Sunteți pe pagina 1din 10

Garantia pentru vicii ascunse

Boca Aurel Master : Institutii de Drept Privat

Garantia pentru viciile ascunse isi are originea in dreptul roman, fiind o creatie a edililor curuli(de unde si denumirea sa de garantie ediliciana perpetuata pana in zilele noastre). Aceasta era impusa de catre magistratii insarcinati cu politia pietelor in sarcina vanzatorilor de sclavi si animale. Acestia din urma aveau obligatia de a aduce cunostinta tuturor defectele ascunse ale acestora, sub sanctiunea de a fi condamnati fie la rezolutiunea vanzarii in cadru actiunii rehibitorii, fie la reducerea pretului in cazul actiunii estimatori, daca ulterior vanzarii lucrul se dovedea a fi afectat de vicii, fiind prezumati a fi cunoscut existenta lor. Cumparatorul avea dreptul de a opta intre una sau alta dintre cele doua actiuni, fiind insa obligat sa faca acest lucru intr-un termen scurt de la data incheierii vanzarii.1 Codul Civil de la 1864 cuprindea reglementari cu privire la raspunderea vanzatorului pentru lucrul vandut, mai exact pentru raspunderea pentru viciile lucrului in art. 1352 si urmatoarele. In cadrul art. 1352 se statueaza : Vanzatorul este supus la raspundere pentru viciile ascunse ale lucrului vindut, daca, din cauza acelor, lucrul nu este bun de intrebuintat, dupa destinarea sa, sau intrebuintarea sa e atit de micsorata, incit se poate presupune ca cumparatorul nu l-ar fi cumparat, sau n-ar fi dat pe dinsul ceea ce a dat, de i-ar fi cunoscut viciile Aceasta reglementare a fost completata cu legi moderniste consumeriste ca si Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor(actualizata si republicata) care prevedea : consumatorii au dreptul de a pretinde vanzatorilor remedierea sau inlocuirea produselor obtinute, precum si si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. Termenul de garantie este defini t in acest act ca fiind limita de timp, care curge de la data dobandirii produsului pana la care prestatorul isi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocurii produsului() achizitionat pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorului iar termenul de valabilitate ca fiind limita de timp, stabilita de producator, pana la care un produs perisabil sau un produs care in scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului isi pastreaza caracteristicile specifice, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si pastrare; pentru produsele alimentare aceasta data reprezinta data limita de consum(art. 2). Aceasta ordonanta cuprinde dispozitii referitoare la viciile ascunse ale produselor. Prin viciu se intelege

D. Chirica, Tratat de drept civil- Contracte speciale. Vol I. Vanzarea si schimbul, ed. C. H. Beck, Bucuresti 2008, p. 399.

