Sunteți pe pagina 1din 64

Ctre,

Primarul municipiului CRAIOVA

CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN DOLJ n judeul municipiul CRAIOVA -------------------------- cod potal 1100 sectorul UNIRII nr. ----- bl. M1 sc. 1 et. ---- ap. 36 -------------------e-mail

Subsematul cu domiciliul satul strada telefon/fax

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrle ulterioare, solicit emiterea

CERTIFICATULUI DE URBANISM
DOLJ -------------------------municipiul CRAIOVA satul ----- strada LALELELOR 9 cod potal nr. bl. ---- sc. ----sau identificat prin PUZ SI DOCUMENTATIE CADASTRALA
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul Suprafaa terenului pentru care solicit certficatul de urbanism este de Solicit certificatul de urbanism n scopul

sectorul et.

-------- ap. ----

m2.

CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM

Anexez:

Semntura

Data

august-13

*) Se completeaz dup caz:

Primarul General al municipiului Bucureti Primarul sectorului ______ al municipiului Bucureti Primarul municipiului _________________________ Primarul oraului ____________________________ Primarul comunei ___________________________

PRECIZRI privind completarea formularului CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

PRECIZRI privind completarea formularului CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM


1) - Numele i prenumele solicitantului: - persoana fizic sau - reprezentant al firmei (person juridic), cu precizarea denumirii acesteia i a calitii solicitantului n cadrul firmei. 2) - Pentru persona fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia; - Pentru persoan juridic se completeaz cu date privind sediul social al firmei. 3) Alte elemente de identificare, n situaia n care adresa potal nu asigur identificarea imobilului: - fia bunului imobil, sau - extras de Carte Funciar, sau - elemente de reper, general cunoscute, sau - numr de ordine i suprafaa de teren nscrise n Registrul agricol, sau - plan topografic, sau - plan de situaie din cadrul unor studii i/sau planuri urbanistice elaborate n zon - Pentru localitile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 i 1:2000, cu indicarea imobilului. 4) - Se completeaz cu elementele care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism, selectate din urmtoarele categorii (poziiile 4.1 4.5): 4.1. Autorizarea executrii lucrrilor de construcii 4.1.1. Lucrri de construire se vor nscrie denumirea investiiei i se va specifica n care categorie se ncadreaz, conform enumerrii de mai jos: a) - lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor afer ente acestora; b) - lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite conform legii; c) - lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare, privind ci de comunicaie, reele i dotri tehnico-edilitare, noi capaciti de producere, de transport, de distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitarea i de retehnologizare a celor existente; d) - mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee, i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice; e) - lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospeciunilor geologice, exploatrilor de cariere balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri; f) - lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea executrii lucrrilor de baz, dac nu au fost autorizate odat cu acestea; g) - organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote; h) - lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan; i) - cimitire noi i extinderi. 4.1.2. Lucrri de desfinare se va nscrie denumirea construciei/amenajrii i se va specifica n care categorie se ncadreaz conform enumerrii de la pct. 4.1.1. 4.2. - Operaiuni notariale privind circulaia imobiliar (vnzri, cumprri, concesioanri, cesioanri, dezmembrri, parcelri, comasri, partaje, succesiuni etc.). 4.3. - Adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice. 4.4. - Cereri n justiie. 4.5. - Alte scopuri.

(1*) S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (DENUMIRE PROIECTANT)

C.N. TRANSELECTRICA S.A. SUCURSALA DE TRANSPORT CRAIOVA FIA TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic Aviz de amplasament pentru (utilitatea urban)

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1.1. - Denumire(1*) CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 1.2. - Amplasament (1*) 1.3. - Beneficiar (1*) 1.4. - Proiect (1*) nr. CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN
(1*)

Elaborator 47/2005 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI (1*)

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

2.1. AMPLASAMENT (1*): CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2.2. BRANAMENT/RACORD(1*) : 2.3 CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (1*) 3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI(1*)

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I A RESTRICIILOR IMPUSE(1*) NTOCMIT (2*) S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord: AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului unic fr/cu urmtoarele condiii(3*)

Amplasamentul construciei fa de elementele fixe din teren i fa de instalaiile electrice din zon aparinnd ST Craiova S.A. s nu se modifice i rmne neschimbat, conform planului de situaie depus; - Prezentul aviz tehnic de amplasament nu consistuie aviz de racordare n timpul execuiei se vot lua msuri de ctre constructor pentru respectarea normelor de protecia muncii privind lucrul n apropierea instalaiilor electrice Termenul de valabilitate al avizului tehnic de amplasament este de 12 luni de la data emiterii n situaia n care termenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de amplasament nceteaz, aceasta nu se reactualizeaz, ci se emite un nou aviz Data 8/30/2013 C.N. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Craiova Director, Ing. Ion Merfu C.N. TRANSELECTRICA S.A. -"FIA TEHNIC" - Aviz de amplasament

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FI TEHNIC" pentru construcii (conf. Legii nr. 50/91 i Legii 453/01) ce presupun vecintatea coexistent a acestora cu reelele electrice ale C.N. TRANSELECTRICA - Sucursala de Transport Craiova

I. DATE GENERALE 1. Baza legal: Legea nr. 50/91 republicat -privind autorizarea executri construciilor; Legea nr. 453/01 -pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/91; Ord. Nr. 1943 - MLPTL - norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/91; Legea nr. 114 republicat - Legea locuinei; HGR nr. 525/96 cu modificrile ulterioare - Regulament general de urbanism; HGR nr. 2/92 - privind realizarea lucrrilor de alimentare cu energie electric a noilor consumatori; Decizia ANRE nr. 51/00 - Codul Tehnic al Reelei de Transport; Procedura Operaional: Acordarea avizului tehnic de amplasament persoanelor fizic i juridice n vederea obinerii autorizaiei de construcie - ST Cv - 00.05/01; PE 104/93 - Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric peste 1000V s.a. 2. Coninutul documentaiilor Certificat de Urbanism (copie) - 1 ex. Plan de situaie cu amplasamentul obiectivului - la scara de 1:500 - 2 ex. Plan de ncadrare n zon - la scara 1:5000 - 2 ex. Titlu de proprietate asupra imobilului (copie) -1 ex. Acte de societate (certificat de nmatriculare) - 1ex. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaz la 10 zile lucrtoare de la data depunerii documentaiei complete. II. CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR*): 2.1. AMPLASAMENT: 2 .2 BRANAMENT/RACORD: 2. 3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN

PROIECT

III. INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE a) Temei: tarife reglementate ANRE i C.N. TRANSELECTRICA S.A. i prin PO: ST - CV - 00.05/01 b)Valoarea taxei de aviz este de *): taxa pentru aviz: 282.100 lei (cu TVA) c) Modalitatea de achitare a taxei : Casieria - C.N. Transelectrica S.A. - ST Craiova - Str. Brestei nr.5, Craiova IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR *)

NOT: RIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIA TEHNIC" - pentru utiliti urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaz dup cum urmeaz: (1*) De ctre proiectant - cu datele rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului. (2*) De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de semntur, abilitat/autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale). (3*) De ctre avizator (C.N. TRANSELECTRICA S.A. - S.T. CRAIOVA), ca urmare a analizei documentaiei i a FIEI TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaz de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM n funcie de caracteristicile lucrrilor i de condiiile de amplasament. C.N. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Craiova ef Serviciu Tehnic i Analiz Reele Ing. Valeria Anghelina

C.N. TRANSELECTRICA S.A. - "FIA TEHNIC" - Aviz de amplasament

ERTINA PENTRU AUTOTURISM , sc. ----- , et. ---- , ap. ----

MELIA-CARMEN

DILIA PROIECT S.R.L.

. ---- , ap. ----

tecia muncii

, aceasta nu se

a acestora cu reelele t Craiova

ea nr. 453/01 -pentru de aplicare a Legii ioare - Regulament ectric a noilor eraional: Acordarea de construcie - ST peste 1000V s.a.

IN

PROIECT

- 00.05/01

estei nr.5, Craiova

urbane:

mntur,

ei documentaiei i a

NISM n funcie de

N. TRANSELECTRICA S.A. ucursala de Transport Craiova Serviciu Tehnic i Analiz Reele Ing. Valeria Anghelina

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (PROIECTANT)

D.S.P. Dolj (AVIZATOR)

FIA TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic pentru obinerea avizului sanitar I. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII

CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 1. Denumire CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2. Amplasament GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 3. Beneficiar 47/2005 4. Proiect nr.

II. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI (n funcie de tipul de construcie)

III. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI

IV. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE:

NTOCMIT S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.


5. Vznd specicrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, procura i documentaia depus pentru autorizare(PAC/PAD /POE), se acord:

AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului Unic fr/cu urmtoarele condiii

Data
(nume, prenume, semntura)

8/30/2013

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FIA TEHNIC" pentru obinerea avizului sanitar I. DATE GENERALE 1. Baza legal - Legea nr. l14/1996 republicat a locuinei - HGR 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcionrii comercianilor, anexa nr.2 - Ordin al Ministerului Sntii nr. 117/2002, pentru aprobarea Normelor de avizare sanitar a proiectelor obiectivelor i de autorizare sanitar a obiectivelor cu impact asupra sntii publice. 2. Coninutul documentaiilor - Certificatul de urbanism (copie) - Titlul asupra imobilului (copie) - Plan de situaie i de ncadrare n zon (anexa la certificatul de urbanism), vizate spre neschimbare - Memoriu tehnic ntocmit conf. HGR nr. 573/2002, anexa nr.2 - Schie sau planuri ntocmite conform HGR nr. 573/2002, anexa nr.2 - Dovada privind achitarea tarifului de avizare Dup caz, mai pot fi depuse: - Certificat de nmatriculare - Cod fiscal - Hotrrea judectoreasc definitiv - Autorizaia de exercitare unei activiti independente - Acordul Vecinilor - Studiul de impact asupra strii populaiei 3. Durata de emitere a avizului - Se calculeaz la 20 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete II. CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) Respectarea legislaiei sanitare n vigoare: Igiena Mediului: Ord.MS.536/97; Medicina Muncii: Ord.MS.933/2002; Epidemiologie: Ord.MS.626/2001, Ord.MS.915/99, Ord.MS. 153/2003, Ord.MS.ll9/2004; Igiena Alimentaiei: Ord.MS.975/98, Ord.MS.976/98. HGR.1198/2002; Igiena colar: Ord.MS. 1995/95 III. INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE a) Temei: - Conform Ordinului Ministerului Sntii nr. 364/2002; b) Valoarea taxei de avizare este de : - 200.000 lei - extindere - 500.000 lei - construcie - 500.000 lei - amenajare - 200.000 lei - amplasare c) Modalitatea de achitare a taxei: - numerar la casieria unitii noastre - prin virament la Trezoreria Craiova, n contul D.S.P.Dolj nr. 20.17.01.03.11.33.36.20 - taxa aferent se va achita odat cu depunerea documentaiei IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATORI ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MEDICIN PREVENTIV, Dr. Dolores Ttar

Nr. nregistrare

; Data

(1)

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (Denumire proiectant)

FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic. Aviz pentru amplasament Pentru 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 1-Denumire CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2-Amplasament GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 3-Beneficiar 47/2005 S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 4-Proiect nr. Elaborator

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI 2.1. AMPLASAMENT: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ----

2.2. BRANAMENT/RACORD:

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORILOR: Pamantul rezultat in urma sapaturilor pentru fundatie se utilizeaza la umpluturi, iar molozul si deseurile rezultate din lucrarile de construire cca. 1,5mc, se vor evacua cu mijloace auto proprii la rampa de gunoi a orasului 4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE:

NTOCMIT: ARHITECT STEFRATA EMILIAN 5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:

AVIZ FAVORABIL
n vederea emiterii Acordului Unic fr/cu urmtoarele condiii:

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire pe durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism, cu condiia de a nu schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. Avizele S.P. Salubritate la care nu s-au respectat sau nu s-au realizat condiiile impuse prin avizare, sunt nule. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA *)SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE Avizator: Sing. Popa Cecilia DIRECTOR, Ing. Sorin Ciobanu

PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" pentru CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA, SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE Utilitate urban**)

PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" pentru CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA, SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE Utilitate urban**)

I.DATE GENERALE**)
1.Baza legal **)Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executrii construciilor; **)Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 ; **)Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodrire comunal; **)HG nr. 525/1996 cu modificrile ulterioare - Regulament general de urbanism; **)O.M.S. 536/1997; **)H.C.L.M. CRAIOVA 79/1998. 2.Coninutul documentaiilor **)Certificat de urbanism(copie) * *)Planuri de situaie/ncadrare n zon,anex la CU **)Titlul asupra imobilului(copie) **)Memoriu tehnic cu calculaie moloz rezultat din lucrri de demolare, construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel. * *)Releveu imobil plan +0,00 3.Durata de emitere a avizului Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete.

II.CONDIII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR


(n funcie de tipul de construcie) 2.1.Amplasament **)............................................... 2.2. Branament/Racord **)Contract salubrizare **). 2.3.Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect **)Prezentarea obiectivului propus **)Sistemul constructiv **)nlime construcie **)Calculaie moloz rezultat din lucrri de demolare, construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel.

III.INDICATII PRIVIND TAXELE DE AVIZARE


a)Temei**)H.C.L.M CRAIOVA NR. 63/26.02.2004. Se aplic la lucrri de demolare, construire, reconstruire, consolidare, modificare,extindere,schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel de unde rezult cantitatea de moloz propus pentru evacuare . b)Valoarea taxei de avizare este egala cu : -valoarea taxei de verificare pentru confruntarea documentelor cu situaia existenta care este de 352.409,08lei, la care se adaug valoarea taxei pentru servicii de depozitare n rampa : 46.078 lei/mc c)Modalitatea de achitare a taxei**) - Cont BCR 2511.1-72.1/ROL BCR. -Casieria unitii din str. M. Viteazu nr 20 ContTrezorerie -.5069 10462953

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR


.Documentaiile pentru avizare se vor depune la serviciul tehnic al S.P.Salubritate Craiova,cu sediul n str M.Viteazu nr.20.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA *)SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE

ATE

ATE

nsolidare,

ATOR

ucrri de solidare, naie sau

onstruire, e rezult

este de

iteazu

AIOVA ITATE

AGENIA REGIONAL DE PROTECIE A MEDIULUI CRAIOVA

FI TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic pentru obinerea acordului de mediu 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1. - Denumire1 CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 2. - Amplasament1 CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---3. - Benficiar1 GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 1 4. - Proiect nr. 47/2005 elaborator1 S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI1 (n funie de tipul de

construcie i n conformitate cu ANEXA 1 la Normele metodologice - Lista activitilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului de mediu)

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI1

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE1

NTOCMIT S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de


avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord: AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului unic fr/cu urmtoarele condiii3

ntocmit

DIRECTOR EXECUTIV ILIE LEU

Data

8/30/2013

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" pentru obinerea acordului de mediu I.DATE GENERALE 1.Baza legal - Legea nr. 137/1995, republicat, privind protecia mediului. - Legea nr. 107/1996 a apelor.

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" pentru obinerea acordului de mediu I.DATE GENERALE 1.Baza legal - Legea nr. 137/1995, republicat, privind protecia mediului. - Legea nr. 107/1996 a apelor. - Ordinul 860/2002 - Procedura de emitere a acordului de mediu. - Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementrii privind eva luarea polurii mediului - Qrdonana de urgen nr. 243/2000 privind protecia atmosferei - Alte acte de reglementare necesare eliminrii impactului asupra med iului (standarde, norme, ordine de ministru, norme ale administraiei locale) 2. Coninutul documentaiilor - Certificat de urbanism (copie) - Titlu asupra imobilului (copie) - Memoriu tehnic ntocmit conform Ordinului nr. 860/2002, anexa II.2, publicat n M.O. nr. 52/2003 - Pagina din cotidianul n care a fost anunat depunerea documentaiei - Plan de situaie (anex la certificatul de urbanism) - Plan de ncadrare n zon (anex la certificatul de urbanism) II. CONDIII SI RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR4 (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ III. INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE a) Temei - Prevederile ordinului 860/2002 - Procedura de emitere a acordului de mediu b)Valoarea tarifului de avizare este de: - 100000 lei reprezentnd ncadrarea iniial inclusiv avizare Acord unic; -1000000 lei/etap reprezentnd emitere acord de mediu i/sau avizare ptr. Acord unic ( Etapele I - IV); - 2000000 lei/etap reprez. emitere acord integrat de mediu i avizare ptr. Acord Unic ( Etapele I - IV); c) Modalitatea de achitare a tarifului: Cont Trezoreria Craiova: 50324332444 d) Valoarea taxei emitere acord de mediu: 20QOOO lei- Contul Administraiei Fondului de Mediu nr. 501714715650 deschis la Trezoreria Sector 6 Bucureti; IV ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR4
_________________________________________________________________________________________________

