Sunteți pe pagina 1din 9

@

a cup of news

iunie 2013

@ a cup of news iunie 2013 June's Learning Circle Departments updates The show must go
@ a cup of news iunie 2013 June's Learning Circle Departments updates The show must go
@ a cup of news iunie 2013 June's Learning Circle Departments updates The show must go

June's Learning Circle

@ a cup of news iunie 2013 June's Learning Circle Departments updates The show must go
@ a cup of news iunie 2013 June's Learning Circle Departments updates The show must go

Departments updates

@ a cup of news iunie 2013 June's Learning Circle Departments updates The show must go

The show must go on ...

2
2
2 The show must go on ... În cea mai lungă zi a anului - 21
2 The show must go on ... În cea mai lungă zi a anului - 21

The show must go on ...

În cea mai lungă zi a anului - 21 iunie - în AIESEC Chișinău a avut loc tran - ziția dintre Executive Board 2012-2013 și Executive Board 2013-2014. De data aceasta evenimentul s-a desfășurat la Orange Cafe, într-o atmosferă familială, care a ținut toți oaspeții pe aceeași undă, fie că este vorba de alumni, membri vechi sau membri noi. Momentul de adio a devenit și mo - ment de reuniune.

2 The show must go on ... În cea mai lungă zi a anului - 21

La intrarea în Orange Cafe, chair-ul evenimentului, alumnus Iulian Gulea, a rugat fiecare oaspete să răspun- dă la aceeași întrebare: „Ce este AIESEC pentru tine?” O întrebare simplă, dar com- plexă, în același timp. Atmosfera de dinaintea părții oficiale a evenimentului era plină de emoții pozitive, îmbrățișări și discuții dintre vechi camarazi, care ajung să se întâlnească anume

le, succesele și amintirile din anul ce a trecut. Cărți, maiouri personaliza- te, ciocolate, căni, albume și

multe altele au devenit sim-

boluri ale atașamentului, ale promisiunii și aduceri-aminte în timpul schimbului de ca- douri dintre VP. „Am simțit mândrie și re- cunoștință față de EB 2012- 2013 și, în același timp, cele

mai pozitive așteptări de la la EB 2013-2014. A fost un eveni- ment emoționant”,

Improve your best
Improve
your
best

în cadrul evenimente-

lor AIESEC.

În

cadrul

tran-

mărturisește Ana Său.

ziției propriu-zise,

chair-ul a rugat

Într-adevăr pre- zența unor emoții nenumărate a mar- cat acest eveniment,

pe fiecare LC VP să țină un discurs. Emoțiile blocau cuvin- tele, dar totuși au fost men- ționate experiențele, greșeli-

fiind un hotar și o trecere de la ceea ce a fost și ceea ce

urmează să se întâmple.

„În cadrul acestui eveni- ment, cel mai mult s-a evi-

dențiat etapa de life-long connection, caracteristică AIESEC. În același timp și spațiu s-au adunat 2 EB-uri, alumni, membri noi, mem-

bri vechi. Cel mai mult mi-a plăcut combinația atmosferei nostalgice cu una plină de entuziasm”, povestește Lia Plămădeală.

La încheierea evenimen-

tului chair-ul a prezentat concluziile referitor la ce este AIESEC pentru membrii acestuia. Majoritatea au indi- cat oamenii ca fiind esența organizației. Într-adevăr, loila- litatea și entuziasmul oame- nilor este un indicator incon- testabil al succesului oricărei organizații.

3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți
3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți
3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți
3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți
3
3
3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți
3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți

Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți entuziaști în organizaţie, iar o parte din membrii oldies s-au realocat în alte departamente.

3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți

ții, s-au evidențiat calitățile unui ade- vărat lider și care este locul său în echipă:

 • - Creativ

 • - Ambițios

3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți

Cu această ocazie, în data de 3 iunie, echipa LTT a organizat un learning circle cu tematica: ”Team Work”. Sesiunea a fost condusă de Dorin Curoșu, alumni AIESEC Chiși- nău

Întrebând persoane din afara or- ganizației ce este AIESEC, unii au răspus că este o companie interna- țională de manageri, iar un alt grup

că reprezintă niște de persoane care se distrează împreună .

Dorin a explicat noilor membri ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă adevărată, care sunt etapele ei de formare, cum să depășim conflictele, cum să eficientizăm lucrul în cadrul ei, spre a atinge nivelul așteptărilor tuturora și spre a obține rezultate. În urma unei activități cu toți participan-

 • - Integru

 • - Inspirațional

Toți participanții la sesiune au ră- mas inspiraţi de un citat: “Când îți construiești o echipă, caută oameni cărora le place să câștige, iar dacă nu găsești, atunci pe cei cărora nu le place să piardă”, o frază care explică ce fel de oameni ar putea forma o echipă.

Iar să fii AIESEC-er, este ceva mai mult decât a fi parte a unui grup de oameni care doar se distrează: “Lu- crul în echipă este capacitatea de a munci împreună pentru a realiza o idee comună, capacitatea de a di- recționa realizările individuale spre obiectivele organizaționale. Este sur- sa ce le permite oamenilor obișnuiți să atingă rezultate neobișnuite.” (An- drew Carnagie- cel mai bogat om din lume în 1901)

3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți
3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți

World trip

Deja e o obișnuință ca AIE- SEC Chișinău să desfășoare evenimente ce promovează culturile străine și interacțiu- nea dintre țări. Astfel, în data de 29 iunie, în sediul AIESEC s-au întrunit reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Slove- niei, Macedoniei, Turciei și, desigur, tineri din Republica Moldova.

Deja e o obișnuință ca AIESEC Chișinău să desfășoare eveni- mente ce promovează culturile străine și interacțiunea dintre țări. Astfel, în data de 29 iunie, în sediul AIESEC s-au întrunit reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Sloveniei, Macedoniei, Turciei și, desigur, ti- neri din Republica Moldova.

Internaționalii au prezentat in-

formații curioase despre țara din care vin, i-au invitat pe toți cei prezenți la eveniment să guste din bucatele lor tradiționale, au fost deschiși spre a răspunde la întrebări și spre interacțiune.

Participanții la eveniment s-au bucurat de o atmosferă foarte deschisă și prietenoasă, comuni- carea n-a fost opțională, ci obli- gatorie. Am furat din secretele pregătirii mâncărurilor tradiționale, le-am aflat obiceiurile și tradițiile statelor din care vin, dar și impre- siile lor despre Moldova.

Toți acești tineri au venit în ca- litate de participanți ai proiectului Summer Box, în cadrul căruia ei vor desfășura activități în tabe- rele de vară pentru copii. Acest proiect face posibilă experiența schimbului cultural pentru o anu- mită perioadă. Până a pleca în

tabere, internaționalii vizitează lo- curile frumoase din Moldova și fac cunoștință cu cultura noastră.

3 Rezultatul recrutării din primăvara anului 2013 AIESEC Chiși- nău a însemnat încă 30 de studenți
4
4
4 „Să-ti , trăiască ” ... Dragii noștri AIESEC-eri, Acum e rândul vostru să vă simţiţi
4 „Să-ti , trăiască ” ... Dragii noștri AIESEC-eri, Acum e rândul vostru să vă simţiţi

„Să-ti, trăiască ” ...

Dragii noștri AIESEC-eri,

Acum e rândul vostru să vă simţiţi speciali! Şi pentru că sărbătorile voastre vin odată cu începutul verii, AIESEC Chișinău vă dorește cât mai multe începuturi frumoase și reușite în viaţă. Să vă păstraţi mereu entuziasmul fierbinte pe care îl aveţi și să vă trăiţi visele, pentru că ele vă determină succesul. If you want to be happy, be. La Mulți Ani!

Irina Grigoraş Vitoria Ulinici Dana Guzun Angela Barbălat Elena Fratea Macoveţchi Cristina Sorin Golovatic Elena Vatavu
Irina Grigoraş
Vitoria Ulinici
Dana Guzun
Angela Barbălat
Elena Fratea
Macoveţchi Cristina
Sorin Golovatic
Elena Vatavu
Movie Time 5 Echipa RRM și-a propus să organizeze cât mai multe evenimente pentru oamenii care
Movie Time 5 Echipa RRM și-a propus să organizeze cât mai multe evenimente pentru oamenii care

Movie Time

5
5

Echipa RRM și-a propus să organizeze cât mai multe evenimente pentru oamenii care aleg să-și petreacă vara în AIESEC. Iar pe lângă lucrul pe care îl facem împreună e frumos să ne și distrăm împreună.

Movie Time 5 Echipa RRM și-a propus să organizeze cât mai multe evenimente pentru oamenii care

Ideea unei seri pe care s-o dedi- căm vizionării unui film a fost una care a plăcut tuturor celor prezenţi la eveni- ment. Filmul pe care l-am privit a fost ales tot de membrii, cel care a fost ales a fost 1+1.

Am încercat să creăm atmosferă

cât mai plăcută pentru toţi. De căldu- ră ne-au salvat climatizoarele. Pentru că ne-am dorit ca totul să fie ca într-o sală de cinema, la eveniment am avut și popcorn. Iar ambianţa plăcută pe care am încercat să o facem în sediu, a fost completată de sacii moi Becau- se. Oamenii au putut savura cu plă-

cere filmul. Am primit mult feedback pozitiv, și acest lucru a bucurat echipa RRM. Echipa se simte motivată pentru că oamenii au avut parte de un timp frumos. Toate devin mai ușoare și ne- reușitele mai neînsemnate când parti- cipanţii la eveniment sunt încântaţi de idee.

Movie Time 5 Echipa RRM și-a propus să organizeze cât mai multe evenimente pentru oamenii care
Movie Time 5 Echipa RRM și-a propus să organizeze cât mai multe evenimente pentru oamenii care

Brand elements

Logo The global youth network impacting the world through leadership development experiences Online use: Elemente Helvetica
Logo
The global
youth network
impacting the world
through leadership
development
experiences
Online use:
Elemente
Helvetica
Activating
vizuale
F
Leadership
Offline use:
Eddie
Helvetica, Georgia
U
since 1948.
Culori
Descriptor
S
o
MyAIESEC:
USP
trashhand
B
I
E
S
E
r
A
C
P
a
Fonturi
d
n
e
:
s
d
c
n
u
r
l
i
p
A
t
o
I
t
r
E
:
S
u
E
C
r
i
:
:

Facebook pages:

AIESEC Chișinău

Globex

BusinessArena

UpGreat

AIESEC online

Let's Host KEY Project Weekend Schools Summer BOX Cubes iTtT Dezvoltare.md
Let's Host
KEY Project
Weekend Schools
Summer BOX
Cubes
iTtT
Dezvoltare.md

www.myaiesec.net

www.chisinau.aiesec.md

www.globex.md

www.challenge.md

6 Departments
6
Departments

Updates

Finance:

-

S-au înregistrat operaţiunile econo-

mice din organizaţie ;

 

-

Inventarierea stocurilor AIESEC Chi-

șinău;

 

-

Finalizarea și reînnoirea contractului

de Exchange.

 
 

Outgoing Exchange:

-

Crearea

unei

baze

de

date

noi

cu

participanţi

GLOBEX;

-

Lansarea instrumentului EP HOST;

-

Intervievarea oamenilor din „pen-

ding list”.

 

Projects:

 • - Şedință cu Alumni, foști membri ai

departamentului Projects;

 • - Working day;

 • - Elaborarea noilor concepte de pro-

iecte;

 • - Planificarea LPM-ului.

Talent

Management:

- Implementarea Goal Setting-ului;

 • - Testul de membru full (3 persoane);

 • - Organizarea Movie Time;

 • - AIESEC dance day în stil hawaiian;

 • - Pregatiri pentru buddy-ii EP-ilor din Summer Box;

 • - Implementarea programului de mentorat.

6 Departments Updates Finance : - S-au înregistrat operaţiunile econo - mice din organizaţie ; -
6 Departments Updates Finance : - S-au înregistrat operaţiunile econo - mice din organizaţie ; -

Căldura lunii iu- nie a fost prielnică pen- tru activitatea departa- mentelor din AIESEC Chișinău și a fost un

bun prilej pentru pla-

nificarea pentru vară.

Iată câteva reușite din

culisele fiecărui depar-

tament:

Communication:

-

actualizarea semnăturilor în tot LC-

ul;

-

implementarea Skills Matrix;

-

dezvoltarea campaniei „Moldova

PLACE”;

-

plan de promovare pentru paginile

de facebook și updates pe ele;

-

NL intern și extern;

-

promovarea YouthVoice;

-

conceptul de brand „Let’s host!”,

împreună cu jobulețul;

-

updates pe www.dezvoltare.md.

6 Departments Updates Finance : - S-au înregistrat operaţiunile econo - mice din organizaţie ; -
6 Departments Updates Finance : - S-au înregistrat operaţiunile econo - mice din organizaţie ; -

Guess the AIESEC-er

Ediția lunii iunie

a newsletter-ului vă pune la încercare, ca de

fiecare dată. Acceptați provocarea și ghiciți cine este membrul

AIESEC Chișinău din spatele răspunsurilor ingenioase.

 • 1. Caracterizează-te în 3 cuvinte: Activ(ă), voluntar(ă), AIE- SEC-er.

 • 2. Care era visul tău din copilărie? Mai repede să cresc mare.

 • 3. Descifrează abrevierea PBoX : Personal Beer or Xenon.

 • 4. Ce persoană o consideri potrivită pentru a fi următorul PAI? Un AIESEC-er ar fi perfect.

 • 5. Care era idolul tău din copilărie? Nu am avut idoli.

 • 6. Cum te vezi peste 10 ani? Director la propria agenție.

 • 7. Carte sau Film? Carte apoi film sau film după carte.

Who is the AIESEC-er? Așteptăm variantele de răspuns la adresa gavrilita.r@gmail.com. Prima persoană care va răspunde
Who
is the
AIESEC-er?
Așteptăm
variantele de răspuns
la adresa
gavrilita.r@gmail.com.
Prima persoană care va
răspunde corect va fi
premiată.
7 Thank an AIESE C-er To: Eugenia Dabija To: Ecaterina Dmitreva Mulțumesc pentru că esti așa
7
Thank an AIESE C-er
To: Eugenia Dabija
To: Ecaterina Dmitreva
Mulțumesc pentru că esti așa cum ești, mereu
Mulțumim pentru mandatul tău frumos de Vice
soare!
President Finance 2012-2013! Alături de tine am
A la luna,la luna
crescut. Mulțumim! With love, your finance people.
To: Iulian Gulea
Finance Department
Mulțumesc că ai fost alături de echipa EB.
To: TM-shiki
Anonim
To: Mariana Curnic
I am proud to call you my team! Never forget that
we are born to be awesome!
Alessia
Mulțumesc pentru că ești alături!
Katea
To: PR Team
To: Ruxanda Vîhrest
Dragile, scumpele mele. Eu vă mulțumesc pentru
că: sunteți în componența acestei echipe, luați
Îți mulțumesc pentru că mă încurajezi și apreciezi
sarcinile în serios, ne respectăm reciproc și pentru
ce fac. Îmbrățișări nenumărate.
că vom fi o echipă mereu, indiferent de durata
Rodica G.
mandatului. Numai îmbrățișări calde pentru voi.
To: Maria Țarigradean
Rodica G.
Salut, Maria! Să ai o zi bună. Ciocolată!
To: Elena Mutruc
Anonim
Mulțumesc, scumpa mea, pentru că m-ai primit
To: Echipa RRM
cu brațele deschise și m-ai încurajat când am avut
nevoie. Mulțumesc pentru încredere! Ești superbă!
Vă mulțumesc pentru devotamentul, creativitatea
și responsabilitatea de care dați dovadă. Cu astfel
Silvia
de omuleți, RRM va înflori cu siguranță. Îmi sunteți
dragi.
Vicky
To: Katiușa
To: Irina Grigoraș
Mulțumesc, Katiușa, pentru că ești atât de dra-
guță, pentru că ai un zâmbet dulce, de la care se
Mersi că ești dulce, serioasă și copil în același
bucură sufletul.
timp. Și mulțumesc pentru tot suportul și pentru
Silvia
mandatul tău de LCVP COMM. Love.
To: Rodica Gavriliță
Ruxanda
Pentru că ești un TL extraordinar, mulțumesc
To: Ruxanda Vîhrest
pentru lecțiile de InDesign, sinceritatea și grija ta.
Hugs.
Mulțumesc pentru suportul și sfaturile pe care mi
P.S. Aștept și lecții de tenis!
le-ai oferit. I really appreciate that. Hugs.
Alina S.
Alina S.
8
8
8 Our partners:
8 Our partners:

Our partners:

8 Our partners:
8 Our partners:
8 Our partners:
AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948

AIESEC - Activating Leadership since 1948

AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948
AIESEC - Activating Leadership since 1948