Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Limba francez.

Curs practic Anul II Drept Anul de studiu 2008- Semestrul * I+II Tipul de evaluare 2009 final(E/V/K) Regimul disciplinei(Ob-obligatorie, Op-opional Ob Numrul de credite F- facultativ) Total ore din 42 Total ore de studiu Total ore pe semestru Planul de nvmnt individual Titularul disciplinei

V 3 28

Conf.univ.dr. Dnior Diana-Domnica *Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz o fi pentru fiecare semestru Facultatea Drept i tiine Administrative Numrul total de ore(pe semestru) din planul de nvmnt

Catedra Administraie Public Profilul Stiine juidice Total C** S Specializarea Drept 42 ** C-curs, S- seminar. L- activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

1.Cunoatere i nelegere: capacitatea de a utiliza n mod adecvat i n context terminologia de specialitate; 2.Explicare i interpretare: nsuirea noiunilor de baz ale limbii franceze pentru o mai bun interpretare a expresiilor juridice i a terminologiei specifice; 3.Instrumental aplicative: deprinderea lexicului de baz al specializrii 4.Atitudinale: a dezvolta respectul pentru lege n toate circumstanele ei pornind de la buna cunoatere a tehnicii juridice franceze. La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea n notare, exprimata in % ( Total =100%) 45% 5% 5% 5%

-rspunsurile la examen/colocviu(evaluare final) -rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator -testarea periodic prin lucrri de control -testarea continu pe parcursul semestrului -activitai gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc. Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V de exemplu: lucrare scris (descriptive i/sau test gril ) Examen oral Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acorda nota 5) Un punct din oficiu Rezolvarea subiectelor de pe biletul de examen de nota 4 Cerine pentru nota 10 (sau cum se acorda nota 10) Prezen mai mare de 80% Not la testarea periodic Not la testarea pe parcursul semestrului Efectuarea temelor pe parcursul anului Rspunsuri corecte la biletul de examen Un punct din oficiu Titular disciplin,

ef catedr,

PROGRAMA ANALITIC Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Limb francez. Curs practic. Anul II Drept Numrul de credite

D2114

Semestrul

I+II

Drept i tiine Numrul orelor semestriale de activiti Administrative Total Curs Sem. L.P. Aplic. Domeniul Stiine juridice 42 Specializarea Drept Categoria formativ a disciplinei DU DF fundamental; DG general; DS de specializare; DE economic/managerial; DU umanist Categoria de opionalitate a disciplinei: DI impus; DO opional; DF facultativ DI Discipline anterioare Obligatorii Recomandate Limba francez

Obiective

Verificarea cunotinelor de morfologie i nsuirea acesteia cu aplicare la terminologia juridic Scrierea unui text juridic dup dictare Traducerea unui text juridic n limba francez Rezolvarea unui caz practic n limba francez Realizarea unei disertaii n limba francez Realizarea unui comentariu de text Perfecionarea abilitilor de comunicare n limba francez n domeniul juridic

Nr.crt. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Coninut (descriptori) Total DENUMIRE TEM Les adjectifs possessifs. Les pronoms possessifs. Exercices grammaticaux. Textes. Dicte. Traduction. Dissertation. Les adjectifs et les pronoms relatifs. Exercices grammaticaux.Textes. Dicte. Traduction. Dissertation civile Les adjectifs et les pronoms interrogatifs. Discours direct, discours indirect. Exercices grammaticaux. Situations communicationnelles Les adjectifs et les pronoms indfinis. Aucun, aucune, autre, autrui, certain, chacun, chacun, chaque, chose, diffrent, divers, lun, lune, maint, mme, nimporte qui, nimporte quoi, nimporte lequel, nimporte quel, nul, pas un, on, personne, plusieurs,quelque, rien, tel, tout etc. Exercices grammaticaux. Textes. Dicte. Traduction. Dissertation pnale. Le numral. Exercices grammaticaux. Dicte. Commentaire darrt Le verbe. Exercices grammaticaux. Textes. Dicte. Traduction. Dissertation publique.

Curs 2

Sem.

L.P.

4 8

7. 8.

Rsolution de cas pratiques Ladverbe. La conjonction. Exercices grammaticaux La prposition. Linterjection. Exercices grammaticaux

6 4 42

Forma de evaluare: E examen; C colocviu/test final; V - verificare - rspunsuri la forma de evaluare Stabilirea notei finale (procentaj) - activiti aplicative, referate etc. - teste de pe parcursul semestrului

C 45% 5% 5%

Bibliografie selectiv: Diana Dnior, Le franais juridique/Franceza juridic, C.H. Beck, Bucureti, 2007 G.J. Ghide, Conjugarea verbelor franceze, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1983 R. Iordache, G. Scurtu, Grammaire pratique du franais. Le verbe; Lotus Co, Craiova, 1994

Lista materialelor necesare: Semntura Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Dnior Diana-Domnica

S-ar putea să vă placă și