Curs 1 Managemetul public este stiinta de a conduce de a pune in valoare fiinta cea mai importanta, omul cu scopul identificarii

resurselor necesare prestabilite anteriror. Mangementul este un domeniu, are tehnici proprii de analiza, are metode proprii si este realizat de catre om . Dezvoltarae manageriala: -organizarea omenilor -serviciu –de aparare/ de sanatate/ educatie -de aici rezulta organizare, existenta unor principii, unor ierarhiiEvolutia managementului public: La inceputul secolului 20 se instrumentaeza notiunea de managenet in administratia publica pentru a eficientiza activitatea administratiei publice. M.P. ca activitate constienta de previzionare, organizare, coordonare si control de reglare este realizat de om cu scopul satisfacerii nevoii publice, sociale prin punerea in valoare a tuturor resurselor umane, materiale, informationale intr-o perioada determinate de timp. MP este cel ce a insotit evolutoia omenirii, de la formele primare la cele mai complexe forme de organizare. MP are o componenta psiho-sociala identificata prin existenta unei starii de spirit caracteristica fiecarei echipe mangerilae in care se manifesta factorii pozitivi si negative evolutiei societatii Trasaturi: 1.este determinate de dinamismul evolutiei societatii si de schimbarea factorilor politici, demografici, culturali , juridici. 2.stabilitatea pentru formarea structurala a elementelor de management 3.continuitatea prin care se particularizeaza ca process de conducere in raport cu alte activitati de conducere, de contro, care esete caracteristica sistemelor aflate in schimbare…. 4. consecventa este raportata la obiectivele pe care le are organizatia publice, existenta unei flexibilitati, identificarea etepelor procesului de conducere 4.ciclicitatea se identifica prin existenta unor noi stari ale sistemului sistemului condus si sistemului conducator Functiile procesului de conducere acceptate ca fiind a;e scolii moderne - fct de prevedere - fct de organizare - fct de coordonare - fct de angrenare- declansare a actiunii - fct de control-reglare Toate functiile sunt incluse in procesul de conducere. FUNCTIA DE PREVEDRE -functia prin care organizatia publica este condusa prin procedee prin care sunt evidentiate aspecte de dezvoltare viitoare cu scopul realizarii obiectivelor acestuia -prevedrea actiunilor viitoare privind evolutia organizatiei publice -stabilirea obiectivelor -precizarea ansamblului de intentii si a cailor de urmat cu scopul realizarii obiectivelor -determinarea concreta a tuturor etapelor si programarea actiunlior viitoare insemnand: -stablirea activitatii/ durata activitatii/ -stabilirea resurselor necesare si a distributiei FUNCTIA DE ORGANIZARE 1

-totalitatea ctivitatilor intreprinse in vederea utilizarii cu maxima eficienta a resurselor pe care le are organizatia ACTVITATI – analiza obiectivelor - studierea situatie existente - proiectarea situatiei inbunatatite - realizarea conditiilor de aplicarea obiectivelor - aplicarea sistemului imbunatatiti - functionarea sistemului imbunatatiti si urmarirea modului in care acesta functioneaza FUNCTIA DE COORDONARE -reprezinta procesul prin care conducatorul creeaza si mentine armonia intre activitate oameni, compartimentele de munca pe care le conduce in conditiile unui mediu in schimbare cu scopul realizarii obiectivelor acesteia. ACTIVITATI –determinarea riguroasa a structurii de organizare a relatiilor si a sitemelor de comunicare din interiorul organizatiei - stabilirea unui sistem nou de comunicatii - determinarea standardelor de performanta - precizarea modalitatilor de compensare a perturbatiilor FUNCTIA DE ANTRENARE DECLANSARE A ACTIUNII -reprezinta procesul prin care sunt motivate resursele umane din interiorul unei organizatii de catre conducator cu scopul realizarii eficiente a obiectivelor organizatiei ACTIVITATI – cunosterea si aplicarea diferitelor tactici de motivarea a colaboratorilor - stabilirea planurilor de actiune - identificrea mijloacelor si a resurselor privind declansarea actiunii - determinarea momentului de declansare a actiunii - evaluarea modului de indeplinire a actiunii FUNCTIA DE CONTROL REGLARE -reprezinta procesul prin care sunt verificate si masurate realizarile clitative si cantitative ale unor performante, sarcini sau lucrari, sunt comparate cu standarde cunoscute, indicandu-se masuri de corectie ori de cate ori se inregistreaza abateri de la standard. ACTIVITATI - stabilirea obiectivelor controlului si planificarea acestuia - determinarea nivelului de performanta care poate fi masurat - proiectarea sistemului de control corespunzator cerintelor , si poate fi comparat cu rezultatul standard - pregatirea personalului care realizeaza controlul si care este controlat - verificarea unor parametrii si compararea cu limitele prestabilite - interpretarea abaterilor stabilindu-se natura, amploarea, frecventa, consecintele - realizarea dupa caz a corectiilor necesare si indepartarea factorilor perturbatori Cele 5 functii au urmatoarele carcteristici: - sunt specifice procesului de conducere realizat de catre oameni - au cacter general - au continut si forma de manifestare diferit in functie de nivelul ierarhic, de specificitatea activitatii, de carcterul domeniului - se realizeaza intr-o pondere diferita in functie de gradul de autonomie si se aplica intr-o conceptie de sistem, ele fiind intr-o interdependenta permanenta - procesul de management presupune existenta a 2 doua subsisteme in interiorul organizatiei - subsistemul condus 2

f) Previzionarea probabilistica.planificare Literatura de specialitate si practica demonstreaza existenta urmatoarelor metode de previziune: a) previziunea pe baza de identitate. iar intrebarea este ce trebuie si ce se poate realize.subsistemul conducator Relatiile procesului de conducere definesc functtile acestuia pe baza determinarilor economice.construirea evenimentelor viitoare prin clasarea lor in prelungirea unor structuri statistice sesizate ca atare pe cale intuitive. conditia in care se va alfa sistemul socio-economic condus. cand si cauzele raman constante. Aceasta functie raspunde la activitati prin care sunt descries actiuni viitoare.consta in atribuirea evenimentelor viitoare. La nivelul conducerii cand se discuta despre componenta de previzionare trebuie sa se tina seama ca este un sistem dinamic care instrumenteaza cele mai multe informatii care stau la baza luarii unei decizii si se considera cel mai posibil sistemul existent in sistemul managerial social. despre institutiile publice. reprezentarea grafica a acesteia trebuie asimilata cu existenta unei piramide. Functia de prevedere . politice. Sunt cunoscute 3 instrumente prin care se poate realize functia: .sunt concepute elemente din cel putin doua evenimente anterioare din care se pot deduce formele viitoare pe baza evenimentelor anterioare. Curs 2 Caracteristicile comune ale procesului de conducere Cele 5 functii au caracter general cu continut diferit in functie de nivelul ierarhic la care se intalnesc. umane si tehnico materiale. aceasta inseamna extrapolarea in timp a constantei cauzei si a conditionalitatii. a fenomenelor ce pot avea loc si stabilirea obiectivelor ce trebuie atinse si a resurselor necesare. Informatiile pe care le instrumenteaza sistemul managerial prin functia de previzionare trebuie sa aia urmatoarele carcteristici: a) informatia sa fie integrala. precum si comportamentul acestuia in conditiile schimbate. ce caracterizeaza publicul pentru care trebuie sa luam o decizie b) trebuie sa fie necesare sisuficente.reprezinta cea mai importanta functie a procesului de conducereprin care conducatorul. Exercitarea functiei de prevedere trebuie sa asigure identificarea tendintelor existente.prognozare . b) Previziunea prin extrapolare – are la baza ipoteza potrivit careia atunci cand au loc modificari ale situatiei prezente. unele sub formele care au aparut in trecut pe baza supozitiei ca ele au un caracter ciclic repetabil d) Previzionarea prin asociere. efectul schimbarii va fi acelasi si in perioada imediat viitoare c) Previziunea ciclica.realizarea starii unor indicatori. Ori de cate ori se discuta despre procesul de conducere. prefigurarea proceselor viitoare.ceea ce se traduceprin faptul ca un conducator prefera sa aiba o mica de informatie care sa reflecte realitatea si sa-i permita sa i-a decizia c) sa fie certe-sa reflecte reaitatea 3 . in care conducatorul anticipeaza evolutia. Fundamenteaza strategiile si tacticile sistemului condus. programele planurile. e) Previzionarea prin analogie – bazata pe analogia dintre doau category de evenimente consta in presupunerea ca ceea ce se intampla intr-una din category se va intampla si-n viitor..programare .care consta in mentinerea sau prelungirea in viitor fara nici o modificare a situatiei existente.

