P. 1
Comunistii Din Romania

Comunistii Din Romania

Ratings:
(0)
|Views: 39|Likes:
Published by drept_credincios
Comunistii Din Romania
Comunistii Din Romania

More info:

Published by: drept_credincios on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 253 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 282 Cultură şi artă ......................................................................................................... 303 Alţii ........................................................................................................................ 337 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 506 Surse documentare ................................................................................................. 603

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 2010, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei, la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa -numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numi tor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instr umentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într-un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. 260. net superioară celei oficiale de 146. Iar contextual. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. Radu Ioanid: 2005: 64-5). Leibovici-Laiş. dosar 40009. 13 .000. etc. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. S.php. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. 16. sionişti. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. p.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin.000 (1990: 261)).R.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). 1948. numărului oficial de 24. O atare cifră.000 emigranţi legali.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. 108). 211. 1947.paulsilverstone. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. 1947. de unde şi încadrarea noastră pe ani).. cumulat celor 37. cca. H. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate.). Ioanid 2005: 105). conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda.688 pe nava “Geula”. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. 430). ceea ce. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. fond “P”. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale.795 persoane. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. 260. 7. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”.264 evrei la recensământul din acel moment. discrepanţele nu depăşesc 1. şi deocamdată neclarificată.667 evrei în România în 19751976. 1948.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. vol. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300.S. 26.557 plus 7. mai realist. b Cf.-135. 15 martie 1966 şi 5 ian. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze.500 cazuri de repatriere din Israel.312 în 1947 la 146. Kuller.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. Wasserstein. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). Wasserstein (2000: 80).000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. 17 V.publicate la 25 ian. Aliyah Bet Project 17. 2. Moses Rosen. estimarea noastră de aprox. În acelaşi sens.-20. Radu Ioanid. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. R. Concret. autorităţile române. 261. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. H. A. între cifra de 40. cu circa 5.000 evrei. numai în 1958. d 2. ceea ce.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. cu circa 1. 45. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a.R. 2002). aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. Nastasă şi Varga (2003a: 44).000 de cereri”. o discrepanţă semnificativă. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. http://www.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. B. într-un raţionament aberant. care “se aşteptau la 10.000 emigranţi ilegali via Ungaria. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. el îi contrapune.264 în 1956 (date colectate în anul precedent).) valoarea de 300. etc.000 de repatriaţi în U.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. agenţi de informaţii la schimb.S. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.S.264 evrei.I. pentru acelaşi an (v. f. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu.

Mihály (Max) Eisikowits. în mod frecvent. Gavrilă şi Eva Birtaş. K.5%.74%/an. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. Kálauşek. foarte mulţi din aceştia. Ládislau Tesler. Zoltán Kling. Stefan Kárdos.. respectiv un spor demografic mediu de 2. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară.) estimarea inferioară a lui S. ceea ce.74% pe an(!). în mod tradiţional. nu mai puţin adevărat. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956. Ernö (Ernest) Gáll.R. 15. 1977. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de ..1 S = 15√8955/5973 – 1. János Taub. de unde S = n√Pn/P0 . coroborat cifrelor sus-menţionate.973 rezultat al diferenţei). unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e.955 persoane (faţă de 5. László Földes (Fischer). comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian.000 persoane. +50. adică S = 2. Carol Féleki (Feldman). b. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. 1959). ceea ce..g. Francisc Butyka. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. 18 În contextul în care. Ludovic Weisz. Gyula Csehi. Ludovic Bokor. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. pornind de la o dimensiune oficială de 24. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. Ervin Mikó. 24 dec. Subsumat. etc. comunitatea maghiară la rândul ei i-a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. Contrastant.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România.000 a comunităţii evreieşti în 1956. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani.F. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). Nicolae Kállos.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. estimativ. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). Spre exemplu. Coloman Ambruş. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. 1992 nu mai puţin de 8. În sfârşit.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene).000. care. 14 .L. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. Bottoni (2010: 269).E. Nicolae (Miklós) Goldberger. Erwin Szekler. Iosif Bank. László Salamon. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne.

a numelor alogenilor. de la caz la caz. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. “Herescu”. Spre exemplu. Spre exemplu. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. Simon Sabetay – Săvulescu. ci şi – sau. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. Arnold Schwartz-Negrin. Nicolschi/ Grünberg. n. “Mironescu”. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. “Moscovici”. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. “De unde ştii?” S. iar numele de naştere. i. şi altele. în doar câţiva ani după 23 august 1944. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu.82). birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. în acelaşi sens.S.Dorel Oprescu. Ionel Frankel – Frâncu. Simion Ţaigăr.19 Bineînţeles. 15 . după cum menţionam. “Mendelsohn”. confirmă identitatea sa evreiască.e. “Savin”. “Mihail”.g. cazul menţionat al lui Al. “Soreanu”. “Bercovici”. cu referire la tatăl său (n. În acest context. mai ales – considerarea recomandărilor informale.: “Scrie undeva. şi Rebecca Weiner. partea I-a. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. “Abramovici”.Cât priveşte evreii din Securitate. Silviu Brucan. “Herşcovici”. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. “Feldman”. v. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr.: “Nu. deciziile nr. “Faibiş”. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. 1947 (v. dar nu mai puţin persuasive. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. “Sonnefeld”. Nicolschi. “Marcovici”.S. respectiv Leon Barat – Rădulescu.” A. “Wolf”. “Goldenberg”. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. Henriette Leibovici – Mora. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1.Sub acest aspect. care. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . “Rosenberg”. notoriul torţionar Al.C. “Câmpeanu”. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. Boris Grünberg. “Negrea”. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. “Bogdan”.html. 20 V. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. etc. Osias Sigelbaum – Soreanu.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. este acoperit de criteriile 3 şi 4 .: “Ştiu de când eram copil. etc. v.jewishvirtuallibrary. Tismineţki). care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. n. „Who is a Jew?” la http://www. Leon Wechsler – Gheorghiu. care devine Florian. “Albu”. “Florian”. 240 din 17 oct. “Schwartz”.C. la fel cum alt ofiţer. pp. 93. “Liveanu”. al schimbărilor de nume. De la mama şi de la tata. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. infra).org/jsource/Judaism/whojew1. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei.

Tudor Vianu. a oricăror polemici sterile. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). 2011). de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e.). Şlomo Sorin Rosen.S. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii.N. pe cât posibil. de ex. La fel de adevărat. Barbu Zaharescu (Zuckerman). C. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. S. dar mame creştine. cercetători occidentali “frecventabili”. sursele primare. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale.dvartora. Parantetic. Petre Roman . secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. convertiţi la creştinism în timpul celui de-al doilea război mondial. fie de identitate controversată. la adresa http://www. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. etc. fie acesta chiar evreu. Arhivele Naţionale. decrete de stat. precum Teohari Georgescu. ne-anti-semiţi). în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v.evrei. respectiv direcţiile judeţene.g.. în cadrul proiectului Dvar Tora. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. critici sau completări. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie.I. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. dar excluşi. Monitorul Oficial. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării.R. ca goim. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu (fiul Theresei Ipcar). Rosen 1990)21. fişe matricole penale din penitenciare. Herta Schwammen (alias Elena. 16 . ambasada SUA la Bucureşti.A. Mariean Vanghelie. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. Petre Lupu etc. etc. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. fireşte. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. Eduard Mezincescu. Richard Wurmbrand. “Bacher”. poetul Adrian Păunescu.. toţi cu taţi evrei. ie. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. centrale. considerându -l pe convertit în continuare evreu. altfel spus. recte Teşu Solomovici. În sfârşit.S. Iosif Chişinevschi (Roitman). Ana Pauker (Rabinsohn).).html (accesat ian. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v.

B. al P.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.P.C.I.S.R.R. C. A. col.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) Direcţia Penitenciare. C.P. D.) Biroul Politic (al C.R.H.G.N.S. C.D.R.R.S. al P. C.P. C.I.I.L.C. A. C.C.P.P.Ex.I.E. Lagăre şi Colonii (din cadrul M. C. C.M.O.S. D.G.E.N.S.E.E.R.R.S.C.D.P. D.N.F.M. B.C.V.R.P.R.C.LISTA ABREVIERILOR A. B.C.S.I.S.R.C.L.L. C.H.N.O.C.D. D.G.R. C.I. C.E. C.S.E. B.U. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris. C.R.A.R.I.D.P.C.P.S.B.C.C.I. căs.C.A.A.R. D.G.) 17 .R.I. C.I.A.C.L. A. D.S. D.G. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C. al P.E./P. C. C.P.R.M.S.E.M. D. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.I.I.C.T. D.Z.E.G. Centrocoop CEPECA C. A. C.A./P.F.J.T.S.M.N. C.R.S.C.U. A.B. A.

D.A.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.P.C.I.U.P. fostul Institut de Istorie a Partidului) J. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.D.I.N.C. 18 . Foreign Office F. maior M.E.P.R.R.M.D.U. Ministerul Apărării Naţionale M.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D. Marea Adunare Naţională M. e.A. Ministerul Afacerilor Externe M.D. D.A.T. absorbită în ian.U.M.I. Ministerul Comerţului Exterior M.P.C.) F.P.P.G.E.S.R. D.E. Institutul Politehnic Bucureşti I.U.K. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih del) D.S.M.N. F.I.S.R. D.O. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.A.) lt.A. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.I. Născut(ă) N. ff.a.I. Frontul Naţional Democrat din România F.A.I. al P.S.N.R. f.C.P. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.R. Frontul Salvării Naţionale F.S.L.N. F.E.R.D. General H.I.P. International Labour Office I. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.S.B. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I. D.O.A.Of. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.P.R.D. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.R. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.G. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G..L.C.C.T. Ministerul Afacerilor Interne M.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.C.Ap. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. a M.A.G.A. E. f.A. Institutul Român de Istorie Recentă I.F.P.R.R.C.S. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.N. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.E. Monitorul Oficial al României mr.) (19661989.S.C.A.C.L.S. 1948 în U.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.C. Grupul pentru Dialog Social g-ral.C.C.V.F.S.S.D.S. locotenent M.G.S. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.P.F.R.S.S.E.R.

I.S.N. T.C.F.R P. P. plt.M.R.S. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.F.C.N.I.S. W.identitate evreiască incertă/controversată 19 .G.U.D.C. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .R.A.F.I.S. P.N.S. S.M.C.D. v. R. u.R. U.u. O. U. S. U.R. (?) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.C.C.R.E. U. U. U.A.T.R. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.C. S.R.P. P..A.E.J. O.R. 1948).R.C. U. U.N.S.S.A.M.D.S.S.A.T.C.U.O.S. O.R.Z. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti. ş.B. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.R. U.S. O.R.d. P. S.a. 1945 – febr. absorbită în U.C.-M.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.S. odin.L.

185 din 12 august 1948. 102/1956. partea I-a. nr. se pare. a M. 1949.C. din sept. partea I-a. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. al P. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. 1947. Carol (n. 256 din 5 nov.S. nr. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd.).S. partea I-a. partea I-a. partea I-a. ABRAMOVICI. 5 din 9 ian. al P. 1948. 1922) – de profesie inginer chimist. p. 173 din 31 iulie 1947. C.C. 6781). (M. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei.Of. 8460). 1947. anexa la dosarul nr. 3293.E. VII.. 316. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. p. Mihai.C.C. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. nr. 2005:93 şi respectiv F. C.) (M. Elly . inv. Levant 2006c. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist.C. 120 din 26 mai 1948. nr. p.Of. anexa la dosarul nr. 200 din 1 sept. 15 din 19 ian. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D.Of.C.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.G. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. nr. partea I-a. ABRAMOVICI.C. nr.P. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. nr. fond 495 (“România”). ABRAMOVICI. inv. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. 15 din Bucureşti. p. 1). u. ABRAHAM. pensionat în anii ’60.E. iar prin Decretul nr.1949. 222 din 29 sept. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 7438). după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti.Of. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.Of. şi arhiva I. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D.a. v.I.. 1946. ABRAM.C. 9856. nr.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 6658).C (M..Of. ABRAMOVICI. “dosare adiţionale”.Of. 141/1949).I. nr.C.E. p.G. 209 din 9 sept. fd. 4. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C.G. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. dosar 2301 şi fototeca Institutului.S. 3293. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. 8. decorat prin Decretul nr. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M.R.). Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid.R. Voitonovici) la Ana Pauker22. p. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. 7. a locuit pe str. ABRAMOVICI. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. inclusiv a lui Al. M.I.P. nr.C. p. 1564. nr.d. secţia Cancelarie – dosare anexe. an în care este şi numit numit membru al directoratului C.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. director comercial tehnic al S. 2.Of.Of. Londra nr. 2008. 7950). partea I-a. a III-a. 4611).C. rămas în străinătate în timpul mandatului. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. M. partea I-a. M. 6. 3. Bernad (n. fuma (Mâţă 2007. inv. 1899. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.B.R. care pare să -l plagieze pe Ioanid. p. cu referat de cercetare la fd. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia.C. p. 645). 20 .I. membru de partid încă din 1921 (!). p. “Româno-Export” (1948-1949).C. 5. ABRAHAM. 22 V. Irina. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. ulterior Comitetului de Stat al Planificării.

C.I.9.P. (M.Of. respectiv redactor la Ed. cu Richard Raskind. emigrată în Israel. nr.C. 32 din 8 febr. Tutova. 1947. M. 642). ADOLF.XII. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Renate . ABRAMOVICI. ADLER. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). ABRAMOVICI. partea I-a. M.R.I. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). 21. 6658. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 1033). Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D.E. partea I-a. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). 15. p.IV. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ABRAMOVICI. 18. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). 76 din 30 martie 1946. nr. 10496). recăs. ADLER. a M.Of.1954)). 197 din 28 august 1947.E. p. Leontina .G. p.G. (1948-1951). 1948. editor. azi Vaslui) – 12. 22. partea I-a.Of. Bucureşti. p. exclus din partid în 1953. 173 din 29 iulie 1948. nr. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. din Ministerul Comunicaţiilor.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Lazăr – controlor în cadrul D.I.C (M. M.C./26. partea I-a. nr. 6396). (nr. 13. p. partea I-a. ABRAMOVICI. nr. Clara (n. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 645).Of.C.P. 11761.G. partea I-a. când se pensionează). nr. publicist (v. a M. inv. 190 din 19 august 1947. 15 din 19 ian. Marcel (fiul lui Felix (v. 21 . nr. nr. 17.Of. Dobrişa Iosub)) (13.C. pentru Literatură Universală (1954-1975. nr. supra) şi al Rubinei (n. 14. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 737. orig. 260 din 8 nov. p. partea I-a. 1949. p.2008. I.C. Arhitectură şi Sistematizare. partea I-a.E.C. 24 din 30 ian. 6220). ABRAMOVICI.funcţionar în centrala M. recăs. 19 din 23 ian. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului.I. 7491). 1949.Of. nr. nr. (M. ADERCA. Froim Zeilicu ADELSTEIN.Of. ADERCA. 275 din 27 nov. p. când se pensionează). partea I-a. 4798). 125 din 1 iunie 1948. nr.C. 7795 şi nr.III.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. partea I-a. 1890-1974)) (26. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. Felix (n. cimitirul sefard) .F. nr.Of. 1948. 20. 31 din 7 febr. a M. ADELSTEIN. 11. F. ulterior stabilită în Occident. nr. şi dosarul său de la C. 1948. Şmil – controlor economic (1947-1948). Adelstein. 16. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 167 din 26 iulie 1946. 534).Of. partea I-a. ABRAMOVICI.Of.Of. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.E. 1946. p. (1947-1948) (M. 185 din 12 august 1948. din Austro-Ungaria) şi Debora (n.până în febr. 12.1891 Puieşti (odin.E. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. partea I-a. 19.Of. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare.I. 3002). p. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. ADERCA. 803 din 21 dec.III. 15 din 19 ian. ADAM. 1949. p. partea I-a. p. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. apoi inspector în cadrul D. a M. partea I-a. incinerat în Bucureşti.R. nr. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. 1123). 10. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D.A. Rifca Penchas. partea I-a. p.1920 Craiova – 21. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. al soţului său (1954). fiul lui Avram Adercu (n.Of.P. 41/99 din 22. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946).C.Of. p. jud.G.

) Vasile Nichita. 203. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.) Costin Sebe. 51). v. al P. 9. 1910. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept.) V. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. 14. AIZIC. Caţavencu 2007: 4. Hermina Tismăneanu. Kovacs 2006.I. Mancsi Izsak).) Vladimir Carnavalschi. 5. 1948.) Alice Horovitz. 6.P. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprindea ca membri pe: 1.a. ABRAMOVICI) (n.23.I. Ştefănescu (A. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). 2. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. 411/1952.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. M. 1947. Ministerul Propagandei Naţionale. p. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. p. dosar la C.I. p. (Cohen 1994: 97 n. Cohen 1994: 27. 29. 51)./P. 297 n.C.P. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. 136/219 din 8. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. partea I-a. ilegalist din “vechea gardă”. P.S. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. 51 din 2 martie 1948. nr. 13. n.) Gherghina Ardeleanu. 14. ulterior epurat. Ernest WEISZ. până în anii ’70. ALĂMARU. nr. Ministerul Artelor. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti.P.C. 1649). Mihail Florescu ş. 46 din 25 febr.III. a IV -a (Levy 2002: 192. 26. nr. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. din nov.Of. şi M. nr.) Adrian Dimitriu.C.A.S. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. 4. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. ALEXANDRU. ALPERIN.M. 20. 30.1955) (v. partea I-a. 15. 240 din 15 oct. 8. dosar 1027).C. Lenin” Bucureşti al P. u. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20.. Sirianu. după naţionalizare.. nr. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului.) Paul Cornişteanu. (91(I&II)/354 din 19. Alexandru (n. ALBESCU. 1948.R.C. partea I-a. ALEXIU. 331/211 din 24.. inv. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43.Of.N.) Gheorghe Gonda. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). reprimit în 1955 (dosar C.031 din 21 febr. inv. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. AIBENŞUTZ.) Haralambie Bădeanu – preşedinte.C. iar în paralel. 25.C.E. (1973). 22 . 11029). nr.Of. Clara (LEBIANU) . Cristina Luca -Boico. cadru didactic la A.R.I.) Al.1957) şi la secţia Economică a C. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.VIII. cu Margareta Albescu (n. decorat prin Decretul nr. 10. Constantinescu -Iaşi. 8214). 11. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed.) Eugen Schileru şi 16. ALEXIU.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). 3. 28.1950). în martie 1948.C.IX. 7.a.1955).R. 24. cu fişă la secţia Economică a C. p. Bihor.) Natalia Mustaţă.) Nicolae Hodoş.) Siegfried Alperin. (dosare anexe. dată extremă 15. apoi reabilitat.membru al C. 288 din 12 dec. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. 12. Leon (n.R.XI.1915-2005) – membru de partid din 1940.P.) Joseta Stănescu. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu.. partea I-a. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. căs. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. fd. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta. 27.C. în 1949.V. 1948 a ministrului Justiţiei din M.

I. căs.P. nr.. Miklos) .C. Dabija . Dan (n. 202 din 6 sept.).C.C. ALMOSNINO.P. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931).Naţionalismul lui Eminescu (f. 40.Of. (M. ALTER.Brazdă nouă (1939).în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a. În total. mitr. tatăl poetului George Almosnino.C.Of.I.Of.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. p. (M. din 1947 controlor economic în cadrul D. etc. Haneş – “Basarabia. 662).I. 1949. (1946-1948). 363/169 din 1. Autonomia. partea I-a. nu a fost niciodată arestat.Soldaţi în Est (1943). exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C.C. Leon (d. Elie Bufnea Cruciaţi. în 1948 avansat inspector (M. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.. Paul Georgescu . vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. I.E. nr. Simionescu .A. 85/1955. nr.Of. nr. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M. producţia La clacă. 738).D. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. controlor în cadrul D. 148 din 25 iunie 1941.1960). 7833). ANDREI.C. 3293. p. Gheorghe I. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920).C.G. 1945.din 1947 controlor în cadrul D. nr.Of. p.R. p. ALPERN. 1946). partea I-a. 34.C. David ABRAMOVICI) . 6094).Prizonier la Bolşevici (1944).R. 6386). 1948. Herman . 16 din 20 ian.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). la Direcţia I.Marxismul şi religiunea (1934). membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p.Of. Micloş (n.P. Teodora Anka.a. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). 1971. 23 . partea I-a. Nistor . ALPERN. al P.1954. n. 1947.E. nr. Andrei IZSAK) .C. Iancu I. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan.Domnul este cu tine (1944).Of.C.C. 190 din 22 august 1945. ale cărui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff .Of. 1917-2003) (v. partea I-a.G. partea I-a. 214 din 15 sept.] . Nifon Criveanu . p.. Nichita Drăgulin .Naţiune şi armată (1937). nr. p. 39.31. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M.G.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). partea I-a. g-ral A. Nicolae .I. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr..în sept. I. Andrei (n. Iosif . inv.1951).I.membru de partid. I.A. 24 din 30 ian. Teofil Gh. 16 din 20 ian. 1897) – ilegalist. în numai patru ani (1945-1949). din 2.I.C. C. 3660). Haim – ilegalist. ALPERN.I. a M. anexa la dosarul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 276 din 28 nov. în centrala M. 658).Of. p. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. AMBRUŞ. inv. 372/665.P. 1947.P. Alexandru Predescu . nr. Ciorogaru . 516/653 din 25. partea I-a. Constantin Loghin . şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. ALTER.C. 36. ALTERESCU. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. nr. 7622). 264 din 14 nov. 33.E. cu referat de cercetare la Fd. 168 din 23 iulie 1948. a M. g-ral Ştefan Panaitescu . (M.C. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954).D.Of.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).n. partea I-a. nr. p. 167 din 26 iulie 1946.. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940).C. ANDREESCU. 2006: 489). Petre V. nr. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. nr. 1948.12. 1949. 35. cu actriţa Teodora Alperin (n. 10092). Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. 1948 numit contabil al D. Bela (n. 32.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). p. partea I-a.Pentru consolidarea României Mari. 38. 11 ian. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). 37. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. fond C. 10533). Haim .

1949). 1941. ANDRONIU. 43. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. 11362).P. ca membru de partid.R. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. ANGHEL. până în febr. Gagyi 2004: 20. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. Eugenia (n. partea I-a.C.A.P. partea I-a.VII. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”.P. scoaterea din armată.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.” (dosar C. p. cu studii comerciale. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. ARONOVICI) (n.X. ARDELEANU. Clara . a propus excluderea lui din partid. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). Clara (f. 260 din 8 nov. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. 15 din 19 ian. 230 din 9 oct.1963). Z. Gherghina (n. Traian [alias] – cf. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.E.]. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. director în M. partea I-a.C. ulterior Culturii (N..C. C.organul de facto al cenzurii în presă. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. nr.Of.1952). element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. 1052/576 din 19. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R.R.E. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterior redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. 299 din 29 dec. 46. nr. 47 din 26 febr. 15 din 19 ian. nr. dosarului de la C. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. 1948. 255 din 27 oct. a III-a. nr. 1947. p. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70).Of. nr. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945.41.E.P. partea I-a. ulterior pe un post secundar. Din 1947. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.A. iar apoi la Contemporanul. p. p. n. fuzionat cu Minist erul Artelor în 24 .P.” clasa a V-a. Alfred – jurist în perioada interbelică.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. 641. 1945. III-a (Decretul 873/20. decizia nr. partea I-a. 2002). în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938.Of. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . 1947.V. după război. 62 din 16 martie 1945. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare).P. ANDRONACHE. p. “fost brigadist în Spania. apoi al Artelor şi Informaţiilor. partea I-a. ARDELEANU. p. ZILBERSTEIN) (26.P. decorată prin Decretul nr. Iosif (n. 645). 44.VIII. partea I-a. 67). 1946. 1945 a ministrului Justiţiei în M. nr.fost ilegalist. 45. 905/486 din 7.Of. 10664). Balint 2011a. 8792În perioada de după 1944. 1948. partea I-a. David (n. nr. 11765). 47. 42. ARBORE. Eliza (n. (M.I. 98327 din 26 sept. 6597). nr. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1686). 1949. 1949. p. de la Bruxelles). ARDELEANU. p.S.C. Bihor – 1988 Bucureşti) . p.Of.Of. nr. 50. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. 280 din 3 dec. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. hotărâre reconfirmată în 1962.A. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. ANTONESCU. (1948-1952. ANTALFFY. ANTONIU. partea I-a.Of.C. din dec. 48. nr.n.1909 Salonta. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M.1914 – 24. 49.Of.” cls. 21 mai 1909 Iaşi) . 21-2. În 1956 C. ilegalistă.R.IV.

C.1912 Braşov – 28.) al P. al P. De facto şi de jure.Of. fd. Andrei (31.C. 1949. 5123). nr.P. Solomo vici (2004: 131).S.125.R. de geniu (r. după război “investit în funcţii economice importante” cf.C.” clasa a III-a. nr. nr.C. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. ARSENE. ASCHER.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. nr. specializat în statistică. 663). 54. 118-121) (M.N. ASKENAZI. comi sia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilor). condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29.17. 58. partea I-a. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.P. 646).T.E.G. 53. 233 din 7 oct. cu referat de cercetare la Fd. AREŞTEANU. 262 din 21 august 1979). 16 din 20 ian. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D.S. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Elena .I. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C.. reîncadrat în 194528. În 1975. 1941. (1955-1960). 3293. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. 1948.R.). (A. C.V.” clasa a IV-a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C.C.1958). ARONOVICI. d. 15 din 19 ian. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.).C. Cornelia (n. decedat în penitenciarul Aiud în 1977.P. Cumpănaşu). sublt. C. 1949. Hertzel . 9.C.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index.V.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. etc. partea I-a. p. ff.Of. ARON. 1941. ulterior la A.I. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D. al P.S. 235 din 4 august 1952). nr. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. 645).P. M. numir în 1952 vicepreşedinte al C.P. apoi activist de partid. I.E.R.G. dosar 51/1949. 423 din 15 iul. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. iar ca pensionar. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.. în 1958 cercetat disciplinar de C. 15 din 19 ian.R. anexa la dosarul nr. p. Pentru mai multe detalii. vezi Corobca 2008.). 1948.Of. economist.S. Etenne BERCOVICI) (d. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 206 din 1 sept. Bucureşti) – membru de partid din 1945.S. (dosar nr. AREŞTEANU. p. Mihaela (căs. 28 V. (Decretul nr.51.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004. cu care a avut o fiică. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentru Presă şi Tipărituri.Of. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. în 1978. această comisie se subordona. I-a (Decret nr. partea I-a. partea I-a. 186 din 13 aug. 6683). Weiner). secţia Cancelarie – dosare anexe. 56. fişa matricolă penală la adresa http://86. partea I-a). 57. p. Comisiei Aliate de Control.php. Ştefan (n. 1070/108 din 5.Of. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). 59. 25 .Of. 2008 b şi 2008c.C.E. inv. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. AREŞTEANU.VI.M.C.P.. al P. nr. Leon – în oct. 1988. Bucureşti. 52. În 1946. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1949.R.C..Of. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. 206 din 1 sept. Lupta de clasă.M. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. în paralel cadru didactic la I. 28/1956. partea I-a. 29 V.. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. partea I-a. H. emigrat în Israel împreună cu soţia sa. C.2011 Israel). 55. p. nr.XI. 5124. ARONESCU. Abramovici. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432).

p.” clasa a V-a. infra) – de profesie inginer textilist. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.S.)..C. nr. 4611). nr.1913 Valea Rea. Adina . AUSTERMAN. ATANASIU. Tudor (n. Ficu .G. din 1954 funcţionar în cadrul C. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. (dosar 63/1955).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. partea I-a.1. 1949.Of.E.. nr. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 1948. a M. p. Iaşi) – de profesie contabil. 804 din 21 dec.a.după război referent în administraţia centrală a C. 74. 32 din 8 febr. nr.P. 62.1909. partea I-a. al P. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. AVADIC.C. nr. D. Islea . 1964.C. 1947 a ministrului Justiţiei în M. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani.R. p.VIII. şi membru al secţiei Economice a C.C.C. A. nr.II.Of. nr.Of. 645). C/2072. AVADIC. 1948. III-a. demis şi exclus din partid (dosar C. 67. (M.P.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 209 din 9 sept. ilegalist (membru de partid din 1930). p. 1947. p.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. 15 din 19 ian. 7438. al P.C.P.I. Osias . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a.1953).C. C.G.Of.din 1947 controlor în cadrul D. nr.Of.R (1953). nr.G.R.P. 15 din 19 ian. partea I-a.XII.Of. 1949. 15 din 19 ian. – secţia Cadre. condamnat penal pentru speculă în 1953. 66. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.. partea I-a.B. p.I. p. AŞMAN. 65.Of. ASKENAZY. I. 1949. 148 din 25 iunie 1941. 1949. Mendel . cu dosar de cadre la secţia Economică a C. încă în viaţă în 2010. 316. 804 din 21 dec.N. 131 din 8 iunie 1948. dosarele nr. AVĂDANEI.C.1949. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.B. AUSBURG. D/1315.Of. 17 din 21 ian. 10092). 1964 (tatăl Mirelei Aşman?).în anii ’50 profesor de planificare la I.C. Radu .1.E. p.M.Of. Horaţiu (n. III-a. ATIAS.R.60.C.. Cela / Heda (soţia lui Mendi.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 73.I. decizia nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.I.B. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.E.C. 264 din 14 nov. partea I-a. f. 64.C. nr. 508. partea I-a. B/19431. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. (din 1945 până în 1960). 166/784 din 21. partea I-a. 1123). 5 din 9 ian.A. M. 4968). M.P.. 68. nr.P.Of. 61.Of.P. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 112. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 70. 120 din 26 mai 1948. AVRAM.I. AVANDICI. p.R. al P. f. fd. (?) AVRAMESCU.C. 72. 26 . S. Saul ŞAPIRA) (n. 6. AUDERBAN. partea I-a. 63. până în febr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. al P. 645). 24.C. v. Maria .C.R. 1963. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v.C.S.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 71. p. Stela . 3660). 69.S. 423 din 15 iul.125 din 17 dec. Bacău) . partea I -a. p. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 30 V. 644). 1949 (M. nr. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. 2 ş.. după război controlor în cadrul D. ASKENAZI. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. f. AUSCH. în anii ’60 vicepreşedinte al C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.

S. 1949.S.R. căs. refugiată în U.d.M. 9. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei 31 32 V.. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.A.1912 Smanenka. 239 din 14 oct. Eugen (n. publicist. partea I-a. 308 din 12 aug.U. 1948. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.534 din 6 sept. 16 din 20 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. Bucureşti (M. 2540). unde continuă activitatea publicistică (inclus într -o seie de autori evrei în F.) – memorialist. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 88.R.C. Raşela (profesoară la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti). BADEA.VI. 1949.1918 Braşov – 7. 15 din 19 ian.C.E.-ist” (cf. 79. nr. p. fond 495 (“România”). p.E.adjunct al organizaţiei Cluj a P. în 1941. AVRAMOV. p. unul din principalii denigratori ai lui W. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). 1946 în M.I.1993 Honolulu.A.1971 Bucureşti) . după război redactor la Libertatea (1944-1946). Lenin”. p. partea I-a. 84). 84. H. 646).E. partea I-a. 77.R. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 69 din 23 martie 1948. 7. p.D.D.C. Rotman 2004: 47.A.B. p. nr. 10522 La întoarcerea în ţară. BACAL. 27 . 98. inv. partea I-a. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949).P.C.S. decorat în 1948 cu. (M.C.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 658)..U. Kuller 2008a: 47.E. avocat.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. nr. care “a contribuit masiv la C. BACALU. C.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. Nisim . Egon BLATT32. a III-a. decorat prin Decretul nr. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949).D. nr. sora sa. 82.R.VII. apoi prin Decretul nr.E.R. . la Direcţia I. revenită în ţară în 1944. al P.E. 223 din 26 sept.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 80. rămas în Occident. prin Decretul nr. Kuller). se stabileşte iniţial în Brazilia. profesor de economie mondială la I. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a.R.III. 85. ulterior activistă a partidului.I. adoptă forma „Balas”. traducător. 643) BABENCO. 225. Israel (1902 Botoşani – I. 78. I. Lidia (n.P. al P. partea I-a.A. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. dosar nr.R. BACIU.Of.Of.Of. BACHER.C. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42).I. Simion (19.1922.. 77. iar după stabilirea în S. iar apoi definitiv în S. 1795). Hirsch) . BALAŞ.U. nr.R. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. 8187). n. nr. cu scriitoarea Mira Simian. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. 15 din 19 ian. I. (1944-1948). 91. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. încadrat în M. 76. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. 2167 din 29 de. 1946. BACHER.X. Sager)) (29. în 1939.S. Cluj. (1950).P. kominternistă (INCOMKA.E.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). Mauriciu (n. Filderman după război. a fost soţia medicului David Salzberg. 81.R. BAILICH. ulterior şi -l românizează în „Balaş”.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. “vechi comunist şi conducător C. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al.Of.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U.S. Rosen 1990: 66. partea I-a.Of. Ucraina – 2. 1949. Moses Rosen).C. S. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). Solomovici 2003: 139.” clasa a V-a. BACIU. în 1947 de către Ana Pauker. Ancel 2005: 246. incinerată. 83. preşedintele F. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176).75. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R.S.

şi Magdalena Iacob. 2399). Victor Nagy ş. Al.Of. nr.R. nr. nr. 283 din 6 dec. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.IV.G. unde urmează o carieră universitară (matematică). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei.VIII. (27. Gazeta literară (1954-1957). 113 din 27 ian. (v. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946).jurist. membru al C. Ariel LEIBOVICI34. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”).Of. BANTZER. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu.1913 Bucureşti 10. Z. p. etc. 316).IX 1902 Mera.N. 40. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. dramaturg. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). Gh. p. ulterior şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). 1946. dosar nr.C. prozator. 225.C.S. decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior poet. inv. 91. emigrat în 1966 în Israel. 34 V.C. partea I-a. 89. traducător. IV-a în 1959. Aurel (n. BANDNER. II-a în 1971. 10092). consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). Vrancea – 27. 5 din 9 ian. sau maghiarii Adalbert Szabo. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. nr.controlor în cadrul D. (1969-1974). Hugo “Gheorghe” (n.1987 Bucureşti) . p. 35 V. partea I-a. Victor Morfei. inv.Of. inter alia. 88.1979 Bucureşti) – ilegalist.P. al P.R. nr.P.C. 12626. Solomon . BARANY35) (27. poet şi publicist (autor.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. Emeric György Kiss. Nistor.Of. II-a în 1954.. 1947.N. redactor la radio (1945).I. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). Mendel.U. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. 3293. (1976!). anexa la dosarul nr. 750).VI.” şi “Meritul Cultural” cls. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60.Of.E.1949.C. 1946 în M. respectiv ordinul “Steaua R. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. p. ulterior preşedinte al secţiei de Drept 33 În cadrul valului de epurări din 1952. (1956-1957). director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).319 din 16 apr.IV.86. 10832. Leopold GOLDSTEIN. C. decorat cu Odinul Muncii cls. 28 . 1920-1965 a A. 1948. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). p. ordinul “23 August” cls. Camil (n. Gr. Al.R. zis “Leibu”. Emil Papuc. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. 11281). 6474. Economice a M. BARASCH. 1946. Ion Craiu. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. E. Gheorghiu. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). (1946-1948). partea I-a. 118. dosarul nr. 1946. Eugen A./7. Dobriş. cu referat de cercetare la fd.). Eidlitz şi E. 9/1959. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). Vasile Hulduban.R. fiul lui Jean şi Paulina) (20. 90. apoi ziarist în perioada interbelică. 179 din 5 aug. încă în viaţă în decembrie 2010.VI. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). V.IX.1977 Bucureşti) – frizer. Balaş.a.A. pentru detalii. 2009: 77). (1955-1959). 87.X. 232 din 7 oct. Constantin Dinu. anchetat. a M. Or.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. Dumitru Georgescu.C. BARANGA. M. 1947. 1947. partea I-a. p. fond 495 (“România”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 264 din 14 nov. 295 din 20 dec. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Stat).. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. al P.1906 Bucureşti – 24. 26 din 1 febr. fiul Goldăi) (25. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60.. BALTAZAR.C. (1947-1949) (M.E. nr. nr. Ioan Magda. eliberat în 1954. p. partea I-a. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). BARANGA. al P. Victor Ivanceanu.C. partea I-a.Of.R. în M. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat). iar în 1967 stabilit în SUA.I.504 din 27 nov.D. (1949-1952)33.C. Albina (1949-1950).

Zorel . 10729. p. 198. 4848).C.1984) (zis “Bilu”) .membru de partid din 1942. membru corespondent al Academiei Române (1963). 2971). când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. 93. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. sora lui Emil Calmanovici. nr. 94. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară).C. BARHAD. (1951). Kuller 2008a: 5737). 200-1. p. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. 1947.Of.II. 8598). FEDROM 2008: 86). 99.C. a M.R. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.R. al P. specializat în istoria medicinei. 96.C. 97. (dosar 29/1957) (v. Lazarovici). 3293. partea I-a. 112 din 17 mai 1948.R. n. partea I-a. Ilie (n.M./P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Aurel (n. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M.C. 2009: 179. Iaşi. partea I-a. p.IX. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. partea I -a.Of.C.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. în Burbank.R.A. Aurel – farmacist. al P.1904 Bucureşti – 31. (M. nr.I. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). p. 106 din 14 mai 1945. p. p. al P. California. 104 din 8 mai 1947.R. cu referat de cercetare la Fd. al Asociaţiei Juriştilor. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). 1945. soţul Corei (Cuţa. partea I-a. nr. 4384). BARAŞ.C. partea I-a. 85 din 25 apr. BARBU. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică.ro/anuare/aratafisatest. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. 645).E. nr. anexele la dosarele nr.C. 219 din 23 sept. nr. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. 1947. partea I-a. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG.psih. soţul Rosinei (n.M.C. 2640.M. 1945.A.Of. BARBU. 28/1956.1916 Piteşti . 120654 din 28 nov.C. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). p.I. “Semat” (M. 101. după întoarcerea în ţară medic M. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. BAYER. BARU. 127 din 3 iunie 1948. nr.C. BARHAD. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P.Civil a C. se pare încă în viaţă. Iaşi. Filip-Iancu BARUCH) (29. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. V.Of. şi Kuller 2008a: 54. 1903).R.Of.Of. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. 9857.2007) (cumnatul lui H. activist P.Of. FELDMAN36) (24. inv. 256 din 5 nov. BARASCH.Of.uaic. M. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). al P. 1948. Ştiinţifică şi Enciclopedică). 100. partea I-a..(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538).php?letter=B&id=5465 29 . la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. nr. ultima menţiune publică în 1978. p.C. Obedeanu. nr. Filip-Iancu (n. 136/1956.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 116.R. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. M.R. 3409). 98. C. şi http://iec. BARASCH) – membru de partid. p. Kuller 2008a: 432). nr. 1949. partea I-a. BARHAD. 92. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 15 din 19 ian. 79 din 3 apr. Gabriel (n. al P.V. coleg.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. BARON. 36 37 V.M. cu grad de consilier diplomatic. (1955) (Berindei.. 95.

1949. 176 din 4 aug. 1965-1969. 105. 1947. M. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). dosar nr. nr. M. II-a în 1964. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). I. 30 . (1965-1969). cât şi de cercetătorul (fost C. co-arhitect. Elena (n. a M. 11 din 14 ian. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.1920) – membră de partid din 23august 1944.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. Simelia. activistă a P. responsabil de politică externă. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). sa sinucis în 1952. 1948.” cls.tuiasi.Of. BĂDESCU.A. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). p. în care din 56 de pagini. dosar nr.R. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. director (şeful direcţiei politice) în centrala M.R. după război controlor în cadrul D. Bălănescu) (n.I.C.R.M.E.E. soţia prof. 2346). al aeroportului Băneasa (1944-1947). în anii ’50. nr.R. căs. 225.P. p.C. 1185. de formaţie arhitect. nr. 34 din 10 febr. 8 iun. fond 495 (“România”). III-a. între 28 nov. 7537). aceasta într-o revistă.pdf). nr.Of. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. III-a. M. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. II-a. fond 495 (“România”). deputat în M. Marcel [alias] – fost ilegalist. şi 14 nov. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani.Of. fost secretar al lui Ştefan Foriş. 191 din 20 august 1947.Of. căs.. 6864). 590). 2026). 1947.S. ilegalist. în stilul realismului socialist în arhitectură. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. în alte documente “Bender”) (n. III-a.shtml). (1948195239). 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.D. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). 39 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R. partea I-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. prin critică şi autocritică.102.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. pe linia ideologiei socialiste. 11186.IX. BĂLĂNESCU. apoi student farmacist în Bucureşti. partea I-a. ambasador la Paris (1956-1960). 1948. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (1952). la Scânteia (1946-1948). 3878. Ion. 293 din 18 dec.G. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august l a adresa http://www. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 76 din 30 martie 1946. ROSENZWEIG.G.N. la Direcţia Vămilor. sub îndrumarea continuă a Partidului”. 1949. p.C. M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Mircea (n. N. singura de specialitate din ţară.Of.osaarchivum. BĂLAN. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. 737.A.V.C. nr. partea I-a. 3002). al P. 24 din 30 ian. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. Pasca). ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). inv. 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. Marcel (n. p.iit. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). 10. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). M. 106. p. decorat cu ordinul “Steaua R. membru al C. (1957-1965.M. 312. BĂLĂNESCU.N. p. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). 104. 1969-1975). Eugen BENDEL. nr.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. p.C. BĂLAN. partea I-a. partea I-a. 1950. Nicolae38 (23. p. partea I-a. după război redactor-şef adjunct. 13 din 17 ian. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. KATZ) – ilegalist.Of..C. 103.A.1910. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. al P. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). partea I-a. partea I-a.R. 225. cu Otilia (n. al P.Of. inv.

în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. Iaşi). 114. (M.Of.C. 35 din 11 febr.C. 1948.1910 Galaţi) .E. 97047 din 25 oct. BÂRLĂDEANU. 158 din 12 iulie 1948. 108. David (n. al P.C.Of. 1948. p. 10040.C. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. 111. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. 6629).G. 1949. 255 din 27 oct. partea I -a.XI. p. nr. în 1947. nr. nr. p.1911 Comrat (Basarabia) 13.C. 251 din 30 oct. în timpul războiului evacuat în Karaganda.C. 4. 1948. 6628).I. nr. Alexandru (n. 45 din 24 febr. 263 din 16 nov. 1947. 40 41 V. 2121).II. (1955-1956).M.C. partea I-a. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). 1947. Sorin (n.E. p. 198./P. 204 din 5 sept. profesor de drept (1937-1940). 6598).Of. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). p. V. 9711.Of.M.1997.14. (1955-1969).I. nr. după 1990. 1945 în M. 30. pentru angajare M. 77 şi 249/1952) (v. 1941. p. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membrii de partid. Rudy – din febr. Fritz . BEILICH.R.C. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. 113. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. rămas în Basarabia după iunie 1940. deizia ministrului Justiţiei nr. 58 din 10 martie 1948.S. u. BĂNESCU. preşedinte al C.G.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). partea I-a. nr. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.G. David BERCOVICI40) (14. nr. Salo EBNER41) (n.Of. 1627). membru al C. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. 112. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. soţia ilegalistului George Becheanu.Of.1916 Bucureşti . partea I-a. al P. 1213). BECK. a M.Of. GOLDENBERG (?)) (25. partea I-a. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). multiplu decorat de autorităţile comuniste.R. (dosare anexe. p.C. partea I-a.R.I. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. nr. 5784). 8072).I. al P. 31 .S.S. membru de partid din 1943 (când. membru supleant al Biroului Politic al C. 1947 a ministrului Justiţiei în M.456 din 10 nov. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. BECK. Bucureşti. 1945.după război inspector general adjunct în cadrul D. cu fişă de cadre la secţia economică a C. 376). (19621965).Of. (M. nr. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova).C. ministru adjunct al Industriei (1948). în calitate de membru al C. partea I-a. SPIEGLER) (n. ministru adjunct al Comerţului (1948). partea I-a. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. Comisia de Control a C. BECHEANU. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). Ana Feige (n.Of. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist.I. 109. 110. BECK. 1948 inspector în cadrul D.E.1996. BĂNUŞ.a. revenit în ţară în 1946 . şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.107. a M.Of. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).R. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi. decizia nr.P.R. al partidului comunist din R. 113.M.C. p. partea I-a. dar şi de către fostul suveran Mihai. 183 din 10 aug. nr. p. 115.C. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. al P.I.C. 19531955). decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. p. III-a. partea I-a. BĂLTEANU. a M. 183 din 10 aug.C. după 1989.

43 44 V. partea I-a. p.din februarie 1948 controlor în cadrul D. pe durata studenţiei. respectiv cercetător al Academiei R. în conducerea C. 145 din 26 iunie 1948.E.1906-1968) – după august 1944 activist de partid. Sofia (n. a M. (dosar 118/1951) (v.R.E. Niculae (n. Mureş) – din 1948 translator 118. 51/1952. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956).C.E.VIII. p.S.. p.I.S. BERAM.Of.A. 126.R. Gheorghe (n. după război. a copilărit la Brăila – d. Sofia . BENKÖ. 1033). M. 1948.C. 201 din 31 aug.C. dosar nr. până în iunie 1948. decizia ministrului Justiţiei nr. Bela AUERHAHN) (n. (1946-1947.ilegalist.G. 123. decorat prin Decretul nr. deputat M. (1985). numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. C.. interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. 1945. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid.XI. BELU.R. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.1917 – 10. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. arhitect. partea I-a. 120. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50.I. 1949. nr.controlor în cadrul D. fd.IV. BENEŞ.C. 1948. 1947. 1948-?) (M. Elena (n. Bellu SCHOR43) (23. partea I-a.N. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C.1971.IX. respectiv profesor de limba română. 122.G. Carol . III-a (Decret 259/28.Of. 7401 BELLU.IX. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 5182) (soţia lui Carol Beram). etică şi publicist44. 219 din 26 sept.C.Of. Cancelarie. partea I -a. 8367. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. nr. 1948. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.116. Bucureşti. 119. BENADOR. 1989). nr. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. Academia RSR. nr.C. partea I-a. căs.Of. 125. însemnând “fiul generaţiei”) (n. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. BENKÖ.VI.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1033).R. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.C.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. potrivit lui Solomovici (2004: 58). decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. BERARU. 32 din 8 febr. 124.C. după august 1944 responsabil organizatoric al U. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. 7262. al P. şi membru al organizaţiei de partid din minister.C.Of.D. până în febr. p.Of. p. p. 5 oct. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41). ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării.C. (?) BEKAVETZ. Bucureşti. Ury (n. E. partea I-a. nr. nr.S. 31 din 7 febr.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. a M. 117. 5386). nr.R. Aurelian (n. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. 23. (Berindei.Of. şi A.Of.E. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. BENEDEK. 194 din 25 aug. 7665). p. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. 256 din 5 nov. 31 din 7 febr.C. nr.. nr. 1918 Tg. 1947.A. 207 din 7 sept. p. Suceava. (1952-1955). (M.. BERARU.R. 1949. M. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. 121.N. p. partea I-a. al P. 95835 din 19 sept.C. 9857. 138 din 17 iunie 1948. şi director T. 1123). cu Draga. Bucureşti. nr.Of.Of.. p.N.E. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. Emeric . 1948. 32 . partea I-a. al P. Ştrul Beraru) (21. ulterior transferat la cerere instructor C.I.după război.E. 1945 în M. partea I-a. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică.

45 După unele surse neverificabile./P.Of.E. nr. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). 33 .C.membru supleant (1955-1960).Of.C. 136. BERCOVICI. p. nr. (M. nr.C. p.I. nr.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 282 din 5 dec.R. nr. partea I-a. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). nr. M.R. 129.1925. partea I-a). dosar nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. partea I-a.Of.C.. nr. 118-21). S. 4181. 15 din 19 ian. respectiv Berghean) . 1949.R.R. 1964 şi 1981. nr.M. P. ministru al Muncii (1981-1990). decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a.P. 264 din 14 nov. a M. nr. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50).1949.Of. în 128.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. Vasile . BERCU. 501). Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. 216 din 19 sept. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 1947. 140.cu dosar la secţia Economică a C. 8971). BEREŞ. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). 134. 35 din 11 febr. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). partea I-a. 121 din 31 mai 1945.R.R. apoi cu drepturi depline al C. al P. nr. partea I-a.E. 642). 2667. 1947. M. – secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. p.C. BERCIU.VIII.C. BERGMAN. BERGER. partea I-a. Maximilian Bergman(n). 1947. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. M. 8471). p. 315. p.C. 137. 5 din 9 ian. 105 din 8 mai 1948. p. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. nr.Of.G.N. 139.22 decembrie 1989). 3372.C. partea I-a.E. al P. 87 din 13 apr. 1964 cu Medalia Muncii. 70 din 23 martie 1946. 133.B. nr.C. ministru al turismului (1985 . partea a 2-a. (1960-1989).Of. Atanasie . p. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.C. 10092). şi redactor la revista Munca de partid (A.S.R. Alfred . 19. (?)45 BERGHIANU. 17 din 21 ian. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). BERKOVITS.I. partea I-a. 1948.M. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. p.A. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).Of.Of. 4512). (1954). p. nr.G.D. 646).C.I. 2001: 79). în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p.C. 1949. 184 din 11 august 1948. fd. Maxim (n. BERCOVICI. 709 din 21 iulie 1967. al P.C.C. partea I-a. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 15 din 19 ian. BERGER. 130. p. Aura – din 1949 activistă de partid. 1947. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. 7817). partea I-a. al P. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.Of.127. C. (dosare anexe 160/1952). 51/1949. a M. M. 1947. Laurenţiu – secretar al C. nr. partea I-a. prin Decretul nr. 135. al. 229 din 4 oct. partea I-a. (M. M. decorat în 1961. BERCU. BERGHER.. BERCOVICI. p. Teodor . 4968).Of.C. 803 din 21 dec. p. BERCOVICI. p. 131. pp. 1213.C. 138. 131 din 8 iunie 1948.Of.Of. 1949. n. Bănică . iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 132. Adrian . apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.I.R. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. nr. al P. cu dosar la secţia Organizatorică a C. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M.

BIRCEANU.E. 146. 3002). 143. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. 37 din 14 febr.D.C. 644). p. 18 ian. 15 din 19 ian. anexa la dosarul nr.I. Avram . 144.A. partea I-a. nr.F.I. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 45 din 24 febr. 96/1968. 149. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. BIRNBAUM.Of. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. p. inv.141.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare.. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. Afacerilor Străine. nr. 6313). BIRCHENTHAL. p. 1629). nr.Of. 16 din 20 ian.F.R. 150. M.OF. din timpul războiului. 1949. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului 142. epurat. BERMAN. 1948-195246). 4365.C. 644). nr.Of. 1900) – membru de partid din 1947. 153. 3001). BINDER. BERNACKI. 3293. 17 din 21 ian. reabilitat în 1968. 1949. 15 din 19 ian. a III-a.. Jacques (n. F. 111 din 15 mai 1948. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M.Of. 148.M.D. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. v. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. nr. p. 1857. p.R.R.R.E.Of. 145. partea I-a. 1946-1948)..A. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1949.F. BERKOWITZ.C. v.C.D. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. 1948. BIROU. nr. 225.47. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p. Femeile din Organizaţiile Sindicale. 2267). Iosefina . 34 . 1949. partea I-a. fotografiile nr.A. A.Of.Of. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. 70 din 26 martie 1945. 662). în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. 641).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. al P. dosar nr. partea I-a. fond 495 (“România”). HA007 şi HA008. nr. partea I-a. nr.C.Of. p. 4).. şi I. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). 76 din 30 martie 1946.C. nr. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D.I. 15 din 19 ian. J. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U.R. 1267). după august 1944 directorul general al C. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu referat de cercetare la fd. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. 1949. şi B. BERNACKI. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.D.N.Of.R. C. p. 147. 707).. BERNSTEIN. S.F. decorată prin Decretul nr. partea I-a. partea I-a. doc.Of.) şi Femeia (revista săptămânală a F. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română.F.F. v. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. membru al C. 1945-1948)... decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 76 din 30 martie 1946.R.R.. 151. Andreescu.R.A.C. BERMAN. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. partea I-a. p. BERMAN.I. (partea I B) nr. partea I-a. respectiv “Bernaki”) – membră P. BERMAN.C. p.R.R.).R.F. Saly . 176 din 2 august 1948.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.N. nr. 17 (3 iunie 1948): 5). 152. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. inv. Nastasă şi Varga 2003a:641).F. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. p. al Frontului Democraţiei Populare. p. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. partea I-a. Isarel . nr. 1949.

M.Of. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. 160. 804 din 21 dec.R. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. 35 din 11 febr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.S. P. 168. BLUMEN. 166. BLECHMAN.C. 641). nr.I.Of.Of. 6094). ca translator la Direcţia Radio (M. nr. 119 din 28 mai 1947. V-a. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. nr. Mauriciu . până în anii ’80. a M.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. BLUMEN. 29 din 6 febr.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 200 din 1 sept.I. BLOCK. partea I-a.C. M. 35 . Ernestina . Mihai . p. partea I-a. apoi. partea I-a. 658. 1949. Politică şi lector universitar. 1213). BLUMENFELD.Of.R. partea I-a. p. decan al Facultăţii de Căi Ferate. nr. p.E. BLUMER. Florica (n.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M.Of.Of. al P.S. p.Of.A. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a. nr. 4968). 62 din 15 martie 1947. partea I-a. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940. 1945. cu grad de consilier de presă (M. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. ulterior promovat consilier de presă. 168 din 23 iulie 1948. p. BIRTHELMER. nr. 158. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale.R. David . 7950).soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. 1949. BLUMENFELD. 1946. Cecilia GLANZSTEIN. p. nr.G. GOLDEMBERG) (n.B. 788). – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 4251). p. partea I-a. până la pensionare (1978). p. pensionat la cerere în martie 1947. 1949. 1946.Of. nr. 15 din 19 ian. v. 645). 105 din 12 mai 1945. 5966). 1947.Of. a III-a. Alexandru (n. p. 1912) – membru de partid din 1944 (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 155. 163. 12/1952). 15 din 19 ian. Antonina . BODNĂRAŞ.C. partea I-a.Of. fiica lui Leon şi Marie (n. Ioana şi Gheorghe). Buzea . BLUMENFELD. 289 din 13 dec.I. partea I-a.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949. 164 din 19 iulie 1948. M.P. 167. decorat prin Decretul nr. BLINDER.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 190 din 18 aug. Flaviu . 165 din 24 iulie 1945.P.Lenin (secţia civilă 4950). nr. dosare anexe. 131 din 8 iunie 1948. 165.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. BOGDAN. nr.I. Fischler). nr. 157. Jean . decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 164. nr. 12877. 5 dec.Of. 162. 6306). nr.154. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. nr. prorector la Institutul de Căi Ferate. partea I-a. p. reînscris ca sub-lt. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. BLUM. M.” cls. p. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. p. Materiale Plastice (1948-1949) (M.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 156. nr.09. Bucureşti. nr.Of. p.Of. partea I-a.Of. BLUMENFELD.1922 – 1990 Bucureşti) . partea I-a. 3705). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 2146. întocmit în 1951. Leopold . împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. partea I-a. 3806). 6749). partea I-a.A. (M. nr. Iosif – fost student la Drept la Iaşi.. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). 67 din 22 martie 1945. p. nr. M. ulterior. p. BLASIAN. 1964. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 16 din 20 ian. partea I-a. M. p. 159.R” cls.. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . 161. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. apoi redactor la Ed. 1948.

1912 – 1962 România) – ilegalist. (dosar 29/1957). nr. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 50 din 1 martie 1948. 10.”) (v. încadrată în centrala M. dosar 9.I. după moartea soţului. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Basarabia – 2007 Washington. după august 1944 vicepreşedinte A. Iosif (n. BOGDAN. 7. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. unde a decedat în iunie 2007. partea I-a. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. decorat cu ordinul “Steaua R. şef de direcţie în Securitate). ff. 1948. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. Lupaşcu)) – membru P.A.după război controlor în cadrul D. 24 din Bucureşti cu V. BOGDAN.R.a. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 1990. pe aceeaşi listă. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. nr.R. ambasador în SUA (1967-1976). Emilia (n. în fapt Piotr Gonceariuk. „Petre Goncearuc”. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr.U. 36 . 6401).Of.169. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). a treia fiică. etc.1946.. Gonceariuk. director al Direcţiei Occident a M. 1869. precum „Pantelimon Bodnarenko”.E. în ian. 170. „Ion Didenco”. angajat în M.U. al P.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13.R. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1946. partea I-a.R. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii.R.D.. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian.A. Elena Răutu. Bănulescu. GRÜNBERG ) (5. BOGDAN.C.C. director al dept. 40 d in 16 febr. rămasă în S. pensionat).E. Corneliu (n. Watts 2011: 280 n. ambele locuind în prezent în S. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)].R. partea I-a.B. căs.d. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. 444 n. 1990. BOGDAN. alias Gheorghe Pintilie.P.G. al P.C. p. „Serghei Niconov”.A. Svetlana (n. 172. viitorul Ion Vidraşcu.S. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M.L. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). p.R.S. nr. apoi cu Gheorghe Câmpeanu.E. 1948 – nov. 1948). 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. Vladimir Doicaru ş. v. Berindei.” clasa a V-a în 1948.M.). 1310. S. din sept. 1.Of. Hoge. pentru socialism”. 1966-1967). consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945.I. director al dept. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. nr. cf. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. 157 din 4 mai 1971).) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu.A. Levy 2002: 203). recăs. probabil nu întâmplător). 26.Of.U. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955).XI. respectiv director al Editurii Meridiane. (135/1955).C. în fapt Ivan „Vania” Didenko. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. la momentul repatrierii părinţilor.M. partea I-a.P. „Valerian Bucikov”. Emilia MILCO) (1926. a M.1921 Bucureşti . ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2).1990) (fiul lui Horia (Harry) şi 48 Silvia (n.N.. membru de partid din 1932. Nicu Ceauşescu. 0110 (“antiK. 517). 24 din 30 ian. 333. în 1976).M.E. în 1948. 178 din 4 august 1948. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr.I.062 din 31 ian.VII. director de cabinet al Anei Pauker (dec. 1 în tabel.A. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. Tismăneanu. 49 Alături.U.II. Arhivele Militare Române. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). v. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. din 1941. Iosif SOLOMON) (6. America de Nord şi de Sud (1978-1982. data morţii (!). (1949-1951). consilier al ministrului de Externe (1976-1978). şef al Direcţiei Presă al M. (1955-1961).E. în fapt aflat în atenţia U. 1949. fd. 738). 158). viitorul Serghei Nicolau. 141-2. p. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17).R. supra).A. (1962-1990). îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris.A. Hună .G. alias Petre Petrescu. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. p. 171. Dobrincu şi Goşu 2009: 421.C.

C. iar după unele surse martoră a acuzării în procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954).1916 Bucureşti - 50 174. inv. al P. anexa la dosarul nr. decizia nr. 231 din 5 oct. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. 662). cuscra cuplului Ceauşescu. (din 1948). fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”).?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. nr. (1948-1952. Katherina ABRAHAM în 1909. Trebitsch). Alexandru Bela (n. al P. BORILĂ. p. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. BOGDAN. iar apoi traducător la Editura Politică.C.A. 52/1956. 2001 (S.IX. partea I-a.C. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic.D.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. al P. respectiv referat de cercetare la Fd. 14/1951). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. N. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). de formaţie inginer. “Raportului Tismăneanu”. şefa Direcţiei Cultură din M. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. a avut cu Mihail Boico trei copii. Nadler)). 179. 1946 a ministrului Justiţiei în M. în Bucureşti). ulterior menţionat ca redactor la Ed. 423 din 15 iul. căs cu Annick (n.U. fiul lui Carol şi Ghizela (n.M. emigraţi în 1975 în Israel. “Horia” (n. 180. fiica lui Isidor şi Liza. 66 din 19 martie 1946.V. 178. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. jud. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct.A.R. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 26.C. al P.1983. 1946. nr. BONDOC. (19. membru al C. incinerat) – activist de partid. locuind în prezent în S. 3293.XI. decorată cu Ordinul “Steaua 50 51 V.Of.F.. Ecaterina (n.A. decizia nr. verişorii lui V. nr.R.Of. partea I -a.C.asp. p.C. în Satul Lung. (?) BOIANGIU.htm 37 .G. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.” clasa a III-a. 1947. H.R.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan.IV. C. membru al Biroului Politic (1952-1965). respectiv Andrei şi Olga (căs. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. membru al C. Bokshorn).1920 – 5. Ionescu).Of. nr. Bucureşti.IX. BOICO “LUCA”. Beniamin HAIMOVICI51. 52 V. Jean (n. în 1987 rămasă în Franţa.E. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. a M. BOICO. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. Adriana Livianu. 175.V. Vladimir (30.procesulcomunismului. (135/1955). Kuller 2008a: 76). sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) .C. în viaţă. p. 19795. respectiv traducător la Ed. secţia Cancelarie – dosare anexe. infra]. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). 229 din 4 oct.soţia generalului Mihail Boico. 177.E.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. Leon . (1948-1969).I. Politică. p. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. partea I-a. partea I -a. 1949. 16 din 20 ian. Tismăneanu: Tania (căs. 2473).1909-27. V.R. fiica lor.C. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. redactor-sef al ziarului sindicatelor.P.U.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 8970).173. Iancu BERMAN .Of.C. (M. 176.R. al P. Alfred LÖVY) (17. al Comitetului Executiv al C.C.I. Olga a decedat în 2001 la Paris.2001) . Bianca MARCUSOHN.R. Tony. al U. Stark)) (16. BORA.R. http://www. Cristina (n. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). Minerva la începutul anilor ‘70. fiul lui Philip şi Rosa (n. 99244 din 4 oct. (dosare anexe. 1944-1945).C. 1963. nr.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. BONCIU. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner.C.1893 Iaşi – 27.

X. membru supleant al C.. al P.III./P.C. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel.09.181. (1948-1955). 1949.II. (?) BORILĂ.C. pensionată în 1961. şeful Direcţiei Politice a Armatei. imediat după Revoluţie.I. voluntar în Spania (1937-1938).R. membru P. BRATEŞ. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. a III-a. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937..R.R. 182. evreu bulgar.” cls.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf. p. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. dosar nr.17.php. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971.I. este evreu cf. nr. Elveţia) – ilegalist. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. şeful organizaţiei Bucureşti a P. (1948-1968). preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). 185. 187.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93).C. apoi membru P. IV-a.M. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947).M. BRAUNER. 644). începând cu 15 august 1945). graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. Daniel Valentin (n. membru al Biroului Organizatoric al P . 1981). când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. condamnat în 1932 şi 1935. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. 186. 184. 5. cf. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. 38 din 27.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. în 1971 cu ordinul “Steaua R. Laurenţiu (n. al P. B. BRAUM. 225. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.C.M. Iordan Draganov RUSEV) (13.R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). organelor de anchetă.P. graţiat în 1964. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50. canoanelor religioase iudaice (Halaha). stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie.Of.E. Arnold . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. unor surse controversate. 80. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. 1947 reîncadrat (retroactiv.125. BRAEŞTER MARCU. salariat al centralei M. în viaţă în 1991. 2009: 71. 53 Cf. Petre53 (n. R.R. Cosma 1994: 31). 15 din 19 ian. multiplu decorat de statul comunist.R.1979). v. 2067 din 20 oct. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. pentru “uneltire”). 54 V. şi fişa sa matricolă penală. decorat cu Medalia Muncii. (19501953). responsabil cu economia (1952-1953). Paşcani) iniţial membru al PSD. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). 27 aprilie 2009). în oct. De altfel. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. ministru al Construcţiilor (19481951). membru C.S. 1938-1944). Evenimentul Zilei .luni. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n.1903. în viaţă în 1994.R. inv. I în 1959. cu Ordinul Muncii cls. II-a (Decret nr. partea I-a.R.P.1913 Cernăuţi – 11. întors în ţară în 1946 (!).VII. BOTNAR. http://86. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434).R.C. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). 183.” clasa a II-a în 1948. refugiat în 1991 în Elveţia. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.” cls. BRAEŞTER. Isidor FÄRBER) (n. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1947).C. (1948-1950).%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. arestat în 1960 (cf. emigrat în 1965 în Israel. deputat de Bucureşti (1946-1948. nr. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. fond 495 (“România”). participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. când îi acorda un interviu lui Robert Levy.C.. (1944-1947).1998 Villars-sur Ollon.M.R.R. 38 . 477). 17. Fiul celor doi şi nepotul lui Nicolae Ceauşescu.R.E.

nr. 1964. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. anexa la dosarul nr. Piroska ABRAHAM. p. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C.VII. 19 din 23 ian. 39 . 2158). pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.A. inv. (1953). 1945. 3293. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. înfiinţată în 1948.A.R. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). nr. 804 din 21 dec. decorată cu ordinul “Steaua R.II. 124. p.R.d. 194. nr.S. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. 17. 15 din 19 ian. al P. zisă “Piri”) . al P. M. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. partea I-a. II-a în 1951. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. 1.698 din 4 dec. Alfred (n. 26. 1945 în M. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. iar apoi prin decretul nr. p. 2004: 48 (n. nr. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). nr. dosar nr. de pe lângă Consiliul de 190. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). 645. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. p.IV. (partea I B) nr. 189. după care.a. BRÂNCU. 195.C. medic. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. cu referat de cercetare la fd. Jdanov” (1954-1958).C. BRILL.fostă ilegalistă. decizia M.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia.OF. BRAUNŞTEIN. Lică (n. p.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. cu rang de consul II (M. 287 din 14 dec. M. Şuli Brill. în 1958.R. 98/1956. 196. Madeleine (n.A. nr. nr. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. plecată în U. 225.E. 295 din 28 dec. 67 din 22 martie 1945. nr. p.. 193. 192. Haia Solomonovna GRINBERG) (21.R.Of. În paralel.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. economice li administraţiei de stat (1977-1989).R.G. nr. fostă secretar general interimar al P.J. partea I-a. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). a III-a.I. BRĂTESCU. conferenţiar universitar. 1945. al P. 122.C. 4698). C.188.P. Mina BRAUNSTEIN) (n. partea I-a. Jdanov” (1949 -1954).Of. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. 11177). inv. 122 din 28 mai 1948. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). p.M.2). în timpul războiului. Zîna (n.R. 170) şi 49).II.S. 191.Of.C.Of. 1945.1907) – ilegalist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1944. BRENNER.” cls. BREBU. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R.R.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. membru de partid din 1927. p. H.R.M. Miniştri (1948-?) (Nikolić f. în 1945 şef al spitalului Cazarmei Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M.C. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55.Of. membru de partid din 4 oct. Izu . Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. 1949.L. partea I-a. în M.484 din 8 dec. fond 495 (“România”).Of. partea I-a.1920 Bucureşti) . probabil fratele colonelului dr. Lică BLUTŞTEIN) (n. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (din 1950). social -politice.S. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. BREINER. 127 din 7 iunie 1945. viitor al Informaţiilor (M. 10926). membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. (Dobre et al. secţia Cancelarie – dosare anexe.1906 (după alte surse 21 dec. BRIL.C.P. 4758. 175). Paraschiva (n. 533). Şcoala Centrală de Partid „A.A. 1948. II-a în 1949.C. 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”..1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a.

(Berindei.S. “eminenţa cenuşie” a F. ambasador la Washington (1956-1962). a III-a.1978 România) – ilegalist. I. 2592 din 31 iulie 1942. s-a stabilit în S.S. restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. BRUCĂR.IX.04.C. 1949. BRODER. fiul său. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.R. aflat în atenţia U. cu Leopold Puican). nr. (1955). BRUCKER.. ROSENBERG) (n. după 1989. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. în febr. Silviu (n. partea I-a.684 din 5 nov.197.U. I. cu Lică Vişan). 981. al P. Calman . cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.T. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. Heinrich (n. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 190 din 17 aug. 1945.C. M. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A.S. BRUDER. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). documente interne. 158 din 12 iulie 1948.E. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F.P. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).1914 – 7. partea I-a.I.C. partea I-a.N. 56 Iniţial. Solomon – dentist.A. 201. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966).C. 205.N.. Ulterior. p.Of. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989.Of.D. p. 82). în M. partea I-a. nr. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea 198. nr. Andrei. dosar nr. 8984). deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. rezervat evreilor comunişti. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U.Of.C. 22. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka.după război controlor în cadrul D.1916 Bucureşti . cu stagiu recunoscut din 1933.2006 Bucureşti) – ilegalist. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj.U. Chişinevschi şi apoi L. p. 209 din 9 sept. în Transnistria56. fd. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu.Of. 200. Mărgineni. p. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. cu Jean Bogdan. 39959 din 15 apr. Gabriel . a M. 1948. etc. 26 din 1 febr. 753). 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. decorat prin Decretul nr. 10260. Zalman (alias Sandu) (01. M. nr. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. nr. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. a avut 3 surori: Clara (căs.E.C. p.X.N. şi orchestrator al înfiinţării G.C. 112. partea I-a. marginalizat în anii ’80. nr. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. v. Nagy şi Vincze 2008: 49. p.Of.Of. 202.Of. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of. a M. membru al facţiunii procomuniste din P. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. 40 .) şi 127 din libertate). 1946./U.C. 7438. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da.T.G. 158 din 12 iulie 1948. Nastasă şi Varga 2003b: 53.I. 199. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 5784). p.N. Răutu. 16 din 20 ian.G. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. 204. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu.D. 662).P. 1947. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr.-C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 0110 (“anti-KGB”). 1946. 269 din 23 nov. 203. Constantinescu. BROTMAN. 33 din 8 febr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.I. BRUCAN. C.1900 Bucureşti) – din sept.D. 1945 a ministrului Justiţiei (v.I. în baza ordinului nr. supra) şi Henriette (căs.M.C. decizia MJ nr.. BRILL. 2009: 1845). 14). Tony (căs. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.M. partea I-a. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. 1946.06. p. BRODER. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). nr. din Transilvania de N ord. partea I-a. nr. 5785). BRUMARU. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică.14.. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.

etc. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. inv. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). nr. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. “Apărarea Patriei” cls. fond 495 (“România”). Paul . “23 August” cls. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. de la A. (M. apoi cu drepturi depline al C. 30/1956). chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului.Of. inv. şi Raşela (n.Of. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul l ui Ceauşescu.A. 6781). Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. partea I-a. la rândul ei ilegalistă. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi.g. partea I-a. 225. 15 din 19 ian. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961.R.C. 170).II. Simon MOISE. 211. 644).C. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.1902 Rădăuţi – 12. infra). de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth.N. partea I-a.C. 225. direcţia economică a Comitetului) a C. deşi evreu. iulie 1947. în 1941 58 Unde.II. fond 495 (“România”). 76 din 30 martie 1946. participant la Rezistenţa Franceză.R. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. decorată prin Decretul nr. Nachmanovici)) (14/25.” clasa I-a în 1971. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. În esenţa propriei noastre aprecieri. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). după 1944 membru supleant.P. nr. p.1914 Iaşi – 1.C. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Alexandru (n. e adevărat. de Stelian Tănase.R. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. Brucan (el însuşi evreu). David .E. cu dosar la secţia Economică a C. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. 32 din Bucureşti). al P. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5).e. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). II-a în 1949.206. cu ordinele “Steaua R. (1948-1950. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. 173 din 31 207.M. 41 . ministru al Industriei Alimentare (1969). probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. Hana FRIEDMAN.1997 Bucureşti) – de profesie textilist.G. 3002). după război încadrată iniţial în M. Ulterior.R.R.A. BUGHICI. în domeniul Învăţământului (e.C.C. deputat M. Baranga la P. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). 1949.XII. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka.E. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. dosar nr. care opinează că până în 1952. p. şeful Secţiei Bunuri de Consum. Ern(e)st ARNOLDI) (23.M. zis “Bughici”. (1957-1965). Solomovici (2003: 91).). ministru de Externe (1952-195558). al P. inter alia. dosar nr. Ana (n. 210. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică).S. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită..Of.” clasa a II-a în 1948. apoi promovată director administrativ adjunct. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. (?) BUGEANU. Simion (n. nr.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. a M.din 1947 inspector în cadrul D. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Iulian şi Zoia.A. (anexe. 209. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. fiul lui Moritz Moise. BUGHICI. BRUMFELD. p. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. BUCHEN. al P.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.2179). pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. T. între 1957 şi 1961). Comerţ şi Cooperaţie (i. 208.I.V. decorat. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. BUICAN. soţii Buchici au avut doi copii. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. 1950-1955-1965).1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.

1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953).R. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.din 1947 inspector în cadrul D. 1902. al P.212.R. partea I-a. iar ulterior măritată în timpul războiului. M. secretar general (din ian. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948).C. Wilhelm . (M.S. Solomovici 2001 I: 195.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. inv. cu stagiu recunoscut din 1937.S.Of. 1947. p. 7 din Bucureşti. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). partea I-a. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. apoi consilier de presă la M. 173 din 31 iulie 1947. Isac . p. în 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. cu generalul rus Iakov Bulan. redactor la Scânteia şi Contemporanul. 213. BUTNARU.S.R. după război membru fondator al C. Ilie nr. 2201). pentru o democraţie populară. partea I-a. nr. Arthur .A.G.în martie 1945 reîncadrată în D.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. Sonia . după reabilitarea sa din anii ’60. partea I-a. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M.Of. a M. nr.Of. 216. BUJUM. Sf. Rădăuţi.C. 72 din 25 martie 1942. partea I-a. figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1947. 1654-5). membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă.. nr.1896 Piatra Neamţ – 12. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. n. 217. (dosar 73/1951).C.Of.Of.în martie 1945 reîncadrat în D. 204 din 5 sept.F. pp.I. îngropat. A. 253 din 1 nov.Of.E. nr. partea I-a. 256 din 5 nov. 10496.III. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”.R. 275 din 27 nov. II-a. prin Decretul regal nr. 218. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4.E. 52 din 4 martie 1945. 215.C. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). 2271). P.R. în iunie 1945.C. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951).Of. 214.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. 80723. 1947 (M. partea I-a. 2. fond 495 (“România”).G.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste.. 1654-5).Of.T. 158 din 12 iulie 1948. BUNEA. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. pp. din actualul Parc Carol din Bucureşti. C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr.Of.III.T. pentru socialism”. BUNESCU. Tatiana (n. al P. dosar nr. în U. 1947. al 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. cu grad de maior. 52 din 4 martie 1945.E. 9763)). ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). M. BULAN. nr.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. n. 1947. cu referat de cercetare la fd. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). ilegalistă. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 5785). în Forţele Armate. nr. Betea 2005). BURAHOVICI. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. 225.D.C. C. 42 . p. Otto . CALMANOVICI. p. p. 6781). I-a (Berindei. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. p.G. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. 2066 din 20 oct. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. partea I-a. nr. 9857. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). p. M. cu domiciliul pe str.

p. p. “Jijia” din Botoşani (M. Sergiu (în unele documente din arhiva U.Of. CELAN. 1949. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti .din 1947 controlor în cadrul D. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe.C. Moise .E.T.E.Of.C. 16 din 20 ian.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1949. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M.I. 225. nr. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. partea I-a. 10553. 1190).Of. 15 din 19 ian. 1947. 1948). 25/1954). 289 din 13 dec. partea I-a. 1949. 560). internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. CASTER. M.Of.R.C.C. 277 din 29 nov. partea I-a. CAUFMAN. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu.E. 190 din 19 august 1947. 645). cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi.A. 10092).Of. 222. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. 1947. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). cu fişă la secţia Economică a C.C.Of.Of. nr. partea I-a. CARASSO. CANDEL. M. CĂRUCERU. inv. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 34 din 10 febr. 1947. p. a M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 645). nr. (dosare anexe. p. anexa la dosarul nr. 221.Of. nr. 143 din 24 iunie 1948.a. 1626. 3293.Of. nr. al U.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. M. 12877. 15 din 19 ian. 663).. CATONA. partea I-a. ZWIEBACK. iar apoi inspector în cadrul D. p.M (Berindei. a M. Leiba . 227. CERNOVITZ. partea I-a. nr. 15 din 19 ian. 223. emigrat în Israel în 1970. partea I-a. Aurel .C. nr. partea I-a.Of.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.E. Alfred . partea I-a.). Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.S.C. Liviu . a M. 264 din 14 nov. CÂMPEANU.219. Victoria . p. 1947. nr. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. p.G. viitoarea soţie a lui Iliescu). p.controlor (până în febr. (M. membru de partid după război. 662). Eugen – de formaţie medic.C.M. 17 din 21 ian.C. u. CHARAP. 264 din 14 nov.C. partea I-a. p. 501).R..a. partea I-a. 7491). p. Marcel . în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. nr. CALMANOVICI. 233. 224. p.G.C. nr. 5331).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. u.C. 1948. partea I-a. 16 din 20 ian.C. p. nr. CERNEA. 230. originar din judeţul Mureş. nr.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I.Of. (M. al P. 232. 643).Of. 1949. partea I-a. Maietta .T. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). al P. p. Radu (n. Stela . ca translator la Direcţia Radio (M. nr. nr.Of. Isac A. CÂMPEANU. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”.C. 228. 231. 15 din 19 ian. nr. 1949..din 1947 controlor în cadrul D. 45 din 24 febr.Of. Leon . partea I-a. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. CĂLIN. p. CĂŢOIU.Of. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. 226. 642) . 1949. (M.. 43 . Dobrincu şi Goşu 2009: 115. p.I. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. secţia Cancelarie – dosare anexe. 229. 1949. 10092).G. 220.R. 1946. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica. David (n. P. al P.C.

