Sunteți pe pagina 1din 2

Perioada de depunere: pn la 21.03.

2012

Nr. _________ din __________2012

Domnule Director,

(cerere de prelungire a contractului individual de munc pe perioad determinat)


Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________, nscut() la data de ___________________________, COD
NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul n localitatea _____________________________________________________________, judeul


(sectorul) ____, strada_______________________________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____,
TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.______________,
eliberat() de Poliia ___________________, la data de __________________, v rog s-mi aprobai
prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat, pentru anul colar
2012-2013, n conformitate cu prevederile articolului 111, alineatele 6-8 din OMECTS nr. 5560 /
27.10.2011, pe / la un post / catedr de _______________________________________________________ nr.
ore___, cod post___________ i pe/la un post/catedr de__________________________________________________
nr. ore ___, cod post___________ n baza notei/mediei ______________ i a rezultatului admis la proba
practic de ___________________________
obinute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n nvmntul
preuniversitar din iulie 2009 (doar pentru nvtori, conf.art.111 alin.7 din OMECTS
5560/2011) / 2010 / 2011.
Menionez c am depus cerere de prelungire a contractului individual de munc pe perioad
determinat
pentru
anul
colar
2012-2013
i
pe/la
un
post/catedr
de__________________________________________________nr.
ore_____cod
post___________
de
la
unitatea
________________________________________ sector _____.
Prezint urmtoarea situaie:

1. Sunt absolvent() a(l) (Univ., A.S.E., Inst. Pol., IP-3 ani, Colegiu, c. de maitri, c. postliceal, Lic.
ped.)_____________________________________________________________________________________
Facultatea
_____________________________________________________ promoia _______ (zi, seral, f.r., id), specializarea
principal_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
secundar
_____________________________________________________________________________________,
cu
media la examenul de stat (licen)/absolvire _________; absolvent() al (a) cursurilor
postuniversitare_______________________________________________________________________,
cu
durata
studiilor de ___________ ani, specializarea/domeniul____________________________________________________l
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, promoia ___________ (zi, seral, f.r., id).
2. Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________,
gradul I n anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la specialitatea
____________________________________________________________________________________________________.
3. n anul colar 2011-2012 sunt ncadrat() ca suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de___________________
____________________________________________________________ de la urmtoarele uniti de nvmnt:
1.
___________________________________________________________________________________________________
localitatea________________________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
2.
___________________________________________________________________________________________________
localitatea________________________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
3.
___________________________________________________________________________________________________
localitatea________________________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
4.
___________________________________________________________________________________________________
localitatea________________________________________________________ judeul(sectorul)______________________,
obinnd calificativul parial ___________________________.

4. La 1 septembrie 2011 am avut _________ ani ntregi __________ vechime n nvmnt.


5. Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu acordul
unitii, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din ______________________________________.
6. Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este
angajat() n munc.
7.
Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de_____________________
________________________________, din care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c
ndeplinesc condiiile prevzute de lege pentru a fi ncadrat() n nvmnt.

8. Declar pe propria rspundere c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct suplinesc


nu voi primi ajutor de omaj.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele
dac am comunicat date eronate.
Data _______________

Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de


ctre directorul unitii unde funcionez n anul colar 2011-2012:

1. Copie a certificatelor de obinere a gradelor didactice obinute (dac este


cazul);
2. Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
3. Adeverin din care s reias calificativul parial pe anul colar 2011-2012;
4. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul stabil;
5. Adeverina de vechime n nvmnt;
6. Acordul unitii de nvmnt de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
7. Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n
nvmnt.