Sunteți pe pagina 1din 21

Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404

CIG-AN-2-INFORMATICA-DE-GESTIUNE

TESTE GRILA
Nr.test Test grilă Rasp NR.
corect CURS
1. Informaţia este :
a) Un mesaj ;
b) O ştire ;
c) Un zvon :
d) O opinie ; 1
e) Un mesaj, cu precizarea că nu orice mesaj poate fi o informaţie ;

2. „Un ansamblu de elemente intercorelate funcţional ce acţionează într-un


anumit scop”, defineşte:
a) Un sistem;
b) Un sistem informatic;
c) Un sistem informaţional;
d) Sistemele de la punctele a,b,c;
e) Nici unul din sistemele enumerate la punctele a,b,c;

3. Sarcina sistemului informatiţional se concretizează în:


a) culegerea şi consemnarea datelor;
b) verificarea datelor;
c) transmiterea datelor;
d) stocarea datelor;
e) toate răspunsurile de la a,b,c,d;
4. Sistemul informatic se diferenţiază de sistemul informaţional prin:
a) nu se diferenţiază;
b) obiectivul informaţional;
c) echipamentele de culegere, transmitere, prelucrare şi stocare a
datelor;
d) funcţiile sistemului;
e) reducerea costului informaţiei;

5. Elementele caracteristice oricărui sistem sunt:


a) o mulţime de elemente intercorelate funcţional;
b) intrările sistemului;
c) ieşirile sistemului;
d) starea sistemului;
e) toate răspunsurile de la a,b,c,d;

1
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
6. Un sistem informatic este compus, în principal din următoarele elemente:
a) baza tehnică sau HARDWARE-ul sistemului;
b) sistemul de programe sau SOFTWARE-ul sistemului;
c) baza ştiinţifico-metodologică;
d) baza informaţională şi resursele umane
e) toate răspunsurile de la a,b,c,d;
7. Un ansamblu de elemnte intercorelate funcţional în scopul automatizării
obţinerii informaţiilor necesare conducerii în procesul de elaborare a
deciziilor, defineşte:
a) un sistem ;
b) un sistem informatic;
c) un sistem informaţional;
d) toate sistemele;
e) nu defineşte un sistem;
8. Referitor la raportul dintre sistemul informatic şi sistemul informaţional,
se poate aprecia că:
a) nu există un raport între cele două sisteme;
b) sistemul informatic îl cuprinde pe cel informaţional;
c) sistemul informatic este inclus în sistemul informaţional;
d) cele două sisteme sunt identice;
e) nici un răspuns nu este corect;
9. Creşterea volumului producţiei, reprezintă:
a) Un obiectiv al sistemului informatic
b) un obiectiv al sistemului informaţional;
c) nu reprezintă un obiectiv;
d) funcţia oricărui sistem;
e) toate răspunsurile sunt corecte;
10. Reducerea personalului administrativ-funcţionar, reprezintă:
a) Un obiectiv al sistemului informatic
b) un obiectiv al sistemului informaţional;
c) nu reprezintă un obiectiv;
d) funcţia oricărui sistem;
e) toate răspunsurile sunt corecte;
11. Reducerea costului informaţiei, reprezintă:
a) nu reprezintă un obiectiv;
b) un obiectiv al sistemului informatic
c) un obiectiv al sistemului informaţional;
d) funcţia oricărui sistem;
e) toate răspunsurile sunt corecte;

12. Componentele de bază ale unui sistem de baze de date sunt: 2


a) Componenta software;
b) Componenta de date;
c
c) Componentele de la a şi b;
d) Componenta sistem de operare;
e) Nici una din componentele enumerate mai sus;

2
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
13. Un SGBD este:
a) Interfaţa între o bază de date şi utilizatorii acesteia;
b) Un ansamblu complex de elemente de programe;
e
c) O componentă software a unui sistem de baze de date;
d) O componentă care interacţionează cu toate componentele
sistemului;
e) toate răspunsurile de la a,b,c,d sunt corecte;
14. Un produs software este un SGBD dacă (concomitent):
a) Este un sistem, adică un ansamblu de elemnte (programe)
intercorelate între ele care concură la atingerea unui scop comun;
b) Gestionează date organizate în memoria externă conform unui
model de date pentru baze de date;
c) Îndeplineşte obiectivele şi funcţiile unui SGBD; d
d) Îndeplineşte concomitent toate condiţiile de la punctele a,b,c;
e) Nici un răspuns nu este corect;
15. Un SGBD, în mod minimal (obligatoriu), trebuie să:
a) Implementeze un model de date pentru baze de date;
b) Conţină cel puţin un limbaj de programare;
c) Conţină interfeţe/instrumente pentru gestionarea optimă a datelor;
d) Conţină concomitent toate elementele de la punctele a,b,c; d
e) Nu trebuie să conţină nici un element din cele de mai sus;