deficienta calitativa a unui produs livrat() care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare. Uniunea Europeana a adoptat doua directive privitor la aceasta problema: Directiva din 25 iulie 1985 prin care se instituie o raspundere fara culpa pentru fapta produselor defectuoase, denumita defect de securitate, aria reglementarii fiind mai redusa decat cea a garantiei pentru viciu ascuns, si Directiva din 25 mai 1999 asupra unor aspecte ale vanzarii si ale garantiilor bunurilor de consum, prin care se reglementeaza garantia materiala a vanzatorului de bunuri mobile corporale ce actioneaza in cadrul activitatii sale profesionale sau comerciale, fata de cumparator, in calitatea sa de consumator (transpusa prin Legea nr. 449/2003), fiind excluse vanzarile intre consumatori si cele intre profesionisti. In raporturile contractuale dintre comercianti si consumatori se aplica dispozitiile Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Aceste dispozitii se adauga celor de drept comun si nu le inlocuiesc, astfel incat cumparatorul are posibilitatea de a opta intre garantia reglementata de Codul Civil si garantia reglementata de legea speciala. In Noul Cod Civil, raspunderea vanzatorului pentru lucrul vandut, prevazuta de vechiul Cod civil, este inlocuita cu obligatia de garantie a lucrului vandut. Consecinta juridica a acestei modificari este una de substanta, astfel ca raspunderea are temei subiectiv, intemeindu-se pe culpa dovedita sau prezumata a debitorului, in timp ce garantia este automata si abstracta, culpa neconstituind un element al angajarii mecanismelor ei. In cazul existentei unui caz de forta majora, debitorul obligatiei de garantie nu poate fi exonerat de obligatii, astfel ca aceasta nu are nicio legatura cu circumstantele subiective in care s-a ivit, fiind calificata ca o obligatie de rezultat.2 Cand lucrul vandut este afectat de un viciu in sensul art. 1707 Codul Civil, situatia prezinta asemanare cu situatia viciului de consintamant al erorii asupra substantei obiectului contractului prevazuta in art. 1207 alin. (2) pct. 2 Codul Civil. Doctrina 3 si practica judecatoreasca semnaleaza o distinctie neta ce exista intre eroarea asupra substantei si viciile ascunse: eroarea deschide calea unei actiuni in anulare, care poate fi exercitata chiar de vanzator atunci cand ea priveste substanta propriei prestatii, in timp ce viciile ascunse permit doar cumparatorului optiunea intre rezolutiunea contractului si actiunea in micsorarea pretului.
2

F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil- Comentariu pe articole, carte in format electronic(e-book), p. 1366. 3 F. Deak, Tratat de drept civil-Contracte speciale, Vanzarea si schimbul, ed. Universul Juridic, Bucuresti 2006,p.113.

In definirea viciului ascuns sunt precizate doua din elementele sale: face bunul impropriu intrebuintarii la care este destinat ori ii micsoreaza intrebuintarea sau valoarea si nu poate fi descoperit la data contractarii. Din acestea rezulta ca viciul ascuns se refera la deficiente de utilizare a lucrului, de natura a-l face impropriu folosirii potrivit destinatiei sale sau asteptarii cumparatorului. Obligatia de garantie a vanzatorului se refera la toate viciile ascunse constand in defecte fizice ale lucrului vandut, cum ar fi functionarea defectuoasa, starea precara, imposibilitatea folosirii potrivit destinatiei, nu insa si la vicii juridice ale bunului vandut. Singura conditie legala este ca viciul sa impiedice utilizarea lucrului, neavand relevanta daca defectul este important sau secundar ori lucrul este usor de reparat. Art. 1707 (2) prevede : Este ascuns acel viciu care, la data contractarii nu poate fi descoperit de catre un cumparator prudent si diligent fara asistenta de specialitate . Caracterul ascuns al viciului lucrului inseamna ca nu este observabil, nu putea fi descoperit de catre cumparator la data contractarii. Nu constituie viciu ascuns si nu poate atrage angajarea

raspunderii vanzatorului acel viciu pe care cumparatorul il cunostea la data predarii sau de care putea sa se convinga actionand prudent si diligent, fara asistenta unui specialist4. Cumparatorii pot fi ocazionali sau profesionisti. Sunt considerati cumparatori ocazionali cei care nu au competenta tehnica care sa le permita cunoasterea viciilor ascunse ale lucrului, in timp ce cumparatorii profesionisti au competenta tehnica de a le sesiza, mai ales daca isi desfasoara activitatea in aceeasi specialitate cu vanzatorul. Potrivit alin. (2) al art. 1707 NCC, in analiza comportamentului cumparatorului pentru descoperirea viciului ascuns, se are in vedere modelul abstract al unui cumparator prudent si diligent, fara a fi nevoie de asistenta de specialitate.5 Garantia contra viciilor ascunse este analizata si in functie de natura lucrului vandut, chestiune de fapt lasata la aprecierea instantei. Se are in vedere daca obiectele sunt noi sau de ocazie, daca sunt instituite norme de securitate pentru anumite categorii de lucruri. Unele contracte sunt prin natura lor incompatibile de vicii ascunse, cumparatorul convingandu-se singur de starea in care se gaseste lucrul. Cel care cumpara un manuscris pentru a-l publica este