principiul factorului imitator –reprezinta esenta luarii deciziilor. presupune rezolvarea problemei avand la baza mai multe alternative si identificarea dace este posibil a factrilor imitatori si eliminarea acestora .influenteaza evolutia intregului system condus . ele au un orizont de timp max 1 an si au un impact mai mare asupra activitatii zilnice a magerilor . se regasesc vizibil evidentiate in bugetul de cheltuieli a sistemului condus PLANURI – strategice . in timp ce planurile pe termen lung se refera la obiective generale derivate din planurile strategice ale sistemului condus. ..presupune cresterea gradelor flexibilitatii a planurilor cu scopul evitarii aparitiei factorilor perturbatori si a unor evenimente neasteptate. pentru a prevedea atat cat este posibil de bine indeplinirea angajamentelor luate . Planurile pe termen lung au in vedere acoperirea activitatii de cercetare si in sistemul condus. Reusita activitatii de planificare impune respectarea urmatoarelor principii: .de unica folosinta Planurile strategice . Planurile pe termen scurt se refera ca sip e termen mediu la obiectivele specifice.Principiul cadrului strategic si de orientari conform caruia cu cat strategiile si orientarile sunt mai atent elaborate si mai clar intelese cu atat va fi mai substantial si mai efficient cadrul planificarilor organizatiei.principiul schimbarii dirijate. care inteleg si conving sa foloseasca premise substantiale pentru planificare. Literatura de specialitate (kontz) defineste ca prince[ii fundamnetale ale planificarii: .presupune cresterea numarului deciziilor de planificare pentru viitor astfel incat prognoza sa fie insotita de activitati de control realizate periodic cu scopul mentinerii…………. Planificarea in organizatie se clasifica : .sunt elaborate si definite de catre ocupantii niveluirlor ierarhice superioare .principiul primar al planificarii .principiul contributiei obiective .pe termen scurt Planurile pe termen lung sunte cele ce acopera aspectele competitive tehnologiice si strategice cu un grad de complexitate mare atat pentru sistemul condus cat si pentru conducator. punand astfel in valoare capacitatea manageriala a sistemului conducator.descrie misiunea si scopul organizatiei si stabilesc care sunt obiectivele acesteia 4 d) .principiul flexibilitatii.princpiul angajamentului prin care evidentiem existenta unei planificari logice care acopera o perioada determinate de timp in viitor necesara. planurile pe termen mediu sunt detalii ale unor planuri operative si de obicei intra in jurisprudenta nivelului mediu a sistemului conducator. Planurile pe termen mediu – se refera la perioada de timp cuprinsa intre 1-3 ani.pe termen lung .principiul eficientei planurilor structura planurilor are la baza utilizarea a 2 principii: .pe termen mediu .operative .principiul premiselor planificarii – care solicita antrenarea mai multor indivizi ce raspund de planificare.informarea sa se faca la timp cu momentul in care este luata decizia pentru ca aceasta sa corespunda realitatii si modelarii unui posibil coportamnet ulterior. costul flexibilitatii trebuie masurat in raportu cu costurile riscurilor .

Prin functia de organizare sunt puse in valoare tehnicile organizarii stiintifice. ansamblul mijloacelor materiale.Principiul disciplinei . Sprijina aplicarea principiilor managementului modern.Principiul unitatii ordinelor .Principiul centralizarii .Principiul subordonarii intereselor individuale la interesul colectiv .Principiul functionarii logice . felul in care partile acestui ansamblu sunt corelate intre ele si sunt asezate intr-o ordine determinata de logica acesteia. aceasta fiind reprezentatata prin instrumentele de organizare regulamentara. circuitul de informare.sunt identificate functiile organizatiile publice.Principiul remunerarii . analiza functionala. obiective strategice. raportat la o perioada determinate de timp Planuri de unica folosinta – sunt create pentru a rezolva o problema care este putin probabil sa apara in viitore. resurse. Sunt elaborate planurile operationale. avand un buget bine determinat.Momentul declansarii procesului de planificare incepe cu declansarea formala a misiunii care stabileste directiile si premisele planificarii activitatii sistemului.Principiul diviziunii muncii . 5 .Sunt cunoscut ca planuri tactice si au in general ca obiect alocarea resurselor necesare realizarii obiectivului. astfel incat sistemul sa se identifice cu propria misiune. contribuind la economisirea timpului in luarea deciziilor.Principiul solidaritatii Functia de organizare permite evidentierea organizarii active in institutiile publice. Partile structurii de organizare sunt elementul uman.Principiul ordinii .Principiul unitatii directionale . perfectionarea continua a acestora. Curs 3 FUNCTIA DE ORGANIZARE -armonizarea resurselor -revine unui centru de organizare -stabileste rapoarte optime intre obiective. Planuri permanente –sunt create sub conducerea nivelului executive deoarece prin aceste planuri se realizeaza delegarea de autoritate a nivelului executive.Principiul initiativi . raportate la resurse -stabileste proportii necesare (functia de organizare si proportii intre categorii) -asigura cresterea cmplexa a volumului activitatii de organizare in organizatia publica. uneori lunare prin care se asigura realizarea obiectivelor strategice.Principiul autoritatii si responsabilitatii . Structura de organizare reprezinta rezultatul organizarii institutiei. identificate printr-un program-proect.Principiul echitatii .Principiul stabilitatii conducerii . Planuri operationale – acopera un domeniu mai restrans fiind orientate spre ctivitati saptamanle si zilnice. . Dezvolta si creeaza conditiile aplicarii gandirii sistematice promovand sistemul de interactiune cu celelalte cond ale functiei de conducere. realizand intre functia publica de control si functia publica de identificare niiveluri ierarhice.Principiul stabilitatii conducerii . acestea pot fi programate. Definirea structurii de organizare comporta o analiza realizata dintr-o tripla perspectiva. rezolvandu-se multe probleme de cei din nivelul executive.

Ponderea ierarhica reprezinta raportul dintre functia de executie si cea de conducere. diferit de nivelul ierarhic. care reprezinta o descriere simplificata. Responsabilitatea reprezinta obligatia de a indeplini anumite sarcini cu scopul realizarii misiiunii. a) denumirea institutiei publice b) elemente privind statutul 6 .ROF al organizatiei publice . Clasificarea se realizeaza dupa marimea compartimentului compartimente simple/complexe b) dupa legaturi: compartimente ierarhice/ comp. de conducere sau de cooperare in interiorul compartimentului. identificat ca un numar si insotit de o marca. Un element al structurii de organizare este reprezentat de organigrama. identifica importanta unui departament cu un alt departament. Postul este cel ce se ragaseste in statutul de functiuni.RS ROF este reprezentat ca instrumentul de conducere ce se sprijina pe detalierea tuturor activitatlor organizatiei publice astfel incat sa fie evidentiate comportimentul de munca. responsabilitatile. alaturi de comportimentele de munca. Dimensiunea economica a organizatiei publice se realizeaza prin asigurarea conditiilr de corelare a sarcinilor cu atributiile. evidentiindu-se natura acestora. Comaprtimentul de munca –sunt grupuri inchegate de persoane. Dimensiunea sociala presupune satisfacerea nevoilor personalului angajat si a personalului contactual si a personalului ce ocupa fuctii publice. reunite sub aceeasi autoritate ierarhica si cu precizarea atributiilor si sarcinilor cu caracter permanent. prin sarcini si atributii permanente.Autoritatea postului asigura dreptul de a dispune executarea unei sarcini sau a unei lucrari. de dificultatea muncii. cuprind elemetele privind o institutie public. Dimensiunea informationala presupune asigurarea conditiilor de circulare a informatiei in cele sensuri.Se poate descrie prin rolul sau. nu confundati cu structura organizare. deoarece organigrama este o componenta a structurii de organizare. nivelurile ierarhice. grafica a unei structuri de organizare. conducerea institutiei publice. intre compartimentele situate la acelasi nivel ierahic sau la un nivel inferior sau superior. in mod permanent si reactualizat ori de cate ori este nevoie. a calitatii cu capacitatile. Legaturile pot fi clasificate: Dpdv al compartimentului in : leggaturi ierarhice de autoritate/ functionale/ de consultare de tip stat major Dpdv al reglementerilor pot fi: legaturi formale/ neformale Niveluri ierarhice semnifica treptele de autoritate ierarhica ce separa functia de conducere de functia de executie. de stat major/ comp functionale Ocupantul unui post realizeaza activitati ce sunt caracterizate conceptual prin asa numita munca. in functie de complexitatea activitatii. motivarea acestuia si asigurarea unui statutu conform postului pe care-l ocupa. Munca se poate evidentia prin componentel sale: prin operatie/ sarcina/ atributii/ activitati/ legaturi Legaturile structurale reprezinta sisteme de realizare bi si multi dimensionale concepute sa asigure functionarea structurii de organizare. responsabilitati.-definirea autoritatii –stabilirea centrilor decizionali -definirea legaturilor. in care se regasesc atributiile. Alt elemen constitutiv care reprezinta suma atributiilor omogene din punct de vedere al naturii si complexitatii. Rangul ierarhic. legaturi de subordonare. responsabilitate si legaturi.Fisa postului reprezinta un document pe care angajatul il semneaza. Linia sau filera ierahica reprezinta controlul prin care circula informatia si deciziile. nivelul ierarhic la care este regasit postu respectiv.se diferentiaza pe orizontala organizarii sau pe verticala acesteia. de coordonare. sau de gradul de repetitivitate a activitatii Structura de organizare are 2 reglulamente: . Structura cadru a unui ROF este definita de existenta a 4 parti structurate astfel: I.

