P. 1
Volum in Honorem I. Talos

Volum in Honorem I. Talos

|Views: 164|Likes:

More info:

Published by: Nicoleta Căpitănescu on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2014

pdf

text

original

Sections

 • Tabula graTulaToria
 • Ultima revoltă a avangardei româneşti
 • a Strophic lament and a Bride’S Farewell Song
 • intereSUl pentrU etnograFie şi Folclor la ilUminiştii români din
 • iepUraşUl de paşti şi câteva conSideraţii deSpre calendarUl creştin
 • on “anthropology at home”. “indigenoUS” perSpectiveS
 • gemeinSamkeiten eine FreUndSchaFt mit ion taloş Und rUmänien
 • contriBUti allo StUdio della poeSia popolare di area romanza1
 • ion taloş – 75 yearS old
 • wheat and laSt earS genieS or SpiritS
 • deSpre ion taloş de-a lUngUl anilor
 • candid c. mUşlea (1886-1965) şi genealogiile Braşovene
 • dr. m. gaSter: „i am a Bit oF a romanian Scholar”1
 • evreii în iStoriograFia română şi maghiară
 • adrian marino Und Sein eUropakonzept
 • le maître manole et le monaStère d’argiş
 • clocheS eT clocheTTeS : croyanceS eT magie
 • conotaţii FUnerare în colindele româneşti din zona ţiBleşUlUi
 • StrUctUraliSme en roBe deS champS: le liSeron et l’hirondelle
 • le développement dU vocatiF en roUmain
 • la o aniverSare
 • o colecţie inedită de naraţiUni popUlare româneşti
 • il paeSaggio come “FarSi” delle popolazioni locali
 • gheorghe paveleScU şi ion taloş
 • laS alaBanzaS al vino en loS verSoS de la lírica popUlar
 • Un caiet manUScriS cU verSUri vechi din 1834
 • rUgăciUnea la români. câteva conSideraţii iStorico-etnologice
 • artă popUlară din romoS (jUd. hUnedoara) creaţie şi promovare
 • Ion PoP reteganul – an archive FUnd oF cUrrent intereSt
 • STiliSTica e reTorica
 • 1. Stilistica e retorica
 • ritoS de aScenSión y de paSo en la FieSta del colUmpio
 • caStor şi pollUx

Romania Occidentalis Romania Orientalis

Romania Occidentalis Romania Orientalis

Volum omagial dedicat Prof. univ. dr. / Festschrift für

Ion Taloş

Editat de / Herausgegeben von Alina Branda, Ion Cuceu

Editura Fundaţiei pentru Studii Europene Editura Mega 2009

EDITURA FUNDAŢIEI PENTRU STUDII EUROPENE Str. Em. de Martonne nr. 1 Cluj-Napoca, România Director general: Ion Cuceu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Romania Occidentalis - Romania Orientalis. Volum omagial dedicat Profesorului univ. dr. Ion Taloş / Festschrift für Ion Taloş Editori: Alina Branda, Ion Cuceu, - Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene şi Editura Mega, 2009 704 p. ISBN 978-606-526-043-6 398(4) 821.135(082.2) Taloş, I.

Cuprins

Tabula gratulatoria Bibliografie/Schriftenverzeichnis: George Achim Ultima revoltă a avangardei româneşti István Almási A Strophic Lament and a Bride’s Farewell Song Virtudes Atero Burgos “Tengo mi pecho de coplas / que parece un hormiguero…” El cancionero gaditano tradicional. Nicolae Bocşan Interesul pentru etnografie şi folclor la iluminiştii români din Banat Ştefan Borbély Iepuraşul de Paşti şi câteva consideraţii despre calendarul creştin Alina Branda On “Anthropology at Home”. “Indigenous” Perspectives Rolf Wilhelm Brednich Gemeinsamkeiten. Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien Alberto Mario Cirese Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza Ion H. Ciubotaru Ion Taloş – 75 years old Ion Cuceu Un vechi proiect de cercetare: Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti Maria Cuceu Wheat and Last Ears Genies or Spirits Marco Cugno Mircea Eliade: Signorina Christina, un romanzo fantastico romeno

13 17 33 41

47 67 75 93 105 121 133

141 151 173

8

Romania Occidentalis - Romania Orientalis

Iordan Datcu Despre Ion Taloş de-a lungul anilor Isabela Denize The Roma Identitary Question in Paremiology Ion Dumitrel Ioan Taloș - pelerin prin lumea nepieritoare a sufletului românesc Nicolae Edroiu Candid C. Muşlea (1886‑1965) şi genealogiile braşovene Virgiliu Florea Dr. M. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar”  Alin-Mihai Gherman Repere etnografico-folclorice în vechea noastră lexicografie. I: Dicţionarele latino-române Ladislau Gyémánt Evreii în istoriografia română şi maghiară Gottfried Habenicht Ziua, ceasul despărţirii. Un cântec de lume şi compoziţia „Walachisches Volkslied” de Arthur Schott Klaus Heitmann Adrian Marino und sein Europakonzept Corina Iosif L’identité culturelle de l’oralité á l’écriture. Les enjeux politiques de l’émergence d’une culture aroumaine écrite Sabina Ispas Le Maître Manole et le monastère d’Argiş Marius Jucan On Cultural Transition in Post-Cold War Romania and the Avatars of Authoritarianism Bernhard König „Rettung durch Verkleidung“ und „Die mißlungene Verführung“. Zwei Motive profaner und geistlicher Erzählungen in Mittelalter und Renaissance

193 205 211 213 221

233 243

251 269

277 293

309

337

Cuprins - Inhalt

9

Claude Lecouteux Cloches et clochettes : croyances et magie Anamaria Lisovschi Dendrolatria şi conservarea unor componente ale dendroflorei româneşti Episcopul Macarie (Marius-Dan) Drăgoi Conotaţii funerare în colindele româneşti din zona Ţibleşului Andrei Marga Emancipation, assimilation, disimilation Marianne Mesnil Structuralisme en robe des champs: le liseron et l’hirondelle Michael Metzeltin Le développement du vocatif en roumain Ilie Moise La o aniversare Bogdan Neagota, Ileana Benga Riti, maschere e cerimoniali con rami verti. Della festa di Sangiorgio nella Transilvania settentrionale. Un approccio etno-antropologico Jan Nicolae Taina Euharistiei, a paharului ritual şi a omului euharistic în colinda tradiţională românească Viorica Nişcov O colecţie inedită de naraţiuni populare româneşti Valentin Orga Lost Holiday. Connotations of the Communist Oppression in the Traditional Romanian Village Cristina Papa Il paesaggio come “farsi” delle popolazioni locali Amalia Pavelescu Gheorghe Pavelescu şi Ion Taloş

345

359 363 371 389 395 401

405

429 455

461 473 483

10

Romania Occidentalis - Romania Orientalis

Ovidiu Pecican Metafora egiptologică şi orizontul ei cultural în Istoria ieroglifică de Dimitrie Cantemir Antonio José Pérez Las alabanzas al vino en los versos de la lírica popular Pedro M. Piñero Ramírez La cara de la novia / como la luna. Un tópico con fortuna en la tradición lírica Mircea Popa Un caiet manuscris cu versuri vechi din 1834 Doru Radosav Rugăciunea la români. Câteva consideraţii istorico-etnologice Aurel Răduţiu Artă populară din Romos (jud. Hunedoara). Creaţie şi promovare Rodica Raliade Ion Pop Reteganul – an Archive Fund of Current Interest Lorenzo Renzi Stilistica e retorica Viorel Rogoz Aspects de la magie „des épousailles” dans la région sălagienne de Someş María Jesús Ruiz Ritos de ascensión y de paso en la fiesta del columpio Marius Sala Castor şi Pollux Ion Şeuleanu Două cărţi despre mitopoetica şi arhaicitatea culturii populare (tradiţionale) româneşti Helga Stein Ludwig Adolf Staufe-Simiginowicz. ein Volks- und Landeskundler aus der Bukowina in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

487 497

509 521 535 553 565 577

587 597 609

613

617

Cuprins - Inhalt

11

Petruţa Teampău …“şi îndată purcese grea”…Naşteri excepţionale şi destin ero(t)ic în basmul fantastic românesc Emanuela Timotin L’invocation à la lune dans les charmes roumains. Tradition manuscrite et tradition orale Nieves Vázquez Recio Y no enturbias el agua: de Fontefrida a una canción del repertorio tradicional andaluz Christian Wentzlaff-Eggebert Împăratul Traian ca mijlocitor între romanitatea orientală și occidentală

635

651

661

669

Erzsébet Zakariás An Ethnographic Study of the Family in the Baraolt Basin (Erdővidék) with Special Regard to the Situation of Women 679 Filippo M. Zerilli Rural-ness and the Global Language of Rights: Transylvanian “Peasants” Entering EU

695

Tabula gratulatoria
Allende Álvarez, María Jesus - Köln Angelescu, Silviu - Bucureşti Antonescu, Georgeta - Cluj Armbruster, Claudius - Köln Arndt, Sabine - Köln Augerot, Jim - Seattle Barbón, José Antonio - Köln Barbón, Diana - Köln Băeşu, Nicolae - Chişinău Bărbulescu, Constantin - Cluj Bărbulescu, Elena - Cluj Becker, Martin - Heidelberg/Köln Bellosta von Colbe, Valeriano - Bielefeld Belozerov, Stela - Cluj Beltechi, Eugen - Cluj Blaga, Iulia - Cluj Blandiana, Ana - București Blumenthal, Peter - Köln Bocşa, Ioan - Cluj Bocșe, Maria - Cluj Boldureanu, Viorel - Timişoara Bong, Heinrich - Köln Bong, Karin - Köln Boock, Barbara - Freiburg Bork, Hans Dieter - Köln Botezatu, Grigore - Chişinău Both, Ioana - Cluj Both, Livia - Cluj Bönisch-Brednich, Brigitte - Wellington Burr, Isolde - Köln Canciovici, Mihai - Bucureşti Centro Internazionale di Etnostoria - Palermo Chicet, Isidor - Drobeta-Turnu Severin Chihaia, Matei - Köln Chindriş, Ioan - Cluj Cid Martínez, José Antonio - Madrid Cireș, Lucia - Iași Cirimpei, Victor - Chişinău Cistelecan, Alexandru -Târgu-Mureș Cittá di Palermo Ciubotaru, Silvia - Iași Clepe, Petru - Arad

14

Tabula gratulatoria Colac, Tudor - Chişinău Comloşan, Doina - Timişoara Consiliul Județean Alba - Alba Iulia Consiliul Judeţean - Cluj Constantinescu, Nicolae - Bucureşti Corniţă, Constantin - Baia Mare Corniţă, Georgeta - Baia Mare Cristea, Avram - Alba-Iulia Cristofor, Ion - Cluj Da Mata, Giulle Vieira - Ouro Preto Da Mata, Sérgio Ricardo - Ouro Preto Dahmen, Wolfgang - Jena Dejeu, Zamfir - Cluj Delavigne, Anne-Elène - Paris Deutsches Volksliedarchiv - Freiburg Dobre, Alexandru - Bucureşti Dransfeld, Mariella - Menden Drăgan, Hlinca-Elena - Cluj Editura Enciclopedică - București Eiwen, Daniel - Köln Fanache, Vasile - Cluj Foith, Alexander - Leverkusen Fontana, Alessio - Köln Fruntelată, Ioana - Bucureşti Fundación Machado - Sevilla Fundaţia pentru Studii Europene - Cluj Geyer, Paul - Bonn Ghitta, Ovidiu - Cluj Goia, Augustin-Ioan - Cluj Goia, Vistian - Cluj Grambo, Ronald - Oslo Graur, Tiberiu - Cluj Greive, Erika - Niederpleis Grimm, Claudia - Köln Grosch, Nils - Freiburg Groza, Tiberiu - Cluj Gruiţă, Gligor - Cluj Hammerschmied, Claudia - Trier Haplea, Doina - Cluj Haplea, Ioan - Cluj Hedeşan, Otilia - Timişoara Heinen, Valerie - Köln

Augustin . Ioan . Ofelia . Dumitru . Joachim . Johannes . Nicolae . Rodica .Köln Pape. Marcel . Ines .Cluj Mohr.Cluj Mantsch.Cluj Nitsch. Othmar . Max .Cluj Lyra Minima Oral . Ion .Siegen Kramer. Viorel .Sibiu Mihail.Ottawa Matter.Trier Köhler-Zülch. Sebastião .Köln Munteanu.Jena Losonti. Eleni .Cluj Muşlea.Slobozia Mocanu.Cluj Muthu. Nicolae . Mircea .Cluj Jakob. Horst . Simona .București Mării.Cluj Iercoşan . Andreas . Daniel .Cluj Plămădeală.Freiburg Mauss.Cluj Nicoară. Franz-Josef .Sara . Martina . Walter .Cluj Ichim.Cluj Iken. Ion .Köln Kablitz.Köln Păun. Petre .Köln Iştoc.Cluj Nicoară Simona .Köln Keszeg. Zamfira .Jena 15 . Vilmos .Cluj Klein.București Popovici. Lucia .Köln Marga. Wolfram . H.Cluj Idu.București Mocanu. Toader .Göttingen Lengert. Victoria .Cluj Mărculescu.Arad Popa. Delia .Tabula gratulatoria Hodiş.Freiburg Johansen. Ulla . Valerian . Sorin .Iaşi Idu.Sevilla Macavei.Cluj Miclea.

Flor María . Rainer . Emilia . Sabina .Löwen/Louvain Toşa. Ilona . Simone . Anne .București Todoran.Cluj Sava.Madrid Sasu. Vilmos .Köln Rolshoven. Rainer .Cluj Tihan.Köln Zaiser.Cluj Ştiucă.Cluj Teiuş.Sibiu Uther. Jörg .Bucureşti Tanczos. Gerda . Karl-Heinz . Helmuth . Nicolae .Cluj Top.Kiel Zane.Köln Schüler.Köln Röntgen.Baia Mare Szenik. Jürgen .Madrid Walter.Cluj Schlömer.Köln Rusan.Köln Valenciano.Cluj Reinders-Lörks.Cluj Universitatea “Lucian Blaga” . Philippe . Aurel .Cluj Salazar Lacayo.16 Tabula gratulatoria Pozsony. Romulus . Andrei .Jena Schmitt. Aurelio . Marita . Eleonora . Ferenc .Köln Suiogan.Grenoble Werle.Cluj-Napoca Timotin. Stefaan . Narcisa . Cluj-Napoca Schlösser. Octavian . Rodica . Ana . Peter .Köln Rigoli.Köln Siepmann. Georg .București Sabău.Bucureşti . Nicole . Delia .Cluj Şcheau. Teodor .Palermo Roellenbleck. Ioan .Köln.Göttingen Valda.

Motive folclorice în opera lui I. nr. 1962. Bucureşti 1970. Activitatea folcloristică şi etnografică a lui Simeon Mangiuca. In: RF 8.Bibliografie/Schriftenverzeichnis: Monografii/Monographien 1. p. 3-4. Ion Taloș. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. Corpusul variantelor româneşti. Petit Dictionnaire de mythologie populaire roumaine. 1-2. p. 6.. 491 p. 7. 4. nr. Coordonatori: Ion Mușlea. Gândirea magico-religioasă la români. nr. Cluj-Napoca 2008. Editura Enciclopedică. 213 p. 87-91 4. p. 26 pl. 47. In: Studii de istorie literară şi folclor. p. nr. Editura Academiei Române. 6. Bucureşti. Bucureşti 2004. Poezii populare ale românilor. In: Tribuna 9. 4. Arthur Schott şi culegerile lui de folclor românesc din Banat. Balada meşterului Manole şi variantele ei transilvănene. Monografie etnologică. Jertfa zidirii în obiceiurile şi legendele europene. nr. In: REF 8. 1962. 959 p. Meşterul Manole. 1960. Contribuție la studiul unei teme de folclor european. Începuturile interesului pentru folclorul românesc în Banat. p. 3-4. Incestul zădărnicit în folclorul românesc şi universal. p. 226 p. Pe marginea unor noi variante ale cântecului Meșterului Manole. 73-76 2. 3-4. 59 p. Caragiale. 112 6. 156-165 8. 1997. Grenoble 2002. nr. p. Editura Minerva. nr. Ediția a doua îngrijită de Ion Cuceu. Cercetări de folclor în zona lacului de acumulare Cinciş-Hunedoara. Cluj 1964. 50 (463). [vol. XVII + 278 p. 1965. In: Steaua 13. 470 p. p. Dumitru Pop. Cununia fraţilor şi Nunta Soarelui. Lupta voinicului cu leul. II. In: Tribuna 6. p. Folclor din Transilvania. 5. 2. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene. 3 7. In: Buletin de Informații 1962. 7-9 5. Bucureşti. 1973. nr. I]. Pe urmele poetei populare Veronica Găbudean. In: AMET . ELLUG. 1963. 22-57 3. (Monografiile Arhivei de Folclor 7) Studii și articole/Abhandlungen und kleinere Beiträge 1. Dicționar. L. In: RF 1962. 358 p. București 2007. Meșterul Manole. 8. 3. 1962. Bucureşti 2001. 6 10. 201-221 9. In: RF 5. Mit și inițiere în folclorul românesc. Editura Enciclopedică. Grai şi Suflet. Valea Gurghiului.

p. 3. p. Bausagen in Rumänien. 677-682 28. 149-150 30. In: CREL 3. 6 16. Vuk Karadžić în folcloristica românească din sec. In: Tribuna 13. 6 24. organizator al culegerii şi publicării folclorului românesc.18 Ion Taloş 1966. p. nr. Ion Muşlea. 1975. Manifestări folclorice în muzeul etnografic în aer liber. nr. 1969. In: AMET 1976. p. 20 33. 19 15. D. Bucureşti 1966. 51 (18 dec. In: REF 16. nr. Prefață. Vuk Karadžić u rumunskoj folkloristici XIX veka. p. 221-262 21. Obiceiuri privitoare la seceriş. 31/496 (4 august)). 149-151 12. 353-365 20. In: Vatra 1975. In: Steaua 18.F. In: AMET 1971. In: Zilele folclorului bihorean. In: Dumitru Vîrtic: Trandafir cu creanga-n apă. Colinde populare. 261. 1975. 1975. In: Narodno stvaralaštvofolklor 1967. p.). 43 (25 oct). p. 321-327 11. In: Steaua 26. In: Folclor literar (Timişoara) 2. 1. 1968. nr.1966. Folclorul bihorean în Arhiva de folclor a Academiei. p. 297-320 . 105-113 23.I. nr. 8. Culegere de folclor poetic. In: Fabula 1968. 123-124 19.E. Traian Gherman (La 90 de ani de la naştere). p. Cantemir şi folclorul românesc. 1967. Centenarul Arthur Schott. p.196-211 22. In: „S. In: Ion Moanță: Sus la masa raiului. Observaţii în legătură cu frecvenţa unui colind în Prodăneşti-Sălaj. Informations” 1967. 39-49 17. O meteorologie populară. p. În completarea unei prefeţe. nr. 13 29. “National” et “universel” dans les recherches contemporaines sur le folklore littéraire. p. nr. p. p.12. 98-100 35. 2 (100). p. p. p. 39-44 14. La typologie des facéties roumaines. 1973. In: Tribuna 11. 33-43 34. al XIX-lea. 23. 13 31. 1967. Ion Muşlea. nr. p. Pauline Schullerus (în colab. Folclorul românesc la Freiburg im Breisgau. Confluențe folclorice. p. p. In: AMET 1965-1967. In: AMET 1973. Bistrița-Năsăud 1970 25. p. Once upon a time… In: CREL 1. Rituri de construcţie la români. nr. Ion Muşlea. 26 (29 iunie). Conferință radiofonică. 3. nr. 1. In: Tribuna 10. 8. 8 32. 1975. 41-47 26. Oradea 1968. 42-103 18. p. Culegere de colinde din Fonoteca Societății Române de Radiodifuziune. In: Tribuna 17. In: Argeș 10. In: REF 12. nr. p.1971. 1966. 22-24. In: Organizarea muzeului etnografic în aer liber – principii şi metode. 1967. De la legendă la baladă. 2 13. București 2002. Din materialele Arhivei de folclor-Cluj.278 27. iunie. 5 (20 mai). In: CREL 1975. Brednich). p. cu Rolf Wilh. p. Vol II. nr. nr.

In: CREL 1979. In: CREL 1977. p.Bibliografie/Schriftenverzeichnis 19 36. 1976. „Revue de littérature comparée“ et „Études littéraires“ sur la littérature de l´Afrique Noire. În discuție: Basmele române. Canti narrativi romeni. 1976. nr. p. nr. 253-254 61. In: Steaua 27. 6. In: Familia 18. 688-694 51. In: Steaua 29. 1978. Din experienţa unui colectiv de cercetare clujean. Folclorul Văii Gurghiului (III). 6. nr. nr. 3 55. 254-256 62. 4. In: Steaua 29. 1977. nr. Ovidiu Bîrlea: Istoria folcloristicii românești. 1976. 1. In: CREL 1979. 1. Folclorul Văii Gurghiului. In: Steaua 38. New York 1980. 109-111 48. 2 38. In: Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară (Iaşi). 1980. Band 1. (în colab. Studies in East European Folk Narrative. nr.. In: Romanian Review 31. I. 1979. 1979. p. 249 60. p. p. nr. p. Études romanes et livres populaires. In: Steaua 29. In: Marisia 8. Baumeister. 1980. 5. nr. 41-52 46. Meșterul Manole – ediție bibliofilă. 592-609 41. 1877 în folclor. p. 47 59. Două repertorii de cântece epice. 9-10 37. (22 martie). 1976. 4-5 50. nr. In: Marisia (Târgu Mureş) 6. In: CREL 1977. 567-621 42. In: CREL 1976. 151-152 56. p. In: Enzyklopädie des Märchens Band 3. nr. 1976. Pop. 1977. In: AF 1. Einmauern. Colindatul și colindele [în Valea Gurghiului]. Corpusul folclorului românesc: Cimilitura. Corespondența dintre Bartók și români. 256-257 64. 1. 147-148 39. p. eres. 24 47. In: Marisia 6. I. 51 54. 1976. nr. 5. Juni 1981 (în colaborare cu Artur Greive şi . 2. de Lazăr Şăineanu. In: AF 1. Bericht über das Rumänistische Symposion am Romanischen Seminar der Universität zu Koeln vom 26. coloanele 1271-1274 45. 1980.-28. Folk Narrative Research. Short Encyclopaedia of Romanian Tales. p. 1980. Iştoc. „Südost-Forschungen” et les études roumaines. 1980. New York 1977. p. 25. cu D. 12. Poveşti din Europa de sud. 149-151 58. p. p. E. Mit. p. 1. 114117 49. p. Balada. In: CREL 1978. nr. p. Etnobotanica românească. 52 52.. In: Enzyklopädie des Märchens. 1. La relation oral-écrit-oral dans l´étude du folklore roumain. 1980. 141-143 53. p. 1978. p. Cuceu. Enciclopedia poveștilor româneşti. p. In: Marisia VI. p. In: AF 1. 1978. 580586 40. Etnografia românească. Folclorul Văii Gurghiului. Obiceiurile agrare și pastorale. 7. 39-53 43. p. 49-65 63. L. 46 57. In: AF 1. In: Steaua 31. Berlin. Petruţiu). nr. 8. p. In: Tribuna 23. 1. nr. nr. 1. coloanele 1393-1397 44. Berlin. Solomonarul în credinţele şi legendele româneşti. 1978. p. In: AF 1. p. p. In: Steaua 30. p. istorie. Literatură populară eminesciană. nr.

New York 1991. Nationale Werte Internationale Geltung. 11-14 73. 13-15 76. In: Enzyklopädie des Märchens. Heft 3-4. 6 (1981). p. 22-30 86. Mioriţa şi riturile funerare la români. nr. p. Foundation Rites. p. p. 7. Miorița și vechile rituri funerare la români. p. Semicentenarul Arhivei de folclor-Cluj. 10. In: Steaua 35. Folclorul românesc – vechime. 95-134 69. 1981. In: România literară 1992. p. p. Bibliografia internaţională şi folclorului pe anii 1977-1978. 1984. p. In: Romanistisches Jahrbuch 44. Greive şi G. 37 (12 septembrie). Inzest. p. Nr. In: Mihai Eminescu 1889-1989. In: AF 2. Mioriţa in Transsilvanien. Mioriţa şi epica medievală franceză. In: Steaua 34. Ein Handbuch. 1981. p.): Märchen und Märchenforschung in Europa. p. cu A. In: AF 2. In: The Encyclopedia of Religion (editor Mircea Eliade). Ein Motiv rumänischer Colinden. Ce-ţi doresc eu ţie. 303-305 68. p. 318-320 83. nr. 557-558 65. 4 79. 9 71. originalitate. 1993. Vol. 1989. 395-401 80. Vol. Ovidiu Bîrlea (1917-1990). In: Diether Röth/Walter Kahn (eds. 1983. In: AF 2. In: AF 3-4. 56 72. 5. Un locus amoenus în poezia lui Eminescu. Löwe. dulce Românie (în colab. In: Jhb. Cartea baladelor. In: AF 2. Mioriţa în Transilvania. 40-44. 1983. statornicie. 1981. 18 (2026 mai). 1985. 2122 78. In: AF 3-4. London 1987. Berlin. Archaische Bestattungsriten im Rolandslied. 1983. Schüler). coloanele 229-241 84. New York 1996. p. S. nr. nr. nr. Poemul eminescian Ce-ţi doresc eu ţie. 290-292 67. Greive şi G. In: Steaua 36. Popor fără carte. 1982. 34. p. Fascinaţia comparării folclorului. In: Fabula 31. 190-202 şi p. p. Neuere Forschungsarbeiten über die südosteuropäische Bauopfer-Ballade. In: AF 3-4. (I). p. Frankfurt am Main 1993. In: Tribuna 1985. In: Enzyklopädie des Märchens. p. Berlin. 98-123 89. p. 2. Poezia populară de nuntă. 96-138 81. In: Steaua 35. 80. 304-305 88. In: Die neueren Sprachen. Schüler). p. In: SAVk 79. Das Volksmärchen und Volksmärchenerzählen in Rumänien. p. Schueler). Band 8. 303 66. 4. p. 1983. 1983. Vlksliedf. Der Sieg über den Löwen. 5. p.20 Ion Taloş G. 15-35 70. nr. Heft 3/4. In: Tribuna 1992. 1. Mitologie şi răscoală. In: AF 3-4. dulce Românie (în limba germană. Vol. 1988. în colab. nr. In: Fabula 29. coloanele 1207-1215 . 105-116 82. 1984. 42 77. 1983. Heft 1-2. 187-206 75. f. Die eingemauerte Frau. München 1992. cu A. 7-8 85. 7 87. Versuch einer Deutung. O posibilă interpretare.1990. Prefață. 348-349 74. New York. p.

28. „Întâlnirile” mele cu Mircea Eliade. Bucureşti 2002. Maria Vergine nell´immaginario popolare romeno. Cluj-Napoca 2003. Rumanía. 2000. Deutschland. nr. Balladen zu Weihnachten in Rumänien und Spanien. 267268 102.F. 6. In Vatra 1997. Ihre Stellung in Europa. 22 99. 2003. Zürich. p. Band 9. 119-121 100. 19-24 Juli 1998. nr. In: La eterna agonía del Romancero. coloanele 886-897 108. p. 15-20 august 2000. România. 466-476 98. nr. 1999. Menschenopfer. coloanele 577-582 91. In: Limbă şi Literatură XLIII. 20 (24-30 iunie). 229-233 101. Bucureşti 2001. Câteva consideraţii asupra colindatului şi colindelor la popoarele romanice. (Actas del Congreso Internacional Lyra minima oral . Hildeshein. III-IV. New York 2000. 23 105. Ana Blandiana văzută din Germania.Bibliografie/Schriftenverzeichnis 21 90. A cura di Ileana Benga. Gustav Weigand şi literatura populară românească.I. 27-43 107. p. In: Anuarul Arhivei de Folclor XV-XVII. nr. 70-75 97. Felix Karlinger – 80. In: A. p. 717-728 92. Atti del Convegno Academia di Romania in Roma. In: România Literară 36. 1998. nr. p. 88-95 94. Internationale Balladenkonferenz der SIEF-Kommission für Volksdichtung in Hildesheim. 262-263 104. 15-17 giugno 2000. p. p. 2-3. Rumänien. Francia y España. Bucureşti. New York 2004. 1994-1996. Model creştin şi imaginaţie populară. p. Algunas observaciones sobre la lírica popular en Italia. In: România literară. In: Enzyklopädie des Märchens. p. Profesor Manuel Alvar in memoriam. p. In: Balada şi studiile despre baladă la cumpăna dintre secole. nr. In: De la canción de amor medieval a las soleares. Berlin. p. Fecioara Maria. In: Vatra 1999. Die spanische Romanze „La dama y el pastor” und die europäische Hirtenkultur. In: Limbă şi Literatură XLIV. Greive et al. Sevilla 2001. 20-25 93. In: Der Donauraum (Viena) 1999. (edd. Marius Sala şi universităţile Renane. nr. 9. Cluj-Napoca 2002. vol. 6-7. p.): Întâlniri între filologi români şi germani/Deutsche und rumänische Philologen in der Begegnung. Berlin New York 1998. 2003. Homenaje a Paul Bénichou. p. In: Marius Sala – contemporanul lor. p. In: Enzyklopädie des Märchens. p. 155-166 103. Lucian Blaga și lirica populară. Die rumänische Volkskultur. Actele celei de a 30-a Conferinţe Internaţionale a Comisiei de Balade din cadrul S. Profil de editor. Band 11. 148149 106. Antologia liricii populare româneşti a lui Lucian Blaga şi destinul ei. contemporanii lui. 92-94 96.E. In: Religiosità popolare tra antropologia e storia delle religioni. In: Vatra 2000. In: Vatra 30. p. 3-4. 23 (11-17 iunie). El Romancero en los programas universitarios [en Alemania]. Bogdan Neagota. 71-91 95. Centenarul naşterii lui Ion Muşlea. In: Bridging the Cultural Divide: our Common Ballad Heritage.

nr. 111. coloanele 1049-1050. p. 357-362 126. p. 28-30 127. Un prieten al culturii române: Artur Greive. Some Legends about King Solomon. 54 (2). Cartea cu trei nivele de informație. 4. Baia Mare 2008. 12. Observaciones sobre el romance de la „Dama y el . Sunhild Galter. In: Discobolul 2008. 175-176 122. Edición Pedro M. 2009.):  Cultural Spaces and Archaic Background. Sevilla 2004. In: Spiritualitate și cultură europeană. 125. Profane Bräuche und Lieder in der Weihnachtszeit bei den romanischen Völkern. 6 (iunie). nr. Profesorul Gheorghe Pavelescu nonagenar. In: Acta Ethnographica Hungarica (Budapest). Cluj-Napoca 2007. nr. 31-34 123. 2007. In: Enzyklopädie des Märchens. 355-360 118. nr. Galter Sunhild. Doris Sava (eds. 2008. 2005. In: Rodica Miclea. In: Portal-Măiastra 5. Passages. Saint Peter in the Folk Religion of the Romanian. p. p. Köln. Carmen Darabus (eds. În: Steaua 60. p. S. p. Kaiser Trajan in der Volkstradition der Rumänen. p. 2009. In: Pasajes. p. p. p. 14 113. Sevilla. New York 2004. 4. nr. 26-28 de noviembre de 2001). Relații folclorice româno-săsești: Opera Paulinei Schullerus. 2008. In: Cronica (Iaşi) 40. Passagen. 11-12. In: Rodica Miclea. Piñero. [Ovidiu Bîrlea .90 de ani de la naștere]. 10. Catolicii din Moldova. 97106 121. Papers from the 1st Conference of Intercutural and Comparatives Studies. 1-2. Monumentul Caraman. p. p.): Rumänischdeutsche Kulturbegegnungen. Lucian Blagas Anthologie der Volkslyrik und ihre Übersetzung in Köln. 56-57 116.22 Ion Taloş III. Homenaje a/ Mélanges offerts à/ Festschrift für Christian WentzlaffEggebert. 791-800 110. In: Vatra 2008. Sevilla. In: Steaua 57. 2006. El pastor abstinente. Volum dedicat profesorului Ladislau Gyémánt la împlinirea vârstei de 60 de ani. 42-61 124. 2005. p. martie. In: Răstimp 11. Sibiu 2008. Verlag der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/ Hermannstadt. 24. 180-187 119. 81-82 112. In: Vatra 2006. S.): Confluențe culturale românogermane. Doris Sava (eds. Ciubotaru – 65. 43-54 120. Nicolae Constantinescu: retrospectivă. Band 11. Cádiz 2004. Ion Şeuleanu – omagiu. An Old Theme in Romanian Folk Literature. nr. Editura Universității de Nord. In: Vatra 2006. p. 30 115. Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. 9. p. In: Convorbiri Literare (Iaşi). 539-555 109. Editura  Ethnologica. p. Lazăr Şăineanu. 41-77 117. Stefan Maris. nr. Vorbiri şi scrisori către ardeleni (1877-1941). In: Delia Suiogan. Berlin. In: REF Serie Nouă/Journal of Etnography and Folklore New Series 1. nr. Ion H. Con la colaboración de Antonio Pérez Castellano. 2009. 161-162 114. Romanian folklore and the romance cultural area.

Märchen aus der Romania. Ediţie îngrijită şi traducere de Artur Greive. București 2007. Schwänke. Arthur und Albert Schott: Rumänische Volkserzählungen aus dem Banat. Brednich und Ion Taloș. Mélanges d’histoire. care urmează să apară la Köln) 128. cu Ovidiu Bîrlea). Virgiliu Florea. Mit einem Vorwort von R. Bucureşti 1995 2. Bonn 2003) . București 1971.): Brancaflôr. ClujNapoca 2008. 1972 4. Brednich und Ion Taloș. Izvoare narative. Seria B. Pauline Schullerus: Rumänische Volksmärchen aus dem mittleren Harbachtal. L’amour et la mort dans une romance espagnole (sub tipar în Formes et Difformités médiévales. Cluj 1975 6. Ion Muşlea: Cercetări etnografice şi de folclor. Märchen. Publicat de Nicolae Edroiu. Einführung in die rumänische Sprache (în colab. Editura Academiei Române. introducere. Ediție critică. Ştefan Cacoveanu: Poveşti din Transilvania (în colab. București 1977 8. 156 p. Alexiu Viciu: Flori de câmp. 590 p. Brednich. Demetriu Boer. Folclor. cu Florica Taloş). Studiu introductiv de Ion Taloş. 10. bocete. 9. Gerda Schüler. București 1971. strigături. Sagen. (Ediţia a II-a. bibliografie: Gottfried Habenicht și Ion Taloș. Ion Taloş. Paris) Ediții și traduceri/Editionen und Übersetzungen 1. 60 de cântece românești din colecția Treufest Peregrin (1863). Argonaut. Ladislau Gyémánt. 3. Volumul V. Neuausgabe besorgt von Rolf Wilh. Aachen 2009. de langue et de mythologie médiévales offerts au Professeur Claude Lecouteux. 1976 5. Neauausgabe besorgt von Rolf Wilh. Mircea Vasile Stănescu Arădanul. cu Romulus Todoran). Volksdichtung. Inzesterzählungen aus aller Welt (pregătit pentru tipar) Manual/Lehrbuch 1. Cluj 1976 7. Celle qui aimait un mort. 1975. Izvoarele Răscoalei lui Horea. 207 p. Cronici în versuri. I-II. Doine. W. Ion Taloș. de littérature.Bibliografie/Schriftenverzeichnis 23 pastor» en el centro-sur de España (în volumul Forum. balade (în colab. Lucian Blaga: Antologie de poezie populară. 1973. Artur Greive und Ion Taloș (Hg. Bonn 1999.

Marin Porumbescu. nr. nr. Al. Herausgegeben von James R. Recenzii. Berlin 4. 1962. București 1962. Herausgegeben von James R. 136 7. p. 78 2. 4. 256. Brednich. 127. Texte alese din colecții inedite. 1962. 10. București 2004 4. 80 5. Dow und Rolf W. Berlin 3. p. Elena Dăncuș. 1. Folclor din Transilvania. București 1960. Brednich.és irodalmtudomány közlemények 8.24 2. Bibliografii/Bibliographien Ion Taloş 1. Rudolf Habelt GmbH 1985 5. 1-2. In: Scrisul bănățean 12. Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc. Volkskundliche Informationen. Volkskundliche Informationen. nr. 1. 1962. Nicolae Pauleti: Cântări și strigături românești de cari cântă fetele și feciorii jucând. In: Scrisul bănățean 12. 1961. 47. nr. Folclor din Suceava. 1964. Dobroge. 1-2. Culegere de folclor poetic contemporan. Brednich. [Colaborare pentru partea românească la:] Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1981-1982.). nr. Suceava 1959. 2 10. 1958. nr. Bonn. In: Demos. În: Steaua 15. Dr. p. 1964. geneză. Herausgegeben von James R. Bonn. Bonn. Ediție îngrijită de Ioan Șerb. p. 1964. 7 8. 1961. 94-95 3. p. p. Flori alese din poezia populară. Dr. p. Balade populare românești. Bibliografia folclorului românesc pe anul 1956. In: Tribuna 8. Rudolf Habelt GmbH 1986 6. nr. Bibliografia generală a etnografiei și folclorului românesc. Adrian Fochi: „Mioriţa. Rudolf Habelt GmbH 1988 Recenzii/Buchbesprechungen 1. In: Steaua 13. In: Tribuna 6. București 1962. [Colaborare pentru partea românească la:] Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1983-1984. Recenzii. nr. circulaţie. Miodrag Ibrovac: Claude Fauriel et la fortune européenne des poésies . Cules de George Muntean de la Varvara Muntean. Dow und Rolf W. p. [Colaborare pentru partea românească la:] Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1979-1980. 48 (26 nov. Tipologie. 1964. Dr. București 1964. nr. Dow und Rolf W. mândră grădină. București 2002 3. I. 1963. nr. II. 125-126 11. Coordonare și cuvânt înainte de Adrian Fochi [colaborator temporar]. texte”. In: Tribuna 7. p. 1961. 196-211 2. Amzulescu. Revista de folclor VI. In: Demos. nr. 29. 1956-1964 (în colaborare cu Dan Bugeanu. p. 261 6. 3 4. În: RF 3. 7. 4. Adrian Fochi). Antologia poeziei lirice. I-III. (1892-1904). 110-112 9. In: Nyelv. p.

p. geneză. 258-260 20. p. București 1964. Düsseldorf. In: Jhb. Herausgegeben von Robert Wildhaber und Leza Uffer. In: REF 12. 1967. 1973. nr. Köln. In: RESE 12. New York 1971. f. Vksliedf. 13. 5. 489-491 25.Thematik Formstreben. Wien 1973. Tipologie. Hasdeu. 757-760 27. p. 634 p. p. 1972.Bibliografie/Schriftenverzeichnis 25 populaires grècques et serbes. 1967. Vksliedf. 1972. In: Jhb. p. Max Lüthi: Volksliteratur und Hochliteratur. 1-2. Vksliedf. f. 201-203 19. 15. 1967. 1975. p. Vksliedf. Gottscheer Volkslieder. I-II. 243 16. 1. f. p. Vksliedf. P. 199-200 18. Vksliedf. Liviu Rusu: Viziunea lumii în poezia noastră populară. Bern. 7 21. București 1966. In: Jhb. 13. 1970 (30 aprilie). In: Tribuna 14. 17. 1968. In: RESE 11. texte. f. Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Ein Beitrag zu ihrer Entstehung. p. Wien 1974. Dumitru Pop: Folclor din Bihor. 1974. Düsseldorf 1971. Adrian Fochi: Recherches comparées de folklore sud-est européen. Freiburg. f. nr. In: REF 18. 3. nr. p. 246247 24. Cluj 1971. Texte alese din colecţii inedite. 416419 12. Wolfgang Putschke: Sachtypologie der Landfahrzeuge. 3. p. 1968. In: REF 16. De la resemnare la acţiunea creatoare. 1970. p. 12. Herder Verlag. 237-238 13. 12. Schweizer Märchen. 196-197 17. 247 15. Brednich und Wolfgang Suppan. In: Neue Literatur 1975. In: REF 15. p. nr. f. p. 1970. Herausgegeben von Rolf Wilh. Ion Muşlea. Herausgegeben von Václav Frolec. 1970. Basel. 1970. f. In: Cercetări de lingvistică 20. Vksliedf. 15. 105-106 29. Bucureşti 1970. In: Jhb. p. Oradea 1969. In: RESE 11. București 1967. Band I-II. p. In: Jhb. Entwicklung und Verbreitung. Basel. Studio e testi. Köln 1971. Firenze 1969. București 1967. 1971. nr. 1973. Paris 1966. Volkserzählung und Reformation. București 1972. Bulgarische Volksmärchen. München 1970. Ion Bîrlea: Literatură populară din Maramureş. p. 164-166 26. f. Editura Minerva. In: Jhb. Mainz 1969. circulaţie. Folclor din Oltenia şi Muntenia. p. Ion Apostol Popescu: Arta icoanelor pe sticlă de la Nicula. In: Jhb. Adrian Fochi: Mioriţa. f. Ovidiu Bîrlea: Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionalrele lui B. In: Jhb. Vksliedf. Vasile Bogrea: Pagini istorico-filologice. 15. p. Freiburg. 1973. Lorenzo Renzi: Canti narrativi tradizionali romeni. 265-266 22. Ein Handbuch von Erzählstoffen und . Menschenbild . 600-601 28. In: Jhb. București 1968. p. 2. Berlin. Vksliedf. 17. 167-169 23. Gheorghe Vrabie: Balada populară română. 234-235 14. 119120 30. Poezii populare.

Eine vergleichende Untersuchung. Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. p. Verlag Otto Schwarz & Co 1976. 219-221 41. In: Jhb. In: AF 1. nr. In: Jhb. Suhrkamp Verlag 1978. 1977. 349-351 35. f. Lutz Röhrich: Sage und Märchen. Märchen und Geschichten alttürkischer Nomaden. p. Herausgegeben von Elisabeth Pflüger-Bouillon. p. Heft 3-4. Stuttgart 1974. Lutz Röhrich: Märchen und Wirklichkeit. 1975. nr. p. Max Lüthi: Märchen. 2. p. 1981. Thessaloniki 1976. 120-123 37. 1977. p. p. p. Jahrbuch für Volksliedforschung. București 1980. XII+267 p. 26. Georgios A. 297299 36. Jahrbuch für Volksliedsforschung 21. In: AMET 9. 220 p. Herausgegeben von Wolfgang Brückner. 1980. In: CREL 1977. Jahrbuch für Volksliedforschung. Elsa Sophia von Kamphoevener: An Nachtfeuern der Karawan-Serail.26 Ion Taloş Erzählliteratur im Protestantismus. Darmsatdt 1975. p. In: AMET 9. 1976. 241-243 46. p. p. 238-240 45. Richard Dorson: Volksleben in Amerika.és irodalomtudományi közlemények 19. Achtzehnter Jahrgang 1973. Dritte Auflage. 1975. Lutz Röhrich: Märchen und Wirklichkeit. 1. 207-209 31. 1980. Adrian Fochi: Coordonate sud-est europene ale baladei populare româneşti. Vksliedf. Wiesbaden 1974. Totenklage-Burschenbünde und Weihnachtslieder . 205 p. 467-469 40. Sigfrid Svenson: Einführung in die europäische Ethnologie. In: Fabula 18. 469-470 38. 1977-1978. Wiesbaden 1974. p. Volksglauben und Bräuche in den Vereinigten Staaten von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart. f. Meisenheim am Glan 1973. In: AMET 1976. 1977. p. Berlin. p. Megas: Die Ballade von der Arta-Brücke. 114-115 32. In: Anuar de lingvistică și istorie literară 26. 1977. 1978. Donauschwaben. 348 p. Im Auftrag des Deutschen Volksliedarchivs herausgegeben von Rolf Wilh. Mündliche Überlieferungen. Ingeborg Weber-Kellermann: Zur Interethnik. In: AMET 1976. Wien 1976. 787-788 42. Probleme der Volksballadenforschung. Erich Schmidt Verlag. Vksliedf. Basel. Frankfurt am Main. In: AF 1. In: Marisia 8. Brednich. Göttingen. 343-344 33. In: Nyelv. București 1975. Brednich 22.Hirtenphänomen und Heldenlieder. 1978. Erzählforschung heute. p. nr. Mircea Eliade: De la Zalmoxis la Genghis-Han. Berlin 1974. 1977. Franz Steiner Verlag 1974. p. Im Auftrag des Deutschen Volksliedarchivs herausgegeben von Rolf Wilh. Reinbek bei Hamburg 1975. 348-349 34. Studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi al Europei orientale. I-III. 23. In: AMET 1976. 231-233 44. In: AMET 9. In: AF 1. 471-472 39. p. Octavian Buhociu: Die rumänische Volkskultur und ihre Mythologie. Freiburg. 210-212 . 3. 320 p. In: REF 20. 212-213 43. Wiesbaden. 1980. + 3 pl.

1981. Berlin. 345-347 54. überarbeitete Auflage. 1981. In: AF 2. Stuttgart 1979. Wörterbuch der Religionen. 1981. München 1976 (Motive Freiburger folkloristischer Forschungen Bd. 307-309 49. Berlin 1977 (Grundlagen der Germanistik 12). Eine Einführung. In: AF 2. Stuttgart. 340-342 51. Gallen 1858. p. In: SAVk 77. p. Stuttgart.Bibliografie/Schriftenverzeichnis 27 47. Herausgegeben von Walter Hansen unter bearbeitender Mitarbeit von Georg Schwenk und Dr. In: AF 2. In: AF 2. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. nr. p. p. Wiegand Stief. Adrian Fochi: Estetica oralităţii. Erich Schmidt Verlag 1979 (Europäische Sagen). 336-337 59. p. 1981. Vorwort und Parallelenachweise von Will-Erich Peuckert. p. 1981. 228 . Alfred Kröner Verlag 1976. Wörterbuch der Symbolik. Günter Wiegelmann. Beiträge zur rechtlichen Volkskunde. Polnische Sagen. Ringel. 1981. 1981. 1981. Studii comparative despre religiile și folclorul Daciei și Europei Orientale. Cahiers roumains d´études littéraires 2. 3-4. In: AF 2. Düsseldorf. Stuttgart 1976. In: AF 2. 4. In: AF 2. Köln 1979. Berlin und die Mark Brandenburg. Mathias Zender. Herausgegeben von Ingeborg Drewitz. 349-350 55. p. Lindlar. gesammelt und erläutert. Verlag Ute Kierdorf 1979. p. In: AF 2. Konrad Köstlin und Kai Detlef Sievers: Das Recht der kleinen Leute. Das grosse Handbuch der Volkslieder. Mit einer Sagenkarte von J. Österreich und der Schweiz und Illustrationen von Ludwig Richter. 1981. Über 400 Lieder aus Deutschland. In: AF 2. Mircea Eliade: De la Zalmoxis la Genghis-Han. 1981. Gerhard Heilfurth: Volkskunde. August Stöber: Die Sagen des Elsasses. p. 347-348 48. Neubearbeitet. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachwissenschaftler herausgegeben von Manfred Lurker. Dritte Auflage. 1981. Zum ersten Male getreu nach der Volksüberlieferung. Nachdruck der Ausgabe St. Alfred Kröner Verlag 1976. In: AF 2. 350-351 56. den Chroniken und anderen gedruckten und handschriftlichen Quellen. Elisabeth Frenzel: Stoffe der Weltliteratur. Elisabeth Frenzel: Motive der Weltliteratur. 351 57. p. 342-345 53. Bucureşti 1980. In: AF 2. München. p. Berlin 1976. 328-329 50. In: Romanische Forschungen 93. Herausgegeben und übersetzt von Veroboj Vildomec. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. ergänzt und herausgegeben von Kurt Goldammer. 1981. 6). Otto Holzapfel: Folkevise und Volksballade. 1981. 499-500 58. 342-345 52. Bucarest 1979. 1979: Lumières roumaines Lumières européennes. p. Begründet von Alfred Bertholet in Verbindung mit Hans Freiherrn von Campenhausen. Märkische Sagen. 416 p. p. Die Nachbarschaft deutscher und skandinavischer Texte. București 1980. Mosaik Verlag 1978.

1983. 1983. (Beck‘sche Schwarze Reihe. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1978. 1978. 1983. Köln. Achte. Düsseldorf. 1983. 1981. Wörterbuch der Antike. Dritte Auflage. begründet von Hans Lamer. Wolfgang Mieder: Sprichwort. In: AF 3-4. Jahrbuch für Volksliedforschung. 403-404 71. 400-401 69. Alfred Kröner Verlag 1976. Neubearbeitet von Karl-Heinz Hillmann. Stuttgart 1977. Stuttgart. In: AF 3-4. Bux und W. p. 404-406 72. Utz Jeggle. Berlin. Dritte. Eugen Diederichs Verlag 1979. Brüder Grimm: Kinder. In: AF 3-4. H. Köln. 1983. Ausgabe letzter Hand. 1983. Gottfried Korf. Bd. Wilhelm Fink 1976. Beck 1978. 410). Ina-Maria Greverus: Kultur und Alltagswelt.. 388-391 68. August 1980 in Jannina/Griechenland. Philipp Reklam jun. Jannina 1981. Darmstadt. p. 1983. p. 164 p. Lutz Röhrich. 230 p. Mit einem Anhang sämtlicher nicht in allen Auflagen veröffentlichter Märchen und Herkunftsnachweisen herausgegeben von Heinz Rölleke. p. 1983. In: AF 3-4. Adrian Fochi: Estetica oralităţii. Band 34). Österreichische Märchen. București 1980. bis 24. 25. 1928-1975. Herausgegeben von Bohdan Mykytiuk. p. 96). Verlag C. 1980. Düsseldorf. Wolfgang Mieder: Das Sprichwort in der deutschen Prosaliteratur des neunzehnten Jahrhunderts. In: AF 3-4. 1983. X+832 p. erweiterte Auflage. In: AF 3-4. 281 p. 370-372 64. 382 66. Brednich. 1980. 10+832 p. René König: Die Familie der Gegenwart. In: AF 3-4. Schöne. Martin Scharfe: Grundzüge der Volkskunde. 1983. (Grundzüge.] 23. [vol. Mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens... In Verbindung mit E. Stuttgart 1982. Begründet von Günter Hartfiel. 246 p. Mit Originalanmerkungen der Brüder Grimm. 1983. In: AF 3-4. München. 399-400 67. In: AF 3-4. 176 p. In: AF 3-4.. 107 p. Hermann Bausinger. Band I-III. Eugen Diederichs Verlag 1979 (Märchen der Weltliteratur). 401-403 70. Gesamtregister zu den Jahrgängen 1-20. p.und Hausmärchen. p. In: AF 3-4. Stuttgart. Ein interkultureller Vergleich. 27-28. Eine Einführung in Fragen der Kulturanthropologie. München. 1979. p. 412-413 73. fortgeführt von Paul Kroh. Erich Schmidt Verlag 1979. Wörterbuch der Soziologie. 380-381 65. verbesserte und ergänzte Auflage. H. p. Verlag C. p. 26. München. Ukrainische Märchen. p. 368-370 63. 360-362 61. (Kröners Taschenausgabe Bd. XIe Arbeitstagung über Probleme der europäischen Volksballade vom 22. 365366 62. (Kröners Taschenausgabe. Im Auftrag des Deutschen Volksliedarchivs herausgegeben von Rolf Wilh. 138 p. Herausgegeben von Ingo Reiffenstein. 1983. 1982/83. 253 p. p. In: AF 3-4. Mythos und Mythologie in der Literatur des 19. Beck 1978.28 Ion Taloş 60. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. 1983. 246 p. Jahrhunderts. p. Bd. Herausgegeben . 24. 116) In: AF 3-4.

f. Antón Santamarina: Escolma de Cántigas do Cancioneiro Popular Galego. Harder: A Dictionary of American Proverbs. 719 p. 224-225 84. Index motivic şi tipologic. 1995. Stewart A.und Literaturwissenschaft. 139-141 80. In: Jhb. Darmstadt 1980. p. 40. Herausgegeben von Günther Stephenson. Ajdačić. 186-187 82. In: Romanische Forschungen 96. 1985. W. 351-352 83. (Folkloristic Studies 1): Belgrad: Library Vuk Karadžić. 2. Untersuchungen zu einem Urmotiv zwischenmenschlicher Beziehung. Niemeyer 1994. Heft 1. Jean Cuisenier: Le feu vivant. Keslie B. O capodoperă a baladei româneşti: Toma Alimoş. Frankfurt am Main 1979. p. Bd. p. Symbol und Wirklichkeit. In: RESE 13. 1983. Lecouteux. Tübingen. p. Moskau 1987. București 1986. 237 p. 35.. p. p. La parenté et ses rituels dans les Carpates. In: SAVk 89. Budapest 1985. 232-234 77. Heft 1-2. p. Musik. Vksliedf. Radu Niculescu: Folclorul. 1994. Vksliedf.. 1997. In: Jhb. F. In: Jhb. Wien 1984. 1996. p.Bibliografie/Schriftenverzeichnis 29 von Helmut Koopmann. Inge Vielhauer: Bruder und Schwester. 16 Tafeln. 372 S. In: Fabula 30. p. 291-293 . Papers of International Conference. Paris. p. Wolfgang Mieder. București 1981. Tomas Tomašek: Das deutsche Rätsel im Mittelalter. 1992. Préface de Régis Boyer. 69): In: SAVk 91. 415-416 75. 297). 183-184 78. 218 Seiten. Vksliedf. Cancionero popular español. 36. La Coruña 1991. Puchner: Die vergessene Braut. In: AF 3-4. p. 1983.: D-H. Doina Truţă: Lirica de dragoste. p. M. 227 86. Leben und Tod in den Religionen. Dejan (ed. p. Ediţie critică şi studiu introductiv de Iordan Datcu şi Viorica Săvulescu. Jahrhunderts in der griechischen Märchenvarianten vom Typ AaTh 313c. Heft 3-4. 1995. I. Heft 1/2. Band I.): The magical and aesthetic in the folklore of Balkan Slavs. 1988. f. 209-210 87. 207-209 79. Dorothé Schubart. 420-421 76. p.. Kingsbury. Köpeczi Béla: Une Enquête linguistique et folklorique chez les Roumains de Transsylvanie du Nord 1942-1943. X. 1989. 1993. 127-128 88. 1983. Oxford: Oxford University Press 1992. In: AF 3-4. p. Manusakas. Ediţie îngrijită de Viorica Nişcov. In: ZfVk 1996. 448 S. 414415 74. București 1990. 1991. Presses Universitaires de France 1994. In: Fabula 33. In: Fabula 29. Sabina Ispas. Heft 2. Bonner Verlag Herbert Grundmann 1979. New York. p. 1984. In: ZfEthn 122. (Abhandlungen zur Kunst-. Paris: Editions Imago 1995. In: ZfEthn 121. 1990. In: AF 3-4. Bruchstücke einer unbekannten kretischen Komödie des 17. Alexandru Duţu: European Intellectual Movements and Modernization of Romanian Culture. Claude: Démons et génies du terroir au Moyen Âge. 149-152 85. f. 195 81. Sens . (Hermaer N.Valoare.

I. 2002. 20). Köln. p. 304-306 94. 1998. Salazar. Münster. Pérez Castellano: Romances y canciones en la tradición andaluza. Franz Steiner Verlag 2002. Bucureşti. New York. Heft 1/2. Horia Lovinescu und Marin Sorescu. Corpusul ghicitorilor româneşti (în colaborare cu I. In: Limbă şi Literatură 1997. Ana: Os romances tradicionais de Galicia. Virtudes Atero Burgos: Romancero de la Provincia de Cádiz. Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs. începând din 1996/eine Auswahl ab 1996) 1. f. Stuttgart. In: Fabula 42. G. V. Vksliedf.11. (Heidelberger Beiträge zur Romanistik. Vöö şi H. Markel) Conferințe și comunicări/Vorträge (selectiv. 142-144 90. Valenciano. p. Cádiz 1996. p. Frankfurt am Main. 210-211 95. Biblioteca Nueva. p. Dicţionarul tezaur al proverbelor româneşti. Preparado en el Centro de Estudios Históricos Menéndez Pidal. Berlin 2001. Pedro M. 228-230 91. Madrid 1999. Eva Behring: Rumänische Schriftsteller im Exil 1945-1989. In: Max Matter & Nils Grosch: Lied und populäre Kultur/Song and Popular Culture. 350-351 Lucrări în manuscris/Unveröffentliche Arbeiten (la Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române/Im Institut Arhiva de Folclor der Rumänischen Akademie) 1. I-II. In: Jhb. Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs. 13. Berlin 2001. p. Cuceu şi V. Münster. Editura Saeculum 1998. Madrid 1999. p. vol. 2001. Iordan Datcu: Dicţionarul etnologilor români. 178-180 92. Concha Enríquez de Salamanca e Suzanne Petersen. Lucian Blaga. 43. In: Fabula 42. Pedro M. Bern. p. Piñero Ramírez: Romancero. In: Max Matter & Nils Grosch: Lied und populäre Kultur/ Song and Popular Culture. Berlin. Florea. Sevilla 1999. In: Romanistisches Jahrbuch 53. 2001. München. 378-379 96. New York. coa axuda de José Luis Forneiro. maghiare şi săseşti din România (în colaborare cu I. Enrique Baltanás y Antonio J. Aspekte eines kreativen Schaffensprozesses am Beispiel der Dramen von Adrian Maniu. In: Fabula 42. Wien 1994. Piñero. Simone Reicherts-Schenk: Die Legende vom Meister Manole in der rumänischen Dramatik. 187-189 93. Cuceu. 2001. Heft 1/2.30 Ion Taloş 89. New York. Madrid/ Santiago de Compostela 1998. con la guía y concurso de Diego Catalán. Catálogo exemplificado dos seus temas por Ana Valenciano.96) . p. Florea) 2. 228 p. Die Erfahrung des Erwachsenwerdens im italienischen Zaubermärchen (Italienisches Kulturinstitut. Flor: El Romancero vulgar y nuevo. München.

Antologia de lirică populară a lui Lucian Blaga în traducere germană (Centrul Cultural Român din Köln şi Deutsche Welle. 7 mai 1998) 5. 9. Balada „Nunta Soarelui” vs Homer. Tihan) .97) 3. în trecut şi prezent (Întâlnirea românilor din zona Köln. oct. Baia Mare 8-10 mai 2008) Interviuri/Inteviews 1. 1985. 6 (Lucia Cireș) 4. 3. univ.o sută de ani de la nașterea sa (la Academia Română . septembrie 5. 20 mai 2004) 11. nr. Die Stellung der rumänischen Volkskultur in Europa (Universität Wien. p. Sebeş.12. 14. acestea trebuie căutate în capodoperele lui culturale.1. Köln 15. p.Fliala Cluj. Versuch über die Natur der Rumänen. 27 mai 2006) 14. februarie 2001) 8. Alba Iulia. 31 (202). In: Suplimentul literar-artistic al Scînteii tineretului 5. Dortmund. Simpozion aniversar «Centenarul Ion Mușlea 1899-1999». Colinda leului (Simpozionul „Creştinismul popular între teologie şi etnologie». [Un interviu].1998) 4. gentil dona (Universität zu Köln. Rumänische Geschichte im Spiegel der Volksliteratur (Universität Jena. 2009.2. nr.2001) 9. nr. 56 (T. 2000) 7. De la Cluj la Köln. In: Steaua 60. În: Müvelödés 1976. 3. 1999) 6. Colindatul şi colindele la români. Ion Mușlea .1. Gentil dona. Dante (la Zilele Academice Clujene. Locul folclorului românesc în cadrul romanității (Conferința Internațională de Studii Interculturale și Comparatism “Spații Culturale și Fond arhaic” – Ediția I. Ion Taloș. 4 august. 5. 3 (Mihai Coman) 3. Virgiliu. 27 mai 2004) 12. De vorbă cu Prof. p. Lupta voinicului cu leul – folclor şi literatură medievală (Academia Română. 16. In: Adevărul literar și artistic 2000. Dacă vrem să descifrăm elementele specifice sufletului românesc. 6 mai 2006) 13. Bucureşti. 50-51 2. früher und heute (Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen. p.2002) 10. 44-52. Traducerea în limba germană a antologiei de lirică populară a lui Lucian Blaga (Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”. 29 sept. Folclorul românesc este cel mai interesant din întreg spațiul romanic. Zwei Brüder aus Stuttgart als Brüder Grimm der Rumänen (Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen.Bibliografie/Schriftenverzeichnis 31 2.

32 Prescurtări/Abkürzungen AF = Anuarul de folclor. Berlin . f. Berlin SAVk = Schweizerisches Archiv für Volkskunde. = Jahrbuch für Volksliedforschung. Basel/Zürich ZfVk = Zeitschrift für Volkskunde. Bucureşti. Berlin ZfEthn. Freiburg REF = Revista de etnografie şi folclor. Vksliedf. Bucureşti Jhb. = Zeitschrift für Ethnologie. RF = Revista de folclor. Bucureşti RESE = Revue des études sud-est européennes. Bucureşti RJ = Romanistisches Jahrbuch. Cluj CREL = Cahiers roumains d´études littéraires. Cluj AMET = Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

premisă teoretică pentru Critica mizeriei. Tinerii români se arată intransigent imperativi faţă de absoluta necesitate a implicării în transformările sociale care vor urma. de a vedea în suprarealism doar o „revoluţie verbală”. onirismul excesiv sau alunecările în metafizic (suprarealismul nu are voie să „se lase curtat de Dumnezeu”!) şi se declară adepţi înflăcăraţi ai atitudinii şi acţiunii revoluţionare. D. Radicalismul militant şi angajat al lui Breton. „permanentul efort pentru eliberarea expresiei umane sub toate formele ei. 315-317. din Al doilea manifest şi din alte câteva luări de poziţie de la începutul anilor ’30. Editura Atlas. de punere în chestiune a tuturor avangardelor anterioare) pentru că au rămas cantonaţi în preocupări pur formale şi sunt responsabili. până la colegii lor Gherasim Luca şi D. Poziţia radicală şi nihilistă a lui Breton din Al doilea manifest devine. reacţionară a suprarealismului” – şi aici sunt înşiraţi de-a valma „duşmanii” curentului. textul din 1945. înainte de a se aşterne tăcerea totală. Totul îi nemulţumeşte pe cei trei tineri suprarealişti: critica literară „oficială” (în care văd un perfid instrument burghez al represiunii). dacă nu vocaţie. detestă subiectivismul. lipsiţi de anarhismul violent pe care Breton îl propovăduia în scrierea sa. în condiţiile particulare de schimbare a climatului politic şi de „circumstanţe revoluţionare”. a avangardei. Adeziunea „definitivă” la materialismul dialectic – cu care „nu e de glumit”. . care la Bucureşti putea rima atunci cu unele dintre sloganurile proaspăt instalatei puteri comuniste. atât de eşecul „spiritului nou în România”. este cea a grupului suprarealist: Gellu Naum. ne amintim că se preciza ritos în Al doilea manifest – ca şi asumarea idealurilor şi practicilor revoluţiei sociale. îi asupreşte cinic şi îi limitează. din fericire. este reluat.Ultima revoltă a avangardei româneşti George Achim Universitatea de Nord Baia Mare și Universität Wien Ultima revoltă avangardistă notabilă. când el de fapt este. practicată prin scrisul suprarealist. 2000. Virgil Teodorescu. 1 apud Ion Pop – Avangarda în literatura română. cât şi. Gherasim Luca. Paul Păun şi Virgil Teodorescu. ca şi poliţia însăşi. pp. reşapat şi revalorificat. acuzaţi de orientare mistică. implicând subversiunea sistemului. Bucureşti. Trost. semnat de Gellu Naum. de la Saşa Pană. dar un vizibil înveliş lozincard propagandistic. Ideea are un sâmbure bretonian. în opinia lor. mai ales. „moderniştii” sunt depăşiţi (iată negarea negaţiei şi irepresibila tentaţie. Dar ceea ce-i irită cel mai mult pe rebeli este blasfemia comisă de unii. de „înţelegerea confuză. care-i analizase pe autori în volumul Sadismul adevărului. sunt mijloace consacrate de luptă „pentru eliberarea omului”. Paul Păun. după mulţi ani. Trost. în sumbrul peisaj al României comunizate. eliberare care nu poate fi concepută în afara eliberării totale a omului ”1.

de fosforescenţe. Poeţii. reprodus de Marin Mincu în Avangarda literară românească. „misterul” despre care e vorba. desigur – acţiunea cu visul. nu ar avea altceva de făcut decât să descopere. vede o caracteristică fundamentală a suprarealismului în dorinţa membrilor săi de a fi „regii unui regat nocturn. autenticitatea. în adâncuri altfel insondabile. misterul hipnotic pe care-l exaltă poetul român poate fi privit ca un vehicul de acces în teritoriile infralirice ale suprarealismului. Bucureşti. imaginaţia atotputernică („lumina imaginii”). dar sensul ei liric este redescoperit şi direcţionat spre explorarea zonelor încă neexplorate. de fantasme emanând din insondabil. hipnotic şi hipnagogic. 1983. care-ţi schimbă faţa universului”. al imaginii poetice.” Poetul român exaltă şi el misterul. într-un articol din 1945. pe cale onirică. realul şi imaginarul. Marcel Raymond3. încetează de a mai fi concepute contradictoriu. Într-un fel. afirma poetul teoretician în altă parte. superiorul şi inferiorul. „mediumnică”. prin respingerea violentă a vechilor experienţe avangardiste. atât în ceea ce priveşte nivelul social. ilimitat. Pe calea ce duce spre acest more geometrico al spiritului pur se vor etala toate instrumentele consacrate ale suprarealismului: automatismul psihic. care e întotdeauna exact şi esenţial în aprecieri. hazardul asociativ şi obiectiv (imaginile spontane). cât şi pe cel literar. Poezia este „ştiinţă a acţiunii”. ocultismul magic. ca un răspuns aposteriori la o afirmaţie bretoniană din mult pomenitul Manifest al doilea. al reconcilierii contrariilor: „Totul te face să crezi că există un anumit punct al spiritului de unde viaţa şi moartea. 1998. 3 Marcel Raymond – De la Baudelaire la suprarealism. intitulat Medium. tulburătoarele şi deconcertantele imagini mister. ci de a semnala activitatea unei serii de personagii a căror prezenţă întâmplătoare sau voită în marginea suprarealismului nu poate avea altă explicaţie decât dorinţa de a întârzia cât mai mult. luminat de stranii aurore boreale. aşadar. iar unul deosebit de tranşant îi aparţine lui Gellu Naum2. Or. spre misterul care se naşte în regimul nocturn. orizonturile succesive ale lui Tanguy. până la sursa unde posibilele coexistă fără să se excludă… . Editura Minerva. zadarnic am căuta în activitatea suprarealistă un alt mobil decât speranţa de a determina acest punct”. depăşind prin aceasta o stare anterioară prelungită. să creeze şi să multiplice. într-un un areal supralogic. 619-621. comunicabilul şi incomunicabilul. percepţia hipnotică etc. pp. dar ce ne facem atunci cu celebra afirmaţie bretoniană din Vasele comunicante. spre realitatea hipnotică. trecutul şi viitorul. de a compromite pe cât posibil acest efort…”. Editura Univers. atunci când inconştientul imersează. 2 Gellu Naum – Medium. a obiectelor. prin care ilustrul papă al suprarealismului „maria” – tot revoluţionar. studiu introductiv de Mircea Martin. îndeosebi „a ştiinţei moderne” integraliste: „În acest sens – se spune în Critica mizeriei – ceea ce ne propunem aici nu este de a discuta asupra eficacităţii unor metode sau altora. locurile „delirant de pustii” din pânzele lui De Chirico. „vraja” poemelor lui Lautréamont sau Breton: „pentru acest mister iubesc imaginile. nu importă ce imagini. de „divorţ deprimant”? Răspunsurile vin din mai multe părţi. .34 George Achim Refuzul şi inacceptarea oricărui preexistent sunt manifeste. traducere de Leonid Dimov. O adâncă nostalgie îi bântuie şi un regret deznădăjduit de a nu putea urca din aproape în aproape. passim. Bucureşti.

Dialectica dialecticii ambiţionează să aibă bătaie lungă şi. cum o fac autorii. patetismul poate prea marcat îi împinge înspre un radicalism al judecăţilor exemplare. e o asumare a unora din ideile forţă ale celui deal doilea manifest. de pildă. ca şi. Textul. în puritatea sa originară. avangardiştii) vor fi siliţi să abandoneze câmpul de luptă. făcută cu prilejul Expoziţiei internaţionale suprarealiste. în destinul istoric al proletariatului internaţional şi în sublimele cuceriri teoretice ale suprarealismului”. deşi în 1945 adoptau. astăzi: „în adeziunea noastră la materialismul dialectic. un aspect sau altul din puterea sa revoluţionară imediată”. şi aceasta fără să piardă. dirijată de delirul cel mai neexprimabil. sinceritatea angajamentului revoluţionar. D. o viguroasă luare de poziţie teoretică.Ultima revoltă a avangardei româneşti * 35 Ele reapar şi în ultima revoltă notabilă a suprarealismului. cu un teribilism ce nu exclude chic-ul. deschise la Paris în 1947. utilizează dialectica cu un aplomb şi cu o consecvenţă mult mai mari decât cele care le erau îngăduite marxist-leniniştilor ortodocşi: „… noi credem că suprarealismul nu poate exista decât într-o opoziţie continuă faţă de lumea întreagă şi faţă de el însuşi. Până aici. prin textul semnat în acelaşi an. în care a excelat. E un text eclectic şi prolix pe alocuri. dar patetic convingător. cu o luxurianţă verbală pe care ţi-o dă o perioadă de îndelungă izolare şi de tăiere a tuturor punţilor (pricinuită de „războiul imperialist mondial”). Un text oarecum provincial. cu angajamente revoluţionare ce par naive. doctrinară şi principială. Câţiva doar (Aurel Baranga. prin obedienţă şi literatură encomiastică. care nu ridicau „probleme” ideologice. 1945. care nu va putea coexista în nici un chip cu realismul socialist. târzia dar extraordinara ecloziune a mişcării suprarealiste româneşti din preajma războiului nu trec fără a fi băgate în seamă şi primesc o recunoaştere importantă prin afirmaţia lui Breton. care îi încearcă pe autori. bineînţeles. e adevărat) pentru suprarealismul românesc. Paul Păun. se adresează mişcării suprarealiste internaţionale („prietenilor noştri suprarealişti răspândiţi în întreaga lume”) şi lui Breton însuşi (cu „cel mai arzător mesaj”). suprarealiştii (şi în general. în general. prin freamătul ideatic ce se naşte din debordanţa preaplinului intelectual şi sufletesc. vor ocupa poziţii literare importante în timpul regimului. în această negare a negaţiei. măgulitor pentru tinerii români. Trost. la cel de-al doilea. ci. de afirmare şi de poziţionare. le oferă în acelaşi timp necesara distanţă a privirii panoramice asupra fenomenului suprarealist. nu numai geografic-latitudinală („le indicăm poziţia noastră exactă. Sentimentul izolării. în consecinţă. plătindu-le prin angajament şi tezism. nimic nu pare neobişnuit. 45˚5’ latitudine nordică şi 26˚ longitudine estică”). . dar impetuos şi năvalnic. Drept pentru care. Din păcate. cu o întârziere istorică de peste un deceniu şi jumătate. unii luând calea exilului (Gherasim Luca. Sesto Pals). într-un efort lansat. intitulat Dialectique de la Dialectique – message adressé au mouvement surréaliste internationale. cum ar fi literatura pentru copii. teoretică. alţii pe cea a tăcerii impuse sau a refugiului în genuri literare inofensive. afirmaţia a însemnat şi ultimul panegiric (onorant. că centrul poeziei mondiale moderne s-a mutat la Bucureşti. violente şi zgomotoase poziţii pro-marxiste şi făceau înflăcărate jurăminte de credinţă materialismului dialectic. defectele manifestului eseu sunt totodată şi calităţile lui. ajuns prin anii ’70 preşedinte al Uniunii Scriitorilor. Virgil Teodorescu). care constată. Paradoxal. în tonul epocii. Gellu Naum. în cazul primului. excesiv adeseori. de Gherasim Luca şi Trost.

trebuie viguros susţinută de o metodă „concretă revoluţionară care să nu fie pătată de vreun reziduu idealist. dimpotrivă. împins până la ultimele sale consecinţe. pentru că lumea poate fi reconfigurată prin prezenţa femeii iubite („la beauté sera convulsive ou ne sera pas”). Nu revolta estetică îi interesează în primul rând pe cei doi autori. prin erosul devorator. medical sau psihologic. ea este sortită să eşueze inevitabil în capcana. face. iar prin descoperirea de noi posibilităţi erotice.” Nu altceva proclama Breton în Point du Jour. . şi victime artistice. bazat pe plăcerea diabolică a negaţiei şi a negării negaţiei.. afirmând că „nu există soluţie în afara dragostei. focalizat exclusiv asupra unei unice prezenţe.”). în faţa căruia toate barierele convenţionale ori sociale cad.” Ba mai mult. în consecinţă. care a ocazionat teribilele procese staliniste ale anilor ‘30. Noi proclamăm iubirea. neuitându-i pe Engels şi Freud). eliberată de constrângerile ei sociale şi individuale. (…) Noi credem că erotizarea fără limite a proletariatului constituie garanţia cea mai preţioasă care se poate găsi pentru a-i asigura. psihologice şi teoretice.n) constituie metoda revoluţionară relativ-absolută pe care suprarealismul ne-a dezvăluit-o. religioase sau sentimentale. ci şi pe acelea „ pe care trebuie abia să le inventăm ”). de care – cu perfidie – s-ar putea servi „duşmanul de clasă”. pe lângă zecile de mii de victime politice. în epoca mizeră pe care o traversăm. de aceeaşi obârşie) în eros.. căci altfel este ameninţat de devierile artistice – iată că deviaţionismul. iubirea se întrepătrunde strâns cu puterea şi. dinamic şi insurgent. erosul este pentru părintele suprarealismului „principiul subversiunii totale”. comme toi seule sais exister. frecvente pe terenul artelor moderne.n). Pentru cei doi suprarealişti români (al căror suport teoretic se întinde de la Sade la Breton. Este viziunea pe care Breton o ilustrează în Nadja („puisque tu existes.). care să depăşească amorul social.” Continuum-ul revoluţionar suprarealist are nevoie de un sens activ. a refuzului şi a scandalului. cum spune Breton însuşi. au produs în sânul mişcării suprarealiste schisme mai numeroase şi mai nete decât înseşi opţiunile politice. ferm denunţată. Starea permanent revoluţionară a suprarealismului – aceasta e finalitatea supremă! – singura în stare a oferi sintezele salvatoare („zadarnic aşteptate”) şi întâlnirea cu hazardul obiectiv („în accepţia sa de întâlnire a finalităţii umane cu cauzalitatea universală”). cu impulsul revoluţionar care face ca să se „dialecticizeze”: „Această iubire dialecticizată şi materializată (s.n. (…) Puterea distrugătoare a iubirii faţă de orice ordine stabilă. „un dezacord ireductibil asupra concepţiei despre iubire”. împinge câmpul de semnificaţie al revoltei suprarealiste („suntem specialişti ai Revoltei”) în orizonturi foarte vaste. Unde poate fi găsit necesarul şi infailibilul sens? Suprarealismul valah răspunde cu nonşalanţă (precum un celebru personaj apollinairean. ca principala noastră metodă de cunoaştere şi de acţiune (s. o reală dezvoltare revoluţionară ”. acelea care producând. sublim. „… noi am ajuns să considerăm magnetismul erotic drept suportul nostru insurecţional cel mai valabil (s. inexorabila aspiraţie spre puritate şi spre „absolutul iubirii”.36 George Achim Un suprarealism al dorinţei (care ia în considerare nu numai dorinţele „pitite în inconştient”. vitale şi de neînlocuit. noi ajungem la sesizarea primelor aspecte ale iubirii obiective. este eroul absolut al lui Eluard (ardenta. conţine şi depăşeşte nevoile revoluţionare ale epocii noastre. de care vorbeşte Raymond). diferită însă esenţial de viziuni mult mai violente şi mai radicale asupra subiectului.

condiţionând astfel această libertate de distrugerea poziţiei noastre oedipiene iniţiale. London. trecând prin Psihologia de grup. pentru a ajunge îndeosebi la Angoasă în civilizaţie şi Moise şi monoteismul (1939). Keith Booker – The Dystopian Impulse în Modern Literature. la rândul lor.12-13. va subzista privilegiul sexual. Sighet sau Aiud). precum Herbert Marcuse. Dacă am desfiinţa dreptul individual la bunurile materiale. explicit ori subiacent. dar se despart de el atunci când văd în eliberarea sexuală şi un pas important al eliberării sociale şi politice. cuvânt introductiv şi note de Leonard Gaviliu. finalitatea demersului lor este extrem de îndrăzneaţă: „transformarea calitativă a iubirii într-o metodă generală de revoluţie şi posibilita4 Sigmund Freud – Angoasă în civilizaţie. În acest context. traducere.Ultima revoltă a avangardei româneşti 37 Propun ca exerciţiu de imaginaţie pentru realizarea tabloului vivant al iubirii materialist-dialectice. nu este prea departe de tatonările suprarealiştilor români5. aserţiunea merită a fi discutată. ca cele de la Jilava. în atingere conflictuală cu regulile civilizatorii şi cu principiile ordinii sociale.” Or. „Ana. M. pp. asupra erosului. mă socot autorizat să recunosc aici o iluzie fără nici o acoperire. sexualitatea va funcţiona atât ca un loc central al energiilor represive. Aceştia.scrie Freud4 în Das Unbehagen in der Kultur . în ceea ce priveşte postulatul său psihologic. Teo. mai exact de viziunea sa. de unde emană în mod obligatoriu cea mai violentă gelozie. cei care vârau spaima în burgheji. În ciuda enormităţii afirmaţiei despre „necesitatea erotizării proletariatului” şi a umorului involuntar pe care aceasta îl conţine. ocupă acelaşi rang. care revine adesea. În câteva dintre lucrările lui importante. iar impulsurile reprimate se vor sublima în diferite reprezentări ale socialului: politică. în care energiile libidinale sunt asamblate „cooperatist”. începând cu Totem şi tabu (1913). Luca. în vederea eliberării personale şi a progresului social. în stabilimente speciale. Dej”. convinşi că o revoluţie suprarealistă trebuie dublată concret de o revoluţie împotriva naturii. în aceste condiţii.” Gânditorii neo-freudieni. ştiinţă. ca şi ostilitatea cea mai vie între fiinţe care. în vagul ei. .nu este treaba mea şi nu sunt în măsură să cercetez dacă suprimarea proprietăţii private este oportună şi avantajoasă. 1991. 332-336. pp. Un proiect de utopie socialistă care. Freud va critica regimul sovietic tocmai datorită faptului că energiile sociale ale comunismului izvorăsc din ură împotriva burghezei. „Critica economică a sistemului comunist . Dimpotrivă. cât şi ca o sursă potenţială de energii subversive.(…). de altfel. artă. aşa numit oedipiană. 1994. Editura Ştiinţifică. Un peisaj suprarealist pe care numai diabolica artă combinatorie a unui Dali l-ar fi putut imagina. în Opere. în cazul celor mai îndărătnici. Greenwood Press. în contextul relaţiei sexualitate-putere. în proiecţiile social revoluţionare. iar nu din dragoste pentru propriile idealuri. Pentru doctorul vienez. Sigmund Freud ia în discuţie conflictul care se naşte între dorinţa individuală şi constrângerile sociale şi sugerează că dorinţa ţâşnită din instictualitate va veni. se despart – în linie marxistă – de Freud. folosind armele proletariului îndelung şi temeinic „erotizat” (eventual. 5 cf. Premisă pe care suprarealiştii au îmbrăţişat-o cu un entuziasm fără rezerve. „Noi am pus problema – spun ei – eliberării integrale a omului. inevitabil. Bucureşti. îl urmează pe maestru în a reprezenta sexualitatea ca sediu uman central al pornirilor represive. în Bucureştiul anului 1945. portretul de grup al celor patru cavaleri roşii. Nimic mai interesant decât acest soi de fourierism sui-generis.

pentru Gherasim Luca. . ” Nici în manifest. imaginea inconştientă a iubirii. profesiunile. atunci nu-mi rămâne decât să refuz naşterea (s. ascuns „chiar în sângele lui”. printr-un salt formidabil. artele şi bisericile voastre. 1945. combătând ipotezele freudiene despre rolul represiv al instinctului libidinal. contradictorii. vagul sentimentului şi imprecizia semantică par a fi uneltele cele mai la îndemână. et passim. urăsc şi refuz biologia lui fixă. chiar dacă are de partea ei aparenţele certitudinii. să-l declarăm obligatoriu. ci se vor servi de energiile pe care aceasta le eliberează şi vor căuta să le administreze (uneori cu mână de fier!). plutind în vagi aluzii existenţialiste. Nu altceva va susţine. cum sună sloganul Marelui Frate. din 1984 al lui Orwell. ele se vor căuta. Aşadar. progresul. Puterea şi sexul vor forma un binom indestructibil. Pentru ca proletariatul să-şi asigure victoria în lupta cu duşmanul de clasă. lucrurile nu sunt mai limpezi. în propriul lor folos. Vintage. 7 Michel Foucault – The History of Sexuality. el trebuie să dea frâu liber unei sexualităţi debordante şi eliberatoare. susţinându-se şi condiţionându-se reciproc: „Plăcerea şi puterea – scrie Foucault – nu se vor anula şi nici nu se vor întoarce una împotriva alteia.” mai precis. ci. se refuză preciziei conceptului. de „limitările complexuale”. Suportând ca un blestem această rudimentară psihologie. omul complexului de castraţie şi al traumatismului natal. infuzia lirică. The Use of Pleasure. New York. 14-15. nu vom descoperi niciodată posibilitatea de a apare pe lume în afara traumatismului natal. a contrario. la toate nivelurile existenţei.n. cel care abordează subiectul şi în Inventatorul iubirii6. E şi părerea lui Foucault: societăţile moderne (inclusiv regimurile totalitare) nu vor mai reprima sexualitatea. Ce este această atitudine în fond. Dimpotrivă. de „fixitatea mnezică a mamei” şi de „persistenţa dublului primitiv pe care îl purtăm în noi”. în fundamentala sa Istorie a sexualităţii. pentru moment.). Volume II. 1986. Michel Foucault7. să refuz orice axiomă. Umanitatea oedipiană îşi merită soarta. par acum atât de ameţit. de somnoros şi totdeauna în altă parte. 48. eliberarea de „spaima de moarte datorată naşterii”. pe care se sprijină iubirile. vorbele fără şir. monstruoase. se vor suprapune şi se vor susţine una pe alta. Detest acest fiu natural al lui Oedip. desigur în alţi termeni şi de pe poziţii teoretice diferite. Între cele două categorii există o adevărată relaţie de complicitate. Editura Negaţia Negaţiei. De aceea. cravatele şi genţile. iar rezultatul este sugerarea unei stări de spirit nebuloase care. nu „să abolim orgasmul”. „De câteva mii de ani se propagă ca o molimă obscurantistă acest om axiomatic al lui Oedip. servind drept suport infrapsihic în lupta revoluţionară nemijlocită. autorii manifestului nu ne spun cu claritate. Deducem doar că inconştientul proletariatului îl menţine pe acesta într-o formă de sclavie faţă de sine însuşi şi că „dinţii revoluţiei” trebuie să muşte adânc din pasivitatea inconştientă şi naturală a omului. adorabile. Atitudinea non-oedipiană va fi extinsă din necesităţi revoluţionare – cum altfel? – pe un plan general. gesturile mele par întrerupte.38 George Achim tea de a depăşi. consecinţă a naşterii. Şi dacă omul e aşa pentru că se naşte.” 6 Gherasim Luca – Inventatorul iubirii. pp. p. mişcările prea lente sau prea repezi. Pentru că nu m-am desprins încă de pântecele matern şi de sublimele lui orizonturi.

Pascal Bruckner şi Alain Finkielkraut. în primii ani ai puterii bolşevice în Rusia. la fel ca hrănirea sau odihna. Chiar dacă nu a vizat întotdeauna cauze „măreţe”. cit. 637-648. chiar de către infailibila Instituţie. Pasiunii şi stării frenetice în care a fost scris. prin favoruri sexuale cu parteneri-numere. o sfidare adresată confortului mental şi convenţiilor de toate felurile. pp. ci orbitor şi că. aleşi cu grijă. ca o sfidare la adresa moralei burgheze şi era tratată în limite strict fiziologice. 1917-1932. 1984. textul celor doi. desigur . cu anunţate premise revoluţionare. retoric şi gomos. sunt recompensaţi pentru fidelitate de către Statul Unic. în celebra de acum. că nu este deloc punctul orb. intransigent ideologiceşte. de pe binecunoscutele poziţii de stânga. Îndrăzneţ până la insolenţă. op. 8 Pascal Bruckner. în care cetăţenii. sexualitatea. Oxford University Press. adică o împlinire a unor nevoi naturale. privită ca fiind generatoarea unui cod moral restrictiv şi represiv) sau. în funcţie de propriile-i interese. M. sexualitatea se desfăşura liberă şi neîngrădită. 24-25. Keith Booker. p. 9 Sheila Fitzpatrick – The Russian Revolution.).. Alain Finkielkraut – Noua dezordine amoroasă. el este însăşi aspiraţia instituţiei”. rămâne un demers fermecător. că orgasmul este întotdeauna cuvântul puterii (s. un steag care merită fluturat în faţa burgheziei (aceasta. ci s-a mărginit la contexte şi la circumstanţe mult mai personale. 10 Citatele au fost extrase din Dialectica dialecticii – Mesaj adresat mişcării suprarealiste internaţionale. traducere de Luminiţa Răileanu. cum spune un istoric recunoscut al perioadei respective. cum ar spune acelaşi Gherasim Luca) într-o gamă foarte întinsă de la exhibarea ostentativă a licenţiosului. 79. D. erosul a prilejuit întotdeauna textualizări avangardiste eclatante (teribilistele „romane de dragoste”. în stilul lor inconfundabil. dar şi sprinţar eseistic. reinserare – din afară – a dorinţei înlăuntrul calm al legilor. „Erotizarea proletariatului” – ca să folosim formula suprarealiştilor noştri – adică liberalizarea sexualităţii începe – scenariu imuabil. cf. De pildă. vorbind despre „acea siguranţă ce aminteşte voiajurile somnambulilor către lăuntrul propriului lor mister. unul dintre textele cele mai incitante ale perioadei.extrapolată.. p. de genul „erotizării proletariatului”. Noua dezordine amoroasă8. la interogaţii dramatice învăluite deseori într-un halou tragic. ca un permanent slalom printre idei suprarealiste şi sloganuri marxiste. text reluat în Avangarda literară românească. pp.n. Bucureşti.chiar o frază a autorilor înşişi. dimpotrivă. pe baza unor corespondenţe ştiinţifice (determinarea cantităţii de hormoni sexuali din circuitul sanguin). deveniţi nonidentităţi. adică simple realităţi numerice. „Cum să nu vezi. identificat o clipă cu destinul secret al omenirii”10. cu valoare de generalitate în „patriile” proletarilor – prin a fi proclamată ritos şi sfârşeşte prin a fi confiscată brutal de către statul totalitar. inclusiv la cea amoroasă. dar mai ales Gherasim Luca (cea mai mare parte a ideilor le-am regăsit şi în alte opere ale sale). alergic la orice formă de libertate a individului. li s-ar potrivi . Situaţia va fi textualizată distopic în binecunoscuta contrautopie a lui Zamiatin. statul totalitar însuşi) va „gestiona”.. „Instituţia” (şi. susţinut cu febrilitate juvenilă şi ascuţime de condei. Noi.Ultima revoltă a avangardei româneşti 39 Aceeaşi opinie o exprimă. Sheila Fitzpatrick9. Editura Nemira. scris cu pasiune şi talent. dar şi fantezist şi intuitiv. . ea devenise „aproape un rite de passage comunist”. mai permisiv sau mai represiv. dacă e vorba de puterea proletariului. 33. Trost. 1995. dar cu finalitate teoretică minimă.

dar spiritul sfidării avangardiste diseminează într-un câmp literar foarte vast. . integrat şi constitutiv oricărui demers literar al modernităţii ori al postmodernismului. pentru a deveni în cele din urmă canonic.40 George Achim Unele dintre „insolenţele” patente ale avangardei se domolesc încetul cu încetul.

) Budapest. (Collection of Hungarian Folk Music. Laments. 742–743. Statements. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. 2. It was included as well in his collected papers prepared for the press by Ferenc Bónis. Edition and bibliographical notes by Ferenc Bónis. 1966. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. (Retrospect. II. Collected Writings. nyilatkozatok. Zoltán Kodály recorded on phonograph cylinder the following lament (here are the first two stanzas of it): This is a variant of the most representative Hungarian strophic lament. V. 5.) Budapest. 126–127. Prepared for the press by Lajos Kiss and Benjamin Rajeczky. on the occasion of an intensive fieldwork carried out in Salonta–Nagyszalonta (Bihar County). 2 A Magyar Népzene Tára. beszédek.1 and in the fifth volume of the Corpus Musicae Popularis Hungaricae.A Strophic Lament and a Bride’s Farewell Song István Almási Cluj In December 1916. .2 The informations obtained in Salonta constituted the starting point of Kodály’s 1 Kodály Zoltán: Visszatekintés. Speeches. Siratók. Edited by Béla Bartók and Zoltán Kodály. Kodály published it (together with another lament and two parodies) in 1924 in the Book Nagyszalontai gyűjtés (Collection from Nagyszalonta) edited in collaboration with Zsigmond Szendrey. Vol. kötet. 1964. kötet. Vol. Összegyűjtött írások.

”6 In this regard. 9 See A Magyar Népzene Tára. Its lyrical and »plaintive« character is displayed. loose. that „In Nagyszalonta (Bihar County). Although traces of church burial-chants are to be heard in these verses.) Budapest. 41–45. in 1963. it is no longer possible to hear improvised personal laments in prose.) Budapest 1987. the textual content is generally independent still. As he emphasized: „The significance of the lament as a musical genre in Hungarian folk music consists in its being the only example of prose recitative song.42 István Almási views concerning the strophic lament. he pointed out. quite apart from funeral ceremonies: it is evident in bridal laments. and in its vicinity. in valedictions for soldiers and travellers. 8 Op. when he defined – for the first time in the literature – the lament as a musical genre in his study on Hungarian Folk Music written in 1937.”5 The authors of the fifth volume of the Corpus. because the nearest female relative of the deceased sings it beside the corpse in the cemetery. I would like to draw attention to a further connection between the strophic lament of Salonta and a bride’s farewell song. in widely differing contexts. 106.) Bucharest 1979. Rudolf Vígh collected in Carastelec– Kárásztelek (Szilágy County) two examples. when the individual’s personal expression of grief gives way to a typical fixed text. 101–102. 7. and in individual complaints about one’s lot – this is often the main theme of laments by old people. Here is one of them:10 3 See Kodály Zoltán: A magyar népzene. 2. 117–122. I found in the same village three beautifully performed variants of this farewell song. Types of Folk-Songs. 93. 779–780.3 By reason of their function. (Hungarian Folk Music.) Ethnographia LXXIV(1963). he ranged the less frequent strophic forms among the free. 1982. Budapest. kötet. and almost the only field of improvisation. Vol. Nearly half a century after Kodály’s research work in Salonta. 10 It has been published in Almási István: Szilágysági magyar népzene. however. They have ascertained: „The function of lamentation never extends beyond the expression of sorrow.”4 On the other hand. cit. 86. 5 Ibid. (Hungarian Folk-Music from the Szilágy Region. especially Bálint Sárosi’s investigations were very important. in 1976. cit. Established by Béla Bartók and Zoltán Kodály. 7 See Sárosi Bálint: Sirató és keserves. 477–481. 2. (Laments and Plaintive Songs. 1937. Alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán. the manifestation of affection and reverence. rhymed texts are sung to a fixed tune. 6 Op.7 Such a close affinity has been illustrated by some bridal laments added to the last chapter of the afore-mentioned volume. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Revised and enlarged by Lajos Vargyas. some years later. 4 Quotation according to Zoltán Kodály: Folk Music of Hungary. instead. Yet this too is most certainly a lament. in Bihar and Hajdú Counties as well as in several places in Central Transylvania. This is apparently a later stage of development. Edited by Imre Olsvai in the system of Pál Járdányi. . VII. Lajos Kiss and Benjamin Rajeczky have revealed the various interferences between the two types of lament (recitative and strophic songs) as well as the manysided relationships between laments and other categories of folk and church music. improvised laments.8 Herewith.9 and then. in complaints over lost money and dead animals. Népdaltípusok. (Collection of Hungarian Folk-Music.

As they told me. because at that moment. where the musicians lived. Thus. Usually before evening meal. . During this time. those present were singing the farewell song. this song could be heard in the past at weddings. 11 Published in Almási: op. properly speaking. Thereafter. she was transformed from a girl to a woman. because he often had played at entertainments in several villages of the region. but all variants have been sung by old women. The next example was recorded in1969 in Şamşud–Szilágysámson.A Strophic Lament and a Bride’s Farewell Song 43 Not only this. The text of the song has been known in much longer versions already in the 18th and 19th centuries due to printed booklets. while the bride generally tried to cover her eyes with her hands and wept. according to the sense ot the ceremony. The witness to marriage took her by the hand. and they walked round in the room.11 The fiddler stated firmly. the bridesman invited the bride to the ceremony of plaiting her hair into a knot. in most cases by gipsy bands. And his competence in such problems was beyond controversy. Sometimes the melody has been played at the same moment of the wedding in Carastelec instrumentally. she took off her headdress to permit to be plaited the knot of hair. 104. being aware of the local traditions. in the middle of the circle formed by women and girls. that they used to play this piece exclusively in Carastelec. that is to say: to her maidenhood. cit. our song has been linked with the bride’s farewell to her headdress.

The final notes of the same lines are different too. Szabolcs and Szatmár Counties). Their main features – above all the outline of the melody. but it is unknown in the Szilágy County and in Transylvania. that it is a so-called dawn-song. kötet. for instance.13 This melody is very popular in the villages of the eastern part of northern dialect area and the north-eastern side of the Great Plain (Ung. The comparison between the north-eastern dawn-song (hajnali ének) and the 12 See Almási: op. curiously enough. cit. especially toward the end of weddings or dancing-parties. arched sections and recitative passages on one single pitch level. Very often. In 1979. the melody serves to accompany the Slow Csárdás or. The texts joined to it show. I.44 István Almási In my opinion. it is usually sung or played by musicians at dawn. 24. the valley-like shape of the first and third lines is somehow strange in this domain. So. the character of the performance and the Phrygian mode – are identical. Nevertheless. the relationship between the tune of the bride’s farewell song (pártabúcsúztató) and that of the lament (sirató) of Salonta is obvious. when I published the book Szilágysági magyar népzene (Hungarian Folk-Music from the Szilágy Region). I. Bereg. 101–104. Vol. the first and the last notes of the third line – E flat and A flat –. are constructed of descending lines. some noteworthy deviations can’t remain unobserved. also the Quick Csárdás. are corresponding. whereas inversed. .12 I conferred the tune of Carastelec with a melody of clear tempo giusto type. even those of strophic structure. but. (Types of Hungarian Folk-Songs. in which I had included three variants of the farewell song. the sequence-like sections. 13 See Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok. very characteristic for the Phrygian mode. that means. for the overwhelming majority of the lament tunes. sometimes.) Budapest 1961.

there is no reason to suppose. Surely this (perhaps artificially created) parallelism urged likewise the ethnomusicologists who edited the seventh volume of the Collection of Hungarian Folk-Music. 477–481. Moreover. that the north-eastern dawn-song could have influenced the tune of the farewell song. brought into the limelight by Zoltán Kodály.A Strophic Lament and a Bride’s Farewell Song 45 bride’s farewell song (pártabúcsúztató) of Carastelec seems to be justifiable particularly if we transpose the latter tune a note higher. . to attach the tunes of the farewell-song as variants to the north-eastern tempo giusto type.14 Although partial similarities between the melodic lines of the two songs can’t be denied. cit. I am convinced. 14 See op. as it hasn’t been sung in the whole Szilágy Region. when we try to find the proper place of the melody in the framework of the musical system. that the undoubted connection with the strophic lament of Salonta. in 1987. certain external similarities come into sight. the identical characteristic features of the strophic lament and the bride’s farewell song are more important arguments. must be taken into consideration. and they ought to be respected. In this case.

.

por fin. su rigor. se me da la oportunidad de agradecerle. un repertorio 1 Virtudes Atero. publiqué. I. Desde mis primeras encuestas romancísticas. Romancerillo de Arcos de la Frontera (Cádiz. a cargo de P. 463-477. mucho lo que se ha acrecentado nuestra hermosa amistad. M. Diputación Provincial-Fundación Machado) y con Mª Jesús Ruiz. Pedro M. 23-26 de Junio de 1987). además de su generoso afecto. Ruiz Fernández. V. 1996. 2 Véase. en 1990. Rodríguez Baltanás y Mª J. eran los últimos días de junio de 1989. Guadalmena). en 1986. han sido muchas las visitas a la Universidad alemana. he comenzado a saldar. Hoy. E. pues. Piñero. el de la lírica tradicional. 3 En colaboración con Pedro M. Piñero). centenares de textos líricos fueron acumulándose en nuestros archivos. Si a lo largo de mis muchos años de investigación sobre la oralidad andaluza sólo me había acercado a la lírica de forma puntual3. una deuda pendiente largamente aplazada por mí que ahora. los viajes de estudio y los trabajos compartidos. su finura y lucidez investigadora. Con la colaboración de A. . urgía acometer un análisis riguroso sobre la otra vertiente de la literatura oral de la provincia de Cádiz. Virtudes Atero Burgos Universidad de Cádiz Hace ya casi veinte años que el romancero tradicional me llevó a la Universidad de Colonia. Baltanás y Mª J. Cádiz. Romances y canciones infantiles de la baja Andalucía (Sevilla. en este merecidísimo homenaje que se ofrece a su brillante trayectoria profesional. J. Atero. Dirigido por Pedro M. Fundación Machado. E. sus muchas enseñanzas. Desde aquellos días. Pérez Castellano. en ambas obras se incluyen algunas canciones líricas adultas e infantiles. en el que él siempre ha demostrado su enorme conocimiento. Universidad de Cádiz. Ed. Actas del IV Coloquio Internacional del Romancero (Sevilla-Puerto de Santa María-Cádiz.“Tengo mi pecho de coplas / que parece un hormiguero…” El cancionero gaditano tradicional. a finales de los setenta del pasado siglo. por ejemplo. en estos momentos tengo en prensa un extenso volumen dedicado al cancionero gaditano adulto. exigiendo una atención que contribuyera a completar el perfil de la oralidad literaria de esta tierra. y voy a hacerlo acercándome a un nuevo campo de estudio para mí. Romancero de la provincia de Cádiz. Abordar su estudio era. pp. Ruiz. 720 pp. muchos los encuentros. Cádiz. En la baranda del cielo. su cálida sonrisa y esa humildad que siempre adorna a los sabios me acercaron a él desde el primer momento. Piñero y Virtudes Atero. Fundación Machado-Universidad de Cádiz–Diputación Provincial de Cádiz. la lírica. Tradición y pervivencia a fines del siglo XX. en El Romancero. Allí conocí a Ion Talos. Su indiscutible magisterio en el ámbito de la literatura popular románica. 1989. (Romancero general de Andalucía. Culminada hace años la publicación del romancero gaditano1 y aclarados ya sus rasgos caracterizadores2. Piñero. “El Romancero andaluz: a la búsqueda de sus rasgos diferenciales”.

Citaré en adelante. Piñero. La fuerza del flamenco y. por distintos colectores a los que he podido arrastrar en este mi empeño de rescate de la oralidad literaria. ob.. Sorprendidos por un universo nuevo y vertiginoso. muchos más numerosos los ligados a lo festivo. sobre todo en la capital. 7 Una descripción detallada de estas prácticas en la provincia puede verse en mi libro. inéditas en su mayoría. habría que añadir los abundantes documentos.. Sin embargo. en estas páginas.48 Virtudes Atero Burgos francamente rico en su diversidad. laborales y festivas. aunque ya muchos ni siquiera puedan recordar las costumbres concretas a las que se asociaban muchos de sus cantos. entre los años 1975-2007. hablan claramente del arraigo que aquí tiene la vertiente lúdica 4 Será publicado por la Universidad de Cádiz y la Diputación Provincial con el título Cancionero Gaditano Tradicional (Patrimonio oral de la provincia de Cádiz. las coplas y canciones ya no se cantan de forma espontánea. 740 pp) y conformará el nº 5 de la Colección Cádiz y la Música. el tesoro textual almacenado en sus memorias. sobre todo. de las coplas de carnaval. de 1020 temas diferentes4. ya detalladamente explicada en otros lugares5. en las que participaron activamente7. Tizón. A ellos. demuestra que Cádiz es especialmente fértil en lo que toca a la lírica oral. El avance de las formas de vida urbanas y de las nuevas tecnologías. espacio natural en que las formas orales vivían de forma espontánea. que generosamente me ha permitido utilizar. ob. 6 Dirigida por Pedro M. como algunos de ellos nos comentaban en nuestras entrevistas. sin duda. 5 Véase. Mi intención. Romancero de la provincia de Cádiz. recogidos entre 1979 y 1985. pero son. lo que no quiere decir que no se cantaran coplas durante el trabajo. Los contextos naturales de transmisión de la literatura oral han ido perdiéndose poco a poco. que reúne 1165 versiones. mi Romancero de la provincia de Cádiz. quisiera destacar el papel fundamental que ha tenido (y sigue teniendo) la fiesta. por lo que la historia de la recolección de estos materiales líricos coincide en parte con la del romancero. un número verdaderamente espectacular en relación a todo lo conocido en la zona anteriormente y lo suficientemente significativo como para poder afirmar que refleja con bastante exactitud el estado actual de esta parcela de la literatura oral en la provincia. caracterizador del mundo rural. junto a la fuerza uniformadora de los potentes medios de comunicación. Son muchos los cantos asociados al quehacer laboral que todavía se conservan en la memoria de los informantes. . El individualismo del mundo occidental de hoy choca igualmente con el sentido colectivo y ritual. 32-43. Algo más de la mitad de los textos fueron surgiendo en trabajos de campo orientados fundamentalmente a la búsqueda y rescate de romances. La mayoría de los informantes gaditanos confiesan haber aprendido sus repertorios en prácticas comunales. que Carmen Tizón incorporó a su tesis de licenciatura. Del inmenso repertorio guardado en la tradición oral de la provincia. el dinamismo y la capacidad de sugerencia de la canción lírica se adapta mejor en esta tierra a la expresión lúdica y de cohesión social de las celebraciones festivas. detentadores de un conocimiento que ya no interesa a los más jóvenes. es presentar una visión general de estos materiales. La simplicidad. El corpus lírico gaditano procede de diversas encuestas llevadas a cabo. pp. cit. La riqueza del cancionero gaditano no puede engañarnos sobre su forma actual de pervivencia. cit. fue defendida en 1989 en la Universidad de Sevilla. se consideran con pesar ignorantes. El cancionero del término municipal de Tarifa6. pp. aún inédita. 43-48. han traído la eliminación de algunos de estos contextos.

Pero si estas celebraciones parecen definitivamente condenadas a desaparecer. 48-52). son mujeres. aquí contabilizamos 10 transmisores de esta edad que recordaban 34 temas. tenemos recogidos textos desde niños de 11 años a ancianos de 94. Parece que en la inmediata posguerra. fuera de ellos. la mayoría de ellos sólo conocen uno o dos textos. En el romancero la proporción de hombres es algo inferior (el 10. y relegada prácticamente al ámbito doméstico. Si su número es menor (15 mujeres y sólo 1 hombre). sus textos son 8 De los 244 nombres registrados. Curiosamente. hay en este ámbito un índice algo más alto de hombres que en el romancístico. esta función de diversión colectiva la que ha prevalecido en lo que respecta a la utilidad de estos poemas populares. recuerdo sino realidad permanente. Las edades de nuestros transmisores son muy variadas. Estos contextos son los únicos en los que la lírica tradicional sigue cantándose de forma espontánea en Cádiz. nos ha suministrado sólo dos versiones más que el anterior: 208. la lírica se ha desarraigado menos del contexto laboral y festivo masculino del que el romancero se exilió hace ya mucho tiempo8. y mujeres de cierta edad. En la primera etapa de la madurez. 202 son mujeres (lo que supone el 82. pp. Es. Si en el romancero hay un vacío de memoria en los informantes de 30 a 40 años. no ocurre lo mismo con la canción lírica. ha sido hasta hace muy poco el eje central que articulaba las relaciones sociales en esta comarca gaditana. de carácter más trágico y transgresor. de los 40 a los 59 años. Corpus Christi. la lírica seguiría cantándose con más vitalidad que los largos temas romancísticos. no ocurre lo mismo con el otro contexto ritual festivo de la provincia: la Navidad goza de una sorprendente y pujante vitalidad. Los textos nos han sido proporcionados por 244 informantes identificados. Casi en un estado paralelo al del romancero. San Juan y San Pedro. día de la Cruz. esta parcela de la oralidad es hoy ya algo enterrado cuidadosamente en la memoria de sus gentes. Los hombres encuestados se han manifestado orgullosos de su saber lírico tradicional.79 % del total) frente a 42 hombres (el 17. las que más han cantado y recreado estos textos. registramos 86 usuarios. Perdidos los espacios rituales. fecha de su nacimiento. por su parte. y. No podemos explicar este hecho. Los más jóvenes (antes de la treintena contabilizamos 20) son en general meros eslabones pasivos de la cadena de transmisión tradicional. el más numeroso (78 mujeres y 15 hombres). Seis mujeres de este grupo se integran entre las mejores transmisoras de la provincia. . Para los transmisores de Jerez y Arcos de la Frontera la literatura tradicional no es. El conjunto de manifestaciones tradicionales que giran alrededor del chacarrá (nombre dado al fandango tarifeño).El Cancionero Gaditano Tradicional 49 en el uso de la lírica. Las fiestas comenzaban el 3 de mayo. Su repertorio comprende 206 temas. los más ancianos –de 80 a 94 años. la lírica oral tiene hoy en las mujeres sus principales depositarias. conscientes de que este conocimiento les reporta un claro prestigio en su comunidad. (Véanse mis observaciones sobre los informantes gaditanos del romancero en Ibid.han resultado también magníficos informantes. prolongándose durante todas las festividades del verano: día de la Ascensión. No obstante.21 %). pues. Dos manifestaciones destacan como espacios privilegiados en la conservación de la literatura tradicional en la provincia de Cádiz: las fiestas de chacarrá en el Campo de Gibraltar y la Navidad en la Campiña. el grupo formado por informantes de 60 a 79 años. Es curioso señalar que si los hombres gaditanos sienten un extremado pudor a la hora de cantar romances.35 %). Por algún motivo. en estas fechas.

para llegar a la correcta comprensión de estos textos. Comprendí. opté por una clasificación estructural. (Para la última discusión sobre el tema véase “Los problemas de clasificación” en La eterna agonía del Romancero. de P. ed. Distintos cancioneros publicados organizan los materiales o bien atendiendo a su función ritual. Ni una ni otra opción me convencían. que. que vive y se transmite desgajándose10. Y entrando ya en el repertorio. era necesario comenzar seleccionando el criterio eje que vertebrara su ordenación. esencialmente nómada. sus diversas estructuras.transitar. aunque. Como una canción se convierte en romance” en El Romancero. Col. toda mi larga experiencia anterior como editora de textos orales se convirtió en confusión al enfrentarme a la lírica: su naturaleza cambiante. cuando no resultan demasiado forzadas. el carácter poético de los textos. su peculiar forma de transmisión. no obstante. 3”. tan alejadas en apariencia del discurso y la codificación de la balada narrativa. Sevilla. M. según el ciclo anual. desde un principio. En coherencia con mi propósito. 10 Como dice M. podrá darnos la clave de una ordenación que nos permita comprender literariamente la sabia manera de hacerse de la lírica tradicional. pueda ser matizable atendiendo 9 Los editores seguimos mezclando los criterios –historiográficos y temáticos sobre todo– que fueron acuñados desde finales del siglo XIX. Barcelona. 221-233). “De viva voz. . me colocaron frente a un territorio resbaladizo y complejo que me ha resultado francamente difícil -y no menos apasionante. pierde toda su estructura rigurosa y nos deja finísimas arenas de su oro”. Pienso que sólo la forma de desenvolverse el texto. Planeta. Ambas ignoran. Tradicionalidad y pervivencia. sus apretados significados simbólicos. no se han establecido aún criterios científicos que puedan aplicarse de forma rigurosa a todos los materiales. p. en la lírica el panorama se complica extraordinariamente al tratarse de un producto breve. es privativa de gente iletrada y de baja condición social. Homenaje a Paul Bénichou. como en todas partes. Aunque hay algunas excepciones (los niños en edad escolar y algunos estudiantes de bachillerato o universitarios). pp. 1970. 293). o por lo menos relegan a un segundo plano. los más alejados de la cultura escrita. han sido ellos. Resulta evidente que en la provincia de Cádiz la literatura oral vive hoy cada vez más como recuerdo lejano. o simplemente a su tema. Fundación Machado. 2001. por tanto. he de comenzar con una confesión. La canción tradicional en Cádiz. la lírica en su transmisión “se deshace. Alvar. su esencial consideración filológica. Piñero Ramírez. La cuestión más compleja a la que se enfrenta cualquier editor de textos orales es siempre el de su clasificación. género más “fijo” por su estructura narrativa y su extensión.50 Virtudes Atero Burgos numerosos: 63 coplas (proporcionalmente el número mayor) y 26 canciones. los que mejor han sabido conservar este tesoro literario. La lírica por su naturaleza migratoria y esquiva se escapa de todos los moldes en que querríamos encerrarla. (“Patología y terapéutica rapsódica. más del 85% de nuestros informantes oscilan entre el analfabetismo funcional confesado y los estudios primarios más o menos completos. Si entre los estudiosos del Romancero. reelaborado en cada repetición pero esencialmente el mismo desde hace seis siglos. desbordando cualquier tipo de taxonomía rígida. se sigue debatiendo este problema9. por no decir arbitrarias. necesitaba utilizar nuevas prácticas de investigación de las que estaba habituada. Partiendo del objetivo que siempre me ha guiado en la investigación sobre la oralidad: la naturaleza literaria de los textos y.

136. Instituto de Filología. Cancionero popular de Jujuy recogido y anotado por. En Juan Timoneda. 1947. dejádmelos pa coser mi corazón que está herido11. 1994. 11 Versión del Campo de Gibraltar. 1975. no quisiste. Granada. Ibid. Selec.706): “Quando quise no quisisteis. E. Castalia. Austral. 139.. Jacovella. Marazuela. Cancionero Leonés. (N. (Lírica Hispánica. 128. Institución Cultural Simancas. Fernán Caballero. 398. p. 1990. porque paguéis / por la pena que me disteis”. Diputación Provincial.A. Ruiz Fernández. Segunda Parte. y notas de B. 145. M. sufras tú del amor triste. 1989. Relaciones entre lo culto y lo popular. nº 58. del British Museum. (N. Magis. Espasa Calpe Argentina. Valencia. nos 99. M. Reimp. / agora que vos queréis / no quiero. Col. Viceconsejería de Cultura y Deportes. p. A.. Madrid. Cancionero llamado Sarao de amor. introd. 143. CSIC. J. sin datos. (1935). ya aparecía: “Águila que vas volando. F. p. de Jujuy. Rep. Andalucía y Canarias. así. Rodríguez Marín. M. Biblioteca Básica Canaria. Rodríguez Marín. 1987. Frente a temas añejos y extendidos en toda la tradición hispánica: Águilas que van volando. Manzano. Islas Canarias. Atlas. En la tradición oral moderna la copla se documenta en Castilla-León. 2195-2196. Extremadura. La tradición oral del Campo de Gibraltar. ahora que quieres. Cancionero de Catamarca. Ibid. 267. 2117 y 2291. Lírica Tradicional Canaria. Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica (siglos XV a XVII). 1990. 1995. España. nºs 92 y 1297. Cantes Flamencos. Cancionero granadino de tradición oral.A. p. 1964. 1982. 2ª ed. / dile como estoy penando” (M. S. Argentina. Alonso Cortés.L.. Cancionero del Campo. A. una estrofa que se canta de forma autónoma. Trapero. Machado y Álvarez. Taurus. Madrid.S.El Cancionero Gaditano Tradicional 51 a otros criterios no puramente formales. Add. Frenk Alatorre et al. Universidad. F. Leipzig. Alonso Cortés. Diputación Provincial. en dos grandes tipos perfectamente diferenciados: las Coplas y las Canciones. III. 1887. (1882-1883). Madrid. (1926). Universidad Nacional de Jujuy. facsimilar. 1561. nº 5086. y en general en el Campo de Gibraltar (626) por su uso específico en las fiestas de chacarrá. El Colegio de México. Lírica popular contemporánea. 13. Brockhaus. Valladolid. 3. Cancionero segoviano. p. 1981. Gil. claramente relacionada (Ms.. I.C. nº 1871. Cuando quise.. nºs 2360-2362.. Las Coplas constituyen el grupo más numeroso de textos líricos de Cádiz: 746 temas representados en 788 versiones. 2ª ed. no quiero.. México. M. Argentina. Carrizo.. Buenos Aires. Cantos Populares Españoles. Castalia. S. Tomo I. Ediciones Dictio. El corpus lírico gaditano se articula. Valencia. nº 120). Escribano Pueo et al. nº 112 (880). Buenos Aires. p. 87). Segui. 1969. I. Gobierno de Canarias.. III. f. Canarias. Mª J. (Tizón. nº 571). Las más de ellas se han recogido en Tarifa (442). México. Madrid. Torner cita una Glosa de principios del siglo XVII. nº 311. Cádiz. Cancionero folklórico de México. Entiendo por Copla el complejo temático formal que tiene el carácter de unidad poética mínima. Diputación Provincial. . nº 4551. En el riquísimo repertorio de coplas gaditanas encontramos textos representativos de diversos niveles de tradicionalización y diferentes grados de antigüedad. p. Ibid. Cantares populares de Castilla. Cuentos y poesías populares andaluces / coleccionados por —. 1966. El Colegio de México. nº 465. con el término Canción me refiero a aquellos textos que están constituidos por una serie de estrofas o coplas enlazadas por una melodía. B. / lleva en el pico estas flores. M. Col. México. / dáselas a mis amores. C. (1914). C. con independencia del metro. Soy consciente de que este sistema no deja de entrañar muchos problemas por la misma naturaleza esquiva del material que tratamos. nº 65 Conocemos versiones de esta copla de otras provincias andaluzas. Burgos. México y Argentina. como yo sufrí primero12. Frenk. Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica. nºs. Carrizo. Ávila. Por su parte. claramente relacionada: “A una señora tratándola de vieja”. J. Madrid.. en el pico llevan hilos. León. sin datos. (1966). 12 Versión de Tarifa.A. 1982. Magis. 1988-1993. 18.

Cantos Populares Españoles. el criterio de Rodríguez Marín en su obra clásica. No he dudado en iniciar el repertorio con las Nanas o coplas de cuna. de difusión local y que responden claramente a las prácticas de la improvisación poética. el emotivo papel de “arrulladoras”. al “estilo formulaico” oral15. 81). Instituto Alfonso el Magnánimo. 1995. 1994. 5 Vols. 150. ob.52 Virtudes Atero Burgos Aparecen otros de reciente factura. Algeciras. ob. uno de los fandangueros más populares de Tarifa. Los usuarios de las nanas son adultos y tal circunstancia se refleja explícitamente en su poética.. 93). Taurus. su función. 1980. cit.I. alteraciones y quiebras de la lírica oral. 1991. Perea Ediciones. Madrid. como vemos en estos excelentes ejemplos: Cancionero musical de la provincia de Valencia. en el calor de la fiesta. cuando se muera Tirilla. lo que. famoso por su virtuosismo a la guitarra y su facilidad como improvisador. especialmente pp.. Yo me despido de ustedes y no me doy de cobarde. Ávila. hace que el texto sea lo menos importante17. He ordenado las coplas por temas16. Junta Coordinadora de Actividades y Establecimientos Culturales. Muchas de las posiblemente nacidas en tiempos recientes.141). No conocemos datos de informante ni fecha de recolección. no siempre es fácil identificar su origen. 1982. Ruiz Fernández. El chacarrá y sus tradiciones. acudía puntual a la romería de la Virgen de la Luz para participar muy activamente en las fiestas del chacarrá. 629.Tejero Robledo. . a mi entender. La identidad del poema se esfuma y su impersonalidad permite su utilización por cualquier miembro de la comunidad. Construidas con una fuerte codificación formulaica. 13 Copla improvisada a principio de los años ochenta por Juan González Román. La nana es un género de madres y abuelas que ejercen. Algunas de estas composiciones “improvisadas” han perdido la noción de autoría intelectual y han pasado a integrarse en la poesía oral de la comunidad. E. hecho de interferencias. Trapero. integrándola en el movimiento perpetuo. Ciudad Real. muy alejada de la que presentan los textos en los que el niño es transmisor. pp 125. simplificándolo. p. Ibid. 237-238. dale recuerdo a tu padre14. que la adapta a sus necesidades. estructura y contenido no difieren de los de la copla tradicional. de Vicente Lara. Emigrado hace años a Valencia. 16 He seguido. Siempre han sido aquellas coplas que mejor se adaptan al horizonte de expectativas de los receptores. pueden ser vistas como pertenecientes a la tradición oral inmemorial. (J. p. aunque estas suelan aparecer incluidas convencionalmente dentro de los repertorios infantiles. la necesidad de encontrar un ritmo melódico repetitivo que incite al sueño. Zumthor: Introducción a la poesía oral. cit. (Mª J. p. 15 Cfr. la niña que está grabando. de sesenta años. el “Tirilla”. A partir del momento en que estas coplas pasan a ser propiedad del patrimonio colectivo. Literatura de tradición oral en Ávila. Carmen Tizón. facilita su lectura y permite su adscripción al ámbito en el que se recrean. para esta cuestión P. Nanas. singular y apasionadamente. 14 Copla dedicada a la recolectora. ya se acabó el chacarrá13. La tradición oral del Campo de Gibraltar. 1992. 17 Véase el estudio de P. De Valencia yo he salido con toda pura verdad. Valencia. p. Cerrillo Torremocha. Instituto Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial de Ávila. ya que su estilo.

el mar y las penas de amor ya aparecían unidos en la tradición antigua: “Por la mar abajo / ban los mis ojos: / quiérome ir con ellos. La “prisión” o “cárcel” de amor es un motivo de larga andadura en la literatura occidental. (Tizón. la apertura de la puerta. lazos de seda18. se convierte en un acto metonímico que amplía su significado hacia un sentido sexual. Ea la ea. corazón de piedra dura23. nº 76). 20 Versión de Tarifa. la “calentura” de amor. sin datos.) a Francisco Vegara en 1979. Más recurrente en la vertiente culta castellana (recuérdese simplemente la conocida cantiga que Alfonso Álvarez Villasandino incluye en el Cancionero de Baena: “vos me pusiste en prisión / do eu non pos salir. perejil y culantro y alcaravea19. . que me muero” (M. (Tizón. cit. (Tizón. de las controversias orales poéticas. / tres calenturas me dieron”. cit. p. nº 2318). nº 494). no me quisiste abrir. cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias (45 a. está también presente en la antigua lírica popular: “Preso está mi corazón / preso está / mas muerte le librará” (J. I. (Tizón. Frenk. Corpus. Y en relación con el tópico. 19 Versión del Campo de Gibraltar. 23 Versión de Rota. sin datos. 21 Versión de Tarifa. Anoche estuve en tu puerta. Castalia.. en mi vida he visto yo echar cadenas a un preso20. Azáceta (ed. A lo lejos que te veo se alegra a mi corazón: donde candelita hubo. Son caudales. Madrid. Cancionero Tradicional.Alín. Declaraciones.. / carcelero. nº 179). / no me quieres ver: / corazón de azero / debes de tener” [comienzos siglo XVII]. 53 Las coplas amorosas son las más abundantes (297). A la mar fueron mis ojos por agua para llorar y se han venido sin ella porque se ha secado el mar22.”. el segundo núcleo temático más abundante de las coplas gaditanas (144). [1620] (Frenk. Ausencia. Versión de Tarifa.. el culto y el popular. en cualquier rincón del mundo hispánico. que me muero. Más fértiles en forma de canción. sin datos. Celos y Desdenes). nunca rescoldo faltó21. enfermedad que padece el protagonista del romance de Tamar. sin duda. del mismo modo que la entrada en el hogar. El amor como fuego es un lugar común de toda la literatura amatoria tanto de Occidente como de Oriente desde muy antiguo. Los dientes de tu boquita me tienen cautivo y preso.El Cancionero Gaditano Tradicional Ea la ea. Santamaría Curtido en diciembre de 1997. la llave. ea la ea. / no baian solos”. Corpus. / puse tres veces tu nombre. El copioso repertorio de coplas amorosas tarifeñas es un excelente testimonio de lo que el chacarrá ha significado para la tradición lírica campogibraltareña y para toda la provincia de Cádiz. Ternezas y Constancia) y un sentimiento dolorido (Penas. ob.M. 18 Versión de Tarifa. / no te tardes. CSIC. cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a. cit. muestran. (J. La misma idea aparece en la tradición antigua: “Paseando por mi calle. sin datos. ea la ea. Las burlas. 104). pañolitos de nieve. el tema preferido en la fiesta. también lo encontramos en otros textos líricos gaditanos: “Tres veces cogí la pluma. Frenk. nº 158) o “No te tardes. Los ojos.) a Pedro P. (M. Mª. nº 177B). Corpus.. también están ligadas en Cádiz principalmente a las ceremonias festivas del fandango tarifeño aunque no falten en otras comarcas. ob. Madrid. han formado parte destacada. ob. te pegué en la cerradura. que se entrecruzan. Divididas entre las que expresan un amor gozoso (Requiebros. / tres veces cogí el tintero. nº 152). sátíras y picardías. 1991. 1966. La cerradura es claramente un símbolo sexual femenino relacionado con su correspondiente masculino. sin datos. Cancionero de Juan Alfonso de Baena. 22 Versión de Tarifa.). nº 90).