NOT: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" Rubricile numerotate ale formularului se completeaz dup cum urmeaz: 1 De ctre proiectant - cu datele rezultate din documentaie, conform cerinelor avizatorului 2 De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de semntur, abilitat/autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale) 3 De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i a fiei depuse. 4 De ctre avizator, la faza de definitivare a formularului FIA TEHNIC.

rii

, norme,

O. nr.

ATOR4

__________ __________ __________ __________ __________

pele I - IV); ele I - IV);

e Mediu nr.

at/autorizat

Denumire proiectant

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

S.E. Craiova II

FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic aviz pentru amplasament i/sau branament (racord) pentru Sucursala Electrocentrale Craiova II 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1. Denumire CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 2. Amplasament CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 3. Beneficiar 47/2005 S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 4. Proiect nr. elaborator 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI 2.1. AMPLASAMENT: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ----

2.2. BRANAMENT RACORD:

2.3 CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:I

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI:

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESREICIILOR IMPUSE:

NTOCMIT S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 5. Vznd specificrile n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului Unic fr/cu urmtoarele condiii

S.E. Craiova II,


DIRECTOR,

Ing. Constantin Hoanc Data: 8/30/2013

Ctre GRUPUL DE POMPIERI "OLTENIA" Judeul Dolj

Domnului Comandant

CERERE Pentru emiterea avizului de prevenire i stingere a incendiilor

Subsemnatul (a) GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN cu domiciliul n judeul sectorul/satul nr. ----- ,bl. n calitate de la M1 ,sc. 1 DOLJ municipiul/oraul/comuna str. ,ap. 36 , cod potal 1100 CRAIOVA UNIRII , telefon 0

n conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonana Guvernului nr. 60/1997, aprobat i modificat prin Legea nr. 212/1997 i ale Guvernului nr. 448/2002, solicit: 1. verifficarea aigurrii msurilor de protecie la foc, prevzute n documentaia anexat: 2. emiterea avizului de prevenire i stingere a incendiilor pentru

avnd destinaia amplasat() n judeul sectorul/satul DOLJ

0 , municipiul/oraul/comuna , str. CRAIOVA LALELELOR ----telefon/fax

--------------------------

nr. 9 , bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---- , cod potal

Anexez documentele prevzute n procedura aprobat prin Ordinul ministrului de interne nr. 791/02.09.1998, conform opisului. Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt conform cu originalul.

Data

Semntura

GRUPUL DE POMPIERI "OLTENIA" AL JUDEULUI DOLJ S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (Proiectant) (Avizator)

FI TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic aviz privind prevenirea i stingerea incendiilor, 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII
1. - Denumire CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 2. - AmplasamentCRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---3.- Beneficiar GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 4. - Proiect nr. 47/2005 elaborator S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI


(n funcie de tipul de construcie)

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE

NTOCMIT
5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia pentru autorizare(PAC/PAD/POE), se acord

AVIZ FAVORABIL
n vederea emiterii Acordului Unic fr/cu urmtoarele condiii:

L.S. (nume, prenume, semntura) Data: 8/30/2013

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FIA TEHNIC" pentru avizul privind prevenirea i stingerea incendiilor
1.DATEGENERALE 1.Bazalegal - Ordonana Guvernului nr.60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat i modificat cu Legea nr.212/1997, modificat i completat cu ordonana Guvernului nr. 114/2000, aprobat cu Legea nr. 126/2001. - Hotrrea Guvernului nr. 448/2002, pentru aprobarea categoriilor de construcii i a menajri care se supun avizrii/autorizrii de prevenire i stingere a incendiilor. - Legea nr. 121/1996 privind organizarea i funcionarea Corpului Pompierilor Militari. - Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul M.I. nr. 775/1998. - Normativele specifice pentru proiectarea construciilor i instalaiilor, n vigoare. - Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1988 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare i autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor. - Ordinul Ministrului de Interne nr. 84/2001 - pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguran la foc. - Ordinul Ministrului de Interne nr. 87/2001- pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu. 2. Coninutul documentaiilor (2 exemplare): - Cerere tip. - Opisul cu specificarea documentelor depuse. - Certificat de urbanism i planurile anex vizate spre neschimbare (copii). - Titlul asupra imobilului (copie). - Documentaia tehnic, care cuprinde piese scrise i desenate din care s rezulte performanele i condiiie pentru ndeplinirea cerinei de calitate sigurana la foc", precizate de normele i normativele n vigoare, care reglementeaz prevenirea i stingerea incendiilor, precum i cele solicitate de avizator. - Memoriile i schemele instalaiilor. - Scenariul de siguran la foc. - Referatul de verificare a proiectului, la cerina de calitateC sigurana la foc, dup caz, (copie). 3. Durata de emitere a avizului - Se calculeaz la 15 zile de la data depunerii documentaiei complete, solicitat de avizator. II. CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) Prevederea prin proiect dup caz, a necesitii verificrii documentaiei tehnice la cerina C" de calitate, siguran la foc. Precizarea normativelor respectiv a articolelor din acestea, care reglementeaz necesitatea i/sau modul de soluionare a problemelor de protecie la foc, privind: - categoria i clasa de imp ortan a construciei; - tipul cl dirii (civil, nalt, foarte nalt, cu sli aglomerate, de producie sau depozitare, monobloc, blindat, cu funciuni mixte, etc); - parametrii de planimetrie i volumetrie, (arie construit, arie util, arie desfurat, volum etc); - numrul compartimentelor de incendiu; - calculul nivelelor riscului de incendiu pe zone, ncperi, nivele, compartimente de incendiu; - gradul de rezisten la foc al construciei, - categoriile de pericol de incendiu, pe zone, ncperi, compartimente de incendiu; - breviarele de calcul pentru necesarul de ageni de stingere a incendiilor; - alte date conform metodologiei pentru elaborarea scenariilor de siguran la foc. III. INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE a) Temei: - Ordonana nr. 114/ 2000, aprobat cu Legea nr. 126/2001; - Ordinul Ministrului de Interne nr. 680/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 121/1996, cu modificrile ulterioare. b) Valoarea taxei de avizare este de 500.000 (cinci sute mii) lei. c) Modalitatea de achitare a taxei: - la Trezoreria Craiova, n cont 50324553984. IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR Dup caz .............................................................................................................................................................. .......

(1)

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (PROIECTANT) FI TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic pentru avizul privind protecia civil 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1. - Denumire 3. - Beneficiar 4. - Proiect
(1) (1) (1)

CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 47/2005 elaborator
(1)

2. - Amplasament
(1)

nr.

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.


(1)

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI (n funcie de tipul de construcie)

Constructia are regim de inaltime P+1, suprafaa constr=135,50mp si suprafaa desf=270,00mp nlimea la cornie este de 3,60ml, nlimea maxim a construciei este 9,25ml,fundatie din beton si structura din zidarie portanta cu samburi si centuri din b.a., plansee din b. a., sarpanta lemn cu invelitoare din tabla 3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI (1) Constructia nu are subsol si suprafaa desfasurata este sub 600,00mp si conf. Ord. Protectiei Civile 602/02.12.2003 constructia se poate aviza fara obligativitatea construirii unu adapost de A.L.A.

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE (1)

NTOCMIT(1) 0 ARHITECT STEFRATA EMILIAN 5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord: AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului unic fr/cu urmtoarele condiii(3) - montarea tmplriei metalice etane de protecie tip UME i OME nainte de turnarea betonului n cofrag - anunarea despre nceperea lucrrilor la telefonul 982 - la recepia lucrrilor adpostului de protecia civil (sau recepia lucrrilor dup caz) s fie prezent i reprezentantul proteciei civile

(3)

(nume, prenume, semntura) L.S.

