Curs 1 Managemetul public este stiinta de a conduce de a pune in valoare fiinta cea mai importanta, omul cu scopul identificarii

resurselor necesare prestabilite anteriror. Mangementul este un domeniu, are tehnici proprii de analiza, are metode proprii si este realizat de catre om . Dezvoltarae manageriala: -organizarea omenilor -serviciu –de aparare/ de sanatate/ educatie -de aici rezulta organizare, existenta unor principii, unor ierarhiiEvolutia managementului public: La inceputul secolului 20 se instrumentaeza notiunea de managenet in administratia publica pentru a eficientiza activitatea administratiei publice. M.P. ca activitate constienta de previzionare, organizare, coordonare si control de reglare este realizat de om cu scopul satisfacerii nevoii publice, sociale prin punerea in valoare a tuturor resurselor umane, materiale, informationale intr-o perioada determinate de timp. MP este cel ce a insotit evolutoia omenirii, de la formele primare la cele mai complexe forme de organizare. MP are o componenta psiho-sociala identificata prin existenta unei starii de spirit caracteristica fiecarei echipe mangerilae in care se manifesta factorii pozitivi si negative evolutiei societatii Trasaturi: 1.este determinate de dinamismul evolutiei societatii si de schimbarea factorilor politici, demografici, culturali , juridici. 2.stabilitatea pentru formarea structurala a elementelor de management 3.continuitatea prin care se particularizeaza ca process de conducere in raport cu alte activitati de conducere, de contro, care esete caracteristica sistemelor aflate in schimbare…. 4. consecventa este raportata la obiectivele pe care le are organizatia publice, existenta unei flexibilitati, identificarea etepelor procesului de conducere 4.ciclicitatea se identifica prin existenta unor noi stari ale sistemului sistemului condus si sistemului conducator Functiile procesului de conducere acceptate ca fiind a;e scolii moderne - fct de prevedere - fct de organizare - fct de coordonare - fct de angrenare- declansare a actiunii - fct de control-reglare Toate functiile sunt incluse in procesul de conducere. FUNCTIA DE PREVEDRE -functia prin care organizatia publica este condusa prin procedee prin care sunt evidentiate aspecte de dezvoltare viitoare cu scopul realizarii obiectivelor acestuia -prevedrea actiunilor viitoare privind evolutia organizatiei publice -stabilirea obiectivelor -precizarea ansamblului de intentii si a cailor de urmat cu scopul realizarii obiectivelor -determinarea concreta a tuturor etapelor si programarea actiunlior viitoare insemnand: -stablirea activitatii/ durata activitatii/ -stabilirea resurselor necesare si a distributiei FUNCTIA DE ORGANIZARE 1

-totalitatea ctivitatilor intreprinse in vederea utilizarii cu maxima eficienta a resurselor pe care le are organizatia ACTVITATI – analiza obiectivelor - studierea situatie existente - proiectarea situatiei inbunatatite - realizarea conditiilor de aplicarea obiectivelor - aplicarea sistemului imbunatatiti - functionarea sistemului imbunatatiti si urmarirea modului in care acesta functioneaza FUNCTIA DE COORDONARE -reprezinta procesul prin care conducatorul creeaza si mentine armonia intre activitate oameni, compartimentele de munca pe care le conduce in conditiile unui mediu in schimbare cu scopul realizarii obiectivelor acesteia. ACTIVITATI –determinarea riguroasa a structurii de organizare a relatiilor si a sitemelor de comunicare din interiorul organizatiei - stabilirea unui sistem nou de comunicatii - determinarea standardelor de performanta - precizarea modalitatilor de compensare a perturbatiilor FUNCTIA DE ANTRENARE DECLANSARE A ACTIUNII -reprezinta procesul prin care sunt motivate resursele umane din interiorul unei organizatii de catre conducator cu scopul realizarii eficiente a obiectivelor organizatiei ACTIVITATI – cunosterea si aplicarea diferitelor tactici de motivarea a colaboratorilor - stabilirea planurilor de actiune - identificrea mijloacelor si a resurselor privind declansarea actiunii - determinarea momentului de declansare a actiunii - evaluarea modului de indeplinire a actiunii FUNCTIA DE CONTROL REGLARE -reprezinta procesul prin care sunt verificate si masurate realizarile clitative si cantitative ale unor performante, sarcini sau lucrari, sunt comparate cu standarde cunoscute, indicandu-se masuri de corectie ori de cate ori se inregistreaza abateri de la standard. ACTIVITATI - stabilirea obiectivelor controlului si planificarea acestuia - determinarea nivelului de performanta care poate fi masurat - proiectarea sistemului de control corespunzator cerintelor , si poate fi comparat cu rezultatul standard - pregatirea personalului care realizeaza controlul si care este controlat - verificarea unor parametrii si compararea cu limitele prestabilite - interpretarea abaterilor stabilindu-se natura, amploarea, frecventa, consecintele - realizarea dupa caz a corectiilor necesare si indepartarea factorilor perturbatori Cele 5 functii au urmatoarele carcteristici: - sunt specifice procesului de conducere realizat de catre oameni - au cacter general - au continut si forma de manifestare diferit in functie de nivelul ierarhic, de specificitatea activitatii, de carcterul domeniului - se realizeaza intr-o pondere diferita in functie de gradul de autonomie si se aplica intr-o conceptie de sistem, ele fiind intr-o interdependenta permanenta - procesul de management presupune existenta a 2 doua subsisteme in interiorul organizatiei - subsistemul condus 2

despre institutiile publice. a fenomenelor ce pot avea loc si stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse si a resurselor necesare. Curs 2 Caracteristicile comune ale procesului de conducere Cele 5 functii au caracter general cu continut diferit in functie de nivelul ierarhic la care se intalnesc. cand si cauzele raman constante. Fundamenteaza strategiile si tacticile sistemului condus.sunt concepute elemente din cel putin doua evenimente anterioare din care se pot deduce formele viitoare pe baza evenimentelor anterioare. b) Previziunea prin extrapolare – are la baza ipoteza potrivit careia atunci cand au loc modificari ale situatiei prezente.reprezinta cea mai importanta functie a procesului de conducereprin care conducatorul. umane si tehnico materiale.realizarea starii unor indicatori.consta in atribuirea evenimentelor viitoare. programele planurile. reprezentarea grafica a acesteia trebuie asimilata cu existenta unei piramide..prognozare . efectul schimbarii va fi acelasi si in perioada imediat viitoare c) Previziunea ciclica. Exercitarea functiei de prevedere trebuie sa asigure identificarea tendintelor existente. in care conducatorul anticipeaza evolutia. iar intrebarea este ce trebuie si ce se poate realize. politice. Informatiile pe care le instrumenteaza sistemul managerial prin functia de previzionare trebuie sa aia urmatoarele carcteristici: a) informatia sa fie integrala.ceea ce se traduceprin faptul ca un conducator prefera sa aiba o mica de informatie care sa reflecte realitatea si sa-i permita sa i-a decizia c) sa fie certe-sa reflecte reaitatea 3 . f) Previzionarea probabilistica. prefigurarea proceselor viitoare.construirea evenimentelor viitoare prin clasarea lor in prelungirea unor structuri statistice sesizate ca atare pe cale intuitive. Sunt cunoscute 3 instrumente prin care se poate realize functia: .programare .subsistemul conducator Relatiile procesului de conducere definesc functtile acestuia pe baza determinarilor economice. precum si comportamentul acestuia in conditiile schimbate. Ori de cate ori se discuta despre procesul de conducere. Aceasta functie raspunde la activitati prin care sunt descries actiuni viitoare.care consta in mentinerea sau prelungirea in viitor fara nici o modificare a situatiei existente. La nivelul conducerii cand se discuta despre componenta de previzionare trebuie sa se tina seama ca este un sistem dinamic care instrumenteaza cele mai multe informatii care stau la baza luarii unei decizii si se considera cel mai posibil sistemul existent in sistemul managerial social. aceasta inseamna extrapolarea in timp a constantei cauzei si a conditionalitatii. Functia de prevedere . ce caracterizeaza publicul pentru care trebuie sa luam o decizie b) trebuie sa fie necesare sisuficente. e) Previzionarea prin analogie – bazata pe analogia dintre doau category de evenimente consta in presupunerea ca ceea ce se intampla intr-una din category se va intampla si-n viitor.planificare Literatura de specialitate si practica demonstreaza existenta urmatoarelor metode de previziune: a) previziunea pe baza de identitate. unele sub formele care au aparut in trecut pe baza supozitiei ca ele au un caracter ciclic repetabil d) Previzionarea prin asociere. conditia in care se va alfa sistemul socio-economic condus.