De la raíz del olivo nació mi mare serrana y yo. Centro de Cultura Tradicional. domingo y lunes25. 32 Versión del Campo de Gibraltar. 1999 p. reflexiones sobre el porte tradicional.” (J. pp. 2002. Garrucho Jurado. La pantorrilla: “Una media azul / demuestra que del pueblo ayer llegó / y la blanca ser criada / de algún viejo senador / cuando tiene rayas verdes / o puntitas de color / suelen ser de una jamona / que exhibir quiere el jamón. Al marinero en la mar nunca le falta una pena. p. 1990. Rafaela Cadenas y Mª Luisa Bagaces en febrero de 2000. Cuando sales de bailar con los palillos y los lazos. Fraile.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986. Madrid. 26 Versión del Campo de Gibraltar.54 Marco se casó en Segovia. 25 Versión de Rota. que Marco fue el engañado24. / dávanle a la çinta pues que estavan dobladas. / como no sabe qué es ver. ya se le apaguen las velas30. Ayuntamiento de Espera y Diputación de Cádiz. (M. 81). quisiera ponerle flores de corona en la cabeza33. 30 Versión de Tarifa.. la alabanza a la tierra (20). Disquisiciones galanas. los textos sentenciosos que encierran un verdadero compendio de sabiduría popular (71). sin datos.) a María Rodríguez. La desmesura fisonómica recuerda a la de la Serrana del Arcipreste de Hita “Tenié por el garnacho [las sus ] tetas colgadas. M. . era tuerto y jorobado.. La tradición oral en Espera. qué bonito! Su madre le está lavando los pañalitos29. cantada por Josefa Oliva (76 a. te vi las medias azules. nº 246). sin datos. (Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627). cómo sería la novia. (Tizón. como soy su hijo. / no siente tanto el no ver / como aquel que vio y cegó”. Correas leemos: “El ciego que nunca vio. Combet. penita no tiene tanta como el que ha visto y no ve28. ¡ay.) a Pedro P. Sobre el valor erótico de las medias y el significado de sus colores trata un divertido cuplé de la Chelito. Joset. 336). 27 Versión de Tarifa. sin datos. El que es ciego y viene al mundo con esperanza de ver. más vieja que San Antón. Son temas recurrentes en la lírica oral hispánica que resaltan el sentido profano de la vida con esa esencialidad emocionada y comprimido simbolismo que caracteriza a la expresión popular. Santamaría Curtido en diciembre de 1997. la exaltación del sentimiento religioso (27). 83). nací de la misma rama32. J. 33 Versión de Arcos de la Frontera. Diputación de Salamanca. de Ana Campón Bautista. 28 Versión del Campo de Gibraltar. 29 Versión de Barbate cantada por Antonia Sánchez Mera (65 a. ed. sin datos. 1967. ed. 24 Versión de Tarifa. 1019).. Bordeaux. pareces la reina mora cuando sale del palacio27. los oficios y ocupaciones (25). ya se le parte el timón. El canto a la propia fiesta (82). c. ¡Mira qué niño!. sin más datos. Salamanca. L. 31 Versión de Espera. ¡Viva Cádiz porque tiene las murallas junto al mar y los cañones mirando al Peñón de Gibraltar!31 La niña que está en la bamba es mi hermana y no me pesa.) a Ana Mª Astorga en diciembre de 1999.” (Libro de buen amor. 99-100 y n 122). y le colgaba el pezón26. cantada por Mª Luisa Díaz Pérez (84 a. En G. (Tizón. Virtudes Atero Burgos Al subir las escaleras Una vieja mu revieja. Espera. sin datos. el cariño o la pena filial (13) y las letras de columpio (8) completan el riquísimo cuadro temático que la copla adopta en Cádiz. y más p’arriba te vi se echaba la teta al hombro sábado. Taurus. cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.

fardón. 21-59. 50-51). A la rueda del molino de moler. tin. Sevilla. ha sido la consideración de su estructura textual la que me ha guiado en esta difícil tarea. Yo no soy marinero. ¡ay moliné!. Su número en la provincia de Cádiz es también muy elevado: 377 versiones de 274 temas. en AA. tin. es en la Campiña.VV. tira de los cordeles que son de seda. 1992. Piñero. Del cancionero popular arcense de José Mª Capote”. Mosaico de varia lección literaria. y que no presentan. cordón. y los marineritos venid por ella. por 34 Versiones de Arcos de la Frontera. perdiendo la función de cohesión de estrofas que suelen desempeñan en la lírica popular contemporánea. en AA. fardón. Homenaje a José Mª Capote. Tin. moliné. se sustituye la condición. Los textos en pp. En una versión monoestrófica de una canción tremendamente folklorizada. Y a la orilla de un río llora un cabrero Tin. resulta imposible aplicar en ellas el criterio temático para su ordenación. tin. que se la lleva el agua. M. En este tipo de canciones los estribillos parecen incluirse únicamente por su naturaleza poemática. concretamente en Jerez (68) y en Arcos de la Frontera (57). Moliné. la copla queda completamente oscurecida por el intenso lirismo o la capacidad rítmica del estribillo que se convierte en el centro de la composición. Del cancionero popular arcense de José Mª Capote”. tendedla. esta supremacía del estribillo es tan marcada que la copla llega a cambiar sus versos. Tended la barca. donde se han registrado mayor número de materiales. pp. En Cádiz se documentan 28 títulos con esta estructura.) a Pedro Piñero y Virtudes Atero en enero de 1982. . Teniendo en cuenta que la mayoría de las canciones son un conglomerado de coplas heterogéneas. 50-51). el cancionero lírico gaditano se diversifica en una multiplicidad de tipos que ejemplifican nítidamente los caminos por los que se desenvuelve la lírica panhispánica. Desde el punto de vista de su organización formal. La barca ya se ha anegado y el barquerito con ella. Homenaje a José Mª Capote. el número y las señas de identificación de los personajes: “cuatro muleros” / “mula torda”. Mosaico de varia lección literaria. tin. que se le ha muerto un chivo de los primeros. Piñero. tin. Los textos en pp. Universidad. por tanto. 21-59. fortuné!34 En algunos textos. tin. En bastantes ocasiones. tin. cantadas por José Mª Capote (39 a. por tanto. Turrún.El Cancionero Gaditano Tradicional 55 Algo más complejo que éste de las coplas es el mundo de las Canciones. “Con agua de toronjil. 1992. tarrán tantan. tendedla sobre la arena. que se la lleva. un único asunto. (P. Sevilla. A la orilla de un río llora un cabrero que se le ha muerto un chivo de los primeros. tutún.M. tin. “Con agua de toronjil. cordón. madame bella. ¡Ay.VV. Las Monoestróficas con estribillo son canciones mínimas formadas por una sola copla con estribillo que se canta antes o después de la estrofa básica o intercalado entre sus versos. Universidad. pp. En este caso. (P. Tirad de los cordeles.

) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979. Según sus diferentes estructuras. de E. Alarcos García. p. Madrid. Un fenómeno inverso se produce en este villancico. conformadas por series abiertas de estructura progresiva. son las más numerosas en Cádiz. epítetos. todas ellas se sirven “de la repetición como principio que domina y organiza la materia poética”37: Ésta “puede consistir en repetición de palabras. Aquí. fórmulas. Se documentan 75 títulos con 125 variantes. 36 Cantar de labradores que cuando menos vivió en el siglo XVII: “¡Qué tomillejo. (1625). En Cádiz ha encontrado la mejor metamorfosis para garantizar su supervivencia.) a Teresa Pérez en diciembre de 1998. son las preferidas (55 temas con 92 versiones). distingo en ellas las paralelísticas. Como señala E. 1970. / qué tomillar! / ¡Qué tomillejo. 1954.. Arte de la lengua española castellana. Versión de Ubrique. 446). Asensio. 72. yo no soy cardenal del amor. Las paralelísticas. yo cogiera los remos y a mi morena. versos enteros 35 Versión de Tarifa. la copla de Navidad. yo no. Madrid. cantada por Juana González Ortiz (70 a. 37 Poética y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media. La Virgen y San José iban pasando un río y en un canasto de flores llevan al niño metío. aquellas que amplían un núcleo temático en una serie inacabada de repeticiones y / o enumeraciones. Correas. El carácter socializador de la canción popular explica el gusto por estos esquemas compositivos.56 Virtudes Atero Burgos De los tres marineros que van al río y el de la toca blanca es mi marío. y a mi morena35 “tres marineros” / “toca blanca” para mejor adaptarse al largo bordoncillo. el estribillo. 2ª ed. cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a. y ay qué tumillá! ¡Ay que hermoso niño que está en el portal!36 Las canciones seriadas. Yo no soy marinero. ¡Y ay qué tumillito. Gredos. Yo no soy marinero. ha tenido la suficiente vitalidad para adaptarse con el paso del tiempo a las necesidades concretas de la comunidad que lo ha hecho suyo. una verdadera joya de larga y asentada andadura. / tan malo de arrancar!” (G. . p. las enumerativas y las acumulativas. que si lo fuera. ed.

1992. ob... 230. Estas fórmulas llegan a funcionar muchas veces como un motor que guía o genera la estructura sintáctica y/o semántica de las coplas que integran la canción. 36-37). en B. aparecen perfectamente trabadas entre sí gracias al giro estereotipado inicial. cit. el paralelismo se consigue. Universidade dos Açores. incluyendo en este apartado tanto las canciones que presentan un “paralelismo conceptual” (aquellas que insisten en un mismo tema con alguna limitada coincidencia en el modo de expresión). México y otros países del mundo hispánico”.]. pp. art. pp. S. “Con agua de toronjil…” art. Garza e Y. pp. Romancero y lírica..1er. 39 Aúno los conceptos de esquema –“cristalización de una estructura mental y sintáctica”– y cliché –“ciertas frases y versos que se estereotipan y circulan en textos de las más variada índole”– que C. “onde avulta apenas uma unidade semántica”. “onde é visible o cotejo de duas realidades mais o menos interdependientes ou até independentes entre si”. cit. nº 980) 41 Véase B. sus dos coplas. y el de estructura homogénea o unitaria.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983. He considerado el paralelismo en este sentido amplio. Y tanto las que muestran un “paralelismo integral” –en todas las estrofas–.. (Ob. Magis separa de forma algo confusa y poco operativa. Dicen que la mar pasara la palomita en un vuelo 38 A. presenta diferentes formas de organización41. Pueden limitarse a la repetición de una o varias palabras. Mª Alín. (P. México. “paralelismo parcial”. 36-37).) manifestada en los segundos –la pureza de María y el deseo de pasar el mar en los brazos del amante–. 1981.Sánchez Romeralo. En una nana recogida en Arcos de la Frontera42. . La iteración continuada implica las más de las veces una enumeración. Jiménez de Báez. “Con agua de toronjil…”. apuntes para un estudio comparativo”. enunciadas en el primero y en el segundo dístico. En los primeros dísticos de cada estrofa se hace una aseveración objetiva de un elemento de la naturaleza –la pechuga blanca de la golondrina y el vuelo sobre el mar de la palomita–. 1972. 42 Cantada por Jose Mª Capote (39 a. M.. en El Romancero en la tradición oral moderna.G.. El análisis concreto de Dicen que en pp. 43 J. p.de Almeida Pavâo distingue dos tipos morfológicos fundamentales en la copla: el de estructura dicotómica. Sánchez Romeralo. Coloquio Internacional.M. de D. 496-502. Garza Cuarón. como las que alternan estrofas paralelas con otras exentas. sobre todo. Esta estructura dicotómica constituye uno de los esquemas favoritos de la canción popular43: Dicen que la golondrina tiene la pechuga blanca y yo digo que María fue concebida sin mancha. “Los clichés iniciales en la lírica popular. Madrid. En estas últimas. 393-439). “Hacia una poética de la tradición oral. con la reiteración de ‘clichés’ iniciadores del discurso39. cit. Piñero. Armistead y A. como las que se construyen con distintos grados de “paralelismo formal”. pp. Piñero. 495-537. p. conceptualmente distintas. (Aspectos do Cancioneiro Popular Açoriano. // mas yo digo que es mentira. / que se da por bien querer” (J.. Ed. llenar todo el primer verso o alargarse a toda la composición..Catalán. 226). 40 Así por ejemplo en el siglo XVII: “Dicen que el alfiler / que se da por despedida. cit. Estudios de Foklore y Literatura dedicados a Mercedes Díaz Roig.El Cancionero Gaditano Tradicional 57 [. (P. Ponta Delgada. CSMP-Gredos. que actúa como símbolo de la afirmación subjetiva (y yo. Uno de los ‘chiclés’ más asentados en la tradición es el iniciador Dicen que… / yo… Utilizado con profusión en la lírica popular desde la antigüedad40.. El Colegio de México. hasta llegar a las modalidades más desarrolladas de las técnicas paralelísticas”38.

58 Virtudes Atero Burgos y yo quisiera pasarla en los brazos de mi dueño44. cada vez que me la pongo me sale un novio sargento. entrecruce de ritmos. ya no va la Sinda ya no tiene novio. Me están haciendo una bata del color de los pimientos. Frenk ‘canciones mixtas’. temas y motivos. Vegara de varios informantes. las compuestas sobre la repetición conceptual y léxica entre estrofas con variación por sinonimia o inversión. Mi madre no quiere que al molino vaya porque cuando bajo. p. con reiteración invertida en los dos primeros versos y cambio parcial en los últimos: 1º) Ya no va la Sinda por agua a la fuente. 45 Versión de Tarifa. “La canción de cuna. Madrid. 46 Estudios sobre lírica antigua. sin año. de paralelismo exacto. Recogida por C. Me están haciendo una bata del color del aguardiente. pp. ya no va la Sinda ya no se divierte. M. . 2º) Mi madre no quiere que vaya al molino porque el molinero se mete conmigo. 1978. Tizón y F. El ejemplo de una nana de tradición moderna andaluza”. Piñero a esta canción. las que integran dos o más conjuntos de estrofas paralelas46. Estudos de Literatura Oral. las más numerosas en la tradición gaditana. Ya no va la Sinda por agua al arroyo. y el segundo. 44 Véase el estudio que dedica P. son las canciones de paralelismo integral. cada vez que me la pongo me sale un novio teniente. Castalia. 189-202. 266. Me están haciendo una bata del color del caramelo. compuesta por dos núcleos temáticamente diferentes: el primero. Un buen ejemplo lo encontramos en Ya no va la Sinda. Me están haciendo una bata del color de los tomates. ELO. cada vez que me la pongo me sale un novio estudiante.45 Abundantes son también las llamadas por M. cada vez que me la pongo me sale un novio torero. 2 (1996). Sin embargo.

M. eran los cinco sentidos que yo puse en tu querer. Lírica de tipo tradicional. 59 Aunque todos los textos paralelísticos contienen en mayor o menor medida una enumeración. tan metafórico. 49 Versión de Arcos de la Frontera. Alonso y J. Antología de la poesía española. De los tres yo te doy uno y yo me quedo con dos. Madrid. En cada copla se repite el número de la anterior y se anuncia el inmediatamente inferior.) a Pedro Piñero y Virtudes Atero en enero de 1983.. Estos límites pueden ser internos o externos al texto. Gredos.”. singularizo las Canciones Enumerativas -16 temas con 23 versionesen las que incluyo aquellas que presentan una enumeración cerrada48 y el principio enumerativo domina y organiza la estructura de los textos. nº 81). Y el último que me queda ése no te lo doy yo. Josefa Oliva (59 a. México. contribuye a su socialización. De los cuatro te doy uno y yo me quedo con tres. que impone la rima. sin duda. 1976. es un equivalente del “romperse el cántaro” de un villancico del Cancionero d’Evora: “Enviárame mi madre / por agua a la fuente fría: / vengo del amor herida. 1992. El romancero y la lírica popular moderna.Díaz Roig. El anuncio de los elementos que se van a glosar al principio del texto y el 47 Versión de Arcos de la Frontera. Ambos temas se cierran con una estrofa conclusiva que rompe el esquema: Entré en un jardín de flores cinco capullos corté.) a María Romero Ruiz. pp. / Fui por agua a tal sazón / que corrió mi triste hado / traigo el cántaro quebrado / y partido el corazón.) y Antonia Salvador (48 a. De los cinco te doy uno y yo me quedo con cuatro. cantada por Rocio Ruiz Machado (22 a.). en este tipo de canciones el paralelismo colabora también muy especialmente en la conformación del texto. De los dos yo te doy uno y yo me quedo con otro. Blecua. Un esquema muy codificado en este tipo de textos es el que podríamos llamar enumeración distributiva.El Cancionero Gaditano Tradicional me rompo la saya47. diciembre de 1990. Fueron los cinco sentidos que puse en tu corazón49.. 48 La que tiene ciertos límites que impiden su desarrollo.. (D. por haberte conocido y haberte querido bien. Como vemos. por haberte conocido y haberte querido yo. (M. cantada por Remedios Perdigones (62 a. que consiste en especificar en la primera estrofa el número de elementos que se glosarán en las siguientes. por haberte conocido y que no te quiera otro. 157-164). . Este romperse la saya. lo que. El Colegio de México. por haberte conocido y haberte querido tanto.

ni nada. Morón para borracheras. Magis los define como: “aquellas coplas que nos hablan del contorno (circunstancias naturales. . es la más frecuente en las canciones enumerativas gaditanas. ni cuatro. ni doce. Caminaba mi niña a la una. En ellas. para dar apodos colectivos de sus habitantes. ni once. p. Para buen vino Jerez. aunque no falten textos que sólo presentan repeticiones sintácticas y los elementos enumerados ocupan un solo verso. o para registrar las relaciones que mantienen entre sí los pueblos vecinos y sus moradores”. ni una. La estructura es siempre la misma: para + cualidad + pueblo o pueblo + para + cualidad. Para regalos Sevilla. para sandías Utrera. La modalidad que encontramos en la canción Los lugares es la preferida: una larga retahíla enumerativa que refiere las virtudes o los rasgos particulares de diversos pueblos. ni dos. ayuda a que transmisores ajenos al canto se incorporen a éste con relativa facilidad.60 Virtudes Atero Burgos hecho de que cada estrofa genere. ni tres.. fenómenos naturales). ni nada pero cómo la madrugaba. 245). ni dos. ni diez. que citan nombres de pueblos y regiones. En ambos casos. 51 Versión de Jerez de la Frontera. para nabo(s) Algodonales.) a Eva Mª Corrales e Inés Soto en noviembre de 1994. restando. para jardines Valencia51. la anáfora domina la composición. y para buenos pasteles los que hacen en Melilla. Cádiz pa la pescadilla. ni siete. en la que cada elemento enumerado abarca una copla. Esta estructura. la siguiente. Estas canciones presentan paralelismo total con la variación de cada elemento. Para pepinos Ubrique. (Ob. paisaje. para tropas Barcelona. cit. ni nada pero cómo la madrugaba. 50 C. Dentro de ellos. ni una. gozan de una aquilatada andadura en la lírica oral panhispánica los llamados Dictados tópicos50. de manera que en el último se recogen todos los miembros de la enumeración. o se refieren a esos lugares para calificarlos. ni seis. ni una. la combinación de enumeración y paralelismo estricto. pero cómo la madrugó… Caminaba mi niña a las doce. pero cómo la madrugó… Caminaba mi niña a las dos. ni nueve. Una forma peculiar de la enumeración paralelística distingue a las Canciones Acumulativas. ni ocho. al nuevo elemento enumerado en cada estrofa se añaden todos los anteriores en una especie de ritornelo. cantada por Josefa Romero Castro (89 a. Madrid para la nobleza. ni cinco.

en las que cada copla se inicia con el verso final de la anterior. / cásate conmigo. 54 Versión de San Fernando. retardar el desenlace y agotar el tema. 55 Ya en Cancionero Musical de Palacio [h. Molo. me ha pegao en el cuello. por salir de noche con el mi pasiego. Molo. yo me voy de casa.... cantada por Emilia Moreno Castro (47 a. Molo. De las siete canciones encadenadas documentadas en Cádiz. Este procedimiento. Me ha llenao de golpes y no soy fandero. facilitar el recuerdo.El Cancionero Gaditano Tradicional pero cómo la madrugaba. El encadenamiento que se consigue completando la última palabra de una estrofa en el comienzo de la siguiente da lugar a las Canciones Imbricadas... cantada por Juana Arroyo Parazuelo (58 a. consigue el efecto del antiguo leixa-pren: multiplicar los registros. pero cómo la madrugó52. ya recogido por Correas en su Vocabulario 53: Molo. 162). Antona”.. me ha pegao en la cara. cit. molondrón. molondrero. 141] leemos: “Una moçuela de Logroño / mostrado me avía su co. en la que cada estrofa comienza con la repetición de los dos últimos versos de la precedente. Me ha pegao en la cara. molondrón. Me pegó mi padre es quizá la más sugerente. molondrón. molondrón. 1505-1521. 61 La necesidad de reforzar la unión entre las distintas estrofas que componen un tema se intensifica en las Canciones Encadenadas. está documentado ya en el siglo XVI y parece remitir a extendidos juegos cortesanos55. me pegó mi abuelo.. yo me voy del pueblo54. p.) a Rosario Garófano y Silvia García Cruz en 1995.. molondrón. Me pegó mi padre. 53 “Yo molondrón. / po de lana negro que hilava”. El arcaísmo de su estructura. me ha llenao de golpes y no soy fandero. de clara intención provocadora y maliciosa. me ha pegao en el cuello. tú molondrona. . El fraccionamiento de la palabra final sugiere una expresión cargada de significado que no 52 Versión de San Fernando.) a Rosario Garófano y Silvia García Cruz en 1995.. El encadenamiento puede reforzarse con el paralelismo. (Ob. Por salir de noche con el mi pasiego. La evocación de una lírica primitiva se subraya por el empleo excepcional en este tipo de canciones de un estribillo de honda raigambre tradicional.

.. por el contrario. Pensé que estabas durmiendo en cama de dos colchones y una niña muy bonita me tocaba los co. Desde que te vi venir por la fuente de Logroño. payadas y controversias de Argentina y Puerto Rico. El sentido comunitario de la lírica se diluye bastante en las Canciones Dia-de las que en Cádiz se documentan 30 temas con 42 versiones. Los contrapuntos. de traerlas a la memoria a través de la risa. sin duda. Caramba con las mocitas que se miran al espejo y se dicen una a otra: –¡Qué largo tengo los pe. logadas –El pañuelo que me distes con puntitas y arramales me creí que eran firmezas 56 Versión de Tarifa. la tradición de las “pullas” formaba parte destacada del repertorio de coplas sueltas de las fiestas de chacarrá. se construyen en forma de alocución. con la mano en la cintura que te llegaba hasta el co... en un tipo de éstas fuertemente tradicionalizado: las festivas de discusión o de pique entre amantes. más concretamente. por su planteamiento general. lo que se manifiesta en varios niveles de su poética discursiva. por lo tanto.. donde. a las requestas cancioneriles. sin más datos. Cogerme ese gato negro. Los temas de disputa se documentan sobre todo en el Campo de Gibraltar. recogida por Carmen Tizón en 1979.. larga56. a dos.. por eso. ..y. en las que abundan los versos encadenados y el tono desafiante y de reto. que el que no sepa esta copla no tiene la pi. respuestas y contrarréplicas. como decía. interpretadas. que a mí se me dan tres pitos en la punta del cara..62 Virtudes Atero Burgos compromete al cantor y que actúa como un falso eufemismo con el que se trata no de disimular expresiones contundentes y tabúes sino.. Representan una de las vertientes más extendidas de la lírica en su función de poesía comunicativa y. las bombas de México o el trovo alpujarreño son bien representativos de este ámbito de la poesía popular en el que. se han amparado las canciones dialogadas para su génesis y tradicionalización. Los textos de “pique” recuerdan. hijo de la gata parda. están vinculadas muy íntimamente a la improvisación poética. Como estará tu padre que ayer no vino al trabajo. Quizás esta circunstancia de su actualización sea la decisiva para comprender la falta de interés que tales textos muestran hacia las estructuras fijas.

mal hombre. yo me arrodillo a tus plantas. mal hombre considero que yo he sido. la respuesta te daré. –Lágrimas me costarían. lágrimas te han de costar. –Te dijes que te enmendaras. traidor. Me gustan los labradores.El Cancionero Gaditano Tradicional y eran puras falsedades. –Si eran puras falsedades. perdone usted. vendrán y me prenderán. yo borraría tu nombre. –La respuesta que me diste me la eché en la faltriquera. sólo quisiera resaltar un caso peculiar que afecta a la misma vida de la canción. En este texto. y como no te quería. 57 Versión de Tarifa. –Diste parte a la justicia. –De mí ya estás perdonado. 63 Desviándose. el estribillo se integra de forma tan perfecta en la canción. por el salero que tienen para recoger el grano. en cierto modo. yo me arrodillo a tus plantas. –Pícaro. del tono específicamente lírico. vendrán y te prenderán. no te has querido enmendar. traidor. que se me ha caído un yerro y otra vez me enmendaré. perdiendo su condición de aditamento lírico. las Canciones Cuento –63 temas con 76 versiones– manifiestan cierta narratividad. Los estribillos. señora. la dejé que se perdiera57. .) a Francisco Mendoza en 1975. de mis padres no lo sé. con todas las formas y funciones usuales en la lírica contemporánea. vuelve mañana a mi casa. clara recreación moderna de un tema registrado ya en la lírica antigua. señora. son muy frecuentes en estas canciones. cantada por Elvira Castro Velasco (74 a. que llega a formar con ella un bloque temático inseparable. perdón te pido. Los labradores por la mañana el primer saco es por su dama. considero que tú has sido pícaro. En este sentido. sobre todo en el verano. daré parte a la justicia. o por lo menos. la revelación de una anécdota a lo largo de sus estrofas.

ob. Se trata de una de las raras supervivencias de la lírica medieval en el cancionero moderno. pero sin ninguna duda decisivo en su configuración: me refiero al carácter migratorio de versos y estrofas. difícil de observar. olé. como hizo en otras ocasiones. cantada por Emilia Moreno Castro (47 a. una canción popular? ¿O procede la copla moderna de esos versos de la comedia?” (“Nuevas supervivencias de la poesía tradicional”. La segunda estrofa aparece ya en Lope de Vega. Pero fue mi pena grande cuando pasó por mi lado y volviendo la cabeza por su camino siguió callado. Los labradores. cit. extremadamente huidizo. ¡Qué penita y qué sufrir es la ausencia de un querer! ¡Ojos que le vieron ir cuándo le verán volver!!59 Y son precisamente estos dos últimos versos los que llenan de interés a la canción.. que desarrolla el añejo motivo medieval del lamento de una muchacha a su madre por la ausencia del amado. por qué peno y por qué lloro? si sabes que estoy ausente del bien que adoro. el tono narrativo de las primeras estrofas se altera con la lírica queja dolorida de la cuarteta final. Como reflexiona acertadamente J. 59 Versión de Barbate. los labradores.. Jiménez de Báez. / en la aldea aldeana. madre. Pero así sucede. Mª Alín: “¿Estaba incorporando Lope. en la cocina. Al pasar por el atajo tropecé con el cartero. En mi casa yo soy dama y en la calle soy señora. En la canción ¡Qué tormento es el vivir!. . ramo de flores a mí me gustan. –¿Por qué me preguntas. 403-465.) a Mª del Rosario Garófano Fernández y Silvia García Cruz en 1995.. La cita en p. en B. le pregunté si traía carta del bien que yo quiero. pp. 1992. 424).) en mayo de 1985 a Soledad Bonet. cantada por Soledad Martínez Ramírez (82 a. criada y en el campo. / en el campo labradora / y en la mesa cortesana”. Garza e Y.64 Virtudes Atero Burgos Es por su dama. que acuden aquí y allá en la búsqueda de las posibilidades expresivas que se plantea cada canción. 58 No parece el de las canciones-cuento el territorio más apropiado para ejemplificar ese rasgo de las canciones líricas. Su huella puede rastrearse desde el siglo XIV: 58 Versión de San Fernando. labradora. La bella malmaridada [antes de 1598]: “Será dama en la ventana / y en el estrado señora.

según la gran hispanista mexicana. / nunca nos verán en Francia!” (Romancero. dando lugar así. 213). es decir. transformado y conservado en algunos villancicos y romances del siglo XVI. como ayer. pero referida. los casos en que las he considerado se justifican por haber sido interpretadas con la misma melodía y mantener en las distintas actualizaciones bastantes estrofas coincidentes. parece iniciarse en el Siglo de Oro. ob. de C. y no faltan casos en que no hay ningún lazo de unión entre las diferentes estrofas”63. Precisamente de encuentros sorpresivos y de relaciones poéticas invisibles dan cuenta. 2411-2415. Crítica. 1548).M. por que me aya de quexar. Como las ha caracterizado M. en el Romance de Belerma. 65 Como bien ha señalado Nieves Vázquez61. importe mucho el orden. de diversos contenidos. como en el resto de la tradición moderna panhispánica. sin que. Universidad. el carácter migratorio de las estrofas y la capacidad de desmembración consustancial a la lírica popular. Díaz Mas señala que fueron usados “hasta la saciedad para referirse (por lo general de modo irónico) a algo irremisible perdido” y no solamente en la lírica. pp.El Cancionero Gaditano Tradicional Otro mensaje a decir. a lo que hoy sólo podemos identificar como canción heteroestrófica64.Masera y J. p. Actas del Congreso celebrado en la Universidad de Alcalá. 61 “Pervivencias de la antigua lírica popular en el cancionero andaluz moderno a la luz de una canción de Calañas (Huelva)” en Lyra minima oral. 28-30 Octubre 1998. cuando la difundida seguidilla semipopular comienza a actualizarse como un canto de series estróficas seguidas sin una necesaria conexión temática o expresiva. mejor que ninguno de los tipos antes visto.. Pedrosa.Castillo. Se configuran como una serie indefinida de coplas libres. pervive hasta hoy. 1344. nunca se berán tornar60. Alcalá. 2001. C. Aunque a veces pueda existir entre ellas algún tipo de conexión. la forma de asociación de las coplas. 64 Ibid. pp.Alvar. Poema de Alfonso XI. en general. Una forma que. Los géneros breves de la literatura tradicional. Su forma de hacerse ejemplifica. pero a menudo lo único que las asocia es un pequeño leitmotiv o la tónica general de la canción. un antiguo fragmento desgajado de una composición medieval. Suele haber entre todas o entre algunas una conexión temática y aun verbal. 345-352. Lo tradicionalizado ha sido. las que he denominado Canciones con Coplas Libres. cit. Fue tanta su popularidad en los Siglos de Oro que llegaron a ser proverbiales. no obstante. métricamente iguales. pues. vs. 63 Estudios sobre lírica antigua. por último. 62 Soy consciente de que en este tipo de canciones es casi una contradicción hablar de versiones ya que es precisamente la mezcla de estrofas heterogéneas lo que las define. Frenk: “Las estrofas. En estos textos encontramos magníficos ejemplos: 60 Rodrigo Yánez. ojos que bos vieren yr. En Cádiz. incrustado en una cuarteta que se añade a su vez como colofón perfecto a esta canción narrativa moderna. M. se van engarzando como cuentas en un collar. publicado por Martín Nucio en su Cancionero sin año (h. son muy cantadas (68 temas con 87 versiones 62). cada una por separado. . Barcelona. en realidad lo único que le da categoría de canción es la melodía única con que se cantan y el estribillo que suele unirlas. raramente de distinto metro. ed. los encontramos con un evidente sentido grotesco: “¡Que ojos que nos vieron ir. 259-266. al eterno motivo de la ausencia. P. 1994.

de 1568]: “Porque te besé. dile que calle. Porque si no te quitas. tan ricos en contenido y espléndidos de formas. 29 vº [1562]: “Pues por besarte.66 Este comentario acelerado del cancionero gaditano muestra. Quítate. nºs 1684A y 1684B). 283 rº. (M. fol. “Con agua de toronjil…”. adónde?”. de ese balcón. Recogida por Mª Carmen Flores en agosto de 1995.. Piñero. 65 Versión de Arcos de la Frontera.. / me riñó mi madre a mí: / ¡torna el beso que te di!” y en Flor de enamorados. Minguillo. pobre del carretero que va sin carro. p.). ramo de flores. / aquel beso que te di”. el milagro de un universo poético de creatividad desbordada. / vuélveme presto. La primera estrofa aparecía ya en el Cancionero sevillano. cantada por Mª Carmen Ramos Falcón (52 a. ob. Obras. cit. Materiales tan abundantes y diversos.. Esta noche ha llovido mañana hay barro. art. (M. Frenk. / me riñe mi madre a mí. Corpus. dejan ver que el sur del sur de España encierra. en la memoria de sus hombres y mujeres. . como ya ocurría con el romance. niña.66 Virtudes Atero Burgos Si porque te di un beso llora tu madre. que Cádiz es un territorio privilegiadamente fértil en el mantenimiento de la literatura tradicional. 15. doy parte a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. III. ¿dónde estará mi querido dueño? ¿y adónde. [a.M. Corpus. tu beso. (P. cantada por Antonia Coronil Rocha (65 a.. t. 66 Versión de Chiclana de la Frontera. toma. 596a) encontramos a su vez ecos del estribillo: “¡Ay! ¿Adónde. Mi cielo…65 En medio de la plaza cayó la luna. 67 Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia). Tengo mi pecho de coplas que parece un hormiguero. 35). ob. niña. cit.) a María Mercedes Pons en junio de 2002. batallando unas con otras pa ver cuál sale primero67.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983. p. cit. nº 2209). cantada por José Mª Capote (39 a. cuatro partes se hizo y tú eres una Quítate. carillo. Mi cielo. adónde? ¿dónde lo busco que no responde? Mi cariño y el tuyo se han enredado como la zarzamora por los vallados. En Lope de Vega (Servir a Señor discreto. niña. fol. carillo. Frenk.

Bucureşti. uneori. Mircea Popa. de o mare bogăţie şi complexitate. Precizarea este necesară. 1974 . 1802. începând cu cel popular. Sfaturile a înţelajerii cei sănătoase. 2. dragostea şi adevărul într-însele a turna şi a înrădăcina ». Cluj-Napoca. cel al folclorului. nr. Semnificativă pentru acest fenomen este literatura inspirată de campaniile Austriei împotriva lui Napoleon. vol. Cercetările consacrate cărţilor populare în literatura română3 au demonstrat convingător prelungirea universului mental baroc în receptarea cărţilor populare şi în epoca Luminilor. Meda Diana Bârcă. Manuscrise de cărţi populare româneşti. Cărţile populare şi cultura românească. 1977. p. p. pentru că în epocă se interferează. Universul cărţilor populare. la Nicolae Cartojan.Interesul pentru etnografie şi folclor la iluminiştii români din Banat Nicolae Bocşan Universitatea Babeş-Bolyai În Sfaturile a înţelegerii cei sănătoase. cap. Cătălina Velculescu. raportabile la un orizont mental şi estetic baroc. 1984  . I – II. XII 2 Adrian Marino. Postfaţă : Cărţile populare – încercare de definire structurală. Dimitrie Tichindeal a exprimat crezul generaţiei de aufkläreri din iluminismul românesc bănăţean despre rolul scriitorului şi al scrisului în societate. în acelaşi timp. Este greu încadrabilă unui gen. cum o denumea Ovidiu Papadima. despre rosturile creaţiei literare : «  Deci scriitorii şi prefăcătorii de cărţi din pricina aceasta şi cu socotinţa aceasta întrebuinţează şi îşi deşartă ostenelile lor spre folosul de obşte. o influenţă a creaţiei populare dinspre orizontul livresc al epocii şi. până la suprapunere. antinapoleoniană. semnalăm întrepătrunderea nivelului popular cu cel iluminist. Carte şi societate în Transilvania secolului al XVIII. p. care va adăuga acestora literatura didactică şi moralizatoare. în vol. Tectonica genurilor literare. Bucureşti. Bucureşti. cvasigenerală în estetica secolului al XVIII-lea. 115-194. diferite “niveluri literare”. aceasta a circulat mai mult în manuscrise. 11-36 . pentru ca să poată inimile oamenilor cele pline de nebunii şi de credinţă deşartă curăţi şi iubirea de oameni. peste care se suprapune literatura cultă. a apropierii a scriitorilor de creaţia poporului. La primul palier literar. citadină. Prima prefigurare barocă : Lumea cărţilor populare. Cărţile populare în literatura românească. 1 Dimitrie Ţinchindeal. în « Cahiers roumaines d’études littéraires ». specifică sensibilităţii iluministe. Barocul literar românesc.1 Fragmentul trădează viziunea utilitaristă care a grevat asupra literelor româneşti în epocă2. Ion Istrate. continuând cu cel al cărţilor populare şi literatura sapienţială. 2002 . Lumières roumaines: idées sur le théâtre. la poésie et la litterature. 1982. 29 3 Mihai Moraru. Buda. la care bănăţenii au avut o participare semnificativă prin batalioanele de grăniceri. Inspirată de propaganda oficială austriacă. asumată de scrierile inspirate de filosofia şi gândirea iluministă. 1980. Bucureşti. p.

manuscris. s-a născut eroul răscoalei grănicereşti. conducătorul răscoalei de la Cruşiţa împotriva Habsburgilor a circulat în satele din jurul Oraviţei. carele aşa de tare au plăcut acelei adunări. alegorii. petrecut în Italia. Moise Nicoară. Sensul alegoriei viza desacralizarea imaginii lui Napoleon. 1984. au fost fugiţi din Francia şi alte ţări mai mulţi episcopi şi preoţi din Italia. Cu prilejul unei petreceri aranjate de ofiţerii armatei noastre austriece şi alte feţe bisericeşti din Italia. potrivit tradiţiei. în speţă a căluşului. din păcate acum pierdut. unde grănicerii români de pe frontul italian au jucat căluşul în faţa unui public ales. au jucat căluşeriul. Veridicitatea faptului este greu de controlat. p. în care se afla şi armata noastră. unde pune în scenă un proces al lui Napoleon în Olimp. Calendarul de la Buda.68 Nicolae Bocşan pentru că din punct de vedere al formei se prezintă într-o mare varietate de genuri. un cântec de jale ce a circulat în tot spaţiul 4 Cornelia Bodea. La graniţa folclorului cu barocul literar se plasează şi legenda lui Napoleon. Timişoara. din 1829. înlăturarea aurei de legendă. dar pentru mentalitatea colectivă textul din Calendar este relevant : «  La începutul bătăliei cu francezii sub Napoleon Bonaparte. aşa cum a făcut Damaschin Bojincă în Anticile romanilor peste numai câţiva ani. Scrieri. tradiţia locală concentrându-se preponderent asupra tragismului exilului şi a patriotismului lui Bonaparte. în care zeii erau acuzatori. la Ciclova Română a circulat cântecul lui Jumanca. p. 140-143 6 Gh. ce se adresa ţăranilor pentru a evita o contaminare de mitul napoleonian. cu excelentele sale naraţiuni din Cronica Banatului şi cu alegoria D-zaii cu dzinele pe muntele Olimp. Cronica Mehadiei şi a Băilor Herculane. În acelaşi spirit se înscria Nicolae Stoica de Haţeg. p. Multe din întâmplările epocii napoleoniene au fost reţinute de conştiinţa populară. ofiţeri imperiali. cât toţi cu o gură au strigat  : bravo  ! bravo  ! acesta este jocul cel adevărat roman. Ciulei. Aceştia sunt adevăraţi nepoţi ai lui Romul ». În viziunea lui. care deseori a imitat versificaţia populară. trecând în legendă. acolo unde. şcolarilor româneşti. deceniile următoare au reevaluat dimensiunea tragică a marelui conducător. la sobor 1814 adunaţi (1815)5.6 Memoria populară a păstrat o imagine vie despre participarea bănăţenilor la campaniile împotriva lui Napoleon. 1943. Varia. a căror origine o descopereau în jocurile romane. de la cronică la ode. îmbrăcaţi în haine căluşereşti. Autorul textului din calendar a recurs la acest episod pentru demonstrarea romanităţii românilor. Este semnificativă în acest sens oda Contra lui Bonaparte (1809)4. care a avut un destin aparte în Banat. Sunt scrieri culte. 142-144 5 Nicolae Stoica de Haţeg. maxime. ce s-au întrepătruns cu folclorul. Ediţie întocmită de Damaschin Mioc şi Costin Feneşan. Povestea faptelor lui Pârvu Jumanca. Până acum câţiva ani. în Thesalia. Pentru conştiinţa românească momentul a fost înţeles ca o împrejurare favorabilă pentru a individualiza românii printre naţiunile Europei. Date despre familia Jumanca din Ciclova Română. 45-50 . Povestiri moşăşti. În manuscrisele din secolul al XIX-lea s-au păstrat variante ale Cântecului lui Bonaparte. originea romană. Arad. După campania antinapoleoniană din perioada războaielor. unsprezece ostaşi români ardeleni. chestiunea românească au dobândit cu cel prilej o recunoaştere europeană. la graniţa cu literatura populară sau uneori sunt adaptări ale temelor antinapoleoniene la formele literare populare. Episodul ilustrează atitudinea intelectualităţii române faţă de jocurile populare. evocă un episod. dislocarea mitului acestuia. format din prelaţi şi demnitari italieni. emigranţi francezi.

Georgescu. 1969. în afară de cele de mai sus. Combatarea superstiţiilor ca expresie a ignoranţei şi iraţionalismului apare în toate manifestele programatice ale Luminilor. Textul a circulat în Banat şi în manuscris. pe care legenda lui Napoleon s-a pliat. până la explicaţie sau interpretare. fasc. ar fi asemănările dintre varianta bănăţeană a Cântectului lui Bonaparte. a avut o circulaţie populară.Interesul pentru etnografie şi folclor la iluminiştii români din Banat 69 românesc. 1414. Hunedoarei. Bine informat. Alte variante de origine bănăţeană au mai circulat în zona Aradului. Două sunt mai cunoscute. sunt elemente specifice mentalităţii romantice româneşti. cronici diversificate. Limba. declarându-le superstiţii şi prejudecăţi .7 Cu titlul de ipoteză. p. reviste. Argumentele în favoarea paternităţii lui Nicolae Stoica. Mişcări antihabsburgice româno-sârbe în graniţa militară bănăţeană la începutul secolului al XIX-lea. Hotine. familie. toate având ca subiect tânguirea împăratului în clipa despărţirii de Franţa pentru a lua drumul exilului. Apud. ce condamna obiceiurile şi credinţele. a cântecelor la oameni morţi. preocuparea menţinându-se în sfera unei condamnări în bloc. ce reflectă nivelul de percepere al epocii şi interesul acesteia. mentalitatea romantică.9 în sfârşit. timpuri glorioase revolute. p. Interesul cărturarilor iluminişti pentru etnografie şi folclor a fost motivat de cel puţin trei factori: concepţia raţionalistă. conştientizând dimensiunea europeană a istoriei lor. ca de exemplu. cuvinte identice în Cronica lui Stoica şi în Cântecul lui Bonaparte. Datini şi credinţe poporale despre « fraţii sau fârtaţii de cruce ». Philologica. dar cu o frecvenţă mai mare în Banat şi Transilvania. obiceiurile nu s-au bucurat de un interes direct. Repudierea lor în numele concepţiei raţionaliste. Timpul. I. 105 8 BRV. Bucvarul din 1781. Eftimie Murgu). 37-48 . în scrierile didactice. al treilea motiv are temeiuri estetice. Citatul este după un manuscris care în secolul al XIX-lea se afla la Maidan. Niculiţă. ca o expresie a continuităţii spirituale şi de civilizaţie (punct de vedere tributar. mitul eroului au modificat imaginea negativă cu una care este tipic romantică. nr. care a participat la războaie. patriotismul acestuia. Denumite generic superstiţii sau prejudecăţi.8 Imaginea despre Napoleon este mult schimbată în comparaţie cu scrierile anterioare. ideea originii latine. Mai important pentru istoria culturală este faptul că acest cântec a pătruns în folclor. susţinută şi prin argumentul descendenţei acestor obiceiuri din cele identice romane. manifestându-se cu deosebire la grupul scriitorilor preromantici din finalul epocii (Damaschin Bojincă. Napoleon dans le folklore roumain. chiar dacă la origine a avut o variantă cultă. diferenţele dintre ele fiind destul de mari. prelucrată de Nicolae Stoica în 1800 la Mehadia. în “Studii şi articole de istorie”. 13 9 D. 1890. copiată la Oraviţa şi poezia Hotine. Arsenie Dragomir. au fost reproduse în culegeri sau antologii. varianta păstrată în manuscrisul de la Oraviţa şi varianta de la Sinteşti – Tânguirea lui Bună Parte – păstrată în copia unui ţăran din sat. în strânsă legătură cu ideile despre naţiune şi naţional. redactată în ritmica şi structura versurilor de jale. în « Studia Universitatis Babeş-Bolyai ». XV. Dimensiunea tragică a eroului despărţit de ţară. S. 2. alimentând conştiinţa colectivă cu imagini ale unui trecut glorios. în « Foaia Diecezană ». calendare. concepţiei raţionaliste). III. Pop. exersat în redactarea unor «cântece de tabără ». la rându-i. ceea ce a constituit un argument în favoarea atribuirii paternităţii asupra versului lui Bonaparte unui grănicer din Banat sau Transilvania. pe care şi-l asumă şi românii. Până în prezent se cunosc patru texte provenind din Banat. potrivit 7 J. Există unele asemănări de nume. 1970. Valeriu Leu a atribuit o variantă lui Nicolae Stoica de Haţeg. în prefeţe. ca un obstacol în calea luminării.

19 13 Ion Taloş.70 Nicolae Bocşan tezei : « unde înfloreşte odată cultura acolo piere superstiţia ». Buda. interpretarea folclorului românesc din Transilvania şi Banat. era un argument pentru autor în favoarea descendenţei romane a poporului român. p. convins de valoarea lor documentară. El a inaugurat o concepţie nouă faţă de creaţia populară. de emancipare a omului şi colectivităţilor. Studii de istorie literară şi folclor.13 În Respundere desgurzătoare la cârtirea cea în Hale şi în Anticile romanilor. În această lucrare. Bucureşti.12 O nouă abordare în interpretarea folclorului a fost consacrată prin opera lui Damaschin Bojincă. tot nu ar trebui să le ţinem noi. influenţat de ideile lui Dositei Obradovici : «  Aşa minciuni să nu le credeţi… nici să înfricoşaţi pre pruncii cei micuţi şi fără de reotate cu aşa fel de minciuni. Inaugura astfel şi o metodă de valorizare a folclorului. 1994. asociind. Începuturile interesului pentru folclorul românesc în Banat. precum se poate vedea din obiceiurile aceste de acum. care susţinea repertorizarea obiceiurilor şi interpretarea lor din perspectiva spiritului creator al po10 Nicolae Bocşan. latinitatea limbii şi romanitatea poporului român. Franţa şi Banatul (1789-1815). că moşii noştri multe rele pentru faptele lor au răbdat. p. În finalul epocii Luminilor el a repertorizat obiceiurile româneşti pentru a ilustra. ocupaţii romane cu cele existente printre români. direcţie ce va stăpâni până târziu. Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania. ca argument în favoarea romanităţii. 131 11 Dimitrie Ţinchindeal. Petru Bona. combaterea obiceiurilor ca superstiţii cu valoarea lor documentară pentru demonstrarea romanităţii românilor. p. care le ţin românii. În Sfaturile a înţelegerii cei sănătoase. în termenii comparatismului. regăsindu-se târziu şi la Pavel Vasici. 1814. Sfaturile a înţelajerii cei sănătoase. 203 . p. Filosoficeşti şi politiceşti prin Fabule moralnice învăţături. Cluj. că aceste sânt minciuni goale de la oamenii cei proşti şi întunecaţi la minte scornite… ».10 Orientarea s-a prelungit până spre sfârşitul epocii Luminilor. Mihai Duma. Repertoriul obiceiurilor româneşti. obiceiul românesc celui roman. aspirând să concilieze viziunea raţionalistă cu cea istorică. în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.11 Acelaşi cărturar a avut meritul de a fi inaugurat şi noua atitudine faţă de folclor. 1968. Ţinchindeal a descris obiceiurile « care stăpânesc până acum între români”. prin compararea cu cele romane. nu e dirept şi noi să petrecem întru lucrurile lor… Si iară din vremile cele de demult s-au obicinuit românii cu descântece şi vrăji şi până în ziua de azi le ţin ». un capitol nou în etnografie. « Obiceiurile – scria Dimitrie Ţinchindeal – sunt potrivnice înţelegerii cei sănătoase şi folosului celui de obşte ». 1964. prima asociere a folclorului la caracterul etnic în literatura bănăţeană. 9 12 Dimitrie Ţinchindeal. Dimitrie Ţinchindeal a rămas la punctul de vedere tradiţional în iluminismul bănăţean privind obiceiurile : « Măcar deşi sântem noi strănepoţii romanilor. aşa cum va proceda mai târziu Damaschin Bojincă. din care se scorneşte şi se naşte într-înşii deşarta credinţă. în vol. credinţe. căci « precum se citesc a fi fost la romanii cei vechi. Reşiţa. se înscrie organic în programul de educare a poporului. Ţinchindeal a ilustrat o fază de tranziţie în atitudinea Luminilor faţă de creaţia populară. Cel mai înverşunat adversar al credinţelor deşarte » a fost Dimitrie Ţinchindeal. superior ca valoare celui comunicat de Samuil Micu sau Gheorghe Sincai. 100. În finalul demonstraţiei. aprecia Ion Taloş. Bojincă a expus o serie de consideraţii privind continuitatea sau asemănarea unor obiceiuri. p. aşa sânt şi astăzi la daco-romani ».

pe care o proiectează în teoria despre folclor ca expresie a individualităţii naţionale : « … desfătare vei părtini din Antici [Anticile romanilor N.B. În acest sens. dintr-o perspectivă modernă. ca un element de conservare a specificului acestuia în devenirea istorică. Demonstraţia perpetuităţii unor străvechi ritualuri romane până la românii contemporani era un argument al continuităţii românilor de la vechii romani. N. între atâtea valuri. o continuitate etnică. obligând ideologia să ia în considerare noua forţă. de un gust literar ce ilustrează un nivel cultural. asociază principiilor raţionaliste şi o dimensiunea istorică. acum vine vorba despre un zeu sau zee … cum iară despre tâmplă sau capiste. întemeiaţi şi pe alte scrieri ale iluminismului bănăţean. adică o casă fabuloasă şi povestitoare. Obiceiurile înregistrate de Bojincă aparţin întregului spaţiu cultural românesc. În spiritul concepţiei naţiune – popor. despre oraclu … care toate din Antici se pot învăţa. dovedind o altă atitudine faţă de creaţia populară. Bojincă scria că pentru « deplina înţelegere a unui stat. o atitudine estetică învecinată concepţiei herderiene de Volksgeist.n. între atâtea nevoi şi strămutări … sânt mai mari şi mult mai temeinice mărturii despre adeverirea urzirii românilor de la vechii romani ». De aceea se grăbesc să le consemneze.Interesul pentru etnografie şi folclor la iluminiştii români din Banat 71 porului. câtă lipsă are naţia românească de Anticile strămoşilor săi romani. aceasta nicidecum fără cunoştinţa Anticilor nu o vei pricepe … de unde se poate face încheiere. aşa cum o ilustra Bălcescu. aşa cum propunea istoria iluministă. Demersul teoretic de înserare a obiceiurilor în dinamica istorică a unui popor anunţă viitoarea concepţie istorică romantică. în realitatea istorică. ci. în evoluţia acesteia de la Lumini la Romantism. izvorul şi cauza multor îndatinări ce vezi astăzi a lăcui în mijlocul naţiei tale ». generaţia aşeza la temelia naţiunii poporul. ilustrată şi de ideea repertoriului comparatist. La Damaschin Bojincă apare şi o atitudine estetică faţă de folclor. La sentimentul satisfacţiei estetice («  petrecere desfătă- . pentru că în romanţe. că interesul pentru spiritualitatea populară premerge celui social-politic. nu o vei putea cuprinde deplin. un orizont mai larg. Deocamdată putem enunţa. Este perioada în care cărturarii iluminişti descoperă poporul. ce se ţese numai spre petrecerea desfătătoare (s. exprimă unitatea spirituală a poporului român.). cu toată greutatea numărului şi a importanţei sale. Consecinţele social-politice şi cele în planul militantismului naţional vor apărea mai târziu. determinându-l pe bănăţean să scrie : « fă singur asemănarea între cele ce vei citi în această carte cu cele ce se află prin locurile unde vieţuieşti ». Iară ce se atinge de înţelegerea poeziei. care pătrunde de acum. de istorismul care a pătruns în beletristică. cât şi al valorilor spirituale pe care le conservă şi le produce. determinată de diversificarea preocupărilor cărturăreşti. nencungiurat de lipsă este a şti şi a cunoaşte datinile cu care acelea vieţuiesc ». atât din punct de vedere social-politic. ce este mai mult.] aflând urzirea. Atitudinea lui Bojincă faţă de creaţia populară ilustrează mutaţiile ce au avut loc în mentalitatea românească.B. apropiată de ceea ce denumim astăzi istoria civilizaţiei. Într-o asemenea concepţie obiceiurile apar ca trăsături distinctive ale civilizaţiei unui popor. nici o romanţă. al vitalităţii şi originalităţii acestor valori. evident o exagerare a teoriei romanităţii din epocă : «  aceste datini ce se păstrează de români atâtea sute de ani. Concepţia ştiinţifică despre folclor. ţări sau societăţi. de vrea şi pofteşte a face sporire  ». « Ba nu numai din istorie – scria Bojincă – vei înţelege. adică a versurilor. de exemplu.

crezul iluminist în materie de folclor. izvorul şi cauza multor îndatinări ce vezi astăzi a lăcui în mijlocul naţiei tale ». expresia specificului naţional. Sibiu. Timişoara. dansurile ». în sens spiritual. ca expresie a specificului naţional. chiar dacă sensibilitatea respectivă nu a găsit. Finalul Anticilor. mai apropiate de complexitatea spiritului popular. 1964. însă. El coexistă cu raţionalismul. Tot mai evident. cele mai adecvate forme de exprimare. p. Specialiştii au remarcat că bănăţeanul a dat. prezentă în Europa preromantică. care l-a precedat. p. acela de a se origina. Cărturarul bănăţean a depăşit. 1969. pentru care «  portul. dintr-o civilizaţie care a stat în fruntea lumii : ”desfătare vei părtini din Antici aflând. Scrieri. mai puţin la români 18 Eftimie Murgu. face o excelentă analiză a receptării ideilor herderiene la popoarele din monarhia austriacă. 1978. 257-258 . «  menţionatele caractere naţionale ale românilor reprezintă tot atâtea facsimile ale celor romane »18. interpretarea folclocului românesc în Transilvania. Bucureşti.72 Nicolae Bocşan toare »). din manifestările similare ale popoarelor vecine. Der Einfluss der Herderschen Ideen auf die Nationsbildung den Völkern der Habsburger Monarchie. München. în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. care s-a bucurat de o largă audienţă printre naţionalităţile imperiului. în evoluţia lui spre Romantism. felul de viaţă. într-o unitate specifică preromantismului. este definitoriu pentru noua orientare de care vorbeam şi prin care se apropie cel mai mult de atmosfera şi spiritul romantismului : « datinile ce le ţin românii şi până astăzi deosebit de alte neamuri şi pre care le zic unii credinţă deşartă. semnalul unei direcţii care va stăpâni până târziu. măcar că au fost Naţia românească asuprită de mai multe feliuri de neamuri varvare. încă. Burada. creaţiile anonime ale spiritului colectiv au devenit o componentă a conştiinţei de sine a poporului.14 Atitudinea lui Bojincă faţă de creaţia populară ilustrează transformările ce au avut loc în mentalul colectiv. Noua atitudine faţă de etnografie şi folclor. In raport cu Vasilie Popp. Lambrior şi Marian au preluat o serie de motive de la Bojincă17. specifică sensibilităţii romantice.16 Bojincă le-a cunoscut direct. Bojincă a adăugat sentimentul mândriei naţionale. preocupările etnografice au şi o valoarea ştiinţifică. p. încoronând această concepţie. afirmând o atitudine estetică tranşantă în favoarea creaţiei populare. domeniile abordate sânt mai diverse. XL 16 Ibidem. căci fenomenul descoperirii folclorului – despre care a vorbit Paul Cornea – a fost specific acestei regiuni la începutul secolului al XIX-lea. În afară de implicaţiile ideologice. Ideile lui Bojincă despre naţional şi naţionalitate – în cadrul lor atitudinea faţă de manifestările spiritului popular . urzirea. măcar că acestea sânt cele mai vii mărturii adeveritoare cum că românii sânt neîndoiţi strănepoţi ai romanilor… Temeiul păstrărei a unor asămine datini moştenite de la romani nainte de alte veacuri este tot acel care au fost şi al păstrării limbei naţionale.15 Este exprimarea unei atitudini romantice. XLI 17 Holm Sundhaussen. Bojincă are un orizont mai larg. mai mult decât alţii. Folclorul revistelor « Familia » şi « Şezătoarea ». izvorâtă din sentimentul mândriei naţionale. VIII 15 Damaschin Bojincă. 1973. este expresia sentimentalismului. Scrieri. Pentru că ştiu că nimic este mai dulce şi mai sfânt românului adevărat decât a-şi păzi limba şi legea … şi pentru ce ? Pentru că îşi iubeşte naţionalitatea ». religia. obiceiurile.stau sub semnul curentului herderian. apare şi mai clar formulată la Eftimie Murgu. p. interpretată ca expresie a specificului naţional : «  Nu 14 Ion Breazu.

Interesul pentru etnografie şi folclor la iluminiştii români din Banat 73 puţine caracteristici ale unei naţiuni ni le oferă muzica. p. descendenţa şi psiritul naţional. specific oricărei naţiuni ». p. a reluat tema originilor într-un spirit polemic. Anticipând viitoarea generaţie romantică. Generaţia preromantică. 371 23 Ibidem. cărturarii din faza târzie a Luminilor au teoretizat pe marginea factorilor de individualizare şi particularizare a naţiunii. în primul rând. p. Intr-o posibilă ierarhie a factorilor care au definit un profil psihic distinct al naţiunii. p. . limba a deţinut primul loc. pentru care folclorul era la temelia creaţiei literare originale. implacabilă. un alt element inedit şi o prioritate a manifestărilor culturale bănăţene.19 În anexa lucrării sale Murgu a publicat o serie de cântece populare. nu lipsită de afinităţi cu preocupări similare din mediul sârbesc (Vuk/Karadgiči) sau german (Fraţii Schott). Sub influenţa acestei direcţii s-a dezvoltat o mişcare pentru tezaurizarea şi valorizarea folclorului. cu o notaţie muzicală modernă. Este divinitatea protectoare. În mod deosebit. Pentru aceştia cea mai importantă caracteristică a naţiunii era originea romană. In spirit herderian. care rezistă atât de viguros unei transformări integrale a naţiunii »21. Străduinţa unora de a o extermina cu totul a fost zadarnică ». 267 20 Ibidem. ca expresie a spiritului creator al poporului. teoretizat de generaţia preromantică în spiritul ideilor herderiene. iar obârşia naţiunii formează temelia edificiului de cunoaştere ». prin Bojincă şi Murgu îndeosebi. Principiul metodologic formulat. «  Este incontestabil – scris Murgu în acest sens – că printre caracteristicile naţionalităţii se socotesc. pregătind. ce traversa timpul ca o veritabilă ereditate: « Această caracteristică a fiecărei naţiuni – scria el – s-ar numi poate caracterul naţional sau spiritul naţional. obiceiurile şi datinile.23 19 Ibidem. Generaţia preromantică bănăţeană a contribuit la « descoperirea » naţionalităţii şi la definirea conceptului cultural de naţionalitate. urmându-l pe Herder – gonită de foarte mult timp. ca atare formarea naţiunii poate fi favorizată numai prin formarea limbii »22. era o expresie a metodei analitice iluministe de întoarcere la originar. asociată ideii naţionale. Eftimie Murgu a scris în acest sens : « … ar trebui ca atenţia noastră să fie cu precădere îndreptată asupra limbii. 299 22 Ibidem. 298 21 Ibidem. cea mai puternică. Ca argumente ale romanităţii. din acest punct de vedere. limba. ca mijloace de individualizare şi particularizare a naţiunii. trăieşte numai în vorbirea poporului. care singur cu caracteristicile naţionale specifice lui formează naţionalitatea.20 El a definit spiritul naţional ca trăsătura esenţială a naţionalităţii. Eftimie Murgu scria despre necesitatea cunoaşterii naţiunii. aceştia au invocat numele. comun deja în gândirea Luminilor. o sinteză între raţionalism şi istorism. Murgu a restabilit virtuţile limbii populare «  mult mai curată decât limba mutilată bisericească ». ipostază a specificului naţional : «  Limba românească – scria Murgu. Generaţia preromantică a descoperit virtuţile estetice şi semnificaţiile naţionale ale creaţiei populare. originii acesteia … căci limbă şi naţiune sânt legate într-olaltă în modul cel mai intim. simplele cântări naţionale exprimă specificul gustului naţional natural ». « care se transplantează neîntrerupt printr-o anumită ereditate ». Preocuparea pentru delimitarea factorilor de identificare a naţiunii a condus la definirea specificului naţional. estetica romantică. Acest urmaş inseparabil. care « începe de la obârşia naţiunii.

ilustrată de spiritul naţional. Aceluiaşi spirit (specific) naţional Murgu îi atribuia şi numele de român. împlineşte şi încheie caracterul esenţial al naţionalităţii ». « tot atâtea facsimile ale celor romane ». . felul de viaţă.24 Interesul iluminismului românesc din Banat pentru etnografie şi folclor a avut o evoluţie semnificativă pentru evoluţia mentalităţii colective româneşti de la raţionalismul dominant la sentimentalismul epocii romantice. întemeiat pe sinteza raţionalism-istorism şi pe ideea individualităţii naţiunii. dansurile. religia. 24 Ibidem. Generaţia preromantică bănăţeană a contribuit deciziv la definirea conceptului cultural de naţionalitatea. obiceiurilor si datinilor « o lumină strălucitoare. obiceiurile. ce conferă limbii. portul.74 Nicolae Bocşan La Eftimie Murgu specificul naţional se individualiza într-o serie de « caractere naţionale ». definind « un gust naţional natural » exprimat în dansurile şi cântecele populare. între componentele căruia etnografia şi folclorul au fost domeniile esenţiale întrevăzute pentru identificarea şi individualizarea naţiunii.

prilejuită de veştejirea „thanatică” a vegetaţiei de către soarele torid de vară. E interesantă. Cele trei sărbători sunt legate între ele prin logică agricolă. pe când Sukkoth. 581 . totodată. nici prin derivarea lor din recuzita marii sărbători iudaice..Iepuraşul de Paşti şi câteva consideraţii despre calendarul creştin Ştefan Borbély Universitatea Babeş-Bolyai Asocierea Iepuraşului şi a obiceiului de a picta ouă înroşite cu sărbătorile pascale nu poate fi explicaţă pe cale directă. sub acest aspect. 2001. adică luna ocultării lui Dumuzi-Tammuz din mitologia mesopotamiană. legată de întâmpinarea primăverii. Ed. cele şapte săptămâni ale Omerului au căpătat o conotaţie de tristeţe şi de semidoliu: oamenii nu îmbracă haine noi şi nu se tund în acest interval. p. care trebuie să cadă la şapte săptămâni de la ofranda omer-ului. Hasefer.. Coordonare: Viviane Prager. Şavuotul celebrând primirea tablelor legii pe Muntele Sinai şi sărbătoarea secerişului. Deşi corespunde lunilor mai – iunie. când fiecare evreu trebuie să meargă „în locul pe care El [Domnul Dumnezeu] îl va alege” (Deut. prescrise de către Deuteronom. întrucât urmează Tammuz. totodată. sau Sărbătoarea Corturilor comemorează cei 40 de ani petrecuţi în deşert (Exodul). din categoria sărbătorilor „de pelerinaj”. alături de Şavuot (6 Sivan) şi Sukkoth (15 Tishri). care începe pe 15 Nisan şi durează şapte zile. cu acest prilej se depozitează prima recoltă în magazii sau hambare. C. are la bază o semnificaţie arhaică agricolă. observaţia pe care o face Dicţionarul enciclopedic de iudaism: „De-a lungul timpului. Traducere: C. Traducere: Viviane Prager.”1 Acestor restricţii li se adaugă interdicţii specifice: „nu se oficiază căsătorii şi nu se organizează serbări publice”2. fiind însă evident 1 Dicţionar enciclopedic de iudaism. Schiţă a istoriei poporului evreu. se calculează „sărbătoarea secerişului” (Şavuot). şi o sărbătoare a recoltelor de toamnă. Făcând parte. 16:16). Dubla semnificaţie – agrară. Pessahul evreiesc. snopul de orz care se duce în ziua de 16 Nisan la templu. fiind. „Motivele acestei atitudini rămân obscure şi au dat naştere la multe discuţii” – mai precizează Dicţionarul amintit -. respectiv istorică – se menţine şi la celelalte două sărbători. celebrând. ceea ce conferă în mod retroactiv omer-ului de 16 Nisan semnificaţia magică a transmiterii forţei de fertilizare peste încercarea dificilă pe care o reprezintă extincţia. Ţicu Goldstein. 581 2 Ibid. luna Sivan are certe particularităţi daimonice. sub conducerea lui Moise. Litman. 16 Nisan. Bucureşti. Litman. ceea ce duce la străvechi semnificaţii legate de fertilitate: începând cu a doua zi de Pessah. nici prin referinţe la practicile curente ale creştinismului timpuriu. ieşirea poporului evreu din robia din Egipt (Exodul). p.

neverificând similitudinea. Iată ce scrie în acest sens Jean-Paul Roux. Paştele evreiesc. vegetaţia intră „în moarte”. nu vom putea da niciodată un răspuns satisfăcător la o asemenea întrebare. 12:24) – despre iepuraş sau ouă nu se aminteşte.” (Ex. 12:23) Ritualul e transmis mai departe în timp şi transformat în tradiţie obligatorie („Să păstraţi lucrul acesta ca o rânduială pentru voi şi pentru fiii voştri în veac” – ibid. care sărbătoreşte. animalul expulzat. Semnificaţia thanatică. Ed. aşa cum procedează autorul francez. n-aş face analogia cu carnavalul sau cu Saturnaliile pentru a desluşi scenariul arhaic al sacrificiului christic. marcând momentul ocultării unui arhaic „daimon” al vegetaţiei. de la deja amintita scenă a Schimbării la faţă. dar cu o total altă semnificaţie. 3 Jean-Paul Roux: Regele. de Paşti. derivată din obligaţia de a scoate orice dospeală din casă şi de a mânca aluat nedospit (pasca. p. pedepsindu-i pe egipteni: „Când Domnul va trece să lovească Egiptul şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii. învierea lui Iisus. Se cunoştea de multă vreme acest personaj care era tratat ca un monarh înainte de a fi ucis. prilej de ridicare a tuturor interdicţiilor de post anterioare. înainte de plecare. totuşi. Aş porni. precedată de trimiterea discipolilor la Sărbătoarea Corturilor. însă. nici un cuvinţel. nu de evenimentele imediate legate de faptele Mântuitorului. măcar pentru faptul că poziţionarea în calendar a diferitelor evenimente de acest fel nu se suprapune. 1998. Bucureşti. Moise i-a îndemnat pe evrei să sacrifice câte un miel de familie. el [Iisus] fusese rege temporar. comercializată şi în zilele noastre). în Leviticul 16. pentru a le fi recunoscute şi ferite casele atunci când Dumnezeu va trece răzbunător pe deasupra lor. mulţi considerând-o de-a dreptul o blasfemie. legate de sfârşitul ciclului vegetal). mituri şi simboluri. Meridiane. demon al deşerturilor (despre care ştim foarte puţine lucruri). Mituri şi simboluri. Unele trimiteri în sensul arătat de noi nu lipsesc..76 Ştefan Borbély faptul. S-a altoit oare sacrificiul christic pe scenariul unui străvechi rit de fertilitate. Pessah. 267 . Ţapul ispăşitor este cunoscut în Vechiul Testament.”3 Personal. însă. ungând cu sângele lui pragul de sus al locuinţei şi cei doi stâlpi ai uşii. din perspectiva istoriei religiilor. asociind scenariul sacrificului christic unui scenariu de expulzare a ţapului ispăşitor: „În Duminica Floriilor. iar de Pessah moare. Avea să fie rege de carnaval. sau jertfa pascală a mielului: Exodul 12: 21-28 povesteşte că. neavând timp ca aluatul pregătit pentru pâine să se dospească. interdictivă a perioadei post-pascale mai este importantă şi din perspectiva disimetriei faţă de creştinism. alungat fiind consacrat lui „Azazel”. Celălalt obicei este korban Pessah. că interdicţiile dintre Pessah şi Şavuot sunt legate de o conotare thanatică a ciclului vegetal: după primul seceriş. în Regele. fiind foarte departe de sugerarea unei eventuale filiaţii. pe linia unei continuităţi thanatice: de Sukkoth el îşi anunţă discipolii că va muri. fiindcă simetria dintre faptele lui Iisus de Sukkoth şi cele de Pessah sunt evidente. Traducere şi note de Andrei Niculescu. fiind nevoie de o garanţie energetică păstrată în templu – omer-ul – ca să existe certitudinea că ea va „renaşte”. pentru a comemora graba cu care evreii au părăsit Egiptul în Exodul. este „sărbătoarea azimelor” (Hag ha-maţot). liantul ascuns fiind asigurat de ritmicitatea ciclului vegetal (ambele sărbători fiind thanatice. plecat în cealaltă lume pentru a renaşte mai târziu cu forţe sporite? După toate probabilităţile. Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre să vă lovească.

mitologiile de proximitate. naşterea în serie de pui vii fiind considerată de bun augur pentru soliditatea ciclului vegetal. care guverna luna primăverii. derivată din simbolistica ritualică a fertilităţii. elaborată în anul 725 de către Venerabilul Bede. pe baza analizei comparate a ocurenţei iepurelui ca animal psihopomp în diferite arii folclorice europene. 3. Billson4 are unele dubii în privinţa atestării Ostarei de către Bede. Jacob Grimm (Deutsche Mythologie. şi tutelează Anul Nou lunar. dragon. îndeajuns de contestată. unde data Anului Nou este raportată la a doua lună plină de după solstiţiul de iarnă. pentru a găsi corespondentul englez. Chinezii calculează anul după aşa-zisul Calendar Xia. însemna „a te mişca în direcţia Soarelui care se înalţă”. marcate. cu acest prilej se organizau festivaluri vesele de celebrare a naturii renăscute. Ostara (Oestre. 1882) este de părere că „ostar”. cocoş. fiindcă trăia sub pământ. maimuţă. fiindcă nu există nici un document explicit care să confirme relaţia simbolică dintre Ostara şi iepure. care să confirme o asemenea atestare. în secolul al VIII-lea al erei creştine. în multe culturi. iepuraşul zeiţei Eastre. şi de cutuma schimbului ritualic de ouă. În Zodiacul Chinezesc. printre altele. Un obicei din zilele noastre. neconfirmată însă – în treacăt fie spus. tigru. ajunge la concluzia că ar putea fi vorba de un animal cu o simbolistică resurecţionară destul de veche. În lucrarea De temporum ratione. Eastre). 2010). . . Dicţionarele precizează. al cărei car este tras de către două pisici – deci nici o legătură aparentă cu iepuraşul. chiar preistorică. însă. ceea ce explică atât decalajele faţă de calendarul gregorian occidental. 2009 – 14 febr.de Edda. preot din Northumbria şi autor al faimoasei Historia ecclesiastica gentis Anglorum. in Folklore. bou. ceea ce îl îndreptăţeşte să vorbească despre Ostara (sau Eostra) ca despre o zeiţă germană a fertilităţii. Centzon Totochtin. fapt confirmat de comportamentul său psihopomp: el face legătura dintre două tărâmuri. în vizuină). ceea ce înseamnă că fecunditatea sa e determinată de apartenenţa la lumea chtoniană. pe de altă parte. ca simboluri germinative. cât şi faptul că anul nu începe întotdeauna în aceeaşi zi. însă. Însă aceste încadrări 4 The Easter Hare. dar nu ştim încă unde şi în ce fel. Aprilie. Charles J. oaie sau capră. fertilitatea explozivă şi beţiile. iepurele dă numele unuia dintre ani (în succesiunea şobolan. că Iepurele este. tot aşa cum de la Eastre la Eastern.. fiinţă chtoniană. Animalul care însoţea zeiţa era Iepuraşul. porc5). cal. care se întâlneşte la noi în preajma Paştilor în diferite regiuni etnografice. Eastern rabbit ar fi. însă. no 4 (December 1892) 5 În anul 2009 ne aflăm în „anul boului” (26 ian. E limpede că asocierea s-a produs pe vreo filieră anume. unde rolul acesta îi revine redutabilei Freyja.Iepuraşul de Paşti 77 Asocierea explicită s-a produs destul de târziu. asocierea lui cu primăvara explozivă se explică prin prolificitatea sa proverbială. foarte uşor la Oster. iepure. analogia vagă cu Dionysos impunându-se aproape obligatoriu. în vizuină. care guvernează chefurile. numele german al sărbătorilor pascale. naşte în „lumea de dincolo” (sub pământ. calea pe care se ajunge aici e. vol. câine. se vorbeşte despre o zeiţă germanică a fertilităţii şi a Soarelui-Răsare. şarpe. mai dificil de parcurs. ca verb. ceea ce indică un sincretism evident. numită Ostermonat la germani.. în general. derivat de aici. în acest sens. De la Ostara se ajunge. inaugurat de către dinastia omonimă. ar fi acela al împodobirii pomilor cu ouă colorate. ale Japoniei şi ale Koreei confirmând încadrarea sa în categoria animalelor selenare. inclusiv în Bucovina. animal lunar. fără să producă date certe. conduşi de către Doi-Iepuri (Ometotchtli). ea fiind. În mitologia aztecilor se consemnează existenţa unui panteon format din 400 de zei-iepuri. şi azi.

O. Africa şi America de Nord. în Dicţionarul de simboluri: deşi Iepurelui nu i se acordă un capitol special. ca şi faptul că Iepurele este animalul sacru al zeiţei Unut. şarpele încolăcit. plecată. 8 Ed. Iconografia zeiţei. aşadar. pe care este reprezentat tot un iepure. ca fiind atârnat. şi în Cartea Esterei din Vechiul Testament. insurmontabile. cu funcţia resurecţionară a zeiţei şi cu tribulaţiile sale psihopompe. ne vine din direcţia etimologiei. soţ şi frate. Cea mai mare dificultate. Gheorghe Muşu.. era un iniţiat murind şi renăscând precum fazele lunii”. Mannhardt nici nu o recunoaşte. sugestie pe care Manfred Lurker. celebră e şi azi. cornul lunar. Saeculum I. sau a şarpelui cu cap de iepure. Artemis şi Cavallioti. în privinţa Ostarei. 130-152 . şi inclus într-un ciclu selenar. şi anume faptul că piticul apare. Bucureşti. 1971. în numele căruia se recunoaşte cu uşurinţă Marduk. împreună cu un unchi numit Mordechai.78 Ştefan Borbély explică doar analogii. unul „mort” şi unul „viu”) de figura lui Statu-PalmăBarbă-Cot. după credinţele unor popoare din Asia. încât acesta să i se afle sub picioare -. 1997. 152 7 Dicţionar. asocierea iepurelui cu resurecţia psihopompă se precizează. foarte variată. numeroase atribute care derivau dintr-un rol psihopomp bine evidenţiat. nu şi filiaţii. epicizată. Ştiinţifică. totodată. divinitate eminamente resurecţionară. detectabile. Asocierea iepurelui cu luna este confirmată de către Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant. ca fiind insuficient demonstrată. din acest punct încolo. în acest sens. laba de iepure. Ishtar călăreşte leul sau este poziţionată în aşa fel. Traducere de Adela Motoc. pe de altă parte. de pildă. dar nicăieri nu apare iepurele. de pildă. Dicţionar de simboluri animaliere. el este identificat cu petele lunii. discutând şi un aspect care ne poate interesa colateral aici. Iepurele de câmp era asociat lui Osiris. într-o formă mascată. Bucureşti. în unele consemnări. cea ascensională şi cea descensională. Însă tot el aminteşte de amuletele în formă de iepure pe care le purtau egiptenii – ca purtătoare de noroc. Ed. Astarte. pe care o avem. pe care am moştenit-o din practicile magice ale negrilor americani . pe cât posibil. Jean-Paul Clébert6 scrie că „în Egipt. ilustrat. ca demon al vegetaţiei. odată cu apariţia Soarelui torid de vară. cuprinde. venerată în Egiptul de Sus sub forma arhaică a şarpelui. pentru că. Ed. al căror consum este interzis. în lumea întunecată de dincolo. Trebuie să mergem. 6 Bestiar fabulos. printre altele. din Enuma elish şi alte texte sacre sau poeme. a cărei identitate. în religiile cu care creştinismul a venit în contact. Ostara sau Oestre trimit iremediabil înspre Ishtar. asemenea zeului. mai departe. în vreun fel sau altul. asociindu-şi. de regulă. Dificultăţile par. sau de care a fost influenţat. Bucureşti. în căutarea altor desluşiri. Iepurele fiind listat aici printre animalele impure. eroi. 1995. Traducere din limba franceză de Rodica Maria Valter şi Radu Valter. steaua cu opt raze. pp. Ţinând cont de arhaicitatea zeiţei. fiind foarte răspândită. Eastre. deşi este cunoscut faptul că zeiţa guverna ambele faze ale lunii. fiindcă nu există indicii că Iepurele ar fi fost asociat. personaje8. de unde diadema pe care o poartă zeiţa. „însemnat”. în Zei. leagă apariţia iepurelui şchiop (adică: cu picior asimetric. în Divinităţi şi simboluri vechi egiptene7 o primeşte cu scepticism. la care putem recurge şi pentru a încerca să aflăm cine anume este această zeiţă misterioasă. o relaţie directă cu credinţele evreilor este exclusă. imagine care trimite spre posibile asocieri cu complexul osirian. şi de căsătoria sacră cu Dumuzi-Tammuz. Printr-o formă intermediară. „prins” într-un copac. boul şi cei doi lei care îi trag carul sacru – în alte imagini. marea zeiţă mesopotamiană a fertilităţii. p.

fiindcă partea stângă este dedicată vieţii. ca abis oceanic primordial. fiind distribuit de acolo în condiţii ritualice solemne. Indiciul la care ne-am referit apare pe o pecete cilindrică. Mare Zeiţă a Naturii fiind. mama tuturor animalelor sălbatice sau domestice şi protectoarea naşterilor. însă. p. adesea. cu copii care-i erau oferiţi pentru a le întreţine viaţa. fiica zeiţei acvatice originare Nammu (reprezentată. şi în iconografia specifică a Inannei-Ishtar. mama pământului însuşi. în proximitatea câte unui copac al vieţii – care va intra. Arkana. Penguin Books. laptele turmelor sale era socotit „băutură divină”. care asigură. 9 Anne Baring – Jules Cashford: The Myth of the Goddess. adeseori.Iepuraşul de Paşti 79 Într-un mod oarecum surprinzător. în consecinţă. totodată. consumată de către regi. în care apar. simbolizând pântecul. Ea era. decorat cu şerpi): KiNinhursag era „mama a tot ce se naşte. thanatică. şi a tuturor plantelor şi recoltelor pe care acestea le zămislesc”9. emergentă. 190 . ulterior. imagini ale nativităţii. găsim o reprezentare a Iepurelui în cortegiul străvechii zeiţe sumeriene Ki-Ninhursag. forţa vitală a tot ceea ce există. motiv pentru care el se depozita adesea în sanctuare. Una dintre imaginile sale cele mai frecvente este aceea de „Vacă Supremă”. una dintre reprezentările ele cele mai frecvente fiind asemănătoare unei litere U cu deschiderea întoarsă în jos. Evolution of an Image. cu o linie care ar trece prin mijlocul perechii îmbrăţişate. 1993. pe cea primăvăratică. fig. spaţiul placentar. reprodusă de către Anne Baring şi Jules Cashford la pagina 191 a volumului sintetic The Myth of the Goddess. Ambivalenţa era ilustrată de iconografia care îi este dedicată. care trimit înspre o asociere cu lumea de dincolo şi spre sensuri psihopompe. din cauza faptului că trupul ei le apărea credincioşilor. Evolution of an Image (v. a solului şi a pământului pietros. deopotrivă. „Cea Verde” – dar şi pronunţate reprezentări serpentiforme. 1) Figura 1 Imaginea se poate împărţi imaginar la mijloc. Ki-Ninhursag guverna ambele secvenţe vegetale. prin laptele ei. dar – prin extensie – orice „renaştere” pe care o presupune trecerea printr-o poartă. şi pe cea tomnatică. pe verticală. ca sursă de fertilitate exuberantă şi ca „depozitar” al energiei vitale ocultate din momentul în care frunzele se scuturau sau erau vidate de sevă vitală din cauza soarelui de vară dogoritor.

corespondenţa sa cu pasărea fiind. couleurs. În consecinţă. cantitatea cea mai însemnată apărând sub picioarele zeiţei care binecuvântează actul sexual – e ca şi cum ea s-ar înălţa direct din pământ. în acest fel ambele teritorii. Partea de jos a imaginii – suprafeţele haşurate cu linii oblice. complex relevant pentru majoritatea cultelor de fertilitate. Oeuf . nici una dintre imaginile de care dispunem nu confirmă vreo legătură dintre Ishtar şi ou. deşi sugestiile cosmogonice. confirmă sugestiile simbolice generale. Mythes.80 Ştefan Borbély reprzentarea cea mai pregnantă fiind aceea a păsării resurecţionare. iar partea dreaptă morţii. Misterul nativităţii. Pentru a încerca să înţelegem simbolistica fertilizatoare a ouălor de Paşti. procedând în acest fel. frumoasa explozie florală a primăverii. sugerând o naştere din moarte. explicit accentuată. Iepurele apare pe verticala zoomorfă din spatele zeiţei. în acest fel. precedat de acela al sexului. trebuie să avem în vedere. coutumes. cel dintâi. însă. am spune. Robert Laffont/Jupiter. de animal asociat cu pământul în dubla sa reprezentare. e aproape sigur că asocierea vegetaţiei primăvăratice cu oul şi cu Iepuraşul face parte dintr-un complex magic străvechi. de epifanie şi de ocultare a vegetaţiei. Egiptul şi ţinuturile celtice. formes. ei ar reintra. Cu toate acestea. în Dicţionarul de simboluri10 o operează între oul cosmogonic şi oul resurecţionar. şi de interdicţia orficilor de a consuma ouă. prin magie de contact. în ciclul reîncarnărilor. aflat în poziţia cea mai de jos a coloanei. uneşte. dispunând de o bibliografie copleşitoare. gestes. fie că zeiţa Ostara a existat sau nu. fiind singura care nu are picioare vizibile – şi. ca animal teriomorf. La decopertarea unor morminte din Beoţia – ţinut din care se trage şi Hesiod -. adică cel mai aproape de pământ. ceea ce a dus la resemantizarea multor accesorii. cap. nombres. care iese din lumea de dincolo. inerente unei comparatistici orientale. de teamă că. imaginea dominantă fiind aceea a şarpelui încolăcit. şi anume acela de a împodobi crengile pomilor cu ouă. însă. cu o semnificaţie evident resurecţionară. * Deşi este un subiect aparent marginal în raport cu preocupările noastre imediate 10 Dictionnaire des symboles. specific cultelor de fertilitate. ce cuprinde India. poziţia sa. paralele – sugerează pământ spart. rêves. pot fi avute în vedere pentru stabilirea unor analogii. confirmată. oul resurecţionar: în morminte din Rusia şi Suedia – scriu cei doi autori – au fost decoperite ouă de argilă bine conservate. a revenirii pe suprafaţa pământului. au fost aduse la suprafaţă şi statui ale lui Dionysos ţinând în mână un ou. în mod aproape obligatoriu. joncţiunea cu creştinismul făcându-se mai târziu. În alte locuri. distincţia pe care Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant. forţa germinativă a semănăturilor. care se îngropau împreună cu cadavrul pentru a-i oferi acestuia garanţia renaşterii sale. figures. ieşind de sub pământ. din punct de vedere simbolic. pentru a stimula. conţinutul oălor sparte este presărat pe ogor. întrucât coada e destul de bizară. Sperăm să fie un iepure. de fiinţă venerată pentru calităţile sale psihopompe. după moarte. Paris. 1989. Să ne aducem aminte de un detaliu ritualic pe care l-am amintit deja. foarte cunoscut pe un spaţiu mito-cultural foarte larg. desţelenit. sub şarpele care se încolăceşte. pentru a celebra. indirect. potrivite în aşa fel încât să corespundă unei simbolistici resurecţionare christice. Pentru tema noastră ne interesează.

a unei naşteri atipice – Iepurele apare pe lume.unul dintre participanţi este Mac Linscott Ricketts. Cap. Paul Radin publica miturile asociate cu tricksterul aparţinând indienilor nord-americani – şi. am putea spune. 1997 13 The Exception Who Proves The Rules: Ananse and the Akan Trickster. tricksterul găseşte o lume haotică. Mythical Trickster Figures. alături de broască ţestoasă şi de viespe13. Kerényi este atras tocmai de atributele falice hipertrofiate ale tricksterului – Wakdjunkaga. ca să nu mai vorbim de faptul că el se naşte. Christopher Vecsey îl identifică la triburile din Africa Occidentală. Contexts. în timp de T. 12 Contours. el a atras atenţia asupra dublei reprezentări a tricksterului ca erou întemeietor şi ca erou cultural. la a cărei rostuire civilizaţională contribuie. domeniul a stârnit interesul multor cercetători. 174-192 . pe care uneori sunt nevoiţi să îl poarte într-un bagaj aparte. unde Iepurele apare în contrast cu hiena: cea din urmă malefică. în limbajul indienilor Winnebago – şi de capacitatea acestuia de a îşi detaşa falusul. După cartea lui Radin. nu am putea trece mai departe fără să amintim ocurenţele Iepurelui într-un alt complex cultural major. declanşează lichidul menstrual al bunicii sale. indiciu limpede al impactului tematic major pe care l-a avut volumul).. în mână sau în spate. cărat cu greutate pe spate. din moarte. pierzând un privilegiu magic tocmai din cauza incontinenţei erotice. Hynes şi William G. V. Progenitură. care ne interesează. New York. acţionând într-un perimetru post-cosmogonic. al cărei pionierat în domeniu nu îl contestă nimeni. mitologia picarescă a indienilor Winnebago. fără ca rolul lor în armonia cosmică să se fi precizat odată pentru totdeauna. insatisfacţia venind. Îl mai caracterizează amoralismul – ucide stihial.. în care lucrurile şi fiinţele au fost deja create. ea fiind relevată de către Karl Kerényi în textul care însoţeşte cartea lui Paul Radin (autorul celei de a doua postfeţe fiind Jung. 2: The Winnebago Hare Cycle şi interpretarea – îndeajuns de sumară. A Study in American Mythology. Translation and Comparative Analysis. de mult ori. editat de către William J. Jung. în contrast cu cel dintâi. stând şi la baza „liminalităţii” pe care o teoretizează Victor Turner. cu care se şi culcă. şi anume în acela al tricksterului. râvneşte la femei frumoase. – care urmează. să corecteze greşelile săvârşite de către hienă14 E puţin probabil că o asemenea contextualizare a Iepurelui contribuie în mod direct – altfel decât într-o accepţiune analogică – la tema Iepuraşului de Paşti. aproape tot ce atinge – şi conotaţiile sexuale evidente: Iepurele. rea. 107 14 The Moral Inagination of the Kaguru: Some Thoughts on Tricksters. prin imaculată concepţie. care se vede nevoit. Într-un foarte solid volum colectiv. Atunci când. de regulă. cit. Beidelman la triburile Kaguru din Estul Africii. de regulă.. With commentaries by Karl Kerényi and C. purtându-l separat de corp. de pildă. and Criticisms. pp. p. jucând de multe ori rolul eroului etiologic. simbolic. fără ca mama lui să fi cunoscut bărbatul. însă o corespondenţă funcţională nu poate fi trecută cu vederea. imprevizibilă. doar din direcţia hermeneuticii sale simpliste. 1956. Published by The Philosophical Library Inc. Într11 Paul Radin: The Trickster. Doty12 . op. fiindcă în alte tradiţii el este concurat de coyot sau de viespe). The University of Alabama Press. exegetul lui Mircea Eliade! – mai mulţi autori amintesc de frecvenţa cu care Iepurele apare în reprezentările tricksterului din spaţiul cultural african. necristalizată. disproporţionat.Iepuraşul de Paşti 81 de aici. spre mijlocul veacului trecut. Astfel. al cărei protagonist este Iepurele11 (nu singur. fiindcă mama lui dispare în mod inexplicabil în chiar clipa venirii sale pe lume -. O. în special. în timp ce alţi tricksteri au un falus supradimensionat.G. Tuscaloosa & London.

Phlyakes. unde prezidează sinodul apostolilor. * Revenim. la care se decide că se poate adera la comunitatea creştină şi fără ca. protagoniştii unor asemenea scenete improvizate. fiindcă un asemenea spaţiu era guvernat de către Hermes. respectiv intereferenţele calendaristice cu sărbători păgâne deja existente în Imperiul Roman indică faptul că creştinii au ales această a doua cale: s-au mulat pe un calendar ritual foarte viu în practicile cultuale romane. să te mulezi pe un calendar ritualic uzual. şi după cristalizarea ca gen a spectacolului comic. la calendarul creştin primitiv şi la interferenţele pe care acest calendar le stabileşte cu programarea în timp a celorlaltor sărbători romane din primul veac al erei noastre. pe care-l „scăpau” apoi pe jos. prin puterea lor de a statua o diferenţă. dat de către Constantin şi Licinius. nu este bine să participi. Prima este aceea a asumării curajoase. deschise. fiind marcat cu o grămadă de pietre. ca de altfel şi marea cantitate de excremente pe care aceşti Wakdjunkaga o lasă în urmă sau o manipulează. pentru a impune o identitate liturgică proprie. fiindcă poţi fi pedepsit – şi cauţi să te impui prin exemplaritatea participanţilor la rit. Analogia greacă pe care Kerényi o stabileşte este aceea cu farsele itinerante phlyax care precedă. adică să . neputând fi evitată. în timp comedia atică. nesăţioasă indică un complex de fertilitate. după toate indiciile. nici unul dintre tricksterii nord-americani sau africani nu despică în mod explicit ogorul. o nouă religie. hermaia). A doua strategie este să profiţi de sărbătorile deja existente din jurul tău. propovăduieşte Evanghelia orală în comunitatea creştină de aici şi prinde tulburările din cartierul evreiesc. însă potenţa sexuală extremă. 1950) a făcut un scurt inventar al acestor suprapuneri tactice. care în acest fel era fertilizat. referitoare la prezenţa în Roma a lui Petru şi Paul. are două şanse de a se impune. pentru a o fecunda pe fiica unui şef de trib. aflată într-o asemenea situaţie juridică anatemizantă. prin asociere cu alte rituri anuale de fertilizare din perimetrul european. trebuie să avem în vedere faptul că el a fost o religie non-licită în Imperiul Roman până la Edictul de toleranţă de la Mediolanum (Milano) din anul 313. sau prin expulzare. cineva să fie supus circumciziei. din cauza identităţii juridice precare. ci strict tehnic) şi au izbutit în cele din urmă să le înlocuiască. în 50 îl găsim la Ierusalim. cu toate consecinţele care decurg de aici: vii cu liturghia ta. Robert Laffont.). cu sărbătorile tale proprii – la care.82 Ştefan Borbély un mit se vorbeşte chiar de uşurinţa cu care un Wakdjunkaga îşi trimite falusul peste ape. Paris. au parazitat sărbători păgâne deja existente (termenul nu este câtuşi de puţin peiorativ. schimbându-le cu totul conţinutul. De fiecare dată când discutăm difuziunea creştinismului în primele două veacuri de după Christos. Simbolurile creştine primitive disimulate (crux dissimulata etc. sugestia hierogamică. Petru soseşte în capitala imperiului în jurul anului 42. Indicii de corespondenţă directă sunt puţine. şi-n principal cu calendarul religiilor de mistere. şi să cauţi să îl resemantizezi parţial sau total. aproape nesăbuite a alterităţii. precedat de o primă cronologie. înainte. dar subzistă. Sub aspect strategic. purtând în mână un falus sculptat. plecând (din prudenţă. După toate aparenţele. acum. pentru a elibera vegetaţia adunată în lumea de dincolo. aducându-l în contact seminal cu pământul. se deplasau din loc în loc (în general: din intersecţie de drumuri în intersecţie. de mare impact la public. chtoniană. nu se ştie) în anul 49. Léon Homo (De la Rome païenne à la Rome chrétienne.

deşi în general tolerant faţă de credinţe. dar moare aici crucificat în anul 64. Sărbătoarea Colectelor (când. cu marea sărbătoare a lui Mithra. unchiul şi succesorul lui Caligula. în urma revoltelor din cartierul evreiesc din Roma. îi expulzează pe evrei din Capitală.Iepuraşul de Paşti 83 devină evreu. deloc peiorativă) are un sens mai puţin unilateral decât i se atribuie îndeobşte. celebrată prin focuri aprinse pe dealuri şi prin dansuri. Aquilas şi Priscilla. se dovedeşte a fi îndeajuns de oscilant când vine vorba de libertatea de a le practica. în repetate rânduri. Comunitatea creştină din Roma se consolidează în jurul a doi evrei convertiţi. în anul 47. dar. organizează la Roma. atunci când a discutat similitudinile temporale dintre „înmormântarea iernii” din preajma echinoxului de primăvară şi martiriul pascal al lui Iisus. se prevalează de dreptul strămutării procesului la Roma. unde ajunge în anul 59. e de menţionat un detaliu: împăratul Claudius. marcată prin ofrande voluntare. Natalis Solis Invicti. întocmită de către Léon Homo. liturgic. În privinţa plecării sale intempestive din Roma. se făceau danii pentru cei săraci) şi lista ar putea continua. La 25 aprilie se sărbătorea Robigalia. Solstiţiul de vară de la 24 iunie devine Sărbătoarea Sf. e aproape sigur că Petru a plecat în urma acestei expulzări. toate acestea sugerează o ambiguizare tactică urmărită cu premeditare. prin preluarea datelor unor sărbători păgâne marcante. În 22 februarie. James George Frazer. în Creanga de aur. Lista sărbătorilor suprapuse. nu se ştie când revine la Roma. dedicată prevenirii ruginei recoltei: devine Litania Majoră. pentru a-şi impune calendarul propriu. mult mai vechi. de la 25 decembrie. din 5-13 iulie. celebrată printr-o procesiune fastuoasă. el putea cere – în virtutea cetăţeniei – ca procesul său să fie strămutat în faţa împăratului. păgân. şi acolo unde pruncul Iisus vărsa lacrimi fusese jelit iubitul lui . cum e şi firesc. promovând în mod activ sincretismul. Natali Petri de Cathedra. în accepţiune creştină. iar în anul 49. sărbătoarea marii familii creştine. în casa cărora locuise Petru. decapitat pe un drum din afara Capitalei. începe. Oricum. Paul este prins la Cesareea în anul 57. Prin urmare. Petru. Paul moare tot în 64 (sau în 65?). pentru a fi judecat de către împărat. Astfel. deasupra capului său planând acuza subminării şi desconsiderării religiei mozaice. E incontestabil că adepţii noii religii s-au folosit de un calendar preexistent. aflat la mică distanţă de zidurile împrejumuitoare. locul tradiţional al naşterii Domnului. el interzice druidismul. în timpul persecuţiei declanşate de către Nero. fiind cetăţean roman – ceea ce Petru nu era -. Ioan. părtinitoare. Ironim – aminteşte Frazer – „spune că Bethlehem. Înţelesul unei asemenea suprapuneri l-a sugerat. de asemenea. pe de altă parte. În 57 Paul scrie Epistola către Romani. în anul 41 le interzice evreilor din Roma şi din imperiu dreptul de a se întruni. se celebra la Roma Sărbătoarea Familiei: devine. Paul recurgând la această cerere din teama că autorităţile religioase evreieşti ar fi în mod premeditat părtinitoare în ceea ce îl priveşte. Sărbătorile centenare – pe care Petru le-a prins -. sub incidenţa edictului căzând şi evreii creştini. ei sugerau în subsidiar şi o continuitate de sintaxă între misterul creştin pe care îl practicau şi vechile culte de vegetaţie peste care martiriul christic se suprapunea. a Cărnii Sf. Adonis. însă „confiscarea” calendarului păgân de către calendarul creştin (din nou: folosesc termenul într-o accepţiune strict tehnică. la fel de adevărat este şi faptul că. Ludi Apollinares. când creştinii sărbătoresc Crăciunul. Motivul juridic e următorul: dacă un cetăţean roman incriminat considera că circumstanţele judecării sale puteau fi incorecte. era umbrit de o dumbravă aparţinând Domnului sirian.

pp. vol. însă. Bucureşti. pe timpul iernii.G. trestia avea un dublu sens.. cap. fiind ulterior luat sub protecţie de către zeiţa Cybele). la 15 martie. că în majoritatea serbărilor funerare de primăvară. adică pentru belşugul aşteptat al recoltei. ea împlinindu-se abia în primăvara care urmează. BPT. explicaţia din Misteriile păgâne şi misterul creştin este doar aproximată. cu prilejul echinoxului de primăvară. a cărui demonstraţie o urmăm în principal în rândurile care urmează – între 15 şi 27 martie. cit. de loc al epifaniei psihopompe şi de garanţie energetică a naşterii.”15 „Când ne gândim – conchide el . 1980. „indicată în calendarul roman sub numele de Canna intrat. prilejuite de „moartea” anului vechi. în Creanga de aur. p. 1996. ceea ce e semnificativ. în precizarea lui Loisy că „zeul pierise la sfârşitul verii precedente” e faptul că o asemenea similitudine am mai găsit – aşa cum am mai precizat în capitolul I – în cronologia evanghelică a morţii lui Iisus: acesta îşi anunţă moartea cu prilejul Sukkoth-ului. Zeul pierise la sfârşitul verii precedente. reprezentarea mistică a acestei morţi situându-se imediat înaintea reprezentării învierii. 101-148 18 Op..”16 Alfred Loisy (Misteriile păgâne şi misteriul creştin. 3. Minerva. „Ziua sângeroasă pare să fi fost o ceremonie de doliu desfăşurată cu mare zarvă. „Intrarea trestiei” şi sacrificiul taurului aveau drept sens – scrie Loisy – moartea lui Attis. în vederea renaşterii vegetaţiei. pentru a marca momentul în care Attis s-a castrat. Attis fiind la origine un zeu al vegetaţiei. Ed.84 Ştefan Borbély Venus. însă. prilej cu care dendrophorii – purtătorii de arbori – aduceau în cetate un pin retezat. în trestie sau în pin se concentrau forţele vii ale naturii. p. Bucureşti. „Se credea – scrie Loisy – că. 110-111 16 Ibid.. Serbările romane care comemorau moartea şi învierea lui Attis aveau loc – scrie Alfred Loisy19. Preoţii şi candida15 J. în ciuda faptului că trestia era un indiciu topografic al naşterii. I. de pe malurile râului Almo. moartea lui era adusă mai aproape de data învierii aşteptate. când avea loc „ziua sângelui”. 103 sq. pp. vom putea presupune că celebrarea de Paşti a morţii şi învierii lui Hristos a fost altoită pe o celebrare similară a morţii şi reînvierii lui Adonis. spiritul vegetaţiei”20: pinul era împodobit cu panglici şi cu flori de viorele. mănunchiuri de trestie (în cinstea locului unde a fost abandonat Attis la naştere. ca indiciu al morţii lui Attis.cât de frecvent şi cu câtă îndemânare a reuşit Biserica să împlânte germenii noii credinţe în anticul teren al păgânismului. Kybele şi Attis17) identifică anumite similitudini cu serbările prilejuite de cultul anual al lui Attis şi Cybele. din perspectivă liturgică. sărbătoare de toamnă a strângerii recoltei. care „aveau loc la echinoxul de primăvară. care ieşea din moarte: în consecinţă. învierea este imediat asociată acestei extincţii. p. ceremonia fiind marcată şi de sacrificiul unui taur de şase ani „pentru câmpiile munţilor”. Frazer: Creanga de aur. 110 17 Traducere de Dan Stanciu. în data de 24 martie. ţelul lor principal era ori fusese evocarea zeului mort. La şapte zile după „intrarea trestiei” avea loc sărbătoarea „intrării arborelui” (arbor intrat. Ed. Traducere de Octavian Nistor. atunci când i se adaugă imediat şi semnificaţia complementară a învierii. 22 martie)... p.”18 Frazer a demonstrat deja. Symposion. între 15 şi 27 martie. 106 . intrarea trestiei” – cannophorii aduceau în cetate. aşa că nu mai insistăm asupra ei. 103 19 Ibid.. În prima zi a sărbătorii. cea mai spectaculoasă sărbătoare petrecându-se două zile mai târziu. fiindcă ne putem imagina o naştere a unei fiinţe psihopompe. Note de Gabriela Duda. 20 Ibid.

iar un preot. în mod obligatoriu. participanţii la rit se împărtăşeau din vin şi din pâine. ai spune că martorul a asistat la o liturghie creştină.. Computus denumeşte.. cu atât mai mult. însă. cymbale şi tamburine. Paştele evreiesc. [. acolo.”22 Dacă referinţele legate de ceremonia lui Attis nu ar fi evidente în text. similitudinea încheindu-se cu obiceiul participanţilor la ritul lui Attis de a fi marcaţi cu fierul roşu pe frunte. „ziua veseliei” şi a râsului. când statuia zeiţei era dusă ceremonios până la râu.. zeul e nevătămat. deşi – spune Sf.. când se considera că Attis învie.. cu cât Firmicus Maternus spune că participanţii la ritul funerar al lui Attis erau încurajaţi cu sugestia că „şi pentru voi se va naşte din suferinţe mântuirea” (v.Iepuraşul de Paşti 85 ţii la iniţierea sacerdotală se întărâtau împreună până când ajungeau la paroxismul nebuniei. citatul de mai sus). «Curaj. pp.] Rămăşiţele rezultate din operaţie erau aduse ofrandă zeiţei. ca şi în ceremoniile funerare ale lui Attis.”21. la îndemână pentru a impune o semnificaţie nouă sărbătorilor pascale: crucificarea lui Iisus în ziua de vineri şi învierea sa în cea de duminică. pp.. 711-712 . zeul rămâne mort timp de trei zile. în practica instituţională a Bisericii. legată de străvechea ieşire intempestivă din Egipt24: acesteia îi corespunde „cina cea de taină”. Printre accesoriile ritualice ale mesei figurează cupa (inclusiv „cupa lui Ilie”) şi pasca frântă în atâtea bucăţi câţi membri sunt la masă: ritualul ulterior al euharistiei păstrează vestigii ale acestei simbolistici. în data de 23 martie se celebra Hilaria.. care consemnează cele întâmplate în felul următor: „Toată lumea plânge [jelindu-l pe Attis mort]. deja amintit. slujindu-se de un cuţit de piatră. Loisy mai aminteşte de o simetrie: cu prilejul Hilariei. Loisy citează în acest sens un rit descris de către Firmicus Maternus... căreia îi era dedicată ziua de 27 martie. lavatio. oamenii aceia se lăsau pradă unor mişcări frenetice. instrument sacru. la care au luat parte. Baza de calcul pentru punerea în calendar a pătimirilor Domnului a reprezentat-o. „consumând”. [. deodată este adusă o lumină. Iisus şi discipolii săi. Seder. litera grecească tau. aşadar. se biciuiau până la sânge şi îşi crestau braţele cu cuţite. le spune. prilej cu care avea loc şi sacrificiul mielului. 133-134 Dicţionar enciclopedic de iudaism. şi pentru voi se va naşte din suferinţe mântuirea». care avea o simbolistică precisă. ed. în acest fel. după care învie.. îşi amputa cu iuţeală membrul viril. Sărbătoarea debuta cu masa ritualică. care începea de 15 Nisan şi dura şapte zile. cit. marcarea creştinilor cu cenuşa pe frunte. Acum el era preot. fiind readusă în cetate cu mare pompă. pentru creştini. furia lor făcându-i.]. mysti. Resemantizarea de către creştini a pătimirilor lui Attis era.. p.. calendaristic. tot atât de bine ca şi cea de-a doua. [.. 111-113 Ibid. trupul nemuritor al zeului: „exista. Augustin – cântecele care se intonau cu acest prilej erau licenţioase. dar ele se găsesc cu prisosinţă şi în simbolistica cinei cea de taină. era aproape zeu. procedura de cal21 22 23 24 Ibid. într-o mai mică sau mai mare măsură. prima ar fi putut constitui. luate de către Iisus şi discipolii săi. îmbăiată şi împodobită cu panglici şi flori. după ce i-a miruit pe gură pe toţi cei care plângeau. cu o crux dissimulata. moştenit din vremuri primitive. să nu simtă loviturile pe care şi le aplicau. o comemorare a unei pătimiri”23. Între timp. 125 Ibid.. care se aseamănă în multe privinţe cu signatio.] Şi dansul nebunesc îşi continua vacarmul infernal până când unul dintre acei turbaţi.] În zgomotul de fluiere. o veritabilă analogie între masa mistică a lui Attis şi cina lui Christos [. aidoma unui nou Attis. pp.

25. din raţiuni structurale. ceremonia bedikat hameţ. ajustându-şi sărbătoarea proprie după uzanţele cultuale ale celuilalt rit. al obiceiului. în ajunul zilei de 14 Nisan (în noaptea dintre zilele de 13 şi 14 Nisan). 47 sq. care presupune descoperirea în ultimă instanţă a acestor vestigii şi arderea lor a doua zi dimineaţă. p.. 26 New York: Arkana – Penguin Books. pentru a se putea înfăptui. în cazurile în care calendarul se întâmpla să indice o asemenea ocurenţă. este dat de obligaţia modernă de a folosi lumânare cu prilejul căutării – stigându-se în prealabil lumina electrică – şi formula aramaică pe care fiecare o rosteşte a doua zi. creştinii răsăriteni continuă să recurgă la calendarul iulian în calcularea datei de Paşti. de unde inerente decalaje. p. care s-a cristalizat destul de târziu. 12: Christian Feasts. nefiind nici azi unitară. pentru a se înlătura toate urmele de drojdie sau de substanţe care pot induce dospirea. pe de altă parte. dar cutuma păstrează şi urme străvechi de culte de fertilitate. cele mai frapante: ele sugerează în mod evident un rit fertilizator de substrat. din dorinţa de a se disocia de orice urmă de dospeală care se întâmplă să fi rămas. care a fost ulterior resemantizat. Constantin şi sfetnicii săi fiind de părere că neclarităţile trebuie clarificate prin adoparea unei baze de calcul comune. Până atunci data de referinţă era ziua lăsării laoparte a pâinii nedospite şi a drojdiei din tradiţia Pesachului evreiesc (15 Nisan): există documente potrivit cărora creştinii ţineau legătura cu comunitatea evreiască din proximitate. interdicţia de a consuma alimente dospite – mai ales pâine – comemorează ieşirea din Egipt. Substratul de sacrificiu. Detaliile legate de Miercurea Cenuşii sunt. involuntar. de pildă. a celui nou. prin foc sau cenuşă. . ca prima zi a postului. foarte vechi. p. cap. căutarea lui. 1996. adaptat pentru a corespunde pătimirilor pascale. creştinii au interiorizat conotaţiile thanatice ale sărbătorilor legate de „moartea” străvechilor spirite ale vegetaţiei şi au lăsat deoparte aspectele orgiastice ale cultelor păgâne. Charles Panati spune că Miercurea Cenuşii. calculul clasic făcându-se în acest fel: prima duminică de după prima lună plină de după echinoxul de primăvară. 605. având drept zi de referinţă Echinoxul de primăvară (21 martie). Sobri. în casă. fiindcă creştinii ortodocşi folosesc calendarul iulian ca bază de referinţă. aşa cum aminteam. Astfel. În mod tradiţional. şi articolul Aluat dospit. consonante cu ceremoniile focului. mesianici. preparativele de Paşti ale comunităţii evreieşti indică o foarte scrupuloasă curăţenie în casă. îşi are originea într-un vechi rit al oncţiunii cu cenuşă. În cele din urmă s-a luat hotărârea ca sărbătoarea să cadă întotdeauna duminica. care se practică în multe comunităţi mediteraneene. fiecare comunitate creştină calcula autonom ziua de Paşti. Nemulţumirea creştinilor era prilejuită de faptul că ziua de 15 Nisan cădea cîteodată înaintea echinoxului de primăvară. ceea ce duce la decalajele cunoscute. ca şi de obligaţia de a sărbători Paştele într-o altă zi decât duminica. şi cu toate acestea tradiţia cere ca mici urme „din neatenţie” să fie lăsate prin casă. pentru a marca „moartea” anului vechi şi renaşterea.86 Ştefan Borbély culare a datei sărbătorilor de Paşti. 201-205. V. Se foloseşte calendarul lunar ecleziastic. În Sacred Origins of Profound Things26. Până la Conciliul de la Nicea (325). 25 Ibid. Ash Wednesday to Palm Sunday. resemantizarea fiind evidentă. Interferenţele cu calendarul resurecţionar păgân şi legătura evanghelică cu Sukkoth-ul fac plauzibilă introducerea pătimirilor christice într-un calendar străvechi legat de cultele de fertilitate.

păzitor al pragurilor. din credinţa că în acest fel energia opulentă a roadelor culese de pe câmpuri va trece cu bine peste perioada de sterilitate tanatică a iernii. Ioan Chrisostomul precizează „că zi de zi oamenii etalau semnul de pe fruntea lor ca şi cum ar fi un trofeu pe o stelă. desluşirile iau o turnură mai profundă. ca o cenuşă care poartă în sânul ei forţa dormindă. Prin distanţare în timp. bucuria întâmpinării lui se reconverteşte în tristeţe thanatică. celebrat ca Agathos Daimón (daimon bun al vegetaţiei şi fertilităţii). la 25 decembrie. Aşa cum sugeram şi în privinţa sărbătorilor agrare tradiţionale iudaice (Pessah. p. se făcea o distincţie între data concepţiei – imaculate – a lui Iisus şi data efectivă a naşterii sale: prima era 25 martie. În mod extensiv. Miercuri era „Dies Mercurii“. la stâlpul – xoanon – al lui Hermes din sanctuar erau depozitate mostre de recoltă. adică zeului care la greci era Hermes psychopompos. pe când a doua era fixată cu nouă luni mai târziu. pocăinţa sau umilinţa omului în faţa atotputerniciei lui Dumnezeu. se poate presupune că cenuşa nu era folosită în acest scop doar de Miercurea Cenuşii sau în zilele care urmau. ca boabele sale să fie scuturate ulterior între seminţele care urmau să fie aruncate în brazdă în anul care vine.. germinativă a vieţii. a unei divinităţi care se ocultează şi reapare prin epifanie. întâmpinat cu ramuri verzi de palmier! Urmărind logica actului. un detaliu tulburător: „frunzele de palmier care erau arse [pe altar] pentru a face cenuşa erau. metodologia urmărită aici e confirmată de poziţionarea Crăciunului. «resturi» de la Duminica Floriilor a anului precedent“! Ritualul cerea ca ramurile şi frunzele folosite în anul precedent de Duminica Floriilor să fie păstrate timp de un an de zile în Biserică. intersecţiilor şi călăuză a sufletelor morţilor – eidola – înspre lumea întunecată a lui Hades. cu cenuşă. ci intrarea triumfală a lui Iisus Cristos în Ierusalim. calculul făcându-se în funcţie de datele de referinţă pe care le oferă sărbătoarea anterioară. care se împletea în condiţii sărbătoreşti din ultimul snop lăsat pe ogor.. chiar mai departe: transsubstanţiată prin răstignirea lui Iisus în cenuşă. Sukkoth). Miercurea Cenuşii marca un rit psihopomp. Charles Panati menţionând. Astfel. pentru a renaşte cu forţe sporite în primăvara care vine. Hermes guverna în Grecia veche cutuma transmiterii de la un an la altul a energiei vitale a vegetaţiei: asemenea „cununii grâului“ din satele noastre. desenată sub formă de cruce (litera greacă tau): ei celebrau nu penitenţa. ele se leagă între ele. În primele veacuri creştine. de fapt. în pieţe. şi corespundea echinoxului de primăvară. dată despre care se ştie că nu a intrat în uz decât din secolul al IV-lea. a doua mare sărbătoare creştină. fiindcă Sf.. pentru a fi dus şi depozitat în Biserică. zi dedicată lui Mercur. Dacă ţinem seama de numele zilei în care se întâmplau toate acestea. 206 . În acest fel devine limpede motivul pentru care creştinii timpurii îşi presărau cenuşă pe frunte. în 27 Ibid. pentru a fi arse cu prilejul Miercurii Cenuşii. în acest sens. Şavuot. desluşirile pot merge. la un nivel profund. în camerele maritale“27. ci tristeţea plină de speranţă a unei resurecţii.Iepuraşul de Paşti 87 asociat pocăinţei: „Creştinii timpurii veneau la altar pentru a-şi desena pe frunte. purtând în mâna-i încă nenoduroasă un frumos corn al abundenţei. dar nu mai e tristeţea cernită a morţii fără ieşire. Oricine poate vedea o mulţime de asemenea însemne ale crucii în case. simbolic. a morţii sterile. de transmitere magică a fertilităţii. semnul crucii“. al semnificaţiilor primare. Alături de un Herakles juvenil şi gracil.

Ambele recunoşteau existenţa unui Rai locuit de către cei fericiţi. în fine. ceea ce presupunea o biografie completă. puterea necesară pentru a se lupta cu duhurile rele. ce urmează unei conflagraţii finale a universului. paralelismul devine cât se poate de grăitor. Concepţiile lor despre lume şi despre destinul omului erau asemănătoare. şi ei aveau ziua de duminică sfântă şi sărbătoreau naşterea Soarelui pe 25 decembrie. Riturile pe care le practicau evidenţiază multe analogii. unii exegeţi întrebându-se dacă nu cumva Marcu a conceput altfel Evanghelia de cum au înţeles-o succesorii săi. credeau în nemurirea sufletului. şi a unui Iad populat de către demoni. deşi sugestiile ar putea merge şi într-o altă direcţie. îşi anunţă moartea cu prilejul Sărbătorii recoltei de toamnă. blocaţi. se întrupează efectiv cu prilejul solstiţiului de iarnă. pe care i-o datorăm tot lui Cumont. carte considerată referenţială. ambele. moare şi învie la o dată foarte apropiată de echinoxul de primăvară. În Misteriile lui Mithra. printr-un fel de confirmare. şi aşteptau de la Cina Domnului mântuirea trupului şi a sufletului. strâns unite. Mithra etc. Adepţii celor două formau comunităţi secrete. ai căror membri îşi dădeau numele de «Fraţi». potrivit căreia Evanghelia lui Matei apare pe primul loc în seria canonică. urmată de o resemantizare. Coincidenţa dintre ziua naşterii lui Iisus şi data marii sărbători a lui Mithra. Plină de miez ascuns devine. Ed. astfel. priveau ascetismul ca fiind merituos şi numărau printre virtuţile lor cardinale abstinenţa şi continenţa. estompează întrucâtva „omisiunea” lui Marcu. 25 decembrie (Dies Natalis Solis Invicti) a suscitat demult interesul exegeţilor. de la naştere la moarte. Herald.”28 28 Franz Cumont: Misteriile lui Mithra. ambele considerau ca sursă a tradiţiilor lor o revelaţie iniţială. în obstinaţia de a stipula o opoziţie înverşunată între cele două religii. intrând în economia Evangheliilor abia prin corecţiile ulterioare făcute de către Matei. Ciclul vegetal este complet. făcând ca epoca să fie şi mai incitantă sub aspect hermeneutic decât este. începând cu secolul al patrulea. el scrie: „Lupta dintre cele două religii potrivnice a fost cu atât mai încrâncenată cu cât caracterul lor era mai asemănător. Ambele aşezau Potopul la începutul istoriei. primeau.). se purificau prin botez. cel dintâi evanghelist. Ambele religii propovăduiau un sistem etic categoric. calendarul său funcţionează în subsidiarul calendarului liturgic pe care-l cunoaştem: dacă ţinem cont şi de calendarul cultelor vegetale de proximitate (Cybele şi Attis. creştinismul şi mithraismul. laolaltă cu corpul documentelor epigrafice referitoare la mithraism. . ca şi creştinii. Oricum. Traducere şi îngrijire de ediţie: Alexandru Anghel. a suprapunerii tactice a sărbătorii creştine peste cea mithraică. situat în măruntaiele pământului. într-o judecată de pe urmă şi într-o înviere a morţilor. „Campionul” opoziţiei rămâne Franz Cumont. oricum. renunţarea şi controlul de sine. integrală a unei fiinţe deosebite. săvârşită tot în secolul al IV-lea. extrem de raţionalist în Misteriile lui Mithra. seria resurecţionară din biografia explicită a lui Iisus: este conceput în preajma echinoxului de primăvară. parcă. corecţia ulterioară. ceea ce ne interesează pe noi e linia de continuitate existentă între momentul echinoxial de primăvară şi cel solstiţial de iarnă: la suprafaţă avem cronologia evanghelică – cu precizarea că naşterea lui Iisus e trecută sub tăcere de către Marcu. Omisiunea episodului umil de la Bethlehem de către Marcu a făcut să curgă multă cerneală. aceeaşi zi în care a fost sărbătorit Crăciunul. Asemenea creştinilor. însă unele întrebări continuă să subziste. interesat de istoria exemplară.88 Ştefan Borbély perioada de după Conciliul de la Niceea. Sectanţii zeului persan. situat în regiunile superioare.

de unde o consecinţă foarte interesantă: fiind obligaţi să amenajeze noi locuri de cult.”32 Un prim indiciu l-ar putea oferi Bucureşti.. Vol. care indică o stereotipie arhitecturală interioară dictată. de rigorile cultului. Ocult. în fiecare mithraeum intrau cel mult o sută de persoane. cu prilejul fiecărei liturghii. a furnizat vechilor sculptori creştini un mare număr de modele. puristă. 211-212 31 Mircea Eliade: Istoria credinţelor şi ideilor religioase. deşi este inferior lui Mithra. „Raporturile dintre Sol şi Mithra pun – scrie Mircea Eliade – o problemă încă nerezolvată: pe de o parte. a Sfântului Hieronymus30). 2007. 1986. sau – de data aceasta mai aproape de adevăr – îndemnul lui Iisus de a construi Biserica pe „piatra” pe care o reprezintă Petru (Kefas). ci discrepanţele. aproape pe tot întinsul Europei. altele îi arată pe cei doi strângându-şi mâna. Sol îi porunceşte să sacrifice taurul. Apartenenţa lui Mithra unui străvechi rit agrar este ilustrată de mănunchiul de spice cu care se termină. dar foarte scrupuloasă. al cărui ezoterism nu făcea decât să-i mărească forţa de atracţie printre neofiţi. pe când. fiindcă certitudinile sunt imposibil de formulat – sensul întregului rit de sacrificiu. cu 7 grade. 198 30 Apud Alfred Loisy. Bucureşti.. Mithra şi Sol îşi pecetluiesc prietenia printr-un ospăţ la care îşi împart carnea taurului”31. „Din punct de vedere morfologic – precizează Mircea Eliade – acest «omor creator» se explică mai bine într-o religie de tip agrar decât într-un cult iniţiatic. Uciderea taurului ar putea da – cu titlu de supoziţie. masă care se celebra. aproape sigur. existând inventare foarte scrupuloase. pp. mai sofisticat decât tind s-o acrediteze mulţi exegeţi. Aşa cum menţionează exegeţii. Soldat. Cumont menţionează „figura lui Moise lovind cu toiagul piatra de pe Horeb”. Ed. preocupaţi de aspectele exterioare ale unui presupus cult „grosier”.”29 Dintre acestea. op. Anumite scene îl înfăţişează pe Sol îngenunchiat în faţa lui Mithra. pp. impuse. în logica mitică generală. nu sincroniile îl preocupă pe Cumont în discutarea comparată a celor două rituri. cit. 193-194 29 Ibid. mithraeum – fiind o grotă foarte elaborat săpată în stâncă: oricum. Leu. între altele. Sculptura mithraică. şi de rigoarea iniţiatică. de la care femeile erau excluse (unul dintre motivele pentru care religia nu s-a universalizat în detrimentul creştinismului). Traducere de Cezar Baltag. Persan. II: De la Gautama Buddha până la triumful creştinismului. pe alocuri. Oricum ar fi. coada taurului pe care-l ucide fără voia sa. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. p. 314 . Cel-Care-Aleargă-Alături-de-Soare [heliodrom] şi Părinte – după mărturia târzie. pe care aceştia le-au adoptat sau le-au adaptat. în multe reprezentări. p. adepţii lui Mithra contribuiau în mod firesc la răspândirea cultului. Mithraeum-uri s-au găsit în număr mare. la porunca Soarelui „nemuritor” (invictus). pe de altă parte. şi în interiorul mithraeum-ului. poziţia lui Mithra faţă de el fiind destul de controversată: uciderea fără chef a taurului indică submisie. care este anterioară creştinismului.Iepuraşul de Paşti 89 Cu toate acestea. care aminteşte de mitul naşterii lui Mithra din piatră. Mithra este numit în inscripţii Sol invictus. cu o obstinaţie metodologică inflexibilă. „Singurul domeniu în care putem stabili în detaliu măsura în care creştinismul a imitat mithraismul este cel al artei. pe care ritul o practica (Corb. superioritatea lui Mithra este evidentă. consubstanţializarea care se produce prin îngurgitare având multe similitudini cu euharistia creştină. fascinaţi. p. lăcaşul său de cult – spelaeum. 315 32 Ibid. care s-a dezvoltat prima.

