P. 1
Comunistii Din Romania

Comunistii Din Romania

|Views: 39|Likes:
Published by drept_credincios
Comunistii Din Romania
Comunistii Din Romania

More info:

Published by: drept_credincios on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 253 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 282 Cultură şi artă ......................................................................................................... 303 Alţii ........................................................................................................................ 337 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 506 Surse documentare ................................................................................................. 603

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 2010, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei, la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa -numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numi tor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instr umentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într-un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. o discrepanţă semnificativă.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. cu circa 5. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. p.paulsilverstone. 260. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. În acelaşi sens. 430).612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. Concret. vol. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.000 (1990: 261)). Radu Ioanid. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. 211. 7. 16. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. Radu Ioanid: 2005: 64-5). 1947. Wasserstein (2000: 80).000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. http://www.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian.S. şi deocamdată neclarificată.667 evrei în România în 19751976.688 pe nava “Geula”. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. Aliyah Bet Project 17. sionişti. agenţi de informaţii la schimb. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146.795 persoane. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.publicate la 25 ian. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16.php. numai în 1958. 13 . cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda.000. mai realist.). ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. discrepanţele nu depăşesc 1. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. 17 V. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. H.000 evrei. B. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. estimarea noastră de aprox.000 emigranţi legali.-135. 15 martie 1966 şi 5 ian. ceea ce.R. 108). A.264 evrei la recensământul din acel moment. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze.-20.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). etc. cu circa 1. ceea ce. într-un raţionament aberant. net superioară celei oficiale de 146.) valoarea de 300. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. 1947. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. Iar contextual. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania.557 plus 7. Nastasă şi Varga (2003a: 44).000 de repatriaţi în U. Wasserstein. care “se aşteptau la 10. R. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. S. numărului oficial de 24. 1948. f.S. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). dosar 40009. 26.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). 45. de unde şi încadrarea noastră pe ani).R. fond “P”. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”.000 de cereri”. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. O atare cifră. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. Moses Rosen. 1948. H. pentru acelaşi an (v. Ioanid 2005: 105)..264 evrei.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. Kuller. b Cf. 260.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. etc. cca. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. el îi contrapune. cumulat celor 37. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. 2.S. Leibovici-Laiş. 261. între cifra de 40.312 în 1947 la 146. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist.500 cazuri de repatriere din Israel. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. d 2.I. autorităţile române. 2002).000 emigranţi ilegali via Ungaria.

ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de ..R.74%/an. László Salamon. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. Ludovic Bokor. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. Bottoni (2010: 269). în mod frecvent.000 a comunităţii evreieşti în 1956. 1992 nu mai puţin de 8. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. László Földes (Fischer). doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. 1977. respectiv un spor demografic mediu de 2. care.g.E. b. Stefan Kárdos.F. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. Francisc Butyka. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Ervin Mikó. Ernö (Ernest) Gáll.) estimarea inferioară a lui S. Gavrilă şi Eva Birtaş.000 persoane. Ládislau Tesler. 24 dec.5%. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. etc. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). Nicolae Kállos. Zoltán Kling. K. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). Erwin Szekler. Gyula Csehi. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. +50. 18 În contextul în care. Coloman Ambruş. Contrastant. Ludovic Weisz. foarte mulţi din aceştia. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.973 rezultat al diferenţei).74% pe an(!). În sfârşit. Nicolae (Miklós) Goldberger. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. 15. Spre exemplu. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n.1 S = 15√8955/5973 – 1. nu mai puţin adevărat. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. Subsumat.000. adică S = 2. Carol Féleki (Feldman). Mihály (Max) Eisikowits. János Taub. ceea ce. Kálauşek. 14 . chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. 1959). pornind de la o dimensiune oficială de 24. coroborat cifrelor sus-menţionate. ceea ce.955 persoane (faţă de 5. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate.L.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian.. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. estimativ. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. comunitatea maghiară la rândul ei i-a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. de unde S = n√Pn/P0 . Iosif Bank..694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). în mod tradiţional. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”.

“Câmpeanu”.Sub acest aspect. v. “Rosenberg”.82). “Goldenberg”. “Mendelsohn”. partea I-a. “Bercovici”. Tismineţki). birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”.Cât priveşte evreii din Securitate. 20 V. Simon Sabetay – Săvulescu. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. “Wolf”. care. Spre exemplu. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. Leon Wechsler – Gheorghiu. v.e. în acelaşi sens. “Mironescu”. De la mama şi de la tata. “Sonnefeld”. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. “Herşcovici”. la fel cum alt ofiţer. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. dar nu mai puţin persuasive. “Soreanu”. ci şi – sau. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. şi altele. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu.C. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. respectiv Leon Barat – Rădulescu.: “Scrie undeva. al schimbărilor de nume. Spre exemplu. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. în doar câţiva ani după 23 august 1944. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc.jewishvirtuallibrary. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. 15 . “Moscovici”. etc. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. Arnold Schwartz-Negrin. notoriul torţionar Al. pp. “Herescu”. Henriette Leibovici – Mora.org/jsource/Judaism/whojew1. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. “Faibiş”. “Schwartz”. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. care devine Florian. etc. de la caz la caz. i.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. n. “De unde ştii?” S. Nicolschi.: “Ştiu de când eram copil. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. confirmă identitatea sa evreiască. “Feldman”. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. “Liveanu”. 240 din 17 oct. “Abramovici”. Silviu Brucan. infra). Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. Osias Sigelbaum – Soreanu. cu referire la tatăl său (n. “Albu”. “Florian”.S. mai ales – considerarea recomandărilor informale. după cum menţionam.: “Nu.Dorel Oprescu. Boris Grünberg. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. n. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. “Marcovici”. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. Ionel Frankel – Frâncu. “Mihail”. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate .C.g.” A. „Who is a Jew?” la http://www. a numelor alogenilor. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1.S. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. iar numele de naştere. Nicolschi/ Grünberg. cazul menţionat al lui Al. “Bogdan”. “Negrea”. “Savin”. Simion Ţaigăr. deciziile nr.19 Bineînţeles. În acest context. 1947 (v.html. 93. şi Rebecca Weiner.

). 2011). menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. Ana Pauker (Rabinsohn).N. Rosen 1990)21. cercetători occidentali “frecventabili”. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. Monitorul Oficial.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. C. în cadrul proiectului Dvar Tora. centrale. Eduard Mezincescu. decrete de stat. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. “Bacher”. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. de ex.R. Tudor Vianu. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. Petre Lupu etc. respectiv direcţiile judeţene. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale.g. considerându -l pe convertit în continuare evreu. S. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. Herta Schwammen (alias Elena. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu (fiul Theresei Ipcar). Parantetic. Mariean Vanghelie. pe cât posibil. dar mame creştine. Petre Roman . acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă.A. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. Şlomo Sorin Rosen. a oricăror polemici sterile. Barbu Zaharescu (Zuckerman). precum Teohari Georgescu. Iosif Chişinevschi (Roitman)...html (accesat ian. recte Teşu Solomovici. ne-anti-semiţi). etc. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). ca goim. fie acesta chiar evreu. În sfârşit. altfel spus. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. poetul Adrian Păunescu. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. La fel de adevărat.evrei. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. etc. ie. dar excluşi. fireşte. Richard Wurmbrand. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. convertiţi la creştinism în timpul celui de-al doilea război mondial. Arhivele Naţionale.I. ambasada SUA la Bucureşti. critici sau completări. toţi cu taţi evrei. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. fie de identitate controversată. la adresa http://www.dvartora. fişe matricole penale din penitenciare. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii.). jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. sursele primare.S.S. 16 .

C.G.I.A.I.N.R.B. D.A.F.S.E.LISTA ABREVIERILOR A.R.R.P.R. C. B.M. A.G.R.I.L. C.E. C.P.N.G.U.C.H./P.P.R. C.A.G. C.R. C.R.) 17 .C.C.M.O.C.C.S. C. col.E. C.N. B. D.N.S. căs.I. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.I. A.P. al P.L. D.G. C.J.L.R. C. al P.I.R.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) Direcţia Penitenciare.I.S. Centrocoop CEPECA C.O.Ex.R.B.S.E.S.T.S.R. D.I.R.D. C. C.C. B.S.S.E. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris. D.C.C.E. A.D.I. D.C. C. C.M.R. A.T.C.R.V./P.E. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.S.C. D. C.R.C.F.) Biroul Politic (al C. C.C.G.M. B.E.P.A.C.P.S.C.I. D. A.D.Z.I. A.A.S.M.D. al P.I. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.S.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.S.P.L. C.R.P.P.C.H.U.P.N.E. D.

) (19661989. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.S. f.R.A.T.P.C.B. al P.I.I.A.R.P.S.P.L.S. Institutul Român de Istorie Recentă I. D.N.A. D.G.N.S.U. Ministerul Comerţului Exterior M.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.R.P.D.S.I. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.R.O. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.N.C.C. Ministerul Afacerilor Interne M. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.P.A.R. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.D.) F. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.M.S. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.S. Grupul pentru Dialog Social g-ral.T. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.C. D.E.G.N.S. locotenent M.S.U.) lt.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946. 18 .A.K.D. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.A. Ministerul Apărării Naţionale M.F.E.D. 1948 în U.P.R.R.C.A.A.S.C. General H.P. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.M.E. Institutul Politehnic Bucureşti I.Ap. maior M.S. a M. Marea Adunare Naţională M.F. f.R.S.D.I.E.P. absorbită în ian. Ministerul Afacerilor Externe M.C.. Monitorul Oficial al României mr.C.I.R.R.Of.G. Frontul Salvării Naţionale F.a.P. International Labour Office I.P.E.F.G.I.S.A.D. ff. F.I.R. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.A.V. Frontul Naţional Democrat din România F.L.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F. D.E.C.C. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.R. e.C.S. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih del) D.U. Născut(ă) N.I.M.P.R.U. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.D.C.N. Foreign Office F. F.C. E.L.S.A.O. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.

A.A.M.C.E.u.D.U.I. T. U. S. U.R.C. (?) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.S.P. S.R. U.R.E. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr. ş. 1965-1989) vezi World Jewish Congress . U. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948. U. U. R.R. 1948).R.I. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică. U.C.R.A. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.M.R.S.R. U.L.C.S. P.I.T.O.C.A. absorbită în U.C.a.B.N.C.Z.F. U.S. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944. W. S.S.D. O..S. P. P.S.J.U.N. O.S. v.R.R.R.S.D. S.S.C. P.N.M. odin.N.F.R P.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.-M. O.F. O. 1945 – febr.identitate evreiască incertă/controversată 19 .S.C.A. plt.d.R.C. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948.T.G.S. u.

225. 1922) – de profesie inginer chimist. care pare să -l plagieze pe Ioanid. 645). din sept. 141/1949). fd. fond 495 (“România”). 7950). Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. 185 din 12 august 1948. ABRAMOVICI. 3293. al P. Levant 2006c.. 8460)..E. şi arhiva I. cu referat de cercetare la fd. 5 din 9 ian. 4. 209 din 9 sept. “Româno-Export” (1948-1949). ABRAMOVICI. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.R.Of. p.S. 1947. partea I-a. 22 V. inv. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Londra nr.G. C. 6658). partea I-a.C.Of. 173 din 31 iulie 1947. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I.a. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.S. 1899. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu.I.C. a locuit pe str. p.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1.C. director comercial tehnic al S. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia.1949. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. iar prin Decretul nr. anexa la dosarul nr. 5. Bernad (n.Of. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. inv. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid.).Of. 1947. a M. ABRAM. 8. v. 200 din 1 sept.C. Irina.E. 256 din 5 nov.B. nr.C (M.P.Of. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C.I. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. 7438).P. ABRAHAM. partea I-a.C. p. M.C. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. partea I-a. al P. VII. 2005:93 şi respectiv F. ABRAMOVICI. rămas în străinătate în timpul mandatului.E. nr.Of. 7. partea I-a. membru de partid încă din 1921 (!).G. p. dosar 2301 şi fototeca Institutului. Elly . 4611). 9856.C. u. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. 15 din 19 ian.C.G.Of. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. al P. a III-a. p. p. nr. partea I-a. 1948. 1946. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. nr. 120 din 26 mai 1948. p. decorat prin Decretul nr. p. 15 din Bucureşti.C. 316.).) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Carol (n. nr. Mihai. partea I-a. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 6. inv. secţia Cancelarie – dosare anexe. ABRAHAM. se pare.d. anexa la dosarul nr. 20 .C. ulterior Comitetului de Stat al Planificării.C. nr.C.I. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. nr. 2008. p. 3. p. C. pensionat în anii ’60. secţia Cancelarie – dosare anexe. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.I. 1564. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of.) (M. ABRAMOVICI.R. 3293. partea I-a. ABRAMOVICI. 222 din 29 sept. M. 6781). Voitonovici) la Ana Pauker22. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist.R. nr. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. nr. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. nr.S.C. “dosare adiţionale”. nr. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia.. 1949. 102/1956.Of. 1). inclusiv a lui Al. 2. (M. fuma (Mâţă 2007. M.

Of. nr. ADLER. 1948. partea I-a.Of. partea I-a.C. ABRAMOVICI. 16. 19. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). ABRAMOVICI. partea I-a. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare.F. p.C. nr. 21 .III. p. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957).I.E.9. p. Tutova. nr. 32 din 8 febr. Adelstein.C (M. nr. 24 din 30 ian. 260 din 8 nov.R. recăs. 1890-1974)) (26. 3002). decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. a M. 12. 10496). nr.Of. 19 din 23 ian. ADERCA.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. apoi inspector în cadrul D. 1949. nr. p. cimitirul sefard) . 645). nr. 22.E.Of. p. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. supra) şi al Rubinei (n. a M. orig. I. 1947.Of. M. 125 din 1 iunie 1948. ABRAMOVICI. emigrată în Israel. Felix (n. 7491). azi Vaslui) – 12. 6220).E. ADERCA. (1947-1948) (M. p.P.Of. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. partea I-a.XII. nr. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii.I. 1949.P.Of. M. 1946.C.G. jud. a M. pentru Literatură Universală (1954-1975. p.Of. 642). 190 din 19 august 1947. Arhitectură şi Sistematizare.Of. 737.până în febr.1954)). Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. F. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. nr.C. a M.C. Bucureşti. 18. p.P.1891 Puieşti (odin. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. recăs. 1948.G. ulterior stabilită în Occident. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I.1920 Craiova – 21. p. fiul lui Avram Adercu (n. nr.C. Leontina . p. p. 11. al soţului său (1954).Of. Dobrişa Iosub)) (13. ADLER. p.III./26. 10. inv. din Austro-Ungaria) şi Debora (n.G. 1949. partea I-a. 1948. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). (M. 6658. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. editor. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. Renate . 11761.I. 76 din 30 martie 1946. 17. 13. 15 din 19 ian. exclus din partid în 1953. 14.Of. partea I-a. din Ministerul Comunicaţiilor.E.I. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.G. 15 din 19 ian.C. nr. 41/99 din 22. 197 din 28 august 1947. (nr. (1948-1951). ADOLF. ABRAMOVICI. incinerat în Bucureşti. ADAM.2008. 15. nr. publicist (v.Of. ADERCA. 275 din 27 nov. nr. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. nr. Clara (n. 20. 803 din 21 dec.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Marcel (fiul lui Felix (v.C.C. p.funcţionar în centrala M.IV. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. partea I-a. p. (M. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). şi dosarul său de la C.Of. 31 din 7 febr.E. 167 din 26 iulie 1946. ADELSTEIN.R. partea I-a. partea I-a. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. Froim Zeilicu ADELSTEIN. Lazăr – controlor în cadrul D. 173 din 29 iulie 1948. respectiv redactor la Ed. 6396). M. 1123). partea I-a. 185 din 12 august 1948.Of. partea I-a. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). 21. ABRAMOVICI. 1033). când se pensionează). 7795 şi nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. p. 534). Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. când se pensionează). ABRAMOVICI. 4798). Şmil – controlor economic (1947-1948). partea I-a.A. Rifca Penchas. cu Richard Raskind. partea I-a.

ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952).P.III. 8.C. ALEXIU.VIII. reprimit în 1955 (dosar C.C. Ştefănescu (A. v. iar în paralel. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. căs. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. 203. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C.Of. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. 5.) V.) Vasile Nichita. cadru didactic la A. Alexandru (n. partea I-a. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr.V. 240 din 15 oct. până în anii ’70. şi M. 1948 a ministrului Justiţiei din M.membru al C. ALPERIN. Constantinescu -Iaşi. 25. în 1949. p. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprindea ca membri pe: 1. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20.I.S. 14. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. 288 din 12 dec. 3. p. 11029). 51 din 2 martie 1948. ALEXANDRU. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.M. 11. (Cohen 1994: 97 n. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. cu fişă la secţia Economică a C. Ministerul Artelor. 1948.E. partea I-a. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. 4.) Vladimir Carnavalschi.) Adrian Dimitriu.R. Ministerul Propagandei Naţionale. Mancsi Izsak). AIZIC. ALĂMARU. Cristina Luca -Boico. 331/211 din 24.C. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română.) Gherghina Ardeleanu. 15. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. fd.C. partea I-a.R. ALBESCU. Leon (n. nr.N. Lenin” Bucureşti al P. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. M.I.) Siegfried Alperin. n. după naţionalizare. dosar la C. (dosare anexe. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43.I. 29. u.23.1915-2005) – membru de partid din 1940. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25.) Paul Cornişteanu.S. nr. 6. dosar 1027). 136/219 din 8. inv.Of. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431).) Costin Sebe. Kovacs 2006.) Gheorghe Gonda. nr. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. în martie 1948. 51). apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. inv. Clara (LEBIANU) . Caţavencu 2007: 4. Sirianu.) Al.A. (91(I&II)/354 din 19. apoi reabilitat. 27. a IV -a (Levy 2002: 192.a.a. ilegalist din “vechea gardă”.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. 297 n. 20.) Haralambie Bădeanu – preşedinte.R. 24.C.I. nr. p. cu Margareta Albescu (n. 26. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu.) Alice Horovitz.1950). Bihor. 411/1952. 22 .Of.1957) şi la secţia Economică a C.. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. (1973).P. 10. Cohen 1994: 27. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. partea I-a.1955) (v. 28.XI.) Nicolae Hodoş. 13. Mihail Florescu ş. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. din nov.Of. Ernest WEISZ. decorat prin Decretul nr. 7. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta.C. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. 46 din 25 febr.C.R. 1910.P. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. ALEXIU.C.IX. p.) Joseta Stănescu.. 1649). 8214). nr.. ulterior epurat. 14. ABRAMOVICI) (n. AIBENŞUTZ.) Eugen Schileru şi 16./P. 30. 1948. nr. Hermina Tismăneanu. P. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. 51). 1947. 9. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970).C. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. dată extremă 15. 2.031 din 21 febr. al P. 12.) Natalia Mustaţă.1955).P..

Andrei (n. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. a M. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. partea I-a. partea I-a.Of. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). ALPERN. 34. 202 din 6 sept. 39.Marxismul şi religiunea (1934). a M.P. Ciorogaru . Dabija .impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. 168 din 23 iulie 1948. Haim . 11 ian.I. Miklos) . partea I-a. 1897) – ilegalist.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 38. 85/1955.G.I. p. 1947. nr.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). 1948 numit contabil al D. AMBRUŞ. 516/653 din 25.Of.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M.. 363/169 din 1.I.P. partea I-a. Iosif .C. g-ral Ştefan Panaitescu . 1917-2003) (v. 10092). producţia La clacă. p. 7622). inv. ale cărui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . Alexandru Predescu . nr.din 1947 controlor în cadrul D.. p.a.Of.C.D. ALMOSNINO. ANDREI.C.Of.E.Naţiune şi armată (1937). a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. 1945. 738). 1948. 2006: 489). Teodora Anka. p.A. partea I-a.Of.C. Autonomia. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). Dan (n. nr. în 1948 avansat inspector (M.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). nr. I.n. 10533). În total.C. 658). inv. 23 .D. I. 276 din 28 nov. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940).G. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. n. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).] .Brazdă nouă (1939). în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. mitr. nr. nr. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. 662). partea I-a. g-ral A.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). Paul Georgescu . 3660).P. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. ALTERESCU.Of. controlor în cadrul D. la Direcţia I. fond C.Prizonier la Bolşevici (1944). cu actriţa Teodora Alperin (n. nr. 16 din 20 ian.C. Andrei IZSAK) .membru de partid. partea I-a.C. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C. p. 32. Nistor . Nifon Criveanu . p.C.E.P. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931).I. Leon (d. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M.în sept.I.I. 3293. din 1947 controlor economic în cadrul D. ALPERN. căs. 6386). partea I-a. C. din 2. Micloş (n. 1971. 40.E. nr.Domnul este cu tine (1944). Nichita Drăgulin . în numai patru ani (1945-1949). etc. 264 din 14 nov.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Bela (n. ALTER. Elie Bufnea Cruciaţi. Teofil Gh. I.C. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). 7833). Herman . ALPERN. p.Naţionalismul lui Eminescu (f. Gheorghe I. David ABRAMOVICI) . Haim – ilegalist. Nicolae . (M.Pentru consolidarea României Mari..1951).C. nr. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C. al P. 35..Of. p.1954.. 16 din 20 ian. 33. 37. Haneş – “Basarabia.R. Constantin Loghin . 6094).C. 1949.1960). nu a fost niciodată arestat. (M. 190 din 22 august 1945. partea I-a.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938). Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan.P.Of. 1947.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. în centrala M. 372/665. Simionescu . 1948. 214 din 15 sept.31. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. partea I-a. tatăl poetului George Almosnino. Petre V. (1946-1948). 148 din 25 iunie 1941.). 24 din 30 ian.I.Of. p.C. ANDREESCU.C. cu referat de cercetare la Fd.C.A. p. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920).G. nr. nr. nr. anexa la dosarul nr. 1946). nr. Iancu I. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. 167 din 26 iulie 1946. 1949.Soldaţi în Est (1943). 36. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. ALTER.Of.R.12.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.

ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. ANTONESCU. (M. 2002). director în M.Of. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.VIII.P. ARBORE. p..Of. nr. nr. când este înlocuit cu Ion 26 27 V.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”.R.organul de facto al cenzurii în presă.P. nr. nr. partea I-a. ANTONIU. nr. 299 din 29 dec. 1948.C. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 641. 1949. 49. din dec. Din 1947. 48.C.Of. 21 mai 1909 Iaşi) . 1945. 15 din 19 ian.R. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. ARDELEANU. din 1947 arhivară-şefă în centrala M.P. partea I-a. 230 din 9 oct. p. după război.P. 98327 din 26 sept. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.E. nr. Gagyi 2004: 20. partea I-a. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. ARDELEANU.” (dosar C.” clasa a V-a. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 11765).P. nr. nr. ulterior pe un post secundar. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). în mandatul Anei Pauker (1947-1951). 11362). 1947.A. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterior redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. ANDRONACHE.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. (1948-1952.P. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fuzionat cu Minist erul Artelor în 24 .C. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). 44.Of. ANTALFFY. 260 din 8 nov. 21-2. partea I-a. III-a (Decretul 873/20. 46.V. p. decorată prin Decretul nr. cu studii comerciale.P.1949). cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. 62 din 16 martie 1945. nr. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. Bihor – 1988 Bucureşti) . partea I-a. n. nr. partea I-a. apoi al Artelor şi Informaţiilor. p. Balint 2011a. 1949.S.1963). 43. a propus excluderea lui din partid.Of. până în febr. 1945 a ministrului Justiţiei în M.C. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. dosarului de la C. 50. ca membru de partid.]. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . 255 din 27 oct. 645). Iosif (n. “fost brigadist în Spania. ZILBERSTEIN) (26. ARDELEANU.A. 15 din 19 ian. nr. partea I-a.VII. C. ulterior Culturii (N.Of. 45.IV. 10664).Of. de la Bruxelles).E. ARONOVICI) (n. ilegalistă. 6597). 67).1952). iar apoi la Contemporanul. 1941. scoaterea din armată. 280 din 3 dec. Eugenia (n.Of.X. Traian [alias] – cf. Eliza (n. partea I-a.1914 – 24. 1946. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. M. Alfred – jurist în perioada interbelică. Clara .E. 1052/576 din 19. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70).fost ilegalist. p. 905/486 din 7.n. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. 47. 1948. 1947. 8792În perioada de după 1944.C.” cls.1909 Salonta. ANGHEL. Gherghina (n. În 1956 C.A. a III-a. Clara (f. p.Of.I. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M.41. 42. partea I-a. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. David (n. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. Z. p. 47 din 26 febr. decizia nr. ANDRONIU. 1686). p. hotărâre reconfirmată în 1962.

nr. C. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. partea I-a.1912 Braşov – 28. 118-121) (M.R.” clasa a III-a..C.Of. ulterior la A. al P.Of. Abramovici.E.1958).). ARON. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. în paralel cadru didactic la I. nr. 55.I. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.E. secţia Cancelarie – dosare anexe. (Decretul nr.C. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. 423 din 15 iul. H. partea I-a.I. nr. 57.” clasa a IV-a. p.).S. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. AREŞTEANU. 262 din 21 august 1979). Hertzel . cu referat de cercetare la Fd. 235 din 4 august 1952).C. Solomo vici (2004: 131). anexa la dosarul nr. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. M. 5123). economist. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentru Presă şi Tipărituri. 5124. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist.R. Etenne BERCOVICI) (d. C. cu care a avut o fiică. 6683).P. partea I-a). 9. p. 645). în 1978. (dosar nr. 646). 29 V. ASCHER.XI. De facto şi de jure.C. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). apoi activist de partid. (1955-1960). în 1958 cercetat disciplinar de C. 1948.2011 Israel).%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. Elena . autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie.T. iar ca pensionar.V. 663). p. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D..G. 1949. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). 54.E. În 1975.S.P. reîncadrat în 194528.VI. ARSENE. fd. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. inv. ASKENAZI. 52. p. Bucureşti. 25 . etc. 16 din 20 ian. după război “investit în funcţii economice importante” cf.M. ff. Comisiei Aliate de Control. p. nr.C.M. specializat în statistică.17. 56. emigrat în Israel împreună cu soţia sa. 59.Of. nr. partea I-a. fişa matricolă penală la adresa http://86. 3293. Weiner). p. al P. partea I-a.php. 1988. I-a (Decret nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Cumpănaşu). numir în 1952 vicepreşedinte al C. această comisie se subordona. Lupta de clasă. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964.C. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.125.).S.51. Andrei (31. sublt.P. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Leon – în oct.Of. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. comi sia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilor). 206 din 1 sept.C. (A. AREŞTEANU. Pentru mai multe detalii.R. 1949.Of. Mihaela (căs.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. nr.N. 28 V.Of. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Cornelia (n. 1948.G. vezi Corobca 2008.) al P. În 1946.C. 1941. partea I-a. Ştefan (n. nr.P. 206 din 1 sept. 1949. 28/1956. partea I-a. 15 din 19 ian. 58. 1070/108 din 5. 53. al P.. 2008 b şi 2008c.V. Bucureşti) – membru de partid din 1945. C.S. 1941. 186 din 13 aug. d.P. AREŞTEANU. ARONOVICI. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. 15 din 19 ian.S. 233 din 7 oct.R. de geniu (r. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004. dosar 51/1949.. ARONESCU.P.R. I.Of.C..

I. C/2072.1909. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 30 V. AVADIC.P. Saul ŞAPIRA) (n. 4968). şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. Horaţiu (n.M. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 74. infra) – de profesie inginer textilist. (?) AVRAMESCU. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.R. 1963. partea I-a.R. p.Of. 71. nr. Adina .B. 1947.S.R. partea I -a.C. D. p. Bacău) . III-a. 112.C. al P.N. (M.I. (din 1945 până în 1960). nr. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I.1. fd.G.. p. p.S. 209 din 9 sept. 17 din 21 ian. nr. partea I-a. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. 64. Islea . AVRAM.G. B/19431.” clasa a V-a.P. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. partea I-a.C. nr. 264 din 14 nov. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. 69.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.. III-a. 1964. 65.C. – secţia Cadre. ATIAS.C. Cela / Heda (soţia lui Mendi.C. ATANASIU.B. M.R. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a. 1949.1913 Valea Rea.. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). cu dosar de cadre la secţia Economică a C.B. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. AŞMAN.Of. 3660). până în febr. demis şi exclus din partid (dosar C.C. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 1949. nr. AUDERBAN.. f. 63.C.1953).1949.C. încă în viaţă în 2010. 645).P. 508.după război referent în administraţia centrală a C.C.I.S. 804 din 21 dec. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Tudor (n. din 1954 funcţionar în cadrul C. nr.C.A. M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. nr.XII.). 2 ş..din 1947 controlor în cadrul D. 316. partea I-a. Maria . AVADIC.125 din 17 dec. f.P. ASKENAZI. şi membru al secţiei Economice a C. 61. după război controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. ASKENAZY. p. partea I-a. nr. partea I-a.în anii ’50 profesor de planificare la I.P. (dosar 63/1955).C. Radu . 62. al P. 67. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C.Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. AUSTERMAN. partea I-a. dosarele nr. AUSCH.Of. nr. 10092). 804 din 21 dec.E.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M..a. partea I-a. 644). Ficu . p. 423 din 15 iul. Osias .şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. 68. condamnat penal pentru speculă în 1953. 6.Of. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 1949. 1123). 66.P. 1949 (M. 645). A.II. p.VIII. Iaşi) – de profesie contabil. nr. 73. p.1. nr.R (1953).P.R. 24. al P. 1948. 1949. Mendel . 4611). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of.C. 72. ilegalist (membru de partid din 1930).G. 7438. S. AUSBURG.C. p.Of.I. D/1315. p. nr.I. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr. p. decizia nr. 120 din 26 mai 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. C. 131 din 8 iunie 1948.Of. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). 1948. 70. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. 148 din 25 iunie 1941. 26 . f. Stela . al P. partea I-a.I. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 15 din 19 ian. 32 din 8 febr.Of. v.E. 166/784 din 21.Of. în anii ’60 vicepreşedinte al C. a M. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. AVĂDANEI. 15 din 19 ian.60. AVANDICI. 5 din 9 ian.

534 din 6 sept. al P. 1946.I. C. ulterior şi -l românizează în „Balaş”. BACHER.C. 239 din 14 oct. H.. 2167 din 29 de. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). nr.1912 Smanenka. publicist. Kuller).S.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.75. dosar nr. decorat în 1948 cu. 81. unul din principalii denigratori ai lui W.C.R. 1949.1918 Braşov – 7. 10522 La întoarcerea în ţară. 658).C. 77. 83. Rosen 1990: 66. 79. în 1939.R. BACIU. Nisim .E. Mauriciu (n. nr..D.C. BACIU. a III-a.R. iar apoi definitiv în S.Of.Of.A. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. revenită în ţară în 1944.E.P. 77. p. apoi prin Decretul nr. BACALU.C. Eugen (n. Ancel 2005: 246. (1950).d. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. 76. “vechi comunist şi conducător C. n.S.X. Cluj. BALAŞ.VI. (1944-1948). 308 din 12 aug. incinerată. p. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. căs. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). cu scriitoarea Mira Simian.1993 Honolulu. traducător. Hirsch) . Solomovici 2003: 139. 88. Lenin”. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964).D. partea I-a.1971 Bucureşti) .fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. 1795). care “a contribuit masiv la C. p. 1949.B. 78.. în 1947 de către Ana Pauker.R. 15 din 19 ian.Of. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a.S.I. BADEA. . adoptă forma „Balas”.R. preşedintele F. decizia ministrului Justiţiei nr. I.M. 2540). 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.E.P. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. avocat. 69 din 23 martie 1948.R. 225. încadrat în M. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei 31 32 V. ulterior activistă a partidului. se stabileşte iniţial în Brazilia. partea I-a. iar după stabilirea în S. 98.A. 223 din 26 sept. partea I-a. Moses Rosen). 1948.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. după război redactor la Libertatea (1944-1946).” clasa a V-a. 643) BABENCO. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R.E.E. fond 495 (“România”). p. Kuller 2008a: 47.E. Bucureşti (M. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. 85.S. (M. 82.S.A.C. BACHER. 91. 7. Rotman 2004: 47. p. 84. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 84). la Direcţia I. 16 din 20 ian. Sager)) (29.A. 646).-ist” (cf. 27 . secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). decorat prin Decretul nr. nr. Simion (19.U.P. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. Filderman după război. partea I-a. Lidia (n.R.III. a fost soţia medicului David Salzberg. 1949. prin Decretul nr. I.Of. S. partea I-a. rămas în Occident. refugiată în U. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). al P. AVRAMOV. 1946 în M. nr. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.Of.S. Israel (1902 Botoşani – I. BACAL. 9. profesor de economie mondială la I.C.U. 8187). BAILICH.I. Raşela (profesoară la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti).D.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al.Of. în 1941. Ucraina – 2. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. p.1922.U.E.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Egon BLATT32. inv.VII. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C.adjunct al organizaţiei Cluj a P.R.R. kominternistă (INCOMKA. 15 din 19 ian. nr. 80. unde continuă activitatea publicistică (inclus într -o seie de autori evrei în F. sora sa.) – memorialist.

II-a în 1971.VI. Gr. 11281). (27.C. 10092). ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60.IX 1902 Mera. Solomon . E. decizia ministrului Justiţiei nr. (1955-1959). Mendel. 232 din 7 oct.IV. Victor Nagy ş. nr. în M. 2399). partea I-a. nr. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. (1946-1948).C. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor.C. cu referat de cercetare la fd. emigrat în 1966 în Israel. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1948. 1946. nr. şi Magdalena Iacob. 1946 în M. anexa la dosarul nr.VIII.. partea I-a. 12626.1987 Bucureşti) . nr. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). 10832. 179 din 5 aug. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. Aurel (n. nr.R. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. p.319 din 16 apr. încă în viaţă în decembrie 2010. BANTZER.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. 87. 28 .1906 Bucureşti – 24. Balaş.P.. iar în 1967 stabilit în SUA.1913 Bucureşti 10.U.I. 1946. 118.). 1946. Eidlitz şi E. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). inter alia.Of.C. M. fiul lui Jean şi Paulina) (20. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). partea I-a. p. Ion Craiu.R.C. partea I-a.N. Eugen A. Emil Papuc. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954). decizia ministrului Justiţiei nr. V. al P. 1947.X. sau maghiarii Adalbert Szabo. 2009: 77). inv.jurist. decorat cu Odinul Muncii cls. BALTAZAR. 6474. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). (1969-1974). fond 495 (“România”). nr. (1956-1957).R. inv. Victor Ivanceanu.E. ulterior preşedinte al secţiei de Drept 33 În cadrul valului de epurări din 1952.IV. etc. (1947-1949) (M. pentru detalii. Hugo “Gheorghe” (n. 264 din 14 nov. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). ulterior şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. 88. 3293. 40. Al.Of.R.P. 91. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. Vrancea – 27. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?).I. partea I-a.. redactor la radio (1945). ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Stat). membru al C. 1947.C. 225. 26 din 1 febr.” şi “Meritul Cultural” cls.Of. 90. IV-a în 1959. 1947. 295 din 20 dec. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. dosar nr. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat). Dumitru Georgescu.504 din 27 nov. BANDNER. secţia Cancelarie – dosare anexe. (v. p. a M. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R.86. Z. p.Of. nr. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. Nistor. partea I-a. partea I-a. Albina (1949-1950). Dobriş. Gazeta literară (1954-1957).1979 Bucureşti) – ilegalist.Of. dramaturg.D.VI. al P. Gh. 34 V. 1920-1965 a A. 113 din 27 ian. p. Ioan Magda.N. BARANGA. Economice a M./7.A.C. zis “Leibu”. anchetat.Of. al P. Constantin Dinu. Leopold GOLDSTEIN. ulterior poet. BARASCH. Vasile Hulduban.R. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei.E.controlor în cadrul D. 316). BARANGA. 35 V. Or. Victor Morfei. (1976!).S. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. 89. p. nr. (1949-1952)33. 750). Emeric György Kiss.IX.C. Gheorghiu.C. Al. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). eliberat în 1954.1977 Bucureşti) – frizer. p.G. dosarul nr. fiul Goldăi) (25. apoi ziarist în perioada interbelică. 9/1959. respectiv ordinul “Steaua R. traducător. Camil (n. C. 5 din 9 ian.Of. II-a în 1954. unde urmează o carieră universitară (matematică). ordinul “23 August” cls. BARANY35) (27.a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 283 din 6 dec. Ariel LEIBOVICI34.1949. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. poet şi publicist (autor. prozator.

cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. nr. 85 din 25 apr. 1947. anexele la dosarele nr. 1945. 97.C. soţul Rosinei (n. nr. 9857. nr. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker).R. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. 1947.R.Of.C. al Asociaţiei Juriştilor. M.A.C. nr. BARON.Of.1904 Bucureşti – 31.C. 94.M.I. partea I-a. în Burbank.C. 3293. Zorel . 1949.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a.C. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. 98. nr. partea I-a. 120654 din 28 nov. nr. Kuller 2008a: 432). (1951). p. p. V. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. 100. 3409). când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed.Of. inv. 219 din 23 sept. 106 din 14 mai 1945. 1945. 256 din 5 nov. 2971). 200-1.psih.R. cu grad de consilier diplomatic. nr. nr. 4384).I.R. 645). 112 din 17 mai 1948.ro/anuare/aratafisatest. p. FELDMAN36) (24. 198. a M. partea I-a. Ilie (n.uaic. M. FEDROM 2008: 86). partea I-a.M. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). 10729. p. partea I-a. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). partea I -a.2007) (cumnatul lui H.R. C.php?letter=B&id=5465 29 . 28/1956./P. 15 din 19 ian.C. 1948. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. al P.C. p. secţia Cancelarie – dosare anexe.A. Aurel (n. BARASCH) – membru de partid. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). BARHAD. 36 37 V. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.Of. “Semat” (M. California. 4848). între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină.C. p. al P.M. decizia ministrului Justiţiei nr. Ştiinţifică şi Enciclopedică). şi Kuller 2008a: 54.R.C. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. al P. cu referat de cercetare la Fd. Filip-Iancu (n.R.Of. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M.Of. 8598). BARHAD. Kuller 2008a: 5737). nr.Of. (M. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. 92. BAYER. Lazarovici). al P.1916 Piteşti .C. BARU. 127 din 3 iunie 1948. (dosar 29/1957) (v.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). 93. BARAŞ. după întoarcerea în ţară medic M. Iaşi.C.E. 136/1956. p.R. 2640. 101. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. şi http://iec. BARHAD. coleg. Obedeanu. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. 99. 1903). Aurel – farmacist. n.Of. 95. soţul Corei (Cuţa. BARASCH. membru corespondent al Academiei Române (1963). BARBU. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952).V. Dobrincu şi Goşu 2009: 116.M. sora lui Emil Calmanovici. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. Filip-Iancu BARUCH) (29. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ultima menţiune publică în 1978.IX. p. specializat în istoria medicinei. 104 din 8 mai 1947.Civil a C.membru de partid din 1942.. (1955) (Berindei. partea I-a. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. se pare încă în viaţă.1984) (zis “Bilu”) . nr. activist P. partea I-a. Gabriel (n. Iaşi. 2009: 179. al P.II. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 96.Of. BARBU. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. 79 din 3 apr..R.

Eugen BENDEL. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient. şi 14 nov. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. aceasta într-o revistă. (1965-1969). M. de formaţie arhitect. III-a. 34 din 10 febr. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. dosar nr.M. 1948. 1950. partea I-a. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). director (şeful direcţiei politice) în centrala M. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Pasca).C.C. BĂLAN.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. co-arhitect. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. p. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 3002). deputat în M.tuiasi. III-a. II-a. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe.IX. 590). director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952).osaarchivum. 3878. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Bălănescu) (n. după război redactor-şef adjunct.S. (1948195239). 1948. responsabil de politică externă. partea I-a. 30 . 2026). nr.Of. 103. nr. KATZ) – ilegalist. 10. 105.iit. 104. după război controlor în cadrul D. al P.. nr. Ion. partea I-a. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of.” cls. 312. la Scânteia (1946-1948). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974).N.1910. inv. 1965-1969. al P.N. III-a. 106. căs. fond 495 (“România”).C. nr.Of. fond 495 (“România”).R. 293 din 18 dec. 1947.A. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august l a adresa http://www.1920) – membră de partid din 23august 1944. al P. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968).S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. partea I-a. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în care din 56 de pagini. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. BĂLĂNESCU. cât şi de cercetătorul (fost C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. sub îndrumarea continuă a Partidului”. căs.I. 6864). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 13 din 17 ian. la Direcţia Vămilor. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. M. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. Marcel (n. N. ilegalist.R.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. BĂLAN.C.G. partea I-a. în stilul realismului socialist în arhitectură. p.E.R. decorat cu ordinul “Steaua R. membru al C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225. partea I-a. BĂDESCU. 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v.E.Of. 24 din 30 ian. partea I-a. M. M. partea I-a. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). partea I-a. p. p.pdf). 1185. 11186. (1952). 225.A.102.Of. Elena (n.P.V. Simelia. fost secretar al lui Ştefan Foriş. 737. p. Marcel [alias] – fost ilegalist. 8 iun. prin critică şi autocritică. cu Otilia (n. p. 1949. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. în alte documente “Bender”) (n.D. ROSENZWEIG. Nicolae38 (23. I. nr. M. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. p. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002).org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.Of. 1947.R. ambasador la Paris (1956-1960). 11 din 14 ian. 176 din 4 aug. Mircea (n. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. pe linia ideologiei socialiste. (1957-1965. între 28 nov. singura de specialitate din ţară.C. 76 din 30 martie 1946. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). inv.C. a M. 7537).shtml).Of. nr. 39 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.C. 191 din 20 august 1947. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952).G. soţia prof. sa sinucis în 1952.. nr. al aeroportului Băneasa (1944-1947). 1949. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). activistă a P. 2346). 1969-1975). dosar nr. apoi student farmacist în Bucureşti. nr.A.R. BĂLĂNESCU.M. II-a în 1964. în anii ’50.

C. revenit în ţară în 1946 . membru al C. al P.R. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). Bucureşti.E. 251 din 30 oct. BĂNUŞ. p.Of. 1947.I.G. p. p.P.XI. David BERCOVICI40) (14. decizia nr. 1948.C. 9711.M. 1945. BĂLTEANU.107. nr. BEILICH. 58 din 10 martie 1948. cu fişă de cadre la secţia economică a C. 1945 în M. partea I-a. nr.C. preşedinte al C. rămas în Basarabia după iunie 1940. 35 din 11 febr. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M.14. 183 din 10 aug. p. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. V.II. soţia ilegalistului George Becheanu. al P./P. 1947.E.Of. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). 376). preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).G. III-a. (1955-1969). nr. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid.C. 40 41 V.C.M. 77 şi 249/1952) (v. 113. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. Salo EBNER41) (n. p. 30. a M. 109. 31 . în 1947.R.R.C. 8072).S. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. David (n.Of. nr.Of.C.1911 Comrat (Basarabia) 13.Of.M. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. membru supleant al Biroului Politic al C.I. BECK. (M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. BECK. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). 1948. 263 din 16 nov. nr. nr. partea I-a.C. 97047 din 25 oct. p. 10040. pentru angajare M.C. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. a M. al P. după 1990.Of.E. partea I-a. al P. (dosare anexe. 19531955). Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.456 din 10 nov.R. BÂRLĂDEANU. partea I-a. 6629). şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.S.C. 6628). după 1989.I. ministru adjunct al Industriei (1948). Alexandru (n. profesor de drept (1937-1940). nr. 1213). deizia ministrului Justiţiei nr.1997. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. Sorin (n. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. partea I-a. al partidului comunist din R. 115. 2121).Of. membru de partid din 1943 (când. p. Iaşi). în calitate de membru al C.1910 Galaţi) . 112.I. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. 1949. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). nr. dar şi de către fostul suveran Mihai.S. p.1996. (19621965). Rudy – din febr. 1941. partea I-a. multiplu decorat de autorităţile comuniste. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi. 183 din 10 aug. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.Of. p. (M.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M.R. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953.1916 Bucureşti . 114.I. SPIEGLER) (n.G. nr. 198. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). 4. GOLDENBERG (?)) (25. a M. Fritz .I. partea I-a. 204 din 5 sept. partea I -a. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. BECHEANU. 1948.C. Ana Feige (n. ministru adjunct al Comerţului (1948). (1955-1956). nr. 111. 1627).C. 113. 255 din 27 oct. 5784). 110.după război inspector general adjunct în cadrul D. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947.a. 45 din 24 febr. partea I-a.C. BECK. Comisia de Control a C. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membrii de partid. în timpul războiului evacuat în Karaganda.Of. BĂNESCU. u. 108. 6598). 1947 a ministrului Justiţiei în M.Of. 1948 inspector în cadrul D. p.

ilegalist.E. (1946-1947. interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.Of. dosar nr.N. nr. 5182) (soţia lui Carol Beram). 1948. nr. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. p. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică.C.N.VI. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. BENEDEK.IV. până în iunie 1948.I. şi A. 117.Of. 51/1952.A. C. 256 din 5 nov. partea I-a.R. Bellu SCHOR43) (23.1917 – 10. Mureş) – din 1948 translator 118. 1123). p. nr. 201 din 31 aug. BERARU. (1985). Emeric .E. Bucureşti. (?) BEKAVETZ. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. III-a (Decret 259/28.R. Elena (n. 1947. 8367. şi membru al organizaţiei de partid din minister.C. 219 din 26 sept.D.după război. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls.G. Suceava. Bela AUERHAHN) (n.N. 5386).C. BENKÖ. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. 119. BENADOR. 1947.E.G. 7262. p. 125.A. 7401 BELLU. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. 1948. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50.Of. partea I-a.116. nr. decizia ministrului Justiţiei nr.C. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. 120.E.I.C. p. 32 din 8 febr. Cancelarie. Sofia . p. partea I-a.controlor în cadrul D.Of..C. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).Of. însemnând “fiul generaţiei”) (n.C. 32 .XI. 1948.E. căs. 1033). al P. nr. Ury (n.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 145 din 26 iunie 1948. nr. p. Aurelian (n. partea I-a.S.R. Gheorghe (n. arhitect. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956).1906-1968) – după august 1944 activist de partid. Academia RSR. ulterior transferat la cerere instructor C. M. 123. p. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). respectiv profesor de limba română.IX. 138 din 17 iunie 1948. 7665). (dosar 118/1951) (v.R. 1989).E. 1033). Bucureşti. după august 1944 responsabil organizatoric al U. BELU. fd. BERARU. nr. E.IX..I. partea I-a.C.. decorat prin Decretul nr. 1949..Of. a copilărit la Brăila – d. nr. 23. 121.VIII. nr.C. Niculae (n. şi director T. cu Draga. partea I-a. respectiv cercetător al Academiei R. BENEŞ.C. 9857.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . a M.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). etică şi publicist44. al P.Of.C. potrivit lui Solomovici (2004: 58). BENKÖ. partea I-a.R. Bucureşti. Carol . în conducerea C. 43 44 V.C. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. p. BERAM. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (Berindei. Ştrul Beraru) (21. 31 din 7 febr. 5 oct. 1948-?) (M. nr. 31 din 7 febr. 1918 Tg.Of. (1952-1955). Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. partea I-a. partea I -a. 1945. partea I-a. M. după război. al P. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 207 din 7 sept.R. deputat M. 122.S. 95835 din 19 sept.1971. până în febr. 1948. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.S. (M. 194 din 25 aug. 124. a M. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. p. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. p.Of. 126. Sofia (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). pe durata studenţiei.Of. 1945 în M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.. 1949.

4968). 646).R. p. BERCOVICI. 1964 cu Medalia Muncii.M. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. (?)45 BERGHIANU.I. nr.cu dosar la secţia Economică a C.R. S. 33 .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Laurenţiu – secretar al C. 2001: 79). 2667.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 132. 1947.A. 1964 şi 1981. 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. BERCIU. partea I-a. nr. Vasile . Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).C. partea I-a. 1947. Adrian . C. p. 315. al P.Of. BERKOVITS. (dosare anexe 160/1952). nr. nr. 1947. 1949. 133. 3372. 8971). Teodor . 15 din 19 ian. 17 din 21 ian.Of.R. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. BERCOVICI. partea I-a. partea I-a. fd. partea I-a. p. partea I-a.C. ministru al turismului (1985 . respectiv Berghean) .B. 1947. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50).P. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978).în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. (M.din 1947 controlor în cadrul D. nr.127. 229 din 4 oct. 184 din 11 august 1948.C. – secţia Propagandă şi Agitaţie. pp. Bănică ./P. p. partea a 2-a.C. decorat în 1961. p. partea I-a.C. 1947.E.Of. p.C.G.1949.I. 19.Of.R. în 128.I. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 121 din 31 mai 1945. 501).C.M.C.D. 129. Maximilian Bergman(n). apoi cu drepturi depline al C. prin Decretul nr. 35 din 11 febr. 134. şi redactor la revista Munca de partid (A. nr. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). n. BERGHER. 4512). cu dosar la secţia Organizatorică a C. ministru al Muncii (1981-1990). Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid.Of. M. p. a M. al P. 136. p. p. 803 din 21 dec. al. Maxim (n. p. al P. nr. 10092). BERCOVICI. 216 din 19 sept. 131 din 8 iunie 1948. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967).R. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978).. 7817). al P.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.Of.C. partea I-a. nr. Aura – din 1949 activistă de partid.N.E.Of. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Regionalelor).22 decembrie 1989).Of. 131.C. 70 din 23 martie 1946. (1954).G. M. dosar nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C.Of. (M. partea I-a.R. nr. nr.Of. 1213. 1949. al P.C. BERGER. partea I-a.Of. BEREŞ. 4181.C. 5 din 9 ian. 140. partea I-a). Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. BERGER. 642). 87 din 13 apr. P. nr.Of. 139. 138. 45 După unele surse neverificabile. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M.I. 8471). nr. partea I-a. partea I-a. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului.R. 282 din 5 dec. 1948. 137.S. M.din 1947 controlor în cadrul D. 105 din 8 mai 1948. Atanasie . BERCU. BERCU. nr. BERCOVICI. 264 din 14 nov. 130.1925.R. 51/1949. BERGMAN. (1960-1989). nr. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 135.Of.C. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. p. 118-21). Alfred . (57/1956) (Solomovici 2003: 185. partea I-a.Of. 15 din 19 ian. p. nr. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. M. 709 din 21 iulie 1967.membru supleant (1955-1960). p. p. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului.. nr. a M.E. 1949.VIII.

respectiv “Bernaki”) – membră P. Isarel . 1949. şi I.F. 16 din 20 ian.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 152. anexa la dosarul nr. cu referat de cercetare la fd. a III-a. 76 din 30 martie 1946. 1267). 111 din 15 mai 1948.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. p. BIROU.I.R. BERNACKI.Of. 150. partea I-a. p. S. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U.F. 3293.. 2267). 18 ian.C. inv. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961).A. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. nr. 225.Of. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. Femeile din Organizaţiile Sindicale.M. al P. p. M. 4). decorată prin Decretul nr. 1948. 4365. BERNACKI. BIRNBAUM.R. 644).F. Avram . 15 din 19 ian. nr. p. nr. din timpul războiului. 662).Of. BERMAN. 34 . 1949.R. J.D. 6313).R. partea I-a. 146. p. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej.C. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. Saly .Of.C. BERMAN.) şi Femeia (revista săptămânală a F. al Frontului Democraţiei Populare. 143. 151. 1949.Of. p. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. partea I-a. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. v..R.A. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. dosar nr. C. partea I-a. nr. 45 din 24 febr. A. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. nr.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. fond 495 (“România”). secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.C.. 176 din 2 august 1948. p. 1945-1948).F.D. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. partea I-a. nr.Of.C..Of.C. 1857. 1900) – membru de partid din 1947.F. şi B. 1949. BERMAN. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii.F.D.I. inv. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. nr. 17 (3 iunie 1948): 5).. BERKOWITZ.C. 1948-195246). după august 1944 directorul general al C. 641).. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. 1629). F.R.E.Of. nr.R. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M.R. BERNSTEIN. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. partea I-a.OF. BINDER. 76 din 30 martie 1946. 148. 1949.F. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M.N. p.I. BIRCEANU.47. p. nr. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. 644). 144.A.F. Afacerilor Străine.E. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. p.N. 70 din 26 martie 1945. BIRCHENTHAL. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului 142. HA007 şi HA008. 15 din 19 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1946-1948). 15 din 19 ian. 3001).R. 37 din 14 febr. (partea I B) nr. doc. nr. v.R.R.Of. p.D.I. 147. nr. reabilitat în 1968. membru al C. 707). partea I-a. Andreescu. Jacques (n. Iosefina . 1949. epurat.. 47 V şi proiectul Fototeca online al A.Of. partea I-a. 96/1968. Nastasă şi Varga 2003a:641). – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. 17 din 21 ian. fotografiile nr. 145. 149.C. partea I-a. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. 153. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. p.A. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.141.R. BERMAN. v.C. 3002).).

din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M. BLUMEN. 163.I. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 6749). M. 95 din 22 aprilie 1948. 190 din 18 aug. nr. BLUMENFELD. p. ulterior. 1949.P. 1912) – membru de partid din 1944 (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 105 din 12 mai 1945. a III-a. p. 1949. fiica lui Leon şi Marie (n. al P. 1947. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. decan al Facultăţii de Căi Ferate. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. partea I-a.Of. partea I-a. nr. p. 16 din 20 ian. nr. partea I-a.Of. p. 168. ulterior promovat consilier de presă.Of.Of. Mauriciu . nr. 788). M.154. 165. până la pensionare (1978). 1949. până în anii ’80. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 7950). BLASIAN. BLUMENFELD. nr. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. BLUMER. BLOCK.Of. nr. v. BOGDAN. prorector la Institutul de Căi Ferate. p. Drumuri şi Poduri din Bucureşti .E. 162. 160. reînscris ca sub-lt.. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. BLUMENFELD. 62 din 15 martie 1947. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti.Lenin (secţia civilă 4950). 167.Of.A. partea I-a.R. p. 3806). Alexandru (n. 165 din 24 iulie 1945.Of. Fischler). partea I-a. p. 12877. 155. p. 15 din 19 ian. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. 15 din 19 ian.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. 1949. Politică şi lector universitar.I.Of. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.S. BIRTHELMER. BLUMENFELD. 1964. p. Bucureşti. nr. dosare anexe. 4251). 1948. p.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. ca translator la Direcţia Radio (M.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. 168 din 23 iulie 1948. 35 . din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 12/1952).G. David . partea I-a.Of. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. nr. p. 29 din 6 febr. pensionat la cerere în martie 1947. Flaviu .C. 3705). decorat prin Decretul nr. 1213). 5966). 1945. 641). p. BLECHMAN. întocmit în 1951. nr.I.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.C. M. 658. BLINDER. 159. nr. p. p. Antonina . 2146.A. partea I-a. Mihai . după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14.R. 164. Ioana şi Gheorghe). de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. M. M. Florica (n. partea I-a.I. Jean .Of.P. nr. apoi. partea I-a.Of.Of. nr. nr.Of. nr.S. nr.B. partea I-a. V-a.09.Of. Materiale Plastice (1948-1949) (M. p. 164 din 19 iulie 1948. (M. 161.R” cls.C. 1946. 158. Cecilia GLANZSTEIN. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1946.” cls.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a..1922 – 1990 Bucureşti) .R. apoi redactor la Ed. partea I-a. Ernestina . nr. partea I-a.. 804 din 21 dec. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. 166.Of. Buzea . 6094). partea I-a.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. p. 6306).director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 156. Leopold . cu grad de consilier de presă (M. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. 67 din 22 martie 1945. BODNĂRAŞ. 35 din 11 febr. 157. 645). ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). 200 din 1 sept. P. 131 din 8 iunie 1948.Of. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. BLUM.Of. p. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. 289 din 13 dec. GOLDEMBERG) (n.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. BLUMEN. nr. nr. 5 dec. M. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. 4968).C.din 1947 controlor în cadrul D.

director al Direcţiei Occident a M.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. 36 .A.R.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. Arhivele Militare Române. a treia fiică. al P.C.1946. „Serghei Niconov”. 171. şef de direcţie în Securitate). în fapt Ivan „Vania” Didenko. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). BOGDAN. director de cabinet al Anei Pauker (dec. Emilia (n. al P..1921 Bucureşti . partea I-a. precum „Pantelimon Bodnarenko”. nr. în 1976). angajat în M. recăs.E. 1948 – nov. Dobrincu şi Goşu 2009: 421.C. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M.R. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. şef al Direcţiei Presă al M. (dosar 29/1957). BOGDAN.d. nr. Emilia MILCO) (1926. 738). 26. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. viitorul Ion Vidraşcu. partea I-a. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U.după război controlor în cadrul D.1912 – 1962 România) – ilegalist. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. din sept.N. 517). cf.).C.Of. nr. din actualul Parc Carol din Bucureşti.I.062 din 31 ian. Tismăneanu. Bănulescu. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). consilier al ministrului de Externe (1976-1978). decorat cu ordinul “Steaua R.R. director al dept.G. ambasador în SUA (1967-1976). Svetlana (n. BOGDAN. la momentul repatrierii părinţilor. Elena Răutu. 157 din 4 mai 1971). fd. pensionat).Of. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. alias Petre Petrescu.B. pe aceeaşi listă. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. p.P. 24 din 30 ian. după august 1944 vicepreşedinte A.U. din 1941. rămasă în S. Watts 2011: 280 n.I.M. încadrată în centrala M.G.U. p. a M. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). 1 în tabel. etc.L. p.R. 1948.VII. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. membru de partid din 1932. ambele locuind în prezent în S. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. 141-2.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. căs. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. GRÜNBERG ) (5.A. Levy 2002: 203). 40 d in 16 febr. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 49 Alături. 333. 444 n. 24 din Bucureşti cu V..A. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă.I. în fapt aflat în atenţia U. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. Gonceariuk. supra). apoi cu Gheorghe Câmpeanu. partea I-a. 170. în 1948. data morţii (!).169.E.A.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi 48 Silvia (n. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. Nicu Ceauşescu. (135/1955). pentru socialism”. p. v.XI.E. Basarabia – 2007 Washington. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2).S.E. viitorul Serghei Nicolau. (1949-1951). respectiv director al Editurii Meridiane. „Ion Didenco”. (1962-1990). „Petre Goncearuc”. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. 1966-1967).R. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. Corneliu (n. probabil nu întâmplător). 1990.A. 10.A. Iosif SOLOMON) (6.M.U. S. director al dept. 158).” clasa a V-a în 1948. după moartea soţului. 1946. 172. 178 din 4 august 1948. v. 1. Berindei. ff.M. partea I-a. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945.E.R. nr.U. 0110 (“antiK. 7.”) (v.C. 6401). 1310. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). 50 din 1 martie 1948. în ian. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Hună .P. America de Nord şi de Sud (1978-1982. 1949.S.A. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. Iosif (n. 1990.II. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. dosar 9. Vladimir Doicaru ş. unde a decedat în iunie 2007.. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77.D. „Valerian Bucikov”. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. BOGDAN. în fapt Piotr Gonceariuk. 1869. alias Gheorghe Pintilie. Lupaşcu)) – membru P. (1955-1961). Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)).R. Hoge.R.a. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. 1948).

apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. 423 din 15 iul. cuscra cuplului Ceauşescu. BONDOC. secţia Cancelarie – dosare anexe. 99244 din 4 oct. Iancu BERMAN . infra]. emigraţi în 1975 în Israel. 1947. respectiv traducător la Ed.R.” clasa a III-a. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. (M. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 1946. fiul lui Carol şi Ghizela (n. 2001 (S.P. 176.R. Nadler)). Alfred LÖVY) (17. 231 din 5 oct.G. iar după unele surse martoră a acuzării în procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). fiul lui Philip şi Rosa (n. BOGDAN. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956).htm 37 . 1944-1945). membru al C. verişorii lui V. Tony.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. al Comitetului Executiv al C. jud. de formaţie inginer. 8970).1983. Olga a decedat în 2001 la Paris. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. (dosare anexe.IV. nr. 66 din 19 martie 1946. (1948-1952. (?) BOIANGIU.E.R.C. Bucureşti.V.1893 Iaşi – 27.U.E. H. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). 19795. în viaţă. Ionescu).asp. partea I-a. BORILĂ. nr. p.Of. N. V.U. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. inv. 178.C. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). (din 1948). al P.C. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948).IX. în Satul Lung. locuind în prezent în S. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). decorată cu Ordinul “Steaua 50 51 V. BOICO “LUCA”.Of. 179. nr. 177.Of. incinerat) – activist de partid.Of. al P. (1948-1969).I. membru al C. membru al Biroului Politic (1952-1965).R. căs cu Annick (n. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). BONCIU. partea I -a. (19.M. Minerva la începutul anilor ‘70. Leon .?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. ulterior menţionat ca redactor la Ed. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.173. Vladimir (30.C.A.A. p. Bokshorn).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. fiica lui Isidor şi Liza.XI. (135/1955).D. Adriana Livianu. anexa la dosarul nr. a avut cu Mihail Boico trei copii. nr.1916 Bucureşti - 50 174.2001) .R.C. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. 662). Tismăneanu: Tania (căs. a M. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor.V.I. http://www.soţia generalului Mihail Boico. Kuller 2008a: 76).C.C. al U.procesulcomunismului. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic.R. în Bucureşti). 26. fiica lor. 52/1956.C. 14/1951). al P. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. în 1987 rămasă în Franţa. partea I -a. 52 V. Ecaterina (n. p.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. decizia nr. şefa Direcţiei Cultură din M. respectiv Andrei şi Olga (căs. 2473).C.C. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. partea I-a. Politică.R. al P. Cristina (n. Stark)) (16..1920 – 5. 1949. 229 din 4 oct. 175. Alexandru Bela (n. p.IX. “Horia” (n. C. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. redactor-sef al ziarului sindicatelor. Bianca MARCUSOHN. decizia nr.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. al P.F. respectiv referat de cercetare la Fd.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. “Raportului Tismăneanu”. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. BORA.C.1909-27.C. Trebitsch). 180.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. Beniamin HAIMOVICI51. BOICO. 3293. 1963. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). 16 din 20 ian. iar apoi traducător la Editura Politică.A. Jean (n. 1946 a ministrului Justiţiei în M. Katherina ABRAHAM în 1909.

M.C.S. al P. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal.R. 187. membru al Biroului Organizatoric al P . IV-a. este evreu cf. 1947 reîncadrat (retroactiv. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C.. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. nr.1998 Villars-sur Ollon. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). p. 225. I în 1959. emigrat în 1965 în Israel. Cosma 1994: 31).E. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.R. 53 Cf. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. refugiat în 1991 în Elveţia. (?) BORILĂ. pentru “uneltire”). graţiat în 1964. B.R. salariat al centralei M. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n.R. 2009: 71. Arnold . Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al.C.R. BRAEŞTER MARCU.P.III. multiplu decorat de statul comunist. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). organelor de anchetă.C.R. unor surse controversate. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Iordan Draganov RUSEV) (13. cu Ordinul Muncii cls.R. 1981). Paşcani) iniţial membru al PSD. 185. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. BOTNAR. 183. 644). Fiul celor doi şi nepotul lui Nicolae Ceauşescu. imediat după Revoluţie.” clasa a II-a în 1948./P. 1949. 184.17.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. începând cu 15 august 1945). respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. 186. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. 17. 54 V. în viaţă în 1994.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50. BRAUNER.R. 80. evreu bulgar.M. 38 .1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 27 aprilie 2009). arestat în 1960 (cf. BRAEŞTER.1979). 1947).R. BRAUM. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93).1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.Of. Isidor FÄRBER) (n. a III-a. R. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). întors în ţară în 1946 (!).09. http://86. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani.” cls.1913 Cernăuţi – 11. Petre53 (n. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls.P. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. 2067 din 20 oct.C.II. ministru al Construcţiilor (19481951).1903. şeful Direcţiei Politice a Armatei.” cls. în 1971 cu ordinul “Steaua R..M. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. al P. apoi membru P. 38 din 27. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). 182.R..R. cf.M. voluntar în Spania (1937-1938). participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. II-a (Decret nr.php. BRATEŞ.I. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947).181. (1944-1947).C.125. în viaţă în 1991.X. şeful organizaţiei Bucureşti a P. nr. deputat de Bucureşti (1946-1948. v. membru supleant al C. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent.I. (1948-1968). Daniel Valentin (n. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). membru C. membru P. 5.C. Evenimentul Zilei .VII. canoanelor religioase iudaice (Halaha). partea I-a. (1948-1955).luni. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”.C. 477). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). în oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (19501953). condamnat în 1932 şi 1935. şi fişa sa matricolă penală. în 1964 cu ordinul “Steaua R. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21.R. 1938-1944). fond 495 (“România”). 15 din 19 ian. De altfel. pensionată în 1961. dosar nr. Elveţia) – ilegalist.E. decorat cu Medalia Muncii. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. (1948-1950). “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. responsabil cu economia (1952-1953). inv. Laurenţiu (n.

social -politice. Jdanov” (1954-1958).R. partea I-a. p. (1953). probabil fratele colonelului dr.. Lică (n. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. 10926). decizia M.R.A. Paraschiva (n. Piroska ABRAHAM.G.E. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. 1948. 122 din 28 mai 1948. 170) şi 49). 295 din 28 dec. 1945 în M.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.R. BRIL. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). zisă “Piri”) . p. Şuli Brill. 1945. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. 67 din 22 martie 1945. M. Mina BRAUNSTEIN) (n.C. 191. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. BREINER.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. II-a în 1949.A.R. viitor al Informaţiilor (M.S. cu referat de cercetare la fd.fostă ilegalistă. al P. partea I-a.2). 1.I. de pe lângă Consiliul de 190. în timpul războiului.Of. Jdanov” (1949 -1954).II.S. 15 din 19 ian. M. în 1945 şef al spitalului Cazarmei Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. 11177).Of. în 1958. p. nr. nr.698 din 4 dec. 26. nr.II. 2158). înfiinţată în 1948. BRENNER. H.P. inv.S. al P. conferenţiar universitar. 98/1956. partea I-a. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 39 .A. II-a în 1951. după care. 195. Madeleine (n. a III-a. dosar nr. p.R. cu rang de consul II (M. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. 122. p. 124.1920 Bucureşti) . după război în centrala Ministerului Sănătăţii. BRAUNŞTEIN. 4758. p. nr. (Dobre et al.C.R.OF. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P.a. membru de partid din 1927.188. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). 193. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. 192.484 din 8 dec. partea I-a. partea I-a. 175).d.P.R. nr.C. Şcoala Centrală de Partid „A. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. 127 din 7 iunie 1945. economice li administraţiei de stat (1977-1989).R. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. C. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973).IV.VII. 196.1907) – ilegalist.M. 287 din 14 dec. partea I-a. membru de partid din 4 oct.J. 804 din 21 dec. 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. BRÂNCU. Zîna (n. 533). BRĂTESCU. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. 4698). 1945. 19 din 23 ian. p. medic. fostă secretar general interimar al P. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). 1944. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner.C. al P.1906 (după alte surse 21 dec. plecată în U. inv. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). nr. 3293. 1949. Izu . Miniştri (1948-?) (Nikolić f.” cls. 2004: 48 (n.Of. nr. Alfred (n. decorată cu ordinul “Steaua R. p. 1945. 225. în M. BREBU. În paralel. 189.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia.Of.C. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.Of. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966).C. Lică BLUTŞTEIN) (n. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60).Of. 194. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.C. (din 1950).L. 645. fond 495 (“România”). nr. 1964. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). BRILL. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. 17.R. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti.A. anexa la dosarul nr. (partea I B) nr. iar apoi prin decretul nr.

partea I-a. C. în febr.C. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. BRILL. 190 din 17 aug. Ulterior. 662). Tony (căs. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. în Transnistria56.Of. rezervat evreilor comunişti.S. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj.T. cu stagiu recunoscut din 1933. BRUCAN. 205. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 200.U.D. cu Leopold Puican).Of./U. BRODER.M.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 5784). vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka.Of. în baza ordinului nr. nr. decizia MJ nr. 22.1978 România) – ilegalist. decorat prin Decretul nr. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. 199.1916 Bucureşti . p. I. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş.M. p.A.684 din 5 nov. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. partea I-a.C. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. 7438. 201. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). (Berindei. după 1989.C. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.T. 1946.06.I. 202. p. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu.C. 981. 26 din 1 febr. partea I-a. membru al facţiunii procomuniste din P. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C.Of. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. supra) şi Henriette (căs.P. Nastasă şi Varga 2003b: 53. 10260.IX.Of. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A.C. Heinrich (n. a avut 3 surori: Clara (căs.R. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. 82).197. cu Lică Vişan). 269 din 23 nov. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18.N. ambasador la Washington (1956-1962).I. în M. 14). vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). 203.. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”). Chişinevschi şi apoi L. nr.. Calman . al P. BROTMAN. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. partea I-a.04. aflat în atenţia U. partea I-a. 1945 a ministrului Justiţiei (v.N. 112. nr.G. 33 din 8 febr. partea I-a.E. ROSENBERG) (n. 39959 din 15 apr. M. (1955).după război controlor în cadrul D. BRUMARU. 2009: 1845). Gabriel . p. BRODER. p. nr.. 204. a M. BRUCĂR.I. 1948. Zalman (alias Sandu) (01. a M.D. 0110 (“anti-KGB”). cu Jean Bogdan. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. a III-a. p. 2592 din 31 iulie 1942. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919. Silviu (n.Of. 56 Iniţial. etc. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare.D. BRUCKER.) şi 127 din libertate). 1947. Mărgineni. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D.C. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. I. 8984). v.1900 Bucureşti) – din sept. marginalizat în anii ’80. Solomon – dentist. din Transilvania de N ord. Constantinescu. BRUDER. 209 din 9 sept. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. p. s-a stabilit în S.1914 – 7. dosar nr. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea 198.U. şi orchestrator al înfiinţării G.P.Of. nr. Răutu.N. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică.. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”.-C. fd. partea I-a.N. M. Andrei. 1946. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. documente interne. 40 .S. 753). nr. restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al.C. “eminenţa cenuşie” a F.2006 Bucureşti) – ilegalist.C. nr.X. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. partea I-a. 1946. fiul său.S.G. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 5785). 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). 16 din 20 ian. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 1945. p.I.14. 1949. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 158 din 12 iulie 1948.E. 158 din 12 iulie 1948. Nagy şi Vincze 2008: 49.

Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. David . deşi evreu. 76 din 30 martie 1946. de la A. ministru al Industriei Alimentare (1969).N (mandate succesive între 1948 şi 1975. decorată prin Decretul nr. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. 1950-1955-1965). infra). partea I-a.” clasa a II-a în 1948. (1948-1950. Nachmanovici)) (14/25. e adevărat. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).XII. Simion (n. participant la Rezistenţa Franceză. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952).II.Of. 170).R.V. Ana (n. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173)..A. BUCHEN.A. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. direcţia economică a Comitetului) a C. “23 August” cls.C. apoi promovată director administrativ adjunct. “muncitorească” şi cea “kominternistă”).R.M.” clasa I-a în 1971. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. nr. Simon MOISE. ministru de Externe (1952-195558). Iulian şi Zoia.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1949. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. partea I-a. 225. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. Paul . etc. iulie 1947. între 1957 şi 1961).2179). precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. Solomovici (2003: 91). cu ordinele “Steaua R. 210. Ern(e)st ARNOLDI) (23. inv.e. (?) BUGEANU. zis “Bughici”.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. şeful Secţiei Bunuri de Consum. care opinează că până în 1952.din 1947 inspector în cadrul D. de Stelian Tănase.Of. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R.1902 Rădăuţi – 12. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952.M. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). BUGHICI. în domeniul Învăţământului (e. (M.R. 15 din 19 ian.R. 30/1956). cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. dosar nr. 225. apoi cu drepturi depline al C. 32 din Bucureşti). “Apărarea Patriei” cls. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. II-a în 1949.1914 Iaşi – 1.C. T. 209. p. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. dosar nr. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. nr.A. inv. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. BUGHICI.II. deputat M. fond 495 (“România”).C. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. şi Raşela (n. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.C. Brucan (el însuşi evreu). după 1944 membru supleant.Of. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care.206.E. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului.N. p. p. partea I-a. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. Ulterior. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. fiul lui Moritz Moise. BUICAN. BRUMFELD.E. fond 495 (“România”). Baranga la P. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. al P. 644). ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). 211. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass.g. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul l ui Ceauşescu.C. al P. 3002). pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. (anexe.P. 41 . al P. a M.G. în 1941 58 Unde.I. Alexandru (n. Comerţ şi Cooperaţie (i.).C. 173 din 31 207. la rândul ei ilegalistă. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. (1957-1965). cu dosar la secţia Economică a C. nr. 208. Hana FRIEDMAN.R. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). 6781). decorat. după război încadrată iniţial în M. nr. inter alia. În esenţa propriei noastre aprecieri. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. soţii Buchici au avut doi copii.

1947.C. 218. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. 2271). 2066 din 20 oct. iar ulterior măritată în timpul războiului. 158 din 12 iulie 1948.F.R. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). I-a (Berindei. p. a M. Tatiana (n. nr. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 275 din 27 nov. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.Of. BUJUM.Of. 213.212. 5785). p.. 256 din 5 nov. Ilie nr. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. Sf. 52 din 4 martie 1945. Rădăuţi. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). al 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. 217. 216. 173 din 31 iulie 1947. 9857. C.G. partea I-a. 9763)).III. Betea 2005). 52 din 4 martie 1945. nr. prin Decretul regal nr. BUTNARU. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu).Of. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. P. 215.D. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). 1947.A. inv.G.. ilegalistă. Sonia . redactor la Scânteia şi Contemporanul. 7 din Bucureşti.din 1947 inspector în cadrul D. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud).în martie 1945 reîncadrată în D.Of. pentru socialism”. Isac . BUNESCU.T.R. în 1971 cu ordinul “Steaua R. M. 2. în iunie 1945.C.E. 6781).E. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). al P.R. după reabilitarea sa din anii ’60. 1947.S. pp. nr. nr.S. 2201). II-a. cu grad de maior.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. CALMANOVICI. p. (M. nr. 204 din 5 sept. 1947. partea I-a. nr. cu stagiu recunoscut din 1937. BULAN. 225.E. (dosar 73/1951).S. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). în Forţele Armate. p. îngropat. cu generalul rus Iakov Bulan. Wilhelm . figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. Arthur . rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. p. Solomovici 2001 I: 195. pp. partea I-a. după război membru fondator al C. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). M. 10496. 80723.Of.C. în U. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. A. 1654-5).Of. pentru o democraţie populară.I.Of. nr. partea I-a. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. partea I-a. cu domiciliul pe str. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.în martie 1945 reîncadrat în D. p. 42 .1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică.C. n. al P. 72 din 25 martie 1942.C. 1947 (M.1896 Piatra Neamţ – 12. 1654-5). 214. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. M. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. fond 495 (“România”). partea I-a. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962).G. partea I-a. n. partea I-a. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. cu referat de cercetare la fd. secretar general (din ian. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C.Of.R. 1902.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 253 din 1 nov. BUNEA. Otto . membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. BURAHOVICI. p.R.T. apoi consilier de presă la M. C. nr.III.

al U. 15 din 19 ian. 16 din 20 ian.). nr. CAUFMAN. nr.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. M.Of.G. p.Of. 7491). viitoarea soţie a lui Iliescu). 643).E. 34 din 10 febr. 1948. Victoria . 1949. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. Aurel . 645).R. 17 din 21 ian. 1949. 221. u. “Jijia” din Botoşani (M. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti . Radu (n. CERNEA. partea I-a. CASTER.E. 229. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. CELAN. Isac A. P.T. u. nr.C. partea I-a. Leon .C. a M. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi).R.R.C. 1948). Dobrincu şi Goşu 2009: 115. 1947.E. nr. 1947.219. Eugen – de formaţie medic. a M.I.T.a. Liviu . 233.Of.A. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. CATONA. partea I-a. CHARAP.a. Marcel . al P. 1947. 96/1968 (la reabilitarea post mortem).. CALMANOVICI. nr. Stela . p. nr. 1949.Of. Maietta . partea I-a. 223. a M. 10553.C. CĂRUCERU. p. 43 .M. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica. 1190). partea I-a. p. partea I-a.R. nr. 25/1954). în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. membru de partid după război. nr. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.C. 222. p. partea I-a. partea I-a. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. 277 din 29 nov. 10092). 230.C. p. CARASSO. CÂMPEANU. (M. inv. 226. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. partea I-a.Of. partea I-a.Of. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C.C. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. 663). 3293. nr.I.Of. p. p. 264 din 14 nov.Of. p. nr.controlor (până în febr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. 228. 1949. 16 din 20 ian. p.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P.C. 15 din 19 ian.Of.C. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. 1949. (M. CANDEL. partea I-a. p.C. 15 din 19 ian. 1949.. 5331). nr.S. 143 din 24 iunie 1948. 1626. 264 din 14 nov. 220. nr.C. David (n.C. 642) . CĂŢOIU. 232. 12877.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 289 din 13 dec. 1946. 15 din 19 ian.C.E.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. al P. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. M. nr.Of. Sergiu (în unele documente din arhiva U. ZWIEBACK. 231.Of. Leiba . p. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. Moise .G.M (Berindei.C. emigrat în Israel în 1970. 227.Of. 190 din 19 august 1947. 45 din 24 febr. 560). 1947. CĂLIN. partea I-a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. nr. partea I-a. anexa la dosarul nr. M. p. 224. p. CÂMPEANU. 1949. (dosare anexe.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. CERNOVITZ. nr.G. 501).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Alfred . 645). originar din judeţul Mureş. nr. partea I-a..Of. 225.din 1947 controlor în cadrul D. ca translator la Direcţia Radio (M. (M. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. cu fişă la secţia Economică a C. 10092). din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. p. 662).I. iar apoi inspector în cadrul D.. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul).