Literatura de specialitate (kontz) defineste ca prince[ii fundamnetale ale planificarii: .principiul eficientei planurilor structura planurilor are la baza utilizarea a 2 principii: . ele au un orizont de timp max 1 an si au un impact mai mare asupra activitatii zilnice a magerilor .principiul premiselor planificarii – care solicita antrenarea mai multor indivizi ce raspund de planificare.principiul factorului imitator –reprezinta esenta luarii deciziilor.princpiul angajamentului prin care evidentiem existenta unei planificari logice care acopera o perioada determinate de timp in viitor necesara.principiul flexibilitatii. Planificarea in organizatie se clasifica : .pe termen lung . .pe termen mediu .de unica folosinta Planurile strategice .principiul primar al planificarii ..presupune cresterea numarului deciziilor de planificare pentru viitor astfel incat prognoza sa fie insotita de activitati de control realizate periodic cu scopul mentinerii…………. se regasesc vizibil evidentiate in bugetul de cheltuieli a sistemului condus PLANURI – strategice .principiul schimbarii dirijate.Principiul cadrului strategic si de orientari conform caruia cu cat strategiile si orientarile sunt mai atent elaborate si mai clar intelese cu atat va fi mai substantial si mai efficient cadrul planificarilor organizatiei.sunt elaborate si definite de catre ocupantii niveluirlor ierarhice superioare . Reusita activitatii de planificare impune respectarea urmatoarelor principii: . pentru a prevedea atat cat este posibil de bine indeplinirea angajamentelor luate . Planurile pe termen lung au in vedere acoperirea activitatii de cercetare si in sistemul condus.descrie misiunea si scopul organizatiei si stabilesc care sunt obiectivele acesteia 4 d) . Planurile pe termen mediu – se refera la perioada de timp cuprinsa intre 1-3 ani. punand astfel in valoare capacitatea manageriala a sistemului conducator.influenteaza evolutia intregului system condus .operative .principiul contributiei obiective . care inteleg si conving sa foloseasca premise substantiale pentru planificare. planurile pe termen mediu sunt detalii ale unor planuri operative si de obicei intra in jurisprudenta nivelului mediu a sistemului conducator.informarea sa se faca la timp cu momentul in care este luata decizia pentru ca aceasta sa corespunda realitatii si modelarii unui posibil coportamnet ulterior. Planurile pe termen scurt se refera ca sip e termen mediu la obiectivele specifice. presupune rezolvarea problemei avand la baza mai multe alternative si identificarea dace este posibil a factrilor imitatori si eliminarea acestora . in timp ce planurile pe termen lung se refera la obiective generale derivate din planurile strategice ale sistemului condus.presupune cresterea gradelor flexibilitatii a planurilor cu scopul evitarii aparitiei factorilor perturbatori si a unor evenimente neasteptate. costul flexibilitatii trebuie masurat in raportu cu costurile riscurilor .pe termen scurt Planurile pe termen lung sunte cele ce acopera aspectele competitive tehnologiice si strategice cu un grad de complexitate mare atat pentru sistemul condus cat si pentru conducator.

Definirea structurii de organizare comporta o analiza realizata dintr-o tripla perspectiva. contribuind la economisirea timpului in luarea deciziilor. Planuri permanente –sunt create sub conducerea nivelului executive deoarece prin aceste planuri se realizeaza delegarea de autoritate a nivelului executive. 5 . identificate printr-un program-proect.Principiul stabilitatii conducerii .Principiul functionarii logice .Principiul unitatii directionale .Principiul initiativi . resurse.Momentul declansarii procesului de planificare incepe cu declansarea formala a misiunii care stabileste directiile si premisele planificarii activitatii sistemului. Prin functia de organizare sunt puse in valoare tehnicile organizarii stiintifice.Principiul stabilitatii conducerii . Curs 3 FUNCTIA DE ORGANIZARE -armonizarea resurselor -revine unui centru de organizare -stabileste rapoarte optime intre obiective.Principiul remunerarii . perfectionarea continua a acestora.sunt identificate functiile organizatiile publice. circuitul de informare. Sunt elaborate planurile operationale.Principiul autoritatii si responsabilitatii .Principiul diviziunii muncii . raportate la resurse -stabileste proportii necesare (functia de organizare si proportii intre categorii) -asigura cresterea cmplexa a volumului activitatii de organizare in organizatia publica. .Principiul disciplinei . rezolvandu-se multe probleme de cei din nivelul executive. Sprijina aplicarea principiilor managementului modern.Principiul solidaritatii Functia de organizare permite evidentierea organizarii active in institutiile publice. Partile structurii de organizare sunt elementul uman. analiza functionala. astfel incat sistemul sa se identifice cu propria misiune. ansamblul mijloacelor materiale.Principiul centralizarii . raportat la o perioada determinate de timp Planuri de unica folosinta – sunt create pentru a rezolva o problema care este putin probabil sa apara in viitore.Sunt cunoscut ca planuri tactice si au in general ca obiect alocarea resurselor necesare realizarii obiectivului. obiective strategice. Structura de organizare reprezinta rezultatul organizarii institutiei. felul in care partile acestui ansamblu sunt corelate intre ele si sunt asezate intr-o ordine determinata de logica acesteia. uneori lunare prin care se asigura realizarea obiectivelor strategice.Principiul ordinii . realizand intre functia publica de control si functia publica de identificare niiveluri ierarhice. Dezvolta si creeaza conditiile aplicarii gandirii sistematice promovand sistemul de interactiune cu celelalte cond ale functiei de conducere.Principiul subordonarii intereselor individuale la interesul colectiv . avand un buget bine determinat. Planuri operationale – acopera un domeniu mai restrans fiind orientate spre ctivitati saptamanle si zilnice. aceasta fiind reprezentatata prin instrumentele de organizare regulamentara. acestea pot fi programate.Principiul echitatii .Principiul unitatii ordinelor .

Dimensiunea economica a organizatiei publice se realizeaza prin asigurarea conditiilr de corelare a sarcinilor cu atributiile. in care se regasesc atributiile.se diferentiaza pe orizontala organizarii sau pe verticala acesteia. legaturi de subordonare. de dificultatea muncii.-definirea autoritatii –stabilirea centrilor decizionali -definirea legaturilor. nivelurile ierarhice. prin sarcini si atributii permanente. de conducere sau de cooperare in interiorul compartimentului. diferit de nivelul ierarhic. in mod permanent si reactualizat ori de cate ori este nevoie. identificat ca un numar si insotit de o marca.Fisa postului reprezinta un document pe care angajatul il semneaza. intre compartimentele situate la acelasi nivel ierahic sau la un nivel inferior sau superior. cuprind elemetele privind o institutie public. Clasificarea se realizeaza dupa marimea compartimentului compartimente simple/complexe b) dupa legaturi: compartimente ierarhice/ comp. motivarea acestuia si asigurarea unui statutu conform postului pe care-l ocupa. nu confundati cu structura organizare. Comaprtimentul de munca –sunt grupuri inchegate de persoane. Ponderea ierarhica reprezinta raportul dintre functia de executie si cea de conducere. de coordonare. care reprezinta o descriere simplificata. sau de gradul de repetitivitate a activitatii Structura de organizare are 2 reglulamente: . Postul este cel ce se ragaseste in statutul de functiuni. identifica importanta unui departament cu un alt departament. Dimensiunea informationala presupune asigurarea conditiilor de circulare a informatiei in cele sensuri. Rangul ierarhic. alaturi de comportimentele de munca. in functie de complexitatea activitatii. Responsabilitatea reprezinta obligatia de a indeplini anumite sarcini cu scopul realizarii misiiunii. deoarece organigrama este o componenta a structurii de organizare. evidentiindu-se natura acestora. responsabilitati. a calitatii cu capacitatile. Dimensiunea sociala presupune satisfacerea nevoilor personalului angajat si a personalului contactual si a personalului ce ocupa fuctii publice. Linia sau filera ierahica reprezinta controlul prin care circula informatia si deciziile. responsabilitatile. Alt elemen constitutiv care reprezinta suma atributiilor omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii.Se poate descrie prin rolul sau. nivelul ierarhic la care este regasit postu respectiv. Munca se poate evidentia prin componentel sale: prin operatie/ sarcina/ atributii/ activitati/ legaturi Legaturile structurale reprezinta sisteme de realizare bi si multi dimensionale concepute sa asigure functionarea structurii de organizare. Structura cadru a unui ROF este definita de existenta a 4 parti structurate astfel: I.Autoritatea postului asigura dreptul de a dispune executarea unei sarcini sau a unei lucrari.ROF al organizatiei publice . responsabilitate si legaturi. reunite sub aceeasi autoritate ierarhica si cu precizarea atributiilor si sarcinilor cu caracter permanent. grafica a unei structuri de organizare. a) denumirea institutiei publice b) elemente privind statutul 6 . de stat major/ comp functionale Ocupantul unui post realizeaza activitati ce sunt caracterizate conceptual prin asa numita munca. Legaturile pot fi clasificate: Dpdv al compartimentului in : leggaturi ierarhice de autoritate/ functionale/ de consultare de tip stat major Dpdv al reglementerilor pot fi: legaturi formale/ neformale Niveluri ierarhice semnifica treptele de autoritate ierarhica ce separa functia de conducere de functia de executie. conducerea institutiei publice. Un element al structurii de organizare este reprezentat de organigrama.RS ROF este reprezentat ca instrumentul de conducere ce se sprijina pe detalierea tuturor activitatlor organizatiei publice astfel incat sa fie evidentiate comportimentul de munca.

