Sunteți pe pagina 1din 2

CALCULUL TIMPANULUI LA PODETELE 1.

Ipoteze de incarcare - Impingerea pamantului de sub dala podetului - Impingerea pamantului din incastrarea in zona santului
q=5kN/mp

Rezultanta impingerea activa

G Rezistenta din imbracamintea de beton a santului Rezultatnta din impingerea pasiva

Forta de frecare

G=7.50kN _impingerea pamantului -caracteristicile terenului de umplutura- material granular g=17 kN/m3, f=250 C=0 KN/m2 Ka=tg(45- f/2)2=0.405852 pa1=5*0.405852=2.029 kN/m2 pa2=2.029 +1.5*17*0.405852=12.37 kN/m2 Pa=(2.029+12.37)*1.5/2=10.80 kN/m In fata peretelui impingere pasaiva inaltimea medie de sprijinire 0.5 Kp= tg(45+ f/2)2=2.96 pp=2.96*.5=1.48 kN/m2 Pp=1.48*0.5/2=0.370kN/m Rezistenta din rezemarea pe imbracamintea santului Rc=0.01*100 *1000*25N/mm2= 30 kN 2. Calculul la starea limita de echilibru Hr< Hs ff=0.75 Hr=12.37 Hs=0.37+30+0.75*7.5=35.95 Se verifica starea limita de echilibru 3. Calculul la rasturnare rasturnare Fata de punctua O-

Mr< Ms Mr=Pa*1.50 /3=6.18 kNm Ms=0.37*0.167 +30*0.5=15.06179 kNm Se verifica la rasturnare- a fost considerat ca punct de rotire punctual de rezemarte al timpanului 4. Calculul la starea limita a capacitatii portante s1,2=N/A M/W s1,2=7.5/0.2=3.75 kN/m2 Concluzii : Timpanul este stabil si in echilibru