Cautes şi Cautopates. care. bătrân şi obosit.J. respectiv emergentă a energiei vitale. licenţioase. thanatice. punându-le în poziţii antagonice. steaua călăuzitoare pe care o văd magii la naşterea lui Iisus este Orionul. pp. orgiastice legate de moartea şi renaşterea lui Attis. Începând cu 17 decembrie. fiindcă în afară de scorpion. contrapondere psihopompă a Soarelui orbitor din timpul zilei. puternic. „copil”. psihopompă. cu cât simbolistica animalelor de proximitate era respectată cu sfinţenie în reprezentările tauroctone ale lui Mithra. cum spuneam – ca imagine zodiacală. Celelalte indicii reprezentaţionale obligatorii sunt câinele care se repede la taur în momentul uciderii sale. numai atât? Puţin probabil. indicând puterea subterană.. De altfel. cu An Geronalia. pentru a indica o poziţie stelară specifică.”33 Să fie. în loc de a separa cele două religii. sau Divalia. care era mai mult ingenios decât raţional. ele precedau An Geronalia. un scepticism inexplicabil.. care a sugrumat din faşă multe interpretări alternative. cu o precizare pe care nu trebuie să o uităm: mithraismul era o religie licită în Imperiul Roman. de fapt. dintre care unul ţinea o torţă cu flacăra în sus. 1980 . în privinţa opţiunii pentru decembrie şi solstiţiul de iarnă. o sărbătoare solstiţială de iarnă care marca înlocuirea Soarelui vechi. interpretarea „icoanei” centrale a mithraismului – întotdeauna aceeaşi. Michael P. aceste interpretări siderale nu erau altceva decât diversiuni intelectuale gândite pentru a-i distra pe neofiţi înainte de a primi revelaţia doctrinelor ezoterice ce alcătuiau vechea legendă iraniană a lui Mithra. obosit. în consecinţă. iar creştinismul nu. Nu trebuie uitat faptul că Dies Natalis Solis Invicti coincidea. cel din urmă născându-se prin moartea celui dintâi. religia lui Mithra putea foarte bine să funcţioneze ca „portant” circum33 Franz Cumont. există doi sori în mitul mithraic: unul slab şi unul puternic. la romani.. Leiden. întrepătrunderile dintre ele ar putea fi nuanţate.grupul taurocton – scrie el – era explicat în diferite feluri cu ajutorul simbolismului astronomic. îndeajuns de inexplicabile. Brill. fiindcă. în care Orion apare în poziţie de „Soare al nopţii” (stea foarte strălucitoare). Speidel (Mithras – Orion. alcătuind o pentagramă incitantă. ajungând la concluzia că poziţia stelelor reproduce constelaţia solstiţială de vară la greci.90 Ştefan Borbély prezenţa „treimii” din cultul lui Mithra. naşterea Soarelui nou. sărbătoarea solstiţială de iarnă este inversul poziţiei astrale din timpul verii. Franz Cumont a lansat. În consecinţă – am conchide noi -. cu Soarele nou. Prin urmare. din ansamblu mai făceau parte taurul şi Mithra însuşi. Greek Hero and Roman Army God34) a calculat precis raporturile celeste pe care le stabilesc între ele simbolurile recurente din ansamblul lui Mithra taurocton. 137-138 34 E. şarpele care i se urcă pe grumaz şi scorpionul care muşcă testicolele taurului. despre care nu avem nici un motiv să nu presupunem că se reproducea şi în scenariul liturghiei propriu-zise: în majoritatea reprezentărilor. Aceasta este „naşterea” peste care s-a suprapus Crăciunul creştinilor. în această privinţă. „. iar celălalt în jos. Mithra este însoţit de doi actanţi. şarpe şi câine. s-a văzut pus într-o situaţie la fel de dificilă ca atunci când s-a văzut nevoit să evite sărbătorile extatice. cit. ed. oare. Totuşi. la Roma şi în imperiu se celebrau Saturnaliile: orgiastice. marcând destrucţia celui bătrân. motiv care explică multe ambiguităţi legate de figura lui Sol din ciclul mithraic. dacă nu avem în vedere translaţia siderală a reprezentării. cu atât mai mult.

fiindcă pâinea şi băutura sacre reprezentau substanţa taurului. de unde putem trage concluzia că ritul principal îndeplinit acolo consta într-un ospăţ sacru. 207 36 Loisy. a taurului mistic. expusă într-o absidă. canonul: la intrare este un pronaos. „icoana” lui Mithra ucigând taurul. frapantă: dacă nu ştii funcţia construcţiei în faţa căreia te afli.. imaginea principală a cultului. de o parte şi de alta a aleii principale. cu două rânduri de bănci.”36 În prelungirea naosului. substitut al sângelui taurului ucis: „analogia [cu euharistia creştină] e remarcabilă – scrie Loisy -. până când apele se vor separa şi mithraismul se va estompa. a taurului divin care era Mithra. cit. 35 Op. care respectă. însă. din afara Romei (p. în Misteriile lui Mithra. planul spaţial a două mithraeum-uri. 65) şi unul de la Ostia.. într-adevăr. op. că este planul unei biserici creştine. poţi jura. eventual cu câteva trepte. 77).. Amprentele foarte vechi pot fi mai uşor depistate la construcţia germană. aproape identice în tăietură longitudinală. între care se afla.era o capelă de dimensiuni reduse. ştim bine din mărturii. cit.. un şanţ prin care curgea sângele taurului sacrificat. apoi nava principală. Un ultim argument al „parazitismului” benefic este de ordin arhitectural. fără teama de a greşi prea mult. 244 . iar dispunerea neobişnuită a naosului demonstrează faptul că respectiva capelă era o sală de mese.. separat de naos printr-o diferenţiere de înălţime. în Germania (ed. p. planul mithraeum-ului de la Heddernheim indică in spaţiu rezervat oficianţilor. Cumont reproduce. Similitudinea e. unul de la Heddernheim. în faţa cărora se află. p. din care se împărtăşeau participanţii la liturghie. decât la cea italiană.Iepuraşul de Paşti 91 stanţial pentru cealaltă religie. cit. „Mithraeum-ul – precizează Loisy35 . p.” Aceştia „frângeau pâine şi beau vin. la care luau parte iniţiaţii.

.

It was a natural demand and need. either to popu- . between 1930-1989. sociological approaches). how this anthropology at home and its performers view and confront to the traditional researches. The second part of the paper is a critical approach of the domain of Anthropology of Eastern Europe as a western construct. and also. cultural /social anthropology had a distinctive place in the puzzle of these sciences. As there are about 15 years of practicing various forms of cultural/social anthropology at home in Romania and other Eastern European countries. post-socialism). Introspective Approaches. compulsory to clarify also the relation between this “new type of research” and the cultural/social research traditions (local. The third main part of my paper tries to see how and why an at-home social / cultural anthropology “appears” after 1990 and is created/accepted as such by several universities in Eastern Europe (I use the Romanian case as a detailed example). It is. as a case study). assessing mainly anthropologies of socialism and subsequently. From the beginning. The post 90 internal theoretical debates tried more to place cultural /social anthropology on a map of socio-human sciences. I do also intend to stress the discontinuous history of these domains in Romania. The first part of this paper is a critical approach of a few local. East Looks East. I am trying to present them diachronically and to analyze the relation in between them and certain ideologies (focusing on the activity around the Cluj. all so much affected by decades of totalitarianism. considering also the role of exchange programs and new educational policies profiled in a big part of Europe nowadays. native scientific productions (of the 19-th.On “Anthropology at Home”. early 20-th centuries) in folklore/ethnography. Romania. Apart from a few interwar period attempts. in a few cases. “indigenous” ethnographies and folklore. functions. sociology and physical anthropology. I am going to articulate all these questions and to offer updated answers to them. systematical approaches with respect to its role. putting them in 2009 context. goals in these societies are still necessary to be articulated. briefly analyzing the most interesting and involved moments it profiles (at this level. “Indigenous” Perspectives Alina Branda Universitatea Babeş-Bolyai Brief Introduction. Archive of Folklore. I think. Anthropology in Romania in Various Forms.

in the interwar Romania. the activity of the Monographic School is brutally interrupted by the communist regime. anthropology was launched. Due to that. 1946. 2 See in this respect. Romanian Experience in Doing Anthropology at Home. Primitivii. 3 Gheorghiţă Geană. Nicolae Petrescu’s failed project. Rainer’s ex-students) continued to work. 2. adapted forms of anthropological research of different kinds. It had. 3. text presented in the framework of the 5/th EASA Conference. Enlarging the Classical Paradigm. Bucureşti. They noticed that biological structure and development of human populations could be better understood if associated with social /cultural data. Casa Şcoalelor. cultural/social anthropology was practically not internalized and notorious in Romanian academic and scientific milieus. fortunately. 7. Bucureşti. 1944. As a consequence. promoted and known in Romania. I think. 1998. after 23 years. usually without any determinants to describe their approaches (clearly circumscribed in what a westerner would have called physical anthropology). unwanted barriers was the history of these sciences in Romania. Frankfurt. anthropology (as physical anthropology) had. in this respect Nicolae Petrescu’s case 1 and the usage of a few anthropological concepts and methods when performing the so called science on /of Nation2).94 Alina Branda larize cultural anthropology as such and to introduce it in Universities (see. p. also known as the Sociological School from Bucharest. 1939 and Sociologia Militans. due to academic and personal disputes. Being put in another category. Declared a science of nature. functionalist interpretations. the founder of the so called Monographic School from Bucharest had been very much involved in all these). Dimitrie Gusti. in researches done on native issues (especially Romanian rural areas). a national oriented type of approach and policy. . to certain university and cultural policies and to a very much promoted and politically sustained position of Sociology as a tutelary science: “the Science of/on Nation” (Dimitrie Gusti. Cunoaştere si acţiune in serviciul naţiunii. Both Francisc Rainer in Bucharest and Iuliu Moldovan in Cluj. The fact that they did not consume naturally and linearly stages of accumulation and had a 1 See Nicolae Petrescu. the best known specialists and founders of scientific schools and traditions made use of anthropology. the new. Specialists involved in different scientific projects were obliged to take shelter in Research Institutes around the new Romanian Academy. it was allowed to be practiced as such in the totalitarian period: ”Despite ideological pressures. In 1948. I dare to say that the above mentioned moments represented the only early signs of promoting specific. the domain of physical anthropology was the only one introducing to a larger audience the name of the science of Anthropology. Institutul de Ştiinţe Sociale. a few social scientists were included in anthropological teams” 3 These are. mostly in the form of physical anthropology. Bucuresti. many others died in political prisons. anyway. On a basis of a good prestige and publicity in the interwar period. a better chance. participant observation etc. In brief: 1. The promotion for a while of a few concepts and methodological tools that could have been labeled as social/cultural anthropological: holistic perspective. enough details to prove how discontinuous and full of unexpected. postwar generations of anthropologists (in fact. in the frame of the above mentioned Monographic School.

as PhD candidate. (ed). If we refer to approaches produced in Eastern Europe by native researchers. the folklorists/ethnographers continued to have the same ideals as before. when the process of constituting nation–states in this part of Europe was more or less accomplished (the multinational Empires disappearing). Breitenbach. trying to consolidate what the end of the world war offered to peoples they represented. Confrontation of Western and Indigenous View. specific cultural units in this area. The Politics of Ethnographic Reading and Writing. the ways of damaging their image in the totalitarian period. I would say that this re-evaluation and analysis of these aspects have been. 4 See in this respect. in East European context. East Looks East. absolutely necessary in Romania and broadly. Tzarist4. Generally speaking. in general) had been committed to certain ideologies. I was more interested to understand how these sciences (and social sciences. Saarbruecken/Fort Lpauderdale. To be more specific. as all social sciences are in the process of legitimating themselves. a few years ago. cultural elites of these distinct populations/ peoples were committed to the ideals of national emancipation. Introspective Approaches. due to ideological control: separate departments of Sociology had not functioned independently in Romanian Universities for some decades. Ottoman. A normal evolution of these sciences had been impossible at that time. Perspectives from Ethnography and Anthropology. so many top interwar specialists convicted to political prison. in Henk Driesen. Longina Jagubowska. the idea of social work was inexistent. In the interwar period. It is a task that makes sense if we evaluate the historical context of that time: The fact that so many. and still are. Ethnology. . beginning with 19-th century and in the 2o-th century as well: Mainly. Writing about Eastern Europe. “Indigenous” Perspectives 95 peculiar evolution when compared to western developments of them was absolutely clear. 1993. certain bibliography had been forbidden. I think necessary to include in discussion folkloric/ethnographic/ethnological works These researches were initiated in the 19-th century. Folklore. I focused on the ways in which the relation in between them and national ideology had been developed from 19-th century till the second World War and then. their researches assessed basically issues related to nation/nationalism. it is. This is the case of folklorists/ethnographers as well. After the first world war. in Eastern Europe. of defining their meanings and goals in new social and cultural contexts. ethnological research tradition in Romania. I had started to be interested in the very peculiar history of social sciences in Romania and generally. The main goal of them was to demonstrate the existence of distinct. distinct populations of this part of Europe were incorporated in multinational empires: Habsburg.On “Anthropology at Home”. my doctoral thesis being mainly on ethnographic. The fact that they were literally involved in this process is well known.

Romanian ones). The Archive of Folklore was founded in 1930. Breitenbach. synchronized methodologies and of using western conceptual accumulations on local. West plays an important role as it offers general theoretical. as a contribution to the Romanian Linguistic Atlas. Regarding the totalitarian period. With respect to East/West relations as being represented in the local. 1993. I am going to illustrate all these. Saarbruecken/Fort Lpauderdale. . West can not be officially. the publishing of a Scientific Newsletter. of course debating specific. The Cluj Archive of Folklore. Their effort is mainly oriented in the direction of applying recent. a contribution to the European Ethnological Bibliog5 See in this respect. methodological tools for specialists of these sciences (all of them were actually educated in Western Universities). to a general Atlas of Romanian Folklore. in Henk Driesen. 5 In the communist period. to the ideological control. native scientific representations and practices one can conclude: Concerning the beginning of the 20 -th century and especially in the interwar period.96 Alina Branda The discourse and the methodology they used. the discourses of any social sciences and the folklore/ethnographic approach could not have a normal evolution in the totalitarian period: due to the above mentioned manipulation. these discourses perpetuated to a certain extent the same issues (as the national ideology was used by authorities to control and manipulate the societies). the activity of its members consisted of an indirect investigation on 860 localities. but is still a hidden presence. national topics. It is an attempt to adapt these accumulations. in the enthusiastic context that characterized the post First World War Romania. All these discourses were constructed the same way. The intention was to approach these localities in a monographic way and to contribute. Writing about Eastern Europe. were more or less the same in each of the East European countries (it was the case of Polish. Serb. Other projects of that period concerned and targeted a general Bibliography of Romanian Ethnography and Folklore. scientific representations. native cultural categories. applied in representative rural communities. The work was done on the basis of 14 questionnaires. Confrontation of Western and Indigenous View. A Case Study. through it. a Yearbook of Folklore Archive. As I mentioned previously. The Politics of Ethnographic Reading and Writing. to The Encyclopedia of Romanian Traditional Culture and to the Romanian Corpus of Folklore. (ed). In the following subchapter. Historical Data. focusing on the activity around the Cluj Archive of Folklore as a case study. the National One. Gusti’s School is perhaps the most illustrative case. native. to specialists’ isolation and so on. Longina Jagubowska. Perspectives from Ethnography and Anthropology. 1930-1948. For 18 years. Hungarian. conceptual. to adjust and to subscribe them to the mainstream ideology. in the local. directly invoked.

a prominent member of Romanian Communist Party. For closer political. 1983.On “Anthropology at Home”. . After the 1-st World War. 7 See Joel Halpern. in Annual Review of Anthropology. memorii ale intemeierii. It was the case of folklorists and ethnographers. not to Romanian Academy. a new Institute of Folklore had been founded in Bucharest. also former University Professor and Director of University Library was. the projects proposed and developed in between 1930-1948 at the Archive. when Eastern and Central European Nation–States came into being. Through all their scientific work.7 I have analyzed all these aspects in the beginning of my paper. A section/part of this Institute was opened in Cluj. Slovakians. “Indigenous” Perspectives 97 raphy and the systematization of the existing manuscripts. an old. was 6 See Ion Muslea. I do not intend to focus on them more. specific cultural background among neighboring others. chestionare. Indeed. involved for centuries in the effort of national emancipation. well internalized cultural element. in 1949. Julia Szegő. especially in the 19-th century. Arhiva de folclor a Academiei române. 2003. developed also in the interwar period. Anthropology of Eastern Europe. characterizing Romania in the interwar period. the ethnographers and folklorists of the area continued to be committed to them. The situation characterized the whole Eastern and partly Central Europe. Polish people. History of Literature and Folklore. etc) with a common history of domination by certain Centers of power. Their folklorists and ethnographers were also deeply committed to the ideas of emancipation and independence. Romanian political and cultural elites were deeply committed to the ideals of national emancipation and independence. As I mentioned a few times previously. when the communist regime had been installed in Romania. Studii. inhabited by populations (Serbs. rapoarte de activitate. too. It is important to mention that the Romanian case is not singular in this respect. very distinct. a humiliated “scientific collaborator”. One can say that even after the First World War. The Archive of Folklore became part/section of the Institute of Linguistics. EFES. Meanwhile. In 1948. Ion Muslea. they tried to demonstrate the existence of a Romanian. marking in this way the achievement of national ideals. ideological control these new Institutes had been subordinated directly to the Ministry of Culture. in new political. his activity perceived as “dangerous” for the new regime. It is the case of Romanian specialists. by Constantin Brăiloiu and George Breazul. even if not exposed directly. replacing the activity of the two Archives. ideological context. its founder and former director. the unification of the three “Historical Provinces” and the foundation of big Romania represented achievements for Romanian people.6 All these broad and enthusiastic projects had been themselves part of a general optimistic context. David Kideckel. their affiliation to national ideology was the same. His previous efforts were ignored.Institute of Folklore from Cluj had these obvious orientations.

(Ceauşescu) “symbolic gestures” were interpreted as courageous and unique. History of Literature and Folklore. Almási István) were mainly Transylvanian Hungarians. The refusal to participate together with countries of Warsaw Treaty in the invasion of Czekoslovakia and a few other new leader’s. The emancipation from Soviet power. On the basis of this ability. the researchers found themselves paths to avoid these mechanisms. especially by communist authorities of the 50-ies. in terms of research foci. The period after 1964 was one of a surface ideological opening. The members of her team (Jagamas János. imposed process of “rehabilitation” of well known intellectuals of the interwar period. the Corpus of Romanian Folklore. It is. at least to westerners’ eyes. Dumitru Pop. In fact. the director of the new. unique Section of Ethnography and Folklore (belonging to Romanian Academy). He was part of the top down. other topics. they could continue and widen the researches carried out previously. Especially in between 1964-1968. perverse strategies by different institutions of totalitarian State. censured (one of the best example in this respect would be the authorities non-acceptance of republishing the Yearbook of Folklore. did not function separately any more. where the Archive was institutionally affiliated in 1948). studies on particular folkloric areas. interesting to see how these “changes” in official discourses have had an impact on the researchers’ scientific orientations and on the ways in which research projects have been done in new contexts. of a formal change in public discourses. The Hungarian profile of this section of the Institute had been changed beginning with 1957. both by westerners and Romanian people at that time. it is well known the fact that Ion Muşlea tried his best to obtain the permission to do it. Romanian – Hungarian village. when a few Romanian researchers were employed part time: Ion Muşlea (working also at the Institute of Linguistics. launched previously. being Ion Muslea. treated as “undesirable”. the two research teams (one affiliated to the Institute of Linguistics. Valer Butură. had been deepened and . politically controlled. History of Literature and Folklore. Since 1964. Braniştea. projects started already in the interwar period had been continued: the General Bibliography of Ethnography and Folklore. Faragó József. their research foci being on folklore of the Hungarian speaking communities from Transylvania and Moldavia: Szeklars and Csangos. the other. national bibliographic typologies. The efforts to continue to certain extents projects of the interwar period had been rejected.98 Alina Branda appointed director of this new Institute from Cluj. things looked as such. I believe. Scientific reports from 1958-1960 demonstrated a peculiar interest in a mixed. on Bela Bartók’s contributions to folklore research. after 1964. a sort of dissidence in the frame of Soviet Block were both associated to Romania and. directly subordinated to the Institute from Bucharest). One can say that. they represented the first brick of the foundation of a horrible autarchy and form of totalitarianism. Despite all these unfavorable circumstances (a strict control performed through quite “sophisticated”. the fieldwork had been done there in a very systematic way. in 1957).

The Eastern Europe was not. “exotic”. “Indigenous” Perspectives 99 widened. Eastern Europe in Western Anthropological Representations. philosophy.On “Anthropology at Home”. Meanwhile. Researchers’ efforts consisted in finding strategies of scientific survival. for a stricter control. This was the way in which. mostly. cultural / social anthropology had as main issue of studies. the Archive-Institute from Cluj was incorporated. Anthropology Comes Part Way Home. Community Studies in Europe. (in the researchers’ eyes). The period of the so called “opening”. The main goal of this subchapter is to demonstrate that Eastern Europe functioned. law. in societies very different from the anthropologists’ habitat. not more than a source of anthropological issues. very different indeed from the sort of place where he might go on holidays”8 8 John Cole. At least in the colonial period. in order to keep the imposed terminology: psychology. The Institute–Archive subsisted together with other small institutes (or better. Now part of the Centre for Social Sciences. in rural areas). was the interwar period. “illiterate”. in Annual Review .and the East. scientists of the InstituteArchive could continue their work in a totally unfavorable situation. The West…. simply as a secondary area of interest for western anthropologists and was definitely not more than that. from the very beginning. Fieldwork was not supported. folklore. John Cole pointed out that this cliché was dominant in the anthropological world for quite a long time: “anthropology is anthropology only if it is done very much abroad in unpleasant conditions. what the researchers did. proved to be illusory. the 1-st phase is the one described by a lack of interest in this part of the world. It is obvious that the supreme attempt was to regain a sort of “normality” and the standard of it. This institutional instability. was to complete the already existing archive materials. societies that “fit” the pattern: “primitive”. scholars of the Institute tried to avoid collaboration with members of those teams more exposed to ideological pressure (it was well known.all functioned under the same umbrella of this big Centre for Social Sciences. in between 1974-1989. in this specific period. for a quite long period of time. profiled beginning with 1964. There are a few important stages that marked the interest of western anthropologists in East European field: Chronologically. small teams -‘colective’. an area of great interest for cultural/social anthropologists. As a strategy of survival. for example. even not permitted by authorities. the Institute from Bucharest became part of the Council for Socialist Culture and Education. In 1971. into the Centre for Social Sciences of the Academy of Social and Political Sciences. in Romanian). the fact that part of the center team had to participate in campaigns of atheist propaganda. created an unfavorable climate for research and determined also a chain of discontinuities in approached issues and projects. In his study “Anthropology Comes Part Way Home: Community Studies in Europe”. induced by authorities of totalitarian state with certain purposes.

Eastern Europe could constitute at that time the fundamental difference that anthropologists are traditionally searching for. Ideals. 9 See Chris Hann. Their researches are developed in the frame of what is later discussed as anthropology of socialism (with certain issues.states. broader.100 Alina Branda Generally speaking. 6. The term was fully adopted also by the native cultural anthropologists (one can speak about a new generation of native cultural/social anthropologists). in the general frame of anthropology of post socialism (a concept launched and theoretically debated in several occasions 9 . Ideologies and Practices in Eurasia. The multitude of peoples inhabiting this area had a different. communities here experimenting different sorts of socialisms and totalitarianisms. natives of Eastern Europe are at least contributors of the main anthropological discourses on the region or. I think. according to which a real dialogue between western anthropologists interested in Eastern Europe and the indigenous researchers was almost nonexistent are simply annulled? Is it now the time when researchers. Anyway. of constituting nation. Eastern and South Eastern Europe just occasionally interested social/ cultural anthropologists. in the 70-ies. There were other reasons that could explain such a weak interest as well. being them either east or west placed? Is nowadays East (Eastern Europe) more than a good source of anthropologof Anthropology. at least in the colonial period. the colonial areas of the West European powers (I do not intend to emphasize here the relation in between cultural/social anthropology and colonialism. marking definitely a more persistent interest of the specialists in the East European field is consumed during the Cold War.definition. goals). to a certain extent. on other parts of the world. later admitting also variants of an at home anthropology) and of the fact that this part of Europe was almost entirely incorporated in the Soviet Block. even if the other internal scientific and cultural discourses rather preferred and adopted the term transition. Is this a period when. it is obvious that. finally statements such as Tomas Hofer’s one. being involved in the modern age in the process of national emancipation. 2002. A third phase is that one of the researches done after 1990. in the process of crystallizing itself. This is quite a debated issue. the East and South East European ones) were out of this “elementary” scheme and had not been approached by many specialists of this field. The assumed interest in this area could be considered both a result of the internal reflection and changes in the domain of cultural/social anthropology (as anthropology came part way home. Routledge. specific history both from the “centers” or “powers” of Western Europe and from the history of colonies They were first incorporated in multinational empires: Habsburgic. interpretations. of finding enough revelatory concepts for a self. beginning with the 60-ties). Or cultural /social anthropology (a western product) had to focus. the European societies (including. A second phase. Postsocialism. understandings. Ottoman and Tzarist. mostly. more specifically. The current stage is. . Eastern and South Eastern Europe had never been an area of colonies.

considering the specificity of the area. as the phenomena generating them are still producing. there were huge difficulties in finding academics that could offer courses for such programs. later as BA-s. these initiatives reiterate and put in another context the issue of a necessary synchronization of Romanian elite culture and cultural action to Western ones. enough detached eyes. to introduce cultural/social anthropology in their curricula. they are in the situation of neither having crossed an internal critique regarding their affiliation to the ideology of nation (and several forms of nationalisms). I pointed out a few representative moments of the discontinuous ”history” of these sciences in Romania. In the beginning. It also told about the necessity to put some borders in between a new type of cultural/ social research and the traditional one. In 1990 after decades of ideological control or even oppression. with a special stress on Cultural/Social Anthropology. This idea was part of the policies of certain East European universities to update their programs. in the middle of 90-ies. academic initiatives manifested after 1990. Broadly. Sociology. There are actually premises that could orient us to give positive answers to. there were university. East Invading West. courses in these frames. In the beginning. opposed to these tendencies. to try to make them internationally valid in what concerns social sciences. The topic is very much present in all discourses of what can be named. It is difficult if not almost impossible to answer to them with perfect lucidity having critical. Cultural/Social Anthropology was introduced as such in this enthusiasm.European Studies. . practically. “Indigenous” Perspectives 101 ical topics? To which extents these constructions East Looks West and West Looks East are equally reciprocal? All of these and perhaps many others are basic interrogations that come up with recent times and changes of perspective. modernity in Romania. Just a few native academics could offer. at least a few of the above enumerated questions. I would see the obsession. trying to explain briefly the contexts generating it. Mysteriously enough. after 1990 of orienting the university curricula in what concern Socio Human sciences to western ones also as a manifestation of this recuperated will. nor fully experiencing modernity. University of Cluj offered such a program) or. The main aim of this subchapter is to elaborate more on the case of Social Sciences in post 1990 Romania. either in the form of MA programs (in 1996. West Looks East. around different Faculties. On the other hand. The Post Cold War Perspective and Social/Cultural Anthropology.On “Anthropology at Home”. but also reasons determining us to let things develop more and then to articulate something. such an internal critique is still not consumed and especially the relation between the national-communist ideology and a part of social scientists’ approaches would have necessary been exposed to it.

after 1990. proposing a critical. Budapest. is the fact that they are. anthropology at home would be for us a result of both an inner impulse to propose this new type of social/ cultural research and a western suggestion in this 10 See Vintilă Mihăilescu. another phenomenon is to be mentioned in this context. Some decided to postpone as much as possible their return home (there are many explanations for their decisions. I do not want to insist more on that). TEMPUS programs. but in terms of most desired. There were also other opportunities. Then. cultural realities. still hidden social/cultural reality. In practical terms. EFES. In a way. native professionals practicing. this was the most elected one. trying to get rid of all layers of mystifications. in Breaking the Wall. Practically. Then.102 Alina Branda The other promoted variant was to invite for a semester. In the economic post 90 situation. who got at least notions of cultural/social anthropology in the local context. visited and accessible programs. Kőnczei Csilla. But interesting enough. research policies supporting the bridge are themselves produced in this frame). Some of the young scholars. US. we looked at it as such. at least as Easterners. (educational. initiated in the 90-ies became for all of us a goal. at least to certain extents. to study at different foreign universities for a while. applied. I think. it is absolutely clear that East/West constructions and anthropological representations are to be defined in other terms. Central European University. Ovidiu Pecican. edited by Viorel Anastasoaie. to apply for documentation stages and so on. especially profiled by totalitarian regimes and to offer the access to a profound. beyond their decisions.10 Back to our general discussion. being also a pure necessity. What is important. than before. . relativistic approach of their own social. It is. Magyari-Vincze Enikő. the chance was to exploit at maximum the opportunities to benefit from grants. anthropology at home. What is Anthropology Good for in Times of Transition. later on for MA and PhDs at different foreign Universities. either attending courses or even graduating programs in this science. benefiting from the above mentioned opportunities. honest to say that they are influenced by the post cold war enthusiastic decades. the period meant for native anthropologists the chance to professionalize in the field. UK. some of them returned. 2003. France Universities and Institutes of Research became destinations for them. the recently trained ones necessarily had deconstructivist tendencies. Representing Anthropology and Anthropological Representation in Post Communist Eastern Europe. it was almost a utopia to order books from foreign libraries or bookshops. Then. up to a year western anthropologists to lecture on various topics. the other huge problem was the lack of specialized libraries. Cluj. In western universities. they were systematically encouraged to do fieldwork on their own cultural issues. this trend to encourage and support young people to study abroad in occidental countries had similarities with that one profiled beginning with 19-th century. It functioned as a sort of bridge. while those young scholars participated to the foundation of modern Romania as nation state. intensified in the interwar period.

Halpern. EFES. chestionare. Hann. Community Studies in Europe. EFES. Ouigley Colin. Ideals. mutual. Kideckel. Magyari–Vincze Enikő. Saarbruecken/ Fort Lpauderdale. Intâlniri multiple. Joel. . profoundly reciprocal anthropological constructions East /West have at least premises to be produced. EFES. copies available at the Archive of Folklore. Kideckel. Anthropology of Eastern Europe. David. Chris. not somewhere else. London. Csilla. 9. With all these accumulations. 6. Cluj. Troc. Representing Anthropology and Anthropological Representation in Post Communist Eastern Europe. Enlarging the Classical Paradigm. Postsocialism. The immediate post cold war period is definitely consumed. 2000. Enikő. with the emergence of a community of native anthropologists. Anthropology Comes Part Way Home. Gheorghiţă. rapoarte de activitate. 4. 7. Bibliography 1. NY. 3. 2003. Antropologi Occidentali în Europa de Est. 2000. 1998.(ed). 1983. Longina. 1993. Perspectives from Ethnography and Anthropology. 2002. Studii. in Annual Review of Anthropology. 6. 10. (eds) Anastăsoaie. Viorel Kőnczei. text presented in the framework of the 5/th EASA Conference. (probably it is worth to ask why the western encouragements suggested us to go home for fieldwork. Ion. Pecican.On “Anthropology at Home”. transition are not any more the best choices to describe East European communities and also new anthropological issues emerge. Cole. 1977. Enikő. 2003. David. Confrontation of Western and Indigenous View. concepts such as post socialism. (ed. Mihăilescu. Frankfurt. EFES. The Politics of Ethnographic Reading and Writing. Magyari-Vincze. Ideologies and Practices in Eurasia. What is Anthropology Good for in Times of Transition. not necessarily in EAST). Gabriel). Arhiva de Folclor a Academiei Române. Magyari-Vincze. Cluj. Jakubowska. Intâlniri multiple. “Indigenous” Perspectives 103 respect. in Henk Driesen. Quigley. Routledge. Gabriel (eds). in Breaking the Wall. Ovidiu. Muşlea. Official reports on the Activity of the Archive of Folklore (1948-1989). Writing about Eastern Europe. John. Troc. Collin. Vintilă. memorii ale intemeierii. Antropologi Occidentali în Europa de Est. Romanian Experience in Doing Anthropology at Home. 2. Breitenbach. in Annual Review of Anthropology. 8. Geană. 5.

.

Professor für romanische Sprachen und Literatur an der Universität Köln – die erste Reise in seine alte Heimat unternehmen konnte. Bei aller Bescheidenheit dürfen auch sie den Anspruch erheben. Mit der Unterstützung meines Doktorvaters hatte ich dafür an alle komparatistisch arbeitenden Erzählforscher und die einschlägigen europäischen Forschungszentren und Archive einen dreisprachigen Fragebogen versandt. unter Zurücklassung seiner Familie in Rumänien. Geburtstag am 22. in Deutschland politisches Asyl zu beantragen. wie gleich zu Anfang dargelegt werden kann. Ich hatte damals unter der Supervision des Privatdozenten Lutz Röhrich im Studienfach Volkskunde eine Dissertation über den europäischen Volksglauben von den Schicksalsfrauen und die damit verbundenen Volkserzählungen begonnen. bis Ion – mittlerweile deutscher Staatsbürger und apl. Taloş sah sich nämlich im Jahr 1985 gezwungen. eine über 40 Jahre währende freundschaftliche und wissenschaftliche Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit mit dem fast gleichaltrigen Jubilar und meine Verbindung mit seinem Land darzustellen. die man durchaus auch als Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte auffassen kann. Bald danach – Ende 1989 – schlug mit der Hinrichtung des Diktators Ceauşescu auch für die Rumänen die Stunde der Freiheit. später war er dort als Privatdozent und apl. Professor tätig. Trotzdem dauerte es lange. ist am Besten durch einen Rückblick auf die 1950er Jahre zu erklären. denn meine persönlichen Berührungen mit der rumänischen Sprache und Kultur reichen auf meine Studienzeit an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz in das Jahr 1957 zurück. Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien Rolf Wilhelm Brednich Georg August-Universität Göttingen Festschriften bieten nicht nur Gelegenheit zur Veröffentlichung von kleinen wissenschaftlichen Monographien. Erinnerungen. bekam sein enteignetes Haus wieder zugesprochen. sondern dienen oft auch zur Publikation von persönlichen Erinnerungen an den Geehrten. das der dramatischen Akzente nicht entbehrt. A.Gemeinsamkeiten. und 2008 wurde ein Fernsehfilm über sein Leben und Werk aufgenommen. Wie sich unsere langjährige Freundschaft entwickelt hat. Er erhielt von der Universität Köln eine Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Juni 2009 anzusehen. ein Stück rumänischdeutscher Wissenschaftsbeziehungen zu dokumentieren. auch seinen Weg nach Cluj fand und vom da- . In diesem Sinne sind die folgenden Zeilen als Versuch zu verstehen. der erst nach drei langen Jahren die Ausreise gewährt wurde. Inzwischen ist er in seinem Heimatland voll rehabilitiert. Als Starthilfe für seine neu aufzubauende Gelehrtenbibliothek trat ich ihm alle während meiner verschiedenen Rumänien-Reisen erworbenen Bücher ab. Als späte Wiedergutmachung und wohlverdiente Ehrung ist auch die vorliegende Festgabe zu seinem 75. der u.

So stellte ich die Verbindung zwischen Ion und der Humboldt-Stiftung in Bad Godesberg her und veranlasste. Helsinki 1964. mit deutlichem Schwergewicht in Ost. Als einer der ersten Folkloristen aus Osteuropa wurde ihm das zunächst auf ein Jahr bemessene Forschungsstipendium für eine Monographie über das „Bauopfer in der europäischen Volksüberliefe1 Rolf Wilhem Brednich: Volkserzählungen und Volksglaube von den Schicksalsfrauen. Mein erster Kontakt zu Ion Taloş datiert in das Jahr 1965. da er als Diätendozent auf die spärlichen Hörergelder angewiesen war. Er half mir bereitwillig bei der Übersetzung der Texte. Trotz meiner Kenntnisse in Französisch und Latein gaben mir diese vielfach mundartlichen Texte große Rätsel auf. Mainz 1960. Ion bei einem Aufenthalt in Freiburg wissenschaftlich zu betreuen. Diss. 3 Rolf Wilhelm Brednich: Meleager.3 (Paris 1963) 5-16. mir seinem eigenen Beispiel folgend möglichst viele lebende europäische Sprachen anzueignen. Ion Muşlea.und Balladenforschung an einem Deutschlandaufenthalt interessiert sei. Meinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz verfasste ich damals über die folkloristischen Wurzeln des Romans Les Ursitory des französischen Roma-Autors Matéo Maximoff.und Südosteuropa. Sein Direktor Erich Seemann schätzte meine Offenheit für andere Sprachen und Kulturen und ermunterte mich. In meiner Not wandte ich mich an den als Lehrbeauftragten für Rumänisch an unserer Universität tätigen Dr. die mit ihrer Mutter aus Siebenbürgen nach Deutschland emigriert war. verstehen und auch ein wenig sprechen. In meiner 1960 fertig gestellten Dissertation nehmen die rumänischen Erzähltraditionen im Rahmen der osteuropäischen Vorstellungen vom vorherbestimmten Schicksal in den beiden Teilen des Werkes – Volksglaube und zugehörige Erzählungen – einen prominenten Platz ein1. bat mich aber im Gegenzug darum. seine Lehrveranstaltungen zur rumänischen Sprache und Literatur zu belegen. dass ihm die Antragsformulare zugestellt wurden. Rumänisch war schon bei meinen ersten Kommentaren zu den Balladen in der großen Edition der Deutschen Volkslieder mit ihren Melodien gefragt.106 Rolf Wilhelm Brednich maligen Direktor des Archiva de Folclor. dass er aufgrund seiner deutschen Sprachkenntnisse und seines Interesses an komparatistischer Erzähl. In: Enzyklopädie des Märchens 9 (1999) 547-551. Außerdem erklärte ich mich der Stiftung gegenüber bereit. Dem Roman liegt eine Variante der in ganz Osteuropa verbreiteten Schicksalserzählung von dem an ein Holzscheit gebundenes Leben zugrunde3. dessen Stamm der Kalderashi den Stoff dazu höchstwahrscheinlich aus Rumänien mitgebracht hatte2. Meine Göttinger Kollegin Helga Stein. – einem der akademischen Lehrer von Ion Taloş – beantwortet wurde. In: Études Tsiganes 9. 2 Bde. das mit seinem Titel „Arbeitsstelle für internationale Volksliedforschung“ seine Rolle als Zentrum komparatistischer Forschung klar vor Augen stellte. Im Druck erschienen als FFCommunications 184. . Mit einem Schlag stand ich als damals 23jähriger Student vor einer Fülle von Literaturhinweisen und wichtigen FolkloreTexten zur Verbreitung der Vorstellungen von den schicksalsverkündenden ursitoare oder ursitele in der rumänischen und aromunischen Volksüberlieferung. machte mich auf den in Cluj wirkenden Folkloristen aufmerksam und teilte mir mit. So war ich denn für mehrere Semester sein Gast in seinen Sprachkursen und konnte am Ende leidlich gut Rumänisch lesen. 2 Rolf Wilhem Brednich: Les sources folkoriques du roman tsigane „Les Ursitory“ de Matéo Maximoff. Dumitru Amzăr. Mein wissenschaftlicher Weg führte mich 1963 als Assistent und Konservator an das Deutsche Volksliedarchiv nach Freiburg im Breisgau.

an die ich mich noch deutlich erinnere: „Ich bin schlecht umgestiegen“. es handle sich um eine Doppelstadt.bei allen deutschen Verben bisher nur die dritte Person Plural gelernt und musste jetzt die zweite Person Singular nachlernen (die nach seiner Ansicht schwieriger zu erlernen war).da er jedermann siezte . Dort bot ich Ion das brüderliche Du an. ein Lernprozess. Er hätte in Karlsruhe umsteigen müssen. es gab Lehrveranstaltungen zu besuchen. sein Deutsch war noch nicht so flüssig. Auch private Kontakte zu meiner eigenen und zu anderen Familien bahnten sich schnell an. fragte meine damalige Frau nach seinen Kindern. an denen wir Ion ganz selbstverständlich beteiligten. stieg Ion dort bereits aus und musste auf den nächsten Anschluss warten. aber es zeigte sich. der mit einem Empfang im bayerischen Bierzelt endete. Das Ende der 1960er Jahre war in Freiburg eine für die Volkskunde äußerst ereignisreiche und wichtige Periode. Bis alle Formalitäten von rumänischer Seite erledigt waren. ihn am Freiburger Bahnhof in Empfang zu erwarten. ihn mit der deutschen Kultur vertraut zu machen und lud ihn zusammen mit den anderen Neulingen unter den Stipendiaten zu einer großen Deutschland-Tour mit dem Höhepunkt eines Besuchs in der geteilten ehemaligen Reichshauptstadt Berlin ein. Nun ja. dass sich der Erwartete auf dem Weg von Stuttgart nach Freiburg zum ersten Mal mit den Tücken des deutschen Bahnverkehrs konfrontiert sah. aber wir wollen noch ein zweites Kind machen“ (die direkte Übersetzung aus dem unverdächtigen Rumänischen fac un copil erwies sich hier als leicht unadäquat. Am Ende des zweiten Jahres waren wir gute . Im Herbst 1967 luden wir Ion zur Teilnahme am Deutschen Volkskundekongress nach Würzburg ein. durch den viele Wanderer zwischen zwei Kulturen gehen müssen). Als er dann schließlich mit Verspätung ankam. Ion antwortete: „Ich habe einen Sohn. die erste Generation von Studierenden stellte sich ein und bevölkerte bald mehr und mehr auch unser Archiv mit seiner ausgezeichneten Bibliothek.Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien 107 rung“ zuerkannt. Auch die Humboldt-Stiftung war sorglich darum bemüht. was er nur zögernd annahm. Von dieser Reise kam Ion begeistert nach Freiburg zurück. Er wohnte im Freiburger Vorort Günterstal und hatte aufgrund seiner gewinnenden Art bald viele Kontakte zur Freiburger folkloristischen Wissenschaftsszene. sein Deutsch auf Hochglanz zu polieren. Bei alle dem machte Ion mit seinem opus magnum gute Fortschritte und konnte der „heiligen“ Stiftung (wie sie von den Stipendiaten genannt wurde) über seine Forschungsergebnisse so erfolgreich berichten. denn er hatte . und in der Annahme. Mit der Berufung von Lutz Röhrich auf den neu geschaffenen volkskundlichen Lehrstuhl ging die Gründung eines Volkskunde-Instituts in der nahe gelegenen Maximilianstraße einher. Selbstverständlich ließ ich es mir nicht nehmen. dass wir Ion zum Antritt seines Stipendiums in Freiburg erwarten durften. Im Winter 1967/68 lernte Ion auf Exkursionen in den Schwarzwald die schwäbisch-alemannische Fastnacht kennen und konnte Vergleiche anstellen mit den Maskenbräuchen seines eigenen Landes. aber in dem von ihm angekündigten Zug aus Karlsruhe stieg kein Ion Taloş aus. waren seine ersten Worte an mich. Der Zug hielt vor Karlsruhe Hauptbahnhof nämlich auch in Karlsruhe-Durlach. Als wir ihn zum ersten Mal bei uns zu Hause zum Essen zu Gast hatten. dauerte es 15 quälende Monate. und die ersten zwei Monate seines Aufenthaltes in Freiburg brachte er in seinem Dachzimmer im Volksliedarchiv in selbst gewählter Isolation damit zu. Feldforschungsprojekte und Exkursionen. Es gab Kolloquien. Im Dezember 1966 war es dann endlich soweit. dass ihm zu unserer aller Freude ein Verlängerungsjahr gewährt wurde.

August . Tagelange Regenfälle hatten nämlich den gesamten Aufstiegsweg in Schlamm verwandelt. In Cluj war ich bei seiner Familie im Neubaugebiet von Gheorgheni zu Gast und freute mich über meine Wiederbegegnung mit der rumänischen Sprache. und aus Ion war ein Verehrer der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der westlichen Welt geworden. von wo die Pilgerscharen gerade den Aufstieg zur Gnadenstätte auf dem Berg in Angriff nahmen. Er hatte aus Deutschland einen weißen VW-Käfer nach Rumänien mitgebracht. mir diese Erfahrung zu vermitteln. Bevor Ion Deutschland verließ.mit der Ankunft der Pilger am Gnadenort vor ihrem Höhepunkt stand. Ich nahm alle neuen Eindrücke begierig in mir auf: das wohl organisierte und personell reich ausgestattete Archiva de Folclor. nämlich auf der Schienen.anstatt auf der Bahnsteigseite (wie die meisten einheimischen Passagiere es verbotenerweise taten!). und nun war es an mir. die Vielzahl von Buchhandlungen. A. die Universität mit ihrem unvergesslichen Gartenrestaurant. die Pilger (und auch wir!) gingen bei diesem klitschigen Anstieg reihenweise zu Boden. Wallfahrtsforschung war in Rumänien kein Thema für die Folkloristik. Ion hatte trotzdem keine Bedenken. das milde Klima. Bei einer dieser Reisen kam es auf dem Frankfurter Flughafen zu einer dieser Begegnungen zwischen uns beiden. Ion war gerade aus Rumänien angereist. die inzwischen bei mir etwas rostig geworden war. Die Humboldt-Stiftung bot ihrem erfolgreichen rumänischen Stipendiaten mehrfach Gelegenheit zur Rückkehr nach Deutschland und zur Teilnahme an ihren AlumniZusammenkünften.108 Rolf Wilhelm Brednich Freunde. hatten wir manche Pläne für unsere zukünftige Zusammenarbeit geschmiedet: für gemeinsame Editionen und Feldforschungen und weitere gegenseitige Besuche. Ich reiste bereits einige Wochen vorher mit dem Zug über Wien und Budapest an.Eindruck von den Beschwernissen einer Pilgerreise. so dass Ion mich im ersten Augenblick nicht finden konnte.so nicht geplanten . in Cluj angekommen „schlecht auszusteigen“. mit bayerischen Wallfahrtsbräuchen und den zugehörigen Devotionalien beschäftigt und war an der in das Jahr 1699 zurück gehenden Fernwallfahrt zu der Weinenden Madonna im Mönchskloster von Nicula (nördlich von Cluj) interessiert. die man gewöhnlich mit dem Stichwort small world beschreibt. die just zu dieser Zeit – an Mariä Himmelfahrt am 15. die freundlichen Menschen. Das unerwartete und ebenso ungewöhnliche Zusammentreffen fand – horribile dictu – auf einer Herrentoilette statt! Die nächste Gelegenheit zu einer mehr akademischen Zusammmenkunft bot der dritte Nachkriegskongress der in Kiel neu gegründeten International Society of Folk Narrative Research (ISFNR) 1969 in Bucureşti. der gerade einen nächtlichen Unfall mit einigen Schäden überstanden hatte. Sie reihten sich . da religionswissenschaftliche Themen ideologisch unerwünscht waren. was der Ergriffenheit der Gläubigen bei der Ankunft am Gnadenbild auf dem Hochaltar keinen Abbruch tat. so dass alle Menschen mehr oder weniger mit Schlamm und Dreck bespritzt oben ankamen. zu einem Gastaufenthalt an der Universität Bari nach Italien zu fliegen. Wir reihten uns ein und bekamen dabei einen . Im Anschluss an eine frühe Begegnung mit Rudolf Kriss und seinen Münchner Forschungen und Sammlungen zur religiösen Volkskultur hatte ich mich u. während ich im Begriff stand. viele der älteren davon selbst in der Stadt in traditioneller ländlicher Kleidung … Dann war die Zeit für eine erste Feldexkursion gekommen. der seiner eigenen Sozialisation unter dem Diktat einer Partei mehr und mehr kritisch gegenüber stand. Dieser wieder hergestellte Käfer brachte uns unbeschadet nach Nicula.

dem es gelang. die sonst als Wandschmuck dienen. der Vorabend jenes Tages im Jahr 1968. Der folgende Tag mit dem Besuch der fünf Moldau-Klöster und ihren phantastischen Außenfresken zählt in meinem Leben zu den eindrucksvollsten Reiseerlebnissen überhaupt. wo wir für einige Urlaubstage unser Zelt aufschlugen und uns in der Sonne aalten.Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien 109 geduldig in die Reihe der bereits Wartenden ein. die gesamte Volkskultur einer Region quasi im Stadium vor der Industrialisierung. ich sah Schmiede am Amboss. (Abb. dass das Original des Gnadenbildes bereits seit langem seinen Weg in die Universitätskirche von Cluj gefunden hatte und dass die Gläubigen in Nicula nur eine Kopie der Ikone verehrten). Ä. Hauswebereien und Färbereien. Bald nahmen wir wahr. Auf dem Weg dorthin führte Ion mich zu Töpferwerkstätten. die uns durch weite Teile des nördlichen und östlichen Rumäniens führen und zwei Wochen später am Kongressort Bucureşti enden sollte. Am nördlichsten Punkt unserer Reise angelangt. Am nächsten Tag hatten wir das Glück. das defekte Teil an unserem Vergaser gegen einen Ersatz aus einem russischen Motorrad auszutauschen. Weiter ging unsere Reise in Richtung Südosten.1-5) Zunächst begegnete uns ein Beerdigungszug mit dem geschmückten pomul auf dem Sarg und einer in die örtliche Tracht gekleideten Dorfgemeinschaft. so meinte er. als durch die Besetzung durch die Truppen des Warschauer Paktes der Prager Frühling in der Tschechoslowakei zu Ende gegangen war. Frauen spinnen. es wurde mehr geflüstert als geredet. dass unter den Gästen des Campingplatzes eine seltsame Unruhe herrschte. die wir glücklicherweise auch im Farbbild festgehalten haben. Ein paar Dörfer weiter wartete ein eher fröhliches Ereignis auf uns. gab der Vergaser unseres braven Käfers an einem schönen Sommerabend in einem winzigen Dorf seinen Geist auf. ich bewunderte zahlreiche von Wasser getriebene Mühlen und Pochwerke. wo wir in Buzǎu am gleichnamigen Fluss frische Steckerl-Fische angelten und in Gura Teghii bei der Großmutter eines Freundes von Ion im Bauernhaus übernachteten. (In Deutschland. in der Bukowina in zwei Dörfern Zeugen von zwei ebenso farbenprächtigen wie unvergesslichen Ereignissen zu werden. Wenige Tage später stand dann die große Rundreise bevor. es gab kleine Menschenansammlungen hier und dort. August. und wir wurden eingeladen. Wir genossen die vortreffliche Gastfreundschaft der alten Witwe und aßen unser Abendbrot aus irdenen Schüsseln. denn unsere Suche führte uns zu einem findigen Mechaniker. am Totenmahl im Freien teilzunehmen und den eindrucksvollen Totenklagen zu lauschen. um ein mitgebrachtes Tuch o. Das nördliche Rumänien erlebte ich damals sowie bei späteren Besuchen fast wie eine Reise in ein einzigartiges lebendiges Freilichtmuseum. Wir starteten an einem Wochenende in Richtung Nord-Moldau. ein Dorftanz auf dem Dorfplatz mit dem Blasorchester auf einem hohen Podest im Baum und den Tänzerinnen und Tänzern in einheimischer Tracht bei modernen Paartänzen und beim feurigen Reigentanz (hora). Dann wurde uns klar: Es war der 20. Von dort führte unser Weg weit nach Süden durch die Dobruschda zum Schwarzen Meer und zum Strand von Ovidiu wenige Kilometer nördlich von Constanţa. Am nächsten Morgen rückte das rumänische Militär an . Trotzdem gab es Abhilfe. mit der Glasscheibe vor der weinenden Madonna in oft leidenschaftlich anmutenden Kontakt zu bringen: eine unauslöschliche Erinnerung! (Erst später habe ich erfahren. sticken und weben. stünde darauf wahrscheinlich die Todesstrafe). und die Mehrzahl der Schwarzmeertouristen waren Tschechen oder Slowaken.

was ich nolens volens tat. wurde mir bei einer von Helga Stein vermittelten Begegnung mit einer Bukarester Adelsfamilie deutlich. Das den Kongress abschließende festliche Dinner war exklusiv und teuer. nun müsste ich die gesamte Damenfront auf die gleiche Weise beehren. Danach wurde es Zeit für die Reise in die Landeshauptstadt. aber die Atmosphäre an jenem Morgen war bis zum Zerreißen gespannt. da ich die erste dort stehende Kollegin kannte. Ion hielt einen Vortrag über Märchenmotive in den rumänischen Colinden. und beugte mich zum Handkuss. im ehrwürdigen Kongressgebäude einen funktionsfähigen Diaprojektor aufzutreiben. Es handelt sich allerdings nicht um den Kosmonauten Jurij Gagarin. nein residierte. . wird ihm aber schnell zur lieben Gewohnheit. Ion war noch nie mit seinem Wagen in Bucureşti gewesen und entsprechend unsicher. zurückgepfiffen. und es handelt sich auch nicht um einen VW. so dass wir mit einer Gruppe der jüngeren Teilnehmer/innen aus der Assistentengeneration (wir schreiben das Jahr 1969!) beschlossen. dass unser verdienter Kosmonaut Jurij Gagarin nach seiner Rückkehr aus dem All mit einem VW-Käfer honoriert wurde? Antwort: Im Prinzip ja. Da gab mir Ion einen Schubs von hinten und meinte. Röhrich hatte es gewagt. Das höfliche sǎrut mâna gegenüber Damen ist für den Besucher des Landes zunächst eine Überraschung. Weil er aus Cluj war. vor den Toren der Stadt in einem sehr schön gelegenen Gartenrestaurant ein alternatives Dinner abzuhalten. der damals noch die Verkehrsampel ersetzte. dass die sowjetische Delegation nach einem Vortrag von Lutz Röhrich über den politischen Witz aus Protest auszog und von dem Kongresspräsidenten Mihai Pop nur mit Mühe zur Rückkehr bewogen werden konnte. kam er mit einer Verwarnung davon. welches 4 Anfrage an Radio Ërivan: Stimmt es. Dieses wurde dem Genossen nicht geschenkt. sondern gestohlen. die uns unter glühender Sommersonne empfing. Kurt Ranke war der Diskussionsleiter in meiner Sektion und beglückwünschte mich zum Vortrag. (Dass damals die alten Klassengegensätze noch nicht vollkommen nivelliert waren. Von dem Kongress selbst ist mir noch erinnerlich. die in einem hochherrschaftlichen Haus nicht wohnte. Später habe ich auf Einladung Rankes an dem Artikel „Bildquellen“ in der Enzyklopädie des Märchens mitgearbeitet und den Artikel „Flugblatt“ geschrieben. und sie gelten nicht nur im „Paris des Ostens“. und ich trug über „Flugblätter als Quellen der Erzählforschung“ vor. sondern um ein Fahrrad. und die Konversation war in Französisch!). in dessen Vestibül alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses Spalier standen. Ion schickte mich aus. dass 20 Jahre Sozialismus die gesellschaftlichen Konventionen noch nicht auslöschen konnten. Ich begann mit der Begrüßung auf der Damenseite. Und dann begann der 5. aber der Polizist ließ sich nicht täuschen und verlangte kategorisch nach dem şoferul cu camaşă albă. während die Tschechen und Slowaken unter dem Schwenken von Fähnchen in ihren Landesfarben einen Schweigemarsch abhielten. zeigte es mir doch. um unser Versehen zu entschuldigen. einen Witz über den (im vorausgegangenen Jahr tödlich verunglückten) Kosmonauten Jurij A. Prompt bog er an einer großen Kreuzung mitten in der Metropole in falscher Richtung in eine Einbahnstraße ein und wurde von einem Polizisten. entsprechend schwierig erwies es sich. Es blieb zwar alles friedlich.110 Rolf Wilhelm Brednich und umstellte den Platz. Es war offenbar der erste ISFNR-Vortrag mit Lichtbildern. Man war noch jung und freute sich über das Lob von der älteren Generation. Kongress der ISFNR mit einem Empfang im Institutul de Folclor. sondern um unseren Genossen Jevgenij Gagarin in Sibirien. Gagarin zu erzählen4.

erkundeten wir Siebenbürgen mit seinen eindrucksvollen Kirchenburgen und strandeten am Ende infolge einer leckenden Ölwanne am leidgeprüften VW auf dem Campingplatz in Sibiu-Hermannstadt.W. Auf der Rückfahrt nach Cluj. Albert. 183-186. Die Babeş-Bolyai-Universität in Cluj hatte mir auf Vermittlung von Ion freundlicherweise ein Stipendium zur Teilnahme an einem Sommerkurs gewährt. ders. In: Ibid.1964. bei dem Hunderte von rumänischen Folkloregruppen aus allen Landesteilen auf dem glühenden Asphalt von Bucureşti paradierten. Vor meiner Rückreise nach Deutschland schmiedeten Ion und ich noch Pläne für gemeinsame Editionen.Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien 111 so erfolgreich war. . Brednich: Schott. so dass ich vier Wochen lang Gelegenheit hatte. Als ich 1972 in Freiburg meine Habilitation hinter mich gebracht hatte. Ion und ich waren damals noch recht junge Wissenschaftler. Ich wohnte mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zusammen in einem neuen Studentenwohnheim. Neben den Sprachkursen bot der Ferienkurs zahlreiche andere Attraktionen: Fast jeden Tag einen Vortrag eines Universitätsgelehrten zu Themen aus der 5 Arthur und Albert Schott: Rumänische Volkserzählungen aus dem Banat. Aber Ion gelang es. diesmal im eigenen Wagen mit Zwischenstationen bei befreundeten Kollegen in Ljubljana. So blieben wir in den beiden folgenden Jahren aufs Engste miteinander in Kontakt und konnten uns 1971 über das Erscheinen unseres ersten Gemeinschaftswerkes freuen5. Die Edition hatte mir eine ansehnliche Summe an rumänischen Leis als Honorar eingebracht. von R. neu vorzulegen. März ein mărţişor nach Freiburg gesandt hat). die 1845 von den Brüdern Arthur und Albert Schott in Stuttgart herausgegebene Sammlung Walachischer Märchen aus dem rumänischen Banat. und diese intensiven Felderfahrungen haben uns beide stark geprägt. sah Ion aber fast täglich.W. Taloş: Bukarest 1971 (21973. Ich verfügte über ein ausgedehntes Feldtagebuch mit vielen Notizen und Skizzen und brachte eine bedeutende Anzahl von Farbdiapositiven über zahlreiche Aspekte der rumänischen Volkskultur zurück. Alles in allem war es eine unvergessliche Reise! Ich hatte unter der beglückenden Reiseleitung meines Freundes Ion mit der Moldau. meine rumänischen Sprachkenntnisse aufzufrischen. über Nacht soviel Motoröl zu organisieren. Zagreb und in einem siebenbürgisch-sächsischen Pfarrhaus in Mühlbach (Sebeş Alba). Dazu hatte uns der Kriterion Verlag in Bucureşti einen Vertrag angeboten.: Schott. hrsg. Schwänke. Cf. Märchen. Er war mit seiner Frau Florica jetzt in ein eigenes Haus übergesiedelt und hatte mittlerweile einen kleinen Sohn namens Florin (geb. den wir unterzeichneten. Sagen. bei der uns Ildikó Kriza (Budapest) begleitete. dass wir den Rückweg unter Hinterlassung einer langen Ölspur schließlich bis Cluj schafften. der meiner Tochter Anke viele Jahre lang zu ihrem Geburtstag am 1. dass viele Gäste der offiziellen Veranstaltung anschließend zu uns überwechselten. Muntenien und Siebenbürgen vier aus der Sicht der Volkskultur überaus wichtige rumänische Landschaften kennen gelernt und durfte unauslöschliche Eindrücke nach Hause zurücknehmen. Brednich und I. benutzte ich meinen vorlesungsfreien Sommer für eine neue Reise in meine „zweite Heimat“ Rumänien. R. Arthur. Als erstes hatten wir uns vorgenommen. erweitert um die 1857-1859 in der Zeitschrift Hausblätter veröffentlichten Nachträge. der Dobrudscha. An den Kongress schloss sich ein spektakuläres Folk Festival an. 31975). In: Enzyklopädie des Märchens 12 (2007) 182-183.

Literatur und Kultur. bei dem ich neben Frau Mosescu Platz nehmen und die Dankesrede halten durfte. dazu wohl organisierte Exkursionen zu touristischen Zielen. 6 Andrei-Iustin Hossu: Cimitirul vesel nu este vesel. womit die damals im Sozialismus herrschende Einheit von Wissenschaft und angewandter Folkore dem Besucher aus einem westlichen Land überraschend deutlich vor Augen geführt wurde. als ich ihnen bedeutete. wann immer es möglich war. . an einer anderen regionalen Wallfahrt teilnahmen. Er hatte 1973 den ersten Band seiner großen Monographie über den Meşterul Manole7 veröffentlicht und war frei für ein neues Kooperationsprojekt. Baia Mare 2000. dass zwischen Ungarn und Rumänien migrierende Zigeunergruppen in dieser Region als Bilderhändler tätig waren und den Bedarf dieser Sekte zu decken imstande waren. 7 Ion Taloş: Meşterul Manole. Das Ereignis wurde mit einer Rede von Mihai Pop eröffnet. Bucureşti 1983 (Bd. wo ich in den Häusern von Angehörigen einer christlichen Erweckungsbewegung zu meiner Überraschung zahlreiche Chromolithographien mitteleuropäischer Herkunft antraf. dem damaligen Volkskunde-Ordinarius und Direktor des Volkskunde-Instituts in Bucureşti. Zusammen mit den zahlreichen Gegenständen aus Keramik. in Vorlesungen und Seminaren am meinen Rumänien-Erfahrungen teilnehmen lassen. Es ergab sich. die meinen Passat bis an die Obergrenze der Kapazität auslasten sollte. Tatsächlich habe ich die Freiburger Volkskundestudenten. Die Zöllner am Grenzübergang bei Oradea staunten nicht schlecht über diese Schätze. die noch heute unser Haus in Wellington zieren.112 Rolf Wilhelm Brednich rumänischen Geschichte. Zurück in Cluj. mein kleines Vermögen in Lei sinnvoll anzulegen. In Cluj gab die Kurs-Direktorin zum Abschluss des Sommerkurses einen Empfang der Universität mit anschließendem festlichen Diner. Die Zusammenarbeit mit Ion kam danach nicht zum Erliegen. dass ich diese Dinge als Unterrichtsgegenstände für die Universität benötigte. weiter in das Banat. begleitete mich im Zusammenhang mit meinem Interesse an religiösem Wandschmuck in einige Dörfer westlich von Cluj. 1997). diesmal in die Munţii Apuseni.und Musikgruppen aus nahezu allen rumänischen Landesteilen und Ethnien. 2 ebd. Ich entschloss mich zum Kauf von aller erreichbaren volkskundlichen Literatur und von Schallpatten mit rumänischer Volksmusik. wo wir u. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european 1. damals Mitarbeiterin am Volkskundeinstitut in Cluj. Textil und Holz aus lokaler volkskünstlerischer Produktion ergab dies eine Ladung. Hanni Markel. wo ich zahlreiche Interieurs von Bauernstuben besichtigen und zwei farbenprächtige Webteppiche erstehen konnte. A. Mit Ion Taloş unternahm ich eine weitere Reise. Der Kriterion Verlag brachte die Edition im Jahr 1977 heraus. Danach gab es für mich noch genügend Zeit für eigene Felduntersuchungen. Der unbestrittene Höhepunkt des Kurses war die Teilnahme an dem jährlich in den Bergen der Moldau an der Nordgrenze Rumäniens auf einer Freilichtbühne in Sireţ stattfindenden großen Folklore-Festivals mit Tanz. ließen mich aber dennoch ungehindert passieren. Auch der Besuch des „fröhlichen Friedhofs“ (Cimitirul Vesel) des Volkskünstlers Ioan Stan Pătraş in Săpânţa6 hinterließ einen bleibenden Eindruck. Wir unternahmen in Partnerschaft die Neuausgabe der lange vergriffenen Sammlung rumänischer Volksmärchen aus dem mittleren Harbachtal (Valea mijlocie a Hârtibaciului) von Pauline Schullerus aus dem Jahr 1909. stand ich vor der Aufgabe.

Brednich und L. Jahrhunderts aus Oberungarn eingewandert und bildeten innerhalb der Gemeinde eine eigenständige Gruppe und wohnten in der sog. an dem ich seit 1970 – zunächst als Lehrbeauftragter. das gemeinsam mit rumänischen Kollegen ein gemeinsames Projekt durchführen sollte. Kinderlied und Kinderspiel. Brigitte Bönisch-Brednich: Schullerus.Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien 113 Wir hatten die Textsammlung um ein Lebensbild der Sammlerin erweitert.: Zwischen Laienforschung und Professionalisierung. beispielsweise an einen erfolglosen Fischzug zu einem See bei Cluj. Stefaan Top. id. Auch mit diesem Aufenthalt verknüpfen sich bleibende Erinnerungen. R. Um 1975 hatte meine Universität in Freiburg mit der Universität in Iaşi erfreulicherweise einen Austauschvertrag geschlossen. Eichner u. In: A. Die Begrüßung vor Ort durch die Dorfältesten Zipser und Claus Stephani hätte freundlicher nicht sein können. wir hätten noch in der gleichen Nacht den Ort zu verlassen. In: Anuarul Muzeului etnografic al Transilvanei 1976. Taloş: Pauline Schullerus. Alltagserzählungen. In: Enzyklopädie des Märchens 12 (2007) 240-242.Brednich/I. Bukarest 1977. war aufgrund meines langjährigen Interesses an Rumänienorientierter Forschung in diesen Austausch eingeschlossen und war auch als das erste Freiburger Institut ausersehen. Neuausgabe besorgt. seit 1975 als Privatdozent und apl. Das Institut für Volkskunde. Die Zipser waren Ende des 18. von R. Professor – tätig war.a. Frauen in der früheren ostdeutschen Volkskunde. Wiederum war ich dadurch in den Besitz von einigen Lei gelangt. Pauline.W. Von rumänischer Seite war ein Professor der Literaturwissenschaft der Universität Iasi als Projektkoordinator vorgesehen. Brednich und I.: Fachfrauen – Frauen im Fach. 9 Ion Taloş: Die eingemauerte Frau. die Quartiere bereitgestellt hatten. Im Sommer 1976 machten wir uns mit einem Kleinbus und viel Optimismus über Österreich und Ungarn auf den Weg nach Rumänien. Sie fand im Anschluss an die 10. das für die nächsten beiden Wochen unser Betätigungsgebiet sein sollte. um Lebensgeschichten. Im gleichen Jahr durfte ich Ions Aufsatz über die Eingemauerte Frau in dem von mir herausgegebenen Jahrbuch für Volksliedforschung veröffentlichen9. Neuere Forschungsarbeiten über die südosteuropäische Bauopfersage. außerdem hatte sich der als freier Forscher und Journalist in Rumänien tätige Claus Stephani für die Zusammenarbeit erboten. Auf seinen Vorschlag hin wurde als Ziel für ein volkskundliches Feldprojekt die Gemeinde Oberwischau (Vişeu de Sus) im Kreis Maramureş. Zipserei. A. 297-320. Wohnkultur. ausgewählt. hier 69-71. . Anschließend wurden die Studierenden jeweils zu Paaren mit bestimmten Aufgaben auf diejenigen Familien verteilt. Dort sollten von einer kleinen Gruppe von postgraduierten Freiburger Studierenden unter der Leitung von R. begleitet. M. Bereits am Abend fanden die ersten Vorgespräche statt. Cf. Es sei 8 Pauline Schullerus : Volksmärchen aus dem mittleren Harbachtal. W. Hrsg.W. 21981. 61-82. wo Deutsch noch als Mundart und zweite Sprache gesprochen wurde. die ich auf meiner nächsten Rumänien-Reise im Jahr 1978 wiederum in Bücherkäufe umsetzte. Doch noch vor dem Beginn der Nachtruhe schlug wie eine Bombe die Nachricht bei uns ein. es ging u. Sie machten uns bei einem Rundgang durch die Zipserei mit unserem überschaubaren Forschungsfeld bekannt. Taloş. 1995. Frankfurt a. Feste und Bräuche. In: Jahrbuch für Volksliedforschung 34 (1989) 105-116. Jahrestagung der SIEF-Kommission für Volksdichtung in Esztergom (Ungarn) statt und ich wurde von meinem späteren Nachfolger im Amt des Kommissionsvorsitzenden. das auch separat als Aufsatz erschienen ist8. Röhrich die mündliche Überlieferung und materielle Kultur des Zipser Bevölkerunganteils in Oberwischau erkundet werden. berufliche Erfahrungen.

Die Hutterer sind auf ihren osteuropäischen Wanderwegen im 17. Meine in Rumänien gemachten Erfahrungen in volkskundlicher Empirie kamen mir auch in Kanada sehr zustatten und halfen mir dabei. h. Mein persönliches Verhältnis zu Rumänien – aber keinesfalls zu Ion Taloş!11 – war durch dieses traumatische Erlebnis für lange Zeit getrübt. 11 Rolf Wilhelm Brednich: Ion Taloş. dessen bemalte Klosterkirchen ihren Eindruck auf unsere Studierenden nicht verfehlten. Eine alternative Kultur in der modernen Welt. . In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 24 (1981) 194-219. der die Securitate auf uns gehetzt hatte.114 Rolf Wilhelm Brednich von der Universität Iaşi versäumt worden. Wir waren damals als Gruppe selbstbewusst genug. wir blieben noch über Nacht an Ort und Stelle und benutzten am Tag darauf das uns verbliebene Geld für eine kleine Rundreise durch die moldauische Klosterregion. das Angebot auszuschlagen. Er führte uns über Cluj. der eine solche schizophrene Haltung an den Tag gelegt hat. Kreis Suceava. Vorausgegangen war sein Buch Erfragte Wege: Zipser Texte aus der Südbukowina. id. Marburg 1989. zumal mein alter Freund – wie einleitend dargestellt – seinem Land des Rücken kehren musste. wo es bei den weitgehend unerforschten mennonitischen und vor allem den hutterischen Täufergemeinden in Saskatchewan viel Neues und Interessantes zu entdecken und zu bergen gab. Marburg 1989. Rumänien zu verlassen. 12 Rolf Wilhelm Brednich/Jürgen Dittmar: Osteuropäisches Erbe in der Volkskultur der Hutterer in Nordamerika. Marburg 1983. dass nach unserem gescheiterten Versuch dennoch – auch ohne die Mithilfe aus Freiburg – die Volksüberlieferungen der Zipser später ausgiebig erforscht und in mehreren Bänden publiziert worden sind10. Über das am politischen Widerstand der Rumänen gescheiterte Feldprojekt haben wir später vor dem wissenschaftlichen Beirat des Instituts für ostdeutsche Volkskunde Freiburg berichtet. die rumänische Geheimpolizei über unsere Tätigkeit zu informieren. In: Enzyklopädie des Märchens 13 (2007) 181-182./18. Jahrhundert auch durch Rumänien hindurchgegangen. Bukarest 1975. und zu meiner Überraschung konnte ich in ihrer Sprache Erinnerungen an ihren Aufenthalt in Transsilvanien feststellen12. derjenige war. wo wir noch ein kurzes Zusammentreffen mit Ion Taloş hatten. Freiburg/Basel/ Wien 1998. und ich bin auch nach der politischen Wende nie wieder dort gewesen. unsere Freiburger Gruppe könnte die Oberwischauer Bevölkerung dazu aufhetzen.: Zipser Mära und Kasska. Erst später haben wir erfahren. 13 Rolf Wilhelm Brednich: Die Hutterer.: Zipser Kinderwelt in Nordrumänien. besser verschweigen. dass es der Beharrlichkeit von Claus Stephani zu verdanken ist. der die Partnerschaft mit der Universität Freiburg in die Wege geleitet und uns in Vişeu de Sus empfangen hatte. Eine Erklärung oder gar Entschuldigung für diesen außergewöhnlichen Fall der Landesverweisung haben wir nie erhalten. so dass wir uns entschlossen. 10 Claus Stephani: Volkserzählungen der Zipser in Nordrumänien. dass genau jener Professor aus Iaşi. 42-59. Es soll aber durchaus noch erwähnt werden. Aus Schonung wollen wir den Namen desjenigen. d. und die Zipser könnten sich möglicherweise dem Massenexodus der Siebenbürger Sachsen und der Banater Schwaben anschließen. Insgesamt aber war unsere Stimmung auf dem Tiefpunkt. Verständlicherweise waren wir alle wie vom Schlag getroffen. Noch später haben wir zu unserer Bestürzung erfahren. ein gutes Verhältnis zu den besuchten Menschen herzustellen13. unter den Augen der Geheimpolizei den Rückweg anzutreten. Mein Forschungsschwerpunkt verlagerte sich später auf den Westen Kanadas. was der tiefer liegende Grund für diesen Rausschmiss war: Die Furcht. Als Ersatzprogramm wurde uns ein Besuch der Universität Iaşi angeboten. id.

. zumindest durch diesen Beitrag in ein Land zurückzukehren. dem ich viel verdanke und dem ich mich nach wie vor verbunden fühle.Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien 115 Diese Festschrift gibt jetzt mir die willkommene Gelegenheit.

116 Rolf Wilhelm Brednich Abb. 1 Pomul bei einer Beerdigung in Vârful Dealului. Nord-Moldau August 1969 . NordMoldau August 1969 Abb. 2 Trauergemeinde bei einer Beerdigung in Vârful Dealului.

August 1969 Fotos von Rolf Wilhelm Brednich . Nord-Moldau.Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien 117 Abb. 3 Sonntäglicher Dorftanz in Volovăţ.

118 Rolf Wilhelm Brednich Abb. 4 Rundtanz (hora) der Mädchen beim Dorftanz in Volovăţ. August 1969 . NordMoldau.

Eine Freundschaft mit Ion Taloş und Rumänien 119 Abb. 5 Rundtanz (hora) der Burschen beim Dorftanz in Volovăţ. August 1969 . NordMoldau.

.

Sellerio. sia talune modalità con cui essi vengono raccolti e studiati. Ben se ne avvede chi abbia occasione di visitare l’Istituto di Etnografia e Folclore di Bucarest e di prendere un sia pur fuggevole contatto con suo monumentale patrimonio di registrazioni etnofoniche. e cioè l’antologia di Canti popolari romeni. Tuttavia sarebbe difficile affermare che le nostre conoscenze e le nostre ricerche siano davvero adeguate alla ricchezza del patrimonio orale tradizionale romeno. A lui i miei più sentiti auguri. Ben se ne avvede infine chi abbia modo di constatare quanta parte di questi lavori sia dedicata allo studio delle modalità formali (letterarie e musicali) con cui i testi popolari sono costruiti. ai festeggiamenti per il professor Ion Taloș. e la traduzione dell’opera di Ovidio Densusianu. e poi enormemente arricchito nell’ultimo ventennio. già solidamente fondato al tempo dei rulli cerati (e di Costantin Brailoiu. La vita pastorale nella poesia popolare romena. curata nel 1932 da Luigi Salvini. XIII. n. moderne e scientificamente valide di quelle che venivano tradizionalmente offerte dalle considerazioni grossamente contenutistiche. Né ci si ferma qui: la lista degli scritti italiani. Alberto Mario Cirese.M. 175-182. Palermo 1988. Versificazione e tradizioni orali. Ragioni Metriche. sulla poesia romena di tradizione orale è di parecchio più lunga. regolari e frequenti fascicoli della « Revista de Etnografie și Folclor » e la continua comparsa di studi e saggi sull’argomento così in volumi come in riviste di linguistica o di filologia. Cirese. Università “La Sapienza”. pp. Roma 1. pp. e s’è anche venuta infittendo in questo dopoguerra. nelle pubblicazioni periodiche dei numerosi e ben organizzati musei etnografici ecc. in atti accademici.1-2. alla abbondanza di studi che esso sollecita in patria. Parzialmente ristampato con il titolo “Canti rumeni e stornelli italiani”. e come queste indagini forniscano ai raffronti e alle comparazioni con i testi italiani (e con quelli di tutta l’area romanza occidentale) sollecitazioni assai più vivaci. febbraio-aprile 1969. . di cui m’è caro ricordare qui gl’incontri parigini del 1952). I rapporti italo-rumeni nella filologia demologica2 La poesia romena di tradizione orale non è certamente ignota agli studi italiani: basterebbero a provarlo i due lavori che più abitualmente si rammentano in proposito. comparsa nel 1936. Altrettanto bene se ne avvede chi abbia possibilità o ragioni di seguire i ricchi.Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza1 Alberto Mario Cirese Emerito di Antropologia culturale. o in italiano. anche se ormai posso assai poco. o in ogni caso lo siamo assai meno di quanto sarebbe richiesto 1 Sono lieto di partecipare anch’io. 265272 (numero dedicato a Le relazioni tra l’Italia e la Romania). Di tutto ciò non siamo troppo informati (neppure ad opera dei lavori più recenti comparsi tra noi). all’interesse che per noi presentano sia certe caratteristiche intrinseche dei testi. 2 Scritto originariamente apparso su Il Veltro. vol. in A. come posso.

ed infine più rigorose prospettive di sviluppo. soprattutto in occasioni come quella che ha sollecitato il presente scritto. Ma si noterà anche (e del resto lo scritto di Vegezzi Ruscalla lo attesta esplicitamente) che questo inizio dei rapporti nel campo della filologia demologica segue 3 La versione integrale dello scritto di Vegezzi Ruscalla è disponibile in rete all’indirizzo http://amcromania. Giovenale Vegezzi Ruscalla e Costantino Nigra negli anni dal 1855 al 1858. ma che per qualche segno parrebbe scritto uno o due anni prima. dei modi e delle fasi dei rapporti italo-romeni nel campo della poesia di tradizione orale (o più in genere dei fatti folklorici). più consapevole cognizione del frutto e dei limiti dell’opera sin qui svolta. già divenuti abbastanza consistenti: basti qui ricordare che il famoso saggio di Carlo Cattaneo era comparso nel 1837 ed era stato ristampato nel 1846. ovviamente nei loro legami con le situazioni storico-culturali più vaste in cui si inseriscono. VI. a far sì che nel campo della filologia demologica quelle relazioni si sollevino decisamente al di sopra della episodicità frammentaria che sinora le ha in buona parte caratterizzate. la storia dei rapporti italo-romeni nel campo della filologia demologica dovrà registrare tra i suoi episodi iniziali i contatti e gli incontri tra Vasile Alecsandri. ma il principio gramsciano del pessimismo dell’intelligenza e dell’ottimismo della volontà resta un canone validissimo. sia pure in misura modestissima. pp. a. insomma. da cui ricavare più precise conoscenze reciproche. Una delle strade — e in verità una strada « classica » — per superare ogni frammentarietà episodica è certamente quella del ripensamento critico delle vicende: nel caso specifico. senza altra pretesa che quella di sollecitare imprese più consistenti e più competenti della mia.122 Alberto Mario Cirese così dal progresso generale degli studi come dal livello che i rapporti scientifici italoromeni hanno raggiunto in altri settori.3 Si noterà subito che questo inizio (nella misura in cui è tale) si verifica con notevole ritardo rispetto agli interessi linguistici italiani per il romeno. fatti o temi specifici che mostri i frutti (non solo particolari) che si possono ricavare dai confronti tra i due patrimoni orali tradizionali. Lettera al cav. Fra le primissime informazioni italiane sulla poesia popolare romena si colloca infatti (assieme agli accenni di Carlo Tenca ) la notizia che ne fornì Vegezzi Ruscalla con un articolo che fu pubblicato sulla « Rivista Europea » Torino nel 1858 (vol. XII. *** Se mai dovrà scriversi.blogspot. Può darsi che queste considerazioni appaiano (o siano) troppo negative. L’intenzione « ottimistica » delle presenti note è appunto quella di contribuire. Costantino Nigra).com . e che è di far progredire le relazioni culturali e scientifiche italoromene (e non di « celebrarle » per la via delle auto-gratificazioni). Qui appunto vorrei recare un piccolo contributo ad ambedue i tipi di lavoro. il riesame delle ragioni. anno in cui Graziadio Ascoli esordiva nel campo scientifico proprio con uno scritto sui rapporti tra il friulano ed il romeno. 293-299: Italia e Romania: Canzone popolare romena inedita. Un’altra strada è poi quella dell’esame di documenti. Una vera storia degli studi.

gli Illirici e i Greci di Niccolò Tommaseo. sotto il velo dell’allegoria. la versione libera e le varie note lessicali): . e cioè Costantino Nigra. ragiona della consanguineità degl’italiani e dei romeni e vaticina la loro riunione. L’articolo di Vegezzi Ruscalla vede la luce in questo clima. e lo esprime con immediatezza. Lo scritto. si dedicava alla poesia popolare una vivace attenzione risorgimentale ancora sinceramente influenzata dall’amore per tutti i « popoli oppressi » (i Greci di Charles Fauriel. e che il Piemonte si trovava ad aver parte diretta nelle decisioni internazionali in proposito. è un « regalo » a Nigra in quanto genero e in quanto cultore di poesia popolare. pur se tanto più solidamente indirizzato a indagini dichiaratamente scientifiche. E non va neppure dimenticato. infine. In tal modo la tradizione agli inalfabeti pastori delle terre che stanno tra il Danubio e il Pruth tenne luogo di quelle cognizioni storiche che il ceto letterato attinse in larga copia nei libri ». poeta e diplomatico. e poi spiega: « Il regalo consiste in una canzone popolare romena inedita che io debbo all’amicizia dell’egregio moldavo Basilio Alecsandri. e che tante altre volte tratterà di cose romene) trova modo di manifestarsi larghissimamente: fino ad interpretare addirittura come una allegoria dei sentimenti della nazione romena verso quella italiana un testo che in sé contiene soltanto il motivo della separazione di due sorelle. il quale ha già in gran parte per la sua idolatrata Romenia compiuta l’impresa a cui tu ti sei sobbarcato pel nostro Piemonte. delle quali ventiquattro furono da lui stesso maestrevolmente tradotte in francese e pubblicate a Parigi nel 1855». dichiara l’autore. ecc. Si aggiunga poi che in quegli anni. e cioè la pubblicazione di Ballades et chants populaires de la Roumanie di Vasile Alecsandri avvenuta a Parigi nel 1855.Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza 123 abbastanza sollecitamente la prima disponibilità europea di canti popolari romeni. i Corsi. Scrive infatti l’autore: « Questa (canzone) che ti presento ha per noi una grande importanza. che proprio allora cominciava a dare decisiva opera agli studi di poesia popolare il genero di Vegezzi Ruscalla. Ed ecco il testo della « canzone » (di cui rispetto la grafia) con la « versione letteralissima » che essa reca a fronte (tralascio. Così lo spirito filo-romeno di Vegezzi Ruscalla (che già in precedenza aveva dedicato due note a Vasile Alecsandri e alle sue composizioni poetiche. filologo e linguista. in Italia. per ragioni di spazio. e ancora non interamente corrosa dal pur incipiente vizio idillico e retorico-conservatore. Né va trascurato il fatto (pur esso evidente nello scritto di Vegezzi Ruscalla ) che proprio in quegli anni le vicende politiche dei Principati di Moldavia e Valacchia acquistavano peso europeo con la Guerra di Crimea e il Congresso di Parigi. ). per vari aspetti simile a Vasile Alecsandri. cioè a dire che ha già pubblicato in due serie ben trent’una canzoni popolari. giacché.

particolari a parte. quanto a me mi limito a segnalare che Vegezzi Ruscalla.124 Alberto Mario Cirese Fronda verde di mughetto Ebbi una sorellina Amante. cantatòre Nascuta la foc de sóre Vai de mine! vai de ea! Din copilaria mea Ochi cu dînsa n’am mai dat Tîmpul greu ne à apasat Dar de a f i ori ce ar f í Noi soriore tot vom fi Ca ‘n noi dorul nu mai tace Sanghelé apá nu se face Doa inimi soriòre Sint ca radele ardetòre Ce din sore vesel plecú Si prin neguri dese trecú S’in vesduh se ratacescú S’apoi ear se intalnescú Qualcuno ha affermato. ora in qualche misura ridimensionate. per riscontro tematico con il componimento già riferito. 428). actualul ambasador italian la Paris. voce di fratello Traversano regioni separate E si adunano e si congiungono Come due raggi di luna Giunto così al termine della sua lettera. Vegezzi Ruscalla conclude esplicitando le motivazioni affettive della solidarietà neo-latina e risorgimentale che animò i mi- . risulta perfettamente identico e per giunta reca una nota che dice: « D-l Vegezzi Ruscalla din Turin a scris o disertare foarte interesanta asupra acestei poezii intr’o epistola adresata cavalerului C. A me risulta soltanto che nella raccolta Poezii populare ale Românilor che Alecsandri pubblicò nel 1866 (e che io leggo nella ristampa del 1966) è contenuto un componimento intitolato Surorile il quale. ignoro in base a quali elementi. pubblica e traduce quattro versi che dichiara estratti « da un altro canto romeno » (che per ragioni del tutto estrinseche non ho potuto ricercare nella raccolta dell’Alecsandri): Glas de sora. che vennero mosse ai criteri di edizione dell’Alecsandri). Ché in noi ricordo e desiderio non mai tace Sangue acqua non si fa Due anime sorelle Sono come raggi ardenti Che dal sole liete si spiccano E per nugoli densi passano E nell’aer si separano E poi di bel nuovo si ritrovano Frunda verde lacrimiora Am avut o soriora Júbitore. și intitulata Italia e Romenia » (p. Ma sia pure checché sia Noi sorelle sempre saremo. i competenti romeni (sono note le critiche. cantatrice Nata sotto al fuoco del sole Ahi di me! Ahi di lei! Dall’infanzia mia I miei occhi più non incontrarono i suoi Tempo greve ne ha oppresse. assai meglio di quanto non possa fare io. che il componimento che Vegezzi Ruscalla giudicò « popolare » sarebbe invece opera dello stesso Alecsandri. Della « popolarità » effettiva o artefatta del componimento giudicheranno. glas de frate Trecû hotare departate Si s’aduna. se impreuna Ca doà radele de luna Voce di sorella. Nigra.

l’impressione che Nigra. e nel corpo dell’opera personalmente sono in grado di ram- . nel silenzio del suo studio. in quanto studioso del canto narrativo. e di tutto intendere onde rinnovare e ristringere i legami di sangue che a loro ci annodano ». Nigra ed io avevamo gli stessi gusti. e come me egli brama di veder la fine della lotta per potersi poi ritirare in seno alla sua famiglia. lo stesso amore per la poesia popolare. Si resta invece delusi. più in genere. dopo aver raccontato della sua visita al Marchese di Villamarina. Non entro nelle cose romene. i nostri desideri. Quanto alle cose italiane è invece certo che né l’opera di Alecsandri né. Mette conto di rammentare come analoghi sentimenti si dichiarassero anche sull’altro versante delle relazioni italo-romene. la letteratura e le aspirazioni. Pur se altrimenti noto. Ce lo mostra una pagina delle memorie di viaggio e di missioni diplomatiche di Vasile Alecsandri che io ho conosciuto per gentile segnalazione del prof. abbia avuto scarsissimo peso così per Alecsandri come per le ricerche romene successive. La indubbia sincerità affettiva e intellettuale di questi incontri italo-romeni più o meno direttamente legati al tea della poesia popolare potrebbe permettere solleciti e fecondi sviluppi sul terreno effettivo degli studi. rappresentante piemontese a Parigi.Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza 125 gliori del tempo e di cui lo stesso candore dell’interpretazione allegorica (o dell’attribuzione agli « inalfabeti pastori » di una composizione tanto allegorica) esprime al vivo la sincera spontaneità: « Noi. Nelle vicende barbariche che distrussero il romano impero perdemmo il ricordo di que’ nostri che Traiano condusse a ripopolare la Dacia. le ballate romene rientrano nel quadro degli studi di Nigra: si cercano invano scritti romeni o sul mondo romeno nell’elenco delle « opere citate » aggiunto alla recente ristampa dei sui Canti popolari del Piemonte. Ora che la guerra del 1855. proprio in quegli stessi anni. non abbiamo canti popolari che rammentino la fraternità delle due nazioni. a cui prese così gloriosa parte il Piemonte. come me. Dumitru Pop dell’Università di Cluj e che per sua richiesta è stata resa in eccellente italiano dalla Signora Viorica Lascu della stessa Università. per una eventuale smentita. come se ci fossimo conosciuti da vent’anni. è debito per gl’Italiani di farsi a studiarne la storia. anch’egli ha fatto una raccolta di canti del popolo italiano. la lingua. che quest’ingerenza politica ne condusse ad occuparci de’ loro interessi e del loro avvenire. egli ha abbandonato le sue occupazioni per seguire la causa della sua patria. riferisce il suo incontro con Costantino Nigra. Come me. e mi limito a segnare. « primo segretario della Legazione e genero del filoromeno Vegezzi Ruscalla »: « Dal primo sguardo diventammo amici e cominciammo a confessarci le nostre speranze. ebbe per risultamento di chiederci nel Congresso che deve regolare i destini dei Principati Valacco e Moldavo. ch’io sappia. tanto più che Nigra e Alecsandri si occupavano ambedue di canti narrativi e ballate. merita qui di essere riletto il passo in cui Alecsandri. nel dominio fiorito e affascinante della letteratura ».

altri invece per negarla (e tra questi sono Hugo Schuchardt. Tuttavia gli studi posteriori sull’argomento non faranno neppur essi troppo posto alle ballate romene (pur se con talune eccezioni. Imbriani. come ad es. in un senso o nell’altro. cui un verso successivo dà regolarmente una « risposta » Così. questo stornello toscano sorto a caso tra mille analoghi Fior di cipresso. Nigra. talvolta postulando anche una discutibilissima origine antico-romana. Picot. » (o simili) costituiscono dei segmenti metrici ben caratterizzati (versi compiuti ) e conclusi da nomi di piante (o equivalenti) che hanno la funzione metrica di « proposta di rima ». quanto « Frunză verde.. » (o simili). *** Qualche maggiore presenza dei documenti romeni si ebbe invece. escludo però che si possa revocare in dubbio l’assoluta marginalità del mondo romeno nell’opera di Nigra: questa marginalità. Non escludo che cercando meglio si trovi dell’altro. nasce anche dalla tesi di fondo di Nigra circa la connessione tra il canto epico-lirico italiano e il sostrato celtico. In effetti non si può non registrare che tanto « Fior di. Schuchardt. Fiorin di grano ecc. Floricică verde ecc. quella di Ramiro Ortiz). con cui si parono tanti canti romeni. metrică și versificațiune del 1860). Sarebbe compito della ricerca storica di cui dicevo accertarne le ragioni. Le argomentazioni. che si conforta di un’opinione di B.126 Alberto Mario Cirese mentare due soli riferimenti a cose romene: la menzione della Romania nella lista dei paesi in cui è attestata la presenza « del tema delle due piante che crescono e s’abbracciano sulle tombe separate di due amanti » (p. ad esempio. Urechia. e l’affermazione che gli stornelli italiani non possono essere posti in relazione con componimenti romeni (p. che viceversa hanno notevole importanza nei confronti di questi stereotipi. Nello stesso modo i due versi iniziali della « canzone » romena riferita da Vegezzi Ruscalla (ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi): . Non ricercherò qui chi abbia per primo operato il confronto (forse Tenca. Accènditi candela su quel masso Fa’ luce all’amor mio che passa adesso La parola « cipresso » non è altro che la proposta di rima cui risponde la parola « adesso » del terzo verso.P.. D’Ancona: alcuni (tra cui Vittorio Imbriani e Alessandro D’Ancona) per affermare la esistenza di quella relazione.. Hasdeu. Hasdeu. e Costantino Nigra). XXIV).. Foaie verde. a proposito di quel particolare tipo di canto lirico monostrofico che è detto « stornello »: si ipotizzò (o si contestò l’ipotesi) che la invocazione ai fiori (Fior di limone. Alecsandri. né seguirò la vicenda della questione di cui si occuparano più o meno occasionalmente ed ampiamente Cipariu. furono sostanzialmente contenutistiche e non pare abbiano tenuto gran conto dei fatti metrici. sempre nella seconda metà dell’Ottocento. XXVIII).) con cui si parono appunto molti stornelli fosse da collegare storicamente con l’invocazione Frunză verde.. o Timotei Cipariu nei suoi Elemente de poetică. come è ovvio.

Un testo romeno. ed inquadrando invece questa analogia nel complesso di varie altre relazioni metriche che legano la poesia di tradizione orale romena a quella italiana. dal Medioevo al Rinascimento). » e « frunză verde. e i componimenti romeni che hanno invece l’andamento di catene di distici (o tristici ecc.. iarba crește...». » italiano. Sembra dunque che la questione delle possibili relazioni tra « fior di. In Romania invece questa caratteristica di espediente appare meno nettamente in quanto « frunza verde. Ci sarebbe inoltre da considerare la diversità radicale tra lo stornello (tre versi con rima tra primo e terzo e consonanza atona tra il secondo e gli altri due). Da questo punto di vista gli stereotipi con elemento terminale variabile « Fior di. più o meno direttamente. dice: Suflă vântul de pe munți. e tutte poi..) rimati. » e « Frunză verde.» è della stessa misura degli altri versi.. alla poesia latina medievale. » degli stornelli italiani è in genere un verso più breve degli altri. e non viceversa. Se qui potessimo spingere l’analisi più a fondo apparirebbero anche talune differenze di cui si dovrebbe valutare attentamente il peso... Vine-mi dorul de la frați. » costituiscono un espediente di costruzione metrica fortemente analogo anche per il fatto che la variabile dello stereotipo (il nome della pianta o equivalente) è di volta in volta fissata in funzione (prevalentemente omofonica e solo secondariamente contenutistica) dei versi che seguono: « cipresso » e « lacrimiora » dipendono rispettivamente da « adesso » e « soriora ».Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza Frundâ verde lacrimiorâ Am avut o soriorâ 127 presentano in « soriora » la risposta di rima alla proposta « lacrimiora ». Suflă vântul de pe flori... che non costruire un endecasillabo con un senso compiuto). applicandovi il termine opportuno agevolmente offerto dalla lista delle piante o equivalenti.. Suflă vântul de pe brazi.. Vine-mi dor de la surori. L’invocazione « fior di. rigorosamente metrico: senza ricorrere sprovvedutamente a origini antico-latine (di mezzo ci sono altre fasi culturali di raggio europeo. e per questa via denuncia più immediatamente il suo carattere di espediente metrico mirante a dare compiutezza omofonica al componimento con il minimo sforzo di fantasia e di composizione (è assai più facile impiegare lo stereotipo « fior di. che scelgo tra numerosissimi altri di identica organizzazione metrica.. Suflă vântul. ed ambedue a quella delle « origini » romanze occidentali. e perciò costituisce una « economia » minore che non il « fior di... Vine-mi dor de la părinți. Dorul mândrei mă topește.. A mostrare la possibile fecondità di un simile tipo di ricerca valga qui un solo esempio di identità costruttive presentato nella nuda evidenza di alcuni dati.» possa esser ripresa su questo diverso piano. ..

questi componimenti di epoche e di terre lontane presentano una identica organizzazione metrica che ho ritenuto di poter denominare « parallelismo di versus trasformati ».. Odora più d’un mandorlo e d’un fiore La bella bocca e il bel parlar d’amore. Odora più d’un mandorlo e d’un pesco La bella bocca e il bel parlare onesto.Odora più d’un mandorlo e d’un pino La bella bocca e il bel parlar divino. Madre.. Un componimento italiano del sec. . sarebbe egualmente raggiunto lo scopo: aprire un dialogo più ravvicinato tra gli studi italiani e quelli romeni attorno alla poesia di tradizione orale. E leixou-m’ assi penada.. scelto anch’esso fra mille altri consimili: . Si potrebbe continuare.. Madre.128 Alberto Mario Cirese Ed ecco ora un componimento della tradizione orale italiana recente. mais leixasse. al di là delle differenze di contenuto. passou per aqui un filho d’algo.. dato che consiste nella parallela modificazione (sinonimica o para-sinonimica) della o delle parole in posizione di rima in ciascuna coppia di versi. passou per aqui un cavaleiro E leixou-me nemorad’ e con marteiro. e viceversa appena all’inizio in Italia: gioverebbe indubbiamente a noi avvalerci di quanto s’è già venuto facendo sul materiale romeno più o meno simile a quello italiano. o addirittura contestarle... Ma se mai qualcuno si sentisse spinto a integrarle. XIV a sua volta suona: E sastu che m’ha fato le malvas marì.. Che per celusia m’à partì da si? E sastu che m’à fato le malvas çelos. XII-XIII: Madre. Che per celusia m’à caçà de cha? Ed ecco un testo galego-portoghese del sec. mentre le ricerche romene potrebbero giovarsi di una più diretta conoscenza delle forme romanze occidentali. E leixou-m’ assi penada com’ eu ando. passou per aqui quen non passasse. correggerle. Non mi nascondo che le osservazioni che sono venuto facendo sono insufficienti anche rispetto al modesto compito preliminare che mi ero proposto. Ma c’è già quanto basta per mostrare che. Gli studi sulle forme parallelistiche della tradizione orale sono largamente sviluppati in Romania. Che per celusia m’à partì da l’us? E sastu che m’à fato le malvas çurà.

. 4 Si stampano qui i “testi per la comunicazione” che l’autore presentò nell’ambito del corso estivo e degli incontri scientifici organizzati dall’Università di Bucarest a Sinaia. Ai flores. se sabedes novas do meu amigo? . Jhesu Christe miserere. E´l sol si lieva e la luna si pone. aquel que mentiu do que pós comigo? . .. Se sabedes novas do meu amado. .. Se sabedes novas do meu amigo.it/Z_AMC_2/1966q_sinaia_Binder1..pdf). Penitere fac me digne. Paralleli stilistici nella poesia popolare di area romanza4 129 1. Da´ la buona sera a quel garzone. Fac me digne penitere. Igne tangar ne eterno.. amcirese... nell’estate del 1966. Ne eterno cremar igne. Quando ti fai a quel finestrello Ognuno dice: egli è levato il sole. www.Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza 2. ai flores do verde ramo. con il titolo “Un problème de forme et de contenu à propos de la stylistique de la versification” (cf. 2B Ai flores. 2A Amad´ e meu amigo. se sabedes novas do meu amado? . Vede la frol do pinho. ai flores do verde pino. Regno frui fac superno. Tu se´ più bianca que latte di mamello. Tu se´ più rossa che sangue di dragone. Amigu´ e meu amado Vede la frol de ramo. aquel que mentiu do que me ha xurado? 3A Quanto ti sta ben quello guarnello Quanto nel campo lo bel padiglione..

5A I ssa turr´ ´e ssu forte Tiro una balla o duas. Credeva de star ben: so´sassinada. . 3C In alto in alto vo´ fare un palazzo. per tradir ler stelle Perché restai tradito de le belle. A tradimento. Credeva che l´amor fusse un zoghetto. Să mănânc frunză de fag. Ma invece l´è un tomento da crepar. 3B Me voglio maridar: so´ maridada. 4B Toată iarna așteptai Toată iarna adăstai. E dàlle la buona sera a quella rosa. per tradir il sole Perché restai tradito dall´ amore. A ogni finestra vo´ tendere un laccio A tradimento. In alto in alto sulla bella altura. Ma invece l´è un tormento maladetto. Credeva che l´amor fusse un zogar. 4A Am venit dintâiu odată Și-am lăsat mamă și tată Am venit de două ori Și-am lăsat frați și surori.130 Alberto Mario Cirese E´l sol si lieva e la luna si posa. A tradimento. Să iubesc ce mi-o fi drag. per tradir la luna. 4C C-oi mânca frunză de fag Și-oi iubi ce mi-o fi drag.

Lassa su goru mmiu. Dorada foza e chima. 5Ba Dae Santa Marina Faco bist´ a ssa loza E bbio s´ ammorada. E bbio s´ ammorada. Faco felize morte Si mòrj´ i mmanus tuas. Tiro una balla o duas. Ama ghi ses amendi. Dorada chim´ e ffoza. Faco felize morte Si mòrj´ i mmanus tuas. Dorada foza e chima. Chima e ffoza dorada. 5C De sa ventana bbiu A Ppippinu ddormendi. Ama ghi ses amendi E lassa gustu goru. Faco felize morte. 131 . 5Aa I ssa turr´ ´essu forte Tiro una balla o duas. Dae Santa Marina.Contributi allo studio della poesia popolare di area romanza I ssa turr´ ´e ssu forte. 5B Dae Santa Marina Faco bist´ a ssa loza E bbio s´ ammorada. Faco bist´ a ssa loza. Si mòrj´ i mmanus tuas. A Ppippinu ddormendi In càttiri ddi oru.

Su goru mmiu è ppitticcu. Los he tenido. Ci capis a ttraballu. Ama ghi ses amendi E lassa gustu goru. . Para mi son prisiones Cadena y grillos. Su goru mmiu è ppitticcu. no gastes Chanzas conmigo. Ci capis tui solu. Para mi son prisiones Grillos y cadenas. Su goru mmiu è ppitticcu. 5D In sa mmatt´ ´e su spiccu Canta´ ssu bappagallu. Cupidillo. De anillos llenas. Canta´ ssu grucculeu. Que si no tengo amores Tengo esperanzas. 6B Cupidillo. Canta´ s´arrussignolu. Ci capis tui e ddeu. 6A Tienes tus blancas manos Llenas de anillos.132 Alberto Mario Cirese 5Ca De sa ventana bbiu A Ppippinu ddormendi In càttiri ddi oru. no gastes Conmigo chanzas. Que si no tengo amores.

Ciubotaru Institutul de Filologie Română „A. he spent time in libraries or archives. His professional track was not smooth. did not tempt him. The approach to the folk culture. Philippide”. on a large comparative plan. From Köln. his scientific activity too. Not with the feeling that he would be at a moment when he has to draw a line on his activity. having achieved so much during his almost 52 years of scientific activity. for a few years. which he has been building during his life time. he left to research the folklore in the north of Morocco. when. What is important is that his research in the ethnographic field was not harmed by these events.Ion Taloş – 75 years old Ion H. he participated to international congresses and symposiums. in order to finalise his investigations on the women of Andalusia. in the end. this research has continued with the emphasis moving. where he held. but with a hectic preoccupation for finalising many other projects. so that. . without any hesitation or compromise. The theoretic and methodological experiments. A turning point was represented by the year 1985. maybe also because he had the capacity to overcome difficult moments with lucidity. with the carefulness and stubbornness of an authentic Transylvanian. produced in his existence. The caesura. of Roman origin. a class in The Cultural Anthropology of the Romanic Peoples. with an enlargement of horizons. inevitably. In the mean while. by reasons that it wouldn’t be appropriate to analyse here. gathering information that completed the research in the studies he works on. On the contrary. not before nor after his departure abroad. divided. he decided to go into exile. where he was a professor in Romanic Popular Literatures. where he was expected by his children and grandchildren. that expressed themselves. gave him the opportunity to underline the contribution of the Romanian folklore to a better understanding of some themes and motives from the medieval European literature. Iaşi On 22 June 2009. in the ethnological researches of our country too. to spend some time together. at a certain moment. Then he stopped at the University of Cluj-Napoca. which he wants to accomplish. from the East-European area to the Romanic world in general. the ethnologist Ion Taloş celebrated his 75th birthday. from there he moved to the Spaniards from the province of Seville. that confusing times from the penultimate decade of the last century. continuing their preoccupations for major themes of our folk culture. But the destiny was always in his favour. culture and civilisation. The assiduity with which he keeps on knocking about the world may represent a guarantee of the crowning of his work. He does that with an ease worthy of our entire admiration. to head towards the world across the ocean. he held conferences on Romanian literature. From this perspective we can say that Ion Taloş can be placed on the line of some scientific directions traced by some great predecessors.

the ethnologists from Cluj celebrated the half-century foundation of the Folklore Archive of the Romanian Academy. but the linguist Romulus Todoran. remarkably composed works. This fact could be a clue that his orientation towards the folklore does not date back to the time when he was a university student. This is an excellent publication in the field. But what is particularly relevant does not involve the great number or the dimension of the studies that had been published. his flawless conduct and his organizational spirit rewarded him. He worked a lot and efficiently. He makes his debut as a very good field researcher. continued to wait for their publishers. p. This orientation appeared later on. Their tribute to Ion Muşlea. proving a thorough methodological preparation. Ciubotaru regarded in a European and universal context. What fallowed was a relatively profitable period. His professional qualities. Unfortunately. the event was also marked by the appearance of the first number of “The Yearbook of Folklore”. the mentor of this genuine cultural institution. did not limit itself to organizing a memorable national scientific session. Taloş said back then that the old and the new yearbook met in the “[desire of gathering the contributions of the most valuable researchers from all over the country and of publishing studies regarding all genres and all folklore regions of the country]”. these scientific contributions. which is aimed at reviving the traditions of the magazine with the same name. His first studies devoted to some components of the folklore history also date back to that period. concluded in results of a major interest regarding the knowledge of our folklore literature masterpieces. but the novelty of the . most probably under the guidance of Ion Muşlea. as we would have expected. Due to the initiative of Ion Taloş. the results being materialized both in the completion of individual or collective projects. with the quality of coordinator of the research group from Cluj. he occupied a position of researcher on probation at the Cluj subsidiary of the Romanian Academy. of a great importance. Mioriţa [The Ewe Lamb] and Meşterul Manole [Master Builder Manole]. since 1969. later called “The Yearbook of the Folklore Archive”. After graduating university. are just some of the subjects that are of great importance through the novelty of the themes and the depth of the introspection. which was gathered meanwhile in the Sector of Ethnology and Folklore of the Academy. Other guidance in this domain came. The interest of Ion Taloş in our folk literature expressed itself at a very early age. The professor that recommended him was not a folklorist. released by Ion Muşlea in 1932 and abusively withdrawn at the end of 1945. I. (Yearbook.134 Ion. who always appreciated him. His special interest in the Romanian stories book by Arthur Schott. H. These qualities were to be decisive for his latter investigations. which he finalised with remarkable results. activity that he performs with skill. the beginning of his interest in the Romanian folklore from Banat. the contribution of Simion Mangiuca or the place of Vuk Stefanovici Karadžić to this field. widely recognized. In the spring of 1980. passion and talent in approaching his interlocutors. based on an exhaustive knowledge of the sources. 3) The scientific activity carried out by the researcher from Cluj is rich and extremely diverse. later on. from Lucian Blaga and especially from Ovidiu Bîrlea.

Ion Taloş – 75 years old

135

problems that they bring into discussion. Or, from this point of view, professor Taloş makes himself noticed among his colleagues through some achievements of great importance: the dimension of the monograph, in two volumes, on the building sacrifice and the ballad Meşterul Manole [Master Builder Manole], studies that suggest new angles of approach to Mioriţa [The Ewe Lamb], the synthesis of the magicreligious thinking of the Romanians or the monograph devoted to the ballad Soarele şi Luna [The Sun and the Moon], or Fratele şi sora [The Brother and the Sister], are as enlightening as possible. Compared to other researchers from the East-European area, engaged in debates regarding the appearance and the circulation of the building rituals and of the corresponding folkloric texts, Ion Taloş is the only one, for the moment, that made available for the specialists a complete work. There are two massive volumes, prepared with thoroughness and professionalism, that infirm the theory of the monogenesis of that myth and of its spreading from the Hellenic lands to the rest of the Balkan Peninsula. The work imposed itself, ever since the appearance of the first volume, due to the “[wideness of the information and the reliability of the narration]”, proving that the ballad Meşterul Manole “[does not represent a south-eastern material in a Romanian shape, but a vernacular nucleus (Thracian-Hellenistic-Roman) in the Romanian framework]” (Ovidiu Bîrlea). Mircea Eliade’s opinion is also worthy of being mentioned here, which considered the work to be “[the most complete monograph regarding this problem, so far]” (De la Zamolxis la Genghis-Han, p. 171). However, the old theories of the Greek specialists continue to be reiterated. They bring no new arguments, but only misinterpretations and completely ridiculous affirmations. The Greek folklorist G.A. Megas, for example, argues, among other things, that the versions from the region Moldavia-Muntenia of the Romanian ballad are not different from the text of Alecsandri, professionally spread, and the Christmas carols from Transylvania represent the same text, abbreviated and adapted to the need of singing them to the children. As expected, Megas’s allegations were seriously fined by Ion Taloş, who rectified the errors of the Greek specialist in his statements. Living abroad, Ion Taloş did not consider himself as being in the diaspora. He was always guided by the thought, which he also expressed in writing, that “[he who feels in a Romanian manner works for the benefit of the Romanian culture, whether he is in his country or abroad]”. His study on Romanian Christmas carols and carol singing in the Romanic space, phenomenon analyzed particularly at the Spaniards and the Portuguese, highlights the possible genetic links between the south-eastern carol singing and the Iberian one, confirming Peter Caraman’s theory relating to the origin of the old Roman customs. Even more convincing regarding what has been mentioned above, is the book that deals with the magic-religious thinking of the Romanians. This is a research dedicated to our popular mythology, supportive to our national identity, embedding all the experience of our nation in the attempt to dominate the natural environment, to find food, health, love, wealth and happiness. It is a book written mainly for foreigners, even if it was also published in the country, “[an extraordinary synthesis]”, as it is named by Professor Claude Lecouteux from Sorbonne, who has translated from German the version published in Grenoble, a book that differentiates itself, above all, through the expression of the Romanian particularity in a universal context.

136

Ion. H. Ciubotaru

These are, very briefly, the coordinates where we can place the personality of the scholar that we celebrate. Researcher with a solid scientific training, animated even today by an ever flowing professional curiosity, Ion Taloş is a name of first magnitude in the Romanian ethnology and a trustworthy ambassador of our spirituality across the borders. A remarkable ethnologic research: Cununia fraţilor şi nunta Soarelui [The Splice of the Brothers and the Wedding of the Sun] Decades ago, the well known ethnologist, was leaving for specialization in Germany, having received a scholarship offered by Alexander von Humboldt Foundation. The research project that he was participating with in front of the specialists from Deutsches Volksiledarchiv from Freiburg was very ambitious: a monographic study on the ballads Meşterul Manole [Master Builder Manole] and Soarele şi Luna [The Sun and the Moon], two of the most impotrant epic creations or the Romanian folkloric repertoire, which he was to explore later on in a large European context. But, in a short while, he was about to notice that the amplitude of the two themes was overcoming, through all the aspects, his initial forcasts. This is why he reevaluated his project, stopping firstly on the rituals regarding the building sacrifice and the literature dedicated to this subject, culminating with the masterpiece Meşterul Manole. In this way, he managed to make the most thorough monographic research regarding the above mentioned subject: a work of two massive volumes, which occupies an important place not only in our specialized literature, but also in the SouthEuropean one. The ballad Soarele şi Luna was going to get the attention of Taloş again, around the middle of the eighth decade of the last century. Meanwhile, his professional preoccupations and administrative attributions, that he previously got engaged in, had visibly increased. Even so, the acquired scientific experience helped him elaborate his second monograph too, in less than a decade. More precisely, around the middle of 1985, his work on the ballad Soarele şi Luna was almost completed. But the work was going to be printed later on, because, since 1986, the researcher from Cluj had become professor of Romanic Popular Literatures at the University of Köln. The problems of the Romanian ethnology continued to find place in the priorities of his scientific activities. The theme of incest between brother and sister, which lies at the basis of the monograph, is followed now in the folkloric creation of most peoples of the world. And so, after a lot of years of hard work, the research of Professor Taloş is finally outlined. It is a monumental book, counting almost one thousand pages that Enciclopedica printing house from Bucharest has made available for the readers. The title under which it was printed is fallowed by a clarifying subtitle: The forbidden incest in the Romanian and universal folklore. In our folkloric typologies, the ballad Soarele şi Luna opens the section dedicated to the fantastic stories. The archaic aspect of the text, where the pagan elements are combined at each step with those of an early Christianity, has drawn the interest of most of our representative scholars. Vasile Alexandri releases the first version of this old song – highlighting its special poetic value -, Eminescu adapts this theme

Ion Taloş – 75 years old

137

in his fairy-tale Vasile, fiul lui Dumnezeu [Vasile, the Son of God], and Bogdan Petriceicu Hasdeu tries to obtain (through his questionnaires) as much information as possible regarding this fascinating subject. Later on, Lucian Blaga discusses about the relations that can be established between the Romanian ballad and some of the fundamental works of the universal literature, like The Divine Comedy or Faust. Ion Taloş deepens this parallel. He does not take into consideration the individuality of each text, but the totality of the existing versions that construct the corpus of the ballad. From this perspective, the trip of the Sun to the world beyond follows the same route as in Dante’s poem, having, in both cases, a succession of circles that he crosses. Another idea underlined by Ion Taloş is also very interesting. He shows that, during the trip made by the Sun in Heaven and in Hell, the Gates of Heaven are not guarded by Saint Peter, but by Saint Adam, the one that was reading the Pravila [Book of rules]: “[to the right ones with justice, to the wrong ones with injustice]”. As a result, the Romanian ballad has a very long history, since it preserves the presence of the first man as a gatekeeper to Paradise: “[But what was Adam doing? /He was searching for the Book of rules/He stood and read it to them /He took the keys /The key to Heaven /And the key to Hell]” (p.713). Or “[Eve seeing Adam/Told him:/Adam, Adam, / You take the keys, /Open the gates, /To take the Sun for a walk]” (p. 853). In conclusion, Saint Peter is the one that replaces Adam, being invested later in this position. It is not a coincidence that Dan Botta saw in this ballad: “[a myth of the sky and of the earth, both of them crossed by the breeze of Eleusis. […] a pagan liturgy and a solemn adoration]” (Unduire şi moarte [Waft and Death], Iaşi, 1995, p. 29). The magnificent poet that often wrote about our traditional folk culture – with a special comprehension and sensitivity – left us the liturgical drama in for acts Soarele şi Luna [The Sun and the Moon], that Ion Taloş considers being “[the most important cultural adaptation of this theme]”. (p. 29). In the same order of ideas, we could also mention the opinions of other scholars. Lazăr Şăinceanu, D. Caracostea, Petru Caraman, Gheorghe Vrabie or Adrian Fochi are just some of those that wrote about this old epic poem of our people. This balad had a large impact also on G. Călinescu. He considers it to be supperior to the four myths that we established, because “[the theme is one of the widest and most profound, from an universal point of view]” (p. 23). We cannon end our short review of the personalities that carefully analyzed the above mentioned folkloric text, without bringing into discussion the conclusion of Ion Taloş. He studies the ballad Soarele şi Luna [The Sun and the Moon] in the galaxy of the masterpieces, with Mioriţa [The Ewe Lamb], Meşterul Manole [Master Builder Manole], and Voica or Călătoria fratelui mort [Th Trip of the Dead Brother]. All four of them form, in the opinion of the etnographer, the archaic temple of the Romanian folk culture. Each of the four pillars of the temple is based on a myth, and the unifying element is the cosmic feeling, easily noticeable in each of the four folkloric creations. Except Mioriţa, which is exclusevely a product of the Roamnian folklore, the other three balads – with theitr lyric or epic verse – can be found in the traditional spirituality of other peoples. The common or different elements can be highlighted only through a comparative research, as rigurous as possible. Under this aspect, our

138

Ion. H. Ciubotaru

specialized literature, has at the moment some reprezentative monographic works, created at at the highest standards. To Mioriţa and Meşterul Manole, we can add now this imposing work, wich can be taken as a model both in the country and abroad. Structured in six parts, the book of Ion Taloş has the quality of not having left unsolved any of the questions raised by this impressive scientific approach. In the first part, the ballad is placed in an adequate context; next, all the bibliographical sources where this subject is mentioned are being reviewed, whether they are folklore books, theoretical works, adaptations or translations. This is a good opportunity to establish the necessary boundaries when it comes to legend, Romanian carol, lyric song or ballad. The connections with Mioriţa and Meşterul Manole are selfimposed. The mythology works, where this theme appears, or those that belong to the international folklore, complete the panoramic image of the interest towards the theme of incest between brother and sister. Avoiding the sin is possible as a result of the moral strength of the sister. After using all the means of preventing the incest, she makes use of the supreme sacrifice. But, she is saved by the divinity, which turns her into the Moon, placing her in the celestial sphere. In the introductory part, some aspects regarding the terminology are also mentioned. The texts that are brought into discussion indicate the existence of two different areas, limited by the frequency at which the two lines of the investigated theme appear. The first one is Cununia fraţilor [The Splice of the Brothers] and it can be found in the north-western regions of the country, with some spreading beyond those borders: Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş, Bucovina, the north of Moldavia and a number of Romanian villages from Ukraine and The Republic of Moldavia. The second version, Nunta Soarelui [The Wedding of the Sun], can be found in the south-eastern areas of Romania, including Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea and the south of Moldavia. Isolated attestations also appear at the Romanians from Yugoslavia, Basarabia, and also in some areas near Odessa, where the two versions of the ballad are contaminated. The frequency of the folkloric texts in the two big areas established by the author is not unitary. The legends appear mostly in Oltenia, Muntenia and Moldavia, while the Romanian carols, as expected, are more spread in the centre, south and north of Transylvania. Regarding the ballads, the lyric or epic - lyric songs, we can say that they appear all over the country, but their number differs from one area to another. The balance is kept only regarding the total number of songs recorded at the level of the entire researched area. Indeed, from the 528 texts that have been published, Cununia fraţilor is represented by 283 and Nunta Soarelui by 245. We also have to mention that 247 documents, representing almost half of the entire corpus, were printed at that period for the first time. The next two sections of the monograph are reserved for the analysis of the established lyrics. Cununia fraţilor has a number of nine sub-versions, which Nunta Soarelui presents in detail, highlighting the particularities of each one. Next, the adapted of counterfeit texts are being discussed, and, at the end, the geography of motives is being presented, their frequency and the existence of some rare motives. These last ones receive a great interest, because (the author says) – when they are noticed on extended areas and at a big distance ones from the others – they can indicate a certain age, contributing even to the classifying of some aspects of the ap-

Ion Taloş – 75 years old

139

pearance of the text. The second version, namely Nunta Soarelui, is being analyzed in all the situations revealed by the field research: beliefs, legends, ballads, and Romanian carols. The analysis of the fictional texts represents a good reason to establish connection points between those of the south and those of the north of the Danube, but also to notice the aspects that serve for a better understanding of the ballads. A special attention is given to the epic creations in verse. They are being researched from a diachronic perspective, highlighting the representative areas or towns, the role of the singers in the spreading and artistic completion of the versions, the problems raised by the authenticity of the plays from the anthology, the existence of an oicotip in the central parts of Moldavia. The forth part of the volume deals with the origin of the theme. It is one of the most interesting sections of the entire work. Difficult and full of passion at the same time, the debated theme is being approached and conducted by the author with the certainty of an authentic professional. The opinions expressed by his predecessors – which considered Cununia fraţilor to be a derivative of Nunta Soarelui, “[through the abandon of some of the constituent elements]” – are being carefully discussed and disputed with scientific arguments of an outstanding clarity. The common elements, which plead for the unity of the theme, but also the specific motives, presented especially in the version Nunta Soarelui, are subjects of some complex and profound analyses, at the end of which the conclusions are natural and convincing. Preserving an archaic poetics, which we also encounter in Mioriţa, Meşterul Manole, or in The Song of the Dawns from the funeral repertoire, the firs version of the this theme is the one from which the ballad Soarele şi Luna started. As a result, says Taloş, Cununia fraţilor does not represent a step back in the evolution of the theme, as some of the researchers believed, but, on the contrary, the fertile ground on which Nunta Soarelui arose. The second version of the ballad elevates by adding more cosmic elements and “assigning another destiny to the sister, that of celestial body, meant to contribute to the embellishment of people’s lives” (p. 305). It would be appropriate to stop now at the corpus of folkloric documents too, not only for the great value of the texts, but also with the purpose of highlighting the accuracy expressed by all these pages. The precision of the classification, the scrupulosity that appears in the reproduction of the works from the bibliographical sources, the foot notes and the comments that accompany the text, are just some of the things worthy of underlined. We should bring into discussion some aspects regarding the last part of the volume, intended for the criticism. Because this section is also marked by the same requisitions and severity that dominates the work in all its articulations, and also being limited by the space available, we will only add this: written carefully and with great sensitivity, the monograph of Ion Taloş regarding the ballad Soarele şi Luna represents an exceptional scientific research that finds its place among the most outstanding accomplishments of the Romanian anthropology. Traducere de Delia Flanja

Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti
Ion Cuceu
Universitatea Babeş-Bolyai Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj
Într-o sesiune publică a Academiei Române, din 27 mai 1920, la puţin timp după ce fusese primit ca membru al acestui for de consacrare, Ovid Densusianu călca în picioare orice “convenţii” şi “reguli” şi supunea unei critici severe tot ceea ce se făcuse până atunci în materie de cunoaştere a culturii tradiţionale, schiţând, în câteva fraze, un nou program de “explorare a domeniului”, în care-şi reafirma, de fapt, viziunea şi concepţia teoretico-metodologică, formulate cu un deceniu în urmă, în Folklorul. Cum trebuie înţeles1. Între anii 1910-1920, marele filolog şi folclorist nu a scăpat nici un prilej de a critica noua, pe atunci, colecţie academică a lui Ion Bianu “Din vieaţa poporului român”, iar în polemica Eugen Lovinescu-Dumitru Caracostea din 1915, materializată în articolele: Un fetiş modern: literatura populară2 şi Un examen de conştiinţă literară în 19153, cred că a dat dreptate lui Lovinescu şi nicidecum viitorului coleg de fotoliu academic şi de catedră universitară. Cu toată insistenţa lui Caracostea asupra “metodelor speciale” ce se cuveneau aplicate şi la noi, cu toate stăruinţele cu privire la necesitatea unei „etape” de studiere şi înţelegere în sine a culturii tradiţionale, manifestă în critica postmaioresciană a “slăbiciunii conştiinţei noastre ştiinţifice” şi a “lipsei de putere de organizare”, orientările celor doi savanţi nu s-au apropiat niciodată. Învăţatul filolog şi folclorist care optase deschis şi cu îndrăzneală pentru înnoirea orientărilor în abordarea fenomenelor şi faptelor de limbă populară şi de cultură tradiţională şi anticipase cu cel puţin un deceniu Şcoala etnosociologică a lui Dimitrie Gusti, venea, în primăvara lui 1920, cu o seamă de propuneri care uimeau atât prin deschiderea spre viitor, cât şi prin simplitatea şi claritatea lor, cerând: 1. misiuni speciale în investigaţiile de teren, care nu mai pot fi încredinţate decât unor specialişti bine pregătiţi pentru asemenea studii; 2. cercetările de teren să fie direcţionate spre regiunile importante pentru studiile de filologie şi folclor, ale căror rezultate să marcheze contribuţii cu adevărat ştiinţifice şi pentru dialectologie, nu numai pentru folcloristică; 3. un Corpus al materialelor etnografice şi folclorice din periodice; 4. o Arhivă de Folklor pe lângă Academia Română, “care va permite într-o zi
1 Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1910, 22 p. ( Vieaţa Nouă) 2 În «  Flacăra », 1915, nr. 3, 10, 17 din luna octombrie. 3 Publicat în « Drum Drept » X (1915), nr. 40-52.

