi La terminarea executiei stalpilor de zidarie, dintre golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi, peste care se va aseza cel putin un rand de blocuri sau se vor rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului buiandrugilor, atunci cand acestia se executa din beton monolit; este interzisa lasarea stalpilor liberi la partea superioara. Lungimea de rezemare a buiandrugilor va fi de min 25 cm, daca distanta dintre 2 buiandrugi este mai mica de 50 cm , se va executa un singur buiandrug. 5.3.5. La executarea zidariei armate barele de armatura se prevad in rosturile orizontale la intervale pe inaltime de maximum cinci randuri de caramida, respectiv 40 cm. Se va acorda o atentie deosebita pozitionarii corecte a barelor de armatura si realizarii grosimii necesare a mortarului de acoperire a armaturii in rosturile orizontale. 5.3.6. La executarea zidariei complexe, in cazul in care armatura stalpisorilor se realizeaza din carcase prefabricate (cazul curent), acestea se vor monta inainte de executarea zidariei legandule de mustatile nivelului inferior. Pe masura executarii zidariei, in rosturile orizontale ale acesteia se aseaza barele orizontale de legatura cu stalpisorii, inglobandu-le in mortar marca 50, obtinut cand este cazul prin imbogatirea locala a dozajului de ciment. Rosturile de zidarie din dreptul stalpisorilor se lasa neumplute cu mortar pe o adancime de cca 2 cm pentru realizarea unei legaturi cat mai bune cu stalpisorii. Turnarea betonului se face in straturi cu inaltimea de cca 1 m, udarea prealabila a zidariei si cofrajului. Indesarea betonului se face cu vergele. Se interzice folosrea in acest scop a vibratoarelor sau baterea cu ciocanul.

5.4.

Tolerante ABATERI ADMISE LA RECEPTIA CALITATIVA A ZIDARIILOR

Nr. crt. 1

Caracteristicile zidariilor si peretilor La dimensiunile zidurilor la grosimea de executie a zidurilor: din caramizi si blocuri ceramice - ziduri cu grosimea de 63 mm - ziduri cu grosimea de 90 mm - ziduri cu grosimea de 115 mm - ziduri cu grosimea de 140 mm - ziduri cu grosimea de 240 mm - ziduri cu grosimea >240 mm din blocuri mici de beton cu agregate usoare: - ziduri cu grosimea < 240 mm - ziduri cu grosimea de 290 mm - ziduri cu grosimea > 365 mm

Abateri limita

Observatii La zidurile cu materiale provenite din demolari abaterile limita se vor majora cu 50 %

+5 +4 +4 - 6 +4 - 6 +4 - 6 + 10 +4 +5 + 10

din blocuri mici, fasii si placi de beton celular autoclavizat: - ziduri cu grosimea < 126 mm - ziduri cu grosimea de 190 mm - ziduri cu grosimea de 240 mm din caramizi presate de sticla: - ziduri cu grosimea de 80 mm - ziduri cu grosimea de 40 mm din profile de sticla U inchis si deschis : - ziduri cu grosimea de 40 mm La goluri : pentru ziduri din caramizi, blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare: - cu dimensiunea golului < 100 cm 2 - cu dimensiunea golului > 100 cm b) pentru ziduri din blocuri mici, din placi si fasii din beton celular autoclavizat c) din caramizi presate din sticla d) din profile de sticla U inchis si deschis La dimensiunile in plan ale incaperilor: - cu latura incaperii < 300 cm - cu latura incaperii > 300 cm La dimensiunile partiale in plan ( nise spaleti) La dimensiunile in plan ale intregii cladiri La dimensiunile verticale: pentru ziduri din caramizi, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare: pentru etaj - pentru intreaga cladire ( cu max 5 niveluri) pentru ziduri din blocuri mici si din placi de beton celular autoclavizat: - pentru un etaj - pentru intreaga cladire ( cu doua niveluri) executata din blocuri mici) c) pentru ziduri din caramizi presate din sticla - pentru un etaj - pentru intreaga cladire d) pentru ziduri din profile de sticla U inchis si deschis - pentru etaj - pentru intreaga cladire La dimensiunea rosturilor dintre caramizi, blocuri sau placi - rosturi orizontale - rosturi verticale - pentru ziduri aparente

