P. 1
Comunistii Din Romania

Comunistii Din Romania

|Views: 39|Likes:
Published by drept_credincios
Comunistii Din Romania
Comunistii Din Romania

More info:

Published by: drept_credincios on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 253 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 282 Cultură şi artă ......................................................................................................... 303 Alţii ........................................................................................................................ 337 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 506 Surse documentare ................................................................................................. 603

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 2010, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei, la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa -numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numi tor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instr umentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într-un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

-135. Concret. R.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. care “se aşteptau la 10. cca. Iar contextual. vol. discrepanţele nu depăşesc 1.S. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. În acelaşi sens.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. O atare cifră.000 emigranţi legali.264 evrei. etc. numărului oficial de 24. A. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. Leibovici-Laiş. dosar 40009.publicate la 25 ian.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. Wasserstein (2000: 80).php. b Cf. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. d 2.R. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. 260. Kuller. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor.000 de repatriaţi în U. o discrepanţă semnificativă. numai în 1958. 2. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. 45. estimarea noastră de aprox. 1947.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. Nastasă şi Varga (2003a: 44). fond “P”. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist.) valoarea de 300.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). cu circa 5. 7.688 pe nava “Geula”. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice.264 evrei la recensământul din acel moment. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. 26.312 în 1947 la 146.. autorităţile române.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. http://www. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. etc. 260. f.557 plus 7.000.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. 17 V.paulsilverstone.000 emigranţi ilegali via Ungaria.795 persoane. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. sionişti. 2002). 13 . diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. H. şi deocamdată neclarificată. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept.000 de cereri”. H. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. 16. p. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin.S. 1948. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. B. ceea ce. mai realist. 15 martie 1966 şi 5 ian. Aliyah Bet Project 17. Radu Ioanid: 2005: 64-5). Wasserstein.000 (1990: 261)). Ioanid 2005: 105).600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. 1948. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. de unde şi încadrarea noastră pe ani).5% pentru oricare din valorile individuale considerate. el îi contrapune.667 evrei în România în 19751976. 430). e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). într-un raţionament aberant. net superioară celei oficiale de 146.I.000 evrei. ceea ce. cumulat celor 37. agenţi de informaţii la schimb.-20. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n. Radu Ioanid. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze.S. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. 261. 1947. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138.500 cazuri de repatriere din Israel.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. pentru acelaşi an (v. cu circa 1. S.). 211.R. Moses Rosen. între cifra de 40. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. 108). înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.

g. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni.L.973 rezultat al diferenţei). Spre exemplu. Francisc Butyka. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. estimativ. Bottoni (2010: 269). Ládislau Tesler. În sfârşit. 1992 nu mai puţin de 8. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. Gyula Csehi. Alexandru Iacob (Sándor Jákab).694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. în mod tradiţional. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.000 a comunităţii evreieşti în 1956.. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne.R. Erwin Szekler.1 S = 15√8955/5973 – 1. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Mihály (Max) Eisikowits. Ludovic Weisz. Ervin Mikó.E. Carol Féleki (Feldman). Zoltán Kling. în mod frecvent. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. Contrastant. K.74%/an. 15. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. Stefan Kárdos.74% pe an(!). Gavrilă şi Eva Birtaş. care. coroborat cifrelor sus-menţionate. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . 1959). doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. nu mai puţin adevărat. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). 1977. Subsumat.000. László Földes (Fischer). pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. fraţii Ládislau şi Olgá Vass.. János Taub. +50. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n.000 persoane.F. 24 dec. b. comunitatea maghiară la rândul ei i-a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. Nicolae Kállos. 14 . ceea ce. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. adică S = 2. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. László Salamon. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. ceea ce. Iosif Bank. Ernö (Ernest) Gáll.) estimarea inferioară a lui S. Ludovic Bokor. Coloman Ambruş.. etc. 18 În contextul în care.955 persoane (faţă de 5. pornind de la o dimensiune oficială de 24.5%. respectiv un spor demografic mediu de 2. Nicolae (Miklós) Goldberger.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. de unde S = n√Pn/P0 . au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. foarte mulţi din aceştia. Kálauşek.

indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr.C. v.S.Cât priveşte evreii din Securitate. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. 1947 (v. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . deciziile nr.C. a numelor alogenilor. cu referire la tatăl său (n. etc. “Rosenberg”. al schimbărilor de nume. Henriette Leibovici – Mora. “Herşcovici”.g. 20 V. Simon Sabetay – Săvulescu.: “Nu. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. de la caz la caz. Tismineţki). care.html. Leon Wechsler – Gheorghiu. care devine Florian. Simion Ţaigăr. “Mendelsohn”.e. În acest context. “Herescu”.org/jsource/Judaism/whojew1. iar numele de naştere. “Mironescu”. “Câmpeanu”. 240 din 17 oct. infra). “Mihail”. cazul menţionat al lui Al. “Wolf”. în doar câţiva ani după 23 august 1944. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. Spre exemplu. mai ales – considerarea recomandărilor informale. Ionel Frankel – Frâncu. v.: “Scrie undeva. “Bogdan”. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. partea I-a. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist.” A. dar nu mai puţin persuasive. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. notoriul torţionar Al. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. pp. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. respectiv Leon Barat – Rădulescu. “Soreanu”.Sub acest aspect. n. etc. “Negrea”. “Sonnefeld”. “Abramovici”. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. Arnold Schwartz-Negrin. Silviu Brucan. Nicolschi.S.: “Ştiu de când eram copil. ci şi – sau. 93. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S.19 Bineînţeles. “Moscovici”. i. “Bercovici”. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. Boris Grünberg. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. „Who is a Jew?” la http://www. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. “Faibiş”. “Goldenberg”. “Feldman”. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. “Liveanu”. “Florian”. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. Spre exemplu. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu.82). după cum menţionam. şi Rebecca Weiner. “Marcovici”. şi altele. în acelaşi sens. n.jewishvirtuallibrary. “Schwartz”.Dorel Oprescu.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. “Savin”. “Albu”. Osias Sigelbaum – Soreanu. De la mama şi de la tata. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. Nicolschi/ Grünberg. confirmă identitatea sa evreiască. “De unde ştii?” S. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. la fel cum alt ofiţer. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. 15 .

respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). sursele primare. considerându -l pe convertit în continuare evreu. S. C. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. de ex. “Bacher”. fie de identitate controversată. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. Mariean Vanghelie. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. Eduard Mezincescu. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. critici sau completări.). la adresa http://www. ambasada SUA la Bucureşti. a oricăror polemici sterile. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. fişe matricole penale din penitenciare. În sfârşit.A. La fel de adevărat. altfel spus. decrete de stat. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. ne-anti-semiţi).. recte Teşu Solomovici. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii.N. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant.dvartora. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu (fiul Theresei Ipcar). de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. Ana Pauker (Rabinsohn). ie.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. pe cât posibil. cercetători occidentali “frecventabili”. fireşte.). toţi cu taţi evrei. Monitorul Oficial.S. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). Petre Roman . dar excluşi. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. Iosif Chişinevschi (Roitman). în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. ca goim. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. Richard Wurmbrand.. convertiţi la creştinism în timpul celui de-al doilea război mondial. Tudor Vianu. 2011). şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. Barbu Zaharescu (Zuckerman). Parantetic. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. Rosen 1990)21. dar mame creştine.html (accesat ian. Şlomo Sorin Rosen. Arhivele Naţionale.g. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. fie acesta chiar evreu. respectiv direcţiile judeţene. în cadrul proiectului Dvar Tora.evrei. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig.S. Herta Schwammen (alias Elena. centrale. precum Teohari Georgescu. 16 .R.I. etc. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. Petre Lupu etc. etc. poetul Adrian Păunescu.

C.L.R.D.P.J.S. C.R.C.R.A. C.I.I. D.M.P. C. D.A.F.N. C.C.P.V.P.B.P.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) Direcţia Penitenciare. C.S.R. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.E.E.I.S. B.S. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C. C.N.G.S.E.P.C.R.O. C.N.I.R. al P. B.E.C.O.) Biroul Politic (al C.C.C.S.E. D.C.E.C.R./P. B. A.E. căs.G.I. C.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.C. A.D.C.C.U. C.L.S.R. C.R.G.M. al P. C. D.Ex. D.N.R.S.M.R. D. C./P.M.S. C. C.R.N.LISTA ABREVIERILOR A.C.L.T. C.Z.D.S.R.G.A.D.B.R.U.C.H. D.S.H.G. D.A.E.I.M. al P.P.F.I. Centrocoop CEPECA C.I. A.I.S.E.L.S.G. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.R.I. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia. C. A. B. C. A. C.R.P.C.) 17 . col.A.R. D.P.S. A.I.I.C.T.P.

E.E.I.R.V. Institutul Politehnic Bucureşti I.S. D.F.C.A. Ministerul Comerţului Exterior M.C. 18 .S. Ministerul Apărării Naţionale M.R.U.L.S. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.U. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.I.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.R. D.P.P.R. f.E.D.) lt. maior M.S.F. Institutul Român de Istorie Recentă I. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S. E.E.C. Hotărârea Consiliului de Miniştri I. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.A. ff.A.C. f.A.C.G. F.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.S.G.M.I. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.L.R.N.M.Of.P.N. 1948 în U.D. Monitorul Oficial al României mr.C.T.P.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.L.G. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.C.I.P. a M.A.S.M. General H.P.S.S.D.P.) F.O.K. Ministerul Afacerilor Externe M.N. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.N.a. e. al P.I.E.C. International Labour Office I. Ministerul Afacerilor Interne M. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih del) D.O. F. Născut(ă) N.G.S.R.D.R.C.A.P. Marea Adunare Naţională M.R.) (19661989.D.R. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.I.R.S. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.Ap. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.F.R.A. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.S.S.A.C. locotenent M.D.P. Foreign Office F.T.R. Frontul Salvării Naţionale F.D.S. Frontul Naţional Democrat din România F.I.R. D. absorbită în ian.B. Grupul pentru Dialog Social g-ral.S. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.S.A.P.C.C.I.U.A. D.U.P.N.C.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F..A.E.

S. v.S.C.-M.R.C.S.S.B.C.R. U. O. S. U.P.F.M. O.S. T.A.D. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.I.M.J. U.S. U.R. (?) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.F.R.R.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.S. plt. 1945 – febr.R.O.I. O. S.R P. P.C.Z.A. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948.S.E.C.C. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.N.R. ş.a.R.N. absorbită în U.N.R.R. R. U.A.G. U.A.F. O. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.R. U.N. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.S.L.C.C.T.M.S.R.S.A. U.d.C. S. P.U. P.I. W. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .T.U.E..D.D.C.u.S. u.identitate evreiască incertă/controversată 19 . odin. U. 1948). a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.S. P.

1948. 256 din 5 nov. p. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti.S. a III-a.C. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. a locuit pe str. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. nr. 3293. 5 din 9 ian.C. 8.Of. nr. 1922) – de profesie inginer chimist. fuma (Mâţă 2007. 173 din 31 iulie 1947. 316. 6781).Of.Of. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi.Of. rămas în străinătate în timpul mandatului. 8460). 185 din 12 august 1948. M. inv. M. al P. al P.) (M. partea I-a.Of.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 1). ABRAHAM. Irina.d. nr. decorat prin Decretul nr. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p. partea I-a.Of. partea I-a.I. C. 222 din 29 sept. p.E. 5. din sept. 2008. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a. a M.R. p. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. 15 din 19 ian. C. 3. 2005:93 şi respectiv F.E. iar prin Decretul nr. Bernad (n. partea I-a. v. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. director comercial tehnic al S. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. ABRAMOVICI. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. ABRAMOVICI. nr. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. ABRAMOVICI.).C. p.C. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. şi arhiva I. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. dosar 2301 şi fototeca Institutului. p. nr.G. “Româno-Export” (1948-1949). 7. inclusiv a lui Al. Voitonovici) la Ana Pauker22.. 141/1949). partea I-a.a. 1947. 225. 9856.).Of. (M.. care pare să -l plagieze pe Ioanid. ABRAMOVICI. p. p. Mihai.C.C (M. p.P. anexa la dosarul nr. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 2. M.C. 20 . anexa la dosarul nr. inv. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 1899. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. partea I-a.I.S. nr.1949. 7950). 6658). ABRAMOVICI.C.I. 22 V.I.P. ABRAHAM.. se pare. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. 102/1956. VII. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. p.G. membru de partid încă din 1921 (!). partea I-a.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. nr. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. 209 din 9 sept. 6. 7438).C.C. 1946. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia.E. nr. 15 din Bucureşti. 1947. Levant 2006c. al P.Of.S. secţia Cancelarie – dosare anexe. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. Elly . acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. 1564. pensionat în anii ’60. nr. 645).G. 200 din 1 sept. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid.C. inv. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. Londra nr. Carol (n.C.R. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. “dosare adiţionale”. fond 495 (“România”).C. fd. 4611). ABRAM.Of. u. partea I-a. 120 din 26 mai 1948.R. 4.B. 3293. cu referat de cercetare la fd. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D.

Of. a M.funcţionar în centrala M. 185 din 12 august 1948. p. nr. 21. (M. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. din Ministerul Comunicaţiilor.1920 Craiova – 21. 260 din 8 nov. cimitirul sefard) . 19. Lazăr – controlor în cadrul D. ABRAMOVICI. 197 din 28 august 1947. ADERCA. 41/99 din 22. nr. Clara (n.P.Of. când se pensionează). 6658. partea I-a. 10. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca.E. p. M. respectiv redactor la Ed. editor. (1947-1948) (M. recăs. ADLER. 1949. Bucureşti. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. nr. 1948.Of. p. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Froim Zeilicu ADELSTEIN.P. 1890-1974)) (26. 642). Adelstein.C. p.I. 11761.R. p.2008.Of. 737. Renate . Marcel (fiul lui Felix (v. partea I-a. 21 . 19 din 23 ian. jud. 803 din 21 dec. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946).C.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. p.C. ABRAMOVICI. exclus din partid în 1953. 173 din 29 iulie 1948. p.1891 Puieşti (odin.IV. supra) şi al Rubinei (n. nr. 16. partea I-a. 12. nr. nr. 15. partea I-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. partea I-a. incinerat în Bucureşti. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. nr. a M. emigrată în Israel.A. Tutova. partea I-a. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). 1033).Of. p. nr. 1947.F.C. p. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). recăs.E.Of. (M. ADERCA. M. p.E. nr. ADELSTEIN.C. 6396). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. Dobrişa Iosub)) (13.G. 17. nr. ADERCA. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. partea I-a. 15 din 19 ian. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 20.C. M. azi Vaslui) – 12.Of. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. (nr. 1123).R. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). 22. ADAM. inv. a M. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G. 18.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. partea I-a. cu Richard Raskind. p.C. Rifca Penchas. I. p. 7491). Felix (n. 24 din 30 ian. a M. 1949. 1948.Of.9. (1948-1951).până în febr. pentru Literatură Universală (1954-1975.Of. nr.I. nr.Of. 32 din 8 febr. partea I-a. 534). partea I-a. al soţului său (1954).1954)). 125 din 1 iunie 1948. şi dosarul său de la C.XII.P. apoi inspector în cadrul D. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. 1946./26. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. F. 31 din 7 febr. 11. 14. partea I-a.C. 645). nr. ABRAMOVICI. nr. p. 1948. partea I-a. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954).Of. Arhitectură şi Sistematizare. ADLER.E. partea I-a. 275 din 27 nov. 167 din 26 iulie 1946.I.I. ulterior stabilită în Occident. 15 din 19 ian.I. 6220).III. ABRAMOVICI. 4798). când se pensionează). orig. p. 7795 şi nr.G. nr.C (M.C. 190 din 19 august 1947. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. 13.III. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D.Of.Of. fiul lui Avram Adercu (n. 10496).Of. ADOLF. partea I-a. 1949.G. publicist (v. 3002). delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. ABRAMOVICI. 76 din 30 martie 1946. ABRAMOVICI.E. Şmil – controlor economic (1947-1948). Leontina .

cu Margareta Albescu (n.) Vasile Nichita. partea I-a. 12. până în anii ’70. Clara (LEBIANU) . dată extremă 15. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. 10. 51). 331/211 din 24. 5. 51 din 2 martie 1948. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română.) Alice Horovitz. 240 din 15 oct.1957) şi la secţia Economică a C. u. 11029). şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. p. 28. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.P. cu fişă la secţia Economică a C.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. căs. fd. reprimit în 1955 (dosar C.C. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprindea ca membri pe: 1.) Al. p.S.R. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. 29.III.Of. Leon (n. Ştefănescu (A. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. 8.VIII. (Cohen 1994: 97 n. 1649). cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. ALEXANDRU. 13. Sirianu. nr. 136/219 din 8. ALBESCU.S. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta. ALPERIN. 288 din 12 dec.P. ABRAMOVICI) (n.a.IX. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. Alexandru (n.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. ALEXIU. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. 4.P. P.V. 26. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu.R. din nov. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. 411/1952. 8214). 1910. nr. Ministerul Propagandei Naţionale.C. al P.) Costin Sebe. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. 14.I. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. 46 din 25 febr.. nr.) V.) Siegfried Alperin. Cristina Luca -Boico.a. inv.E. (91(I&II)/354 din 19. 11. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. după naţionalizare. Ministerul Artelor. cadru didactic la A.) Adrian Dimitriu. p. ALĂMARU.031 din 21 febr.membru al C. Constantinescu -Iaşi. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. Bihor. ulterior epurat. partea I-a. n. Lenin” Bucureşti al P. apoi reabilitat. Ernest WEISZ. 6.C. nr./P. 2. 1948. p. a IV -a (Levy 2002: 192. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970).. M. iar în paralel. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Mancsi Izsak). ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic. 27. Hermina Tismăneanu. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. 24. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr.C. în 1949. 203.R.) Vladimir Carnavalschi. 15.1955). ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). 1947.C. Caţavencu 2007: 4. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice.P. ilegalist din “vechea gardă”.) Gherghina Ardeleanu. 297 n.) Nicolae Hodoş. 1948 a ministrului Justiţiei din M. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). nr. în martie 1948.I. ALEXIU. Mihail Florescu ş. dosar 1027). AIBENŞUTZ.C. 7. Cohen 1994: 27. decorat prin Decretul nr..23.C.M.. şi M. Kovacs 2006. 14.R. 1948. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari.) Gheorghe Gonda.I.XI. (1973).C. partea I-a. inv. 25. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C.) Eugen Schileru şi 16.) Paul Cornişteanu. 3. v. (dosare anexe. 9. dosar la C.N. 30. 22 .1915-2005) – membru de partid din 1940. AIZIC.Of. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei.Of. 20. 51).C.) Joseta Stănescu. partea I-a. nr. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ.) Natalia Mustaţă.Of.I.1950).A.1955) (v.

G.P. ALPERN. a M. 33. Iosif . 264 din 14 nov. 6094). partea I-a. ale cărui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff .. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. Constantin Loghin .I. Nistor . În total. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. 148 din 25 iunie 1941. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M. p. din 1947 controlor economic în cadrul D. Miklos) . Dabija . partea I-a. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. 1946). Alexandru Predescu . Gheorghe I. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Haim – ilegalist.din 1947 controlor în cadrul D.1954.C.n. I. Herman .C.I. Teofil Gh.C.Naţiune şi armată (1937). p.Of. a M.Pentru consolidarea României Mari. etc.C.] . inv. 10533). Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan.D.C. partea I-a.). 1948. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M.Of.Brazdă nouă (1939). în 1948 avansat inspector (M. p. 35. anexa la dosarul nr. p. I. (M. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. partea I-a. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). 36. nr. David ABRAMOVICI) . 32. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). 34. p.C.C. Haneş – “Basarabia.A.P.R. 202 din 6 sept. 2006: 489). Elie Bufnea Cruciaţi. 214 din 15 sept. ALTER. p. 1897) – ilegalist. p. Nichita Drăgulin .Of. nr. controlor în cadrul D.a. nr.P. Andrei IZSAK) .C.în sept. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). 3293. Dan (n. nr.R.12. Leon (d. nr. 738). 516/653 din 25. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C. Micloş (n. ALTER. 1949. partea I-a. partea I-a. p.Of.C. 168 din 23 iulie 1948. cu actriţa Teodora Alperin (n. n. ALMOSNINO. Andrei (n. fond C. nr. 7622). nr. 16 din 20 ian. (M. în centrala M. 1947. 363/169 din 1.Marxismul şi religiunea (1934). 40. nr. Bela (n.G.I.I.G. 39. nu a fost niciodată arestat.membru de partid.. Petre V. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane.Of. AMBRUŞ.Domnul este cu tine (1944). 85/1955.Prizonier la Bolşevici (1944). 190 din 22 august 1945. din 2. neatârnarea şi unirea cu România” (1919).E.C.Of. 3660). destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. 37. ALTERESCU.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).A. 276 din 28 nov. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C.I. g-ral A.Soldaţi în Est (1943).şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. Nifon Criveanu . în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. producţia La clacă. 1947. ANDREI. 1948.C.C.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). Nicolae . în numai patru ani (1945-1949). 1971.C. 372/665.I. nr. partea I-a. (1946-1948).Naţionalismul lui Eminescu (f. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. g-ral Ştefan Panaitescu . p. C. al P. 662). cu referat de cercetare la Fd.Of. nr. nr. partea I-a. nr.. tatăl poetului George Almosnino. partea I-a. partea I-a.. 1948 numit contabil al D.Of. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.1951). după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954).Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945).P.. 38. Teodora Anka.Of. ANDREESCU. mitr. ALPERN. 6386). inv.31. 23 .P. 10092).Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943).D. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1949. Paul Georgescu .E. 658).C. 7833).I. căs. 11 ian.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ALPERN. nr. 24 din 30 ian.C.1960). 16 din 20 ian. Autonomia. 167 din 26 iulie 1946. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1917-2003) (v.E. p. (M. Ciorogaru .în 1949 era referent tehnic în cadrul D.Of. Simionescu . Haim . la Direcţia I. 1945. Iancu I. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940).C. I.

p. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. 11765).Of. 641. 6597). 1947. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. partea I-a. 1941. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. din dec. hotărâre reconfirmată în 1962. fuzionat cu Minist erul Artelor în 24 .1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control.I. 1945.A.C.Of. nr.41.C. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. Din 1947.1914 – 24. partea I-a. ZILBERSTEIN) (26. 43.C. n. Balint 2011a. iar apoi la Contemporanul.Of. (M.1949). Eugenia (n.1909 Salonta.X. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. nr. decorată prin Decretul nr.Of.C. 67).organul de facto al cenzurii în presă..Of. 1949. 10664). Iosif (n.Of. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. 645). incinerată la crematoriul “Cenuşa”.P. ANDRONIU. ARBORE. 46. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. 15 din 19 ian. ARDELEANU. nr. 260 din 8 nov.P. 2002). p.” clasa a V-a. 1946. din 1947 arhivară-şefă în centrala M.P.C. ANDRONACHE. 50. p.fost ilegalist. M. decizia nr. 230 din 9 oct.n. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. Z. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M.R. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M.A.” cls.A. 1945 a ministrului Justiţiei în M. C.E. 44. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri.E. partea I-a. nr.S. ulterior pe un post secundar. 98327 din 26 sept. partea I-a.E. partea I-a. partea I-a. 1686). 905/486 din 7. 280 din 3 dec. Traian [alias] – cf. a III-a. p. după război. 45. Alfred – jurist în perioada interbelică. ca membru de partid. (1948-1952. 1947. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). nr. 42. nr. nr. nr.1963). ARDELEANU. a propus excluderea lui din partid. 8792În perioada de după 1944. ANTONESCU. dosarului de la C.P. apoi al Artelor şi Informaţiilor. Gherghina (n. III-a (Decretul 873/20.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). 299 din 29 dec.Of.VII.P. 62 din 16 martie 1945. David (n. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. ANTALFFY. 21 mai 1909 Iaşi) . partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ARDELEANU.Of. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . nr.1952). Bihor – 1988 Bucureşti) . p. 1948. de la Bruxelles). cu studii comerciale. partea I-a. p.” (dosar C. ANGHEL. 255 din 27 oct. p. scoaterea din armată. până în febr. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26.]. p. 49. Clara (f. director în M. “fost brigadist în Spania. nr.V.R.P. 1948. 21-2.P. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterior redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. Eliza (n. Gagyi 2004: 20. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. În 1956 C. ulterior Culturii (N.IV. ilegalistă. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. 1949. partea I-a.R. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). ANTONIU. 1052/576 din 19. ARONOVICI) (n.VIII. 48. nr.Of. 15 din 19 ian. 47 din 26 febr. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. Clara . 11362). 47.

AREŞTEANU. p. AREŞTEANU. p. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. 233 din 7 oct. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M.I. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. nr. Elena .C. partea I-a. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. nr.C. 1941. 5124. vezi Corobca 2008. C. fd. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949).R. În 1975. specializat în statistică.) al P.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.1912 Braşov – 28. I.. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. 663).P. reîncadrat în 194528. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.C. nr.P. nr. 1949.S. 54. 1948.N.C.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.S. 57.R. Bucureşti. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. p. inv. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432).Of.Of. cu referat de cercetare la Fd. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964.). Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29.R.” clasa a III-a.. 29 V. ASKENAZI. sublt.T. 59.php. ulterior la A. cu care a avut o fiică. De facto şi de jure.Of.S. ARSENE. partea I-a.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.). Mihaela (căs.C. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. iar ca pensionar.R. nr. Weiner). economist. Pentru mai multe detalii. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentru Presă şi Tipărituri. Leon – în oct.Of. anexa la dosarul nr.125. această comisie se subordona.C. de geniu (r. I-a (Decret nr. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.E. M. 423 din 15 iul. în 1958 cercetat disciplinar de C. d. în paralel cadru didactic la I. Cumpănaşu). 16 din 20 ian. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. numir în 1952 vicepreşedinte al C.Of. 206 din 1 sept. 25 . 262 din 21 august 1979).V. apoi activist de partid. 646). în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. Lupta de clasă. 56. după război “investit în funcţii economice importante” cf. Solomo vici (2004: 131). (Decretul nr. nr.. 3293. 9. partea I-a. ARON. 53. (A. H. al P.G.M.VI.” clasa a IV-a. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. partea I-a).E. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. în 1978. 1988. 58.XI. ff. etc. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.). ARONESCU. Abramovici.P. 118-121) (M. 186 din 13 aug.2011 Israel).I.P.. 1941. În 1946. p. (1955-1960). ARONOVICI. partea I-a. 28 V.E. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. C. Bucureşti) – membru de partid din 1945. 52. 15 din 19 ian.S. Comisiei Aliate de Control. Cornelia (n. C. al P.M. dosar 51/1949.C. nr. (dosar nr. 645). 55. Etenne BERCOVICI) (d. p. fişa matricolă penală la adresa http://86.51. 6683).17.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist.C. 1949. 5123).C. 1948. ASCHER. AREŞTEANU. 15 din 19 ian. Andrei (31..P.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.P.Of. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C.C. Hertzel . radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. 2008 b şi 2008c. comi sia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilor). 206 din 1 sept. 28/1956.G. al P. 1949.1958). Ştefan (n. p.R.V.S. partea I-a. 1070/108 din 5. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 235 din 4 august 1952).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.

până în febr. 316.B..125 din 17 dec. 1947 a ministrului Justiţiei în M.P. partea I-a.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.60.R. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. Radu . v. M.Of. p.după război referent în administraţia centrală a C. (dosar 63/1955).a. 1947.M.C. f. 166/784 din 21. p.P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. partea I-a.E. 5 din 9 ian. p. 67.1.P. partea I-a. p. a M. nr. A. AVANDICI. partea I -a. demis şi exclus din partid (dosar C. ASKENAZI. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.R. p.1. fd. 1948. (?) AVRAMESCU. 6.1953). ATIAS. f. 24. 7438.I. AVADIC. 1948.G. 1949. Saul ŞAPIRA) (n.S. 73.1909.XII. ilegalist (membru de partid din 1930). 1949. 4611).C.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza.E. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Stela . Maria . S. 62. al P. 61. p. AVĂDANEI. 645).. AUSTERMAN..Of. 10092). din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.1913 Valea Rea.B. III-a. p. p. şi membru al secţiei Economice a C. Ficu . în anii ’60 vicepreşedinte al C. nr. partea I-a.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C. condamnat penal pentru speculă în 1953.. 15 din 19 ian.Of.C. p. 63. partea I-a. AVADIC. 804 din 21 dec. 120 din 26 mai 1948. după război controlor în cadrul D. infra) – de profesie inginer textilist. p. nr. partea I-a. Horaţiu (n. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.S.).în anii ’50 profesor de planificare la I. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R. 1949 (M. 66. M. ATANASIU. 74. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. (M. Bacău) . – secţia Cadre. 17 din 21 ian.Of.G.C. 65. 3660).P. 68.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.P. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. D.I.II. AUSBURG.C. B/19431. D/1315. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 1123).P.B.A.C. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v.VIII.Of. din 1954 funcţionar în cadrul C. 2 ş. Iaşi) – de profesie contabil.Of. al P. 32 din 8 febr. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.R. I. nr.N.I. partea I-a. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani.R. 72.I. C. 644).G. Osias . AUSCH. încă în viaţă în 2010.E. 804 din 21 dec. 423 din 15 iul. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. 70. f. 209 din 9 sept. Islea .C.P. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. III-a. nr. (din 1945 până în 1960).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. p.I.C.C. partea I-a. AŞMAN. 1963. ASKENAZY. 148 din 25 iunie 1941. 71. Adina .S. nr. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I.C. 1949. 69.Of. Tudor (n. dosarele nr. 112. 1949. 30 V. 645). nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. C/2072. 26 . 1964 (tatăl Mirelei Aşman?).C.Of.C..C. al P.1949. 1964.R (1953). 131 din 8 iunie 1948. al P. Cela / Heda (soţia lui Mendi.C. nr.. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti.Of. decizia nr. Mendel .” clasa a V-a. 4968). AVRAM. 64. partea I-a. 508.Of. 264 din 14 nov. AUDERBAN. 15 din 19 ian.

R. rămas în Occident. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.1993 Honolulu.Of.E. Kuller). apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). 78.A. 15 din 19 ian. după război redactor la Libertatea (1944-1946). (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. 1948.E. 10522 La întoarcerea în ţară.R. 1946. se stabileşte iniţial în Brazilia. încadrat în M. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. C. BALAŞ.1971 Bucureşti) . 69 din 23 martie 1948. 91.. incinerată.C. BADEA.E.P.C. 1946 în M. partea I-a. I. Nisim .III. Hirsch) . 223 din 26 sept. revenită în ţară în 1944. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C.Of. p.X.Of.C. 2167 din 29 de. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n.534 din 6 sept.S. 15 din 19 ian. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei 31 32 V. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. (1944-1948). 239 din 14 oct.Of.S. 1949.A.E. 27 .S. BAILICH. (1950). avocat. a fost soţia medicului David Salzberg. refugiată în U. 77. Sager)) (29. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. Solomovici 2003: 139. p.A. fond 495 (“România”). căs.75. în 1939. partea I-a. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. p. 80. iar apoi definitiv în S.” clasa a V-a.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Rosen 1990: 66. 9. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. adoptă forma „Balas”. 1949. publicist. partea I-a.Of. 1795). n.C. 82. 643) BABENCO. p. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M.U. al P.VII.S. 88. BACHER. 658). Cluj. 16 din 20 ian. 79. “vechi comunist şi conducător C. la Direcţia I. Rotman 2004: 47. Lidia (n.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. dosar nr. 77. BACHER.adjunct al organizaţiei Cluj a P. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. 225. a III-a. partea I-a. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.P.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. Simion (19.1922.C. decorat în 1948 cu. Eugen (n. care “a contribuit masiv la C. BACAL. 646). profesor de economie mondială la I.S. nr. unde continuă activitatea publicistică (inclus într -o seie de autori evrei în F.R.E. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42).. nr. partea I-a.M. ulterior şi -l românizează în „Balaş”.S. Filderman după război.U. nr. sora sa. ..U. unul din principalii denigratori ai lui W.E. Ancel 2005: 246. al P.1912 Smanenka. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). BACIU. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al.I.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. H.I.D. decorat prin Decretul nr. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949).R. Mauriciu (n.P. 308 din 12 aug. S. p. în 1947 de către Ana Pauker.R.D. 98. 8187). cu scriitoarea Mira Simian. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). Bucureşti (M. Lenin”.D.C. Kuller 2008a: 47. 81. 83. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. kominternistă (INCOMKA.R.I.E.A. prin Decretul nr. apoi prin Decretul nr. Raşela (profesoară la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti). nr.R. nr. I. 76. 2540). AVRAMOV. (M.1918 Braşov – 7.B.R.VI.-ist” (cf. 1949. în 1941. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. traducător. Israel (1902 Botoşani – I. preşedintele F. nr. Ucraina – 2. 7. BACIU. BACALU. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). inv. 84. 85.R.d.) – memorialist. iar după stabilirea în S. Egon BLATT32. p. Moses Rosen). ulterior activistă a partidului. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. 84).

