Sunteți pe pagina 1din 4

SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT - 2004

SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2004 Proba scrisa la CONTABILITATE


Filiera: Tehnologica Profil: Servicii specializarile Economic si Administrativ

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. NU este permisa utilizarea calculatorului n timpul desfasurarii probei. n timpul desfasurarii probei, elevul poate consulta PLANUL GENERAL DE CONTURI valabil de la 01.01.2003 (planul nou de conturi).

SUBIECTUL I. Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect. (10p.) 1. Ecuatia bilantiera pentru majorarea capitalului social prin ncorporarea unor rezerve si a unor prime de capital este: a. A + x x = P b. A + x = P + x c. A = P + x - x d. A x = P - x 2. Formula contabila pentru operatia de transfer de produse finite n vederea vnzarii prin magazinul propriu, este: a. 371 = 711 3.000.000 lei b. 371 = 345 3.000.000 lei c. 371 = 701 3.000.000 lei d. 607 = 345 3.000.000 lei 3. Formula contabila care reflecta rezultatul inventarierii unor marfuri pentru care se cunosc: stocul scriptic = 9.000.000 lei si stocul faptic = 9.500.000 lei, este: a. 371 = 607 500.000 lei b. 371 = 707 500.000 lei c. 371 = 711 500.000 lei d. 607 = 371 500.000 lei 4. ncasarea contravalorii produselor vndute prin intermediul bancii, pe baza unei cambii n valoare de 23.000.000 lei, se nregistreaza astfel: a. 5121 = 411 23.000.000 lei b. 411 = 413 23.000.000 lei c. 5121 = 5411 23.000.000 lei d. 5121 = 413 23.000.000 lei 5. Formula contabila: 5121 = 419 3.000.000 lei, se refera la:
file:///C|/C_Mihai/bacalaureat/simulare_bac_2004/subiecte/contabilitate_subiecte.htm (1 of 4) [1/1/98 5:41:04 PM]

SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT - 2004

a. b. c. d.

avansuri ncasate de la clienti avansuri restituite clientilor decontare avansuri ncasate de la clienti ncasare diferente de curs valutar aferente clientilor

SUBIECTUL II. 1. Transcrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare fiecarui enunt (a, b, c, d, e) si notati n dreptul acesteia, litera A, daca apreciati ca enuntul este adevarat si litera F, daca apreciati ca enuntul este fals. (10p.) a. Formula contabila 4428 = 5121, reprezinta plata TVA prin virament bancar. b. Formula contabila 707 = 371, reprezinta reducere de pret la marfuri, acordata ulterior facturarii. c. Formula contabila 607 = 371, reprezinta descarcarea gestiunii pentru marfurile vndute. d. Formula contabila 421 = 426, reprezinta retineri din salarii efectuate pentru terti. e. Formula contabila 2812 = 212, reprezinta scoatere din functiune a unei cladiri amortizate. 2. n coloana A sunt indicate diferite Operatii contabile, iar n coloana B Formulele contabile aferente acestora. Scrieti pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A si literele corespunzatoare din coloana B. (10p.) A. Operatia contabila 1. Se subscrie capitalul subscris nevarsat. 2. Se aporteaza marfuri de catre actionari. 3. Se constituie rezerve legale din profitul anului curent. 4. Se diminueaza capitalul social cu pierderi din exercitiul precedent. 5. Se primesc subventii de la stat prin banca. B. Formula contabila a. 129 = 1061 b. 456 = 1011 c. 371 = 456 d. 5121 = 131 e. 1012 = 117 f. 607 = 371

3. Scrieti pe foaia de examen, informatia corecta care completeaza spatiile libere: (10p.) a. Marfurile sunt din categoria activelor circulante, care sunt achizitionate cu scopul de a fi revndute. b. Provizioanele fac parte din bilantului. c. Provizioanele se constituie ca o d. La anulare sau diminuare, provizioanele se nregistreaza ca un e. Activele circulante au valoarea de intrare mai mica de SUBIECTUL III. 1. Cunoscnd etapele inventarierii, ordonati corect, pe foaia de examen, documentele urmatoare: Fisa de magazie, Declaratie de inventariere, Lista de inventar, Registru inventar.
file:///C|/C_Mihai/bacalaureat/simulare_bac_2004/subiecte/contabilitate_subiecte.htm (2 of 4) [1/1/98 5:41:04 PM]

SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT - 2004

(4p.) 2. n luna martie, contul 5311 - Casa n lei se prezinta astfel: D ct. 5311 Casa n lei C SID 20.000.000 plata 27.000.000 11.03 03.03 ncasare 9.000.000 plata 10.000.000 17.03 09.03 ncasare 31.000.000 plata 23.000.000 27.03 09.03 ncasare 7.000.000 a. Rulajul debitor al contului. b. Rulajul creditor al contului. c. Totalul sumelor debitoare. d. Totalul sumelor creditoare. e. Soldul final procedndu-se la nchiderea contului. (10p.) Se dau urmatoarele date: valoarea contabila de intrare a unui mijloc fix = 20.000.000 lei; durata normala de functionare conform catalogului = 8 ani; metoda de amortizare degresiva AD1. Determinati valoarea amortizarii degresive n al III-lea an de functionare. Precizati valoarea ramasa de amortizat. Aratati pe foaia de examen cum ati ajuns la rezultatele respective (16p.) 3. SUBIECTUL IV. 1. Se dau urmatoarele operatii economice nregistrate n Registrul jurnal: a. 401 = 5121 b. 411 = % 701 4427 c. 425 = 5311 Mentionati pentru fiecare formula contabila de mai sus, explicatia corespunzatoare. Indicati documentele justificative utilizate pentru nregistrarea operatiilor economice de mai sus. (6p.) 2. O societate comerciala vinde o cladire conform Facturii fiscale n valoare de 200.000.000 lei si TVA deductibila 19%. Din Fisa mijlocului fix se retine amortizarea n proportie de 60%.
file:///C|/C_Mihai/bacalaureat/simulare_bac_2004/subiecte/contabilitate_subiecte.htm (3 of 4) [1/1/98 5:41:04 PM]

Calculati:

SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT - 2004

Scrieti nregistrarile aferente: a. vnzarii mijlocului fix. b. scoaterii din evidenta a mijlocului fix vndut. (4p.) 3. Situatia capitalurilor proprii nainte ca AGA sa decida cresterea capitalului social se prezinta astfel: Capital social varsat 40.000.000 lei Rezerve 8.000.000 lei Nr. Actiuni = 40.000 titluri AGA hotaraste cresterea capitalului social prin emisiune a 10.000 titluri la valoarea (pretul) de emisiune 1200 lei/actiune. Actiunile vndute sunt ncasate prin banca. Determinati: a. formulele contabile determinate de aceste operatii. b. prezentati graficul contului 1012 Capital social varsat . (10p.)

file:///C|/C_Mihai/bacalaureat/simulare_bac_2004/subiecte/contabilitate_subiecte.htm (4 of 4) [1/1/98 5:41:04 PM]

S-ar putea să vă placă și