+4 +5 +8 +2 +2 +5

+ 10 + 20 - 10 + 20 + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 + 50 Cu conditia ca denivelarea unui planseu sa nu depaseasca 15 mm Cu conditia ca denivelarea unui planseu sa nu depaseasca 15 mm

3 4 5

+ 20 + 50 - 20 + 20 + 30 + 20 + 30 + 20 + 30 +5 - 2 +5 - 2 +2

La stalpi portanti cu sectiunea 0.1 mp abaterile limita se micsoreaza cu 50 %

La suprafete si muchii la planeitatea suprafetelor: pentru ziduri portante pentru ziduri neportante - pentru ziduri aparente, portante si neportante b) la rectilinitatea muchiilor: pentru ziduri portante 8 pentru ziduri neportante - pentru ziduri aparente, portante si neportante c) la verticalitatea suprafetelor si muchiilor: pentru ziduri portante pentru ziduri neportante - pentru ziduri aparente, portante si neportante Abateri fata de orizontala a suprafetelor superioare ala fiecarui rand de caramizi sau blocuri pentru ziduri din caramizi, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare - pentru ziduri portante 9 pentru ziduri neportante pentru ziduri din blocuri mici si placi de beton celular autoclavizat - pentru ziduri portante pentru ziduri neportante pentru ziduri din caramizi de sticla - pentru ziduri neportante 10 11 La coaxialitatea zidurilor suprapuse: - dezaxarea de la un nivel la urmatorul - maxima pe intreaga constructie La rosturile de dilatatie, de tasare si antiseismice: - la inaltimea rostului - la verticalitatea muchiilor rosturilor

3 mm/m 5 mm/m 2 mm/m 2 mm/m 4 mm/m 1 mm/m 3 mm/m 6 mm/m

Max 10 mm pentru o camera

Cel mult 20 mm lungimea neintrerupta

pe

Cel mult 10 mm pe lungimea neintrerupta Cel mult 10 mm pe etaj si 30 mm pe intreaga inaltime a cladirii Cel mult 10 mm pe etaj

Cel mult 5 mm pe etaj si 2mm/m 20 mm pe intreaga inaltime a cladirii Cel mult 15 mm pe toata lungimea neintrerupta a zidului Cel mult 20 mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului Cel mult 15 mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului Cel mult 20 mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului Cel mult 30 mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului Cel mult 30mm dezaxare max cumulata pe toate nivelurile Cel mult 20 mm pentru intreaga inaltime a cladirii

2 mm/m 3 mm/m

4 mm/m 6 mm/m 3 mm/m + 10 + 30 + 10 - 20 2 mm/m

6. INREGISTRARI Se intocmeste procesul verbal de receptie calitativa (Anexa 1). 7. CRITERII DE ACCEPTARE

7.1. Lucrarea de zidarii se considera incheiata daca au fost respectate documentatia de executie, prescriptiile din procedura. Si daca au fost intocmite inregistrarile de calitate. 7.2. Verificarea calitatii lucrarilor se desfasoara pe tot parcursul lucrarilor . 7.3. Rapoarte de calitate - Agremente tehnice pentru materiale - Certificatele de calitate pentru materialele utilizate 7.2.3. Procesul verbal de receptie calitativa 8. ANEXA Proces-verbal de receptie calitativa ANEXA1

ANEXA1
UNITATEA .. SANTIERUL PUNCTUL DE LUCRU OBIECTUL PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA A *.. Incheiat astazi cu ocazia verificarii efectuate la .. .. .. - Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: .. .. .. - Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: .. .. .. .. .. .. - Mentiuni speciale: .. .. .. Din partea BENEFICIARULUI, Numele Prenumele Semnatura NOTA *) Se completeaza pentru receptia calitativa a : lucrarilor ce devin ascunse ; cotei de fundare; natura terenului de fundare; aspectul betonului dupa decofrare si pozitionare,goluri tehnologice de instalatii Din partea PROIECTANTULUI, Din partea CONSTRUCTORULUI,

S-ar putea să vă placă și