Sunteți pe pagina 1din 17

CONTABILITATEA INTERNATIONALA ANUL III, ZI SI FR CIG BRASOV

TESTE GRILA

nr Intrebare Rasp.
1 In urma anlizelor efectuate, s-au constat diferente contabile intre tari, diferente care contau in : D
a) reevaluarile activelor;
b) tratamentul goodwill-ului;
c) elementele ectraordinare sau exceptionale;
d) a+b+c;
e) nu sunt diferente contabile intre tari;
2 Diferentele contabile constatate de specialisi intre diferite tari, contau in : E
a) amortismentele si provizioanele;
b) tratamentul goodwill-ului;
c) elementele ectraordinare sau exceptionale;
d) nu sunt diferente contabile intre tari;;
e) a+b+c;
3 Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate ?: D
a) Reevaluarile activelor sunt interzise in SUA si Germania;
b) Reevaluarile activelor sunt practicate in mod current in Marea Britanie, Olanda si Franta ;
c) In tarile anglo-saxone contul de profit si pierdere este axat pe distinctia intre elementele
"ordinare" si cele "extraordinare";
d) a+b+c;
e) nici una din afirmatii nu este adevarata;
4 Alegeti raspunsul corect: E
a) Reevaluarile activelor sunt interzise in SUA si Germania;
b) In tarile anglo-saxone contul de profit si pierdere este axat pe distinctia intre elementele
"ordinare" si cele "extraordinare";
c) Reevaluarile activelor sunt practicate in mod current in Marea Britanie, Olanda si Franta ;
d) diferenta de achizitie (goodwill-ul) este in majoritatea tarilor considerata active amortizabil;
totusi, deducerea ei din capitalurile proprii este larg practicata in numeroase tari
e) a+b+c+d.
5 Alegeti raspunsul corect: E
a) Reevaluarile activelor sunt interzise in SUA si Germania;
b) In tarile anglo-saxone contul de profit si pierdere este axat pe distinctia intre elementele
"ordinare" si cele "extraordinare";
c) Reevaluarile activelor sunt practicate in mod current in Marea Britanie, Olanda si Franta ;
d) diferenta de achizitie pozitiva (goodwill-ul) este in majoritatea tarilor considerata activ
amortizabil; totusi, deducerea ei din capitalurile proprii este larg practicata in numeroase tari
e) a+b+c+d.
6 Alegeti raspunsul corect: E
a) pentru anglo-saxoni, calculul amortismentelor si provizioanelor
trebuie sa rezulte dintr-o apreciere obiectiva a deprecierilor si
riscurilor la care intreprinderea este expusa ;
b) reevaluarile activelor sunt interzise in Marea Britanie, Olanda si
Franta;
c) In tarile anglo-saxone contul de profit si pierdere este axat pe
distinctia intre elementele "ordinare" si cele "extraordinare";
d) Reevaluarile activelor sunt practicate in mod current in SUA si
Germania;
e) A+c;
7 Alegeti raspunsul corect: A
a) Reevaluarile activelor sunt interzise in SUA si Germania;
b) Diferenta de achizitie pozitiva (goodwill-ul) este in majoritatea tarilor considerate activ
neamortizabil;
c) Reevaluarile activelor sunt practicate in mod current in SUA si Germania;
d) Reevaluarile activelor sunt interzise in Marea Britanie, Olanda si Franta;
e) a+b+c+d..
8 Care dintre raspunsurile de mai jos se regasess printre factorii expliciti care E
"modeleaza" sistemul contabil al unei tari, identificati in literatura de specialitate ?:
a) Sistemul juridic
b) Sistemul fiscal;
c) Nivelul de inflatie;
d) Sistemul politic si economic ;
e) a+b+c+d;.
9 Care dintre raspunsurile de mai jos se regasess printre factorii expliciti care "modeleaza" D
sistemul contabil al unei tari, identificati in literatura de specialitate ?:
a) Sistemul juridic
b) Sistemul fiscal;
c) Nivelul de inflatie;
d) a+b+c+d;.;
e) a+b;.
10 Printre factorii expliciti care "modeleaza" sistemul contabil al unei tari, identificati in literatura de D
specialitate se regasesc:
a) Sistemul politic si economic ;
b) Nivelul de inflatie;
c) Influenta traditiei juridice ;
d) a+ b+c;
e) a+c;
11 Printre factorii expliciti care "modeleaza" sistemul contabil al unei tari, identificati in literatura de D
specialitate se regasesc:
a) Sistemul politic si economic ;
b) Modul de finantare dominant al agentilor economici;
c) Influenta traditiei juridice ;
d) a+ b+c;
e) a+c;
12 Alegeti afirmatia corecta: E
a) Fiscalitatea influenteaza puternic practicile contabile in tarile Europei Continentale;
b) In tarile Europei Continentale doar cheltuielile efectiv contabilizate sunt fiscal deductibile;
c) In tarile anglo-saxone, rezultatul fiscal se calculeaza, cu cateva exceptii, independent de
rezultatul contabil;
d) a+c
e) a+b+c;.
13 Care din afirmatiile de mai jos este adevarata?: E
a) Fiscalitatea influenteaza puternic practicile contabile in tarile Europei Continentale;
b) In tarile Europei Continentale doar cheltuielile efectiv contabilizate sunt fiscal deductibile;
c) In tarile anglo-saxone, rezultatul fiscal se calculeaza, cu cateva exceptii, independent de
rezultatul contabil;
d) Impactul inflatiei se manifesta in mod esential la nivelul metodelor de evaluare.
e) a+b+c+d ;
14 Care din afirmatiile de mai jos NU este adevarata?: B
a) Fiscalitatea influenteaza puternic practicile contabile in tarile Europei Continentale;
b) In tarile Europei Continentale doar cheltuielile efectiv contabilizate sunt fiscal nedeductibile;
c) In tarile anglo-saxone, rezultatul fiscal se calculeaza, cu cateva exceptii, independent de
rezultatul contabil;
d) Impactul inflatiei se manifesta in mod esential la nivelul metodelor de evaluare.
e) a+b+c+d ;
15 Sistemul politic liberal-democratic este specific: A
a) tarilor anglo-saxone;
b) tarilor comuniste;
c) tarilor francofone;
d) Romaniei.
e) b+c;
16 Sistemul politic egalitar-autoritar este specific: B
a) tarilor anglo-saxone;
b) tarilor comuniste;
c) tarilor francofone;
d) Romaniei.