2003: 185). 6260). România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).. Lică (n. partea I-a.C. nr. 1946). decedat) şi Andrei Kishinevski au emigrat în Israel în timpul regimului comunist (anii ’60-’70). 236. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”.” cls. Roza SIMON KAHANA) (n.R. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. partea I-a.R. 14.” (1990: 247). (1945-1946).C. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. şi Andreescu. nr. membru al Secretariatului. 240. III-a.Of.C. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. din 1934.C. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). 235.C.organizaţia regională Ardeal. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). p.M. (dosare anexe 118/1951).D.R. revenit în ţară după 23 august 1944. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.1979 237. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. 1948. 8442). 1948-1961). rămas în 1940 în U.P. fii cuplului. decizia nr.S. activist al P. 1948. CHIŞINEVSCHI. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. CHIŞINEVSCHI. M. ulterior la Cluj. nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D. (v. membru în conducerea C.C. 238.Of. p. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. . decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.A. 221 din 28 sept. 44 . membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. CHIRIŢĂ. 2003a: 419.7. 1626).în 1948.R.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. 6 din întreaga colecţie dedicată României).R. (1950-1957. Rozalia (n. Mâţă 2007: 245. Max . 2790 din 16 sept.. pentru socialism”. iar pentru scurtă perioadă în 1945. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. nr. cu Rodica Lupu. 1949. zis “Ioşca”61) (26. Iosif ROITMAN. a III-a.Of. căs.C.F. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 1950. din 1923 şi P. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. 60 V.controlor (până în febr.G.. partea I-a. 1948). la Bucureşti până în 1956. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. membru al C. p. 164 din 23 iulie 1945. Lidia .XI. D. Nastasă şi Varga. CHEIS. 15 din 19 ian. H.S. eliberat în 1969 (v. Gheorghe Kishinevski (n.. partea I -a.R. CHINZBRUNER. în lista “comuniştilor categoria A”. ordinul Muncii clasa I-a (1949). Solomovici 2001: 79.R.Of.E.125. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. p. a M. Angelo (n. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955).d. “RomânoExport”. al P. (M.S. 11. 98. 804 din 21 dec.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. i se întocmeşte dosarul de cadre nr.E. ulterior “marginalizării”.C. care nu mai ştia cât rău să facă. când va fi destituit). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1945. după naţionalizare. Grigore . membru în conducerea A. semna cu “Stănciulescu”. 205 din 4 sept.php.R. apoi prezentă la Bucureşti. evreul blestemat. 45 din 24 febr.g. S.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. Iosif (n.P.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. CHELES.E.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. 239. membru în C.P. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. ulterior şef de cadre la Academia R. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste.Of.C.R.1905 Ciuc – d. CHERESTEŞIU.XII. nr.I. 61 A preluat în sept.” clasa I-a (1948).234. 642).S. partea I-a. 1964.C.E. fişa sa matricolă penală la http://86. 7345). şi Solomovici 2004: 283)60. al P.17.II. deputat de Bucureşti (1946-1948.C.C..I. în M. decorată prin Decretul nr.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). ordinul “Apărarea Patriei” clasa I.D. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. pentru subminarea economiei naţionale.-a în 1949.T.

CLEJAN. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. Sali (n. zisă “Nelly”. CHIŞINEVSCHI. 15 din 19 ian.C. China) – ilegalist. partea I-a.G. Isac . fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26.L. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 111 din 17 mai 1947. al P. în 1948 cu ordinul “Steaua R.I. 19.N.1893. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. ilegalistă (membru de partid din 1930.F. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. din 1972 din nou în China. membru C. 225. 185 din 12 august 1948. partea I-a.10. nr. O.XII. simpatizantă comunistă în ilegalitate. 253 din 1 nov.” clasa a II-a.C. partea I-a. KRANZDORF.Of. p. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin. 62 63 După unele informaţii neprobate. 8072). 1979: 371. p. III-a. 3912). p.Of. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei.I. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). (în 1964). C. 246. – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. 225. 84).G.C. nr.R. Friedberg-Vălureanu 2004.I. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur.D. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . unde moare în 1975. partea I-a. CIUBEREA. partea I-a.P. 52 din 4 martie 1945. III-a (C. din 1946 activistă de partid.). Dr.R. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă.C.N. III-a. CHIŞINEVSCHI.U.IX. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. L. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. CHIVU. dosar nr.Of. 1949.F.E. preluat şi de soţ).I. fond 495 (“România”). 1947. 21. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). (M.Of. 1654-5). din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. inv. condamnată în procesul de la Craiova din 1936).P. fond 495 (“România”). nr. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. inv. (1948-?). Liube KISHINEVSKAIA) (5. 204 din 5 sept. inv. 6658). dosar nr. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a.F.XI. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). care va muri în 1943 63).P. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.A. p. în 1947 încadrat prin decret regal.) în Forţele Armate (M. – documente interne nr. Bucur (n. 243. 2010.1904 România – 15.R. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50.din 1947 controlor în cadrul D.E. al U.R. Roza Kaganovici. pp.C. nr. 225. după război presedinte executiv al U. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.R.C. 641).1975 Shanghai. A. 247. dosar nr. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). 1947. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). căs. (1951). pentru merite antifasciste. revenind însă după 1944 la cel de naştere. a M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . ca maior medic (r.C. 157 din 4 mai 1971). medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939).1911 Tighina – 1981 Bucureşti) 62 242. instructor general în cadrul A. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Liuba (n.R.R. 2008. 2075). KATZ) . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1899).R.S. 9763). apoi promovat director adjunct (M. al P. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!).241. partea I-a. Lazăr (n. fond 495 (“România”). (1945-1946). Sally TAUBERG. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957).Of. M. nr. Gizela.C. Jakob LAUB KRANZDORF. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50.” clasa a V-a. p. 244.R. zisă “Rica”) (n. Adolf .C. 245. CLAUDIAN. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. C.C. CLEJAN.

205 din 4 sept. p.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. inv.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A.Of. 1948. partea I-a. COGAN.Of. COHN. 738). 1948. nr. COHN. p.V. Liviu (n. 15 din 19 ian.1906 Orhei – 23. partea I-a. nr. 257. 253. după război activist de partid.G. 258. 251. partea I-a.XII. nr. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. 173 din 31 iulie 1947.Of. fiul lui Eliezer 64 249.Of. Aizic . an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu).Of. calitate în care este de altfel şi decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a. 335 din 20 iun. nr. CNEZI. Herşcovici).” cls.R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. 644). Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. 24 din 30 ian.P. CLOPOŢEL.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n.E.. 1949. p. partea I-a. 255. CODRIN.Of. COHN. a M. a III-a. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. supra]. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti.C.C. Leopold SAFIR) (n. (Leizer) şi Sara)) (7. 191 din 20 august 1947. p. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. M. Corneliu BARASCH. 281 din 4 dec. cu referat de cercetare la Fd. 662). IV-a COHN. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 7352). colaborator la România liberă. 46 . Ernest . decorat prin Decretul nr. 1949. 1947. 256. p. 261.1993) – membru de partid. Ilie . anexa la dosarul nr. partea I -a. CLEJAN. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF . 3293.C. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. 645). p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1949.XII. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică.. partea I-a. 10696. 260. 3.R. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. Nell (n.Of. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. zis “Mache”. C. Haim (fiul lui Burăh) .III. cu Claris (n. creator al personajului “Mihaela”. Samuel (n. 15 din 19 ian.1915 Bucureşti – 26. 15 din 19 ian. p. 254. cu stagiu recunoscut din 1934. 7537. partea I-a. p. nr.1901 Bucureşti) . nr.Of. .1911 Bucureşti . nr. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). al P. 16 din 20 ian. nr. nr.I. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. 250. 6/1958). al P. S.C. p. 1949. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). 252. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31.C. 64 V. căs.Of. COHN.I. Geza . caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948).248. COBAR. 259. COHN. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. 175 din 31 iulie 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. p. partea I-a. Isac (zis “Jean”) (6. 1963. 644).după război controlor în cadrul D. tatăl lui Emil Nell-Cobar. 6287).în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.VII. nr. 6781).1983) – fratele lui Bucur Clejan [v.R. partea I-a. 28/1956.C. COHN. CLEMENTIN.

COHN.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. 15 din 19 ian. Moscu (n. Jean66 (GOLSTEIN. COHN. nr. în 1950.R. p. partea I-a. (M. din 1937. 1949. p. 269.R.9888. partea I-a. (posibilă legătură cu Moscu Colin.C.A.G. 1948). p. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu.C. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15). emigrată în S.262. al U. din febr. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. V. 19.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of.G.C.controlor (până în febr. partea I-a.) (M.R. 1919 Păltiniş.1909 Basarabia) – ilegalistă. p. Leon COHN65) (n. 15 din 19 ian. 229 din 4 oct.G. L./Kuller 2008a: 445).Of. 47 .html.. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.E. partea I-a.-C.Of.R. menţionat în Fürtös 2007: 404. 264. emigrat în Israel. partea I-a. unchiul lui Vladimir Colin. nr. 1948 membru în C.C. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).R. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. iar apoi promovat inspector în cadrul D.d. partea I-a. M. 266 din 17 nov.I. 1888. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M.G. p. Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. COHN. Lora . unde a murit în anii ’90 (Berindei.C. CONSTANTINESCU.C. 641). apoi stabilit în Statele Unite. M.D.” clasa a V-a. tatăl lui Andrei Coler.S. 1134). 1949. nr. nr.Of. Dorohoi) – membru al P. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www.D. M. 10174).T. 257 din 9 nov. nr. p. COLIN. partea I-a. Rădăceanu. p.. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. CONSTANTINESCU. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. II-a în 1949 (decretul nr. 1626. Marinescu (1945-1948).P. partea I-a. 265.A. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P.T.Of.F. Eliza .P. şef de cadre în cadrul D. nr. Betty SCHUSTER) (n. 16 din 20 ian. 169 din 26 iulie 1947. p. nr. 1949. din 1945 membru al C. şeful de cabinet al ministrului Muncii. Elisabeta (n. nr. Levy 2002: 132. p.Of. 272. decorat cu ordinul “Steaua R. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. al P.V.Of. 1949.S. 268. 1945. 1947. p. 641). ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. a III-a prin Decretul nr.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. (1945-1950). apoi al ministrului Silviculturii. KALMANOVICI) (n. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. Marcu . nr. 1947. COLER. Samoil(ă) . 66 Probabil acelaşi Coler.Of.U. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 263. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. a M.C. nr. 157 din 4 mai 1971 cu. partea I-a. 8971).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.” clasa a IV-a în 1948. 266. 187 din 14 august 1948. 271.E. (M. partea I-a. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. p. nr.R.P.I.romanianjewish. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D.Of. 111 din 15 mai 1948. Chişinău. în M.XI..R.R. 45 din 24 febr.Of. 25. internată câţiva ani la Târgu Jiu. Benone (n. partea I-a. CONSTANTIN. 6694).F.G. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). partea I-a. 32 din 8 febr. 267. apud Corobca 2008b. Liviu B. apoi activist în cadrul D. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. al partidului. COHN. 6607). (n. 1948. CONOBEL. 109431 din 25 oct. 4362. 1. cu stagiu recunoscut din 1928.E. COMNACU.P. 663).C.Of. în anii ’30 activist în cadrul P. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 270. M. 58 din 12 martie 1945. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949).P. n.Of. 1945. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M.voluntar în războiul civil din Spania.

cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955).Of. nr. 276. Spre exemplu. al B. p. 1944). 2790 din 16 sept. a IV-a (Decretul nr. (M.Of. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. anchetei oficiale. cf. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948).I. după război agent de influenţă sovietic (cf. p. autorii avansând.A. după război în centrala C. 1968) .S. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).P.R. http://www. vicepreşedinte (1954-1955. (1945-1957).Of. nr.C. ministrul Învăţământului (1956-1957. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. partea I-a. apoi reabilitat. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965).P. partea I-a.în 1947 era controlor în cadrul D. partea I-a. CORNEA. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia.R. al P. 1948. membru al B.R. fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian. 40 din 18 febr. deputat M.18. 1949. CONSTANTINESCU. 5.C. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v.C. (1957-1958).273. Şulămita BLOCH) (d. în 1946. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. fiica Ileana (adoptată). multiplu decorat.C. ilegalist (membru de partid din 1936). pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. 178 din 4 august 1948. partea I-a. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn.N. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici mă car asupra locului său de naştere.M. 275. Stelian .1917 Chişinău . decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 2). (unde fost. 15 din 19 ian. în funcţie 274.O. 157 din 4 mai 1971). M. al P.. (?) CORDEANU. al P. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. de revista electronică Descoperă. Watts 2011: 513 n. Alexandru .E. Sulamita (n.R. în anii ’50 transferată 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. 642). partea I-a. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14).descopera. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962).C. 1946). p. variantele Chişinău. Galaţi şi Buzău. ff. Miron (13.R. nr. (1970-1974). de sursă. a M. În sfârşit.1974 Bucureşti) (n.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 7537).N. 1947. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). Roza NOVAC) – activistă de partid./P. (dosar 15563. 1969-1970). document aflat în prezent în arhiva C. La un deceniu distanţă. inclusiv de de către fostul suveran Mihai.A. Bucureşti. originar din Chişinău) – sociolog. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/.ro („10 chipuri ale comunismului din România. din 1949 cadru didactic la I. deţinut (1941-1944). 1949. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v. nr. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948).B.C. Rodica (n. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974). vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). 2009. (?) CONSTANTINESCU. p. (1945-1960 . 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. infra] – inginer.S. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67.G. asasinată în 1968 de. inter alia. (45/1955). (1946-1961.Of. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. dactilografă).C. CORAVU. 191 din 20 august 1947. inter alia. 279. http://theatredelaction. Irina (n. 48 .exclus. 6401.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). partea I-a. 1969-1974). 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). 1389 şi nr.VII. v. vol. (?) CORNEA.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 299 din 29 dec. 278. 641).M. 277. de la caz la caz. 15 din 19 ian. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.P. Corneliu . nr.Of. CORNEA. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. Numele Moses Kohn apare în premieră într-un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. membru al C. p. p.XII. numele Meir Kohn este avansat. 68 V. M.

Of.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Pavel Câmpeanu. 3759).71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. 71 V. Simionescu 2005).procesulcomunismului. 281. nr. Moise (n. Moise .Of. nr.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. în realitatea obscurată membru U.I. partea a II-a. partea I-a. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965).Of.htm). 1948. 10951.P.V. 1949. CORNIŞTEANU. p.. 283. p. 1945. 22 oct. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. partea I -a. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. “Romcereal” (M. http://www. 9718). Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 1.205 din 14 martie 1947 în M. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).C.Of. tatăl lui Octav Cornea (matematician. 272.XI. nr.din 1947 controlor în cadrul D. a M. 69 A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. 10. partea I-a. ca inspector de poliţie. din 1942 şi al P. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii.G. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. 1946.Of. vol. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. 127 din 3 iunie 1948.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Moise Leib COHN) (n.1923. 202 din 3 sept.europartes. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. 6684. p. CORNEA. în oct. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). 1027. 8. 1947.I.Of. secretar al C. 26 din 2 febr. partea I-a. 12 din 14 ian. 1915 Bucureşti) .I. fd. unde activează până în anii ’70 (v.T. în prezent în S. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative (M. p. nr. Corobca 2008: 15. n. (M. 70 V. 284. http://universulenergiei. (M. ff.C. dosar nr. nr. 6)74. nr.II.E. decizia ministrului Justiţiei nr. 1416 din 7 ian. din decembrie 1944. 72 V. 4844). A. p. partea I-a. (în 1951). în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. p. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţio nalţărănişti (v. 186 din 13 aug. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. 2074. fd. nr.I.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf.C. KORNHAUSER73) (n.A. “D”. 136-143). 285. Ministerul Propagandei Naţionale.. CORNESCU.T.Of. 16 martie 1947).C. p. M..com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. partea I-a. 107 din 13 mai 1947.Of.arhivelenationale. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). nr. p. 38 din 15 febr. 8011). p. 3. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. 1946 în M. la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei.C.U. 282. 1948. decizia ministruluii Justiţiei nr. 73 V. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. nr.S. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957).G.Of.S. Paul CORN72) (n.280. 65 din 19 martie 1947. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. partea I-a. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. Parhon” din Bucureşti.C. http://www. nr.R. COSMESCU. etc. 432).M.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S.C.P. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 23. Paul COHN. dos.G. 253 din 5 nov. 49 . redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. 10092). Jak (n. 264 din 14 nov. M. Paul (n. partea I-a. CORNEA. 845. CORNEA.R.. partea I-a.N. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. Paul (n. în locul lui Pavel Cristescu (M. în iunie 1948. 1947.Of. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. p. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. încă în viaţă în Bucureşti în 2011.pdf.

2-5. exclus din partid. Diamant 1979: 371. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. secţia Cancelarie – dosare anexe..R.1911 Zăbalţ. ilegalist. p. Mirel (n. dosar nr. Arad. 1995) – fost muncitor în industria textilă. plus anexa la dosarul nr. 2278. COŢOVEANU.X.Of. inv.X. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. COTOVSCHI. (1945-1951).286.N.125.. L. – secţia Cadre. inv. Constanţa (n. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C.III. 62. p. al P. Jdanov”. şi Solomovici 2004: 283). C. căs cu sora acestuia.R. 21). al P.M.36/fisapenala.C. 290.V. fond 495 (“România”). preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). într-un incident rămas încă incomplet elucidat.a. (v. Mirel ZEIDER 287.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P.A. nr. COSTEA.R.C. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. 225.Of.C.17. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 15. vol. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). sinucis în 1951. doc. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). partea I -a.C.R. (1957-1958). apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). dosar nr. 3/1964. C. (1955-1958). CRĂCIUN.R.C.S. 288. nr. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958./P. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)).1914 Constanţa – 2.C. revizor de locomotivă la Depoul C. C. la sfârşitul anilor ’40.Of. V. nr. fiul lui Herş şi Ester) (n.R. inv. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). fond 495 (“România”). după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. căs. dosar nr. membru supleant al C. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). inv.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. inv. Helene. KOTOVSKI.P. autobiografia sa în A.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07.F. în 1958. nr. 3293. 3293.: 108). în Bucureşti). 66/1956. decizia nr. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. ambasador la Beijing. Basarabia – d. 1946. al P.M. 1946. eliberat în 1969 (v. al P.E.F.R. căs.C. “RomânoExport”.M. din 1930. M.S.R. cu Maria (încă în viaţă se pare.C.R. dosar nr. 19. Anuţa (Hana)) – ilegalist. membru U. căs.. 2). anexa la dosarul nr.A. Sugarman f.C.R.” clasa a IV-a. secretar al Uniunii Sindicatelor C. Berindei. 66/1973. http://86.C.R. anexa la dosarul nr. 1946 a ministrului Justiţiei în M. ulterior în U. 77 V. M. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. după război activist de partid. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. cu referat de cercetare la fd. aceeaşi decizie în M. fd. 223 din 26 sept.C. pentru subminarea economiei naţionale. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.2002 Bucureşti) fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). Grigore (n. revenit în România în septembrie 1944.R. 10522.C.T. / ZAIDNER76) (23. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. 50 .C.N. 91).S. referatul de cercetare la Fd. cu Zoia. Lipova.E. 871). ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 236.955). 10.C. 91. G.1916 Vertujeni. doc.II. II. decorat prin Decretul nr.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. Alexandru (n. 235 din 10 oct. VINŢE) (16. 75 75 76 V. a III-a. al P. Iacob (8.C. 289. Soroca. 193 din 22 august 1947. p.C.935 din 16 sept. 225. 1857.JPG.VII. 225. K/72. COSTIN. fond 495 (“România”). reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor.. al P. ff. 233-240.

C.R. 292. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. p.E. de Stat pentru Literatură Politică.R. 296. 26 din 1 febr.C. prin Decretul nr. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. partea I-a.C. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.F. anexa la dosarul nr.. p..G. dosar nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.Of. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. p. Adalbert – ilegalist.M.C.G. 748).Of.Of.N. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.activist al P. Hermina . p. nr. 66/1962.C. H. Ed. nr.Of. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948).M. 4686). executiv) al U. respectiv cadru didactic de economie politică la I. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).. 1949. ca pensionară. partea I-a.C. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. . membru al Consiliului General de Conducere al A. (1959) şi referat de cercetare la fd.. doc.X. partea I-a.Of.R. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. 31 din 7 febr.E.N.C.R. CROITORU.C. C. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). dosar 51 . nr.F. 7491).I.Of. 15 din 19 ian. 1948. 298. membru al Comitetului Executiv şi al C . ulterior activist de partid.C. Frieda . şi “preşedinte activ” (i.C. partea I-a. partea I-a. p.C. partea I-a. membru al C. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare.E. partea I-a. CROITORU. ministru al Culturii (1953-1957).C.F. E. respectiv Relaţii Externe. (din 1946).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. al P. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1033). C. nr.C. 4). 15 din 19 ian.P. III-a. inv. p. apoi transferat la C.R. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. fond 495 (“România”).C.L..S. 51/1952)..E. (1945-1969.. al P. fd. 190 din 19 august 1947. 642) CZIKO. partea I-a. p.I. 110 din 18 mai 1945. Ecaterina (n.P.C. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. deputat M. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). dosar nr.C. inv. 295. membru al Comitetului de Luptă pentru Pace al R. membru în conducerea U. decorată.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. Ungaria – 1959) . p. 293. DAN. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Cluj (1945-1947).R. Laurenţiu (n./A. cu stagiu recunoscut din 1929. al P.C. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea.R.. (1950-1952). SCHNEIDER) .C.1984 România) – evreu maghiarofon. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. nr. 873 al MAN din 20 august 1949). soţia lui Paul Leibovici-Dan.X. fratele Marthei Drăghici.VIII. (1945-1948).în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.A. A.A.R. decorată.S. fd.I. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.U. nr.N.R. CRIŞAN. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.P. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior.e.N. David (n. 297. nr. 644).1907 – 14.M.D. 641). speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). expert economic în delegaţia României la O. dosar 51/1949. Lörincz. CRISTOFF. Finca DAVIDOVICI. al P.U. a M. deputat de Bihor. din februarie 1948 controlor în cadrul D.din 1947 controlor economic în cadrul D. II-a în 1949 (decretul nr.S. al P. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). inter alia.E. 189 din 17 august 1948. fiul lui Lazăr) (17. 294.D. iar ulterior în centrala M. cancelarie. (v.R. iar ulterior.R. DAN.R.A.E. (mandate succesive 1946-1969). a M. C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. (M. colaboratoare la revista Femeia a F.R. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. 15 din 19 ian. 622. al P. CRIŞAN. 118-121. 225.. (1948-1952). ff. ilegalist. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965).” cls.A. nr. apoi ministru-adjunct (1957-1961). (M. 3293.I. Pavel (n. 1957). IV-a.C.C.Of.C./P.1924 Kecskemét.291.R. al P.

în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. (M. p. nr. 184 din 11 august 1948.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. ff.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. membru de partid din 1945. partea I-a. 10872). 1945.R.) . DAVIDESCU. N. 187). 52 din 4 martie 1945. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. 28 din 3 febr. Mişu . Harry GREENBERG) (n. DASCHEVICI.Of. M. 642).Of. Ilarie .şeful serviciului Cadre din cadrul D. director la Direcţia Administrativă în centrala M. Balas 2008: 367-8. p. partea I-a).I. DELEANU.XI.a.1928 Timişoara – 16. Ovidiu .299. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. partea I-a. DENEŞ. nr.II. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M. 302. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. 1134). 1945. (1948-1949). nr. 310. p. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. comunicare personală din 14. 303. 15 din 19 ian.1903 Iaşi – 16.Of.E. p. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. partea I-a. 314.Of. p. DAVIDESCU.. Ivan Alexandru (16.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. Hari (n. 10092). nr. 15 din 19 ian. DAVID. p. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952).Of. nr. partea I-a. 306.C. C. nr.Of. partea I-a. 311.membru în conducerea centrală a C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Pacepa 1999: 90. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. DAVID. 312. Solomovici 2001II: 118. 1213.2011 a fiului său. DASCĂLU. 1123). apoi traducător şi regizor de filme documentare. p.R. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. Moriţ Davidovici) (21.I.E. p. 1949. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. P. 35 din 11 febr.E.D. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf. nr.Of.C. Constantiniu 2003: 90 ş. nr. a III-a (Deletant 1999: 248.F. nr. 1964.2). partea I-a. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de 52 . 22 ian.P. (?) DEBU.A. partea I-a. 309. partea I-a.Of. 285 din 12 dec. DAVIDOVICI. decorat prin Decretul nr. nr. S. M. (?) DEMETER. pp.Of. 32 din 8 febr..G. Paul (n. 1949. DAVID. 1949. 300. 273 din 28 nov. 4252). nr.u. Villy . 1035).Of. 119 din 28 mai 1947. 1949. 29/1957. DAVIDESCU. Mihail . p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.din 1947 controlor în cadrul D.I. 301.). 8-11. 32 din 8 febr. p.D.U. 1654-5). DECEANU. p. (1952-1953). 1944). 1949. nr. 264 din 14 nov. 308. partea I-a. p. partea I-a. 10381). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 307. 804 din 21 dec. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. DAVIDESCU. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.IX.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1947. Idel .1977) .Of. 1905 Houston. 119 din 28 mai 1947. 148 din 30 iunie 1948. 642) DAVIDOVICI. p. IIIa.Of. 5464). informator al Securităţii între 1948 şi 1989. 304. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 313.V. nr. nr.A. partea I-a.G. Oprea 2002: 303. O.L. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1949. partea I-a. nr. 305. 4257).G. Rudolf .director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M.

u. Oskar Pastior.1913 Ciuc – VIII. inv. DEUTSCH.C. dr. p. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului.JPG.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479.1977 Bucureşti) .VIII. 1949. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. Univers. Gáspár Miklós Tamás.M. Mihai Gafiţa.u. Richard Wurmbrand.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index.Ap. 12.36/fisapenala. Emeric (3. Max Demeter Peyfuss. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). Heinz Galinski.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. Alina Derevici (n. 2010). respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. http://mobil. 316. p. păpuşi din Cluj. 78 V. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. nr. al P.S. jud. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.IV. dosar nr. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171).org/db/pdf/nr302_303/pagina24.R. Tismăneanu 2008: 71.pdf. 9 Bucureşti (1948 . angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Paul Anghel. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). colaborator zelor al Securităţii. Siegler) (1899 -1985).1920 la Craiova. 81. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. 1224). Solomovici 2003: 88).VI. Titus Popovici.. Nicolae Breban. dosar nr.17. etc. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. 8966).N. apoi în Germania în 1971. ulterior directorul Spitalului nr. 1229/6. când se pensionează. a III-a. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.Of. fond 495 (“România”). soţia sa.A. apoi colonel în Armata Roşie.wordpress.315. Nadia Pohne. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.C. 948. nr.C. (1951). Gh. respectiv http://tismaneanu.C. până în 1968.1897 Cucioaia.. nr. 32 din 8 febr. Ipolit81 (13. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. din ian.romanianjewish.C. Déak Tamás.anii ‘60). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Petre Stoica.” cls. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. decorat în 1971 (Decretul nr. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www.125.R. 25/1954)) (v.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM.2008 Bucureşti82) – activist de partid.N. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.pdf) 82 V. 318.C.. Lazăr (n. ff. 1946.rfi. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. http://www. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.1968). ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. fişa matricolă penală la adresa http://86. 79 V. 1133). Bălţi – 8. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. 317. eliberat în 1964. DERERA. Politică. 155. Lucian Grigorovici.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. 162-172 (ortografiat “Dorevici”).fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). 53 .până în febr. partea I-a.a. al P. Costel . arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. delegat director al Diviziei Administrative. 225. a II-a. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian.jewishfed. Monica Lovinescu.php (accesat dec. fd. Constantin Chiriţă.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. este asumată de către F. Ştefan Tătaru. şi Kuller 2010: 190). care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79. (dosare anexe. H. destinată deţinuţilor politici. Paul Schuster. generalul Ştefan Kostyal.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes.Of. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”. Totok 2008: 75. partea I-a.IV. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. etc. DEREVICI. decorat prin Decretul nr. Tiberiu Olah. emigrat în Israel în 1970. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. DEUTSCH.XI. Francisc Munteanu. unde întocmea la Chişinău.17.125. Gerhard Möckel.R.E.R. 190 din 17 aug. Kuller 2008a: 122-3). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.

15 din 19 ian. pp.I. nr.Of. în Bucureşti (M. (întocmit 1955). M.avocat. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 643). în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. 24 din 30 ian. 25. din nov.Of. 325. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. apoi.08. nr.shtml.” clasa a V-a (M. 1948): 3).2008.R. 641). ilegalistă.C. inv.Of. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. B. al P. partea I-a. 1947.Of. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C.A. Lea . Radio Europa Liberă (10 august 196583). nr. partea I-a.Of. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). 322. nr.III. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Emanoil (n. p. p. 1946.Of. 7038. membru supleant al C. 200 din 1 sept. în arhiva Open Society Archives. 259 din 7 nov. Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of.C. 195 din 24 august 1948. fondatoare şi membră în conducerea U. 323. 1945. p. p. nr. DOZSA. 1654-5) DRĂGAN. căs. DIAMANT. DIAMANSTEIN. (M.R.Of.I. 3713).125. partea I-a. 13).B. cu Bernard Dlugaci. (1947-1948) (M. 330. nr. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. Ignat .F. partea I-a.osaarchivum. Basile –controlor în cadrul D. 326. doc. partea I-a. Pavel (n. 4423). decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 22 (20 aug. 84 V. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). DIKMAN.C. DONATH. 52 din 4 martie 1945. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.S. DEUTSCH. fond 495 (“România”).%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. 127 din 3 iunie 1948. 1196 – pentru schimbarea numelui.E. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50.Of. DONEA.C. Renée .C. Gheorghe (23. nr. Solomovici 2004: 281-3. (?) DINDERE. (succesiv între 1961 şi 1975). nr. 15 din 19 ian.E. Ivan . după 1945 membru în Comisia de Control a Partidului.R. 40 din 19 febr. 645). 1857. 327. partea I-a. Mehedinţi – XII.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004.E.G. al P. 328.319. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. p.1909. (1965-1969). apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. inclusiv menţiunea despre Dindere. 54 . inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. DLUGACI.Of.G. 1949. Şt. Andreescu.I. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. Marcel .C. 15 din 19 ian.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 1899 Soroca) – ilegalistă.17. 1949. Vilma (n. 329. Mihăilescu 2006: 378. p. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. Varga 2003a: 664-5. a M.I. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . pp. Tatiana .A. 114 din 19 mai 1948. 1948.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Sâmpetru German. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. p.P. nr. deputat M. la http://www. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. jud.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 321. III-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. încă în viaţă în 2004. 320. dosar nr. p. 83 V. după război activistă de partid. Nicolae 2011: 159). 11711).1921 Vânători.A. 4847). partea I-a.C. partea I-a. nr. nr. DEUTSCH.Of. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Zoe (zisă “Zebra”) (n.php. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale.C. 737). partea I-a. p. 225. la rândul său ilegalist DOBREANU. fişa matricolă penală la http://86. III-a. 380.N. Nastasă. Cosma 1994: 268. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. 106 din 12 mai 1947. a M. 324. 7950). Craiova) – “of Jewish origin” cf. partea I-a. p. nr. I. E. 1949.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of.R. partea I-a.

p.M. partea I-a. susţinută totuşi.R. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. a M.J.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. 1945).R.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). 5784). nr. 1948. 289 din 5 dec. nr. Tutova. III-a în 1971. în 2004. 132.N. DUNĂREANU. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942).jurnalul. 335.C.Of. Menyhest . Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. 86 V.S.R.I. Virgil (23. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). 7590).C.A.3 şi 4/1945).C.C. nr. consilier tehnic al C.Of. 1966-1967).C. al P. fiica lui Lazăr. p. (1945-1948). DRUCHMANN. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej.Of.R. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. p.A. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948.M.n.F. respectiv (D. N. M.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. (M.C.controlor (până în febr.I.E. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului. partea I-a. de Solomovici (2001II: 44).F.wolterskluwer. şefă de secţie la C. David .C. a M. încă în viaţă. inter alia. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). mama nefiind evreică ) (1918 Bucureşti .G. 334. decorat cu ordinul “23 August” cls. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). 1948). 200 din 1 sept.C.C. Nina (n. / Steaua Bucureşti (1953-1957. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid.N. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. DRIMMER. 339. ECONOMU.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). şi Ion N. 1626. CZIKO. (1955-1960). Lupu (2011) ş. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). a M. 87 V. la Legea nr.E. al P. (M. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. nr.C. (1954). DUMBRAVĂ.R. n. (?) DUDUMAN. 336.C. v.331.Of. al P. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. 1947.Of.R.html. 190 din 19 august 1947.A. soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. de formaţie croitoreasă. 275 din 27 nov. C. la Budapesta.romanianjewish.N. partea I-a. 338.) din Bârlad (Zahariuc 2012). David [Druckman?.G. http://www.aspx?DocumentId=27874.C. nr. Carenina ŞRAGHER. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. p. pp.R. M.a.html. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian.. Leopold . partea I-a.Of. ilegalistă. 45 din 24 febr.I..C.88 (v. Harry MENDELSOHN) – medic M. şi http://www. dosarele 2. p. C.. Horia (n.] – din 1947 controlor economic în cadrul D.?) – 85 332.R.XI.E.I. 55 . Oprea 2007: 64.C. Cosma (1994). respectiv secretar la prezidiul M. 52 din 4 martie 1945. nr. partea I-a. M. între 1944 şi 1953.R. 1947. după război membru de partid. 1941.în martie 1945 reîncadrat în D. iar apoi promovat inspector în cadrul D. partea I-a.A. fond Comitetul judeţean P. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. 333. 7491). 158 din 12 iulie 1948. membru în conducerea U.R. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. Vaslui A. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 337. 10496.din 1947 controlor în cadrul D.I. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei.ro/DocumentView. DRĂGHICI. nr.G. 1654-5) DRIMMER.A.G. al P. EBNER. (M.C.C. Tutova. 7951). aidoma tuturor rezerviştilor evrei. Martha (n. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P.

nr. EIDLITZ. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. al P.u. partea I-a.Of. EFRAIM.G. anexa la dosarul nr.340. partea I-a. Zoltan – ilegalist originar din Oradea.Of. 229 din 4 oct. partea I-a. partea I-a. p. 1946. consilier tehnic al F. p. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50.L. Nastasă. EHRENFELD. 1947.C. 344. 1948. C. p. 194 din 25 aug. 334 şi nr. cu referat de cercetare la fd. C. nr. 662). 3293. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. H. 76 din 30 martie 1946. nr.S. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. (1967-1974) (A. în mai–iunie 1948. 1952. 186 din 13 aug.A. p. M. partea I-a. 79 din 3 apr. partea I-a. pensionat la 1 mai 1947 (M. p.. nr. Stelea nr. inv. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. p.Of. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. secţia Cancelarie. nr.R. 3000). p. 1947. 79. nr. Martin . Marcel . nr. 11 din 14 ian. EIBL. secţia Cancelarie – dosare anexe..I. p. dosar nr. 348. M.G. a M. 8971). partea I-a. partea I-a. EHRENFELD. 1947.E. 748). p.a. 192. 4534). 9/1988.C. EDELMAN.R. EDELSTEIN. C.C.I. menţionat la conducerea sectorului industriei laptelui după război (Nikolić f. 7461). “Exportlemn” din Bucureşti. (M.C.2). Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. nr. fd.C. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. partea I-a.R.Of. apud Solomovici 2001II: 104). 1948. nr. nr. 210 din 10 sept.. 3806).XII.Of.C. 1948. p.B.Of. p.Of.Of. 341. 7666). secretar de cadre la comitetul judeţean P.N. 1948.R.Of. Ioniţoiu 2000 III:205).R.E.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. 225 din 28 sept.Of..Of. cu referat de cercetare la fd. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. 78 din 4 aprilie 1945.Of. Mauriciu (n. nr. nr. 84 din 9 apr. 62 din 15 martie 1947. (M. EHLING. al P. p. p.D. 1945. partea I-a. 3188). 1946. 56 . EDEL. N. menţionat şi în declaraţia lui A.C. 204 din 5 sept. 2758). 37 din 14 febr. cu drept de semnătură (M. 126 din 6 iunie 1947. 346. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31.Of. Andreescu. p. 267/1945. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. 1948. al C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 576). pe str. partea I-a. 12. p.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. nr. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. nr.C.Of. p.Of. 10582).. 345.B. B. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948).I. 10 din 13 ian. 289 ş. 1947. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M.C. inv. partea I-a. 105 din 12 mai 1945. partea I-a. 3. a M.Of. în perioada interbelică locuia în Bucureşti.E. nr.Of. partea I-a. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. nr. 347.I.din 1947 controlor în cadrul D. p. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v.C. M. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M..C. p. M. eliberat în 1964 şi reabilitat. Osias . EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1949. EGHER.C. Augustin .în 1946 numit de C.I.S. nr. partea I-a. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. Samy (n.C. Varga 2003a: 664-5. partea I-a. 26 din 1 febr. p.din 1947 controlor în cadrul D.F. 6683). ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). 16 din 20 ian. partea I-a. nr. 1261). Ecaterina – deputată supleantă de Arad. 1948) (M.C. M. eliberat în 1954). nr. 342. partea I-a. anexa la dosarul nr. Bihor după război. 4255.Of. ulterior membru în conducerea S. nr. 343.E. 18 (14 iunie 1948): 6). al P. 287. 3293. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. p. 349. 8072). 1948.

1899 Iaşi – 24. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. ENGLER. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. 7082). (1947-1949). al U. 225.a.A. nr. 1948.I. Avram (n.C. inv. 358. ESCHENAZ.. al P.R.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 79. apoi. ENESCU. p. 353. 1949.VII.Of. pp.C. EŞANU.F.E. III-a (Decretul nr. Eugen (n.I. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale.Of. EISIG. ENESCU (căs. (1947-1949). 641). Etty . 32 din 8 febr. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. Eugen EBERVAIN89) (n. 69 din 22 martie 1946. doc. IV-a. 949). decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.VII. al P. p.R. partea I-a. etc. 1949.Of. nr. 196 din 25 aug. Paul . 173 din 31 iulie 1947. 641). 15 din 19 ian. 362. 7313. E. M.G. 738). Daniel .până în febr. p. 363..C. 14 din 18 ian.VIII. ENESCU.D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Sabina (n. 24 din 30 ian.F.R. 1654-5) ERBLICH. 616 din 23 oct. p. 57 . nr.C. subordonată M. dosar nr. 707). nr. ELI. 203 din 2 sept. cu ordinul “23 August” cls.R. 359. nr.Of. nr. p. a M.P. partea I-a. în 1950 trimis ca medic în 89 90 V..847 din 23 august 1948 în M. preşedinta C. nr. p. partea I-a. H. 1964. p.Of. 25 din 31 ian. II-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. partea I-a. căs. 1948.C. ELIAS. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. u. 355. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.G.Of. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. inv.C. 1949. p. p.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). 6781. după război activistă a partidului. 32 din 8 febr. Andrei (n.Of. nr. 1949 354.” cls. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. 1949. M. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). 15 din 19 ian. nr..Of. 1948. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – de profesie medic. nr. 225. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1949. 1949. 15 din 19 ian.G. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 644). p. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D.Of. 1948.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 1123. partea I-a. în 1979.C. (dosare anexe. a M. partea I-a. Stela – ilegalistă. “dosare adiţionale”). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M. 23. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.E. 7032). partea I-a. 1949. 364. p. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. partea I-a. 1677. 352.R.A. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). partea I-a. 360. 532). 194 din 23 aug. până în febr. 2651. EMILIAN.C. partea I -a.E. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. decizia nr.R. C. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. 17 din 21 ian.Of. p. fond 495 (“România”). cu George. 357. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare.Of. 1949. FABER.Of.350. ocupând multiple funcţii (e.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 619). Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 356.Of. nr. fond 495 (“România”). Waldemar . după război angajat în M. 361.după război controlor în cadrul D. secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. 1123).Of. 804 din 21 dec. nr. partea I-a. partea I-a. inv. 351.g.E.R. nr. p. 1963). FARCHI.N. partea I-a. originar din Cluj.C. Marie-Liese .).P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 508). partea I-a. 299/1952. FABIAN. ELINESCU. în 1945 în activul central al P. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. p.Of.C. nr. nr. (1955). nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.

1947. 33. Adalbert . 1949.365. 137.C. Constantiniu 2003: 16. a M. 1947 în M. deşi membru al diasporei. partea I-a. p.. Moise (n. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. (M.Of.C. Andreescu. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. (1939-1944). 366.Of. 662). partea I-a. 175 din 31 iulie 1948. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. consilier juridic în cadrul C.G. respectiv M. 1957-1961).Of. Balaş 2008: 235-7. emigrat în SUA în 1929. nr. FĂINARU.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. 92 V.I. apoi. (dosar 30/1947). Simion I. 256 din 5 nov. după război numit. 9859. I. în caracterizarea unui coreligionar. 1948. Bercu (n. p. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. p. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. 1268. secretar U.XI. Hersch FEINER) (1899-1968) .T. 367. FECHNER91) (n. 1948. 179 din 5 aug. 93589 din 11 oct. partea I-a.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. 12626. războiul din Coreea. nr.III. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. p. 6292).S. apoi transferat în Ministerul Industriei.E. 9340. p.P. FELDMAN. 16).Of.originar din Iveşti (jud. partea I-a. M.I. la începutul anului 1952. M. nr. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. la Budapesta (19481956). partea I-a. al P. din 1954. 1947. Iacob (n. 26. rapoartelor Siguranţei din 1941). după război secretar general al C. FAIBISCH92) (n. cu prenumele nativ Şloim. 113. Rosen 1990: 66. nr. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. şeful Direcţiei Economice a M. 24 din 30 ian.E.C.Of. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). la întoarcerea în ţară. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. FLORIAN. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M.C. 20. Iaşi. 97). “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). 225. partea I-a. S. FARLADANSCHI.P. p. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944.C.430 din 11 nov. 1976).C. 32. 1915. 254-5). partea I-a.. 5784.R. Solomovici 2004: 577.1919 Bucureşti) . Nastasă şi Varga 2003a: 396. inv. 369. 58 . partea I-a.R. nr. 47.. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. FELDMAN. Jiu. al P. 371.Of. III-a. 240 din 17 oct. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955).Of.S. p. nr. III-a în 1971 (v.C. de profesie tipograf (cf. 1947. FECHNER. n.I. n. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. 1908. 368. Cetatea Albă. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 219 din 23 sept. 6474). 283 din 6 dec.Of. (?) FEDER. în 1942 refugiat în U.1919 Craiova) – ilegalist. nr. FARU. 71 ş.R. Avram-Alfred Fechner. p. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada.u. nr. partea I-a. Simon (n. 1946 în M. Vapniarka şi Caransebeş.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 14 apr. Galaţi).C.1911. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. nr. 8.D. 158 din 12 iulie 1948. dosar nr. FAUR.Of.C. Harry (n.4. Ştrul . reporter la San Francisco Chronicle. 1914) – fost ajutor de croitor.E. Egon Balaş. p. 61 din 15 martie 1945.S. 373.I. nr. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. 70. 372. 737).Of. 16 din 20 ian. 83. Rafael – din 1948 director adjunct al D. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. deţinut comunist la Tg. 115. 1946. 370.R. de partea comuniştilor din Nord. fond 495 (“România”). ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. doc.A. fratele poetului Dan Faur (n. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. după alte surse 20 nov.

C. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). membru P. a M. partea I-a.C. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. nr. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. FELNER. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). M. cu referat de cercetare la Fd. p.VIII.M. 15. p. 17 din 21 ian.com/2011/08/28/11132/. (zis “Poldi”) (n.. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.P. H.R. membru în maquis. 1941. 1946. III-a. p. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). 98 din 27 apr. FILIP.L. 501. p. fiul lui Samoil şi Debora – d.. p. 190 din 19 august 1947. 376. M. 1949. 379.R. 255 din 27 oct. ulterior emigrat în Israel.XI. nr.Of.D.R. Gheorghe (“Georges”. Alice (n.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. voluntar în Spania. 225.Of.1919 Oradea) – ilegalist. 5140. partea I-a. inclusiv pentru nume. 1945. V. cu grad de locotenent-colonel. M.Of. 381.1979). Alexandru . 153 şi 155 din Fototeca online a I. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr.VII. 1191). 59 .1949). partea I-a.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. Leopold S.. FILDERMAN. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. 28. partea I-a.C. V. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). FILDGUT. M.R. eliberat în 1953.C.Of. dosar nr.wordpress. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului.. 380. fond 495 (“România”). 47/1956. anexa la dosarul nr.). partea I-a. inv. 141 din 24 iunie 1947. 4255. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M.D. 93 http://tismaneanu. Alexandru . 378.R. membru al C.X.A.Of. 1946. n. Eugen . 16. al P.C. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 10/1954.C. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. nr. 203 din 3 sept.” clasa a V-a. inv. 32 din 9 febr.R. FERMO. 1948. în anii ’70 menţionată în cadrul I. 9692).Of. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. al P. 9576). Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. nr. nr. membru P.C. nr. nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. 1947. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS.C. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 3293. nr. şi A. nr. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls.1900 la Bacău.Of. pensionată în 1959. I-a (Decret nr. p. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. 912). 201 din 31 aug. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. FELLER. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. 3904). p. (vezi de ex. 107 din 15 mai 1945. FENYO. 645). p.1908. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 15 din 19 ian. emigrat cu familia în jurul anului 1967. GRÜNFELD) (n. 119 din 28 mai 1947. p.C. nr.E. după război consilier la Consiliul de Miniştri (cf.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M.374.R.avocat. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. 3809). 377. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. (dosare anexe.G.R. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. 38 din 27.C.E. inv. 383.I. nr. din 1931 (după alte surse din 1924).I. 873 din 20. absolvent de Politehnică în Franţa.S. căs. în 2005 încă în viaţă. partea I-a. Tismăneanu93). dosar nr.Of. FETCU. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.d. partea I-a. 375. (M. M.E.E. cu Annie.Of. partea I-a.Of.S.I. 42). FELIX. III-a (Decret nr. p. nr. 7491). partea I-a. Alfred .Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 6598).C.N. ?) . Iaşi) – ilegalistă. FIEDLER. 382.

70/1956 FISCHLER.Of.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. 1627. nr. 10092). 803 din 21 dec. C. FIŞLER. M. partea I-a. 1627). I. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94.D. a M.shtml.Of.. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.I. a IV-a. 389. 1947. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D.P.Of. 3293. 120 din 26 mai 1948.C.C. 3293. (M..C. anexa la dosarul nr. FISCHLER. nr.C. cu referat de cercetare la Fd. p.C. p. FITZNER. 2066 din 20 oct. nr. nr. 393.R. 16 din 20 ian. FLACHS. p. dosar nr.IX. 264 din 14 nov. 1964 cu Medalia Muncii. 45 din 24 febr.C.E. 1948. 6474). Ghizela . FISCH. p.Of.S. p. 390.Of.G.C. M. nr. nr.E. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.384..G. A. 392. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. inv. p. 74/1978. inv. Marcel .P. nr. 5830).1985) – ilegalist (din 1932). Heinrich .C. partea I-a.. 1949..B. 394.M. partea I-a. al P. partea I-a. director în Ministerul Agriculturii. partea I-a. al P.C. 2308. nr.din 1947 inspector în cadrul D. nr. Faibiş (n. 3293. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. decorat prin Decretul nr. anexa la dosarul nr. M. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. M. membru în conducerea C.Of. 148 din 30 iunie 1948.I.1910 – X.osaarchivum. cu referat de cercetare la fd.C.C.Of. Arie – inginer. decorat prin Decretul nr. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). al P. 159 din 13 iulie 1948. nr. 3. 1947 (M. 5464. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. FINKELSTEIN.R. 79 din 3 apr. secţia Cancelarie – dosare anexe. M. (INCOMKA. Industriei Alimentare. III-a. David (24. 385.P. 1948 controlor în cadrul D.R.Of. Mauriciu – de formaţie inginer. 423 din 15 iul. 387. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.P. în Forţele Armate. 2971. FINKEL.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 179 din 5 aug. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M.E. 190 din 19 august 1947.I. FINCHELSTAIN.Of. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. cu referat de cercetare la fd.R. 395. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). FIS(C)HERMAN. în facţiunea pro-comunistă a P.Of. 1948. 45 din 24 febr.G. 738. 391. p.avocat. I. nr. nr. anexa la dosarul nr. FISCH. M.. 173 din 31 94 Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. v. C. a M. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. 3678. FISCHER. Ladislau . al P. nr.Of. 1906 Roman. (dosare anexe. Leon . p. doc. partea I-a.G. fond 495 (“România”). 9763). transcrierea la http://www. 60 . respectiv cadru didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. cu fişă personală în Arhivele Comintern. 253 din 1 nov. p.S. 662.. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a.R. din febr.C. partea I-a. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M.. C.Of. 7491). David – membru de partid. p. Silviculturii şi Apelor.Of. 4611). nr. p. 1948. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 225.E. 136/1956.. (1958). secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.R. prin Decretul regal nr. 1948. 1963. 1947.C. 1948.D. M. 24 din 30 ian. Sanda (n. partea I-a. partea I-a. inv. 388. partea Ia. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R.E.R.Of. p. a M. 386. 149 din 26 iunie 1941. apoi Agriculturii. p. 396. partea I-a. nr.C. din 1948 membru P.după război controlor în cadrul D. FLACHS. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 36/1952).

FINKELSTEIN95) (n.C.108/1955). 3905). BC) .D. 402.D. al P. Ocna.Of. al P. dosar nr. nr. FLORESCU. fond 495 (“România”). (numit în 1950). membru membru în C. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 1947 (M. partea I-a. 22/1956 şi 42/1979.I.I. FLEISCHER.C. 10158. 3293. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. decizia M. 225.R.D. iulie 1947. a M. (1949-1955). 2371). nr. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30).R. FLORESCU.1916 Tg.R.Of. 398. Gheorghe [alias] (16.A.J. 1947. (1955-1960).S. 97. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.din 1947 controlor în cadrul D. 10092). dosar nr. p. 403.P. Andreescu. (M. 266 din 20 nov. Năstasă şi Varga 2003a: 24). Marcel (n.. Dobre et al. apoi secretar general (1948-1949). redactor la Lupta de clasă în anii ’60. cu grad de colonel. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. 1945. 1945.Of. 1948. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.C. 2266). FLAVIAN. Şi nu „Mihail Iacobi”. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. al U. 401.II.G. nr.R.R.d. nr.R. 2066 din 20 oct. anexele la dosarele nr. p. partea I-a. (dosare anexe.M.G. (C. partea I-a. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 399. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. încă în viaţă la începutul anilor 2000. (în 1948). FLOREANU. (“dosare anexe” u. cu referat de cercetare la Fd. respectiv prim-secretar al C. 107 din 15 mai 1945. 8856.N. 1934). 11029. FLOREA. la Bucureşti. nr. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză.C. nr. partea I-a. 90). nr. M. (M. Marcel FEIGELES) (n.Of. 143. 404.Of.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. cum susţin Tismăneanu & co. 1947. 1952-1953). preşedinte al F.A.. 400. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C. 63). Erwin . după război în presă. 70 din 25 martie 1947. 6781).VI.E. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. C.X. partea I-a. 2006: 65.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. Jean (n. nr. 2. (din 1958).a.Of.C. Iancu Frenkel96 IACOBI) (28.C. p. Emanoil (n. partea I-a. 25/1953.C. vechi ilegalist.Of. p. în Forţele Armate.P.C.C. membru al Biroului Organizatoric al C. 253 din 1 nov.C.Of. nr. deputat permanent în 95 96 V. partea I-a. Mihail (n. 157 din 4 mai 1971). 225.T. a M. p.. (1950-1952). (1946-1948). (1950-1954). 2006: 108).P. nr.243 din 30 sept. inv. FLORESCU.N. inv.ilegalist (membru P.C. prin Decretul regal nr.E. nr.D. 111. secţia Cancelarie – dosare anexe.M.A. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. 31 din 7 febr. p. M.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. 3. p.R.R. 23. M. inv. al P. 1946 în M. 264 din 14 nov.C. 288 din 12 dec. 9763). p.L. deputat M. p. 229 din 3 oct.III.2000) . Jacques (n.R. 1947. 2004: 265-6.” clasa a II-a în 1948.P.Of. partea I-a.P. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. inv. partea I-a. 188 din 15 august 1946.U.C.R. partea I-a.1913 Galaţi) .M.E. (mandate succesive între 1946 şi 1961). 148 din 25 iunie 1941. 3660).I.VII.R. 10731. nr. 1033).Of.C. fond 495 (“România”). Jean BLUMENFELD) (n. nr. după război membru în conducerea C.C. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. al F. 61 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat cu ordinele “Steaua R. p.R. al P. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Roman – 25. p. partea I-a. Zilli . ministru adjunct al Agriculturii (iul.R. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. al P.C. membru în Consiliul General de conducere al A. FLORIAN.397.1912.T.R.1911 Nana.M. al P. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării.D.C.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr.

partea I-a. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. 8970).III.C.F. Max (n. şi alte organizaţii internaţionale. p. nr. 3660). Nastasă.H. sub numele “Laura Cernea”. 219 din 21 sept. al U. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). ulterior deputat de Prahova. 9341. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. 38 din 27 ian..G. 1947. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. partea I-a. al P.R. (M. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. nr. 240 din 17 oct. a M. 1940-1944.. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. Marea Adunare Naţională (1946-1951). 751).G. ministru secretar de stat la C. partea I -a.u. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. fiul său.). II-a.C. p.Of. 97 V. partea I-a. Varga 2003: 369ş. FRÂNCU. M. 22. 1948. Alică Florescu.X. 119 din 28 mai 1947. dosar nr. 411.G. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Dorohoi .1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M.S. 139/1943-1944). vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). în 1945 fondatoare. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989).M. nr.Of.Of. dosar nr. FRÄNCHEL97) (n. FOCŞENEANU. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946.A. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. 27. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. 1948. în 1979. partea I-a.D. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. Eleodor – din febr. p. 1945. partea I-a. șef al secţiei de industrie al C. p.C. O. Lazăr . Bărbulescu 2009: 66. nr.A. decizia ministrului Justiţiei nr. 1945. Şt. Mihăilescu 2006: 429-30). FONEA. 407.F. nr.R. (1965-1968).P. 1947.C. inv. 1947 în M. 1160). 1948) (v.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. FRANCHE. nr. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.P. fratele avocatului Emil Focşăneanu. (M. 408.I.” clasa a II-a. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.C.S. 1947. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. apoi membru al C. unde ocupă diverse funcţii.C. FOCŞENEANU. p. 10 din 13 ian. decorată ca pensionară. 45 din 24 febr. 4251. 123 ş. 148 din 25 iunie 1941. membru al C. Ionel (n. 26 din 1 febr.din 1947 inspector în cadrul D.R.M. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). ulterior cercetător. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). (1945-1948). partea I-a.E. partea I-a.Of. 412. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). FOCŞENEANU.405.Of. 93582 din 11 oct. Dumitru – ilegalist. nr. FORIŞ. 406. 62 . aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. 9805). p.I.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). p. p.C.T. 94. 410. FOCŞENEANU. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?.Of. şi cenzor supleant al U. fond 495 (“România”). arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1627).S.M. apoi a avocatului Iosif Schraer. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1924.Of.1913 Bucureşti) . este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 229 din 4 oct.N. 30. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n. 409.E. 7715). I. p. (din febr.E. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 1948 controlor în cadrul D. timp de două decenii.Of. nr. colecţia RG25. 225.Of. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. a M. nr. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. I-a.C. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). (M. 1979).012M. parte a I-a. 255 din 7 nov.a.

1946 în M. p.F. partea a 2-a.C (M. partea I-a. Bernard . 1964 cu Medalia Muncii. FRIEDMAN.Of.C. partea I-a. 63 . partea I-a. 276 din 28 nov. FRANK.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1946. nr. infra) (A. 421.Of. 641). 52 din 4 martie 1945. partea I-a. (M. nr. (M. 52 din 4 martie 1945. dosar nr. 1947 reîncadrat (retroactiv. FRUNZĂ. Herman . Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. 225. 32 din 8 febr. nr. 1949. 1947. pp.F.E. 1949. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. apoi la Corpul 4 Armată. stabilit în august 1945 în România. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. FRÖLICH. 34 din 10 febr. 1257.E. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1654-5). 282 din 5 dec. 70 din 23 martie 1946.413. C. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. 10533). a M. 5806 din 19 ian. 948. nr. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. M. 419. nr. 229 din 4 oct. FREU(N)D. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n.I. 10679).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.C. cu grad de maior.Of. M. nr. 1654-5). Vasile (n. nr. FREIER.Of. 1949. partea I-a. nr. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. începând cu 15 august 1945).Of. (M. p. în 1949. 7817). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.XII. Solomon Mihail . 98 V. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr.Of. 1947. în 1953.din 1947 inspector în cadrul D. 416. 415. 1945. Hellin Constantin (fiul lui Adolf) (d. p.G.E. partea I-a. nr. 52 din 4 martie 1945. doc. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. Herman . Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 32 din 7 febr. 4611). 1). p. pp. nr. fond 495 (“România”). C. 281 din 7 dec.N. partea I-a. 1946.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. nr. 120 din 26 mai 1948. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.Of. nr.Of. FRIEDMAN. 1947. III-a.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 414. p. a Ministerului 417. C. a M. 423. 1-2). p. pp. FULGA. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. partea I-a.. FRIEDMAN. p.Of.C.C. nr. 66/1950. p. partea I-a.C.E. FRIEDMAN. 1123). ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. A. p. partea I-a. partea I-a.I.R. nr. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.C. 425.G. 427. 420. 1654-5) FRIEDLÄNDER. 426. nr. 13. FREUD. C. FRODA. 424. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 148 din 30 iunie 1948. p. 418. partea I -a. fd.G. al P. 1654-5). nr. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.C.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. nr.Of.R.I.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. I. în oct.R. 422. 5464.Of.Of. 1189. 52 din 4 martie 1945. – secţia AdministrativPolitică.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. FRIED. 8460). ff. inv. p. partea I-a.R.G. 222 din 29 sept. 2667).G.F.F. pp.Of. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .A.P. FRENKEL. 1949) (M.Of.R. dosar nr. Adalbert . incinerat.G.I. A. 8970). 803 din 21 dec.G.Of. 15 din 19 ian. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. C. p. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel).

ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 119 din 28 mai 1947. 439. 335 din 20 iun. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 8970).1907 – 9. 3047).din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.I. 436. 1947. 1948. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 440. F. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor.I.1918 Pădureni. al P. 225.C. 32 din 8 febr. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. 9282. M. 1949. 4255.E. nr. p. GALL.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a 431. Carol .Of.Of. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 9857.C. nr. nr.Of. fond 495 (“România”). p. partea I-a. Arad .în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.M. GÄRTLER. partea I-a. 87 din 13 apr.Of. fond 495 (“România”). 1948. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. 7077). nr. GASTON MARIN. GALL.2000) . p. 37 din 14 febr. partea I-a. 1949.C. (Decret nr.R. FULGA. GALLIN HERESCU. la Direcţia I. partea I-a.Of.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. partea I-a. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secretar particular al lui Dej. nr. (1956) indică numele de naştere Grosman. 3372. 7 din 23. 1948 – febr. nr. GALENSOVSCHI. nr. p.C. p.Of. III-a. Elvira (n. partea I-a. 435.Of.Of.E.Of. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău.D. 434. Teodor . partea Ia. inv. partea I-a.C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.după război inspector general adjunct în cadrul D. 158 din 12 iulie 1948. M.1984) – basarabeancă. p. nr. a M. al P. partea I-a. 3). 157 din 4 mai 1971).C. p. 437. Gheorghe. nr. 229 din 4 oct.Of. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. 6474). 4255). nr. 1267). partea I-a. 64 . Roza . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FUNDOIANU.I. 256 din 5 nov. p. GANZ. p. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. a M. p. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. 1949. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. nr. 119 din 28 mai 1947. ulterior la Ministerul Industriilor (M. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 225. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (M. 429. p. membru P. inv. Gheorghe (n. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. nr. director tehnic la UnderConstruct SRL). cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. partea I-a. p. nr. 81 din 6 apr. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. p. “dosare adiţionale. 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. fiul lui Alexandru şi Terezia) (14.Of.Of.după război inspector în cadrul D. Heinrich . p. GARTNER.d.Of.G.Of.I. 79470 din 12 aug. 1947. 196 din 26 aug.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 441. Ministerului Industriei şi Comerţului. din 1942. 1948. 1949. 179 din 5 aug. 430. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1949) (M. Samoil . căs. 16 din 20 ian. 15 din 19 ian. Boris . . ? . Gaişinskaia. 643) GALIN.VIII. 1948. p. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. 433. GALL. 658). iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. (responsabilă cu arhiva). 5784). p. 110 din 18 mai 1945. nr.Of. 158 din 12 iulie 1948. p. nr. după alte surse GROSSMAN99. partea I-a.C.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 4038).R. 438. Gheorghe GROSMAN. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1946.IV.428. 5784).C. ilegalistă (membru de partid din 1923). 1134.C. partea I-a. 196 din 25 aug.C. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. GAISINSCHI. FUNKEL.XII.G. partea I-a. M.Of. 1963. 432. dosar nr. I. Ludovic .

R.1896 – 29. anexa la dosarul nr. 65 . cu ordinul “Steaua R. 5626). ulterior revenit în România.C. C. GĂLĂŢEANU. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.. 275 din 27 nov. prin Decretul regal nr. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). 109 din 10 mai 1941. p. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal).org/db/pdf/nr225/pagina13. 7666). 2066 din 20 oct. 443. 10496). 12838). partea I-a. Sapşe – inspector economic în centrala M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. unde a decedat. p. în timpul războiului. 112 din 17 mai 1948. (1960-1984). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). nr. 1946.Of. GENAD.romanianjewish. sora lui GheorghiuDej). Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). după război activist de partid la nivel regional. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. membru al C. partea I-a.S. cu referat de cercetare la fd. 447. p. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). fiul. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). iar fiica.. 2321). partea I-a. 1947. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului ). GELLER.442. apoi Constanţa (1947-1950). N. demis în 1954.C. p. 446. 9763). cf. GÂTLAN (căs). fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983).. GĂLĂŢEANU. 448. în Forţele Armate. KESSLER) (31. nr.E. nr.XI.R.C. 4384). decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 3/1967. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. nr. nr.R. N. în 1986). inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. a M. 2565). GASTON MARIN. 194 din 25 aug.C. Roberta (1917-2005. 152 din 5 iulie 1948.R.G. Adolf (n. partea I-a. 288 din 12 dec. p. 162/1968.Of.C. 3293. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). propriilor declaraţii.I. nr.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. decorat cu ordinul “23 August” clasa a 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www.R. p. GENAD. cu referat de cercetare la fd. 445. al P.Of. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. 1947 (M. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. C. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1947. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M. al P. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. ilegalist (membru de partid din 1931). Dorina (n.” clasa I-a prin Decretul nr. partea I-a. nr.C. ulterior reabilitat. Stefan . partea I-a. al P.pdf. (1950-1953).I. din cei doi copii. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). 253 din 1 nov. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P.Of. 1947. Eugen – fost blănar. partea I-a. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. inv. inv. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). participantă în Rezistenţa Franceză. 1964. 444. Jacqueline. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. anexa la dosarul nr. cu grad de maior. 18 aug. nr.I. p.C.Of. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?).C. nr. 3293.Of.

nr. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ASHKENAZY)101 – avocat. SAMOILĂ. (1945-1952). 449. 225. anchetat timp de 2 ani. 100 ş. ulterior lector la D. 450. secţia Cancelarie – dosare anexe. de profesie medic. aolo unde trăieşte şi fiica sa. nr. 1948. p. anexa la dosarul nr. (Alexandru?) (n. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.C.R. după război membru titular al Secretariatului. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. fiul lui Constantin şi Aneta (cf.R. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. 2002. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. inv. 1946. GEORGESCU. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baruh [ de rezonanţă ebraică. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu.F. partea I-a. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. 199 din 23 august 1941. (1945-1948). director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). 2. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. fiica lui Leon. 98. 103 Tismăneanu pretinde. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. a emigrat în Israel în anii ’80. Fără a menţiona vreo sursă. Iaşi: Polirom. simpatizantă comunistă. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. 104 Cf. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. doc.R.n. inv. C. http://roncea. pensionat). Comitetului Central şi Biroului Politic al P. I. lipsa de combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. 451.C.. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare).A. “În loc de introducere”. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Şt. ilegalist. M. GEORGESCU.T. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). 1944 în guvernul de la Bucureşti. (?!) GEORGESCU. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 24).. Ana (căs. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi demisă împreună cu soţul său. M. n.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). 3293.. Teohari (n. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). 1 (apud Fl. fond 495 (“România”). apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie).R. 116. deţinut ca ilegalist. 20 din 26 ian. Ioana Stamate Dayagi. fiica lui T. Tismăneanu 2010a. 2360 din 29 mai 1952. 97. Tismăneanu şi M. respectiv Preston et al. a III-a. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. C. în timp ce în în 1953. În sfârşit. şi a Elenei Georgescu. arhiva Public Record 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). p. Ghilotina de scrum. n.A. Pinay (1962) şi C. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. 4946. al P.M. membru de partid din 1929. 1857. Constantiniu 2003: 44.Of. Constantiniu 2003: 5 n.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. 3293. Filipovici). ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). 557). 81/1970 (M.C. din 26-27 mai 1952. Mihăilescu 2006: 378. M. singular şi fabulant.31. nr.C.) Stamate. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”.Of. absolvit şi numit director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. 97 din 26 apr.Of.C. 2). supra]. nr. 66 . ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). cu referat de cercetare la fd. anexa la dosarul nr.I. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept.]. 2005: 334. al P. partea I-a.IV-a prin Decretul nr. 380. şi supra. p. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. partea I-a.u.1976 Bucureşti) . III-a. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). Wirtschaft und Kultur (pp.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). comunicatului Plenarei C. Mihăieş. cu referat de cercetare la fd. 12).XII.M.C. 162/1968. inv.G. Elena (n. al P.. nr. nr. căsătorit cu Ana (n.P. V. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). în vol. Oprea)) (31.R. de care va divorţa.R. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment.. secţia Cancelarie – dosare anexe. respectiv prin Decretul nr./P. dosar nr.

stenograma reprodusă în Fl. 15 din 19 ian. I. Ronea PEISACHOVICI. Iosif . GILLIMAN. inv.).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Gherman şi Severin 2006: 314. nr. 240 din 17 oct. 192. 93583 din 11 oct. 149 din 1 iulie 1948. 2 din 2 ian. nr. fond 495 (“România”). în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1. Haim .Of. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. 237. GHELER. a M. C. 1949.I.R. poziţia 4. Leon (n.Of. Marcel . ÖFIWP 1952: 34.VII. Buzatu. Justina . M. Pinay 1962 şi 1967. 1949. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 5573).C. partea I-a. apoi la Legaţia de la Paris. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. GEWOLD. al P. GHELES. p.C. 15 din 19 ian. GHEORGHIU.. 462.G. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. inv. 127 din 1 iunie 1941. Opriş 2005. M. vol. 13.C. (P. GHIDEL. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. Boia 2001: 173. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. G. 2003a: 186.Of. p. partea I-a. M. p. nr. partea I-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 3293. Câmpeanu 2003: 135. nr.Of. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. p. etc. 8971. pp.J.1925 Ploieşti) . C. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. nr. 225. 1949.Of. 84. 15. partea I-a. nr.C. 16 din 20 ian. p. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 456. III-a. nr. Ronea (n.Of. 458. 1830. Lupu 2007: 39. 95 din 22 aprilie 1948. 175 din 31 iulie 1948. inv. 1626). 15 din 19 ian. p.Of. 24/1961. p. Manu 2011: 161. Lipcsey.. 31). nr. 117 din 22 mai 1948. DIAMAND) (n. p. partea I -a.452. Sarina . Iuliu . partea I-a. n.I. 1947 în M. nr. 662). ilegalistă (membru de partid in 1932). zisă “Florica”) (n. după 1944 activistă de partid. dosar nr.C. cu referat de cercetare la fd. apoi. 157 din 4 mai 1971).controlor (până în febr. din 1958. 2/1951). partea I-a. nr.). Jela. 1948). 642) GLATZER. secţia Cancelarie – dosare anexe. Partridge şi Smyth 1999: 130. Talaban 1990: 18. Partridge şi Ludlow 2006: 260. 1/1946. p. 105 V. Kunze 2009: 72. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. Preston. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C.R. nr. n. 1948. 455. Constantiniu 2003: 108-9. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. Rotman 2004: 43). 1654-5) GHEORGHIU.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. 9341.G. p.E. 2001: 124. Tismăneanu 1991: 171. f. 2 (!). C. dosar nr.A.Of.. nr. 643). partea I-a. 3706). partea I-a.Of. secţiunea “D”. 454. partea I-a. Nastasă şi Varga.1911. 2.R.Of.E. partea I-a. Office.C. 6292). INCOMKA. 453. Arie-Leon WECHSLER105) (n. Iaşi a Arhivelor Naţionale.C. 22 şi 1999: 23. 111 din 17 mai 1947.R. Hansen 2011: 34. GINSBERG. M. 1947. GLAZBERG. nr.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Rectoratul Universităţii Iaşi. dosar nr. 457. doc. 225.Of. 52 din 4 martie 1945.IV. 67 . 7). Andreescu. funcţionar diplomatic. Preston. partea I-a. p. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. 3909). M.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. D.Of. p. al P. fd. Chişinău) – fostă croitoreasă. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. 2983. nr. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. nr.F. n. partea I-a. 460. 1949.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. n. 20. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. GHICA. partea I-a. 45 din 24 febr. fond 495 (“România”). 1947.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. M. 1948. Deletant 2001: 34-5. Leon (n. p.C. 459. anexa la dosarul nr.Of. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. Dardan 2009: 197. 4541.I. (dosar de cadre nr. 642. 229 din 4 oct. 461.

şi Reghina) (1. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.R. 65 din 19 martie 1947. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150.Of.VII. p.C. nr. Nicolae (n. GODEANU. Kleinmann). decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. după război avocat consilier. GOANŢĂ. p. al P. (1948-1952). instructor C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. I.Of. membru în conducerea C. 467. nr.M. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. 1945.R. p.R.V. după război membru al Comitetului de Conducere al U. II: 13. GOLDBERGER. iulie-august 1935. al P.M.1925. nr. 92 din 17 aprilie 1946.C.463. al P.XII. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. al P. Alexandru (n. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).C.Of. 465.A. căs cu Maria (n.R. 470..C.C. Ana (n.soţia lui Nicolae Goldberger.F.1904 Someş-Odorhei. Miklos GOLDBERGER106. multiplu decorat de autorităţile comuniste.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). Gluvacov.Of. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi Social-Politice (pe lângă C. deputat M. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. fiul lui Wolf. GOLD HARET. 68 . 466. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. 534). propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. (1952-1957). GLUVACOV. Iosif (n. al P. apoi în C.IX.C.d.P. Fani MATES. al U. Iacob . GOLD. 469.) (1958-1970). nr. p. partea I-a. GOLDBERGER. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. partea I-a. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. îşi românizează numele în perioada interbelică. p.R.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. 22. ulterior şefa de cabinet a lui Petru 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. (în dosarul 112/1955).M. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. Heinrich .R. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. de profesie cizmar. M. 7231). Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. cf. al P. GOLD HARET. p. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950).C..C. nr. partea I-a. partea I-a.N. Solomovici 2001.Of. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60).şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. al P. Emanoil Vinea (M.R. 271 din 26 nov. 199 din 28 august 1948. Metulescu).F. I. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. al P. GLÜCKMAN. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.1986 Bucureşti) . partea I-a. 15 din 19 ian. (din 1956). pentru Ardealul de Nord în timpul războiului.R. Andrei (n.R” în 1949. Netzer) şi Agi (căs. 10313).R.1913 – 8.R.C.C.M.M. Adalbert GANZ) – activist de partid.R. 468. 4946).D.Of. revenind la originalul evreiesc după război. nr.E. p. 1900) – avocat.A. Sălaj – 19.. haham local. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova. şefa cancelariei C.C. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. 1948. partea I-a. 199 din 23 august 1941. 19 din 23 ian.IV. nr. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. 1949. (dosar 103/1953). 3945). partea I-a.C. Fani (n. de profesie rihtuitoare.C. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 464. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 2041.D. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. în prima jumătate a anilor ’50. (1948-1952). pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. membru de partid din 1941.Of. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. 644). 471. 160).

Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. GOLDNER.E. 479. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. p. 481. partea I-a.Of. 1134). partea I-a. 159 din 13 iulie 1948. GOLDENBERG. GOLDNER.R.C. partea I-a. p. p. 482. 484. cu Rozalia (n.Of. partea I-a. 487.Of. . 72 din 26 martie 1948.Of. de unde. S.din 1947 inspector în cadrul D. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). 476. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. 2632). GOLDSCHLÄGER. 1949. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. Bărbulescu et al. partea I-a. 15 din 19 ian. 1949.Of. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 1948 – februarie 1949) (M.P.I. 33 din 9 febr. 480.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922)..1949.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.Of. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . GOLDSTEIN. 5966). 2009: 204). Paul .472. nr. care locuieşte în New Jersey. GOLDENBERG. Enache-Rotaru). decorat în 1952 cu Medalia Muncii. în viaţă.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. GOLDENBERG. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. 1964. într-un incident încă incomplet elucidat. nr. nr. nr. 477. 473. partea I-a. 5 din 9 ian.XI. 804 din 21 dec. III-a. (M. S. partea I-a. cu Carmen (n. al P. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cu dosar la secţia Economică a C. 1949. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. 1035). 164 din 19 iulie 1948. 6781). în Bucureşti. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 173 din 31 iulie 1947.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. GOLIGER. Marcu . nr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). 15 din 19 ian. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). (28/1956). nr. GOLDENBERG.Of. 488.). la Direcţia Culturală. . nr.C.A. M.G.Of.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. GOLDSTEIN. 5830.III-a. nr. GOLDENSTEIN. M.Of. 157 din 4 mai 1971). 641). p. 475. 32 din 8 febr. 2009: 77). căs. 69 . GOLDŞTEIN.XII. 159 din 13 iulie 1948. nr. Dionisie . partea I-a. p. nr. 1949. 5830). nr. căs. 474. până în iunie 1947. după 1944 activist de partid.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4707). 641). nr.Of.1888 – 4. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. GOLDENDACH. T. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. Simion .C. 28 din 3 febr. 1214). va fi expulzat de autorităţile egiptene. GOLDSTEIN. partea I-a. p. şi George Goldberger.U. 314. p. p. partea I-a. p. p. 486. Albert . 483. partea I-a. nr. partea I-a. p. 1949. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M.R. nr. Buchsenspaner). 1949. 1949. 15 din 19 ian. a M. Borilă. 485.Of. M.Of. – din 1948 şef de birou la D. Textilă a Ministerului Industriei (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p.Of. 130 din 11 iunie 1947. partea I-a. 489. GOLDMAN. 35 din 11 febr. GOLDNER. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. p. 1147).C. nr. partea I-a. 478. 644). în 1964 cu Ordinul Muncii cls. GOLDENSTEIN.Of. GOMBO.I.