consta in transmiterea catre personalul de executie a sarcinilor si atributiilor de executie ce revin acestuia.improvizarea in timp si spatiu a activitati cu resursele realizate de catre personalul angajat . atributiile institutiei publice .. elemente privind conducerea institutiei publice . metode de conducere ce sunt specifice. modificat.. actul de decizie este colectiv ..atributii. atributiile responsabilitatile . ofera spatii si promoveaza constituirea unui sistem informatizat Adapteaza stilul de conducere la specificul fiecarei actiuni promovand metode de conducere de tip C....c) d) e) f) g) h) i) II... FUNCTIA DE COORDONARE .... decizia este luata de echipa manageriala..Promoveaza motivarea diferentiata a angajatilor institutiei publice..... raspunderi . misiunea structura organizatorica compartimente comisiile si consiliile institutii subordonate organigrama an infiintare descrierea tuturor atributiilor....Evidentiaza realizarea echilibrului intre autoritati si responsabilitati .reprezinta urmarirea desfasurarii actvitatii si realizarea obiectivelor in conformitate cu plan prestabilit 7 ..stimuleaza initiativa FUNCTIA DE CONTROL REGLARE ........ . compartimentele...compartimentele de munca la diverse niveluri ierarhice de munca ...Realizeaza repartizarea echilibrata a sarcinilor.Control reglare ... actualizat... competente.....conducerea executiva. relatii cu celelalte compartimente IV dispozitiile finale reprezentate de modalitatea in care ROF-ul poate fi aplicat.. FUNCTIA DE ANGRENARE ( declansarea activitatii) .. prin proiecte.. bugete....Ne permite dezvoltarea unui sistem complex de punere in valoare a tuturor resurselor institutiei publice cu scopul asigurarii realizarii obiectivelor specifice si dezvoltarea interdependentei intre nivelurile ierarhice ...institutiile publice au caracteristica de promovare a activitatii de coordonare.competentele.......... activitate complexa prin care se realizeaza coordonarea la fiecare nivel ierarhic al institutiei. corectat....atributele compartimentului de munca .....conducerea colectiva – stabilindu-se componenta.. punandu-se in valoare rolul compartimentului de tip stat major (consultativ) ... a logicii actiunilor si a logicii argumentarii si transmiterea atributiilor si sarcinilor .stil de conducere participativ.. obiective.......Organizare ..obiectul de activitate .diagramele relationale dezvoltate pe orizontala si pe vertica III. raspunderi. claritatea si concizia formularii dispozitiilor.....

In aceasta conceptie se discuta despre statul minimal prin care delegarea autoritatii este o necesitate. 6 motive: • existenta unui sector public asigura intrarea libera pe piata a producatorilor si consumatorilor.statul este dator sa asigure respectarea drepturilor si obligatiilor publice si sa • regleze activitatiile fundamentale bunei desfasurari a activitatii publice. • conceptia modernista. fapt ce rezulta din transmiterea drepturilor de mostenire . a neutralitatii si impartialitatii functiilor publice. • situatiile de esec al pietei pot fi contracarate prin existenta unui sector public. independent sau impreuna. iar apropierea de stiinta administrativa este vizibila.- - asigura cresterea actiunilor de control. A treia componenta este data de structuri de drept privat aflate sub controlul autoritatilor publice fie datorita obiectului lor social. excede o jumatate din capitalul intreprinderii. In aceasta conceptie .imbinarea formelor de control. • sectorul public poate ajusta ineficienta pt sistemul de piata in ceea ce priveste cresterea nr de angajati . termenul de serviciu public apare ca sintagma fundamentala . A doua componenta a sectorului public e formata de institutia publica. statul pt ca este nevoie de o entitate care • sa fie sursa unica si elementara a alegerilor. diversificare formelor si meodelor de control si crestere caracterului preventive al ……… si corelarea cu functia de previziune controlul asigura identificarea momentului de finalitate clara a actiunii cuantificand obiectivele si abaterile. • guvernul poate interveni in echilibrarea concurentei acolo unde aceasta nu este eficienta datorita costurilor in scadere. Orice intreprindere in care statul . Sectorul public apare ca o preconditie a gestionarii cu succes a actiunilor publice. echilbrata a sarcinilor si responsabilitatile. cu o parte din capital a carei importanta: a). In categoria institutiilor publice includem institutiile cu caracter administrativ. fie datorita modului de organizare sau a posesiunii capitalului. exercitarea in cunostiinta de cauza a deciziei de cumparare.traditionala : promoveaza existenta unui public pentru a raspunde direct nevoilor sociale ale populatiei.bun public Curs 4 Sectorul public este format din stat si colectivitatile locale. Prin urmare. desi minoritara. direct sau indirect. comercial. colectivitatile sau institutiile publice sunt proprietere.accentul e pus pe interes. este cea economica.statul de drept este regula. b). de exemplu asupra proprietatii. Miza este ca existenta legilor clasifica si asigura un cadru fluent si stabil dezvoltarii pietei. Delimitari conceptuale intre sector public. • valorile sociale pot necesita ajustarea in distributia veniturilor. conceptia juridica. stabilitatea preturilor si a ratei sociale a cresterii economice. modalitatilor de functionare a mecanismelor publice. Cat de important e sectorul public? Din perspectiva istorica au fost formulate 4 conceptii: • conceptia birocratica. asigurarea bunei circulatii a informatiei. amplificarea rolului si importantei compartimentului. este o intreprindere publica. controlul indirect in raport cu controlul direct. ambele categorii fiind incluse in structurile dreptului public. Cea de-a doua perspectiva care raspunde intrebarii cat de important este sectorul public. ierarhic interdependent a actiunii de control realizat la diferite niveluri ierarhice. conceptia liberala.Prin functia de control se realizeaza o repartizare clara. la diferite etape. in exercitarea functiei de control. permite existenta sau conjugarea cu puterea publica. si industrial. Particularitati ale sectorului privat 8 . functionarul public este privit ca actor principal caruia statul ii garanteaza drepturi si obligatii. • aranjamentele contractuale si schimburile necesare pentru functionarea pietei nu ar putea exista fara protectia si impunerea unei structuri juridice oferite de guvern.

poate fi folosit de toti membrii unei colectivitati in acelasi timp si nu exclude de la consum pe cei care nu doresc sa contribuie la finantarea bunului public. in consecinta. In sens organic. calitatea actorilor.procesul decizional are valente consensuale. de administrare. Potrivit unei prime definitii.actiunea colectiva. stabilite conform legii din cadrul unui serviciu public infiintat in scopul satisfacerii in mod continuu de catre functionarii publici numiti in aceste functii. • instrument al pietei. accesul la produse se face prin alegerea individuala.publica sau privata. reglarea se realizeaza prin nevoia de resurse. persoana fizica ce exercita puterea in limita competentei si urmareste realizarea scopului pentru care a fost creata functiunea (Paul Negulescu 1934) Grupare de atributii. In sistemul privat. • • decizii. Serviciu public. Curs 5 ORGANIZATIA PUBLICA 9 . functionarii publici vor fi . Pt sistemul public. printr-o politica publica.clienti. libera initiativa . serviciul public desemneaza o activitate publica sau de interes public (serviciul de legiferare. judiciar). cetatenii. Criterii de diferentiere intre sistemul privat si cel public: • accesul la produse. Functia publica. In sectorul public. 2. la un anumit moment . cuprinzand actiunea colectiva.o persoana juridica .decizia poarta oputernica raspundere politica si poate fi coercitiva.e mai transparent fata de cel public.136/Constitutia Romaniei. de competente.obtinerea egalizarii nevoilor. serviciul public desemneaza realizatorul activitatii de interes public. Statul intervine cand • cetatenii au nevoie. in cel privat. a intereselor generale ale societatii. considerati resurse umane ale societatii si garanti ai functionarii activitatilor acestora. obiectivul : obtinerea profitului. reglarea se realizeaza prin cerere -oferta.cetateni.concurenta. functia publica =complexul de puteri si competente organizate prin lege pentru satisfacerea unui interes general in vederea ocuparii in chip temporar de un titular sau mai multi . Pentru managementul public. In sectorul public. obiectivele. In sectorul public. insect privat. In sectorul privat. cresterea concurentei.definitie. In sens material . Bunul public. reglare. Poate reprezenta organizarea cu scop colectiv .obtinerea profitului • financiar.Include totalitatea bunurilor mobile si imobile care nu sunt susceptibile de a face obiectul proprietatii private sau care sunt destinate folosintei publice sau functionarii publice. accesul la produse se face prin alegere colectiva . Produs al carui consum de catre un singur individ nu reduce cantitatea valabila pentru altii. in cel privat. In sectorul public. un organism. 1. In sistemul public public . actorul principal e proprietarul. • • • • • Domeniul public. in sectorul privat. indivizii unui stat . art. iar fundamentarea e raspunderea in fata actionarilor.

