Sunteți pe pagina 1din 22

MFC_ANUL2_Contabilitatea_societatilor_comerciale(aprofundata)

TRUE/FALSE

1. Legiuitorul roman instituie o faza premergatoare falimentului, denumita reorganizare juridica.

2. Reorganizarea juridica sau falimentul sunt de competenta exclusiva a tribunalului in jurisdictia caruia
se afla sediul princial al debitorului.

3. Daca lipseste un plan de reorganizare confirmat de tribunal se trece direct la lichidarea prin faliment.

4. In doctrina contabila romaneasca, operatiile de lichidare sunt contabilizate ca si in ipoteza continuarii


activitatii.

5. Problema fuziunii societatilor comerciale este reglementata atat la nivel european, cat si la nivel
national, prin legislatia specifica acestui domeniu.

6. Fuziunea nu este doar o simpla punere in comun de patrimonii si activitati, ci o combinare si


coordonare a acestor elemente in vederea obtinerii de noi capacitati de conceptie, de productie, de
finantare si de comercializare.

7. Conform legislatiei in vigoare in Romania, fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin cinci
modalitati specifice.

8. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu se realizeaza inventarierea patrimoniului.

9. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu se realizeaza evaluarea patrimoniala.

10. Cu ocazia fuziunii a doua societati comerciale nu este obligatoriu sa se determine raportul de schimb
si nu se calculeaza prima de fuziune.

11. Conform metodei rezultatului, inregistrarea aportului de primit de la societatile absorbite se


inregistreaza astfel:

456 = 1011
1042

1
12. Conform metodei rezultatului, societata absorbanta inregistreaza transferarea elementelor
patrimoniale de la societatea absorbita:

“Conturi de active bilantiere” = 456

13. Conform metodei rezultatului, primirea titlurilor de valoare pentru remunerarea aportului net al
societatilor absorbite, se inregistreaza astfel:

503 = 461

14. Conform metodei rezultatului, remunerarea actionarilor/asociatilor penru drepturile asupra aportului
net, se inregistreaza astfel:

456 = 503

15. Metoda capitalizarii in situatia fuziunii se bazeaza pe recunoasterea ca elemente de capitaluri proprii a
plusvalorilor si minusurilor din reevaluare.

16. Conform metodei capitalizarii inregistreaza diferente din reevaluare la societatea absorbanta se
inregistreaza astfel:

105 = “Conturi de active bilantiere”

17. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea primei de fuziune la societatea absorbanta se inregistreaza
astfel:

1042 = 456

18. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea preluarii posturilor de activ de la societatea absorbita se
evidentieaza astfel in contabilitatea societatii absorbite:

891 = “conturile de active bilantiere


la valoarea reevaluata”

19. Conform metodei capitalizarii, inregistrarea preluarii posturilor de pasiv de la societatea absorbita se
evidentieaza astfel:

“Conturile de datorii bilantiere” = 891

20. In cazul metodei capitalizarii cu ocazia fuziunii nu sunt utilizare conturile 891 “Bilant de deschidere”
si 892 “Bilant de inchidere”.

2
21. Din punct de vedere economic, leasingul reprezinta o operatiune de finantare in care finantatorul
asigura fondurile necesare pentru intreaga investiei.

22. In cadrul operatiunii de leasing, locatarul efectueaza plati periodice catre locator.

23. In cadrul operatiunii de leasing exista trei parti implicate: finantatorul, utilizatorul si furnizorul.

24. Leasingul operational sau functional este operatiunea de leasing care nu indeplineste conditiile
leasingului financiar.

25. Sale and lease-back este o modalitate mascata prin care se pot finanta intreprinderile, urmarindu-se
transformarea mijlocelor fixe in mijloace banesti in scopul evitarii unor situatii falimentare.

26.
In cadrul operatiunii de leasing se folosesc urmatoarele documente specifice: cererea de leasing,
contractul de leasing, factura fiscala, bilantul contabil.

27. Utilizatorul contractului de leasing este acea parte care are interes sa se foloseasca de bunul pe care il
primeste in sistem leasing pentru a-si satisface nevoile.