. E. Constantin Dinu.VI.D. Dumitru Georgescu. (1949-1952)33.IX 1902 Mera.504 din 27 nov. Gheorghiu. p. nr. zis “Leibu”. ulterior poet.. (1956-1957). 1946. 1946. II-a în 1971. Emil Papuc. 264 din 14 nov. p.R. anchetat. şi Magdalena Iacob. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.IX. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. Emeric György Kiss. Al. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). nr. 1947. nr.Of. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973).jurist. partea I-a. Mendel. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. decorat cu Odinul Muncii cls. 283 din 6 dec.a.IV.I.R. Eugen A. inv. 91. 179 din 5 aug. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. partea I-a. apoi ziarist în perioada interbelică.C. IV-a în 1959. Eidlitz şi E.C. 2399).S. dosar nr. fiul lui Jean şi Paulina) (20. 225. prozator.VI. Vasile Hulduban. eliberat în 1954. 12626. p. BANTZER. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. nr. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. partea I-a.E.R.1949. ulterior şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948).1977 Bucureşti) – frizer. al P. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. 40.86.G. Ion Craiu. 1947. 316).P.” şi “Meritul Cultural” cls. C. (1946-1948). al P. nr. Vrancea – 27. nr.Of.IV.R. respectiv ordinul “Steaua R.C. Leopold GOLDSTEIN. BARANGA.Of. Victor Morfei. 232 din 7 oct. Balaş. nr. V.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 750). a M.). traducător. 10832.C. Ariel LEIBOVICI34.Of. etc.C. Dobriş. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. 113 din 27 ian. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat). inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). 89.Of. (1947-1949) (M.N.VIII. fiul Goldăi) (25. ulterior preşedinte al secţiei de Drept 33 În cadrul valului de epurări din 1952.C.1987 Bucureşti) . 28 . II-a în 1954. 26 din 1 febr.N. pentru detalii. BANDNER.I. fond 495 (“România”). 118. partea I-a.X. decizia ministrului Justiţiei nr. p. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. dramaturg. Nistor. Economice a M. 11281). (v.Of. 87. membru al C. (27. 9/1959. cu referat de cercetare la fd. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). p. BARASCH. dosarul nr.Of. Albina (1949-1950). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1920-1965 a A. 2009: 77).. Hugo “Gheorghe” (n. ordinul “23 August” cls. redactor la radio (1945). redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). Camil (n. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). 90. Or. anexa la dosarul nr. 3293. Victor Nagy ş.P. sau maghiarii Adalbert Szabo. BARANGA. 88. în M. (1969-1974). decizia ministrului Justiţiei nr.A. 1947. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. BARANY35) (27. (1976!). ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Stat). partea I-a.R. Aurel (n. unde urmează o carieră universitară (matematică). p. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. poet şi publicist (autor./7.1906 Bucureşti – 24. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). Solomon . partea I-a. Victor Ivanceanu. Gh. Z.319 din 16 apr. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954). 295 din 20 dec. 5 din 9 ian.U. 1946 în M. BALTAZAR.controlor în cadrul D. Gr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 34 V. 1946. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. M. 35 V. inter alia. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). 6474.C. Al. p. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. Gazeta literară (1954-1957).1913 Bucureşti 10.E.C.1979 Bucureşti) – ilegalist. al P. iar în 1967 stabilit în SUA. emigrat în 1966 în Israel. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). 10092). nr. Ioan Magda. încă în viaţă în decembrie 2010. (1955-1959). 1948. partea I-a. inv.

93. 645). nr. în Burbank. p. (dosar 29/1957) (v.A.V.Of.C.R. al P. cu grad de consilier diplomatic.C. partea I-a. 120654 din 28 nov. nr. al P. 10729. 8598). 2640. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. p. BARAŞ. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). BARHAD. Aurel (n. nr.R. nr. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al.uaic. 94.C.1904 Bucureşti – 31. al Asociaţiei Juriştilor. 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe. FELDMAN36) (24.R.R. 1947. Filip-Iancu BARUCH) (29. Aurel – farmacist. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952).II. 1947.1984) (zis “Bilu”) .Of.M. 95. V. M. 106 din 14 mai 1945.C. BARASCH. 127 din 3 iunie 1948.E. şi Kuller 2008a: 54.M. 85 din 25 apr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe.R. BARBU. nr. se pare încă în viaţă. membru corespondent al Academiei Române (1963). nr.I. Obedeanu.C. cu referat de cercetare la Fd.A.php?letter=B&id=5465 29 . soţul Corei (Cuţa. 1948.C. 256 din 5 nov.Civil a C.R. Zorel . apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. 97. 98. 1945. Dobrincu şi Goşu 2009: 116. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 4384). 100. BARASCH) – membru de partid. şi http://iec. 92. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. sora lui Emil Calmanovici. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. partea I-a. p. specializat în istoria medicinei. BARBU. n. după întoarcerea în ţară medic M. (1955) (Berindei. 219 din 23 sept. p. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. 4848). partea I-a. BARU./P. California.C. partea I-a.Of. p. Ilie (n.2007) (cumnatul lui H. Filip-Iancu (n. 3293. Ştiinţifică şi Enciclopedică).Of. a M..I. (M.R.Of. al P. partea I-a. nr. Kuller 2008a: 432).membru de partid din 1942. 9857. 101. partea I -a. 198. 99. BARHAD. C. 3409).C..psih. anexele la dosarele nr. 96.Of. 36 37 V. Iaşi. al P. nr. 2009: 179. BAYER. 104 din 8 mai 1947. 136/1956. 1949. Iaşi. nr. Kuller 2008a: 5737). p. 28/1956. p.IX. 112 din 17 mai 1948.R. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. 200-1. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. p. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C.1916 Piteşti . BARHAD. “Semat” (M. BARON. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of.ro/anuare/aratafisatest. ultima menţiune publică în 1978. activist P. Lazarovici). inv. (1951). p. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964).C. partea I-a. Gabriel (n.Of. M.R. soţul Rosinei (n.C.Of. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. FEDROM 2008: 86). coleg. nr. 2971). în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. 15 din 19 ian. partea I-a. 79 din 3 apr. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed.M. al P.M. 1903).C.

p. soţia prof. fond 495 (“România”).A. KATZ) – ilegalist.pdf). Ion. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. inv. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. deputat în M. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. III-a. II-a în 1964. co-arhitect. 76 din 30 martie 1946.osaarchivum.Of. III-a.R. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. Marcel (n.tuiasi. BĂLĂNESCU. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). la Scânteia (1946-1948). al P.R. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). 2346).I. ROSENZWEIG. membru al C.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. 34 din 10 febr. 293 din 18 dec. în stilul realismului socialist în arhitectură. în care din 56 de pagini. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. al P. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” cls. partea I-a. Mircea (n. M. după război redactor-şef adjunct. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). 1947. căs. partea I-a. nr.A. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor.Of. partea I-a. partea I-a. 11186. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952).1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. inv. de formaţie arhitect. nr.R. 6864).E. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. decorat cu ordinul “Steaua R.C.A.G. 3002). p.C. 24 din 30 ian. p. 39 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R. BĂDESCU. p. 2026).N. 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. 737.102. 225. partea I-a. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. (1957-1965. ilegalist.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august l a adresa http://www. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952).Of. BĂLAN. nr. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.. apoi student farmacist în Bucureşti.Of. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. 103. 10. III-a. partea I-a.iit. dosar nr. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. 11 din 14 ian. Simelia. fond 495 (“România”).shtml). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 590). 1948.M. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). (1948195239). 13 din 17 ian. singura de specialitate din ţară. nr. BĂLAN. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). partea I-a. partea I-a.C. 7537). 1185. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957).N. al P. Eugen BENDEL. şi 14 nov. p. dosar nr. Marcel [alias] – fost ilegalist.Of. director (şeful direcţiei politice) în centrala M.G. partea I-a. 30 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M.P. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952.R.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.Of. 1969-1975).E. 176 din 4 aug. căs.V. nr.S. p. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. fost secretar al lui Ştefan Foriş. aceasta într-o revistă. 1948.R. I. 1949. 106. în alte documente “Bender”) (n. (1965-1969). 191 din 20 august 1947.C. BĂLĂNESCU. 1949. 1947. după război controlor în cadrul D. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). sa sinucis în 1952. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. cu Otilia (n. activistă a P. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). 105. (1952). M. p. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 312. 3878. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. p. între 28 nov. N. Bălănescu) (n.D. nr. 1965-1969. M.1910. la Direcţia Vămilor. 1950. ambasador la Paris (1956-1960). Pasca). Elena (n. cât şi de cercetătorul (fost C.1920) – membră de partid din 23august 1944. p. a M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. sub îndrumarea continuă a Partidului”. M. 8 iun. responsabil de politică externă. al aeroportului Băneasa (1944-1947). Nicolae38 (23.IX. pe linia ideologiei socialiste.M. 104.Of. în anii ’50. 225. prin critică şi autocritică.C. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.Of.C. II-a.

112. 110. partea I-a. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. David (n. SPIEGLER) (n. membru supleant al Biroului Politic al C.C. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid.C. Comisia de Control a C.Of.C. al P.C.R.S. 9711. p.Of. a M. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. (dosare anexe. GOLDENBERG (?)) (25. Theo – din 1947 inspector în cadrul D.C. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). în timpul războiului evacuat în Karaganda. p. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M.R. membru de partid din 1943 (când. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.C. 45 din 24 febr. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. BĂNUŞ. 6628).E. partea I-a. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. partea I-a. p. 1213). al P. membru al C. nr. 4.14.Of. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). 111.M. multiplu decorat de autorităţile comuniste. BECK. (1955-1956). 2121). 8072).C. Rudy – din febr.I. (1955-1969). 1945 în M.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. în calitate de membru al C. BECK. 58 din 10 martie 1948.II.I. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. partea I-a. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953.1910 Galaţi) . 1949. 1947.1911 Comrat (Basarabia) 13. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937.XI.456 din 10 nov. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. 113.Of. (M. nr. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). David BERCOVICI40) (14. 183 din 10 aug.R. BĂNESCU. 97047 din 25 oct. dar şi de către fostul suveran Mihai.R. 158 din 12 iulie 1948. BÂRLĂDEANU. 115.R. 10040. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). Iaşi). preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).M. nr. 109.C. 113. nr.1916 Bucureşti . partea I-a. Alexandru (n. 77 şi 249/1952) (v. BĂLTEANU. profesor de drept (1937-1940). 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. 376). nr. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.I. Ana Feige (n. 251 din 30 oct.1996. 6629).Of. Sorin (n. V. BEILICH.Of. preşedinte al C. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membrii de partid.C.P. Bucureşti.C.C. ministru adjunct al Industriei (1948). 1947 a ministrului Justiţiei în M. 108. 1947. 1948 inspector în cadrul D. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.Of. Salo EBNER41) (n. p.S. partea I-a. nr. după 1990.E. soţia ilegalistului George Becheanu. revenit în ţară în 1946 .G. Fritz . 198. 1945. al P. 6598).C.1997. 40 41 V. III-a.I. p. BECHEANU. p.Of. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969).M.Of. al P. partea I-a. după 1989. 1948. al partidului comunist din R. partea I -a.C. 30. a M. 31 . nr. partea I-a. p.după război inspector general adjunct în cadrul D.107. 255 din 27 oct. p. nr. 263 din 16 nov. (19621965). 19531955). 114. a M. nr. decizia nr. 183 din 10 aug. ministru adjunct al Comerţului (1948).a. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.C. cu fişă de cadre la secţia economică a C. (M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist.S. BECK. 204 din 5 sept. pentru angajare M. 5784). partea I-a. 1948. nr.I. în 1947. 35 din 11 febr. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova)./P. 1627). 1948.I.G.E.G. 1941.Of. p. deizia ministrului Justiţiei nr. rămas în Basarabia după iunie 1940. p. u.

219 din 26 sept. 121. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. însemnând “fiul generaţiei”) (n.N.G.Of. 5 oct.controlor în cadrul D.I.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . dosar nr. 43 44 V.E.Of.R. partea I-a. Ştrul Beraru) (21. 119. 7665). pe durata studenţiei. Mureş) – din 1948 translator 118. până în iunie 1948. Elena (n.VIII. 1945. ulterior transferat la cerere instructor C. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 145 din 26 iunie 1948. Bucureşti.I.Of. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. potrivit lui Solomovici (2004: 58). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. arhitect. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 1989).C.C. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare.N. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. nr.S.Of. 51/1952. 7262. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. Sofia (n. C. decorat prin Decretul nr. 9857. 23.R. (1985). 125. şi A. după august 1944 responsabil organizatoric al U. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. al P. partea I-a. (Berindei. M. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). 194 din 25 aug.. partea I-a. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. 1949. Emeric . p. şi director T. a M.C. p. III-a (Decret 259/28. BERARU. Niculae (n.R. Ury (n. p. BELU.IX. fd. 1918 Tg. 1948.Of. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 95835 din 19 sept. al P. nr.E. Sofia .C.E.I. Carol .după război. până în febr.ilegalist. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. şi membru al organizaţiei de partid din minister.XI. a M. partea I -a.N. Academia RSR. 1947. deputat M. 5386).C. Bucureşti. BENEDEK. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. în conducerea C.E.1971.Of. partea I-a. p.. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 1945 în M.C. 8367. p. nr. 122.C. BENKÖ. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. (?) BEKAVETZ..E. partea I-a. 31 din 7 febr. 117. Cancelarie.Of. 1948.C. 1123). Bellu SCHOR43) (23.C. interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). nr. 32 .116. 5182) (soţia lui Carol Beram). nr. partea I-a.R. BERAM. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41). 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. E. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50.Of. p.S.A. nr.G. decizia ministrului Justiţiei nr. 1949. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. 1033).R.E. BENEŞ..R.C. nr.Of. respectiv cercetător al Academiei R. Bucureşti. 1947. p.VI. după război. partea I-a.S. etică şi publicist44. BERARU. (1946-1947. 207 din 7 sept.C.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. respectiv profesor de limba română. nr. Gheorghe (n.1906-1968) – după august 1944 activist de partid. (1952-1955). MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1948-?) (M. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. cu Draga.C.D. (M. 1948. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls.A. 201 din 31 aug. M.1917 – 10.din februarie 1948 controlor în cadrul D. căs.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. 1033).. 256 din 5 nov. 32 din 8 febr. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. 120. 124. a copilărit la Brăila – d. partea I-a. Suceava. p. BENADOR. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. 31 din 7 febr. partea I-a. 126. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. p.Of. Bela AUERHAHN) (n. 1948. 123. nr. (dosar 118/1951) (v. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. nr.IV. 138 din 17 iunie 1948. Aurelian (n. 7401 BELLU.IX.C. BENKÖ. p. al P.

(M.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. apoi cu drepturi depline al C. partea I-a.Of. 7817).1925. 1964 şi 1981. fd. 17 din 21 ian. 1947. 5 din 9 ian. nr. 135. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 121 din 31 mai 1945. 132. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). p. Adrian . nr.Of. BEREŞ.E.C. Maximilian Bergman(n).I.R. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu.C. 4968). (1954). nr. Aura – din 1949 activistă de partid. p. 1964 cu Medalia Muncii. BERCOVICI. dosar nr.R. respectiv Berghean) . (1960-1989). Maxim (n. partea I-a. p. 709 din 21 iulie 1967.Of. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. (dosare anexe 160/1952). M. 229 din 4 oct.Of. 136.G. Vasile . instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C./P.Of. 35 din 11 febr.C. partea I-a. 1949.Of. BERGHER. BERCOVICI. BERKOVITS. al. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. şi redactor la revista Munca de partid (A. BERCOVICI. M.I.Of. n.membru supleant (1955-1960). 134. partea I-a. 45 După unele surse neverificabile. 87 din 13 apr. p. 51/1949. partea I-a.C. BERCOVICI. BERGER. nr. 1949.cu dosar la secţia Economică a C. 1947.P. (M. partea I-a. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. nr. 133. 140. 264 din 14 nov. 8471). 1947. M. p. BERGMAN.R. prin Decretul nr. 315. p. a M.G. S.Of. 15 din 19 ian. 137.C. 1213.Of. – secţia Propagandă şi Agitaţie. partea I-a). nr. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. 2667.N.22 decembrie 1989). vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). Bănică . nr. M. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). nr.S. 8971). partea I-a.Of.I.B. p.R. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. în 128. 4512).din 1947 controlor în cadrul D.C. nr. (57/1956) (Solomovici 2003: 185.R. nr.C. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. 10092).I.C. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 642).C. al P. nr.E. 118-21). al P. Alfred . Laurenţiu – secretar al C. nr. partea I-a.C. 4181. p. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. BERCIU. a M.C. partea I-a.C. 139. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981). 1948. pp.C.A..Of. 1947.Of. 1947. 105 din 8 mai 1948. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. 803 din 21 dec. 129. nr. 1949. partea I-a.Of. 2001: 79). din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). partea I-a. 130.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M..127. BERGER. partea I-a. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). nr. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.M. (?)45 BERGHIANU. 131 din 8 iunie 1948. ministru al turismului (1985 . ministru al Muncii (1981-1990). Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid.din 1947 controlor în cadrul D. 646). M. 33 . 19. p. p. P.R.Of. p.R. C. 138. decorat în 1961. 131. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Teodor . 501).C. cu dosar la secţia Organizatorică a C. p.VIII.D. p. al P. 70 din 23 martie 1946. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.M. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.R. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). al P. BERCU. 15 din 19 ian. Atanasie .Of. 3372.1949. al P. partea I-a. p. 184 din 11 august 1948. nr. 282 din 5 dec. BERCU.E. partea a 2-a. 216 din 19 sept.

Femeile din Organizaţiile Sindicale. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. decorată prin Decretul nr. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. Andreescu.F.Of. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.. 644).C. 1945-1948). nr. HA007 şi HA008.R. partea I-a. partea I-a. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. BERMAN. Isarel . BIRNBAUM.F. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. p. dosar nr. 152. Iosefina . nr.E. anexa la dosarul nr.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.F. 146. 1949. nr. 70 din 26 martie 1945.D. 1948-195246).R.R.Of.F. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U.. doc. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.F. 151. BERMAN. 1949. 2267). 662). şi I. 1949. 1946-1948). 1857. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. BERNSTEIN.Of.C. M. 18 ian.. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului 142.R. 3001). 153. partea I-a. 76 din 30 martie 1946. p.I. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. 96/1968.C. respectiv “Bernaki”) – membră P.I. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. 3002).D. 17 (3 iunie 1948): 5). 111 din 15 mai 1948. 145.Of. p. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. membru al C. Nastasă şi Varga 2003a:641).Of. nr. 143.47. partea I-a.. 15 din 19 ian. nr.Of. 6313). 1949. BERNACKI.. al Frontului Democraţiei Populare.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 4).C. Jacques (n. BERMAN. S. al P. 149. 641). p. p. 1267). partea I-a. nr.OF. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. a III-a.. 707). deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). 144. C. 15 din 19 ian. p.D. nr..E. 148.R. Avram .F. nr.Of. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. 1949. cu referat de cercetare la fd. 34 . Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. din timpul războiului.R.N. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. v. partea I-a. partea I-a.F. nr. Saly .I. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. 17 din 21 ian. A. BINDER. nr.C. J. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). BIROU.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.141.C. 1629). Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. 225. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. BIRCHENTHAL. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după august 1944 directorul general al C. şi B.D.A. Afacerilor Străine. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.Of. 76 din 30 martie 1946.R. 3293.. 1949. BERKOWITZ.Of.A. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. partea I-a. nr. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. v. partea I-a. BIRCEANU.F.Of. p.) şi Femeia (revista săptămânală a F. p. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. 1948.R. F. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 45 din 24 febr. 16 din 20 ian. 176 din 2 august 1948. inv. p. (partea I B) nr. fond 495 (“România”). – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. 147.I. 1900) – membru de partid din 1947. BERMAN. v. epurat. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M.A.Of.C.R. partea I-a. p. 150.M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.). reabilitat în 1968. 644).N. nr.R. 37 din 14 febr. 15 din 19 ian. inv.C. partea I-a.R. 4365. p.C.A. fotografiile nr. p. BERNACKI.

162. BODNĂRAŞ.I. decorat prin Decretul nr. partea I-a. partea I-a.I. 105 din 12 mai 1945. nr. 7950).Of. al P.. nr. a M. nr.” cls.Of. 16 din 20 ian. 1949. BLUMENFELD. v. 190 din 18 aug.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. nr. decan al Facultăţii de Căi Ferate.1922 – 1990 Bucureşti) . M. pensionat la cerere în martie 1947. Jean .Of. nr. 641). Fischler).09.R” cls. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . BLOCK.Of. 164 din 19 iulie 1948. nr. BLINDER. Leopold . Ioana şi Gheorghe).după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. 165 din 24 iulie 1945. Politică şi lector universitar. 1946. 1912) – membru de partid din 1944 (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.E. BLUMENFELD. nr. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 1964. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. 12877. BLUMENFELD. 160. BIRTHELMER. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. Cecilia GLANZSTEIN.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 5 dec. 200 din 1 sept. 5966). p.Of.Of.Of. p.Of. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. p. Buzea . dosare anexe. apoi redactor la Ed. GOLDEMBERG) (n.C. BOGDAN. ulterior. 29 din 6 febr. partea I-a. nr. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 155. partea I-a. p. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. 1946. David .soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 156. M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.. p. nr. 788). 658.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. 35 . p.Of.C. 131 din 8 iunie 1948. P.I. 158. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 165. nr. 1213). partea I-a. partea I-a. nr.R. p. Florica (n. 166. 1947. BLECHMAN. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. M. 12/1952). 645). ulterior promovat consilier de presă. nr. Bucureşti. M. 804 din 21 dec. 168. 4968).A. partea I-a. 3705). nr. 67 din 22 martie 1945. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. 157. 119 din 28 mai 1947.G. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. prorector la Institutul de Căi Ferate.P.Lenin (secţia civilă 4950). partea I-a. 167. nr. p. reînscris ca sub-lt. Flaviu .I. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1949. M. nr. Materiale Plastice (1948-1949) (M. 4251). din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 6094).C.din 1947 controlor în cadrul D. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. nr. partea I-a.Of. 15 din 19 ian. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 15 din 19 ian.Of.A. p. fiica lui Leon şi Marie (n. 1948.S. cu grad de consilier de presă (M.Of. 161.Of. 62 din 15 martie 1947.C. 35 din 11 febr. 1949. p. BLUMEN. 159.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. 163. Antonina . p. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. p. 3806). 6306). partea I-a. partea I-a.Of.Of. partea I-a. BLUMENFELD. 1945. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. 289 din 13 dec. până în anii ’80. p. BLASIAN. nr. (M. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. 168 din 23 iulie 1948. ca translator la Direcţia Radio (M. Mauriciu . a III-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 95 din 22 aprilie 1948. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. Mihai . BLUMER.R. întocmit în 1951..S. Ernestina . apoi. BLUMEN. 1949. partea I-a.Of. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). p. Alexandru (n.P. p. 164.R. BLUM.154.B. partea I-a. V-a. partea I-a. 2146. 6749).Of. M. până la pensionare (1978).

„Ion Didenco”. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3).VII. director al dept. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. căs. (dosar 29/1957). Emilia MILCO) (1926. după moartea soţului. supra).M.A.E. nr.Of. (1962-1990). Iosif (n. probabil nu întâmplător). ff. director de cabinet al Anei Pauker (dec. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.R.”) (v.M. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. Nicu Ceauşescu. 1 în tabel. Hună . alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. Emilia (n.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13.U.S. partea I-a. 1948. p.R. S. 141-2. al P. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955).E.după război controlor în cadrul D.D. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. partea I-a. director al dept. Iosif SOLOMON) (6. 738). viitorul Ion Vidraşcu. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. BOGDAN. 1869. (135/1955). p. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. v. 333. nr. din sept. Arhivele Militare Române. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M.B. 49 Alături.E. 1990.I. recăs.II. în 1976). în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M.I. director al Direcţiei Occident a M. angajat în M. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. „Petre Goncearuc”.062 din 31 ian.U. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). 24 din Bucureşti cu V. Bănulescu. şef de direcţie în Securitate). 1. etc. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu.R. din actualul Parc Carol din Bucureşti. data morţii (!). 1946. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian.P.A. 0110 (“antiK. pensionat). Tismăneanu.C. la momentul repatrierii părinţilor. şef al Direcţiei Presă al M. Berindei. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. în fapt aflat în atenţia U. BOGDAN. „Valerian Bucikov”.XI. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.C. ambasador în SUA (1967-1976).Of. fd. 40 d in 16 febr. Hoge.a. 517). 26. unde a decedat în iunie 2007. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr.L.A.1921 Bucureşti . pe aceeaşi listă. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966.A.U.E. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. 1310. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). partea I-a. 1990. (Uniunea Naţională a Studenţior din România).C.G. respectiv director al Editurii Meridiane. precum „Pantelimon Bodnarenko”.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi 48 Silvia (n. 24 din 30 ian. 178 din 4 august 1948. alias Gheorghe Pintilie. 50 din 1 martie 1948. încadrată în centrala M.R. Lupaşcu)) – membru P.U. ambele locuind în prezent în S.. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. Elena Răutu.G. cf. Corneliu (n. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.P.” clasa a V-a în 1948. 171. (1949-1951).R. 1966-1967).A.R.A. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). în fapt Piotr Gonceariuk.1912 – 1962 România) – ilegalist. Gonceariuk. 1948). a treia fiică. Levy 2002: 203). Svetlana (n. 158).d.I. în 1948. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. nr.R.N. al P. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. membru de partid din 1932. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)).1946. Watts 2011: 280 n. GRÜNBERG ) (5. 7. BOGDAN..Of.R. rămasă în S. nr. 444 n.169. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. în ian.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 421. alias Petre Petrescu. partea I-a. v. America de Nord şi de Sud (1978-1982.A. 170. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v.). viitorul Serghei Nicolau. (1955-1961).M.E. 1948 – nov. după august 1944 vicepreşedinte A. 6401). Basarabia – 2007 Washington. 36 . BOGDAN. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). decorat cu ordinul “Steaua R. a M. 157 din 4 mai 1971).S. 172. din 1941. în fapt Ivan „Vania” Didenko. Vladimir Doicaru ş. dosar 9. „Serghei Niconov”. p. pentru socialism”. 10. 1949.

Of. Leon . infra]. cuscra cuplului Ceauşescu. BORILĂ.A. BOGDAN. 179.2001) . având doi copii: Florent Michael şi Deborah. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). 231 din 5 oct. (M. Katherina ABRAHAM în 1909. Beniamin HAIMOVICI51. inv. al P. fiica lui Isidor şi Liza. 423 din 15 iul.Of. nr. jud. 1947. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.M. 2001 (S.asp. verişorii lui V. Adriana Livianu.1983. locuind în prezent în S.U. în 1987 rămasă în Franţa.IX. nr. a avut cu Mihail Boico trei copii. (?) BOIANGIU. Nadler)). BOICO “LUCA”. decizia nr. şefa Direcţiei Cultură din M.G. p. 1946.R. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). (dosare anexe. BOICO. p. Alfred LÖVY) (17.C.C.htm 37 .1893 Iaşi – 27. 66 din 19 martie 1946. nr. nr. iar după unele surse martoră a acuzării în procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). secţia Cancelarie – dosare anexe. Ecaterina (n. 176. iar apoi traducător la Editura Politică. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf.A.C. 180.F.” clasa a III-a.C.IV. membru al C. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. Minerva la începutul anilor ‘70. 14/1951). decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. “Raportului Tismăneanu”. respectiv Andrei şi Olga (căs. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50.R. de formaţie inginer. emigraţi în 1975 în Israel. 19795.A.C. a M.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. Tismăneanu: Tania (căs. Vladimir (30. Jean (n. al P.C. 26.P.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.R. (1948-1952.I.1916 Bucureşti - 50 174. Bucureşti. al P. 1944-1945). ulterior menţionat ca redactor la Ed. Bokshorn).C. Stark)) (16. partea I-a. Kuller 2008a: 76). decizia nr.soţia generalului Mihail Boico. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner.R. respectiv referat de cercetare la Fd. membru al C. BONDOC.173. fiul lui Carol şi Ghizela (n. căs cu Annick (n.IX. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. C. Iancu BERMAN . ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). în Satul Lung. BONCIU. 52 V. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş.C. p. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. al Comitetului Executiv al C.procesulcomunismului.1909-27. redactor-sef al ziarului sindicatelor. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. Trebitsch). V. 175. partea I-a. p. 1949. nr.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. 178. BORA. (1948-1969). partea I -a. membru al Biroului Politic (1952-1965).. al P.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. 1946 a ministrului Justiţiei în M. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român.I. Tony. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. Alexandru Bela (n.R. al P. Olga a decedat în 2001 la Paris.Of.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).R. (din 1948). Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă).C. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). N. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct.C.C. 229 din 4 oct. în viaţă. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.E.Of.D. 52/1956. respectiv traducător la Ed. 16 din 20 ian. Politică. al U.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Cristina (n. http://www. 3293.V.1920 – 5.E. 177. 8970).C. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). (19. 662). (135/1955). cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă.XI. fiica lor. decorată cu Ordinul “Steaua 50 51 V.U. Bianca MARCUSOHN. fiul lui Philip şi Rosa (n. incinerat) – activist de partid. partea I -a. H. 99244 din 4 oct. Ionescu).R. “Horia” (n.V. în Bucureşti). 2473). anexa la dosarul nr. 1963.

în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M./P.php.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006.C. R. a III-a. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. 187. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). partea I-a. (1948-1955). 2009: 71.1998 Villars-sur Ollon.1979). preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). BRAUNER. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. 1947). începând cu 15 august 1945). 38 din 27.C.R.S. arestat în 1960 (cf. 477). (1948-1950). voluntar în Spania (1937-1938). unor surse controversate. dosar nr.” clasa a II-a în 1948. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. (1948-1968). p. I în 1959. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. fond 495 (“România”). membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). BRAEŞTER MARCU. v. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50.R. al P. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. membru C. decorat cu Medalia Muncii. BRATEŞ.M.X. 225. Laurenţiu (n.M.luni.III. organelor de anchetă. 1938-1944). 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. în viaţă în 1994.VII.R.181. în 1971 cu ordinul “Steaua R.E. BRAEŞTER.” cls. nr. Fiul celor doi şi nepotul lui Nicolae Ceauşescu. şeful organizaţiei Bucureşti a P.I. II-a (Decret nr. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971.09. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). întors în ţară în 1946 (!). 1981).R.R. (1944-1947).1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf. nr. 15 din 19 ian. multiplu decorat de statul comunist. (?) BORILĂ. Paşcani) iniţial membru al PSD.17. Evenimentul Zilei . De altfel.R. este evreu cf. IV-a. 27 aprilie 2009).R. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93).E. emigrat în 1965 în Israel.Of.1903. Cosma 1994: 31). membru supleant al C.. cu Ordinul Muncii cls. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu. Daniel Valentin (n.M. deputat de Bucureşti (1946-1948. 185. 5. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). 186.C. BOTNAR. http://86. (19501953). pentru “uneltire”). imediat după Revoluţie. Arnold .1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel.P.1913 Cernăuţi – 11.. graţiat în 1964. 53 Cf.C. 1949. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. canoanelor religioase iudaice (Halaha). şeful Direcţiei Politice a Armatei. în 1964 cu ordinul “Steaua R. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21.R..R. membru al Biroului Organizatoric al P . responsabil cu economia (1952-1953).C.R. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. 80.P. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. ministru al Construcţiilor (19481951). salariat al centralei M. 54 V. Elveţia) – ilegalist.M. şi fişa sa matricolă penală.II. 182. 1947 reîncadrat (retroactiv. Isidor FÄRBER) (n. Petre53 (n. refugiat în 1991 în Elveţia. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. BRAUM.C.R.” cls. 2067 din 20 oct. B. Iordan Draganov RUSEV) (13. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. 17. membru P. pensionată în 1961.R. în oct. 183. condamnat în 1932 şi 1935. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă.I. 38 . 644). apoi membru P. cf. evreu bulgar.C. inv. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. 184. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). în viaţă în 1991.125.

după război în centrala Ministerului Sănătăţii.698 din 4 dec. BRAUNŞTEIN. în 1958. 287 din 14 dec.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 122 din 28 mai 1948. Şcoala Centrală de Partid „A. H. a III-a. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). după care.fostă ilegalistă.Of.1920 Bucureşti) .S.M.R. 3293. 533). 195. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). 2004: 48 (n.C.C. al P. al P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 295 din 28 dec.C. plecată în U. în M.R.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. 191. Mina BRAUNSTEIN) (n. C. p.R. 15 din 19 ian.Of. nr. 39 . M. 19 din 23 ian. p. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.C.Of. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966).1906 (după alte surse 21 dec. 10926). III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).A. Izu . 1964. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. 2158).G. Zîna (n. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. partea I-a. p. 98/1956. 1945. partea I-a. BRIL.P.A. Jdanov” (1949 -1954).R. 193.Of. zisă “Piri”) . Lică BLUTŞTEIN) (n.2). 170) şi 49). de pe lângă Consiliul de 190. înfiinţată în 1948. p. în timpul războiului. cu rang de consul II (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 194.IV. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. 196. 175). Institutul de Ştiinţe Sociale „A.L. II-a în 1949. (din 1950). nr. nr. social -politice. conferenţiar universitar. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1945 în M. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950).. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. BREINER. probabil fratele colonelului dr. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. p. membru de partid din 4 oct. În paralel. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. (partea I B) nr. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55.M. medic. 225.. partea I-a. nr. nr. nr. al P. BRĂTESCU.R. Lică (n. 1945. inv. Jdanov” (1954-1958). viitor al Informaţiilor (M. 124.A. partea I-a. 645. 804 din 21 dec. cu referat de cercetare la fd. 192. Madeleine (n.I.484 din 8 dec.R. 26. Paraschiva (n.d.” cls.R. în 1945 şef al spitalului Cazarmei Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. nr. decorată cu ordinul “Steaua R.OF. apoi a generalului Andrei Roman (Grün).A. 122. 17. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Şuli Brill. fond 495 (“România”).R. 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”.P.S. dosar nr. 127 din 7 iunie 1945. economice li administraţiei de stat (1977-1989). BRÂNCU.VII. Alfred (n. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. 1. BRENNER. iar apoi prin decretul nr. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C.a. al P. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. p. 4758. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. Miniştri (1948-?) (Nikolić f.Of.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. decizia M. II-a în 1951. partea I-a. nr. membru de partid din 1927.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.Of. 67 din 22 martie 1945. BREBU. Piroska ABRAHAM.R. 11177). M. (Dobre et al.C.1907) – ilegalist. p. 1944. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid.C.S. nr. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). 4698). BRILL. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.II. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv. anexa la dosarul nr. 1949. 1945.II. fostă secretar general interimar al P.E. 189. 1948. (1953).J.188.