e) b+c;
17 Alegeti afirmatia corecta: E
a) sistemul politic si economic al unei tari, influenteaza modul de organizare si control al
economiei
b) Sistemul politic liberal-democratic este specific tarilor comuniste;
c) Sistemul politic egalitar-autoritar este specific tarilor anglo-saxone;
d) Modul de organizare si control al economiei influenteaza obiectivele si rolul contabilitatii;
e) a+d;
18 Care din afirmatiile de mai jos este adevarata ?: D
a) sistemul politic si economic al unei tari, nu influenteaza modul de organizare si control al
economiei ;
b) Sistemul politic liberal-democratic este specific tarilor comuniste;
c) Sistemul politic egalitar-autoritar este specific tarilor anglo-saxone;
d) Modul de organizare si control al economiei influenteaza obiectivele si rolul contabilitatii;
e) a+d;
19 Care din afirmatiile de mai jos este adevarata ?: B
a) sistemul politic si economic al unei tari, nu influenteaza modul de organizare si control al
economiei ;
b) Sistemul politic liberal-democratic este specific tarilor anglo-saxone;
c) Sistemul politic egalitar-autoritar este specific tarilor nordice;
d) Modul de organizare si control al economiei nu influenteaza obiectivele si rolul contabilitatii;
e) a+d;
20 Care din afirmatiile de mai jos Nu este adevarata ?: E
a) sistemul politic si economic al unei tari, nu influenteaza modul de organizare si control al
economiei ;
b) Sistemul politic liberal-democratic este specific tarilor anglo-saxone;
c) Sistemul politic egalitar-autoritar este specific tarilor nordice;
d) Modul de organizare si control al economiei nu influenteaza obiectivele si rolul contabilitatii;
e) a+c+d
21 Alegeti afirmatia corecta : D
a) Exista si diferente intre tari cu referire directa la atitudinea predominanta fata de afaceri ;
b) Sistemul economic influenteaza regulile si practicile contabile prin complexitatea organizarii
afacerilor si prin structura industriala;
c) Modul de organizare al afacerilor influenteaza sistemul informational contabil intern (mai ales
cel specific contabilitatii de gestiune) ;
d) a+b+c;
e) b+c ;
22 Alegeti afirmatia incorecta : D
a) Exista si diferente intre tari cu referire directa la atitudinea predominanta fata de afaceri ;
b) Sistemul economic influenteaza regulile si practicile contabile prin complexitatea organizarii
afacerilor si prin structura industriala;
c) Modul de organizare al afacerilor influenteaza sistemul informational contabil intern (mai ales
cel specific contabilitatii de gestiune) ;
d) Sistemul politic egalitar-autoritar este specific tarilor nordice;;
e) b+c ;
23 Alegeti afirmatia incorecta : E
a) Nu exista si diferente intre tari cu referire directa la atitudinea predominanta fata de afaceri ;
b) Sistemul economic influenteaza regulile si practicile contabile prin complexitatea
organizarii afacerilor si prin structura industriala;
c) Modul de organizare al afacerilor influenteaza sistemul informational contabil intern (mai ales
cel specific contabilitatii de gestiune) ;
d) Sistemul politic egalitar-autoritar este specific tarilor nordice;;
e) a+d ;

24 Alegeti afirmatia incorecta : E


a) Nu exista si diferente intre tari cu referire directa la atitudinea predominanta fata de afaceri ;
b) Sistemul economic nu influenteaza regulile si practicile contabile prin complexitatea organizarii
afacerilor si prin structura industriala;
c) Modul de organizare al afacerilor influenteaza sistemul informational contabil
intern (mai ales cel specific contabilitatii de gestiune) ;
d) Sistemul politic egalitar-autoritar este specific tarilor nordice;;
e) a+b+d
25 Care din elementele de mai jos au fost identificate ca fiind factori ce conditioneaza sistemul E
contabil al unei tari ?:
a) profesia contabila;
b) accidentele istoriei;
c) exportarea sau impunerea unor reguli sau practici de catre un sistem contabil mai puternic
(mai performant),;
d) importarea regulilor sau practicilor contabile de la o alta tara.
e) Toate cele de mai sus
26 Care din elementele de mai jos au fost identificate ca fiind factori ce conditioneaza E
sistemul contabil al unei tari ?:
a) sistemul politic si economic ;
b) sistemul juridic;
c) exportarea sau impunerea unor reguli sau practici de catre un system contabil mai puternic
(mai performant);
d) importarea regulilor sau practicilor contabile de la o alta tara.
e) Toate cele de mai sus ;
27 Sistemul juric (in mod deosebit) al unei tari conditioneaza profesia contabila, influentandu-i: E
a) marimea;
b) rolul;
c) organizarea;
d) importanta ;
e) a+b+c+d.
28 Marea Britanie insista mult pe preeminenta fondului asupra formei (substance over form) care se E
traduce concret in diferite operatii contabile:
a) capitalizarea contractelor de locatie-finantare;
b) contabilizarea impozitelor amanate;
c) inscrierea in contul de profit si pierdere a rezultatelor latente din operatiile in devize ;
d) b+c ;
e) a+b+c ;
29 Ce interes putem gasi in clasificarea sistemelor contabile?: D
a) Descrierea unui fenomen complex ;
b) Un instrument de comparare ;
c) Un instrument de asistare a politicii de armonizare contabila internationala;
d) a+b+c;
e) b+c,.
30 In clasificarea sistemelor contabile s-au identificat interese: E
a) Descrierea unui fenomen complex ;
b) Un instrument de comparare ;
c) Un instrument de asistare a politicii de armonizare contabila internationala;
d) a+b;
e) a+b+c,.