4 5

F. Motiu, Contractele speciale in Noul Cod Civil, ed. Wolters Kluwer 2010, p. 80. F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil- Comentariu pe articole, carte in format electronic(e-book), p. 1366.

presupus ca l-a citit sau a pus pe o persoana sa-l citeasca, astfel incat daca el nu este bun sau contine idei care-l impiedica sa fie vandut, aceasta nu constituie viciu ascuns.6 Vanzatorul garanteaza cumparatorul pentru viciile ascunse deja existente la data predarii bunului, precum si atunci cand viciile sunt in germene. Textul prezinta noutate privind momentul de apreciere a existentei viciilor ascunse, renuntandu-se la momentul incheierii contractului( potrivit Codului civil de la 1864). Data predarii lucrului este stabilita de partile contractante, iar in lipsa unei clauze, va fi data de incheiere a contractului ori, in cazul bunurilor de gen, data individualizarii lor. Conform alin. (5), in vanzarile silite nu se datoreaza garantie contra viciilor ascunse. In concluzie, vanzatorul va raspunde pentru vicii, daca sunt intrunite cumulative mai multe conditii: a)viciile sa fie ascunse b)viciile sa fi existat la data predarii bunului c)viciile sa fie grave In Art. 1708 se prezinta modificarea sau inlaturarea conventionala a garantiei, statuandu-se: (1) Daca partile nu au convenit altfel, vanzatorul este obligat sa garanteze contra viciilor ascunse, chiar si atunci cand nu le-a cunoscut; (2) Clauza care inlatura sau limiteaza raspunderea pentru vicii este nula in privinta viciilor pe care vanzatorul le-a cunoscut ori trebuia sa le cunoasca la data incheierii contractului. Dispozitiile Noului Cod civil privind garantia pentru viciile bunului sunt supletive si permit partilor sa convina altfel, prin agravarea, limitarea sau chiar exonerarea vanzatorului de garantia contra viciilor, insa exista anumite limite. Clauza care inlatura sau limiteaza raspunderea pentru vicii este nula in privinta viciilor pe care vanzatorul le-a cunoscut ori trebuia sa le cunoasca la data incheierii contractului. De asemenea, in lipsa de stipulatie contrara, vanzatorul este obligat sa garanteze contra viciilor ascunse, chiar si atunci cand nu le-a cunoscut. In concluzie, apreciem ca vanzatorul nu va raspunde de viciile bunului vandut in urmatoarele cazuri: a) Cand viciile sunt aparente si cumparatorul le-a putut observa b) Cand viciile au fost ascunse, dar cumparatorul le-a cunoscut

D. Alexandresco, Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman , tom . VIII, Bucuresti 1925, p. 15.

c) Cand viciile sunt ascunse, dar partile au convenit ca vanzatorul sa fie exonerat de raspundere d) In cadrul vanzarii in cadrul unei executari silite. In Art. 1709 se prevad dispozitii privind denuntarea viciilor astfel : Alin. (1) prevede : Cumparatorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat sa le aduca la cunostinta vanzatorului inauntrul unui termen rezonabil, stabilit potrivit cu imprejurarile, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a cere masura prevazuta la articolul. 1710 alin. (1) lit. d). Alin. (2) prevede : In cazul in care cumparatorul este profesionist, iar bunul vandut este mobil corporal, termenul prevazut la alin. (1) este de doua zile lucratoare. Alin.(3) prevede : Atunci cand viciul apare in mod gradual, termenele prevazute la alin. (1) incep sa curga din ziua in care cumparatorul isi da seama de gravitatea si intinderea viciului. Alin.(4) prevede :Vanzatorul care a tainuit viciul nu poate invoca prevederile prezentului articol. Textul art. 1709 NCC stabileste obligatia cumparatorului care a descoperit viciile ascunse ale lucrului sa le aduca la cunostinta vanzatorului in termenul stabilit prin contract sau, in lipsa, intr-un termen rezonabil potrivit cu imprejurarile; pentru cumparatorul profesionist al unui bun mobil corporal, s-a prevazut un termen de doua zile lucratoare. In cazul in care viciul apare in mod gradual, termenele prevazute mai sus incep sa curga din ziua in care cumparatorul isi da seama de gravitatea si intinderea viciului. Dispozitiile art. 1709 NCC se afla intr-o legatura directa cu inceperea curgerii prescriptiei dreptului la actiune pentru viciile ascunse, reglementata in art. 2531 NCC astfel: in cazul unui bun transmis sau al unei lucrari executate, alta decat o constructie, de la implinirea unui an de la data predarii ori receptiei finale a bunului sau a lucrarii, in afara cazului in care viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii; in cazul unei constructii, de la implinirea a 3 ani de la data predarii sau receptiei finale a constructiei, afara numai daca viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii. Se constata ca legea stabileste, pentru inceperea curgerii termenelor de prescriptie, un moment obiectiv, de la data predarii (un an pentru bunuri si trei ani pentru constructii), termene

ce vor fi devansate la un moment subiectiv, data descoperirii viciilor ascunse de catre cumparator.7 Daca toate conditiile prevazute de lege sunt indeplinite, atunci vanzatorul este tinut sa raspunda pentru viciile ascunse ale lucrului vandut. Art. 1710 alin.(1) prevede ca in temeiul obligatiei vanzatorului de garantie contra viciilor, cumparatorul poate obtinem dupa caz : a) inlaturarea viciilor de catre vanzator sau pe cheltuiala acestuia; b) inlocuirea bunului vandut cu un bun de acelasi fel, insa lipsit de vicii; c) reducerea corespunzatoare a pretului; d) rezolutiunea vanzarii. Cumparatorului i se recunoaste, in temeiul obligatiei vanzatorului de garantie contra viciilor, un drept de optiune privind masurile reparatorii prevazute de lege. El poate opta pentru inlaturarea viciilor de catre vanzator sau pe cheltuiala acestuia, inlocuirea bunului vandut cu un bun de acelasi fel, insa lipsit de vicii, reducerea corespunzatoare a pretului ori rezolutiunea vanzarii. Dreptul de optiune a cumparatorului trebuie sa fie proportional cu gravitatea viciilor, scopul pentru care contractul a fost incheiat, precum si de alte imprejurari avute in vedere de parti ori ivite ulterior, astfel incat sa fie inlaturate efectele negative suportate de cumparator. Dreptul de optiune ii apartine numai cumparatorului, insa potrivit art. 1710 alin.(2), la cererea vanzatorului, instanta tinand cont de gravitatea viciilor si de scopul pentru care contractual a fost incheiat, precum si de alte imprejurari, poate dispune o alta masura decat cea solicitata de comparator, adica masura cea mai potrivita raportat la situatia concreta.8 In cadrul art. 1711 se prevad dispozitii referitoare la viciile care nu afecteaza toate bunurile vandute, astfel ca in cadrul alineatului 1 se prevede : Daca numai unele dintre bunurile vandute sunt afectate de vicii si acestea pot fi separate de celelalte fara paguba pentru cumparator, iar instanta dispune rezolutiunea in conditiile art. 1710, contractul se desfiinteaza numai in parte. , iar in cadrul alineatului 2 se prevede : Rezolutiunea contractului, in ceea ce priveste bunul principal, atrage rezolutiunea lui si in privinta bunului accesoriu. Textul art. 1711 NCC reglementeaza situatia vanzarii de bunuri de gen, a vanzarii bunurilor in bloc, precum si vanzarea unui bun principal si a unui bun accesoriu in situatia in
7

F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil- Comentariu pe articole, carte in format electronic(e-book), p. 1368. 8 F. Motiu, Contractele speciale in Noul Cod Civil, ed. Wolters Kluwer 2010, p. 85.

care se predau cumparatorului mai multe bunuri. Daca numai unele dintre bunurile vandute sunt afectate de vicii si acestea pot fi separate de celelalte fara paguba pentru cumparator, iar instanta dispune rezolutiunea in conditiile art. 1710 NCC, contractul se desfiinteaza numai in parte. In cazul vanzarii unui bun principal insotit de un bun accesoriu, rezolutiunea contractului, in ceea ce priveste bunul principal, atrage rezolutiunea lui si in privinta bunului accesoriu, nu insa si invers. In cadrul art. 1712 se prezinta intinderea garantiei, astfel : Alin. (1) prevede : In situatia in care la data incheierii contractului vanzatorul cunostea viciile bunului vandut, pe langa una dintre masurile prevazute la art. 1710, vanzatorul este obligat la plata de daune-interese, pentru repararea intregului prejudiciu cauzat, daca este cazul. Alin. (2) al aceluiasi articol prevede: Atunci cand vanzatorul nu cunostea viciile bunului vandut si s-a dispus una dintre masurile prevazute la art. 1710 alin. (1) lit. c) si d), el este obligat sa restituie cumparatorului doar pretul si cheltuielile facute cu prilejul vanzarii, in tot sau in parte, dupa caz. Acest text face diferenta intre vanzatorii de buna-credinta si vanzatorii de rea-credinta. In prima situatie, necunoscand viciile bunului vandut, daca s-a dispus una dintre masurile prevazute la art. 1710 alin. (1) lit. c) si d) NCC, vanzatorul este obligat sa restituie cumparatorului doar pretul si cheltuielile facute cu prilejul vanzarii, in tot sau in parte, dupa caz. In a doua situatie, cand vanzatorul cunostea viciile bunului vandut, pe langa una dintre masurile prevazute la art. 1710 NCC, este obligat la plata de daune-interese, pentru repararea intregului prejudiciu cauzat, daca este cazul.9 Buna-credinta se prezuma si revine cumparatorului sarcina de a proba reaua-credinta a vanzatorului, cu orice mijloc de proba permis de lege. Art. 1713 prevede dispozitii privind pierderea sau deteriorarea bunului : Pierderea sau deteriorarea bunului, chiar prin forta majora, nu il impiedica pe cumparator sa obtina aplicarea masurilor prevazute la art. 1710 alin. (1). In general, forta majora exonereaza partea contractanta care o invoca de indeplinirea obligatiei asumate. Dispozitiile analizate constituie o exceptie de la regula, iar vanzatorul

F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil- Comentariu pe articole, carte in format electronic(e-book), p. 1369.

garanteaza contra viciilor ascunse, chiar in cazul pierderii sau deteriorarii bunului, avand in vedere ca viciile s-au ivit pe timpul cat era proprietar. Art. 1714 se refera la ceea ce se gasea in Codul Civil de la 1864 sub denumirea de predare neconforma. Articolul statueaza : Dispozitiile privitoare la garantia contra viciilor ascunse se aplica si atunci cand bunul vandut nu corespunde calitatilor convenite de catre parti. Textul retine solutia ca dispozitiile privitoare la garantia contra viciilor ascunse se aplica si atunci cand bunul vandut nu corespunde calitatilor convenite de catre parti. In consecinta, sunt incidente prevederile art. 1708-1713 din Cod. Textul Art. 1715 prezinta garantia in cazul vanzarii dupa mostra sau model In cazul vanzarii dupa mostra sau model, vanzatorul garanteaza ca bunul are calitatile mostrei sau modelului. Legiuitorul a precizat pentru cazul vanzarii dupa mostra sau model ca obligatia vanzatorului de a garanta ca bunul are calitatile mostrei sau modelului, ca element de comparatie.