1945 a ministrului Justiţiei (v. a M. fd. 112. cu Leopold Puican). decorat prin Decretul nr. Solomon – dentist. 14).P. BRUMARU.S. 8984). în M..P. după 1989.Of. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. a III-a.după război controlor în cadrul D.N. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. s-a stabilit în S. a avut 3 surori: Clara (căs.N. ambasador la Washington (1956-1962). documente interne. I. Nagy şi Vincze 2008: 49.D. 205. BROTMAN.I. 7438.R. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. (Berindei. 200.S. în baza ordinului nr. 269 din 23 nov.Of. membru al facţiunii procomuniste din P. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).I. I. Chişinevschi şi apoi L. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18.D. 209 din 9 sept. 2592 din 31 iulie 1942.C.U. partea I-a. 201. BRODER. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M.C.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. marginalizat în anii ’80..C. v. 158 din 12 iulie 1948. nr. 1945. 16 din 20 ian. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). 56 Iniţial. partea I-a. şi orchestrator al înfiinţării G.1914 – 7.Of. 5785).1900 Bucureşti) – din sept.2006 Bucureşti) – ilegalist.. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu.A. cu Lică Vişan). 1949. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U.C. Zalman (alias Sandu) (01.N. p. 1946. Răutu. Ulterior. 981. p. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. Andrei. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. C. supra) şi Henriette (căs. p. decizia MJ nr.N.D.684 din 5 nov. partea I-a. (1955).E. în Transnistria56. Constantinescu.-C. nr. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.Of. 190 din 17 aug.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.U. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. 0110 (“anti-KGB”). 662). membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea 198. partea I-a. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. 1947. BRUCKER.IX.I. al P. BRODER.X.Of. 204. Heinrich (n.C.1916 Bucureşti . 22. nr.Of. rezervat evreilor comunişti.Of.M. dosar nr. M. nr. Tony (căs. Silviu (n. 1948. p. Mărgineni. BRUDER. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. 5784).) şi 127 din libertate). Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919. în febr. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. fiul său. etc. 202. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr.C. partea I-a. p. 203. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). p. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A. ROSENBERG) (n. Calman .I. BRUCĂR. cu stagiu recunoscut din 1933. 40 . deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. 158 din 12 iulie 1948. nr. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 82). 33 din 8 febr. 10260. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M.T. partea I-a.Of.G. 1946. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. 26 din 1 febr. cu Jean Bogdan.C.E. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 39959 din 15 apr. BRILL.06. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 753). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Nastasă şi Varga 2003b: 53./U. 1946. nr. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. p.14. din Transilvania de N ord. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.G. “eminenţa cenuşie” a F.M. nr.1978 România) – ilegalist. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. a M. BRUCAN. 2009: 1845).04.T.197.C.. p. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. partea I-a. Gabriel . partea I-a. 199. nr. aflat în atenţia U.C.

cu dosar la secţia Economică a C. etc. a M. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. al P. 170). infra). p.C.2179). care opinează că până în 1952. T. şi Raşela (n. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. BUCHEN. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. Solomovici (2003: 91). 15 din 19 ian. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961.” clasa I-a în 1971.e.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. inv. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. partea I-a. p. BUGHICI. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). (1957-1965). preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. ministru de Externe (1952-195558). “muncitorească” şi cea “kominternistă”). p. “Apărarea Patriei” cls.I.1914 Iaşi – 1. ministru al Industriei Alimentare (1969).XII. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952.M. Brucan (el însuşi evreu).C. (?) BUGEANU. partea I-a.V. 208. (anexe. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski.Of.C. inv. Iulian şi Zoia. Alexandru (n.g. 1950-1955-1965). ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. Ulterior. Simion (n. inter alia. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. 6781). cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. nr. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. decorată prin Decretul nr. soţii Buchici au avut doi copii.II.R. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). 41 .206. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). al P. e adevărat. Nachmanovici)) (14/25. nr.C.” clasa a II-a în 1948. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. În esenţa propriei noastre aprecieri. dosar nr. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul l ui Ceauşescu.A. după 1944 membru supleant. 209. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. 225. fond 495 (“România”). nr.P. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. fond 495 (“România”). 32 din Bucureşti). 3002).1902 Rădăuţi – 12.). nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5).R. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. în 1941 58 Unde.. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S.Of. Hana FRIEDMAN. zis “Bughici”. după război încadrată iniţial în M. nr. în domeniul Învăţământului (e. de la A.G. iulie 1947. (M. 210. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. deputat M. fiul lui Moritz Moise.S.E. 30/1956). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974).R.R.N. Ern(e)st ARNOLDI) (23. apoi cu drepturi depline al C. 76 din 30 martie 1946. cu ordinele “Steaua R. BUGHICI. II-a în 1949. între 1957 şi 1961).C. 644). David . BUICAN. de Stelian Tănase. 211. Paul . şeful Secţiei Bunuri de Consum.II.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. “23 August” cls. dosar nr. la rândul ei ilegalistă. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin.M. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. 1949.din 1947 inspector în cadrul D. 173 din 31 207. Simon MOISE. Ana (n. BRUMFELD.A.Of. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). Comerţ şi Cooperaţie (i.A. decorat. apoi promovată director administrativ adjunct. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. Baranga la P. deşi evreu.E. direcţia economică a Comitetului) a C. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. al P.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. (1948-1950.R. participant la Rezistenţa Franceză. 225.

E. M. Ilie nr. 1947.R. partea I-a.Of. partea I-a. după reabilitarea sa din anii ’60.S. al P. I-a (Berindei. Wilhelm . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în iunie 1945. după război membru fondator al C. Isac . M. Rădăuţi. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. C.1896 Piatra Neamţ – 12. pp. 214. al 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. pp. partea I-a. p. Sonia . nr. în Forţele Armate.în martie 1945 reîncadrat în D. n. 158 din 12 iulie 1948.C. 6781).în martie 1945 reîncadrată în D. p.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 9763)). fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. cu grad de maior.T. BUNESCU.R. nr. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă.C. 52 din 4 martie 1945. cu referat de cercetare la fd.C. 217.D.. partea I-a. ilegalistă. partea I-a.T. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). apoi consilier de presă la M. inv. BULAN.C. P.S. nr. Sf.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 218.E. partea I-a. M. C. iar ulterior măritată în timpul războiului.C. p. n. nr. (M. cu stagiu recunoscut din 1937. CALMANOVICI.212. 1654-5). nr.Of. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. nr. 9857. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). nr.III. Tatiana (n. pentru o democraţie populară. dosar nr.F.S.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. al P. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). 1947. pentru socialism”.din 1947 inspector în cadrul D. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. A. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). prin Decretul regal nr. 42 . 72 din 25 martie 1942. Betea 2005).C. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”.A. 225.Of.G. redactor la Scânteia şi Contemporanul.Of.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. în 1971 cu ordinul “Steaua R. 2271).G.Of. Otto .Of. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. partea I-a.Of. 1947. BUTNARU. îngropat. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. 5785). 2201). fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. p.III. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. nr. p. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. nr.. BUNEA. (dosar 73/1951). 216. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. BUJUM. cu domiciliul pe str. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951.R. p.R. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. 2. 253 din 1 nov. Arthur . apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 80723. 1902. 1654-5).R. 7 din Bucureşti. 275 din 27 nov. a M.E. cu generalul rus Iakov Bulan. secretar general (din ian. 204 din 5 sept. Solomovici 2001 I: 195. 213. 256 din 5 nov. în U. 1947. BURAHOVICI. 10496. 2066 din 20 oct. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Tassia Isidorovna LEABIS) (n.Of. 1947 (M. 173 din 31 iulie 1947. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 52 din 4 martie 1945. 215.G. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949).C. partea I-a. II-a. fond 495 (“România”). partea I-a.

Stela . partea I-a.G. 264 din 14 nov. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. 143 din 24 iunie 1948. 645). a M. CANDEL. CERNEA. nr. 16 din 20 ian. 10553. p. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 1949. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. 1190).R. partea I-a. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. al P. 663). (M. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). membru de partid după război. 1947.C. Sergiu (în unele documente din arhiva U. 10092). Radu (n. 43 . nr. partea I-a.E. 12877. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M.a.. 645). 233.a. 10092).M (Berindei.C. inv. Isac A.E. 560).C. viitoarea soţie a lui Iliescu). p. 34 din 10 febr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. David (n.C. M.E.Of.C. 225. 662).C. 1949. originar din judeţul Mureş.Of. nr. Moise . 221. nr. al U.C. partea I-a.A.Of. Leiba . P. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti .C.Of. 227. (M. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. partea I-a. ZWIEBACK. p.T. 289 din 13 dec. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.). nr. nr. 15 din 19 ian. Eugen – de formaţie medic. 45 din 24 febr.din 1947 controlor în cadrul D. u.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. 1949. nr. 1947. 1949. CÂMPEANU. 190 din 19 august 1947. CATONA.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p.R.Of. 15 din 19 ian. “Jijia” din Botoşani (M. (dosare anexe.C. CĂRUCERU. 25/1954). 223.I. M. al P.R. CAUFMAN. nr. Aurel .S. (M.C.C. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. Liviu . 642) . în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. iar apoi inspector în cadrul D. 16 din 20 ian. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. 1949. 228.Of.Of..Of. 1949. CERNOVITZ. partea I-a.T. 230. CALMANOVICI. nr. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 115.controlor (până în febr.E. anexa la dosarul nr. 226.. M.C.C.C. 1626. 231. partea I-a. p. 17 din 21 ian. CĂŢOIU.Of. partea I-a. cu fişă la secţia Economică a C.R. partea I-a.Of. partea I-a. Maietta .M. nr.219. CELAN. CASTER. 1949. 264 din 14 nov.I.. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe.G.Of. 1947.Of.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.C.G. 220. nr. p. 232. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. emigrat în Israel în 1970. partea I-a.Of. CÂMPEANU. secţia Cancelarie – dosare anexe. a M. 1947. 1946. u.Of. p. p. p. nr. p. 224. Marcel . Leon . 277 din 29 nov. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. 501). 229. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. 1948). 5331). nr. 15 din 19 ian. CARASSO. 15 din 19 ian. 643). 7491). Victoria . CHARAP. nr. partea I-a. a M.I. al P. partea I-a. 1948. p. 222. CĂLIN. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). nr. partea I-a. Alfred . în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. p. ca translator la Direcţia Radio (M.Of. p. 3293. p.din 1947 controlor în cadrul D.

eliberat în 1969 (v. membru în C. Roza SIMON KAHANA) (n.. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. Lidia .A. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). “RomânoExport”.R. 1945. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. fii cuplului. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.-a în 1949.R. CHELES. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. şi Solomovici 2004: 283)60.G. p. membru în conducerea C.Of. ordinul Muncii clasa I-a (1949). incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. din 1923 şi P. 240. 804 din 21 dec. 1949. 1948-1961). 7345). numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M.D. M. pentru socialism”.R. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v.P. p.E. Nastasă şi Varga. 6260).R. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior şef de cadre la Academia R. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. Lică (n. 1948).C. 1950. pentru subminarea economiei naţionale.. nr.I. partea I-a.php.125.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 98. Iosif ROITMAN. iar pentru scurtă perioadă în 1945. al P.P. deputat de Bucureşti (1946-1948. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.7. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. ulterior “marginalizării”. nr. partea I -a. (M. 1946). ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. membru în conducerea A..C. partea I-a. nr.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. din 1934.C. partea I-a. la Bucureşti până în 1956. membru al C. (dosare anexe 118/1951). căs. .1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.. semna cu “Stănciulescu”.P. decorată prin Decretul nr. CHERESTEŞIU. rămas în 1940 în U. România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924). cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare.S.C. 1964. partea I-a. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955).E. nr. decizia nr.” cls.” (1990: 247). (v.XI. 1626). aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). 164 din 23 iulie 1945.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. Solomovici 2001: 79.E.în 1948. 44 . a M. 221 din 28 sept. 14. 1948. (1950-1957.controlor (până în febr.Of. decedat) şi Andrei Kishinevski au emigrat în Israel în timpul regimului comunist (anii ’60-’70). H. 239. 60 V.1905 Ciuc – d. nr. care nu mai ştia cât rău să facă.II.C. activist al P.1979 237. CHEIS. Iosif (n. 236.S.” clasa I-a (1948). primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. CHIŞINEVSCHI. a III-a. Gheorghe Kishinevski (n. 235.Of.R. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. CHINZBRUNER. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. 61 A preluat în sept. CHIRIŢĂ.S.C. în M. III-a. p. p. p.R. membru al Secretariatului.g. şi Andreescu.C.R. Mâţă 2007: 245. cu Rodica Lupu.D. 1948. S.C.XII. 45 din 24 febr. 2790 din 16 sept. ulterior la Cluj.. după naţionalizare. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 6 din întreaga colecţie dedicată României).M. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 642). ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste.C.R.234. 2003: 185). 15 din 19 ian. CHIŞINEVSCHI.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. evreul blestemat. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 8442).în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. zis “Ioşca”61) (26.I.organizaţia regională Ardeal. Angelo (n. în lista “comuniştilor categoria A”. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. 2003a: 419. Rozalia (n. nr. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. apoi prezentă la Bucureşti. Grigore .E. 205 din 4 sept.F.Of. fişa sa matricolă penală la http://86. al P. 238. D.S. revenit în ţară după 23 august 1944. când va fi destituit).R. i se întocmeşte dosarul de cadre nr. Max . (1945-1946).C. 11.d.T.Of. iar apoi promovat inspector în cadrul D.17.

partea I-a.C. L. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). 6658). M.Of. Sali (n. Friedberg-Vălureanu 2004.1893. 1947. pp. partea I-a.R.A. 1654-5). KATZ) . O. 185 din 12 august 1948. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26.P. Isac . A. p. al P. 225. 1949. 111 din 17 mai 1947. 3912). referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. zisă “Rica”) (n. simpatizantă comunistă în ilegalitate. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.L. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. preluat şi de soţ). 157 din 4 mai 1971). (1948-?). KRANZDORF. Liube KISHINEVSKAIA) (5. – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur.R. căs. CLAUDIAN. a M. membru C. 2075).R. fond 495 (“România”). Bucur (n. 1979: 371. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 243. Liuba (n.F. Dr.Of. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. 52 din 4 martie 1945. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1899). decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). unde moare în 1975. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). 247.Of. inv.IX. Adolf . 2008.P.” clasa a II-a. (1951).).N. CHIŞINEVSCHI. 15 din 19 ian.N.10. 1947. 225.D.G.I. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23.XII.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. III-a. CHIVU. în 1948 cu ordinul “Steaua R.F. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . – documente interne nr. (M.C.C. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. al P. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). 19. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981).) în Forţele Armate (M. p. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.G. inv. nr.I.R. inv. în 1947 încadrat prin decret regal. 21.1975 Shanghai. p. 84).S. partea I-a. ilegalistă (membru de partid din 1930.C. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a. p. CLEJAN.C. CIUBEREA.R. China) – ilegalist. (1945-1946). nr. III-a (C.E. dosar nr. zisă “Nelly”. 245. nr. Lazăr (n. dosar nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. CLEJAN. partea I-a.I.din 1947 controlor în cadrul D. Gizela.F.XI. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. din 1972 din nou în China. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. nr. ca maior medic (r.R. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). pentru merite antifasciste. C.R.1911 Tighina – 1981 Bucureşti) 62 242. Roza Kaganovici. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. p. dosar nr. 8072).R. (în 1964). care va muri în 1943 63).C. 204 din 5 sept. 253 din 1 nov. III-a.1904 România – 15. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 62 63 După unele informaţii neprobate. 641). 9763). după război presedinte executiv al U. Sally TAUBERG.R. 225.C. 246. nr. 244. inv. instructor general în cadrul A.P. fond 495 (“România”).” clasa a V-a.Of.E. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. CHIŞINEVSCHI. partea I-a. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). revenind însă după 1944 la cel de naştere.C.Of. din 1946 activistă de partid.C.241. Jakob LAUB KRANZDORF.U. 2010. apoi promovat director adjunct (M.I. al U.Of.C.

p. Nell (n. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. cu referat de cercetare la Fd. 256. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. cu Claris (n. IV-a COHN.Of. S. 738). nr. 335 din 20 iun. 28/1956.după război controlor în cadrul D. 644). p.Of. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. p.E. p. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). p. 1949.. (Leizer) şi Sara)) (7. 662). nr. p. . calitate în care este de altfel şi decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. zis “Mache”. 1963. a M.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Ilie .V.VII. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. 6781).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 252.I. Haim (fiul lui Burăh) .1906 Orhei – 23.Of. 10696. 260.R. 255. 46 . 64 V.248. nr. după război activist de partid. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. 3293. 1947.XII. Isac (zis “Jean”) (6.C.C.XII. CODRIN. 250. 7352). Ernest . 258. 191 din 20 august 1947.C. partea I -a. 1949. M. 15 din 19 ian. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.G. partea I-a.R. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). 16 din 20 ian. C. supra].Of. COBAR. partea I-a. inv.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. nr.1993) – membru de partid. partea I-a. 251.Of. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF . Liviu (n. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.R. COHN.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. Leopold SAFIR) (n. 15 din 19 ian. 173 din 31 iulie 1947. creator al personajului “Mihaela”. nr. COHN. 281 din 4 dec. 1948. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. CNEZI. secţia Cancelarie – dosare anexe.I. al P. CLEMENTIN. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. CLEJAN.Of. 259. CLOPOŢEL. p. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. COHN.III. nr.Of. căs. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu).1911 Bucureşti . 1949. COHN. nr.Of. nr.P. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. fiul lui Eliezer 64 249. partea I-a. 254. partea I-a. 645). Aizic . partea I-a.Of. 7537. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. nr. Herşcovici). 6287). Geza .C. 253. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948).C.” cls. tatăl lui Emil Nell-Cobar. 15 din 19 ian. Corneliu BARASCH. COHN.1915 Bucureşti – 26.Of. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat prin Decretul nr. p. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. 1949.. cu stagiu recunoscut din 1934. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. 6/1958).C.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. a III-a. al P. 24 din 30 ian. 261. partea I-a. 257. p. p. 1948.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. partea I-a. Samuel (n.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. anexa la dosarul nr. 644). partea I-a. nr.1901 Bucureşti) .1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. 3. COGAN. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. colaborator la România liberă. COHN. 205 din 4 sept. 175 din 31 iulie 1948.

1948. Lora . 1949. p. nr. al U. apoi activist în cadrul D. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7.C. nr. 25. menţionat în Fürtös 2007: 404. partea I-a.R.-C. al P. nr.P.html. M.I. partea I-a.R. 267. (n. CONSTANTINESCU. 6694). p.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1947.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 263. nr. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 641). unchiul lui Vladimir Colin. V. 4362. 32 din 8 febr. Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. Marcu .C. COLIN. nr. (1945-1950).voluntar în războiul civil din Spania. 187 din 14 august 1948. 66 Probabil acelaşi Coler. 266. 268.I. cu stagiu recunoscut din 1928. nr.) (M. în anii ’30 activist în cadrul P. p. 266 din 17 nov. decorat cu ordinul “Steaua R.G. 1947. p. COHN.C. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei.P. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). 270. 19. COHN.XI.Of. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. 45 din 24 febr.E.Of. KALMANOVICI) (n.Of.P.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. (M. nr. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D. partea I-a. 1888.E. 58 din 12 martie 1945.Of. partea I-a.. 157 din 4 mai 1971 cu. 1949. 15 din 19 ian. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15). COLER. CONSTANTINESCU.G. 111 din 15 mai 1948.. nr. 1949. iar apoi promovat inspector în cadrul D./Kuller 2008a: 445).P. unde a murit în anii ’90 (Berindei. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. partea I-a. COMNACU.C. M. apud Corobca 2008b.F. 169 din 26 iulie 1947.T. apoi stabilit în Statele Unite. 1949. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R. 10174). nr. Chişinău. CONSTANTIN. a III-a prin Decretul nr. al partidului. 1945.A.Of. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. p. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr.R. 1626. internată câţiva ani la Târgu Jiu. 257 din 9 nov. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).262..Of. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. a M. nr.G.C. partea I-a.R.C.T. 1945. p.” clasa a IV-a în 1948. 269. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D.P. Dorohoi) – membru al P. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. Betty SCHUSTER) (n. din febr. 16 din 20 ian.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50.F. şef de cadre în cadrul D. p. Jean66 (GOLSTEIN. partea I-a. (posibilă legătură cu Moscu Colin. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . Marinescu (1945-1948). p. Levy 2002: 132. II-a în 1949 (decretul nr. 229 din 4 oct. Samoil(ă) .R.controlor (până în febr. 8971). Liviu B. CONOBEL. partea I-a.S. L. 47 . 272. nr.Of.D. 641).9888. 1919 Păltiniş. apoi al ministrului Silviculturii.E. din 1937.R. n. Benone (n.C. (M. 109431 din 25 oct.V. 264. 663). 1948). emigrată în S. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. Moscu (n. Eliza . din 1945 membru al C. p. partea I-a.G. emigrat în Israel. Leon COHN65) (n. 1134). COHN.D. 15 din 19 ian. 1. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949).1909 Basarabia) – ilegalistă.” clasa a V-a.G. p. 271. Rădăceanu. partea I-a.A. 265.Of.Of. p. M. în M.U. p.S. în 1950.d. tatăl lui Andrei Coler.romanianjewish.Of. COHN.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. M.R. partea I-a. Elisabeta (n. 6607). 1948 membru în C. partea I-a. şeful de cabinet al ministrului Muncii.C.

partea I-a. (1945-1957).M. partea I-a. Numele Moses Kohn apare în premieră într-un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”.C. al B. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). 15 din 19 ian. 1969-1974).A. p.R.R. Bucureşti. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). CORNEA. (1945-1960 . numele Meir Kohn este avansat.C.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). cf. 1389 şi nr. 1944). 2009. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974). al P.1974 Bucureşti) (n. 1948. (unde fost. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). vol. nr. ff.C. http://theatredelaction. nr. ministrul Învăţământului (1956-1957. Rodica (n. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici mă car asupra locului său de naştere. 1969-1970). 277. anchetei oficiale. CORNEA. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. (1957-1958).Of. http://www. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). p. 157 din 4 mai 1971).C. (M. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. Roza NOVAC) – activistă de partid. Stelian . nr. inter alia. 1949. În sfârşit. p. La un deceniu distanţă. M.1917 Chişinău .M. după război agent de influenţă sovietic (cf. Şulămita BLOCH) (d. (dosar 15563. (1946-1961.S. de revista electronică Descoperă. 2790 din 16 sept.P./P. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68.Of. 191 din 20 august 1947. de la caz la caz. Miron (13.în 1947 era controlor în cadrul D.E. Galaţi şi Buzău.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. fiica Ileana (adoptată).C.273.VII. p.Of. a M. v. 275. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”.C. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. vicepreşedinte (1954-1955. 1968) . dactilografă). 7537).exclus. Spre exemplu. (?) CORDEANU.N. deputat M. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. în anii ’50 transferată 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. apoi reabilitat.P. partea I-a. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.C. fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian. multiplu decorat. în funcţie 274. 48 .. (?) CONSTANTINESCU. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). ilegalist (membru de partid din 1936). pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina.N.P. (1970-1974).O. 15 din 19 ian. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). 5. 299 din 29 dec. 276. Sulamita (n. document aflat în prezent în arhiva C. 40 din 18 febr. Alexandru . 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj.R. partea I-a. 178 din 4 august 1948. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. 68 V. infra] – inginer.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/.C.B. membru al B. M. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.G. după război în centrala C. 1949. Watts 2011: 513 n. nr. partea I-a. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. 2). profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). Irina (n. (45/1955). Corneliu .Of.XII. CONSTANTINESCU. nr. 6401. 1947. 1946). asasinată în 1968 de.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. CORAVU. (?) CORNEA. p.A. a IV-a (Decretul nr. 279. p.R.I. variantele Chişinău. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. membru al C. 642).descopera. al P. 641). originar din Chişinău) – sociolog.R.S. autorii avansând. de sursă. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. 278. al P.ro („10 chipuri ale comunismului din România.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.18. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). în 1946. din 1949 cadru didactic la I. deţinut (1941-1944). inter alia. partea I-a. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965).

p. dos. 4844). 23. http://www. decizia ministruluii Justiţiei nr.S. la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. M. CORNEA. multiplu decorat de autorităţile comuniste.Of. partea I-a. CORNESCU. 1946 în M.R. partea I-a. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). Moise Leib COHN) (n. Paul (n. Moise (n. partea I-a. ca inspector de poliţie.I. 26 din 2 febr. 3759). Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova. fd. 1948.S. decizia ministrului Justiţiei nr.N. 10951. 1915 Bucureşti) . 22 oct.U. 1. 8011). iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. 16 martie 1947). 12 din 14 ian.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. 6)74. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. din decembrie 1944.M.Of. CORNIŞTEANU. “D”. a M. 432). consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). 1947. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. nr. 2074.htm). secretar al C.Of. Corobca 2008: 15. A. 1416 din 7 ian. p. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. 202 din 3 sept. 1946. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).Of. 272.Of. 1945 numit şef de serviciu în centrala D.C. p.R. COSMESCU. în oct. etc. Pavel Câmpeanu.europartes. nr. nr. nr.C. p.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. 1948. p. 1947. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. ff. 282. 285. partea I -a. CORNEA.Of.. 283. partea I-a. în iunie 1948.205 din 14 martie 1947 în M. p. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. fd. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative (M. 264 din 14 nov. partea a II-a. “Romcereal” (M.Of.G. nr. 69 A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă.G.II. 10092). 136-143). în realitatea obscurată membru U. 186 din 13 aug. (în 1951).din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. nr. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. 127 din 3 iunie 1948.C.I.Of. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. n. Parhon” din Bucureşti. p. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. 65 din 19 martie 1947. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. KORNHAUSER73) (n. Ministerul Propagandei Naţionale.Of. M.A.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54.procesulcomunismului. vol.Of. partea I-a. 3. http://www. 253 din 5 nov. în locul lui Pavel Cristescu (M. nr. Paul CORN72) (n. (M. http://universulenergiei. 73 V.pdf. nr.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Simionescu 2005).P.T. partea I-a. 1949.din 1947 controlor în cadrul D. 38 din 15 febr. dosar nr. din 1942 şi al P.XI. 8. 281. 71 V. 1027. 49 .E.T.C. 107 din 13 mai 1947. 284. (M. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D.C.P. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). 6684.G. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15).280. 72 V. Paul (n. p.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. partea I-a. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. în prezent în S. nr. nr.I.. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţio nalţărănişti (v. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Jak (n. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar.I. p. Moise . tatăl lui Octav Cornea (matematician.arhivelenationale.. 1945. 9718).1923. 70 V.C. partea I-a. p. Paul COHN. 845.C. unde activează până în anii ’70 (v. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. 10. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70.. CORNEA.V.

C. 75 75 76 V. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. / ZAIDNER76) (23.C. doc. ulterior în U. 2-5. căs cu sora acestuia. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.A. dosar nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Anuţa (Hana)) – ilegalist. al P. inv. 2278. Iacob (8. doc.Of. p. (1955-1958)./P. al P.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.S. Soroca.N. partea I -a. 62. fiul lui Herş şi Ester) (n. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. secţia Cancelarie – dosare anexe. membru supleant al C. 871).M.VII. la sfârşitul anilor ’40. 225. al P. Sugarman f. din 1930. Basarabia – d. 225.” clasa a IV-a.R. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M.C.V. 1946. revenit în România în septembrie 1944. dosar nr. 289. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)).N. VINŢE) (16.R. 77 V. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952).F.C. G.C.S. după război activist de partid. (1957-1958). 3/1964. decizia nr.. anexa la dosarul nr. dosar nr. 235 din 10 oct.286. în 1958. cu Maria (încă în viaţă se pare. COSTIN. M. al P. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. 91. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. 50 . (1945-1951). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.R.C. 19. 193 din 22 august 1947. eliberat în 1969 (v. fond 495 (“România”).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. KOTOVSKI. ff. exclus din partid. Lipova.C.R.C. 91). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a III-a.M. Diamant 1979: 371. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. într-un incident rămas încă incomplet elucidat.X. Grigore (n. secretar al Uniunii Sindicatelor C. 288. al P.T.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.36/fisapenala. inv. Alexandru (n. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). 1946. 223 din 26 sept.C. C. ambasador la Beijing. – secţia Cadre. Constanţa (n. http://86.1911 Zăbalţ.X. “RomânoExport”. K/72. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M.JPG. nr. fond 495 (“România”). aceeaşi decizie în M. Jdanov”. al P. C.R.C. nr. 3293.F. 66/1956. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). inv.955). decorat prin Decretul nr. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. în Bucureşti).R. plus anexa la dosarul nr. ilegalist. Berindei. membru U. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.935 din 16 sept.C.S. C. COSTEA.Of..1914 Constanţa – 2.III. 233-240.R. 225.17. 1995) – fost muncitor în industria textilă.A.a.II. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. 10522. p. nr. 10. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. fond 495 (“România”). Mirel ZEIDER 287.. inv. sinucis în 1951. Helene. inv. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). L. cu Zoia. cu referat de cercetare la fd.R.125. II. V. fd.R. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. 2).C.E. partea I-a. 290.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. COŢOVEANU. referatul de cercetare la Fd. 66/1973. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n.R.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379.Of.C.I. (v.P. pentru subminarea economiei naţionale. p. vol. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. CRĂCIUN.E. căs. şi Solomovici 2004: 283). nr. al P. anexa la dosarul nr.. Arad. 3293. Mirel (n. autobiografia sa în A. 1857. căs. 15. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.2002 Bucureşti) fostă ilegalistă (membru de partid din 1935).M. dosar nr. COTOVSCHI.C. M.: 108).C. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948).C. 1946 a ministrului Justiţiei în M.1916 Vertujeni. căs. revizor de locomotivă la Depoul C. 21).

apoi ministru-adjunct (1957-1961). membru al Comitetului de Luptă pentru Pace al R. din februarie 1948 controlor în cadrul D. ulterior activist de partid. IV-a. 225.R. p. membru al Consiliului General de Conducere al A. (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. DAN. nr. 642) CZIKO.C.1907 – 14.C.Of.F.F. p. 641). 4). în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.A. şi “preşedinte activ” (i. 4686).. Finca DAVIDOVICI. p. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. decorată. expert economic în delegaţia României la O.1984 România) – evreu maghiarofon. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).U. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.. (1950-1952).E. deputat M. 1949. (din 1946). Cluj (1945-1947). autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. membru al Comitetului Executiv şi al C . 26 din 1 febr. ca pensionară.X.M.291. 110 din 18 mai 1945.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.R. p. 1949.R. 873 al MAN din 20 august 1949).S. 66/1962.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.E. A. fiul lui Lazăr) (17.R. 644). 51/1952). al P.R. nr.G. p.C. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951).P.X.VIII..Of. membru al C.A. dosar 51/1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 748).R. nr. 294. p. 15 din 19 ian. ilegalist. 622.I. ministru al Culturii (1953-1957). (1945-1969. 190 din 19 august 1947.C. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”).M. 31 din 7 febr. membru în conducerea U.N. partea I-a. Lörincz. inv. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A./A. 3293. SCHNEIDER) . al P.R.R. CRIŞAN. fd.S.1924 Kecskemét.. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). cu stagiu recunoscut din 1929. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M.R.M. iar ulterior în centrala M.I. 293.A. respectiv cadru didactic de economie politică la I. nr.N.. Laurenţiu (n. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. 15 din 19 ian.Of. (1945-1948). 7491). președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). partea I-a. a M. CROITORU. Ed.Of.R. anexa la dosarul nr. al P. al P. respectiv Relaţii Externe. executiv) al U. (1948-1952).activist al P..E. partea I-a. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. DAN.E.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. CRISTOFF.C. cancelarie.N.C. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.D. partea I-a.. fd. (mandate succesive 1946-1969). 292. C. partea I-a. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). de Stat pentru Literatură Politică.C. Hermina .D. (v. al P. 296.Of.” cls.E. 298.C.I.C.C.C. partea I-a. Pavel (n. 295. a M. prin Decretul nr.R. III-a. CRIŞAN.e.Of.C. iar ulterior. E.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. inter alia.P. 297. C.C.C. dosar nr. partea I-a. CROITORU. 1947. nr. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953).C..din 1947 controlor economic în cadrul D. apoi transferat la C. (M. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. colaboratoare la revista Femeia a F. p.A. Frieda . nr. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. soţia lui Paul Leibovici-Dan. dosar nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.S. decorată. doc.P. C. inv. 1949. al P. al P.R. . ff. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. 1948. nr.. p. dosar 51 . nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. fond 495 (“România”). 1957).E. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. fratele Marthei Drăghici. H.U.I. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. 1033). 189 din 17 august 1948. deputat de Bihor. David (n.C. Ungaria – 1959) .C. 15 din 19 ian. partea I-a./P.R.F.R.Of. Ecaterina (n. II-a în 1949 (decretul nr. Adalbert – ilegalist.G. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr.L.N. 118-121.C. (1959) şi referat de cercetare la fd. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14.

însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). 312.Of. apoi traducător şi regizor de filme documentare. ff. 308. partea I-a. (?) DEBU. 4252). nr. 8-11. 1949. Mişu . 307. 1949.F. 22 ian. Pacepa 1999: 90. 306. p. 264 din 14 nov. IIIa. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. partea I-a. 1654-5). Ivan Alexandru (16. p. 313. p. 4257). comunicare personală din 14.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii.D. DASCĂLU. p.1977) .membru în conducerea centrală a C.C. partea I-a. 184 din 11 august 1948. DAVIDESCU. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.299.A.G. nr. 1949. partea I-a. 305. Rudolf .) . 119 din 28 mai 1947. (1952-1953). apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf. p.1928 Timişoara – 16. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f.R. S. 311. Paul (n. partea I-a. DAVIDESCU.Of. DELEANU.D.u. Constantiniu 2003: 90 ş. 642). Ovidiu .Of. 15 din 19 ian. DAVID. Mihail . Hari (n. 10381). Moriţ Davidovici) (21. Oprea 2002: 303.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. partea I-a. 10092). Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. DECEANU.V. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de 52 . N. 273 din 28 nov. 1945. nr. 303. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. 29/1957.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. director la Direcţia Administrativă în centrala M. DAVID. a M.I. 1944).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.E. partea I-a). pp. (?) DEMETER. 301.E. 309. DAVIDESCU. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.L.şeful serviciului Cadre din cadrul D.a. nr. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. Idel .. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.Of.G. 32 din 8 febr. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a.. membru de partid din 1945. DASCHEVICI.R. 1964.P. 1945. a III-a (Deletant 1999: 248.Of. 15 din 19 ian. DAVID. p. partea I-a. (1948-1949). p. 304. 1035). p. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. nr. 1123). 35 din 11 febr.Of. DENEŞ. Harry GREENBERG) (n. 285 din 12 dec.din 1947 controlor în cadrul D.E. 52 din 4 martie 1945.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 300. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. Solomovici 2001II: 118.2011 a fiului său. Villy . 302.Of. 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.I. DAVIDESCU.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. p. 28 din 3 febr. partea I-a.Of. M. 10872). membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954.). 314. p. nr. P. nr. 5464). nr. 642) DAVIDOVICI.U. C.II. 1949. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 1949. nr. DAVIDOVICI. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. Balas 2008: 367-8. 119 din 28 mai 1947. 32 din 8 febr.1903 Iaşi – 16. 310.I.A.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. nr. partea I-a. 1134). nr.Of. 187). partea I-a. nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. decorat prin Decretul nr. (M.IX. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. M.Of.Of.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1905 Houston. 1213.Of. nr.2). partea I-a. nr. Ilarie .G.Of. 804 din 21 dec.XI. O. 148 din 30 iunie 1948. 1949. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011.