16. Rolul unui SGBD este de a:


a) Defini şi descrie structura bazei de date;
b) Încărca/valida datele în baza de date;
e
c) Realiza accesul la date;
d) Întreţine baza de date;
e) toate răspunsurile de la a,b,c,d, sunt corecte;
17. Asigurarea protecţiei bazei de date reprezintă:
a) Unul din rolurile unui SGBD;
b) Rolul oricărui sistem informaţional;
a
c) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
18. Definirea/descrierea structurii bazei de date, reprezintă:
a) Rolul oricărui sistem informaţional; b
b) Unul din rolurile unui SGBD;
c) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
19. Întreţinerea bazei de date, reprezintă:
a) Rolul oricărui sistem informaţional;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
c
c) Unul din rolurile unui SGBD;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;

3
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
20. Realizarea accesului la date, reprezintă:
a) Rolul oricărui sistem informaţional;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
c
c) Unul din rolurile unui SGBD;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
21. Încărcare/validare de date, reprezintă:
a) Unul din rolurile unui SGBD;
b) Rolul oricărui sistem informaţional;
a
c) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
22. În evoluţia SGBD-urilor se costată până acum:
a) Două generaţii;
b) O singură generaţie;
d
c) Patru generaţii;
d) Trei generaţii;
e) Nici un răspuns nu este corect;
23. La trecerea de la o generaţie la alta de SGBD s-au vizat următoarele
aspecte:
a) Păstrarea aspectelor fundamentale care dau conceptul de
e
SGBD(obiective, funcţii şi componente);
b) Modelul de date implementat;
c) Îmbunătăţirea organizării datelor;
d) Îmbunătăţirea accesului la date;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, d sunt corecte;
24. Utilizarea unor SGBD –uri din generaţiile precedente, reprezintă:
a) Unul din rolurile unui SGBD;
b) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
b
c) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
25. Diversificarea tipurilor de date, reprezintă:
a) Unul din rolurile unui SGBD;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
c
c) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
26. Îmbunătăţirea accesului la date, reprezintă:
a) Unul din rolurile unui SGBD;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
c
c) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;

4
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
27. Modelul de date implementat, reprezintă:
a) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
b) Unul din rolurile unui SGBD;
a
c) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
28. Păstrarea aspectelor fundamentale care dau conceptul de
SGBD(obiectivele, funcţiile şi componentele) , reprezintă:
a) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
b) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
c) Unul din rolurile unui SGBD; b
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
29. Obiective ale unui SGBD sunt:
a) Asigurarea independenţei datelor;
b) Redundanţă minimă şi controlată;
e
c) Facilităţi de utilizare a datelor;
d) Protecţia datelor;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c,d sunt corecte;
30. Asigurarea independenţei datelor, reprezintă:
a) Unul din obiectivele SGBD-ului;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
a
c) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
31. Redundanţă minimă şi controlată a datelor, reprezintă:
a) Unul din rolurile unui SGBD;
b) Unul din obiectivele SGBD-ului;
b
c) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
32. Facilităţi de utilizare a datelor, reprezintă:
a) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
c
c) Unul din obiectivele SGBD-ului;
d) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c, sunt incorecte;
33. Protecţia datelor, reprezintă:
a) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
d
c) Unul din rolurile unui SGBD;
d) Unul din obiectivele SGBD-ului;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
34. Securitatea (confidenţialitatea) datelor, presupune:
a) Autorizarea şi controlul accesului la date;
b) Corectitudinea (coerenţa) datelor;
a
c) Afirmaţiile de la punctele a şi b;
d) Nici una din afirmaţiile de mai sus;
e) Afirmaţiile de la a,b,c,d sunt incorecte;