procesul decizional intern 7. In plus. Cine are dreptul sa ia decizii? Autoritatea Cine poarta raspunderea in situatia in care ceva nu merge bine? Responsabilitatea Este informat functionarul public atunci cand desfasoara activitate in organizatie? Informare Cand incepe activitate? Coordonarea Exista o metoda mai buna de recompensare a activitatii realizate? Recompensa Aflate in stransa legatura cu organizatia publica. precum si relatiile care se stablilesc intre ele in interiorul si exteriorul sistemului. cine este responsabil si pt care anume rezultat organizatia publica poate fi definita pornind de la sensul traditional al organizatiei ce reprezinta o entitate sociala creata in scopul realizarii de obiective specifice. -ratiunea existentei organizarii in Adm. conceptul poete fi definit ca si coordonareplanificata a activitatilor unui anumit nr de oameni prin impartirea muncii si a functiilor printr-o ierarhie a responsabilitatilor si a autoritatilor. Drept urmare fiecare individ trebuie sa stie cine este. postul 2. dimensiunea orgaizatiei 3. tehnologia utilizata 10 . Organo ce inseamna armonie. compartimentul 4. al relatiilor stabilite intre acestea astfel constituite si implementate astfel incat sa asigure premisele organizatorice neceesare pentru obtinerea performantelor dorite.Notiune de organizare -in general prin organizare intelegem descoperirea unui fenomen. nivelul ierarhic 6. pietele 4. ce trebuie sa faca. aceea de satisface a nevoii publice. relatii organizatorice(leg structurale) 5. ponderea ierarhica Parametrii de situatie 1. Indicatori de proiectare: 1. controlul organizatiei din exterior 6. de realizare a misiunii sale fundamentale.organizarea consta intr-un ansamblu de procese de munca prin care se delimiteaza elementele componente ale sistemului.sarcinile si responsabilitatile care revin componentelor acesteia. functia 3. Publ deriva din necesitatea stabilirii ierarhiilor si a autoritatii in vederea indeplinirii obiectivelor. se stabilesc competentele. -in esenta organizarea este un proces de divizare a muncii.P. de precizare a responsabilitatilor si a autoritatilor. vechimea organizatiei 2. Notiunea de organizatie privita in lit de specialiate intr-o acceptie foarte larga astfel potrivit teoreticianului Henry Fayon organizarea consta in costruirea dublului organism social si material al unei organizatii precum si inzestrarea acesteia cu tot ceea ce ii este necesar pt a pute functiona -in domeniul M. process sau sistem in elementele sale cele mai simple precum si analizarea acestora cu scopul recompunerii lor sub un efect de sinteza ameliorata -etimologic organizarea provine din gr. structura organizatiei 5. structura organizationala poate fi definita ca ansamblul persoanelor si a subdiviziilor organizatorice.

principiul functional -2. in acest scop este necesara realizarea unei diagrame organizationale pt identificarea autoritatii. cel liniar fiind responsabil pt indeplinirea obiectivelor esentiale ale organizatiei.de comanda. Management public 11 .liniei -conform acestuia datorita nr ridicat de personal. a atributiilor si a sarcinilor spacifice. a resposabilitatii. Aceasta forma dea congigurare o organizatiei publice implica instrumentul managerial numit delegare de autoritate si creeaza linii clare de autoritate intre diferite niveluri de autoritate -int-o astfel de organizatie trasatura distincta este ca fiecare angajat are un singur superior.sarcinile. nu va exista niciodata indoiala asupra ordinii ce trebuie urmata. Din analizarea elementelor de definitie.principiul.cele ce radau functiile manageriale b)org divizionale. linia scurta de comanda -dezavantaje: incrucisarea liniilor de autoritate. liniile de comanda se suprapun cu cele de comunicare. 1.P. parametrii de situatie fiind aceea care conditioneza realizarea sa. ceea ce conduce la probleme de control si de competenta. -avantaje: utilizarea eficienta a specialistilor. fiin specialist in domeniul sau de activitate. strategii 2. activitatile 3. fiecare dintre acestia. capacitati.dificultatea utilizarii specialistilor. -ca urmare in lit de specialitate au fost conturate 3 principii organizationale: -1. este necesara specificarea in detaliu a fiselor postului. structura-rolurile. proble de coordonare si cooperare 3.scopul organizaatiei publice-misiune. functional -se caracterizeaza prin faptul ca un angajat are mai multi superiori. competente 4. atribuire neclara a responsabilitatilor 2.liniei si al personalului intr-o organizatie apare necesitatea delegarii si cooperarii intre indivizii insarcinati cu realizarea functiilor din cadrul compartimentelor de munca. valorile pe care le promoveaza 5. cultura-stilul de conducere.o combinatii de criterii a) si b) Principiile organizationale -avand in vedere toate elementele componente ale unei structuri organizationale apare ca necesara fixarea anumitor reguli si proceduri de asamblare a cestora in vederea desfasurarii de activitati eficiente si eficace.principiul liniei -3.liniei si al personalului -se datoreaza multiplicarii sarcinilor in organizatii. unlu liniar si unul functional. canalele de autoritate si de comanda fiind aceleasi -avantaje: fiecare angajat are un singur superior. 1.politici.obiective.o transpunere grafica a optiunii de repartizare de autoritate si responsabile intr-o organizatie publica In practica pot fi intalnite 3 tipuri de organigrame: a)org functionale. sunt urmatoarele: 1.In general asupra parametrilor de proiectare intervine echipa manageriala pentru configurarea organizatiei publice. precum si impartirea responsabilitatilor rezultand tipuri de compartimente. tehnologia-echipamentele utilizate la procesarea informatiei Organigrama.se refera la segmentele strategice grupate pe diferite servicii c)org matriciale. distribuirea clara a autoritatii si a responsabilitatii -dezavantaje: pre multe niveluri in organizatie. mediul extern-suma de factori de influenteaza organizatia publica 6. clasa oameni-cunostinte. putem spune ca elementele de baza ale oricarei organizatii publice.P.P. Presupune o autoritate clara.

Se identifica prin ansamblul proceselor de masurare si comparare a rezultatelor organizatiei cu standardele si obiectivele prestabilite. Obiectivul ce face obiectul procesului decizional este caracterizat de un procent de importanta Kj . Obiectivul = problema aparuta in organizatie si scopul eliminarii factorilor ce au determinat aparitia acesteia si dezvoltarea unor variante posibile eliminarii factorilor. elaborarea variantelor posibile decizionale. • F. Ea reprezinta ansamblul proceselor prin care se determina obiectivul organizatiei. Scopul organizatiei este de a raspunde in timp real provocarilor interne si externe pt indeplinirea obiectivului organizatiei. nu are la baza mai multe variante posibile de rezolvare a problemei . Decidentul poate fi individual sau colectiv. prelucrerea datelor. Functia de previziune asigura identificarea resurselor necesare executarii misiunii organizatorice.cine ?cum ? contribuie la realizarea obiectivelor organizatiei. Functia de coordonare. selectionand o singura alternativa. de control-reglare. de organizare. Gradul de autoritate este determinat de coeficientul de autoritate. de coordonare. deoarece 12 .decizia privind formele si metodele de organizare . fenomenele care vor avea loc si stabileste obiectivele. cea care este indreptata constient pentru realizarea problemei. se formuleaza actiunile si modalitatile de actionare si sunt alocate resurse. Obiectivul cat si decidentul exista intr-o relatie biunivoca de conditionare reciproca ce actioneaza intr-o perioada de timp determinat. Functia de control. aceasta fiind autoritate oficiala . Mecanismele decizionale Cele cinci functii ale procesului decizional se finalizeaza cu momentul luarii unei decizii specifice fiecarei activitati. prefigureaza procesele.care ? sunt modalitatile de armonizare si motivare.de ce ?personalul organizatiei participa la realizarea obiectivului acesteia. Functia de antrenare si declansare. Reprezinta ansamblul proceselor prin care sunt armonizate deciziile cu actiunile. Functia de previziune-Ce trebuie ?ce poate fi realizat ? in cadrul organizatiei. culegerea datelor privind problema sesizata. a comportamentul sistemului si elaboreaza alternative posibile in acest sens. Se stabilesc sarcinile precise si functiile de motivare exercitate la diferite nivele.Curs 6. decidentul fiind inzestrat cu autoritate autentica si oficiala.decizia de armonizare intre personal si activitati . Fiecare functie a procesului de conducere se finalizeaza cu un act decizional astfel : • F. Momentul esential al procesului de conducere este reprezentat de decizia manageriala. • F.decizia privind obiectivele si directiile de actiune . Diferenta intre a hotari si a decide : A hotari= act unilateral . • F. Prin aceasta functie sunt asigurate resursele necesare aplicarii planului cu scopul activitatii cuprinse in plan.deciziile privind corectiile necesare realizarii obiectivelor . este un act de vointa. de antrenare. A decide= proces ce are la baza identificarea unei probleme. alegerea unei variante din cele elaborate. • F. Decizia ca si proces se identifica cu existenta a doi parteneri : decidentul si obiectivul. Functia de organizare. Procesul decizional= procesul prin care unsistem inteligent stabileste oportunitatile si pertinanta unei anumite modificari in sistem. Nivelul la care actioneaza decidentul intr-o organizatie publica se identifica in structura organizationala cu pozitia pe care o are decidentul pe nivelurile ierarhice.cu ce ? rezultate s-a finalizat munca. de previziune.decizia privind motivarea personalului .