Un vechi proiect de cercetare:

142

Ion Cuceu

să se publice o enciclopedie a folklorului român, cum şi un atlas folkloric, menit să arate repartizarea geografică a unor motive din creaţiunile noastre populare”; 5. monografii zonale şi microzonale, într-o “serie nouă de publicaţiuni de folklor ale Academiei Române”; 6. publicarea “de studii, mai ales comparative cu privire la folklorul nostru, ceea ce s-a făcut prea puţin la noi şi nu după metode riguroase”4. Ideile acestea nu erau cu totul noi, unele preluând, critic şi constructiv, iniţiative ale lui B. P. Hasdeu, cu îndrumarea acestuia spre cunoaşterea etnografică a ţinuturilor matcă, cu Etymologicum Magnum Romaniae5, cu realul efort de promovare a studiilor comparative. Dar ideea creării pe lângă Academia Română a unei arhive-institut, care să permită, cândva în viitor, realizarea marilor lucrări: a corpusului, a enciclopediei şi a atlasului, era una în pas cu vremea sa, cu realizările similare din Europa Apuseană şi din Scandinavia şi devenea relevantă tocmai prin accentul pus pe organicitatea proiectului în ansamblul său, prin intuirea exactă a funcţiilor instrumentale ale tipurilor de lucrări pe care le prevedea, şi chiar ale Arhivei de Folklor în totalitatea ei. Nu vreau să insist mai mult asupra destinului pe care l-au avut propunerile lui Ovid Densusianu, dar trebuie să amintesc faptul că, la înfiinţarea ei, în 1930, Arhiva de Folklor a Academiei Române, ca urmare a memoriilor înaintate de Ion Muşlea prin Sextil Puşcariu, noua instituţie i-a preluat iniţiativele programatice, după cum, în 1925, la lansarea practică a monografiilor gustiene, profesorul de filologie şi folclor se văzuse urmat „prea îndeaproape”, dacă nu chiar văduvit de unele idei proprii. De aici, probabil, suspiciunile lui privind originalitatea proiectelor lui Muşlea şi ale sociologilor. E de înţeles, deci, cum a privit şi primit cu răceală „Anuarul Arhivei de Folklor”, în 1932, şi de ce a scris acel amar pamflet antigustian Sociologia Mendax6, cu doar doi ani înainte de moarte. Publicând memoriile întemeierii, studiile cu caracter programatic, chestionarele şi rapoartele de activitate ale lui Ion Muşlea7, într-un volum, mi-am dat seama că, iniţial, dezideratul unei enciclopedii a culturii populare tradiţionale nu părea a-l fi ispitit pe tânărul director al institutului clujean, întrucât alături de corpusul folclorului, de monografiile regionale şi de atlasul culturii populare, el se simţea mai atras de o bibliografie sistematică a folclorului şi etnografiei, pe care o şi începuse, încă din perioada activităţii în cadrul Muzeului Etnografic al Ardealului, desigur la sugestia mentorilor săi din Societatea Etnografică Română: Sextil Puşcariu, George Vâlsan şi Vasile Bogrea. Dar, poate şi din motive personale, pe care le vom cunoaşte abia după o investigare atentă a lucrărilor sale de bibliologie, a corespondenţei şi a contribuţiei la edificarea şi modernizarea celei mai mari biblioteci universitare din România, în
4 O amplă prezentare a acestor idei în lucrarea noastră „Corpusul folclorului românesc. Deziderate şi realităţi“, în Ion Cuceu, Probleme actuale în studierea culturii tradiţionale. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 87-170. 5 Lucrarea epocală a lui Hasdeu constituie, în fapt, prima Enciclopedie a limbii şi culturii noastre tradiţionale : Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul Limbei istorice şi poporane a românilor I-IV [Bucureşti] Stabilimentul Grafic Socec şi Teclu, 1887-1898. 6 Ovid Densusianu, Sociologia mendax. Bucureşti, Tip. Modernă, 1936, 11p. 7 Vezi Ion Muşlea, Arhiva de Folclor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare. 1930-1948. Ediţie critică, note, cronologie, comentarii şi bibliografie de Ion Cuceu şi Maria Cuceu. Cluj, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2005.

Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti

143

perioada 1935-1948, acest proiect a fost şi primul pus în operă la Arhiva de Folklor a Academiei Române, care activa în sediul Muzeului Limbei Române. Corpusul folclorului, monografiile zonale şi bibliografia curentă erau, pe lângă „Anuarul Arhivei de Folklor”, proiectele „tari” din programul noii instituţii de cercetări. Programul acesta fusese, de altfel, aprobat şi încurajat atât de bătrânul Ion Bianu, ţinta nemărturisită a criticilor lui Densusianu, cât şi de Sextil Puşcariu şi de alţi membri ai Muzeului Limbei Române, care doreau ca Arhiva din Cluj să servească, în felul său, şi celor două proiecte mari filologice: Dicţionarul limbii române şi Atlasul Lingvistic Român, ambele în curs de elaborare. Pe durata a 18 ani, rapoartele anuale de activitate8 şi corespondenţa oficială nu menţionează deloc o enciclopedie a folclorului sau a culturii tradiţionale româneşti, ca obiectiv ştiinţific major al instituţiei, cu toate că Muşlea nu pierdea nici un prilej de a procura pentru biblioteca Arhivei şi de a recenza cu entuziasm lucrări similare apărute în alte părţi9, convins că, şi în România, asemenea elaborate ştiinţifice nu se pot imagina decât în urma instituţionalizării cercetărilor, în cadrul arhivelor-institute, create la un deceniu după înfăptuirea Marii Uniri. Nici la despărţirea, atât de emoţionantă şi demnă, de Densusianu, cel care-i criticase, de altfel, prea sever demersurile, din evocarea-necrolog Ovid Densusianufolclorist10 , Ion Muşlea nu pomenea nimic despre proiectul Enciclopediei folklorului român, cu toate că, în rest, nu-i scăpaseră nici una din ideile înnoitoare din scrierile celui omagiat, pe care să nu i le fi recunoscut drept influenţe nemijlocite şi în programul instituţiei clujene, pe care să nu le fi asumat în propria-i concepţie ştiinţifică. Această “uitare” a Enciclopediei denotă fie o reţinere personală, de conştiinţă profesională, repede ivită în faţa anvergurii şi temerităţii proiectului, fie de-a dreptul o rezervă a conducătorului Arhivei clujene în a asuma o sarcină şi o misiune ce-i depăşeau puterile în condiţiile în care la noul institut ducea totul în spate, ajutat doar de un secretar, pentru care greu obţinea stipendii de la forul tutelar, când el însuşi se vedea copleşit, după 1935, de uriaşa responsabilitate a conducerii Bibliotecii Centrale a Universităţii Ferdinand I din Cluj. Desigur, Ion Muşlea considera Corpusul, Atlasul folcloric şi Enciclopedia culturii populare obiective mult mai îndepărtate decât ancheta indirectă pe o imensă reţea de corespondenţi, bibliografia culturii tradiţionale şi elaborarea de monografii zonale, asupra cărora şi-a concentrat mai mult atenţia şi ca director al Arhivei. În urmă cu câţiva ani, când am încheiat şi lucrarea restitutivă a întemeietorului Arhivei de Folklor a Academiei Române11, adunându-i la un loc contribuţiile etnologice de teren asupra şcheilor din Cergău, cele referitoare la Ţara Oaşului şi la zona Văii Gurghiului, apreciam că retipărirea monografiilor din vechiul buletin ştiinţific al Arhivei şi editarea celor aflate între manuscrise va căpăta importanţă în evaluarea aportului clujean la cunoaşterea etnografică directă a culturii tradiţionale româneşti: “După anchetele prin corespondenţi, acoperind, programatic, toate zonele etnogra8 Ibidem, p. 209-276. 9 Cf. Ion Muşlea, Un lexicon al superstiţiilor: Handwörterbuch des deutschen Abergleubens, în « Societatea de Mâine  » 9 (1932), p. 211 şi Idem, Handwörterbuch des deutschen Abergleubens, în « Gând Românesc » 2 (1934), p. 93-94. 10 În «Anuarul Arhivei de Folklor» V (1939), p. 1-6. 11 Ion Muşlea, Cercetări etnologice zonale. Ediţie critică, note şi un glosar de Ion Cuceu şi Maria Cuceu. Studiu introductiv de Ion Cuceu. Cluj-Napoca, EFES, 2004, XXXVIII+535 p.

144

Ion Cuceu

fice ale ţării, [cercetările monografice] urmau să constituie a doua principală sursă de adunare de materiale de teren în fondurile documentare. După primii nouă ani, însuşi Muşlea constatase, fapt notabil sub raportul teoriei şi practicii etnografice, că cercetările stipendiaţilor pot atinge performanţe calitative nebănuite şi că rezultatele observaţiei directe sunt, din punct de vedere metodologic, superioare celor obţinute prin anchete indirecte.”12 Cercetările stipendiaţilor Arhivei de Folklor a Academiei Române nu numai că au depăşit nivelul ştiinţific al tuturor tipurilor de monografii etnografico-folclorice anterioare, mai ales în privinţa aprofundării aspectelor de cultură populară, dar au lărgit mult viziunea teoretico-metodologică asupra domeniului investigat, “enciclopedizând” în chip remarcabil însăşi baza informațională a domeniului, precum şi structura fondurilor documentare de la Cluj: 1. acestea sporesc ponderea descrierilor etnografice pe bază de observaţie directă şi din perspectiva nativului; 2. reconsideră şi reevaluează rolul şi însemnătatea variantelor; 3. pun accentul nu doar pe identificarea şi repertorizarea sistematică a existenţei şi circulaţiei motivelor şi temelor într-un spaţiu geografic determinat, ci mai mult pe contactul etnografului cu realitatea etnoculturală, pe “dialogul” cercetător-subiecţi anchetaţi; 4. accentuează, prima oară în etnologia românească, necesitatea viziunii holistice asupra culturii unei comunităţi, dând astfel şi mai multă substanţă „enciclopedică” demersului investigator empiric; 5. marchează apariţia “jurnalelor de teren”, în filele cărora textele prelevate alternează cu adnotările etnografului. Preocupat atât de stăruitor de cercetările monografice zonale, de sistematizarea fondurilor Arhivei şi de bibliografie, a uitat oare Muşlea celelalte trei mari obiective, Corpusul, Atlasul şi Enciclopedia? Într-o ciornă a unei adrese către Consiliul Naţional de Cercetări Ştiinţifice, din 1946, prin care solicita înfiinţarea unui Institut de Folclor la Cluj, între însărcinările ce i-ar fi revenit acestuia este menţionată şi elaborarea Enciclopediei, dar apoi, de îndată anulată, cu aceaşi cerneală, gest ce repeta, semnificativ şi corectura, în dactilogramă, a unei cereri mai vechi pentru aprobarea unei Conferinţe de folclor la Universitatea din Cluj, datând, probabil, din 1935-1936, de unde eliminase cuvântul enciclpedie în fraza referitoare la obiectivele ştiinţifice ale disciplinei universitare pentru care solicitase sprijin lui Sextil Puşcariu. În fapt, însă, Ion Muşlea s-a arătat mai adânc preocupat decât oricare alt contemporan de Enciclopedie, tocmai în ceea ce am putea numi procesul de edificare internă a fondurilor documentare ale Arhivei de Folklor, în special prin sistemul fişelor cumulative ale catalogului tematic întocmit pe baza materialelor din primele 788 de manuscrise cu răspunsuri la chestionarele sale, unde se configurau, schiţat, veritabile articole-voci ale unui potenţial asemenea instrument de lucru, ce dă seamă de existenţa şi de ariile de difuziune ale credinţelor, de varietatea reprezentărilor şi practicilor rituale atestate de corespondenţii săi. Aceste fişe cumulative ordonate alfabetic într-un fişier sunt adesea însoţite de trimiteri bibliografice abreviate, de menţiuni referitoare la răspândirea unor ritualuri şi la complexitatea structurilor şi
12 Ion Cuceu, Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române, în Ion Muşlea, op. cit, p. III .

Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti

145

funcţiilor acestora, la varietatea tematică a faptelor de limbă şi cultură şi la substratul mitic sau magico-religios al comportamentelor cotidiene sau festive. Dezvoltând şi perfecţionând mereu sistemul informaţional intern al Arhivei de Folklor a Academiei Române, Muşlea dădea, astfel, curs dezideratului unei abordări sistemice a întregului domeniu al culturii tradiţionale spirituale, aşa cum fusese formulat, în 1920, şi reluat, în 1924, de Ovid Densusianu, atunci când acesta scria: “S-ar ajunge, astfel, să se fixeze circulaţia motivelor folklorice şi, cu timpul, să se dea acel Atlas folkloric, de care am vorbit altădată. Acesta – alături de un Atlas lingvistic – care nu ar trebui să ne lipsească iarăşi – ar fi de folos nu numai folkloriştilor, ci şi filologilor, pentru că sunt fapte lingvistice care apar în altă lumină dacă cunoaştem substratul lor folkloric – lucru ce se uită de obicei de filologi”13. Ion Muşlea s-a apropiat de această nouă paradigmă a cunoaşterii etnologice formulate de Densusianu şi a fost atras ca şi acesta de ideea unui Repertoriu atotcuprinzător, ca bază documentară unică pentru un Atlas folcloric, pentru Corpusul folclorului şi Enciclopedie, deoarece şi pentru cercetătorul clujean „filologia, folklorul, etnografia nu pot fi despărţite şi numai din colaborarea lor poate ieşi mai multă lumină în limpezirea unor probleme.”14 De fapt, Ion Muşlea cunoştea această idee fundamentală şi direct de la adevăratul întemeietor al Şcolii etnologice clujene şi profesorul său, vizionarul George Vâlsan, cu concepţia sa atât de clară şi deschisă perspectivelor multidisciplinare.15 Destinul său ştiinţific, cu împrejurări mai puţin fericite pentru el, l-a determinat pe Muşlea, după 1948-1949, să se consacre, în ultima parte a vieţii, fondului de informaţii etnoculturale din Răspunsurile la chestionarele B. P. Hasdeu, din cele 19 volume de la Biblioteca Academiei Române, ajunse la Cluj, pentru a fi utilizate de autorii Dicţionarului Academiei. Acest fapt, ce a avut ca efect benefic definitiva reapropiere a fondatorului Arhivei din Cluj de proiectul Enciclopediei culturii tradiţionale, va duce, cum ştim, la constituirea unui modern sistem de tipologizare ce s-a impus prin volumul postum, publicat în 197016, dar mai ales a unui Repertoriu atât de cuprinzător de fişe, ca instrument de arhivă, de care s-a folosit primul, împreună cu Ovidiu Bârlea, pentru o asemenea lucrare de sinteză. Tenace, dar temător de apăsarea timpului şi nesigur pe finalitatea demersului, anunţând, până prin 1955, doar un astfel de instrument de arhivă, deschis şi perfectibil, „în serviciul cercetătorilor clujeni prin extrasele şi copiile făcute»17, care ar fi urmat să completeze materialele exemplar sistematizate din fondul propriu de manuscrise. Până să ajungă la Tipologie, fondatorul Arhivei de Folclor a Academiei Române se gândise doar la «despoierea acestui preţios material. Planul meu iniţial era să rezum tot materialul folcloric, copiind, când era cazul, unele texte în întregime pentru ca, atunci când manuscrisul va fi dus la Bucureşti, să rămână şi la Cluj posibilităţi
13 Apud. Ion Cuceu, Probleme actuale în studierea culturii tradiţionale, p. 130. 14 Ibidem. 15 Vezi G. Vâlsan, Studii etnografice, antropogeografice şi geopolitice. Editate de Ion Cuceu. Prefaţă de Andrei Marga. Postfaţă de Ion Cuceu. Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2001. (În special studiile: Datoriile noastre etnografice şi O ştiinţă nouă: Etnografia). 16 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970. 17 Ion Muşlea, Importanţa materialului folcloric din Răspunsurile la Chestionarul Hasdeu şi problema valorificării lui, în Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 74.

146

Ion Cuceu

de consultare a importantului fond, măcar în această formă redusă. Intenţia mea a fost deci îmbogăţirea materialului Arhivei de Folclor, perfecţionarea mijloacelor de documentare şi de lucru ale folcloriştilor clujeni.»18 Mai apoi, evocând cu timiditate şi modestie şi eventualitatea unei versiuni publicabile a „Repertoriului”, Ion Muşlea n-a abandonat nicidecum ideea instrumentului de uz intern, fapt evidenţiat de obiectivul exhaustării tuturor temelor, motivelor, riturilor şi sărbătorilor, elementelor de mitologie şi celor mai difuze manifestări ale spiritualităţii tradiţionale româneşti. Circumscriindu-şi conceptual demersul, în comunicarea ţinută, în 1955, la Academie, Muşlea nu îndrăznea să se gândească la marele deziderat al Enciclopediei, ci denumea această versiune publicabilă a lucrării sale cu termenul simplu dar atât de cuprinzător de Repertoriu. Lucrarea astfel proiectată ar fi „în primul rând” „un indice (de lucruri sau materii, cum găsim la sfârşitul atâtor volume de materiale folclorice), dar totuşi deosebit de cel amintit mai sus al „Şezătoarei” sau de cel al Textelor dialectale publicate de Acad. Emil Petrovici. Indicele nostru va putea fi atât de amănunţit încât va constitui un mijloc de orientare rapidă şi exactă pentru cercetători”19 El mai adăuga, după două exemplificări, în legătură cu ritualurile, că „amănuntele date vor fi aşa de numeroase, încât foarte adesea îl vor dispensa [pe cercetător] să mai consulte manuscrisul original.”20 Textele folclorice din Răspunsuri se pare că le copiase integral, pentru a îmbogăţi, astfel, fondurile propriei Arhive. În specificarea exactă a caracterului lucrării, Muşlea precizează că Repertoriul edificat „va fi mai degrabă un inventar amănunţit al motivelor cuprinse în [răspunsurile la] Chestionarul Hasdeu, un fel de dicţionar folcloric românesc, din care lipsesc doar definiţiile, deşi unele din ele vor figura în introducerea studiu”21. Era clară deja reapropierea de ideea vechiului proiect al lui Ovid Densusianu, dar aportul interpretativ-constructiv al fondatorului Arhivei de Folclor a Academiei Române începea să se vadă tot mai limpede, chiar dincolo de „modestia” formulărilor din comunicarea susţinută de „fostul” membru corespondent în faţa „noilor academicieni” din Secţia literară. Cred că Ion Muşlea a fost atât de convingător în demonstraţia sa, iar asistenţa atât de copleşită de grandoarea şi modernitatea viziunii cercetătorului din Cluj, încât mulţi dintre oficialii academici vor fi regretat profund umbra aruncată asupra institutului clujean şi a creatorului acestuia. Urmare a acestei reafirmări publice se întrevăd, de altfel, perspectivele primei încercări de „reabilitare” a savantului: este cooptat în redacţia „Revistei de Folclor”, i se încredinţează coordonarea Bibliografiei generale a etnografiei şi folclorului, devine cercetător, prin cumul, şi la Secţia din Cluj a Institutului de Folclor din Bucureşti, unde Mihai Pop ar fi dorit să-l numească şef, se pune problema titularizării sale ca profesor de folclor la Universitatea „Victor Babeş”, iar el face demersuri pentru reluarea „Anuarului Arhivei de Folclor”. Ultimele două promisiuni îi sunt, însă, iarăşi refuzate, în cele din urmă. După atâtea înfrângeri şi decepţii, care au lăsat urme asupra sănătăţii sale: la finele anilor ’40: respingerea publicării monografiilor într-o serie distinctă, încercarea de mutare a Arhivei la Bucureşti, eliminarea din rândul membrilor corespondenţi ai Academiei Române, “comprimarea” din postul de director al Bibliotecii Centrale
18 19 20 21 Ibidem, p. 72. Ibidem, p. 74. Ibidem, p. 75. Ibidem.

Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti

147

Universitare, sistarea apariţiei Anuarului şi blocarea activităţii Arhivei prin 1948, la care se adăugau deziluziile din 1956, Muşlea a găsit, în ultimii 10 ani de viaţă, incredibile resurse morale şi sufleteşti de a se dedica, în totalitate, construcţiei unei moderne baze documentare pentru o serie largă de lucrări de sinteză, creând modelul de repertorizare şi indexare tipologică ce s-a dovedit atât de fecund. În fond, el elaborase, prin Repertoriul său, o primă Enciclopedie a culturii tradiţionale, desigur, doar ca instrument de arhivă pentru cercetătorii din Cluj, aşa cum o prefigurase şi în exemplarul Catalog tematic al manuscriselor Arhivei de Folclor a Academiei Române, considerat de Ovidiu Bârlea un model de clasificare şi sistematizare a informaţiei etnografice şi folclorice.22 O nouă rază de lumină se întrevedea în 1957, când în Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară a fost angajat tânărul Ion Taloş, alături de alţi cercetători lingvişti şi istorici literari. A urmat apoi reabilitarea deplină din 1964, când Ion Muşlea este numit în fruntea Secţiei de Etnografie şi Folclor a Filialei Cluj a Academiei R.P.R., unde putea relansa cercetările monografice zonale începând cu cea din Valea Gurghiului, sperând să creeze în jurul său un adevărat Institut. Cu toate că a finalizat numeroase alte lucrări, şi în ultimii doi ani s-a dedicat aproape total acestei opere, ajutat şi de Maria Muşlea şi Ion Taloş, fără să se poată bucura, însă, de terminarea marii sale lucrări. Elogiindu-i încă o dată interesul pentru excerptarea şi fişarea sistematică şi amănunţită a documentaţiei etnologice din fondul clujean de manuscrise, Bârlea afirma, că „Se poate bănui că [la Ion Muşlea], dincolo de meticulozitatea impusă de ordonarea materialului depozitat, a primat nevoia de cunoaştere (s. n. I. C.), de aici minuţiozitatea fişierului tematic până la nivelul de motiv şi element, prin care, alături de cel regional [catalogul geografic] şi general [catalogul inventar], Arhiva de Folclor se asemuia cu o farmacie cu sertarele riguros compartimentate şi etichetate. A fost o pierdere pentru Universitatea clujeană că nu i-a dat posibilitatea să ţină un curs de folclor, care ar fi stârnit un interes mai viu pentru disciplină.”23 În ciuda acestor elogii sincere şi a unor profunde intuiţii, Ovidiu Bârlea nu a reuşit să observe deschiderea epocală pe care o aducea etnologul din Cluj în abordarea sistemică a culturii tradiţionale româneşti prin „modestele” sale cataloage şi repertorii. Şi în Metoda de cercetare a folclorului şi în Istoria folcloristicii româneşti, ca şi în această ultimă efigie, accentele cad pe recunoaşterea meritelor de ”organizator”, de „gospodar meticulos şi conştiincios”, de cercetător robace şi disciplinat, fără să-i fi observat adânca pătrundere în domeniu şi intuirea caracterului complex şi difuz al întregii culturi tradiţionale, îndemnurile puse în practică referitoare la necesitatea abordărilor holistice a fenomenelor. Pornind de la aprecieri sincere ale unei trăsături
22 Metoda ce cercetare a folclorului. Ed. I. Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969. Ediţia a II-a, Alba Iulia, Reîntregirea, 2008. Citez după aceasta: «Fişarea tematică a materialului informativ e mai anevoioasă. Sub acest aspect, Arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor a rămas mult în urma celui imprimat pe documentele tehnice, în contrast cu fişarea exemplară din Arhiva de Folclor [a Academiei Române] din Cluj. Aici, Ion Muşlea a procedat la o fişare minuţioasă, mergând până la problematica de amănunt, care ar corespunde subtipului din genurile folclorice. Pe fişa fiecărei probleme de detaliu se află trimiterile prin numerele de inventar, la toate colecţiile care o conţin indicându-se uneori şi paginile acelei colecţii. În chip similar sunt redactate şi fişele materialelor folclorice propriu-zise, o fişă indicând variantele tipului sau subtipului prin acelaşi sistem de referiri.» (p. 120) 23 Ovidiu Bârlea, Efigii, [Bucureşti], Editura Cartea Românească, 1987, p. 181.

148

Ion Cuceu

dominante: „aceea de organizator, de gospodar meticulos şi conştiincios în cele mari, ca şi în cele mici”, Ovidiu Bârlea adăuga cu sinceră admiraţie: „Să fi căutat mult, atât Sextil Puşcariu, cât şi Ion Bianu, şi n-ar fi putut găsi om mai potrivit pentru a întemeia şi apoi a conduce tânăra Arhivă de Folklor a Academiei Române, înfiinţate pe lângă Muzeul Limbei Române din capitala Transilvaniei.” Bârlea nu pregetă să-i compare dăruirea şi devotamentul constructiv cu acelea ale ctitorului Bibliotecii Academiei Române, preşedinte al înaltei instituţii de cultură în anii creării Arhivei de Folklor de la Cluj: „Nu e nici o exagerare în comparaţia că ceea ce a realizat Ion Bianu prin Biblioteca Academiei a înfăptuit şi Ion Muşlea prin Arhiva de Folclor a înaltei instituţii culturale. Se vede că amândoi au moştenit din meticulozitatea şi perseverenţa înaintaşilor ţărani târnăveni, la Ion Bianu părinţi, iar la Ion Muşlea bunici, sortiţi a chezăşui înalte instituţii culturale, pornind de la aproape nimic.”24 Şi, totuşi, consider că Ovidiu Bârlea n-a înţeles şi n-a apreciat pe deplin însemnătatea demersului fondator şi sistematizator al lui Ion Muşlea. Şi probabil nici nu putea să-l înţeleagă în condiţiile propriei sale experienţe de după demisia sa din Institutul de Etnografie şi Folclor de la Bucureşti, din 1969. El însuşi ziditor de arhivă modernă, din 1949 până la acea dată fatală pentru cercetarea etnologică instituţionalizată din România, Bârlea considera că munca îndârjită şi devotată a lui Ion Muşlea la elaborarea primei noastre tipologii bibliografice complexe şi comprehensive asupra fondului B. P. Hasdeu n-ar reprezenta mai mult decât treapta superioară a contribuţiei sale majore de bibliograf. O afirmă direct, cu aplomb, ca pe un suprem elogiu, când de fapt cele spuse sunt expresia clară a unei priviri cu condescendenţă, atunci când aprecia că: „Germenul bibliografic se va infiltra mai adânc în firea lui Ion Muşlea, aplecarea spre conspectare şi orânduire de material devenindu-i oarecum o a doua natură. Acesteia i se datoreşte opera capitală a vieţii sale: Tipologia folclorului din răspunsurile la Chestionarele lui B. P. Hasdeu. Ani de muncă migăloasă şi tăcută s-au scurs cu extragerea datelor privitoare la folclor în vremea când cele 19 volume se aflau la Muzeul Limbii Române în vederea redactării Dicţionarului inventar al limbii noastre. Acestea i-au prilejuit o incursiune mai adâncă în repertoriul românesc, de unde ispita de a întocmi un indice general al folclorului adăugând la materialele din 1884-1887 şi cele din Arhiva de Folclor din Cluj. Intenţia e atestată de fişele lăsate şi a renunţat numai din cauza lipsei de timp necesară pentru atare muncă titanică.” 25 Această „ispită” de care vorbeşte Bârlea era, de fapt, rezultanta unei intuiţii creatoare deosebite, deschizătoare de noi orizonturi în cunoaşterea culturii tradiţionale româneşti, întrucât, aşa cum s-a constatat ulterior, prin contribuţiile similare datorate lui Ionel Oprişan26 şi Adrian Fochi27 privitoare la fondul Nicolae Densuşianu, dar mai ales ale membrilor colectivului clujean de etnologi s-au făcut câţiva paşi
24 Bârlea, Efigii, p. 180-181. 25 Ibidem, p. 183. Din nefericire, când a restituit fişele redactate ale Tipologiei, Ovidiu Bârlea n-a înapoiat Arhivei din Cluj şi familiei lui Muşlea şi textele folclorice excerptate din cele 19 volume ale fondului Hasdeu pe care le-a încredinţat unor cercetători din Bucureşti spre a le publica în antologii. 26 Nicolae Densuşianu, Vechi cântece şi tradiţii populare româneşti. Texte din răspunsurile la Chestionarul istoric (1893-1897). Text ales şi stabilit, studiu introductiv, note, variante, indici şi glosar de Ion Oprişan. Bucureşti, Minerva, 1975. 27 Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea : Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densuşianu. Bucureşti, Editura Minerva, 1976.

000 de texte33 (Ion Taloş. Cluj-Napoca EFES. Corpusul credinţelor. Dicţionarul tezaur al proverbelor româneşti. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. Lupta voinicului cu leul. 30 Ion Taloş. a publicat studiile monografice şi corpusurile exemplare privind temele Meşterul Manole29.0000 de texte. Meşterul Manole.)34 28 Din 1965. Proiectele iniţiale ale fondatorului au fost urmărite pe toate planurile activităţii. Maria Cuceu. Taloș edifică două lucrări din viitoarea Enciclopedie: Dicţionarul tipologic al cimiliturilor româneşti (Ion Taloş. EFES. 1988. 7777 texte din Dicţionarul tezaur al paremiologiei româneşti. 2008. Editura Grai şi Suflet–Cultura Naţională. Ion Cuceu. Idem. Pluguşorul în spaţiul românesc extracarpatic. Bucureşti.Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti 149 însemnaţi spre o nouă metodologie de construire și elaborare a lucrărilor de sinteză: Corpusul folclorului. [vol. instrument de arhivă însumând peste 70. Ion Cuceu a publicat o antologie: Dicţionarul proverbelor româneşti . Ritualuri agrare româneşti II . Bucureşti-Chişinău. Ion Cuceu. la nivel de motiv vor asigura succesul Catalogului tipologic al colindelor. Vöö Gabriella şi Hanni Markel). ClujNapoca. 33 Din acest mare Dicţionar.II. în Institutul clujean de etnologie şi folclor autoedificarea internă a Arhivei a continuat prin eforturile colectivelor de cercetare conduse de succesorii săi: Dumitru Pop (1966-1969). cu scopul transformării institutului într-un centru european de informare şi documentare etnologică şi de antropologie a culturilor tradiţionale. în 1966. Editura Enciclopedică. Cununia fraţilor şi Nunta Soarelui31. Studiu introductiv şi corpus de texte. 2004. Ion Taloş (1969-1985) şi Ion Cuceu. Lupta voinicului cu leul. Mit şi iniţiere în folclorul românesc.32 În fruntea unor colective. Tipologiile bibliografice. Ion Taloş. pe baza tuturor surselor documentare existente. Minerva. Maria Cuceu. Incestul zădărnicit în folclorul românesc şi universal. Bucureşti. din 1985 până azi. Virgiliu Florea. Bucureşti.000 documente. maghiare şi săseşti. Cluj-Napoca. Bucureşti. 29 Ion Taloş. de interes naţional. estimată la 750. Enciclopedia culturii tradiţionale româneşti. 2007. Editura Enciclopedică. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. De-a lungul a peste patru decenii de eforturi colective au fost elaborate şi valorificate câteva astfel de lucrări. O imensă bibliografie și un sistem riguros de fișe analitice. Tipologie şi corpus de texte. mongrafiile unor teme sau tipuri de subiecte epice. organizate în baze de date sau corpusuri de arhivă. După dispariţia neaşteptată a lui Ion Muşlea.I]. sistematizării şi valorificării enciclopedice a informației inedite de la Cluj. vol. Corpusul variantelor româneşti. Virgiliu Florea). 34 Cei doi autori au publicat până acum volumele: Vechi obiceiuri agrare româneşti I. dicţionarul mitologic Gândirea magico-religioasă la români30. 32 Ion Taloş. 1973  . Presa Universitară Clujeană. Atlasul folcloric. a edificat Baza de date asupra colindatului şi colindelor28. Ritualuri agrare româneşti I. Ritualul agrar al cununii la seceriş.Editura Minerva. discipolul atât de preţuit al lui Ion Muşlea.Oraţii după colind în spaţiul românesc intracarpatic. Editura Academiei. Meşterul Manole. riturilor şi ritualurilor agrare (Ion Cuceu. 2007. Bucureşti. 2005. Ion Taloş s-a angajat să realizeze o Tipologie a colindelor româneşti. 2001. Editura Litera Internaţional. . Studiu introductiv şi corpus de texte. Cununia fraţilor şi Nunta Soarelui. 31 Ion Taloş. o lucrare ce indexează tipologic-tematic 175. Gândirea magico-religioasă la români-Dicţionar. 1997. Bucureşti. Obiectivele acestei a doua perioade din existența Arhivei sunt remarcabile mai ales în direcţia concentrării. 2004.

mai întâi pentru uzul specialiștilor. ca demersuri necesare de etapă în edificarea unei mari Enciclopedii a culturii tradiționale românești: cele referitoare la ritualurile agrare. ci la construcții durabile. 1999-2000. Clusium. maghiare şi săseşti. dicționarul mitologic și ritologic pe care l-a publicat. deschise și perfectibile. Lucia Iştoc. referitoare la proverbe și la cimilituri. Cu certitudine. Autori: István Almási. iar în prezent se elaborează Motiv-indexul acestor teme. văzute ca biblioteci moderne ale culturii orale. se înscriu. ele au fost gândite și coordonate de discipolul său Ion Taloș. cele două dicționare. Maria Cuceu. Elena Drăgan. 37 Cluj-Napoca. Tipologie. la melodiile și dansurile tradiționale din Transilvania. la basmele despre animale.37 Toate aceste lucrări atestă preocuparea statornică de edificare treptată a Enciclopediei culturii tradiţionale. în viziunea lui Ion Mușlea. Se pune.150 Ion Cuceu Corpusul şi tipologia basmelor despre animale de Ion Cuceu. din Cluj. întrebarea dacă nu s-au făcut suficienţi paşi pentru ca proiectul Enciclopediei culturii tradiţionale să fie scos de sub zodia nefericită a acelei reale şi apăsătoare „slăbiciuni a construcţiei noastre ştiinţifice” şi “lipsei de putere de organizare” de care se plângea cândva Caracostea? 35 Sub tipar la Editura Limes. Ion Şeuleanu. Eugenia Bârlea. urmându-i exemplul concret de interes față de cercetarea instituționlizată a culturii noastre populare. aşadar. în deplină consonanță cu concepția magistrului său privind rolul Arhivei de Folclor din Cluj în elaborarea marilor sinteze ale culturii tradiționale. în care totul să fie rânduit. pentru o dezvoltare internă a arhivelor-institut. Mușlea și urmașii săi nu s-au gândit niciodată la dicționare și lexicoane alcătuite mai în grabă. la ritualurile vieții de familie. Din același vechi proiect al fondatorului acestui institut fac parte și celelalte lucrări menționate mai sus. Dansuri populare din Transilvania. 2000. cum spunea Ovidiu Bârlea.36 Tipologia melodiilor de cântecu propriu-zis din Transilvania de Lucia Iştoc. exemplar. . 36 Din acest corpus s-a publicat o cuprinzătoare antologie în două volume Cântecul de cătănie I-II. la cântecele de militărie și propriu-zise. Editura Dacia. de Zamfir Dejeu. după alte asemenea lucrări. Catalogul melodiilor populare româneşti. în spiritul concepţiei fondatorului Arhivei de Folclor a Academiei Române. Maria Cuceu. Cluj-Napoca. ca în sertarele unei farmacii.35 Corpusul cântecelor de militărie de Ion Cuceu.

especially to the last sheaf or to the last wheat ears. Berlin. also. This revelation was possible due to the rich material gathered by questioning activities. 1877. It could be eluded by this literary work. As a consequence. Strassburg. .und Feldkulte. 1 Teil: Der Baumkultus der Germanen und ihrer Nachbarstämme. Frazer. 1884. 2 Wald. Aus dem Nachlasse von Wilhelm Mannhardt. The connections between this rite and the entire mythological system are very strong and deep. He unveiled a true mythical and religious agrarian universe. focused on some noumenal beings invented by folkloric thinking and connected to the wheat field. Beitrag zur germanischen Sittenkunde. Mannhardt is the first serious researcher who has investigated those beliefs and superstitions related to the spirits. although it was elaborated in a historical period perceptibly influenced by mythological reminiscences. Cluj Apparently. all inquiries regarding agrarian mythology are centered on the mythical ideas and representations concerned with the genies or spirits of the wheat field. W. Succeeding important and ethnographically well documented literary works based on a scientific hypothesis (1866 and 18681). Moreover. G. W. The posthumpus volume: Mythologische Forschungen. 1866. Berlin. Danzig. Mit Vorrede von Karl Müllenhoff und Wilhelm Scherer. Berlin. a material published between 1858 and 1 Roggenwolf und Rogenhund. to that related to the agrarian mythologies and cults.Wheat and Last Ears Genies or Spirits Maria Cuceu Folklore Archive Institute of the Romanian Academy. as they appeared at different nations. Beitrag zur germanischen Sittenkunde. one which accurately deals with describing a specific agrarian ritual temporarily placed at the end of harvesting time: the “reaping garland”. focusing on their content and on the diversity of their real forms. J. the beliefs about terraform and antropoform spirits of wheat fields and their representations are thought to be some sort of an ethnographical database of harvesting rites. Mannhardt’s synthetical studies revealed the essential role of such beliefs and mythical representations held in the configuration and evolution of all ceremonial and ritual practices of wheat harvesting in Germanic areas of Europe2 and others. starting with Wilhelm Mannhardt. 2 Teil: Antike Wald. genies or demons of wheat fields and James G. especially of wheat harvesting. one of a more dedicated work. 1875. The great ethnologist’s theory is anchored in positivism. was thought to be the third one of the important mannhardtien literary work. has analyzed the agrarian mythologies comparatively. Herausgegeben von Hermann Petzig. 1868.und Feldkulte aus nordeuropäischer Uberliefergung. Frazer and going on till today. the system of beliefs and mythical representations regarding the last ears of wheat fields belongs to the larger theme of harvesting customs and. Korndämonen.

p. Mannhardt and J. the rooster. there are pre-Christian elements found in European popular beliefs and practices. As a result. Tip. but they continued to lead an underground life in popular thinking. or The Mother of the Wheat. 1943. two categories of wheat harvesting rites: leaving the last wheat ears uncut and the procession of the last sheaf of wheat.the same Ion Ionică states The rich material gathered with the help of his set of questions. 4 Ibidem. the horse.known agrarian mythological figures of the ancient Latin. 224. but far beyond this space. on the other hand. The importance those two categories of rites were given was so justified and the studies on those categories proved particularly rewarding. probably.”3 Mannhardt thinks that the old age of these vegetal divinities is impressive. The Angel of the Wheat. the cow). illustrating the spirits of the wheat field. the fox or the she. which took metaphorical and child threatening expressions even then. the boar (the pig). especially because of the attention given to the folkloric discoveries made by vast investigations that had been spatially developed. They imposed an unanimously. According to I. Nevertheless. and.”4. Many scholars were. the goat or the she-goat (the ram or the sheep). But. Frazer imposed the idea that ¨the moment that the crop is taken away and the land remains empty (as if it were dead) represents its most critical moment. not only by name. The Child of the Wheat etc. Ionică. the hare etc. permitted Mannhardt to emphasize the connections among mythical beings. it represents an unexpected initiation in studying popular mythologies. Adonis and others. All these insignificant and local mythical representations are much older than the well. Bucovina.fox. they were ¨the expression of some bits of local life units.152 Maria Cuceu 1865. on one hand. G. ¨these ancient forms of religious thinking didn’t melt entirely into these wider and brighter new representations. and the mythical creatures took different forms and an amazing variety of names: the wolf (the dog). Ceremonia agrară a cununii în Ţara Oltului. . annoyed with this apparent change of chronologies. 225. Dealu Mohului. Demetra. did not lack distinct roles in wheat harvesting rites. mainly in small social groups’ local customs. to the local mythical representation. Starting with the first stage of analyzing this problem. The scholars following Mannhardt and Frazer deepened this perspective. These mental forms. one rendered profitable by many generations of scholars. Mainly preoccupied with the terraform and antropoform mythical representations and with their role in the rites at the end of wheat harvesting. tied. some of them are older even than the divinities of the classic Greek-Roman mythology.accepted theory: sometimes. the cat. of those isolated groups with a limited political and human horizon.now. The ploughman´s 3 Ion Ionică. the bison or the bull (the ox. Bucureşti. the German ethnologist noted that the phenomenon spread not only in the Northern and Central European areas. p. gradually underlining the complexity of spiritual phenomena. their diversity and multitude contain the insignificant amount of such representations of terraform genies of vegetation.Greek civilization: Dionysus. .

F.und Feldkulte6. the qualitative meaning of the beginning and the end of land cultivation and also the ritual character of certain acts and gestures performed by the peasants. with its pagan and Christian aspects. 210. 1919-1925. Communications. Nevertheless. especially. and. They were fragments translated from German by our generous colleagues. He was the first scholar to insist on this matter. 32. Nevertheless. He has in view to track the geographical spreading of the mythical agrarian representations. Mit besonderer Beziehung auf Niedersachsen. 8 Sortavola . underlines the meaning and importance of the practices that form part of the harvesting ritual. 7 Phannschmidt Heino. Rantasalo to produce one of the first criticized corpuses on beliefs. so vividly presented by Ion Ionică. not without great efforts. even exhaustively. Unfortunately. The last ears of the land serve as a condenser of this power. Then.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 153 concern and fear that the life and fruit-bearing quality of the land could disappear and the possibility of a future crop with it. 30. Golden Bough part. as being a result of a long and. Germanische Erntefeste im heidnischen und christlichen Kultus.Helsinki. mit entsprechenden Gebräuchen der Germanen verglichen. Some paragraphs are to be remembered: those mentioning the Mother of the Wheat (Muma Grâului) and its derived representations. as they were so clearly stated in his two. G.seventh up to the forty. in detail. translated into Romanian in 1980. giants in fairy tales (see also Frazer.reminding of those objects that were hiding the souls of certain mythical creatures such as dragons. 55 and 62). we were able to consult most of them. the Aurochs. the Bull. Keeping and owning them .8 Rantasalo’s intention was to examine as much information as possible. p. A James George Frazer’s more comparative point of view in his famous book has motivated A. Nevertheless. paradoxical evolution. has been observed and valued by all foreign agrarian rite examiners who followed Wilhelm Mannhardt and J. It is a tribute for them contributing to the earlier. he is aware of the fact that the geographical dimension of the research could cover the scarcity of written historical attestation.V. . Hannover 1878. the Cow. with similarities in the Romanian folklore. with help coming from mythological atlases and special investigations held in certain areas.is the clue to the fertility of these lands. some of the identified works are not accessible due to their absence in our public libraries. This kind of a mythology could be reshaped by attentively analyzing the agrarian customs (especially those of reaping) within a long hermeneutical process and all the existing documentary material. induced scholar Haino Pfannschmidt’ s7 insistence on studying the agrarian mythologies on vast ethnographic grounds. describe the anthropomorphous and teriomorphous spirits of the wheat.”5 The two scholars spotted the dialectics of the relation between the sacred and the profane in every ploughman’s action. 5 Ibidem. representations and magical agrarian practices: Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten. the Goat). sometimes. the ones that present the spirits of the wheat (the Rabbit.F. The twenty. Haino Pfannanschmidt understands agrarian mythology. Frazer. The great importance of the rites associated with the first and the last ears. Nr. 31.mentioned debate. the Ox. (F.C. A historical insight is out of place here. 6 See note 2. published in five volumes of the famous series F. Wilhelm Mannhard’ s theories. the most important ones are recalled.eighth chapters of the important version of Franzer’s work. VII) . the He-Goat.volume Wald.

This literary work has a new conception. 10 Herausgegeben unter besonderer Mittwirkung von E. At first. Contributions to the Study of Othin in his Relations to Agricultural Practices in Modem Popular Lore9. Communications 94). 1937. the fifth volume (1932-1933).13 All these contributions reflect the documentary levels reached by different European countries. Hoffmann-Krayer und Mitarbeit Zahlreicher Fachgenossen von Hans Bächtold-Stäubli. Brauch. the quoted volume.154 Maria Cuceu scholars could place it in a typology and. the author gathers all the data needed for recomposing the course of archaic thinking and popular mentality within different ritual attitudes regarding the fructification power sheltered in the last sheaf. Walter de Gruyter. Korndămonen (The Daemons of the Wheat) by Richard Beitl12. together with their proper rites. The sociologist reveals the historical link between the magic practices of reaping in all Romania and the developed ritual of the wreath in the Olt County. he emphasizes: the internal temporal progress of a popular custom. I-X. 13 The quoted literary work. compare it. 11 The quoted literary work. 14 Hans Niggemann. A more vivid synthetizing of the mythological dimension of reaping practices. Deutsche Ernte in Sitte. Bräuche und Sitten zur Erntezeit. Hamburg. Georg Nowottnick. Leipzig. Ion Ionică’s view was strongly influenced by these considerations regarding the stratification procceses and the complex binding formed in mythological beliefs and representations. Other three important studies14 reveal the complex functions of certain German beliefs and reaping customs. Sage und Volksdichtung. 1935. the continuity of different forms and historical levels of certain ritual practices and their organic nature within the Romanian traditional spirituality. Col 249-314. Unfortunately. 16 Richard Beitl. the number of the mythical zoomorphous and anthropomorphous representations has increased considerably. Col 939-963. 15 Tierdämonen? Kornmetaphern!. the quoted literary work and the study of a critical valuation of the mannhardtien . Due to the vast range of information thus supplied. the second volume (1929-1930). Kranz (The Cross) and Krone (The Crown or the Wreath) by Kurt Meschke. 12 The quoted literary work. Likewise. Jan de Vries’s important study. of their spreading and evolution is expressed in the following articles: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens10: Ernte (The Reaping) written by Kurt Heckscher11. Rolf Helm. 1927-1942. somehow exaggerating the role held by the old mythological elements and using a polemic tone when talking about Lutz Mackensen15 and Richard Beitl’s16 more realistic and better documented standpoints. Deutsche Erntebräuche. the Czechs and the Polish people). those between the agrarian mythology and the rural practices contemporaneous with the scholar and this fact is of a greater importance. then. the Slovenians. 1931 (F. the Ukrainians.F. 1935. Col 382-428 and 599-603. especially the Slovakians. 9 Helsinki. in „Mitteldeutscher Bulletin für Volkskunde” 8 (1933). it makes more use of the geographichistorical method. mostly in the proof revealed in the seventh chapter (The Last Ears and the Life of the Wheat) of his valuable monography. appeared in the same series. pages 109121. Simultaneously. Berlin und Leipzig. there were more and more relationships taken into consideration. Berlin. It remained almost entirely unknown for the authors. the Serb-Croats. the Romanian material is less revaluated then our Slavic neighbours’ (the Bulgarians. Erntefeste.

Imperiously. 17 Waldemar Liungman. p. therefore. so that the Romanian ethnographer Alexandru Popescu was able to reject the Sweedish scholar’s hypothesis easily. one binds the most beautiful twelve wheat straws with a white and a red thread: Ghilad TM.mentioned book. . In any case. the rite of leaving the ears uncut. known and practiced in all our historical provinces. 1941. undoubtedly. has various names in the Romanian folklore. G. a present left for God . the diffusion like explanations concerning traditional customs were again not conclusive. N.und Todaustragen und einiger hierhergehörigen Bräuche. 1986. Traditionswanderungen Rhein-Jenissei. has real access to creative assimilation.Răcăşdia CS. The Scientific and Encyclopaedic Publishing House. Marburg. must start with the idea that such genetical relationships are. I (1941). the pre-Roman substance or the systemic coherence of the traditional Romanian spirituality. folclor şi artă populară. Elwert Verlag. 20 Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt des 19. the progress of knowledge was slower and almost inconclusive. first of all.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 155 The comparative openings of these new contributions were limited towards the Latin space of Europe by the great difference found in the accumulation and systematization of information. Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. 19 Ibidem. Band. because. a true shelter for the spirit of the wheat and forever hidden for the reapers. It considers the whole South-Eastern European area. conditioned by the existence of a well structured cultural backround and. The Swedish scholar went on studying the agrarian customs in Der Kampf zwischen Sommer und Winter. Chizătău TM. one must present all the regionalisms related to this issue. 1938. p. in the Northern and Baltic countries. p.”19 The German researcher Ingeborg WeberKellermann’s20 impressive synthesis is of a true support in understanding the relationship between the agrarian mythology and the rituals themselves. 136-137. II. Helsinki. such as harvesting. 18 Alexandru Popescu. unlike the modern documentary basis in the Germanic space. bound with red legacy published in The German Folk Atlas: Wilhelm Mannhardt und der Atlas der deutschen Volkskunde in „Zeitschrift für Volkskunde” IV (1933). the harvesting customs in this area being “the result obtained from certain influences and adaptations of some Egyptian fertility rites. Eine Untersuchung über das Winter. We only mention the conclusion of his argumentation: „Dealing with some cultural and historical interferences all along the evolution of those customs dating back to a very old period of time and indeed being so intimately bound to some Romanians’ basic occupations. a bunch of uncut ears. one that has been carrying on the Latin popular culture in this area. Another important comparative work is that belonging to Waldemar Liungman17 (1937-1938). mostly because of the detailed answers got from Transylvania during the “Mannhardt” investigation and accessed by the great critical direction of the already. one “of a remarkable importance in the process of transmitting certain oriental influences”.”18 This hypothesis does not take into consideration the organic character. the unmowed cornfield. Studien zur Geschichte der Volksbräuche. God’s beard is known as: the uncut bunch of wheat. The bunch of uncut ears. As far as we know. I. for the first time. Tradiţii de muncă româneşti în obiceiuri. linked especially to the Osiris cult. 137. was. II (1945). of knitting or that of adorning them. 1965. Bucureşti. a sign that one has finished harvesting the last cornfield: Vălcani TM. in the Romanic and Slavic areas. including Romania. of binding them together. 70-84. 1937. Band. Jahrhunderts auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutscheland von 1865.

it is knitted in three and bound with a red thread and a coin: Poiana Mare DJ. the last ears which make the reappers afraid to chop: Slobozia . the bound bunch of uncut wheat straws: Răcăşdia CS. Ionică also mentions Saint Ellis’s beard. Without localizing. designating a small land left uncut down: Cair –The White Town (Cetatea Albă). the ears that form God’s beard are bound with a red thread in Dolj countys: Dolj. we wash our hands and we thank God for the abundance: Turtucaia – Bulgaria. the uncut piece of land is sometimes named the Priest’s Tail: Cârna DJ because of this wreath. when the reapping is over: Rudari OT. are left uncut after at the end of reapping: . we take God’s Beard. binding it with a red thread. „Good health and a richer crop next year!”: Izbiceni OT. then. Therefore. as a manna of the field: Densuş HD. one used to leave a bunch of several ears uncut and to bound it with a red thread: Sălciile PH. resembling a bunch. every harvested field had a few uncut ears called God’s Beard: Aluniş OT. God’s beard may also signify a small armful plot of land. It is a term derived from the original one. The Priest’s beard. after ending harvesting. underlines the extraordinary value existing in the study of our agrarian mythology and. in the acknowledgement of the ritual forms that have come before the sickle wreath. in the end. a substitute for the intial magical concept. Probably. ten wheat straws and called them God’s Bear. an uncut bunch of ears found on each peasant’s last reaped acre: Rocşoreni MH. straws attached. is confused sometimes with God’s beard. after the end of cutting down: Miroşi TR. right at the end. he twines it as a tail and he binds it with a red rope: Poiana Mare DJ. Pamfile. each of them referring to the same mythological and ritual reality: some wheat straws left on the last acre. some ears. According to T.they were all bending and praying for a better future crop. Saint Nicholas’s beard is a term found in Bessarabia. according to Ion Ionică. one doubled by a magical rite and unanimously called God’s beard. when talking about the Danubian Plain in his book. bound with a red thread: Făureşti VL. you have to leave a small place uncut called the God’s Beard. the two names are both used in some places. and. Ion Ionică recorded the few existing confirmation: when you reap the wheat. and. then. consequently. a small place left unreaped. known as God’s Beard: Strâmbeni AG.156 Maria Cuceu thread in order to indicate the end of reaping: Bobăiţa MH. The vast spreading area of this representation. a small sheaflike portion of a grainfield worked in a given space of time named God’s beard: Seliştea – Hotin. he/ she was knitting them with a red woollen thread from the roots up to the ears. The Priest’s Beard also refer to the ears left uncut on the final place. the ears left at the last cut acre: Miroşi TR. Dumitraşcu. bound ears left food for birds: Negreni OT. placeds in the very middle of the cornfield: Adămeşti TR. in the middle of the field: Adămeşti TR. So. uncut bound ears left on the harvested field. too.then. Gorovei and N. about five wheat straws born from the same single grain are left uncut: Câmpuri-Surduc HD. A. a small section is left uncut. I. We knit Old God’s Beard in three. when the last cornfield was done. eight. Bucovina and Bessarabia. the man leaves a bunch of uncut wheat. one left seven. it is about a name derived from the previous one. In other villages. knitting it in three and binding it with a red thread on the top of the ear: Zimnicea TR. we knitt in three and we put a red thread: Măceşii DJ.Vlaşcas. we place the sickles down and we pour some water. Ghimpaţi OT. In this case. the last handful of ears is left uncut. The uncut bunch of wheat straws is called the Manna of the Field (the Manna of the Land/ the Manna of the Ploughed Field) in some areas in Transylvania.

The Small Piece.21 Although the informers or the collectors avoided to speak about God’s Beard. Judging by the studied collections. with all the existing localizations in the archives. 40 (2096). left uncut: Plopiş MM. the practice itself was one and the same and its more general name was mentioned in old materials. we were not able to use the existing manunscripts at the Institute of Etnoghraphy and Folklore in order to find out more information about this matter. In addition.Storojineţ . But. the collector comes across the linguistic definition almost by mistake. Moldova . Somewhere else.The Beard of the Earth: Cioburciu-Tighina. the peasants leave a sheaf of ears in the field: Bâlca SV.The Beard of the Earth: New Caragaci (Noul Caragaci) . at the end of harvesting and this action is called: A Beard. The Small Plot of Land. In the autumn of 1993. Therefore. during our three week stay in Chişinău.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 157 Câmpulung SV. so much the more as it is stated together with the term The Beard of the Earth in two places: Noul Caragaci .Hotin.Cetatea Albă and Cioburciu – Tighina. some ears left on the field. It can be easily proved by a simple introduction of all meanings known in the collective memory of the Bessarabian village. the Beard/ the Fructification/ the Seed of the Earth are identical ritual and conceptual representations with God’s Beard and with other of their terminological derivations. after reapping: Banila . due to the lack of some thematic catalogues and the writing in Cyrillic alphabet. when asking questions for other purposes. some ears in a corner. The Nourishment of the Earth. in different sources appears toghere with The Beard of Land. They lead to an obvious enough and even folk definition: at the end of harvesting. in Eastern folk areas. the expressions are unclear: The Beard of the Earth could be a small lot left uncut down. the Manna of the Field is equivalent to the Fructification of the Earth and consists of the last ears. where 21 Alexandru Furtună.Soroca. The Beard of the Ploughed Field stands for the same representation. one leaves a small uncut place. Obiceiurile secerişului. Hodorăuţi . In other areas. the Beard of the Earth: Slobozia Cănească – the White Town (Cetatea Albă). where it seems they have met a general diffusion. Obviously. Chirileni . are mostly found in Bessarabia. . they haven’t been analysed as they should have been. no. we consider it might exist precious data about these reaping beliefs and practices.the White Town (Cetatea Albă). The ritual representation and their afferent practices. A study published by Alexandru Furtună from the Institute of Etnoghraphy and Folklore in Chişinău reminds of a wide spread of this practice of leaving some ears uncut. Other Bessarabian information reveals The Beard of the Ploughed Field less clearly. at one end of the land. The Beard of the Earth. The Fructification of the Earth. as in Seliştea – Hotin. The slightly conceptual derivation does not change the meaning.the White Town (Cetatea Albă). The equivalence between the Manna of the Field and the Priest’s Beard is vague and indefinite. a bunch of best quality wheat straws is bound with a thread and called the Manna or the Priest’s Beard: Odeşti MM. Ofetinţ – Râbniţa. Therefore. The Birds’ Ears. The Seed of the Earth. in „Literatura şi Arta” (Chişinău) 32 (1985). The Ears of the Ploughed Field. few wheat straw or even grain straw bunches are left . It is a regret that the author did not present the material in detail. the people leave a small uncut down land . the 3rd of October.

. Elena Niculiţă-Voronca. Datinile şi credinţele poporului român brought together in mythological order. p. in „Sociologie Românească”. it is mentioned in all the historical provinces. It is true that some of them does not have so much as a certainty. This is the twenty. 107-131. II. Călugăra Mare BC.first volume. the Scarecrow (Mămâie or Momâia). According to this.22 Valer Butură proves the existing practice of leaving the last ears uncut in some other villages from the historical Transylvania. but these words remind of the ritual sense. a dialectologist. page 179: The rye has its mother. The eminent scholars from Iași start their researches with an important piece of information provided by Stelian Dumistrăcel. In some insular areas from Moldavia The Beard of the Earth has a curious enough name. Without mentioning the necessary localizations. from the South-Western areas of Banat. p. the last bunch of ears was left 22 Valer Butură. We consider the detailed presentation of the attesting necessary. others leave twelve wheat straws and they sometimes knit them: Somova TL. There is a long black blade in the rye field. the accidental passerby observes ironically: „Look. One may find here the quotation: the mother of the bread and the water witch (ştima). the ears at the border of the field are left uncut down: Dijir BH. Nevertheless. the last ears are bound at the top and have the shape of a scarecrow (momâie). 23 In „Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară. 1985. the last ears were left in the field: Plopiş MM. Mirceşti BC. it is a custom to leave some wheat uncut in the field: Chişlaca AR. 1937. t. This information is found in Broscăuţi BT.sixth attesting done at the 5226 issue: the straws left uncut at the end of harvesting. An obvious extension of the meaning states in Dobrudja The Beard of the Strip Ground (Barba Tarlălii): when harvest time is over. Gura Sărăţii BZ. XXIX. up to the regions placed across the Nistru River. Credinţele în legătură cu cultura grâului la românii din Transilvania. 360. which a girl binds with a red thread made of silk: Gherteniş CS. They have the habit of leaving some ears bound with red wool in the field: Fiscut AR.158 Maria Cuceu the wheat straws are entangled and impossible to be cut down.wishing poem recited by young peasants. there are some ears left: Suciu de Jos MM . and the same is for the wheat filed: the mother of the wheat. some straws are left uncut. this man has left The Beard of the Ploughed Field here!”. The ALR II investigator Emil Petrovici has identified this rite namessly: Scărişoara . Thus. B. some people leave ten straws. Boiu Mare MM. people were careful about leaving a bunch of uncut wheat straws in the middle of the field: Surdeşti MM.Turda. it is called the mother of the rye. Ion H. They have suggested a very inspired relationship with the anthropomorphous personification The Mother of the Wheat24. The name and the magical practice itself have been sporadically confirmed by the investigator of the Romanian Linguistic Atlas and by two answers at the questionnaires formulated by the Folklore Archive of the Romanian Academy. The bunch of uncut last ears is reminded namelessly in a wide range of pieces of information. we leave three wheat straws uncut down: Slatina Timişului CS. Marginea SV. 24 Cf. on the occasion of New Year’s Eve). identified with the image of The Old Woman (Baba) in Pluguşorul (a well. some ears fallen on the ground: Răcăşdia CS. Iaşi. Ciubotaru and Silvia Ciubotaru have studied these more thoroughly in the study entitled The Agrarian Customs – a Dominant Feature of the Folkloric Culture in Moldavia23. even though they are sometimes so general and apparently unclear.

even though nowadays ploughmen’s explanations seem vague enough. Ciubotaru . Romania. This is the manna of the field. The Transylvanian Saxons` Answers. the manna of the field. the quoted literary work. nobody puts it near the other sheaves. p. “When we start reaping. moreover. Mitoc. the commune of Zvoriştea. ″In Moldavia. the confessions from Moldavian may turn to be of an essential importance. There are some references to zoomorphous figures of the grain spirit: The Wolf. Ţepu-Tecuci: ″you must always hang a number of three times nine ears at the sacred image. Ciubotaru and Silvia Ciubotaru from Iași. George Enescu and Havârna. The Rooster. Nobody dares to take it from that place. 114. Rânghileşti. but. p. 27 Hanni Markel. It would be very interesting to find out if the demoniac figure Moma. in central and NorthEastern areas (Criveşti. 411-436. It is left there. then. called ciuhă25. one reminded by Ion H. Consequently. nobody cuts it down. On the contrary. It would be very good for the cattle to eat from that bunch of wheat straws.”26 ″The explanations” about the left. .Wheat and Last Ears Genies or Spirits 159 standing up and was bound in the shape of a scarecrow which the locals from Dedu village. if all these three terms refer to one and the same Old Woman (Baba)– Mother of the Grain. Suhărău. when reaping. Focuri şi Plugari. Cordăreni. Ciubotaru and Silvia Ciubotaru. one that is used for scaring the children. Hanni Markel27’s detailed examination of the information in the documentary Mannhardt stock is of a great help now. they 25 Ion H. The Dog. Iaşi county. Viişoara. and also to the strange mithological being. but for many times they are directly related to the zoomorphous or anthropomorphous creatures which give this miraculous power of bearing fruit. you know.the. 28 Ion H. Cotuşca. note 46. we make that Mămâia at the end of the land. The first and the last ears keep the power of bearing fruit. but from the first one.on.field Scarecrow (Momâia) gathered by our coleagues from Iaşi are particulary significant for the rituals. can explain Mămâia and Momâia and. Ionică knew only the information got from Tudor Pamfile. The Rabbit. p. They are related to the well. the quoted literary work. this shape is not made from the last bunch of ears. Referring to W. Mannhardt’s Investigation (1865). in „AMET” . It is equivalent to that bunch brought home that Ion Ionică considered to be an intermediary level in the evolution between the bunch of ears left uncut in the cornfield and the wreath itself. “And it is said they bind the Momâia so that the grain grows bigger next year and the crops are more beautiful.”28 A primitive form of the wreath is also referred to as God’s Beard in some Romanian areas. These examiners offer astonishing details in a detailed footnote. knitted or not. 26 Ibidem. 114. left in the field.Silvia Ciubotaru. Most of the answers in this Mannhardt Investigation come from Transylvania.” : Arborea-Dorohoi. Mummes. The Mămâia is made before the reaping begins and it is left there in the field. Some people can knit them very nicely. details which are taken from those materials gathered within important documentaty fonds of the Folkloric Archive of Moldavia and Bucovina. one confusedly identified with The Crazy Woman or The Witch of the Grass in answers got from other villages. 114. 1965-1967. p. Botoşani county). there is a common enough custom of making a Scarecrow (Momâie) which is.known ploughman’s superstitious fear of not disturbing the natural balance with a reckless act. for one thinks this is the Metayage for the Earth (dejma pământului) so that it will be very fertile: Dumeni-Dorohoi.

Some relevant information is also being kept in the manuscript fund of the Folk Archive at the Romanian Academy: there is the custom of making a wreath out of some bigger and more beautiful wheat ears. God’s beard is made of knitted straws and ears. in the same county. some beautiful ears taken from the first sheaf are brought home and kept at the icon. Book Houses. Folclorul. Gheorghe Vrabie published a photography showing the Goat’s Beard. taken from the Folkloric Archive of Moldavia and Bucovina. „the last bunch of ears was not chopped. in the shape of a harrow and it is hung at the icons: Căzăneşti IL. . especially closer to the door. from the ALR investigation: Some ears will form the beard that is. TL. whereas the last uncut ears are called God’s beard in Poiana Mare DJ.33 This intermediary manner of worshiping the last ears is widely spread. which is called God’s beard. afterwards. in two other Southern places. where it is left all year long: Radovanu IF.34 29 Tudor Pamfile. Ion H. Old people from Sălciile PH create beautiful wreaths out of first ears called God’s beard and they place them at their icons. then. A lad makes it and. Bucureşti. as shown before. ears facing down. page 113. too. we knit God’s beard from bearded wheat ears and we hang it at icons: Somova TL. in the same village: Somova TL. Agricultura la români. in the shape of a beard. too. 31 Ibidem. as it is shown by three older items of information. Socec and Co. Thus. 34 Gheorghe Vrabie. Obiect. 1947. Ciubotaru and Silvia Ciubotaru also underline some extremely interesting pieces of information about this primitive shape of wreath. This Beard is kept at the icon or up in a corner. Therefore. The last ears are left uncut in the field as in Somova. 30 Ion H. till Christmas or spring. somewhere in Ilfov. in his work of synthesis concerning the Romanian folklore. but it was pulled up and taken home in the evening where it was kept outside under the roof. An interesting fact is this co. in Cordăreni BT „they were choosing thirty ears from the last bunch and they bound them with red thread and it was kept under the roof. Tipografia Cărţilor Bisericeşti. unknitted and unadorned. then. the quoted literary work. Forty ears are chosen. the straws are knitted like in a texture at the upper part. principii.”32 Such a Beard has been discovered in Bajura and Conceşti villages.”31 Therefore. page 121. The two scholars discovered a new more evolved form somewhere else.160 Maria Cuceu bear the name of God’s Beard. hanged and left there until the next year: Movileni Larga IS.”29 In the mentioned literary work. Bucureşti. the wheat from those ears is boiled and eaten. whereas the most beautiful ears remain at the lower end. he brings it home and he hangs it next to the icon. 1913. Romania. An ethnographical study about measuring the land and a glossary. A bunch or a wreath of first cut ears is brought home with similar ritual actions. 32 Ibidem. metodă. untill the next reaping would start.existence with the occasionally knitting made from uncut wheat straws that are named The Beard of the Field and left in the field. 33 Ibidem. the uncut bunch was taken home as a simple binding of ears. in Izvoare and Mlenăuţi BT villages. from the folkloric area of Dărăbani. Ciubotaru and Silvia Ciubotaru. Arborea BT: “it is made a Beard out of the last ears.”30 Likewise.

That object was very similar to the one reproduced by Gh. underline the meaning and the solemnity of these practices that frame the rite of reaping. Without a doubt.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 161 I have come across a ritual object called God’s beard or The Beard of the Earth. too. yet. Iaşi. one even speaks about that piece of land left unreaped. but almost miraculously. in proving the historical evolution of the ritual practices concerning the last ears. the quoted literary work. are gifted – at this level of thinking – with their own life. 36 Ibidem. precautions and directions with a ritual essence. and. the collective memory has kept just the remindings of those acts and practices done by previous generations. in the Ethnographic Section of the National Museum from Chişinău. Bessarabia. this mythical unpersonified force which Ion Ionică considers “a vague existence found in the entire crop and in the cultivated land” and calls the power of bearing fruit35 is. the expression of a conceptualization process within a magical horizon. Therefore. a coherent system of interdictions. There haven’t been clearafied all the existing relationships between the evil unpersonified forces and the agrarian divinities themselves. one believed that the small land must be left uncut down (it is a good thing to be done) so that not to take the manna of the cornfield: Densuş HD and the ears were left as the manna of the field in Bessarabia. As a matter of fact. Popular thinking. Sometimes. in museums and in the collections of photos in our institutes in Chişinău. it hides an agrarian zoomorphous or anthropomorphous divinity. Vrabie in his photography. obviously. the peasant had to be religiously sure and he used true magical strategies. maybe for the first rulers of the cultivated fields. due to the caprices of this collective memory. there are other attestations of this important link. that is mostly the archaic one. with a power that sustains them and which takes the ears towards maturity. Vaguely. consequently. This noumenal power. 37 Ibidem. the certainty of a future crop. “The ploughman’s concern and fear that the land will lose its life and ability to bear fruit. the reaping.”37 One believed that the uncut ears were left as a ritual gift for God or for some older rulers. these last ears (that mythical and magical interest for the sacred will and for the noumenal force retreated in the last area of the cornfield) are hidden under all these ancient forms or ways of an indirect offering. All these are thought to be partially mentioned in this chapter. the same mythical or religious referrings name a strange and feared unimpersonated spiritual force – the manna of the field = the manna of the ploughed field = the fruit of the Earth: Chirileni 35 Ion Ionică. 210. including those grains that are cultivated by man. Thus. In certain conditions. at the moment of an unavoidable crisis in his relationships with the land and the cultivated cornfield. The scholars have equated it with a genuine principle of the vegetal life. states that the cornfield that grows. . together with the land which bears it. dating back before 1918.36 The European peasant’s mythical and magical unrest of the mind forms the basis of all his agrarian ritual and ceremonial measures. Bucureşti and especially in those hardly accessed materials belonging to the Romanian Etnographical Atlas. p. In some other pieces of information.

Soroca. Therefore. the scholar has great difficulties in such a situation. The same explanation appears in the information got from certain unlocalized areas in Bihor. when certain magical meanings and functional significations are found in large areas. they are. Cioburciu . with almost exact wording and with exact references to one and the same idea or mythological and magical representation.Putna to avoid touching the Priest’s beard or the Rabbit’s grass. Mentioning this small sacrifice. Răcăşdia CS. for all the . as a gift. The same feeling of a magical and religious fear persuade the reapers from Bâlca . we come across some traces of an ancient vision. a mythological representation.Tighina. All these directions. The magical practice of not touching the last ears often has the meaning of a severe ritual interdiction. as they were left in the field for the birds of the sky or for God’s birds. Then. we are going to present all the information as detailed as possible. or by its substitutes. we notice complementary observations upon the direct and indirect meanings. moreover. Cair – (Cetatea Albă).Hotin. by far. The man used to leave uncut ears in the field in order not to take the fruit of the Earth: Plopiş MM. as found out in most villages: Fiscut AR. Lutz Mackensen underlined this fact a few centuries ago.162 Maria Cuceu . are considered the luck of the place which remains until the next year. even the food of the Earth: Ofetinţ . Slobozia Gănească – the White Town (Cetatea Albă). because the next year the field will hide and will keep the manna for itself. The ears were offered to God indirectly. this gift.Storojineţ. God’s Beard is left in the field in Sălciile PH. when taking the folkloric terminology into account.Râbniţa.Tighina. Sometimes. the peasant considered this an act of providing the field a strange and almost meaningless nourishment= the manna: Cioburciu . the most important issues when learning about the agrarian rites and mythology. Thus. as an assurance for a next beautiful crop and an everlasting fruit of the Earth. or a sacrifice for the Creator: Rocşoreni MH. God’s Beard in Aluniş PH. In addition to the description itself of the magical method. All this data is meant to clarify the popular meaning and to widen its boundaries. one so rich in meanings. a vision almost untouched by the overwhelming and long religious Christian experience. the uncut ears are left: in God’s care: Răcăşdia CS . the old men thought the Beard was holy: Odeşti MM. It is difficult to make a difference between a straight mythological expression and others which are placed at different stages in the figurative and metaphorical language. one comes across it in one mention from Bănila – Storojineţ and in some other manuscrips from Bessarabia with no indications about the place. Hodorăuţi . This is clearly stated by a piece of information from Câmpulung SV: it is a sin to touch them /the last ears/ and to take them home. as one coming from God and his arrangements is a very frequent and interesting fact. But. the more aspects of this problems will be made clear. Căuşenii Vechi – Tighina. The more documents in the Romanian Ethnographical and in Traian Gherman’s outstanding literary work will be. Sometimes. even though some elements are repeated. so that luck remains. Without a doubt. consisting in naming the directions or the ritual interdictions. Bănila . symbolic and gestured steps and interdictions are doubled by the God’s beard. the explanations are even more detailed: for the birds of the sky because they also have to feed themselves and provide their food: Suciu de Sus MM. due to a lack of information. The uncut ears.

Leningrad. they were bent and tied to the grass.41 The ritual gesture of “inclining the ears towards the ground and even burring them” may signify the rite of handing back the force. 1963.Orhei. it is a must that we give food to His birds as they have none: Verejeni . meaning to place the wreath on a house. the last uncut bunch of ears. 39 Ibidem. Unfortunately. the present stage of analyzing this practice encounter some unexpected difficulties. the Romanian popular beliefs may give a more detailed meaning to the collocation God’s beard. 40 Ibidem. Verejeni . page 65. Knitting. sometimes its tops were bound in a round shape.42 Nevertheless. The ritual of leaving that last bunch of ears uncut hasn’t been examined as it 38 V.Orhei. This action is meant to ensure the everlasting sacred force that the peasant offers to the Earth (the keeper of life itself and one that bears fruit). It is the same thing with the birch tree: it was decorated with petals. It was a believed certainty that those uncut ears would feed the birds of the sky: Ciocâlteni . . without mentioning the direct relationship between the two elements.’’40 He has a very interesting interpretation of that primitive knitting. 41 Ibidem. Izdatelstvo Leningradscovo Universiteta.Orhei.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 163 birds or all God’s creatures: Chirileni . It is obvious that there are some gestures and ritual deeds performed in order to outline once again the sacred condition of the uncut bunch of wheat straws. Zăicani – Bălţi. Burring the seeds may be equivalent to the act of feeding the Earth. as a result. here. 42 Ibidem. that is. Propp. Russkie agrarnîie prazaniki. Cair – the White Town (Cetatea Albă). “The ears were inclined towards the ground until touching it. making a wreath without cutting the plant. I. page 64.39All these considerations remind of the almost generalized Romanian custom of placing a wreath on the top of a recent finished construction. As a result. “The phrase knitting the beard reminds us of the ritual of knitting the birch tree. once received from the Earth. the same thing is done with the Beard. At other times. Propp describes just one ancient rite. Propp considers last. He aims at one of the initial meanings of God’s beard. Vladimir I. this bunch becomes a sort of a ritual object. The following example is better for stressing the meaning: a gift: God gave us food and. as an assurance for a future beautiful crop. The uncut ears were bound with a red ribbon and a stone was placed as a landmark. The high frequency of these evidences. as food or a gift: Moldova – the White Town (Cetatea Albă). means creating a round shape. that people left them for God’s birds. In his fundamental literary work dedicated to Russian agrarian rituals38. one always attached to the field that gave it birth and protected by the ploughmen. to Earth itself. (Opît istorico-etnograficescovo issledovania). on a church. on a public building etc. more organic and more natural. but focusing his investigation on the ethnographical variety of Russian practices. In essence.ear (uncut ones) knitting a ritual of creating a wreath.evident for a nation that was Christianized before the Slavs or the Baltics.Soroca. without relating in detail. they were even buried into the ground. the connections with religion becoming stronger (longer). their stereotyped aspect and primitive Christian vision seem to be on the same level with the apocryphal legends and carols and they are self.

„Science” Publishing House. V. all data will be presented. The Fruit of the Earth. the uncut ears from God’s beard or from its derived forms are bound with a red thread: Făureşti VL. Propp so accurately intuits all the acting person’s multiple gestures and movements. The Plot of land or The Small piece. describes the ritual gesture of knitting the straws as one which follows another preparatory one: the reapers were laying down their tools. starting from the root till the ear with a red woollen thread: Izbiceni OT. The Ears of the Land. the bunch left where the wheat is richer is bound with a thread: Odeşti MM. and the names are very different from one place to another: The Beard of the Earth. we knit it in three parts and we add a red thread: Ghimpaţi OT. it is a fact that the ritual act of knitting the Preast’s beard. Old God’s beard is knitted in three parts and it has a red thread: Turtucaia . before binding. it was scarcely recorded. 44 Nicolae Băieşu. This ritual gesture must have had a vast area of spreading in Romania. that handful of uncut wheat straws is being knitted as in a tail and it is bound with a red string: Poiana Mare DJ.Bulgaria. Binding the ears is. so that encircling and binding are preceded by the ritual gesture of knitting God’s beard. somehow. with red wool: the stage of the investigation ALR 769. In other parts. even twenty wheat straws left for the Beard of the field were knitted. In Banat. the left ears were bound by a girl with a red silk thread. We are dealing with the circumscription. unfortunately. Chişlaca AR.shade. Thus. p. bound with two threads. so that the grains would be as red and clean as the silk: Gherteniş CS. the uncut bunch of wheat straws was bound: Răcăşdia CS. taken from the Romanian Linguistic Atlas. God’s beard is formed of uncut ears that we knit in three parts and we add a red thread. they were pouring some water 43 Ibidem. 253. with the magical closing within a sacred place of the non personified force which bears fruit. in the collective volume Creaţia populară [The Popular Creation] A Theoretical Course of Romanian Folklore in Bessarabia.one white and one red: Ghilad TM. such as the night. a reaping machine or the owner used to bind the uncut ears with red thread: Bobăiţa MH. Slatina Timişului CS. 1991. I. is found in Oltenia.44 But. The Birds’ ears. as for the girls: Măceşu deJos DJ. Those ten. the poor bunch of ears that the landlord binds with a red thread. with all its magical implications. so that prosperity remains: Sălciile PH. Fiscut AR. . This last piece of information. Transnistria and Bucovina Chişinău. we knit God’s beard in three and we bind it with a red thread at the top: Zimnicea TR. from the most simple gestures to the most complex ritual acts. too.164 Maria Cuceu should have been. God’s beard was made of twelve wheat straws. Therefore. Folclorul obiceiurilor calendaristice. connected to one moment in the process of collecting certain plants with magical powers. they were bound with a red thread or with a red ribbon at the upper part”. One used to knit God’s beard. Thus. but. then. As a consequence. We certify it with different forms.43 Alexandru Furtună and Nicolae Băieşu showed that the procedure of knitting and binding the Beard is widely spread in Bessarabia and with the Romanians in Ucraine: „These ears were knitted in three parts and. the most simple and probably the most common ritual gesture related to God’s beard is its binding or its surrounding. God’s beard or the Priest’s beard on the last acre was made of several wheat straws: Miroşi TR. when harvesting was over: Somova TL.

when creating the Romanian Linguistic Atlas.Bulgaria. even though there is little reliable information about them. dating back to the fourth and to the fifth decades of the twentieth century. . about The Girls of the Field (p. Moreover. a saying or a song (a verse) that speaks about some a sacrifice done for a supranatural force or deity during reaping time”) in the Second Questionnaire of the Folk Archive at the Romanian Academy. with the intention of knitting and binding it: Turtucaia . As a result. The little amount of information regarding the spirits of the wheat is. they thanked God for the abundance: Turtucaia . These gestures were accompanied by good wishes.Bulgaria. they were praising God for the crop: Ghimpaţi OT. after washing their hands. we mention W. Densuşianu’s investigations were of a not so great importance because of their wrong questions. Despite all the mythological inclination of the epoque. Voden. He managed to record interesting data in many ares of the researched places. we probably owe to him that fact that. 46 Nevertheless.45 At the end of the nineteenth century. 24-25). Hermannstadt. they touched the last wheat straws. Agrarische Sitten und Gebräuche unter den Sachsen Siebenburgens.46 It is the same with Simeon Florea Marian. the agrarian divinities and the rites related to reaping. a real obstacle. Nicolae Densuşianu was questioning in A Questionnaire about the Historical traditions and the Antiquities from the Counties populated by Romanians. B. of course. Maybe they didn’t know the German scholar’s way of getting valuable information. God’s beard. The Epoch until 600 after Christ (Iaşi. this is the only way of clearing up the relationships between the unpersonified demonic forces. together with those rites concerning the last ears and the deities they belonged to. On the other hand. Elena NiculiţăVoronca. 1880. We can’t end this chapter without casting a short glance at the wheat spirits and genies. Hasdeu and N. the National Publishing House. Romania. 1856. when first answers appear. Tudor Pamfile or Artur Gorovei’s comprehensive works. the first Romanian scholar who revealed the importance of the agrarian demonology was Ion Muşlea. Gustav A. These late actions. Ein Beitrag zur deutschen Mythologie. from Cluj.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 165 and. Emil Petrovici included some issues concerning the agrarian mythology. Part II. They were all crossing themselves and they were saying: Many Happy and Fruitful Years to Come!: Izbiceni OT. had less chances to find the old Romanian beliefs and agrarian representations concerning the teriomorphe and anthropomorphe spirits. Our nineteenth century folklorists mentioned them accidentally. Schuster. 45 First of all. P. a clear understanding of the historical evolution of Romanian agrarian cults and myths will not be possible. scholars influenced by this investigation indirectly. 1895) about the Black Ox . The vast chapter dedicated to the historical evolution of this isue underlines the Romanian researchers’ lack of interest in the spirits or demonds of the cornfield and in their role in the appearance and perpetuance of certain beliefs and ritual practices. He mentions the genies of the cornfields („a custom. Without this. 47 The Questionnaire may have been published in 1931. dedicated to Summer Customs47. Hennannstadt. the Bull of the Earth or the Black Cow (p. Heinrich. Rudari OT. the only reliable sources consist in the answers got by Wilhelm Mannhardt (1865) during his investigations in Transylvania and in the literary works belonging to some Saxons. 20) or about the Lamică-Barnică Bird.

it reveals their logical and historical sequences: the process of a gradual taking over of some much older beliefs and religious ideas belonging to the pre-Roman culture and to the Geto-Dacians by Christianity. The Holy Bull. It has a sacred caracter (The Holy Mother. The Holy Lord.motive. Ionică found the best way to discover „the old masters” of the grain. page 222. Bucureşti. the problem is eluded in a hurry in our mythological studies and dictionaries. Idem. There is a type of an image.166 Maria Cuceu Likewise. the information „gives us clues about the doubtless existence of certain animal representations related to the last ears.Bearing Earth – the Mother of God are two themes that will be very much used in a future time. the Quail. The Holy Aurochs. Ibidem. The agrarian sacrifice52 and 4. The Sacred Aurochs or the Holy Bull hasn’t been mentioned directly. Grenoble. On the other hand. with the agrarian zoomorf ones at the back. then. The same situation is with: 3. the Mother of God. . Ion Taloş54. Despite all this poor information. mentions that the Aurochs is a Geto-Dacian deity of waters and fertility („l’aurochs est présenté comme le dieu des 48 49 50 51 52 53 54 Ion Ionică. one which is frequent in Romanian carols. page 228. the quoted literary work. The Fountain in the Garden. Ionică once approached this theme in Mohu Hill. page 129. Ibidem. pages 218-232. 2001. the need of a real investigation of the agrarian mythology enters an apperance. The Fountain among Springs) and waters the fields under cultivation. Though weak. God. Gândirea magico-religioasă la români. Ion Taloş. Ibidem. pages 242-253. Ibidem. Ciubotaru and Silvia Ciubotaru’s. the Rabbit. he misses a great opportunity: when talking about the ears in the mace. even forgotten: the Mothers. a professor at the University of Köln. p. pages 232-242. until now. beginning with Ion Ionică’s monographical study and ending with Ion H. but uncommon in reaping songs.”49 Taking notice of the fact that the agrarian demons have „declied” and that now they appear „as a metaphore which stands for a good peasant’s joke or which increases those sayings that frighten the children and make them leave off the riped cornfields”50. and. he doesn’t notice the possible correlation with the Quail from the cornfields and with the Threatening Birds in some ritual songs. placed in the hen’s beak at a wedding51. This motive can reveal a series of sacred anthropomorphous beings. The Fountain of the Land. 2002. The Biggest Hind) that comes down to a sacred place (The Holy Fountain. Agrarian prolongations and echos in main cultures and in Christianity. He started with the late ones. Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine. His considerations regarding the historical filiation: the Great Goddess of the Fruit. 21-31. Ibidem. Moreover. he mentioned the oldest ones. in The Masters of the Wheat48 subchapter.53S Some of our agrarian deities will also have to be looked for in other categories of ritual texts. God. thus offering „the manna to the fields/ the crop to the cornfields”. Dicţionar. Jordan’s Daughter. Editura Enciclopedică.

especially. Colinde din Ardeal. watering and fertilizing the cornfields: „Les champs de blé sont protéjés par un boeuf mythique. especially the last uncut wheat straws. that keeps the periodical growth of the grains alive”. thus „keeping the divine priciple of life unaltered. in the imaginary universe of our carols. the quoted literary work. A Study of Paleoetnography concerning the groups of lads from the Olt County. 116. the. p. rôle que tiennent parfois Dieu ou Sa Mère. . in the agrarian ritual of the Locked Ox. is astonishing (Traian Herseni59 mentiones this). 40. assimilating and enlivening the fruit bearing principle grown to maturity. p. We can’t insist too much upon this mythological Romanian problem. 22-23. Hunedoara). untouched.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 167 eaux ou de la fertilité”)55 in a recent work upon the Romanian mythology.”56 This zoomorf deity is. one and the same with the mythical ox that protects the grain fields. The Love Well . my son. with me/ Down there and more/ To green orchards/ And endless fields. This deity shows itself swimming like a victim. p. (Chapters: IV. He also mentions its divine attributes. the Ox’s beard) might be a clue that this name has a historical deeper meaning than the phrase God’s beard with its derived forms. Mohanu. it stands up/ It stands up and it shakes/ It shakes off the midnight dew/ And a quick spring grew/ Out of its dew/ A quick big river indeed. „Dacia” Publishing House. like Traian Herseni. Romanian edition. Even though the area covered by this practice is so wide. in fact. Fiu. had to be sacrified at the end of reaping. the quoted literary work. Cluj-Napoca. 1975. 56 C. The misterious mythological being is described by Ion Taloş. at the Fountain of the Land. An Anthology and a Glossary by-. this zoomorphous deity is a familiar presence in Christmas and New Year’s Eve rituals. Bucureşti. in detail: it descends from The Sacred Mountain. the researches might lead to significant data regarding the link between the ritual Goat’s beard (He-Goat’s beard) practice and the hypothetical version of the Ox’s beard. page 236. V and VI). page 100. then. p. 57 Ion Taloş. as it appears as a young deity of the peaks.”60 („E blem. 22. 1977. The Ox or the He-Goat. text XTI The Hunters (from Brad. reminds the young deity about its responsibility of descending in orchards and fields: „Come. prend de l’eau dans sa queule et arrose les champs. but.”) 55 Ibidem. 60 Alexiu Viciu. „Minerva” Publishing House. 58 Ion Ionică. Il descend de la montagne jusqu’à la fontaine du champ. bears the name Goat’s beard (He-Goat’s beard. by old age”58. 1914.”57 The fact that in some Southern areas the ritual bunch. they would eat it as „a careful attention for preserving. mai jos/ La livezi-mi verzi/ La ţarini întregi/ Că noi să ne dăm/ Mană câmpilor/ Roadă holdelor. The image of the Sacred Ox or that of the Three Year old Stag. whereas./ As to offer ourselves as/ The manna of the fields/ The fruit of the lands. On the other hand. (About Romanian People’s Life XXH). Popular poetry from Lovişte County. an embodiment of the grain spirit. ones found in carols: those of unchaining the waters from the mountains and of guarding the springs. the Biggest Hind. cu mine/ Colo jos. it itself released the flood: „That three year old stag lies and lies/ It lies and it becomes sick/ It lied yesterday and it lies today/ And it will lie till the day after tomorrow at noon/ But. Christmas Customs and Popular Beliefs. so that the already mentioned idea imposed itself. His mother. 59 Frome străvechi de cultură populară românească. Bucureşti.

the Hind’s blood is given to the Earth and. 65 Cf. The Holy Lord or The Holy Mother come down „to bless” the grains: „Holy Ox came down on earth/ at that well in e field/ he took some water in his mouth/ and he watered the cornfield”62( Idicel-Mureş). 62 Béla Bartók. 66 Ibidem. 25). coborât/ Sfânta Maică pe pământ/ La fântână-n ţarină/Apă-n buză şi-o luat/Ţarina o răurat. 1982 (The Folk Archive Handbooks). 64 Ibidem.”) After more than two decades. The Biggest Hind. on the other hand. p.67 („Şi-n suliţă mi-o luai/ Şi pe mal mi-o aruncai/ Frumos capul i-l tăiai/ Dat-am mană câmpului/ Şi sânge pământului. 67 Petru Caraman. in a carol version from Petru Caraman’s collection. Mitologie populară românească I. coborât/ Boul cel Sfânt pe pământ/ La fântână-n ţarină/ Apă-n buză şi-o luat/ Ţarina o răurat.”61 („Dumnezeu s-a coborât/ Apă rece a beut/ Măr de aur a mâncat/ Roadă-n grâie şi-a lăsat/ Roadă-n grâie până-n brâie/ Şi-n săcări până-n brăţări/ Şi-n ovese cât de dese/ Şi-n alace cum s-or face!”) This Sacred Fountain is also present in the superior part of Mureş county: The Holy Ox. probably. Martinus Nighoff. (Ibidem. there are no new attitudes for this interesting motive. 1967. indirectly. The Hague. „God Himself came down/ to drink cold water/ to eat a golden apple/ to leave fruit in fields/ much fruit than ever. Teodorescu. that the hero: „I used my spear/ And I threw her on the shre/ Icut down her head/ Thus giving the manna to the land/ And the blood to the Earth. Sometimes. The Archives of Folk from Moldavia and Bucovina. the Stag’s Mother. index and a glossary by Ion H. coborât/ Domnnu din cer pe pământ/ La fântână în ţarină/ Apă-n gură şi-o luat/ Şi ţarina o răurat. Nevertheless. The same image may be constantly found in tens of versions. Iaşi. Edited by Benjamin Suchoff.”) Beside this precious version. The animals living on ground and in water. page 27. in a version of a carol from Ţăndărei VL. On the other hand. Volume Three.”66 The carol found by Caraman in Braniştea GL imagines a ritual tracking of the Hind. the scholars from Cluj did the same action. by killing the archetype animal. Ilarion Cocişiu recorded some versions. where the role of the sacred animal is taken by the Holy Mother: „Holy Mother came on Earth/ At the very well in field/ Little water she drank/ In order to water the land. in the same collection. After four or five decades. by a ritual sacrifice. as the manna or the fruit of the Earth.”63 („Coborât-o. and The Holy Mother or The Mother of Our Lord. Béla Bartók brings two more: one from Orşova-Mureş. An anthology. C. he discovers „the fertilizing sacrifice: the hero feeds the land with the sacred creature’s blood and assures the wealth and the fruitfulness of the fields. where the Holy Ox is replaced with the Lord from the sky. Ciubotaru. He speaks about a diminution and even a loss ase or even a loss of the true meaning when taking „the killing of the hind” into account. an introduction. the Hinds’ Mother. The Carol has been written down in Uroiul Săcuiesc. Texts.”) Therefore. 26. Literatura populară [Folk Literature]. Mihai Coman65 was able to reveal some images of fertilizing rites in certain carols. Text Translations by E.168 Maria Cuceu There is a sacred well placed in the middle or at the end of the cornfield. („Coborât-o. notes. Rumanian Folk Music by -. on one hand. page 266 [548]” 63 Ibidem. the Holy Son becomes the Holy Stag: „He came down/ At the well in the field/ He drank little water/ And he watered the land. „Minerva” Publishing House. . [Romanian Popular Mythology I]. the carols make no differences between the Stags’ Mother. and one from Râpa de Sus-Mureş.”64 („Coborât-o. page 169. Studying the Romanian mythology of the cervides attentively. p. 1986.”) 61 Ibidem.

”69(“Că-i de cătră sară/ Prin grâu şi secară/ Pe la miez de noapte/ Prin oveze coapte/ Iar de cătră zori/ Prin grădini cu flori. too/ Into the black rye field/. p. A preface by Ovidiu Bârlea. mai câmpi şi dragi de câmpi/ Lungiţi-vă/ Nlăţiţi-vă/ Câmpii bine-l ascultară/ Se lungea şi se-nlăţea. This animal mastered all the agrarian land and lived mostly near the Holy Well. Mohanu.) This sacred animal’s blood. 34./When night is young/ Into riped fields/ And at dawn/ Into flowered fields. from Coconi-Ilfov. 58. the quoted literary work. Therefore.. Poezii populare din Transilvania. a carol from Sălişte VL states that “The Stag of the Field/ The Beast of the Field” is an adorned ox that rules over the land with his herd of hinds. muge-ş Boul Negru)../The fields listened and made themselves longer/ And wider. too/ Into the black rye field/. The Black Aurochs is a divinity of the fields extirpated from the forest itself. A version from Titeşti IL says: “At night. 20. Some scholars even interpreted the act of hunting the stag as a gesture of protecting the village boundaries. also named The Stag (The Beast) of the Fields. 1984.. An edition by Eugen Blăjean. The carols from Ţara Loviştei describe it as the true master of all mountains and plains. Atanasie Marian Marienescu got a carol from Banat: “He walks at night/ Into the wheat and rye fields/ Till midnight into oat fields/ And at dawn in those gardens with flowers.. to the place or to the ploughed field. you all my dear fields/ Make yourselves longer/ Make yourselves wider.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 169 Lucia Cireş found a similar motive in the South of Moldavia. Most of the image. 72 Ibidem.. p.”) He fertilizes the agrarian space when shaking in the morning. (The Folk Archive Handbooks V). offered to the Earth.”) The stag is not an animal that destroys the fields. p. as one may interpret when reading these carols for the first time. Colinde din Moldova.. too/ Into the black rye field/.” A text from Brezoi VL calls this stag The Beast of the Forest and has the same preferences for grazing places: “At night.”68 („Şi în suliţe mi-o luară/ Şi pe mal mi-o aruncară/ Frumuşăl gâtu-i tăiară/ Dete sânge locului/ Şi mană pământului”. p. Undoubtedly. The blood of the sacrified animal remembers of those agrarian sacrifices de68 Lucia Cireş. there are some connections with the Act of Adorning the Aurochs in certain Transylvanian areas. 50 and 53.”71 These examples could grow in number if the hunting carols were all examined. could gather a lot of documentary evidence from the Romanian folklore. „Minerva” Publishing House... the quoted literary work. 71 C.motives talk about the Three Year Old Stag’s sacrifice. 70 Petru Caraman. 563. but. his sacrifice is needed for the power of bearing fruit of the fields.”72 („Câmpi.. . sometimes being mentioned as the Stag’s/ the Stags’ Fountain. The Holy Aurochs./ Cam pe de cu noapte/ Tot prin oarze coapte/. 72 melodies written down by Florin Bucescu and Viorel Bârleanu. Iaşi. The Archives of Folk from Moldavia and Bucovina./When night is young/ Into riped fields/ And at dawn/ Into flowered fields.. he talks to them so familiarly: „Fields.”70 („Tot pe de cu seară/ Prin neagră secară/. 68. p. Bucureşti. 1971. in Costache Negri GL: „With the spears they took her/ And they threw her on the shore/ The head cut off/ Giving the blood to the land/ And the manna to the Earth. when being hunted. It rules over them as./Cam pe de cu zori/Prin grădini cu flori. A Monographic Investigation./When night is young/ Into riped fields/ And at dawn/ Into flowered fields. (Muge-ş. 69 Atanasie Marian Marienescu.”) Another Caraman version presents the stag when he grazes: “At night.

attentively. the Horse. We can’t insist too much here upon the relationship between the rites of reaping and the masters of the grains. Frazer considered the Rabbit an ordinary imbodiment of the wheat spirit and the mostly used European expressions cutting the Rabbit and killing the Rabbit as some lost rites of sacrifice. the ram. although it is related to the Mother Earth deity in European thinking. Making use of the information found in Mannhardt’s literary work. this zoomorphous creature is linked to the practice of leaving the last uncut ears. with an extra Aftermath from 1936) the anthropological vision upon the spirits and vegetal divinities has drawn the specialists’ attention and. catching of the rabbit. 74 Mihai Coman. p. taken from: Arpaşu de Jos SB. G. The Old Woman. In the four versions. The Golden Bough (the first one published in 1890. moreover. in Transylvania. . Frazer took almost all the mythological aspects of the wheat spirit into consideration: The Mother of the Grains. the problem being far too serious and difficult to be discussed here. in the North-Western areas of Romania. none of the scholars annalysed this expression. in 1900. the big chance of emphasizing the role of the ritual sacrifice. Anyway. this casts a shadow upon the rabbit’s image. and none of them insisted upon the indirect hints at the eventual sacrifice of the rabbit and at it being consumed at supper. the Wild Boar/the Pig/the Sow. the wolf. in „AMET” 1968-1970. Bucovina and Bessarabia. the Bull. this teriomorphous spirit has left few traces within the ritual texts. The information given by Artur Gorovei was too little. in two volumes. the Dog. Then. Ion Ionică has added some more. the Goat.73 Till now. Obiceiuri privitoare la seceriș. we put our hand on the rabbit etc. the he-goat. Consequently. The identification of this animal with a bunch in Galloway. where the spirit of the crop is represented especially by “bigger animals – the bull. the quoted literary work. the dog etc. Turnişor SB. Ion Taloş widened the number of the investigated areas. here we find the rabbit. in Moldavia. The Rabbit seems to be the most widely spread spirit of the grains as shown by the jokes said at the end of reaping: we catch the rabbit. of James George Frazer’s vast work. The Romanian material hasn’t been detailed from this perspective. In Moldavia and Bessarabia. Chişinău and the Romanian Ethnografic Atlas (Bucharest). in 12 volumes and published between 1911-1915.74 J. the Rabbit. when reaping is over. except that in Moldavia and in Bessarabia the ritual of cutting it and of bringing it home in 73 Ion Taloş. 136. Mihai Coman somehow intuited the unprecedented nature of the Romanian beliefs about The Rabbit of the Grain in relation with the European ones.170 Maria Cuceu scribed by Mannhardt and Frazer. so different in substance and length. The information about the reaping rites found in the Folk Archive of the Romanian Academy was first studied by Ion Muşlea. 262 and the sequel. Mohu SB and Zagon CV. and the amplest one. in Bucovina. p. but insisting mostly upon the zoomorphous ones: the Woolf. but the link with the reaping rites seem stronger. in Basserabia and in Transnistria. in three volumes. the Rooster. we have to study our funds from Iaşi. We can’t present all data regarding localizing these elements because we weren’t able to identify them in all the sources owned today. especially in Moldavia. the second one. These beliefs are frequent in: Banat and Crişana. The Old Man. The Virgin of the Grain. mostly in Mythologische Forschungen (after the 1884 edition). Still.

the partridges) are chased by the reapers and they look for a shelter in the last bunch of uncut wheat straws. the reapers eat the meat of the cock. found a carol in Luna (Arieş) and published it with Alexiu Viciu’s help in his most valuable collection from 1914.Nu-i mai bun ca plugul bun. ambiguously enough. It flies „Over fields in daytime/ And over ploughland at night” or „over lordly lands”. God’s Godfather/ I baptize Him. The Rooster of the Heaven) may have several colours and. Frazer explains: “for the primitive man. now.. 76 Ibidem. 346. . the reappers and other people gather around the bunches of grain left uncut and kill that animal. The Cock or the Hen in the Grain appear as misterious images: Murguţă Bird./ Ce la paiu îi trestior/ Şi la spic îi luminos!”) The bunch of the uncut ears may be a gift for this birds. Thus. likewise. p. 77 Alexiu Viciu. Nicolae Hada. Notes by Gabriela Duda Vol. may be called with the names of othe birds. VI. / Că răstoarnă brazda neagră/ Şi pe brazdă grâu răsare. when „the divine animal is killed and the reapers share the meat and its blood. wherefrom it is adviced to leave. G.”76 The scarce data about catching a bird in the cornfield seem to be of a more interest. before these sudden sacrifices there also existed the ritual sacrifices itselves. She asks: “Why are you crying. C-tin Constantinescu. 1980. Frazer. the „Gai” Rooster. The Yellow Bird.Wheat and Last Ears Genies or Spirits 171 a procession didn’t take place. a teacher. an argument for her being considered a deity. 78 AFC. Bucureşti. Translated by Octavian Nistor. in spring. a student from Blaj. The Dark Blue Bird (Pasărea Mnerie). 106. the bull in a sacramental manner. p.ntreabă/.Ce-i mai bun pe-acest pământ?/ . „Minerva” Publishing House. 75 J. a yellow little hen disturbs the silence at the Lady’s manor. FA 022297. it is a common fact that the wild creatures (such as the domestic or the wild rabbits. found a carol in Fizeşti HD. wheat grows/The beautiful yellow wheat!”77 („Cocoş galbin şi-o cântat/ Florile-mi dalbe/ Jos la mare s-o lăsat/ Apă-n aripi şi-o luat/ Sus la ceriu s-o ridicat/ Ca să facă un feredeu/ Să se scalde Dumnezeu/ Dumnezeu şi soţul său/Tot se scaldă şi se..tree. the goat. The Yellow Rooster wears holy water on his wings: „The yellow rooster sang/ White flowers/ It flew close to the sea/ And took some water on its wings/ Then he flew up in the sky/ To allow God to bathe/ Which is the best thing on Earth?/ Only the good plough itself/ As it ploughes and. the ploughmen in eat the pork. on Christmas Day? Are you crying for the Earth?” She threatens it with the image of her suns and nephews who are hunters. the rabbit. my yellow little bird? Why are you crying. They will take him dowm from that tall apple. for all our happiness should be everlasting. Thus. Creanga de Aur [The Golden Bough]. p. the simple appearance of an animal or of a bird in the grain field was probably enough to suggest a misterious link between that animal and the cereal/. but the last bunch remained in the field seems to be closer to a Romanian ritual practice. Like the Holy Stag.”75 Without any doubt./ At reaping time. 347-348. the cat. the quoted literary work. this wild rooster reveals his sacred identity: „Please do not hurry to kill me/ For I am not just a little yellow rooster/ I am Saint John. then..”78 This bird (the Small Rooster. Usually.

Moreover. old and new masters of the crops (The Aurochs. Thus. all these being doubled by mythical beings.Pot fa nouă răşchitoare/ Din pene/ Nouă cară de lemne. from the region of Transcarpatia.”79 The quail (found by Ion Ionică. The Yellow Rooster or The Bird of the Grains etc. the rituals at the end of harvesting time owe nothing to later influences./ Din ciont/ Un struţ de orz/ Ş-on mnire ca a nost.. there is the motive of bringing the hen/ rooster at a wedding table. 45 a.Din pchicioare.) show the organic nature of the entire mythical vision. This idea is also mentioned in Năsăud. in the Olt County) reminds the scholars of the yellow rooster. from Voinica V. A nuptial poem from Maramureş. 1984. 1993.Goat beard> God’s beard made of last ears. The Old Crow. Chişinău. Moreover. mistakes this rooster with „Our Great Lord.(„Vedeai (Vânai?!) o pasăre mare. . the Romanian rites done at reaping time and the agrarian mythology are thought to be anchored in the Saxonian and Hungarianin folklore from Transylvania. The Wild Crow etc. The Holy Bull./ Din creastă/ O frumoasă mnireasă/ Ca ş-a noast di după masă. The Saxons of Transylvania also used this motive when they hit the rooster. The Holy Lord. page 130.172 Maria Cuceu The bird’s sacred tasks are: that of awakening the people and the deities at dawn and that of fertilizing the Earth with water kept in its mouth. placed at the basis of some ritual practices kept within the Romanian folk space. Traducere în engleză de Laura Panait și Roxana Moldovan 79 Cât îi Maramureșul [As vast as Maramureş]. The Mother of God. especially that enigmatical Goat’s beard >the He. The Wild Animal. A text from Slatina-Teceu. One can make an ascertained fact at the end of this chapter: the beliefs and representations regarding the power of bearing fruit. „Science” Publishing House. here it is referred to as The Big Bird: „If you found a big bird/ You could fill nine carts with its feathers. a rite described by Mannhardt and Frazer. The Hind of the Hinds. Stan. by Andrei Hâncu and Grigore Botezatu. across Tisa River. Although sometimes called The Big Crow./ The One who leads the seas/ And starts the whirls”..

Il progetto di portare a compimento il ciclo aperto da Întoarcerea din rai e proseguito con Huliganii con un terzo romanzo. D’altronde. per un verso. loro malgrado. Ho cercato in questo romanzo di avvicinarmi al sentimento fantastico schiettamente romeno. una delle quali definita «romanzo indiretto». rompe decisamente con la prosa realistica precedente per imboccare la strada del «fantastico».1. di sostanziare la nuova esperienza narrativa con temi attinenti alla civiltà tradizionale romena. comprendenti cinque romanzi e tre volumi di prose diaristiche. che troviamo nel folclore romeno. Nell’intervista concessa nell’imminenza dell’uscita del libro Eliade afferma: […] È un romanzo fantastico. Quando Eliade scrisse di getto e pubblicò. sebbene l’azione del mio romanzo si svolga in una tenuta presso il Danubio. uno scrittore di successo. in un’avventura strana. il suo nuovo romanzo. 1. di ordine economico) non sono dunque sufficienti a spiegare la crisi ben presto superata. personali.Mircea Eliade: Signorina Christina. Era. così strana. cosa che anch’io ho creduto per un po’. Emi- . a quella che si potrebbe chiamare presenza fantastica. non solo subisce una battuta d’arresto. un fantastico nuovo rispetto a quello dei primi esperimenti narrativi dell’adolescenza e soprattutto del romanzo Lumina ce se stinge. naturalmente. un “Luceafăr”. destinata a segnare una svolta nella sua narrativa. coinvolti. dall’esigenza di stabilire un contatto più stretto tra l’attività del narratore e quella dello studioso. non si tratta di un romanzo contadino. quelle presenti nella memorialistica (Memorie 1 e Frammento autobiografico) e le Considerazioni preliminari all’edizione francese. nell’autunno del 1936. in altre parole. aveva al suo attivo un cospicuo numero di opere narrative. un romanzo fantastico romeno Marco Cugno Università degli Studi di Torino 1. Signorina Christina. Diverso però dalle mie altre esperienze fantastiche: Isabella e le acque del diavolo e La luce che si spegne. ma viene abbandonato: la nuova esperienza. che nasceva. intitolato Ştefania. ma potrebbe essere. nonostante la giovane età. fatta salva.2. simile a quello del poema di Eminescu. l’autonomia creativa del primo a più riprese in seguito ribadita e. […] [La signorina Christina] potrebbe essere uno strigoi. Le ragioni contingenti di cui è traccia nella memorialistica (che vanno dalle necessità di ordine editoriale a quelle. che annienta. I miei personaggi sono gente di città. 1. Le testimonianze dell’autore in proposito si possono suddividere in tre gruppi: quelle risalenti all’epoca della pubblicazione del romanzo. alla quale quasi nessuno riesce a sfuggire. Preliminari. nello stesso tempo. Inutile aggiungere tuttavia che. per l’altro.

laddove Balzac inizia e finisce il suo racconto in maniera realistica. laddove un Peter Schlemihl incontra improvvisamente il “fantastico” senza che il mondo circostante alteri la propria realtà. Marian. Un romanzo fantastico non si può basare né sull’atmosfera. In primo luogo è necessaria un’azione fantastica: l’intervento di agenti extraumani. eds. nell’ambito di alcune considerazioni relative ai quadri del Tintoretto raffiguranti eventi miracolosi. conforme alla concezione popolare del “fantastico”. 1936. […] Parti del romanzo si basano su eventi autentici i cui documenti sono stati pubblicati sia in romeno sia in altre lingue. se sarà necessario. Ma romanzo. di fatto. Eliade scrive: …L’intervento diretto di una forza soprannaturale che tuttavia non trasfigura il mondo reale circostante è. non so quanto fondata. nr. I. oppure La peau de chagrin. che era arrivato a sopraffarmi prima di portarlo a termine. pp. Signorina Christina è stata considerata un’opera mancata proprio a causa del suo “realismo” in 1 Paul B. Poe) interviene il fantastico: il diavolo. La stessa concezione domina per altro la letteratura romantica. È rimasta tale anche dopo la morte. 22 nov. Minerva. negli anni successivi alla sua morte. nello “psicologismo”. A. 1. Dopo l’uscita del romanzo rivelerò. Mircea Eliade». Avevo l’impressione. Era un romanzo vasto. L’anno 1907 ha. il romanzo che continuava Huliganii. quei documenti sui quali ho costruito una parte del dramma della Signorina Christina. no. 3. Sapeva a memoria le sue poesie e intere pagine del Povero Dionisio. 5660. Aurel Sasu şi Mariana Vartic. per il mio romanzo. denso. Il rischio per l’autore di cadere nella piattezza. sul far della sera. p. Fu uccisa proprio durante le rivolte. Ancora oggi nelle culture incontaminate. Nella sua breve vita la signorina Christina è stata una sincera ammiratrice di Eminescu. né sulla tecnica. che trasformino un episodio in un destino e uno stato d’animo in un delirio…1 L’anno successivo. giacché quella misteriosa peau de chagrin viene trovata in un negozio di antiquariato (descritto con molta esattezza. altra ispirazione. in camuffamenti di cattivo gusto.). «Cu D. in Romanul românesc în interviuri. Altra tecnica. lo strigoi ecc. senza “trasfigurazione”) e l’eroe continua a vivere accadimenti reali. che fino a quel momento non fosse stato sperimentato un romanzo fantastico romeno. inaspettatamente. non allucinanti. Rampa. La sua passione per l’opera del nostro poeta domina e opprime l’intera famiglia. Bucureşti 1985. altra dimensione narrativa. anul XIX. partea II. Allora ho interrotto Ştefania e ho iniziato un libro completamente nuovo.174 Marco Cugno nescu è presente in permanenza nel mio romanzo. parlando d’amore – e d’un tratto. a volontà. . due giovani vanno al villaggio. Novelle e racconti fantastici. in un frammento del diario “veneziano”. drammatico. […] Stavo lavorando a Ştefania. 898-900 (i corsivi sono di M. senza alcun preliminare allucinatorio che trasfiguri la realtà e la renda accessibile agli eventi miracolosi (come in E.C. le cose avvengono allo stesso modo. Dei «documenti» a cui fa cenno Eliade non si hanno altre notizie. una sola importanza: allora morì la signorina Christina. Mi tentavano le difficoltà di un tale libro.

con la variante presenza del fantastico. Fantechi. p. Torino 1995. tra gli esempi reperibili nella saggistica di quel periodo. di C. ripugnano per la loro esaltazione nevrotica. non appena però viene isolata nell’individualità. C). Torino 1997. 119. Handoca. in quanto sono stati dimenticati Peter Schlemihl. 500. trad. La segnalazione del passo in Mac Linscott Ricketts. come ha osservato il medesimo studioso. patologica. de Virginia Stănescu şi Mihaela Gligor. 1907-1945.3. 136. 104. [Sono] il simbolo […] e il fantastico della mandragola che mi interessano. nell’individuo. viceversa. Del Fabbro e C. pp. inumana. mentre in articoli successivi troviamo ripetutamente il sintagma presenza fantastica. august 15. In un individuo la presenza del fantastico è nevrosi. elemento proprio delle creazioni folcloriche il quale. Garamond. soprattutto alterata. senza trasfigurarla. Bucureşti f. riassumono anche a livello teorico-terminologico le riflessioni che l’hanno preceduta nel corso di alcuni anni di fertile elaborazione concettuale. p. mette direttamente in contatto 2 M. demoniaca. Vremea. 4 M. Eliade. in una collettività è folclore. di F. ed. Bollati Boringhieri. I racconti fantastici. «Tintoretto». La peau de chagrin e l’intera letteratura fantastica romantica…2 175 Queste prime testimonianze. Eliade. Il fantastico del folclore. 92-93.. trad. oltreché fornire preziose indicazioni sulla nuova esperienza narrativa. l’irrazionale (tellurico o celeste) somiglia a una linfa che percorre tutto l’organismo della vita sociale. per un verso. dove leggiamo: Lavoro come un forsennato all’Imperial Library: la mandragora nella botanica e il fantastico asiatico. l’intuizione fantastica capace di afferrare la realtà in modo globale ed essenziale è frammentaria. poi raccolti nel capitolo Frammenti di Oceanografia: […] Nell’uomo. Johann Van Manen mi incontra alla fermata del tram e. «Ma lo studio della mandragola non è una cosa da nulla […] Questa pianta.Mircea Eliade: Signorina Christina quanto si è dimenticato che questa concezione del fantastico che interviene direttamente e verticalmente nella realtà. 175 (corsivi di M. si decompone. La biblioteca del mahārāja e Soliloqui. p. X (1937). vedendomi dimagrito. Possiamo citare in proposito. M. Bucureşti 2004. 144. 557. imputridisce. 5 (ora in Jurnal de vacanţă. in Şantier del 1931. New York 1988]. I. nr. Il fantastico. ecco ciò che mi insegnerà parecchie cose. 3 M.a. Criterion publishing. . trad. 1. Diario d’India. rende simili tali creazioni di ogni tempo e di ogni luogo e per l’altro le differenzia dalle creazioni colte. vale quanto una biblioteca taoista. nell’immaginario asiatico. è un’antica concezione popolare. mi rimprovera di perdere il mio tempo in sciocchezze. secondo la definizione di Mac Linscott Ricketts) sembra sia stato usato la prima volta da Eliade. Rădăcinile româneşti ale lui Mircea Eliade [The Romanian Roots.3 Nei Soliloqui (1932) il termine «fantastico» (sostantivo e aggettivo) ricorre più volte4. I-II. Bollati Boringhieri. pur scritti da un genio come Edgar Allan Poe. pp. due passi appartenenti a due articoli del 1933. Fantechi. Il termine «fantastico» («impiegato come sostantivo per designare la facoltà o la funzione collettiva mentale mediante la quale una società tradizionale crea miti e simboli». Eliade.

vecchia di duemila anni. esistente in tutte le produzioni folcloriche. Se però si confrontano le opere del folclore. uscito su Rampa nel gennaio del 1937.5 La riflessione di Eliade muove da due prospettive diverse: la prima rispecchia il punto di vista dello studioso. un’emozione ottenuta per conto proprio.6 Nel secondo testo. 31-47 e 296-299. di intuire la sostanza della realtà. Fantechi. perché partecipa di questa presenza fantastica che permette di accedere alla radice delle cose. Il secondo articolo. La creazione folclorica è un processo indissociabile dal subcosciente umano (non individuale) di tutti i tempi. con un’esperienza sociale in cui si è concentrata l’intuizione globale della vita e della morte. un Dostoevskij perché la propria opera divenga uno strumento di conoscenza. Sarebbe fuori luogo. Eliade. esprime una visione personale del mondo. Esse sono l’humus in cui affondano le radici dello strumento della conoscenza mitica. della stessa età. quali che siano la loro epoca e la loro appartenenza geografica. trad. trad. Jaca Book. di «superstizioni» ecc. per il quale i documenti folclorici hanno una funzione conoscitiva in senso antropologico. a una creata ai giorni nostri nei Pirenei o nei Vosgi? Due scrittori. e non attraverso la partecipazione a quella di un’intera collettività. di C. Scagno. disegnatori di icone. a c. di R. simbolica. Entrambi gli articoli verranno raccolti ne L’Isola di Euthanasius del 1943. ciò che non si trova nell’opera di nessun grande letterato. che riprende concetti presenti fin dal 1932. fantastica. un Goethe.176 Marco Cugno con una realtà irrazionale ma concreta. 6 M. pittori e scultori. Mentre può esserlo ogni produzione folclorica. nella stessa epoca? Che cos’è che rende simile una creazione letteraria folclorica dei Balcani e una dell’Australia? E una leggenda del folclore asiatico. Tale somiglianza è dovuta alla presenza del fantastico. di esprimere i limiti della vita e l’infinitudine della morte. Scritti letterari. anno al quale probabilmen5 M. Oceanografia. Lo stesso accade con gli altri artisti. E non dobbiamo parlare di «mentalità primitiva». uno Shakespeare. il quale riconosce alle creazioni folcloriche una funzione letteraria. dello stesso paese. come dimostra in particolare l’articolo Il folclore come strumento di conoscenza pubblicato nel 1937. Il folclore nasconde una conoscenza concreta. produrranno due opere letterarie fondamentalmente diverse. la seconda rispecchia il punto di vista dello scrittore. Fantechi. agli schemi dinamici. Una creazione «colta» si distacca da questa torbida magia. Bisogna essere un Dante. di nessun grande artista. È un contatto diretto con il fantastico. L’isola di Euthanasius. pp. pp. come si desume dall’articolo Temi folclorici e creazione artistica dello stesso anno. […] Che cos’è che distingue un’opera letteraria da un’altra nello stesso paese. La vita sociale che crea il folclore (anche se la sua realizzazione è sempre opera di un individuo che sa concentrare l’emozione collettiva) imprime una certa magia alle forme verbali. ai ritmi. di C. Torino 2000. riassume la tematica di due articoli usciti su Cuvântul nel 1932 e nel 1933. si noterà che hanno un’aria di parentela. . In questa rassomiglianza fondamentale tra tutte le produzioni folcloriche c’è qualcosa di concreto e di positivo. Bollati Boringhieri. Milano 2007. 183-184 (I titoli degli articoli originali sono Fragment despre moarte e Fragment nefilozofic). 182183. Eliade.

Eliade (dopo aver esordito con questa affermazione polemica: «Qualunque persona sensata che consideri la produzione degli artisti e degli scrittori romeni cosiddetti di “ispirazione popolare” deve riconoscerne la generale mediocrità»). doina. questo elemento irrazionale. Eppure. erano riusciti a stabilire un contatto fecondo col folclore erano stati per la poesia Dan Botta e. e la tecnica era una tecnica magica. di penetrazione nelle zone oscure e feconde dello spirito popolare. la fonte era appunto la “presenza fantastica” di cui parlavamo. la Notte di sant’Andrea. cercando di rintracciare l’originaria fonte irrazionale. scrive: Ma qual è la sorgente da cui sono nate la poesia. senza che si vadano a cercare simboli e interpretazioni: la leggenda. elementi decorativi) e hanno provato a imitarle. si smarriscono i suoi elementi universali. le espressioni. sono andati alla ricerca di “simboli” e di “eroi”. e. la coreografia e l’architettura popolari? Qual è la fonte viva che nutre l’intera produzione folclorica? È la presenza fantastica. […] Fino a Lucian Blaga. il vero fascino di questo tema è la leggenda in sé. costumi. […] Gli artisti e gli scrittori romeni sono stati accecati dallo splendore di alcune grandi produzioni popolari (Mioriţa. si imitano. a parere di Eliade. nella drammaturgia. l’uso del sintagma «presenza fantastica». un’esperienza irrazionale alimentata nel corso dei secoli da una certa visione associata. il mistero della fu- . di creazione nel profondo. a essere stato trascurato da quanti si sono ispirati all’arte popolare. quante volte non è stata messa in scena la leggenda di Mastro Manole! Ma chiunque vi abbia messo mano ha aspirato a darne “un’interpretazione originale”. Per creare qualcosa nel suo stile si deve andare oltre le forme della poesia popolare. […] Quando ci si ispira ai temi popolari l’originalità è fuori luogo. Costoro hanno interpretato i temi folclorici. Ora. Tutto quel che può fare un artista moderno rispetto ai temi folclorici è di approfondirli. Gli unici autori che. le realizzazioni. il solstizio d’estate. Ora. Lucian Blaga: La ballata Mioriţa. non può essere ulteriormente feconda di ispirazione poetica. i giochi dei bambini (residui di cerimoniali iniziatici e di riti agrari). È proprio questa presenza fantastica. Ma non si imitano mai le forme. Dan Botta ha tentato con successo questa tecnica poetica in Cantilenă. la tecnica e la fonte. Se si cercano e si interpretano i simboli si smarrisce il carattere irrazionale del folclore. per quanto perfetta. secondo Mac Linscott Ricketts. Qualunque cosa si scriva imitando il suo ritmo e il suo lessico non sarà che una parodia.Mircea Eliade: Signorina Christina 177 te risale. hanno tentato di essere “originali” ribaltando prospettive o valori. dunque. le arti figurative. non esiste un dramma romeno nutrito dal folclore. andare alla ricerca della fonte da cui essa è scaturita e abbeverarvisi. al più. danze. da sola – e non la sua presunta simbologia – ci introduce in un universo folclorico… L’articolo si conclude significativamente con un’enunciazione di «temi folclorici» ai quali uno scrittore potrebbe ispirarsi per creare opere legate «all’elemento fantastico»: «La veglia dei morti.

Jaca Book.ma non volevo riprendere né il tema folclorico. intitolato Alcune osservazioni sulla stregoneria in Europa. “tipo” che viene così riassunto da Amzulescu: «La vecchia Voica ha allevato nove figli e una sola figlia. ma esso. In fondo. din răspunsurile la chestionarele lui Hasdeu (Minerva. si sarebbe trattato di uno strigoi (vampiro) . aggiungendo ulteriori precisazioni: Dopo tanti anni di “letteratura realista”. Acconsentirà a maritarla . La fanciulla viene chiesta in matrimonio.4. riassumendo i dati presenti alle voci Strigoii vii e Strigoii morţi del libro di Ion Muşlea e Ov. Eliade. verso il 1880. it. aveva tentato anche il grande poeta Eminescu». e trad. L’argomento del corso confluirà invece nel volume Comentarii la legenda Meşterului Manole del 1943. Un altro elemento su cui Eliade richiama qui l’attenzione è il rapporto con il folclore romeno e con Eminescu: «Signorina Christina è in effetti la storia d’amore di una giovane donna morta da oltre vent’anni e divenuta vampiro. l’autore dedica una pagina alle credenze romene sugli strigoi. Ognuno di essi ci conduce verso la fonte eterna della creazione: la presenza fantastica. ma la vecchia madre non vuole acconsentire che essa si allontani da casa. vale a dire la Notte degli strigoi.8 Nelle Considerazioni preliminari dell’autore premesse all’edizione francese del 1978 Eliade. ad es.178 Marco Cugno sione dei metalli preziosi e tanti altri. «il solstizio d’estate» (nella Foresta proibita). mi sentivo di nuovo attratto dal fantastico. con una tecnica narrativa che in qualche modo rifletteva la «dialettica del sacro». si limita a essere «un’introduzione» che non contiene alcun riferimento diretto alla tematica del romanzo. volendo precisare ai lettori «il principio che governa gli universi immaginari delle [sue] narrazioni fantastiche». il cui personaggio principale era una giovane morta trent’anni addietro. Nelle Memorie. nelle quali «la narrazione si svilupperà su vari piani con lo scopo di svelare progressivamente il “fantastico” dissimulato nella quotidiana banalità».). così popolare da noi e presso i nostri vicini. non è apparso ancora nulla». Nel Frammento autobiografico del 1953 Eliade mette in relazione il romanzo Signorina Christina con Le mitologie della morte e con un corso universitario del 1936-1937 dedicato a “La morte nel folclore romeno”. Senza la quale. In questo che è stato il mio primo libro del genere ho voluto riprendere un tema del folclore romeno che. Scagno. «Di Mitologiile morţii» – scrive l’autore – «iniziato nel 1938. I riti del costruire. ma non «la Notte di Sant’Andrea».7 1. considera il romanzo Signorina Christina «atipico» rispetto alle opere successive (Il serpente ecc. intr. 1982] un capitolo è intitolato Mitologie della morte: un’introduzione. Mi ossessionava un racconto. Tipologia folclorului. 297-299. a un tempo manifesto e dissimulato nel profano: «L’essenza di ciò che ho chiamato ierofania consiste proprio nel fatto che il sacro sia ad un tempo manifesto e dissimulato nel profano». non mi sentivo attratto da questo aspetto 7 Ibidem. Alcuni di questi temi verranno utilizzati da Eliade stesso. Bîrlea. 9 Il motivo Lenore (che prende il nome dalla celebre ballata del poeta tedesco Gottfried August Bürger) nel folclore romeno va sotto il nome di Voica. Bucureşti 1970). ogni “ispirazione popolare” è una semplice parodia». Apparentemente. L’opera non verrà mai portata a termine. solo nel capitolo V. pp. 8 M. di R. come recita il titolo. In Occultismo stregoneria e mode culturali del 1976 [trad. Eliade riprende alcuni temi delle precedenti testimonianze. né il motivo romantico dello strigoi (tipo Lenore9). Milano 1990.