............. compartimentele. competente...improvizarea in timp si spatiu a activitati cu resursele realizate de catre personalul angajat . atributiile institutiei publice ..competentele... claritatea si concizia formularii dispozitiilor..c) d) e) f) g) h) i) II..... FUNCTIA DE COORDONARE .... raspunderi . activitate complexa prin care se realizeaza coordonarea la fiecare nivel ierarhic al institutiei. modificat.Ne permite dezvoltarea unui sistem complex de punere in valoare a tuturor resurselor institutiei publice cu scopul asigurarii realizarii obiectivelor specifice si dezvoltarea interdependentei intre nivelurile ierarhice . FUNCTIA DE ANGRENARE ( declansarea activitatii) .......conducerea colectiva – stabilindu-se componenta..Organizare . actul de decizie este colectiv . raspunderi. actualizat.. a logicii actiunilor si a logicii argumentarii si transmiterea atributiilor si sarcinilor .........compartimentele de munca la diverse niveluri ierarhice de munca ......institutiile publice au caracteristica de promovare a activitatii de coordonare. prin proiecte.... decizia este luata de echipa manageriala.. relatii cu celelalte compartimente IV dispozitiile finale reprezentate de modalitatea in care ROF-ul poate fi aplicat.stimuleaza initiativa FUNCTIA DE CONTROL REGLARE ...conducerea executiva...... misiunea structura organizatorica compartimente comisiile si consiliile institutii subordonate organigrama an infiintare descrierea tuturor atributiilor.Control reglare ..Realizeaza repartizarea echilibrata a sarcinilor.. obiective. bugete. atributiile responsabilitatile ..Evidentiaza realizarea echilibrului intre autoritati si responsabilitati .consta in transmiterea catre personalul de executie a sarcinilor si atributiilor de executie ce revin acestuia. ..atributele compartimentului de munca .reprezinta urmarirea desfasurarii actvitatii si realizarea obiectivelor in conformitate cu plan prestabilit 7 . metode de conducere ce sunt specifice.. ofera spatii si promoveaza constituirea unui sistem informatizat Adapteaza stilul de conducere la specificul fiecarei actiuni promovand metode de conducere de tip C.atributii.. punandu-se in valoare rolul compartimentului de tip stat major (consultativ) . corectat......stil de conducere participativ.diagramele relationale dezvoltate pe orizontala si pe vertica III......obiectul de activitate ... elemente privind conducerea institutiei publice ..Promoveaza motivarea diferentiata a angajatilor institutiei publice..

Delimitari conceptuale intre sector public. ambele categorii fiind incluse in structurile dreptului public. 6 motive: • existenta unui sector public asigura intrarea libera pe piata a producatorilor si consumatorilor. desi minoritara. controlul indirect in raport cu controlul direct.- - asigura cresterea actiunilor de control. a neutralitatii si impartialitatii functiilor publice. la diferite etape. in exercitarea functiei de control. Sectorul public apare ca o preconditie a gestionarii cu succes a actiunilor publice. ierarhic interdependent a actiunii de control realizat la diferite niveluri ierarhice. fie datorita modului de organizare sau a posesiunii capitalului.traditionala : promoveaza existenta unui public pentru a raspunde direct nevoilor sociale ale populatiei. stabilitatea preturilor si a ratei sociale a cresterii economice. In aceasta conceptie . • guvernul poate interveni in echilibrarea concurentei acolo unde aceasta nu este eficienta datorita costurilor in scadere. si industrial. diversificare formelor si meodelor de control si crestere caracterului preventive al ……… si corelarea cu functia de previziune controlul asigura identificarea momentului de finalitate clara a actiunii cuantificand obiectivele si abaterile. • situatiile de esec al pietei pot fi contracarate prin existenta unui sector public.Prin functia de control se realizeaza o repartizare clara.bun public Curs 4 Sectorul public este format din stat si colectivitatile locale. cu o parte din capital a carei importanta: a). conceptia juridica. este cea economica. de exemplu asupra proprietatii. excede o jumatate din capitalul intreprinderii. colectivitatile sau institutiile publice sunt proprietere. termenul de serviciu public apare ca sintagma fundamentala . Cea de-a doua perspectiva care raspunde intrebarii cat de important este sectorul public. permite existenta sau conjugarea cu puterea publica. modalitatilor de functionare a mecanismelor publice. b). echilbrata a sarcinilor si responsabilitatile. exercitarea in cunostiinta de cauza a deciziei de cumparare. asigurarea bunei circulatii a informatiei. Cat de important e sectorul public? Din perspectiva istorica au fost formulate 4 conceptii: • conceptia birocratica. In aceasta conceptie se discuta despre statul minimal prin care delegarea autoritatii este o necesitate. este o intreprindere publica. • aranjamentele contractuale si schimburile necesare pentru functionarea pietei nu ar putea exista fara protectia si impunerea unei structuri juridice oferite de guvern. Orice intreprindere in care statul . iar apropierea de stiinta administrativa este vizibila. comercial. independent sau impreuna. fapt ce rezulta din transmiterea drepturilor de mostenire . • sectorul public poate ajusta ineficienta pt sistemul de piata in ceea ce priveste cresterea nr de angajati . functionarul public este privit ca actor principal caruia statul ii garanteaza drepturi si obligatii. amplificarea rolului si importantei compartimentului. • valorile sociale pot necesita ajustarea in distributia veniturilor. statul pt ca este nevoie de o entitate care • sa fie sursa unica si elementara a alegerilor. A treia componenta este data de structuri de drept privat aflate sub controlul autoritatilor publice fie datorita obiectului lor social. conceptia liberala.statul este dator sa asigure respectarea drepturilor si obligatiilor publice si sa • regleze activitatiile fundamentale bunei desfasurari a activitatii publice. In categoria institutiilor publice includem institutiile cu caracter administrativ.imbinarea formelor de control.accentul e pus pe interes. • conceptia modernista. A doua componenta a sectorului public e formata de institutia publica.statul de drept este regula. Particularitati ale sectorului privat 8 . Prin urmare. direct sau indirect. Miza este ca existenta legilor clasifica si asigura un cadru fluent si stabil dezvoltarii pietei.

Pt sistemul public. actorul principal e proprietarul. calitatea actorilor.obtinerea profitului • financiar. In sistemul public public . in consecinta.actiunea colectiva. obiectivele.cetateni. insect privat. In sectorul public. de competente. libera initiativa . In sectorul privat.Include totalitatea bunurilor mobile si imobile care nu sunt susceptibile de a face obiectul proprietatii private sau care sunt destinate folosintei publice sau functionarii publice. un organism. printr-o politica publica. 2. accesul la produse se face prin alegere colectiva . Serviciu public. Statul intervine cand • cetatenii au nevoie. • • decizii. cetatenii. serviciul public desemneaza realizatorul activitatii de interes public. in cel privat.clienti. functia publica =complexul de puteri si competente organizate prin lege pentru satisfacerea unui interes general in vederea ocuparii in chip temporar de un titular sau mai multi . In sens organic. Curs 5 ORGANIZATIA PUBLICA 9 . Bunul public.e mai transparent fata de cel public. accesul la produse se face prin alegerea individuala.publica sau privata. iar fundamentarea e raspunderea in fata actionarilor.136/Constitutia Romaniei.o persoana juridica . functionarii publici vor fi . 1. serviciul public desemneaza o activitate publica sau de interes public (serviciul de legiferare. stabilite conform legii din cadrul unui serviciu public infiintat in scopul satisfacerii in mod continuu de catre functionarii publici numiti in aceste functii. In sens material .obtinerea egalizarii nevoilor. de administrare. considerati resurse umane ale societatii si garanti ai functionarii activitatilor acestora. reglare. • instrument al pietei. persoana fizica ce exercita puterea in limita competentei si urmareste realizarea scopului pentru care a fost creata functiunea (Paul Negulescu 1934) Grupare de atributii. judiciar). Potrivit unei prime definitii.procesul decizional are valente consensuale. cresterea concurentei.decizia poarta oputernica raspundere politica si poate fi coercitiva. in sectorul privat. la un anumit moment . art. In sectorul public. reglarea se realizeaza prin cerere -oferta. • • • • • Domeniul public. In sectorul public. Functia publica. a intereselor generale ale societatii. reglarea se realizeaza prin nevoia de resurse. poate fi folosit de toti membrii unei colectivitati in acelasi timp si nu exclude de la consum pe cei care nu doresc sa contribuie la finantarea bunului public. Produs al carui consum de catre un singur individ nu reduce cantitatea valabila pentru altii. Criterii de diferentiere intre sistemul privat si cel public: • accesul la produse. in cel privat.concurenta. In sistemul privat. Pentru managementul public. In sectorul public. cuprinzand actiunea colectiva.definitie. Poate reprezenta organizarea cu scop colectiv . indivizii unui stat . obiectivul : obtinerea profitului.