31 Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte ?: E
a) Normalizarea are ca obiectiv central situatiile financiare;
b) Normalizarea are ca obiectiv central planul contabil general;
c) Normalizarea poate imbraca mai multe forme: normalizarea impusa prin
acte normative si normalizarea profesionala;
d) a+c;
e) a+b+c
32 Cadrul juridic contabil se bazeaza pe un ansamblu de reguli si prevederi cuprinse in:: E
a)legea contabilitatii ;
b)cadrul contabil sau cadrul conceptual,;
c)reteaua de norme sau standarde contabile;
d) sistemul de reglementare contabila (drept contabil),
e) toate cele de mai sus
33 Cadrul juridic contabil se bazeaza pe un ansamblu de reguli si prevederi cuprinse in:: E
a) planuri de conturi si schema de utilizare a operatiilor economice,;
b) ghiduri profesionale ;
c) institutia normalizarii contabila;
d) sistemul de reglementare contabila (drept contabil),
e) a+b+c+d
34 Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?: E
a) Cadrul juridic contabil se bazeaza pe un ansamblu de reguli si prevederi ;
b) Normalizarea are ca obiectiv central situatiile financiare sau planul contabil general;
c) Prin convergenta intelegem o indreptare spre acelasi punct intre structuri si/sau sisteme
contabile;
d) Prin conformitate intelegem o concordanta cu ceva prestabilit;
e) Toate afirmatiile de la a,b,c,d sunt corecte;
35 Care din elementele de mai jos reprezinta factori care influenteaza normalizarea, convergenta si E
conformitatea in contabilitate ? :
a) globalizarea activitatilor de productie si desfacere;
b) restrangerea pietelor nationale pentru capital propriu si strain;
c) O cotare la o bursa straina ;
d) descentralizarea si deschiderea pietelor de capital national
e) a+b+c+d
36 Care din elementele de mai jos reprezinta factori care influenteaza normalizarea, convergenta si E
conformitatea in contabilitate ? :
a) realizarea unei unitti in spatiul economic european;
b) Dezvoltarea tehnologiilor informationale si de comunicatie;
c) O cotare la o bursa straina ;
d) A+c ;
e) a+b+c+d;
37 Alegeti varianta corecta:. E
a) O cotare la o bursa straina faciliteaza nu numai o procurare nemijlocita de capital ci faciliteaza
si accesul multilateral la fuziuni si combinari de intreprinderi ;
b) Utilizarea unui singur referential contabil poate fi benefica pentru toti actorii interesati de
raportarea financiara;
c) In spatele IFRS se afla o organizatie privata, IASCF, cu sediul in Londra;
d) a+c ;
e) a+b+c
38 Alegeti raspunsul corect: D
a) IASC reprezenta o organizatie independenta de drept privat, care se ocupa de
armonizarea normelor in materie de contabilitate din intreaga lume
b) IASC a fost infiintata in februarie 2001;
c) IASC a fost infiintata in 29 iunie 1973 ;
d) a+c;
e) a+b
39 Care din afirmatiile de mai jos nu este adevarata ?: A,B,C sunt
a) In spatele IFRS se afla o organizatie privata, IASCF, cu sediul in Londra, infiintata in februarie adevarate
2001; Deci
b) Prin conformitate intelegem o concordanta cu ceva prestabilit;
c) IASC a fost infiintata in 29 iunie 1973 ; ?
d) a + c;
e) a+b+c
40 International Organisation of Securieties Commissions (IOSCO): E
a) reprezinta o reunire a peste 100 autoritati nationale de supraveghere bursiera ;
b) urmareste in special elaborarea de standarde de supraveghere de inalta valoare pentru a avea
piete de capital eficiente si stabile ;
c) a emis asa-numitele core standards (standarde nucleu), care contin minimum de cerinte
pentru contabilitate;
d) a+b ;
e) a+b+c ;
41 Alegeti varianta corecta : E
a) 1995 a fost primul an in care s-au aplicat IAS in Germania;
b) IOSCO urmareste in special elaborarea de standarde de supraveghere de inalta valoare
pentru a avea piete de capital eficiente si stabile ;
c) In anul 1989 a fost, printre altele, promulgat Cadrul general pentru intocmirea
si prezentarea situatiilor financiare;
d) In anul 1987 IASC a publicat prima editie IAS;
e) a+b+c+d.
42 Alegeti varianta incorecta : A
a) 2001 a fost primul an in care s-au aplicat IAS in Germania;
b) IOSCO urmareste in special elaborarea de standarde de supraveghere de inalta valoare
pentru a avea piete de capital eficiente si stabile ;
c) In anul 1989 a fost, printre altele, promulgat Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare;
d) In anul 1987 IASC a publicat prima editie IAS;
e) a+b+c+d.
43 Alegeti varianta incorecta : D
a) 1995 a fost primul an in care s-au aplicat IAS in Germania;
b) IOSCO urmareste in special elaborarea de standarde de supraveghere de inalta valoare
pentru a avea piete de capital eficiente si stabile ;
c) In anul 1989 a fost, printre altele, promulgat Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare;
d) In anul 2002 IASC a publicat prima editie IAS;
e) a+b+c+d.
44 Alegeti varianta corecta : E
a) Noua organizare a IASC a fost transpusa la 1 aprilie 2001. De atunci aceasta organizatie nu s-
a mai chemat IASC ci IASCF;
b) IOSCO urmareste in special elaborarea de standarde de supraveghere de inalta valoare
pentru a avea piete de capital eficiente si stabile ;
c) In anul 1989 a fost, printre altele, promulgat Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare;
d) In anul 1987 IASC a publicat prima editie IAS;
e) a+b+c+d.
45 Alegeti varianta incorecta : D
a) Noua organizare a IASC a fost transpusa la 1 aprilie 2001. De atunci aceasta organizatie nu s-
a mai chemat IASC ci IASCF;
b) IOSCO urmareste in special elaborarea de standarde de supraveghere de inalta valoare
pentru a avea piete de capital eficiente si stabile ;
c) In anul 1989 a fost, printre altele, promulgat Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare;
d) In anul 2000 IASC a publicat prima editie IAS;
e) a+b+c+d.