EPL. Come dimostrano le citazioni riportate in precedenza. il quale le promette che gliela riporterà a casa ogni anno. di R. I.Mircea Eliade: Signorina Christina del problema. Eliade affronta il nuovo impegno narrativo munito di salde convinzioni teoriche sul fantastico maturate nel corso di alcuni anni. Poezia tradiţională română. ora in D. Caracostea. antologie de Al. Logdonicul strigoi. al contrario. I. le apre la porta e muoiono entrambe» (Balade populare romîneşti. sua nipote. e si ostina a credere nella possibilità di comunicare concretamente con i vivi. quando la signorina Christina si innamorerà di uno degli ospiti della villa e cercherà di conquistarlo. a comunicare con lei in modo concreto. Scagno. ma proprio questo volevo mostrare: che ogni permanenza. Non si trattava di “precocità” – sessuale o di altro genere – ma di una condizione assolutamente anormale. 1929). La peste uccide però tutti i figli di Voica. Simina era diventata. nel cuore della notte. 123). 1907-1937. Sotto apparenze angeliche. Jaca Book. Sul motivo Lenore si veda D. Simina. la madre riconosce la propria figlia arrivata miracolosamente. e questo non a causa di chissà quali istinti o impulsi perversi. essendo strigoi. cioè. Simina rifletterà appunto questa “passione” e si comporterà nei confronti di Egor come una donna adulta. che continuava a ritornare nei luoghi dove aveva trascorso l’infanzia e dove non era riuscita a vivere la sua giovinezza. insegnandole a non aver paura della sua presenza “fisica”.5. a causa del fatto che viveva completamente all’interno del mondo della signorina Christina. riporta a casa la sorella. essa comprende tutto. Dopo molte insistenze. Benché ancora bambina. p. uccisa durante le rivolte contadine del 1907. il figlio maggiore esce dalla tomba e. a causa di una falsa “spiritualità”. Introducere.10 179 1. “matura” da tutti i punti di vista. in una condizione paradossale (un essere “spirituale” che si comportava come un corpo vivo) costituisce una fonte di corruzione per tutto l’ambiente circostante. 10 M. pp. creata dalla corruzione che risultava dallo sconvolgimento delle leggi della Natura. indice tematic şi bibiografic. uno “spirito” che rifiutava di assumere il suo proprio modo di essere. Eliade. Caracostea. sperando addirittura di potere amare e di essere amato come amano gli uomini in carne ed ossa. Solo quando il fratello scompare nel cimitero. (Bucureşti. ma. spiritualmente parlando. la signorina Christina. Il mio personaggio. era riuscita. contro Natura. Ormai senza speranza di rivedere la figlia. Mi rendevo benissimo conto dell’“orrore” di questo personaggio. una ragazzina di dieci-undici anni. Evidentemente. Le promesse dell’equinozio. Ma mi affascinava il dramma triste e senza via d’uscita di chi muore giovane e non si può staccare dalla terra. I. la vecchia maledice il figlio che l’aveva spinta ad acconsentire alle nozze. I. 325 ss. Miracolosamente. Bucureşti 1964. Cosicché. era la figlia di un proprietario terriero. ammaliandolo prima in sogno e poi preparandolo a non tornare in sé dalla malìa neppure dopo averlo risvegliato dal sonno. a cavallo. a c. O problemă de literatură comparată şi folclor. EPL. non poteva prolungare questa sua fantomatica e precaria post-esistenza se non nutrendosi del sangue degli animali della villa e del villaggio. Bucureşti 1969. bensì il fatto che la signorina Christina era riuscita a “corrompere”. a causa di questa esperienza singolare. Ad esse possiamo aggiungere le riflessioni sul romanzo soltanto per l’insistenza del maggiore dei suoi figli. Milano 1995. . Memorie 1. Amzulescu. Ma non era questo motivo folclorico a costituire il punto di partenza del dramma. Simina era in realtà un mostro.

racconti ai quali si potrebbe aggiungere Aranka. detto in altri termini. uscito nel 1931. evitando di prendere in considerazione alcuni autori nelle cui opere era viva quella che egli chiama presenza fantastica: ad esempio Ion Luca Caragiale (La hamul lui Mânjoală. e Golia di Ionel Teodoreanu. ma si rammaricavano che non avessi utilizzato gli elementi del folclore». filtrandolo attraverso uno schermo letterario. Fragmentarium. ma riguardo al genere romanzo si potevano annoverare solo due opere recenti. Eliade vuole scrivere un’opera che esprima «il sentimento fantastico schiettamente romeno» (sentimentul fantastic pur românesc) o. la volontà di Eliade di stemperare. 12 Il primo racconto fantastico moderno romeno è Il povero Dionisio di Eminescu (1872). Lo scrittore ha dunque la volontà e la consapevolezza di essere un innovatore. Pavel Dan (Copil schimbat. Scagno. a c. precisando infine nelle Memorie che il dato folclorico. che non rispondevano però alle caratteristiche enunciate da Eliade. di un Eminescu ‘atipico’. immortale. 1902). sull’onda di quanto era avvenuto in Germania e in Francia era nato il racconto fantastico moderno. sia quello legato alle credenze sugli strigoi (rituali del sangue e rituale dell’‘uccisione’) sia quello esistente nella produzione popolare (motivo Lenore). di R.). almeno per quanto riguarda Luceafărul. passa in secondo piano rispetto alla tematica più complessa del dramma vissuto dai personaggi del romanzo. Inoltre Eliade. Bucureşti 1975. uscito nel 1933. sempre nelle Memorie. In Romania. p. […] Alcuni amici riconoscevano che ero riuscito a creare un’atmosfera fantastica molto più autentica di quella presente in altre opere precedenti della letteratura romena. tematicamente. Ma possiamo anticipare fin d’ora che il richiamo a Eminescu risponde a una precisa esigenza. come si vedrà. A proposito dei racconti fantastici ispirati al folclore. Possiamo dunque dire che se Eliade ha effettivamente scritto un’opera nuova per la letteratura romena – Signorina Christina ha la prerogativa di essere il primo «romanzo fantastico romeno» (vale a dire di argomento romeno) – l’elemento romeno proviene più dalla componente letteraria – la presenza di Eminescu. Baletul mecanic di Cezar Petrescu. Minerva. afferma: «Il romanzo […] si conquistò rapidamente ammiratori e detrattori altrettanto fanatici.180 Marco Cugno raccolte in Fragmentarium (Sul destino del romanzo romeno. che «costituisce un vero e proprio breviario del gotico». 195. Sulla presenza di Eminescu avremo modo di tornare in un paragrafo conclusivo. per altro. vale a dire di “argomento romeno”. Si tratta. ştima lacurilor (1929) di Cezar Petrescu. dunque. l’amore impossibile nasce tra una creatura terrena. uno strigoi. mortale. Eliade. 1899). per così dire. talora ispirato al folclore12. Jaca Book. da taluni critici considerata ridondante – che non da quella folclorica. Milano 2008. 1930) ecc. il poema Luceafărul di Eminescu. la grezza brutalità del motivo legato alle credenze sui vampiri. vuole scrivere «un romanzo fantastico romeno». Nel poema. come ha osservato Sergiu Pavel Dan in Proza fantastică românească. a personaggio femminile. non. in altre parole. Ma fin dalle testimonianze coeve alla stesura del romanzo e poi nel 1978 egli aggiunge immediatamente al dato folclorico di partenza la componente letteraria (Eminescu e la narrativa romantica). 11 M. fin dall’Ottocento. Gala Galaction (Moara lui Călifar. occorre precisare che Eliade nell’articolo Temi folclorici e creazione artistica riguardo alla prosa cita solo opere appartenenti al filone seminatorista. una gosth story. . Le idee nel romanzo ecc.11 Il tema dei rapporti con il folclore romeno e con la letteratura richiede qualche chiarimento. indirettamente confermata anche dalle testimonianze dello scrittore: sembra evidente.. e un essere celeste. Teoria e romanzo.

nelle fiabe e nei canti oltre che nelle ballate del tipo Lenore. con le opere e gli autori che costituivano la «biblioteca» di Christina. infine. p. come affermava Mario Praz. a distanza di un secolo (1836-1936). vol. senza trovarmi!»: cap. anche lei. Bucureşti 1976. Sul problema della necessità di una lettura intertestuale del romanzo. gli elementi essenziali di tale credenza compaiono nel suo romanzo e ne formano.14 Le varie credenze sui vampiri non avevano creato in Romania una tradizione letteraria colta. si veda Ilina Gregori. per così dire. della vampiressa). di cui il romanzo eliadiano costituisce una sorta di riscrittura. La carne. possiamo indicare Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu del 1871. A sua volta il racconto di Gautier era stato ispirato dalla Braut von Korinth di Goethe (1797) che. Fantasticul în proza lui Mircea Eliade:Domnişoara Christina. Milano 1983. in Studii literare. Egor. ma si ritrovano a livello di letteratura popolare nei racconti.15 Eliade però afferma di non essere stato interessato direttamente. come abbiamo visto. nel campo della prosa. Bucureşti 2002. occorre fare riferimento. lo schema narrativo più generale: si veda13 Mario Praz. si manifesta a Romualdo in sogno. a c. Se il termine riscrittura può apparire eccessivo. Ovidiu Bîrlea. l’opera che apre la serie è Il vampiro di Polidori (novella pubblicata nel 1819 sotto il nome di Byron). vale a dire succhiatori di sangue. come Christina. come un secolo dopo la signorina Christina. pp. risulta per noi impossibile. Sono questi i primi elementi di un’intertestualità occulta. fatte le dovute differenze narrative e di temperie culturale. Bucureşti 2001 e. da tenere presenti accanto all’esibita intertestualità emineschiana (da completare. come scrittore. necessariamente. aveva all’epoca oltre un secolo di vita e al quale. Là-bas. . I. Per quanto riguarda il nostro tema (la variante femminile del vampiro o. pp. anche lei proclama il suo amore diverso per Romualdo come Christina farà con Egor. in contesto romantico. e. Ivanhoe. Les Fleur du Mal. Gautier si può leggere in Racconti fantastici dell’Ottocento. Sansoni Editore. in contesto europeo. Editura Fundaţiei Culturale Române. L’antecedente di Signorina Christina è. 216-244. ma.v. verranno ripresi da Eliade. come scriveva Calvino. il racconto La morte amoureuse di Gautier. Eliade nel Jurnal de vacanţă. 81. VIII). Mondadori. per così dire. mi rimpiangerai!» rivolto da Clarimonda a Romualdo prima di dissolversi anticipa il congedo di Christina da Egor dopo l’ultimo incontro («Mi cercherai per tutta la vita. Bisogna osservare che solo gli strigoi morti sono vampiri nel vero senso della parola. René. XVI). O lectură nu-numai-estetică. la morte e il diavolo nella letteratura romantica. in una dimensione di intertestualità diacronica. Tali sono la dimensione onirica (presente anche in Eminescu): la cortigiana Clarimonda. Strigoi. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. 14 Il «campo intertestuale eterogeneo» è costituito da Jean Sbogar. Gândirea magico-religioasă la români. l’«Addio. 217 sgg. «aveva per primo dato forma letteraria alle truci storie di vampiri sorte in Illiria nel Settecento»13. non accetta la sua condizione di «spirito» e viene «da molto lontano» per ritrovare e prendere possesso del proprio corpo per poter amare. Editura enciclopedică. 149-151. riguardo a un problema specifico – il rapporto tra dimensione realistica e dimensione fantastica – cita i due romanzi di Chamisso e Balzac. non è certo improprio parlare di intertestualità. non collocare il suo romanzo nel filone letterario del «vampirismo» che. a sua volta. Firenze 1948. La morta innamorata di T. 15 Si veda la voce Strigoii morţi in Ion Taloş. né dalla credenza popolare in sé – anche se. Mică enciclopedie a poveştilor româneşti. nonostante il silenzio di Eliade. sempre s. di Italo Calvino. citati nel cap. nella serie di opere che seguono.Mircea Eliade: Signorina Christina 181 E se. visto che alcuni motivi presenti nel racconto di Gautier andranno a costituire una vera e propria convenzione letteraria del genere e.

“Dosarul” Eliade. pp. Domnişoara Christina. Alcuni non capiscono perché Simina abbia nove anni. sia di un fantastico artificioso. il mag16 M.. Signorina Christina. pp. […] Parla dell’odore di sangue della stanza di Sanda come di una enormità («sangue mestruale»). voce del Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Lo giudica «artificioso» e influenzato dai romanzi stranieri. ma nell’ordine naturale delle cose – proprio ciò che volevo evitare. Eliade. Călinescu di fronte a questo libro.6. in particolare. anche se ognuno comprende che a Sanda era stato succhiato il sangue qualche ora prima… Non capisce che si tratta di vampirismo?16 Come ha osservato Mac Linscott Ricketts. 18 Sergiu Pavel Dan. mentre a Eugen Simion. Le recensioni sono state raccolte in M. questo libro verrà riscoperto. Bucureşti 1998. fin dal primo capitolo. Sono sorpreso del suo valore. per una nuova edizione. 346-347. di affrontare sinteticamente il problema della ricezione del romanzo: Rileggo. la scena finale dell’‘uccisione’ del vampiro e i rituali del sangue. Ma io le ho dato l’età di nove anni proprio per rendere chiaro il fatto che Simina è una posseduta. A-D. risalente ai primi anni Quaranta. Lo stesso Ricketts afferma: «Volendo creare un “romanzo fantastico romeno”. 29-62. entro venti o cinquant’anni. negative e per nulla incoraggianti»17. Jurnalul portughez şi alte scrieri. «le prime reazioni a Signorina Christina da parte dei critici di professione e di alcuni recensori furono. Ne sono una prova. ispirato dai temi autoctoni. di cui lo strigoi si nutre che vengono suggeriti mediante più o meno velate allusioni (ad es. è stata pubblicata in Jurnalul portughez un’ulteriore testimonianza. Signorina Christina rappresenta una delle esperienze più interessanti del nostro romanzo interbellico»18. Bucureşti 2001. i giudizi espressi di recente da alcuni critici autorevoli. 323. A quattordici-quindici sarebbe sembrata una precocità malsana. cap. la «strana e misteriosa stanchezza» della signora Moscu. Curtea Veche. un’indemoniata. 328-331. op. pp. Eliade ha prodotto un piccolo capolavoro nell’ambito di questo genere». . VII) – e neppure dalla letteratura popolare a cui aveva dato origine. p. Aveva però ragione Eliade nel prevedere una riscoperta del romanzo. 1. Bucureşti 2006. che lo consideravano sia perverso. La citazione successiva è a p. mi pareva un fallimento perché ero suggestionato anch’io dal coro dei critici e di alcuni dei miei amici. Handoca. V. gli animali che muoiono. tradizionali. Ricordo la malafede di G. che non avevo più sfogliato dal 1936. dopo l’ampio commento che gli dedica Sorin Alexandrescu nello studio introduttivo a La ţigănci şi alte povestiri del 1969. Oggi mi rendo conto che mi ero sbagliato e sono certo che. Editura Didatică şi Pedagogică. Humanitas. Uno specialista della letteratura fantastica come Sergiu Pavel Dan scrive: «Insufficientemente compreso ai suoi tempi a causa della scarsa familiarità della nostra critica con la grande letteratura fantastica universale (si veda la flagrante denigrazione nella Istoria… calineschiana). 175-176 (26 ianuarie 1943). la sua precocità erotica li disgusta. Questo libro. «l’odore di sangue» nella camera di Sanda ammalata. Sorin Alexandrescu et alii. Recentemente.182 Marco Cugno no. cit.. nell’ambito di questi paragrafi introduttivi. eds. che ci consente. quando lo scrissi e lo pubblicai. sia pornografico. 316. per la maggior parte. coordonare şi revizie ştiinţifică de Ion Pop. 17 Mac Linscott Ricketts.

Mircea Eliade. si traducono. il «fantastico» sarà per lo più generato dal dubbio. l’azione del romanzo inizia con la cena del primo giorno e finisce all’alba del quinto. al di là degli spunti folclorici. . naturalmente. nel racconto della progressiva materializzazione della signorina Christina durante i tre incontri notturni con Egor – tema che al romanzo fornisce l’ossatura – e. che rappresentano i veri centri di interesse del narratore. relativo al calesse della signorina Christina – cap. come ha osservato Sorin Alexandrescu. con la quale spera di intrecciare un idillio. come si apprenderà. le camere da letto degli ospiti. entrano in scena donne e contadini del luogo. dove si svolgono degli scavi archeologici. si deve aggiungere. e la figlia minore Simina. Sono ospiti di villa Moscu il giovane pittore Egor di Bucarest. La servitù della villa è ridotta al minimo: una cuoca-cameriera e una «balia». per l’altro. viste attraverso la «corruzione» che esso provoca in una creatura indifesa come Simina. giunto da pochi giorni su invito di Sanda. che diventa. sul Danubio. Ai personaggi reali. relativi alla civiltà greco-traco-scitica. la cantina. si veda Gregori. L’‘aticipità’ del romanzo fa sì che la strategia narrativa messa in atto da Eliade sia solo in apparenza simile a quella inaugurata dal Serpente. per un verso. Bălănoaia. Fantasticul…. Nella parte finale del romanzo. il personaggio più controverso (da esso muoveva la critica tradizionalista per la sua accusa di «pornografia»). p. morta anni addietro. infatti. I personaggi del romanzo sono la signora Moscu. in primo luogo l’amore ‘impossibile’ tra un essere umano e un essere che non appartiene più al mondo umano. tema che avrà dunque ampio sviluppo nel romanzo e ne costituirà l’asse portante. si deve questo sintetico giudizio conclusivo delle pagine dedicate all’opera: «Signorina Christina è un primo e memorabile romanzo fantastico moderno nella letteratura romena». la camera da letto di Sanda. che si apre alla coralità. facendone. sul piano narrativo. Univers enciclopedic.19 2. le conseguenze di questo sovvertimento dell’ordine naturale. cit.. in secondo luogo. il fantastico è generato dalla «certezza» («la certezza del mondo demoniaco degli strigoi») e dà luogo a «una vera 19 Eugen Simion. Qui. pp. dall’incertezza. Bucureşti 2005. I due motivi. che è appena arrivato. e nei pressi di un’altra località. di nove anni. Nodurile şi semnele prozei. non lontana dalla città di Giurgiu. il parco. dal comportamento ambiguo. e l’archeologo Nazarie.Mircea Eliade: Signorina Christina 183 gior studioso della prosa di Eliade.135 ss. come giustamente ha osservato Eugen Simion. la figlia maggiore Sanda. Analisi del romanzo. la signorina Christina. era morta la zia Christina). il «personaggiochiave» del romanzo. VII). sorella della signora Moscu. per la sua precocità. la scuderia. ventenne (a vent’anni. e. i principali luoghi dell’azione sono la sala da pranzo. I motivi che polarizzano l’interesse dello scrittore sono. È il mese di settembre del 1935 (come si desume da un riferimento fatto da Simina. un tempo grande proprietaria terriera. L’opera è ambientata in una località imprecisata della pianura danubiana (indicata con la semplice iniziale «Z»). Per una lettura assai stimolante che va al di là della dimensione estetica. nel coinvolgimento della giovane nipote Simina. come precisato in precedenza dall’autore nelle Considerazioni premesse alla traduzione francese: nelle opere successive. 167. vedova. A loro si aggiungerà il dottore. chiamato per curare l’inspiegabile malattia di Sanda.

La Vita è rappresentata da Egor. II: prima notte). Ma Egor è nello stesso tempo anche l’oggetto della disputa tra le due forze. Christina lotta contro Sanda per Egor. nel cap. come pure Sanda. ma non senza vittime: La Vita e la Morte si affrontano attraverso due gruppi di personaggi. dalla fugace presenza del suo alleato Satana (“l’altro”. poi il dottore. . durante il quale la bambina gli racconta una fiaba.184 Marco Cugno e propria strategia del terrore». dice di averla sognata.P. la donna che egli ama. Il momento successivo è rappresentato dall’episodio dell’incontro di Egor e di Simina nel parco (cap. Le scene che annunciano questa presenza si susseguono rapidamente. l’Eroe. Il romanzo. che si trova in quella che era stata un tempo la sua stanza (cap. tuttavia fin dal primo capitolo. che ben presto si rivelerà essere quella della signorina Christina. la madre. «a grandezza naturale». III). Successivamente Egor e Nazarie ne avvertono la presenza (ma per loro si tratta ancora di una presenza misteriosa e inspiegabile. IV). Eliade. la signora Moscu. Egor distrugge Christina. nel finale. La ţigănci şi alte povestiri. I). poi il cocchiere e i cavalli del calesse. la moria di animali. dalla Signorina Christina. X-XI. la bambina posseduta. per gradi ma in modo insistito. e. pp. ma sapientemente calcolate: dopo essere stata evocata due volte da Simina nella conversazione che si svolge durante la cena. appartiene alternativamente ai due campi. Bucureşti 1969. strutturato su un conflitto tra le forze della Vita e le forze della Morte. l’autore evoca l’atmosfera strana e incomprensibile della casa (la «strana e misteriosa stanchezza» della signora Moscu. i contadini del villaggio. E. la quale prima racconta la storia della sorella Christina. XVIII. il quale collega il «terrore» che prova ora di fronte al ritratto ai due momenti di «terrore» vissuti precedentemente. studiu introductiv la M. sentita dalla balia come lei afferma. Nazarie sembra avvertirne la presenza inquietante accanto alla signora Moscu (cap.L. e dai suoi aiutanti: Nazarie. la necessaria premessa all’uccisione del vampiro. in un rapido passaggio che verrà ripreso e chiarito in seguito (cap. Dialectica fantasticului. Sempre Simina. benché già terrificante e ripugnante) durante la notte trascorsa nella camera del pittore (cap. il quale scopre negli occhi di Christina «uno struggimento nostalgico e una pena infinita» che contrastano con l’apparente giovialità) sia per la reazione che il quadro suscita nell’archeologo Nazarie. La Morte è rappresentata. uccisa a vent’anni durante la rivolta contadina del 1907. ma Christina distrugge anche Sanda. Questa scena è importante nella strategia narrativa sia perché il quadro rappresenta la prima ‘materializzazione’ del personaggio attraverso il suo ritratto (un ritratto fisico e morale insieme. III). visto soprattutto attraverso gli occhi di Egor. La distruzione del quadro costituirà. per eufemismo) e dei suoi agenti: Simina. evidentemente. fantasmi come la loro padrona. e poi invita gli ospiti a vedere il suo ritratto. Egor lotta contro la Signorina Christina per se stesso e per Sanda. tentando poi di rassicurare se stesso. vittima e alleata involontaria. si risolverà in modo positivo. con evidenti allusioni alla situazione che sta per 20 Sorin Alexandrescu. la quale.20 La parola «terrore» (groază) compare soltanto nel secondo capitolo. provocando le precisazioni della signora Moscu. tuttavia. la servitù che se ne va) minacciata da una presenza misteriosa e terrificante. durante il pranzo del giorno successivo.

che permane nella stanza dopo che lo strigoi si è dileguato. dal mio mondo. a conferma. deceduto da molto tempo in uno stupido incidente stradale». il racconto di Nazarie allo stesso Egor. uccisa per gelosia dal fattore. Christina dissolve il sogno e impone la sua presenza («Volse la testa e vide accanto a sé il corpo della signorina Christina»). dopo il risveglio di Egor. Nel secondo momento prevalgono di nuovo la paura e la ripugnanza. mio caro…Da qui. che va oltre lo stato . In questo primo incontro Eliade sviluppa i temi già presenti in Gautier: Christina rifiuta la sua condizione di strigoi e si fa donna. appunto. viva». relativo a quanto egli ha appreso dai contadini sulla crudeltà. nell’episodio del cane spaventato che si accovaccia ai loro piedi. La presenza dello strigoi nel parco viene poi evocata un’altra volta. amore mio…Non ti farò niente. Egor…») per cercare di «domare un impulso cieco.Mircea Eliade: Signorina Christina 185 coinvolgere l’uomo («C’era una volta il figlio di un pastore. Christina si introduce nel sogno di Egor: è la seconda notte. amor mio…». I desideri della donna la rendono donna. forma incerta. presente e tuttavia assente. ben presto essa si trasforma. possente»: «Non ti spaventare. ebbe compassione del suo dolore e soggiunse: “E anche l’imperatrice morta ti amerà!”…») e. dopo il brusco risveglio di Egor. Il primo incontro diretto tra Egor e Christina occupa per intero il VI capitolo. In questo primo incontro si realizza una prima identificazione. lubrica. e poi tra le tue braccia. termine che compare ora per la prima volta) è la frase che conclude il suo racconto. trasformando il desiderio di sangue dello strigoi in desiderio d’amore della donna che lotta con se stessa («No. A te non farò niente. subito dopo. Egor. nel capitolo V. in presenza reale. è una presenza muta. Nel momento onirico Egor passa dal «terrore» («terrore» del bacio mortale dello strigoi e poi del contatto con l’innaturale e il disumano. senza che il suo corpo fosse mai stato ritrovato per la sepoltura. quando nel parco finge di avere paura gettandosi tra le braccia di Egor per impedirgli di vedere qualcosa che lei ha visto e che egli non deve ancora vedere. Quand’egli nacque le fate gli dissero: “Amerai un’imperatrice morta!” Sua madre udì e cominciò a piangere. nonostante l’apparente calore umano del corpo di Christina che vuole essere donna) all’«incomprensibile turbamento». che si insinua in lui dopo che ha udito i versi di Eminescu. che lo mette in guardia da «un grande pericolo» incombente. il pittore sta sognando «il suo amico Radu Prajan. La prima manifestazione di Christina avviene dunque in due momenti: nel primo momento – onirico – Christina parla a Egor. sulla vita dissoluta e sulla tragica morte della signorina Christina. allucinante. una presenza che si materializza. «La gente dice che è diventata uno spettro» (nell’originale: strigoi. «Con te mi comporterò in un altro modo… Il tuo sangue mi è troppo prezioso. a conclusione del capitolo. spudorata e tuttavia asessuata». Ti voglio soltanto amare… Ti amerò come mai nessun mortale è stato amato…». della sua reale ‘materializzazione’. che però vuole «convincerlo al di là di ogni dubbio della sua presenza concreta. Segue. Seguono quattro versi di Luceafărul. nel profumo di violette. tanto che l’uomo avverte il bisogno di pregare per esorcizzare la «sua terrificante presenza». ma Christina rimane sospesa tra spirito e carne. non voglio te… non ti bacio così… Ho paura di me stessa. poiché erano tre. anche olfattivamente. L’altra fata. il suo strano comportamento. Ha osservato in proposito Sorin Alexandrescu: «Il fascino di Christina si esercita mediante lo stesso suo statuto paradossale. All’inizio nel sonno. ogni notte verrò da te. E se inizialmente si tratta di una presenza onirica.

Nella parte onirica Egor avverte di nuovo «il terrore e la ripugnanza dell’altra volta». recitate dalla signora Moscu. Nel secondo momento ­ – non più onirico – interviene un nuovo elemento di tensione. Alle parole di Egor «Tu sei morta… Tu sai di essere morta…» Christina risponde: «Ma ti amo… E per te vengo da così lontano… Perché non voglio perderti. coinvolgono anche lei. le disperate richieste di aiuto che la donna rivolge a Egor. Il secondo incontro (cap. come si è detto. salvo poche righe introduttive. In quell’istante le coppie intorno svanirono.. Il capitolo VIII è quello più denso di citazioni letterarie (tratte dal dramma Antony di Dumas padre e da Luceafărul). L’incontro.». in esso. è l’incontro tra Egor e Simina nelle scuderie (capitolo VII). con evidente allusione ai rituali che. Il dialogo onirico prosegue con un riferimento emineschiano più esplicito: «Io vengo da un altro luogo… Ma sono ancora donna. il Demonio. Intanto Egor ritiene opportuno chiamare un dottore (che entrerà in scena il giorno successivo come nuovo testimone degli eventi che si stanno preparando). Egor sentiva con precisione quel corpo innaturale muoversi nello . strutturalmente. in prevalenza.. «c’era odore di sangue». Un ultimo elemento significativo riguardo a questo segmento narrativo. la presenza di Christina («Sentì d’un tratto un braccio di donna cingerlo alla vita. Vedeva solo i suoi occhi…») a cui segue il risveglio («…Dopo un po’ Egor si accorse che stava da molto tempo ad occhi aperti. necessario prologo al successivo incontro tra Egor e Christina. Volse il capo verso Prajan. Lei sa che mi sono svegliato e non se ne va…»). L’uomo tenta di esorcizzare la seduzione dello strigoi e le predizioni funeste riguardo alla morte di Sanda. la presenza dell’Altro. nella camera di Sanda dove la giovane donna giace ammalata (la malattia. infine. perché non potresti innamorarti di me?!. mentre l’inspiegabile fuga di Sanda dalla sua camera è una ulteriore conferma del fatto che la giovane donna è la principale vittima dello strigoi. oltre alla madre. come precisa il narratore. proclamando il suo amore per lei e pregando. senza memoria…»): l’uomo crede di essere solo. X) avviene nella terza notte ed è preceduto da tre capitoli di raccordo. significativamente. nell’ambito di una narrazione saldamente strutturata. ma che non è ancora identificazione totale delle coscienze («Egor capì che lei sapeva che stava pregando. per creare. come sembrano confermare. altro momento importante atto a illustrare la psicologia distorta della bambina posseduta e. Ora Christina ‘parla’. tematicamente assai importanti. che occupa per intero il capitolo X. L’azione del romanzo si svolge. si è manifestata proprio nel giorno successivo al primo incontro tra Christina e Egor) e dove. in particolare. la presenza dell’amico Radu Prajan e. trasmettendogli i suoi pensieri con lo sguardo. non mi serve il tuo sangue…Voglio che qualche volta ti lasci amare…!» (dove abbiamo la ripresa dei temi inaugurati da Gautier: la venuta «da lontano» – con una probabile interferenza di Eminescu – e l’amore ‘diverso’). ma il persistente profumo di violette gli rivela la presenza di Christina. è costruito allo stesso modo del primo: il sogno (ora si tratta di una festa danzante)..186 Marco Cugno onirico. per cui Egor ha la sensazione di essere costretto a leggere i suoi pensieri e a ‘pensare’ le parole che la bocca di Christina non pronuncia. senza pensieri. comparativamente.. con la quale Christina vuol provare a Egor che esiste un disgusto ancora più insopportabile. Egor! E se ci sono state delle ragazze che si sono innamorate degli astri. La conclusione preannuncia anche l’incontro successivo: «E non si trattava più di un sogno. l’impressione benefica della sua presenza. viene anche ricordata la «biblioteca» di Christina.

diventa dissuasiva attraverso Sanda». L’incontro con Simina nella scuderia abbandonata [cap. XII] . peggiora durante la notte successiva e morirà all’alba. op. per questa ambiguità della doppia appartenenza. È evidente. XI). deperisce in modo misterioso e si ammala esattamente nella notte della prima apparizione di Christina. che Simina non svolge solo il ruolo minore di valletta intrigante. è concepita con una “doppia personalità”[…] Il suo comportamento si muove tra un registro umano. venuto da Giurgiu per visitare Sanda.Mircea Eliade: Signorina Christina 187 spazio. 21 S. perché io la vedo… Ma questa pazzia non durerà molto. con la sua «seduzione diurna». spostare l’aria intorno a sé. probabilmente costretta ai sanguinosi rituali dalla signora Moscu. Particolare rilievo in questa sezione del romanzo assume l’incontro ‘erotico’ con Simina. e appare violentemente e. fin dall’inizio. Soffermiamoci dunque sul secondo tema del romanzo: la «corruzione» di Simina. renderla più calda. quando la affronterà nuovamente nella cantina [cap. XII-XIII. per la nostra impossibilità a “spiegare” il fenomeno stesso. nel letto. nuda” si trovò a pensare Egor. Il terzo incontro (cap. e un registro disumano. La bambina. Simina è il solo “fantastico” nel senso che si preciserà negli scritti ulteriori.. pp. che deve preparare.. nel contempo. Inizialmente la sua diagnosi sembra rassicurante (cap. di più. . Simina padroneggia l’arte della seduzione. ‘posseduta’ dallo strigoi. essa diventa Christina stessa […] . la quale. Trafiggerò il cuore dello spettro…»). dopo la notte del terzo incontro proprio quando ‘morirà’ Christina. in proposito. amore mio!. d’altronde. di agente di Christina. accetterà il sadismo della bambina erotomane con la stessa disumana voluttà che aveva presentito alla presenza di Christina. Intanto Egor si è fidanzato con Sanda e le ha promesso di portala via il giorno successivo.. cap. “E allora ti pregherò di stringermi forte fra le braccia. «“Una volta verrò da te. a Simina. XV-XVI-XVII) è preceduto da quattro capitoli preparatori. persuasiva attraverso Simina. ‘uccisa’ da Egor. VII] lascia Egor spossato come la visita di Christina nel corso della notte e. le pertinenti osservazioni di Sorin Alexandrescu: La sensualità impossibile di Christina si estende. Ai protagonisti della vicenda si aggiunge ora il dottore. in seguito. ma un po’ eccentrica. XIV). XII). di una bellezza insolita.”». Alexandrescu. Ecco. ingenuo.21 Occorre infine notare l’evidente simmetria dei personaggi interposti tra Christina e Egor: «La presenza di Christina. Il fidanzamento è anche l’occasione per tentare di avere con lei una spiegazione («Il dottore mi ha svelato il mistero della tua malattia… Vedi spesso Christina? Te lo domando. astrattamente sensuale al pari della sua maestra. ma la sera dello stesso giorno (il quarto) toglierà ogni speranza a Egor («Credo che non ne abbia più per molto». “diabolico” (=corruzione dell’umano). in una variante diurna che completa la seduzione notturna dell’altra. […] Pur in tenera età. di bambina bene educata. Di tutti i personaggi del romanzo. la «seduzione notturna» dello strigoi (cap. cit.

Il narratore segue dunque i tre fili dell’azione. XVII ha di nuovo una struttura composita. in coppia. in una sorta di contrappunto di azioni parallele dei diversi personaggi (soli. In seguito l’attenzione del narratore si sposta nella camera di Nazarie e del dottore e abbiamo una seconda sequenza in cui i due personaggi.. ma semplificata rispetto a quella del cap. sono presenti. Sanda viene raggiunta nella sua camera dalla signora Moscu. raccolto dal dottore. cocchiere) e infine la signorina Christina. dovrebbe rappresentare il momento culminante della seduzione con la definitiva ‘materializzazione’ dello strigoi. nel medesimo tempo. Non insolito in Eliade. innanzitutto. vedono nel parco il calesse della signorina Christina. XV: inizia con la scena del parco. che comporta la discontinuità della narrazione. La terza sequenza («In quel momento si accorse che Sanda lo guardava da molto vicino. XVII. preparato dall’azione diurna di Simina (che avverte Egor di «non chiudere a chiave la camera»). Il pensiero del pericolo che Sanda sta correndo spinge Egor ad accorrere in suo aiuto. la struttura narrativa di questa parte del romanzo. che comprendono tutti le forze della Vita – Egor e i suoi aiutanti– e la forze della Morte – Christina e i suoi agenti. questo procedimento narrativo. Nazarie e il dottore raggiungono Simina nel parco. insieme con la madre. che prepara lo scioglimento del conflitto.. viene qui accentuato. a cui ha sottratto l’energia vitale e la . le forze in conflitto. destinate poi a separarsi definitivamente: nella stanza di Egor entra Christina. temporaneamente insieme per l’ultima volta. il momento della separazione delle forze in campo. dove arriva «adirata» e «minacciosa» la signorina Christina. sposta la narrazione nella stanza di Sanda che. ma successivamente tale interpretazione sembra confermata dalle parole che Sanda dirà a Egor). lasciando cadere un guanto che poi. in tutte e tre le situazioni.») ricompone i tre fili della narrazione. ad essi poi si aggiungono i fantasmi (cavalli. incentrati intorno ai tre gruppi di personaggi. Il cap. che risultano da un montaggio di azioni destinato a creare la sensazione del precipitare degli eventi e. che dà luogo a un’altra sequenza narrativa. diventerà cenere.188 Marco Cugno Il terzo incontro. Lo strigoi ha però segnato definitivamente Sanda. è scoppiato un incendio che si sta diffondendo e minaccia la casa. XV è dedicata a Egor. a differenza dei precedenti. Con la sequenza successiva si ritorna Egor e a Christina. con relativi fantasmi. viene narrato in un trittico di capitoli. dove. rimasto solo nella sua stanza. vedono dalla finestra Simina dirigersi da sola. Accanto a loro non c’è più la presenza delle forze malefiche della Morte. Significativamente. La seconda sequenza ci riporta nella camera di Egor. Vediamo. come una «sonnambula». appoggiata alla finestra come se da molto tempo aspettasse il suo arrivo. È il preludio della liberazione dalla maledizione dello strigoi. Una nuova interruzione. Il cap. in attesa di Christina. seguendo Simina. XVI è interamente dedicato al momento culminante dell’incontro tra Egor e Christina. attende ancora Egor (la situazione risulta ambigua. verso il parco e decidono di seguirla. fino a farle confluire nella sequenza finale del cap. spossata. facendo ritrovare insieme i personaggi che fino a quel momento avevano agito separatamente. a suscitare un crescendo di suspense. L’incontro definitivo. a causa della caduta della lampada a petrolio. che non riescono a prendere sonno per il terrore. in gruppo) che l’autore interrompe e riprende. che poi compare sulla soglia per l’incontro annunciatogli da Simina. L’ultima sequenza narrativa del capitolo ci riporta a Nazarie e al dottore che. La prima sequenza narrativa del cap. che scompare con il calesse.

».. sulla via della liberazione. di nuovo. il suo essere donna concreta e reale. pianterà la sbarra di ferro nel «cuore» di Christina. che prima era stata annullata (dopo la domanda: «Sei morta o esisti solo in sogno?».. con una maledizione. come ho già osservato. facendogli riacquistare la coscienza della propria condizione umana e di quella di Christina («Sei morta! Sei morta!»). non è più necessario il preludio onirico.. che sembravano pronte a unificarsi.Mircea Eliade: Signorina Christina 189 femminilità. Il «delirio» di un amore impossibile però si interrompe e l’«incantesimo» svanisce all’improvviso quando Egor sente la «ferita umida e calda. e che ora. La narrazione. per opposizione.». sottrattosi all’influsso erotico di Christina. sottolineata. Un momento importante. Nel momento successivo (cap.». strutturalmente. separando le due condizioni esistenziali. cioè l’annullamento della coscienza. della sua stanza. III. come abbiamo visto. ma anche. Nelle «tenebre della ripugnanza» penetra dunque la ‘luce’ del «veleno così dolce dell’attesa. il colletto di seta. Tuttavia era molto meno atterrito di quanto avesse temuto. Le fiamme. richiama. Christina gli aveva dato l’oblio. dalle citazioni emineschiane. insieme al «profumo di violette». Gli macchia però le dita. li poteva distinguere ora. Egor. Mentre Christina comincia a spogliarsi (i guanti. come già si erano unificati i pensieri). si trova immediatamente «a pensare le parole che Christina non poteva pronunciare»: «Avvertiva con precisione i pensieri di Christina salirgli alla mente. la morte di Sanda (che gli ‘scongiuri’ delle donne chiamate al suo capezzale . fa da preludio alla sua vera distruzione.. per trasferirle a sé nel tentativo di realizzare l’amore ‘impossibile’ al di là dei confini dell’umano. lo condanna. perché non arrossava il vestito?!. alla fine. avvolgono il letto in cui il miracolo non è potuto accadere e poi tutta la villa maledetta. notiamo la mediazione emineschiana (il poemetto Strigoii e la novella Il povero Dionisio). compiendo l’atto magico della distruzione «con il ferro» del ritratto come immagine malefica e. insieme ai contadini accorsi. del piacere. il fascino della seduzione a cui non sa resistere. in tre sequenze narrative. Il prodigio dell’amore impossibile non può compiersi e Christina.. Egor. la quale ora riaffiora definitivamente. la camicetta) per mostrarglisi «nuda». tra «repulsione» e «voluttà». assume lui l’iniziativa: «Protese le braccia e strinse le spalle di neve della giovane ecc. suddiviso. dopo che Christina è entrata.». Il «doloroso incantamento» da cui è pervaso dopo aver compiuto il gesto finale è il primo annuncio del compiersi della maledizione di Christina. è rappresentato. Anche qui.. dai suoi pensieri e dalle sue paure. ma razionalmente e freddamente. agisce con violenza. Egor avverte di nuovo «terrore e repulsione». La materializzazione si è compiuta. al ricordo funesto di un’esperienza di cui non era stato degno. Eppure. nel capitolo successivo (XVIII) dalla sequenza che racconta la distruzione del ritratto della Signorina Christina compiuta da Egor e poi. il cappello. negli ultimi due capitoli. il solo punto caldo sul corpo innaturale di Christina»: «Il sangue gorgogliava. capace di amare. È un episodio che. prima indiretta ma concreta manifestazione della strigoaică. XVI). questa volta direttamente. provocate dalla lampada di Egor. esattamente nel luogo della cantina dove Simina lo aveva sedotto. l’episodio del ritratto del cap. riprende la sua linearità: l’eroe è sempre presente sulla scena. dopo aver respinto Egor nella sua condizione umana («Sei come tutti gli altri»). Torniamo ora all’incontro supremo. nella sua camera. senza alcuna difficoltà. perché mai non passava attraverso il corsetto. la seduzione si è ormai compiuta (Egor sente «nel cervello l’ordine della signorina Christina e nel sangue i suoi richiami venefici») e.

tu nu eşti de mine. anche se appena accennata: l’identità vampiresca. che potremmo definire troppo realistico. da una scena grandiosa. nelle ultime pagine del romanzo. che pare riportarci indietro agli avvenimenti del 1907 magistralmente rievocati da Liviu Rebreanu nel suo romanzo Răscoala. che si compie attraverso l’Eroe. da cui prende le mosse il poema: La nuova identità “angelica”. Alessandria 2007. […] Nel primo [invito] . Kunisch. a Espero-Iperione e a Catalino del poema corrispondono nel romanzo Egor. l’incertezza. nate in temperie culturali diverse. «Eminescu ha descritto in modo assai convincente come la fanciulla tema lo spettro che la chiama»: “O geniu mîndru. Questo verso. rimarrà stabile nel tempo e attraverserà le varie fasi della composizione. pubblicato nel 1932.22 Ho già accennato al significato di questa presenza letteraria nel romanzo. Stilul poetic al lui Eminescu. 1948). Lo sfondo dell’evento centrale è costituito. Di 22 M. si carica qui di una valenza ancor più conturbante. tema anche questo caro al primo romanticismo e che in Eminescu si estenua. trapassa in un verso che ne ribadisce. del resto. mentre l’amore terribile della versificazione diventerà “crudul tău amor” e il verso relativo allo sguardo “Şi ochii mari şi grei mă dor / Privirea ta mă arde”. cadrà. La presenza di Eminescu. «Al caractère maudit della bellezza corrisponde il caractère maudit dell’amore». Naturalmente le intenzioni delle due opere. contrapposta a quella precedente. pp. L’unione tra la bellezza e la morte. sono differenti. 3. si trasforma in una sconfitta per l’uomo.1964). se non temessimo di dare al verso emineschiano una consistenza tematica eccessiva. .190 Marco Cugno non riescono ad evitare) gli conferma il suo «destino di solitudine». versificazione emineschiana della fiaba del viaggiatore tedesco R. potremmo dire citando Mario Praz. Christina e Sanda. su un altro piano. Edizioni dell’Orso. “demoniaca”. 32-33. A proposito del «vampirismo» di Luceafărul mi sia consentito riprendere quanto ho scritto a commento del verso “Părea un mort frumos cu ochii vii” della fiaba Fata-n grădina de aur. mutando nel poema la sua struttura metrica (endecasillabo → ottosillabo). che riprende lo schema conflittuale e la ripartizione dei personaggi di Luceafărul invertendo però i ruoli maschili e femminili: alla principessa. /Căci m-ar usca teribilu-ţi amor!” Giustamente il critico sottolinea anche in una nota che gli ultimi due versi «alludono a un vero e proprio “vampirismo”». La vittoria della Vita sulla Morte. quello della vita e della morte. Rispetto alla semplicità delle risposte della principessa della fiaba. tema che attraversa la letteratura romantica e decadente. […] «troviamo numerosi particolari che sottolineano il carattere di strigoi dello zmeu» (Gáldi. trascinato in un evento da cui solo in apparenza esce vincitore. ma i cui antecedenti possono risalire al Tasso (Praz. Cugno. riassorbito nel verso assai più allusivo “Un mort frumos cu ochii vii”. Nel poema questo riferimento. Mihai Eminescu: nel laboratorio di “Luceafărul”. /De-a ta privire ochii mei mă dor / Sîngele s-ar stoarce chiar din vine.

che comprende il secondo incontro onirico della fanciulla e di Espero. 95 del poema citato nel cap. “Je pourrai pour ton sang t’abandonner ma vie”.». in particolare il v. Cap. facendone una creatura che sembra predestinata. 83-84. a vivere l’amore solo al di fuori dell’ordine naturale. 97-172). / Privirea ta mă arde. Christina. XV: vengono ripresi. il secondo diniego della fanciulla e la rinuncia di Espero all’immortalità (vv. Cap. Christina dice a Egor: «Io vengo da un altro luogo. situazione simile a quella del poema di Eminescu. VIII./Alunecînd pe-o rază. . la signora Moscu legge alla figlia Antony. VIII: nella camera di Sanda «spossata». la seconda invocazione della fanciulla. Altro elemento da tenere in considerazione è il modo di manifestarsi dello strigoi (in sogno). i versi 83-84 e135-136 già citati nel cap. si rivolge a lui con le parole che la fanciulla rivolge a Espero nella terza sequenza del poema (vv. mentre lui era vivo…». i versi di Luceafărul che. Cap. 145-148: “Mă dor de crudul tău amor / A pieptului meu coarde. ma che si trova anche nella credenze popolari e. ancora bambina. anche nel vampirismo in letteratura. Nel passo «Avrebbe dovuto resistere. fin da bambina. VI: durante il sogno di Egor. continuare a dirle che lei era morta. Inoltre. 95 (primo diniego della fanciulla): “Căci eu sunt vie. Ti voglio solo amare. come abbiamo visto. 49-52. tu eşti mort”. versi che si trovano nella seconda e nella terza sequenza del poema (vv.. X: qui abbiamo soltanto un riferimento alla “situazione” di Luceafărul. nelle notti estive.. /Pătrunde-n casă şi în gînd/ şi viaţa-mi luminează”. Egor. La fitta trama di citazioni emineschiane di questo momento del romanzo (si tratta di frammenti opportunamente scelti perché alludono alla vicenda della signorina Christina) ci dà la misura dell’importanza che il narratore attribuisce allo schermo letterario attraverso il quale ritiene di dover filtrare il tema folclorico. 105-108): “Cobori în jos. dopo averlo rassicurato («A te non farò niente. per frammenti.”). VIII. Ti amerò come nessun mortale è stato amato»). Successivamente ricorda. la situazione in cui vengono rievocati i versi di Eminescu proietta su Christina una sorta di maledizione. la contrapposizione «morta/vivo» può essere considerata un’interferenza del v. perché tu non potresti innamorarti di me?!. Terza citazione: v. le declamava. 145-148. Christina. / Şi ochii mari şi grei mă dor. il dramma di Alexandre Dumas padre di cui vengono citati quattro versi della prefazione allusivi ai rituali del sangue in cui sono coinvolti i personaggi del romanzo. Cap. Quarta citazione: riprende i vv. Seconda citazione: sono i versi ripetuti da Espero dopo la prima e la seconda metamorfosi (vv. luceafăr blînd... Prima citazione: si tratta dell’invocazione della fanciulla a Espero. il secondo invito di Espero.. nel momento culminante dell’incontro tra Egor e Christina... Ma sono ancora donna.Mircea Eliade: Signorina Christina 191 Eminescu viene inoltre citato un passo del poemetto Strigoii e l’incipit del racconto Il povero Dionisio. 135-136): “Eu sunt luceafărul de sus /Iar tu să-mi fii mireasă”. la seconda metamorfosi di Espero. E se ci sono state delle ragazze che si sono innamorate degli astri..

dopo che essa. 147-148. Cap. ma nella condizione di strigoi. in bocca alla signora Moscu. XIX. XV. Bisogna tuttavia osservare che un «solo rimando» non avrebbe assolto probabilmente alla funzione che il narratore intendeva attribuire alla presenza di Eminescu. Si può essere in parte d’accordo con Alexandrescu sul fatto che tali citazioni «troppo frequenti e collocate in modo non ispirato nei momenti di grande tensione» possono sembrare «stridenti e inutili». il personaggio che parla è Maria. contengano. indubitabilmente. il mondo è il sogno della nostra anima. la «regina danubiana» amata da Arald. nel III secolo.essi sono solo nella nostra anima»). personaggio di fantasia. diviene anch’egli strigoi e tutti e due cavalcheranno verso la tomba da cui la donna era uscita per intervento del mago. i due aggettivi «freddo e immortale» del verso finale di Luceafărul («nemuritor şi rece»). VIII. Quale che possa essere il senso di questi versi nelle diverse situazioni. nel cap. XVI: i vv. fu abbandonata dall’imperatore Aureliano. Nel passo «Perché vuoi sapere se sono veramente morta e se tu sei mortale?» si può rilevare un’interferenza dei vv. è il re degli Avari. dal quale lo scrittore prenderà le distanze fin dal romanzo successivo. sembrano riferirsi alla malìa che Christina continua a esercitare su Egor. Cap. citati appartengono al poemetto di Eminescu intitolato Strigoii (Arald. Amando la donna strigoaică. La citazione in corsivo è l’inizio della novella di Eminescu intitolata Il povero Dionisio (Egor vuol sapere se sogna o no. che ci propone una modalità di fantastico ancora legata a un filone europeo – romantico e decadente – del fantastico.192 Marco Cugno Alla fine del segmento vengono ripresi. possiamo richiamare ancora una volta l’‘atipicità’ del romanzo. è presumibile che si riferiscano a Egor. nel cap. per la somiglianza delle situazioni in relazione all’amore ‘impossibile’ tra due esseri che appartengono a mondi diversi e incomunicabili. ma in una situazione che vorrebbe rovesciare quella del poema. infine. Arald riesce ad ottenere da un mago che essa torni alla vita. A conclusione di questa lettura. una delle popolazioni “barbare” che invasero la Dacia Traiana [VI sec. Il sintagma «Per un’ora d’amore» è di nuovo una citazione da Luceafărul (v. Si noterà qui la presenza del motivo Lenore). si conclude con l’affermazione: «In realtà. si adattano. Sulla presenza di Eminescu i pareri della critica non sono concordi. che non hanno nel testo originale. già citati due volte. Occorrerà tuttavia osservare che tali versi. di cui la strigoaică si è innamorata. D’altra parte Alexandrescu ritiene che «il cap. dopo una lunga riflessione.] . in particolare l’Eminescu di Luceafărul. è fuor di dubbio che ognuna di esse proietta sui versi suddetti una luce di ambiguità. a situazioni diverse: nel cap. in bocca a Christina. . VI. XIV e soprattutto il cap. preannunciata nella sua ‘maledizione’. Essendo morta. XIX: vv. possono alludere anche allo strano legame d’amore che unisce la madre e la figlia. 292: “Şi pentru toate dă-mi în schimb / O oră de iubire…”) e fa parte della richiesta di rinunciare all’immortalità che Espero-Iperione rivolge alla Divinità (quinta sequenza). 150-152 del poema: “Au nu-nţelegi tu oare/Cum că eu sunt nemuritor /şi tu eşti muritoare?”. che evocano l’incontro supremo. «un solo rimando di principio sarebbe stato sufficiente al lettore per decifrare il senso generale di replica al poema». la signorina Christina gli risponde. né spazio . citati ripetutamente. invertiti. Secondo il critico. di volta in volta. citando l’inizio della novella che. alcune tra le più poetiche pagine d’amore della prosa romena». Non esiste né tempo.

I-III. fiind redactor regretatul meu coleg Ion Şerb. fenicieni. practici magice şi legende” legate de construcţie. din 1972. romani. lexicon pe care l-am publicat în colaborare cu Sabina-Cornelia Stroescu. ba chiar şi despre comunicarea recentă. Cercetări de etnografie şi folclor. între care şi a noastră. Culturile populare balcanice. în Dicţionarul etnologilor români. la maghiarii din Ungaria. dau toate articolele pe care le-am scris despre el. reunire care are. încă de la debutul său editorial. Acum. În fine. Lupta voinicului cu leul. îmbogăţit substanţial. revăzută şi mult adăugită (2006). cartaginezi. Am scris apoi despre mai toate cărţile sale. egipteni. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european (Editura Minerva. am publicat în România literară. transgresându-l din etnografic în estetic. maghiarii din Transilvania şi la ţigani. plăsmuind adică balada despre zidirea femeii în temeliile unui edificiu. diversă şi originală. Mit şi iniţiere în folclorul românesc. când Ion Taloş se află la un rodnic moment aniversar. Ca redactor la Editura Minerva. fie originale. Articolul despre el. fiind practicată încă de cananieni. bulgari. textului fiindu-i subliniate cu profunzime implicaţiile mitice. Autorul nu neglijează nici o părere emisă – la noi sau aiurea – asupra uneia sau alteia din laturile . cu care am fost. fie ediţii îngrijite. 1973) şi am şi recenzat cartea în revista Viaţa Românească. I. în 2007. al ediţiei Ion Muşlea. l-am reluat. la polonezi. 1979). Lipseşte însă la ucrainieni şi ruşi. au dat o dimensiune majoră mitului. sârbi. Meşterul Manole. la metodologia cea mai legitimă: cunoaşterea şi prezentarea a ceea ce el numeşte „complexul de obiceiuri. croaţi. pentru prima dată la noi. în cartea sa Meşterul Manole. cu rare excepţii. cel puţin pentru mine.Despre Ion Taloş de-a lungul anilor Iordan Datcu Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. ediţia a II-a (vol. Ion Taloş apelează. 1998-2001) şi ediţia a treia. Câtecul este răspândit la greci. la 20 mai 2004. din Dicţionarul folcloriştilor români (vol. obişnuiţi până acum. Pentru studierea cântecului epic amintit. Am fost redactor şi la cartea sa importantă de debut. Călinescu. semnificaţia preţuirii pentru opera sa bogată. albanezi. în cazul baladei despre Meşterul Manole. publicată de Editura Academiei Române. când a împlinit 70 de ani de viaţă. pe care a îngrijit-o. Bucureşti Am arătat interes constant faţă de opera lui Ion Taloş. aceea personală şi aceea de editor. am răspuns de cel de al doilea volum. El părăseşte deci tratarea unilaterală a textului literar. jertfa zidirii are o întinsă circulaţie universală în timp. Un studiu de folclor comparat Cu adânci rădăcini în substratul cultural nord-est european. articolul Un comparatist. din 1971. la cel dintâi volum. români. cehi şi slovaci. în 2004. pe care a ţinut-o la Academia Română.

propriile cercetări de teren. Încât. având o structură amplă. „jertfa zidirii”. nici să situeze deasupra celorlalte pe cea românească. în cazul baladei româneşti. la cererea legendarului Negru Vodă. dar oprindu-se cu precădere la treapta cea mai veche a mitului: sacrificiul uman. mai mult lirice. tipul Năsăud-Mureş. sălăjean. prin orizontul comparatist fără precedent la noi. să stabilească scheletul de bază al baladei. Autorul a străbătut o bibliografie universală întinsă. deşi toată demonstraţia n-a putut să nu ducă la concluzia că avem de-a face. tipul Haţeg. îi facilitează demonstrarea saltului făcut de la legendele în proză. în stadiul actual al cercetărilor. dramatică. Cercetarea lui Ion Taloş. nu de puţine ori. care edifică. necesitatea de a fi zidită o femeie în temelii. locul potrivit pentru construcţie. autorul stabileşte şi motivele comune variantelor naţionale balcanice. riscate. dintr-un număr nesatisfăcător de variante ale baladei. cu cântecul zorilor. tipurile din afara graniţelor României (tipul Iugoslaviei. muntene-oltene-moldovene (tipul oltean-muntean-moldovean. tipul IugoslaviaBulgaria). De aci prudenţa autorului. bănăţene (tipul Mehedia. cu una din cele mai elevate înfloriri artistice ale mitului construcţiei. când e vorba să afirme vechimea vreuneia din variantele naţionale. deduse dintr-un examen neconcludent asupra legendelor şi obiceiurilor. prin sagacitatea cu care radiografiază motivele poetice ale tipurilor româneşti. Examenul acesta îi serveşte la conturarea substratului mitic al baladei. prin 1958-1959. riturilor de construcţie. reuşind să descopere numeroase legende şi texte poetice transilvănene. la balada meşterului constructor. tipul Trifestitele). Pe baza studiului exhaustiv al tipurilor. valoarea artistică a variantelor. primul merit al lucrării sale este acela de a fi sporit numărul textelor. având în centru soţia meşterului zidar şi cu acţiune de multe ori nelocalizată. şi. teorii grăbite. prin materialul inedit foarte bogat. Reţine ideile preţioase. lucrarea sprijinindu-se pe 165 de variante ale baladei. Conştient de acest neajuns al studiilor anterioare.194 Iordan Datcu problemei: originea. monumentul arhitectonic fără egal al Mănăstirii Argeş. semnalând toată gama de sacrificări. spre deosebire de celălalt. mai puţine de cât s-a crezut: „nestatornicia zidurilor. de la aspectul etnografic la creaţia superioară. însă nu se sfieşte să afirme că au fost emise. circulaţia. Partea cea mai întinsă a volumului este rezervată analizei structurale a textelor poetice ale versiunii româneşti şi ale versiunilor balcanice. figura meşterului constructor. moartea zidarilor. cântat o singură dată în an şi care se crede că a fost la origine un colind foarte înrudit cu bocetele. . Ion Taloş şi-a început. tipul Lăpuş-Someş-Bistriţa. El analizează legendele construcţiilor în patru grupe: cine construieşte. Tipul sudic cunoaşte împlinirea artistică superioară. Cele mai vechi texte de la noi sunt considerate cele din nordul ţării: colinde. se înscrie ca o contribuţie însemnată la cunoaşterea unuia din miturile noastre esenţiale. Examenul morfologic al tipurilor trasează notele diferenţiatoare ale celor două grupe de texte poetice: grupa nordică şi cea sudică. tipul sud-ardelean). sacrificarea celei mai bune soţii a zidarilor”. Acest tip are o circulaţie mai mare. Cea românescă este disecată în tipurile ei: transilvănene (bihorean. tipul Banat). în mijlocul acţiunii. El nu înclină să considere „mai vechi” unele variante naţionale foarte cristalizate.

autorul a alcătuit şi continuarea firească a studiului din 1973. Din Iugoslavia şi Bulgaria (Valea Timocului). surpându-se zidul. de asemenea. tipărit de Georgios A. pe de alta. acum cu titlul Meşterul Manole. dimpotrivă. scrie Taloş. care nu se rezumă la examinarea temei pe teren elen. autorul a cules personal alte variante. Megas susţine că ea a fost adusă în Carpaţi şi la Dunăre de către zidarii epiroţi. la prânz. autorul a fost atent la opiniile formulate înainte sau după 1973. el se referă atât la contribuţiile la cunoaşterea baladei româneşti (Grégoire Filiti. ci emite cu nestrămutată convingere ideea că versiunile baladei au un unic izvor: cel grecesc. După studiul său din 1973. Toma Alimoş (1989) şi Meşterul Manole (1997). 1979). II. „a încastrat în zid umbra soţiei sale. Din Sălaj. Cât priveşte realitatea românească a cântecului despre femeia zidită.Despre Ion Taloş de-a lungul anilor Corpusul de texte Meşterul Manole 195 De mai bine de un secol. dar până acum doar trei balade au fost prezentate în corpusuri de texte: Mioriţa (1964). Acest din urmă corpus al unui tip de de baladă îl datorăm lui Ion Taloş. Astfel. Alecsandri. despre varianta macedoneană şi cea albaneză. despre varianta macedoniană (Johann Poegl. stareţ al Mănăstirii Curtea de Argeş. Grijii de a consemna toate documentele – unele chiar suspectate de intervenţii cărturăreşti – autorul i-a alăturat pe aceea de a veni cu noi precizări teoretice pe care i le-a impus îmbogăţirea atestărilor. Din această categorie face parte consemnarea făcută de Neofit. dintre variantele în proză face parte şi aceea a lui Stanislas Bellanger. etnologia românească îşi doreşte înfăptuirea unui corpus al creaţiilor populare. Contribuţie la studiul unei teme de folclor europen. Remarcabile sunt. într-un studiu comparativ (Voislav Jakovski. încât corpusul este bogat şi diversificat. Din sudul Ardealului. 1976). 1972). la Paris. 1980). le-a prelucrat şi pe cele culese de alţii. Cultura Naţională. Astfel. învăţatul grec crede că frecvenţa temei se datorează în spaţiul românesc influenţei textului lui V. Semnificative sunt în acest sens colindele şi legendele în proză. Alecu Russo şi A. orânduite zonal-regional în capitolele: Din Bihor. atunci când. În fine. la 1746. legendă referitoare la clădirea turnului Pergan. Ljubomira Parpulova. Vlad Ţepeş. I. care a aflat. O altă preţioasă consemnare a legendei în proză este făcută de Nicolae Stoica de Haţeg. când zidarul Manolia. Odobescu schiţează ideea. Din Banat. Colindele pe aceeaşi temă ar fi prescurtări ale textului Alecsandri. Legendele în proză. i-a adus mâncarea”. 1983). Din zona Iaşi („Trifestitele”). Cea mai mare atenţie o acordă studiului despre varianta greacă. consemnată în anii 1838-1840 şi tipărită în 1846. a tipărit studiul monografic. şi sporirea comentariilor teoretice. 49 p. Taloş observă că informaţia lui Megas este confuză. Stoicescu. 1829). 1997. „într-o epocă de . Din Năsăud şi Mureş.” (N. cât şi la cele despre varianta bulgară (Blaže Petroschi. Acestea au fost. cel care. în Cronica Mehadiei (ms. profesor de mitologie la Universitatea din Köln. atestările legendei despre zidirea soţiei meşterului constructor. să fie concludent şi verificabil. Pentru ca demersul său să capete contur deplin. în 1973. baladele moldo-muntene crescând din ele. pe de o parte. Masivul volum cuprinde 242 texte poetice şi 38 legende în proză. Ocupându-se de o temă de folclor european. Megas (1976). româneşti şi străine. din gura oamenilor de la Poienari: „Zic oamenii că această cetate s-a făcut cu târgoviştenii şi zic că la zidirea cetăţii au fost un Manole vătaf şi. şi-ar fi zidit muierea în zid. Corpusul variantelor româneşti (Editura Grai şi suflet. Someş şi Bistriţa. stadiul cel mai vechi al temei. Cu privire la versiunea românească.). Din Oltenia. 1976. Din Lăpuş. Mitropolit al Ţării Româneşti. Muntenia şi sudul Moldovei. Din zona Iugoslavia.

Împlinirea unui proiect al lui Blaga Dintre sutele de cărţi expuse la Târgul internaţional de carte. Adrian Marino.” (Gazeta literară. Fratele şi Sora. Gerda Schüler. Ilustraţii de Mihu Vulcănescu. Privită din acest punct. Ion Şeuleanu. Gheorghe Grigurcu. Studiu introductiv de Ion Taloş. Marin Mincu. lucrarea a apărut în condiţii excelente: pe hârtie offset. Eugen Simion. în elaborarea românească”. Vasile Adăscăliţei. care a avut loc în iunie 1996. Prin această apariţie s-a împlinit un gând al lui Lucian Blaga: acela ca antologia sa să fie tradusă într-o limbă de circulaţie universală. Hronicul şi cântecul vârstelor (1965). nr. Poezii (1967). făcând abstracţie de orice considerente”. în amintirea muncii noastre comune pentru valorificarea lui Blaga ca autor al Antologiei de poezie populară. George Ivaşcu mi-a scris pe un exemplar din ediţia sa: Lucian Blaga. Ion Taloş. „numai prin prisma poetică. examinate pe larg în scrierile de morfologie a culturii. Ion Taloş. Editura Grai şi Suflet-Cultura Naţională. recenzii fiind semnate de Eugen Simion. toate ediţiile fiind alcătuite de George Ivaşcu: Poezii (1962). recunoscând că poetul a făcut o „operaţie de chirurgie estetică necesară. Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea (1966). a categoriilor fundamentale pentru spiritualitatea românească. la Bucureşti. cum i-a marturisit colegului său Ion Muşlea. Ion Muşlea. Deşi poetul şi-a conceput antologia. 1995 (apariţie de fapt: 1996). Eine Anthologie. Antologia. cu câte un text imprimat doar pe o faţă a hârtiei. Taloş respinge teoria împrumutului susţinută de Megas şi subliniază opinia lui Ovidiu Bârlea care susţinea că tema baladei româneşti este „sâmbure autohton traco-elino-latin. detaşând cristalele poeziei de materialul folcloric inert”. formulate anterior în Spaţiul mioritic (1936). Paul Anghel. comentatorii antologiei au pus-o în relaţie cu opera filozofului şi a poetului.12. în introducere. adăuga: „Spiritul celui ce a făcut selecţia se simte numaidecât în preponderenţa motivelor cosmice. toate exemplarele (12140) au fost legate în pânză de in şi au avut supracopertă. în fine despre simbolul fântânii în baladă şi colinde. un titlu mi-a atras cu deosebire atenţia: Antologie de poezie populară. Cartea s-a bucurat de o recepţie critică excepţională. Voichiţa. Este şi opinia lui Adrian Marino. care susţine că modul de alcătuire a antologiei „se sincronizează cu observaţiile din Spaţiul mioritic”. Volksdichtung.196 Iordan Datcu înflorire culturală”. ilustrată de Mihu Vulcănescu. 3. Tipărită la Arta grafică. Ediţie îngrijită şi traducere de Artur Greive. antologia e o justificare a filozofiei. XIV. I-II (1968). Poezii. . Editura pentru Literatură publica Antologie de poezie populară de Lucian Blaga. scrie Adrian Marino. ea va permite altor cercetători ai baladei să-şi formuleze propriile lor opinii în legătură cu acest mit. Bucureşti. A apărut în anii când începuse restituirea operei lui Lucian Blaga. Dintre observaţiile pertinente pe care le face Taloş. Sabina Stroescu. Ediţie îngrijită de George Ivaşcu. Petru Ursache. joi 19 ianuarie 1967). carnea speculaţiilor sale. le reţinem pe acelea privind interferenţele motivice şi simbolistice dintre balada pe care o studiază şi Mioriţa. faţă de care constituie un fel de aparat documentar. În urmă cu treizeci de ani. „nu poate fi înţeleasă (aşa cum sublinează şi editorul) fără o strictă raportare la anumite teze de filosofie a culturii. Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea: „Lui Iordan Datcu.” noiembrie 1966. Privitor la originea temei. Soarele şi Luna. 24 martie. Cartea lui Ion Taloş este una de referinţă. o ilustraţie literară postumă” (Comtemporanul. nr.

Traducerea în limba germană a antologiei de lirică populară alcătuite de Lucian Blaga se constituie într-un eveniment cultural. În fine. an 3. antologia le-a pus celor trei tălmăcitori ai ei în limba germană nu puţine probleme. din cauza dificultăţilor financiare. Întretăierea celor două tărâmuri are efecte de fertilitate artistică excepţională”. la sfârşitul anului 1995. apărut la Editura Enciclopedică (2001. Elaborat între anii 1991-1995. Stabilit. care neavând o subvenţie de 18000 de franci n-a putut tipări cartea. nu l-a mai tipărit. cel care avusese un rol important. tipărită la Bucureşti. traducerea antologiei. lexiconul a fost predat. În fine. seria a V-a. legitimând nu documentar. amintim că lectorul de limbă germană este ajutat să înţeleagă mai bine lirica populară românească prin reproducerea a două texte din Blaga. Manuscrisul a fost transferat unei alte edituri pariziene. 1967). Între recenzenţi s-a aflat. Grija lor principală a fost ca în versuri ritmate (nu rimate) să transmită cât mai exact mesajul poetic al originalelor. Li se cuvin sincere mulţumiri. unde a avut mai mult noroc. cum s-a văzut. ce vitregă soartă au cărţile unor scriitori români stabiliţi în străinătate. dicţionarul a fost trimis seriei „Ateliers de l’imaginaire” a Universităţii „Stendhal” din Grenoble. din acea zonă plasmatică de eres şi cutezătoare intuiţii ori pur şi simplu din stilizarea existenţei pe care ne-o oferă folclorul românesc.) îşi are istoria sa. încă o dată.Despre Ion Taloş de-a lungul anilor 197 1967). aprilie. pe baza cursurilor pe care le-a ţinut la Universitatea din Köln. în primul rând pentru ca să constatăm. Deşi restrânsă ca volum (140 de texte însumând cca 990 versuri). 278 p. Să sperăm că această ediţie bilingvă. la pariziana Editions – Entente. româno-germană. editorul fiind Ioan Şerb. 4. În fine. ci artistic duhul unui neam”. Ion Taloş n-a uitat de gândul lui Lucian Blaga şi a început demersurile pentru a-i traduce antologia în limba germană. în Germania. Să amintim că toate aceste demersuri le-a făcut domnul Claude Lecouteaux. şi Ion Taloş. care. însă tipărirea avea să aibă loc în 1996. Despre dor şi Intermezzo. unde este profesor de literaturi romanice şi mitologie la Universitatea din Köln. Gheorghe Grigurcu observă că antologia este domeniul unde se interferează două sensibilităţi. al lui Ion Taloş. Paul Anghel susţine că antologia lui Blaga este „cel de-al doilea mare monument al artei anonime la noi. Şi lexiconul Gândirea magico-religioasă la români. în 1987. pe care o evocăm lapidar. Expresia „talpa iadului” au tradus-o prin „im tiefsten Abgrund”. Ion Taloş şi colaboratorii săi germani au împlinit un proiect al lui Blaga. Alăturându-i-se doi specialişti din Germania. La sfârşitul anului 1989 traducerea era încheiată. îşi va găsi difuzarea dorită în mediile străine pentru care a fost gândită de Lucian Blaga. Imago. cea a poetului anonim şi „sensibilitatea lirică a alcătuitorului. profesor la Universitatea Sorbonne IV. ambele din Spaţiul mioritic (1936). Un dicţionar al mitologiei şi ritologiei române Habent sua fata libelli. nr. cel care l-a cunoscut pe Lucian Blaga şi care ştia de la acesta că îşi dorea antologia tradusă într-o limbă de circulaţie.(Familia. au început. care a şi . ale cărui impulsuri metafizice au pornit nu odată din adâncurile sufletului colectiv. în calitatea sa de şef al Redacţiei de folclor a Editurii pentru Literatură. şi la tipărirea ediţiei princeps. în anul 1985. în special limba germană. sintagma „iarba fiarelor” au tradus-o prin „Schlüsselblume” iar „lemnul Domnului” prin „Holz des Herm”.

şi fiinţe magice ca Joimăriţa. Ştefania Cristescu. Obiceiuri populare de peste an (1997). Caloianul. Dracula (în care este relevată eroarea litaraturii apusene despre acest domnitor român). Ştefan cel Mare. Constelaţia magicului – O viziune românească asupra misterului existenţial (1994). între altele. Vasile Avram. obiceiuri calendaristice şi practici magice precum Boriţa. Cartea fiind scrisă pentru cititorul străin. într-un mod comportamental. Cea dintâi notă particulară a dicţionarului mitologic al lui Ion Taloş este aceea că. Dacii. Dunărea. cu literaturile romanice şi cu cele slave. Ursul. de tradiţia Bisericii creştine”. Dicţionar de magie. prin care au fost date răspunsuri cu privire la cosmos. an III. Negru-Vodă. Cercetarea mitologiei româneşti debutează odată cu secolul al XIX-lea. Dumnezeu şi sfinţii diferă „în detaliu. cel mai vechi fiind caracterizat de acele scenarii despre care Mircea Eliade spunea că „păstrau fragmente mitologice şi ritualuri dispărute din vechea Grecie dinainte de Homer” cu o serie de culte primitive. Descântece din Cornova – Basarabia (1984). îşi află deplina îndreptăţire articole cum sunt: Columna lui Traian. Paparuda. Ivan Evseev. demonologie şi mitologie românească (1997) şi Valeriu Bălteanu. Antoaneta Olteanu. Maria Purdela Sitaru. în care persistă sărbători precreştine. a făcut apropieri. viaţă (coordonată de reguli mitico-magice) şi moarte. Cel mai amplu este articolul – voce despre Sfânta Maria. Vianu Mureşan. autorul sintetizează modul cum percepe mitologia românească. în credinţa populară. în care savantul remarca pietatea cu care creştinii răsăriteni o slăvesc pe Maica Domnului. cum sunt: Lucia Cireş şi Lucia Berdan. Cerbul. una care se constituie într-un „sistem multilateral. Decebal. Desire Machines. Metamorfozele sacrului. desăvârşit şi suficient sieşi”. în structura acesteia existând câteva straturi: cel din perioada geto-tracică. Deceneu. 33-38). deci fenomenele istorice. Stratul al doilea. 1936. Gebeleizis. În numele magiei terapeutice (2000). nu în esenţă. Aurora Liiceanu. fiecare dintre ele cu creaţii particulare. Etnomedicină lingvistică (1999). cel creştin. când a fost cazul. A Romanian Love Charms Database (1998). cel daco-roman şi cel creştin. Sanda Golopenţia. în cele aproape 500 de articole. Aici se cuvenea să fie citat şi articolul lui Mircea Eliade. Traian. sociale şi religioase. urmat de o bogată bibliografie. 6. Structuri magice tradiţionale (1998). şi a stăruit asupra controverselor privitoare la unele subiecte. Mircea cel Mare. din „Familia” (seria a IIIa. însă mai ales în ultimul deceniu. – aug. cântece profane de Crăciun. Descântece din Moldova (1982). Antoaneta Olteanu. în fine cel de al treilea strat. Dar cea mai mare extensie capătă capitolul despre sfinţi. care cuprinde. Gândirea magică a făcut în ultimii vreo douăzeci de ani. include „întregul spectru al gândirii arhaice la români. iul. Terminologia magică (2000). Nicoleta Coatu. nr. Căluşarii.198 Iordan Datcu tradus din germană în franceză cartea profesorului Ion Taloş. Zamolxe. Povestea unei vrăjitoare (1996). p. adoraţie explicabilă prin aceea că . Dicţionar de mitologie populară (1998). Constantin Brâncoveanul. inclusiv unele figuri de basm”. la relaţia omului cu Dumnezeu şi cu firea înconjurătoare. Unele lucrări destinate acestui domeniu au preferat formula lexiconului: Ion Ghinoiu. Maica Domnului. autorul a expus sobru esenţa articolelor. iar modul cum apar. În câteva dense pagini care prefaţează lexiconul. Fundamentele filosofice ale magiei (2000). neîntâlnită în lucrările similare. Pe baza unei bibliografii impresionante. obiectul unui număr apreciabil de cărţi. Divinaţie şi vrăjitorie în context comparat (1999). Ipostaze ale maleficului în medicina magică (1998) şi Şcoala de solomonie. Camelia Burghele.

femeia şi mama au fost socotite din cele mai vechi timpuri ca un miracol divin pe pământ. cu ample capitole despre motivul folcloric amintit despre proiecţia lui în literatura cultă. Pierderea dramatică a Fiului a înduioşat sufletul popular mai mult decât orice miracol”. vol. Nu este deci întâmplător că tocmai aici. cu mult înainte de creştinism. Sfântul Petru în tradiţiile poporului român (în Buletinul Bibliotecii Române. creştinătatea se apropie întâi de Maica Domnului. Şi cu aceasta ajungem la semnalarea câtorva absenţe bibliografice din lexiconul mitologic al profesorului Taloş. în Răsărit. în 1862. II. iar cartea lui este o „extraordinară sinteză”. Alecsandri. 1986). o pietate sinceră şi populară faţă de femei şi faţă de mamă. Br. 1996) şi La maison et ses génies. Conjurations et Bénédectitions. şi de Fr. Stahl. Charmes. Hasdeu. Nu putem încheia aceste consideraţii fără un gând de recunoştinţă pentru dl.Despre Ion Taloş de-a lungul anilor 199 „în aceste părţi răsăritene. la noi. 1987. Basme populare româneşti. la români. ediţie de I.. Academia Română a oferit profesorului Ion Taloş premiul „Timotei Cipariu” pentru această carte edificată în spiritul tradiţiilor ştiinţifice ardelene. ediţie de Lia Stoica Vasilescu (2000). La articolul despre Sf. în 1853. Între ele semnalăm volumele: Nic. iar o serie de opinii semnalaseră. W. transcriem constatarea învăţatului francez: „Odată citită această carte. Motivul incestului în folclorul românesc şi universal Despre motivul incestului în literatura populară se adunaseră. Claude Lecouteaux. Amzăr. Schuster. iar la articolul Zburător trebuia să figureze şi cartea lui Silviu Angelescu Mitul şi literatura (1999). La articolul Decapitarea se cuvenea să fie citată cartea lui Paul H. situaţia de excepţie. Tot aici era de amintit studiul lui Dumitru Pop. care i-a cerut lui Ion Taloş această lucrare. Lexique et formules (Paris. Lucian Blaga atrăsese atenţia că plăsmuiri de asemenea anvergură conţin virtualităţi . O altă constatare a profesorului sorbonard este aceea că mitologia românească are o serie de reciprocităţi cu alte mitologii ale romanităţii încât vede confirmată „ipoteza despre existenţa unei psychic unity”. după ştiinţa noastră. B. Mitul zburătorului şi poezia noatră populară (în Steaua. În Răsărit există. Histoire de la décapitation (Paris. adică faţă de principiul rodniciei şi al bunătăţii pe care Mama îl întrupa. nu mai rămâne nici o îndoială în legătură cu această temă: mitologia românească există cu adevărat! Desigur. Necunoscut până acum la noi. oct. Pentru românii care se mai îndoiesc că avem o mitologie. Vechi cântece şi tradiţii populare româneşti. Oprişan (1975). Omul de flori. aşadar. Freiburg I. nu avem un pantheon organizat şi structurat.P. Densuşianu. pe care noi le socotim însemnate. şi el cu o bibliografie impunătoare. pentru care a fost gândit şi scris de altfel. scrisă „fără ostracizări sau prejudecăţi”. 2). în care scrie despre autorul lexiconului că este un „cercetător eminent”. În fine. începând cu balada publicată de V. Petru. 1955). Croyances d’hier et d’aujourd’hui (Paris. a tradus-o în franceză. 1988). lipseşte studiul lui D. după ce dicţionarul mitologic al lui Ion Taloş a apărut şi în eleganta ediţie franceză sperăm să fie tradus şi publicat şi în alte versiuni pentru cititorii străini. şi la slavi numeroase atestări. semnificaţie mitică şi ca valoare poetică a baladei Soarele şi Luna. dar o multitudine de fragmente îşi regăsesc coerenţa”. s-a zbătut s-o tipărească şi a prevăzut-o cu o substanţială prefaţă. învăţatul francez este autor al unor cărţi cum sunt: Le Monstres dans la littérature allemande du Moyen Âge (Paris. C. Demons st Génies du terroir au Moyen Âge (Paris. 1954). ca în antichitatea clasică. ca vechime. 2000).

iar cea de-a doua. Vâlcea. N-au lipsit nici opiniile contrare. Suceava. uneori paralelismul fiind “uimitor”.200 Iordan Datcu ale unor creaţii majore: „Recitiţi. Fl. Brăila.. la 1876 – 1877. Caraş-Severin. Caraman. tot aşa în sumare constatări. Neamţ. studiu. pluguşoare şi colinde). Bacău. Urmează analiza protagoniştilor şi a psihologiei lor. Vaslui. Fecioru. mai adânci în sens universal”.amalgam de creştinism şi păgânism”. peste un secol. poetul Nicu Caranica. spre exemplu. numeroase atestări şi câteva aprecieri teoretice asupra motivului incestului în folclorul românesc. Dem.ţine de substratul roman”. nu sunt în baladă atât de categoric departajate. Th. Este un studiu exhaustiv atât asupra versiunii Cununia fraţilor (cu 238 documente). Galaţi. Braşov. Călinescu a considerat că balada amintită face parte din “temele cele mai vaste. credinţe. reproduce fidel mitul greco-roman al lui Apollo şi al Dianei (Artemis). de exemplu. cum am amintit. Mai târziu.). dar o cercetare aprofundată a lui întârzia să apară. p. Sălaj. Dâmboviţa. 373 – 916 texte). în articolul Legenda . cât şi asupra Nunţii Soarelui (245 documente). declarând ritos: „Nu vedem nicăieri urme de mitologie păgână. G.. elemente creştine şi o atmosferă religios – morală tranşant deosebită de a celor vechi”. Marian ş. vede în balada românească “întregul mit despre Apoline” (Apollo). spune P. balade. monografia confruntă materialele româneşti cu cele . cât şi prin întinderea ei (1-371 p. Argeş. Vrancea. din contră.. îi fuseseră depistate “reminiscenţe antice”. Constanţa. Alba. ci. Tulcea. Hunedoara. Botoşani. fiecare din aceste spaţii beneficiind de examinări aparte.). de la Divina Comedie până la Faust”.reprezintă în balada noastră momentul unic în felul său al fuziunii sufletului mitic păgân cu sufletul creştin al nostru”. Mehedinţi. tipologia şi funcţia textelor. Ialomiţa. Iaşi. a opinat că în legenda românească există un . elementele mitice păgâne din balada examinată fiind mai greu de identificat.. Bistriţa-Năsăud. observă că între felul cum apar Raiul şi Iadul în poezia românească şi în capodopera lui Dante există trăsături comune. Gorj. iar.Soarele şi Luna” ca document despre originea romană a poporului român (1898 . are răspândire cu deosebire în judeţele Arad. Cununia fraţilor şi Nunta Soarelui. Prima versiune are circulaţie cu deosebire în judeţele Maramureş. examen scrupulos şi nuanţat. Un amănunţit demers critic disecă multitudinea aspectelor materiale româneşti: aria geografică a temei. a variantelor mai semnificative (V. impunătoare atât prin importanţa. care . Evenimentul a avut loc la sfârşitul anului 2004.] Teodorescu şi veţi găsi viziuni prin nimic inferioare celor mai admirate din marile poeme ale omenirei. reluând comparaţia lui Lucian Blaga. Mureş. Existau. Hunedoara. Argeş. Incestul zădărnicit în folclorul românesc şi universal (Editura enciclopedică. Cununia fraţilor având nu mai puţin de nouă subversiuni. densitatea punctelor anchetate. Elementele acestea păgâne şi creştine. 959 p. Prahova. Bihor. Cluj. la eposul grec. Petru Caraman fusese el însuşi convins că acest cântec românesc. poetul Nicu Caranica spunea că amintita creaţie . Suceava.. Sebastian Stanca. Teleorman. Nunta Soarelui (cu subversiuni în legende. despre geografia şi istoria temei. Olt. iar în Sora Soarelui – o . Sibiu. Studiu de folclor comparat. Alecsandri. când a apărut impunătoarea monografie a lui Ion Taloş. a încercărilor la care este supus Soarele. Grigore Silaşi. Buzău. Dolj. S.1899). Sibiu. Balada fusese raportată. Satu Mare.reminiscenţă a Elenei Troiane”. în Poporul român şi fenomenul religios (1939). care au negat cu obstinaţie substratul greco-roman al baladei.a. legenda poetizată Soarele şi Luna din colecţia [G.

între cei doi aştri. de căinţă. ca podul peste mare. prin ideile lor poetice. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. În zona slavilor de sud se întâlneşte tema privind incestul dintre frate şi soră. ci între un crai şi sora sa. fie incestul săvârşit. de aceea în întâmpinarea acestora ar fi trebuit să fie inclus un amplu rezumat într-o limbă străină. chilia cu tămâie. fântâna cu apă sălcie. Mioriţa. în schimb. dureroasă. a Sf. în fine. fireşte. ca reacţie. a unor motive din acelaşi creştinism popular: „scara de ceară şi toiagul.Despre Ion Taloş de-a lungul anilor 201 sud-slave. fapt care explică nemenţionarea ei. numărul mare de preoţi. în care lipsesc probe esenţiale. Ioan). Lucrarea lui Ion Taloş. prin marea lor circulaţie pe un areal mai mare decât acela al Mioriţei. cu Cântarea lui Ghilgameş. la origine. numele personajului feminin”. gesturi. lucrare apărută cu puţin timp înaintea cărţii lui Ion Taloş. există motive comune ale versiunilor româneşti din sudest cu ale slavilor: „întrebarea adresată feţelor bisericeşti dacă e permisă căsătoria între fraţi. toiagul). Lipsesc din monografie referirile la latura muzicală a baladei Soarele şi Luna şi a colindelor despre cununia fraţilor. fie din Noul Testament (plânsul Maicii Domnului. drumul drept. implicit. Preţuirea monografistului pentru balada Soarele şi Luna este atât de mare încât el nu ezită s-o compare. semne constante şi în alte arealuri etnografice. şi la români. construcţia bisericii pe mare. totodată. prin bogatul fond de cunoştinţe culturale datând din primele secole ale Evului Mediu. filozofice şi etice. la bulgari tema fiind „aceeaşi cu a legendelor româneşti din Moldova centrală”. „în care fratele şi sora devin Soare şi Lună. a Sf. în speţă fie incestul ca dorinţă care nu se înfăptuieşte. substanţial informată în toate secţiunile ei. dar nu ca în balada românească. meritul de a contribui. şi autorul ei vor reţine şi atenţia specialiştilor din străinătate. vămuirea mortului. şi motive ca vizitarea iadului şi raiului. „au atins nivelul maxim al perfecţiunii literare”. Sf. apoi sunt inventariate motive. constituie unul dintre „pilonii de bază ai templului arhaic al culturii române”. şi la slavii de sud. prin originalitatea lor faţă de legendele extraeuropene şi faţă de cântecele sud-slave înrudite tematic. care. Pe lângă valoarea în sine. apariţia unor personaje din zona religiei populare (Moş Crăciun. legende indiene. la mai buna cunoaştere a altor trei mari creaţii ale eposului românesc. ca în materialele sârbeşti. În fine. pe care le apreciază ca foarte înrudite. Vineri). că aceste creaţii. săparea fântânilor. podul de trecere dintr-o lume într-alta”. cartea lui Taloş are. şi monografia. epopeile homerice şi tragediile grecilor antici. 1973 – 1997). convinge în demonstraţia şi în demersul ei comparatist (autorul îşi arătase virtuţile de comparatist şi în Meşterul Manole. Altă secţiune a cărţii examinează motivele universale din balada românească. temă pe care a abordat-o muzicologul Adrian Vicol în Recitativul epic al baladei româneşti (Bucureşti. În privinţa spaţiului în care s-a născut cântecul despre nunta Soarelui. Sunt amintite motivele iraniene despre crearea prin incest a celor două astre. autorul opinează că. I-II. cu Cântarea lui Roland şi cu Divina Comedia. la incestul săvârşit”. unde se cunoaşte doar motivul căsătoriei Soarelui cu o pământeancă. de a monografia un esenţial motiv al folclorului românesc. din perspectivă estetică. 2004). legende din Groenlanda. apariţia lui Isus. semnalează pe lângă cele ştiute alte elemente fie din Vechiul Testament (visul lui Iacob. Comparatistul îşi spune cuvântul şi în privinţa aliajului de elemente păgâne şi creştine din balada studiată. . Petru. fie. Meşterul Manole şi Voichiţa. au existat „scurte povestiri despre dorinţa unui fecior de împărat de a se căsători cu sora sa”. sunt semnalate în continuare.

Junele. 2007). Junele îşi ia arcul din cui şi calul din grajd şi porneşte pe urmele leului în codru. Trama epică a colindului. Graiurile Domnului. de prospeţime. din categoria din urmă făcând parte Colindul leului. în puşti? Sau în lupta corp la corp / trântă?. flăcăul şi fata – iubiţi şi peţitori. Asupra acestui colind s-a aplecat. Colinde româneşti. sistematic. despre curtea feudală. colindele au apărut parcă mai pline de vitalitate. dar şi al unora aplicate asupra unui singur colind. Subtipurile celui dintâi tip sunt: A. fundamentarea cercetării pe un mare număr de variante. peste 300. E. foarte esenţializată. ca mistice. este astfel sintetizată. în cea medivală şi în folclorul contemporan. studiu monografic şi cu un capitol despre colindul în cauză (1999). Iosif Herţea. în 1996 în Enzyklopädie des Märchens (Berlin. II. până în decembrie 1989. Sărbători domneşti închinate Maicii Domnului şi Mântuitorului (Chişinău. spunea C. nevătămat. o adevărată Biblie a imaginaţiei populare. Banatul şi zonele subcarpatice ale Olteniei şi Munteniei. în patru tipuri: I. Colinde şi obiceiuri de Crăciun. leul se trezeşte şi-l întreabă pe voinic cum îşi doreşte moartea: în săbii?. „reprezintă. Nicolae Băieşu. în spiritul brevilocvenţei în genere a colindelor româneşti. Universul colindei româneşti în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică. C. Brăiloiu. The „Colinda” with the Lion” (1975). 2004). Colinde de Valea Ţibleşului. edificatoare şi moralizatoare. împăratul şi junele şi IV. Cât de înrădăcinate sunt acestea în memoria populară stau mărturie şi ample colecţii apărute după 1990: Dan Octavian Cepraga. Lupta junelui cu leul. III. D. Monica Brătulescu. 1999). Motivul leului în contextul colindelor vânătoreşti (1979). sud-estul României şi regiunea Odessa). bogăţia şi diversitatea lor au făcut obiectul unor studii monografice. cu mesajul lor creştin nediminuat. Bihorul. colinde-cântec. dar calul nechează. biblice şi apocrife. abordarea morfologică şi geografică a temei în literatura antică. în 1988. Junele alege trânta pentru că e mai dreaptă. Vasile Filip. colinde-baladă. cu textele lor arhaice şi cu muzica lor amintind de aceea a colindelor apusene. antologie şi tipologie muzicală (2004). Mihai Pop. pentru că a scăldat un asemenea fecior. Mit şi iniţiere în folclorul românesc (Editura Academiei Române. cum spunea tot Brăiloiu. Gonirea şi prinderea leului. până când junele îl învinge pe leu şi-l leagă. şi Ion Taloş. cu stăruinţă. care aduce leul legat. Expresivitatea. Uciderea leului / Leul lăudăros. cu 498 de poziţii (2006). profesionale. fiindcă ele. Cei doi adversari se luptă o zi / noapte de vară.202 Colindele Iordan Datcu Interzise şi etichetate. coordonator. examinat de Adrian Fochi (1970). în Fabula (Berlin). precizarea arealului în care se cântă colindul (sud-vestul Ardealului. Se întreabă dacă ar bine să-l săgeteze sau să-l împuşte. adică a unui animal despre care se spunea că n-a trăit vreodată în arealul carpato-danubian. Basarabia şi Moldova. Colinda creştină tradiţională (1995). leul şi muntele fără oi. 1484 colinde cu text şi melodie (I-II. cu toate secţiunile lor – protocolare. toţi cei ce-i văd o fericesc pe mama junelui. Cercetătorii amintiţi mai sus au susţinut că leul n-a trăit în fauna carpatică: . Bucovina. B. o Biblie plină însă de ecouri păgâne”. Noutăţile aduse de Ion Taloş în acest studiu sunt mai multe: lămurirea chestiunii prezenţei leului în colindul românesc. cosmogonice. Cetele de feciori din Ţara Oltului (Făgăraş) (1997). Macarie-Darius-Dan Drăgoi. în ansamblu. în Lupta voinicului cu Leul. New York) şi recent. Ioan Bocşa. Traian Herseni. El află leul adormit sub un spin / rug înflorit. Învingător şi învins coaboară în sat. mai amplu.

pe baza cărora conchide că leul a dispărut din sud-estul Europei „în jurul anului 100 după Christos”. Colindul celebrează o serie de calităţi ale voinicului: bărbăţia. în articolul Mit şi preistorie. la Köln. cu statut de refugiat politic. Virgiliu Florea. Îi dă expresie în lucrarea care i-a fost teză de doctorat Meşterul Manole. o propensiune spre monografic. chestiunea fusese pusă cu totul altfel. scrie că atunci când Xerses. „în regiunile noastre nu au trăit niciodată lei”. ţinuta etică. S-ar putea spune că. regele perşilor. toate trei în manuscris. A. A. urmată de al doilea volum. Octavian Buhociu a opinat că „prezenţa leului ca animal nu e deloc atestată şi pune prin asta o problemă greu de soluţionat. Corpusul proverbelor şi zicătorilor româneşti. Colinde de fecior. unde. care să se ridice la înălţimea estetico-morală a celei din colinda leului. în fine. virtuţile artistice ale colindei. această scenă e gândită de un scriitor de geniu. mai multe cârduri de lei. stabilit din 1985 în Germania. de a atrage atenţia că în cultura tradiţională românească există numeroase creaţii de excepţie. ci în lupta corp la corp. Eliez. Monica Brătulescu a crezut că leul este „un animal necunoscut pe teritoriul ţării noastre ca specie concretă”. varianta prelucrată a lui Vasile Alecsandri. se aruncară noaptea supra cămilelor ce transportau bagajele trupelor. din revista blăjeană „Comoara satelor”. în mod nimijlocit animalul”. ca să supună Grecia. cu Geologia cuaternarului (1968). citându-l pe Herodot. că în colind el „s-a suprapus zmeului. Mihai Pop a fost de părere că leul n-a făcut parte din sistemul nostru ecologic. cele despre leu proiectează un adevărat cavaler. Guggisberg. pe lângă cele semnalate de noi. David etc. care se întrece în puteri cu faimosul animal. Melqart. cerbului sau chiar ursului”. în polifuncţionalitatea ei. maghiare şi săseşti din Transilvania (cu Ion Cuceu. de poetul bucovinean Gavril Todică. Şi totuşi. lăsând însă neatinşi pe oameni şi pe celelalte animale de transport”. spre exemplu. Sunt relevate. care-l încadrează „în familia lui Dumezil. semnate de străini: C. eroismul. şi-l aduce în sat nevătămat. coborându-se din munţi. pentru că „tradiţia se dovedeşte a fi mai puternică decât ne imaginăm”. sărăceşte universul fabulos al mitosului românesc. a scenei înfruntării dintre voinic şi animal: „Nu există multe scene. Un comparatist Descoperit şi îndrumat spre cercetarea spiritualităţii populare româneşti de către Ion Muşlea. Ce i-a oferit lui Ion Taloş studiul în arhivele şi bibliotecile germane? I-a oferit . conţinând Corpusul variantelor româneşti.Despre Ion Taloş de-a lungul anilor 203 Adrian Fochi a scris că „poporul nostru nu a cunoscut niciodată. Alte lucrări vădesc aceeaşi abordare.”. „trecea cu oştirea sa prin Tracia şi Macedonia.” Şi acest studiu monografic comparat al lui Ion Taloş are meritul. ca aceasta. care merită examinarea cu atenţie. încă din 1926. dar a rămas în memoria populară. Tipologia colindelor româneşti. nici la noi şi nici în alte literaturi orale. încă de la începutul activităţii sale. W. Herakles. expresivitatea. În sprijinul acestei atestări. pe care nu-l supune cu armele. între alţii Neculai Macarovici. aceeaşi tendinţă de epuizare a surselor: Corpusul cimiliturilor româneşti (în colaborare cu Ion Cuceu şi Virgiliu Florea). Gabriella Vöö şi Hanni Markel). că stăruinţa asupra Mioriţei. Taloş citează studii de paleontologie şi zoologie. totodată. Ion Taloş vădeşte. Samson. atrage atenţia Taloş. şi români.

despre temeiurile populare ale acestei literaturi. Pitrè – S. Zeitschrift für Volkskunde. editor Mircea Eliade. Rainer Schlösser şi Wolfgang Dahmen (Jena). Basel / Zürich.204 Iordan Datcu un larg orizont comparatist. Ion Taloş a contribuit la cunoaşterea în mediile ştiinţifice germane şi în cele. sub forma legendelor în proză. traduit par Anneliese et Claude Lecouteux (ELLUG. în cursuri universitare cu o tematică bogată a încadrat mitologia românească în mitologiile popoarelor romanice. Becker (Stuttgart). participând. Spania. Université Stendhal. Grenoble. mai largi. Tot în spaţiul germanic a putut să urmărească tema incestului zădărnicit. a întâlnirilor dintre filologi din cele două ţări. Rudolf Windisch (Rostock). Prin varii mijloace. spre exemplu. 1999. în ediţie bilingvă româno-germană. că ea există. Artur Greive (Köln). Fabula. editat de Diether Röth şi Walter Kahn. la Prodăneşti. Pentru cunoaşterea limbii române a tipărit în două ediţii. care va constitui baza monografiei intitulate „Cununia fraţilor” şi „Nunta Soarelui”. 2002). editată de Kurt Ranke şi Rolf Wilh. Internationale volkskundliche Bibliographie 1979-1984. jud. Zeitschrift für Ethnologie. . a tipărit împreună cu Artur Greive şi Gerda Schüler. Jahrbuch für Volksliedforschung. Salomone Marino. Antologia de poezie populară a lui Lucian Blaga. Klaus Heitmann (Heidelberg). ale specialiştilor din Vest. A reînnoit tradiţia simpozioanelor româno-germane. el era edificat asupra corpusului variantelor româneşti ale baladei şi colindei despre meşterul constructor. Città di Palermo. Romanistiches Jahrbuch. London. chiar a literaturii de autor (a ţinut cursuri despre literatura română contemporană. în Germania. Eminescu la Ana Blandiana). Einführung in die rumänische Sprache (Bonn. bibliotecile şi arhivele germane i-au relevat faptul că tema sacrificiului la construcţia unei clădiri este universală. cu alte cuvinte. Märchen und Märchenforschung in Europa. despre lirica românească de la M. Dacă. A colaborat cu studii pe teme româneşti la lucrări cu caracter internaţional (Enzyklopädie des Märchens. să realizeze ce păguboasă este pentru specialist cantonarea într-un colţ al Europei. A putut. Martin G. la reviste cu circulaţie internaţională Schweizerisches Archiv für Volkskunde. în 2002. Der Donauraum. Brednich. Franţa. 2003). Ein Handbuch. asupra circulaţiei baladei cu această temă în sud-estul Europei. Frankfurt. New York. din partea germană. la colocviul care a avut loc la Cluj-Napoca. Lexiconul său Gândirea magico-religioasă la români (Bucureşti. Belgia. „il Nobel delle discipline demoetnoantropologiche”. The Encyclodedia of Religion. 2001) a cunoscut şi o variantă franceză: Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine. a creaţiei populare româneşti. 1993). Bogata activitate a lui Ion Taloş (s-a născut la 22 iunie 1934. Sălaj) a fost răsplătită cu Premio Internazionale di Studi Demoetnoantropologici G.

I. p. which is to determine whether the Roma proverbs indicate an ethnocultural dilemma concerning the own perception of their identity or a reaction to what they would call the efforts of an assimilating ethnocide of the alterity – better said. as researcher Michel Giraud indicates us: “The ones that we ceaselessly call different do not present such a pronounced alterity. Vol. throughout time. look that they either assumed within their conscience or reacted against”. . what does the difference mean to them? In order to answer these questions we have selected. the Roma have always been considered – as everybody knows. a few representative proverbs from the Roma paremiological fund that might indicate – in our vision. studies about the Roma”]. xenofobiei si intoleranţei: de la diagnostic la acţiune [The school environment and the fight against racism. In this way. the very goal of this article. Mediul şcolar şi lupta împotriva rasismului. for the present research. nr. 1997. are they able to define themselves and the very nature of what makes them Roma – therefore distinct from others? If so. being thus denied its own right of individual existence for centuries. the “worst” among us that had to be either “eliminated” or “assimilated” within our “perfect civilization”. the century-old persecutions. But. Bordeaux From their first appearance in Europe until nowadays. social exclusion and the repeated exterminations of the Roma – the most recent and horrible of them being the Holocaust. 46. their integration proposed by the majority society through its institutions. what about the Roma themselves in their own proverbs? How did they perceive.1 This affirmation sustains. we consider – after a thorough study of the Roma paremiological fund. Even more. the effect of the look thrown at them by groups and institutions of the majority. could not have – naturally. Bucureşti. been wiped off from their collective 1 Michel Giraud. the “shame” of the entire human species. the manner in which the Roma have been dealing with their identitary question all along. their being Roma? Do they clearly know who and how they actually are? In different words. it has become proverbial for us – in our everyday conversations. As we are about to demonstrate. studii despre rromi” [”Rromathan. xenophobia and intolerance: from diagnosis to action] in ”Rromathan.The Roma Identitary Question in Paremiology: Ethnocultural Dilemma or Reaction to the Efforts of an Assimilating Ethnocide of the Alterity? Isabela Denize Victor Segalen University. their unique culture – very different from ours. to insult someone by using the pejorative word Gypsy in expressions referring to this ethnic minority and its particular ethnocultural universe. and their “difference” is in great mesure. 2.

the conclusion being that “God does not let the Roma die”. nr.6 But. cf. 40 – O Del le Romeske te merel na dela. Publications Langues ‘O. Warszawa – Tirana – Paris – Bucureşti. op. 2002. 1991. a reflection of a permanent quest for answers within a more and more nebulous identitary question. ibidem – Rromano Зivipen sar ćhavorresqo gadorro: xevalo. because “The Roma’s life is not even worth two green onions”3 and therefore. 307 – Sa o sapuj te xaraves. melalo. if we refer to the one that we proposed in a previous study of ours7. sheet 18. without year. charno. Târgovişte. “You are the last hole in the flute”5. in order to find – and eventually settle. cf. cf. e kales na ka thoves. 26 – Sa o sapui te haraves. Proverbes transmis.. dirty. e kales na ka thoves (version that comes. a diverging identitary tension or 2 Marcel Courthiade. e kales nashti thoves. in fact. in fact – within the very nature of its own configurational structure. from the Roma in Greece). their being stigmatized by the alterity. cf. Aperçu de syntaxe descriptive des proverbes rom (tsiganes). melalo. illustrés par Ferdinand Koći. according to the author. r. as we are about to notice. 19 – “Emprunts latins et néo-latins”. Editura Centrului rromilor pentru politici publice “Aven Amentza”. Paradigmes identitaires roms dans la parémiologie. collectés et classés par Stella Méritxell Pradier. cf. proposed in Isabela Denize. with great stoicism. more particularly the one regarding the identitary question. Colecţia “Restituiri”. nr. cf. Paris. sheet 47. 813 – Sian i agorutni xev and-i duruvli. Apeiron. p. and they even adopted this victim attitude in response to the quite troubling efforts of identitary self-definition that the Roma people had to overcome throughout time.. Of course. (Manuscript that was put at our disposal by professor Gheorghe Sarău from the department of romaní language and culture of the University of Bucharest. 307 – Sa e sapuja te araves. recueillis et traduits par Marcel Courthiade. p. 1993. that: “Even by using all the soap. ibidem. e kales naśti thoves. 109 – Sa o sapuj te xarraves. sar e ciavoresko gadoro: hevalo. p. sheet 20. From this point of view. xarno.. the Roma proverb representing. non-reaction to a never-ending context of socio-historical oppression. *** Proverbes rroms bilingues rromani – français. cit. 308 – Sa o sapuj te araves. as “The Roma’s life is like a child’s shirt: torn. Chapitre I – Le proverbe et la science parémiologique. e kales naśti thoves... as an expected reaction or. nr. 2006 (Dépôt légal: avril 2007). p. il n’y en a pas sur toute la terre. these Roma consider. cf. melalo. 257. from the following lines of the present research. Xaca dume – but godi. r. Les roms et l’altérité. p. sheet 40. see our theory of the macro-ethnofields – and. one cannot wash away the black [colour]”2. 29 – O rromano jivipen.. Coordonator: Vasile Ionescu. p. 691 – Ći mol e Rromesqo tràjo duj zèleni puruma. ibidem. Coll. 3 Ibidem. in *** “Cahiers balkaniques”. Bucureşti. 6 Milena Hübschmannová. nr. 351 – Rromano Зivipen sar ćhavorresqo gadorro: xevalo. *** Purane Goghimata: 1001 proverbe rrome [*** Purane Goghimata: 1001 Roma proverbs].. Éditions L’Harmattan. better said. . *** Purane Goghimata:.. cf. Praha. 52 sheets. nanaj p-i sasti phuv – Comme le coeur rrom. xarno.. Nr.. whom we thank again with this occasion). and they became. short”4. according to the author. its place among other nations. *** Proverbes rroms. in different contexts coming out of conversations involving them. unfortunately. harno. the Roma paremiological fund suggests. Rromaní Baxt. Sagesse et humour du peuple rrom. God’aver lava phure Romendar [Wise words coming from the old Roma].206 Isabela Denize conscience. idem. *** Rromane Godăle Vakerimata [*** Wise words belonging to the Roma]. 5 Ibidem. nr. nr. many Roma have accepted. 4 Ibidem. 308 – Sa e sapuja te araves. Paris. 99 – Ći mol e Rromesqo tràjo duj zèleni puruma. VIII. džungalo... r. cf. if the low self-esteem seems to represent the opinion of certain Roma in what concerns the solution to their identitary quest. Sar o rromano ilo. r. Editura Cetatea de Scaun. 27 – 29. 2006. mss. from the Roma in Greece). 7 In what concerns the nature of the configurational structure of the Roma paremiological fund. p. e kales naśti thoves (version that comes. a factor of control and manipulation of this one. Milena Hübschmannová. p. Patĭv. ibidem – Sian i agorutni xev and-i duruvli. among which. nr. 14 – O dživipen sar čhavoreskero gadoro: chevalo. cf.

as “He who doesn’t believe in himself. cf. 14 Ibidem – Mi pes o Rom kerel Ungroske. p. sheet 31. 10 Ibidem. ma phuč avrestar. *** Purane Goghimata:. ibidem. 30 – Ko na pat’al andre peste.. would not help them find answers to their identitary uncertainties. al’e tire jilestar. is always teased by the others”. savo sal. p. “Even if the Roma becomes Hungarian. ibidem. but not your heart”13. cf. to the pressing quest of the ones that created and permanently use them. cf. as an element of identitary reference. p. *** Rromane Godăle…. “If you want to know who you are. 37 – Te kames te janes savo san. in order to reach the equality that they claim. cf.. cit. art. gaЗes tuθar na kerèsa.. 32 – Te kames te džanel. the symbol of the permanent efforts of an assimilating ethnocide of the alterity... another option. gaЗes tuθar na kerèsa. cf.. ibidem. r. p.. *** Rromane Godăle. cannot be possible for the minority populations. *** Proverbes rroms. p. r. p./o ilo lesqo sa marel rromane ritmoça. cf. sheet 25. Because…. the denigration of the cultures of these populations does not leave them. ma phuć avresθar...14 8 Michel Giraud. 34 – Kai shundion pen but lava. *** Purane Goghimata:…. na shundiol pes o ilo.. before and beyond trying to obtain this recognition from the alterity. Milena Hübschmannová. 24 – Kaj šund’ol but lava. na śundŏl o ilo. op. by trying to make them realize that the acception of their being stigmatized by the alterity – the gadje. unless they claim their cultural peculiarities. 12 Ibidem. indeed. Obviously. 39 – Vi te kerel pes o rrom ungroske. p. sajekh chal chol’i pre avreste. no tire ilesθar. nr. and sooner or later. 129 – Vi te keres so kames.. ibidem. hoci-soske. p. against the “trap” of integration considered. the question would be: could the Roma proverbs serve. 129 – Vi te kerel pes o Rrom Ungrosqe. 486 – Te kames te Зanes. 13 Milena Hübschmannová. you don’t hear the heart any more”9 and. savo san. Italoske. the wish of some Roma of getting integrated in the society of the majority population does not seem to be agreed by those who manifest an obvious pride of their ethnicity – a stronghold. cf. indeed. than to obtain the recognition of the dignity of their abandoned identity (even when this one is imposed)”. r. xoć-sosqe. cf. xoć-sosqe. italoske. gadžes tutar na kereha. 25 – Kaj śundŏn but lava. ibidem. cit. savaxt xal xoli pe avresθe. p. cf. chočsoske. p. because “You can dye your hair. 39 – Shai keres tusa so kames. sheet 31. o jilo na. r. so kames. nr. therefore.11 Equally. na šund’ol o jilo.. Thus. ask your heart”10. as: “Even if you make no matter what out of you. 9 Marcel Courthiade. savo san. 11 Ibidem. p. make huge efforts to obtain this recognition first of all from their own fellows who have accepted the victim attitude by adopting the stigma of the majority society. o ilo lesqo savaxt marel rromane ritmoça. so kereha. supposed by the ideal of citizenship. Italian.The Roma Identitary Question in Paremiology 207 struggle of the collective conscience of this people. 47.8 From the perspective mentioned above. na śundŏl o ilo. 46 – Te kames te Зanes. 533 – Vi te kerel pes o Rrom Ungrosqe. cf. they have developed real strategies of persuasion of the latter. no tire ilesθar. savaxt xal xoli pe avresθe. his heart will always beat according to the Roma rhythm”. because: “When you hear many words. nr. ma phuć avresθar.. don’t ask another.. nr. ibidem. 26.. 38 – O bala tuke šaj prefarbines. the achievement of the social and political equality. Marcel Courthiade. cf. 438 – Kaj śundŏn but lava.. ma puci avrestar. we must emphasize the fact that: “…. ibidem. you will never make yourself a gadjo”12. p.. Italosqe. no matter what. cf. many Roma that believe in themselves – being proud and fully aware of their ethnicity. op. cit. 534 – Vi te keres. no tire ilestar. by them. 38 – Te kereha. ama nashti te keres tut gajo. nr.. o jilo leske furt marela romane hangoha. or do they just reflect their identitary dissensions of opinion? Returning to the considerations of researcher Michel Giraud. p. *** Proverbes rroms. 46 – Kon na patăl andra pesθe. p. *** Purane Goghimata:. cf. in ”Rromathan….... p. sheet 28. p. 483 – Kon na paćal andra pesθe. cf. Italosqe../o ilo .

p. p. sheet 9. Marcel Courthiade. mss. without year. 528 – Vi parnes. 18 – Te imar thod’al o šero pro klatos. without title. because “Both the white. Rajko Djurić. Dr.. consider that beyond the ethnocultural distinctions between them and the others (the gadje). for the mere fact that they are just human beings: “Under the shirt everyone is naked”15. the ones who are proud of being Roma – unlike those who are not.: SAR RROMANO ILO. vi kales hin lolo rat. cf. this category of Roma should never forget an useful piece of advice such as: “Don’t be afraid. of course – certainly not like equal members of the same society: “A foreign hand does not know how to find your scab”17. in case they fail to get assimilated by the society of the majority – which happens quite often. Romani Cib oder die Zigeuner-Sprache (Grammatik. 50 – O ruv hal godole kon kerel pestar bakri. they are all. r. p. nr. Leipzig. without place. 19 sheets. as they risk to be declared soiled (maxrime) by the rest of their community and to be denied. lesko savaht marel rromane ritmosa. op. the kales hin lolo rat. astarel les e bokh. Rajko Djurić. actually. Ješina. mss. r. sheet 9. 22 Josef P. I) [*** 250 PROV. 36 – Tel o gad sako nango. Verlag von List & Francke. cf. 133 – Averesko vast ni džanel te arakhel e hadž. 137 – Bakróro. sheet 12. 15 Ibidem. cf. whom we thank again with this occasion).. nr. nr. 16 Ibidem – The parnes. 181 – Ni astarel o manuš e mačhe. soske daras toverestar? 20 Dr. 127 – O ruv ni mamil e bakra. 30 – O ruv xal godoles kon kerel pesθar bakri.19 On the other hand. cf.208 Isabela Denize As it seems.. idem. astarel les e bok. 17 *** Proverbes rroms…. they warn those Roma who think that the integration in the society of the majority would put an end to their identitary quest.: LIKE THE ROMA HEART THERE’S NO OTHER IN THE WHOLE WORLD (Vol. sheet 31. 133 – Averesqo vast ni Зanel te arakhel e xanЗ. because within the society of the gadje they could never get an honourable place... ibidem. vi kales hin lolo rat. r. 1886 (1ère éd Praha. whom we thank again with this occasion). vi kales hin lolo rat. 39 – Vi parnes. the ones that are proud of their ethnicity draw the attention of the others to the possible danger of this act that could lead them. [then] why are you afraid of the axe?”. 21 Ibidem. r. sheet 3. *** Proverbes rroms. nr.. nr. to their social death – mainly for the community of origin. as they know that the others (the gadje) don’t really care about them and are not actually interested in accepting the Roma among them. equal. without place. . 16 sheets. 18 Ibidem. because “The wolf doesn’t caress the sheep”21 and “A lamb that goes far from the shepherd. *** Purane Goghimata:…. as: “ The wolf eats/[swallows] the one who turns himself into sheep”20. 19 Milena Hübschmannová.. eventually. cf. p.16 From this point of view. Thus: “The fish is not angled by man.. the return to their origins. cf. cf. without year. p. 1880). p.. Once again. …. 142 – Vi parnes. nr.22 In conclusion. 35 – Ni astarel o manuś e maćhes. cf.. and the black have red blood”. *** 250 PROV. p. can easily fall into the mouth of the wolf”. it’s the hunger that pushes it towards the angling rod”18 and “If you put your head on the block yourself. I)]. 48 – O ruv ni mamil e bakra. *** Rromane Godăle…. mss. abandoning the community of origin could be a very dangerous step for the Roma that dream to become gadje – under the pressure of their being stigmatized by the alterity for the guilt of belonging to the Roma ethnic minority.. Chrestomathie). cit. p. (Manuscript that was put at our disposal by professor Gheorghe Sarău from the department of romaní language and culture of the University of Bucharest. 528 – Vi parnes. ibidem. subsequently. Wörterbuch. havo bačastar dur xal.. p. *** Proverbes rroms. r.. (Manuscript that was put at our disposal by professor Gheorghe Sarău from the department of romaní language and culture of the University of Bucharest.. vi kales hin lolo rat. NANAJ P-I SASTI PHUV (Vol. lokes šaj pérel andro muj ruveske.

cf. Essai . Préface de Jacques Meunier. p. 501 – Ma dara. op. 34 – Ma dara. p. Dominique Joly. and “It’s a wicked/[bad] bird.. *** Rromane Godăle…. *** Purane Goghimata:. 129. so dur Rromenθar cirdel pes... Milena Hübschmannová. p. 889 – Kana xal pes Rrom Rromeça. 536 – Nalaćho Rrom. Rajko Djurić. It does not depend on the gadje]”33 and “Nobody can break 23 Marcel Courthiade. ibidem. cf. *** Purane Goghimata:…. ča izdra. 25 Ibidem – Ma ker tut ňikaske cikneder. numaj izdra.: SAR…. Paris. the one that soils its own eggs”. nr. *** APPONA (Association pour la Promotion des Populations d’Origine Nomade d’Alsace). …. cf.. p. p.. Tsiganes. nr. Nouvelle série. sheet 3. Traduit de l’américain par Antoine Gentien... r. a patăl kaj khàndel o kùjbo laqo. cf. r. 28 – The Sinte fire will never burn out. ma ker tut ňikaske bareder. p. 1979. cf. nùmaj izdra. 484 – Sarkon Rrom musaj po drom te arakhel. p.30 But. collection  ”L’humanité complexe”... Revue trimestrielle – 23e année. in ”Saisons d’Alsace – Les tsiganes en Alsace”.. 67 – May mishto les o thud katari gurumni kai tordjol. cf. cf. p. ama voj paćal kaj lako kujbo khandel. iidem. cit. sheet 18. 97 – Nalaćho Rrom. 32 – Ma čhungar andre tiri piri. of course: “Every Roma must find his way”31. 37 – Ma dara. r. in ibidem.. cf. 1976. Éditions Complexe. *** Proverbes rroms. It does not depend on the gadje (in this source there is only the French translation of the proverb). op. Traduction revue et complétée par Patrick Reumaux. sheet 28.. Starting from the premise that: “When the Roma argues with the Roma. 50 – E ćàpla khàndel. Jan Yoors. mss. 97 – Na dara. 37 – The Gypsy fire will never burn out. cf. 1990. 85 – The Gypsy fire will never burn out (in this source there is only the French translation of the proverb). nr. 30 Ibidem. 267 – E khandini čirklji khandel. cf.. Mutation Tsigane – la révolution bohémienne. both the ones who are proud of their ethnicity and those who are not. cf. Alain Reyniers. Éditions UNESCO.. cit. Paris. 39 – Nai ciacio rrom kon dur e rromendar tsirdel pes. Les croyances religieuses aux risques de l’acculturation. sheet 31. 31 *** Proverbes rroms. Marcel Courthiade. 71 – Sarkoj Rrom musaj po drom te arakhel. p. asal o gaЗo gaЗeça. *** Rromane Godăle…. *** Proverbes rroms. but it says that its nest stinks”29. as “The bird/heron that stinks smells the stink. Tsigane. sheet 15. the only solution for the efforts of the assimilating ethnocide of the alterity seems to be the strong belief of the Roma people in their ethnocultural resistance throughout time. cf. p. 33 Ibidem. the one that stays away from the Roma”27. heureux si tu es libre!. 1998. it does not depend on the gadje (in this source there is only the French translation of the proverb). 38 – Nalačho Rom. 32 Ibidem. nr.. Milena Hübschmannová.The Roma Identitary Question in Paremiology 209 only tremble”23. cit. 36 – Bilačhi si e čirikli savi pe pe arne hljel pe. nr. cf. 26 Jean-Pierre Liégeois. cf. p.. so dur Rromenθar cirdel pes. cf. as “The Gypsy/[Sinte/Roma/Manouche] fire will never burn out[. nr. p. the one that is ashamed of his folks/[family]/[people]”28.. r. or the following ones “Don’t spit in your [own] pot”24 and “Do not humble [yourself] in front of anyone. the gadjo laughs with the gadjo”32. they suffer for the loss from the community of the ones who are ashamed of being Roma and who aspire to the integration in the world of the others (the gadje) – “It’s a bad Roma. asal gaЗo gaЗeça. r. traditions. Paris. 24 Milena Hübschmannová. *** 250 PROV. 67. collection ”d’ailleurs”. p. *** Rromane Godăle…. Collection ”Mémoire des peuples”. p. *** Proverbes rroms. so pes vaš peskeri fajta/[famìlia]/[vìca] ladžal. so pes le Romendar cirdel. Nr. idem. p.25 From this perspective. 28 Milena Hübschmannová. p. 105 – Maj mishto les o thud katar i gurumli kaj tordjol. op. Éditions Phébus. p. if the Roma who assume with dignity their ethnicity point out the fact that for the alterity: “It’s much easier to milk a cow that doesn’t move”26. because “It’s a bad Roma.. distribution Presses Universitaires de France. p. sheet 29. Sur la route avec les Rom Lovara. 85 – Bilaćhi si e cirikli savi pesqe anre melărel. 38 – Nalačho Rom... Marcel Daval. cit. op.. p.. numai izdra. r. do not despise anyone”. 29 Dr. 200: The Manouche [author’s French translation] fire will never burn out – Sintenqi jag Зàla putegar ‘vri. 27 Marcel Courthiade. Mode de vie. 98 – Kana xal pes Rrom Rromeça. coutumes.