5
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
35. Integritatea datelor,se referă la:
a) Autorizarea şi controlul accesului la date; b
b) Corectitudinea (coerenţa) datelor;
c) Afirmaţiile de la punctele a şi b;
d) Nici una din afirmaţiile de mai sus;
e) Afirmaţiile de la a,b,c,d sunt incorecte;
36. Salvarea datelor, este un proces de:
a) Autorizarea şi controlul accesului la date;
b) Corectitudinea (coerenţa) datelor;
c
c) Stocare prin realizarea de copii de siguranţă;
d) Nici una din afirmaţiile de mai sus;
e) Afirmaţiile de la a,b,c, sunt incorecte;
37. Jurnalul tranzacţiilor este:
a) Autorizarea şi controlul accesului la date;
b) Un fişier creat şi întreţinut de SGBD;
b
c) Un fişier creat şi întreţinut de sistemul de operare;
d) Nu este un fişier;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus;
38. Funcţiile unui SGBD sunt:
a) Descrierea datelor;
b) Funcţia de manipulare a datelor;
e
c) Utilizarea bazei de date;
d) Funcţia de administrare;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt reprezintă funcţiile unui SGBD;
39. Descrierea datelor, reprezintă:
a) Una din funcţiile SGBD -ului;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
a
c) Unul din rolurile unui SGBD;
d) Unul din obiectivele SGBD-ului;
e) Toate răspunsurile de la a,b,c sunt corecte;
40. Utilizarea bazei de date, reprezintă:
a) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
b) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
c) Unul din rolurile unui SGBD;
d) Unul din obiectivele SGBD-ului; e
e) Una din funcţiile SGBD -ului;
41. Manipularea datelor, reprezintă:
a) Un element de trecere a unui SGBD de la o generaţie la alta;
b) Una din funcţiile SGBD -ului;
b
c) Rolul unui sistem de gestiune a fişierelor;
d) Unul din rolurile unui SGBD;
e) Unul din obiectivele SGBD-ului;
42. Funcţia de administrare a datelor este de competenţa:
a) Oricărui operator;
b) Managerului general;
c
c) Administratorului bazei de date;
d) Proiectantului bazei de date;
e) Afirmaţiile de la punctele a,b,c,d sunt toate corecte;

6
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
43. Clasificarea SGBD-urilor se face după criteriul:
a) Limbajul de programare utilizat;
b) Modelul logic de date implementat;
d
c) Localizarea bazei de date;
d) Toate afirmaţiile de la punctele a,b,c sunt adevărate;
e) Afirmaţiile de la punctele a,b,c,d sunt incorecte;
44. Limbajul de programare utilizat, poate reprezenta:
a) Un criteriu de clasificare a SGBD-ului; a
b) Modelul logic de date implementat;
c) Localizarea bazei de date;
d) Toate afirmaţiile de la punctele a,b,c sunt adevărate;
e) Afirmaţiile de la punctele a,b,c,d sunt incorecte;
45. Modelul logic de date implementat, poate reprezenta:
a) Limbajul de programare utilizat;
b) Un criteriu de clasificare a SGBD-ului ;
b
c) Localizarea bazei de date;
d) Toate afirmaţiile de la punctele a,b,c sunt adevărate;
e) Afirmaţiile de la punctele a,b,c,d sunt incorecte;
46. Localizarea bazei de date, poate reprezenta:
a) Limbajul de programare utilizat;
b) Modelul logic de date implementat;
c
c) Un criteriu de clasificare a SGBD-ului ;
d) Toate afirmaţiile de la punctele a,b,c sunt adevărate;
e) Afirmaţiile de la punctele a,b,c,d sunt incorecte;
47. Funcţia de bază a unui SGBD este:
a) ordonare
b) generare;
d
c) modelare;
d) manipulare;
e) conversie
48. Un SGBD :
a) Este un limbaj de regăsire;
b) Asigură legătura între componentele unui sistem de bază de date;
c) Este componenta software a unui sistem de bază de date;
d) Este o bază de date; e
e) Numai afirmaţiile de la punctele b şi c sunt adevărate;
49. În evoluţia SGBD-urilor se constată până acum:
a) Timp de acces tot mai ridicat;
b) Îmbunătăţirea organizării datelor în memoria externă;
c) Facilităţi de utilizare sporite;
d) Numai afirmaţiile de la punctele b şi c sunt adevărate; d
e) Nici o afirmaţie nu este corectă;
50. Arhitecturi de referinţă pentru SGBD sunt:
a) LAN;
b) CODASYL;
b
c) WAN;
d) Numai afirmaţiile de la punctele b şi c sunt adevărate;
e) Nici o afirmaţie nu este corectă;

7
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
51. Arhitecturi pe componente a unui SGBD conţine:
a) Interfeţe ;
b) Nucleu ;
e
c) Instrumente ;
d) Baza de date;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
52. Nucleul unui SGBD:
a) Conţine limbajul de descriere a datelor (LDD) ;
b) Conţine limbajul de manipulare a datelor (LMD) ;
e
c) Este motorul unui SGBD ;
d) Este componenta destinată analiştilor, programatorilor şi
administratorilor BD;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
53. Interfeţele unui SGBD sunt formate din:
a) Generatoare de diferite tipuri ;
b) Elemente CASE ;
e
c) Interfeţe cu limbaje de programare universale ;
d) Interfeţe cu alte sisteme;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
54. Instrumentele unui SGBD sunt formate din:
a) Editoare ;
b) Navigatoare ;
d
c) Utilitare de diferite tipuri ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de la a,b,c nu sunt corecte;