32 din 8 febr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.VIII. eliberat în 1964.anii ‘60).1968).IV. 316. din ian. respectiv http://tismaneanu. când se pensionează.315. delegat director al Diviziei Administrative. 1224). Gh. colaborator zelor al Securităţii. Déak Tamás. 1949.1913 Ciuc – VIII.R. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Ap.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. 8966).pdf. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. nr.u. Petre Stoica.C. dosar nr. DEUTSCH. Constantin Chiriţă. 190 din 17 aug.125.XI. dosar nr. emigrat în Israel în 1970. Paul Schuster. DEREVICI. a III-a. Gerhard Möckel. u. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.până în febr. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). (dosare anexe. 25/1954)) (v.2008 Bucureşti82) – activist de partid. Emeric (3.N.” cls. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945. apoi colonel în Armata Roşie. DERERA.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. Richard Wurmbrand. Costel . Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). Lucian Grigorovici.a. Politică.125. Nicolae Breban. Oskar Pastior.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. 155.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. Solomovici 2003: 88). menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. şi Kuller 2010: 190). Francisc Munteanu.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). Totok 2008: 75. http://mobil. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). 78 V. generalul Ştefan Kostyal.JPG. Nadia Pohne. dr.C.R. (1951).. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. decorat în 1971 (Decretul nr.R. Ştefan Tătaru. http://www. decorat prin Decretul nr. 1133). 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului.C. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Titus Popovici.jewishfed. ulterior directorul Spitalului nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002.1920 la Craiova. soţia sa.IV. fond 495 (“România”).A. al P. 79 V. destinată deţinuţilor politici. ff. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. 2010). Kuller 2008a: 122-3). a II-a.N. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. 948. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. 318. 81.C. Bălţi – 8.R. partea I-a. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. nr. Ipolit81 (13. 53 .17.Of. Monica Lovinescu.Of. până în 1968. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. 317. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). DEUTSCH. Heinz Galinski. p. Tiberiu Olah.M. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v.C. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. apoi în Germania în 1971. jud. etc. p. Paul Anghel. al P. 1229/6.romanianjewish.36/fisapenala. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.pdf) 82 V.VI. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.. Max Demeter Peyfuss. 225. Lazăr (n. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. unde întocmea la Chişinău. Mihai Gafiţa. fişa matricolă penală la adresa http://86. este asumată de către F.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. etc.E. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M.rfi. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79. Tismăneanu 2008: 71. nr. partea I-a. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. Siegler) (1899 -1985). după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.S.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. Gáspár Miklós Tamás. Alina Derevici (n. Univers.1977 Bucureşti) . 12. păpuşi din Cluj.17. 1946. inv.C.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. H.1897 Cucioaia. 9 Bucureşti (1948 .php (accesat dec.wordpress. fd.

737). (succesiv între 1961 şi 1975). (?) DINDERE.I.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. a M.A. 1948.C. partea I-a. căs.F. partea I-a. 24 din 30 ian. după război activistă de partid. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. a M. p.R. nr. Sâmpetru German.Of. DLUGACI. nr. (1947-1948) (M. partea I-a. 15 din 19 ian.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Renée .E. 643). Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.I.III.R. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. Craiova) – “of Jewish origin” cf. 1947. nr. 1946. 15 din 19 ian. nr.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index.N. la rândul său ilegalist DOBREANU. p. nr.din 1947 controlor în cadrul D. 7950). 11711). în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”.Of. 1899 Soroca) – ilegalistă. cu Bernard Dlugaci. Marcel . p.I. 3713). Zoe (zisă “Zebra”) (n. 1654-5) DRĂGAN. 322. pp. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.A. Mehedinţi – XII. DIAMANSTEIN. Ignat .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 321.A. Şt.Of. p. (întocmit 1955).Of. III-a. nr. fond 495 (“România”). 15 din 19 ian. p. 4847). 1948): 3). 329. (M. partea I-a.I. pp. 330. 1949. 25.125. al P. partea I-a.R. partea I-a. nr. 22 (20 aug. 1196 – pentru schimbarea numelui.2008. deputat M. p. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965.17. 4423). 13). 1857. Vilma (n. p. din nov.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. 324.G. Nicolae 2011: 159). în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. Solomovici 2004: 281-3. Tatiana . inclusiv menţiunea despre Dindere. DONATH.Of. DEUTSCH.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.1921 Vânători. inv. Andreescu. DIAMANT. dosar nr. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. 40 din 19 febr. DONEA.osaarchivum. doc. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.C.E. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. în arhiva Open Society Archives. partea I-a. fişa matricolă penală la http://86. Radio Europa Liberă (10 august 196583). M. 326. în Bucureşti (M. 325. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). apoi.C. Nastasă.” clasa a V-a (M.319. 1949.avocat. 195 din 24 august 1948. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.C. DEUTSCH. 327. 320. III-a. Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. după 1945 membru în Comisia de Control a Partidului. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). (1965-1969). Mihăilescu 2006: 378. E.P. DOZSA.S. al P. nr.Of. nr.C. 323. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist.R. 52 din 4 martie 1945. 83 V. Pavel (n. partea I-a. 1945. partea I-a.Of. 114 din 19 mai 1948.08. fondatoare şi membră în conducerea U. jud. B.1909. 225. Basile –controlor în cadrul D. 200 din 1 sept.Of. DIKMAN. Cosma 1994: 268. p. 259 din 7 nov.G.php. 1949. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. I. partea I-a. încă în viaţă în 2004. 641).org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale.Of. Emanoil (n. 54 . 7038. Gheorghe (23. 84 V. nr. Varga 2003a: 664-5. nr. membru supleant al C. 106 din 12 mai 1947. 645).în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . (1945-1948) (Mâţă 2007: 247.shtml. Ivan . p. ilegalistă.Of. partea I-a. partea I-a.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. 328. Lea . fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. 127 din 3 iunie 1948.B.E. la http://www.R.Of.C.Of. 380.

J. partea I-a. partea I-a. partea I-a. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. M. pp.N. partea I-a. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. Leopold .XI.G. M..1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). Harry MENDELSOHN) – medic M. (?) DUDUMAN. David . al P. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U.A.Of. Tutova.C. Tutova.?) – 85 332. 334. 1654-5) DRIMMER. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). p.R. şefă de secţie la C.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. nr. ilegalistă.A.F. 190 din 19 august 1947. http://www. al P. DRIMMER. fond Comitetul judeţean P. iar apoi promovat inspector în cadrul D. partea I-a. de formaţie croitoreasă. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. nr.R.R. 335. (M.C. 333. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.) din Bârlad (Zahariuc 2012).A. / Steaua Bucureşti (1953-1957. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). 200 din 1 sept. (1955-1960).C. 52 din 4 martie 1945. susţinută totuşi. 336. 338.N.Of. decorat cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948.ro/DocumentView.html. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. p.I. 7951). nr. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. la Legea nr.I.G. inter alia. 86 V.C. nr.C.controlor (până în febr.R. DRĂGHICI. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.R.N. membru în conducerea U.C. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. şi http://www..html.C.88 (v.în martie 1945 reîncadrat în D. C. 87 V.a. 5784).M.F.R.C.C. de Solomovici (2001II: 44).romanianjewish.E.C.Of. ECONOMU.I.G.Of. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. p. Cosma (1994).C.R.331. David [Druckman?. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1941. p. 10496. 1948). încă în viaţă.C.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. respectiv (D. aidoma tuturor rezerviştilor evrei. C. 55 ..C. 1948.I. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. DUMBRAVĂ. în 2004. (1945-1948). CZIKO. şi Ion N. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). DUNĂREANU. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.n. a M. 132. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). 1947. DRUCHMANN. fiica lui Lazăr. al P. 1626.Of. n. 289 din 5 dec. Lupu (2011) ş. partea I-a. nr.A. 45 din 24 febr.jurnalul. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască.I.C. 7590). soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. a M. v. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. 1945).C. Martha (n. nr.R. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). Virgil (23. mama nefiind evreică ) (1918 Bucureşti .R. Menyhest . la Budapesta. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. EBNER.Of. 339. Nina (n. nr. după război membru de partid.S. Horia (n.C. (M. (1954). p. Oprea 2007: 64. a M.Of. 337.R. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). între 1944 şi 1953. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). N.wolterskluwer. 1966-1967). dosarele 2. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P.M. p.G. III-a în 1971. (M.3 şi 4/1945). Vaslui A. al P. respectiv secretar la prezidiul M. 275 din 27 nov.E.aspx?DocumentId=27874.E.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Carenina ŞRAGHER.A. 1947. M.din 1947 controlor în cadrul D. 7491). consilier tehnic al C.

E. cu drept de semnătură (M.Of. M. p. Mauriciu (n. nr.Of. H. al P. p. partea I-a. partea I-a. 3806). EDELMAN. nr.2). partea I-a. 229 din 4 oct. nr. 186 din 13 aug. (M. partea I-a. 8971). 225 din 28 sept. Samy (n. 1948.. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. 289 ş.Of.R. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. partea I-a. nr. 1948. 16 din 20 ian. partea I-a.Of. p. 1947.I. al C. nr. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. ulterior membru în conducerea S. 348. nr. p. în mai–iunie 1948. 210 din 10 sept.. secretar de cadre la comitetul judeţean P.G.I.C. 76 din 30 martie 1946. a M. EGHER. inv.. C. 4534). 192.C. nr. Stelea nr. pe str. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2.C.C. nr..Of. 3293. nr.G. M. p. EIBL. 1949.C. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. anexa la dosarul nr. nr. 1948. menţionat şi în declaraţia lui A. 7461). 748). arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. 1948. EHRENFELD. eliberat în 1964 şi reabilitat.N. 349. secţia Cancelarie. partea I-a. consilier tehnic al F.A. nr. 194 din 25 aug.. 126 din 6 iunie 1947. inv. partea I-a. Osias . partea I-a.Of.C. nr. 3. M. M.S.S. cu referat de cercetare la fd. p.R. EIDLITZ. 1947. p. 8072). menţionat la conducerea sectorului industriei laptelui după război (Nikolić f. p. 1948.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. partea I-a. 334 şi nr.F. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 12. p. 78 din 4 aprilie 1945.C.E.Of.Of.I. Marcel . nr. partea I-a. 18 (14 iunie 1948): 6). 105 din 12 mai 1945. p.R. al P. 4255. p. Ioniţoiu 2000 III:205). nr. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.C. 346. Augustin .a. (1967-1974) (A. 267/1945. N.B.I. C.E. p. 662). EDELSTEIN. p. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. nr. partea I-a. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 11 din 14 ian. 343. nr. 10582).XII. p.340. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş.C. 1948) (M. 1945.C. B.din 1947 controlor în cadrul D. fd. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). 204 din 5 sept. Martin . 344.I. 3293. p. EFRAIM. cu referat de cercetare la fd. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948).C. p.Of. 37 din 14 febr. EDEL. Andreescu. p. C. 342. partea I-a. 1947.u.Of. al P. pensionat la 1 mai 1947 (M.în 1946 numit de C. partea I-a.Of. 1948. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian.Of. Varga 2003a: 664-5. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2758).Of. (M. 26 din 1 febr. Nastasă. anexa la dosarul nr. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. EHRENFELD. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. 1946. 287. 576). din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. partea I-a. 79.C. nr. 1947. Ecaterina – deputată supleantă de Arad. 1261).R. 1952. a M.Of.R. eliberat în 1954). 119 din 28 mai 1947. 3188).Of. 84 din 9 apr. 1946. “Exportlemn” din Bucureşti. 10 din 13 ian.C. apud Solomovici 2001II: 104).. nr.din 1947 controlor în cadrul D.C. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. p. M. EHLING.Of.R. 3000). partea I-a.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. partea I-a. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70.E. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. dosar nr. 345. 62 din 15 martie 1947. partea I-a.L. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M.B. 9/1988. 79 din 3 apr. p. Bihor după război. nr.Of. 7666).D. p. nr. 347. 6683). 56 . administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. 341.

G. 23. până în febr. 1677. “dosare adiţionale”). 15 din 19 ian. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). şefa secţiei cadre la şcoala de partid.Of. 1949. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 203 din 2 sept. Andrei (n. ELI. 196 din 25 aug. nr. 508). ENGLER. Paul . etc.P. p. cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. 69 din 22 martie 1946. al P. (1947-1949). cu fişă de cadre la secţia Economică a C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 616 din 23 oct. partea I-a. inv.C.R.C. 225. EŞANU.a.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.E. partea I-a. 1949. E..după război controlor în cadrul D. p. partea I-a. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. 644).Of.g. dosar nr. ELIAS. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 707).R.R. nr. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M.C. 1949.Of. 7082). 24 din 30 ian.Of.A.C. nr. nr. p. 14 din 18 ian. 1949 354. 7313.R. FABIAN.D.C.E. p.C.E. subordonată M. originar din Cluj. nr. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. partea I-a.350.N. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Etty . p. p. fond 495 (“România”). 360. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 804 din 21 dec.Of. în 1945 în activul central al P. partea I-a.R. 7032).C. 1948. 299/1952. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.Of. 949). partea I-a. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. ENESCU. Daniel . apoi. nr. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. 1964.847 din 23 august 1948 în M. fond 495 (“România”). ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. IV-a. III-a (Decretul nr.I. nr. ocupând multiple funcţii (e. partea I-a.VIII. 25 din 31 ian.F. inv.Of. p. (dosare anexe. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. partea I -a.1899 Iaşi – 24. nr. p. 352. ENESCU. căs. 1963).până în febr. pp. secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. după război activistă a partidului. 52 din 4 martie 1945. nr. 1123.R. a M. FARCHI. a M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1947-1949). 17 din 21 ian. Eugen (n. 1949. doc. 225. nr. 619). Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. 351.C. 32 din 8 febr. 173 din 31 iulie 1947. 32 din 8 febr. nr. p. preşedinta C. 2651.A. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – de profesie medic.P.G. p. ESCHENAZ. 6781. 1949.).C.Of. al U.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. C. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (1955).Of. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D.Of. 358. p. partea I-a.. p. nr.Of. Eugen EBERVAIN89) (n. u. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. 357. EISIG. EMILIAN. partea I-a. 15 din 19 ian.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. p.Of.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4).C. 1123).VII.I. 1948. M. 1654-5) ERBLICH. 362. partea I-a. 641).C. 1948. 361. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. 1949. 1949. 194 din 23 aug.” cls. nr. ELINESCU. 15 din 19 ian. 57 . nr. p. în 1950 trimis ca medic în 89 90 V. H. Waldemar . Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M.. decizia nr. în 1979. Avram (n. ENESCU (căs. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. Sabina (n. 364. Stela – ilegalistă. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. FABER. 641). Marie-Liese . 363.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 355. inv. 532). 79. M. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). 356.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.. al P. 1949. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. II-a.Of. cu George.E. M.F.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 359. 738). după război angajat în M. nr. 353. nr. partea I-a.VII. partea I-a. 1948.G. partea I-a.

Adalbert .A.E. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). 1268. III-a. partea I-a.430 din 11 nov. partea I-a. Moise (n. 254-5).. FĂINARU.u. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. respectiv M. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. 737). al P. partea I-a. nr. 179 din 5 aug. Andreescu. FECHNER. 71 ş. p.C. 12626. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Rosen 1990: 66.I. 369. 662). după alte surse 20 nov. 1949. 16). 9340. FELDMAN. din 1954. (dosar 30/1947).în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. consilier juridic în cadrul C. al P. 16 din 20 ian. 58 . nepoţii săi sunt Steve Făinaru.1919 Bucureşti) .1911. Constantiniu 2003: 16.I.R. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. partea I-a. Simon (n.Of. 9859. 1947. 97).III. n. 1946. Jiu. 1914) – fost ajutor de croitor. nr. reporter la San Francisco Chronicle.Of. 225. Harry (n. după război numit. doc. 175 din 31 iulie 1948. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr.Of. 256 din 5 nov. 1976). cu prenumele nativ Şloim.Of. 372. p.. după război secretar general al C. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). (1939-1944).I. FLORIAN. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). (M.R. nr.C. 1947 în M. în caracterizarea unui coreligionar. 373.R. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1908. 1957-1961). 6292).P. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R.. 83. p. 367. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.Of. Solomovici 2004: 577. 1948. de profesie tipograf (cf. 26.Of.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Rafael – din 1948 director adjunct al D. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. apoi. Nastasă şi Varga 2003a: 396. Ştrul . 92 V. şeful Direcţiei Economice a M.R. Simion I. 93589 din 11 oct. p. n. 32.Of. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. nr. nr. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. războiul din Coreea. 240 din 17 oct. emigrat în SUA în 1929. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc.Of. nr. nr. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. Bercu (n. 371. FAUR. la începutul anului 1952. deşi membru al diasporei. 20. 24 din 30 ian. 219 din 23 sept.S. decizia ministrului Justiţiei nr. Egon Balaş. partea I-a. III-a în 1971 (v. inv. partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. p. partea I-a. Hersch FEINER) (1899-1968) . FARU.E. partea I-a. 70. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Vapniarka şi Caransebeş. 1948.S. partea I-a. FECHNER91) (n. 6474).S. I. 1947. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. 14 apr. secretar U. Balaş 2008: 235-7. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. la Budapesta (19481956). 158 din 12 iulie 1948.C.originar din Iveşti (jud. M. fratele poetului Dan Faur (n. Avram-Alfred Fechner.C. FELDMAN. 61 din 15 martie 1945.D. p. p. Galaţi). M. 5784. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). nr. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi.C.P. a M. p. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”).Of. FAIBISCH92) (n. nr.E. rapoartelor Siguranţei din 1941).C. 1946 în M. FARLADANSCHI. partea I-a. 115. 8.365. în 1942 refugiat în U.I. 370.. 33.Of.G. la întoarcerea în ţară.C. 368.T. Iaşi. deţinut comunist la Tg. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M.XI. de partea comuniştilor din Nord. nr. dosar nr.4. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. S.1919 Craiova) – ilegalist. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). 137. 1947. Cetatea Albă. Iacob (n. 113. 366. 47. 283 din 6 dec. 1915. apoi transferat în Ministerul Industriei. p. (?) FEDER.C.

Iaşi) – ilegalistă. 377. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M.. al P. Alfred . V. 375. cu Annie. I-a (Decret nr. 16. 873 din 20.R. FELNER. (zis “Poldi”) (n. nr. 1191). deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). nr.Of. 379.E.R. a M. 3904). 7491). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p.Of.E. 3293.E. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. 119 din 28 mai 1947. fiul lui Samoil şi Debora – d. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. în 2005 încă în viaţă. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. FERMO. 1946. 47/1956.A. Alice (n. 107 din 15 mai 1945. FENYO. membru P.R. cu referat de cercetare la Fd.X. p. V.d.. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. FETCU. 1946. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. dosar nr. p. partea I-a. nr.C. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. p. anexa la dosarul nr. şi A. M.I. nr. 15. partea I-a.1949). ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. H. fond 495 (“România”). 1945. C. (M. partea I-a.. partea I-a. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. cu grad de locotenent-colonel. după război consilier la Consiliul de Miniştri (cf. partea I-a. ulterior emigrat în Israel.R. căs. III-a (Decret nr. 645).L. partea I-a.D. p.1908.C. 203 din 3 sept. III-a. 141 din 24 iunie 1947. FIEDLER. GRÜNFELD) (n. 376. emigrat cu familia în jurul anului 1967. nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. 255 din 27 oct. eliberat în 1953. Alexandru .Of.Of.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.I. dosar nr. FILDGUT. M.1919 Oradea) – ilegalist. FILDERMAN. M. nr.M. nr. 1948. 42).Of. în anii ’70 menţionată în cadrul I.C. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. p. 10/1954. FILIP. 28. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. 1947. voluntar în Spania. (dosare anexe.C. 17 din 21 ian. Alexandru . 383.VIII. partea I-a. 225. 380. nr. partea I-a. 32 din 9 febr.VII.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.C.374. partea I-a.1979). Gheorghe (“Georges”.S. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 5140.” clasa a V-a.Of. 9692).avocat. FELLER.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. p. al P.. 93 http://tismaneanu.S. inv. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. 59 . partea I-a. membru în maquis. 378. 201 din 31 aug. Leopold S.C. pensionată în 1959. 6598).R. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). membru al C.Of. 3809).G. 9576). 15 din 19 ian. inclusiv pentru nume. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. 98 din 27 apr. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). membru P. M. p. absolvent de Politehnică în Franţa.P. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). nr.XI. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS.1900 la Bacău. nr. 912). p.R.C. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.E. nr. 1949.din 1947 controlor economic în cadrul D. Eugen . 501.com/2011/08/28/11132/. 38 din 27. M. (vezi de ex. 190 din 19 august 1947.N.R.wordpress. n.C. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. 381. inv. FELIX. p.R. Tismăneanu93).C. ?) .Of.). 382. inv. din 1931 (după alte surse din 1924).D. 4255.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1941. 153 şi 155 din Fototeca online a I.Of. p. nr.

E. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.R.C. 6474). cu referat de cercetare la Fd.Of. din 1948 membru P. anexa la dosarul nr. dosar nr. FINKEL.C. partea I-a. 1906 Roman.E. partea I-a. FITZNER. 4611). M.Of. din febr.R. 7491). FISCH.C. anexa la dosarul nr. 1948. nr. 389.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 3293.Of.G. 393..P. 738.Of. 74/1978. 390. în facţiunea pro-comunistă a P. 60 .. nr. Sanda (n. 1964 cu Medalia Muncii. (M. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 1627. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. 225. nr. 3293. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. 16 din 20 ian. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a.E.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. nr. M.IX. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.din 1947 inspector în cadrul D.G. (1958). Arie – inginer. 36/1952). 70/1956 FISCHLER. nr. 190 din 19 august 1947. p. fond 495 (“România”).Of. 264 din 14 nov. partea I-a. 9763). 387. 1948.G. p. 120 din 26 mai 1948. 662. David – membru de partid. 3293. FIS(C)HERMAN. III-a. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94.C. Marcel . Faibiş (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern.Of. a M.C.. 391. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. decorat prin Decretul nr. 1947. 45 din 24 febr. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. cu referat de cercetare la fd.. p. 1948. transcrierea la http://www. M.C.R. C. FIŞLER.C. C. 803 din 21 dec. Heinrich . inv. p.Of. nr.1985) – ilegalist (din 1932). (INCOMKA.Of.P.P.E. partea I-a.B.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Mauriciu – de formaţie inginer. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952).. 3678. I. 5464. 1948 controlor în cadrul D. 1949. nr.I. partea I-a. FINCHELSTAIN. 253 din 1 nov. 385.avocat.I.S.. 136/1956. nr. (dosare anexe.R. nr. FISCHER. p. 179 din 5 aug.P.R. partea I-a.C.Of. Ladislau . 2971. FISCHLER. FLACHS. 2066 din 20 oct. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. FINKELSTEIN.. 1963. inv. al P. anexa la dosarul nr. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. David (24. FLACHS. decorat prin Decretul nr. în Forţele Armate. p.C. 423 din 15 iul. A. 1627). respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. FISCH. 10092). 24 din 30 ian. partea Ia. partea I-a.R. 1947. 2308. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C.Of. nr. nr. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. p. partea I-a. 149 din 26 iunie 1941. prin Decretul regal nr. a M.Of. respectiv cadru didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. secţia Cancelarie – dosare anexe. I.R. partea I-a. nr.I. apoi Agriculturii. Leon . a M.Of. M. 1948. Silviculturii şi Apelor. 3. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 45 din 24 febr.C.384. 1947 (M. 173 din 31 94 Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. a IV-a. nr.S. 148 din 30 iunie 1948.. al P.osaarchivum. M. v. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Ghizela . 388.shtml. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. 5830).Of.E. nr. p. M. p. 395. M. 386. 79 din 3 apr. partea I-a. nr. cu referat de cercetare la fd. al P. 396. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv.D. secţia Cancelarie – dosare anexe.1910 – X. nr. C. 392..C. inv.după război controlor în cadrul D. p. al P.M. Industriei Alimentare. p. 1948. director în Ministerul Agriculturii. 394.C.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. nr. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. membru în conducerea C.G.C.D. doc.

R. FLAVIAN. FLOREA. M.C.d. 398. 6781).R. (numit în 1950). membru membru în C.A. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. 3. Jacques (n. partea I-a. nr. 403. 70 din 25 martie 1947.R. Dobre et al. (1946-1948). 148 din 25 iunie 1941. 402. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. membru al Biroului Organizatoric al C. M. FINKELSTEIN95) (n.R. Şi nu „Mihail Iacobi”. p. 1033). secţia Cancelarie – dosare anexe. p.R. 1947. M. nr. 266 din 20 nov. nr. 9763).VII. 1947. partea I-a.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. Năstasă şi Varga 2003a: 24). 11029. 2006: 65.R. FLORESCU. 1952-1953). Jean (n. nr.243 din 30 sept. 63).C.P.” clasa a II-a în 1948.a. (1955-1960). (în 1948).Of. a M. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. dosar nr.C.Of.C.R.N.I. iulie 1947.S. decorat cu ordinele “Steaua R. partea I-a. al P. 3660). (M. (1950-1954).I.C.G. deputat permanent în 95 96 V. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. (M.T. 2371).R. inv. p. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. cu grad de colonel. nr.R.1913 Galaţi) . 2. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. (mandate succesive între 1946 şi 1961). 111.R. al P. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.1912. p. 253 din 1 nov. (din 1958). după război membru în conducerea C. anexele la dosarele nr.VI. FLORIAN.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. 1946 în M. 1948. 143.C. a M.A.1911 Nana.C. p. Marcel (n. partea I-a. fond 495 (“România”).C.N. 288 din 12 dec. partea I-a. nr. partea I-a.108/1955). partea I-a. 61 .D.C. (“dosare anexe” u. inv. cum susţin Tismăneanu & co.. 22/1956 şi 42/1979. al P. nr.U.C.Of. nr.1916 Tg. la Bucureşti.C. 229 din 3 oct. 90). Iancu Frenkel96 IACOBI) (28. Marcel FEIGELES) (n. prin Decretul regal nr.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. inv. fond 495 (“România”).III. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei.D.P. 8856.Of.X. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 2066 din 20 oct.D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. (1950-1952).din 1947 controlor în cadrul D.E.G. 1945. decizia M. 401. p. 157 din 4 mai 1971). Emanoil (n. p. cu referat de cercetare la Fd.D.T. (C. partea I-a. vechi ilegalist. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. (dosare anexe. Gheorghe [alias] (16. în Forţele Armate. FLORESCU.Of. 188 din 15 august 1946. Jean BLUMENFELD) (n.II. nr.P. respectiv prim-secretar al C. nr. 225. 3905).Of.C. 404.ilegalist (membru P. partea I-a. p. apoi secretar general (1948-1949). 399. BC) . 97. partea I-a. p. p.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. p. al P. Erwin .D.. partea I-a. 10731. Mihail (n. 1947.M. Andreescu. deputat M. FLEISCHER.M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of.2000) . cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C.P.R. (1949-1955). încă în viaţă la începutul anilor 2000. membru în Consiliul General de conducere al A. 1947 (M.P. ministru adjunct al Agriculturii (iul.C. 10092). al F. FLOREANU.M. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 2006: 108). preşedinte al F.397. 400. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 23. al U. după război în presă. Zilli . 25/1953.L. FLORESCU. al P. 225.M. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). 264 din 14 nov.C. 107 din 15 mai 1945. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. 10158.C. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri.R.J.E.E. inv. nr.C. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. al P. Roman – 25. nr. Ocna.A. nr.Of. 2266). C. 3293. 31 din 7 febr. 1934). nr. 1945.C.Of.I.Of.C. 2004: 265-6. dosar nr.R.

1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. Nastasă.C. p. partea I-a. sub numele “Laura Cernea”. membru al C. II-a.012M. (M. p. 148 din 25 iunie 1941. în 1979. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. p. 123 ş.H. Marea Adunare Naţională (1946-1951).G. parte a I-a. Ionel (n. 45 din 24 febr. 139/1943-1944). colecţia RG25. FOCŞENEANU. 411. FOCŞENEANU. în 1945 fondatoare.I. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R..Of.T. 62 . 26 din 1 febr. p. I-a.a. ulterior cercetător.F.P. 751). șef al secţiei de industrie al C.M.G. I. unde ocupă diverse funcţii. partea I-a.A. 219 din 21 sept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1948. 240 din 17 oct. Max (n. a M.” clasa a II-a. nr. 412. 225. p. 9341. 1979). Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr. al P. (1965-1968).C. inv. nr. Eleodor – din febr. FRANCHE. nr. Mihăilescu 2006: 429-30). p.M. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). 255 din 7 nov. (M.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. fond 495 (“România”). în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale.I. 1945. 30. 93582 din 11 oct.Of. 408.S. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. Lazăr .). 3660). 407.1924. Alică Florescu.405. (M.R.P. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.C. FRÄNCHEL97) (n. 1947. FOCŞENEANU. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. timp de două decenii. 119 din 28 mai 1947. Dumitru – ilegalist. nr. partea I-a. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). partea I-a. şi alte organizaţii internaţionale. nr. 229 din 4 oct. şi cenzor supleant al U.G.F.Of. (din febr. 97 V. 38 din 27 ian.1913 Bucureşti) . ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). 1948) (v. 9805).R. p.Of.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. fratele avocatului Emil Focşăneanu. partea I-a. partea I-a. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?).S. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti.Of. nr. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. dosar nr.III. apoi a avocatului Iosif Schraer. apoi membru al C. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?.X. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 4251. 1627).Of. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U.R. Varga 2003: 369ş. Bărbulescu 2009: 66.C. 10 din 13 ian.. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. a M. 1940-1944.E. 1948. 94. 409. p.Of. 7715).din 1947 inspector în cadrul D.C. 1948 controlor în cadrul D. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). 406. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. decizia ministrului Justiţiei nr. al U. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. Dorohoi . FOCŞENEANU.E. nr. FORIŞ. ministru al Industriei Chimice (1952-1957).D. 1947. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. 22.N.Of. 8970). partea I-a. O.Of.M. decorată ca pensionară. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.A.E. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Şt. ulterior deputat de Prahova. 1947 în M. 27. partea I -a. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. dosar nr. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.I. 1945. nr.R. 1160). 1947. (1945-1948).S. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965).C. 410. ministru secretar de stat la C. fiul său. p.u. FRÂNCU. FONEA.

8460). p. pp.Of. pp.Of. 425. 1654-5).Of. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 421.R. în oct.P. 4611). p. 222 din 29 sept. partea I-a. pp. (M.R. 1123). nr. 420. nr. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M.I.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. FULGA. partea I-a. 70 din 23 martie 1946.413. 1947. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 52 din 4 martie 1945.N.R. partea I-a.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. FRIED. A. M. 8970). 1949. M. 2667).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D.G.E.Of.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 1947.G. (M. FREUD.C. partea I-a. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. a M. nr. 7817). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 281 din 7 dec. 1-2). C. nr.C. 63 . 66/1950. p. inv. partea I-a. 948.Of. fd. 419. 52 din 4 martie 1945. dosar nr. FRENKEL.G. 414. 32 din 8 febr. C. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 98 V. Herman .Of. 5806 din 19 ian. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 15 din 19 ian. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române.G. 52 din 4 martie 1945. nr. Bernard .Of.R. 225. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. FRÖLICH. 803 din 21 dec. 423. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. partea I-a.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. 276 din 28 nov. probabil rudă cu Mihai Frunză (v.I. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. FREU(N)D.Of. partea I-a. 13.C. nr. 10533). p. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. 10679). 1946.Of. al P. FRIEDMAN. p. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 422.G. nr. Hellin Constantin (fiul lui Adolf) (d. partea I-a. 1946.I.Of.Of. infra) (A.I.C. a Ministerului 417. 427.F.C. partea a 2-a. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. a M. C. p. începând cu 15 august 1945). FRIEDMAN. 1257. 229 din 4 oct. 120 din 26 mai 1948. Solomon Mihail . 424. partea I-a. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. FRANK. Vasile (n. 1).C. 282 din 5 dec. partea I-a. 1654-5).E. – secţia AdministrativPolitică. stabilit în august 1945 în România. 1947 reîncadrat (retroactiv.R.XII.R. (M. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. nr. p. 1947. 1949.C (M. în 1949. FREIER. doc.F. nr. apoi la Corpul 4 Armată. FRUNZĂ. nr. 1654-5) FRIEDLÄNDER. nr. partea I-a. III-a.G. decizia ministrului Justiţiei nr. fond 495 (“România”). 1945.F. 1949) (M.F. ff. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). I. partea I -a.Of. A. 1949.G. 5464.Of.Of. FRIEDMAN. C. pp. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 148 din 30 iunie 1948. 418. 416.din 1947 controlor economic în cadrul D. FRIEDMAN. 32 din 7 febr. 52 din 4 martie 1945. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 1189. Adalbert . nr. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. 1654-5). 641). p. nr. nr. p. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Herman .C. 1946 în M. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. incinerat. în 1953.C. dosar nr.A. cu grad de maior.Of.Of. 1964 cu Medalia Muncii. C.E. p. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. 34 din 10 febr. FRODA. 415. partea I-a.. nr. 426.