46 In statutul IASCF sunt stabilite urmatoarele scopuri: D
a) dezvoltarea unui sistem international, unitar, de inalta valoare, inteligibil si impunator de
standarde de contabilitate pentru interesele publice ;
b) promovarea raspandirii acestor standarde si a utilizarii consecvente a lor;
c) convergenta standardelor nationale cu cele IFRS, pentru a obtine solutii de inalta ;
d) a+b+c ;
e) b+c;
47 Cele mai importante organe ale IASCF sunt: E
a) administratorii (Trustees),
b) Consiliul propriu si anume IASB;
c) Consiliul Consultativ pentru Standarde (Standards Advisory Council -SAC) ;
d) a+c;
e) a+b+c ;
48 Administratorii (trustees) IASCF : E
a) reprezinta cel mai inalt organ in structura organizatorica;
b) de regula acestia detin un mandat de trei ani si care poate fi o singura data prelungit;
c) Intalnirea acestora are loc cel putin de doua ori pe an ;
d) B+c;
e) A+b+c ;
49 Administratorii (trustees) IASCF au printre altele urmatoarele atributii si competente : E
a. alegerea si numirea succesorilor lor dupa criterii stabilite statutar;
b. prezentarea bugetului si procurarea mijloacelor de finantare;
c. supravegherea activitatii IASB;
d. verificarea anuala a strategiei si eficientei IASCF
e. a+b+c+d;
50 Administratorii (trustees) IASCF au printre altele urmatoarele atributii si competente : E
a.. supravegherea activitatii IASB;
b. verificarea anuala a strategiei si eficientei IASCF
c.. inaintarea unei dari de seama pentru IASCF;
d. a+c ;
e. a+b+c ;
51 Urmatoarele atributii si competente au printre altele Administratorii (trustees) IASCF : E
a) inaintarea unei dari de seama pentru IASCF;
b) numirea membrilor celorlalte organe;
c) promulgarea si modificarea regulamentelor pentru celelalte organe;
d) completarea si modificarea statutului IASCF dupa un procedeu stabilit si pentru care este
nevoie de ¾ din voturile tuturor administratorilor ;
e) a+b+c+d
52 Administratorii (trustees) IASCF au printre altele urmatoarele atributii si competente : E
a. alegerea si numirea succesorilor lor dupa criterii stabilite statutar;
b. supravegherea activitatii IASB;
c. verificarea anuala a strategiei si eficientei IASCF ;
d. inaintarea unei dari de seama pentru IASCF;
e. a+b++c+d;
53 Completarea si modificarea statutului IASCF dupa un procedeu stabilit si pentru care este nevoie A
de ¾ din voturile tuturor administratorilor intra in sarcina:
a) administratorilor (Trustees),
b) Consiliului propriu si anume IASB;
c) Consiliului Consultativ pentru Standarde (Standards Advisory Council -SAC) ;
d) a+c;
e) a+b+c
54 Promulgarea si modificarea regulamentelor pentru celelalte organe intra in sarcina: A
a) administratorilor (Trustees),
b) Consiliului propriu si anume IASB;
c) Consiliului Consultativ pentru Standarde (Standards Advisory Council -SAC) ;
d) a+c;
e) a+b+c ;
55 Verificarea anuala a strategiei si eficientei IASCF intra in competenta; A
a) administratorilor (Trustees),
b) Consiliului propriu si anume IASB;
c) Consiliului Consultativ pentru Standarde (Standards Advisory Council -SAC) ;
d) a+c;
e) a+b+c ;
56 Alegerea si numirea succesorilor lor dupa criterii stabilite statutar este sarcina: A
a) administratorilor (Trustees),
b) Consiliului propriu si anume IASB;
c) Consiliului Consultativ pentru Standarde (Standards Advisory Council -SAC) ;
d) a+c;
e) a+b+c ;
57 Administratorii (trustees) ai IASCF sunt in numar de; C
a) 28;
b) 51 ;
c) 19 ;
d) 15 ;
e) 11 ;
58 Care din afirmatiile de mai jos este corecta ?: D
a) alegerea Administratorii (trustees) ai IASCF trebuie, sa asigure un echilibru din punct de
vedere al originii lor geografice;
b) importanta la alegerea administratorilor este si pregatirea lor profesionala.;
c) fiecare administrator este obligat sa reprezinte interesele publice
d) a+b+c;
e) nixi una din afirmatii nu este adevarata ;
59 IASB (International Accounting Standards Board) este compus din: A
a) 14 membri ;
b) 18 membri;
c) 31 membri ;
d) 11 membri ;
e) 9 membri ;
60 Un mandat al unui membru IASB dureaza pana . B
a) L a 8 ani ;
b) La 5 ani si este posibila inca o alegere;
c) La 3 ani ;
d) La un an ;
e) La 2 ani ;
61 International Accounting Standards Board (IASB): D
a) este compus din 14 membri care sunt alesi din randul administratorilor;
b) conduce dupa statut nu numai activitatea IASCF, dar detine si raspunderea externa si
competenta pentru dezvoltarea si publicarea de standarde de contabilitate precum si proiectele
de standarde corespunzatoare ;
c) decide daca, pentru anumite probleme de raportare se vor da in mod special reguli conform
IFRS;
d) a+b+c ;
e) a+c ;
62 International Accounting Standards Board (IASB): E
a) aproba interpretarile elaborate de IFRIC, inainte de a intra in vigoare ;
b) este compus din 14 membri care sunt alesi din randul administratorilor;
c) conduce dupa statut nu numai activitatea IASCF, dar detine si raspunderea externa si
competenta pentru dezvoltarea si publicarea de standarde de contabilitate precum si proiectele
de standarde corespunzatoare ;
d) decide daca, pentru anumite probleme de raportare se vor da in mod special reguli conform
IFRS;
e) a+b+c+d ;
63 International Accounting Standards Board (IASB): E
a) aproba interpretarile elaborate de IFRIC, inainte de a intra in vigoare ;
b) este compus din 14 membri care sunt alesi din randul administratorilor;
c) este adevaratul normalizator deoarece decide intregul proces de elaborare al IFRS;
d) decide daca, pentru anumite probleme de raportare se vor da in mod special reguli conform
IFRS;
e) a+b+c+d ;
64 Membrii Board-ului hotarasc frecventa si locul sedintelor : E
a. de regula lunar;
b. de regula semestrial;
c. de regula la Londra;
d. a+b ;
e. a+c ;
65 Pentru a indeplini atributiile IASB, membrii sai trebuie sa respecte anumite reguli reguli : E
a. unui membru permanent nu-i este permisa nicio alta activitate profesionala ;
b. Cel putin cinci din membri Board-ului trebuie sa fie auditori financiari,
c. minimum trei sa aiba experienta in elaborarea situatiilor financiare,
d. minimum unul trebuie sa aiba o cariera stiintifica ;
e. a+b+c+d ;
66 Care din afirmatiile de mai jos reflecta realitatea ?:. B
a) IASC se ocupa numai cu probleme de recunoastere si evaluare in situatiile financiare ;
b) IASB se ocupa nu numai cu probleme de recunoastere si evaluare in situatiile financiare ci si
cu aspecte generale de raportare financiara;
c) IASC. se ocupa numai cu probleme de generale de raportare financiara;
d) a+b;
e) a+b+c ;
67 Standards Advisory Council (SAC) functioneaza dupa urmatoarele reguli : E
a. membri sai sunt numiti de administratori ;