precum si relatiile care se stablilesc intre ele in interiorul si exteriorul sistemului. pietele 4. Cine are dreptul sa ia decizii? Autoritatea Cine poarta raspunderea in situatia in care ceva nu merge bine? Responsabilitatea Este informat functionarul public atunci cand desfasoara activitate in organizatie? Informare Cand incepe activitate? Coordonarea Exista o metoda mai buna de recompensare a activitatii realizate? Recompensa Aflate in stransa legatura cu organizatia publica. Indicatori de proiectare: 1. procesul decizional intern 7.organizarea consta intr-un ansamblu de procese de munca prin care se delimiteaza elementele componente ale sistemului. dimensiunea orgaizatiei 3. Drept urmare fiecare individ trebuie sa stie cine este. de precizare a responsabilitatilor si a autoritatilor. Publ deriva din necesitatea stabilirii ierarhiilor si a autoritatii in vederea indeplinirii obiectivelor. cine este responsabil si pt care anume rezultat organizatia publica poate fi definita pornind de la sensul traditional al organizatiei ce reprezinta o entitate sociala creata in scopul realizarii de obiective specifice. process sau sistem in elementele sale cele mai simple precum si analizarea acestora cu scopul recompunerii lor sub un efect de sinteza ameliorata -etimologic organizarea provine din gr.P. Organo ce inseamna armonie. vechimea organizatiei 2. al relatiilor stabilite intre acestea astfel constituite si implementate astfel incat sa asigure premisele organizatorice neceesare pentru obtinerea performantelor dorite. functia 3. relatii organizatorice(leg structurale) 5. compartimentul 4.Notiune de organizare -in general prin organizare intelegem descoperirea unui fenomen.sarcinile si responsabilitatile care revin componentelor acesteia. conceptul poete fi definit ca si coordonareplanificata a activitatilor unui anumit nr de oameni prin impartirea muncii si a functiilor printr-o ierarhie a responsabilitatilor si a autoritatilor. structura organizationala poate fi definita ca ansamblul persoanelor si a subdiviziilor organizatorice. controlul organizatiei din exterior 6. nivelul ierarhic 6. -in esenta organizarea este un proces de divizare a muncii. tehnologia utilizata 10 . postul 2. ce trebuie sa faca. -ratiunea existentei organizarii in Adm. Notiunea de organizatie privita in lit de specialiate intr-o acceptie foarte larga astfel potrivit teoreticianului Henry Fayon organizarea consta in costruirea dublului organism social si material al unei organizatii precum si inzestrarea acesteia cu tot ceea ce ii este necesar pt a pute functiona -in domeniul M. se stabilesc competentele. structura organizatiei 5. ponderea ierarhica Parametrii de situatie 1. In plus. aceea de satisface a nevoii publice. de realizare a misiunii sale fundamentale.

este necesara specificarea in detaliu a fiselor postului. 1. liniile de comanda se suprapun cu cele de comunicare. in acest scop este necesara realizarea unei diagrame organizationale pt identificarea autoritatii.liniei si al personalului -se datoreaza multiplicarii sarcinilor in organizatii.liniei si al personalului intr-o organizatie apare necesitatea delegarii si cooperarii intre indivizii insarcinati cu realizarea functiilor din cadrul compartimentelor de munca. nu va exista niciodata indoiala asupra ordinii ce trebuie urmata. strategii 2. 1.sarcinile. atribuire neclara a responsabilitatilor 2. precum si impartirea responsabilitatilor rezultand tipuri de compartimente.liniei -conform acestuia datorita nr ridicat de personal. valorile pe care le promoveaza 5. unlu liniar si unul functional. fiin specialist in domeniul sau de activitate. a atributiilor si a sarcinilor spacifice.o transpunere grafica a optiunii de repartizare de autoritate si responsabile intr-o organizatie publica In practica pot fi intalnite 3 tipuri de organigrame: a)org functionale. mediul extern-suma de factori de influenteaza organizatia publica 6.dificultatea utilizarii specialistilor.In general asupra parametrilor de proiectare intervine echipa manageriala pentru configurarea organizatiei publice. clasa oameni-cunostinte.politici.P.de comanda. competente 4. parametrii de situatie fiind aceea care conditioneza realizarea sa. Din analizarea elementelor de definitie.scopul organizaatiei publice-misiune. fiecare dintre acestia. ceea ce conduce la probleme de control si de competenta. canalele de autoritate si de comanda fiind aceleasi -avantaje: fiecare angajat are un singur superior. a resposabilitatii. putem spune ca elementele de baza ale oricarei organizatii publice.principiul. Management public 11 . -ca urmare in lit de specialitate au fost conturate 3 principii organizationale: -1.P. Presupune o autoritate clara. capacitati.se refera la segmentele strategice grupate pe diferite servicii c)org matriciale. functional -se caracterizeaza prin faptul ca un angajat are mai multi superiori.principiul liniei -3. Aceasta forma dea congigurare o organizatiei publice implica instrumentul managerial numit delegare de autoritate si creeaza linii clare de autoritate intre diferite niveluri de autoritate -int-o astfel de organizatie trasatura distincta este ca fiecare angajat are un singur superior.obiective. structura-rolurile. linia scurta de comanda -dezavantaje: incrucisarea liniilor de autoritate. proble de coordonare si cooperare 3.cele ce radau functiile manageriale b)org divizionale. distribuirea clara a autoritatii si a responsabilitatii -dezavantaje: pre multe niveluri in organizatie. activitatile 3. tehnologia-echipamentele utilizate la procesarea informatiei Organigrama. sunt urmatoarele: 1.P. -avantaje: utilizarea eficienta a specialistilor. cultura-stilul de conducere. cel liniar fiind responsabil pt indeplinirea obiectivelor esentiale ale organizatiei.principiul functional -2.o combinatii de criterii a) si b) Principiile organizationale -avand in vedere toate elementele componente ale unei structuri organizationale apare ca necesara fixarea anumitor reguli si proceduri de asamblare a cestora in vederea desfasurarii de activitati eficiente si eficace.

cea care este indreptata constient pentru realizarea problemei. culegerea datelor privind problema sesizata.de ce ?personalul organizatiei participa la realizarea obiectivului acesteia. Procesul decizional= procesul prin care unsistem inteligent stabileste oportunitatile si pertinanta unei anumite modificari in sistem. alegerea unei variante din cele elaborate. selectionand o singura alternativa. este un act de vointa.deciziile privind corectiile necesare realizarii obiectivelor . Nivelul la care actioneaza decidentul intr-o organizatie publica se identifica in structura organizationala cu pozitia pe care o are decidentul pe nivelurile ierarhice. a comportamentul sistemului si elaboreaza alternative posibile in acest sens. Reprezinta ansamblul proceselor prin care sunt armonizate deciziile cu actiunile. se formuleaza actiunile si modalitatile de actionare si sunt alocate resurse. Decidentul poate fi individual sau colectiv.cine ?cum ? contribuie la realizarea obiectivelor organizatiei.Curs 6. Obiectivul = problema aparuta in organizatie si scopul eliminarii factorilor ce au determinat aparitia acesteia si dezvoltarea unor variante posibile eliminarii factorilor. de antrenare. Obiectivul ce face obiectul procesului decizional este caracterizat de un procent de importanta Kj . Scopul organizatiei este de a raspunde in timp real provocarilor interne si externe pt indeplinirea obiectivului organizatiei. • F.decizia de armonizare intre personal si activitati . Se stabilesc sarcinile precise si functiile de motivare exercitate la diferite nivele. Functia de coordonare. elaborarea variantelor posibile decizionale. A decide= proces ce are la baza identificarea unei probleme. Decizia ca si proces se identifica cu existenta a doi parteneri : decidentul si obiectivul. • F. Diferenta intre a hotari si a decide : A hotari= act unilateral . deoarece 12 . de previziune.cu ce ? rezultate s-a finalizat munca. Gradul de autoritate este determinat de coeficientul de autoritate. nu are la baza mai multe variante posibile de rezolvare a problemei .care ? sunt modalitatile de armonizare si motivare. Functia de control. Fiecare functie a procesului de conducere se finalizeaza cu un act decizional astfel : • F. Se identifica prin ansamblul proceselor de masurare si comparare a rezultatelor organizatiei cu standardele si obiectivele prestabilite. prelucrerea datelor.decizia privind obiectivele si directiile de actiune . decidentul fiind inzestrat cu autoritate autentica si oficiala. de organizare. Momentul esential al procesului de conducere este reprezentat de decizia manageriala. Obiectivul cat si decidentul exista intr-o relatie biunivoca de conditionare reciproca ce actioneaza intr-o perioada de timp determinat. • F. Mecanismele decizionale Cele cinci functii ale procesului decizional se finalizeaza cu momentul luarii unei decizii specifice fiecarei activitati. prefigureaza procesele. aceasta fiind autoritate oficiala . Functia de antrenare si declansare. Functia de previziune-Ce trebuie ?ce poate fi realizat ? in cadrul organizatiei.decizia privind formele si metodele de organizare . Functia de organizare. Prin aceasta functie sunt asigurate resursele necesare aplicarii planului cu scopul activitatii cuprinse in plan. • F. de coordonare. fenomenele care vor avea loc si stabileste obiectivele. Functia de previziune asigura identificarea resurselor necesare executarii misiunii organizatorice. Ea reprezinta ansamblul proceselor prin care se determina obiectivul organizatiei. de control-reglare.decizia privind motivarea personalului .

