Sunteți pe pagina 1din 2

GARZI DE CORP Art.31. Potrivit Legii nr. 333/2003, art. 23, alin.

1, garda de corp se asigura de catre societatile specializate de paza si protectie care au primit licenta ?n acest scop, numai prin personal special atestat si calificat ?n acest sens. Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract de prestari de servicii ?ncheiat cu societatile specializate de paza si protectie. Art.32. Atributiile personalului care executa serviciul de garda de corp: - Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca, ?n activit atile desfasurate, sa respecte legile ?n vigoare si sa nu lezeze ?n vreun fel dr epturile si libertatile cetatenesti iar modul de actiune se stabileste prin plan ul de protectie ?ntocmit de societatea de paza si avizat de unitatea de politie competenta teritorial. ?n timpul serviciului, personalul care executa garda de corp are, pe l?nga oblig atiile prevazute la art. 48 si art. 50 din Legea nr. 333/2003, si urmatoarele ob ligatii specifice: a)sa poarte ?n timpul serviciului uniforma, ?nsemnele, ecusonul, mijloacele de a parare si de protectie cu care este dotat, inclusiv armamentul autorizat de poli tie, pe care le foloseste numai ?n cazurile si ?n conditiile prevazute de lege. Portul armamentului este interzis ?n sediile institutiilor publice; b) sa apere persoana careia ?i asigura garda de corp ?mpotriva unor atacuri ce p un in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea sau bunurile acesteia; c) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, c?nd aceasta a fost ranita; d) sa nu execute, la cererea beneficiarului garzii de corp, activitati care depa sesc atributiile sale legale; e) sa anunte politia de ?ndata ce intra ?n posesia unor date sau informatii desp re iminenta pregatire sau sav?rsire a unor infractiuni; f) sa opreasca si sa imobilizeze, ?n functie de posibilitati, persoanele care au sav?rsit fapte prevazute de legea penala ?mpotriva persoanei careia ?i asigura paza si sa le predea de ?ndata la cea mai apropiata unitate de politie; g) ?n cazul sav?rsirii uneia dintre faptele prevazute la lit. f), sa asigure, ?n limita posibilitatilor, paza locului faptei si a mijloacelor materiale de proba pana la sosirea politiei, fara a-si abandona misiunea de garda de corp; h) sa se subordoneze autoritatilor statului si sa-si dea concursul la ?ndeplinir ea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fara a ?ncalca o bligatiile fata de persoana pe care o are ?n paza; i) sa coopereze cu autoritatile statului cu atributii ?n domeniul apararii, ordi nii publice si sigurantei nationale. Art.33. Personalul care executa serviciul de garda de corp va respecta urmatoare le reguli de protectie: 1. scopul protectiei este apararea vietii si integritatii fizice a persoane i protejate si nu a reputatiei acesteia; 2. ?ndeplinirea acestui obiectiv nu necesita un comportament de valet sau d e hamal din partea celui care asigura protectia; 3. garda de corp nu trebuie sa faca politica si nici sa se intereseze de pr obleme care nu privesc sfera sa de responsabilitate; 4. garda de corp trebuie sa fie tot timpul gata de actiune, manierat, plin de tact si sa dea dovada de diplomatie; 5. nu trebuie sa ia ?n seama sfaturile neavizate provenite din partea ajuto arelor sau colaboratorilor persoanei protejate; nu este subordonat nici unei per soane din echipa persoanei protejate sau din asociatii acesteia; 6. protectia trebuie sa fie eficace dar discreta, realizata ferm si ?n secr et, confidential; 7. garda de corp are nevoie de cooperarea persoanei protejate pentru a-i pu tea asigura protectia; va informa persoana protejata ?n legatura cu unele aspect e ce caracterizeaza activitatea personalului de protectie

8. gradul de protectie depinde de natura amenintarii, deci o evaluare amanu ntita a amenintarii este vitala; 9. garda de corp va avea ?ntotdeauna un aspect fizic ?ngrijit si o tinuta a decvata momentului zilei si mediului ?n care ?si desfasoara activitatea persoana protejata.