1905 Ciuc – d. fii cuplului. la Bucureşti până în 1956. fişa sa matricolă penală la http://86. apoi prezentă la Bucureşti. III-a. 1948). 45 din 24 febr. Mâţă 2007: 245. pentru socialism”.D.R.S.Of. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. iar pentru scurtă perioadă în 1945. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. ulterior “marginalizării”. membru în conducerea A. M. membru în C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. căs. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. al P. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei.C. din 1923 şi P.php. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Nastasă şi Varga.. 15 din 19 ian.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. 239. 1626).C.S. CHELES. CHEIS.234. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. când va fi destituit). 44 .M. 1950. CHIRIŢĂ.P. nr.C. p.E. 60 V.E. 11. 7345).T. 205 din 4 sept.S.C. 1949. 164 din 23 iulie 1945. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). partea I-a.R.7.d.R.I. 1948. partea I-a.C. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. 61 A preluat în sept. . Solomovici 2001: 79. i se întocmeşte dosarul de cadre nr.în 1948. (1945-1946).F. nr. p.” (1990: 247). 98. nr.R. CHERESTEŞIU.17..Of. 2003a: 419. (v. semna cu “Stănciulescu”. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. “RomânoExport”. România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).S.R.R. 240. decorată prin Decretul nr. zis “Ioşca”61) (26. ulterior la Cluj. 14. din actualul Parc Carol din Bucureşti.R. nr. 1945. Max . evreul blestemat. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). cu Rodica Lupu. 1948.C.” clasa I-a (1948). al P. membru al Secretariatului. Roza SIMON KAHANA) (n. pentru subminarea economiei naţionale.Of. revenit în ţară după 23 august 1944.Of. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare.R. 2003: 185). şi Solomovici 2004: 283)60. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf.D. 1946).. 1964. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. (M. 8442).E.P. decizia nr.controlor (până în febr.P. Iosif (n. CHINZBRUNER. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v.C. 1948-1961).1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. decedat) şi Andrei Kishinevski au emigrat în Israel în timpul regimului comunist (anii ’60-’70). Iosif ROITMAN. deputat de Bucureşti (1946-1948.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.-a în 1949.C. Grigore . 6260). ulterior şef de cadre la Academia R. CHIŞINEVSCHI. iar apoi promovat inspector în cadrul D.E. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. Angelo (n. 221 din 28 sept. şi Andreescu. p. 235.Of. 238. în lista “comuniştilor categoria A”.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. D.1979 237. eliberat în 1969 (v.g. (1950-1957. ordinul Muncii clasa I-a (1949).C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003.. activist al P.” cls. membru al C. CHIŞINEVSCHI. nr. Lidia . 642).R.A. după naţionalizare. care nu mai ştia cât rău să facă. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. S.C.II. H. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.organizaţia regională Ardeal. 6 din întreaga colecţie dedicată României). a M.XII. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 804 din 21 dec. (dosare anexe 118/1951). 236. Gheorghe Kishinevski (n. membru în conducerea C. a III-a. Rozalia (n. partea I-a. 2790 din 16 sept.XI. în M. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. p. partea I -a.C.125..I. din 1934. rămas în 1940 în U. Lică (n.C.G.

N. fond 495 (“România”).I. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia.R. CHIŞINEVSCHI. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 8072).P.C.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur.F. 9763). 52 din 4 martie 1945. 2010. L. 204 din 5 sept. revenind însă după 1944 la cel de naştere. Dr. (1945-1946).P. 111 din 17 mai 1947. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). în 1948 cu ordinul “Steaua R. Liube KISHINEVSKAIA) (5. care va muri în 1943 63). partea I-a. Liuba (n. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. dosar nr.F. unde moare în 1975. 6658). nr. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol).R. 62 63 După unele informaţii neprobate. CHIŞINEVSCHI. zisă “Rica”) (n. 225.R. nr.C. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50.10. instructor general în cadrul A. Isac . Gizela. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine.R. CLEJAN. (M. nr.XII.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. 244.U. 3912). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.D.C. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. p.” clasa a V-a. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. (în 1964). 246.XI. p. (1948-?). din 1946 activistă de partid. 225. O. – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. 185 din 12 august 1948.1911 Tighina – 1981 Bucureşti) 62 242. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.R. partea I-a. Roza Kaganovici.C.” clasa a II-a. 21.Of.R.1904 România – 15. 1949. pentru merite antifasciste. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). Bucur (n. (1951).Of. Jakob LAUB KRANZDORF. membru C. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 84). 2075).Of.R. KATZ) . 2008. inv. zisă “Nelly”. – documente interne nr. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). C. inv.F. fond 495 (“România”). 243. apoi promovat director adjunct (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Friedberg-Vălureanu 2004. Sally TAUBERG.C. p. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. căs. partea I-a.C.A. dosar nr. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). p. Adolf . incinerată la crematoriul “Cenuşa”. simpatizantă comunistă în ilegalitate. Sali (n. 157 din 4 mai 1971). CLAUDIAN. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). 15 din 19 ian. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). III-a. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. partea I-a. 245. CIUBEREA. CHIVU. 225.E. partea I-a. pp. 1947.R.1975 Shanghai.S.P. China) – ilegalist.Of.R.) în Forţele Armate (M. M.C. în 1947 încadrat prin decret regal. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.). ilegalistă (membru de partid din 1930. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei.C. 1899). C.C. nr.N. preluat şi de soţ).E. III-a (C.din 1947 controlor în cadrul D. după război presedinte executiv al U. III-a.I. 1654-5).I.I.G. al P. al U. 253 din 1 nov. inv. inv. 641). dosar nr. ca maior medic (r. 19. A.L. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of.241. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). din 1972 din nou în China.1893. Lazăr (n. a M.C. al P. fond 495 (“România”). CLEJAN.IX. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. KRANZDORF. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1979: 371.G. partea I-a. 247. 1947.

p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. p. zis “Mache”. (Leizer) şi Sara)) (7.1915 Bucureşti – 26. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. al P. COHN. 1949. 1949. 254..III.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. 7352). 257. p. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF . 1949. 259.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 256.Of. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954.după război controlor în cadrul D. Ernest . 64 V. al P. creator al personajului “Mihaela”. Liviu (n. 6781). CNEZI. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 7537. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). nr. 173 din 31 iulie 1947. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist.R. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948).1911 Bucureşti . 10696. CLEMENTIN. partea I-a. IV-a COHN. Ilie . 644). apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. 335 din 20 iun. colaborator la România liberă. p. M. CODRIN. COHN.Of. p. p. Aizic .18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. 46 . C.R. p. nr. căs. 1948. COHN. Geza . 251. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.C. cu Claris (n. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 1948. 15 din 19 ian. 662). partea I-a. 3.C. Corneliu BARASCH.248. COHN.E. p.V.XII. 191 din 20 august 1947. nr. partea I-a. anexa la dosarul nr. nr. 644). secţia Cancelarie – dosare anexe. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat prin Decretul nr. Leopold SAFIR) (n.VII.Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. . 1947. Nell (n. 258. 24 din 30 ian. supra]. Isac (zis “Jean”) (6.C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.I. 1963.” cls. 175 din 31 iulie 1948. CLOPOŢEL. nr.C.XII. a M. p. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. 260.Of. fiul lui Eliezer 64 249.Of.C. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. 738). un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. partea I-a.1901 Bucureşti) . Herşcovici). COHN. inv. 3293. nr. 28/1956. 253. după război activist de partid. partea I-a.1906 Orhei – 23. Haim (fiul lui Burăh) . 6/1958). 6287). COHN. 250. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. partea I-a. 252.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. 261. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. cu referat de cercetare la Fd. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. 645). 1949.G. tatăl lui Emil Nell-Cobar. nr. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. 15 din 19 ian. 205 din 4 sept. calitate în care este de altfel şi decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.1993) – membru de partid. a III-a. nr. 255. CLEJAN. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. 281 din 4 dec.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. Samuel (n. partea I-a. COGAN. 15 din 19 ian. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. cu stagiu recunoscut din 1934. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). nr.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. COBAR. 16 din 20 ian. S.R.P..Of. nr.C. partea I -a.Of.Of.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri.I. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. partea I-a.

nr.R. 109431 din 25 oct.R. 10174). M. partea I-a. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D. Chişinău. partea I-a.XI.D.Of. partea I-a. 266 din 17 nov. nr.R. p. nr. partea I-a. partea I-a. Moscu (n. p. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. nr.R. unchiul lui Vladimir Colin. Liviu B. decorat cu ordinul “Steaua R. M.T. 269. iar apoi promovat inspector în cadrul D. din febr.C. 25. 265./Kuller 2008a: 445).D. Samoil(ă) .” clasa a V-a.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. partea I-a. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. nr.G. a III-a prin Decretul nr. 641). partea I-a. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. 1948 membru în C.V. 58 din 12 martie 1945. p.Of.romanianjewish. 264. 6694). 15 din 19 ian.E.S. 272. 1919 Păltiniş.9888.R.C. 257 din 9 nov. 6607). 1. CONSTANTIN. 1948). apoi activist în cadrul D.Of. V. 66 Probabil acelaşi Coler.controlor (până în febr. 1945. 1948. al partidului. p.R. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).C.P. 15 din 19 ian. în M.E. partea I-a. CONSTANTINESCU. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. M. L. al U. KALMANOVICI) (n. tatăl lui Andrei Coler. 169 din 26 iulie 1947. p.1909 Basarabia) – ilegalistă. p.A. Elisabeta (n. menţionat în Fürtös 2007: 404. 32 din 8 febr. n.voluntar în războiul civil din Spania. 663). 1945.G. emigrat în Israel. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P.G.Of.C. COHN. 111 din 15 mai 1948. 266. 4362. Marcu . Lora . al P. din 1937. 1949. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. internată câţiva ani la Târgu Jiu. Eliza .în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. CONSTANTINESCU.Of. 229 din 4 oct. 47 .. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. 16 din 20 ian. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. nr. în 1950.U. Leon COHN65) (n. Rădăceanu. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. 19.Of. p.P.Of.I. 641). apoi al ministrului Silviculturii. Jean66 (GOLSTEIN. 1134). (1945-1950).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.-C. (n.. COHN. apud Corobca 2008b. nr. (M. 1626. COMNACU. 268.I. nr. 45 din 24 febr. Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 157 din 4 mai 1971 cu. în anii ’30 activist în cadrul P. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” clasa a IV-a în 1948. 8971). 1949. şef de cadre în cadrul D. nr. partea I-a. nr. 1949. nr. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) .R. COLIN. (posibilă legătură cu Moscu Colin.R.) (M. unde a murit în anii ’90 (Berindei. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. II-a în 1949 (decretul nr. 270.G. Benone (n.G.Of. COHN. Levy 2002: 132. emigrată în S.E.P.d. partea I-a. 1949. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). COLER. p.Of.F. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).262. cu stagiu recunoscut din 1928.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. apoi stabilit în Statele Unite. 267. 187 din 14 august 1948.P.Of. a M. nr. şeful de cabinet al ministrului Muncii. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 263. partea I-a.html. Marinescu (1945-1948). 1947. partea I-a.C. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. COHN. 1888. din 1945 membru al C.C.Of.T.C.C. Dorohoi) – membru al P.A.S. p. p. 271. 1947. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România). Betty SCHUSTER) (n. M..P.F. CONOBEL.Of. (M.

1949. CORNEA.C. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.A. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici mă car asupra locului său de naştere.1974 Bucureşti) (n. CONSTANTINESCU.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. M. vicepreşedinte (1954-1955. anchetei oficiale. 299 din 29 dec.S. de la caz la caz. 6401. Bucureşti. Spre exemplu. (45/1955). nr.R. al B. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. 191 din 20 august 1947. (M.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). de sursă.P. p./P. de revista electronică Descoperă. (?) CORNEA.G. membru al B. cf. inter alia. membru al C. http://theatredelaction. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. numele Meir Kohn este avansat. nr. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). 276. 2790 din 16 sept. 5.XII. În sfârşit. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. partea I-a. în funcţie 274. 1948.N. (1945-1960 . unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. nr. (1946-1961. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). 157 din 4 mai 1971).M. multiplu decorat. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67.O.M. Galaţi şi Buzău. variantele Chişinău. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. inter alia.VII. v. 1944). M. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. 1947. 48 . deţinut (1941-1944).Of. 68 V. al P. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. Corneliu . fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian.ro („10 chipuri ale comunismului din România. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). Watts 2011: 513 n.C. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). din 1949 cadru didactic la I. în anii ’50 transferată 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. (1945-1957). (?) CONSTANTINESCU. (?) CORDEANU. 642).descopera.C. după război agent de influenţă sovietic (cf. Miron (13. http://www. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. 2). autorii avansând. deputat M. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. p. infra] – inginer. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.R. (dosar 15563. p. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). p. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974). originar din Chişinău) – sociolog. (1957-1958). nr.A. al P. 15 din 19 ian.C. CORAVU. 1968) .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). fiica Ileana (adoptată).Of.273. partea I-a. Irina (n. p.P.C. 40 din 18 febr.Of.1917 Chişinău .R. Stelian .R. ff. ilegalist (membru de partid din 1936).în 1947 era controlor în cadrul D. La un deceniu distanţă.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. partea I-a. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). a M. apoi reabilitat. 1969-1970). 2009. Rodica (n. p.Of..E. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.R.I. dactilografă). nr. Şulămita BLOCH) (d. Sulamita (n.18. partea I-a. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.C. 1946). rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”.P.S. 15 din 19 ian.C. 277. Numele Moses Kohn apare în premieră într-un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. 178 din 4 august 1948. al P.B.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania).C. 1949. (1970-1974). 278. 7537). 1969-1974). 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). ministrul Învăţământului (1956-1957. vol. (unde fost. 279. în 1946. 641).exclus. CORNEA. partea I-a. a IV-a (Decretul nr.Of. 1389 şi nr. după război în centrala C. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. document aflat în prezent în arhiva C. Roza NOVAC) – activistă de partid. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). 275. Alexandru . partea I-a.N. asasinată în 1968 de.

COSMESCU. CORNIŞTEANU. 1946 în M. în realitatea obscurată membru U. 1945. 16 martie 1947). nr. unde activează până în anii ’70 (v. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. http://www. nr. 136-143).E. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). 70 V. 69 A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. nr.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. 72 V.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. 10. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. din 1942 şi al P.P.C.Of. 38 din 15 febr. http://www. Parhon” din Bucureşti.R. etc. KORNHAUSER73) (n.din 1947 controlor în cadrul D.N. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. 285.II. Pavel Câmpeanu. 1947.C.P.M. tatăl lui Octav Cornea (matematician. 10092).Of. a M.V. p.I.205 din 14 martie 1947 în M. 26 din 2 febr. “D”.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. dosar nr.C. 272. 22 oct. 3759). fd. 6684. 432). după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. partea I -a.europartes. 23. 282. nr. vol.. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţio nalţărănişti (v. 6)74. 107 din 13 mai 1947. Paul (n. partea a II-a.procesulcomunismului. 127 din 3 iunie 1948.C. (M.S.U.T. Moise . partea I-a.G.T. p.Of.htm). 1947.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. partea I-a. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. nr. 73 V. (M. CORNEA. p. 1915 Bucureşti) . încă în viaţă în Bucureşti în 2011.I. 49 . Corobca 2008: 15. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15).I. p.pdf.Of. ca inspector de poliţie. p.Of. 1. n. nr. 253 din 5 nov. nr. Jak (n. (în 1951).Of.1923. 284. nr.Of. în locul lui Pavel Cristescu (M.C. partea I-a. 845. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. partea I-a. partea I-a.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. p. M. 10951. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. Moise Leib COHN) (n. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. 8011). 4844). consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova. Paul (n. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. 264 din 14 nov. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. 2074. ff. 1948. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 65 din 19 martie 1947.R. 8.Of. nr. 12 din 14 ian. nr.G. partea I-a. CORNEA.C. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. în iunie 1948. decizia ministrului Justiţiei nr. 1949. 281. în oct. http://universulenergiei. p. p. Moise (n. partea I-a. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.A. fd. în prezent în S. din decembrie 1944. 9718).. A. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative (M. Simionescu 2005). CORNEA. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu..280.C. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996). 1946. partea I-a. 1416 din 7 ian.G.. multiplu decorat de autorităţile comuniste. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia.arhivelenationale. 1948. 1027.Of. dos. p. p. secretar al C. Paul COHN.I.Of.S. 202 din 3 sept. “Romcereal” (M. decizia ministruluii Justiţiei nr. M. Ministerul Propagandei Naţionale. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. 3. CORNESCU. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957).XI. 71 V. 283. Paul CORN72) (n. 186 din 13 aug.

X. 1857.R. decorat prin Decretul nr. COSTEA.R.M. căs. COTOVSCHI. 66/1956. Basarabia – d. “RomânoExport”. membru U. (v.R. 288. Lipova.C.F. Grigore (n. al P.P. (1945-1951). inv. 2278.C. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. Mirel ZEIDER 287.955).C. KOTOVSKI.R. COSTIN.S. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n.. COŢOVEANU. inv.C. V. partea I-a. p. 10.: 108). nr.N. 3293.a. Anuţa (Hana)) – ilegalist. inv. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I -a.” clasa a IV-a. după război activist de partid. nr.286.C. 235 din 10 oct. 1946.R. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. pentru subminarea economiei naţionale.17. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. dosar nr. inv. anexa la dosarul nr. vol. a III-a.A. p. 62. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 2). nr. doc.R.R.C. al P. 193 din 22 august 1947. Helene. Mirel (n. Soroca. 289. 223 din 26 sept. exclus din partid. 1946. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v.F. 233-240.1914 Constanţa – 2.M.R. în 1958. căs. 66/1973. Jdanov”..C.I.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 10522. şi Solomovici 2004: 283). VINŢE) (16.R. 19. sinucis în 1951. doc. într-un incident rămas încă incomplet elucidat. (1957-1958).935 din 16 sept. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. G. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă.C. 225. în Bucureşti). fiica demnitarului comunist Simion Bughici. C.1916 Vertujeni. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a.Of. K/72. eliberat în 1969 (v. ilegalist.2002 Bucureşti) fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). dosar nr. referatul de cercetare la Fd.R.S.C.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. Arad. fond 495 (“România”). ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. Constanţa (n. C. decizia nr. M. cu Zoia. secretar al Uniunii Sindicatelor C.C. 290. L. dosar nr. fd. al P.R. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr. căs cu sora acestuia. 91. II. ambasador la Beijing. din 1930. (1955-1958). autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. CRĂCIUN./P.R.T. membru supleant al C.M. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). / ZAIDNER76) (23. revenit în România în septembrie 1944. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955).X. 871). lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). al P. 1946 a ministrului Justiţiei în M.E. – secţia Cadre. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). Iacob (8. 1995) – fost muncitor în industria textilă. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.N. cu Maria (încă în viaţă se pare. 77 V.E. fond 495 (“România”). căs. 225. C.JPG. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). aceeaşi decizie în M. cu referat de cercetare la fd. 91).. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). inv.C. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). 225.C. http://86..III. plus anexa la dosarul nr. ff. 15.C.C. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. al P. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. p. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. nr. ulterior în U.A. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. 3293.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. nr. 75 75 76 V.Of. al P. 2-5.VII.S. Sugarman f. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. fiul lui Herş şi Ester) (n. autobiografia sa în A. la sfârşitul anilor ’40.125. Berindei. anexa la dosarul nr.C. revizor de locomotivă la Depoul C. 21).1911 Zăbalţ. 3/1964. dosar nr.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. Diamant 1979: 371. 50 .36/fisapenala. Alexandru (n. al P.V.II.

1907 – 14. decorată.1984 România) – evreu maghiarofon.din 1947 controlor economic în cadrul D.C.R. fd.activist al P. ulterior activist de partid.C. partea I-a.C.. SCHNEIDER) . respectiv cadru didactic de economie politică la I.D.I. H.. A. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. apoi transferat la C. al P. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. dosar nr.E. DAN. 66/1962.R. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M.E..M.R. (1948-1952). dosar 51/1949. partea I-a.R. p.I.G. p. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).R. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. 1948.Of. (mandate succesive 1946-1969). 292. 189 din 17 august 1948. iar ulterior. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). expert economic în delegaţia României la O.C.M. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953).I. partea I-a. 15 din 19 ian.C. 1033). 51/1952).C. partea I-a. 622.C. Laurenţiu (n.1924 Kecskemét.” cls. David (n. a M. (1945-1969. ilegalist.E. şi “preşedinte activ” (i. 641). 190 din 19 august 1947.S. nr. nr.I.C. colaboratoare la revista Femeia a F. 644). 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. IV-a. nr. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. (din 1946). 295. (1950-1952). Ungaria – 1959) .Of. Lörincz. membru al C.R.L. Frieda . nr. fd.A.S. doc.. apoi ministru-adjunct (1957-1961). CROITORU. E. 1949. Finca DAVIDOVICI.. al P. p. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). 4686). respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969).Of. Cluj (1945-1947).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. CROITORU.C. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. cancelarie. dosar 51 . autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. C. 1949. prin Decretul nr. nr.E. (v. 3293.R.Of.U. ministru al Culturii (1953-1957).A. din februarie 1948 controlor în cadrul D. Ed.291.R. 225. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 298. 642) CZIKO.N. 15 din 19 ian.C.e. de Stat pentru Literatură Politică. Hermina .E. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 748). partea I-a. al P.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 26 din 1 febr. executiv) al U. Adalbert – ilegalist.C.R.C. cu stagiu recunoscut din 1929. nr. p.C. C. respectiv Relaţii Externe. 7491).C. (1945-1948).Of. (1959) şi referat de cercetare la fd. iar ulterior în centrala M. anexa la dosarul nr.C. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). CRIŞAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.U. 1947.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. inv. decorată. deputat de Bihor. ff.C.F. fond 495 (“România”).A./P.A.N. p. membru al Comitetului de Luptă pentru Pace al R. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. dosar nr.Of.C. deputat M. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. secţia Cancelarie – dosare anexe. fiul lui Lazăr) (17.E. p. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). . membru al Comitetului Executiv şi al C .. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. 873 al MAN din 20 august 1949).C.F. 118-121. 297. DAN.R.M.C. partea I-a. 31 din 7 febr. inv.Of. al P. al P. 110 din 18 mai 1945.G.P. a M.R.VIII. fratele Marthei Drăghici. nr. partea I-a.P. al P. 1957).R. al P.N. p.D. p. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R. 4). 296. Pavel (n. (M. membru al Consiliului General de Conducere al A. CRISTOFF. II-a în 1949 (decretul nr. membru în conducerea U.. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (M. 1949.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.N..P. 294. nr. soţia lui Paul Leibovici-Dan.R./A.S. partea I-a. 293.X.C. Ecaterina (n. inter alia.C. ca pensionară.Of. nr. 15 din 19 ian.F.X. III-a. CRIŞAN. C.

p.Of. 307.V. nr. p. partea I-a. 308. partea I-a. 35 din 11 febr. 10092). 1035). p. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. 304. 1949. nr. Mişu . Harry GREENBERG) (n. nr.C. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de 52 . Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. Moriţ Davidovici) (21. 1945. 8-11. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. M.I. 1949. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. (1948-1949). Oprea 2002: 303. 1949. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. 22 ian. DASCĂLU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. DAVIDESCU. 10381). O.Of. pp. 15 din 19 ian. nr. 264 din 14 nov. partea I-a.). p. ff. DAVIDOVICI. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. 15 din 19 ian. DAVID.Of. nr. partea I-a. 1905 Houston. 1949. p. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. 148 din 30 iunie 1948. M. 187). apoi traducător şi regizor de filme documentare. S. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. N. partea I-a.A.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii.1977) . IIIa. 29/1957.D. 1964. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947.E.G.G. comunicare personală din 14. p. 10872). a III-a (Deletant 1999: 248. partea I-a.D. DECEANU. 310. p. p. 302.299. partea I-a. 273 din 28 nov.u.Of.şeful serviciului Cadre din cadrul D. partea I-a). 314. 4257).Of. Pacepa 1999: 90. nr. Constantiniu 2003: 90 ş. Mihail . Paul (n. p. 1213. 312. partea I-a.Of. (M.P. 301. Idel . (?) DEMETER. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1134).2).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. decorat prin Decretul nr.Of.F.II.Of. 313. nr.R. 32 din 8 febr. 1949. partea I-a. 28 din 3 febr. partea I-a.XI. nr. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). p. Hari (n. 642) DAVIDOVICI. 305. DELEANU.a. P. (?) DEBU. DAVID.I.Of. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. Ivan Alexandru (16. 32 din 8 febr. DASCHEVICI. nr. 1947.G. 309.. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. director la Direcţia Administrativă în centrala M. Balas 2008: 367-8. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. a M.din 1947 controlor în cadrul D. 5464).Of. 119 din 28 mai 1947. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. DAVID. 306.2011 a fiului său. C.Of.L. 642).U.E.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. DENEŞ.. 300. Rudolf . 119 din 28 mai 1947.1903 Iaşi – 16. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. 4252).I. 1654-5).2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. partea I-a.C. 804 din 21 dec. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.A. nr.) .Of. 285 din 12 dec.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. 1945. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. 1949. 303. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.1928 Timişoara – 16.membru în conducerea centrală a C. 311. nr. partea I-a. Villy . 184 din 11 august 1948. 1123). 1944). DAVIDESCU.Of. nr. nr. nr. partea I-a. Ovidiu . Solomovici 2001II: 118.R. DAVIDESCU. (1952-1953). membru de partid din 1945.IX. Ilarie .E. 52 din 4 martie 1945.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. DAVIDESCU.

Richard Wurmbrand. apoi colonel în Armata Roşie.A.17. din ian. fişa matricolă penală la adresa http://86. DEUTSCH. Solomovici 2003: 88).com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. DEUTSCH.C.1920 la Craiova. Max Demeter Peyfuss.VIII. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Kuller 2008a: 122-3). i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. păpuşi din Cluj..php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02.R.C. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş. destinată deţinuţilor politici. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. dosar nr. Constantin Chiriţă. fond 495 (“România”).” cls. 2010). Mihai Gafiţa. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. Lazăr (n. apoi în Germania în 1971.Ap.romanianjewish. 25/1954)) (v. când se pensionează. Paul Anghel. inv. 317. 8966). DEREVICI.N. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă).1913 Ciuc – VIII. Totok 2008: 75. 316. Gáspár Miklós Tamás. 318.S. jud.R.1977 Bucureşti) .N. (1951). în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. 32 din 8 febr. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. Univers.php (accesat dec. Oskar Pastior.125. Petre Stoica. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. Ştefan Tătaru. eliberat în 1964. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v.C. 53 . apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici.C. colaborator zelor al Securităţii. Nicolae Breban. 1224). p. decorat în 1971 (Decretul nr.315.XI.Of. http://mobil.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner.rfi. 81. 79 V.1897 Cucioaia. Titus Popovici. Gerhard Möckel.C. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190.a. partea I-a. decorat prin Decretul nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ulterior directorul Spitalului nr.wordpress. partea I-a. al P. etc. soţia sa.C. DERERA. Emeric (3.. generalul Ştefan Kostyal. 9 Bucureşti (1948 . dosar nr. Siegler) (1899 -1985). nr. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. 190 din 17 aug. este asumată de către F.Of. Monica Lovinescu. Paul Schuster. emigrat în Israel în 1970. H. Tismăneanu 2008: 71. Ipolit81 (13.E. şi Kuller 2010: 190). Nadia Pohne. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. a III-a. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79. până în 1968. 948. nr. 225.36/fisapenala. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu).2008 Bucureşti82) – activist de partid. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Heinz Galinski.pdf) 82 V. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. 155. Costel .R.VI. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. fd. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. etc. Lucian Grigorovici. Francisc Munteanu. dr. unde întocmea la Chişinău.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. 1133). delegat director al Diviziei Administrative.R. 1949. 12.IV. 78 V.u. p. Bălţi – 8. respectiv http://tismaneanu. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.până în febr.1968).JPG. u.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938).org/db/pdf/nr302_303/pagina24. (dosare anexe.anii ‘60). a II-a. nr. 1946. 1229/6. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM.125. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. al P. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171).jewishfed. Politică. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. Alina Derevici (n. ff. http://www.17. Déak Tamás. Gh.M.IV. Tiberiu Olah.pdf..

internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului.C. (1947-1948) (M. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. 325.Of. fondatoare şi membră în conducerea U.I. 106 din 12 mai 1947.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . p. DIAMANSTEIN. inv.php.E. 15 din 19 ian. 1948. 323. 1948): 3). după 1945 membru în Comisia de Control a Partidului. nr. Mihăilescu 2006: 378. (1965-1969). nr. DIAMANT.III. Mehedinţi – XII. partea I-a. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M. Marcel . 645).Of. Renée . după război activistă de partid. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.A. 52 din 4 martie 1945. 25. (succesiv între 1961 şi 1975). pp. nr. p. nr. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. partea I-a. 328.C. 1949. pp. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. 13). Basile –controlor în cadrul D. partea I-a.319. partea I-a. Varga 2003a: 664-5. nr. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. nr. 1949.Of.C. Zoe (zisă “Zebra”) (n. 1857. 127 din 3 iunie 1948. p. dosar nr. inclusiv menţiunea despre Dindere. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. I. DIKMAN. p. DONEA. partea I-a. partea I-a.08. III-a. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. III-a. 326. a M. al P.din 1947 controlor în cadrul D. 84 V. apoi. a M. al P. 259 din 7 nov. p. 114 din 19 mai 1948.shtml. (întocmit 1955). nr. partea I-a. deputat M. 1945. partea I-a.F. în arhiva Open Society Archives. 1196 – pentru schimbarea numelui. nr.2008. 1899 Soroca) – ilegalistă. 7950).%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index.B.osaarchivum.C.Of. 380. partea I-a. Ignat . 40 din 19 febr. 4423). Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. la rândul său ilegalist DOBREANU. 3713). p.I. 1949. 327. Ivan . 329. 225. 15 din 19 ian.S. Gheorghe (23.Of.Of.A. partea I-a. Nicolae 2011: 159). 1947.C. E. partea I-a. Pavel (n. 54 .R. Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. ilegalistă. M.17. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50.N. Lea . 324. încă în viaţă în 2004.C. 641).R. 330. 1946. 22 (20 aug. nr. jud.125.avocat. DONATH. din nov. în Bucureşti (M.Of. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 7038. fond 495 (“România”).” clasa a V-a (M. Solomovici 2004: 281-3.1921 Vânători. 320. nr. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Emanoil (n. 737). p. Cosma 1994: 268. (M. Craiova) – “of Jewish origin” cf. DEUTSCH.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.R. fişa matricolă penală la http://86. doc. 1654-5) DRĂGAN.Of. 15 din 19 ian. 322.R.I. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. (?) DINDERE.Of. Sâmpetru German. 24 din 30 ian.A.1909. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965).C. 200 din 1 sept. Andreescu. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad.R. p. membru supleant al C. 195 din 24 august 1948. cu Bernard Dlugaci. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M.C.G. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. Tatiana . 643). partea I-a.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 321. Radio Europa Liberă (10 august 196583). căs. Nastasă. p.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004.P. B. p.Of.G. la http://www.Of. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. 11711).I.E. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). DEUTSCH. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov. 83 V.E. nr. Vilma (n. DOZSA. DLUGACI. 4847). Şt.

R.R. şefă de secţie la C. mama nefiind evreică ) (1918 Bucureşti . nr. http://www. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.R. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei.C. ECONOMU.controlor (până în febr.G. / Steaua Bucureşti (1953-1957. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. partea I-a.R.G. Menyhest . Oprea 2007: 64. după război membru de partid.ro/DocumentView.C. nr.N.E. partea I-a. p. (1955-1960). selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. (M.C. CZIKO.. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a..html. de Solomovici (2001II: 44).C. p. DUMBRAVĂ. şi http://www. 1945).Of.în martie 1945 reîncadrat în D.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. 1948). 55 . Tutova.?) – 85 332.din 1947 controlor în cadrul D. 1966-1967).E. p. DRIMMER. şi Ion N.C. (M. 132. 1948. 1941. fond Comitetul judeţean P.C.G.C.N.F. David [Druckman?.XI.jurnalul. 335. a M. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946).Of.N. 52 din 4 martie 1945.M.A.Of. dosarele 2. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. DUNĂREANU. p. 5784).R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. al P.I. (M. C. 334. fiica lui Lazăr. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86..ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. (?) DUDUMAN. Lupu (2011) ş.I. 333. soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. 338. Leopold .I. p. partea I-a.R. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). (1954). Vaslui A.R.F. M.C. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. consilier tehnic al C. 7491). nr. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947).A. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 158 din 12 iulie 1948. DRUCHMANN. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. N. nr. între 1944 şi 1953.88 (v. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966).M. pp.romanianjewish. EBNER. respectiv secretar la prezidiul M. v. Tutova. 289 din 5 dec.C. al P.I. susţinută totuşi.G. partea I-a.R. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). David .Of. 337. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. Harry MENDELSOHN) – medic M.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. 87 V.html. în 2004.n. 190 din 19 august 1947. partea I-a.C. 7951). încă în viaţă. Horia (n. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. 1947. iar apoi promovat inspector în cadrul D. la Legea nr. ilegalistă. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. (1945-1948). 200 din 1 sept.A. nr. partea I-a.a.C.I. 10496. la Budapesta.) din Bârlad (Zahariuc 2012). al P. C. 7590).R. Carenina ŞRAGHER. membru în conducerea U.C. DRĂGHICI.A. nr. 339.C. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942).aspx?DocumentId=27874.C. 86 V. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. M. III-a în 1971. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. decorat cu ordinul “23 August” cls.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). p. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască.C. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. 336. M. de formaţie croitoreasă. aidoma tuturor rezerviştilor evrei.Of. nr.C.A. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M.3 şi 4/1945). Martha (n. 1654-5) DRIMMER. a M.S. 45 din 24 febr.J.Of.E.331. 275 din 27 nov. inter alia. partea I-a. 1626. Nina (n. 1947.C. al P. Cosma (1994).Of. n. Virgil (23.R.wolterskluwer. respectiv (D. a M.

C. Mauriciu (n.Of. 26 din 1 febr. 225 din 28 sept. nr. 1947. nr. partea I-a. p. Martin . B. secţia Cancelarie – dosare anexe. H. Ecaterina – deputată supleantă de Arad. partea I-a. 11 din 14 ian. p.2). 56 . Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. EHRENFELD. 10582). 345. partea I-a.Of. p. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. partea I-a. 9/1988.I.Of. cu referat de cercetare la fd. 210 din 10 sept. eliberat în 1964 şi reabilitat. p. EDELSTEIN. p. p. 3806).Of. M. 1946. 62 din 15 martie 1947. EFRAIM. EIDLITZ. p. Bihor după război. (1967-1974) (A. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. anexa la dosarul nr. 3. nr.G. Samy (n.B. 229 din 4 oct. C. p. nr.C. partea I-a.C. 1948) (M. 6683). cu referat de cercetare la fd. 1946. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. p. p. p. Ioniţoiu 2000 III:205). 194 din 25 aug.C. 186 din 13 aug. 3000).1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. 1261). 348. partea I-a. partea I-a. partea I-a.L.E.E. 105 din 12 mai 1945. 1947. pe str.Of. anexa la dosarul nr. 119 din 28 mai 1947. 84 din 9 apr. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948).a. menţionat la conducerea sectorului industriei laptelui după război (Nikolić f. 4534).R. a M. p. 341. nr. 1948.R. menţionat şi în declaraţia lui A.I. 576).XII. p. 1952. 346. 78 din 4 aprilie 1945. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. consilier tehnic al F. C. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 1948. nr. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. 1948. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. 76 din 30 martie 1946. nr.C. 3293. 126 din 6 iunie 1947.A. nr. p. inv. “Exportlemn” din Bucureşti.Of.N. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.R. 204 din 5 sept. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. partea I-a. 12. (M.C. partea I-a. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. M. fd. eliberat în 1954).din 1947 controlor în cadrul D. 1948. EHRENFELD. a M. ulterior membru în conducerea S. dosar nr. nr. 343. Osias . nr. EHLING.Of. nr. nr. nr.C. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2.R.C. C.Of. partea I-a. 7461). 3188). 662). 1948.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. al P.F. 192.. nr. 2758). inv. nr.Of. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. EIBL.. EGHER. 342.Of.Of.I. 1949. 334 şi nr. 7666).R. (M. nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. 79. p. Augustin . Marcel .din 1947 controlor în cadrul D.Of.S.S. 8072). 1948. Stelea nr.. 748). 79 din 3 apr.Of. 347. 8971). 3293. secretar de cadre la comitetul judeţean P. EDEL. p.C. secţia Cancelarie. partea I-a. 37 din 14 febr. partea I-a. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. al C. N. apud Solomovici 2001II: 104).în 1946 numit de C. M.B. 287.R.Of. partea I-a. partea I-a.Of. nr. p.I.G. M.Of. 1945.. p. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. 1947. 18 (14 iunie 1948): 6). cu drept de semnătură (M. p.C. p.E. 10 din 13 ian. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. partea I-a.C.D. Varga 2003a: 664-5. 1947. al P. Nastasă.C. 16 din 20 ian. în mai–iunie 1948.C.Of. 344.E. al P. M.I. 4255. 267/1945. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v.. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. 289 ş. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M..C. nr. pensionat la 1 mai 1947 (M. nr.340. partea I-a. partea I-a.u.Of. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. Andreescu. EDELMAN. 349.

(1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954).C.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. 616 din 23 oct. IV-a.. în 1945 în activul central al P. EISIG. 353. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr.VII. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 362. partea I-a. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. partea I-a.). 14 din 18 ian. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. nr. p. 1963).Of.P. în 1979. al U. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. p. 1949. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. (dosare anexe. 299/1952. III-a (Decretul nr. 351. 1964. M. M. 360. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M.C. 52 din 4 martie 1945. 358.” cls. Avram (n.Of.G. partea I -a. u.D. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. 532). Daniel .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. (1955). 364. 2651. nr.Of. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. inv. nr. FABER. p. C. p.E. p. nr. 644). nr. 1654-5) ERBLICH. 225. partea I-a. partea I-a. 15 din 19 ian. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – de profesie medic. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. 1123). 355. partea I-a.C. decizia nr. 7032).N.Of.847 din 23 august 1948 în M. ELINESCU. p. nr.R. fond 495 (“România”). 1948.R. 32 din 8 febr. etc.Of. 1949 354. 69 din 22 martie 1946.G. partea I-a. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. Andrei (n. partea I-a. (1947-1949). “dosare adiţionale”).I.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). partea I-a. nr.Of. 57 .F. apoi. 1949. 7082). partea I-a.R. Paul .C. 508). nr. p.C. 225. nr. 7313. 352. p.R. al P. 641). 1949.E.a.VII. 203 din 2 sept. 361. inv. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.Of.C.Of. Stela – ilegalistă. ELI.până în febr. subordonată M. cu George.C. după război angajat în M. căs. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C.Of. 25 din 31 ian. M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. până în febr. ELIAS. E. Eugen (n.I. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare.P. 173 din 31 iulie 1947. 1949. partea I-a. EŞANU.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. ocupând multiple funcţii (e. nr. ENGLER.. p. p.C. p.C. 79. 1949. H.Of. II-a.G. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90.R. Marie-Liese .R.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ENESCU. nr. 641). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 15 din 19 ian. 357. p. p. (1947-1949). 356.E. partea I-a.C. 1948. a M. 619).E. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export..g. 1949. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 363. 24 din 30 ian.R. 1948. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Eugen EBERVAIN89) (n. originar din Cluj.A. 194 din 23 aug. pp. 1949. 707).Of. cu ordinul “23 August” cls. p. a M. 1677. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. ESCHENAZ. 17 din 21 ian. al P. preşedinta C.1899 Iaşi – 24. 804 din 21 dec. FARCHI. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. Sabina (n. nr. 359. ENESCU. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. dosar nr. inv. ENESCU (căs. 949). 6781. Waldemar . 1949. după război activistă a partidului.Of. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). 1948. fond 495 (“România”). nr. 738). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. FABIAN. EMILIAN. 15 din 19 ian. nr.Of. nr.. Etty . 23.după război controlor în cadrul D.A. partea I-a. în 1950 trimis ca medic în 89 90 V.VIII. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. nr.350. 1123.Of. 196 din 25 aug. doc. 32 din 8 febr.F.

doc. 1914) – fost ajutor de croitor. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). 371.I. nr. 115. partea I-a.E. 283 din 6 dec. Galaţi). S. FARU. 1957-1961). 24 din 30 ian. respectiv M. p. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M.Of.R.S. 32. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.1911.R. 137. 225. Avram-Alfred Fechner.III. 240 din 17 oct. de profesie tipograf (cf. nr.C. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). reporter la San Francisco Chronicle. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M.E. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. la începutul anului 1952. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. 368. p.Of. nr. (dosar 30/1947). 1976). al P. 71 ş. din 1954. 366. M. apoi. în caracterizarea unui coreligionar.C.Of.Of. 1946. partea I-a. III-a. III-a în 1971 (v. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.D. FAIBISCH92) (n. (M. 113.I. Iacob (n.Of. dosar nr. Bercu (n. n. Simion I. 16). p. Egon Balaş. 1915. nr.C. FARLADANSCHI. 58 . Jiu.R.P.. 33. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. 179 din 5 aug.A. n.C. 93589 din 11 oct. apoi transferat în Ministerul Industriei.365. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. 20. 16 din 20 ian. p.I.Of. partea I-a. 1947 în M. nr. 1948.u.S. al P. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. partea I-a. la Budapesta (19481956). după război secretar general al C.430 din 11 nov. deţinut comunist la Tg. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Rafael – din 1948 director adjunct al D. 92 V. consilier juridic în cadrul C.C. 372.Of.T. Constantiniu 2003: 16. 9340.originar din Iveşti (jud. nr. în 1942 refugiat în U. 1948. 662). reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). Andreescu. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). 9859. 373. 47. războiul din Coreea. 6474). 5784. fratele poetului Dan Faur (n. Adalbert . 1268.I. nr. 1947. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. (1939-1944). cu prenumele nativ Şloim.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 70. FELDMAN.1919 Craiova) – ilegalist. 97). Iaşi. 1946 în M. fond 495 (“România”). după război numit. partea I-a.C. Moise (n. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. FECHNER91) (n. p. 1949..G. Harry (n. p. FECHNER.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. Cetatea Albă. p. 175 din 31 iulie 1948. 369. FĂINARU. Balaş 2008: 235-7. 370. 256 din 5 nov. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. 1947. deşi membru al diasporei. după alte surse 20 nov. şeful Direcţiei Economice a M. Solomovici 2004: 577. 61 din 15 martie 1945. la întoarcerea în ţară. partea I-a.P. 219 din 23 sept.Of. p. p. partea I-a. p. rapoartelor Siguranţei din 1941). (?) FEDER. 367.4. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. inv. 12626. emigrat în SUA în 1929. secretar U.C.XI. de partea comuniştilor din Nord. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi.1919 Bucureşti) . M. 158 din 12 iulie 1948. 8. Hersch FEINER) (1899-1968) . decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. FELDMAN. Rosen 1990: 66. 737). partea I-a. 14 apr. 26.Of.S. 6292). I. Nastasă şi Varga 2003a: 396. FLORIAN. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. nr. nr.. a M. 254-5). nepoţii săi sunt Steve Făinaru.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.. Vapniarka şi Caransebeş. 83.E. FAUR. nr. partea I-a. 1908. Ştrul .C.C. 1947. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. Simon (n.

Of. nr. partea I-a.G.avocat.).S. membru P. cu grad de locotenent-colonel. p.XI..C. C. p. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. cu Annie.N. 6598). după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. inv. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). M.L. emigrat cu familia în jurul anului 1967. 376. inclusiv pentru nume. p.Of. nr. în 2005 încă în viaţă. 3293. 501.R.X. 16.R. 93 http://tismaneanu. Alfred . 28. 9576). nr. partea I-a. p. şi A. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine.” clasa a V-a. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a.VII. 1946. nr.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.C.Of. nr.Of. nr. Iaşi) – ilegalistă. nr.1900 la Bacău. nr. H. 98 din 27 apr.Of. FIEDLER. n. partea I-a. GRÜNFELD) (n. 4255. FILIP. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). cu referat de cercetare la Fd. voluntar în Spania. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)).wordpress. inv. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.C. ?) .M.C. p. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. fond 495 (“România”). (zis “Poldi”) (n. FELLER. a M.P.1949). 153 şi 155 din Fototeca online a I. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. 873 din 20. 17 din 21 ian. Alexandru . 382.D. 1941. 42). (dosare anexe.I. FERMO. 1947. partea I-a. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. în anii ’70 menţionată în cadrul I.R.374. p.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. pensionată în 1959. ulterior emigrat în Israel.S..1908. nr. p. 912). 5140. partea I-a. anexa la dosarul nr. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n.C. Gheorghe (“Georges”. Tismăneanu93).R. fiul lui Samoil şi Debora – d. M.C. eliberat în 1953.d. partea I-a. absolvent de Politehnică în Franţa. (vezi de ex. din 1931 (după alte surse din 1924). dosar nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. al P. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. 7491). membru al C. nr. nr. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. partea I-a.Of. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti).I. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor.I.R.E. membru P. M. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. p.A. 190 din 19 august 1947. nr. p. 380. FILDERMAN. 1946.C.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. V. 141 din 24 iunie 1947. 225. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe. 379.R. 3904).E. dosar nr. M. 377. 375. FENYO. 38 din 27.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. FELIX. 378.E.C. 1191). implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). 32 din 9 febr. 15.com/2011/08/28/11132/. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.VIII. după război consilier la Consiliul de Miniştri (cf. 203 din 3 sept.1979). 9692). 383.D. 381. membru în maquis.Of. 255 din 27 oct. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. M. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. I-a (Decret nr. 47/1956. nr. 1948. 15 din 19 ian.Of.C.. 59 . al P. partea I-a. 10/1954. V.R.E. Alice (n. nr. Eugen .C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. Alexandru . III-a (Decret nr. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. inv. p. 1945..R. 1949. (M. FELNER. Leopold S. FETCU. căs.1919 Oradea) – ilegalist. p. 645). 201 din 31 aug.Of. 119 din 28 mai 1947. 3809). III-a. FILDGUT.

FLACHS.C. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. 1627. 423 din 15 iul. 5464. secţia Cancelarie – dosare anexe. 662. Mauriciu – de formaţie inginer. inv. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.E. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. 74/1978..R. FLACHS. 190 din 19 august 1947.. cu fişă personală în Arhivele Comintern. p.R. M. 392.C.P. (INCOMKA. 264 din 14 nov.R. 1948.G.I. membru în conducerea C. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. p.E. 387. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. (dosare anexe. nr.P. 2308. în Forţele Armate. FIŞLER. 70/1956 FISCHLER.Of.C. 3678. partea I-a. partea Ia. I.G. al P.IX. inv.Of. 45 din 24 febr.C. Sanda (n.C. C.E.G. M. p. 3. FISCHER. p.. Ladislau . partea I-a. 159 din 13 iulie 1948. a M.E. al P. 1948.. 45 din 24 febr. nr. 396. 79 din 3 apr. 3293. FINKELSTEIN. p. 149 din 26 iunie 1941. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. 1948. C.D.Of. a M.. 6474). apoi Agriculturii. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). FITZNER. FINKEL.I. nr. partea I-a. cu referat de cercetare la Fd.C. nr. nr.. din 1948 membru P. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. C.R. Industriei Alimentare. partea I-a.Of.384. 1948 controlor în cadrul D. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. anexa la dosarul nr.S.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. în facţiunea pro-comunistă a P. FISCHLER.C. (M. FISCH. a M. 1964 cu Medalia Muncii. 1963. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. 1948. I.C. 388.Of. 1948. 3293. inv.avocat.Of. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.Of. fond 495 (“România”). 173 din 31 94 Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. nr. M. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei.R. director în Ministerul Agriculturii. A. 390. 393.după război controlor în cadrul D. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. anexa la dosarul nr. 1627).Of. decorat prin Decretul nr. nr.Of. David – membru de partid.. FIS(C)HERMAN. respectiv cadru didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. anexa la dosarul nr. M. (1958). 2971.C.1910 – X. 738. cu referat de cercetare la fd. M. 1947 (M. v. 136/1956.R. al P. M.S.Of. partea I-a. p. nr. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 225. 16 din 20 ian. 179 din 5 aug. nr. Ghizela . partea I-a.P. 3293. al P. 120 din 26 mai 1948.R. nr. nr. din febr. 253 din 1 nov. 148 din 30 iunie 1948. decorat prin Decretul nr.E.din 1947 inspector în cadrul D.osaarchivum.. p. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. p.C. p.C. inv.Of. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 389. FISCH.I.1985) – ilegalist (din 1932).C. Heinrich . 395.. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. prin Decretul regal nr. nr.C. p. 24 din 30 ian.C.D. partea I-a. 803 din 21 dec.P.Of.B. Arie – inginer. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 2066 din 20 oct. 5830). nr. a IV-a. 9763).shtml. partea I-a.Of. 60 . p. FINCHELSTAIN. p. nr. dosar nr. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 4611). Silviculturii şi Apelor. cu referat de cercetare la fd. 386. III-a. Leon . Faibiş (n. 385. M.C. 10092). partea I-a. transcrierea la http://www. 1947. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. 391. 7491). 1947. Marcel . p.Of.G. 394. doc. 1949. David (24. 1906 Roman.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 36/1952).

3. 2371). Jean (n.108/1955).E.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. Erwin . FLAVIAN.C.D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. FLORESCU. 225. 25/1953.N.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 10158.Of. p.C. Marcel FEIGELES) (n. 3660). (din 1958).I. nr.M. Zilli .C.A.1912.R.R. nr. 107 din 15 mai 1945.ilegalist (membru P. partea I-a. al P. membru al Biroului Organizatoric al C. (1949-1955).R. anexele la dosarele nr. dosar nr. nr.C. 399. 90). 2006: 108). decorat cu ordinele “Steaua R.P..C. 264 din 14 nov.M.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 1947.E.C. 63).C.C. 2004: 265-6.R. nr. 2.D. p. p.C. 398.I.R. p. inv.. 288 din 12 dec. al P. Şi nu „Mihail Iacobi”.Of. partea I-a. 3905). (“dosare anexe” u. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 253 din 1 nov. 8856.Of. membru în Consiliul General de conducere al A.P. preşedinte al F. (1950-1952).U. partea I-a.R. 1945. nr. p. dosar nr. 11029.1911 Nana. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. după război în presă.397. Roman – 25.R. Mihail (n. 10731. 400. 1948. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C.R.P. p. cum susţin Tismăneanu & co. nr.C. 10092). (1955-1960). cu grad de colonel. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.II. iulie 1947. după război membru în conducerea C. FLOREA. (numit în 1950). 6781).Of.L. 1033).1913 Galaţi) .A. FLORESCU.E.S. Andreescu. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30).T. 2006: 65. (M. C. fond 495 (“România”). nr. al P. nr. în Forţele Armate. al F.R. FLORIAN.1916 Tg. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. respectiv prim-secretar al C.C.a. p. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. p. membru membru în C. 401. al P. (dosare anexe.” clasa a II-a în 1948. Jacques (n.P. inv. 111. nr.Of. nr. Năstasă şi Varga 2003a: 24). (M. decizia M. inv. (1946-1948). 1946 în M. al P.C.I. (C.D. 1952-1953). al U. Marcel (n. fond 495 (“România”). Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. al P. Jean BLUMENFELD) (n.. apoi secretar general (1948-1949). partea I-a. nr. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.VI. 9763). 70 din 25 martie 1947.Of. M.C. membru al Comitetului Premiului de Stat al R.J. FINKELSTEIN95) (n. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 403.C.C. deputat M. 225. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.R.C.VII. Iancu Frenkel96 IACOBI) (28. 31 din 7 febr.R. 23. la Bucureşti.Of. Ocna. 2266). partea I-a. deputat permanent în 95 96 V. 266 din 20 nov. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.G. încă în viaţă la începutul anilor 2000. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. a M. nr. BC) . 143. p. nr.III.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. Gheorghe [alias] (16. 188 din 15 august 1946. M. ministru adjunct al Agriculturii (iul.d.C. nr. (mandate succesive între 1946 şi 1961). 3293. partea I-a. FLORESCU. 2066 din 20 oct. 1934). p. prin Decretul regal nr.D. a M.G. FLEISCHER. 157 din 4 mai 1971). probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. (1950-1954). vechi ilegalist. cu referat de cercetare la Fd. Emanoil (n. inv.2000) . 148 din 25 iunie 1941. redactor la Lupta de clasă în anii ’60.Of. (în 1948). Dobre et al. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. 1947. 1947 (M. partea I-a.R. partea I-a.M. 1945.N. 229 din 3 oct. p.D. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. 61 . M. partea I-a. 404.R.Of.R. 1947. partea I-a. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. FLOREANU.A.X.243 din 30 sept. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 97. 402. partea I-a.T.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka.M. 22/1956 şi 42/1979.

Ionel (n. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. 1979). al U. Marea Adunare Naţională (1946-1951).G.X. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.din 1947 inspector în cadrul D. şi alte organizaţii internaţionale.C. nr. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. FORIŞ. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. (M. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş. în 1945 fondatoare.u. fond 495 (“România”). 62 . partea I-a. Varga 2003: 369ş. apoi a avocatului Iosif Schraer. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ministru secretar de stat la C. unde ocupă diverse funcţii.R. 10 din 13 ian.). colecţia RG25. partea I-a. nr. 27. apoi membru al C. partea I-a.Of. Dorohoi .G.I.” clasa a II-a. (M. 1945. al P. 219 din 21 sept. FOCŞENEANU. decorată ca pensionară. 1948. 410. 1627). 3660). Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. (M. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). în 1964 cu ordinul “23 August” cls.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M.A. 1940-1944. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. (din febr. Eleodor – din febr. p. membru al C. 751).N. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v.I. 4251.. 1948) (v. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952).. decizia ministrului Justiţiei nr. FOCŞENEANU. dosar nr. timp de două decenii.1913 Bucureşti) .Of.C. 408. p. 7715).R. p. 1947. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). 119 din 28 mai 1947.F.405. șef al secţiei de industrie al C. 1160). 240 din 17 oct.C. nr.Of.P. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. şi cenzor supleant al U. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Bărbulescu 2009: 66. 9341. inv. 45 din 24 febr.R.S. FRÄNCHEL97) (n. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare.M. FOCŞENEANU.III. 148 din 25 iunie 1941. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. Şt. partea I -a. fratele avocatului Emil Focşăneanu. FONEA. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970).P. FRANCHE.G. Alică Florescu.S. Max (n. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. 229 din 4 oct. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). fiul său.Of.C. 1947. p. nr.D. 8970).Of. (1945-1948). II-a. 22. 139/1943-1944). sub numele “Laura Cernea”. 255 din 7 nov.M. a M. 1948 controlor în cadrul D.E. 93582 din 11 oct. 412. Mihăilescu 2006: 429-30). 123 ş. nr. nr. a M. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. Dumitru – ilegalist. FRÂNCU.M. 1947. 30. 407. ulterior cercetător. I.1924. 1947 în M. M. nr.C.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923.Of. 406. 26 din 1 febr.a.Of. O. partea I-a. 9805).R.C.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. p. p. partea I-a. 409. p.H.I. 1948.Of.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). 97 V. în 1979. parte a I-a. Nastasă. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 411. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 94.S. dosar nr.C. FOCŞENEANU.T.E.Of. ulterior deputat de Prahova. 225. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. nr. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. Lazăr . (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). p. I-a. (1965-1968).E.012M.F. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D.C.A. 38 din 27 ian. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1945.

C. FRIED. 416.R. 52 din 4 martie 1945. p. partea I-a.C. partea a 2-a.Of. FRANK. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R.Of. nr. partea I-a. 32 din 8 febr.F. 70 din 23 martie 1946. 422. p. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 222 din 29 sept. al P.I. FRIEDMAN. FRÖLICH. infra) (A. 426.Of. 418.F.XII. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. 1123). Edmund – din 1945 inginer consilier la D. 7817). nr. începând cu 15 august 1945).R. 1654-5). p.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. a Ministerului 417. 4611). C. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 1189. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. partea I-a.E. 52 din 4 martie 1945. p. nr. 1946. 1964 cu Medalia Muncii.I. p.E.P. ff. nr. 120 din 26 mai 1948.C. 1947 reîncadrat (retroactiv. 282 din 5 dec. 13. FRIEDMAN. nr. partea I-a.C. FRODA. în 1953. M. Hellin Constantin (fiul lui Adolf) (d. 2667). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .E.C. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. FRUNZĂ.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. Adalbert . Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. dosar nr. M. III-a. 32 din 7 febr. partea I-a. nr. 641). a M. 427. A.C.R. FRIEDMAN. C. partea I-a.Of. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. inv. 803 din 21 dec. partea I-a.Of. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. doc. 15 din 19 ian.Of. fd. pp. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. C.G. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. în 1949. nr. 415. 414. nr. p. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M.Of. pp. dosar nr. 424.C. 423. A.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. stabilit în august 1945 în România. nr. – secţia AdministrativPolitică.Of. cu grad de maior. p. a M.Of. 148 din 30 iunie 1948. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. fond 495 (“România”). 1949.G. 419. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. apoi la Corpul 4 Armată.F. nr.N.Of. 8460).. nr.G. p. partea I-a. 63 . 1946 în M.C. (M. 948. 1946. FREIER. Vasile (n. 229 din 4 oct. FREUD. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. p. 5464.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia.Of. incinerat. 1257. p. 225. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. pp. Herman . I.din 1947 controlor economic în cadrul D.413. nr. 5806 din 19 ian. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). nr. în oct. 281 din 7 dec. partea I-a.I. 10533).G.F. 1654-5) FRIEDLÄNDER. 420.din 1947 inspector în cadrul D. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. 1949) (M. 1949.Of. 10679). 1947.R. 1-2). 421.A. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. 34 din 10 febr. pp. Bernard . nr. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . nr.E.Of. 1).G. partea I-a.G. FULGA. partea I-a. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 98 V. (M. (M. 1947. FRIEDMAN. partea I -a. 425. 276 din 28 nov. 1654-5).G.Of. 66/1950. C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.I. C. p. 1945. 1949.C (M. p.Of. 1654-5). 8970). FRENKEL. FREU(N)D.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. nr. Herman . 1947. Solomon Mihail .

5784). 1949. 6474). 1949.după război inspector general adjunct în cadrul D. 229 din 4 oct. FUNDOIANU. (Decret nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.I. 1948. a M. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.428. 158 din 12 iulie 1948. nr. 119 din 28 mai 1947.1918 Pădureni. 1949. fiul lui Alexandru şi Terezia) (14.1984) – basarabeancă. fond 495 (“România”).G. 81 din 6 apr.Of. 196 din 26 aug. p. partea I-a. GANZ. partea I-a. 440. 432. 157 din 4 mai 1971).Of. partea I-a.Of. Gheorghe (n. 1948. 225.G.Of. nr. al P. p. nr. Ministerului Industriei şi Comerţului.după război inspector în cadrul D. 1267). 658).Of. p. F. p.1907 – 9.C. 430. Elvira (n. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. Arad .E. partea I-a.d. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012.Of. 1949) (M. 9857. 7077).D. I. 32 din 8 febr.Of. partea I-a.I. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. GALL. GALLIN HERESCU. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. M. Roza . GALENSOVSCHI. Samoil .la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 37 din 14 febr. nr. (responsabilă cu arhiva). / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C.Of. 429. 439. secretar particular al lui Dej. (1956) indică numele de naştere Grosman. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău.C. GALL. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 4255). a M. ? . 1963.Of. partea I-a.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. 1948 – febr. 436. Heinrich . Carol . 79470 din 12 aug. partea I-a. nr. p.C. (M.Of. membru P. 87 din 13 apr. 434. 1948. director tehnic la UnderConstruct SRL). ulterior la Ministerul Industriilor (M.I. FUNKEL. 1134. la Direcţia I. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. partea I-a.C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 196 din 25 aug. p.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. partea I-a. p. al P. fond 495 (“România”). nr. 158 din 12 iulie 1948.C. 256 din 5 nov. căs. p. 643) GALIN. GÄRTLER.E. nr. M. partea I-a. nr. GARTNER.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. partea I-a. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. GAISINSCHI. 1947.XII. M. 1948.Of. nr. 16 din 20 ian. partea I-a.M.VIII. 119 din 28 mai 1947. 433. 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. Ludovic . p. 64 . Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. 225.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 5784).până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a 431.Of. M. 441. nr. p.Of.Of. ilegalistă (membru de partid din 1923).R. dosar nr. 437. Teodor . ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. p. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. 179 din 5 aug. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p. “dosare adiţionale. partea I-a. 1946 a ministrului Justiţiei în M.C.C. Gheorghe GROSMAN. după alte surse GROSSMAN99. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. 4038).1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Gheorghe. Boris . 1947. nr. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea Ia. p. nr. 3). nr. 435. FULGA. p.R. 4255. 110 din 18 mai 1945.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. Gaişinskaia. partea I-a. 1949. III-a. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.2000) . 15 din 19 ian.C.C. 438. 335 din 20 iun. 3372. GASTON MARIN. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. inv. inv. 8970). nr. 3047). 1946.R. p. 9282. GALL. din 1942. 7 din 23.I.IV. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. p. nr. .

cu grad de maior. anexa la dosarul nr. prin Decretul regal nr. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). ulterior revenit în România. Dorina (n. C.C.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). GASTON MARIN. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.. GELLER.C. 18 aug. după război activist de partid la nivel regional. 445. N. 109 din 10 mai 1941. 7666). cf. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M.I. în 1986). Roberta (1917-2005. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. p. partea I-a. p. participantă în Rezistenţa Franceză. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). cu ordinul “Steaua R. 1947.I. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955).442.R.Of. 1964. GĂLĂŢEANU. 10496). nr. 288 din 12 dec. GENAD.C. 1946. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 2066 din 20 oct. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). inv.C. Jacqueline. inv. 446. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). nr.R. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). p. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). p. fiul.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare).I. demis în 1954. nr. (1950-1953). nr.pdf. anexa la dosarul nr. nr. membru al C. al P. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. nr.G. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. (M. partea I-a. în timpul războiului. N. al P. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. 447. al P. p. unde a decedat. secţia Cancelarie – dosare anexe. în Forţele Armate. GENAD.org/db/pdf/nr225/pagina13. ilegalist (membru de partid din 1931). inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. p..Of. GÂTLAN (căs). 3/1967. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1947. 162/1968. C. Sapşe – inspector economic în centrala M. partea I-a. 253 din 1 nov. 3293. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.C. Eugen – fost blănar.E.Of. 194 din 25 aug. 1947 (M.C.R. ulterior reabilitat. 9763). nr. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. din cei doi copii.romanianjewish. 448. 443. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). 275 din 27 nov.P. KESSLER) (31. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. nr. cu referat de cercetare la fd.Of. 65 .” clasa I-a prin Decretul nr. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. GĂLĂŢEANU.XI. (1960-1984). secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). partea I-a. iar fiica.R. 1947.Of.C.. 3293. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10.C.R. Adolf (n. sora lui GheorghiuDej).S. 5626). apoi Constanţa (1947-1950). nr. 2321). a M.1896 – 29. p. 444. Stefan .Of. propriilor declaraţii. 2565). 112 din 17 mai 1948. 4384). partea I-a. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului ). partea I-a. decorat cu ordinul “23 August” clasa a 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. 152 din 5 iulie 1948. 12838).

cu referat de cercetare la fd. I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 2360 din 29 mai 1952. M. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca.. şi a Elenei Georgescu. (1945-1948).A.n. Constantiniu 2003: 5 n. Teohari (n. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945).R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.. 97 din 26 apr. 98. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. 449. p. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. membru de partid din 1929. 4946. apoi demisă împreună cu soţul său. 3293. (?!) GEORGESCU. nr. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. Fără a menţiona vreo sursă. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). 104 Cf.R.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . 100 ş. nr.C. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). p. Filipovici). SAMOILĂ. doc.R. Oprea)) (31. fiica lui T. Ioana Stamate Dayagi. singular şi fabulant. secţia Cancelarie – dosare anexe. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. comunicatului Plenarei C.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938).IV-a prin Decretul nr. din 26-27 mai 1952. a III-a. Ghilotina de scrum. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. Ana (căs. 557). 3293.R.I. http://roncea. (1945-1952). aolo unde trăieşte şi fiica sa. 103 Tismăneanu pretinde. fond 495 (“România”). 1946. 225. în vol. Şt. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment.G. Pinay (1962) şi C. partea I-a.C. GEORGESCU. pensionat). În sfârşit. anchetat timp de 2 ani. 81/1970 (M. nr.C. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v.F.P./P. 66 . printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept.Of. partea I-a.31. M. p. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. GEORGESCU. nr. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. dosar nr. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. 1944 în guvernul de la Bucureşti. al P. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v.. al P. Tismăneanu şi M. 2. inv. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. 116. ulterior lector la D..]. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). deţinut ca ilegalist. Tismăneanu 2010a. cu referat de cercetare la fd. respectiv Preston et al. anexa la dosarul nr. nr. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu.A. C. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). 162/1968. lipsa de combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baruh [ de rezonanţă ebraică.) Stamate. p. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.u.C. supra].XII. Mihăilescu 2006: 378. nr. V. partea I-a. în timp ce în în 1953. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). inv. “În loc de introducere”. fiica lui Leon. 24). inv. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). n. n. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.M. 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. căsătorit cu Ana (n. al P. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei.C. 1 (apud Fl. fiul lui Constantin şi Aneta (cf.1976 Bucureşti) . C.. de profesie medic.T.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). III-a. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. 380. respectiv prin Decretul nr. 97. absolvit şi numit director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. ASHKENAZY)101 – avocat. Iaşi: Polirom. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. de care va divorţa. 12). Mihăieş.M. şi supra. 199 din 23 august 1941. 2002. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). după război membru titular al Secretariatului. Wirtschaft und Kultur (pp. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. Constantiniu 2003: 44. Elena (n. (Alexandru?) (n. 450. arhiva Public Record 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6).R.Of. simpatizantă comunistă.R. 20 din 26 ian. anexa la dosarul nr. 2005: 334. 451. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). ilegalist.Of. 1857. M. 2).C. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. a emigrat în Israel în anii ’80.

în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. I. C.R. p. 2 (!). GHIDEL. 3706). 455. p.1925 Ploieşti) . Andreescu. partea I-a. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. Constantiniu 2003: 108-9. 642) GLATZER. cu referat de cercetare la fd.Of. GILLIMAN.Of.. Partridge şi Smyth 1999: 130. GINSBERG. Justina . Hansen 2011: 34. 2001: 124. Partridge şi Ludlow 2006: 260. Rectoratul Universităţii Iaşi. 117 din 22 mai 1948.I.I. Iaşi a Arhivelor Naţionale. 643). apoi. Buzatu. Boia 2001: 173. 456. funcţionar diplomatic.I. 3293.E. 1949. fond 495 (“România”). fd. după 1944 activistă de partid. 1948). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. anexa la dosarul nr. 459. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 192. p. Jela.C. partea I-a.C. din 1958. 5573). al P. partea I-a. nr. dosar nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 31). Manu 2011: 161. Ronea PEISACHOVICI. 1947. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. partea I-a. ÖFIWP 1952: 34. poziţia 4. partea I-a. GHEORGHIU. 461. 84. GEWOLD. 2 din 2 ian.Of. C. 67 . p. 24/1961. 111 din 17 mai 1947. 460. p. 462. partea I-a. 105 V. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. secţiunea “D”. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr. p. M.Of. p. 454. p. 22 şi 1999: 23. 13.Of. 1947 în M. nr. 1830. M. 45 din 24 febr. 1947.Of. Tismăneanu 1991: 171. nr.. 225. 149 din 1 iulie 1948. 1949.VII. Chişinău) – fostă croitoreasă. Preston.C. 3909). 20. Câmpeanu 2003: 135. Lipcsey. 2/1951). nr. Nastasă şi Varga.).IV. partea I-a. DIAMAND) (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. partea I -a. 1948. 157 din 4 mai 1971). cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. Talaban 1990: 18. Pinay 1962 şi 1967. fond 495 (“România”). 457.C. M. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D.J.C. 1626). dosar nr. 93583 din 11 oct. 1949. n. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. Leon (n.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. dosar nr. p. nr. 229 din 4 oct. Leon (n. Opriş 2005. 458. Iosif . inv. Office.452. 4541. Iuliu .Of. pp.). nr. 2003a: 186. Kunze 2009: 72. partea I-a. Rotman 2004: 43). Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. 8971. nr. (P. Dardan 2009: 197. 453.F.Of. Arie-Leon WECHSLER105) (n. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.1911. nr. C.G. nr. 225. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.. partea I-a. M. nr.controlor (până în febr.R. GHELER. D. GHICA.Of. partea I-a. Sarina . 15 din 19 ian.R.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. 662).Of.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. INCOMKA. nr. G. 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 15 din 19 ian. 52 din 4 martie 1945.Of. p. 642. inv. Haim . Preston. p. nr.Of. 95 din 22 aprilie 1948. Deletant 2001: 34-5. Ronea (n. 127 din 1 iunie 1941. M.E. 1. n. etc.Of. doc. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe.G. nr. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. p. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. stenograma reprodusă în Fl. apoi la Legaţia de la Paris. M. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. n. ilegalistă (membru de partid in 1932). partea I-a. 16 din 20 ian.Of.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Marcel . GLAZBERG.Of.C. 1/1946. 1949. 2983. 237. 240 din 17 oct. 15 din 19 ian. 15. 9341. n. GHELES. (dosar de cadre nr. 2. zisă “Florica”) (n. p. 6292). Lupu 2007: 39. Gherman şi Severin 2006: 314.A. al P. a M. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v.C. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. f. 7). III-a. nr. vol. 1654-5) GHEORGHIU. inv.

fiul lui Wolf.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.IX.A.P. 1948. GOLD HARET.Of. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. 470. ulterior şefa de cabinet a lui Petru 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.R. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M.M. GOANŢĂ. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. membru în conducerea C.C.D. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. 1900) – avocat. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. 3945). după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. nr. Heinrich . p.E. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. şefa cancelariei C. al P.463. nr.C. GLÜCKMAN. Emanoil Vinea (M. 19 din 23 ian. Adalbert GANZ) – activist de partid. 68 .R.Of. partea I-a. 7231).C. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60).XII.C. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. al P. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. Kleinmann). 471. 467.R. îşi românizează numele în perioada interbelică. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Miklos GOLDBERGER106.d. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. (1952-1957). p. GOLDBERGER. (dosar 103/1953). multiplu decorat de autorităţile comuniste. Ana (n.C. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. 4946). 160). succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei.A. 534). 1945. după război membru al Comitetului de Conducere al U.1904 Someş-Odorhei.. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. (1948-1952).C. Nicolae (n. căs cu Maria (n. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. partea I-a. 2041. al P. Solomovici 2001.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare.R. revenind la originalul evreiesc după război. nr. şi Reghina) (1. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 464. Iosif (n.R.Of. 644). Fani (n. 465.soţia lui Nicolae Goldberger.M.1925. iulie-august 1935. M.Of. (în dosarul 112/1955).VII. partea I-a.C.C. 468. p.M.R. Sălaj – 19. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. Gluvacov. partea I-a. al U. GODEANU.C. Metulescu). Fani MATES. GOLD HARET. al P. Andrei (n.F. 271 din 26 nov.R. deputat M. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.C. în prima jumătate a anilor ’50.C.C. membru de partid din 1941.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. 15 din 19 ian.Of. GLUVACOV. al P. 92 din 17 aprilie 1946.N. (din 1956). nr. 469. partea I-a. GOLDBERGER. nr. de profesie rihtuitoare.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). haham local.R.IV.1913 – 8.D. p. 65 din 19 martie 1947. GOLD. 1949. cf. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).F.R.1986 Bucureşti) . partea I-a.Of. Iacob . 466. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26.) (1958-1970). I.M.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936.V. I.. nr. al P. Alexandru (n. Netzer) şi Agi (căs.C. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. al P. 10313).Of. (1948-1952).R” în 1949.R. 22.R. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. nr. p. 199 din 28 august 1948. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. apoi în C. p. după război avocat consilier. II: 13. al P. p.M. instructor C. de profesie cizmar. 199 din 23 august 1941. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi Social-Politice (pe lângă C.

până în iunie 1947. GOLDNER. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. nr. 485.G. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). 477. a M. Buchsenspaner). 484. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. p. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. p. partea I-a. nr. GOLDSTEIN. căs. cu dosar la secţia Economică a C.I. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). 15 din 19 ian. (28/1956). GOLDENBERG. căs.R.Of. 4707). – din 1948 şef de birou la D. 1949. 5830. nr. 1214). 480. Enache-Rotaru). GOLDSTEIN. în Bucureşti. p. 473. în 1964 cu Ordinul Muncii cls.. partea I-a. p. III-a. 15 din 19 ian. p. 173 din 31 iulie 1947. GOMBO. şi George Goldberger. GOLDNER.III-a. 487.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. GOLDENBERG. nr. 476. GOLDNER. p. 475. partea I-a.Of. (M.Of. Marcu . 15 din 19 ian.C. 478. 1134). p. p. p.A. p. partea I-a. 644). T. Simion . 35 din 11 febr. Borilă. 641).Of. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. la Direcţia Culturală.XI. nr.C. partea I-a. 479. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. 6781).din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.Of. nr. p. 159 din 13 iulie 1948. Bărbulescu et al. 164 din 19 iulie 1948. nr. 1949. într-un incident încă incomplet elucidat. 1035).XII. 489.din 1947 inspector în cadrul D.Of. GOLDENDACH.U. cu Rozalia (n.Of. 2009: 204). 641). 2632). 5830). GOLIGER.P.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 804 din 21 dec. partea I-a.C. M. partea I-a. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 474. GOLDSTEIN.R.1888 – 4. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. nr. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . nr. S. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. 5966). care locuieşte în New Jersey.Of. 1949. nr. GOLDENBERG.Of. cu Carmen (n. p. 28 din 3 febr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 33 din 9 febr. va fi expulzat de autorităţile egiptene. GOLDENBERG. 483. 488. 1949. . 1949. în viaţă.Of.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor.I. Albert . 1964. 486. al P. Textilă a Ministerului Industriei (M. GOLDENSTEIN. M. partea I-a. 314. 72 din 26 martie 1948. nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.Of. Paul .Of.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922).C.C. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M.472. p. 157 din 4 mai 1971).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 130 din 11 iunie 1947. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. după 1944 activist de partid. 2009: 77). 1147). partea I-a. partea I-a. decorat în 1952 cu Medalia Muncii. 69 .1949. GOLDENSTEIN. GOLDŞTEIN. 1949. 481. nr. GOLDMAN.). S. GOLDSCHLÄGER. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 1948 – februarie 1949) (M. 1949. partea I-a. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50.Of. partea I-a. 482. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 5 din 9 ian. nr. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 32 din 8 febr. M. nr. Dionisie . Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. de unde.E.

partea I-a. nr. fişa matricolă penală la http://86. 70 . exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în cadrul firmei “Româno Export”. fostulsău coleg de birou.C. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls.M. GOTTLIEB.I. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1964. S. 494. 209 din 9 sept.Of. 95 din 22 aprilie 1948. în 1953. 491. partea I-a. 498. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. C.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. nr. nr. Cluj.A. (1956) şi Arbitrajul de Stat .Of. 1. 1948. p. Iosif – din martie 1945 la D. Fredi . 7492).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p.490. GONDA. Nicolae (n. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. Beatrice . nr.. partea I-a. pp. partea I-a.Of.în ian. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942.R.. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. GRAUBART. Arh. p. GRIMBERG.IX. GONDA.Of. Bernard . p.C. GREGOR. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. afirmă că Gonda. (1958) (Cajal & Kuller 2004. A. 16 din 20 ian. apud Nastasă 2011: 500. p. p. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). Universitatea “Regele Ferdinand I”.G. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.G.. Andrei Strihan (el însuşi evreu).P. nr. 3706). St.Of. partea I-a. GRILL. 495. 804 din 21 dec. GOTTLIEB. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 240 din 15 oct. nr. Iosef .Of. Simion – din sept. Alexandru (n. 493.php.C. partea I-a. GRIGORIU.din 1947 controlor economic în cadrul D. la Direcţia Educaţie Tineret (M. GORUN [căs. 492..17. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M..IV. prezent şi ca lector nesalarizat al C. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. 663). GOLDENBERG) . nr. 501. 1948.R. 1949.I. 658). 501 n.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. 497. p.Of. în mandatul Anei Pauker (M. 7438). GORUNEANU. 499.C.Of. GRIGORIU. 1654-5). GORDON. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 18 din 22 ianuarie 1948. 502. 190 din 19 august 1947. I-a (Decret nr. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. 27. 38 din 27. 108 V. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.]. al P.E.125. p. partea I-a. nr. Gheorghe (n. partea I-a. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. 8214. a M. partea I-a.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 110 din 16 mai 1947.F. partea I-a. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. nr. 1088). M.E.R. 1948. Rectorat. 157 din 4 mai 1971). 496. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 52 din 4 martie 1945. nr.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 16 din 20 ian. Sidonia (n. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. dosar 750/1932-1933. 3861). 516). “evreu maghiar”. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). coautoare a lucrărilor Contractele economice.Of. 33 din 10 febr. 1949. 500. Kuller 2008a: 441).Of. 2 şi 512). (M. Sigismund SZILLE) (n.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. reabilitat în 1964. nr. III-a (Decret nr.