Of.E. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 157 din 4 mai 1971). p. 492. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.. (M. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 1654-5).Of.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. C.R. 1964. GONDA. A.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006.Of.Of. a M.A. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1948. p.R. S. GRAUBART. 1948. GRIMBERG. 240 din 15 oct.IX. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. nr. p. 1. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în cadrul firmei “Româno Export”. reabilitat în 1964. GRIGORIU. 16 din 20 ian. 493. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. Gheorghe (n. M. p. 7438).E. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). nr. GORDON. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. 501.Of. dosar 750/1932-1933. Nicolae (n. p. p.E.. 495. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda.IV. 16 din 20 ian. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. Simion – din sept. Fredi . GRIGORIU. 38 din 27. Beatrice . 110 din 16 mai 1947. partea I-a.490. 494. I-a (Decret nr.I. 209 din 9 sept. p.Of. 501 n. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. 516). Iosef .1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. 804 din 21 dec. Rectorat. nr. GOLDENBERG) .în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.. 108 V.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). pp. 496.125. al P. nr. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108.C. Cluj. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. GORUNEANU. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v.].R.G. partea I-a. Sigismund SZILLE) (n.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. în mandatul Anei Pauker (M.în ian. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr. Universitatea “Regele Ferdinand I”. nr. GORUN [căs. “evreu maghiar”. fişa matricolă penală la http://86.Of. 190 din 19 august 1947. Arh. 70 . nr. p. afirmă că Gonda. 52 din 4 martie 1945.F. 18 din 22 ianuarie 1948. 497. nr. III-a (Decret nr. 3706). 2 şi 512).R. nr. 1949.Of. la Direcţia Educaţie Tineret (M. nr. coautoare a lucrărilor Contractele economice. 500.M. 33 din 10 febr. prezent şi ca lector nesalarizat al C.17. partea I-a. GRILL..C. Bernard . partea I-a. partea I-a. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. GREGOR.C. 498. partea I-a.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 8214.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1088). apud Nastasă 2011: 500. partea I-a. partea I-a. partea I-a. GOTTLIEB. Alexandru (n.Of. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. (1956) şi Arbitrajul de Stat . 7492). 27.G. 491. GONDA. 658). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 95 din 22 aprilie 1948.P. 1949. p. Sidonia (n. Andrei Strihan (el însuşi evreu). în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 499.php. 1948. 3861). în 1953. partea I-a. fostulsău coleg de birou. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). 663). Kuller 2008a: 441). decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. GOTTLIEB. nr.I.. 502. (1958) (Cajal & Kuller 2004.Of. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. St. Iosif – din martie 1945 la D.

după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. 95 din 22 aprilie 1948.C.I. 1267).G.C.C. nr. 219 din 21 sept.I. p.C. GRÜMBAUM. nr. 1947. 5784). 2103. GRIMBERG) . 138 din 17 iunie 1948. GROSSMAN. M. Matilda (GRÜNBERG) . p. nr. GRUSS.G. Zoltan . iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a. 26 din 1 febr. partea I-a. 184 din 11 august 1948. 158 din 12 iulie 1948. 514. 219 din 23 sept. partea I-a. a M. 748).C. 512. 384). M. 7723. M.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 2008. (M. p. partea I-a). 45 din 24 febr.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. 15 din 19 ian.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. partea I-a. 129 din 9 iunie 1945.Of.E.Of.Of. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în Forţele Armate.Of. partea I-a.Of. 507. a M. 642). 510.deputat de Arad. 504. nr. 253 din 1 nov. 229 din 4 oct. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. GRUSMANN.). 506. nr. p. 2066 din 20 oct. M. în 1947 transferat pe 505. Leon – după război. Charlotte CSORDAS. nr.I. nr. GROSMAN. GRONICH.503. aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. 8970. 4817. 513. GROSSU.R. nr. Simion . 3706).C. partea I-a.P.C. nr.a. M. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M.Of. partea I-a. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. nr. 509.Of. GROSS. 1947.G. partea I-a. 7 din 10 ian.Of. partea I-a. Iosif .Of. Coca . 511. Bărbulescu 2009: 23. p. partea I-a. a Pielăriei a Mini sterului Industriei (M. David . Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. 6292). nr. 1948 inspector în cadrul D. când se pensionează). nr. p.din 1947 inspector în cadrul D. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1949.E.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. p. 1948. 60 ş. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. GRINDEA. 1949. 5386. până în iunie 1948.Of. 645). 184 din 11 august 1948. nr. p. partea I-a.Of.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Şarlota (n. nr. 175 din 31 iulie 1948. p.C.din febr. 157 din 4 mai 1971). GROM. p. nr. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). GROSMUK. 66 din 20 martie 1947. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p.Of.I. 1626). 15 din 19 ian. p. (n. p. (M. GRÜMBERG. 53.din 1947 controlor în cadrul D.Of. GRUIA. partea I-a. Frima . 1947. 5180). GROSMAN. partea I-a). Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. GROSU.Of. nr. prin Decretul regal nr. 518. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1949. Abraham .Of. 37 din 14 febr. p. nr. 71 . 8599).C. partea I-a. Insa Eschebach. 1949. GRUIA. p.Of. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). (M. 165. 145 din 26 iunie 1948.E. p.I.Of. 1947 (M. partea I-a. 51. Leon . din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. 508.). partea I-a. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.I. a M. anii ’50). 1947. cu grad de căpitan. 1948. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. 516. 515. 109 V. nr.” cls.Of. 517. p. p. nr. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. 9763). partea I-a. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs.

Of. p.C. 35 din 11 febr. GRÜNFELD. partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 264 din 14 nov. 8460). 522. M. 532.G. 10533).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 8598). 528. Berindei. (M.Of.I. 8072). 535. disponibilizat în perioada antonesciană. 4972).G. 1654-5). nr. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. 219 din 23 sept.E. 10.R. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1949. pp.519. 52 din 4 martie 1945. 1947. 1948). 52 din 4 martie 1945.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale 521. partea I-a. p.C. 52 din 4 martie 1945. a M.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. (M. Zoltan (n. GRÜNSTEIN.C. GRÜNBAUM) – funcţionar al D.R. p.I. GUTMAN. p. Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 5966). al P. 1654-5. 126 din 6 iunie 1947. Isac . p.Of.din 1947 controlor în cadrul D. p. 533. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 9857). fost ilegalist. 534. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D.Of.Of. GRÜNBERG.M.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.E. nr. 1947. reintegrat iniţial ca şef de secţie. 1123). GRÜNBERG. nr. partea I-a.C. nr. nr. partea I-a.C. Inului şi Cânepei. GRÜNBERG. Rozalia .R. GUROWITZ. pp.din 1945 la D.C. 530. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. partea I-a. Eliza (n. de Celuloză.Of.Of. p. 529. GRÜMBERG. partea I-a. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. (M. 523. Sara – activistă a partidului. partea I-a. p. 524.Of. 1947.G. 222 din 29 sept. Henri . 5784). Salvine .G.Of. 15 din 19 ian.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. partea I-a. p. C. 164 din 19 iulie 1948.Of. partea I-a. înainte de război. 1949. partea I-a. nr.F. partea I-a. GUERON. nr. 52 din 4 martie 1945. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. Ioniţoiu 2006: 38). soţia lui Nicolae Guină. 1626.C. GRÜNSTEIN.I.controlor (până în febr. pp. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Simion . până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.R. p. 1214).R. GUINĂ.Of. 158 din 12 iulie 1948.C. p. 531. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. 1946. Isak . 45 din 24 febr. GRÜMBERG. 10092. nr.I. 538. al P.Of. partea I-a. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. C. GUTMAN. membru C. (1955).C. partea I-a.Of. partea I-a. nr. a M. 204 din 5 sept. S. nr.G. nr. p. M. GUTMAN. p. Oscar . Bercu . C. nr. 537. GRÜNSTEIN) .G. nr. 1654-5) GUTTMAN. 1654-5). 527.I.C. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 131 din 8 iunie 1948. 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Sidy . 1947. p. 276 din 28 nov. partea I-a. nr. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. n.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 536. GYALI. partea I-a.Of. 32 din 8 febr. GRÜNBERG. 5830).E. nr.Of. 520. Cioroianu 2005: 302. 526. partea I-a. pp. a M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. GUNEA.din 1947 controlor economic în cadrul D.E. 1949. (M. 525. nr. 645). 256 din 5 nov. partea I-a. nr. GRÜMBERG.până în febr. Hună . apoi promovat director în aceeaşi 72 .Of.C. a M.Of. 1947.C.F.G. nr. nr. 159 din 13 iulie 1948. GRÜNBAUM. Otilia .din 1947 controlor în cadrul D. în anii ’50.Of. partea I-a.F. p. 4534).

p. partea I-a. (M.Of. partea I-a.G. 542.R.Of. n.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 7491). 5142). 551.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. M. 645). partea I-a. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. 5386). 8599). 1948. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 269 din 20 nov. Ernest .din 1947 controlor economic în cadrul D. pp. 1133). 641). nr. nr. nr. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. al P. 175 din 31 iulie 1948. direcţie generală în 1945. 1949. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. p. 1945. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. M. partea I-a. a M. Iţic . după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). 1949. partea I-a. HALFON. 549. 145 din 26 iunie 1948. 190 din 19 august 1947. nr.C. nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.1901 Bucureşti) .Of. Roza (probabil Haimsohn. HAIMER. partea I-a. 3002. 546. 552. 6293).M. B. 10290.Of. Ivanier Ştrul (d. HAIM. p. M. (1956). nr. al P. p. nr. 544. 232 din 6 oct. p. până în iunie 1948. 119 din 25 mai 1948. p. HAFNER. ulterior promovat şef de serviciu (M. 1949 şefă de secţie la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ulterior al Silviculturii în anii ’50. p. 1947). Roger . 2002) – originar din Cernăuţi. p. 73 . 5123. 550.Of. 1949. 1947. partea I-a. p.n) . 5123.C. nr. 157 din 4 mai 1971).Of. 945). 1654-5). 1947.Of. p. II-a.E. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. HALPERN.Of. p. p. Leon (n. p. 206 din 1 sept. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. 1949. 12/1951). nr.C.R. HAIM. nr. partea I-a. 4255). 1949. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 21. nr. partea I-a. HAINISON. partea I-a. HALPERT. nr. 540. nr. 1941.C. 15 din 19 ian. GYEMAND. HABER. partea I-a. R.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. HAIMAN. nr.Of. partea I-a. 206 din 1 sept.Of. VIŞAN. 1941. p. 547. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. 136 din 15 iunie 1948. 548. 32 din 8 febr.până în febr. 541. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 4588). nr.Of. nr.Of. Samoil (Saul) (n. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. nr. 543. nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. M. fost ilegalist. 1898. 119 din 28 mai 1947. Alexandru . p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. HAIMOVICI.Of.Of. 8032).XI. HABER. trecut prin mai multe penitenciare. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. Iţic . Iacob – după război. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). (dosare anexe. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 76 din 30 martie 1946.Of. 52 din 4 martie 1945. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. p. partea I-a. 16 din 20 ian. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 641). partea I-a.C. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. 219 din 23 sept. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a.I. 33 din 10 febr.Of. Alperin) .din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 545. nr.Of.539. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. HAIMOVICI) (n. 661). 15 din 19 ian.

Of. nr. 24 din 30 ian.F.I. 661). profesor la A. HEGER. Mureş) – în 1944 deportat la muncă 556.Of. 1947. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. nr. p. HAMEL. partea I-a.Of. 79 din 3 apr. Irmfried .survivors-romania. 1213. nr. 1947.Of. u. 563.Of. p. nr. 209 din 9 sept. p. p. http://www. nr. HAUSIRER. 35 din 11 febr. p. HEITNER. 12 din 14 ian.I. 1949. 566. 219 din 23 sept. nr. p. HEILPERN.survivors-romania. 1947. (1953-1989).în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948. partea I-a.R. în 1949 revenit în centrală (M. nr. 6292). Ana . pp.Of. p. 74 . 662. 559.C. 557. 661). în 1948 numit membru în conducerea S.G.C. 1949. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. partea I-a.Of. 737. 16 din 20 ian.Of.htm. partea I-a. partea I-a. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. nr.E. 561.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 15 din 19 ian. p. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor.R. partea I-a. partea I-a. nr. p.. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. HARAP. Tehnică în anii ’50.a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1944. HÂRLĂOANU. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. 1949.VII. Berthold – controlor (1946-1948). secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. nr. 253 din 1 nov. 23/1954. (M. 558. jud. p. 315. 16 (25 mai 1948: 6). director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70.Of. 30/1956 şi 24/1954). p. p.Of. partea I-a. 264 din 14 nov. 10496. partea I-a. partea I-a. 2971).E.htm. M. 7026). 9856. p. 565. la Direcţia Presă (M. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. obligatorie de autorităţile ungare110. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947).C. (?) HASS. al P. p. 79 din 3 aprilie 1948. 1948. partea I-a. Lazăr . 1912. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. 7438). M. 8599). Paul – inginer. M.din 1947 controlor în cadrul D.org/text_doc/tirgu_mures. nr. partea I-a. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. partea I-a. Adalbert CHARAP. 554. nr. 2954.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii.org/text_doc/actul_de_acuzare. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. (M. nr. 275 din 27 nov. 5 din 9 ian.C. partea I-a.Of.Of. Adalbert (n.1949. V. HAUSVATER. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului.S. HARTSTEIN. partea I-a. W. 560. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. nr. 642): 110 111 http://www. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. Mihai .C. 1948. 562. 1947. partea I-a. HART. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. HAMBURGER. 1949. partea I-a. 1949. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948).553. Leon . publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. a M.C.I. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice.E. nr.R. p.C. 1946. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.G. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.S.Of. 5463-4). p. a M. 564. p. 263).Of.Of. 148 din 30 iunie 1948. (dosare anexe. partea I-a. M.Of. HEHTER. M. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. 16 din 20 ian. Alfred (27.E. 555. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie. ilegalist. 10092). nr. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. nr. 256 din 5 nov. HART. 175 din 31 iulie 1948. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. M. 16 din 20 ian. după 1944 înalt funcţionar al C. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M.Of.

5 din 9 ian. IV-a (M. 11362). 7817). Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. 1949. 571. 16 din 20 ian. HERŞCOVICI. 1947. 225. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1947. HERER. partea I-a.C. Frucht . HERMAN.G.C.567. p. în judeţul Covurlui. nr. la Direcţia I. p. 4534.G. M. 158 din 12 iulie 1948. (dosare anexe. fond 495 (“România”). HERMELIN. nr. partea I-a. 663). dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. David . nr. p. Şerban . Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi 569. 1947.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului.1949.Of. Leonida .Of. 581.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p.R. nr.” cls. p.Of.E. 577. a M. p. 282 din 5 dec. 575. 15 din 19 ian.Of. ff. 573. nr.C. 6683). 116 din 21 mai 1948.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.în 1948 era controlor în cadrul D. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 1949.R. nr.. 15 din 19 ian.C. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. p. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Leon Silviu . 1906) – originar din Galaţi. nr. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. Iancu – avocat. 204 din 5 sept. al P. M.. p.D. 59.I. p. u. nr. 16 din 20 ian. partea I-a. (M. M. partea I-a. 256 din 5 nov. 1654-5). partea I-a. 219 din 23 sept.I.G. Inului şi Cânepei.Of. p. 9856. partea I-a. p. 1947. 316).E.Of.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. HERŞCOVICI. nr. 75 . p. 256 din 5 nov. 186 din 13 aug. partea I-a. 580. partea a 2-a. 7438). 52 din 4 martie 1945. nr.S. p. 572. nr. HERŞCOVICI. p. nr. 646). inv. 275 din 27 nov. 1947. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 10496. nr.F. 154 din 7 iulie 1948. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R.Of. 126 din 6 iunie 1947.C. (M. 1948.R. 8072). HERŞCOVICI. partea I-a. G. 15 febr. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 5687). 264 din 14 nov.Of. partea I-a.Of. p. HERŞCOVICI.vol.C. 10092). partea I-a.a. p.din 1947 inspector în cadrul D. membru de partid din martie 1945. nr.Of.C (M. nr. 8599). comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A.Of. 219 din 23 sept.Of. 8599. 574.P. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a. Ghizela . HERŞCOVICI.Of.Of. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C.I. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 25/1954).Of. HEROVICI. 1947) (M.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 330). 579. 5785. M. 299 din 29 dec.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 1947. al P. nr. A. 570. p. partea I-a. 578.A. p. p. (M.Of. partea I-a. 9857. partea I-a.C. a M. 120 din 26 mai 1948. nr. HERŞCOVICI. cu dosar la secţia Economică a C. partea I-a.N. 642. nr.M. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.A. HERŞCOVICI. D. partea I-a.R. 1949.S. 658). 4611).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. (M. nr. 1947. nr.C. 1948.Of. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). dosar nr. controlor (1945-1948).E. 576. 1947. 582. partea I-a.G.Of. HERESCU. 568. pp. p. M. ulterior inspector în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 297-8).E. 1949. HERŞCOVICI. HERŞCOVICI. Morel . III-a. 209 din 9 sept. Bercu – din sept. Wolf Gherşin (n. nr. M. 1947. Israel . 4497).Of. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R.R.Of. apoi inspector la D.C. Solomon – controlor (1946-1947). C.S. HER.

HERTSTEIN. 5784). partea I-a.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 5784. p.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. 6781). până în ianuarie 1948. HIRSCH. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Leonard (fiul lui Moritz). 593. 595. HILLARD. partea I-a. p. 1946. HILSENRAD.după război controlor în cadrul D. 256 din 5 nov.C. 588. Stefan .G.după război./R.Of. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 597. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). p. 1947. 1654-5) HIRSCH.R. nr. partea I-a. 10 din 13 ian. nr. M. p. în acelaşi an promovat inspector (M. 1949.G. nr.I. HINTZ.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr.). 10533). 598.M. 662). 7491. p. 158 din 12 iulie 1948.P. Alexandru . p. p. 173 din 31 iulie 1947. autor al unor articole în revis tele Legalitatea populară. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. 298.Of. partea I-a. 594. partea I-a. nr.G.E.I.R. (M. p. 738.S.VIII. HIRSCH.Of. nr.R. Planificării.E. poet şi scriitor. 158 din 12 iulie 1948. după război activist de partid.583. 589. V-a. 1948. a M. partea I-a.C. nr. 34 din 10 febr. pp. 15 din 19 ian. (M.după război inspector general adjunct în cadrul D. 6781). Nastasă şi Varga 2003b: 665. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. a M. a M.E.F. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. nr.. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. HEVES. ulterior Comitetului de Stat al 584.” cls.C. pp. nr. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. 586.R. HERTZOG. ilegalist (membru de partid in 1933). lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). HIRSCH. nr. p.I. 590.Of.C. 585. 251. 1963. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. 16 din 20 ian. Mendel .B. (1957).Of.C. Arno . Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. partea I-a.R. p.C.I. M.Of. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. decorat prin Decretul nr. partea I-a. C.Of. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60. 1949. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. 222 din 29 sept. partea I-a. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. nr. p. Emil – locotenent-colonel. 52 din 4 martie 1945. nr. 642) HIRSCH. 1189). p. Popescu 2009). p. 1947. M.G. şi Andreescu.VIII. Dan ./P.Of. 76 .C. Paul – în ian.Of. partea I-a. Ferenc (Francisc) (4. nr. Marcel . partea I-a. 24 din 30 ian.P. 1909) – jurist. 24 din 30 ian.din 1947 controlor economic în cadrul D. 276 din 28 nov. Hîncu 2009). deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945).1903 Sighetu Marmatiei – 26. 158 din 12 iulie 1948.Of. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. M. partea I-a. 190 din 19 august 1947.. 9855).u. HERŢOVICI. p. partea I-a. partea I-a.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.S.E. 5784. 592. 737. HIRSCH. 591.R. 1947. până la moarte. 1948. M. nr. HINŢESCU. I. 587. 8460).Of. nr. în anii ’60-’70.R. nr. 173 din 31 iulie 1947. S. a M. nr. Arthur (n. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ.G. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. partea I-a.R. Lazăr .Of. 793 din 31 dec.J. partea I-a.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.G. 1949.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. HERVIAN. HILF. Gustav – din 1945 inginer consilier la D.Of.Of. 596.Of.P.P. controlor în cadrul D.C. M.

1949. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 662). partea I-a. 151 din 5 iulie 1947. 1719).deputat supleant de Arad. in dec. – mai 1964) (A.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. HOLDICH. p. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. p.în ian. M. 1947.C.B. 602. p. Marcel . dosare anexe. nr. HOLCZER. nr. 4968). Leon . 603. p.. p. ambasador în India. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). respectiv 1964). p.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 9856).). partea I-a. partea I-a. nr. Cajal & Kuller 2004. 608. B. 611. 9/1948: 6). M.Of. partea I-a.după război referentă în administraţia centrală a C. nr. p. nr.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. M. 122 din 28 mai 1948.R.C.Of. 1948. nr. în 19 iunie 1920. 131 din 8 iunie 1948.Of. Grigore .Of. 1947 a ministrului Justiţiei (v. 256 din 5 nov. la Beiuş. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. p.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M.N. 10092). 1948 (M. 748).. 62/1955 (nr. partea I-a. p. partea I-a. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. respectiv în Birmania (ian. 1949. HOFER. Eduard . 1946.Of. 77 . HORAŢIU.Of. nr. 220 din 24 sept.I. (partea I B) nr. nr.C.Of. 605. partea I-a. HONIGSBERG. 1213). secţia economică.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 4698).A. 612. 289 din 13 dec.Of.Of. nr. partea I-a. din febr. ca translator la Direcţia radio (M. 264 din 14 nov. p. Iosif .Of. HOLZER. 58 din 9 martie 1942. Ladislau .u. nr. partea I-a. partea I-a.Of.I. 12877). 644).599. inv. partea I-a.Of. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului.. p.R. nr. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio.I. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. 9856. 1949. p.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. 1947. 1947. HOMOLKA. Simion . Nicolae (n. Debora . partea I-a. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă 600. partea I-a. 607.Of. Ervin . şi Solomovici 2003: 191-2). 609. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963.E. HIRSCH. al P.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 164 din 19 iulie 1948. 89244 din 20 sept. 16 din 20 ian.. ulterior promovat inspector (M. 601. fd. partea I-a. la Direcţia Studii (M. 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. nr. 290 din 14 dec. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei Chimice) (1951-1961). partea I-a. comunistă şi tentativă de trecere în UR. M.Of.S. 604. 1946.R. 35 din 11 febr. 16 din 20 ian. nr. 5966).S. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. 1949. Ludovic – ilegalist. p. 1947. 12912. p. HIRSCH. HOLINGER. 610. Kuller 2008a: 443. 26 din 1 febr.Of. nr. 364 din 2 mai 1945). partea I-a. 658). p. C. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. 15 din 19 ian. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 5646. 1947. 87). M. 19 din 23 ian.Of. 606. HODOŞ. p.S. demis la 1 ian. 256 din 5 nov. p. HOCHMAN. Aurel . 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 8660). HORNSTEIN. HIŢIG. 535. v. M. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale.Of. nr. nr. HOLBAN.

Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor.F.E. 1947.E. HORODNICEANU.Of. D.Of. 2300) HUCK. nr.Of.Of.A. 8614).N. 364 din 2 mai 1945 (A. (M. p. Zor .R. Corobca 2008: 15. 624. eliberat în 1943. partea I-a. Alfred – după război consilier în cadrul D. condamnat la 3 ani închisoare în 1940. HÖNIG. I. nr. p. Erica .I. 1123).I..N.. 32 din 8 febr. 620.S.Of. 617.A.A. C. p. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr.R. 623.I. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M.F. Pangrate .Of. HUBERT. 11362). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. partea I-a. nr.R. p.a. dos. Adam (n.E. nr. HORVATH. iar în paralel. p. 264 din 14 nov. 3913).A. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I.C. din Ministerul Comunicaţiilor (M. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. 2723. 52 din 4 martie 1945. 52 din 4 martie 1945.din 1947 controlor în cadrul D. şi Levy 2002: 206. HORNSTEIN.B.G. p. HORODNICEANU. partea I-a.6). detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale 615.Of.-C. 627. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. Ministerul Propagandei Naţionale. 618. HOROVITZ. partea I-a.613. 614. pp. p.C. 1948.. al P. Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1947. nr. p. din 1949. partea I-a. f. 1027.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. partea I-a. nr. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. partea I-a.I.I. partea I-a.G. p. Marcu (n. partea I-a. 803 din 21 dec. 1123). HORODNICEANU. 622.până în febr. nr. decorat prin decretul nr. Solomovici 2004: 582).G. (M. 1946.P. 663).C. H. 477). p. 616. a C. 1654-5).Of.A. nr. al P. n. 111 din 17 mai 1947. 32 din 8 febr..F. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. Dina . . 4369. fond C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. 3374).E. 16 din 20 ian. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). partea I-a.R. p. 625. nr. Tismăneanu 2005: 97.Of. 628. nr.B. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.N.R. Cancelaria. dosar 51/1952. 71 din 27 martie 1945. Alice . 621. HORODNICEANU. IACOB. HOROVITZ. partea I-a.P. 1949. nr. 76 din 31 martie 1948. p.G.. 152 din 7 iulie 1947. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. v. 20 din 23 ian. partea I-a. 78 . iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. 10092). partea I-a. 1945. nr.Of. 626. din 1947 funcţionar în M.C. HUBERT. a M.Of. 1949.C. fond C.R. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. M. nr.C. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. dosar 51/1952.P. fd. 619.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. pp. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.F. C. Marcu . Cancelaria. 225 din 3 oct. 44). p. din Ministerul Comunicaţiilor (M.P. la Moscova (M. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. nr.R. 87 din 13 apr. p.B.Of. M. (A.E. 299 din 29 dec.Of. nr. 122 din 31 mai 1947.C. HOROVITZ. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 5663). a III-a. Iosif . HORODNICEANU. instructor la şcoala de partid (A.R..Of. 1654-5). HUDESCU. 1949.

157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. 644). Sandu . 10173). 637.I. B. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a.A. IACOB. IACOBEANU. 2107). partea I-a. 157 din 4 mai 1971.. 111 din 17 mai 1947. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.1913.C. 632. 111 din 17 mai 1947. fond C.Of.VI. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. pentru un timp membru al C.F. partea I-a. 7 din 23.1979) .1979 România) – de meserie zugrav.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.originar din Ciudaciu Mare. p.M. 1949.Of. 6292). Ruxandra . apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P.S. p. partea I-a. dosar nr.. 1949. între 1934 şi 1936).I.C.Of. Şandor JAKAB. nr. 633. p. 51/1949. p.R.C. zis “Sanyi”. inv. 638. 645).. 1947.I. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. 636. IACOB. IAMPOLSCHI. nr.d. 3707.1906.Of. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. p. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.Of.C.R.” clasa a III-a. IACOBOVICI.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. Alexandru (n.629.R. 1134).S. nr. IACOB. 15 din 19 ian. Farkas). partea I-a. Arhitectură şi Sistematizare (C.P.125.C.17. B. jud. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n.” Bucureşti. IACOBOVICI. al P. IANCEVICI.N. nr. (A. 630.C.M. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei). Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. JAKOBOVICS) (10. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. partea I-a.C. nr. 34 din 10 febr. fiul medicului de Securitate Herşcovici.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index.C. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). 266 din 17 nov. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S.Of. 634.I. 95 din 22 aprilie 1948. IACOBOVICI.R. Ernö. 175 din 31 iulie 1948.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Odorhei.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. sora Anei Pauker. 3909). partea I-a. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). 32 din 8 febr. III-a în 1971 (Decret nr. nr. 18. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.IX.R. (Decret nr. iar apoi. Adrian . dosar nr.XII.Of. 3908). IACOB. p. 639. 79 . Herşcovici) Paruit. IACOB. căsătorit cu Bella (n. nr.1902 – 8. Andrei (26. Herman . Magdalena . nr. al P. 631. după alte surse Jenö. al P. Asuajul de Sus.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. F. Cluj (1944-1947). 1949. condamnat la 20 ani închisoare. IAGER. partea I-a. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. 635. prin Decretul nr.R. fond 495 (“România”).C. p.A. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. 113 V. Eugen (n. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca).S. 15 din 19 ian. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 640. p. partea I-a.III-a. partea I-a. secţia Propagandă şi Agitaţie. emigrat în Suedia în 1980. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1190).R.Of. 225.php.1978).Of. ff.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 1949. 115-6 şi 118-21).). ilegalist. p. nr. Orhei – 17. M. graţiat. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. fişa matricolă penală la m http://86. Rabinsohn). după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952).

B. A. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 120 din 26 mai 1948. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. 32 din 8 febr. 225. IZSAK) – consilier superior în M. apoi în Myanmar/Birmania (19451948).P.G. fond 495 (“România”). I. la 28 iulie 1959. nr. partea I-a. nr. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. 123/1948.Of. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. Zoltan IOSEPOVICI) (19.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.IV.II.R. nr. al P.P. Berindei.-col medic. p. Saul . partea I-a. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.N. 1945. Gheorghe .Of. (Friedberg-Vălureanu 2004. David (1910 . IEREMIA.-col.15. Kuller 2008a: 443.. 1949. 2008.Of. IANCOVICI.A.Of.C. 654. profesor universitar cu doctorat la Moscova. p. (în 1949).M.a. ulterior activist al partidului. 255 din 7 nov.F. al P. 1654-5). fiul lui David şi Paulina)) (24.N. f. Herman .A.C. f. 645.P. 41).I.1905 – 9. pp. Silviu .în martie 1945 reîncadrat în D. dosar 5/1952).I. 1123). în anii ’50 (nr. 804 din 21 dec. (1947-1950). nr. nr. 158 din 12 iulie 1948. Nastasă şi Varga 2003b: 580. 253 din 1 nov. în 1947 încadrat prin decret regal.III. 651.C.Of.G. 647. 80 . 1940). nr. ca lt. p.N. 275 din 27 nov.Of. 1947. 587.E. IOANID. 10496.până în febr.C.N. Goma 2005: 4. 11). partea I-a. partea I-a. 1948.S. respectiv publicarea solicitării în M. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M.R. de la Ankara (M. pentru merite antifasciste. pp. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. O. nr. Ioanid [v. Septimiu (n.în martie 1945 reîncadrat la D.18. 1964. Heinrich .641.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei.Of.Of.1990 Bucureşti) – ilegalist.1960 Jilava) – inginer energetician. Zaharia (n. Paul LEIBOVICI. 19 din 23 ian. 642. nr. 650.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. IJACU. partea I -a. C. 9828.V. colonel dr. partea I-a.III-a.P. partea I-a. 37 din 14 febr. Paul (n. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.I. (M. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 646. M. S. în Forţele Armate (M. Moscu – în 1948 instructor al C. IANCU. 5784). 1654-5). 586.E.R (v.Of.R. ulterior detaşată la ambasada R. IEŞANU. p.. 52 din 4 martie 1945. secţia Organizatorică. Al. partea I-a. Iancu . dosar nr. IMBERG. Mendel . funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. nr. 648.1923 Brăila .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf).R. 643. 4611).Of. IANCOVICI. Inului şi 114 Pentru schimbarea numelui.F. nr.C.III. 1947. repatriat. partea I-a.R.I.Of. 653.. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.17. fd. 649.C. p. 1949. nr. inv. 536). aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. al U. 52 din 4 martie 1945. 1267). p. a M..G. vezi dosarul nr. C.R. Adalbert . IOANID. 8598. 1947.C. 652. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. infra].din 1947 inspector în cadrul D. M. 32. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945.Ap. IANCU.R. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. partea I-a.C. inv. (INCOMKA. fratele lt. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.1971) – membru de partid din 1945. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 5/1.E.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. IOANIŢIU. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. cu fişă personală în Arhivele Comintern 644.php.125. A.C. C. IANKOLOVITS. 219 din 23 sept. IANOVICI. 2010). p. dosar nr. 9763).E. C. IANCU.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index.R.

M. nr. p. M. pentru merite antifasciste.S.Of. ISAK. 527). prozator. în anii (dosare anexe. 15 din 19 ian. în 1947 încadrat prin decret regal. 661. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.A.S. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. partea I-a.XII.C. nr. al P. al C. 15 din 19 ian.a. secretar general al Biroului C. 24 din 30 ian. 803 din 21 dec. 1948.C.R. 249/1952 şi nr. 657. (1948-1952). 189/1952.VII. la începutul anilor ’70 întors în centrala M.C. L. 7517. 81 . (dosare anexe.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. fost voluntar în războiul civil din Spania.R. IOSEPOVICI.E.E.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. 658. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.655. (dosare anexe u. Irina . apoi însărcinat cu afaceri la Roma. partea I-a. etc. 1715). nr. p. soţia sa. nr.1907 – 26. 25/1954). al P. p. partea I-a.R..R. 1949. 1964 cu Medalia Muncii ISAC.R.R. Susana . respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. inv 69).Of. nr.E.R. Paula . IRIMESCU. 211 din 11 sept. 662. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. partea I-a. nr. inv. inv. p.A. IRESCU. nr. al P.Of.C. 1948.Of. p. inv. Carola. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri (Trebici 2011). David . 664.” clasa a II-a. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1949.). 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). ca maior medic (r.” clasa a V-a..Of. IOSEF. nr. partea Ia. Cânepei. 738. IOSUV. fişă de cadre la secţia Economică a C.n. a decedat în iulie 2006 (92 ani). 1948. Petre (n. fond 495 (“România”). 1949. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. dosar nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 9763). de profesie medic. al P. (dosar 46/1955. 640) ISCOVICI. Cifrul (1948). publicat în 1964. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 659. partea I-a.C. 663). 656. 16 din 20 ian.E. p. funcţionar la D. IOSIF. Leon BRAUCHFELD) (25.Of. Frieda .M.C. co-autor al studiului D.C. 643) IROSCH. partea I-a. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. nr. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946).Of.C. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).C.) în Forţele Armat e (M. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948).S. Într-o noapte la Madrid (1955). nr. Alice .membru al Forumului Democrat Patriotic după război.a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). 77/1952.Of. nr.D. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti.I.P. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. p. 253 din 1 nov. nr. 205 din 4 sept. nr.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. Steinhardt 2005: 411115. 77/1952.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.G.după război controlor în cadrul D.C. 663.M. 7353). 660. n. a M. partea I-a.P. u. nr. 158 din 12 iulie 1948. apoi pensionat. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). director de departament în centrala M. p. 1947. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. 225. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). 517. 5786).

în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1947. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. a M.C. 1947. p. 16 din 20 ian. infra]. 200 din 1 sept. responsabil medical de nomenclaturiştii Ana Pauker.S. KAHANE. nr. 1654-5) KAMENITZER. 678. 673. 1948.I. nr. p. 1966).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. 7537). M.Of.. nr.R.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.după război controlor în cadrul D. Teohari Georgescu. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. partea I-a.Of. ISZAK. Jean . 112 din 17 mai 1948.M. a M. JEZOVITZ. nr. 1949. partea I-a.R. partea I-a. p. 219 din 23 sept. 645). decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. nr. partea I-a. 24 din 30 ian. 679.Of. nr. pp.Of. partea I-a. 671. 1947. Elena . KAHANE.C. 16 din 20 ian.Of. funcţionar timp de decenii în cadrul Ministerului Energiei Electrice. soţia lui Ion Ianoşi [v. partea I-a.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. (M. IŢICOVICI.G.după război controlor în cadrul D. 4384. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. 667. partea I-a.I. 972 din 8 dec.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. partea I-a. partea I-a.C. Laszlo) (n. 190 din 18 aug. 52 din 4 martie 1945.G. Ernest .G. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a.665. nr. Iancu .în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.U.E. 154 din 7 iulie 1948.G. p. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.din 1947 controlor în cadrul D. 1949.R. p. partea I-a. 670. p. KAHANE. nr.în 1947 era controlor în cadrul D. Pintilie Bodnarenco şi Gheorghe Apostol.E. 682. nr. a M. 1964 cu Medalia Muncii.Of.Of. de formaţie farmacistă. 5687). membru al Sectorului Medical al C. nr. de Celuloză. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice.I. p. 229 din 4 oct. 674.G.C.C. 737.E.Of. 1654-5) 666. nr. (M. IZSAK. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.originară din Bârlad.I.Of. a M. 16 din 20 ian. p.. Felix . 521 din 24 dec. Vasile (n.Of.G. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.C. p. nr. 1952). p. 5830).Of. (M. 1948. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.C. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M.F. partea I-a. KAMIL.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Leon – ilegalist. M.C. KAFFE. Sigfried . 76 din 30 martie 1946.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia 669. p. JACOBSOHN.I.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p.Of.Of. KAHAN. pp. A. 191 din 20 august 1947. 661) 82 . medic. 7950). p. KALLAI. 8598). p. p. 6753). 672.I. 25 mai 1911) .C.Of. KAISERMAN. Miron Cnstantinescu. partea I-a.Of. 1949. 1949. Mendel . JAK. 668. 681. Dorina . partea I-a.R. partea I-a. 1948. A. 15 din 19 ian.E.E. 677. JUSTER. C. Dasia . a M. ISRAILITEANU. Sandu . partea I-a. tatăl Janinei. 24 din 30 ian. nr. Raul . 738).. 8971). Emeric . 3002).C. 803 din 21 dec. Soly (1931-1999) – inginer.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 662). 680. al P.P. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr.Of. JUSTER.C. 675. 676. “ilegalişti decedaţi”). 662). Oscar . nr.

(M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. KAUFMAN. partea I-a. nr. B. 1949. KATZ. 83 . nr. p.G. partea I-a. p.I. nr. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. Ern(e)st-Samuel . 204 din 5 sept. 256 din 5 nov. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. 1035). KAUFMAN.Of.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 1. p. 685. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. compus din medici curanţi ai membrilor înalţi ai partidului (dosar K/24 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 619).I. p. p.G. Iţic) – ilegalist.Of. 10558).din 1947 controlor în cadrul D.C. Cornel (n.?). nr. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec.C. 10533). nr. 694. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. 1944 – 1949 . 1949. partea I-a.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.R. 1948 controloare în cadrul D.N. p. partea a 2-a.G. 173 din 31 iulie 1947. 8073).S. nr.E. 30 din 5 febr. (M.C.procuroare. 690. Mauriciu . (M. (M. KAPPEL.C.I. S. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. partea I-a. Mihai . 289 din 13 dec.Of.Of. partea I-a. p.C. 45 din 24 febr. 282 din 5 dec. nr.R.P. nr.P.XI.R. Matilda .R. nr. 6781).E.683. 1065.E.Of. a M. partea I-a. 59. M. 1964 cu Medalia Muncii. 7817).Of. nr. 1949. a M. 7491).C. partea I-a. Mella . Paul . ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. 1947. 1439). partea I-a. 691. (M. M. partea I-a. 641). 688. etc.Of. a M. p. 687. nr. 804 din 21 dec.Of. 803 din 21 dec. 775. 1964. nr.Of. nr.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 698.I. 15 din 19 ian. 4534. 277 din 29 nov. 1964. partea I-a. 1947. a M. 1948. partea I-a. inv. 297-8). nr. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.G. M. Bella (7. KATZ. KANNER. 1964. 225.C. 190 din 19 august 1947.E. nr.din 1947 controlor în cadrul D.vol.1981) . 696. 1947.P. 804 din 21 dec. KAUFMAN. nr. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. KELLER. 7537). nr. partea I-a. 24 din 30 ian. p. p. 1948.C. în sept.C. 9857.Of. p. M. controlor în cadrul D. după război membru de partid. p.C.P.C. 1947. 495 (“România”).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. partea I-a. Marcel . pp. Marcel . pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. 14 din 18 ian.Of.C. Victor . 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş.G. Ilie (n. nr. fond 684.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. membru de partid după război. 6473). membru de partid din 1944.G. p. 695. nr. 692. 697. 1949. 16 din 20 ian. 4847). 28 din 3 febr. M. Silvia Ecaterina – din febr. KAPPEL.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 276 din 28 nov.I.E. 655). nr.I. 737.I. nr. al P. partea I-a. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. KELLNER. (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 689. a M. partea I-a.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului.C. a M. KATZ.R. p. 1944.. ff. p. 1626).Of..S. Inului şi Cânepei. Leib .Of. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. KATZ.1917) – medic.C. în 1947 în contenciosul M. A. 686. M. până în ianuarie 1948. 1949. KATZ. p. KELL.II. 126 din 6 iunie 1947.Of. 804 din 21 dec.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. KAPLAN.Of. Jean – după război. în anii ’50 şeful sectorului special al C. nr. 191 din 20 august 1947. 1947. 693.C. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.C.A.E. 169 din 28 iulie 1945. KEISS. partea I-a.Of.I.1904 – 31.

737).E. KESSLER.G. KENDLER. p.R. apud Ţârău 2002: 180). 222 din 29 sept. nr.Of. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. nr. decizia nr. partea I-a. p. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. 704. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. p. nr. Sergiu . 24 din 30 ian.Of. 110 din 16 mai 1947. 127 din 3 iunie 1948./Kuller 2008a: 445. 1947. Ionel (n. 2103). 4848). 702.I.” din nr. nr. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.Of. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. partea I-a. KERY. 1946 în M. 3908). partea I-a. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. 5849.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 703. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. ) (n. Marcel – ilegalist.254 din 30 oct. M.R. p. Iulius . o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M.N. 65 din 19 martie 1947. C. 160 din 14 iulie 1948... 701. 84 .C. C. 33 din 10 febr.C. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. secţia Cancelarie. nr. nr.Of. 1948. 157 din 4 mai 1971). nr. ilegalist. decorat în 1964.A.I.. 127 din 3 iunie 1948. 8460). în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 709.G. partea I-a. Aladar . 256 din 4 nov. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. 107 din 15 mai 1945. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. 225.43. dosar nr 51/1952). fond 495 (“România”).S.C.BH. nr. nr. 11646. fond Comitetul judeţean Bihor al P.699.. p.Of. incinerat. (1946-1948) (M. 109. 1654-5). în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.Of. 705. Ionaş (n. Cajal & Kuller 2004). a M. INCOMKA.VI. 52 din 4 martie 1945. 116 116 V.I. fd. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor.S.. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. 1946. după război avocat public în judeţul Braşov.E. partea I-a. p. 29.F. inv.R. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. 4848). Ştefan (n. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. 2038).J. KIRMAIER.R.VI. de Bihor din partea P. al P.1903 – 25. dosar nr.Of.Of.. partea I-a. pp.Of. p. p.C. Ianoş Mozes KESSLER) (25. 956. 1904.C.E. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. pp.după război controlor în cadrul D.-D. Galaţi) – de formaţie zugrav. emigrat în Israel (?) (inclus în C. 1946. p.E. partea I-a. KIMELL. 3870).Of.IV. KERNER. fiul lui Herman şi Sofia) (n. partea I-a.N. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948).C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. KENDI. 707. 1945. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). 708. f. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. nr. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A.N. Bihor) – deputat M. KIRSCHEN. 242/1948. Iulius (n.I. nr.F. 26 din 1 febr.P. (M. partea I-a. 3/1960 de pildă. 706. nr. partea I-a. 749). 1654-5) KESLER.1909 Diosig. nr. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. KIVOVICI.D.A.M. KESLER. KOHN 700. dosar nr. p. C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.Of. KIRMAYER. M.G. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .A.Of. Ileana – deputată supleantă de Cluj.Of. în care.1980) – ilegalist. Focşani) – avocat. partea I-a. pe lista U. partea I-a.

Of. Symondi – evreu maghiarofon.d.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. KOHN. partea I-a. 190 din 17 august 1946. 1949. KLEIN.F. p. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. pp. 722. 726.Of.C.C. socrul lui Gheorghe Adorian.din 1947 controlor în cadrul D. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. 662). p. 1947. p. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord.VI. nr. (M. M. p. KOLISCHER. 7589). 662). 7951). autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. 723. nr.T.C. 1949. 1948.Of.B. 661). 718.C. decorat prin Decretul nr. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. 716. avocat la Baroul Cluj. nr.R. KLEINER. KLAIN.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. p. KLEIN.B. partea I-a. Herman . nr. 4534. 183 din 14 aug.C. partea I-a.G. p. 1948.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică).Of. partea I-a. p. partea I-a. nr. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. 1948. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. nr.E. a III-a. KLEIN. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. p. KLANG. nr. 724. 715.I. Hillel (26. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de 85 .I. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste.Of. LEOPOLD . (M. 16 din 20 ian. al.C. p. 1947. KOFFLER. la Direcţia Bunuri (M.I. partea I-a. funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. nr. a M. 1949. Alexandru . 725. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. a IIIa (v.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 164 din 19 iulie 1948. 1654-5). (1959 -1962. Oscar .G. 5966) 713. Mese . 1947. 16 din 20 ian. (M.din 1947 inspector în cadrul D.Of. M. 16 din 20 ian. partea I-a.Of. şi Kuller 2008a: 226). p. apoi la U.C.710.Of. partea I-a. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. 37 din 14 febr. p.G. după naţionalizare. şi Berindei.C.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 7151) KLEIN.C. nr.Of. 8072). partea I-a. KLEIN.Of. 1033). vezi Andreescu. p. până în febr. nr. nr. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). apoi 714. 8007).Of. KLAR.). 720. Ladislau . nr. U. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959).R. KOHN.1972.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. 202 din 3 sept. 717. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. 711. KLAIRMAN. . KLEIN. Dâmboviţa Bucureşti (M.Of.Of. 52 din 4 martie 1945.G. partea I-a.din februarie 1948 controlor în cadrul D. (v.. 1948. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. când demisionează (M. 205 din 4 sept. KLEPER. nr. 8937). C. 643). KLEIN. partea I-a. nr. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 200 din 1 sept. partea I-a. 1948. 721. 204 din 5 sept.1891 . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. pp. M.Of. 126 din 6 iunie 1947. 7347). 1949. 712. I. p.Of. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. 719. partea I-a. p.E. partea I-a. 31 din 7 febr. 15 din 19 ian. Haşi .E. 213 din 14 sept. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. 1945. nr. 1263.Of. a M. a M.

I. p. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. al P. KRAKAUER. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. 11-1954).J. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). dosar 51/1949. 423 din 15 iul. partea I-a. 59. partea I-a. Omar Hayssam.Of. 95 din 22 aprilie 1948. 205 din 4 sept. ales pe lista U.C. 4255. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.1911) . în prima jumătate a anilor ’50 (fd. Carol . 5663. 119 din 28 mai 1947. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. partea I-a. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. Charlota – profesoară de limba franceză. 15 din 19 ian. KORNIS. p. (A. 12086).vol.C.I.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. KRAID.I.A. nr. KRASNER. originar din Timişoara) – ilegalist. ff. 1946 secretară de presă (i. inv.org/GK00. 729. nr.e. 86 .Of. Evy – din nov. 16 din 18 ian.C.C.S. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. p. 735. C. 753). (1946-1948) (M.activist al secţiei Relaţii Externe a C. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. KONDOR. partea I-a. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.Of. pedeapsa expirând la 2 dec. ff. 297-8). partea I-a. 1964. Nahman . Eugen (n.Of. 1947. nr. KORN.. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. 356). KÖRNER. 1946.bjt2006. Max . Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. KORN. nr.Of.P. IZSAK. Geza (n.Of. după naţionalizare.R. 23. etc.Of. 1949. 1889-1956.Of. inv.R. Bucureşti (M. partea I-a. KRAID. Paula . 9855).VII. p. I.). nr. partea I-a. 20. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973).C. nr. 1963. Ghedeon – evreu maghiarofon. P.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. p.N. dosar secţia Relaţii Externe nr. 152 din 5 iulie 1948. 738. 645).S. 1948. pe lângă C. partea I-a. în sept. 1948. 222 din 29 sept. p. nr.R. 737. partea I-a. p.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. membru de partid cu stagiul acordat din 1939. 662). KOVACS. A.727. M. p. din 1948.N. 1947.S.S. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. fraţii Cămătaru. nr. 1033). 3231. 1944 (A. 270 din 21 nov. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. Waldemar .R – secţia Propagandă şi Agitaţie.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. p. 734.html. nr. 733.M. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. partea I-a. 739. p. 1946.Of.C. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. 26 din 1 febr. 731. nr.Of. p. 740. al P.S. 736. p. 732. 1946. nr. KONERTH. 16 din 20 ian. după război stabilit la Bucureşti. 31 din 7 febr. al P. 1949. M.. 730.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 3705). KORN. “Solin” şi “Runa” (M. p. Clej 2010)117. 256 din 5 nov.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. KORNER. 8461).M.P.Of. fd. partea I-a.P. 728. nr. 804 din 21 dec. 124 din 31 mai 1948. 4735). 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 115-21).1917. nr. 7340). conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale.M.I. nr. nr. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. KOPPEL.

534. Ionel . partea I-a. (M. 200 din 1 sept. nr. 1947. 87 .A.Of.G. I. p. 1949.Of.F.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. nr. KREMER.M. 176 din 2 august 1948. p. 7950). I. 7895. 10245). LANDAUER. nr....Of. 751.C. nr. nr. 100. Carol . 746. 1213).G.S.Of. 19 din 23 ian. M. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. LANDMAN.P.. Relaţii Externe (nr. p. 750. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). 42.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 748. 4696). 6313. nr. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. a M. 754.. 662). partea I-a.D. 25. nr. JOIL. partea I-a. KRON.C. KUHN. M. E. 749. partea a 2-a.Of.Of.B. M. din 1948 membru titular al Academiei R. 282 din 5 dec. nr.C. 742.1900 – 28. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.N.Of. 1964 cu Medalia Muncii. 7491). cu atribuţii de control. 4968).C. p.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului.C. al A. 4533. în anii ’50 în conducerea E. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.S.Of.R. partea I-a. p. decorat prin Decretul nr. partea I-a. Bucureşti) – medic neurolog. p. după război activist de partid. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 755. inv. nr. partea I-a. 753. al P. supra). Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat.1988. KUHNER.Of.E. partea I-a. 745.V. 743. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică.I. partea I-a. In şi Cânepă). 1948.I. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. LACHNER.E. 744.D. la Direcţia I.IV. 100. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 1949.741. nr. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.P. M. 16 din 20 ian. după 1945 în conducerea C. 287 din 14 dec.P. nr. ulterior profesor de neurologie la I. 729 din 24 octombrie 1969. Emanoil . a IV-a. dosar 68/1955). partea I-a. p. 9857. a M. M.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. inv.Of. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. 803 din 21 dec. JOIL. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. patea I-a.Of. 190 din 19 august 1947. p. 752. partea I-a. nr. inv. 1945.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. Fany – soţia lui Raul Joil (v. partea I-a. KREINDLER. nr. inv. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr.C. 256 din 5 nov. M. 126 din 6 iunie 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. LAKSER. (?) KUBITZ. 35 din 11 febr. p.E.Of. nr. 10909. 1948. 16 din 20 ian. Friederich . (M. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. 15 din 19 ian. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. 226 din 29 sept. p. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. 184 din 11 august 1948. nr. KRAUSZ.Of. Carol . al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. Isidor .C.A.Of.Of. 7817). cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. p.I. p. 159. 646. p.V. Heinrich . 747. Artur (15. 1048. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. 268 din 19 nov. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. partea I-a.I.C. M. 2009: 162). partea I-a. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 189 din 17 aug.R. partea I-a. KREINDLER. 658).. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. p. Emeric . 1949. 1947. 1949. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154).Of.1904.C.L. M. 1947.după război referent în administraţia centrală a C. nr. nr. dosar 68/1955). p. 131 din 8 iunie 1948. 1947. D.

Of.Of. (M.E.M.E.I. (M.. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). Aşer LAZAROVICI) (18. p. 55 din 6 martie 1948. partea I-a. nr. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor.C. 1948. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).R. inv. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961).din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1948 – febr. partea I-a. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950).ro).VIII. 1949. Arhiva C. Kuller 2008a: 446).A. 760. Tinereţea (1944-1946). 299 din 29 dec.R. LĂZĂREANU. 87 din 13 apr.C. 1123.forter. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. membru de partid. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Fred . nr. nr. partea I-a. Dosar 10/1947. nr. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. 76 din 30 martie 1946.756.1914 – 27. M. nr. a M.Of. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. M. 190 din 19 august 1947.C. 762.Of. LAZAROVICI. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. C. 3002). p. revenit în ţară ca director în centrala M. cu Ana.I. (M.1913 . Andrei (n..R.Of. 8009). ambasador în Regatul Unit (1964-1968). 1947.9. p. LAX. LAZARIDE. 3293. 190 din 17 august 1946. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. 32 din 8 febr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1948. decorat în 758. căs. al P.A. Cristiana Marin în Curierul Armatei. Kuller 2008a: 446). din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948)..A. p. nr.. nr. 3000). nr. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953).C. LAUFER.S. 3372. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”.1985 România) – ilegalist. nr.E. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. p.II. filele 27 -33. 763. 76 din 30 martie 1946. Arhivele Naţionale (ANIC). v. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. nr. Secţia Relaţii Externe.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. 204. partea Ia. 8937 şi 8971). LAZAROVICI) (18.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. p.C.Of. 230 din 4 oct.Of. 757. infra]) – jurnalist (1933-1944).Of. 2009: 71./P. 765. partea I-a.II.C.G. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. partea I-a. 3705). 764. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. Alexandru (n. p. anexa la dosarul nr. partea I-a. Iuliu – inginer. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P.E. 2041). partea I-a. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. LAZAROVICI.Of.R. 7492). 759. LĂZĂRESCU. 95 din 22 aprilie 1948. nr. 88 . Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. pensionar M. LAZAROVICI. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. pp. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). LANDES. p. p.E.R.X. 11362). LAUFER.L. partea I-a. v. al P.Of. Victor . Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 761. 38/1956.curierul. 1949) (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. (dosare anexe nr. nr.

în 1948 era controlor în cadrul D.S. 642). partea I-a. LEIBOVICI. 89 .C. LĂZĂRESCU. 2009: 204). nr. p.G. 314.” clasa a III-a în 1948. 770.E. 24 din 30 ian. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. p. 11. partea I-a. nr. al P. partea I-a. 15 din 19 ian. 773. 772. 37 din 14 febr. A. A.XII.C. LĂZĂRESCU. LEIBOVICI.C (M. partea I-a.Of. LEHRER. 229 din 4 oct.1915 Lucăîceşti. 76 din 1 aprilie 1947. Bărbulescu et al.II. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste.C. nr. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C.X. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. p. 804 din 21 dec.. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. 1964 cu Medalia Muncii. 737. LĂZĂRESCU. 779. 5784).1949. din 1935. 17 din 21 ian.E. 4255). p.Of. membru P. LEIBOVICI-ŞERBAN. (1953).I. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov.Of.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. a M. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a.E. partea I-a. 778.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 774. partea I-a. Ionaş . al P.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 1948. decorată cu ordinul “Steaua R.N.R. după război.C. nr. LEB.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. (M. 1949. nr. 708).I. 15 din 19 ian.P. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. M. a M. 1033). LEIBOVICI. 11 din 14 ian. a M. nr. Leopold (n. nr. 1964.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. p. alături de Ghizela Vass. Solomon . I-a în 1949.M. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 775. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C. 31 din 7 febr. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Clara LAUFER119) (n. nr. din 1940. membru în conducerea C. M.C. 769.766.Of. partea I-a.Of.Of.Of. Şulim .P.R.R. 771.după război controlor în cadrul D.1915).Of. partea I-a.P.Of. în M. Nicolae ./P. LĂZĂRESCU.1909 Piatra Neamţ – 10.G. nr 56 din 8 martie 1948. 8971. nr.C. nr. 640). 29 din 5 febr. partea I-a. Lidia (n.R. apoi simplă activistă a partidului. nr. p.R. 1267).R. partea I-a.R. 1947 în M.d.C. LEIBOVICI. p. 768. 319. p.E.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.VIII. iar în 1971 cu (Decretul nr. 1948. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. (M. (M. 1949. menţionat şi în M. când demisionează (M.d.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. LEIBOVICI. p.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 119 din 28 mai 1947. Willi – în 1949 era membru în conducerea U.C. p. HIRSCH) (n. 1947. 4611). LEIBOVICI. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. Rosine .G. partea I-a. 6658 din 28 ian. 1948. p.I. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.M. 2630. Herşcu LEIBOVICI120. p. 31 din 7 febr. 13/26. 2076). şi redactor la 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr.X. 1949. partea I-a. 894). nr. 776.Of.C.Of.Of. 158 din 12 iulie 1948. nr. 120 din 26 mai 1948.E. (n.R. M.1986 Israel) – jurist. Alexandru .D. p. 1948. 1949. Agitaţie a C. fiul lui Abram şi Blima) (18. 1330. p. instructoare C.I.C. până la mijlocul anilor ’60. Liza LAZAROVICI) (n. nr. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. LEIBOVICI. 767. 1947. p.I. 777. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian.” clasa a IV-a.G. nr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. partea I-a. nr. 1033). 38 din 16 febr. 803 din 21 dec. 17. 1948. Vili (Willy) (1917-1986) . 6.Of.Of. partea I-a.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 5 din 9 ian.C. 1948. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. partea I-a. nr. Clara (n. H.R.Of. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). membru P.

741.E. C. 25 din 31 ian.Of.C. 803 din 21 dec. ulterior consacrat ca publicist (M. LEISTER.G.F. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. nr.Of. nr.C. LEISS.C. 1945. 70. nr. 6292). partea I-a. LEINWAND. p.Of.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. Enric Sergiu . 185 din 12 august 1948. 1134). nr. 15 din 19 ian. Leon (n. 250 din 1 nov. 10092). nr.IX.) până în 1951. nr.1949. ziarul Unirea121 al comitetului. LEON.I. partea I-a. 15 din 19 ian. cu Silvia (n. LEOPOLD. 781. nr.E. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. 175 din 31 iulie 1948. 1948.S. 6. Nastasă. Alexandru (n. 90 . LEIZER. p.Of. apoi. partea I-a. partea I-a. a M. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Şulim . 787. 71). controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 3903). pentru nume. M.U. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. 12. partea I-a.Of. p. partea I-a. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. nr. nr. M.P. 782. p. 795. p. nr. partea I-a. LEIST. 1945 în M. nr. până la desfiinţarea sa în 1957.Of. 250 din 1 nov. p. 107 din 15 mai 1945.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. a M.G.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. 158 din 12 iulie 1948.G.C. I. 1654-5). funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. partea I-a. sub denumirea Viaţa noastră. (M.din 1947 inspector în cadrul D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. Rosen 1990: 66. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata Roşie. nr. p. 645). 106. nr. 1945. Rafael . nr. partea I-a. 788. partea I-a.Of.I. p. 264 din 14 nov. 9665 şi decizia nr. 4231. 785. (M. 793. p. 1947. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M.C.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.Of. 1947. 794.I.Of. Ştefan . tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. LEONTE. (1947-1948) (M. partea I-a. p. 7352).1912 Bucureşti) . 641). LERNER.G. 784. p. p. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Leon (n. 219 din 23 sept. din 1948.R.E. partea I-a. 209 din 9 sept.II.1920. partea I-a. CATZ) (n. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. pp. director în cadrul C.G. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). 98 din 29 aprilie 1946. partea I-a. nr. a M. 6662).Of. LEITMAN.din 1947 controlor în cadrul D. Iosef . emigrat în Israel. nr. LEIZEROVICI. partea I-a.I.Of. (M. LERNER. partea I-a.Of. Rebeca . 783.). 1947. 789. 264 din 14 nov. 5785. când 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. 19. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945.R. Bernard –inspector în cadrul D.Of.Of. Cernăuţi. 7951). partea I-a. n.din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M. revenit în ţară în 1944.P.C. 9665. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. M. 792. LEREANU. 5 din 9 ian. 8598.C. Otto (n.Of. 1949. p. 174 din 1 august 1947. 1947. p. nr. 1949. 7438). nr. 1948. LEMPEL. LENTEA. căs. 1949. LEONEANU. 790. Maier Zadok .I.E. 200 din 1 sept. C. p. p.E. Varga 2003a: 396. 52 din 4 martie 1945. a M. LEIBOVICI) (n. v.Of.C. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 791. 1947.C.780. 2.Of. partea I-a.045 din 17 oct. 1911).Of. p.Of. Moise . p.Of. ulterior. 32 din 8 febr. 10092). nr. 316. partea I-a.X. 786. 6804). 205 din 4 sept.din 1948 şef de birou tehnic la D.

director în Ministerul Muncii (1946-1947). fişa matricolă penală la http://86. fond 495 (“România”).XII. Israel) – fost membru P. 800. partea I-a. 1949. 2790 din 16 sept. 1947. dosare anexe.C. pentru scurt timp secretar al C. 17 şi 47-1947).O. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. p. L. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 87 din 13 apr. 50 din 1 martie 1948. ilegalist. LEV(O)COVICI.C.R.R. LEVIŢCHI. partea I-a. (1947-1948). p.R.C. p.G.Of.1888) – ziarist în periada interbelică. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. apoi la Direcţia Culturală 8M. Bălţi . 19 din 23 ian.I.Of.php. în aprilie 1948. pp.E. Eugen – controlor (1947-1948). nr.I. 52 din 4 martie 1945. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948.Of. al P. 266 din 17 nov. 1946. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. partea I-a. partea I-a. 802. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. 533).D. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. crt 9. Năstase şi Varga 2003a: 592-3).Of. 799.Of. Mircea (n. 10257). partea I-a.E. dosar nr. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 6. LEVIN. partea I-a. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. 225.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. 32 din 8 febr. nr. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). 92 din 17 aprilie 1946.125. LESNER.N. inv. nr. nr. 24 din 30 ian.10 din 12 aprilie 1948. LEVAS. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii.796. 1654-5). nr. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. 803. membru al Comitetului Executiv al P. 3372. 1948.. partea I-a.Of.M. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). atunci când.C.Of. în special la Argus. partea I-a.D. 105). mai întâi la Direcţia Presă. apoi al C. nr. LEVY. Paul . nr. a fost notificat asupra schimbării ( B. 737). în iunie 1948 numit director tehnic al nou- 122 V.A. nr. 12. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.Of. nr. p. LICHTMAN.?. 1949. 662). şi Benjamin & Stanciu. a M. Sergiu .. nr. (M. 16 din 20 ian.” clasa a III-a. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. M. LIEBLICH. p. graţiat în 1957 (Andreescu. în febr. partea I-a. director al ziarului Poporul (1946-1948).1915.C.G.S. 173 din 31 iulie 1947. 218 din 20 sept. p.Of. (M. 91 .I. nr. p. 1869. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). 10174). 1948. 3945).) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. 6781).după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.Of. 1946). nr. Aurel (n. 806.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.G. nr.III-a. a M.E. 1949. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.C.17.C.C. p. 805. 662).Of. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 123 În fapt. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. partea I-a. 16 din 20 ian. LICHTIG.R. LESPEZEANU. p. al P.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. LIBROS. director în centrala M.X. 797.M.F.Of. p.S. 1133). “Mişa” Moise (27.P. Iosif . p. p. C. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul D. aşteptând cursa transatlantică. pentru probleme internaţionale. este arestat şi condamnat pentru spionaj122. (1948-1950).R.1).P. M. partea I-a. partea I-a. Bucureşti. 804. 1996: 22). 801.G. 798.din 1947 controlor în cadrul D.E.

decorat prin Decretul nr. pe str. Marinescu”. 4258. partea I-a.Of.R.Of. constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. partea I-a.II-a. 53. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. LIFŞIŢ. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. 814.a.Of. partea I-a. partea I-a.E. 1949. partea I-a.Of. 4255. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 15 din 19 ian. p.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. partea I-a.C. I.. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). căs. de profesie medic. 28. LINDER. nr. Economie. V. p.P. p. Clara (n. membru în conducerea C.Of. cu Dita Gelehrter Lieblich. 662). LINDER. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. parteaI -a. inv. LINKER. 275 din 30 124 125 V. partea I-a.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. 811. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. nr. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. 189/1952 şi 249/1952.Of. Villi (Willy LÖBELSOHN125. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. Carol .807. 1949. 1949. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. nr.Of. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 3713). 816. 10919).B. Clara (Lifschitz) . al P. 119 din 28 mai 1947. 642).R. 106 din 12 mai 1947.E. nr. p. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. cu dosar la secţia Organizatorică a C. 644). decizia ministrului Justiţiei nr.C. nr. 6293). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. LIMAN. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.2008./Kuller 2008a: 447).. eliberat în 1955 şi reabilitat.U.). 808. inv 517.I. Bucureşti.S. 175 din 31 iulie 1948. 1189). LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. 813. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.R. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. nr. nr. nr. partea I-a.C. fiul lui Bercu şi Fani) (n. pentru scurt timp după emigrarea lui W. 1948 director comercial). LIVIANU. preşedinte al F. 815.romanianjewish. 1947.C. (dosare anexe.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of.R. Nicolae (n.D. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 809. p. Jean Monnet nr. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. 812. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. partea I-a. 1948 în M. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. membru P. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a.. nr. 77/1952. fişa de cadre în u.C.R. Filderman (succedat de Israel Bacal). LITEANU. nr. nr. Ana . 107 din 11 mai 1948. 39904 din 28 apr.C. (inclus şi în C. (1955. nr.Of. LIEBLICH.C. 810.I.R din 1941. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu.S. 16 din 20 ian. p. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. al P.R.L. p. 1949. nr. al P. 92 .M. 529) (M. Sima (1915 – II.E. LIVEZEANU. 15 din 19 ian.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). p. medicul personal al lui V. decorată prin Decretul nr. 107 din 15 mai 1945. 110/1955). încă în viaţă se pare. Eugen . 3904 şi nr. p. 34 din 10 febr.pdf. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc).C. LITEANU. 286 din 10 dec. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist.

membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.a. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. 515). 225.XI. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. după război director SovromMetal Reşiţa (1949).Of. 25/1954 şi 62/1955). nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. din 1947 controlor în cadrul D.N. p.E. p. LOBENSOHN. 83134 din 2 sept. Va. 819.din 1948 şef de secţie la D. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia.Of. 1947.R. (1944-1948). 1947.Of. “dosare adiţionale”. (1948-1952). 1948. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. 1948. inv. nr. 9857.F. şi al Comitetului Executiv al U. nr. Gheza (n. p. Eugen (n. 4 din 4 ian.D. R. nr. 207 din 7 sept. 201 din 31 aug. nov. partea I-a.R. 5784). 6292). fostă ilegalistă. partea I-a. 1949.A. p. 1949. 1948.I. nr. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. a M. nr. 17 apr.R. deputat M. 7401). 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). M. 1949. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953).C.C.R. (M. 1949. apoi membru al C. p. 1898 Câmpina. 818. p. 2. 1947. 175 din 31 iulie 1948.Of. LUCA. 190 din 19 august 1947. partea I-a.C.C.C. al Partidului Comunist Spaniol). 646). u. 15 din 19 ian. 826.I. fiul lui Herman) (n. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. 2 din 2 ian.C. după război membru în Comisia Centrală a U.Of. LOGHIN. contestabile. partea I-a.” clasa a III-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.P. dosar nr.Of.817. p.F. inv. p. 61. nr. 106). 821. p.C. Jean . p.R. partea I-a. 93 . 15 din 19 ian. nr. Dudu (n. partea I-a. partea I-a. fond 495 (“România”). preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. (?) LONCEAR. 662). 1948 în M. LÖBL. 225.P.C. M. a M. deţinută (1952-1954). 10417. 644). Geza LÖWINGER.C. 662. (dosare anexe. al P.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Eugeniu .R. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. v.C.Of.Of. 546).. 7951. nr. partea I-a. nr. p.Of. partea I-a. David H.Of. 32). ulterior dispecer. (dosare anexe.A.Of.G. 36/1952. partea I-a. 820. C. cu fişă la secţia Economică a C. 822. LOVINGHER. M. fond 495 (“România”). nr. 824. şi decizia nr. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C. p. 7491). 7262. LÖBEL. 823. partea I-a. nr. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse.C.I. 200 din 1 sept. M. ilegalist din Cernăuţi.Of. M. 1945. Heinrich . 256 din 5 nov. al 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). al P. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.R.C.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p.Of. al P. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). LOVEANU.G. Aneta (LÖBEL) (n. partea I-a. nr. partea I-a. partea I-a. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). Adolf . nr. 5 din 7 ian.” cls. inv. 4. 1948.Of. 16 din 20 ian. 158 din 12 iulie 1948. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. (1952-1961). p. nr. 16 din 20 ian. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. (123/1951). 825. cu referat de cercetare la fd. cu fişă la secţia Economică a C. LÖWY.E. Birnbaum). LÖBEL. rămas în Ucraina după 1945. nr.

225.R.e./P. actualmente Covasna). A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. 94 . p. 833.Of. 831. Comitetului Central şi Biroului Politic al P.125. 1949. Eugenia (n. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.P. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. partea I-a.M. Lucas”. la sfârşitul liceului (1952-1953). 3707). membru al Secretariatului. LUNGU. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Ivan (n.C. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. 832. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). fiul lui Anton şi Amalia)128 . univ.).europartes.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. 830.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. László LUKA) (8. Nastasă.P.C.1935 Caransebeş. 127/1968 şi 136/1972. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. autoare a unor articole în Scânteia. (?) LUCA. reabilitat post mortem în 1968.Of. decedat în detenţie în 1963. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. Grosz)) – secretar al organizaţiei de bază U. 834.. nr. 95 din 22 aprilie 1948. 35 din 11 febr. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I.17.R. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.VI.R.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).IV. Varga. fiul lui Ştefan şi Emma (n. II-a. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. cu responsabilităţi economic-comerciale. p. nr.1963. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).827. http://universulenergiei. omologul lui L. 2002: 171.VII. fond 495 (“România”).R.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. Ana (n. 63 din 16 martie 1948. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. 131 V. 829.1912 Iaşi . vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). 15 din 19 ian. Vasile (n. 157 din 4 mai 1971).B. emigrat în Israel în 1973.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. al P.D.” clasa a III-a (Decretul nr. nr. inv. condamnat iniţial la moarte în 1954. inv. 1180). LUNGU.R. dosar nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. cu ordinul “Steaua R. LUCIAN. LUNCAŞ. p.europartes.a. 828. anexele la dosarele nr. Paul (n. P. ş. Iancu . participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. Răutu de la Universitatea Bucureşti).. 14. LUCA.I. din 1919 (Levy. LUCA. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. 2001: 167 şi 1997: 119).1902 Basarabia – 8.R. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres.M. nr. promovat prof. secţia Cancelarie – dosare anexe. Mendel LEIBOVICI130) (22. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în 1947.S. apoi funcţionar la “România Film”.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. înmormântat. Betea. 1949.de profesie lăcătuş. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. (136/1955).Of. 2323.F. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel.T. Solomon .C. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. iar în 1971.B. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. cu numele “Eugenia R. S. partea I-a. după război activistă de partid. partea I-a.C.1898 – 27. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. p.C.R. 645).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 3293.VI.php 130 Vezi decizia nr. LANG) (n. la http://universulenergiei. apoi exhumat şi incinerat.Of. 2003:152). LUCHIAN. anuarele I.III. 1213). Iacob .P. nr.” clasa a IV-a.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Rosea GUREVICI) (28. (1945-1952).

p. C.A.I. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). la pp. ulterior la Ambasadele R. partea I-a. Marin A. Avram / Miron (n. Lungu 2009: 239-52). 843. 291 din 16 dec. partea I-a. 141-2. 24. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. partea I-a. căsătorit cu Stela Constantinescu. 95 . Constantiniu 2003.G. LUPESCU. p. p. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. Ada (n. la Ungheni.G.M. Cezar .Of. Tănase 2010: 90-4). în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. nr. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. (45/1955).din 1947 inspector în cadrul D. “Banca Economică”. 16 din 20 ian. LANG) (n. Of. partea I-a.373 din 12 dec. nr. nr. alături de soţul său. Basarabia. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). respectiv stenogramele reproduse în Fl. nr. 836. a M. 839. 173 din 31 iulie 1947.E. nr. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. 95 din 22 aprilie 1948.I. nr.C. după iunie 1941. limbă română. 838.P.VIII.S. n. 1949. alături de soţul ei.R.E.G. 3707).R. Gheorghe .C. 52 din 4 martie 1945. Hadaşa VYRTIKOVSKY. LUPU.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.C. LUPAN. 842. al P. Levy 2002: 182. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132).. 158)).R. Alexandru . v. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. 133 şi 135). partea I-a. 1654-5). nr. Turcia şi Vietnam. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. 168 din 18 iulie 1941.P. 4200). dosar 9.din 1947 inspector în cadrul D. 1947. ff.S. 15 din 19 ian. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi 132 V.Of. LUPESCU. la Bucureşti.C. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. 110. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.Of. 844.Of.1902 Zsvadani. 845. când este exclus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. LUNGU.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S. de formaţie avocat. din Turcia şi Vietnam.S. p. 840. 10092).R. 6781). p.R. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. partea I-a. nr. 645). listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. Iancu . LUPAN. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 841. nr. al P. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). 4200).Of.Of. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v.. p. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. la Bucureşti. înceracă fără succes să treacă în U.835. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. Jiu. 837. LUPAN.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. LUPAN. pp. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. 662). la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. 1949.Of.S.Of. p. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. Lungu 2009: 242 -3. fd. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. ambasador succesiv al R. (M.C.R. Ştefan (n.C.C. (M. decizia ministrului Justiţiei nr. 1947. Solomon . Lucia .R. partea I-a. în Iugoslavia. 168 din 18 iulie 1941. (n. 264 din 14 nov. a M.F. partea I-a.R. partea I-a. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. LUPU. 1947 în M.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. LUPOVICI. încă în viaţă în 2005 la Haifa. Avram LUSTMAN) – ilegalist. în cadrul Ambasadei U. LUPU. p. 11129. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.S.