38 As we have seen. 13 – O kasht nashti perel iekhe cialaipnastar. taking in consideration the fact that the already existing proverbs in what concerns the identitary problem (quest) of the Roma collective conscience would gradually cease to be used in the everyday conversations together with the socio-historical context that generated their appearance – being eventually forgotten. 16 – “Les noms d’outils dans les langues balkaniques”. from the manouche Roma). *** Rromane Godăle…. 36 Marcel Courthiade. cf. …. op. But. 157 – O rukh naśti perel jekhe ćalaipnasθar. most of all. 40 – Romes aňi o perumos na murdarla. Marcel Courthiade. 128. p. cit. according to the author. cf. just like “The tree cannot fall from a single stroke [in the forest]”36. http://cravie. Agnès Pierron. p. art. of course. from the Roma in Bulgaria). how would the possible newly-created proverbs influence the very nature of the configurational structure of the Roma paremiological fund that we ourselves proposed.. sheet 31. *** Rromane Godăle….. this consensus. 34 Ibidem. from the Roma in Albania). nr. and. nr. p. 3416 – in this source there is only the French version of the proverb that comes. because “Not even the thunder can kill the Roma”35.210 Isabela Denize a Roma bone”34.39 pour la revalorisation d’une culture minoritaire. Collection ”les usuels”. 39 – Rromano kokalo na phaghel nikon. Even more: “Cutting a Gypsy/ [Roma] in ten pieces doesn’t kill him. ibidem. the Gypsy/[Roma] crawls”. nr. 1993. *** Fraternité Franciscaine (Textes rassemblés par la). the identitary question represents a very complex problem for the Roma collective conscience – being. Milena Hübschmannová. according to us. from the Roma in Russia. cf. p. 142: The Sinte fire will never burn out – Sintenge jak džala putegar vri. the permanent social exclusion and the never-ending persecutions determining this ethnic minority to consider the Jews as their brethren of eternal suffering. 39 See note nr. we wonder – in this case.pdf (Internet address that we found on the 20th of July 2006) – The Gypsy fire will never burn out (in this source there is only the French translation of the proverb. because “Where the Jew cannot go.. efforts led by the intention of the majority institutions and groups to a forced integration of this ethnic minority within their society. 97 – Rromano kòkalo na phagel nikon. from the paremiological considerations made above. r. nr. dictons. *** Purane Goghimata:….ac-strasbourg. 535 – Rromano kòkalo na phagel nikon. Dictionnaire de proverbes et dictons. cf. *** Proverbes rroms…. p. as researchers. 38 – Romano kokal na phagela ňiko. nr. 158 – Na perel o rukh jekhe durdipnaça. nr. 157 – O kaśt naśti perel jekhe ćalaimasθar (version that comes. 37 Florence Montreynaud. cit. op. in fact. 7. Thus. 83: The Sinte fire will never burn out – Sintenge jak džala putegar vri. chants. cf. both an ethnocultural dilemma and a reflective stimulus for this people in order to develop its own strategy of struggle against the ceaseless efforts of an assimilating ethnocide of the alterity. cf. in ibidem. Le Robert.. 35 Milena Hübschmannová. but makes ten [more] Gypsies/[Roma]”37. p. from the Roma in England. Paris. the Roma proverbs serve. 3415 – in this source there is only the French version of the proverb that comes. according to the coordinators of the dictionary. cf. p. how would the Roma paremiological fund possibly reflect in the future – virtually speaking. François Suzzoni (coord. 38 Ibidem. p. according to the coordinators of the dictionary.fr/voyage_tsigane 1-29. 1990. r. 113: The tree cannot fall from a single stroke in the forest – Rukh and-o veś naśti jekhe ćhingeripnaça te nô-ćhingërel. nr. Nr. as an element of identitary reference. Récits. sheet 9. whose version comes – according to this Internet site. cf. *** Purane Goghimata:…. 158 – Na perel o rukh jekhe durdimaça (version that comes. ibidem. according to the author. to the permanent self-quest of their creators and users – independently of those who are proud or ashamed of their ethnicity. cf.. in ibidem. idem. . p. in *** “Cahiers balkaniques”. cit. p. indeed. 300.). cf. our present study has managed to rise other major questions: will the Roma ever be able to reach together a consensus in what concerns the perception of their own ethnocultural identity? From this perspective.

se așază pe un adevăr care ne motivează pe noi. într-un context al dezbaerii de idei pe tema Etnologie și imagologie în memoria culturală europeană. la o vârstă (aproape) rotundă când ”iubirea și jocul său e-nțelepciunea” îi dorim să rămână curat și luminat sub cerul senin al folclorului românesc nepieritor. Pelerin pornit în viață din bogata vatră a satului românesc. Mulți ani cu sănătate ! . universitarul Ion Taloș s-a impus ca personalitate marcantă care și-a construit drumul vieții descifrând mereu și mereu din armonia creației populare și antropologiei culturale.pelerin prin lumea nepieritoare a sufletului românesc Ion Dumitrel Consiliul Județean Alba Preocupările permanente ale Consiliului judetean pentru pastrarea. și pe care îl transmitem celor de azi și de mâine ca pe un îndemn: ”tradițiile neamului tău au ajuns la tine prin credință. oamenii din spatiul geografic al Albei. a adunat aici mari personalități care și-au făcut din destin o profesiune de credință în slujirea etnografiei și folclorului românesc autentic. adunând peste 50 de ani de activitate pe tărâmul etnologiei și folcloristicii romanești și europene. ajunse la cea de-a VI-a ediție în acest an. Printre aceștia. Întâlnirea cu domnia sa. cu rigoare și profesionalism. Organizarea la Alba Iulia a Colocviilor de etnografie și folclor. Cloșca și Crișan”. Am fost onorați de prezența domniei sale în mijlocul nostru și îi suntem recunoscători că a girat cu prestația sa scopul lucrării noastre comune.Ioan Taloș . a condus spre o intelegere specială a sufletului românesc. păstrează credința străbună și vei ști cine ești și de unde vii”. al cărui temeinic cunoscător este. cu studiul ”Cu privire la legendele despre Horea. dând înălțime și conținut științific ultimelor ediții ale colocviilor. a vieții și a luptei eroilor martiri a căror amintire este mereu vie în cartea de istorie a Transilvaniei. conservarea și promovarea culturii populare traditionale.

.

I-II. George Bariţiu – istoric. * Candid C. Ecaterina Pitiş (6 august 1859 – 23 septembrie 1925) era fiica unui cunoscut negustor din Şcheii Braşovului. prin protopopul Vasilie. Sterie Stinghe. în 7/19 februarie 1886. Din menţionata căsătorie au rezultat nouă copii: trei fete şi şase băieţi. familie românească de vază aici. când Candid Muşlea venea din afara zonei şi urmărea să prindă rădăcini în Braşov prin căsătorie. fiind timp de 52 de ani învăţător la şcoala românească din Braşovul Vechi. 117 p. pentru ca la mijlocul secolului al XIX-lea George Bariţiu să consacre o bună parte a cercetărilor sale istoriei Braşovului3. în „Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj”. de cei unguri. ediţia a II-a. . 1941. Vol. Bucureşti. dar şi de cei români. Coordonator: Ştefan Ştefănescu.Candid C. Muşlea4 sunt susţinătorii istoriografiei româneşti braşovene din prima jumătate a secolului trecut. care îi completează şi continuă cronica2. 331-343. Să reţinem faptul că alianţa matrimonială dintre preoţi. Nicolae Sulică. 3 George Em. p. cu atât mai mult în cazul de faţă. Candid Muşlea (24 august 1846 – 24 decembrie 1934). 1943-1944. Craiova. Nicolae Furnică. 1978. Candid 1 Vezi Ioan Lupaş. III. Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea. se trăgea din Rotbavul Târnavei Mari. dascăli şi negustori era la Braşov o practică destul de răspândită. Muşlea. unde s-a şi căsătorit de altfel în februarie 1875. Cronicari şi istorici români din Transilvania. Marica. La Braşov se găseşte leagănul tipografiei româneşti şi deopotrivă al istoriografiei române din Transilvania. renumita sa cronică asupra întâmplărilor trăite de comunitatea românească a Braşovului şi a celor mai importante petrecute în Ţara Bârsei1. Nicolae Sulică. Braşov. 2 Pentru acesta vezi studiul elaborat de însuşi Candid C. ridicaţi din Şchei. Muşlea s-a născut într-o familie de cărturari români ai Braşovului. care ne-a oferit. Radu Tempea II. Cluj-Napoca. Cronica protopopului Vasilie din Braşov. 1980. care s-au aşezat la marginile dinspre nord-est ale oraşului. IX. în 1628. O dinastie de preoţi şi protopopi. Candid C. Tatăl său. promovată mai întâi de istoricii saşi ridicaţi de aici sau care devin preocupaţi de trecutul său. 4 Vezi vocile respective în Enciclopedia istoriografiei româneşti. 1933. Soţia sa. Radu Tempea. anume Gheorghe Pitiş. Craiova. 255 p. Lui îi urmează alt protopop braşovean. Muşlea (1886‑1965) şi genealogiile braşovene Nicolae Edroiu membru corespondent al Academiei Române Braşovul şi-a avut istoriografia sa. puternică aşezare din sudul cetăţii-oraş de la poalele Tâmpei şi a cărei importanţă a depăşit cu mult semnificaţiile locale sau microzonale. 1939. Şase generaţii de preoţi şi protopopi din aceeaşi familie.

apoi în Moldova şi Ucraina. de lângă Sibiu. Vasile (30 ianuarie 1881 – 30 aprilie 1937) şi Elena (25 septembrie 1883 – 13 septembrie 1894). Bucureşti. La 30 noiembrie 1912 fusese hirotonit ca preot. Şi-a trecut doctoratul în etnografie şi folclor la Universitatea din Cluj (1927). note. alţi patru copii: Constantin (27 mai 1888 . 1866-2003. la 23 mai 1947. rapoarte de activitate. memorii ale întemeierii. I-II. primind. 326. Folclorul literar românesc. chestionare 1930-1948. Ediţia a doua. Diploma de învăţător pentru şcoalele poporale elementare. Bucureşti. de asemenea. este cunoscutul folclorist ce a activat la Cluj în perioada interbelică şi în primele două decenii postbelice. Pentru merite ştiinţifice deosebite. deşi va continua să colaboreze la principalele revistele româneşti ale timpului: în 1909 este numit institutor suplinitor al şcolilor centrale române. Muşlea era al cincilea copil în familie.. fiind selecţionat de Nicolae Iorga pentru Şcoala Română din Franţa. iar după angajarea – în toamna aceluiaşi an – ca învăţător în comuna Cristian. rămâne 5 Despre viaţa şi activitatea folcloristului Ion Muşlea vezi mai pe larg: Ion Muşlea. cercetător la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj (1926-1929) şi directorul Arhivei de Folclor a Academiei Române (1930-1966). 1971-1972. la Braşov – 27 iulie 1966. . Nicolae din Şcheii Braşovului. Membrii Academiei Române. Ediţia a III-a. Aureliu (31 august 1878 – aprilie 1917). 1979.214 Nicolae Edroiu C. 294-297. Prefaţă de Ion Cuceu. p. Dorina N. precum şi Iordan Datcu. În anul 1908 revine însă la Braşov pentru a lucra în redacţia „Gazetei Transilvaniei” de aici. în care funcţie rămâne până în anul 1916. în 1907. deasemenea. Fratele mezin. ultimul copil al familiei. Ion Muşlea era ales. Cluj-Napoca. După studii primare şi secundare la Braşov (1906-1918). Cercetări etnografice şi de folclor. când se retrage cu armatele române la Bucureşti. după Maria (6 august 1876 – august 1945). fiind bibliotecar la Biblioteca Universităţii din Cluj (1925-1935) şi directorul acesteia (1936-1948). 565-566. fiind scos în afara Academiei în 1948 şi repus în drepturi ca membru corespondent al Academiei Române în 1990. 2002. membru corespondent al Academiei Române5.. Atestatul de cvalificaţiune. revăzută şi lărgită. Bucureşti. Nici ca ziarist nu rămâne multă vreme.?). C. unde s-a refugiat în a doua parte a războiului mondial. Ion Muşlea. Bucureşti. Mircea Păcurariu. al cărei membru a fost între anii 1923 şi 1925. 2003. Editura Enciclopedică. Cluj). fără a îmbrăţişa însă cariera juridică. Ion Muşlea. slujind la Biserica Sf. La Chişinău. 387 p. Stroescu. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene. * Candid C. După Bacalaureat (1904). În timp va colabora şi la alte publicaţii româneşti din Ardeal: „Telegraful Român” din Sibiu. Ediţie îngrijită de Ion Taloş. 2003. Dicţionarul folcloriştilor. precum şi la Biserica Sf. Rusu. cronologie. înfiinţată de el însuşi. În toamna anului 1909 se înscrie la cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Cluj. Ediţie critică. Arhiva de Folclor a Academiei Române. p. 526 p. urmează studii teologice la Seminarul „Andreian” din Sibiu. Ecaterina (3 iulie 1893 – 29 iulie 1894) şi Ioan (29 septembrie 1899. la „Românul” şi „Tribuna” din Arad. comentarii şi bibliografie de Ion Cuceu şi Maria Cuceu. pe care le absolvă în 1912. Dicţionarul teologilor români. S. Muşlea şi-a făcut studiile primare şi secundare la renumitul Liceu „Andrei Şaguna” din Braşov între anii 1892-1904. XLVII + 335 p. A fost. p. Bucureşti şi Cluj (1918-1922). Studii. Traian (20 martie 1891 – 1915). Lui i-au urmat. Treime – Pe Tocile şi la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Braşov-Cetate. Ion Muşlea urmează pe cele superioare în litere la Universităţile din Iaşi. Dicţionar.

Dârste. Dr. fiind totodată numit director al Tipografiei Societăţii Culturale din Basarabia.Candid C. referitoare mai ales la istoria Braşovului şi a Ţării Bârsei. Candid C. C. Filiala braşoveană a Arhivelor Statului era depozitara unui material arhivistic de mare importanţă pentru studiul istoriei oraşului. Cercetătorul braşovean apare preocupat mai ales de istoria comunităţii româneşti de aici. iar al doilea în 19468. situate în vecinătatea Braşovului. căruia i s-a dăruit cu generozitate. Nicolae Bălan. ca urmare a numirii de către acelaşi mitropolit. directorul Muzeului Primei Şcoli Româneşti din . alăturând informaţiei excerptate din fondurile Arhivelor Statului din Braşov pe cele provenite din documentele păstrate în arhivele bisericilor braşovene. acordă lui Candid C. Între timp. Nicolae din Şchei. să rămână în manuscris9. Lucrarea sa de căpătâi rămâne însă monografia istorică a Bisericii Sf. Pentru elaborarea lucrării fuseseră utilizate 6 Nicolae Bârsan.. Muşlea. stavr. prin pana preotului Nicolae Bârsan: „Din arborele bisericii braşovene s-a desprins un ram. pe care o cunoştea în cel mai înalt grad în dimensiunea şi problematica ei din prima jumătate a secolului al XX-lea. la viaţa şi activitatea mai multor cărturari şi preoţi braşoveni. economice-comerciale şi cultural-artistice dintre Transilvania. Mitropolitul Ardealului. II (1743-1837). Odată cu moartea prot. La moartea sa „Telegraful Român” scria. toate rămase în manuscris. lăsând însă o operă istoriografică relativ bogată.. fiind marginalizat în ultimul deceniu şi jumătate al vieţii sale de autorităţile regimului comunist. Braşov. pentru ca cel din urmă. numărul din 15 aprilie 1965. Muşlea. 1943. la o vârstă relativ înaintată. Institutul de Arte Grafice. Biserica Sf. se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj. Pentru merite deosebite în activitatea pe tărâm bisericesc. 9 Potrivit informaţiei oferite de Pr. 8 Idem. 455 p. 7 Candid C. Muşlea a fost un asiduu cercetător al fondurilor arhivistice păstrate la Braşov. Muşlea şi genealogiile braşovene 215 până în anul 1919. + 62 il. Baciu. inima şi mâna unui istoriograf bisericesc ales”6. devenind. Muşlea purcede la elaborarea monografiilor istorice ale bisericilor din Turcheş. I (1292-1742). al treilea. Vol. după care revine la Braşov ca profesor de franceză la Liceul „Andrei Şaguna”. în care funcţie slujeşte până în august 1943. * Candid C. Vol. iar prin experienţa părintelui său chiar de la mijlocul secolului al XIX-lea încoace. a Ţării Bârsei. Nicolae din Şcheii Braşovului. în 10 martie 1965. Din anul 1944 este arhivist la Arhivele Statului din Braşov. în „Telegraful Român” (Sibiu). + 92 il. Braşov. până la 1 decembrie 1949. când se retrage. S-a stins din viaţă la Braşov. 427 p. Biserica Sf. Vasile Oltean. pe care o absolvă în 1928. dar şi a relaţiilor politice. în 1939. administrator parohial al Bisericii Sf. precum şi a celei din cartierul braşovean Blumăna. Muşlea a coborât în mormânt mintea. Drept urmare. în 1919. distincţia de preot stavrofor şi brâul roşu. la 23 decembrie 1935. un talent pasionat în cercetarea trecutului. în care calitate va funcţiona până în 1944. Muşlea va ocupa. 1946. Ţara Românească şi Moldova. unde slujise ca preot. organizând biblioteca Universităţii populare de aici. Candid C. funcţia de inspector pentru limbile română şi franceză la cursurile pregătitoare pentru profesori de la Cluj. Institutul de Arte Grafice. un slujitor al Bisericii lui Hristos. Nicolae din Şcheii Braşovului. Nicolae din Şcheii Braşovului. Primul volum apărea la Braşov în 19437.

V. p. Biserica Sf. 10. Cercetările sale din domeniul Genealogiei vin înspre această direcţie. Configuraţia istorică şi bisericească a Braşovului – Sec. p. Eustatie. I. (Publicaţiile Arhivei Istorice a Municipiului Braşov). Iulie 2009. Gheorghe Haines (1934)11. 1935. Pentru a avea sprijin în lupta lui împotriva unirii cu Roma a făcut mai multe drumuri în Ţara Românească la domnitorul Constantin Brâncoveanu. Tip. XIII-1918. Muşlea. Nicolae din Şchei. 1836. Braşov. 1934. II. Muşlea cu mai bine de o jumătate de secol în urmă. Eustatie Şcheii Braşovului. 10 Candid C. Braşov. dascălul şi cărturarul cu care Candid C. ajungând apoi protopop aici. Bratul Baiul şi fiul său Nicolae (1935)12. Extras din „Ţara Bârsei” (Protopopi de altădată ai Braşovului II). fiind uns de însuşi patriarhul sârb Arsenie IV Ioanovici Şacabent al Carloviţului. 1939. Institutul de Arte Grafice „Astra”. 87 p. care „măcar că era mirean. Radu Tempea. a originii şi activităţii clericilor din Şcheii Braşovului. VIII. 11 Idem. 1938. 16 Cf. se află în Arhiva Bisericii Sf. în pofida sfaturilor părintelui său. fiind în pregătire editarea lui. dr. 13 Idem. „Unirea”. 12 Idem. Nicolae din Şcheii Braşovului între anii 1721-1767 şi protopopul de aici între 1742-1767 este clericul. Extras din „Ţara Bârsei”. 59 p. VII. începând cu acel Vasile Grid († 6 ianuarie 1717) venit din Făgăraş în 1686. Protopopul Bartolomeiu Baiulescu. un exemplar din volumul al III-lea. căruia îi era cunoscut17. Bartolomeu Baiulescu (1938)13 şi la dinastia de preoţi şi protopopi Radu Tempea (1939)14. p. alt fiu. „un om împodobit cu ştiinţe şi cu mare înţelepciune”. 1-3 (Protopopi de altădată ai Braşovului III). A fost preot la Braşov între anii 1686 şi 1717. Extras din „Ţara Bârsei”. Protopopul Bratu Baiul (1760-1831) şi fiul său Nicolae („Coconul Baiul”) (1782-1855). altul în Arhiva Mitropoliei Ardealului din Sibiu. „Unirea”. nr. 1933. Este vorba de seria „Protopopi de altădată ai Braşovului”. 17 Candid C. 20 p. şi doar o reluare astăzi pe un plan mai larg ar putea depăşi nivelul atins prin monografia lui Candid C. Nicolae din Şcheii Braşovului. Muşlea. în manuscris. Doi dintre fiii săi aveau să împlinească şi ei rosturi importante în ierarhia bisericească a românilor din Braşov şi împrejurimi: astfel Jipa Grid. O dinastie de preoţi şi protopopi. 2-3 (Protopopi de altădată ai Braşovului I). Teză de doctorat susţinută la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. dar era bun de gură”15. Şase generaţii de preoţi şi protopopi din aceeaşi familie. . Eustatie Grid – preot între anii 1721-1767 – ajunge protopop în Şcheii Braşovului în 1742. Nicolae din Şcheii Braşovului. Braşov. (Protopopi de altădată ai Braşovului IV). Muşlea deschide seria de studii „Protopopi de altădată ai Braşovului”. Protopopul Gheorghe Haines. în care sunt incluse studiile privitoare la protopopii Eustaţie Grid (1933)10. 14 Idem. Braşov. 322 (Conducător ştiinţific prof. În cuprinsul acesteia era prezentată şi activitatea unor clerici – preoţi şi protopopi – care au slujit la această atât de importantă instituţie ecleziastică şi culturală ortodoxă românească. apărător al Ortodoxiei în momentul trecerii unei părţi a românilor ardeleni la Unirea cu Biserica Romei. 117 p. 15 Idem. 3-6. Alexandru Moraru). Protopopul Eustaţie Grid. la moartea protopopului Radu II Tempea. devenind protopop al „Haromsechiului” (comitatul Trei Scaune). nr. preot la Biserica Sf. 1933. trece la Biserica Unită. Braşov. univ.216 Nicolae Edroiu şi studiile publicate până atunci ale istoricilor braşoveni precedenţi. Familia Grizilor este una cunoscută pentru şirul de preoţi şi protopopi pe care i-a dat Braşovului şi împrejurimilor. Vasile Oltean. Tip. 155. nr. după cum a rămas caracterizat în tradiţia cronicărească locală16. Biserica Sf. Tip. Unirea.

Sub el se ridică Paraclisul cel nou în partea de sud. III. 268 p. bucurându-se de sprijinul Cantacuzinilor şi Mavrocordaţilor munteni şi moldoveni. întăreşte. decesele şi înmormântările credincioşilor aparţinând comunităţii ortodoxe româneşti din Şcheii Braşovului. cununiile. publicată de Ion Muşlea în „Ţara Bârsei”.Candid C. Iaşi. lăsând însemnări despre Şcheii de altădată şi biserica lor19. numindu-l totodată ca protopop al Protopopiatului Braşovului Vechi. Testamentul său înscrie cărţile lăsate Bisericii şi Şcolii18. la 24 noiembrie 1790. Gherasim Adamovici. ei cerând apoi Guberniului. 140. dascăl al Şcolii şi cântăreţ bisericesc. Tipo Moldova. în octombrie 1792. unul din clienţii şi servitorii Episcopului. 2004. ajuns diacon şi preot capelan al Bisericii din Şchei. zăcând câţiva ani paralizat la pat. micromonografia sa. în 1792. Episcopul Adamovici. Prin instalarea la Braşov a lui Dionisie Novacovici ca Episcop al Ardealului în 1761.. care le-au respins solicitările. Nicolae din Şcheii Braşovului devine catedrală episcopală. să consemneze în registrul Bisericii naşterile şi botezurile. Eustatie Grid se îmbolnăveşte. răspunsul venit nu era. era mai puţin cunoscut până atunci. Gheorghe Haines fusese numit. el putând să-şi exercite doar funcţia de protopop. Edict. la 1 septembrie 1748. să aibe un preot grec pentru asigurarea instruirii copiilor lor în limba maternă. al Curţii imperiale a Rusiei. Nu lipsit de importanţă este faptul că Eustatie Grid începe.. Muşlea publica în anul următor. Haines era „un vlah. 341-352. Companiştii greci s-au adresat Magistratului Braşovului şi Directoratului regesc regional. Numele acestuia este legat de conflictul iscat între românii şi grecii ortodocşi braşoveni în jurul Bisericii Sfânta Treime din Braşov-Cetate. cu podoabele şi veşmintele necesare oficierii cultului.. Haines din casa bisericească. . în 1751 Turnul cu ceas al Bisericii. Cel pe care îl doreau aceştia refuzase obedienţa faţă de Episcopul ortodox al Transilvaniei şi apreciau că Gh. În acelaşi scop călătoreşte în mai multe rânduri la Carloviţ şi Viena. iar în 1760 etajul în piatră al Şcolii. Protopopul Gheorghe Haines. 19 Însemnările popii Nicolae Grid despre Şcheii de altădată şi biserica lor. În privinţa cărţilor manuscrise şi a cărţii vechi româneşti tipărite păstrate în Muzeul din Şcheii Braşovului vezi: Vasile Oltean. în urma decesului protopopului Bucur din Braşovul Vechi. Un alt descendent. Muşlea şi genealogiile braşovene 217 are foarte mari merite în păstrarea ortodoxiei braşovene. După 1796. 1931.. Iaşi. p. ca preot la biserica menţionată. decedând la 3 mai 1767. 2004. impus cu forţa”. 1934. Prima şcoală românească în Şcheii Braşovului. nici de această dată. asupra căruia Candid C. favorabil solicitării. protopop al Trei Scaunelor (1775-1776) şi protopop al Braşovului (1776-1779). Nicolae şi a şcolii de aici. Nicolae Grid (10 martie 1784. Biserica Sf. Şchei). Petru Iosif – totodată văr cu directorul şcolii Dimitrie Eustatievici – este preot şi dascăl la Braşov. în ridicarea funcţiei bisericii Sf.. Şchei – 26 iunie 1815. Companiştii îl scot pe Gh. Un nepot al lui Eustatie Grid. de Episcopul ortodox din Sibiu. se stinge din viaţă la 31 de ani. stârnind nemulţumirea companiştilor greci.. conţinând în plus recomandarea făcută petenţilor de a se potoli. p. Catalog de carte veche din Şcheii Braşovului. Mai mult decât atât. numirea lui Gheorghe Haines ca preot la Biserica Sfânta Treime din Braşov-Cetate. În urma presiunii şi tensiunilor provocate de Curtea din Viena pentru a trece la Unire şi – pe de altă parte – de Patriarhia din Carloviţ pentru a recunoaşte subordonarea faţă de aceasta. când Bra18 Vasile Oltean. Reuşeşte dotarea Bisericii şi Şcolii de aici cu cărţi de cult şi de învăţătură.

în privinţa alianţelor matrimoniale la care se recurge pentru asigurarea accesului la preoţie şi protopopiat în Braşov şi pentru deţinerea acestora. XVIII – mijlocul sec. Se trăgea el însuşi dintr-o familie de preoţi: părintele său. pe care a publicat-o în 189820. Cluj-Napoca. fiind autorul monografiei Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Cetatea Braşovului. Muşlea s-a aplecat cu atenţie asupra activităţii bisericeşti datorate protopopului Bartolomeu Baiulescu. Identitate. cercetătorul braşovean reconstituie pe rând generaţiile – şase la număr – care au format acea dinastie de clerici şi cărturari braşoveni21. ajungând învăţător şi preot în Zărneşti. la 78 de ani. Cu acesta cercetarea biografică/ genealogică depăşeşte pragul de trecere spre secolul al XIX-lea. 21 Succesiunea genealogică şi meritele acestora se găsesc prezentate şi în studiul nostru referitor la politicile matrimoniale practicate în interiorul familiilor de preoţi şi protopopi din Transilvania secolelor XVIII-XIX: Nicolae Edroiu. Studiul ca atare rezumă de aproape viaţa protopopială a Braşovului pe durata unui secol şi jumătate (sec. Dar cel mai important studiu genealogic datorat lui Candid C. survenit în 1909. unde rămâne până la decesul său. două zile mai târziu fiind hirotonit preot capelan la Zărneşti. urmează Gimnaziul romano-catolic din Braşov şi Seminarul Teologic din Sibiu. Mai extins este studiul referitor la Protopopul Bartolomeu Baiulescu (11 iunie 1831. scoţându-i în evidenţă străduinţele pentru ridicarea statutului parohiei ortodoxe româneşti din Braşov-Cetate înr-un timp al intensificării acţiunilor de emancipare a românilor braşoveni. autorul beneficiind de o informaţie documentar-istorică mai bună.218 Nicolae Edroiu şovul devine district autonom. Acesta. 2007. Monografia Comunei bisericeşti greco-ortodoxe române a Sf. Treime din Braşov. Asupra originii şi activităţii protopopului Bratu Baiul şi fiului său Nicolae cercetătorul braşovean Candid C. Bratu Baiul trăind între anii 1760-1831. era diacon. Magistratul braşovean luând partea negustorilor greci. Ioan Baiul. conflictul în cauză este din nou cercetat de oficialităţi. în volumul Biserică. 1898. Braşov. 20 Bartolomeu Baiulescu. denumit şi „Coconul Baiul”. Candid C. A avut şase copii. 274 p. Bartolomeu Baiulescu a avut preocupări istorice. Braşov). Adormiri din Cetatea Braşovului. XIX). cu acte şi dovezi. In honorem Nicolae Bocşan. Societate. după studii primare făcute la Zărneşti şi Tohanu Vechi. iar mama nu alta decât fiica protopopului Bratu Baiul din Zărneşti. Muşlea publică în anii 1935-1936 cel de al treilea studiu asupra protopopilor de altădată ai Braşovului. ceilalţi patru – trei feciori şi o fată – atingând bătrâneţele. Editura Presa Universitară Clujeană. Muşlea priveşte aşa numita „dinastie de preoţi şi protopopi” Radu Tempea din Şcheii Braşovului. Alături de activitatea sa bisericească (în calitate de preot şi protopop) şi didactică. oferind informaţii de natură genealogică. Zărneşti – †14 iunie 1909. doi decedând la vârstă fragedă. A servit Biserica vreme de 58 de ani. pentru ca după această dată să fie transferat de Arhiepiscopul Andrei Şaguna la Biserica grecească Sf. Genealogiile preoţeşti şi protopopeşti din Transilvania (Consideraţii priind studiul carierelor intelectuale româneşti din sec. iar fiul său Nicolae. . devine primul paroh al Bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Braşov-Cetate. S-a căsătorit în 18 octombrie 1850 cu Elena Gheorghiu din Braşov. p. După ce a slujit aici vreme de 30 de ani (1857-1888). XVIII-XIX). 73-81. între 1782 şi 1855. unde slujeşte între anii 1851 şi 1857. În baza unei documentaţii istorice amănunţite.

Bibliografia operei istorice lăsată de Candid C. Rolul protopopilor din Braşov este aşadar unul preeminent în segmentul de timp studiat cu mult profesionalism. 1957. la sfârşitul perioadei interbelice. Muşlea şi genealogiile braşovene 219 desigur pe fondul unei pregătiri culturale superioare deţinute de apartenenţii Familiei Tempea22.Candid C. Aici se poate vedea performanţa ştiinţifică atinsă de cercetătorul braşovean în domeniul aplicat al Genealogiei prin utilizarea adecvată a metodologiei de investigaţie şi urmărirea sistematică a generaţiilor succesive din interiorul familiei studiate. Prima şcoală românească în Şcheii Braşovului. 23 Idem. asigurau legătura cu Gubeniul Transilvaniei. în „Studii şi Articole de Istorie” (Bucureşti). Protopopiatul era instituţia reprezentativă pentru românii braşoveni: prin ea se legitimau înaintea Magistratului Braşovului. Muşlea asupra activităţii protopopilor români braşoveni din secolele XVII-XIX rămân contribuţii valoroase la cunoaşterea instituţiei ca atare. . pe care îl putem deacum aprecia şi ca genealogist. cu Mitropolia Ţării Româneşti şi cu Domniile acesteia şi a Moldovei. Iaşi. Contribuţii la instituţia veciniei la românii braşoveni. a eforturilor pe care comunitatea românească din Şcheii Braşovului le-a pus în slujba emancipării naţionale odată cu începutul Epocii Moderne. p. 317-344. 22 Asupra activităţii culturale şi de dascăl la Braşov a celor şase protopopi din Familia Tempea vezi mai nou Vasile Oltean. 2004. Muşlea. * Cercetările intreprinse de Candid C. 209-239. Protopopii braşoveni sunt cei care contactează Curtea Rusiei Ţariste şi apoi a Vienei Imperiale. II. Muşlea se încheie cu studiul elaborat după pensionarea sa şi publicat de revista „Studii şi Articole de Istorie” în 1957 despre instituţia veciniei la românii braşoveni23. de istoricul şi cărturarul braşovean care a fost Candid C. Patriarhia Carloviţului şi după aceea Episcopia şi respectiv Mitropolia Ortodoxă de la Sibiu. Tipo Moldova. p.

.

Alice Bădescu from Bucharest. 5 M. 2008. Idem. Muş­ lea. Editura Minerva. Cluj-Napoca. and of Judith Rubinstein. M. you are going to get more money from me than I got from your father»”. Editura Academiei. The unpublished documents we reffer to are from M. 1938. 1985. 1856. Dr. 1940. M.a. He was a pupil of the Lazăr Gymnasium and the Matei Basarab Ly­ ceum in Bucharest where he had famous teachers such as Raoul de Pontbriant. 1938. I. . Viaţa şi opera sa. consul and even business envoy of Holland to Bucha­ rest. Born in Bucharest4  on September 17. Able to learn by heart a psalm in the break between two le­ ssons5. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene. 201-213. he was the son of A. Bucureşti. 6 Ibidem. Virgiliu Florea. Bucureşti. 61-74. M. Letter of M. s. 1974. Gaster had reached the venerable age of 82 and he felt justified to observe. Irimia Circa and Epaminonda Fran­ cudi. 1997. ClujNapoca. They were to influence him strongly. London. M. Gaster. Even as a child. . that the seed he had sown. Gaster.Dr. p. both in his intellectual de­ velopment and in his future interests. Bucureşti. I. Reconstituiri biobibliografice. His interest 1 First published in „Studia Judaica” (Cluj-Napoca). Gaster to prof. Ed. Gaster was especially attracted to biblical legend which gave him an impulse towards folklore studies6.avocaţi în Marea Britanie ai culturii populare româneşti. 4 For the life and activity of M. Gaster folclorist. (It is the same man who after­ wards translated Pirke Aboth into Romanian and I wrote an intro­ duc­ tion). Folclorişti şi folcloristică ro­­ mânească. from Berdicev and from the same fa­ mily as the great pianist. secretary. Letter of M. He paid me a penny for each psalm that I could recite by heart. Gas­ ter was. Gaster to Luca A. 2003. 273-326. p. omul şi opera. it was obvious that M. Gaster şi Agnes Murgoci . aceeaşi editură. Axelrad. Gaster in Romania cf. Cercul „Junimii” bucureştene. Ms. Presa Universitară Clujeană. Gaster în corespondenţă. in Idem. Michăilescu. Ovidiu Bârlea. 2 Cf. 1971. „Rotativa”. In­­ stitut de Arte Grafice şi Editură. and I was able to learn by heart a psalm in the interval between two le­­ ssons. p. were beginning to bear fruit as he expressed it himself3. I (1991). October 11. We will quote also other important con­ tri­ bu­ tions in this field. with an under­ stan­ dable amount of pride. intellectualy speaking. in the fertile field of Romanian culture. during half a cen­ tury. p. 3 Cf. p. Gaster în domeniul folclorului. Edi­ tu­ ra Minerva. in Idem. Bucureşti. Dr. Dr. At the age of 9 or 10 he was enrolled in Romanian schools. Things that were. November 29. Gaster archives at University College. 200 p. Prieteni români ai lui M. 67: „I went to a school managed by [Popper]. Gaster. very gifted. Editura Enciclopedică.E. Ştefan C. I.1968.r. Chiţimia. Contribuţia lui M. 260-264. 66. Cluj-Napoca. Cercetări etnografice şi de folclor.C. Istoria fol­ cloristicii româneşti. M. translated by Maria Crăciun and Maria Radosav. 1936. p. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar”1  Virgiliu Florea At the time he made this statement2. Bucureşti. Gaster. Gaster. especially: Elisabetha Mă­­ nescu.A (1): Autobiography. M. At first he was a pupil in a Jewish school. M. When I repeated that too often he said: «You are going to ruin me.

. 7 Cf. Colecţia de manuscrise M. a sobre and cul­ tivated man. I read them over and over. Gaster Anniversary Volume. 1885 by „Dn. where he astonished his teachers and colleagues by his solid knowledge9. With their help he gathered his famous collection of old Romanian manuscripts. op. Dan Simonescu. Gaster’s Early Days. the intellectual atmosphere made it possible for Gaster to be sent abroad to study. Povestea unei vieţi and the invitation addressed to Gaster by Iuliu I.D. elder advisers of him. He was among the first to subscribe a Romanian newspaper (probably C. Here M. they were a balm for my soul. German and French. Gaster. Rosetti’s „Româ­ nul”)8. May 15. (M. 106-109. op. Gaster met Barbu Ştefănescu De­ lavrancea and Duiliu Zamfirescu as we can tell from an invitation which was sent to him on February 6. Die Guturale Tenuis. Gaster confessed in February 9. M. both by intellectuals and by politicians11. Gaster. 11 Moses Schwarzfeld. he also enrolled in the Uni­ versity where he studied romance languages with the famous professor Gustav Gröber. 16 Cf.. p. At the University of Bucharest he gave lectures on Romanian literature and comparative mythology. 13 Cf. Povestea unei vieţi. 15 Cf. Yiddish. ask Gaster. Edited by Bru­ no Schindler.. To the general bewilderment of his professors from the seminary who expected him to write a dissertation dealing with Jewish problems10. p. 49.) 10 Ibid. Gaster met Al.. cit. and every time I did that I told my friend: «Now we are home»”. p. XXXII (1940). p. p. M. who acted as an intermediary for acquisition of the collection on behalf of the Romanian Academy – „more than its contents.. Haimann15 and Iuliu I. Hasdeu and Titu Maio­ rescu12. A Biographical Sketch of Dr.222 Virgiliu Florea for old Romanian ma­ nuscripts and books also dates back to this time when he became a favourite of the antiquary Pinath on Calea Victoriei and of the richer Zwie­ bel on the Dâmboviţa quay. cit. Ph. 1930-1931. Moses Schwarzfeld. 26-32. he joined the „Junimea” circle13  and also the societies of Take Ionescu14. Gaster chose a topic related to Romanian pho­ netics: Zur rumänischen Lautgeschichte: I. 20. His family’s wealth. Ibid. 9 The passion for reading materialized in the great number of books Gaster bo­ rrowed from the Seminary library. As regards Gaster’s studies. which was mostly reserved for consacrated scholars. during those 50 years they stayed here with me. in Occident and Orient. Vlahuţă and Al. 48. Gaster. full of books and jour­ nals in Hebrew. his father. Ciotori.. After all.A. Lon­ don. 12 Cf. Roşca . 18.. 39-40. C: (Reminiscences II). in „Viaţa românească”.P. Ph. Moses Schwarzfeld. cit. p. In this circle were C. and Dna Dumitru Ionescu”.C. Ms. Attracted to linguistics and philology. he sure to have it”. 5. he was at first a student at the Hebrew The­ ological Seminary in Breslau. 8 Cf. 1936. was much more inclined to music and literature than to business and was the owner of a fine library. A (2): Re­ mi­ nis­ cences. A­ rion and Nicu Xenopol present. The young scholar returned home in 1880 and was very well received by the élite. M. Ms. Invited by Ti­ tu Maiorescu. 90. 1936 to D. Marmorstein. Macedonski. op. It was becoming proverbial for his co­ lleagues who used to say: „… if you look for a book and cannot find it. M. They were my com­ pa­ nions on exile. Gaster. p. often attended his lectures. 1925. today in the possession of the Romanian Academy7. Carried with him in exile. Taylor’s Foreign Press. 1932. the collection of Romanian manuscripts con­ stituted – M. 70. p. In collaboration with A. 1877 and it was later published by Professor Gröber in his „Zeitschrift für romanische Philologie” (1878). B. Gaster din Biblioteca A­ cademiei Române. în „Egalitatea”. 14 Ibid.D. 2. He de­ fended his thesis successfully on July 16. Roşca16.N. p. I.

he also advised the romanist Jan Urban Jarnik. p. op. November 15. 273-275. C: (Reminiscences II). cit. 24 Cf. p.V. Roşca etc.. Lazăr Şăineanu (1859-1939) că­ tre Moses Gaster. 5: Dr. This was attended by Jewish intellectuals (Lazăr Şăineanu. p.. M. op. p. 18 M. op. Gaster. such as Elementele tur­ ceşti în limba română (1885)25. 44. Florea. Editura Minerva.31. to work on a collection of Romanian tales. p. C: (Reminiscences II). p. Letter of Jan Urban Jarnik to M. Iuliu I. Moses Schwarzfeld. Ms. p. 109. p. Obert and eventually Marienescu) and foreign variants.31. 1939. Ed. a close friend and „a promising alectologic asupra graiului student of the University of Bucharest”23.. Corespondenţă. Cluj-Na­ poca. Gas­ ter ca om şi ca prieten. Michel Aziel. 27 Ibid. 22 Cf. p. Julius Bettelheim. He advised and actually helped Lazăr Şăineanu. Enjoying a reputation as a philologist. Gaster. 103. A (2): Reminiscences. See also M. 280. 1931. 103-104. the brothers Schwarzfeld. M. Gaster şi Petre Ispirescu. C: (Reminiscences II). 32. Traian Ionescu-Nişcov. . 23 M. Gaster. 19 Ibid. December 13.. p. 50 de ani de la moarte. 26 Ibid. on March 21.. 1883. which became manifest after his return home. „was unable to pro­ perly express his gratitude”30.. his interesting study on malevolent fairies (1884)26. 28 Ibid. Gaster. Stău­ rea­ nu. Ms. who was pre­ occupied with publishing abroad the tales of Ispirescu21. 5. Isidore Cohen etc. Gaster. Bu­ cureşti. Gaster şi Lazăr Şăineanu. 387-407. 32. Le­ tter of M. C: (Reminiscences II). 30 Ibid. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar” 223 besides having foun­ ded a literary circle himself17.. For his relationship with Lazăr Şăineanu cf. A Biographical Sketch …. In 1877. p. În pragul unei duble aniversări Şăineanu: 125 de ani de la naştere. cit. Jan Urban Jarnik. 1877. V-VII (1984-1986). 25 Ibid. 271-272. Gaster. 21 Cf. p. Gaster în corespondenţă. Gas­ ter showed a vocation as an advisor. Gaster. p. and a significant comparative study on Romanian tales (1895)29. to be published in Romanian and German. Tocilescu. p. op. 20 Ibid. Gaster bitterly noted in his old age.. Şăineanu however. 101-180.). chap­ ter M. To this purpose Gaster offered to introduce him to Reinhold Köhler „the renowned connoisseur of tales”22.. 103. cit. Moses Schwarzfeld. 104-105. Virgiliu Florea. Legenda Meşterului Manole la grecii moderni (1888)28. 1987. also our work M.V. March 12. ClujNapoca. 266-319... 29 Ibid. cit. Grigore G. Ms. To Ispirescu. op. p. M. Ms. Ms. together with the Romanian (Schott.) and by Romanian intellectuals (Pe­ tre Ispirescu. A Biographical Sketch …. Povestea unei vieţi. cit. man of letters and folklorist. 31. cit. 272.. in „Curierul israelit”. 1983. Marcu Brociner. 17 Cf.. op. containing all the Ispirescu tales and others to be found in journals. p. Gaster from December 12 and 15. and other important works of linguistics and Romanian folklore. III-IV. 12. 52: Letters of M. he suggested publishing the great collection of fai­ ry tales Legende sau Basmele românilor (1882)19  and to work on a collection of Romanian proverbs (1883) which was left unfinished20. II. 103. and M. M. 45. p. 272-273. Staufe. 49-50. Ms.Dr. 1983. V. to write Studiu di­ evreo-german (1889)24. in „Anuarul de folclor”. Încercare asupra semasiologiei limbei române (1887)27. „one of the most agreable and modest man I have met”18. M. p. 1877. Stăureanu to M. For his relationship to „the modest printer” cf. 32. 10. in „Anuarul de folclor”. 272-273. p. C: (Reminiscences II). Gaster în corespondenţă. p.

Tocilescu a copy of the much discussed Cro­ nica lui Huru. „certainly the most sumptuous publication of the time and of later times”42. but all the work and the rest was left to me”. . 37 Ibid. 31. Gaster seems to have advised such a study to the well-known Bucharest professor Barbu Constantinescu37. p. Povestea unei vieţi. C: (Reminiscences II). cit.. Knowing. to publish the „monumental opus” of his ancestor.. in this respect also M. 1879. C: (Reminiscences II). arheo­ lo­ gie şi filologie”. on which the historian relied to prove its apocriphal and unauthentic character40.. in „Tribuna”. note 1. Gaster. accompanied by „thanks for suggesting the idea”39. 1897-1898. who had been a friend of the voivode Matei Basarab” and who had translated from Sla­ vonian to Romanian the famous story about Varlaam and Ioasaf (which interested Gaster himself)38. in „Românul”. Năsturel. in Rumänische Litteratur. 30: Letter of M. 34 Published in the German newspaper „Magazin für die Literatur des Aus­ landes”. p. It was later used by the „Gazeta Transilvaniei”. 101. Letter of Aron Densuşianu to M. op. 35 Cf. 22. It probably refered to the paragraph con­ cer­ ned with him by M. with the add: „He was nominally the editor. (Bibliography). Gaster from February 20. epopee naţională de Aron Densuşianu. 36 Cf.. 13. 275. by that time general and „an authority on military equipment”. in „Ma­ nu­ scriptum”. he offered Grigore G. 41. „a descen­ dent of the great Năsturel of the XVIIth century. p. 20. the great scholar from the University of Vienna. When he finaly managed to publish it (1904). the former young officer. cit. 39 M. 41 Moses Schwarzfeld. Corespondenţă cu Moses Gaster. Gaster. cit. Cf. our work Al. p. op. op. 350-377. 6. A (2): Reminiscences. December 8. Gaster urged the officer P. p. Ms. notes 6. Gaster în corespondenţă. Herausgegeben von Karl Vollmöller. 1879. V. of Austria. Around 1883-1884. 1935. p. a copy of the work. cit.. Gaster gave the same support to Julius Bettelheim. 47. op.V. Erlangen. p. the author of the collection Probe de limba şi literatura ţiganilor din România (1878).224 Virgiliu Florea Similar help he gave to the folklorist Dumitru Stăncescu31. sent him. Chiţimia. Preoccupied himself. Gaster şi cercetările sale asupra folclorului ţi­ gănesc (sec. 4. in pu­ blishing the 31 M. Ms. the above mentioned letter of Aron Densuşianu. December 20. October 11. al XIX-lea). Virgiliu Florea. that „résumé of Romanian mythology” as Gaster called it in a German re­ view34 for which Densuşianu expressed his thanks 35 „with brotherly affection” . p. by gypsy folklore from Ro­ mania36. XXIII (1879).C. at the suggestion of Franz Miklosich. 107-108. 32 I. to show his gratitude. 38 Cf. Later he published abroad „one of the nicest and most serious reviews about his collection of tales”32. C: (Reminiscences II). To Aron Densuşianu he addressed an invitation „to collect tales and popular beliefs on which the Negriada was based”33. XIX (1988). known to us by the portions reproduced under the ti­ tle Negriada. as few people did. 4 („Re­ vista bibliografică”). Ms. II (1990).11. Zweiter Teil. 33 Cf. in Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Phi­ lo­ logie. XLII (1879). Gaster. p. Ms. whose first brochure Basme (1885) Gaster prefaced. 40 Ibid. Gaster. and collecting old Romanian manuscripts. 21. Gaster. December 13. Tied to Tocilescu by „indisoluble friend­ ship”41  he supported him in publishing „Revista pentru istorie. M. p.. 19011903. 42 M. 1891-1898. Odobescu.

Gaster. 1885. The different people are only the branches of the same tree and so I was meant to find my country in the past of my 43 Cf. I understood the grandeur of our people but at the same time I was meant to enter the soul of the Romanian people. gave pri­ ority to oriental studies. but with their spirit and their heart. 2. 197-225 („Folklore Research Center Studies”. Gaster. Gaster. At the Romanian Athéné he gave such successfull lectures as Apocrifele în literatura română (1884) and Originea alfabetului şi ortografia română (1885). C: (Reminiscences II). as he himself confessed in a touching retrospective when he turned 80: „I have worked ince­ ssan­ tly and I had only one thought. he mocked slightly the etimologies suggested by D. On that occasion. which enjoyed greater interest in England. Edited by Dov Noy. Sturdza for the toponymes Caracal and Turnu Severin. See also Moses Schwarzfeld.. 42. p. I. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar” 225 journal „Bukarester Salon” (1883-1885)43  and also to Ştefan Vellescu and Theodor M.. Sketch …. op. 47 Cf. Stoenescu in editing „Revista li­ terară” (1885)44. Ben-Ami. 1975. M. March 13. Ms. vicepresident in perpetuity of the oldest foklore so­ ciety in the world. 35. „Un auditor al Atheneului”. V). cit. p. 40. Gaster to Artur Gorovei. which ac­ cording to the press45  elevated the institution to the rank of a true Aca­ demy. the integral text of this lecture in „Buletinul Societăţii Geografice Ro­ mâne”. în „România”. 3. in a rather reckless manner and in the presence of the king. 1929. the famous Folklore Society48. How could I serve my people be­ tter? I tried to be proud and humble. . M. member of the board of directors of the Society of Biblical Archeology and the Gypsy Lore Society. As Stur­ dza was very powerful in those days. 46 Cf. M. C: (Reminiscences II). occu­ pying different ones such as: haham (chief rabbi) of the Sephardim co­ mmunities of England and the colonies (1887-1919). With equal success he lectured for the Romanian Geographi­ cal Society on subjects like: Nomenclatura topică a judeţului Vâl­ cea (1885)46. Jerusalem. the incident led to Gaster’s ex­ pulsion from the country47. 48 Cf. p. Forced by circumstances. with­ out neglecting Romanian ones. It could be said Gaster was a born speaker. he reached high scientific and literary positions. October 30. Moses Gaster. also Letter of Ştefan Vellescu to M. Câteva cuvinte despre conferinţelee Ate­ ne­ ului. In short. the chronicles of our people. Cf. p. February 14. I have not only studied the old Ro­ manian chronicles. p. 44 Ibid. Venetia Newall. p. director of the Ju­ dith Lady Montefiore College of Ramsgate (1890-1896) and then pre­ sident (1907-1908). with a desire for truth and with human love. II (1885). but also with love and having sometimes even te­ ars in my eyes. Ms. I have looked for and found the thread which linked humani­ ty together. These were the two major concerns hiddenly linked. meant to replace „Literatorul” which had stopped be­ ing issued when Macedonski left for Paris. and member from 1930 of the Royal Society of Literature. of his scholarly pursuits. p. II (1885). pre­ si­ dent from 1931 of the Quest Society. 115118. 45 Cf. gentle and poetic. Things that were. in Studies in the Cultural Life of the Jews in England.A. after settling in London. he was considered one of the greatest scholars of his time. from 1926 vicepresident of the Royal Asiatic Society. They have fought as I have fought not with a sword and blood­ shed. a Schweich lec­ tu­ rer on Samaritan history and literature at the British Academy (1924). Gaster. where entire pages are wri­ tten with blood and other pages are wet with the tears of our mar­ tyrs. 65. Settled in London. See also Letter of M. The English Folklore Society under the Presidency of Haham Dr.Dr.

Gaster. Gaster to Bacalu. the degree of commandor (1921). Is­ pi­ res­ cu „Basme române şi basme franceze” (1877). This led me on to Ispirescu and on the copies of the first little edition which he gave me I have culled then the parallel literature.P.226 Virgiliu Florea people and at the same time among the people where I was born”49. Gaster to B. 54 M. 447-449. p. 51 We believe that this is the place to mention the high distinctions he re­ cei­ ved from the Romanian Government – like the medal Bene Merenti class II (1884) and classs I (1891 and 1924) and the quality of member of the Order of the Romanian Crown. the translation of the Pantschatantra. Among specialists exists the opinion that Gas­ ter’s work can only be studied by separate portions. and with that my studies be­ gan which I have continued to this very day. 1936 as an answer to the con­ gratulatory message he sent „in the name of the Union of Jewish Youth of Romania”. 50 Cf. Gaster abandoned totally the theory of the brothers Grimm. VIII (1877). and Great Officer of the Romanian Crown (1930). November 29. Gaster. His change of view is ob­ vi­ ous in his review of the Ispirescu edition ken place before that because it is plainly stated in of 188254. I then read also Max Mü­ ller and in fact more and more literature of fairy tales. . in „Columna lui Traian”. This is about fifty years ago”52. He made con­ ce­ ssions to the migrationist theory of Benfey and Max Müller. P. were borowed from abroad. the Ger­ man edition by Liebrecht with his annotations. Gaster himself was always saying that Romanian studies had given him the greatest sa­ tisfaction. adding to it some ideas of his own. Gaster deve­ loped his true vocation as a comparatist as far back as his Breslau stu­ dies as he himself confessed in his English mémoires (1930): „It was during that time that I bought Dunlop’s History of Fiction. As he engulfed himself in Hebrew studies. Bamberger from May 21 and September 13. arheologie şi filologie”. His first folkloric con­ tribution supports this thesis: À propos de articolul dlui P. 1926 and to his wife. Lucy Leah Gaster. p. 52 M. given the great complexity and variety of fields he had explored. I owe to this book more than I can say and the next work which furthermore enlarged my views and my studies was Benfey’s introduction to his German edi­ tion. Hasdeu and Gustav Gröber. In my own copy I have added some notes and parallels but it opened the his­ tory of the world literature to me and that was the first impetus for the study of folklore and of comparative literature. the highest recognition. In truth Gaster was captivated at this time by the theory of the brothers Grimm on the mythological origins of folktales. We will only refer to his Romanian studies to which he meant to re­ turn entirely in his old age50. Letters of M. 105-106. admitting that some tales. 53 M. 238-239. but it must have ta­ 49 Letter of M. adhering completely to that of Ben­ fey. Reinhold Köhler and the Sicilian fairy tales with the annotations. A (2): Reminiscences. Ispirescu. Grimm of cour­ se and Hahn. Gaster. Ispirescu „Basme române şi bas­ me franceze”. p. Legende sau Basmele românilor …. few in number. That opened my eyes and introduced me to the history of comparative literature. À propos de articolul dlui P. Preoccupied at first by linguistics and philologic research which he sent for publication to B. July 23. including the title of Honorary mem­ ber of the Romanian Academy (1929)51. Things that were. He also ad­ mitted that he did not possess the entire chain of communication to fo­ llow them to their true origins53. I (1882). 1926. in „Revista pen­ tru istorie. Ms.

When he returned home. Con­ tri­ buţie documentară. (1939). 258-266. Nyrop. Bucureşti). Slavici and of course B. M. With an appendix: Voroava Ga­ ramanţilor cu Alexandru Machedon by Nicolae Costin. M.. Rudow61.S. M. he read it in part in the Junimea group56  in the presence of Creangă. no. Episcopul Melchisedec asupra operei Dlui Gaster. 140-147. p. Bucureşti. 2381 (June 28) and 2382 (June 29) („Partea literară”). 1983. 3 („Bibliographie”). 56 Cf. Editura Minerva. It was however not re­ viewed by the main journals of the time: „Columna lui Traian”. „Revista pentru istorie. March 27. p. 13. 34. 1883. p. p. S. Literatura populară română …. as a work unique in its manner. 1983. 149-155. Cluj-Napoca. Însemnări zilnice. VI (1883). M. no. p. Gaster. Partea ad­ mi­ nistrativă şi dezbaterile. Bucureşti. We have used the French version of this review: [Gustav Meyer]. Gaster. Bucureşti. 63 M. 59 Published in revue „Romania” of Gaston Paris. XXIX (1885). I (1883). XV (1891). IX (1885). Bucureşti. p. M. 10-12. 61 Cf. [G. Ig. Dr. The review was published also in translation in: „Contemporanul”. 62 Cf. Gaster: Literatura populară română (Haimann. Gas­ ter în corespondenţă. August 24. 1885. Haimann. January 8-9. The Romanian Academy rejected it for a possible award. IV (1884).P. Gaster. A (2): Reminiscences. See Titu Maiorescu. facsimils and portraits by I.Dr. Seria II. 1883). Editura Librăriei Socec & Co. We will quote the second edition of this work published in Bucharest. Gaster. Ră­ du­ lescu-Pogoneanu. XIX. Gaster to Nicolae Cartojan from February 20. on which consult our work Din biografia unei lu­ crări centenare: „Literatura populară română” de M. notes. Eminescu. 1935. Ionnescu]-Gion. 29: Letter of M. Émile Picot. tom V. Gaster. Editura Minerva. in „Educatorul”. Émile Picot60  and W. We have used the Romanian version of this review: Kr. Secţiunea I. no. Haimann. Hasdeu – a specialist in the field. Gaster. Bucureşti. Is­ pirescu. Gaster (Bucureşti. vol. Literatura populară română de Dr. p. Literatura populară română…. where the meetings of Ju­ nimea are mentioned when Gaster read fragments from Literatura populară română. in „Analele Academiei Române”. 104 („Bibliography”).S. 107. January 24. Pu­ blished in 1883. Şedinţele ordinare din 1882-1883 şi Sesiunea generală a anului 1883. Rudow. p. in „Anuar pentru israeliţi”. 57 Where it was reviewed by [Ioan Slavici]. „Contemporanul”. 3. XXIX (1885). in „România liberă”. dr. 150. Things that were. p. Literatura populară română. 64 Ibid. 177-210. 148. 1884. . p. Anghelescu. a work which had been partly thought out during the time of his studies in Breslau. p. 123-125. p. in „La Ga­ zette de Roumanie”. 24. It received rave reviews from Gustav Meyer58. Ed. no. 1884. 55-56. W. IV (1885). V-VII (1984-1986). Opting for an original methodology. 463-470. 58 Cf. Literatura populară română. M. 163-170. his review in the literary supplement of „Münchener Allgemeine Zei­ tung”. tom XX. with a preface and notes by the orientalist M. Gaster. M. relying on the unfavourable report of a nonspecialist – the bishop Melchisedec62  who did not even understand the patriotic motivation under­ lying the work which was to show „that our people stands on the same level ma­ nian folk literature was of culture with other people of the West”63. p. Gaster …. Ms.. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar” 227 Literatura po­ pu­ lară română55. Raportul P. Mircea An­ ghelescu. D. p. arheologie şi filologie” to which Gaster collaborated. 347. 1883. 22-23 („Curierul literar”) and Moses Schwarzfeld. „Con­ vor­ biri literare”. in „Anuarul de folclor”. January 20/February 1. p. Pu­ bli­ shed with an introduction. Ig.I. Literatura populară română de M. Kristoffer Nyrop59. in „Revue cri­ tique d’histoire et de littérature”. Literatura populară română de M. 107-111. 1987. 676.A. in „Ro­ mânul”. the book was very well received both in the country57  and abroad especially in the scientific circles involving the great ro­­ manists. in „Zeitschrift für Romanische Philologie”. Tipografia Academiei Române (La­ boratorii Români). II (1881-1886). Precuvântare la Literatura populară română. 130. that of „especially according to its sources and in connection with 55 Cf. The rich Ro­ regarded as a link in a golden chain which uni­ tes all people64. 60 Cf.

as an excellent connoisseur of south-eastern European literature74. 70 Cf. p. Gas­ ter lectured on the influence of Byzantine literature on Slavonic li­ terature and their combined influence on Romanian and universal li­ terature69. 74 Ibid. Studii critice de…. The editor. At the University of Oxford where he was appointed in 1886 with the help of Max Müller. 104. for other details Virgiliu Florea. There­ fore Gaster was offered funds to publish them in a volume called Il­ chester Lectures on Greeko-slavonic Literature and its Relation to the Folklore of Europe during the Middle Ages (1887). 1887 (Trübner). Editura Librăriei Socec & Comp. in „Biblioteca şi cercetarea”. as a member of the Folklore Society. 8vo. p. London. Ms. p.228 Virgiliu Florea the literature of other peoples”65 grouping and studying the entire folk literature of a people. p. Gaster. as adepts of the anthropological theory on the origin of folktales formulated by Andrew Lang. M.. Gaster. V (1887). The problem of circulation over large areas of popular tales was one of Gaster’s main concerns even after he settled in England. This time Gaster openly declares himself an adept of the mi­ grationist theory of Benfey. Gaster. C-o pre­ faţă de B. Lazăr Şăineanu. in „The Folklore Jour­ nal”. re­ garded Gaster’s theory with great reserve73. p. also a member of the Society. Things that were. did not accept financial contributions from the au­ thor70. p. Gaster. and by the recommendation of Ascoli and Miklosich. 334. 67 and Ms. the famous Trübner. in „The Fol­ klore Journal”.. a first but massive attempt to in­ tegrate Romanian legends and stories in the universal circuit. The modern origin of fairy-tales. p. M. 66 Cf. Székely Tales. 72 Cf. „the great kings of European philology”68 as he called them. 359. 71 Cf. 1988.. This origin dating back to novels and stories would ex­ the relatively young age of the stories and the great re­ sem­ blance between the tales of different peoples. C: (Reminiscences II). At about the same time. V (1887). 328-331. Gaster’s original contribution is the premise that an important part of folktales developed themselves out of short stories and novels. ethical and religious literature. Gas­ ter again formulated the theory concerning the modern and literary ori­ gin of fokltales in several lectures71  and articles72  and also in the in­ troduction to his first English anthology of Romanian folktales Rumanian Bird and Beast Stories (1915). Hasdeu. Gaster. . The he­ roes of those stories were given fantastic traits and supernatural faculties borrowed from ancient beliefs or from apocryphal plain literature or romances67. Istoria filologiei române. M. belonging to esthetical. op.P. A (2): Reminiscences. p. pp.e. p. 358. Gaster uses a great number of manuscripts – around 61. 73 Proven by the unsigned review to Ilchester Lectures on Greeko Slavonic Li­ terature and its Relation to the Folklore of Europe during the Middle A­ ges. Gaster. cit. in „Folklore”. C: (Reminiscences II). of an Indian or oriental origin of Eu­­ ropean folktales. XII (1987). the lectures impressed their audience by the novelty of their outlook. p. Gaster şi conferinţele sale de la Uni­ versitatea din Oxford (1886). which the people gradually transformed into folktales. Literatura populară română. Cluj-Napoca. 229. 67 M. Introduction. 103. Ms. he defended 65 Ibid. but still they admired the novelty of the author’s contribution and the determination with which. i. a­­ c­ cording to the evaluation of Şăineanu66. 121-138. Bucureşti. Most En­ glish folklorists. 69 M. 339-351. 4. 1892. IV (1893). establishing their origin and their constituent parts and insisting on the origin of folklore in written popular li­ terature. Attended by Max Müller and other great scholars. By M. 68 M.

388. August 17/29. 1892. Percy Lund. but also in other famous foreign magazines: „Proceedings of the Society of Biblical Archaeology” or „Archivio Glottologico Italiano” of G. Ltd. Sturdza. special counsellor of the Romanian Legation in Lon­ don and a delegate of the Romanian Academy at the 80th birthday of the great scholar. op. 1939. 82 Cf. 1-3. Allan Gomme. Consequently. To its benefit. See also Venetia Newall. Mavrocordat. Dr. 21-36. 77 Cf. 23-40. Eleventh Edition. 1-14). p. It also comprises unpublished dialect and folkloric texts. He prepared it in advance. 1982. „because in England he made known Romanian life and literature. 205-206. 16th September. Cantacuzino. This has be­ en proven by the special reception it was given through favorable reviews81  signed by Romanian specialists – Romulus Ionaşcu82. on the Bogomils and on the Gypsies. Schindler. p. He delivered a number of lectures and took part in organizing Romanian exhibits offering for display valuable pieces of his collection of folk art. in „Folklore”. Văcărescu. Basarab. Phil. Also during his English period he published Chrestomatie română (1891) considered to be his masterpiece. 160-178) and an anonymous review in „Literarisches Cen­ tral­ blatt”. 15-29). Cambridge. 1958. 4. he offered his assistance to those in En­ gland who were interested in the different aspects of Romanian culture. 1891. p. in Gaster Centenary Publication. A dictionary of Arts. LIV. Dr. . 1. 1936 of the Romanian diplomat’s speech kept in the Gaster archives in London: „Above all. he al­ from Rumanian Legends and Fairy Tales (1922) – the second edition Ta­ les of Wonder in 1933. Ciotori. He also wrote ar­ ticles on Romanian literature. „Dr. The work sums up extracts from 100 manuscripts and almost the same number of printed works80. Gaster has been for us a great cultural ambassador”. 81 Only the review signed by A.. Their theoretical and methodological importance aside. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar” 229 his principles and ideas.. Densuşianu („Revista critică-literară”.Dr. 1893. p. 1910 (vol. Lite­ ra­ ture and General Information. Moses Gaster. 1911 (vol. List of Books and Papers of Dr. Gaster. op. Humphries & Co. cit. Edited by B. Bruno Schindler.. 76 Among which New Gresham Encyclopedia and Encyclopaedia of Edu­ cation. 197-225. Cf. in which he pu­ bli­ shed articles on personalities of Romanian history and culture like: Alec­ sandri. Lon­ don. M. 80 Lazăr Şăineanu. XIII. negative. Emi­ nescu.N. M. To this purpose he contributed to several English encyclo­ pedias76  including the famous Encyclopaedia 77 so published a volume of Romanian folkltales Children’s Stories Britannica . p. Romulus Ionaşcu. I. folklore and legend. Cuza. in Occident and Orient. with a scientific aparatus in Romanian and French which made it ac­ ce­ sible to foreign researchers as a precious work instrument. at the Uni­ versity Press. after our knowledge. Sciences. p. Hasdeu. they e­ lected him president of the Society in 1907. parallel to his work on Romanian popular li­ te­ rature. 78 The written text dated November 1. Brâncoveanu. 4. Dr.. many of them on Romanian folklore. M. p. arheologie şi filologie”. also that of Al. O privire scurtă asupra crestomaţielor române. cit. Ghica. he delivered two presidential addresses and he contributed to its publication around 30 works. published again under the title List of Publications of Dr. p. but also an impressive num­ ber of reviews of books on semitic culture and east-European culture75. during more than half a century”78. The Encyclopaedia Britannica. no. accompanied by the publication of other old Romanian literature in different specialized journals79. 75 Cf. Gas­ ter. Cantemir.I. 1856 – 5th March. wor­ king on it for 10 years. Gaster Anniversary Volume. 128-132 are. 79 Published especially in „Revista pentru istorie. 50 (1939). his works con­ tributed to the spread of Romanian literature and folklore to wider au­ diences. in „Gazeta Transilvaniei”. Gaster was also an ambassador of Romania to this country” – said D. 181. Ascoli etc. Philippide in „Literaturblatt für ger­ manische und romanische Philologie”.

(Jan Urban Jarnik). Gaster to the Bri­ tish public and his lecture Greek Influence on Rumanian Literature gi­ ven on November 23.V. 1892. Ionescu. Chrestomathie Roumaine. 1892. 81. the work was unfortunately aban­ doned.. Nanul. p. Kr. 1. and consequently he ha­ dn’t been able to add the introduction and glossary so useful to such a work. 1893. XVI. 28. Ascoli. 90 Cf. 95 Letter of M. with­ out Gaster’s knowledge and agreement. Virgiliu Florea. p. and it served as a basis and as a mo­ del for the great scholars of the Balkan Peninsula in describing their own national literature95. in „Revista So­ ci­ etăţii «Tinerimea Română»”.84 and foreigners (Th. 84 Cf. 1892-1893. 86 Cf. From indirect sources we know that re­ views have been published in: „Adevărul” and „L’Indépendance Roumaine”. p. . Raport către Comisiunea premielor anuale. 93 For whom Gaster also prepared Instrucţiunea în Englitera. Chrestomathie roumaine …. who had become Minister of Cults and Public Instruction. Na­ nul83. Chrestomathie roumaine…. p. 113-119. N.230 Virgiliu Florea Şt. Gaster. 29. Stur­ dza. in „Athenaeum”. kept in the collection of the British Museum. 85 Cf. no. Ionescu92. in „Biblioteca şi cer­ ce­ ta­ rea”. to publish. in „Romania”. Émile Picot88. At about the same time and in the same vein is Gaster’s attempt. 1987. meant to stand. 92 Cf. dis­ re­ garding the difficulties implied by the editing of such a work and its enormous practical importance. p. Gustav Gröber. 88 Émile Picot. 7-8. Nyrop. p. Chrestomathie roumaine…. XI. from 1574. 30. 287-288. A Report to the Ministry of Cults and Public Instruction. Jan Urban Jarnik89 and Gustav Wei­ 91 ma­ nian Academy rejected its nomination for an letters received by Gaster . 213-232. 2.I. The work was however issued by the State printing Press in 1929 un­ der the incorrect title of Tetraevanghelul Diaconului Coresi of 1561. 1920 at King’s College. p. It had been at that time tre­ mendously useful for giving foreign scholars a more exact image of Romanian literature and folklore. A. the work re­ presented a first attempt to use over 500 manuscripts. 1892. 27. Din istoricul editării unui manuscris românesc: „Evan­ gheliarul” de la British Museum (1574). Gaster published in Gröber’s Grundriss his Geschi­ chte der rumänische Literatur (1901). at the suggestion of Take Ionescu. p. p. Chrestomathie roumaine…. in „Beilage zur All­ ge­ meinen Zeitung”. Tipografia Curţii Regale F. 83 Cf. p. I. p. in „Amvonul”. Cluj-Napoca. 6-8. 7-8. 1987. Göbl Fii. on­ ly partly achieved. Gasters rumänische Chrestomathie. 89 Cf. 76 p. p. The Ro­ award because of the li­ mited contribution of the author. Was to be used in the introduction through which the Romanian minister was to present M. 22. 9-10. Dezbateri. According to Gaster. the famous Tetraevanghel al lui Radu de la Mă­ ni­ ceşti. 42-43. Gartner. 1892. M. 723-726. Gustav Weigand. 94 Cf. 91 Signed by great scholars like: G. 1892. 4-6. November 21. etc. 1893. because of the fall in Romania of the Conservative gover­ n­ ment and its replacement with a Liberal government led by D. Chrestomaţia română …. Şt. Seria II. 15. Gaster to M. like works on education in other coun­ tries. XIII. in „Deutsche Li­ teraturzeitung”. 31. tom XV. some completely ignored. p. Chrestomaţie română…. University of London. Gaster. A few years later. as it was put by N. 8. Even though it was ready to be printed in 189494. Richard 87 gand90) and in many special Otto . the principal author of M. 339. VIII. 1891. Gaston Paris.. 7-8. p. some un­ known. 1920. Wilhelm Meyer-Lübke. Wilhelm Meyer-Lübke86. in „Zeitschrift für ro­ ma­ nische Philologie”. The data offered con­ cerns his entire Romanian studies. Boerescu. Gartner85. Gaster M. Gaster’s expulsion from the country. his old time friend93. 29. Th. M. 1-4. I. 265-268. Bucureşti. in „Anzeiger für indogermanische Sprach– und Altertumskunde”. p. as a basis for the reforming of the school system desired by Ta­ ke Ionescu.V. 21. 14. in „Analele Aca­ demiei Române”. 87 Richard Otto.

259-263. only partly edited. Gaster în cores­ pon­ denţă. Sextil Puşcariu. 103 Unfortunately the circumstances after the war have made impossible the acquisition by the Romanian Government of the valuable Gaster li­ brary. May 8. Nastratin Hogea and Hristoitia101. It also containes a biography of Pann. 100 I. If possible. probably suggested by the literary historian P. Epoca veche. when Gaster retired to the English coun­ tryside. Gaster to Artur Gorovei. 1926.Dr. Cartojan of Bucha­ rest. 1939 while he was on his way. de­ ve­ lopment and evolution of proverbs100. N. 1929. M. the owner of the publishing house „Ancora” and that he had pleasantly received „the offer to print Ist(oria) Lit(eraturii)”. that he had contacted S. were written some tou­ ching lines by the unsteady hand of the scholar. It was for the collection „Clasicii români comentaţi” of the „Scrisul Ro­ mâ­ nesc” publishing house of Craiova. 10. De­ nnis Deletant. Istoria literaturii române. 98 Cf. In an older letter. Gaster şi N. Translated by.A. M. Cf. and the letter of Au­ rica Gellert to M. which has remained in England and sold separately. See also Idem. keep it undivided as long as possible. an important part of which refers to the life. 204207.V. Muşlea. Sibiu. it was later prepared by Gaster as an edition97  which in the end did not get published and thus this important and much appreciated li­ terary history98 was relatively little used by Romanian scholars. Gaster. 96 Letter of M. 102 Cf. thus being translated only o short time before his death. 101 Cf. 1939.. Second edi­ ti­ on. who had dedicated his life to deciphering old Romanian manuscripts: „As to the library. 1975. p. the one that interests us now. Cartojan. The second volume. Moses Gaster. Gaster: „I Am a Bit of a Romanian Scholar” 231 Translated into Romanian for his personal use96. Povestea vorbii. From this edition99. More Rumanian Bird and Beast Stories. 1930. At this time Gaster commited himself to an edition of Anton Pann „the popular writer” he was interested in all of his life. which has a section for Romanian language and literature. Published posthumously by his son Theodor H. accompanied by a vast intro­ ductory study. the best at its time. November 24. . A survey of the Gaster Books in the School of Slavonic and East European Studies Library. Fortunately the Romanian part. these stories are dated Ja­ nuary 16. In the summer of 1934. only volume one was issued in 1936. attached to his will. in M.. was su­ pposed to contain O şezătoare la ţară. p. in „Solanus” (London). Gaster to Bertha Gaster. 97 An idea. The longer you keep the greater will be the value. p. p. Dr. See also the letter of M. in „Almanah Tribuna ’76”. Condeescu. old and ill as he was. Gaster to N. 1939. completed with a critical bibliography and index. a future great orientalist. 14-23. in „Folklore”. far from his enormous library. from October 30.. from January 7. p. Fondul Gaster în Biblioteca Universităţii din Londra. 6. 210. 212. Tiparul şi Edi­ tura Krafft & Drotleff S. 1935. 1930. p. 1930. L. around 3500 volumes. Gaster. Gaster folklorist. 99 Letter of M. This volume was never finished due to the unsettling events lea­ ding to the second world war. Benvenisti. It will make Romania a great literary centre”103. was bought around 1952 by the School of Slavonic and East European Stu­ dies. He continued to publish un­ til the end of his life and some of his work were published after his death102. He died on March 5. to deliver a lecture on Romanian folklore at the University of Reading. M. Haneş who a­ nnounced Gaster on June 27. sell it to the Romanian Government. Gaster was visited by Prof. Virgiliu Florea.

.

Studio filologico e testo şi publicat sub egida Academiei Române. M. M. A fost numit de editorul său. mai probabil în prima parte a acestui interval „din plata părintelui Mitrofan. la Colegiul De Propaganda Fide din Roma. la Edtura Clusium din Cluj-Napoca. Va fi prezent în studiul nostru sub sigla L. rusei etc. care a întovărăşit trupele habsburgice în avansul lor în bazinul panonic din ultimele două decenii ale secolului al XVII-lea (manuscrisul se află la ora actuală la Biblioteca Universităţii din Padova). păstrate până de curând doar în manuscris. unde a funcţionat ca secretar pentru limba română în cancelaria lui Petru cel Mare. 1670-ante 1725) a avut. se redactaseră în literatura noastră veche trei dicţionare latino-române: Dictiones Latinae cum Valachica interpretatione a lui Teodor Corbea1. Între 1772 şi 1782 a fost Episcop greco-catolic al Transilvaniei. în 1930. la Academia iezută din Cluj şi. Cu excepţia lui Lexicon marsilianum. Satu-Mare). 12650 cuvinte-titlu latine. ajuns în Bibioteca Arhimitropolei din Kollocsa (sudul Ungariei) a fost editat de subsemnatul în 2001. David. Şi-a redactat dicţionarul între 1759 şi 1765 (lucrarea având câteva intervenţii manuscrise datorate prietenului său. Un prim fapt pe care trebuie să îl subliniem este funcţia de echivalare culturală pe care şi-o asumă aceste lucrări: având un puternic caracter enciclopedic. 3 Născut în Sărvăzel (jud. accesibil specialiştilor prin ediţia publicată. celelalte două lucrări. I se mai atribue.000 de cuvinte-titlu latine (cea mai amplă lucrare lexicografică a literaturii noastre vechi) şi o Psaltire în versuri compusă în jurul lui 1705. eminent diplomat al sfârşitului secolului al XVII-lea şi primul deceniu al celui de al XVIII-lea. A murit în 1784. cele trei 1 Fiu al unui preot din Şcheii Braşovului. alături de Dimitrie Cantemir. la Editura Universităţii din Alba-Iulia. În urma lui rămân un mare dicţionar latin-român cu peste 37.Repere etnografico-folclorice în vechea noastră lexicografie. Teodor Corbea (cca. printre altele şi prima parte din Letopiseţul Ţării Româneşti de la 1688 (Anonimul brâncovenesc) şi alte lucrări. alături de fratele său. slavonei. . în 1932. 2 Redactat în Banat în jurul lui 1700. a fost secretarul de limbă latină al lui Constantin Brâncoveanu. Fiind păstrat în coleţia de manuscrse a contelui Luigi Ferdinando Marsigli. cu o bursă datorată lui Inochentie Micu Clain. Cunoscător al latinei. O ediţie a lucrării am publicat-o în 2001. Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec XVII. au fost puţin accesibile cercetătorilor. motiv pentru care. Grigore Maior a studiat la unul din colegiile iezuite din Ungaria. călugărul Silvestru Caliani. În 1711 fuge în urma eşecului campaniei lui Petru I în Moldova şi Ţara Românească. episcopul de Buzău”. Dicţionarul său. I: Dicţionarele latino-române Alin-Mihai Gherman Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia Înaintea activităţii Şcolii Ardelene. şansa unei foarte bune educaţii la o şcoală de tip occidental. Slovacia). Toma Cantacuzino şi alţii în Rusia. după această dată şi până în 1771 aflându-se cu regim de detenţie la Mănăstirea Greco-Catolcă din Muncaci (Munkačevo. Dicţionarul său a fost redactat între 1691-1702. Dicţionarul cuprinde cca. credem că o poposire asupra informaţiilor etnografico-folclorice pot aduce unele contribuţii utile pentru cei care se ocupă de aceste domenii. Lexicon marsilanum2 şi Lexicon Compendiarium Latino-Valachicum a lui Grigore Maior3. de Carlo Tagliavini. Carlo Tagliavini Il „Lexicon Marslianum”. Lexiconul marsilian conţine 2495 cuvinte-titlu latine. Pentru materialul extras de acolo vom folos sigla G. maghiarei.

Şi.f. ţol [G. g. M. nu puţine din cuvinte găsindu-şi aici prima lor atestare în limba română.n. „caligarius. «ţol» „lodix. g. izmeane. ţolişor”.: „ţol. g. nădrăgel. majoritatea textelor redactate în epocă fiind religioase. M.-ă”. întrucât universul românesc din această perioadă era cu preponderenţă cel rural. dicţionarul lui Corbea. şubă]”. g.-ă.4 cioareci. „bracca cioarec”. g. ciorecesc.: procoviţă cârpită [G.-a. M. „amphitapa.m.f. cuprinde şi un număr foarte mare de nume proprii.-a. tol.: pocroviţ. acoperemânt.: „pelliceum cojoc”.M.-um din păr ţăsută sarecă”. G. ţol.«ştergar» «chindeu» «pomisealnică» «pişchir».234 Alin-Mihai Gherman lucrări încearcă să „actualizeze” şi să „echivaleze” în mintea cititorului imaginea Antichităţii. cojoc de berbeaci. «» „mantellum. „heteromaschalon. procoviţă acoperitoare de şa”. măframă. M. „tibiale. «sarecă» şi „cergă” „gausape.: cioareci.m.f.n.-ă”. de cojoc”. işlic de cojoc”. de areate”.-ă.n.M.-a. «zăbranic». mai ales în situaţia în care. în dicţionarul lui Teodor Corbea. g.: cojoc.n.-um nădrăgesc. idem”. „subligaculum. „Caligula. cămăşos. cojoc [G. g.n. sarecă flocoasă de-amândoao părţîle”. „pellio. „lodix. în mod special. pieit. Impresionantă este şi seria de sinonime care denumesc acoperemântul de pe capul femeilor (dar aici intrăm şi în teritoriul îmbrăcăminţii în general):. conteş lânos [la G.-ă.f. sarecă care numai de o parte iaste păroasă”.f. «cojoc» este şi el mult folosit de Teodor Corbea: „diphthera. „pellicium. procoviţă [L. terminologia etnografică şi folclorică pătrunde masiv în aceste lucrări lexicografice.as astupu cu cojocu”.-ă”. g.-a. iarăş: numele împăratului Caius”. ceea ce face ca referinţele la lumea de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi din prima jumătate a celui de al XVIII-lea să fie şi numeroase şi semnificative. procoviţă”.: nădragi. g. sucman. „caligaris. „gausapina.-um cămăşat.-a.-um cojocit. sarecă. cămăşoi [G.n. pocrovicioară. g. vestimentum crassum. pişchiri. „baeta. pătură. „indusium.-um cojocos. g.n. „endromis. M. ştergari”. Varro bobou”. .-e de nădragi. g. cuvânt necunoscut la Corbea. Toate încearcă să echivaleze prin lexicul care era la îndemâna autorului lor multe din cuvintele latine. conteş.M. izmene]6”“ Dicţionarele în cauză evocă un întreg univers al vieţii cotidiene a ţăranului. 5 Maior nu cunoaşte acest cuvânt. „mantile. Cu caractere înclinate (italice) am introdus comentariile noastre în citatul respectiv. pocroviţă.-ă.: sarecă”. sarecă [G. G.: sagulum sumnan] evocă la Corbea doar câteva din textilele care erau folosite pentru protecţie de frig sau ploaie.m. sau cu cojoc blănit.n. „pellitus. g.-atis.-onis. articole de îmbrăcăminte latine sunt denumite cu termenii care îi erau familiari lui: «cioareci».f. G. fortuit terminologia vieţii cotidiene nu îşi găsea loc în acestea. cămeaşă[L. „obstragulum.f.-ă. la fel şi «bobou» „gaunacum. „cilicinus. şălvari [G. în schimb foloseşte «chepeneag».pl. bobou”. g. şoloari!]”. haină de vreame de ploaie.-a. 4 Cu caractere grase (bold) au fost culese cuvintele sau porţiunile de text scrise cu litere latine. g.f. „lodicula. g. g. g. cojoc flocos păstoresc”. nădragi [L.f. „sagma.f. g. pocroviţă.M.M. pomisealnic.M. „bardocucullus. şălvari.: cojocari”.f. g. chindeu. obiecte casnice sau de îmbrăcăminte precum: «procoviţă» „cento. haină flocoasă.m.-onis. cergă.-um nădrăgesc. năsturoasă. cioareci. M. „pelliris. procoviţă”.: endoronis ţundră]”. «năframă» «brobodealnic». „rheno.f. «nădragi» şi «şalvari» „caliga. „caligatus.: cioareci]”. Astfel. g.: gausape ţundră.M. „laena.: cămeaşă]”. g. „pelliceus. „pelliculo. pocroviiţă”. de cioareci”. M.n. bobou”5 sau «cămeaşă»: „indusiatus. ciorecel. g.: ţol]”. 6 La G. nădrag. g. g.: cămeaşă. g.f.n. g. ţol” «suman» „symballata.

primuitori. g..f. g. cană”. cupă. g. oală. „calyptra. stranţe de covor şi de păretariuri”.m. păhar. procoviţă [L. „caprumculum.f. g. g. M. acoperemânt. zugrăvit. g.: gure la rochiia fămeilor [L. La fel de impresionantă este şi lista sinonimelor pentru «sac» şi «desag»„ascopera. „limbullus. „capula. „conopeum.-um ghizdav. „batiola.ă”. teaşilă. „ansa. teşilă. dăsagă”.: tapetum covor]”. burduf de pită sau teaşcă [G. dăsagi. cană [G.n. Înfrumuseţarea prin coasere în culori a hainelor se numeşte la Corbea «pui» «gură» şi «prim»: „acupictor. preasînă”. vadră. G. „barbaricarius. lepedeu de acoperit.: straiţă]”. straiţă]”.: aşternut]”.m. „lacinia. „instratum. păretari”. blid de acoperitt”.f. zugrav împistritori cu pui de stîcle şi de urcioare”.M. „gabata. g.f. urcior [L. „integumentum. păhar scobit [G.: vidră!]”. g.f. „cidaris. cergă.n. g. „bulga. acoperemânt. antilena.f.n. g. mototol. dăsăguţă. mănuşă de vas”. tărceat.f. păhar de ţîgle. măframă.f. „vermiculatus. coş. urcior de apă.: petic.n.M.-is zugrăvăscu jos. g.-um meşter împistritori. primuri.: canciol. cu brăţări. teşilă. g. „cortina. M. M. g.: croitori. g. catinum.-um despicat. g. ghiozdan. teaşcă”. povară.:pl. culullus. «A împistri» şi «a scrie cu dobitoace» marchează şi ele împodobirea „belluatus.: desagi. g. blid”. „sacciperium. cergă. cu gure.: cupă]”. traistă [G.-re”. g.M. meşterşug de zugrăvirea acestor fealiuri de zugrăviri”. G. g.f. „cantharus. gure mici.-a.f. povoară sic!]”.n. „batiocus. zăvază spânzurătoare înainte.: tăgârţă. gurişoare (nu gura omului)”.m. g. M. tăgârţă. teaşcă.f.-as cu şiştariul şi cu cupa măsuru.: pimniţă.: limus prim]”. M. preasînă.: cupă]”. burcănel”. giolgi. G. zăbranic de păcatul fămeiei”.-ă. croam. „toral. burcan.M. g. cusători de gure”.-tis. g.f. zăvastă care o pun înaintea cortului şi a patului”.f.M. lepedeu cu sîtă!.f. sac”. g. „tapes. „cyathus.n. urcior. scofium”. „encaustice. g.n.: sarcină. păhar [G.: cantă]”. g. ticsiu. ”.-um cu dobitoace scris.n.-a. pocroviţă.m. păhar]”. g.n. M. boarfă”. „gausape. g.m.: sarcină. cârpă]”. urcior”. şubă]”. g.: urcior]”.-ă. zugrav. „musearius. g. g. cană”.M.: vopsîtori cu arderea.a. traistă. g.n. plapomă”. cu fioni împodobit. „averta.: cusători de chipuri cu pui. g. cioplitori. de cărămidă.M. împistrit” etc. g.. păretari”. cană cu mănuşă. împistrezu cu pui [G. cupă]”. „instragulum. g. brobodealnic. lepedeu. g. cană [G. năstrapă [G. „stragula. M. „mantica. urcior de băut”.f. covor”.M.m. crater.M. „canistrum. burduf”. cupa. g.-a. vas cu doao urechi [L. gure [dar G.: lepedeu]”. „bero. g. „sarcina. Ceramica ocupă şi ea un loc considerabil în terminologia românească cu care se echivalează diferiţii termeni latineşti: „amphora.f. „siparium. g. g. g. g. g. g.: ţol]”. chindeu. umplu”.f. „limbolarius. brobodealnic”.: pocroviţă. burduf. „linteanem.: ţundră. g.M. „peristroma.: lepedeu.f.n. „limbus. „instita. g. sive: suffibulum măframă cu copce în patru cornuri”.: zugrăvesc]”.m.n. traistă [G. g. pătură. haină dinainte. M. cergă acoperitoare de locul de jucat. „pera. g.M.-orum. „corycium.. lepedeu”.m. păretari [G.m. G. g.f. cupă.n. picat. pomesealnic. M. zăbranic turcesc. „depingo. capulo. măframăL. burduf de piiale. g.Repere etnografice în vechea noastră lexicografie 235 ştergari.M. teaşcă. ca un păretari”. M. „linteum. blid adânc. g. şurţă [L.: chengheu]” „subfibulum.: imulă. „museacus.: cusători de pui sau de alalte”.-ă.M: taşcă]”. „manticula. cioplit.m.-um cu meşterşug împistrit. zăvadă”. La fel de variată este şi seria sinonimică pentru «covor»„aulæum. „encaustus.m. „mansisterna.f. g. legătură. burduf [G. g. tăgârţă [L. G.m. acoperemântG. g.: vas de apă. „fratilli. pocroţ [G. sarecă.-a. lepedeu.M.: covor.f. păretari. zăbranic. „dyota.: straiţă]”. tulbiţă”. „mazon- . g.M. vadră”.m. pişchir. g. urcior de vin cu doao mănuşi”.-ă. ţăsători de mătase”. „hydria.f.f. M.m. G.n.f. „segmentatus.f.-ă” etc. măframă.n.M.

tărceat. „nasiterna. fluieru”.-a. „debuccino.-um de hîrb.: fluieră]8“.-as şuieru. păhar [G. g. g. lăutari. condei]”.: ulce]”. „scutella. ant. bucin. g. mulctrale: găleată.: vâjâiescu]”. oală [L. g. „cacabus. tigaie. „crusculum fluieraş”.f. „testa. vas de pămînt “. bucin”.n. G. mulctra.M.M. burcănaş.M.M. „cicuta. g.M.m.M. cupă de vin]”.M. „buccinator. „ollaris.: potir. vas de purtat vinul [G. olărie” etc.: potir. „clangor. vas de muls. urcior.n. vas de pămînt. g. trâmbitaş [G.: bliduţ]”. g. „poterium. „scutula.f. trâmbiţă]”. cărămidă. azmă coaptă supt ţăst. bucinători”. urcior de aramă.: căldare]”. trâmbitaş [G.: drâmbă. ţîglă [G.-as bucinezu.-a.: chorea gioc]”. bucin. g. străchioară [G. păhar]”. iarăş: fluieru [L. vas de apă cu mănuşi”.: bucină. g.m. aulœdus. iarăş: fluieraş. g. „pultarius.: clango tuba trâmbiţezu]”. cu care au trăit în jirtvă”.M. oală de hârb”. bucin strâmb în care au zîs popii eghipteneşti în jârtva Isidisei [G. fluier [G. g. de urcior”.m.f.: blid]”. oală de hier.n. g.m. căldare.f. chipşor formăluit din tină. g. olesc. g.M. „sifilo. „subulo.. de oale”. oală de hiert papa.M. „scutulatus. bucinez]”. g. g. surlaş”. g.M. ţăst.M.m. blid [G.: oală]”. „fistula. g. oală de hier.f. g. „clango. „testeus. „cucuma. „buccinum. g.f. cimpoi]”.m.M. hârb]”. g. clopoţăl de aramă.m.f.M. fluieraş de jocuri.: oală de hier]”. „sibilus.f. g. g.n. g. urcioraş [G. g. g.m. 8 G. ţavă. „olla. înflători. „poculum.m.m. g. g. g.: cană. păhar]”.M. păhar cu flori [G. trâmbitezu”. muzicaci [L. ţimbal]”.M. tavă [L. „flator.m. suflători. „coculum oală de hier”.f. fluieru [dar G.: vâjâire]”. g.M.M. iarăş: fluier [G. condeai [G.f.M. „testum. „ollula.-um fluierăresc. „mulctrale. „ascauleus.n.M.: trâmbiţez.n. „cucumella. g. de oale”. ulce]”.f. g. păhar”.f. g.” . trâmbitaş. „tegula.: clangor tubae glas de trâmbiţă]”.m. g. „urceus. blidişor.-tis. şuierare.m. „lebes. „urceolaris.f.n. „testuactum.: fingie]”. g.-ă”.m. G.: trâmbiţaş]”.: cucută.f. G. „phiala.-ă”. «surla7» şi «trâmbiţa»: ænator.: suflătoriu]”. coperemînt.: cazan de pământ.M. „patina. cunoaşte şi fistulator fluieraş. trâmbitaş”. „plastice. tigăiţă”. „simplum. scafă.f. blid de papă”. căhală. „seris.-a. găleată [G. bucinar.-cis.: olcuţă. g.-um blidişuros.f. tăros. găvan şi oală”. „testaceus. meşteşug de oale.: vas de lut.236 Alin-Mihai Gherman muum. Dintre instrumentele muzicale de suflat cele mai cunoscute sunt «buciumul».-onis fluieraş.n. trestie. oală de hier [G.-as bucinu [G.m. oliţă.m.m.f. în ţăst.: cărămidă. doar: trestie.f. olişoară de hier. „paropsis. g. hîrb acoperitori de case. g.M.M. g. „samiolus.M. olişoară [L.M. „urceolus. blidişor”. ţîglă [G. „sibilo. „scyphus. cu străchioară. g. „choraula. teglă]”.-as găunos sântu. g. bucinători.M. vas de hârburi”. surlari. bucin”. g.-um de hîrb. „auleticus. g.n.M. potir”. glas de trâmbită [G. bucin”. Dincolo de meşteşugul tradiţional al olăritului. potir. păhar.-is trâmbietezu [G. şuştar]”.M. g. păhar de pămînt. şiştari de muls”. năstrapă. „syrinx. G. „buccino. g. hîrb. „syringa.-e de oală. oală de hier” etc.-a. oală de hier”.M. cuptori de copt”. „oenophorum. g.M. „buccina.M. g.f. g. păhar [L. căldare. G.: fluier. fluier. supt coperemînt”.M.: oală. „fistulo.: 7 Corbea cunoaşte şi surlă cu sensul „colibă”. g.: blid]”.m. vas. g. „auletes.f.n.M. „culigna. pro sibilo şuieru. blid lat de pecie”. fluier de trestie. g.: păhar.f. cucută [G. văşcior de pămînt”. blid [L. „ cornicen.: urcior. vas de pămînt. „calamus.-e de vas de pămînt.: oală]”. g. «cimpoiul». trâmbită. bărceat. căldare.f. cană. „patera. „ænum. „sistrum.M.M.-as.f. fluieraş”. acoperemînt [G.: fluier”.n.n. oală. fluier. fluierare [dar G. g. plăcintă coaptă în hîrb. menţionăm şi câţiva termeni care denumesc obiecte provenite din atelierele fierarilor: „ahenum. iarăş: cerbuleţ căruia încă nu i-au crescut coarne”. fluieraş.-ă”. „mulctra. trâmbită [G.M. „samia.M.

„barbitum.f.n. lăută.-um lăutesc.-nis. ceteră]”. lăutari”. coardă. surlari. „chelyus. fluier [G.M. cărora Grigore Maior le adaugă un neologism «timpan» „tympanista. laută]”.M. „plectrum. g. „utricularius. a orgăna”.n.M.M.: glasnic]”.f. G. G. Lor le adaugă Grigore Maior şi «cetera»: „Amphion. tuba caneo trâmbitezu]”. item laută]” etc. găsîtoriul lăutei şi căpuzului”. un lăutari mare pre care delfin în spinare l-au scos afară din mare”.f. alăutăreasă”.m. „tympanotriba.: timpăneţ]”.: laută. lăută. bucinari [L. „tubicen. „lyra.: broască cu ţăst. de facerea fluierelor”. „tympanum.m. «alăuta».m. g.Repere etnografice în vechea noastră lexicografie 237 syrinx.M. Apollo.m.m. „citharistria.M. pană de căpuz.: fluierul piciorului . g.-um înţâglatec. „tubarius.M. g. „tibialis. doboşari. de surlaş”.m. „chorocitharistae. un fluieraş frighiian care cu Apollo au vrut în chip de vearşi a fluiera şi a lăutări.: barbitus lăută. G. g.m.M.m. „cithara.: cimpoiu]”. g.f. lăutari.m. Iar dintre instrumentele de percuţie se cunoaşte doar «toba»: şi «drâmba». g. „lyricus. muzicaci”.: laută]”.m. al lui Iupiteru sau al lui Miercurie fii de la Aniopştul [sic!]. muzicaş stătători în miljocul şireagului.n. a zîce cu lăuta. fluieraş. „Aspendius. fidis. item: fluieră]”. fluier.m. G.f. lăutari. g. l-au belit de tot. fluierul piciorului.pl. căpuzari”.-nis.-um de lăută.f.-as batu toba [G.m. lăutari. g.: lăută. arc]”.M. item: căpuz [G. bucină . „fidicen. g. lăutari în horă”.-a.f.-ă. ultimele două fiind legate de instrumentele pomenite în Vechiul Testament.m. g. „taratantara. cetraş]”. fluieraş de jocuri.M. atât de cultivat în Antichitate. broască ţăstoasă. „citharoedus.-ă.f. „pandura. căpuz [G. iarăş: alăută [L. Instrumentele cu coarde cunoscute de Corbea sunt «căpuzul». g. căpuzar [G. «ţimbalul».m.M. alăutari [L. bucin [L. g.: lăutaş.-a. jucătoare cu ţithera”. plină. chimfal. cimpoiari (fluieraş cu burduf)”.n.-a. g.m. syringa scoc sic!]“.f.: trâmbiţă. g.m. iarăş: boltă. „nervinae. „pandurizare a viora. viorari de la Magnesiia”.f.M.: burduf]“. „frequentamentum. ţimbal. coarde.-a. „canorus.M. surlaş [G.: lăutulă !]”. g. „fidicinius.M. trâmbită. căpuzu” [G.M.M.-a.M. „fidicina.pl. căpuzăscu”.: timpănez]”. „citharizo.m. lăutăresc.-um înţâglat cântători.: ceteră]”. «psalterionul» şi «chinfalul».m.: ceteră. „citharista. 3 decl. Universul predicţiunii. „fides. căpuz [G. lăută mică[L.f.M.M. g. g.M. „fidicula. g. ţîmbălmeari [G. item: surlă. primeşte la Corbea o definiţie cel puţin interesantă: „canorosus. g.-re [G. g.-as lăutorescu. căpuzari. lăutari”. „lyristes.: ceteră. g. „Anaxemor. „lyricen. drîmbă [G.f.-ă de alăutari”. lăutiţă.m.n. trâmbitaş.m. Cântatul cu voce puternică. g.M. „meseochorus.M. «lăuta». g.m.M. „tibia. este convertit în tălmăcirile dicţionarelor latino-române din această perioadă la unul familiar spiritului folcloric. a căpuza. fluierăriţă. bătători de tobă”. trâmbiţaş]”. g.-ă”.-ă”. lăutari [G. „tibicen. tobă.: trâmbiţă. g. „tibicina. coarde de lăută”.: ceteraş]”. „testudo. strunari”. g. coardă de lăută. „tuba. cordişoară.: trâmbişaş. g. doboşari. g. G. muiare de fluieraş.M. g. „choraula. arcuş.M.: timpănă]. „citharoedicus. „tympanizo. g. adecă în cântare unare”. pre dâns biruindu-l.: ceteraş]i”. mai apropiat de spiritul iluminist. cu observaţia generală că Grigore Maior. g. nume a unui căpuzarşi lăutar”. lăută care o chiiamă şi psalterion [G. întâiul os al pulpei. „nablum. glas de trâmbită”. ceteră]. dar şi ca om al Bisericii arată o evidentă rezervă faţă de acest teritoriu al superstiţi- . g. facători de trâmbite. întru zîcerea cu lăută şi în cântece al aceluiaş glas adease sârguirea”. g. muiare (fată) muzicaşă. g. făcători de bucine”. g.-um alăutăresc.-e fluierăresc. g. iarăş: numele unii gârle de la Frighiia”.: lautaş.f. laută]”. g. nuia cu care bate la canon [G. „Arion. g. „Marsyas. lăută [G. „uter burduf.

Regăsim şi folclorul magic tipic românesc «farmec».M. g. g. gâcire sau prorocire din foc”.: prorocesc]”. g. „augurate noroceaşte. „haruspicium. spunere de ceale viitoare.-a.: prorocire]”.m.tis. g. g.M. „prognosticon. „praesciens.-a. gâcire”. adecă de vrăjire de lucruri viitoare. g.f. g. „exorcismus.: sămn]” etc.f. g.f. învăţătură de gâcituri”.: încep]”. gâcire de lucruri venitoare [G. g.f. urâre”. prorocit.-re”. g. prorocie [G. gâcire sau prorocire den apă”. „axinomnatia. g. g.-um întrebători de pogrebanii (de murituri) pă gâcitori (prorocitori)”.n. sămnul lucrurilor viitoare”.-aris gâcescu”.M. vrăjitură”. „augurato gâciţeaşte. g. „auguraculum.n. „catamance. gâcitori.n.-ă.-a. 9 Semnificativă este diferenţa în definire a însuşi termenului superstitio: La Corbea este „cinstire de Dumnezău vicleană. „auspicium. „vaticinator. La fel. îndrăcită.f. „hariola. gâcire [G. gâcitoare”.-nis.n. „auguratio.: prorocire]”. în timp ce Grigore Maior acceptă doar termenul legat de religie „prorocire”: „vaticinatio. farmecu [G. gâcitoare”. gâcire [G.M. gâcire.-as înainte gâcescu”. g.: prorocire]”.f. noţiunea de previziune a unor fapte este circumscrisă de Corbea cu „gâcire”.m. G.-re.n. gâcire din lucrurile firnice”.-e de gâcit de lucruri viitoare”. gâcitori din privirea frunţei şi a obrazului”.f. silire cu jurământ. vrăjitură. g.M.-i. de prorocit”. gâcitori [G. gâcire din maţele vitelor celor de jârtvă”. prorocitori [L. g. gâcescu de lucruri viitoare [G. „praedivino. „vaticinium. g.-aris gâcescu. gâcitoriul rânduirei lui Dumnezău”.m. „hydromantia. gâcitori.M. urâtori.-as descântu. gâcitură de pă palmă şi de pă mână”. înainte sîmţîre.: prorocire]”. gâcitori sau prorocitori de morţi. gâcitori”. gâcitură din graiul cuiva [G.-as prorocesc. fealiul ierbii. iarăş: începu [dar G.M. prorocire. vrajă.-e de prorocire. închiinarea bozilor”. g. g.. g.M.f. g. „haruspex.-ă”.f.n. vrăjesc”. „auguratus. g.-um de gâcit de lucruri viitoare”.-re. „auspicor.n. farmăc. „fatiloquus. „necromanteia. silire. care ştie spune lucruri viitoare”. g. g. descântec”. „faticanus. care gâceaşte prin dracul. „vaticinor. „divinatio. g. vestitori afară de voia lui dumnezău”. „haruspica. gâcitoare din vedearea maţelor vitelor”. g. gâcitori. g. gâcitură sau vrăjire prin topoară şi struguri (cu care strujescu)”. prorocire de urmarea bunului sau raului noroc.m. „addivino.-a. „hariolor.n. „cheiromantia.­prorocitoare. „augurium. gâcire din privirea morţilor sau îngropărilor”.M. vrăjescu]”. vrăjitoare iarbă”. g.o. de pogrebanii”. g.m. g. „physionomia. „metoposcopus. g. „auguralis.f. „necromantes. „praesagitio.: descânt]”. cu noroc”.-um înainte sîmţîtori.f.-re. gâcitură [dar G. de gâcit loc”. după gâcire”. gâcitură”. „praedictio.n. „extispicium.f.: prorocescu. gâcire. înainte ştiutori. înainte gâcire.f. loc de prorocire. „pyromantia.f. gâcitori. . gâcire de ceale viitoare den privirea maţelor sau din vedearea [sic!]”.f.m. mai dinainte ştiinţa gâcitorilor. înainte zîceare. g. „genethliacon.-um gâcit. g. „genethliacus. „divinator. „necromanticus. g. prorciren”. g. g.f.m.m. gâcire din foc”.M: început bun]”.-is mai dinainte ştiu”. g.n. prorocire.m. „ausppicialis. „omen. g. g. „haruspicina. -a gâcitori.: vrăjitor. prorocire.-re”.238 Alin-Mihai Gherman ei9: „adamantis. gâcitori de lucruri viitoare”. „praescientia. g.M.-aris poruncescu. gâcire”.-i.-a. g.o. gâcire [G. teamere mare”. „pythonicus. „augurium. g. în timp ce la Grigore Maior ea este definită mult mai ferm: „boboană. „prognostes.-cis. „botanomantia.m. sau din care spune diiavolul gâcituri viitoare”. «vrajă»: „cantamen. „hariolatio. cu care muierile thessalineance au fărmăcat ibomnicii”.: prorocesc]”.m. gâcire”.f. vrăjire.: prorocire]”.M. g. gonire de drac”.um prorocitori din naştere.m. „hariolus. „praesagus.M. gâcire. „auspex. «descântec».m. „praescio. „auguratus. ştiută de gâcit”. „ignispicium. prorocire [G.f.f. „auguro. spunere de bucurie.f. g.-re”.: prorocire]”. cum aş proroci de neşte lucruri viitoare.M. urâre de ceasul naşterei.: proroc]a”.m. „excanto. g. g. gâcitură cu ierburi. „haruspicinus. „praedivinatio. gâcitori.-as gâcescu [G.M.

g. bocitură. îndrăcit.-ui mă tânguiesc (spre ceva).-um bocealnic.f.: vrăjitoare]. lăcrămicios.-um pornitori spre bocire. pre care. boboană. „magia. „lamentabilis. strîgoaie îndrăcită.: jelesc. plângu”. „incantator. g.M. . g. tânguiare. plângere]]”. să boceaşte.n.: vrăjitoriu]”.M.-ă [G. „deploro.m. „trivenefica.-a.-um de drăcii. „hippomanes.-ă. G. fărmăcătură [G. afară silescu”.n. g. „praefiscine. fărmăcătoresc.M.: cu lacrămi]”.M. g.ă. scriitori de eleghii. deochiiare.: gheocheală]”.-a.m. fărmacătoare [G. G. g. alaghie [sic!]”.m.: strîgoaie]”. „fascinans.-ă. „luctifer.M.f.: gheochiare]”. deochiiare [G. iarăş: descântătoare”. g. „incantamentum.: vărjitoriu]”. fărmăcătoreaşte”.-tis.M. „incentio. g.f. tânguiare [G.-es plângu. g. mă bocescu [L.: descântătoriu]”. plângere. g. sortilegium. iarăş: descântare”. „lamentatio. dăscântătoare. „magus.pl. „luctificus.-re”.: jală !. jelire [G. „pharmaceutria.-a. „lugubris.f. „saga. mă bocescu.: strigoaie.f. g. „elgiacus.-um de cântare de bocit”. deochietori. „incanto. g.M.-a.M. tânguiescu”. bocire. „lachrymose lăcrămiţeaşte. bocire. plângere”.: plânsoare]”. „lamentatus.M. „elegus.f. g. bocit.M.um lăcrămos. „lamentarius. „fascinatio. g.: plânsoare]”.n.-as tare plîngu.-as farmecu. Tânguiat.f.. plângere [G.-e tânguicios. „fascinum. „deplango. bocealnic. gemu (spre ceva)”.-um plâns. g. „effascinatio.M.us.-re. „luctus. cîntare de îngropăciune bocitoare”. legătură [G.: fermecătoriu]”. să jeleaşte”. amărîre.M.: vrăjitoriu]”. jelescu”. G.f.-um aducători de bocete.-e de bocit. „monodia. zgârţă.M.-um fărmăcători.: fletus plânsoare. „elegia. fărmăcătoare. „veneficus. „opploro. descântare [G. g.M.M.-ă [L. bocitorealnic. Un întreg univers al bocetului ne este evocat de traducerea unor cuvinte latine care nu aveau neapărat sensul pe care îl ia cuvântul în folclorul românesc „plângerea morţilor”: „aggemo. „superstitiose. „lamentum.M.M. „lugendus.-a. g. verşuleţ de bocit”. legare [G.M. vearş: iarăş: cântec.M.-a. G. jălire]”.-re.f.: gheochiu]”. o rumpe iapa jos. strâgoaie fărmăcătoare îndrăcită [G.-a.M. bociţeaşte [dar G.-is foarte mă bocescu”.: fermecătură]”. bocitori. înţelept îndrăcit.: lăcrămos”. descântători [G.M.-um lăcrămătorealnic. de jelit”.-ă. imperso.M. bocire. vrăjitoresc.M. „fascino. g.-ă”. g. îndată de cum fată.n.M.: verş. „percantatrix. cântătoare.-re”. g.-as descântu [G.-aris bocescu. „elegiographus.-es. jale. vrăje]”. superstitiosus. g.-ă”. g. deochiiare [G. adv. „sortilegus.-a. suspinare”.Repere etnografice în vechea noastră lexicografie 239 „exorcisso.: drăce.M. bocire.: gheochiu]”. „lamentor.-us. „glubo. „elegidion.-a. „magicus.-um fărmăcăcios. Bineînţeles.: strîgoaie]”. bocescu [G. universul legat de «deochi» este şi el prezent: „carmen. lăcrămare. strigoaie [L.f.M.m. ponosluire bocitoare [G.m. „lachrymosus. cunoaşte şi incantatus descântat. „veneficia.-că”.-ă [G.m.-is bocescu. „lessus.-ă [G. „lugeo. de vearşuri de bocit”.-um de vearşuri de tânguit”. g. învăţătură drăcească. legu [G. legători.-ă”. de tânguiri. alegători ceva cu sorţi [G. cântare.-a.-um făcători de bocete. cântătură.f.-a. „delamentor.f.-re”.-a. g.-ă. vearş plângăcios.a.f.-as înainte-i plângu. descântec]”.: lăcrămez]”.-um bocit.f. „lamentae. cu care multe farmece gonesc vrăjitorii”. g.as plângu.M. „luctisonus.f.: gheocheare]”. g.M.-a. „lachrymabundus. fărmăcători. „fletus.: descânt]10”.-um cu glas de tânguire (sau cu sunet)”.m. vrajă.M. mă 10 G. gâcire cu darea sorţîlor [G.o.M. gâcitori cu darea sorţîlor. bucată de carne spânzurătoare pă fruntea mânzuleţului. „lugetur.-re”.-aris bocescu. fărmăcătoare”.: lăcrămare]”. veteribus pro lamenta-tionibus bocire.M. „lachrymatio. nedeochiiat” etc.: plâng]”. g. „effascino.n.-as deochiiu.-is.-as deochiiu [G.M. g.: descântare.: jelesc]”. cântare]”. „magice.-ă [G. g. „illacrymo. descântători [G. mă amărăscu. vrăjitură”.M.n.: vrăjitoriu]” etc. deochiiat. adv.

m. dăinat. mă olecăiescu”. anterioare cu două decenii cunoscutei consemnări a cuvântului doină făcute de Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviæ.-re. dăinuire15”. 1983. În situaţia în care această parte a dicţionarului nu a fost încă editată. „vitulor. plângători”. O excepţie o face cuvântul atestat în Oltenia (Bistriţa-Drobeta-Turnu Severin) cu sensul de „mlădios”. ţîpare cu glas de vai”. La Corbea: „canticum. partea 3-a. Nici a dăina. 15 Cuvântul nu există la G. g. p. 13 G. el apare însă în Lexicon Marsilianum „canticum colind11”. dar reluat corect în indicele lexical românesc. cvirituseanilor mă jeluiescu.-a. cântec”.-um plângătorealnic”. cât şi pentru folclorişti. dăinuş toate având la bază sensul de „a se legăna”) şi dăinui (dăineală. „lallo.n. colindă”12. după ştiinţa noastră. a se legăna” şi „a se da pe ghiaţă” şi a dăinui18 cu sensurile: „a continua să existe. 680: „a cânta nani-nani”. Toate sunt în relaţie cu noţiunea de „a cânta” şi în toate recunoaştem sensul verbului a doini şi derivatele sale doinire. atât pentru lingvişti. fiindu-i cunoscut şi lui Grigore Maior „cantatio cântare. a se clătina într-o parte şi cealaltă. nu putem decât să bănuim că nu se face vreo legătură între aceste cuvinte şi familia cuvântului doină. văietare. 594: „a face să se audă un cântec. p. cântec popular”. „plorator. g. g.f. „incino. 90. „plorandus.-as lălăiescu. g. plâns. 91. nici a dăinui nu au în dicţionarele noastre o etimologie certă şi nici una din forme nu face trimitere la doină. cântare”.-a.240 Alin-Mihai Gherman bocescu spre dâns”.-um plâns. doinitor. ponosluiescu. Guţu. g. „a subzista”. p. Guţu.-as strîgu. a intona”. a doini. Ca la toate cuvintele cu etimologie necunoscută.-a. bocitori. a se prelungi în timp” şi. Dar fonetismele sunt cel puţin contrariante şi. dăinuiescu14”. nemenţionate de alte surse. 14 Ibidem. Un grup de cuvinte pe care îl întâlnim doar în Dicţionarul latin-român al lui Teodor Corbea ridică.-ă”. Ea a fost evocată de Hasdeu şi Cihac. trebuie luată în calcul şi posibilitatea originii dacice a acestui cuvânt.-as dăinuiescu”. Guţu „a tresălta de bucurie”. de la romani ajutori ceiu” etc. de asemenea mai menţionează o serie de cuvinte din familia lui a dăina (dăinare. „minurizo. p. Bucureşti. a gurui”. Teodor Corbea nu foloseşte în dicţionarul său cuvântul «colindă». „plorabundus.-um olecăitori. p. Dicţionarul limbii române (DLR). dar considerată neconvingătoare de Alexandru Cio11 În ediţia lui C. 16 G. toate având la bază sensul „a continua să existe.f.-aris mă bucuru.f. (livresc). fără de scule dăinuitor”. dăinăiescu16”. în Dicţionar latin-român. „minurizatio.-us.is. „quiritatus. plângători”. 17 Tom I. dăinăiat. g. plângere”. dăinuitor. „praefica. care cunoaşte doar: „minūrio a ciripi. dăină. 18 Idem. „ploro. Editura Ştiinţfifică. însă. Serie nouă cunoaşte verbele a se dăina17cu sensurile „a se mişca. „ploratus. o problemă deosebită. „ploratus. 12 La Corbea: „cantatio. derivat de DLR din „a dăina”19. fămeaie plângătoare de mort tocmită în simbrie (sau îndereptătoare de jale)”. 19 Idem. asociind cuvântul românesc cu lituanianul dainá „cântec. a se prelungi în timp”).-us bocire.-as plângu. 91) .m. Este vorba de: „assa vox glas pustiu. Tagliavini este incorect transcris: kenticul. Ori formele pe care le întâlnim la Corbea sugerează o asemenea relaţie. dăinuire. dăinăială.-nui cântu spre dâns sau împreună cu unealte dăinuiescu13“. „quirito.-re.

ton ca şi cea a lui Tiktin. Formele din dicţionarul lui Corbea evocă o apropiere a cuvintelor dăinui şi doini. forma din lituaniană daina „cântec. pe care dorim să o investigăm în această direcţie şi în alte studii. Ori asocierea care se poate face cu sinonimul doinei „cântec lung”. Dacă aşa stau lucrurile. care oferă o altă etimologie cel puţin improbabilă: sl (sb. dolĕre. colindă” (care are o bogată familie de cuvinte din care amintim: dainavimas „cântând încet. p.menţionată de Gerhard Köbler în Indogermanisches Wörterbuch21 tradus „flüßich. ne poate conduce la o explicaţie etimologică comună. Şi o explicaţie poate veni de la forma indoeuropeană dā. care îl consideră ca un derivat de la un *doire <lat. trebuie căutată o etimologie comună. suntem în faţa unor supoziţii şi cercetări viitoare le vor confirma sau infirma.) este o confirmare doar a unei origini comune indoeruropene. 297.Repere etnografice în vechea noastră lexicografie 241 rănescu20. Bucureşti. dar neluată în seamă de filologi. descântec. fließen” adică „curgător”. Din nou putem reveni la ideea unui cuvânt care aparţine substratului dacic al limbii române. 181. intuită de muzicologi. Categoric. murmurând” etc.) daljina care are sensul de „depărtare”. 20 Dicţionarul etimologic al limbii române. La fel de improbabilă este explicaţia oferită de Scriban de la germanul medieval don. 2001. 21 p. cântec popular. . Oricum aceste cercetări nu se vor putea face prin ignorarea materialului oferit de vechea lexicografie românească.

.

pentru a cerceta şi scoate la lumină dovezile şi mărturiile dăinuirii lor istorice în principat. un sistem argumentativ izvorît din filosofia Luminilor. la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ei solicită deci nu drepturi sau privilegii noi. cerînd un echilibru între îndatoririle şi beneficiile publice. invocîndu-se totodată statutul mult mai favorabil de care s-au bucurat în evul mediu. tocmai în momentul în care speranţele într-o rezoluţie favorabilă a noii diete se înfiripau în opinia publică evreiască. introducînd argumentul pragmatic al interesului statului şi societăţii în general de a-şi integra toţi membrii în calitate de cetăţeni utili şi loiali. întrucît evreii – “cel mai vechi popor din istoria universală” . În timp ce reprezentanţii iluminismului românesc. contele Iosif Kemény. pierdut fără a se fi făcut vinovaţi de vreun act care să justifice un atare abuz. ci pe nedrept. a tendinţelor de integrare a comunităţii evreieşti în societatea europeană modernă prin dobîndirea emancipării civile. În spiritul acestor aspiraţii şi necesităţi este formulat şi publicat într-un organ de presă braşovean. îşi propun completarea arsenalului argumentativ al programului formulat prin aducerea în discuţie a dovezilor istorice care atestă vechimea locuirii evreieşti în acest spaţiu. este o îndatorire morală a guvernanţilor. conştienţi de drepturile şi îndatoririle lor deopotrivă. urmăresc realizarea acestui obiectiv prin crearea unei istoriografii naţionale care să ofere argumentaţia istorică a programului naţional de emancipare. Această stare de fapt determină liderii de opinie ai evreilor din Transilvania să apeleze la argumentaţia istorică a prezenţei în teritoriile pe care le locuiesc încă din vechime. ai Şcolii Ardelene. Mentalitatea nobiliară prevalînd însă în perioada menţionată în vederile componenţilor elitei politice a vremii. dreptul istoric reprezenta încă un argument important în luarea deciziilor. Procesul de formare a identităţii naţionale evreieşti din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea prezintă. la o analiză comparativă a surselor aduse la lumină de cercetarea ultimelor decenii prin examinarea documentelor programatice ale mişcărilor de emancipare ale vremii. Liberalizarea economiei prin înlăturarea celor mai anacronice piedici medievale ale modernizării îndruma politica oficială în acelaşi sens raţional. în conformitate cu dreptul istoric. un memoriu adresat de fruntaşii evrei celebratului istoric al vremii. statut pierdut nu din vina lor. Ei solicită aceasta. la începutul anului 1846. ca urmare a vicisitudinilor vremurilor trecute. cu accent pe drepturile omului şi toleranţă. ci reîntoarcerea la o situaţie pe care au avut-o odinioară şi a cărei restaurare. cu concluzia firească a îndreptăţirii unei reveniri la drepturile de care s-au bucurat odinioară.Evreii în istoriografia română şi maghiară Ladislau Gyémánt Universitatea Babeş-Bolyai Apariţia problematicii evreieşti în istoriografia română şi maghiară este strîns legată de afirmarea. statutul mai favorabil deţinut în evul mediu. evreii din Transilvania. la rîndul lor.

progresele emancipării în Europa şi America). referitoare la întregul principat şi pregătesc o acţiune petiţionară la nivel dietal în vederea promovării cauzei emancipării civile. Concomitent cu lupta zilnică dusă pentru supravieţuire la nivel local. Cum în mentalitatea nobiliară a factorilor de decizie din forul legislativ al principatului. ei s-ar fi bucurat de un statut social favorabil sub regele Andrei al II-lea. toponime ca Aiud. ele privesc însă doar istoria generală mai veche sau mai nouă a poporului evreu (expulzările medievale. .244 Ladislau Gyémánt – chiar dacă nu sînt foarte numeroşi în Transilvania. Deşi nu lipsesc în actul revendicativ înaintat dietei referirile de ordin istoric. fără a aborda însă istoria specifică a comunităţii evreieşti transilvănene. în care se solicită drept de locuire pretutindeni în ţară. nu pot lipsi din istoria acesteia. fruntaşii evreilor ardeleni îşi propun completarea arsenalului argumentativ al programului formulat prin aducerea în discuţie a dovezilor istorice care atestă vechimea locuirii evreieşti în acest spaţiu. după distrugerea Templului din Ierusalim. pentru a-şi făuri un viitor din rămăşiţele trecutului”. argumentîndu-se. este “o judecată nepărtinitoare”. trecerea tuturor evreilor din Alba Iulia sub patronajul episcopiei romano-catolice. înainte de Reforma religioasă. în vederea conturării unor soluţii viabile. iar în Transilvania. fiind încă acceptate căsătoriile mixte în Ungaria. pentru a se raporta la modele demne de urmat. care pot constitui precedente pentru îmbunătăţirile solicitate în statutul propriu. caracterizat prin accentul pus pe latura istorică. astfel încît “să intre cu prudenţă şi raţiune în rîndul popoarelor europene. prin referinţele la vechimea evreilor în principat şi drepturile deţinute anterior. o istorie care “să-i ferească de greşelile înaintaşilor şi să ofere o direcţie pentru viitor”. Sanhedrinul din epoca napoleoniană. Ceea ce doresc acum evreii. o importanţă deosebită dobîndeşte atitudinea şi iniţiativa celor direct interesaţi. într-un moment în care “toate naţiunile se străduiesc să scoată la lumină istoria lor pentru a trage învăţăminte şi a se consola. singura legal recunoscută de legile principatului. dreptului istoric îi revenea o pondere importantă. pentru a lupta împreună împotriva romanilor. fruntaşii evrei formulează revendicări de anvergură mai largă. practicarea liberă a agriculturii. meşteşugurilor şi comerţului. a comunităţilor evreieşti. fiind recunoscute două religii creştine (cea catolică şi cea ortodoxă). conform privilegiilor pe care le deţin din vremurile precedente. înaintat în 1851 guvernului de la Viena. Pe baza acestor premize. fără a se fi făcut vinovaţi de fapte care să justifice o atare degradare a statutului lor. Ei solicită şi obţin din arhivele principatului copii ale documentelor ce atestă drepturile şi privilegiile dobîndite de comunitatea evreiască din partea principilor Transilvaniei în secolul al XVII-lea. cu concluzia firească a îndreptăţirii unei reveniri la drepturile de care s-au bucurat odinioară. pierdut fără a se fi făcut vinovaţi de vreun act care să justifice un atare abuz. într-un spirit ce aminteşte izbitor de alte acte programatice similare ale mişcărilor naţionale revendicative din epocă (de pildă Supplexul românesc şi memoriile care i-au urmat). este înaintat dietei de la Sibiu din 1837 – 1838 un memoriu în numele comunităţii evreieşti din Alba Iulia. În condiţiile în care problema emancipării se impune tot mai mult în atenţia opiniei publice şi a vieţii politice din Transilvania. Ca punct de plecare se invocă tradiţia legendară a chemării lor de către Decebal. Aceste elemente îşi găsesc locul într-un nou memoriu. pierdute prin vicisitudinile vremurilor. ca şi din cea a întregii Europe. cărora li se adresau revendicările formulate. precum şi religia iudaică. Tălmaciu sau Beclean fiindu-le atribuite drept dovezi ale unei atari colonizări timpurii. statutul mai favorabil deţinut în evul mediu. În evul mediu.

ca şi tendinţele de înnoire a acestor structuri. în cadrul amplei mişcări monografice din . dezbaterile dietale asupra situaţiei evreilor. presa oferă prilejul unor dezbateri de idei privind prezentul şi viitorul societăţii evreieşti. asimilarea. Ceea ce aduce însă cu deosebire epoca la care ne referim din punctul de vedere al lărgirii sferei documentării este proliferarea presei periodice. Ele ne dezvăluie evoluţia organizării comunitare. o mai bună cunoaştere a punctelor de vedere reciproce permiţînd şi breşe semnificative în zidul despărţitor al prejudecăţilor persistente. În acest proces de considerabilă lărgire a bazei documentare privind istoria evreilor din Transilvania. politica oficială în raport cu ei. care conţin un mare număr de documente privitoare la structura demografică şi socio-profesională a societăţii evreieşti. documentate prin surse de tot mai mare varietate şi anvergură. cît şi prin atitudinile şi mentalităţile pe care le reflectă într-un mod mai direct şi mai liber decît actele oficiale. politic sau cultural pe plan local. este urmată. provincial. al Imperiului Austriac. ca urmare a perioadei Holocaustului. ele avînd mult de suferit.. care pune în circulaţie documentaţia esenţială privind lupta de emancipare a evreilor din Ungaria şi confruntările dintre tendinţele de reformă internă şi partizanii tradiţiei.Evreii în istoriografia română şi maghiară 245 După aceste antecedente. peste cinci ani. de o primă încercare de sinteză a istoriei evreilor din această parte a Europei. Cronici ale vieţii comunitare colorează informaţia arhivistică prin pitorescul amănuntului semnificativ şi nota de subiectivitate inerentă abordării memorialistice. Avînd în vedere aceste posibilităţi documentare cuprinzătoare şi interesul din ce în ce mai marcat asupra problematicii evreieşti. statutul lor juridic. în care reprezentanţii diferitelor orientări au posibilitatea de a-şi expune şi confrunta punctele de vedere în probleme cruciale ca emanciparea. datorată lui Josef Bergl. Astfel. Materialul documentar provenit din astfel de surse oficiale aruncă lumini şi asupra structurilor interne ale societăţii evreieşti. Pe lîngă multitudinea ştirilor şi datelor privitoare la prezenţa evreiască în contextul economic. care oferă un bun punct de plecare pentru preocupările monografice ulterioare. o sursă de mare importanţă atît prin informaţiile pe care le furnizează. memoriile şi petiţiile înaintate de comunităţile evreieşti în vederea îmbunătăţirii acestei situaţii. preocupările istoriografice consacrate vieţii evreilor din aria la care ne referim apar şi iau amploare în jumătatea de veac premergătoare primului război mondial. în măsura în care ni s-au păstrat. raporturile între comunităţi şi rabinat. cu inerentele conflicte între adepţii tradiţiei şi inovaţiei. cu obiectivul strategic al dobîndirii drepturilor cetăţeneşti. reforma cultului şi a instituţiilor comunitare. al Europei sau la nivel global. în prim-plan se situează arhivele instituţiilor de stat. locul evreilor în viaţa economică şi socială. în condiţiile în care oficialitatea intervine pentru reglementarea unor conflicte sau pentru impulsionarea tendinţelor de reformă. O lucrare deschizătoare de drum a lui Leopold Lőw din 1874. cercetarea istorică intră pe făgaşul unor preocupări ştiinţifice menite a reconstitui evoluţia unei convieţuiri de peste o jumătate de mileniu. naturalizarea. scoase la iveală de demersuri inspirate de pozitivismul dominant al epocii. demografic. Informaţii mult mai bogate în această ultimă privinţă ne oferă arhivele comunităţilor. centrate pe anumite zone sau problematici. în care rolul istoriei se instrumentalizează în vederea dobîndirii unor obiective social-politice de vitală însemnătate. după realizarea în practică a acestora prin emanciparea civilă dobîndită de evreii din Ungaria şi Transilvania în 1867. statutele şi modul de funcţionare al instituţiilor de cult şi învăţămînt. mai ales în nordul Transilvaniei. centrale şi provinciale. social.