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC"

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" pentru avizul privind protecia civil, I. DATE GENERALE 1.Baza legal -Legea nr. 106 din 25.09.1996 a proteciei civile; -Ordin al ministrului administraiei i internelor nr. 602 din 02.12 2003, pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecie civil a documentaiilor de investiii n construcii, -Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Primului ministru al Romniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea i executarea adposturilor de protecie civil n subsolul construciilor noi; 2. Coninutul documentaiilor -Certificat de urbanism (copie)-dou exemplare, -Plan de situaie i de ncadrare n zon, anex la certificatul de urbanism, vizat spre neschimbare de ctre serviciul de urbanism a! emitentului autorizaiei de construire( doua exemplare); -Planul de arhitectur al celui mai de jos nivel ( din subsol, demisol sau parter, dup caz)- dou exemplare; - Planul la fiecare nivel al construciei; -Plan cu seciunea prin care se intersecteaz n mod obligatoriu cel mai de jos nivel al construciei / adpostului * dou exemplare, -Memoriu tehnic general**; -Memoriu tehnic de specialitate, inclusiv schema instalaiei de filtroventilaie i schema instalaiei electrice din adpost ** -dou exemplare, - Fia tehnic n vederea emiterii acordului unic(ntocmit potrivit formularului - model F8.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 1.943 / 2001, cu modificrile ulterioare. Un set din documentele specificate s fie prezentate n dublu exemplar rmn la avizator, ntr-un dosar separat, n vederea urmririi executrii lucrrilor la adposturile de protecie civil. *) *)Unde este cazul **) Memoriul tehnic generat poate nchide i date din memoriul tehnic de specialitate de proteecie civil, atunci cnd este cazul; cele dou memorii pot fi comasate. 3. Durata de emitere a avizului Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete. II CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATQR(4): (CARACTERISTCILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT) - montarea tmplriei metalice etane de protecie tip UME i OME nainte de turnarea betonului n cofrag; - anunarea despre nceperea lucrrilor la telefonul 982; - la recepia lucrrilor adpostului de protecie civil(sau recepia lucrrilor dup caz) s fie prezent i reprezentantul proteciei civile; - prevederea locului de montare a UME i OME.; - prevederea locului supapelor de suprapresiune. III INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(4) a)-Temei:- Conform prevederilor articolului 33 din Legea proteciei civile nr. 106/1996, Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 602 din 02.12.2003, pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecie civil a documentaiilor de investiii n construcii i n conformitate cu Hotrrea nr. 157 / 26 06 2003 a Consiliului Local al Municipiului Craiova. b)-Valoarea taxa autorizare este de: 3.800 lei / m.p. suprafa construit desfurat. c)-Modalitatea de achitare a taxei la casieria Primriei municipiului Craiova IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOT: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FIA TEHNIC" (1) De ctre proiectant - cu dade rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului (2) De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de semntur, abilitat / autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i fiei depuse. (4) De ctre avizator, la faza de definitivare a formularului FIA TAEHNIC"

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (Denumire proiectant)

R.A. Termoficare Craiova

FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic aviz pentru amplasare i/sau branament(racord) pentru R.A. Termoficare Craiova

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1. - Denumire CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 2. - Amplasament CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 3. - Beneficiar 47/2005 S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 4. - Proiect nr. elaborator 2. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVESTIIEI 2.1. - AMPLASAMENT: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2.2. - BRANAMENT/RACORD:

2.3. - CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:

3. - MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI:

4. - MODUL DE NDEPLINRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE:

NTOCMIT: S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:

AVIZ FABORABIL
n vederea emiterii Acordului unic fr/cu urmtoarele condiii:

R.A. Termoficare Craiova Director General, Ing. Tudorache Tatian Data:

PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC " pentru R. A. Termoficare Craiova

PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC " pentru R. A. Termoficare Craiova I. DATE GENERALE I. Baza legal Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile ulterioare Legea serviciilor publice de gospodrie comunal nr. 326/2001, cu modificrile ulterioare Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat, cu modificrile ulterioare H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea regulamentului de furnizare i utilizare a energiei termice Codul tehnic al reelelor termice, elaborat de A.N.R.E. Decizia Prefecturii Judeului Dolj nr. 316/1991 i Hotrrea Consiliului Judeean Dolj nr. 18/ 1993 privind distana minim fa de reelele magistrale de termoficare 2. Coninutul documentaiilor Certificat de urbanism (copie) Planul de situaie ncadrare n zon anex la C U. Document de plat a taxei de avizare 3. Durata de emitere a avizului 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete. II. CONDITll Sl RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR (n funcie de tipul construciei) 2.1 Amplasament Proiectarea obiectivelor de investiii i amplasarea lor trebuie s in seama de prevederile actelor normative n vigoare i anume : - H.G. 101/1997 cu referire la aprobarea normelor speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar; - Normativul I13/1994 privind proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire central; - Normativul I6/1998 pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale; - Normativul 17 pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice la consumatori cu tensiuni pn la 1000 V; - Prescripiile tehnice ISCIR; - STAS 8591/1 2.2 Caracteristici tehnice care trebuie asigurate prin proiect: Conform cerinelor de la pct.ll III. INDICAII PRIVIND TAXELE DE AVIZARE a) Temei legal - Decizia Consiliului de Administraie nr.5/ 23.04.2002 b) Valoarea taxei de avizare este de 336.000 lei. Valoarea taxei de avizare poate fi modificat n raport de evoluia indicelui preurilor de consum. c) Modalitatea de achitare a taxei Taxa de avizare se poate achita n numerar la casieria R.A. Termoficare Craiova din str. Brestei nr. 101, sau prin ordin de plat n contul curent nr. 2511.1-6.1/ROL, deschis la BCR sucursala Patria. IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR Documentaiile pentru avizare se depun la registratura RA Termoficare Craiova cu sediul n str. Brestei nr. 101 sau Fraii Buzeti nr. 26. Informaii la telefon 132813 int. 2.

Data:______________

ioare

ei termice

j nr. 18/

vederile

rimea

ntral; gaze

ori cu

fi

din str. chis la

sediul n

NR. INREGISTRARE (1*) (DENUMIRE PROIECTANT)

DATA

FIA TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic Aviz de amplasament pentru (Utilitatea urban*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII : Denumire (*1) Amplasament(*1) Beneficiar(*1) Proiect( ) nr.: 2.1. AMPLASAMENT (*1): 0 2.2. BRANAMENT / RACORD (*1):
*1

Elaborator( )

*1

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIALE ALE INVESTIIEI (*1):

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (*1)

3. MODUL DE N DEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI

(*1):

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE (*1):

NTOCMIT(*1): 5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:

AVIZ FAVORABIL
n vederea emiterii Acordului Unic fr/cu urmtoarele condiii (*1):

Pentru toate categoriile de construcii alimentarea cu energie electric nu este un serviciu public de gospodrie comunal i deci prezenta FI TEHNIC nu ine loc de aviz tehnic de racordare, n acest sens solicitantul se va adresa LA S.D.F.E.E. cu o cerere separat pentru alimentarea cu energie electric a obiectivului propus (conf. HGR nr. 2/92). Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea de prelungire pe durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism cu condiia de a nu schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. Avizele CEZ DISTRIBUTIE la care nu s-au respectat sau nu s-au realizat condiiile impuse prin avizare, sunt nule Data:
SC CEZ DISTRIBUTIE SA

- 02 -

Data intrare : _____/_____


Data iesire : ______./_____

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI" FISA TEHNICA "


pentru construcii ( cldiri, reele utilitare, drumuri, organizri de antier, s.a. conform Legii nr. 50/91 si Legii 453/01) ce presupun vecinatatea, coexistenta acestora cu retelele electrice ale ELECTRICA OLTENIA S.A.

I)DATE GENERALE:
1) Baza legala: Legea nr. 50/91 republicata - privind autorizarea executarii constructiilor; Legea nr 453/01 - pentru modificarea si completarea Legii nr.50/91; (Ord. Nr.1943 - MLPTL - norme metodologoce de aplicare a Legii nr.50 /91; Legea nr.114 republicata - Legea locuintei; Legea nr.326/01 - a serviciilor publice de gospodarie comunala; OUG nr.9 /02 - pentru modificare Legii 326/01; HGR nr. 525/96 cu modificarile ulterioare - Regulament general de urbanism; OUG nr. 63/98-privind energia electrica si termica; Decizia ANRE nr. 101/00 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie; Decizia ANRE nr. 57/99- Contractele cadru de furnizare a energiei electrice; HGR nr.2/92 - privind realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica a noilor consumatori; OU-I-205/94 SC ELECTRICA SA - Instruciune cadru de emitere a avizelor de racordare si de amplasament; s.a. 2 ) Continutul documentatiilor: Certificat de Urbanism ( copie + original) - 1 ex.; Plan de situatie cu amplasamentul obiectivului la scara de 1:500 ( copie + original )- 2 ex Plan de incadrare in zona- la scara 1:5000( copie + original)- 2ex.; Titlul de propietate asupra imobilului (copie + original) -1 ex. ; Acte de societate ( certificat de inmatriculare ) ( copie + original) - 1 ex. ; Cererea chestionar care sa cuprinda elemente de identificare si date energetice despre obiectiv (Pi - putere instalata ; tensiunea de utilizare; tipul bransamentuhi electric ); * 3 ) Durata de emitere a avizului: Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete II) CONDIII I RESTRICTII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR * ): 2.1. Amplasament * ): ____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 2.2 Bransament / Racord *): ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 2.3.Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru amplasament * ): _____________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ III) INDICATII PRIVIND TARIFELE DE AVIZARE : a) Temei: tarife reglementate A.N.R.E. si S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti; b) Valoarea tarifului de aviz este de * ): Tarif pentru Aviz cu solutie evidenta:............ lei (cuTVA); c) Modalitate de achitare a tarifului : Cont:_____________________,BCR Filiala_____________ IV) ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR * ): _____________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
NOTA : PRIVIND COMPIETAREA FORMULARULUI FISA TEHNICA pentru utiliti urbane Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dupa cum urmeaza : ( * 1) - De catre proiectant - cu datele rezultate din documentaie, conform cerinelor avizatorului;
( * 2) - De catre proiectant- cu numele, prenumele si titlul profesional al acestuia (cu drept de semntura, abilitat / autorizat n domeniu potrivit prevederilor legale);