b. membrii onorifici ai consiliului trebuie sa provina predominant din reprezentanti ai organizatiilor
si regiunilor, care nu –si pot reprezenta interesele in IASB;
c. m andatul membrilor onorifici ai consiliului dureaza trei ani si poate fi prelungit o singura data ;
d. Presedintele IASB este in acelasi timp presedintele SAC
e. a+b+c+d;
68 Standards Advisory Council (SAC) functioneaza dupa urmatoarele reguli : E
a. membri sai sunt numiti de administratori ;
b. membrii onorifici ai consiliului trebuie sa provina predominant din reprezentanti ai organizatiilor
si regiunilor, care nu –si pot reprezenta interesele in IASB;
c. mandatul membrilor onorifici ai consiliului dureaza cinci ani ani si nu mai poate fi prelungit;
d. Presedintele IASB este in acelasi timp presedintele SAC;
e. a+b+d;
69 Standards Advisory Council (SAC) functioneaza dupa urmatoarele reguli : E
a. Sedintele SAC au loc cel putin de trei ori pe an si sunt accesibile pentru opinia publica
interesata;
b. membrii onorifici ai consiliului trebuie sa provina predominant din reprezentanti ai organizatiilor
si regiunilor, care nu –si pot reprezenta interesele in IASB;
c. m andatul membrilor onorifici ai consiliului dureaza trei ani si poate fi prelungit o singura data ;
d. Presedintele IASB este in acelasi timp presedintele SAC
e. a+b+c+d;
70 Principalele atributii ale SAC sunt: E
a) consilierea IASB la stabilirea programului de lucru;
b) reprezentarea opiniilor normalizatorilor si grupurilor de interes care nu
suntreprezentati in IASB;
c) alt tip de consiliere a IASB si a administratorilor ;
d)a+c ;
e) a+b+c ;
71 International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a fost infiintat:: A
a) Printr-o modificare de statut in anul 2002, la propunerea IASB ;
b) In anul 1998 ;
c) In anul 2005 ;
d) In perioada 1990-1992
e) Inainte de 1989 ;
72 IFRIC trebuie sa:. E
a. acorde asistenta in prelucrarea s rezolvarea problemelor de raportare ce nu sunt inca
acoperite de IFRS ;
b. conlucreze activ cu normalizatorii contabili nationali ;
c. aprobe proiectele de interpretare a standardelor
d. nici una din afirmatiile de mai sus
e. a+b ;
73 Care din afirmatiile de mai jos nu este corecta ?: D
a. IFRIC trebuie sa acorde asistenta in prelucrarea s rezolvarea problemelor de
raportare ce nu sunt inca acoperite de IFRS ;
b. IFRIC trebuie sa conlucreze activ cu normalizatorii contabili nationali ;
c. IFRIC trebuie sa aprobe proiectele de interpretare a standardelor ;
d. a+b ;
e. a+c ;
74 Pentru promulgareaeste interpretarilor finale ale standardelor de catre IASB este nevoie de : A
a. opt din paisprezece voturi
b. cinci din paisprezece voturi
c. sapte din unsprezecevoturi
d. a+c
e. toate raspunsurile sunt gresite
75 Sistemul de reglementari IASB consta din: E
a. Prefata la Standardele Internationale de Raportare Financiara+Cadrul general pentru
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
b. Standardele+ Interpretarea SIC, respectiv IFRIC, care sunt denumite interpretari SIC,
c. Asa-numitele ghiduri pentru implementare ;
e. toate cele de mai sus ;
76 Pentru ca un standard sa poata fi preluat de UE, acesta trebuie sa indeplineasca, D
conform Articolului 3 din Regulamentul –IAS, urmatoarele cerinte:
a. Standardul nu trebuie sa contravina principiului True-and-Fair-view (prezentarea fidela)
prevazut de Directivele a patra si a saptea ;
b. standardul sa corespunda intereselor publice europene;
c. standardul sa indeplineasca criteriile de inteligibilitate, relevanta si comparabilitate ;
d.a+b+c ;
e. nici una din afirmatii nu este considerata o cerinta pentru ca un standard sa fie preluat de UE ;
77 Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte ?: E
a. Toti participantii la procesul de acceptare a standardelor sunt intr-o permanenta legatura ;
b. Parlamentul European primeste informatii despre activitatea ARC.
c. Parlamentul European este obligat sa intervina in masura in care este de parere ca sia depasit
atributiile Comisia Europeana;
d.numai a+c ;
e. a+b+c ;
78 Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte ?: E
a. Imediat ce un standard este acceptat (endorsed), el este publicat in toate limbile oficiale ale
statelor membre;
b. Parlamentul European primeste informatii despre activitatea ARC.
c. Parlamentul European este obligat sa intervina in masura in care este de parere ca sia
depasit atributiile Comisia Europeana;
d.numai a+c ;
e. a+b+c ;
79 La nivel european, Comitetul Independent al Organismelor Europene de Reglementare a Titlurilor E
de Valoare (CESR) are urmatorul rol:
a. de a imbunatati coordonarea dintre organismele de reglementare a titlurilor de valoare;
b. de a actiona ca un grup de consultanta in asistarea Comisiei Europene, in particular, in
intocmirea de catre aceasta a proiectelor de masuri de aplicare in domeniul titlurilor de valoare;
c. de a lucra pentru asigurarea aplicarii consecvente si graduale a legislatiei comunitare in statele
membre;
d numai a+c ;
e. a+b+c ;
80 Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte ?: E
a. Fiecare stat membru al Uniunii Europene are cate un membru in CESR ;
b. MembriiCERS sunt nominalizati de catre statele membre UE
c. MembriiCERS sunt presedintii autoritatilor publice nationale cu competente in domeniul
titlurilor de valoare ;
d. numai a si b ;
e. a+b+c ;

81 Referitor la raportarea financiara bazata pe IFRS si raportarea prudentiala privind institutiile de E


credit, putem afirma:
a. pentru sistemul bancar, raportarea financiara prudentiala complet separata este scumpa ;
b. poate avea ca rezultat riscuri de control intern ;
c. poate avea ca rezultat riscuri comportamentale ;
d. b si c ;
e. a+b+c ;
82 IAS 32 Instrumente financiare: prezentare si descriere , dezvolta : E
a. corespunzator prezentarea instrumentelor financiare ;
b. corespunzator prezentarea instrumentelor financiare si ale politicilor de gestionare a riscului ;
c. corespunzator prezentarea activitatilor de acoperire impotriva riscului ;
d. prezentarea pentru fiecare clasa de active financiare si datorii financiare a informatiilor cu
privire la valoarea justa a acestora ;
e. toate acestea
83 Referitor la IFRS 7 Instrumente financiare: Prezentare, se apreciaza ca: E
a. aplicabilitatea sa a inceput la 1 ianuarie 2007;
b. aduce elemente suplimentare privind prezentarea riscului financiar;
c. aduce elemente suplimentare privind prezentarea consolidarii structurilor financiare.;
d. numai b si c ;
e. a+b+c;
84 Intre IFRS si raportarea prudentiala sunt diferente generate in principal de urmatorii factori: E
a. nu sunt diferente ;
b. perceptia riscului
c masurarea riscului
d. diferente in prezentare.
