Sunteți pe pagina 1din 3

1.

DOMENIUL

PRIVAT AL STATULUI SIAL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

- reguli ale domenialitatii private: a. are o functie patrimoniala, financiara b. este supusa unui regim juridic de drept privat c. litigiile care au ca obiect domeniul privat sunt de competenta instantelor de drept comun

Intrarea bunurilor in domeniul privat


A. Modalitati specifice de dobandire a bunurilor proprietate privata 1. Succesiunile vacante si bunurile fara stapan VCC - titularul dreptului de a culege succesiunile vacante este Statul Roman - cu privire la titlul in temeiul caruia statul dobandeste proprietatea asupra succesiunilor vacante => 2 teorii: a. teoria statului-mostenitor b. teoria dreptului de suveranitate (Podaru) NCC - titularul dreptului de a culege succesiunile vacante nu mai este Statul Roman ci diversele u. a-t - temeiul juridic nu mai poate fi dreptul de suveranitate, ci un criteriu intemeiat pe competenta teritoriala - dobandirea dreptului de proprietate privata se face prin act administrativ 2. Accesiunea imobiliara naturala asupra insulelor si prundisurilor 3. Dezafectarea bunurilor proprietate publica 4. Exercitarea anumitor drepturi de preemptiune - statul are un drept de preemptiune asupra bunurilor cu valoare culturala sau istorica in momentul in care o pf sau pj de drept privat decide sa le puna spre vanzare - dreptul de preemptiune al u. a-t este subsecvent celui al statului, termenul de exercitare este redus la jumatate (15 zile in loc de 30 de zile) si incepe sa curga odata cu expirarea termenului pe care l-a avut ministerul 5. Confiscarea penala sau contraventionala 6. Achizitiile publice - sunt, de fapt, vanzari-cumparari specifice 7. Tezaurul ex: bunuri mobile rezultate in urma descoperirilor arheologice B. Formalitati speciale necesare pentru dobandirea proprietatii prin mijloace comune 1. Intrarea bunurilor in proprietatea privata a statului a. Actele cu titlu gratuit - sunt privite cu oarecare ostilitate deoarece donatorul poate avea un interes ascuns in momentul donarii unui bun statului ex: parcelarea unui teren si donarea unor fasii catre stat pentru ca acesta sa construiasca drumuri => creste pretul parcelelor Actele cu titlu oneros - in lipsa unei proceduri exprese, statul trebuie sa imputerniceasca o alta autoritate publica (prefectul, o regie autonoma etc. ) sa incheie efectiv, in numele statului, actul oneros, urmand ca ulterior, sa aprobe acest act prin hotarare

b.

2. Intrarea bunurilor in proprietatea privata a u. a-t - legea nu prezinta decat doua cerinte de forma: a. acordul de vointa (donatia) sa imbrace forma autentica b. acceptarea ofertei de donatie sa se faca prin hotarare de consiliu local => 2 modalitati efective de incheiere a contractelor de donatie in forma autentica: a. fie, mai intai, prin hotararem se accepta donatia si se deleaga o persoana in vederea semnarii contractului in forma notariala, dupa care actul se semneaza efectiv in fata notarului b. fie donaorul face oferta de donatie in forma autentica notariala, dupa care consiliul local o accepta prin hotarare

Instrainarea dependintelor domeniului privat


A. Forme interzise de instrainare a domeniului privat 1. Instrainarile cu titlu gratuit - nu exista niciun text de lege care sa faca referire la interzicerea acestui tip de instrainare, dar s-a dedus pe cale de interpretare din principiul potrivit caruia cetatenii sunt egali un fata uilizarii bunurilor publice - este acceptata vanzarea, dar nu si instrainarea cu titlu gratuir 2. Instrainarile fortate - cu exceptia exproprierii, nicio alta modlaitate de alienare fortata a bunurilor apartinand - privilegiul insezizabilitatii bunurilor proprietate privata exista doar o perioada - pana la solutionarea cererii de acordare a unui termen de gratie, respectiv in caz de admitere a acesteia, pana la expirarea timpului acordat, dupa care, in caz de neplata, vor putea face obiectul exectarii silite B. Formalitati speciale necesare la instrainarea bunurilor proprietate privata 1. orice instrainare necesita aprobarea autoritatilor deliberative competente - in ceea ce priveste instrainarea bunurilor din domeniul public local sau judetean, pt. adoptarea hot. de instrainare, sunt necesare si: a. avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul consiliului b. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - majoritate = 2/3 2. formalitate speciala- schimbul de imobile (trebuie un raport de evaluare, insusit de consiliul local 3. licitatia publica - in lipsa ei => nulitatea absoluta a instrainarii - exceptie: incheierea directa a contractului de v-c cu titularul dreptului de inchiriere sau a unui alt drept de folosinta asupra bunului C. Instrainari obligatorii - are loc in momentul in care o anumita dependinta domeniala nu mai serveste la nimic administratiei - obligatia trebuie inteleasa in sens liberal - caz atipic - pentru imobilele care nu au fost retrocedate fostilor proprietari, actualii chiriasi au drept de preemptiune la cumparare D. Inalienabilitatea anumitor dependinte ale domeniului privat ex: locuinte de serviciu, locuinte de interventie E. Distrugerea fizica a bunului mod specific de pierdere a dreptului de proprietate privata - bunuri care nu pot fi in circuitul civil - particularii nu le pot detine in proprietate in mod legal, iar statul, dupa ce le dobandeste prin confiscare, are obligatia sa le distruga ex: droguri, bancnote false

Regimul juridic al gestiunii domeniului privat


A. Autoritatile insarcinate cu gesiunea domeniului privat - Guvernul, consiliile locale si judetene B. Reguli exorbitante ale gestiunii domeniului privat 1. domeniul privat se bucura de privilegii administrative 2. gestiunea domeniului presupune anumite limitari, necunoscute particularilor ex: ipotecarea dependintelor domeniului privat

Utilizarea domeniului privat


A. Utilizarea de catre persoanele publice - afectatiunea interna - bunul este utilizat de anumite servicii publice apartinand proprietarului

- afectatiunea externa - bunul este utilizat de catre o alta persoana publica decat cea proprietara B. Utilizarea de catre functionari - locuinte de interventie si locuinte de serviciu C. Utilizarea de catre particulari 1. Concesiunea bunurilor proprietate privata 2. Darea bunurilor din domeniul privat in folosinta gratuita a anumitor pj - reguli: a. beneficiarul nu poate fi decat o persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica b. acest drept este afectat de precaritate, adica, daca interesul public o cere, bunul poate fi pierdut de catre beneficiar mai inainte de termen c. modlaitatea obisnuita este prin emiterea unui act administrativ in acest scop

Contenciosul administrativ privat


- reguli: 1. indiferent de obiectul litigiului, instanta competenta va fi instanta de contencios administrativ 2. nu conteaza transferul de proprietate de la un particular inspre domeniul privat ci modul in care acesta se realizeaza 3. chiar daca obiectul litigiului ar fi anularea unui act adinistrativ, acesta va fi solutionat de o instanta de drept comun, in masura in care un text de lege prevede acest lucru