Aplicarea deciziei . • Caracteristicile personale ale decidentului . 7. • Limit performantelor personalului. Aspectul static este dat de caracterul universal si valabil pe o perioada determinata de timp a unui tip de informatie. Exista trei etape : • Fundamentale : 1. decizia este luata intr-un mediu caracteristic ei in care exista factori externi si interni de natura economica. Decidentul = cel acre instrumenteaza doua tipuri de multimi . Factorii externi : prevederile.definirea problemei . • Barierele de cunostinte .normativa si tehnica : factori economici si financiari . Factorii interni : factori tehnici. • 5 – principiul optimizarii variantei alese ( + p delegarii autoritatii si actiunii individuale) 13 . instrumentate pe conceptul de modelare sociala. Comunicarea deciziei .conjuncturala. Etapele clasice ale procesului decizional sunt : 1. 4. toate pornind de la teoria clasica privind luarea deciziei. • Limit de comportament in climatul de munca . Culegerea datelor si informatiilor privind problema . • Limit. Precizarea problemei . 3. limitarile meta-informationale care pot fi statice sau dinamice. prima este cea a variabilelor decizionale (V). 7 • Auxiliare : 6 • Complementare : 2. Kj>0 trebuie sa fie supraunitar.sociali. iar a doua este multimea criteriilor decizionale. 3. • Limit. Controlul aplicarii deciziei luate. 6. 3 – principiul argumentarii selective . Construirea variantelor . 8. Prelucrarea datelor / analiza info si datelor utilizand corelatia factorilor . In acest sens. Determinarea variantei optime depinde de natura modului de adoptare a deciziei. tehnica.timpul relativ scurt al existentei informatiei si de puternicile influente externe ce ii influenteaza continutul.8. normativele. Analizarea variantelor propuse si luarea deciziei . • Limit statice . 4.in activitatea organizatiei publice pot exista mai multe prioritati pentru atingerea obiectivelor. • Limit informationale in cadrul org . Aspectul dinamic. Nivelul la care se afla obiectivul este caracterizat de un criteriu de importanta KJ . sociala. • Limit de invatare . Fiecarui criteriu ii este asociat un coeficient de importanta. • Motivarea ca actiune . Fiecarei etape specifice procesului decizional ii este caracteristic un principiu managerial astfel : • Etapele 2. Alti factori : • limitarile organizationale – tipologia organizatiei in care functionaeaza procesul decizional si tipologia organizationala ce exista in exteriorul organizatiei si care se interconditioneaza. 2. • 3 – principiul indivualizarii si fundamentarii alternativelor . 5. Modelele pentru luarea deciziei sunt modele matematice. 5. Si anume : se urmareste pe de-o parte varianta care raspunde tuturor cerintelor si restrictiilor iar pe de alta parte cea care asigura eliminarea factorilor care au generat problema conducand la realizarea obiectivului organizatiei. economici .

elemente privind viitorul organizatiei si al modului in care functioneaza organizatia. 14 . planul uman. evaluarea stadiului in care se afla problema . Caracteristicile nivelului strategic sunt determinate de specificitatea decidentilor implicati in procesul decizional. 4. • manageriala. Deciziile strategice. Abordarea deciziei e abordarea politica. Model decizional prin abordare : • politica . 4. politice. 7. abordare manageriala) Nivelul 1. 3. 2. Teoria decizionala promoveaza nevoia adaptarii modelelor matematice la aspecte sociale. Modelul Paterson : are cinci etape : 1. alegerea modelului clasic trebuie adaptat la nevoia eliminarii problemei identificata . 3. majoritatea info = info agregate ce provin din surse externe organizatiei.stabilirea sau schimbarea obiectivelor organizatiei si la resursele necesare realizarii obiectivelor si ploiticilor. implementarea. 8 – p participarii. Nivel operational : actiunea propriu-zisa. astfel triunghiul decizional este similar cu triunghiul organizational. Nivel tactic : planificare tactica. decizii operationale. Nivelul strategic este caracterizat de procesul decizional. • juridica . generarea alternativelor . Aria de cuprindere e larga. 3. 10. identificarea problemei . fixarea problematicii ( stabileste scopul. 9. 2. tactic si operational.vezi cartea. Modelul Kotter are doua etape fundamentale : 1. 6. economice si administrative. 1. compararea rezultatelor cu modlul teoretic. Specificitatea sistemelor publice e data de existenta triunghiului decizional pt orice tip de decizie luata . fiind format din nivelul strategic. 5. selectarea diferentelor . financiar. urmarirea modului in care este aplicat . planificare strategica . 8. Nivel strategic : abordare politica. autorizarea . nr redus de decidenti care lucreaza in mod nerepetitiv si creativ. aplicarea modelului . Orizontul de timp se masoara in ani. decizii tactice. organizational) 2. abordare juridica . identificarea diferentelor . dezvoltarea unei retele ( dezvoltarea retelei umane cu scopul obtinerii informatiilor) Modelul Pounds are zece faze : 1. Modelele de luare a deciziei in sistemul public sutn imprumutate din teroria economiei si teoriile manageriale si sunt adaptate tipologiei problematicii supuse procesulu decizional. alegerea modlului care trebuie aplicat in organizatie . 5. 2. alegerea . decizii. practicarea corectiilor .• • 6 – p economiei informatiei . In sistemul public pot fi evidentiate trei modeel de luare a deciziei identificate pe ierarhia organizationala. compararea cu realitatea . Planificarea e strategica si caracterizeaza nivelul de varf al organizatiei.

Conducere prin obiective.Conducere prin obiective. 2. • Sa aiba la baza info reala ca premisa a cunoasterii realitatii si a alegerii variantei optime . Caracteristicile nivelului operational sunt determinate de dimensiunea ariei de cuprindere care e mai restransa si bine definita de orizontul de timp care se masoara in saptamani. Curs 7. 4. Deciziile tactice privesc modul in care resursele sunt obtinute si utilizate in mod eficace. Aceasta metoda necesita ordonarea in functie de importanta a actiunilor organizatiei publice respectandu-se principiul diviziunii muncii. formalizata. Decizia trebuie sa fie aplicata la nivel cat mai apropiat de obiectiv . 3. Ii e caracteristica abordarea administrativa sau juridica a deciziei (in carte). Decizia trebuie luata in timp real si aplicata in timp cat mai scurt posibil .Conducere prin servicii. • Obiectiva. Trebuie sa fie definita de elemente logice : • Abstractia : rationala. E caracterizat de interactiunile personale . Nivelul 3. 3. Metoda porneste de la ideea ca succesul si dezvoltarea organizatiei publice depind de intrepatrunderea obiectivelor colective cu ceel personale. de delimitarea ariei de cuprindere fiind mai restransa si de un orizont de timp mai mic masurat in luni. Tipologia decizionala = abordarea manageriala. • realizarea acestora. Caracteristicile principale: • definirea riguroasa a obiectivelor si cuantificarea contributiilor individuale.Nivelul 2. Conducere prin exceptie. Respectarea principiului subordonarii intereselor personale interesului general. E nivelul operational in care se desfasoara procesele prin care se realizeaza sarcinile specifice obiectivelor specifice in mod eficient si eficace. 1. ce pot fi masurate si pot fi comparate rezultatele acesteia cu dimensiunile previzionate sau standardizate. Caracteristicile deciziei : 1. Deciziile operationale sunt caracterizate de sarcini si resurse necesare realizarii obiectivelor specifice ca au fost stabilite la nivel anterior. E metoda moderna de conducere prin care sunt determinate obiectivele unei organizatii publice . Metode de conducere 1. eficient in concordanta cu obiectivele organizatiei. 2. Nivelului tactic ii e caracteristica planificarea tactica in care se instrumenteaza notiuni de nivel managerial mediu prin elaborarea si luarea deciziilor tactice.Conducere prin proiecte. Tipologia informationala utilizata e de natura interna apartinand organizatiei. zile. 15 . modelata si simulata . E determinata de nevoia desfasurararii precise si masurabile a unor actiuni. Precizia si gradul de detaliere a activitatii sunt ridicate iar frecventa aparitiei detaliilor pt activitate e ridicata.

