Sunteți pe pagina 1din 12

Exemple de subiecte pentru examenul de Master

Semnale i sisteme
Septembrie 2009


1. Fie ( ) x t un semnal periodic oarecare cu perioada T . Expresia seriei Fourier trigonometrice
pentru semnalul ( ) t x este:
a) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0
0
cos sin
k k
k
k
x t C C k t S k t
+
=

= + +

b) ( ) ( )

+
=
+ =
1
0 0
cos
k
k
t k C C t x
c) ( ) ( ) ( )

+
=
+

=
+ + =
1
0
0
0 0
sin cos
k
k
k
k
k
t k S t k C C t x d) ( ) ( )

+
=
+ =
1
0 0
sin
k
k
t k S C t x
e) ( ) ( ) ( ) ( )

+
=
+ + =
1
0 0 0
sin cos
k
k k
t k S t k C C t x f) ( )
0
C t x =


2. Fie ( ) t x un semnal periodic oarecare cu perioada T pentru care avem relaia ( ) ( ) t x t x = .
Expresia coeficientului
k
C din seria Fourier trigonometric are expresia:
a) ( ) ( )

=
2
2
0
cos
4
T
T
k
dt t k t x
T
C b) ( ) ( )

=
2
0
0
cos
4
T
k
dt t k t x
T
C c) ( ) ( )

=
2
0
0
cos
2
T
k
dt t k t x
T
C
d) ( ) ( )
0
0
2
2
cos
k
T
C x t k t dt
T

e) ( ) ( )

=
2
0
0
cos
1
T
k
dt t k t x
T
C f) ( ) ( )

=
T
k
dt t k t x
T
C
0
0
cos
13. Fie ( ) x t un semnal periodic oarecare cu perioada T pentru care avem relaia
( ) ( ) t x t x = . Expresia coeficientului
k
C din seria Fourier trigonometric are expresia:
a) ( ) ( )

=
2
0
0
cos
4
T
k
dt t k t x
T
C b) 0 =
k
C c) ( ) ( )

=
2
2
0
cos
2
T
T
k
dt t k t x
T
C
d) ( ) ( )

=
2
0
0
cos
2
T
k
dt t k t x
T
C e) ( ) ( )

=
2
2
0
cos
1
T
T
k
dt t k t x
T
C f) ( ) ( )

=
2
0
0
cos
1
T
k
dt t k t x
T
C


4. Fie ( ) t x un semnal periodic de perioad T ; n intervalul [ ) T t , 0 , ( ) t x are expresia
( )
[ )
[ )

=
T t
t
t x
, , 0
, 0 , 1

unde R este o constant. Valoarea componentei continue pentru ( ) t x este:


a) 0
0
= C b)
T
C

=
0
c) 1
0
= C d) =
0
C e)

T
C =
0
f) T C =
05. Semnalul periodic dreptunghiular cu variaia n timp reprezentat n figur, cu perioada
0
2

= T are dezvoltarea n serie Fourier trigonometric


T/4
) (t x

1
-T/4 3T/4
t

a) ( )
( )
( )
( ) [ ]

=
+
+

+ =
0
0
1 2 cos
1 2
1 2
2
1
k
k
t k
k
t x

b) ( )
( )
( ) [ ]

=
+
+
+ =
0
0
1 2 cos
1 2
1 2
2
1
k
t k
k
t x


c) ( )
( )
( )
( ) [ ]

=
+
+

+ =
0
0
1 2 sin
1 2
1 2
2
1
k
k
t k
k
t x

d) ( )
( )
( ) [ ]

=
+
+
+ =
0
0
1 2 sin
1 2
1 2
2
1
k
t k
k
t x


e) ( )
( )
( )
( ) [ ]

=
+
+

=
0
0
1 2 cos
1 2
1 4
k
k
t k
k
t x

f) ( )
( )
( ) [ ]

