Sunteți pe pagina 1din 1

N uc o n t e a z d ec t eo r ic a z i , c id ec t eo r it er i d i c i . nm o m e n t e l ec e l em a id i f i c i l et r e b u i ed o a r s a i n c r e d e r e nt i n e . nf i e c a r ez ia r u n c iop r o v o c a r e . N i c i o d a t s n uf a c ioa l e g e r eg h i d a t d ea n u m i t ee m o i i , p e n t r uc m a it r z i uv e ir e g r e t a . n t o t d e a u n ac o m p a r t eD O A Rc ut i n e n s u i , c u me r a i n a i n t e ic u me t ia c u m . S i n g u r ap e r s o a n c a r et ep o a t ef a c e f e r i c i te t iT U . B u c u r t ed ec l t o r i e in ud ed e s t i n a i e . L u c r u r i l ef r u m o a s es e n t m p l n t i m p u lc l t o r i e i .D e s t i n a i ae s t e d o a ror e c o m p e n s . A c t i v i t a t e ap ec a r eof a c i ,f op e n t r uc i if a c e i ep l c e r e , t eu m p l ed ee n e r g i e in up e n t r ua p r i m ia d m i r a i ac e l o rd i nj u r . C n da iop r o b l e m ,c a u t o s o l u i e p e n t r uaor e z o l v a . E x i s t u nt i m pp e n t r uaf i nf a iu nt i m pc n dem a ib i n es r m i ns p a t e . A z if i im a ib u nd e c ta if o s ti e r i . nm o m e n t u l nc a r et ea g id eu nl u c r u , e v o l u i at as eo p r e t e .

S-ar putea să vă placă și