28. Furnizorul in mecanismul de leasing are interes sa-si vinda bunul, fie ca simplu vinzator sau ca
producator al acestuia.

29. Biletul la ordin nu se utilizeaza in mecanismul de leasing.

30. Operatiunile de leasing nu sunt reflectate in bilantul contabil.

31. In urma procesului de fuziune rezulta o noua societate care cuprinde patrimoniul tuturor societatilor
care fuzioneaza.

32. Calculul redeventelor in cazul contractului de leasing se determina avind in vedere costul de achizitie
al bunului si valoarea reziduala.

33. Leasingul se aseamana cu operatiunea de vinzare-cumparare, dar numai in ceea ce priveste finalitatea
procesului.

3
34. In Romania, operatiunile de leasing nu sunt legiferate.

35. Pe plan international, leasingul este contabilizat conform normei internationale IAS 17 “Contractele
de locatie”.

36. Contractele de leasing nu sunt recunoscute in situatiile financiare anuale.

37. Un activ necorporal este recunoscut de societate daca se estimeaza ca va genera beneficii economice
pentru persoana juridica.

38. Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in cheltuielile de exploatare
in momentul efectuarii lor.

39. Prin consolidare se reda o imagine mai exacta a patrimoniului unui grup de intreprinderi.

40. Grupurile de societati reprezinta o realitate tot mai pregnanta a lumii afacerilor.

MULTIPLE CHOICE

1. In bilantul contabil al societatii comerciale aflate in lichidare se mentioneaza:


a. valoarea la cost istoric
b. valoarea la cost de productie
c. valoarea justa
d. valoarea lichidativa

2. Regularizarea diferentelor din reevaluare se inregistreaza astfel:


a. 101=2131 c. 104=2131
b. 106=2131 d. 105=2131

3. Pentru ce tipuri de societati se realizeaza consolidarea


a. societati romane c. societati apartinind unui grup
b. societati straine d. organizatii non-profit

4. Cind se efectueaza inventarierea patrimoniului unei societati comerciale?


a. cu ocazia constituirii societatii c. cu ocazia lichidarii societatii comerciale
b. lunar d. legea nu prevede

4
5. Formele de participare la formarea capitalului la intreprinderile din grup sunt:
a. directe, indirecte c. combinate, paralele
b. reciproce, circulare d. directe, indirecte, reciproce, circulare,
combinate, paralele

6. Conceptul de guvernare corporativa se refera la:


a. marile corporatii c. societatile cu capital roman
b. societatile cu capital strain d. societatile cu capital mixt

7. Ce reprezinta “stakeholderii”?
a. organisme si categorii de persoane cu c. organele de control
interese majore in desfasurarea si
rezultatele activitatii firmei
b. salariatii si alte categorii de colaboratori d. cenzorii si auditorii financiari

8. Cum se evidentieaza in contabilitate cheltuielile de lichidare?


a. 628 = 5121 c. 602 = 5121
b. 601 = 5121 d. 666 = 5121

9. Cum se inregistreaza impozitul pe profit aferent operatiilor de lichidare?


a. 691 = 441 c. 691 = 121
b. 691 = 456 d. 691 = 5121

10. Care sunt documentele utilizate cu ocazia derularii operatiunilor de leasing?


a. cererea de leasing c. contractul de leasing
b. oferta de leasing d. oferta de leasing, cererea de leasing,
contractul de leasing, biletul la ordin

11. Prin consolidare se reda:

a. o imagine mai exacta a patrimoniului c. nu se reda nici o imagine


unui grup de intreprinderi
b. o imagine mai sintetica a patrimoniului d. nu se realizeaza consolidarea la grupurile
unui grup de intreprinderi de societati

12. Grupurile de societati se intilnesc:


a. la societatile mari si foarte mari c. la organizatii non-profit
b. la societatile mici d. la societatile mari, dar si la
intreprinderile mici si mijlocii

13. Structurile de grup se constituie in vederea:


a. dezvoltarii intreprinderilor in comun c. rezistenta la concurenta cu marile grupuri
b. satisfacerii unor cerinte d. a+b+c