1947 (M.G. nr. partea I-a. GROSSU. GROSS.Of. 109 V.I. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 37 din 14 febr. M. 1947. GRÜMBERG.I.Of. (M. p.deputat de Arad. p.I. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. partea I-a. 1949. 509. în Forţele Armate. 1949. 2066 din 20 oct. 512. partea I-a.din 1948 şefă de secţie în cadrul D.C. 5386. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a.C.I. p.Of.C. partea I-a. nr. Zoltan . 510. partea I-a. M. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). nr. 253 din 1 nov.C. 26 din 1 febr. 506.Of. 219 din 21 sept. p. anii ’50). GRONICH. (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Simion . 95 din 22 aprilie 1948.Of. 6292). în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 157 din 4 mai 1971). 138 din 17 iunie 1948. partea I-a).R. nr.G. nr. până în iunie 1948.Of. 229 din 4 oct. 219 din 23 sept. 158 din 12 iulie 1948. Matilda (GRÜNBERG) . p. 8970. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti.C.P. 45 din 24 febr.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 1267).C.Of. M. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 515. 15 din 19 ian. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. a M. partea I-a. p. a M. 1948. 507. GRUIA. prin Decretul regal nr. 9763). 645). p. nr. Şarlota (n. 514. partea I-a. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. David .din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. 1947. p.Of. nr. M. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. 71 . p. nr. în 1947 transferat pe 505. Insa Eschebach. 51. 15 din 19 ian.Of.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 511. p. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. 184 din 11 august 1948. partea I-a.503. nr. GRUIA. 748). aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi.Of.din febr. nr. 1948. 1947.E. p. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. 1948 inspector în cadrul D. nr. p. GRÜMBAUM. 518.). a Pielăriei a Mini sterului Industriei (M. 642). nr. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. GRUSS. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50.E. Abraham .). 53.E. 5180). 5784). p. 508. p. 513. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. Iosif . partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. nr. când se pensionează). Charlotte CSORDAS. partea I-a. GRINDEA. 516. 2008. partea I-a. nr.Of. partea I-a). p.C. 1626). (n.Of. nr. 1949. Leon . nr.G.Of. Leon – după război. nr. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. 517. (M. 3706).Of. p. GROSMUK. 384). internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109.I.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.Of. p. 504. GROSU. Bărbulescu 2009: 23. 66 din 20 martie 1947. partea I-a. GRIMBERG) . 8599). M. 2103. GROSMAN. 165.a. partea I-a.Of. 7723. a M. Frima . 60 ş. 175 din 31 iulie 1948.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I.” cls. GROM. 184 din 11 august 1948. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. partea I-a. cu grad de căpitan. 145 din 26 iunie 1948. Coca .Of. 4817.Of. GRUSMANN.Of. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). 1949. nr. 1947.C. GROSMAN. GROSSMAN. 7 din 10 ian. 129 din 9 iunie 1945.

1946. p.G. (M. 1654-5).Of. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. GRÜNSTEIN.C.G. nr. Ioniţoiu 2006: 38). 52 din 4 martie 1945.Of.C. GRÜNBAUM. Zoltan (n. partea I-a.E. 520.R. 526. GRÜNFELD. nr.Of. 126 din 6 iunie 1947.C.E. partea I-a. GRÜNBERG. nr. 537. GUINĂ. Salvine . partea I-a. (M. 533.C. p. p. 525. 1654-5. 524. 1947. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. soţia lui Nicolae Guină. n. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. p. Sidy . de Celuloză. 1949. partea I-a. GUERON. M.C. p. GUNEA.Of.controlor (până în febr. GUTMAN. M. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 204 din 5 sept. 1947. pp. Oscar . Hună .519. p. partea I-a. nr. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.Of. 276 din 28 nov. partea I-a. Henri . GRÜNBERG. S.Of. nr.C. 1949. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 32 din 8 febr. GRÜNSTEIN.R.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. partea I-a. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. C.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. Inului şi Cânepei.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Otilia . 52 din 4 martie 1945. GRÜMBERG.Of. 5966).I. Cioroianu 2005: 302. Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1947.I. 9857).C. 256 din 5 nov. nr.I. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 35 din 11 febr. GUTMAN. 1947. 158 din 12 iulie 1948. 1214). nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a.F. nr. Berindei.E. 5830). pp.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale 521. 527. Eliza (n. 4534). în anii ’50. 1123). partea I-a. GRÜNBERG.C. nr. 10092. 1626. GRÜNSTEIN) . GRÜNBERG. înainte de război.G. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. GYALI. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. Isak . 1654-5).Of.Of. GUROWITZ. 528. C. al P. a M.din 1947 controlor în cadrul D. 5784). 164 din 19 iulie 1948. nr. p. partea I-a. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. p.I. (M. a M. 219 din 23 sept. 1948. pp. 8072). p. 534.G. nr. Simion .M. 15 din 19 ian. 4972). a M.G. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. C.C.F. a M. iar apoi promovat inspector în cadrul D.Of. partea I-a. 45 din 24 febr. Isac . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p. nr. 538. 159 din 13 iulie 1948. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 1948). GRÜMBERG.din 1947 controlor economic în cadrul D. Sara – activistă a partidului. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a.R.C.până în febr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (M. pp.C. 52 din 4 martie 1945. nr.R. nr.Of.Of. disponibilizat în perioada antonesciană. 1949. 531. reintegrat iniţial ca şef de secţie. Bercu . 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. nr. 1654-5) GUTTMAN. 1947. 532. apoi promovat director în aceeaşi 72 . partea I-a. partea I-a.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 522. partea I-a. p.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 222 din 29 sept.Of. p.Of. 10. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. GRÜMBERG. (1955).G. 8598).F.Of.din 1945 la D. membru C. nr.G. nr. partea I-a. p. GUTMAN. 10533). 264 din 14 nov. al P.I.E.Of. p. nr. 645).C. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. fost ilegalist. 52 din 4 martie 1945.Of.R. 523.Of. Rozalia . 530. 535. 536. 529. partea I-a. 8460).

Of. HAIMER. Ernest . 1949. 157 din 4 mai 1971).din 1947 controlor economic în cadrul D. Alexandru . nr. 190 din 19 august 1947. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). nr.R. p. partea I-a. 4255). partea I-a.C. 945). nr. 8599). 52 din 4 martie 1945. Iacob – după război. partea I-a. partea I-a. p.Of. nr. 206 din 1 sept. 541.Of.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 5142).Of. HAIMOVICI. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 5123. 551. 1947. 549. p.Of. 1945. HABER. HALPERN.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 1898. GYEMAND.M. 4588). (M. partea I-a. nr. 540. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 544.I. direcţie generală în 1945. HALPERT.Of. nr. Roger . 1941. al P. p.Of.G. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. Iţic . 32 din 8 febr.Of.până în febr. HAIM. 1949 şefă de secţie la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 550.XI. Alperin) .C. p. 545. M. Ivanier Ştrul (d. 15 din 19 ian. 16 din 20 ian. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 10290. HAINISON. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. M. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). 12/1951). Suzana (probabil soţia/fiica lui S. 1133). (dosare anexe. nr. R. 552. 6293). partea I-a. partea I-a. 269 din 20 nov. 1654-5). subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M.Of. a M.539. M. p. Samoil (Saul) (n. 1949. partea I-a. 547.Of. p. partea I-a. 219 din 23 sept.n) .Of.Of. 33 din 10 febr. 661). 73 . partea I-a.Of. fost ilegalist. ulterior al Silviculturii în anii ’50. 1947. 145 din 26 iunie 1948. 641). partea I-a. partea I-a.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. nr.C. nr.C.C. p. nr. p. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 546. 175 din 31 iulie 1948. HAIMAN. partea I-a. 21. nr. HABER. partea I-a. 7491). HAFNER.1901 Bucureşti) . 543.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. n. II-a. p. 136 din 15 iunie 1948. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. 1948. HALFON. 206 din 1 sept.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 641). M.Of. p. 1941. nr.R.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. Leon (n. 2002) – originar din Cernăuţi. nr. Iţic . nr. p. 542. 5386). 548. 1949. B. 76 din 30 martie 1946. p. 15 din 19 ian. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 232 din 6 oct. VIŞAN. al P. partea I-a. nr. partea I-a. p. partea I-a. nr. 8032). 15 din 19 ian. 119 din 28 mai 1947.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. (1956).Of.Of. p. ulterior promovat şef de serviciu (M. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. p. 5123. 1949. 119 din 25 mai 1948. partea I-a. p. până în iunie 1948. HAIM. trecut prin mai multe penitenciare. 3002. p. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. Roza (probabil Haimsohn. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. 1947). pp. nr.E. 645). nr. HAIMOVICI) (n. 1949. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. nr.

nr. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului.Of.Of. Irmfried . 1944. 12 din 14 ian. 1949. 642): 110 111 http://www. HEILPERN.org/text_doc/tirgu_mures. 564. 15 din 19 ian. HAUSVATER. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). 264 din 14 nov.C. 560.survivors-romania. M. 1949. Berthold – controlor (1946-1948). nr. 30/1956 şi 24/1954). 1949. Mureş) – în 1944 deportat la muncă 556. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. HEHTER. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. p. nr. 1947. 5 din 9 ian.htm. 7026). a M. partea I-a. pp. 557.org/text_doc/actul_de_acuzare. partea I-a. 79 din 3 apr. 10496. HART.R.E.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. Ana . partea I-a. 661). nr. 562. în 1949 revenit în centrală (M.Of.E.Of. 148 din 30 iunie 1948. 275 din 27 nov. (1953-1989). “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. 555.R. 219 din 23 sept. M. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. partea I-a.G. 315. 559. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. Paul – inginer. HEITNER.E. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. 1912. M. HAMBURGER. p. 1946. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.S. partea I-a. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. 566. p.G. Leon .R. M. 661). partea I-a.Of. nr. 1947. obligatorie de autorităţile ungare110.E. 662. V. p. 563.survivors-romania. 554. nr. 23/1954.C. 2954. nr. partea I-a.C. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. nr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. în 1948 numit membru în conducerea S. 74 . profesor la A. nr. 9856. (M. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70.553.C. nr. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. partea I-a.Of. 1947. jud.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. 1947. Mihai .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 24 din 30 ian. după 1944 înalt funcţionar al C.Of. 16 din 20 ian. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului.Of.I. 10092). 263). (M.Of. HEGER.C. http://www.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. 565. 16 din 20 ian. 16 din 20 ian.htm. 1949. partea I-a. partea I-a.Of.Of. partea I-a. p. ilegalist. p. p. p. p. p. partea I-a. 1948. 1949. (dosare anexe. p.Of. partea I-a. 6292). Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.Of.I. nr. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. 1948. M.. Alfred (27. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B.Of.Of. HÂRLĂOANU. Adalbert CHARAP. 256 din 5 nov. nr. nr.Of. p. 209 din 9 sept. HAUSIRER.C.Of. p. M. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. 8599).C. partea I-a.S. nr.a. 35 din 11 febr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. p. nr. partea I-a. u. p. al P. 7438). HART. a M. partea I-a. nr. la Direcţia Presă (M. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. 253 din 1 nov. HARAP.F. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. HAMEL. 558.Of. Adalbert (n. HARTSTEIN. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). Tehnică în anii ’50. 5463-4). (?) HASS.I. 1213. p. W. p. 2971). 561.1949. 737. nr. 16 (25 mai 1948: 6). Lazăr . în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. 79 din 3 aprilie 1948. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954.VII.

în 1948 era controlor în cadrul D. 1947. membru de partid din martie 1945. partea I-a. nr.Of. 575. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.P. HER.1949. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. 1949. nr.R. nr. M.R. p.E.din 1947 inspector în cadrul D. nr.Of. HERESCU. 578. p. HERŞCOVICI. p.Of. nr. p. nr. HERŞCOVICI.Of. comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. Frucht . nr. 186 din 13 aug.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a. 154 din 7 iulie 1948. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi 569. inv.S. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. HERŞCOVICI. 4534. partea I-a.Of.A.I. partea I-a. nr.Of. apoi inspector la D.G. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. Bercu – din sept. partea I-a.G. partea I-a. p. 642. nr.Of. 1949. Şerban . p. 7817). 1947) (M. 330).S. nr. p. Solomon – controlor (1946-1947). 299 din 29 dec. 282 din 5 dec. nr.C. a M.Of. G. 579. 15 din 19 ian. 1947. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. M. 581. HEROVICI. partea I-a. 1654-5).Of.Of. 571. 8599. 1947. 1947. 1947.. partea I-a.Of. dosar nr. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. 572. 219 din 23 sept. 1948. 256 din 5 nov. nr.Of. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. 8072). partea a 2-a. 25/1954).G. Israel . 256 din 5 nov. partea I-a.A.C. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4611). fond 495 (“România”).E.R. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 11362). partea I-a. p. HERŞCOVICI. partea I-a. 1948. 10092). 204 din 5 sept.D.I. în judeţul Covurlui. 1949. ulterior inspector în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1947. (dosare anexe.Of. nr.Of. Morel . nr. al P. p. 658). partea I-a. 219 din 23 sept. nr. 5 din 9 ian. p. HERŞCOVICI. 16 din 20 ian. HERŞCOVICI.Of. 116 din 21 mai 1948. D.G. 5785. 9857. HERŞCOVICI. 8599). 158 din 12 iulie 1948. nr. HERMAN.Of.Of. 570. 15 febr. 5687). partea I-a. 9856. 209 din 9 sept. 646). controlor (1945-1948). 576.E. al P.Of. 574.C. Iancu – avocat.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 580. C. M. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.E. M. p. partea I-a. nr. p. (M. 275 din 27 nov. HERŞCOVICI. u. 1949. la Direcţia I. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. Inului şi Cânepei. p. 577. 225.Of.M. p.C. nr.Of. nr. 568. 663).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R. partea I-a.C. nr. 126 din 6 iunie 1947. 582. p. partea I-a. 1947. 75 .C. III-a. partea I-a. partea I-a.C. Leonida .S. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). HERMELIN.. partea I-a. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. Ghizela . p. 297-8). 264 din 14 nov. 1947. p.C. 59. 16 din 20 ian.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.Of. 316). (M. 4497). Wolf Gherşin (n.C (M. p. partea I-a.N.a.R. Leon Silviu .” cls. p.Of. (M.F.I. (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. 120 din 26 mai 1948. nr. 6683).567. David . M.vol. 7438). HERŞCOVICI. a M. 573.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. HERER. 1947. IV-a (M. ff. p. 10496. A.C. 1906) – originar din Galaţi. nr. pp. 15 din 19 ian. cu dosar la secţia Economică a C. HERŞCOVICI. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.

VIII. 662). 24 din 30 ian.F.P. (M.R.C.G. p. p. p.I. Popescu 2009).1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. decorat prin Decretul nr. partea I-a.P. 1946. partea I-a. 6781). HERŢOVICI.Of.C.R.583. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Arno . Dan .E. 597.S. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. nr. Lazăr . partea I-a. 1909) – jurist.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 158 din 12 iulie 1948. nr. p. nr. HERTZOG. nr. M. 1949. 1654-5) HIRSCH.Of. a M. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). până în ianuarie 1948.” cls. 595. (M. 738. Planificării. M. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241.după război controlor în cadrul D.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HINTZ. 16 din 20 ian. 190 din 19 august 1947. Paul – în ian.Of.Of. M.u.din 1947 controlor economic în cadrul D. 585. partea I-a. HERVIAN. C. 793 din 31 dec. 596. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). a M. 590.Of. partea I-a. HEVES. HIRSCH. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. 592. 10533).Of. a M. în acelaşi an promovat inspector (M. nr. 173 din 31 iulie 1947. 158 din 12 iulie 1948. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 5784). 642) HIRSCH. 1189). S.Of. Ferenc (Francisc) (4. (1957)./P. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M./R. 589. 158 din 12 iulie 1948. p. 594. p. Mendel . HIRSCH.). pp.G. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. partea I-a. HILLARD. nr.R. pp.G. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. 1947.M. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. 52 din 4 martie 1945. HINŢESCU.1903 Sighetu Marmatiei – 26.R.C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. V-a.E. şi Andreescu. p. Arthur (n. a M. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.C. HILF. 6781). 737. în anii ’60-’70.I. HIRSCH. ilegalist (membru de partid in 1933). 10 din 13 ian.S. 1949. 15 din 19 ian. Marcel . nr.Of. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei.după război inspector general adjunct în cadrul D. 1949. Nastasă şi Varga 2003b: 665. 593. 1963.G.C. 251.B. 1948. 34 din 10 febr.R.R. 591. 587. nr.R.C. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. 7491. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950).I. 1947. 256 din 5 nov.după război. partea I-a. 9855).R. până la moarte.I. p. 173 din 31 iulie 1947. controlor în cadrul D.C. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. poet şi scriitor. 222 din 29 sept. Alexandru .G. 8460). Leonard (fiul lui Moritz). partea I-a. HIRSCH. partea I-a. partea I-a.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.P.C. partea I-a.Of. nr. nr. M.C. Stefan .E. nr. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. M.Of. HILSENRAD. nr. 598. nr. partea I-a.P.. partea I-a. 276 din 28 nov. partea I-a. după război activist de partid. p. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.G. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 298.Of.Of. 586. autor al unor articole în revis tele Legalitatea populară. partea I-a. 24 din 30 ian.. Hîncu 2009). nr.VIII. M.E. p. HERTSTEIN. 1948. p. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor.Of. nr. I. p.Of. 5784. 588. 76 . ulterior Comitetului de Stat al 584. 1947. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. partea I-a. Emil – locotenent-colonel. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 5784. p. p.J.

nr..Of. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. HOLBAN. in dec. 604. Ladislau . nr.deputat supleant de Arad. 658). care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.u. Leon . Kuller 2008a: 443. 1946. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 601.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. HIRSCH. în 19 iunie 1920. HOCHMAN.în ian. 289 din 13 dec. 77 .S. nr.I. fd. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 535. B. 606. 58 din 9 martie 1942. şi Solomovici 2003: 191-2). respectiv în Birmania (ian. 605. partea I-a.. 4698). Grigore . 220 din 24 sept. 1213). p. nr. partea I-a. M. 1719). HOLZER. 256 din 5 nov. p. 9/1948: 6). nr.Of. partea I-a.I. HIŢIG. HOFER. la Direcţia Studii (M. demis la 1 ian. dosare anexe.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. 1947. nr. p. 1949.S. 9856). 644).Of. nr. partea I-a.după război referentă în administraţia centrală a C. (partea I B) nr.A. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p.. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. nr. 748). 12912. partea I-a. 1946. ambasador în India. nr. 12877). 662). comunistă şi tentativă de trecere în UR. din febr. nr. nr. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. p. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)).Of. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. HODOŞ.C.B. partea I-a. 609. p.Of. HOMOLKA. nr. p.Of.Of. Aurel . HORNSTEIN. 5966). HONIGSBERG.Of.Of. 131 din 8 iunie 1948. 1947.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. HOLCZER. 1947. M. M.C. al P. 612. 603.R. HOLDICH. nr. 602. Debora . 122 din 28 mai 1948. respectiv 1964). partea I-a. 87). p. 1948 (M. 608. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 1947 a ministrului Justiţiei (v. Ervin . ulterior promovat inspector (M. partea I-a. 26 din 1 febr. 89244 din 20 sept. 16 din 20 ian. 1947. HIRSCH.N. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. Iosif . p. partea I-a.). Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. 607. p. partea I-a. ca translator la Direcţia radio (M.Of.Of.E. Marcel . 1948. partea I-a. 264 din 14 nov. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. M. partea I-a. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. la Beiuş. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă 600. p. Nicolae (n. 256 din 5 nov.I. HORAŢIU. 19 din 23 ian. partea I-a. C.R.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. 8660). HOLINGER. p. 35 din 11 febr.R. nr. 1947.Of. 164 din 19 iulie 1948. p. 5646. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. 1949. nr.Of.S. 16 din 20 ian.C. v. 4968). p. M. Cajal & Kuller 2004. Ludovic – ilegalist. 364 din 2 mai 1945). partea I-a.Of. Simion . 9856. 1949. partea I-a. p. inv. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei Chimice) (1951-1961). Eduard . 1949.Of. 151 din 5 iulie 1947.Of. 611. 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. 15 din 19 ian.. 290 din 14 dec. 62/1955 (nr. M. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. secţia economică. – mai 1964) (A. 610.Of. 10092).599. p.

nr.C. fd. decorat prin decretul nr.G. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. Marcu . 1949.C. partea I-a.P. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950).I.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 8614).I. 111 din 17 mai 1947. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. Solomovici 2004: 582). p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. 122 din 31 mai 1947. nr. p.E. partea I-a. nr. nr. 20 din 23 ian. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. dosar 51/1952. IACOB. p. 614. Pangrate .R. Cancelaria. HORODNICEANU.P. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.G. 1964 cu Medalia Muncii. 621.N. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M.Of.F.F. 1947. 16 din 20 ian. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. HORNSTEIN. 3913).A. p. dos.C. 617. Dina .F. nr. şi Levy 2002: 206.Of.C. al P. HORODNICEANU. dosar 51/1952. p. partea I-a.Of. 2723.Of. partea I-a. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. partea I-a.F. 32 din 8 febr.E. HOROVITZ) – în 1945 numit de C.G. nr. HORODNICEANU. fond C.din 1947 controlor în cadrul D.A. al P. fond C. Adam (n. nr.R. partea I-a.Of. 364 din 2 mai 1945 (A. 3374).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.N. p.Of. 625. f. Iosif . Marcu (n. p. HOROVITZ.R. 71 din 27 martie 1945.. 4369. nr. 627. din Ministerul Comunicaţiilor (M.. p. nr. la Moscova (M. 663).Of. HOROVITZ.C. 52 din 4 martie 1945. n. HOROVITZ.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr.C. 626. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. pp. 1949. nr.-C. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. 477). Cancelaria. Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.I.G. Ministerul Propagandei Naţionale.P. v. (M. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.a. 225 din 3 oct. 616. . pp.Of.R.Of. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. D.6). 1948. (M. partea I-a. HÖNIG. 76 din 31 martie 1948. 11362).613. Erica . nr. din Ministerul Comunicaţiilor (M.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale 615. Alice .C. 264 din 14 nov. HORODNICEANU. partea I-a. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R..Of. C. 623. 1945.N. 2300) HUCK. 5663). p. p. 628. partea I-a. partea I-a.E.Of. Tismăneanu 2005: 97.R.A. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. nr. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M. 619. 52 din 4 martie 1945. HORVATH. 78 . 299 din 29 dec. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1027. 87 din 13 apr.B. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. a III-a. 152 din 7 iulie 1947.R.B. 1947. a C. instructor la şcoala de partid (A. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. Alfred – după război consilier în cadrul D.I. a M.Of. I. p.E.Of.C. 803 din 21 dec. 10092). HUBERT. nr. din 1949. 620. partea I-a. partea I-a.R. HUDESCU.B. 44). p. p. M.R. 624. nr. H.G. din 1947 funcţionar în M.. eliberat în 1943.până în febr. condamnat la 3 ani închisoare în 1940. HORODNICEANU.S. 1654-5). nr. HUBERT. 1123). 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. C.C. (A. 1654-5).A.P. 622. 618. Zor . iar în paralel. 1946.Of. 32 din 8 febr. p. partea I-a.E...I. 1123). partea I-a.A. Corobca 2008: 15.

34 din 10 febr. 225. fond C. 1949. 1949.F. 632. 157 din 4 mai 1971. 79 . Asuajul de Sus. 1947.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001.” clasa a III-a.C. Adrian . 644). 113 V. Alexandru (n. jud. Eugen (n. al P. nr. B. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr. IACOBOVICI.C.S. iar apoi. partea I-a. 7 din 23.Of. Orhei – 17. IAGER.P. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941).C. Arhitectură şi Sistematizare (C. IACOB.III-a. 3909). (Decret nr. 634. IACOB. IANCEVICI. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. sora Anei Pauker. partea I-a. Andrei (26. partea I-a. 10173). 266 din 17 nov.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. F.originar din Ciudaciu Mare.I.I. Odorhei. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).R. p. Sandu . Farkas). condamnat la 20 ani închisoare. 635. IACOBEANU.C.17. IACOBOVICI. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). 640. partea I-a. Ernö. p. partea I-a.). 3908).Of.. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. dosar nr. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. nr. 1190). 32 din 8 febr.XII.R.R. 645). partea I-a.1979 România) – de meserie zugrav.. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n.C.N.. zis “Sanyi”.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. p. p. 175 din 31 iulie 1948. III-a în 1971 (Decret nr. Cluj (1944-1947). fiul medicului de Securitate Herşcovici.VI.R. 1949. p. p.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 631.1978).M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr. 95 din 22 aprilie 1948. între 1934 şi 1936). partea I-a. al P. 115-6 şi 118-21).S. fişa matricolă penală la m http://86. nr.Of. Rabinsohn)..Of.1902 – 8.1913. 636. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a.Of. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P.I. nr. al P. inv. 633.Of.1979) . 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 15 din 19 ian.125.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. prin Decretul nr. nr.d. partea I-a. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). Şandor JAKAB. M.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. fond 495 (“România”). 2107). secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). Magdalena . nr. nr.IX. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. secţia Propagandă şi Agitaţie. Herşcovici) Paruit. dosar nr. 638. IACOBOVICI. emigrat în Suedia în 1980.C.629.I. pentru un timp membru al C.Of.A. ilegalist. 630. 15 din 19 ian. IACOB.C. partea I-a.R. p. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. B.1906. după alte surse Jenö. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. graţiat. (A.C. 51/1949. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R.php.Of. p. Herman . cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 6292). apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. ff.M. 18. p. 111 din 17 mai 1947. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. 639.” Bucureşti. 3707. căsătorit cu Bella (n. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. JAKOBOVICS) (10. 637.R.S. 111 din 17 mai 1947. Ruxandra . IACOB. IACOB. IAMPOLSCHI. 1134).Of.A. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n.

R. p.R (v.I. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M.S. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. Paul (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 52 din 4 martie 1945. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.G. IANCU. nr. fond 495 (“România”).II. partea I-a. 32 din 8 febr.C. ulterior detaşată la ambasada R. al P. Kuller 2008a: 443.G. partea I-a. 646. 158 din 12 iulie 1948.P.1990 Bucureşti) – ilegalist.C. la 28 iulie 1959. 5784).I. fiul lui David şi Paulina)) (24. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 52 din 4 martie 1945.N. fd. A. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 642. 11). IEREMIA. Herman .18.1923 Brăila . 19 din 23 ian. infra]. Ioanid [v. dosar nr. p. profesor universitar cu doctorat la Moscova. Zaharia (n. partea I -a. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic.Of.Of.php.R..din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.R. nr.C. în Forţele Armate (M. 10496. 41). partea I-a. secţia Organizatorică. 2008. David (1910 . C.Of. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. nr. 1964. 654. 653. inv. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 4611).Of.E. C. IOANID. M. 651. 9763). partea I-a. partea I-a. pp.R. Septimiu (n.până în febr. 804 din 21 dec. f. al U. 1940). Saul . p. partea I-a. pp. 1947. 652.F. partea I-a. colonel dr. C.A.IV. IANKOLOVITS. p. nr.I. 255 din 7 nov. IOANIŢIU. 275 din 27 nov. nr. Berindei. nr. 1948. Zoltan IOSEPOVICI) (19. 32. ulterior angajat la Editura Enciclopedică. repatriat. 8598. Moscu – în 1948 instructor al C.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.. inv.G. 536). Vezi şi fişa matricolă penală la http://86.17. IMBERG.III. Nastasă şi Varga 2003b: 580. cu fişă personală în Arhivele Comintern 644. 643.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. Mendel . nr. Silviu . 9828. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. 1949.în martie 1945 reîncadrat la D.R. de la Ankara (M. Inului şi 114 Pentru schimbarea numelui. nr. pentru merite antifasciste. IZSAK) – consilier superior în M. O. p. 2010).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.1960 Jilava) – inginer energetician.. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. p. IJACU. nr. Iancu . IOANID.V.P. f.M.în martie 1945 reîncadrat în D.R. 123/1948.C. dosar nr. a M. IANCU.125. Paul LEIBOVICI. 1947.Of. 219 din 23 sept. Gheorghe . 1947. 1949. p. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. ca lt.-col. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. 253 din 1 nov.P. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. în anii ’50 (nr. IEŞANU.a. (INCOMKA.B. 647. partea I-a.Of. IANCOVICI.III. al P. nr.1971) – membru de partid din 1945. 649.E. A.C.C.Of.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. nr. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). 587.-col medic..Ap.F. p. 37 din 14 febr. 1945. 586. Goma 2005: 4.Of. Heinrich .E.N. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. C.R.R. 1654-5).N. Adalbert . (1947-1950).Of. dosar 5/1952).III-a. I. Al. IANCOVICI. S. 225. IANCU. 5/1.641. p. fratele lt. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 120 din 26 mai 1948. p. IANOVICI. partea I-a.C. 645.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. 650. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R.N. (M. M.Of.C.I. (Friedberg-Vălureanu 2004. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). respectiv publicarea solicitării în M. 1123). (în 1949).Of. 1267). nr.1905 – 9.E. vezi dosarul nr.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. 648. 1654-5).A. 80 . în 1947 încadrat prin decret regal.P.15.C. ulterior activist al partidului.

nr. fost voluntar în războiul civil din Spania.S. pentru merite antifasciste..C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. soţia sa.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. al P. Steinhardt 2005: 411115.a. ISAK. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti.).D. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50). inv.C.Of.Of.M. Într-o noapte la Madrid (1955). 81 . 211 din 11 sept.C.XII. apoi pensionat. dosar nr. partea I-a.E. Alice . apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.a. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). 659. inv. 661. 225.C.R. Cânepei. IOSEF. 664.Of. 7517. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. 1948. p.Of.E. 15 din 19 ian. al C. nr.I. al P. 738. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 205 din 4 sept. IOSIF. p. L.VII. de profesie medic. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. în 1947 încadrat prin decret regal.R.C. inv. prozator. 253 din 1 nov.E. partea I-a. nr.1907 – 26. publicat în 1964. 5786). p. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). nr. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. 158 din 12 iulie 1948. 517.A. 658. (dosare anexe u.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1949.R. partea I-a.G. 9763). nr.P.după război controlor în cadrul D. 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M.C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).M.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. director de departament în centrala M. 643) IROSCH. p. nr.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr.M. 7353). ca maior medic (r.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. nr. 640) ISCOVICI. nr. Susana . 663. (dosare anexe. co-autor al studiului D. nr.membru al Forumului Democrat Patriotic după război.n. Paula . IRIMESCU. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 660.E.C. Frieda . funcţionar la D.R. apoi însărcinat cu afaceri la Roma.A. Petre (n. 25/1954). 189/1952. a decedat în iulie 2006 (92 ani).S. 527). u.S. Carola. 1949. 77/1952. partea I-a. partea I-a. Leon BRAUCHFELD) (25. în anii (dosare anexe.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea Ia. p. secretar general al Biroului C. 1949.” clasa a V-a. 656. a M. 657.C. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1964 cu Medalia Muncii ISAC. David . Paul (originar din Drăgăşani (!)) . (1948-1952). Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. inv 69).R. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. M.Of.R. p. etc.) în Forţele Armat e (M. p. 662.P. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). nr. partea I-a. 1947. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). 1715). Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. al P. 1948. Irina . de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. 16 din 20 ian.Of. 77/1952. p. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). n. IRESCU. nr. 663).C. partea I-a.R. 24 din 30 ian. 249/1952 şi nr. (dosar 46/1955. 803 din 21 dec..” clasa a II-a. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946).C. IOSUV.655. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). Cifrul (1948). fişă de cadre la secţia Economică a C. nr. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri (Trebici 2011). autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). nr. IOSEPOVICI. al P.

în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1966). a M. nr. KAFFE. 1654-5) 666. KALLAI. Sigfried . Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.Of.Of. 219 din 23 sept. A. KAISERMAN. 190 din 18 aug.. p. ISZAK. (M. 662). 16 din 20 ian. partea I-a. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M.R.C. 671. Miron Cnstantinescu. a M. nr. 4384.I.C. al P. nr. Raul . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.G. Ernest . nr. p.C. 52 din 4 martie 1945. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. 1948.E. 972 din 8 dec.E. 1948. M. 5830). partea I-a. 200 din 1 sept. 3002). nr. 8971). p.Of.Of. 674.G.după război controlor în cadrul D. nr. 645).Of. 679. Soly (1931-1999) – inginer. 16 din 20 ian. Teohari Georgescu. de formaţie farmacistă.E.. (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1947. 675. 1949.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia 669. partea I-a.R. 682. Dasia .C. 670. partea I-a. IŢICOVICI. nr. KAHANE. nr. nr.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 1947.I.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 8598). 1949. Oscar .I. partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. 24 din 30 ian. 662). Vasile (n. 668. 667.I.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 25 mai 1911) . partea I-a. 159 din 13 iulie 1948.Of. a M. A. 676. 191 din 20 august 1947.Of. C. partea I-a.Of. 229 din 4 oct. a M. Elena . nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. soţia lui Ion Ianoşi [v. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. 6753). partea I-a. 681.I. pp. JAK. p. nr. Laszlo) (n. partea I-a. tatăl Janinei. 76 din 30 martie 1946.C.C. p. nr.Of. p.S. 5687). Pintilie Bodnarenco şi Gheorghe Apostol. Emeric .C. responsabil medical de nomenclaturiştii Ana Pauker. a M.Of. 1948. nr. 678.P. 1949.C. M. partea I-a. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. 673. nr.după război controlor în cadrul D. “ilegalişti decedaţi”). 154 din 7 iulie 1948. 1949. JUSTER. p. 7950). 15 din 19 ian.G.U.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.în 1947 era controlor în cadrul D. p. 521 din 24 dec. p. nr. KAMIL.C.Of.C.Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R.Of. p. p.C.F. 1964 cu Medalia Muncii. 52 din 4 martie 1945. 677.G. KAHAN.665. KAHANE. nr. partea I-a. Iancu . JEZOVITZ.I. membru al Sectorului Medical al C.din 1947 controlor în cadrul D. 16 din 20 ian. Felix .originară din Bârlad. 737. funcţionar timp de decenii în cadrul Ministerului Energiei Electrice. 661) 82 . Dorina .E. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr. p. (M. 680. infra]. nr. Mendel .M. nr. JUSTER. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. 1947.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. Sandu .G. 24 din 30 ian.R. 803 din 21 dec. p. nr. medic.Of. p. partea I-a.E. IZSAK. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1654-5) KAMENITZER. KAHANE. 738). partea I-a. JACOBSOHN. Leon – ilegalist. partea I-a.G. pp. Jean .C. 7537). de Celuloză.. 672. 1952). p. ISRAILITEANU.Of. 112 din 17 mai 1948.

partea I-a.?). Marcel . 686.. 687. p.E. 6473). 1964. 256 din 5 nov. KAPLAN.Of. 297-8).I. 804 din 21 dec. nr.II. 10558).R. 641). în 1947 în contenciosul M. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 4534. nr. p.S.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. 9857. partea I-a. p. Matilda . p. etc. 6781). 1.C.G.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 24 din 30 ian.Of. nr. M. 619). nr.C. nr. partea I-a.A. 1947. 688. a M.procuroare. 737.I. nr. KELL. KATZ. inv. Ern(e)st-Samuel . 697.C. a M. Mella .N. p. 689. 1949. 655). pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. nr. nr. p. 803 din 21 dec. 1949.Of. 190 din 19 august 1947. KAUFMAN. ff. Mihai . partea I-a. nr. în anii ’50 şeful sectorului special al C. KATZ. membru de partid din 1944. până în ianuarie 1948. 1949.Of.S.C.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 10533). ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. (M. KELLER.C. S. 1944. 694. apoi al Ministerului Sănătăţii (M.din 1947 controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1981) . nr. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. partea a 2-a. membru de partid după război.Of. 1947. 690. 7537). partea I-a. M.I.C. Inului şi Cânepei. p.C. 59. Ilie (n. A. 698.Of. (M. 126 din 6 iunie 1947. 1964. nr. 691.P. partea I-a.vol. a M. B. nr. fond 684. 1944 – 1949 . 1065.XI. KELLNER. nr. KAPPEL.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Silvia Ecaterina – din febr. 4847).I. 225. 1947.C. 30 din 5 febr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.I.G.P. nr.1917) – medic. a M. dosar nr.R.I. Jean – după război. p. (M. 289 din 13 dec. 692. 775. 7491). 45 din 24 febr. nr. partea I-a.C.C. p. după război membru de partid.Of. nr. KAUFMAN.Of. 83 . 1948 controloare în cadrul D. nr.E.din 1947 controlor în cadrul D.I. 1947. 1964 cu Medalia Muncii.C. nr. Victor . Marcel . Mauriciu . p.G. KAPPEL. 1948. 204 din 5 sept. 16 din 20 ian. pp. în sept.Of. Leib .din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.Of. M. p. partea I-a. compus din medici curanţi ai membrilor înalţi ai partidului (dosar K/24 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. KATZ. 1949.Of.Of. KEISS. partea I-a.P. p. al P. KAUFMAN. a M. nr.. 282 din 5 dec.C. 1439). KATZ. 28 din 3 febr. 1964. 695. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. nr. p.G.R. 1949. partea I-a. 685. p.Of. (M. Paul . 277 din 29 nov. KANNER. 169 din 28 iulie 1945. nr. p. Cornel (n. M.Of. Iţic) – ilegalist. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 15 din 19 ian.Of. 1947.E. 276 din 28 nov.R. 696.G.C. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. 1035). iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M.E. 804 din 21 dec. controlor în cadrul D. 7817). partea I-a. p.683. (M. a M. 1948. Bella (7. p.C. 1626). 804 din 21 dec.R. nr. p.C. nr.C. partea I-a.Of. 693. (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 191 din 20 august 1947. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 8073).1904 – 31. M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. M.Of. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 495 (“România”).G.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 14 din 18 ian.E. KATZ.

1980) – ilegalist. KIRMAIER. 704.Of.43.Of. 84 .E. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. (1946-1948) (M. nr. 222 din 29 sept. p. dosar nr 51/1952). 127 din 3 iunie 1948. 706.N.. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A.A. Aladar .C. KIRMAYER. p. 956. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. Focşani) – avocat. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 3/1960 de pildă. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.BH. 52 din 4 martie 1945. Galaţi) – de formaţie zugrav. a M.R. ilegalist.S. dosar nr. partea I-a.M. 225.N. 2103). 29. (M. KENDI.A. M. C.I. 256 din 4 nov. nr.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. 65 din 19 martie 1947. 701.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1904. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. 1946.Of. partea I-a. Bihor) – deputat M. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 52 din 4 martie 1945.E. 1947.. partea I-a. partea I-a. 1654-5) KESLER. partea I-a. 5849. p. KOHN 700. 702.. 110 din 16 mai 1947. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. dosar nr.F. Ştefan (n. C. 24 din 30 ian. 1654-5)./Kuller 2008a: 445. nr.C. KESLER.E. 1945. 109. p. p. ) (n.A. partea I-a. 157 din 4 mai 1971). nr. 33 din 10 febr. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. 4848). partea I-a. 709. KIVOVICI.Of. fond Comitetul judeţean Bihor al P. nr. nr..-D. 2038). M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . nr. f. nr. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. nr. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A.I. KERNER.J. fond 495 (“România”).I. p. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. p. incinerat. secţia Cancelarie. 11646. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). nr. KENDLER. partea I-a.C. apud Ţârău 2002: 180).Of. 708. 160 din 14 iulie 1948.1909 Diosig. nr.F.Of. 705. p. fiul lui Herman şi Sofia) (n. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). Ionel (n. Marcel – ilegalist.P. 3870)..C. Iulius (n. 242/1948. decorat în 1964. 8460).G.E. p.254 din 30 oct.I. KIRSCHEN. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M.R. după război avocat public în judeţul Braşov. emigrat în Israel (?) (inclus în C. 1946 în M.VI. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular.Of. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M.Of. Sergiu .N. 737). 707. pp. fd. Iulius . 26 din 1 febr.Of.G.Of. al P. Ianoş Mozes KESSLER) (25. inv.după război controlor în cadrul D. 1948.C. C. de Bihor din partea P. KIMELL. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M.IV. decizia nr. 116 116 V. 107 din 15 mai 1945. Cajal & Kuller 2004). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Ionaş (n.VI. pp. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.D. în care. partea I-a. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. KERY.” din nr..G. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. partea I-a. nr. nr.1903 – 25.R.699.Of. Ileana – deputată supleantă de Cluj. p.. 4848). pe lista U. partea I-a.Of. 1946. 703. 749).R. KESSLER.S. INCOMKA.Of. 3908). p.

31 din 7 febr.I. partea I-a.C.E. p.Of. 200 din 1 sept. M. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. partea I-a. Mese .d. p. nr. LEOPOLD .B. partea I-a. 662). între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord.C. 15 din 19 ian. 205 din 4 sept. apoi la U. şi Kuller 2008a: 226). 712.E. 16 din 20 ian. 719. partea I-a. partea I-a.T.VI. 7589).G. partea I-a. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. 202 din 3 sept. partea I-a.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. 715. 8007). p. 7951). 662). a M.R.Of. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 213 din 14 sept. Oscar . partea I-a. (M. partea I-a. 1945.Of. KLEPER. 1949. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. 1654-5). între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. 1263. a M.G. 717.Of. decorat prin Decretul nr. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 720. 1947. 1948.G.C. KLAIRMAN.C. al. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. 7347). partea I-a.Of. nr.Of. partea I-a. (M. KOLISCHER. a IIIa (v.C. KLAR.710. Symondi – evreu maghiarofon. KLANG. 1949. 643). 1949. KOHN.din 1947 inspector în cadrul D. p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948. KLAIN. 1948. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. nr.1972. nr. 1947.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 1949. până în febr. nr. 1948. nr. 1033). 718. M. KLEINER.din 1947 controlor în cadrul D. nr. 16 din 20 ian. (M. 716. M. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de 85 . 5966) 713.G. p. p. KLEIN. 722.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p.1891 . 724. KOFFLER.. 661). 723. 37 din 14 febr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 726.).B. partea I-a. p.C. nr.I. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. pp. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 7151) KLEIN. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). . perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). 204 din 5 sept. 190 din 17 august 1946. 711.Of.E. 164 din 19 iulie 1948. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. nr. 16 din 20 ian. 1948. a III-a. Herman . 8937). Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. partea I-a. p. nr. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti.C. nr. avocat la Baroul Cluj.C. Hillel (26. KOHN.C. 126 din 6 iunie 1947. 725. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). KLEIN.Of. nr. apoi 714. vezi Andreescu. la Direcţia Bunuri (M. 52 din 4 martie 1945. (v.I. nr.Of. nr. C. după naţionalizare. I. pp. 4534. p.R.R. 1947. socrul lui Gheorghe Adorian.Of. KLEIN. KLEIN. şi Berindei. când demisionează (M. (1959 -1962. p. nr. 8072). 183 din 14 aug.Of. 721.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.C. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. KLEIN. a M.Of. KLEIN. funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. Dâmboviţa Bucureşti (M. U. Haşi .F. Alexandru . în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. p. p. Ladislau . Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.Of. p.

Of. Eugen (n. KOVACS. Evy – din nov. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 16 din 20 ian. nr. (1946-1948) (M.I.P.Of. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. KORNER. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. p. A.N. 256 din 5 nov. 753). 20. 3231.Of. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1889-1956. partea I-a. 1946. 1944 (A. 4735).I. nr.J. 728.S. 152 din 5 iulie 1948. în sept. I. 5663. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr. 740. 270 din 21 nov. ff. 1033). 23. 4255. 733. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. 31 din 7 febr. 222 din 29 sept. 738. KONDOR.Of. nr. nr. inv. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). I. 1964. ales pe lista U. pedeapsa expirând la 2 dec. nr. 736.M. Charlota – profesoară de limba franceză. membru de partid cu stagiul acordat din 1939. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. 731.C. după naţionalizare. KÖRNER. dosar secţia Relaţii Externe nr.Of. partea I-a. partea I-a. ff. p. 12086). 645). al P. 297-8).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. KORN. 1948. (A. 734. pe lângă C. 1949.S. 423 din 15 iul. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. C.S.1917. nr. KORN. p. 662).C. P. inv. 115-21). 1963.html. p.R.activist al secţiei Relaţii Externe a C. al P. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. partea I-a. 86 . 119 din 28 mai 1947. 1946.C.org/GK00. 804 din 21 dec. dosar 51/1949. originar din Timişoara) – ilegalist. nr. Clej 2010)117. 1946 secretară de presă (i. 9855).C. în prima jumătate a anilor ’50 (fd.bjt2006.). când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.Of. al P. 1947. p.Of. p. Ghedeon – evreu maghiarofon. 8461). 730.A. 737.S. p. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. 15 din 19 ian. fraţii Cămătaru.M. 205 din 4 sept. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. Paula . p. 16 din 18 ian.R.I.Of. IZSAK. din 1948. KRASNER. 7340). unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. p.Of. “Solin” şi “Runa” (M. KOPPEL.R. partea I-a. 11-1954). KORNIS. M. p. nr. Nahman . p.P. Max .727. KRAID. Omar Hayssam. partea I-a. etc. partea I-a. KRAID. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. partea I-a. nr.vol. nr.Of. KONERTH.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. 735.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1947.C. nr. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M..R – secţia Propagandă şi Agitaţie. fd. 356).din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.M. 3705). 59. 26 din 1 febr. 729..1911) . nr. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş.C.S. KORN.P. Carol . în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”).e.Of. 124 din 31 mai 1948. p. partea I-a. Bucureşti (M. partea I-a. p. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Geza (n. KRAKAUER. după război stabilit la Bucureşti. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. partea I-a. 1949. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. Waldemar . 1946. partea I-a. 1948. 732. M. 95 din 22 aprilie 1948. nr. 739.Of.VII.N.

268 din 19 nov. inv.Of. p.L.Of. 42. 754. 746. partea I-a. 10245). M. 256 din 5 nov. 750. 752. 662).C. 1947. LANDAUER. partea I-a. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac.Of. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr.N..E. 744.F. p..E. inv. M. dosar 68/1955).P. 190 din 19 august 1947. 1949. nr. nr. KUHN. 1949.V. partea I-a.B. nr. 176 din 2 august 1948. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1948. p.C. M. 803 din 21 dec.741. D. 1948. după război activist de partid. LANDMAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1048.din 1947 controlor în cadrul D. 4696). dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C.A.I. partea I-a. 15 din 19 ian. p. 646. 25. p.I. 100. 742.P. JOIL.1900 – 28. partea I-a. ulterior profesor de neurologie la I.Of. JOIL. nr. p. cu atribuţii de control. KREMER.D. p. p.I. 1947. 1947. 2009: 162). Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. 100. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.R.M. p. M. nr. nr.Of.Of. 282 din 5 dec. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică.Of. 1949. 1964 cu Medalia Muncii. a IV-a. I.după război referent în administraţia centrală a C. inv. LACHNER. 7817).Of.Of. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). partea I-a.Of. partea a 2-a. a M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. p. 16 din 20 ian. KUHNER. 226 din 29 sept. 6313. 7950).Of. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. nr. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al.1904. M. partea I-a. 747. (?) KUBITZ. 1949. nr.C.C. 1945.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului.R. a M. 4968). LAKSER.G. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. 35 din 11 febr. 745.C. supra). E. partea I-a. 749. KREINDLER. Friederich . Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. 753. în anii ’50 în conducerea E. nr. decorat prin Decretul nr. Isidor . Bucureşti) – medic neurolog. 751. 10909. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a. nr. M. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. 743. 748.E. 534. partea I-a. nr.C.1988. Artur (15. 729 din 24 octombrie 1969. p. nr. Heinrich . partea I-a. partea I-a.C. nr. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. la Direcţia I. p.P. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. inv. 658). partea I-a. 200 din 1 sept. nr. M. nr. 9857.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. p. al A.C. 19 din 23 ian.S. Ionel . 7895. partea I-a. p. din 1948 membru titular al Academiei R. 16 din 20 ian.D. Fany – soţia lui Raul Joil (v.I.. 1213). (M. patea I-a.R. al P. KRAUSZ.G. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. dosar 68/1955).. 755. nr. 184 din 11 august 1948. după 1945 în conducerea C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Emeric . nr.Of. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. (M. p. 7491). 87 . Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n..Of. 159.Of.S..A. In şi Cânepă). 131 din 8 iunie 1948. M.IV. KRON.V. I. KREINDLER.Of. Carol . 4533. p. Emanoil . 287 din 14 dec.C.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. Relaţii Externe (nr. 1947. Carol . la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri.Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. 189 din 17 aug. 126 din 6 iunie 1947. nr.

G. Kuller 2008a: 446). ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). al P.Of.Of. 2009: 71. p. nr.C. 761. nr.E.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v.II. Arhivele Naţionale (ANIC). LAX. Alexandru (n. 757. nr. nr. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. ambasador în Regatul Unit (1964-1968).din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. partea I-a.I. 38/1956.C.A. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti). nr. p. Cristiana Marin în Curierul Armatei. 230 din 4 oct. pp.R. 95 din 22 aprilie 1948./P. 8937 şi 8971). v.VIII.E. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. Secţia Relaţii Externe. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. nr. 1948 – febr.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 3372. infra]) – jurnalist (1933-1944). partea I-a. 55 din 6 martie 1948. LAUFER.Of.Of.Of. Aşer LAZAROVICI) (18. LĂZĂREANU. (M.A. nr. 3705). 764. 1949. p. 8009). (M.R. 2041). Iuliu – inginer.C. p. LANDES. Victor .II. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. 76 din 30 martie 1946.C. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). LAUFER. Tinereţea (1944-1946).ro). 1948. 76 din 30 martie 1946.1914 – 27. p. nr. 1947.E. p. LAZAROVICI.Of. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). a M. partea I-a. 760. (M.Of. partea I-a. nr. cu Ana.1913 . 299 din 29 dec. 3002).C. 87 din 13 apr. (dosare anexe nr. LAZAROVICI. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr.A. M. 1123. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). 763.R.9. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P.C. LAZARIDE.Of. filele 27 -33. membru de partid.1985 România) – ilegalist. 204. C. 32 din 8 febr.. pensionar M.. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii.X.E. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. inv. revenit în ţară ca director în centrala M.. 190 din 19 august 1947.M.curierul. 765. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. LĂZĂRESCU..756. partea I-a. LAZAROVICI.forter. Dosar 10/1947. nr. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu.C. partea I-a. partea Ia. p. partea I-a.L. decorat în 758.I. p.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 1948. 759. nr. 762. Andrei (n. 1949) (M. v. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Fred .Of. 11362). p. Arhiva C. anexa la dosarul nr.R. 88 . partea I-a. 3293. 3000). 190 din 17 august 1946. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. M. Kuller 2008a: 446). după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). partea I-a.S. căs. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 7492). LAZAROVICI) (18.E. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948).

nr. 6658 din 28 ian. Alexandru . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.II. 708). 775. nr.C. 1947. nr 56 din 8 martie 1948.C. 1948. 1949. LĂZĂRESCU.Of.E. instructoare C.Of.Of. LĂZĂRESCU.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 804 din 21 dec.G.după război controlor în cadrul D.C. nr. LĂZĂRESCU.” clasa a IV-a.C.Of. M. 31 din 7 febr. fiul lui Abram şi Blima) (18.1986 Israel) – jurist. 2009: 204). nr. 1948. p. 89 . 767. LEIBOVICI. Nicolae . 737. partea I-a. a M. p.P. LEIBOVICI. 642). 2630.R. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 15 din 19 ian.C.E. din 1935. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 24 din 30 ian. LEIBOVICI. 76 din 1 aprilie 1947. membru P. p. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. HIRSCH) (n. partea I-a. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. 5 din 9 ian.C. (1953).din februarie 1948 controlor în cadrul D. LEIBOVICI. p. Clara (n. nr. LEIBOVICI-ŞERBAN. nr. partea I-a. 1948. 640). membru în conducerea C. M. al P. p. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.Of. în M. 769. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”./P.Of. 1267). Liza LAZAROVICI) (n. 1964 cu Medalia Muncii. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.C.d.R. partea I-a. 776. Rosine .I. nr. LEHRER. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. 319. nr. (M.G. LEIBOVICI.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. p.R.E. M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1964. 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. p. 4611). a M. partea I-a.în 1948 era controlor în cadrul D. apoi simplă activistă a partidului. nr. 1948. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste.Of. 11. membru P..Of.1915 Lucăîceşti.X. 6. partea I-a. p. 1033). I-a în 1949. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. p. 1948. şi redactor la 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr.XII. 1033).C. 120 din 26 mai 1948.1915). A. până la mijlocul anilor ’60. nr.E. partea I-a. p. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.766. Leopold (n. 768. nr. 4255). 894).C. 38 din 16 febr. 8971.d. partea I-a. A. 17.VIII. 119 din 28 mai 1947.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949.Of. partea I-a. 15 din 19 ian. 5784). 13/26.R.I. Şulim . redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60.1909 Piatra Neamţ – 10. partea I-a.R. LEIBOVICI. 773. (M.R. 774.C. Bărbulescu et al.R. p.G.P.Of. 778. p.P. LĂZĂRESCU. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C. alături de Ghizela Vass. p. 229 din 4 oct.R.N. 772. Herşcu LEIBOVICI120.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C.C (M. p. Clara LAUFER119) (n.Of. decorată cu ordinul “Steaua R. p. 314. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Solomon . LEB.M. partea I-a. 779. 1330. nr. 1947 în M. (n. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. LEIBOVICI.Of.I. menţionat şi în M. 17 din 21 ian. Lidia (n.S.Of.I. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a M. Ionaş . Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. nr.” clasa a III-a în 1948. 1948. nr. p.I.D. H.E. Vili (Willy) (1917-1986) . acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). 11 din 14 ian. iar în 1971 cu (Decretul nr. 1949.X.G. 37 din 14 febr. 1949.Of. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. 31 din 7 febr.C.Of. 803 din 21 dec. al P. după război. partea I-a. nr. partea I-a. 770.C.C.M. partea I-a.Of. 2076).1949. din 1940. când demisionează (M. 777.Of. p. nr. nr. 771. 29 din 5 febr.R. Agitaţie a C. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).

7951). partea I-a.Of. partea I-a. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. Enric Sergiu . p. 264 din 14 nov. p. din 1948. 5 din 9 ian. Varga 2003a: 396. 782.E. 219 din 23 sept. până la desfiinţarea sa în 1957. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F.780. nr.). I.Of.G. partea I-a.R.Of. LENTEA. v. 7352). 1948. 1134). nr. Ştefan .045 din 17 oct. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 2. 4231. CATZ) (n. partea I-a. 264 din 14 nov. nr. cu Silvia (n. Rebeca . p. 107 din 15 mai 1945. 90 .G.U. 788. LERNER. 641).C. ziarul Unirea121 al comitetului. 645).C. 12. (M.1920.din 1947 controlor în cadrul D. nr. Leon (n. LEISS. 250 din 1 nov. 316. M.I.S. p. partea I-a. p. 790. partea I-a. p.Of. 71). Alexandru (n.Of.C. 9665. 1947.Of. p. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Nastasă.G. ulterior.R. 1948. LEIZER. p. M.I. p. C. LEMPEL.Of. 787.. 9665 şi decizia nr. (1947-1948) (M.P. 793. LEITMAN. LERNER. 1945. 795.Of. nr. apoi. 15 din 19 ian. a M. 794. 741. pentru nume. 1945.) până în 1951. 10092). 1964 cu Medalia Muncii. 6662). 1947.I. nr. Cernăuţi.Of. nr. Iosef . 6. 185 din 12 august 1948. partea I-a. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. a M. partea I-a. 1947. 791. n. 784.C. director în cadrul C. p. 803 din 21 dec. Moise . pp. 32 din 8 febr. 792.C. LEON.I. LEONTE. partea I-a. partea I-a.Of. 5785. nr. 3903). fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata Roşie. 250 din 1 nov. M.Of. partea I-a. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. 175 din 31 iulie 1948. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. când 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. 174 din 1 august 1947. 200 din 1 sept.C.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. Leon (n.C. partea I-a. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 789. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. LEONEANU. partea I-a. 98 din 29 aprilie 1946. nr. nr.II. C.I. 1947. p. 1949. 1654-5). p. 6804). 25 din 31 ian. a M. LEOPOLD. Rafael . 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.Of. Şulim . decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. Rosen 1990: 66.G. LEREANU. nr. 19. emigrat în Israel. M. revenit în ţară în 1944. Otto (n.Of. 8598. nr. 52 din 4 martie 1945.1912 Bucureşti) .E. a M. p. ulterior consacrat ca publicist (M. (M. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. 15 din 19 ian.Of. 205 din 4 sept. nr. 10092). 1949. p. nr.E.1949. LEISTER.din 1948 şef de birou tehnic la D. nr. 781.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1945 în M. Bernard –inspector în cadrul D.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. 783. partea I-a.F. partea I-a.Of.C. 1947. partea I-a. 1949. căs.Of. sub denumirea Viaţa noastră. LEIST.C. nr. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.din 1947 controlor în cadrul D.E. 7438).în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953.din 1947 inspector în cadrul D.Of. 786. 70. p. nr. p.Of.Of. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.G. 785. p. LEIZEROVICI.X.E. 106.Of. nr. Maier Zadok . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.IX. nr. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). partea I-a. p. 6292). 1911). LEINWAND. 209 din 9 sept. LEIBOVICI) (n.P. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a. (M. nr. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei.

LEVY. 10257). 1869. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul D. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I.R.C. (M. 801.N. partea I-a. nr. în febr. inv. 1949. nr. 10174). 91 . nr. L.Of. Iosif . 16 din 20 ian. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 16 din 20 ian.Of. partea I-a. 533). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Aurel (n.?.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. a M. partea I-a. nr. partea I-a.125. director al ziarului Poporul (1946-1948). după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 802.C. 24 din 30 ian. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. partea I-a.S. atunci când.G. membru al Comitetului Executiv al P. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). M. LEVIN. 92 din 17 aprilie 1946. nr. ilegalist. p.D. 1949. p. a M.Of.S. Israel) – fost membru P. p. nr. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. 50 din 1 martie 1948. p. este arestat şi condamnat pentru spionaj122.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. Năstase şi Varga 2003a: 592-3).Of. 6. a fost notificat asupra schimbării ( B. Sergiu . pp.G. 3945). 87 din 13 apr.R. mai întâi la Direcţia Presă. (1947-1948). graţiat în 1957 (Andreescu. Paul .C. (1948-1950). p. p. 218 din 20 sept. Eugen – controlor (1947-1948). dosar nr. nr. 105). partea I-a. aşteptând cursa transatlantică. 800.1888) – ziarist în periada interbelică. 1654-5).Of.1915. al P.R. (M. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v.C.I. 1946. 52 din 4 martie 1945.1). nr. 6781). nr. LEVAS. nr. LIBROS. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. LESPEZEANU.I. p. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. 3372.Of.Of.XII. director în centrala M. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R.php. p.M.A. 1948. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. partea I-a.Of. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec).E. fişa matricolă penală la http://86. 806.din 1947 controlor în cadrul D.17. Mircea (n. 1133). 266 din 17 nov. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. LICHTMAN. apoi al C. 173 din 31 iulie 1947. în special la Argus. 19 din 23 ian.M. p. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate.Of. LESNER. M. partea I-a.C. 805. fond 495 (“România”). partea I-a. LICHTIG.R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.C. LEVIŢCHI.C. 737).Of. C. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 1996: 22). 32 din 8 febr. 662). p.Of. în iunie 1948 numit director tehnic al nou- 122 V. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). nr.X. 12.P.O. 803. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră.Of. partea I-a. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. 123 În fapt. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. 799. 1949. Bucureşti. partea I-a. 797.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.I.. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr.G. 1948. 1948. dosare anexe.F. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2790 din 16 sept.E. 17 şi 47-1947).P. al P.. şi Benjamin & Stanciu. apoi la Direcţia Culturală 8M. LEV(O)COVICI. 662). pentru scurt timp secretar al C. 798. director în Ministerul Muncii (1946-1947). iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. partea I-a. p. crt 9. pentru probleme internaţionale.10 din 12 aprilie 1948. 1947. 225. p. 1946).796.E. 804. Bălţi . în aprilie 1948. “Mişa” Moise (27.” clasa a III-a.III-a.C. LIEBLICH.R.D.E. nr.G.

Ana .S.Of. Filderman (succedat de Israel Bacal). căs. 662). 1949. Jean Monnet nr.P.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Eugen . 811. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. pe str.807. 809.I. 15 din 19 ian. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr. LINDER. partea I-a.U. Clara (Lifschitz) . partea I-a. LINDER. 34 din 10 febr.C. LIEBLICH. nr. V.Of.Of. nr. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. 4258. 39904 din 28 apr. Sima (1915 – II.Of. 189/1952 şi 249/1952.E. membru în conducerea C. 812. p. constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept.R. 175 din 31 iulie 1948. 1949. de profesie medic. cu Dita Gelehrter Lieblich.C. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. Bucureşti. 1948 director comercial). LITEANU. LIMAN.R din 1941. 816. p.II-a. Nicolae (n.Of. inv 517. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. 107 din 15 mai 1945.romanianjewish. încă în viaţă se pare. eliberat în 1955 şi reabilitat. 810. 28. 77/1952. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. 53. 286 din 10 dec. Carol . 1949.R. p. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. 813. Marinescu”..C. 4255. nr.E. nr. LIVEZEANU.C. cu dosar la secţia Organizatorică a C. partea I-a. 110/1955). decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a.Of. Clara (n. 106 din 12 mai 1947. fiul lui Bercu şi Fani) (n. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. 1189). al P. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. al P. nr. p. al P. 275 din 30 124 125 V. partea I-a. Economie.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. LIFŞIŢ.pdf.). ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. nr.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 3713). p.D. inv. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc).R.org/db/pdf/nr292_293/pagina30.C.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954)./Kuller 2008a: 447). nr. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M.C. 808. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. p. nr. 1948 în M. (dosare anexe. fişa de cadre în u. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. 10919). pentru scurt timp după emigrarea lui W. parteaI -a. 815. Villi (Willy LÖBELSOHN125. nr. 16 din 20 ian. decorată prin Decretul nr. 92 . 6293). cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p.R.. 642).. 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr. partea I-a. preşedinte al F. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. (1955. 1949.E. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. p.S. LITEANU.I. decorat prin Decretul nr. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I.2008.R. 644). membru P. nr. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii.C. partea I-a. 529) (M. LIVIANU. 107 din 11 mai 1948.R. partea I-a. medicul personal al lui V.Of. 814. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe.M.C.R.a. I. p. LINKER. 3904 şi nr. 15 din 19 ian. partea I-a. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor.Of.B. nr.Of. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.L. (inclus şi în C.

5784). al P. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C.C. Adolf . partea I-a.I. 1948. 225.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.C. deţinută (1952-1954). u. p.” cls. v. 106).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. nr.” clasa a III-a. 823. 93 . 7262. fond 495 (“România”). nr.Of. partea I-a. p. David H. C.Of.R. Eugen (n. LOGHIN. 158 din 12 iulie 1948.G. 4. şi al Comitetului Executiv al U. LÖBL.I. Eugeniu . partea I-a. 1898 Câmpina. p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 61.Of. apoi membru al C. partea I-a. dosar nr. 515). 1949. nr. M. cu fişă la secţia Economică a C. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). p. M. p. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. p. rămas în Ucraina după 1945. 10417. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate.C. nr. contestabile. 256 din 5 nov. 819.Of. a M. 822.P.F. 25/1954 şi 62/1955).Of. ilegalist din Cernăuţi. M. 644). LÖBEL. 16 din 20 ian. cu referat de cercetare la fd. nr.Of. “dosare adiţionale”.D. 546). partea I-a.C. M. cu fişă la secţia Economică a C. partea I-a. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. p.R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 825. partea I-a. R. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 2 din 2 ian.C. 1948. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. 83134 din 2 sept. (dosare anexe.I. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. 1947.C. 9857.Of. 646). din 1947 controlor în cadrul D. 1949.E. 32).E. M. fond 495 (“România”). p. partea I-a.XI. p. 15 din 19 ian. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. al Partidului Comunist Spaniol). nr. p. p.Of.din 1948 şef de secţie la D. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952).Of. nr. 36/1952. Birnbaum).R. (1948-1952). partea I-a.N. 820. 6292). Gheza (n.G.Of. 207 din 7 sept. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. 662. Geza LÖWINGER. 1947. 1947. 200 din 1 sept. 1945. inv.R. după război membru în Comisia Centrală a U. LOVINGHER. ulterior dispecer.C. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. (1944-1948). p. partea I-a. p.R. Heinrich . (?) LONCEAR. nov. nr.C. nr. nr. 1948. Dudu (n. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1948.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959.A. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). (dosare anexe. (M. 1949.C. al 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). 826.P. (1952-1961). LÖBEL. 662). iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei.817. 4 din 4 ian. nr. LÖWY. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 17 apr. 175 din 31 iulie 1948. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”.C. deputat M.. LUCA. 7401). Aneta (LÖBEL) (n. Jean . nr. 818. 5 din 7 ian. 821.a.Of. inv. 2. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 1948 în M.F.A. p.C. 7491). partea I-a. partea I-a. 15 din 19 ian.Of. 225. al P.R. LOVEANU. inv. 16 din 20 ian.R.C. 824. p. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). 201 din 31 aug. Va. nr. (123/1951). al P. partea I-a. partea I-a.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 7951. şi decizia nr. fostă ilegalistă. nr.Of. 190 din 19 august 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. LOBENSOHN. nr. 1949. p.Of. fiul lui Herman) (n. a M. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia.

condamnat iniţial la moarte în 1954. II-a. 94 . cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. http://universulenergiei. 3707). nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. LUNCAŞ. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. LUCA. al P. anuarele I. partea I-a. LANG) (n. Mendel LEIBOVICI130) (22.1935 Caransebeş. dosar nr. Iancu .europartes. 95 din 22 aprilie 1948. LUCHIAN. fiul lui Ştefan şi Emma (n. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).R. omologul lui L. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Lucas”.europartes. 1949.P. partea I-a. 225. (136/1955).. Eugenia (n. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. cu numele “Eugenia R. 832. 2003:152).827. actualmente Covasna). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). Răutu de la Universitatea Bucureşti). 3293. p. 2002: 171. inv.VI.Of. 63 din 16 martie 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.T. apoi exhumat şi incinerat.Of.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. P. emigrat în Israel în 1973. Iacob ./P.III. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964).R.a.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. 834. autoare a unor articole în Scânteia. p. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. (?) LUCA.125.M. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 830.1963.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 35 din 11 febr.1898 – 27. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Rosea GUREVICI) (28.B. LUNGU.C. S. din 1919 (Levy. nr.e.1912 Iaşi . la sfârşitul liceului (1952-1953). nr.Of. 829.R. nr.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. Paul (n. apoi funcţionar la “România Film”. promovat prof.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. 1949. la http://universulenergiei.de profesie lăcătuş. partea I-a.C. în 1947.1902 Basarabia – 8. anexele la dosarele nr. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. ş.).1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. LUCA.VI..M. membru al Secretariatului. 127/1968 şi 136/1972. Grosz)) – secretar al organizaţiei de bază U. LUCIAN. Betea. înmormântat.F. 2323.” clasa a IV-a. László LUKA) (8.P. 1180).” clasa a III-a (Decretul nr. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel.Of. Ivan (n. cu ordinul “Steaua R. Vasile (n. inv. Varga. 1213). decedat în detenţie în 1963.C.R.IV.P.B.C. Ana (n. 833.VII. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. nr. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. 157 din 4 mai 1971).R. reabilitat post mortem în 1968. cu responsabilităţi economic-comerciale. 14. LUNGU. Nastasă. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I.S. iar în 1971. p. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003.D. p.C.R. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. fiul lui Anton şi Amalia)128 .php 130 Vezi decizia nr. (1945-1952).R. 15 din 19 ian. după război activistă de partid. 131 V. Solomon . 831. fond 495 (“România”).17.I. 2001: 167 şi 1997: 119). 828.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 645). univ.

în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.R. 3707). Ada (n. Jiu. 158)). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. fd. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. LUPAN. Iancu . (M. al P. partea I-a. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. Turcia şi Vietnam.S. 837. partea I-a. p. limbă română.Of. LUPAN.. 95 . partea I-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.C. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. p.R. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). 1949. partea I-a. după iunie 1941. nr. la Ungheni.S. partea I-a. înceracă fără succes să treacă în U. 52 din 4 martie 1945. 110..din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. LUPOVICI. de formaţie avocat. 16 din 20 ian. Marin A. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). (n. 662). 264 din 14 nov.M.R. Ştefan (n.C. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad.P. 168 din 18 iulie 1941. nr. n. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21].VIII.R.R. la pp. p. 1949. p. 10092). p. 841. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. 845. 836. 173 din 31 iulie 1947. Hadaşa VYRTIKOVSKY. partea I-a.R.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 141-2. “Banca Economică”. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).I. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. 291 din 16 dec. alături de soţul ei. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A.S. 843. 6781).E. 844. LUPESCU. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe.Of. 645).1902 Zsvadani. 4200).din 1947 inspector în cadrul D. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 95 din 22 aprilie 1948.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. dosar 9. nr. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v.Of.Of. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. LUPAN. alături de soţul său. a M. p.Of. p.G. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944.S. când este exclus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. Avram LUSTMAN) – ilegalist. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.835. decizia ministrului Justiţiei nr. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară.C.Of.A. Lungu 2009: 242 -3.G. partea I-a. 1654-5).S. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. al P. 839.I.Of. LANG) (n. partea I-a. 133 şi 135). la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. Cezar . LUNGU.E. (M. pp.F. 1947 în M. nr. a M. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. ulterior la Ambasadele R. 842. căsătorit cu Stela Constantinescu.C. C. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. la Bucureşti. LUPESCU. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi 132 V.C. LUPU. Constantiniu 2003. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. nr.S. nr. 4200). Avram / Miron (n. nr. 11129. Of. 168 din 18 iulie 1941. LUPAN. 15 din 19 ian. Tănase 2010: 90-4). în cadrul Ambasadei U.C. Gheorghe .din 1947 inspector în cadrul D. ambasador succesiv al R. Basarabia. la Bucureşti. Lucia . LUPU. încă în viaţă în 2005 la Haifa.R.C. LUPU. p. 840. Solomon . respectiv stenogramele reproduse în Fl. ff.P. (45/1955). în Iugoslavia. v. 838.Of.R.C. 1947.373 din 12 dec. Alexandru . după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. Lungu 2009: 239-52). ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). nr. 24. 1947.R. Levy 2002: 182. din Turcia şi Vietnam.G.

T. p. 7032). 1957 – ian.” clasa a II-a (1964). nr. Experţi Contabili.P.E. soţia lui Petre Lupu (n. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.C.R. 74). din 1936.R. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed.decorat cu ordinul “Steaua R. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). Bucureşti.E. ordinul “Steaua R.N. ilegalistă (membru P. 1959). 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. al U.846. Nesia RABINOVICI. A.N. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. ulterior traducătoare la diverse edituri. ordinul Muncii clasa a II-a (1957).C.R. inv.1920 Iaşi – 30. Lupu PRESSMAN. Andrei. fiul său. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. 850. secretar al C. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). 225. apoi. cu rang de prim consul general (M. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. fosta Academie Comercială din Braşov. fond C. 533) între 1948 şi 1952 (demis). Petre (n.” clasa a III-a (1948). Lenin” (I. după război deputat M. MACOVESCU. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). şef al Direcţiei Treburilor a C. după 1958. dosar nr. 225.Of. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. dosar nr.M. LUPU.S.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).C. 847. inv.I. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. din 1936).P.C. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. Peszel)) (1910-1962) – evreică maghiarofonă. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). 207. 1957 şi nov.. fiul lui Avram şi Cerna) (25. ordinul Muncii clasa I-a (1962).S. pensionat în anii ‘80. supra). exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. după 1944 activistă a partidului. (1952-1955).Of. probabilă identitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. la începutul anilor ’60 rector al I. ministru al Muncii (1969-1977).R. 848.P. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966).S. LUPU. LUPU. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). Tereza (n. 194 din 23 aug. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). (1950-1952). 189/1952 (527). şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. 1256).d. în 96 .A. fiica lui Adolf şi Pepi (n.E. (mandate succesive 1948-1980). secţia Economică. 588. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. soţul Evei. Nesia (n. anii ‘80) . 1948.C. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). inv.P. 849. (19451948-1950). şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965).1989) – ilegalist (membru de partid din 1939)./U. mutat la Iaşi în 1950). 1948.X. fost deportat în Transnistria.A. Constantiniu 2003 passim). al P.R.P. fond 495 (“România”). prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Pressman) (v. p. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). Teri UNGAR. Bucureşti. până în august 1944. în lagărul de la Târgu Jiu.VI. nr.. 2060). ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). 19 din 23 ian.P. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). “dosare anexe” 30/1950 (nr.C.VII..C. 1956 – mart. fiica lui Iosif şi Sara) (n.C. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R.T.R.R. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.. şeful Direcţiei Administrative în M. 1915./1. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. Carol Emil – originar din Satu Mare. Solomovici 2004: 24. a emigrat în Israel în 1990. fond 495 (“România”). Tighina – d. partea I-a. Mihail (n. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984).