e. b+c+d ;
85 Actiunile pe termen scurt privind imbunatatirea interactiunii intre raportarea financiara si D
prudentiala privesc o monitorizare atenta cel putin a urmatoarelor aspecte considerate esentiale
pentru institutiile de credit:
a. aplicarea optiunii de valoarea justa privind elementele capitalului bancilor si practicilor de
afaceri ale acestora;
b. nivelul provizioanelor pentru pierderi din imprumuturi;
c aplicarea si dezvoltarea cadrului general privind contabilitatea de acoperire a riscului potrivit
IAS 39;
d .a+ b+c ;
e. b+c ;
86 Actiunile pe termen lung privind imbunatatirea interactiunii intre raportarea financiara si E
prudentiala privesc abordari solide legate de:
a. recunoasterea riscului economic, anticiparea acestuia si masurarea credibila;
b. solutionarea decalajelor dintre raportarea financiara si cea prudentiala prin: filtre, indrumari,
sabloane, recomandari ale organismelor de supraveghere;
c. solutionarea decalajelor dintre raportarea financiara si cea prudentiala prin:filtre, indrumari,
sabloane, recomandari ale organismelor de supraveghere;
d. dialogul permanent intre organismele de reglementare in domeniul bancar si profesia de audit;
e. toate acestea
87 Actiunile pe termen lung privind imbunatatirea interactiunii intre raportarea financiara si E
prudentiala privesc abordari solide legate de:
a. dialogul permanent intre organismele de reglementare nationale si intre cele nationale si cele
europene si internationale ;
b. pentru situatiile financiare periodice elaborate la nivel individual, prin adaptarea
corespunzatoare a indicatorilor prevazuti de FINREP;
c. solutionarea decalajelor dintre raportarea financiara si cea prudentiala prin: filtre, indrumari,
sabloane, recomandari ale organismelor de supraveghere;
d. dialogul permanent intre organismele de reglementare in domeniul bancar si
profesia de audit;
e. toate acestea;
88 Comitetului Supraveghetorilor din cadrul Uniunii Europene pentru asigurari si pensii ocupationale D
(CEIOPS) :
a. Comisia Europeana a emis Decizia sa de infiintare In data de 5 noiembrie 2003 ;
b. Are in componenta reprezentanti la nivel inalt ai autoritatilor de supraveghere a asigurarilor si
pensiilor ocupationale ale Statelor Membre ;
c. Pot participa si observatori din Spatiul Economic European (Norvegia, Islanda si iechtenstein),
avand functiile unui comitet decizional pentru sectoarele asigurarilor si pensiilor ocupationale ;
d. a+b+c ;
e. b+c ;
89 Principalele atributii ale CEIOPS sunt: E
a. Imbunatatirea colaborarii dintre supraveghetorii din domeniul asigurarilor si pensiilor
ocupationale;
b. Consultarea comitetului de catre Comisia Europeana in special in elaborarea proiectelor de
implementare a reglementarilor directivelor din domeniul asigurarilor, reasigurarilor si pensiilor
ocupationale;
c Asigurarea consecventa a implementarii legislatiei UE in statele membre
d. numai a +c ; ;
e. a+b+c;
90 Potrivit IFRS 4 Contracte de asigurare : E
a. se aplica pentru toate contractele de asigurare, inclusiv pentru contractele de reasigurare;
b. „Detinatorul politei” este definit ca: „o parte care are dreptul la o compensare in cadrul unui
contract de asigurare daca apare un eveniment asigurat”.;
c. Un risc de asigurare este un „risc, altul decat riscul financiar care este transferat de la
detinatorul unui contract catre emitent.”;
d. numai a si b ;
e. a+b+c ;
91 Potrivit IFRS 4 Contracte de asigurare ,sunt contracte de asigurari: E
a. Asigurarea impotriva furtului sau distrugerii proprietatii ;
b. Asigurarea pentru raspundere referitoare la un produs, raspunderea profesionala, raspunderea
civila;
c. Obligatiuni pentru o catastrofa daca evenimentul care duce la acoperirea politei include o
conditie ca emitentul obligatiunii a suferit o anumita pierdere.
d Contractele financiare care nu expun asiguratorul la un risc semnificativ de asigurare (contracte
de investitii, reasigurare financiara);
e. a+b+c ;
92 Potrivit IFRS 4 Contracte de asigurare Nu sunt contracte de asigurari: D
a. Asigurarea impotriva furtului sau distrugerii proprietatii ;
b. Asigurarea pentru raspundere referitoare la un produs, raspunderea profesionala, raspunderea
civila;
c. Obligatiuni pentru o catastrofa daca evenimentul care duce la acoperirea politei include o
conditie ca emitentul obligatiunii a suferit o anumita pierdere.
d Contractele financiare care nu expun asiguratorul la un risc semnificativ de asigurare (contracte
de investitii, reasigurare financiara);
e. a+b+c ;
93 Potrivit IFRS 4 Contracte de asigurare NU sunt contracte de asigurari: E
a. Asigurarea impotriva furtului sau distrugerii proprietatii ;
b Propria asigurare: de exemplu: garantia unui produs este eliberata direct de producator,
intermediar sau vanzator cu amanuntul;;
c. Obligatiuni pentru o catastrofa daca evenimentul care duce la acoperirea politei include o
conditie ca emitentul obligatiunii a suferit o anumita pierdere.
d Contractele financiare care nu expun asiguratorul la un risc semnificativ de asigurare (contracte
de investitii, reasigurare financiara);
e. b+d ;
94 Potrivit IFRS 4 Contracte de asigurare sunt contracte de asigurari: E
a. Asigurarea impotriva furtului sau distrugerii proprietatii ;
b Propria asigurare: de exemplu: garantia unui produs este eliberata direct de producator,
intermediar sau vanzator cu amanuntul;;
c. Obligatiuni pentru o catastrofa daca evenimentul care duce la acoperirea politei include o
conditie ca emitentul obligatiunii a suferit o anumita pierdere.
