Sunteți pe pagina 1din 2

2.12.

2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/43

REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE i 2009/81/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete pragurile de aplicare a acestora n cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii
(Text cu relevan pentru SEE) COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, avnd n vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale (1), n special articolul 69, avnd n vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coor donarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii (2), n special articolul 78, avnd n vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrri, de furnizare de bunuri i de prestare de servicii de ctre autoritile sau entitile contractante n domeniile aprrii i securitii i de modificare a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE (3), n special articolul 68, ntruct:
(1) (4)

stabilite de Directiva 2009/81/CE trebuie armonizate cu pragurile revizuite prevzute la articolul 16 din Directiva 2004/17/CE. Prin urmare, Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE i 2009/81/CE trebuie modificate n consecin. Msurile prevzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achiziii publice,

(5)

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Directiva 2004/17/CE se modific dup cum urmeaz: 1. Articolul 16 se modific dup cum urmeaz: (a) la litera (a), valoarea de 387 000 EUR se nlocuiete cu 400 000 EUR; (b) la litera (b), valoarea de 4 845 000 EUR se nlocuiete cu 5 000 000 EUR. 2. Articolul 61 se modific dup cum urmeaz: (a) la alineatul (1), valoarea de 387 000 EUR se nlocuiete cu 400 000 EUR; (b) la alineatul (2), valoarea de 387 000 EUR se nlocuiete cu 400 000 EUR. Articolul 2 Directiva 2004/18/CE se modific dup cum urmeaz: 1. Articolul 7 se modific dup cum urmeaz: (a) la litera (a), valoarea de 125 000 EUR se nlocuiete cu 130 000 EUR; (b) la litera (b), valoarea de 193 000 EUR se nlocuiete cu 200 000 EUR; (c) la litera (c), valoarea de 4 845 000 EUR se nlocuiete cu 5 000 000 EUR. 2. Articolul 8 alineatul (1) se modific dup cum urmeaz: (a) la litera (a), valoarea de 4 845 000 EUR se nlocuiete cu 5 000 000 EUR; (b) la litera (b), valoarea de 193 000 EUR se nlocuiete cu 200 000 EUR.

Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind ncheierea, n numele Comunitii Europene, referitor la domeniile de competena sa, a acordurilor obinute n cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (4), Consiliul a ncheiat Acordul privind achiziiile publice (denumit n continuare acordul). Acordul trebuie aplicat n cazul oricrui contract de achiziii cu o valoare egal cu sau mai mare dect sumele (denumite n continuare praguri) stabilite n acord i exprimate n drepturi speciale de tragere. Unul dintre obiectivele Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE este de a permite entitilor contractante i autoritilor contractante care le aplic s respecte, n acelai timp, obligaiile prevzute n acord. n acest sens, pragurile prevzute de respectivele directive pentru contractele de achiziii publice i care fac totodat obiectul acordului trebuie armonizate astfel nct s corespund contravalorii n euro, rotunjite pn la mia inferioar, a pragurilor stabilite n acord. Din motive de coeren, este necesar s se armonizeze i pragurile din Directivele 2004/17/CE i 2004/18/CE, care nu fac obiectul acordului. n acelai timp, pragurile
30.4.2004, p. 1. 30.4.2004, p. 114. 20.8.2009, p. 76. 23.12.1994, p. 1.

(2)

(3)

(1 )

JO L 134, (2) JO L 134, (3) JO L 216, (4) JO L 336,

L 319/44

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2.12.2011

3. La articolul 56, valoarea de 4 845 000 EUR se nlocuiete cu 5 000 000 EUR. 4. La articolul 63 alineatul (1) primul paragraf, valoarea de 4 845 000 EUR se nlocuiete cu 5 000 000 EUR. 5. Articolul 67 alineatul (1) se modific dup cum urmeaz: (a) la litera (a), valoarea de 125 000 EUR se nlocuiete cu 130 000 EUR; (b) la litera (b), valoarea de 193 000 EUR se nlocuiete cu 200 000 EUR; (c) la litera (c), valoarea de 193 000 EUR se nlocuiete cu 200 000 EUR.

Articolul 3 Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE se modific dup cum urmeaz: 1. La litera (a), valoarea de 387 000 EUR se nlocuiete cu 400 000 EUR. 2. La litera (b), valoarea de 4 845 000 EUR se nlocuiete cu 5 000 000 EUR. Articolul 4 Prezentul regulament ntr n vigoare la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2011. Pentru Comisie Preedintele


Jos Manuel BARROSO