MAHLER. (1959-1963). 195. 1963. 26 din 1 febr. Vladimir – după război directorul Economatului P. apoi membru al C. partea I -a. căs. al P. (136/1955) (v. MANDEL.I.G..F. Burcă 2007: 7)).S. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.” cls.VI. 753). Buzatu 2008: 421). 803 din 21 dec.X. MAIMON.. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Isac – arhitect. 1947. 1947.e. (nr.1992) – fost membru P. 109.R. 21/1957. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). Târgovişte . 97 .C. special Editura pentru Literatură Universală. din 1945 membru în conducerea U. al P.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid.. dosar 3/1947. Mihail . 477). 187.A.1927.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. profesor de arhitectură. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.R. III-a. anexa la dosarul nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. S.E. construind după propunerile tov. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. 427. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C.A. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970). nr. 264 din 14 nov. partea I-a.P. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P.C. 423 din 15 iul. din anii ’60.C.C. MANDEL. a M.din 1947 controlor în cadrul D. şi Balas 2008: 188-9. decizia ministrului Justiţiei nr. p.Of.R. 859. 856.C. Maicu postula în nr. inv.R. nr. şi cenzor al Uniunii (1945-1948).A.C.I.E. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. după fuziunea din 1948 membru 133 V.P. MAIOREANU..P. MANASSE. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. MANDL. C. C.I. nr. 1946. N. 11214. secţia Cancelarie – dosare anexe. arhitect-şef al capitalei). 209.R.Of.. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A.C. 156/1950-1952) (v. 852. partea I-a. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. p. p. Stalin blocurile înalte.D. MANEA.R. (M. nr.Of. al P. Solomon MENDELSOHN) (n. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii.” clasa a V-a. p.851. H. 20 din 23 ian. (M. MAICU. arhitect-şef al capitalei în anii ’50.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Iosif .R. GOLDSTEIN133) (30. 1949.C. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. Horia (n. Anton (n.E. 293 din 18 dec.R.Secţia Organizatorică. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. 855. cu Şulamita. nr.S. al P. 153). 1947 în M.I. fd. (1948-?) (Şt. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. partea I-a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. 15 din 19 ian.755 din 11 dec.D. p.S. 10092). 1947. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M.C. membru A. 860. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. . f.C. stenogramele reproduse în Fl. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R.C. 3293. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i. MAER. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.C.R.N.D. (facţiunea pro-comunistă). a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare.Of. al P. Osias . partea I-a.F. 854. Simuţ 2007. şi Cajal şi Kuller 2004: 498.R.D. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. 426. nr. 429-30).R. 857. 853. Mihăilescu 2006: 380. A.(Kuller 2008a: 447).Of.R.R. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. 645).C. 14. inv. nr. 1964 cu Medalia Muncii. Constantiniu 2003: 148-150).M. el însuşi o dovadă vie.I. 858. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. al Comitetului Executiv şi secretar al U.P.

în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E.Of. Nicolae (ian. (4/1951). I-a.1-2.Of. al P. al U. Ofelia (n. 229 din 2 oct. membru de partid după război. 865. inv.C. 862.C.N. şi membru al Secretariatului C.XII. Richard MARCUZON134) (n. reabilitată în 1964. dosar nr. nr. din 1948 secretar de legaţie. 5127).A. secţia Cancelarie – dosare anexe. 27 nov. 1948 în M. soţia sa . emigrat în anii ’70. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. al P.T.C. MANDEL. 164 din 19 iulie 1948. fiul lui Alexandru) – jurist. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. (1945-1948).D. (1948-1952). 206 din 1 sept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A.A.Of.M. (1948-1952). 3293. 863. 1911 Bucureşti) – membru de partid. 868. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. 123/1948.M. 864.F.E.I.C.1918 – 9.R. căs.R.J. apare şi în C. 1927 Galaţi – dec. în februarie 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M.. 46 din 25 febr. ZEITMAN. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. ff.C. 10522. partea I-a. MANOLE. 19 din 23 ian. fiul său. (1948-1952).P.A. fd. fond 495 (“România”).. 521 din 24 dec. f.M. între amici “Edy”.I.C.R (19561958). C. 91936 din 16 sept. (1946-1948). Schwimmer)) – de formaţie medic. după alte surse Zeidman. nr.C. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. partea I-a.. nr. colaboratoare a revistei Femeia a F..inginer agronom. cu Emanoil Vinea. 1941.O. p.E. 866.R.Of. 1952). p. MANOLESCU.F. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. pentru schimbarea numelui v. MANTZ. p.P. 7997).E.Of. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. nr. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. partea I-a.ilegalistă (membru de partid din 1926). Etti (n. (A. al P. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. nr. membru al C.Of.R. Dobre et al. fiul lui Bernat şi Irene (n.F.1908 Reni. 225.M. MANOLESCU.C. p. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M.U. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. 2006: 143.. 1948. Kuller 2008a: 447. 223 din 26 sept.C. Andrei Manoliu (coleg de clasă cu V. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii).C. 568 din 14 aug. 1948. n.D. nr. M. Ucraina – 30. al P. 92321 din 30 sept. M. Tismăneanu). decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. inv. membru supleant al C. 1948. 6401. 86).C. în anii ’50. în care promovează până la funcţia de 134 V. MANTU. nr. deputat M. clasa a III-a. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. membru în conducerea U. Eugenia (n. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 1946 în M. detaşat la Legaţia R. partea I-a.1993). este jurist în S. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni.T. 178 din 4 august 1948. dosare nr.D. 2009. 12 şi 105/1951. al P. MANOLE. decizia ministruluii Justiţiei nr.II.R. supleant al C.C. de asemenea medic.M.A. p. 1639). Nicolae (n. a decedat la Frankfurt am Main. fost internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.N. MANOLIU. partea I-a. p. 1946. 2195 din 6 aug.R.C. 2004: 372). Goldschläger (24. 534).P. (1948-1958).C. 24.R. p. ABRAMOVICI) (n.III. C. nr. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. după război cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C.R. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. 5970. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor.M.C. membru în conducerea C.A. 867. secţia Organizatorică. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.IV. partea I-a. MANTU. Lucia – soţia lui Eugen.. al P. Eugen (n.861.1983 Bucureşti. de la Londra. 98 .R.D. decizia MJ nr. Mezincescu (M.R.R. 2007) . apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. M.R. anexa la dosarul nr.R. partea I-a. ucisă de iubitul fiicei ei) . al P. 34/1956. cu referat de cercetare la Fd. 2009). nr.Of. al U. nr.

874. în 1970. 15 din 19 ian.G. a M. partea I-a. 1949.Of. 190 din 19 august 1947. cu dosar la Secţia Agrară a C.din 1947 inspector în cadrul D. 95 din 22 aprilie 1948.I. Efraim .C. 872. MARCOVICI. 423 din 15 iul. anexele la dosarele nr. 5784). partea I-a. p. 264 din 14 nov.Of.E. MARCOVICI. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 159 din 13 iulie 1948. p. 126 din 6 iunie 1947. M. MARCOVICI. a M. 45 din 24 febr. 875. Textilă a Ministerului Industriei (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 3293. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.I. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. Elias . 870.C. 643) MARCOVICI. 10092). 219 din 23 sept. 663).C. 881. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. Asher . instructor al Secţiei Agrare a C. p. partea I-a.E. 879. M. partea I-a.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 885.Of. nr. nr. p.C.M. partea I-a. nr. 1949.din 1947 inspector în cadrul D.E. nr.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. nr. nr. MARCOVICI. partea I-a. Iacob .C.G. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. iar apoi promovat inspector în cadrul D.Of. nr.B.Of. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. secretar general – ministru adjunct al ministerului. p. al P. inv. controlor economic în cadrul D.G.Of. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti).C. 1947. p. 127 din 3 iunie 1948. a M. p. partea I-a.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. 264 din 14 nov. Leon . 15 din 19 ian.869. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. 1947. 5830). 1947. Leizer . Alfred .C. MARCOVICI. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.E. p.C.C.controlor (până în febr. 645). 1626.G. Lionel .C. (M. 158 din 12 iulie 1948.Of.avocat. partea I-a. în Bucureşti. Jean . în anii ’50-’60. 880. încă în viaţă în 2005.G. p. nr. p. 5966) MARCOVICI. (M. MARCOVICI. nr. 883. partea I-a.I. Sergiu . MARCU. 1948). p. 99 .P. partea I-a. a M. (M.secretar general al C.Of. 1949. din 1948 impiegat la D. 7492). 882. 8598. Lazăr – din 1947 inspector general la D.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. MARCUS. 1948. p. p.R. MATTES. p. 878. Albert . 1963. MARCUS. 10092).G. nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. 1946.R. nr. Marcel .D.. partea I-a. cu referat de cercetare la Fd.Of. 93/1955 şi 67/1961. a M.C.E. a M.Of.I. 8460). 1947.I. partea I-a. partea I-a. Iuliu .după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. (1/1955).Of. 3747). 873. 107 din 13 mai 1947. p. MARCOVICI. nr. partea I-a.E.Of. Lupu .E. 1949.I.C. partea I-a. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. 884. 256 din 5 nov. 37 din 14 febr. 10092). al P.Of.C. partea I-a. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. p. 4847.după război inspector general adjunct în cadrul D. 4534).Of. p. nr. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. secţia Cancelarie – dosare anexe. MARCOVICI. 3706). partea I-a.C. partea I-a.C.R. p.Of. nr.Of.C. (M. M. MARCU. 5784). 16 din 20 ian. 871.Of. al P. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. 9857. nr. C. S.C. 877.C. MARCOVICI.I. 222 din 29 sept.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. p.C. 1267). p. (M.I. nr. M. 1947. Gheorghe . nr. 264 din 14 nov. nr. nr. MARCOVICI. 876.Of.

897. 888.E. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). partea I-a. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9).Of. E.”.R.R.Of.Of. 217 din 18 sept.în ian. 158 din 12 iulie 1948. 1964 cu Medalia Muncii.P. nr. Melita .G.R. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. nr. C. MATEI (căs.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după 887. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Paula . nr. Marcel .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 16 din 20 ian. nr. 136 din 15 iunie 1948. 895.C.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 803 din 21 dec. MATEESCU. Alfred .R. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.P. MARU. nr. partea I-a.I. 1963.Of. 5386). 5386). 896. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. nr.I. M. nr. 18 din 22 ianuarie 1948. 205 din 4 sept. p. 4. p. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. 3293. 145 din 26 iunie 1948. avocat. nr. Ella (fiica lui Maximilian) (n. nr.. 80 din 5 aprilie 1948. cu referat personal la Fd. 131 din 8 100 . p.VI.Of. război. v. MAYER. 516. 891.Of. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. M. partea I-a. 7683). 1948. 189 din 17 aug. p. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964).Of. p. Mihail Emil (1904-1964) – medic. 1946. p. 1949. 5386.S. 1964. 1949. 293 din 18 dec. 658). Carmen . 16 din 20 ian.A. 5142). al P. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten apropiat cu Radu Demetrescu Gyr).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. MARCUS. M. nr.Of. 423 din 15 iul. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. MAYER. partea I-a.Of. M. partea I-a. nr. 12877). partea I-a.P.). a M. partea I-a. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. 1944.. MAYER. 894. B. partea I-a. p. secţia Cancelarie – dosare anexe.după război. nr. p. Ella (n. partea I-a.C. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr. la Secţia Penală (1945-1948) (M. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. MATHIAS. MAYER. 662). p.Of. 899. p. p. nr. Horaţiu . 110 din 14 mai 1948. 892. nr. 5784. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. nr. 4311 şi nr. 893. p. nr. 804 din 21 dec.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 898.Of. L. MAYER. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 890. 6313. partea I-a. partea I-a. 889. Clara . nr. 3568). nr. 1948. 5142. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). p. p.C. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 136 din 15 iunie 1948. la Direcţia Studii (M. nr. p. 65/1955. p.Of. partea I-a.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 176 din 2 august 1948. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. MARK. 900.Of. partea I-a. până în iunie 1948. S.Of. partea I-a. anexa la dosarul nr. MARCUS. p. apoi referent în administraţia centrală a C.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. inv.B. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. Victoria .Of. E. partea I-a.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. 7342). 289 din 13 dec. nr. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. M. 16 din 20 ian. p.886. MAURER. M.C. 8220). MAYO. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1949. 65 din 18 martie 1948. Jose – controlor în cadrul D. 145 din 26 iunie 1948. p. 1948.C. MARCUS. partea I-a. 663). partea I-a. 100 din 2 mai 1945. de la Direcţia Generală a Editurilor.Of. membru de partid.Of. 2382).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Adolf . 4696).R.

4968). nr. 315. 5463-4. 148 din 30 iunie 1948. nr. partea I-a. partea I-a. George Mănescu (n. împreună cu soţul ei. 112 din 17 mai 1948.A. partea I-a. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Solomovici (2004: 236) (v. partea I-a. p.XII.Of.Of.S. 662). membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). supra] şi cei trei copii. 906. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. pentru merite antifasciste.1949.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. fiica lui Zigmund şi Hana (n.Of.C. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.1912 Focşani – 1993 Natanya. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. Henry MINTZER135. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. 1949. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. În M.Of.vezi decizia nr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 1945. 1946. Paula . apoi a Artelor şi Informaţiilor.Of. nr.B.Of. (?) MĂNESCU.. Weiler) în decembrie 1970. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). MĂNESCU. 16 din 20 ian. 194 din 25 aug. III-a. nr. 907. 904. Glanzstein)) (5. . 902. partea I-a. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. 101 . Ella (n. iunie 1948. 4968). Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) .Of.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. MĂNESCU. partea I-a. Georges Mintzer (la 17 sept. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). p. MEDREA. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Teodor .Of. p. M. Eva ..901. MAX. cu grad de sublocotenent. 253 din 1 nov. partea I-a. 106645 din 18 oct. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. p. 1916 la Focşani).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. 314). (1944-1947).C. nr. nr. M. Ella DIAMANTSTEIN.R. Radu Mănescu [v. zis „Gică”. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). Anca Finta. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 1947. p. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . 903. p. 167 din 26 iulie 1946. 4384). 1945 a ministrului Justiţiei (publ. MAYOR. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. nr. 16 din 20 ian. partea I-a. Radu Henry (n. partea I-a. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205.Of. T. 662). pp. 1948. 7666). la Direcţia Presă (M. 1947. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p. 131 din 8 iunie 1948. 9713. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. nr.inspector economic în centrala M.Of.I.Of. 135 Pentru românizarea numelui. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). 5 din 9 ian. emigrată în Israel în 1985. MEIROVICI. partea I-a. 252 din 3 nov.I. şi Kuller 2008a: 448). 12086). 909. nr. 209 din 9 sept. partea I-a. p. partea I-a. 9763). p. nr. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe (M. MEISNER. 905.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Israel) – în adolescenţă sionist. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. MEHR. 908. 6396). 1949. A. nr.după război referentă în administraţia centrală a C. p. (1949). 7438). p. 136 Fratele său. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. în Forţele Armate (v. Simonette .C. nr. partea I-a. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70.Of. p. 270 din 21 nov.

al P. 11029. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. 1948.Of. 15 din 19 ian.Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 353). p. 249/1952. 14 din 18 ian. partea I-a.după război angajată iniţial ca desenatoare principală.910. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 9604). în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a Consiliului 102 . şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. MENDEL. N. 7492). pe care l-a acuzat de antisemitism. p. nr.C. Cecilia . partea I-a. nr. partea I-a. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. p.Of. 916. MENICOVICI.C. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. Eugen (n.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 288 din 12 dec. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Ioniţoiu 2000: 217. 1949. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu.C. partea I-a. 6697). a M. 8478).N. 737. p. nr. 24 din 30 ian. inv. MELINESCU. 190 din 19 august 1947. MERLAUB. 102 din 4 mai 1945. 918. a M.G. . apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). nepotul Ilcăi).e. (dosare anexe. 643). MENDELSOHN. fişă de cadre la secţia Economică a C. pensionat (Andreescu. 529. M. nr. 4257.Of. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 246 din 22 oct.Of.R. Alexandru (n. partea I-a.A. M. 119 din 28 mai 1947. p. partea I-a.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. Ilka SPITZER. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. 915. MENDEL. 913. 6094.Of. 15 din 19 ian.Of. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci 911. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine.C. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61).R.. repatriat în 1947. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.C.E.G.1906. 1947. p. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală.Of. partea I-a. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). Cluj) – fost ilegalist. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. 804 din 21 dec. Jela 2001: 203. nr. Constatin – după război membru de partid. 1964. 5. nr. partea I-a.. fiul său (i. 914. nr. Iosef . MELAMEDMAN. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe.Of. 248 din 27 oct. p. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. p. p. nr. 1947. 646).după război controlor în cadrul D. 917. partea I-a. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951).). MESSINGER. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. nr. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). Nastasă. nr. nr. 171 din 29 iulie 1947.Of. partea I-a. nr. în prezent încă angajat al TVR. 920.E. 196 din 25 aug. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 190 din 19 august 1947. 912.X. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D.A. nr.Of. Chinţeni. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 1949. 1948. M.Of. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). p. 1948. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. p.I. MEROVICI. Elias-Froim . căs.I. Mihai. p. nr. partea I-a. Ilca (n. MENDELSOHN. (M. trece în URSS în mai 1941. partea I-a. nr. 3709 şi nr. MENINGHER. nr. p.E. (M. 168 din 23 iulie 1948. MENDEL.Of. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti .C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.2002) – de profesie farmacistă. 919.E. M. nr. p. 921. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.Of. 1945. M. WASSERMAN. F. p.T. Willy . 3905).P. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. 7492). 7083).

MEZINCESCU. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. 1947.d. cf. 225.R.F. (?) MEZINCESCU. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale.” clasa a III-a. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C.ortografiat şi Dumitru).C.B. p. Eduard MESINGER) (n. Maria (n.U. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). (1948-?). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu rang de ministru – secretar de stat.XI.922. Andrei – în ian. fiica lui Eduard) . Eduard137 (n. şefa Frontului Democrat Universitar. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. 658).A.D. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 103 . 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj.R.. 925. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). În mai 1949. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. Central al Sindicatelor. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. 138 În aprilie 1948. membru al C. Solomovici 2004: 108. Dimitrie).C. cu rang de secretar de stat (19451946). apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. inv. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. cu studii în S. ilegalistă. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953 -1962). apoi a lui Matei Socor) (d.C. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). Erna (n.P. evreu botezat. MEŢIANU. 1946). şi al Comitetului Executiv şi secretar U. 225.Of. 22 din 28 ian. şefa Departamentului Învăţământ Superior). după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. procuror în anii ’50-’60. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. 300). În aplicarea Halaha. al P. 112). ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). 926.juristă. MEŢIU.1912. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. D. secretar general al C. adesea – eronat .R.N. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). 1947 numit membru al Consiliului Director al A. N.. nr.A.F. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. originar din Dorohoi (şi nu Bacău.A. colaboratoare a revistei Femeia a F. Tatăl lui Eduard M.U. 923. Gheorghe Andrei (n. 2009: 184-5). (137/1955) (pentru evreitate v. din 1935 (după alte surse 1933).S. cum susţinea Groza). (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. (1946-1948). preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). 924. 1886).R. dosar nr. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947).R. respectiv Timişoara). 1943. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). fond 495 (“România”). de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947).C. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. univ. 1999) – de profesie chimist. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior 137 V. partea I-a. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiind reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948.R. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a.U. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. medic şi profesor universitar. METCH.G. după război membru în conducerea U.F. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). 2333). (1945-1948). decedat) şi Alexandru Luca (n. dosar nr. la facultate alături de tatăl său. de Mehedinţi. inv. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. căruia tatăl lui Mezincescu. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949.R. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). membru P. Z. împreună cu Florica a avut doi fii. deputat supleant de Bucureşti al M.M. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. originar din Bacău. fond 495 (“România”). 24.D.

110 din 16 mai 1947. 4 din 4 ian. Leon – în 1941 radiat pe motive rasiale din registrele de rezervişti. colecţia RG-25.R. p. apoi în C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi coautor al unor articole sub egida I.V. 299 din 29 dec. M. 241 din 22 oct. III-a140. partea I -a.Of. 225.E.I. 2005: 334 n. nr. Ecaterina (n. 173 din 31 iulie 1947. iniţial controlor în cadrul D.1920 – 22. al P.C. 9260. p. (Decret nr. (M.M.I. (1951-1953).1912) – după război membru de partid. 1947. a M.Of. MIHĂILEANU. (1951. 1955).Of.Of. p. 1945. p.I. P. nr.din 1947 controlor în cadrul D. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Beniamin . 1947. inv. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. din ian. Sugarman f. MIHNEA. ulterior românizat MICU.Of. 934.C. 928. nr.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.C.M. deţinută în perioada interbelică.2). p. 30 din 6 febr.aspx?DocumentId=26302.R.Of. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. KLEIN) . Rozina (n. nr. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. 9099 din 3 febr. 931. nr. partea I-a. fond 495 (“România”). 3877. 104 .012M. dosar nr. partea I-a. MICHELSOHN. 933.Of.H.C. după război şefa Direcţiei Personal din M. 929. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). p. 131 din 8 iunie 1948. 18 din 22 ian.C.B. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. (1947-1950) (Berindei.A. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. 11. cu grad de colonel. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.S. ulterior activist. V. prin Decretul regal nr. 9 din 12 ian. (M. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 1948. zisă “Tina”) . 1941. după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls.. nr.E. partea I-a. http://freelex. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M.I. nr.” clasa a IVa. MIHAIL. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957).Of. 155 142 V. pentru evreitate v. 997/1943). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P. şi Arhiva U.A. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. 11362).a.P. Preston et al.Of.VI. Leon HERŞCOVICI139) (n.Of. MICU.: 110). 516). 225. nr. MIHNEA. KLEIN. Ionel (n. al Crucii Roşii (1955-1960). MICHELLER. 2066 din 20 oct. 101.M.R. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.E. (M.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu. 241. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. nr. 932. 918. M.A.E.C. 1948 arhivar principal în centrala M. în Forţele Armate.wolterskluwer.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. 1940-1944. 1947. p. dosar nr. COHN142) (25. 5784).1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. 1948. 1947. decizia ministrului Justiţiei nr. 12..C. 9763). 3.916 din 4 oct. fond 495 (“România”).S. partea I -a. Petre (n. a M. nr.1978). 206 din 1 sept. dosar nr. p. MICU-CHIVU. partea I-a.P.II. partea I-a. decizia nr.. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). 7 din 23. partea I-a. 5122. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. n. partea I-a. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. 1755).A. partea I-a. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 253 din 1 nov. 1945 în M. partea I-a.C. 61).927. 6781).VI. 930. 158 din 12 iulie 1948.S. nr.ro/DocumentView. reîncadrat în Forţele Armate în 1945. fostă ilegalistă. 1947 (M.I. 1445). la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141..G. Carol (n.Of. p. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M.G. nr. p. 4968). inv. p.E. p. partea I-a. 139 140 V. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955.

p.. 5638). MILKERT. 8971. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. 225..P.S. 139 din 22 iunie 1945. p.2007 Bucureşti) – pictor. încadrat la M.I.. 3862) MILETINEANU. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.Of.E. 9763) (Diamant 1979: 371. (?) MINEA.R.u. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul 936. 127 din 3 iunie 1948. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. MINDIRIGIU.G.Of. etc. voluntar republican în războiul civil din Spania. Ioniţoiu 2008: 291. Berindei. partea I-a. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. fond 495 (“România”). 1482. p.E.C. MILLO. partea I-a. în 1999. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M.A. după 143 Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. n. 4847) MIŞOSNIKY. 1051). Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. ilegalist. partea I-a. 938. apoi. III-a.Of. nr. MILETICI. p.A.E. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. a M. 1971: 210.Of. 1999). Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). 110 din 16 mai 1947. p. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. nr.P. 937. 17. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.) (Adorian et al. p.Of.a. în circumstanţe încă neelucidate. 253 din 1 nov. 127 din 3 iunie 1948.I. Solomovici 2003: 249 şi 470. Ţurlea 2010: 111. Otopeni. 943. 5784). cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). dosar nr. 1947 (M. 941.S. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. nr. internat în timpul războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. 1948. 105 . Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.R.935. p. MIRONESCU. în anii ’60.N.: 110.Of.avocată. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. partea I-a. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. 149). nr. partea I-a. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. Ioana . (Constantiniu 2003: 83.Of. B. inv. 5263).din 1947 controlor în cadrul D. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.C. Jean – avocat.R. 2006: 662.I. decorat prin Decretul nr. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. nr. 15 (18 mai 1948): 6). M. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. 32 din 9 febr. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti.D. 152 din 5 iulie 1948. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. în 1946.A. 942. MISSIR. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 939. Leon (1921 Bucureşti – III.C. nr. Deletant 1999: 20). unde. 1951-ian. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. ulterior. 4844). nr. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. nr.e. partea I-a. p.). 2066 din 20 oct. 1947. 940. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. Sugarman f. 158 din 12 iulie 1948. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român.Ap. 1947. 229 din 4 oct. partea I-a. 1971). după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. partea I-a. 1954). cu grad de căpitan. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. partea I-a.I.Of. (M. p. nr.Of. Troncotă 2003: 35. avansat colonel (1949). revista Magazin istoric. Lupu – de formaţie tâmplar.S. C. în Forţele Armate. prin Decretul regal nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. p.

soţia lui Anton Moisescu.R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.R.B. (1948-1954). 1987) – colonel magistrat în anii ‘50.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.1911 Salonta Mare. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. 120 din 26 mai 1948. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. 804 din 21 dec..C. p. soţia lui Al.R. partea I-a. 3.Of.A.Of.R. în 1948 era controlor în cadrul D.C (M. MOISE.E.P.R.1909. BALOGH Joszef. p. 948. al P. 947.I. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). după 1944 membru în conducerea C. 35 din 11 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.C. Pentru pace trainică. pentru democraţie populară.C. 949.C.” clasa a III-a.Of.IX.M. din 1936.. (1951). membru al Comitetului Executiv şi al C. Viorica (n. partea I-a. 4611).-mr. 148 din 25 iunie 1941. Stela (n. al P.1913 Umbrăreşti. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R.ro/DocumentView. al U. MOLDVAI. din 1932.F. Alexandru (n. secretar CC al PMR (1948-1954).R. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (1948-1949) (M.P. Anton (12. Ilie (d. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”). 1916) . dosar nr.d. decizia nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.S. nr. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). 1). după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971).aspx?DocumentId=34332.U.D. 1948.A. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). 2137. membru C. 1964. MOGHIOROŞ. 2 din 2 ian. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). (19551969). MOISESCU. fond 495 (“România”).D. 3660). nr. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951).G. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. ministru plenipotenţiar în S. MOGHIOROŞ. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. p. Moghioroş) – membru P.R. apoi pensionată).M. S. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu.” clasa I-a. 1949. Emil . ulterior avansat gen.C. 951. 32). la adresa http://freelex. partea I-a. (?) MOISESCU.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. membru al C. Iţic MAISEZON. fost mecanic. Leon (n.R. inv. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962). MOISESCU. agitator comunist şi membru de partid din 1929.R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.I. în redacţia Kominform.R.X.d. 1213). reprezentanta P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. partea I-a. Avram – ilegalist. 945. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C.C. 144 V. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. 106 . voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. al P. preşedinte al Băncii de Stat a R. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). Goldstein 2010: 18). Ester RADOŞOVEŢKAIA.E. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.wolterskluwer.P. 1856). p. doc. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144.Of.II. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). director general adjunct la Agerpres (1954-1979. fond 495 (“România”). membru al Biroului Politic (din 1948). 950. întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. dosar nr. 225. Tighina) (n.P. la pensionare.X. 225.944. MOISESCU.C. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. 946. nr. nr.C.R.C. decorat în 1961 şi 1971. Bihor – 1. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. inv. membru P..

MOLHO.E.) (1945-1946).VIII. Mesinger). (fişă personală în dosarul 30/1947). locuind în Piaţa Amzei. ziariştilor şi scriitorilor).1912 Tighina. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. 107 . Nicolae (n.I. cf. N.C. 2010: 331). cu grad de sublocotenent. Eugen (alias) .G. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. a M. până la pensionarea sa. partea I-a. Alfred Mendelsohn.Of. fond 495 (“România”). Petre Iosif (n. 15 din 19 ian. nr.I.].IV. 644). Mihail Davidoglu (n. 956. 1452 şi 2607). apoi redactor-şef. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). nr. (1947-1949) (M. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. 253 din 1 nov. MONDA. p. MOSCOVICI. responsabil şi cu 953. fiul lui Zeilig şi Ghizela. Iulea ŞAFRAN145. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. cenzor al D.Of. 957.R. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. nr. MORARU. 804 din 21 dec.R. partea Ia. Emil (n. zis “Iuli”. Radu Bogdan (nume real necunoscut). P.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. p. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. nr.G. Mocanu 2003. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948).C. 1964. 204 din 5 sept.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. dosar nr. fiul lui Simion şi Clara (n.P.U. Morico. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. între care “Pentru fericirea 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. ilegalist.C. 1949. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei.T. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. în anii ’50. Davidsohn). Aproape toţi evrei. Breslau/Bresliska). în Forţele Armate (M. între care cele mai sonore nume ar fi Henri Blazian şi Lucia Demetrius. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). 381-2: 2004: 400). fratele său. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. nr. 1947. 954.S. 1947. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. Josefsohn). a emigrat în Israel. MORARU. (1947). Marcel Breslaşu (n. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. pentru merite antifasciste. Salvador (d. (?) MOLHO MORARU. 18. 8960.Of. Neuman). „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948.C. în 1947 încadrat prin decret regal. p.C. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. medic. p. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia.1913 Galaţi) .P.B. 225. 19 45. Basarabia – 18. instructajul “lectorilor”. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în Bucureşti (Vorobca 2008c. partea I-a. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia).L. al P. autor al unor volume de critică şi ideologie literară.R. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). W. n. Petru Groza: Moraru. Falie)) (1. lui Petre Groza. în 1979. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944).inspector în cadrul D. Mihail Novicov (n. Urian 2004). „evreul care n -a uitat învăţăturile sionismului”. 8072).” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. MORA. al P.952. partea I-a.R. profesor universitar şi. responsabilă cu cenzura. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. 1945 în M. inv.u. 955. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). LEIBOVICI) (n.n.Of.. Cei la care făcea referire Groza erau. 1977?) – jurnalist.C. Vasile 2010:42-43). 234 din 13 oct. 9763). 102238 din 6 oct. aparent încă în viaţă în 2005. Niculae 2004: 50-51). Henriette (n.

MOSCU. 4391.Of. MOSCOVICI. Iancu . BERGMANN147) (n. 51/1949.E. p. 1948. nr.Of. 41 din 18 febr. nr. 123 din 3 iunie 1947. Leon . 7491). MOROIANU. partea I-a. 1946 în M. partea I-a. A. nr. 971. 5544). 5966). nr.. nr.. p. partea I-a.C. 1945.D..serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 15 din 19 ian. 175 din 31 iulie 1948. Iosif – medic. nr. p. 1033).Of.Of. p.E. MOSCOVICI. 1945 partea I-a. nr.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. 26 din 1 febr. nr. Iancu . 1949. M.Of. 967. Gerard (n.S.1912 Găeşti. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 7492). secţia Propagandă şi Agitaţie. 1947. 970. Bernhardt . a M. MOSCINSKY. I. 112 din 17 mai 1948. nr.R. 139/1955. 24 din 30 ian. (M.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.I.G. M. Sorin . ff.C. 115-21). MOSCU. 1948. 1947. 4384. 968. MOSCOVICI. poporului” (co-autor Aurel Baranga). 966. Arthur (n. 961.după război controlor în cadrul D.P.. 5831) până în iulie 1947 (M. nr. partea I-a. nr.I.Of. 1949. 31 din 7 febr.Of. fd. p. partea I-a. nr.C. Vera . al P. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 969. 1948. 117508 din 25 nov. premiată cu Premiul de Stat în 1951. nr. p. 392.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 147 din 1 iulie 1947. 749. MOSCOVICI) (n.Of. partea I-a.G. 962.G..C. nr. 147 V.III. 6293). M. 7 sept. MOSCU.D. C. p. Adalbert (n. 737. a M. partea I-a.Of. 183 din 14 aug.R. MUNTEANU. 5624). p.958. p. 190 din 19 august 1947. nr. partea I-a. 190 din 19 august 1947. partea I-a. p. partea I-a.Of. 153 din 10 iulie 1945. partea I-a. nr. nr. p. partea I-a.C. Oscar .C. 972.N. p. p. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946).Of.I.C. 1375). al P.Of. nr. p. 1949.după război controlor în cadrul D. 1946.din februarie 1948 controlor în cadrul D. deputat de Bucureşti.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M.C. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. partea I-a.Of.Of. (M.E.C.G.după război controlor în cadrul D. partea I-a. 15 din 19 ian. a M.I. partea I-a. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 108 .). p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. 272 din 27 nov. nr..în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. MOZES. redactor la Luptătorul şi Aurora.Of. MOSESOHN. 960. 645). secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195).J. nr. partea I-a. 13 din 16 ian. 10102 din 31 ian. 199 din 23 august 1941. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.E. MUNTE.I. p. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. nr. 159. partea I-a. p. 641). 738). Marcu .Of. MOSES.după război membru P.C. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. 7151).C.Of.M. p. 10332). 164 din 19 iulie 1948. 4946). dosar nr. MOSCOVICI. Vili .I. M. partea I-a. decizia M. 737. 641). p. p. nr. nr. p.Of. 24 din 30 ian. 959. deputat de Olt (1946-1948. MOZES. dosar nr. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti.C. 28. in. ales pe lista B. 152 din 5 iulie 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. a M. 965. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 24 din 30 ian.C.C. în 1949 (A.G. Nicolae . 1946 în M. partea I-a. al P. p. 1948.Of. 964. 15 din 19 ian.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. 963.E. a M. nr.

641).I. nr. Isac . Leon LITMAN. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului.după război controlor în cadrul D.Of. 23 sept. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.T. nr. 1949. a reobţinut. Paul Naftali. unde a controlat fondurile valutare. partea I-a.G. MÜNTZER. 35 din 11 febr. inv. p. 983.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 52 din 4 martie 1945.C. partea I-a.R. 4946). 24 din 30 ian. fiul lui Moise şi Lora) (23.973. al P. după război redactor la Editura P.G. 976.P.F.Of. fiul său. nr. p.G. nr. 1213). din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M.C. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. III-a.1914 – 24.L. pp. p. NAUM. M. partea I-a. p. al P.Of. decorată prin Decretul nr.VI. din 1936). Pienescu 2008: 154. partea I-a. avocat al inculpaţilor comunişti (M. 15 din 19 ian.Of. p. ulterior deţinut în închisorile comuniste. nr. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. 1944 (Solomovici 2001II: 10). 1949. 15 din 19 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. II-a.C. 15 din 19 ian. Emeric . (1946-1989). deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. partea I-a. nr. NATHANSOHN. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial.. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Adrian Naş şi Valentin Naş. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. cetăţenia română în 2007 (H. Isidor .C. 1654-5). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. 978.I. NASTA. 738).C. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian.R. 155). C. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. Emanuel . 980. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. căs. 109 . la cerere. p. 645). cu referat de cercetare la Fd. 1427). consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 982. 85/1955. Leon (n. 979..în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 645).G. partea I-a. nr. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. C. a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Solomovici 2001II: 104). 1949. Mircu 2007:4). 3293. 199 din 23 august 1941. NACHTIGAL.R (1944-1946). Zissu în faţa organelor de anchetă (v.R. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale 974.Of. anexa la dosarul nr. nr. Virgil . 977. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. 1949.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. 7554). preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. 1948. nr.E. V-a. a M.E. 1214. MÜHLSTEIN. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D.C.Of.R. Ana (17. partea I-a. 35 din 11 febr. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. NACHMIAS. 975. 120 din 26 mai 1948.C. nr.Of. 0*////////////8520iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. NAŞ. 1949. nr.P.C. 981.Of. 4623).G. Mauriciu (n. f. partea I-a. 1948. 211 din 11 sept. NAFTALI. partea I-a. a III-a.Of.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v.Of. p. p. nr. deţinut la închisoarea din Caranseberş.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei.T. NADAS. a II-a.” cls. MÜHLSTEIN. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .XII. 1952 a lui A. cu Stefania (1923-2010). p.

10290. infra) – activistă de partid. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. fond 495 (“România”). 1947. partea I-a. NĂDEJDE.G. 131 din 8 iunie 1948.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D.C. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1).C.I.Of. FISCHER) . nr. III-a. 32 din 8 febr. luptător în Spania (unde îşi pierde parţial auzul) şi apoi în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. inv. p.Of. fond 495 (“România”).M. nr. 269 din 20 nov.J. ulterior publicist) – ilegalist. Arnold M.G. 1947.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. 987.Of. partea I-a. cu fişă de cadre la 985.36/fisapenala.B. 990. Roza (soţia generalului Grigore Naum.Of. şi cadru didactic la I. p.E. NĂVODARU.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decizia ministrului Justiţiei nr.controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. 1239. NEIGER. partea I-a. p. pp. 2612). M. NEMŢEANU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 1947. 991. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. 1949.Of. 993. 107.E..C. şeful secţiei Învăţământ a C. 1947.I. p. 986. v. 10092). dosar nr. nr. 1947 în M. până în febr. NEGREA. 1132). pentru schimbarea numelui.E. din 1947 inspector în cadrul D. 2305.Of.Of. 281 din 4 dec.Of. 52 din 4 martie 1945.R. 225. al P. partea I-a.R. apoi ministru adjunct al Învăţământului. decizia M. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală.G. Cornelia (n. Arnold (n. NADLER148. 10696). al P. 107 din 15 mai 1945. doc.Of.după război inspector general în administraţia centrală a C. secţia Propagandă-Agitaţie a C.I. NAUM. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.130 din 1 dec. (1955-1965). NEGOIANU. inv. fiul lui Marcu şi Frida) (17. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. până în anii ’60.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. a M.Of. nr. 1654-5) (?) NEGREANU. 1947. 110 . 3943. NEULICHT) (n.Of.V.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01.” cls.. 3904). nr. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. dosar nr.R. nr.F.V.I. M. 3908. Arnold SCHWARTZ) (n.17.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. p.A.Of.I.P. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. a M. după război director al Casei de Pensii a 148 V. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. nr. nr. 111 din 17 mai 1 947. 1947. partea I-a.C. (M. 15 din 19 ian. nr. B. nr.B.S. nr. (până în nov. 219 din 23 sept. 645). 41993 din 30 apr. 12. 1947. 219 din 23 sept. partea I-a.X.2005. nr.125. Arnold (n. 992. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. al P. (M. Sergiu (n. 1949. Jean . p. partea I-a.M. nr. partea I-a. partea I-a. 111 din 17 mai 1947.Of.R.din 1947 controlor în cadrul D. partea I -a.C. nr. Carol – ilegalist.C. p. p. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). partea I-a.1910 Bucureşti) . Erwin Costin (31.C.R.G. NEUMANN. 1947 în M.C.JPG. Iancu . (12/1954). p.C. NĂDEJDE. v. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. C. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor.IX. 264 din 14 nov. 989. partea I-a. Mariana . în timpul perioadei ilegaliste149.C.C.984. 16). arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S.R (dosare anexe. 225. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.1911 Bucureşti XII.S. partea I-a. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. nr. 988. p. 8598). p. 994. 16. 4968). a M. 12/1952).P. 39 din 17 febr. NEGRIN. (?) NEGREANU. p. 995. al P.

77/1952.R. 148 din 25 iunie 1941. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. anexa la dosarul nr. al P. 1001. nr. inv.A. 1). 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. nr. 11 din 14 ian.II. 1948. partea I-a. 1003. al P. prin Decretul regal nr. al P. NOVAC.R.C. cu referat de cercetare la Fd.Of. II-a. 10955. 1000.C. 3293.P. după război membru C.P. 1946 în M.R.R. Ernest NEUMAN) (n. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. (?) NICULI. C. 2066 din 20 oct. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). nr.U.C. al P. 2777 n.VII. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.I.C. al Crucii Roşii (din 1961). NEUMAN.. şeful economatului Institutului Central de Statistică. 998. 1949. soţia lui Alexandru Nicolschi [v. 1213). consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952. Alexander Oskar NEUMANN) (n.Of. inv. decizia ministrului Justiţiei nr.Of.C. nr.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 238). îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. secţia Cancelarie – 111 . (1945-1948). p. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. 253 din 1 nov.I.R. (1954). eliberat în 1953. 1915 Bistriţa) – membru de partid. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1946.” clasa a III-a. al P. 249/1952. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. I. nr. infra]. 1949.C. p. p. 16 din 20 ian.R. 99797 din 5 oct. “dosare adiţionale”. al P.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. 317). 235 din 10 oct. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973)..R.II. referat de cercetare la Fd. partea I-a.. v.. Bălţi – X. Teşu Solomovici (2001II: 17)). al B. C. 1959. Valea lui Vlad.L. 71/1956. (n. NEUMAN.C. Mureş) . secţia Cancelarie – dosare anexe. C. cu ordinul “Steaua R. 1002.B. 9763). 999.. 1947. nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. NICOLSCHI. dosar la secţia Economică a C. 299/1952). Alexandru (n. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). al P.C.R. 3293. continuă să profeseze ca inginer.S. p. 662).1887 Iaşi – 31. partea I-a.” clasa I-a (Decretul nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. fond 495 (“România”).C.R. după război membru al Prezidiului R. Şeila AVERBUCH) (27. partea I-a. Niculae (n.I.C. NOVAC. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.C.C. NISTOR. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. secţia Cancelarie – dosare anexe. 996. p. Vanda. decorat prin Decretul nr.C. nr. anexa la dosarul nr.S. pentru schimbarea numelui.Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). 35 din 11 febr.1916 Reghin.R. când este epurat şi arestat.membru în Comisia de Lichidare C.P. 1947 (M.Of. în Forţele Armate. nr.C. partea I-a.Of. p.C. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. 186.C.. 4 dec. cu grad de căpitan. 2. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. 7 din 22 ian. (1948-1955).R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p.S.R. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). 997. 225. după război în aparatul politic central. 8 (august). când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). 38/1956. inv. şi Levy 2002: 128-9. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. NOVAC.C. al P.C.1902. Dezideriu .M. a III-a (v. jud. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. Ion (5.1986) de profesie ţesătoare. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. 3660). al P. Credit.R. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. (1947-1948) membru al C. 131. C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.I. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969).C. (dosare anexe 14/1951.

1947. 1947 (M. ziarist la Scânteia (1945-1956. 2291.. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov.Of. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. 1947. 225.din 1947 controlor în cadrul D. Uşer – inginer. Ohio. 1005. cu Nora (1927-1994. a M. decorat prin 150 151 V.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index.A. Simion (n.S. NUSSENZWEIG.Of. pensionat cu grad de conferenţiar).L. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu.C. 62 din 14 martie 1946. 8599). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1006.U. 20622 din 28 febr. NOVAC. din 1955 doctorand. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.R. 1008. acolo unde i se naşte şi fiul. III-a. fond 495 (“România”). OERIU. Harry LAZAROVICI150.17. 112 . apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. 9763): căs. căsătorit cu Bella (n.R. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. pensionat în anii ’70. Einhorn). având rang de subsecretar de stat (1945-1946). 90/1956. 751). 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. infra). Valery Oişteanu)..R.B. nr.D. fiul lui Izac şi Ana) (19. 1004. partea I-a. 8009).S.R. stabilită în Cleveland. Paula .1902 Iaşi .L.1959. nr.R. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947).1960 (v.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 131 din 8 iunie 1948. NUSSENBLATT. p.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. 219 din 23 sept.L. 1010. Simon SCHÄFER. Vezi fişa matricolă penală la http://86. nr.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. în 1941. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. cu care a avut o fiică. fost ilegalist. Solomovici 2005 şi 2001II: 111.I. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în Karaganda (în Kazhstan.R.II.dosare anexe. Haralambie (n. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.1960 Jilava) .C. p. Buzatu 2008: 434). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Mihail (n. 4968).S.G. în 1948 transferat din nou în U. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945).P. deputat de Dorohoi.E. dosar nr. publicişti.U. Buzatu 2008: 434). Goma 2005: 4)151. 230 din 4 oct. 26 din 1 febr. Nathan .U. partea I-a. 1455). iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. cf. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60.V.II. p. p. în Forţele Armate.S. OBEDEANU. prin Decretul regal nr. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. OIŞTEANU.K. nr. Iosovici). decizia ministrului Justiţiei nr.Of. inv. 3293.A. la 28 iulie 1959. de profesie farmacist. 1947. p. Veac Nou (1944-1946. partea I-a.VII.Of. nr. Sanda (căs. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. (M. (M. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel.XII. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”.php.S.125. III-a. nr. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). inv. Kaufman).S.1921 Bacău-18. 1007. fiul lui Ştrul) (19. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v.. remisă centralei Foreign Office (v.) şi redactor la revista asociaţiei. după război ofiţer de Interne.S. fugit în U. partea I-a. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C..I. partea I-a.S. condamnat şi executat la 18. S. 253 din 1 nov. anexa la dosarul nr.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1009. 1948. p. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. partea I-a. 1947. cu grad de căpitan.. 2066 din 20 oct. nr. OERIU. 1946 în M. n. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of.

1949. 225. Marva . a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti.a. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . p. 204 din 5 sept. 8072). a III-a (v. 1654-5). 224 (1024). 4 şi 505 Dobre et al. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M.C. Tismăneanu 2005: 325.U. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. 1012. (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www.Decretul nr. 2008: 285.A. 4972). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v.I.. inv.R.romanianjewish. 1011. partea I-a. accesibil şi la http://www. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. OSTFELD. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)).org/db/pdf/nr224/pagina14. 1018. Ernestina (fiica lui Aron. Mâţă 2007: 251).din 1947 inspector în cadrul D. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri.I. din anii ’30.pdf. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. 1014. 24154 (menţionată în Berindei. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. sancţionată cu vot de blam şi avertisment.Of.R. fostului general de Securitate Neagu Cosma. Primăverii nr.I. n.vladimirghika.G.R. Jureck)) (d. 1017. 1902 Pufeşti. Trebici 2011. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). ORNSTEIN. ORNSTEIN./Kuller 2008a: 450.php?s=Din_Arhive. mai ales Berindei.R. decorată prin Decretul nr.C. după 1944 activistă la diverse secţii ale C.M.R. Mircea (n.M. nr.F.A. 6).T.S. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). 1954 . 15 din 19 ian. p. 152 153 V. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. cf.u. 1999 S. deţinut la penitenciarul Caransebeş.ro/index. http://www. Dobrincu şi Goşu. 1955). al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Gottfried . Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. partea I-a. pp. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. 5). p. 20.). C. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene.C.C. Alexandru . C.C. BERCOVICI. zisă “Tina”) (n. 1016. a M. 1947. partea I-a. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). OSTRADEL. Mihăilescu 2006: 380). Berindei. “dosare adiţionale”.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M..în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. jud.F.I. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. decorat prin Decretul nr. membru U. OPRIŞAN.E. 2009: 504. 458). nr.) – ilegalist. Nastasă. respectiv Balaş (2008: 218). (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti.2005 Bucureşti. ministrul Comerţului Interior (febr. OPRESCU.org/db/pdf/nr224/pagina14. 1015. Levy 2002: 208. fiul lui Moritz şi Betty (n. nr. fond 495 (“România”). 14. necrologul din Realitatea Evreiască nr. 154 V. 1013. al P.pdf.E.Of.Of. 2004:39. Dobrincu şi Goşu 2009: 505.. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. 113 . după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852).romanianjewish. (Şt. Cosma 1994: 299-300. 315. ORBAN. 646). ORENSTEIN. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190.oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. unde. Solomovici 2001II: 42 ş. pe str. n. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. Varga 2003: 369 ş. din 1945 în conducerea U. p.Of.G. n. ulterior activistă la C. p.C. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. 52 din 4 martie 1945. a III-a. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel..

87 din 13 apr. alături de V.C. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas.M. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas.C.1921 Bucureşti . PASCAL. Iuliu . vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). nr..C. 1948. Tina .formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. decizia ministrului Justiţiei nr. p. 32 din 8 febr.D.R. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR).V.S. 1022.C. PAS.S. Vaslui .R. şi membru al Secretariatului General al P. Georgescu.21.III. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. între 1948 şi 1965. ministrul Artelor (1946-1948). al P.Of. cu convingeri nedisimulat marxiste. partea IB.1019.P.Of. nr. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).” clasa I-a (1964).C. 214 din 15 sept. decedată de cancer în 1960. (întocmită 1954). LUPU.V.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R. 165 din 19 iulie 1946. M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R . incinerată la crematoriul “Cenuşa”. decorat cu ordinele “Steaua R.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). 15 din 19 ian. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. PANŢER. 1103 . Harry Elias WITZLING) (18.II. 1948. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.. 7633. 645). (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. p.Of.1893 Codăeşti.R. 157 din 10 iulie 1948. partea I-a. 1134). PASCARIU.R. v. 1026.R. Antoaneta (f.R. PANAITESCU. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. apoi pensionat). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.L. membră a C. 1021. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.după război. nr. Berindei.P. membru neîntrerupt al C. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943.P. al P. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . 1020. p.R. după război secretar general al C. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). 69498 din 13 iulie 1946. inv. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U.. 5767).. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. al P. 1945-1948).VI. 2790 din 16 sept.34.F. 31 din 7 februarie 1949.U.R. 71. n. 114 . 1946).C.R. 336 -337 (1-31 mrtie 2010).Of.1974 Bucureşti) – fost membru P. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. fiica lui Herş şi Sara) (13.F.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie.21.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. Mihai 2009).1895 Bucureşti – 20.S. p. 1949. 1023. partea I-a.M. Hanna KAUFMAN RABINSOHN. p. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.R. nr. nr. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. p. PAUKER.C. n. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.A.R. născut Calman Schritter. “epurată” în iunie 1952. nr. Luca şi T.C. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A.1986 ) – membru de partid din 1940. în M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. activist P. 1949. 156 Cf.” clasa I-a.R. partea I-a. dosar 12/1954.X. PAPP.Of. 1025. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. nr. p. 155 155 Pentru schimbarea numelui. Ana (n.Of. (partea I B) nr. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. Horia (n..3. 7620. PANĂ. 1948-1952). PMR. partea I-a. Calman SCHRITTER156) (6.D. între 1944 şi 1948. nr. 3372).M. activistă de partid. partea I-a. p.C. M. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. al P. 1024.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. Ion (n. Of. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti.

ulterior recăsătorită Veakis) (n. C. partea I-a. p.Of. 2066 din 20 oct.R. al P. (folosite de Dobre et al. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. 5829). 1908 Tg.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index.C.A.A. deţinut la Tg. A.. 40 din 18 febr. supra]) (n. nr. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). 43. Avramescu). Cernăuţi. Şi nu Loew. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).17. şi Rusnac 1997).U. Tinăud. 28. cum. PĂTRAŞCU.Of. cu grad de maior. nr. Hertha SCHWAMMEN.1027. dosar nr.C.IV. p. 11. 260 din 8 nov. 6401. căs. Fl. p. data naşterii ar fi de fapt 22. 160 Idem M. fişei din penitenciar (v.E.N.I.. (1975). http://86.R. 1028. apărător al lui Nicolae Steinhardt. cu referat de cercetare la fd. http://tismaneanu. 19 din 23 ian.A. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.125.Of.C. p. 3293.C. 1948. partea I-a. 1947 (M. Mihăilescu 2006: 380).wordpress.I. 2004: 456). Elena (n. al P. 1 ian. 1030.Of.1945.1911 / 22.” clasa a IV-a. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). membră în conducere şi cenzor al U. (?) PĂSCULESCU. partea I-a.R. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939.Of. (1945-1948) (Şt. ulterior reabilitat. 1911. fond 495 (“România”). (inclus în Kuller 2008a: 440). nr. partea I-a.III.1911. cf. 1031. cu nume conspirativ “Saşa”. epurată în 1952. când încă nu îşi românizase numele160.R. Bihor / Cluj159 – d. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. fondatoare. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). 253 din 1 nov. Jiu (1941-1942). în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. iar locul naşterii ar fi Cluj. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). Andrei (n. prin Decretul regal nr. PĂTRĂŞCANU.1903) – sora lui Teohari Georgescu. Elena (n. partea I-a.C. îşi românizează numele în 1946) (n. Cancelarie. dosar nr. 1946. 225. anexa la dosarul nr. p. nr. instructor C.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. nr. p. 153 din 10 iulie 1945. Andrei LÖB158. apoi Bihor (1946-1949). (1945-1948). fd. Constantiniu 2003: 13 ş. 5538. 159 Contradictoriu faţă de documentele C.php). 1947. nr. al P. inv.II. Doru (n. inv.Of. 127 din 1 iunie 1941. opinează V. PAUL. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M.C. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. 3/1958.III. partea I-a. 178 din 4 august 1948. p. 2983în 1941. Andrei (n. încă o dată eronat. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1029.R. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. 1389 şi nr. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. deputat M. 1838). 9763). cu Amalia Pavel (n. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). v. pe care “îl apără cu un elan anemic.C. C. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. 31. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. ilegalist (membru de partid din 1934).u.S.P. 74-6. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). în 1945 promovat ca prim-procuror. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul Bihor- Oradea. stabilit în S. nr.R. 115 . apoi normator până la pensionare la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961).C.. în Forţele Armate. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 533. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). partea I-a. Dorin GHERŞON157) (n. Tismăneanu 2010a). membru al organizaţiei de bază a partidului.Of. nr. şi M. după război membru al primului C.. 51/1952. coautor al comentariilor la Codul Penal al R.F. de Bihor (1946-1948).A. 147 din 3 iulie 1945. M. 11765.N. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în 157 158 V. Tescovici [? v. Tismăneanu (v. M. partea I-a. 1948. p.1914. membru de partid din ian. passim) (v.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). 1941).. Ocna) – jurist. PAVEL.

) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. 116 . Revista mea. 1035. Herzelina . 1123). partea I-a. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română.I. nr. David . angajat în centrala M. decorat cu ordinul “Steaua R. 1042. 8032. nr.E. nr. partea I-a. după unele surse emigrată în Israel. dar graţiată la 29 mai 1956. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 6094). 1039.I.Of. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). Ludovic .125.R. PELTZ. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. 1947. (M.P. 1949. (M. al P.C. în paralel urmează Şcoala Sanitară. cu referat de cercetare la fd. partea I-a.C. inv. 157 din 4 mai 1971). arestată în procesul intentat soţului ei. (M. partea I-a. p. PELTZ. 1038. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). PETRESCU.Of. 5463-4. 1033.R. fratele Elenei Ceauşescu. 200 din 1 sept. 1949.din 1947 inspector în cadrul D. etc.36/fisapenala. nr. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. încă în viaţă în 1990.G. a M. iar în 1971. iar apo redactor-şef la Orient Expres. partea I-a.Of. nr. partea I-a.C. partea I-a. partea I-a. M. 148 din 30 iunie 1948. 168 din 23 iulie 1948. Iosif (n. nr. 1947.C. în mandatul Anei Pauker. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). 1041. 1946). 7491). partea I-a.Of.. 3707).+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. Iosif POCLER) (n. anexa la dosarul nr.F. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. 1963.E. PERLMUTTER.VI. pp. nr. Zissu .E. PECHER.C.Of. 264 din 14 nov.C. H. 12877). 264 din 14 nov. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare.P.JPG. PELTZ. între iunie 1948 şi febr.I. PERŞINARU. ca translator la Direcţia radio (M. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. partea I-a. 32 din 8 febr. p.G.A. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. M.C.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 1037. 232 din 6 oct.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.” cls. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. 10092). p. după altele decedată în Bucureşti. după unele surse. nr.R.Of.I.din 1947 controlor economic în cadrul D. PERL.. emigrează în 1972 în Israel.C. V-a. nr. a M.17. a M. p. 95 din 22 aprilie 1948.G. 1947.anii ’30. PERLEA. 1946.” clasa a V -a prin Decretul nr. 190 din 19 august 1947.C. nr.C. 289 din 13 dec.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. nr.R. p. p. Samoil . ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi.I. 7950). Facla.Of. 14.Of. (M. 1123). p. partea I-a. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. p. la Direcţia Presă (M. 1034. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. 96/1968.Of.G.Of. 32 din 8 febr.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. PELŢAN. Adela (n. 1948. 2790 din 16 sept. colaboratoare disciplinată a Securităţii. Raşela. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). nr.A. p.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 1036. Stefania .C. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. (1945-1948). Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. 10092).E. Marton .din 1947 controlor în cadrul D. secţia Cancelarie – dosare anexe. PETRAN. 1032. 335 din 20 iun. C. p. 1949) (M. 3293. a M. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). 1040.E.

163 1054. Iţic MENDELOVICI . şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. jud.C.1900 Podu Iloiaei. 1049. 1963.Of. p. al P. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. a M. 10. 1964 cu Medalia Muncii. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.sora lui Ladislau Vass).A.. nr. p. 334 din 19 septembrie 1952). 1946 a ministrului Justiţiei (M. POENARU.E. idem referatul de cercetare la fd.C. partea I-a. 8598). după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. M. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. nr.I. PETROIANU. partea I-a. 16 din 20 ian. nr. 2009: 184-5). după război colonel M.. 1051. partea I-a. 1945. Iaşi – 1972 Bucureşti) . soţul Olgăi .Of.C. PICALSCHI. decizia nr. când âncă nu îşi românizase numele .Of.Of. 10092).N. PINSLER. nr. Sabina (n. 1946. partea I-a. 1949. (M. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. 250 din 27 oct. PLATZ. Paul (n. 8552)..G. p. GOLDŞTEIN162) (n.A. nr. 1048.C. – evreu originar din Basarabia. 5728 din 19 ian. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. secţia Cancelarie – dosare anexe. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. M.G. Direcţia Aviaţiei Civile.Of. nr. condamnată la moarte în ianuarie 1944 (sentinţa comutându-i-se ulterior în închisoare pe viaţă. decorat ca pensionar prin Decretul nr.E. arestată în 1943 într-o casă conspirativă a ilegaliştilor. 1946. 1949.A. inv. 1050.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1949. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. partea I-a.S. 1055. p. 658).R.M. (M. 232 din 7 oct. Vapniarka şi Grosubova).I. 1044. 1946 în M.251 din 30 ian. cumnatul Ghizelei Vass (i.R. partea I-a. a III-a.C. PITARU. p. 1052. nr. 1947. C. ilegalistă.A. “Banca Economică” din Bucureşti).C. partea I-a.C.E.din 1947 controlor în cadrul D.E.ilegalist (membru de partid din 1921.I. PETRICU. 36 din 14 febr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. 30 sept. partea I-a. condamnat în perioada interbelică pentru spionaj în favoarea U. (M. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. 15 din 19 ian. Felix . 10092). nr. Jiu. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. PETRESCU. 642). anexa la dosarul nr. directorul Editurii P. partea I-a. nr. după război funcţionară în centrala M. Alfred V.Of. PETROVAN. POPP.G. 148 din 25 iunie 1941. al S. PINCAS. Betty .1043. 1056. 264 din 14 nov.I.R. nr. partea I-a. 20 (5 iulie 1948): 7). Idem v. 1053. 803 din 21 dec.P. PETRUC. A.alias “Elena Cristescu”. 52 din 4 martie 1945.R. p. 1947. pp.R.Of. nr. p. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1947. fiul lui Litman şi Tauba. Samuilă .e. 1948. Mayer . nr. 21 din 25 ian. 1047. Difuzării Căreţii şi Presei. 162 V. 104 (solicitarea).E. partea I -a. I.Of. p.II. nr. a M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C.. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 3293. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. (viitoarea Ed. a M. p. 1045. 1046.D. Politică).832).Of. Albertina .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian.A. 1654-5).din 1947 inspector în cadrul D. 541 163 V. partea I-a.Of. Valeria . 1906 Bârlad) . însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 3660). p. WEISSMAN) (1923-1967) . la Direcţia I.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Solman . 97. iar apoi în 5 ani închisoare). 117 . PODOLEANU.C. soţia lui Mihai Petruc. 264 din 14 nov.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.I. Jack (n. nr. 31/1957. 219 din 23 sept. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 646). 423 din 15 iul.Of. PINCAS. p.S.din 1947 controlor în cadrul D. (M.

Josefina – după război şefă de birou. 662. n.R. 1949. 1214). în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. nr.. după război activistă de partid. 76 din 30 martie 1946.1057.E. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952).Of.C.C.prima soţie.Of.. 1949. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). în prezent Bartolomeu) . 1062. membru de partid din 1945. fond 495 (“România”). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. p. Ioan (n. PRUTEANU.Of. Iacob . al P. PREOTEASA. apoi al F.R. p. Bucureşti. clasa a II-a.S..I. partea I-a. M. 264 din 14 nov.Of. p. p. POPPEL. p. Eti (n. POPPER.E. 184 din 13 august 1947. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). PRESSER. în anii ’70.R.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. partea I -a. PROTOPOPESCU.R. nr. Honora . (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). PRISICEANU. 4384.Of. p. partea I-a. 26 din 2 febr. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.I. 1945. nr. PROFETA. p.1912 – 14. 3705).Of. Adalbert . în M.D. 1058. 1065. 76 din 31 martie 1948. 1068.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 112 din 17 mai 1948.Of. 1064.XII. nr. partea I-a. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M.Of. SINGER) (2.S. Eva.R. al P. 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. 10092). Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). dosar de cadre din 1954). partea I-a. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I.M. M. 28 sept. 1059.E. partea I-a. p. nr.Of. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice.C. 16 din 20 ian. apoi.S.S. nr.Of. până în anii ’70. 3001). Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. 115196 din 14 nov. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1945 în M.Of. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. al P. 845). Ecaterina (zisă Kati) (n. Alexandru .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. a politicianului P. partea I-a.1984) – membră de partid din 1938. (110/1955). nr. nr. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. partea I-a. I. nr. nume schimbat în 1945164) (15. (1948-1951).D. 267 din 21 nov. PRATSCHER. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. 35 din 11 febr. 9712.S. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. 164 Vezi dosarul nr. 118 .F. Ivan Stepanovici RAB. 7234. p. în 1940. 168 din 18 iulie 1941. p.R. partea Ia. 1061. nr. membru P. 1067. 1945. 1949.G. partea I-a. instructor al C. 16 din 20 ian. nr. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. nr. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. Oigenstein. partea I-a. “refugiat” în U. 2729.M.C.R. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. director medical în centrala ministerului (1945-1948). 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C.Of.1908 Fălciu. PROPPER. Pinchas Solomonovici. nr. 1945. 662). 252 din 3 nov.C. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. 1060. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U.controlor la D.II. 4200). 1063.. p. FEHER) (n. p. 1066. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. a M. RAB.XII.C. membru în conducerea C.R. 10200. 7151). Paul (n. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952).C. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. Huşi/Vaslui – 16.C.S.C. M. partea I-a. PRAGER. a fost sora lui Răutu). 183 din 14 aug. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a.

1123). unde s-a căsătorit cu David Wizman.Of. 282 din 5 dec. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. Ivan . 803 din 21 dec. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. M. 3905. 17. fond 495 (“România”).R. 1949. 4540). RADO. RACHMISTRIUC. 107 din 15 mai 1945. 206 din 1 sept. decorată prin Decretul nr.Of. membru de partid din 1944. apoi ambasador la Moscova. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. partea I-a.M. p. 1 din 1 ian. fişa matricolă penală la http://86. eliberat în 1968 (Andreescu. secţia Cancelarie – dosare anexe.contributors. 33/1958. nr. în care şi menţiunea Mariei Rab. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. B. incinerată la Bucureşti. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. 61 din 21 martie 1946. nr. p. nr.P. III-a165. 10860. 1072. nr.R.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. inv. nr.1980) – sora Stelei Moghioroş. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Varga 2003a: 664-5. RACHMAN. 1076.C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. Alexandru . 1941.Of.decorat prin Decretul nr.C. al P.) de artilerie. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. M.N.Of.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. p. 1912 Griviţa. inv. dosar nr. M. 119 .Of. partea I-a.php. Tismăneanu166). 1077.Ap. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 1075. M.inv. 11/1954).C.R.R. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1964 cu Medalia Muncii. nr. Ioniţoiu 2000:IX)168. articolul său consacrat Ghizelei Vass. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of. Pinhas .36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. 3293. 1073. nr. 7817). partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. ulterior promovat inspector. p. p.Of. 9855). radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. Gita Iakovlevna (11. Solomovici 2004: 283. nr. 167 V. al P.125. p.C. nr. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. partea I-a. nr. 168 V. partea I-a. 2595). p.Of. (1950-1953).până în febr.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. 1947. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 1070. fiica sa şi a Evei. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. RABINOVICI. 1351).Of. 1948. partea I-a. 2). 1189. cu referat de cercetare la fd. 256 din 5 nov. nr. Eugen-Constantin (n. 119 din 28 mai 1947. 1947. doc. V. RADIAN. 4255. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.Of. în anii ’50. 225.1910 – 17. 42 din 20 febr. partea I-a. Nastasă. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. şeful serviciului de cadre din M. sublt. I. nr.Of. nr.VIII. 121 din 31 mai 1945. (cf. M. 1964 cu Medalia Muncii. partea a 2-a. 284 din 8 dec. RADIAN.1944. partea I-a. partea I-a. 225. 1071. 34 din 10 febr. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. nr. (r. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C.C. 32 din 8 febr. 1946. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1069. p. 1078. 1480. 8). p. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. membră de partid din oct. 803 din 21 dec. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. M. nr.Of. RADO. RADO. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. revenit în ţară în 1944. reîncadrat în 1945. RISDORFER) (n. S. 1947. la http://www.17.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. V.XII. partea I-a. Răutu). 1949. anexa la dosarul nr.R. C. 1074. 2137. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. RAB. RADOŞOVEŢKAIA.VI. p.. M. dosar nr. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. 5123. 24 febr.P.. al P. p.

1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. psiholog.A. pp.Of. partea I-a. 995. 753). partea I-a. 189 din 17 aug. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. co-director la Viaţa românească (19441946). 1948. al P. p. 1945. Decretul Regal nr. al P. 225. partea I-a.VIII. 6. 51/1949. decizia nr. fond 495 (“România”). inv.1952) – evreu maghiarofon.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb). 184 din 13 august 1947.R. internat la Târgu Jiu în timpul războiului.I.G. H. ff. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). partea I-a.R.” clasa I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). 25 din 1 febr. 6292).I. 704. iar inventarul de fişe bibliografice al C. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. sau “Războiul psihologic”. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic]. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. fiul Elisabetei) (7.. C. 1948. 5. 81 din 7 apr. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).în martie 1945 reîncadrat la D.. al P. Jozsef RANGECZ.R. 115 -21). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.C. p. 1948 a ministrului Justiţiei în M.N. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). om politic. 1945.F. REICHENBERG) . partea I -a.M. după război membru al C.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). nr. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 58 din 11 martie 1947.C.Of.M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). în 1947 numit de conducerea C.Of.Of.R. inv.Of.Of.IX. RABINOVICI169) (n.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17.a C. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946).C.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secţia Propagandă şi Agitaţie. Herşcovici) (n. 63).P. nr. RALIAN. Melania (n. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 1945 în M.R. (1958-1961). 1080. nr. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Desideriu (n. Arad – 1.1904 Olari. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). fond 495 (“România”). nr.Of. 10 iunie 1908 Buzău) .I.S.B. RALLIŢEANU. (din 1948). nr. C.VI.P.R.C.Of.1964 Berlin) – filosof. Marius (n.scribd. 1085. fd. nr. RADOVICI. 1083. 1084. nr. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. p.C. al P. 148 din 30 iunie 1948. 1841). include intrarea „Ralea. p.IX.P. 36 în versiunea online de la adre sa http://www.X. Marcus Ralian A. 120 . p. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 7234). dosar nr. partea I-a). Micu (n. (1948-1952). 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). nr. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). 225. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. V. membru supleant al B. p. p. p. 4058 din 21 ian.V.R.N.R. RANGHEŢ. RAICU. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. vicepreşedinte al Prezidiului M.S.R.Of. Mişu” (în Kuller 2008a: 452).C. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950).A.E. 4696). membru titular al noii Academii a R. REITMAN170) (n. partea I-a. 5465). dosar nr. dosar nr. nr. 1947. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. 30 din 6 febr.Of. p. nr.R. partea I-a. 26 din 1 febr. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. Iosif (n.” clasa II-a. 169 din 24 ian. 175 din 31 iulie 1948. diplomat. 1654-5) 1081. 169 170 V. 1082. (?!) RALEA. 1079. fost ilegalist. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. zis “Mişu”) (1. RAICU. 21). I-a. sociolog.P.

nr. nr. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM.R. iar apoi promovat inspector în cadrul D. inv. 1087.Of. 5360).C.D. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.I. p. 266 din 17 nov. nr. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). 1947. RAPAPORT. p. a M. 16 din 20 ian. (1955-1958). nr. al U. fond 495 (“România”). jud. partea I-a. 15 din 19 ian.Of.Of. partea I-a. partea I-a. RUDICH) (25.K. membru P.. RAUŞER. ca pensionară. al P. între 1952 şi 1958.D. 1947. fond 495 (“România”). p.R. Semerland . dactilografă în capitală în perioada interbelică. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. Macău. (din 1948). iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. mort în lagărul de la Râbniţa. 6781.Of. p.V.Of.G.VIII. 1949.C.I. nr. membru supleant al C. nr. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). RASNOVIESCHI. 5463-4).E. nr. Sanda (n.C. 144 din 25 iunie 1948. 759). Solo . din 1927. 21. a M. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. 1949.F. 1091. al U.C. al P. partea I-a.I.R. Leon BARAT) (n.controlor (1947-1948). recrutată de N.soţia lui Iosif Rangheţ. 10174). 1914 Dangeni. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. 1088.” cls.D.în 1948. partea I-a. III-a. 1947. RĂDULESCU.F.K.Of. ilegalistă. reabilitată în 1964.V. 662). dosar nr.P. 93579 din 11 oct.C.IX1909 com. cu ordinul “23 August” cls.D.R. 9340). 1948. p.R.Of.C. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. Dorina (n. fiind demobilizată abia în 1947). 1089. decizia nr.S. pp.F. 27 nov. p. după naţionalizare. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. 7344). iar tatăl adoptiv. 1094. Ileana (n. partea I-a. RĂDULESCU. mama diplomatului Mircea Răceanu. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. 45 din 24 febr. 148 din 30 iunie 1948. p. RĂDULESCU. când a fost exclusă din P. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. Max. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.VI. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. (M. 225. revenită în ţară în 1944.d. de la care a preluat numele.. 205 din 4 sept. în lotul “fracţioniştilor”. dosar nr.C.R. 121 . RAPAPORT. 1938). 1093.M. 1626. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. inv. membru al C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.R. nr. RANGHEŢ. incinerată la crematoriul Cenuşa. nr. Leon (n.M. decorată în 1981. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls.Of. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.1981. 644). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 114). după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. Neamţ – 21. Ilon(k)a PAPP) (n.E. p. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (103/1953). partea I-a. Grigore Răceanu. în Transnistria. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M.C. 3. la Direcţia Presă (M. 1947 în M. (M. M.Of. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. a Ministerului Comunicaţiilor (M. 225. Cenad (atunci) Ungaria – d.Of.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. 10092). 1948. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). 240 din 17 oct. partea I-a.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. RĂCEANU. Sandala VEINBERG) .R.C. 264 din 14 nov. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). p.R.V. Roland .1909 Roznov.C. 1090.1086. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). 1095.G. B. partea I-a. RAUSCHER. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. 1092. vicepreşedinte al C. nr. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu.

.R. prin Decretul regal nr.R. (mandate succesive 1948-1985).  sora lui Leonte Răutu. fond 495 (“România”).  cealaltă fiică a lui Răutu. Tismăneanu). nr.”. ca supleant între 1958 şi 1960). colegă de clasă la fostul Liceu Nr. este tatăl lui Valery Oişteanu (n.R.R. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. (1948-1984.R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). 1097.C.R. 1947. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948). 2006.T. în 1950.I.wordpress. născuta Eva Isaakovna Oigenstein.Of. cu grad de locotenent-colonel.d. al P. v.nov. ordinul “Steaua R. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C.C. nr.S.A. supleant al Biroului Politic (1955-1965). Facultatea Istoria şi Teoria Artei. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. Mihai Oroveanu. inv. pe str.M. A se vedea însă şi decizia nr. iar succesiv reorganizării. Parhon”) (din 1949).R.S. raportului C. în 1978. 45. 7. al P. dosar nr.. “principalul ideolog al P. din 1929). zis “Mişa”). ordinul “Victoria socialismului” (1971). secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969).a. cu Nicu Ceauşescu şi V. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). 36 din 12 febr. 6590 din 22 ian. partea I-a.173. RĂUTU.R.R. (1974-1981).M. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 .C.” clasa I-a (1960). din 1931 (în U.” clasa I-a (1980) ş. actual “Jean Monnet”. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.P. p. 2066 din 20 oct. membru P. p. Intr.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.II. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.M.E.” (2006: 46).III. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.R. 225.D. Iacob (n. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C.M. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii.Of.P.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf.. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. 1946 în M.S. inter alia. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. ilegalist.C. Mikhail Nikolaievici Oigenstein.R. apoi cu diverse alte funcţii.C. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. 253 din 1 nov. decorat. 1117. soţul acesteia. în 1940. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. al P. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28. 1947 (M. Elena (zisă “Lena”. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă. infra).N.A. Anca (căs. RĂUTU.R. al P.C.1915 Galaţi . ordinul “Steaua R. ale C. p. membru al Secretariatului (1965-1969). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Mihail Oişteanu (n. Bădeni nr.  Fratele lui Leonte. 18 septembrie 1948. în Forţele Armate./P. Bucureşti). 9763).C. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. general de Armată. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. fugit în U. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). după august 1944: membru C. nr. Leonte (n. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). 226 (1026). 24.C.1096.R. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. în 1980 cu “Steaua R.C. deputat M.S.Ex. şeful Secţiei de Verificări a C. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n.  prima fiică a lui Leonte Răutu.P. ŞMILOVICI ) (3. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. 85). 174 http://tismaneanu. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. (1956-1965). Industriei Alimentare.C.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. 1946.d.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei.) Oroveanu. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964). 1-21 martie 2005.S.

225. nr. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935.A. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col.I. în 1982. 1107. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româneşti din anii ‚70. 3706).Of.G. 176 V.A. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. Luminiţa.R” cls. 1100.P.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. p. REICHMAN. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. I. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C.C.Oszkar Redlinger) (n.Of.S. 1947.I.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Natalia (n. Hearings before the Subcommittee on Trade. partea I-a.B. REDLINGHER. Oscar (n.: Government Printing Office. partea I-a. partea I-a. nr. al Oficiului Industrial al Zahărului (M.I. partea I-a. nr.1924 Cernăuţi) . emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. 1949.R.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. fond 495 (“România”).R. 175 din 31 iulie 1948. nr. 3909). 1629). soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. p. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. cf. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). REGMAN. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A.Of.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. s-a căsătorit cu Simion Babenco. Niunea Iakovlevna REDEL. Trude (n. 16 din 20 ian. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958.C.R.N. RĂUTU. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. cu Paula. 1951). 7. în 1947 numit de conducerea C.N. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. între care şi „Mara”. Lazăr . REICHER.a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Milton Schapp. 972 din 8 dec. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. Ştefan I. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia).Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler).1894) – fost ilegalist din Timişoara. pp. după război deputat M. 1982). 1966). Zalman . (1948-1952-?). activist de partid. Inului şi Cânepei. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176).wordpress. 662). fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1102. 1098. Magdei Ursache. nr.. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. Mirodan). Mathilda . 1982 (Washington. p. al P. RÂPEANU. inv. 1103. 107 din 15 mai 1945. July 1 and 13. 1104. 1988). partea I-a. Moritz . REICHER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 95 din 22 aprilie 1948.Of.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 28. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. p.C. 1101. nr.Of. nr.din 1945 şef de birou tehnic la D. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. Koller. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale. p. 52 din 4 martie 1945. pp. soţia lui Leonte Răutu) (n.C. 6292). decorat prin Decretul nr. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. 287 din 11 dec. din 1975.C. (1950.IV. 221-223. partea I-a.R. Trudi Gertrude. 1106. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. nr. dosar nr. REINHORN. 1105. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981.A.C. 123 .Of.S. 4534).X. C. REGENSTREICH. fiica sa. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). b). fiica lui Andrei şi Elena Coler. 126 din 6 i unie 1947. House of Representatives. căs. p.F. D. kominternistă INCOMKA.Of. 1099. REICHER.