Masurile de punere in valoare a metodei de conducere prin exceptii sunt identice cu cele ale conducerii prin 16 . • stabilirea noilor obiective. complexe si a celor curente. • stabilirea informatiilor si a limitelor de variatie la nivel de conducere. E determinata de lipsa acuta de timp cu care sunt confruntati conducatorii. Masurile prin care sunt puse in valoare metodele utilizate sunt constituite de activitatile prin care se caracterizeaza in detaliu atrbutiile. compararea rezultatelor cu obiectivele initiale. Aceasta metoda are un grad de aplicabilitate mare.. materiale sau legislative.. Metoda de conducere prin obiective se incadreaza cadrului legist si normativ specific domeniului de activitate a organizatiei publice cu scopul asigurarii conditiilor pentru realizarea misiunii organizatiei.dezvoltarea unui grad de autonomie individuala pentru actiunile de intreprins. responsabilitatile . • • O alta masura de punere in valoare a conducerii prin obiective. • stabilirea prin diviziune a procedurilor si interventiilor numai in cazul aparitiei abaterilor.in care obiectivele generale pot fi masurate . competentele.asigurarea unui nivel ridicat de pregatire profesionala a personalului angajat. la nivelul tuturor organizatiilor publice. si de nevoia echilibrarii interventiilor pe termen lung si scurt a problemelor de ansamblu . tehnice. cuantificate cantitativ si calitativ. sociale.. analiza abaterilor. Se porneste de la obiectivul general... si comparativ. concomitent cu dezvoltarea unui grad mare de autonomie inrealizarea actiunilor. • • analiza comaprativa. Etapele ralizarii metodei de conducere prin exceptii..Conducerea prin exceptii. efectuarea controlului rezultateor. ierarhizarea obiectivelor in functie de importanta. • • simularea. incredintarea de catre conducere realizarii unor obiective specifice colaboratorilor (delegarea de • autoritate. sunt obtinute rezultate comparate cu previziunile si se stabilesc obiectivele etapei urmatoare. • realizarea economiei informationale. Aceasta metoda se caracterizeaza prin urmatoarele elemente: • existenta unor zone cu limite de variante prestabilite pt fenomenele economice. se aplica.. • determinarea tendintelor. • analiza sistemelor. • analiza abaterilor de la tolerantele admise . • revizuirea normelor si a tolerantelor prin realizarea corectiei sau prin reactualizare. sunt identificate obiectivele specifice. transferul de putere de la nivel superior catre nivelul imediat inferior) • stabilirea de comun acord de catre nivelul de conducere si nivelul de executie a masurilor ce trebuie luate pentru realizarea obiectivelor.. Aceasta metoda a aparut din necesitatea economiei de informatie cu scopul realizarii conditiilor de corelare intre nivelul decizional si cantitatea de informatie aferenta. Etapele solicitate in aplicarea metodei de conducere: • stabilirea obiectivelor generale ale organizatiei publice. Metoda conducerii prin obiective sustine caracteristica fundamentala a procesului de conducere: ciclicitatea. • realizarea activitatii de conducere cu coercitiile necesare. Tehnicile si metodele utilizate in conducerea prin exceptii sunt: • graficele Gantt diagrama limita. Tehnicile utilizate in metoda conducerii prin obiective sunt: • fisa obiectivelor cheie. realizarea unor corectii necesare. 2. se actualizeaza ROF-ul.

Etapele: • definirea proiectului de condus. 3. Conducerea prin exceptie e o metoda utilizata pentru o perioada de timp scurt sau mediu . E determinata de nevoia asigurarii unei suplete organizatorice cu scopul realizarii lucrarilor eterogene de mare complexitate. deci prin multiplicarea centrelor decizionale. institutiile si intreprinderile publice in care se realizeaza lucrari de mare complexitate cu durata si resurse limitate. A aparut din nevoia gestionarii unitare a serviciilor publice importante din etapele identificarii nevoii publice.Conducerea prin servicii. • metoda drumului critic. cu diferenta ca la conducerea prin exceptii nu se instrumenteaza procedura de delegare de autoritate. promoveaza delegarea de autoritate. dinamism si flexibilitate.!!!! PENTRU EXAMEN 4. Legea transparentei decizionale. executie. • evaluarea rezultatelor. a nevoii sociale pana la cea de satisfacere a nevoilor publice si masurarea calitatii serviciilor publice.!!!! Legea administratiei publice. Caracteristici: • conducerea orientata spre cresterea gradului de innoire si adaptabilitate a serviciilor publice. de efort fizic si material si instrumentarea delegarii de autoritate. Domeniul de aplicare prioritar e sectorul public. a eficientizarii acesteia cu scopul individualizarii responsabilitatii. Domeniul de aplicare prioritar se regaseste in tot sectorul public in toate organizatiile siinstitutiile publice in care e dezvoltat un sistem puternic informational in care sunt actualizate informatiile si prelucrate in timp real. A aparut din nevoia asigurarii cresterii calitatii serviciilor publice . • arborele decizional. • • realizarea proiectului : planificare . Tehnicile si metodele utilizate sunt: • graficul Gantt. • elaborarea planului serviciului respectiv. • diagramele. simularea. • promovarea lucrului in echipa sau in echipe pluridisciplinare. urmarirea si controlul realizarii proiectului. dezvoltand coordonarea si sistematizarea actiunilor. 17 . e aplicata numai la nivel superior si reprezinta procesul de conducere prin caracteristica sa. alocare de resurse. Etape: • stabilirea strategiei servciului public gestionat. organizarea conducatorului proiectului si echipei sale. Caracteristici: • adaptabilitatea organizarii la situatii specifice reclamate de realizarea unor proiecte. • Masurile de punere in valoare a metodelor sunt identice cu cele ale conducerii prin obiective si a conducerii prin exceptii.Conducerea prin proiecte.obiective. • decongestionarea activitatii organismelor functionale prin crearea posibilitatii de aplicare a autonomiei decizionale . economia de timp. Ea a aparut din nevoia ordonarii in timp si spatiu a unor lucrari . • intensificarea actiunilor de coordonare desfasurate intre compartimente. programare. concentrarea .

.Domeniul in care sunt aplicate si mediul: Mediul economic. in general 4. promovand instrumentarea delegarii de autoritate. legea 188/ ……. pregatirea si functionarea conditiilor pentru imbogatirea serviciilor. pe corelatii intre factorii determinanti in aparitia obiectivului si cei pentru dezvoltarea acestuia pe evaluarea tendintelor si simulare. ele se bazeaza pe analize realiste ale starii actuale. control. singura metoda in care sunt 5 este cea prin servicii. realizarea corectiilor rezultatelor (vezi functia de control-reglare) 3. politic. analiza posibilelor beneficii. atributii care constituie continutul functiei publice nu pot fi stabilite printr-un contract ci doar prin lege sau prin acte emise in baza si in executarea legii dat fiind ca prin functia publica se realizeaza intrese generale care nu pot fi negociate intre subiectele raportului de functie publica care este de drept administrativ. 2.crearea conditiilor pentru furnizarea serviciului public. Fiecare metoda de conducere se caracterizeaza prin etape. observam ca acestea au ca elemente comune urmatoarele aspecte: 1. masurare. • • • Curs 10 Managementul functiei publice Temeiul legal. Masurile de punere in valoare a metodei sunt comune cu cele prezentate la metoda anterioara. • • metoda Brain storming. Toate aceste metode instrumenteaza aceleasi masuri de punere in valoare . analiza valorii. social. locala si autoritatile administratiei autonome. 18 .. serviciile sau grupurile de servicii de utilitate publica reprezentative cu grad mare de accesibilitate supuse innoirii accelerate. Tehnicile si metodele instrumentate sunt: • arborele decizional. Trasaturile functiei publice 1. tehnologic si in domeniul specific mai precis servicii publice si politici publice sectoriale. 2.Aceste metode au etape de rationalizare a actiunilor din punctul de vedere al identificarii gradului de rationalizare in functionarea metodelor de conducere. asigurarea realizarii eficientei economice. atributii care formeaza continutul functiei publice trebuie sa aiba un caracter legal sa fie prevazut pentru ficare functie publica prin lege sau prin acte emise in baza si executarea legii. 3. comune. 51/2006) Analizand cele patru metode de conducere . Singura metoda in care nu functioneaza delegarea de autoritate e conducerea prin exceptii. care a fost modificata ultima data la 20 iulie 2006 Functia publica – ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii in scopul realizarii prerogrativelor de putere publicate de catre administratia publica centrala. • studiul de piata. toate finalizandu-se cu etapa de verificare . orice functie publica reprezinta o totalitate de atributii din cele care formeazacompetenta cu care este dotat un serviciu public in vederea infaptuirii sarcinilor acestora organizare a executarii si executarea a legii in regim de putere publica.Tehnicile folosite sunt in general. 4. Legea serviciilor de utilitate publica!! (lg. • Domeniul reprezentativ e sectorul public . comparare.

exista inainde de a fi numit pe postul respectiv viitorul functionar public neputandu-se pune problema declansarii concursului doar pe ideea ca functia publica se va infiinta. fie intr-o forma directa. functiile publice au caracter continuu. cnform atributiilor de specialtate legal constituite. pe care fiecare serviciu public le exercite pt satisfacerea unui anumit interes general. 9. b) functii publice de conducere c) functii publice de executie II Dupa cerintele privind nivelul studiilor absolvite a) functii publice clasa I – pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma. 11. c) Functii publice clasa a III-a pt a caror ocupare se cer studii liceale. functiile publice sunt create pentru a da satisfactii intereselor generale si nu in mod direct intereselor individuale. 19 . 8. 10. are caracter obligatoriu drepturile si obligatiile care-I alcatuiesc continutul trebuie exercitate. Clasificarea functiilor publice I Dupa natura atributiilor titularului functiei publice a) functii publice corespunzatoare inaltilor functionari publici. respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta. exista o indatorire in acest sens si nu o posibilitate de genul dreptului subiectiv conferit pers fizice sau juridice si fata de care exista latitudinea de a intra sau nu dupa propria vointa in rap juridic conform intereselor proprii. sunt create pt a da satisfactie intereselor generale pe toata perioada existentei lor. atributiile corespunzatoare functiei publice se stabilesc in raport de sarcini specifice de specialitate. 5. in cazul functiei de conducere.4. studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat. prin exercitarea functiei publice trebuie sa se contribuie la realizarea puterii publice. prin exercitiul efectiv al functiei publice se realizeaza compertenta autoritatii sau a institutiei publice. III Dupa nivelul atributiilor si competentelor a) functii publice generale din lege b) functii publice specifice IV Dupa nivelul palierulu administratiei publice a) functii publice de stat b) functii publice teritoriale c) functii publice locale Functiile publice de stat a) sunt functii publice stabilite si avizate potrivit legii in cadrul ministerelor organelor de specilaitate ale administratiei publice centrale precum si in cadrul autoritatii administratiei publice autonome. fonduri pentru functiile publice siunt asigurate de la bugetele de stat sau bugetele locale. b) Functii publice clasa a II-a – pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma. fie intr-o forma indirecta prin actiunea de executaresi control care sunt strans legate in…… 6. functia publica. 7.