O Societate istorică Iuliu Barasch. după . care să stea la baza unei serii complete de descrieri ale comunităţilor existente din toate punctele de vedere. cît şi prin interpretările sale. Gherla) aduc la lumină informaţii relevante şi importante privind viaţa şi statutul comunităţilor evreieşti din zonele respective în decursul evoluţiei lor în timp. Pe baza materialului acumulat. ca şi cele ale lui Iacob Singer şi Mauriţiu Löwy pentru istoria evreilor din Banat şi Timişoara. apar în mod firesc aspiraţiile spre sinteză. în epoca dintre cele două războaie mondiale continuă direcţiile de cercetare consacrate din perioada anterioară. Concomitent. Ţara Românească. O lucrare bine documentată.246 Ladislau Gyémánt ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea şi primii ani ai secolului următor. Abordarea unor problematici specifice aduce realizări relevante prin prelucrarea monografică a istoriei instituţiilor de învăţămînt evreieşti. la care cercetarea recurge cu folos. lansează proiectul ambiţios al publicării unui corpus de izvoare privind istoria evreilor din România. Cluj. acestor iniţiative din mediul neevreiesc li se asociază tendinţa tot mai marcată a unor istorici evrei de a pune în valoare tradiţiile comunităţii proprii. istoriei evreilor din acest centru de mare tradiţie pentru viaţa comunitară. În condiţii istorice asemănătoare debutează preocupările privind istoria evreilor în vechea Românie (incluzînd Moldova. Iluminismul evreiesc. iniţiată în 1886 de Moses şi Elias Schwarzfeld. cu accent deosebit pe problema emancipării şi a reformelor interne. pe temeiul participării entuziaste şi semnificative evreieşti la efortul Războiului de Independenţă din 1877-1878 şi a sprijinului internaţional din partea Marilor Puteri. Solnoc-Dăbîca. Bihor. supranumit pe drept cuvînt „Mendelssohn al României”. impulsionează interesul pentru istoria proprie mai cu seamă în condiţiile în care problema emancipării cetăţeneşti devine preocuparea dominantă a societăţii evreieşti din această parte a Europei în jumătatea de secol premergătoare primului război mondial. Dobrogea. Bucovina. indispensabile pînă astăzi pentru cercetător. Treptat. ca şi prin reconstituirea aportului şi participării evreilor la revoluţia de la 1848. Lucrarea enciclopedică a lui Petru Ujvári din 1929 reprezintă o contribuţie unică în genul ei. se dovedesc neîntemeiate. lucrările consacrate istoriei unor comitate (Arad. Într-o primă încercare de abordare de sine stătătoare a perioadei care ne interesează aici. consacră în 1912 arhivarul oraşului Oradea. care debutează la mijlocul secolului al XIX-lea cu deosebire prin activitatea multilaterală şi laborioasă a lui Iuliu Barasch. ale lui Mathias Eisler privind evreii din Marele Principat al Transilvaniei (cu deosebită privire asupra evoluţiei istorice a instituţiei Şef-rabinatului şi organizarea comunitară internă. Apar astfel lucrările. utilă pînă astăzi. publicată în 1922. Istoria evreilor din Ungaria a lui Ludovic Venetianer. O literatură cu tentă antisemită analizează materialul documentar cu intenţionalitatea tot mai vădită a justificării unei politici maligne prin instrumentalizarea istoriei. După ce speranţele puse în rezolvarea favorabilă a acestei aspiraţii. Basarabia). în lumina izvorului de importanţă unică reprezentat de Pinkasul comunităţii din Alba Iulia). cu prelucrări monografice locale sau abordarea unor probleme ca emanciparea sau prezenţa evreiască în evenimentele revoluţiei de la 1848. Sălaj) sau oraşe ( Arad. Sigismund Groszmann aduce în 1916-1917 o imagine generală a istoriei evreilor din Ungaria şi Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Ludovic Lakos. cercetarea istorică şi argumentele pe care ea le poate oferi dezbaterii politice contribuie la apariţia şi proliferarea preocupărilor de această natură. rămîne pînă astăzi o referinţă sigură atît din punct de vedere documentar.

. autor al unei Istorii a toleranţei religioase la români. A. Cris Cristian. O Societate de Studii iudaice. parte integrantă a curriculei universitare. instituţiile comunitare reprezentative în decursul evoluţiei lor istorice. pentru prima oară. Subiectul devine. atît documentară cît şi interpretativă. fapte. această direcţie este continuată în 1947 de o colecţie documentară publicată de Lazăr Rosenbaum privind perioada 1476-1750. Investigarea istoriei evreilor din spaţiul acesta se transferă în centre ştiinţifice situate în afara lui. contribuţia evreiască la dezvoltarea culturală din această parte a Europei. o primă colecţie de izvoare privind secolele XVIII-XIX fiind editată de Scarlat Callimachi şi S. şi mai cu seamă a lui Nicolae Iorga. Halevy. „Revista israelită”.Evreii în istoriografia română şi maghiară 247 un plan unitar. chiar dacă nu au reuşit să materializeze întru totul cele proiectate. preocupările de istorie revin şi aici în limitele fireşti ale unor cercetări ştiinţifice mai bine delimitate faţă de obiectivele politice imediate. Pécs. O adevărată reţea de instituţii specializate la Cluj şi Bucureşti. se înregistrează o adevărată renaştere a cercetărilor privind istoria evreilor. prin contribuţia semnificativă a unor personalităţi de prim-plan de talia lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu. Începe o muncă de construcţie a temeliilor documentare ale unei istorii a evreilor din România. Toată această producţie este repertorizată într-o extrem de utilă bibliografie privind istoria evreilor din România. Producţia acestora se concentrează asupra unor aspecte demografice. printr-o serie de contribuţii de valoare durabilă. mai cu seamă prin predarea Holocaustului şi a învăţămintelor sale. O ediţie a responselor rabinice din secolele XVI-XVII figura de asemenea printre proiectele formulate. la Budapesta. dar mai cu seamă asupra comunităţilor grav afectate de Holocaust. care dobîndeşte un real prestigiu ştiinţific prin calitatea publicaţiilor pe care le găzduieşte în paginile sale. În pofida atmosferei încărcate de tensiunile politice ale vremii şi a polemicii acute pe tema emancipării cetăţeneşti. aducînd totuşi la lumină numeroase date. în noile cadre politice ale României Mari şi în condiţiile emancipării civile consfinţite pentru evrei de Constituţia din 1923. pentru a-şi găsi apoi locul şi în programa învăţămîntului preuniversitar. inegală ca realizare ştiinţifică şi acribie. După 1990. sociale. în anul 1913. iniţiată de M. rezultatele urmînd a fi comunicate opiniei publice româneşti şi evreieşti deopotrivă prin publicaţii periodice: „Analele Societăţii istorice Iuliu Barasch”. din Statele Unite sau din Europa Occidentală. După primul război mondial. un impuls iniţial fertilizant şi inspirator pentru conturarea unei astfel de linii de preocupare istoriografică. „Anuarul pentru israeliţi”. editează revista „Sinai”. mărturii utile reconstituirii istoriografice veridice. au oferit totuşi. privind structurile economice şi demografice ale societăţii evreieşti din spaţiul românesc. ecouri semnificative se înregistrează şi în istoriografia românească a epocii. o literatură a cărţilor memoriale consacrate acestora. Instaurarea regimului comunist (mai cu seamă în varianta sa stalinistă) pune însă un adevărat embargo asupra cercetărilor privind istoria evreilor în ambele istoriografii care constituie obiectul prezentei noastre analize. După tragicele cezuri provocate de perioada celui de-al doilea război mondial şi a Holocaustului. Rezultatele concrete. publicată în 1991 de Centrul Goren Goldstein de la Universitatea din Tel-Aviv şi a cărei continuare este în pregătire la Centrul Carmilly din Cluj. fie că e vorba de universităţi din Israel. care elaborează prima sinteză dedicată Istoriei evreilor în ţările noastre. Miskolcz sau Debreţin. în noile condiţii politice generate de prăbuşirea comunismului. la Iaşi şi Craiova.

recensămîntul general al comunităţilor evreieşti din Ungaria realizată în aprilie 1944. atît prin publicaţii documentare (ca de pildă cea coordonată de Lucian Nastasă sau cea editată de Harry Kuller). a registrelor de stare civilă rabinice. „Studia Hebraica” din Bucureşti. „Mult és Jövő”. cît şi prin tentative de sinteză ca cea datorată lui Liviu Rotman. Alte colecţii paralele ale aceluiaşi Centru publică volume de documente privind evreii din România la sfîrşitul secolului XIX şi primele două decenii ale secolului XX. New York. Berlin. pe lîngă numeroase mărturii documentare şi de istorie orală sau locală. „Hungaria Judaica” din Budapesta. a repertoriului presei evreieşti de limbă maghiară. a tiparului . O serie de publicaţii de documente în regeste a fost inaugurată la Cluj cu două volume referitoare la evreii din comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea. a cărţii. pe urmele căruia centrul de la Cluj care îi poartă numele a adîncit cercetarea în domeniul problematicii luptei pentru emancipare. De un interes deosebit se bucură în ultimii ani problematica evreiască din perioada comunistă. a istoriei învăţămîntului. marcate de dictatura antonesciană. profunzime şi acribie greu egalabilă. munca de editare a izvoarelor înregistrează progrese evidente. iniţiată de Centrul de istorie de pe lîngă Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România. Publicaţii de specialitate de o remarcabilă continuitate şi incontestabil nivel ştiinţific („Studai Judaica” de la Cluj. a ajuns în cele cinci volume publicate pînă la anul 1850. Cea mai importantă contribuţie de această natură în cadrul istoriografiei maghiare este monumentala colecţie Monumenta Hungariae Judaica (Magyar-Zsidó Oklevéltár). incluzînd perioada 1623-1944. a tipăriturilor mărunte de referinţă evreiască. Preocupările stăruitoare ale profesorului Carol Iancu din Montpellier au generat. publicîndu-se. cuprinderea istoriei evreilor din vechea Românie şi din România Mare într-o serie de sinteze care oferă o imagine realizată pe baze metodologice bine definite şi respectate a perioadei istorice cuprinse între 1866-1940. cu 16 volume apărute în perioada 1990-2008. „Uj Kelet” din Ierusalim) oferă posibilitatea comunicării rezultatelor şi confruntării critice de opinii. în preajma distrugerii lor prin Holocaust. Şi în istoriografia ungară a ultimelor decenii referinţele la perioada Holocaustului au dobîndit o poziţie de prim-plan.248 Ladislau Gyémánt se adaugă celor de la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Paris. Colecţia Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România. În acest context favorabil. contribuţiile monografice şi cercetările consacrate unor domenii tematice sau arii teritoriale circumscrise pregătesc terenul pentru realizări care să vizeze sinteza dorită a istoriei evreilor din această parte de lume. Pornind de la acest temei documentar din ce în ce mai larg şi mai relevant. precum şi din tragica şi disputata perioadă a anilor 1940-1944. Perioada nefastă a ascensiunii antisemitismului şi a Holocaustului în România îşi găseşte o reflectare profundă în opera regretatului istoric Jean Ancel. prin editarea repertoriului arhivistic privind sursele istoriei evreilor din Ungaria. Istoria evreilor din Transilvania a beneficiat de monografia deschizătoare de drum a profesorului Moshe Carmilly. „Studia et Acta Historiae Judaeorum Romaniae” din Iaşi. timp de peste patru decenii. de la Diaspora Research Institute din Tel-Aviv. Montpellier etc. întemeiată pe o documentare de o cuprindere. ajunsă la volumul XVIII. Instrumente de lucru de mare utilitate a realizat Centrul de cercetare iudaistică de la Budapesta din cadrul Academiei Ungare. O colecţie de documente iniţiată la Iaşi editează material documentar relevant privind înregistrările statistice privitoare la prima jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova. de la Oxford.

Tot în afara spaţiului geografic la care se referă s-a realizat şi cea mai ambiţioasă încercare de sinteză privind istoria evreilor din Ungaria. crescută şi educată în noile cadre instituţionale create. ca şi incontestabilele realizări monografice. publicată la Detroit în 1996. realizată în limba ebraică la Ierusalim de Yitczok Yosef Cohen. de valoare general-umană. Această tentativă temerară de cuprindere a opt secole de istorie evreiască în toată complexitatea ei. a susţinut prima teză de doctorat la nou-înfiinţata Universitate Ebraică din Ierusalim. O colecţie a responselor rabinice din Transilvania pentru perioada 1630-1944. parţiale. în tinereţe. Acolo unde însă ambele istoriografii rămîn încă datoare este viziunea de sinteză care să integreze istoria evreilor din acest spaţiu în istoria iudaismului universal şi în istoria generală a societăţilor în care numeroase generaţii evreieşti şi-au adus contribuţia la o evoluţie generatoare deopotrivă de progrese incontestabile. Concluzia care se impune în urma acestei foarte rapide treceri în revistă a rezultatelor înregistrate în decurs de circa un secol şi jumătate de către două istoriografii cu numeroase elemente comune. Psychology. are misiunea de onoare de a o împlini. The Jews of Hungary: History. care. a unor publicaţii periodice ce şi-au cîştigat recunoaştere şi prestigiu. dar şi semnificative diferenţe specifice în domeniul abordării istoriei evreilor dintr-un spaţiu comun ce aparţine Europei Central-Răsăritene. pune la dispoziţia cercetătorilor o sursă indispensabilă reconstituirii veridice şi în profunzime a contribuţiei evreieşti din această parte de Europă la tezaurul iudaismului universal. dar grevată şi de întunecate momente de cruntă restrişte pentru toţi cei ce au trăit în aceste locuri. Culture. consacrate unor segmente de istorie bine delimitate şi elucidate în bună măsură. meritorie prin anvergura întreprinderii şi prin punctul de referinţă pe care îl oferă preocupărilor din domeniu. lărgirii şi aprofundării bazei documentare.Evreii în istoriografia română şi maghiară 249 evreiesc din Transilvania. este evidentul progres în privinţa creării. cu trei săptămîni înainte de decesul autorului. . Este vorba de lucrarea lui Raphael Patai. în crearea unor structuri instituţionale specializate. care relevă dificultăţile metodologice şi de interpretare pe care le implică o sinteză realizată la nivelul exigenţelor istoriografice ale vremurilor noastre. Este o datorie pe care o nouă generaţie de istorici. a suscitat însă în mod firesc ample discuţii în cercurile de specialitate.

.

/ Stuttgart und Tübingen. 8. 1971. Ion Taloş se afla la începutul carierei ştiinţifice. şi de asemenea au fost lăsate la o parte paginile cu largi explicaţii asupra limbii şi istoriei românilor din Banat. Ion Taloş a prezentat o comunicare despre prima colecţie de basme româneşti. XVI+384 S. Ion Taloş s-a ţinut de cuvânt: dezideratul a fost realizat în 1971.G. Schwänke. Textul comunicării a apărut trei ani mai târziu în Revista de folclor2. . Comunicarea lui Ion Taloş. 335 S. el a publicat. cât şi a Mitologiei germane din 1835 a aceloraşi autori. J.Freiburg i. când Ion Taloş publică.] Neuausgabe besorgt von Rolf Wilhelm Brednich und Ion Taloş.1963. (Citat în continuare: „Walachische Mährchen“). I. a stârnit un viu interes în rândurile specialiştilor români. 3 Arthur und Albert Schott: Rumänische Volkserzählungen aus dem Banat. Bukarest. prima ediţie completă a culegerilor de poveşti româneşti3: completă. în 1812 şi 1815. Legende. apărută în două volume. Basme. 4 Ion Taloş: Meşterul Manole.Ziua. Kriterion Verlag. Pe de altă parte. marea monografie asupra Meşterului Manole4. cu titlul: „Arthur Schott şi culegerile lui de poveşti româneşti”. Demn de relevat este şi pasajul final al articolului. în 1960. Când aborda tema colecţiei de basme româneşti a fraţilor Schott. Prin 1 Arthur und Albert Schott: Walachische Mährchen/ herausgeben von…/ Mit einer einleitung/ über das volk der Walachen/ und einem anhang/ zur erklärung der mährchen. ale celui de al doilea autor. p. pe lângă o serie întreagă de studii. cât mai ales datorită amploarei informaţiilor oferite. în revista beletristică „Hausblätter” între 1857-1859. provenind dintr-a doua şedere a culegătorului în Banat. Märchen. cartea nu mai cuprinde comentariile pe drept socotite a fi depăşite.Vol. Br. Albert Schott. Un cântec de lume şi compoziţia „Walachisches Volkslied” de Arthur Schott Gottfried Habenicht Johannes Künzig-Institut für Ostdeutsche Volkskunde . pentru că între scoarţele acestei noi ediţii au fost incluse şi cele 23 de poveşti apărute ulterior publicării volumului. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. Cotta’scher Verlag 1845. În cadrul unei sesiuni ştiinţifice a Filialei Cluj a Academiei Române în 1960. în care autorul promite publicarea „într-un viitor apropiat” a unei ediţii complete a poveştilor româneşti culese de Arthur Schott. 2 Ion Taloş: Arthur Schott şi culegerile lui de poveşti româneşti. atât datorită importanţei temei abordate. În anii ce au urmat. Sagen. evident sub impresia şi înrâurirea ediţiei de basme germane a fraţilor Grimm. 156-165. tributare şcolii mitologizante. ceasul despărţirii. Snoave. Ele au fost publicate în limba germană în 1845 la Stuttgart1. pe atât de meritorie i s-a dovedit soliditatea. 3-4.[Poveşti populare româneşti din Banat. în colaborare cu Rolf Wilhelm Brednich. culese în sudul Banatului de Arthur Schott. În: Revista de folclor. Bucureşti. nr. Pe cât de anevoios a fost procesul de documentare în circumstanţele existente în acei ani în România.

când Ion Taloş sărbătoreşte 75 de ani de viaţă. (Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste/ Sonderschriften. În 1836 cunoaşte. op. 603. unde locuiau mai toţi inginerii şi funcţionarii minelor din jur. 6 Ion Taloş: Arthur Schott şi culegerile lui. Arthur Schott întreţine relaţii amicale cu poeţi cunoscuţi ai romantismului din Suebia: Uhland.317-319. op.221-241. Banatul. Cu viu interes urmăreşte manifestările populare. cit. după absolvire. vol. Miljan Mojašević: Arthur Schotts Verse und Reisebericht über Serbien und über das Banat (1841-1850).. şi scrie el însuşi poezii.1975. 1973. S. cit. Ion Taloş a redeşteptat interesul cercetătorilor pentru prima colecţie der basme româneşti. cit. Schwab şi Lenau. fiindu-i-le povestite de acesta în germană. care-i serveşte drept mijlocitor şi traducător. călătoreşte prin Muntenia şi Transilvania şi este receptiv la tot ce-l înconjura. . „gewerk” [membru al unei cooperaţii miniere] la minele din Oraviţa. socotim necesar să prezentăm pe scurt momentele mai importante ale vieţii lui Arthur Schott. înainte de aceasta. Bd. studiază la Academia de agricutură de la Stuttgart-Hohenheim. la vârsta de 22 de ani. dar. Arthur Schott s-a născut la 27 februarie 1814 la Stuttgart într-o familie de funcţionari superiori cu vederi liberale..157-159. rezultat al unei munci de cecetare intensă timp de o jumătate de veac.. el poate privi cu mândrie asupra contribuţiei sale la folcloristica românească. În: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. lucrarea reprezintă una dintre cele mai importante realizări în cercetarea cântecelor epice româneşti. În ciuda unor înclinaţii vădite înspre poezie şi muzică. Prin comunicarea prezentată cu 49 de ani în urmă.. cu rezumat german.. S. Bukarest. * În introducerea ediţiei de la 1845 a cărţii fraţilor Schott au fost publicate şi şase texte de cântece.. centru administrativ şi cultural. 19. p.252 Gottfried Habenicht modul în care a abordat această temă în întreaga ei complexitate multinaţională. iar după ce învaţă româneşte. lucrând. p. Gottfried Habenicht: Anmerkungen zu zwei Liedkompositionen von Arthur Schott. II: Corpusul variantelor româneşti. care-i atrage atenţia asupra frumuseţii poveştilor româneşti. În: Neue Banater Zeitung. Bd. 3 = „ NBZ-Kulturbote“).. La Oraviţa se împrieteneşte cu farmacistul Karl Knoblauch. pe moşia contelui Alexander von Württemberg. editat în colaborare cu Rolf Wilhelm Brednich6. Nr. lucrând din nou Editura Minerva.. în limba sârbă. şi pornind de la bogatul arsenal universal de credinţe şi superstiţii cu privire la jertfa zidirii. şi al lui Fridolin Nunny. Cu ajutorul lui Knoblauch. Prilejul de a reaminti prin rândurile de faţă de preocupările sărbătoritului în legătură cu fraţii Schott. Arthur Schott începe să culeagă basme. de care-l leagă aceleaşi interese spre poezie. 35. Arthur Schott se întoarce în Germania. Brednich und Taloş: Rumänische Volkserzählungen. în trecut prea puţin utilizată de români5.. de la care Schott a cules un mare număr de basme. Klasse für Sprache und Literatur. În 1841.. 42. nu a fost văzut). fiind angajat ca administrator al moşiei Bissingen de la Jam. 3928.. Editura “Grai sei Suflet – Cultura Naţională”. Beograd 1990. Astăzi. Asupra unuia dintre ele ne vom opri în cele ce urmează. 5 Ion Taloş: Arthur Schott şi culegerile lui. aşa cum ni le-a prezantat Ion Taloş în amintita comunicare şi cum au fost preluate şi în postfaţa volumului „Rumänische Volkserzählungen”. În afară de Knoblauch este de remarcat numele unui advocat la Oraviţa. 157. Draguescu. notează textele şi de unul singur. Date biografice de asemenea în: Heinz Stănescu: Arthur Schott.1992. op. p. Bucureşti. îmi face o nespusă bucurie. 1997. dar locuieşte probabil la Oraviţa..

în scopul publicării lor în cartea noastră… ”9. 32 c. Moare în 1875 şi e înmormântat în apropiere de Washington. und dieß nicht aus ihrer italienisch-slavischen Sprache folgt. 9 Walachische Mährchen. notat „din gura locuitorilor de munte.” În realitate este un text cult despre suferinţele dragostei.dient aber wieder nur dazu die behauptung romanischer herkunft fürs walachische zu bestätigen. Verfaßt Von E. fraţii Schott căutând să redea cât mai exact conţinutul fiecărui vers. endlich eine Anmerkung über die in dem Anhange vorkommende Antikritik desselben S.. Scopul este şi aici lingvistic: dorinţa de a prezenta cititorului străin exemple de limbă şi poezie românească. şi dovadă. Acesta moare în 1844. în care scop câteva scurte studii potrivite. ele având paralel şi traducerea în latină. că fără nici o îndoială valahii sunt urmaşii romanilor. und in die walachische Sprache übersetzt durch S[ava] T[ököly] in Ofen 1827. ele nefăcând obiectul articolului de faţă. versurile au o rimă încrucişată.. tipărit cu Scrierile Universitare regale ungare 1830]. eine raizische (südslavische) «Poeten-Arie” und 3 raizische Tänze. Buda. Cu privire la primul dintre cele trei cântece din „  Walachische Mährchen  ”. la Buda în 1827. 8 Eftimie Murgu: Widerlegung der Abhandlung.. welche unter dem Titel vorkömmt: Erweis. dar e reprodus în trei segmente.. op. pentru a demonstra prin evidentele coincidenţe latinitatea limbii române. Murgu. gedruckt mit königl. daß die Wallachen nicht römischer Abkunft sind. 33. cu care a editat „Walachische Mährchen”. cu începutul: „ Nu sciu de que m’sbocotésce/ Peptu’l ne ‘ncetatu ”. p. fapt de care autorii erau deplin convinşi10.. iar Arthur Schott pleacă din nou în Banat.T.. fiind compus din şapte strofe de câte 4 versuri. Musikbeilagen: 3 romanische (walachische) Tänze. şi în sfârşit adăugată o adnotare asupra anticriticii cuprinsă în anexă a aceluiaş S. membru al unei cooperaţii miniere în localitatea montană Oraviţa. al treilea ţinând de fapt de partea a doua: 1) Apoteoza florilor 7 Gottfried Habenicht: Anmerkungen. wozu mehrere zweckmäßige kurze Abhandlungen. und Beweis. unde face parte dintr-o comisie de stabilire a graniţelor Statelor Unite. Nu ne vom ocupa de aceste texte. 10 „. XX + 156 S.. op. Murgu. cit. . cit. numerotat cu IV şi întitulat „ Fiica muntana/ Die tochter des gebirgs ”. Alături de textele româneşti ale celor trei cântece se află traducerile în germană.. şi propune atenţiei cititorilor alte trei cântece.. beygefügt werden. ceasul despărţirii 253 pe moşia contelui Alexander von Württemberg. un volum de poezii proprii şi compune piese pentru voce şi pian7.T. Îmbogăţit cu mai multe argumente şi tradus în limba valahă de către S. cit. T. după care emigrează în America. 30-35. aşa încât orişicine să-şi poată face o idee asupra latinităţii limbii române. Primele trei sunt preluate din „Răspunsul” publicat de Eftimie Murgu la a doua ediţie a polemicii cu Sava Tököly8. Universitäts-Schriften 1830.Ziua. că acesta ar fi un cântec popular.. Cele şase cântece sunt reproduse în „Walachische Mährchen” la p. Ung..) [Combaterea studiului apărută sub titlul: Dovadă că valahii nu sunt de obârşie romană şi că acest lucru nu reiese din limba lor italo-slavă. unde publică. Ofen. Cântecul V din „ Walachische Mährchen ” poartă titlul „ Impartire a florilor/ Die vertheilung der blumen ”. pe care le-a obţinut prin mijlocirea lui Fridolin Nunny: „…de aceea cititorul este invitat să se bucure de câteva cântece complete. El se compune din două părţi distincte.. op..“ Vezi: Walachische Mährchen. Fratele său Albert. cu o structură străină metricii populare româneşti. în acelaşi an. V şi VI. numerotate de el cu IV. Arthur Schott le consideră de altfel „ fragmente ”. care mi-au fost comunicate prin amabilitatea domnului Fridolin Nunny. În 1850 se întoarce în Germania. rândurile impare având câte 8. iară cele pare câte 5 silabe. Mit mehreren Gründen vermehrt.. Fridolin Nunny l-a asigurat pe Schott. dass die Wallachen der Römer unbezweifelte Nachkömmlinge sind. p. moare în 1847. Scris de E. 2 romanische Schäferarien.

und es liegt ihm... Versurile rimează fie împerechiat. ceasul despărţirii: Varianta A.. op. Ḑicu la luna. şi s’ascundá.254 Gottfried Habenicht („Florilor.. si gurá cé serina”). was das zweite betrifft. ciasul disparţirei.. fie deloc. fiecărei fete i se oferă câte-o floare. cit. o florilor”). Daro ţie: nu mé uita! Und das seist du.. şi ca atare în afara primului vers al segmentului al treilea).33. dar. 11 Walachische Mährchen. Und dich bitte: nicht mich vergiss! Bereit bin. nu poate fi socotit cu absolută certitudine drept cântec popular. Doch zu dir: nicht mich vergiss! Fridolin Nunny cunoscuse cântecul dintr-un periodic din Transilvania. după părerea sa. şi.“ Vezi: Walachische Mährchen. Dar tu ésci lumina méa. Aber du bist licht meines. „Nu me uita/Vergiss mein nicht“. 12 „Vom ersten derselben versichert herr Nunny mit bestimmtheit dass es ein volkslied sei. L’am aflatu cu intristaré : Sie hab’ ich gefunden mit betrübnis. pe alocuri degradate). Socoţesce ché ţie s’prietenu. p. Doch dich bitte: nicht mich vergiss! Mond (der) ist licht der welt (der). Denke dass (ich) dir bin freund. segmentul secund se compune din opt versuri de zece. das dritte ist nach seiner angabe einem walachischen blatt entnommen das in Siebenbürgen erscheint. Sag ich zum mond dass (er) sich verberge. chiar dacă poate fi considerat de obârşie populară12.. Versurile nu sunt organizate în strofe. anume: 2) Flora primeşte vioreaua („Ochii blándi. * Ziua. aus dem munde der bergbewohner aufgeschrieben. op. cum esci plin’ cu focu”). 35. Sórţe a te va arunca. p.  împreună cu traducerea într-o germană ce caută să redea cât mai fidel formele gramaticale şi topica românească11 : 1 Ḑioa. animióră tua aşa e de curata”). Dar te rogu: nu mé uita ! 4 Luna e lumina lumei. majoritatea catalectice (deci şapte silabe.. pe care-l vom numi în cadrul expunerii noastre „varianta A”. Textul este de origine cultă. Tag (der) stunde (die) scheidens (des) Insemnat’ cu mána tuá. dar cu oarecare tentă populară. wenn es auch nicht mit bestimmtheit als volkslied anzusehen ist. Cântecul VI este întitulat „ Nu me uita/Vergiss mein nicht ”. Nicht begehr’ ich andren lohn. ruja. Ileana ruja (”Ruja. Gezeichnet mit hand deiner. Şi te rogu: nu mé uita 3 Gata súnt péharul morţii Pentru tene ál gusta Nu ceru alta respletire. iar 3) Maria crinul („Maria. Primul segment cuprinde 10 versuri octosilabice. conţine expresii care mai de grabă sunt munteneşti. cit. iar al treilea tot din opt versuri de câte zece şi opt silabe („Maria” trebuie socotit drept exclamaţie. după opinia sa. immer wo Schicksal (das) dich wird schleudern. so weiss er davon nur so viel zu sagen dass manche ausdrücke mehr der mundart der eigentlichen Walachei angehören. Reproducem aici cântecul VI. kelch (den) todes (des) Für dich ihn kosten. doch wenigstens ein solches zu grunde. respectiv 11 silabe. . Fridolin Nunny nu a putut furniza informaţiile dorite asupra provenienţei acestui text. Dar te rogu : nu mé uita ! Doch dich bitte: nicht mich vergiss! 2 Şi si fi tu fie unďe.

îşi continuă expunerea. în afară de apartenenţa celor două popoare la ortodoxie.de pildă relaţiile multiple pe plan economic şi comercial cu Poarta şi desele războaie purtate de turci cu Rusia şi Austria . Apud: Ovidiu Papadima. fiecare strofă cuprinde patru versuri. 57. căci pe la noi se cântă de atâţia ani. p. Al patrulea vers: „Dar te rogu: nu mé uita!”. în multe chipuri şi schimonosit”13. pe care. a existat şi o identitate a cântărilor 13 Foaie literară. cu următoarea notiţă însoţitoare: „Cine ar şti să ne numească pe izvoditoruiul acestui cântec are să primească de la Oare cine un galben. Vom nota doar că. cântecul este organizat în strofe – aici: în patru. pe tărâmul muzicii. ca cele ale poezie populare. care revin în finalul fiecărei strofe. În mod evident. Circumstanţele sunt îndeajuns cunoscute. Ci te rog nu mă uita…. op. Noi l-am scris aici din rostul unei persoane. . are funcţie de refren. ceasul despărţirii 255 Indicarea provenienţei „dintr-o foaie ce apare în Transilvania“ s-a dovedit corectă. redând începutul poeziei în cauză. p. În acelaşi loc Ovidiu Papadima. 20-23: Ceasul cel de despărţire Însemnat cu mâna ta. dintr-a cărui studiu am preluat această notiţă.. el este creaţia unui poet cult al cărui nume a rămas necunoscut. cele impare de opt şi cele pare de şapte silabe. cântecul din „Walachische Mährchen”. sem. Apud: Ovidiu Papadima.. cântecul se înscrie între „cântecele de lume”. ceasul despărţirii Însemnat cu mâna ta L-am aflat cu întristare Şi te rog nu mă uita. uneori uşor variat. varianta noastră A. I.Ziua.. tonus şi conţinut. L-am înţăles cu mâhnire. unde. p. cu rima încrucişată (1-3 şi 2-4). Pan [sic!] din Sibiu. de altfel. Odată cu venirea domnitorilor fanarioţi este cultivată şi muzica grecească. Aşa se găsesc tipărite în „Foaia literară” a lui George Bariţ mai multe versuri ale unor autori anonimi. iar cele catalectice. 1834.14 Versurile variantei A se compun. din opt. 14 Biblioteca rumânească. 129. cit. 160. I. partea V. Dar această cale de difuzare nu a fost singura: o serie întreagă de factori . a identificat-o şi în „Poeziile deosebite” ale lui Anton Pann din 1831 la p. după ediţia cum spune a cântecelor tipărite de d. Altfel însă decât în poezia populară. * „Cântecul de lume“ s-a cristalizat ca gen în ultimul sfert al veacului XVIII-lea. ea fiind promovată în primul rând la curtea domnitorului. aşa încât nu vom insista asupra lor. Buda. şi de asemenea se află reprodusă o altă variantă în „Biblioteca rumânească” de la Buda a lui Zaharia Carcalechi: Zioa. cea turcească s-a bucurat de o deosebită preţuire. nu este un cântec popular în accepţiunea curentă a termenului.au dus la infiltrarea unor elemente ale muzicii turceşti chiar şi în cele mai îndepărtate aşezări rurale ale Munteniei şi Moldovei.1838. Afinităţile cu grecii au fost prezente chiar şi dincolo de religie. printre care şi cea aici în discuţie. din şapte silabe în succesiune trohaică. această perioadă a fost marcată în Ţările Române prin existenţa unei puternice influenţe orientale. de unde şi-a croit drum în saloanele boierimii. ibidem. Pe plan cultural. Ca factură.

Choral. p. 1781 (vol I şi II) –1782 (vol. să ia în mână. ehemaligem k. chiar dacă gusturile sale şi ale marii boierimi arată incontestabil o vădită înclinare spre muzica orientală şi o crasă lipsă de înţelegere în recepţionarea celei apusene. da sie mitten in einem Adagio aufhören. und selten ohne die deutsche Musik ab.. În ultimul sfert de veac al XVIII-lea încep să vină echipe de teatru în ţară. I. 35). Nici măcar n-avuseseră răbdarea să se uite la un dans în întregime al celor mai buni dansatori ai lor. Aici: vol. se află la Biblioteca Academiei Române (Manuscrise germane. odată cu ofiţerii acestor ţări. im Zusammenhange mit der Geschichte des übrigen Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte. III).. griechische. despre care fapt îmi este cunoscut un singur exemplu al domnitorului actual al Valahiei. fluierul traversier şi imediat.k.: „Noch ein kleiner Zusatz von ihren Tafeln und Tafelmusik! Ich habe schon gesagt. Das flatterhafte. creşte continuu şi influenţa cuturii europene. o copie. das ist: der Walachey. Partea secundă a lucrării a rămas nepublicată. drept consecinţă a libertăţilor pe plan economic asigurate principatelor române prin pacea de la KuciukKainargi (1774). legată în cinci tomuri. unbeständige Gemüth des Griechen wird nie ein halbes Jahr an einer Unterhaltung sein Ergötzen finden.. einen ganzen Tanz von ihren besten Tänzern anzusehen. Mit Verwunderung hörte ich es oft. cântec şi tunuri. Citatul de mai sus: vol III. Erster oder geographischer Theil. grecească. 399-415. în locul acestuia harpa…”16 15 Octavian Lazăr Cosma: Hronicul muzicii româneşti. und bedauerte diese guten Leute. 19731986. Bucureşti. aber niemals ohne die türkische. În special ultimul sfert al veacului al XVIII-lea aduce cu sine un nou aspect: anume. dass bey den großen Tafeln die türkische. und ein Allegro.. 16 Franz Joseph Sulzer: Geschichte des transalpinischen Daciens. în locul cornului. se organizează baluri. mit kritischer Freyheit entworfen von . valahă şi germană. şi şi despre acesta se zice că a lichidat iarăşi muzica germană. La mesele domnitorului în zile obişnuite totul decurge ceva mai liniştit. walachische und deutsche Musik. în continuare. Până şi domnitorul Alexandru Ipsilanti (prima domnie în Ţara Românească între 1774 şi 1782) se vede nevoit să ţină seama de noile împrejurări şi să întreţină o orchestră de tip european. autohtone şi apusene este descrisă în mod deosebit de plastic de Franz Joseph Sulzer în a sa „Istorie a Daciei transalpine”: „Încă un mic adaus despre mesele şi muzica la meselor lor! Am spus deja. într-un cuvânt. Amintitele războaie ale ruşilor şi austriecilor cu turcii aduc în Ţările Române.256 Gottfried Habenicht bisericeşti. o puternică influenţă culturală europeană. că la mesele lor mari trebuie să răsune laolaltă muzica turcească. sau să asculte o simfonie întreagă a muzicienilor noştri. Gesang und Kanonen. p. Bey alltäglichen Tafeln des Fürsten läuft es etwas stiller. zusammen klingen müsse. şi în casele românilor înstăriţi devin obişnuite lecţiile de muzică europeană15. dar niciodată fără muzica turcească şi arareori fără cea germană. în urma intensificării legăturilor comerciale cu apusul. Nicht einmal hatten sie die Gedult. Wien. alles was das Gehör in Erschütterung setzen kann. wovon mir aber ein einziges Beispiel an dem heutigen Fürsten in der Walachey bekannt ist. Cu mirare am auzit adeseori. Firea nestatornică a grecului nu se poate delecta mai mult de o jumătate de an cu o singură distracţie. oder eine ganze Symphonie von unsern Tonkünstlern anzuhören. greceşti. 338c. Rudolph Gräffer. şi am compătimit pe aceşti bieţi oameni. Prezenţa diverselor muzici: turceşti. coral. wenn anders der Fürst eine solche unterhält. 7 vol. und auch dieser soll der deutschen Musik schon wieder Abschied gegeben haben. tot ceeace e în stare să zguduie auzul. mit einem Worte. Editura Muzicală. Hauptmann und Auditor. oder einen ungerschen Tanz aufspielen. anstatt der Waldhörner die Querflöte und gleich wieder für diese die Harfe ergreifen muß- . în cazul în care acesta întreţine o asemenea muzică. care au fost obligaţi să întrerupă un Adagio la mijloc şi să cânte în locul lui un Allegro sau un dans unguresc. Moldau und Bessarabiens.

cit. p. 14. şi „weltliche Musik” la germani. Editura Academiei. Accepţiunea noţiunii „cântec de lume” implică – după cum arată autorii studiului introductiv la recent apăruta publicaţie de cântece româneşti din colecţia Peregrin. Cluj-Napoca. 19 Ovidiu Papadima. Bucureşti.. De asemenea vezi şi: Ovidiu Papadima: Anton Pann . op. Influenţa orientală se vădeşte şi în melodiile folosite. cit. .. în opoziţie cu cântecul religios. 18 Gottfried Habenicht şi Ion Taloş: 60 de cântece româneşti din colecţia Treufest Peregrin (1863). 20 Reprodus după Gheorghe Ciobanu : Cântece de lume (Izvoare IX). Textele lirice. avându-şi apogeul pe la 1830. Aşa este consemnat într-o Cazanie a Paştilor de la 1561 următorul apel adresat credincioşilor: . Studiu istoric-critic. nicăieri nu s-a conturat un gen de cântece. Cântece de lume/ secolele XVIII-XIX. bibliografie de…. cu un studiu introductiv de . 32c. 391-98. 13.. 22 Gottfried Habenicht şi Ion Taloş: 60 de cântece româneşti…. rez. Termenul . a lui Costache Conachi şi a altor poeţi ai timpului. op.1971. Bucureşti. francez. al cărei gust îl reflectă. p. 1963. 2008 (Myrobiblon). În: Revista de etnografie şi folclor. Ei reprezentau muzica autohtonă la curtea domten. cristalizându-se drept un produs specific culturii româneşti din perioada cuprinsă între ultimul sfert al veacului al XVIII-lea şi mijlocul secolului următor. 21 Idem...cântec de lume” este folosit şi anterior perioadei amintite. sunt poezii culte. op. 1976 (Izvoare ale muzicii româneşti. Editura Muzicală. a publicat o serie de articole la temă în diverse reviste de specialitate.…nu zavistuiriţi nici să o cinstiţi cu giocuri sau cu cimpoi sau cu alăute sau cu cântece lumeşti…”20 Cu acelaşi înţeles de cântec profan. cit. 5. „világi ének” la unguri. Bucureşti. Subliniăm această părere. „ásmata exoteriká” la greci21. 17 Cântecul de lume a fost cercetat începând din anii 50 ai secolului al XX-lea în mod consecvent de Gheorghe Ciobanu.Ziua. Totuşi. Argonaut. 14.. Bucureşti. Nr. p. 19741979. ceasul despărţirii 257 Aceasta este atmosfera în care se conturează noua specie de cântece. „Cântecele de lume“ şi folclorul Bucureştilor. I). Dintre volumele publicate de el asupra căntecului de lume sunt de relevat: Gheorghe Ciobanu: Anton Pann. reunite mai apoi în: Gheorghe Ciobanu: Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie. Ediţie critică. ştiind desigur că Ovidiu Papadima incadrase fenomenul într-un context larg multinaţional19.. Cântecul de lume s-a bucurat de o largă răspândire în prima jumătate a secolului al XIX-lea datorită lăutarilor. IX). p. el desemnând un cântec cu tematică laică.. 2 vol. „…trăirea lăuntrică a întregului background social şi cultural specific românesc …”18 al vremii. Bucureşti. 1985 (Izvoare ale muzicii româneşti. totodată un profund cunoscător al muzicii psaltice şi a notaţiei neumelor bizantine. 15. lumesc. Ion Taloş şi Gottfried Habenicht -. Transpuse din psaltică în notaţie modernă. Editura Muzicală. introducere. cu caracteristici stilistice distincte: cântecul de lume17. considerăm că termenul e intraductibil. Cântece de lume . 1964  . creaţii ale Văcăreştilor. Nici unul din aceşti termeni nu reflectă însă categoria de „cântec de lume“ românesc. dar întrun sens mai larg. Cântecul de lume a luat naştere sub influenţa creaţiei poetice turceşti şi greceşti..“ Cu privire la Sulzer vezi: Gottfried Habenicht: Valoarea contribuţiei lui Franz Joseph Sulzer la cunoaşterea folclorului românesc. Culegeri de folclor şi cântece de lume. iradiind din mediul marii boierimi. „musica vulgaris”. în cercuri din ce în ce mai largi.. 15. care să înmănuncheze într-o simbioză atât de caracteristică elementele autohtone cu influenţa orientală şi apuseană.. p. laic. adesea cu un pronunţat caracter senzual-erotic. el putând fi redat în alte limbi cel mult în parafrază22. Editura Muzicală. p. Folclorist şi cercetător interesat în elucidarea influenţelor orientale asupra muzicii româneşti. etnomuzicologul Gheorghe Ciobanu aminteşte corespondenţi ai termenului: „musica civilis”.

până ce în cele din urmă strigă: Să vină ţiganii! De îndată aceştia sunt prezenţi şi intonează hore greceşti sau româneşti.”23 Fiind nevoiţi să satisfacă cerinţele mediilor sociale diferite care le solicitau cântarea. * Ziua. al cărui autor a rămas. unele care provin din mediu rural. organizări strofice. fără să se ajungă la integrarea lor în tezaurul folcloric propriu zis. op. ceasul despărţirii: Varianta B. sprijinit şi de alţi factori şi suferind multiple influenţe. 226c. ca de pildă aşa zisele cântece de mahala24... p. p. cit. Sogleich sind diese zur Hand. . und stimmen die griechischen oder walachischen Choren an. rom 3244 f. căci nici el nu glăsuieşte decât arareori …. degradarea genului. 2 vol. Au circulat şi la noi cântece „ orăşeneşti ”. se pot constata şi în cazul celor „ de lume ”. folosind pentru ele termenul de „sătene”25. II. Ovidiu Bârlea apreciază astfel acest fenomen: „Întrarea târzie a ţării noastre în zona de influenţă a culturii apusene a avut urmări salutare pentru cultivarea repertoriului folcloric. lăutărească sau autentic populară a cântecelor. În afara aşa numitelor cântece de mahala încep să apară romanţe şi şlagăre de provenienţă străină. De bună seamă că acest cântec „de amor”. Pe la 1850 interesul pentru cântecul de lume scade. vocabularul. vol III. 7rv un cântec de lume provenit din perioada de început a secolului al XIX-lea. Franz Joseph Sulzer descrie în felul următor o scenă tipică la curtea lui Ipsilanti: „Multă vreme stau cu toţii în linişte. lăutarii au transmis elemente de repertoriu promovat la mesele boierilor în mediul mahalalelor. vol. toate procesele de prefacere în circuitul oral. dar trebuie să arătăm că Anton Pann identifica. 31. Gheorghe Ciobanu a depistat sub cota Ms. 25 Gheorghe Ciobanu: Anton Pann: Cântece de lume.258 Gottfried Habenicht nului. Vezi: Ovidiu Bârlea: Folclorul românesc. Editura Minerva. care este o variantă la „Ziua ceasul despărţirii” din „Walachische Mährchen”. Aici a avut loc.. Dar şi pentru el „popular” însemna tot ce se cânta în popor. aici: vol. melodii şi ritmuri cu turnuri preluate din muzica orientală şi mai târziu şi din cea apuseană. de abia că îndrăznesc să se uite în ochii despotului sau să vorbească unul cu celălalt. op. ducând la configurarea altor categorii de cântece specifice. op. cit. printre cântecele publicate de el. s-a bucurat în prima jumătate a veacului al XIX-lea de o relativ mare răspândire. kaum getraut man sich dem Despoten in die Augen zu sehen. Datorită lăutarilor. precum am arătat. şi aceasta de- 23 „Lange Zeit sitzt alles in der traurigsten Stille. dar pătrunderea lor în straturile populare a fost sporadică şi mai ales de durată efemeră”26. 338. p. mai apoi şi locală. în secolol al XX-lea. Bucureşti. Elementele specifice de versificaţie din folclorul românesc. 24 Ovidiu Bârlea scoate în evidenţă „cântecele şmechereşti“ drept produs suburban. Teoretizarea acestor diferenţe a avut loc târziu. În cadrul investigaţiilor sale în fondul de manuscrise la Biblioteca Academiei Române. scutindu-l de intruziuni cărturăreşti atât de caracteristice liricii din centrul şi apusul Europei. oder auch nur miteinander zu sprechen: weil auch er selbst nur gar selten … seine Stimme hören läßt. 26 Ovidiu Bârlea. toate acestea sunt deosebiri fundamentale faţă de cântecul de lume. bis er endlich ruft: Zigeuner her. necunoscut. caracteristicile lui melodico-ritmice. 1981-1983. cit.. 265. în care pot fi întâlnite rime încrucişate. p. indiferent de provenienţa cultă. II... acestea dăinuind doar în anumite cercuri şi dispărând după un timp.“ Franz Joseph Sulzer. tipice cântecelor populare.

nu mă uita! 3 Norocirea în ştiută C-în tot felul s-a lupta. 72).).. op. Redăm cântecul. 72) . vol. ceasul despărţirii. Republicat în: Gheorghe Ciobanu: Cântece de lume (Izvoare IX)….. p. Ca să afli mulţumire. În necazuri să te-arunce. Vezi: Gheorghe Ciobanu: Barbu Lăutarul. 99-133. nu mă uita ! 2 Însă mergi unde te-aşteaptă Cu dorinţă ca şi-a ta. În: Revista de folclor. ceasul despărţirii 259 sigur datorată lăutarilor27. note muz. 122c (nr.. Însemnat cu mâna ta. Deci te rog. 122c (nr. acolo p. 207c.1958.Ziua. L-am aflat cu întristare. op.. 3. activităţii şi a repertoriului pe care l-a cântat.. rez. cit. rus şi engl. p. Contribuţii la cunoaşterea vieţii. cit. 28 Transcrierea după: Gheorghe Ciobanu: Cântece de lume (Izvoare IX)…. Republicat în : Gheorghe Ciobanu : Studii de etnomuzicologie…. acolo p. cit.119c. pe care-l numim „Varianta B”28: 1 Zioa. p. I. 185-223 (fără rez. 27 Gheorghe Ciobanu îl publică ca făcând parte din repertoriul celebrului Barbu Lăutarul. p. op. Deci te rog. drept care s-a ajuns la crearea de variante distincte şi la contaminări.

este refrenul ce revine aproape neschimbat în fiecare strofă. Şi te rog. este îndreptăţită presupunerea unei origini orientale. fiecare din ele având o altă structură modală: . „Luna e lumina lumei”. Ori şi ce de vei afla. Strofa a patra din varianta A. a cărei atmosferă o degajă în mod evident. în cele pare. nu mă uita! 6 Şì pe mine ori şi unde Soarta mă va arunca. Socoteşte că-ţi sunt slugă. nu mă uita ! 5 Ori şi unde de vei merge.căci rima încrucişată şi organizarea evidentă în strofe sunt străine poeziei populare şi trădează provenienţa cultă a textului.260 Gottfried Habenicht Şi te rog. Te rog dar. nu mă uita! 9 Fie-ţi cerul cu priinţă. 6 şi 7 din B. dintre care ultima. şi catalectice. Şi în această variantă versurile amintesc – cel puţin în ceeace priveşte organizarea lor trohaică cât şi numărul silabelor (8 în versurile număr impar. nu mă uita! 7 Gata sunt păharul morţii În tot ceasul a gusta. nu figurează în B. În jertfire pentru tine. În ceea ce priveşte melodia. nu mă uita! 8 Îţi doresc din suflet toate. Fie-acum a-ţi arăta. Fiecare strofă cuprinde câte patru versuri. redată în original în notaţie psaltică. are deci cinci strofe în plus faţă de varianta A. Inima să nu ţi-o plece. nu mă uita!”. „Deci te rog. Şi te rog. Încât nu-­ ţi pot arăta Fericire pământească. formată din patru rânduri. iar primelor trei strofe ale variantei A le corespund strofele 1. De-a ta soartă pătimaşă. Deci te rog. Dar atât . nu mă uita! 4 N-au fost zi ca să lipsească Amărât a mă-ntrista. Deci te rog. 7. versul al treilea din ultima strofă e deteriorat) de sistemul de versificaţie al poeziei populare româneşti. nu mă uita ! Varianta B se compune din nouă strofe. îi corespunde o strofă melodică din patru rânduri diferite: abcd. Deci te rog. Strofei de text. Pentru că îţi sunt dorit.

71). În fiecare dintre cele patru rânduri melodice. cit. facsimile. 121 (Nr.. transcriindu-le din notaţia psaltică în cea lineară29. cit. 2. p. Republicat în: Gheorghe Ciobanu: Cântece de lume (Izvoare IX)…. Studii de etnomuzicologie…. p. rez.. I. 2. În: Revista de folclor. * Ziua. fis1-es1). Republicat în: Gheorghe Ciobanu. mersul este sinuos. 23). iar la altul sunt consemnate două versururi: „Primavara kind sosesti/ Inima me se topesti”. la al treilea: „Puiculita me yupita. ceasul despărţirii: Varianta C.1957. Apogeul melodiei se află în rândul doi. 171-184 (fără rezumate).. op. îl redăm aici30: 29 Gheorghe Ciobanu: Cântece româneşti inedite de la începutul secolului al XIX-lea. pe care le-a cercetat în cadrul unui studiu. Republicat în: Gheorghe Ciobanu: Culegeri de folclor şi cântece de lume (Izvoare I)….Ziua. 71). p. 244 (Nr. op. cel care se află aici în atenţia noastră şi pe care l-am denumit „Varianta C”. . Unuia dintre cântece îi lipseşte textul. ceasul despărţirii 261 În afara acestei structuri şi a bogăţiei ornamentale. De remarcat în acelaşi rând melodic ambitusul de cvintă micşorată f2 (ges2) –h1. rus şi engl. 30 Transcrierea după Gheorghe Ciobanu.. vol./ Ţe yest trista si mahnita?” sunt redate opt versuri.. note muz. cu tendinţă descendentă la capătul rândurilor. unde este atins f2 (ges2 este doar un scurt element ornamental). op.. 77-90. datând de la începutul secolului al XIX-lea. al patrulea cântec. cit. secunda mică cu funcţie ornamentală (f2-ges2–f2) cât şi formula cadenţială finală descendentă b1-a1-fis1-es1-d1 sunt elementele care subliniază caracterul oriental al melodiei. p. Cântece de lume (Izvoare IX)…. 121c (Nr. p. Nr. op cit. intervalele de secundă mărită descendentă (cis2-b1. Tot în Biblioteca Academiei Române Gheorghe Ciobanu a identificat în cuprinsul manuscrisul grecesc 370 patru cântece româneşti.

se. notată în original în scriere psaltică. şi dacă facem abstracţie de aceste elemente. iar din punctul de vedere al organizării formale. p. are un ambitus mare de duodecimă. al doilea cântec citat înmănunchiind elemente atât ale strofei întâia cât şi a celei de a doua din varianta noastră „C”. vorbind într-o scrisoare către Vasile Alecsandri despre ce cântă lăutarii „pe la spartul balului” la Curte în 1827. pentru a corespunde melodiei de şase rânduri melodice. Este concepută în mod ionic – în do major -. cea dintâi de patru versuri. Ileană. vol. cit. nu aminteşte întru nimic melosul popular românesc şi nu arată nici influenţe orientale. |:L-am aflat ku intristare. la casa ta. Detz te rog. Stilul este bogat ornamentat. că strofa „Zioa. citează două cântece: „Ai. Contaminarea pare să fi avut loc înainte de momentul în care Ion Ghica.. ceasul despărţirii“ a circulat şi 31 Apud: Gheorghe Ciobanu: Studii de etnomuzicologie…. op. că „Ziua. Contaminarea cu un alt cântec de lume este evidentă./ Dar te rog nu mă uita”31. ultimele două repetându. şi versul penultim („Şi te du unde te-aşteaptă”) îl putem identifica la începutul celei de a doua strofe din varianta B. 179. . Repetarea ultimelor două versuri ale primei strofe. mersul melodic este mixt.. Identificarea mai multor variante diversificate ale cântecului în tipărituri şi în manuscrise ne îndreptăţeşte să conchidem. şi credem că putem afirma. cale bună. Dar inima mea s-a ta Fie in vek ne despertzite Si te rog nu ma uita! Si te du unde te-astapta Totz ai tei. tzasul despartziri” este aici inclusă într-un cântec organizat în strofe de câte şase versuri. la poiană/ Să culegem buruiană” şi „Ah! Nuriţo. Melodia. I. iar cea de a doua de şase versuri. tzasul despartziri Insemnat ku muna ta. Doar prima strofă corespunde cu celelalte două variante de mai sus. scheletul melodiei se prezintă foarte simplu şi se rezumă numai la câţiva piloni: Această melodie este concepută în mod indiscutabil sub înrăurirea melodicii apusene. nu mu-uita!:| 2 Ah Nuritze. karle pune. cele şase rânduri melodice urmează schema: ab cd cdvc.262 Gottfried Habenicht 1 Zioa. Textul este mai scurt decât cel al variantelor A şi B. alte elemente comune nu sunt. El se compune din două strofe. indică un proces de contaminare a două cântece diferite.

Ziua. şi 1850. că o prelucrare pe mai departe a textului ar fi mers în detrimentul redării exacte a conţinutului.. von. ceasul despărţirii 263 pe cale orală.. Compoziţia a apărut la Stuttgart în cadrul volumului V al unui album muzical cu titlul „Orpheon” editat de Th. Album für Gesang mit Pianoforte in Original-Compositionen der berühmtesten deutschen Tonsetzer. dar presupunem că a văzut lumina tiparului între 1845.şi a compus muzică. Din nefericire nu ne sunt cunoscute decât două melodii. şi acestea se reduc doar la relatarea destul de lapidară a lui Fridolin Nunny. şi ca atare Arthur Schott a purces la redactarea lui într-o germană fluentă. Una dintre compoziţiile lui a însemnat un moment deosebit . Verlag von Karl Göpel. cu toate că din această parte a ţării nu deţinem alte informaţii decât cele din „Walachische Mährchen”. Dovedită ni se pare şi difuziunea transcarpatică a cântecului. Anii de la apariţia volumului de basme (1845) şi până la emigrarea în America. sind nun da mit meinem Kummer. Circulaţia lui pe cale orală şi în mediile intelectualităţii bănăţene o putem presupune. Arthur Schott foloseşte textul ca punct de plecare pentru o compoziţie pentru voce şi pian! Am arătat mai sus. anul plecării lui Arthur Schott în America. * Arthur Schott compozitor Am arătat că după cea de a doua şedere a sa în Banat. Rima în schimb este inexistentă în versiunea aceasta – Schott desigur şi-a dat seama. bitte nur: vergiß mein nicht! 2 Wo du immer seyst auf Erden. 175. die bezeichnet deine Hand. printre care şi cel al lui Arthur Schott]. că cele patru strofe. aşa cum Schott le-a pus în muzică. a fost pentru el o perioadă creatoare. dass ich stets dir Freund bin. o.. din nou la Stuttgart.. corespund întocmai originalului românesc. petrecută tot în anul revenirii lui la Stuttgart (1850). Täglichsbeck: Orpheon. împreună cu textul în forma prelucrată: 1 Tag und Stunde bittrer Trennung. p. ba chiar şi structura metrică a originalului românesc. wo dein Schicksal hin dich drängt. păstrând însă întru totul conţinutul. denke. bucurându-se probabil de o răspândire destul de largă. Hrsg.. J. bitte nur: vergiß mein nicht! 32 Th. Desigur că în această formă nu putea fi vorba de o poezie care s-ar fi putut folosi drept bază pentru compoziţia unui „Lied”.[urmează numele a 18 compozitori.în soarta cântecului care a fost subiectul rândurilor de mai sus: anume. und mit dem Porträt Conradin Kreutzers in Stahlstich. Stuttgart. Anul apariţiei albumului nu e cunoscut. în 1850. mit Beiträgen von. că în „Walachische Mährchen” textul este redat paralel şi într-o traducere germană ce urma fidel vocabularul şi topica originalului românesc. . deci după apariţia volumului de basme. în care a scris poezii – am amintit volulul tipărit în 1850 . Putem totuşi afirma. Täglichsbeck32.o cotitură neaşteptată .. Fünfter Band. şi acestea cu caractere diferite.. Redăm aici compoziţia lui Arthur Schott. 32. Nr. . soarta l-a dus pe Arthur Schott.

freudig trink’ ich ihn für dich und verlange drum nichts weiter. das bist du. aber mein Licht. Mag der Mond sich auch verbergen. bitte nur: vergiß mein nicht! .264 Gottfried Habenicht 3 Auch den herben Kelch des Todes. bitte nur: vergiß mein nicht! 4 Licht der Welt der Mond mag heißen.

Octavian Lazăr Cosma: Hronicul muzicii româneşti. p. ultima oară. f. dar experienţa acumulată în 33 Epoca romantismului german se distinge printre altele şi prin atenţia dată cântecului popular. Mohr und Zimmer. după amintirea mea. folosindu-se de melodii româneşti (sau crezute a fi româneşti). Bucureşti. Izvoare. După 1830 o serie întreagă de muzicieni compun pentru pian pe baza tiparelor muzicii apusene. ceasul despărţirii 265 Sub titlul tipăriturii originale se află remarca: „din limba valahă transpus în versuri şi pus în muzică de Arthur Schott“. 21966. I. Încă spre sfârşitul secolului al XVIII-lea ni-se semnalează un început de muzică pianistică în unele case boiereşti răzleţe. 2 şi 3. pentru perioada vizată vezi vol. 1)-1808 (Bde. după cunoştinţele mele. de pildă în: Dicţionarul limbii române moderne. sau în: Florin Marcu şi Constant Maneca: Dicţionar de neologisme. Aşa precum în secolul al XVIII-lea în casele nobililor. amintim doar Achim von Arnim und Clemens Brentano: Des Knaben Wunderhorn. dar de abia în casele burgheze ale veacului următor pianul îşi câştigă un loc din ce în ce mai împortant. 1973-1986. a răspuns unei cerinţe largi ale societăţii de la mijlocul secolului al XIX-lea în aproape întreaga Europă. dar.Ziua. dar într-un stil apropiat de cântecul popular sau chiar fiind cântece populare33. Alte deutsche Lieder gesammelt von . bazată pe gândirea major-minorului. S-a revenit însă la „lied”. în: Ciobanu.. epoca romantismului în muzică se distinge. în “Contemporanul”). aşa se făcea acuma pretutindeni muzică în casele burgheze. în 1830. Editura Muzicală. 34 În anii 1950-60 s-a practicat în România sporadic şi scrierea în forma „lid”. scoţând în evidenţă. Nu putem insista aici. Continuând tradiţia clasicismului vienez. încep să apară şi piese pentru acest instrument scrise de autori autohtoni35. Contribuţii la studiul muzicii româneşti. Scrisul Românesc. prin comparaţie cu cele sârbeşti.. Şi în provinciile româneşti ale primei jumătăţi a secolului al XIX-lea se poate constata interesul crescând pentru formele de cultură europeană. Heidelberg. se află şi compoziţia lui Arthur Schott. în deja citatul „Răspuns”. 1806 (Bd. (Melos. [1941]. caracterul lor românesc. bunul ton cerând ca tinerele fete să ştie să cânte la pian. remarcăm însă factura naţională a melodiilor ca trăsătură importantă. Nu ştim. 28-30. Odată cu aceasta ia o amploare nebănuită literatura pentru pian şi pentru voce şi pian. cine i-a aranjat lui Murgu melodiile pentru pian. 1958. paralel cu aceasta. Editura Academiei.. Craiova. trei dansuri româneşti şi două „arii păstoreşti” („Schäfer Arien”). scriitura pianistică fiind nepretenţioasă. simplă. Amintim aici: George Breazul: Patrium carmen. 1). într-al cincelea volum. prin cultivarea în mod deosebit a compoziţiilor pentru voce şi pian. le consemnează mai toate istorii ale muzicii româneşti. . Bucureşti. în majoritatea cazurilor – şi aceasta este o notă aparte –. indicânu-i-se în subsol sursa: „Walachische Mährchen“.. şi în acest caz irelevantă36. care şi este singura formă consemnată în dicţionarele mie accesibile. adaptată la ortografia românească (aşa. Totuşi. Bucureşti. el denumind un gen caracteristic de compoziţie pentru voce şi pian cât şi o formă muzicală34. celui interesat să vadă textul original. 2-3). Editura Ştiinţifică. au contribuit la încetăţenirea termenului „Lied” şi în afara Germaniei. deşi scrise adesea pe texte ale unor poeţi nu neapărat de renume. şi. primele compoziţii româneşti pentru pian au fost scrise cu un alt scop: Eftimie Murgu este primul care publică. a. 36 Melodiile din Eftimie Murgu au fost reproduse în diverse rânduri. „Lied”-urile lui Schubert şi Schumann. 35 Faptele sunt general cunoscute. 7 vol. Desigur mai toţi s-au izbit de greutatea îmbinării unui melos bazat pe o gândire orizontală şi cu o ţesătură modală cu verticalitatea armoniei occidentale. în special în Germania. Seria de albume publicate de Täglichsbeck. unde.

un semn de întrebare în dreptul calităţii de „popular” în cazul cântecului „Nu me uita”.. 40 Ion Taloş: Arthur Schott şi culegerile. „Douze airs nationaux roumains” şi „Quarante-huit airs nationaux roumains” (1848-54)37. Halle a. ne amintim. Dar să nu uităm.. Henri Ehrlich.. şi în special în Germania. cit. şeful ştabului oştirii din Iaşi. New York. poate cel mai important. Conceput în sol major. notele succedându-se de regulă treptat. (Volkskundliche Quellen. 331-347. cit. cadenţând final pe g1. Din opera lui cităm aici: ”Horă în Moldova”. op. profesor de pian la Cernăuţi şi la Lemberg. Printre compozitorii demni a fi numiţi sunt: Franz Ruszitski. Georg Olms Verlag. mai târziu. ambele ascendente).. melodia se desfăşoară în ambitusul unei octave d1-d2. valaques. VIII: Volkslied). Muzica cu trăsături maghiare este propagată pe larg în toată Europa de Franz Liszt. 37 Mai pe larg a se vedea subcapitolul „Creaţia pentru pian” în: Octavian Lazăr Cosma.avusese prilejul de a cunoaşte cântecul popular românesc tradiţional. prin urmare. Bucureşti.266 Gottfried Habenicht cursul trecerii anilor face ca valoarea artistică a creaţiilor să crească continuu. al cărui elev a fost la Paris. Aceasta era atmosfera în care Arthur Schott a compus „Walachisches Volkslied”. 38 Octavian Lazăr Cosma. îl înţelegeau ca atare. grecs et turcs” (1834) se află 36 de piese româneşti. aşa cum avea să facă. de la care ne-a parvenit o suită de hore.. Îl putem înţelege. că interesul pentru trăsăturile naţionale în muzică a fost în acea perioadă general în Europa. vol 3. C Stelianu. Johannes Andreas Wachmann. era timpul în care s-au înfiripat aşa zisele „şcoli naţionale”. 1976. op. pianist-concertist. p. ci a compus şi o rapsodie română38.. Deci compozitorul a conceput „popular” în sensul care-l avea în Germania. p. la nedeie40. Vezi şi: Viorel Cosma: Muzicieni români. 42 Chansons et Danses moldaves. Melodia cuprinde o singură frază (8 măsuri). Fridolin Nunny a pus. P. De notat. Europa era deci sensibilizată şi intereasată în recepţionarea unor muzici cu amprente naţionale diferite. mai precis. şi. Materialien und Untersuchungen. rareori se pot remarca salturi (trei cvarte perfecte descendente. Reprographischer Neudruck: Mit einem Nachwort von Rolf Wilhelm Brednich. într-a cărui colecţie de „Airs nationaux roumains” sunt înmănunchiate cântece româneşti din toate provinciile. cit. de pildă în Rusia (Glinka). 209c. S. sfera noţiunii este înţeleasă mult mai cuprinzătoare decât în folcloristica românească. adică şi ceeace în română e denumit “poporan”. o sextă mare şi o septimă mică. În ce măsură însă Arthur Schott a satisfăcut aşteptările? Pentru a răspunde. care – în acest loc fie amintit – este autorul nu numai a unor rapsodii maghiare. şi cei – şi mai ales cele – care puneau pe pupitrul pianului albumul lui Täglichsbeck. vom analiza câteva aspecte ale compoziţiei. 39 Vezi: John Meier: Kunstlieder im Volksmunde. Hildesheim . Compozitori şi muzicologi. că nici intelectualii localnici nu făceau vreo distincţie între cei doi termeni. 158. 1906. . B. la clăci. Compoziţia era deci prezentată în Germania drept „Walachisches Volkslied”. cu o bogată operă pianistică influenţată de Chopin. op. deoarece în Europa centrală. într-a cărui „Musique orientale. p. şi. E adevărat că Arthur Schott participase la manifestările populare ale bănăţenilor: la şezători. Recueil de danses et d’airs valaques originaux“ şi „Bouquet de mélodies valaques originales”. Lexicon. în Germania sunt considerate populare şi creaţii ale unor poeţi cunoscuţi39. vol 3. Are un mers sinuos. Carol Miculi. care a publicat la Viena „Romania. Asemenea scrupule nu şi-a făcut Arthur Schott.. 1970. Editura Muzicală. Norvegia (Grieg) sau în Boemia (Smetana). de îndată ce şi-a declarat compoziţia în mod hotărât drept „Volkslied”. Hasdeu.

dimpotrivă.semifraza a doua – încep. rezumându-se la o succesiune neschimbată de optimi în cadrul măsurii de 2/4. Vezi: Tiberiu Alexandru: Muzica populară bănăţeană. Editura muzicală. p. Nu găsim în ea turnuri melodice tipice ori ornamente (care de obicei abundă în cântecele româneşti). f. semifraza sfârşind în această atmosferă. Motivul secund al primei semifraze poate fi înţeles drept o transpunere variată la secunda superioară a celui dintâi. se află la începutul semifrazei secunde. pe când. acelaşi: Muzica populară românească. este marcat de pian. Pianul dublează în tot decursul piesei melodia cântată de voce. În ceeace priveşte structura ritmică a piesei. fără ca să se realizeze trecerea. 41. Analiza compoziţiei lui Arthur Schott nu relevă elemente muzicale româneşti. Trecând prin treptele IV şi V ale tonalităţii de bază. înspre la minor. ea devine mai interesantă în motivul secund. d2. ea ni-se prezintă deloc variată. melodia se repetă ca atare identic la fiecare strofă nouă de text. Drept cântec strofic. p. care cântă neschimbat prima semifrază. pianul reia semifraza secundă. deşi toate acestea le aflase cu siguranţă în timpul şederii sale în Banat. 64. Editura “Cercul bănăţenilor”. dar modificând suportul armonic: primul motiv se îndreaptă. Notă monografică (cu un Catalog al înregistrărilor din “Arhiva de Folklore a Soc. prima semifrază pleacă de la treapta I-a. în cadrul unui acord dominant de nonă defectiv. Dar această constatare nu trebuie înţeleasă ca un reproş. 2. trecând prin V şi întorcându-se la I (primul motiv). cu acordul de tonică. 41 Scara minoră de re cu treapta a patra mărită (deci cu un interval de secundă mărită între treptele 3 şi 4) este o caracteristică a dialectului muzical bănăţean. Apogeul melodiei. Bucureşti. pentru a crea un anumit colorit. No.Ziua. partitura indicând doar pentru pian în două locuri grupete superioare. De remarcat mersul cromatic descendent al basului în primul motiv al aceste fraze secunde. ca de pildă secunde mărite41. Arthur Schott a creat aşadar o piesă ce nu depăşeşte atmosfera convenţionalităţii unei literaturi pentru voce şi pian de la mijlocul secolului al XIX-lea. se cadenţează pe tonică. care i-au adus celebritatea şi pe care el le-a făcut cunoscute în lume. ca în prima semifrază. Începutul piesei . mai mult. Am putea crede totodată că liedul compus de el este un suspin după o iubire pierdută. Bucureşti. şi doar într-un singur loc – înspre finele melodiei –seria de optimi este întreruptă de o optime cu punct (cu fermată) şi o şaisprezecime. pe când motivul secund reprezintă cadenţa clasică IV-V-I. Compozitorilor Români”). dar apariţia foarte curând a notei cis2 marchează o incursiune înspre tonalitatea dominantei. compoziţia de care ne-am ocupat constituie dovada legăturii sufleteşti a compozitorului cu ţinuturile în care şi-a petrecut o parte din cei mai frumoşi ani ai tinereţelor. a. Următoarele patru măsuri . după terminarea primei strofe. Ornamente nu sunt.înainte de întrarea vocii -. Pe plan armonic. 1975. Altfel nu s-ar putea înţelege de ce a selectat tocmai acest text pentru compoziţia lui. unde pleacă de la V7. unde este atinsă nota cea mai înaltă. Fiecărei semifraze îi corespund două versuri de text. încercând o incursiune spre relativa minoră (treapta a VI-a) prin introducerea sensibilei acesteia (dis) în cadrul acordului de septimă dominantă a acestei tonalităţi. prin introducerea notelor gis şi f. tendinţă însă curând abandonată. [1942]. ceasul despărţirii 267 divizată în două semifraze de câte 4 măsuri. iară cele două semifraze în câte două motive de câte două măsuri. El n-a introdus niciunde inflexiuni modale sau anumite intervale. punctul ei culminant. I. .

.

gelten. wer Adrian Marino ist. dies eine Sammlung zwischen 1968 und 1994 in rumänischen und ausländischen Periodika erschienener Essays).Adrian Marino und sein Europakonzept Klaus Heitmann Universität Heidelberg Wer sich in der aktuellen rumänischen Literatur. der vergleichenden Literaturwissenschaft. Einen Schwachpunkt. fragt Marino weiter. fragt er. Adrian Marino în dialog cu Sorin Antohi” (2001) und “Libertate şi cenzură în România” (2005). dem braucht nicht gesagt zu werden. an Bäumen und Wänden Ikonen sehen und mit den Paparude Regenzauber betreiben? Die ländliche bäuerliche Gesellschaft sei eine comunitate tradiţională închisă.und Geisteswelt auch nur ein wenig auskennt. Diese präge sich in Theorien vom nationalen Spezifikum wie der des Sămănătorismus aus. ja das Grundübel in der Verfasstheit der Nation sieht er in der seit jeher bestehenden und noch heute fortdauernden ruralen Strukur der Gesellschaft: Structura României actuale este încă de esenţă rurală. in einem obsessiven Identitätsdenken. verschwunden sei. habe es keine demokratische Zukunft. Wie könne man. sozialen und kulturellen Gegebenheiten in Rumänien zugrunde. das im Folgenden in den Grundlinien zu skizzieren sein wird. Darüber hinaus war er ein unermüdlicher Kämpfer für die Modernisierung und Europäisierung Rumäniens. sagt er sinngemäß. “Pentru Europa. populist-egalitaristă. Solange Rumänien fundamental bäuerlich bleibe. Das “Lämmlein” gehöre nicht in die europäische Zoologie. “Revenirea în Europa. Nur kurz zur Erinnerung: Der 2005 im Alter von 84 Jahren in Cluj verstorbene Herderpreis-Träger kann als der prominenteste rumänische Vertreter der Komparatistik. Seinem Europa-Konzept. wo es den traditionellen Bauern nicht mehr gebe. Cultură. ideologie şi politică în România. verhärteten sentiment românesc. Dieses Anliegen verfocht er mit Büchern wie “Prezenţe româneşti şi realităţi europene” (1978). izolaţionistă. “Al treilea discurs. naţionalistă. Aspecte ideologice şi culturale” (1995. mit der entsprechenden Mentalität: nämlich einer mentalitate rurală. Integrarea României. Die Werte des Bürgers und des Individuums gingen aus von “Entbäuerlichung”. cu toate fenomenele sale negative. liegt eine bestimmte kritische Diagnose der historischen. wovon neben zahlreichen Buchveröffentlichungen die von ihm gegründeten und geleiteten “Cahiers roumains d’études littéraires” (1973-1980) Zeugnis ablegen. das Dorfmuseum Europas bleiben? Weg mit “Mioriţa”. wo die Menschen noch an Wunder glauben. in einem starren. etnicistă. Idei şi controverse româneşti 1990-1995” (1996). Wollen wir aber. von Globalisierung in einem Lande reden. deruralizare. Wie kaum ein anderer hat er sich schon unter den widrigen Umständen der Diktatur um den Austausch und die Knüpfung von Kontakten zwischen der rumänischen und der internationalen Geisteswelt bemüht. die in Westeuropa wie in den USA. xenofobă. . Hier existiere noch jene bäuerliche Kultur.

die Zeit nach 1989. Ebenso seine Vorstellung von der fiinţă românească. Wie in der rumänischen Literatur überhaupt. Präzision. Constantin Noica und Petre Ţuţea. hat Marino vor allem mit seiner monumentalen sechsbändigen Darstellung Biografia ideii de literatură. Zugleich aber war es für ihn nach Wiedergewinnung der Freiheit beklemmend. Und: “Wir müssen uns auch einen bestimmten Stil des urbanen. da man in Rumänien Hunger litt. O decuplare a noastră de politica mondială. dazu die im Ausland wenig gefragte Dichtung. Was fehle. 1991-2000.) Prin urmare. sondern schon seit 1918 in dem repressiven Nationalstaat. so muss man hinzufügen. sozialen Verhalten im Alltag aneignen. Er verweist auf eine ganze antieuropäische Ideologie der Rechten. sie nie anzuwenden. Abkehr von Improvisation. pînă la urmă. Daraus könne erwachsen. Angeführt wird auch Noicas Aversion gegen den materialistischen Westen. Organisation. Es herrsche im Lande das Gesetz der geringstmöglichen Anstrengung. seine philosophische Verachtung der Germania untului. es lernen.” Der Kritiker stellt bestimmte ideologische Barrieren Europa gegenüber heraus.Für die Gegenwart. uns zivil und gesittet zu benehmen. Er konstatierte 1992: Ea domină – şi de departe – cultura română actuală. das Feuilleton und die Publizistik vorherrschen. Als typisch zitiert er Nae Ionescus Forderung nach Abkoppelung Rumäniens von der Weltpolitik und Selbstabschließung. . der Marino Ciorans ironische Pendants wie das sentiment paraguayan al fiinţei oder das Seinsgefühl auf den Fidschi-Inseln oder Samoa entgegenhält. Oberflächlichkeit. Beharrlichkeit. cît de profund comunizat este poporul român. diagnostiziert Marino eine massive Neuauflage der Ideologie vom Typ Nae Ionescu. Die erwähnten Defizite: Oberflächlichkeit. Mă simt singur. die nicht erst durch den Kommunismus errichtet wurden. meint er. Er fragt sich. Er kann sich somit als eine Art erratischen Block sehen: Marele meu divorţ faţă de cultura română actuală este deci că eu am profesat idea de construcţie. Seriosität. sei der Sinn für das Konstruktive. Er nennt Nae Ionescu. Europa gelte als die Milchkuh. in einer Zeit. zu beobachten. Pünktlichkeit. cultura română actuală mie nu îmi dă satisfacţie. des Notbehelfs. Gesetze und Prinzipien in der geheimen Absicht. Fiindcă luăm totul. so sei auch die . Er sah hier Duplizität am Werk. Dilettantismus und Vorliebe fürs Improvisieren sieht der Literaturwissenschaftler auch im kulturellen Bereich. “was uns not tut”: Tugenden wie Strenge. Pfuscherei und Dilettantismus.270 Klaus Heitmann und Entpróvinzialisierung. die Nomenklatur der Industrie und des Bankwesens. Daran zweifelt er angesichts des Faktums. deprovincializare. Von authentischer Hinwendung zu Europa konnte er 2001 in einem Gespräch mit Sorin Antohi nichts feststellen. o închidere a noastră cît mai departe împinsă. ob die rumänische Kultur in ihrer vorherrschenden Richtung in Europa wettbewerbsfähig sei. etwas in Rumänien. în dezacord cu publicistica dominantă (…. în farsă. dass in ihr das Fragment. Vielmehr erschien ihm die aktuelle rumänische Europapolitik gekennzeichnet durch simulare und exploatare. Als modernes Äquivalent der alten reaktionären boierime von 1848 und zutiefst antiliberal identifiziert er die neue privilegierte Schicht. Man akzeptiere offiziell die europäischen Normen. für die große Synthese. die sich in der Zwischenkriegszeit entwickelt und in der Periode des Ceauşescu-Kommunismus fortgesetzt habe. Marino brandmarkt den Mangel an Ernsthaftigkeit bei seinen Landsleuten. ja wohl im modernen Europa überhaupt Beispielloses geschaffen). Nu mă regăsesc în ea. von dem er sich selbst stets habe leiten lassen (und in der Tat. wie tief greifend der Einfluss des Kommunismus auf das rumänische Volk ist.

kaum ein Land. “Sollen wir Rumänen”. Hier werde eine französische Kolonie beschrieben. findet sich eines der bekanntesten französischen RumänienBücher der Zwischenkriegszeit. Denn aus der Fremde kommt für eine rurale. Arroganz und Chauvinismus als Wesensmerkmale des om francez hinzustellen. speziell Literaturwissenschaftler.) unele atitudini iritante ale ‘complexului de superioritate’ occidental. unsere Kultur zur Geltung zu bringen. und zwar das Städteporträt Bucarest (1935). blieb eine unerwiderte Liebe. unde o anume suficienţă şi chiar aroganţă intelectuală este destul de perceptibilă. dass es hier an Professionalität fehle. Ein längeres Zitat dazu: Nu pot fi trecute cu vederea (. Nicht nur. neokolonialistischen Überlegenheitskomplex machen. wahrend man im Ausland unsere Forschung ignoriert”. S-ar părea că actuala cultură franceză dă semne de epuizare sau de sterilitate. să ne aducă în secolul 20 etc. Das war eine der großen Enttäuschungen seines Lebens. sei da noch das Problem. Aber die Liebe zu dem Land. fast ausschließlich Frankreich gemeint. Er geht soweit. die er für diese Attitüde anführt. Aber von was für einem Europa träumten sie. und mit derselben Einstellung wie ehedem: antiwestlich. seinen Landsleuten die Hinwendung zu Europa nahezulegen. şi la unii conferenţiari străini. antipluralistisch. uneori. seminarii şi congrese. institute. Auf der anderen Seite übt Marino aber auch Kritik an Europa (was für ihn gleichbedeutend ist mit Occident). Au venit în România să ne … civilizeze. dass schon unter dem kommunistischen Regime die Rumänen von Europa träumten. Das war damals eine zutiefst zwiespältige. “wirklich nichts als les éternels suiveurs de la culture française sein ?” Derartige Ausbrüche von Erbitterung und Enttäuschung halten den Kritiker selbstverständlich nicht davon ab.sprich: französischen . Die angelsächsische Welt und der deutsche Sprachbereich kommen in seinen Überlegungen zum Thema “Europa” nicht vor. meint er. geschlossene Gesellschaft ja das Unbekannte.Adrian Marino und sein Europakonzept 271 Auslandswerbung für sie durch Dilettantismus und Improvisation gekennzeichnet. Unii funcţionari profund mediocri. Dennoch aber ist. traumatisiert. Als Wissenschaftler. poate. Die französische Sprache war ihm von Kindheit an so präsent wie die rumänische. in dem er geistig verwurzelt war. er hat mehrere Bücher direkt auf Französisch verfasst. distantă... Und dennoch hat dieses Europa jahrzehntelang das Bewusstsein der Rumänen fasziniert. Und warum würden die realen rumänischen Beiträge zur westlichen Kultur übersehen? Marino kennt Europa sehr gut. dass der kulturelle Austausch durchweg auf einer Einbahnstraße verlaufe. Aceeaşi atitudine se observă. und was erträumten sie sich von ihm? Für die meisten Rumänen war seinerzeit Europa synonym mit străinătate. să ne cultive. necompetenţi. chiar “neocolonialistă”. la unii participanţi la colocvii. biblioteci au – uneori şi din nefericire – o atitudine superioara. unii ar spune. de pe la unele servicii ale unor ambasade. “Warum müssen wir immer die ausländische Forschung zur Kenntnis nehmen. aus der Feder des bekannten Schriftstellers Paul Morand. Er musste immer wieder demütigende Erfahrungen mit arroganten westlichen . wie er sich ausdrückt. dass der Kulturapparat für das Ausland immer noch derselbe sei wie vor 1989. das er nicht schon vor 1989 bereist hätte. Beunruhigende.Kulturinstitutionen und einem. wenn er von Europa und dem Abendland spricht. antiliberal. auch suspekte Vorstellung. urteilt Marino. Unter den Belegen. beschwert er sich darüber. Nicht mit seinen . “Wir Rumänen verstehen es nicht. Die französische Kultur ist für ihn im Niedergang begriffen. Dabei weiß er natürlich. möchte er wissen. ihre Werte zu propagieren”.

in all seinen historischen Komponenten verstehen. profund negativă. ein dreidimensionales Modell: griechisch in der Tiefe.und Bezugspunkt für die europenizare seien die nationale Kultur und die nationalen Traditionen. creştină în înalţime. das ist für den Programmatiker das Basiskonzept. Europa – aşa cum se impune ea conştiinţei noastre culturale actuale – reprezintă rezultatul unei tradiţii şi al unui patrimoniu de valori spirituale comune milenare. Zweitens: Entschiedene Hinwendung zum Westen und zu den euroatlantischen Strukturen. Er betont sehr stark. Unii l-au definit printr-o imagine tridimensională: Europa este elină în adîncime. freie Marktwirtschaft. gewinnt man nicht. Das heißt eine auf die aktuelle Situation in Europa ausgerichtete Perspektive. Vier Punkte werden hier aufgelistet.falls sie nicht nur Pose gewesen sei.was in Frage zu stellen und mit Noica als Europa untului zu verachten es eines totalen Realitätsverlustes bedurfte. polemică exclusiv de “idei” şi nu de “persoane”. Wie aber soll sich nun diese aducere acasă Europas vollziehen? Wie soll sie aussehen? Was ist für sie nötig? Was ist im Hinblick auf sie zu tun ? Darauf gibt das Vorwort zu Pentru Europa von 1995 konzise Antworten. mit aller Überzeugung und Energie.und nicht personenbezogene Werbekampagne für die Europa idee in zivilen Formen. Oder der mit einem heftigen Inferioritätsgefühl behaftete Emil Cioran. Das heißt: So viel vom rumänischen Bewusstsein assimilierbare Werte und Haltungen wie möglich ins Land bringen. latină în extensiune. wie man gesagt habe. exprimate în mod civilizat. Für die Übernahme dieses von ihm leidenschaftlich propagierten kulturellen Modells gebraucht Marino den Ausdruck a aduce România acasă. auf eine seelische Gleichgewichtsstörung schließen lasse . Pluralismus. und zwar in allen Tätigkeitsbereichen. Was für ihn – nur scheinbar paradoxerweise – äquivalent ist mit a intra în Europa. Erstens: O afirmare energică a Europei. und denen der europäischen Konsumgesellschaft. sondern mit den materiellen. dass es keine Kultur der reinen Synchronisierung mit dem Westen und keine mechanische Nachahmung fremder Modelle geben darf. zu der sich nach Jahrzehnten wirtschaftlichen Elends verständlicherweise die Rumänen besonders hingezogen fühlten . Drittens: o atitudine şi un stil militant prin propagarea de idei active şi. christlich in der Höhe. uneori polemice. aber rein ideen. indem man die Heimat Rumänien verlässt. Europa. Erstens: Überwindung der Isolierung Rumäniens auf allen Ebenen. so will das besagen. Für die künftige politische und kulturelle Orientierung Rumäniens legt Marino gleichfalls ein Vierpunkteprogramm vor. Das heißt: ein starkes persönliches Engagement des Einzelnen für dieses Ideal aus einer rumänischen Perspektive. ökonomischen der Welt des Konsums.272 Klaus Heitmann spirituellen Werten. Zweitens: un punct de vedere “european” corespunzător momentului istoric pe care-l parcurgem. Diesem Europa eigneten als essentielle ideologische Werte zu: Demokratie. Rumäne und Europäer zugleich sein.” Man müsse das europäische Modell. Menschenrechte. wie es Caragiale tat. Viertens: A fi în acelaşi timp “român” şi “european”. Dazu Marino: “Wir müssen radikal unterscheiden zwischen den geistigen Werten. Das heißt eine kämpferische. dessen ans Krankhafte grenzende Verachtung des rumänischen Volkes deswegen. als. Freiheit. Die Gegenposition also zu dem hassenswert genannten früheren Schlagwort Lumina vine . Wogegen alle antikapitalistische Propaganda nichts vermochte. lateinisch in der Breite. weil es nicht “europäisch” sei. Ausgangs. Drittens: allmähliche Integration in Europa und gut überlegte Loslösung von der sfera de influenţă rusă. unter dem Signum “Coca Cola”. das model cultural european. dem Europa spiritului.

von ihm gegründeten und geleiteten “Cahiers roumains d’études littéraires”. Die mitteleuropäischen und osteuropäischen Literaturen seien nicht weniger europäisch. dass der Komparatist auch gegen den traditionellen Eurozentrismus seines Faches Einspruch einlegt. wo die Freiheit Vorrang habe vor der populistischen Gleichheit. mit denen er. in einem Staat der Menschenrechte mit einer echten Marktwirtschaft. universale. Im Anschluss an den eigenwilligen französischen Fachvertreter René Etiemble. nici imitatori. definiert als studiul literaturii dincolo de graniţele unei singure ţări. etnicişti şi aşa mai departe.Adrian Marino und sein Europakonzept 273 de la Răsărit. Dies bedeutet Einheit in der Verschiedenheit. Im gleichen Sinne wie Etiemble trat er für eine deprovincializare der Literaturwissenschaft ein. troglodiţi. wechselseitige Implikation und Integration von european / universal und naţional . Die europäische Literatur lasse sich nicht einengen auf einige große westeuropäische Literaturen. so seinem eigenen Bekenntnis zufolge. mit einem Syntagma. Was der “dritte Diskurs” propagiert. leider ohne großen Erfolg. Den deutschen Terminus verwendend. was er selbst als Al treilea discurs bezeichnet. Giuseppe Mazzinis und Abel-François Villemains an. tritt er für ein literarisches “Weltbürgertum” ein. wo das Privateigentum garantiert und nicht nur geschützt werde. wie wir heute sagen: globalisierende Wissenschaft ein. für eine die engen Grenzen der Einzelliteratur sprengende. das besagt: o românitate deschisă. demokratischen. entwickelte er hier das Konzept einer kämpferischen Komparatistik. Viertens: Schaffung einer städtischen und ländlichen Mittelschicht. ist “românism prin europenizare” sau “europenizare prin românism”. Das besagt. in dem kommunistisch-kollektivistische Strukturen beseitigt oder durch Dezentralisierung. naţionalişti. etniciste şi latent xenofobe. weil das für ihn die einzige Möglichkeit des intellektuellen Überlebens und des Schritthaltens mit der europäischen Ideenwelt war. Zu seinen bedeutendsten einschlägigen Leistungen aus dieser Zeit sind die bereits erwähnten. Kapitalisierung und echte Privatisierung weitestmöglich zurückgedrängt würden. das ihm Sorin Antohi vorgeschlagen hatte und das er als Titel für das Buch von 2001 wählte. Wenn er insbesondere als solcher in den Jahren der Diktatur hervortrat. Wiederum eines Sinnes mit Etiemble und seinem comparatisme planétaire. allein dazu imstande. effektiv europäische Bestrebungen und Überzeugungen zu hegen. Weiterhin heißt es im Vorwort von 1995. Momentan habe sich nur erst eine sehr schmale städtische Intellektuellenschicht diese Idee zu eigen gemacht. eine Brücke zwischen rumänischer und internationaler Literaturwissenschaft zu schlagen hoffte. verwirklicht werden könne das Europamodell nur in einem offenen. Diesen Punkt nennt Marino kapital. Mit seiner Syntheseformel A fi în acelaşi timp “român” şi “european” hat Marino in die Diskussion eingebracht. Nämlich: nici autohtonişti. Das Europakonzept bestimmt in spezieller Weise auch das Denken und die Aktivitäten des komparatistisch orientierten Literaturwissenschaftlers Marino. die traditionelle Klassifizierung und Hierarchisierung der Literaturen in majore und minore aufzuheben. Osteuropa gehöre auch zu Europa. Ihr wies er die Aufgabe zu. Programmatisch war sein 1982 in Paris erschienenes Buch “Etiemble ou le comparatisme militant”. Marino schloß sich der Vision einer literatură europeană im Sinne Goethes. in einem Staat. pluralistischen Rechtsstaat mit reeller Gewaltenteilung. discipoli eterni ai oricărui profesoraş francez venit aici în service civil. der in Frankreich eher eine Außenseiterposition einnahm. “Der dritte Diskurs”. Negativ gesprochen: “Weder das eine noch das andere”. . Denn: Este absurd să predici “ideea europeană” unei comunităţi rurale.

die gleichsam underground habe existieren müssen und sich der Zensur wegen nicht in gedruckter Form äußern konnte. exklusivistisch. Es sollte eine engagierte. fundamentalistisches und demgegenüber ein liberales und rationalistisch-kritisches Rumänien. de sensul comparatismului românesc nici nu mai vorbesc. mystisches. Es war ihm nicht beschieden. ceea ce nu este deloc obligatoriu şi.274 Klaus Heitmann verficht er einen auch außereuropäische Kulturen und Literaturen erfassenden und umfassenden policentrism. Mit seiner Sichtweise stellt sich der Literarhistoriker in dezidierten Gegensatz auch zu bestimmten einheimischen. Er erinnert sich: Revenind la francezi. Autobiographien. Fertig geworden und erschienen ist nur der erste Teil mit dem Untertitel “Începuturi”. Insgesamt wollte er den Nachweis erbringen. intolerantes.h. Lor li se părea foarte natural ca toată lumea să facă comparatism după modelul francez. Auf “Începuturi” sollten noch zwei weitere Teile folgen. dass es in Rumänien eine praktisch unbekannt gebliebene alte proeuropäische. Mit diesem weitherzigen Konzept erwarb sich Marino freilich in westlichen. Als Verfasser dieser Zeilen ihn Ende Mai 2002 in Cluj besuchte. der Heimführung Europas nach Rumänien. pe mine m-a decepţionat profund şi lipsa lor de interes real faţă de cultura română. Polizei. dass es immer schon două Românii ideologice gegeben habe: ein antidemokratisches. Als Titel hatte er gewählt: “Libertate şi cenzură în România”. wie gleichgültig und geringschätzig man in Paris über die rumänische Literatur und Kultur hinwegging. Eurocentrism ist für ihn eine Form von zumindest kulturellem Imperialismus und Kolonialismus. plädoyerhafte Geschichte des liberalen Denkens in Rumänien werden. Die Komparatistik. încă odată. o carte militantă. Seinen Lebensabend verbrachte Marino mit der Arbeit an einem Buchprojekt über die Geschichte der aducere acasă. französischen Fachkreisen wenig Sympathie. Von diesem her stelle sie sich unversehens in ganz anderem Licht dar. Westeuropa dürfe nicht als “Metropole des menschlichen Geistes” und “Motor der Welt” verabsolutiert werden.und Konsularberichten. Zutage trete sie aber in Korrespondenzen. Zensur-. habe die Literatur Siebenbürgens (und nicht nur Siebenbürgens) keine oder kaum Bedeutung. d. în acelaşi timp. Man werde sich dessen inne. der eine für die Zeit von 1848 bis zum Aufkommen der faschistischen und der kommunistischen Idee. un mesaj pentru Europa în spirit neopaşoptist. meist jüngeren Epigonen des westlichen. war durch die Bank jene. Es erbitterte ihn festzustellen. auf die er dort bei Kongressbesuchen stieß. und zwar seit dem achtzehnten Jahrhundert. dass die Europaidee auch in der rumänischen Kultur ihre Geschichte hat. reduktionistisch. nu acceptau ca un tip din Est să le dea lor “lecţii”. namentlich US-amerikanischen Liberalismus. schilderte er ihm Anliegen und Absicht des geplanten Buches. de gîndire şi exprimare. daher unvollständig und somit falsch. Der Buchtitel “Libertate şi cenzură” spielt darauf an. über die er hinausführen wollte. der andere die Gegenwart betreffend. . Wohl aber in ideologischem Hinblick. Rein literarästhetisch gesehen. Wiederum wurde er von Frankreich enttäuscht. diplomatischen Dokumenten. wonach nur the western heritage als Forschungsgegenstand in Frage komme. es zu Ende zu führen. Diese ästhetische Perspektive sei einseitig. liberale Tradition gab. vor allem in Gestalt der verbreiteten Auffassung. wenn man das ältere rumänische Schrifttum von einer anderen als der üblichen ästhetischen Warte aus lese. eine Botschaft für Europa im Geiste der Männer von 1848. Somit nimmt Marino eine Neubewertung der älteren Literatur vor. Als essentielle Tatsache arbeitet der Verfasser heraus. angajată în apărarea şi afirmarea libertăţii de conştiinţă.

wie die idee europeană in Rumänien mit der Aufklärung aufkam. Die Achtundvierziger revoltierten – so Marino mit unübersehbarem Gegenwartsbezug – gegen eine politische pseudo-clasă politică. das er mir. Es finden sich bei ihnen Bekenntnisse und Bekundungen wie dieses von Alecu Russo 1851: Ochii şi gîndul părinţilor se învîrteau la Răsărit. Der Band Inceputuri zeigt mit einer Fülle von Belegen auf. Gheorghe Lazăr. Es erschienen. die Beweisführung des Buches hier. Ich muss darauf verzichten. o intransigenţă. Dazu Marinos Kommentar: La fel şi azi. gezeigt hat. zum europäischen Ideal einer Europă luminată. Dinicu Golescu und natürlich die Autoren der Siebenbürgischen Schule. sondern ein geistiger Pol. gegen einen egoistisch-mittelmäßigen. Dimitrie Ţichindeal. zu referieren. Weitere Aufschlüsse dazu darf man von des Autors Rechenschaftsbericht über sein Leben erwarten. Sein Europakonzept fällt zusammen mit einem neopaşoptism. der paşoptişti. Auf einem doppelten Weg habe die Aufklärung eingewirkt: auf dem griechisch-katholischen in Siebenbürgen. Marino spricht hier von o adevărată ruptură. auf dem griechischen in der Walachei und der Moldau. moniert er. ganze Bücher über den Liberalismus ohne eine einzige Erwähnung Rumäniens. Dieses habe am Ende des Jahrhunderts feste Form und Gestalt angenommen. einem noch unveröffentlichten Konvolut von vielen hundert Manuskriptseiten. wohl verschnürt und zur postumen Drucklegung bestimmt. Sie mündet ein in die revolutionäre Bewegung des Jahres 1848 und das politische Denken ihrer Wortführer. wobei “Europa” kein geographischer Begriff war. An bekannteren Namen erscheinen unter anderem Costache Conachi. Er macht den ersten Paradigmawechsel in der Kultur. ist die Wiederaufnahme der immer noch nicht zu Ende geführten. der ersten rumänischen Intellektuellengeneration cu conştiinţa europeană deplină. einem salt calitativ pe plan spiritual.und Zivilisationsgeschichte der rumänischen Länder aus. sei es auch nur in den großen Linien. archaischen. patriarchalischen. der mentalitate pravoslavnică. mutaţie şi “revoluţie” spirituală. Was ihm für die Gegenwart erforderlich scheint. karrieresüchtigen und evident korrupten politicianism balcanic. lumină und progres seien solidarische und synonyme Vorstellungen geworden. Mai limpede şi concis nici nu se poate spune. Europa. . Bei allen ihren nicht nur verbalen Extravaganzen – urteilt er – zeichnete sie ein bis in die Gegenwart unerreichter Idealismus aus. Ceea ce este inadmisibil şi o dovadă de semidoctism şi servilism ideologic umilitor. in Gestalt des Übergangs von der überkommenen. Ai noştri sînt ţintiţi spre apus. Constantin Diaconovici-Loga. Ion Budai-Deleanu. feudalen Mentalität. Man darf darauf gespannt sein. noch immer nicht ans Ziel gelangten Bewegung von 1848.Adrian Marino und sein Europakonzept 275 bar jedweder Kenntnis der rumänischen Geistesgsschichte. o puritate de intenţii şi un idealism neegalate nici pînă azi în sfera democrat-liberală. Ienăchiţă Văcărescu.

.

3 Le Dictionnaire Explicatif de la Langue Roumaine (DEX) définit le premier sens du mot « Aroumain » comme « Personne faisant partie de la population de langue roumaine qui vit au sud de la Péninsule Balkanique (en Epire et Macédoine) ». Ces frontières lui confèrent un caractère distinct et sous certains aspects l’opposent à la société globale. Clifford4. et 274. le groupe ethnique se caractérisant quant à lui par la croyance en une origine commune » (Gossiaux. Les enjeux politiques de l’émergence d’une culture aroumaine écrite Corina Iosif Folklore Archive Institute of the Romanian Academy. En analysant le phénomène de la diaspora. l’analyse porte sur la construction d’une « communauté aroumaine » comme système social distinct. Dans la mesure où. Sur l’identité ethnique vient s’articuler un discours de la diaspora.1 L’analyse du processus d’émergence d’une identité ethnique aroumaine. dans les conditions politiques et historiques d’après la chute du régime communiste. PUF. 1995 (1969). le désir d’un éventuel retour. 4 Clifford. pp. Fredrik. 1 Cf. par rapport à la société qui l’englobe.L’identité culturelle de l’oralité á l’écriture. ne peut pas être prise en compte que en relation avec le caractère complexe du sentiment d’appartenance des Aroumains au « peuple roumain ». 50). 1975. l’existence de mythes et de souvenirs du pays d’origine. 2002. l’appui offert sans cesse au pays d’origine et l’identité collective définie en grande mesure à travers cette relation. 1997. « Les groupes ethniques et leurs frontières » in Poutignat et StreiffFenart. (DEX. dans le but d’interaction. le système communautaire qui s’est organisé au sud de la Roumanie suppose l’existence des frontières. Barth. Paris. p. 2 Jean-François Gossiaux résume la définition weberienne du rapport entre la nation  et le groupe ethnique de manière suivante: « La nation est un groupe ethnique doté d’une volonté d’existence politique. . l’aliénation dans le pays d’accueil. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania). aussi bien linguistiques que sociales. il faut prendre en compte les discordances existant entre le discours et l’expérience historique réelle. Théories de l’ethnicité. Parallèlement. comme l’écrit Barth. énumère les traits caractéristiques suivants de la diaspora : la présence d’une histoire de la dispersion. A l’encontre de l’affirmation d’appartenance à la « nation roumaine »3. 246 ss. « Minorité ethnique » et « diaspora » La construction d’une dimension politique l’identité ethnique aroumaine. Cluj 1. Nous partons du concept d’identité ethnique vue comme processus dynamique se construisant dans le rapport à l’autre. 211. ils forment des groupes ethniques. les acteurs utilisent des identités ethniques pour se catégoriser eux-mêmes et pour catégoriser les autres. doit prendre en compte la présence d’une conscience « nationale »2 roumaine qui a caractérisé les groupes d’Aroumains venus s’installer en Roumanie. d’après Safran. p.

et malgré la définition de la « roumanité » qui intègre les Aroumains à la « nation roumaine ». des formes de plus en plus institutionnelles après la chute du régime communiste. Tandis que les populations aroumaines installées en Roumanie dressent des frontières entre elles et la société d’accueil. Il y a donc d’emblée une contradiction entre la réalité sociale de l’intégration des Aroumains dans la société roumaine. le territoire d’accueil joue le rôle d’un territoire originaire. stations de radio. du point de vue de la relation à l’espace originaire. manque ici. Ce mouvement a pris. ceux-ci restent souvent assimilés aux « minorités ethniques » par les médias et par l’opinion publique. et le discours politique qui a accompagné et justifié leur présence sur le territoire roumain. du moins en Roumanie. Ce système a concentré de multiples communautés de populations à l’origine dispersées dans la péninsule balkanique. Après l’immigration. qui font une distinction entre la majorité du « peuple » et une minorité qui n’est pas toujours intégrée ni assimilée à la majorité « nationale ». du point de vue administratif et politique. Gossiaux décrit les Aroumains (Valaques) de Macédoine comme un groupe ethnique partagé entre « deux définitions antinomiques » : une conception territoriale 5 Cette observation à été faite par Irina Nicolau. le discours justificatif de leur présence sur ce territoire est celui du « rapatriement ». lors d’une discussion que nous avons eu durant l’année 1997. . Les populations originellement dispersées dans l’espace balkanique ont attribué à cet espace la qualité de « lieu de référence » à travers l’expérience de l’émigration et la mémoire de la transhumance. quasiment inconnu. Dans le modèle d’analyse de la diaspora proposé par Safran et repris par Clifford. depuis la chute du régime communiste. qui leur était.). culturel et politique nouveau. on peut affirmer que si la communauté des Aroumains constitue une diaspora. La première concerne les mécanismes de construction d’une mémoire collective qui englobe d’une manière privilégiée le souvenir des lieux originaires et de l’histoire de l’immigration. La seconde concerne l’émergence d’un mouvement conjugué d’une bonne partie d’organisations et des institutions aroumaines en vue de l’affirmation d’une ethnie aroumaine (différenciée de l’ethnie roumaine). etc. de fait. Je dirais donc en m’inspirant de Clifford que des lieux différents sont devenus un lieu unique de référence symbolique à travers la circulation incessante des gens. deux dimensions du comportement diasporique sont particulièrement importantes pour notre enquête.278 Corina Iosif Le déplacement des Aroumains de leurs territoires d’origine en Roumanie. De plus. la relation qu’elle entretient avec le territoire d’accueil est contradictoire. de l’argent. Cette situation ambiguë caractérise leurs discours identitaires aussi bien que les stratégies politiques et culturelles promues par les institutions représentatives des Aroumains (associations. peut-être considéré comme une immigration. fondations. car. des biens et de l’information. A partir de ces observations préliminaires. les colons se sont repliés sur des modèles d’interaction préexistants en construisant des réseaux d’échange qui ont composé la charpente d’un système communautaire. à savoir le désir d’un retour dans le pays d’origine. Les groupes aroumains ont été installés dans un espace géographique.5 Un des traits principaux des comportements diasporiques. au moins dans l’idéologie. L’un des ses principaux appuis est précisément la relation avec l’espace d’origine. formes d’enseignement.

Les origines de ce nouvel essor d’un nationalisme aroumain sont multiples. 173. qui peut s’incarner dans des systèmes communautaires puissants. laisse place à la manipulation de l’identité. 2002. Mais l’affirmation d’une forte identité nationale qui les rattache à l’État de juridiction va de pair. l’Albanie. en premier lieu. mais aussi sur l’unité du vocabulaire. p. la Bulgarie du sud et la Macédoine). le plus souvent par le biais du nationalisme roumain. Les intellectuels autochtones. Les différents genres des arts vivants. avec l’exercice d’une différence ethnique. n’est pas également partagée et d’un univers linguistique qui génère souvent des débats lorsqu’il s’agit du passage à l’écriture8. d’expression linguistique différente et ont un lien avec la culture de l’Etat et de la société à l’intérieur de laquelle ils se sont formés. que les groupes dispersés dans différents pays et sur différents continents. 58. comme la chanson par exemple. comme c’est le cas en Roumanie. p.7 Ils contribuent donc à une prise de conscience par la communauté de ses intérêts et de son identité commune.L’émergence d’une culture aroumaine écrite 279 et une conception nationale de l’entité ethnique qu’ils constituent. les repères identitaires procèdent des domaines de la culture orale. souvent. les discours idéologiques portant sur l’identité aroumaine trouvent un cadre d’expression dans les genres de la culture orale. par les sujets eux-mêmes. de ce point de vue. par conséquent. Une culture « assignée » est légitime. Celle-ci apparaît comme le plus petit dénominateur commun dans ce processus de construction identitaire. d’une culture savante aroumaine à travers la constitution d’une langue littéraire unifiée et d’une orthographe unanimement acceptée. peuvent être considérés. dans le cas des Aroumains. et une culture légitime acquiert des droits politiques qu’elle doit affirmer dans le cadre préétabli des lois 6 Gossiaux. selon le pays d’origine. Autrement dit. des cadres politiques et administratifs nécessaires à l’affirmation de leur image publique. Ils sont par conséquent.6 L’attachement des Aroumains à l’Etat dont ils sont les ressortissants est un fait qui prend souvent l’aspect de stéréotype. 2002. comme l’écrit Gossiaux. Dans les cadres d’une histoire qui. servent naturellement de porte-parole à ceux dont ils partagent l’univers linguistique et culturel. comme autant de filtres de l’expérience vécue où s’enracinent les évidences identitaires des Aroumains. Les formes narratives du discours sur la construction d’une identité culturelle aroumaine — signes d’une volonté politique des Aroumains — prennent presque chaque fois comme point de départ l’idée selon laquelle les Roumains et les Aroumains sont deux « nations » distinctes. Deux mouvements connexes caractérisent la dynamique de la détermination ethnique des Aroumains de Roumanie après 1989 : la définition de « l’ethnie » (en fait. On ne peut le comprendre en dehors du contexte politique mondial et des évolutions qui confèrent aux minorités ethniques des statuts politiques et. 7 Gossiaux. Ces mouvements identitaires concernent autant les Aroumains de la «  diaspora  » roumaine et ceux restés dans l’espace d’origine (partagé aujourd’hui entre la Grèce. de la « nation » aroumaine) et l’affirmation d’une culture écrite. Il s’est affirmé. et. . 8 Les débats portent sur des opinions divergentes non seulement dans l’obtention d’un accord sur les règles de la graphie. Ce type de bipolarité caractérisée par une relation divergente entre l’identité ethnique et l’identité nationale. à la suite des guerres balkaniques et parallèlement à la constitution des Etats-Nations dans la péninsule Balkanique.

L’aroumain était utilisé par tous les groupes aroumains de l’espace balkanique. il y a trois moments de la « résurrection » aroumaine : le premier. la définition de l’identité aroumaine. p. le deuxième aurait commencé en 1864 avec l’ouverture de la première école roumaine en Macédoine . 1977. on peut dire qu’elle a été vécue par ses sujets de deux manières différentes : si leur vie communautaire se déployait au sein d’une culture orale exprimée en aroumain. car l’affirmation d’une identité ethnique aroumaine a dû passer par la constitution d’une langue écrite et unifiée et la substitution de l’écriture à l’oralité dans l’affirmation d’une culture aroumaine. Ce mouvement a comme enjeu central la langue. 2002. Il faut donner toute son importance à la différence entre cultures orales et cultures écrites. et de la reconfiguration de leurs frontières étatiques. 73. parce que cela soulève la question du rôle de l’individu dans la création. comme les Istro-roumains) ou des « minorités nationales » s’inscrit dans le contexte politique mondial concernant le problème des minorités. enfin le troisième débuterait avec la parution du premier numéro de la Revue « Zborlu a Nostru » [Notre parole]. qui daterait de la deuxième moitié du XVIIème siècle. Des communautés éparpillées dans l’espace du fait des déplacements liés à la transhumance restaient pourtant en contact grâce aux relations d’alliance et aux rapports commerciaux.280 Corina Iosif concernant les minorités ethniques. par conséquent. politiques. p. mémoire racontée Si on considère « l’histoire » moderne des Aroumains à partir de leur premier mouvement national – qui a d’ailleurs échoué – de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle10. passe progressivement du domaine de la « diversité culturelle » à celui de la diversité ethnique. Il s’agit ensuite du processus d’émergence des institutions représentatives des Aroumains en Roumanie. commerciaux ou de nature intellectuelle) passaient par une langue étrangère (la langue du pouvoir) et souvent par l’expression écrite de cette langue. et implicitement savante. la construction de la mémoire collective à travers la création de chansons à la demande et. le personnage du 9 Le processus à travers lequel les « groupes ethniques » acquièrent une identité politique en devenant aujourd’hui des « minorités ethniques » (souvent sous l’impératif de la préservation des cultures en voie de disparition. en 1983 (Traian. leurs relations avec l’extérieur (en grande partie des rapports administratifs. . Le nouvel essor du mouvement identitaire aroumain s’est déclenché durant la période de réorganisation des espaces nationaux des pays de l’Est. s’est terminé avec la destruction de la ville Moscopole . Il s’agit d’abord de la création d’une mémoire collective et de sa place dans la naissance d’une culture aroumaine écrite. Dans les pages suivantes. 11 Goody. nous centrons l’analyse sur quelques aspects que nous considérons comme parmi les plus importants de la construction politique de la communauté aroumaine de Roumanie. du moins en Roumanie. 220). 2.9 Ainsi. comme le recommande Goody11. Nous étudions comment le discours collectif et l’idéologie qui le sous-tend peuvent influencer le fonctionnement de la communauté dans son ensemble. 10 Selon le discours d’une partie des leaders aroumains. Des modes de communication propres à l’oralité reliaient ces différentes communautés dispersées. C’est à partir de cette différence que nous allons développer deux thèmes  : d’une part. Histoire vécue.

je dois signaler que cette réflexion s’appuie sur des exemples qui viennent d’un seul sous-groupe aroumain : les Gramosteni. musique et texte. ces chansons sont destinées à être véhiculées entre Aroumains. la charge informationnelle et le poids émotionnel de ces chansons sont perçus uniquement par leurs destinataires : les Aroumains. d’humour. répond à des thèmes et des genres musicaux préexistants14. Chaque fois qu’une histoire exemplaire était invoquée pour caractériser un groupe ou un autre. Cette pratique eut pour effet d’engendrer une certaine homogénéisation culturelle. Leur contenu. Nicolae.. Nicolae. de brigandage. Bucureşti. 113. Cette reconstruction s’opère à partir de données ou de notions communes qui se trouvent dans notre esprit comme dans celui d’autrui et passent sans cesse de l’un à l’autre. p. que ces chansons composées sur commande ne sont pas forcément des variations sur des airs déjà connus. p. En effet. cette exemplarité était prouvée par l’existence de la chansonmémoire. 1977. tant dans son ampleur que dans son importance politique. Certes elles peuvent être reprises de mélodies venues de divers milieux et de divers médias audiovisuels. mais elles peuvent aussi présenter des mélodies originales. et c’est important. la place de cet art dans le passage de l’oralité à l’écriture. 14 Je précise toutefois. Les conventions ainsi dressées. nous semble-t-il. comme dit Cohen.15 Caraiani et Saramandu16 classaient ces chansons selon leur thématique : chansons d’amour et de langueur amoureuse. Minerva. de bergers et de caravanage. de séparation et de dépaysement. C’est ensuite la  production  du support de ces informations : les chansons proprement dites.P. Les connaissances que les personnes interviewées détenaient sur les différents groupes ou individus s’appuyaient souvent sur les informations véhiculées par les chansons. deviennent des frontières à travers et par leurs réinvestissements en valeurs symboliques.13 Ce type de mémoire – qui ne contient pas nécessairement la réalité historique des événements auxquelles elle fait référence. En conséquence.L’émergence d’une culture aroumaine écrite 281 rhapsode en tant qu’« homme-mémoire »12 et. de la société globale roumaine. A. mais la représentation de ces faits produite et véhiculée par les membres de la communauté – n’existe pas en dehors du groupe. 1983. Ce sont les individus qui reconstruisent et proclament en permanence l’actualité de cette mémoire. au sein de laquelle elles sont confinées. puisqu’elles sont porteuses d’informations qui ne concernent que les individus appartenant à cette communauté. C’est d’abord une pratique sociale grâce à laquelle les Aroumains parvenaient à véhiculer sur un territoire assez vaste – la Dobroudja et dans certains cas d’autres régions des Balkans également – un fonds d’informations touchant à la vie communautaire. Une des pratiques communautaires les plus importantes des Aroumains est la création de chansons « à la demande » comme lieux par excellence de la mémoire collective. Saramandu. . Leur circulation instaure une frontière démarquant la communauté aroumaine. et en12 Le Goff. L’art de la chanson composée sur commande est une illustration exemplaire de ce processus de transmission et actualisation de la mémoire collective. 1982. 13 Toutefois. 16 Caraiani. La création puis la circulation de ces chansons engendrent un mouvement d’identification individuelle à la communauté. de groupes sociaux et ethniques. Soulignons deux aspects de cet art des chansons. Folclor Aromân Grămostean. L’exemplarité de ce processus réside. 15 Cohen. Gh. 1988. d’autre part. ed. 50.

Le rhapsode honorant sa commande. Les repères les plus crédibles restent. Le texte est écrit en aroumain avec une graphie assez aléatoire. elles servent d’illustrations des normes communautaires et vont donc s’ériger en modèles. le chef de famille fait appel à un rhapsode professionnel. Une famille est commanditaire de l’expression publique d’un événement qu’elle vit. qu’il soit heureux (mariage. qui supposait huit ans de scolarité obligatoire. Quand la chanson n’est pas écrite et composée par quelqu’un appartenant à la famille en cause. naissance.). Un même récit peut être facilement reconnu à travers les variantes qui se multiplient dès la création des chansons. dans le cas de cette catégorie de création. on a affaire à la narration d’événements ou de situations qui ont un caractère d’exemplarité au regard des normes d’existence communautaire. La première est celle des chansons faites « sur commande ». les conflits armés). enrichissement) ou malheureux (décès subit. des situations qui peuvent engendrer la critique sociale à la suite de la transgression des normes morales. les événements tragiques ou heureux qui ont marqué la vie d’une famille. sa prestation sera considérée comme un service. dans beaucoup de maisons aroumaines sont apparus les cahiers de chansons. Tout un répertoire circule ainsi de chansons nées à différents moments de l’histoire de la communauté. etc. à la suite de l’intégration en masse des Aroumains dans le système d’enseignement de l’Etat. comme objets culturels partagés. enfin. . sous sa forme ainsi stylisée. Il s’agit surtout des détails que la famille « propriétaire » de la chanson est désireuse de rendre publics. mais ces cahiers de chansons ont bien eu la fonction de support matériel de la mémoire. par conséquent. Ces chansons ont pour but de stigmatiser un individu ou un groupe. Après la deuxième guerre mondiale. La chanson sera. à la fois l’objet et le moyen de la remémoration et de la commémoration de l’événement. Les chansons « sanction » entrent dans cette catégorie. Pourtant. Je complèterai cette classification par thèmes en introduisant deux autres critères : le contexte de production (les raisons qui mènent à la création d’une chanson) et la personne du créateur. Celui-ci reçoit les informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles l’événement s’est produit. En fonction des exigences créées par les commandes d’une nouvelle chanson. pour lequel il se fera payer. Une partie des chansons datent d’avant ou pendant la période de l’émigration en Roumanie comme celles qu’ont recueillies Saramandu et Caraiani dans Folclor Aromân Grămostean. entrera et se fixera dans la mémoire des gens. L’autre situation possible est celle des chansons composées sans commande : cette situation advient le plus souvent lors d’événements traversés par la communauté dans son ensemble (par exemple.282 Corina Iosif fin. Mais en ce cas l’auteur gardera rigoureusement l’anonymat pour se protéger des représailles. de chagrin et de guerre (en dehors des chansons liées aux pratiques rituelles). maladies. Les variations dans le contenu du texte ne sont pas importantes. dans ce cas-là. Les chansons ainsi mises en circulation véhiculent une information et. Il est souvent difficile de les dater. A chaud. le rhapsode compose une chanson qui deviendra le medium par lequel l’événement. Plus généralement. la principale voie de la transmission reste l’oralité. par exemple telle ou telle règle de la vie communautaire (c’est dans cette catégorie que l’on retrouve les chansons humoristiques ayant pour fonction d’énoncer une sanction morale). il y a deux situations possibles. Les situations et les événements qui sont prétexte à chanson peuvent être : les événements tragiques qui ont marqué la vie d’une communauté.

les chansons «  composées  » et entrées dans l’usage pendant les années 1920. celles parues en Quadrilatère ou en Dobroudja du nord. Soţietatea de Cultură Aromână (Vlahă) Athina – Chansons des Fărşeroţi. Cîndroveanu en Aromânii ieri şi azi [Les Aroumains. la publication des volumes réunissant des textes de chansons a été prise en charge par des maisons d’édition aroumaines. Société de Culture Aroumaine. une fois intégré. Cantiti Armanesti di-Aminciu = Βλάχικα τραγούδια του Μετσόβου. Bitolia. la décision de partir en Roumanie et le voyage lui-même. Craiova. un album de chansons rassemblées par Risto Gheorghevici-Spoa. cités par H. La situation était similaire pour les productions orales entrant dans la catégorie du récit. Elles ont ainsi formé une sorte de nucléus de répertoire collectif. Gopeş. de Quadrilatère ou de Dobroudja du nord). bien que la population aroumaine de Roumanie soit constituée de différents groupes venus de divers points de la Péninsule balkanique. renvoient précisément à une certaine personne. Gogu. Mulovişte. 80 chansons recueilles dans les localités de Cruşova. épisodes concernant le processus d’adaptation après l’installation en Roumanie – sont maintenant des textes publiés. Les références de cette dernière publication manquent. et constituent un fragment de répertoire musical qui participe à la construction d’une zone de mémoire collective qui inclut non seulement les souvenirs d’une histoire vécue en commun (comme l’émigration) mai aussi les histoires de vie ayant un caractère d’exemplarité. lorsque le rassemblement sur un territoire bien délimité des différents groupes d’Aroumains (venant de différentes zones des Balkans) a favorisé la mise en commun des chansons originaires des différentes zones des Balkans. Si la sélection des données destinées à être transmises est la tâche du commanditaire. Scrisul Românesc. Ce passage de l’oralité à l’écriture. En effet. la variante orale. A partir des années 1990. devient mémoire commune. Cîntiţi Armâneşti. qui se traduit par la volonté de passer d’une «  mémoire collective  » à une «  mé17 Pour donner quelques exemples. Athènes . 1995 : Padioti.17 On peut parler d’une forme de mémoire collective dont la construction a commencé après l’installation des Aroumains en Roumaine. sont facilement repérables. Ce vécu en commun. se retrouvent ainsi dans un ensemble atemporel d’événements disponibles pour tous. Magarova. 1991. Cîntiţi fărşeroteşte. Γεώργιος Απ. la transformation de ces données en objets de mémoire (trace figée d’un certain événement. mise en forme musicalo-mémoriale et occasion pour la commémoration lors de la performance de la chanson) est le travail du rhapsode. Tîrnova. Sa place dans la production de la culture peut être mieux comprise à travers l’analyse du passage de l’oralité à l’écriture dans la culture aroumaine actuelle. fonde l’idée d’une unité communautaire. de l’émigration. parce que les données de la narration. Ces catégories de la culture orale que sont les chansons se transforment en catégories de la culture écrite par l’édition et la diffusion sous forme écrite  : La forme écrite continue à cohabiter avec son modèle. qui. De nombreuses blagues. Par leur contenu. elle semble avoir une vision commune de cette étape de son histoire. auxquelles s’ajoute la mémoire des individus. Mais le repérage devient de plus en plus difficile lorsque les personnages ne font pas partie du groupe d’origine de celui appelé à faire des commentaires sur une.. sujets des chansons faites á la demande. hier et aujourd’hui].L’émergence d’une culture aroumaine écrite 283 les références géographiques (villages des Balkans. petites histoires exemplaires pour la vie des Aroumains. . des narrations censées être racontées pendant les réunions et les fêtes – histoires de prison. 1999. Παδιώτης. Les personnages. Elles contribuent à la conceptualisation de l’histoire de l’immigration en Roumanie. Αθήνα: Εκδόσεις Γέρου.