d Contractele financiare care nu expun asiguratorul la un risc semnificativ de asigurare (contracte
de investitii, reasigurare financiara);
e. a+c ;
95 Potrivit IFRS 4 Contracte de asigurare sunt contracte de asigurari: C
a. Obligatiuni pentru catastrofa eliberate de un eveniment extern pentru care asiguratorul nu
contracteaza o pierdere specifica.;
b Propria asigurare: de exemplu: garantia unui produs este eliberata direct de producator,
intermediar sau vanzator cu amanuntul;;
c. Obligatiuni pentru o catastrofa daca evenimentul care duce la acoperirea politei include o
conditie ca emitentul obligatiunii a suferit o anumita pierdere.
d Contractele financiare care nu expun asiguratorul la un risc semnificativ de asigurare (contracte
de investitii, reasigurare financiara);
e. a+c ;
96 Potrivit IFRS 4 Contracte de asigurare Nu sunt contracte de asigurari: E
a. Obligatiuni pentru catastrofa eliberate de un eveniment extern pentru care asiguratorul nu
contracteaza o pierdere specifica.;
b Propria asigurare: de exemplu: garantia unui produs este eliberata direct de producator,
intermediar sau vanzator cu amanuntul;;
c. Obligatiuni pentru o catastrofa daca evenimentul care duce la acoperirea politei include o
conditie ca emitentul obligatiunii a suferit o anumita pierdere.
d Contractele financiare care nu expun asiguratorul la un risc semnificativ de asigurare (contracte
de investitii, reasigurare financiara);
e. a+b+d ;
97 Care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate ?: E
a) obiectiv esential al reformei sistemului de contabilitate din Romania l-a constituit conformitatea
cu prevederile directivelor europene si standardele internationale de contabilitate
b) Ca si alte tari aflate in tranzitie, Romania a demarat un proces de reformare a sistemului de
contabilitate, beneficiind de asistenta unor tari membre ale UE (Franta, Belgia, Marea Britanie).
c) `Orientarea Romaniei de dupa 1990 poate fi etapizata in doua mari directii: mai intai catre
modelul francez de contabilitate (dupa 1990) si apoi catre modelul anglo-saxon (dupa 2000).
d) Un rol important in procesul de reforma a contabiliatii din Romania l-au avut finantarile
PHARE, concentrand eforturile normalizatorului roman catre armonizarea la sistemul continental
de contabilitate
e) toate acestea;.
98 Care din urmatoarele caracteristici se regasesc in perioada de reformare a sistemului E
contabil romanesc?:
a. s-au constituit noi tipuri de agenti economici ;
b. Infiintarea in anul 1992 prin Hotarare de Guvern a Colegiului Consultativ al Contabilitatii, pe
langa Ministerul Finantelor,
c. elaborarea si adoptarea Legii contabilitatii nr.82/1991
d. Experimentarea noului sistem contabil la peste 60 de societati comerciale si regii autonome ;
e. toate acestea
99 Care din urmatoarele caracteristici se regasesc in perioada de reformare a sistemului E
contabil romanesc?:
a. s-au constituit noi tipuri de agenti economici ;
b. Crearea cadrului juridic pentru activitatea de audit financiar prin OG nr.75/1999, asimilandu-se
astfel prevederile Directivei a VIII-a a CEE ;
c. elaborarea si adoptarea Legii contabilitatii nr.82/1991
d. Experimentarea noului sistem contabil la peste 60 de societati comerciale si regii autonome ;
e. toate acestea
100 Care din afirmatiile de mai jos sunt reale ?: D
a. Din punct de vedere al nivelului de reglementare contabila, putem afirma ca Romania este
perfect conforma cu cerintele europene in domeniul raportarii financiare, in calitate de tara recent
devenita stat membru al Uniunii Europene.;
b. Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca aplicarea IFRS constituie o premise absolut
necesara pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de implementare a Noului Acord de
Capital (Basel II) in sistemul bancar romanesc;
c. Autoritatea nationala care se ocupa in Romania cu reglementarea si supravegherea activitatii
de asigurare-reasigurare este Comisia de Supraveghere a Activitatii de Asigurare (CSA;
d. a+b+c ;
e. Numai b si c
101 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) : E
a. este organismul autonom, neguvernamental, non-profit si de interes public care gestioneaza
profesia contabila din Romania ;
b. are o dezvoltare teritoriala uniforma, avand filiale in toate cele 42 de judete ale Romaniei;
c. Numarul membrilor CECCAR se ridica la 24.336 la nivelul anului 2006;
d. are in primul rand rolul de normalizator pentru membrii sai, profesionistii contabili si de
reprezentant al profesiei contabile romanesti;
e. toate acestea;
102 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmatoarele atributii principale E
a. organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini
pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
b. organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de
profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;;
c. asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;
d. nici una din cele de mai sus.
e. a+b+c;
103 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmatoarele atributii principale E
a. editeaza publicatii de specialitate;
b. sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati
prin programe anuale de pregatire continua,
c. asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;;
d. nici una din cele de mai sus.
e. a+b+c;
104 Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sunt: E
a. Conferinta nationala,;
b. Consiliul superior al Corpului;
c . Biroul permanent al Consiliului superior;
d. Adunarea Generala a Actionarilor ;
e. a+b+c ;
105 Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) : D
a. Este Infiintata in anul 1999,;
b. organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania;
c. asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;;
d. a+b
e. a+b+c
106 Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta E
calitate conform legii si poate desfasura
a. activitatea de audit financiar;
b. activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
c. activitati de evaluare;
d. a+b;.