M. nr.Of. 256 din 5 nov.M. partea I-a. Elvira (n.VIII. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 87 din 13 apr. p. p.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.I.C. 1948. partea I-a. a M. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. nr. nr. 37 din 14 febr. 439. 1948 – febr.C. 119 din 28 mai 1947. partea I-a.XII. 225.R. partea I-a.I. 1267). ? . fond 495 (“România”). ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 158 din 12 iulie 1948. dosar nr. 64 . 7077).Of. p. 32 din 8 febr. partea I-a. 1946 a ministrului Justiţiei în M. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. p.E. p. (1956) indică numele de naştere Grosman. 79470 din 12 aug.Of.1984) – basarabeancă. 110 din 18 mai 1945.C.Of.428. 3047). 440. Heinrich .G. 9857. GALL. GANZ. 1963. nr. Gheorghe (n. fond 495 (“România”).după război inspector general adjunct în cadrul D.2000) . 434.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a 431. partea I-a. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 8970).după război inspector în cadrul D. Boris . GÄRTLER. p. p. 15 din 19 ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr.C. 225. partea I-a. inv.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 643) GALIN.I. 436. 81 din 6 apr. ulterior la Ministerul Industriilor (M.1918 Pădureni. Gheorghe. (M. 1946. (responsabilă cu arhiva).Of. Gaişinskaia.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. M.Of. fiul lui Alexandru şi Terezia) (14. 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. 5784). Arad . partea I-a. Ministerului Industriei şi Comerţului. nr. GAISINSCHI. F. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. 196 din 26 aug.IV. 1947. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. al P. p. Carol . M.I. 5784). 438.Of.Of. nr. 1948.C. din 1942. 335 din 20 iun. I. 1947. 157 din 4 mai 1971). (Decret nr. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr.Of.E. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4255).1907 – 9. 4255. nr.Of.D. 6474). 119 din 28 mai 1947. p. GARTNER. p. 1949. 1949) (M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv.C. partea I-a. 437. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50.R. căs. III-a. Samoil . 1134. p. 229 din 4 oct.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. p. partea I-a. M. Ludovic . nr. GALL.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. nr. GALENSOVSCHI. secretar particular al lui Dej. GALL. 1948.Of.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 9282. partea Ia. FUNKEL. 433. al P.d. 1948.C.C. 3). . după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. partea I-a. 435.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.R. nr. 158 din 12 iulie 1948. p. FUNDOIANU. 3372. GASTON MARIN. partea I-a. partea I-a. 441. director tehnic la UnderConstruct SRL). GALLIN HERESCU. partea I-a. “dosare adiţionale.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. FULGA. p. p.C. 1949. 658).Of. 7 din 23. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. la Direcţia I. 179 din 5 aug.Of. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. a M.C. 196 din 25 aug. 429. Gheorghe GROSMAN. p. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C.Of. Roza . nr.G. ilegalistă (membru de partid din 1923). Teodor .Of. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. după alte surse GROSSMAN99. 1949. 430. membru P. 4038). 16 din 20 ian. 432.

nr. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. GĂLĂŢEANU.R. 65 . nr. 4384). Jacqueline. secţia Cancelarie – dosare anexe. 109 din 10 mai 1941. apoi Constanţa (1947-1950). cu grad de maior.I. anexa la dosarul nr. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. prin Decretul regal nr. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). nr.I. ilegalist (membru de partid din 1931). nr. 444. din cei doi copii. Eugen – fost blănar. cu referat de cercetare la fd. 3293.R. 253 din 1 nov. partea I-a. inv. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. partea I-a.S. Dorina (n. 445. 5626). p. GĂLĂŢEANU. GENAD. partea I-a. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). 194 din 25 aug. p.Of. ulterior revenit în România. GELLER. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). nr.E.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 275 din 27 nov. 1947. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).R.C.” clasa I-a prin Decretul nr. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. Roberta (1917-2005. anexa la dosarul nr. participantă în Rezistenţa Franceză. decorat cu ordinul “23 August” clasa a 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Adolf (n. după război activist de partid la nivel regional. C. secţia Cancelarie – dosare anexe. GASTON MARIN.C.I. 1946. partea I-a. 446.Of. C. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948.P. (M. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). 1947 (M.Of. 112 din 17 mai 1948. 1947. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). cf.pdf. 1964. cu ordinul “Steaua R.C. 152 din 5 iulie 1948. 162/1968. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. al P. a M. cu referat de cercetare la fd. demis în 1954. propriilor declaraţii. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). Stefan . în timpul războiului. p. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). N. 3/1967. Sapşe – inspector economic în centrala M.Of. 288 din 12 dec.. membru al C.Of. 10496). inv.. nr. GENAD. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). 7666). 2066 din 20 oct. (1950-1953).G. 2565). 9763). în 1986). fiul.R. al P. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.org/db/pdf/nr225/pagina13. unde a decedat. partea I-a. N. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. partea I-a.XI.C. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. KESSLER) (31. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). al P. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. 1947. nr.R. sora lui GheorghiuDej).1896 – 29. 3293.romanianjewish. 2321). 443. nr. 448. p. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. 12838). pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului ).C. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. nr.C. ulterior reabilitat. partea I-a. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. p. iar fiica.442. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. GÂTLAN (căs).Of.C. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. 447. în Forţele Armate.. (1960-1984).C. 18 aug. p. p.până în iulie 1948 controlor în cadrul D.

respectiv Preston et al.M. nr. nr. lipsa de combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. în vol. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). absolvit şi numit director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. Teohari (n. M.C.Of.XII. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. singular şi fabulant.. 451.R.R. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). Ana (căs. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952).M. 97.C.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . pensionat). 100 ş. Ghilotina de scrum. 1948. şi a Elenei Georgescu. simpatizantă comunistă. Şt. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.G.31. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. 199 din 23 august 1941.R. Constantiniu 2003: 5 n. p. anchetat timp de 2 ani. În sfârşit. 2. C. 380. (Alexandru?) (n. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. nr. 104 Cf. Wirtschaft und Kultur (pp. Fără a menţiona vreo sursă. al P. Iaşi: Polirom. SAMOILĂ. “În loc de introducere”. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). inv. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). n. M.C. de care va divorţa. 162/1968. aolo unde trăieşte şi fiica sa. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. partea I-a. V. partea I-a.I. 98. 557). Mihăieş. C. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. ulterior lector la D. 81/1970 (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. GEORGESCU. Elena (n. 1944 în guvernul de la Bucureşti. (?!) GEORGESCU. 2360 din 29 mai 1952. 450. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. Tismăneanu 2010a. 97 din 26 apr.R. Pinay (1962) şi C. deţinut ca ilegalist. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. inv. GEORGESCU. 1 (apud Fl. fiica lui T.A. al P. Ioana Stamate Dayagi.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). http://roncea. în timp ce în în 1953. inv. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. anexa la dosarul nr./P. doc. M. al P. n. partea I-a. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă.].A. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. căsătorit cu Ana (n. Oprea)) (31. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). cu referat de cercetare la fd. dosar nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. cu referat de cercetare la fd.C.Of. respectiv prin Decretul nr. 3293. Mihăilescu 2006: 378. nr.u.IV-a prin Decretul nr. p. Tismăneanu şi M. ASHKENAZY)101 – avocat. (1945-1948).F..P. 24). fond 495 (“România”). 2002. 2). nr. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. fiica lui Leon. 2005: 334. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. a emigrat în Israel în anii ’80. Constantiniu 2003: 44. 1857.. 1946. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”.R. apoi demisă împreună cu soţul său. din 26-27 mai 1952.Of. p.. 116. p. nr. I.C. comunicatului Plenarei C. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. a III-a. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baruh [ de rezonanţă ebraică. 449. 66 . ilegalist. 12). Filipovici). 20 din 26 ian.T. supra]. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). 225. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). III-a. 4946. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). 3293.n.C.1976 Bucureşti) . (1945-1952). eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. 103 Tismăneanu pretinde.) Stamate. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. secţia Cancelarie – dosare anexe. după război membru titular al Secretariatului. de profesie medic. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952).R. arhiva Public Record 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. şi supra. anexa la dosarul nr.. membru de partid din 1929. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik.

Justina . poziţia 4. nr. C. 240 din 17 oct. 237. n. Hansen 2011: 34. partea I-a.1911. iar apoi promovat inspector în cadrul D. p. dosar nr.J.C. 459. GHELES. p. 2003a: 186. nr. 643).Of. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. INCOMKA. decizia ministrului Justiţiei nr. G.. stenograma reprodusă în Fl. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. 642) GLATZER. nr. 2 (!). 225. ilegalistă (membru de partid in 1932). 2983. 15 din 19 ian. 15. fond 495 (“România”). acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. p. nr. Partridge şi Smyth 1999: 130. partea I-a. Iaşi a Arhivelor Naţionale. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. 1/1946. p. GEWOLD. partea I-a. partea I-a. partea I-a. (P. M. nr.Of. Nastasă şi Varga.IV. 13. p. 5573). 456. nr.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D.R. partea I-a. 1948). 642. 45 din 24 febr. 149 din 1 iulie 1948.. Lipcsey. M. M. partea I-a. 1654-5) GHEORGHIU.Of. Andreescu. Rectoratul Universităţii Iaşi. 20. funcţionar diplomatic. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Tismăneanu 1991: 171. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. Leon (n. 84. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. M. 453. Chişinău) – fostă croitoreasă. 95 din 22 aprilie 1948. dosar nr. inv. p. 111 din 17 mai 1947. vol. nr. M. Constantiniu 2003: 108-9. Office.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947.452. 1947 în M.Of. inv. p. p. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. partea I-a.C. 2. 1949. partea I-a. 117 din 22 mai 1948. din 1958.Of. 16 din 20 ian. 1949. secţiunea “D”. etc. 457. C.).1925 Ploieşti) . 67 . DIAMAND) (n. inv. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.Of. 2 din 2 ian. GHELER. Pinay 1962 şi 1967. GHICA. 127 din 1 iunie 1941.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 460.E. 1949. 2/1951).R. 3706).Of. partea I-a. nr.Of. Talaban 1990: 18. Câmpeanu 2003: 135. ÖFIWP 1952: 34. 1947. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 662). Boia 2001: 173. Leon (n. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C.Of. Manu 2011: 161. p. Preston. Buzatu. 175 din 31 iulie 1948. Deletant 2001: 34-5. 93583 din 11 oct. nr.C. al P. 1830.Of. p. doc. III-a. a M. după 1944 activistă de partid. dosar nr. C. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. partea I-a.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. 1949.Of. 8971.A. fond 495 (“România”). anexa la dosarul nr. partea I -a.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. 462. f. 2001: 124. M. 15 din 19 ian.I. 3909).Of. I. (dosar de cadre nr. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. 24/1961. Preston. 6292). 1. Iosif .G.VII. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. nr.G. 192. Rotman 2004: 43). Marcel .. 15 din 19 ian.Of. nr.Of. 9341.R. 105 V. n. 458. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. 461. nr. 455. Opriş 2005. 157 din 4 mai 1971).controlor (până în febr. Sarina . 454. al P. p. zisă “Florica”) (n. nr. nr. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Ronea (n. 3293. nr. 7).C. nr. 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi. Jela. Kunze 2009: 72.). pp. 31). fd. D. 52 din 4 martie 1945.I. 4541.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. GILLIMAN.C. 1626).C.R.F. GINSBERG. 1948. partea I-a. GHEORGHIU.E. p. n. GHIDEL. secţia Cancelarie – dosare anexe. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic.I. Dardan 2009: 197. 225. Iuliu . Partridge şi Ludlow 2006: 260.Of.C. Ronea PEISACHOVICI.C. apoi la Legaţia de la Paris. Lupu 2007: 39. p. p. 229 din 4 oct. Arie-Leon WECHSLER105) (n. 22 şi 1999: 23. GLAZBERG. Gherman şi Severin 2006: 314. n. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. Haim .

GLUVACOV. nr. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova. Iacob . instructor C. Heinrich . partea I-a.463. 644).ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. de profesie rihtuitoare.A. al U.R. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. căs cu Maria (n. M. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 199 din 23 august 1941. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150.R.C. II: 13. Netzer) şi Agi (căs.VII.Of.R.C. fiul lui Wolf. al P. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. după război avocat consilier. nr.1986 Bucureşti) . al P.Of. 7231).R. haham local. 469. de profesie cizmar. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). 2041.R. deputat M.) (1958-1970). 4946). p.1913 – 8. ulterior şefa de cabinet a lui Petru 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1900) – avocat.Of.C. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947). nr.1925.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. partea I-a. p. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. 1948. al P. 470.XII. 65 din 19 martie 1947.R. (dosar 103/1953). şi Reghina) (1.R..D.. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare.C.C. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. după război membru al Comitetului de Conducere al U. (1948-1952). cf. 1949. al P. 10313).C.M. p. 160).IX. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. partea I-a. al P. Fani (n.C. GOLDBERGER. 534). Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. partea I-a.Of.A. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. p. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti.M. (1952-1957). Miklos GOLDBERGER106.R” în 1949. p. 92 din 17 aprilie 1946. (1948-1952).D. 22. partea I-a. al P.soţia lui Nicolae Goldberger.Of. nr. 3945). 1945..C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. GOLD HARET.F. 19 din 23 ian. GOANŢĂ. Ana (n. p. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. revenind la originalul evreiesc după război. partea I-a.Of. 68 . 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.V. şefa cancelariei C. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C.R.M. (în dosarul 112/1955). GOLD HARET. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. membru de partid din 1941. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C.R. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei.R. I. (din 1956).C.R. GODEANU.C. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. Iosif (n. Sălaj – 19. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. 271 din 26 nov. Kleinmann). GOLDBERGER. 466. GLÜCKMAN.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). nr. al P.C. îşi românizează numele în perioada interbelică. al P. apoi în C. iulie-august 1935. Alexandru (n. 471.d. Adalbert GANZ) – activist de partid. 465. nr.F.C. GOLD.M.Of. I. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 464. p. nr. în prima jumătate a anilor ’50.IV. Nicolae (n. multiplu decorat de autorităţile comuniste. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi Social-Politice (pe lângă C.1904 Someş-Odorhei. 467. Gluvacov. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.E. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). 15 din 19 ian. membru în conducerea C.N. Solomovici 2001. Emanoil Vinea (M. Metulescu). Andrei (n. 199 din 28 august 1948.C.P.M. 468. Fani MATES.

– din 1948 şef de birou la D. 1949. nr. căs. nr.Of. 173 din 31 iulie 1947. nr.III-a. 72 din 26 martie 1948. p.XI.. GOLDENBERG. 1147). p. 804 din 21 dec. 5966). GOLDENBERG.R. p.din 1947 inspector în cadrul D.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M.Of. partea I-a. p. Textilă a Ministerului Industriei (M. 485. 644). nr.Of. 473. (M. M. GOLIGER. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. GOLDSTEIN. nr. al P. 1949. GOLDENBERG. în Bucureşti. nr. 479. 164 din 19 iulie 1948. la Direcţia Culturală. a M. Dionisie . 4707). 157 din 4 mai 1971). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 314. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. GOLDNER. GOLDENSTEIN. 2009: 204). p. Simion . GOLDSCHLÄGER. 1134).Of.I. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). 1949. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. nr. III-a. 2632).A. nr. partea I-a. Borilă. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. . 2009: 77). 32 din 8 febr. 5 din 9 ian.Of. Marcu .Of. 476. GOLDENSTEIN. S. GOLDNER. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. nr. p. nr. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. GOLDENBERG.C. cu dosar la secţia Economică a C. 475. într-un incident încă incomplet elucidat. decorat în 1952 cu Medalia Muncii. partea I-a. 1214). 489. . Buchsenspaner).Of. GOLDENDACH. 159 din 13 iulie 1948. GOMBO. 1964. M. GOLDSTEIN. 15 din 19 ian. 641). nr. 480. 486. de unde. 5830). p. 28 din 3 febr. 1949. în viaţă. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 1948 – februarie 1949) (M. p. Enache-Rotaru). 641). cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. p. partea I-a. partea I-a. partea I-a. GOLDŞTEIN.Of. 1949. partea I-a.G.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Albert . 69 .1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). partea I-a. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor.C. 483. 481. 474. 482.).din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.R. GOLDNER. partea I-a. M.1888 – 4. partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.Of. 159 din 13 iulie 1948.Of.Of. 5830. (28/1956). Paul . p.XII. nr.I. GOLDMAN. care locuieşte în New Jersey. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. nr. 478.Of. partea I-a. până în iunie 1947. 130 din 11 iunie 1947. partea I-a. partea I-a.472. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). p. 487. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg.U. 484.Of. S. T. cu Carmen (n.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 33 din 9 febr. cu Rozalia (n. 15 din 19 ian. Bărbulescu et al. 477. după 1944 activist de partid. p. 1949. 6781). va fi expulzat de autorităţile egiptene. 15 din 19 ian. p.P. 488. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri .C. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. partea I-a. 1949. căs.1949. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 1035). nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. GOLDSTEIN.C. p. şi George Goldberger.E.Of. 35 din 11 febr.

498.R.C. 16 din 20 ian.Of. 108 V.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. dosar 750/1932-1933. p. GOTTLIEB. p. nr. M. 95 din 22 aprilie 1948.. “evreu maghiar”. 1654-5). în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 491. Andrei Strihan (el însuşi evreu). p. Cluj. 52 din 4 martie 1945. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. 501 n. p. GORUN [căs. apud Nastasă 2011: 500. 1.17.E. GOTTLIEB. 495. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. 38 din 27.125. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 499.din 1947 controlor economic în cadrul D... la Direcţia Educaţie Tineret (M.Of. St. 16 din 20 ian. GREGOR. 496. 7438).C. reabilitat în 1964.P. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. 18 din 22 ianuarie 1948. în 1953. p. GONDA. Iosif – din martie 1945 la D. 1948. 658). C. partea I-a. p. GRAUBART. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). Bernard .Of. partea I-a. Alexandru (n. fişa matricolă penală la http://86. Gheorghe (n.Of.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 3861).490. GORUNEANU.E. GOLDENBERG) . prezent şi ca lector nesalarizat al C.Of. 1948. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr. GRIMBERG. Sidonia (n. Sigismund SZILLE) (n. nr. 3706). Beatrice . 493. p.C. 663). 157 din 4 mai 1971). 33 din 10 febr.]. I-a (Decret nr. 497. nr. 190 din 19 august 1947. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. Universitatea “Regele Ferdinand I”. A. GONDA. GORDON. al P.IV. III-a (Decret nr. 500.I. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. partea I-a. coautoare a lucrărilor Contractele economice. 1088).. Simion – din sept. în mandatul Anei Pauker (M. (1958) (Cajal & Kuller 2004. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii.R.. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. nr. nr. p. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în cadrul firmei “Româno Export”. partea I-a.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Nicolae (n. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 516). 502. GRIGORIU. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). pp. 27. 8214. partea I-a. 1964.în ian. S. Rectorat. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. 70 .F.M.R. 494. nr. 7492). partea I-a. (1956) şi Arbitrajul de Stat . în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. 501. Fredi . GRIGORIU.Of.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.php. 1949. nr. Iosef . partea I-a. fostulsău coleg de birou. 1948.I. p. nr. 209 din 9 sept. 240 din 15 oct.Of.Of. nr. 492. 804 din 21 dec. partea I-a. 110 din 16 mai 1947.G.Of. partea I-a. 1949.A. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. Kuller 2008a: 441). partea I-a. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 2 şi 512). nr. (M. Arh. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.IX.E. afirmă că Gonda. GRILL. a M.G.R.

subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 175 din 31 iulie 1948. 7723. 1948 inspector în cadrul D. p. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. M. Leon – după război.C.Of. 53. p. GRUIA. aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. 508.din 1947 controlor în cadrul D. a M. 184 din 11 august 1948. p. partea I-a.G. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. cu grad de căpitan. 15 din 19 ian.C.Of. p. 7 din 10 ian.C. în 1947 transferat pe 505. nr. nr. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). 26 din 1 febr. p.I.). nr. 1947.Of. p. partea I-a).Of. 514. 504.din febr. M. p. GROSMUK.C. nr.G.” cls. GRINDEA. Iosif .Of. nr. nr. 37 din 14 febr. în Forţele Armate. 184 din 11 august 1948. nr. Zoltan . 1948. nr. 1947.Of. (M. partea I-a. p. Abraham . 8970.deputat de Arad.C.Of. 2103. a M.E. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. 15 din 19 ian.Of. 95 din 22 aprilie 1948. Coca . nr. nr.C.C. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945.Of. până în iunie 1948. GROSS. 512.din 1948 şefă de secţie în cadrul D.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 129 din 9 iunie 1945.I. 5386.I. (M. 9763). 2066 din 20 oct. a M. David . a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1948. nr. p. 66 din 20 martie 1947. 518. 645).Of. GROSU.Of. 1626). 8599). zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. (M.). 157 din 4 mai 1971). 507. M. anii ’50). p. p. partea I-a. 1947.I.R. GRIMBERG) .Of.din 1947 inspector în cadrul D. 71 . partea I-a.Of. GROSMAN. partea I-a.Of. GROSMAN. prin Decretul regal nr. nr. nr. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. GROSSU. când se pensionează). şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. Leon . 506. GRUSS.E. nr. 517. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. partea I-a. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti.I. p. Şarlota (n. 1947 (M. GROM. GRUSMANN. 219 din 23 sept. nr. 145 din 26 iunie 1948. 1949. 6292).G. a Pielăriei a Mini sterului Industriei (M. 1949. GRÜMBAUM. p. partea I-a.Of.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D.a. 158 din 12 iulie 1948.P.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Frima . partea I-a.503. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. p. partea I-a. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). GRUIA. nr. 513. nr. 5180).C. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. partea I-a. partea I-a). 165.Of. 253 din 1 nov. 5784). GRONICH. 642). M. 515. 384). 509. 748). Simion . GRÜMBERG. p.E. partea I-a. 45 din 24 febr. Charlotte CSORDAS. partea I-a. 4817. (n. GROSSMAN.Of. partea I-a. p.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M.Of. p. Matilda (GRÜNBERG) . 516.Of. 109 V. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. nr. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. 229 din 4 oct. Insa Eschebach. 1949.I. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării.C. 2008. M. 219 din 21 sept. 60 ş. nr. 511. partea I-a. 1267). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 3706). Bărbulescu 2009: 23. 1949. 510. 138 din 17 iunie 1948. 51. partea I-a. 1947. p. partea I-a.

Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C.Of. 1654-5). Berindei. nr. p.Of. 32 din 8 febr. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. Zoltan (n.până în febr.R. 536. partea I-a. 530. nr. a M.Of. 1654-5) GUTTMAN. al P.G. apoi promovat director în aceeaşi 72 . 525. partea I-a. p. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. reintegrat iniţial ca şef de secţie. Cioroianu 2005: 302.controlor (până în febr.R. 535. Ioniţoiu 2006: 38). 222 din 29 sept. 1949. 52 din 4 martie 1945. partea I-a.Of. Rozalia . pp. partea I-a. C. 1123). pp. GRÜNBERG. nr. 1626. 159 din 13 iulie 1948.C. 10. partea I-a. partea I-a. de Celuloză. 52 din 4 martie 1945. 10092.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1654-5.F. GUTMAN. Henri .E. Otilia . 533. 532.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. în anii ’50. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. Eliza (n. GRÜNBERG.C.F. Isak .Of. GUNEA. 522. p. GRÜMBERG. 537. a M. 1946.R. partea I-a.C. 538.M. disponibilizat în perioada antonesciană. 1947. (M.Of. 10533). membru C. Bercu . n.Of. 52 din 4 martie 1945. 4534).C. 5830).I.C. Isac . GRÜNBAUM. Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 531. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. (M.I.Of.G.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. partea I-a.E. p. a M. GRÜMBERG.G. 9857).din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Inului şi Cânepei.C. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. p. M. 526.F. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. p. 5784). 524. al P. partea I-a. 8598). GRÜMBERG. pp. Oscar . partea I-a. GRÜNSTEIN) . (1955).G.Of. p.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale 521.Of.C. GRÜNBERG.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.Of.I.I. GUROWITZ. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. 15 din 19 ian. 645). Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. GUTMAN. nr. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. partea I-a. nr. 256 din 5 nov. 158 din 12 iulie 1948. 35 din 11 febr. Hună . 1949. 520. nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a. 529. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a.R. 1948. S. 1214). 1947.din 1947 controlor în cadrul D. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Sidy .din 1945 la D. 45 din 24 febr.G. nr. p. GUERON. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. partea I-a. 219 din 23 sept. 528.G.Of. GRÜNSTEIN. p.G. C. 126 din 6 iunie 1947. nr. nr.C. GUTMAN. 1948).E. nr. GUINĂ. înainte de război.Of. 1947. p. nr. 1947. iar apoi promovat inspector în cadrul D. partea I-a. 523.Of. 1949. p. a M. p. GRÜNSTEIN. 131 din 8 iunie 1948.E. 1654-5). 276 din 28 nov.I. GRÜNFELD. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. pp.Of.din 1947 controlor în cadrul D. nr. nr. 5966). partea I-a. GRÜNBERG. C. nr. 8072). 4972). partea I-a. M. nr. 534. p. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. nr. p.Of. nr. Simion . 204 din 5 sept.519. p. (M. fost ilegalist.R. partea I-a. 8460). 264 din 14 nov. GYALI.Of.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 1947. soţia lui Nicolae Guină. partea I-a.Of.C.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 527. (M. 52 din 4 martie 1945. Sara – activistă a partidului. Salvine . nr.

1654-5). Ernest . nr.Of. 119 din 25 mai 1948. partea I-a. p. 136 din 15 iunie 1948. 1949. R. nr.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. p. 1947. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948).Of. HAFNER. p. 552.Of. 1949. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Alexandru . p. 551.G. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 5386). 550. 542. p.Of. 661).C. nr. partea I-a. partea I-a. p. partea I-a. 540. trecut prin mai multe penitenciare. HAIM. nr. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. HAIMOVICI) (n. Roger . 73 . M.Of. nr. p. p. 1898. p.Of. nr. p. 15 din 19 ian. 32 din 8 febr. 21. nr. 1949. 76 din 30 martie 1946. nr. II-a. 5123. p. 206 din 1 sept. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. până în iunie 1948. M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. GYEMAND. 269 din 20 nov.Of. 10290. partea I-a. a M. partea I-a.C. nr.R. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. partea I-a. 145 din 26 iunie 1948. 5123. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. partea I-a. 548. 1133). partea I-a. 52 din 4 martie 1945. p. 543. Alperin) . nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. 549. 15 din 19 ian. 1947). 544. n. nr. HAIM. nr. 7491).R. 2002) – originar din Cernăuţi. Iacob – după război.XI.C. 175 din 31 iulie 1948. 1949. (1956). condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. HAIMOVICI. 12/1951). Iţic .Of. 1945.până în febr. 1941. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). 5142).Of. p. 3002. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. partea I-a. 1949. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. al P.Of. 1947. 645). HAINISON. 8599).I. partea I-a.Of. 641). nr. 206 din 1 sept. 190 din 19 august 1947. 119 din 28 mai 1947. HALPERT. HAIMAN. 219 din 23 sept. M.Of. (M. partea I-a. p. p.Of. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. Samoil (Saul) (n.1901 Bucureşti) .în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Leon (n.M. partea I-a.539.Of. partea I-a. HALFON. HABER. 157 din 4 mai 1971). 1949 şefă de secţie la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a.E. nr. 4588). 545.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 33 din 10 febr. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. HALPERN. 6293). 16 din 20 ian. 547. partea I-a.Of. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. VIŞAN.Of. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. al P. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. 232 din 6 oct. p. (dosare anexe. p. nr. ulterior al Silviculturii în anii ’50. direcţie generală în 1945. Ivanier Ştrul (d. 541. HABER. B. partea I-a. ulterior promovat şef de serviciu (M. M. Iţic . 1948. 8032). fost ilegalist. 4255). nr. 945). 15 din 19 ian. HAIMER. nr. partea I-a.n) .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 1941. pp.C. Roza (probabil Haimsohn. 641). 546.C.

Adalbert (n.survivors-romania. nr. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). Tehnică în anii ’50. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. 30/1956 şi 24/1954). după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. partea I-a. jud. 6292).Of. 175 din 31 iulie 1948. nr. în 1949 revenit în centrală (M. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Berthold – controlor (1946-1948). cu dosar de cadre la secţia Economică a C.din 1947 controlor în cadrul D.Of.htm. HARTSTEIN.survivors-romania. 24 din 30 ian. partea I-a.Of. 1947. HARAP. 1949. partea I-a. 10092). 209 din 9 sept. Ana .Of. (dosare anexe. 560. 1949. HART. nr. M. nr. nr. Lazăr . 557. ilegalist. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. Mihai . 16 din 20 ian. 79 din 3 aprilie 1948.Of. partea I-a. Mureş) – în 1944 deportat la muncă 556. 8599). Alfred (27. partea I-a.S. 566. 642): 110 111 http://www.1949. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. 16 din 20 ian. 79 din 3 apr.C.G.Of. 148 din 30 iunie 1948. p.Of. la Direcţia Presă (M.I. apoi chiar preşedinte al tribunalului111.Of. Leon . 1912. 558. 16 din 20 ian.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii.Of. (?) HASS.F. 16 (25 mai 1948: 6). preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). 7438). 74 . 1949. partea I-a. M. a M.I.C. HAUSVATER. 1946. HART. partea I-a. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. http://www. nr. partea I-a. HEHTER. al P. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie. 7026).S. Paul – inginer. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. nr. nr. 561. 275 din 27 nov. 555. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. p. nr. 662. 219 din 23 sept.C. 5 din 9 ian.Of. W.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 1949. p. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. 1947. u. 1949. p. nr.E. partea I-a.E.VII. HEGER. 315. p.org/text_doc/tirgu_mures.E. a M. M. HAUSIRER. HAMEL.org/text_doc/actul_de_acuzare. nr.a. M. în 1948 numit membru în conducerea S. p. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. HEITNER. 1944.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948. nr. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed.C.Of. profesor la A.C.C. partea I-a. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. p. (1953-1989).Of. partea I-a. 9856. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. 253 din 1 nov. 1948. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. 35 din 11 febr.Of. 1213. 661). partea I-a. 565. 23/1954.R.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. HÂRLĂOANU. M. 15 din 19 ian. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului.Of. după 1944 înalt funcţionar al C. Irmfried . obligatorie de autorităţile ungare110. 2971). partea I-a. 12 din 14 ian.C. 263). 2954. nr. nr. nr.R. V.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. HAMBURGER. partea I-a. p.I. p.G. p. 737. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului.R. HEILPERN. partea I-a. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. 10496. 661). p. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. 564. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. 256 din 5 nov. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70.htm.E.Of. 1948. 1947. 554. nr. (M.Of. Adalbert CHARAP. 1947. p. partea I-a. p.Of. p. 563. p. partea I-a. nr. 5463-4).553. nr.. pp. p. M. (M. 264 din 14 nov. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. 562. 559.

15 din 19 ian.R. p. p.R. partea I-a.Of. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). HERŞCOVICI. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. David .Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.din 1947 inspector în cadrul D. 580. 16 din 20 ian. M. 577. 4611). partea I-a. 15 febr. p. partea I-a.S. 1947.I. (M.Of. 25/1954). fond 495 (“România”). 10092). 571. 16 din 20 ian. partea I-a.C. HEROVICI. nr. partea I-a.Of. 5 din 9 ian. (M. 1949. nr. a M. HERŞCOVICI. p. 8072). cu dosar la secţia Economică a C. partea a 2-a. p. Israel . 582. Şerban . M. Leonida .Of. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. p.C. G.R. 299 din 29 dec. 297-8). partea I-a. partea I-a. p. HERŞCOVICI. Iancu – avocat. partea I-a. HERŞCOVICI. (dosare anexe. p. HERESCU.Of. nr. 1947. 186 din 13 aug.P. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi 569. p. A.Of. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. p. 7438). nr.Of. 1906) – originar din Galaţi. 1949. 1948.I.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. HER. nr. partea I-a. 8599.Of. nr. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. membru de partid din martie 1945. p. nr. 275 din 27 nov. 570. nr.. controlor (1945-1948). 219 din 23 sept. Solomon – controlor (1946-1947). nr.E. 8599). Leon Silviu . p. 575. p. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. nr. 126 din 6 iunie 1947.A. 572. nr. partea I-a. 256 din 5 nov. HERŞCOVICI. Wolf Gherşin (n. pp. 7817).D. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 5687). partea I-a. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. în judeţul Covurlui. 120 din 26 mai 1948.G. p. al P.C. partea I-a. (M. p. partea I-a. Inului şi Cânepei.C. (M.Of.I. III-a. nr. 642. 75 .. Frucht .Of. 52 din 4 martie 1945.” cls. 4497). M. 646).Of. partea I-a.A. 330).Of. p.C. M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.Of.Of. Ghizela . HERŞCOVICI.a.1949.C.E. ulterior inspector în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Morel . nr. HERER.567. 1947. 116 din 21 mai 1948. 204 din 5 sept. 1949. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. nr. 9857. 1654-5). M. 581. 1947. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. 574.Of. 225.S.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. nr. 256 din 5 nov.în 1948 era controlor în cadrul D. 59. 578. partea I-a. C.R. 1947. partea I-a. HERŞCOVICI.Of. a M.F. ff. 6683). nr. HERMAN.S. u. 663).C. IV-a (M.G. p. 10496. 154 din 7 iulie 1948. 568. Bercu – din sept.C. partea I-a. nr. HERŞCOVICI. 158 din 12 iulie 1948.Of.C.E. HERMELIN. D. nr. inv. partea I-a. 11362).R. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1948. al P. 579. HERŞCOVICI.C. 264 din 14 nov. 1947. nr.E. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. 658).după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. 573. comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. M.M. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). 4534. nr. 1947) (M. 5785. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. apoi inspector la D. 282 din 5 dec. 576. partea I-a.G. 209 din 9 sept.vol. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept.Of.Of. 15 din 19 ian. 1947. HERŞCOVICI.N. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p.G. la Direcţia I. 1949. 1947.C (M. dosar nr. 316).Of. p. 9856. partea I-a. 219 din 23 sept. nr. p. 1947.