Eisig SIEGLER) (2. 6167. nr.Of. REISS. dosar nr.C.C. 26 din 1 febr.1108. membru de partid. 1121.Of. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A.din 1947 inspector în cadrul D. Eugen (n. partea I-a. RIEGLER. 3293.Of.. 264 din 14 nov.B.Of. anexa la dosarul nr. 241 din 22 oct. RIVEN.III.R.Of.S. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. achiziţii şi premiere (M. REISCHER. 1119. 125/1960.G. nr.Of. 1116. 124 .IX. nr. 3904). RENNERT. (M. Solomon .A. RÂPEANU. 11098. RIEGLER.F. p. 10092). 1947. al P.Of. 4. nr.1895 Piatra Neamţ – 22. inv. p. infra).C. p. 1945. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. deputat de Prahova. 4968). 131 din 8 iunie 1948. şi a Comitetului Femeilor P.L. p. nr. 1118.Of. 16 din 20 ian. partea I-a.Of. nr. 225.C. 45 din 24 febr..Of.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 130 din 11 iunie 1947. Bartolomei . 1949. 9 di n 12 ian. ulterior deputată M. 1948 controlor în cadrul D. 1945. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.R. p. p.. M. 1948. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. 1115.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. p. doc. 2932) 1109. nr. partea I-a. RIESEL. 645). 2341. 734). pp. nr.R. Avram Boer . partea I-a. partea I-a. 15 din 19 ian. 1654-5) 1114. 1949. RENYI.C. 15 din 19 ian. p. 177 V. p.Of. Leibu .C. decizia ministrului Justiţiei nr.S. 25 din 31 ian. fond 495 (“România”). posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. 1949. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.1912 Corabia. nr.R.Of. 107 din 15 mai 1945. 52 din 4 martie 1945.C.D. nr. nr. Tehnică a Ministerului Industriei (M. C. ROSENBERG177) (n. nr. p. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. partea I-a.M. a M.A. Zoltan – din febr. partea I-a. 1122. 124. Mauriciu . 4707). secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.N. 292 din 20 dec. partea I-a. RIEGLER.R. Leon . 9219). 170 din 26 iulie 1948. 1113. RELGIS.Of. inclusiv pentru nume. 662).E. (M. Zoe (Adamescu) (1. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. nr.I.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.după război membru P. 1120. (1960-1965). partea I-a. al P. a M. RIEGLER. M.. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. I. p.III. 643). din Ploieşti în anii ’50. cu referat de cercetare la fd. 1945 în M. 1111.Of.E. 419). (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. 1110.I. p. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. Dinu Emanoil . Beniamin (n. 1112.S. inv.Of. 1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. REITMAN. Rîpeanu (v. partea I-a.după război referent în administraţia centrală a C.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. C. 1117. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. 1947.487 din 8 dec. 753).1987 Montevideo.VI. 78 din 2 aprilie 1948. nr.G.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. până în iunie 1947. RIGANI. partea I-a. partea I-a.U. Gheza . 1626). p. ăartea I -a. RIEDER. partea I-a. 4).C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. nr. nr. Bibliogarie şi Ed. p. p. partea I-a. nr. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195).G.I. editură. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. Paula .

în Forţele Armate. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. Iţcu . nr. partea I-a. 96 din 29 aprilie 1947. 4 din 5 ian. 225. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. 5784. după 1944 activistă a partidului. ROSENBERG178) (n.P.Of.C. 225.B. ROMAN. membru de partid din 1931. 94 din 19 apr. 40. 1124. 1946.Of. al P. partea I-a.G.. de profesie zugrav. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. 253 din 1 nov.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. ROMAN.R. după august 1944 general-maior (în 1949). partea I-a.R.R.C.1123. a M. partea I-a.C.R. al P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. S. A. 225.1912 – 28. nr. (1950.Of. ROLLER. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. fiul lui Şulem şi Hani (n. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. al P. 13. Sara (n. (30/1956). 157 din 4 mai 1971. nr. Isac . Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. 24 din 30 ian. Şinca 2006: 392). dosar nr.C. ROITMAN. 322). I. 10496). 3374. fond 495 (“România”). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1130. Gustav (n.I.S. p.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. inv. Eugenia (n. 4085). decizia nr. Dezsö GRÜN.V. partea I-a.346 din 16 aprilie 1946 în M. 1949. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n.V. nr. p.C. RODAN. RUBINSTEIN) (n.1983 Bucureşti) . 2002).Of.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M. Marin (n. ROBAN. 302). dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.evreu maghiarofon. al P. decorat cu ordinul “Steaua R. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Paula . (dosar e anexe u. (11/1954).” prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.Of. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. 1126. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. al P. cu grad de maior. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Lionel (n. infra].Of. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. nr. inv.S. fond 495 (“România”). Andrei (n. cu dosar la secţia Economică a C.E. (M. fond 495 (“România”). 1947. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). 1948. voluntar în Spania. 158 din 12 iulie 1948.C. 1132. ROMAN. 2066 din 20 oct. (fişă de cadre întocmită în 1955). ROITBERG. 1128. 23/1954).X. p. -col. 1129.C. partea I-a.R. devenind lt. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. ca pensionară. dosar nr.C.R. decorată. 9763).a.R.Of. 21.XI. M.Of. 1127. 1267). fiind însă trecut în rezervă în 1950. în ian. partea I-a. zis şi “Dezideriu”. ROBINSON. nr. 178 179 V. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. Valter (n. din 1924. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1945 cu grad de maior. nr. 737). Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7.I. partea I-a.C. 7491).1913 Oradea – 11. 275 din 27 nov. Samuel)) (16. 1947 (M. ROLLER. 125 .M. nr. unde era student la Brno.C. ROMAN. nr.XII.XI. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.d. după război colonel de Securitate. p. 1131.C. Soroca) – ilegalistă.R. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). dosar nr.M. nr.E.C. 1133. apoi Comitetului de Stat al Planificării. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.616 din 11 martie 1947 în M. decizia ministrului Justiţiei nr. 2086). A fost avansat la gradul de general în 1948. p.I. 37 din 14 febr. p. partea I-a. 1907. 1948 promovat inspector (M. 1125. p.1914 Petroşani. prin Decretul nr. 1951). 190 din 19 august 1947. Sara Markovna ZIGELBAUM.C. 1947. inv. 1949. prin Decretul regal nr. p.C. membru P.

partea I-a. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385.G. al P.C. partea I-a. ROSENBERG. membru al C.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. 145.Of. 1143.P. 171. nr. 11282). ROSENBLAU. 276 din 28 nov. p. directorul Editurii Politice (1964-1967.. 1139. partea Ia.C.N.R. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 5386). p. demisionează în dec. nr. partea I-a. facilitând formarea C.P. Bernard . Rosen 1990: passim). p.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. 111.Of. 1968-1983). 748). în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. ROSENBERG.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.din 1947 controlor economic în cadrul D. 8461).Of. 4534). partea I-a. apoi membru al C. I-a.C.) (1945-1948). nr.G. a M.Of.C. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor.. ROSEN. profesor de economie politică la I. (1945-1949). 1134. 662). 1189). din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. nr. Henry . Gheorghe . până în iunie 1948.Of. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). ROSENFELD. nr. p.Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1142. partea I-a. 10534).R. Kuller 2008a: 322-3. Iuliu . 34 din 10 febr.I. nr. 26 din 1 febr. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. tatăl lui Petre Roman. partea I-a.Of.după război. 1949. 295 din 20 dec. 1140. al C. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1144. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. (1953-1955.E. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. (1945-1948. p.D. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. 190 din 19 august 1947. p.T. Bela – fost sionist. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. ROSENKRANTZ.I. (M. 645). 115). 15 din 19 ian. a M. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. 1949.din 1947 inspector economic în cadrul D. 1136. primul premier al României după decembrie 1989. 614 din 9 oct. cadru didactic la Universitatea P. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 1963). David (zis “Dadu”. fostul activist al secţiei Cadre a C. ROSENBERG.B. p. 16 din 20 ian. 1947. nr.E. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.G. nr. ROSENBERG. când este destituit. p. 1947 (M.R. nr. 1141. 1947.E. Martin . la sfârşitul anilor ’40.Of. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. II-a.D. 126 . Samoil . Samuel .după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.P.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. ROSENBAUM. Lupu .S. fiind reabilitat în 1964). implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran.Of. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major).Of.Of. 1138. partea I-a. 1947. RORLICH. după război membru în facţiunea separatistă din U. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”.E. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. 222 din 29 sept. partea I-a.E.D. (M. nr. 1137. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. Moise . p. nr. membru al Prezidiului U. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. 1145. 7491).C. ROSENBERG. 126 din 6 iunie 1947.E. 1946.C.E.C. p. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. Cultură şi Propagandă (E. partea I-a. p.C. (1965-1983).S. 1135.deputat supleant de Botoşani. 5142). 136 din 15 iunie 1948. 1949. ROSENFELD.R. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108.

190 din 19 august 1947.Of. 256 din 5 nov.Of. condamnat în 1961. partea I-a.C. ROSENTZVEIG. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379).Of. p. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. Varga 2003a: 664-5.G.B.1146.Of. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1155. 130 din 11 iunie 1947. 1153. 803 din 21 dec. p. 199 din 23 august 1941. ROSENZWEIG.Of. 1947. nr. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. 1149. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M.I. al P. 1157. Iacob . decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1158. M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1150. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. nr.Of. 1947. ROSMAN. Z. partea I-a. partea I-a. 7950). din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 10290. p. ROSENTHAL. 645). 1947.C. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . nr.Of. 1964 cu Medalia Muncii. M. partea I-a. partea I-a. 3904).după război referent în administraţia centrală a C. Moise (n.A.G. partea I-a. ROSENTHAL.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. până în iunie 1947. p. Solomovici 2004: 217. p. 1151. ROSENZWEIG.P. Aurel . p. p. Debora .I. (15/1962) (v.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. ROSENTHAL. 4946)..R.R.Of.C. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a.Of. 1949. 154 din 7 iulie 1948. partea I-a. ROŞCA. 9858. a M.I. nr. Amalia . timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia.din 1947 controlor în cadrul D. A. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. nr. nr. p. nr. nr.Of. 1156. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. nr. la Direcţia Presă. 1948.Of. nr. 15 din 19 ian. 7491). 738. ROSNER. 127 . partea I-a.). Nastasă. 1947. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c.R. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. etc.C. 5687). şi Deletant 1999: 248. Nona . Iacob . 24 din 30 ian.E. Iulius . 131 din 8 iunie 1948. p. 644). ulterior în centrala aceluiaşi minister. 269 din 20 nov. nr. p. 423 din 15 iul. p. 4707. (M. apoi judecător la Tribunalul Suprem. 200 din 1 sept. 1147. 4968). (M.P.E. Ioniţoiu 2000:IX). 1963. în mandatul lui Mihail Ralea. nr. 1907. partea I-a.C. 15 din 19 ian.Of. nr. M. 264 din 14 nov. Kuller 2008a: 453. p. partea I-a. nr. 1154. 1148. 10092). Ignatz .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. ROZENBERG. 107 din 15 mai 1945. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. partea I-a. p.S. M.C. ROSENTHAL. ROSINGER.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.după război secretară de presă grad I. Adalbert (Alfred) – ilegalist. 1152. Andreescu. ROSMAN. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). 1949. Sofia . în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. a M.

emigrată în Israel în anii ’50. partea I-a. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. V. şi Levy 2002: 181-2. 423 din 15 iul. nr. 4365). partea I-a. 1947. p. 2971).Of. 1910. ROZENTHAL.Of. 175 din 31 iulie 1948.I. partea I-a.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.725 din 6 oct. 299 din 29 dec.E.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1945. Românizarea numelui în baza deciziei nr. 11362). 8816. partea I-a.A.Of. 1014). nr. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. M. ROTH. 1949. 1162. partea I-a. 1945.Of. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M.Of. v. partea I-a. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M.X. partea I-a. 1170.Of.. 188 din 15 august 1946. 79 din 3 apr. p. 1172. 1945. decizia ministrului Justiţiei nr. p.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. Pantilimon . p. partea I-a. 8971. Löwinger. 1963. ROTMAN. 1948. p. p. ROZEN ) (n. 158 din 12 iulie 1948. 5785).C. 1166. nr.1952 Jilava) – ing. Aurel (n. nr.E. 102. partea I-a. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe).C.Of. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). 1160. ROZENSCI. Aurel ROSENBERG. ROTH.125. 751). după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953.php. nr. ROZEI. partea I-a. 35 din 13 febr. p. nr. p. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.G.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. când va fi demis şi exclus din partid. a M. nr. 1945 a ministrului Justiţiei (p ubl. ROŞCA. 229 din 4 oct. ROTTMAN. 1167. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. botezat “Aureliu”181) (26. 79.C. 9040. 1163. 33 din 10 febr. 205 din 4 sept. Lulu . David (n. 8069).1907 Galaţi – 14. ROTMAN.I. Matilda . 6292.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. fiul lui Isidor şi Henrieta. 234 din 8 oct. nr. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. 644).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Solomovici 2004: 594).Of. 128 . 187 din 14 august 1946. p. căs.Of. partea I -a.Of. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. M. p. 1171. p.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. 1947.17. 1168. 1169. 8856). condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. 1165.076 din 10 august 1946 în M. 236 din 16 oct. ROTHENBERG.XI. 15 din 19 ian.deputat de Neamţ. ROTTER.Of. inginer geolog. partea I-a. S. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.Of. partea I-a. nr. nr. Marcel (n. 209. nr.. În M.X. nr. 26 din 1 febr.1159. 1161. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. ROTMAN. (partea I B) nr. p. 2. . 956). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M.Of. 1164. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. M. 111 din 15 mai 1948. 180 180 181 V. p. . Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. M. nr.Of. p. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. partea I-a. ROTTMAN. p. 1947. (M. nr. ROZMAN.OF. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). 1948. iunie-august 1948. 7339).

C. 70 din 23 martie 1946. 24 august 1945. fiul său şi al Agnetei/Julietei. 1862). 3293. 803 din 21 dec. SAFER. 34 din 10 febr. decorat prin Decretul nr.2009). nr. nr. apoi. 2666). 12913). în dec. 26 din 1 febr. nr. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. 107 din 15 mai 1945. p. nr. nr. la Washington (M. supra) . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. Amalia . p. 264 din 14 nov. 1177.S. RUBINSTEIN.P. 751).în perioada interbelică şofer. fond 495 (“România”).Of. Lucia (n. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. RUDICH. 12877). a M. 1946. “Julieta” Runcan) (1915-2005.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. nr. (M. după război deputată de Ialomiţa. p.după război referentă în administraţia centrală a C.Of. p. p. 1949. Reimond . p. Margit . http://curentul. SADOVEANU. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M.R.Of. partea I-a.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. 199 din 23 august 1941. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 1945. Steluţa .05. C. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. 83 din 7 apr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. p. 1174. v. 1947. dosar nr. partea I-a. nr. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. “Romeo” Eugen (v. 1587. inv. 129 . M.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. SABANOF. v. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. 225. 1181.Of. 7817). şi soţia.R.C. p.1173.R. A.” cls. decorată prin Decretul nr. 1179. nr. la Direcţia Culturală.1884 .Of.G. partea I-a. RUSSU.C. Gheorghe (n. ilegalistă din Brăila.. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. ca translator la Direcţia radio (M. 1408/12. p. Idel . ministru al Transporturilor [Rutiere. 1182. a III-a. 4968).E. S. D. al P. partea Ia. Victor (n. 282 din 5 dec. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959).1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. 289 din 13 dec. 1176. partea I-a.P. anexa la dosarul nr. nr. 1947. 1178. Elisabeta – ilegalistă. partea a 2-a. partea I-a. SAFIR-MALTUS. 1941. 4198.R. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. nr.din 1947 inspector în cadrul D. SAIAH.C.R. 290 din 14 dec.V. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. nr. inv. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 353). nr. 1955-1957). 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. emigrat în Israel. 1946.A. partea Ia. 1914 Bihor) – ilegalist. 336 din 20. M.Of. 112 din 21 mai 1945. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. M. doc. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 3903. D. 1964 cu Medalia Muncii. nr.] Navale şi Aeriene (1953-1955.C. partea I-a. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. Bucureşti. nr. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). după august 1944 activist al secţiei Economice a C. p.2009. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. partea I-a.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. nr. RUNCAN. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. SAFER. 803 din 21 dec..Of. în 1948 numită secretar al Legaţiei R.I. p. nr. 14 din 18 ian. RUKENSTEIN. Bucureşti).P.05. p. 102 din 4 mai 1945.I.B.Of. 4946). nr. cu referat de cercetare la Fd.S. al P. 1180. RUFFEL. Janeta Enta (15. 19). 1947. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului.Of. 10092). p.Of. 1183.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 1175. SCHÄFER) – originar din Moldova. nr. M. Acaţiu (n. 1189). partea I-a. 3709 şi nr. 22/1956. p. 1184.. timp de două decenii.C.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.

E. p. a M. Constantiniu 2003: 108. 45 din 24 febr. 1195. 429-30.I.I.D. Tudor . SANIELEVICI. 16 din 20 ian. 1948.E. 662). iar apoi promovat inspector în cadrul D.Of. Ignat ..funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R.R. p.R. 803 din 21 dec. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. 1188.C. SATINOVER.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. partea I-a.R.I. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. partea I-a. F.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. 130 . Ştefan (n. a M. 10092). nr. SAPHIER. (dosare anexe 63/1955).G. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr.C. revenită în ţară în 1950. partea I -a.G.C. nr. cu fişă la secţia Economică a C. 1948). în Kuller 2008a: 454). p. SCHAPIRA ) (n. nr. 22 sept.R. (1945-1948-?) (Şt. 5. decorată prin Decretul nr. SALAMON.Of. 1948 a ministrului Justiţiei. 1193. p.362 din 17 apr. partea I-a. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. 17. cu Maurice. 1186. SANIELEVICI. 19 din 23 ian. ff. Alexandru . ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1949.P. din 1947 controlor în cadrul D. 264 din 14 nov.E. 1192.C. 2 din 2 ian. partea I-a. Sali . 1626. 1194. 7661). 803 din 21 dec. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. (M. Mihăilescu 2006: 380. partea I-a. partea I-a. 37./U. 1947. 1187.. 62/1955).I. nr. 146). anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. nr. Max . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. pentru Literatură Universală (M. a M.R. nr.C. 1948. 642). 1190. 536). absolvită.108 din 26 febr.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. SAUVARD. al P. 1948. p. V.F. 1948): 2). p.G. 1947. deportată la Auschwitz şi Ravensbrück.R. 1189.Of. 250 din 27 oct. război membru de partid. 1949. 1947. în M.F. 6474.Of.25 martie 1948. 36. 5 -6). nr. 10496). SAND. (dosar 3/1958. 15 din 19 ian. 1949. decizia nr. 1948. nr. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.E. 1948.C. p. funcţionară într-un laborator de cercetare. Sami . nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C.M. Berthold . p.I.C.” clasa a V-a. în anii ’60 traducătoare la Ed.A.din 1947 controlor în cadrul D.Of. Osias HERŞCOVICI184) (n. SAPŞE. 179 din 5 aug. SALPETER. SANDU.Of. partea I-a. 1924 Gloduri.E. 10092). 1947 a ministrului Justiţiei. 15 din 19 ian. 1191.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 185 1198. 2606. (M. nr.G. nr. SASSU. M.C. p. căs.Of. 640). nr.E. 8551). Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania.Of. nr. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. partea I-a. p. p. 216 din 17 sept. Alfred (n. 16 din 20 ian. partea I-a. decizia nr. 275 din 27 nov. 1964 cu ordinul”Steaua R.Of.I. p. D.R.S. 1949. 184 185 V.E.P. partea I-a.IX. co-autoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. (M. Bacău) – după război controlor în cadrul D. SALAMON. 1948.controlor (până în febr. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti.P. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. 1197. Solomovici 2003: 55). partea I-a. 10 (12 apr. 1185. a M.Of. 1196. SAVU.Of. partea I-a.Of. în iunie 1952 prezentă în centrala M. SAIOVICI. p. p.A. 264 din 14 nov. Andrei . 662). B. al P. membru de partid.

partea I-a. 28/1956187). Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. 1947. SCHAPIRA. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M.E.VI. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. 9340). 127 din 3 iunie 1948..1913 Santău.1918 Bucureşti) . partea I-a. Paul Iscovici. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Nastasă şi Varga 2003a: 20. 375). Maxy. 1202. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. 1177). (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. nr.Of. Felix (ortografiat şi “Schehter”. SCHÄCHTER.E. respectiv “Şehter”) (14.C. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. al P. 175 din 31 iulie 1948. 1947.R. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n.C.C. ff. nr. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948).Of. p.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. nr. Dubovits. 753). Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.N.Of.R. SĂVEANU. M. inv. jud. SCHÄCHTER.S. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.H de către U. B. nr.III. Leontin (19. SĂRĂŢEANU. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. deputat de Sălaj. 3). partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. partea I-a. p. fond 103.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului.Of.I. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). fond 495 (“România”). Kuller 2008a: 425). după război g-ral de armată (în 1959). p. (??) SĂLĂJAN. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). p. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. 1204.C. F. 4848). Solomovici 2003: 28.1983) – membru de partid din 1944.. fondator şi membru al C. Mozesh . 1-3. apud Solomovici 2003: 42-5). 225.Of.M. Bucureşti) (n. revenit în România în 1946.1908 – 12. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). – organizaţia democrată. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. 187 Vezi şi Horasangian 2001. 10664).S. C. 1207. 1947. 44.1966. Schnapp şi S.din 1947 controlor în cadrul D. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. Satu Mare – 28. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. 186 Alături de M. 1206. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. M. instrument major al P.I. p. 1201.html. 126 din 6 iunie 1947. 1208. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. 4534). 3). 26. Em. Marcel . nr. 204 din 5 sept. al C. partea I-a. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. SCHÄCHTER. 8072. Ellenbogen. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. din dec. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică.VIII.C. după altele Leon (C.C. Raul Rosel (n. partea I-a.Of. nr.Of. la http://varstapatru. 131 . uneori chiar român (Gh. a M. Lascăr Şaraga.N.IV.” clasa II-a.C.R. Simion (n. (M. Simon SABETAY) (n. 139.G. p.D. dosar nr. ministru al Construcţiilor (1949-1950). Norbert Goldhammer. 26 din 1 febr. 240 din 17 oct. 280 din 3 dec.1199. dosar 997. nr. imediat după război preşedinte al U. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti.P. nr. al P. Lax. căsătorit cu Ani. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.R. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A..Z. I. după unele surse Ignác (Andreescu. Stefan .R.C. “Sehter”. partea I-a. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. similar în Watts 2011: 177 n. 1203. SCHÄCHTER.C.VIII. 1200.I.C. 6292) 1205.R. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SCHAIMAN..blogspot. considerat de regulă maghiar.H. 1947. p. SĂVULESCU. Aldea.com/2010/10/flexible-ii.B.E.

SCHLESINGER.R.C. Heinrich . A. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. începând cu 1956. al cuplului Ceauşescu. pp. partea I-a. SCHÄFER. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D.G.C. la Direcţia I. p. 645). 1216. 5785). 1223.. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.Of. Isac .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. SCHILERU. p.Of.C. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .Of. SCHÄRF HITZIG. 1225. nr. Iosif . al P. SCHLESINGER.Of. 1949. p. Eduard – activist al partidului.. M. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru.C. partea I-a. nr. nr. partea I-a. nr.G. a M. SCHLESINGHER. nr. 1214. nr. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 143 din 24 iunie 1948.Of.C.Of. 1218.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a. 1220.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M.C. 52 din 4 martie 1945. 1219. (52/1954). 127 din 3 iunie 1948.Of. nr. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. apoi secretara directorului Samy H.C.I.G. partea I-a. p. p. 1654-5).Of. partea I-a. Stefan .. partea I-a. decorat prin decretul nr. 158 din 12 iulie 1948. 1226. 8598). şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.Of. p. Suzana (n.1209. 1213. SCHLESINGER. nr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. p.Of. SCHEIMAN. p. 219 din 23 sept. 945).E. 1212. 4497).C. partea I-a.Of. 219 din 23 sept.F. M. a M. SCHECHTER. 1947. p. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. al P. (M. p.C.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. SCHECHTER. 4384. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. 126 din 6 iunie 1947. Iosif . Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. nr.Of. partea I-a. . 4848. 116 din 21 mai 1948. nr. nr. conform altor surse. p. 24 din 30 ian. 1215. p.u. 95 din 22 aprilie 1948. Betti . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. SCHÄFFER. 4534).C. 33 din 10 febr. (M. 26.după război controlor în cadrul D. nr.E. SCHÄFER. 1221. 641).E. SCHILD. SCHILLER. nr. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. 5332). deşi. partea I-a. 4798). decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. 1948.C. 1945. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. M. partea I-a. partea I-a.Of. 643). p. p.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. v. p. C. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). 15 din 19 ian.Of. 1949. SCHLEIEN. (8/1954) (v. 1217.C.E. 3708). 1947.G. p.XI.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D.Of.I. a M.Of. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. 8598).din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1949. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 .D. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. nr. nr.E. 738. SCHÄRF AUSLÄNDER. SCHEWACH.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 1224. nr. 1949. M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. partea I-a. 658).G.). Amalia . partea I-a.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. Clara . SCHECHTER. 16 din 20 ian. 1211. 112 din 17 mai 1948.Of. partea I-a.I. 125 din 1 iunie 1948. 1210.C. 1222.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1914. SCHÖNBERGER. p. etc. p. 1949. Anghel (n. M. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. 1231. nr.I. Malca – după război dactilografă-şefă. partea I-a. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. nr.125. SCHNABEL.C. (M. 5687).C (M. partea I-a. partea I-a. 302). 225. eliberată în 1963188. 5785).%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index.G. 154 din 7 iulie 1948. C.G. 131 din 8 iunie 1948. 1949. din 1947 inspector în cadrul D. 6781). partea I-a. până în iunie 1947. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale.Of. SCHÖNFELD. nr. 77. inv. p.E. 257 din 9 nov. 200 din 1 sept. 1232.Of.php. Politică până la pensionare. Ignaţie (n. 163 din 17 iulie 1948. partea I-a. 73. 127 din 3 iunie 1948. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. 133 . 4707).I. dosar nr. SCHNIERER.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. 38). 76 din 30 martie 1946.A. respectiv controlor în cadrul D. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.Of. 1945. p. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. al P. (M. după război activist de partid. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. dosar nr.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. SCHÖNBERGER. p. p. nr. (Berindei. 158 din 12 iulie 1948. M.. 1230. partea I-a. Conrad . 1233. 225. 5955).A. partea I-a. p.S. M. 4 din 5 ian. p. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.E. M. nr. nr.R. SCHMUTZER. 1228. SCHOR. 1229.Of. 1236. 3000 şi nr. 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . 84 din 11 apr. 7950). p.după război inspector în administraţia centrală a C. Brăila). a M.C. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. SCHMITZER. p.Of. nr.B. 54/1979.Of. p.A.. Paul . partea I-a.S. Adolf . nr. nr. M. 10092. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. SCHNAPP. nr. 264 din 14 nov. n. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fond 495 (“România”). apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. 185 din 12 august 1948. 1235. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A.C.Of. 3293. p. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. partea I-a. partea I-a. 2111). p. 1234. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 1947. Jdanov”.Of. SCHOR. 1948. 1238. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.C. inv. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. Iosif – după război iniţial angajat la I. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. Mendel . partea I-a. 1945. p. nr. p.Of. partea I-a.C. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S.Of. 1617). 45 din 24 febr. 2944. la Direcţia Regionalelor.C. 600).C. 120 din 26 mai 1948. 53-55. a M. partea I-a.din cadrul ministerului. 1227.17. decorat prin Decretul nr. SCHLOMIUK.. din 1947 controlor în cadrul D. 9868. fişa matricolă penală la http://86. partea I-a. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. 4968.Of. nr. partea I-a. nr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 6658). a III-a. 4611. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. nr. Herman .Of.membru de partid.Of. nr.Of. 4849).I. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. 1451). partea I-a. în 1961.I. 641). anexa la dosarul nr. p. 1237.E. partea I-a. 188 V. nr. nr. p. 130 din 11 iunie 1947. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M.C. exclus din partid în 1958.Of.). 15 din 19 ian. 173 din 31 iulie 1947.Of. SCHÖNFELD.G. inv. 66 din 21 martie 1945. fond 495 (“România”).

C. 2317 şi nr. 10757). partea I-a.C. nr. 1243. nr. 1252. Rone . partea I-a.Of.I.1929. p. 7709). 1241. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . nr. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. 15 din 19 ian. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M..1909.E. 119 din 28 mai 1947. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. 1250. 78 -80)). 186 din 13 aug. p. M.Of. Daniel . p.E. p. 29. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. nr. nr. 1248. nr. 10092). care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. 112 din 17 mai 1948. 6751). 1247. 245 din 26 oct. FELDMAN)) (n. 640). p. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. partea I-a. Aristide . SCHULTZ. 4257). 4461.Of.Of. 63 din 16 martie 1948.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1244.Of.I. p. Ella . cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. 1945. partea I-a. partea I-a. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. SCHULMAN. Zozo . Anuţa – din 1947 controlor la D. nr. 183 din 14 aug. 1246. nr.E. nr. p. 1948. 107 din 15 mai 1945. nr. SCHUSTER. 1245. I. p. (M.Of. 1249. probabilă identitate cu “Suter Alice”. partea I-a. SCHREIBER. partea I-a. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. 1947. nr. M. SCHWARTZ. patea I-a.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.G. nr. pp.C. M.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr.G. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a.1239. p. 1948. 190 din 19 august 1947. 24. 230 din 4 oct. a M. 100 din 3 mai 1947. partea I-a.Of. p. p. p. partea I-a. nr. In şi Cânepă (M. Sergiu – inginer. nr. 7491). p. 287 din 14 dec. 264 din 14 nov. 264 din 14 nov. 1946.G. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. 10092). SCHÖTTEK. Beniamin (n. p. Ida (n. 1949. 3907). a M. 1945.E.Of. partea I-a. SCHREIBMAN. 10909).I. 3504). partea I-a. în anii ’50 funcţionar al M. etc.Of. 15 din 19 ian. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. SCHWARTZ. a M. 644).Of. partea I-a. 190 din 18 aug. H. SCHULMAN.Of. autoare ocazională în Revista română de drept (v. 1251.din 1947 controlor în cadrul D. 1949. partea I-a. 9479). SCHVARTZ. 4384. art. 120 din 30 mai 1945.C.din 1947 controlor economic în cadrul D..Of. SCHULDER. nr.of. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. partea I-a. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. 7151. Maximilian – de formaţie sculptor. SCHULLER. nr. 1242. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. 1945. partea I-a. Arcadie .Of. SCHWAGER. 6503). 1253. 1240.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. p.Of. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M.C.Of. 198 din 1 sept. SCHUSTER.VII. 9/1967. (M.V. Itta GOLDENBERG. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. G. 1254. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. 180 din 6 august 1948. p. 1945. 1947. partea I-a. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. SCHREIBER.Of. SCHWARTZ. 6683).. nr. p. p.

1258. deţinută între 1934 şi 1939).Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9058). 417). 1232). inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. 10496). SCURTU.X. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. în timpul războiului. 1949. 1947.C.C.G. Leon .din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. inv. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia.Export” din subordinea ministerului.P. 8598).G. 14 din 17 ian. 1262. nr. 62 din 15 martie 1948.B. nr. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. 8599). SCHWARTZ. 92 din 17 aprilie 1946. p. 3945). din 1928. partea I-a.JPG. originar din Ardeal. cu referat de cercetare la fd.R. p. 1267. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50.R. C.C. Bruno Vlad . decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 640). 1966).S. nr. SCHWARTZ. nr. SCHWARTZKOPF. 219 din 23 sept. nr.P. 225. SEDEI.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. partea I-a. 275 din 27 nov.E. p. Natalia (n. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. 15 din 19 ian. III-a. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. p. SEFLER.I. IV-a.C.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. 1255. 3293.. nr. Ivel . nr. (M.Of. 1265.17. secţia Cancelarie – dosare anexe. III-a (ff.Of. a M. partea I-a. refugiat în U. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p.C. 1264. 135 .VII.C. SEGAL. 6241957. p.R. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. A. anexa la dosarul nr. 803 din 21 dec. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. . Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.I. p.R. fişa matricolă penală la http://86. C. nr. 1261. 1259. ilegalistă (membră P. apoi.din 1947 controlor în cadrul D.E. dosar nr. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. nr.R.R.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.Of. 1260.C.” cls. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. a M.Of. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. 15 din 19 ian.Of.d. 1947. nr. semnatar al mai multor articole în România liberă. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. 1949.C.Of. (M. partea I-a.36/fisapenala. 189 V.1906 – 22. Z. SCHWARTZ.R. 232 din 8 oct. partea I-a. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. 1257. SCHWARTZ. al P. partea I-a.S.Of. în aparatul de partid şi de stat din 1946. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. 1947.1981) – originară din Bulgaria.din 1947 inspector în cadrul D. SCHWARTZ.125. SCHWARTZ. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. inv. 1263. 2283). fond 495 (“România”). 9-10 în dosarul nr. p. de formaţie medic.S. 972 din 8 dec. nr. 1256. Iosif . Moise .C. partea I-a. SCHWARTZ. 645). al P. 1947. partea I-a. SEGAL.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 1948. 1266.Of. Probleme Economice şi alte publicaţii. partea I-a. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 219 din 23 sept.

Of. 1269. SIEGLER.R. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. (19601979). membru al Comisiei Centrale de Revizie. membru al C. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.C. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). 423 din 15 iul. doc. S. al P. 28 şi nr. SZENKOVITS Sándor) (31.P. 1947. fond 495 (“România”).VII. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. partea I-a. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961). N.R.europartes. (1946-1948) (M. fiul său. nr. dosar nr. 1949. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). nr. 26 din 1 febr. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. SEMO. 15 din 19 ian.C.1995 Bucureşti) . p.R. (1951). deţinută în perioada războiului. inv.Of. Debora . 1189). I. 1270. SELŢMAN.Of. a M.R. p. partea I-a.F.I.G. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953).E. 1271. p. partea I-a. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). 1949. după război activistă de partid. 10092). Alexandru (n. 1949. şi http://universulenergiei. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. MARCOVICI. doc./P. a III-a. SENCOVICI.D.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . partea I-a.. 38 din 16 febr. 1963. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. Alexandra (n. partea I-a. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. 643). 645). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” clasa II-a. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. din 1948 membru în C. nr. R.d.după război controlor în cadrul D. 1587.XI. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). SIDOROVICI BRUCAN.1268. căs. (1948-1952-?).consumatoronline. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?).C.Of.F. ulterior Brucan. ales pe lista U. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). SEGALL.M. 6).M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. nr. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.R. p. 24 din 30 ian.F. 1274. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. iniţial Sidorovici. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V.Of.A. ambasador.R. 264 din 14 nov. 190 191 V. 1276. p. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). 754). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru al secţiei române a Komintern (1935).R. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. partea I-a. p. Gyuri. nr.D. (1939-1944). SENCOVICI. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. M. al U. SEGAL.” clasa II-a. 1947. 1275. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 164-5).ro/index. Tony . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. 737.P.1902 Dej – 10. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. şi http://www. 1331). partea I-a.G. din 1925. al Comitetului Executiv şi secretar general al U.C. 1948.C.R. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.D.R. 15 din 19 ian.R.. (1945-1948).Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. împreună cu soţul ei. 34 din 10 febr. III-a. 1830. 1273. Cerbu . p. 225. 1948. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). SERPER.. 1272.P.membru P.C.

Of. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M.Of.. Silviu . SINGER. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. 1949. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. nr. 1949.E. „Golingher” (în Pinay 1962). partea I-a. nr. 1949. 1947. 10533). 17 din 21 ian. nr. (M.ro/George_Silviu. 1190).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. p. 423 din 15 iul. SNORPEL. Laura . SILVAN. SINGHER. partea I-a. 15 din 19 ian. supra.Of. unde a continuat activitatea jurnalistică. partea I-a. p. SILVIU. 175 din 31 iulie 1948. şi http://www. până în febr.Of.1971 Paris) . 131 din 8 iunie 1948. 7543). 1287. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. partea I-a. 110 din 16 mai 1947. 1283.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. SIMŞA. 1964 cu Medalia Muncii. 50 din 1 martie 1948. p. Teohari Georgescu). Radu . 1288.I.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. SINGER. SIMIONESCU. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.de formaţie jurist.crispedia.C. 175 din 31 iulie 1948. 4968). SIMIONOVICI. M. 1291. 1289. George (n.G. 1284. Hary .I. nr. nr. 34 din 10 febr.Of. după război secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. 1281.E. 264 din 14 nov. nr. activ ca ziarist în perioada interbelică. partea I-a.Of.R.A. p. SIMPSON WEITLENER.C. partea I-a. partea I-a. (M. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). 1278. 6292).I.I. Stefi . 192 din 21 aug. nr. p. nr. 1947.C.Of. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. partea I-a.Of. 15 din 19 ian. fiul lui Iancu şi Hermina) (2.Of. Vasile . p. emigrat în 1960 în Israel.Of. 642). Ella . ulterior stabilit în Franţa.C.1899 Focşani – 16. a M.E. 1946.I.B. p. 1952 de A. p. 5123. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. SIEGLER.Of. nr. 501). L. 95 din 22 aprilie 1948. C. 6292). Kuller 2008a: 359). nr.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. partea I-a.contabil în cadrul D.Of.1277.. SION.G. 1946. 1123).u. 1949. 3706). 1285. 206 din 1 sept. p. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). 1282. Marec . 32 din 8 febr. nr.P. nr. SIMON. nr. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v.A. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. 1947.C. Edith .E.Of. partea I-a. 289 din 13 dec. 1947. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. 1941. nr. ca translator la Direcţia Radio (M.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 137 . Vera – angajată în 1948 în centrala M. Silvius GOLLIGER192. partea I-a. Suzana – după război.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. Iosif Şraer) şi 1952. nr. ca translator la Direcţi a radio (M. 289 din 13 dec. nr. SIMOVICI. partea I-a.Of. S. Solomovici 2003: 399 ş. (v. nr. 1279. 10092). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M.din 1947 controlor în cadrul D.S. partea I-a. V. nr.Of. p. 12877). Iulius (n.Of.Of. 1286.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. a M. Focşani 2007. p. p. 1869). Andrei Lăzăreanu). SIMON. 803 din 21 dec. partea I-a. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 646). p. partea I-a. p. 1280. Claude . 276 din 28 nov. partea I-a. 1949. 1292.. SIMION.V. 12877).I. partea I-a. M. p. p. 1290.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M.

nr.C. dosar nr. 3293. partea I-a. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. decizia ministrului Justiţiei nr. SOLOMON. 1948. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 641). p. Max . B. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr.Of. (M. 658). Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 1949. partea I-a. 749). 225. 1947. Andrei . partea I-a. p. 1298. 539). 8971). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 5464).I. a M.R. nr. 81 din 7 apr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G. 93585 din 11 oct.Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. 8970. SOLOMON.I. 16 din 20 ian. 737. 1305. partea I-a. 1948 controlor în cadrul D.E. 1919) – ilegalist. 1947.C. Osias (n. Paul – ilegalist.Of.S. nr. SOARE. dosar nr. membru de partid din 1939. până la deces. partea I-a. nr. 1945. nr.Of. partea I-a). a II-a. p.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. 1719). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. a M. SIEGELBAUM ) (n. nr. cu referat personal la Fd. nr. 15 din 19 ian. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M. 157 din 10 iulie 1948.. nr.M. p. 138 . iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. 90/1956.din 1947 controlor în cadrul D. respectiv M. (M. Barbu (n. membru al C. p. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. Natalia . în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. 5784).1293. Bernard .R.C.S. Aurel .Of. 1296. 24 din 30 ian.C. al P. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist.G.. 1267). partea I-a. nr.I. 179 din 9 august 1945. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M.1921 Bucureşti) .Of. partea I-a. 1947.” cls.Of.P. 229 din 193 V. SOLOMON. 45 din 24 febr. 26 din 1 febr. 1949.până în febr. angajat în M. p. 1627).C.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.D. a M. nr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 1949.P. partea I-a. inv. judecător la Tribunalul Suprem al R. 37 din 14 febr.C. Simon – din febr. partea I-a. fond 495 (“România”).Of. 225. Bernard Iţic SOLOMON) (11.1965 Bucureşti. 32 din 8 febr. SOLOMON.C. p. al partidului. Suceava – 22.Of. 1302. inv. 24 0 din 17 oct.Of. M. SOLOMON. 1299. inv. nr. nr. (19561962). 1297. C. SOLOMON. partea I-a. 5767).E. nr. partea I-a.C. nr.1904 Burdujeni. 136/1954.1949). nr.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. 1947. 1948. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. SOREANU. nr. 1301. 1949. 1117). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. (1948-1965).S. B. la Direcţia I. p.P. p.C. 1303. partea I-a. 1300.C.Of. SOLOMON.” clasa III-a. 27 dec.R. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. nr. 9340. SOMMBRIN. 1306.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. (M.I. 229 din 4 oct.Of.Of. 3678). 1948 ..Of.R. anexele la dosarele nr. p. 804 din 21 dec. SOLOMON. 1304. partea IB. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C. p. p. nr. 6947. 1294. 149 din 26 iunie 1941. 58 din 9 martie 1942.E. al P. 1295. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M.P. Paul . unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. Mircea (fiul lui Avram) (n. a M. SON. 158 din 12 iulie 1948.C. 22. 148 din 30 iunie 1948. SOLOMON. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. 1947 în M.C.C. nr.G. nr.G. SOLOMON.Of. 1964.Of.VIII.A. SOLOMON. după război controlor în cadrul D. Francisc . p.R. 229 din 4 oct. M.E. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. p. p.I. IV-a. fond 495 (“România”)..IV. partea I-a. 1123) 193 1307.II.

121 din 31 mai 1945. 7461). SOROKER.Of. Iacob .Of. 1317.G. dosar nr.S. nr. când încă nu îşi românizase numele). ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.C.E. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. în 1947 încadrat prin decret regal.G. 84 din 9 apr. p. STĂNESCU (căs. 1971: 210.Of. p. 1311. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. STĂNESCU. 5626).până în iulie 1948 controlor în cadrul D.Of. Samoil . fd. a M. p. nr.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 4512). 644). partea I-a. după alte surse Arthur FISCHER) . partea I-a. SPITZ. 15 din 19 ian. 58 din 10 martie 1948. p.6). STEIMBERG. 1948. STEIN PETREANU.Of. 4255).III. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947.E. (M. 1949. 644). 3372). 6781). 210 din 10 sept.: 110). cu grad de sublocotenent. p. fond 495 (“România”).C. Eugen (n. Joseta (Josette) . 1947. partea I-a. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. 5464). nr. p. p.a. 173 din 31 iulie 1947.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1312. partea I-a.I. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 15 din 19 ian. a M. (M.1908 – 11. nr. SOREANU. 1319. SPRENG. p.Of. 1316. p. partea I-a.. Sugarman f.C. nr.N.Of. 1315. 8971. p. 3188).Of. STEIN. p.I. 225. Ladislau . 15 din 19 ian. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.istoric marxist.C.Of. “Exportlemn” din Bucureşti (M. nr. a M. 1318. SPINNER. 253 din 1 nov.Of. Mor(itz) SPITZ) (28. voluntar în Spania. partea I-a.C. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.Of. p. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. dos. partea I-a. 1027.G. SPIEGLER. nr. 15 din 19 ian. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. 87 din 13 apr. partea I-a.Of. 139 . nr. 1308. din noiembrie 1947 controlor economic la D. 1314. Sorin . nr. 1948. Solomon . 119 din 28 mai 1947.1979) – originar din Timişoara.4 oct. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. nr. M.E.Of.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. 1949. 9763). n. Corobca 2008: 15. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1948 era director comercial al S. 1309.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. 1949. inv. 423 din 15 iul. pentru merite antifasciste. partea I-a. 364 din 2 mai 1945 (A. 1963. Aron FISCHEL. 645). Carol .I.P. nr. 641). partea I-a. 1321.C. 2121. partea I-a.).I. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R. partea I-a. 152 din 5 iulie 1948. p. Lucian . nr. 148 din 30 iunie 1948. în Forţele Armate (M. 2019). Solomon 2004: 75-77). Ministerul Propagandei Naţionale.Of. (?) SOSTARICH.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1948. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. Adorian et al. 1313. 1310. SPIEGLER. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. Martin – în anii ’50 inspector economic. nr. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. membru de partid din 1927.V. p. 1320. Mauriciu (n. nr. 1949. STARK. partea I-a. partea I-a.

nr. Baruch . 173 din 31 iulie 1947. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). STELIAN.Of.1908 Borbeşti. 200 din 1 sept. 32 din 8 febr. STERNSCHUSS.1916 – 5. 641). respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). M. p. 6020. nr.III. (M. p. 1945.R.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1949.Of. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. Olga . (1969-1984). 738). a M. 1909) .după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.M. partea I-a.C. din 1947 controlor în cadrul D. 8072). nr. 1134).VI. 7. 204 din 5 sept.I. partea I-a. p. 1325. Tudor .G.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. membru al C.C.Of. STERN.B. 1332. 1329.Of.1997 S.III. 239 din 19 oct. David STEL) (n. partea I-a. 154 din 11 iulie 1945. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 1334.din 1947 controlor în cadrul D. Nicolae (12. nr. dosar nr. 204 din 5 sept. 4968). a M.E.Of.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. Neamţ – 9. nr.E. p.U.Of. M. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid.E. 22 febr. STERNBERG. 8989). STERNBERG. 225.Of. partea I-a. partea I-a. p. Haim (n.Of. partea I-a. partea I-a. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.Of. p. p.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60.Of. 8989. 24 din 30 ian. 1327. 1949. fond 495 (“România”). nr. STEINER) (n. p. STOIAN.Of.C.Of.1322.C. nr. nr. partea I-a.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.Of. 1324.I. 194 V. 4611. 1947. Arthur .Of. partea I-a. 1333.A.Of. nr.I. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. STERN. 140 .Of. a M. 9444).Of.I. partea I-a. 5784.C.I. 1326. 7950).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 194 1336.G. nr. 1945. nr. 642). Alexandru (n. 1947. I. M. p. 15 din 19 ian. respectiv Organizatorică ale C. (M.. 8072).C. STEINBERG. nr.X. al P. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. p. partea I-a.R. 245 din 26 oct. al P.IV. 1.A. Ignaţiu (n. STERN. 1948.C. 1328. M. 1947. STELIAN. partea I-a. STOFER. (1955). inv. 131 din 8 iunie 1948.. partea I-a. partea I-a. 158 din 14 iulie 1947. p. după război controlor în cadrul D. STERN. Dinu (n. (M. 1335. nr. ŞMILOVICI ) (15. nr. nr.Of.C.II. STERN. 1947. 95 din 22 aprilie 1948. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. p. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. decizia ministrului Justiţiei nr.E. 158 din 12 iulie 1948. 5966). Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. a M. naţionalizate). în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P.C.E. 1947. 3707. 262). nr. 164 din 19 iulie 1948.Of.G. 1323. Zoltan . p.S. p. 1331. p. 120 din 30 mai 1945. Adalbert . 70759 din 10 iulie 1947 în M.Of. 120 din 26 mai 1948. p. 15 din 19 ian. partea I-a.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. nr. partea I-a. p. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. STEINBACH. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. STERIAN. M.VIII. 2476). 10 din 13 ian.C. Samson . partea I-a. Bacău.G. nr. nr.C.C. 9167). 4461.C.G. 230 din 6 oct.R. 1330.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice a Ministerului Industriilor (M. p.

reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 108. STOIAN.. Ed. nr.Of. Moses Rosenkrantz (1904-2003). (mandate neîntrerupte 1946-1976).I. Alfred Gon (n.Of. STOIAN.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). în timpul războiului.C. 10875. membru C. p.C.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 6781). David Goldfeld ş. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). dosar nr.Of. (1948-1952-1974).M. 196 V. 1945. 2002). inv. TM . STEIN195.R. multiplu decorat de statul comunist. p. (1957-1961). nr. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P.C.A.VII. nr. fost voluntar în Spania.136 din 31 ian. al P. Alfred Liquornik. 10136 din 31 ian. nr.R.M. partea I -a. p./P.1900 Dorohoi – 10.R. membru supleant (1967-1968). (M. Paul Celan (n.A. Emeric (Emmerich) (27. al P.M. 3903).R. 1945. nr. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). p. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. 1920-1981). 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. decizia ministrului Justiţiei nr. al P. STEIN196) (n.R. partea I-a. 119 din 28 mai 1947.Of. majoritatea din Bucovina. 4255. dosar nr. 99241 din 4 oct. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). 1946. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976).n. 1946 în M. partea I-a. 4968).Of.R. fiica lui Moritz) (n. general maior (în 1948).S. Solomon 2004: 77). al P. 1341.R. 1920-1970).1911 Paşcani) .VIII. deputat M. Max Emanuel Gruder (1928-2010). STÖRFER. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. partea I-a. 285 din 12 dec. 1338. p.R. p. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). ilegalist. 1375. membru al Consiliului de Stat (1965-1976).S. (1953-1956).” clasa a V-a. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). Ancel..Of. partea I-a. STREITMAN. STOICA. fond 495 (“România”). 131 din 8 iunie 1948. n. al P.R. fugit în U. ulterior redactor al revistei Neue Literatur.C.A. 107 din 15 mai 1945.1913 Ciacova. 233 din 8 oct. Alfred Kittner (1906-1991). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. Gheorghe (n. 195 V.C. decizia ministrului Justiţiei nr.. începând cu 15 august 1945). 1337. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. Rudolf (n. partea I-a. ambasador în R.G. nr. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C.VI.Of. (1950-1953). decizia ministrului Justiţiei nr. în oct.B.VIII.I. p. 1340. partea I-a. 198 V. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 1946. Ghizela Cornelia (f. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. nr.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. 1946.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 10872. p.C. 1946 în M. De remarcat că în unele acte oficiale din arhiva P.Of. 2067 din 20 oct. 31.C. 10872.N. 41 din 18 febr.R. COHN198) (26.D. 285 din 12 dec. (1960-1966). p.P. 1946 în M. 2373). nr. Cloşca şi Crişan”. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006).M. 1342. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. inv. James Immanuel Weissglas. 41 din 18 febr. soţia lui Rudolf (v. infra). membru şi secretar al Prezidiului M. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). arestat de mai multe ori în perioada interbelică. nr. p. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). 225. de religie mozaică197). partea I-a. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. 1947). 225.R. 1947 reîncadrat (retroactiv. respectiv publicarea solicitării în M. 25. 141 .S. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). 62 din 16 martie 1945.a. 10. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. membru supleant şi apoi plin al C. fond 495 (“România”).C. nr. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. STÖFFEL. 1375.. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. Ion Iordan (n. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. 1339. partea I -a. 2009). Moscu I. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949).C.N. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. Univers) (d.partea I-a.

C. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. 2066 din 20 oct.V. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Mihai (n. (dosar 8/1954). 225. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. p. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949).S. 1345.R.Of. partea I-a.R. Fani DAVID. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). p. 104 din 8 mai 1947. inv. (1948-1955). cu grad de maior. partea I-a. 248 din 30 oct. M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Wilman SÜDER) (n. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. Nussem SCHÄRF199. 201 În unele documente ale partidului. în Forţele Armate. 8531). nr. în comentariile la un articol al lui V. publicistul Boris Marian Mehr. 127 din 1 iunie 1941. p. 1948. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. Fani (n.1912.Of. 8. STREJA. ilegalist. la adresa http://www. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). inv. Şipotele Sucevei) – ilegalist. I. Petre (n.R. George (n. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. mărturisirea nepotului său. partea I-a. ulterior încadrat în Foreţel Armate. 106). funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M.V. 1719. 253 din 1 nov. doc. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol.activistă de partid. 20. 1348. 1923-2011).M. Vainştain. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. revenit în România în 1944. la 21 mai 1910 în com. SUDER. 3665). WEISBUCH) (n. nr. 6). SUDER. prin Decr etul regal nr. cu Sorin Strujan (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti.C. Ghedais M.” clasa a IV-a. al P.. fiul lui Aaron şi Regina. STRUJAN. p. al P. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. Chely (n.Of. din martie 1945.Of. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. dosar nr. p. membru al C. M. SÜDER. nr. 9592. partea I-a.Of. nr. 249 din 26 oct. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr.tv/articol/16933. nr. 1346. 1969-1972). 200 V.G. p. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. nr. fond 495 (“România”).Of. M. decorată prin Decretul nr. 225. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. Bucureşti) .II.C.1916.S. partea I-a. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. SUCIU. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. Lupeni – 1984) – membru P. 201 1347.acum.: 110). fond 495 (“România”). unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior.1903. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). 1947 (M. partea I-a. Wechsler). 9763). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 142 . 2310. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. când ministerul este desfiinţat). ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. căs. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 58 din 9 martie 1942. dosar nr.C.Of. 1944. 287 din 11 dec. 1945. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. ulterior la Centrala Industriei Textile. 2983. Wiliam (n. STROE.R. 8042.1343. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. p.a. 1947. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. 1344. M.

? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.Of. Isidor . 1949. 1948. şeful Direcţiei T.125. 1354.E. după război activist de partid. (după alte surse 3) X. membru P. ales pe lista U. 533). 127 din 3 iunie 1948. fond 495 (“România”). ŞAPIRA. SZILLAGY. 1134).Of. 1964 cu Medalia Muncii. 12.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. ŞARAGA. fişa matricolă penală la http://86. nr. nr. 195 din 24 august 1948. partea I-a.E. SZENDES. p. nr.F. 225.C. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. al P.din decembrie 1944 membru.G.R. ŞERBAN.M. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. ŞAPIRA.R.R. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. A. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.R. Mahlea . inculpat în procesul funcţionarilor M. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. SUMARIT. Solomovici 2004: 281-2). Sencovici. partea I-a.1349. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. 1358. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.Of.R.M. p. SÜSS. (156/1950). SUFRIN. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948.A. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. deputat de Alba. 1363.Of. Avram Miron (n.C. Andrei .1912) – de profesie ţesătoare.P. 4848). 645). fiul lui Samuel) (n. 15 din 19 ian.C.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. Dumitru .d. partea I-a. 753). Varga 2003a: 664-5. Renee . SUFRIM. Varga 2003a: 664-5. Micu-Mordechai (n. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. 1362.E. nr. Mina ORNSTEIN.Of. 1356. 7038. p. 803 din 21 dec. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202.Of. B. Nastasă. din 1933. fiica lui Iţic.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.17. căs. p. 1947. partea I-a.C. 1350. 1359. 26 din 1 febr. 1351. A. 751).după război controlor în cadrul D. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. 1357. la data arestării economist la I. 15 din 19 ian. Andreescu. partea I-a.C.A. 645). Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. Nastasă. p. Ida. nr. 738). Max . KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. p. 1353. p.). Adolf ASRIEL. Mirţa (n. 170 din 26 iulie 1948. (I B) nr. partea I-a. (1946-1948) (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1947. 143 . Szabo) (n. partea I-a.Of. 18. ilegalistă. 1.deputat de Iaşi. 1948. (?) SZIKACSY. nr.B. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. 1352. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. cu rang de consul general (M. 22 (20 aug. 1948): 3). 19 din 23 ian..X.C. alături de Mişa Levin şi Al.D.C.R.E.Of. p.P. 6169). SÜSMAN.. prietenă a Anei Pauker. Anton . nr. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of.php. a M. partea I-a. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 24 din 30 ian. SZABO.. nr. 2000). I.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. M. p. 32 din 8 febr.A.II. 1949. 1949. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). SUZIN A.1902 Roşiori de Vede) . 1355.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. 1360. dosar nr. nr.I. ŞAIM. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1947). 26 din 1 febr. inv.I. 1361.C.

Georges-Picot 2000: 36. apoi ilegalist. (întocmit 1968).C. Nastasă. Nicu (n.M. 1964 cu Medalia Muncii. 1973). respectiv cu ordinul “23 August” cls. partea I-a.IV. 2066 din 20 oct.C. fond 495 (“România”).E. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. 2168. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. decorat prin Decretul nr. 1960: 25. nr.Of. ROSENBERG204) (16. în Forţele Armate. prin Decretul regal nr.1978). când încă nu îşi românizase numele. 194 din 22 aug.Of. nr. şi Balaş 2008: 235-6. membru C. 1945. 775. 253 din 1 nov. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. partea I-a. 35 din 13 febr.E. voluntar în Spania (1937-1939).R. Andreescu. 14 din 18 ian. ŞERBAN. 1366. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste.III. Leonie ZOLLER) . ŞERBAN. n. al P. 24. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”.P. 161 din 19 iulie 1945. p. decizia ministrului Justiţiei nr. 1947 (M.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. ŞERBAN. decizia nr. 8856). dosar nr. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. p. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. Tismăneanu 2003: 285.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. partea I-a. 1944.C. 1369.C. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. al P.519 din 27 nov. Silviculturii şi Apelor. partea I-a. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. partea I-a. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. decorat prin Decretul nr.I. 144 . 1949. inclus şi în C. dosar 29/1957. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma.R.C. Miriam . Solomovici 2004: 66. 1946 a ministrului Justiţiei în M./Kuller 2008a: 443).. p.C. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. p.R. (1948-1952).M. 1946. N.R.a.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. I-a (Decret nr.). Sugarman f. dosar nr. p. (M. 26. M. p.?). partea I-a. partea I-a. 188 din 15 august 1946.Of. (dosare anexe. 1367. nr. nr.1914 Soroca) – evreu basarabean.A. nr.Of.E. după război director în Ministerul Agriculturii. apoi detaşat la Londra. Levy 2002: 127. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. 285 din 9 dec. 1947.” clasa II-a 1978. 56. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a.: 110).R. I. p. 107 din 15 mai 1945. v.C. nr./P. Ignace (n. Varga 2003a: 381-2. 1808).R. M. 82 şi 1991: 169. p. v. 7840. u. nr. 68 din 22 martie 1947. 3903 ţi M. 157 ş. al P.R. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.I. inv. n. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). 1365. v. 619 şi nr. Ignace I. în 1971 menţionat drept consilier. cu grad de locotenent-colonel. Constantiniu 2003: 15 n. inv.. I. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). ŞERBAN. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. p.g. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a.director în cadrul M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 6170. p. 63/1955). 203 204 V. al P.a. ŞERFF. dosar la secţia Economică a C. 1014.a. V. nr. Avram (n. nr. 289 din 13 dec. 1946. p. (1945-1948.O. Industriei Alimentare. M. nr. Nadia (n. ŞERBAN.R. 158 din 12 iulie 1948. 67).L.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 7 din 23. 803 din 21 dec.Of. 5790.Of. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n.P. fond 495 (“România”). 74. partea I -a. 21611 din 11 martie 1947 în M.Of. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. III-a. partea I-a. apoi al Agriculturii.A. 9763).S. etc. partea I-a. 29. infra). 12692. 1368. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975).1922 Bucureşti . 1364. Avramian HERŞCOVICI) . a III-a. 225. 118. 225. a III-a.

p. 1380. 3001). partea I-a. (1949-1956).T.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M.” clasa a V-a. TANENZAN. 641). partea I-a. 1946. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. nr. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) .în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. partea I-a. 1378.M.d.I..I.Of.din 1947 controlor în cadrul D.1925 Cernăuţi) . p. membru P.R. 1947. 15 din 19 ian. a III-a.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). fondator şi membru în conducerea C.R.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.. 1383. 1945 – dec. nr. nr. 76 din 30 martie 1946. partea I-a. apoi ministrul Industriei Cărnii.C.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. în 1945. 1333. nr.R. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D.D. 142-5). p. nr. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. nr. ŞOIMU (căs. 1947. Albert FALKENFLICK205) (n.Of.R. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. partea I-a. nr. TEITEL.. S. secretar general al M. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. 1947. 1373. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A.E.E.X. 1964.G. fond “P”.P.A.C. partea I-a. ŞOIMU. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1376. partea I-a. ff. (M. 8007). în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. în 1951 şeful Gospodăriei U.Of. ŞTIRBU. a M.S. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. Cf.C. Tobias . după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). 219 din 23 sept.Of. ŞMIGHELSCHI. p. p. (M. 1382. 11936 din 10 febr. ŞAPIRA) (5. nr. 641). Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . ŞULER.G. ŞTEFĂNESCU. Pascu (n. 1902.Of.1921 – 13.I. 1949.Of.L.C.R. p. Iosif (n. 202 din 3 sept. Kalman . decizia nr. apoi jurist al P. Solomovici 2001II: 39. p. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. al U. Jdanov”. TARCSI.Of. al P.I.A. XXI. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.T. 25.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949.C. şi Rotman 2004: 76. v. 3945).). p. 264 din 14 nov. Dumitru . 1377. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). nr.. 8598).până în febr. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. 1123). Berindei. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. când. 1375. 15 din 19 ian.M. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. 1379. a M. încă în funcţie. 707). Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1949. vol. partea I -a.I. alături de Jack Podoleanu. Albert (n. membru al Biroului C. Paula (soţia lui Iosif Bercu.I. ŞMILOVICI. SCHREIER206) (n. Vaslui . 1372. 1374. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. 1949.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.din 1947 inspector în cadrul D. în oct. stabilit în Italia.G. 1947 a ministrului Justiţiei în M. nr. ulterior emigrată în Israel.C.Of.XII. p. 10092). 17 din 21 ian.P. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. 145 . 92 din 17 aprilie 1946.R. 43 din 21 febr. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog.M. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). ŞRAER. dosar 40009. 1371.1370. p. menţionat ca evreu. 1381.C.E. ŞTEFĂNESCU. TAUBER. partea I-a.Of. 32 din 8 febr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.A.N. 804 din 21 dec. (mart. nr. 1947. Maria . ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. ŞMELŢ. infra) .

C. fond 495 (“România”). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). 9763).R. 1947. partea I-a.. 256 din 5 nov. Parhon). fond 495 (“România”). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.K. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. p. 1949. 662). 264 din 14 nov. nr. (dosar 68/1955).din 1948 şefă adjunctă de birou la D. (19481952). Tobias .Of. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A.E.D. decorat prin decretul nr. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 10092). 1947. M. partea I-a.I. inv.II. 16 din 20 ian.I.Of. alături de zeci de alţi “spanioli”. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. în U.C.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). p. Eliza . decorată prin Decretul nr. 1947.G. mama lui Vladimir Tismăneanu.C. partea I-a. p. imediat după război 207 V. Nathan .C. Ana (n. 3790. p. (M.C. 1393. dosar nr. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). dosar nr. Ermina Isidorovna MARCUSOHN.R. 1390. TOBIAS. (partea I B). Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. alias Gheorghe Pintilie. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. 803 din 21 dec. 225. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriilor (M. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. 1947 (M.C. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. din 1932. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Of.II.soţia lui Sorin Toma [v.M. 97/26 aprilie 1948. (M. Israel) şi Victoria Leorda.R. TELLER. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1972). Ermina (n. 146 . “o versată agentă a direcţiei de informaţii externe a N. cu grad de căpitan.A. 253 din 1 nov. al P.Of.V.A. prin Decretul regal nr. 225. TELEKI. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . Jdanov”. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964.M.Of.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul DG.C.d. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa.I.S. 1976).I. nr. III-a. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. a M. 1386. (1951-1952). membru P. 9732). 1392.Of.C. TEODORESCU. Iacob . fiica lui Iancu şi Jeni.” (Troncotă 2006: 47). revenit în ţară în 1948. nr. 1387.R. unde şi-a pierdut un braţ.R. nr. p. 252 din 31 oct. al P. p. secretara particulară a Anei Pauker. partea I-a. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. 1388. reprimit în partid în 1964. în timpul războiului. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. III-a. 1391. 1389.din 1947 controlor în cadrul D. inv. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare.I. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. Leonte (n. de Celuloză.) (1952-1958). partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.Of. ulterior încadrat ca medic în M.R. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. TIRON.S. în Forţele Armate. 1385.. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. 9858). menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). nr. Ana GROSMAN. a M. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. S. exclus din P.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. p. 2066 din 20 oct. TISMĂNEANU.comisia de tipizare207).P. nr. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. 5830).E.M.1913 Soroca – 13. infra].R. TENENHAUS.X. TISMĂNEANU. 1384. TOMA. 1947.I. 159 din 13 iulie 1948. nr. TITTINGER.C. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.C.R.

Ştiinţifică (1960-1975.Of. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. în Forţele Armate. apoi promovat inspector general adjunct (M.. membru fondator al C. de formaţie brodeuză.” clasa a IV-a. a M.C. SĂCEANU.G. fost voluntar în Spania. 1912 Tudora. TOPERTZER.S. partea I-a. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior.R. (1945-1947).S. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. fond 495 (“România”). documentelor oficiale ale P. Fl./10.AR.R. fiica lui Anton) (căs. consilier (1947-1948).R. p.. fond C. 264 din 14 nov. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). II-a. dosar nr. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953).1912 Hârtop. Orhei. după alte surse 1929). a emigrat în Israel. membru al C.membru de partid din 1932.R. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. pensionat). (1955-1960). partea I-a.P.C.C. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). alias Sergiu Săceanu208 (n. 7 oct.din 1947 controlor în cadrul D. M. (1945-1948). 1394. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie.C. 253 din 1 nov. A. Bucureşti – Netanya. alias Sergiu Sevcenco. în 1971 pensionară.M. 9763. 1397. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . nr. 1947 (M. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. 10092. exclus din partid în 1963. p. Sorin (n. Dobre 2004: 586).” clasa a III-a.. redactor la Glasul Armatei. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.N. p. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. nr.P.R. (v.R. şefa Direcţiei Organizatorice a C. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A.M. ulterior vicepreşedintă a UCECOM.în martie 1945 reîncadrat la D. secretara C. partea I-a. Moldova.C. a D. ulterior redactor principal la Ed. încă în viaţă în 2009.C. ilegalistă (membru de partid din 1927.C. C. inv. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946.C. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945). revenit după război în ţară.G. membru al CC al P.C.. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. 1395. iar apoi chestor în D. al U.Of.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker.Of. Arnold .C.P. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). 1396. 2066 din 20 oct. TUDORACHE. membru al Cancelariei Secretariatului C. 7537). în 1945. Sorin MOSCOVICI. înrolat în Armata Roşie. TRICHTER. Constantiniu 2003: 12). cf. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. (1945-1948). odată cu divizia infamă “Horia. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.F. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980).R. 147 . cu grad de locotenent. Cetatea Albă). fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.1914.R. al P.Of.E.C. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. 158.E. 1947. membru al C.P. 225.. TOMA.R. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. Elena (Lena.C.II. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. (1950-1952).F. Ioana.R. Eduard .F.D.” cls. 1654-5). membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. (1948-1952). luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad).I. al 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. ulterior refugiată în URSS. Israel) . prin Decretul regal nr. 52 din 4 martie 1945. refugiat în timpul războiului în U. azi R. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940.IV. Fl. cu grad de căpitan. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). 10.S. 191 din 20 august 1947.D. nr.V.I. 1947.P. al P. pp. (1948-1952). Cloşca şi Crişan”. partea I-a. decorată prin Decretul nr.G.C. 1625). epurată.fondatoare şi membru în conducerea U. v.

Bogdan (n.C.Of. p. al U.C. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. 1400. I-a. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. în SUA. partea I-a. 141-2. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. medicul Eugen Zeiligsohn. Berindei. 534). 1948. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. 1947. 19 din 23 ian. Watts 2011: 174. 158). de ex.C. a emigrat alături de soţul ei. A. 11/1951. inv. apoi cu drepturi depline al C. p. partea I-a. Paul (viitor ULMEANU) . nr. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982.R.P.C. M. Rodica . 335 din 20 iun. 189 din 17 aug. 107 din 15 mai 1945.I.IV. M. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. ilegalistă.R. nr. Levy 2002: 209. 225. 209 V. 1. 34 din 10 febr.Of. VAISBUCH.R. http://www. dosar 9. în 1945-1946 prezentă.R. nr. (19551956). – secţia Organizatorică. 1947. partea I-a. (din febr.R. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1399. nr.C. 3706). 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).C. p. VASILIU.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. Ghizela (n.C. VALTER. ŢUPERMAN. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. 1398. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). Mauriciu – membru P. 5980. 210 V. 1405. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. al P. f. UNGER. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.D.M.contributors. Moghioroş)). 4696. partea I-a. membru supleant (1945-1952). ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. după război membru al C. 198. inspector al C.Of. al P.Of. (1956-1957).R. 15 din 19 ian.Of. 3706). 95 din 22 aprilie 1948. L. 9604). 248 din 27 oct.C. 95 din 22 aprilie 1948. p. Leah Zoia.E. nr.Of. a M. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). şef-adjunct al Secţiei Externe a C. p. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.Of. al P. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. 1403. care trebuie să rămână în România”210.. când va fi destituită (adjuncta lui Al. 1949. ultima oară în 1981. Gisella FAERŞTEIN. personificare.C. fond 495 (“România”). partea I-a. p. p.C.din 1947 controlor în cadrul D.Of. M. fd. n.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. ULMANN. 1). nr. dosar nr. 1404. 10092). 643. multiplu decorată de autorităţile comuniste. în 1980. a avut un fiu./P. partea I-a.M.R. (1952-1984). UNGAR.ro/politica-doctrine/cine-a-fost-liuba-chisinevschi-ascensiunea-si-caderea-unei-amazoanecomuniste/. (M.M. 1949.C. Iulia (n. 148 . partea I-a. 169).R. membru de partid din 1933. nr. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. 1948).C. 1948. Gheorghe.R. 1406. partea I-a. 1912 Bucovina) – doctoriţă.M. p. sora lui Moisei şi Senia) (22. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. 1401. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. partea I-a. 264 din 14 nov. (1957-1975).din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 506. nr. (1950-1953. 3904). nr.G./P.C. Tismăneanu 2011a). în anii ’50 vicepreşedintă a Societăţii Ştiinţelor Medicale din România (cf.F. Max – după război referent de specialitate.Of. 1402. VARVARA. nr. ff.. V. Bernhard . 164 din 19 iulie 1948. 1963. VASS. fiica lui Grigorii şi Sonia. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C.Of. 712 n. după război membră de partid. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. p. partea I-a. Tismăneanu209). ocolită de toate epurările. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. şi două fiice: prima. prin căsătoria cu Ladislau Vass. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. dosar nr. I. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. 1189). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. 804 din 21 dec. p.

acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. http://www. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). nr.R. 16 din 20 ian. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.R. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. inclusiv pentru nume. partea I-a. M. partea I-a. VERMAN. 1412.C. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Irina – în ian. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). Victor . membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). p. Ilie . (45/1955) (inventariat şi de C. 211 V. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 15 din 19 ian. partea I-a. alături de Victor Weiss. emigrată în Israel.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. VASS-PODOLEANU.1915 Bucureşti – 5. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). inv. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).E. Bulgaru)..N. 1949. Ghizela Vass211. 16.Of. al P. 149 .Of. Deleanu 2011: 11). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1411.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian.A. nr. după război în aparatul diplomatic al M. 107 din 15 mai 1945.F. când îi corecta lui V. 1408.A. 1409. supra] – membră a C.1920 Alba) – ilegalist.C.IV. până la pensionare. 1414.P. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). condamnat la 25 ani muncă silnică.III. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261). 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. fond 495 (“România”).P. VEIGL EŞEANU. Aida (n. 658).E.).C. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I.VII.U.C. din Alba Iulia. soţia lui Jack Podoleanu [v. 642).. VASS. partea I-a.. artist plastic. Iacob WEINREB) (24.R.nr. este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. Marcel .” cls. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ).M. Zambaccian nr. ilegalist. partea I-a. VĂLEANU.E. cealaltă. controlor de fabrică (1946-1953).M. 3904). 1949. p.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. (din 1966). ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932.R. 225. la Direcţia Educaţie Tineret (M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. VEINTRAUB. al P. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16.C.I. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. vicepreşedinte C. 1413.Of.R. apoi stabilit în S.Of. apoi. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). 642). Ecaterina.Of.1912 Ardeal – 17. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. al U.R. dosar nr.şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). 1 din Bucureşti. 1410. după război organizator al filialei P. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 2296). 1407. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. VERMONT. 643) 1415.R. VĂLEANU. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. 15 din 19 ian. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. Caransebeş. p. ANDREI (n. p.D.. Jean (n.” clasa a III-a. deţinut la Văcăreşti. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass.R. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. nr. 1949. nr. IV -a.III.. emigrat în Israel la o dată necunoscută.contributors.2007 New York) – menţionat. alături de Sara Văleanu.IV.S. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). 1949. cu stagiu recunoscut din 1934. VEISSBOD.

decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.S.C. care. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf.Of. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M.” cls II. 95 din 22 aprilie 1948. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. p.C.” clasa a V-a. Mihai (n.Of. II-a.Of. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. lui Radu Mănescu.R. 1419.1914 – XII. 1639). 1421.R. 1427. VIANU. 212 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. (1950-1953). VICTOROVICI. (M. (1953).S. David .Of. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940. VEXMAN. 8810). nr. 7946).U. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 95 din 22 aprilie 1948.1984) – membru de partid din 1 ian. partea I-a. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. refugiată în U. 128 din 9 iunie 1947. 1948. aşa cum remarca şi Levy (2002).. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v.IX. 6. a avut o fiică. căs. Irina. partea I-a.C. 1654-5). VIANU.C.G.. după război şefă de serviciu la D. 224 din 29 sept. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. pp.F. Vezendiu.Of.după război controlor în cadrul D.R. 1424. 89. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. Raia (soţia lui Vania Didenko. p. 1947. Victor (n. 24 din 30 ian. partea I-a. Moscovici).E. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. 737.V.Of. 3708. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. VECSLER / VEXLER.2003 Los Angeles.Of.1416.S. nr.U.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). p. partea I-a. III-a.E. nr.1916. ulterior revenit în ţară. partea I-a.P. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).M. al P. C. 1947 a ministrului Justiţiei (M. 1947.A. 1948.XII. via Israel (Cozonac 2010).630 din 23 sept. redactor la Viaţa economică. 8. apoi în România.1925 Bucureşti – 30. Carol Neumann.A. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass.I. apoi stabilit în S. Eugen . Donca (stabilită în Olanda). 8072). 200 din 1 sept. LÖB. nr.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. 1947. p.C.V. VEZENDEAN. 1422. nr. 1418. nr. M.A. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1426.A.C. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. ulterior emigrată în S.” clasa a V-a.R. 6292). partea I-a. nr.Of. VERONA. nr.G. cu Coca (n.R. a M. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. p.R. 175 din 31 iulie 1948. Janette – din febr. VIDA. Fairy Tales and Legends from Romania). p. Ernestina (11. Raymond (n. p. partea I-a.-a. sora publicistului Andrei Tudor. dosar 64/1955). p. VERONA. 150 .N.U. în anii ’60 întoarsă în România. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e.I. VIDRAŞCU. partea I-a. infra]. (Los Angeles). 1417. Rubin-Raymond SCHLÄFFER212) (25. căs. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60).Of.Of. p. 204 din 5 sept. Israel . 1423. căs.M.P. fiul lui Desideriu Bella şi Roza. S. nr.g. VIERU. 1425.. partea I-a. Victor (n.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra.R. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 46 din 25 febr. M. cu Dora) (n. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. nr. cu Sandu (n. al P. VIANU. 4635). I.R. 52 din 4 martie 1945. 1420. apud Solomovici 2003: 383). revenită la Chişinău în 1945. Desideriu FRIEDMAN) (n.U. Rosenzweig). Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M. 3707). 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M.

