Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Liceul de Muzică ”Dinu Lipatti”, București

Disciplina: Pian

Elev: Clasa a IX-a

Subiectul lecției: a. exerciții tehince

b. studii: Fr. Chopin Studiul Op. 25, Nr. 1

Profesor: Raluca Voinea

Data: 5.06.2013

c. repertoriu: J. S. Bach Suita franceza Nr.3 (Allemanda, Sarabanda, Gigue)

J. Haydn Sonata Nr.20, in do minor (părțile II și III)

Tipul lecției: Consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor

Obiective: a. cadru: 1. Dezvoltarea capacităților interpretative (instrumentale)

2. Dezvoltarea culturii muzicale și a repertoriului

3. Cunoașterea elementelor de limbaj muzical

4. Dezvoltarea sensibilității, creativității

5. Realizarea, în cadrul repertoriului ales, a diferențierilor stilistice caracteristice

pieselor abordate

b. de referință: 1. Dezvoltarea auzului ritmico-melodic

2. Clarificarea concepției interpretative

c. operaționale: 1. Dieferențierea modurilor de atac în tehinca de vârf

2. Însușirea corectă, cunoașterea și folosirea justă a carcteristicilor și a

mijloacelor de expresie ale intrumentului

3. Valorificarea expresivității prin mijloace de diferențiere a touche-ului

Metode didactice: Explicația, demonstrația, exersarea și conversația

Metoda de evaluare: Continuă

Liceul de Arta ”Dinu Lipatti”, București

Catedra de Pian

Profesor: Raluca Voinea

Elev: Clasa a IX-a

Data: 5.06.2013

Strategia desfașurării didactice

Evenimentul

Activitatea de învățare

Conținutul care

didactic

se învață

Acțiunea profesorului

Acțiunea elevului

Momentul

Verifică, corectează poziția elevului pe scaun, postura spatelui și așezarea mâinilor pe claviatură

Execută exerciții tehnice, game și arpegii indicate de profesor

Pregătirea

organizatoric

musculară și

 

auditivă

Captarea

Recapitularea temei studiate individual și explicarea rolului noilor teme de studiu, reliefând direcțiile de aprofundare pentru lecție

Ascultă, devine interesat

Introducere în

atenției și

tema lecției

enunțarea

obiectivelor

 

Reactualizarea

Solicită elevului executarea lucrărilor, evaluează prezentarea lor, reactualizează și îmbunătățește cunoștințele muzicale și tehnice, explică și exemplifică

Interpretează și ascultă

Se referă la obiectivele generale

cunoștințelor

însușite

anterior

 

Prezentarea

Observă și corectează. Recapitulează și actualizează cunoștințele despre trăsăturile stilistice ale pieselor, forma și organizarea lor muzicală, procedeele tehnice și metodele de lucru ce se impun a fi folosite, explică, exemplifică și demonstrează aplicabilitatea acestora în realizarea și interpretarea pieselor

Interpretează, dialoghează și ascultă

Se referă la obiectivele operaționale

conținutului, a

sarcinilor de

 

învățare și

 

executare

Obținerea

Enunțarea pe scurt a metodelor de integrare a pieselor în cadrul agogic, dinamic și formal dorit

Ascultă, interpretează

Consolidarea

performanței

cunoștinețelor și

a posibilităților

 

tehnice

Evaluarea

Comunică elevului stadiul de rezolvare interpretativă a textului muzical, îi amintește obiecivul final spre care se îndreaptă

Ascultă, își autoevaluează interpretarea

Conștientizarea

nivelului atins

 

(actual)

Asigurarea

Recapitulează împreună cu elevul cunoștințele nou dobândite și fixează obiectivele ce trebuiesc urmărite în timpul studiului individual

Ascultă și reține

 

feed-back-ului