Sunteți pe pagina 1din 1

Drepturi si obligatii ale persoanelor fizice autorizate

Autor: Av. Andreea Preotesoiu Publicat la: 25 Aprilie 2007 Odata eliberata autorizatia de la Primarie si certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, persoana fizica este autorizata sa desfasoare o anumita activitate in mod independent; contribuabilul devine astfel titular al unor drepturi si obligatii noi, diferite de cele pe care le avea ca simpla persoana fizica. Astfel, cei care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si membrii asociatiilor familiale au, in sensul Legii 300/2004, calitatea de angajat propriu. Aceasta se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de legile care reglementeaza aceste domenii. Persoanele fizice autorizate au dreptul de a isi folosi denumirea inregistrata la Registrul Comertului, drept o succesiune unica de nume, pe care nici o alta persoana de acest gen nu o poate folosi. De asemenea au dreptul de a desfasura activitati sub aceasta denumire, de a emite facturi si chitante pe PFA, de a-si deduce anumite cheltuieli in vederea calcularii impozitului pe venit. O persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau o asociatie familiala are dreptul (si in acelasi timp obligatia) de a detine o singura autorizatie. Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in conditiile acestei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia. Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala sunt obligate sa obtina autorizatia si certificatul de inregistrare eliberate in conditiile legii cadru. Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie este necesara si obligatorie completarea autorizatiei. Activitatile de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca pot fi realizate, in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare, fara a fi necesar ca aceste activitati sa fie prevazute in autorizatie. Persoanele fizice independente si asociatiile familiale care s-au infiintat in baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice sau care si-au preschimbat autorizatia emisa in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative nu au obligatia de preschimbare a autorizatiei. Printre obligatiile persoanelor fizice autorizate se numara si aceea de tinere a contabilitatii in partida simpla, de procurare si completare a tuturor documentelor fiscale necesare profesiei respective. (stampila, chitantier, facturier, registru jurnal de

incasari si plati, registru inventar, fise de magazie etc.). Pentru prezentarea detaliata a fiecarui document in parte, a se vedea Ordinul 1040 din 8 iulie 2004 al
ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.