economici . 2. limitarile meta-informationale care pot fi statice sau dinamice. Determinarea variantei optime depinde de natura modului de adoptare a deciziei. • Limit performantelor personalului. • 5 – principiul optimizarii variantei alese ( + p delegarii autoritatii si actiunii individuale) 13 . Factorii interni : factori tehnici. decizia este luata intr-un mediu caracteristic ei in care exista factori externi si interni de natura economica. instrumentate pe conceptul de modelare sociala.definirea problemei . • Limit. Nivelul la care se afla obiectivul este caracterizat de un criteriu de importanta KJ . Exista trei etape : • Fundamentale : 1. 8. Fiecarui criteriu ii este asociat un coeficient de importanta. Construirea variantelor . 3. • Limit informationale in cadrul org . Aspectul static este dat de caracterul universal si valabil pe o perioada determinata de timp a unui tip de informatie. Comunicarea deciziei . Modelele pentru luarea deciziei sunt modele matematice. 7. Factorii externi : prevederile.conjuncturala. In acest sens. 4. • Limit. Precizarea problemei . iar a doua este multimea criteriilor decizionale.sociali. 5. Fiecarei etape specifice procesului decizional ii este caracteristic un principiu managerial astfel : • Etapele 2. Analizarea variantelor propuse si luarea deciziei . Controlul aplicarii deciziei luate. Etapele clasice ale procesului decizional sunt : 1. normativele. prima este cea a variabilelor decizionale (V). • Motivarea ca actiune . 3 – principiul argumentarii selective . • Limit de comportament in climatul de munca .in activitatea organizatiei publice pot exista mai multe prioritati pentru atingerea obiectivelor.8. Kj>0 trebuie sa fie supraunitar. toate pornind de la teoria clasica privind luarea deciziei. • Caracteristicile personale ale decidentului . 5. Aplicarea deciziei . • Limit statice . 7 • Auxiliare : 6 • Complementare : 2. 4. Decidentul = cel acre instrumenteaza doua tipuri de multimi . Alti factori : • limitarile organizationale – tipologia organizatiei in care functionaeaza procesul decizional si tipologia organizationala ce exista in exteriorul organizatiei si care se interconditioneaza. 3.timpul relativ scurt al existentei informatiei si de puternicile influente externe ce ii influenteaza continutul. Culegerea datelor si informatiilor privind problema . sociala.normativa si tehnica : factori economici si financiari . Si anume : se urmareste pe de-o parte varianta care raspunde tuturor cerintelor si restrictiilor iar pe de alta parte cea care asigura eliminarea factorilor care au generat problema conducand la realizarea obiectivului organizatiei. 6. • Barierele de cunostinte . Prelucrarea datelor / analiza info si datelor utilizand corelatia factorilor . tehnica. • 3 – principiul indivualizarii si fundamentarii alternativelor . • Limit de invatare . Aspectul dinamic.

2. identificarea diferentelor . 2. 14 . Modelele de luare a deciziei in sistemul public sutn imprumutate din teroria economiei si teoriile manageriale si sunt adaptate tipologiei problematicii supuse procesulu decizional. decizii operationale. 6. politice. economice si administrative. Teoria decizionala promoveaza nevoia adaptarii modelelor matematice la aspecte sociale. Nivel operational : actiunea propriu-zisa. aplicarea modelului . alegerea modelului clasic trebuie adaptat la nevoia eliminarii problemei identificata . Nivel tactic : planificare tactica. Nivelul strategic este caracterizat de procesul decizional. 4. 8. 3. autorizarea . Model decizional prin abordare : • politica . 7. organizational) 2. 3. identificarea problemei . 10. tactic si operational. 5. urmarirea modului in care este aplicat . fixarea problematicii ( stabileste scopul. Nivel strategic : abordare politica. elemente privind viitorul organizatiei si al modului in care functioneaza organizatia. Modelul Kotter are doua etape fundamentale : 1. nr redus de decidenti care lucreaza in mod nerepetitiv si creativ. majoritatea info = info agregate ce provin din surse externe organizatiei.stabilirea sau schimbarea obiectivelor organizatiei si la resursele necesare realizarii obiectivelor si ploiticilor. dezvoltarea unei retele ( dezvoltarea retelei umane cu scopul obtinerii informatiilor) Modelul Pounds are zece faze : 1. alegerea modlului care trebuie aplicat in organizatie . • juridica . 3. compararea cu realitatea . alegerea . • manageriala. 2. abordare manageriala) Nivelul 1. compararea rezultatelor cu modlul teoretic. Aria de cuprindere e larga. selectarea diferentelor . 9. planificare strategica . evaluarea stadiului in care se afla problema . 4. Orizontul de timp se masoara in ani. In sistemul public pot fi evidentiate trei modeel de luare a deciziei identificate pe ierarhia organizationala. fiind format din nivelul strategic. decizii. Modelul Paterson : are cinci etape : 1.vezi cartea. Specificitatea sistemelor publice e data de existenta triunghiului decizional pt orice tip de decizie luata . 5. decizii tactice. generarea alternativelor . 8 – p participarii. Deciziile strategice. Caracteristicile nivelului strategic sunt determinate de specificitatea decidentilor implicati in procesul decizional. planul uman. astfel triunghiul decizional este similar cu triunghiul organizational.• • 6 – p economiei informatiei . Planificarea e strategica si caracterizeaza nivelul de varf al organizatiei. abordare juridica . Abordarea deciziei e abordarea politica. practicarea corectiilor . 1. financiar. implementarea.

zile. formalizata. Metode de conducere 1. Decizia trebuie luata in timp real si aplicata in timp cat mai scurt posibil . E metoda moderna de conducere prin care sunt determinate obiectivele unei organizatii publice . Deciziile tactice privesc modul in care resursele sunt obtinute si utilizate in mod eficace. Nivelului tactic ii e caracteristica planificarea tactica in care se instrumenteaza notiuni de nivel managerial mediu prin elaborarea si luarea deciziilor tactice. Precizia si gradul de detaliere a activitatii sunt ridicate iar frecventa aparitiei detaliilor pt activitate e ridicata. de delimitarea ariei de cuprindere fiind mai restransa si de un orizont de timp mai mic masurat in luni. 1.Nivelul 2. Tipologia decizionala = abordarea manageriala.Conducere prin servicii. Decizia trebuie sa fie aplicata la nivel cat mai apropiat de obiectiv . Caracteristicile deciziei : 1. Tipologia informationala utilizata e de natura interna apartinand organizatiei. eficient in concordanta cu obiectivele organizatiei. modelata si simulata . 15 . E caracterizat de interactiunile personale . Curs 7. 3. E nivelul operational in care se desfasoara procesele prin care se realizeaza sarcinile specifice obiectivelor specifice in mod eficient si eficace. Caracteristicile nivelului operational sunt determinate de dimensiunea ariei de cuprindere care e mai restransa si bine definita de orizontul de timp care se masoara in saptamani. Trebuie sa fie definita de elemente logice : • Abstractia : rationala.Conducere prin obiective. 3. Conducere prin obiective. • Obiectiva. Respectarea principiului subordonarii intereselor personale interesului general. Caracteristicile principale: • definirea riguroasa a obiectivelor si cuantificarea contributiilor individuale. 4. 2. Nivelul 3. Ii e caracteristica abordarea administrativa sau juridica a deciziei (in carte). Conducere prin exceptie. • Sa aiba la baza info reala ca premisa a cunoasterii realitatii si a alegerii variantei optime . Metoda porneste de la ideea ca succesul si dezvoltarea organizatiei publice depind de intrepatrunderea obiectivelor colective cu ceel personale.Conducere prin proiecte. Aceasta metoda necesita ordonarea in functie de importanta a actiunilor organizatiei publice respectandu-se principiul diviziunii muncii. Deciziile operationale sunt caracterizate de sarcini si resurse necesare realizarii obiectivelor specifice ca au fost stabilite la nivel anterior. 2. E determinata de nevoia desfasurararii precise si masurabile a unor actiuni. ce pot fi masurate si pot fi comparate rezultatele acesteia cu dimensiunile previzionate sau standardizate. • realizarea acestora.