1431. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). partea I-a. (dosare anexe nr.R.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. Sorin (n. iar oficial funcţionar diplomatic în M.2. VIŢIANU.IV. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951).Of. p.Of. şi http://www.N. 213 Cf. ) V. secretar general al Ministerului Comerţului (1948).P. 1945.. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190.998 din 20 apr.C. 158 din 12 iulie 1948. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj216. 10927. al P. nr. VINEA.A. nr. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. VIGLER) (n. III-a. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.R. partea I-a. inv. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. şi F.” clasa a III-a. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Arte Plastice şi Cinematografie). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Călugăru şi Gh. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. respective http://db. decedat în 1969. respectiv Vapniarka214.scritube.G. 58 din 11 martie 1947.R. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. nr. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 5785. 1947 în M. partea I -a. 102 din 6 mai 1947. co-autor (alături de Ed. nr.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. 10-11. Beniamin (n.C. Muzică. 4460).P. 1899.C. 1950). uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN213) (16.1515/zstw. de la 1 aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. 120 din 30 mai 1945.I. partea I-a. fond D. responsabil cu direcţiile Teatru. după război activist de partid. 216 V. fond 495 (“România”). p. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M.C.fost rabin.C.Of. 87). director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). WEINSTEIN.B.. 1945 a ministrului Justiţiei în M. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. 18. după război membru în conducerea C.C.I. a M. de formaţie tâmplar. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 215 V. 1429.E.. nr. p. 1432..291 şi http://www.A.reference-global. al P.C. M.nizkor.G.I. 41. Mezincescu. 7732. 2038).C.65. decizia nr. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946).R.1428. p. 200.S. 167 din 22 iulie 1946.VII.I. 70). partea I-a. VLAD. partea I-a.D.Of. VIŞOIANU.com/doi/abs/10. (u. inv. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist..1953. 214 Vezi şi http://www. nr. 287 din 14 dec.A.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. Solomon VIŢEL215) (n. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. 1433.php.a. p.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. 55 din 6 martie 1948. 3577). nr. ff. VIŞAN. WILNER.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . 1435). Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă.dodis. Giurgiu 2002). decizia nr. 1841). care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. nr.VII. 43). VILNER.Of. 1430. dosar nr.E. p.E. Solvan (n. nr.P.E.E. 125093 din 11 decf. 225. Emanoil (n.R.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. inv. 23.Of. dosar 104/1940. 24/1954. partea I-a. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. T.1905 Piatra Neamţ – 8. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953. 11/1954.html. ulterior revenit în centrala M. Solomovici 2003: 89 şi E. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). şi A.Of. p. Polonia) . vicepreşedinte al Băncii de Stat a R.

şi Arhiva U.R.R.III.C.R.VIII. nr.R. 1948 1952). a prezidat. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967). inv. fiul lui Iosif. 8937 şi 8971). nr.012M.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. Aurel ROTENBERG) (9/21. 1437. van der Linden 1992: 146-7. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. 225.1915 Paşcani – 5..R.U. VOITINOVICI. VOICU. 1946. partea I-a.R. partea I-a. VOGEL. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. pensionat).Of. 1944 – 1946). (1960-1984). redactor-şef adjunct la Scânteia (1948).S.1894 Paris – 6. A. Niculescu 2002.Of.C. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor.1434. membru al C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). p.Of. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. 1438.C. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. p.. procuror general al R.T. partea I-a. p. 4198). Preşedinţia Consiliului de Miniştri. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea.M.C. (sept. infra].R.S. Gaston Joseph BOEUVE) (14. 190 din 17 august 1946. intrat în mişcarea socialistă în 1916. decorată prin Decretul nr.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. dosar nr. 173 din 29 iulie 1948. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris./P. M. “Al. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. M. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M.III.M.T. dosar nr. doc. Ştefan (n. ulterior delegat al P.P. al P. din Galiţia. Zierhoffer.” cls.Of. 62 din 16 martie 1945. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.M. 2. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). 112 din 21 mai 1945. membru supleant al C.de profesie contabil.R. 1992). 2)).M.H. nr. 6222). partea I-a. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. colecţia RG-25. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). 1940-1944. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948).C. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. Şerban (n. nr. ALEXANDRU (6.Of. fond 495 (“România”).1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică.M. 152 . fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947).A. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. (1955-1960). Bucureşti) . I-a. “Adam Apostol”.IX. (mandate succesive 1961-1985). I-a. orig. Voitin” (cel mai frecvent). după 1944 instructor al C. A. al P. Solomovici 2003: 248. 1435.C. 200 din 30 aug. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. după război ziarist la Libertatea (sept.P. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). deputat M.R/P. decorat cu ordinul “Steaua R. 2336. al P.I. VOICU. 9556). scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. Kuller 2008a: 409-10. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). partea I-a.M. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). Adamescu”. când demisionează (v. 178/1943). pp.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.A. (v. VOINEA./U. ambele publicate la Paris (Berindei.C.N. al U. 1436. p. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). până în iulie 1948. stabilit cu familia în România în 1911. Mina (n. îşi românizează numele în 1919. (44/1954).1906 – 1992.

nr. 1949. p. 1441.A. 1449.Of. WEINBERG. Moritz ./M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 10 (12 apr. VRÂNCEANU.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. Adalbert . 4848).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. p. 127 din 3 iunie 1948. 1454. p. 1448. Adolf . P. p. 16 din 20 ian. WEINBERG. WALTER. nr. 2128). pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. inv. 1444.Of. C. Gustav . 1949. III-a. a M. partea I-a. după august 1944 membru şi pensionar A.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.E. nr. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M.G. 289 din 13 dec. 7817).A. 1949. 24 din 30 ian. 6220). 59. ilegalist. nr. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). 1446. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107)..S.după război controlor în cadrul D. 1450. a Ministerului Comunicaţiilor (M. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. Marcela – până în febr. 1445. WEINSTEIN. ţinând de Ministerul Comerţului Exterior. nr.Of.G.C. nr. WEISS. eliberat după august 1944. p. Nastasă. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. a M.A.P. p. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. 20 din 23 ian. 1948. nr. 1947. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. partea I-a.Of. 1947.S.Of. membru de partid din 1933. 1626). 1443. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 1948). 478).F.Of. şi o companie din Italia) (Andreescu. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 1949. 1946. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. p.Of. 1964. WALD. probabilă identitate cu “Weiner F. 173 din 29 iulie 1948. Siegfried . 15 din 19 ian. ff. Carol . 1447. 225. 264 din 14 nov.Of. nr. WASSERMAN. 1453. partea I-a. nr. 1949. p. WEINSTOC(K). deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. 297-8). ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 641).R. partea I-a. 12877). Gustav – ilegalist.E. partea I-a.. partea I-a.I.1948): 2).I. Leon . 738. 15 din 19 ian.A. partea I-a. WEISMAN.C. 1440. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. p. 10092). 1123).N. nr. M. 32 din 8 febr. WEIBER.vol. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. partea I-a. 1442.D.R.C. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. ca translator la Direcţia radio (M. Varga 2003a: 664-5.000 lei amendă pentru activitate comunistă. decorat prin Decretul nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.F.. 662). WOLFF.Of. WEINBERG. 1912 Bucureşti) – ilegalist. fond 495 (“România”). 1948. partea I-a. instalat şef al Direcţiei Cadre.Of. 1451. Isac (n. nr. 45 din 24 febr. 282 din 5 dec. (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. WEINER. p. Solomovici 2004: 281-2).Of. partea a 2-a. nr.S. 1452. p. Henrietta – avocat.1439.G. WEINTRAUB. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.E.G.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.I. nr. 641). 16 din 20 ian. WECHSLER. 153 .C. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. nr.C.Of. partea I-a. p.Of.”. partea I-a.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. 1946. 804 din 21 dec.R. în sept. 662).

în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. p. a decedat în Israel în 1988.C. nr. Solomovici 2003: 88).E. 641). M.din 1947 controlor în cadrul D. nr. p. 1467. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. nr.C. secretar al biroului juridic al partidului). 738.I. 1459.I. 1904) – avocat. p.T. 24 din 30 ian. 190 din 19 august 1947.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. WEISS. Eugenia .E.I.Of. a M. Carol . 1470. prim-arbitru de stat până în 1975. al P. 644). 1463.G. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). a M. 642).C. Maria . nr. nr. (128/1952). 1466. nr. p. WEISZ.Of.M. 219 din 21 sept. WOLF(F). Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. p. 120 din 26 mai 1948. 15 din 19 ian.Of. Berindei. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului.E. WEISSMAN.G. 1948. WELTNER. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 1461. 423 din 15 iul. 1469.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.G. 256 din 5 nov. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 1947. p. 1456.C. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. partea I-a. p. 1947.C. 1963.C. 154 . p. (v.Of. 264 din 14 nov. WEISSBLUTH. partea I-a.G. WINTERFELD.. nr. 1949. partea I-a. 7492)./U. (M. p. Frideric . partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a.I. WEISS. 10092). 136 din 15 iunie 1948. N. partea I-a. partea I-a.C. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. WEISS. 1465. a M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Ana Renée . partea I-a.C. 1464. Marcu (n.după război controlor în cadrul D. 6781). când s-a pensionat.C. 1948. partea I-a. partea I-a. nr. Marian (n. Ludovic . a M.G. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti.Of. p. p. Aron . (M. Elias . 190 din 19 august 1947. WENDER. 1938).Of. 11186. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. nr. Herman . partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 7715).din 1947 controlor economic în cadrul D. 1947. 1949.Of. p. 7 dec. nr. Debora . după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii.Of. p. 10533). nr.T. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). al U. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. nr. 1458. M. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 7492). nr. nr.I. nr. 145 din 26 iunie 1948.Of.după război.Of. WITZMAN.C.C. 156 din 13 iulie 1945. WEISSER. 276 din 28 nov.C.E. partea I-a.Of.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 644).E. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. M. 5386).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. 4611.Of. 276 din 28 nov.Of. fiul său. 1460. 1462. 15 din 19 ian. WEISZ.1455.R. p. cu dosar la secţia Economică a C. 15 din 19 ian. partea I-a.C (M. a M. 15 din 19 ian. p. 1471. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. WIRTENBERG.din 1947 controlor economic în cadrul D. (M. 5961). 1947. 1947. p. decorat cu “Ordinul Muncii” cls.I. partea I-a. WILDERMAN. (M.E. p. WEISS.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R. 10533). 173 din 31 iulie 1947.Of.Of. WEISS.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a.S.Of. Ioan .C. 1468. 1949. nr.C. nr. partea I-a.C. 1949. p. nr. 9857). partea I-a. Edeliza . până în iunie 1948. 1457.G. 293 din 18 dec.” clasa a II-a în 1971. 5142).

C.Of. p. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.F.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p. p. p. supra). inv.Of. 1949. după unele surse.R.M. partea I-a. 156 din 9 iulie 1946. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. nr. pentru românizarea numelui decizia nr.Of.R. 1961. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). China. dosar nr. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989).I. şi profesor de economie politică pentru cenzori. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”.IV.17.1906 Bârlad – 14. partea I-a. 1478. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. Turcia (1956-1959). director al Editurii P. soţul ei.125.Of. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. 291 din 19 dec. 1949.C. 1475. partea I-a. Aiud şi Braşov. 2083)). Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961).1999 Bucureşti. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. Bercu ŢUCHERMAN218) (11. nr. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. reprezentant P. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. p. 7158). ZAHARESCU. cu dosar personal la Comintern).F.JPG. în 1949. 1964 şi 1981. fişa matricolă penală la http://86. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962).I. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. 11956. încă în viaţă. decorată prin decretul nr. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 119 din 25 mai 1948. 1948): 3). 225.Of. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. mama lui 217 V. partea I-a. 646). WULIH MARCUS. Milea (n. 2. Barbu (n./U.X. 218 V. până la 31 mai 1948.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. partea I-a. Milia VULIH. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. 1945 a ministrului Justiţiei în M.T./P.. după război în conducerea U.36/fisapenala. 195 din 24 august 1948. 381-2). 1945. la Ramat Gan. Mişu .Of. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. 1476.A. căsătorită Marcus.C.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01.ilegalist (membru de partid din 1923. zisă “Emilia”) (n. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).C. 9219. WOLF.R. B. eliberată în 1968.R. al P.R. 124485 din 8 dec.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.D. ZAHARESCU. 1473.Of. 7038. Simon Marcus.A. M. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. p. Carol Neumann.R.G. p. fond 495 (“România”). WOLF. 22 (20 aug. 15 din 19 ian. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos.1913 Chişinău – 15.XI.R.R. Betty PLICH) (11.1472.E.2000 Bucureşti) . Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. 4584.C. 241 din 22 oct. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. Betty (zisă “Bibi”) (n.M. redactor şef la Lupta de clasă.III. 1474. nr. al P. 15 din 19 ian. WOLF. ZAIDMAN. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). nr. supra]. când demisionează (M. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. nr. 1945. partea Ia. 643) 1477..E. partea I-a. Kiseleff din Bucureşti. 155 . inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961217 (v. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C.. Nastasă. Andreescu. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. (1954-1955). Varga 2003a: 664-5. arestată.M. nr. fiica lui Pinhas şi Basea. nr. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955).

1901 – I. nr. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. 6781).I. apoi stabilit în SUA. 1489.C.ro/sfera/136/art11-arhiva.C. “epurat”. Solomovici 2003: 248. ZAUER. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim).1946). iar în 1971 (Decretul nr. nr. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1912) –ilegalist. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu referat de cercetare la fd. 1484. nr. Tismăneanu 2005: 197. nr. S. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. p. Mircea Zaharescu (Bucureşti). 144 din 25 iunie 1948. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p. ulterior profesor la A. nr.E. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. ZARAFU. ilegalist. secţia Cancelarie – dosare anexe. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 1487.Of. ZECK.C. partea I-a. 7461.G.Of. 119 din 28 mai 1947. 1479. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.A. partea I-a. 16 din 20 ian. 103 din 9 mai 1945. Ilie (n... 217 din 24 sept. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. I.E. şef al presei de partid în 1943. p. M. 1485. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză.Of. după război.C. 156 . nr.C.B. C.C. p./Kuller 2008a: 460).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. partea I-a. înscris în partid în timpul studenţiei. emigrat în Israel. partea I-a.Of. nr.Of.. în sept.). 1947. 1480. p.Of. M. 1483. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). Moise . 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. nr. ZAHARIA. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 .E.I. 210 din 10 sept. alias Ilie Zaharia. 1949. comunist. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. 119 din 28 mai 1947. nr. p. p. partea I-a. ZALMANOVICI. nr. Iuju GRUMBERG)219 (după alte surse “Ştrait”) (n.R. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M.din 1947 inspector în cadrul D.Of. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. 328.după război inspector general în administraţia centrală a C. a M.III-a.1973) – avocat.S. 16 din 20 ian. 1948. p. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. C.G. Cajal şi Kuller 2004: 362. 194 din 25 aug. ZEIDER. 1482. 219 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. 131 din 8 iunie 1948.Laurent Sorell (stabilit în Texas. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. 8279). Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. 662). ZEIDMAN. 4384). partea I-a.A. M. Paul . p. 1486. p.E.Of. ZANDBANC. ? . Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) .Of. 35 din 13 febr. nr.U. partea I-a. Iţic (n. 7666).dr. al P. 4251). ZALMAN.sferapoliticii. 173 din 31 iulie 1947. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). Charlotte – inspector general adjunct la D. 1488.A. http://www. nr. Leibu .Of.S. în redacţia săptămânalului Reporter (v. ZAHARIA. nr.R. 1481.I. partea I-a.Of.S. p. 4254). a M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1014. Leon .E.Of. 3293. 1914?) – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. ZANDBANC. p. 112 din 17 mai 1948. 1949. nr. inv. Isac (20. partea I-a. 1945. III-a. partea I-a. partea I-a. 3758.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii.html). (M.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 4968).I. partea I-a.I. anexele la dosarele nr. 1945. 662).

membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). partea I-a. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. ZELL. 4384.Of. 1493.. fond 495 (“România”). Nastasă 2011: 582).S. (1948-1949).P. Troncotă 2006: 50.X. 220 V.C. p. 1492.) între 1944 şi 1947. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. 315.P. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997).Of. partea I-a.. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 1949. dosar nr. 1494. p. 3293. al P. cu liceul absolvit în Chişinău. cf. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. 46 din 26 febr. p. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. nr. M.P. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. ZIBALIS. 1491. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). nr. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946).I.Of.1901 Tg. partea I-a. nr. M.B.125. 11 din 14 ian. nr.S.Of. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). nr.partea I-a. 5357). M.ilegalist. vicepreşedinte al C. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Israel) – ilegalist (şi./9. partea I-a.P. 5784. p. II-a. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948). nr. 173 din 31 iulie 1947. 225.G. partea I-a. C. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. inv. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). C. V. M.X.E. 120 din 26 mai 1948.G.P. anexa la dosarul nr. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 3678. 1948. ZILBER. p. nr.Of. spion sovietic). 158 din 12 iulie 1948.1980 Tel Aviv.” clasa a III-a.C (M. p. partea I-a. Avram . p. p. partea I-a.E. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). Simon ZEIGER.1914 Chişinău – 29.Of.E. 149 din 26 iunie 1941.Of.C. a M.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 5 din 9 ian. Herbert (zis “Belu”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. autor ocazional la revista Probleme Economice. 1490. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). pensionat în 1973.php. în fişele din penitenciare ZILBERT220) (14.R. 314). pe post de controlor-revizor principal (M. respectiv “Zeiger”) (26. 158 din 12 iulie 1948. (1954-1957). Frumos – 1978 Bucureşti) . fiul lui Volf Volco şi Bella. p. după război controlor. 4611.C. Rosi . doc. 112 din 17 mai 1948. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. 6781).în 1948 era controloare în cadrul D. 1900. partea I-a. http://86.C.I. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii.Of.C. “la 27 de ani era spion sovietic”. ZICKEL.Of. 1945. 2). apoi inspector la D. 13 din 17 ian. partea I-a. nr. nr.C.” cls. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. 1484. p. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 590). p.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. 96/1968. Simion (n.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002.R. în 1949 în centrala Ministerului. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. 5785). graţiat în 1964. nr. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. cu referat de cercetare la fd.Of. v.17. 157 . partea I-a. nr.1949.X.R. M. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv.IX. ZEIGHER.

în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. Matiaş . Enumerări selective precum cea de mai sus. p.). nr. 15 din 19 ian. nr.Of. Izu Grosu. nr. Paul Alexiu. nr. Leon . partea I-a. 1949. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). partea I-a. p.  între directorii generali.C. ZISSU. Gh.Of. n. 112 din 17 mai 1948. ZISSU.Of. 65 din 18 martie 1948. 24 din 30 ian.Of. p. subl. p. p. Rudolf Efraim (1948-1952).. partea I-a.I. ZU(C)KMAN. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare.Of. 1499. Bercu Feldman. 1947. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “.Of. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. Bârlădeanu (1955-1956). Şt.. partea I-a.I. p. Ernest Schlesinger. partea I-a. Mircea Oprişan (1952-1954). Novac (1959-1969).C. nr. ZUCKER.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.. 737. 173 din 31 iulie 1947. Leon .  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. Areşteanu. nr.E.R. 222 din 29 sept. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a.M. 2382).Of. 112 din 17 mai 1948.C.. Renee . cine i-a adus acolo. Flachs. Arsene (1952-?). şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. 8072). Ludovic . nr. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). nr. 126 din 6 iunie 1947.G. 642). 131 din 8 iunie 1948.E. 1496. p. într-o şedinţă a Biroului Politic al P.E. a M. a M. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. 15 din 19 ian. 1949. Simon Katz.G. partea I-a. Vladimir Kraft.Of. Avandici.I. I. Sami A. ZISU. 644). partea I-a.B. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1498. p. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. din 10 februarie 1960. 1503. 4384. 662). 204 din 5 sept. spre exemplu. nr..controlor la D.1495. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1954-1957).Of. Vladimir Boico. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). Islea S. p. 4968). p. Anton Moisescu (1953-1954).I. partea I-a. ZUCKER.S. 1946. au venit singuri?” (apud Andreescu.Of.A. Emanoil .după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. 4384). Al. Astfel. ZINGHER.. 644. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. Leib – după război controlor în cadrul D. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Gheorghe . Mauriciu C.Of. 1948. M. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965).A.inspector la D. Marcu .C. 1502. a M.C. 4533). Edy I. p. ZISSU. nr. M.. ZISSU. Nastasă şi Varga 2003a: 641. 1949. 1497. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. 158 . 1501. p. partea I-a.Of. nr. 1500.C. 8460.după război inspector în administraţia centrală a C. 16 din 20 ian.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 6781). partea I-a. Heinrich Abramovici.G. partea I-a. nr. M.

secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Fischer. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). Alexandru Leist. Viorica Roth.R. al P. Mundi Brenner. Felix. Văleanu (Weinreb). şefa direcţiei cadre (I. Eliza Andronache (Zilberstein). mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic221. Ardeleanu (Adler). Levin). Benţin Abramovici. P. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. Iacubovici de Barlo. Simovici. Tenţ. S. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Cerbu S. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. la Moscova (S. Minder Bellanger. Lupan ?. Chely WeisbuchStreja. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Rozi Fonstein. Micu-Chivu (Klein). Nichita Rabu. Eugenia Manole (Abramovici). Bughici (David). Nicolae Gonda (Szille). Lupan (Lustman)). Georgescu (Samoilă). Ionel Crişan (Kirschen). Marcus. C. Bendel). dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Lustig. Sofia Mironescu. Rozenthal. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. E.I. Budapesta (I. Judith Lazaride. Şt. Dan/Davidovici). Constantinescu (Bloch). Edwin Glaser. Liuba Herşcovici. Aneta Loghin (Löbel). dactilografa Sarah Goldenberg. Iosif (Brauchfeld). M. Tereza Macovescu (Ungar). T. unde. Avram Bunaciu. Oscar Conobel. Janina Câmpeanu. C. Roberta Gaston-Marin. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Lulu S. în 1949. Rita Rotter. inter alia. Baciu şi S. tov. Roma (M. E.. 159 . Păsculescu (Tescovici (?)). Mezincescu (Mesinger)).ministrul (A. I. Bogdan (Grünberg)). contabilul Solo Merovici. din 1950). fd. Ijacu (Izsak). tov. Emilia Milco/Bogdan. J.Dan Herstein. unde din 1950 avea să fie ministru H. Ella Marcus. M. Weinstoc(k). 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E.5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Tel Aviv (P. C. Rosenthal. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Soreanu. – secţia Organizatorică. Korn. Marcovici. Balaş (Blatt). Lionel S. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. Reiner Biemel (?). Ardeleanu (Turcu). Bella Mihnea. Emil Riegler. ff. Petran (Pocler).N. Caseru Rene Odette. E. etc. Vera Simon. M. Paula A. 47/1949. Alfred Hubert (Bruxelles). Maer. Rosenzweig. Huck. Elena Wolf(f).C. Davidovici). Sofia A. Clara Hönig. Belgrad (A. Nicu Şerban (Herşcovici)). Gustav Roman. Marcel L. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. A. E. tov.G. Altăraş. A. Caseru Rene Odette (Vatican). Sanda Clejan. Alice Brădescu (Paris). 1 -19. Zeider. Matei Gall.C. etc. Boris Holban (câteva luni în 1948). acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. funcţionara administrativă Paula Froda. Max Fonea. Pincas. C. Raul Rosel Săveanu. Iulius M. Iancu Berciu (Varşovia). 221 V. Farladanschi). Aurelian Bela (Auerhahn). Isias B. Hary A. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian).C. Felicia Sumarit. Sigler. Luca-Boico. I. Viţianu (Witzman) (la Berna). cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. JacobFeuerştein. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Retti Abramovici (Moscova). şoferul Şmil Rauchwerger. dosar nr. Janette Verona. Groner. E. Eugen Charap. care i-a succedat lui E. Aderca (Adelstein). Kimell. Alice Fetcu. Iosif A. Bottoni. tov. Sabina Petruc (Weissman). Bălănescu (E. Rudolf Modgesch (?). George (Ştrul) Beraru. tov. Pauker). Făinaru). Maimon. Marcela Simionescu. A.

consilierul cultural Isac Lazarovici. insp. la sfârşitul anilor ’40. Willy Savin. şef R. David Perlea. Albert Clain şi Igor Block. Aurel Son. insp. infra). Melita Mayer. Raicu (Reitman). contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. P. Alperin. Friedman Maria.E. Pascariu Tina. prim secretarii de presă Ausch Ernest. gen M. Mezincescu (Mesinger). insp. Râpeanu (Rosenberg) B. “100 aveau nume de împrumut” ( apud Solomovici 2003: 380). Stein Antoaneta. Maximilian Krauss. Fermo Alexandru. Benedek Tiberiu. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Neuman Carol. Spina (Schreiber) Natalia. Vera Simon şi I.. Mehr Iacob. Radu Lupan (Leibovici). insp. etc. M. Gueron Isac. gen. Iancovici Herman. Fidler Sofia. Magdalena Iacob. Halpern Suzana. Fisch Sanda (Surica). Bercovici Mircea. regizorul S. Goliger Pia. Emilian MarieLiese. Deutsch Costel. secretarii culturali Tina Pascariu. Vitner Carol. Diamant Basile. adj. Bogdan. Kraid Evy. Rado Ivan. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944222). Moraru (I. Miriam Tausinger. insp. etc. Gheorghe Rosen. Jurist Eduard.. Stănescu (Fischel) Eugen. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Maxy Liana. dir. Soare Zina. Leon Gruss (până în iunie 1948). Reicher Boris. Szillagy (Londra). Priseceanu Josefine. Horodniceanu Florin. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Wolff Marcela. Deceanu Barbu. David Manolescu. Câmpina (Friedman) Barbu. dir. Iosif (premergător stagiului la M. Novicov (Neuman). A. gen A. Streitman Luiza. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Lespezeanu Henrietta. Marcel Holban. Gärtler Roza. Adolf Renate.). Margit Rudich. Cohn Mozes. Jar Alexandru.H. Ştefănescu Al. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Iulius Ganz. Heinrich Kraid. Sternberg Samson. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). M. şefa de atelier Clara Spitzer. Perlmutter Stefania. Neiger Elza. Leon (Herşcovici) Alexandru. Adolf Wald. Goldenberg (Cairo). Kirschen Tauba. Ana Stern. Ecaterina Raicu (Praga). Lăzărescu Clara. gen Dan Negreanu (?). Leon Haber. Breslaşu (Breslau/Bresliska).A. Rosenthal Amalia. Dondi Galin. Rebeca Leizerovici. A. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Popper Jean. Mihail Ludmila. Liviu Floda (Leibovici). Mendelsohn. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Y. dir. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Davidoglu (Davidsohn).  În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Bogdan Varvara (Rosen). în administraţia centrală a ministerului erau evrei223: ministrul Artelor şi Informaţiilor . aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. M. Moglescu. Rapaport Roland. şefii de birou Beram Sofia. Flavian (Finkelstein) Jacques. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. Lupu Mihail. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Baranga şi insp. Stănescu Josette. Maxy. Sterian Adela.. insp. Maximilian Schulman. Henrich Carasso. Dorio Lazăr. Horodniceanu Zoe. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana 222 223 Ibid. consilierii Laurian Băluş. gen R. Sofia Beraru (până în iunie 1948). şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Barbu Morel. Alfred Mayer. respectiv Dumitru Mihalache).. Şafran). Mauriciu Edel. Anitta Ioanid (Ankara). probabil. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Blazian (până în mai 1948). etc. Eli Haim Ber. Aida Vermont (Grünberg). Willy M. P. Ştefănescu Paula. gen. Carol Wilner.Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). H. Lucia Şerban (Buenos Aires). Pascal Ernestine. Negreanu (Schwartz).E. translatorii interpreţi. M. Lustgarten Mili. Şmilovici Max. Davidescu Lucia.I. Emeric Rado. 160 . Schechter Otto. Schwartz Ida. şefi sau simpli Cohn Moses. şefii de secţie Alămaru Lipa. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. directorul C-tin Bugeanu. Hehter Sanda. Herţovici Paul. Călin Barbu. Stefania Perlmutter. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Gottlieb Madeleine. Emil Fulda (Weissberg). insp. secretarul general N. Teodor Vlad (Magyar). Lăzărescu (Lazarovici). dir. Schäffer Flaviu(s). Lucia Demetrius. dir. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Gartner Gusti. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Ernest Halpert. Schileru Eugen. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v.

Siegler Cerbu. Câmpeanu Aurel. Silvia Kutny. Cheis Max. Grünstein Henri. Medrea Simonette. inginerul Sergiu Schuller. Crişan Adalbert. stenodactilografele Clarisa Cramer. Mendelsohn Iosif. Friedländer Eugen. Gertrude Goldstein. Debu Ilarie. Munteanu Vili. Hirsch. Butnaru Arthur. Marcus Alfred. Edelman Marcel. Birthelmer Mihai. Alice Suter. Flachs A. Frölich Petre. Lupu Iancu. Alter Haim.C. Vişoianu (Vigler) Sorin. arhivara-registrator Emilia Solomon. Ionel Miletineanu. Cosmescu Moise. Ferenbac Iosif. respectiv Funkel I. Câmpeanu Liviu. Faber Waldemar. Solo. Stern Ignaţiu. Benkö Emeric (1946-1947. Kesler Iulius. respectiv Holdich Grigore. Roşcu Edgar. Lupu Alexandru. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Stoian Haim. Florica L. Kaufman Jean. Ciuberea Adolf. Boer Riven Avram. Areşteanu Edy. Bujum Otto.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Focşeneanu Eleodor. Alpern Miklos. Graubart Iosef. Imberg Silviu. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Rosenberg Samoil. Kaiserman Sandu. Marcu Asher. Avandic Cela Heda. Marcovici Lazăr. Stela Stănescu. Lola Jung. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. fotograful Avram Rudolf. Mora (Leibovici) Henriette. Russu Reimond. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Grümberg Abraham. Abra(ha)m Zalman. Pincas Mayer. Carmen Herescu. Druchmann David.. Sofia Madrer. Hertzog Leonard. Georghiu Leon. Beck Fritz. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Aşkenazi Max Beno. în august 1947 (guvernul Goza I). Nachmias Virgil. Gronich Leon. Frucht. Stefania Moritz. Cecilia Merlaub. Wexler David. Schmutzer Adolf. Leibovici Sulim. Rosman Iacob. 1948-). controlorii Abraham Iosif. Lichtman Eugen. Iţicovici Iancu. Iliescu Ghizela.I.Bergman. (?) Bekavetz Carol. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Marcovici Iacob. Oprişan Moise. electricianul David Goldştein. Rauşer B. Gălăţeanu Sapse. Alpern Haim. Ebner Leopold. Schlesinger Edmond. Cohn Ioan. Bercovici Bănică. gestionarul Natti Goldner. Fulga Heinrich. Keller Mihai. Berkovits Vasile. Fundoianu Samoil. Abramovici Lazăr. Cornea Alexandru. Maria Schweffelberg. Nasta Mauriciu. Marcovici Iuliu. Geller Stefan. Corina Ciolan (Richter). Deutsch Ignat. Goldenberg Albert. Mosesohn Leon. Klein Leopold. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Croitoru David. Saphir Ignat. Finkelstein Faibiş. medicul Rozalia Roitman. Vesler David. şoferul Hugo Mihail. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Solomon Max. Franchel Ionel. Sapşe Sami. Emanoil Vinea. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerului. Bălan (Katz) Marcel. Herescu A. Weintraub Noel. mecanicul Samuel Moses. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Neulicht Cornelia. ulterior scindării M. Askenazi Maria. arhivara ajutor Elena Solomon. 1948-). Irescu David. Brucăr Calman. Beck Theo. Hintz Ştefan. Florea Zilli. Fildgut Eugen. Abramovici Leon. Bandner Solomon. Brumfeld David. Leibovici Leonte Leon. Diamant Bazil. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Codrin Jacques. Bălteanu Rudy. Boiangiu Octavian. laboranta Liza Alămaru. Schäfer Iosif. 161 . Hilf Arno. Cohn Samoil(ă). Al. Fischer Leon. Frank Solomon Mihail. Izsak Vasile. Fleischer Erwin. Spiegler Samoil. Fabian Andrei. Drimmer Menyhest. Bogdan Hună. Bârlădeanu. Arnăutu (Aronovici) Martha. Friedman Herman. Zalman Leibu. Weisz Ludovic. inspectorii Abramovici Şmil. Zissu Matiaş. Cernovitz Moise. Topertzer Eduard. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Weiss Adalbert. Eibl Augustin. Şoimu Albert. Hausirer Berthold. telefonista Janette Stănescu. Broder Emil. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Moses Iancu. Schwartz Ivel. Rodan (Rubinstein) Lionel. Sami. etc. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. respectiv Şapira Isidor. Leister Bernhard. Finkel Heinrich.

Roitman Iţcu. Lachner Emanoil.I. Nemţeanu Iancu. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Milkert Bruno. Martin Ehrenweld. Maierovici Lazăr. Stern Zoltan. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Schwartz Bruno Vlad. Leb Nicolae. Lazăr Hart. Abramovici David. Alice Vianu. Gunea (Grünbaum) Eliza. Petroianu (Goldstein) Paul. Mandel Mihail. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Micheller Carol. Lax Ludovic. Nussenblatt Nathan. Lieblich Aurel. Stern Adalbert.D. Hermelin Wolf. contabilul Iosif Alter. a Cadrelor (Flavin Blassian). Levcovici Sergiu. Israeil Binder. Katz Victor. Juster Oscar. etc. Weiss Herman. Zonner C. Teodor Max. Salamon Alexandru. Adalbert Feder. Peltz Ludovic. Max Salpeţer. etc. Frieda Iosuv. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Schwart Arcadie. respectiv Barhad Aurel (inspector). Max Rabinovici. Fany Schwartz. Negrin (Schwartz) Arnold. Rosenthal Ignatz. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Ghizela Herşcovici. Carmen Mathias. Moise Zalmanovici. şoferii Kaufman Ioan. Gita Aronescu. Löwy Eugen. Stela Celan. Iankolovits Heinrich. Herşcovici Solomon. Melamedman Valentina. Iuliu Gewold. Beatrice Gregor. Leitman Stefan. Segal Moise. Solomon Andrei. Spitz Mauriciu. Lovian).C.. Marcu Zissu. Gheza Riegler. Kell Silvia Ecaterina. Hudescu Pangrate. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Adalbert. Adalbert Harap (Charap). Dasia Kahane. dactilografa Ana Bercu. Singher Silviu. Tarcsi Kalman. (?) Kubitz Carol. Löbl Adolf. respectiv Abramovici Osias. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Solomon Simon. impiegaţii Ecaterina Albici.pe: şeful Direcţiei. Michelsohn Beniamin. Leon Calmanovici. Schönberger Ignatiu. Grümbaum Simion. Weiss Ana Renée. stenodactilografele Clara Alexiu. Herşcovici Morel. Rosenberg Samuel. Ladilau Klain. Tobias Tobias. Herman Klairman. inginerul-şef al Direcţiei. Spreng Ladislau.Grümbaum Simion. Hafner Iţic. Propper B. Herşcovici Rahmil. dispecerii Adolf Lobel. Leibovici Alexandru.I. Ilie Clementin. Leon Zaharia. Lupu Solomon. Jezovitz Felix. Zickel Rosi. a Bumbacului. şefii de birou administrativ Carol Korner. Gustav Weinberg. Oscar Kohn. Hirsch Mendel. Alexandru Pratscher. Dezideriu Neuman. Jean Jacobsohn. 162 . Schleien Baruch. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Paula Marcus. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Dina Horodniceanu. Friederich Landman. Klein Meşe. Holinger Aron. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Simion Naftali. referenţii administrativi Eva Mayor. Guttman Isak. Klein Alexandru. Efraim Marcovici. Roth Matilda. Leon Honigsberg. Leon Bora. Nathan Teller. Platz Valeria. a Chimiei (Solomon Luca). Grindea-Grinberg). Iosif Levas. Solomon Lupovici. Marcovici Gheorghe. Haim Hary Simon. a Bumbacului (Andrei Kun). a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Weltner Frideric. a Lânei şi Mătăsii (M. Wirtenberg Maria. Leizer Moise. etc. Mathilda Râpeanu. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Katz Leib. Martin Rosenfeld.C. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Schwartz Anuţa. Rosenberg Iulius. şefii de secţie Mihai Heger. Moise Avram. Burahovici Wilhelm. Sassu (Herşcovici) Stefan. Marcel Hervian. Schreiber Zozo. Wilderman Carol. Rosman Iacob. Stern Nicolae. Perl Samoil. Honora Poppel. Siegler Mauriciu. Moscovici Iancu. Roger Haim. Ronai Adalbert. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Leibovici Ionaş. Weisser Adalbert. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Perşinaru David. Berthold Sand. Gabriel Brotman. Katz Marcel. Succesiv scindării din 1948 a M. Rieder Zoltan. Herman Alpern. Marcu Cohn. Robinson Paula. Arie Fisch. Carol Linder. Săvulescu (Sabetay) Simion.

C. Weiss.) 1956 (1 ian. Vrânceanu (alias). Carol Abramovici. Osias Mandel. Pascu Ştefănescu. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Liviu Colin (Cohn). Stoffer. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953.ro/DocumentView.7% 25. Chinzbruner. Al.818 1. 225 V. nu din Bucureşti. Ghizela Finchelstein. Clara Aderca (Schmidt). Weiss). la fel ca în cazul Securităţii.687 3.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Alfred Hârlăoanu. Fişler. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Lelia Manciu. Horaţiu Mark. Szendes. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43.45% ? 0. Horia H. Samy H. Saul A. numele: M. Suzana M. Liana Radian. Adalbert Rosinger. Ecaterina I. Miriam Şerban. Alfred Savu. Avram Şerff. Sofia Terzian. Riesel. lista cuprinzând. Sidonia A.) 1946 (febr. Mauriciu C. Erica Horovitz. etc. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. Maier Leinwand. Beniamin I. Ieşanu. Leon Iosif Steinbach.700 (e) 22. Alexandru L. Elinescu (Ebervain). În fapt. Pinhas Rabinovici. 1955-1960). În continuarea exemplelor aleatoare.Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. 1964.83% 13. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . Bernard Freier. Atanasie Bercu. Alfons Picalschi. Suzin. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Serufina Bălan. Mella Kappel. Ladislau Adler. aşa cum expuneam anterior. Alexandru Albescu (E. în 1964224 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei.171 14.47% ? 224 Într-o perioadă în care. Milea Wulih Marcus. oficial. Albertina Poenaru.16% ? ? 2. (1953-1957. Bonciu (B. 1950-1956).) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Susana Irosch. Pavel Donath. Steluta Sabanof.000 în 1966. disponibil online la adresa http://freelex. C. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec.E. Babenco. Vasile Snorpel. după cum vom detalia mai jos. Rado. Micu-Mordechai A. Schlesinger. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Beniamin Tenenhaus. 163 . Lungu (Lang). S. Dorina Kahan.700 (e) 31. în posturile de conducere. D. Novac (ministru adjunct.aspx?DocumentId=20165. Radu Oroveanu. Schwartz.87% ? 11. etc225. Iacob Răutu.) 1959 (31 dec. Ludovic A. 803 din 21 dec. Horia Bârlădeanu. Bârlădeanu (1948-1955). raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. Eugen E. Geza Kornis. Deziderius C. Sterescu. Edelstein. ministrul Al. Costin. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Decretul Consiliului de Stat al R. Schlesinger. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Avram David.) 21. Andrei Salamon. Cecilia Elsa Şafer. Schwartz. Marcu Goldstein. Bella I. Grigoiu. Dorina Rădulescu (Rudich). inter alia. Max Şapira.) 1958 (31 dec. Lazăr Derera.juridic.55% 2. Rachmistriuc. Alexandru M.P. Paul Kellner. indiferent de cadrul instituţional (M. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Gutman. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. după august 1944.990 1. Ludovic Ehrenfeld. Suzana M.30% 4. Baltazar.200 (e) ≈7% 5. Nicolae Trestianu. Rosine Leibovici.R. Ionel Landauer. nr. Ivan S. Mendel S. Iacob Roşca.B. Haimovici).

R. Barbu Solomon. dosar nr.. în 1952 de pildă. în primul mandat al C. Manea (Mendelsohn). Alexandru Moghioroş (Balogh). Moghioroş. Iosif Chişnevschi (Roitman). 13. Similar. Leonte Răutu (Oigenstein). 26/1959. datelor oficiale226 Spre exemplu. A.I. Moghioroş şi A. Ion Pas (C. Wiliam Suder. Tescovici). 1-16. 11).. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Probabil că aceştia erau. Simion Bughici. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. Cât priveşte Secretariatul P.. Iancu Moscu.M. evreii reprezentau. al P. 20% din instructorii de sectoare. Miron Şerban.M. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. supra). iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. Luka). Ion Niculi (cel din urmă cf. (?) Petre Borilă (Rusev). sub semnătura lui Leone Răutu. în palierul politic. Radio Europa Liberă (emisiu nea din 10 august 1965.N. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. Petre Borilă şi Radu Dulgheru.16% în iulie 1947. ff. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 2.R. Braeşter. dosar nr. Mişa Levin. 13. 8. dosare nr. 51/1949.Tabel. A.R. Similar. în aprilie 1953. obiective.R. O. 4. Răutu.C. 11. ff. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. plus probabil şi al 6-lea.C. Avram Şerban (Asriel). lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. dosar nr. 3.5%. s-ar fi redus la 15.8% din totalul populaţiei ţării. 3. Schritter). 115-6.R. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici).C. (1948-1955). Cancelarie. 2. al P. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. 12. B.shtml).osaarchivum. iar neoficial probabil 1. 9. secţia Organizatorică. 7. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. Solomon. Sorin Toma. 15-16 erau evrei. 12. 123/1948. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. Chişinevschi. fond C.R. Miron Constantinescu.8% din populaţia României. 1. adică 37. (1955 -1960). Pauker. 6.C. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Al.C. componenţa etnică a efectivului de activişti. 20% din şefii adjuncţi de secţie. Al.R. numărul evreilor din comitet. conform cărora în totalul membrilor de partid. 15. Chişinevschi. Vasile Luca (L. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. C. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. secţia Organizatorică. Manole (Zeit man). respectiv 3. Ghe. fond C. Iosif Rangheţ (Rangecz). al P. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit.55% în ianuarie 1951).C. v. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. Ghizela Vass. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. cf. din 8 membri.. f.M. 30.I. Valeriu Mironescu (A. Gh. Bughici (David). f. Constanţa (Helena) Crăciun.C.C. fd. Petre Lupu. al P. Ion Pas. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. 10. 267). v.C. în activul central al U. caiet nr.e.M.. 11. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). 263. 1-3 şi nr.. din cei 16 membri supleanţi ai C. Ana Pauker (Rabinsohn). ff. 261. ff.76% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 226. 4. 164 . 226 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. 3/1951. al P. 8.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. 7. în viziunea postului de radio.. Constanţa Crăciun.C. cuprindea 72 nume. 1922/1945. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. Solomovici 2001II: 17). În acelaşi sens.227 În acelaşi pattern. 14. V. cf. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului.16% (mai exact 4.C.5%): 1. 6. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. al P. la fel cum în Biroul Politic. 10. Ioanid 2005: 76. 16.M. M. în 1948.R. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. dosar nr.C. Bârlădeanu. 227 În următorul mandat al C. numărul şi ponderea lor reale (i. 9. Al. 14. Răutu. 1-12. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu.55%-4. cel puţin 6 erau evrei: S. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. 258.N. L. Constantinescu (cu controversa de rigoare. Stoica. evreii ar fi reprezentat doar 3. 3.I. 752. Stenograma la http://www.C.. 118-21).N. Mihai Florescu. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Teohari Georgescu (B. I.S. 11.R. erau ale unor evrei : 1. 5.N.C. Gheorghe Florescu 5. Virgil Ioanid. Luca.

Tutova. 14. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. 6. 4. Ladislau Vass (v. M.) Beata (Solomon) Fredanov. 32. 33. Gh.) Marcela David. 24. 29. 1048. Neamţ.C. 12. 165 . Silviu Brucan.9%) erau evrei (v.) Elisabeta Luca. 20. 11. 23. 5.) Elena Tudorache.R. 103/1953. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. Gr. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 25. 26. 19. Botoşani. apud Şt. 9.) Pia Cialner. C-tin Borgeanu (Löwensohn). 13.) Lotty Foriş. Maicu şi Ignace Şerban. Antoaneta Pană (Burah). 14. 22 (adică 46. Mihai Roller. Rothenberg – membri). M. Tatiana Bulan (Leapis). fabrica APACA – N. Fălciu. Covurlui. adică 40. Medilanski. la Bucureşti. 29.). 20.) preşedinta de onoare Ana Pauker. lista completă în A. Rachmuth. Tulcea. Maicu (Goldstein). care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. 82 (adică 52.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A.) Ileana (Papp) Răceanu. Florica Mezincescu.F. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. din al cărei sediu. a se citi filosemite. Harry Stern. 16.U.) Gabriela Berna(c)ki. 7. 9. Nicolae Goldberger. Radu Mănescu (Mintzer). 28. Mureş. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). Radu Cernea (Zwieback). 12. Petre Grosu (S. Râmnicu Sărat. 14. 7. Dorohoi. 5.C. 3. complexul sportiv “23 August” – V.) Stella Moghioroş.) Ofelia Manole (Zeidner).) Ecaterina (Abraham) Borilă. 13.7%: 1. Zaharescu (Zukerman).) Marieta Negreanu. Hunedoara. Ana Şoimu. Oprişan.) Ecaterina Sencovici. I. 18. 6.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. 24. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. 18. 3. Timiş-Torontal. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici.8%) erau conduse de evrei228. 15. 12. 23.) Olga Vass-Podoleanu. B. complexul sportiv “Dinamo” – N. 8. 20.) Rita Sanuielevici.) Suzi Kun.) Marta Solomon. 22.) Ana Guvacov. Iosif Bogdan (Solomon). 3. Paul Cornea. 2. Petre Lupu (Pressman). Bihor. 15. Prahova. C.) Micaela Manasse. Bernstein – secretar general. 35. Mihai Frunză (Fruchtman). 26. Romanaţi. Voicu (Rotenberg). 2.. dosar nr. 22. extrem de probabil. Traian Şelmaru (Terner).) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. al P. 18. 30. 10. 9. etc. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. Ecaterina Chivu (Klein). Emanoil Vinea (Vainstein).N. Anghel Schor. Câmpulung. 6. recte ambasada S. Nicolae Belu (Schor).) Ileana Micu (Klein). din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. în 1948. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. 21. Braşov. 10.) Alice Benari. Maramureş. 4. Juster. 27. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. Mihail Novicov (Neuman). 22. Iosif Ardeleanu (Adler). 8.C. ff. D. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. 16. 19. Baia. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. 8. nr. 5. 19. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. 13. Leonte Tismăneanu.) Ghizela Vass. C. 28. Krohmalnik.R. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. Ilca Melinescu (Wasserman). 36.) Eva Jak. 31. 21. 17. Grümberg). Sala Palatului – H. Bădescu. 32. erau evreice cel puţin 33. într-o celebră acţiune de spionaj.D. 11. 30.Of. Gaston Marin. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. Bădescu şi Marcel Locar. fd.I. Zina Brâncu (Grinberg). 25. 4. Cotovschi. Solomon Ştirbu. N. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): 228 1.) Elisabeta Strauschi. 21.Melita Apostol (Scharf).) Sidy Toma.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 11. 27. V.) Florica Mezincescu. 38-42). Bacău. 33. Vaslui.A. Roman. 34. 17. 5713-4)). 10. Şt.) Liuba Chişinevschi. Braeşter Marcu şi V. 2.) Rozalia Benco şi 31. Loncear. 16. Mihăilescu 2006: 429-30). 17. 15. 7.

” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. evreu. Şaim (direcţia T. Luş Leibovici. Zeck. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. M. M. soţia ambasadorului Nicolae Guină. confirmate din multiple surse. S. etc.).230: Elena (n. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. D. etc. H. […]” (apud Solomovici 2003: 33. spectaculos de frecvent chiar. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. se ajunsese la o situaţie penibilă. M. în 1950.). 166 . secretar general. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 229) 1948-1952. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n.A. “în anii 1944-1950. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). P. soţia lui Stoica Chivu. 1948-1949). Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. poziţiile de ministru adjunct. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Brill. Klein). în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. Hertha Schwammen). soţia lui Gogu Rădulescu. Alice (n. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. „Jos jidanii”. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Grom şi Gh. Scharf). Aroneanu). A. În mod frecvent. Adela. toate conduse de evrei) A. Melita (n.. soţia lui Traian Săvulescu. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. A. C. însă. I. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. Custon. Z. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. Kuller.e. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). pot fi operate pentru toate ministerele. 230 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. la rândul său. Carli.C. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. I. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). n. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). Solomon.. n. în a cărui opinie. 229 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. consilieri superiori. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă).g. Brill. Sara. Grosz. Raia. A. aşa încît. Spre exemplu.“În 1945. Iordana.A. Dorina (n. Ecaterina (n. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Rudich). Hirsch. e. subl. Schmitzer. Vaisenberg. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. Zeitman).B. Dunăreanu (Mendelsohn). “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. şefi de direcţii şi/sau departamente. Maller. în eşalonul doi câteva zeci. subl. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). Ipolit Derevici.). Metch. soţia lui Gheorghe Apostol. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. miniştrii adjuncţi L. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. Ani. agenţiile. O.) În esenţă. Gärtner). I. Bogdan (Solomon). doar câteva persoane de origine evreiască. P.). În sfârşit. Kreindler.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. Salzberg. în primele luni ale anului 1948. Gabriel Barbu (Feldman). etc. soţia lui Valentin Ceauşescu. S. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). Pinsler. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. M. G.. de soţii.

Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. Duţa (n. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. care. Subsecvent. soţia generalului C-tin Antip. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). Lupu). Betka (n. Grossman). prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). Weissman). soţia lui Gheorghe Vasilichi. Antoaneta (n. Elza. Maria (Mira).A. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50.G. soţia lui Alexandru Drăghici. Stere. Sabina (n. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. în anii ’70). între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. Florica (n. Bulcan şi Jean Moldoveanu. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. decât pentru majoritatea română. soţia colonelului V. Sulamita. Bucicov. Solomon). Procuratură şi în Miliţie. Ana Toma (n. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. soţia succesivă a lui Sorin Toma. prin contrast. Mihail Petruc. soţia lui Vasile Vaida. Medi (n.C. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România.Ileana (Ilonka Papp).S. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). până şi un autor evreu. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). Samoilă). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Securitate. Glanzstein). […] în organismele de stat. Witner).I.R. Selina (n. Teşu Solomovici. Cziko). soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). soţia colonelului M. cumnata lui Teohari Georgescu). religios şi al opţiunilor politice. soţia lui Gheorghe C. soţia lui Paul Mitrache. Brikner). prima soţie a lui Emil Bodnăraş. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. etc. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. Constanţa (Helene). în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Felicia (n. Martha (n. soţia lui Grigore Răceanu. Ecaterina (n. Sarina (n. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. al U. Strihan în Solomovici 2004: 401). Tereza (Ungar). Wolfsohn). Gall). 167 . soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. Elisabeta (n. […] în Armată. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. în a cărui opinie. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. soţia lui Grigore Preoteasa. comuniştii evrei erau peste tot. Feher). Cecilia (n. Burăh). Wechsler). soţia lui Ion Vinţe.

org/db/pdf/nr237/pagina14.e. fundamentată de principiul sine ira et studio. dar nu numai (ex. el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient. v. “antisemiţi”. http://www. pe atât de expeditiv. Marius Oprea). tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. etichetaţi pe cât de frecvent. etc. tabăra “minimalistă” pare să se fi impus. 2. teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici. prin coroborare cu alte elemente de identificare. b. Grosso modo.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie.romanianjewish. ca “extremişti”.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară232. spre exemplu. fie aceasta academică sau jurnalistică. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră231. evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) 231 232 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici).APARATUL REPRESIV (Securitate. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . sau Cristian Troncotă.) remanenta penurie. de către majoritatea “minimaliştilor”.. fie acestea de tip academic sau informativ. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). Argumentul riscă să pară frivol. Practic. dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe. colonelul Gheorghe Raţiu ş. Miliţie.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”. în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor de economie) Dorel Oprescu. precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i. infra). şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului.pdf) – aşadar proba. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. c. etc. a identităţii sale etnoreligioase. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. În esenţă. “ultranaţionalişti”. 168 .a.5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). cvadruplu avantajată de a. a documentelor oficiale interne ale Securităţii). Jandarmerie. cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. şi d. în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată. publicistul Harry Kuller. Prima facie. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza.

în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central233: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul: “Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko234 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar235. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu
233

Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţi i Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic-administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s -a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divi zat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţii Externe (celebra D.I.E. ); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 234 El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). 235 Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost 169

4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane 236. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor237 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării238; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949 239, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se
obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 236 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 237 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 238 Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu-şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 239 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) 170

includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:  ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)240;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu
Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici cla sa a III-a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 1945: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 240 Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt. -col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 171

adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere241, opozant poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337).
241

Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 172

În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1504. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1505. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566); 1506. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1507. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1508. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1509. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1510. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1511. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1513. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001242); 1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1515. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1516. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1517. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 243 1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ ) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad
242 243

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 173

de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1519. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism -leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1520. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1521. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania244 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 - 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 253 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1523. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1524. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1525. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1526. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1527. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56);

244

Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

1528. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19

iulie 1948, partea I-a, p. 5969);
1529. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la

Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982);
1530. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-

Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)245; 1531. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))246; 1533. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1534. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1535. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1536. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1537. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)247; unul din cei de care lt.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86.7); în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2;
245 246

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 247 V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 175

Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1538. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani248 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1539. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951249; 1540. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1541. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1542. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şef adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980); 1543. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1544. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1545. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1546. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1547. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1548. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1549. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1550. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959);
248

V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 249 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii

de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1552. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1553. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1554. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1555. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1556. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1557. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1558. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003); 250 1559. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail” ) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1560. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1561. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1562. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1563. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de
250

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 177

partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1564. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1565. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1566. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1567. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1568. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1569. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1570. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5); 1571. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1 aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1572. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1573. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1574. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1575. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1576. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1577. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923);

178

1578. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară

Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)251; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1579. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1580. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1581. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1582. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1583. BERCU, M. Leon (1907-1977) – membru de partid, medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (19461948), membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti (1948-1952); membru al Sectorului Medical al C.C. al P.M.R., responsabil de nomenclaturiştii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu, Dumitru Petrescu şi Ion Vinţe; conferenţiar la I.M.F. Bucureşti; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002; M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097; Scurtu 1998: 41); 1584. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1585. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1586. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1587. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1588. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232); 1589. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1591. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1592. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1593. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de
251

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1594. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD252) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1595. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1596. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1597. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1598. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1599. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1600. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.P.A.D.C.R. 82006: 182); în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova, pensionar; 1601. BLUM, Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 115 din 20 mai 1948, partea I-a, p. 4437); 1602. BLUM, Vasile – de formaţie şofer, în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4495); 1603. BLUMENFELD, Bloida - din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1604. BLUMENFELD, Leon - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1605. BLUMENFELD, Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6748); 1606. BLUMER, Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6747; menţionat şi în Solomovici (2004II: 567), potrivit căruia ar fi fost inginer chimist, fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti); 1607. (?) BOCSE, Iosif – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.C.R. (23/1953);
252

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Bir taş. 180

unde. Solomovici 2003: 198. nr. apoi în maquis. partea I-a. 1954). decizia ministrului Justiţiei nr. p. nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a. p. Decretul Consiliului de Stat al R. BOGDAN. Cosma 1994: 50. nr. 10158. ambii imigraţi din Rusia. nr.A. BOICO.Of. inv. unchiul prin 253 254 V. căs. (1955-1960).R. CNAPPE. 19. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). 157 din 4 mai 1957. începând cu 15 august 1945). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. v.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. fratele lui Jean Bogdan (v. Arachelian 2010.IV.1608. BOGDAN. supra). ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. 6. 19854 din 25 febr. & Caţavencu 2004. DJ nr.I. 9763). avansat la gradul de general-maior în 1949. dosar 10. Doina.I. Arhiva Operativă M.A. 4049). 52 din 4 martie 1945. partea I-a.G.P. III-a. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. după august 1944 maior. 253 din 1 nov. 1654-5) 1609.Of..I.Of. 1213). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 181 . în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 110 din 16 mai 1947. f.R. Ervin (n. 225. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). 1614.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. nr. destituit şi trecut în rezervă în 1952. disculpat. Meier ROSNER. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate.I.R. decizia ministrului Justiţiei nr. 1610. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M.S. Goma 2007: 118. 2066 din 20 oct. cu grad de căpitan. Hary (n. 1611. Ordine şi Instrucţiuni 1959. BODNAR..1912 Frasin.L. nr.I. p. nr. pp. fond documentar.Of. 1947. M. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. p. 1945. Horia (Sharit) – în 1950 maior. direcţia Spate din M. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. Stark)) (n. 99243 din 4 oct. 125. în Forţele Armate.XI. Pelin 2005. Nicolae (n. Harry BERMAN254.R. f.S. 35 din 11 febr. voluntar în Spania (1936-1939). (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”.S. 3697 din 30 apr. p. nr. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. 1946 în M.III.. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul război ului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. Mihail (n. V. 18. 1946. I. & Caţavencu 2004.R. 3871). p. şi 2003: 264).Of. nr.I. 110 din 18 mai 1945. Suceava – 10. în M.I. 2006: 215. 1613. anchetat. vol I. partea I-a. BODASCHER. fiul lui Philip şi Rosa (n. Zalman . 2786. 1946 în M. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. 266 din 20 nov. cu care a avut o fiică. cu Simona. p. 72 din 26 martie 1946. 1947 (M. (1946-1947). 10875. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). partea I -a.Of. cf.R. I.VIII. 233 din 8 oct. Oprea 2002: 157). 1947 reîncadrat (retroactiv.Of. 1947 . 2). BODOAGĂ. partea Ia. 1945. partea I-a. M.090. director adjunct al Secretariatului D. nr.-col.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne.. 25. I.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. fond 495 (“România”).1950).Of. v.. 10926. 1949. Solomon-Erwin BLUM253) (n. la înfiinţare (1948) (I. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. menţionat şi în A. p. în calitate de şef de serviciu la M. prin Decretul regal nr. BOGDAN. 3617. în oct. partea I-a.A.Of. M. partea I -a. dosar nr.XI. şi Caţavencu (2004). zis “Bibi”) (26. 1612. M. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944).093 din 11 dec. după război încadrat iniţial în Securitate.A. fiul lui Carol) (n.R.

1948-apr. 2037). 255 din 7 nov.S. ulterior exclus din cauza rudelor sale emigrate în Israel (Neagoe 2001: 70).]. f.R. Sălard (1946).M.C.a. 256 V.-col. (dec.A.Of. 2006: 255 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. nr. 1618. ilegalist (membru U:T. Samuel – ilegalist. BRAUNSTEIN.cnsas. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. al P. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M.C. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). vol I.S. 63-65 şi fond Neoperativ. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. partea I-a. doi fraţi. nr. M. Dobre et al. BRATU. 1949). 182 . părinţii săi. Pleşa 2010: 124-5. apoi diverse alte munci până în 1941).1930 Braşov – 2000 Cluj. 4048 [cota S.. p. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 2417. DJ nr.VII.N.R. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi.12. 8199). Rebeca .Of. apoi zeţar la Tipografia Oradea (1933-1937). p. p. nr. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. 55 din 6 martie 1948.Avrum (1905-1934). f. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). & Caţavencu 2004255 ş. partea I-a. partea I-a. Jozsef) (6. 1620. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.. BOICULESI. 10433). p. 1946 (M. 148 din 25 iunie 1941. 1957 – mart. 1946. nr. 1621.R. partea I-a. fişei de la Securitate257. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. 1948). Ordine şi Instrucţiuni 1959. H. 3617..C.Of. trecut în rezervă la 31.I. după război şeful Biroului Cenzură din M. De altfel.Of. p.G. Ludovic (30. 157 din 4 mai 1971). BONY.S.I. fond Documentar. 9800. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1949 – mai 1959). 1615. 1945. Marghita (1944-1946). Ferentz – în sept. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . fond Documentar. 222 din 25 sept. BOTOŞENEANU. Nastasă şi Varga 2003b: 175). studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M.A. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f..I.A. 1947. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). p. muncitor necalificat.Of.-nov. 1623. 52 din 4 martie 1945. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. ff.N.C. BOKOR. din 1935). 93. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969.P. partea I-a.I. cu grad de colonel (iul.R. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M.R.M. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C.IV. şi http://www. al P. BRAVERMAN.. dosar nr.) Wasserman (1909 – d?). BREBAN.R.R. BRAND. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.S. de unde demisionează în sept. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim.. partea I-a.1969 cu grad de maior256. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948).ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.M. M. nr.Pepi (căs. f.: 108). membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). Lupu 2011.Of. nr. 219.1920 Balc.A. instructor al Comitetului judeţean P. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. 8318). 2. 3659). secretar al Comitetului P. 208 din 10 sept.1949). 10. pp. 1616.R.şefă de birou (1945-1947). 1617.C. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. Iosif (n. dosar nr. 215 din 21 sept. 1945.A. a avut 3 fraţi . 28 iunie 2007. 1654-5) 1619. dosar nr. 1622. 1961). C.a. S.pdf 257 Arhiva C. Oradea (ian. partea I-a.Of. nr. Israel). Jdanov” (apr.alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I.. (Arhiva C. 1947 – sept. cf.). fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D.

R. Ecaterina . 54. fost deţinut la Gherla). şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. partea I-a. 1630. (M.. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. partea I-a. p.G. nr. anexa la dosarul nr.P. a III-a. Leontin Sălăjan..R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 180 din 6 august 1948. p. nr.P. I.R. BUCHLER. n. 1913). nr. BRILL. 1.” cls.C. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. 136 din 19 iunie 1945. nr. & Caţavencu 2004. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.R.1978 România) – ilegalist cunoscut. 243 n. 1944 – iulie 1945) (M. I.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D.Of.R. partea I-a.Of.Of. la Serviciul Siguranţă (M. & Caţavencu 2004. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. cu referat de cercetare la fd.Of. 1625.C. 1947.R. 7259). 6491). şef de birou în centrala D. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.Of. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”.P. 1629. 258 Vezi şi fişa sa parţială de la C. ulterior colonel dr. C. 187 din 18 aug. nr. când demisionează.I.78. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.. 182 din 11 august 1947.VIII.XII. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. Cosma 1994: 83. p. 10924.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. 7085. 1627. 204. (1948-1959).S. 1624.1910 – 27. locotenent-major. partea I-a. M. Cosma 1994: 83)258. emigrat în 1970 în Israel (M. 9. nr. după transformarea Siguranţei în Securitate.S. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. partea I-a. responsabil medical de nomenclaturiştii Gheorghe Vasilichi . secţia Cancelarie – dosare anexe. al P.Of.A. BRUDER. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. Iosef Şulam (zis “Şuli”. p.R. 110 din 14 mai 1948. 1628. trecut în rezervă la 15 august 1945. nr. 6309). 1921). reactivat în august 1948 (M. 135 din 18 iunie 1945. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. p.C. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. 165 din 24 iulie 1945.I. ulterior colonel. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. 116 din 21 mai 1948. 3293. p. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. revenit în ţară în 1944. partea I-a. Duţu et al. Gheorghe Florescu şi Constantin Pârvulescu.G.pdf. Chivu Stoica. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.I. Sigismund. 5127).I. partea I-a. p. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. & Caţavencu 2004. fiul lui Moise) (5.S. Gheorghe (n. I.R. decorat prin Decretul nr. 183 .în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 5099. partea I-a.G. Andrei . membru al Sectorului Medical al C. p. M.P. III-a. 1626. 1631.R. 51 din 2 martie 1948.Of.cnsas. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. 4313. pe Aleea Alexandru nr. 1945. Ioniţoiu 2006: 43).G. 4494). inv. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. nr. nr. Petre şi Carmela Roman.M. exclus din M.. încadrat în D. 126/1970. M. BREBAN. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. nr. p. 286 din 10 dec. partea I-a. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. BREINER. Alexandru Drăghici.S. BROITMAN.S. Levy 2002: 84. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. Andreescu.Of. Gh.A. la adresa http://www.N. nr.P. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. Cosma 1994: 46). Goma 2007: 178-9. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. (M.G. BRUTARU. BRUNER. Hortensia. 2002: 12. al P. partea I-a.Of. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva.

C.Of. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964).S. Watts 2011: 197 n. Cosma 1994: 45. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. din 1932. Mihai (n. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. C. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. CANTEA. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. inclusiv membră a organizaţiei de bază a partidului din M. Troncotă 2006: 123. 5627). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.de formaţie tâmplar. nr. 165. partea I-a. 225.Of. 681). 152 din 5 iulie 1948. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). Cosma 1994: 49. p. Solomovici 2001II: 44. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. dosar nr. BUTNARU.A. 2/1957. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d.I.A. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. 1).I. ilegalist. p. 1952).R. pp.R.G.R. fost activist C. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. decorată cu ordinul 184 .-col.A. în 1965. L. 2006: 183. C. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.. Iakov). decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. plutonier major şef (în 1949). Francisc (n. al P. Berindei. Diamant 1979: 371. 1997. Ioniţiu 2008:88.M. inv. partea I-a. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. nr. M.R. Andreescu.gen. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.P. 1638. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Bucureşti) – evreu maghiarofon. Dobre et al. BUTYKA. partea I-a.d. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). 75. Ferenc Butyka la 13. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).S. 1953-1963 – şeful Direcţiei).în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1636. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. Catalan 2001/4. fost ofiţer sovietic.R.07. 876 / 2407).G.I. avansat gen.D. BUCICOV. 1654-5) 1641. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972).1632. Goma 2007: 118. BULAN.P.C. voluntar în războiul civil din Spania. colonel de Securitate. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). 1633. avansat la 23 august 1949 general. BURCĂ. anexa la dosarul nr.A. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). ulterior şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). şef al Direcţiei Generale Politice a M. al P. . 23 din 29 ian. (M.R. CALER. (1955) (menţionat şi în C. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. 5969). după război ocupând diverse funcţii. 3293. nr. 240). A. Michal Iurevici BURSCH) (25.P. 70. fond 495 (“România”).C.” clasa III-a (Adorian et al. (1950-1952). CAPLAN.C. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. 164 din 19 iulie 1948.F. p. Iacob (n. 1947. 2006: 79. (M.N.I.1920. Şt. 1640.R. 1637. comandant al trupelor M. nr. membru P.A. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. Wexler & Popov 2002 II: 825. Nastasă şi Varga 2003b: 24.Of. v. mr.Of.IV. CAFFE.A. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. 1971: 210. BUIUM. 327 din 19 sept. trecut în rezervă în 1977. inv. 1634. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). Maria (n.C. nr.P. 1639. 9 din 12 ianuarie 1948. şi fişa de la C. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.I.S. al P. 1635. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.C.. p..Of. (1947-1950). “Cadrele Securităţii”). apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. Solomovici 2003: 195..A. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. S.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. 157 din 4 mai 1971). secţia Cancelarie – dosare anexe. Henri .C. din M.

G.Of. M.A.R. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. a III-a (Decretul nr. 5982 şi nr.1933 – 1985. 8318.Of. CERLINCĂ. 157 din 4 mai 1971).. nr. Eugen (n. Goma 2007: 118.ro/DocumentView. 1947.S. 88 din 18 apr. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. iar în nov. CHITNER. al P. nr.Of.R. 199 din 3 sept.P. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. p.Of. GRIMBERG) (n.S. CAS. 2629). Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). 5360 şi nr.pdf. 1653. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. M. 208 din 10 sept. 253 din 5 nov.I. Ion (n. 1650.aspx?DocumentId=26302. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. nr.P.I. Cerlinca.C. nr. p.C. p. p. http://freelex. partea I-a. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.. Jela 2001. 219. p.Of.. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D.Of. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. Iancu .S. 3697 din 30 apr. CHELM. Galaţi în 1948)261. p. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. Mihail . 1945. nr. 289 din 13 dec. 10923. (1947-1953). nr.S. 157 din 14 iulie 1945. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. al P. 159 din 13 iulie 1948.P. (M. apoi încadrat ofiţer la D. http://www. p. fişa parţială la http://www. 259 260 V. Mircea (n. V.Of. partea I-a.G. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. p. 5817). p.I. 1646. nepoata lui Iosif Chişinevschi şi soţia lui Cornel Kaplan. 3038.P. (4/1968). 4355. nr.G.ro/fisiere/tortionari/cautt. fost frizer al Anei Pauker (C. partea I-a. FELDMAN) – fost lăcătuş. nr. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. nr. partea I-a.Of. 1642.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. 261 Vezi şi http://www.şef de serviciu D. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. p. CĂLIN. partea I-a.P. nr. pensionat.comunism.R. 1656.cnsas. nr. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. p. CHELMAN. partea I-a. 110 din 16 mai 1947.P. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. nr. B.C. 201/1975.Of.wolterskluwer. 1945. Mayer . p. a D.N. p.php 185 .S.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2.P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C./D. partea I-a. partea I-a. 9718).S. nr. 1655. p. partea I-a. M. partea I-a. f. Bucureşti (Solomovici 2004: 567).din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. nr. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman.C. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.S. 3895). p.S. 1947.S. Clareta – în nov.I. M. partea I-a. 10094). Michail M. p. nr. 1947.procesulcomunismului. CHIPER. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd.Of. CHIVU. 7743). secţia Cancelarie – dosare anexe.P. Mihail (n. M. 4049).P. Lupu 2011. anexa la dosarul nr. CASAPU. 7.S. CHIPER. 3293.html. în 1948 plutonier major la D.Of.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi.. 11059). 1644.R.Of.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.Of. M. 2417. 1947. fond Neoperativ. 122 din 31 mai 1947.după august 1944 detectiv în cadrul D.A. 1652.R. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel260. inv. Paul (n. 144 din 25 iunie 1948.P. 1649. (M. Arhiva C.Of. 8321). Petre . 1947. (M. 918. 286 din 10 dec. 1945. Ioniţoiu 2000: 204. CHELER. I.R. Botoşani (M. M. C. 265 din 19 nov.“Apărarea Patriei” cls.N. 72 din 26martie 1948. 208 din 10 sept.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. 1648.P. 1651. din sept. p.G.Of. CÂMPEANU.R. partea I-a. 3871. 1647. Surica – în dec.A. CATZ. Neştian 2010: 88. 30 din 6 febr. 1947. Lary LEFERMAN. Ioniţiu 2008:88.S. 1645. partea I-a. 873 din 20 august 1949259) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. v.G.G. nr. partea I-a. Cosma 1994: 48). 1643. 1654. dosar nr. (?) CHIMION. (M. a D.

M. COHEN. partea I-a. p. Ancel – demis în nov.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. în 1948 plutonier-major în D. 9 din 12 ianuarie 1948. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. 1674.Of. p. M. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. 1662.Of.1937 la Josenii Bârgăului. cu Petria.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). 4 din 4 ian. partea I-a.Of. 5228). nr.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3895).. nr.Of.C.pdf. (dosar 12/1954).Of. (M.R. 473). unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 121 din 31 mai 1945..C. M. jud. 1658. 122 din 31 mai 1947. p. COHN. nr. Tobias . trecut în rezervă la 17. M. v.R. 1668. p.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 140 din 19 iunie 1948. nr. 266 din 20 nov. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. partea I-a. 1945. partea I-a. nr. 1945. COHN. p.Of. 4049). 1663. transferat temporar ca translatorşef (v. COJOCARU. 1946.Of.Of. 4355. fişa parţială la http://www. COJOCARU. 16 din 20 ianuarie 1948. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). 1948. nr. partea I-a. 1660. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. partea I-a. p. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D.1990262). FELDMANN) (n. p. CIMPOIEŞU. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). 15. p. CONICI RAITER. p. nr. partea I-a. partea I-a. nr. Moritz . 262 V. -col. Gabriel (n. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1671. 1673. 7086). M.A. COCA.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 176 din 2 august 1948. partea I-a. nr. partea I-a. demis în apr. 1672. p. 1670. 1661.Of. nr. 6310). 8. 10126). 71 din 25 martie 1948.cnsas. p. M. COJOCARU. 4517).Of. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. a avut doi fii: Dan şi Sorin. N. nr. CIOBOTARU.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. partea I-a. v. M. 110 din 18 mai 1945. Iancu . 1948. partea I-a. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. nr.P. 980. Ştrul) – căpitan M. p.Of. 1665. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. p. 182 din 11 august 1947. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa.1657. 92 din 17 apr. 1669.G.Of. CITY. 78).Of. 1997. când este trecută în rezervă (Cosma 1994).V.G. 239).S.I.P. 3949). nr. Sandu (n. nr.P.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 140 din 19 iunie 1948. CHUSID. partea Ia.V. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. COJOCARU.Of. COHN. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. Moses . p. nr. Harry – fost tinichigiu. 5227.of. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M.I. partea I-a. 1667. 232 din 11 oct. la Circa 14 Poliţie (M. 110 din 18 mai 1945. 3694 din 30 apr. al P. căs. p. (M. 1666.A. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. 107 din 15 mai 1945. 30 din 6 febr.Of. 2604). p. 1659. COHN. nr. F. CIORTAN. 4049). p. 3694 din 30 apr. COJOCARU. COHN. 1664. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 8888).I. 186 . partea I-a. partea I-a.

COPELOVICI264) (n.P. 1375 (pentru aprobare). nr.S. 81/1970.P. Max H. 1688. COSTIN. 67 din 20 martie 1946.Of. Şloim . 2066 din 20 oct.Of.Of. p. 110 din 18 mai 1945.A. 2629). p.A. inv. partea I-a.VI. 237 din 17 oct. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. COSSLER. ulterior colonel M. 1681. 1946.P. Ionel (alias) (n. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid.P. Simion (n.Of. 1679. 9763). nr. partea I-a.I. 9940).I. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C.Of.V. în Forţele Armate. 10923).C. 20. M.. nr. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. 3293. partea I-a. al P. secţia Cancelarie – dosare anexe. până la gradul de colonel. p. p. COSTEA. partea I-a. partea I-a. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. Suceava) – angajat în 1949 la D. 225.P. nr.R. (?) CORNEANU.1907 Brezoiu. cu care este trecut în rezervă la 21. p. 1993. p. M. 10170). Oradea (1948-1950). partea I-a. fond 495 (“România”).I.1928.A. 1945.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D.S.Of.Of.V. Fifca KLEINMAN) (18. Suceava. inv. a D. 1682. 1687. CRISTESCU.Of.C. (farmacist). nr.C. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. sinucis în 1953.1675. 1947. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. nr. nr. iniţial la penitenciarul Aiud. Pavel (n.A. 9071. dosar nr.S.G. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.R. partea I-a. 1946 din M. 1947. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. 1683. cu stagiu recunoscut din 1931. (M. partea I-a. v. 1947 (M. Haim Max (n.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. 264 V. al P. CRACAOANU.XII. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1676. 1348 din 7 ian. anexa la dosarul nr. p.R. 3697 din 30 apr.C. CORNĂŢEANU. 1947. nr. 126 din 6 iunie 1945. cererea de schimbare a numelui în M. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. 253 din 1 nov. 60 din 13 martei1 1947. 286 din 10 dec. CONSTANTIN. nr. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. 2547.VI. 1678. partea I-a. CORNESTER.I. 23.R. p. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.Of. p. 1684. (1955). Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. 187 . nr. Leon (n. 6867). cu referat de cercetare la fd. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. iniţial ofiţer la D. COHN) – membru de partid. cu grad de locotenent-colonel. 41 din 18 febr.C. 1680.Of.1951. după război general. COSMA. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. Valeriu (n. Jenö KRONSTEIN263) (2.P.G. 4264). 2017. 260 din 13 noiembrie 1945. în 1963 (printr-un 263 V. partea I -a. prin Decretul regal nr. cu grad de comisar. COPER.III. p.. 4049). în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. COSMOVICI. (1949-1952). nr.Of. partea I-a. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. CRISTEA. 1945. 1685.I. funcţionar civil în cadrul M.1981.IX. 1686. 273 din 28 nov.A. Eugen (n.colonel de Securitate (în 1953). Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M.Of.. (M. 1946 în M. M. nr. 4706 şi nr.1913 – 26. 120/132 din 25. 267 din 21 nov. 43 din 21 febr. nr. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M.P. C.” clasa a V-a. 1948. 1677. nr. 9964 din 31 ian. inv. 1516). p. nr.). 108 din 12 mai 1948.Of. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. CONSTANTINESCU. nr.?)1953) . partea I-a. 1945. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M.Of. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. 72 din 26martie 1948. partea I-a.XII. p.1986) – ilegalist. Vâlcea – (22. care indică numele “Faivel Kleiman”). apoi prezent în Direcţia Penitenciare. p. p. avansează în cadrul direcţiei regionale. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). 1896). 176 din 4 aug.