dar actele de stare civila sau hotararile consiliilor locale si judetene se vor oficia doar in limba romana. persoana trebe sa aiba capacitate deplina de exercitiu pt indeplinirea drepturilor si obligatiilor pe care o dobandeste la implinirea varstei de 18 ani. care ar face incompatibila cu savarsirea functiei publice cu exceptie situatiei in care a intervenit reabilitarea. Conditiile de acces la ocuparea functiilor publice Principiile accesului egal la functia publica – orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege poate ocupa o functie publica. 5. cunoasterea limbii unei natiuni se aplica numai pt cei care intra In contact direct cu cetatenii si chiar in cadrul acestor institutii.deriva din principiul egalitatii sanselor consacrat pentru prima data in declaratia universala a drepturilor omului si cetateanului din 1789. indeplinirea conditiei specifice pt ocuparea functiei publice 8. statului sau a autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul care impiedica infaptuirea justitiei. c) Sunt functi publice stabilite si avizate potrivit legii in cadrul aparatului propriu al autoritatii administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.b) Sunt functii publice stabilite si avizate potrivit legii in cadrul institutiei prefecturii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si a celorlalte organe ale adminstratiei publice centrale din unitetile administrativ teritoriale. In raport cu autoritatile administratiei publice locale cetatenii apartinand unei minoritati nationale din unitatile administrativ teritoriale in care acestia cu o pondere de 20% din numarul ocuitorilor au dreptul sa li se aduca la cunostinta in limba materna ordinea de zi a Consiliului judetean precum si hotararile adoptate de acestia. Cetatenii minoritari au dreptul sa se adreseze oral sau in scris autoritatilor administratiei publice locale ai aparatului propriu al acestora si in limba materna si cu drept la oficierea casatoriei in limba materna cu conditia ca ofiterul starii civile sa cunoasca limba respectiva. persoana fizica care doreste sa ocupe o functie publica trebuie sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentr care candideaza. Principiul egalitatii sanselor de admisibilitate intr-o functie publica . Conditii: 1. trebuie sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege pt functia publica respectiva 7. indeplinirea – varsta minima de 18 ani impliniti 4. Potrivit legii . infractiune de fals sau a unor fapte de coruptie sau a unor infratiuni savarsite cu intentie. 2. Legislatia actuala prevedefolosirea unei limbi minoritare in activitatea autoritatilor administratiei publice locale in care populatia apartinand unei minoritati are o pondere de peste 20%. 9. sa nu fi fost desituit(a) din functiile publice sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca ptr motive disciplinare in ultimii 7 ani 20 . 3. persoana care accede la ocuparea functiei publice sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania in prezent aceasta conditie rezulta din articlolul 16 aliniatul 3 din Constitutie unde se arata ca functiile si demnitatile publice civile sau militare pot fi ocupate de persoane care au cetatenia romana si dominiliul in tara. stare de sanatate atestata pe baza de examen medical de specialitate 6. numai unii functionari publici vor cunoaste limba. poate accede la o functie publica numai persoana care cunoaste limba romana scris si vorbit. sa nu fi fost condamnat pt savarsirea unei infractiuni contra umanitatii.

recrutarea si selectia c. sa nu fi desfasurat activitati de politie politica.in sens material . a. 6. 7.formal –se analizeaza autoritatea si organismele implicate in procesul de derulare a operatiunilor de gestiune a functiei publice. Potrivit prevederilr Hot 1209/ 2003 art 2. Notiunea si trasaturile functionarului public El reprezinta persoana fizica ce face parte dintr-o autoritate sau insitutie publica aflate in raporturi ierarhice si care au fost legal investiti sau investite cu exercitiul unei functii publice de regula pe o perioda de timp nedeterminata fiind salarizati pt perioada de timp depusa. Gestiunea functiei publice Conceptu de gestiunea functiei publice poate fi analizat: . planul national de ocupare a functiilor publice b. 4. aceasta cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse. privind dezvoltarea carierei functionarului public. raspunderea incompatibilitatile si in general regimul de ocupare si exercitare a functiei intr-un statut special . managementul perfectionarii continue la nivelul intregului sistem.10. 1. 3. Trasaturi functionarul public poate fi cetatean roman cu domiciliul in tara functionaru public este doar cetateanul numit intr-o functie publica vacanta din cadrul unui serviciu public nu si cel ales numirea functionarului public are loc in conditiile legii ceea ce presupune ca cel numit trebuie sa indeplineasaca toate conditiile generale si speciale prevazute de lege si eventual inamovibilitatea numirea in functia publica trebuie facuta de regula pe o perioada nedeterminata fiindca acest element asigura functionarului public stabilitatea in functie si eventual inamovibilitatea functionarii publici au reglementate drepturi si obligatii. expresia statutului juridic a acestuia functionarul public isi exercita sarcinile in vederea realizarii competentelor specifice serviciului public respectiv functionarul public sunt salarizati din fonduri publice de la bugetul de stat sau bugetele locale. promovarea si dezvoltarea carierei d. 5. 2.in sens formal In sens material prin gestiunea functiei publice se intelege actele juridice si operatiunile administrative prin care se recruteaza functionari publici si se materializeaza situatia lor profesionala de catre structurile realizate in acest scop . Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea functiei publice sunt: 21 . Prin politie politica se inteleg toate acele structuri ale securitatii create pt instituirea si mentinerea totalitar comuniste precum si pt suprimarea sau ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Curs 11 Conflictul de interese si incompatibilitatea cu functia publica Prin conflictul de interese se intelege situatia prin care o persaoana care exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributilor care-I revin potrivit constitutiei si a altor acte normative. care intervin de la data nasterii raspunderii de serviciu pana in momentul incetarii acestei raspunderi. Mijloacele manageriale de gestiune a functiei publice.

In cazul exeistentei unui conflict de interese functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii. ale sotului sau rudelor acestora de grI pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice. fundatii. Functionarii care fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu pot fi membrii ai unui partid politic sub sanctiunea destituireii din functia publica. in cadrul cabinetului demnitarului cu execeptia cazurilor in care functionarul public eset suspendat din functia publica in conditiile legii pe durata numirii sale 3. Raportul de serviciu al functionarului public se suspend ape durata campaniei electorale pana in ziua ulterioara alegerilor sau daca este ales pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit.-impartialitatea -integritatea -transparenta deciziei -suprematia interesului public Functia este in conflict de interese daca se afla in una din urmatoarele situatii: a) este chemat sa resolve cereri sa ia decizii sau sa participle la luarea deciziilor cu privire la personae fizice sau juridice cu care are relatii cu character patrimonial b) participa in cadrul aceleiasi comisii constituita conform legii cu functionari publici care au calitate de sot sau ruda apropiata c) interesele sale patrimoniale. in calitate de membru al unui grup de interes economic Deasemnea functionarul public nu pt fi mandatari ai unor personae in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o executa. Deasemenea functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publica. calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale. Functionarii publici pot exercita functii sau activitatii in domeniul didactic. functionarul detine in cadrul unor asociatii. asociatii de asigurare si finantare 22 . Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta. Functionarii publici pot fi membrii ai partidelor politice insa le este interzis sa fie membrii ai organelor de conducere ale partidelor politice sis a exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic. Persoana care exercita o functie publica va depune o declaratie de interese pe propria raspundere cu privire la si activitatile pe care le desfasoara cu excepia celor legate de mandatul sau functia pubic ape care o exercita. Functia si activitatile care vor fi mentionate in declaratia de interese sunt 1. l cercetarii stiintifice si al creatiei literar artistice. in cadrul autoritatilor si institutiilor publice 2. sau alte ONG-uri ori partide politice 2. inclusive banci sau alte institutii de credit. in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizate 4. societatii comerciale ori in alte unitati cu scop lucrative din sectrorul public sau privat. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea pentru care a fost numit. in cadrul regiilor autonome . luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii sis a informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. activitati profesionale remunerate 3. precum si cu functiile de demnitate publica Functionarul public nu poate detine alte functi sin u poate desfasura alte acvitatii remunerate sau neremunerate dupa cum urmeaza: 1.