=
+
+
=
0
0
1 2 sin
1 2
1 4
k
t k
k
t x
6. Semnalul ( ) x t de perioad T , cu expresia ( )
2
1
t
x t
T
= pentru ,
2 2
T T
t
(

(

, are
componenta continu:
a) 1/2 b) 2/3 c)1/3 d) 3/4 e) 1 f) 2


7. Dac semnalul ( ) t x , periodic cu perioada T, are proprietatea ( ) ( ) t x t x = , dezvoltarea sa n
serie Fourier trigonometric ( ) ( ) ( ) [ ]

=
+ + =
1
0 0 0
sin cos
k
k k
t k S t k C C t x are:
a) ( ) Z = k C
k
0 b) ( ) ( ) 0 0 , 0 = = C k S
k
Z c) ( ) Z = k C
k
0
2
d) ( ) Z = k S
k
0
2

e) ( ) Z =
+
k C
k
0
1 2
f) ( ) Z =
+
k S
k
0
1 28. Puterea disipat de tensiunea ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0
4cos 2sin 2cos 4 x t t t t = + + (V) aplicat la
bornele unui rezistor ideal cu rezistena de 1k este de:
a) 10 mW b) 12 mW c) 24 mW d) 10W e) 12 W f) 24 W


9. Perioada semnalului ( ) ( ) ( ) t t t x 400 sin 200 cos 2 + = , unde timpul este exprimat n secunde,
este:
a) 5 ms. b) 10 ms c) 50 ms d) 100ms e) 0,5s f) 1s


10. Semnalul periodic dreptunghiular ( ) ( ) ( ) Z = +

)
`

\
|

|

\
|

= k t x kT t x
T
t
T
T
t
T
t
t x , ,
2
, 0 , 0
,
2
, 1
2
, 0 , 1
cu perioada
0
2

= T are dezvoltarea n serie Fourier trigonometric


a) ( )
( )
( )
( ) [ ]

=
+
+

+ =
0
0
1 2 cos
1 2
1 2
2
1
k
k
t k
k
t x

b) ( )
( )
( ) [ ]

=
+
+
+ =
0
0
1 2 cos
1 2
1 2
2
1
k
t k
k
t x


c) ( )
( )
( )
( ) [ ]

=
+
+

=
0
0
1 2 sin
1 2
1 4
k
k
t k
k
t x

d) ( )
( )
( ) [ ]

=
+
+
=
0
0
1 2 sin
1 2
1 4
k
t k
k
t x


e) ( )
( )
( )
( ) [ ]

=
+
+

=
0
0
1 2 cos
1 2
1 4
k
k
t k
k
t x

f) ( )
( )
( ) [ ]

=
+
+
=
0
0
1 2 cos
1 2
1 4
k
t k
k
t x
11. Puterea debitat de semnalul analogic:

1 1
( ) cos( ) cos(10 )
4 2 2 2
E E E
x t t t = + +
la bornele unui rezistor ideal cu rezistena 1 R = este:
a)
2
2
E
; b)
2
4
E
; c)
2
E ; d)
2
2
E
; e)
2
3
E
; f)
2
2E .


12. Se consider semnalul periodic analogic x(t) de perioad T, definit pe o perioad astfel:
( ) , (0, )
t
x t t T
T
= . Seria Fourier trigonometric a lui x(t) are:
a) numai componente n sinus; b) numai componente n cosinus; c) numai componente n sinus i
componenta continu; d) numai componente n cosinus i componenta continu; e) numai componenta
continu; f) are toate componentele.
13. Se consider semnalul analogic periodic de perioad T, exprimat pe o perioada prin relaia
, pentru
2
( )
0, pentru <
2 2
E t
x t
T
t

<

<

. Puterea disipat de semnalul x(t) la bornele unui rezistor ideal cu


rezistena 1 R = este:
a)
2
2
E
T

; b)
2
E
T

; c)
2
3
2
E
T

; d)
2
4
E
T

; e)
2
2
3
E
T

; f)
2
5
E
T

.


14. Fie ( ) X transformata Fourier a unui semnal analogic ( ) t x . Transformata Fourier a
semnalului ( )
0
t t x este:
a) ( )

X e
t j
0
+
b) ( ) X c) ( )

X e
t j
0

d) ( )

X e
t j
0

e) ( )

X e
t j
0
+
f) 0


15. Fie ( ) X transformata Fourier a unui semnal analogic ( ) t x . Transformata Fourier a
semnalului ( ) t X este:
a) ( ) x b) ( ) x 2 c) ( ) x d) ( ) x 2 e) ( ) X 2 f) ( ) X 2


16. Fie ( ) X transformata Fourier a unui semnal analogic ( ) t x . Transformata Fourier a
semnalului ( ) t x' este:
a) ( ) ' X b) ( ) X j c) ( ) X j d) ( ) X e)
( )

j
X
f)
( )

j
X17. Fie ( ) X transformata Fourier a unui semnal analogic ( ) t x . Transformata Fourier invers
a semnalului ( ) ' X este:
a) ( ) ( ) t x t j b) ( ) ( ) t x t j c) ( ) t x' d) ( ) t x t e) ( ) t x t f)
( )
t j
t x18. Tensiunea ( ) t x , exprimat n Voli, cu transformata Fourier ( ) X ce are modulul cu
variaia reprezentat n figur este aplicat la bornele unui rezistor ideal cu o rezisten de 1. Energia
disipat n rezistor este:
( )
V
Hz
X
| |
|
\

rad
s

| |
|
\

10
3
-10
3
3
10
1


a)
3
1
J b)
30
1
J c)
3
1
m J d)
30
1
m J e)
3
1
J f)
30
1
J


19. Semnalul ( )
[ ]
( ) ( )
1, 0, 2
0, , 0 1,
t
x t
t

are transformata Fourier


a) ( ) ( ) sinc 2 = X b) ( ) ( )

sinc 2 =
j
e X c) ( ) ( ) sin 2 = X
d) ( ) ( )

sin 2 =
j
e X e) ( ) ( ) 2 sinc 2 = X f) ( ) ( )

sinc 2 =
j
e X20. Dac semnalul ( ) t x are transformata Fourier ( ) X atunci transformata Fourier a semnalului
( )
( ) ( ) N n t x
n
, este
a) ( ) ( ) X j b) ( ) ( ) X j
n
c)
( )
( )

X
j
1
d)
( )
( )

X
j
n
1

e) ( ) ( ) X j
n
f)
( )
( )

X
j
n
1


21. Transformata Fourier a semnalului ( ) ( ) t t x
0
sin = este
a) ( ) ( ) ( ) [ ]
0 0

+ =
j
X b) ( ) ( ) ( ) [ ]
0 0

+ + =
j
X
c) ( ) ( ) ( ) [ ]
0 0
+ = X d) ( ) ( ) ( ) [ ]
0 0
+ + = X
e) ( ) ( ) ( ) [ ]
0 0
1

+ =
j
X f) ( ) ( ) ( ) [ ]
0 0
1

+ + =
j
X


22. Fie semnalul analogic
, pentru 0
( )
0, pentru 0
t
Ee t
e t
t


=

<

, unde
-1
10 V, =0,1 ms E = i t este
exprimat n secunde. Energia disipat de ( ) e t pe un rezistor ideal cu rezistena 1 R = este:
a) 100 mJ; b) 50 mJ; c) 1 J; d) 200 mJ; e) 150 mJ; f) 0,5 J.

23. Se consider semnalul analogic ( ) x t , care are transformata Fourier ( ) X . Atunci
transformata Fourier a lui ( ) 2 x t este:
a)
1
2 2
X
| |
|
\
; b) 2 (2 ) X ; c) (2 ) X ; d)
2
X
| |
|
\
; e)
2
X
| |

|
\
; f) 2
2
X
| |
|
\
.


24. Transformata Fourier a semnalului analogic x(t) este ( ) X . Semnalul x
1
(t)=x(t)cos(t) are
transformata Fourier:
a) ( 1) X + ; b)
1
[ ( 1) ( 1)]
2
X X + + ; c) ( ) X ; d) ( 1) ( 1) X X + + ;
e)
( )
2
X
; f)
( 1)
2
X +
.


25. Se consider semnalul analogic ( ) [2 ( ) ( 1) ( 1)]
2
t
x t u t u t u t = + , unde
1, pentru 0
( )
0, pentru 0
t
u t
t
>
=

<

. Atunci x(t) are expresia:


a)
, pentru [ 1, 0]
2
( ) , pentru [0,1]
2
0, n rest
t
t
t
x t t

; b)
, pentru [ 1, 0]
2
( ) , pentru [0,1]
2
0, n rest
t
t
t
x t t

;
c)
1, pentru [ 1, 0]
2
( ) 1, pentru [0,1]
2
0, n rest
t
t
t
x t t

= +

; d)
, pentru [ 1, 0]
( ) , pentru [0,1]
0, n rest
t t
x t t t

;
e)
1, pentru [ 1, 0]
( ) 1, pentru [0,1]
0, n rest
t t
x t t t
+

= +

; f)
1, pentru [ 1, 0]
( ) 1, pentru [0,1]
0, n rest
t t
x t t t

.


26. Fie ( ) s X transformata Laplace unilateral a unui semnal analogic cauzal ( ) t x .
Transformata Laplace unilateral a semnalului ( ) t x t este:
a) ( ) s X b) ( ) s X' c) ( ) s X s d) 0 e) ( )
0
t s
e s X

f) ( ) 0 X


27. Fie ( )
( ) [ )
( )
0
sin , 0,
0, , 0
t t
x t
t
+

un semnal analogic. Transformata Laplace unilateral a


semnalului ( ) t x este:
a)
2
0
2
+ s
s
b)
0
0

+ s
c)
2
0
2
0

s
d)
0
+ s
s
e)
2
0
2
1
+ s
f)
2
0
2
0

+ s28. Fie ( )
[ ]
( ) ( )

=
, 0 , , 0
, 0 , 1

t
t
t x un semnal analogic unde R este o constant.
Transformata Laplace unilateral a semnalului ( ) t x este:
a) ( )
s
e
s

1
1
2
b) ( )
s
e
s
1
1
2
c) ( )
s
e
s

1
1
d) ( )
s
e
s
1
1
e) ( )
s
e

1 f) ( )
s
e 1


29. Fie ( )
[ ]
( ) ( )

=
, 0 , , 0
, 0 , 1

t
t
t x un semnal analogic unde R este o constant
i ( ) ( )

+
=
=
0
1
k
T k t x t x , cu T < . Transformata Laplace unilateral a semnalului ( ) t x
1
este:
a)
sT
s
e
e
s

1
1 1

b)
sT
e s s

\
|

1
1 1 1

c)
sT
s
e
e
s

1
1

d)
sT
s
e
e
s

1
1 1

e)
sT
e s

1
1 1
f)
sT
s
e
e
s

1
1 1
30. Transformata Laplace unilateral a semnalului ( )

<

0 , 0
0 ,
t
t e
t x
at
este
a) ( )
1
X s
s a
=

b) ( )
1
X s
s a
=

c) ( )
s
s X
1
= d) ( ) a s s X =
e) ( ) a s s X + = f) ( ) s s X =


31. Transformata Laplace unilateral a semnalului ( )
( )

<

=
0 , 0
0 , cos
0
t
t t
t x

este
a) ( )
2
0
2
1
+
=
s
s X b) ( )
2
0
2
+
=
s
s
s X c) ( )
2
0
2
0

+
=
s
s X d) ( )
2
0
2

=
s
s
s X
e) ( )
2
0
2
0

=
s
s X f) ( )
2
0
2
+ = s s X


32. Dac semnalul cauzal ( ) t x are transformata Laplace unilateral ( ) s X , atunci semnalul ( ) at x
are transformata Laplace
a) |

\
|
a
s
X
a
1
b) |

\
|
a
s
aX c) ( ) as X
a
1
d) ( ) as aX e)) ( ) s X
a
1
b) ( ) s aX


33. Semnalul ( ) t x cu variaia n timp reprezentat n figur are
transformata Laplace
a) ( )
( )
s
e e
s X
s s 2 2
1

= b) ( ) ( )s e e s X
s s 2 2
1

=
c) ( ) ( )s e e s X
s s 2 2
1 = d) ( ) ( )s e e s X
s s 2 2
1 =
e) ( )
( )
s
e
s X
s 2
1

= f) ( ) ( )s e s X
s 2
1

=


34. Dac ( ) t x i ( ) t y sunt dou semnale cauzale ce au transformatele Laplace unilaterale ( ) s X ,
respectiv ( ) s Y , atunci produsul lor ( ) ( ) t y t x are transformata Laplace unilateral
a) ( ) ( ) [ ] s Y s X
j
*
2
1

b) ( ) ( ) [ ] s Y s X * c) ( ) ( ) [ ] s Y s X j * 2
d) ( ) ( ) [ ] s Y s X
j 2
1
e) ( ) ( ) [ ] s Y s X f) ( ) ( ) [ ] s Y s X j 2
unde reprezint operatorul de convoluie.


35. Transformata Laplace unilateral a lui x(t) este
2
1
( )
1
X s
s
=
+
, Re{s}>0. Dac
1, pentru t>0
( )
0, pentru t<0
u t

=

, atunci x(t) are expresia:


a) ( ) ( ) cos x t u t t = ; b)
/ 2
2 3
( ) ( ) sin
2 3
t
x t u t e t

= ; c) ( ) ( ) sin x t u t t = ;
d)
/ 2
2 3
( ) ( ) cos
2 3
t
x t u t e t

= ; e) ( ) ( ) cos( 1)
t
x t u t e t

= ; f) ( ) ( )
t
x t u t e

= .
t
x(t)
2 4
1
36. Fie semnalul discret [ ] [ ]

=
=
3
3 k
k n n x unde [ ]

=
=
0 , 0
0 , 1
n
n
n , nZ . Transformata
Fourier ( )
j
e X a semnalului [ ] n x este:
a)
|

\
|
|

\
|
2
sin
2
7
sin

b)
|

\
|
|

\
|

2
3
sin
2
7
sin
c)
|

\
|

2
7
sin d)
|

\
|
|

\
|
2
sin
2
7
sin

j e)
|

\
|
|

\
|

2
3
sin
2
7
sin
j f)
|

\
|

2
7
sin j


37. Fie ( )
j
e X transformata Fourier a unui semnal n timp discret [ ] n x . Perioada de repetiie
a transformatei Fourier este:
a) b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6


38. Fie ( )
j
e X transformata Fourier a unui semnal n timp discret [ ] n x . Transformata Fourier
a semnalului n timp discret [ ] n x

este:
a) ( )
j
e X b) ( )
j
e X c) ( )
0 j
e X d) ( )
j
e X

e) ( )
j
e X

f) ( )
j
e X
39. Fie ( )
j
e X transformata Fourier a unui semnal n timp discret [ ] n x . Transformata
Fourier a semnalului n timp discret [ ]
n j
e n x
0

este:
a)
( )
( )
0
j
e X b)
( )
( )
0
+ j
e X c)
( )
( )
j n j
e X e
0
d)
( )
( )
j n j
e X e
0

e)
( )
( )
0 0
j n j
e X e f)
( )
( )
0 0
+ j n j
e X e


40. Dac [ ] n x este un semnal discret i [ ] Z

=
= n
n
n
n ,
0 , 0
0 , 1
atunci produsul de convoluie
[ ] [ ] [ ] 3 * = n n x n y este
a) [ ] 3 n x b) [ ] 3 + n x c) [ ] [ ] 3 + + n x n x d) [ ] [ ] 3 + n x n x e) [ ] 3 + n f) [ ] 3 n