Cluj.G. 833). (Jela 2001. 2002: 52-3.1896 Ciocaia. nr. partea I-a. CRIŞAN. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M.Of. p. 10925. 5128). p. Berindei. 5127 şi M. 253 din 5 nov. SM – 1997 Bucureşti) (fiul lui Petru şi Estera) – ofiţer de Securitate la Direcţia a 4-a (1952-1954). nr.Of. 4264). partea I-a. 1945. CRISTESCU. Cosma 1994: 76).decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. 1946.Of. nr. Mîntuleasa nr. M. apoi a 7-a (din 1955 cu grad de locotenent). nr.I. 61). 1701. Mureş (M. 126. 10433. Andreescu. 3. 110 din 16 mai 1947. FRIEDMAN) (n. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon. (M.Of.R. 2006: 662/637. partea I-a. p. M.Of.C. partea I-a. 1689.A. nr. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. din 1 dec. Eugen (n. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. Virgil (n. Ludovic (n.Of. Solomovici 2004: 569. CSIKI. 7084. p. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. 5466. p.P. 9748.pdf. CSEN. Duţu et al.Of.A. posibil agent sovietic. 182 din 11 august 1947. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. partea I-a. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. Kovacs 2006.S. trecut în rezervă în 1967 cu grad de căpitan265. partea I-a.R. partea I-a. 1698. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958.Of. menţionat şi în C. 1695. 803. M. nr.. (2/1979). nr. partea I-a.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. trecut în rezervă în 1950.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. Bihor – d. CZELLER. M.VII. în sept. 1694.VI. 1945. al P. p.1910.C.933 din 15 dec. nr. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. 1945. 1696.C. p. Zoltan – medic M.P. 43. (31/1953). partea I-a.Of.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. Vilhelm . nr. a II. DAN. 21 din 26 ian. 99 din 2 mai 1947.. Elizar (n. DANIELEVICI. 8050). Cosma 1994: 52. locuia pe str. di9 1963 la Direcţia T. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. p. partea I-a.-a.în nov. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. Aurel . p.Of. Oradea din 1948. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.ro/documente/cadrele_securitatii/CRISAN%20ALEXANDRU. director al D.Of. nr. p. partea I-a.P. 9926). Turda.S. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D.1912 Sinaia. al P. şi fişa sa de cadre la http://www. Lajos. (?) CSIZER. apoi locotenent-colonel. 1945 în M. Simion . p. 1691. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. Rozalia . 24. partea Ia. partea I-a. 265 V.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. 3871. p. 22. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). 1949. respectiv Cseller) (n. decizia M. 1699. 188 . DASCĂLU. 1922 Tg. nr.G. 11177. nr. HAIDEN) (n.P.a. 259 din 12 nov. 4517) 1692. nr.D. îbn acelaşi bloc cu L.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.R. 21 ian. 136 din 19 iunie 1945. Alexandru (25.S. 1945. nr. p. 76.C. 209 din 14 sept. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.. DASCĂLU. DANER. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M.Of. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. 12). Sugarman f. 1693.A. DAVIDOVICI la 01.R. Nastasă şi Varga 2003b: 25. CROITORU. partea I-a. Elizare M. 144 din 29 iunie 1945. 121 din 31 mai 1945.cnsas. M. p. nr. Levy 2002: 104.R. 222 din 25 sept.C. 295 din 28 dec.1933 Cucliu Mic. 1947.P.Of. (Jela 2001. nr.: 108. Budea 2005.S.J. 1690. Goma 2007: 118. Diamant 1979: 371. DASCĂLU / DASZKEL. 108 din 12 mai 1948.Of. partea I-a. la Circa 12 Poliţie (M. p. 1697.G.I.08.S. 3486. Jela 2001. Pavel (n. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). partea I-a. 83). p. 1700. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 4 din 4 ian.I. 1947. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. nr. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). 286 din 10 dec. M.Of. p.

1703. DAVIDOVICI. p. 1948. nr. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. 2417. C.S. nr. FICHLER) (n.P.Of. în cadrul D. partea I-a. ff. partea I-a.cnsas.U. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. 1712. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. p.R. 1945. 11625). v. 9800).N. al P.C. 5360). dosar nr. DAVIDOVICI. DAVIDSOHN. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A.ro/documente/cadrele_securitatii/DEITEL%20ERNEST. DAVID. 1947. activist de partid (1945-1947). de profesie lăcătuş.I.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. DAVIDESCU.VIII. trecut în rezervă în 1960. preşedintele A.I. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.1702. DAVID. 43 din 21 febr.G. 1705. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. ff.) (fiul lui Eugen Iakov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). partea I-a.).IV. nr.Of.A.S.Of.. post din care demisionează în iunie 1948 (M.N. DELEANU.1927 Usgorod.C. 1717. 4354).R. DAVIDESCU. partea III.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. p. partea I-a. M. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. fond Neoperativ.C. 1713.S.R. 1715. şi Banu 2005). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 110 din 16 mai 1947. 22.R.C. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. partea I-a. 1708. M. 10557). 4080 (cota S.R. 208 din 10 sept. 122 din 31 mai 1947. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş. DEBELKA. deţinut în penitenciarele Jilava.VI. partea I-a. partea I-a.evreu maghiarofon. 255 din 2 nov. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. O.Of. al P. 220-319). (14/1955). 1709.C.N. U. DELEANU. 255 din 7 nov. DĂIANU.I. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei 266 V. ? – în 1949 maior N..P. dosar nr. 548 din 16 octombrie 2003. nr. 30 din 6 febr... Carol (n. al P.A. 258. Alexandru (n.S.R. p. 30.R.S.266 (deconspirat de către C.I. & Caţavencu 2004. fond Neoperativ.Of. Ernest (n. 1704.P.A. nr. Adalbert – maior M. 1706. p. 1711.. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D.C. “defectează în 1975. DAVIDOVICI. şi fişa sa de cadre la http://www.R. nr. 2417. nr.Of. 10921). al P. partea I-a.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. DEITEL.N.C. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Jela 2001.Of. inv. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50.R. 1718. 983).. Iosif . DEMETER. Leibu .P.C. 3293.I.Of.K. se stabileşte în S. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. Iaşi (A. 3872. 1714. DAVIDOVICI.C. Sandor Demeter) (n.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. 3871).V. 1946. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. A.D.Of. 1716.C. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 189 . M. 110 din 16 mai 1947.A. C. 1515). 144 din 25 iunie 1948.. DAVIDENKO. f. (32/1955).1920 Budapesta) .S. nr. p. fond Documentar.I.G. 277 din 29 nov. 286 din 10 dec. sublocotenent (în 1949). după înfiinţarea D. 1947. 1948. ilegalist (membru de partid din 1938. 1707. 220-319).F. 1. 1947. I.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. p. cu referat de cercetare la fd. p. Ioniţoiu 2006: 44.pdf. partea I-a.Of. 8321. p.S.A. p. 9/1957. nr. anexa la dosarul nr. Liuba . 1710. (8/1961 şi 12/1965). şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). nr. Lugoj şi Caransebeş). – v. partea I-a. Monitorul Oficial nr.S..C. DEMETER.R. partea I-a. p.). dosar nr. apoi locotenent.D.

3/1952 vol.R. DRUCKER.P. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. Bucureşti cu grad de locotenent. 1721. Zoltan . 1727. Jela 2001. membru al Direcţiei Organizatorice a C. trecut în rezervă la 6.C. împreună cu soţia sa. 269 1730. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. 62 vol. 1725. Solomovici 570). 1945. “Mihail” (n. curs de perfecţionare în U. DOBROTĂ.S. nr. nr. DULGHERU. v.P.G.P.A.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. în anii ’50. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. al P. 2414). DERFLER. (19581968). 3694 din 30 apr. la un moment dat concediat pentru escrocherie. (1954).M. şef al Serviciului Inspecţii al M. DERJI. funcţie din care va fi demis în 1957.R.I. când va fi destituit împreună 267 V. apoi. şi http://www.I. 126 din 6 iunie 1945. DEUTSCH.Of.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. Rubin . Solomovici 2003: 195. M. p.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. p. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. nr.R. 1722.pdf. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1719.S. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D.S. nr. Cosma 1994: 49).Of.Of. p. 1723.S. (M. al P.P. Ioniţă 2010: 29 n. DEMETRESCU. 70). DRIMER. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). p. p.C. nr. 2004: 570.Of. nr.C.ro/documente/cadrele_securitatii/DRUCKER%20SAMUIL%C4%82. al P. nr. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 10170). 153 din 10 iulie 1945.pdf. http://www. Troncotă 2006: 64. partea I-a.V.. v. 268 V. 162 din 16 iulie 1946. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. p. inter alios. 1720. nr. (1949-1952). emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. încadrat în D.16. Solomovici 2004: 570). (1957-1958).R. DINU. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. 5833). 136 din 19 iunie 1945. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50268 (M. partea I-a. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.I. 5/1. Marghebus)) – colonel de Securitate. anchetator brutal. 1728.Of.A.Of. ilegalist.R.C. căs cu Liza Marcusohn (1938). (1950-1952). 168 din 18 iulie 1941. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. Solomovici 2004: 579.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5.cnsas.S. şi N. partea I-a.a. 5127). dosarul cererii de schimbare a numelui nr. cu grad de colonel în 1952. Mişu DULBERGER ) (16.R.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. DEUTSCH. (nr.I. I. 190 . ? – locotenent de Securitate la Iaşi. II. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin.C. 269 V. u. inv. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. Emeric . Raoul (fiul lui David) – maior. Lomy – şeful arestului M. partea I-a. partea I-a. numit şef al Direcţiei cadre a D. 4708). DEUTSCHI. la Bucureşti (1940-1941).C. 110 din 18 mai 1945. 7472. 66 din 19 martie 1948.procesulcomunismului. partea I-a. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. Friedrich – fost funcţionar. preluat. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. 267 din 21 nov.G. -a (v. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). 4049). I). 1729.S. angajat al reprezentanţei comerciale a U. 1724.Of.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. partea I-a. 1726.Of. partea I-a.S.1968 cu grad de general-maior. Wexler & Popov 2002 II: 825).şi Ciuc (1947-1950). 66.A. pentru câteva luni.G. 4200). p. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?267. Samoilă – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. DINHOFER.

Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. Goma 2007: 118. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. apoi pensionat. 9763).C. emigrat la 21 oct.ro/documente/cadrele_securitatii/EDELSTEIN%20SAMUIL.C. Cluj . Troncotă 2006: 63. nr. în Forţele Armate (M. combatant în Spania (1936-1938). 99. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. 1733. Ordinul Steaua RSR cl. Jela 2001: 106-8. partea I-a.u. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 270 271 V. (?) DURAND. 225. nr. (1948-1950). instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. Solomovici 2004: 574 ş. Cosma 1994: 48). p. în 1947 încadrat prin decret regal. (1948-?) (Cosma 1994: 25. partea I-a. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. 10985. Banu 2008: 325. 1948. anexele la dosarele nr.D. avansat la gradul de lt.P. 1677. III-a. 1731. partea I-a. Ordinul Meritul Militar cl. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. trecut în rezervă la 1 martie 1960 cu grad de căpitan270. ales membru al comitetului de partid al M. 256. 268. p. 2001II: 43 şi 2003: 211-224.cu şeful său. 1947.P. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). 69. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). M. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 181. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. p. doc. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M.O. partea I-a.. p.I.P. cu grad de sublocotenent. 5127) 1736. 45). III-a. (1952). ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.. 3293. 255 din 7 nov. nr. (?) EGRI.I. C.C. 1945. fond 495 (“România”).1948). Deletant 1995b: 57.1920 Bucureşti – 1987 Bucureşti) (fiul lui Bercu şi Fanny) – locotenent-major la Direcţia Regională de Securitate Bucureşti (unde este inclusiv şef de grupă). ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D.A. când se pensionează definitiv.X. la jumătatea anilor ’90. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. în Canada. inv. 1945 . 38 din 16 febr.G. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. 1947. prezent în Franţa.1911 Cojocna. revenită în România în 1949. 1337).-colonel.Of.. Deletant 1999:190. 253 din 1 nov.?.S.R. 6306). Dobre et al. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960.A. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. şeful Serviciului “c” al M. Samuel (6. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. 603. Kuller 2008a: 127. dosar nr. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). Citându-l pe Mihai Pacepa. dosar nr. partea I-a.pdf. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. nr. inv. partea I-a.A. f. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). 1781). al P.A.I. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.Of. iar ulterior. M. unde locuia una din fiice.III. fond “D”. fişa sa de cadre la http://www. 1734. p. 127. 1974 în Israel271. B. A. Goma 2007: 118).din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. C.D. 165 din 24 iulie 1945.Of. V-a.Of. pentru merite antifasciste.cnsas.S.G. 9800. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. 2006: 122. cl. 15 din 18 ian. 1732. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967).S. 136 din 19 iunie 1945. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S.I. cu grad de maior.Of. 1735.D. 14/1959 şi 30/1980. 2006: 12. (1956-1957).Of. EBNER. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). Eugen . p.) al M. 1944 – iulie 1945) (M. 191 .R.R. DUŞESCU. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. EDELSTEIN. EINHORN. 44. 271. 2. 45. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. 123. 426.I.A.

II. 286 din 10 dec. partea I-a..în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea.pdf. partea I-a.D.Of. jud. Catalan 2001/4. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală273).A. 5098 şi nr. 647. 9870).I. cl.M. nr. p. partea I-a. 297. ELBIM. 257 din 9 nov. Focşani. 1739. 30 din 6 febr. ulterior lt. 165. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. 7579). C. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 274 V.C. p. Oradea) – evreu maghiar. al P. (?) ELIAN.VII.R.I. nr. v. ENGLERT.-col la Securitatea din Braşov în anii ’50-‘80272 (Bjoza 2006).ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER.C.A. I) 1747. Elena – funcţionar civil în cadrul M. 290. p. p. al P.Of.Of.I. EÖTVÖS. 1737. 1744. 18.V. 632. nr. 231 din 10 oct.S. 5817). p. nr. partea I-a. Sugarman f. al P.A. p.C. 256.P. ELIAS. Iosif . nr. p. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. secţia Cancelarie – dosare anexe. & Caţavencu 2004. nr. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. partea I-a.C. ERDÖS. 1749. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. 1947.. nr. V.. Adorian et al. p.R. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). 286 din 10 dec. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. M. 1945.-col. al P. Norbert . II-a. 275 V. EPSTEIN. 1748. 192 . Ghelniţa. (60/1955).în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 135 din 18 iunie 1945. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan.Of. şi http://www. M.C. 1. partea I-a. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. Deletant 1995b: 57. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M.cnsas. 2006: 280.a. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior274. (3/1952 vol.ro/documente/cadrele_securitatii/ELGES%20ELIODOR. partea I-a.Of.1931 Mediaş – 2001 Braşov) (fiul lui Carol şi Ecaterina) – locotenent. 1745. C. C.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDOS%20RUDOLF. ELEKEŞ. Ioniţoiu 2006: 27). 23.pdf.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 486.Of. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981).M.R. 3293. M. Kovacs 2006. Elemer (n.R. şi fişa parţială la http://www. ENESCU. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947..A. ERDELYI. n.Of. 1945. Eliodor (13.A. 982. 1742.P. 272 273 V. nr. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 9218.Of. Berindei. fişa întocmită de U719/004 din M.1928. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. 241 din 22 oct. partea I-a. 2007. 1949. EPEL. ELGES. 10925.. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. şi Watts 2011: 196.cnsas. inv.R. I. Rudolf (12. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed.cnsas. Oradea în 1948 (M. 5247. p.I. ERSEC. 8800). anexa la dosarul nr. 194 din 28 august 1945. 139 din 22 iunie 1945. nr. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd.M. şef de sector la D.R.1929 Petroşani – 2006 Deva) (fiul lui Ioan şi Irma) – locotenent major (1955-1966) şi locotenent-colonel la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean de Securitate Hunedoara275. 1738. p. partea I-a. 1750. 1740.Of. 1746.pdf. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. şi http://www. nr. apoi maior. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. 1741. 159 din 13 iulie 1948. 1743.R. partea I-a. ELEPHANT.: 108. 90/1956. 2006: 81. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967).E. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). 10925). 1971: 210.C. p. Medalia Meritul Militar. 1948.I. Budea 2005). maior şi apoi lt. 1945. Dobre et al. M. Troncotă 2006: 53.unităţi române.

68. din 1 dec. M. 1947. 5227). 41 din 18 febr. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001.Of. p. FAIER. 1946. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. 208 din 10 sept. 1947. 2888 din 12 dec. avansat sublocotenent în 1950. p. nr. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d.of. 8319). 1765. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 110 din 18 mai 1945.pdf. FEIGEL. p. 1349). partea I-a.Of. Solomovici 2004: 577). 6937. Ploieşti) – evreu maghiarofon. partea I-a. p.G. partea I-a. 196 din 25 aug. 208 din 10 sept. partea I-a. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 10205). Anton (n. partea I-a.P. sublocotenent (1948-1950). 4922).Of. din sept. partea I-a. FAYER. 2 din 2 ianuarie 1948. partea I-a. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel276. 140 din 19 iunie 1948. biroul de contrainformaţii. 1948. 5969). partea I-a. Solomovici 2004: 576).Of.Of.Of. p. p. 1758. FANDEL.cnsas. 1761. nr. M. partea I-a. p. 12. 8319). p. 164 din 19 iulie 1948. nr. 133 din 11 iunie 1948. 193 .Of. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D.S. Petru . 268 din 22 nov. 2000. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. (M. EŞANU. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 1766. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). şi fişa parţială la http://www.G. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 3504). partea I-a. nr. 70. 1518). FEIGEL. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. apoi plutonier major la D.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. nr. 55 din 6 martie 1948. 1759. 5032). apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. p. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. 131 din 12 iunie 1945.Of. 1763. din sept. partea I-a. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. 1762.Of. p. p. FEIER. 7074). 100 din 3 mai 1947. Beniamin – fost funcţionar.Of. Bucureşti (din 1948). 1947. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M.Of. p.I. 1755. 11026). nr. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a.P. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. 2037. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. 1757. n. v.Of. 1948. Şinca 2006. 1760.Of. 4049). Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. M. partea a XVIII-a). anchetator. partea I-a. 26.P. 1752. p. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 193 din 21 august 1948. 1756.1922. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M.1751. FARCAŞ.S.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. 1945. Nandor (alte surse Şandor) . 1764. EŞANU. pp. nr. FARAGO. M. nr. nr. 3697 din 30 apr. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. p.Of.II. partea I-a. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. nr. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia.R. FARK. 142-4). respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. 1753. nr. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. Andrei – în febr. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . cu atribuţii în contraspionaj. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. cap. 162. FEIERSTEIN. nr. FAIBIŞ. 276 V. nr. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 259. nr. 1754. FAIBIŞ. FARKAŞ.şef de serviciu în cadrul D. ? – colonel. p. 43 din 21 febr. FEIER.Of.

9800). 104 din 7 mai 1948. FENY [Remy?. 1948 era comisar de poliţie în D. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578.A. 4/1957 şi 4/1959. în 1948 preluat în D. inv. nr. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). 4143. 138 din 17 iunie 1948. 2009.R. partea I-a. nr.I. partea I-a. nr. 1769. Carol .C. (M.G. p. 3/1952 vol. I). Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. nr. 1947. FIDLER. FILIP. u. nr. p.Of. 1945. 275 din 27 nov. 203 din 2 sept. al P.Of. p.Of. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. Izi FINKELSTEIN) (n. 4517). 1776. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d.Of. 42 şi 112. nr. 62.cnsas.A. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. nr.D.C. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. ulterior promovat agent de poliţie. 5998. Lipa . partea I-a. ca detectiv clasa a II-a.R. 1777.G. Herman – în sept.A. I şi respectiv II). 110 din 18 mai 1945. p. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P. v. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. al P. 208 din 10 sept. 7304). M. p. iar din sept.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. v şi M. p. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. (nr.A. 85/1955. 5180). 1779. 121 din 31 mai 1945. nr.C. 1770.G.Of. 1781. p. (nr.P. 165 din 20 iulie 1948.S. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M.P. V. la Brigada a III-a a D.Of. nr.1925.C. (M. FELDBLUM. secţia Cancelarie – dosare anexe. 4049). 118 din 28 mai 1945.Of. omonomie cu cel care în 1956. partea I-a. (M. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. partea I-a. 194 . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Aurel (n.. 1780. FELDMAN. cumnatul lui Emil Bodnăraş. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. 2147). 2006: 184. partea I-a. (M.R. Gabriel . Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. p.Of.G. 110 din 18 mai 1945. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1948. 1775. 2006: 80). 4380). era transferat de la D. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D.I.P. partea I-a. 3/1952. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. FEINGHERS. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.I. 4049). 62 vol. Solomovici 2004: 577). 30.Of.a. membru de partid.Of.1767. nr. F.n. Andreescu.G. Alois – în 1945. 1774.a. în 1950.P. Jela 2001. GLANZSTEIN) – general M. 255 din 7 nov. şi fişa parţială la http://www. FICHLER. FELDSTEIN. p. M. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). FELLER. inv. Stefan – în febr. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani. până în 1960. FEYER. (M. partea I-a. vol.Of. 1948. v. 6412).în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. originar din Iaşi.Of. 2005a). nr.A.].I. n.Of. cu referat de cercetare la Fd. 168 din 27 iulie 1945. partea I-a. 59 din 11 martie 1948.. FEIGHENBAUM.R. 1772.C. I şi III.P. Aizic-Moriţ (n. FEINSTEIN. al P. 1773. Galaţi) – angajat în M. p. nr. cu grad de căpitan. p. 1008).din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava.P. FICHMAN.Of. Ionel (n.pdf. 8320). FEYER. 1947. în nov. I. vol. 3697 din 30 apr. 1771. partea I-a.C.. partea I-a.C. v.P. şi u. partea I-a. p..R.I. nr. C. partea I-a. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. când este trecut în rezervă cu gradul de maior277 (menţionat şi în C. 31 din 7 febr. nr. 277 V. p. FERARU.. p. anexele la dosarele nr. 10483). partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ.S. 3293. 1768.A.I. 1778. nr.

nr. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă.P. nr. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. FOCŞENEANU. FOLDENBERG. Ştefan – în 1941 radiat. 4315). 267 din 21 nov. după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani.Of. 1911).Of. partea I-a. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. 110 din 14 mai 1948. FILKER. 1783. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. nr 201 din 31 august 1948. 9764). 1945. Kuller 2008c: 189). 11059. nr. 1944.Of. p. FINKELSTEIN. partea I-a. 4922). partea I-a. 7711). Cosma 1994: 48)278 (v.G.a. şi M.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. 1789. partea I-a. 131 din 12 iunie 1945. inv. pentru merite antifasciste.Of.Of. FOCŞENEANU. 7742).Of. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. alături de alţi evrei. 1793.Of. 1945. nr. 10170). care a murit în luptă (Sugarman f. Ion . FLORIAN. partea I-a.Of. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. nr. 199 din 3 sept. p. Nathan . p. 51 din 2 martie 1948. 1794.fost frizer şi ilegalist. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. p. nr. 100 din 3 mai 1947.Of. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. fond 495 (“România”). 9546). 1945. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86-7) (Jela 2001.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. 3505).html 195 . 1784. unul din cei de care lt. Ioniţoiu 2006: 34. reîncadrat în 1945. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. p. M. p. partea I-a. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Vrancea (M. 4049). partea I-a. (1948-1952).Of. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. 289 din 13 dec. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. 206 din 1 sept. în Forţele Armate (M. nr. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. 1790. p. 72 din 26 martie 1948. 3697 din 30 apr. 1791. 1785. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. p. 1788. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. FISCHER. FISCHEL. în sept.: 109). ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D.Of. M. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. p. 278 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. Goma 2007: 118. nr.Of. 1786. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg.1782. p. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. FILLER. nr. 2099). III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314).Of. 1792.IV.Of. p. 198 din 1 sept. nr. dosar nr. 1941. Botoşani) . FLORIAN. p. partea I-a. Mureş. p. 2631. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. 253 din 1 nov. FISCHMAN. 4743). Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n.Of. p.romanianjewish. v. împreună cu fratele său Albert. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). FONEA. partea I-a. 225.1903. partea I-a. partea I-a. căpitan (în 1949). Sandu – în sept. nr. 1945. nr. 17. membru de partid din nov. FINKELSTEIN. 1787. 7261. 124 din 31 mai 1948. 1947. cu grad de sublocotenent. M. nr. în 1947 încadrat prin decret regal. fost voluntar în Spania. nr. partea I-a. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei.S. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5122.-col. 1947. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. 247 din 29 oct. din registrele de rezervişti ai Forţelor Armate. M.

247 din 25 oct.Of. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959.I. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. p.E. 1802. 1798. nr.Of. p. nr.S. FRIED. nr. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. 1961. partea I-a. 7085. M. p. a M. partea I-a. al P. 286 din 10 dec.. 5127). p. partea I-a. FRIDMAN. 3694 din 30 apr. care îl citează pe 196 . p. pentru neprezentare la serviciu (M. Nastasă. nr. partea I-a.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 5128 şi M. 1796. partea I-a.Of.Of. 1803.Of. M.Of.C. nr. p. 1810. nr. partea I-a. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. FRIDMAN. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. partea I-a. 1799. partea I-a. 1808. FRENKLER. nr. 2038).Of.R. nr. nr.C.C. din 1948 în Securitate. 136 din 19 iunie 1945. p. v. partea I-a. 1806. FRÂNCU./D. 10926). 13529.G. 9562). FRIEDMAN. şi Solomovici 2003: 198. 2037. 1948. Herşcu . 1811. 55 din 6 martie 1948.. v.Of. 1917). (1947-1956). nr. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 4048). unde avansează succesiv până la gradul de maior. 39 din 17 febr. FRIDMAN. Ladislau . nr. 1797.S. 1801. FRIEDLANDER. 1800.1795. după război încadrat inspector în cadrul D. Sandu (n. 980). FRIEDMAN.C. Mauriciu . nr.P. p. 110 din 18 mai 1945.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 3697 din 30 apr.A. (1/1975). M.I. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. Nică (n. Mureş (M. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. FRIEDLÄNDER. 1812. 1948.P. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 182 din 11 august 1947. 1947.R. 30 din 6 febr.Of.C. 110 din 18 mai 1945. 8318. 136 din 19 iunie 1945. p.G. Dănilă . nr. 55 din 6 martie 1948. partea I-a.A. n. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57).din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Raluca – în febr. FRENKEL. Varga 2003a: 130). “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. 61 din 14 martie 1947. M. FRIEDMAN. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. FREIBERGER. 136 din 19 iunie 1945. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu.S. p.]” (Kornis 2009: 237-8. p. FRÂNCU. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. FORMAGIU. p.n. în luna martie 1948 considerat demisionat..Of. partea I-a. FRANCO. FREIBERG. în sept. 4922. M. 1947. partea I-a. nr. v. 1804. 5127). Erwin-Max (fiul lui Eugen. nr. p. p. 4049). 208 din 10 sept. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin.C. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf.Of. partea I-a. partea I-a. 1809. 4049). Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of. conform unei surse evreieşti. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. v. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1805. 110 din 18 mai 1945. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. partea I-a.Of.G.G. infra) – funcţionar civil în cadrul M. 1947. al P. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. Cosma 1994: 48). nr.. FRIDMAN.I. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. M.Of. partea I-a. 1807.Of. 131 din 12 iunie 1945.

de unde s-a şi pensionat (I.I. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. FROST. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare.R. nr. Sigismund .Of. M. nr.S. 1947. 1825. ? . FUNARIU. 5360). FUCHS.S.R.Of. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. 144 din 25 iunie 1948. 1821.S. pp. Suceava în 1948. David . al P. (M.C. partea I-a. 1819.A.. 1813. 10432). & Caţavencu 004. (70/1955). 124 din 31 mai 1948. Botoşani). FROST. partea I-a. 1824. M. 1820. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. respectiv.A. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. 2006: 184). cap.V. 1827. Sdolomovici 2004: 578-9). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88.Of. Jela 2001). Troncotă 2006: 70. Dobre et al. posibilă identitate cu Teodor Friş.I. 142-4. Paul .R. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003.Of. FUCS.I. FRINDT. 162.generalul Neagu Cosma. I. Şinca 2006. FRUNZĂ. nr. 222 din 25 sept.S. 1823.cnsas. 191 din 20 august 1947.P. Goma 2007: 118.A. 286 din 10 dec. 4707). partea I-a.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Sali – funcţionar civil în cadrul M. 1814.I. 7537). Solomovici 2004: 579). M. p.D. FRISCH. 1817. menţionat şi în C.Of.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). 1822. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. partea I-a. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. emigrează în Israel după 1989. 8320. FUCS. M..P. p. & Caţavencu 2004)279 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. respectiv “Beriş”) – colonel.G. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi.pdf. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. ? – căpitan în 1945. 126 din 6 iunie 1945. 197 . Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p.P. 5127).R. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. germanofon. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”.Of. p. (1948-1951). partea I-a.R.P. FRISCHER.S. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. partea I-a. 279 V. 1947. & Caţavencu 2004. 10923. FRONESCU. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n.I.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. I. nr. “Fuchs”. FUX. n. p.Of. v.R. p. 136 din 19 iunie 1945. 4049). nr. 1818. care în sept.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Cosma 1994: 50).Of. nr. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni.I. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. Solomovici 2004: 579.. 1918. 208 din 10 sept. şi fişa sa la http://www. 12.R.C. din sept.C.R. p. 110 din 18 mai 1945. p. 3697 din 30 apr. 2006: 216. FUCHS. 2003: 207 şi 2001II: 43. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. Edgar – funcţionar civil în cadrul M. 1816. şi cu variantele de prenume “Behr”. partea I-a. p.R.R. nr. partea I-a. 1946. 4743). FRUCHTMAN. FUCHS. 1826. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. Benjamin . 1815. partea I-a. nr.1935 în U.fost cârciumar în Gherla.

p. partea I-a. p. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării.R. Niculae 2004: 32. partea I-a.I. 5246). cu Marcel BlecherBădescu. M. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. 2334). p.Of. (?) n. 1349. n. 1842. 48 din 28 febr. nr.Of.C. al P. p. p. M. nr. nr. 1836. v. 1841. n.. 1840. 1829. partea I-a. Smaranda [probabil Gärtner. 1844. 1834. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. II). Dobrincu şi Goşu 2009: 269). 237 şi Ion N. 27. n.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M.Of. 1845. Nastasă şi Varga 2003a: 229.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.-mj.Of. 7086. GEDO.C. 22 şi 1999: 23. 16 aug. 1946. M.2. nr.A. 1830. 1945. partea I-a. 4049) şi activist P.A. (Solomovici 2003: 121).280. 7259). FUX. Clara . Lupu 2011. 41 din 18 febr. p. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.I. 233. şi u. 1839. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 9880). fiica lui David şi Bella. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja.Of. nr.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). şi http://www. (nr.A. 216. al P. GHERŞIN. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. GALL. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. GERSHON. 1837. 41 din 18 febr. la Serviciul Lagăre al D.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Gerschon – în nov. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. 1832. partea I-a. p. nr. partea I-a. 1521). gardian public la Poliţia Botoşani (M. Marcel .C.G. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie.Of. 1831. 5246) 1835. partea I-a. GENSER. FÜRSZT. GALL. respectiv Zahariuc 2009: 210. GABAY.I.I. 1946. inv.R.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. (nr. Iulian Sorin. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M.III. 3/1952.Of.M.1828.1913.a. “Orest” (n.R. 9. Andrei (n. 1349). 1846. 139 din 22 iunie 1945.a. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. 31.Of. (la trecerea în rezervă în 1982). Nuremburg. Wilhelm . 257 din 6 nov. 275 din 30 nov. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). 280 V.cnsas. Gherşin (n. 72 din 28 martie 1945. inv. Paul Sterescu-Sternshein ş.A. dosar 3/1952 vol. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. Alexandru . p. v. 1843. p. Andrei – în febr.C.pdf. al P. 139 din 22 iunie 1945. 187 din 18 aug. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5.. 1833.S. M. 182 din 11 august 1947. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. Cosma 1994). Mina – angajat în febr. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. GABOR. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. nr. 1997. Iacob – între august 1944 şi august 1945. nr. nr. când demisionează.A. I. 198 . I). 1945. FÜLLOP. Buzatu 2008: 407). apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. 10416).R. p. Francisc . ? – fratele lui Teohari Georgescu. H. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. GHERŞIN. GALLOVITZ. vol. p. 1838.C. (6/1982). FÜLLOP. Bucureşti) – lt.Of. partea I-a. nr. GHINTER. ulterior funcţionar în M. GAL. 1945.S.P.în febr. GHIPS. GHERTNER.C.I. v. 108 din 12 mai 1948. (?) GEORGESCU. 4266). Berindei. nr. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. 62 vol III. 3699 din 30 apr. nr.în noiembrie 1945 încadrat în M.Of. (v. Marcu . 1947. p. 62 vol.

1911. p. p.S.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. 2006: 79. 10924). ca agent de poliţie clasa a III-a. nr.Of.P. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. 7085.S. 182 din 11 august 1947. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947). (?) GLUVACOV.I. partea I-a.C. 51 din 2 martie 1948. cu grad de maior. nr. 277 din 29 nov. 1853. locotenent-colonel la înfiinţarea D. Bihor (v. M. partea I-a. v.Of. p. 1948. M. partea I-a. T. ilegalist (din 1932). dosar nr. GOLDSTEIN. 1947. GOLDEMBERG. p. Pincu .S. 1946. nr. 1947. 135 din 18 iunie 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. GOLDENBERG. 267 din 18 nov. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. Simion Eugen – căpitan medic M. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C.S. GOLDENBERG. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. GLASSER. nr. Iosif . p. GOLDBERGER. 248 din 27 oct. p. partea I-a.Of. 1860.P. GLAS. şi Jela 2001: 125). partea I-a.F. M. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D.A. 1858.V. 1855. partea I-a. nr. probabil Mihail Gluk. (30/1954). nr. 162 din 16 iulie 1948. p. GOLDENBERG. p. 277 din 29 nov. 1947. 3895). cf. 96 din 25 aprilie 1946..P. partea I-a. 5982). Bernath – în 1956. Harry .G.1847. 1859. partea a XVIII-a). 1947. Ilie – din dec.Of. 219. partea I-a. 5933). p. 1849. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.1914. 4146). 1947 şofer în centrala Siguranţei (M.1986) – fost funcţionar C. 107 din 15 mai 1945.S. Andrei (26. nr. fond Neoperativ. 1850. p.. în anii ’50 (Dobre et al. p. 1848.. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D.Of. 5099.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.V. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. 1863. 3081).R.G.S.Of. M.Of. M. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. p.Of. nr. apoi Târgu Mureş (M. 134 din 12 iunie 1948. partea I-a. nr. f. partea I-a. partea I-a. GIMPEL. partea I-a.Of.. 104 din 7 mai 1948. 7489. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. partea I-a.Of. 7086. nr.A. partea I-a. 222 din 25 sept. 3699 din 30 apr. 110 din 18 mai 1945.Of.R. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M.Of.G.G. p.P.Of.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. partea I-a. 1862. 199 . Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . nr.Of. nr. 10919. p..P. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. (M. nr. 10924).S. M.Of. 4142).Of. 1947. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Petru . comisar-ajutor transferat în sept. arestat şi eliberat în august 1944. GOLDENTHAL. nr. nr.Of. (Dobre et al. Francisc . 2006: 79). M.N. 286 din 10 dec.S. 1947. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. Iosef – în oct. 1947. GOLDSTEIN. M. 182 din 11 august 1947. Cosma 1994: 47). 1861. partea I-a. GLUCKMANN. 1851. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. 10558). nr. 5075). partea I-a. 1854. GOLDHAAR. partea I-a. p. 1852. 157 din 14 iulie 1945. p. nr.după august 1944 comisar şef în cadrul D. nr. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. 82 din 7 apr. 286 din 10 dec. Arad – 3.G. 10197). al P. GOLD. p.P. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. M.G. 2417.Of. 286 din 10 dec. 10557). p./D.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C. 10433). 1857. partea I-a. p.G. M. 9596). 163 din 17 iulie 1946.Of. GLIECK (GLÜCK).angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. partea I-a. 1856. GOLDENBERG. p. partea I-a. p.Of.G.. decorat prin Decretul nr. 4049. nr.

în februarie 1948 ajunsese comisar.. respectiv III. 283 V.R. partea I-a. p. (nr.R. 1946. 1870. 9851). 289 din 13 dec. 1871. 350). 1872. p. 134 din 12 iunie 1948. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. u. M. 1865. 256 din 8 nov.R. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M.. partea I-a.A. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. GOLSTEIN. p. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). nr. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. 1868. 1947. nr.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 3895).Of. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. nr. M.A. Nicolae (n. 1873. nr. 3/1952 vol. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. I. 1877. 256 din 5 nov. u. GRANK. numit la 1 febr. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M..Of. S.Of. p. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. Madeleine – în dec. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. din noiembrie 1948 adjunctul lt.Of. supra] (Solomovici 2005. partea I-a. I. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31.cnsas. 1945. 4.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. v. partea I-a. Căpâlna. inv.1864.XI. 281 282 V şi http://www. Reiza – locotenent major. (?) GRAMA. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1874. şi M.1928. Mauriciu Ştrul la conducerea D. 104 din 7 mai 1948. 144 din 25 iunie 1948.P. M. Selma .angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 62 vol. GOLDŞTEIN. 107 din 15 mai 1945.M.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. GOLDSTEIN. originar din Rusia.M. p. respectiv II) (v.I. p. 200 . vol. p.Of.Of. 3/1952 vol. p.1924. 25 (cota S. 265 din 14 nov.1973282. nr. 12 din 15 ian. Galaţi (Arhiva C. 9838).A. 35). partea I-a. serviciile 3 şi 2281. Şmil – încadrat în D. 7957. nr. dosar nr. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. fond Documentar Timişoara. 1947. partea I-a. p. partea I-a.Of. 982). 1875. Ladislau (n.Of. 30 din 6 febr. nr. GRIMBERG. nr.P. nr.C. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972).N. 1948.M. nr.S. partea I-a. 11059). 4142). 1945. v. Goma 2005: 6). GROS. 1987. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. p. 136 din 19 iunie 1945. 1948.S. partea I-a. 1876. 2009.I.S. partea I-a.R.C.Of. 1948. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. Oradea (Kovacs 2006. f. şef de sector la D. (M. Samuel .Of. GROSSMAN. XVIII). 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. partea I-a. – locotenent de Securitate. Tibor GUTTMAN283) (n.IV. GROSSFELD. partea I-a. 62 vol. în 1952 cu grad de căpitan M. p. 4. Marcu . cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 43 din 21 febr. 1515.Of. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. I. 1866.-maj. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. 5127. Bihor) – căpitan. GOTTLIEB. inv. V şi http://www. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. GROPPER. p.C. al P.a.R.G. C. Tiberiu (n. 1867. 5075).I.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU.S.-col.1921 Salonta. (13/1953). 11964.P.R. GOTVALD. 21.Of. I. Ioniţoiu 1982. 1878.a. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. ca şef de birou în iunie 1945. al P. 1869.II. nr. partea I-a. nr. I). (nr. al P.cnsas. când demisionează. GRAD.I. nr. M. GROSSMAN. GROSMAN. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. 5360). 6.pdf.G.Of. p.). 206 din 11 sept.pdf.P.

C. C. 270 din 24 nov. 1947. partea I-a. 1891. GRÜN. partea Ia. partea I-a. nr. nr. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. 286 din 10 dec.Of. 82 din 7 apr. 172 din 28 iulie 1948. 119 din 29 mai 1945.S. 1945.. nr. 10273). 6201). 1889.Of. 4517) 1896. 2009.Of. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. 1894. partea I-a. Solomovici 2004: 581). 149 din 1 iulie 1948.Of. I.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. nr. GUTMAN. GRÖM. p. 1947. (Dobre et al.Of. M. p.I. fond Neoperativ. 121 din 31 mai 1945. 1892. 4706). 126 din 6 iunie 1945. Bela . în 1950 284 V. 267 din 21 nov. 3895). Matilda .Of. 10172. partea I-a.Of. 1886. 126 din 6 iun. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. 182 din 11 august 1947. 7084.A. Goma 2007: 118. partea I-a. partea I-a.Of. Lupu 2011. nr.S.R.cnsas. GUTMAN.1879. 6201. Leo GUTTMAN) (n. 26. 1895. p.R. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. 126 din 6 iunie 1945. p. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. nr.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1898. 2006: 80). 10170). GRÜNŞTEIN. GRÜNBERG. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). 5247). 24 din 30 ianuarie 1948. 3080). Manea (n. nr. 1893.pdf. nr.1947-1951). GRUIA. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a.şef al Serviciului Secret Civil al R. nr.XI. dosar nr. nr. 4706). 1881. GUTMAN. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. GRÜMBERG. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. nr.1912 Bucureşti) . 172 din 28 iulie 1948. 4425). partea I-a. partea I-a. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. 10557. 201 . Jela 2001. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. GRÜMBERGER. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. partea I-a. p. Leonard . partea I-a.S. nr. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. după alte surse 1952-1962). nr. 1888. nr. 5467). rudă cu Vasile Grunea?. p. Leonard (n. GUTMAN.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. GUTMAN. 1884. M. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. partea I-a. partea I-a.Of. C. 1883.X.N. Frieder . 709). M. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. partea I-a. & Caţavencu 2004. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S.Of. p. Heinz/Haim . GUSMAN.P. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. 4706 şi nr. 268 din 19 nov. 1945.Of. nr. 1890.Of.IX. p. p. şi http://www. 1880. nr.Of. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. 2417. p. p.I. GRUBER. 18. partea I-a.R. Mendel . 1947. ff.N. p. 1948. nr. 1945. partea I-a.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. 1897.1924. 267 din 21 nov.Of. 1945. partea I-a. p.G. partea I-a. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. GRUIA. (puţin plauzibil. p. p. 1947. 10925). 1885.Of. 107 din 15 mai 1945. p. GRUMBERG. 5967). p. 11 din 14 ian. 220-231. 277 din 29 nov. 1887. Solomovici 2004: 581.Of. nr. nr. p. (?) GUTMAN. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.Of. 1882. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. 5558). partea I-a. M. p. GRÜNBERG.Of.Of. n. p. GRÜMBERG. pentru nume vezi M. Cosma 1994: 82)284. partea I-a. GRÖNBAUM.Of. 318). 164 din 19 iulie 1948.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M.

Ludovic (n.M.R. p.S.1923) – maior de Interne în 1966. 10926.II. trecut în rezervă în 1966.II. nr.romanianjewish. GURCSANYI.S. partea I-a. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. când este disponibilizat. 11053.U.Of. apoi căpitan). informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. v.A. 202 .. p.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. 1901.I. Culmea. f. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. fişa matricolă penală la http://86. ff. HAFFNER. HABER. GUROVICI. (Arhiva C. I). 1945. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. p. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. Deletant 1995b: 62).1897 jud. HABER. 5467)).P. Jela 2001: 134). ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). 116 din 21 mai 1948.Of. 1944 şi oct. nr.Of. 1905. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1. 8658. 1946. 110 din 18 mai 1945. nr. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. HABER. 285 286 V. 144 din 29 iunie 1945. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi287. dosar nr.]. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi.R.125.cnsas. 268.P.A.Of. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP288 (A. cu atribuţii de Siguranţă. HAIDUCU. 162. 1948.G.A. 7364.I. nr. 22. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. 63-65. cota S.N. Şinca 2006. C. p. HABOT. partea I-a. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. p.-maj.P. 1899. 4048 [cota S. 1904. 238 din 14 oct. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50.I (1950).17.I.html. 1906. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). apoi arestată şi condamnată pentru trădare. 8917. 227 din 5 oct. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. partea I-a. din sept.. 4493.Of. Solomovici 2001II: 43. nr. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. 287 http://www. cap.. 1900.Of.M. HAHAMU.pdf.R. M. D. F.R. 60 din 13 martei1 1947. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D.. al P.php. 980).G. încadrat în M. 1996. pp.A. 1902.I.I. GYORGY. 12. partea I-a. p. p. & Caţavencu 2004. 6. V. Cosma 1994: 48. emigrată în Israel (M. Estera286 (n. partea I-a. 30 din 6 febr. om de afaceri. vol. şi http://www.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. 286 din 10 dec. 142-4. n. Ladislau – între nov. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. 4049). Iţic .S. 1907.I. 2.. maior. doas nr. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). 1945.. angajat la Securitatea din Oradea. 1896. M. cu grad de locotenent. partea I-a. Solomovici 2004: 581.I. nr. M. Sofia – funcţionar civil în cadrul M.Of. partea I-a. Cosma 1994: 50. 695-9. 2. nr. p. Ioniţoiu 1982: XVIII). Catalan 2001/4. (3/1952 vol. 1908. graţiată în 1955. nr. Ludovic (n. dosar nr. M.C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001.C. I. Solomovici 2004: 581.P. nr. nr. 1947. 288 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc..S. serviciul raional Dej (cu grad de lt. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951).org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. partea I-a. p. 1948.1937.-col. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. (1948-1952). fd. 3697 din 30 apr. Marin (fiul lui Mendel) (n. fond Documentar. 1903. ulterior defector în Franţa. idem. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina. alteori. eronat. M.G. 228 din 3 oct.S. inv. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud285. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M.locotenent.Of. citat şi de Solomovici 2004: 582).R. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947).Of.R.I. în 1950. 1947.R. Lupu 2011. fond Documentar Timişoara. ff. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (.

fond Documentar. nr. nr. Otto Mircea (n. 203 . 1926?) – ilegalist. 5133). ff. HEIM. 110 din 18 mai 1945. al P. HANFRECHT. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. 7774) 1915.R. Estera . p. 1911. ff.Of.Of. nr. HARTZ. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. 63-65). partea I-a.C. iar în 1979 (la pensionare.S. partea I-a.P. 3863). este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. HARMAN. 3694 din 30 apr. nr.A. partea I-a. dosar nr. 1914. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. Bucureşti (Cosma 1994: 51). HÂNCU.XI. 4049). în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). Nastasă şi Varga 2003a: 355). 4743).Of. 200 din 4 sept. 148 din 25 iunie 1941. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C.Of. (TC). HALTENWAGNER. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa.C. Moises HAUPT. 4048 [cota S. HAIMOVICI. 1916. nr. 136 din 15 iunie 1948. Iancu . după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). 1945.G. 4493. 124 din 31 mai 1948. 6201). 220-231).R.A.romanianjewish. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.-mr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.. Haim – (d.N. 262 din 21 august 1979).Of. HAIMOVICI. M. 1913. nr.I. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr./M. p. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. nr. 1912. apoi în D.S.P. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.7.N. P. 1917. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D.1981) . HAMEL.gen.A.. fond Neoperativ. HAIM.S.2005.]. partea I-a. 1920.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D.org/db/pdf/nr229_230/pagina14.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. deputat M. 9 din 12 ianuarie 1948. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS.S. partea I-a. HAUPT.S. M.Of.S.Of. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n.S. p. ca informator diurnist (M. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.IV. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. 1918. (M.R. p. IV. 116 din 21 mai 1948. p..P. I-a (Decretul prezidenţial nr. Petre – fost strungar. în prima jumătate a anilor ’50.P. Bucureşti289) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. partea I-a. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. 239 289 Vezi anunţul decesului în nr.Of. p.N.Of. 3660). partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. angajat în iulie 1948 în D. (1948-1952). M. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. HEBERT.R. partea I-a. încadrat în D. având grad de colonel. 110 din 16 mai 1947. calitate în care în martie 1946. M.S. p. 1919. nr.). transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). 1910.1909.I. I-a în 1949. cu grad de maior (M. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959).P. 172 din 28 iulie 1948. T.C. 2417.G. partea I-a.S. Aron .pdf. p. dosar nr. nr.I. fiul lui Frideric) (7.S.1899 .P. v. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. ulterior colonel.P. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. p.

p. 46 din 25 febr. 3080) 1931. HERŞCOVICI. cap.Of. Avram (n. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. 83 din 7 aprilie 1941.G.Of.şi M.Of. HERŞCOVICI. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. p.I. şi repartizat ca medic la Spitalul M. 1863). 2412). 7087.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 162. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. 4922). 1929. 144 din 29 iunie 1945. 5467)). 1947. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. nr. 1948. 1934. nr. HERŞCOVICI. 4706). plutonier la D. nr. HELLER) . 1937. 204 . 1947. nr.P. partea I-a.Of. M. 131 din 12 iunie 1945. p. p. 5967) 1924. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006).Of.colonel. 1935. HELMAN. HERESCU. Solomovici 2004: 582). 158 din 12 iulie 1948.G. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. M.A. 1946. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 182 din 11 august 1947. (dosare anexe. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. nr. HERŞCOVICI. p. partea I-a.P.S. 1932.Of. Alfred – angajat în 1948 în D. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. HERIŞANU. 92 din 17 apr. 60/1955). 142-4. Andrei . HERESCU.după august 1944 detectiv în cadrul D. 1930. (1952). directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). nr.Of. 265 din 15 nov. HERESCU. 1938.P. nr. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. p. 110 din 18 mai 1945. p. 1948. partea I-a. 5932).M.Of. p. Endre Herskovits. 10116). 1947.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. 30 din 6 febr. p.Of. Izu . 5790). nr.R. partea I-a. 983). (M.I. nr.Of. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. nr. p. 82 din 7 apr. HERESCU. 10394.C.Of. partea I-a. partea a XVIII-a). nr. HERŞCOVICI. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945.Of. HERMAN. p. 164 din 19 iulie 1948.Of. HELERU. 5982). Nicolae (n. p. partea I-a. p. nr. 1921. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 3697 din 30 apr.G. Iancu (n. partea Ia. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1927. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. nr.Of.M. HERESCU. Leibu (n. partea I-a. D. 66 din 19 martie 1948.A. Mihai (n. 1926. HERŞCOVICI.C. partea I-a. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. M. 1923. partea I-a. nr. HERESCU.. 1928. nr.Of.Of. partea I-a. Janette . (M.R. partea I-a. p. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. HERŞCU) – funcţionar civil al M. v. 1948. 4049). partea I-a. p. 1925.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. HERŞCU) – fost frizer. partea I-a.Of. 286 din 10 dec.P. partea I-a. al P. HENTZEL. 110 din 16 mai 1947. 272 din 24 nov. 126 din 6 iunie 1945. 162 din 16 iulie 1948. al P. nr. p. 10925). 1922. HERŞCOVICI.Of.R.. partea I-a.I. nr. partea I-a. 1933. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. Cosma 1994: 50). ? . n. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1936. 3871. 3947 şi nr. p. Adolf . p. nr. p. 1636). la Braşov) – colonel doctor. M.

196 din 25 aug.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. M. 6163).Of. a IV-a. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. în 1989. HOLBAN. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. 1947. Mureş.R. la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. 171 din 29 iulie 1947.Of. A. 4 din 5 ian. 225.Of. I). M.Of. jud.M. ff. (Balaş 2008: 252-3.S. HERŞCU. HOFMAN. 253 din 1 nov.1939. partea I-a.A. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. 6673). 308).R. 1948. 9696. unde. nr. reactivat în iulie 1948 (M. 1941.Of. nr. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean.III-a. din 1948. ulterior colonel.E. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. în anii ’50 (Levy 2002: 67. partea I-a. p. 1947.Ap. apoi şeful serviciului de cadre al M.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 70.” clasa a IV-a. prin Decretul regal nr. HOFMAN. Octav (n. (M. dosar nr. HIDA. în Forţele Armate.Of.P. 1943. v. 6243). nr.P. R. în 1948 maior. 2). M. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist.G. fond documentar. (M. 1946. 9763). Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D.. 10.A. 205 . Ben . 4049). al P. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. HOFFENBERG.Of. 1948. 7074). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. nr. 191 şu. Tibor/Tiberiu (n. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. decorat prin Decretul nr. p. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. 1945. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.E. 11024). Mureş (M. 3697 din 30 apr. 1949. 68. 2006: 78. p. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. 110 din 18 mai 1945. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. (1949-1950). HIRSCH.N. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. 1940. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. vol. 161 din 19 iulie 1945.S. 2066 din 20 oct. p. apoi avansat colonel.a. 59 din 11 martie 1948. p. 1947. 2888 din 12 dec. Marcel .I. (u. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. Dobre et al. 50. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M.I. 4638. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Mayer HIRSCH. Goma 2007: 118.Of. HOLBAN. Stănescu 2008: 189 n. recrutat informator şi eliberat în febr. 1947. demis însă după o lună (M.1913 Şmig. 110-5). ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. nr.). calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. 251 din 30 oct. dosar nr. II-a (Rozei 2007. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. 1950.Of. HOLBAN.Of.Of. partea I-a. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. HIRSCH. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. partea I-a. partea I-a. nr. partea I-a. 1949. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.R.1944-1948). partea I-a.. 1947 (M. partea I-a. nr.M. nr. 136 din 19 iunie 1945. nr. partea I-a. 1944. p.I.P. Boris (n.S. nr. Ioanid 2005: 82). HIRSCH. partea I-a.3/1952. stabilit în 1944 la Bucureşti. Otto Octavian HECHT) (n. nr.G.1907 Cernăuţi)) – maior. cu grad de locotenent-colonel. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. cu rang de prim consilier de legaţie (M.C. p. 1942.N. 28. 2009). M. 1950.III. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). p. 2010). 174 din 30 iulie 1948. menţiunea “Hida” şi în A. Zoltan (3.Ap. 5128 şi nr. 2145).P. 4049). fond 495 (“România”). 110 din 18 mai 1945.I. inv. arestat de Securitate în iunie 1949. stabilit în 1984 în Franţa. p. p. HOFFMAN. Cosma 1994: 45. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.

htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. 290 291 V. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. M.R. f. 219. inv. 7083).S. M. 4049. cu Margareta. fiica lor. nr. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. Dobre et al.C. .C. 5/500/947. al P. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. fond 495 (“România”). HOROVITZ. partea I-a. cap. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. 44. Troncotă 2006: 134. ff. nr. a avut două surori . HORN) .în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. C.I.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776).I. 4049. 142-4. http://www. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. HOLŢIER Ervin (n. 1957. partea I-a.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. 286 din 10 dec.două surori.S.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D.XII. 1956. HUTIRA. partea Ia. 49/1978. 1952. 3699 din 30 apr. Irina (căs.S.C. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. I).S. şi Solomovici 2001II: 43.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). 62 vol. Jela 2001). Elena (n. partea I-a.1920 Suceava – d. ulterior emigrată în Israel291 (Şinca 2006. 1.G. 29. nr. anexa la dosarul nr. Pintilie Iacob (http://www. HOSU. 1961.1915) – colonel (în 1960). inv. 208 din 10 sept. 1955. partea I-a. Israel).G. 206 .N. Jela 2001. 5246) 1959. Edmond . 8320.S. 2417. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. nr. nr. 3/1952 vol.Of. demis în iulie 1948 (M. Solomovici 2004: 598.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR.C.]. HUDESCU.Of. 292 V. Goma 2007: 118. Cosma 1994: 45.III. 1948. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968290 (cu referat de cercetare la fd. dosar nr. HORVATH. p. fond Neoperativ.jurnalulliterar. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. 4048 [cota S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Estera .pdf.X. p.1921 Hudeşti.R. Adelina (n..P. Niculae 2004: 32). v. 110 din 18 mai 1945. fiul lui Mendel şi Etka (n. 2006: 78. 31 din 7 febr. de profesie strungar. “Iosif” Dezsö (n. nr. I. M.Of. partea I-a. 74). Carol (n. partea I-a. nr. p. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. Isidor (zis “Izu”. pp. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării293 (M.G. 1985. Sender (n. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. la Institutul Oncologic din Bucureşti). HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). 225. HOLICI. Carol SEGAL ) (n.A.Of. în acelaşi an avansat comisar. HOLLINGER.a.Of. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n.bzi. M.S.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 2630).. 139 din 22 iunie 1945. 1958. inv. 1947.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. u. v. ilegalist (din 1933). 69. şi http://www. 10928. 162. Lupu 2011.Of. p. 1947. Cosma 1994: 45.S. 292 1960. (1948-1952). 159 din 13 iulie 1948. nr. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. ulterior artist plastic. partea I-a. nr. 182 din 11 august 1947.R. 5817. 3293. n. 8. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. fond Documentar. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”.S.(D. dosar nr. 1953. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953).procesulcomunismului. p.htm). 72 din 26 martie 1948. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. nr.18 aug.agerostuttgart.1951. HOROVITZ. V. M.Of. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. 70. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P. a fost căs. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. http://www.. (C.S. I. (nr. M. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936).G. 63-65.Of. Hela Mitoşeru (1923-1992. 1954. 84). al P. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. HOLTZER. 1011).cnsas. p. p. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). 293 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. HOLTZMAN.P.

Of. (M. partea I-a. al P. p.P. Arpad Andrei – colonel de Securitate. 104 din 7 mai 1948.C. nr.R. Silviu – în 1952 sublocotenent M. 135 din 18 iunie 1945. 3/1952 vol.I. (3/1954). Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. IACOB.Of. IACOB. 6352). anexa la dosarul nr. nr. 1976. al P. 662). inv.C. C.C. Constanţa. nr. Ion (n.a. Varga 2003a: 363. (M. inv.. 188 din 16 aug. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. IAKAB. IACOVICI.G. p.-col. după unele surse. p. 447-9). cu referat de cercetare la Fd.G.P. anexa la dosarul nr.C.C.Of.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 5099). al P. deportat în Transnistria.Of. cu referat de cercetare la fd. Mişu . 1948. 1967. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. la Circa 11 Poliţie (M. 62 vol.C. 1972. 3293. 4142).Of. în 1960 transferat în cadrul D. (60/1955). 10094). 1978. partea I-a. 90/1956. 4142). I. (2/1979). (1954-1955). partea I-a. v. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.C. 166 din 25 iulie 1945. (1979).A. IAKAB. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. V.S. pp. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.P. u. al P. nr. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. IACOB. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al..dosar nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. Malvina . IANCHELEVICI. inv.A. 231 din 10 oct. p.C. Nastasă. 207 . I.I. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). IANCU.C. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. 10923). dezertează la 25 iulie 1969. nr. al P. (indicat ca evreu de Solomovici. 265 din 19 nov. 121 din 31 mai 1945.numită în nov. (12/1954)..R. V-a.P.R.. inv. 6710). 286 din 10 dec. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.A. C. 1974. IACOB.Of.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr.S.R. nr. 2274). IACOB.R.Of. Moritz – originar din Tg. IANCU. p. 1962.C.U.Of. Osias . Caraman). p. 120/1956. 3293. 1971. nr. 1964.Of. Neamţ. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 1973. p. IANCOVICI.C.. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. s-ar fi stabilit în S. partea I-a. IACOB. (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. al P. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 8800). IANCOVICI.C. nr. partea I-a. nr. Ion – căpitan. al P.I. IACOB. 1970. condamnat la moarte în contumacie în 1970. S.încadrat în iunie 1945 în D. 1931 Băiţa. la Timişoara. Edmund .R. partea I-a. membru de partid. Paula .R. I). avansat în 1957 la gradul de lt. anexele la dosarele nr.A. Watts 2011: 506). 1947.G. în 1956 cu grad de maior. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie.R. p. C.I. p. 47/1956.M. nr. Bihor) – în 1951 sublocotenent M.. 1975. 1965.G. IACOB(ESCU). şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 1969.C. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. 1945. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). Auraş – locotenent-colonel . 1945.R.E. cu referat de cercetare la fd.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.S.. partea I-a. partea I-a.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 4517) 1968. 2006: 78). 371.C. nr. 120/1956. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. membru de partid.d. 1963. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. 3293. cu stagiu de instrucţie în U. 198). 1977. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. partea I-a.P.C. 104 din 7 mai 1948.. IACOBESCU. 1966. al P.

Of. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. IZSAK. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. IRIMESCU (căs. 134 din 12 iunie 1948. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). lt..II. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. p.P. Balint. IANCU IFILOVICI. nr. 5679). ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. director al 294 295 V.pdf.P. 4706).R. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg.-col.1931. 1989. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. 1991 Orţişora. ff.A.Of. jud. p. nr. nr. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. IŢESCU. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. nr.Of. nr. 1986. partea I-a. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. fost ilegalist. 286 din 10 dec.php.IX. (?) IORDANOV. 1983.N. IZRAIL. IŢICOVICI. IANŢO.1920 Brăila 18.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. partea I-a. p. IOSUB.cnsas.S. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. 1947.)..Of. după înfiinţarea Securităţii maior. Max – fost vânzător. 1980. David . a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. partea I-a. nr. Alexandru (f. 15. executat la 18 febr.Of. 1992.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. IOSIPOVICI. dosar nr. Mureş. 4922).I. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. IANOVICI. nr. (M. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. în 1948 comisar. Zoltan – căpitan. IOSUB. 1981. ILIE. 9849). partea I-a.205-945 de la Ministerul Justiţiei. 8009). 1984.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. ILIESCU.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.1979.A. 1991. 256 din 5 nov. Ionescu-Gură 2010: 88).]. p.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. p.Of. 5075). 4048 [cota S.R. 1993. 1987.htm. 1985. 1988. Iancu .P. 10922). ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. M. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. partea I-a.I. IOANID.XI. 1990.procesulcomunismului. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel294.S.17. apoi ofiţer superior la Securitatea. 297 V. Vischi şi Ivanciuc 2003297. 172 din 27 iulie 1946. şi Solomovici 2001II: 111). în 28 iulie 1959. 1982. p. sublocotent la D. partea I-a.Of.I.asp. 1947.maior. nr. Suzana . 1896. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. fiul lui Iosif şi Paulina)295 (17. 296 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. şi http://www. com. 182 din 11 august 1947. Ştefan . p. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945.R.125. Maramureş.A. 7086). Solomovici 2004: 582. p. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. Solomovici 1982 XVIII). 131 din 12 iunie 1945. fond Documentar. partea I-a.S. 1960296 (v. partea I-a. Herman LEIBOVICI. p. 208 .G. 154 din 7 iulie 1948. 63-65). repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. vezi dosarul 5-2. 60 din 13 martei1 1947. Pentru schimbarea numelui.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. şi fişa sa la http://www. Bucureşti în anii ’50.Of. după război membru de partid. nr.

R. 1998. 7388. 10205). p.I.. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2.N.I.I. 272 din 27 nov.M.Of.Of. Troncotă 2006: 54.S. p. profesând medicina la Braşov (1925-1940). IZSAK. JAKAB. 4354. JAKAB.Of. nr. inv. 8918.A. partea I-a. 71 din 25 martie 1948. nr. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a.S.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.D. JAKAB. pentru nume v.1903 Focşani) . partea I-a. 162 din 20 iulie 1945. Leo (n. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. când este descoperit. dosar nr.Of. Ernö (n. JURESCU.U. fd. nr. stabilit în România în 1922.. până în 1950.P. p. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. partea I-a.N. 268 din 22 nov. 60/1955).) a Securităţii (celălalt fiind W. p. (r. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.E. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena).S.P. 16. ex.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M. 137. D. 2002. partea I-a. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. Francisc . 122 din 31 mai 1947.Of. 6191).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005.A. 5246). 4494).Of.I. nr. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v.1890 Cheile Bicazului. 1945.M.G. 3. 219). 1945. fiul lui Mendel şi Gizella.IV. M.R. Bihor (M. după război director al Spitalului Militar M. p. partea I-a.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. 1518. 116 din 21 mai 1948. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. fişa sa matricolă penală la http://86.. 100 din 3 mai 1947. 209 . şi M. Nr.A. Neamţ – 28.Of. p. în nov..Of. 2417. M. (1945-1954) şi în paralel membru al Sectorului Medical al C. 1948. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. Alexandru . M.S. Einhorn). 2004. ff. 7259). nr. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v.S.Of. Moise – funcţionar civil în cadrul M. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. Petre Borilă şi Constantin Pârvulescu (Scurtu 1998: 41). p. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. nr. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.M.S.P. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. 2417.. JURĂU.V. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43.R. col. Emil Bodnăraş. 2003. 1997. 271 din 22 nov. 2604. nr.Of. apoi stabilit în Bucureşti. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)298. partea I-a. 235 din 15 oct. partea I-a. ROSENBERG) (n. partea I-a. (M. Braşov. Cosma 1994: 45). 72 din 26 martie 1948. 1. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. 10351. 43 din 21 febr. JEKAB.R. JUNGER. p. A.XII. p. 2000. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. Ernest. nr. 1947.125. 1945. ulterior 298 V. Braşov. M. p.1917 Dărăbani. nr. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. JUCLEA.Of. partea I-a. 228 din 3 oct. Watts 2011: 196. Deletant 1995b: 58. 1947. partea I-a. f. partea I-a.Of. 3506). 1945.P.Of. nr.I. dosar nr. responsabil medical de nomenclaturiştii Vasile Luca.G. 1995. JUCLEA. I.. 139 din 22 iunie 1945. 1999. 1996. Vasile Vaida. p. 2001.) Tatar Zoltan).A.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.php.Of. 9003). H. 5246).Of. partea I-a. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. nr. nr. Avram (n. 10351. al P. 220-31. 2630. respectiv M. Lothar Rădăceanu. 1994. 187 din 18 aug. nr. nr. p. KAHÁNA. fond Neoperativ. partea I-a.17. la înfiinţarea D. fond Neoperativ.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. din oct. Goma 2007: 118. p. partea I-a. I. dosar nr. p.C. nr. membru activ de partid din 1928. f.

a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui Pătrăşcanu.P. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena.Of. 4426. 1009). Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. nr. Zoltan (n. 3293.Of. nr. Deletant 1995b: 58.C. anexa la dosarul nr. 119 din 29 mai 1945. 210 . KATZ. Moise (n. p. KAHAN(E). la Serviciul Lagăre al D. Avram – în febr. 2006. M.medic la Spitalul Elias (1954-1972. şi M. I. partea I-a. p.A.Of. Dobre et al. p. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. III-a. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov.Of.R. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948).Of. al P. p. KATZ. 1945.A. KAHANE.Of.R.Of. 2008. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. 9. 1947. partea I-a. 265 din 19 nov. KAUFMAN. nr. 1945). aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. Cosma 1994: 51. 10 sept. 251 din 30 oct. C. 11080 din 30 iunie 1945. partea I-a. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. 1638). 2010. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959299 (v.R. p. partea I-a. KATZ. fratele doctorului Ernö Kahána (v. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. 1903) – fost ilegalist. Andrei . 5673).P. 1947. pensionat). nr. constantându-i decesul. p.G. 10093). Mureş (M. Lică (n. 9218). pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. Mureş (M. la Penitenciarul Jilava în anii ’50.R.P. Iosif (n. nr. nr. 2014. 76). cu stagiu recunoscut din 1944.S. partea I-a.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2016.Of. KATONA. 241 din 22 oct.în noiembrie 1945 încadrat în M. Braşov.cnsas. p. 11/1976.. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţiei Tg. ulterior emigrat în Israel (M. nr. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. după înfiinţarea D. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945. 10416). partea I-a. 9696. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg.S. partea I-a. infra). secţia Cancelarie – dosare anexe. fond 299 Vezi fişa sa la http://www. 1949). 46 din 25 febr. 2017. Hună – în oct. partea I-a). nr. 1932). Arhiva C. Saul . maior şi medic legist M.I.N. 2006: 12.S. 5467). KAPPEL. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. KATZ.Of. partea I-a. nr.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. 2011. 55 din 6 martie 1948. 2009. nr. 275 din 30 nov. 2007. Ioniţiu 2008:88.în febr. Petru .G. partea I-a. supra).S. KALOUSEK. Serviciul Poliţie Socială (M.A. 2018. p. 150 din 6 iulie 1945. 2038.Of.S. apoi D.III. p. KANTOR. 1945. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.pdf. 983). 2005. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. nr. 31 din 7 febr. p.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. apoi la regionala de Securitate Craiova.Of. 278 din 1 dec. partea I-a). KAUFMAN. 2012. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1948.. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. nr. 1945.S.I. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). Andreescu. 1948. 1932) şi Democraţia (Bucureşti.I.R. 2015.A.C.Of. 189 din 17 august 1948. 2013. 30 din 6 febr. M. KAUDERS. cu referat de cercetare la fd. inv. 1948. Nastasă şi Varga 2003b: 24. cu grad de sublocotenent în 1953. nr.I.Of. ulterior colonel de Securitate. nr. din 1948 şeful D. & Caţavencu 2004.. partea I-a. KATZ. nr. Karoly.

p. 1010).. 2038. KLEIN. p. 2 din 2 ianuarie 1948. dosar nr. Elias . KLAMER.. M. 208 din 10 sept. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. KERESZTESI. al P. Nastasă şi Varga 2003a: 578). 2035. 5246. 2020. partea I-a. 292 din 17 dec.Of. Helene . 2021. nr. Ioniţiu 2008:88. 1947.R. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. KERTESZ. Andreescu. 2019. Banu 2008: 327.Of. partea I-a. disponibilizat în dec. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 2022. nr. (M. 2024. Vischi şi Ivanciuc 2003). 5127).Of. partea I-a.S. S.Of. p. KEMTER. 2033. M. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. 5099). 2036. nr. nr. KINTZBRUNER. KLEIN. KLAIN. ? – locotenent la D. 1948.Of. 1337). 2417. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). 2029. p. KLEINDBERG. nr. p. 11089. 110 din 14 mai 1948.Neoperativ. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. partea I-a. nr. p.în febr. era transferată de la D. în dec. inv.P. Heinrich . 1948.R. p. 139 din 22 iunie 1945. Daniel . M.C. 4706). p. 31 din 7 febr.I. fond 495 (“România”). 3697 din 30 apr. KLEIN. KLEIMAN.Of. Andrei-Francisc – locotenent major.G. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.G. partea I-a.încadrat în iunie 1945 în D. partea I-a. partea I-a. nr. 4315). nr. 2031.Of. p. Fl. nr. – lt. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. partea I-a. KENDLER.G. KISS. v. 6412).Of. partea I-a. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. 132 din 13 iunie 1947. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.locotenent-colonel.Of.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ca detectiv clasa a II-a. Solomovici 2004: 582. 168 din 27 iulie 1945. 4315). 136 din 19 iunie 1945. p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 2027. Nicolae . p. KESLER. 2037.Of. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. 2028.Of. 1947 (M.P.Of. partea I-a. 2023.Of. 110 din 14 mai 1948. Ernest – medic M.P. partea I-a. p. nr. partea I-a.-maj.în 1945. 290 din 15 dec. 220-31. 2025. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 2030. 126 din 6 iunie 1945. nr. Edith . Timişoara. nr. Augustin .P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. 13). 135 din 18 iunie 1945. la Brigada a IIIa a D. KESERU. Iosif . dosar nr. KLANGER. 225. 1947. partea I-a. KESSLER. 4706). 7350). Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj.Of. 126 din 6 iunie 1945. Michel (fiul lui Moise) . ff. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. Mureş (M. Emil . Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). nr. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 8318.S. 4049). p. nr. p. partea I-a.Of. 2034. 31 din 7 febr. 2032. Jela 2001. partea I-a.Of. 4772). nr. partea I-a. KEISCH. Neştian 2010: 88. p. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83).din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. 11155 şi M. 2026. (M. KENDLER.M. trecut în rezervă în 1960. nr. 189 din 21 august 1945. (30/1954).Of. în ian.A. p. 211 . p. nr. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. KLEIMANN. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. 1947. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. 1008).în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.în febr.

P. partea I-a. p.Of. supra) .A. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. nr. 1912.G.I. nr. Ecaterina . al P. din 1948 şef de serviciu în cadrul D. nr. 5247.).M. nr. p.R. partea I-a. univ. 9850). M. al P. 2042.. ff. KOHN. 2/2008. 1945. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. 1947.M. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 2054. p. KOHN. KOHN.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2055. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D.2039.Of. şi în Caietele CNSAS nr. a IV-a. KLEIN. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C.R. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj.P. 2040.S. (60/1955). partea I-a.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. 2041.I. p. care îl ortografiază Klink. 208 din 10 sept. KLEINBERG. KLEINBERG. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M.].după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. partea I-a. Leiba (probabil soţul Eevei..N. 2046. 4048 [cota S. KLEIN. 256 din 5 nov.Of. Dezideriu . din sept. nr. KOFFLER. nr.F. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M.S. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. partea I-a. KOFFLER. 2044. partea I-a. partea I-a.C. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Bucureşti (Şinca 2006. menţionat pe baza Arhivei C. în anii ’50-‘70. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of. partea I-a. 4048). 63-65). 2630). 2049. 2047. 4922). p.S. 2048. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. decorat prin Decretul nr. n.Of. 85 din 10 aprilie 1948. a locuit în cartierul Primăverii. pp. cap. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. Deletant 1995b: 62. M. Lucia . ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. 2051. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. M. 1947. KLEINERMANN. 2006: 214). 87 şi 146).Of. 286 din 10 dec.. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962.A.S. partea I-a.I. 2052.G. emigrat după pensionare în Israel.N.Of. Elvira . cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. medic M. 110 din 18 mai 1945.A.P. 3232). KLEISCH. 162. p. p. KOHN. nr. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. v. pp. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. şeful clinicii de cardiologie “C. 144 din 25 iunie 1948. KOHN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. ulterior trecut în rezervă. disponibilizat în aprilie 1948 (M. partea I-a.R. nr. 110 din 14 mai 1948. nr.Of.C.Of. partea I-a.C. nr. ulterior 212 . 142-4.Of.I. 10416).S. dosar nr. 2053.Of. p. p.I. Cosma 1994: 51). 2 din 2 ianuarie 1948. 12). apoi al Severin. KOHN. p.A. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. 2050. M. din 1 dec. partea I-a. 2043. din 1948 maior. Timişoara. 10924.C. KLING. 51 din 2 martie 1948. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. p. 72 din 26 martie 1948.G. fond Documentar. 131 din 12 iunie 1945.R. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. Eva . 275 din 30 nov. nr.S.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.A.S. p. 4314). Arcadie – funcţionar civil în cadrul M..I. KOHNER. 5360). la Serviciul Lagăre al D. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. Andreescu. KLIPA.R. 2045.Of.în noiembrie 1945 încadrat în M.. partea I-a. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. p.A. nr. în mai 1948 avansată curier (M.P. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. ca agent de poliţie clasa a III-a. (30/1954). pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). 8320. Solomovici 2001II: 43.P. 1947. 139 din 22 iunie 1945.