« Zborlu a Nostru » [Notre langue/parlée]. la publication des livres en aroumain s’est intensifiée. 1998. 2002. Le mouvement aroumain est typiquement un mouvement ethniciste. c’est uniquement ainsi que nos décisions pourront acquérir une “validité”. Mémoire et identité. p. PUF. « Faute d’une structure politique. « L’Union pour Langue et Culture Aroumaine »21. 2002. Cette entreprise a d’abord été prise en charge par de nouvelles formes associatives au sein de la vie sociale et intra-communautaire des Aroumains qui.. ni de maintenir un lien avec une mère-patrie extérieure. l’orthographe. comme Gossiaux le notait déjà. sur lequel il convient de s’attarder. 20 Gossieaux. Le mouvement nationaliste aroumain. La communauté et sa dimension politique Les associations aroumaines qui se sont constituées depuis les années 90 aussi bien en Roumanie que dans les États balkaniques ont eu un précédent important. courte et plurielle (Cf. vécue. Le premier numéro est paru en 1984 et la revue a continué d’être éditée sans interruption jusqu’à nos jours. reconnues par les Aroumains de tous pays. au moins en Europe. que Gossieaux définit comme un « ethnicisme transnational ». L’impératif de l’obtention d’une visibilité politique passait nécessairement pour les Aroumains par la création d’une culture écrite. 3. Cunia. c’est-à-dire fondé sur la valorisation politique de l’identité ethnique. qui en est aussi le président et le membre le plus actif parmi les Aroumains attachés à la question aroumaine. Joël Candau . tandis que la « mémoire collective » est une mémoire produite. De ce point de vue. avec la publication de la revue. affirmait 18 Selon Halbwachs. 128). 19 Selon T.284 Corina Iosif moire historique »18. Cartea Aromână. Les Aroumains émigrés en Europe Centrale et en Amérique du Nord ont eu une activité constante19 de préservation de la langue aroumaine même si ce ne fut pas de manière systématique. C’est également à Freiburg qu’a été conçue et cristallisée la stratégie d’un nouvel essor du mouvement nationaliste aroumain. le centre le plus important a sans doute été celui de Freiburg. a révélé un phénomène complexe et problématique. 185. écrite. sont devenues aussi des organisations représentatives pour la construction d’une identité culturelle aroumaine. Immédiatement après la fin des régimes communistes à l’Est. normative. Ed. ni l’accession à quelque autonomie territoriale. Il a été aussi le principal organisateur du congrès. acquise. . autour des régions de New York et Bridgeport existaient plusieurs associations aroumaines qui organisaient les réunions périodiques de tous ceux qui « désiraient faire quelque chose pour la préservation de la langue aroumaine  » (Traian. «  la revendication des Valaques aroumains – qu’ils soient de Macédoine ou de Bulgarie – n’a quant à elle rien à voir avec l’Etat-nation. une “légitimité” ». la « mémoire historique » est plutôt une mémoire empruntée. 227). Deux types de démarches se sont conjuguées. longue et unifiée. 21 Cette association a été créée et déclarée en Allemagne par le professeur Vasile Barba. (Traian. Paris. Constanţa). en grande partie. 2002. érigée en périodique officiel. Mais. d’un Etat. même avant 1980. est né d’une série de rencontres et conférences dont l’organisateur principal a été. la culture et la possible création d’une Académie aroumaine. orale. La première visait la constitution d’un réseau de structures organisationnelles internationales. p. pragmatique. p. dans le cadre desquelles devaient être prises des décisions concernant la langue. I. »20 Son objectif n’est ni la création d’un Etat-nation propre.

L’émergence d’une culture aroumaine écrite

285

T. Cunia, l’un des plus importants représentants du mouvement ethniciste aroumain de la diaspora.22 La seconde démarche concernait l’organisation d’une Conférence internationale des Aroumains. Le but était l’organisation de cette fédération mondiale des « sociétés » (suţate) aroumaines ou associations aroumaines, et un début de négociation en vue d’un système de règles de grammaire et d’écriture qui permette ensuite la standardisation d’une langue unifiée aroumaine en mesure de servir sa «  future littérature  »23. Le premier «  Congrès International de Langue et Culture Aroumaine » eut lieu à Mannheim24 en septembre 1985. Cette rencontre a suscité l’intérêt non seulement des Aroumains en général, mais également des linguistes intéressés par les langues romanes25. Les débats ont porté sur les implications politiques d’une telle démarche. Les résolutions du congrès ont été formulées en termes politiques  : le problème de la reconnaissance du « peuple aroumain » comme peuple à part entière, de langue néolatine, avec des droits culturels égaux aux autres peuples ; les Etats englobant des populations aroumaines assez importantes étaient appelés à permettre l’enseignement en aroumain à l’école nationale et les messes en aroumain dans les églises ; ils étaient également appelés à ouvrir aux Aroumains la possibilité d’accès aux médias pour diffuser cette « langue » et cette « culture ».26 Quatre congrès internationaux ont encore été organisés jusqu’en 2002. Conjointement sept congrès dits « congrès américains  »27 se sont tenus aux Etats-Unis. Lors de ces rencontres, a encore été abordée la question des Aroumains qui ne parlent plus leur propre langue, ce qui est surtout le cas de la jeune génération née en Occident. Ainsi, pour élargir la possibilité du dialogue, les interventions en anglais sont apparues comme préférables à celles présentées en roumain. Cette situation a eu comme effet second d’affaiblir la position du roumain comme langue de référence pour l’aroumain, c’est-à-dire, comme unique langue capable de faire entrer légitimement l’aroumain dans le concert des cultures écrites.28 A partir des années 90, un nombre de plus en plus grand de rencontres, colloques et conférences a été organisé, y compris dans les pays de l’ex-bloc communiste. Après le Congrès de 1992, Vasile Barba commence des démarches intensives auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg afin d’obtenir pour les Aroumains l’adoption de la Recommandation 1333 (relative à la langue et à la culture aroumaines), of22 Traian, Ilie, 2002, Un Coresi aromân: Tiberiu Cunia (Un Coresi aroumain). Bucureşti, Ed. Danubius, p. 221). Le livre réunit une suite d’interviews avec T. Cunia, président de la Fondation Cartea Aromână et aussi éditeur de la Maison d’Edition « Cartea Aromână ». 23 Cunia, in Traian, 2000, p. 221. 24 Le choix du lieu du congrès a dû prendre en compte la situation politique des pays où résidaient les Aroumains. La Grèce ne reconnaissait pas l’existence d’une minorité ethnique aroumaine, la Bulgarie, ou la Roumanie, reconnaissaient leurs minorité mais les régimes communistes en place n’étaient pas favorables aux démarches politiques de facture ethniciste de ces minorités. 25 L’un de ses organisateurs était d’ailleurs le romaniste Rupprecht Rohr. Aux côtés d’autres linguistes allemands ont aussi participé Eugenio Coserio, linguiste d’origine roumaine, et Max Demeter Peyffus, auteur d’un des ouvrages de référence de la deuxième moitié du XXème siècle concernant la question aroumaine. (selon T. Cunia.) 26 Traian, 2000, p. 227. 27 Dont le principal organisateur a été, selon T. Cunia, R. Ciufecu. 28 Cette dimension proprement politique du problème de la langue ne fait que doubler le problème concernant les modèles ortographiques à adopter pour l’aroumain, l’enrichissement de l’idiome par des néologismes, etc.

286

Corina Iosif

ficiellement acceptée en 1997.29 Cet acte recommande aux États où vivent des communautés aroumaines d’encourager l’utilisation de l’aroumain dans l’enseignement, les églises, les associations culturelles, dans les journaux, à la radio, à la télévision, etc. ; l’acte recommandait aussi à ces États d’ouvrir des chaires d’aroumain dans les universités, d’accorder des bourses pour les étudiants désireux d’étudier la culture aroumaine, d’introduire l’histoire des Aroumains dans le syllabus des cours d’histoire nationale ou européenne, etc.  La Recommandation est entrée en vigueur en 1999. L’Etat roumain, par ses représentants à Strasbourg, a soutenu son approbation. Outre le cadre légitime conféré par cet acte du Conseil de l’Europe au mouvement ethniciste aroumain (c’est-à-dire la reconnaissance de certains droits politiques), son entrée en vigueur a signifié l’affirmation et la reconnaissance de jure d’une ethnie aroumaine, qui, par sa langue tout d’abord, par sa culture et son histoire ensuite, se revendique comme différente. Il faut préciser pourtant que cette résolution du Conseil de l’Europe fait référence aux Aroumains comme « minorité culturelle-linguistique » et non comme « minorité nationale » ou « minorité ethnique ». 4. La dimension politique et ses institutions Une bonne partie des fondations culturelles aroumaines de Roumanie après 89 sont entrées en contact avec « L’Union pour la Langue et la Culture Aroumaine » de Freiburg et entretiennent des rapports avec celle-ci. Les documents de cette fondation ont commencé à circuler largement dans les milieux aroumains de Roumanie. Toutes ces fondations et organisations culturelles, en Roumanie, à Freiburg, aux Etats-Unis ou ailleurs, se sont constituées en diaspora. Malgré les désaccords qui pouvaient exister entre les différents groupes au sujet des choix stratégiques de politique culturelle ou ethnique, ce réseau transnational a constitué pour les communautés aroumaines des Balkans une source importante d’information et une structure de référence pour le travail d’organisation sur les territoires d’origine. Ainsi, les textes et les articles provenant d’Albanie, de Grèce, de Serbie et de Bulgarie sont publiés systématiquement en Roumanie. Conjointement, les fondations aroumaines ayant leurs propres maisons d’édition envoient chaque année des ouvrages dans les communautés des Balkans. Toutes les publications proposent deux orientations de développement de la communauté sur les deux plans. La première est proprement linguistique, la seconde politique. Il s’agit de propositions (voire de recommandations) sur les développements linguistiques soit par des emprunts à la langue roumaine, soit par l’unification des différentes variantes du dialecte (d’Albanie, de Grèce, etc.), puis la constitution d’un alphabet autonome ; cette discussion philologique étant accompagnée en sourdine de suggestions discrètes concernant la définition d’un espace territorial qui serait propre aux Aroumains dans les Balkans30. En Roumanie, les institutions de la communauté sont basées surtout à Bucarest et à Constanţa. Elles existent grâce à trois sources de financement : les Aroumains émigrés en Europe Centrale et en Amérique du Nord (comme c’est le cas de la Fon29 Voir le texte sur le site : http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA97/Frec1333.htm. 30 On trouve d’ailleurs dans ces publications des interviews menées avec des personnalités politiques roumaines sur « la question aroumaine ».

L’émergence d’une culture aroumaine écrite

287

dation Cartea Aromână), les Aroumains de Roumanie (dans ce cas le meilleur exemple est la Fondation Sammarina), et enfin l’Etat Roumain. La stratégie éditoriale de ces Fondations a trois objectifs. Le premier concerne la réédition de livres, revues et textes en aroumain, qui ont constitué le début de l’aroumain écrit à la fin du XIXème et début du XXème siècle. Des publications de textes manuscrits du début du XXème siècle ont souvent été intégrées à cette catégorie. Une deuxième catégorie est constituée par des ouvrages destinés à l’enseignement en aroumain. Ce sont des rééditions, ou des dictionnaires, abécédaires, livres de lecture et autres instruments d’apprentissage de la langue. La troisième catégorie est constituée de textes en aroumain (histoires, poèmes, pièces de théâtre, romans) que leurs auteurs aroumains désirent publier. C’est ce que nous avons appelé « la nouvelle littérature aroumaine », par rapport aux textes qui datent du début du XXème siècle. Les auteurs de ces publications viennent de tous les pays de résidence des Aroumains, et leurs livres (comme d’ailleurs toutes ces publications en aroumain) sont distribués gratuitement dans tous les pays concernés.31 Cette politique éditoriale a soulevé d’une manière encore plus manifeste la question de la langue comme problème central de la dimension politique du mouvement identitaire aroumain. Le fait que les publications étaient destinées moins aux Aroumains de Roumanie qu’à ceux vivant sur les territoires d’origine a imposé des prises de décisions rapides concernant au moins les règles d’écriture, pour rendre les publications compréhensibles pour tous les lecteurs. Les maisons d’édition sont désormais incontournables dans la construction d’une identité ethnique aroumaine. 5. Les enjeux de l’écriture Dès les premières Conférences de Langue et Culture Aroumaine en 1986 et 1988, la question de l’écriture (graphie et orthographe) a été très débattue. La dispersion des Aroumains dans différentes zones de l’espace balkanique a conduit à des différences linguistiques considérables ; selon le pays d’origine, les Aroumains utilisent l’alphabet latin (en Roumanie et en Albanie), cyrillique (en Bulgarie et en Macédoine) ou grec (en Grèce). Le vocabulaire est influencé par des prononciations différentes du même mot et par des néologismes empruntés le plus souvent à la langue de l’Etat habité. Le projet de la première Conférence des Aroumains fut établi par un groupe de quatre personnes dont deux étaient des linguistes.32 La graphie est le premier problème qu’ils ont eu à surmonter; une fois l’alphabet latin unanimement accepté, ils ont dû choisir, pour les conventions graphiques de l’écriture, entre l’utilisation des signes diacritiques et l’utilisation de groupes de lettres pour désigner
31 Selon Dumitru G., président de la Fondation «Cartea Aromână», (entretien, 1995). 32 Ces quatre personnes étaient V. Barba, T. Cunia, N. Saramandu et N. Caciuperi. La présence de N. Saramandu dans ce projet a soulevé un problème : à ce propos T. Cunia affirme : « Saramandu venait de Roumanie et à ce moment-là il était professeur invité à Freiburg, comme moi, d’ailleurs. […] Il était philologue et son nom était de grand prestige. Sa position dans la stratégie du groupe nécessitait plus d’attention. […] Il venait d’un pays communiste; plus encore, il venait d’un pays où vivaient les Roumains, nos frères, et leur langue, la sœur de notre langue. Sa position par rapport aux signes diacritiques […] aurait pu l’exposer – tel que cela m’est arrivé à moi – à des accusations d’«anti-românisme » [anti-roumanisme]. […] D’ailleurs nous avons gardé le secret sur la participation de Saramandu pendant les premières années. […] C’est seulement après la chute du communisme que nous avons publiquement parlé de sa contribution» (Traian, 2002, p. 248).

288

Corina Iosif

toutes les voyelles et consonnes de l’aroumain. Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si les partisans du mouvement national, qui affirmaient l’existence de la différence ethnique roumains/aroumains, ont, quant à eux, proposé33 une écriture (à une seule exception près) sans signes diacritiques. Le principal argument à l’appui de cette proposition a été le fait qu’une telle écriture était compatible avec Internet et avec tout ordinateur. La proposition a produit des réactions négatives. Les opinions étaient très divergentes, principalement parce que plusieurs systèmes d’écriture étaient déjà utilisés. La réaction la plus ferme est venue de la part des Aroumains de Roumanie, et tout particulièrement d’une linguiste et dialectologue réputée, Mathilda Caragiu-Marioţeanu. Les linguistes justifiaient leur désaccord par des raisons scientifiques, se référant aux règles de formation du vocabulaire et de l’orthographe d’une langue, à la proximité entre le roumain et l’aroumain qui ne permettait pas de distinguer deux orthographes et enfin à la barbarie du système d’écriture proposé à Freiburg et ils soulignaient la dimension politique et sociale de ce problème.34 Une bonne partie des adversaires du système sans diacritiques a accusé de trahison ses partisans. Les démarches du groupe de Freiburg ont été souvent interprétées comme une propagande anti-roumaine. C’est ainsi qu’on a vu réapparaître l’opposition entre ceux qui soutenaient l’existence d’une identité roumains-aroumains ne considérant que des différences culturelles entre les deux branches d’une même population, ici le peuple roumain, et ceux qui soutenaient l’existence d’une distinction entre ethnie aroumaine et ethnie roumaine. Où devait-on chercher la légitimité ethnique des Aroumains : en Roumanie, ou en dehors des structures de cet Etat-nation ? « C’est parce que jamais l’Académie roumaine ne s’est occupée de l’écriture dialectale [l’aroumain] pour fixer l’alphabet comme elle l’avait fait pour la langue roumaine », déclare Cunia, l’un des principaux partisans du système d’écriture sans diacritiques, « qu’on n’est jamais arrivé à une écriture standard de l’aroumain ».35 On dénonçait donc un double abandon : d’abord l’abandon politique des Aroumains des Balkans par l’Etat roumain communiste, puis l’abandon d’un effort systématique des Roumains pour préserver la langue et la culture aroumaines. Les démarches faites par une partie de l’élite aroumaine auprès de l’Union Européenne afin d’obtenir la reconnaissance de leur mouvement identitaire tirent argument du « besoin d’une structure internationale, démocratique et représentative qui puisse parler d’une seule voix aroumaine aux étrangers »36. Et l’orthographe sans diacritiques semblait apte à favoriser l’émergence d’une seule voix aroumaine. En dépit des critiques, l’orthographe sans diacritiques fut adoptée par un nombre de plus en plus grand d’Aroumains. La politique éditoriale imaginée par T. Cunia prévoit de placer au début de chaque livre publié – plus de 150 titres (revues, livres, brochures) étaient déjà publiés en 2004 – des précis d’orthographe sans signes diacritiques. Ainsi, avant même que les débats sur le choix d’une écriture
33 A ce moment-là, il s’agissait seulement d’une proposition censée être discutée plus tard. Pourtant le système a été adopté assez vite, suite au « Symposium de Standardisation de l’Ecriture Aroumaine » (Simposionlu tră Standardizari a Scriariljei Armãneascã) qui a eu lieu à Bitolia en 1997 et durant lequel le système a été voté par les présents et a acquis un caractère légitime. 34 Caragiu-Marioţeanu, M., 1997, p. 451. 35 Traian, 2002, p. 258. 36 Cunia, in Traian, 2002, p. 249.

L’émergence d’une culture aroumaine écrite

289

n’aient pu se développer, les règles de l’orthographe sans diacritiques se sont imposées par la force du nombre de publications qui suivent cette règle. L’écriture sans diacritiques fut donc de plus en plus utilisée dans différentes situations où l’aroumain était utilisé comme langue écrite, alors même que les Congrès aroumains qui ont suivi l’obtention de la Recommandation 1333, se déclaraient de plus en plus en faveur de l’écriture avec diacritiques (agréée par l’Académie roumaine). Pour de nombreux Aroumains de Roumanie, le type d’écriture sans diacritiques a été difficile à assumer. Malgré cela, étant donné les facilités de lecture qu’elle suppose (et en ce sens le courrier électronique a joué un rôle important), elle est devenue le moyen de communication entre des Aroumains pourtant formés à différentes cultures écrites. Des publications d’Albanie et de Macédoine ont adopté ce type d’écriture. Dans les dernières années (2000-2006), le nombre de sites Internet concernant les Aroumains a augmenté. L’orthographe sans diacritiques utilisée dans ces échanges, compatible avec la communication sur l’Internet, a élargi une fois de plus l’usage des règles d’écriture votées à Bitolia (Bitula) en 1997. Les mêmes règles d’orthographe sont adoptées dans les titres parus, au moins dans les deux maisons d’édition les plus importantes de Constanţa (en 2005 on comptait plus de 250 titres), et distribués dans tout l’espace balkanique. À Constanţa, les premiers textes publiés par la maison d’édition Cartea Aromână, ont été édités aux Etats-Unis par T. Cunia et ils sont soit des rééditions d’anciens textes parus en aroumain au début du XXème siècle, soit des textes non publiés (poèmes et prose) dont une partie circulait déjà en manuscrit parmi les Aroumains de la diaspora. A partir des années 1992-1993, après avoir déplacé son siège de Bridgeport à Constanţa, la maison d’édition a adopté une politique d’encouragement prioritaire à toute parution de textes aroumains avec pour seul critère l’utilisation de cette langue. Une partie des auteurs publiés avaient déjà une activité littéraire, plus ou moins importante, dans la langue du pays où ils vivaient. D’autres ont publié leurs premiers textes directement en aroumain, des narrations ou des poèmes. Il s’agit souvent de souvenirs, mais aussi d’histoires de vie se concentrant sur certains aspects considérés comme significatifs de la vie des Aroumains et qui rejoignent, comme nous avons déjà mentionné, dans leur construction, les catégories de la culture orale, notamment celles du récit. Les volumes de poésies sont très nombreux, et la chanson-mémoire est le genre le plus fréquent. La caractéristique générale de cet ensemble (car la logique de la production de cette « culture écrite » suppose une unité linguistique, orthographique et thématique) réside dans sa dimension communicationnelle. Elle met en circulation, sur une aire géographique et culturelle très vaste, un certain fonds d’informations concernant les Aroumains quel que soit le pays où ils vivent, surtout sur la vie, privée et publique, des individus (mariages, baptêmes, trajets professionnels, etc.) ainsi que sur les différents événements communautaires.37 Cette littérature aroumaine depuis les années 1990 est plus un moyen de communication qu’une
37 La Revue de Littérature et Etudes Aroumaines (« Rivista di Litiratură shi Studii Armãni »), dont le premier numéro est paru en 1994, est une très bonne illustration de cette politique rédactionnelle. Les pages de la revue, abritent des rééditions de périodiques en aroumain du début du XXème siècle et des informations diverses concernant les différentes communautés d’Aroumains, associations, fondations. Sont publiés aussi des souvenirs et des poèmes, des recueils de « folklore aroumain » et des traductions (la plupart de roumain en aroumain). Le critère de regroupement de cette grande hétérogénéité de textes restitués au lecteur est essentiellement celui de la langue employée.

290

Corina Iosif

véritable création littéraire ou intellectuelle. Les textes sont avant tout des faits de mémoire, « des transcription d’énoncés oraux » pour reprendre une formule de Bazin et Bensa38. L’information ainsi produite circule dans tout l’espace balkanique. Dans ces conditions les débats sur l’acceptation d’une orthographe ou d’une autre n’ont plus de poids, car le but de cette production littéraire n’est pas de stocker et accumuler du savoir en vue de constituer une tradition critique, mais de faire circuler des informations. De ce point de vue, et dans un premier temps, l’expérience de l’écriture vient élargir une pratique préexistante plutôt que construire une nouvelle dimension de la culture. Un des principaux mécanismes du système communautaire, en relation avec l’oralité de la culture, est donc la circulation d’informations sur un espace transnational. Les objets culturels ainsi créés sont reconnus par tous les Aroumains demeurant dans différents pays malgré des différences de langage. En résumé, au début des années 1993, les démarches visant à construire une dimension publique de l’identité collective aroumaine adoptent principalement deux positions. La première a d’abord été promue par ce qu’on peut appeler « le Groupe de Freiburg ». Sa stratégie identitaire, affirmée dès le premier Congrès de langue et culture aroumaine (1985), se caractérise par l’affirmation plus nette de l’existence d’une ethnie aroumaine distincte et, en conséquence, par des démarches en vue d’obtenir sa légitimité politique. Elle est illustrée, par exemple, par l’abécédaire aroumain39 édité par la maison d’édition Sammarina. Un des textes rattaché à la fin de l’ouvrage, Patrida a noastă [Notre Patrie] résume pour les enfants de l’école élémentaire la perspective des partisans de cette première position relative à l’identité aroumaine. Tous les éléments de la construction narrative d’une identité aroumaine distincte de l’identité roumaine sont ici présents : la référence à un territoire d’origine précisément circonscrit du point de vue géographique, nommé «  patrie  » (la Roumanie n’est plus, donc, la patrie symbolique de référence) ; la relation avec les autres territoires où habitent les Aroumains définis à travers la notion de diaspora ; la relation avec les pouvoirs étatiques qui englobent les lieux habités par les Aroumains et le droit à la mobilité, défini par le droit à l’émigration ; l’aroumain est nommé « langue maternelle » et on affirme le droit de la libre expression de l’aroumain.40 La deuxième position, propre surtout aux publications aroumaines des premières années d’après la chute du régime communiste (mais aussi avant), est caractérisée par la perpétuation de la problématique de l’identité liée au rapport roumain/aroumain. Pourtant, le discours promu par cette partie de l’élite aroumaine (formée dans la culture écrite roumaine) ne s’appuie pas sur l’idée de l’identité roumaine/aroumaine. Le discours joue à la fois sur l’identité « originaire » et la différence « culturelle » ou de « destin » entre les Roumains et les Aroumains. La nationalité roumaine est considérée comme un cadre politique idéal pour l’affirmation de l’identité aroumaine, et la culture savante roumaine comme l’outil le plus approprié dans la formation intellectuelle des Aroumains.41 On peut donc affirmer que, si le discours sur l’identité ethnique aroumaine s’est essentiellement développé – de son émergence au début du XIXème siècle jusqu’à la
38 Bazin et Bensa, 1979, p. 8. 39 Ce livre a été distribué dans toutes les localités des pays balkaniques où vivent des Aroumains. 40 Abetsedar Armãnescu [Abécédaire Aroumain] Dina Cuvata, Mitra Garofil, Dionisii Papatsafa, Editura Sammarina, Constanţa, 1994, p. 59. 41 Cândroveanu, 1995, “Nevoia de limbă română – Le besoin de langue roumaine”, p. 36.

L’émergence d’une culture aroumaine écrite

291

fin du XXème siècle – à travers la construction de l’identité roumain/aroumain, nous avons affaire aujourd’hui à un processus inverse de démantèlement de cette identité conceptuelle, au bénéfice de l’obtention de la reconnaissance de la différence. Nous avons donc deux positions idéologiques qui s’opposent. Mais, cette opposition de principe mise à part, la stratégie de toutes les formes associatives des Aroumains (fondations, sociétés, collectifs de rédaction) reste la promotion de la culture aroumaine et particulièrement la préservation de la langue aroumaine. Le désaccord sur la problématique de «  l’aroumain, langue ou dialecte  » tourne autour des enjeux politiques de l’ethnicité aroumaine. La distinction entre langue et dialecte ne se fait jamais en fonction des seuls critères linguistiques, le poids de l’histoire et de la politique est déterminant. Bien que les Aroumains soient présentés dans l’idéologie dominante comme des cousins ou des frères d’outre-Danube, les Aroumains de Roumanie qui continuent à parler leur langue « font figure dans les faits d’étrangers »42. Pour conclure on peut affirmer que la dynamique de la culture aroumaine reste importante en tant que phénomène qui implique dans une égale mesure la référence historique à un Etat-nation (celui roumain comme « patrie mère ») et le mouvement ethniciste aroumain actuel, mouvement qui se détache partiellement de cette référence historique et culturelle. Au centre ce ce processus se dessine l’image d’une communauté politique imaginaire comme dirait Anderson,43 sur le modèle de la nation, mais sans baser cette image sur la construction d’une structure étatique : mouvement ethniciste et non pas nationaliste. La manière dont s’est déroulée l’histoire des Aroumains, leurs rapports avec les Roumains du bassin carpatique, font que le mouvement identitaire actuel des Aroumains devienne un cas exemplaire pour le poids que le modèle de la culture nationale peut avoir dans une démarche identitaire ethniciste qui n’implique pas de revendications territoriales et qui a été définie par J.-F. Gossiaux un « ethnicisme transnational »44. Ce phénomène - qui a comme enjeu central la langue, car l’affirmation d’une identité ethnique aroumaine a dû passer par la constitution d’une langue écrite et unifiée et la substitution de l’écriture à l’oralité dans l’affirmation d’une culture unitaire aroumaine - permet de saisir « en direct » la manière dont s’élaborent de nouvelles configurations culturelles (Cuche, D., 2001, p. 111), leurs sources, leurs modèles, tout comme leurs procédés et ressources : réinterprétations, recontextualisations, métissages particulièrement par le processus du passage de la culture aroumaine de l’oral à l’écrit et, implicitement, dans la configuration du projet de la culture « nationale » aroumaine.

42 M. Cazacu/Trifon, N., 1993, « Les Aroumains, un cas de figure national atypique dans les Balkans », in Les Cahiers d’IZTOK , n° 2-3, pp. 181-221. 43 Cf. Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Éd. de la Découverte, 1996, Paris, p. 19. 44 Gossiaux, 2002, p. 185.

292 Bibliographie

Corina Iosif

Barth, Fredrik, 1969. « Les groupes ethniques et leurs frontières » in Poutignat et Streiff-Fenart, 1995. Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, pp. 203-249. Candau , Joël, 1998. Mémoire et Identité, PUF, Paris Cândroveanu, Hristu, 1995. Aromânii ieri şi azi. Cultură, Literatură. Probleme, Perspective, Ed. Scrisul Românesc, Craiova Caragiu-Marioteanu, Mathilda, 1959. « Influenţa dacoromână asupra graiului unei familii aromâne din RPR », in Fonetică şi Dialectologie, no. 79, Bucureşti Caragiu-Marioteanu, Mathilda, 1997. Dicţionar Aromân (macedo-vlah). Diaro A-D., ed. Enciclopedică, Bucureşti Caraiani, Gh. Nicolae, Saramandu, Nicolae, 1982. Folclor Aromân Grămostean, Ed. Minerva, Bucureşti Cazacu, Matei, Trifon, Nicolas, 1993. Moldavie ex-sovietique : histoire et enjeux actuels suivi de Notes sur les Aroumains en Grèce, Macédoine et Albanie, Les Cahiers d’Iztok, no. 2/3, Acratie Clifford, James, 1997. « Diasporas », in Routes, Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, Cambridge, Manssachusetts, London, England Cohen, A.P., 1985. The Symbolic Construction of Community, Routledge, London and New York Coserio, Eugenio, 1994. Lingvistica din perspectivă spaţială şi antropologică, Ed. Ştiinţa, Chişinău DEX, 1975, Editura Academiei Republicii Socialiste România Garofil, Dumitru, Stere, 1992. Căntitsi di-al Paplui Mita, Ed Liforag & Editura Cartea Aromână, Constanţa Goody, Jack, 1979 (1977) traduit de l’anglais et presenté par Jean Bazin et Alban Bensa. La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Chap. II, «Des intellectuels dans les sociétés sans écriture », Les Éditions de Minuit, Paris Gossiaux, Jean-François, 2002. Pouvoirs ethniques dans les Balkans, PUF, Paris Halbwachs, Maurice, 1968. La Mémoire collective, PUF, Paris Halbwachs, Maurice, 1952. Les cadres sociaux de la mémoire, Bibliothèque de psychologie contemporaine, PUF, Paris Iosif, C., 2007. L’entreprise de la parenté. Réseaux d’échange entre les Aroumains de Constanţa, these de doctorat, EHESS, Paris Le Goff, Jacques,1988. Histoire et mémoire, Gallimard, Paris Papahagi, Tache, 1922. Antologie Aromânească. (Literatură poporană, literatură cultă, musica poporană, vederi etnografice, introducere, glosar complet in limba francesă), 519 p. Tipografia “România Nouă”, Bucureşti Peyfuss, Max Demeter, 1994. (èd. originale, 1913). Chestiunea aromână, Ed. Enciclopedică, Bucureşti Traian, Ilie, 2002. Un Coresi aromân: Tiberiu Cunia (Un Coresi aroumain), Ed. Danubius, Bucureşti

Le Maître Manole et le monastère d’Argiş
Sabina Ispas
Academia Română
Le thème de l’immolation d’un être humain en vue d’édifier une construction est universel étant connu, en tant que motif, sous le nom du sacrifice de l’édification. Dans la culture roumaine ce motif est rencontré dans des narrations en prose ayant la fonction de légendes et dans deux catégories versifiées chantées, l’une rituelle – le noël – et l’autre cérémonielle, la ballade. A la différence des autres spécialistes du domaine, nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un passage d’une catégorie à l’autre dans le cadre d’un processus de dégradation du texte, mais de l’emploi simultané d’un seul noyau narratif dans trois espèces différentes, comme exigent les circonstances spécifiques au lieu et au moment où celles-ci ont apparues et circulent, en vertu d’un polysémantisme fonctionnel. Ce qui est remarquable c’est le fait que quelle que soit la catégorie dans laquelle il est activé, le noyau narratif a une seule signification. „In the last hundred years rather too much emphasis was given to meaning, from the mythological school down to the psychological” (Röhrich, p.168). On peut affirmer que pour un petit nombre de chansons épiques les chercheurs se sont efforcés de découvrir le prototype, les voies de diffusion, l’ancienneté, utilisant parfois les enregistrements testamentaires, comme ils l’ont fait pour cette légende concernant le sacrifice de l’édification. Les variantes roumaines ont été étudiées par des spécialistes de marque : B.P. Hasdeu, V. Bogrea, D. Caracostea, P. Caraman, M. Eliade, N. Iorga. La monographie écrite par I.Taloş est un ouvrage de référence où sont systématisées les informations les plus nombreuses et variées regardant la présence de ce motif dans le folklore universel et où est aussi réalisée la première typologie des variantes roumaines. La ballade est l’une des premières qui fussent traduites en langues européennes à grande circulation au milieu du XIX-e siècle, jouissant, à la fois, d’une grande diffusion dans toutes les provinces roumaines, immédiatement après la publication, à Iaşi, de la variante recueillie par V. Alecsandri (1852 ). La typologie du noël roumain consigne au type no. 35 « le sacrifice de l’édification », dans un nombre de 12 variantes répandues uniquement dans les zones folkloriques : Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj (Brătulescu). Naturellement, les variantes les plus nombreuses sont celles du texte poétique de la ballade qui, dans la typologie réalisée par Al.I. Amzulescu, est encadrée thématiquement dans la catégorie de celles présentant la cour féodale et porte l’index no. 70 (Amzulescu). Le motif du sacrifice de la construction s’étand sur une aire géographique vaste, qui dépasse le territore roumain, étant exprimé dans la légende ou la ballade chez les Grecs, les Albanais, les Serbes, les Croates, les Bulgares, les Magyars. En général, il s’agit d’enfouir un être humain, un animal, des matières végétales (du blé, par exemple), minérales (du sel), la mesure d’un être humain ou l’ombre de

294

Sabina Ispas

celui-ci, aux fondements ou dans le mur d’une construction (Budiş). On a pu aisément démontrer l’ancienneté de la pratique du sacrifice dans les constructions (pour ôter l’endroit du pouvoir des esprits possessifs) et la diffusion universelle de cette pratique. Cependant notre avis est que, dans la situation de l’analyse de certains textes poétiques, rituels ou cérémoniels, comme sont ceux roumains, on doit dépasser les analyses basées sur le commentaire des données ethnographiques. Celles-ci, à leur tour, sont considérées par les spécialistes à travers le prisme des expériences acquises dans des communautés exotiques, répandues sur la planète entière, ayant des civilisations différentes et une mentalité magique, et disposaant de technologies archaïques. Le sens du sacrifice, les valeurs philosophiques, théologiques, symboliques, allégoriques de cet acte sacrificatoire sont bien nuancées et perçues différemment dans les communautés humaines. Etudiant les informations offertes par la remarquable monographie comparée réalisée par I. Taloş – Meşterul Manole. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european, 1973) -, on peut observer que dans la zone centrale et sud-est européenne, le motif du sacrifice d’un être humain (en le murant aux fondements) est associé notamment aux constructions civiles : une cité, un château, un pont, les plus connus étant le pont sur la rivière Arta – le pont d’Arta en Grèce – et celui de la cité Skutar (Skodra) en Albanie (Taloş, p.107-136). Les variantes roumaines sont celles qui, pour la plupart, dans toutes les trois catégories – légende, noël, ballade - évoque l’immolation de la femme du grand maître aux fondements d’une église ou d’un monastère. Dans la typologie de la ballade bulgare sont mentionnées quelques variantes qui rappellent la construction d’une église aux fondements de laquelle est enterrée l’ombre de la femme du constructeur. Nous pensons que ces variantes sont plus récentes dans le folklore existant sur la rive droite du Danube et elles ne sont pas étrangères de l’influence roumaine, vu le mouvement constant des chanteurs professionnels au nord et au sud du Danube jusqu’il y a une demi-siècle. La préférence évidente d’associer le sacrifice à l’édification d’une demeure de culte chrétienne orthodoxe, manifestée par les créateurs roumains, confère à ces variantes une caractéristique particulière et introduit une coordonnée à significations profondément différentes de celles liées aux édifices civils. Selon M. Eliade «  il s’agissait d’une revalorisation religieuse historiquement récente (le christianisme) d’un symbolisme archaïque ». Dans son ouvrage sur L’Histoire de la Dacie Transalpine, F. Sulzer mentionne le conte d’une mosquée construite sur la colline Mihai Vodă de Bucarest, qui s’est écroulée, et où l’on allait bâtir ultérieurement le Monastère Mihai Vodă. Le conte, atttesté à la fin du XVIII-e siècle, ne mentionne aucune immolation, mais il suggère la manière dont la volonté divine s’est manifestée : l’écroulement de la mosquée a constitué le signe que Dieu a montré au peuple que c’était une église qu’on devait construire là-bàs. On connaît de diverses sources la légende des Trei Ierarhi (Trois Prélats), la somptueuse église de Iassy, fondation du prince régnant Vasile Lupu, légende semblable à celle du Monastère d’Argeş ; aux fondements de cette église, auraient été murés également la femme et l’enfant de l’architecte constructeur qui, tout comme Manole, auraient essayé de s’envoler de la coupole et se seraient affalés dans la rivière se trouvant aux environs (Taloş, p. 40-41). La ballade connue sous le nom de Le Maître Manole ou Le Monastère d’Argiş

Le Maître Manole et le monastère d’Argis

295

est la ballade la plus répandue, ayant les plus nombreuses variantes attestées, peutêtre grâce au prestige imposé par la variante publiée par V. Alecsandri qui, tout comme le texte poétique de Mioriţa, fut, pendant un siècle et demie, l’une des lectures représentatives pour ce qu’on nomme d’habitude le folklore. Bien que beaucoup de ceux intéressés de la manière dont on pourrait associer un texte poétique orale à l’histoire des parages considèrent que cette ballade doit être liée aux événements dramatiques qui ont eu lieu pendant la construction du monastère de Curtea de Argeş, fondation du prince régnant de la Valachie, Neagoe Basarab, il y a assez d’arguments d’ordre historique et ethnologique qui nous déterminent d’accepter l’opinion de ceux qui affirment qu’il s’agit d’une actualisation d’une chanson plus ancienne, liée à l’édification de l’église Saint Nicolas Princier, sinon à une construction qui l’avait précédée. Les structures morphologiques des variantes roumaines sont groupées en quelques types : transylvains (de Bihor, Sălaj, Lăpuş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, du sud de la Transylvanie), de Banat (Mehadia), d’Olténie-Valachie-Moldavie (Taloş, p. 170265), qui sont les plus développés en tant que structures poétiques et combinaison de motifs, entre ceux-ci se trouvant aussi la variante recueillie par G. Dem. Teodorescu du « ménétrier de Brăila », Petrea Creţul Şolcan, qui compte 824 vers (Teodorescu, p. 520-529) . Comme nous avons déjà spécifié au début de notre étude, nous n’avons pas en vue les type de sacrifices faits pour édifier les constructions civiles, quoique ces sacrifices fussent d’ordre humain, animal, végétal ou d’autre type. Les preuves archéologiques sont nombreuses et bien représentées sur des aires géographiques étendues, dans le cadre des cultures archaïque ou moderne. Nous sommes intéressé uniquement au sens du message qui est transmis par le texte du conte chanté, consigné par écrit, dans toute son ampleur, seulement depuis le milieu du XIX-e siècle et indubitablement lié au complexe culturel féodal, à la cour princière. Il ne peut être analysé uniquement à travers le prisme de l’anecdotique immédiate et d’autant moins il ne peut être lié aux significations des sacrifices humains pratiqués pendant les époques archaïques. D’autre part, personne ne peut soutenir que ces sacrifices se fussent perpétués, comme gestes barbares, païens, dans un monde profondément chrétien comme était le monde roumain du Moyen Age. Un texte dont on suppose seulement que les racines remontent au XII-e – XIV-e siècles ne pourrait être analysé sans passer par cet ancien pont existant depuis 1000 ans, à cette époque-là, 2000 ans, aujourd’hui, que le christianisme a construit, en tant que religion qui révolutionne la conception de la vie et de la mort, de la norme sociale, de la législation, des notions de péché et de rachat etc. On doit tenir compte de ces valeurs, les repères selon lesquels nos ancêtres se guidaient et qui ont probablement créé, enrichi et perpétué, actualisé à chaque occasion favorable, le type-modèle de la ballade. Ces valeurs sont les plus rapprochées, dans le temps, des textes consignés, de la mentalité des créateurs et des colporteurs, et non pas celles qui sont reconstituées en segments disparates, fragments provenus de zones et de temps qui ne sont aucunement liés entre eux. L’ignoration des processus d’évolution des mentalités et de révolution de la pensée dans le temps historique, pour les peuples européens, ne peut apporter un gain réel pour comprendre leurs cultures. Aucune culture de l’Europe ne s’est ancrée dans la période archaïque, refusant le progrès et le sens du mouvement ascendent de la civilisation. La découverte périodique des informations relatives au passé appartient

296

Sabina Ispas

aux activités méticuleuses des savants – philologues, archéologues, épigraphistes - qui offrent au monde les résultats de leurs investigations. La compétence et l’habileté avec lesquelles ces connaissances sont assimilées et exploitées sont à la charge d’autres catégories d’intellectuels. Ceux-ci ne respectent pas toujours la chronologie des attestations et le spécifique des disciplines d’où ils prennent les données. Et la conception de certains intellectuels selon laquelle dans la culture orale des Européens et, implicitement, des Roumains, sont déposés, insensément et sans aucune liaison, des fragments de la pensée créatrice de l’homme, depuis le paléolithique jusqu’à présent, sans une nouvelle sémantique de ceux-ci, une restructuration et une actualisation, dans le but de les rendre utiles et de les adapter aux caractéristiques de chaque étape historique, nous semble difficile à argumenter. L’antiquité et ses mythes ont été plusieurs fois redécouverts et réactualisés en Europe et sur d’autres continents. Cela ne signifie pas que cette civilisation exemplaire s’est conservée, comme telle, dans les cultures orales. Si l’archétype – forme, style ou modèle caractéristique (en grec, typos signifie « marque ») de la pensée humaine – n’avait pas modifié et enrichi sa matière pour exprimer les valeurs et les sens le long de l’histoire de l’humanité, cela aurait signifié que l’homme était resté emprisonné dans les vérités de la révélation primaire. La société postindustrielle, avec toutes ses inventions, prouve le contraire. Les analystes doivent toujours tenir compte des processus de changement du moyen de communication le plus complexe et spécifiquement humain, le langage articulé ; l’étude sommaire de la langue dans laquelle sont conservées et transmises les informations aujourd’hui, en 1900, 1800 ou 1700, prouve les grands changement y produits, les évolutions des sens, la « vie » de la langue, qui reflète la « vie » de la société et qui montre combien alertes sont les mouvements dans la pensée et la connaissance des hommes, mais aussi combien stable, unificatrice et égalisatrice est la communication dans le cadre d’une communauté qui appartient à une confession, à une religion etc. Le langage est ici non seulement cohérent, mais il a aussi des valeurs symboliques et allégoriques universelles. Pour fixer la position détenue par le motif du sacrifice de l’édification dans la culture orale traditionnelle roumaine, nous faisons de nouveau référence à l’information contenue dans la synthèse réalisée par I. Taloş, où l’on peut lire : « murer les gens c’est une forme du sacrifice humain en général » [……] ; murer les gens suppose deux compartiments : « murer quelqu’un comme punition » [……] et le « sacrifice de l’édification » . « On sait bien que l’immolation des gens avait, dans les temps anciens, de nombreuses fonctions. On la commettait pour éviter les inondations, pour attirer le vent favorable aux voyages sur la mer ou pour gagner des guerres ; grâce à elle on espérait obtenir de riches récoltes, éloigner les épidémies, découvrir des trésors ou bien on faisait sonner une cloches muette ..» etc (Taloş, p. 111). Toutes ces circonstances où l’on prattique l’immolation d’un être humain ne sont pas attestées dans la tradition roumaine. Lorsqu’on mure une offrande ou un symbole du sacrifice humain par l’immolation de l’ombre et, plus récemment, d’une photographie, pour cimenter les murs d’une maison ou des dépendances, c’est plutôt le résultat d’un complexe de phénomènes d’acculturation et de renaissance des traditions du fonds passsif autochtone, qui n’est pas étranger du modèle exemplaire qu’a offert, le long des siècles, la ballade dédiée à l’édification du Monastère d’Argeş. Il y a des légendes qui racontent qu’on a muré des êtres vivants pour construire certains monastères ou églises en Allemagne (Alynth, Neuendorf, Celle, Gander-

Le Maître Manole et le monastère d’Argis

297

kesse, Sandel), en Lettonie (Lestenei, Smilten, Skrunda), en Estonie (S. Martens, Sissegal), en Suède (Marstrand), en France (la cathédrale de Strasbourg), en Russie (Kazan), en Hollande, en Bohême etc. Considérant le sacrifice humain pour la construction d’une demeure de culte comme une partie intégrante du sacrifice de l’édification, I. Taloş constate : « les légendes sur le sacrifice de l’édification semblent être inégalement répandues dans les différentes régions folkloriques ; si nous ne savons presque rien sur la présence de ce thème dans le folklore ibérique, norvégien, polonais et italien, en rêvanche on peut soutenir qu’il n’est pas connu en Finlande et en Hongrie ; le nombre des légendes de cette sorte est relativement réduit chez les Autrichiens, les Français, les Belges, les Hollandais, les Danois, et il augmente d’une manière surprenante chez les Anglais, les Suédois, les Allemands, les Roumains, les Serbo-Croates ; ensuite, ces légendes sont presque inexistentes chez les Tchèques et les Slovaques, leur nombre augmente de nouveau chez les peuples balto-slaves, chez les Russes, les Géorgiens et les Arméniens ; enfin, il ne manque pas d’attestations – parfois assez nombreuses – en Chine, en Inde, au Cambodge, en Thaïlande, au Japon et même dans quelques régions africaines » (Taloş, p. 111-136). Dans ce contexte universel, la présence d’une histoire chantée sur la construction d’une église (d’un monastère) dans le folklore roumain est un événement d’exception. Le texte poétique chanté est une interprétation supérieure de l’information. Par rapport au texte en prose, le vers est, le plus souvent, dépendant ou déterminé par un rituel pour ne plus parler de la fonction exemplaire qu’il doit accomplir. Du point de vue fonctionnel, deux de ces trois catégories dans lesquelles se matérialisent le motif du sacrifice dans les constructions chez les Roumains, le noël et la ballade, dépassent la simple valeur informative, devenant des présences culturelles dans le temps sacré (le noël) ou cérémonial (la ballade). Pour se manifester de cette manière, les complexes folkloriques (texte, mélodie, contexte etc.) deviennent porteurs de certains messages beaucoup plus profonds, qui tiennent de la pensée théologique de la communauté. C’est pourquoi nous essaierons d’offrir, par la suite, une interprétation du message de la ballade (et non pas du noël, qui constituera la substance d’une autre analyse, dans le cadre des noëls funéraires) par la perspective du christianisme au nom duquel on a bâti les deux (trois) églises d’Argeş. Au début de l’Indiction, le nouvel an religieux orthodoxe, à savoir le 1-er septembre, on commémore le saint Siméon Stâlpnicul (martyrisé au pilier) et sa mère, Marthe. Ce n’est pas par hasard qu’on a choisi ce moment, quand la spirale du temps s’élève vers un nouveau cercle de la connaissance et la Parousie s’approche. Le pilier où Siméon est martyrisé préfigure la croix, l’arbre de la vie qui unit le ciel avec la terre et qui offre à l’homme mortel l’espoir de retrouver le Paradis perdu. Ni la présence féminine (la mère du saint) n’est pas accidentelle, celle-ci ayant la tâche d’attirer l’attention sur le rôle de la femme dans le processus de la rédemption. Le lendemain, 2 septembre, c’est le jour du saint Mamant, martyr dont les miracles et la vie exemplaire sont associés à la signification profondément théologique de la construction de la demeure de culte chrétienne, de l’église. La hagiographie de Siméon Metafrast (le X-e siècle) relate l’une des merveille qui se sont passées au tombeau du saint, quand l’empereur Julien l’Apostat a voulu construire une église au-dessus de cet endroit « non pas animé par l’esprit orthodoxe, mais par la gloire illusoire et par hypocrisie […..] ; ce qu’on bâtissait pendant la journée s’écroulait dans la nuit [……]. Une telle merveille s’est passée au-dessus du tombeau du saint parce

298

Sabina Ispas

que celui-ci n’a pas voulu que que l’église fût construite par cet empereur apostat, qui certainement altérera la juste foi » (Vieţile sfinţilor). Selon la tradition chrétienne, l’église, la demeure où l’on célébrait le mystère eucharistique, se construisait sur l’emplacement où étaient enterrés les ossements des martyrs pour la foi ; aujourd’hui même, la sainte table de l’autel contient dans son corps des fragments de reliques. On retient de la hagiographie que l’initiateur de la construction était animé par orgueil et non pas par dévotion, qu’il allait devenir, bientôt, un « démolisseur » de la foi ; la mobilité permanente de la construction, son effondrement, contiennent le message transmis par le saint aux gens sur la persécution en train de se déclencher. Toute l’action est centrée sur l’idée de péché et de paganisme, associés à la personnalité de Julien l’Apostat qui veut édifier l’église hors la juste foi. On ne peut faire aucune association avec l’ancienne croyance relative au besoin de racheter de l’esprit de l’endroit l’espace qui sera réorganisé par le maçonnage, ou celle relative à « l’animation » de la construction par l’immolation humaine. Dans la culture roumaine, les textes des hagiographes ont beaucoup circulé le long des siècles, ayant audience dans tous les milieux sociaux. Créés souvent par des écrivains anonymes, à partir du III-e siècle après Jésus-Christ, ils sont attestés avant et après le XIV-e, lus sous la forme de certaines copies des manuscrits, inserés ensuite dans des écrits et éditions populaires. Pour beaucoup de fidèles, ils constituent même aujourd’hui des lectures préférées. L’information fournie par les hagiographes est complétée par celle des Ménologes, livres de culte qui se trouvent dans toutes les églises, d’où les fidèles apprennent les histoires sacrées des événements et les vies des saints comémorés ou fêtés tous les jours du calendrier chrétien. Dans le monde othodoxe sont atttestées aussi de belles icônes-ménologes, d’où les fidèles apprennent, par l’intermédiaire de l’image, les événements de référence de l’histoire de la rédemption. Les recueils de légendes sur la vie des saints, les Prologues, les Sermons forment toute une littératures ayant un rôle moralisateur, familière à tous les fidèles qui savent ou ne savent pas lire et écrire. L’histoire des miracles du martyr Mamant contient l’un des motifs clefs de notre noyau narratif : une église qu’on ne peut pas construire parce que ses murs s’écroulent sans cesse par la volonté divine : « Dieu ne le veut pas ». Il est possible que ce texte, tout comme d’autres textes des Ménologes, des Prologues ou des recueils sur la vie des saints, fût utilisé dans les homélies prononcées dans l’église pour démasquer les péchés cachés de la vanité et de l’hypocrisie. Pour la brève analyse du texte poétique de la ballade, nous avons choisi la variante de Petrea Creţul Şolocan, recueillie par G. Dem Teodorescu en 1883, publiée dans le volume édité à Bucarest en 1885, que nous avons mentionné antérieurement. Pour cette analyse, il faut souligner ce que l’église représente et qui la construit ; les caractéristiques de l’endroit choisi pour la construction ; la personnalité du constructeur (Manole) et de celui qui initie la construction (Negru Vodă) ; la qualité et le rôle de la femme ; la consécration de la demeure de culte. Nous pensons que le premier commentaire doit se référer à la signification de l’église, à la valeur que l’acte de la construction d’un tel édifice puisse avoir. Le Bienheureux Augustin dit que « ce que représente l’âme pour le corps de l’homme, c’est ce que représente le Saint-Esprit pour le corps de Christ qui est l’Eglise  ». Pour la foi chrétienne orthodoxe, «  la pierre du sommet de l’angle de l’église » c’est Jésus-Christ. Dans les textes et les commentaires canoniques, l’église

étant nommée « le corps de Christ». la Sainte Vierge. Ioan Mircea. on commence. Elles prolonge dans l’histoire. La présence de l’église sacrifiée du maître aux fondements de la construction nous détermine à citer quelques remarques sur le rôle de la femme dans la rédemption. le mouvement chaotique cesse. Maintenant il est possible de rassembler les membres de l’église dans ce « corps » qui réunit tous les fidèles.dans le système de communication de la communauté chrétienne qui connaît la valeur et le sens de chaque élément de cette sorte. et celui de son investissement avec sacralité. de l’espace devenu sauvage. qui agira d’une manière visible et terrestre dans le sens de la volonté et le pouvoir divin. Pr. p. nature humaine dans laquelle le péché est mort…La nature humaine que Christ a prise de Marie est une nature dans laquelle la masculinité a été substituée par le Saint Esprit […. jusqu’à la fin des siècles. où a eu lieu la « Cène » (Pr. En posant la pierre de fondation. par construction. il n’y a pas de différences entre ces « membres ». la construction acquiert de la stabilité. le corps qu’il crucifiera. La présence féminine. par l’édification de l’église et non pas d’un bâtiment laïque.d’ailleurs tout comme le texte poétique de notre chanson . Branişte.] sa nature humaine provenant de toute autre chose que la masculinité. l’édification de l’église. Negru-Vodă. La demeure de culte. La première église. C’est pourquoi le prince légendaire. elle est nommée même la « mère de l’église ». classes sociales ou sexes (manolache. En ce qui concerne sa structure. Les fondements spirituels de l’église sont porteurs de valeurs et de significations théologiques. philosophiques . Le seul parent terrestre de Jésus est la Femme. à l’égard de l’église. l’église est considérée comme le mystère caché par Dieu dans l’éternité et découvert avec l’incarnation de Son Fils dans la personne de Jésus. Fondée par Dieu . la mère de Jean-Marcu. le corps qu’on nous offre sur les autels de Son Eglise. Ioan Mircea. Il n’a pas de père terrestre[……].qu’il ressuscitera et ensuite élèvera au ciel. offre le support physique qui est le porteur de significations.Le Maître Manole et le monastère d’Argis 299 est nommée « la maison de Dieu. dans sa matérialité. la cité de Dieu ».. 280-409). après le rituel du couronnement et de l’onction avec les saintes huiles. qui lui offre la seule tissu humaine de laquelle Dieu prend son sang afin de s’incarner. tout comme Marie.JésusChrist. la nature de Marie devient «  un état supérieur nouveau. représenté par ce « mur délaissé/et non achevé ». cherche « Un emplacement pour le monastère/ Pour rester un prince d’heureuse mémoire ». l’église est comparée au corps humain formé de plusieurs « membres ». au fond. le règne constituant un exercice du pouvoir en action. qui travaille dans le monde par des moyens spirituels : les Ecritures. consacré par cette cérémonie. L’église est formée de la totalité de ceux baptisés. l’événement de l’incarnation de Dieu et de l’union hypostatique des deux esprits dans Sa Personne. cit. Le prince même est. à l’endroit où est murée dans le mur la femme du maître. p. par elle on fait la liaison entre l’acte de la restructuration. p. la mère de Jésus. accompagné de l’équipe de constructeurs. Seul par la femme « la matrice humaine est . qui croient à Dieu. Dans la littérature théologique. une nature divine. a été la maison de Marie. invoquée toujours en relation avec le sacrifice dans notre ballade. en rappelant le fait qu’après l’établissement du Saint-Esprit. 57). en assumant la nature humaine même dans Son hypostase divine » (Pr. op. le culte liturgique et la grâce divine. ni entre races. demeure de culte.. La femme est le médiateur. En Christ. la Sainte Tradition. le représentant de Dieu dans le monde. l’église est une «  institution divino-humaine. 79). est la porteuse de certaines connotations spéciales.

/Ici je choisis/Un emplacement/Pour un monastère ». D’après la loi chrétienne. 1994). le statut des constructeurs d’églises dont le héros de la ballade faisait partie – ingénieurs. Manole est le constructeur qui se sacrifie. architectes – qui détenaient aussi les secrets des techniques de la construction des grandes cathédrales. C’est Manole qui reconnaît l’endroit indiqué par un porcher : « Oui. nous pouvons affirmer que ce que le prince et les maîtres maçons cherchaient c’était un endroit où la foi avait été perdue et l’espace était dépouvu de sacralité et de sa fonction religieuse. c’est lui et non pas le prince qui décide où sera édifiée l’église  : «  Mon prince.] La femme chrétienne n’est plus la « fille d’Eve ». plein de péchés. Nous nous limittons seulement à attirer l’attention sur la liaison existant entre la qualité de l’endroit d’être devenu sauvage et dévasté et la présence du troupeau de cochons. le maître même est sacrifié juste au moment où la femme arrive à l’endroit où l’on bâtit le mur. dans le Nouveau Testament on raconte l’épisode de la guérison d’une personne possédée par les démons: ceux-ci sont envoyés par Jésus dans le troueau de cochons qui se jette dans la mer. Acceptant le sacrifice de sa femme. déritualisé peut acquérir de nouveau . Manole (Miclăuş. Si nous faisons la liaison entre le texte de la ballade et la hagiographie du saint Mamant. mais la fille de Marie » […. ceux qui l’ont redécouvert ont assumé la tâche de le ramener à la forme agréée par Dieu.300 Sabina Ispas capable d’être dans la plus étroite union avec Dieu. il accepte son propre sacrifice. qui lui a dédié un livre (La bête singulière. 520). La plupart des analyses des significations du texte partent du drame de la femme sacrifiée. p. Il serait intéressant de chercher. d’habitude. prince. animaux de sacrifice dans le rituel de Noël . Paris. Ce sont eux qui. j’ai vu/Par où j’ai passé/ Un mur délaissé/Et non achevé » (Teodorescu. Marie est « celle par laquelle le Logos reconstitue l’adhérence de l’être humain au divin […. apparemment insignifiant. place au centre de l’action le technicien qui construit. nécessiterait une discussion spéciale. La présence de ce personnage secondaire. tant que les sources écrites le permettent.. Grand maître. de refaire l’unité que nous avons déjà mentionnée. L’incarnation par l’intermédiaire de Marie est le reflet et l’accomplissement suprême de l’ontologie de l’amour entre Dieu et l’homme » (Manolache. sauvant ainsi l’âme malheureuse de cet homme. affirment quelques-uns. pour l’édification. lui et sa femme formaient un seul corps.). nous avons constaté qu’on n’a gardé dans la mémoire collective que très rarement le nom des constructeurs. [….. C’est pourquoi il est le plus propre du point de vue spirituel. Les autres travailleront sous sa direction.]. Manea etc. En réalité. tout comme Jésus. Negru-Vodă. Cependant le texte de notre ballade. de rebâtir l’église. c’est lui qui reçoit le message secret de la divinité et c’est toujours lui qui déchiffre la signification de ce message. sans ignorer la personnalité du prince fondateur. comme on pourrait les nommer dans le langage ethnologique moderne. 98-101). plus fréquemment le nom des peintres et toujours le nom des fondateurs. p. mais sacrifiant. mentie. des initiés. de le restructurer. en s’occupant presque d’une manière collatérale du héros qui a donné le nom à la ballade. En consultant les documents roumains médiévaux.. cette fois également. sacerdoce en fait. cet animal « singulier » comme l’a dénommé la chercheuse française Claudia Vassa Fabre. information assez limitée d’ailleurs. il ne s’agit pas uniquement du sacrifice de la femme du maître. choisissent ou font don de l’endroit où l’église sera construite et toujours eux lui offre la dot. L’autorité et le pouvoir de décision que détient le grand maître sont clairement mis en évidence dans le texte poétique . il détient le mystère par lequel l’endroit désorganisé.].

il veut que la construction soit unique : « Un beau monastère/Sans pareil au monde ». qui signifie « Dieu est avec nous ». Dès qu’il est crucifié. Il a ses doutes et ses moments de faiblesse. La croix devient le moyen de rachat et de réconciliation de l’homme avec Dieu. Pareil à Jésus. un sacrifié. ceux qui se sont parjurés et ont trahi./Les clous sont en fer. vient du nom Emanuel. Ensuite. « le chef » de tous. De la même manière. 529). Manole. Bien que la qualité de prince l’autorise à être « l’oint du Seigneur » et supérieur à tous les gens. le péché de la vanité que le voïvode commet ne porte encore des préjudices à la solidité de la demeure de culte. Le voïvode fondateur est.] Tout à coup il tombe/Dans la vallée de la rivière d’Argeş. il semble édifier l’église par « vanité » personnelle. aux côtés des « compagnons et des maçons ». la croix acquiert une grande sainteté./Il ne s’en soucie pas. par un miracle. il s’envole/En battant les ailes [……. au clocher de l’église qu’il avait édifiée au prix de son propre sacrifice : « Il cloue ensuite/Le bardeau à six arêtes. Manole devient un tout avec la croix de sa métamorphose. Invăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (Les conseils de Neagoe Basarab à son fils Teodosie). et l’église ne s’écroule plus. Negru Vodă n’a pas pu se détacher de sa qualité de dirigeant de « ce monde » et n’a pas compris que l’église n’est pas construite pour sa gloire mais pour Dieu et les gens. Il est. comme tout homme. Quand Manole affirme qu’en édifiant ce beau monastère il a appris beaucoup ./Près du monastère . tout comme Jésus a prié Dieu d’éloigner. s’il était possible. Noica a nommé « le premier grand livre de la culture roumaine ». Pareil à l’empereur Julien l’Apostat. le plus « humain » des personnages de la ballade. la croix et Lui deviennent un tout. Manole est un crucifié et. et non pas avec les familles de ceux-ci./Les clous sont en acier/Et là où il plante les clous/Le sang jaillit. en fait. p. implicitement./Cloué ainsi. Mais puisque Manole s’est sacrifié avec tous les constructeurs (tels les apôtres et toujours comme eux prouvant certaines faiblesses humaines). où il mentionne avec respect et admiration ses grands actes: l’édification des demeures de cultes et la vénération du bois de la croix et des gros clous avec lesquels Jésus avait été cloué. droit qu’il exerce avec orgueil et faiblesse humaine. Il est intéressant de retrouver la leçon sur le danger de la vanité dans l’ouvrage que C. d’arriver au lieu de l’immolation. l’épreuve douloureuse de la mort. Negru Vodă semble avoir oublié ce que c’est réellement l’église./Car c’est la volonté de Dieu. Le ciel et la terre font la paix. ceux qui se sont avérés être plus près de la matière que de la spiritualité. l’auteur des  Conseils  consacre un chapitre spécial « au grand empereur Constantin. Mouillée de son sang. il occupe une position inférieure à l’égard de Manole sur l’axe qui unit l’homme avec Dieu./Dans cette belle contrée. L’image de Manole crucifié./Là où il tombe/Il se change en croix/Pour que les passants se souviennent de lui » (Teodorescu. L’image de la croix en laquelle il s’est métamophosé le rapproche davantage de Jésus pour qui l’outil de torture est devenu l’autel de sacrifice en vue d’expier les fautes des mortels. il a « droit de vie et de mort » sur ses sujets. celui qui sacrifie et qui est sacrifié pour remettre les péchés des autres: ceux qui ont fait que cet endroit soit dévasté. Maître terrestre et autorité administrative. quand il prie Dieu que sa femme soit empêchée. Les variantes roumaines de la ballade présentent Manole crucifié là-haut. D’ailleurs son nom. ensanglanté et ensuite pétrifié a la valeur d’un acte de consécration de la construction en tant que demeure de culte et de l’endroit marqué de la croix qui doit le sacrer. Manole a la qualité de prêtre. une demeure dédiée à Dieu et unissant tous les fidèles dans un seul corps.Le Maître Manole et le monastère d’Argis 301 les qualités sacrées.

/ Il le bercera/ Et le doux bercement/ L’accompagnera jusqu’à ce qu’il grandisse » (Teodorescu). les ethnologues ont moins réfléchi au rôle joué par ces établissements. La femme de Manole. avec des implications tout à fait spéciales dans la problématique de la société contemporaine : quel est le rôle de la femme dans le processus de la rédemption. qui s’est sacrifiée pour consolider l’église. on peut observer que l’endroit auquel est liée l’histoire chantée que nous commentons./ La neige tombant l’oindra . Un point de départ serait la présence des chevaliers johannites pas loin de cet endroit. et c’est toujours à cet endroit qu’on relie quelques présences féminines d’exception pour les chrétiens orthodoxes : Marie./ Si le vent souffle. au début. aux côtés des apôtres. la sainte Filofteia dont les reliques semblent être apportées depuis longtemps dans la localité devenue lieu de pèlerinage pour des centaines de miliers de fidèles. aurait vendu ses bijoux pour terminer la construction de l’église et. L’enfant orphelin du maître est lui aussi un sacrifié. D’ailleurs. apparaît comme une eau jaillissant par les quatre orifices du vaisseau d’où se lève l’image de Marie porteuse de Dieu. le long de toute l’histoire de la Valachie. j’ai commencé à me demander si cette ballade n’a pas été./Elles se pencheront/ Et toutes lui donneront à téter . Ce texte. enfin. Dans ce texte poétique. mais nous faisons quand même un rapprochement entre cette source d’eau et la Source de la Guérison qui./Plus grands et plus beaux ». son adoption par les énergies atmosphériques représentent le sacrifice à l’échelle cosmique et une autre hypostase de la . ou à une dispute théologique de la catégorie de celles qui avaient troublé la paix des fidèles pendant le Moyen Age. la princesse régnante Despina Miliţa qui./ S’il neige. consommé jadis dans la zone d’Argeş. pour fonder l’église. fréquemment cité dans les analyses.302 Sabina Ispas de choses qui lui seront utiles pour construire « D’autres monastères. ainsi que l’existence de quelques ruines. étant une préfiguration de Marie qui avait accepté de donner naissance à Dieu et qui avait été présente à la Pentecôte. présence qui est restée continuellement parmi les gens par la fontaine (ou la source) en laquelle elle s’est métamorphosée. Curtea de Argeş. l’un des thèmes sensibles du point de vue théologique./ La pluie le baignera . à l’assomption de laquelle est liée la fête patronale du monastère fondé par Neagoe Basarab./ S’il pleut. Manole confie son nouveau-né aux forces atmosphériques : « Si les fées le voient. Nous sommes convaincus qu’avec un petit effort on pourrait même trouver des sources documentaires sur lesquelles nous pourrions appuyer notre démonstration. siège épiscopal entre 1793 – 1949 et après 1990 . nous présente une mort symbolique: l’intégration du nouveau-né dans la création. est copartageante dans le rachat. détient une concentration remarquable de fonctions à implications liées au sacré. la Sainte Vierge. l’histoire de la femme de Manole. il se sacrifie aussi par son fils. elle a un rôle fondamental dans la rémission des péchés parce que c’est elle qui est murée aux fondements. au maître suprême. En essayant de déchiffrer les méandres de ce type d’analyse. nous fait mettre sur le tapis. dans l’hypostase plénière d’épouse et mère. L’espace ne permet pas de présenter d’autres symboles et emblèmes identifiés dans le texte poétique. liée à un possible conflit interconfessionnel. dans l’iconographie. dit la tradition. Nous avons affirmé que Manole se sacrifie soi-même par l’épouse et par son propre corps . comme un présent. l’épouse de Neagoe Basarab. au créateur. partie de son « corps » spirituel. brièvement. le rôle de la femme dans la famille et la société. la femme. il ne fait qu’offrir sa maîtrise.

Mais nous sommes convaincus que cette chanson ne se réfère pas.. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european. Monica: Colinda românească. en premier lieu. 1996. Legenda religioasă./. 1885. Legenda mitologică. 1993. 2005. Lutz: The quest of meaning in folk narrative research. Mircea: Comentarii la legenda Meşterului Manole. Brătulescu. Bucureşti. Idem: Meşterul Manole. Bucureşti. Tony: Tipologia legendei populare româneşti. cette analyse est réalisée dans une perspective moins familère aux ethnologues et nous sommes sûrs qu’elle sera considérée avec circonspection.. Bucuresci. Ion: Meşterul Manole. 2. pr. 1994. Tipologie şi corpus de texte poetice. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de I. p. Bucureşti. Mircea. 1983 (Colecţia Naţională de Folclor). Manolache. Mihăilă. Oprişan. Bucureşti. Al. preot prof. Timişoara. Bucureşti. The 8th Congres of ISFNR. Nous ne voulons pas opposer notre vision aux autres analyses.. Bucureşti. dr. Vezi şi bibliografia bogată a temei în volum. Eliade. Ene: Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească. traducere în limba română şi studiu introductiv de prof. What does meaning mean and what is the meaning of mean?.: Balada familială. G. Ediţie facsimilată după unicul manuscris păstrat..Le Maître Manole et le monastère d’Argis 303 consécration de la demeure de culte. 520–529. 1999. 2006. arhitectură şi pictură creştină /. Amzulescu. au sacrifice pour l’édification ou pour la création d’une œuvre d’art . dans une construction à plusieurs facettes et possibilités d’approche. Branişte. Un capitol de antropologie creştină. Legenda istorică. avec tout leur chargement de significations. . Certes. Legenda etiologică. Taloş. Corpusul variantelor românești. membru corespondent al Academiei Române. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. The Romanian Colinda. Bergen. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ioan: Dicţionar al Noului Testament. Culegere de. 1. în Papers IV. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european II. Dem. Brill. C’est le dernier sacrifice que fait Manole pour donner de la stabilité à l’église édifiée pour Dieu et les hommes. Cu o prefaţă de Dan Zamfirescu. I. G. I. Luna septembrie. Teodorescu.: Poesii populare române. Anca: Problematica feminină în Biserica lui Hristos. dr. Budiş. Röhrich. 1973. dr. Bucureşti. que nous inclurions. 1984. Practici magice şi religioase de apărare.. Prefaţă de Sabina Ispas. 1943. 1981. elle est tout d’abord l’une des plus belles chansons qui raconte sur l’édification de l’église de Christ. Transcriere. A-Z. Vieţile sfinţilor. 1985. Monica: Microcosmosul gospodăresc.

N’ aurais – tu point vu Par où tu passas. Ensemble ils vont choisir Au fond de la vallée Un bel emplacement Pour un monastère. „Voici le vieux mur . Mes maîtres maçons. Voici qu’ en chemin Ils firent rencontre. A tous supérieur. A tous supérieur. vous. Et Manol. Un mur délaissé Et non achevé. prince.304 LE MONASTERE D’ ARGIŞ I Le long de l’Argiş Sur un beau rivage. Jouant des doïnas. Ensemble ils vont choisir Au fond de la vallée Sabina Ispas Un bel emplacement Pour un monastère. mes maçons. D’ un jeune berger Jouant de la flûte. Et Manol. Comme en un désert. Et l’ apercevant. Tu as descendu Le cours de l’ Argiş Avec tes moutons. Dans le vert fouillis Des noisetiers ? ” Le long de l’Argiş Sur un beau rivage. Neuf maîtres maçons. Or. Neuf maîtres maçons. Joueur de doïnas. Le prince lui dit : „Gentil bergeret. Et l’ apercevant. Tu as rencontré Le cours de l’ Argiş Avec ton troupeau . Joueur de doïnas. N’ aurais – tu point vu Par où tu passas. Voici qu’ en chemin Ils firent rencontre. Un mur délaissé Et non achevé. Passe Negru Voda Avec ses compagnons. Ici je choisis Un emplacement Pour un monastère. . A tous supérieur. ” Le prince à ces mots Devient tout joyeux Et repart soudain. Le prince lui dit : „ Gentil bergeret. Dans le vert fouillis Des noisetiers ?” „Oui. dixième. Jouant des doïnas. Neuf maîtres maçons. Tu as rencontré Le cours de l’ Argiş Avec ton troupeau . Tu as descendu Le cours de l’ Argiş Avec tes moutons. Allant droit au mur Avec ses maçons. dixième. Et Manol. D’ un jeune berger Jouant de la flûte. j’ai vu Par où j’ai passé Un mur délaissé Et non achevé Mes chiens à sa vue Se sont élancés En hurlant à mort. Passe Negru Voda Avec ses compagnons. dixième.

Et tremblent en travaillant. Apportant des vivres Pour l’un d’entre nous. Le troisième. Le prince étonné Leur fait des reproches .” II Les maçons en hâte Tendent leurs ficelles. Jurons d’immoler. Savez – vous quel rêve J’ ai fait en dormant ? Une voix du ciel M’a dit clairement Que tous nos travaux Iront s’ écroulant. Puis il monte encore Sur l’échafaudage. Et en s’éveillant Il grimpe aussitôt D’ abord sur la haie . Jurons tous ensemble De garder le secret. Voilà que Manol Quitte ses outils. Murer tout vivants Dans les fondements. Et regarde au loin.Le Maître Manole et le monastère d’Argis Jour et nuit en hâte Mettez – vous à l’ œuvre . Qui apparaîtra Demain à l’aurore. Monument de gloire. Car tout le travail du jour. de m Le quatrième. Neuf maîtres maçons. Et travaillent en tremblant. Mais tout le travail du jour Dans la nuit s’ écroule . par Dieu ! Je vous fais murer. Et dit ces paroles : „Vous. mes compagnons. Afin de bâtir . Le second jour de même . D’ élever ici Un beau monastère Sans pareil au monde. Ou sinon. Tout le long d’un jour d’été. Jusqu’à ce qu’ ensemble Nous jurions ici De murer dans le mur. de même. Mais qu’ aperçoit-il ? Qui voit-il venir ? C ‘est sa jeune épouse La Flora des champs. Puis dans sa colère De nouveau menance De les murer tous Dans les fondements. La première femme. Epouse ou sœur. Epouse ou sœur Qui apparaîtra Demain à l’aurore. Leurs efforts sont vains. De murer dans le mur La première femme. Elle se rapprochait Et lui apportait 305 . Dans la nuit s’ écroule. Donc si vous voulez Achever de bâtir Ce saint monastère. Bientôt ils bâtissent Bâtissent un mur. Se couche et s’endort Et fait un rêve étrange. ” III Voici qu’à l’aurore Manol s’éveille. Les pauvres maçons Se remettent à l’ oeuvre. Puis soudain se lève. Prennent leurs mesures Et creusent le sol . Vous aurez richesses Et rangs de boyards . D’ un grand jour jusqu’au soir. Les champs et la route.

A cessé de rire . Approche. Et saisi d’ effroi. Grimpe sur le mur L’y dépose. La muraille monte Et couvre l’épouse. Dépouille les sapins. Qui torde les platanes. Et force ma femme De s’en retourner Loin dans la vallée. Et à sa prière. . O. Mais elle. IV Pourtant les maçons. Pour rire te murer. Mais toujours approche. Traverse les eaux Et toujours approche. siffle. Il tombe à genoux. Manoli la voit Et son cœur gémit . maître Manol ! Assez de ce jeu Car il este fatal. Le vent souffle. mon Dieu ! Répands sur la terre Une pluie écumante Qui trace des ruisseaux. Lors sa vue se trouble. Assemble les nuages Qui dérobent le ciel. hélas ! Et lui parle ainsi : „Reste. Jusqu’à ses chevilles. Car nous voulons rire. Et creuse des torrents . Renverse les montagnes. La prend dans ses bras. Il tord les platanes. Mais elle ne peut Arrêter l’ épouse Qui toujours avance. Et à sa prière Déchaîne un grand vent Sabina Ispas Du ciel sur la terre . Il s’incline encore Joint les mains et dit : „O Seigneur. ô malheur ! Du terme fatal. Éprouvent à sa vue Un frisson de joie. Et saisie d ‘effroi Se lamente ainsi : „Manoli. Qui trace des ruisseaux Et coule en torrents. Fait de longs circuits. Joint les mains et dit : „O Seigneur. Manol. Dépouille les sapins. Soupire et commence A bâtir le mur. Tandis que Manol. Et forcent ma femme De rebrousser chemin.306 Des mets à manger Et du vin à boire.. Renverse les montagnes. Reste ainsi sans crainte.” La femme le croit Et rit de bon coeur. Soudain il en tombe Une pluie écumante. Mais il ne peut encore Arrêter l’épouse Qui toujours avance. Fidèle à son rêve. Jusqu’à ses genoux.” Dieu prend pitié. mon Dieu! Déchaîne un grand vent Au loin sur la terre. Manol la voit . Tandis que Manol La douleur dans l’âme.” Dieu prend pitié. Que les eaux se gonflent Pour inonder la plaine. Neuf maîtres maçons. ma fière amie. la pauvrette.

Mon sein souffre et pleure Des larmes de lait. ” Mais Manol se tait Et bâtit toujours.” V Le long de l’Argiş. Manol. Les dix architectes. Dix maîtres maçons. Et jusqu’à sa tête . maître Manol ! Assez de ce jeu Car je vais être mère. Le mur monte encore Et couvre l’épouse Jusqu’à ses chevilles. Negru Vodă vient Faire ses prières Au saint monastère. Déclarez ici. Et jusqu’à son sein. O. Si bien qu’aux regards Elle disparaît. Manol. Et qu’on abandonne Là-haut sur le toit 307 . Jusqu’à ses genoux. Monument de gloire Sans pareil au monde. Plus grand et plus beau ! ” Le prince à ces mots Devient tout pensif . Manol. Puis avec un méchant rire Soudain il commande Qu’on brise l’échelle Et l’échafaudage. Manol. Les maîtres maçons. Et jusqu’à ses yeux. Mais elle. Si votre science Peut me construire Un autre monastère. Le mur monte encore Et couvre l’épouse Jusqu’à ses chevilles.” Manoli se tait Et bâtit toujours. Et en le voyant Devient tout joyeux Et s’exprime ainsi : „ Vous les architectes. Et jusqu’à ses hanches. Tout joyeux. Et qu’à peine encore On entend sa voix Gémir dans le mur : „ Manoli. par un beau rivage. Et répondent ainsi : „Il n’ existe pas Ici sur la terre. La main sur le coeur. Et jusqu’à son sein. maître Manol ! Le mur se resserre Et tue mon enfant.Le Maître Manole et le monastère d’Argis Manoli. Et jusqu’à ses hanches. Le grand prince arrive. oh ! douleur ! Pleure amèrement Et se plaint toujours : „Manoli. Jusqu’à ses genoux. tout fiers. O. Manoli. Perchés sur le toit Se sentent à ces mots. maître Manol ! Le mur se resserre Et brise mon corps. maître Manol ! Le mur se resserre Et ma vie s’éteint. Pareils à nous dix. Sachez qu’à nous dix Nous pouvons bâtir Un autre monastère. O. Monument de gloire Plus grand et plus beau !” Les maîtres maçons. O.

Et du haut du toit Il tombe soudain. Et se construisent Des aîles volantes Avec des planchettes. Au maître Manol. Et mon corps se brise. Et puis les étendent Et volent dans l’air. Ciel. Son esprit se trouble. Voici qu’il entend Sortir des murailles Une voix chérie. Et aprés leur chute Se changent en pierres. Juste au moment même Où il prend l’élan. A ces mots touchants Manoli pâlit. Et mon sein s’épuise. Et ma vie s’éteint”. terre et nuages. Faible et étouffée. Or. hélas! Ils tombent. Il voit tout tourner. maître Manoli! Le mur froid m’oppresse. Sans perdre la tête. Fontaine d’eau claire. Mais.308 Les pauvres maçons Afin qu’ils expirent. Manol. O. quant à Manol. De larmes amères ! . La place où il tombe Se creuse en fontaine. Eau mêlée de larmes. Qui pleure et gémit . Ses regards se voilent. Mais eux à l’instant. Yiennent un conseil. Sabina Ispas Et se plaint ainsi : „Manoli. Amère et salèe .

eventually permeating all social strata. meeting various causes of resistance.On Cultural Transition in Post-Cold War Romania and the Avatars of Authoritarianism Marius Jucan Babeş-Bolyai University In the following pages I attempt to deal with one of the controversial aspects of the process of democratization in present-day Romania: transition from a (post) totalitarian ethos to a democratic one. Slowly advancing. Clifford Geertz presupposes confrontation. and then. Norbert Elias. displaying its policies as parasitical surrogate alternatives to democracy. By cultural transition I intend to refer mainly to two intertwined developments highly affected by present day globalization. Authoritarianism revealed itself in manifest or subtle ways. the implementation of the civil society agencies. modernization and democratization. to a postmodern democratic society. Romania’s democratization mirrors manifold traits of authoritarianism. I intended to point out the crucial importance of the political sublime in assessing the reality of “guardianship” in authoritarianism. which undermined the rhythm of the democratization process. Similar to circumstances existing in a state of exception. the post-totalitarian and the democratic one. Considering that the building of a democratic ethos required besides reform of local institutions. amounting eventually to the dramatic bifurcation of paths leading to either tyranny or freedom. after the end of the Cold War. Romania’s passing from an early. and continuous debating on the concept of “rights”. as well as a different interpretation of culture itself. mostly due . The present paper starts from the premise that transition from communism to democracy consists in a multi-layered type of political change which cannot be grasped in its full complexity without examining the cultural change occurring between two different societies and their sets of values. the will to implement democracy after the years of totalitarian power has been exerted from top to down. adaptation or rejection of a new political and cultural model as opposed to a traditional one. At the same time. in dealing with the notion of cultural transition I have in view Pierre Bourdieu’s definition of habitus in its systemic comprehension of change suiting the cultural alterations which shaped Romanian society in the course of the 20-th century. The need to unveil its causes and repercussions was paralleled by the lack of the fundaments of a modern civic culture. Besides the opposing sets of values and political philosophies. not fully fledged democratic interwar society to a communist one. bears evidently the marks of a fractured cultural course. Cultural transition referred to by Max Weber. within the context of the birth of a new Europe. Talcott Parsons. cultural transition in 20-th century Romania implied two antagonist modes of life.

As it had been shown in previous situations. as . Hadn’t it been evident that under the mask of demagogical antics one could easily realize the desire of staying at power no matter of ideological servitudes. pointing to the concrete hardships of imagining Romanian politics without “a central leading force” as the communist party was defined. his nimbus of a “providential” man. Likewise. The purpose of the paper does not consist in focusing on the inventory of postcommunist authoritarian episodes. though the content of the term “radical” and “conservative” could not be explained on well-defined ideological grounds. democratization has been conceived of in Romania as a sort of „ultimate stage” of modernization. Authoritarian attitudes and policies reappeared. the conquering of political power in Romania could not be definitely set by the victory of the „new” political leaders against the „old” ones. It is probably worth mentioning that a great many authors consider that authoritarianism was developed in the course of the Romanians’ existence under the sway of different imperial powers (the Russian. Besides the romantic pose of a people chained to pre-modern times due to the incurring foreign wrongs. if any. The will to implement democracy expressed by political groups and parties. the image of mass unity under his rule. was renowned for his views on democracy. regardless of their party affiliation. increasing at the same time political manipulation. whether political. whence the radiating aura of the political sublime ideal. either as an author. Turkish. One of the early disillusionments of the democratic society in Romania was that decentralization. as it refers to the Romanian inbuilt traditional representations of power which constitute an evident obstacle in passing to a democratic society. pretend to advocate democratization. reminding the burden of yester yokes. Authoritarianism should be viewed therefore. nowadays politicians. self-victimization has always accompanied the discourse of the Romanians’ will to independence yet. as known to belong to the heritage of political left and right. rather than a democratic leader defending the ethos of equality and freedom. Stepping in to the shoes of communist activists who had deemed themselves to be the only ones holding the righteous position to speak in the name of the people. was constantly fueled by the clash between two political tendencies underlain by two different sets of values. It is worth noticing that very few of the Romanian politicians. quite curiously Romanians always appraised the strong leader. diversified the options of the electorate. economic. emerging on the political arena after 1989. The abuses of paternalism and the cult of personality under the reign of Romanian dictators (Fascist or Communist) undermined the existing chances for the development of a civil society. so the more resourceful and resilient. and cultural was running counter the traditional frame of mind of the Romanian society. university professor or social activist. Nevertheless. the will of the ex-communists to remain in power under new political banners. and the struggle of the few new leaders to depart from the communist past and its renewed authoritarian variants.310 Marius Jucan to external pressing conditions. AustrianHungarian ones) which bereft them from the benefices of an autonomous social and cultural development. one could have believed that democracy dawned on every Romanian at the end of the 20-century. overlooking the democratic civic experience or educational frame needed to support the furtherance of democratic reforms. The compromise between radical tendencies and conservative ones prevailed. the paper does not aim at discussing the cultural sources of authoritarianism in the present-day democratic transition.

quite on the contrary. Citizens have not created agencies through which their status of . Accordingly. the urban and the sub-urban one. ineffective. especially when it comes to the separation of powers and centralization. In this respect. nationalism and an anti-democratic ethos appeared within the given circumstances of the Cold war as the only solutions framing the sense of modernization in Romanian society. The common people adhesion to the implementation of democratic processes at various levels of the society (as in the judiciary system) was therefore partial. or to the individuals’ surmounting of political indifferentism. it diminished the public capacity of seizing at the most suitable period of time the difference between democratic policies and authoritarian ones. Actually. yielding thus the obedience of intellectuals. so to say. I will confine myself to remark that if there is a conscientious need to implement democracy. and the urban population. The sharp contrast between Romania’s formal adhering to the processes of modernization and democratization and the citizens’ reluctance or indifference to their debating and implementation continues after the country’s admittance in the EU. the cult of personality. Namely. Since communism concealed Romanian realities under the veil of a syndrome of modernization. Knowing that authoritarianism strikes its roots in the pre-modern history of Romania. it is noteworthy to remark that the course of transitions did not correspond to the publicly voiced claims of the bulk of Romanian society. having as a backdrop the populist and nationalist remnants of communist ideology constitute the barrier stopping the implementation of democratization goals. it has definitely disguised the real difficulties of the post-communist cultural transition. that they failed to rise to the people’s expectations. which would have been consequential to the freeing of the political will from under the inertial weight of an atomized society. The lack of any dialogue between power and citizens strengthened authoritarian habits. there is an equally pervasive feeling that democratic policies have been inadequately implemented. as in comparison to Central Europe countries. or even more. divided at its turn into different professional sub-layers. The continually flaring contradictions between urban and rural culture.On Cultural Transition In Post-Cold War Romania 311 well as in the East-European modern historical frame. the main obstacles of the cultural transition in 20-th century Romania might be described as an unfinished battle between an inertial cultural layer formed by a large part of the population living in the country-side. I intend to find out whether authoritarianism could be lessened. but within the peculiar conditions of Romanian cultural transitions. The fact that authoritarianism has not been publicly acknowledged and even less analyzed. it is perhaps important to view democratic transition against the background of other transitions which made Romanian modernization and democratization more or less accidental. Unfortunately. it “came down” from either a higher sphere of political or geopolitical interests. authoritarian policies used to be understood as normal steps in order to implement modernization. Authoritarianism is usually described as an enemy to democracy. or even contrary to expectations. for instance. reminding in the Byzantine rites of political “unity”. being naively or intently confounded with a passing “situation” in the steady course toward democracy. either under communists or in the post-Cold war transition. Moreover. or even curtailed nowadays. being eventually implemented within administrative channels upon the “mass” of the citizens’ instead of a civic culture new prospects. chancy. authoritarian measures have often been regarded as useful chiefly when the step of change was officially recorded as sluggish.

Besides Nechaev. the “revolutionary” . one should mark the solemn. due to the consequences of the WWI. Citizens have not asserted publicly their own projects. preferring “to follow” the central political directions of parties. underlining the need to endorse the change of the political regime through overt violence.312 Marius Jucan autonomy should be assumed and recognized. almost religious acknowledging of greatness. in the attempt to recuperate Romania’s historical lagging behind as to other Central and/or Western European countries. from multinational empires to national states. Within all these political transitions. ideas for change. so memorable for 1 Necheav’s carreer illustrates from the perspective of the cycle of violence emerging between dictatorship and anarchy and/or anarchical outbursts. It is a widely spread belief. has been clothed in the atmosphere of the state of exception. tuned nonetheless to a noble. The long span of time of totalitarianism in Romania without having been seriously contested as it had been in Hungary. peoples’ forced displacing. without acknowledging the price of borrowing non-democratic methods in achieving the goals of democratization. or in the political regimes which transformed the state of exception into everyday life practices. Outpacing tradition. authoritatively top-down imposed measures. or on the contrary. In this respect. especially when it came to national identity. There existed a whole genealogy of transitions: from feudal society to the bourgeois one (the European revolutions of 1848). The old Machiavellian formula urging to use violence for the achieving of a good purpose was implemented by those who think that transition to democracy could be reached via authoritarianism. In all these cases. Sorel. there existed different scenarios of “transcending” history. the main characteristic of the sublime. Necheav’s1 revolutionary’ catechism. from Machiavelli to Lenin and Sorel. as known. It is precisely because of it. there existed the desire of continuity. Liu Shaoqi with his indoctrination manual of how to be a good communist. as in the obligation of patriotic or party sacrifice. as expected in a free and democratic country. that some authors are of the mind that authoritarian rule was welcomed time and again. as the outcome of WWII and the fall of Eastern Europe in the Soviet sphere of influence. from quasi-democratic political regimes to fascist ones. along with its perception of unremitting terror. the “anarchist Cossack”. and then to communism. that further integration into the European Union should be accelerated by energetic. The political sublime has prompted the discourse of the state of exception in many stages of European modernity. one can think of Ravachol. in the sense of the rupture with a certain political regime and its culture. foreseeable end. might be explained by the a strong deficit of modern civic culture. Such an attitude is motivated by the wish to discipline the political will by less orthodox means. but also of Che Guevarra. Nestor Makno. knowing that redrawing of state borders in EasternEurope. submitting themselves to the patronizing attitudes of the political leadership. August Vaillant. strictly observing its continuity. ethnic conflicts and ethnic cleansing were so common in 20-th century. the Czech Republic and Poland. * Transition from communism to democracy was not the only type of transition occurring in Eastern Europe. one should perceive mostly the “negative” qualities of the sublime as in the revolutionary upheavals. showing that authoritarian credentials are still valid. Durrutti. But in the same line.

was successfully followed not only by the Leninist policies. Negation of the present. I would like to underline the affinities between the sublime of the emancipation of human knowledge and that of the revolutionary action. Further on. beliefs and social trust has set ultimately the insurmountable difference between democratic and non-democratic regimes. bold courage to know. His urge was captured in the immortal motto: ”Sapere aude”. with the definitions of the sublime. the merging between the political and the sublime was observed both in the ideology of the democratic parties. In other words. in restoring a plenary human society. assertion of the autonomy of reason to outgo the historical time in which the individual exists. Knowing activates the will of men to come of age.On Cultural Transition In Post-Cold War Romania 313 the portrait of the arch-anarchist. it is important to see that the roots of the political sublime as a state of exception are not to be found only in the Machiavellian expression of the autonomy of politics as the interpretation of the necessity. but also for other dictators who professed the continuous revolution to create an insuperable state of fear which would curb down any resistance. Justification of violence was conveyed through the mystique of the revolution and transcending of history. the universal. Later on. serving certainly completely opposing aims. The possibility of knowledge appears surrounded by a nimbus of dignity. From this point of view. in its meaning of violent change summoned to take place according to the fullest restoration of man. The legitimizing of fear of the dictator and its praetorian guard instead of civic convictions. demanding purposefully the emancipation of man as a political subject. demonstrating the merging of politics with the sublime as in the cases of Schiller. Reference to their works illuminates their preoccupation to capture and attain the sublime in motivating the transcending of history. The Kantian motto announces the relationship between knowledge and will. as a negation of the present. the “birth” of a new man and a new society. In this sense. in the quest of that “concrete truth of fact rather than its simple imagination” (“dretto alla veritá effectuale della cosa che immaginazione di essa”). so that the projection of a volitional future is made possible. I shall briefly review the relationship linking Kant’s “What is Enlightenment?”. and the wholeness. the Machiavellian ideal that politics should render only that “effective truth” (“veritá effetuale”) was to be realized later on through a type of political action which presupposed the sublime. . Burke. as condition to critical reflection is indelibly imprinted in the desire of the enlightened mind for the absolute. as an absolute victory of human reason in the political construction of reality. Tocqueville. leaving behind the mankind’s infancy. a banal terrorist who came to fame due to communist propaganda. knowing becomes morally a necessity legitimizing the transcendicon of South America. as forms of excluding the others according to an imaginary lofty superiority reserved to a solely heroic class or race. as well as the propaganda of the totalitarian regimes. Kant calls for the plenitude of knowing by summoning a necessary. In “What in Enlightenment?”. But also in the manner in which the Enlightenment designed the idea of man’s emancipation. the youth symbol for contestation. Far from suggesting that the “spirit” of the Enlightenment mandated directly totalitarian or authoritarian regimes. The desire for the universal may be translated thus in the grounding tension of the act of knowing as a duty for each individual.

it seems that the state of exception and the perception of a political sublime in itself commanded more or less openly ways in which politicians or political theorists understood the magnitude of political necessity and what degree of reasonableness or feasibility they attached to it. or to that of wishing. At the same time. a prelude to the fleeing from present because of its decaying condition. and there could not be another means to turn a sensitive man into a rational one but through the . Reiterating what Kant was writing about. Kant pointed out that the sublime exists only within ideas. that of fleeing from the “circle of practical and theoretical culture” cannot be provided by the State. alluding to the device “Sapere aude”. thought Schiller. it is relevant to accentuate that imagination relates the feeling of the movement of the soul to the faculty of knowing. implicitly to Kant. The aesthetic state is the state of the supreme reality. imaginative representations of the mind. corruption is due to politics) is feasible because of the possibility of knowing art. But the precise moment of leaving behind the unworthy state of things. Schiller takes an important step to the merging of the sublime with the political action. a confessor instead of a conscience. or social change. And the modes of an aesthetic sublime will shelter the perception of the political and social as a necessity for man’s and society’s purification. In defining the sublime. relying on the critical assessment of the unworthy and shameful state of society. It is according to this manner that Kant pleads for the leaving behind of the present moment which provides us a book instead of knowledge. but instead by the knowledge of some entity which remained “pure and limpid in the bosom of the political corruption” (Letter IX). The necessary extrication from the present-day state is seen as the “crisis” of civilization (Letter VI).314 Marius Jucan ing of history. Bringing his tribute to the Enlightenment. upheld Schiller. Schiller adds a supplementary motto. (Letter VIII). The spirit of the times. A famous passage from Letter XV shows that where Reason makes itself known it utters also the name of mankind. in the sense of establishing a new dimension for the permanent adequacy between reason and the sensitive (imagination). The envisioned entity is the sublime of art. consequently Reason will implicitly announce the existence of beauty. The ideas of the sublime can be activated due to the mode in which the human intellect recognizes the inadequacy between these ideas with the sensitive. by the help of Reason. In the Letters about the Aesthetic Education of Mankind. One could see here again the work of the moral-political constraint which summons action through the aesthetical. Thus the inadequacy between representations of the ideas of reason and renderings of imagination provokes the revelation of the sublime as the outgoing of a former conflict. as a concrete implementation of political imagination. opening the gates to the absolute through the sublime perception of greatness. vacillated between perversion and brutality. within the presupposition of the absolute. as a necessary adequacy between necessity and possibility. and. endowed for Schiller with an absolute immunity. described as existing between the savagery of lower classes and the dissipation of the upper ones (Letter V). namely “that movement of the soul related to the appreciation of the object of knowledge”. that of “being wise”. and therefore the solution to extricate mankind from its basest condition was highly necessary. a doctor instead of a healthy conduct of life. I find this detail extremely relevant for the later understanding of the notion of revolution. reason and imagination. Leaving behind of the corrupt present (interesting to note.

As regarding the first ones. As a conservative. It is evident that between the definition of the sublime in his A Philosophical Inquiry and the “negative sublime” of the French Revolution. p. but also the unborn. 90. pp. meaning that should be applied in “equal parts”. . Burke considers that they arise above reason as pre-judgments. so that the one and the other may be conducive to the same ecstatic contemplation of beauty shaping the idea of human liberty. in search of cultivating of all sciences. if not by the sublimity of human endeavors. Burke shows the perils of the political sublime when handling the issue of rights and of the civil society. since people cannot simultaneously enjoy natural rights and the rights proclaimed by civil society. The contractual basis of society appears for Burke as being motivated by high.On Cultural Transition In Post-Cold War Romania 315 cultivation of the aesthetic (Letters XXII. XXIII). and not in an absolute manner. there is an obvious correspondence. Thus the sublime “anticipates our judgments. The utter astonishment provoked by the revolutionary events in France is dealt in the manner in which the sublime may cause feelings of horror and grandeur. Romanian version of A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful. p. since it is in their unchanged condition that one could experience wisdom4. of duty and the aesthetic state. Absolute rights should not interfere with the idea of civil society and its goal. the latter one being this time clothed in a “negative” veil. Bucureşti. ”located in a state of the soul suspended to a certain degree”. which is the state of the sublime. Burke explains that the sublime is dependent on astonishment and horror. Meridi3 ibidem. virtues and excellence. The aesthetic state for Schiller (in the sense of political organization) is actually the state of liberty. It is noteworthy seeing that for Schiller the difference between the beautiful and the sublime made by Kant wears off. laughter caused by the political upheaval in France. Another instance in which one notices the sublime present under a political claim is in the author’s advocacy for natural feelings and the idea of the social contract. mainly when distinguishing liberty from anarchy. and it solely can render the individual free. The presence of the sublime might be easily detected in Reflections on the Revolution in France. 1981. ane. 4 ibidem. Equality of rights should not be dealt irrespective of a certain proportions. dread. moderation and tolerance are called forth into a sharp contrast with the amalgamated feelings of indignation. 180-181. In the last letter. In A Philosophical Inquiry. Despre sublim şi frumos. arts. or by that of the body”3. mental and sensitive activities in which terror lives in the vicinity of sheer enchantment. that of persuading each citizen to give up his quality of an uncovenanted man. within the aesthetic and the political corpus of his writings. lofty causes. Schiller presents the possibility of outrunning conflicts and adversities by the reconciliation achieved by means the beautiful. Burke refers to “things which yield tension” either by the operations of the mind. realizing thus a unity among the state of rights. as the contract of each state is only ” a clause 2 Edmund Burke. The social contract binds those present. Edmund Burke illustrates in a more diverse way the relation between politics and the sublime. Showing the source that produces the sublime. those dead. Prudence. and pushes us outward with an irresistible force”2. Cercetare filosofică a originii ideilor. 130.

The sublime is to be decoded in the metaphor of man’s education in the cult of virtue. edited and with an introduction by Harvey C. which too often strangled people’s convictions and actions: ”There are no great men without virtue. he does not attack those of others. its utter difference from other parts of the world. it acts” 6. Mansfield and Delba Winthrop. in governing and being governed. The University of Chicago Press. its repercussions for the nascent mode of living. according to Tocqueville’s judgment that virtue should rule mankind. This constitutes a powerful motif to perceive democratic cohesion as a new state affecting the idea of citizenship. or rather these two ideas are intermingled. Democracy in America. the man of people has conceived a lofty idea of political rights because he has political rights. but it comes out from the right of the man of people. In commenting upon them. or class. which would bring the merciless leveling of all individualistic differences finally putting at risk man’s liberty in favor of a widespread equality. it believes. Patriotism may often be “exalted by religious zeal”. 6 Alexis de Tocqueville. so that his own are not violated. of rights. in its ill-fated despotism of the majority. 2000. There are some particular instances. p. there is no great people: one can almost say there is no society. which portrays as an omnipresent witness the attributes of the exceptional.316 Marius Jucan of the great originary contract of the eternal society”. which binds the visible world with the invisible one5. . The sense of the sublime appears in my view even in the tragic denouement of democracy. being “a sort of religion” since The ideas of virtue and rights are juxtaposed by Tocqueville. p. 225 7 ibidem. And whereas in Europe this same man does 5 ibidem. of the tyranny of the majority and the centralization of power in America which disclose the seduction of the sublime in politics. but also as incarnating the outstepping of previous social and historical forms. unique newness of America as compared to old Europe. translated. 140. The example of the man of people underlines the qualities of the citizen as a political subject. or the newness of democracy and its possible evolution. 8 ibidem. I shall be focus upon the language used by Tocqueville. In Tocqueville’s Democracy in America. 227. it feels. The idea of rights is nothing other than the idea of virtue introduced into the political world”7 „it does not reason. Chicago and London. so different from the European one. such as the issue of patriotism. there are various examples of the sublime describing the American exception to the world. instead of force. which stands again as a proof of the exceptional: ”In America. expressed in a highly aestheticised manner: ”After the general idea of virtue I know of none more beautiful that that of rights. for what is a union of rational and intelligent beings among whom force is the sole bound?”8 Tocqueville makes it clear that in America the existence of virtue in the field of politics is exceptional in the sense that it is not exerted by a privileged group. without respect for rights.

emphasizing the “knowledge” of the charismatic leader. ibidem. remarks Tocqueville. 664. and how efficient was their protest as compared to the tacit or explicit acceptance of the great majority. against which the individual’s freedom of thought is useless: ”In America the majority draws a formidable circle around thought. ibidem. between the political leadership and the free associations. looming in the centralization of power in democracies. fascism or Nazism shows how European societies. Tocqueville ponders on the unchallengeable power of the majority decisionism. Tocqueville’s remark is so the more 9 10 11 12 13 ibidem. not only the East-European ones. Tocqueville refers to a certain necessary “enlightening compromise” which mediates relations between the sovereign and the political body. The difference between tyrants and schoolmasters is significant for the theme of the present. since the “chiefs” of the democratic era won’t be “tyrants but schoolmasters”13. are these “free wills” active in societies in which democratic tradition is partial or even completely lacking? Could one think of the cultivation of free wills. Tocqueville dealt in a masterly manner with the irreversible effects of tyranny. In this respect. as well as one imagines authoritarianism as „a possible” alternative to democracy in post-communist transition. the writer is free. p. but unhappiness awaits him if he dares to leaves them”10 Therefore. 648-649. when the majority is not motivated to change the present state of things? The instances of the opposing voices in communism. 247. ibidem. p. a contextual political experience in which the elected political sovereign should meet and recognize those who freely empowered him12. 244. 14 ibidem. yet individuals should be in conformity with the majority’s demands. 228. reacted to authoritarian and/or totalitarian rule. Inside those limits. At the same time. which might enable individuals to challenge the tyrannical peril. p. A new kind of despotism conquered the American world according to Tocqueville. as well. 662. one may ask. though not crises or revolutions would shatter the democratic state. 245. which legitimates the politic sovereign with absolute support of the governed. the American submits without murmur to the power of the least of its magistrates”9 317 The tyranny of majority appears for Tocqueville in contrast with the freedom of thought. . The menacing sight of the rising of “an immense tutelary power” has a clear trait of sublimity in its sweeping force to curb down the citizens’ wills. once these act according to convened rules.On Cultural Transition In Post-Cold War Romania not recognize sovereign authority. p. p.14 The experience by which citizens are exposed to a maximum of centralization of power needs to be reminded as many times as one witnesses the reality of authoritarian regimes. But. The exclusion of those running counter the majority’s rules and symbols is explained by the historian through the unprecedented ability of democracy to concentrate power in the hands of its elected representatives. in that it provides perspectives on authoritarianism in democracies. it may suggest that authoritarian practices may well shift from brutality to a mellowed treatment of the governed. ibidem. the degree of exclusion in the American democratic society is absolute. The excluded disqualifies himself as both a citizen and a man11. through the “courage” of political emancipation. p.

ideals.. the one through which the people can select its leaders by their own free wills. and watching the immensity of the historical debris rise to the skies. [. and national imaginary. translated into real life by a class of agents lead by the dictator. will not prevent them from losing little by little the faculty of thinking. Departing from communism and advancing toward democracy in the absence of the fundaments of a democratic culture awakend the echoes of the last march toward the “perfect” society ever imagined. or can civic indifferentism be looked at as a sort of truce in the cycle of political radicalism in Romanian politics? The anti-democratic ethos which nourished both fascist and communist tendencies survived in the before mentioned belief that a ‘providential” man could salvage Romania.]. one should remark on the absence of the citizens’ moral and political commitment to their own interests. ”Subjection in small affairs manifests itself everyday and makes itself felt without distinction by all citizens. Far from depicting the Romanians true sentiments. and beyond the religiously laden vocabulary of “salvaging” the nation. In vain will you charge those same citizens. so that the “parental” relation between the dictator and citizens was regarded within a “socialist” family atmosphere. 665. The utopian advancement was propelled by the idea of an unstoppable metamorphosis according to the “visionary scientific socialism”. habits. but also its solemn ritualistic incarnation. the fabrication of trust in the last decades of Romanian communism. The “newspeak” of the communist propaganda which purported the cult of the heroic dictator aimed at a genuine social engineering of mores. only comparable with Asian communist dictatorships. seen as unique in the ex-communist Eastern European regimes. but also by the complacency and civic apathy of Romanians. but it constantly thwarts them and brings them to renounce the use of their wills. p. attempted to transform fear into the genuine affection of the leader. speak about cultural transplants in a cultural transition. The intrinsic stages of Ceausescu’s dictatorship. It is within this modernist image that one could deem the 15 ibidem. Were one to portray the transcending of history in an accelerated course. Apart from laying the whole responsibility on such a political actor. as opposed to the dictators’ intentions of achieving absolute power. with choosing the representatives of this power from time to time. so to say.318 Marius Jucan striking as it suggests the annihilation of the most creative competence of democracy. and acting by themselves. so important but so brief and so rare. accelerated transition to reach the peak of communist civilization as a golden stage of mankind. whom you have rendered so dependent on the central power. engendered not only by the menace of terror. Was civic apathy cemented due to the reign of terror during 1950s. and thus from gradually falling below the level of humanity”15. that use of their free will. Returning to the lived experience of communism in Eastern Europe. one could think of Walter Benjamin’s “angel of history” flying while looking toward past. by the whole people. it is known that communist history was planned as a continuous. Patriotism and the binding love for the leader were not only the attributes of the political sublime.. feeling. . Ceausescu’s political glory was coated in the language of a rewarding “love” felt. It does not make them desperate. where equality was replaced by privilege.

One could always wonder whether democracies in postwar Germany. authoritarianism or salient episodes of authoritarianism were currently met with. and in the midst of the immense confusion that humans affairs presents. As known. annihilation of a former order. Under the circumstances. who led their nations wrestling with the main traditions of their political past. a “reusable” tradition to be deemed in a new discourse of power. could perfectibility of young democracies turn into an unaccounted for opportunity for authoritarian outbursts and offer authoritarian leaders a legitimate status? Authoritarianism could be easily justified as a pragmatic phase leading to democracy. the issue of conformity to the Western model appears rather controversial within the local cultural and political contexts of the former communist countries. Franco). 673.On Cultural Transition In Post-Cold War Romania 319 sublime of the social change as destruction. as in the case of European leaders. p. one wonders if democracy in Eastern-European countries functions as a “modular” concept (in the sense of an uninterrupted process of adaptation). Spain. only a few Western states could be described as democratic in the genuine sense of the concept. the sight of the growing heap of debris resulted from the “destruction” of the past suggests the recyclable tradition to be plastered anew into the constructions of the present. torn between the past and the present. as in the case of the newly established Eastern European democracies. which would claim compliance to a democratic ethos. Regarding perfectibility of democracy. after the masquerading trials of his close collaborators. Tocqueville would probably assess East-European democratic transition in Romania very much in the manner he had described relations between the “revolutionary” mind and the resistance of the “ancient regime”. Greece could not be defined as “modular”. lining up far beyond observed models of democracy. During the building of the Western consolidated democracies after WW II. and its present-day European membership. containing both the vestiges of a former totalitarian and/or authoritarian political culture. ”The world that is arising is still half entangled in the debris of the world that is falling. Italy. . In spite of its menacing height. Portugal. since they strove to select their paths to the proper implementation of a democratic ethos? Could democracy be developed and maintained according to authoritarian rule and for how long such measures will be helpful to 16 ibidem. a cyclic death and rebirth. did not allow for the expiation of the low-grounds of the recent authoritarian experience. Authoritarianism could be justified as a pragmatic phase leading to democracy. The end of communism which coincided officialy with the death of the Ceausescus. the past of its totalitarian experience which stretches for half a century. and the temporary public quarantine of a few party bureaucrats who engineered the cult of Ceausescu’s personality. whereas others would have to continually improve their conditions. almost personal regimes (De Gaulle. Romanian society appears as being engulfed between two worlds. Yet. no one can say what will remain standing of aged institutions and of mores and what of them will in the ends disappear”16 It is said that democracies are perfectible. state interventionism and the publicly revered image of the national leader thwarted the building of a democratic model comparable to the Western tradition. and the prospect of a future democracy. Accordingly. yet the ambiguity of the status of the civil society. but also employing them to endorse their political.

take advantage of the short period of time they have at hand to build their democracies as compared to the normal length of time employed by consolidated democracies to reach their present-day stage? Would young democracies attempt to out-pass completely their historical tradition. or will they find a compromise with it? Will the undemocratic past of some of the powerful countries in the European Union be mellowed down into a teaching lesson for others. what will the price of coexistence amount to. 12. possibly a ‘mentality’ but no ideology. p. . traditionally described as “democratic”. Romania does not find its place among totalitarian states. and if so. and the Northern American one. and to which part will it be detrimental? Could young democracies. Democratic institutions did not prove able to safeguard the separation of powers. Its political regime should not be described as “authoritarian” either. who will dare to criticize it? Authoritarianism might hold a key answer for each of these questions. shows not only the mechanism of a controlled 17 Samuel Huntington. limited government. The Third Wave. to perceive the dimensions of transition after 1990. or impede the rise to power of elitist groups claiming “the salvation” of the country from the hands of oligarchs.320 Marius Jucan democracy itself before authoritarian rulers teach people about the “weaknesses” of democracy and demand to be wholly entrusted by their citizens as if the latter ones have turned into “their” subjects? As known. as actual rivalries yielding dangerous ambiguities as to the defining of democracy? Could Western democracies coexist forever with non-democratic states. or weak party. Who decides which of the existing democracies is “best”? Should not one regard the obvious differences existing between the Western countries democracies. showing that the first one covers the large sphere of nondemocratic countries characterized by: …a single leader or small group of leaders. not responsible. University of the Oklahoma Press. The danger of authoritarianism was undoubtedly illustrated in the three miners’ marches on Bucharest. control corruption. yet the 1989 transition to democracy was not linear. an episode of the Romanian “democratic” history which has not been studied culturally. representing the authority of European democracy. * Samuel Huntington explained the meaning of authoritarianism in comparison to that of totalitarianism. which characterized the first day of the so called “Romanian” revolution. containing episodes of authoritarian dirigisme. Democratization in the Late Twentieth Century. on the other hand. Why does authoritarianism manifest its “fatal” attraction in the post-1989 political changes? Suffice it to say that the manner in which the ex-communist regimes disappeared without any resistance. no mass mobilization. the “barometer” of democracy in Eastern-Europe sits in the European Union’s decisionism. no party. Due to its present day status. political pluralism and no effort to remake society and human nature17. limited. Norman. falling one after the other as in games of cards. The existence of first class democracies and second class ones in a super-national articulation of the European Union casts doubt upon the existence of a single concept of democracy. and if not. as well as on the cohesion of the free world.

nonetheless a preferable one to totalitarian regimes. Iaşi. 298. it is relevant to review from the perspective of the process of democratization in EasternEurope a few traits of this political change ushering democracy into life. and so.On Cultural Transition In Post-Cold War Romania 321 political change which transformed the disappearance of communism into a “fête” of freedom regarded by the people as a natural change. According to Huntington: Huntington does not simply leave the door open for a possible comeback of the authoritarian rule. Writing about the process of democratization as encompassing the transformation of hegemonic structures into polyarchical structures. the difference between the rule of democracy and an authoritarian regime is rather ambiguous. Huntington underlined that world cultural traditions present a major variation to the extent attitudes. Robert A. ibidem. it is worthwhile noticing that the “waves” of democratization have drawn an incredibly bigger map of democracy when comparing it to the beginning of the 20-th century. p. Huntington was the first to remind us in the euphoria of the 1990’s that democracies rely on the experience of the belief. The nationalist potential. but also the lack of democratic preconditions in Eastern-Europe. p. Democraţia si criticii ei. which speaks from itself about the existence of resistance to democracy. Yale University Press. 2002. according to the Weberian thesis it is of high importance to reexamine not only the set of political values which prompts the course to democratization and democracy. Dahl considers the shift is not inevitable in history. More significantly. showing that the democratic epoch has reached its fullest achievement only after the passing of two centuries. New Haven and London. Dahl. but takes into consideration the possibility that authoritarianism remains an alternative to democracy. the change should not be viewed as immediately desirable. but also that the collapse of communism eventually revealed the vulnerability of democracy in this part of the world. p. . p. Firstly. ibidem. values and beliefs lead to democracy20. Institutul European. Dahl upheld that even if he was pleading for this shift21. 293. the rise of elitist groups or of populist leaders could set in motion anti-democratic changes inflamed by discontentment with the dawdling of effective democratic political measures19. Romanian translation of Democracy and Its Critics. Without mentioning cultural arguments contributing to the articulation of polyarchies. which may viewed within the dissemination of the democratic-liberal principles. and accordingly the Western culture might be regarded as being the cradle of democracy. 55. „a shift to authoritarianism by any democratic or democratizing great power would trigger similar snowballing actions in other countries”18 Robert A. Not only the snowballing effect which characterized the demise of communism may bring in reverse an authoritarian avalanche. but the beliefs which sustain them. When counting the number of democratic countries at the beginning of the third millennium. 1989. 294. Though the unprecedented expansion of democracy creates a global favorable current to it. envisioning thus a chasm between democratic and non-democratic cultures. the 18 19 20 21 ibidem. the quality of democratic regimes can be assessed as not meeting high expectations. It is obvious that within the ongoing confrontation among democratic and non-democratic regimes.

It is within historical circumstances that authoritarianism manifested itself after the fall of communism. and annihilated the prestige of communism favoring opportunism. the 22 23 24 25 ibidem. He underscores the primordiality of modern culture in supporting democratic ideals. which was actually happening due to the overlapping between state and party institutions. Dahl considers that authoritarian regimes evidently destroyed in the past the citizens’ mutual trust24. Regarding the individuals’ capacity to sustain publicly the polyarchy. The steady degradation of the prestige of communism did not automatically mean gaining trust in democracy and its values. ibidem. one could assert that the most serious. suggesting again that democracy is not an ultimate and absolute vision toward which the whole world fares safely. a warning about democracy’s inability to survive in conditions of strong cultural antagonisms. Romanians found themselves again in the dire straits of the interwar national. inertia of an atomized society. trust and prestige. acting under the mask of keeping vigil against anarchy and the rapid deterioration of state symbols.322 Marius Jucan transformation of hegemonic structures in adequate structure for political competition. It is relevant to remind in this train of thoughts that communism was not able to solve ethnic or religious conflicts. showing paradoxically how little communist repression succeeded in changing the citizens’ traditional frame of mind. 74. 70. p. cynicism. sustained by the omnipresent secret police and informers’ networks shattered public trust. ibidem. and by general corruption. ethnic and religious disputes. indifferentism. 168. Dahl mentions two crucial components ascertaining the success of polyarchy. ibidem. by the popular disenchantment with communist ideals and their cheap manipulation. The fall of communism began as known much earlier then the very process of its institutional dismantling. The most relevant remark made by Dahl regards guardianship. succeeding at best to burry them under ideological taboos. Elaborating on the appearance of polyarchy. From the emblematic portrait of the philosopher-king to the one of the Leninist activist. noting on the fact that this process could be stopped if “a great part of citizens would contest the legitimacy of competitive politics”22. p. . p. and the cheap materialism of the people’s survival ideals. Similarly. Freed from the ideological policing of the communist power. Thinking of Germany and Italy. Dahl is of the mind that “a perennial alternative to democracy is governing by protectors”25. The servitudes of citizens and the aggressive bureaucratic planning and control. whereas utter civil distrust invites authoritarianism and/or hegemonic political groups. the notion on which authoritarianism relies. Dahl affirms that polyarchy cannot last in countries where there are “powerful subcultures”. could occur in a revolution or a civil war. public representation of a unique leadership. which after Dahl. the political change will be probably a slow process23. 71. Dahl shows that reciprocal trust favors polyarchy and public contestation. p. Dahl notices in a relevant fragment in Democracy and Its Enemies why polyarchy fails in countries “fragmented culturally”. traumatizing aftermath of communism relies in the political apathy. The fall of communism witnessed their predictable revival. not succeeding to implement the change to democracy but under the constant pressure of EU institutions. It is the reason why Dahl’s remarks that in the absence of competitive politics.

embody the real opponents of democracy. pp. 147-168. delegation of powers. 2001. Dahl emphasizes the “exceptional potential of centralization” at the peak of the political leadership in totalitarian regimes which outruns any limits26. and the latter ones should not pretend to turn into philosophers. Journal of Political Ideologies. In an ingenuous dialogue between an “aristos” and a “demos”. creating a wholly different relation between genuine knowledge and the ability of using it for others. generally of Eastern Europe modern politics. Quite on the contrary. god-like figure of the supreme leader. that philosophers should not become kings.On Cultural Transition In Post-Cold War Romania 323 “protectors” of the simple people (who cannot decide for themselves. So that. Eventually. succeeding in stalling the endeavors to implement a democratic ethos. By pointing to the protectors’ actual lack of “virtuous” knowledge and incompetence of the so-called “royal art” of politics. which is completely unthinkable in non-democratic regimes. 27 Robert Meyer. being incapable of political expertise). refuting arguments supporting guardianship. Strategies of Justification in Authoritarian Ideology”. either in totalitarian or authoritarian regimes. in other words. as political innovation in totalitarian regimes was confined to the transfer of all prerogatives in the hands of the despotic. 6(2). p. In an article published in Journal of Political Ideologies. whereas those elected according to their “natural” charismatic attributes. to allow for a larger basis for political participation. democratic regimes prove in their being different from non-democratic ones that power cannot be exempt from being divided into specialized compartments. specialization and administrative expertise” implying a larger sphere of participation. those elected to “know” in democracies may prove their decisions due to their expertise in the field. The contrast between the citizens’ capacity to learn from alternative experiences as in democratic regimes. in Dahl’s view. demonstrating that in the post-cold era. . authoritarianism became the real contester of democracy by developing a complex strategy of justification27. In dissuading the principles of a natural aristocracy which would allow the “royal” knowledge of the art of politics pave the way for the sublime of the politics. 110. Democracy and authoritarianism differ as to the relation between the virtue of knowing and the capacity to employ knowledge for the benefit of the many. Dahl finds relevant arguments to wrestle with the fatal attraction of authoritarianism. may fail sooner or later to prove that their knowledge was or remained virtuous. and relying on Dahl’s theory 26 ibidem. Knowledge of political virtues and the practicing of them cannot thrive in a free society without admitting to the growth of the field of knowledge itself. Starting from defining democracy as political equality. Robert Mayer sums up Dahl’s arguments. democracies differ by “representation. Dahl considers therefore. Though their persuasion is different their effect on the democratic transition is perverse. the difference between guardianship and democracy lies in the capacity of democratic political leaders to learn from mistakes. and their own practical chance to follow the supreme leader in his unquestionable righteousness became explicit in the case of Romania. and thus. to bring politics to the realm of the “profanes”. seen as a natural or a divine gift. “knowledge” was confiscated by a group considered above any duty to testify capacity of leading as a beneficial ability to the community. In fact.

28 Ibidem. by forcefully denying the principle of political equality. totalitarian rule excludes citizens from political decisions. but due to people’s previous experiences in servitude. The use of terror as the unique instrument acknowledging superiority of the so called “popular democracy” lacked citizens’ genuine approval. were deemed as “heroic” in the so called advancement of communism in Eastern Europe. unequal stake. 148. The birth of Romanian dictatorship under the king Charles II (1938) brought along the massive presence of the military in almost all compartments of society. the militarization of institutions was set as a solution for maintaining discipline enforcing the state prestige. . Meyer considers that there are five issues justifying authoritarian rule. at the time when fascism conquered Europe and imposed a set of powerful exclusion values as normal civic conduct. The presence of the military at power signaled that the civil symbols of the Romanian society were weak. in the past century the strategy of guardianship has become relatively less common as an élite ideology. and consequently even the king encouraged the dissolution of the democratic political life. and they have done so by exploiting the authoritarian potential latent in democratic theory itself”28. This is not only because authoritarian regimes now frequently portray themselves as democratic. the rise of pluralist democracy over the last century has increased the principled legitimization strategies available to non-democratic regimes at the same time it has made the paternalist strategy of guardianship relatively less attractive as rationale for political inequality. representing both the political “knower” and “doer”.324 Marius Jucan of guardianship. In an increasingly democratic world authoritarian élites have had to move beyond traditional guardianship in their quest for legitimacy. local “guardians” could maneuver efficiently the shaping of an obedient society. unequal standing. one can understand why authoritarianism has been always equated in Romania with a sense of functionality. commu