41. Se consider semnalul n timp discret [ ] [ ] [ 1] x n n n = + , unde
1, pentru 0
[ ]
0, pentru ntreg, 0
n
n
n n

=
=

. Semnalul y(n) obinut prin convoluia y(n)=x(n)*x(n) are expresia:


a) [ ] [ ] 2 [ 1] [ 2] y n n n n = + + ; b) [ ] 2 [ ] 2 [ 1] y n n n = + ;
c) [ ] 2 [ 1] 2 [ 2] y n n n = + ; d) [ ] [ ] [ 1] [ 2] y n n n n = + + ;
e) [ ] [ 1] 2 [ 2] y n n n = ; f) [ ] [ 2] [ 3] y n n n = + .


42. Se consider semnalul discret ( ) [ ] [ 4] x n u n u n = , unde
1, pentru ntreg i pozitiv
[ ]
0, pentru ntreg i strict negativ
n
u n
n

. Mulimea valorilor ntregi ale lui n pentru care [ ] 0 x n


este:
a) {-1,0,1,2,3}; b) {0,1,2,3}; c) {0,1,2,3,4}; d) {1,2,3,4}; e) {1,2,3,5}; f) {-1,0,1,2}.


43. Dac
1, pentru ntreg i pozitiv
[ ]
0, pentru ntreg i strict negativ
n
u n
n

, transformata z a semnalului
[ ] [ ]
n
x n u n e

= , cu un parametru real, este:
a)
2
( ) , z 1
1
z
X z
z
= >
+
; b) ( ) , z
z
X z e
z e

= >

;
c) ( ) , z
z
X z e
z e

= >

; d)
2
( ) , z 1
1
z
X z
z e z

= >
+
;
e)
2
2 1
( ) , z
z
X z e
z e

+
= >
+
; f)
2
( ) , z 1
2
z
X z
z
= >
+
.


44. Se consider semnalele n timp discret [ ] x n , [ ] y n i [ ] v n , care se afl n relaia de
convoluie v[n]=x[n]*y[n]. Dac [ ] [ ] x n n = unde
1, pentru 0
[ ]
0, pentru ntreg, 0
n
n
n n

=
=

, atunci v[n] este:


a)
1
[ ] [ ] [ 2]
4
v n y n n = ; b) [ ] [ ] v n y n = ; c)
1
[ ] [ 1] [ ]
2
v n n y n = + + ;
d) [ ] [ ] [ 1] v n n n = + ; e)
1
[ ] [ ] [ 2]
2
v n y n y n = ; f)
1
[ ] [ ] [ 1]
2
v n y n y n = .


45. Fie ( ) z X transformata z a unui semnal n timp discret [ ] n x . Transformata z a semnalului
[ ]
0
n n x ,
*
0
N n este:
a) ( ) z X z
n
0
b) ( ) z X c) ( ) z X z
n
0

d)
( )
( ) z X z
n n
0

e)
( )
( ) z X z
n n
0
+
f) ( ) z X z
n46. Fie semnalul discret
[ ]
{ }
{ }
1, 0, 1
0, 0, 1
n
x n
n

Z
, unde nZ . Transformata z a semnalului
[ ] n x este:
a)
2 1
1

+ + z z b)
2 1
1

+ z z c)
1
1

+ z d)
1
1

z e) 1 f)
1
z


47. Fie [ ]
, 0
,
0, 0
n
a n
x n
n

=

<

unde nZ i 1 0 < < a . Transformata z a semnalului [ ] n x este:


a) 1 ;
1
<

z
z
z
b) 1 ;
1
>

z
z
z
c) a z
a z
z
<

;
d) a z
a z
z
>

; e) a z
z
a z
<

;
1
f) a z
a z
z
<

;
148. Fie ( )
( )( )( ) 3 2 1
2

=
z z z
z
z X transformata z a unui semnal discret [ ] n x . Domeniul
su de convergen poate fi:
a) 3 1 < < z b) 2 0 < < z c) 2 1 < < z d) 3 0 < < z e) 3 1 < z f) 3 1 < z


49. Semnalul discret
[ ]
1, 0
0, 0
n
x n
n

=

<

unde nZ are transformata z:


a) ( ) 1 ,
1
>

= z
z
z
z X b) ( ) 1
1
<
+
= z
z
z
z X c) ( ) 1
1
1
>

= z
z
z X
d) ( ) 1 ,
1
1
<

= z
z
z X e) ( ) 1 , 1 > = z z z X f) ( ) 1 1 < + = z z z X


50. Semnalul discret [ ]
2 , 0
0, 0
n
n
x n
n
<
=

unde nZ are transformata z:


a) ( ) ( )
1
1 2
2
n z
X z z
z
+
= <
+
b) ( ) ( )
1
1 2
2
n z
X z z
z
+
= >
+

c) ( ) ( ) 1 2
2
n z
X z z
z
= <
+
d) ( ) ( ) 1 2
2
n z
X z z
z
= >
+

e) ( ) ( ) 1 2
2
n z
X z z
z
= <

f) ( ) ( ) 1 2
2
n z
X z z
z
= >
51. Semnalul discret ce are transformata z ( )
( )
2 ,
2
2
>
+
= z
z
z
z X este
a) [ ] Z

<

= n
n
n n
n x
n
,
0 , 0
0 , 2
b) [ ]
( )
Z

<

= n
n
n n
n x
n
,
0 , 0
0 , 2

c) [ ] Z

<

n
N
n n
n x
n
,
0 , 0
0 , 2
1
d) [ ]
( )
Z

>

=

n
n
n n
n x
n
,
0 , 0
0 , 2
1

e) [ ] Z

<
= n
n
n n
n x
n
,
0 , 0
0 , 2
f) [ ]
( )
Z

<
= n
n
n n
n x
n
,
0 , 0
0 , 252. Semnalul discret [ ] n x are transformata z ( )
2 1
, R z R z X < < ; atunci semnalul [ ] [ ] n x a n y
n
= ,
R a are transformata z:
a) ( )
2 1
, R a z R a az X < < b)
2 1
, R a z R a
a
z
X < < |

\
|

c) ( )
2 1
1 1
, R
a
z R
a
az X < < d)
2 1
1 1
, R
a
z R
a a
z
X < < |

\
|

e) ( )
2 1
, aR z aR az X < < f)
2 1
, aR z aR
a
z
X < < |

\
|53. Dac semnalul discret [ ] n x are transformata z ( )
2 1
, R z R z X < < , atunci semnalul [ ] 3 n x
are transformata z:
a) ( ) z X z
3
2 1
R z R < < b) ( ) z X z
3
2 1
R z R < < c) ( )
3
z X d) ( )
3
z X
2 1
R z R < < e)
( ) 3 z X
2 1
R z R < < f) ( ) 3 + z X
2 1
R z R < <


54. Dac
1, pentru ntreg i pozitiv
[ ]
0, pentru ntreg i strict negativ
n
u n
n

, transformata z a semnalului
[ ] [ ]
n
x n u n e

= , cu un parametru real, este:
a)
2
( ) , z 1
1
z
X z
z
= >
+
; b) ( ) , z
z
X z e
z e

= >

;
c) ( ) , z
z
X z e
z e

= >

; d)
2
( ) , z 1
1
z
X z
z e z

= >
+
;
e)
2
2 1
( ) , z
z
X z e
z e

+
= >
+
; f)
2
( ) , z 1
2
z
X z
z
= >
+
.