5
14. Tarile membre ale UE sunt obligate sa adopte IFRS-urile incepind cu anul:
a. 2005 c. 2007
b. 2006 d. 2000

15. IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” prevede in mod expres utilizarea:


a. metodei de achizitie c. metodei evaluarii patrimoniale
b. metodei uniunii de interese d. metodei costului istoric

16.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii
cumparatoare preluarea titulurilor de participare?

a. 261 = 462 c. 212 = 462


b. 260=462 d. 462=261

17.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea
societatii cumparatoare preluarea creantelor?

a. 4111 = 462 c. 409=462


b. 401=462 d. 462=4111

18.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii
cumparatoare preluarea constructiilor?

a. 212 = 462 c. 211=462


b. 201=462 d. 462=212

19.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii
vanzatoare vanzarea de materii prime?

a. 461= 307 c. 461=300


b. 461 = 301 d. 461=602

20.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii
vanzatoare vanzarea titlurilor de participare?

a. 462=261 c. 461 = 260


b. 461 = 261 d. 462 = 211

6
21.
O societate Alfa achizioneaza societatea Beta. Cum se inregistreaza in contabilitatea societatii
vanzatoare vanzarea constructiilor?

a. 461= 201 c. 461=205


b. 461 = 212 d. 211=462

22.
Ce intelegeti prin operatiunea de partaj?

a. Impartirea activului net c. Impartirea profitului


b. Impartirea capitalului social d. Impartirea rezervelor

23.
Divolvarea societatii comerciale presupune abandonul principiului:

a. Continuitatii activitatii c. Independentei exercitiului


b. Imaginii fidele d. Intangibilitatii bilantului

24.
Ce reprezinta cistigul din lichidare?

a. Rezultatul lichidarii plus rezerve c. Rezultatul lichidarii plus provizioane


b. Rezultatul lichidarii plus capital social d. Rezultatul lichidarii

25.
In situatia efectuarii partajului intre actionari, care sunt operatiile privind restituirea capitalului social?

a. 456 = 1011 c. 1011 = 456


1011 = 1012 1012 = 1011
b. 1012 = 456 d. 456 = 1012
456 = 5121

7
26.
O societate comerciala prezinta urmatorul bilant inainte de efectuarea partajului:
mii Ron
Indicatori Sume
5121 7.057.500
Active circulante-total 7.057.500
Active circulante nete 7.057.500
Total active minus datorii curente 7.057.500
1012 5.000.000
1061 1.000.000
121 1.057.500
Total capitaluri proprii 7.057.500
Total capitaluri 7.057.50

Care este impozitul pe profit aferent rezervelor legale ?

a. 100.000 c. 120.000
b. 110.000 d. 160.000

27.
O societate comerciala prezinta urmatorul bilant inainte de efectuarea partajului:
mii Ron
Indicatori Sume
5121 7.057.500
Active circulante-total 7.057.500
Active circulante nete 7.057.500
Total active minus datorii curente 7.057.500
1012 5.000.000
1061 1.000.000
121 1.057.500
Total capitaluri proprii 7.057.500
Total capitaluri 7.057.50

Care este suma datorata ca fiind impozit pe dividende ?


11
a. 100.000 c. 203.600
b. 160.000 d. 303.600

28.
In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza impozitul pe dividende?

a. 101=462 c. 635=446
b. 462=446 d. 456=446

8
29.
In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza impozitul pe profit aferent
rezervelor legale?

a. 635=441 c. 461 = 441


b. 462=441 d. 456=441

30.
In situatia efectuarii partajului intre actionari, cum se inregistreaza decontarea rezervelor legale?

a. 101=456 c. 1061=461
b. 1061=462 d. 1061 = 456

31.
Societatea "J" absorbanta absoarbe societatea "K" absorbita, la care detine titluri de
participare.
Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "J", pe baza evaluarii efectuate de
evaluatori autorizati, inregistreaza un minus de 169.000 mii lei, (valoarea justa este de
1.031.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.200.000 mii lei). Societatea are in
evidenta rezultate din reevaluari corespunzatoare. Regularizarea diferentelor din reevaluare la
societatea "J", se realizeaza astfel:

a. 2131 = 105 169.000 c. 105 = 2131 1.031.000


b. 105 = 2131 1.200.000 d. 105 = 2131 169.000

32. Societatea "M" absorbanta absoarbe societatea "N" absorbita care detine 10% din capitalul
societatii "M". Reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii "M", pe baza evaluarii
efectuate de evaluatori autorizati, inregistreaza un plus de 240.000 mii lei, (valoarea justa este
de 1.740.000 mii lei fata de valoarea contabila neta de 1.500.000 mii lei). Regularizarea
diferentelor din reevaluare la societatea "M", se realizeaza astfel:

a. 2131 = 105 1.500.000 c. 2131 = 105 1.740.000


b. 2131 = 105 1.700.000 d. 2131 = 105 240.000

33.
Care este originea conceptului de leasing?

a. anglo-saxona c. franceza
b. germana d. altele

34.
Ce reprezinta leasingul din punct de vedere economic?

a. o operatiune de finantare c. o donatie


b. un imprumut d. o achizitie

9
35.
Ce reprezinta leasingul din punct de vedere juridic?

a. un contract c. o vinzare
b. o factura d. o declaratie

36.
Cum se inregistreaza in contabilitatea locatorului achizitia bunurilor de la furnizori in cadrul
operatiunilor de leasing?

a. 213 = 404 c. 404=213


b. 213= 401 d. 401=213

37.
Cum se inregistreaza in contabilitatea locatorului inregistrarea facturii emise catre locatar?

a. 411 = 706 c. 411 = 766


b. 411 = 704 d. 411 = 765

38.
Cum se inregistreaza in contabilitatea locatorului transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce
face obiectul contractului de leasing?

a. 461 = 701 c. 461 = 758


b. 411 = 758 d. 758 = 461

39.
Pentru ce tipuri de societati se realizeaza consolidarea?

a. Societati romane c. Societati apartinind unui grup


b. Societati straine d. Institutii publice

40.
Cand se elaboreaza situatiile financiare consolidate?

a. Lunar c. Anual
b. Trimestrial d. nu se elaboreaza

10
41.
Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi
asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000
CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:
M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

Se cere sa se calculeze rezultatul consolidat, conform metodei integrarii proportionale:

a. 400.000 c. 440.000
b. 100.000 d. 300.000

42.
Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi
asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

Se cere sa se calculeze rezerva consolidata, conform metodei integrarii proportionale:

a. 400.000 c. 480.000
b. 200.000 d. 440.000

11
43.
Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi
asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In bilantul consolidat care este suma disponibilitatilor in conditiile aplicarii metodei integrarii
proportionale?
a. 1.920.000 c. 1.300.000
b. 1.400.000 d. 1.520.000

44.
Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi
asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.

BILANT CONTABIL la data de:


M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In bilantul consolidat care este marimea capitalului, in conditiile aplicarii metodei integrarii proportionale?
a. 1.000.000 c. 1.400.000
b. 2.000.000 d. 1.800.000

12
45.
Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi
asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In contul de profit si pierdere consolidat care este marimea veniturilor, in conditiile aplicarii metodei
integrarii proportionale?
a. 20.000.000 c. 10.000.000
b. 16.000.000 d. 15.000.000

46.
Societatea M detine 40% din capitalul societatii B, societate controlata concomitent cu alti doi
asociati. Titlurile de participare sunt achizitionate in momentul infiintarii societatii B.
BILANT CONTABIL la data de:
M B
Titluri de participare in B 400.000
Disponibilitati 1.400.000 Disponibilitati 1.300.000
Capital social 1.000.000 Capital social 1.000.000
Rezerve 400.000 Rezerve 200.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de:


M B
Venituri 16.000.000 Venituri 10.000.000
Cheltuieli 15.600.000 Cheltuieli 9.900.000
Rezultat 400.000 Rezultat 100.000

In contul de profit si pierdere consolidat care este marimea cheltuielilor, in conditiile aplicarii metodei
integarii proportionale ?
a. 19.560.000 c. 9.900.000
b. 15.600.000 d. 15.500.000