( * 3) - De catre avizator (S.D.F.E.E.), ca urmare a analizei documentatiei si a "FISEI TEHNICE "depuse ;) Rubricile marcate cu asterisc se completeaza de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM in functie de caracteristicile lucrarilor si de conditiile de amplasament.

Denumire proiectant S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIA Sucursala Ploieti, Secia Craiova

FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic, aviz pentru amplasament pentru S.N.G.N. ROMGAZ - Sucursala Ploieti Secia Craiova

1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII


1. Denumire CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM Amplasament CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2. Beneficiar GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 3. Proiect nr. 47/2005 elaborator S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE INVESTIIEI


2.1. AMPLASAMENT: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2.2. BRANAMENT RACORD:

2.3 CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE:

5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare(PAC/PAD/POE), se acord:

AVIZ FAVORABIL
n vederea emiterii Acordului Unic fr/cu urmtoarele condiii:

Data:

8/30/2013

pentru S.N.G.N.ROMGAZ S.A.,Sucursaia Ploieti,Secia Craiova

PRECIZRI

pentru S.N.G.N.ROMGAZ S.A.,Sucursaia Ploieti,Secia Craiova

PRECIZRI

I. DATE GENERALE
1. Baza legal: - Decizia nr. 03/07.01.2002 pentru stabilirea de tarife - Referatul 7905/06.12.2001 - H.G. 575/27.06.2001 i Hotrrea Nr.2/29.08.2001 - Normativul 901/3915 din 18.10.1982 privind proiectarea i construirea conductelor de gaze. - Convenia ntre Consiliul Local Craiova- Primria municipiului Craiova nr.28697/28.05.2004. 2. Coninutul documentaiilor: - Certificatul de urbanism - Planuri de situaie - Titlu asupra imobilului - Plan de ncadrare n zon

II. CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIEI IMPUSE DE AVIZATOR


2.1. Amplasamentul - 20 m fa de axul central al conductei {colector)

III. INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE


Decizia intern nr.03/07.01.2002,completat prin convenia nr.28697/28.05.2004 - Valoarea taxei de avizare: persoane fizice 600000 lei persoane juridice 1000000 lei - Modalitate de achitare: Trezoreria Craiova cont. 21170203 - Alte date : tel .0251/543329 sau 562191

DIRECTOR GENERAL, Ing.Du Dumitru

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

DIRECIA DE TELECOMUNICAII DOLJ

FIA TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic Aviz pentru amplasament i/sau branament (racord) Pentru I. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1 Denumire: CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 2 Amplasament: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---3 Beneficiar: GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 4 Proiect nr. 47/2005 Elaborator S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. II. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVESTIIEI 2.1 AMPLASAMENT: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2.2. BRANAMENT / RACORD:

2.3 CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:

III. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI:

IV. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE:

NTOCMIT: S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. V. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord: AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului unic fr/cu urmtoarele condiii:

DIRECIA DE TELECOMUNICAII DOLJ DIRECTOR Ing. V. POPESCU Data: 8/30/2013

PRECIZ
P r i v i n d c o m p l e t a r e a f o r m P e n t r u A v i

"

"

I.DATEGENERALE**) 1. Baza legal


* * ) L e g e a 5 0 / 1 9 9 1 c u m o d i f i c r i l e u l t e r i o a r e * * ) O . G . 1 9 4 3 / 2 0 0 1 * * ) L e g e a 4 0 1 / 2 0 0 3 * * ) L e g e a T e l e c o m u n i c a i i l o r 7 4 / 1 9 9 6

II. CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR (n funcie de tipul de const Amplasament **)Amplasament conform certificatului de nomenclatur
r u c i e ) 2 . 1 s t r a d a l * * ) L a a m p l a s a r e a n o i l o r c o n s t r u c i i , m o d i f i c r i c o n s t r u c i i , i n s t a l a i i , e t c s e v o r r e s p e c t a p r e v e d e r i l e c o n f o r m " I n s t r u c i u n i p r i v i n d c o n t r u c i a l i n i i l o r d e T e l e c o m u n i c a i i n c a b l u r i " i a I n s t r u c i u n i l o r d e F i b r O p t i c p r i v i n d " C o n s t r u c i i e d i l i t a r e n

"

Branament / Racord
n e l o r n p l a n o r i z o n t a l i v e r t i c a l f a d e c a n a l i z a i a t e l e f o n i c i f a d e c a m e r e l e d e t r a g e r e c o n f o r m

Caracteristici tehnice care trebuie asigurate prin proiect. **)Respectarea prevederilor i normativelor din Legea Telecomunicaiilor 74/1996
2 . 3

III. INDICA
a ) T e m e i * * ) H b ) V a l o a r e a t a

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR: Documentaiile pentru avizare se vor depune la registratura D.Tc.Dolj, cu sediul n N.Plopor nr.4

"

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

S.C. "DISTRIGAZ-SUD" S.A. BUCURESTI SUCURSALA DISTRIBUTIE GAZE CRAIOVA

FIA TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic Aviz pentru amplasament i/sau branament (racord) Pentru I. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1 2 3 4 Denumire: Amplasament: Beneficiar: Proiect nr.
CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM

CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 47/2005 Elaborator S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.

II. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVESTIIEI 2.1 AMPLASAMENT: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2.2. BRANAMENT / RACORD: Se va realiza dupa executarea constructiei de la reteaua stradala 2.3 CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT: Protejarea instalatiei de gaze naturale conf. legilor spacifice in vigoare (NT-DPE-01/2004, Lg. 50/91 cu modifificarile ulterioare, NT-DE-01/2004) MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI: conf. legilor in vigoare IV. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE:

III.

NTOCMIT: ARHITECT STEFRATA EMILIAN Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord: AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului unic fr / cu urmtoarele condiii: _____

SUCURSALA DISTRIBUIE GAZE CRAIOVA DIRECTOR Ing. P. Ciocanescu

Data:

8/30/2013

PRECIZARI Privind completarea formularului "FISA TEHNICA" Pentru Aviz S.D.G.N. Craiova Utilitatea urbana **)

PRECIZARI Privind completarea formularului "FISA TEHNICA" Pentru Aviz S.D.G.N. Craiova Utilitatea urbana **) I. DATE GENERALE**) **)L463/2001 pt. Aprobarea OG 60/2000 **)L10/1995 **) L50 /1991 cu modificari ulterioare