e. a+b+c
107 Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) : D
a. este persoana juridica autonoma;
b. este o organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ;
c. elaboreaza documente ce privesc aspecte privind organizarea si functionarea interna dar si
aspecte ce privesc activitatea de audit financiar;
d. a+b+c ;
e. b+c;
108 Potrivit articolului 4 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata in 2005, Ministerul Finantelor E
Publice:
a. elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii;
b. avizeaza normele si reglementarile contabile pentru institutiile de credit;
c. elaboreaza planul de conturi general,;
d. stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla;;
e. a+b+c+d
109 Ministerul Finantelor Publice: E
a. elaboreaza normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei
statului;
b. stabileste categoriile de entitati economice ale caror situatii financiare vor fi auditate potrivit
legii,;
c. elaboreaza planul de conturi general,;
d. stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla;;
e. a+b+c+d
110 Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare (CCRF): D
a. este un organism independent de supraveghere;
b. scopul activitatii acestuia consta in cresterea increderii utilizatorilor de informatii in
raportarile financiare si in guvernanta corporativa ;
c. elaboreaza planul de conturi general,;
d. a+b;
e. b+c;
111 Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare (CCRF): D
a. este un organism independent de supraveghere;
b. scopul activitatii acestuia consta in cresterea increderii utilizatorilor de informatii in
raportarile financiare si in guvernanta corporativa ;
c. este condus de un Consiliu superior format din reprezentanti ai principalelor
institutii cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii si auditului financiar,;
d. a+b+c;
e. b+c;
112 In componenta Consiliului superior al CCRF intra:: E
a) ministrul finantelor publice,;
b) secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice,
c) un reprezentant desemnat de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei ;
d) a+c ;
e) a+b+c
113 Conceptul de “guvernare corporative” a fost folosit pentru prima data : B
a) in tarile de origine franceza;
b) in tarile de origine anglo-saxona;
c) in alte tari;
d) in Romania.
e) nici unul din raspunsuri nu este corect;
114 La care din entitatile de mai jos se refera conceptul de « corporate governance »:
a) marile corporatii;
b) societati cu capital strain;
c) societati cu capital autohton;
d) societatile foarte mari;.
e) a+d ;
115 Rolul guvernarii corporative este:
a) utilizarea mai eficienta a resurselor financiare, imbunatatirea relatiilor din cadrul
corporatiei si din afara acesteia ( salariatii, creditorii si alte parti interesante);
b) cresterea profitului ;
c) cresterea controlului;
d) a+b+c;
e) nici unul dintre acestea;
116 Care din drepturile de mai jos sunt protejate de Principiile privind guvernarea D
corporativa:
a) drepturile actionarilor;
b) drepturile salariatilor;
c) drepturile furnizorilor si a creditorilor;
d) a+b
e) c+d.
117 Principiile OCDE privind guvernarea corporativa au fost adoptate in anul : A
a) 1999 ;
b) 2000 ;
c) 2001;
d) 2002;
e) 2005
118 Care din afirmatiile de mai jos reprezinta Finantele corporatiei ? : A
a) activitatea complexa de metode de finantare ;
b) contractarea de credite ;
c) plata obligatiilor curente ale corporatiei;
d) b+c;
e) a+b+c.
119 Scopul principiilor OCDE privind guvernarea corporativa este :
a) sa sustina guvernele in eforturile lor de evaluare si perfectionare a cadrului juridic, institutional
si de reglementare privind guvernarea corporativa in tarile lor;
b) sa dezvlote politile si normele de reglementare contabila ;
c) sa dezvolte activitatea contabila si regimul juridic al corporatiilor;
d) b+c;
e) a+c;
120 Care din afirmatiile de mai jos poate defini Corporatia :
a) o entitate juridica autorizata, care actioneaza sub forma unui singur organism si unde
drepturile actionarilor sunt bine reprezentate si protejate ;
b) o entitate fizica cu sau fara autorizatie, cotata la Bursa de Valori;
c) o entitate care cuprinde persoane fizice si juridice;
d) a+c
e) a+b+c;.
121 Finantele corporatiei reprezinta :
a) activitatea financiara curenta;
b) administrarea corporatiei si asigurarea tuturor surselor de finantare;
c) activitatea complexa de metode de finantare, protectie impotriva riscurilor si asigurare a
desfasurarii in conditii optime a intregii activitati financiare
d) b+c;
e) a+b+c
122 In ce an au fosr adoptate Principiile OCDE privind guvernarea corporativa ? : E
a) 1989 ;
b) 2000 ;
c) 2001;
d) 1997;
e)1999.
123 Unde a fost folosit pentru prima data Conceptul de “guvernare corporative” ? : B
a) in Ungaria
b) in tarile de origine anglo-saxona;;
c) in alte tari;
d) in Romania.
e) in tarile de origine franceza;
124 « corporate governance » termen imprumutat de tot mai multe tari, de curand si in
Romania se refera la:
a) organizarea si conducerea marilor corporatii;
b) organizarea si conducerea societatilor foarte mari;.
c) a+b ;
d) organizarea si conducerea societati lor cu capital strain;
e) organizarea si conducerea societatilor cu capital autohton;
125 Guvernarea corporativa are rolul de :
a) dezvoltarea resurselor umane ;
b) utilizarea mai eficienta a resurselor financiare, imbunatatirea relatiilor din cadrul corporatiei si
din afara acesteia ( salariatii, creditorii si alte parti interesante);
c) cresterea profitului ;
d) cresterea controlului;
e) a+b+c
126 Rolul primordial al guvernarii corporative in tarile cu economii in tranzitie, este: E
a) sporirea increderii investitorilor romani si straini ;
b) ocuparea fortei de munca
c) cresterea profitului ;
d) cresterea controlului;
e) b+c+d
127 Conform principiilor de baza privind guvernarea corporative, cadrul de reglementare E
a guvernatii trebuie sa:
a) protejeze drepturile actionarilor;
b) asigure un tratament echitabil tuturor actionarilor, incluzand actionari minoritari si straini;
c) asigure orientarea strategica a societatii;
d) asigure supravegherea eficienta a managementului de catre consiliul de administratie
e) a+b+c+d.
128 Finantele corporatiei presupun : E
a) activitatea complexa de metode de finantare ;
b) protectie impotriva riscurilor ;
c) asigurarea desfasurarii in conditii optime a intregii activitati financiare;
d) b+c;
e) a+b+c.
129 Obligatia cenzorilor este de a: E
a) supraveghea gestiunea societatii;
b) verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele contabile.
c) verifica daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
d) prezinta Adunarii Generale un raport amanuntit despre situatia financiara ;
e) a+b+c+d
130 In general, prin entitati de interes public, se intelege:
a. . Institutiile de credit;
b. Societatile de asigurare, reasigurare;
c. Entitatile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
d. A+c ;
e. A+b+c ;
131 In general, prin entitati de interes public, se intelege:
a. . Institutiile de credit;
b. Societatile de asigurare, reasigurare; Entitatile reglementate si supravegheate de Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare;
c. Companiile si societatile nationale;
d.b+c
e. a+b+c ;