Astfel se face distinctia in mod indirect intre serviciile publice si serviciile de utilitate publica. -serviciul public – furnizat de autoritatile statale -parteneriat public. In acest sens la nivelul sistemului legislativ national exista un set de legi in care este stipulata si definita notiune de serviciu public si prin care sunt delimitate competentele activitatii desfasurate la nivel local. -in acest sens in legea fundamentala al oricarui stat gasim notiunea de serviciu public. etc. regional. un drept o libertate.de drept . ce sunt realizate de organisme statale sau actori ai vietii economico-sociale privati sau publici. Modificarea suspendarea si incetarea raportuui de serviciu. poltie si serviciul apararii nationale.delegarea .privat – difera in functie de contractele incheiate 23 .exercitarea cu character temporar a unei functii publice de conducere Suspendarea . Modificarea . speciale-asigurate in mod egal si continuu cetatenilor: EDUCATIE SANATATE PROTECTIE SI PAZA CULTURA PROTECTIE SOCIALA -se adauga srviciul de justitie. Tot in constitutie – sunt delimitate conceptele de autritate publica specificandu-se atributiile acestora din perspectiva asigurarii serviciilor publice.. o indatorire fundamentala de a fi satisfacuta o nevoie publica si de a avea acces neingradit la serviciile publice -prin constitutie sunt prevazute serviciile publice generale.Declaratii de interese se depun in termen de 15 zile de la data numirii in functie si vor fi actualizate ori de cate ori intervin schimbari care trebuie inscrise in aceste declaratii.transferal .mutarea in cadrul altui department sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice .detasarea .la cerere Incetarea - de drept prin acordul partilor consemnat in scris prin eliberarea din functie prin destituirea din functia publica demisia Curs 12 Serviciile publice Literatura de scpecialitate defineste existenta unei categori de activitati care acopera nevoia publica.

iar prin activitate acestui serviciu sunt adoptate NORME JURIDICE obligatorii care reglementeaza in mod uniform la nivel national relatiile sociale -serviciul public judiciar realizat de instantele juridice si care solutioneaza cu putere de adevar legal conflictele juridice -servciul public administrativ –asigura executarea legilor si a hotararilor judecatoresti. comerciale 3)modul de organizare – servicile realizate de catre autoritatea publica locala.Notiunea de serviciu public o intalnim in sistemul constitutional al oricarui stat instrumentata o data cu aparitia acestuia. satisface o nevoie publica ce raspunde. pret platit direct de cetateni sau care au acces cetatenii in mod liber fara plata. Mai sunt legile complemetare care asigura functionarea administratiei publice in Romania cu ar fi directivele si normele Ue ce au ca obiect al textului de lege serviciul de utilitate exemplificat prin: -serviciu de apa. ajung in mod gratuit la utilizatorul acestuia . obtinut in urma actului de vanzare . unui agent economic 2.tip market. interventia autorizata in functia serviciului public. are acces pe o perioada determinata de timp.servicii publice de tip monopol.servicii industriale.obtinut nu prin actul de vanzare cumparare. realizate la nivel national 2) Natura serviciului din punct de vedere juridic: .servicii individuale. regimul administrativ asigurat prin forma de dezvoltare. cultura . asistenta sociala. intr-o anumita cantitate ce ii satisface nevoia publica. autorizarea si functionarea unei persoane fizice sau juridice ce se poate constitui in furnizor al serviciilor publice. realizate de instituitia publica 4)forma de proprietate. constitutia tarii. servicii de educatie.tip nou market. interesul colectiv. -serviciul public de legiferare realizate. organizatie statala. sanatate. ordinea publica. transport educatie. transport Specialistii considera existenta a IV tipologii de servicii publice: 1) Serviciul care acopera un areal al unui stat competenta nationala.la care fiecare membru al colectivitatii in functie de nevoia publica. are un sens special. infiintarea serviciilor publice este atributul exclusiv al autoritatii deliberative 3. legea 5/2006 legea administratiei publice. cultura etc. instructie publica. la aceasta partcipand Parlamentul Romaniei. unei singure structuri organizate care detine monopolul pentru realizare nevoii publice. sau serviciil publice realizate in parteneriat public privat.servicii administrative . determinat de faptul ca exista la nivel general o nevoie publica nationala recunoscuta care poate fi satisfacuta prin activitati constituite in servicii de utilitate publica. la un anumit pret. siguranta nationala si creeaza conditii optime pentru sanatate. sau market. interesului general – totalitatea intereselor tuturor cetatenilor unui stat sau ale locuitorilor unei comunitati. este data de o autoritate executiva a administratiei publice locale -Principiile care stau la baza definirii serviciului public pe care le gasim in teoriile fundamentale publice numite.se supun regulilor pietei atat pentru stabilirea cererii si ofertei cat si petru stabilrea preturilor in functie de costuri. 24 . TARANGUL – intr-o lucrare de specialitate considera ca interventia statului.electricitate. -legislatia speciala serviciilor publice este cea privind serviciu de utilitate publica.serviciile colective. Caracteristicile serviciilor publice 1.se adreseaza unei colectivitati segmentate teritorial si care este delimitata prin aria de rezidenta la care apartine colctivitatea . In teoria economica serviciile publice sunt clasificate in functie de natura pe piata: .Legile lui Rolland sunt. reprezinta interesul unui grup de indivizi ce apartin unei institutii.

presupune ca aministratorul sa fie in masura sa furnizeze servicii publice pe toata perioada in care se manifesta nevoia sociala. obiceiuri. prin calitatea nevoilor publice.. Principiul adaptabilitatii/ sau muatbilitatii Presupune ca prestatiile furnizate cetatenilor sa fie intotdeauna adaptate nevoilor sale. toti cetatenii se bucura de aceleasi drepturi si toti trebuie sa beneficieze in aceeasi masura si fara intrerupere a serviciului public. interesul pentru binele obstesc.Principiul descentralizarii. 25 . scopul este satisfacerea in mod real al nevoilor conferind personalitate juridica serviciului public si constituidu-se ca structura al administratiei publice . . Principiul continuitatii Este cel care completeaza principiul egaliataii din perspectiva impartialitatii si laicitatii serviciilor publice si al egalitatii serviciilor si a tratamentului tarifar.promoveaza initiativa locala. daca circumsatantele se schimba. Principiul continuitatii Se bazeaza pe ideea ca preluarea unei activitati de autoritatea administratiei publice implica o nevoie sociala.Transferul serviciului public de la nivel central la nivel local. serviciile trebuie schimbate.continuitatea -egalitatea -aceste 3 principii se regasesc in toate constitutiile statelor natioanel. principiul cunatificarii.adaptabilitatea .genereaza starea de independenta locala. functionarea regulata. Principiul egalitatii Egalitatea tuturor cetatenilor in fata serviciilor publice.principiul descentralizarii. in contrast cu centralizarea ce reduce initiativa. principiul efeicientei. tinand cont de elementele traditionale. principiul eficacitatii. daca utilizatorii exprima noi exigente. sa functioneze fara intreruperi brutale. de acoperire a nevoii publice percepute de utilizator Principiul eficacitatii Presupune masurarea gradului in care obiectivele furnizorului de servicii publice fata de cerintele identificate prin nevoia publica. cu scopul dezvoltarii comunitatii locale. istorie si realizand concordanta intre nevoile sociale manifestate de cetatenii cu optiunea reala de a satisface aceste nevoi . asigurat de furnizor.Descentralizarea permite colectivitatii locale sa-si administreze singuri serviciile publice sub controlul statului Principiul eficientei Realiazarea raportului optim intre cost si cantitate si calitatea serviciului public in conducerea SP Reformarea serviciilor de utilitate publica este masurata prin indicatori universal acceptati Eficienata serviciilo publice masoara gradul de satisfacere pe care poate sa-l atinga serviciul public. la acestea se adauga principiul descentralizarii. conducand la cresterea artificiala a preturilor serviciilor publice. perspectiva dezvoltarii intregii comunitati sociale. asigurand functionarea serviciilor publice. au obligatia sa mentina functionarea serviciului public. . Principiul descentralizarii Permite realizarea climatului prielnic satisfacerii nevoilor sociale locale. toti cetatenii au dreptul la servicii publice si sunt egali. individuala. ce trebuie satisfacuta. generaliatatea si neutralitatea acestuia.

perisabilitaatea 1. relatie ce se realizeaza simultan. simtite. el depinzand de factorul uman atat presatorul cat si consumatorul 4. caracteristica prin care servici public nu poate fi repetat de la o prestatie la alta. realizandu-se si consumandu-se in acelasi timp 3. inseparabilitatea.consumator. variabilitatea. auzite. mirosite inainte de a fi cumparate 2. serviciile nu pot fi vazute. inexistenta posibiliataitii de stocare a serviciilor de utilitate publica sau de inventariere. presupune existenta relatiei intre prestator. Principiul cuantificarii Permite evaluarea rapida a eficientei serviciului public prin acoperirea satisfacerii nevoii publice -principiu complementar principiului eficientei si sustine reforma serviciilor publice alaturi de sectorul public. 26 .In special indicii de calitate masoara oportunitatea. accesibilitatea seriozitatea si cantitatea serviciilor publice. Intangibilitatea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful