Sunteți pe pagina 1din 5

S T E R A C H E M IC A L S S .R .L .

P ro d u c tio n Im p o rt- E x p o rt C o n s u ltin g E n g in e e rin g S e rv ic e

Stera Chemicals SRL Sos. Giurgiului 292, Comuna Jilava Jud. ILFOV, ROMANIA Tel/Fax: +40 (021) 4570322 / 4570674 +40 (031) 50 10 120,1,2,3 Email: office@sterachemicals.ro

FISA TEHNICA DE SECURITATE


Sectiunea Nr. 1
1.1 Identificarea substanei sau preparatului chimic

DENUMIRE PRODUS

: ACID ASCORBIC

1.2 Utilizarea substanei/preparatului chimic

Vitamina esentiala in alimentatia umana. Utilizare in mixurile de vitmaine din Industria Farmaceutica, ca fortifiant in alimente si bauturi, ca antioxidant in diferite alimente si bauturi.
1.3 Identificarea firmei/ntreprinderii

Furnizor:

SC STERA CHEMICALS SRL Sos. GIURGIULUI 292, JILAVA, Jud. ILFOV TEL/FAX : 031/5010-120, 121, 122, 123

1.4 Telefon pentru urgene

TEL/FAX : 0788 32 00 00 / (021) 4570322 / (021) 4570674

Seciunea nr. 2
Compoziia/informaii despre ingrediente
Acid ascorbic : continut : 100 % Alte denumiri : Vitamina C CAS - No 50 81 7 Simboluri (s) : Fraze de risc R : Fraze de securitate: UN Hazard Class: Nu se aplica UN Pack Group:

EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S T E R A C H E M IC A L S S .R .L .
P ro d u c tio n Im p o rt- E x p o rt C o n s u ltin g E n g in e e rin g S e rv ic e

Seciunea nr. 3
Identificarea pericolelor substanei/preparatului chimic periculos
3.1 Acidul ascorbic (vitamina C) este un produs natural cu o larga raspandire in natura si o componenta esentiala in alimentatia umana. 3.2 Potentiale efecte asupra sanatatii. 3.2.1 Ochii: poate cauza iritatii ale ochilor. 3.2.2 Pielea: poate cauza iritatii ale pielii. 3.2.3 Ingestie: Nu este toxic la ingerare. 3.2.4 Inhalare: Pulberea poate cauza iritatie respiratorie.

Seciunea nr. 4
Msuri de prim ajutor In cazul contactului cu:
4.1 Ochii: a se clati bine ochii cu apa din abundenta, timp de cca 15 min. Solicitati asistenta medicala. 4.2 Pielea: Se spala bine pielea cu apa si sapun, si se clateste abundent cu apa. 4.3 Ingestie: Administrati subiectului o bautura usor alcalina daca este necesar. 4.4 Inhalare: Scoateti imediat subiectul la aer curat. Solicitati asistenta medicala daca iritatia persista. Sfat pentru medic : acid organic slab, usor acid.

Seciunea nr. 5
Msuri de combatere a incendiilor
- 5.1 Inflamabilitate: Produsul nu prezinta riscuri specifice de inflamabilitate. 5.2 Mijloce de stingere a incendiilor: Apa, dioxid de carbon, pulbere uscata. 5.3 Mijloace de stingere care nu trebuie folosite : Nu exista restrictii. 5.4 Alte indicatii: Nu sunt produse de descompunere periculoase. Nu este cazul de polimerizare periculoasa. 5.5 Clasificare NFPA:

Seciunea nr. 6
Msuri mpotriva pierderilor accidentale
6.1 Indicatii generale: Utilizati echipament personal de protectie (manusi, masca si ochelari de protectie. Se recomanda extragerea prafului la locul de utilizare. 6.2 Precautii privind mediu: Acidul ascorbic nu este toxic si este complet bio - degradabil..
EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S T E R A C H E M IC A L S S .R .L .
P ro d u c tio n Im p o rt- E x p o rt C o n s u ltin g E n g in e e rin g S e rv ic e

6.3 Metode de spalare (curatare): Pierderile in cantitati mici pot fi curatate cu apa. Catitatile mai mari vor trebui maturate, iar eliminarea acetora urmeze legislatia locala in vigoare privind eliminarea deseurilor nepericuloase.

Seciunea nr. 7
Manipulare i depozitare
7.1 Masuri de protectie la manipulare : a se purta echipament de protectie personala. A se asigura o ventilatie corespunzatoare a spatiului de depozitare. . 7.2 Stocare : A se pastra in spatiu racoros, bine ventilat. A se depozita in containere inchise ermetic, a se evita contactul cu metale si a se feri de lumina. Evitati expunerea la temperaturi ridicate si umiditate. Materiale incompatibile : agenti de oxidare, baze.

Seciunea nr. 8
Controlul expunerii/protecie personal
8.1. Limite de expunere : Nu exista limite de expunere. Aditiv alimentar aprobat. Substanta terapeutica permisa.

8.2 Masuri tehnice


Se recomanda o foarte buna ventilatie a spatiului de depozitare si manipulare. 8.3 Echipament de protectie a personalului Protectie respiratorie: in cazul unei ventilatii insuficiente a se purta echipament respirator corespunzator. Protectia mainilor: a se folosi manusi de protectie Protectia ochilor:a se folosi ochelari de protectie Protectia pielii si a corpului: a se folosi echipament de protectie.

Seciunea nr. 9
Proprieti fizico-chimice ale substanei/preparatului chimic periculos
Aspect : cristale incolore sau pudra cristalina alb galbuie. Miros : specific pH : nu se aplica Punct de topire : 190 192 C (cu descompunere) Punct de fierbere : nu se aplica Punt de aprindere : 640C Limita inferioara de explozie : nu se aplica Limita superioara de explozie : nu se aplica Presiunea de vapori : nu se aplica Densitate : nu se aplica Indice de refractie : nu se aplica.
EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S T E R A C H E M IC A L S S .R .L .
P ro d u c tio n Im p o rt- E x p o rt C o n s u ltin g E n g in e e rin g S e rv ic e

Solubilitate : Solubilitatea in apa : 31g/ 100 ml ( la 25C) Densitatea relativa a vaporilor : nu se aplica Vascozitate, dinamica : nu se aplica

Seciunea nr. 10
Stabilitate i reactivitate
10.1 Stabilitate : In conditii normale de manipulare si stocare produsul este stabil. 10.2 Produse periculoase in urma reactiei de descompunere : nu exista 10.3 Incompatibilitati : Materiale incompatibile la depozitare agenti de oxidare, baze. 10.4 Alte informatii :

Seciunea nr. 11
Informaii toxicologice
Produsul nu este toxic. Cancerigenitate: Nu este clasificat drept cancerigen( ACGIH, IARC, NTP, CA )

Seciunea nr. 12
Informaii ecologice
12.1. Ecotoxicitate: Nu se aplica 12.2. Biodegradabilitate: Produsul este 100% bio degradabil.

Seciunea nr. 13
Msuri privind evacuarea substanei/preparatului chimic
13.1. Produsul : Evacuarea se va face in concordanta cu regulamentele locale in vigoare cu privire la distrugerea deseurilor. 13.2. Ambalajul contaminat: ambalajul contaminat trebuie golit si dupa ce a fost curatat corespunzator returnat pentru reutilizare.Ambalajul care nu poate fi curatat trebuie distrus in accelasi mod ca si produsul.

EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S T E R A C H E M IC A L S S .R .L .
P ro d u c tio n Im p o rt- E x p o rt C o n s u ltin g E n g in e e rin g S e rv ic e

Sectiunea Nr. 14
Informaii privind transportul Produsul nu este periculos la transport, conform clasificarilor ADR, RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA.

Seciunea nr. 15
Informaii privind reglementrile specifice aplicabile
15.1 Etichetarea Etichetarea conform cu Directiva EEC : conform cu Anexa 1 a Dir. 67/548 EEC Etichetarea - Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala : OUG 200/2000 si HG 451/2001.

Seciunea nr. 16
Alte informaii
Informatiile din Fisa tehnica de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si informatiilor detinute de noi si conform informatiilor provenite de la producator. Informatiile furnizate sunt concepute reprezinta un ghid pentru a respecta conditiile de manipulare in siguranta, utilizare,procesare, stocare, transport si nu reprezinta o garantie sau o specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai pentru materialul de mai sus si nu sunt valabile pentru alte produse sau combinatii cu alte materiale sau alte procese, nespecificate in text. Aceasta fisa tehnica de securitate contine numai informatii relevante de siguranta si nu reprezinta informatii sau specificatii tehnice ale produselor.

EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410