55. Prin organizarea datelor înţelegem totalitatea operaţiilor de: 3


a) Definire a datelor;
b) Structurare a datelor;
e
c) Ordonare a datelor ;
d) Grupare a datelor în colecţii de date;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
56. Organizarea datelor în fişiere, prezintă o serie de avantaje:
a) Dependenţa programelor de aplicaţie de structura datelor;
b) Caracterul izolat al datelor memorate;
e
c) Posibilitatea existenţei unei redundanţe mari în colecţiile de date ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
57. Organizarea datelor în baze de date, prezintă o serie de limite:
a) Dependenţa programelor de aplicaţie de structura datelor;
b) Caracterul izolat al datelor memorate;
e
c) Posibilitatea existenţei unei redundanţe mari în colecţiile de date ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;

8
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
58. Baza de date poate fi definită ca:
a) Un sistem de colecţii de date;
b) Un sistem de relaţii stabilite între entităţi;
d
c) Una sau mai multe colecţii de date ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
59. Care din afirmaţiile de mai jos reprezintă avantajele organizării datelor în
baze de date:
a) Asigură o redundanţă minimă şi controlată;
b) Asigură independenţa programelor de aplicaţie faţă de structura
datelor; d
c) Asigură securitatea datelor la un nivel superior faţă de accesul
neautorizat;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
60. Criteriile de clasificare a bazelor de date sunt:
a) După rolul pe care îl au;
b) După modul de accesare;
e
c) După modul de localizare ;
d) După modelele de reprezentare a datelor;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
61. Criteriile de clasificare a bazelor de date sunt:
a) După tipul datelor gestionate;
b) După modul de accesare;
c) După modul de localizare ;
d) După modelele de reprezentare a datelor; e
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
62. Etapele de realizare a bazelor de date sunt:
a) Analiza sistemului (domeniului)economic;
b) Proiectarea structurii bazei de date;
e
c) Încărcarea datelor în baza de date ;
d) Exploatarea şi întreţinerea bazei de date;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
63. Primul model de reprezentare a datelor în baze de date a fost:
a) Modelul relaţional;
b) Modelul obiectual;
c
c) Modelul ierarhic ;
d) Modelul reţea;
e) Nici unul din modelele de mai sus;
64. Una din deficienţele modelului relaţional este:
a) Permite modelarea dinamică a datelor;
b) Nu permite modelarea dinamică a datelor;
b
c) Oferă unele facilităţi multiple de definire şi manipulare a datelor ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;

9
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
65. Componente ale modelului relaţional sunt:
a) Structura relaţională a datelor;
b) Operatorii modelului relaţional;
d
c) Restricţiile de integritate ale modelului relaţional ;
d) Toate elementele enumerate mai sus;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;

66. SGBDR este un sistem software care implementează:: 4


a) Modelul de date relaţional; a
b) Modelul de date obiectual;
c) Toate modelele de organizare a datelor ;
d) Numai modelele de la punctele a şi b;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
67. Regulile lui Codd :
a) Exprimă cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un SGBDR;
b) Sunt utile pentru evaluarea performanţelor unui SGBDR;
b
c) Exprimă cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un SGBOO;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate
68. Un SGBDR este minimal relaţional dacă:
a) Toate datele din baza de date sunt reprezentate prin valori în
tabele;
c
b) Operaţiile cu relaţii nu fac apel la pointeri, fişiere inverse, etc.;
c) Sistemul suportă toate operaţiile de bază ale algebrei relaţionale ;
d) Numai condiţiile de la punctele a şi b;
e) Numai condiţiile de la punctele b şi c ;
69. Un SGBDR este complet relaţional dacă:
a) Este minimal relaţional;
b) Sistemul suportă două dintre restricţiile de integritate de bază ale
modelului relaţional.;
c) Sistemul suportă toate operaţiile de bază ale algebrei relaţionale ; e
d) Numai condiţiile de la punctele a şi b;
e) Numai condiţiile de la punctele a, b şi c ;
70. Caracteristici globale ale SGBDR:
a) Limbaje relaţionale;
b) Protecţia datelor.;
e
c) Optimizarea cererilor de regăsire ;
d) Utilitare specializate;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
71. Caracteristicile particulare ale SGBDR se grupeză după criteriile:
a) Facilităţi de descriere a datelor;
b) Facilităţi de manipulare a datelor.;
d
c) Facilităţi de utilizare şi administrare a datelor ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;

10
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
72. Noţiuni similare între SGBDR şi fişiere sunt:
a) Tabelă-fişier;
b) Tabelă - înregistrare.;
e
c) Linie-înregistrare ;
d) Coloană - câmp;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a, c, d sunt adevărate ;
73. Noţiuni similare între fişiere şi teiria relaţională sunt:
a) Fişier-tuplu;
b) Înregistrare-relaţie.;
e
c) Înregistrare-atribut ;
d) Câmp-tuplu;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
74. Avantajele sistemelor relaţionale sunt:
a) Simplitatea conceptelor şi a schemei;
b) Un mare grad de independenţă a datelor faţă de programe
d
c) Limbaje relaţionale declarative cu o mare putere de regăsire ;
d) Punctele a, b, şi c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
75. Avantajele sistemelor relaţionale sunt:
a) Ameliorarea semnificativă a protecţiei datelor sub toate aspectele;
b) Un mare grad de independenţă a datelor faţă de programe
d
c) Limbaje relaţionale declarative cu o mare putere de regăsire ;
d) Punctele a, b, şi c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
76. Avantajele sistemelor relaţionale sunt:
a) Simplitatea conceptelor şi a schemei;
b) Optimizarea semnificativă a accesului la date, precum şi a alocării
d
datelor;
c) Limbaje relaţionale declarative cu o mare putere de regăsire ;
d) Punctele a, b, şi c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
77. Avantajele sistemelor relaţionale sunt:
a) Simplitatea conceptelor şi a schemei;
b) Un mare grad de independenţă a datelor faţă de programe
d
c) Manipularea de ansambluri de date prin operatorii din calculul
sau algebra relaţională ;
d) Punctele a, b, şi c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
78. Limitele sistemelor relaţionale sunt:
a) Simplitatea conceptelor şi a schemei;
b) Un mare grad de independenţă a datelor faţă de programe
e
c) Limbaje relaţionale declarative cu o mare putere de regăsire ;
d) Punctele a, b, şi c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;

11
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
79. Limitele sistemelor relaţionale sunt:
a) Ameliorarea semnificativă a protecţiei datelor sub toate aspectele;
b) Un mare grad de independenţă a datelor faţă de programe
e
c) Limbaje relaţionale declarative cu o mare putere de regăsire ;
d) Punctele a, b, şi c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
80. Limitele sistemelor relaţionale sunt:
a) Simplitatea conceptelor şi a schemei;
b) Optimizarea semnificativă a accesului la date, precum şi a alocării
e
datelor;
c) Limbaje relaţionale declarative cu o mare putere de regăsire ;
d) Punctele a, b, şi c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
81. Limitele sistemelor relaţionale sunt:
a) Prea mare simplitatea a modelului care poate conduce la
disfuncţionalităţi;
b) LMD relaţionale sunt prea limitate ceea ce generează
disfuncţionalităţi; d
c) Limbaje relaţionale declarative cu o mare putere de regăsire ;
d) Punctele a, b, sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
82. Următoarele sisteme de gestiune a bazelor de date sunt relaţionale:
a) INGRES, DB2;
b) PARADOX, C++;
e
c) JAVA, SQLServer ;
d) ACCESS, INFORMIX;
e) Numai afirmaţiile de la a şi d sunt adevărate

83. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt: 5


a) Manipularea obiectelor complexe;
b) Identitatea obiectelor;
d
c) Încapsularea obiectelor ;
d) Punctele a, b, c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
84. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Ierarhiile de clase;
b) Identitatea obiectelor;
c) Încapsularea obiectelor ;
d) Punctele a, b, c sunt adevărate; d
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;
85. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Manipularea obiectelor complexe;
b) Suprapunerea ;
d
c) Încapsularea obiectelor ;
d) Punctele a, b, c sunt adevărate;
e) Nici una din afirmaţiile de mai sus nu este adevărată;

12
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
86. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Manipularea obiectelor complexe;
b) Identitatea obiectelor;
e
c) Extensibilitatea ;
d) Completitudinea ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
87. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Persistenţa ;
b) Identitatea obiectelor;
e
c) Extensibilitatea ;
d) Completitudinea ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
88. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Persistenţa ;
b) Gestiunea memoriei;
e
c) Extensibilitatea ;
d) Completitudinea ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
89. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Persistenţa ;
b) Identitatea obiectelor;
e
c) Concurenţa în exploatare ;
d) Completitudinea ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
90. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Tranzacţiile lungi ;
b) Identitatea obiectelor;
e
c) Extensibilitatea ;
d) Completitudinea ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
91. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Persistenţa ;
b) Gestiunea versurilor;
e
c) Extensibilitatea ;
d) Completitudinea ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
92. Caracteristici ale unui SGBDOO sunt:
a) Persistenţa ;
b) Identitatea obiectelor;
e
c) Extensibilitatea ;
d) Modele diferite ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate
93. Arhitectura funcţională a unui SGBDOO conţine:
a) Instrumentele utilizator ;
b) Gestionarul de obiecte;
d
c) Serverul de obiecte ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;

13
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
94. Componentele unui SGBDOO :
a) Destinate utilizatorilor ;
b) Ale gestionarului de obiecte;
d
c) Ale serverului de obiecte ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
95. Componentele destinate utilizatorilor unui SGBDOO :
a) Limbajele de programare ;
b) Interfeţele ;
d
c) Prelucrarea mesajelor ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
96. Componentele gestionarului de obiecte ale unui SGBDOO :
a) Limbajele de programare ;
b) Interfeţele ;
c
c) Prelucrarea mesajelor ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
97. Componentele gestionarului de obiecte ale unui SGBDOO :
a) Prelucrarea schemei BD ;
b) Interfeţele ;
e
c) Prelucrarea mesajelor ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;
98. Componentele serverului de obiecte ale unui SGBDOO :
a) Prelucrarea schemei BD ;
b) Gestiunea tranzacţiilor ;
b
c) Prelucrarea mesajelor ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;
99. Componentele serverului de obiecte ale unui SGBDOO :
a) Gestiunea stocului ;
b) Gestiunea tranzacţiilor ;
e
c) Prelucrarea mesajelor ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
100. Exemple de SGBDOO :
a) O2 ;
b) JASMINE ;
d
c) JAVA ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;
101. Avantajele unui SGBDOO :
a) Se pretează pentru aplicaţii mari, complexe ;
b) Implementează modelul OO care permite reprezentarea obiectelor
d
complexe, dinamice ;
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;

14
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
102. Avantajele unui SGBDOO :
a) Produc aplicaţii cu BD deschise ;
b) Implementează modelul OO care permite reprezentarea obiectelor
d
complexe, dinamice ;
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;
103. Avantajele unui SGBDOO :
a) Se pretează pentru aplicaţii mari, complexe ;
b) Creşterea productivităţii în programare prin reutilizare ;
d
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
104. Avantajele unui SGBDOO :
a) Se asigură independenţa totală a datelor ;
b) Creşterea productivităţii în programare prin reutilizare ;
d
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
105. Avantajele unui SGBDOO :
a) Se pretează pentru aplicaţii mari, complexe ;
b) Tratează tranzacţii foarte lungi şi realizează cooperarea între
d
tranzacţii ;
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
106. Avantajele unui SGBDOO :
a) Distribuirea şi reutilizarea se aplică atât la nivel de date cât şi la
nivel de programe ;
d
b) Creşterea productivităţii în programare prin reutilizare ;
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;
107. Limitele unui SGBDOO :
a) Distribuirea şi reutilizarea se aplică atât la nivel de date cât şi la
nivel de programe ;
b
b) Nu au fundamentare teoretică „solidă” ;
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;

108. Limitele unui SGBDOO :


a) Piaţa de utilizare scăzută ;
b) Nu au fundamentare teoretică „solidă” ;
e
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;

15
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
109. Limitele unui SGBDOO :
a) Piaţa de utilizare scăzută ;
b) Nu au fundamentare teoretică „solidă” ;
d
c) Nu au interfeţe performante pentru proiectarea asistată a BD;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
110. Limitele unui SGBDOO :
a) Piaţa de utilizare scăzută ;
b) Nu au fundamentare teoretică „solidă” ;
d
c) Nu au un limbaj de programare standard propriu, unanim acceptat
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;
111. Limitele unui SGBDOO :
a) Piaţa de utilizare scăzută ;
b) Nu au fundamentare teoretică „solidă” ;
d
c) Interogarea se face cu un mare consum de resurse de calcul;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele b şi c sunt adevărate;.
112. Limitele unui SGBDOO :
a) Piaţa de utilizare scăzută ;
b) Nu au fundamentare teoretică „solidă” ;
d
c) Nu există reguli (criterii) clare care să permită evaluarea ;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
113. Limitele unui SGBDOO :
a) Distribuirea şi reutilizarea se aplică atât la nivel de date cât şi la
nivel de programe ;
e
b) Creşterea productivităţii în programare prin reutilizare ;
c) Pot stoca şi prelucra volume mari de date (clasic, multimedia, etc)
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt avantaje nu limite ale SGBDOO

114. Caracteristici ale SGBD ACCESS : 6


a) Este un program performant de baze de date ;
b) Este un sistem de gestiune a BD care poate ţine evidenţe multiple:
e
clienţi, inventare, angajaţi, etc ;
c) Rulează sub mediul Windows;
d) Posedă un număr mare de instrumente utilizator, prietenoase şi cu
cei mai puţin iniţiaţi operatori ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate;
115. Tipuri de aplicaţii ACCESS :
a) personale ;
b) pentru firmele mici;
c) pentru departamente;
d) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ; d
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;

16
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
116. Tipuri de aplicaţii ACCESS :
a) La nivel de corporaţie ;
b) pentru firmele mici;
d
c) pentru departamente;
d) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
117. Tipuri de aplicaţii ACCESS :
a) personale ;
b) internet/intranet;
d
c) pentru departamente;
d) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
118. Tipuri de aplicaţii ACCESS :
a) Interfeţe pentru BD tip client/server la nivel de intreprindere;
b) pentru firmele mici;
d
c) pentru departamente;
d) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
119. Componente ale SGBD ACCESS :
a) Interfaţa ;
b) Caracteristica multitasting
e
c) variante noi sau îmbunătăţiri ale vrăjitorilor;
d) Operaţiile de import/export de date;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;

120. Componente ale SGBD ACCESS :


a) Realizarea copiilor ;
b) Caracteristica multitasting
e
c) variante noi sau îmbunătăţiri ale vrăjitorilor;
d) Operaţiile de import/export de date;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
121. Componente ale SGBD ACCESS :
a) Macrocomenzile ;
b) Caracteristicile de dezvoltare;
e
c) variante noi sau îmbunătăţiri ale vrăjitorilor;
d) modulele ;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
122. Componente ale SGBD ACCESS :
a) Securitatea ;
b) Tipărirea ;
e
c) variante noi sau îmbunătăţiri ale vrăjitorilor;
d) modulele ;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
123. Moduri de operare ale SGBD ACCESS :
a) Modul de lucru STARTUP ;
b) Modul de lucru DESIGN;
c) Modul de lucru RUN;
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ; d
e) Numai afirmaţiile de la punctele a şi c sunt adevărate;

17
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
124. Tipurile de obiecte ale unei BD ACCESS :
a) Tabela; ;
b) formularul;
e
c) interogarea ;
d) raportul ;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
125. Tipurile de obiecte ale unei BD ACCESS :
a) Pagina web de accesare a datelor ;
b) formularul;
d
c) interogarea ;
d) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
e) afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate;
126. Tipurile de obiecte ale unei BD ACCESS :
a) Tabela; ;
b) formularul;
e
c) interogarea ;
d) comanda macro (macro-ul) ;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
127. Tipurile de obiecte ale unei BD ACCESS :
a) Tabela; ;
b) formularul;
e
c) interogarea ;
d) modulul ;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate ;
128. Lansarea în execuţie a SGBD ACCESS :
a) Se deschide automat odată cu sistemul de operare;
b) Trebuie mai întâi să-l implementez;
c
c) Accesez START/PROGRAMS/MICROSOFT OFFICE/ACCESS
d) Toate afirmaţiile de mai sus sunt corecte;
e) toate afirmaţiile de mai sus sunt neadevărate ;
129. Interfaţa SGBD ACCESS cuprinde :
a) Bara de titlu;
b) Bara de meniuri;
e
c) Una sau mai multe bare de unelte;
d) Suprafaţa de lucru;
e) Toate afirmaţiile de mai sus sunt corecte;
130. Activând butonul design din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un obiect selectat;
b) Modificăm forma obiectului selectat;
b
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) Deschidem un tabel creat;
e) Afişăm macrocomenzile create;
131. Activând butonul new din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un nou obiect pe baza tipului de obiect selectat;
b) Modificăm forma obiectului selectat;
a
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) Deschidem un tabel creat;
e) Afişăm macrocomenzile create;

18
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
132. Activând butonul open din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un obiect selectat;
b) Modificăm forma obiectului selectat;
a
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) Deschidem un tabel creat;
e) Afişăm macrocomenzile create;
133. Activând butonul tables din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un obiect selectat;
b) Modificăm forma obiectului selectat;
d
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) afişăm tabelele create în baza de date;
e) Afişăm macrocomenzile create;
134. Activând butonul queries din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un obiect selectat; c
b) Modificăm forma obiectului selectat;
c) Afişăm interogările din baza de date;
d) Deschidem un tabel creat;
e) Afişăm macrocomenzile create;
135. Activând butonul forms din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un obiect selectat;
b) Modificăm forma obiectului selectat;
d
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) Afişăm formularele create în baza de date;
e) Afişăm macrocomenzile create;
136. Activând butonul pages din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un obiect selectat; b
b) Afişăm paginile pentru acces la date;
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) Deschidem un tabel creat;
e) Afişăm macrocomenzile create;
137. Activând butonul macros din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Afişăm macrocomenzile create ;
b) Modificăm forma obiectului selectat;
a
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) Deschidem un tabel creat;
e) Afişăm modulele de programe create pentru baza de date;
138. Activând butonul modules din fereastra Database a SGBD ACCESS :
a) Deschidem un obiect selectat;
b) Modificăm forma obiectului selectat;
d
c) Afişăm o interogare din baza de date;
d) Afişăm modulele de programe create pentru baza de date;
e) Afişăm macrocomenzile create;
139. Pentru a deschide o bază de date în SGBD ACCESS :
a) Din ferestra Getting Started (începeţi);
b) Din meniul File/open/fişier/deschidere;
d
c) Din bara de unelte;
d) Toate variantele de la a,b,c, pot fi utilizate;
e) Nici una din variantele de mai sus nu ne ajută să deschidem o
bază de date;

19
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
140. Pentru a închide o bază de date în SGBD ACCESS :
a) Din ferestra Getting Started (începeţi);
b) Din meniul File/open/fişier/deschidere;
e
c) Din meniulFile/Close;
d) Prin deschiderea altei baze de date, cea anterioară se închide;
e) Afirmaţiile de la punctele c şi d sunt adevărate;
141. Crearea unui tabel presupune: :
a) Crearea structurii (definirea câmpurilor);
b) Crearea indexilor;
d
c) Încărcarea datelor (actualizarea);
d) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt neadevărate;
142. Crearea unui tabel în SGBD ACCESS se poate realiza:
a) Prin utilizarea ferestrei de proiectare(create table in design view);
b) Prin introducerea datelor (create table by entering data);
d
c) Prin utilizarea instrumentului Wizard (create table by using
wizard);
d) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt neadevărate;
143. Crearea unei interogări în SGBD ACCESS se poate realiza:
a) Prin utilizarea ferestrei de proiectare(create query in design view);
b) Prin introducerea datelor (create table by entering data);
d
c) Prin utilizarea instrumentului Wizard (create query by using
wizard);
d) Afirmaţiile de la a, şi ,c, sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c,d sunt neadevărate;
144. Crearea fomularului în SGBD ACCESS se poate realiza:
a) Prin utilizarea ferestrei de proiectare(create form in design view);
b) Prin introducerea datelor (create table by entering data);
d
c) Prin utilizarea instrumentului Wizard (create form by using
wizard);
d) Toate afirmaţiile de la a, şi ,c, sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c,d sunt neadevărate;
145. Utilizarea comenzilor macro pentru rularea automată a aplicaţiilor unei
baze de date în SGBD ACCESS presupune:
a) Programarea prin configurarea proprietăţilor obiectelor;
d
b) Programarea în Query Design;
c) Programarea cu utilitarele vrăjitor;
d) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c,şi d sunt neadevărate;
146. Crearea comenzilor macro în SGBD ACCESS se poate realiza:
a) Prin utilizarea ferestrei de proiectare(create table in design view);
b) Prin introducerea datelor (create table by entering data);
c
c) Prin utilizarea ferestrei speciale: New macro;
d) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt neadevărate;

20
Informatica de gestiune –SGBD2-teste grila- anul II- cod: CIG2404
147. Crearea unui raport în SGBD ACCESS se poate realiza:
a) Prin utilizarea ferestrei de proiectare(create table in design view);
b) Prin introducerea datelor (create table by entering data);
e
c) Folosirea utilitarului AutoReport;
d) Folosirea opţiunii Report Wizard;
e) Numai afirmaţiile de la c şi d sunt adevărate;
148. Caracteristicile limbajului VBA(visual basic for application) :
a) Oferă un limbaj solid de dezvoltare a aplicaţiilor pentru pachetul
Microsoft Office;
d
b) Oferă posibilitatea de a îndeplini cerinţe care nu pot fi rezolvate
prin macrocomenzi;
c) Se identifică întocmai cu Visula Basic 6.0;
d) Afirmaţiile de la punctele a şi b sunt adevărate;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c, sunt neadevărate;
149. Funcţiile VBA:
a) Reprezintă o clasă de proceduri care returnează o valoare;
b) Modulele de formular şi de raport folosesc subproceduri care să
e
răspundă la evenimente;
c) Funcţiile sunt create în interiorul unei structuri similare cu cea a
procedurilor;
d) Procedurile macro din ACCESS necesită scrierea de funcţii
Access VBA care să înlocuiască acţiunile macro atunci când este
folosită acţiunea macro RunCode;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c, d sunt adevărate;
150. Care din afirmaţiile de mai jos sunt caracteristice limbajului structurat de
interogare SQL (Structured Qery Language):
a) Este un limbaj standard de descriere a datelor şi acces la
informaţiile din bazele de date;
b) Prima implementare în SQL/DS (IBM, 1981); e
c) Cele mai multe SGBDR implementează facilităţile de bază ale
standardului, oferind uneori şi extensii ale standardului;
d) Include LMD şi LDD;
e) Toate afirmaţiile de la a,b,c şi d sunt adevărate;

21