13
47. Cind se efectueaza inventarierea patrimoniului cu ocazia fuziunii?
a. inaintea fuziunii c. pe parcursul fuziunii
b. dupa fuziune d. nu se efectueaza

48. Conform legislatiei in vigoare, fuziunea societatilor comerciale se realizeaza:


a. prin absorbtie c. prin absorbtie si contopire
b. prin contopire d. nu se realizeaza

49. Fuziunea prin absorbtie presupune pentru societatea absorbita:


a. o achizitie c. divizare
b. o lichidare si un partaj d. consolidare

50. In situatia fuziunii, proiectul de fuziune este semnat de catre:


a. consiliul de administratie c. presedintele tribunalului
b. jurist d. nu se semneaza

YES/NO

1. Fuziunea prin absorbtie presupune o societate absorbanta si cel putin o societate absorbita?

2. Fuziunea prin contopire presupune contopirea a doua sau mai multe societati comerciale pentru a
alcatui o societate comerciala noua?

3. Prin consolidare se reda o imagine mai exacta a patrimoniului unui grup de intreprinderi, dacit fiecare
bilant individual pentru fiecare intreprindere?

4. In situatia achizitiei de societati comerciale se intilneste fenomenul de negociere intre cele doua parti?

5. Tarile membre ale Uniunii Europene sunt obligate sa adopte IFRS-urile?

6. Grupurile de societati reprezinta o realitate tot mai dezvoltata a lumii afacerilor in perioada actuala, in
cele mai multe tari?

7. Adoptarea IFRS-urilor va avea un impact semnificativ asupra instrumentelor financiare si politicilor


comerciale ale societatilor comerciale?

8. IFRS-urile reprezinta atat Standarde, cat si interpretari adoptate de IASB?

14
9. IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” a fost adoptate in anul 2004?

10. IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” redefineste o serie de concepte fundamentale ale consolidarii?

11. Guvernarea corporativa se refera la organizarea si conducerea marilor corporatii?

12. Guvernarea corporativa este un concept de origine anglo-saxona?

13. Sunt date publicitatii principiile privind guvernarea corporativa?

14. La societatile comerciale cotate la Bursa de Valori la care nu exista cenzori se realizeaza audit
financiar?

15. Exista preluari ostile de societati pe piata internationala?

16. Decizia de achizitie a unei societati comerciale apartine Comisiei de Cenzori?

17. Decizia de fuziune a doua sau mai multor societati comerciale apartine directorului general?

18. Cu ocazia lichidarii societatilor comerciale are loc inventarierea patrimoniului?

19. Bilantul contabil se intocmeste numai la finele exercitiului financiar?

20. Achizitia presupune achizitionarea totala a unei societati comerciale?

21. OCDE este organizatia care a stabilit politica de standarde privind guvernarea corporativa?

22. Legea nr. 31/1190 privind societatile comerciale contine precizari cu privire la registrele obligatorii
care trebuie intocmite de catre societatile pe actiuni?

23. Adunarea generala a actionarilor aproba situatiile financiare anuale?

24. Cenzorii sunt obligati conform legii sa supravegheze gestiunea societatii?

15
25. Achizitia de societati comerciale mai este cunoscuta in literatura de specialitate sub denumirea de
preluare de societati?

26. Contractul de achizitie se negocieaza intre cele doua paarti?

27. Valoarea justa elimina costul istoric?

28. Pentru contabilizarea patrimoniului achizitionat se intilnesc doua forme?

29. In Romania este legiferata dizolvarea societatilor comerciale?

30. Partajul consta in impartirea capitalului social?

31. Legaturile directe in cazul societatilor de grup se realizeaza prin aceea ca o societate investitoare
numita mama participa la formarea capitalului alte societati numita fiica?

32. Legaturile indirecte constau in aceea ca o intreprindere mama participa la formarea capitalului unei
societati fiice, iar aceasta in continuare participa la formarea altei societati fiice?

33. Legaturile reciproce constau in aceea ca o intreprindere mama participa la capitalul unei societati
fiice, iar aceasta din urma participa la marirea capitalului intreprinderii mama?