2061. 72 din 26 martie 1948. p. după ce în sept. 222 din 25 sept. nr. p.Of. 10171). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Lupu 2011. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţi a Carei (M. 2064.C. nr. KUPFER.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. (1948-?). 1946. 2065. în sept. p. nr. 256-7). 5099. Solomovici 2004: 583). 162. KUN.R. 8321. 110-5). LANDAU. 4048). p.Of.R. 1947.S. p.emigrat în Israel (M.S. nr.A. 2069. 121 din 31 mai 1945. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare.Of.Of. 1948. 2060. 289 din 13 dec. ff. ? – inginer.Of. I. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 2011 al Ziarului de Mureş. p.I. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu.Of. 135 din 18 iunie 1945. nr. nr. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. LANDESMAN. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Solomon .I. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. 1947.G. (32/1955) (v. 2067. KOLLER. 2058. 267 din 21 nov. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. al P. nr. nr. 3871) 2066. 182 din 11 august 1947. 2063.I. p. Duţu et al.D. autor Nicolae Balint. partea I-a.S.R. 2062. Mureş300. menţionat şi în A. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 983. KRAUSZ. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. LAZAROVICI. la Circa 15 Poliţie (M. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. Ştefan (n. M. cap. partea I-a. Ioniţiu 2008:88. p.C. 2070. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). István Koller. C.P. & Caţavencu 2004. Sălaj (1945).P. partea I-a. 7084. 1947.ziaruldemures. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). 2630). la 2. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. M. KUN. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. 12860. 4638. partea I-a.Of. ? – în 1948 lt. nr. partea I-a.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. 2059. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F.. şi I.Of. nr.R. partea I-a. nr. nr. Din 5 sept. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. Andreescu. Şinca 2006. nr. 10925.R. Mihail (Pius.Of. M. KOLLAR. Huedin. p. nr. partea I-a. fost luptător în Spania.1916.C.I. p. 5360.Of. p. KRAL.N. partea I-a. angajat din 1952 în M. p. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. 2002: 12 I. 4517) 2068. v. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). partea I-a. Iosef .R. M. p. KOVACS.VIII. 10433). 1946.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. 144 din 25 iunie 1948. 5246). Carol . Ştefan. & Caţavencu 2004. 1945. LAITNER. 2057. partea I-a. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). 8446). Goma 2007: 118). fond documentar. 208 din 10 sept. p. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. 30 din 6 febr. 139 din 22 iunie 1945. (la Direcţia Generală a Lagărelor). Nastasă şi Varga 2003b: 25. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. nr. la Securitatea din Tg. partea I-a. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. 286 din 10 dec. 2056. partea I-a. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului 300 V. 215 din 18 sept. M. Cosma 1994: 48.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.I. dosar nr.Of. Cosma 1994: 45. membru P.R. p. nr. partea a XVIII-a). n. 74. 110 din 16 mai 1947. KOLER.R. la adresa http://www.html. 213 . zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. partea I-a.Of. KWEILER. din 1944. partea I-a. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea.Of.Of. LAUFMAN.Of.

Of.Of. 3895).P.Of.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. 108 din 12 mai 1948. nr. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri 301 V.cnsas. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. ? – colonel.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.P. nr.Of. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 5128). 8800). partea I-a.Of. 2085.Of. p. p. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. (M. p. 10432). 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. 2078. 2082. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). LEIBOVICI. 2087. 1945. LAZĂR. nr.S. 150 din 6 iulie 1945.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. partea I-a. 2083. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. 1945.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. 5673). 136 din 19 iunie 1945. în 1959 la Direcţia a IV-a. 2080. p. partea I-a. LEIBA. 162. partea I-a. 1896). partea I-a. p. 5982). partea I-a. Albert . p. p. 106). nr. 4708). 222 din 25 sept. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. partea I-a. (M. LAZĂR. 126 din 6 iunie 1945. p. p. p. 2072. partea I-a. p. p. partea I-a. LEIBOVICI. partea I-a. 5 din 7 ian. 2081.P. destituit din funcţie prin decizia nr. partea I-a. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50.Of. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M.IX. nr. LAZAROVICI.Of. nr. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 6672).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Mureş (M.G. (M. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945. 9926). partea I-a. 2086. p. pp. LEIB. nr. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. 1944 şi sept. 189 din 21 august 1945. LEFCOVICI. fişa sa la http://www.pdf. nr. LEIBI. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D.G. 2084. 2006: 78. nr. Mimi . 107 din 15 mai 1945. 2075. p. nr. LAZAROVICI. 2074. 231 din 10 oct.G. LEIBA. nr. nr. 1948. 62 din 15 martie 1948. Baruch – între sept. p. Ion .Of. 162 din 20 iulie 1945. Avram .Of. 161 din 19 iulie 1945. p. partea I-a. Şinca 2006. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D.Of.I. 6163).ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. 118 din 28 mai 1945. LEIBOVICI. nr. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. Andrei (n.Of. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. p. 214 . nr.Of. 1946. Albert – în sept. Jela 2001. LEFKOVITS) . LĂZĂRESCU. partea I-a. Botoşani (M. Dobre et al. 5127). LAZĂR. 2 din 2 ianuarie 1948. nr. 12). 6191 şi nr.R. 171 din 29 iulie 1947. Iosif – fost vopsitor. 2073. (Troncotă 1999. “Puiu” – în nov.G. 2077. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel301. 2071.Of. partea I-a. p.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. cap. 2079. nr. Frederich (1. 2076. LAZĂR. nr. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M.Of.Paşcani.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M.Of.Of. 4264). LAZĂR. ulterior avansat colonel (M. partea I-a. nr. LEIBOVICI. p. Avram . partea I-a.Of. 60 din 13 martei1 1947. 2278. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. partea I-a. 4380).P. partea I-a. p. 136 din 19 iunie 1945. nr. 259 din 12 nov.S. 144 din 29 iunie 1945. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg.P. n. 5467). respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). 7350). 142-4).

S. partea I-a. nr. 2334). nr. 4439.S. partea I-a. 1947. LEIBOVICI. 1945. 159 din 13 iulie 1948. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. M. p.. 1945 numit impiegat. 2095. M. nr. 110 din 18 mai 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM.1926-2000 Iaşi.A. 31 din 7 febr. LEIBU. partea I-a. 124 din 31 mai 1948.Of. 2102. p.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 3895). p. nr. 5335). partea I-a. 265 din 19 nov.N. 216 din 22 sept. 3694 din 30 apr. p.Of. 2104. LEIBOVICI.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie302.S. 286 din 10 dec. (M. 2098. în nov. LEIBOVICI.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. dosar nr. 66 din 20 martie 1947. David .P.]. M. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. p. partea I-a. 17 din 21 ian. partea I-a.Of.S. partea I-a.P. 4314). nr. 1949. 1947. 4517). p. 63-65). Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. LEIBOVICI. nr. p. p.Of. 2097. 1948. p.Of. ulterior plutonier major la D. 2099. partea I-a. 8233). 10094. partea I-a. 1945.8. Marcu . 5817). 107 din 15 mai 1945. nr. partea I-a. nr.Of. 31 din 7 febr.Of. partea I-a. M.Of. LEIZER. nr. 2103. în 1947 transferat. LEIBOVICI. Solomovici 2004: 586). Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. 302 V. 219.Of. partea I-a.Of. Simca . LEIBOVICI. Botoşani (M. LEIZER.pdf. p. nr. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. nr. nr. p. p. LEIBOVICI. p.Of. M.I. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 107 din 15 mai 1945. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. 2090. 2101. partea I-a.Of.115 din 20 mai 1948. Herman .S. partea I-a. 121 din 31 mai 1945. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. nr. 2088.R.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.Of.. nr. 1948. partea I-a. 2085 şi nr. fişa sa la http://www. demis la 1 febr. nr. din sept. f. M. LEIBOVICI.P. 2089.Of. p.Of. nr. 2091.Of. 10239). nr.Of. 1947. nr. fond Documentar. partea I-a. 2417. LEIBOVICI. LEIBOVICI.săvârşite repetat în serviciu.R.Of. ff. 1011).din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of.P. probabil încadrat în D. LEIBU. nr. 110 din 14 mai 1948. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. v. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. 72 din 28 martie 1945. 268 din 19 nov. 146 din 30 iunie 1947. 158 din 12 iulie 1948. fond Neoperativ.A. 2094. 1948 (M. Iaşi cu grad de ofiţer.S. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. 126 din 6 iunie 1945.A. 211 din 13 sept.N. 8320). p.I. 2093. 1947. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 208 din 10 sept. 1010). nr. 215 . Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. LEON. 4706). 3895). partea I-a. 10923).Of. partea I-a. 2092. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.S. partea I-a. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. 8318. Melania .. p. David – fost fotograf. M. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 5789). 707). p. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. LEIBU. Iancu-Avram (20. 2096. 4049. 4048 [cota S. partea I-a. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. p. dosar nr. 4743).cnsas. nr. partea I-a. p.Of. (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.R. Marcu .S. 2100. partea I-a. LEITNER.

Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region.P. LEVENSOHN.S. LOBL. Iaşi. ? (n. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. LIVEZEANU. ? . LOBEL. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.C. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. nr. încadrat la Direcţia Penitenciare. M. 31 din 7 febr. p. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958.Of. LERESCU.T. partea I-a. 2117. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu).. 304 2116. 146 din 30 iunie 1947. 25 nov.pdf. partea I-a.medic M. 5190 (solicitarea). 3862). 4861). 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. 2107. 587)..din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 2118. 2113. LITMAN. Bihor al P. şi Kovacs 2006). Paul (n. http://www.A.Of. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. M.P. Cosma 1994). Bucureşti.B.Of. Practic a adoptat numele de serviciu din S. 5335). 2114. al U. 110 din 18 mai 1945. LITVIN.Of. 216 .Of.P.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. partea Ia. Serviciul Contabilitate (M. 303 M. partea I-a.X. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. 2119.C.Of. 220-231. Paul (n. nr.C. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. 127 din 3 iunie 1948. un anumit “Livezeanu (n. p. 10116). apud Ţârău 2002: 182. colonel de securitate în Oradea.I. f. 4049). nr.R. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. M. partea I-a. 2106. fond Comitetul jud. Andrei (cf. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. partea I-a. nr.R. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.S.R. 31. LITMAN. partea I-a.R. 2108.2105.R. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.N. 1947. nr. 305 V. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI. Solomovici 2004: 208-9).R. (membru de partid din 1946). 199 din 28 august 1948. 7241.M. 1920 Galaţi) – medic. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova.I. fond Neoperativ. Penchas LEIBOVICI303) (n. 242/1948-1949. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. 2417. nr. 1948. ff. Târgu Mureş.J.I. 55 din 6 martie 1948. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. partea I-a. 2110. p. XVIII. după război medic în centrala S. al P.C. Iaşi) – din febr.iajgsjewishcemeteryproject. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D.C.P.N. 2115. nr. nr. 138 din 17 iunie 1948. 2179.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti ) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. Edgar(d) (n. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării.Of. p..A. 1011).M. LEVY. fişa sa la http://www. 2038).I.cnsas.-D. 77344 din 12 august 1948 în M. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu305. LOTE. Iosif . 60 din 12 martie 1948. p. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v.I.G..html. p. 48. SOMER) .S.C. LICHT.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). p.C.Of. LIST. altor surse LOTHE) – locotenent.. LEVENSON. 2112. nr. p.H.Of. partea I-a. (1951) (v. v.Of. nr./P.S. Banu 2008: 324). iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. dosar nr. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M.I. 110 din 16 mai 1947. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. partea a XVIII-a).. 265 din 15 nov. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. 1927) (n. dosar nr. LERESCU. şi A. 2109. LIVADĂ. partea I-a. 304 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 2111. p.

p. nr. LUSTIG. n. LÖB. 2128. 189 din 17 august 1948. 1944. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. după alte surse 1919) – medic M. 144 din 25 iunie 1948.Of. nr. 1946. p. H. p.R. Cotovschi din 1955). dosar nr.Of. M. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. p. 2126.G. nr.R. care îi indică şi numele nativ. LUDESCHER) (n.I. partea I-a. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.I în 1948. la fel ca şi în autob iografia lui Gr. 2121. MAER. LUPU. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 8987. nr. 2122.Of. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. p. 7261. 1945. M.S. partea I-a. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. 5127). 3895). partea I-a. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. partea I-a). partea I-a. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. 3895).S. 6937. Z. nr. LUSTIG. p. partea I-a. 200 din 4 sept. 82 din 7 apr. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. 1948.Of. p. 983). 1949. nr. începând cu 15 august 1945). după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. p.G. 2006: 237. LÖWY. Berindei.A. respectiv “Wächter”) – ilegalist. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 210).P. Hoisie . la Serviciul de Siguranţă (M.A.Of.A. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. 289 din 13 dec.Of.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.I. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M. 4706).A. nr.Of. 201 din 31 august 1948. în oct.Of. Iancu . nr. nr.C.Of. 1732 alias “Victor Ţiganul”). 2134. 2136. nr. (1948-?) (Cosma 1994: 83). Mişa Vechter. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . 230 din 6 oct. 19). (M. 126 din 6 iunie 1945. Goma 2007: 118). 1947.a. iar apoi transferat în centrala D. LÖWINGER. Oradea.P.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.C. partea I-a.A.1910 Iaşi. inv. LÖWUI. 2130. din 1950 medic la penitenciarul din oraş. n. secretar al organizaţiei de bază P. Mihail (n. C. 2123. nr. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. Botoşani (M. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. nr. 7774). partea I-a. 1948.D. Francisc – originar din Năsăud. nr.XII. 217 .Of. nr. 2133.P.2120.R. 2067 din 20 oct. 107 din 15 mai 1945. 136 din 19 iunie 1945. la spitalul din Sighet. 193 din 21 august 1948.G. partea I-a. p. 2124.Of. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. M. uneori ortografiat şi Wehter. Iosif (n. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 8202). 293 din 18 dec. nr. 151 din 3 iulie 1948. apoi Galaţi. 655). LUCA. A III-a. LUPOVICI. LUNGU. 5360). şi M. partea I-a. 3080). David . nr. 3. 1971: 210. fond 495 (“România”).: 109.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2129.I. 4. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. 225. 2125.R. LUSTGARTEN.. 2135. p. LÖBL. nr. p. 1947 reîncadrat (retroactiv. LUNGU. 12860). trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. 16 din 20 ian.I..din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.Of.Of. 60. 1947). LUPAŞCU.S. LUSTIG. Diamant 1979: 371. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M.P. partea I-a. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. partea I-a.Of. Eugen . partea I-a. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. p. 2127. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al.A. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă.Of. partea I-a. p. 5603). apoi în U. Sugarman f. 2132. 30 din 6 febr. (M. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. p. LUPU.Of. 2131.

u. 286 din 10 dec. MAIER. partea I-a. 122 din 31 mai 1947.C. MAIER.Of. 286 din 10 dec. nr. 62 vol. nr. respectiv II). partea I-a. v. inv. 2142. 8800). nr. partea I-a. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D.R. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. p. MANDEL.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. Niculae 2004: 32). Marcu . u. 71 din 25 martie 1948. Arad (1952-1955). 2140. nr.Of.R. p. MANDEL. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin.. nr. I). 65 din 19 martie 1947. p.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. p. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 4517. inv.I. respectiv III.S.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. 104 din 7 mai 1948. nr. fila 19. 1946 în M. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. p. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. (M. SCHNEIDER) (n.Of. I. partea I-a.Of. al P. p. MANDELBAUM. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). 9763).III.Of. 1947. Lupu 2011. al P. demis din funcţie la 1 febr. 163 din 17 iulie 1946. 1945.. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. MAHLER. 4355. emigrat în Israel (C.Of. 3977).Of. 1371 din 7 ian. I. 96 din 25 apr.C. şi fişa sa de cadre la http://www. 4706 şi M. Alexandru . 253 din 1 nov. 1948. 1924 Chişinău) . dosar nr. p.I. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1946. nr. p. B.P. pentru schimbarea numelui. M.Of. M. partea I-a. (M. MANEA.G. 1948 (M.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 306 V. Bjoza 2006. nr.G. fd. nr. p. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. Solomovici 2004: 588)306. 141-2. 2038). nr. 1947. 2138.C.-maj. Iancu – în 1947 agent. MANEA. partea I-a. cu un intermezzo ca director al M. v. I. decizia ministrului Justiţiei nr. p. Dorel [alias]. 10920. apoi D.ilegalist. nr.C.A.P. 126 din 6 iunie 1945. nr. 2145. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A.S. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 3/1952 vol. p.A. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. 1947. 2150. partea I-a. 1947. unde ocupă funcţia de şef de birou. v. fond Documentar. p. 2149. p. partea I-a. 135 din 18 iunie 1945. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. ff. 2147. 10483.Of. M. (nr. 2143. 2148.Of.R. 62 vol. William.N.Of. Avram .pdf. p. MARCOVICI. 3080). desituit în dec.S.S.a. 4495). nr. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). Carol – în 1952 locotenent M. 4143. nr.S. nr. M. partea I-a.2137. p. partea I-a. MANAŞCU. 30 nov. 82 din 7 apr. nr. Lazăr (11. 2139. MANDEL. partea I-a.Of. partea I-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. 116 din 21 mai 1948.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.. 2146. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. p. 218 . 231 din 10 oct.S. M. nr. partea I-a. 10925. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). MANDEL. 7490. partea I-a. MARCOVICI. partea I-a. 1946. 3/1952 vol.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. Piteşti în 1953. MAHLER. p. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. 4147). 275 din 27 nov. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. n.Of. nr. partea I-a. 4312. 97.Of. 2141. nr.Of. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. (nr. 1946. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. partea I-a. nr. (M. David – după război maistru autor în cadrul D. 2605).P. p. 121 din 31 mai 1945.M. dosar 9.cnsas. partea I-a.a. 5098). 1946 pentru motive disciplinare (M.Of. 2144.Of. partea I-a. iar apoi. 158)).Of.A. 291 din 16 dec. 12942).. 107 din 15 mai 1945. 92 din 17 apr.R. 110 din 14 mai 1948.P. 3895).Of.. Roland Emil (n.S. arhiva C.Of. p.

cu Elza. partea I-a.G.I.2151.2008) (v.P. MARCU. Goma 2007: 118). Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. 1945. 165 din 20 iulie 1948. Etla Basea) (1918 – III. MARCUS. R.VII. p. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M..Of. 119 din 29 mai 1945. 60 din 12 martie 1948.I.C. nr. Aviva Enav. nr. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. (1979). Alexandru (“Saşa”) Mateescu. (1948-? (probabil 1956)). MARKOSI.R.R. 107 din 15 mai 1945. (M. MARCOVICI. 5983).P.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.C. partea I-a. 3895). I.P. Matei – maior de Miliţie. ulterior emigrată în Israel. 4313).Of. p. MARCUS. 2158. care locuieşte la Paris.S.N.Of.a. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Froim . Iuliu (n.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 710/20.S.. nr. MASSLER. 62 vol. fiica sa. 4048 [cota S.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 4048 [cota S. p. a avut o soră.Of.].după august 1944 detectiv în cadrul D. căs. 2178. (nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). 7957). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). Cosma 1994: 81. 4425). MARCU.A. 2157. partea I-a. nr. 108 din 16 mai 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2162. 2160.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 2155. 2168. 2179). MATHIAS. 121 din 31 mai 1945.Of. I). al P. 2166.C.1913) – fost comerciant de stofe. 110 din 14 mai 1948. nr. nr. 3957). p. partea I-a.Of. partea I-a. 2152. 2170. 219 . 411/1952) (v. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesi onale (Arhiva C. MARCU. partea I-a. u. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. fond Documentar.Of. Bernard . 5127). ff.S.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. Sandu . 2167. Stela .. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. fond Documentar. p. 136 din 19 iunie 1945.R. partea I-a. inv.. p. MARCOVITZ.a. I. partea I-a. Iţic . dosar nr. B.I. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. nr.N. 2163.G. 30. nr. MARCU.Of. la Circa 7 Poliţie (M. p. 2164. 135 din 18 iunie 1945. 1516).R. p.10. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. al P. MARX. dosare anexe. şi Jela 2001. nr. Antal . Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. 5099). şi Solomovici 2004: 588). partea I-a. nr. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M.Of. MARGULIS. MARINA. partea I-a. MATIAS. iar apoi stabilită în Franţa. MAYER. 157 din 14 iulie 1945. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. 5998.Of. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). 2154. MARGULIUS. p. 2169. 2010). 63-65. nr. emigrat în Israel. 2153. 43 din 21 febr. M. nr.C. 60 din 12 martie 1948. (nr.C.S. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D.]. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 3/1952 vol.Of.S. (M.Of. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947). S. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. partea I-a. MATEESCU. nr. MARCOVICI. u. 2156. 4518). Brucăr) şi un fiu. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Hava (Tzirola) (căs. 2159. 2165.Of. Solomovici 2004: 588.A. inv. 539. partea I-a. p. v. ff.G.G. nr.C. Ion (n.Of. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. dosar nr. 63-65). p.A. p. 206 din 11 sept.P. 2161. al P. p. 1948. Ella (n. MAYER. M.R.

partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 3694 din 30 apr. partea I-a. Michail MARCUS) (n. p. partea I-a. 176 din 4 aug. v. MICHEL. nr. 3699 din 30 apr. Gutman . 226 din 4 oct. 4049). p. al P.Of.G. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M. nr 7 (iulie 2010). Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. al P. MEDLER.R.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. M. partea I-a. 2172. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. nr.R. 122. 133 din 11 iunie 1948.S.. 2181. p. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 2182.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.2171. cerere în M. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M.Of.E. 2173. MESINGER. cu referat de cercetare la fd.A. nr. 1947.Of. nr. 61 din 13 martie 1948.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. 14. partea I-a. 4049). 11025). M. (M. 1945. 110 din 18 mai 1945. 10927. 5360). (M. MEŢIANU.Of. nr. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. MENDELOVITS. ME(I)EROVICI.Of. 2180. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 51 din 2 martie 1948.717 din 4 dec. 1945. 2176. Rene . p. MENDELOVICI. p.1917 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Menora. anexa la dosarul nr. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. 5603). partea I-a.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 199 din 3 sept. 2187.Of.S. inv.I.C.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. 182 din 11 august 1947. 110 din 18 mai 1945.Of. 5227. 3699 din 30 apr.I. 5032). încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. p. p. 2183. nr. 1947. partea I-a. MEYER. 2174. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). partea I-a. 1945. nr. Willy . 8649. partea I-a. p. 151 din 3 iulie 1948. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.C. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. MICHELZON.G. MĂNESCU. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. MEEROVICI. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. nr. în 1948 (Cosma 1994: 47). 2189. MERDLER. MENDELSOHN. MEIROVICI. 1011).Of. v. Paul . (1953).P. Titu Laurian – colonel. Iosif .din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. MĂRCULESCU.Of. M. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. MEISTER. 1945 în M. partea I-a. 116/1965 2175. 7742). p. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M.C. 2184.G. 2888 din 12 dec.A. nr. 150 din 6 iulie 1945.Of. p. 140 din 19 iunie 1948. C. partea I-a. 2241). 4049). M.Of. p. p. 2179. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 1948. nr.Of.C. 2178.în sept.Of. p. 7083).P. 4049).Of. p. 5673). 2188. nr.of. Silviu – de profesie arhitect. p. partea I-a. 287 din 14 dec. v. Focşani. ? – medic. în 1952 locotenent 220 . 2177. 110 din 18 mai 1945.P. L. partea I-a.Of. 2186. p. 2185. Mihail (n. p. MEDVEDOVICI. nr. partea I-a. nr. 31 din 7 febr. (M. MERLING. locotenent-colonel. decizia nr. Verner . 6867.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1913). nr. Iosif . partea I-a. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. MEER. 3293. a D. nr. nr. nr.XII. partea I-a. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. partea I-a.

p. 9243. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). 151 din 7 iulie 1945. 225.. ff. 2197. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949). 3/1952 vol.a. Solomovici 2004: 217. Leon (n. “Procesul sioniştilor”. MIHAILOVICI.ro/viorel/sblog/index. 2147). trecut în rezervă la 5 oct.M. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n.V. David (n. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 7346. 4708.R. partea I-a.R. nr.a.C.G. Teodor Ioan (n. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. 1/1948. partea I-a. nume românizat prin Decizia nr. activist în secţia de cadre a sectorului M. Recurs – fila 9.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. 62 vol. WEISSBUCH. dosar nr. voluntar în Spania (Sugarman f. 309 Pentru schimbarea numelui. Cosma 1994: 48. (nr.U. până în 1950 (Levy 2002: 207. MIROIU..I.S.P.Of.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. MINTICI.I. Niculae 2004: 32). inv. cu grad de maior. nr. v. Zbăganu 2001). Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). inv. I. p.a. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. 2196. 309 2198. tatăl Mioarei (1949-1965). locotenent major în 1952.memoria. vol. u. MIHAIL. inv.S. 589 şi 2003: 167. Levy 2002: 123. http://www.S.R. 2191. 223.. după război ofiţer în S.2006307) – activist la comisia de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945).M.A.C.a. u. (1948-1958).Of. 4268).M.I. MICLE. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.. 62 vol. Wexler & Popov 2002 II: 825. 7086). MIRONESCU. Vezi şi Teodor Wexler.romanianjewish. 2190. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. Sara (n. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. clasa IV-a. 2194. 5784. 203. încă în funcţie la 307 308 V. Iacob (n. prin Decretul regal nr. 237 din 14 oct. cu Emilia (1917-2000). 1-19. 9763). (nr. nr.A.Of. nr. 40002.P.S.R.A. al P. 2195.I. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. p. Pelin 2008. partea I-a. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P.ro/?location=view_article&id=419.R. al P.Of. dosar nr.: 110).. 2193. I). v. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct.pdf.I. la http://revista. I. (1946-1947). (?) MICU. 126 din 6 iunie 1945.G. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale.Of. Solomovici 2004: 570). 1947. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”308) (A. p. C. nr. ff. I). 18. 253 din 1 nov. 1378)). 2192. Lupu 2011. Adolf KLEIN.viorelarion.G. D. 13-16).P.S. 1947. inv.C.. partea I-a..R. nr.R.php?entry=entry070726-085833. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P. p.1923 Bucureşti – XII.C. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. M. 1947 (M. MARCOVICI. fond 495 (“România”). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Lupu 2011.VII. partea I-a. în Forţele Armate. MICU.S. v. partea I-a. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. Sugarman f. MIRESCU. la 24 iulie 1912.Of. ELIAS) .Of. ulterior cu evoluţie necunoscută. nr. p. 3/1952 vol.I. apoi D. 221 . încadrat în 1950 în S. 2066 din 20 oct. Mircea (n..: 109. partea I-a. la Serviciul Personal (M. decorat cu ordinul Steaua R. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D.1913 Podul Iloaiei. Mircea MEEROVICI ) (20.P. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. zis “Tedy”) (n. M. p.P. nr.). 108 din 12 mai 1948. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. 182 din 11 august 1947. dosar nr. C.. Andrei (n.R. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. fd. Piteşti (A. V. căs. probabil emigrat în Israel.u. M. 1947. 59 din 11 martie 1948. 226 ş.I. 1967.M.

. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2206.Of. 1948. nr. 5933). 4049). 144 din 29 iunie 1945.Of. NAFTULE.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. NADLER. 10921). partea I-a. p.Of. nr.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. MUND. nr. 2203.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 3894. nr. 1947. p. p. 10394). 2210. nr. 2209. partea I-a. 2211. Iulius . 110 din 18 mai 1945. nr. 46 din 25 febr.Of. (?) MOISESCU. p. nr. MOSCOVICI. 3694 din 30 apr.G. Ioan .1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. 272 din 24 nov. partea I-a. 1947. v. nr. 144 din 29 iunie 1945. 4048).Of. p. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. MOSKOVITS. 4264). nr. 3895). 2201. p.S. partea I-a. 107 din 15 mai 1945.Of. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. 2002). 2199.Of. respectiv Ioniţiu 2008:88. NATANSOHN. MOSKOVICS.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. MOSCOVICI. v. nr. v. 5969 şi respectiv M. 1947.Of. 110 din 18 mai 1945. nr. partea I-a. p. partea I-a. p. p. 1947. partea I-a. nr. MOSCOVICI. 41 din 9 febr. M. (Cosma 1994) (v. 3694 din 30 apr.Of. I. p. 2204.G. partea I-a. nr. nr. 286 din 10 dec. 107 din 15 mai 1945. 2213.A. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 2200. 10922). 9594. 286 din 10 dec. cu grad de comisar-şef. 2212. 5467). 2202. 40 din 18 febr.Of. MOISESCU. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953).Of.Of. 1947. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.N. Herşcu zis “Wolf” . p. MONDROHOVITZ. Uşer – din aprilie 1945. partea I-a. p. partea I-a.Ap. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1637). Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale.în febr. 110 din 18 mai 1945. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr. 4049). Jaques . nr. Ilie – colonel M. Lazăr . 2214. 4049). partea I-a. (M. 1389).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 18.Of. 222 . cu grad de comisar-şef. . Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. 108 din 12 mai 1948.Of. 162 din 16 iulie 1948. partea I-a. partea I-a. Solomovici 2004: 589. P. partea I-a. M. p. MOISESCU. 2208. 110 din 18 mai 1945. succesive evenimentelor din Ungaria. MUNIU. Sălaj (M. nr. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 51 din 2 martie 1948.I.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. NADLER. 1910). 2205. 5467). 2215. Nastasă şi Varga 2003a: 248). p. p. partea I-a.Of. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni.Of. nr. ortografiat Moscovici Artur-Karol).P. implicat în anchetele din 1956. partea I-a. Francisc . Arnold . Hortense . M.colonel. partea I-a. 3694 din 30 apr. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. şi M. Artur-Karoly (n. şi Andreescu. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. Aura . nr. 1270).Of.VIII. MOZES.sfârşitul anilor ’40 (M. după 1989 încadrat. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. 2207. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. p. 1948.P. p. NADLER. Avram – din aprilie 1945. 248 din 27 oct. v.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. p. biroul de Siguranţă (M.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.

Cosma 1994: 45. p. 225. inv. Luiza (n.pdf. -col.G.1935 Alexandria – 1995 Slobozia. 202 din 3 sept.M. NEGREA. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D.pdf. 4355).S. V. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P.C. în sept.A. Dobre et al. 1947. până în 1952.d.” clasa a II-a. NAVROŢCHI.R. Alexandru (n. nr. 1857. 253 din 1 nov. al P. Dobre et al. şi Watts 2011: 196 n. cf. cu grad de căpitan. Cosma 1994: 47. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D.1933 Coteşti. 2006: 82.S. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. Berindei. (M. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. 10). 2223. infra). SCHWARTZ) . n. 13. Pavel (alias) (n. în anii ‘90 pensionară M. nr. NĂVODARU.Of. 1911.A. din 1940 (v. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. 9763).P. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. Deletant 1999: 332. NAUM. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. fond 495 (“România”). 2220.C.pdf 223 .I. p. nr.R.Of. 2219. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. Dobrincu şi Goşu (2009: 160.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. partea I-a. 3”) (1953-1958). în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman310. nr. 122 din 31 mai 1947. poziţia 353). paraşutat în România în 1944. când este trecut în rezervă cu gradul de maior312. fişa sa la http://www. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2012). Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. inter alia. căs.D. şi http://www.R. iar la un moment dat director al Editurii P. Goma 2007: 118. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I. dosar nr. stabilit iniţial în Tel Aviv. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. 310 311 V. Jean Pierre .S. secţia raională Urziceni. partea I-a. 1947 (M. III-a. 165 din 24 iulie 1945. 1947. 225.P. NERIŞANU. 2217. Troncotă 2006: 63. fişa sa la http://www. 2006: 44. Nicu (n. Lupu 2011.cnsas.R. cu dosar la Comintern (INCOMKA. partea I-a. 633.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN.A. Oradea)311. Niculae 2004: 32). 8019)din 1948 general-maior de Securitate. p. Mihail (n. Banu 2008: 325.2216. nr.R.R. dosar nr.R. zis “Grişa”) (n. ELMAN. la San Francisco (v.M. 662. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413.cnsas.. refugiat în U.S. Amalia Luiza FISCHER. C.. 6307). 75). lista în Mâţă 2007. 201. doc. (1954). Grigore (n. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. prin Decretul regal nr.P. Bălţi) – ilegalist. 2. 2221. 2222. 8).B. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. Petre Năvodaru. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. din Soroca..Of.I. 2218. 2066 din 20 oct. I-a.. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti.I. Solomovici 2003: 120-1. NEDELCU. fond 495 (“România”). din partea Editurii P.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. Iordan (25.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. M. partea I-a. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fiica lui Avram) (d. NEGRU.VIII. Goma 2007: 118). de fratele ei. calitate în care este decorată prin Decretul nr.cnsas. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. 70. intermitent. ulterior exonerată. în Forţele Armate. când este destituită şi anchetată alături. Rosek 2006: 101.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.G. în anii ’90 trăia în Statele Unite.C. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. 2006: 79. inv.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. 1993. NEGREA. – P. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. 312 V.

p. 110 din 16 mai 1947.P.XI. (19531961).A. 158.S. Cosma 1994: 30. Serghei NIKONOV) (1905. Ioniţoiu 2006: 26.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D. (1945-1946).I. dosar nr. Lupu 2011. 2335. doc.C.S.S.R. 5603). 174 din 3 august 1945. fond 495 (“România”).R. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. preluat şi în Corvin Lupu (2011). nr.313). 6703. în perioada interbelică. Niculae 2004: 32. Dobre et al..1992 Bucureşti) – ilegalist. (1951-1954).I. f. 44.P.R.S.I.S. (M.P.A. ulterior. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.S.S. 41-2.S. 10985. 313 La http://www. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. 110 din 16 mai 1947. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. 111/1955 şi 57/1956).K.S. 2006: 12.1903 Orhei. condamnat pentru spionaj în favoarea U. 225.S.P. & Caţavencu 2004. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. 3862).V. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6).S. fond “D”. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. partea I-a. 2632. Troncotă 2006: 63. NEIDMAN. inspector general în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D.I. NEUMANN. 52-3.B. 2.VI. de regulă considerat etnic rus. p.S. consilier în M. 30.G.).S. p. Chişinău – 16. 224 .R.S. nr. 34. decorat prin Decretul nr. 72 din 26 martie 1948. NICOLSCHI.html. Retta – medic. inv.R. I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Marius Oprea f.G. 68)./D. nr. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C.C. partea I-a. 2227. Catalan 2001/4. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. p. (Litman) Nelu – maior..G. zis “Saşa”) (.Of. Basarabia – 1999. nr. partea I-a. 2229.Of.P. 1945./M. 3862).D. 151 din 3 iulie 1948.S.1987) – evreu basarabean. Watts 2011: 196 n.. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). partea I-a. 79. Cosma 1994: 25. Victor (n. nr. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. NEGRU. Bucureşti) – generallocotenent. ulterior în D. N.2224. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi.a. 2225. 1).A. 47-8. ofiţer N. trecut în rezervă la 31 ian. p. Goma 2007: 118.-lt.G. (1947-1953). Ioniţiu 2008: 88-93). Gherşon. până la trecerea în rezervă în 1960. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă). al P. 47-9. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. după război infiltrat în Siguranţă.Of./M.I.P. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. Sergiu (n. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M..Of.I. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). căpitan la D.P.S. 255 din 7 nov.P.G. apoi în funcţia de director al S.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. (dosarele 173/1952. Suceava (v. Berindei.tiuk. Gheorghe (n.G. 9800. Alexandru (n. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D.reea.S. 2228. 1961 cu gradul de gen.G. nr. partea I-a. M.I.-D. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D.Of.G. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). emigrat ulterior în SUA (M. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. ulterior profesor la Şcoala de Securitate din Băneasa.A. Iacob (Iakov) Calica.. (?) NICOLAU.Of. 2226.net/1/31. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. iar prin Decretul nr. partea I-a. dosar nr. C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.IV. NICOLAU. (1948-1953). Goma 2007: 118.G.1915 Lăpuşna. Basarabia – XII.C. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. Troncotă 2006: 23.

Deletant 1995b: 60). 10923.Of. fond Neoperativ. din 1948 locotenent. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. decizia nr. M. recrutat ca activist de partid în 1946. a doua soţie a lui Nicolschi.R. 1946 a ministrului Justiţiei în M. p. tatăl primarului Sorin Opescu. fiul lui Nusem-David. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. între 1951 şi 1952 la D.R. 110 din 18 mai 1945. NUSEM FISCH(L)ER. partea I -a. p. EDELSTEIN315) (14.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. în plus. NUŢĂ.S. Pleşca 2010)316. NOVE.I. Jela 2001: 199-202314). partea I-a. demis la 3 ian. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. Avram – încadrat în nov. Bucureşti. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord.N. cap.Of.XII. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957).Of. nr.A. 2240. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. OPRESCU. este membru al C. 1947. partea I-a. p. p. n. 37805 din 9 apr. partea I-a. 92 din 17 apr.ziarulfaclia.S. Iozefina (n. 10093. R. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. apoi locotenent în cadrul D. 286 din 10 dec. 265 din 19 nov.Of. v. 96 din 25 aprilie 1946.P. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. 1961 pentru sionism. 8319). partea I-a.P. Galaţi (M. în 1948 încadrat la D. nr.A.S. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 2238. 314 315 Vezi şi materialul despre Al.2230. din 1948 (Cosma 1994: 44). NUHĂM. poziţia 110). 14.1921 Tecuci.org/db/pdf/nr294_295/pagina22.II. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale.R.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Pentru fişa sa de cadre v. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M. Galaţi – III. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217.ro/DECESE-COMEMORARI+7451). dosar nr. supra). precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. nr. Iaşi (Lista lui Secu 2007. 10924). ORNESCU.IX. partea I-a. p.25. 51). Eugen (n. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. http://www.cnsas. M. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7)..R. nr. nr. partea I-a. NICOLSCHI.P. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. căsătorită cu ing. 2235. OPRESCU. 2232. 162.1921 Bârlad . Iancu . 2239.-col. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. 208 din 10 sept. Nicolschi semnat de Marius Oprea.romanianjewish. ocupă diverse funcţii până în 1948.pdf. 4049). OPREA.I.Of. 286 din 10 dec.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. Mircea (pensionat general).G.S. Arhiva C. 2236. Dorel (n. R. p. Cosma 1994: 44 corob. ORENŞTEIN.a. 1945.E.Of. 107 din 15 mai 1945. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română.pdf. MARCOVICI) – ilegalistă. p. Alexandru (n. fiica sa. era lt. un Ilie Oprescu. 2417. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. Nilu Aronovici. nr. 225 . 316 Vezi şi necrologul său în nr.Of. 1946. Beri ORNSTEIN.R. Franca Oprescu-Aronovici. nr. 2237. f. Iosub . sub conducerea lui Al. 4144). Galaţi. 1947.S. 2234. V.I.P. angajată la rândul ei în D. nr. (abslovită în 1949). 2231. la adresa sus -menţionată. 3977. 219. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. Rodna. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. 1947.A. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www.2008.S.S. III. p.S. 2233. Nicolschi. M. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. 3895). 3697 din 30 apr. Goma 2007: 118.XII.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Bucureşti începând cu 1948.P. interesant.P.ro/documente/cadrele_securitatii/ORNESCU%20ALEXANDRU. Ioanid 2005: 82).Of. NUŞEM. partea I-a.

Cluj (aug.IX. 1947. OSIAS.1921 la Năsăud. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D..Of. OSTROWSCHI. 2252. p. şeful D. Iacob . 1945). Andreescu. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). partea I-a. 2250. OZIAS.Of. p.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. nr.Of.” clasa a IV-a. Alexandru BINDER317. partea I-a. III-a. 1952). p. 211 din 13 sept. p. 286 din 10 dec. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. & Caţavencu 2004. Cosma 1994: 51. 1945 – aug. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A.de profesie ceaprazar.S. 277 din 29 nov. partea I-a. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Saşa (n. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 80-1).R. fiul lui Mor şi Regina) . 1945. 2417.1902 Bucureşti – 22. (M. ORSTEIN. p.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Goma 2007: 118.Of. 5673).d. PASCAL.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). şi Stela (n. 2790 din 16 sept. (?) PAPP. 225. nr. 29. cu grad de maior.N. partea I-a. 1948 – ian. 1947.Of. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. 30 din 6 febr. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. 10919.R. PANĂ. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. 1947. 9763). nr. N. Ioniţiu 2008:88. nr. nr.Of. 4264). când demisionează (M. ff. Bihor – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. fond 495 (“România”). partea I-a. 2251. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. Nastasă şi Varga 2003b: 24. Eduard . 1947. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea.VI. p. 1948).Of. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. PASCAL. p. p. Solomovici 2004: 590. 10558). 2243.P. p.VIII. 2245. 253 din 1 nov. Banu et al. partea I-a. 3871). nr. Braşov (ian.G.R.1909 Brusturi. 4706). în Forţele Armate. nr. prin Decretul regal nr. 317 Pentru schimbarea numelui v. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. din 1938).P. 108 din 12 mai 1948. dosar nr. 122689 din 4 dec. Iacob . 1948. 2066 din 20 oct. 2242. general medic M. 1947 (M. 2249. 122 din 31 mai 1947.Of. Goma 2007: 118). 8318). nr. 1946). pp.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 4264). Deletant 1995b: 58. Cosma 1994: 80. M. apropiat al lui Teohari Georgescu. fiul lui Nathan) (19. 4354). PATRICIU.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 1945 în M.R.S. 126 din 6 iunie 1945. apoi în Rezistenţa Franceză.2241. 2244. p. partea I-a. 5672. 1947.I. 226 . 7086). dosar nr. nr. Iancovici)) (8.Of.S. decizia nr. nr.Of. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952).C. 2006: 12. partea I-a. 108 din 12 mai 1948.R. şeful D. 2246. partea I-a. partea I-a.VIII. 11025. luptător în Spania.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942..P. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Poliţia Satu Mare (M. PALKOVICS. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”.C.G. I. Beniamin . Mihail (n. 1951 – iul. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961).Of. 1770). (M. PACHER. 110 din 16 mai 1947. 182 din 11 august 1947.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.A. 2247. ilegalist (membru P. p. Francisc (n. partea I-a.I.Of. partea I-a. fond Neoperativ. p. Iosif . partea I-a. 2248. Pleşca 2010: 120-1. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.P. PASCAL. 1951).R.I. 150 din 6 iulie 1945. iar în viaţa “publică” scriitor. 220-319. nr. 983). Lupu . Jela 2001: 213. 290 din 18 dec.Of. inv. fiul lui David N.

p.I. 76 din 30 martie 1946. 2255. p. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). p.R. şef al Secţiei AGT . M. 4149) (M. p. 162 din 16 iulie 1948. reîncadrat ca funcţionar civil M. p. PERLMUTTER.C. POLINGHER. nr. 2264.A.Of.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D.R. 2258. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U.S. p. (M.Of. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.R.P. partea I-a. 4 din Bucureşti (1955-1956).S.p. ff. nr.Of. d. I). 4264). PAVLOVSCHI. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. 2262. partea I-a. 5127). clasa a II-a (1954). contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2254.Of.P. 2256.Of. 52 din 3 martie 1948. partea I-a.G. Harry – angajat în 1948 în D. Alexandru . al P. 10171).Of. 267 din 21 nov. 7086). p. 272 din 24 nov.G.1902. p. Solomovici 2004: 590). PAUKER. 1934). Bucureşti. Paul Fr. 5933. nr.1977). 2257.C. PLOŞNER. 136 din 19 iunie 1945. p.C.R. M.R. 24 din 30 ianuarie 1948. (3/1952 vol. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. 26.I. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. M. (M.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946).Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). PINTER. partea I-a. PERLMUTTER. Malvius . 7489. M. 163 din 17 iulie 1946. 6640). 182 din 11 august 1947. nr.I. al Sectorului II Negru (1946-1947). nr. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. 63-65). nr. partea I-a. 2260. partea I-a. p.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 4742). Eugen – fost funcţionar.A. partea I-a. 5075. dosar nr.Of. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. POLINGHER.Of. Mihai . 2265. p.P. p. partea I-a. nr.X.T. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. medalia “Meritul Militar”. Andrei .Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). 134 din 12 iunie 1948. 2263. PERL. 4048 [cota S. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). având grad de locotenent. apoi responsabil de popotă.2253.Of. 170 din 28 iulie 1947. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. Nastasă. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. 124 din 31 mai 1948. 1945.Of. partea I-a. p. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. nr. 108 din 12 mai 1948. partea I-a.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. fiul lui Marcu) . şi repartizat ca medic la Spitalul M. partea I-a.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. Bucureşti în 1948. p. probabilă identitate cu omonimul angajat la D.I . M. nr. Arnold (n.N. nr. 5790). PESCARU FISCHENSOHN. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI.Of. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). 5127).Of. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. 10394. 136 din 19 iunie 1945.G. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. nr. partea I-a. (M. Varga 2003a: 247-8). PLATMAN. nr. p.Of. nr. partea I-a.Of. 2259. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). 158 din 12 iulie 1948. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. 1 Băneasa (1948-1951). PERECZ. partea I-a. calitate în care în martie 1946. din Serviciul controlul străinilor . 1947.S. 707. nr. partea I-a.. 227 .C. (?) PAVLOVICI.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. nr. 1967 . fond Documentar.P.].Of.A. nr.S. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). 2261. 2989).

Stefan (10..I. Simion (n. partea I-a. când este trecut în rezervă cu grad de locotenent 318.Of. (Cosma 1994: 30. Goma 2007: 118. (M.R. partea I-a.M. p.A. 44). Julian.P. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34.XI.2266. nr. C. partea I-a. şeful D. “Mişa”) (3. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. decorat prin Decretul nr.IV.K.1922 Gălăuţaş.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei.Of.G. 2008.Of.R. 10923).I.R. Cosma 1994: 83). fd..Of.D. Cluj. fd.S.P. I). 2267.2010 Bucureşti. RAFF. Solomovici 2004: 590. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. p. PREISZLER. citat şi în M. Goma 2007: 118. 3/1952.Of. 03. 5603). nr. al P.Of.III. 1945. 2276. 110 din 18 mai 1945. A.I.I.ar fi plecat la 17 ani în U.G.S. ulterior director comercial la I. Manfred – de formaţie inginer. Bucureşti: Humanitas.IV.1903 Cetatea Albă – 29.I. (?) rudă cu Ana Pauker) .C.I. vol. ff. Victor (n.S. Wolf .S.S.XII.V.. 2270.U. 7489. inv. unde a continuat să activeze în managementul sportiv. RĂZVAN. ing.I. 1947. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M. Suceava (1948-1950). de către N. 4968). secţia Administrativ-Politică. a III-a.S.R. Leiba .I.B. 237 din 17 oct.P.S.R.M.ro/documente/cadrele_securitatii/POLAK%20STEFAN. RANGA. RAPAPORT. cu grad de chestor M. 6642).A..P. Sergiu (n..S. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Impor t Bucureşti (Cosma 1994: 47. după război director în administraţia centrală a C. Lupu 2011.S.1928 . 163 din 17 iulie 1946. nr.C. nr. Ioan / Isac (n.C. Cosma 1994: 48). Cosma 1994: 52).în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. (?) PROTOPOPOV. nr. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. Israel) – ofiţer M. dosar nr.I. p. p. ofiţer (ajuns via S.08.D. Puiu – (4. dosare anexe. Solomovici 2004: 591. 231 din 10 oct. PROCA. 318 319 V. Avram RABINOVICI.. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M.Of. vezi şi Mihăilescu 2008:8). VN – 1993 Oneşti BC) – subofiţer de Securitate la Regionala Braşov/Stalin între 1949 şi 1956. fiind recrutat de N.Of.I. nr. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. maj. 151 din 3 iulie 1948. 104 din 7 mai 1948. 2269. A. a mai avut un frate.1929 Soveja. 9071. ulterior emigrat în Israel. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D.A. M.G. (M.R. partea I-a.R. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962).Of. Niculae 2004: 32. nr.A.k. a. nr. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. fd. emigrat în Israel în 1976. 2268. p.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. (adjunct al lui Grigore Naum).) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D.1999. (A. la http://www. 13-16. 131 din 8 iunie 1948. 4049. 8800). partea I-a. 2271.S. POPLICHER.1981) – evreu rusofon..G. p.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. 228 . ulterior locotenent-colonel. căs.. & Caţavencu 2004. 5/1. revenit în România în 1944.pdf. Argeş” din Piteşti (1963-1974). Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.I. partea I-a. nr. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. 7346. partea I-a. partea I-a. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118.A. 1/1948. dosarul de schimbare a numelui nr. Anton (1927 – 11. 1098. Documentar.K. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. la rândul său avocat (C. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). Mihai (fiul lui Ivan şi Maria.a. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. infiltrat după august 1944 în conducerea S. nr. la Serviciul Siguranţă.S. POL(L)AK. POPIC(U). cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. dosar nr. V. I.V.A. nr. partea I-a. 2274./D. 1945.R. 13. 4142). emigrat în Israel în 1970. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 2273. (M.I. 170 din 28 iulie 1947. 2272. 2275.C. POMERANTZ. în cadrul M. ilegalist în Basarabia. cu Lya.G. Sergiu FAHRER319) (n. p. p. la începutul anilor ‘50.C. 384. Bucureşti.cnsas. f. fiul său Jacob (n. D. 286 din 10 dec.S.P.N.

5467). nr. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. RIEBER.P. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. 4313) şi transferat la D. Paula .Of. 4049).I. I.C. 2429). REITER. 6306). 1946. 110 din 18 mai 1945. 46 din 25 febr. în cadrul Comandamentului Trupelor M. nr. M. (nr. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. RITNER. p. 2285. ROHRLICH. probabilă identitate cu “Brey. RICHTER. 2291. RIEBER.. partea I-a.A. 6672). partea I-a. 110 din 18 mai 1945.. p. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). 65 din 18 mart. RECK. partea I-a.Of. 4707). p. 2283. partea I-a.Of. REGENSTEIN. RETY.2277. 6306). dosar 10. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. fd.S. 1946. REGENTRAICH. 2290. p.. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 209 din 14 spt.în 1946 şefă de birou în centrala M. partea I-a). p. p. în 1952 funcţionar M. I. Toni .Of. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. 2280.Of.S. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. 110 din 18 mai 1945. 8019 şi nr. p.-col.Of. (Dobre et al.A.P. 4048). nr. cu grad de comisar-şef. 65 din 18 mart. apoi promovat rapid. partea I-a. 1947. 4313).Of. 2006: 80). 2429). ? . 11024. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M.G. 2284. Nicolae . partea I-a.S. p. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. partea I-a. Romanţă .I. REUŞ. 1945.Of.Of.Of. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D.R. nr. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. p. partea I-a. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. cu grad de lt. 1947. în 1950 lt. 4049). REIGLER. 10557).. p. Ştefan (n. REUSCH.Of.Of. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.P. nr. 1944 – iulie 1945) (M. documentar. 110 din 18 mai 1945. 2281. REY.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. 3/1952 vol. nr. (Duţu et al. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică.R. 2002: 52-3). 2278. partea I-a. 229 . 110 din 14 mai 1948. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945.Of. nr. partea I-a. REIBER. A. 2279. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. partea I-a. 3699 din 30 apr. promovat maistru în mai 1948 (M. nr. v. 1948. 1944 – iulie 1945) (M. 2888 din 12 dec. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. (v. partea I-a. nr.I. 165 din 24 iulie 1945.090. nr. 2293. p. 2282.S. 110 din 14 mai 1948.A. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.Of.A. Samuel – din aprilie 1945. 4315. 18).a.Of.I.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). 2292. partea I-a. 3694 din 30 apr. nr. 171 din 29 iulie 1947.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. RIGMAN. p.C.Of. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. M. I). în mai 1948 avansat comisar (M.”.Of. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. 4049). M. v. partea I-a. partea I-a. (M.. p. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p.Of. 62 vol. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. 99 din 2 mai 1947.-col..din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.A. M.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. p. inv. 110 din 14 mai 1948. M. u.S.I. nr. 2289. nr. 165 din 24 iulie 1945. în mai 1947 şef de secţie (M. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956. nr. RIEGLER. Ionică . p. nr. 2287. în sept. nr.. 2286.G. nr. nr. p. al P. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 2288. 277 din 29 nov. f. v.I. partea I-a.

8320.I. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. 264 din 14 nov.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. Andrei . 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).A. pp. I). nr.R. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. încadrat în D.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. 2295. 110 din 18 mai 1945. Aron – medic. fiul lui Avram) (n. 51 din 2 martie 1948.A. al P. ROSENFELD. nr. 2294.Of.S. Salo .A. M.III. 2300.Of.P. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). nr. Liviu (n. 2308.Of. ROMAN.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. p. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. inv. p. 2309. p. nr. 4049).Of. nr. 1945. 2307. 62 vol. partea I-a. membru de partid din 1945. 1. p.I. 1. 2296. nr. Emanoil . 9926). 162. 259 din 12 nov. nr. a M. în 1948. 142-4. 165 din 24 iulie 1945. Mihail (n. nr. 140 din 19 iunie 1948. p. 3943).M. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. 111 din 17 mai 1947.. 1322). partea I-a. 1947 în M. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. 2302. din sept. n. partea I-a. v. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. p. M. p.I.. nr. nr. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.I.Of.Of. nr. nr. 2310. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ROSEMBLAT. 2299. ROSENBERG.I. 119 din 29 mai 1945. al P. v. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. ROSENFELD. 5127).Of.II. partea I-a.G. 2305. 5127).I. 3/1952 vol.Of. 6306). Adalbert Rosman) (d. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. (1952).Of. 2303.1913 Roman) – de formaţie contabil.Of. 230 .A..Of.Of. p.E. 5227). 2306. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.A. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 13. 2298. 2301.a. nr. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.G.C. u. al P. Mihel REISMAN 320 320 V. 6686 din 28 ian. ROSEMBAUM. M. nr. Estera – funcţionar civil în cadrul M. RODELSTEIN. 275 din 30 nov. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. p. p.. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). al P.C. 10815). partea I-a. ROSMAN.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. Goma 2007: 118. 4425). (M.C. (M. la Serviciul Lagăre al D. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M.I. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. p. partea I-a.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. decizia ministrului Justiţiei nr. ROSEMBERG. 36 din 13 febr. (1962). 1947. 1947.R.1133. 10092). ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d. A.M. partea I-a. 208 din 10 sept.I.M. ROSENSVEIG..P. 1945. (nr.P.I. p. ROŞCU. 1946. 1944 – iulie 1945) (M. ROSEMBERG.p. Ana . p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. 1 dec. 3699 din 30 apr.R. partea I-a. 10416). 2297. RONI. 2304.C. p.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006).Of. RONAY. 1947. partea I-a. p.C. (M. nr.Of.A.A..din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. ? .în noiembrie 1945 încadrat în M. Cosma 1994: 5). Emeric .G. partea I-a. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.C. cap. Bihor (M. partea I-a.IX. Noe (n.M.G. iar în oct. ROSENBLUM.R.în nov. ROSEMBERG. 151 din 3 iulie 1948. ROSENBLUTH. 136 din 19 iunie 1945. 5603). N. 1910. (1952). I. 232 din 7 oct. partea I-a.

nr.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr.S. p. Moly (15. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi. dosar nr.A.anchetator al Securităţii activ la Oradea. 8321). fraţi: Baruh.G. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. 82 din 7 apr. p. 2325. partea I-a. nr. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. partea I-a. nr. Solomovici 2004: 594. 10171).C.. 1947. p. ROTENSTEIN. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. Suceava. Ioan – după război detectiv în centrala D.Of. ROTH. nr. în 1951 avansat locotenent.Of. 2317. fond Neoperativ. dosar nr. partea I-a. 182 din 11 august 1947.Of.A. 222 din 25 sept. fond Neoperativ. p. ROTH. al P.Of. I. David (d. M. 220-231.Of. M. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M.C. v. 5673). 1948.Of. la 03. 2888 din 12 dec. 211 din 13 sept. 219.Of. 1947.S.C.1961 cu grad de maior (Arhiva C. ROTMAN. M. nr.P. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 208 din 10 sept. p. partea I-a. 2278). partea I-a. 1947. nr.Of. Haim şi Toni. fond Documentar. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Arnold . fond Neoperativ.Of. ROTENSTEIN. Cosma 1994: 82). 21 din 27 ian. ff. ROZEMBAU. ROTH. ulterior cu grad de ofiţer în D. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. p. partea I-a.1985) – membră departid din 1944. p. partea I-a. 983). 1945. p. nr. 2320. 189 din 21 august 1945. nr. nr. Kovacs 2006. nr.06. 1948. Iaşi.N.1915 Tg.I. M. 157 din 14 iulie 1945. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M.S. p. 122 şi A. Aron – funcţionar civil în cadrul M. (M. ROTTERBERG. 62 din 15 martie 1948. p.IV.A. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. 220-231. 286 din 10 dec. ROTH. ROTMAN. trecut în rezervă la 31. unde în 1959 este avansat la grad de maior. 2319.2311. M. partea I-a.. 231 . 2321. 1947. nr.P. 267 din 21 nov. ROTMAN. nr.Of.).Of. partea I-a. partea I-a. partea I-a. ff. 60 din 13 martei1 1947.Of. p. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. 30. 1948. M. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.P.Of. 2323. 1896). p. 2316. 8321. 2322.I.Of.III.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. partea I-a.S. 99.1916 – 15. 3/1952 vol. 2417.N. inv.I.Of. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8.S. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. M. ROTENSTEIN.I. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. 29 din 5 febr. Berindei. 3077). 10432. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M.N. p.R. nr. partea I-a. partea I-a. partea I-a. ROTENSTEIN.R...I.M.R. M. ff. 2417. 7350).I. ROTENSTEIN. în 1948 încadrat la D. fiul lui Sigismund şi Maria) . dosar nr. 2312.Of. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. 2326. 62 vol. 8318. M. (nr. după război comisar. 592).XII. iar din 1 dec.a. nr. f. nr. 7085.X.A. 10922). 1947. partea I-a. 2324. dosar nr. 2417. partea I-a. partea I-a. ROTHMAN. 30 din 6 febr. p. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman. ROT. p.1904. I). p.Of.Of. u. nr. 869). 5982). serviciul raional Stalin. p. 150 din 6 iulie 1945. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. Ocna. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti..N. partea I-a. Oradea. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. Iaşi. Francisc (n. p. 1701 (cota S. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne.Of. 10923). 2315.R. în 1952 căpitan. Roza – din 15 ian. nr. 208 din 10 sept. 5075.S.. 1946. 2314. 2313. 1947. 11024). 2318. 134 din 12 iunie 1948. ROTMAN. p. nr. 286 din 10 dec.

în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. nr. nr. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 39. 136 din 19 iunie 1945. M.a. ulterior anchetator în cadrul Securităţii.I.Of.R. E. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. http://www.C. I.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. 2329. 75).I. M.Of. Lupu 2011. 31 din 7 febr.P. Deletant 1995b: 62. 2337.A. partea I-a. Pagani).E. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. p.pdf.-maj. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. I.Of.Of.C. citat în M. a avut doi copii: Pal şi Vera (căs. Solomovici 2003: 210. Ungaria . 62 din 15 martie 1948.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 6260. S. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. 4049). 3694 din 30 apr. 322 V. căs. 126 din 2 iunie 1948.. în M. nr. 164 din 23 iulie 1945. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan.. nr. 6)322. v. nr.Of. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. v. partea I-a.A.907 din 28 aprilie 1048. I. 4510. partea I-a.2327. partea I-a. partea I -a.C. RUFF.E. partea I-a. p. 2333. nr.T. 62 vol.C. 286 din 10 dec. p.. 2330.VIII. intervievat de R.III. vol.I. SABĂU “SZABO”. M. RUBINSTEIN. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M.I. (nr. 1947.N. nr.Of.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 10923. partea I-a. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). Moise – medic.R. 2006: 78.. p. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). p. f. RUSU. Eugen (n. nr. nr. ROZEN. nr. 4264). 1948. al P. nr. partea I-a. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. p. M. 34 din 11 febr. 7424). 7681).Of. Oradea. 2332. Solomovici 2004: 594. M. Paul . din sept. ROZENBAUM. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946. p. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M.A. 4813). şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40.1917 Budapesta. 2279). SALCZBERGER ) (n. 11026). RUCKERSTEIN. Iancu . nr.Of. ROZENSWEIG. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. fd. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. cu Jutka.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. cu grad de colonel. 12. 116 din 21 mai 1948.Of.. 2334. RUJAN. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). partea I-a. C.1990) – în 1948 angajat în cadrul Societăţii Româno-Export (M. Partea I-a. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/ 948. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. în 1992. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Gyuri REISZ. 209. I.R. 323 2338. partea I-a.Of.Of. 101. 2328.I. fiul lui Bela şi Erzsi321) (15. partea I-a. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). 208 din 8 sept. 1011). (M.iiccr. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. RUBINSTEIN.S. Goma 2007: 118. 1948. 1947. 2336. Crăciun 2009: 305. 2335. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v.S. Dobre et al. 5127). 2003: 208 şi 2001II: 43. Levy 2002: 124. p. în revista 321 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 1948. inv. 194 din 25 august 1947. p. apoi membru în Colegiul M. & Caţavencu 2004. 6. Cosma 1994) (?). 2331. Levy în Israel în 1991. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. 108 din 12 mai 1948..G. Gheorghe (n.S. în 1952 cu grad de lt. RUBINSTEIN. & Caţavencu 2004.. apoi director la Ministerul Agriculturii. ROZENBLAT. dosar nr. apoi. nr. p.Of.Of. nr. 208 din 10 sept.E. 1128. 3/1952 vol. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. Wilhelm [RAFF?] . Cosma 1994: 49.R.M.I. partea I-a. F.. 1947. 323 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. I.Of. p. p. v. u. 8320. Elisabeta – din dec.R. p. p. 110 din 18 mai 1945.R. 232 .R. 2888 din 12 dec. p.

p.Of.247 din 30 sept. Ana – agent al M.P.M.Of. partea I-a. p. nr. Francisc (zis Öcsi) (n. 10416). 2345. decizia ministrului Justiţiei nr. p. p.R. p. partea I-a. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia)..N. al P. nr. 9500. 9500). al P. 60 din martie 1992).Minimum din Israel (nr. 245 din 23 oct. 808. nr. SAIDER. Teodor (n. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). partea I-a. 1947. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. SAVIN. partea I -a. nr. 1946 în M. p. 5127). M. /(ex. fond Neoperativ. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. 2340. p.C. p.Of. 1945. 12).Of. 2349. partea I-a. 45. 2350. 1947.S..XII. f. 1945. C. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.P. din nov. SAMSON. SAMUEL. 62/1978.G. nr. 3293. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. 2. partea I-a. (Troncotă 2006: 54-5. 27 din 3 febr. 9849). Şerban (n. partea I-a. demascat de serviciile israeliene în 1965.S. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. SAMSON.Of.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940).R. lagărul de la Oradea. 275 din 30 nov. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). 70. 2346. 1240. M. 97. 267 din 21 nov. p. ulterior jurist325. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. Lupu 2011. p. dosar nr. 2003: 487 ş.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. 10314. http://www. nr. Samson SCHWARTZENBERG324) (n.G.S. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of.S. după trecerea în rezervă membru de partid. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al.A.Of. 2347. 2339. partea I-a. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.C. nr. 2038). 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. (?) SAUCIUC. SCHACHTER. inv. 1947. iulie 1910 Stanislawow. M. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. 326 V. aprobare prin decizia nr. 2417. SANDOVICI. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. nr. Ioanid). partea I-a. p. R.u./M.. 270 din 21 nov. inv. cu referat de cercetare la fd. anexa la dosarul nr. 2343. 55 din 6 martie 1948. 2344.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. (1952). 233 . SAMUELI.P. 324 325 V. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. 39 din 15 febr.S. 140 din 19 iunie 1948. 245 din 23 oct. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. nr.G. Teodor Herbert STERN326) (n. 256 din 5 nov. C. 2341. nr. SANDBERG. secţia Cancelarie – dosare anexe. SAMOILOV (/Samuel).Of. p. SAMUEL. 1914) – colonel de Securitate. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944.P. 2342. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. 1946 în M. M. fond 495 (“România”). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. 10200. nr.Of. 1947. “dosare adiţionale”. M.. 1947. 6). 225. Cosma 1994: 38. Ioanid 2005: 125). nr. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI.. p. 10127 din 31 ian. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. 2348. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia.jurnalul.R.html). partea I-a.S. 219. 2006: 78).Of. partea I-a. 1946. 5227. nr. fost ilegalist.. Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R.I în străinătate (Solomovici 2004: 61).Of.

Of. Sabeş [?] . SCHLESINGER. partea I-a. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). v.. 4049). 248 din 27 oct. nr.Of. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. p.G.I. Jela 2001. 2356.P. partea I-a. 2353.Of. SCHMERLER. 4049. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. 110 din 18 mai 1945. SCHMERGER. nr. nr. 2352. 327 V. partea I-a.. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.M. 3694 din 30 apr. nr. 155 din 8 iulie 1948. nr. Deletant 1995b: 57. SCHATER.Of. M. 3957).S. nr. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M.a. 3697 din 30 apr. SCHIP. ulterior locotenent-major.Of.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.2351.G. 2366. Dobre et al. SCHACHTER. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. SCHAER.Of. partea I-a. p. 2363. p. SCHLESINGER. 182 din 11 august 1947. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2359. partea I-a. SCHILLER. SCHNAPP. Zelig .P. 9 din 12 ianuarie 1948. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. M.Of. nr. p. la D. partea I-a.org/modules. partea I-a.P. 198/1951) (v. 168 din 27 iulie 1945.G. Duică 2001: 54).php?name=News&file=print&sid=252 234 .Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2361. 10924). 2 din 2 ianuarie 1948. 9 din 12 ianuarie 1948. 2354. 9594). partea I-a. (M. partea I-a. 4049). partea I-a.Of.R. partea I-a. M.S.S. Paul – ofiţer încadrat în D. 240. 5708). partea I-a. v.Of. SCHAHTER.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. ulterior profesor universitar la Iaşi327 (Ursache f. ofiţer M.A. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. p. http://www. căpitan. Goma 2007: 118. 6412. 110 din 18 mai 1945. p.G. p. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43.. 110 din 18 mai 1945. 110 din 14 mai 1948. M.P.Of. nr. al P. brigada a III-a. 239 şi nr. p. 286 din 10 dec..G. partea I-a.a. 108 din 16 mai 1945. iar din 1 dec. M.T. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . 2362. SCHAFFER. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr.Of. 2002: 342-3). 5467). 5359). partea I-a. Cosma 1994: 50.P. p.P.P. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.S. la Direcţia Siguranţă (M. 110 din 18 mai 1945. 3697 din 30 apr. partea I-a.G. 2358.C. 2365. p. nr. 1947.Of. în iulie 1945 transferat de la D. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D.-col. 4048). SCHACHTER. (şeful Serviciului “H” Cifru). partea I-a. 4313. v. Mendel . partea I-a. nr. Moise . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M.S. 2355. probabilă identitate cu Otto Schechter.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). 7087). SCHMERLER. 2006: 81. 144 din 25 iunie 1948. 1947.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. M. nr. Duţu et al. SCHILERU. p.G. 144 din 29 iunie 1945. p.S. 2360. p. b).asymetria. p. (u. 2364. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). 266 din 17 nov. 75).anii’50 (Berindei. M. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. funcţie în care este avansat la grad de lt. nr. p. nr. 1947.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. Erwin – în 1953 membru U. p. p..C.Of. 10151).P.Of. directorul penitenciarului Iaşi. nr. 2357. 12). Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. nr. după înfiinţarea D.

P. Mauriciu . Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. între 1946 şi 1 dec. 2376. clasa a 4-a de salarizare (M.S. partea I-a. avansat maior de Securitate în 1960. Iosif (n. p.. p. 1946. Solomovici 2004: 595). 1946. partea I-a.I. p.G. 2377.Arhiva C. 2385. nr.în nov.. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M.P.S. p. partea I-a. 9880).P. în sept. SCHRAFT. la Circa 17 Poliţie (M.P. 10433). SEGAL.A. nr. 1948.P. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 2383. 41 din 18 febr. SCHWARTZ BERCOVICI.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. SEGAL.R.S.R. 65 din 18 mart. (M. Bucureşti (Jela 2001. 188 din 16 aug. nr. Luiza . 2630).P. 2381. partea I-a. 121 din 31 mai 1945. 222 din 25 sept. 4144).G. partea I-a. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu. p.Of. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. a D. nr. SEGAL. Ilie .în 1946 impiegată în centrala M. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. 81. partea I-a. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 4517) 2378. 289 din 13 dec. 1947. nr. Bucureşti (Jela 2001.S.G.Of. 3080. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). SCHVARTZ. partea I-a.P. SCHREINER. Solomovici 2004: 597.Of. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. 104 din 7 mai 1948.Of.fost croitor. partea I-a. (M. plutonier major la D. v. M. 12859. SCHULMAN. SEGAL. p. dosar nr. nr.S. 222 din 25 sept. 1349). Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001.S.Of. p. partea I-a.S. menţionat ulterior ca plutonier major al D. p. Solomovici 2004: 595). SCHWARTZ. SCHWARTZ.Of. nr.A. SCHULLER. Solomovici 2004: 599.G. Solomovici 2004: 597). 1946.Of. 136 din 15 iunie 1948. 5133).S. nr. nr. 4049). SCHOR. p. 5673). p. 2369. nr.S. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M.Of.A. p. 2372. 2374. 10433. SCHNEIDER. M. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. p. p. partea I-a. nr. 678. (M. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major. 2368.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 82 din 7 apr. Simion – fost muncitor. 2379.Of. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de 235 .P.2367. ? – locotenent.Of.N. 2371. partea I-a.Of. nr. Niculae 2004: 32. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 1946. SCHÖNBERGER. partea I-a. SEGAL. SCHWARTZ. 6710). Vera .I. 2429). Jela 2001.G. Nastasă şi Varga 2003a: 63.şefă de birou în D. 150 din 6 iulie 1945.]. p. 2382.Of. 1946.. 2373. 651-2. până în 1946 (M. 4315). p. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. fond Documentar. 63-65). Jela 2001. Lupu 2011. 2375.Of.Of. 3699 din 30 apr. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. 72 din 26 martie 1948.R. nr. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. Cosma 1994: 48). Solomovici 2004: 598). 2370. 1948.. nr.R. nr. 4048 [cota S.Of. Mendel . 110 din 14 mai 1948. 257 din 6 nov. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. SCHWARTZ. partea I-a. ff. 110 din 18 mai 1945. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). 2386. 2380. Ana . anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. detaşat cu misiuni în Germania şi U. partea I-a.S. (1948-1952) (C.I. SCHWARTZ. SEGAL. partea I-a. 2384. Solomovici 2004: 597). M.

225. 2396. p.R. partea I-a.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Ordine şi Instrucţiuni 1959. nr. în 1959 locotenent-colonel. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207).Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. 111 din 15 mai 1948. SEGALL. 9 din 12 ianuarie 1948. ulterior cu evoluţie necunoscută. nr. 10927). 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). nr.Of. ulterior maior.G.Of. Mandi . 182 din 11 august 1947. p. ofiţer de carieră (demis în 1941. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. p.Of.Of. 238 din 14 oct. 7346. p. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. 2412.A. 4708). & Caţavencu 2004.P. M. p. 7083. nr. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). 26979. SEGAL.S. 2388. 8320. nr. fd. partea I-a. nr.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. p. 108 din 12 mai 1948. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. Şandor (n. 1946. p. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. p. Martin . partea I-a. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. vol I.I.Of. SEGALL. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. M.I. 108 din 12 mai 1948. ulterior director al D. p.1914 la Bucureşti.Of. M.Of. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Bucureşti (decizia nr. Nina – din 1 oct. 242-248 şi fond “D”. inv.R.Of. partea I-a. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. Arhiva Operativă M. SEPEANU. partea I-a. partea I-a. v. nr. partea I-a. p. 4049). 4266). 23. 2.A. 1/1948.U. inv.I.Of. demis şi chiar degradat. SEMAN. DJ nr.. 2278). nr. până în 1948. 4358). dosar nr. nr. 1947.M. Moise . 10985.S. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M.I. nr. I.P. SEPEANU. (M.P.S.I. (?) SEP. 2391. 11158. 62 din 15 martie 1948. 3895). la Biroul Siguranţă. p. M.G. nr. p. 13-16. la Circa 26 Poliţie (M. apoi exclus din partid.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. Ionaş . 29 din 5 febr.Of.Of. 23. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. ff.P. M. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. 2394. 286 din 10 dec. partea I-a.M. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. dosar nr. din sept. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu 236 . 2392. fond 495 (“România”). p. 110 din 18 mai 1945. 3617.Of. 1947.R. L. 208 din 10 sept. A. nr. partea I-a.G. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. f. 1947. Îi plăceau chefurile şi femeile. 60 din 13 martei1 1947. 239 şi nr. 1947. I. 895). 4264). nr. 253 din 5 nov. director adjunct al D. 11082.P. Teodor Alexandru (n.R. p.10.. partea I-a. eliberat în 1957. 1896. 4049. D. vol. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks.Of. nr. transferat de la D. M. M. Bucureşti (1948-1952).Of. 2390.. 2393. Banu 2008: 325. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M.P din 19 aprilie 1948.A. 3697 din 30 apr.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I.Of. dosar nr. 107 din 15 mai 1945. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. 3700 din 30 apr.S. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 286 din 10 dec. nr. M.Of. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri.Of. 2389. p. p. v. 9718). la D. 10923). Deletant 1995b: 58.. ff..G. 1945. 110 din 18 mai 1945. fond “P”. f. 869) 2395. pentru câteva luni în 1950. p.P. 66 din 19 martie 1948.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice.R.S. 157). (M. partea I-a. p. nr. M. 1947. SEIDMAN. dosar nr. partea I-a. partea I-a. 2387. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. partea I-a. p. partea I-a. SENATER. partea I-a. partea I-a. Bucureşti (1948-1950). nr. 292 din 17 dec. apoi ofiţer în S. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. nr. SEGAL.

David – sublt. 9614. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. 1. 3871) (M. 10922). 207. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. 20. f. nr. ca şi Pătrăşcanu. Solomovici 2004: 138-9.A. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.R.G. Vasile – fost şofer. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. Jack – în anii ’50 cu grad de maior. etc. 206 din 1 sept. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. SIEGLER. partea I-a. 2401. membru P. 1946. 5982). transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Slatina. nr. SIMION. SILER. 4380).C. anchetator a D. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova. Solomovici 2004: 599. Lena Constante. al P. 2404. Ionel (n. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960).R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). 2403. 597 şi 2003: 180. zis “Gugu”) (31.R. partea I-a.P. activist al comitetului judeţean P. SEVIANU.D.Of. 126 din 6 iunie 1945.Of. 2. 118 din 28 mai 1945. SIMON.cnsas.A. în procesul “grupului Pătrăşcanu”330 din 1954 (Jela 2001. SIMON.IV.Of.P. U. partea I-a. ACNSAS.memoria.125. Banu 2008: 325. 1941. 110 din 16 mai 1947. nr.G. 2405. din 1948. 62. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. partea I-a. în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M./P.C.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major. 2408. 2397. Bucureşti.P. fiul lui Mihai şi Pierette. Jela 2001.P.M. vol.I. (?) SEVICI. 155 din 10 iulie 1947. 250-4)328. Goma 2005: 4. SIMON. nr. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. Ioniţoiu 2006: 34. nr. p. 2.C.. 4242.Of.R. 1949 – mai 1950).Of. p.17. locotenent de miliţie (1948-1951. vol.ro/?location=view_article&id=1359.P.S. la 28 iulie 1959. p. dosar 19.A. p. partea I-a. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.Of.X. SIGNER. Opriş 2006: 66). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. 24.S. 2400. Igor HERŞCOVICI.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.S.php.I. 2402. 96 din 25 apr. Simon (uneori ortografiat Zigler) . în ap rilie 1954) (Levy 2002: 125) 331 Cu menţiune şi la http://www.1914. executat la 18. p. f. apud C.Of.. exclus pe motive disciplinare). Deletant 1995b: 58. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. nr. 2399. p. M. 157 din 14 iulie 1945.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.S. anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. 330 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. Ionel 2012: 156.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86. nr. p. 127 şi vol. reîncadrat în 1945. Cosma 1994: 48)331. 44-49.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.) – locotenent. SFAB. Iosif (n. (1952). în mai 1945 (M. partea I-a.Of. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.C.33).P.1960) .M. 5122).1927 Braşov) – membru de partid din 1945. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. Goma 2007: 118. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. Caracal. 5)329.R. SICHERMAN. Titu (n. 119. fost avocat. M. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr.Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. 249 din 28 oct. partea I-a. Igor (n. 4706). 286 din 10 dec. partea I-a.R. p. partea I-a. SERCUS. radiat din registrele de rezervişti pe motive rasiale în 1941. Nina . 1947. (r) de artilerie. 14.G. 237 . 2398.II. Herbert (Belu) Zilber. nr.R. p. nr. 2006: 26