ierarhizarea obiectivelor in functie de importanta. complexe si a celor curente. sociale. • stabilirea prin diviziune a procedurilor si interventiilor numai in cazul aparitiei abaterilor. Aceasta metoda are un grad de aplicabilitate mare. Aceasta metoda se caracterizeaza prin urmatoarele elemente: • existenta unor zone cu limite de variante prestabilite pt fenomenele economice. • • O alta masura de punere in valoare a conducerii prin obiective.. Tehnicile utilizate in metoda conducerii prin obiective sunt: • fisa obiectivelor cheie. responsabilitatile . • determinarea tendintelor. • • analiza comaprativa. Aceasta metoda a aparut din necesitatea economiei de informatie cu scopul realizarii conditiilor de corelare intre nivelul decizional si cantitatea de informatie aferenta. efectuarea controlului rezultateor..asigurarea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a personalului angajat. • realizarea activitatii de conducere cu coercitiile necesare.Conducerea prin exceptii.. materiale sau legislative. Masurile prin care sunt puse in valoare metodele utilizate sunt constituite de activitatile prin care se caracterizeaza in detaliu atrbutiile. si de nevoia echilibrarii interventiilor pe termen lung si scurt a problemelor de ansamblu . realizarea unor corectii necesare. • • simularea. transferul de putere de la nivel superior catre nivelul imediat inferior) • stabilirea de comun acord de catre nivelul de conducere si nivelul de executie a masurilor ce trebuie luate pentru realizarea obiectivelor. sunt identificate obiectivele specifice. 2. se aplica. concomitent cu dezvoltarea unui grad mare de autonomie inrealizarea actiunilor.. Se porneste de la obiectivul general.. si comparativ. • revizuirea normelor si a tolerantelor prin realizarea corectiei sau prin reactualizare. Etapele ralizarii metodei de conducere prin exceptii. • stabilirea informatiilor si a limitelor de variatie la nivel de conducere. • realizarea economiei informationale.. la nivelul tuturor organizatiilor publice. Etapele solicitate in aplicarea metodei de conducere: • stabilirea obiectivelor generale ale organizatiei publice. E determinata de lipsa acuta de timp cu care sunt confruntati conducatorii. Metoda de conducere prin obiective se incadreaza cadrului legist si normativ specific domeniului de activitate a organizatiei publice cu scopul asigurarii conditiilor pentru realizarea misiunii organizatiei.. • analiza abaterilor de la tolerantele admise .. cuantificate cantitativ si calitativ. compararea rezultatelor cu obiectivele initiale. Metoda conducerii prin obiective sustine caracteristica fundamentala a procesului de conducere: ciclicitatea.in care obiectivele generale pot fi masurate . incredintarea de catre conducere realizarii unor obiective specifice colaboratorilor (delegarea de • autoritate. • stabilirea noilor obiective. Tehnicile si metodele utilizate in conducerea prin exceptii sunt: • graficele Gantt diagrama limita. • analiza sistemelor. sunt obtinute rezultate comparate cu previziunile si se stabilesc obiectivele etapei urmatoare. analiza abaterilor. Masurile de punere in valoare a metodei de conducere prin exceptii sunt identice cu cele ale conducerii prin 16 .dezvoltarea unui grad de autonomie individuala pentru actiunile de intreprins. competentele. tehnice. se actualizeaza ROF-ul.

Tehnicile si metodele utilizate sunt: • graficul Gantt. • metoda drumului critic. a eficientizarii acesteia cu scopul individualizarii responsabilitatii. • arborele decizional. economia de timp. Ea a aparut din nevoia ordonarii in timp si spatiu a unor lucrari . concentrarea . A aparut din nevoia gestionarii unitare a serviciilor publice importante din etapele identificarii nevoii publice.Conducerea prin servicii. institutiile si intreprinderile publice in care se realizeaza lucrari de mare complexitate cu durata si resurse limitate. dezvoltand coordonarea si sistematizarea actiunilor. e aplicata numai la nivel superior si reprezinta procesul de conducere prin caracteristica sa. a nevoii sociale pana la cea de satisfacere a nevoilor publice si masurarea calitatii serviciilor publice.!!!! PENTRU EXAMEN 4. • evaluarea rezultatelor. E determinata de nevoia asigurarii unei suplete organizatorice cu scopul realizarii lucrarilor eterogene de mare complexitate.obiective. 3. Domeniul de aplicare prioritar e sectorul public. Caracteristici: • conducerea orientata spre cresterea gradului de innoire si adaptabilitate a serviciilor publice. • diagramele. • Masurile de punere in valoare a metodelor sunt identice cu cele ale conducerii prin obiective si a conducerii prin exceptii. urmarirea si controlul realizarii proiectului. Caracteristici: • adaptabilitatea organizarii la situatii specifice reclamate de realizarea unor proiecte. alocare de resurse. organizarea conducatorului proiectului si echipei sale. • elaborarea planului serviciului respectiv. • intensificarea actiunilor de coordonare desfasurate intre compartimente. promoveaza delegarea de autoritate. 17 . executie. deci prin multiplicarea centrelor decizionale. simularea. Domeniul de aplicare prioritar se regaseste in tot sectorul public in toate organizatiile siinstitutiile publice in care e dezvoltat un sistem puternic informational in care sunt actualizate informatiile si prelucrate in timp real. Etape: • stabilirea strategiei servciului public gestionat. A aparut din nevoia asigurarii cresterii calitatii serviciilor publice . • • realizarea proiectului : planificare . • promovarea lucrului in echipa sau in echipe pluridisciplinare. programare. de efort fizic si material si instrumentarea delegarii de autoritate. Conducerea prin exceptie e o metoda utilizata pentru o perioada de timp scurt sau mediu . dinamism si flexibilitate. cu diferenta ca la conducerea prin exceptii nu se instrumenteaza procedura de delegare de autoritate. Etapele: • definirea proiectului de condus.Conducerea prin proiecte.!!!! Legea administratiei publice. Legea transparentei decizionale. • decongestionarea activitatii organismelor functionale prin crearea posibilitatii de aplicare a autonomiei decizionale .

51/2006) Analizand cele patru metode de conducere . 3.crearea conditiilor pentru furnizarea serviciului public. serviciile sau grupurile de servicii de utilitate publica reprezentative cu grad mare de accesibilitate supuse innoirii accelerate. analiza valorii. 18 . toate finalizandu-se cu etapa de verificare . Masurile de punere in valoare a metodei sunt comune cu cele prezentate la metoda anterioara. realizarea corectiilor rezultatelor (vezi functia de control-reglare) 3. singura metoda in care sunt 5 este cea prin servicii. • studiul de piata. asigurarea realizarii eficientei economice. Toate aceste metode instrumenteaza aceleasi masuri de punere in valoare . Legea serviciilor de utilitate publica!! (lg. politic.. 4. • • • Curs 10 Managementul functiei publice Temeiul legal. 2. masurare. Trasaturile functiei publice 1. locala si autoritatile administratiei autonome. social. tehnologic si in domeniul specific mai precis servicii publice si politici publice sectoriale. comparare. comune. Tehnicile si metodele instrumentate sunt: • arborele decizional.Aceste metode au etape de rationalizare a actiunilor din punctul de vedere al identificarii gradului de rationalizare in functionarea metodelor de conducere.Tehnicile folosite sunt in general. • Domeniul reprezentativ e sectorul public . care a fost modificata ultima data la 20 iulie 2006 Functia publica – ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii in scopul realizarii prerogrativelor de putere publicate de catre administratia publica centrala. atributii care formeaza continutul functiei publice trebuie sa aiba un caracter legal sa fie prevazut pentru ficare functie publica prin lege sau prin acte emise in baza si executarea legii. orice functie publica reprezinta o totalitate de atributii din cele care formeazacompetenta cu care este dotat un serviciu public in vederea infaptuirii sarcinilor acestora organizare a executarii si executarea a legii in regim de putere publica. analiza posibilelor beneficii. ele se bazeaza pe analize realiste ale starii actuale. promovand instrumentarea delegarii de autoritate. legea 188/ ……. pregatirea si functionarea conditiilor pentru imbogatirea serviciilor. atributii care constituie continutul functiei publice nu pot fi stabilite printr-un contract ci doar prin lege sau prin acte emise in baza si in executarea legii dat fiind ca prin functia publica se realizeaza intrese generale care nu pot fi negociate intre subiectele raportului de functie publica care este de drept administrativ. in general 4. • • metoda Brain storming. observam ca acestea au ca elemente comune urmatoarele aspecte: 1. Fiecare metoda de conducere se caracterizeaza prin etape.Domeniul in care sunt aplicate si mediul: Mediul economic. 2. Singura metoda in care nu functioneaza delegarea de autoritate e conducerea prin exceptii.. pe corelatii intre factorii determinanti in aparitia obiectivului si cei pentru dezvoltarea acestuia pe evaluarea tendintelor si simulare. control.