P.VI. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). soţul Evei. apoi. Carol Emil – originar din Satu Mare. Nesia RABINOVICI.N.VII. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948).R.” clasa a III-a (1948).S. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. Bucureşti.. inv.d. fond 495 (“România”). 1957 şi nov. în 96 . preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. ordinul Muncii clasa I-a (1962).1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”.R. Andrei.P. în lagărul de la Târgu Jiu. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. LUPU.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).. şeful Direcţiei Administrative în M. Lupu PRESSMAN. 207. ministru al Muncii (1969-1977).R. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr.S. anii ‘80) .R. fiica lui Iosif şi Sara) (n.C. ulterior traducătoare la diverse edituri. 588.C..Of. Petre (n. p. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. partea I-a.C. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. fiul lui Avram şi Cerna) (25.E. şef al Direcţiei Treburilor a C. Bucureşti. p. a emigrat în Israel în 1990. după 1958. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. “dosare anexe” 30/1950 (nr.P. probabilă identitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. cu rang de prim consul general (M.T. MACOVESCU. 7032). după 1944 activistă a partidului. după război deputat M. (mandate succesive 1948-1980). 1915. Teri UNGAR.P. 850.E./U. Pressman) (v. 1957 – ian. A. soţia lui Petre Lupu (n.C.S. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. supra). 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). 847. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1952-1955).1920 Iaşi – 30..decorat cu ordinul “Steaua R. nr.A. 533) între 1948 şi 1952 (demis).E. emigrat în Israel la începutul anilor ’60./1.C. până în august 1944. LUPU.A. al U.” clasa a II-a (1964). Tighina – d. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. la începutul anilor ’60 rector al I.R. (1950-1952). inv.R.M. fond C. mutat la Iaşi în 1950). şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). Nesia (n. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. 849. (19451948-1950). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 1256). nr. ordinul “Steaua R. LUPU. 225. din 1936. dosar nr. din 1936).R. 1956 – mart. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). dosar nr. fond 495 (“România”).N. pensionat în anii ‘80. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. inv. 848. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. fiul său. 225.Of. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. 1959). apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). Lenin” (I.P. Mihail (n. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova.I. 1948.C. ilegalistă (membru P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). secretar al C. secţia Economică.T. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. Experţi Contabili. 19 din 23 ian.P. Tereza (n. 194 din 23 aug.X. 189/1952 (527). fosta Academie Comercială din Braşov. Constantiniu 2003 passim). ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.C. fost deportat în Transnistria. 2060). 1948. fiica lui Adolf şi Pepi (n. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). Peszel)) (1910-1962) – evreică maghiarofonă. Solomovici 2004: 24. al P.C.E. partea I-a. 74).846.

nr.C. al P. special Editura pentru Literatură Universală. MANDEL. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. 857. Vladimir – după război directorul Economatului P.Of. 153). nr. p.R. N. (1959-1963). 156/1950-1952) (v. 293 din 18 dec. MAHLER.I. p. C.R. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. a M. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).R. 20 din 23 ian.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 858. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. 423 din 15 iul. H.. după fuziunea din 1948 membru 133 V. profesor de arhitectură.C. inv. 1947. şi Cajal şi Kuller 2004: 498.Of. MANEA. secţia Cancelarie – dosare anexe.” cls. 14.e. nr. MAIOREANU. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. MAIMON. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr. şi cenzor al Uniunii (1945-1948).D.” clasa a V-a. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. 753). va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. 109.C. 11214.F. el însuşi o dovadă vie.C.S.E.R. 860. Burcă 2007: 7)). (M.Of.VI.C. cu Şulamita. (136/1955) (v. şi Balas 2008: 188-9. C. al P. Isac – arhitect. 859. f. al P. fd. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd.P.P. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. arhitect-şef al capitalei).C.D. partea I-a. 803 din 21 dec. 1963. 855.D.. 97 . Buzatu 2008: 421). 209. al Comitetului Executiv şi secretar al U.C.Of. 854.I. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. partea I-a.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. arhitect-şef al capitalei în anii ’50.M.C.C. 853.R. Maicu postula în nr. nr. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v.D.755 din 11 dec.G.I. Târgovişte .P.R.R. nr.R. Simuţ 2007.A.R.Secţia Organizatorică. decizia ministrului Justiţiei nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. . 1946. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.R. 10092). (facţiunea pro-comunistă). 26 din 1 febr. GOLDSTEIN133) (30. 264 din 14 nov. 426.F.851. Constantiniu 2003: 148-150).I. 15 din 19 ian. 1964 cu Medalia Muncii. 3293. Mihail .A. MAICU. Iosif . Mihăilescu 2006: 380.1992) – fost membru P. partea I-a. 1947 în M. Horia (n. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C..C. al P. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). 477).C. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu.X. 195.R. (1948-?) (Şt. p. anexa la dosarul nr.Of. S. p.E.C.C. partea I -a. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. 187.A. membru A. 1947. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. 21/1957. 856. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. MANASSE. (nr.P. 645). construind după propunerile tov. 1947. al P.din 1947 controlor în cadrul D. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C.1927.R. căs.C. Osias . din 1945 membru în conducerea U. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. 427. nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 429-30). dosar 3/1947.. MANDL. (M.S. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 852. nr.C. 1949.(Kuller 2008a: 447).E. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. stenogramele reproduse în Fl. Stalin blocurile înalte. apoi membru al C. Anton (n. MANDEL. Solomon MENDELSOHN) (n. III-a. p.. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002).S.N.R. din anii ’60. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. MAER. inv.I. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. A.

46 din 25 febr. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. Goldschläger (24. 178 din 4 august 1948. 225. nr. al P. 534). Ofelia (n.IV.1908 Reni.D.T. 1941. 92321 din 30 sept. între amici “Edy”.O. (1945-1948). al U. 5970.P. al P. (1948-1958).. pentru schimbarea numelui v.C. supleant al C. 19 din 23 ian. 2007) . M..E. nr. Eugenia (n. a decedat la Frankfurt am Main. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. 864.N. Eugen (n. MANOLESCU. p.Of.C. fond 495 (“România”). 865. după război cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. 34/1956.D. MANDEL. 1948. emigrat în anii ’70.Of. Mezincescu (M. 521 din 24 dec. membru în conducerea C. p. membru de partid după război. Tismăneanu).Of. C. 123/1948. al P. 868. decizia MJ nr.M.C. nr. ZEITMAN. anexa la dosarul nr.P. Kuller 2008a: 447. nr.C.F.Of. 866. nr. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. p. n.A. M.Of.M. 1948.R.M. Andrei Manoliu (coleg de clasă cu V. nr. Richard MARCUZON134) (n. 10522.E. 1952). membru în conducerea U. de asemenea medic. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. secţia Organizatorică. 1948.R.861.A. al P.M.D. ABRAMOVICI) (n. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. nr. 862. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. 24. al P. 7997). Dobre et al. 223 din 26 sept.C. 98 . p.R.C. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.I. clasa a III-a. 164 din 19 iulie 1948. 1946 în M.D.I. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 568 din 14 aug. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. MANTZ.C.N. soţia sa .A. 86).M. MANTU. 2009). I-a. f. partea I-a. 229 din 2 oct. cu referat de cercetare la Fd. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. MANOLIU. 2195 din 6 aug. (1948-1952). nr.A. deputat M.F.XII. MANTU. ucisă de iubitul fiicei ei) . p.C. şi membru al Secretariatului C. în anii ’50. 2004: 372).. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. MANOLE. 3293. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. 867. 91936 din 16 sept. inv.C. (1948-1952). dosare nr. Etti (n.R. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor.. Ucraina – 30. fd. ff. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.1983 Bucureşti.Of. partea I-a. Lucia – soţia lui Eugen. fiul lui Bernat şi Irene (n. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. MANOLESCU.Of.M.C. Nicolae (ian. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. al U. din 1948 secretar de legaţie.P. p. Nicolae (n. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.E. (1948-1952). reabilitată în 1964. 1927 Galaţi – dec. al P. partea I-a. 6401. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1911 Bucureşti) – membru de partid. membru supleant al C. 863. fost internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.ilegalistă (membru de partid din 1926). C.A. (1946-1948).1993). de la Londra. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M.C. nr. dosar nr.F. fiul lui Alexandru) – jurist. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii).III. partea I-a.R.R. al P. 12 şi 105/1951.R. nr. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. apare şi în C. p. în care promovează până la funcţia de 134 V. (4/1951).J. detaşat la Legaţia R. 2009. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U.R. Schwimmer)) – de formaţie medic. 1639). partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. 206 din 1 sept.C. inv.R.inginer agronom. fiul său..1918 – 9.C. 5127).A. colaboratoare a revistei Femeia a F. 27 nov. 1946. 1948 în M.1-2.R. cu Emanoil Vinea.R (19561958).R. decizia ministruluii Justiţiei nr.C. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. membru al C.. M. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. (A. în februarie 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. căs. MANOLE. după alte surse Zeidman.U. este jurist în S.R.T.R. partea I-a. 2006: 143.II.

după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe.C.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. p. (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 10092).C. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. nr. instructor al Secţiei Agrare a C. 107 din 13 mai 1947.I. MARCOVICI. a M. partea I-a. Lazăr – din 1947 inspector general la D. 219 din 23 sept. partea I-a. nr.C. Alfred . 885. (1/1955).din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. cu referat de cercetare la Fd. iar apoi promovat inspector în cadrul D.I.C.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. partea I-a.Of. MARCOVICI. din 1948 impiegat la D. 1947. 10092). controlor economic în cadrul D. p. partea I-a. 1947.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a.controlor (până în febr. partea I-a. 874. nr.R. în 1970.C.Of. 37 din 14 febr. 264 din 14 nov.C. Iuliu .Of. MATTES. (M.C. M. M. 16 din 20 ian.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 1946. p. 1963. partea I-a. Lionel .C.E. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. nr. p. MARCOVICI. 5966) MARCOVICI. 264 din 14 nov. 256 din 5 nov. nr. MARCOVICI. 15 din 19 ian. 872. 158 din 12 iulie 1948.I. 663). 3293.C.Of. 1947. 871.Of. 883.C.C. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 222 din 29 sept. nr. 882. nr. 1947. Leizer . partea I-a. (M.Of.Of. 877. 126 din 6 iunie 1947. a M.I. al P.E. 3747). ulterior responsabil în cadrul CEPECA. Iacob .Of. 93/1955 şi 67/1961. nr. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. M. cu dosar la Secţia Agrară a C.Of. a M.G. partea I-a. Marcel .Of.D. 99 . 1626. p.după război inspector general adjunct în cadrul D. Albert .869. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). 1267). p. 1949. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1948. p. 164 din 19 iulie 1948. MARCUS. 1949.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. MARCOVICI. p. Elias . 1947.P. nr.E.Of.R. 8460).G.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. secretar general – ministru adjunct al ministerului.C. a M. 3706). partea I-a. p. 643) MARCOVICI.I.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. în Bucureşti. 873.E.din 1947 inspector în cadrul D. nr.Of. Gheorghe . nr. încă în viaţă în 2005.E.G. C. MARCU. 264 din 14 nov. p. partea I-a. Sergiu . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 879. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. 5830).din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.G. partea I-a. 5784).C. partea I-a. al P. MARCU. partea I-a. nr. în anii ’50-’60.C.I.I.secretar general al C.I. 10092). MARCOVICI.Of. p. p. nr. p. p. Leon . nr. 1948). 875. nr. p. partea I-a. 876. 880. 9857.R.Of. 95 din 22 aprilie 1948. 881. al P. partea I-a. (M.Of. nr. p. 5784). 158 din 12 iulie 1948.C. 127 din 3 iunie 1948. MARCUS. MARCOVICI.avocat.Of. 8598. 870.C.M. 1949. M. Efraim . Lupu .C.Of. p. MARCOVICI. 4847. 159 din 13 iulie 1948. MARCOVICI. Jean . partea I-a. MARCOVICI. 423 din 15 iul. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. partea I-a. 1949.G. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (M. nr. nr.Of. a M. anexele la dosarele nr.B.Of.E. nr. inv. p. Textilă a Ministerului Industriei (M. p. a M. S. 45 din 24 febr.G..Of. Asher . nr. 190 din 19 august 1947. nr. p. 645). 15 din 19 ian. 7492). 884. 4534).E.C.C. 878. partea I-a.

MARU. 899. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p. 893. nr. 8220).Of. 189 din 17 aug.R.A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 145 din 26 iunie 1948. p. 892. 1944.Of.P. 3293. 2382).G. M.Of. MARCUS. 136 din 15 iunie 1948. p.R. inv. p.E. la Secţia Penală (1945-1948) (M.C.C. 5386). 289 din 13 dec.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. membru de partid. nr. MARK. nr. 888. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. partea I-a. M. 136 din 15 iunie 1948. C. 895. Ella (n.Of. MAYER. S. E. 1946.B. nr. p. 1949. Clara . M. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. 205 din 4 sept.Of. Adolf . p. nr. 7342).în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. MATEI (căs. 4311 şi nr. p.Of.. Melita . nr.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948).Of. partea I-a. de la Direcţia Generală a Editurilor. 16 din 20 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. Carmen . 1964. MARCUS. război. nr. a M. Ella (fiica lui Maximilian) (n.Of. 293 din 18 dec. 5784. nr.Of. MAYER. v. Marcel . ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. Jose – controlor în cadrul D. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. 110 din 14 mai 1948. Mihail Emil (1904-1964) – medic. 894. 804 din 21 dec.după război. 423 din 15 iul.886. nr. 897. partea I-a.VI. Alfred . 516. 1949. nr. M. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). Horaţiu . nr. avocat. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 131 din 8 100 . cu referat personal la Fd. MAYER. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). partea I-a. p. 662). ca translator la Direcţia radio (M. 658). 889. nr. partea I-a.R. 18 din 22 ianuarie 1948. partea I-a.Of. partea I-a. M. p. B.P. p. 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. nr. 803 din 21 dec. 16 din 20 ian.C. E.Of.R. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. nr. 891. MATHIAS. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.C. Victoria .1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după 887.I. 7683). 3568). MAYER. nr. 663).Of. p. 900.I. nr.în ian. al P. nr. 65/1955. MARCUS. p. 1948. partea I-a.P. M. 5142. MAYO. partea I-a. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.Of. până în iunie 1948. partea I-a.Of. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). 1948.. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. partea I-a. MAURER. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 217 din 18 sept. 158 din 12 iulie 1948. 1949. 65 din 18 martie 1948. partea I-a. partea I-a. L.Of. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). 5386. anexa la dosarul nr. 80 din 5 aprilie 1948. nr. 890.”. nr.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. MAYER. p. apoi referent în administraţia centrală a C. 176 din 2 august 1948. 4. partea I-a. 5142). nr. 6313.C. 100 din 2 mai 1945. 145 din 26 iunie 1948. p.R.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. MATEESCU.Of. partea I-a. 896. 4696). 898. p. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. p. nr. Paula . subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 12877). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. 1963.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 5386). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.S. p. 16 din 20 ian. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. la Direcţia Studii (M. nr.).Of.

nr. 101 . p. 253 din 1 nov. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. nr.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. p. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948).S. 1947.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. Israel) – în adolescenţă sionist. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. zis „Gică”. 4968).C.B. Radu Mănescu [v. partea I-a. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. pentru merite antifasciste. şi Kuller 2008a: 448). MEHR. iunie 1948. 112 din 17 mai 1948. M. M. p.1912 Focşani – 1993 Natanya.901.. 1916 la Focşani).vezi decizia nr. nr. apoi a Artelor şi Informaţiilor. 1947. Teodor . membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă..în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. 148 din 30 iunie 1948. 662). MĂNESCU. M. nr. nr.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 167 din 26 iulie 1946. 902. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 5 din 9 ian. p. Anca Finta. Solomovici (2004: 236) (v. 1948.Of. p. nr. 252 din 3 nov. Simonette . nr. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. Radu Henry (n.Of. 904.1949. Eva . fiica lui Zigmund şi Hana (n.Of. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. 662). nr. 1945. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.după război referentă în administraţia centrală a C. 9763). . 135 Pentru românizarea numelui.R. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 16 din 20 ian. T. emigrată în Israel în 1985. partea I-a. 106645 din 18 oct.Of. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). p. p. partea I-a. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). (1949). Weiler) în decembrie 1970. supra] şi cei trei copii. împreună cu soţul ei. 909. partea I-a. partea I-a. MEISNER. nr. Henry MINTZER135. 1946. partea I-a. în Forţele Armate (v. (?) MĂNESCU. George Mănescu (n. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . 12086).C. nr. Glanzstein)) (5. 903. cu grad de sublocotenent. 194 din 25 aug.Of. la Direcţia Presă (M.Of. MEIROVICI. MĂNESCU. 314). În M. 7438). p.I.Of.C. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. Ella DIAMANTSTEIN. MAYOR. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. nr. 315. MAX. 16 din 20 ian. MEDREA. A. ulterior comunist ilegalist şi condamnat.Of. 906. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). partea I-a. Ella (n.XII. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe (M. Paula . 131 din 8 iunie 1948. 4384). 5463-4. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. p. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). p. 209 din 9 sept.inspector economic în centrala M. 7666). nr. Georges Mintzer (la 17 sept. 907. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. 136 Fratele său. p. 9713. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949. 908. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. partea I-a. partea I-a. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. pp.A. 4968).Of. 1949. partea I-a. (1944-1947). partea I-a.Of. 905. III-a. 270 din 21 nov. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). partea I-a.I. 6396).

529. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50.N. 737. M. partea I-a. 919. 24 din 30 ian. p. MENDELSOHN. al P.Of. F. MENICOVICI. pe care l-a acuzat de antisemitism. p.R. 353). a M.Of. WASSERMAN. 248 din 27 oct. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. 917. p. 102 din 4 mai 1945. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. partea I-a. Cecilia .în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.G. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). fiul său (i. 288 din 12 dec. nepotul Ilcăi). Nastasă. 804 din 21 dec. 249/1952. nr. partea I-a. (M. Ilca (n. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M.C. nr. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). partea I-a. nr.C. p. 914. nr. p. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci 911.Of. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. 15 din 19 ian. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr.după război controlor în cadrul D. 1949. 8478). nr. 5. M.T. Elias-Froim . p.Of. N. 119 din 28 mai 1947. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M.).A. 7083). 1948. 6094. p..după război angajată iniţial ca desenatoare principală. 196 din 25 aug.E. partea I-a. p.1906. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a Consiliului 102 . Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. partea I-a. nr. p.E.Of. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. 1964.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). Ioniţoiu 2000: 217.I. partea I-a. Cluj) – fost ilegalist.Of. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). partea I-a. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 246 din 22 oct. nr.G. M.C. Constatin – după război membru de partid.Of. 643). nr.C.C. nr. 921. 1948. 190 din 19 august 1947.C. MELINESCU. p.2002) – de profesie farmacistă. 168 din 23 iulie 1948. 4257.E. MENINGHER. Alexandru (n. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. 646).e. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. p. p. trece în URSS în mai 1941. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. Eugen (n..A. Ilka SPITZER. 1949. inv. nr. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. p. 14 din 18 ian. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . (dosare anexe. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. partea I-a. partea I-a. 1947.Of.Of. Jela 2001: 203. partea I-a. Iosef . Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.I. 107 din 15 mai 1945.Of. 913.910. 9604). 7492). 3709 şi nr.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. nr. 1948. a M. (M. Chinţeni. Mihai. 11029. MESSINGER. . partea I-a. 918. MENDEL.Of. 1947. 912. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). 190 din 19 august 1947.R. M. MELAMEDMAN. 6697). partea I-a.Of. căs. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. pensionat (Andreescu. nr. 1945.E. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). MERLAUB. MEROVICI. în prezent încă angajat al TVR. M. nr. MENDEL. 915. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. repatriat în 1947. MENDELSOHN. Willy .X. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P. nr. nr. fişă de cadre la secţia Economică a C. 3905). 15 din 19 ian. nr. 7492). 920. 171 din 29 iulie 1947.Of. p. p. 916.Of. MENDEL.

inv.C.d. originar din Bacău. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961.M. ilegalistă. Maria (n. colaboratoare a revistei Femeia a F. după război membru în conducerea U. fiica lui Eduard) .A. şefa Departamentului Învăţământ Superior). 225. 926. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). 1943.G. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decedat) şi Alexandru Luca (n.U. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. 225. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). (1945-1948). căruia tatăl lui Mezincescu. 2009: 184-5). cu studii în S.S.A. (1946-1948). la facultate alături de tatăl său. originar din Dorohoi (şi nu Bacău.C. Eduard137 (n. univ. şefa Frontului Democrat Universitar.U. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.ortografiat şi Dumitru).A. 24. (?) MEZINCESCU. adesea – eronat . incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. 103 . apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921).F. membru al C. p. Solomovici 2004: 108. MEŢIANU.R. 1947. Dimitrie).R. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Tatăl lui Eduard M. cf. În aplicarea Halaha. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953 -1962).. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. 1886).B. dosar nr. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. 658). METCH. D. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. respectiv Timişoara). 1999) – de profesie chimist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 112). 2333). de Mehedinţi. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. nr. Erna (n. deputat supleant de Bucureşti al M.R. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951.” clasa a III-a. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. (1948-?). 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. membru P. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949.D. (137/1955) (pentru evreitate v.N. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921).1912. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 138 În aprilie 1948.R. 923. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947).XI. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. al P. MEZINCESCU.P. MEŢIU. inv. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior 137 V. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale.D.juristă. fond 495 (“România”).R. apoi a lui Matei Socor) (d. Eduard MESINGER) (n. 925. cu rang de secretar de stat (19451946). condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). 300). secretar general al C. împreună cu Florica a avut doi fii. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. 924. cu rang de ministru – secretar de stat.C. procuror în anii ’50-’60. cum susţinea Groza). paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiind reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188).C. N. 1946).U. dosar nr. fond 495 (“România”).. Central al Sindicatelor. Andrei – în ian. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947).Of. 22 din 28 ian.R. Z. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). partea I-a. evreu botezat. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.922. Gheorghe Andrei (n. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976).A.R. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M.F. În mai 1949.F. medic şi profesor universitar. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. din 1935 (după alte surse 1933).

voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. M. p. P. p. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. Sugarman f. nr.a. 929. 241. Preston et al. pentru evreitate v.B. 131 din 8 iunie 1948. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. (M. în Forţele Armate.II. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. 1947 a ministrului Justiţiei în M. partea I-a. 997/1943).C. 3877. nr. nr. 1945 în M. nr. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. ulterior românizat MICU. 173 din 31 iulie 1947. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 918.1912) – după război membru de partid.E.aspx?DocumentId=26302. 1947 (M. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). 1941. 101. partea I-a. 1947.C. apoi coautor al unor articole sub egida I. 11362). MIHNEA. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p.Of.P. 932. Ionel (n. p. iniţial controlor în cadrul D. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). 1940-1944. reîncadrat în Forţele Armate în 1945. 1955). din ian. p. p. colecţia RG-25.C. 4968).VI.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 18 din 22 ian. partea I -a..G. partea I-a. al Crucii Roşii (1955-1960).C.Of. 2005: 334 n. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. prin Decretul regal nr. şi Arhiva U.A.: 110).R.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu. partea I-a.012M. MIHAIL. MICU.. (1951-1953). nr.wolterskluwer. 5122. (1951.C.1978). http://freelex. 30 din 6 febr.I. 934. 1948.Of. nr.VI. 11. p.C. Rozina (n. 1947. 61). dosar nr.Of.S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I -a. p.Of.I. 1947. Leon – în 1941 radiat pe motive rasiale din registrele de rezervişti. 2066 din 20 oct.1920 – 22. după război şefa Direcţiei Personal din M.Of. MICHELSOHN. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic.M. 110 din 16 mai 1947. p. 9099 din 3 febr.A. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963).A.Of.ro/DocumentView. 253 din 1 nov. partea I-a.C. nr. Beniamin . apoi în C. 7 din 23. 9 din 12 ian.Of.Of.I. 225. p. decizia nr. MIHNEA. 206 din 1 sept. 104 .P. după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. n. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. dosar nr. (M. fostă ilegalistă. a M.V.916 din 4 oct. MIHĂILEANU. al P. p.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 9763). M. (Decret nr. 1948. a M.Of. zisă “Tina”) . partea I-a. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Carol (n. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. partea I-a. nr. inv. ulterior activist. 139 140 V. 3. p.Of.M. 6781). apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).H.A.E. Leon HERŞCOVICI139) (n. 1445). III-a140. nr. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M.I. fond 495 (“România”).E. fond 495 (“România”). MICU-CHIVU. în anii ’80 traducătore la diverse edituri.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.E. MICHELLER. (M.G.927.R.2).M. 12. inv.. 931. dosar nr. 4 din 4 ian. 155 142 V. 299 din 29 dec. cu grad de colonel. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. V. partea I-a. al P. (1947-1950) (Berindei. p. COHN142) (25. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S.I. KLEIN) . 516). 241 din 22 oct. 1945. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr. KLEIN. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). deţinută în perioada interbelică. 1755). în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 158 din 12 iulie 1948.E. Ecaterina (n. 933. 5784). 1948 arhivar principal în centrala M.R. nr.Of. partea I-a. 930. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. decizia ministrului Justiţiei nr. Petre (n.S.S. 928. 9260.” clasa a IVa. 225. nr. 1947.

nr.Of. Otopeni. nr. 229 din 4 oct. 1051). în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.N. în 1999. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. partea I-a. cu grad de căpitan.R. 127 din 3 iunie 1948.Of. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ilegalist. Solomovici 2003: 249 şi 470.Of. nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. fond 495 (“România”). în anii ’60. p. 149). 158 din 12 iulie 1948. MILETICI. 8971.2007 Bucureşti) – pictor. Leon (1921 Bucureşti – III. Ioana . MISSIR. C. 110 din 16 mai 1947. 1948.E. 127 din 3 iunie 1948. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). B. 225. nr.Of.I.e. Berindei. 152 din 5 iulie 1948.A. p. p. revista Magazin istoric.935. 1971: 210. 1954).avocată. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.I. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. avansat colonel (1949). p. decorat prin Decretul nr.Of. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. în 1946. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. partea I-a. Ţurlea 2010: 111. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. p. 1947. în Forţele Armate.A. 1947 (M. ulterior. Deletant 1999: 20). apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. nr.G. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 15 (18 mai 1948): 6). etc. 942. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş.. 1951-ian. 5784). încadrat la M. voluntar republican în războiul civil din Spania. 941. MINDIRIGIU.R. inv. 17.S.I. partea I-a. partea I-a. partea I-a. p. 2066 din 20 oct. 4844). 1999). 940. Sugarman f.C. nr.E. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (Constantiniu 2003: 83.S. partea I-a. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. 4847) MIŞOSNIKY.P.a. 3862) MILETINEANU. (M. p. n.). autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. 939.C. 5263). Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. p. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. nr. dosar nr.Of. 938. partea I-a. (?) MINEA. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. după 143 Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. internat în timpul războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti.Of. 9763) (Diamant 1979: 371.Ap.) (Adorian et al. în circumstanţe încă neelucidate. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. III-a. M. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. apoi. nr. p. 2006: 662. nr. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. p.u.: 110.Of. 1971). Troncotă 2003: 35.I. Jean – avocat. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul 936.C. 5638). în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. MILKERT.D. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. 943. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . prin Decretul regal nr.din 1947 controlor în cadrul D.R.S. unde. 1482. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 937. Ioniţoiu 2008: 291. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M.. Lupu – de formaţie tâmplar. MIRONESCU. 139 din 22 iunie 1945. a M.P.A. 105 . ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 1947. 253 din 1 nov. 32 din 9 febr.Of. MILLO. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român.E.

până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. director general adjunct la Agerpres (1954-1979.1913 Umbrăreşti.wolterskluwer.M.A. 3660). pentru democraţie populară. MOGHIOROŞ. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). preşedinte al Băncii de Stat a R. 32).D. fond 495 (“România”). 4611).E.R.P. partea I-a.R. partea I-a.944. 1949. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).Of. Tighina) (n. Anton (12. MOLDVAI. întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. MOISESCU.A. reprezentanta P. 1).II. ministru plenipotenţiar în S. 950.R.aspx?DocumentId=34332. membru al Biroului Politic (din 1948). 945. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961).. Ilie (d. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. al U. MOISESCU. Ester RADOŞOVEŢKAIA. al P. MOISESCU.P.X. p.C. soţia lui Al. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). MOISE. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 144 V. 951. Goldstein 2010: 18). Moghioroş) – membru P.P. nr. fond 495 (“România”). fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). 225. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. nr.Of. Bihor – 1.G.C. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23.ro/DocumentView. S. 947. membru al Comitetului Executiv şi al C. 106 . 2 din 2 ian. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej.C. ulterior avansat gen.C. p. la adresa http://freelex.” clasa I-a. membru al C. Pentru pace trainică. secretar CC al PMR (1948-1954). partea I-a. la pensionare. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I.” clasa a III-a. 948. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. 1856). 3. 225.E. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (1948-1949) (M.d.R.d. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. MOGHIOROŞ. 120 din 26 mai 1948. al P. decizia nr. apoi pensionată). BALOGH Joszef.C.S. membru P.R. Emil . (?) MOISESCU. 1964. inv.C.F. Iţic MAISEZON. decorat în 1961 şi 1971. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. Alexandru (n.C (M. după 1944 membru în conducerea C. membru C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R.. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. în 1948 era controlor în cadrul D. p.M.C. dosar nr. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1948. din 1936. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P.P.R.X.U.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). 804 din 21 dec. inv. din 1932. nr.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.B.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon.D.R.1911 Salonta Mare.R.. 949. agitator comunist şi membru de partid din 1929. 2137. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951).I. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. (19551969). în redacţia Kominform. 1213).R.Of. Stela (n. 35 din 11 febr. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Leon (n.1909. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). p. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).IX. (1951). fost mecanic.I.R. (1948-1954). fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n.soţia lui Anton Moisescu. 148 din 25 iunie 1941. partea I-a.Of. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu.C. Avram – ilegalist. 946. 1916) . doc.-mr. nr.C. Viorica (n. al P.

în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. responsabil şi cu 953. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. profesor universitar şi. 381-2: 2004: 400). nr. ziariştilor şi scriitorilor). partea I-a. partea Ia. „evreul care n -a uitat învăţăturile sionismului”. instructajul “lectorilor”. p.u. MOLHO. Nicolae (n.1912 Tighina. Niculae 2004: 50-51).) (1945-1946).C.VIII.I. în anii ’50. fratele său. P. Breslau/Bresliska). Neuman). secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 107 . 957. 9763). unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. partea I-a.Of. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). nr.U. 1452 şi 2607).C. MORARU. responsabilă cu cenzura. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei.B. Emil (n. MOSCOVICI. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. fiul lui Simion şi Clara (n. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. N.IV. Mesinger).P. 18. ilegalist. Morico.Of. Urian 2004). medic.]. LEIBOVICI) (n. 204 din 5 sept.n. partea I-a. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. 955. 102238 din 6 oct. 225. a M. Davidsohn). zis “Iuli”. p. p. 644). Eugen (alias) . în 1947 încadrat prin decret regal. Marcel Breslaşu (n. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. Petre Iosif (n. între care “Pentru fericirea 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.C. în 1979. 954. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948).T. locuind în Piaţa Amzei. 2010: 331). din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia).R. fond 495 (“România”). în Bucureşti (Vorobca 2008c. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. 804 din 21 dec. Radu Bogdan (nume real necunoscut). Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v.R. fiul lui Zeilig şi Ghizela. cf. Vasile 2010:42-43). demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. 1947. apoi redactor-şef.Of.R. 1964. cu grad de sublocotenent. inv. Mihail Novicov (n.R. MORA. Falie)) (1. Basarabia – 18.E. Alfred Mendelsohn. Henriette (n. cenzor al D. p. Salvador (d. Iulea ŞAFRAN145. (1947-1949) (M. 8072). uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.P. n.L. până la pensionarea sa. Josefsohn). 956. MORARU. 8960. între care cele mai sonore nume ar fi Henri Blazian şi Lucia Demetrius. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. 1977?) – jurnalist. W. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968).” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. al P.C.C.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. 19 45.952. Cei la care făcea referire Groza erau. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. al P. Mocanu 2003. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. 234 din 13 oct. (1947). dosar nr. (fişă personală în dosarul 30/1947). lui Petre Groza.C.. aparent încă în viaţă în 2005. Petru Groza: Moraru. Mihail Davidoglu (n. nr.inspector în cadrul D. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. 1949. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1913 Galaţi) . 1947. pentru merite antifasciste.S. în Forţele Armate (M. Aproape toţi evrei.G. MONDA. 15 din 19 ian. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). 1945 în M. 253 din 1 nov. nr.I. (?) MOLHO MORARU. a emigrat în Israel. nr.

MUNTEANU.C. Adalbert (n. M. p. ff.I.E.I. nr.după război membru P. 971.Of. 24 din 30 ian. nr.Of.C. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 24 din 30 ian. a M. 1945. p. nr.R. partea I-a.după război controlor în cadrul D.M. p.III. 139/1955. p.Of. p. 749.C. p. partea I-a. secţia Propagandă şi Agitaţie. 108 . partea I-a. 153 din 10 iulie 1945. nr. 1948. partea I-a. decizia M. 5624).E. 175 din 31 iulie 1948. p. nr. 15 din 19 ian. în 1949 (A. Vili . 1948.R. MUNTE.după război controlor în cadrul D. nr. al P.C.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. MOROIANU.I.Of. 1948.I. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 7491). poporului” (co-autor Aurel Baranga). nr. 115-21). 738). p. partea I-a. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). MOSESOHN.. 964.S.Of.C.1912 Găeşti. nr. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. 15 din 19 ian. 972. 1946 în M. 966.C. 159. nr. 164 din 19 iulie 1948. Iancu . 152 din 5 iulie 1948.G.. partea I-a. 4384. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. p.Of. 199 din 23 august 1941. 28. 963.958. 13 din 16 ian.Of. 112 din 17 mai 1948. fd. partea I-a.G. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. p. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). p.I. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. dosar nr. 5966).Of. p.R. 10102 din 31 ian. nr. MOZES.Of. decizia ministrului Justiţiei nr.P. 7492).din februarie 1948 controlor în cadrul D. Gerard (n. 147 V. 41 din 18 febr. al P.D. 183 din 14 aug. partea I-a. 7 sept. I. 1947.C. MOSCU.. nr. M.J. nr. MOSCOVICI. 1946. dosar nr.Of. nr. 1946 în M. 1947. 7151). A.Of. deputat de Olt (1946-1948.Of. 4946). in.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. p. 1375). partea I-a. 960. Vera .Of. al P. a M. 961.). 117508 din 25 nov. partea I-a. p. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti.N. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . 962. (M. partea I-a. Iosif – medic. deputat de Bucureşti. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 968. a M.E. 5831) până în iulie 1947 (M. 967. MOSCINSKY. Marcu .C.Of. Nicolae .C.C. 1949. nr.Of. 970. nr. partea I-a. nr. 123 din 3 iunie 1947. 147 din 1 iulie 1947. 1033). partea I-a.Of. 31 din 7 febr. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Bernhardt . 737. 737. MOSCU. 965. MOSCOVICI. MOSCOVICI. nr. nr. MOSCOVICI) (n.E. nr.C. partea I-a. nr. Iancu . 641). a M. 190 din 19 august 1947.D. MOSCOVICI. 272 din 27 nov.E. nr. partea I-a. partea I-a.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. 10332). p. 190 din 19 august 1947. a M. ales pe lista B.G. 1948.Of.G. 959. (M.C. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. MOZES. Arthur (n. MOSCU.. p.. premiată cu Premiul de Stat în 1951. C. 1945 partea I-a. Sorin .Of. 969. 641).după război controlor în cadrul D. p. 24 din 30 ian. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 645). nr. 5544). 1949. redactor la Luptătorul şi Aurora. partea I-a. BERGMANN147) (n.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.I. nr. partea I-a.Of.C. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. 51/1949.G. 1949. 15 din 19 ian.Of.. M.Of. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). nr. 392. M. MOSES. 26 din 1 febr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 4391.Of. partea I-a.C. partea I-a. Oscar . p. 6293). Leon .

MÜNTZER. C. partea I-a. 7554). Pienescu 2008: 154.C.Of. fiul lui Moise şi Lora) (23. la cerere. a II-a. MÜHLSTEIN.XII. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. Adrian Naş şi Valentin Naş. Mircu 2007:4). NACHMIAS.C. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M.R (1944-1946). nr. 641). III-a. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. 983.C. 982. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian.Of.R.R.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U.E. C. p. Ana (17. 1948. partea I-a. anexa la dosarul nr.1914 – 24.după război controlor în cadrul D. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.Of. 1944 (Solomovici 2001II: 10). Isac . inv.I. 52 din 4 martie 1945.P. p. partea I-a. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. nr. 4946). Leon LITMAN. 35 din 11 febr. partea I-a. NAŞ. decorată prin Decretul nr. a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. ulterior deţinut în închisorile comuniste. nr.E. a III-a. 85/1955. nr.Of. Mauriciu (n. 1949. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. p..L.Of.C. partea I-a. partea I-a. 979. p.VI. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale 974. 4623). Paul Naftali. 35 din 11 febr.T. Isidor .C.G. 975. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. al P. Solomovici 2001II: 104). avocat al inculpaţilor comunişti (M. 15 din 19 ian.Of.C.G. 23 sept.Of. (1946-1989). 981. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 24 din 30 ian. pp. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. 15 din 19 ian. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. NASTA. partea I-a. Emanuel . 738). 15 din 19 ian. nr. 645).. V-a. cetăţenia română în 2007 (H.F.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 155). nr.G. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. 3293. 1654-5). NACHTIGAL. nr. partea I-a. II-a. 645). deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. al P. Leon (n. 1949. Virgil . urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. 120 din 26 mai 1948.T. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. căs. 976.R. cu referat de cercetare la Fd. 0*////////////8520iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. M.Of. NADAS.C.G.G. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. p. 978.P. deţinut la închisoarea din Caranseberş. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. MÜHLSTEIN. f. din 1936). 1214.Of. 1949. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. p.I. 1949. a reobţinut. nr. NATHANSOHN. NAUM. cu Stefania (1923-2010). 977.Of. p. 1948. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. după război redactor la Editura P. a M.” cls. 1949. 109 .R. 1427). soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. 1213). Emeric . unde a controlat fondurile valutare. fiul său. 1952 a lui A. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. nr. 980. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. nr.C. partea I-a.973. partea I-a. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. 211 din 11 sept. NAFTALI. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. 199 din 23 august 1941.

992. 989. NEULICHT) (n. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. în timpul perioadei ilegaliste149.S. decizia ministrului Justiţiei nr. p.V.R (dosare anexe. 10290. 986. NĂVODARU. 281 din 4 dec.M. dosar nr. 2612).I. inv.G. 219 din 23 sept.E. nr. NĂDEJDE.V. secţia Propagandă-Agitaţie a C. Mariana . cu fişă de cadre la 985.Of.JPG.din 1947 controlor în cadrul D. după război director al Casei de Pensii a 148 V. din 1947 inspector în cadrul D. 3943.I. p.130 din 1 dec. Arnold (n.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. nr. 987.Of.Of.Of.B. 990. 16.17. (până în nov. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.1911 Bucureşti XII. nr.A.G.C. NEGRIN.I. v. partea I-a. doc. NEMŢEANU. nr. (1955-1965). p.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. M. 219 din 23 sept.C. nr. NADLER148. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. apoi ministru adjunct al Învăţământului. 32 din 8 febr. 3908. al P.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 994. a M.Of.M. 8598).P.1910 Bucureşti) . Carol – ilegalist. 1947. 225.R. ulterior publicist) – ilegalist. p.S.X. 1132).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. decizia M. 1947 în M.R. a M. 10092). 1947. 3904).C. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M.G. Arnold M. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. 988. 1949. nr.C. NEGOIANU. pentru schimbarea numelui. partea I-a. Arnold SCHWARTZ) (n. partea I-a. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. şeful secţiei Învăţământ a C. Erwin Costin (31. 15 din 19 ian. 995.125.” cls. nr. al P. B.F.Of. 993. şi cadru didactic la I. nr. p. (M.I. 269 din 20 nov. nr. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). NAUM. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. FISCHER) .php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. Jean . 111 din 17 mai 1947. 991.2005. p.E. al P. 1654-5) (?) NEGREANU.controlor în cadrul D. 107. 12.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. M. 16). (12/1954). nr.J.R. 52 din 4 martie 1945.Of.Of. 107 din 15 mai 1945. a M. partea I-a. 1947.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. nr. (M. partea I-a. fond 495 (“România”).Of. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50.G.C. până în anii ’60.P. 264 din 14 nov. p. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a.E.după război inspector general în administraţia centrală a C. Sergiu (n. p. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. partea I-a. Iancu . ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C.Of.C. inv. 1947. 39 din 17 febr. (?) NEGREANU. Roza (soţia generalului Grigore Naum.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. nr. 10696). 8598 – când încă nu îşi românizase numele. partea I-a.C. III-a. nr. NĂDEJDE.C. partea I-a. 110 .B.. NEGREA.36/fisapenala.C.C.Of. al P. 645). 1949. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M.. fond 495 (“România”). până în febr. NEIGER. 12/1952). 4968). infra) – activistă de partid. fiul lui Marcu şi Frida) (17. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor).Of. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. p. C.C. 1947. 1239.IX. Arnold (n. partea I-a. nr. p. luptător în Spania (unde îşi pierde parţial auzul) şi apoi în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. 1947.R. 2305. 41993 din 30 apr. partea I-a. 225. 1947 în M. 131 din 8 iunie 1948. 111 din 17 mai 1 947.R. partea I-a. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. v. 1947. p. partea I -a. pp. dosar nr. NEUMANN.984. Cornelia (n.

1000. 1949.R. (n. Bălţi – X. NEUMAN.B. al P. al P. 186. al P. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. nr.R. 225. 2066 din 20 oct. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.R.C. C. 7 din 22 ian. şeful economatului Institutului Central de Statistică.C. 1).R. inv. decizia ministrului Justiţiei nr.R. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1916 Reghin. Valea lui Vlad. 10955. (?) NICULI. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.Of. Alexander Oskar NEUMANN) (n.C. secţia Cancelarie – 111 . NOVAC. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 3293. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1003. NEUMAN. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu).C. nr. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). 1947.I. C. al P.P.S.1887 Iaşi – 31. infra]. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. Ernest NEUMAN) (n. 1915 Bistriţa) – membru de partid.Of. 11 din 14 ian.. 299/1952). 71/1956. 999. referat de cercetare la Fd. cu grad de căpitan.C. jud. 1949.VII. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A.C.R.L.R. 2777 n. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. în Forţele Armate.A. nr.C. al B. I. pentru schimbarea numelui. 35 din 11 febr. cu referat de cercetare la Fd. p.U.P. nr.Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). 235 din 10 oct. Dezideriu . 3660). 238). 8 (august). 253 din 1 nov. 38/1956. continuă să profeseze ca inginer. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. anexa la dosarul nr. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu.. nr. 77/1952.” clasa I-a (Decretul nr. 1213). p.I. II-a. v. Alexandru (n. C. fond 495 (“România”).R. (1945-1948). “dosare adiţionale”. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. prin Decretul regal nr. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. Vanda. nr. 131. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. Ion (5. 3293. a III-a (v. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. anexa la dosarul nr. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D.R. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M..C. p. 249/1952. după război membru C. 317). Mureş) .S..I. după război membru al Prezidiului R. p. Teşu Solomovici (2001II: 17)). al P.C. 997. 1001.S. nr. 9763). 4 dec.R. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). 996. nr. NICOLSCHI. p.R. NOVAC. al P. 99797 din 5 oct. inv. cu ordinul “Steaua R. 998. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). partea I-a.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.C.C. eliberat în 1953.1986) de profesie ţesătoare. 1002. 1946 în M.Of. când este epurat şi arestat. al Crucii Roşii (din 1961).1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice.M. Niculae (n. (dosare anexe 14/1951.II. C. (1954).” clasa a III-a. inv.Of. (1948-1955). 1959. 1946. 2. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu.R. dosar la secţia Economică a C. 662). NOVAC.C. 1948. şi Levy 2002: 128-9.1902. 16 din 20 ian.C.C.Of.I.C.C.. Şeila AVERBUCH) (27. decorat prin Decretul nr.II. NISTOR. al P. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. după război în aparatul politic central.P. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952. 148 din 25 iunie 1941. (1947-1948) membru al C. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.membru în Comisia de Lichidare C. p. 1947 (M.C. partea I-a. partea I-a.. soţia lui Alexandru Nicolschi [v. al P. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). nr. Credit.C.R.Of. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice.C.

OIŞTEANU. n.Of. Buzatu 2008: 434). p. de profesie farmacist.1960 (v. dosar nr. 2066 din 20 oct.Of. 20622 din 28 febr. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945).1921 Bacău-18. 8009).125. 1948.Of. NUSSENZWEIG. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). 9763): căs. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60.S. 1007. nr. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C..1902 Iaşi .L.I.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1960 Jilava) . 1455). Veac Nou (1944-1946.. partea I-a. 1004. deputat de Dorohoi. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. fond 495 (“România”).II. partea I-a. p. 253 din 1 nov. Mihail (n. nr.U. OERIU. p. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (M. 62 din 14 martie 1946. cf. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. 8599).membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.. Harry LAZAROVICI150.P.U. Einhorn). tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. stabilită în Cleveland. Vezi fişa matricolă penală la http://86. Solomovici 2005 şi 2001II: 111.17. 90/1956. condamnat şi executat la 18. Simon SCHÄFER. fiul lui Ştrul) (19. 1947 (M. 1006. p.K. cu grad de căpitan. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. 1946 în M. fost ilegalist.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. Haralambie (n. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.B. decizia ministrului Justiţiei nr. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. OERIU. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. 225. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). 1009.D. acolo unde i se naşte şi fiul.dosare anexe.S.L.Of. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel.din 1947 controlor în cadrul D. 112 . pensionat în anii ’70. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. 1008. Sanda (căs.R. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). NUSSENBLATT. din 1955 doctorand. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. infra). partea I-a. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. nr. p. nr. nr. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN.S. 131 din 8 iunie 1948.R.S. OBEDEANU.. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. decorat prin 150 151 V. ziarist la Scânteia (1945-1956.R. 4968). partea I-a.L. anexa la dosarul nr. 1947. (M.php. S.II. publicişti. Paula . III-a. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v.) şi redactor la revista asociaţiei. fugit în U. 3293. inv.R.. Goma 2005: 4)151. Buzatu 2008: 434). ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. Simion (n.S. 219 din 23 sept. 1947.1959. pensionat cu grad de conferenţiar). 2291. în 1941. remisă centralei Foreign Office (v. Ohio.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.Of. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.A. Nathan .R. 26 din 1 febr. prin Decretul regal nr. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris.XII. inv. 751). partea I-a.R. p.U. 1010. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. Iosovici). în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A.G.S. NOVAC.VII. 1947. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947).S. 1005. Uşer – inginer. III-a. Kaufman). în 1948 transferat din nou în U.I. 1947. nr. la 28 iulie 1959. cu Nora (1927-1994.V. fiul lui Izac şi Ana) (19. Valery Oişteanu).Of. după război ofiţer de Interne. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în Karaganda (în Kazhstan. nr.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi.E.C. 230 din 4 oct.A. cu care a avut o fiică. a M. în Forţele Armate. căsătorit cu Bella (n.C.S.

Ernestina (fiica lui Aron. inv. 1013.2005 Bucureşti. (Şt.C. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. 1014. Levy 2002: 208. Mircea (n.S.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. a III-a. 24154 (menţionată în Berindei. fostului general de Securitate Neagu Cosma.M.vladimirghika. nr. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. deţinut la penitenciarul Caransebeş. Cosma 1994: 299-300.ro/index. al P. p. 154 V. 1902 Pufeşti.F. 2009: 504. 4 şi 505 Dobre et al. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). cf. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”.E.. membru U.pdf. ulterior activistă la C. 1654-5). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 458). BERCOVICI. 204 din 5 sept. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel.org/db/pdf/nr224/pagina14. Mâţă 2007: 251). an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. p. “dosare adiţionale”. (M. mai ales Berindei. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. 2004:39. 225. 1012. 131 din 8 iunie 1948.romanianjewish.F.pdf. necrologul din Realitatea Evreiască nr. Marva . partea I-a.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 505.Decretul nr.din 1947 inspector în cadrul D. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). Gottfried . Trebici 2011. din anii ’30. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. Primăverii nr.romanianjewish.R. pe str. Mihăilescu 2006: 380). OPRIŞAN. 2008: 285. Jureck)) (d. Solomovici 2001II: 42 ş. Tismăneanu 2005: 325. 14. OPRESCU.U. a III-a (v. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. jud.M. 1016.oct. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. fiul lui Moritz şi Betty (n. Alexandru . partea I-a. ORNSTEIN. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. unde. 1999 S. ministrul Comerţului Interior (febr. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. http://www.) – ilegalist. zisă “Tina”) (n.A.php?s=Din_Arhive.C. 6). C. nr. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. OSTFELD.Of. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954).Of. 1954 ./Kuller 2008a: 450.). 1015. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.A.G. Varga 2003: 369 ş. ORNSTEIN. 1017.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. fond 495 (“România”). 152 153 V. 1949. 20..a.R.T.org/db/pdf/nr224/pagina14.C. p. nr. C. 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of.I.C. accesibil şi la http://www. 113 . din 1945 în conducerea U. respectiv Balaş (2008: 218). OSTRADEL. 315. 1955).I. p.R. 5). după 1944 activistă la diverse secţii ale C.A.E. partea I-a. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă.u. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. 52 din 4 martie 1945. decorat prin Decretul nr.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. Berindei.I.G. 224 (1024)..C. Nastasă. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . 1947.R. 8072). n. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. p. partea I-a. ORBAN. nr.C. ORENSTEIN. 1011. decorată prin Decretul nr. n.Of. Dobrincu şi Goşu. 1018. pp. 646). 4972). a M. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. n.I.

3. 1020. Mihai 2009). p. 69498 din 13 iulie 1946.Of. 645).M. Of. 1949. decizia ministrului Justiţiei nr.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. activist P. Horia (n.R. Tina . 165 din 19 iulie 1946. LUPU.V. 2790 din 16 sept.S. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.. partea IB. partea I-a. 1949. dosar 12/1954. Luca şi T.A. între 1944 şi 1948. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).C. PASCAL. cu convingeri nedisimulat marxiste. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. 1134). apoi pensionat).C.. M.C. 1946). ministrul Artelor (1946-1948). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 32 din 8 febr.P. decedată de cancer în 1960.R. p.C. 1024. 114 .II.C.R. Vaslui . n. (întocmită 1954). p.Of.Of. partea I-a. Georgescu. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. partea I-a.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. M. alături de V..III. PMR. 3372).R. inv.R. PANĂ. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.X.1019.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.21. 1948.34. al P. Ion (n. (partea I B) nr.U.F.după război.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. al P. PANŢER. PAPP. membru neîntrerupt al C. 1945-1948). cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. PASCARIU.Of. 1948. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). p. 7620. 1021. Antoaneta (f. nr. nr. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30.Of. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R . p. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă).M.1893 Codăeşti. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. şi membru al Secretariatului General al P.R. p. 336 -337 (1-31 mrtie 2010).M.1895 Bucureşti – 20. 155 155 Pentru schimbarea numelui.” clasa I-a (1964). PAS.. Iuliu .” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.S. 157 din 10 iulie 1948. decorat cu ordinele “Steaua R. p.C.C.C. 7633.R.R. 1103 .P. în M.R.1986 ) – membru de partid din 1940. 31 din 7 februarie 1949.P. 15 din 19 ian.VI. 5767). 1023. după război secretar general al C. nr.R. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). membră a C. Calman SCHRITTER156) (6. nr.S. n. 1022. nr. fiica lui Herş şi Sara) (13. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U.D. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.Of. nr. 156 Cf.R.21.V. 1025. PAUKER.1974 Bucureşti) – fost membru P. al P.1921 Bucureşti . nr. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas.F. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. între 1948 şi 1965. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. p.L. activistă de partid. 214 din 15 sept. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.” clasa I-a. v. 1948-1952). “epurată” în iunie 1952. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). 1026. Harry Elias WITZLING) (18. partea I-a. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R.R. Berindei. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. partea I-a. născut Calman Schritter. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. 87 din 13 apr.D. nr..C. Ana (n. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. al P. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. PANAITESCU. 71.

nr. partea I-a. epurată în 1952. (1945-1948). nr. 1030. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul Bihor- Oradea. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945.III. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. nr. 178 din 4 august 1948. 1 ian. Constantiniu 2003: 13 ş. apoi Bihor (1946-1949).C. cu referat de cercetare la fd. 260 din 8 nov.A. Tescovici [? v. p. inv. Cernăuţi. p.N.. apărător al lui Nicolae Steinhardt. 1941). fd. Andrei (n. căs. nr. Elena (n.C. 1389 şi nr. 6401.Of.IV. Andrei (n. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). Avramescu). supra]) (n. Tinăud.1911 / 22. stabilit în S. dosar nr. Fl. PAVEL.A. al P.R. fond 495 (“România”). instructor C. partea I-a. (inclus în Kuller 2008a: 440). prin Decretul regal nr.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). şi Rusnac 1997).125. deputat M. p.C. partea I-a.R. PĂTRĂŞCANU.P.I. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). 115 . nr. 1948.C..” clasa a IV-a. 1947.Of. p. 1908 Tg. ulterior recăsătorită Veakis) (n. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. 28. 533. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. PĂTRAŞCU.F. încă o dată eronat. partea I-a. anexa la dosarul nr. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în 157 158 V.. p. partea I-a. al P. 253 din 1 nov.. Elena (n. 11. C.R. http://tismaneanu. ilegalist (membru de partid din 1934). cum. 160 Idem M. nr. (?) PĂSCULESCU. membru al organizaţiei de bază a partidului. pe care “îl apără cu un elan anemic. Şi nu Loew. 159 Contradictoriu faţă de documentele C.Of. (folosite de Dobre et al. în Forţele Armate. deţinut la Tg. fişei din penitenciar (v. partea I-a. partea I-a. cu nume conspirativ “Saşa”. 147 din 3 iulie 1945.R. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 43. 2004: 456). 5829). M. Hertha SCHWAMMEN.S..%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.17. Tismăneanu (v. în 1945 promovat ca prim-procuror. 127 din 1 iunie 1941.I. 2983în 1941. 1031. cu Amalia Pavel (n. dosar nr. passim) (v.R. 3293. p. îşi românizează numele în 1946) (n. membră în conducere şi cenzor al U. Cancelarie.Of. cf.Of. 2066 din 20 oct. A. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955).C. 74-6. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. 3/1958.A. secţia Cancelarie – dosare anexe.wordpress.U. inv. partea I-a. 19 din 23 ian. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. cu grad de maior. al P. Doru (n. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. Tismăneanu 2010a).C.R. C. PAUL. http://86. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 11765. v. 1911. fondatoare.1027.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. 1028. apoi normator până la pensionare la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961).1903) – sora lui Teohari Georgescu. de Bihor (1946-1948). când încă nu îşi românizase numele160.C. opinează V. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu.Of. ulterior reabilitat. M. 1838). 1947 (M.II.Of. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). (1975).E.C. p. 31.N.u.III. 225. nr. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. 1029.1914. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). Ocna) – jurist. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. 1946. Jiu (1941-1942). data naşterii ar fi de fapt 22. nr. 5538. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952).1911. 153 din 10 iulie 1945. p.php). Bihor / Cluj159 – d. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M.C. Mihăilescu 2006: 380). (1945-1948) (Şt. 40 din 18 febr. membru de partid din ian.1945. Dorin GHERŞON157) (n. şi M. iar locul naşterii ar fi Cluj. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. Andrei LÖB158.A. 51/1952. 9763). 1948. după război membru al primului C.

PECHER. 1034. partea I-a.C. între iunie 1948 şi febr.Of. M. PERLMUTTER. PETRAN. 148 din 30 iunie 1948.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. încă în viaţă în 1990. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. Adela (n. 96/1968. anexa la dosarul nr.E.A.Of.Of. p. la Direcţia Presă (M.din 1947 inspector în cadrul D. după unele surse emigrată în Israel. al P. p. 1042. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946).din 1947 controlor economic în cadrul D. 3707). 1946). partea I-a. 1947. (M. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. 168 din 23 iulie 1948. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. C. 1963.C. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. nr. p.din 1947 controlor în cadrul D.G.36/fisapenala. nr. nr.17. 1037. a M. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. în mandatul Anei Pauker.Of. PELTZ. nr.I.125. nr. p. p.G.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 5463-4. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. 1949. fratele Elenei Ceauşescu. a M. 14. colaboratoare disciplinată a Securităţii.. p. iar în 1971. p. PERLEA. emigrează în 1972 în Israel.C.E. 1947. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M.I. PERL. Ludovic .Of. angajat în centrala M. 116 . 1949. 6094). partea I-a. a M.Of.C. 7950). 32 din 8 febr.I.Of. 1041. după altele decedată în Bucureşti. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946).G.A. 1039. nr. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. 1040. 190 din 19 august 1947.R. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). Raşela. nr. partea I-a. Stefania . 157 din 4 mai 1971). PERŞINARU.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. PETRESCU. David .. M. 1036. cu referat de cercetare la fd. 1947. partea I-a.R.E. 1123).G. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.R. Marton . ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a.anii ’30. Herzelina . partea I-a. Zissu . 95 din 22 aprilie 1948.” cls. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. p. 12877).C. PELTZ. 1035. 264 din 14 nov.” clasa a V -a prin Decretul nr.Of.Of. PELŢAN. H. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. 1949) (M.Of. Samoil . inv.I. p. 289 din 13 dec. 232 din 6 oct. p.JPG.din 1947 controlor în cadrul D. (M. a M.C.C. 335 din 20 iun. 1033. 32 din 8 febr.C. în paralel urmează Şcoala Sanitară. etc. (M. partea I-a. arestată în procesul intentat soţului ei. iar apo redactor-şef la Orient Expres. nr. 1123). 7491).) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. 1948.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. V-a.I. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. (M. dar graţiată la 29 mai 1956. partea I-a. partea I-a. 1032. 8032. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. decorat cu ordinul “Steaua R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. 1946. 10092).Of. nr.C. pp.P. partea I-a.C. PELTZ. Revista mea.F. 200 din 1 sept. 3293. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. Facla. 10092).C. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. nr. 2790 din 16 sept. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964).+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. nr. Iosif POCLER) (n. (1945-1948).P. nr. 264 din 14 nov. după unele surse.E. Iosif (n.E.VI. 1038.

C. PINCAS. 16 din 20 ian. după război colonel M. nr. 3293. partea I-a. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. 1964 cu Medalia Muncii.N. A.sora lui Ladislau Vass).P..G. 642).Of. directorul Editurii P. 1654-5). 3660).I. p. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1949. a M.din 1947 inspector în cadrul D.Of. 1046.M. Alfred V.I. PETRUC. POENARU.E. PLATZ.C. 20 (5 iulie 1948): 7).în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. jud. – evreu originar din Basarabia.G.. (M.alias “Elena Cristescu”.R. 117 . apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. nr.R.Of.Of.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. condamnată la moarte în ianuarie 1944 (sentinţa comutându-i-se ulterior în închisoare pe viaţă. 21 din 25 ian. 5728 din 19 ian. 31/1957. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. I. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I -a.A.R. p. condamnat în perioada interbelică pentru spionaj în favoarea U. nr.Of.Of. 162 V. 1048. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B.A. Jiu. p. 1947. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. PITARU. nr. anexa la dosarul nr. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. după război funcţionară în centrala M.R.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. p. PETRICU. al S. Politică). Samuilă . partea I-a. p. partea I-a. 541 163 V.. PODOLEANU. nr. 1949. nr. Direcţia Aviaţiei Civile.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. POPP. Mayer . partea I-a. Albertina .ilegalist (membru de partid din 1921. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov.E. nr. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. (M. la Direcţia I. Valeria . partea I-a. nr. 1948. nr. inv. 1052.I. 1946. 10. PETROVAN. partea I-a.E.C. 1946 a ministrului Justiţiei (M. 1044. a III-a. PINCAS. nr. 232 din 7 oct. partea I-a. cumnatul Ghizelei Vass (i. Vapniarka şi Grosubova). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1945. PETROIANU. 1946. 52 din 4 martie 1945. 97. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.C. 1947. nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of. PINSLER. 15 din 19 ian. Jack (n. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.I. arestată în 1943 într-o casă conspirativă a ilegaliştilor.1900 Podu Iloiaei. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. 10092). 10092). GOLDŞTEIN162) (n. 264 din 14 nov. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. ilegalistă. al P.E. 1947.I.Of.S. C. 1056. 1963.S. 658). a M. iar apoi în 5 ani închisoare). Felix . p.C.A. Solman .C. decizia nr. 30 sept. p. partea I-a. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 1045.1043. 104 (solicitarea).Of. 423 din 15 iul. 15 din 19 ian. p.e. Paul (n.G. 2009: 184-5). nr.A. nr. 1050. 1949. 8552). 250 din 27 oct. 36 din 14 febr. partea I-a.C. decorat ca pensionar prin Decretul nr.. PICALSCHI. 1946 în M. p. “Banca Economică” din Bucureşti).II.din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 1051. nr. 8598). 334 din 19 septembrie 1952). idem referatul de cercetare la fd.832). M. p. fiul lui Litman şi Tauba. 1049. Betty . 1055.C. Difuzării Căreţii şi Presei. soţul Olgăi . 803 din 21 dec. Sabina (n. PETRESCU. partea I-a. (M.Of. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg.R. 264 din 14 nov.D. (M.A. pp. 1047. soţia lui Mihai Petruc. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 163 1054. 219 din 23 sept. 148 din 25 iunie 1941.Of. WEISSMAN) (1923-1967) . a M. Iţic MENDELOVICI . Idem v. 1053. când âncă nu îşi românizase numele .E.C. 646). M.251 din 30 ian.Of. (viitoarea Ed. Iaşi – 1972 Bucureşti) . 1906 Bârlad) .

1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. membru P.Of.C.Of. p. 115196 din 14 nov.I. SINGER) (2. PROTOPOPESCU. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). 1945. 1945. M.Of. partea I-a. p. nr.Of. Josefina – după război şefă de birou. 1063.E.. fond 495 (“România”). nr.C. a politicianului P. 264 din 14 nov. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. director medical în centrala ministerului (1945-1948). partea I-a. 1945. al P. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. partea I-a.E. p. partea I-a. p.E. (110/1955). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1068. 7151). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. 1061.II. Pinchas Solomonovici. Ioan (n. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. a M. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. p. partea I-a.D. 118 .R.XII. p. apoi. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). Ecaterina (zisă Kati) (n. 168 din 18 iulie 1941. 164 Vezi dosarul nr. partea I-a. a fost sora lui Răutu). M.. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare).C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. PROFETA.D. partea I-a. nr.C. Eti (n. PRAGER. 2729.R. p. 184 din 13 august 1947. Eva..1908 Fălciu. PRESSER. partea I-a. 76 din 31 martie 1948. 95 din 22 aprilie 1948. (1948-1951).după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.Of. în M. în prezent Bartolomeu) .Of. PRISICEANU. nume schimbat în 1945164) (15. în 1940.R.S. 3705).prima soţie. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu).Of. Iacob . RAB.C.R.Of. 4384. 1949. 1060.1057.S. 7234.R. 252 din 3 nov.M. 1062.Of. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei.R. POPPEL. Adalbert .C. PRATSCHER. nr. 1949.S. al P. PRUTEANU.S. partea I -a. 9712. Honora . POPPER. 35 din 11 febr. nr. PREOTEASA. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. 76 din 30 martie 1946. nr. până în anii ’70. nr. 1214).Of.1984) – membră de partid din 1938.I. p. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 662. p.G. n.. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. 1948. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. dosar de cadre din 1954). Bucureşti.F. “refugiat” în U. 1949. nr. nr. Huşi/Vaslui – 16. p. nr. p. 1064. al P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 183 din 14 aug. Alexandru . I. p.controlor la D. 1945 în M.S. nr. partea I-a. 1066.Of. p. nr.1912 – 14.S. 1059. după război activistă de partid. 267 din 21 nov. 16 din 20 ian.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Oigenstein. în anii ’70. instructor al C. PROPPER. 26 din 2 febr.Of. 662). 112 din 17 mai 1948. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. 1067. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 28 sept.M.R.C. 3001). nr. Paul (n. partea Ia. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). nr. M.Of. 10200. membru de partid din 1945. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. Ivan Stepanovici RAB. 10092).Of. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. 1947. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. partea I-a. 845).C. p. 1058. apoi al F. clasa a II-a. 16 din 20 ian. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. membru în conducerea C. 1065.XII. 4200).R. partea I-a. FEHER) (n.

. partea I-a. C. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. Eugen-Constantin (n. III-a165. 803 din 21 dec. dosar nr. 1078.Of. 121 din 31 mai 1945. RADO. 9855). nr. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a.inv. nr. 1948. decorată prin Decretul nr. M. RACHMISTRIUC.Of. 282 din 5 dec.Of. Alexandru . nr. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. 5123.C. şeful serviciului de cadre din M. fişa matricolă penală la http://86. inv. partea I-a. I.Of. nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. RACHMAN. sublt. 1949.R. membră de partid din oct. partea I-a. 42 din 20 febr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea a 2-a. nr. V. 17. 4255. 119 din 28 mai 1947. Felicia (verişoară cu fiicele lui L.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index.17. nr. Ioniţoiu 2000:IX)168. 8). 256 din 5 nov. Solomovici 2004: 283. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.N. RADIAN.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. nr. M. V. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M.125. 1074.Of. (r. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.Of. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. 24 febr. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului.Of. 10860. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. apoi ambasador la Moscova. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. 2). nr. partea I-a.C. S. nr. Ivan . p. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. nr. eliberat în 1968 (Andreescu. Pinhas . articolul său consacrat Ghizelei Vass. 167 V.XII. 803 din 21 dec. în anii ’50. p. 1072. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60.C. p. Varga 2003a: 664-5. nr.R. 206 din 1 sept. la http://www. p. 1947. 1071.Of. RADO. 1 din 1 ian.P. nr. Răutu). M. 1912 Griviţa. 107 din 15 mai 1945.R.Of.C. (cf. 1947. 1076. 1964 cu Medalia Muncii. 32 din 8 febr. 119 . Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. 1070. partea I-a. p. reîncadrat în 1945. RABINOVICI. dosar nr. p.decorat prin Decretul nr. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică.1980) – sora Stelei Moghioroş. 284 din 8 dec. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. RADO. nr. Tismăneanu166). al P.Ap.. Nastasă. 7817). sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C.php. p.contributors. 3905. M. partea I-a. Gita Iakovlevna (11. secţia Cancelarie – dosare anexe. fiica sa şi a Evei. M.R.Of. 1949. 1964 cu Medalia Muncii. 33/1958. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. nr. 1351). doc. 1077. M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. membru de partid din 1944. fond 495 (“România”). ulterior promovat inspector. B. partea I-a.1944. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu.VIII. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1123).) de artilerie. 2595).C. RADOŞOVEŢKAIA. RISDORFER) (n. RADIAN.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.P. al P. 168 V. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M.C. 1946. 2137.R. 61 din 21 martie 1946. în care şi menţiunea Mariei Rab. 1480. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. p. 1947. incinerată la Bucureşti. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor.VI.Of. 11/1954).ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. M.M. revenit în ţară în 1944. 1189. 1069. 225. partea I-a. al P.1910 – 17. p. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. partea I-a. p. 225. partea I-a. 3293. 4540). anexa la dosarul nr. 1941. unde s-a căsătorit cu David Wizman. 34 din 10 febr. 1073. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. inv. nr. (1950-1953).până în febr. cu referat de cercetare la fd. p. 1075. RAB.

. 4058 din 21 ian. partea I-a. Marius (n. 1083. 225. dosar nr. 169 din 24 ian. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. C.I.R. dosar nr. nr. 7234). pp. fost ilegalist. 1654-5) 1081. 120 .Of. Iosif (n. al P.P. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. REITMAN170) (n. partea I-a.E. 1841). partea I-a. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. membru supleant al B. 115 -21).1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. 1079. 1947. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.P. p.” clasa I-a.C. RAICU. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). 1085. Arad – 1.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ff. RABINOVICI169) (n. nr. vicepreşedinte al Prezidiului M.A.1952) – evreu maghiarofon. p. 1948. (1958-1961).I. V.V. 1948 a ministrului Justiţiei în M.X. fiul Elisabetei) (7. 6. Micu (n. 26 din 1 febr. 175 din 31 iulie 1948. 30 din 6 febr. 81 din 7 apr. p. co-director la Viaţa românească (19441946). 10 iunie 1908 Buzău) . 36 în versiunea online de la adre sa http://www.R.M. RALIAN. RAICU. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. 1945 în M. fd.Of. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. RALLIŢEANU.P.IX.scribd.în martie 1945 reîncadrat la D. 1080. partea I-a. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954).VI. I-a.R.C. 1082. secţia Propagandă şi Agitaţie.C.Of. 1948. nr. în 1947 numit de conducerea C. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). p. inv. internat la Târgu Jiu în timpul războiului.1964 Berlin) – filosof.F. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). Jozsef RANGECZ. p.P. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964).IX. H. iar inventarul de fişe bibliografice al C. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). zis “Mişu”) (1.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb). Mişu” (în Kuller 2008a: 452).R. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. 169 170 V. (1948-1952). 25 din 1 febr. p. 21). 1945. 1945. sau “Războiul psihologic”.VIII. dosar nr. partea I -a. fond 495 (“România”).M. partea I-a.. REICHENBERG) . 5465).” clasa II-a. 189 din 17 aug.R. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. nr. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). p. (?!) RALEA. Desideriu (n.. om politic.P.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.S. nr. 753).S. al P. diplomat. sociolog.R. 1084. 52 din 4 martie 1945.1904 Olari. 58 din 11 martie 1947.Of.C.Of. nr. inv. include intrarea „Ralea. partea I-a). 225.R.R.R. 148 din 30 iunie 1948. 184 din 13 august 1947. după război membru al C. al P.G. al P. RANGHEŢ. 51/1949. nr. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948). pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. RADOVICI. 6292). nr. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952).funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M.Of. Marcus Ralian A.Of. 5. partea I-a. Decretul Regal nr. Melania (n.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. 995. (din 1948). psiholog. director al Institutului de Psihologie al Academiei R.I.Of. partea I-a. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. decizia nr. p. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].R. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 4696). 63).C. nr. p. membru titular al noii Academii a R.N.N. C. partea I-a. Herşcovici) (n.a C.B. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. fond 495 (“România”). nr. 704.Of.A.

iar tatăl adoptiv.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.F.D. al P. B. 1949. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. nr. nr. RĂCEANU. din 1927. 1914 Dangeni. p. iar apoi promovat inspector în cadrul D. la Direcţia Presă (M. partea I-a. a M. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. mort în lagărul de la Râbniţa.G. 45 din 24 febr.soţia lui Iosif Rangheţ. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. Cenad (atunci) Ungaria – d. 114).M.R. nr. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). Sanda (n. partea I-a. partea I-a. 225.C. 1949. 144 din 25 iunie 1948. 1091. partea I-a. partea I-a.S. 21. Grigore Răceanu.R. inv. nr.M. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936).V.1981.I. a Ministerului Comunicaţiilor (M.1909 Roznov. (1955-1958). iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.Of.controlor (1947-1948). Max. de la care a preluat numele. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. 10174). 662). incinerată la crematoriul Cenuşa. 1947. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945).Of.R. RĂDULESCU. 266 din 17 nov.K.C. 1947 în M.F. ilegalistă. 1948.R. mama diplomatului Mircea Răceanu. 148 din 30 iunie 1948. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei..Of. 9340). p. 27 nov. III-a. Solo . în cercul unor poeţi evrei avangardişti. RAUŞER. p.R.C. partea I-a. nr. partea I-a.C. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. în lotul “fracţioniştilor”.VI. nr. 7344). RANGHEŢ.E.C. 759). (M. 1095.C. dosar nr. al U. p. partea I-a. RUDICH) (25. 1948. 225. decizia nr. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. 1090. p.Of.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.” cls. al P. 3. 5360). 205 din 4 sept. 1626. când a fost exclusă din P. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. (din 1948). RAPAPORT.E. pp. jud. 1088. Ileana (n. fiind demobilizată abia în 1947).F. 240 din 17 oct.D. M.V. (103/1953). dactilografă în capitală în perioada interbelică. 16 din 20 ian. membru al C.Of. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M.R. 1094. p. fond 495 (“România”). fond 495 (“România”). 264 din 14 nov. 1089.în 1948. 121 . membru supleant al C.C. Sandala VEINBERG) . nr. 1947. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. RAUSCHER.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs.K.. p. Leon BARAT) (n. 15 din 19 ian. 93579 din 11 oct. 1087.Of. 1938). revenită în ţară în 1944. decorată în 1981. membru P. nr. vicepreşedinte al C.C. între 1952 şi 1958.d.R.VIII. Macău. nr.C. inv. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal.Of. nr.1086. RAPAPORT.I. 1092. 6781.R.P. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.C. reabilitată în 1964. Dorina (n. Roland . Ilon(k)a PAPP) (n. al U. RĂDULESCU. dosar nr.Of. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). p.G. 10092). RASNOVIESCHI.IX1909 com. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.V. în Transnistria. 644). p. ca pensionară.D. 1947. a M. 5463-4). recrutată de N.D. Semerland . Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. Leon (n. (M. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. RĂDULESCU.R. după naţionalizare. cu ordinul “23 August” cls. 173 din 31 iulie 1947. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.Of. 1093.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Neamţ – 21. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948).

ordinul “Steaua R. 1-21 martie 2005. supleant al Biroului Politic (1955-1965). ilegalist.R.S.C. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. raportului C.C. 1097. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.R.T. pe str. 85). partea I-a. Bădeni nr.C. cu grad de locotenent-colonel. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974).R.  Fratele lui Leonte. 226 (1026). partea I-a.III. 7.R.A. actual “Jean Monnet”.Ex.S.M. 9763). Leonte (n. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941.. 1946. nr. Mihai Oroveanu. (1956-1965). membru al Secretariatului (1965-1969). decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948).1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului.R.S. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. A se vedea însă şi decizia nr. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. membru P. al P. colegă de clasă la fostul Liceu Nr.N. 45. Mihail Oişteanu (n. Industriei Alimentare. zis “Mişa”). cu Nicu Ceauşescu şi V. apoi cu diverse alte funcţii. 1117.I. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. fond 495 (“România”). ŞMILOVICI ) (3. şeful Secţiei de Verificări a C.wordpress. (1974-1981). ale C.A.nov. (mandate succesive 1948-1985). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).d. 1947 (M.C. născuta Eva Isaakovna Oigenstein.R. Tismăneanu). ca supleant între 1958 şi 1960). preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. ordinul “Steaua R. Mikhail Nikolaievici Oigenstein.” clasa I-a (1980) ş.Of.S. 225. RĂUTU.R. general de Armată. 36 din 12 febr. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab.E.II.. Bucureşti). v. (1948-1984. al P. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.C. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.C. 2006. în Forţele Armate.1096.C. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954).R.1915 Galaţi . şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena.S. 18 septembrie 1948. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască. al P. al P.P.R.a. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. Elena (zisă “Lena”.”. din 1929). Intr.  prima fiică a lui Leonte Răutu. Iacob (n.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . dosar nr. soţul acesteia. din 1931 (în U. RĂUTU.. în 1980 cu “Steaua R.C. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948). 2066 din 20 oct. 24.R. nr.173.D. Parhon”) (din 1949). 253 din 1 nov.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. ordinul “Victoria socialismului” (1971). p.) Oroveanu. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). în 1950. Anca (căs. fugit în U. p. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. în 1978. 1947. “principalul ideolog al P. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.P. 6590 din 22 ian.  cealaltă fiică a lui Răutu. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii.M.R. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. iar succesiv reorganizării. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C./P.Of.M.d. deputat M.” (2006: 46).1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. decorat. după august 1944: membru C. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. prin Decretul regal nr. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. 1946 în M. p.C. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969).C.R.” clasa I-a (1960). inv.M.R. 174 http://tismaneanu. inter alia.C. în 1940. infra). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P.  sora lui Leonte Răutu. nr.

fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. D. 662). ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935.1924 Cernăuţi) . Niunea Iakovlevna REDEL. partea I-a. 972 din 8 dec. Milton Schapp. REINHORN. partea I-a.R. REICHER.IV. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). decorat prin Decretul nr.R. RÂPEANU. 4534). 1629). p. Mathilda . partea I-a. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. dosar nr. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). inv. 1098. 1966). nr. 287 din 11 dec. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col.A. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). Magdei Ursache.G. 1988). fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981.P. p. 95 din 22 aprilie 1948. 28. 1100.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. partea I-a. RĂUTU. p. C. Oscar (n. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. July 1 and 13. (1950.C. pp. partea I-a. 1107. 3909). 1951). fiica sa.I. 1105.I. 1101. REICHMAN. nr. 3706).B. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. 1103. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. cu Paula. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. pp. nr. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. fond 495 (“România”). I. p.R. 1106. nr. p. Ştefan I. 16 din 20 ian. 221-223.Of. soţia lui Leonte Răutu) (n. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958.N.S.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). 1104. 107 din 15 mai 1945. kominternistă INCOMKA. Moritz . căs. după război deputat M. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. p. REICHER. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româneşti din anii ‚70. 1099. nr. nr. activist de partid. 1947. cf.X. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Mirodan). al P. 176 V.I. Hearings before the Subcommittee on Trade. 1949. REGENSTREICH.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. Inului şi Cânepei.Of. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp.A. b). 7. în 1947 numit de conducerea C. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. Lazăr .C. Luminiţa. Zalman . decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.R” cls. 175 din 31 iulie 1948. (1948-1952-?). REDLINGHER. 52 din 4 martie 1945. 123 .Of. partea I-a. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). între care şi „Mara”.R. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. Trudi Gertrude.. nr. 1982 (Washington. 6292).wordpress. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.din 1945 şef de birou tehnic la D. nr.N.C.: Government Printing Office.Of. Trude (n. s-a căsătorit cu Simion Babenco.a. House of Representatives. în 1982.F. Koller.Of. REICHER. Natalia (n. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. din 1975. 225.1894) – fost ilegalist din Timişoara. fiica lui Andrei şi Elena Coler. REGMAN. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.C.S.Oszkar Redlinger) (n.Of.C. 126 din 6 i unie 1947.C.A. 1982). 1102.

1945 în M. nr.G. 15 din 19 ian. RIEDER. Zoe (Adamescu) (1. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4). partea I-a.S. partea I-a.Of. 3293. nr. RÂPEANU. nr. nr.. 1121. secţia Cancelarie – dosare anexe. RIGANI. 2341.E.Of.C. nr. REITMAN. Rîpeanu (v. partea I-a. RIEGLER. 1947. 2932) 1109. 643).C. anexa la dosarul nr. 1949. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. decizia ministrului Justiţiei nr.VI.I. dosar nr. C.III. 419). 1947. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. inv. 45 din 24 febr.C. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. nr.Of. 16 din 20 ian. 26 din 1 febr. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. 1945. 78 din 2 aprilie 1948. p. Paula . 9 di n 12 ian. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p.Of. nr. nr.I. 1626).M. 1654-5) 1114. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. 52 din 4 martie 1945. Avram Boer . 1113. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). 177 V. 1112. 10092).S. partea I-a. 225.C. Bartolomei .în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D.după război referent în administraţia centrală a C. partea I-a. Tehnică a Ministerului Industriei (M.R.L.după război membru P. 1948 controlor în cadrul D.A.A.R. 1947.Of. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. doc. inv. REISS. RENYI. Beniamin (n. 170 din 26 iulie 1948. 1119. p. achiziţii şi premiere (M.1912 Corabia. 1110. (M. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. RIEGLER. infra). nr.I.Of. nr.Of. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. RENNERT.D.F. cu referat de cercetare la fd.Of.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 125/1960. Eisig SIEGLER) (2. 1111. 645). Mauriciu . 124. partea I-a. şi a Comitetului Femeilor P. Gheza .C. M. din Ploieşti în anii ’50. partea I-a. inclusiv pentru nume. a M.R. Solomon .. (M. partea I-a. 1945. ulterior deputată M. 107 din 15 mai 1945.G. 241 din 22 oct. p. Leibu . 1949. p. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică.IX.S. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 4.1895 Piatra Neamţ – 22.E. p. 11098. editură.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.R. nr. RIVEN.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.1987 Montevideo. 131 din 8 iunie 1948.U. p. p. RIESEL. 662). nr.C. 1116.Of. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. C. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. nr.. Eugen (n. 6167. 1122. p. partea I-a. nr. RIEGLER. Bibliogarie şi Ed. 124 .Of. al P. REISCHER. I.Of.Of. 9219). deputat de Prahova. 1948. 1117.Of. a M. p. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. fond 495 (“România”)..1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. ROSENBERG177) (n. ăartea I -a. al P. 1120. 753). partea I-a.1108. 4968). Dinu Emanoil . 292 din 20 dec.III. până în iunie 1947. partea I-a. 734).R. 3904).C. 4707). 1949.N.B. p. Zoltan – din febr.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 15 din 19 ian. RIEGLER. membru de partid. RELGIS. partea I-a. 25 din 31 ian. (1960-1965). partea I-a. 1115. 1949. M. Leon .487 din 8 dec.Of.G. nr.Of. 264 din 14 nov. p.C. p.Of. 130 din 11 iunie 1947. 1118. partea I-a. p. pp.

I. partea I-a. 302). Şinca 2006: 392). 1133. cu grad de maior. A.R. S. A fost avansat la gradul de general în 1948. Paula . partea I-a. nr. 1949. în Forţele Armate.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 1946.1912 – 28. -col. 158 din 12 iulie 1948. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M.Of. fond 495 (“România”). nr.C.C. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ROBAN. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.R. (11/1954). ROSENBERG178) (n.XI. 10496). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. membru P.R.Of. partea I-a. inv. 1951).346 din 16 aprilie 1946 în M. 4 din 5 ian. nr. 1947 (M.d. partea I-a. prin Decretul nr. 96 din 29 aprilie 1947.C. ROITBERG. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. (M. Gustav (n.I. 1132. 1948 promovat inspector (M. 40. Eugenia (n. nr. decizia nr.E. 1129. Andrei (n. partea I-a. 23/1954).C.1913 Oradea – 11. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16.M.Of. nr.C. 322). 1124. în ian. unde era student la Brno. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. fiul lui Şulem şi Hani (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru de partid din 1931.C. 1130.C.V. 2002). p. 1125.P. ROMAN. 1126.a. 225. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii).din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971.Of. ROITMAN. ROMAN. Sara (n.R. nr.I. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. apoi Comitetului de Stat al Planificării. (fişă de cadre întocmită în 1955).R. 225.XI. (30/1956). 1907. după august 1944 general-maior (în 1949).Of. 737). dosar nr.XII.Of. Lionel (n. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. RODAN.S.R.C.” prin Decretul Consiliului de Stat al R.1914 Petroşani. p. cu dosar la secţia Economică a C. I. 190 din 19 august 1947.evreu maghiarofon. 275 din 27 nov. al P. ROBINSON. 1131.Of. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 3374. 1948. ROMAN. fond 495 (“România”). voluntar în Spania. (1950. 9763). al P.1123. inv. ca pensionară. Valter (n.C. 1947. Soroca) – ilegalistă. partea I-a.Of. 7491).G. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat.R. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. partea I-a.616 din 11 martie 1947 în M. dosar nr. din 1924. în 1945 cu grad de maior. 1128.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. a M. decorată. 2066 din 20 oct. 37 din 14 febr. Isac . 5784. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. 21. p. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. de profesie zugrav.E. 225. 178 179 V. 1127. fiind însă trecut în rezervă în 1950.Of. Iţcu . a M. după 1944 activistă a partidului.1983 Bucureşti) . partea I-a. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C..C. 2086). (dosar e anexe u. devenind lt. Marin (n. 1267). RUBINSTEIN) (n. p. p. 24 din 30 ian. ROLLER. 4085). inv. al P. partea I-a. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. ROMAN.R.V. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C.X. zis şi “Dezideriu”.C. după război colonel de Securitate. nr. 1947. Sara Markovna ZIGELBAUM. 253 din 1 nov. decizia ministrului Justiţiei nr. al P. al P. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7.1986) – soţia lui Mihail Roller [v.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1949. ROLLER. prin Decretul regal nr. M. Dezsö GRÜN.M. fond 495 (“România”). 13. p. Samuel)) (16. 125 .C.S. nr.B. dosar nr.C. 94 din 19 apr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. infra].G. decorat cu ordinul “Steaua R.C. nr. nr.

directorul Editurii Politice (1964-1967.D. 1142. 276 din 28 nov. Martin . cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. ROSEN.P.Of. ROSENFELD. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.după război. David (zis “Dadu”. p.S. Cultură şi Propagandă (E. 1947 (M. Bernard . nr. 16 din 20 ian. 1189). (M. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. 145 din 26 iunie 1948.. 15 din 19 ian. ROSENBERG. p. nr. 4534).E. 1144. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. 1143. I-a. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). ROSENBLAU.E. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 10534). 1949. partea I-a. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O.D.G.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M.din 1947 controlor economic în cadrul D. Samoil . fostul activist al secţiei Cadre a C. p. 1134.R. Gheorghe . fiind reabilitat în 1964).din 1947 inspector economic în cadrul D.C.Of.Of. 26 din 1 febr. membru al C. p. după război membru în facţiunea separatistă din U. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (1945-1949). apoi membru al C. RORLICH. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). p. tatăl lui Petre Roman. 1139. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. partea I-a. 11282). 190 din 19 august 1947.I. p. partea Ia. 1145. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”.E. 1947. 34 din 10 febr.Of. 1141. nr. (1953-1955. 1137. partea I-a. la sfârşitul anilor ’40. Kuller 2008a: 322-3. când este destituit. p.Of.C. partea I-a. 1140. 136 din 15 iunie 1948. partea I-a. ROSENBAUM. Bela – fost sionist. 115).B. ROSENBERG. nr. a M.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.C. 111. partea I-a. 645). 8461).C.D. 7491).G. ROSENBERG. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955.R. demisionează în dec. 1138.P. (M.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 222 din 29 sept. (1945-1948. a M.. 1963). II-a. Rosen 1990: passim).P. cadru didactic la Universitatea P. Iuliu . Lupu . transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950.I. nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. 295 din 20 dec. nr. partea I-a. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. partea I-a.R. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. 748). nr. 1947. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat.C.deputat supleant de Botoşani.T. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. ROSENBERG. 1949. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. al P.) (1945-1948). a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. membru al Prezidiului U. 614 din 9 oct. Moise .Of.E.C. p. p. primul premier al României după decembrie 1989. 126 din 6 iunie 1947. 5142).S. partea I-a. p.E.Of.C. 145.Of.Of.R. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. (1965-1983). 171. nr.N. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. nr. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor.E.C. 1136.G. nr. profesor de economie politică la I. facilitând formarea C. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. 1946. 1968-1983). ROSENKRANTZ. al C. Henry . Samuel . p. 5386). ROSENFELD. 662).Of. ROSENBERG. nr. până în iunie 1948. 1949. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. 1135.E.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. 1947. partea I-a. 126 .

ROSENTHAL. 645). ROSENTZVEIG. 264 din 14 nov. p. 107 din 15 mai 1945. 199 din 23 august 1941. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379).C. ROSENTHAL. M. Iacob . Amalia . p. p. partea I-a. 644). Iacob . nr. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R.I. nr.1146. p. 1154.S. M. 1947. Nona . 269 din 20 nov. 1907.Of.A. 190 din 19 august 1947. partea I-a. la Direcţia Presă. şi Deletant 1999: 248. partea I-a. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). 1949. 1156.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Iulius . 154 din 7 iulie 1948. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 127 . 7491). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 15 din 19 ian. 131 din 8 iunie 1948. p.I. 1949. (M. a M.E. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. ROŞCA. partea I-a. Andreescu. (15/1962) (v. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Adalbert (Alfred) – ilegalist.C.E.Of. ROSINGER. Moise (n.Of. ROSENZWEIG. Aurel . 1158. Z. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). partea I-a. nr. 423 din 15 iul.după război referent în administraţia centrală a C.P. condamnat în 1961.Of. ulterior în centrala aceluiaşi minister. 5687).I. 7950). partea I-a. 9858. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. 24 din 30 ian. 4707. p. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. Ignatz . 1151. p. nr. Sofia . 1147.din 1947 controlor economic în cadrul D. ROSENZWEIG. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. a M.Of. 1153. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 10092). nr. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. Debora .Of. 200 din 1 sept.Of.după război secretară de presă grad I. ROSNER. până în iunie 1947.C. 10290. Kuller 2008a: 453.din 1947 controlor în cadrul D. 803 din 21 dec. ROSMAN. etc. p. 3904). nr. p. p. nr. 1152.G. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. ROSENTHAL. Varga 2003a: 664-5. 256 din 5 nov. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). partea I-a.Of. 1948. Nastasă.C. 1157. (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. al P. nr. partea I-a. 738.Of. Ioniţoiu 2000:IX). nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. apoi judecător la Tribunalul Suprem.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1947. ROSENTHAL.B. Solomovici 2004: 217. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . p.). nr. nr.C. partea I-a. 15 din 19 ian. partea I-a.G. nr.Of. ROZENBERG. 1155. 1947.Of. 1150. p. partea I-a. p. A. partea I-a. 1947. M. 1148. ROSMAN.R. 1149. 1963.P. nr. 4946). nr. în mandatul lui Mihail Ralea.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. 130 din 11 iunie 1947.C. 1964 cu Medalia Muncii. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. partea I-a. M. 4968)..Of.R. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M.

187 din 14 august 1946.. a M. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. 1171.Of.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. Solomovici 2004: 594). ROZEI. ROTTMAN.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). 956). 299 din 29 dec. 236 din 16 oct. 1170. partea I-a. 229 din 4 oct.. 79. inginer geolog. partea I-a.1907 Galaţi – 14. Matilda .deputat de Neamţ. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. David (n. 751). Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 1172. ROTH.C. 175 din 31 iulie 1948.A.1159. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. p. p. 1945. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră.Of. fiul lui Isidor şi Henrieta. 9040. 644). partea I-a.Of. nr. 1014). p.php. căs.C. . 111 din 15 mai 1948. partea I-a. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.E. 5785). partea I-a. 8856). partea I-a.X. 8971. 180 180 181 V. 423 din 15 iul. p. 1169. 1948. 102.Of. nr. 26 din 1 febr. nr. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). p. ROTMAN. 35 din 13 febr. V.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. Pantilimon .XI. 1945.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. 2971). nr. când va fi demis şi exclus din partid. nr. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. partea I-a. ROTTER. (partea I B) nr. 128 . 1947. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953.Of. partea I-a. partea I -a. Lulu . 1166. p. partea I-a.C. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960).E. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). (M. S. ROTH.076 din 10 august 1946 în M. Löwinger.Of.Of. 209. ROTMAN. p. botezat “Aureliu”181) (26. nr. M. nr. 2. p. 1165. p.I. nr. M. 1161. partea I-a. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.Of. 1949. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). 1948. nr. nr. . 1963.G.17. şi Levy 2002: 181-2. 1910. 33 din 10 febr. p. p. p. ROZMAN. 1945 a ministrului Justiţiei (p ubl.Of. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003.1952 Jilava) – ing. p. 6292. 1947. ROZENSCI. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182.OF. M. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.Of.125. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. emigrată în Israel în anii ’50. 79 din 3 apr.Of. Aurel (n.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. ROTHENBERG. partea I-a.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 158 din 12 iulie 1948. 8816. p. Românizarea numelui în baza deciziei nr.I. 205 din 4 sept. Marcel (n. ROTTMAN. 1168. ROTMAN.X. 1160. v. decizia ministrului Justiţiei nr. 234 din 8 oct. 1162. M. nr.Of. 1947. 8069). 1167. Aurel ROSENBERG.725 din 6 oct. 1164.Of. nr. iunie-august 1948.Of. partea I-a. 1945. 188 din 15 august 1946. 15 din 19 ian. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. p. În M. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. 1163. ROŞCA. nr. 11362). 4365). ROZEN ) (n. partea I-a. 7339). ROZENTHAL.

Lucia (n.P.C.B. nr. p. emigrat în Israel. nr. 131 din 8 iunie 1948. “Romeo” Eugen (v. RUNCAN. decorat prin Decretul nr.C.R. 353). p. 1184..Of.Of. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). SAIAH. al P. partea Ia. 336 din 20. 1914 Bihor) – ilegalist.Of. 3293. inv.C.R. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. C. 1964 cu Medalia Muncii. Steluţa .în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 1941.Of. nr. 803 din 21 dec. 26 din 1 febr. D. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. p. partea Ia. 4946). p. partea I-a. partea I-a. 1946. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 129 . 102 din 4 mai 1945. SADOVEANU. Gheorghe (n.după război referentă în administraţia centrală a C. nr.E. 14 din 18 ian. şi soţia. 12913). partea I-a. doc. 1947. al P.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.I. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 1181.C. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. 19). Bucureşti). partea I-a. 12877).G. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) . p. 282 din 5 dec. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 199 din 23 august 1941. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. A. 22/1956.R.Of.] Navale şi Aeriene (1953-1955. fond 495 (“România”). partea I-a. 1862). PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. 751). p. 1964 cu Medalia Muncii. 1587. 1178. p. 1177. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1175.R. decorată prin Decretul nr. RUKENSTEIN. 34 din 10 febr. partea I-a. “Julieta” Runcan) (1915-2005.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1182. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. nr. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183.I. partea I-a. v. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1945. Janeta Enta (15. 4968). ca translator la Direcţia radio (M. supra) .. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. RUDICH. 1179. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. 2666).Of.Of. 1947. 10092). Elisabeta – ilegalistă.P. nr. p.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. ilegalistă din Brăila. partea I-a.. Reimond . p. a M. 1947.2009). anexa la dosarul nr.Of. 83 din 7 apr.Of. SAFIR-MALTUS. RUSSU. nr. dosar nr. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. Acaţiu (n. 1183. nr.Of. Amalia . D. 1955-1957). după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 112 din 21 mai 1945. 1949. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. nr. nr.Of. 1174. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. inv. 289 din 13 dec.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 4198. (M. Idel .1173. M. nr. M. în dec.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. RUFFEL.Of.Of.1884 .R. partea I-a. Bucureşti. 225. M. 70 din 23 martie 1946. 264 din 14 nov. 3903. în 1948 numită secretar al Legaţiei R.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 803 din 21 dec. după război deputată de Ialomiţa.05.R.2009.A.V. partea a 2-a. la Direcţia Culturală. SAFER. p. 1189). 24 august 1945. nr. 3709 şi nr. 1946. http://curentul.C. cu referat de cercetare la Fd. a III-a. Margit .Of. 107 din 15 mai 1945. SAFER. 290 din 14 dec.S. fiul său şi al Agnetei/Julietei. 1180.S. nr. nr. S. 1176. 7817). cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v.C. SABANOF. SCHÄFER) – originar din Moldova.05. la Washington (M. 1408/12. p. v. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului.Of. Victor (n.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. M. RUBINSTEIN. p. ministru al Transporturilor [Rutiere. după august 1944 activist al secţiei Economice a C.” cls. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). timp de două decenii.în perioada interbelică şofer. partea I-a. apoi. nr. nr. partea I-a.

partea I-a.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. V.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. în iunie 1952 prezentă în centrala M. în anii ’60 traducătoare la Ed. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.I. partea I-a.A.C. 1948. 16 din 20 ian. nr. nr. 1189. partea I-a. căs. p.E. 45 din 24 febr. a M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 662).Of.P. 22 sept. partea I-a. 146). SAND. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 803 din 21 dec.Of.R. (M. 10 (12 apr.I.Of.25 martie 1948.C. 275 din 27 nov. partea I-a.C.Of./U. revenită în ţară în 1950.Of. partea I -a. Bacău) – după război controlor în cadrul D.G.I. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. cu fişă la secţia Economică a C. p.Of. partea I-a. 1947. nr.C. decizia nr.R.108 din 26 febr. partea I-a. 264 din 14 nov. 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. SAPŞE. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului.P. partea I-a. SATINOVER. 216 din 17 sept. p.I. p. 1948. 16 din 20 ian. 184 185 V. 536).R. 37. Mihăilescu 2006: 380. B. 5.IX. 179 din 5 aug. a M. Ştefan (n. (M. Alexandru . 17. partea I-a. nr. 10496).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. (dosare anexe 63/1955). 640). 1195. 8551). funcţionară într-un laborator de cercetare. 250 din 27 oct. SAVU.D. Constantiniu 2003: 108. din 1947 controlor în cadrul D. p. 642).” clasa a V-a. 429-30.I. SANIELEVICI. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 1197. 1186.F. 1191. partea I-a. SANIELEVICI. SALAMON. război membru de partid. 2 din 2 ian. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. nr. 10092). 130 .. 1948): 2).controlor (până în febr. SAUVARD. nr. Sami . Sali . Solomovici 2003: 55). 1949. Berthold . 1947 a ministrului Justiţiei. 6474. D. p. 10092). 1949. nr. partea I-a. 15 din 19 ian. SANDU. Max .P.R.R. 1947.E.. partea I-a. Andrei . a M. 264 din 14 nov.S. partea I-a. 1190. SALAMON. 1188. 5 -6). SAIOVICI. în Kuller 2008a: 454). M. p. 15 din 19 ian.C. (dosar 3/1958.C. p. p.din 1947 controlor în cadrul D. 1948).E. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. SAPHIER. deportată la Auschwitz şi Ravensbrück. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. cu Maurice.M. nr.R. (1945-1948-?) (Şt. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. absolvită.Of. al P. Osias HERŞCOVICI184) (n.R. SALPETER. nr. nr. p.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.F. p.Of. 62/1955).R. 1947. decizia nr. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl.G. p.C. 7661). nr. 803 din 21 dec. F. 2606. nr. nr. p.Of. 185 1198. 19 din 23 ian.A.I. membru de partid. 1626. co-autoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. Tudor . anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1193.G.Of. pentru Literatură Universală (M. ff. SCHAPIRA ) (n. Ignat .E. 1949. 1185. nr.362 din 17 apr. 1948. 662). 1194. decorată prin Decretul nr.E. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. a M.Of. 1924 Gloduri. 36. în M. al P. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C.G. 1948 a ministrului Justiţiei. 1948. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U.E. 1192.E.C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1964 cu ordinul”Steaua R.Of. SASSU.C.R. 1196. (M. 1187. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. Alfred (n.C.C. 1948.Of.

partea I-a. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.1908 – 12. Marcel . 1947. fond 495 (“România”).html. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. după altele Leon (C. 126 din 6 iunie 1947. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. din dec.Of. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. 139. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. respectiv “Şehter”) (14.. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti.C. uneori chiar român (Gh. p. jud. Stefan .S.S.C. p. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B.G. Raul Rosel (n.Z. 1-3. 3). înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. 8072. 240 din 17 oct.III.1966. după unele surse Ignác (Andreescu. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. apud Solomovici 2003: 42-5). nr.R. 1207.R. 4848).C. partea I-a. ff. 1947. p. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România.M. fond 103.Of.C.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.1913 Santău. (??) SĂLĂJAN. al C.com/2010/10/flexible-ii. 1947. ministru al Construcţiilor (1949-1950). identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. al P. partea I-a. 375). Paul Iscovici. partea I-a. Mozesh . p. 3). SĂVULESCU.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. 127 din 3 iunie 1948.H.blogspot. 204 din 5 sept. SCHÄCHTER.Of.1918 Bucureşti) . ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. după război g-ral de armată (în 1959). SCHAIMAN. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. Simon SABETAY) (n. 1204. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). I. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.E. Norbert Goldhammer.” clasa II-a.I.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 28/1956187). SCHAPIRA. Satu Mare – 28.din 1947 controlor în cadrul D. 280 din 3 dec.VI. instrument major al P.N. partea I-a. revenit în România în 1946. nr. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. SCHÄCHTER. imediat după război preşedinte al U.IV.C. 1203. p. Nastasă şi Varga 2003a: 20. 4534).P. fondator şi membru al C.VIII. nr. Bucureşti) (n.R.R. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 26. Lascăr Şaraga. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. SCHÄCHTER. C. Solomovici 2003: 28. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. similar în Watts 2011: 177 n. p. Maxy. 1177). SĂRĂŢEANU. nr. M. (M. al P.C. Dubovits. 753). inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. 1202.N. nr. la http://varstapatru. dosar 997. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. 225. partea I-a. SĂVEANU.D. Simion (n. 1208. M. căsătorit cu Ani.Of. F..R.Of.C. nr.I. Kuller 2008a: 425). Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939.1199.E.. sesizare adresată preşedintelui american Harry S.VIII. Ellenbogen. 186 Alături de M. “Sehter”. 9340). 10664).C. Em. inv.R.1983) – membru de partid din 1944.B. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. considerat de regulă maghiar. – organizaţia democrată. 187 Vezi şi Horasangian 2001. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 44. dosar nr. Lax. deputat de Sălaj. 1947. a M. Aldea. 1200. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.H de către U. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966).E. 6292) 1205. nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. Schnapp şi S. 1206. B.Of. 175 din 31 iulie 1948. Felix (ortografiat şi “Schehter”. 131 .Of. 26 din 1 febr.. 1201.C. nr.I. SCHÄCHTER.C. p. Leontin (19. partea I-a.

la Direcţia I. partea I-a.C. M. 1213. 5785).Of. 1214. 116 din 21 mai 1948. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 143 din 24 iunie 1948. 33 din 10 febr.u.E.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 1949. p. începând cu 1956. p. p. SCHLESINGER. SCHILD. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 158 din 12 iulie 1948.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M.Of. p. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. 1945. SCHÄFER. (52/1954). 945). Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . 126 din 6 iunie 1947.G. 645).I.R. Amalia .G. nr. 4798). 4848. partea I-a. 1949. 219 din 23 sept.Of.Of.C. 1215. 16 din 20 ian.. p. al P. decorat prin decretul nr.Of. partea I-a. (8/1954) (v. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D.C. conform altor surse. a M. 1224.E. Betti .C.Of. a M. p.E. nr. 1212.Of. 26. Stefan . 1210.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. SCHECHTER. 1948. SCHECHTER.D. nr. SCHLEIEN. SCHÄFFER. a M.Of.R.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. 1218. p. 1219. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. 1949.F. p. 1217. 1222. 15 din 19 ian. v.C. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. apoi secretara directorului Samy H.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. p.C. partea I-a. SCHEIMAN. nr. 24 din 30 ian. 8598). 1211.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi.Of. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. 1226.Of.R. 8598). SCHECHTER. partea I-a. M. M.I. . p. pp. partea I-a.E. Isac . Clara .Of.C.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. Suzana (n. Eduard – activist al partidului. SCHEWACH.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. 4384. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis.1209. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. 15 din 19 ian. p. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu.XI. nr.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. SCHLESINGER. nr. p. 52 din 4 martie 1945.. SCHLESINGER. nr.C. SCHÄRF AUSLÄNDER.Of.C. SCHÄFER.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. p. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 . iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. nr. SCHLESINGHER. 1949. SCHÄRF HITZIG.după război controlor în cadrul D. 1225. 643). nr. 738. 5332).C. 1221. Iosif . nr.G. nr. 1216. nr. SCHILLER. 1223. nr. (M.G. p. Heinrich . Iosif . deşi. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.Of.I. 112 din 17 mai 1948.Of. C. partea I-a. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş. 4534).E. 3708).C. 15 din 19 ian. 1947. nr. nr. partea I-a. 1947. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. al cuplului Ceauşescu. partea I-a.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. SCHILERU. 125 din 1 iunie 1948. A. partea I-a. nr. 641). partea I-a. al P.Of. 219 din 23 sept. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). p. partea I-a.. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.).Of. nr. M. 658). partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). partea I-a.G. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. 1654-5). 4497). (M.C. partea I-a. 1220.

nr. nr. nr.din cadrul ministerului. 1945. 73. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. dosar nr.C. M.Of. nr. 1227. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. 5687). SCHÖNFELD.A. partea I-a..E. p. partea I-a. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . 84 din 11 apr. 1945. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. 45 din 24 febr.Of. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. Jdanov”. 2944. al P.Of. partea I-a. a III-a. 4707).C. Conrad . nr. 1617). a M. 1237. 1914. 1229. 1230. 4611. 2111). p. p. 66 din 21 martie 1945.I. 15 din 19 ian.17. p. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 4968. 173 din 31 iulie 1947.A. Brăila). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. 3000 şi nr. 158 din 12 iulie 1948. 76 din 30 martie 1946..G. SCHNABEL.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. p. 1947. 1236. 302).C. partea I-a.C (M.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. fond 495 (“România”). p. SCHÖNFELD.Of. 120 din 26 mai 1948. 7950). la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Iosif – după război iniţial angajat la I. M. 4 din 5 ian.C. 4849).Of. decorat prin Decretul nr. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. SCHNAPP.Of. a M. 188 V. nr. partea I-a. 1234. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. Adolf .R. 154 din 7 iulie 1948. p. 200 din 1 sept. (M. partea I-a. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. p. 77. 1235. p. 3293. SCHMUTZER. partea I-a. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. n.Of. partea I-a.php. Malca – după război dactilografă-şefă. 127 din 3 iunie 1948. SCHMITZER. M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. nr.Of.C. etc. p. 133 .G.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. anexa la dosarul nr. până în iunie 1947.G. exclus din partid în 1958. SCHÖNBERGER. 130 din 11 iunie 1947. M. p.Of. 5785). din 1947 controlor în cadrul D. Ignaţie (n. SCHNIERER. 225. 600). nr. p. p.Of. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. nr. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. M. 53-55. cu referat de cercetare la fd.C.Of.S.S. nr. la Direcţia Regionalelor..125. 1948. 1232. SCHÖNBERGER. partea I-a. nr. nr. fond 495 (“România”).C. partea I-a. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. SCHOR.după război inspector în administraţia centrală a C. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. 1233.I. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 9868. 1949.A. 38). nr.E. (Berindei.E. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. p. 225. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1451). din 1947 inspector în cadrul D. inv. nr. fişa matricolă penală la http://86. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 1238. partea I-a. în 1961. inv.Of. 163 din 17 iulie 1948. 641). 5955). Anghel (n. SCHOR. C. partea I-a.C. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. 185 din 12 august 1948. 264 din 14 nov. 54/1979. eliberată în 1963188.I.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. partea I-a. Herman . 1231. 257 din 9 nov.Of.B. 6658). partea I-a. partea I-a. 6781). partea I-a.). p.I. SCHLOMIUK.Of. p. (M. 1949.membru de partid.Of. nr. nr. Politică până la pensionare. după război activist de partid. Mendel . respectiv controlor în cadrul D. dosar nr. inv.Of. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. 1947. p. p. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. Paul . de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 1228. 10092.

nr.C. partea I-a. 1948. SCHULDER.C.VII. SCHREIBER. a M. Zozo . SCHVARTZ. nr. 10757). SCHULMAN. SCHULTZ. nr. p.Of. autoare ocazională în Revista română de drept (v. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. 198 din 1 sept. 10092).în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 183 din 14 aug. p. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. M. p. Rone . 1251. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1252. 3504). 1245. H. partea I-a. partea I-a. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. nr.E. 1244. Sergiu – inginer. p.I. 4384.Of. etc.Of. 1948. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. partea I-a. nr. 644). SCHUSTER. Beniamin (n. 119 din 28 mai 1947. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. 9479). iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M.C. 7709).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.E. 1949. pp. 186 din 13 aug. 63 din 16 martie 1948. 107 din 15 mai 1945. 230 din 4 oct. patea I-a. a M. partea I-a. partea I-a. 10092). p.G. 24.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. partea I-a. nr. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. 9/1967. SCHUSTER. nr.Of. nr. 6503). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.C. nr. partea I-a. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . 4257). 1242. 1946. nr. partea I-a.Of. p. p. Aristide . nr. art.1909.. 15 din 19 ian. p. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu.Of. 1241. 640). 7491). 287 din 14 dec. 29. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ.Of. partea I-a. p. 15 din 19 ian. 112 din 17 mai 1948.. Maximilian – de formaţie sculptor. p. SCHREIBER.Of. partea I-a. 6683). (M. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. partea I-a. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti.din 1947 controlor în cadrul D. M. G. 1246. nr. 264 din 14 nov. p. nr. probabilă identitate cu “Suter Alice”. SCHREIBMAN. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. 1254. 1253. SCHULLER. p.Of. partea I-a. In şi Cânepă (M. Daniel .G. 6751). 180 din 6 august 1948. a M. 1945. 1947.1929. 1249. nr.C. partea I-a.V. 100 din 3 mai 1947. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. 1240. 1949. SCHWAGER. p.E. 1248. 190 din 19 august 1947. p.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. Anuţa – din 1947 controlor la D.Of. 3907). 1945. Arcadie . 1947. 4461. partea I-a.1239. 7151. 264 din 14 nov. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. SCHÖTTEK. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. p. nr.I.. 245 din 26 oct.G. în anii ’50 funcţionar al M. p. SCHULMAN. p. 1247.Of.Of. 1945.C. SCHWARTZ.I.C. 1243. partea I-a. nr. FELDMAN)) (n.din 1947 controlor economic în cadrul D. Itta GOLDENBERG. 2317 şi nr.Of. p. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. (M. SCHWARTZ. 1250.Of. 1945. nr. partea I-a. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M.E. p. 120 din 30 mai 1945. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. Ella . 190 din 18 aug. SCHWARTZ. 10909). 78 -80)).Of.of. partea I-a. I.Of. Ida (n.

partea I-a. 1947.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.VII. 9058). 1262.1906 – 22. 62 din 15 martie 1948. nr. SCHWARTZ. 1257. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. SCURTU. 9-10 în dosarul nr. III-a. SEGAL.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.B. deţinută între 1934 şi 1939). 1267. în aparatul de partid şi de stat din 1946. 803 din 21 dec. în timpul războiului.Of. cu referat de cercetare la fd. 1947. originar din Ardeal. 1232). 1948. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. Moise . Leon .C. din 1928. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. al P. 645).JPG. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. partea I-a.Of.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. (M.E. partea I-a. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. apoi. nr. nr. 1947. nr. nr. nr. partea I-a. anexa la dosarul nr. 275 din 27 nov. 1256. partea I-a. SCHWARTZ. p.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M.Of. 3945). SEDEI.Of. fişa matricolă penală la http://86.125. 1264. 219 din 23 sept.Of. inv. SCHWARTZ.C. p.C. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. semnatar al mai multor articole în România liberă.R. 10496). ilegalistă (membră P. 8599).I. 232 din 8 oct. SEGAL. Z. p. 417).C. 972 din 8 dec.R. p.R. A. . p.17.Export” din subordinea ministerului. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. p. 15 din 19 ian. partea I-a. Iosif . nr. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. nr.Of.S. de formaţie medic. partea I-a. SCHWARTZ. C. p.. 1266. 1255. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. inv.” cls. 15 din 19 ian.36/fisapenala.S. SCHWARTZ. 640).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. 1258. IV-a. al P. a M. fond 495 (“România”).+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. III-a (ff.Of. SCHWARTZKOPF.P.1981) – originară din Bulgaria. partea I-a. 1966). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p.R. 2283).din 1947 inspector în cadrul D.C. 225.C.C. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. 1949.P. Bruno Vlad .X.Of. SEFLER. 219 din 23 sept.G. dosar nr. (M. 1261. nr.C. nr. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.I. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. C. 189 V.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 14 din 17 ian. Ivel . 135 . 1263. 1259. 8598). p.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 1260.d. SCHWARTZ. nr. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii.Of. 1265.C. 92 din 17 aprilie 1946. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189.G. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. Natalia (n. 6241957. SCHWARTZ.E.R. nr.S. refugiat în U.R. 3293. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. Probleme Economice şi alte publicaţii. 1947. a M.

24 din 30 ian.Of. N. 1273. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?).G. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.XI. 1587.europartes.R.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952).M.M. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. p.1268.R. căs. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).C.D. SZENKOVITS Sándor) (31. p. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). SEGALL. 1189). nr. Alexandru (n.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 643). din 1925.C.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. SIEGLER.Of. SEMO.C. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. (19601979). SEGAL. şi http://www.F. nr. Gyuri. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. 225.C. 1276.E. p.R. 28 şi nr.1995 Bucureşti) . (1951). după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). partea I-a.I. I.R. nr.după război controlor în cadrul D. M.d. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). 1274.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. (1945-1948). SIDOROVICI BRUCAN.ro/index. doc. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. 737. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.1902 Dej – 10. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. III-a. (1939-1944). 15 din 19 ian. partea I-a. şi http://universulenergiei. SERPER.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. deţinută în perioada războiului. 10092). nr. membru al secţiei române a Komintern (1935).. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă.C.D. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. fiul său. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 26 din 1 febr.R.C. din 1948 membru în C.” clasa II-a. inv.Of. nr. 1949.A. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. Cerbu . decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . 190 191 V. MARCOVICI. 1949. 264 din 14 nov.. ulterior Brucan. 164-5). 15 din 19 ian.R.” clasa II-a. 1948. 1272. 1331). numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. al P./P. p. 1947. 1947.P.G.C. Alexandra (n. 1963. al U. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. SELŢMAN. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). 1275. 754). a III-a. partea I-a. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. S. fond 495 (“România”). membru al Comisiei Centrale de Revizie. nr. 1830.Of. Tony . SENCOVICI. după război activistă de partid. 6). a M. (1946-1948) (M. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). 1270. nr.C. (1948-1952-?).R. împreună cu soţul ei. 1949. 423 din 15 iul. ales pe lista U. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948. 1269. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București.VII. partea I-a. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). iniţial Sidorovici.D. partea I-a. 645).F.F. partea I-a. p. 34 din 10 febr. partea I-a. p.R. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D.R. membru al C. dosar nr. 38 din 16 febr.consumatoronline. ambasador. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. SENCOVICI. doc. Debora . R..membru P.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.P. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). p. 1271. 1948.

17 din 21 ian.Of. Claude . SIMOVICI. activ ca ziarist în perioada interbelică. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. 1947. p. 7543). p. 206 din 1 sept. 5123. C. 642). Iulius (n. p. partea I-a.contabil în cadrul D. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M.Of.Of.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 1941. SINGHER.ro/George_Silviu. 1949. SIMŞA. 1949. partea I-a. 192 din 21 aug. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.Of. nr. nr. p.I.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v.Of.E. 1947. SIMIONESCU.C. 1949. partea I-a. SIMON. 131 din 8 iunie 1948. 1290. 1123). 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Iosif Şraer) şi 1952. 10092).C. 1288.Of. Stefi .S. Hary . Silvius GOLLIGER192. 12877). Solomovici 2003: 399 ş. 95 din 22 aprilie 1948. 175 din 31 iulie 1948. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. nr. 10533). Vera – angajată în 1948 în centrala M. Marec . partea I-a. nr. 175 din 31 iulie 1948. (v. 34 din 10 febr.de formaţie jurist. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). SILVAN. 6292). p.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. emigrat în 1960 în Israel. Vasile . 12877). Radu . SIMPSON WEITLENER. partea I-a.P.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of.Of. „Golingher” (în Pinay 1962). 1949. 289 din 13 dec. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. partea I-a. 1280.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. p.. Kuller 2008a: 359). 1869). şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231).Of. p. p. p. partea I-a. 3706). 1282. 1947. (M. partea I-a.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1964 cu Medalia Muncii. a M. p. 50 din 1 martie 1948. S. Teohari Georgescu).I.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. SIEGLER. SIMON. Ella . p. p. 1278.u. p. partea I-a. partea I-a. nr. unde a continuat activitatea jurnalistică. 15 din 19 ian. 1289. M. 1946. până în febr. nr. nr.G. Andrei Lăzăreanu). SINGER.A. p. nr. 1949. 15 din 19 ian. partea I-a. Suzana – după război.I. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.. SIMIONOVICI.crispedia.C.E. SION. 803 din 21 dec. (M. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. Silviu . SILVIU. nr. 1947. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 110 din 16 mai 1947. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. 501). nr. 1283. 289 din 13 dec.A. Edith .C. 264 din 14 nov. SINGER. 6292). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. 1285. 1284. 646). nr.Of.1899 Focşani – 16. 1281. Laura . partea I-a. după război secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. L. nr.R.I. 423 din 15 iul. 4968). supra. p.1277. şi http://www. partea I-a. V.1971 Paris) . a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. ca translator la Direcţi a radio (M. 32 din 8 febr. George (n.I. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. 1946.V. p. nr. partea I-a. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.Of. Focşani 2007..Of. 1952 de A. nr.E.I.Of.G. 1291.C.Of.Of. 1279. 1286. SNORPEL. SIMION. M.E. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D.Of.Of. ca translator la Direcţia Radio (M. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. ulterior stabilit în Franţa. partea I-a. a M. 137 . p. nr. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. nr. 1292. 1287. nr. 1190). 276 din 28 nov.B. partea I-a.C.

nr. 1949. decizia ministrului Justiţiei nr. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 1302. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. fond 495 (“România”). 179 din 9 august 1945.C.S. 58 din 9 martie 1942. 3678). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. al P. 8971).G. nr. Natalia . SOLOMON. 1947 în M. p. nr. 1948 . 1301.II. 6947. 225. Andrei . partea I-a. 1949.C. partea I-a. Osias (n.VIII.C. dosar nr. Simon – din febr. 3293. nr. 5464). 1117). SOLOMON. p. 27 dec. p.1293. (M. 37 din 14 febr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. 229 din 4 oct.Of. Aurel .1921 Bucureşti) . 1267). p.P.Of.Of. 1948. 225. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. 539). 24 din 30 ian. partea I-a. partea I-a. 149 din 26 iunie 1941. 158 din 12 iulie 1948. SOMMBRIN. 641). nr. 1948 controlor în cadrul D. 148 din 30 iunie 1948. partea I-a).E.Of. (M.S.Of. 138 . 1947.Of. p. 749). partea IB. 81 din 7 apr.” cls. (M.C. Paul – ilegalist.C. nr. SOREANU. partea I-a. nr.R. SOLOMON. SOLOMON. judecător la Tribunalul Suprem al R. cu referat personal la Fd. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. p. SOARE.E. Suceava – 22.C.C. nr. partea I-a. 229 din 193 V. 1919) – ilegalist.S.Of. p. nr. p. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1627). SOLOMON.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.din 1947 controlor în cadrul D. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 16 din 20 ian.C. 1304.C.C. partea I-a.C.P. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C.” clasa III-a.G. al P. 1298.C. 24 0 din 17 oct. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 229 din 4 oct.. 26 din 1 febr. 1296. 1948. Bernard . SOLOMON. 1964.. SON. SOLOMON. 8970.Of. (19561962).R. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 1306..Of. M. SOLOMON. Max .Of.A. 1303. 5784).R. SIEGELBAUM ) (n. după război controlor în cadrul D.IV. nr. Barbu (n.I. dosar nr. 1945. 5767). M. inv. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. 1947. 15 din 19 ian. inv. B. la Direcţia I. angajat în M.. 93585 din 11 oct. nr.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. C. a II-a. 1123) 193 1307. 1305. SOLOMON. până la deces.1949). din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M. 1300. a M. 1719). nr.I. Bernard Iţic SOLOMON) (11.P.R. 1295. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. partea I-a. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. 1294. 737. 1299. nr.I. membru al C. Francisc .Of. 1947.1965 Bucureşti. p. nr.R. membru de partid din 1939. nr.Of. 804 din 21 dec. 32 din 8 febr.din 1947 inspector în cadrul D. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. a M. inv. al partidului.1904 Burdujeni. B. partea I-a. 157 din 10 iulie 1948. Mircea (fiul lui Avram) (n.I. IV-a.E.R.până în febr. partea I-a. a M. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U.I. p. p.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M.R. partea I-a. 90/1956. nr. partea I-a. nr.G. 22. a M. 1297. Paul . 9340.Of.P. p.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. respectiv M. 1949. 1949.G. fond 495 (“România”). iar în paralel ziarist la Scânteia (M.Of.E.Of. partea I-a. 45 din 24 febr.Of. partea I-a. p. anexele la dosarele nr. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C. nr.D.Of. 658). nr.M. (1948-1965). SOLOMON. p. 136/1954. SOLOMON.

STEIN PETREANU. 1308.I. nr. 1316. 1310. SPITZ.S. STEIMBERG. fd.E. Sugarman f. p. 7461). 15 din 19 ian.Of.: 110). 364 din 2 mai 1945 (A. 210 din 10 sept. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 423 din 15 iul. SPIEGLER.Of. nr. p.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. Joseta (Josette) . cu grad de sublocotenent.C. 1971: 210.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. 1027.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. “Exportlemn” din Bucureşti (M. 1317. în 1947 încadrat prin decret regal. 641). 1949. (?) SOSTARICH. partea I-a. nr. Lucian . 4512). ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.Of. Solomon . 1949. a M.Of. SOROKER. 1949. Solomon 2004: 75-77). STĂNESCU. nr. după alte surse Arthur FISCHER) .N. dos. 4255).în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1318. partea I-a.C.C.Of. 225.R.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. p. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 15 din 19 ian.I. nr. 645). decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr.E. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. partea I-a. 1321. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. 6781). nr. 644). Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. 1948. partea I-a. p.C.Of.C. partea I-a. nr. STEIN.4 oct. 1948.. 9763). pentru merite antifasciste. 1963. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1947. Ministerul Propagandei Naţionale.Of.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. 15 din 19 ian.C. membru de partid din 1927. când încă nu îşi românizase numele). Martin – în anii ’50 inspector economic. 1319.G. SPINNER. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. 87 din 13 apr. voluntar în Spania. Sorin .III. partea I-a. 1309. Mauriciu (n. inv. 58 din 10 martie 1948. 121 din 31 mai 1945. 2019). 1313. p.în 1948 era director comercial al S. 644). partea I-a. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947.C.V. SPRENG. Adorian et al. Corobca 2008: 15. 1314. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.Of. 8971. 1311. p. Ladislau . 1948. STĂNESCU (căs. 1949.P. 5464). p. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.G. 15 din 19 ian. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. n. nr. partea I-a. Aron FISCHEL. 3372). p. din noiembrie 1947 controlor economic la D. Iacob .I.istoric marxist. în Forţele Armate (M. 1315.E. partea I-a. nr. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. STARK.1908 – 11. 1312. Mor(itz) SPITZ) (28.G. fond 495 (“România”).Of. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001.6).a. 152 din 5 iulie 1948. SOREANU.). şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. p. nr. partea I-a. (M.Of. 1947. 253 din 1 nov. a M. p.. SPIEGLER. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. 1320. p.Of. p. 139 . 2121. 5626). 3188). p. partea I-a. p. 148 din 30 iunie 1948.Of. nr. nr.I. M. Eugen (n.1979) – originar din Timişoara. nr. 84 din 9 apr. partea I-a.Of. Samoil . (M. Carol .

în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. 1324.X.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 2476). partea I-a. nr. partea I-a. 245 din 26 oct. 194 1336. Olga . p. STERN. STERN.Of. a M.E. Samson . partea I-a. 1331. Tudor . director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). nr. 5784. nr.C. partea I-a. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6.Of. 1947.C. 1332.C. STEINER) (n. al P. 8989).E. nr. STERIAN.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice a Ministerului Industriilor (M.VI. a M. 7950). STERN. respectiv Organizatorică ale C.A.Of. p.Of.R.Of. membru al C. 120 din 26 mai 1948. 8072).G. p. 70759 din 10 iulie 1947 în M. inv.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Bacău. 738).Of. p. 1947.S. 4968). 1. M. STELIAN. 6020. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. partea I-a. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 5966). 204 din 5 sept. nr. partea I-a. David STEL) (n.Of. Baruch .1908 Borbeşti. 1947. 158 din 14 iulie 1947. p. p. 8072). 1328. Haim (n.I.C. p. STERN. M.Of.E. STERNSCHUSS. 4461. 1335. nr. I.Of. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 1325. partea I-a.C. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 8989.II.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. al P. partea I-a. Adalbert . 120 din 30 mai 1945.A. nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 194 V. 15 din 19 ian. 239 din 19 oct. (M. nr. fond 495 (“România”). (1969-1984). STOFER. 1134). 1330.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M..C.III. STERNBERG. din 1947 controlor în cadrul D.. 1949. STERN.C. 1945. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 140 . 1947.Of. 15 din 19 ian. 32 din 8 febr. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). Neamţ – 9.C. nr. p. după război controlor în cadrul D.I. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. Alexandru (n. partea I-a. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. M.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 1333.B. partea I-a.Of. p. partea I-a. 262). nr. 10 din 13 ian. partea I-a.Of.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.G. Dinu (n.E. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. 230 din 6 oct.I. 200 din 1 sept. M.1322.1916 – 5. partea I-a. 1949.I.C. 1329. nr. Nicolae (12. Zoltan . Arthur . nr. p.III.M. 1948. 1945. nr.Of. 173 din 31 iulie 1947. dosar nr. STOIAN. STEINBACH. nr. nr. naţionalizate). în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. nr. 642).Of. Ignaţiu (n.C. 158 din 12 iulie 1948. p.1997 S. p. 9444).) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 22 febr.R. partea I-a. STELIAN. nr. (1955). decizia ministrului Justiţiei nr.Of. 3707.Of. 1909) . 24 din 30 ian. M.U.R. p. 7. p. 641).G. 1327. p. partea I-a.C. (M. 225. ŞMILOVICI ) (15.IV. 95 din 22 aprilie 1948.Of.G. 1323. p. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. STEINBERG.Of. (M. 1949. p. 9167). 1326. partea I-a. STERNBERG.C. 1947.C.E. 4611. nr. a M.Of. 154 din 11 iulie 1945.VIII. a M.G. 1334. 164 din 19 iulie 1948. 204 din 5 sept.

infra). Solomon 2004: 77). 141 . al P. nr. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). Moses Rosenkrantz (1904-2003). 1947 reîncadrat (retroactiv. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. 41 din 18 febr. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. nr. fiica lui Moritz) (n. 10136 din 31 ian. 108. 3903).R.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.G. ambasador în R. 198 V.” clasa a V-a.I. dosar nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. membru supleant şi apoi plin al C. 107 din 15 mai 1945.R. ilegalist. 196 V. p.M. 10872. 10. 1920-1981). p. n. Paul Celan (n. 1920-1970). (1960-1966). deputat M. nr. 4968).R. 2373). Emeric (Emmerich) (27. James Immanuel Weissglas.C.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). în timpul războiului. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D.B.. 62 din 16 martie 1945.M. partea I-a. 1946 în M.Of.M.VIII. Moscu I. 2067 din 20 oct. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). 1946. 1946 în M. (1957-1961). TM . Alfred Gon (n. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. 99241 din 4 oct.1913 Ciacova. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia.A. 225.C. 119 din 28 mai 1947.partea I-a.R. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979).R. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 285 din 12 dec.Of.Of. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). nr. 1375. COHN198) (26. nr. începând cu 15 august 1945). STOICA. STOIAN. membru supleant (1967-1968).Of. 1375. 6781). partea I-a. 195 V. Max Emanuel Gruder (1928-2010). partea I-a. Ghizela Cornelia (f.. fond 495 (“România”). 1339. STÖRFER. inv.1900 Dorohoi – 10. 1947). (1953-1956). 1946.VIII. al P. nr. 41 din 18 febr. dosar nr. 285 din 12 dec.N.136 din 31 ian. nr..C.Of. David Goldfeld ş. 1946. p.A. 10875..R. (1950-1953). 225. Alfred Kittner (1906-1991). al P. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M./P. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. în oct.S. 4255.1911 Paşcani) . 1338. fond 495 (“România”). precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. 10872.M. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. al P. membru şi secretar al Prezidiului M.C. nr. partea I-a. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). respectiv publicarea solicitării în M.C.Of. (mandate neîntrerupte 1946-1976).A. 131 din 8 iunie 1948. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). general maior (în 1948). STREITMAN. 1945.Of. membru C.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). p. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.VII. 25. Rudolf (n. (M.Of. STÖFFEL.S. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. partea I-a. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). p. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.R. al P. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ion Iordan (n.C.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. 233 din 8 oct. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). Univers) (d. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. De remarcat că în unele acte oficiale din arhiva P. 1342.VI. decizia ministrului Justiţiei nr. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976).R.R. STEIN195. p. p. 31. 2002). soţia lui Rudolf (v. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr.C.C.D. Ed. Alfred Liquornik. fugit în U.Of. 1337. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. 1945. Cloşca şi Crişan”. multiplu decorat de statul comunist.R.C. p.n.I. (1948-1952-1974). p. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. fost voluntar în Spania. STOIAN.P. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I -a. inv. 1341.R. nr. p. partea I-a. 1946 în M. majoritatea din Bucovina. partea I -a.S.N. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. 1340. 2009). STEIN196) (n.a. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). Ancel. de religie mozaică197). apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). Gheorghe (n.

decorată prin Decretul nr. doc. p. 1345. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. Lupeni – 1984) – membru P. SUCIU. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii.R.1343. SUDER. partea I-a. publicistul Boris Marian Mehr. STRUJAN. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). p. M. 3665).Of. Fani (n. Ghedais M.C. 200 V. în Forţele Armate.activistă de partid. dosar nr.” clasa a IV-a. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). 1948. 142 . 104 din 8 mai 1947.1916. fond 495 (“România”). partea I-a. 2310. fiul lui Aaron şi Regina. nr. Nussem SCHÄRF199. 9763). 249 din 26 oct.a. 1944. STROE. I. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. 225. Wechsler). 106).II. la adresa http://www. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr.R. dosar nr. nr. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. nr. inv. membru al C.1903. fond 495 (“România”). 1969-1972). nr.C.C. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. în comentariile la un articol al lui V. 6). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 1344.1912. 225.S. 253 din 1 nov. cu grad de maior. 8. Fani DAVID. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus.G. 1923-2011). partea I-a. SÜDER. Petre (n. 1719.S. la 21 mai 1910 în com. mărturisirea nepotului său. 8531). M. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. 8042.acum. Vainştain. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. 248 din 30 oct. 1348.Of. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. Wilman SÜDER) (n.V. (dosar 8/1954). respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. 1947 (M. WEISBUCH) (n. p. din martie 1945. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. 2983. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. George (n. inv. prin Decr etul regal nr. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006.C. 58 din 9 martie 1942. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). 201 În unele documente ale partidului. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). nr. M. nr. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării.Of. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. Bucureşti) .R. partea I-a. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. M. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. revenit în România în 1944. ulterior încadrat în Foreţel Armate. partea I-a. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P.Of.V. p. 1945.Of. 1346. ilegalist. Chely (n..: 110). 2066 din 20 oct. 201 1347. 127 din 1 iunie 1941. când ministerul este desfiinţat).Of.tv/articol/16933. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. 9592.M. SUDER. Mihai (n. p. căs. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. p. 287 din 11 dec. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). Wiliam (n. STREJA. nr.R. p. 20. partea I-a. (1948-1955). iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. Şipotele Sucevei) – ilegalist.Of. ulterior la Centrala Industriei Textile. al P. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu Sorin Strujan (n.R.

M. 1947. (156/1950). 1949. fiica lui Iţic. Mina ORNSTEIN. 127 din 3 iunie 1948. Max . Varga 2003a: 664-5. Nastasă. 32 din 8 febr. (1946-1948) (M. SZENDES.17. 1949. p.1912) – de profesie ţesătoare. p. 2000).P. SUFRIN. Mirţa (n. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M.A. Solomovici 2004: 281-2). 15 din 19 ian. partea I-a. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. nr. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. Mahlea .II. fond 495 (“România”). 26 din 1 febr. ŞAPIRA. nr. deputat de Alba.Of.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 22 (20 aug. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. B. a M. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. 1362.Of. al P.E.E. 1948): 3).1349.1902 Roşiori de Vede) .R. p. Szabo) (n. 26 din 1 febr. dosar nr. Dumitru .. 1351. cu rang de consul general (M. ŞAIM. 751). ŞAPIRA.php.I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C.B.125. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.E. SÜSMAN.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. SUZIN A.I. ŞERBAN. SZABO. p. p. din 1933. Nastasă. nr.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. p. 645).R.din decembrie 1944 membru. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. partea I-a. 1358. ales pe lista U. 18.F. Micu-Mordechai (n.Of. 12.X. alături de Mişa Levin şi Al. Avram Miron (n. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu.C. 6169). (?) SZIKACSY.. 1360.după război controlor în cadrul D. 4848).R.G. ŞARAGA.deputat de Iaşi.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. 1361. (după alte surse 3) X.P. 1947. inculpat în procesul funcţionarilor M. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. Adolf ASRIEL.C. inv. 645). 1355.A. 1352. Andreescu. membru P.Of.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. după război activist de partid. 19 din 23 ian. nr. 1134). 7038. SUMARIT. I.).R.M. SZILLAGY. 1363. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. 24 din 30 ian. Varga 2003a: 664-5. A. 1949. Renee . partea I-a. SUFRIM. SÜSS. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. fişa matricolă penală la http://86. p. 1353. 225. Andrei . partea I-a. căs. 1354. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 753).R.Of. Ida. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. fiul lui Samuel) (n.C.R. (I B) nr. 1356. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.d. A. 195 din 24 august 1948.C. 1948. nr. prietenă a Anei Pauker. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. 803 din 21 dec.D.Of. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. 1948. 15 din 19 ian. la data arestării economist la I. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. nr. 143 . 170 din 26 iulie 1948. 533).1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. 1359. nr.A. Sencovici. 1. p. p.C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. p. 1947).C. nr. 1350. partea I-a. nr. şeful Direcţiei T. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. nr..Of.Of. M.Of. 1357. 738). Anton . Isidor .E. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). ilegalistă. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M.

. ŞERBAN. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. 26. N. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 253 din 1 nov.I. nr. nr.g.I. 157 ş. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ignace I.C. ŞERBAN. p. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. ŞERBAN. M. Leonie ZOLLER) . Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. Nastasă. 188 din 15 august 1946. nr.Of.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. 158 din 12 iulie 1948.a. Nicu (n. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice.R. 1808). 82 şi 1991: 169.?). 619 şi nr. nr. 2168. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. 3903 ţi M. 1368.1922 Bucureşti . inv. 12692. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). 1944.R. al P.P. Avramian HERŞCOVICI) .O. (1948-1952).M. 8856).C. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). incinerat la crematoriul “Cenuşa”.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60..R. 7 din 23. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.L. 29. în Forţele Armate. 7840. 2066 din 20 oct. I-a (Decret nr.IV. al P. I.519 din 27 nov. nr.R.1978).a. partea I-a. n. p. v. 68 din 22 martie 1947. 1367. 1369. 35 din 13 febr. membru C. nr. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. 1946.R. Levy 2002: 127. dosar la secţia Economică a C. (întocmit 1968). dosar nr. p.R. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. ROSENBERG204) (16. I.Of. 803 din 21 dec. cu grad de locotenent-colonel. decizia nr. 1973). nr. partea I-a. 1946.Of. 74. 225. 285 din 9 dec. p. Ignace (n. 56. partea I-a. M. nr. nr. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. 194 din 22 aug. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. 21611 din 11 martie 1947 în M. dosar 29/1957.C. Miriam .E. 775. apoi detaşat la Londra. Industriei Alimentare. Constantiniu 2003: 15 n.: 110). u. 5790. şi Balaş 2008: 235-6. a III-a. v.A.Of. Tismăneanu 2003: 285. M. 1960: 25. p. 1947 (M. (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. după război director în Ministerul Agriculturii. respectiv cu ordinul “23 August” cls. ŞERBAN. partea I-a. p.S. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. a III-a. dosar nr. 144 . p.R. 1365. partea I-a. 67). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. inclus şi în C. Solomovici 2004: 66.a. p. 225.E. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. 203 204 V. decorat prin Decretul nr. 107 din 15 mai 1945. 14 din 18 ian. 9763). (dosare anexe. 161 din 19 iulie 1945.” clasa II-a 1978./Kuller 2008a: 443). voluntar în Spania (1937-1939). nr. Varga 2003a: 381-2. infra).Of. partea I-a. 1946 a ministrului Justiţiei în M. III-a. p.C. apoi al Agriculturii.E. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. decorat prin Decretul nr.A. nr. când încă nu îşi românizase numele. fond 495 (“România”).R. Sugarman f. partea I -a.C. fond 495 (“România”). 1364. p.M. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of.C. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. V. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e.C. 1366.Of.director în cadrul M. al P. 1014. apoi ilegalist.Of. ŞERFF. partea I-a. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. p. partea I-a. prin Decretul regal nr. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). 63/1955). (1945-1948.).Of.1914 Soroca) – evreu basarabean. 289 din 13 dec. ŞERBAN. 1947./P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Avram (n. Georges-Picot 2000: 36. 24. 118.III. decizia ministrului Justiţiei nr. Andreescu. etc. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. Nadia (n. v. 1945. 6170. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. 1964 cu Medalia Muncii. în 1971 menţionat drept consilier. Silviculturii şi Apelor. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.P. n. al P. 1949.

partea I-a. 92 din 17 aprilie 1946. 8007). 1946. care pare să fi preluat informaţia din Rosen).I. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1945 – dec.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii.Of. 43 din 21 febr.. (1949-1956). în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. dosar 40009.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. în 1951 şeful Gospodăriei U. a M. 1372. 1947. TARCSI. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. Albert (n. Solomovici 2001II: 39. TEITEL. 17 din 21 ian.S.A. 1947.T. p. nr. 1383.. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.XII.I.d. vol. 1379. apoi ministrul Industriei Cărnii. ŞTEFĂNESCU. menţionat ca evreu. 707). în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. partea I-a. 641). nr.E. Iosif (n. 1947. 8598).C. (M..N. Berindei. 1947 a ministrului Justiţiei în M. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. 1380. 1964. ŞMELŢ. 1371.R. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.C.” clasa a V-a. infra) .R. p. p.G.R. nr. decizia nr. (M. a M. alături de Jack Podoleanu. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.M. XXI. 1373.C. 11936 din 10 febr. 1949. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) .în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. v. partea I-a.T.Of.A.Of. Dumitru .1921 – 13.I. p. 219 din 23 sept. (mart. 1376. 1375. partea I-a. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v.). şi Rotman 2004: 76. nr.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu.P.E. 142-5). nr. partea I-a. al P.A.Of.E. 76 din 30 martie 1946. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v.C. Pascu (n. 1382.X. Maria . 1381. 1902. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. S.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. ŞAPIRA) (5.M. 3001). p. partea I-a. 804 din 21 dec.1925 Cernăuţi) . când. ŞOIMU (căs. p.din 1947 controlor în cadrul D.Of.I. TAUBER. ulterior emigrată în Israel.Of.Of. partea I-a. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. nr. partea I-a. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. nr.I. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ŞTEFĂNESCU. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II).1370. 202 din 3 sept. Paula (soţia lui Iosif Bercu.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. 1949. 264 din 14 nov. 10092). nr. membru P.C. SCHREIER206) (n. p. Vaslui . ŞULER. al U. 15 din 19 ian.R.C.R. ŞMILOVICI.R. fond “P”.din 1947 inspector în cadrul D. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. ŞTIRBU.G. 3945).preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). Cf. p. încă în funcţie. p.până în febr. Tobias . nr. Albert FALKENFLICK205) (n. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . ŞMIGHELSCHI. 641).D. 1949. 15 din 19 ian. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). 1333. stabilit în Italia. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. 1947.I. apoi jurist al P.Of. partea I-a. în 1945. 1949.C. membru al Biroului C. nr. 25. fondator şi membru în conducerea C.M. ff. TANENZAN. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. secretar general al M. 145 ..L. p. 1374.C. Jdanov”. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti.Of. în oct. 1377.P. 32 din 8 febr. ŞRAER. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). partea I -a. a III-a. Kalman . Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1123). ŞOIMU.G. 1378.

I. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. 9858).R. fiica lui Iancu şi Jeni. 1390.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) .R. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA.M.X. (dosar 68/1955).” (Troncotă 2006: 47). Ermina Isidorovna MARCUSOHN.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. p. nr.E. 2066 din 20 oct. Parhon). 146 . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. (19481952). 225. (1951-1952).în 1949 era referent tehnic în cadrul D. (M. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. 1389. fond 495 (“România”).K. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. Leonte (n.C. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964.R. partea I-a. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 3790. din 1932. 5830).R.I.. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. decorat prin decretul nr. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 1392. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. în Forţele Armate. mama lui Vladimir Tismăneanu.) (1952-1958).I. 803 din 21 dec. a M. prin Decretul regal nr. Ana (n. TELLER. partea I-a. M. partea I-a.d. 159 din 13 iulie 1948. TISMĂNEANU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. în timpul războiului. 1388. TOBIAS.D.II. 9763). 256 din 5 nov. dosar nr. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). nr. membru P.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti.R.comisia de tipizare207). menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). 252 din 31 oct. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P.I. de Celuloză. inv. 1972). al P. Israel) şi Victoria Leorda..C. 1384.A. 1976). nr. partea I-a. inv. nr. imediat după război 207 V. a M. 1949. 1386. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. p. infra].până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul DG.Of.C. cu grad de căpitan. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933).Of.1913 Soroca – 13. alături de zeci de alţi “spanioli”.C. Iacob . nr. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriilor (M. ulterior încadrat ca medic în M. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. al P. Ana GROSMAN. reprimit în partid în 1964. 9732). 1947. Tobias . decorată prin Decretul nr. Nathan . dosar nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. TENENHAUS. secretara particulară a Anei Pauker. 253 din 1 nov.V. fond 495 (“România”). 97/26 aprilie 1948. Eliza .Of. 1385. 1387. partea I-a. Of. TELEKI. TOMA.C. TEODORESCU. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. S. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959.C. 16 din 20 ian.C. 10092). exclus din P. unde şi-a pierdut un braţ.C. nr.S. 1947. 264 din 14 nov.R. p.C. “o versată agentă a direcţiei de informaţii externe a N. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. p.S. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. TIRON. 1391. nr.din 1947 controlor în cadrul D. (M.M.I. TISMĂNEANU.P. 225. (partea I B). nr. alias Gheorghe Pintilie. 1947. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011).R.soţia lui Sorin Toma [v. III-a. 1393. în U.Of.I. partea I-a. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. TITTINGER.C.M. 662).C.R.Of.G. p. 1947 (M. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. p. Ermina (n.E. Jdanov”. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a. p. revenit în ţară în 1948.II.

TRICHTER.D.R.” cls. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. fost voluntar în Spania.. (1945-1948). membru al CC al P.P. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). al P. pp. (1948-1952). nr. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional.P.R.AR. al “Apărării Patriotice” (1944-1946).N. Fl. Moldova.V. fiica lui Anton) (căs. Ioana.C.Of. Orhei.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad).IV. alias Sergiu Săceanu208 (n. 1394. secretara C. 1947 (M.C. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. 1947. 264 din 14 nov. redactor la Glasul Armatei. cu grad de căpitan. (1948-1952).R. Elena (Lena.C. şefa Direcţiei Organizatorice a C. TOPERTZER. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945). 1625). 191 din 20 august 1947.D.F. membru al C.M. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946.P.C.” clasa a III-a. 158. 7537). a M.G. 7 oct.S.G. (v. nr. v. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. inv. prin Decretul regal nr. 10. de formaţie brodeuză. 147 . secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.C. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. nr. al P.R./10. TOMA. membru al C. fond 495 (“România”). TUDORACHE. (1945-1947).P.C. Cetatea Albă).R.1914. ulterior redactor principal la Ed. 9763. documentelor oficiale ale P. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică.I. alias Sergiu Sevcenco. ilegalistă (membru de partid din 1927. 2066 din 20 oct. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. Eduard .” clasa a IV-a. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. p. decorată prin Decretul nr. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). al U.Of. membru al Cancelariei Secretariatului C. Sorin MOSCOVICI.C. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). refugiat în timpul războiului în U. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. nr. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.fondatoare şi membru în conducerea U. fond C. M.C. exclus din partid în 1963. 52 din 4 martie 1945. partea I-a.M. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965)..din 1947 controlor în cadrul D. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. 1396.R. ulterior refugiată în URSS. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R.P. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. epurată. a emigrat în Israel. după alte surse 1929).F. p. pensionat). ulterior vicepreşedintă a UCECOM. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1654-5). Israel) . 1947. 1912 Tudora.în martie 1945 reîncadrat la D. C. în 1971 pensionară. 225.. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. iar apoi chestor în D. al 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.II. partea I-a. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. apoi promovat inspector general adjunct (M. încă în viaţă în 2009. Fl. consilier (1947-1948).1912 Hârtop. membru fondator al C. Cloşca şi Crişan”. Constantiniu 2003: 12). p. SĂCEANU. a D. în 1945. Arnold . (1945-1948).S..S.C.C.Of. odată cu divizia infamă “Horia. cu grad de locotenent. Ştiinţifică (1960-1975. azi R. în Forţele Armate.F. Dobre 2004: 586). partea I-a.C. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. Bucureşti – Netanya. (1950-1952). înrolat în Armata Roşie.E.G..I.E.R.C. revenit după război în ţară. Sorin (n. A.membru de partid din 1932. 1395. 1397. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. II-a. (1955-1960). 10092. dosar nr. cf. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n.C. 253 din 1 nov. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980).Of.

sora lui Moisei şi Senia) (22. al U. 335 din 20 iun.C. 804 din 21 dec. Watts 2011: 174. 1. L.Of. 1403. M. ŢUPERMAN. nr. partea I-a. ULMANN.. inv. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. 506. medicul Eugen Zeiligsohn. nr.C.M. dosar nr.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. VALTER. Gisella FAERŞTEIN.IV. (1950-1953. 198. 1404. 141-2. http://www. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”.C. apoi cu drepturi depline al C. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C.R. p. ff. (1957-1975). (M. al P. 9604). Bernhard . apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. care trebuie să rămână în România”210. 248 din 27 oct. 189 din 17 aug. partea I-a. VASS.C. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. 1400.R./P. în SUA. UNGER. 1948. în 1945-1946 prezentă. partea I-a. 225. p. al P. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. Mauriciu – membru P. M. fiica lui Grigorii şi Sonia. Paul (viitor ULMEANU) . 264 din 14 nov. multiplu decorată de autorităţile comuniste.C.E. 158). partea I-a.C. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). partea I-a. nr.C. nr. nr. 3706). partea I-a.C. dosar 9. membru supleant (1945-1952). fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v.Of. a emigrat alături de soţul ei. partea I-a. ilegalistă. şi două fiice: prima. partea I-a. 1402. A.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 3904). 148 .ro/politica-doctrine/cine-a-fost-liuba-chisinevschi-ascensiunea-si-caderea-unei-amazoanecomuniste/. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p. prin căsătoria cu Ladislau Vass. UNGAR. al P. 169). din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). nr. nr. p.D. p. Iulia (n.M. VARVARA. 107 din 15 mai 1945. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. Levy 2002: 209. 1963. 4696. 15 din 19 ian.C. Berindei. Tismăneanu 2011a).Of.G. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 712 n. I-a. (din febr.. p. 95 din 22 aprilie 1948. când va fi destituită (adjuncta lui Al.R. Ghizela (n. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C.M. 34 din 10 febr. – secţia Organizatorică. 19 din 23 ian. 534). Tismăneanu209). Bogdan (n.R.F. 1947. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea. 1398. Max – după război referent de specialitate. 3706). nr. p. p. (1952-1984). n. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass.C.contributors. nr. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. Rodica . în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. personificare. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască.Of. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. 1399. a M.C. V. 1406. ultima oară în 1981. 643. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. după război membru al C. 11/1951. 1949. Leah Zoia./P.R. 1). în anii ’50 vicepreşedintă a Societăţii Ştiinţelor Medicale din România (cf. Moghioroş)). pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M.M. de ex. ocolită de toate epurările. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 210 V. 1189). şef-adjunct al Secţiei Externe a C. fd. 1405. 1912 Bucovina) – doctoriţă. p. 1948. 1401. 95 din 22 aprilie 1948. după război membră de partid. M. (1956-1957).P. VASILIU. fond 495 (“România”). membru de partid din 1933. 10092).Of.Of. (19551956). 1947.R.I. Gheorghe. 1949.R. partea I-a. 5980. nr.Of.Of.C. inspector al C. a avut un fiu.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă.R. dosar nr. 1948). I. în 1980. 209 V.C. 164 din 19 iulie 1948.din 1947 controlor în cadrul D.Of. partea I-a. p.R. VAISBUCH. f.

R. partea I-a.C.1915 Bucureşti – 5. partea I-a. vicepreşedinte C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. nr.. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. partea I-a. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. p.S. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974).D. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. după război în aparatul diplomatic al M. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. supra] – membră a C.Of.Of. nr. 1411.C. VASS. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. p. 2296). VĂLEANU. 1409. Caransebeş. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. 1410. 3904).IV.. 211 V.N.C. dosar nr. condamnat la 25 ani muncă silnică.. emigrată în Israel. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. la Direcţia Educaţie Tineret (M.M. VERMONT. 15 din 19 ian. 1408. 1949. Bulgaru).I. Ecaterina. 1949. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 16.P. 1412. cealaltă. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957).E. Marcel . decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.Of. p. ANDREI (n.R. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. 1407. 1413. VEINTRAUB.IV.2007 New York) – menţionat. VĂLEANU.P. 642). deţinut la Văcăreşti. inclusiv pentru nume. 1414.U. al P.C.Of.” clasa a III-a. 1949. 15 din 19 ian. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej.M.R. alături de Sara Văleanu.şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. 1949. cu stagiu recunoscut din 1934. nr. partea I-a.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon.III.” cls. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a.nr. ilegalist. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. din Alba Iulia.R. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu).1912 Ardeal – 17.1920 Alba) – ilegalist. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi).E.Of.. fond 495 (“România”). ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). soţia lui Jack Podoleanu [v. alături de Victor Weiss.contributors. M. Victor .A. Ilie . inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. 225. până la pensionare. Aida (n. Jean (n. inv. artist plastic. al P. 642). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). apoi stabilit în S. după război organizator al filialei P.F. IV -a. 149 . VERMAN. Deleanu 2011: 11). 1 din Bucureşti.A.E. (45/1955) (inventariat şi de C.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. VASS-PODOLEANU. când îi corecta lui V. (din 1966). 107 din 15 mai 1945.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. apoi. Ghizela Vass211. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 15 din 19 ian. Irina – în ian. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).R.R. 658).III. http://www. Iacob WEINREB) (24.. VEISSBOD. nr.R. partea I-a. controlor de fabrică (1946-1953). 16 din 20 ian. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. 643) 1415. emigrat în Israel la o dată necunoscută. VEIGL EŞEANU.R.).C. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). al U. Zambaccian nr.VII. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). p.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.

95 din 22 aprilie 1948. căs.Of. VEZENDEAN.C. 128 din 9 iunie 1947. David .F. nr.R. 1947. Vezendiu.M. nr. 24 din 30 ian.IX. 3707). p. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ.V. Eugen . M. 6292). Mihai (n. al P. partea I-a.U.C. revenită la Chişinău în 1945. 737. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. 1948. 1639). 1427. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. 3708. redactor la Viaţa economică. ulterior emigrată în S. S. 1421. 1947 a ministrului Justiţiei (M. Victor (n.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P.Of.S. VIDA.1984) – membru de partid din 1 ian.P. refugiată în U.1416. 6. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. Rubin-Raymond SCHLÄFFER212) (25.după război controlor în cadrul D. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. a M.A. partea I-a. Desideriu FRIEDMAN) (n.. 1424. aşa cum remarca şi Levy (2002). 1418. Rosenzweig).C. fiul lui Desideriu Bella şi Roza. VIANU. nr. Fairy Tales and Legends from Romania). 8810). Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M. VIANU.R. M. VERONA. căs.Of. p. VIANU. via Israel (Cozonac 2010). unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. partea I-a. 1422. 8. partea I-a.XII. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. VICTOROVICI. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a.U.R. în anii ’60 întoarsă în România. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. 1947. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.” clasa a V-a. Raia (soţia lui Vania Didenko.Of.I.1925 Bucureşti – 30. 224 din 29 sept.Of. cu Coca (n. I.-a.2003 Los Angeles. Moscovici).E. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953).S. LÖB. VEXMAN. 1426. cu Sandu (n. C.G. a avut o fiică. 89. partea I-a. lui Radu Mănescu. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1950-1953). VIERU..I. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p.” cls II. 212 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.R.1916. 1654-5). 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Irina. 175 din 31 iulie 1948.C. VIDRAŞCU. 52 din 4 martie 1945.E.A. partea I-a.N. din 1960 la misiunea permanentă a României la O.Of. 1425. căs. VERONA. sora publicistului Andrei Tudor. infra]. p. Donca (stabilită în Olanda). Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. apoi stabilit în S. nr. nr.M.C. 200 din 1 sept.A.G. nr. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R.630 din 23 sept.A. II-a. p.R. partea I-a.R.U. VECSLER / VEXLER. 1947. Victor (n. (Los Angeles). p.S. nr. (1953). III-a. cu Dora) (n.Of. nr. al P. care.R. Israel .1914 – XII. 1423. 1417. p. Ernestina (11. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. p. 1419. partea I-a.P.U. pp.C. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). ulterior revenit în ţară. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. 150 . nr. p. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. apud Solomovici 2003: 383).Of. Carol Neumann.” clasa a V-a. Janette – din febr. partea I-a. 7946). dosar 64/1955). după război şefă de serviciu la D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 204 din 5 sept.V.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra.g. partea I-a. 8072). 95 din 22 aprilie 1948.Of..în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.Of. 46 din 25 febr. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. Raymond (n. 1420. 1948. nr. (M. 4635). apoi în România.

Of. p. M.N. Solvan (n. VINEA. 1950). director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). iar oficial funcţionar diplomatic în M. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. 1430. după război activist de partid. VIŞOIANU. Mezincescu. inv. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). dosar 104/1940. 225.” clasa a III-a. partea I-a.html. 1945.E..nizkor.E.E. inv. şi A.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. III-a. decedat în 1969. WILNER. 11/1954. 158 din 12 iulie 1948. 55 din 6 martie 1948. Polonia) . după război membru în conducerea C. 1429.P. VIŢIANU. 58 din 11 martie 1947. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj216.A. nr.C. respective http://db.C.C.. ulterior revenit în centrala M. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.2. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. a M. 2038). partea I-a. inv.B. VLAD. în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. nr.Of.998 din 20 apr.Of. 7732.E. al P. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). 10927. nr. partea I-a. VILNER. 215 V. Beniamin (n.. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 200.1905 Piatra Neamţ – 8. 87). Solomon VIŢEL215) (n. partea I-a. nr. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc.R.. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.291 şi http://www. p.R.G. 4460). 24/1954. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. Giurgiu 2002). detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. 1433. 1435).I. Emanoil (n. nr.I.C.Of.P. 10-11. 1431.1428. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. nr.C. partea I-a. (dosare anexe nr.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel.I.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. T. partea I -a. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN213) (16. Călugăru şi Gh.C. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190.. dosar nr. decizia nr. co-autor (alături de Ed. 213 Cf. şi http://www. p. p. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). fond 495 (“România”). (u. ff.1953. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. p.E.I. 120 din 30 mai 1945. VIŞAN. Arte Plastice şi Cinematografie).ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . 167 din 22 iulie 1946. 1899. de formaţie tâmplar.com/doi/abs/10. WEINSTEIN. Solomovici 2003: 89 şi E. de la 1 aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). 43). nr. şi F. p.C. 41. 18. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. al P. 216 V. fond D. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M. 1432.S. 102 din 6 mai 1947.Of. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.IV. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). 1945 a ministrului Justiţiei în M.1515/zstw.P. 287 din 14 dec.php. 125093 din 11 decf.Of. respectiv Vapniarka214.scritube.a.D. nr. 214 Vezi şi http://www.dodis. decizia nr.Of. Muzică.A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.fost rabin. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.A.VII. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C.R. p. ) V. 23. nr.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. 70).G. partea I-a.65.VII.reference-global. 1841).R. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4.C.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. 3577). Sorin (n. 1947 în M. VIGLER) (n. 5785. responsabil cu direcţiile Teatru.

1434.R. colecţia RG-25. membru supleant al C. pp.Of. Aurel ROTENBERG) (9/21. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. după război ziarist la Libertatea (sept./P. p.C.R/P. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). Ştefan (n. van der Linden 1992: 146-7. (mandate succesive 1961-1985). 1992).1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. stabilit cu familia în România în 1911. 152 .Of.R. al U. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. (44/1954).A. Zierhoffer. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). şi Arhiva U.C. al P. 178/1943). nr. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. M. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). dosar nr.M. p. nr. Gaston Joseph BOEUVE) (14.R. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947).C.Of. Adamescu”. I-a. partea I-a.R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr.IX. VOITINOVICI. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).VIII.Of. Solomovici 2003: 248. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979..1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. până în iulie 1948. decorată prin Decretul nr. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. 2)).M. 173 din 29 iulie 1948.M.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. 1435. Voitin” (cel mai frecvent).N. când demisionează (v..U. după 1944 instructor al C. partea I-a. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). (sept.A. al P. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959).” cls. dosar nr.R. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. VOINEA. A. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. partea I-a. Niculescu 2002. 112 din 21 mai 1945. “Adam Apostol”. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. p. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). Şerban (n. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist.P.I. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist.012M.M. orig.Of. 2. 6222). 225.C. nr. Kuller 2008a: 409-10.M. ALEXANDRU (6. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. 190 din 17 august 1946. 1437. inv. 1436. al P. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică.C. Bucureşti) . 62 din 16 martie 1945.R. 2336. doc. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. I-a. partea I-a. 1940-1944.III. (1960-1984). discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. 1948 1952). 1946.C.T.III. M. Mina (n. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). deputat M.H. îşi românizează numele în 1919. 4198). preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). fond 495 (“România”). fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. pensionat). 8937 şi 8971). membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor.1894 Paris – 6. “Al. VOICU.T.C. nr. ambele publicate la Paris (Berindei. 1944 – 1946). (v. intrat în mişcarea socialistă în 1916. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. membru al C./U.P. fiul lui Iosif. 1438.S. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al.R.R. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. 200 din 30 aug. VOGEL. p. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. a prezidat. procuror general al R. A. decorat cu ordinul “Steaua R.de profesie contabil. 9556). (1955-1960). ulterior delegat al P. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). infra].S.C. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. VOICU. din Galiţia.1906 – 1992.M.1915 Paşcani – 5.

apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. 1947. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). WASSERMAN.C. partea I-a. 4848). 289 din 13 dec. nr. WEINBERG. partea I-a. 10 (12 apr. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. nr. 1123). deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului.C.. WOLFF. p. p. 641).C. 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. WEINER. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. Adalbert . ţinând de Ministerul Comerţului Exterior. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. (M.C. 804 din 21 dec. 264 din 14 nov.R. Nastasă. 662).Of. 1442.Of.Of. 1948.R.S. p.vol. WEINSTEIN. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.G. 1949. 1949. Siegfried .000 lei amendă pentru activitate comunistă. partea I-a. 1948). M.R. p.A. Solomovici 2004: 281-2). Isac (n..după război controlor în cadrul D. partea I-a. ff. partea I-a.”. iar apoi promovat inspector în cadrul D. p. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. 1447. p. nr.1948): 2).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.F. nr.Of. 1453. nr. decorat prin Decretul nr. 2128). nr. 297-8). 1448. 15 din 19 ian. a M. ca translator la Direcţia radio (M. Henrietta – avocat. WEISMAN. WECHSLER. partea I-a. 225. 32 din 8 febr. a Ministerului Comunicaţiilor (M.Of.E. 1946.N. Adolf .în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.C.. WALTER. 1949. Carol . în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. 16 din 20 ian. probabilă identitate cu “Weiner F. şi o companie din Italia) (Andreescu. WEINSTOC(K). WEINBERG. dosar nr. partea a 2-a. 662). 1443. p. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr.Of. nr. în sept.G.A. 127 din 3 iunie 1948. VRÂNCEANU. WEISS./M.Of.E.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. inv. membru de partid din 1933. 1626). 1446. p.S. WEINBERG.I. 1964. 1949. WEIBER. 45 din 24 febr. WALD.Of. 641). 282 din 5 dec.A.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1946. 1445. WEINTRAUB.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. partea I-a. 24 din 30 ian.P.C. 1449. 478). Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. partea I-a. 1947. 1452. partea I-a. 1440. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 7817). 59. după august 1944 membru şi pensionar A.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. a M. 16 din 20 ian.F. nr. partea I-a. fond 495 (“România”).E. nr.D. P. p.Of. 1454. 1450. Gustav .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării.I.S. eliberat după august 1944. instalat şef al Direcţiei Cadre. 6220). III-a. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport.Of.G. 12877). 1949. p.A. nr. 1441. Varga 2003a: 664-5. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Moritz . 738. nr. 15 din 19 ian. Marcela – până în febr. p. 153 .Of. partea I-a. Gustav – ilegalist.Of. Leon . 1451.I. 10092). 1444. 20 din 23 ian. 1912 Bucureşti) – ilegalist. C. ilegalist. p. nr. partea I-a.G.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.1439. 173 din 29 iulie 1948.

Of. 10533). partea I-a. 1456. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. 1947. nr. 644). a M.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. partea I-a. WEISS. WENDER. p. Herman . 1949.Of.C. (M. WITZMAN. 11186. 644).din 1947 controlor în cadrul D. nr. 1464.C.Of.C. nr. WELTNER. 15 din 19 ian. 4611. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. 1904) – avocat. 423 din 15 iul. 15 din 19 ian. 219 din 21 sept. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti.I. M.C.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.1455. (128/1952). subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. WEISS. M.C. al U. Frideric .S. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. Ana Renée . WIRTENBERG.G. WEISS.Of. p. 276 din 28 nov. 1938). fiul său. 1947. 738. 1459. p. partea I-a.I. partea I-a./U.Of. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. p. prim-arbitru de stat până în 1975.M. partea I-a. 190 din 19 august 1947. nr.T.C. 1463. 154 . p. nr. partea I-a. secretar al biroului juridic al partidului). partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.I. a M. p. 1460. 1466. nr. 5142).R. WEISSER. cu dosar la secţia Economică a C. 1949. 642). nr. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 173 din 31 iulie 1947.C. 7 dec. 10533). 9857). p. 1948. nr. 6781). WEISSBLUTH.Of. 15 din 19 ian. p.C. Carol .G. Solomovici 2003: 88). partea I-a. WOLF(F). partea I-a. nr. p. partea I-a. a M. (M. (v. 1471.C (M. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. WEISZ. nr. 256 din 5 nov. 1458. partea I-a. 7715). co-autor al primului Cod al Muncii (1950). N.Of.T. Berindei. 1469.” clasa a II-a în 1971.Of. p. 1457. Elias .C. a M. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. WEISSMAN.G.. 276 din 28 nov.Of.G.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 15 din 19 ian. 641). WEISS. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. 1465.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. WINTERFELD.G.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 5961). p. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. a decedat în Israel în 1988. 156 din 13 iulie 1945. WEISS. p.C.Of. nr.Of. WEISZ. Marian (n.C. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. 190 din 19 august 1947.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1467.E. 1468. 120 din 26 mai 1948. 1470. Eugenia .C. partea I-a.Of. 136 din 15 iunie 1948. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R. 1948. Ludovic . 7492). 10092). Ioan . apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.C. 293 din 18 dec. partea I-a. Maria . partea I-a. 1947. a M. partea I-a. 1462. p. 1947. (M. 1947.E. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. p.E.I. partea I-a. 7492). incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of. nr. 24 din 30 ian. 1461. M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1949.I. 1963.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. al P.E. Marcu (n.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. nr. Debora .E. 145 din 26 iunie 1948. când s-a pensionat.după război controlor în cadrul D. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Aron .după război. p. p.Of. p. 5386). (M.Of. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. Edeliza . nr.G. WILDERMAN. 264 din 14 nov. nr.Of.I. nr.C.E. până în iunie 1948.C. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. 1949.

era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. M. WOLF. 646). până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. Varga 2003a: 664-5.Of.E. la Ramat Gan.C.R. director al Editurii P. 291 din 19 dec. 218 V. supra]. p. partea I-a./P. p. 381-2). şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955).. 1961. ZAIDMAN. reprezentant P. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. partea Ia. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379.R.Of. supra).C. redactor şef la Lupta de clasă. fond 495 (“România”).IV. 1945.F. dosar nr.C. al P. Bercu ŢUCHERMAN218) (11. ZAHARESCU. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. în 1949. nr. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. 119 din 25 mai 1948. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). 195 din 24 august 1948. după război în conducerea U. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941.Of./U. când demisionează (M.F. WOLF.ilegalist (membru de partid din 1923. nr.JPG. China.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. Betty (zisă “Bibi”) (n. 156 din 9 iulie 1946. 4584. 1476.36/fisapenala. cu dosar personal la Comintern). WOLF. nr. p. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. soţul ei. partea I-a. şi profesor de economie politică pentru cenzori. zisă “Emilia”) (n. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961217 (v. căsătorită Marcus.A.Of. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. Barbu (n. 15 din 19 ian. Milea (n.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. mama lui 217 V. partea I-a.M. după unele surse.Of. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).1999 Bucureşti.X. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. 1475. al P. 1473.A. partea I-a. nr. partea I-a.Of. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. 2. până la 31 mai 1948.III.1906 Bârlad – 14.E. Aiud şi Braşov. p. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948. Turcia (1956-1959).R. inv. 124485 din 8 dec. fiica lui Pinhas şi Basea. 2083)).125.G. 1948): 3). 1949. (1954-1955). ZAHARESCU.P. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989).R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. WULIH MARCUS. Carol Neumann. nr. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961).D. 225.M. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele.C.I. 1478. Mişu .2000 Bucureşti) .1913 Chişinău – 15. partea I-a. 155 .17. Nastasă. 1945. Kiseleff din Bucureşti. 22 (20 aug. Simon Marcus.T.R.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. 1474. 11956.C. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). p. 15 din 19 ian.1472. eliberată în 1968. M.Of. B. 7158). Milia VULIH. 1949.XI. 1964 şi 1981. arestată. p. pentru românizarea numelui decizia nr. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice.. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău.I. decorată prin decretul nr. 7038.R.M. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). Betty PLICH) (11.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M..R. 643) 1477. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. Andreescu.R. fişa matricolă penală la http://86. 241 din 22 oct. 9219. nr. încă în viaţă. p. nr. 1945 a ministrului Justiţiei în M.

6781). după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 .I.B.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. Leon . 1912) –ilegalist.Of. ZECK. ZALMANOVICI. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. Leibu . ZALMAN. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.după război inspector general în administraţia centrală a C.R. 217 din 24 sept. nr. 3758..C. 4384). 4968). Tismăneanu 2005: 197.C. cu referat de cercetare la fd. iar în 1971 (Decretul nr. C.Of. 119 din 28 mai 1947. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. Mircea Zaharescu (Bucureşti). 35 din 13 febr. 7666). emigrat în Israel. 1482. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.E.Of..după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. “epurat”. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. partea I-a. înscris în partid în timpul studenţiei. anexele la dosarele nr. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim).E.R. Moise . al P. nr. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 1947.A. 173 din 31 iulie 1947. 119 din 28 mai 1947. 16 din 20 ian. C. 1488. Solomovici 2003: 248.Of. 1948. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1485. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. 1945. a M.Of. I. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. nr. 8279). partea I-a.U. p. 1484.C. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210.I. partea I-a. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 1914?) – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. în redacţia săptămânalului Reporter (v. nr. ZEIDMAN. partea I-a.dr. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) .A.C. ZANDBANC.). 103 din 9 mai 1945. Iţic (n. ilegalist. după război.E. 210 din 10 sept. 1487. Iuju GRUMBERG)219 (după alte surse “Ştrait”) (n. nr. p. inv. 1486.S. ? . 1014. partea I-a. 662). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 662). 219 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg.S. nr. în sept. 1481. ZAHARIA.S. Paul . p.Laurent Sorell (stabilit în Texas.C. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. 156 . nr.A.C. p./Kuller 2008a: 460). a M. Isac (20. 1949. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). 4251). ZEIDER. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104.ro/sfera/136/art11-arhiva. Cajal şi Kuller 2004: 362.I. p. 1480. M.1946). p. (M. 7461.I. 1479. ulterior profesor la A. M. 144 din 25 iunie 1948.din 1947 inspector în cadrul D. ZARAFU.Of.G.Of.Of. comunist. ZANDBANC. http://www.E. p. ZAHARIA. 1489. S. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.1901 – I.Of. ZAUER. partea I-a. 194 din 25 aug.G.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M.III-a. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. Ilie (n. partea I-a. partea I-a. 1483. 16 din 20 ian. 4254).I. nr. apoi stabilit în SUA. nr. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. nr. p.html).. Charlotte – inspector general adjunct la D.1973) – avocat.E. 328. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. 3293. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. şef al presei de partid în 1943. partea I-a. partea I-a. p.Of. 1949. 112 din 17 mai 1948. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). partea I-a. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză.Of. p. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. 1945. alias Ilie Zaharia.Of. III-a.sferapoliticii. p.Of. p. nr. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. M.

în fişele din penitenciare ZILBERT220) (14. 158 din 12 iulie 1948. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. respectiv “Zeiger”) (26. 4384. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. C.C. nr. Simon ZEIGER. p. anexa la dosarul nr. 1490.B. p. nr./9. M. al P.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. 4611. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. p. 1948. nr. partea I-a. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. Troncotă 2006: 50.125. Rosi . inv. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. dosar nr. 3678. pe post de controlor-revizor principal (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). Nastasă 2011: 582).P. 120 din 26 mai 1948.IX. nr. 590).C. 112 din 17 mai 1948. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. 2). M.X. graţiat în 1964. p. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).Of. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. cf. ZILBER.) între 1944 şi 1947. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). 5784.S.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002.R.C. ZIBALIS. p.E. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”..E.X. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997).1901 Tg.S. ZEIGHER. (1954-1957).Of. http://86.1949. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.Of. M. 11 din 14 ian. a M.partea I-a. 1493. p. doc. cu referat de cercetare la fd. nr. în 1949 în centrala Ministerului. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M.E. nr. fiul lui Volf Volco şi Bella.G. 1491.în 1948 era controloare în cadrul D. după război controlor.G. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. nr. 6781). M. Avram . 46 din 26 febr. 5 din 9 ian. 1492. p. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.R. ZELL.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 157 . p. 314).I. (1948-1949). cu liceul absolvit în Chişinău. C. partea I-a. fond 495 (“România”). Herbert (zis “Belu”. Frumos – 1978 Bucureşti) . 158 din 12 iulie 1948. 13 din 17 ian. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). Israel) – ilegalist (şi. secţia Cancelarie – dosare anexe.X. partea I-a.R. apoi inspector la D. 315. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela.ilegalist. inv. “la 27 de ani era spion sovietic”. partea I-a. 5357). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 220 V. 1484. 149 din 26 iunie 1941.C.1914 Chişinău – 29. partea I-a. partea I-a. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). 1900.Of. 1949. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. 225.P. p. partea I-a. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. nr.” cls. partea I-a. în 1948 cu ordinul “Steaua R.C (M.Of.” clasa a III-a. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. M. partea I-a. nr.1980 Tel Aviv. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). v. nr. spion sovietic). vicepreşedinte al C. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966).php. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”.C..Of. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).P. p.C. 96/1968.P. nr. V. Simion (n.17.Of.Of. II-a.P. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. 5785). autor ocazional la revista Probleme Economice.I. ZICKEL. pensionat în 1973. 1945. 3293. 1494.Of.

 vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. ZISU.C. din 10 februarie 1960. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.. nr. 8460. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. a M. Vladimir Kraft. 204 din 5 sept. 662). 1496. p. ZISSU. 642). 15 din 19 ian. subl.S. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). Simon Katz.I.Of. 2382).Of. Rudolf Efraim (1948-1952). Avandici. nr.Of. nr.I. 15 din 19 ian. partea I-a. partea I-a. a M. Renee . Şt. Bârlădeanu (1955-1956).G.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. 1503. partea I-a. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare.controlor la D. ZISSU. p. partea I-a.Of. 1948. Al.. partea I-a. nr. Gheorghe . la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Leon . Arsene (1952-?). 112 din 17 mai 1948. Marcu .E. n. 158 .Of.E. cine i-a adus acolo. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian.C. p. partea I-a. nr. Gh. 737. Bercu Feldman. Izu Grosu. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective.Of. spre exemplu.Of. au venit singuri?” (apud Andreescu.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Ernest Schlesinger. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.. 8072).Of. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. 1497. Edy I. 1949. 1500. Paul Alexiu.după război inspector în administraţia centrală a C.I. M. ZISSU. 1502. p.M. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. 131 din 8 iunie 1948. Vladimir Boico.C.E.G. Flachs.). partea I-a. ZUCKER. 222 din 29 sept..B. Novac (1959-1969). 1949. 1946. 4384. Emanoil . 126 din 6 iunie 1947. partea I-a.A. nr. p. p. I. 65 din 18 martie 1948. Leon .  între directorii generali. 4533). Sami A. Leib – după război controlor în cadrul D.G.Of. a M. 24 din 30 ian. 1499. Mauriciu C. 4968). p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Ludovic . ZINGHER. ZUCKER. 112 din 17 mai 1948. Mircea Oprişan (1952-1954).C. nr. Areşteanu. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). 1954-1957). partea I-a. Heinrich Abramovici. p. p.I.R. 644.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. Nastasă şi Varga 2003a: 641. p. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. partea I-a. Matiaş . nr.inspector la D. nr.. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. M. nr. M. Islea S. Astfel.A. 1498. 1947. ZISSU. 173 din 31 iulie 1947. Anton Moisescu (1953-1954). 4384). şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. nr. 644). 6781). menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). nr. Enumerări selective precum cea de mai sus.Of.Of. p. 1949. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M..Of.C.. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). 16 din 20 ian. partea I-a. 1501. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. ZU(C)KMAN.1495.C. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai.

Lulu S. Bughici (David). Max Fonea. Nicu Şerban (Herşcovici)). A. la Moscova (S. Tenţ. Caseru Rene Odette. Emil Riegler. Şt. Vera Simon. Maer. P. Minder Bellanger. Lupan (Lustman)). secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Vogel (până în 1948) (toţi la Washington.C. S. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. ff. Bălănescu (E. Iosif A. Iulius M. C. Altăraş. Raul Rosel Săveanu. Alfred Hubert (Bruxelles). Elena Wolf(f). JacobFeuerştein. Rosenzweig. Sigler. Pincas. Ijacu (Izsak). M. Roberta Gaston-Marin. tov. Huck. în 1949. Micu-Chivu (Klein). Baciu şi S. Sofia Mironescu. Iancu Berciu (Varşovia). 159 . secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Luca-Boico. Budapesta (I. Maimon. Sanda Clejan. E. Marcel L. Chely WeisbuchStreja. al P. Paula A. Sofia A. tov. tov. Pauker). Sabina Petruc (Weissman). I. Rosenthal. Nicolae Gonda (Szille). Bella Mihnea. Rozi Fonstein. Petran (Pocler). Alexandru Leist. Ardeleanu (Adler). etc. Oscar Conobel. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. dosar nr. Eliza Andronache (Zilberstein). Aneta Loghin (Löbel). Kimell. Păsculescu (Tescovici (?)). Marcus. Clara Hönig. Davidovici). Benţin Abramovici. Gustav Roman. Hary A. Retti Abramovici (Moscova). Rudolf Modgesch (?). erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . E. Tel Aviv (P. A. Simovici. şefa direcţiei cadre (I. Eugenia Manole (Abramovici). Soreanu. funcţionara administrativă Paula Froda. tov. tov. Bendel). 1 -19. Alice Brădescu (Paris). contabilul Solo Merovici. Iacubovici de Barlo. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. J. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian).R. Iosif (Brauchfeld). Groner. Văleanu (Weinreb). Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. Lupan ?. care i-a succedat lui E. Farladanschi). E. Levin)..N. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. Janina Câmpeanu. unde. Korn. Liuba Herşcovici. Marcovici. Bogdan (Grünberg)). Balaş (Blatt). Constantinescu (Bloch). M. 47/1949.5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Reiner Biemel (?). Janette Verona.Dan Herstein. Mezincescu (Mesinger)). cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. Avram Bunaciu. Belgrad (A. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de.I. Felicia Sumarit. Rita Rotter. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. unde din 1950 avea să fie ministru H. Viorica Roth. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). Emilia Milco/Bogdan. Ella Marcus. Lustig. Lionel S. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. A. Weinstoc(k). Ionel Crişan (Kirschen). 221 V. fd. şoferul Şmil Rauchwerger. Matei Gall. Rozenthal. Dan/Davidovici). una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Alice Fetcu. C. inter alia. Eugen Charap. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Judith Lazaride. Roma (M. Fischer.C. George (Ştrul) Beraru. Cerbu S. etc. Aderca (Adelstein). mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic221. Caseru Rene Odette (Vatican). Felix. E. Georgescu (Samoilă). C. T. Bottoni. Tereza Macovescu (Ungar). Isias B. Viţianu (Witzman) (la Berna). din 1950). Aurelian Bela (Auerhahn). C.ministrul (A. Marcela Simionescu. Boris Holban (câteva luni în 1948). I. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor.C. Ardeleanu (Turcu).G. Mundi Brenner. Edwin Glaser. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Făinaru). E. M. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. dactilografa Sarah Goldenberg. – secţia Organizatorică. Zeider. Nichita Rabu.

Sternberg Samson. Iosif (premergător stagiului la M. Kraid Evy. gen R. Mendelsohn. 160 . consilierii Laurian Băluş. Aida Vermont (Grünberg). Rebeca Leizerovici. Marcel Holban. Deceanu Barbu. Breslaşu (Breslau/Bresliska). Emeric Rado. Stefania Perlmutter. Eli Haim Ber. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Leon (Herşcovici) Alexandru. Schechter Otto. Barbu Morel. Câmpina (Friedman) Barbu. Szillagy (Londra). gen Dan Negreanu (?). secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Liviu Floda (Leibovici). Rapaport Roland. secretarul general N. M. adj. Emilian MarieLiese. Teodor Vlad (Magyar). Jar Alexandru. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Goldenberg (Cairo). insp. Willy Savin.A.. Negreanu (Schwartz). Schwartz Ida. Iancovici Herman. Aurel Son. infra). Stănescu Josette. Lucia Şerban (Buenos Aires). etc. secretarii culturali Tina Pascariu. Lupu Mihail. Iulius Ganz. Ecaterina Raicu (Praga). gen A. “100 aveau nume de împrumut” ( apud Solomovici 2003: 380). Şmilovici Max. şefi sau simpli Cohn Moses. gen. Mihail Ludmila. şefa de atelier Clara Spitzer.  În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Deutsch Costel. Mehr Iacob. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. Fidler Sofia. Magdalena Iacob. Rosenthal Amalia. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. insp. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Fermo Alexandru. translatorii interpreţi. Herţovici Paul. Stănescu (Fischel) Eugen. H. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Spina (Schreiber) Natalia. etc. Margit Rudich. Alperin. Carol Wilner. Hehter Sanda. Mezincescu (Mesinger). Vera Simon şi I. Maxy. Benedek Tiberiu. în administraţia centrală a ministerului erau evrei223: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Moglescu. directorul C-tin Bugeanu. Melita Mayer. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia).). Sterian Adela. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana 222 223 Ibid. Vitner Carol. Adolf Renate. insp. Ernest Halpert. şefii de serviciu Natalia Davidescu. etc. dir. David Perlea. Sofia Beraru (până în iunie 1948). Ştefănescu Al. Leon Haber. Pascal Ernestine. probabil.. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Henrich Carasso. Cohn Mozes. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Gottlieb Madeleine. Albert Clain şi Igor Block. Schileru Eugen. regizorul S. Leon Gruss (până în iunie 1948). Stein Antoaneta.E. Flavian (Finkelstein) Jacques. şef R. Halpern Suzana. Maximilian Krauss. Moraru (I. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Rado Ivan. Goliger Pia. Baranga şi insp. Anitta Ioanid (Ankara). Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Diamant Basile. Davidescu Lucia. insp. David Manolescu. Mauriciu Edel. gen. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Dondi Galin. şefii de birou Beram Sofia. Y. Fisch Sanda (Surica). Gartner Gusti. Horodniceanu Zoe.H. A. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Schäffer Flaviu(s). Călin Barbu. Miriam Tausinger. Lespezeanu Henrietta.I. Gueron Isac. Ana Stern. şefii de secţie Alămaru Lipa. insp. respectiv redactorul Bernard Bereanu.. Maximilian Schulman. Perlmutter Stefania. Gärtler Roza. Wolff Marcela. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Priseceanu Josefine. P. Adolf Wald.E. Raicu (Reitman). insp. Radu Lupan (Leibovici). dir. Popper Jean. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). Friedman Maria. gen M. dir. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944222). Blazian (până în mai 1948). Willy M. dir. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. A. Bercovici Mircea. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Heinrich Kraid. Şafran). Lustgarten Mili. consilierul cultural Isac Lazarovici. M. P. M. dir. Dorio Lazăr. Novicov (Neuman). insp. Gheorghe Rosen. Jurist Eduard. respectiv Dumitru Mihalache). Ştefănescu Paula. Reicher Boris. Neiger Elza. Bogdan Varvara (Rosen). Bogdan. M. Lucia Demetrius.Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). Lăzărescu Clara. Neuman Carol. Soare Zina. Râpeanu (Rosenberg) B. Kirschen Tauba. Lăzărescu (Lazarovici). şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Horodniceanu Florin. Alfred Mayer. Maxy Liana.. Pascariu Tina. la sfârşitul anilor ’40. Emil Fulda (Weissberg). Davidoglu (Davidsohn). Streitman Luiza.

Lichtman Eugen. Marcovici Lazăr. Alter Haim. Leister Bernhard. Siegler Cerbu. Nachmias Virgil. mecanicul Samuel Moses. Cohn Samoil(ă). Izsak Vasile. Boer Riven Avram. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Franchel Ionel. Oprişan Moise. Al. Ferenbac Iosif. 1948-). Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Cernovitz Moise. Emanoil Vinea. Bârlădeanu. Nasta Mauriciu. Cecilia Merlaub. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Abramovici Leon. Alpern Haim. Abramovici Lazăr. Aşkenazi Max Beno. Zissu Matiaş. Goldenberg Albert. Iţicovici Iancu. în august 1947 (guvernul Goza I). electricianul David Goldştein.C. Drimmer Menyhest. Cohn Ioan. Carmen Herescu. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. respectiv Funkel I. Klein Leopold. Munteanu Vili. Florea Zilli. Fundoianu Samoil. Askenazi Maria. Soreanu (Siegelbaum) Osias. inginerul Sergiu Schuller. Lola Jung. stenodactilografele Clarisa Cramer. 1948-). Schmutzer Adolf. Ebner Leopold. respectiv Holdich Grigore. Imberg Silviu. Flachs A. Moses Iancu. gestionarul Natti Goldner. Bandner Solomon. Solo. Mosesohn Leon. Cosmescu Moise. Schlesinger Edmond. Grümberg Abraham. Schäfer Iosif. Rauşer B. 161 . Eibl Augustin. Faber Waldemar. Lupu Iancu. Rosenberg Samoil. Deutsch Ignat. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Gronich Leon. Cheis Max. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Schwartz Ivel. Focşeneanu Eleodor.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). (?) Bekavetz Carol. Friedman Herman. Vişoianu (Vigler) Sorin.I. Câmpeanu Liviu. Bujum Otto. Hirsch. Edelman Marcel. arhivara ajutor Elena Solomon. Stefania Moritz. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Crişan Adalbert. Bălteanu Rudy. Roşcu Edgar. Şoimu Albert. şoferul Hugo Mihail. Abra(ha)m Zalman. Stern Ignaţiu. Ciuberea Adolf. Fabian Andrei. Stoian Haim. inspectorii Abramovici Şmil. Spiegler Samoil. Marcu Asher. Bălan (Katz) Marcel. Bercovici Bănică. Beck Fritz. Avandic Cela Heda. Frank Solomon Mihail.. Kaiserman Sandu.Bergman. Kaufman Jean. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Finkelstein Faibiş. Hintz Ştefan. arhivara-registrator Emilia Solomon. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Wexler David. Alpern Miklos. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Birthelmer Mihai. Croitoru David. Alice Suter. Broder Emil. Irescu David. Frucht. Grünstein Henri. Bogdan Hună. Geller Stefan. Fulga Heinrich. Berkovits Vasile. Georghiu Leon. Iliescu Ghizela. telefonista Janette Stănescu. Sofia Madrer. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Fleischer Erwin. Hilf Arno. Weintraub Noel. Butnaru Arthur. Finkel Heinrich. etc. ulterior scindării M. Graubart Iosef. Codrin Jacques. respectiv Şapira Isidor. Câmpeanu Aurel. Boiangiu Octavian. Beck Theo. Saphir Ignat. Keller Mihai. laboranta Liza Alămaru. Areşteanu Edy. Rodan (Rubinstein) Lionel. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerului. Zalman Leibu. Leibovici Sulim. Frölich Petre. Corina Ciolan (Richter). Florica L. medicul Rozalia Roitman. Lupu Alexandru. Fischer Leon. Rosman Iacob. Debu Ilarie. Herescu A. fotograful Avram Rudolf. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Fildgut Eugen. Kesler Iulius. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). controlorii Abraham Iosif. Marcovici Iacob. Medrea Simonette. Marcus Alfred. Gălăţeanu Sapse. Benkö Emeric (1946-1947. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Solomon Max. Marcovici Iuliu. Sapşe Sami. Hertzog Leonard. Pincas Mayer. Friedländer Eugen. Mora (Leibovici) Henriette. Weiss Adalbert. Sami. Weisz Ludovic. Silvia Kutny. Vesler David. Druchmann David. Topertzer Eduard. Russu Reimond. Ionel Miletineanu. Brumfeld David. Diamant Bazil. Leibovici Leonte Leon. Brucăr Calman. Gertrude Goldstein. Cornea Alexandru. Stela Stănescu. Neulicht Cornelia. Maria Schweffelberg. Hausirer Berthold. Arnăutu (Aronovici) Martha. Mendelsohn Iosif.

Sassu (Herşcovici) Stefan. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Schwartz Anuţa. Stela Celan. Moscovici Iancu. Herşcovici Rahmil. a Lânei şi Mătăsii (M. Săvulescu (Sabetay) Simion.C. Schwart Arcadie. Moise Zalmanovici. Kell Silvia Ecaterina. Löwy Eugen. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Petroianu (Goldstein) Paul. Rosenberg Samuel. Weiss Herman. Friederich Landman. Leon Calmanovici. Marcel Hervian. Succesiv scindării din 1948 a M. Rosenberg Iulius.pe: şeful Direcţiei. Gustav Weinberg. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Siegler Mauriciu. referenţii administrativi Eva Mayor. Tobias Tobias. Ronai Adalbert. Lazăr Hart. Jean Jacobsohn. Honora Poppel. Berthold Sand. Leibovici Ionaş. Mandel Mihail. Lachner Emanoil. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Salamon Alexandru. Ghizela Herşcovici. etc. Solomon Simon. Max Salpeţer. Propper B. Hafner Iţic. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Rosenthal Ignatz. Arie Fisch. Juster Oscar. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Milkert Bruno. Alexandru Pratscher. Lieblich Aurel. Efraim Marcovici. Herşcovici Morel. Leibovici Alexandru. Lupu Solomon. etc. stenodactilografele Clara Alexiu. Tarcsi Kalman. Herman Alpern. Platz Valeria. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Iuliu Gewold. etc. Wirtenberg Maria. Marcu Zissu. Negrin (Schwartz) Arnold. Weltner Frideric. Schreiber Zozo. Carol Linder. Michelsohn Beniamin. dactilografa Ana Bercu.I. respectiv Barhad Aurel (inspector). Iosif Levas. şefii de secţie Mihai Heger. Rosman Iacob. dispecerii Adolf Lobel. Marcovici Gheorghe. Lovian). Leon Bora. Spreng Ladislau. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Alice Vianu. Schleien Baruch. Weiss Ana Renée. Holinger Aron. Katz Marcel. Wilderman Carol. Peltz Ludovic. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Frieda Iosuv. Simion Naftali. Marcu Cohn. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Ilie Clementin. Adalbert Feder.I. Melamedman Valentina. Adalbert. Dezideriu Neuman. Nemţeanu Iancu. Solomon Lupovici. Zickel Rosi. Ladilau Klain. Leb Nicolae. Dina Horodniceanu. Grümbaum Simion. Maierovici Lazăr. respectiv Abramovici Osias.D. Löbl Adolf. Roth Matilda. Adalbert Harap (Charap). Carmen Mathias. Solomon Andrei. (?) Kubitz Carol. Martin Rosenfeld. Max Rabinovici. Stern Nicolae. Fany Schwartz. a Bumbacului. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H.. Singher Silviu. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Katz Victor. Leizer Moise. Segal Moise. Guttman Isak. Rieder Zoltan. Martin Ehrenweld. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. a Chimiei (Solomon Luca). Levcovici Sergiu. Roitman Iţcu. şefii de birou administrativ Carol Korner. a Cadrelor (Flavin Blassian). Hudescu Pangrate. Oscar Kohn. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Klein Meşe. Micheller Carol. Israeil Binder. Jezovitz Felix. Herman Klairman. inginerul-şef al Direcţiei. Roger Haim. Abramovici David. Teodor Max. Gheza Riegler. Beatrice Gregor. Schwartz Bruno Vlad. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Moise Avram. a Bumbacului (Andrei Kun). Stern Adalbert. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Grindea-Grinberg). Hirsch Mendel.C. 162 . Dasia Kahane. Leon Honigsberg. Leitman Stefan. impiegaţii Ecaterina Albici. Mathilda Râpeanu. Katz Leib. contabilul Iosif Alter. Robinson Paula. Paula Marcus. Spitz Mauriciu. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Weisser Adalbert. Gita Aronescu. Leon Zaharia. Burahovici Wilhelm. Hermelin Wolf. Lax Ludovic. Iankolovits Heinrich. Schönberger Ignatiu. Gunea (Grünbaum) Eliza. şoferii Kaufman Ioan. Stern Zoltan.Grümbaum Simion. Perşinaru David. Zonner C. Perl Samoil. Haim Hary Simon. Klein Alexandru. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Herşcovici Solomon. Nathan Teller. Nussenblatt Nathan. Gabriel Brotman.

700 (e) 31. 163 . Max Şapira. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane.000 în 1966. indiferent de cadrul instituţional (M.55% 2. Liana Radian. Novac (ministru adjunct. Liviu Colin (Cohn). aşa cum expuneam anterior. Schwartz. C.) 21. Nicolae Trestianu. În fapt. Sterescu. D. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. Steluta Sabanof. Carol Abramovici. Schlesinger.) 1958 (31 dec. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Miriam Şerban. Decretul Consiliului de Stat al R. inter alia. Chinzbruner. Milea Wulih Marcus. în posturile de conducere. Ghizela Finchelstein. numele: M.B. Avram Şerff.aspx?DocumentId=20165. Atanasie Bercu. Lungu (Lang). oficial. Horaţiu Mark. Suzana M. Sofia Terzian. ministrul Al. Weiss). Costin. Iacob Răutu. Alexandru M. Dorina Rădulescu (Rudich). Ludovic Ehrenfeld. Fişler. Rachmistriuc. Paul Kellner.171 14. nr. 1964. Schlesinger. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. disponibil online la adresa http://freelex. Bârlădeanu (1948-1955). Ludovic A. Pascu Ştefănescu. Suzin. Saul A. Grigoiu. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. după cum vom detalia mai jos. Avram David. nu din Bucureşti. 1950-1956). Serufina Bălan. după august 1944. Schwartz.) 1956 (1 ian. etc225. 803 din 21 dec. Alfred Savu. Haimovici). Ieşanu. Lelia Manciu. Ecaterina I. Stoffer. Vasile Snorpel.) 1959 (31 dec. Beniamin Tenenhaus.687 3. Susana Irosch.200 (e) ≈7% 5. la fel ca în cazul Securităţii.83% 13. Bella I.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Szendes. S. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D.7% 25. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . Marcu Goldstein.990 1. Sidonia A. Weiss. Iacob Roşca. în 1964224 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Geza Kornis. În continuarea exemplelor aleatoare. Rado. lista cuprinzând. Bernard Freier. Beniamin I.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Babenco. (1953-1957. Baltazar. Suzana M. în zona guvernamentală a comerţului exterior.87% ? 11. Erica Horovitz. Adalbert Rosinger. Dorina Kahan. Maier Leinwand. Eugen E. Vrânceanu (alias). Deziderius C. Edelstein. Pavel Donath. Mauriciu C. Alexandru Albescu (E.juridic. Osias Mandel. Ionel Landauer. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Pinhas Rabinovici.P.ro/DocumentView. Lazăr Derera. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Horia H. Bonciu (B. Clara Aderca (Schmidt). Alfred Hârlăoanu.Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Ivan S. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Mendel S. Alfons Picalschi. Al. Mella Kappel. Alexandru L. Micu-Mordechai A.700 (e) 22. Samy H. Radu Oroveanu.30% 4. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Cecilia Elsa Şafer. Albertina Poenaru. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952).E.16% ? ? 2. Leon Iosif Steinbach. Riesel. etc.) 1946 (febr.45% ? 0.R. Horia Bârlădeanu. Ladislau Adler. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953.47% ? 224 Într-o perioadă în care. Andrei Salamon. Rosine Leibovici.C. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf.818 1. 1955-1960). Gutman. Elinescu (Ebervain). 225 V.

Constanţa (Helena) Crăciun. Moghioroş. datelor oficiale226 Spre exemplu. adică 37. 7. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). 263.. 3. (?) Petre Borilă (Rusev).R. Braeşter. – secţia Propagandă şi Agitaţie. cel puţin 6 erau evrei: S. al P. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. 261.76% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 226.I. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate.C. al P. Ana Pauker (Rabinsohn). Stoica. în primul mandat al C. Sorin Toma. Valeriu Mironescu (A. evreii reprezentau. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. Leonte Răutu (Oigenstein). evreii ar fi reprezentat doar 3.osaarchivum. Iancu Moscu. s-ar fi redus la 15.e. Gheorghe Florescu 5. 752. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. Teohari Georgescu (B.8% din totalul populaţiei ţării. cuprindea 72 nume.C. Cancelarie. în 1948. în viziunea postului de radio. 12. v. M.C.8% din populaţia României. sub semnătura lui Leone Răutu. Ghizela Vass. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. Probabil că aceştia erau.C. Bârlădeanu. O. Iosif Rangheţ (Rangecz).S. 11. 6.. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. 11. 16. Simion Bughici.55% în ianuarie 1951). ff. v. iar neoficial probabil 1. 20% din instructorii de sectoare. Alexandru Moghioroş (Balogh). Chişinevschi. Miron Constantinescu. 115-6. 13. Stenograma la http://www. A. 8. 227 În următorul mandat al C. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. Avram Şerban (Asriel). 267). 1-12. 51/1949.5%): 1. al P. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. 10. Mihai Florescu. al P. supra). 11. 4. 3. Similar. Răutu. Al. 12. 8.R. 10.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. Ion Pas. Al. 9. 6. Constantinescu (cu controversa de rigoare.N. f. din 8 membri.R. dosar nr. cf. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. fd.R. Cât priveşte Secretariatul P.M.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. al P. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P.C. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. 11). din cei 16 membri supleanţi ai C. Al.M. Gh.16% în iulie 1947. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. 3/1951. B. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici).R. dosar nr. obiective. Constanţa Crăciun.C. Pauker. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. dosar nr. cf. 258. erau ale unor evrei : 1. 5. 15-16 erau evrei. I. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. conform cărora în totalul membrilor de partid. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). Luka).. secţia Organizatorică. fond C. caiet nr. 123/1948. 14.C. C.I. Manole (Zeit man). Moghioroş şi A. fond C. 2. numărul evreilor din comitet. în aprilie 1953. plus probabil şi al 6-lea. 20% din şefii adjuncţi de secţie. A. 1. Solomon. Ghe.5%. f. Schritter). Ion Niculi (cel din urmă cf. Manea (Mendelsohn). Solomovici 2001II: 17). respectiv 3. în 1952 de pildă.R. Răutu. la fel cum în Biroul Politic. ff. Bughici (David). Luca..I.227 În acelaşi pattern. în palierul politic.. 1-16. 3. Ion Pas (C.C.M.N. Chişinevschi. Vasile Luca (L.Tabel. 14.16% (mai exact 4. Iosif Chişnevschi (Roitman). Bernard Barath şi Tiberiu Benedek..N. 9. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. în activul central al U. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central.C.C. 1922/1945. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. 2. Petre Lupu.R.55%-4. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. 226 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. V. Barbu Solomon. Radio Europa Liberă (emisiu nea din 10 august 1965.M.C. 1-3 şi nr. 15. 30. Tescovici). ff. (1948-1955). al P. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 118-21).shtml).R.M. L. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. componenţa etnică a efectivului de activişti. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). Petre Borilă şi Radu Dulgheru. Wiliam Suder. numărul şi ponderea lor reale (i. Mişa Levin. În acelaşi sens. Similar..C. Ioanid 2005: 76.C. 4. Miron Şerban. 164 . 13.N.R.. (1955 -1960). dosar nr. ff. 26/1959. Virgil Ioanid. 7. dosare nr. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. secţia Organizatorică.

30. 2. 10. Maicu (Goldstein). Leonte Tismăneanu.) Ileana Micu (Klein). Emanoil Vinea (Vainstein). 23. Cotovschi. fabrica APACA – N. Timiş-Torontal. 26. Ilca Melinescu (Wasserman). 22. Neamţ. 9. 11. 12. Mihail Novicov (Neuman). alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. 6. 23. Sala Palatului – H. fd. Bacău. a se citi filosemite.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. Petre Grosu (S. 14. dosar nr. 5. lista completă în A.D. Juster. V.) Beata (Solomon) Fredanov. 17. Mihăilescu 2006: 429-30). 9. al P. 8. Tatiana Bulan (Leapis). Grümberg). B. la Bucureşti. 9.) Liuba Chişinevschi. într-o celebră acţiune de spionaj.) Florica Mezincescu. etc.) Gabriela Berna(c)ki. Bădescu. Iosif Bogdan (Solomon). 12. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. 27. 103/1953. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): 228 1. 3. apud Şt. Tutova. 36. 19. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. 13. din al cărei sediu. Braşov. 22. Bernstein – secretar general. C. Bihor. Şt. Mureş. 1048. Gaston Marin. Harry Stern. 14. Iosif Ardeleanu (Adler).) Rozalia Benco şi 31. 31. 4. 16. nr. 7. 13.) Elisabeta Luca. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. 5713-4)). În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.) Sidy Toma.) Eva Jak. 7. Nicolae Belu (Schor). 165 . 8.C. recte ambasada S. Tulcea. 35. 6. Mihai Frunză (Fruchtman). 20. Paul Cornea. 21. 22 (adică 46. Maramureş.9%) erau evrei (v.U. Roman. 14. 10. erau evreice cel puţin 33. 18. 21. 17. 27. 3. Radu Cernea (Zwieback).). plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). Hunedoara. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 3. 2.C. Prahova. Solomon Ştirbu. Traian Şelmaru (Terner). Loncear. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). 18. 13. Zaharescu (Zukerman). M. 4.) Rita Sanuielevici. 5.) Ana Guvacov. 25.) Ghizela Vass. 34. extrem de probabil. 5. 15. 20. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste.7%: 1. ff. Petre Lupu (Pressman). I. 82 (adică 52. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii.C. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. adică 40. 33.) Ecaterina (Abraham) Borilă. 18.) Ofelia Manole (Zeidner).Melita Apostol (Scharf). plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici.Of. Braeşter Marcu şi V. 7. Krohmalnik. 16.8%) erau conduse de evrei228.) Micaela Manasse. Câmpulung. Radu Mănescu (Mintzer). C-tin Borgeanu (Löwensohn).) Suzi Kun. Antoaneta Pană (Burah). Rothenberg – membri). Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe.) Stella Moghioroş. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. 4. 16. 19. 38-42). Maicu şi Ignace Şerban. 20.) Elisabeta Strauschi. 2. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii.) Elena Tudorache. N. 19. complexul sportiv “23 August” – V. 11. Ana Şoimu. Râmnicu Sărat. complexul sportiv “Dinamo” – N. Ladislau Vass (v. Voicu (Rotenberg). 15. 33. Mihai Roller.) Marieta Negreanu. Romanaţi.) Ileana (Papp) Răceanu.. Nicolae Goldberger. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. Vaslui. 29. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării.R.A. 32.) Marta Solomon. în 1948. 10. Gh. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei.I. Zina Brâncu (Grinberg). Florica Mezincescu. 24. 21. Fălciu. 29.N. 25. Botoşani. 26.) preşedinta de onoare Ana Pauker. Ecaterina Chivu (Klein). 17.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. D. 32. Bădescu şi Marcel Locar. M. 28. C. 22.) Olga Vass-Podoleanu.) Lotty Foriş. Gr. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp.) Pia Cialner. Oprişan. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 11. 15. 28. 8. Covurlui.) Marcela David.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan.R. 6. Silviu Brucan. Anghel Schor. Baia.) Ecaterina Sencovici.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun.F.) Alice Benari. Dorohoi. Rachmuth. 24. 30. Medilanski. 12.

). de soţii. 1948-1949)... prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării.g. În mod frecvent. Vaisenberg.B.). evreu. P. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. 166 . în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor.A.“În 1945. confirmate din multiple surse. în 1950. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). soţia lui Stoica Chivu. Grom şi Gh. În sfârşit. poziţiile de ministru adjunct. Metch. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). Pinsler. etc. I. Sara. H. I. miniştrii adjuncţi L. etc. agenţiile. Adela. Melita (n. Şaim (direcţia T. soţia lui Valentin Ceauşescu. Carli. P. Zeitman). Gabriel Barbu (Feldman). spectaculos de frecvent chiar. Brill. în eşalonul doi câteva zeci. e.A. M.. Brill. C. Rudich). 229 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. însă. A. M. şefi de direcţii şi/sau departamente. în primele luni ale anului 1948. se ajunsese la o situaţie penibilă. D. Dunăreanu (Mendelsohn). soţia lui Gogu Rădulescu. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. Solomon. Zeck. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). Maller. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). 230 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Dorina (n. pot fi operate pentru toate ministerele. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. soţia lui Traian Săvulescu. doar câteva persoane de origine evreiască. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu).şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948.). Kuller. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). Raia. Bogdan (Solomon). Ani. Custon. G. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. S.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. soţia lui Gheorghe Apostol. Salzberg. la rândul său. A. Klein). subl. în a cărui opinie. Luş Leibovici. etc. consilieri superiori.) În esenţă. Hertha Schwammen). Iordana. Aroneanu). apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. subl. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A.230: Elena (n. n. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 229) 1948-1952. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. M. Ecaterina (n. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. toate conduse de evrei) A. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale).C. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. Ipolit Derevici. Scharf). Schmitzer.). Spre exemplu. secretar general. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. O. „Jos jidanii”. Gärtner). Grosz. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). […]” (apud Solomovici 2003: 33. A. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. aşa încît. S. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. Alice (n. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei.e. M. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. soţia ambasadorului Nicolae Guină. n. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. Kreindler. “în anii 1944-1950. I. Hirsch. Z.

Bulcan şi Jean Moldoveanu. Florica (n. soţia succesivă a lui Sorin Toma. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. prin contrast. Solomon). dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). Martha (n. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). Ana Toma (n. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. în a cărui opinie. soţia colonelului V. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. Elza. soţia lui Ion Vinţe. Sarina (n. până şi un autor evreu. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. Lupu). comuniştii evrei erau peste tot. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Gall). […] în Armată. Maria (Mira). Constanţa (Helene). […] în organismele de stat. soţia colonelului M. soţia generalului C-tin Antip. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. Grossman). soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. în anii ’70). aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. Securitate. al U. Selina (n. Glanzstein). soţia ambasadorului Mihail Roşianu. Sabina (n. Burăh). 167 . Bucicov. Brikner). soţia lui Grigore Răceanu. Duţa (n. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Sulamita. Subsecvent. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. Felicia (n. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. etc. soţia lui Alexandru Drăghici. Witner).A. Feher). Strihan în Solomovici 2004: 401). soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. soţia lui Paul Mitrache. soţia lui Gheorghe C. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. Teşu Solomovici. Wechsler). soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”.R. Cziko). decât pentru majoritatea română. Samoilă).C. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii.S.I. Cecilia (n. Procuratură şi în Miliţie. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. Stere. Elisabeta (n.G. Wolfsohn). soţia lui Vasile Vaida. Weissman). o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. Betka (n. Ecaterina (n. care. Medi (n. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. soţia lui Grigore Preoteasa. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. Antoaneta (n. religios şi al opţiunilor politice. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. Tereza (Ungar). O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947).Ileana (Ilonka Papp). soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. Mihail Petruc. cumnata lui Teohari Georgescu).

a identităţii sale etnoreligioase. c. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră231. “antisemiţi”. Grosso modo. fie acestea de tip academic sau informativ.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară232. în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici).a. însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient. fie aceasta academică sau jurnalistică. 168 . Miliţie. Argumentul riscă să pară frivol. în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor de economie) Dorel Oprescu. etichetaţi pe cât de frecvent. de către majoritatea “minimaliştilor”..org/db/pdf/nr237/pagina14. precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. sau Cristian Troncotă. dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe. prin coroborare cu alte elemente de identificare. fundamentată de principiul sine ira et studio. spre exemplu.) remanenta penurie. a documentelor oficiale interne ale Securităţii). şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). infra).grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. v. ca “extremişti”. preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului. cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. şi d. cvadruplu avantajată de a.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. b. Jandarmerie.romanianjewish. colonelul Gheorghe Raţiu ş. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. În esenţă. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc.pdf) – aşadar proba.5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. “ultranaţionalişti”. etc. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. etc. tabăra “minimalistă” pare să se fi impus. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. Marius Oprea). 2. pe atât de expeditiv. Practic.e. Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) 231 232 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . Prima facie.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”. publicistul Harry Kuller.APARATUL REPRESIV (Securitate. dar nu numai (ex. http://www. teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici.

în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central233: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul: “Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko234 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar235. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu
233

Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţi i Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic-administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s -a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divi zat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţii Externe (celebra D.I.E. ); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 234 El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). 235 Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost 169

4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane 236. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor237 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării238; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949 239, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se
obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 236 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 237 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 238 Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu-şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 239 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) 170

includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:  ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)240;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu
Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici cla sa a III-a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 1945: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 240 Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt. -col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 171

adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere241, opozant poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337).
241

Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 172

În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1504. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1505. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566); 1506. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1507. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1508. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1509. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1510. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1511. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1513. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001242); 1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1515. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1516. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1517. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 243 1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ ) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad
242 243

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 173

de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1519. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism -leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1520. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1521. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania244 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 - 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 253 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1523. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1524. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1525. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1526. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1527. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56);

244

Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

1528. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19

iulie 1948, partea I-a, p. 5969);
1529. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la

Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982);
1530. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-

Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)245; 1531. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))246; 1533. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1534. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1535. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1536. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1537. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)247; unul din cei de care lt.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86.7); în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2;
245 246

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 247 V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 175

Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1538. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani248 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1539. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951249; 1540. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1541. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1542. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şef adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980); 1543. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1544. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1545. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1546. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1547. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1548. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1549. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1550. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959);
248

V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 249 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii

de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1552. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1553. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1554. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1555. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1556. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1557. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1558. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003); 250 1559. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail” ) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1560. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1561. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1562. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1563. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de
250

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 177

partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1564. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1565. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1566. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1567. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1568. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1569. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1570. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5); 1571. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1 aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1572. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1573. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1574. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1575. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1576. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1577. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923);

178

1578. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară

Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)251; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1579. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1580. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1581. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1582. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1583. BERCU, M. Leon (1907-1977) – membru de partid, medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (19461948), membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti (1948-1952); membru al Sectorului Medical al C.C. al P.M.R., responsabil de nomenclaturiştii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu, Dumitru Petrescu şi Ion Vinţe; conferenţiar la I.M.F. Bucureşti; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002; M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097; Scurtu 1998: 41); 1584. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1585. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1586. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1587. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1588. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232); 1589. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1591. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1592. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1593. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de
251

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1594. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD252) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1595. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1596. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1597. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1598. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1599. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1600. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.P.A.D.C.R. 82006: 182); în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova, pensionar; 1601. BLUM, Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 115 din 20 mai 1948, partea I-a, p. 4437); 1602. BLUM, Vasile – de formaţie şofer, în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4495); 1603. BLUMENFELD, Bloida - din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1604. BLUMENFELD, Leon - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1605. BLUMENFELD, Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6748); 1606. BLUMER, Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6747; menţionat şi în Solomovici (2004II: 567), potrivit căruia ar fi fost inginer chimist, fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti); 1607. (?) BOCSE, Iosif – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.C.R. (23/1953);
252

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Bir taş. 180

Mihail (n. nr. nr. după august 1944 maior. V. M. fiul lui Philip şi Rosa (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 10875. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. în Forţele Armate.R. 18. dosar 10. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A.Of. Doina. nr. fond 495 (“România”). Decretul Consiliului de Stat al R.. 1946 în M. 1610. 266 din 20 nov.Of. Suceava – 10. cu grad de căpitan. 2786. 35 din 11 febr. M. nr. BODNAR. p. Solomovici 2003: 198. cu care a avut o fiică. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. 1947 . 1947. şi Caţavencu (2004). avansat la gradul de general-maior în 1949. în calitate de şef de serviciu la M. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. Zalman . 157 din 4 mai 1957. partea I-a. 4049).Of. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. I.Of. Goma 2007: 118. decizia ministrului Justiţiei nr.Of.A.III.R. M. p. şi 2003: 264).1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”).1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. BODOAGĂ. nr. 1612.XI.Of.A. apoi în maquis.I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. zis “Bibi”) (26. partea I-a. 1946 în M. 125.IV. 3871).S.S. 19854 din 25 febr. 1213). menţionat şi în A. ambii imigraţi din Rusia. nr.Of. nr. fond documentar. 6. supra). BOGDAN. partea I-a.1608. p. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul război ului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M.1912 Frasin.-col. p.R. 1947 reîncadrat (retroactiv. p.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. voluntar în Spania (1936-1939). partea I-a. 225.R.R. 1654-5) 1609.090. partea I-a. cu Simona. Solomon-Erwin BLUM253) (n. vol I..Of. p. III-a. dosar nr. Meier ROSNER. anchetat. 1614. 253 din 1 nov. 110 din 18 mai 1945. 1611. 233 din 8 oct. director adjunct al Secretariatului D. căs. 99243 din 4 oct. Arachelian 2010. I. unde. 110 din 16 mai 1947. Horia (Sharit) – în 1950 maior. (1955-1960). Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. Harry BERMAN254. & Caţavencu 2004. (1946-1947). alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec.P.I.I. f. 9763). 10158. 1947 (M. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. 1945. p. 19. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 3697 din 30 apr. Hary (n. fratele lui Jean Bogdan (v.VIII. 1949. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). & Caţavencu 2004.I. 52 din 4 martie 1945.1950). nr. destituit şi trecut în rezervă în 1952. 2006: 215.S.G. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. DJ nr. decizia ministrului Justiţiei nr.I. Oprea 2002: 157). (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. 181 . 2). comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). I.. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. BOICO. Nicolae (n.I.093 din 11 dec. Ervin (n. direcţia Spate din M. disculpat. 1946.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. BODASCHER. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. partea I-a. cf.. f. prin Decretul regal nr. partea I -a. 1954). unchiul prin 253 254 V. 1613. fiul lui Carol) (n. partea Ia.I. Arhiva Operativă M. în M. Cosma 1994: 50. nr. Pelin 2005.L. nr. BOGDAN.R. Ordine şi Instrucţiuni 1959. Stark)) (n. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. la înfiinţare (1948) (I. 3617. p.R. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. 25. 2066 din 20 oct. BOGDAN.A. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. CNAPPE. 72 din 26 martie 1946.. inv. 1945. pp. după război încadrat iniţial în Securitate.XI. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M.A. 10926. partea I -a. începând cu 15 august 1945). M. în oct. v.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). v.R.Of.

după război şeful Biroului Cenzură din M. fond Documentar. partea I-a. 222 din 25 sept. 255 din 7 nov.1969 cu grad de maior256..Of.Avrum (1905-1934). fond Documentar.alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I.R. 28 iunie 2007. 10.N. 2417.12. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră .pdf 257 Arhiva C. 1617. 182 .I. 1948).S. nr.M. 10433). BOTOŞENEANU.-col. cf. Pleşa 2010: 124-5.C.R.P..a. 1621. Ferentz – în sept. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. Oradea (ian.-nov.R.A. Marghita (1944-1946).I. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. instructor al Comitetului judeţean P.). nr.S. 8318). dosar nr. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. 1654-5) 1619. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. De altfel.A. 157 din 4 mai 1971). Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. doi fraţi.S.Of. f. 9800. S. 3659).Of.cnsas. 148 din 25 iunie 1941.Pepi (căs. BRAVERMAN. 1946 (M. 2. 1618.]. părinţii săi. din 1935). DJ nr. 1948-apr. 1622. 1961).C..R. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. vol I.C. Jdanov” (apr. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. Samuel – ilegalist. partea I-a.R. muncitor necalificat.C. trecut în rezervă la 31. Sălard (1946). Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. BRAND.. 219. 2037).. 2006: 255 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC. 55 din 6 martie 1948.Of.1920 Balc. partea I-a.G.I.A. şi http://www. 1616. Nastasă şi Varga 2003b: 175).A. p. BRAUNSTEIN. nr. BOICULESI.Of. Dobre et al.S. 1947. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. 1615. partea I-a. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. partea I-a.N.I. partea I-a. Ludovic (30. Lupu 2011. f. H. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. dosar nr.Of.1930 Braşov – 2000 Cluj. 1945. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. cu grad de colonel (iul. nr. ff. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. nr.şefă de birou (1945-1947). de unde demisionează în sept. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. & Caţavencu 2004255 ş. 1957 – mart. 1947 – sept.M. p. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. 1623. p. ilegalist (membru U:T. partea I-a. p. BRATU. apoi zeţar la Tipografia Oradea (1933-1937). nr.Of. Ordine şi Instrucţiuni 1959. 52 din 4 martie 1945.. 1949 – mai 1959).R. M. 1946. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. (Arhiva C. Israel). Rebeca .1949). (dec.IV. al P. Iosif (n. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948).) Wasserman (1909 – d?). 4048 [cota S. 63-65 şi fond Neoperativ. f. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. M. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. fişei de la Securitate257.. 1949).a. 1945. 8199). dosar nr. 3617.VII. 215 din 21 sept. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 93. 208 din 10 sept. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944).M. pp.A. al P. p. C. a avut 3 fraţi . apoi diverse alte munci până în 1941).R. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). secretar al Comitetului P. Jozsef) (6. BONY. ulterior exclus din cauza rudelor sale emigrate în Israel (Neagoe 2001: 70).R. BREBAN.: 108). 256 V. 1620. BOKOR.C.

M. 1921). 1947. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. Cosma 1994: 83)258. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. la Serviciul Siguranţă (M. III-a. 180 din 6 august 1948. 6491). locotenent-major. p. BROITMAN. 1625. p. nr. partea I-a.C. emigrat în 1970 în Israel (M. 54. Gh. al P.G.I.R.1910 – 27. I. pe Aleea Alexandru nr. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 110 din 14 mai 1948. a III-a. Alexandru Drăghici. 1913). reactivat în august 1948 (M.S.P. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea.Of. 126/1970.A. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu.. la adresa http://www. 1627.R.I. nr.R. & Caţavencu 2004. 51 din 2 martie 1948.M. ulterior colonel. Chivu Stoica.P. Leontin Sălăjan. Ioniţoiu 2006: 43). partea I-a. 1944 – iulie 1945) (M. cu referat de cercetare la fd. 116 din 21 mai 1948. 187 din 18 aug. nr. 135 din 18 iunie 1945. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban.Of. 204. după transformarea Siguranţei în Securitate. 165 din 24 iulie 1945. nr. BRUTARU. 3293. 7259).C.I.S.R. nr. (M. ulterior colonel dr. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. Sigismund. decorat prin Decretul nr. când demisionează. 4494). 7085. 286 din 10 dec. membru al Sectorului Medical al C. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. 258 Vezi şi fişa sa parţială de la C. BUCHLER. 5127).Of. 183 . fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. (1948-1959). trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. nr. partea I-a.XII. C.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. p.R. partea I-a. I. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. partea I-a. Cosma 1994: 46). Gheorghe (n.I. fost deţinut la Gherla). încadrat în D. p. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”. 1626. anexa la dosarul nr.G. 1631.P. n. partea I-a. Ecaterina .P. BRUDER. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945.S. Levy 2002: 84.Of. 5099. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. revenit în ţară în 1944.Of. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. & Caţavencu 2004.Of. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. Duţu et al.S. nr. şef de birou în centrala D.Of. 1. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. & Caţavencu 2004.P. trecut în rezervă la 15 august 1945. I.VIII. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă.78. 1630. Andrei . Goma 2007: 178-9. 1945.N. BRUNER. BREINER. p.R. nr. BRILL. partea I-a.S. responsabil medical de nomenclaturiştii Gheorghe Vasilichi . ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. al P. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. M. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală.A. Petre şi Carmela Roman. 9.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. Andreescu.1978 România) – ilegalist cunoscut. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1629. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945.C. 182 din 11 august 1947. 4313. p. 136 din 19 iunie 1945. Iosef Şulam (zis “Şuli”. 6309).R. p. 2002: 12.R.. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. p. p.G.G. 243 n. 1624.Of. BREBAN. Hortensia. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n.. Gheorghe Florescu şi Constantin Pârvulescu.R.pdf.cnsas. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv.. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. fiul lui Moise) (5. p. partea I-a. nr. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. exclus din M.” cls. nr. (M.G. 1628. 10924. M. partea I-a.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. Cosma 1994: 83.

52 din 4 martie 1945. Troncotă 2006: 123.I. fost ofiţer sovietic.R.I. 164 din 19 iulie 1948. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. 9 din 12 ianuarie 1948. 1997. al P.S. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. v.de formaţie tâmplar. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. inv. Goma 2007: 118. Bucureşti) – evreu maghiarofon. membru P. 1971: 210. Watts 2011: 197 n. Catalan 2001/4. (M.I.Of. C. CAFFE.A.R.C. dosar nr. p.N. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. 1638. BUTYKA. 165.Of. 876 / 2407). partea I-a. 2/1957.A. 157 din 4 mai 1971).A.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.C. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. mr. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).P.” clasa III-a (Adorian et al. inv. p. (1955) (menţionat şi în C. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). M. Iakov).C. 5969). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. p. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). BUCICOV.-col. nr. BURCĂ. fond 495 (“România”).I. 681). 240). 1952). Michal Iurevici BURSCH) (25. 70. nr. S. Berindei. 1640.. 1).A.M. Dobre et al.P.07. CALER. BUIUM. 1953-1963 – şeful Direcţiei). secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)).I. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). pp. CANTEA. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel.R. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. Mihai (n. L. 1636. 1654-5) 1641. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). partea I-a.. anexa la dosarul nr. ulterior şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). Maria (n. partea I-a. Solomovici 2003: 195.A.C. comandant al trupelor M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1634. 1635. BULAN. CAPLAN. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii.A. inclusiv membră a organizaţiei de bază a partidului din M. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). 1637.C. fost activist C. Andreescu. 152 din 5 iulie 1948.R.gen. după război ocupând diverse funcţii. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. plutonier major şef (în 1949).d.Of. în 1965. al P. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972).S. . “Cadrele Securităţii”).1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . avansat gen. Şt. din 1932.G. Francisc (n.R. Solomovici 2001II: 44.R.G. Cosma 1994: 49. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. 327 din 19 sept. partea I-a. A. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. Iacob (n. BUTNARU. trecut în rezervă în 1977. şi fişa de la C. 2006: 79. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. 1633.C.IV. Ferenc Butyka la 13.F. 23 din 29 ian.P. Nastasă şi Varga 2003b: 24. şef al Direcţiei Generale Politice a M. 2006: 183. 75. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Wexler & Popov 2002 II: 825. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. 225.D.P. partea I-a. decorată cu ordinul 184 . (1947-1950). (1950-1952).1632.1920. colonel de Securitate. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). Ioniţiu 2008:88.A. 5627). 1639. 1947.S.Of. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. C. 3293. avansat la 23 august 1949 general. p. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). din M. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. (M.Of.C. Cosma 1994: 45. voluntar în războiul civil din Spania. al P. ilegalist. Henri .R. nr.. Diamant 1979: 371.

p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti.html./D.R. iar în nov.după august 1944 detectiv în cadrul D. nr. (M. 1945. 110 din 18 mai 1945. 208 din 10 sept. p.G. 1656. 208 din 10 sept.Of. p. partea I-a.. fişa parţială la http://www. în 1948 plutonier major la D. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. 1654. (?) CHIMION. 289 din 13 dec. CASAPU. 157 din 14 iulie 1945. Mihail .G. 7743). transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr. (M. Eugen (n.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. 9718). p. partea I-a. M. M. nr. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.G. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. 1947.S. nr. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. partea I-a. nr.A.P. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. 1646. 1649.G.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. Botoşani (M.. Jela 2001.S. nr. partea I-a. 1945. 5360 şi nr. Petre . a D. Ioniţiu 2008:88. p.P. partea I-a.S. Cerlinca. Lupu 2011. Clareta – în nov. nr.Of.S. 1947. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 72 din 26martie 1948. nr. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. CHIPER.Of.Of. 8321). V. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D.1933 – 1985. pensionat.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.Of. nr. fost frizer al Anei Pauker (C. B. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. inv. 1947.P. a D. 1651. 286 din 10 dec. CHIVU.S. Cosma 1994: 48). partea I-a. a III-a (Decretul nr. nr.C.php 185 . 259 260 V. 11059). 2629).P. 1653.. (1947-1953). Michail M.I.R. partea I-a. nr.G. 1650. 3293. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M.Of. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . (4/1968). Iancu . dosar nr. I. din sept.P. nr. 1945.C. CHITNER. 3038.aspx?DocumentId=26302. partea I-a. nepoata lui Iosif Chişinevschi şi soţia lui Cornel Kaplan. 199 din 3 sept. p. 3697 din 30 apr. 110 din 16 mai 1947.P. partea I-a. M. M.P. CATZ. p. nr.N.S.C.R.S. 1652. 1648. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi.C.A. GRIMBERG) (n. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel260. p. 1947. p. p. 3895). 201/1975. 2417. M. M. v. 10923. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. Lary LEFERMAN. http://www. 1644. CHELMAN.S. CHIPER. partea I-a.. apoi încadrat ofiţer la D. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major).ro/DocumentView.Of.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. Ion (n. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). Galaţi în 1948)261. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5982 şi nr.S. partea I-a. partea I-a.“Apărarea Patriei” cls.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN.Of. 88 din 18 apr.N.R.P. (M. p. 253 din 5 nov. 1655.Of. f. 1947. partea I-a. (M. al P. p. p. 261 Vezi şi http://www.Of. Surica – în dec. C.Of. 30 din 6 febr. 107 din 15 mai 1945. CAS. 4355.wolterskluwer. secţia Cancelarie – dosare anexe. 873 din 20 august 1949259) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. 157 din 4 mai 1971).ro/fisiere/tortionari/cautt. CHELER. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1643. 265 din 19 nov. 1642. http://freelex. Ioniţoiu 2000: 204. anexa la dosarul nr. 1647. nr. CERLINCĂ.P.pdf.I. 918.Of. 1947. CHELM. al P.S. 219. Mihail (n.S. nr. 144 din 25 iunie 1948. 122 din 31 mai 1947.P. 4049). Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman.cnsas. partea I-a. CĂLIN. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. partea I-a. CÂMPEANU. nr. Mayer .Of. fond Neoperativ.A.R.procesulcomunismului. 3871. Mircea (n. nr. Arhiva C. Paul (n. 10094). p. 8318. FELDMAN) – fost lăcătuş.R.Of. 7. Neştian 2010: 88. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D.P.comunism. p.I. 5817).I. M.R.şef de serviciu D.G. 1645. Goma 2007: 118. partea I-a.

p. Ştrul) – căpitan M. nr. Sandu (n. 1671. Tobias .Of. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1669. CIOBOTARU. 140 din 19 iunie 1948. nr. p. CITY.Of. M.P. partea I-a. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). 7086). CIMPOIEŞU. căs. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. partea I-a. nr. 4517). 4049). p.Of. 6310). nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. COHN. 1666. COHN. 1945.cnsas. 4355. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt.Of. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 15. partea I-a.1990262). M.Of. transferat temporar ca translatorşef (v. 2604). 1948. p. partea I-a. 3949). 176 din 2 august 1948. 262 V.Of. 110 din 18 mai 1945. M. COJOCARU. partea I-a. 1660. partea I-a. nr. p.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1674. jud. COJOCARU. p. nr. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d.A. 1665. nr.C.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959.V. Iancu .Of. FELDMANN) (n. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. F.P. 110 din 18 mai 1945.Of. 122 din 31 mai 1947. 9 din 12 ianuarie 1948. 121 din 31 mai 1945. nr. p. la Circa 14 Poliţie (M. (M. 1948.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. nr. partea I-a. 30 din 6 febr. 473). George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. 266 din 20 nov. COHN. 10126). COHEN. 4 din 4 ian. 1945. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 1672.1657. p.Of. demis în apr.R. (M. COHN. partea I-a. p.of. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). 92 din 17 apr.1937 la Josenii Bârgăului. Ancel – demis în nov. 1946. CONICI RAITER. COJOCARU. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. 1670. partea I-a. v. 186 .Of. Gabriel (n. partea Ia. 1667. M. Moritz . în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). în 1948 plutonier-major în D. v. N. 16 din 20 ianuarie 1948. nr.G.C. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). fişa parţială la http://www. 3694 din 30 apr. 1662.I. 107 din 15 mai 1945. trecut în rezervă la 17.I. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1659.I. 1661.Of. p. p.P. p.Of. 980. p. 5228). Moses . Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. 78). nr. nr. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 1673.pdf. cu Petria. partea I-a. partea I-a.V. partea I-a. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M.R. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. partea I-a. 5227. 239). M. M. nr. partea I-a. nr. M. p. 8. CIORTAN. 140 din 19 iunie 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.Of.G. 182 din 11 august 1947. p. 1997. 4049). 1663.. 71 din 25 martie 1948. 8888). 3694 din 30 apr. COJOCARU. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. p. 3895). 1664. partea I-a. p.S. COHN. nr.Of. CHUSID. 1668. al P. partea I-a. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. COJOCARU. -col. 232 din 11 oct. 1658. COCA. (dosar 12/1954). nr. Harry – fost tinichigiu. nr.A..

C. 1945.1675. 1948. 20. COSTEA. cererea de schimbare a numelui în M. inv. 1946. 1348 din 7 ian. partea I-a. partea I-a. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. 1947 (M.I.1913 – 26.A.I. (M. (1955).VI. CORNĂŢEANU. nr. inv. 260 din 13 noiembrie 1945. partea I-a. Fifca KLEINMAN) (18.Of. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.1981.IX. Jenö KRONSTEIN263) (2.Of.C.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. în Forţele Armate. 1677. 1687. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. 1945.colonel de Securitate (în 1953).A.C. 1679.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). M.C.I. Eugen (n. p.III.A. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş.Of. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. Suceava. fond 495 (“România”). Ionel (alias) (n. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. p.1986) – ilegalist. 2547. avansează în cadrul direcţiei regionale. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. 1681. 3293. 81/1970.V. 72 din 26martie 1948. 1945.S. CONSTANTIN. COHN) – membru de partid.XII. partea I-a. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.Of. anexa la dosarul nr.R.S.. până la gradul de colonel. 1993.Of. p. iniţial la penitenciarul Aiud.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 6867). 1947. Max H. partea I-a. 4706 şi nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 187 .I. 1686. 1680.). CONSTANTINESCU. cu stagiu recunoscut din 1931. p. al P. 120/132 din 25. 67 din 20 martie 1946. partea I-a. 9964 din 31 ian. nr. dosar nr. care indică numele “Faivel Kleiman”). COSMA. 1946 din M. 1375 (pentru aprobare). Oradea (1948-1950).A. 264 V.R. p. p. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. Valeriu (n. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. COSSLER.V. 237 din 17 oct. 1682. v. cu grad de comisar.P.C. 286 din 10 dec. partea I-a.. Vâlcea – (22. 4264). 60 din 13 martei1 1947. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. 1683. partea I-a. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). Simion (n.VI.P. COSMOVICI. partea I-a.Of.G. 1516). 2017. în 1963 (printr-un 263 V. 10170). cu care este trecut în rezervă la 21. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. 126 din 6 iunie 1945.XII. 1685. CRACAOANU. 10923). 3697 din 30 apr. ulterior colonel M. Pavel (n. 2066 din 20 oct. partea I-a. partea I-a. COPELOVICI264) (n.” clasa a V-a. 108 din 12 mai 1948. nr.P. nr. partea I-a.I. p. nr. nr. 176 din 4 aug.R. nr. COPER.R.Of. al P.A. COSTIN. 273 din 28 nov.P.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. (1949-1952). C.. inv.Of.1951. 2629). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 43 din 21 febr.1928.?)1953) . p. 1678. 1676. 4049). p. 267 din 21 nov.P. (farmacist). 1947. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. nr. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d.G. partea I -a. Leon (n. 225. nr.Of. 253 din 1 nov.Of. a D. CRISTESCU. cu grad de locotenent-colonel. M. nr. cu referat de cercetare la fd. 9071. (?) CORNEANU. 9763). p. după război general. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. CORNESTER. Haim Max (n.Of. 1946 în M. p. Şloim . prin Decretul regal nr. 1947. CRISTEA. nr. p. 23. M. 1684. iniţial ofiţer la D. 9940). funcţionar civil în cadrul M. nr. p.P. 1896). 41 din 18 febr. 1688. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. (M. nr.Of. Suceava) – angajat în 1949 la D. p. partea I-a.1907 Brezoiu. sinucis în 1953.P.S. nr.

Of.08. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. CSIKI. 5128).I. nr. Elizar (n. Turda. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller.Of. CRIŞAN. 253 din 5 nov. p. 76. 1949. M. Goma 2007: 118. 803.933 din 15 dec. p. M. în sept.Of. Kovacs 2006. 10925. director al D. partea I-a. 5127 şi M. p. 1699.1896 Ciocaia. Levy 2002: 104.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. 1689. Cluj. p. DANIELEVICI. nr.Of. 2006: 662/637. menţionat şi în C. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Sugarman f.Of.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p.C. 1697. 4 din 4 ian. 295 din 28 dec. al P. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). 188 . 1690. 99 din 2 mai 1947. Lajos. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.Of. 24. partea I-a. 11177. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/CRISAN%20ALEXANDRU. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Eugen (n. Berindei.I.J. nr. nr. şi fişa sa de cadre la http://www.cnsas. al P.G. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. partea Ia. 286 din 10 dec. 3. Solomovici 2004: 569. p. (Jela 2001. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. DASCĂLU / DASZKEL. a II. M. partea I-a. partea I-a. Alexandru (25. 61).R.C.Of. M. DASCĂLU. p. Ludovic (n.VI. 1922 Tg. partea I-a. 12). 126. 2002: 52-3. 5466.: 108. FRIEDMAN) (n. nr. 9926).R. CZELLER. 259 din 12 nov. 1947. (?) CSIZER. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon. 1694.Of. decizia M. 22. trecut în rezervă în 1950.Of. îbn acelaşi bloc cu L.A. nr. nr.P. Duţu et al. DAVIDOVICI la 01. partea I-a. Vilhelm . apoi a 7-a (din 1955 cu grad de locotenent). 4264). M.P. 4517) 1692. Aurel . p. nr. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 25.S. SM – 1997 Bucureşti) (fiul lui Petru şi Estera) – ofiţer de Securitate la Direcţia a 4-a (1952-1954).G. Mureş (M.P. Pavel (n. 43. 21 ian. 222 din 25 sept. 1700.Of. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. nr. nr. 21 din 26 ian. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D..Of. 1945 în M. 209 din 14 sept. nr.. partea I-a. Mîntuleasa nr. 108 din 12 mai 1948. Cosma 1994: 76). partea I-a.S. 83). trecut în rezervă în 1967 cu grad de căpitan265.. Virgil (n. p. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). CSEN. 3871.I. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. p.A. apoi locotenent-colonel. 144 din 29 iunie 1945. 136 din 19 iunie 1945. 110 din 16 mai 1947.S. nr. nr. Budea 2005. (M. M. p. di9 1963 la Direcţia T. 1947.G. Zoltan – medic M. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M.1933 Cucliu Mic. 1695. Rozalia .D. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. 121 din 31 mai 1945.R. 1945. M. Elizare M. respectiv Cseller) (n. DANER. locuia pe str. p. Diamant 1979: 371.S.A. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. 265 V. partea I-a. (2/1979). 1945.Of. 1696. posibil agent sovietic. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. p. la Circa 12 Poliţie (M. Cosma 1994: 52. Jela 2001. HAIDEN) (n.-a. 1946.Of. nr. p.1910.C. p.C. 1945.Of.VII. Andreescu.1912 Sinaia. DASCĂLU.R. p. p. Simion . 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). din 1 dec.S. 2 din 2 ianuarie 1948.în nov. 1691. 9748. 10433. 1698. Bihor – d. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D.Of.P. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. partea I-a. 8050).în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg.pdf.R. partea I-a.Of. 7084. 1945. DAN. Oradea din 1948. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M.a. CRISTESCU.C. partea I-a. (31/1953). partea I-a.Of. 1693. 1701. 833). 182 din 11 august 1947.P. 3486. (Jela 2001. CROITORU. partea I-a.

I. preşedintele A.). 43 din 21 febr.R. 3871). 30. C. M.IV.. p.I.C.D.V.U.1927 Usgorod.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. fond Neoperativ. al P.Of. f.P..G.P. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. 1705. Adalbert – maior M.Of. nr. partea I-a.C. 1947.R. p. Leibu .. 1948. DAVID. DAVIDOVICI. 220-319). DAVIDENKO. ff. partea I-a.C. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei 266 V.ro/documente/cadrele_securitatii/DEITEL%20ERNEST. – v. 208 din 10 sept. FICHLER) (n. inv. partea I-a. DAVIDSOHN. 110 din 16 mai 1947. nr.R. nr. nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.I.Of. M.N. I. A. partea I-a.S. partea I-a. nr. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI.S.K.C.C. 1703. al P. dosar nr. DEBELKA. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 258. 1515). după înfiinţarea D.F. ff. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570).1920 Budapesta) . Lugoj şi Caransebeş). Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R.1702. p. 1947. şi fişa sa de cadre la http://www. DĂIANU. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003).) (fiul lui Eugen Iakov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958).în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. anexa la dosarul nr. activist de partid (1945-1947). 4080 (cota S. 1706.. 548 din 16 octombrie 2003. în cadrul D.A. Iaşi (A. post din care demisionează în iunie 1948 (M. fond Neoperativ. partea I-a. fond Documentar. p. O. nr.Of.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of.). p. 2417. nr. 1709.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. 22. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. al P. cu referat de cercetare la fd. 1947. 1. 5360). Ernest (n.I. 1717. DELEANU. (14/1955). Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. Carol (n.P. M. DAVIDESCU.R.C. (8/1961 şi 12/1965). DEMETER.R. ? – în 1949 maior N. nr.S.Of.N. 1945.evreu maghiarofon. U. 4354). al P.Of. de profesie lăcătuş. 1712. 1708. Ioniţoiu 2006: 44.R.Of.A. Sandor Demeter) (n. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. deţinut în penitenciarele Jilava. 8321. 277 din 29 nov.S. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş. 255 din 7 nov.Of. trecut în rezervă în 1960. “defectează în 1975. 11625). Liuba .D. partea I-a. ilegalist (membru de partid din 1938. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.A. 1718. apoi locotenent.A. 220-319).R. 1715. 9/1957. se stabileşte în S. 1716. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. 122 din 31 mai 1947. şi Banu 2005). şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. DEMETER. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei..G. 189 . DAVIDESCU. 3293. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. 10557). dosar nr. dosar nr. Alexandru (n. nr. sublocotenent (în 1949).pdf. p. nr. 286 din 10 dec. partea I-a. 255 din 2 nov. Monitorul Oficial nr.R. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. & Caţavencu 2004. DAVIDOVICI. 10921). 1713.S. DAVIDOVICI. partea I-a. DEITEL.S. nr.266 (deconspirat de către C. DELEANU.cnsas. p.I. 30 din 6 febr.S.Of. 1948. (32/1955). 9800). DAVIDOVICI. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M.I. 1946.C. v.S. 1711.C. nr..1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1714.C.R. partea I-a.. 1707. p. partea III..C. p. 110 din 16 mai 1947.A. 1710. C.N.VI. Iosif . 144 din 25 iunie 1948.Of. p. p. DAVID. secţia Cancelarie – dosare anexe. 983). Jela 2001.N. 1704. partea I-a.VIII. 3872. 2417.P.

la Bucureşti (1940-1941). 5833).a.16.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.R..Of. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. “Mihail” (n. 1721. Marghebus)) – colonel de Securitate. 1729.S.G. Wexler & Popov 2002 II: 825). 4200). ilegalist. apoi.S. DEMETRESCU. nr.R.C. DRIMER. nr. Friedrich – fost funcţionar. Cosma 1994: 49). p.S. DOBROTĂ. 267 din 21 nov. 269 V. p.R.I. la un moment dat concediat pentru escrocherie.I. în anii ’50. partea I-a. DEUTSCH. 1726. 70). DEUTSCH. v. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001.A. 5127).Of.R. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. inv. DEUTSCHI. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls.S.Of. DULGHERU. 4708). 1725.R. 1719.şi Ciuc (1947-1950).com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. 3/1952 vol. şef al Serviciului Inspecţii al M. M. membru al Direcţiei Organizatorice a C. (1957-1958). cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. 168 din 18 iulie 1941. p. nr. Rubin . Troncotă 2006: 64. II. 2414). Solomovici 570).pdf. 126 din 6 iunie 1945.M. preluat. curs de perfecţionare în U.P.C.pdf.1968 cu grad de general-maior. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 268 V. Solomovici 2004: 579. p.I. partea I-a. partea I-a.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.P.Of. 190 . şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. 1722. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. DRUCKER. anchetator brutal. 2004: 570. Zoltan . Raoul (fiul lui David) – maior. nr. nr. 1723. Solomovici 2003: 195. http://www. 7472. când va fi destituit împreună 267 V. nr. (M. (1954).P. numit şef al Direcţiei cadre a D. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei.Of. DERJI. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. I). partea I-a. 162 din 16 iulie 1946. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50268 (M. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. 5/1. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. trecut în rezervă la 6. 66.A.C.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.C. 1728. 1727.P. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). Emeric . -a (v. al P. căs cu Liza Marcusohn (1938).ro/documente/cadrele_securitatii/DRUCKER%20SAMUIL%C4%82. (19581968). Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. Lomy – şeful arestului M. Jela 2001. 153 din 10 iulie 1945. partea I-a. angajat al reprezentanţei comerciale a U. DINU.R.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M.C. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău.S. DINHOFER.Of. (1950-1952).S.G. 10170). împreună cu soţia sa. (1949-1952). Solomovici 2004: 570).G. funcţie din care va fi demis în 1957. 1724.Of. DERFLER.V. şi N. p. I. 1945.C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. încadrat în D. 269 1730.I. 4049). p. pentru câteva luni. partea I-a. cu grad de colonel în 1952. Samoilă – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. 3694 din 30 apr. p. u. nr.procesulcomunismului. 66 din 19 martie 1948. 136 din 19 iunie 1945. Mişu DULBERGER ) (16. Ioniţă 2010: 29 n. (nr. şi http://www. inter alios. al P.A. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?267. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. 110 din 18 mai 1945. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. v.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. partea I-a. partea I-a.Of.S. 1720. Bucureşti cu grad de locotenent.cnsas. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). al P. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. nr. 62 vol.

G. cu grad de maior. Banu 2008: 325. ales membru al comitetului de partid al M. p. nr. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. nr. iar ulterior.S. când se pensionează definitiv. 603. 1733. 45).Of. unde locuia una din fiice. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. dosar nr. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). (1952). doc. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S.) al M. fond “D”. 2006: 12.1948). 1735.I.I. 165 din 24 iulie 1945.Of. partea I-a. (?) DURAND.1911 Cojocna. EBNER. 271. 1732. 136 din 19 iunie 1945.-colonel.A. prezent în Franţa.R. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). în Canada. 268. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. Ordinul Meritul Militar cl. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. 69. 99. p. 225.P.Of. combatant în Spania (1936-1938). Goma 2007: 118. 1677. 181. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). partea I-a. V-a.S. Jela 2001: 106-8. EINHORN. pentru merite antifasciste. p.cnsas.1920 Bucureşti – 1987 Bucureşti) (fiul lui Bercu şi Fanny) – locotenent-major la Direcţia Regională de Securitate Bucureşti (unde este inclusiv şef de grupă). 1337). controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). 255 din 7 nov. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. Eugen . cl. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976.D.G. (1948-?) (Cosma 1994: 25. 1734. 9800. apoi pensionat. 45. în 1947 încadrat prin decret regal. 2. nr. avansat la gradul de lt. 1945.O. partea I-a.P. nr.D. (?) EGRI. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n.. trecut în rezervă la 1 martie 1960 cu grad de căpitan270. 2006: 122. C. nr.Of. p. partea I-a. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. III-a. 253 din 1 nov. 9763).A. Kuller 2008a: 127.. (1948-1950). Cluj . 6306). ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 270 271 V. 14/1959 şi 30/1980. EDELSTEIN. 1947.R. al P. 191 . cu grad de sublocotenent.. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. în Forţele Armate (M.Of. Cosma 1994: 48). 426. anexele la dosarele nr.?. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 127.C. 15 din 18 ian. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). fond 495 (“România”). 3293. 123. 2001II: 43 şi 2003: 211-224.D. la jumătatea anilor ’90. 44. Deletant 1999:190. Ordinul Steaua RSR cl. emigrat la 21 oct. f. Troncotă 2006: 63. fişa sa de cadre la http://www.A. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. 1731. Goma 2007: 118).I. Samuel (6.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.I. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). 1948. inv. 5127) 1736. Dobre et al. B. p.R.C. DUŞESCU. dosar nr. partea I-a. 1781). membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). A. Citându-l pe Mihai Pacepa.A.C. şeful Serviciului “c” al M. p.III. Solomovici 2004: 574 ş. C. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. 10985.cu şeful său. 1944 – iulie 1945) (M. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. Deletant 1995b: 57. secţia Cancelarie – dosare anexe.ro/documente/cadrele_securitatii/EDELSTEIN%20SAMUIL. 1945 .I. inv.pdf. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. revenită în România în 1949. M. partea I-a.S. (1956-1957). (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). nr. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 1974 în Israel271.X. III-a. M. 256.A. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. nr. 1947.P. 38 din 16 febr.u.

274 V. (60/1955). ELIAS. maior şi apoi lt. M.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. al P. 8800). 1971: 210.S. şi Watts 2011: 196. nr.P. 1742. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. C.V. ERDÖS. I) 1747. ELEKEŞ. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102.M.VII. partea I-a. 286 din 10 dec. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. M. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 290.II. p. 1743.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER.A. Deletant 1995b: 57.-col. 90/1956.: 108. ELEPHANT. (3/1952 vol. 18. nr. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. 1744. nr. 5817).A. 982.Of. 257 din 9 nov.Of. ELGES.R. 286 din 10 dec. Troncotă 2006: 53.R.A.cnsas.. 30 din 6 febr..pdf.Of. 9218. fişa întocmită de U719/004 din M. 159 din 13 iulie 1948.pdf. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. 1746. Iosif . p. nr. p. 1748. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v.-col la Securitatea din Braşov în anii ’50-‘80272 (Bjoza 2006). CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d.Of. V. M. partea I-a. 1739. 9870). anexa la dosarul nr. partea I-a.R. nr. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan.cnsas. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. 165. 1745.A.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDOS%20RUDOLF. 1945. ENGLERT. n. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M.C. 2007. ELBIM. partea I-a. p.. p. partea I-a. nr. 1741.R. şi http://www. Medalia Meritul Militar.pdf.Of. Ghelniţa. al P. nr. 647. ERSEC. 23.Of. partea I-a. partea I-a. partea I-a.I. Eliodor (13. II-a. 241 din 22 oct. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 1947. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). 1949. p. Elemer (n. 1945. 1750. p.I.C. 10925.ro/documente/cadrele_securitatii/ELGES%20ELIODOR. Rudolf (12.. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior274. v. EPEL. apoi maior. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. p. & Caţavencu 2004. 1948.A. M. partea I-a.1931 Mediaş – 2001 Braşov) (fiul lui Carol şi Ecaterina) – locotenent. p. EÖTVÖS. partea I-a. Norbert . Ioniţoiu 2006: 27). inv. p.E. nr. Elena – funcţionar civil în cadrul M. 2006: 81.M. Focşani. cl.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 231 din 10 oct. al P. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). şef de sector la D.M. I. C. 256. (?) ELIAN.I. 5247. şi fişa parţială la http://www. 272 273 V.C. ? – şeful securităţii Caransebeş după război.1928. Kovacs 2006. 297. 1947. C. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). ulterior lt.unităţi române. 192 .R. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. 139 din 22 iunie 1945. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. Budea 2005). Dobre et al. nr. Oradea) – evreu maghiar. 632.cnsas. ERDELYI. Berindei.I..Of. 7579). şi http://www. 1945. 1740. 1738. 194 din 28 august 1945.D.C.I. Adorian et al. 2006: 280. 1749. ENESCU.R. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală273). Oradea în 1948 (M. Sugarman f.R. 10925). 5098 şi nr. 1737. 1.a.P. 275 V. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. jud. nr.1929 Petroşani – 2006 Deva) (fiul lui Ioan şi Irma) – locotenent major (1955-1966) şi locotenent-colonel la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean de Securitate Hunedoara275.C. 3293. al P. EPSTEIN. Catalan 2001/4. p. 135 din 18 iunie 1945. Dobrincu şi Goşu 2009: 486.

70. pp. p. M.P. 131 din 12 iunie 1945. 1758. partea I-a. 10205). 1946. nr. partea I-a. sublocotenent (1948-1950).Of. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. Anton (n. 1754.Of. 11026). 1757. partea a XVIII-a). ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. partea I-a. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. 55 din 6 martie 1948. şi fişa parţială la http://www.1922. 1948. p. din sept. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 1948. anchetator. FEIER. 12. 8319). 1756. p. din 1 dec. nr. 3504). FARAGO. Şinca 2006. 259.Of. FEIGEL. p. 68. 1755. partea I-a. p. Beniamin – fost funcţionar. 41 din 18 febr. p. p. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. biroul de contrainformaţii.I. 7074).G. nr. cap. 1761.Of. FANDEL. FAIBIŞ. 133 din 11 iunie 1948. 1349).Of. EŞANU. Nandor (alte surse Şandor) . demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M.G. 162. p. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.şef de serviciu în cadrul D. 276 V. 193 din 21 august 1948. 1947. p. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. 1764. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. nr. apoi plutonier major la D. M. ? – colonel. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel276. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. 5969). partea I-a. Bucureşti (din 1948). M. 100 din 3 mai 1947. FARCAŞ. 1947. nr.II. 196 din 25 aug. 6937. partea I-a. 5032). p. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. FAIER. 268 din 22 nov. 2037.S. 1518). p. 5227).în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M.Of.S.Of. 193 . 1766. EŞANU. partea I-a. partea I-a. 2 din 2 ianuarie 1948. 1752. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of.Of. nr. 4922). nr. FEIGEL. partea I-a. partea I-a. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Solomovici 2004: 577). 1759. partea I-a. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. M. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. (M. 208 din 10 sept. 140 din 19 iunie 1948. 1763.R. FARKAŞ. nr. partea I-a. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. partea I-a. 142-4). partea I-a. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. 1760. 2000. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş.Of. 3697 din 30 apr. 26. p.Of.1751. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. 8319). FAIBIŞ. Petru . Ploieşti) – evreu maghiarofon. FEIER. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. p.P.Of. 110 din 18 mai 1945. 1765.Of. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. nr. nr. Solomovici 2004: 576). nr. FEIERSTEIN.of. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. 4049). avansat sublocotenent în 1950. p. nr. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. 1762. din sept. v. nr. 1945. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 43 din 21 febr. nr.Of. 164 din 19 iulie 1948.cnsas. Andrei – în febr. cu atribuţii în contraspionaj. 1753. 1947. FARK. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 208 din 10 sept. 2888 din 12 dec. nr. n. nr. FAYER. p.P. p. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968).pdf.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M.Of. partea I-a.

partea I-a.I. nr. nr. u. n.pdf. 203 din 2 sept. nr. p. 6412). 168 din 27 iulie 1945. p.S.C. 1768. FEYER. v. vol. Carol . promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani. 4/1957 şi 4/1959. 5180).I. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 208 din 10 sept. F. GLANZSTEIN) – general M. FELLER. (nr.1767. I şi respectiv II). p. în 1948 preluat în D. p. 85/1955. 30. originar din Iaşi.P.Of.R. partea I-a.1925. FEINSTEIN. 3/1952. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of.a. 8320). şi u. FIDLER. 1948. 4517). I.S.Of. partea I-a. al P.Of. partea I-a. nr... I). Lipa . 255 din 7 nov. 1945. FICHMAN.Of. 1947.. al P. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. 2006: 80). FEYER. 2009. partea I-a.Of. omonomie cu cel care în 1956. 1771. 138 din 17 iunie 1948. nr. în 1950. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1008).Of. (M.Of.A. M. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 4380). 3/1952 vol.C. partea I-a. 277 V. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). nr. 110 din 18 mai 1945. (M. 121 din 31 mai 1945. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. vol. 4049). FICHLER. 1781. 1947.G.Of.D. 1948.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. iar din sept. Aurel (n.n. 59 din 11 martie 1948. partea I-a.Of. (nr. era transferat de la D. partea I-a. 3697 din 30 apr. 42 şi 112. şi fişa parţială la http://www. nr.I.A. Aizic-Moriţ (n. 118 din 28 mai 1945.]. 2006: 184. FENY [Remy?. 275 din 27 nov.I. p.Of.P.C.C.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. 1774. cu grad de căpitan. FEIGHENBAUM.P.Of. (M.P.G. 110 din 18 mai 1945. 31 din 7 febr. nr. v. 4049). inv. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. FELDMAN. cumnatul lui Emil Bodnăraş. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. al P. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. p. Izi FINKELSTEIN) (n. p.cnsas. 62 vol. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. 62. 1778. FEINGHERS.G. 9800). V. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). 1769. 1777. nr.I.a. Galaţi) – angajat în M. 3293.P. Jela 2001. p. partea I-a. 1780. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. Stefan – în febr.R. nr.R.R. p. 1770. FILIP. 2005a).C. membru de partid. 7304). C.C. în nov. partea I-a.A. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 1772.G. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. 165 din 20 iulie 1948.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. nr. nr. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. p. 1775. (M.P. anexele la dosarele nr. partea I-a. 4143. 2147). p. Solomovici 2004: 577). (M. 1773. partea I-a. cu referat de cercetare la Fd. p. 1948 era comisar de poliţie în D.A.Of. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. FELDBLUM. Gabriel . 10483).I. până în 1960. Andreescu.. FELDSTEIN. 1779. ca detectiv clasa a II-a. v. FERARU. 194 .Of. 5998. ulterior promovat agent de poliţie. p. M.. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1776.G. Ionel (n.C.P. nr. nr. când este trecut în rezervă cu gradul de maior277 (menţionat şi în C. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. la Brigada a III-a a D. partea I-a. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d.A. p. inv.P. 104 din 7 mai 1948. I şi III. Alois – în 1945.A. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. v şi M.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. Herman – în sept. nr.R.

ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M.Of. FINKELSTEIN.P. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. M. v. dosar nr.G. 110 din 18 mai 1945.Of. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. 7711). 10170). 1947. 1945. FLORIAN. 7261. 4922). p. 4743). nr. partea I-a. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. 11059.Of. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. nr. 289 din 13 dec. 1787. nr. 199 din 3 sept. partea I-a. partea I-a. nr.IV. partea I-a. 1911).org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. 1790.Of. FISCHER. partea I-a. p. FISCHMAN.: 109). 7742). 1791. 1945. 1947. FILKER. Ştefan – în 1941 radiat. 1792. M. cu grad de sublocotenent. 1944. M. Kuller 2008c: 189). după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. nr. 1788. 5122. fond 495 (“România”). nr. în Forţele Armate (M.1782. p. 1793. 17. după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. şi M.Of. 198 din 1 sept.fost frizer şi ilegalist. p.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr. partea I-a. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86-7) (Jela 2001. FLORIAN. Nathan . 100 din 3 mai 1947. 131 din 12 iunie 1945. partea I-a. împreună cu fratele său Albert. unul din cei de care lt.Of. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. 206 din 1 sept. 267 din 21 nov. 3697 din 30 apr. nr. FISCHEL. 247 din 29 oct. 3505). FOLDENBERG. partea I-a. p. 1941. 9764). inv.Of.Of. 4049). Goma 2007: 118. 278 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. 2099). partea I-a. 1785. (1948-1952). FOCŞENEANU. care a murit în luptă (Sugarman f. 1784. Cosma 1994: 48)278 (v.Of. 1945. nr. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare.Of. nr 201 din 31 august 1948. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). reîncadrat în 1945. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei.-col.Of. 72 din 26 martie 1948. 1945. membru de partid din nov. M. în 1947 încadrat prin decret regal. Ion . p.Of. Vrancea (M. 2631. Ioniţoiu 2006: 34. 1794. 1786. nr. Sandu – în sept. 51 din 2 martie 1948. partea I-a.a. 1783. partea I-a. p.1903. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. p. p. nr.Of. partea I-a. 225.S. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. FOCŞENEANU. nr. fost voluntar în Spania. p. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. p. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 253 din 1 nov. FONEA. 9546). 110 din 14 mai 1948. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). alături de alţi evrei. căpitan (în 1949). 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Mureş. în sept. 124 din 31 mai 1948. din registrele de rezervişti ai Forţelor Armate. partea I-a. partea I-a. pentru merite antifasciste. 4315).romanianjewish. Botoşani) . Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1789. nr.Of.html 195 . partea I-a.Of. FINKELSTEIN. p.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. nr. p. FILLER.

9562). nr. 110 din 18 mai 1945.Of. partea I-a.Of. partea I-a. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior.P.G.Of.1795. p. nr. 110 din 18 mai 1945. n. 182 din 11 august 1947..Of. 1948. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. a M. 131 din 12 iunie 1945. 4049). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.C. FRENKEL. 7085. 1805.I.S. partea I-a. Nică (n. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. Varga 2003a: 130). Mauriciu . după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. p. 208 din 10 sept. 1801. p. 4922. FRIEDLANDER. 1802.Of.C. v. partea I-a. p. 1799.Of. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. 1947.Of.Of.C. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. unde avansează succesiv până la gradul de maior. nr. FRENKLER. 1806. 1797.G. FRÂNCU. nr. 1811. partea I-a.Of.S. 136 din 19 iunie 1945. p.R. p. partea I-a. p. 247 din 25 oct. Herşcu ./D. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu.P. p. 1804. M. nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.n. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. nr. nr. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă..Of.Of. Cosma 1994: 48). pentru neprezentare la serviciu (M. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.C. 1948. 1807. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). nr. M. nr. M. p. partea I-a. şi Solomovici 2003: 198. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. FRIEDLÄNDER. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. FRIDMAN. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. FRIDMAN.Of. FRIEDMAN. al P. 1809. 4048). în luna martie 1948 considerat demisionat.G. (1/1975).E. FRIDMAN.S. al P. v. din 1948 în Securitate. 286 din 10 dec. 5128 şi M. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. M. 39 din 17 febr. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. 1810. în sept. 55 din 6 martie 1948. partea I-a.R. Ladislau . p. FORMAGIU. infra) – funcţionar civil în cadrul M. 1812. nr..I. 2038).]” (Kornis 2009: 237-8. nr. 1796. FRIEDMAN.C. 980). 10926). FREIBERG. 136 din 19 iunie 1945. 13529. partea I-a. Erwin-Max (fiul lui Eugen. 1961. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. v. Mureş (M. Nastasă. 1947. 3694 din 30 apr. 110 din 18 mai 1945. 1800. 1798. FRIDMAN.. conform unei surse evreieşti. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. M. Dănilă . 61 din 14 martie 1947. 5127). 1808. p.Of. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. p. 2037. p.A. Sandu (n. nr. FRIED. Raluca – în febr. 55 din 6 martie 1948. 5127). după război încadrat inspector în cadrul D. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). FRÂNCU.G.Of. FREIBERGER. nr. 1803. partea I-a. 3697 din 30 apr. v. M. p.Of.I. FRIEDMAN. FRANCO.C. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1917). 1947.Of. (1947-1956). p.A. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. 30 din 6 febr. nr. partea I-a.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a. 8318. partea I-a. care îl citează pe 196 . 4049). p.

4743). (1948-1951). p.1935 în U. menţionat şi în C. nr.Of.R. pp. Sigismund . 1815. FRONESCU. 124 din 31 mai 1948. FUCS. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. din sept.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M.R. p. FRUCHTMAN.A. emigrează în Israel după 1989. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. (70/1955). 279 V. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi.P. 5360). Solomovici 2004: 579. 197 . FUCHS. p. 126 din 6 iunie 1945. 1818.Of.R.S. I.R. 1813.R. nr. Solomovici 2004: 579). 4049).. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. germanofon. de unde s-a şi pensionat (I. 1918. 1814. Edgar – funcţionar civil în cadrul M. FRUNZĂ.I. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. nr. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. p. nr. 8320.A.C. 222 din 25 sept.S.S.G. Cosma 1994: 50). ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. partea I-a. şi cu variantele de prenume “Behr”.I. Botoşani). directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207.V. 1822.P. Sali – funcţionar civil în cadrul M.D.Of. 2006: 216.I.Of. M. 1817. FUX. 12. n. 2003: 207 şi 2001II: 43.R. 110 din 18 mai 1945.P. Dobre et al. posibilă identitate cu Teodor Friş. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). FUCHS. nr. Benjamin .. 136 din 19 iunie 1945. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. ? – căpitan în 1945. Troncotă 2006: 70. p. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. FRISCHER.R. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. partea I-a. nr. p. cap.C. FRISCH. & Caţavencu 2004)279 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare.Of. 1947.A.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU.Of. FROST.S. M.. partea I-a. 1827. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). care în sept.I. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. & Caţavencu 2004. 1821. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. al P. Goma 2007: 118. Şinca 2006. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. 5127). 7537). FUNARIU.generalul Neagu Cosma. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 142-4. ? . 144 din 25 iunie 1948. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. FUCHS. (M. FUCS. I. Sdolomovici 2004: 578-9). 2006: 184). nr. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. nr. M. & Caţavencu 004. Paul .din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. FRINDT.pdf. 1946.I.I.cnsas. 208 din 10 sept. 191 din 20 august 1947. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44.R. nr. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. p. 1826. respectiv. şi fişa sa la http://www. 10432). Suceava în 1948. 3697 din 30 apr. 10923. partea I-a.Of. 1947. David . M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. FROST. 162. 1823. p. 1825. Jela 2001).Of. partea I-a.fost cârciumar în Gherla.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. 1819. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n.Of. respectiv “Beriş”) – colonel. 4707).din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1816. 1824.C. v. partea I-a. partea I-a. 1820.R.S. p.P. 286 din 10 dec.R. “Fuchs”.

(la trecerea în rezervă în 1982).Of. n. nr. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. 1840.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI.C. şi u. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. 233. 9. FÜLLOP.I. 1836.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. 237 şi Ion N. fiica lui David şi Bella.R. 1946. 31. 1997. Wilhelm . nr. partea I-a.I. 16 aug. 280 V. 1845.A. 1945. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. 1839. 4266). 1833.Of.I.C. nr. cu Marcel BlecherBădescu. p. partea I-a. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. 1945. GHERŞIN. inv.A. partea I-a. 3/1952.Of.Of. 1830. nr. (v.pdf. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. nr. şi http://www. p. 110 din 18 mai 1945. nr. dosar 3/1952 vol.. 1947. 139 din 22 iunie 1945. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. M. 48 din 28 febr. GHIPS. 1842. GAL. la Serviciul Lagăre al D.a.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). nr. FÜLLOP. M. H.Of.Of.III. GEDO. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.C. 4049) şi activist P.A.cnsas. v.A. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. p. Berindei.C. 187 din 18 aug. (?) GEORGESCU.1828. 3699 din 30 apr. GALL. partea I-a. 257 din 6 nov. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. ? – fratele lui Teohari Georgescu. Gherşin (n. (?) n. GALL. 10416). în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. FÜRSZT. 9880). Bucureşti) – lt. inv. nr. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. gardian public la Poliţia Botoşani (M. GERSHON. al P. p. când demisionează. FUX. 72 din 28 martie 1945. p. nr. 62 vol III. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948.C. (6/1982).280. 1831. p. “Orest” (n. 275 din 30 nov. 1349). şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. II). GHINTER.Of. GALLOVITZ. partea I-a. Alexandru . ulterior funcţionar în M.Of. M. 1349. I). v. M.G. 1846. n. 22 şi 1999: 23. p. GHERTNER. Andrei (n. 1829.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a.R. p. partea I-a.în noiembrie 1945 încadrat în M. 62 vol. 1945.2.1913. Mina – angajat în febr. partea I-a.Of. Marcel . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 198 . 216. p. Paul Sterescu-Sternshein ş. p. Buzatu 2008: 407).S. nr. Marcu . cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. 1844. 41 din 18 febr. 27. nr. GABOR. Francisc . p. v. Andrei – în febr. 1838.C. Cosma 1994).Of. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. GABAY.R. (Solomovici 2003: 121). 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. I. 7259). Niculae 2004: 32. 1946. al P.S. 1843. 5246). Nastasă şi Varga 2003a: 229. 41 din 18 febr.-mj. Nuremburg.Of. (nr. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). Smaranda [probabil Gärtner.în febr. 1832. (nr. 7086. respectiv Zahariuc 2009: 210.I.A. 5246) 1835. partea I-a. Lupu 2011.M.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 182 din 11 august 1947. 2334). 108 din 12 mai 1948. n. vol. nr.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. partea I-a.P. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935.R. partea I-a. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. 1837. Iulian Sorin. nr. Iacob – între august 1944 şi august 1945. GHERŞIN. 1521). 1834. 139 din 22 iunie 1945.I.a. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. Gerschon – în nov. al P.. GENSER. Clara . partea I-a. 1841.

GOLDENBERG. p. GLASSER. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. GOLDHAAR. (?) GLUVACOV.Of. ca agent de poliţie clasa a III-a. partea I-a.F. probabil Mihail Gluk. partea I-a. p. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. GOLDENBERG. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).Of. 10433). 1947. p. 4146).Of. nr.Of. 5982). 1947. 1947.. 1947. 219.V. 1858. 10558). nr. şi Jela 2001: 125). apoi Târgu Mureş (M. M. partea I-a. partea I-a. M.S. partea I-a. Francisc . Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) .A. 107 din 15 mai 1945. nr.N. nr. p.S.S.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. fond Neoperativ.V.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. locotenent-colonel la înfiinţarea D. 3895). M. 10919. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50.C. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. M. 199 . 267 din 18 nov. 5933). nr. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. nr.G. nr.1914.G.Of. Pincu .. 182 din 11 august 1947. GOLDENBERG. nr. p. 1853. 2006: 79). ilegalist (din 1932).S.G. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. 4142). partea I-a. Iosif .P. partea I-a. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. nr. p. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. f. 3699 din 30 apr. 5099. 1857. Cosma 1994: 47).Of. 1848. Bihor (v. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. p. nr. partea I-a. 1851. 5075).C. 1854. 3081). (30/1954). p. partea I-a.S.. Ilie – din dec.Of. GLIECK (GLÜCK). memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v.Of. 2006: 79. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D.P. p.P. decorat prin Decretul nr. 51 din 2 martie 1948.Of. 286 din 10 dec. GOLDSTEIN. T. GLAS. partea I-a.Of.Of.Of.după august 1944 comisar şef în cadrul D. 1850.S.G. 82 din 7 apr. 1856. p. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. dosar nr.P. nr.Of. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. GOLD. 1911.S. p. (M. 96 din 25 aprilie 1946. 104 din 7 mai 1948.Of. al P. M. 1861. partea I-a.R. p.I. 182 din 11 august 1947.P. partea I-a. cf. partea I-a.Of. GOLDSTEIN. p. 277 din 29 nov.G. cu grad de maior. Petru . 277 din 29 nov. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). GOLDENTHAL. 10557). nr. GOLDBERGER. nr. M. 1860. 9596). 162 din 16 iulie 1948. GOLDEMBERG..S. partea I-a.1847. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Arad – 3. partea I-a. 222 din 25 sept. 1863. Harry .Of.G. M. v. 286 din 10 dec. 1855. 10924). 10197). p. partea I-a. arestat şi eliberat în august 1944. 1947.G. GIMPEL. 7085. 286 din 10 dec. 163 din 17 iulie 1946. 1862. M. partea I-a. 2417. 135 din 18 iunie 1945. nr.Of. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. 10924).din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. partea I-a. p. Iosef – în oct. (Dobre et al. 4049. Andrei (26. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 1947. p.. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of.P. Simion Eugen – căpitan medic M. p. p. 157 din 14 iulie 1945. Bernath – în 1956. nr./D. 7086. nr. comisar-ajutor transferat în sept. nr. 1859. 1849.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. GOLDENBERG.R. M. 1948. GLUCKMANN. 1852.Of. nr. 134 din 12 iunie 1948.. nr. 1946.G. nr. 110 din 18 mai 1945. p. M.A.Of.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.1986) – fost funcţionar C. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. în anii ’50 (Dobre et al. partea a XVIII-a). apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. 1947. partea I-a. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta.S. 248 din 27 oct. 7489. nr.

M.P. 1946. I). citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. GOTVALD.I.Of. p. 1875. 1867. 1870. GOTTLIEB. p. 9851). Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. originar din Rusia.G.-col. Ladislau (n. v. p. 283 V. V şi http://www. 7957.C. al P..I. GRIMBERG. p. Nicolae (n. XVIII). supra] (Solomovici 2005. 289 din 13 dec.S.Of. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. 134 din 12 iunie 1948. I. M. nr. GROSMAN. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. Mauriciu Ştrul la conducerea D. 9838). respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. respectiv II) (v.C. 62 vol. 4142). Tiberiu (n. nr. în februarie 1948 ajunsese comisar. 1871.Of.P. 25 (cota S.M. 1945.pdf. 11059). Madeleine – în dec. Galaţi (Arhiva C. partea I-a.Of.M. 1948. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. 1865. 144 din 25 iunie 1948. 62 vol. Selma . Bihor) – căpitan.a. 3895). numit la 1 febr. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. GROS.R.Of. 21. Oradea (Kovacs 2006. 30 din 6 febr. 4. GROPPER.1924.Of.N. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1947. partea I-a. GOLDSTEIN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. partea I-a. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. p. inv. Tibor GUTTMAN283) (n. 1868. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. nr. p. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. nr. – locotenent de Securitate. p. nr. GROSSFELD. Goma 2005: 6).S. 2009.Of. 1866.II. GOLSTEIN. p. 5075).1921 Salonta. u. 1947. nr. 200 . M. GROSSMAN. Şmil – încadrat în D.cnsas. 43 din 21 febr. 3/1952 vol.XI. v. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). şi M. Reiza – locotenent major. GOLDŞTEIN.A. 1872. nr.pdf.P.1864. nr. al P. p.P. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. GROSSMAN. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război.Of. partea I-a. serviciile 3 şi 2281. partea I-a. Căpâlna. 3/1952 vol.-maj..I. 265 din 14 nov. partea I-a. partea I-a. 206 din 11 sept.A. I. dosar nr.M. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. 12 din 15 ian. 1945. (M.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU.R.R. 1876. 1948. 35). din noiembrie 1948 adjunctul lt.C. 256 din 5 nov. (13/1953). nr. vol.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. u. 1515. C.cnsas. M. p. 4.1973282. nr. partea I-a.. nr. I. Ioniţoiu 1982. 350). 1874.A. fond Documentar Timişoara.S.R.S.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Samuel . Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. respectiv III. 6.IV.G. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. 1877. (nr.Of. partea I-a.a. 1873. 11964. GRAD. GRANK. (nr. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. (?) GRAMA. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945.Of. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. 104 din 7 mai 1948. 256 din 8 nov.R. în 1952 cu grad de căpitan M.Of. Marcu . ca şef de birou în iunie 1945.Of. partea I-a. partea I-a. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. al P. 1948. p. f.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. S. 1878. când demisionează.Of. partea I-a. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1987. şef de sector la D. inv. 982). 5360). 5127.). apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). p. 281 282 V şi http://www. I. 107 din 15 mai 1945. nr.1928. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M.I. 1869. p.

Goma 2007: 118.Of. GRÖNBAUM. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. n. 1948. şi http://www.P. partea I-a. 6201). Heinz/Haim . nr.Of.S. 1880.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M.S.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A.Of. GUTMAN. Leonard . 1892. nr. partea I-a. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33).. 318). nr. M. p. 5558). partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. partea I-a. C. p. 3080).Of. 1897. GUTMAN. partea I-a.Of. nr. partea I-a.1879.Of. dosar nr. Leonard (n. p. GRÜN. Cosma 1994: 82)284.Of.Of.şef al Serviciului Secret Civil al R.1947-1951). nr. 1894. 182 din 11 august 1947. nr.S.I. 1898.N. partea I-a. M. Matilda . 172 din 28 iulie 1948. 139 din 22 iunie 1945. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. 7084. 1887. p. nr. p. 4706). 1889.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 277 din 29 nov. nr. 286 din 10 dec. 1947. p. 172 din 28 iulie 1948. 2006: 80). Jela 2001. Solomovici 2004: 581). 220-231. Lupu 2011. GRÜNŞTEIN. p.Of. GRÜNBERG. 126 din 6 iun. p. partea I-a. partea I-a. & Caţavencu 2004.Of. 201 . 126 din 6 iunie 1945. 1947. partea I-a. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M.I. 1945. GRÜNBERG. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.Of.cnsas. M. GRUIA. nr. M. (Dobre et al. 1945. C. după alte surse 1952-1962). partea I-a. în 1950 284 V. 10925). 82 din 7 apr. Leo GUTTMAN) (n. 1881. nr. pentru nume vezi M. partea I-a.Of. 10273). 1947.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. 1945. 5247). p. partea I-a. 1947. 1890. 2417. 268 din 19 nov.IX. 5967). Frieder . 267 din 21 nov. p. 267 din 21 nov.Of. rudă cu Vasile Grunea?. Solomovici 2004: 581. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. I. nr. 1886. 1895. p.X. p.S. p. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.XI.Of. 2009. GRUBER. nr. GUTMAN. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M.Of. GRÜMBERGER.N. 10172. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M.R. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. partea I-a. nr. 1893. 1885. p. GUSMAN. nr. Bela . 4706 şi nr. 4517) 1896.Of.C. 1945. GUTMAN.R. GRÜMBERG. 1888. ff. 5467). p. GRUMBERG. partea I-a.pdf. 164 din 19 iulie 1948. GRÖM. p. nr. 149 din 1 iulie 1948. GUTMAN. GRÜMBERG. nr. (?) GUTMAN. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. p. 18. 1891. nr. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. p. Manea (n. 1883. nr. 4706). Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. 3895). partea I-a. 4425).Of. 270 din 24 nov. fond Neoperativ.R. 119 din 29 mai 1945.Of. (puţin plauzibil.Of. 11 din 14 ian. partea Ia. partea I-a. 10170). partea I-a.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. 6201. p.1912 Bucureşti) . 10557. Mendel . p. 709).Of. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. nr. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. 144 din 29 iunie 1945. 107 din 15 mai 1945.G. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. GRUIA. 24 din 30 ianuarie 1948. nr. 26. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1882. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M.Of.1924. 1884. p.

eronat. partea I-a.Of. graţiată în 1955. din sept.S.Of. nr.P.. 1904. Şinca 2006. Cosma 1994: 50. Cosma 1994: 48.U. 3697 din 30 apr. GURCSANYI. p.Of. 8658. Solomovici 2004: 581.I. 1905. ff. partea I-a. C. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). fişa matricolă penală la http://86. M. angajat la Securitatea din Oradea. 1906. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. apoi căpitan). 980). M. Jela 2001: 134). M. pp. Ludovic (n. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în 1950.C.R. nr.html.R. M.romanianjewish. nr. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). 1903. GUROVICI. 2. p.R. HABER. inv. I.1937. I). HABOT. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. 30 din 6 febr. nr.-maj. Ioniţoiu 1982: XVIII). Solomovici 2001II: 43. 287 http://www..A.. Marin (fiul lui Mendel) (n. 1901. alteori. p.C.I. fond Documentar Timişoara. M.R. 5467)).I (1950). şi http://www. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50.R. 22.P. nr. nr. 227 din 5 oct. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1899. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). ff. 63-65. 238 din 14 oct. al P. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. p. nr..Of. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”.]. 202 . 1896.I.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. Deletant 1995b: 62). partea I-a.locotenent. 1996. cu atribuţii de Siguranţă. când este disponibilizat.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. n. Iţic .I. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. Ludovic (n. 4048 [cota S. 4493. partea I-a. cap.S.I.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 8917. 1947. 285 286 V.125. p. vol.1923) – maior de Interne în 1966. (Arhiva C. 12.G. HAFFNER. 268. F. p. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. 1948. f. 1902.N. partea I-a.S.S. Ladislau – între nov. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. 1944 şi oct.-col. 695-9.I.cnsas. serviciul raional Dej (cu grad de lt.A.II.S. HABER.I. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. 110 din 18 mai 1945. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud285. nr.I. Solomovici 2004: 581. Culmea. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP288 (A. idem.P.Of. 1908..php. ulterior defector în Franţa. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. 142-4. 1900.A. 1945.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. D. emigrată în Israel (M. & Caţavencu 2004. partea I-a. partea I-a. 1947. Lupu 2011. 1907.M. V. doas nr. dosar nr. M.17. încadrat în M.II. partea I-a.Of. HAHAMU. 144 din 29 iunie 1945. p. 162. nr. 4049). GYORGY. HAIDUCU. (3/1952 vol. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. 1945. dosar nr.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. 10926. partea I-a. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947).. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi287. 288 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. om de afaceri. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. fond Documentar. 7364.M. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. 2. Năvodari şi Peninsula (1952-1955).Of. nr.Of.G. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.pdf. 1948. fd.A. p.1897 jud. HABER. 1.R. 11053. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. cota S. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. Estera286 (n.P. (1948-1952). 60 din 13 martei1 1947. citat şi de Solomovici 2004: 582).G. Catalan 2001/4. 116 din 21 mai 1948. cu grad de locotenent. v.. p. maior.R. 6. trecut în rezervă în 1966. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. 286 din 10 dec. 228 din 3 oct. 1946.

S. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). (TC). partea I-a./M. 4048 [cota S. ulterior colonel. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. partea I-a. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). dosar nr. 3660). 110 din 16 mai 1947. fond Documentar.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. HAUPT.Of. 203 .I.A. HARMAN.P. având grad de colonel. 1912. nr. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. (1948-1952). (M. Bucureşti (Cosma 1994: 51). nr.I. Otto Mircea (n.Of. 5133). nr.S.P. dosar nr.A. HÂNCU. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. ca informator diurnist (M.2005. v.1899 .XI. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.romanianjewish. calitate în care în martie 1946.. nr. Petre – fost strungar. în prima jumătate a anilor ’50. 2417. 1914. p. 4493. 1911.org/db/pdf/nr229_230/pagina14. HANFRECHT. 220-231). M.I. 1916.gen. Bucureşti289) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. HEBERT.-mr. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P. 1919. ? (alias) – din 1948 în conducerea D.R.C.IV. apoi în D. partea I-a.Of. 1917.Of. HAIMOVICI.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. 1913. p. P. partea I-a. T.7.S. 124 din 31 mai 1948.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. HAIM.P. nr. 110 din 18 mai 1945. 3863). nr. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. HEIM. Aron . Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. fiul lui Frideric) (7.1981) .P.pdf. p.1909.Of. 63-65). 239 289 Vezi anunţul decesului în nr. 3694 din 30 apr. nr. p. 1910.P. M. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. încadrat în D.).G. Estera . 136 din 15 iunie 1948. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. partea I-a. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. deputat M.S. M.Of.N. 4743).Of. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). iar în 1979 (la pensionare. HAIMOVICI.A.S. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”).S. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. partea I-a.]. 116 din 21 mai 1948. ff. partea I-a. 1945. partea I-a. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D.C.R. cu grad de maior (M. 1926?) – ilegalist. Iancu . 262 din 21 august 1979).. 9 din 12 ianuarie 1948. 1918.N. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. Moises HAUPT.S. p.G. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C.N. ff. partea I-a. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. M. HALTENWAGNER.S. p. angajat în iulie 1948 în D. IV. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. nr. I-a în 1949. I-a (Decretul prezidenţial nr. p. HAMEL. 4049).S.. 172 din 28 iulie 1948. Nastasă şi Varga 2003a: 355). 200 din 4 sept.Of. p.R. 7774) 1915.P. p. 148 din 25 iunie 1941.R.P. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. Haim – (d. 1920. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. fond Neoperativ.S. HARTZ. 6201).Of.C. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). nr.

p.C. p. HERESCU.Of. p. HERŞCOVICI.Of. partea I-a. 1921. 4049). v. nr. nr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. nr. 1948. Alfred – angajat în 1948 în D. 1933. partea Ia. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. HERŞCOVICI.A. HERIŞANU. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. 265 din 15 nov. 82 din 7 apr.după august 1944 detectiv în cadrul D. HERŞCOVICI. Endre Herskovits.Of.Of. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. HERŞCOVICI. 3697 din 30 apr. 983).Of. Iancu (n. p. şi repartizat ca medic la Spitalul M. 1936. (M.Of. p. Avram (n. nr. partea I-a. (M. partea I-a. nr. 1928.C. 1926. 7087. 204 . nr. 3947 şi nr. p.Of. 5932). p. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. p. p. 1938. 5790). Janette . Izu . 66 din 19 martie 1948. 1948. 1863). p. p. 1929.R. 110 din 16 mai 1947. HERŞCOVICI. 3080) 1931. partea I-a. M. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. 5982).M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 46 din 25 febr. 2412). 131 din 12 iunie 1945. 1636). Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M.P. 4706). HELERU. 1947. HERESCU. partea I-a. 1930.Of.Of..I.A. D. HELMAN.Of. nr. HERŞCU) – funcţionar civil al M. 3871. HERESCU. partea I-a. 1947. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). 272 din 24 nov. ? . nr. 110 din 18 mai 1945. 182 din 11 august 1947. Cosma 1994: 50). 1946. partea I-a. partea I-a. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. 157 din 14 iulie 1945. 1925.M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 142-4. 144 din 29 iunie 1945. nr. 1934. partea I-a. plutonier la D. 5967) 1924. 10394. al P. partea I-a. n. partea I-a.Of. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. p. HENTZEL. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M.şi M. 30 din 6 febr. nr. nr. 92 din 17 apr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. HERESCU. M. partea I-a.I.Of. 126 din 6 iunie 1945. 10925). 1932. Nicolae (n. nr. Leibu (n. nr. partea I-a. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. al P. 162 din 16 iulie 1948. nr. 83 din 7 aprilie 1941. M. 158 din 12 iulie 1948.. HERŞCU) – fost frizer. 1948. Andrei .R. partea a XVIII-a). Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M.Of. 4922).S.P. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. cap. 1923. Adolf .Of. HERESCU. Mihai (n.R. p. HERESCU. 1935.Of.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. p. partea I-a. 60/1955). HERMAN. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. nr.G. nr. p. p. 10116). la Braşov) – colonel doctor. 1922. partea I-a.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1927. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. partea I-a. p.G.P. nr. M. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. partea I-a. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). 5467)). 162.Of.colonel. (dosare anexe. HERŞCOVICI. p. 1937. nr.Of. Solomovici 2004: 582).P.I.G. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. p. HERŞCOVICI. HELLER) . p. 286 din 10 dec. (1952). 1947. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei.

M. dosar nr. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. nr. cu rang de prim consilier de legaţie (M. 1947. 1941. HOFFMAN. nr. 110 din 18 mai 1945. HIRSCH. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.3/1952. în anii ’50 (Levy 2002: 67. 2010).S. ff. partea I-a. 1946. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. HOLBAN. decorat prin Decretul nr. 4 din 5 ian. 225.G. HOFMAN. A. nr. Cosma 1994: 45. stabilit în 1944 la Bucureşti. 4638. p. 70. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. arestat de Securitate în iunie 1949. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. M. HIRSCH. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 251 din 30 oct. partea I-a.G. Dobre et al. partea I-a. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267.I. partea I-a.1939. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. dosar nr. 171 din 29 iulie 1947. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. 2066 din 20 oct. demis însă după o lună (M.P.S. 4049). 50. p.A. 2). în 1989. 6163). 28. (M. Marcel .Ap. 1945. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Goma 2007: 118.). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 196 din 25 aug. (1949-1950). Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. 3697 din 30 apr. nr.P.Of. jud. 9696. 161 din 19 iulie 1945. Mureş.A. 1950. 6673). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.” clasa a IV-a. v. Stănescu 2008: 189 n. 2009). director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. 1948. nr.E. prin Decretul regal nr. HOLBAN. p. 1947. p.Of.III-a.N. HOLBAN. Ben . nr.Of. nr. 1949. Tibor/Tiberiu (n. p. 1940.A. Ioanid 2005: 82). HIRSCH. (u. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. nr. partea I-a. Otto Octavian HECHT) (n. fond documentar. nr.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 205 . calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). 5128 şi nr. p.Of.1913 Şmig. Boris (n. 10. partea I-a. 308). 2888 din 12 dec. din 1948. 1947. 1944.I. p. partea I-a. reactivat în iulie 1948 (M. 1947 (M.III. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. I).P. 1947. 68. 1943. II-a (Rozei 2007. Octav (n. partea I-a. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. 253 din 1 nov.P.I. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. (M.Of. 7074).1944-1948). pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M.Of.. 1948. HOFFENBERG. 9763).1907 Cernăuţi)) – maior. partea I-a. 174 din 30 iulie 1948. p.E.Of. recrutat informator şi eliberat în febr. al P. 6243). 110 din 18 mai 1945. 191 şu. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. M.Of. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a.M. 1950. HIDA. p. stabilit în 1984 în Franţa. p. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg.R.Of.S.I. unde. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.N. ulterior colonel.C. 4049). p. Zoltan (3. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. a IV-a. cu grad de locotenent-colonel. R. 136 din 19 iunie 1945. apoi şeful serviciului de cadre al M. HOFMAN.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.a. Mayer HIRSCH.. inv. nr. nr. apoi avansat colonel. partea I-a.Of.R. 11024). partea I-a. menţiunea “Hida” şi în A. în Forţele Armate. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. 110-5). Mureş (M. 2145). vol. 1949. 1942.Of.Ap. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. HERŞCU. M. p. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. fond 495 (“România”). 2006: 78. partea I-a. (Balaş 2008: 252-3. în 1948 maior.R. 59 din 11 martie 1948.

HORN) . cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. http://www.agerostuttgart. Carol (n.Of. 63-65. partea I-a. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. 49/1978. Goma 2007: 118.S. şi Solomovici 2001II: 43. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. M.P. 31 din 7 febr. partea Ia.1921 Hudeşti. 4048 [cota S. 225. de profesie strungar. 70. al P. 3/1952 vol. HOROVITZ.S.Of. partea I-a. nr. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. partea I-a. p. ff. 5817. demis în iulie 1948 (M. şi http://www. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968290 (cu referat de cercetare la fd. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). HOLTZMAN..1920 Suceava – d. nr. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. 182 din 11 august 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. Irina (căs.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1954.cnsas. a fost căs..Of. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. al P.Of. Adelina (n. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării293 (M. fond 495 (“România”). 1947. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). HORVATH.I. nr. fond Neoperativ.C. 142-4. 84). partea I-a. p. p.C. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. I. Sender (n. p.A.X.Of.două surori.G.XII. 4049. p.R. Jela 2001. nr. Carol SEGAL ) (n. 4049.P. 1955. 72 din 26 martie 1948. nr. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. 3293. 2417. C. 74). Elena (n. HOLICI.S. ulterior artist plastic. Jela 2001). (C. HUTIRA.I. inv.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21).III.Of. 5246) 1959.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. Troncotă 2006: 134. 1011). 206 . Lupu 2011.. secţia Cancelarie – dosare anexe. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei.1951. Israel). 1957. Isidor (zis “Izu”. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). p. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. 110 din 18 mai 1945. 1947.R. Solomovici 2004: 598. v.procesulcomunismului. 1956.G. fiul lui Mendel şi Etka (n.Of.G. 1953.P. f. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. dosar nr. anexa la dosarul nr. 62 vol. 8. HUDESCU. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). 292 1960. (1948-1952). 293 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. M. 10928. partea I-a.jurnalulliterar. n. p.S.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D.pdf. Estera . Niculae 2004: 32). “Iosif” Dezsö (n. a avut două surori . nr. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. 290 291 V. 1958. nr. 69.]. 44.a. 219. la Institutul Oncologic din Bucureşti). 162. p. Hela Mitoşeru (1923-1992. 208 din 10 sept. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. http://www.18 aug. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D.S. 110 din 18 mai 1945. 292 V. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr.G. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel.R.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. u. 1961. nr. .ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776).1915) – colonel (în 1960). M.Of. 1948. 1952.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. M. nr. 1985. 3699 din 30 apr. inv. M. Dobre et al.bzi. partea I-a.C. v.S. cap.S. 2006: 78. 159 din 13 iulie 1948.(D.C. 29. 8320. 1. HOROVITZ. p. pp. HOLŢIER Ervin (n. Edmond .com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. I. HOLLINGER. HOLTZER. ilegalist (din 1933). Cosma 1994: 45. HOSU. ulterior emigrată în Israel291 (Şinca 2006.N. inv.S.S. fond Documentar.htm). I). Cosma 1994: 45. nr. fiica lor.Of. V. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a. Pintilie Iacob (http://www. 2630). 7083). 5/500/947. 286 din 10 dec. partea I-a. în acelaşi an avansat comisar. (nr. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. cu Margareta.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www.

Constanţa. 4517) 1968.d.P.Of. la Circa 11 Poliţie (M. dezertează la 25 iulie 1969.S. 135 din 18 iunie 1945.A. p. nr.Of. S.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. Varga 2003a: 363. Edmund . 1963. 1945. Paula . inv. 447-9). IACOB. C. condamnat la moarte în contumacie în 1970. 1964. IANCU.R. partea I-a. partea I-a. anexa la dosarul nr. V-a. p.Of. p. IACOB.P. Ion – căpitan.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. nr. cu referat de cercetare la fd. 1969. 1976. Osias .R. Malvina .. (M.Of.. IAKAB. p. partea I-a.I.S. (M. 1978.A.P.C. 1972. la Timişoara.I. cu referat de cercetare la Fd. după unele surse. partea I-a. 5099).C. al P.C. 1945. IACOVICI. IACOB.P.a. Watts 2011: 506). 1931 Băiţa. nr.C. IANCHELEVICI. nr. în 1960 transferat în cadrul D. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. 231 din 10 oct.C. 1974. Ion (n. IACOB. IANCU. 1967.numită în nov.C. avansat în 1957 la gradul de lt.G. Nastasă. partea I-a. nr. 1977. 120/1956. membru de partid. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M.R. v. Silviu – în 1952 sublocotenent M. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. (60/1955).C.U. secţia Cancelarie – dosare anexe. 286 din 10 dec. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. al P. 3293.P.. secţia Cancelarie – dosare anexe. (2/1979). Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M.A. (3/1954). 1973.C.E. 104 din 7 mai 1948. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.. (indicat ca evreu de Solomovici. (1954-1955). nr. C. anexa la dosarul nr..în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. (M. 1975.R. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. 3293. 2274). Auraş – locotenent-colonel .R. Moritz – originar din Tg. inv. 104 din 7 mai 1948. 62 vol. 120/1956. Mişu . p. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI.G.I. IACOBESCU.. în 1956 cu grad de maior. 1970.G. 121 din 31 mai 1945. deportat în Transnistria. 166 din 25 iulie 1945. 371. IACOB(ESCU).Of.A. al P. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. 1948. Caraman). 662).I. membru de partid. IACOB. 1966. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 8800). Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M.C. al P. 1971. trecut în rezervă în 1982 (5/1982).în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. nr. V.R. al P.dosar nr. 3293. al P. IANCOVICI.R.R.C. nr. p. p. nr. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2006: 78). I). 90/1956. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. nr.Of. partea I-a. partea I-a.C. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958)..C. 10094). din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. (12/1954). 4142). nr. Neamţ.C. 198). 10923). partea I-a.M. 6710). 3/1952 vol. inv. 47/1956.încadrat în iunie 1945 în D. anexele la dosarele nr. IANCOVICI. cu referat de cercetare la fd. al P. p. C. IACOB. cu stagiu de instrucţie în U.G. 207 . inv.C.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.Of. 6352). 4142). 1962.R. 1947. partea I-a. 265 din 19 nov. 1965. s-ar fi stabilit în S. I. nr.. IACOB. pp. I.Of.R. u. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. al P. IAKAB. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. (1979). 188 din 16 aug. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie.C. Arpad Andrei – colonel de Securitate.-col.

Herman LEIBOVICI.procesulcomunismului. 60 din 13 martei1 1947. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. în 1948 comisar. com.Of. 208 . Solomovici 1982 XVIII).maior. IOSUB.R.Of. 1991. Solomovici 2004: 582. IŢICOVICI. 7086). Iancu . în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. IOSIPOVICI. vezi dosarul 5-2. IZRAIL. 5679). 1981. 296 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. p. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. p. p. 8009). 256 din 5 nov. IOSUB.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Maramureş. 1947. sublocotent la D. Alexandru (f.125. IRIMESCU (căs. 1947. nr. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. David .A.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU.1931. nr.N. nr. şi http://www. 131 din 12 iunie 1945.php. Suzana .205-945 de la Ministerul Justiţiei. Bucureşti în anii ’50. 1896. Max – fost vânzător. 4048 [cota S. 1987. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Zoltan – căpitan. 1985. IŢESCU.Of. director al 294 295 V. p. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d.Of. 1989. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609.]. 1984. lt. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. 10922). partea I-a. p.G.1920 Brăila 18.Of.17.Of. 9849). nr. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc.II.XI. IOANID. 1993. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”.S.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. fost ilegalist. Balint. şi Solomovici 2001II: 111). partea I-a. 5075). 1983. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. ILIESCU. jud. 1992. (?) IORDANOV. 1990. nr.I. 4706). nr. partea I-a. IZSAK. 15.-col. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). p. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel294.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Ionescu-Gură 2010: 88). ILIE. 134 din 12 iunie 1948.1979.P. 172 din 27 iulie 1946. în 28 iulie 1959. şi fişa sa la http://www. IANŢO. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. 63-65).1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.). Ştefan .36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. p. (M. fond Documentar. M.. 297 V.htm. IANCU IFILOVICI. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.S. ff. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D.R. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. fiul lui Iosif şi Paulina)295 (17.Of. după război membru de partid. partea I-a. 1980. 1991 Orţişora. 154 din 7 iulie 1948. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. 1986. p. 286 din 10 dec. 4922). 1960296 (v.I.R. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. apoi ofiţer superior la Securitatea. p. 1988. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). partea I-a. Pentru schimbarea numelui. dosar nr.cnsas. 1982. IANOVICI.. partea I-a.I. executat la 18 febr. partea I-a. partea I-a. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. 126 din 6 iunie 1945. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.A. nr.P.S. partea I-a. Mureş.IX. după înfiinţarea Securităţii maior. 182 din 11 august 1947. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M.pdf. nr. Vischi şi Ivanciuc 2003297.asp. nr. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M.A.P.Of. Petru (după unele surse IAŢKO) (n.Of.

JUNGER. responsabil medical de nomenclaturiştii Vasile Luca. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. Watts 2011: 196. H. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. 271 din 22 nov. partea I-a. Neamţ – 28. partea I-a. 16. ff. ulterior 298 V.P.Of. p.Of.Of.S. Emil Bodnăraş. fd.S. 1948..P. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. M. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43.N.Of.N. 2002. partea I-a. 3. p. JURĂU. 2417. 219). Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. nr. M. partea I-a. I. JEKAB. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. 7388. respectiv M. Lothar Rădăceanu.1917 Dărăbani. partea I-a. 1995.A. 1518. partea I-a.R. 139 din 22 iunie 1945. KAHÁNA. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). 1998. nr.M.R. (1945-1954) şi în paralel membru al Sectorului Medical al C. 137. col. Troncotă 2006: 54.M.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.C. 4354.IV.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. p.R.M.Of. 162 din 20 iulie 1945.S. dosar nr. Francisc . Deletant 1995b: 58. f.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. 1994. Cosma 1994: 45). nr. JUCLEA. nr.php. 1. 10351. Bihor (M. al P. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. 9003).Of. nr. 8918. partea I-a. dosar nr. M. 72 din 26 martie 1948. Alexandru .A. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)298. 71 din 25 martie 1948. p.. 209 . ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. 5246). nr. Braşov. 2604. 4494).P. din oct. 268 din 22 nov. fiul lui Mendel şi Gizella.I. membru activ de partid din 1928. partea I-a.S.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. p.Of..Of. 122 din 31 mai 1947.G. p. 235 din 15 oct. JAKAB. 7259).. 60/1955). profesând medicina la Braşov (1925-1940). Braşov. nr. 1945. stabilit în România în 1922.U.A. 1999.V. 2001. p.. 187 din 18 aug. partea I-a.125. ex. fişa sa matricolă penală la http://86. fond Neoperativ.17. partea I-a.Of. partea I-a.G. partea I-a. p. Vasile Vaida. 139 din 22 iunie 1945. p. 272 din 27 nov. când este descoperit.Of. 1945. nr. Moise – funcţionar civil în cadrul M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. apoi stabilit în Bucureşti. 2000. Avram (n. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. 220-31.I. nr. Nr. Einhorn).A. 1945. I.Of. 1996. 2630. 10351. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. nr. ROSENBERG) (n. 6191). după război director al Spitalului Militar M.P.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.1890 Cheile Bicazului. 1945. p. partea I-a. p. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi.I.) Tatar Zoltan).%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. 228 din 3 oct. Ernest. 10205). M. 3506).Of.Of. (M. fond Neoperativ..I. 1947. partea I-a. D.S.1903 Focşani) . Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M.D. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 2417. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. JAKAB. Leo (n. partea I-a. pentru nume v.Of.S. şi M. nr. 100 din 3 mai 1947. în nov. Ernö (n. IZSAK. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I.) a Securităţii (celălalt fiind W. (r.R.I. p. JURESCU. nr. Petre Borilă şi Constantin Pârvulescu (Scurtu 1998: 41). 116 din 21 mai 1948. A. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of. 43 din 21 febr.E. nr. la înfiinţarea D. 5246). 1997. f. Goma 2007: 118. inv. până în 1950. JAKAB. 2003. 2004. nr.XII. dosar nr. p. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. nr. JUCLEA. p. 1947.

al P. Mureş (M. 2011. Arhiva C. 2007. din 1948 şeful D. KAUFMAN.A. III-a.Of. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. apoi la regionala de Securitate Craiova. 278 din 1 dec. 2038.. 55 din 6 martie 1948. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. KALOUSEK. 5467).medic la Spitalul Elias (1954-1972. Ioniţiu 2008:88. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. 2016. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Cosma 1994: 51. 1932) şi Democraţia (Bucureşti.Of.Of. nr. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M.Of.III. Mureş (M. partea I-a. KAHAN(E).Of. p. cu referat de cercetare la fd. p.G. 150 din 6 iulie 1945. 4426. fond 299 Vezi fişa sa la http://www.R. 983). demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (M. cu grad de sublocotenent în 1953.pdf.I.S. 1638). Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). 11/1976. 1903) – fost ilegalist. 1948. KAUFMAN. Braşov. partea I-a). 2008. 1945. nr.S. fratele doctorului Ernö Kahána (v. Deletant 1995b: 58. KAUDERS.Of. 210 .Of. 189 din 17 august 1948. p. 11080 din 30 iunie 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 24. Dobre et al. 241 din 22 oct.R. 2006: 12. după înfiinţarea D. partea I-a. KATZ. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959299 (v. 251 din 30 oct. 2012. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. Moise (n. maior şi medic legist M. 2009.S.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. nr. nr. partea I-a. partea I-a.Of. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). supra). nr. 9. cu stagiu recunoscut din 1944.în noiembrie 1945 încadrat în M. nr. partea I-a. ulterior colonel de Securitate. Saul .Of. 1945. 1945. Avram – în febr. apoi D.P. Hună – în oct. 2013. nr. 1949).R.I. 3293. 2010. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). KATZ.R.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. 2014. KAPPEL. p. 144 din 29 iunie 1945. Zoltan (n. 1947. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. 1009).R. C. p. nr. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. nr. 2005. 30 din 6 febr. p. KATZ. partea I-a. nr. 10093). KANTOR. KAHANE. M. partea I-a.Of. KATZ.. partea I-a).Of.S. & Caţavencu 2004. secţia Cancelarie – dosare anexe..N.S. la Serviciul Lagăre al D.A. partea I-a. p. Lică (n. nr. p.P.I. Andreescu. nr. 1948. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. 9218).în febr. p. 2006. Karoly.P. partea I-a.Of. 1932). Andrei . 1948. 10416). Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. nr. 5673). 275 din 30 nov.G.S. anexa la dosarul nr. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj.cnsas. KATZ.C. 9696. 2017. 10 sept. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui Pătrăşcanu.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. constantându-i decesul. şi M.C. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. 119 din 29 mai 1945. p. Serviciul Poliţie Socială (M. 1945). Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţiei Tg.A. 265 din 19 nov. M. 2018.Of. I. nr.I. KATONA. nr. Petru . infra). partea I-a. 1947. inv. pensionat). p. 46 din 25 febr.A. 76). Iosif (n. 31 din 7 febr. 2015.

nr. Banu 2008: 327. 2027. partea I-a. KLANGER. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. 225. partea I-a. Andrei-Francisc – locotenent major. Jela 2001. în dec. M. 2030. KINTZBRUNER.locotenent-colonel. 1947. p.Of. 2024. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. 11089. partea I-a.. 110 din 18 mai 1945.P. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. KLAMER. 31 din 7 febr. ? – locotenent la D.G.Of. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). KERESZTESI.-maj. partea I-a. KLEINDBERG. 31 din 7 febr. 5127). 2025. 2022. 2035.Of. 11155 şi M. 2037. Michel (fiul lui Moise) . 110 din 14 mai 1948. 7350). Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. în ian. p. p. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa.Of.R. nr. 4772). trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). (M. nr.Of. 126 din 6 iunie 1945. – lt. 3697 din 30 apr. nr. KLEIN.G. Neştian 2010: 88. 110 din 14 mai 1948. M. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. Ernest – medic M. Daniel . 6412). nr. 2021. 4315).din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. 5246. KLEIN. Helene . KENDLER. KESLER. nr. 2029. Elias .în febr. KENDLER.Of. KLEIMANN. Mureş (M. 4049). nr. 2038. p.Of. 5099). 2032. 211 . apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. dosar nr. Fl. 2023. era transferată de la D. v. (M. KESSLER. KLEIMAN. KLAIN. nr. 4706).în febr. p. 292 din 17 dec. 220-31. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578.Of. partea I-a. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. 168 din 27 iulie 1945. nr. p.P.A. 2031. Emil . partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a: 578). nr. Edith . al P. partea I-a. p. 1947.S. Timişoara. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. p. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. partea I-a. nr. 8318.M. partea I-a.Of. 2028. Augustin . p.C.Of. partea I-a.Of.Of. partea I-a. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. dosar nr. 2034. M.în 1945.P. la Brigada a IIIa a D. Andreescu. p. 1948. 4315). (30/1954). p. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D.I. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. 2026. partea I-a. 189 din 21 august 1945. KLEIN. 126 din 6 iunie 1945. 1947. 13). 135 din 18 iunie 1945. S. p. 136 din 19 iunie 1945.Of. 2019. 2 din 2 ianuarie 1948. 1337). p. p. nr. KEMTER. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.Of. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). 1947 (M. 2020. fond 495 (“România”). nr. 2033. KEISCH. nr.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2417. nr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. M. 4706). Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. 290 din 15 dec.Of.S. 1948. KISS. 1010).încadrat în iunie 1945 în D. 1008). partea I-a. ca detectiv clasa a II-a.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2036.G.P. Ioniţiu 2008:88.Of. 132 din 13 iunie 1947. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.Of. Iosif . nr. Heinrich . 139 din 22 iunie 1945. KERTESZ. Nicolae . Vischi şi Ivanciuc 2003). partea I-a. Solomovici 2004: 582. KESERU.. inv.Neoperativ.P. partea I-a. disponibilizat în dec. p. 208 din 10 sept. trecut în rezervă în 1960. ff.

nr. dosar nr. nr. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.S. 2054. din 1948 maior. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.R. în mai 1948 avansată curier (M. medic M.P. la Serviciul Lagăre al D. partea I-a. p.N. partea I-a. 2046. p. 2043. nr. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia.C. şi în Caietele CNSAS nr.N. p. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. 2052. 162.P. Leiba (probabil soţul Eevei. nr. Eva .I. KOFFLER. Deletant 1995b: 62.A.S. partea I-a. Andreescu. p.S.Of. partea I-a. a locuit în cartierul Primăverii. 286 din 10 dec. 5247. Ecaterina . p. KOHNER.A. din sept. KOHN. 51 din 2 martie 1948. 4048 [cota S.. partea I-a. p..numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr.S. Elvira . Solomovici 2001II: 43.P.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. n. Dezideriu . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1947. p. KLIPA. 139 din 22 iunie 1945.Of.G. v. Nastasă şi Varga 2003b: 25. nr. KLING. partea I-a. (30/1954). p. emigrat după pensionare în Israel. a IV-a. 256 din 5 nov. în anii ’50-‘70. şeful clinicii de cardiologie “C.P. partea I-a. partea I-a. KLEINERMANN. 12). (60/1955). 10416). Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. partea I-a.I.C.I. p.Of. al P. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. 1912. KOHN. 85 din 10 aprilie 1948.R.Of. M. KOHN. 72 din 26 martie 1948. 2049.Of. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj.2039. 2047. 110 din 18 mai 1945.M.R. M.S. fond Documentar. Bucureşti (Şinca 2006.R. 10924. cap. 4048). 1947. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. pp.I.I.Of. p. pp. ca agent de poliţie clasa a III-a. partea I-a. M. KLEINBERG. 2050.G. KOHN. partea I-a. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. 2053. disponibilizat în aprilie 1948 (M. 2 din 2 ianuarie 1948. nr.A. Cosma 1994: 51). KLEIN.. 87 şi 146). din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 2048.A. KLEIN. menţionat pe baza Arhivei C. 2042. 2044. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. 275 din 30 nov. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. 2045. KOHN.Of. 2055. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M.R. Adolf – în iunie 1945 angajat în D.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. p. care îl ortografiază Klink. nr.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. supra) . Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. 2051. 208 din 10 sept.în noiembrie 1945 încadrat în M.F.].după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. 1945.S. 131 din 12 iunie 1945.A. 2/2008. al P. p. 2630).C. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. 4922). ulterior trecut în rezervă.S. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”.P. nr.Of. p. apoi al Severin.A. M.. 9850).).I. nr. 8320.Of. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. partea I-a. 2040. KLEISCH. 4314).M. din 1 dec. KOHN. ff.Of.G.C. 3232). 2041. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). nr.Of. 1947. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr. ulterior 212 . apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. univ.. Lucia . Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. nr. 63-65). 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. KLEINBERG. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 5360). KOFFLER. Timişoara. decorat prin Decretul nr. 2006: 214). 142-4.Of.Of. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj.

nr. 110 din 18 mai 1945. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949).Of. p. în sept. p.R. nr. partea I-a. KWEILER. LAITNER. din 1944.html. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. p. p. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. 162. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. LANDESMAN. v. partea I-a. 2630). partea I-a. 4517) 2068. p.ziaruldemures.R. 4048). angajat din 1952 în M.Of. 2059. 5360. 110 din 16 mai 1947. p. 5246). 1945.R. partea I-a. 2069. 215 din 18 sept. KUPFER. cap.I. nr.Of. la Securitatea din Tg. p. menţionat şi în A. Mureş300. ? – inginer. partea I-a. 4638. 144 din 25 iunie 1948. 72 din 26 martie 1948.Of. 2011 al Ziarului de Mureş. I. după ce în sept. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M.S. ff. 8446).Of. 2056. M. nr. partea I-a. (la Direcţia Generală a Lagărelor).. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţi a Carei (M. M.Of. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D.Of. & Caţavencu 2004. 182 din 11 august 1947. 1946. ? – în 1948 lt. partea I-a. p.A. Carol . 2058. 256-7).R. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). 2062. nr. Cosma 1994: 45. nr. partea I-a.Of.I. 10925.Of.Of. la Circa 15 Poliţie (M. 10171).D. n.emigrat în Israel (M. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. 2061.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. 2067. nr. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului 300 V. KOLER. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 208 din 10 sept. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. autor Nicolae Balint. Ioniţiu 2008:88. 1947. LAZAROVICI. (32/1955) (v. 2057. partea I-a. partea I-a. membru P.R. 222 din 25 sept. 1948. (1948-?). p. KOLLER. 121 din 31 mai 1945. 213 . Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949.C.S. partea I-a. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. Andreescu. 2060. M. locotenent-colonel de Securitate (în 1955).Of. 289 din 13 dec. KRAUSZ. 74.Of. partea a XVIII-a). fond documentar.I. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. la 2. p. KOLLAR. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. 286 din 10 dec. dosar nr. 3871) 2066. 267 din 21 nov. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. 1946.Of. 5099. nr. LANDAU. şi I. 135 din 18 iunie 1945. fost luptător în Spania. 30 din 6 febr. István Koller. p.R. 2065. LAUFMAN. M.Of. Solomovici 2004: 583). partea I-a.I. al P. Goma 2007: 118). Din 5 sept. nr. nr. Şinca 2006. nr. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. la adresa http://www. p. Huedin. 8321.P.G.Of. Cosma 1994: 48. 983.I.S. partea I-a. Sălaj (1945). 1947. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. KOVACS.P. nr. Lupu 2011. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. 7084. partea I-a. p.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 2063. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. Ştefan (n. Iosef . KUN. 110-5).R.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. M. p. nr. Duţu et al. partea I-a. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 1947.C.1916. 2064. Solomon . & Caţavencu 2004. 2002: 12 I.C. 139 din 22 iunie 1945.VIII.R.N. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. Ştefan. KUN. C. 2070. nr. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). 10433). 12860. Mihail (Pius. nr. KRAL. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu.

nr. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 10432). 144 din 29 iunie 1945.R. 136 din 19 iunie 1945. Frederich (1. Şinca 2006. Baruch – între sept. nr. 106). 6163). 5127). 2006: 78. p. nr. LEIB. 161 din 19 iulie 1945. 231 din 10 oct.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 118 din 28 mai 1945. p. 189 din 21 august 1945. 8800). p. 214 . p.Of.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M.Of. LEIBA. nr. partea I-a. Mureş (M. LAZĂR.G. 5673). iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. 2084. nr. LĂZĂRESCU. 2076. 2077.Of. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă.cnsas. nr. LAZĂR. LEIBOVICI. LEIBA. p. p.pdf.G. p. 62 din 15 martie 1948. 5 din 7 ian. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. LAZĂR.Of.G. 157 din 14 iulie 1945. LAZĂR.P. LAZAROVICI. n. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2087. Jela 2001. p.Of.Of. 1944 şi sept.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. partea I-a.Paşcani. LEFCOVICI. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 162.Of. nr. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 2086. LEIBOVICI.Of. p.S. 2075. cap. Avram . 2074. 2082.Of.Of. 3895).Of.P. partea I-a. Ion . nr. 162 din 20 iulie 1945. partea I-a. p. 1945. 2278. partea I-a. 1946. p. 4264). partea I-a. Albert . 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri 301 V. partea I-a. p. nr. 142-4). partea I-a.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. nr. p. în 1959 la Direcţia a IV-a. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). 2071.Of.Of. nr.Of. 136 din 19 iunie 1945. 2081. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. Albert – în sept. nr. Andrei (n.Of. p. 2085. 5128). demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 2072. p. partea I-a. nr. 4380). 1945.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5467). 171 din 29 iulie 1947. p. 1948.Of. partea I-a. LAZĂR. partea I-a. nr. Avram .IX. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. 107 din 15 mai 1945. fişa sa la http://www. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti.G.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M.I. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. partea I-a. p. 6672). (M.S.Of.P. partea I-a. Iosif – fost vopsitor. partea I-a. “Puiu” – în nov. partea I-a. 60 din 13 martei1 1947.Of. 2083.P. nr. p. LEIBOVICI. 2080. 150 din 6 iulie 1945. 4708). LEIBOVICI. 259 din 12 nov. 6191 şi nr. nr. Dobre et al. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel301. partea I-a.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. p. LAZAROVICI. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). 7350). LEIBI. (M. pp. 9926). Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. nr. 2078. (Troncotă 1999. nr. ? – colonel. 2079. 5982). partea I-a. 2 din 2 ianuarie 1948. 12). 126 din 6 iunie 1945.Of. ulterior avansat colonel (M. p. partea I-a. (M. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. destituit din funcţie prin decizia nr. partea I-a. 1896). 222 din 25 sept.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. 108 din 12 mai 1948. nr. Mimi . Botoşani (M. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 2073.P. LEFKOVITS) . în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M.

p.Of.S. 216 din 22 sept. 1945. M. 4314). partea I-a.I. partea I-a. 5789). Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. nr. partea I-a. partea I-a.115 din 20 mai 1948. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. nr. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi.Of. (M. partea I-a. nr.R. fond Documentar.Of. Iaşi cu grad de ofiţer. p.Of. partea I-a.Of. 211 din 13 sept.Of. partea I-a.Of. 107 din 15 mai 1945.. Botoşani (M. în 1947 transferat. 107 din 15 mai 1945. 1947. Iancu-Avram (20. p. 8320). nr. 1010). 146 din 30 iunie 1947. 10094. 124 din 31 mai 1948. LEIBOVICI. p. 2090.Of. p. LEIZER. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of..S. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. 2098. 4517). 2092. 2101. 4706). 1945. 265 din 19 nov. LEITNER. partea I-a. nr. 215 . fişa sa la http://www.R. 5335). nr. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 2096. 10239). p. nr.S. Melania .Of. p. Marcu . nr. 1947.P. 31 din 7 febr. 8318. nr. Simca . Marcu .S.Of. partea I-a. nr. LEIZER. LEIBU. LEIBOVICI. p. p. Serviciul Siguranţă (Arhiva C.Of. nr. nr. partea I-a. nr. LEIBU. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. 3895). partea I-a.S. f. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 4049.săvârşite repetat în serviciu. LEIBOVICI. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. 2095. 1949.pdf.Of. LEIBOVICI. 159 din 13 iulie 1948. p.Of. 2103.Of.I. p.N.A. 2099. 1947. 302 V. M.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. nr. 707). LEIBOVICI. 2104. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. p. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. M. LEON. nr. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. 2094. 219. p. LEIBOVICI. p. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. demis la 1 febr. M. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. p.. 286 din 10 dec. 1947. p. M. LEIBOVICI.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. partea I-a. 72 din 28 martie 1945. 2100.A.P. nr. în nov. partea I-a.P. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948.R. 4439. partea I-a. 31 din 7 febr. nr. probabil încadrat în D. partea I-a.Of. p. 126 din 6 iunie 1945. 66 din 20 martie 1947. 158 din 12 iulie 1948.1926-2000 Iaşi.S. p. partea I-a.cnsas.P.N.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 1945 numit impiegat. 2102. nr.8. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr. nr. dosar nr. partea I-a. M. LEIBOVICI. partea I-a.Of.S. ulterior plutonier major la D.Of.Of. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie302. LEIBU.S. 121 din 31 mai 1945. p. fond Neoperativ. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. partea I-a. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. (M. 4048 [cota S. 63-65). din sept. v. 2097. 268 din 19 nov. p. 2417. 208 din 10 sept. 2093.Of. 2088. dosar nr. 2085 şi nr. 8233). 3694 din 30 apr. 1948.Of. 1011). partea I-a. 4743). Herman . M. 2091.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 17 din 21 ian. David . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. ff. 10923). nr. 3895). 110 din 18 mai 1945. 2334).]. LEIBOVICI. LEIBOVICI. Solomovici 2004: 586).din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. nr.A. 2089. David – fost fotograf. 1948 (M. 5817). Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. p. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan.

nr. 2114.S. XVIII.I. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. ff.S. Penchas LEIBOVICI303) (n. 60 din 12 martie 1948. 25 nov. 2107. altor surse LOTHE) – locotenent. Iaşi. Andrei (cf. 77344 din 12 august 1948 în M.R.X. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. (1951) (v.H.Of. LICHT. SOMER) . 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D.C. partea I-a.P. p.P.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. partea I-a.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70).. Iaşi) – din febr. un anumit “Livezeanu (n./P. fişa sa la http://www. 4861). 3862).G.Of. 2119. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu).R.. v. p.A.. şi A. Banu 2008: 324). nr. 1920 Galaţi) – medic. colonel de securitate în Oradea. LERESCU. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.C. 127 din 3 iunie 1948. LEVENSOHN. apud Ţârău 2002: 182.cnsas. 4049). 216 . al U. 2179. LIST. p. p. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. p. ? .-D. Paul (n.pdf. 265 din 15 nov. LITMAN. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. 2038). partea I-a. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. partea I-a.R. dosar nr. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. partea Ia. LITVIN. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924.S.Of.M.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti ) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. 2108. partea I-a. 220-231. 587). 2117. ? (n.C. 2417. 2109. LOTE. şi Kovacs 2006).C. 10116). p. Târgu Mureş. M. (membru de partid din 1946).B.C. p. LIVEZEANU. Bucureşti.P. 2110. 304 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. LEVENSON.R. 304 2116. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. p.R.Of. nr. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. 5335). Cosma 1994). 1948. nr. 7241. partea a XVIII-a). Bihor al P. nr. 242/1948-1949. 31. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. 305 V. 48. 5190 (solicitarea). fond Neoperativ. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. M. Iosif . M.iajgsjewishcemeteryproject. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.I.N. nr. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI.Of. nr. nr.html. p.Of.medic M. nr. nr. 1947. 138 din 17 iunie 1948. 199 din 28 august 1948.2105. 110 din 18 mai 1945. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării. LIVADĂ.Of. 2113.Of.T.C. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. încadrat la Direcţia Penitenciare.Of.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. partea I-a. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. fond Comitetul jud.R.S.M. Paul (n. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu305. 146 din 30 iunie 1947. LEVY.J.. 2106. 2111. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.P. 31 din 7 febr.. LITMAN. 303 M.I. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. http://www.A. 1927) (n.I. Serviciul Contabilitate (M.N. partea I-a.I. LERESCU.I. după război medic în centrala S. LOBEL. Practic a adoptat numele de serviciu din S. 55 din 6 martie 1948. 2118. 2115. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.. partea I-a. dosar nr.Of. Solomovici 2004: 208-9).C. p. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. LOBL. 110 din 16 mai 1947. 1011). Edgar(d) (n. 2112. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. al P. f.

p. LÖBL. partea I-a). Mişa Vechter. p. p. p. Francisc – originar din Năsăud. 1946. 8987. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a.Of. LÖWINGER. p. iar apoi transferat în centrala D. 1949. 193 din 21 august 1948. uneori ortografiat şi Wehter. partea I-a. 201 din 31 august 1948. LUPU. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. 19). nr.1910 Iaşi. Botoşani (M. 2123. 2131. nr. M. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. LUPU. partea I-a. 2132. LUSTIG. 225. 217 . David . Nastasă şi Varga 2003b: 210). p.. Goma 2007: 118). nr. 1947 reîncadrat (retroactiv. nr. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. Cotovschi din 1955).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 107 din 15 mai 1945.A.A. nr. H.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 151 din 3 iulie 1948. 2126. din 1950 medic la penitenciarul din oraş. 8202). 5603). nr. 655).Of. 983). p.Of. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M.A.Of.S. 2135. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M.2120. partea I-a. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. partea I-a. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. 2136.I. M. care îi indică şi numele nativ. partea I-a.I. LÖWUI.. 30 din 6 febr. 2122.R. 2067 din 20 oct. p. în oct. LUNGU. 1944. LÖB. (1948-?) (Cosma 1994: 83). la Serviciul de Siguranţă (M. partea I-a. 1948. partea I-a. LUPOVICI.Of. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.I în 1948. secretar al organizaţiei de bază P. şi M. partea I-a. nr. nr. 5127). dosar nr. partea I-a. n. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. LÖWY. Hoisie . 2125. 189 din 17 august 1948.R. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu.: 109. 6937. LUSTIG. 2124.P. inv. 293 din 18 dec. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.G.A.G. 3080). LUSTIG. 2128.P. MAER. 82 din 7 apr. 230 din 6 oct. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. LUNGU. apoi Galaţi. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. 136 din 19 iunie 1945. nr.XII. 1948.C.Of.Of. M. partea I-a. nr. nr. la spitalul din Sighet. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . 1947. p. 3895). Iosif (n. 12860). 1947). fond 495 (“România”). începând cu 15 august 1945). p. 1971: 210. 144 din 25 iunie 1948. C. p. nr.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. A III-a. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M.Of. 107 din 15 mai 1945. Diamant 1979: 371. (M. după alte surse 1919) – medic M. 2130. 2006: 237.R. 3895). la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. 16 din 20 ian. Berindei. Sugarman f. (M. p. 1732 alias “Victor Ţiganul”).Of.C. LUCA.S.G. 2127.S. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii.Of.a. partea I-a.Of. p. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. nr. 1945.Of. 7261.P. Z. 7774). partea I-a. 5360).I.Of. LUDESCHER) (n. Mihail (n. p.D. la fel ca şi în autob iografia lui Gr. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. LUPAŞCU.Of. nr. 4.A. 3. 2121. 200 din 4 sept. 289 din 13 dec. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. n. p. Iancu . nr.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. respectiv “Wächter”) – ilegalist. nr. Eugen . Oradea. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al.Of. 2133. 4706). 2134. 2129. 60. LUSTGARTEN. nr.A.P.R.I. apoi în U.

din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. 141-2. fond Documentar.Of. p. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). 306 V. partea I-a. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. 1946. MAIER. respectiv II). iar apoi. nr. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A.. 97. 71 din 25 martie 1948. 121 din 31 mai 1945.Of. cu un intermezzo ca director al M. desituit în dec. MAHLER.2137.I. demis din funcţie la 1 febr. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.Of. 9763). 275 din 27 nov. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. 1947. partea I-a. 3/1952 vol.Of. Alexandru . Lazăr (11. MANDEL. v. p. William.P. 2150. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M.Of. 107 din 15 mai 1945.A. şi fişa sa de cadre la http://www.S.Of. nr. 7490.P. Lupu 2011. ff. Dorel [alias]. pentru schimbarea numelui.C. respectiv III. p. al P. 1946 în M.I. 2605). p. u. p. 82 din 7 apr. Niculae 2004: 32).Of.Of. 122 din 31 mai 1947. 291 din 16 dec. nr. I.Of. 2148. nr. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. MANEA. 2139. partea I-a. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. p. MAHLER. partea I-a. I. MANDEL. I. nr.S. 2038). 3895). până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel.Of. 65 din 19 martie 1947. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. 10920. partea I-a. partea I-a. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. MANEA. MANDEL. 2138.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948 (M. p. unde ocupă funcţia de şef de birou.M. p. p. 104 din 7 mai 1948. nr. inv. 10483. 158)). Iancu – în 1947 agent. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad.pdf.R. 1946 pentru motive disciplinare (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. David – după război maistru autor în cadrul D. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. 4143. p. Carol – în 1952 locotenent M. 2143. p. 3080). în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. 116 din 21 mai 1948. 2144. p. 8800). nr. Arad (1952-1955). fila 19. M. partea I-a. MANAŞCU. I). p. inv. (nr. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. Avram .pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. p. u. 253 din 1 nov. SCHNEIDER) (n. 2149. nr. 2142. Roland Emil (n. 4706 şi M. 1948. 126 din 6 iunie 1945. nr. 1945. (M. dosar nr. 62 vol.C.ilegalist. 1924 Chişinău) . 4355. 231 din 10 oct. 286 din 10 dec. emigrat în Israel (C. partea I-a. 218 . partea I-a. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D.S.Of. nr. MARCOVICI. 2141. partea I-a. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. apoi D. 12942). nr.G. p. p. nr. partea I-a. nr.P. 1947. MANDEL.Of. 1947.S. dosar 9. n. v. nr.Of. 1946. 2140. p.S.. nr. nr. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27].III. nr. 2147. 62 vol. MAIER.G.Of. Piteşti în 1953. 2146. 92 din 17 apr. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. 30 nov. 3/1952 vol.C.S.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945.A..Of.. Marcu . 96 din 25 apr.cnsas. M. 4312.. 1946. 3977).a. 5098).Of. MANDELBAUM.R. 10925. 1947.P. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). nr. partea I-a.A. Bjoza 2006.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR.N.a. nr. al P. Solomovici 2004: 588)306. B. partea I-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. p. v. 4147). (M.Of.R. partea I-a.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 2145.R.S. 135 din 18 iunie 1945. fd. partea I-a. partea I-a. arhiva C.S. M. 4517.C. MARCOVICI. nr. partea I-a. M. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.Of.Of. M. partea I-a. 163 din 17 iulie 1946. 286 din 10 dec. (nr. 1371 din 7 ian. M.-maj. (M. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). 4495). decizia ministrului Justiţiei nr.

căs. p.R.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2163.I. şi Solomovici 2004: 588). nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2161. M. 43 din 21 febr. emigrat în Israel. partea I-a.]. p. 2158. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. (1979). Aviva Enav. Sandu .din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. I. Alexandru (“Saşa”) Mateescu. 60 din 12 martie 1948. 2157. 3957). 2178. p.P.2151. MARCU. MARCU. ulterior emigrată în Israel. 63-65).G.Of. MARCU. M. 539. 219 . partea I-a. 2162. p. 121 din 31 mai 1945.S. 5983).Of. MARCU. nr. Cosma 1994: 81. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. 63-65. 2165. 1945. partea I-a. iar apoi stabilită în Franţa.G.Of. ff. p. 2166.G. 1516). MARINA. nr. 136 din 19 iunie 1945.R. partea I-a. MASSLER. 5998.Of. Stela .Of. (nr. dosar nr. partea I-a. Etla Basea) (1918 – III. p. a avut o soră. 62 vol.N. MATEESCU. Matei – maior de Miliţie. p.a. p. MARCUS. S. 2168. p. MAYER. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. 2010).G.2008) (v.C. dosare anexe. 110 din 14 mai 1948.N. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M.S. MARKOSI.Of. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. 2153. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. I). Goma 2007: 118). al P. fiica sa.R. 119 din 29 mai 1945.Of. 3/1952 vol.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 2159. 2160.P. nr. partea I-a.Of. Iuliu (n. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. 165 din 20 iulie 1948. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947).P.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 108 din 16 mai 1945. 107 din 15 mai 1945. 2155. p. 1948. MARX.S. Ella (n.I. 7957). căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d.Of.C. u. care locuieşte la Paris. Hava (Tzirola) (căs.Of.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 5099). fond Documentar.R.VII. nr.Of. R. 4425). Froim .]. partea I-a. inv. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). Iţic . nr. I. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu Elza. nr.P. 2154. partea I-a. 2179). 4048 [cota S.C. nr. nr. 2167.1913) – fost comerciant de stofe. MARCOVICI. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”.C. 3895). transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 2152.. 2169. partea I-a. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. MATHIAS. (nr. nr. 135 din 18 iunie 1945. 2156. inv.S.10.Of.. 157 din 14 iulie 1945. 2164. 411/1952) (v. 60 din 12 martie 1948. 4518). Ion (n.Of.R.A. partea I-a.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. nr. şi Jela 2001. 206 din 11 sept. Antal .a. MATIAS. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. la Circa 7 Poliţie (M. MARGULIS. u.după august 1944 detectiv în cadrul D. MARGULIUS. al P. nr. 30. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (1948-? (probabil 1956)). Brucăr) şi un fiu.S. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesi onale (Arhiva C. v. 4048 [cota S. (M. nr. 2170. dosar nr. partea I-a. MARCOVITZ. nr. 710/20. ff... p. 4313).A. partea I-a. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. MARCOVICI. B. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). MARCUS. (M. 5127). al P.A. p. Solomovici 2004: 588.C.C. Bernard . p.I.Of. fond Documentar. MAYER.

. MERLING. Rene .C. 1948. nr. MĂNESCU.Of.Of.Of. 2187. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. p. MEIROVICI. nr. 2183. Verner . Silviu – de profesie arhitect. partea I-a. p. 199 din 3 sept. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. nr. decizia nr.Of. 4049). 31 din 7 febr. 3293. MENDELOVITS. 2185. MEER. nr. 10927. 2182. nr. 1011).I. partea I-a. MĂRCULESCU. partea I-a.P.2171. C.P.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. p. 2189. p.G. 2177. 7083).I. MICHEL. 5227. MESINGER. (M. 3699 din 30 apr. MEDLER. 4049). 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. MEEROVICI.Of.A. 150 din 6 iulie 1945. 4049). ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D.R.S. partea I-a. 1945. p. 51 din 2 martie 1948. 2176. MICHELZON. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. (1953). partea I-a. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. MENDELOVICI. MEDVEDOVICI.Of. Willy . 5673). 1947. 226 din 4 oct. p. Iosif . 2241). 2180. MEYER. nr. partea I-a. 2186. Michail MARCUS) (n. nr.717 din 4 dec.R.Of. v. 2188. 2173. 3699 din 30 apr. Titu Laurian – colonel. 5032). p.E. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în 1948 (Cosma 1994: 47). MERDLER. partea I-a. Mihail (n. MEŢIANU. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.C. cu referat de cercetare la fd.A. nr. MENDELSOHN. 2179. 151 din 3 iulie 1948. 2172. Gutman . (M. nr. 110 din 18 mai 1945.Of.G. 122. 5603). Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C.Of. partea I-a.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. nr. anexa la dosarul nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 110 din 18 mai 1945.Of. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. v. 2888 din 12 dec. partea I-a. a D. 144 din 25 iunie 1948. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.P. nr. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. 1947. 2184. M. 116/1965 2175. 1913). nr. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. M. 61 din 13 martie 1948. p. p. nr.C. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. inv. 140 din 19 iunie 1948.C.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. v. partea I-a.of. al P.Of. nr. 2181. MEISTER. al P. Menora. nr. partea I-a. partea I-a. Focşani. p. 182 din 11 august 1947. p. 287 din 14 dec. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”).S. nr 7 (iulie 2010). p. p. 2174. 133 din 11 iunie 1948. 14. nr.Of.în sept. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.P. 3694 din 30 apr. 1945 în M.XII. p. partea I-a. 2178. în 1952 locotenent 220 . 6867.G. M. 110 din 18 mai 1945. ? – medic. 11025). nr. cerere în M. 5360). 1945. 7742). partea I-a.Of. (M.1917 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. nr. ME(I)EROVICI. Paul . Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. L. 176 din 4 aug. Iosif . 8649.Of. 110 din 18 mai 1945. nr.Of. p.Of. partea I-a. p. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. M. p. 1945. locotenent-colonel. p. 4049).

cu grad de maior. Zbăganu 2001). 1947. trecut în rezervă la 5 oct. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. partea I-a. nr. p.. la http://revista. I.R. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927).romanianjewish. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei.memoria.. Andrei (n. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. http://www.2006307) – activist la comisia de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). Levy 2002: 123.Of. tatăl Mioarei (1949-1965). 9763). Mircea (n. 2190. la 24 iulie 1912. MIRONESCU. 18.M. 2196. WEISSBUCH. p.G.G. M. 2193. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P.a. 223. Adolf KLEIN. (nr. 182 din 11 august 1947. 1947. 2147). Lupu 2011. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of.M. după război ofiţer în S. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior.VII.I. D.. v.I. 2191. MIRESCU. partea I-a. Recurs – fila 9. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. Piteşti (A.I.: 110). nr. 221 .S. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. C. 4708. I). 151 din 7 iulie 1945.Of. v.P.u. decorat cu ordinul Steaua R. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”308) (A. Leon (n. fond 495 (“România”). “Procesul sioniştilor”.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. 309 2198. încadrat în 1950 în S. Iacob (n. până în 1950 (Levy 2002: 207. voluntar în Spania (Sugarman f.. ulterior cu evoluţie necunoscută. 226 ş. (nr. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu Emilia (1917-2000). I). Solomovici 2004: 570). 2066 din 20 oct. Teodor Ioan (n. nr.C. Cosma 1994: 48. apoi D. 13-16).C. 2197. 2192. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P... cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S. nr.P. încă în funcţie la 307 308 V. 203. (?) MICU. 1-19.1913 Podul Iloaiei.R. Vezi şi Teodor Wexler.R.S. prin Decretul regal nr. zis “Tedy”) (n. MINTICI. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. inv. MARCOVICI. 3/1952 vol.Of. 1378)).M. în Forţele Armate. nr. MIHAILOVICI. p.pdf. dosar nr. u. partea I-a.A. v. (1946-1947).I. p. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. activist în secţia de cadre a sectorului M.R. 589 şi 2003: 167. Sara (n. locotenent major în 1952. 3/1952 vol.Of. 126 din 6 iunie 1945. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale.C. partea I-a.V. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945.. 9243. Niculae 2004: 32).C. ff. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. MICU.)..Of.Of. p.U. 237 din 14 oct. Solomovici 2004: 217. vol. 225. 253 din 1 nov. inv. 1947 (M. 2195. Wexler & Popov 2002 II: 825. inv.1923 Bucureşti – XII. 1967. nr. 62 vol. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). al P. Sugarman f.R.A.I.R. nr. 108 din 12 mai 1948. p.. fd. C. la Serviciul Personal (M. căs. Lupu 2011. clasa IV-a. MICLE.G.a.I. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949). 309 Pentru schimbarea numelui.R. 1/1948. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. I.S.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti.: 109.S.P. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. u.P. MIROIU.A. MIHAIL. probabil emigrat în Israel. al P. 1947. dosar nr.I. (1948-1958).P. ELIAS) .a. partea I-a. 4268).R. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n. p. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. Mircea MEEROVICI ) (20. David (n.a. 7086).viorelarion.S. inv. nume românizat prin Decizia nr. 59 din 11 martie 1948.php?entry=entry070726-085833. M. 40002. 7346. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. ff.ro/viorel/sblog/index. 5784.M. dosar nr. Pelin 2008. 2194. 62 vol. M.ro/?location=view_article&id=419. V.C.

2199. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. 286 din 10 dec. 10922). 1947. Iulius . 286 din 10 dec. I. 3694 din 30 apr. 2208. 5467). numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. nr. 2002). 3694 din 30 apr. Solomovici 2004: 589. cu grad de comisar-şef.Of.P. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. nr. Hortense . 2202.Of. p. 2204. 4049).N. partea I-a. 2215. p. succesive evenimentelor din Ungaria. Arnold . p. nr. nr. 1947. 2200. p. nr.Ap.Of.I. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 3894. 2203. MONDROHOVITZ. partea I-a. p. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. nr.VIII. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. cu grad de comisar-şef. 1947. partea I-a. 2207. NAFTULE. 4048). MOSKOVITS. Avram – din aprilie 1945. MOZES. partea I-a. 1270).în febr.P. MOISESCU. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. . partea I-a. 51 din 2 martie 1948. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. Uşer – din aprilie 1945. implicat în anchetele din 1956. 3895). partea I-a. (?) MOISESCU. MUND. 107 din 15 mai 1945. 2211. NADLER. MOSCOVICI.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948. v. p. p. 4049). 108 din 12 mai 1948. 110 din 18 mai 1945.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. p. Ioan . v. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. v. 248 din 27 oct. 2209. 110 din 18 mai 1945. biroul de Siguranţă (M. nr. partea I-a. partea I-a.. partea I-a.Of. p.Of. 144 din 29 iunie 1945.Of. 222 . nr.Of. Ilie – colonel M. nr. 2205. Francisc . 1948. nr. 2212. Sălaj (M. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. respectiv Ioniţiu 2008:88. nr.Of.Of. 1637). 41 din 9 febr.colonel.G.Of. 3694 din 30 apr. MOSKOVICS.sfârşitul anilor ’40 (M. p.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. 4264).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. partea I-a. Herşcu zis “Wolf” . 2201.G. MOSCOVICI. nr. nr. 2213.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. 2210. P.Of. nr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 18. nr.Of. 110 din 18 mai 1945. M.Of. v. partea I-a. M. nr. partea I-a. 5969 şi respectiv M. (Cosma 1994) (v.Of. 46 din 25 febr. 5933). nr. MUNIU. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. după 1989 încadrat. 10394). Lazăr . NADLER. (M.Of. 40 din 18 febr. NADLER. 144 din 29 iunie 1945. Jaques . 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.S. M.Of. Artur-Karoly (n. 272 din 24 nov.Of. 9594. partea I-a. nr. p. 2214. 162 din 16 iulie 1948. 4049). ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. MOISESCU. 107 din 15 mai 1945. şi M. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). NATANSOHN. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. 1947. 5467). p. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). MOSCOVICI. p. şi Andreescu. Nastasă şi Varga 2003a: 248). şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. p. p. 2206. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1947.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. p.A. 110 din 18 mai 1945. 1910). 10921). partea I-a. ortografiat Moscovici Artur-Karol). 1389). partea I-a. p. Aura .

p.. zis “Grişa”) (n.P. SCHWARTZ) . 1947. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. şi Watts 2011: 196 n. 1947.C. III-a.S. NEGREA. poziţia 353). 3”) (1953-1958). 312 V.I. infra). p. 310 311 V. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Goma 2007: 118). Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. Troncotă 2006: 63.S. C. 8). M. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. 2217. în sept. 2006: 82. 2219. partea I-a. 225.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. partea I-a.cnsas.B. NEDELCU. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. Jean Pierre .C. căs. în anii ‘90 pensionară M. 2. fond 495 (“România”). Alexandru (n. Pavel (alias) (n.A. ulterior exonerată.2216. intermitent. iar la un moment dat director al Editurii P. cf. 75). 10).I.M.cnsas. NERIŞANU. în Forţele Armate. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi.S. când este destituită şi anchetată alături. partea I-a. prin Decretul regal nr.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. 9763).R. din Soroca. 2220. 2012). 2223. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988.d. în anii ’90 trăia în Statele Unite.C. 13. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu dosar la Comintern (INCOMKA.P. partea I-a..M.VIII. Cosma 1994: 47. şi http://www. Goma 2007: 118. Banu 2008: 325. refugiat în U. dosar nr. Nicu (n. Niculae 2004: 32). în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”..pdf 223 .din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. până în 1952.S. 165 din 24 iulie 1945. din partea Editurii P. fond 495 (“România”).1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. secţia raională Urziceni.Of. Berindei. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. Petre Năvodaru. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. 122 din 31 mai 1947. fişa sa la http://www. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. NEGREA.” clasa a II-a. 2066 din 20 oct. Dobre et al. 1993. de fratele ei. 2218. stabilit iniţial în Tel Aviv. Iordan (25. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 201. 202 din 3 sept.pdf. inv.G. lista în Mâţă 2007. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v.1933 Coteşti. NEGRU.A. Grigore (n. 70. 4355). 253 din 1 nov. – P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.R.R. 1911. fişa sa la http://www. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman310. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. I-a. 225..C. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413.C. Oradea)311. Luiza (n. p.I.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. paraşutat în România în 1944. când este trecut în rezervă cu gradul de maior312. 1857. Bălţi) – ilegalist.P. nr.R. n. Deletant 1999: 332.D. inv. 2006: 44. inter alia. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. 662.P.I.A. din 1940 (v. Lupu 2011. la San Francisco (v. 6307).cnsas.R. (M. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. NAVROŢCHI. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.R. nr. fiica lui Avram) (d.pdf.Of. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2222.G. V. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. calitate în care este decorată prin Decretul nr. Mihail (n. Amalia Luiza FISCHER. Rosek 2006: 101. Dobre et al. dosar nr. p.1935 Alexandria – 1995 Slobozia. 8019)din 1948 general-maior de Securitate. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel.R. NAUM. Solomovici 2003: 120-1. NĂVODARU. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. cu grad de căpitan. Cosma 1994: 45. nr. 2221.Of. Dobrincu şi Goşu (2009: 160. nr. doc. (1954). 2006: 79. 633.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. ELMAN. 1947 (M.Of. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. -col.

VI. dosar nr.A. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M.S. 52-3. NEUMANN.XI. 151 din 3 iulie 1948.R. Berindei.C. trecut în rezervă la 31 ian. Catalan 2001/4.-lt.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. p. fond 495 (“România”). Niculae 2004: 32.Of. inv. NICOLSCHI. consilier în M. (1947-1953). Basarabia – XII. 6703. 68). p. 2228./M.. 110 din 16 mai 1947. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.S. Troncotă 2006: 23./D. 2225. & Caţavencu 2004. (1948-1953).I. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). (19531961)..G. 2226. 1). în perioada interbelică. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). 44.G. 30. Watts 2011: 196 n. 9800.A. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. doc..S. 3862). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.1915 Lăpuşna. 2632. 225.A. nr. Alexandru (n.S. condamnat pentru spionaj în favoarea U. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D. partea I-a. (dosarele 173/1952. nr.I. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. C. 5603).-D.). 158. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă). (?) NICOLAU. 47-8.S. (1951-1954).S. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M.R.Of. Ioniţoiu 2006: 26.C. 3862). 47-9.R. căpitan la D.G. 174 din 3 august 1945.P. 111/1955 şi 57/1956). NEIDMAN.IV. partea I-a.P. Goma 2007: 118.G. zis “Saşa”) (. p. 2.C.G.I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . NEGRU. partea I-a.S.P.html. Marius Oprea f. al P.S. 2229.R.1992 Bucureşti) – ilegalist.P. partea I-a. p. Ioniţiu 2008: 88-93).I. Gherşon..1903 Orhei. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. 255 din 7 nov. după război infiltrat în Siguranţă.R.B. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D.313).P.S.S.reea. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. Goma 2007: 118. Chişinău – 16. nr. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. preluat şi în Corvin Lupu (2011).Of. de regulă considerat etnic rus. f.Of. M. 34. inspector general în cadrul D. Gheorghe (n.Of. Iacob (Iakov) Calica. 2006: 12. până la trecerea în rezervă în 1960. nr.G.S. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. 10985.1987) – evreu basarabean. ulterior.G. fond “D”.S.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. Bucureşti) – generallocotenent.G. ulterior profesor la Şcoala de Securitate din Băneasa.I.S.P. 2335. nr. nr. p. p.tiuk. decorat prin Decretul nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). (M. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi. (1945-1946).K. Troncotă 2006: 63. Victor (n. Serghei NIKONOV) (1905. Cosma 1994: 25.D.I.I. Retta – medic. Basarabia – 1999. Sergiu (n.R.S. partea I-a. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. iar prin Decretul nr.Of. Suceava (v. dosar nr.P.a. 313 La http://www.2224.. ofiţer N. Cosma 1994: 30. Lupu 2011. 224 . Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). 1961 cu gradul de gen. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. emigrat ulterior în SUA (M. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. NICOLAU. 2227.S. 1945. apoi în funcţia de director al S. 79. I.G. ulterior în D. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M./M.net/1/31. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. partea I-a. N.S. (Litman) Nelu – maior.A.V. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). 110 din 16 mai 1947. 41-2. 72 din 26 martie 1948. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. Dobre et al.S.

OPREA.P. Ioanid 2005: 82). ORNESCU. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. 225 . un Ilie Oprescu. 51).25. 2231. 2236.ziarulfaclia. M. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. a doua soţie a lui Nicolschi. p. 2232. 316 Vezi şi necrologul său în nr.R. Pentru fişa sa de cadre v. NUŞEM. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. V. Iosub . din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957).I. 1945. fiul lui Nusem-David. 96 din 25 aprilie 1946. Mircea (pensionat general). (abslovită în 1949). 162. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266.E. 2239. 2417. EDELSTEIN315) (14. partea I -a. p. fond Neoperativ. demis la 3 ian. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010.pdf. în 1948 încadrat la D. 3697 din 30 apr. 1947. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. angajată la rândul ei în D. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 8319).2230. R. OPRESCU. supra).1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217.Of.S. este membru al C. nr. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M.IX.XII. 37805 din 9 apr. Iozefina (n. 2234. M.1921 Tecuci. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. 10924). în plus. 2237. Nilu Aronovici. Nicolschi. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. Deletant 1995b: 60). fiul lui Gherşin şi Beti) (17. 4049). NUŢĂ. NUHĂM. Iaşi (Lista lui Secu 2007. poziţia 110). partea I-a.Of.cnsas. 219. din 1948 locotenent. Bucureşti. 110 din 18 mai 1945. 3977. partea I-a. Galaţi – III. din 1948 (Cosma 1994: 44). p. 10923. 265 din 19 nov. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. Goma 2007: 118.S. 286 din 10 dec. Galaţi (M. fiica sa.Of.1921 Bârlad .Of. NOVE.S. f. 2233. n. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. 4144). Pleşca 2010)316. Arhiva C.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Bucureşti începând cu 1948. Cosma 1994: 44 corob. partea I-a. MARCOVICI) – ilegalistă.I. R.G. 2235. 107 din 15 mai 1945.a.-col. p. partea I-a.Of. era lt. 1946.II.S.romanianjewish.A. Beri ORNSTEIN. apoi locotenent în cadrul D.Of. Iancu .S.S. OPRESCU. nr. p.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D.S.R. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. 1961 pentru sionism. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou.P.R. 2238. Rodna. v. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei.A. nr.R. ocupă diverse funcţii până în 1948. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. Franca Oprescu-Aronovici. 2240. partea I-a. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. decizia nr. interesant. p. 14. tatăl primarului Sorin Opescu.P. partea I-a.P.P. 92 din 17 apr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. nr. 208 din 10 sept.I. dosar nr. la adresa sus -menţionată. Avram – încadrat în nov. căsătorită cu ing. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. NICOLSCHI. Nicolschi semnat de Marius Oprea. Galaţi.A.ro/DECESE-COMEMORARI+7451).XII.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. între 1951 şi 1952 la D. Alexandru (n. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). Dorel (n. nr. M. Eugen (n.Of. 1947. nr. 10093.2008. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 314 315 Vezi şi materialul despre Al. nr.P. recrutat ca activist de partid în 1946. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. http://www. 286 din 10 dec. ORENŞTEIN. III. 3895).N. NUSEM FISCH(L)ER.Of. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/ORNESCU%20ALEXANDRU. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M.pdf. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. p.S. sub conducerea lui Al.. p.R. cap. nr. Jela 2001: 199-202314).

1902 Bucureşti – 22.. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Nastasă şi Varga 2003b: 24. nr. luptător în Spania. ilegalist (membru P. p. p.1921 la Năsăud. Iancovici)) (8. PALKOVICS.R.G.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of.S. 2006: 12. & Caţavencu 2004. 1952)..de profesie ceaprazar.Of. Banu et al. p. 2245.Of.R.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G. apoi în Rezistenţa Franceză. fond Neoperativ. 108 din 12 mai 1948. 4354). Cluj (aug. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. 2250.P. Poliţia Satu Mare (M. dosar nr.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 211 din 13 sept. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952).C. 2242. prin Decretul regal nr. nr. Saşa (n. 7086). Iacob .P. dosar nr. fond 495 (“România”).I.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 122689 din 4 dec. 290 din 18 dec. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A.R. Goma 2007: 118). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 80-1).1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. 1948). pp.1909 Brusturi. nr. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. şeful D. 2790 din 16 sept. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. 1948. fiul lui Mor şi Regina) .în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 225. şi Stela (n.d. Cosma 1994: 51. inv. 1947. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. în Forţele Armate. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. 110 din 16 mai 1947. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. Bihor – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. 1945 – aug. partea I-a. partea I-a. partea I-a. partea I-a.VIII. 11025. Alexandru BINDER317. 182 din 11 august 1947. Goma 2007: 118.R. 1770).Of. 4264).C. 2251. III-a. 1948 – ian.A. Iacob . 10919. partea I-a. Eduard . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). 1947. 1951). 4706). 2246. cu grad de maior.I. nr. Mihail (n. general medic M. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”.IX. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. 2247. 29. partea I-a. M.P.N. 2249. PACHER.Of. 1946). Andreescu. 2248. ff. 126 din 6 iunie 1945. 5673). 2417. (M.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.” clasa a IV-a. 122 din 31 mai 1947. 1945 în M.R. nr. din 1938).P. PATRICIU. Lupu . Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). 2252. PASCAL. 317 Pentru schimbarea numelui v. p. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea.Of. 1945). nr. 8318).Of. 2243. 1947.Of. 1945. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1947. OSTROWSCHI. Solomovici 2004: 590. I. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. 10558). 30 din 6 febr. 2066 din 20 oct. p. Beniamin .VIII. 286 din 10 dec. 4264).Of. (M. nr. Jela 2001: 213. nr. 226 . p. Braşov (ian. p. şeful D. (?) PAPP. partea I-a.Of. partea I-a. Ioniţiu 2008:88. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 9763). nr. OZIAS. Iosif . 253 din 1 nov. 5672. când demisionează (M. apropiat al lui Teohari Georgescu.2241.I. fiul lui Nathan) (19. 150 din 6 iulie 1945. 1951 – iul. partea I-a. partea I-a. partea I-a. ORSTEIN. 983). 108 din 12 mai 1948. OSIAS. 3871). N.Of. Francisc (n. p.R. PANĂ. iar în viaţa “publică” scriitor. p. p. 1947 (M. p. nr. Pleşca 2010: 120-1.S.S. PASCAL. decizia nr.VI.Of. 220-319. nr. fiul lui David N. Cosma 1994: 80. 2244. Deletant 1995b: 58. 277 din 29 nov. PASCAL. partea I-a. 1947.Of. nr.

]. şef al Secţiei AGT . Nastasă.. 7489. 2259. 2262. nr. nr. PERLMUTTER. p.R. 134 din 12 iunie 1948. (M. p. 1967 .R. p. p.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi.C. 124 din 31 mai 1948. Harry – angajat în 1948 în D.I. nr. Paul Fr. p.Of. partea I-a. 4 din Bucureşti (1955-1956). clasa a II-a (1954). 7086). Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. nr. 4048 [cota S.Of. Bucureşti în 1948. (?) PAVLOVICI. 10171).R. 5790). 2263. 5933. I). M.P. Arnold (n. partea I-a. PESCARU FISCHENSOHN.P. 4264). 2261.Of.Of.P. 2254. nr. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954).R.1902.S. 2264. 1945. ff. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. POLINGHER.C. 136 din 19 iunie 1945.Of. partea I-a. 5075. partea I-a. partea I-a.S. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. Solomovici 2004: 590). 182 din 11 august 1947.T. partea I-a.G. partea I-a. 5127). POLINGHER. 707. 272 din 24 nov. Alexandru . 2255. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. p. PLATMAN.I . 52 din 3 martie 1948.C. calitate în care în martie 1946. nr. 2257.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. (M.Of.A. şi repartizat ca medic la Spitalul M.A.1977).Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966).P. nr. partea I-a.N.Of. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI.Of. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. 2989). dosar nr. PERL. M. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.A. 163 din 17 iulie 1946. PAUKER. partea I-a. 4742). 76 din 30 martie 1946. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. p. partea I-a. al Sectorului II Negru (1946-1947).Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). apoi responsabil de popotă. PAVLOVSCHI. p. p. Varga 2003a: 247-8). 2256. nr. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). nr. Malvius . partea I-a. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. PERLMUTTER.Of. d. 2258.S.Of. M. PLOŞNER. nr. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. al P. probabilă identitate cu omonimul angajat la D. partea I-a. 1947. având grad de locotenent. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U. 24 din 30 ianuarie 1948. 162 din 16 iulie 1948. nr. Mihai .Of. 1 Băneasa (1948-1951).instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). M.2253. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan.I.Of. 267 din 21 nov.S.p.R. reîncadrat ca funcţionar civil M. 6640). PINTER. 63-65).G. 10394.Of. fond Documentar. medalia “Meritul Militar”. fiul lui Marcu) . 158 din 12 iulie 1948. 1934). din Serviciul controlul străinilor . nr. partea I-a. Eugen – fost funcţionar. 4149) (M. p.Of. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. 26.Of. nr. PERECZ. nr. p. 108 din 12 mai 1948. M.I. 227 . 5127). p. (3/1952 vol. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). nr.X.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. p. Bucureşti. p. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. 170 din 28 iulie 1947.C. nr.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D. 2265. partea I-a. Andrei . comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. p. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (M.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 2260.G.

Solomovici 2004: 591. la Serviciul Siguranţă..S. (adjunct al lui Grigore Naum). Anton (1927 – 11.Of. 2272. Goma 2007: 118. 237 din 17 oct. Stefan (10. Leiba . nr. 231 din 10 oct.S.D. nr. nr. revenit în România în 1944. PREISZLER. 318 319 V.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei..1903 Cetatea Albă – 29.I.B.R. emigrat în Israel în 1976. Suceava (1948-1950). 6642). & Caţavencu 2004. Argeş” din Piteşti (1963-1974).R.Of. (M. unde a continuat să activeze în managementul sportiv.cnsas.C. şeful D. decorat prin Decretul nr. 1945. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. I).P. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Impor t Bucureşti (Cosma 1994: 47. ff. RAPAPORT.A.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. V.R. 7489.Of. nr. 2269. 2267. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 4142). POPIC(U).I. 104 din 7 mai 1948. partea I-a. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. 5/1. 2273.I. A. Sergiu (n./D.S.V. 2270.S. Cosma 1994: 48). nr. cu grad de chestor M.2266. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. al P. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D. partea I-a.I. 2008. nr. (M. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. RĂZVAN. dosarul de schimbare a numelui nr. Ioan / Isac (n. 8800)..I.P. ofiţer (ajuns via S. Wolf .C. vol. inv.R.G. Solomovici 2004: 590. 1098.R.XI. partea I-a. 286 din 10 dec. partea I-a. Simion (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. (?) rudă cu Ana Pauker) .K. 7346.1999. Puiu – (4. de către N. în cadrul M. fiul său Jacob (n. partea I-a.A. 3/1952. 5603).. Victor (n.a.C.IV. la începutul anilor ‘50.1929 Soveja. p.Of. POL(L)AK.I.08. nr. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D.I.C.P. 10923). p. PROCA. 44).A. 9071. ilegalist în Basarabia. p.G. I.A.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. a. (Cosma 1994: 30. 170 din 28 iulie 1947. dosar nr. 2274. fd. p. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962). (M. ulterior locotenent-colonel.k. Manfred – de formaţie inginer. p. fd.Of. 13. la http://www. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F.R. 151 din 3 iulie 1948.. ulterior director comercial la I. dosar nr. când este trecut în rezervă cu grad de locotenent 318. 384.ro/documente/cadrele_securitatii/POLAK%20STEFAN.. 2276.S. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). Documentar. Goma 2007: 118.ar fi plecat la 17 ani în U. nr..1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. secţia Administrativ-Politică.R.P. 110 din 18 mai 1945.C.S.2010 Bucureşti.R. 1/1948. citat şi în M.Of.N. (A.S.S.S. Cosma 1994: 83). Bucureşti.S.K.I.S.G. POPLICHER. a mai avut un frate. partea I-a. 2271. Niculae 2004: 32.I. Cluj. (?) PROTOPOPOV.I. 163 din 17 iulie 1946. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. ulterior emigrat în Israel. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. Israel) – ofiţer M. 13-16. D. Bucureşti: Humanitas.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. Lupu 2011. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.S.A. Sergiu FAHRER319) (n.1981) – evreu rusofon.XII.. 4049. Avram RABINOVICI. maj.G. M.Of. 2275. 4968).A. 131 din 8 iunie 1948. RAFF. după război director în administraţia centrală a C. p. VN – 1993 Oneşti BC) – subofiţer de Securitate la Regionala Braşov/Stalin între 1949 şi 1956. POMERANTZ. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. f. la rândul său avocat (C. ing.Of. partea I-a. Julian.M. fiind recrutat de N. nr. C. partea I-a.III. 2268. p. nr.P.D. cu Lya. A.I. partea I-a. dosare anexe. p. 1945.pdf. 1947. “Mişa”) (3. a III-a.1922 Gălăuţaş. 03.M.1928 . emigrat în Israel în 1970.I. fd. vezi şi Mihăilescu 2008:8). 228 . căs. RANGA. nr.U.Of.V. p.G. infiltrat după august 1944 în conducerea S. Cosma 1994: 52).IV. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118.

-col. 1948. în sept.”. nr. 2282. partea I-a. 209 din 14 spt. RITNER. REIBER. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. M. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. p. 277 din 29 nov. 2429). al P. partea I-a. p. RIEGLER. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v.Of.A. p. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a.Of. 144 din 29 iunie 1945.A. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. nr. RETY. cu grad de lt. 1945. p. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. nr.R. 1947. 10557). partea I-a. RIGMAN. 165 din 24 iulie 1945. în 1952 funcţionar M. 6306).a. 11024. 4049).I. p.R. 2283. 2285. nr.A. 1946. promovat maistru în mai 1948 (M.C.-col. p. 3/1952 vol. partea I-a.I. 110 din 18 mai 1945. cu grad de comisar-şef. p. 4048). partea I-a.Of. partea I-a. I).din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.I. partea I-a. p. 1947. (Dobre et al. 110 din 14 mai 1948. fd. Paula . (Duţu et al.C. REUŞ. I. M. nr.I. 2292. 171 din 29 iulie 1947. 2290. 2006: 80).. 2288. 110 din 18 mai 1945. în cadrul Comandamentului Trupelor M. în mai 1947 şef de secţie (M. dosar 10. p. p. 2291.P.A. Ionică . Toni . REIGLER.Of. (nr. 2284.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 110 din 14 mai 1948.S.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. REGENSTEIN.. 2429). f. 4707). p. Nicolae . 2888 din 12 dec. probabilă identitate cu “Brey. 4313). p.G. (M. v. 2278.2277. nr. 6306). RICHTER. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. p. 110 din 14 mai 1948. 4315. partea I-a.S.Of. partea I-a. inv. nr. M. v. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M.Of. M. partea I-a. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. nr. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. ? . propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.S. (v.Of.A. nr. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M.. REGENTRAICH. Samuel – din aprilie 1945. 2281. ROHRLICH. nr. p. 126 din 6 iunie 1945.Of. în mai 1948 avansat comisar (M. partea I-a. în 1950 lt.Of. p.Of.S. 46 din 25 febr.. 1944 – iulie 1945) (M. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. p. 4049). nr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. apoi promovat rapid.. 99 din 2 mai 1947. documentar. M. REY.I. I.Of. nr. nr. nr. nr. u. partea I-a. A.. 2279. REITER.Of. nr. 6672).. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 110 din 18 mai 1945. 62 vol. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. 1946. nr.Of. 3699 din 30 apr. 2287. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D.Of. 2280.Of. RIEBER. 5467). 8019 şi nr. partea I-a). Romanţă . 65 din 18 mart. 18). 110 din 18 mai 1945. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956.Of. 229 . 4049). cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. p. 2002: 52-3). v. 1944 – iulie 1945) (M.090. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. RECK. partea I-a.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). REUSCH. 2289. 2286.în 1946 şefă de birou în centrala M. partea I-a. nr. RIEBER.Of.Of. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. partea I-a. p.P. 4313) şi transferat la D.P. partea I-a. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. 2293.G. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina).S.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 65 din 18 mart. Ştefan (n. 3694 din 30 apr.I. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C.

p. M.A. ? . 2307.în noiembrie 1945 încadrat în M. Mihel REISMAN 320 320 V. 140 din 19 iunie 1948. Salo . nr.Of.C. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.R. 110 din 18 mai 1945.A. ROSENFELD. 2308. ROSENBLUM.E. ROMAN.. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 264 din 14 nov. 5227). 165 din 24 iulie 1945.C. 6306). partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 3943).Of.I. nr. pp. p. 151 din 3 iulie 1948. 1947... Ladislau – funcţionar civil în cadrul M.III. Noe (n. 9926). Emanoil . p. 2297. (M. Emeric . RONAY. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. nr. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945).1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. Mihail (n. 2301. n. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 1945. nr. Ana .p.G.IX. membru de partid din 1945. p. 162.Of. ROSMAN. 1944 – iulie 1945) (M. p. Goma 2007: 118. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. 8320. ROSEMBAUM. 1946. 10815). nr. la Serviciul Lagăre al D. p. p. I. 62 vol. 3/1952 vol.P. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2294.A. Bihor (M. 2310. p. 119 din 29 mai 1945. (1952).. 1945.M. ROSEMBLAT. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. al P. nr. nr. 36 din 13 febr. 3699 din 30 apr.M. încadrat în D. 1947. M. p. Aron – medic.R.. partea I-a. partea I-a.Of.Of. cap. 1947. partea I-a.A. nr.R. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. (1952). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. N. inv. Andrei .în nov. (M. 2300. 2309. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. 142-4. ROSEMBERG. partea I-a. 2302. partea I-a. 5127). Estera – funcţionar civil în cadrul M. RONI.I. ROSENBLUTH. 2299. 136 din 19 iunie 1945. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. 10416). 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. p. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. 2295.I. fiul lui Avram) (n. 2305. nr.R. 230 . ROSEMBERG. iar în oct.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1322).A. al P.P. (1962).C. p. 5127). cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951).Of. nr. 1.Of. p. ROSEMBERG..G. RODELSTEIN. 6686 din 28 ian.Of. v.I.I. M. a M. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d. ROŞCU. (nr. nr.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. 1910. 2296.P.C.Of. nr. v.I. partea I-a. (M. ROSENSVEIG. în 1948. 275 din 30 nov.I.Of.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. nr. 2298. u. Adalbert Rosman) (d. partea I-a.Of.1913 Roman) – de formaţie contabil.A. p. partea I-a. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1 dec. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. al P. partea I-a.Of.M.C. 111 din 17 mai 1947. p. 2304.Of. 10092). ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. partea I-a.A. 13.I.a. 259 din 12 nov.M. p. 1947 în M. 5603).II.I.G.1133. al P. 232 din 7 oct. 208 din 10 sept. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 1. 4425). ROSENBERG.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. nr. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.G.C. A. Cosma 1994: 5). 4049).S. Liviu (n. ROSENFELD. 2306.Of. nr. 2303. nr. I). partea I-a. din sept. 51 din 2 martie 1948.

nr.C. 2324. 2417. 3077). (M.1916 – 15.2311. 2278).2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. 1946.Of. nr. ff. p.Of.Of. Aron – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. nr. nr. 267 din 21 nov.. ROTENSTEIN.M. 208 din 10 sept. p. 2326. ROTENSTEIN. 2318. nr. p. Solomovici 2004: 594. în 1952 căpitan. partea I-a. 286 din 10 dec. Oradea. 60 din 13 martei1 1947. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. 2417. 182 din 11 august 1947. ff. partea I-a. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. 10432. ROTTERBERG. Arnold . dosar nr. partea I-a. I). 30 din 6 febr. fond Documentar. p. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. trecut în rezervă la 31.P. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A.Of.N. M. 1896). 220-231. M. 1947. 2320. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M.A. 189 din 21 august 1945..Of. partea I-a.1961 cu grad de maior (Arhiva C. M. nr. fond Neoperativ. 62 din 15 martie 1948. p. 99. (nr. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88.1915 Tg. partea I-a. nr. fond Neoperativ. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. ROZEMBAU. nr. 1947. 30.Of. nr. M. ROTMAN.06. p. David (d.Of. 2316. Francisc (n. ROTENSTEIN.Of.I. p. Haim şi Toni. Iaşi. v. 2313.. 21 din 27 ian.S. 1948.Of.. nr.Of. nr.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1948. nr. nr. 231 . 5982). dosar nr. partea I-a. 122 şi A. M. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău.Of. 1948. ff. ROTHMAN. partea I-a.S. u. nr. nr. ROTH. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman. 2319. Cosma 1994: 82). 11024).R. nr. partea I-a. p. partea I-a. 2417. Ocna. ROTMAN. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). nr. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. 2323.R.S. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 220-231. M. p. 7085. fiul lui Sigismund şi Maria) . 2325.Of.I. 62 vol. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. partea I-a. M. ROTMAN.a.X.C. fond Neoperativ. nr.Of. Iaşi. I. M. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi. p. ROTH. p.N.1904. unde în 1959 este avansat la grad de maior. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M. p. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. 208 din 10 sept. Ioan – după război detectiv în centrala D. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8.Of. partea I-a. partea I-a. 286 din 10 dec. nr. 2314.C. partea I-a.). 1947.P. 8321. al P. 2317. f. Suceava. partea I-a. Kovacs 2006. 10171). ROTH. 5673). 1947. serviciul raional Stalin. ROTENSTEIN. ROTMAN. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v.N.III. iar din 1 dec. 983). p.S. 1947. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M.IV. 211 din 13 sept. p. Roza – din 15 ian.R.I. 219. ROTENSTEIN. 2315. Moly (15.1985) – membră departid din 1944. 869).A. 2312.anchetator al Securităţii activ la Oradea. 1701 (cota S. 2322. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. partea I-a. 134 din 12 iunie 1948. 2321. 10923).S. partea I-a..N. 10922).Of. 82 din 7 apr. ROTH. p.P. 5075.A. la 03. M. 7350). inv. 8318. p. Berindei. 1945. p. p. fraţi: Baruh. 150 din 6 iulie 1945.R. 2888 din 12 dec. 3/1952 vol.S.XII. ulterior cu grad de ofiţer în D.G.Of. 592).I. 29 din 5 febr. după război comisar. 157 din 14 iulie 1945.. în 1951 avansat locotenent.I. în 1948 încadrat la D. p. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne.Of. 8321). partea I-a. 1947. 222 din 25 sept. ROT.Of. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. 1947. dosar nr. dosar nr.Of. partea I-a.I.A.

iiccr. 208 din 10 sept. 2331. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. 136 din 19 iunie 1945. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. RUCKERSTEIN. Cosma 1994: 49. p.Of. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. citat în M. 110 din 18 mai 1945. 62 vol. vol. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M.S. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U.A.I.Of. http://www.I. dosar nr.VIII. intervievat de R. 31 din 7 febr. 1011).Of. al P. p. 108 din 12 mai 1948. Eugen (n. partea I-a.-maj. I.A. partea I-a.Of. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M.R.R. Pagani).R. RUFF.pdf. 2332. 2003: 208 şi 2001II: 43. p. 8320. Elisabeta – din dec. Gheorghe (n. 12.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 34 din 11 febr. în 1992. 3/1952 vol. Dobre et al. (nr. 1947.T. p. 2333. p. p.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. ROZENBLAT.Of. fiul lui Bela şi Erzsi321) (15. Deletant 1995b: 62. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. nr.R. (M. I.I. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946.Of. p. 3694 din 30 apr. RUSU. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). 322 V. partea I-a. nr.Of. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M.I. în M. Crăciun 2009: 305. fd.R. 323 2338. nr. nr. 4510. M. 126 din 2 iunie 1948. 323 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. SALCZBERGER ) (n. 2328. apoi membru în Colegiul M.907 din 28 aprilie 1048.C. F. 286 din 10 dec. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50).A.R. Iancu . 6)322. a avut doi copii: Pal şi Vera (căs. Levy 2002: 124.Of.III. partea I-a. I.C. 1948. 2279). apoi director la Ministerul Agriculturii. 1948. Levy în Israel în 1991. Partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. S. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia.Of... nr.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 232 . 2334.1990) – în 1948 angajat în cadrul Societăţii Româno-Export (M. în revista 321 Românizarea numelui în baza deciziei nr. RUJAN. ROZENSWEIG.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. 7681). 75).Of. Cosma 1994) (?). dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/ 948. Solomovici 2003: 210.N.I. p. E. nr. 101. cu grad de colonel. M. partea I-a. 2330. nr. Lupu 2011. Moise – medic.Of. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C.C. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. căs.S. C.2327. p. partea I-a.E. p. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. 2006: 78..S.. 2336. 4049). 1128. SABĂU “SZABO”. cu Jutka. 1948.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr.. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. Gyuri REISZ. v. în 1952 cu grad de lt. Solomovici 2004: 594. 62 din 15 martie 1948. partea I-a.C. Paul . partea I -a.M.a. partea I-a. din sept. v. apoi.G. 2335. ROZEN. 4264).R. partea I-a.Of. & Caţavencu 2004. nr. I. partea I-a. nr. RUBINSTEIN. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. RUBINSTEIN. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. 209. 194 din 25 august 1947.. Ungaria . ROZENBAUM. 11026). f.E. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. 10923.Of. RUBINSTEIN. partea I-a. 6260. M. 208 din 8 sept. nr. inv. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. p. 6. u. 4813). partea I-a.E. & Caţavencu 2004. 7424). 39. I. v. Wilhelm [RAFF?] . nr. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). 116 din 21 mai 1948. 5127).P.Of.1917 Budapesta. M. 2329. p. Goma 2007: 118. nr. 2888 din 12 dec.. 2337. M.. p. 164 din 23 iulie 1945. Oradea. 1947.I. 1947. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. p. nr.

Of. SAMUELI. p. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre.u. (?) SAUCIUC.S.Of.Of. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). nr. nr. 5227. 1946 în M. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. Ioanid 2005: 125). 1947. partea I-a. fost ilegalist. Teodor Herbert STERN326) (n. Francisc (zis Öcsi) (n. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al.247 din 30 sept. p.S. 1914) – colonel de Securitate. p. Lupu 2011. nr. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. SANDOVICI. SAMSON. nr. 9500).R. partea I-a. nr. 1945. p. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 136 din 19 iunie 1945. Şerban (n. M. 2340.I în străinătate (Solomovici 2004: 61).M. 9500.Of. 2339. ulterior jurist325.G. 27 din 3 febr. partea I-a. partea I-a. după trecerea în rezervă membru de partid. p. 2 din 2 ianuarie 1948. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.N.P. SAVIN.html).XII. fond 495 (“România”).C.Of. 6). Samson SCHWARTZENBERG324) (n. 10416). Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. p.G. 2342. p.P.Of.C./M.S. 2343. f. p. nr. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 2006: 78). SAMOILOV (/Samuel). 55 din 6 martie 1948. 2003: 487 ş. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. 9849). trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia).Minimum din Israel (nr. SAMSON.P. 256 din 5 nov.G.S. anexa la dosarul nr. Ioanid).S. http://www. SAMUEL. nr. 275 din 30 nov. partea I-a. Cosma 1994: 38. 2. 2341. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. 10200. 2417.. nr.S. 2349. R.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. Ana – agent al M. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D.Of. al P. p. nr. 60 din martie 1992). partea I-a. 2346. lagărul de la Oradea. M. nr. 245 din 23 oct. M.. 1946 în M. 70. 10127 din 31 ian.A. C. 326 V. C. 2347.jurnalul..Of. Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. p. 2348. (Troncotă 2006: 54-5. nr. 1947. iulie 1910 Stanislawow. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.Of. p. 2038). probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. 1947. partea I-a. 1240. 1947. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. 62/1978. din nov. inv. aprobare prin decizia nr. “dosare adiţionale”. SCHACHTER. SAMUEL. (1952). 245 din 23 oct. al P. SANDBERG. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. 2344... desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. partea I -a. 45. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al. 225. 2345. Teodor (n. 1946. p. partea I-a. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. p. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. 97. fond Neoperativ.. 233 . 12). 270 din 21 nov. SAIDER. nr. 267 din 21 nov. 5127).Of.R.A. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”).P. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. 1945. M. 324 325 V. 140 din 19 iunie 1948. dosar nr. 1947. 219. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M.C.Of. 2350. 10314. 808. 3293. 39 din 15 febr. /(ex. demascat de serviciile israeliene în 1965. M.

Moise . SCHACHTER. Zelig . 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P. partea I-a.Of. (şeful Serviciului “H” Cifru). 9 din 12 ianuarie 1948. Sabeş [?] . David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr.2351. 2359. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.A. 3697 din 30 apr. propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. partea I-a. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.Of. p. M.P.org/modules. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M.S. 108 din 16 mai 1945. 2355. partea I-a. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. 4049).din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.G.Of.a. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. p. 248 din 27 oct. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. M. 2356. SCHMERLER. 4048). v. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. 198/1951) (v. 266 din 17 nov.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of.. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Cosma 1994: 50. nr. 2362.Of. v. 110 din 18 mai 1945. 2360. SCHNAPP. 2002: 342-3). M.S. 168 din 27 iulie 1945.C. p.R. Duţu et al. nr.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. 4049). 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 75). partea I-a.S. nr. ofiţer M. M.asymetria.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.php?name=News&file=print&sid=252 234 . SCHAHTER. funcţie în care este avansat la grad de lt. 2353. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. Paul – ofiţer încadrat în D. ulterior locotenent-major. nr.P. nr.anii’50 (Berindei. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). nr. 1947. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. SCHAER. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p.G. SCHILERU. nr. 12).T. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. partea I-a.Of. 10151).a. 286 din 10 dec.G. SCHACHTER. SCHMERLER. nr. 2364. 2361. SCHILLER. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. Dobre et al.Of. 2365. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. 155 din 8 iulie 1948.C. 3697 din 30 apr..Of.S. 240. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). 327 V.S. al P. p.. nr. 9594). 2363.P. p. 7087).Of.P. SCHATER. p.Of. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). Jela 2001. 5708). 5467). nr. căpitan. la D. SCHLESINGER. M. http://www. v. brigada a III-a. SCHIP. Goma 2007: 118. 239 şi nr. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945.S. 1947. partea I-a. 2352. partea I-a. nr. 2 din 2 ianuarie 1948.P. Duică 2001: 54).I. probabilă identitate cu Otto Schechter.Of. partea I-a.P. p.-col. Deletant 1995b: 57.Of. p. nr. directorul penitenciarului Iaşi. 2358. (M.P. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . 4049. 2354. 110 din 18 mai 1945. b). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947. (u. 3694 din 30 apr. nr. p. 6412.M.G. iar din 1 dec. 4313.G. Mendel . 2366. nr. SCHAFFER. SCHLESINGER. partea I-a. ulterior profesor universitar la Iaşi327 (Ursache f. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. M. după înfiinţarea D. partea I-a.G. 144 din 25 iunie 1948. p. Erwin – în 1953 membru U. 182 din 11 august 1947. p. SCHMERGER. 2006: 81.. p. 2357. 110 din 14 mai 1948. partea I-a. în iulie 1945 transferat de la D. 5359).Of. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M.G. 10924). p. 110 din 18 mai 1945. M. p. 9 din 12 ianuarie 1948. p.Of. nr.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M.Of. nr. la Direcţia Siguranţă (M. p.. 3957).

partea I-a. 222 din 25 sept.în 1946 impiegată în centrala M. Luiza . (M. SCHREINER. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei.P. v. detaşat cu misiuni în Germania şi U. 2385. nr.Of. M.Of. (M. Solomovici 2004: 597). nr... M. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 1946. nr. p.Of.P.S. nr. 5673). Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. 10433).N.G. p. în sept. p. Solomovici 2004: 599. p. (M. SCHWARTZ. Ilie .în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2373. 72 din 26 martie 1948. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. Mendel . p. Nastasă şi Varga 2003a: 63. nr. 2370. nr. nr. la Circa 17 Poliţie (M. 2383. partea I-a. SEGAL. 4517) 2378. 2379. 3699 din 30 apr. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. clasa a 4-a de salarizare (M.R. 81.Of. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. SCHOR. 678.. 2369. partea I-a. 1946.Of. dosar nr. Cosma 1994: 48).G. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de 235 . SEGAL. partea I-a. Solomovici 2004: 597.S. Vera . p. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M.P. 5133). nr. plutonier major la D. 10433. 2386.P. partea I-a.fost croitor. menţionat ulterior ca plutonier major al D.I.P. 1946. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. 1349). până în 1946 (M.Of. 651-2. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31).S.S.G. Bucureşti (Jela 2001. p.Of. 6710). 2376. 4049). p. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. Lupu 2011.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2429). de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D.S. Solomovici 2004: 595).A. nr. Simion – fost muncitor. nr.S. ? – locotenent. p. nr.S. 1946. SCHWARTZ. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4315). SCHVARTZ. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). partea I-a. partea I-a.şefă de birou în D.. nr. 188 din 16 aug. partea I-a. între 1946 şi 1 dec. 222 din 25 sept. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu. 2377.în nov. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major. 2371. p. partea I-a. p.I.I.S. 104 din 7 mai 1948. SEGAL. 12859. p.P.R. 1948. (1948-1952) (C.P.Of. Iosif (n.Of. Solomovici 2004: 597).G. SCHRAFT. SCHULMAN.Of. SCHWARTZ. SEGAL. fond Documentar. 2372. Bucureşti (Jela 2001. M. Niculae 2004: 32. 110 din 14 mai 1948. 121 din 31 mai 1945. 4144). 136 din 15 iunie 1948. 1946. 1947. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 2630). 257 din 6 nov.Of. partea I-a. p. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M.Arhiva C. partea I-a. Solomovici 2004: 598). SCHULLER. partea I-a. p. Solomovici 2004: 595). Jela 2001.2367. Mauriciu . Jela 2001. 150 din 6 iulie 1945. SEGAL. partea I-a.R.A. 2368. nr. 41 din 18 febr. p. 9880).Of. 2382. 2380. 3080. 63-65).]. SCHWARTZ. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. 1948. SCHWARTZ. SEGAL. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei.P. SCHNEIDER. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. 2374. avansat maior de Securitate în 1960. nr. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. Ana . în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D.S. 82 din 7 apr. 65 din 18 mart. 2384. partea I-a.Of.G. SCHWARTZ BERCOVICI.Of.R.S. 2381. 289 din 13 dec. a D. ff.Of. 4048 [cota S.A. SCHÖNBERGER. nr. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. 2375.

fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. (?) SEP. & Caţavencu 2004. p. partea I-a. nr. SEGAL. nr..Of. dosar nr. 2. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare.R.. 1947. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M.Of.R. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. ulterior maior. nr.Of.1914 la Bucureşti. 286 din 10 dec.Of. ff. M. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). D. Teodor Alexandru (n. vol. fond “P”.I. p.I.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Moise . partea I-a.. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. p. 66 din 19 martie 1948. nr. f. 110 din 18 mai 1945. partea I-a.I. f. 225.G.Of. Bucureşti (1948-1950). SEPEANU. p. ulterior cu evoluţie necunoscută.Of.10. nr. 8320.Of. A. Bucureşti (decizia nr.G. M. DJ nr. 26979. p.I. 3697 din 30 apr. 2393.R. 1947. M. partea I-a. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. (M. 2392. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. 23. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 286 din 10 dec. nr.P. nr.A. partea I-a. nr. 1947.U. 3617.S.P.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p. nr. M. p. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. 29 din 5 febr.. pentru câteva luni în 1950. SEIDMAN. 11158. p.Of. 111 din 15 mai 1948. partea I-a. nr. 253 din 5 nov.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. eliberat în 1957.Of. SEPEANU. SENATER. demis şi chiar degradat. partea I-a. p. fond 495 (“România”). apoi ofiţer în S. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri.M. 10985. ulterior director al D. 60 din 13 martei1 1947. p.A. 242-248 şi fond “D”. SEMAN.P. 2387. 1896. Şandor (n. 182 din 11 august 1947. partea I-a.Of. 4264). transferat de la D. p. partea I-a. 10923). în 1959 locotenent-colonel. Îi plăceau chefurile şi femeile. 4049. Martin . p. Banu 2008: 325.M. p. partea I-a.Of.P din 19 aprilie 1948. v. 108 din 12 mai 1948. SEGALL.Of. partea I-a. nr. 2394. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a.Of. partea I-a. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. nr. 239 şi nr.R. Ordine şi Instrucţiuni 1959. 292 din 17 dec. 110 din 18 mai 1945. nr. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. Mandi .între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu 236 . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 62 din 15 martie 1948. 7083. partea I-a. 157). la D. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M.I.Of. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. 869) 2395. 238 din 14 oct. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M.P. Nina – din 1 oct.Of. vol I. p. 10927). nr. p. nr. 23. 9718). 2390. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. 2412. 3700 din 30 apr. p. M. I. M. SEGAL. 2389. nr. 4266). 2391. 13-16. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. 2278). I. la Circa 26 Poliţie (M. 11082. până în 1948.A.Of. 4049). după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. v. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). la Biroul Siguranţă. Deletant 1995b: 58. partea I-a.Of. p. dosar nr. dosar nr. 1947.P. 1946. ofiţer de carieră (demis în 1941.S. 3895).R.Of. 1945. M. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. Arhiva Operativă M. inv.. Ionaş . în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M.G. 126 din 6 iunie 1945. dosar nr.P.S. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). p.I. nr.G. L. 1/1948. inv. 208 din 10 sept. director adjunct al D. 4358). din sept. partea I-a. 7346.S. ff. 2396. M. 1947. 4708).S.Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. SEGALL. nr. (M. Bucureşti (1948-1952). 2388. partea I-a. nr. partea I-a. 895). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 108 din 12 mai 1948. apoi exclus din partid.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9 din 12 ianuarie 1948. fd. M.

partea I-a. 2403.M. 127 şi vol. 5982). SILER. Ionel (n.P.R. Igor (n. 9614. 206 din 1 sept.IV.Of. ACNSAS.Of. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. 14. U. 597 şi 2003: 180. p.S.D. partea I-a. Goma 2005: 4. 1. 2. 4706). SIMION. f.P.M.Of. 2006: 268 (n. 126 din 6 iunie 1945. 2406.Of.C. fiul lui Mihai şi Pierette.A. 2405. Igor HERŞCOVICI. SICHERMAN. 1949 – mai 1950).1927 Braşov) – membru de partid din 1945.II. anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. 4380). Nina . activist al comitetului judeţean P. 4242. David – sublt. 2398.cnsas. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. (r) de artilerie. nr.P. în procesul “grupului Pătrăşcanu”330 din 1954 (Jela 2001. locotenent de miliţie (1948-1951.A. partea I-a. partea I-a. la 28 iulie 1959.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. secretar de partid al Direcţiei. f. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr. zis “Gugu”) (31.II. 62. 2402.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 155 din 10 iulie 1947. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. Slatina. anchetator a D. 126 din 6 iunie 1945.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei).1914. 2401. nr.C. SIMON. 110 din 16 mai 1947. 286 din 10 dec.P. şi http://www.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. partea I-a. 96 din 25 apr. Opriş 2006: 66).memoria.II. etc. nr./P.Of. p. 2400. 237 . nr.Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. Slatina. Ionel 2012: 156. membru P. 119. dosar 19.G. Jack – în anii ’50 cu grad de maior.G. Titu (n. 4706). executat la 18.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 20. 118 din 28 mai 1945. p.I. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. Solomovici 2004: 138-9. 250-4)328.G.P. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. Iosif (n.S. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. p. exclus pe motive disciplinare).S. al P. partea I-a. reîncadrat în 1945. 207. 2408. nr. 1941. M.192418. Jela 2001.125.A.R. radiat din registrele de rezervişti pe motive rasiale în 1941. 1947. Solomovici 2004: 599. Deletant 1995b: 58.G. 5122). Solomovici 2004: 599). 2399. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. partea I-a. Jean . Caracal. 1946. p. p.S.P. partea I-a. nr.. vol. SERCUS.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86. SIGNER.Of. Banu 2008: 325. nr.Of. 2.17.R. 10922). fost avocat. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova.R. partea I-a. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960).) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major. 24. f. 44-49. din 1948. Vasile – fost şofer. Sava – încadrat în D. (1952). SEVIANU. 330 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. SIEGLER. Goma 2007: 118. p.Of. Lena Constante.C. nr. în mai 1945 (M. 3871) (M. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D.C. condamnat. p. SFAB. Cosma 1994: 48)331. 249 din 28 oct. vol. p. apud C.1960) . nr. 5)329.X. (?) SEVICI.php.R. SIMON. Ioniţoiu 2006: 34.R. în ap rilie 1954) (Levy 2002: 125) 331 Cu menţiune şi la http://www. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit 328 329 V. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 157 din 14 iulie 1945.R. 2404. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.ro/?location=view_article&id=1359. Simon (uneori ortografiat Zigler) .Of. 5807. ca şi Pătrăşcanu. SIMON. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. 1947. Bucureşti.33). 2397. fond D. nr. M. partea I-a.) – locotenent. 2407.I. Herbert (Belu) Zilber.. p.locotenent-major.

partea I-a. 2423. 3895).Of. 267 din 21 nov. 10923). p. 10171) 2424.informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43. 2410. partea I-a. 85 din 10 aprilie 1948. autor în 1992 al cărţii Pacepa. 108 din 12 mai 1948.?) (Deletant 1995b: 58. 3895). şeful dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. 2417. v. Ioan .C. SIN REBECA. 2416. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.