1. Baza legala **) Normativele de gaze indicativ 1.6/98 **) 1.6/1-98. 1.6. PE/2000. 1.6/l.PE/2000

2. Continutul documentatiilor **) Certificat de urbanism (copie) *) Certificat de nomenclatura stradal **) Planuri de situatie si incadrare in zona- anexa la CU **) Titlul asupra imobilului (copie) **) Planurile de situaie vor prezenta situaia existenta si propusa: la amplasarea lucrarii se vor respecta reglementarile in vigoare **) Trasarea instalaiilor de gaze (conducte, bransamente, instalaii de utilizare) existente pe plan se va face de catre instalatori autorizai din cadrul firmelor autorizate n proiectare de A.N.R.G.N. Bucuresti 2. Durata de ernitere a avizului Se calculeaza la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR (in functie de tipul de constructie) 2.1. Amplasament **) Amplasament conform certificat de nomenclatura stradala **) La amplasarea noilor constructii. modificari construcii,. Instalaii, etc. se vor respecta prevederile N.P.G.N. 1.6/98. 1.6.PE/2000, distantele minime impuse prin aceste normative. **) Pe planuri vor fi evideniate distantele pe orizontala si verticala dintre constructiile propuse si instalatiile de gaze existente **) Trasarea instalatiilor de gaze existente se va face de catre instalatori autorizai din cadrul firmelor autorizate n proiectare de A.N.R G.N. Bucureti; 2.2. Bransament / Racord **) Pt. racord gaze - aprobare S.D.G.N. Craiova pt. persoane fizice - aprobare S.C. "Distrigaz-Sud S.A. Bucureti pt. Persoane juridice **) Planul de situaie cu situaia existent si propusa cu Poziionarea instalaiilor de gaze existente fa de restul de utilitati existente si propuse. Evidenierea distantelor pe orizontala i verticala intre acestea. **) Respectarea N.P.G.N.1.6/98. 1.6PE/2000) si a prevederilor legale in vigoare **) Trasarea instalaiilor de gaze (conducte, bransamente, instalaii de utilizare) existente pe plan se va face de catre instalatori autorizai din cadrul firmelor autorizate n proiectare de A.N.R.G.N. Bucureti 2.3. Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect **) Respectarea Normativelor de gaze indicativ I./98:1.6 1-98:1.6..PE/2000;1.6/1.PE/2000 **) Documentaiile tehnice privind alimentarea cu gaze vor fi ntocmite de firme autorizate n proiectare de ctre A.N.R.G.N. Bucureti. III. INDICATII PRIVIND TAXELE DE AVIZARE a) Temei**) Hotararea 6/29.06,2001 S.C. Distrigaz-Sud S.A Bucureti si adresa 5247/07.09.2001 A.N.R.G.N. Bucureti (valabila la aceasta dat) b) Valoarea taxei de avizare este de *) 268300 lei - TVA c) Modalitatea de achitare a taxei **).................................................................................... (Cont curent banca. Cont CEC, etc.) IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR *) *) ... *)....

a OG 60/2000 ulterioare

stradal

e vor respecta se va face de

erile N.P.G.N. instalatiile de

or autorizate n

a de restul de

va face

ectare de ctre

47/07.09.2001

... ....

S.C. LUXTEN LIGHTINIG Co. S.A.


(1)

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L.


(DENUMIRE PROIECTANT)

str. Parng, nr. 76, sector 1, Bucureti tel. 021-312.88.19; fax:021-312.86.64

FI TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic aviz pentru amplasament i/sau branament (racord) pentru
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII 1. - Denumire (1) CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 2. - Amplasament(1) CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---(1) 3. - Beneficiar GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 4. - Proiect(1) nr. 47/2005 elaborator(1) S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI(1) 2.1. AMPLASAMENT(1): CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ----

2.2.BRANAMENT / RACORD(1):

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT (1):

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI(1):

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE(1):

NTOCMIT(2) 5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord: AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului unic fr / cu urmtoarele condiii(3)

S.C. LUXTEN LIGHTING Co. S.A. (nume, prenume, semntura) L.S. Data: 8/30/2013

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" pentru____________________________________________


utilitatea urban
*)

I.DATEGENERALE **) 1. Baza legal

utilitatea urban

*)

I.DATEGENERALE **) 1. Baza legal


**) **)

_____________________________ _____________________________ 2. Coninutul documentaiilor **) -Certificatul de urbanism (copie)


**) **) **)

**) **)

_____________________________________ _____________________________________
**)

__________________________ _________________________ _________________________ __________________________

-Planuri de situaie -2 ex/ncadrare n zon anex la C.U.-2 ex. -Titlul asupra imobilului (copie) -Memoriu justificativ

**) **)

**)

3. Durata de emitere a avizului Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete. II. CONDIII l RESTRICll SPECIFICE INVESTIEI IMPUSE DE AVIZATOR *): (n funcie de tipul de construcie) 2.1.AMPLASAMENT: *) *) _____________________________ ______________________________________ *) *) _____________________________ ______________________________________ 2.2. BRANAMENT / RACORD : _____________________________ *) _____________________________
*) *) *) *)

______________________________________ ______________________________________

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT: *) _____________________________ ______________________________________ *) *) _____________________________ ______________________________________ III. INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE: a) Temei **) Hotrrea Consiliului de Administraie ________________________________________________________________________________ b) -Valoarea taxei de avizare este de *) 476.000 lei. c) - Modalitatea de achitare a taxei **)________NUMERAR_________________________________ (CONT CURENT BANC, CONT C.E.C., ETC.) IV. ALTE DATE FURNZATE DE AVIZATOR *): *)______________________________________________________________________________ *)______________________________________________________________________________ ______________
NOT: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC" - pentru utiliti urbane: Rubricile numerotate ale formularului se completeaz dup cum urmeaz (1) De ctre proiectant - cu datele rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului. (2) De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de semntur, abilitat /autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale). (3) De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i a FIEl TEHNICE depuse. *) Rubricile marcate cu asterisc se completeaz de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM n funcie de caracteristicile lucrrilor i de condiiile de amplasament. *) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaz de avizator la faza de definitivare a formularului FI TEHNICA"

_________ _________

__________

_________

__________

_________

e.

__________ __________

__________ __________

CT: __________ __________

__________

_________ ETC.)

_________ _________

abilitat

M n funcie de

mularului FI

REGIA AUTONOM APA CRAIOVA S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (proiectant) (Avizator)

FIA TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic aviz pentru amplasament i/sau branament (racord) pentru Regia Autonom Apa Craiova
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI: 1. Denumire CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM 2. Amplasament: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---3. Beneficiar: GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN 4. Proiect nr. 47/2005 elaborator S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI 2.1. AMPLASAMENT: CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2.2 BRANAMENT RACORD:

2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT:

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI:

4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE:

NTOCMIT S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 5. vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire al cerinelor de avizare precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:

AVIZ FAVORABIL
n vederea emiterii Acordului unic fr/cu urmtoarele condiii:

REGIA AUTONOM APA CRAIOVA Director General ing. Leonida Nicolaescu Data 8/30/2013

PRECIZRI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC pentru Regia Autonom Apa Craiova

I. DATE GENERALE:
1. Baza legal: - Regulamentele serviciului de alimentare cu ap i canalizare n municipiul Craiova /2001 - HG 101/1997 - MO 62/1997 - pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar; - Norme Tehnice privind amplasarea: staii de pompare instalaii de tratare; conducte de aduciune ap potabil; rezervoare ngropate; conducte de distribuie ap potabil; reele de canalizare; conducte de gaze; cabluri telefonie i fibr optic; reele subterane de distribuie energie electric 2. Coninutul documentaiilor: - Certificat de Urbanism original + o copie; - Planuri de situaie/ncadrare n zon anex la CU; - Titlul asupra imobilului (copie i/sau act proprietate); 3. Durata emiterii avizului: - Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete; II. CONDIII I RESTRICIISPECIFICEINVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR (caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect) ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________

III. INDICAII PRIVTND TAXADE AVIZARE:


a. Temei: Decizie intern nr. HCA nr.11/19.07.2002 b. Valoarea taxei de avizare este de: 400.910 lei c. Modalitatea de achitare anexei: Casieria R.A. Apa Craiova;

IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR:


Documentaiile pentru avizare se depun la registratura R.A. Apa Craiova cu sediul n str. Brestei, nr. 133 Craiova. Informaii la telefon 0251/422117, int.104 sau 119

___________________________________________________________________________________________________

Data __________________

RAIOVA

UTOTURISM

--- , ap. ---N S.R.L.

VA

_____________ _____________ _____________ _____________

_____________

S.D.F.E.E. CRAIOVA
(1*)

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. (DENUMIRE PROIECTANT)


FIA TEHNIC n vederea emiterii Acordului Unic Aviz de amplasament Privind folosina n comun a R.E.D. cu (Utilitatea urban*) 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII : Denumire (*1) Amplasament(*1) Beneficiar( )
*1

( Anexa nr. 2)

CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN

Proiect(*1) nr.: 47/2005 Elaborator(*1) S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIALE ALE INVESTIIEI (*1): 2.1. AMPLASAMENT (*1): CRAIOVA, DOLJ, str. LALELELOR, nr. 9, bl. ---- , sc. ----- , et. ---- , ap. ---2.2. BRANAMENT / RACORD (*1): se va realiza de la reteaua stradala 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(*1)
protejarea instalatiei electrice: in interior se va executa ingropat in tencuiala, cu conductori de cupru protejati in tuburi de P.V.C.

executia se va face de catre personal specializat 3. MODUL DE N DEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI (*1): Legea nr. 50/91 cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.9/2002, Decizia ANRE 57/99 si 101/2000, etc. 4. MODUL DE NDEPLINIRE A CONDIIILOR I RESTRICIILOR IMPUSE (*1):

NTOCMIT(*1): ARHITECT STEFRATA EMILIAN 5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord: AVIZ FAVORABIL n vederea emiterii Acordului Unic fr/cu urmtoarele condiii( *1):

Pentru toate categoriile de construcii alimentarea cu energie electric nu este un serviciu public de gospodrie comunal i deci prezenta FI TEHNIC nu ine loc de aviz tehnic de racordare , n acest sens solicitantul se va adresa LA S.D.F.E.E. cu o cerere separat pentru alimentarea cu energie electric a obiectivului propus (conf. HGR nr. 2/92). Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea de prelungire pe durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism cu condiia de a nu schimba elementele care au stat la baza emiterii lui. Avizele S.D.F.E.E. la care nu s-au respectat sau nu s-au realizat condiiile impuse prin avizare, sunt nule Data: 8/30/2013 S.D.F.E.E. Director, L.S. ELECTRICA OLTENIA S.A. - "FI TEHNIC" - Aviz de amplasament privind folosina n comun a R.E.D.

PRECIZRI
P R I V I N D C O M P L E T A R E A F O R M U L A R U L U I F I T E H N I C

Pentru construcii (reele CATV, reele telefonice, panouri publicitare, s.a. conform Legii nr.50/91 i Legii
P r e s u p u n f o l o s i n a n c o m u n a c e s t o r a c u r e e l e l e e l e c t r i c e a l e E L E C T R I C A O L T E N I A S . A .

DATE GENERALE: 1)Baza legal


I ) : L e g e a n r m o d i f i c a r e a i c o m p l e t a

Coninutul documentaiilor: Certificat de Urbanism ( copie ) 1 ex. Plan de situaie cu amplasamentul obiectivului Plan de ncadrare n zon
l a s c a r a 1 : 5 0 0 0 2 e c l a s c a r a d e 1 : 5 0 0 2 e x . ;

Titlu de proprietate asupra imobilului ( copie ) 1 ex.; Acte de societate ( certificat de nmatriculare ) 1 ex.; Cererea solicitantului care sa cuprind elemente de identificare ; Chestionar energetic privind instalaia de utilizare
A b s o r b i t ; s t r u c t u r a r e c e p t o a r e l o r ; t i p u l b r a n a m e C A T V ( P i p u t e r e i n s t a l a t : P m a x . a b s . p u t e r e m a x i m

Licena de emisie i decizia de autorizare date de organele abilitate ( CAN , DGR ) n cazul instalaiilor
C A T V ;

Proiect tehnic privind stabilirea condiiilor tehnice de amplasame


g e s t i u n e a S . D . F . E . E . l a s o l i c i t r i l e m e c a n i c e d e t e r m i n a t e d e i n s t a

Durata de emitere a avizului: Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete . CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR Amplasament *):.. . . 2.2. Branament /Racord
3 ) I I ) * ) : 2 . 1 . * ) : . . .

Caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru amplasament *): . III) INDICAII PRIVIND
2 . 3 . T A X E L E D E A V I Z A R E : a ) T e m e i : t a r i f e r e g l e m e n t a t e A . N . R . E . i S . C . E L E C T R I C A S . A . B u c u r e s t i ;

ALTE DATE FURNIZARE DE AVIZATOR *) : .. ..


I V )

NOTA : PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FISA TEHNICA pentru utilitati urbane : Rubricile numerotate ale formularului se completeaza dup cum urmeaz : ( *1 ) De ctre proiectant ( *2 ) De catre proiectant cu numele , prenumele i titlul profesional al acestuia ( cu drept de semnatura , abilitat/autorizat n domeniu,
c u d a t e l e r e z u l t a t e d i n d o c u m e n t a i e , c o n f o r m c e r i n e l o r a v i z a t o r u l u i ;

Ctre,

Primarul municipiului CRAIOVA

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE (1 GRIGORIE CRISTIAN SI GRIGORIE CAMELIA-CARMEN DOLJ n judeul municipiul CRAIOVA -------------------------- cod potal 1100 sectorul UNIRII nr. ----- bl. M1 sc. 1 et. ---- ap. 36 -------------------e-mail

Subsematul cu domiciliul satul strada telefon/fax


(2

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea

AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE


Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul municipiul CRAIOVA cod potal satul strada

----(3

LALELELOR

nr.

DOLJ -------------------------9 bl. ---- sc. -----

sectorul et.

-------- ap. ----

Cartea funciar

Fia bunului imobil sau nr. cadastral


(4 n vederea executrii lucrrilor de :

CONSTRUIRE LOCUINTA P+1, IMPREJMUIRE si COPERTINA PENTRU AUTOTURISM

n valoare de:

(5

1,760,000,000 lei

Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (PAC) / desfiinare (PAD) nr:(6 47/2005 din data de august-13 , ntocmit n conformitate cu Proiectul tehnic pentru execuia lucrrilor, a fost elaborat de municipiul cod potal

S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. CRAIOVA 1100 strada UNIRII nr.

cu sediul n judeul sectorul / satul

DOLJ --------------et. ap.

196

bl.

sc.

*) Se completeaz dup caz:

Primarul General al municipiului Bucureti Primarul sectorului ______ al municipiului Bucureti Primarul municipiului _________________________ Primarul oraului ____________________________ Primarul comunei ___________________________

Verificarea proiectului (PAC, PAD), n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuat de

(7

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Durata executrii lucrrilor, solicitat n baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii- PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de 12 luni/zile. Anexez prezentei cereri: 1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat): 2. Certificatul de urbanism nr.
de Vanzare-Cumparare aut. cu nr. 2517/15 decembrie 2004

1864

din

6/28/2005 (copie)

3. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n dou exemplare, compus din:

PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE FAZA P.A.C.

4. Urmtoarele "FIE TEHNICE" nsoite de documentaiile necesare obinerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, n vederea emiterii Acordului unic:

AVIZ AVIZ AVIZ AVIZ

S.C. ELECTRICA S.A. DISTRIGAZ SUD SERVICIUL DE SALUBRITATE APARARE CIVILA

5. Urmtoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele dect cele cuprinse n acordul unic:

STUDIUL GEOTEHNIC

6. Anexa la "Cererea pentru emiterea autroizaiei de construire/desfiinare" completat cu toate elementele necesare descrierii lucrrilor pentru care se solicit autorizaia. 7. Lista documentelor de plat a taxelor legale n vederea autorizrii:

Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s respect, n cunotina prevederilor legii, autorizaia de construire i documentaia aferent vizat spre neschimbare. Semntura

Data

august-13

PRECIZRI privind completarea formularului


CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFINARE

1)-Numele i prenumele solicitantului: -persoan fizic sau -reprezentant al firmei (person juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii solcitantului n cadrul firmei. 2)-Pentru persoan fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia; -Pentru persoan juridic, se completeaz cu date privind sediul social al firmei. 3)-Se completeaz cu date extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz. 4)-Se nscrie: denumirea lucrrii, capacitatea i categoria lucrrilor, precum i oricare alte elemente principale care definesc toate lucrrile prevzute a fi autorizate. 5)-Valoarea lucrrilor se declar de ctre solicitant i se stabilete, dup caz, n funcie de: -suprafaa construit desfurat a construciilor, sau -valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente din devizul general al investiiei. 6)-Se completeaz cu numrul proiectului, data elaborrii, precum i cu datele de identificare a proiectantului. 7)-Se completeaz cu numele i prenumele verificatorului i domeniul de verificare, precum i numrul certificatului de verificator.

NOT: -

Taxele pentru emiterea autorizaiei de construire / desfinare se stabilesc de ctre personalul de specialitate din cadrul administraiei publice emitente, pe baza reglementrilor legale n vigoare i se comunic solicitantului, la prezentarea acestuia n vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei documentele de plat a taxelor, comunicate anterior de emitent. Taxele pentru avizele din competena de obinere a administraiie publice existente, comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achit anterior depunerii cererii pentru obinerea autorizaiei de construire / desfinare. Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plat, care se nregistreaz i n formular la poziia nr. 7.

Taxele pentru avizele din competena de obinere a administraiie publice existente, comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achit anterior depunerii cererii pentru obinerea autorizaiei de construire / desfinare. Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plat, care se ANEX nregistreaz i n formular la poziia nr. 7.
L A C E R E R E A P E N T R U E M I T E R E A

I Z

I E

I R

DESFINARE

Cap. 1 TIPURI DE LUCRRI a) -lucrri de construire


, d e o r ic e f e l, p r e c u m i a

1)
c o n s o lid a r e , m o d if ic a r e , e x tin d e r e , s c h im b a r e d e d e s t in a ie s a u d e r e p a r a r e a c o n s t r u c iilo r

r e c o n s t r u ir e ,

in s t a la iilo r

a f e r e n t e

a c e s t o r a ;

b) c) d) e) f) g) h) i)

-lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i
o r ic e a lt e lu c r r i, in d if e r e n t d e v a lo a r e a lo r , c a r e u r m e a z s fie e f e c t u a t e la c o n s t r u c ii r e p r e z e n t n d m o n u m e n t e is t o r ic e , in c lu s iv la c e le d in z o n e le lo r d e p r o t e c ie , s t a b ilit e c o n f o r m le g ii;

-lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare, privind ci de comunicaie, reele
i d o t r i t e h n ic o - e d ilit a r e , n o i c a p a c it i d e p r o d u c e r e , d e t r a n s p o r t, d e d is t r ib u ie a e n e r g ie i e le c t r ic e i/ s a u t e r m ic e , p r e c u m i d e r e a b ilit a r e i d e r e t e h n o lo g iz a r e a c e lo r e x is t e n t e ;

-mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de -lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospeciunilor geologice, exploatrilor de
s p a ii v e r z i, p a r c u r i, p ie e i a lt e lu c r r i d e a m e n a ja r e a s p a iilo r p u b lic e ; c a r ie r e , b a la s tie r e , s o n d e d e g a z i p e t r o l, p r e c u m i a lt e e x p lo a t r i;

-lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor de baz, dac nu au
f o s t a u t o r iz a t e o d a t c u a c e s t e a ;

-organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote; -lucrri de c


o n s t r u c ii c u c a r a c t e r p r o v iz o r iu , c o r p u r i i p a n o u r i d e a f i a j, f ir m e i r e c la m e , p r e c u m

c h io c u r i,

t o n e t e ,

c a b in e ,

s p a ii

d e

e x p u n e r e

s it u a t e

d e

c ile

s p a iile

p u b lic e ,

a n e x e le

g o s p o d r e t i

a le

e x p lo a t a iilo r

a g r ic o le

s it u a t e

e x t r a v ila n ;

-cimitire noi i extinderi;

construciiDE pentru instituii publice i servicii: 2) Cap. 2 CATEGORII CONSTRUCII pentru sntate pentru asisten social pentru nvmnt pentru cultur pentru turism pentru culte pentru administraie i finane pentru comer pentru servicii pentru sport pentru recereere construcii agricole i zootehnice construcii industriale construcii pentru depozitare construcii pentru transporturi construcii pentru telecomunicaii construcii energetice construcii hidrotehnice

x construcii de locuine

construcii tehnico-edilitare construcii pentru pompieri construcii cu caracter special construcii cu funcii comasate reele edilitare ap canalizare energie electric termice gaze telecomunicaii amenajri exeterioare amenajarea i consolidarea terenului x strzi, alei, platforme, parcaje, garaje spaii libere i mobilier exterior x spaii verzi, mprejmuiri construcii cu caracter provizoriu

constucii pentru mbuntiri funciare

1) Se subliniaz categoria de lucrri 2) Se introduce "x" n caset

Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE I CONSTRUCIILE 480 a)-Suprafaa terenului mp.
b)-Situarea terenului fa de strzile adiacente c)-Procentul de ocupare a terenului - POT e)-Alinierea construciilor: Corpul de cldire cel mai avansat fa de limita proprietii la strad se afl la Distanele minime ale construciilor fa de vecinti sunt: de 1,90-2,00 fa de limita de proprietate din de de
3)

la starada Lalelelor
; existent 0 existent 0 % propus 28.13 propus 0.56 %

d)-Coeficientul de utilizare a terenului - CUT;

7.2

m.

E V S
existente propuse 1 desfinate rezultate

0.30 23.90

fa de limita de proprietate din fa de limita de proprietate din din care: meninute

f)-Numrul de corpuri de cldiri: g)-Suprafee


4)

1
(m Suprafaa locuibil / nr. cam.

: Suprafaa construit Suprafaa desfurat Suprafaa util

Construcii existente din care: desfinate meninute propuse: TOTAL


4)

/ / / 135.00 135.00 270.00 270.00 204.50 204.50 93,40/4 93,40/4

Totalul rezult prin nsumarea suprafeelor nscrise la rubricile "meninute" i "propuse" h)-nlimea construciilor propuse (n m): CORP nlimea la corni sau streain nlimea maxim a construciilor i)-Numrul de niveluri CORP Existente Propuse CORP CORP CORP CORP CORP CORP

3.60 9.25

0 1

j)-Caracteristici constructive i aspect exterior CORP Sistem constructiv Fundaii Acoperi(arpant / teras) Sistem de nclzire nvelitoare (material/culoare) Finisaj exterior (material/culoare)
Tmplrie exterioar (material/culoare)

CORP

CORP

CORP

ZIDARIE PORTANTA CU SAMBURI SI CENTURI DIN B.A.

CONTINUE DIN B.A.

SARPANTA LEMN
CU C.T. CU TIRAJ FORTAT

k)-Capaciti funcionale ale construciilor proiectate: Construcii de locuine: 5)

x principale (permanente)
de serviciu Numr de apartamente propuse
3)

sezoniere (de vacan) de necesitate , din care cu:


4)

pentru nchiriere de intervenie 1 cam 2 cam 3 cam


5)

sociale de protocol 4 cam 5 cam

Conform HGR nr. 525/1996

Conform STAS 4908-85

Se introduce " X " n caset

Construcii pentru instituii publice: 6) sntate nvmnt cultura hoteliere culte administrative i financiare Nr. paturi Nr. sli de clas Nr. locuri Nr. camere Nr. locuri Nr. de personal
6)

Nr. consultaii Nr. locuri Nr. locuri

Nr. proceduri Nr. grupe

Construcii pentru comer, alimentaie publica i servicii: comer alimentaie public servicii Nr. personal Nr. locuri Nr. de personal
5)

Nr. de personal

Construcii pentru sport, recreere: sport recreere

Nr. locuri Nr. locuri


6)

Construcii pentru activiti productive: producie depozitare

Nr. de personal Nr. de personal

Alte caracteristici ale capacitilor funcionale pentru construcii propuse, necuprinse n categoriile de mai sus: COPERETINA DIN POLIPLAN SI IMPREJMUIRE DIN ZIDARIE

i)-Asigurarea utilitilor urbane:

6)

x ap x gaze naturale
Alte utiliti: m)-Garaje i parcaje: garaje
6)

x canalizare x telefonizare

x energie electric x salubritate

energie termic transport urban

Nr. locuri Nr. locuri suprafa carosabil

Suprafaa construit desfurat Suprafaa construit desfurat m


2

m 24 m m

2 2 2

x parcaje
n)-Drumuri, alei, platforme: o)-Spaii verzi arbori tiai arbori plantai
6)

suprafa carosabil

Numr Numr

arbori meninui spaii verzi

Numr Suprafa m
2

p)-Modul de evacuare a deeurilor CELE PROVENITE DE LA LUCRARILE DE CONSTRUIRE LA RAMPA DE GUNOI A ORASULUI CU MIJLOACE AUTO PROPRII r)-Modul de prevenire i stingere a incendiilor s)-Msuri de protecie a mediului t)-Alte caracteristici specifice CU STINATOARE CU CO2 SI APA

Data

august-13

NTOCMIT 7) ARHITECT STEFRATA EMILIAN

6) 7)

Se introduce " X " n caset n cazul n care ANEXA se completeaz de ctre solicitantul autorizaiei se precizeaz numele i prenumele acestuia n cazul n care ANEXA se ntocmete de ctre un proiectant autorizat (persoan fizic sau juridic), se precizeaz datele de identificare, dup caz numele i prenumele ori numele firmei, numele i prenumele ntocmitorului i se aplic tampila

00 36

ucii, cu

--------

47/2005 t elaborat

------

i a calitii

up caz.

elemente

ie de:

ei.

ntificare a

recum i

tre personalul ilor legale n nerii cererii de orizaiei

stente, nerii cererii plat, care se

stente, nerii cererii plat, care se

locuibil / nr. cam.

/ / /

,40/4

,40/4

5 cam

S-ar putea să vă placă și