4. 9. fonduri pentru functiile publice siunt asigurate de la bugetele de stat sau bugetele locale. Clasificarea functiilor publice I Dupa natura atributiilor titularului functiei publice a) functii publice corespunzatoare inaltilor functionari publici. sunt create pt a da satisfactie intereselor generale pe toata perioada existentei lor. fie intr-o forma indirecta prin actiunea de executaresi control care sunt strans legate in…… 6. in cazul functiei de conducere. exista o indatorire in acest sens si nu o posibilitate de genul dreptului subiectiv conferit pers fizice sau juridice si fata de care exista latitudinea de a intra sau nu dupa propria vointa in rap juridic conform intereselor proprii. functia publica. III Dupa nivelul atributiilor si competentelor a) functii publice generale din lege b) functii publice specifice IV Dupa nivelul palierulu administratiei publice a) functii publice de stat b) functii publice teritoriale c) functii publice locale Functiile publice de stat a) sunt functii publice stabilite si avizate potrivit legii in cadrul ministerelor organelor de specilaitate ale administratiei publice centrale precum si in cadrul autoritatii administratiei publice autonome. b) functii publice de conducere c) functii publice de executie II Dupa cerintele privind nivelul studiilor absolvite a) functii publice clasa I – pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma. pe care fiecare serviciu public le exercite pt satisfacerea unui anumit interes general. 19 . functiile publice sunt create pentru a da satisfactii intereselor generale si nu in mod direct intereselor individuale. b) Functii publice clasa a II-a – pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma. respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta. 8. studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat. functiile publice au caracter continuu. c) Functii publice clasa a III-a pt a caror ocupare se cer studii liceale. exista inainde de a fi numit pe postul respectiv viitorul functionar public neputandu-se pune problema declansarii concursului doar pe ideea ca functia publica se va infiinta. 5. prin exercitarea functiei publice trebuie sa se contribuie la realizarea puterii publice. 11. cnform atributiilor de specialtate legal constituite. 7. fie intr-o forma directa. atributiile corespunzatoare functiei publice se stabilesc in raport de sarcini specifice de specialitate. prin exercitiul efectiv al functiei publice se realizeaza compertenta autoritatii sau a institutiei publice. 10. are caracter obligatoriu drepturile si obligatiile care-I alcatuiesc continutul trebuie exercitate.

deriva din principiul egalitatii sanselor consacrat pentru prima data in declaratia universala a drepturilor omului si cetateanului din 1789. persoana care accede la ocuparea functiei publice sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania in prezent aceasta conditie rezulta din articlolul 16 aliniatul 3 din Constitutie unde se arata ca functiile si demnitatile publice civile sau militare pot fi ocupate de persoane care au cetatenia romana si dominiliul in tara. sa nu fi fost desituit(a) din functiile publice sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca ptr motive disciplinare in ultimii 7 ani 20 . persoana trebe sa aiba capacitate deplina de exercitiu pt indeplinirea drepturilor si obligatiilor pe care o dobandeste la implinirea varstei de 18 ani. 2. 9. care ar face incompatibila cu savarsirea functiei publice cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea. poate accede la o functie publica numai persoana care cunoaste limba romana scris si vorbit. stare de sanatate atestata pe baza de examen medical de specialitate 6. Cetatenii minoritari au dreptul sa se adreseze oral sau in scris autoritatilor administratiei publice locale ai aparatului propriu al acestora si in limba materna si cu drept la oficierea casatoriei in limba materna cu conditia ca ofiterul starii civile sa cunoasca limba respectiva. c) Sunt functi publice stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului propriu al autoritatii administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora. Principiul egalitatii sanselor de admisibilitate intr-o functie publica . trebuie sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege pt functia publica respectiva 7. dar actele de stare civila sau hotararile consiliilor locale si judetene se vor oficia doar in limba romana. cunoasterea limbii unei natiuni se aplica numai pt cei care intra In contact direct cu cetatenii si chiar in cadrul acestor institutii. In raport cu autoritatile administratiei publice locale cetatenii apartinand unei minoritati nationale din unitatile administrativ teritoriale in care acestia cu o pondere de 20% din numarul ocuitorilor au dreptul sa li se aduca la cunostinta in limba materna ordinea de zi a Consiliului judetean precum si hotararile adoptate de acestia. Conditiile de acces la ocuparea functiilor publice Principiile accesului egal la functia publica – orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege poate ocupa o functie publica. indeplinirea – varsta minima de 18 ani impliniti 4. numai unii functionari publici vor cunoaste limba. Potrivit legii . indeplinirea conditiei specifice pt ocuparea functiei publice 8. 5. infractiune de fals sau a unor fapte de coruptie sau a unor infratiuni savarsite cu intentie. Conditii: 1. sa nu fi fost condamnat pt savarsirea unei infractiuni contra umanitatii. statului sau a autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul care impiedica infaptuirea justitiei. Legislatia actuala prevedefolosirea unei limbi minoritare in activitatea autoritatilor administratiei publice locale in care populatia apartinand unei minoritati are o pondere de peste 20%. 3. persoana fizica care doreste sa ocupe o functie publica trebuie sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentr care candideaza.b) Sunt functii publice stabilite si avizate potrivit legii in cadrul institutiei prefecturii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si a celorlalte organe ale adminstratiei publice centrale din unitetile administrativ teritoriale.

Curs 11 Conflictul de interese si incompatibilitatea cu functia publica Prin conflictul de interese se intelege situatia prin care o persaoana care exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributilor care-I revin potrivit constitutiei si a altor acte normative. Mijloacele manageriale de gestiune a functiei publice. a. planul national de ocupare a functiilor publice b. promovarea si dezvoltarea carierei d. 3. Trasaturi functionarul public poate fi cetatean roman cu domiciliul in tara functionaru public este doar cetateanul numit intr-o functie publica vacanta din cadrul unui serviciu public nu si cel ales numirea functionarului public are loc in conditiile legii ceea ce presupune ca cel numit trebuie sa indeplineasaca toate conditiile generale si speciale prevazute de lege si eventual inamovibilitatea numirea in functia publica trebuie facuta de regula pe o perioada nedeterminata fiindca acest element asigura functionarului public stabilitatea in functie si eventual inamovibilitatea functionarii publici au reglementate drepturi si obligatii. care intervin de la data nasterii raspunderii de serviciu pana in momentul incetarii acestei raspunderi. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea functiei publice sunt: 21 . Gestiunea functiei publice Conceptu de gestiunea functiei publice poate fi analizat: . 5. raspunderea incompatibilitatile si in general regimul de ocupare si exercitare a functiei intr-un statut special . Prin politie politica se inteleg toate acele structuri ale securitatii create pt instituirea si mentinerea totalitar comuniste precum si pt suprimarea sau ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. managementul perfectionarii continue la nivelul intregului sistem. expresia statutului juridic a acestuia functionarul public isi exercita sarcinile in vederea realizarii competentelor specifice serviciului public respectiv functionarul public sunt salarizati din fonduri publice de la bugetul de stat sau bugetele locale. 4.10.in sens formal In sens material prin gestiunea functiei publice se intelege actele juridice si operatiunile administrative prin care se recruteaza functionari publici si se materializeaza situatia lor profesionala de catre structurile realizate in acest scop . 1. sa nu fi desfasurat activitati de politie politica. 6. Potrivit prevederilr Hot 1209/ 2003 art 2. aceasta cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse. privind dezvoltarea carierei functionarului public. recrutarea si selectia c. 2. Notiunea si trasaturile functionarului public El reprezinta persoana fizica ce face parte dintr-o autoritate sau insitutie publica aflate in raporturi ierarhice si care au fost legal investiti sau investite cu exercitiul unei functii publice de regula pe o perioda de timp nedeterminata fiind salarizati pt perioada de timp depusa.formal –se analizeaza autoritatea si organismele implicate in procesul de derulare a operatiunilor de gestiune a functiei publice.in sens material . 7.

sau alte ONG-uri ori partide politice 2. calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale. ale sotului sau rudelor acestora de grI pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta. in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizate 4.-impartialitatea -integritatea -transparenta deciziei -suprematia interesului public Functia este in conflict de interese daca se afla in una din urmatoarele situatii: a) este chemat sa resolve cereri sa ia decizii sau sa participle la luarea deciziilor cu privire la personae fizice sau juridice cu care are relatii cu character patrimonial b) participa in cadrul aceleiasi comisii constituita conform legii cu functionari publici care au calitate de sot sau ruda apropiata c) interesele sale patrimoniale. in cadrul cabinetului demnitarului cu execeptia cazurilor in care functionarul public eset suspendat din functia publica in conditiile legii pe durata numirii sale 3. inclusive banci sau alte institutii de credit. Deasemenea functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publica. societatii comerciale ori in alte unitati cu scop lucrative din sectrorul public sau privat. in cadrul autoritatilor si institutiilor publice 2. Persoana care exercita o functie publica va depune o declaratie de interese pe propria raspundere cu privire la si activitatile pe care le desfasoara cu excepia celor legate de mandatul sau functia pubic ape care o exercita. in calitate de membru al unui grup de interes economic Deasemnea functionarul public nu pt fi mandatari ai unor personae in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o executa. In cazul exeistentei unui conflict de interese functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii. in cadrul regiilor autonome . luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii sis a informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. asociatii de asigurare si finantare 22 . Functia si activitatile care vor fi mentionate in declaratia de interese sunt 1. Raportul de serviciu al functionarului public se suspend ape durata campaniei electorale pana in ziua ulterioara alegerilor sau daca este ales pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit. fundatii. functionarul detine in cadrul unor asociatii. l cercetarii stiintifice si al creatiei literar artistice. Functionarii publici pot fi membrii ai partidelor politice insa le este interzis sa fie membrii ai organelor de conducere ale partidelor politice sis a exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic. Functionarii care fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu pot fi membrii ai unui partid politic sub sanctiunea destituireii din functia publica. Functionarii publici pot exercita functii sau activitatii in domeniul didactic. precum si cu functiile de demnitate publica Functionarul public nu poate detine alte functi sin u poate desfasura alte acvitatii remunerate sau neremunerate dupa cum urmeaza: 1. activitati profesionale remunerate 3. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea pentru care a fost numit.

