P. 1
Volum in Honorem I. Talos

Volum in Honorem I. Talos

|Views: 198|Likes:

More info:

Published by: Nicoleta Căpitănescu on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2014

pdf

text

original

Romania Occidentalis
-
Romania Orientalis

Romania Occidentalis
-
Romania Orientalis

Volum omagial dedicat
Prof. univ. dr. / Festschrift für

Ion Taloş

Editat de / Herausgegeben von

Alina Branda, Ion Cuceu

Editura Fundaţiei pentru Studii Europene
Editura Mega
2009

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Romania Occidentalis - Romania Orientalis.

Volum omagial dedicat Profesorului univ. dr. Ion Taloş /
Festschrift für Ion Taloş

Editori: Alina Branda, Ion Cuceu, - Cluj-Napoca, Editura

Fundaţiei pentru Studii Europene şi Editura Mega, 2009

704 p.
ISBN 978-606-526-043-6

398(4)
821.135(082.2) Taloş, I.

EDITURA FUNDAŢIEI PENTRU STUDII EUROPENE
Str. Em. de Martonne nr. 1

Cluj-Napoca, România
Director general: Ion Cuceu

Cuprins

Tabula gratulatoria

13

Bibliografe/Schriftenverzeichnis:

17

George Achim

Ultima revoltă a avangardei româneşti

33

István Almási

A Strophic Lament and a Bride’s Farewell Song

41

Virtudes Atero Burgos

“Tengo mi pecho de coplas / que parece un hormiguero…”
El cancionero gaditano tradicional.

47

Nicolae Bocşan

Interesul pentru etnografe şi folclor la iluminiştii români din Banat

67

Ştefan Borbély

Iepuraşul de Paşti şi câteva consideraţii despre calendarul creştin

75

Alina Branda

On “Anthropology at Home”. “Indigenous” Perspectives

93

Rolf Wilhelm Brednich

Gemeinsamkeiten. Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien

105

Alberto Mario Cirese

Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza

121

Ion H. Ciubotaru

Ion Taloş – 75 years old

133

Ion Cuceu

Un vechi proiect de cercetare:

Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti

141

Maria Cuceu

Wheat and Last Ears Genies or Spirits

151

Marco Cugno

Mircea Eliade: Signorina Christina, un romanzo fantastico romeno

173

8

Romania Occidentalis - Romania Orientalis

Iordan Datcu

Despre Ion Taloş de-a lungul anilor

193

Isabela Denize

The Roma Identitary Question in Paremiology

205

Ion Dumitrel

Ioan Taloș - pelerin prin lumea nepieritoare a sufetului românesc

211

Nicolae Edroiu

Candid C. Muşlea (1886-1965) şi genealogiile braşovene

213

Virgiliu Florea

Dr. M. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar”

221

Alin-Mihai Gherman

Repere etnografco-folclorice în vechea noastră lexicografe.
I: Dicţionarele latino-române

233

Ladislau Gyémánt

Evreii în istoriografa română şi maghiară

243

Gottfried Habenicht

Ziua, ceasul despărţirii. Un cântec de lume şi
compoziţia „Walachisches Volkslied” de Arthur Schott

251

Klaus Heitmann

Adrian Marino und sein Europakonzept

269

Corina Iosif

L’identité culturelle de l’oralité á l’écriture.
Les enjeux politiques de l’émergence d’une culture aroumaine écrite 277

Sabina Ispas

Le Maître Manole et le monastère d’Argiş

293

Marius Jucan

On Cultural Transition in Post-Cold War Romania
and the Avatars of Authoritarianism

309

Bernhard König

„Rettung durch Verkleidung“ und „Die mißlungene Verführung“.
Zwei Motive profaner und geistlicher Erzählungen in
Mittelalter und Renaissance

337

9

Cuprins - Inhalt

Claude Lecouteux

Cloches et clochettes : croyances et magie

345

Anamaria Lisovschi

Dendrolatria şi conservarea unor componente
ale dendroforei româneşti

359

Episcopul Macarie (Marius-Dan) Drăgoi

Conotaţii funerare în colindele româneşti din zona Ţibleşului

363

Andrei Marga

Emancipation, assimilation, disimilation

371

Marianne Mesnil

Structuralisme en robe des champs: le liseron et l’hirondelle

389

Michael Metzeltin

Le développement du vocatif en roumain

395

Ilie Moise

La o aniversare

401

Bogdan Neagota, Ileana Benga

Riti, maschere e cerimoniali con rami verti. Della festa di Sangiorgio
nella Transilvania settentrionale. Un approccio etno-antropologico

405

Jan Nicolae

Taina Euharistiei, a paharului ritual şi a omului euharistic
în colinda tradiţională românească

429

Viorica Nişcov

O colecţie inedită de naraţiuni populare româneşti

455

Valentin Orga

Lost Holiday. Connotations of the Communist Oppression
in the Traditional Romanian Village

461

Cristina Papa

Il paesaggio come “farsi” delle popolazioni locali

473

Amalia Pavelescu

Gheorghe Pavelescu şi Ion Taloş

483

10

Romania Occidentalis - Romania Orientalis

Ovidiu Pecican

Metafora egiptologică şi orizontul ei cultural în
Istoria ieroglifcă de Dimitrie Cantemir

487

Antonio José Pérez

Las alabanzas al vino en los versos de la lírica popular

497

Pedro M. Piñero Ramírez

La cara de la novia / como la luna. Un tópico con fortuna
en la tradición lírica

509

Mircea Popa

Un caiet manuscris cu versuri vechi din 1834

521

Doru Radosav

Rugăciunea la români. Câteva consideraţii istorico-etnologice

535

Aurel Răduţiu

Artă populară din Romos (jud. Hunedoara). Creaţie şi promovare

553

Rodica Raliade

Ion Pop Reteganul – an Archive Fund of Current Interest

565

Lorenzo Renzi

Stilistica e retorica

577

Viorel Rogoz

Aspects de la magie „des épousailles” dans
la région sălagienne de Someş

587

María Jesús Ruiz

Ritos de ascensión y de paso en la festa del columpio

597

Marius Sala

Castor şi Pollux

609

Ion Şeuleanu

Două cărţi despre mitopoetica şi arhaicitatea
culturii populare (tradiţionale) româneşti

613

Helga Stein

Ludwig Adolf Staufe-Simiginowicz. ein Volks- und Landeskundler
aus der Bukowina in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

617

11

Cuprins - Inhalt

Petruţa Teampău

…“şi îndată purcese grea”…Naşteri excepţionale şi destin ero(t)ic
în basmul fantastic românesc

635

Emanuela Timotin

L’invocation à la lune dans les charmes roumains.
Tradition manuscrite et tradition orale

651

Nieves Vázquez Recio

Y no enturbias el agua: de Fontefrida a una canción del repertorio
tradicional andaluz

661

Christian Wentzlaff-Eggebert

Împăratul Traian ca mijlocitor între romanitatea
orientală și occidentală

669

Erzsébet Zakariás

An Ethnographic Study of the Family in the Baraolt Basin (Erdővidék)
with Special Regard to the Situation of Women

679

Filippo M. Zerilli

Rural-ness and the Global Language of Rights:
Transylvanian “Peasants” Entering EU

695

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->