Sunteți pe pagina 1din 2

REVOCAREA DONATIEI PENTRU INGRATITUDINE

1) Cauze. Ele sunt limitative enumerate de art. 831 C civil: a) atentat la viata donatorului nu se cere o condamnare penala, este suficient sa se stabileasca intentia de a ucide. Uciderea din culpa nu este cauza de revocare; b) delicte cruzimi sau injurii grave gravitatea faptelor se apreciaza de instanta. Se cere insa ca fapta sa fi fost savarsita cu intentie. c) Refuzul de alimente donatorul a avut nevoie si a cerut alimente de la donatar, care avand posibilitatea, a refuzat sa dea. Refuzul nu este sanctionat cu revocarea daca donatorul avea rude (sau alte persoane) obligate si in situatia de a-i acorda intretinere. cuantumul, alimentele nu trebuie sa treaca peste valoarea darului, daca acesta piere fortuit, donatarul poate refuza acordarea lor. In toate cazurile, refuzul nejustificat de alimente este sanctionat numai prin posibilitatea revocarii donatiei; donatorul nu are actiune in justitie pentru a cere intretinere de la donatar. Nici donatorul nu are actiune in restituirea (prin echivalent) a prestatiilor efectuate de bunavoie (art.1092 alin. 2C civil) 2) Actiunea in revocare pentru ingratitudine este o pedeapsa civila si se caracterizeaza prin urmatoarele: a) Este o actiune strict personala, deci poate fi intentata numai de persoana impotriva careia faptele au fost savarsite, - de donator. In mod exceptional, mostenitorii devin titularii actiunii de revocare: - daca a fost intentata de donator, dar acesta a decedat inainte de terminarea procesului; - daca donatorul a decedat inainte de expirarea termenului in care actiunea putea fi intentata.(art. 833 alin. 2 C civil) b) Donatorul poate ierta pe donator, dar nu poate renunta la actiunea in revocare cu anticipatie, inainte de producerea actelor sau faptelor de ingratitudine (exemplu in cuprinsul contractului de donatie). Iertarea se prezuma, daca a trecut un an din ziua savarsirii faptului sau din ziua cand donatorul (mostenitorii lui) au luat cunostinta de acel fapt (art. 833 alin 1 C civil), fara ca inauntrul acelui an sa fi cerut revocarea. Termenul de 1 an este un termen de decadere, nu de prescriptie, si nu este supus cauzelor de intrerupere si de suspendare ca in materia prescriptiei. In cazul in care faptele de ingratitudine sunt repetate, termenul se calculeaza in raport de ultima. c) Actiunea se poate intenta numai contra autorului faptului de ingratitudine. Daca el moare fara ca actiunea sa fi fost intentata sau terminata, ea se stinge, nu poate fi pornita, dar nici macar continuata impotriva mostenitorulir donatorului (art. 833 alin 2 C civil). Daca sunt mai multi donatori, actiunea in revocare nu poate fi admisa decat impotriva a celor care s-au facut vinovati de ingratitudine. d) Actiunea nu produce efecte retroactive fata de terti.

Drepturile dobandite de terti (fie si cu titlu gratuit) inainte de intentarea actiunii sau in cazul impbilelor, inainte de efectuarea publicitatii cererii de revocare raman neatinse (art. 834 alin 1 C civil). Din partea donatarului restituirea trebuie sa fie integrala, adica sa cuprinda sau bunul daruit (daca nu a fost instrainat) cu toate accesoriile sale, despagubindu-l pe reclamant de sarcinile constituite in folosul tertelor persoane (ipoteca, etc) sau valoarea integrala a bunului (daca a fost instrainat) apreciata din momentul pronuntarii hotararii de revocare. Se va tine seama in ambele cazuri, de sporul de valoare sau de degradarile provenite din faptul donatarului sau tertilor. In privinta fructelor, legea (art 834 alin 2 C civil) prevede ca ele se restituie numai de la data cererii de revocare (desi de la comiterea faptului, donatarul ar trebui sa fie tratat ca posesor de rea credinta pana in momentul introducerii cererii nu se stie care va fi atitudinea donatarului: il va ierta sau nu) Toate donatiile (facute prin act autentic, dar manual etc) sunt supuse revocarii pentru cauze de ingratitudine.

S-ar putea să vă placă și