34. Grupurile de societati prezinta si legaturi parelele in cadrul combinarilor?

35. In Romania au fost legiferata situatiile anuale consolidate?

36. Societatea absorbanta poate detine o participatie la societatea absorbita?

37. Societatea absorbita poate sa detina o participatie la societatea absorbanta?

38. Societatea absorbanta si societatea absorbita pot detine participatii reciproce?

39. Cu ocazia fuziunii societatilor comerciale are loc reevaluarea patrimoniului?

16
40. Cu ocazia fuziunii are loc calculul primei de fuziune?

COMPLETION

1. Achizitia de societati comerciale mai este cunoscuta in literatura de specialitate si prin denumirea de
operatiune de ...................... de societati.

2. Achizitia unei societati comerciale poate avea loc fie prin negocierea directa, fie prin ...................
......................

3. Pentru contabilizarea patrimoniului achizitionat se pot intilni doua forme:


1. achizitionarea activelor unei societati
2. achizitionarea totala sau .......... a unei societati

4. Conform legii, incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea
a doua etape distincte:...................... si ...................................

5. Societatea comerciala care nu mai poate face platilor, la cererea ei, a creditorilor sau a Camerei de
Comert si Industrie intra in procedura de .............. juridica si de .............

6. Impozitul pe dividende se aplica asupra sumelor reprezentand cistigurile actionarilor sau asociatilor
sub forma de .................atat pentru persoane fizice, cat si pentru persoane juridice.

7. Taxa pe valoarea adaugata este colectata cu prilejul valorificarii bunurilor din patrimoniul societatii
comerciale aflate in ...................................

8. Dupa efectuarea operatiilor de lichidare, adica vinzarea activelor, incasarea creantelor si plata
datoriilor, lichidatorii intocmesc un bilant contabil de ........................

9. Operatia de fuziune prin contopire(reuniune) determina dizolvarea fara lichidare a societatilor care
........................

10. Consolidarea este o operatiune periodica de ...........................a situatiilor financiare consolidate, ale
unor societati independente din punct de vedre juridic, dar legate de un centru de comanda pe linie
financiara.

11. Grupurile de societati se relizeaza fie de natura orizontala, fie de natura ..........................

17
12. Societatea mama este o intreprindere care se afla in fruntea grupului si exercita puterea de directie si
.................

13. Societatile dependente sau filiale ale grupului sunt controlate exlusiv sau majoritar, direcdt sau
indirect de catre societatea ..................

14. Structurile de grup se intilnesc adesea si la intreprinderile mici si mijlocii, in vederea dezvoltarii
acestora in comun, pentru satisfacerea unor cerinte ale acestora, precum si pentru rezistenta lor la
concurenta cu marile ................

15. In acceptiunea Consiliului pentru Standardele Internationale de Contabilitate(IASB) sistemul de


raportare financiara reprezinta o conditie esentiala in vederea dezvoltarii ......................................

16. Statele europene dispun in momentul prezent de doua seturi de norme contabile, acestea fiind:
1. standardele contabile nationale
2. Standardele Internationale de Raportare ............

17. IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” prevede modalitatea de raportare financiara de catre entitatile
economice care desfasoara ....................... de intreprinderi

18. Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ care poate fi .................... sau o datorie poate fi
decontata, de bunavoie, intre parti aflate in cunostiinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul
determinat obiectiv.

19. In acceptiunea IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” controlul constituie puterea de a guverna


politicile financiare si ....................... ale unei entiati sau activitati cu scop lucrativ in asa fel incit sa
se obtina beneficii din activitatea pe care o desfasoara.

20. Specific pentru IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” este ................................, adica eliminarea
tranzactiilor reciproce intre societatile membre ale grupului.

21. Definitia leaing-ului poate fi analizata atit din punct de vedere economic, cit si din punct de vedere
.....................

22. Leasingul este un ................. prin care proprietarul unui activ il transmite pentru folosinta altei parti,
pe o perioada determinata, contra unei plati solicitate.

18
23. Pentru utilizarea bunului, beneficiarul va plati societatii de leasing ................. sub forma de rate
esalonate pe o perioada de valabilitate a contractului.

24. Leasingul financiar nu furnizeaza servicii de ............... este nereziliabil si complet amortizabil.

25. Leasing operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una din conditiile
.leasingului .........................

26. Din punct de vedere economic, leasingul reprezinta o operatiune de ................ in care finantatorul
asigura fondurile necesare pentru intreaga investitie.

27. Din punct de vedere juridic, leasingul reprezinta un contract ..................... care permite unei persoane
sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati pretul.

28. Aceasta forma de finantare a invetitiilor reprezinta o .alternativa de ...................... si/sau achizitie a
activelor imobilizate.

29. Pentru utilizarea bunului, ..................................... va plati societatii de leasing costul sub forma de rate
esalonate pe perioada de valabiitate a contractului.

30. Leasingul financiar este o operatie care presupune in plan fiscal, disocierea intre
...................................... si ratele chiriei.

31. Pentru contabilitatea operatiilor de fuziune se pot folosi doua metode: metoda rezultatului si metoda
.......................................

32. In urma procesului de fuziune rezulta o noua societate ce cuprinde patrimoniul tuturor societatilor care
........................

33. Intocmirea bilantului contabil este .......................... de catre toate societatile indiferent de marime sau
structura capitalului social.

34. Determinarea activului net face parte integranta din metoda evaluarii ...........................

19
35. Pe baza bilantului contabil intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit
formulei:

ANC= Total active - Total ...............

36. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, recunoasterea cistigurilor si pierderilor


aferente perioadelor anterioare se va reflecta in contul ................................

37. Cu ocazia fuziunii, evaluarea patrimoniului este urmata de determinarea raportului de schimb al
actiunilor sau al partilor .......................

38. Valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale se poate obtine si prin raportarea activului net contabil
la numarul de actiuni/parti ............

39. Prima de fuziune se calculeaza ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor/partilor sociale si
valoarea nominala a ................

40. Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea ....................

41. Asociatii sau actionarii de comun acord pot decide partajarea....................... in conformitate cu
prevederile actelor constitutive.

42. Conform normelor contabile romanesti, contabilitatea operatiilor de ................. este considerata ca o
ipoteza a continuitarii activitatii intreprinderii

43. Fuziunile duc la fenomenul de ................... a productiei si a capitalurilor.

44. Redactarea si semnarea proiectului de fuziune presupune convocarea consiliului de


...............................

45. Proiectul de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor ........................, se depune la oficiul


Registrului Comertului.

46. Evaluarea patrimoniala este o conditie esentiala in situatia ................ societatilor comerciale

47. Intocmirea bilantului contabil este obligatorie de catre toate tipurile de societati indiferent de marime
sau structura capitalului ...............

20
48. Societatile care sunt absorbite se dizolva si isi pierd .................juridica.

49. Societatea absorbanta primeste intregul ................. al societatii absorbite.

50. Metoda rezultatului, in situatia fuziunii, se inspira din contabilitatea ...............

SHORT ANSWER

1. Cind se efectueaza inventarierea patrimoniului unei societati comerciale?

2. Ce cuprind situatiile financiare consolidate?

3. Care sunt formele de participare la formarea capitalului la intreprinderile din grup?

4. Ce reprezinta consolidarea?

5. Care este impactul adoptarii IFRS-urilor?

6. Ce repezinta IFRS-urile?

7. Ce metoda de consolidare recomanda IFRS 3 pentru filiale?

8. Ce metoda de consolidare recomanda IFRS 3 pentru intreprinderile asociate?

9. Ce metoda de consolidare recomanda IFRS 3 pentru asocierile in participatii?

10. Care sunt operatiile de leasing legiferate in Romania?

11. Care sunt etapele prevazute de lege privind incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane
juridice?

12. Care sunt documentele specifice operatiilor de achizitie a unei societati comerciale?

21
13. Cum poate avea loc achizitia unei societati comerciale?

14. Cum mai este cunoscuta in literatura de specialitate achizitia societatilor comerciale?

15. Car este faza premergatoare falimentului?

22