-serviciul public – furnizat de autoritatile statale -parteneriat public. speciale-asigurate in mod egal si continuu cetatenilor: EDUCATIE SANATATE PROTECTIE SI PAZA CULTURA PROTECTIE SOCIALA -se adauga srviciul de justitie.de drept . In acest sens la nivelul sistemului legislativ national exista un set de legi in care este stipulata si definita notiune de serviciu public si prin care sunt delimitate competentele activitatii desfasurate la nivel local. un drept o libertate.delegarea . o indatorire fundamentala de a fi satisfacuta o nevoie publica si de a avea acces neingradit la serviciile publice -prin constitutie sunt prevazute serviciile publice generale.exercitarea cu character temporar a unei functii publice de conducere Suspendarea .Declaratii de interese se depun in termen de 15 zile de la data numirii in functie si vor fi actualizate ori de cate ori intervin schimbari care trebuie inscrise in aceste declaratii. Modificarea . poltie si serviciul apararii nationale.transferal .mutarea in cadrul altui department sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice . Astfel se face distinctia in mod indirect intre serviciile publice si serviciile de utilitate publica. ce sunt realizate de organisme statale sau actori ai vietii economico-sociale privati sau publici. Tot in constitutie – sunt delimitate conceptele de autritate publica specificandu-se atributiile acestora din perspectiva asigurarii serviciilor publice. Modificarea suspendarea si incetarea raportuui de serviciu. etc. regional.detasarea . -in acest sens in legea fundamentala al oricarui stat gasim notiunea de serviciu public.la cerere Incetarea - de drept prin acordul partilor consemnat in scris prin eliberarea din functie prin destituirea din functia publica demisia Curs 12 Serviciile publice Literatura de scpecialitate defineste existenta unei categori de activitati care acopera nevoia publica..privat – difera in functie de contractele incheiate 23 .

infiintarea serviciilor publice este atributul exclusiv al autoritatii deliberative 3. la un anumit pret. ordinea publica. asistenta sociala.servicii administrative .servicii industriale. sanatate. reprezinta interesul unui grup de indivizi ce apartin unei institutii. sau market. are un sens special. siguranta nationala si creeaza conditii optime pentru sanatate. In teoria economica serviciile publice sunt clasificate in functie de natura pe piata: .tip nou market. interventia autorizata in functia serviciului public. organizatie statala.Legile lui Rolland sunt. obtinut in urma actului de vanzare .serviciile colective. pret platit direct de cetateni sau care au acces cetatenii in mod liber fara plata.obtinut nu prin actul de vanzare cumparare. regimul administrativ asigurat prin forma de dezvoltare. 24 . instructie publica. interesul colectiv. unui agent economic 2. comerciale 3)modul de organizare – servicile realizate de catre autoritatea publica locala.servicii publice de tip monopol. autorizarea si functionarea unei persoane fizice sau juridice ce se poate constitui in furnizor al serviciilor publice. determinat de faptul ca exista la nivel general o nevoie publica nationala recunoscuta care poate fi satisfacuta prin activitati constituite in servicii de utilitate publica. cultura etc. -legislatia speciala serviciilor publice este cea privind serviciu de utilitate publica. TARANGUL – intr-o lucrare de specialitate considera ca interventia statului. la aceasta partcipand Parlamentul Romaniei.electricitate. sau serviciil publice realizate in parteneriat public privat.servicii individuale. transport educatie. este data de o autoritate executiva a administratiei publice locale -Principiile care stau la baza definirii serviciului public pe care le gasim in teoriile fundamentale publice numite. transport Specialistii considera existenta a IV tipologii de servicii publice: 1) Serviciul care acopera un areal al unui stat competenta nationala. cultura . satisface o nevoie publica ce raspunde.se supun regulilor pietei atat pentru stabilirea cererii si ofertei cat si petru stabilrea preturilor in functie de costuri. unei singure structuri organizate care detine monopolul pentru realizare nevoii publice. ajung in mod gratuit la utilizatorul acestuia . interesului general – totalitatea intereselor tuturor cetatenilor unui stat sau ale locuitorilor unei comunitati. -serviciul public de legiferare realizate.se adreseaza unei colectivitati segmentate teritorial si care este delimitata prin aria de rezidenta la care apartine colctivitatea . realizate la nivel national 2) Natura serviciului din punct de vedere juridic: . Mai sunt legile complemetare care asigura functionarea administratiei publice in Romania cu ar fi directivele si normele Ue ce au ca obiect al textului de lege serviciul de utilitate exemplificat prin: -serviciu de apa.Notiunea de serviciu public o intalnim in sistemul constitutional al oricarui stat instrumentata o data cu aparitia acestuia. legea 5/2006 legea administratiei publice. Caracteristicile serviciilor publice 1.tip market. intr-o anumita cantitate ce ii satisface nevoia publica. realizate de instituitia publica 4)forma de proprietate. constitutia tarii. servicii de educatie. iar prin activitate acestui serviciu sunt adoptate NORME JURIDICE obligatorii care reglementeaza in mod uniform la nivel national relatiile sociale -serviciul public judiciar realizat de instantele juridice si care solutioneaza cu putere de adevar legal conflictele juridice -servciul public administrativ –asigura executarea legilor si a hotararilor judecatoresti. are acces pe o perioada determinata de timp.la care fiecare membru al colectivitatii in functie de nevoia publica.

Principiul continuitatii Este cel care completeaza principiul egaliataii din perspectiva impartialitatii si laicitatii serviciilor publice si al egalitatii serviciilor si a tratamentului tarifar.principiul descentralizarii.genereaza starea de independenta locala. tinand cont de elementele traditionale. la acestea se adauga principiul descentralizarii. asigurand functionarea serviciilor publice. cu scopul dezvoltarii comunitatii locale. ce trebuie satisfacuta.continuitatea -egalitatea -aceste 3 principii se regasesc in toate constitutiile statelor natioanel. sa functioneze fara intreruperi brutale. toti cetatenii se bucura de aceleasi drepturi si toti trebuie sa beneficieze in aceeasi masura si fara intrerupere a serviciului public. asigurat de furnizor. 25 . scopul este satisfacerea in mod real al nevoilor conferind personalitate juridica serviciului public si constituidu-se ca structura al administratiei publice . obiceiuri. .adaptabilitatea . Principiul descentralizarii Permite realizarea climatului prielnic satisfacerii nevoilor sociale locale. toti cetatenii au dreptul la servicii publice si sunt egali. principiul eficacitatii. Principiul egalitatii Egalitatea tuturor cetatenilor in fata serviciilor publice..Transferul serviciului public de la nivel central la nivel local. interesul pentru binele obstesc. principiul cunatificarii. functionarea regulata. presupune ca aministratorul sa fie in masura sa furnizeze servicii publice pe toata perioada in care se manifesta nevoia sociala. daca circumsatantele se schimba. au obligatia sa mentina functionarea serviciului public.Descentralizarea permite colectivitatii locale sa-si administreze singuri serviciile publice sub controlul statului Principiul eficientei Realiazarea raportului optim intre cost si cantitate si calitatea serviciului public in conducerea SP Reformarea serviciilor de utilitate publica este masurata prin indicatori universal acceptati Eficienata serviciilo publice masoara gradul de satisfacere pe care poate sa-l atinga serviciul public. generaliatatea si neutralitatea acestuia. Principiul continuitatii Se bazeaza pe ideea ca preluarea unei activitati de autoritatea administratiei publice implica o nevoie sociala. de acoperire a nevoii publice percepute de utilizator Principiul eficacitatii Presupune masurarea gradului in care obiectivele furnizorului de servicii publice fata de cerintele identificate prin nevoia publica. serviciile trebuie schimbate.Principiul descentralizarii. conducand la cresterea artificiala a preturilor serviciilor publice. daca utilizatorii exprima noi exigente. . perspectiva dezvoltarii intregii comunitati sociale.promoveaza initiativa locala. Principiul adaptabilitatii/ sau muatbilitatii Presupune ca prestatiile furnizate cetatenilor sa fie intotdeauna adaptate nevoilor sale. prin calitatea nevoilor publice. principiul efeicientei. individuala. istorie si realizand concordanta intre nevoile sociale manifestate de cetatenii cu optiunea reala de a satisface aceste nevoi . in contrast cu centralizarea ce reduce initiativa.

In special indicii de calitate masoara oportunitatea. mirosite inainte de a fi cumparate 2. 26 . Principiul cuantificarii Permite evaluarea rapida a eficientei serviciului public prin acoperirea satisfacerii nevoii publice -principiu complementar principiului eficientei si sustine reforma serviciilor publice alaturi de sectorul public. serviciile nu pot fi vazute. variabilitatea. relatie ce se realizeaza simultan. inseparabilitatea. el depinzand de factorul uman atat presatorul cat si consumatorul 4. inexistenta posibiliataitii de stocare a serviciilor de utilitate publica sau de inventariere. caracteristica prin care servici public nu poate fi repetat de la o prestatie la alta. realizandu-se si consumandu-se in acelasi timp 3. presupune existenta relatiei intre prestator. accesibilitatea seriozitatea si cantitatea serviciilor publice.consumator. auzite. perisabilitaatea 1. Intangibilitatea. simtite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful