Sunteți pe pagina 1din 37

CIG_AN_2_CONT_SI_GEST_FISCALA

CIG

MULTIPLE CHOICE

1. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Dintre afirmatiile urmatoare, in context, una nu se refera la veniturile din salarii:

a. Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o


activitate in baza unui contract individual de munca;
b. Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o
activitate in baza unui statut special prevazut de lege,
c. Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o
activitate in baza unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la
care se refera,
d. Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o
activitate in baza unui contract individual de munca, indiferent de denumirea
veniturilor ori de forma sub care ele se acorda,
e. Veniturile in bani si/sau in natura obtinute in baza unui contract individual de
munca, de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat;

2. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:

a. indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul


persoanelor juridice fara scop lucrativ;
b. indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite
administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul
sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la
regiile autonome;
c. sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin
subscriptie publica;
d. tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
e. sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul
de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

1
3. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:

a. indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de


asigurari sociale;
b. sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit
pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita
pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in
interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, numita curent diurna.
c. indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
d. orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.
e. contravaloarea echipamentelor tehnice, precum si a uniformelor obligatorii si a
drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

4. Inregistrarea in contabilitate a fondului de salarii brute se face prin nota contabila:

a. 641 = 421
b. 631 = 431
c. 641 = 441
d. 421 = 641
e. 431 = 631

5. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile
conform Codului fiscal:

a. utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul
afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la
domiciliu la locul de munca;
b. cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri
sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
c. imprumuturi nerambursabile;
d. anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
e. contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si
de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor
igienico-sanitare;

2
6. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile
conform Codului fiscal:

a. anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;


b. abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in
scop personal;
c. permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
d. primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt
beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat
cele obligatorii.
e. contravaloarea tichetelor de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori
angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

7. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. ajutoarele de inmormantare,
b. ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor
naturale,
c. cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri
sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
d. ajutoarele pentru nastere,
e. ajutoarele pentru bolile grave si incurabile,

8. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, in masura in


care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul
fiscal, nu depaseste 150 RON.
b. cadourile oferite salariatelor,
c. permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
d. contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului,
e. costul prestatiilor pentru tratament si odihna,

3
9. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de


angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in
contractul de munca,
b. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu
ocazia Pastelui, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu
orice ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 150 RON.
c. cadourile oferite salariatelor care au minimum patru copii in intretinere,
d. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu
ocazia zilei de 1 iunie, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei
persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 100 RON.
e. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu
ocazia Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, in masura in
care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul
fiscal, nu depaseste 50 RON.

10. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in


conformitate cu legislatia in vigoare;
b. contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii,
potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii
prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, conform legilor speciale;
c. cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor
publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
d. indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.
e. contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si
de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor
igienico-sanitare, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

4
11. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de


asigurari sociale;
b. contra-valoarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in
care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al
acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura
locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
c. sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a
indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si
in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele
acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare
de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din
institutiile publice;
d. sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare in interesul serviciului;
e. indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate
situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa
absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si
indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale,
personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in
localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de
munca;

12. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete


pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost
desfacute ca urmare a concedierilor colective,
b. veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si
accentuat, incadrate cu contract individual de munca;
c. veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru
calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se
face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al
ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor
publice;
d. sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit
pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita
pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in
interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, numita curent diurna.
e. sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente
desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv.

5
13. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea


angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
b. indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite
administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de
adunarea generala a actionarilor;
c. costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele
telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
d. avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si
implicit la momentul acordarii;
e. diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si
dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

14. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila,
in intelesul impozitului pe venit:

a. avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se


impoziteaza.
b. veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si
accentuat, incadrate cu contract individual de munca;
c. sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de
mutare in interesul serviciului;
d. cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor
publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
e. indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

15. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la veniturile din salarii nu este adevarata:

a. se datoreaza un impozit lunar,


b. impozitul lunar are un caracter final,
c. impozitul lunar se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
d. impozitul lunar respectiv se determina separat la locul unde se afla functia de baza
si respectiv pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri (in afara functiei de baza).
e. impozitul anual din salarii este supus procedurii de globalizare a veniturilor din
salarii.

6
16. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la impozitarea veniturilor din salarii nu este
adevarata:
La locul unde se afla functia de baza, impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza prin
aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din
salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei
luni, si urmatoarele:

a. deducerea personala acordata pentru luna respectiva;


b. cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
c. contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul
anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;
d. cheltuieli profesionale acordate cu titlu de deducerea personala pentru luna
respectiva;
e. pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri impozitul se stabileste prin aplicarea
cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si
contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

17. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Platitorul de salarii este obligat:

a. sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru


fiecare contribuabil (angajat)
b. sa calculeze si sa retina impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii
platii acestor venituri,
c. sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor fiecarei luni pana la data
de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri,
d. sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii
desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in
termen de 15 zile de la data producerii evenimentului,
e. sa completeze fisele fiscale pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa
pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal
competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului
curent, pentru anul fiscal expirat.

18. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Platitorii de salarii nu au obligatia:

a. sa completeze aceste fise pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor.


b. sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii,
c. sa utilizeze modelul si continutul formularelor aprobat prin ordin al ministrului
finantelor publice.,
d. sa transmita salariatului, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a
anului curent, pentru anul fiscal expirat.
e. sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima
zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

7
19. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2 % din
impozitul stabilit la alin. (3), pentru:

a. sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile


legii,
b. unitatilor de cult,
c. fundatiilor testamentare,
d. asociatilor sportive care functioneaza conform legii 31/1990,
e. acordarea de burse private, conform legii.

20. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007):

a. salariatii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub
forma de deducere personala,
b. deducere personala este acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile,
c. deducere personala este acordata numai pentru veniturile din salarii obtinute la
locul unde nu se afla functia de baza,
d. pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii mai mici de
3.000 ron se acorda deducerea personala.
e. deducerea personala determinata potrivit Codului fiscal nu se acorda personalului
trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

21. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007):

a. pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere deducerea este de


2.000.000 lei vechi;
b. pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere deducerea este de 3.500.000
lei vechi;
c. pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere deducerea este de
4.500.000 lei vechi;
d. pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere deducerea este de
5.500.000 lei vechi;
e. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere deducerea
este de 6.500.000 lei vechi.

8
22. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una din afirmatiile de mai jos referitoare la persoana in intretinere pentru care se acorda
deducere personala (suplimentara), nu este adevarata (2007):

a. Persoana in intretinere poate fi ruda contribuabilului sau a sotului/sotiei acestuia


pana la gradul al treilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu
depasesc 2.500.000 lei (vechi) lunar.
b. in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma
reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform
intelegerii intre parti.
c. Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt
considerati intretinuti daca veniturile lor, impozabile si neimpozabile, nu depasesc
2.500.000 lei (vechi) lunar.
d. Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in
intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in
care acestea au fost intretinute.
e. Perioada de acordare a deducerii personale se rotunjeste la luni intregi in favoarea
contribuabilului.

23. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

a. persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de mai putin de
10.000 mp in zonele colinare si de ses si de mai putin de 20.000 m2 in zonele
montane;
b. persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor,
legumelor si zarzavaturilor in sere si in solarii special destinate acestor scopuri,
c. copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, daca
veniturile lor, impozabile si neimpozabile, depasesc 30.000.000 lei (vechi) anual.
d. persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor,
legumelor si zarzavaturilor in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in
sistem irigat,
e. persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea arbustilor,
plantelor decorative si ciupercilor, precum si din persoanele fizice care obtin
venituri exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

9
24. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei
(vechi) si 30.000.000 lei (vechi), inclusiv, deducerile personale sunt degresive si se stabilesc prin
ordin al ministrului finantelor publice. Relatia de calcul poate fi scrisa:

- NPI reprezinta numarul persoanelor aflate in intretinere (maxim 4).


- SB veniturile brute din Salarii.

SB − 1000
a. (100 + 250 × NPI) ×(1- 2000
)
SB − 1000
b. (250 + 100 × NPI) ×(1- 2000
)
SB − 1000
c. (100 : 250 × NPI) ×(1- 2000
)
SB − 1000
d. (250 - 100 × NPI)×(1- 2000
)
SB − 2000
e. (250 + 100 × NPI)×(1- 1000
)

25. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Inregistrarea contributiei de asigurari sociale datorata de salariati se face prin nota
contabila:

a. 6451 = 4311
b. 6455 = 4315
c. 421 = 4372
d. 421 = 4314
e. 421 = 4312

26. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Inregistrarea contributiei de asigurari sociale impotriva riscului de somaj datorata de
salariati se face prin nota contabila:

a. 421 = 4372
b. 6451 = 4311
c. 6453 = 4313
d. 6452 = 4371
e. 421 = 4312

27. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Inregistrarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de salariati se face prin
nota contabila:

a. 421 = 4314
b. 421 = 4313
c. 421 = 4312
d. 421 = 4372
e. 6451 = 4311

10
28. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Inregistrarea impozitului pe veniturile din salarii se face prin nota contabila:

a. 421 = 444
b. 444 = 5121
c. 444 = 5311
d. 421 = 441
e. 421 = 331

29. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Inregistrarea platii salariului net se poate face prin nota contabila:

a. 421 = 512
b. 421 = 444
c. 421 = 4315
d. 421 = 4314
e. 421 = 4312

30. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de:

a. 16 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,


b. 19 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,
c. 25 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,
d. 3 %, aplicate la cifra de afaceri,
e. 2 %, aplicate la totalitatea veniturilor,

31. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una dintre entitatile la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute mai jos
este mai mic decat 5 % din veniturile respective, nu este obligata la plata unui impozit de 5
% aplicat acestor venituri:

a. activitati de natura barurilor de noapte,


b. activitati de natura cluburilor de noapte,
c. activitati de natura discotecilor,
d. activitati de natura jocurilor sportive,
e. activitati de natura barurilor de noapte, in baza unui contract de asociere,

32. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu Codul Fiscal „profitul impozabil se
calculeaza ca diferenta intre”:

a. veniturile realizate din orice sursa,


b. si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri,
c. dintr-un an fiscal,
d. din care se scad veniturile impozabile
e. si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

11
33. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una dintre afirmatiile de mai jos privind „urmatoarele venituri sunt neimpozabile la
calculul profitului impozabil”, nu este adevarata:

a. dividendele primite de la o persoana juridica romana;


b. diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a
incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se detin titluri de participare,
c. amortizarea fiscala,
d. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere,
precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;
e. veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate
prin acte normative.

34. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a. cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre


contribuabil;
b. cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile
efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c. cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si
boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru
asigurarea de riscuri profesionale;
d. diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a
incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele
juridice la care se detin titluri de participare,
e. cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei,
produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate
producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.

35. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele


reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si
impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate.
b. cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre
salariati si administratori;
c. contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de
credit;
d. taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele
normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii
contractului colectiv de munca;
e. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

12
36. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a. cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si


juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;
b. cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau
noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale
informative proprii;
c. cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc
conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere
contabil;
d. cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice,
introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii,
obtinerea atestari conform cu standardele de calitate;
e. cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

37. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a. taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si


industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;
b. dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de
intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale.
c. pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in cazul ca
debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
d. cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;
e. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

38. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:

a. in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu


dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile.
b. cheltuielile cu dobanzile nedeductibile se reporteaza in perioada urmatoare, in
conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, pana la
deductibilitatea lor integrala.
c. in cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului
depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o
cheltuiala cu dobanda, iar deductibilitatea acestei diferente este supusa conditiei
cheltuielilor cu dobanzile.
d. cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului
alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului
de indatorare a capitalului.
e. dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile
obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii
similare si cele care sunt garantate de stat, care intra sub incidenta prevederilor
Codului fiscal.

13
39. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a. cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferentei


rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente
veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu
impozitul pe profit;
b. suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru
deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit
pentru institutiile publice;
c. cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
cu modificarile si completarile ulterioare.
d. perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei
centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor
Publice;
e. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori
in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau
autoritati straine,

40. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

a. ajutoarele pentru nastere,


b. ajutoarele pentru inmormantare,
c. ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele,
d. cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor
sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin
retinere la sursa;
e. cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate
in administrarea contribuabililor; gradinite, crese,

41. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

a. servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de


munca pana la internarea intr-o unitate sanitara,
b. cheltuieli cu muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de
nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj,
c. tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare,
cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor,
d. cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor,
e. cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si
boli profesionale, potrivit legii,

14
42. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Cheltuielile sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

a. costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii


proprii si pentru membrii de familie ai acestora,
b. ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la
fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor,
c. ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;
d. cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor,
e. cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale,
potrivit legii,

43. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a. cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;


b. cheltuielile cu provizioane si rezerve, in limita prevazuta la art. 22, Cod fiscal;
c. cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita prevazuta la art. 23
Cod fiscal;
d. amortizarea, in limita prevazuta la art. 24, Cod fiscal;
e. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale
constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, altele decat distruse ca
urmare a unor calamitati naturale, pentru care nu au fost incheiate contracte de
asigurare, prevazute la art. 24, Cod fiscal

44. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a. cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in


limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal
pentru fiecare participant;
b. cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume
reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare
participant;
c. cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu
situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii
secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute
de legea locuintei, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10 %. Diferenta
nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari;
d. cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document
justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau
intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;
e. cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in
locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal,
deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in
baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;

15
45. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a. cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite


de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice,
deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice
cu astfel de atributii.
b. perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei
centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor
Publice;
c. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt
reglementate prin acte normative;
d. cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
e. cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume
reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare
participant;

46. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele


reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si
impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate.
b. sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele
persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;
c. dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de
intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale.
d. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale
constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, altele decat distruse ca
urmare a unor calamitati naturale, pentru care nu au fost incheiate contracte de
asigurare,
e. cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor
sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora a fost impozitata prin
retinere la sursa;

16
47. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a. cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele


generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la
pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;
b. cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document
justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau
intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;
c. cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc
conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere
contabil;
d. cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru
dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de
distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de
societate sau asociere;
e. cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de
participare la persoanele juridice la care se detin participati!, precum si de
diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung,
cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora;

48. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt


reglementate prin acte normative;
b. cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului,
care nu sunt incluse in veniturile salariate ale angajatului, conform titlului III, Cod
fiscal;
c. dividendele distribuite catre o persoana juridica romana;
d. alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la
angajat, cu exceptia prevederilor titlului III, Cod fiscal;
e. cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de
servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora, in
scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte;

17
49. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a. cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului,


precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care
privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in
desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in
cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
b. pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu,
neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, in aceasta
situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa
comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in
vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;
c. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii;
d. cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre
contribuabil;
e. cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de
un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in
baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

50. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a. cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau


asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili
si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual, altele decat cele prevazute
la alin. (2) lit. g) si m), Cod fiscal;
b. cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile
efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
c. cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau
asociatiile profesionale, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m), Cod
fiscal;
d. alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la
angajat, cu exceptia prevederilor titlului III, Cod fiscal;
e. cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de
un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in
baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

18
51. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezerva legala deductibila nu este adevarata:

a. rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului
contabil,
b. inainte de determinarea impozitului pe profit,
c. din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor
venituri neimpozabile,
d. pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau
din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare,
e. in cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este
distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei este deductibila la
calculul profitului impozabil.

52. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate
cu Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

a. rezerva legala deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului


contabil, conform dispozitiilor Codului fiscal;
b. provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;
c. provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de
catre institutiile de credit,
d. provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de
catre institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca
Nationala a Romaniei, precum si provizioanele specifice constituite de alte
persoane juridice similare;
e. rezervele de egalizare.

53. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezervele si provizioanele nu este adevarata:

a. Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior
dedusa se include in veniturile impozabile,
b. Sumele inregistrate in conturi de rezerve legale nu pot fi utilizate pentru majorarea
capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor,
c. Sumele inregistrate in conturi de rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi
utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor,
d. in cazul in care sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve
reprezentand facilitati fiscale sunt utilizate pentru majorarea capitalului social
asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si
penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.
e. in intelesul Codului fiscal, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se
intelege si micsorarea unui provizion sau a unei rezerve.

19
54. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:

a. Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de


indatorare a capitalului este mai mic decat trei.
b. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul
imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a
valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se
determina impozitul pe profit.
c. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen
de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
d. Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de
indatorare a capitalului este egal cu trei.
e. cheltuielile reprezentand dobanzile la contributiile pentru asigurarea de accidente
de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare
pentru asigurarea de riscuri profesionale;

55. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Una dintre cotele de impozitare a veniturilor microintreprinderilor, de mai jos nu a fost
prevazuta intr-un act normativ:

a. 1,0 % in anul 2003;


b. 1,5 % in anul 2004;
c. 2,0 % in anul 2007;
d. 2,5 % in anul 2008;
e. 3,0 % in anul 2009.

56. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Pentru a realiza o amortizare fiscala nu este nevoie, de regula, de:

a. reguli de amortizare,
b. baze de amortizare,
c. regimuri de amortizare
d. durate de amortizare
e. niveluri de amortizare

57. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Amortizarea fiscala nu este reglementata de:

a. Codul fiscal (art.24 - Amortizarea fiscala),


b. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,
c. OMFP nr. 1.752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu Directivele a
IV-a si a VII-a a C.E.E.
d. Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a activelor fixe,
e. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea,

20
58. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Mijlocul fix amortizabil reprezinta orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ
mai multe conditii. Una dintre conditiile de mai jos nu este absolut necesara:

a. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii,


b. are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;
c. are o durata normala de utilizare mai mare de un an;
d. are o durata normala de utilizare cuprinsa intre un an si cinci ani;
e. este detinut pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

59. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile:

a. investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de


inchiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea;
b. investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare
realizate in scopul mentinerii parametrilor tehnici initiali.
c. mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de
inregistrare ca imobilizare corporala;
d. investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante
minerale utile,
e. investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare
realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la
obtinerea de beneficei economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

60. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile:
a. investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor
apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor
aflate in proprietate publica;
b. amenajarile de terenuri;
c. terenurile impadurite;
d. mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de
inregistrare ca imobilizare corporala;
e. investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante
minerale utile.

61. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Reprezinta active amortizabile:
a. terenurile, inclusiv cele impadurite;
b. tablourile si operele de arta;
c. fondul comercial;
d. lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;
e. amenajarile de terenuri.

21
62. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Reprezinta active amortizabile:
a. tablourile si operele de arta;
b. bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;
c. orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit
normelor;
d. casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de
croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor;
e. mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de
inregistrare ca imobilizare corporala.

63. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Prin valoarea de intrare (amortizabila) a mijloacelor fixe se intelege:
a. costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
b. costul de productie, pentru mijloacele fixe construite de catre contribuabil;
c. valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit;
d. costul de productie, pentru mijloacele fixe produse de catre contribuabil;
e. costul de productie, pentru mijloacele fixe vandute de catre contribuabil.

64. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Pentru stabilirea regimului de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil nu se pot aplica
urmatoarea regula:
a. in cazul constructiilor, metoda de amortizare liniara;
b. in cazul autovehiculelor, metoda de amortizare accelerata;
c. in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si
instalatiilor, metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
d. in cazul computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, metoda de
amortizare liniara, degresiva sau accelerata;
e. in cazul mijloacelor fixe amortizabile altele decat echipamentele tehnologice,
metoda de amortizare liniara sau degresiva.

65. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea
cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
a. 1,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5
ani;
b. 2,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10
ani;
c. 2,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 10 si
15 ani;
d. 2,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 15 si
25 ani;
e. 3,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 25
ani.

22
66. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu reglementarile fiscale:
a. Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de
comert sau fabrica si alte valori similare se recupereaza prin intermediul
deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de
utilizare, dupa caz;
b. Cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari
necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe
perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;
c. Cheltuielile de cercetare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari
necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada
contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;
d. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se
recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3
ani;
e. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau
accelerata.

67. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Amortizarea fiscala nu se calculeaza:
a. incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in
functiune;
b. incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care mijlocul fix amortizabil se pune in
functiune;
c. pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din
domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare
ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;
d. pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate,
inchiriate sau luate in locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe
perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;
e. pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe
o perioada de 10 ani;

68. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Urmatoarea afirmatie privind amortizarea fiscala nu este conforma cu Codul fiscal:
a. mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau
numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate
dupa data de l ianuarie 2004;
b. pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul
corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei;
c. pot fi amortizate autoturismele folosite de angajatii cu functii de conducere si de
administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur
autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii;
d. in cazul metodei de amortizare accelerata, pentru primul exercitiu financiar, amortizarea
nu poate depasi 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix;
e. in cazul metodei de amortizare accelerata, pentru urmatorii ani de utilizare,
amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a
mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

23
69. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
In relatia de calcul al profitului impozabil:
PI = V – Ch – VNI + ChND;
Notatiile nu reprezinta:
a. PI = Profit impozabil;
b. V = Venituri totale realizate;
c. Ch = Cheltuieli totale efectuate;
d. VNI = Venituri neimpozabile;
e. ChND = Cheltuieli deductibile.

70. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


In relatia de calcul al profitului impozabil, in care se tine seama si de alte elemente
similare veniturilor si cheltuielilor:
PI = V – Ch – VNI + ChND – DF - PF;
Notatiile nu reprezinta:
a. PI = Profit impozabil;
b. V = Venituri totale realizate;
c. Ch = Cheltuieli totale neefectuate;
d. DF = Deduceri fiscale;
e. PF = Pierdere fiscala;

71. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


In sensul Titlului IV ”Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”, din Codul fiscal
roman, articolul 103, poate deveni microintreprindere persoana juridica romana care, la
data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
Care din conditiile de mai jos nu este absolut necesara ?
a. realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie
de peste 50 % din veniturile totale;
b. are de la l pana la 9 salariati inclusiv;
c. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;
d. capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul,
autoritatile locale si institutiile publice;
e. are un capital social mai mic de 100.000 roni;

72. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor,
se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa,
precum:
a. veniturile din dobanzi;
b. veniturile din variatia stocurilor;
c. veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d. veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si
a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
e. veniturile din provizioane.

24
73. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor,
se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa,
precum:
a. veniturile rezultate din anularea datoriilor care nu au fost cheltuieli deductibile la
calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
b. veniturile din vanzarea marfurilor;
c. veniturile rezultate din anularea majorarilor datorate bugetului statului, care nu au
fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform
reglementarilor legale;
d. veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele
produse la activele corporale proprii;
e. veniturile din provizioane.

74. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată se completează de către
a. toţi cei care plătesc TVA
b. plătitorii de TVA care realizează operaţii impozabile în cursul perioadei
c. plătitorii de TVA care realizează operaţii impozabile sau operaţii scutite cu drept
de deducere în cursul perioadei
d. plătitorii de TVA înregistraţi ca atare la organul fiscal
e. nici una dintre afirmaţii nu este adevărată

75. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată se depune în funcţie de tipul
contribuabilului :
a. lunar sau trimestrial
b. lunar sau anual
c. numai lunar
d. trimestrial şi anual
e. numai anual

76. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Nu se înscriu în formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată:
a. TVA aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile
b. TVA aferentă achiziţiilor de la microîntreprinderi
c. TVA aferentă achiziţiilor pentru realizarea livrărilor intracomunitare
d. diferenţele de TVA constatate de organele de control
e. TVA înscrisă pe documente provenite de la firme aflate în insolvabilitate
financiară

25
77. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)
Nu se înscriu în formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată:
a. documentele fiscale neevidenţiate în jurnalul de vânzări şi jurnalul de cumpărări
constatate de organele de control
b. TVA înscrisă pe documente provenite de la firme aflate în încetare de plăţi
c. TVA înscrisă pe documente provenite de la firme cu datorii la bugetul statului
d. TVA înscrisă pe documente către persoane care nu sunt înregistrate ca plătitoare
de TVA
e. TVA de la persoane care nu fac dovada plăţii TVA la momentul emiterii
documentului

78. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Decontul de taxă pe valoarea adăugată circulă:
a. în format htpp sau în formă electronică
b. numai format hârtie
c. numai în formă electronică
d. pe format hârtie şi în formă electronică
e. pe orice format care păstrează conţinutul de informaţii cerut de Ministerul
Finanţelor Publice

79. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Jurnalul pentru vânzări se întocmeşte:
a. pe format hârtie şi în formă electronică
b. numai format hârtie
c. numai în formă electronică
d. pe format hârtie sau în formă htpp
e. nici una dintre afirmaţii nu este valabilă

80. ALEGERE MULTIPLĂ (MULTIPLE CHOICE)


Jurnalul pentru cumpărări se întocmeşte:
a. pe format hârtie şi în formă electronică
b. numai format hârtie
c. numai în formă electronică
d. pe format hârtie sau în formă electronică
e. nici una dintre afirmaţii nu este valabilă

NUMERIC RESPONSE

1. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari
sociale cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

26
2. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale
de sanatate cunoscand ca are 7 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

3. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatului pentru contributia de asigurari
sociale impotriva riscului de somaj cunoscand ca are 13 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

4. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca nu are
persoane in intretinere (rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca
separator al miilor; nu se va specifica unitatea de masura):

5. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca nu are
persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

6. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

7. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu
are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

27
8. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net cunoscand ca nu
are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

9. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200.
Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale pentru somaj
cunoscand ca nu are re persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

10. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni, indemnizatie de conducere 200 ron si alt venituri salariale de 200.
Ce suma i se retine salariatul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate cunoscand
ca are o persoana in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

11. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit, cunoscand ca are
2 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.
rezultatul se va rotunji prin diferenta la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)

12. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 3
persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

13. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are 4
persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

28
14. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.400,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

15. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 1.000,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca nu
are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

16. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, in afara functiei de baza, un salariu de
baza brut lunar de 1.400,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net
cunoscand ca nu are persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor.
rezultatul se va rotunji la leu/unitate; nu se va specifica unitatea de masura)

17. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit net lunar cunoscand ca are 1
persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

18. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se acorda drept deducere personala cunoscand ca are
doua persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

19. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se calculeaza drept venit baza de calcul sau venit
impozabil cunoscand ca are 3 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

29
20. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, la functia de baza, un salariu de baza brut
lunar de 13.684,00 roni. Ce suma i se retine salariatul cu titlu de impozit cunoscand ca are
4 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

21. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un salariat a obtinut la nivelul lunii aprilie 2007, in afara functiei de baza, un salariu de
baza brut lunar de 13.684,00 roni. Ce suma primeste salariatul cu titlu de salariu net
cunoscand ca are 5 persoane in intretinere:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

22. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea lunara a unui mijloc fix cu valoarea de intrare (VI) de 6.000
roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul liniar de amortizare
fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

23. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea fiscala a ultimei luni pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand
regimul anual de amortizare accelerata si limita maxima permisa de lege in primul an.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

24. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea anuala in primul an a unui mijloc fix cu valoarea de intrare
(VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand regimul
degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

25. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al doilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

30
26. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al treilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

27. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al patrulea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

28. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand
regimul degresiv de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

29. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand
regimul accelerat de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

30. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Sa se calculeze amortizarea anuala in anul al cincilea pentru un mijloc fix cu valoarea de
intrare (VI) de 6.000 roni si durata de amortizare (DA) din catalog de 5 ani utilizand
regimul liniar de amortizare fiscala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

31. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile
totale 800 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si
impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

31
32. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
O societate comerciala are venituri impozabile totale 1.000 u.m., cheltuieli deductibile
totale 1.500 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si
impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere) calculat la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor,
pentru diferente negative se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de
masura)

33. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala are venituri totale 1.000 u.m., din care venituri din variatia
stocurilor 100, venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli deductibile totale 800.
Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit,
(optiunea microintreprindere) la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

34. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O microintreprindere are venituri totale 1000 u.m., din care venituri din variatia stocurilor
100, venituri din productia de imobilizari 100 si cheltuieli totale 800. In exercitiul fiscal
precedent a fost achizitionata o casa de marcat de 200 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre
impozitul pe profit (optiunea IMM) si impozitul pe venit, (optiunea microintreprindere)
calculat la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

35. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O microintreprindere a platit in trimestrul I un impozit pe venit de 100 u.m., in trimestrul II
a platit 200 u.m. In trimestrul III totalitatea veniturilor cumulate depaseste echivalentul a
100.000 euro, respectiv 350.000 u.m. Sa se calculeze impozitul pe venit (profit) datorat,
stiind ca cheltuielile deductibile au fost de 300.000 u.m.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

36. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


S.C. Alfa SRL se asociaza (50 %) cu persoana fizica Popescu (50 %), rezultand asociatia
in participatie Beta, fara personalitate juridica. La sfarsitul exercitiului financiar, societatea
Beta realizeaza un venit de 1.000 u.m. Societatea Alfa SRL, declarata microintreprindere,
realizeaza un venit de 2.000 u.m., exclusiv veniturile din participatie. Cu cat este mai mare
impozitul pe venitul microintreprinderii fata de venitul persoanei fizice Popescu, calculat
la nivelul anului 2007.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

32
37. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
O societate comerciala a obtinut in exercitiul financiar N un profit brut de 1.000 u.m. La
inceputul exercitiului urmator, profitul net, respectiv dividendul brut, se reporteaza si se
asteapta hotararea AGA. In urma hotararii AGA, tot profitul net este distribuit actionarilor
persoane fizice. Sa se calculeze dividendul net, platit acestor persoane.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

38. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala a decis sa plateasca 4.500 Ron drept dividend net unei alte persoane
juridice actionare. Sa se calculeze impozitul pe dividende pe care trebuie sa-l plateasca
societatea comerciala.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

39. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala a realizat un profit brut contabil de 1.000 u.m. Sa se calculeze
diferenta dintre dividendele nete incasate de asociatii persoane fizice A si B, care au o
participatie la capitalul social de 60 % si respectiv 40 %.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

40. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Societatea comerciala „A” SRL este constituita de SC „B” SRL si persoana fizica „C”,
care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %. Societatea „B” SRL e constituita
de persoanele fizice D si E, cu o participatie de 50 % si 50 %. Sa se calculeze suma
incasata drept dividende de catre persoana fizica „E”, in urmatoarele ipoteze:
- profitul brut contabil al SC „A” SRL este 5.000 u.m.;
- SC „B” nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC „A” SRL;
- SC „B” nu are cheltuieli in exercitiul respectiv;
- veniturile din dividende sunt impozabile fiscal (situatie ipotetica).
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

41. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Societatea comerciala „A” SRL este constituita de SC „B” SRL si persoana fizica „C”,
care au o participatie la capitalul social de 50 % si 50 %. Societatea „B” SRL e constituita
de persoanele fizice D si E, cu o participatie de 50 % si 50 %. Sa se calculeze suma
incasata drept dividende de catre persoana fizica „E”, in urmatoarele ipoteze:
- profitul brut contabil al SC „A” SRL este 5.000 u.m.;
- SC „B” nu are alte venituri in exercitiul 2007 decat dividendele de la SC „A” SRL;
- SC „B” nu are cheltuieli in exercitiul respectiv;
- veniturile din dividende nu sunt impozabile fiscal.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

33
42. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
O discoteca a realizat in exercitiul 2007 venituri de 1.000 u.m. si cheltuieli deductibile de
950 u.m., fara a avea venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile fiscal. Sa se
calculeze impozitul pe profit datorat Bugetului de Stat.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

43. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala a inregistrat urmatoarele venituri: V1 = 300, V2 = 400, V3 = 500 si
urmatoarele cheltuieli : C1 = 200, C2 = 300, C3 = 400 (u.m.). Sa se calculeze profitul net
(dividendul brut) in situatia cand V1 este un venit neimpozabil, iar C3 este o cheltuiala
nedeductibila fiscal.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

44. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala inregistreaza in trimestrul 3, venituri cumulate de 3.000 u.m.
Cheltuielile cumulate, inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit este 2.000 u.m. Impozitul
pe profit datorat pe primele 2 trimestre este de 100 u.m., din care a platit 50 u.m. Dintre
veniturile obtinute, 200 u.m. sunt venituri din dividende de la persoane juridice romane. Sa
se calculeze impozitul pe profit de plata la sfarsitul trimestrului 3.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

45. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala are in trimestrul 1 venituri impozabile cumulate de 1.000 u.m.,
cheltuieli cumulate de 500 u.m., intre care amenzi datorate catre Garda Financiara de 100
u.m. si penalitati de intarziere catre SC „X” SRL de 100 u.m. Sa se calculeze impozitul pe
profit ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

46. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala are venituri impozabile de 5.000 u.m., din care inregistrate in
conturile 701 – 1.000 u.m., 704 - 2000 u.m., 707 – 1000 u.m., iar cheltuieli (exclusiv
impozitul pe profit) – 4.000 u.m. Ce suma poate fi sponsorizata ca fiind deductibila,
conform Legii 32/199 ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

34
47. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
O societate comerciala are venituri impozabile de 2.000 u.m., si cheltuieli deductibile
1.000 u.m. Capitalul social este de 1.000 u.m. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe
profit, calculat cu si fara constituirea rezervei legale.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

48. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala are venituri impozabile 2.000 u.m., cheltuieli deductibile 1.000
u.m. si capital social 500 u.m. Firma vrea sa constituie rezerve in suma de 140 u.m. Care
este suma minima pentru constituirea rezervei statutare ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

49. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala inregistreaza venituri de 2.000 u.m. din care dividende primite de la
o persoana juridica romana 100 u.m., cheltuieli 1.000, din care impozitul pe profit datorat
in perioada anterioara 100 u.m. si provizioane pentru litigii 100 u.m. Sa se calculeze
impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

50. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala are venituri de 2.000 u.m., din care venituri din dividende 500 u.m.
si cheltuieli 1.000 u.m. din care cheltuieli cu impozitul pe profit 200, cheltuieli de protocol
300 u.m. Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

51. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala are gradul de indatorare de 2. Sa se calculeze impozitul pe profit in
conditiile: Venituri impozabile totale = 2.000 u.m.; cheltuieli totale = 1.000 u.m., din care
cheltuieli cu dobanzile 500 u.m.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

52. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Societatea „X” SRL are rezerve 500 u.m., capital social 1.000 u.m., rezultatul reportat
(pierdere) 500 u.m., rezerve din reevaluare 2.000 u.m., imprumuturi (cu termen peste un
an) din emisiuni de obligatiuni 5.000 u.m. (valori medii ale perioadei). In exercitiul
financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2.000 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m.,
din care 500 u.m. cheltuieli cu dobanzile. Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor)

35
53. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
Societatea „X” SRL are rezerve 500 u.m., capital social 1.000 u.m., rezultatul reportat
(pierdere) 500 u.m., rezerve din reevaluare 2.000 u.m., imprumuturi (cu termen peste un
an) din emisiuni de obligatiuni 10.000 u.m. (valori medii ale perioadei). In exercitiul
financiar curent a obtinut venituri impozabile de 2.000 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m.,
din care 500 u.m. cheltuieli cu dobanzile. Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

54. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala cumpara din strainatate marfuri in valoare de 1.000 euro. Cursul
leu/euro la data facturarii este de 3,5. La o luna plateste 50 % din datoria comerciala,
cursul leu/euro 3,7. Dupa doua luni plateste si diferenta, curs leu/euro 3,4. Care este
profitul (pierderea) din aceste operatii.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor,
pentru pierdere se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura)

55. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala vinde in strainatate marfuri in valoare de 1.000 euro. Cursul
leu/euro la data facturarii este de 3,5. La o luna incaseaza 50 % din datoria comerciala,
cursul leu/euro 3,7. Dupa doua luni incaseaza si diferenta, curs leu/euro 3,4. Care este
profitul (pierderea) din aceste operatii.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor,
pentru pierdere se va utiliza semnul minus; nu se va specifica unitatea de masura)

56. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comercial prezinta gradul de indatorare de 5, venituri impozabile totale 2.000
u.m., din care venituri din diferente de curs valutar 50 u.m., cheltuieli totale 1.000 u.m. din
care cheltuieli cu dobanzile 500 u.m., si cheltuieli din diferente de curs valutar 100 u.m.
(aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a
capitalului). Sa se calculeze impozitul pe profit.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

57. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


O societate comerciala a inregistrat in exercitiul financiar N venituri impozabile 2.000
u.m., cheltuieli 1.000 u.m., din care cheltuieli cu amenzile catre autoritatile romane 200
u.m. In exercitiul N+1 societatea a inregistrat venituri impozabile 2.000 u.m. si cheltuieli
1.000 u.m. Nu exista alte venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile. In urma unei
contestatii, amenda a fost anulata. Sa se calculeze diferenta dintre impozitul pe profit al
exercitiilor N si N+1.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

36
58. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)
O societate comerciala a avut in exercitiul N venituri 2.000 u.m., cheltuieli 1.000 u.m. din
care cheltuieli cu provizioanele de 200 u.m., considerate nedeductibile fiscal. In exercitiul
N+1 provizionul ramane fara obiect si se desfiinteaza. In exercitiul N+1 s-au inregistrat
venituri de 2.000 u.m., cheltuieli 1.000 u.m. si nu exista alte venituri neimpozabile si
cheltuieli nedeductibile fiscal.
Sa se calculeze raportul dintre impozitul pe profit al exercitiilor N si N+1.
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura)

59. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Un contribuabil platitor de impozit pe profit a efectuat, in baza unui contract de
sponsorizare, cheltuieli de 1500 lei.
Contribuabilul prezinta urmatoarele date financiare:
Venituri din vanzarea marfurilor = 100.000 lei;
Venituri din prestari de servicii = 200 lei;
Cheltuieli privind marfurile = 75.000 lei;
Cheltuieli cu personalul = 2.000 lei;
Alte cheltuieli de exploatare = 9.000 lei, inclusiv cheltuielile cu sponsorizarea;
Ce suma poate deduce contribuabilul din impozitul pe profit, in conformitate cu Codul
fiscal ?
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura; nu se va specifica unitatea de masura)

60. RĂSPUNS NUMERIC (NUMERIC RESPONSE)


Dispuneţi de următoarele date la închiderea exerciţiului N: veniturile aferente exerciţiului
N – 18.000 lei, din care dividende cuvenite – 2.000 lei; cheltuielile aferente
exerciţiului N – 5.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile – 400 lei şi
amenzi datorate autorităţilor române – 1.100 lei; impozitul pe profit calculat şi
înregistrat în cursul exerciţiului N – 800 lei, din care plătit – 500 lei; Cota de impozit
pe profit – 16%.
Care este suma impozitului pe profit de plătit în exerciţiul N:
(rezultatul va fi scris cu doua zecimale dupa virgula si cu punct ca separator al miilor; nu
se va specifica unitatea de masura; nu se va specifica unitatea de masura)

37