C. Stefan .P.Of. pp. nr. şi Andreescu. 589.J. nr.. 593. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.după război inspector general adjunct în cadrul D.Of.R.după război controlor în cadrul D.Of. nr. I.Of. partea I-a.R. HIRSCH./P. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. 251.583.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.I. 158 din 12 iulie 1948. 16 din 20 ian. Alexandru . 1949.Of. Paul – în ian.Of. (M. decorat prin Decretul nr.F. 52 din 4 martie 1945. 173 din 31 iulie 1947. 1654-5) HIRSCH.I. 595.R. 1949. 10533).I. a M. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 76 .R. Nastasă şi Varga 2003b: 665. 597. 1909) – jurist. 642) HIRSCH. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor.R. 298. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. nr.C. 1946. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 222 din 29 sept. 5784. 276 din 28 nov.G. ulterior Comitetului de Stat al 584.S. M. Mendel . HIRSCH.S.” cls. a M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Dan .). HINTZ. p.G. 24 din 30 ian.din 1947 controlor economic în cadrul D.VIII. 592.VIII. M.Of. nr.Of. nr. p. 1947. partea I-a.u.G. nr.Of. Planificării. C. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. 24 din 30 ian. 1948. partea I-a. HERTSTEIN. în anii ’60-’70. nr. HILSENRAD. până la moarte. controlor în cadrul D. partea I-a.G. 738.C. V-a. partea I-a. 586. 1963.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. HERTZOG.B.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. 1947. în acelaşi an promovat inspector (M. Arthur (n.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 158 din 12 iulie 1948. M.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.Of.C.C. 5784. HEVES. nr. partea I-a. 8460). 34 din 10 febr.Of. p. 1948.C. partea I-a. p. nr. Ferenc (Francisc) (4. ilegalist (membru de partid in 1933). pp. 9855). p. p.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. M. 158 din 12 iulie 1948. HINŢESCU. p. Leonard (fiul lui Moritz). p. nr. 585. 7491. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ.Of. până în ianuarie 1948. 793 din 31 dec.Of.după război./R. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. Lazăr . Arno . 1949. 594. 5784). nr. partea I-a. partea I-a. poet şi scriitor.R. 737. Popescu 2009). partea I-a. HIRSCH.P. Emil – locotenent-colonel.C. 662). M. HILLARD.P. HERVIAN. p. HILF. nr. partea I-a. Marcel .G.R. 596. 6781). 587. 588.C. p.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.1903 Sighetu Marmatiei – 26. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr.E. p. HIRSCH. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. partea I-a. 1189). p. Hîncu 2009).I. partea I-a. nr. 15 din 19 ian. autor al unor articole în revis tele Legalitatea populară. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). p. HERŢOVICI. 10 din 13 ian. S.E.P. p. după război activist de partid. 591. 598. M. partea I-a. nr.Of. 256 din 5 nov. 190 din 19 august 1947.G. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. partea I-a.M. a M. 590. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). (1957). ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. (M. partea I-a.. 173 din 31 iulie 1947.C. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). 1947. a M.E. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P.E. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. 6781).Of.

220 din 24 sept. în 19 iunie 1920. Ervin . partea I-a. 1948 (M. partea I-a. fd. nr. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. 1948. 1949. 16 din 20 ian. 5646. 644). 290 din 14 dec. in dec. Aurel .I. 1213). HOMOLKA.S.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.A. 1947. HOLINGER.deputat supleant de Arad. p. 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. HODOŞ. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. p. Iosif . HORNSTEIN.C. 62/1955 (nr. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. HIRSCH. Nicolae (n. 10092). 603. HIŢIG. 9/1948: 6). 364 din 2 mai 1945). 604. nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 264 din 14 nov. 9856). 19 din 23 ian. nr. partea I-a. HOLCZER. 1947. partea I-a. 35 din 11 febr. 611. partea I-a. p. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). nr.Of. nr.Of. 26 din 1 febr. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. p.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.). 609. partea I-a. M.C. 1949. – mai 1964) (A.599. p. Ladislau .R. 662). 605. dosare anexe. ca translator la Direcţia radio (M. C. respectiv în Birmania (ian.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. Kuller 2008a: 443. 1947. 610.u.Of.Of. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei Chimice) (1951-1961). nr. 87).I. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 658). 89244 din 20 sept. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. nr. 289 din 13 dec. 1947.Of. p.Of. Cajal & Kuller 2004. 1947 a ministrului Justiţiei (v. 602. HOCHMAN. 607. 122 din 28 mai 1948. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă 600.. (partea I B) nr.Of. 1949. la Direcţia Studii (M. 1949. 12877).în ian.C. 1946. partea I-a.Of. şi Solomovici 2003: 191-2).Of. nr. 9856. din febr.. partea I-a. M. nr.E. partea I-a. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. HONIGSBERG. 4968). nr. la Beiuş. 256 din 5 nov. p. p. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. 16 din 20 ian. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. 77 .R. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. M. HOLBAN. Leon . 606. v. p.Of. 5966). p. secţia economică. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. 131 din 8 iunie 1948. M. inv.S.R.Of. Eduard . nr. HORAŢIU.. partea I-a.după război referentă în administraţia centrală a C. Grigore . Ludovic – ilegalist. HOLZER. partea I-a. nr.Of. partea I-a. p. ulterior promovat inspector (M. 4698).Of. partea I-a. 12912. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. Simion .Of.I. p.Of.S. Marcel .B. demis la 1 ian. partea I-a. 612. p. M. 748). nr. p. p. 58 din 9 martie 1942.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 608. 1947. 164 din 19 iulie 1948. p. 1719). 151 din 5 iulie 1947. al P. nr. Debora . 535.N. partea I-a. 1946. HOLDICH. 256 din 5 nov.Of. HOFER. 8660).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. M. nr.. respectiv 1964). partea I-a. HIRSCH. ambasador în India. comunistă şi tentativă de trecere în UR. 601. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. p.Of. B. nr.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. nr.

52 din 4 martie 1945.G. pp. 620. 76 din 31 martie 1948. Adam (n. p. HOROVITZ. din 1947 funcţionar în M. nr. Solomovici 2004: 582). al P.N.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 264 din 14 nov.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.I. partea I-a. (M.R. nr. 11362).E.S. nr. partea I-a.Of. din 1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. eliberat în 1943. 622. HORODNICEANU. 122 din 31 mai 1947. nr.A. 8614).C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.F.I. nr. partea I-a. 20 din 23 ian. iar în paralel. HUBERT. M.P. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. 621.Of. dos.R.P. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. nr. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). partea I-a.. 16 din 20 ian.C. 624. 619. 623.N.G. 614. 44). nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. partea I-a. Iosif . f. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. p. 87 din 13 apr. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor.C. nr. 663). administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M.C. 1123). partea I-a. p.A. 1654-5). D. 1654-5). fond C. 1964 cu Medalia Muncii. HÖNIG. 1949. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. Erica . a C.E.R.6). HORVATH.A.R. Dina . IACOB. nr. 1946. la Moscova (M. Alice . 1949.I.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale 615. 1947. 618. Pangrate . din Ministerul Comunicaţiilor (M. HORODNICEANU. HORODNICEANU. C. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. Alfred – după război consilier în cadrul D.Of. 225 din 3 oct.613.C.Of. 111 din 17 mai 1947. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. partea I-a. p.Of. 1945. 32 din 8 febr. 625. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. decorat prin decretul nr.Of. a III-a. 1123).G. .R.Of. pp. 1027. nr.F.. Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. a M. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles.C.A. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.G.N. 803 din 21 dec. HUBERT. 3913). (A.C.C.Of. 3374). Marcu (n. 617.P.până în febr. 627.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 10092). nr. 71 din 27 martie 1945.. condamnat la 3 ani închisoare în 1940. Corobca 2008: 15. 1948.Of. 2300) HUCK.. p. 626.Of. 4369. p.B.C. dosar 51/1952.A. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.a. 152 din 7 iulie 1947. HOROVITZ. 299 din 29 dec. 32 din 8 febr. M. nr. nr. v. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. instructor la şcoala de partid (A.R. 1949. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. nr. n. 2723.R. p. al P. fd. partea I-a.G. HOROVITZ. 477). HORODNICEANU. 616. 1947. HORNSTEIN. p. p.E. HORODNICEANU.-C. Cancelaria. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D.F. 364 din 2 mai 1945 (A. I. nr. C. partea I-a.B.R. p.E.I.. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. din Ministerul Comunicaţiilor (M. (M. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. Zor .E.. partea I-a. p. nr. 628. p. 5663).I. H. p.F.Of. dosar 51/1952. şi Levy 2002: 206. Cancelaria. Ministerul Propagandei Naţionale. 78 .membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr.P. p. partea I-a. Marcu . partea I-a. partea I-a.B.Of. fond C. HUDESCU. Tismăneanu 2005: 97.

căsătorit cu Bella (n. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fiul medicului de Securitate Herşcovici.Of. Sandu . a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. IACOB.C.1906. Orhei – 17.C. 631. 95 din 22 aprilie 1948. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 115-6 şi 118-21).. 7 din 23. secţia Propagandă şi Agitaţie. Alexandru (n.R. IAMPOLSCHI. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.R.F.N. partea I-a.I. 635.Of. nr. sora Anei Pauker.S. dosar nr. Asuajul de Sus. B. B. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. graţiat. p. 1949.P.XII. jud.Of. M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. iar apoi.Of.I. 645). al P. nr. 175 din 31 iulie 1948. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. F. Andrei (26. 637. IACOBOVICI.A. 644). 1949. 640. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.III-a.125.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.R. Eugen (n.M.Of.Of. p. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). 34 din 10 febr. 639.d. 111 din 17 mai 1947. nr.Of. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”).Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C.1978). ff. Ruxandra . secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). IACOB.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p.” Bucureşti. 1134). Odorhei. Farkas).629. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. 113 V.C. 157 din 4 mai 1971. Cluj (1944-1947). zis “Sanyi”.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M..M. partea I-a. 79 .17.S. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. IACOB.originar din Ciudaciu Mare. 638. condamnat la 20 ani închisoare. 636. nr. 3707. 18. Herman . după alte surse Jenö. p.1979) . Ernö. Rabinsohn). 51/1949. 266 din 17 nov. partea I-a. 3909). apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. al P. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a..php.).IX. între 1934 şi 1936). fond C. IANCEVICI.R.I. 1949.. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. III-a în 1971 (Decret nr. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index.VI. 1949. fişa matricolă penală la m http://86.C. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. p. IACOBOVICI. nr.S. nr. prin Decretul nr. 111 din 17 mai 1947. 6292). dosar nr. nr. IACOBOVICI. partea I-a.R. nr.1902 – 8. Şandor JAKAB. IAGER. ilegalist. partea I-a. Herşcovici) Paruit. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 632.R.C.C. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. partea I-a.1979 România) – de meserie zugrav. 1190). IACOB. 225.R. 32 din 8 febr. p. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952).I. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. (A. JAKOBOVICS) (10. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.C. partea I-a.” clasa a III-a. 2107). al P. 630. Arhitectură şi Sistematizare (C. Adrian . p.Of. nr. p. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). 15 din 19 ian. partea I-a. 634. pentru un timp membru al C. IACOBEANU.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei). fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. Magdalena . inv.A. 633.1913. 3908). 10173). emigrat în Suedia în 1980.I. 1947.C. IACOB. (Decret nr.

A. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf)..1990 Bucureşti) – ilegalist. 653. la 28 iulie 1959.C. 80 . nr. Kuller 2008a: 443. IOANIŢIU. ulterior activist al partidului. (1947-1950). O. Mendel .din 1947 inspector în cadrul D.S. p. 9763). C. IANKOLOVITS.Of.P. de la Ankara (M. p. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.F. 643.Ap. 253 din 1 nov. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. IMBERG. IANCU. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. 1947.Of. 41). IZSAK) – consilier superior în M. Inului şi 114 Pentru schimbarea numelui. partea I-a. Heinrich . profesor universitar cu doctorat la Moscova. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.P. 646. 1948. 587. 52 din 4 martie 1945.III-a. colonel dr. 654. 158 din 12 iulie 1948.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. inv. M. 652. 11).B. 275 din 27 nov.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 650.C. 1947. (în 1949). A. IANOVICI. 1940). pp. în Forţele Armate (M. 642. A. nr. Saul . fd.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. nr. Zoltan IOSEPOVICI) (19.E.Of. 1654-5).18.R. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.F. Gheorghe .R. nr. 1949.Of. 5/1. pp. S.. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului.-col medic.în martie 1945 reîncadrat la D.R.a. Iancu .1923 Brăila . 225. IANCU. nr. p. 10496. 9828. vezi dosarul nr.M. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. Septimiu (n. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R.641. p. Al.C. IOANID. fiul lui David şi Paulina)) (24.C.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114. Paul (n. 8598. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86.în martie 1945 reîncadrat în D.Of.E. p. dosar 5/1952). p. 2008. nr. partea I -a. M. 1945. Berindei. 1654-5). 219 din 23 sept. f. 19 din 23 ian. C.C.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti.1971) – membru de partid din 1945. Goma 2005: 4. 648. 52 din 4 martie 1945.III.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. IEŞANU. partea I-a. Adalbert . nr. p.P. al U.I.Of. 586. fratele lt..php.Of. p.1905 – 9.R.-col.R.II. C. 1123).până în febr. 120 din 26 mai 1948. inv.P.. respectiv publicarea solicitării în M. dosar nr. Silviu . 536).N. repatriat. al P. 2010). secţia Organizatorică. IOANID. 1949. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 5784). nr. partea I-a. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. 645. p. partea I-a. 1947. partea I-a. ca lt.V.N.N. fond 495 (“România”). IANCOVICI. Zaharia (n. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.A. (Friedberg-Vălureanu 2004. IEREMIA.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R.Of. 804 din 21 dec.C.E.E. al P. 649. partea I-a. a M. Ioanid [v. 32 din 8 febr. (INCOMKA. 651. 255 din 7 nov. 4611). infra].C. p.C.G. ulterior detaşată la ambasada R. 37 din 14 febr.17. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. nr. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.III.G.I. C. 123/1948. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945.125. 1964.IV. nr.R (v. (M.N. 32. pentru merite antifasciste. IANCU. partea I-a. 1267).G. Paul LEIBOVICI. I. partea I-a. Moscu – în 1948 instructor al C. 647. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. f. în anii ’50 (nr.15.R. IANCOVICI. în 1947 încadrat prin decret regal.I. partea I-a. Herman . IJACU. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern 644.1960 Jilava) – inginer energetician.I.R.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 580. David (1910 .

a decedat în iulie 2006 (92 ani).M. 1947. 657. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). Într-o noapte la Madrid (1955). soţia sa. 16 din 20 ian.după război controlor în cadrul D.I. nr. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. partea I-a. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri (Trebici 2011).Of. 189/1952.C.R. IOSIF. 15 din 19 ian. IRESCU. etc. nr. nr.). L. 249/1952 şi nr. 24 din 30 ian. nr. 1949. co-autor al studiului D.E. 25/1954). Paul (originar din Drăgăşani (!)) . p. partea I-a. Susana . Alice . 527). 1715). nr.C. 205 din 4 sept.R. fond 495 (“România”). Petre (n.G. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. publicat în 1964. partea I-a.C. al P. Leon BRAUCHFELD) (25.Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice.E.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.a.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). nr. 1949.XII. (dosare anexe u. 659.) în Forţele Armat e (M. 253 din 1 nov.Of. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. p.Of. secretar general al Biroului C. Frieda .E..S.C. director de departament în centrala M.Of. a M. 1948. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. nr. p. 656. 1964 cu Medalia Muncii ISAC. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948). în 1947 încadrat prin decret regal. nr. nr. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf.C. inv 69).” clasa a V-a.1907 – 26. partea I-a. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956).C.VII. de profesie medic. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 663).S.Of. 225. 517. 77/1952.C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. David . Irina .a. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). inv. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). 664. apoi pensionat. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 640) ISCOVICI. p. fişă de cadre la secţia Economică a C. al P. n. 661. M. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.C.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. IOSEPOVICI. 81 . p. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88).S. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. nr. ca maior medic (r. al C. 658.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. partea I-a. 77/1952. 738. funcţionar la D. Carola. 5786). p. IOSEF. Cânepei. 662. 9763). 15 din 19 ian. 660. dosar nr. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P. ISAK. (dosare anexe.R. partea I-a. nr.R.A. IRIMESCU.R. partea I-a. (1948-1952). al P. pentru merite antifasciste. 158 din 12 iulie 1948. al P.E. nr. 643) IROSCH.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R.M. Paula .P. Cifrul (1948). u. 7517. 7353).D.C. prozator. nr. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50). (dosar 46/1955. 211 din 11 sept. nr. fost voluntar în războiul civil din Spania.Of. p.n.” clasa a II-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.. inv. 663. partea Ia. inv.M. 1948. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. Steinhardt 2005: 411115.A. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. IOSUV.C. în anii (dosare anexe. 1948. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. 1949.655. p.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. 803 din 21 dec.R.

1949.G. 154 din 7 iulie 1948. a M.R.R.C. Elena . infra]. 682. Miron Cnstantinescu. 1947. 52 din 4 martie 1945. JUSTER. partea I-a. 670. Laszlo) (n.Of. de formaţie farmacistă. “ilegalişti decedaţi”). A.C. 1949.C. 972 din 8 dec. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.F. 1947. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. p. partea I-a. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 190 din 18 aug. partea I-a.Of. funcţionar timp de decenii în cadrul Ministerului Energiei Electrice. Dasia .originară din Bârlad.R. 200 din 1 sept. medic. tatăl Janinei. (M.I.C. Emeric . 676.I. a M. 8598).C. 219 din 23 sept. 5687). nr.Of. KAHAN. 678. p. nr. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.I. KAFFE.C.din 1947 controlor în cadrul D.E.I. JAK. 159 din 13 iulie 1948. (M. C. 229 din 4 oct. nr. partea I-a. p. 645). Jean . p. 1952). Ernest . JACOBSOHN. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. 681. 1949. nr. KAHANE. 675. ISRAILITEANU.Of. Felix .după război controlor în cadrul D.G. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. 8971). KAHANE. partea I-a. nr.Of. KAHANE. nr. a M. IŢICOVICI.E. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1948. p. 667. soţia lui Ion Ianoşi [v. 5830).din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. (M. 662).C. 7950). KALLAI.Of.P. 25 mai 1911) . 671.Of.Of.R. JEZOVITZ. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr. 1947.G. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. a M.Of. nr..Of.Of. 76 din 30 martie 1946. p.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.C. nr. 1966).S. nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1948. Raul . 1948.E. 1949. IZSAK.I. partea I-a. p. JUSTER. Vasile (n. al P.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.U. membru al Sectorului Medical al C. partea I-a. responsabil medical de nomenclaturiştii Ana Pauker.C. Teohari Georgescu.Of. Sigfried . 6753).în 1947 era controlor în cadrul D.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D.Of. KAISERMAN. nr. 16 din 20 ian. de Celuloză. 672. Mendel ..E. 24 din 30 ian. p.G. nr. 1964 cu Medalia Muncii. p. Iancu . nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of.G.Of. 662). 521 din 24 dec. partea I-a. partea I-a.G. 16 din 20 ian. Oscar . decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 673. 1654-5) 666.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia 669. 803 din 21 dec. p.Of. M. partea I-a.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 4384. KAMIL. a M. Soly (1931-1999) – inginer. 677. Pintilie Bodnarenco şi Gheorghe Apostol. nr. p. 191 din 20 august 1947. A. Sandu . pp. 661) 82 . 679. partea I-a. partea I-a. 1654-5) KAMENITZER. p. 738). partea I-a. 7537).665. ISZAK.M. 15 din 19 ian. nr. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.. p. 112 din 17 mai 1948.C. p. 24 din 30 ian.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.după război controlor în cadrul D. 668. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 16 din 20 ian. p. nr. nr. pp.C. partea I-a. 674. partea I-a. 3002). nr. Leon – ilegalist.I. Dorina . M.E. 680. 737. nr.

KATZ. 697. partea I-a. 16 din 20 ian.R. 83 . 4534. KAUFMAN. 775. Marcel . 297-8). A.Of. nr. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă.R. 1944. Victor . 1. 59.Of. nr.Of. partea I-a. p. p.G. 7537).N. 1035). (M. (M.C. partea I-a.C. KELLER. 14 din 18 ian.P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1065. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. 1949. nr. p. 698. al P.C. 1944 – 1949 .C.E. p. partea I-a. 4847).. în 1947 în contenciosul M.G. 1948 controloare în cadrul D. KELLNER.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului.C.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr.R. partea I-a. ff. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. Inului şi Cânepei. 127 din 3 iunie 1948. 687. 1947. 1948. Leib . p. 1948. 8073). 686.E.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. membru de partid după război. KAUFMAN. partea I-a.E. 691.din 1947 controlor în cadrul D.E.C. 28 din 3 febr. M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. a M. p. pp.G. KATZ. 737. partea I-a. partea I-a. nr. controlor în cadrul D. 276 din 28 nov. după război membru de partid. 191 din 20 august 1947. partea I-a. KAPPEL.G. a M. KATZ. partea I-a. 1949.I. inv.C. a M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 1964 cu Medalia Muncii. 45 din 24 febr. Silvia Ecaterina – din febr.C.P. partea I-a.1981) .Of. KEISS. KATZ.A. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr.?). Ern(e)st-Samuel .E. p. partea I-a.Of. 804 din 21 dec.E. fond 684. 692. p.R.I. nr. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.Of. nr.din 1947 controlor în cadrul D. 10558).în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 694. 696.XI. nr. (M. Mihai . partea I-a. 690. KELL. 804 din 21 dec. 6781).Of. 1964.Of.II. Cornel (n. 1964. 804 din 21 dec. 30 din 5 febr. Mauriciu . M. dosar nr.C.Of.I. 689. Matilda . (M.1904 – 31. 7817). partea I-a. 688. 190 din 19 august 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. nr. partea I-a.C. 695. KANNER. Ilie (n. nr. 169 din 28 iulie 1945.I. partea I-a. 693.Of.C. nr. 282 din 5 dec. p.G. 1964. 9857. KAPLAN. nr.P. B. 1947. în anii ’50 şeful sectorului special al C.Of. nr.S. KATZ.vol. în sept. 24 din 30 ian. M. nr. 289 din 13 dec. M. 1949.683.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 10533). nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 685. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. p. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. KAPPEL.C.I. M. (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 15 din 19 ian.Of.Of. 1626).P. nr. a M. KAUFMAN. M. 126 din 6 iunie 1947. nr.Of. 173 din 31 iulie 1947. nr. p.G. 1947. 495 (“România”). p. partea a 2-a. 803 din 21 dec. Iţic) – ilegalist. 204 din 5 sept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. Marcel . 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. Jean – după război.I. p. partea I-a. etc. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. a M. Paul . nr. p. 1947.I. p. 1949.Of. Bella (7. nr. p. 1947.C. nr. membru de partid din 1944. p.S. 655). a M. compus din medici curanţi ai membrilor înalţi ai partidului (dosar K/24 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 641).Of.C.1917) – medic. 6473). S. 225.Of.I.. partea I-a. 277 din 29 nov. 7491). 1949. până în ianuarie 1948.C. 619). 256 din 5 nov.procuroare. nr. (M. Mella . 1439).

incinerat.Of. Iulius . 160 din 14 iulie 1948. 4848). INCOMKA. 2103). nr.Of. p.P. 749). după război avocat public în judeţul Braşov. partea I-a. fiul lui Herman şi Sofia) (n.G. 65 din 19 martie 1947.G. nr.C. KIRMAYER.C. KOHN 700. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). decorat în 1964.R. fd. Sergiu . partea I-a..Of. p. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. 84 . 3870). nr. 33 din 10 febr. 127 din 3 iunie 1948. 52 din 4 martie 1945.43.” din nr. 708. 1947.după război controlor în cadrul D.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. KERY.C. 1945.Of. 110 din 16 mai 1947. pp. partea I-a.. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”.N. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M.254 din 30 oct. 709. p. partea I-a. nr. 29. p.I. KENDI. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.A. al P. 3/1960 de pildă. Bihor) – deputat M. partea I-a. Aladar . Iulius (n. în care. nr.1980) – ilegalist. 4848).D. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. apud Ţârău 2002: 180). 24 din 30 ian.IV. KIVOVICI. M.N.. p. partea I-a.S..J. nr. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. 705. partea I-a.I. 222 din 29 sept. nr. ilegalist. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. Cajal & Kuller 2004).R.C. 225. KIRSCHEN. 127 din 3 iunie 1948. C. 109. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.E. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. nr. nr. 26 din 1 febr.G. KESSLER. M. Ianoş Mozes KESSLER) (25. partea I-a. 1946.A.A.. 1946. 1654-5). secţia Cancelarie.C. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of. Ştefan (n.S. f. Ionaş (n. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. 11646. dosar nr. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. 3908). pe lista U. dosar nr. 703. Ileana – deputată supleantă de Cluj.VI. KENDLER. 242/1948. p. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. 256 din 4 nov. inv.BH.I. 702.Of. 701. dosar nr 51/1952). fond Comitetul judeţean Bihor al P. 1904.. 107 din 15 mai 1945. KERNER. (1946-1948) (M. partea I-a. nr.M. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava.. 2038).F.R. 116 116 V. nr. p.-D.I. 956.Of. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.R.N. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. Marcel – ilegalist. 707. partea I-a. p. de Bihor din partea P. 1946 în M. p. 5849. C. a M. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. C. 157 din 4 mai 1971).C.Of. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. p. p.E. KIRMAIER.F. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 737). 1948.E. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. emigrat în Israel (?) (inclus în C. 704.Of.699. nr. KIMELL. Focşani) – avocat.1903 – 25.VI. pp. Ionel (n. Galaţi) – de formaţie zugrav. (M.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.1909 Diosig. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor./Kuller 2008a: 445. 706. partea I-a. nr. decizia nr. ) (n.Of. partea I-a.Of. KESLER. 1654-5) KESLER.E. 8460). fond 495 (“România”).

partea I-a. Alexandru . KLEIN.R. la Direcţia Bunuri (M. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. pp.). Mese . 1947.C. p. p. partea I-a. 7951). 7589). 205 din 4 sept. KLAIRMAN.C. nr. a M. 213 din 14 sept. a IIIa (v. şi Berindei.G. I. 716.C. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. nr. Ladislau . din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. 721. apoi la U. 712. nr. 16 din 20 ian. 1949.Of. nr. după naţionalizare. 718. (M. nr. apoi 714. 711.C. al.Of. p. 661).din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. nr. C. partea I-a. KLEIN.C. nr. p. Oscar . p.G. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord.E. 8072).I. p.VI. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. 1947. a M. nr. 8007). 1947. (1959 -1962. 725. KLEIN. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). partea I-a. socrul lui Gheorghe Adorian. Dobrincu şi Goşu 2009: 110).C. 726. nr.I.C. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120).Of. KOHN. decorat prin Decretul nr.Of. KLEPER. KLANG. KLEINER. nr. partea I-a. partea I-a. p.Of. 183 din 14 aug. 1948. KOFFLER. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. nr. 1949. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. M.Of. nr. şi Kuller 2008a: 226).R.Of. 1948. 720. 16 din 20 ian. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls.I. . 1654-5)..C. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii.710. p.d. avocat la Baroul Cluj. Symondi – evreu maghiarofon. p. 1033).C. nr. 190 din 17 august 1946. KLEIN. partea I-a. 662). 1945. (v. 715. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. (M. funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului.G. a III-a.B. M.Of. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 164 din 19 iulie 1948. M. partea I-a. 37 din 14 febr. partea I-a. 723. 7347). 16 din 20 ian.T. 7151) KLEIN.R. Dâmboviţa Bucureşti (M. KOLISCHER. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de 85 . Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. KLEIN. partea I-a.Of. Haşi . autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. partea I-a. p. LEOPOLD . 1263. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. 1949. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. KLAR.Of. nr.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 1948.C.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 643). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 724. p.1891 . 662). autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.Of. a M. partea I-a.B. nr. KOHN. vezi Andreescu.din 1947 controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. 200 din 1 sept. 52 din 4 martie 1945.E. 1949.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. 31 din 7 febr. 719.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 126 din 6 iunie 1947. KLAIN.Of.F. p. 5966) 713. KLEIN.Of.G. Herman . Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. 1948. (M. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. până în febr.1972. 722. când demisionează (M. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. 204 din 5 sept. 8937). 4534.Of. partea I-a. partea I-a. 1948.E. pp. 202 din 3 sept. Hillel (26.Of. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Of. U. 717. p.

739. KOPPEL. 4735).S. 728. 729. I.C. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. I. nr.I. p. 738. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. nr. 152 din 5 iulie 1948. 1964. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. inv.S. KRASNER.Of. fraţii Cămătaru.Of. ff. partea I-a. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”.Of.N. al P.S. nr. 270 din 21 nov. 12086). 8461). 1947. 297-8). pe lângă C. 3231. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. nr. 753). membru de partid cu stagiul acordat din 1939. inv. KONDOR.Of. nr. KÖRNER. 11-1954).html. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R.Of. partea I-a. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. Max . Geza (n. p. 1947. după război stabilit la Bucureşti.727. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu.Of.P. (A. (1946-1948) (M. 256 din 5 nov. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38. C.M.S.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. KOVACS. Paula . 1948. 26 din 1 febr. Charlota – profesoară de limba franceză. 86 . nr. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M.Of. Nahman . Eugen (n. partea I-a. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. KORN. 645). nr. KRAID. 734.I. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). Evy – din nov. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. în sept.M. partea I-a. p. 115-21). 1946 secretară de presă (i.N. 222 din 29 sept.C. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. IZSAK. partea I-a. p. p.vol. Bucureşti (M. KRAID. 1946. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. etc. p. p.M. 737. 16 din 18 ian. KONERTH. partea I-a. KORN. 356).).R. nr. partea I-a. 1949. p.C. 730. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). nr.. Omar Hayssam. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. Ghedeon – evreu maghiarofon.org/GK00. nr.I. nr. Waldemar . al P. dosar secţia Relaţii Externe nr.activist al secţiei Relaţii Externe a C. partea I-a. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. originar din Timişoara) – ilegalist. 1949. din 1948. KORNER. KRAKAUER. p. 3705). 735. 1889-1956. ales pe lista U. partea I-a.. 736. 15 din 19 ian. 1948. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”.Of.Of. 662).Of.P. Carol . partea I-a. 1946. după naţionalizare. KORNIS. 119 din 28 mai 1947.bjt2006. 1033). nr. ff. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. 5663. dosar 51/1949. 16 din 20 ian. A. 731. p. 423 din 15 iul. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. p. 740. 95 din 22 aprilie 1948. 205 din 4 sept.Of. M. fd. Clej 2010)117.J. 4255. P. nr. 1946. al P.S. 59. 23. 804 din 21 dec.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. KORN.Of.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. 733.e.VII. 1963.Of. nr. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. nr. 732. 9855). 124 din 31 mai 1948. 1944 (A.1917. 20. p. “Solin” şi “Runa” (M.A.R.C. 7340). 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. 31 din 7 febr. pedeapsa expirând la 2 dec.P.1911) . p.C.

287 din 14 dec. 19 din 23 ian.R. 256 din 5 nov. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.1904. 2009: 162). 1213).Of.P.D. partea a 2-a. 755. 4696). 753.Of.D. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 1947. nr.. partea I-a. nr.IV. 10245). a M. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri.Of.din 1947 controlor în cadrul D.Of. partea I-a. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. partea I-a.Of. KREMER. 754. partea I-a. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. p. 749.F. 746. partea I-a. 10909. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. partea I-a. 159. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. 190 din 19 august 1947. 658).P. Relaţii Externe (nr. M. p. inv. KUHNER. inv.Of. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 1947. nr. p. nr. LACHNER.C.C. 1947.C. partea I-a.I. după 1945 în conducerea C. 750. In şi Cânepă). 100. Artur (15.E. M. 184 din 11 august 1948. KREINDLER.Of. 200 din 1 sept. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina..V. JOIL.L. p.I. M. 1949. M. decorat prin Decretul nr.C. 189 din 17 aug. dosar 68/1955). a M. Heinrich .Of. Carol . partea I-a. 747. p. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. nr. 7491). 1947.Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 282 din 5 dec.Of.Of. M. Bucureşti) – medic neurolog.G. 4533. 4968).Of. M. ulterior profesor de neurologie la I. 226 din 29 sept. nr. nr.. p. 1948. partea I-a. KUHN.C.Of. nr. 7817). în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. 1948. M. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). la Direcţia I. p. (M. 1949. nr.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Emanoil . nr. din 1948 membru titular al Academiei R.. nr. p. partea I-a.Of. 100.R. 6313. p. LANDMAN. 752. nr. LAKSER.C. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. I.E. nr. KREINDLER. Isidor . dosar 68/1955). JOIL. 35 din 11 febr. 16 din 20 ian. în anii ’50 în conducerea E. p. 87 . nr. p. nr.Of. cu atribuţii de control.N. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. 268 din 19 nov. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. nr.1900 – 28. 742. 16 din 20 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1945. p. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. partea I-a. 25. I. a IV-a. partea I-a. 7950). 1949. p. D. Friederich . după război activist de partid. 748. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. nr. supra). p. nr. al A. p.1988. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. p.C. 803 din 21 dec. 176 din 2 august 1948. patea I-a. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. partea I-a. 15 din 19 ian. 751. Fany – soţia lui Raul Joil (v.Of. 662).. 743.E. 42.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.după război referent în administraţia centrală a C.S.I. (?) KUBITZ. 646.G.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului.B. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C.P. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). 744.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. E. Emeric .până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 745.A. 126 din 6 iunie 1947.C.M. KRON. inv.C. 9857.V. 1048. (M.741.I. al P. 534. Carol . Ionel . LANDAUER. inv.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M.. 1949. 729 din 24 octombrie 1969.S.A. M.R. 7895. KRAUSZ.

LANDES. decorat în 758. 3705). v. 2041). cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. partea I-a. Secţia Relaţii Externe. nr. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. Victor . 8009). apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. inv. v. 3000).C.X. nr. LAZAROVICI) (18. secţia Cancelarie – dosare anexe. 8937 şi 8971). Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. (M. 761.E.C. LAZAROVICI. p. partea I-a.R. 757. Fred .) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. 95 din 22 aprilie 1948. Alexandru (n. 38/1956.9. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P.1985 România) – ilegalist. p.A. (dosare anexe nr. Dosar 10/1947. p. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. partea I-a.C. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. Andrei (n.curierul. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. C.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. nr. partea I-a. 764. nr.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). a M. nr. 204.G. anexa la dosarul nr. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. nr. 2009: 71. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of. 3002).R..II. p. Arhiva C. 1947. partea I-a. 1949) (M. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976).C. 765. Iuliu – inginer. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. p. al P./P. 76 din 30 martie 1946. 759. nr..S. (M.C.Of. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. nr. LAZARIDE. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al.R. revenit în ţară ca director în centrala M.. LAUFER. 3372. LAZAROVICI. LĂZĂRESCU. 7492). prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). 3293. 1948 – febr. 760. ambasador în Regatul Unit (1964-1968).Of. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. 1949.1914 – 27. 230 din 4 oct. cu Ana.Of. căs. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 88 .Of. M. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. 190 din 17 august 1946. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).E.I. pensionar M. Aşer LAZAROVICI) (18. 1948. Tinereţea (1944-1946). 299 din 29 dec. nr. (M. LAZAROVICI. 1123.L. pp. 762. LAUFER. M.Of.II.Of.A.ro). p.E. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948).Of. infra]) – jurnalist (1933-1944). 1948. 11362). după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 87 din 13 apr. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. Kuller 2008a: 446). filele 27 -33. LAX. LĂZĂREANU. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. partea I-a. p. 55 din 6 martie 1948.R.C. 190 din 19 august 1947. nr.E.756. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950).A. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu.1913 .C. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr. al P.. Arhivele Naţionale (ANIC). partea I-a.M. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.VIII. Kuller 2008a: 446). 76 din 30 martie 1946. Cristiana Marin în Curierul Armatei. 763. p. partea I-a. partea I-a. p.I. 32 din 8 febr.forter. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). partea Ia.Of.E. nr.Of. membru de partid.R.

partea I-a. 774. din 1935.R. 1947 în M.Of. nr. 1033). partea I-a. M. 2076).M. LEIBOVICI. 737.Of.I.G. 770. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. p. 771. Ionaş . a M. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. LEIBOVICI.C. în M.” clasa a IV-a. a M. Solomon .1949. Liza LAZAROVICI) (n. nr. 24 din 30 ian. partea I-a. 15 din 19 ian. 776. 31 din 7 febr. H. partea I-a.VIII.1909 Piatra Neamţ – 10.C. p.P. partea I-a. nr.C. LĂZĂRESCU.C. Rosine . nr. LĂZĂRESCU.Of. 804 din 21 dec.C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 11. 640). Herşcu LEIBOVICI120. LEIBOVICI. p.” clasa a III-a în 1948.M. 4255). 5 din 9 ian. p.R.C. p. 17.din februarie 1948 controlor în cadrul D. A. 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. partea I-a. nr. 642).Of. 1949. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.1986 Israel) – jurist. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. 1033).C. nr. nr. 229 din 4 oct. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ.C (M. 1949. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). 158 din 12 iulie 1948. Şulim .Of.I.E. (1953). 76 din 1 aprilie 1947. LEIBOVICI-ŞERBAN.C.C.XII. Lidia (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. A.E.C. 772. 1949. 6. nr. LEIBOVICI.R. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. LEIBOVICI. 1948. LEIBOVICI. partea I-a. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. 5784).S. 38 din 16 febr. p. 779. p. 17 din 21 ian. 13/26. 894). p. 708). 777.R. iar în 1971 cu (Decretul nr.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. membru P. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr.G. nr.R. 119 din 28 mai 1947.C.Of.R. 1948. fiul lui Abram şi Blima) (18.E. nr 56 din 8 martie 1948.Of. 11 din 14 ian. LĂZĂRESCU.C. 767. nr. nr.. 773. 314. 89 .Of. 29 din 5 febr. al P. alături de Ghizela Vass. LĂZĂRESCU. partea I-a.d.Of. partea I-a. 4611). 1947. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.766. 1948. 1948. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. al P. p. 120 din 26 mai 1948. partea I-a. a M.II.E. LEB.N.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. (M. Alexandru .Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. p. 1949. membru în conducerea C./P. p. 775. partea I-a. apoi simplă activistă a partidului. I-a în 1949.Of. M. până la mijlocul anilor ’60. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 6658 din 28 ian.în 1948 era controlor în cadrul D. (n. p. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei.R.G.Of.P. LEHRER. 2630.C.1915 Lucăîceşti.X. 769. Leopold (n. din 1940.D. nr. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. M. membru P. Bărbulescu et al. 778. p. Clara (n. Vili (Willy) (1917-1986) . instructoare C.I. 37 din 14 febr. 1964.G.I.Of.1915). Clara LAUFER119) (n.E. 803 din 21 dec. 1948. şi redactor la 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. nr.R. (M. 1964 cu Medalia Muncii.P. menţionat şi în M. p.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 1948. 319.I. 1947. p. nr.din februarie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a.Of. după război.Of. 1267).d. decorată cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 31 din 7 febr. partea I-a. partea I-a. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. 768.X. nr. 8971. 1330.R. 2009: 204). Nicolae . când demisionează (M. 15 din 19 ian. Agitaţie a C. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.după război controlor în cadrul D. HIRSCH) (n. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. (M. LEIBOVICI.

nr.G. nr. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. p. partea I-a. (M. LERNER.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 803 din 21 dec. 32 din 8 febr.C. 2. p.Of. LEISS.Of. partea I-a. partea I-a. 10092).Of.I. v.1912 Bucureşti) .C. 6292).I. partea I-a. Rosen 1990: 66. 106. 8598. 789. p. partea I-a. 4231.din 1947 inspector în cadrul D. ulterior consacrat ca publicist (M. pp. LEREANU. 9665 şi decizia nr. 185 din 12 august 1948. 1947. 1134). n. Rafael . 793. emigrat în Israel.Of. partea I-a. sub denumirea Viaţa noastră. Rebeca . p. p.Of. din 1948. director în cadrul C.Of. 7438).IX. partea I-a. 645). p. M. 19.Of.U.Of. partea I-a. nr. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor.din 1947 controlor în cadrul D. 1911). 6662). 52 din 4 martie 1945. nr. Iosef .până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1949. 785. nr. 786. 782. 795. Leon (n.1920. 788. Alexandru (n. 787. 5785. LENTEA. ulterior.Of. p. 250 din 1 nov. revenit în ţară în 1944. partea I-a. partea I-a. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. nr. p. 12. LEINWAND.G. a M. C. (M.C. cu Silvia (n. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. 98 din 29 aprilie 1946. nr. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. LEISTER. 1947. CATZ) (n. 174 din 1 august 1947.780. p. a M. până la desfiinţarea sa în 1957. 1945. 1948. nr. LEMPEL. când 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D.Of.din 1948 şef de birou tehnic la D. 219 din 23 sept. LEONEANU. (1947-1948) (M.P. LEIZER. 1947. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 741. 316. partea I-a. 5 din 9 ian.C. 250 din 1 nov.045 din 17 oct.G. 70. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. 264 din 14 nov. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. Leon (n. p. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). 200 din 1 sept. p. LERNER.R. nr.Of. LEON. Maier Zadok . 1654-5).Of.Of. Cernăuţi. LEIZEROVICI. 1964 cu Medalia Muncii. M.C. 107 din 15 mai 1945. LEIST. Moise .P. 10092).Of.E. 15 din 19 ian. nr. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. nr. 15 din 19 ian.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.E.G. partea I-a. Otto (n.E. nr. p.E.G.) până în 1951. 6804). Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. nr. 792. p. 264 din 14 nov. 9665. 1945.I.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. 175 din 31 iulie 1948. Şulim .C. 784. 794.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. M. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. 791. Varga 2003a: 396. nr.Of.C.Of. pentru nume.C. nr. căs.II.F.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 790. 783. (M.Of. p. Enric Sergiu . LEOPOLD. nr. partea I-a. partea I-a. 1949.S. partea I-a. LEONTE.1949. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 25 din 31 ian.din 1947 controlor în cadrul D. 7352). partea I-a.E.X. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata Roşie. I. LEIBOVICI) (n. 90 . 205 din 4 sept. 7951). apoi. 1948. 641). nr.C. 3903). Nastasă. ziarul Unirea121 al comitetului. 1945 în M.Of. p. partea I-a. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945.I. nr. nr. p. p. LEITMAN. Bernard –inspector în cadrul D. nr. 1949. 6. a M. 71).I. p. 209 din 9 sept. 1947. 158 din 12 iulie 1948.C. nr. 781.R. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. partea I-a. M. partea I-a. Ştefan .. C.Of. partea I-a. a M.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.). 1947.

16 din 20 ian.Of.din 1947 controlor în cadrul D. p.Of. pentru probleme internaţionale.G.S. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 12. 3945).php. dosar nr. apoi la Direcţia Culturală 8M.C. p. pentru scurt timp secretar al C. 10257). 266 din 17 nov. director în centrala M. 662). Israel) – fost membru P. 1946). 804. 797. p. în febr.Of.C. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). 17 şi 47-1947).Of. LIEBLICH. al P. partea I-a. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. 802. şi Benjamin & Stanciu. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. 800. 50 din 1 martie 1948.C. (M. Aurel (n. apoi al C. p. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. atunci când. a fost notificat asupra schimbării ( B. ilegalist. partea I-a. “Mişa” Moise (27. LESNER. 2790 din 16 sept.C. 1654-5). 737).R. LEVY. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. a M. director al ziarului Poporul (1946-1948). membru al Comitetului Executiv al P. 173 din 31 iulie 1947. 799. 533).C.P.Of. partea I-a.C. nr. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel.R. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.I. nr.G. 662).Of. fond 495 (“România”). 19 din 23 ian. p. 6.I.1915. 52 din 4 martie 1945. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). partea I-a. 32 din 8 febr. 105). unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră.C. în special la Argus. nr. LEV(O)COVICI.R. 798. partea I-a.Of. Bălţi .F. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). Sergiu . p. dosare anexe. mai întâi la Direcţia Presă. al P. 1869. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. crt 9. LESPEZEANU. LEVAS. p.Of. este arestat şi condamnat pentru spionaj122.D. (M. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). director în Ministerul Muncii (1946-1947). 16 din 20 ian.1888) – ziarist în periada interbelică. partea I-a.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. LEVIN.A.X. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. fişa matricolă penală la http://86.O. 24 din 30 ian.XII.796. partea I-a.E. 806. 92 din 17 aprilie 1946.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul D. (1948-1950). M. nr. 225. p. nr. graţiat în 1957 (Andreescu. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v.17. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. p. nr. Mircea (n. inv. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M..?. nr. 1948. Iosif . 1948. Bucureşti.. partea I-a. 1996: 22).M.G. 801. M. nr. 1133).125. LICHTMAN. aşteptând cursa transatlantică. 218 din 20 sept. a M.E. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S. nr. L. nr.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C.III-a. în aprilie 1948.I. partea I-a. 10174). partea I-a. (1947-1948). nr.D.M. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002.N. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. nr. 805.” clasa a III-a. 803.P. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. 1947.Of. LIBROS. Paul . 1946. p.Of. 91 .C. C. nr.Of. 1949.E. p. partea I-a. în iunie 1948 numit director tehnic al nou- 122 V.E. 87 din 13 apr. 1949. nr. 1948.G. 123 În fapt. 3372. LEVIŢCHI. p.1). 1949.10 din 12 aprilie 1948.R. LICHTIG. Eugen – controlor (1947-1948). 6781). pp.

decorat prin Decretul nr. nr. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. nr. nr.U. 1949. 1949. LINDER..C. 4255. (dosare anexe. nr. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. p.R.P.Of. al P.R. nr. pentru scurt timp după emigrarea lui W. Jean Monnet nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M./Kuller 2008a: 447). Economie. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. partea I-a. 189/1952 şi 249/1952. p. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare.Of.2008.C.C. 92 . partea I-a. 3713). 15 din 19 ian. 53. 811. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C.R.S.C. 642). partea I-a.. LINKER. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. fişa de cadre în u. Villi (Willy LÖBELSOHN125. al P. 808. Filderman (succedat de Israel Bacal).din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M.E. LIMAN. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. p. 107 din 15 mai 1945.E. partea I-a. membru P.M. 110/1955). 175 din 31 iulie 1948. partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. preşedinte al F. nr. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G.C. medicul personal al lui V. LIFŞIŢ. LITEANU. 662). Sima (1915 – II. nr. I. partea I-a. pe str. 4258. inv 517. cu dosar la secţia Organizatorică a C. LITEANU. (1955. 813.).I. p. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii.a. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. nr. 815.Of.D. 812.. LIVIANU.L. de profesie medic. p. 644). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. V.R. încă în viaţă se pare. LINDER.807. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. Ana . Marinescu”. partea I-a. nr. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M.E. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. 809. Clara (n. 10919).Of. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p.II-a. Clara (Lifschitz) . după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. fiul lui Bercu şi Fani) (n. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe.pdf. 106 din 12 mai 1947. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). 107 din 11 mai 1948.R. 814. parteaI -a.C. 77/1952. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1948 în M. 1947. Carol . nr. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. decizia ministrului Justiţiei nr. p. 34 din 10 febr.Of.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954).I. nr. nr. 119 din 28 mai 1947. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. 275 din 30 124 125 V. cu Dita Gelehrter Lieblich.R. nr. (inclus şi în C. 3904 şi nr.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 816. Eugen . Bucureşti. 6293). 529) (M. 286 din 10 dec. p. decorată prin Decretul nr.C. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor.S. LIVEZEANU. membru în conducerea C.Of.B. al P. 1189). Nicolae (n.C.R din 1941. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. nr.R. 810. 1948 director comercial). p. 39904 din 28 apr. LIEBLICH. 28. 1949.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. căs. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. eliberat în 1955 şi reabilitat. p. 1949. partea I-a. inv.Of. 16 din 20 ian.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.romanianjewish. 15 din 19 ian.

9857. 25/1954 şi 62/1955). LÖBL. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). al P.R. 5 din 7 ian. 83134 din 2 sept. 1947. 36/1952. 5784). nr. v.817. 823.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. 207 din 7 sept. 824.F.C. inv.N. p. (1948-1952). partea I-a. p. fond 495 (“România”). 15 din 19 ian. nr. 818. 7262. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. 6292). 825. p. 820. partea I-a. nr. M. fostă ilegalistă. R. inv. 201 din 31 aug. (?) LONCEAR.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1898 Câmpina. p. partea I-a. Gheza (n.Of. (1952-1961).C.XI. LÖBEL. 1948. deputat M. Eugen (n. (123/1951). p.” clasa a III-a.Of. (dosare anexe. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 826.D. M. 7951. p. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. contestabile. “dosare adiţionale”. 17 apr. LOVEANU. partea I-a.Of.C. 1945. (dosare anexe.Of. nr. 256 din 5 nov. 1949.P. Aneta (LÖBEL) (n.Of. deţinută (1952-1954). 190 din 19 august 1947.A. după război membru în Comisia Centrală a U. cu referat de cercetare la fd. al 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). Dudu (n. Geza LÖWINGER. 821. M. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968.Of. 644). LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M.Of. 200 din 1 sept. (M. al Partidului Comunist Spaniol). p.C. 4.. nr. fond 495 (“România”).C. 1948. a M. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. 515). 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ilegalist din Cernăuţi. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. Heinrich . LOGHIN. u.I. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. LOBENSOHN. 15 din 19 ian. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952.Of. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial.R. ulterior dispecer.C. 546). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 4 din 4 ian. p.a. 158 din 12 iulie 1948. a M. fiul lui Herman) (n. p. 1948. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. nr.Of.R.A. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). Jean .în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. dosar nr. 61.G. Eugeniu . (1944-1948). nr. inv.C. nr. 1948 în M. LUCA.R. M. cu fişă la secţia Economică a C. nr. LÖWY. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952).Of. 1947. nr. 2. nr. 175 din 31 iulie 1948.C. nov. p.I. partea I-a. 225. 646). partea I-a. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M.F. partea I-a. partea I-a. nr.din 1948 şef de secţie la D. rămas în Ucraina după 1945. partea I-a. p.C. p.C. 1948. M. Birnbaum). 819. C. 10417.G. Va. 2 din 2 ian. partea I-a.Of.E. p. 16 din 20 ian. nr.C. din 1947 controlor în cadrul D. nr. partea I-a. 1949. David H. nr.E. al P.” cls. 662. şi al Comitetului Executiv al U.R. apoi membru al C. p.C. 7401).R. 662). p.Of. partea I-a. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. p. 822. Adolf .Of.P. 106). 225. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. LÖBEL. 93 . 1949. al P. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. şi decizia nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. nr. 7491).I. cu fişă la secţia Economică a C.C. 16 din 20 ian.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. LOVINGHER. 32). ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). 1947. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1949.

cu ordinul “Steaua R.M. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. 95 din 22 aprilie 1948. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).VII.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).17.C.M. anuarele I. autoare a unor articole în Scânteia. Ivan (n. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. 131 V. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. omologul lui L.).Of.T. 830.. nr.D. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria.R. cu numele “Eugenia R.R.C.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. II-a. partea I-a. apoi exhumat şi incinerat. 1213). actualmente Covasna).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.VI. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. Solomon . din 1919 (Levy. 3707). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. P.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. 1180)..%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. 1949. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. la sfârşitul liceului (1952-1953). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 35 din 11 febr. nr.R.B.Of. emigrat în Israel în 1973. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. fiul lui Anton şi Amalia)128 . Iancu . Vasile (n. S. LUCHIAN. 127/1968 şi 136/1972. LUCA./P. Grosz)) – secretar al organizaţiei de bază U. p. http://universulenergiei. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. al P. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. 645).C. Rosea GUREVICI) (28. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.S. (1945-1952). fiul lui Ştefan şi Emma (n. LUCIAN. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). LUCA.III.R. 15 din 19 ian.IV.de profesie lăcătuş. 834. Nastasă. partea I-a. Iacob . arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. (136/1955). la http://universulenergiei. nr. promovat prof.R. partea I-a. Ana (n. decedat în detenţie în 1963. 831.C. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). după război activistă de partid. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. Răutu de la Universitatea Bucureşti).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/.827. înmormântat. fond 495 (“România”). membru al Secretariatului.europartes.1912 Iaşi . ş. dosar nr.1963.F. apoi funcţionar la “România Film”. anexele la dosarele nr. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. univ.R. LUNGU. 829. 225.europartes.VI. 94 .din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. Betea. iar în 1971. 2002: 171. 63 din 16 martie 1948. 1949.P. 2003:152). 2323. în 1947. 14.” clasa a III-a (Decretul nr. p.R. inv. cu responsabilităţi economic-comerciale. Mendel LEIBOVICI130) (22. 832. p. nr. 833.B.a. condamnat iniţial la moarte în 1954. LANG) (n. secţia Cancelarie – dosare anexe.P. LUNCAŞ. Eugenia (n. 2001: 167 şi 1997: 119).P. LUNGU. László LUKA) (8. Lucas”.Of. reabilitat post mortem în 1968.1902 Basarabia – 8.” clasa a IV-a. nr.1898 – 27. 3293. (?) LUCA. Varga. inv.Of. 157 din 4 mai 1971).1935 Caransebeş.I. 828. Paul (n.e.125.php 130 Vezi decizia nr. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu.

partea I-a. la Ungheni. înceracă fără succes să treacă în U. nr. partea I-a.P. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. C. 844. 1949. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). LUPOVICI. partea I-a. Tănase 2010: 90-4). Ada (n.din 1947 inspector în cadrul D. la pp.P. 837. LUPU. “Banca Economică”. de formaţie avocat. 264 din 14 nov.C. nr.I. respectiv stenogramele reproduse în Fl.S.R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. partea I-a. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. la Bucureşti. după iunie 1941. Turcia şi Vietnam. 842. Cezar . p. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. Marin A. ulterior la Ambasadele R. 95 .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. ff.Of. Jiu. nr. Avram LUSTMAN) – ilegalist. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. partea I-a. LUPAN. 10092).E. în Iugoslavia. 839. LUPU. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.F. Constantiniu 2003. Lucia .S.C. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. 1947.C. al P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. Alexandru . 95 din 22 aprilie 1948. LUPESCU. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. Avram / Miron (n. v.C. căsătorit cu Stela Constantinescu. partea I-a. 24. al P. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 158)). nr. 168 din 18 iulie 1941. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. la Bucureşti. a M. nr.R.S.C.E.373 din 12 dec.S. când este exclus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I.G.din 1947 inspector în cadrul D. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). partea I-a.R. p.. 291 din 16 dec.C. LUPESCU. din Turcia şi Vietnam. p.G. Levy 2002: 182. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. p.1902 Zsvadani. 4200). 168 din 18 iulie 1941. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. 16 din 20 ian. 110. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. p.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Iancu . 15 din 19 ian. p. Basarabia.835.A..R. 3707). 133 şi 135).R. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. (M. Lungu 2009: 242 -3. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132).Of. 1947 în M. LUPAN. LUNGU. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. 845. 836.Of. fd.R. dosar 9. (M. LUPAN. 4200).G.Of. nr. 843.C. nr. Lungu 2009: 239-52). alături de soţul ei. 841.Of. 838.M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R.S. partea I-a.Of. 662). 1947. p. 1949. Ştefan (n. 645). 1654-5). meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R.Of. Of. 141-2. (n. 173 din 31 iulie 1947. nr. n. alături de soţul său. 840. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. a M. Solomon . Gheorghe . 52 din 4 martie 1945. 11129.I. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953.S. nr. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. pp. p. încă în viaţă în 2005 la Haifa. în cadrul Ambasadei U. 6781).R. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi 132 V. LUPU. ambasador succesiv al R. (45/1955). Hadaşa VYRTIKOVSKY. LANG) (n. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad.VIII. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. LUPAN.C. limbă română.

şeful Direcţiei Administrative în M.E. la începutul anilor ’60 rector al I. 848. (1952-1955). Andrei. 847.Of. Tereza (n. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.R. 588.P. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V.. în lagărul de la Târgu Jiu. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.S.VI. p. Solomovici 2004: 24. anii ‘80) . fond 495 (“România”). pensionat în anii ‘80.P. dosar nr. 1959).. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr./U. după război deputat M.1920 Iaşi – 30. 1256). Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). inv. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). partea I-a.S. probabilă identitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. 533) între 1948 şi 1952 (demis). şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. MACOVESCU. fosta Academie Comercială din Braşov. Lenin” (I. 1915. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. 194 din 23 aug.R. apoi. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1948. ordinul “Steaua R. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. nr.E. 225. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.C.P.A. (mandate succesive 1948-1980). ilegalistă (membru P. secretar al C. LUPU. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. al P.Of.T. LUPU. (1950-1952). Carol Emil – originar din Satu Mare.R. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. supra). a emigrat în Israel în 1990. Tighina – d. (19451948-1950).A.C. fiul său. şef al Direcţiei Treburilor a C.VII. soţia lui Petre Lupu (n. ordinul Muncii clasa I-a (1962). Bucureşti. Teri UNGAR. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). Experţi Contabili. dosar nr. “dosare anexe” 30/1950 (nr.C. Lupu PRESSMAN. mutat la Iaşi în 1950). şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. 74). fiica lui Adolf şi Pepi (n. până în august 1944. inv. fost deportat în Transnistria. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. Mihail (n. în 96 . secţia Economică.” clasa a II-a (1964). ordinul Muncii clasa a II-a (1957). 1957 – ian. din 1936.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946). fiul lui Avram şi Cerna) (25. 189/1952 (527).C.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). fond C. nr. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat.P. 1948. 225. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157.T. 207. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. cu rang de prim consul general (M.N.E. 1956 – mart. fiica lui Iosif şi Sara) (n. Pressman) (v.E. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. Petre (n. inv.P. după 1944 activistă a partidului. după 1958. Constantiniu 2003 passim).X. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). Bucureşti.M. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977).C./1. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. al U. Peszel)) (1910-1962) – evreică maghiarofonă. 19 din 23 ian.” clasa a III-a (1948). 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002).I.R. soţul Evei. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). 850.C. 2060). partea I-a.S.P. A. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. LUPU.846.R. p. 1957 şi nov. ulterior traducătoare la diverse edituri. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50))..decorat cu ordinul “Steaua R. ministru al Muncii (1969-1977). 7032).R. Nesia RABINOVICI.C. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). din 1936).R.d. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra.C. fond 495 (“România”). medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). 849. Nesia (n.N. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949).

Mihail .C. 156/1950-1952) (v.C. 853. GOLDSTEIN133) (30. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i. membru A.C.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. Simuţ 2007. Constantiniu 2003: 148-150).D.Of. p. apoi membru al C.R. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu.A.C. f. . profesor de arhitectură. C. 11214. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. 427. al Comitetului Executiv şi secretar al U. al P. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).C.R.R..C.Of. 209.C. 856. S. 1947. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii.F. MANEA.C. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. MAIOREANU.1992) – fost membru P. Maicu postula în nr.851. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. căs. MAHLER. 109. C.F.. fd. stenogramele reproduse în Fl. 423 din 15 iul. MAER.e. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002).D. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R.E. (nr. 1947. (1948-?) (Şt. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. 477). 21/1957. III-a. MAIMON. 14. el însuşi o dovadă vie. 187.1927. după fuziunea din 1948 membru 133 V. 854.. p. al P.D. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1947. N.N.din 1947 controlor în cadrul D.C.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R. a M. al P. nr. din anii ’60. 429-30). 855. construind după propunerile tov. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). secţia Cancelarie – dosare anexe.R.I.S. al P.C.P. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1949.P.Secţia Organizatorică. cu Şulamita. nr.C. (1959-1963). (M. 195. p..C.” cls. 857.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.S. 852. 153). deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. nr. (M. 645). ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. partea I-a. 859. şi Balas 2008: 188-9. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P.X. 1947 în M.P. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. Vladimir – după război directorul Economatului P. MANDEL.D. nr. 1964 cu Medalia Muncii. Osias . anexa la dosarul nr.R. partea I-a. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. inv.R. 426. 1963. 20 din 23 ian.. partea I-a. 26 din 1 febr.” clasa a V-a. 1946. 858.M. 3293. Solomon MENDELSOHN) (n. 264 din 14 nov.Of.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 293 din 18 dec. decizia ministrului Justiţiei nr. p.R. 15 din 19 ian.I. 860. Stalin blocurile înalte. Burcă 2007: 7)). 753). H.R. nr. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. 97 . ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M.E.S.A.P. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. Târgovişte .E. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist.C. special Editura pentru Literatură Universală.I.755 din 11 dec. dosar 3/1947. (facţiunea pro-comunistă). şi cenzor al Uniunii (1945-1948).A.Of. nr.Of. MANASSE. Anton (n. MAICU. al P. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. A.VI. partea I -a.G. 803 din 21 dec. (136/1955) (v.C. p. din 1945 membru în conducerea U.(Kuller 2008a: 447). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 10092). nr. MANDL. inv. Iosif . partea I-a. Isac – arhitect.I. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. Buzatu 2008: 421).R.I. Horia (n. Mihăilescu 2006: 380. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. arhitect-şef al capitalei). MANDEL.R.R.

R (19561958).A. Etti (n. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960.C. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M.R. clasa a III-a. partea I-a.R. secţia Organizatorică. secţia Cancelarie – dosare anexe. (1945-1948). partea I-a.P.E. MANTU. p. 1948.C. 206 din 1 sept. între amici “Edy”.M. în care promovează până la funcţia de 134 V.C. 1927 Galaţi – dec. 178 din 4 august 1948. Lucia – soţia lui Eugen. Ofelia (n.. fd. (4/1951). (1948-1952).Of. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.1-2.IV. nr. nr. MANTZ. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P. 2004: 372). deputat M. al P.1983 Bucureşti. şi membru al Secretariatului C. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti.C. nr. 92321 din 30 sept.T. 1941. p. partea I-a. 34/1956. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U.Of. dosar nr.A. Richard MARCUZON134) (n. membru în conducerea U. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. MANOLE. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. 1948 în M.C. MANOLIU. reabilitată în 1964. fiul său. 1639).C.R. nr. al P. 12 şi 105/1951.N. 1911 Bucureşti) – membru de partid.C. 2009. partea I-a.I. dosare nr. cu referat de cercetare la Fd. după război cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C.861. de asemenea medic. membru în conducerea C.XII. Dobre et al. MANDEL.C. 2009). 863. (1948-1958). nr.Of. p. 225. 5127). după război membră în conducerea Apărării Patriotice. (1948-1952).F. de la Londra. p.D. al P. în anii ’50. 534).A.1918 – 9. p. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. 866.C. Nicolae (ian. Eugenia (n.A. 521 din 24 dec. 19 din 23 ian. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. 2007) . colaboratoare a revistei Femeia a F. nr. inv.R.E. 6401. MANOLE. 865.R. partea I-a. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C.R. MANOLESCU. al U.A.A. 24. cu Emanoil Vinea. fost internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.R.inginer agronom. inv. M.C. partea I-a. Tismăneanu). Andrei Manoliu (coleg de clasă cu V. 5970.R. 1952). nr. supleant al C. al P. (1946-1948). (A. decizia ministruluii Justiţiei nr.U. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. din 1948 secretar de legaţie. ucisă de iubitul fiicei ei) . 91936 din 16 sept.II. emigrat în anii ’70. Nicolae (n.ilegalistă (membru de partid din 1926). ABRAMOVICI) (n.C. Schwimmer)) – de formaţie medic. 223 din 26 sept. 1948. detaşat la Legaţia R. Eugen (n. partea I-a. al U.F. 867. 123/1948. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. 229 din 2 oct. f. 10522.F. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). Ucraina – 30.R. al P.M. Kuller 2008a: 447. pentru schimbarea numelui v. în februarie 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. 868..E. 1946 în M. căs. M.R.O. 164 din 19 iulie 1948. 3293.Of. fiul lui Alexandru) – jurist. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.. MANTU. 46 din 25 febr. M..D. (1948-1952).C. p. Goldschläger (24.M. 86). Mezincescu (M.C. C. ZEITMAN. I-a. după alte surse Zeidman.M. apare şi în C. 98 . p.1908 Reni. nr. fiul lui Bernat şi Irene (n. membru de partid după război. 2195 din 6 aug.I.P. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti.1993).N.M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.III.T. a decedat la Frankfurt am Main. membru supleant al C. 1948. fond 495 (“România”). nr.. 864.C. al P.D. anexa la dosarul nr. decizia MJ nr.Of.D. 2006: 143.C.R. soţia sa .Of. ff. 7997). zisă şi “Irina” şi “Jeni”.Of. 862. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E..P. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M.R. este jurist în S. 1946. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 568 din 14 aug. C. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. MANOLESCU. membru al C.M. 27 nov. n.J.R. nr.

p. p. partea I-a.E. 1949. MATTES. cu dosar la Secţia Agrară a C. partea I-a. a M. nr. MARCUS. 1626. 4847. controlor economic în cadrul D.C. al P. (M. 99 . Leon . ulterior responsabil în cadrul CEPECA. 95 din 22 aprilie 1948.Of. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. 877.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. secretar general – ministru adjunct al ministerului. p.după război inspector general adjunct în cadrul D.Of. 222 din 29 sept. partea I-a.Of.I. nr. 10092). MARCOVICI. 190 din 19 august 1947. 879. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.I. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. instructor al Secţiei Agrare a C. p. 219 din 23 sept. MARCOVICI. Sergiu . 8598. 872. nr. 16 din 20 ian. MARCOVICI. 1947.Of. 5784). 663).G.C. nr.Of. nr.I. Lupu . nr. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Marcel .C. nr. MARCOVICI. 1947. nr. 884. 1948). partea I-a. Leizer . p. în anii ’50-’60. nr. (1/1955). 885. 45 din 24 febr. 1267). 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. 3293. p. Iacob .Of. 126 din 6 iunie 1947.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 3706).G. 5966) MARCOVICI. a M. 874. p.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. 881. 1946.C. 1947. Iuliu . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. Textilă a Ministerului Industriei (M.I.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. 871.P. nr. partea I-a. nr. p.C. partea I-a. 7492).C.Of. nr. Elias . 4534). din 1948 impiegat la D. a M.E. p. M.R.I.C. partea I-a. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 1949.C. M. 93/1955 şi 67/1961.C. 10092).avocat. Albert . partea I-a. M. MARCOVICI. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. 882.Of.B. C. nr. 5784).Of.C. p.869. 256 din 5 nov. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 878. 264 din 14 nov..Of. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. MARCOVICI.M. a M. nr. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.C. 643) MARCOVICI.I. p. 264 din 14 nov. p. inv. 875.R. 1948. Alfred .D. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). MARCOVICI. 158 din 12 iulie 1948.din 1947 inspector în cadrul D.Of. partea I-a. Lazăr – din 1947 inspector general la D.G. 15 din 19 ian.C. Efraim .C.E.I.C. nr. 9857. MARCUS. 870. 15 din 19 ian. a M.I.Of.C. Gheorghe . 127 din 3 iunie 1948. p. MARCOVICI. 1949.E.secretar general al C. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. MARCOVICI. M. (M. nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 873. 264 din 14 nov.G.Of. (M.C. p.Of. Asher . (M. p. MARCU.G.Of.C. cu referat de cercetare la Fd.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 3747). 1947. S. 164 din 19 iulie 1948.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 10092). p. Jean . partea I-a. în 1970. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe.E. partea I-a.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I.C.G. 37 din 14 febr. nr. 883. partea I-a. 8460). Lionel . 645). al P.E. încă în viaţă în 2005. 880. 1949. 107 din 13 mai 1947.E. 5830).Of. p. al P.C.C. 1947. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. partea I-a. 423 din 15 iul.Of. a M. partea I-a. (M.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 876. nr. anexele la dosarele nr. în Bucureşti. nr. MARCOVICI. partea I-a.Of.R. 1963.controlor (până în febr. p. MARCU.

p. MARCUS. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R.Of. 12877). nr. 158 din 12 iulie 1948. MAYER. 1949. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. MARCUS. 5386). 189 din 17 aug. nr. 1948. M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. anexa la dosarul nr. nr. v. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). nr. S. nr. 1948.Of. 136 din 15 iunie 1948.Of.E. 1946. MATHIAS.C. Carmen .886. 16 din 20 ian. 900. 662). 8220). partea I-a.Of. B. MAYER.C. partea I-a. p. 888. 3568). Victoria .P. nr..S. L. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). 890. 131 din 8 100 . nr. partea I-a. 289 din 13 dec.Of.C. MARCUS. 176 din 2 august 1948. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 804 din 21 dec. Adolf . 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. MAYER. război. MAYO. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. inv.I. membru de partid. 80 din 5 aprilie 1948. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. 5142). a M.R. 293 din 18 dec. 217 din 18 sept. nr.Of.Of. partea I-a. al P. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. partea I-a. 4311 şi nr. nr. 1949. 16 din 20 ian. 898. M. la Secţia Penală (1945-1948) (M. 803 din 21 dec. 65/1955. M. nr. p. 16 din 20 ian. 5142. 896. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. ca translator la Direcţia radio (M. p. 894.Of. 1949.Of.după război. 1963.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p.). partea I-a.Of. 4. nr. 145 din 26 iunie 1948. nr. partea I-a. Marcel .1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după 887. 3293. p. 145 din 26 iunie 1948. Ella (n.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. p. 1964. de la Direcţia Generală a Editurilor. MATEI (căs.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 100 din 2 mai 1945. 6313. p. M. la Direcţia Studii (M. 5386. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 663). p. avocat. nr. Jose – controlor în cadrul D. partea I-a. 899. MAURER. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. Ella (fiica lui Maximilian) (n. nr. 65 din 18 martie 1948. p. E.A. 891. partea I-a. p. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M.C. Melita . / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948).”.Of. 423 din 15 iul. MAYER. nr. C. MARU.Of. nr.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. nr. E. p. 897. 893. nr. partea I-a.P. nr. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. 2382). p. 1948. 7342). 18 din 22 ianuarie 1948.R. Clara . Alfred .R. 136 din 15 iunie 1948. MATEESCU.Of. 5784.Of.P. p. p. Mihail Emil (1904-1964) – medic. 889. apoi referent în administraţia centrală a C. partea I-a. M.Of. nr. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p. partea I-a. partea I-a. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 5386). nr. MAYER. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. p. 1964 cu Medalia Muncii. M. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). Paula . până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.R. partea I-a.Of.C. 205 din 4 sept. 892. 110 din 14 mai 1948.în ian. 4696). p.Of. Horaţiu . în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1944. 516. până în iunie 1948.VI. 895. 658). nr. 7683).. MARK.B. partea I-a.G. cu referat personal la Fd.I.

apoi a Artelor şi Informaţiilor. În M. MĂNESCU. 906. nr. 5463-4. 4968). 106645 din 18 oct. M. partea I-a.Of.XII. 131 din 8 iunie 1948. supra] şi cei trei copii. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal.C.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. partea I-a. 167 din 26 iulie 1946.vezi decizia nr. partea I-a.C. nr.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. Paula .în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p.Of. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. partea I-a. 253 din 1 nov. MAYOR. p. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). partea I-a. George Mănescu (n. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. nr. p. 6396). 662). 1916 la Focşani). partea I-a. 314). 904.B. pp. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. 9763). (1944-1947). partea I-a. 4968). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. MAX. 16 din 20 ian.I. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.A. p. 7666). Anca Finta. pentru merite antifasciste. p. nr. la Direcţia Presă (M. partea I-a. iunie 1948.S. Georges Mintzer (la 17 sept. 148 din 30 iunie 1948.R. partea I-a. p. nr. 908. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n.Of. Simonette . Henry MINTZER135. zis „Gică”. în Forţele Armate (v. p. (?) MĂNESCU.Of.Of. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr.după război referentă în administraţia centrală a C. 1948. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952).inspector economic în centrala M. cu grad de sublocotenent. 1947. Eva . 4384). Radu Henry (n. împreună cu soţul ei. MĂNESCU. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. MEHR. 1949. p. 194 din 25 aug. şi Kuller 2008a: 448). Teodor .C. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . partea I-a. Solomovici (2004: 236) (v. 1946. nr. partea I-a. MEDREA. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. 16 din 20 ian. 1947. 1945. emigrată în Israel în 1985. 135 Pentru românizarea numelui. 905. Ella DIAMANTSTEIN. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 909. partea I-a. 903.Of. 1949.. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). . 101 . partea I-a. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. III-a. 9713. 252 din 3 nov. p. A. 907. Weiler) în decembrie 1970. 662). nr. Ella (n. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. 270 din 21 nov. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. 112 din 17 mai 1948.1912 Focşani – 1993 Natanya. MEIROVICI.. Israel) – în adolescenţă sionist. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf.Of. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. p. MEISNER. nr. nr. 12086). nr.Of. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. 7438).1949.I. Radu Mănescu [v. T. 136 Fratele său. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . 209 din 9 sept. fiica lui Zigmund şi Hana (n. p. M. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). (1949).901. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). 902. 315.Of. 5 din 9 ian. M.Of. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. nr. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.Of. Glanzstein)) (5.

N.Of. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. Ilka SPITZER. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. 11029. nr. nr.Of.după război controlor în cadrul D. MELAMEDMAN. 288 din 12 dec.G. Iosef . 3905).Of. partea I-a.e. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. (dosare anexe. MELINESCU.P. p. 168 din 23 iulie 1948.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M.Of. partea I-a.E. nr. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). 107 din 15 mai 1945. 15 din 19 ian. Elias-Froim . 3709 şi nr. M. Cluj) – fost ilegalist.E. Eugen (n.Of. MENICOVICI. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. partea I-a. p. nr. 7492). în prezent încă angajat al TVR. fişă de cadre la secţia Economică a C.). nr. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. a M. nr. 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Cecilia . nr. 8478). Ioniţoiu 2000: 217.Of. 190 din 19 august 1947. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. p. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. 24 din 30 ian..Of. MESSINGER. 915. partea I-a.A.I. nr. p. trece în URSS în mai 1941. MENDELSOHN.910. 4257. 1945. 920.C. nr. N.C. 737. al P. 6094. nr. 14 din 18 ian. pensionat (Andreescu. 919. pe care l-a acuzat de antisemitism. p. . 119 din 28 mai 1947. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. Chinţeni. (M. 1947. 913. 1948. 1949. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . 6697). M. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). p.Of. 921. p. p.C. Mihai.2002) – de profesie farmacistă. inv. 171 din 29 iulie 1947.Of.C. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. 196 din 25 aug. M. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a Consiliului 102 . secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. nr. Nastasă.Of. M. p. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci 911. F. 1949. Jela 2001: 203. partea I-a. nepotul Ilcăi). nr. 643). p. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. MERLAUB.T. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 102 din 4 mai 1945. Alexandru (n. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. M.Of. partea I-a. partea I-a. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.Of. 914. Ilca (n. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. 9604). (M.E. MENDELSOHN. p.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953).. nr. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). p.1906. nr. 918.C. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. nr. MENDEL. partea I-a. partea I-a. 1947. 804 din 21 dec. partea I-a. MEROVICI. p. nr.Of. WASSERMAN. 249/1952. 1964. căs. 529. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). 7492). 353).I. p. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală.R. MENDEL. repatriat în 1947. 190 din 19 august 1947. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. p. Constatin – după război membru de partid. fiul său (i. 248 din 27 oct. a M. Willy . nr.după război angajată iniţial ca desenatoare principală.G.C. partea I-a. 646). 15 din 19 ian. partea I-a. 246 din 22 oct. 916.A. partea I-a. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 5. 912. 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 917. partea I-a. MENDEL. MENINGHER. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.X. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). 7083). partea I-a.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.E.

XI. şi al Comitetului Executiv şi secretar U.R.d. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.N. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri.C. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. Central al Sindicatelor. (137/1955) (pentru evreitate v. (1946-1948). în 1964 cu ordinul “23 August” cls. În mai 1949. 138 În aprilie 1948. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. membru al C. Gheorghe Andrei (n. În aplicarea Halaha. (1948-?). procuror în anii ’50-’60. cu rang de secretar de stat (19451946).R. respectiv Timişoara). mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949.922. p. D.P. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). după război membru în conducerea U.U. Tatăl lui Eduard M. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948.B. 300). ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950).A. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. dosar nr. Eduard137 (n. 225. 225. 1886). 2009: 184-5). apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). de Mehedinţi. colaboratoare a revistei Femeia a F. Eduard MESINGER) (n. şefa Frontului Democrat Universitar. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 22 din 28 ian. apoi a lui Matei Socor) (d. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). din 1935 (după alte surse 1933). ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist.F. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953 -1962). respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. 923. medic şi profesor universitar. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. membru P. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. N.juristă. evreu botezat.C. cum susţinea Groza). 24.C. Solomovici 2004: 108. 924. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). (1945-1948). Dimitrie). 112). cu rang de ministru – secretar de stat. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior 137 V. METCH. 926. univ. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1912. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al.R.C. inv.R. fond 495 (“România”). nr. deputat supleant de Bucureşti al M. MEŢIANU. la facultate alături de tatăl său. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiind reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. 2333). şefa Departamentului Învăţământ Superior). Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). partea I-a. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale.G. fiica lui Eduard) . MEZINCESCU. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. 1999) – de profesie chimist.” clasa a III-a.R.D. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). cu studii în S.U.A. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. ilegalistă. inv. originar din Bacău. originar din Dorohoi (şi nu Bacău.R. Maria (n. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a.F.A. 658). 103 . secretar general al C. Z.Of.D.. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. adesea – eronat . Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). 1947. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. MEŢIU.R. cf. decedat) şi Alexandru Luca (n..C. 925. Andrei – în ian. fond 495 (“România”). împreună cu Florica a avut doi fii.A. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. căruia tatăl lui Mezincescu.F. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966).U.M. 1943. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. (?) MEZINCESCU. 1946). dosar nr.ortografiat şi Dumitru).S. al P. Erna (n.

1947 a ministrului Justiţiei în M.Of. 9099 din 3 febr. KLEIN. 7 din 23. a M. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). al P. Carol (n. 241 din 22 oct.Of. Petre (n. 918.G. 253 din 1 nov. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 3877. după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Ionel (n. KLEIN) . fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.aspx?DocumentId=26302. 4968). p. al P. ulterior românizat MICU.Of. din ian. p. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 11362). 933. p. p. 18 din 22 ian. n. p. 110 din 16 mai 1947. ulterior activist. fond 495 (“România”). nr.wolterskluwer. MICU. 1947. 2066 din 20 oct. partea I -a. nr. în Forţele Armate.2).1920 – 22.S. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957).I.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C. 241. pentru evreitate v. nr. 930. p. M. 173 din 31 iulie 1947. decizia nr. p. 101.A. 1945. MIHNEA.M. 9260. 3. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. cu grad de colonel.Of.a. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. 1947. 997/1943).A. Leon – în 1941 radiat pe motive rasiale din registrele de rezervişti. 934. partea I-a. MICHELLER.B. reîncadrat în Forţele Armate în 1945. 1948 arhivar principal în centrala M. 9 din 12 ian.I. p.Of. partea I-a. V.: 110). 4 din 4 ian.Of. nr.C.E. fostă ilegalistă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.M. 5784). 516). iniţial controlor în cadrul D.Of.. Beniamin . după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M.C. 225. Preston et al. (M.II.012M.916 din 4 oct.R. 158 din 12 iulie 1948.H. 12. 104 . 9763).Of. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951).P. 929.S.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.E.VI. 1948.A. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. 1947 (M.M. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. P. partea I-a. 299 din 29 dec.ro/DocumentView.I. dosar nr. partea I-a. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M.E. decizia ministrului Justiţiei nr. 1955).G. III-a140. 131 din 8 iunie 1948. nr. MIHĂILEANU.C. Rozina (n.1912) – după război membru de partid. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). apoi în C. 139 140 V.R. 1947.E.Of.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). dosar nr. 2005: 334 n. 11. 1948. nr. apoi coautor al unor articole sub egida I.R. (1947-1950) (Berindei..” clasa a IVa. inv. 1940-1944.C.C.I. MIHAIL. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. deţinută în perioada interbelică. partea I-a. 30 din 6 febr. p. al Crucii Roşii (1955-1960). (M. dosar nr. 5122. 225.S.E. p. şi Arhiva U. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. http://freelex. Leon HERŞCOVICI139) (n. (M. partea I-a. MICHELSOHN. partea I-a. partea I-a. partea I -a.927. 61). Preşedinţia Consiliului de Miniştri. partea I-a. COHN142) (25. nr. prin Decretul regal nr. 155 142 V. MIHNEA.P. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). zisă “Tina”) . Sugarman f. nr. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. partea I-a. 932.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. nr.C. colecţia RG-25.Of. (Decret nr.VI. (1951. 6781). M. a M. nr. MICU-CHIVU. p. fond 495 (“România”). 1445). 1945 în M.1978). nr. (1951-1953).din 1947 controlor în cadrul D. 1947. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of.V. nr. 928. 1755).A. p. inv. după război şefa Direcţiei Personal din M.C. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. 206 din 1 sept. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. Ecaterina (n.I. p. 1941.S. 931.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.

938.935. inv. p. în circumstanţe încă neelucidate. 940. apoi. partea I-a. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. partea I-a. Deletant 1999: 20). până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. partea I-a.E. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. 127 din 3 iunie 1948.S. 941. a M. Solomovici 2003: 249 şi 470. n. Berindei. p. 5263).Of. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. 5784). MILETICI. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. 2006: 662. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. 1999). 8971. nr. 4847) MIŞOSNIKY.R.Of. 1947 (M.e. 110 din 16 mai 1947. 139 din 22 iunie 1945. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. 1947.).P. partea I-a. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. Lupu – de formaţie tâmplar. 939.A. 158 din 12 iulie 1948. Otopeni. nr. (Constantiniu 2003: 83. decorat prin Decretul nr. Troncotă 2003: 35.2007 Bucureşti) – pictor. unde. M.P. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. 105 . 32 din 9 febr.N.G.Ap. MISSIR.: 110. 149). 229 din 4 oct. p. 1971). nr.Of.I.I.R.C. MILKERT. încadrat la M. 943. în 1946. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.A. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. cu grad de căpitan. MINDIRIGIU. III-a. ulterior.. ilegalist. nr. 3862) MILETINEANU. p. 4844). Ioana .avocată. 225. 1954).I. Ioniţoiu 2008: 291. 1051). după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român.R. 1951-ian. în anii ’60. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M.Of. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. Sugarman f. (M. prin Decretul regal nr. p. 1482. B.. partea I-a. C. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. partea I-a. MIRONESCU. 5638). în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. după 143 Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. Ţurlea 2010: 111.) (Adorian et al. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. 937. Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. Leon (1921 Bucureşti – III. avansat colonel (1949). decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Jean – avocat.E. p. p. în 1999. nr. nr. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. 1947. voluntar republican în războiul civil din Spania.E. partea I-a.S. 15 (18 mai 1948): 6). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . 127 din 3 iunie 1948.C. în Forţele Armate. nr.Of. nr.S. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. 152 din 5 iulie 1948.I. 942. 2066 din 20 oct. internat în timpul războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. p. MILLO. etc.u. p. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. partea I-a. 17. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia.D. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.a. fond 495 (“România”). 1948. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. dosar nr. 9763) (Diamant 1979: 371.. 1971: 210. (?) MINEA.Of.A. 253 din 1 nov. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul 936. p.Of. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer.Of. revista Magazin istoric.

Leon (n.Of.C (M. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961).R. 32). soţia lui Al. 949.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.. 225. MOLDVAI.R.I.Of.aspx?DocumentId=34332. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954)..I. secretar CC al PMR (1948-1954). fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki).R. 1948. la pensionare. 945. 120 din 26 mai 1948. director general adjunct la Agerpres (1954-1979. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). nr. p.R. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr.C. 1949. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). (1948-1954). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.B. după 1944 membru în conducerea C.D. 950. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. al P.d. Avram – ilegalist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953).R. p. la adresa http://freelex. Alexandru (n. doc. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.1909.d.E. membru al Biroului Politic (din 1948).soţia lui Anton Moisescu. 3. MOISESCU. 225. Stela (n. apoi pensionată). 1).P. Ilie (d. 947. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. dosar nr. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. pentru democraţie populară. Ester RADOŞOVEŢKAIA. partea I-a. decorat în 1961 şi 1971. (19551969).C. MOISESCU.1911 Salonta Mare.C. Bihor – 1. 35 din 11 febr. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2 din 2 ian.Of.U. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Pentru pace trainică.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. Emil .P. 3660). Tighina) (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fost mecanic.R. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. Viorica (n.M.Of. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”). întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. nr.S. inv.R. MOISE.F. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. nr.IX. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. al P. S. 948. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. (?) MOISESCU.A. în 1948 era controlor în cadrul D. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. MOGHIOROŞ. membru C. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. 106 . 2137. decizia nr. din 1936. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 804 din 21 dec. din 1932. agitator comunist şi membru de partid din 1929. membru al Comitetului Executiv şi al C. fond 495 (“România”). 1916) .944. Goldstein 2010: 18). şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. preşedinte al Băncii de Stat a R. MOGHIOROŞ. reprezentanta P.II.-mr. dosar nr. 148 din 25 iunie 1941. fond 495 (“România”). (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953).C. partea I-a.C.” clasa a III-a.C. ulterior avansat gen. 946. partea I-a. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. partea I-a. p. (1951).C. în redacţia Kominform. 1964.X. al U. ministru plenipotenţiar în S. membru al C. inv. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (1948-1949) (M. 1856).C. al P. MOISESCU.. 951. 144 V. 4611).P.P.wolterskluwer.G.R. 1213).R. Anton (12.C.A.X.R.” clasa I-a. membru P.D. p. Iţic MAISEZON. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962). preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971).M.1913 Umbrăreşti.ro/DocumentView. Moghioroş) – membru P.C. BALOGH Joszef.E.R. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60.

19 45. 2010: 331).Of. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146.952. 102238 din 6 oct. Mihail Novicov (n. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). 957. nr.I. ilegalist. Henriette (n. a emigrat în Israel. P.C. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). W.T. MORARU. Marcel Breslaşu (n. (1947-1949) (M.P..inspector în cadrul D. partea I-a. Petru Groza: Moraru. dosar nr. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. cf. în anii ’50.C. 644). la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. 18. aparent încă în viaţă în 2005. nr.1912 Tighina. partea I-a.Of. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). al P. Davidsohn). 956. între care cele mai sonore nume ar fi Henri Blazian şi Lucia Demetrius. Breslau/Bresliska). pentru merite antifasciste. p. MORARU. LEIBOVICI) (n. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. lui Petre Groza. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. Petre Iosif (n. locuind în Piaţa Amzei. 234 din 13 oct. 1452 şi 2607).R. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). fiul lui Simion şi Clara (n. 804 din 21 dec. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. 253 din 1 nov. MOSCOVICI. responsabil şi cu 953. p.IV. 1977?) – jurnalist. 1947. 1945 în M. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. 1947. nr.L.C.I. 225. Vasile 2010:42-43). al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia).E. între care “Pentru fericirea 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.R. „evreul care n -a uitat învăţăturile sionismului”. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. 954. profesor universitar şi. apoi redactor-şef. p.C. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. inv. MORA. Salvador (d. Nicolae (n. 146 În cuvintele premierului de la acel moment.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. MOLHO. nr.]. ziariştilor şi scriitorilor).S. în 1979. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. Aproape toţi evrei.B. medic. Radu Bogdan (nume real necunoscut).G. cu grad de sublocotenent. Mesinger). şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). cenzor al D. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948.u. Mocanu 2003.n. al P. 8072). Morico. 381-2: 2004: 400). iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. 1949. fiul lui Zeilig şi Ghizela. p. (?) MOLHO MORARU. 8960. partea Ia.1913 Galaţi) . Eugen (alias) . Basarabia – 18. (fişă personală în dosarul 30/1947).VIII. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. 107 . Iulea ŞAFRAN145. 204 din 5 sept. 15 din 19 ian.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. responsabilă cu cenzura. partea I-a.C. fond 495 (“România”).R. instructajul “lectorilor”. Niculae 2004: 50-51). demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. nr. Falie)) (1. 9763). n.C. MONDA. Mihail Davidoglu (n. Cei la care făcea referire Groza erau. în Forţele Armate (M.) (1945-1946).P. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul.Of. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). 1964. 955. în Bucureşti (Vorobca 2008c. Urian 2004). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. în 1947 încadrat prin decret regal. (1947). Neuman). a M. N. fratele său. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu.R. până la pensionarea sa.U. Emil (n. zis “Iuli”. Alfred Mendelsohn.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural.Of. Josefsohn). unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă.

p.C. MOSCU. MOZES.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 6293). Iosif – medic. 199 din 23 august 1941. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 959.I. p.958. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D.după război controlor în cadrul D. 738). MOROIANU. 972. nr. 15 din 19 ian. al P. partea I-a. M.Of. p. nr. nr. 5624). nr.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M.C.Of. MOSCOVICI) (n. BERGMANN147) (n. partea I-a. nr.R.Of. nr. 7151).Of. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). 960. C. 4391.. partea I-a. deputat de Bucureşti. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 159.C. p. 1945 partea I-a. nr. 175 din 31 iulie 1948. 641). 1947. Bernhardt . ff.C. 10102 din 31 ian. p. MUNTEANU. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). 1948. 51/1949.Of. p. p. Arthur (n. M.Of. 190 din 19 august 1947. nr. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. 152 din 5 iulie 1948. 1946 în M. p. p.I.Of. în 1949 (A. p.C. MOSCOVICI. 1946 în M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p. 4384. 7492).Of. nr. 164 din 19 iulie 1948. redactor la Luptătorul şi Aurora.D. a M. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . p. 183 din 14 aug.III.S. partea I-a.Of. partea I-a.. a M. a M. 1375). 13 din 16 ian. partea I-a.M. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.I. nr. 971. 969. partea I-a. nr. partea I-a. p.). după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. Nicolae .G. M. A. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 24 din 30 ian.G. partea I-a. MOSCOVICI. 5966). 10332).C. nr.Of.C. 962. Leon . nr. nr. 41 din 18 febr. MOSCOVICI.Of.G. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947.Of. 749. p. in.I.R.. Oscar . 272 din 27 nov. nr. al P. partea I-a. p. (M. partea I-a. MOSCU. fd. p. nr.Of. premiată cu Premiul de Stat în 1951.P. deputat de Olt (1946-1948. partea I-a. 737.. Marcu . 108 . Iancu .în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. Adalbert (n. 1949.1912 Găeşti. 115-21). 190 din 19 august 1947.după război membru P. 961. 967.Of.C.G. 641). 7 sept. 147 din 1 iulie 1947. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 15 din 19 ian.I. I.după război controlor în cadrul D. MOSESOHN. p. nr. 392. 1948. 153 din 10 iulie 1945.C.C.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. MUNTE. p. p. 970. 15 din 19 ian. partea I-a. 123 din 3 iunie 1947. M.D. 117508 din 25 nov. nr. 963. 968. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.E. MOZES.E. 26 din 1 febr. p. 112 din 17 mai 1948.E. decizia M.Of.J.Of.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Iancu .G.. partea I-a. 966.C. MOSCU. 1033). partea I-a.Of.I. 1949. nr. Vera . nr. 28.C. poporului” (co-autor Aurel Baranga). partea I-a.Of. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Gerard (n. 1945. 965. 645). 31 din 7 febr. 7491). a M. MOSCOVICI.C. partea I-a. nr. 964. 24 din 30 ian. 4946).E. 5831) până în iulie 1947 (M. MOSCINSKY. MOSES.R. dosar nr. Vili . (M.Of. 737. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. al P. ales pe lista B.C. partea I-a. nr. 1948.N. Sorin . a M. 1947. 1949.Of. 139/1955.C. partea I-a. 5544). p. nr. 147 V.după război controlor în cadrul D. 24 din 30 ian. secţia Propagandă şi Agitaţie. 1948. 1946. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946)..Of.Of.E. dosar nr.

1948. 52 din 4 martie 1945. f. anexa la dosarul nr..) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. 981. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. deţinut la închisoarea din Caranseberş. 977.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. 1949. NADAS. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului.C.973.F.L. nr. V-a. din 1936). întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. 15 din 19 ian. 1949. nr. p. 976.C.Of. NAŞ.C. nr. 211 din 11 sept.G.C. a M. 0*////////////8520iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. căs. 4946). a III-a. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. partea I-a. Solomovici 2001II: 104). secţia Cancelarie – dosare anexe. Mircu 2007:4). 24 din 30 ian. 85/1955. Emeric . 3293. 641). 35 din 11 febr. 1952 a lui A. nr. fiul lui Moise şi Lora) (23. nr. Ana (17.E. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. p. avocat al inculpaţilor comunişti (M. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid.Of. 1427). (1946-1989). 980.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale 974. 983. 645). 35 din 11 febr.” cls.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U.Of. partea I-a. p. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. al P. 1948. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. ulterior deţinut în închisorile comuniste. 15 din 19 ian. NAUM. Emanuel . cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932.C. Isac .R.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. NASTA. a reobţinut. 982.R. nr. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. partea I-a.G. 7554).R.Of. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc..G. nr. nr. cetăţenia română în 2007 (H. 978. MÜHLSTEIN. a II-a. inv. MÜNTZER. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. partea I-a.T. fiul său. după război redactor la Editura P. MÜHLSTEIN.C.P. 1654-5).G.P.I.XII. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. M.Of.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. C. 645). p. Isidor . p. 1949.după război controlor în cadrul D. Leon LITMAN. cu Stefania (1923-2010). 1949.Of. nr. Paul Naftali. 738). 1949. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. partea I-a. NACHTIGAL. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 120 din 26 mai 1948. nr. 1214.VI. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.R (1944-1946). ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. NAFTALI. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M.T. partea I-a. 4623).R. decorată prin Decretul nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. NACHMIAS. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D.C. p. p. III-a.C. Adrian Naş şi Valentin Naş. partea I-a.Of. 23 sept. 1944 (Solomovici 2001II: 10). p. 109 .I. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial.E.Of. la cerere. p. nr. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. NATHANSOHN. 975.G.Of. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. al P. cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. Pienescu 2008: 154. a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. 979. 1213). 15 din 19 ian. unde a controlat fondurile valutare. 155).1914 – 24. Virgil . C. partea I-a. Leon (n. 199 din 23 august 1941. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. partea I-a. pp. II-a. Mauriciu (n.

nr. 1947 în M.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01.17. cu fişă de cadre la 985.G.” cls. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. (?) NEGREANU. al P. p. inv.Of.M.B.2005. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. nr. Arnold (n. nr.C. FISCHER) .E. Jean . Mariana . 992. partea I-a.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M.C. partea I-a. al P.E. 10696). 989. NEGREA. partea I-a.Of. 994.Of. M.Of. a M. 41993 din 30 apr. ulterior publicist) – ilegalist. 3908.C. 988. 16. NĂVODARU.R. NEUMANN. 987. 111 din 17 mai 1947.Of. doc.Of. 1947. Arnold SCHWARTZ) (n. Iancu . până în febr. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86.M. v. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. 1654-5) (?) NEGREANU.I. III-a. nr. nr. 4968). partea I-a. 32 din 8 febr. dosar nr. 219 din 23 sept. 993. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.S. 10092). 110 . în timpul perioadei ilegaliste149. partea I-a. partea I-a. 12/1952). luptător în Spania (unde îşi pierde parţial auzul) şi apoi în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. 131 din 8 iunie 1948.36/fisapenala. 1947.I. p. p. partea I-a. (M. partea I -a. inv. p. 1132).C. 1239.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu.Of. 15 din 19 ian. 52 din 4 martie 1945. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. partea I-a.F. 1947. 645).controlor în cadrul D. nr. 1947 în M. 1949.C. (până în nov. partea I-a.G. decizia M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D.IX. 281 din 4 dec.B. 1947. p. nr.Of. 3904).G. Cornelia (n. 107 din 15 mai 1945. NEGRIN.A. NĂDEJDE.P. Roza (soţia generalului Grigore Naum. 2305. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). p. 1949. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. 264 din 14 nov. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. până în anii ’60. Arnold (n.Of. 16). p. p.P.1910 Bucureşti) . şeful secţiei Învăţământ a C.V.C.după război inspector general în administraţia centrală a C. decizia ministrului Justiţiei nr. NEMŢEANU.R.J. 225. v. 225. fiul lui Marcu şi Frida) (17.C.1911 Bucureşti XII. secţia Propagandă-Agitaţie a C.V. 986.130 din 1 dec.I. 991..C. 1947. din 1947 inspector în cadrul D. 1947. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). 990. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.R. 12. şi cadru didactic la I. Arnold M. p. pentru schimbarea numelui. Carol – ilegalist.X. nr. dosar nr. NADLER148.984. pp.Of. 8598). 1947. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M.din 1947 controlor în cadrul D. al P. Sergiu (n. 107. fond 495 (“România”). nr. nr.I. 3943.R. al P.G. 111 din 17 mai 1 947. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. partea I-a. p.125. 10290.E. 2612). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (12/1954).S. Erwin Costin (31. nr. nr. p. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. (M. după război director al Casei de Pensii a 148 V. NEIGER.. partea I-a. 995.R (dosare anexe. NĂDEJDE. apoi ministru adjunct al Învăţământului.I. a M. NEGOIANU.C. NEULICHT) (n.C. M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. partea I-a.Of. infra) – activistă de partid. fond 495 (“România”).C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. NAUM. nr.Of. B.JPG. (1955-1965). 269 din 20 nov. a M. p.R.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862.C. 39 din 17 febr. 219 din 23 sept.Of. C.

nr. Vanda. (1945-1948). 1947 (M. Bălţi – X.. secţia Cancelarie – 111 . al P. 4 dec. 235 din 10 oct.R. partea I-a.C. 8 (august). 662). ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of..R. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 1946 în M.C. 1946. 1001.C. 1915 Bistriţa) – membru de partid. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. 238).. 186.U. Mureş) . Niculae (n. 1003. 16 din 20 ian. nr. 38/1956. 1002.C. 7 din 22 ian. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. (n. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952. (1947-1948) membru al C. eliberat în 1953.C. p. 131.C. nr.I. dosar la secţia Economică a C. p. 999.” clasa a III-a. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969).1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. decorat prin Decretul nr.C. C. al P. NOVAC. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924).. al P.Of.1916 Reghin.R. Alexander Oskar NEUMANN) (n. “dosare adiţionale”. (dosare anexe 14/1951. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu ordinul “Steaua R. 253 din 1 nov. 99797 din 5 oct. al B. când este epurat şi arestat. fond 495 (“România”). Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). cu grad de căpitan. 1213). respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973).I. p.. 2777 n.S. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952.” clasa I-a (Decretul nr.VII. C.R.Of. 1). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. I. Teşu Solomovici (2001II: 17)).. 2066 din 20 oct.II. Ion (5. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 35 din 11 febr.C.Colegiului Inginerilor din România (1945-1947).B. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. secţia Cancelarie – dosare anexe. NEUMAN.C.C.R. Credit. (un mandat) şi vicepreşedinte al C.A.L. II-a.Of. anexa la dosarul nr. inv. p.C. p. Alexandru (n. după război membru C.P. NISTOR. cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. în Forţele Armate. al P.C. (1948-1955).R. inv.R. 996. 148 din 25 iunie 1941. 317). C. 10955.C. Dezideriu . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. Şeila AVERBUCH) (27. 1948. 71/1956. 998.R.II. 1000. 3293. NOVAC. 1949. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. prin Decretul regal nr.P. NOVAC. nr.S. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). 3660). (1954).membru în Comisia de Lichidare C.R. Valea lui Vlad. 77/1952. şeful economatului Institutului Central de Statistică.P.R. al Crucii Roşii (din 1961). 249/1952. 1959. 3293.Of. inv.C. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. infra]. NEUMAN. anexa la dosarul nr. 1947. partea I-a.1986) de profesie ţesătoare.C. p. partea I-a. şi Levy 2002: 128-9. 997. după război membru al Prezidiului R.R. soţia lui Alexandru Nicolschi [v. NICOLSCHI. (?) NICULI. pentru schimbarea numelui. al P. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). al P. p. nr. partea I-a.R.R.M.C. continuă să profeseze ca inginer. 11 din 14 ian.S. nr. a III-a (v. 9763). jud.1902. v. nr. după război în aparatul politic central. 299/1952). a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. Ernest NEUMAN) (n. C. al P. referat de cercetare la Fd.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.C. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. 2. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D.I.1887 Iaşi – 31. al P. nr.Of. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. partea I-a.I. al P. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1949. 225.

p. 1947.V. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). 4968). fiul lui Ştrul) (19. III-a.Of. 62 din 14 martie 1946. a M.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. 1947 (M.125. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în Karaganda (în Kazhstan. OERIU. nr. 2291. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris.1921 Bacău-18. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. p.dosare anexe.php. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. infra). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.S. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. publicişti. OBEDEANU. 230 din 4 oct. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. NOVAC.R.1960 (v. partea I-a. remisă centralei Foreign Office (v. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). 219 din 23 sept.U.. fiul lui Izac şi Ana) (19. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. pensionat în anii ’70. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”.C.VII. 112 . revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. 1005. 1006.L. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. 1946 în M. 1455).S. acolo unde i se naşte şi fiul.U. Valery Oişteanu).Of. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. 1947.R.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. de profesie farmacist. dosar nr. n.K. nr. p. în 1948 transferat din nou în U. Veac Nou (1944-1946. 2066 din 20 oct.I.Of. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. Simion (n.L. 1004.) şi redactor la revista asociaţiei. Ohio. Harry LAZAROVICI150. 26 din 1 febr. Kaufman). cf. partea I-a. la 28 iulie 1959. Nathan . nr. 1009.1902 Iaşi .Of. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937.17. III-a. stabilită în Cleveland.S. din 1955 doctorand.R. 1008. decizia ministrului Justiţiei nr. fugit în U.XII.A. cu Nora (1927-1994.Of. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). ziarist la Scânteia (1945-1956. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. deputat de Dorohoi.B.I. Uşer – inginer. 225.R. Einhorn).. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.S. 90/1956. 1010.. condamnat şi executat la 18. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Haralambie (n. Paula . Simon SCHÄFER. Buzatu 2008: 434). Vezi fişa matricolă penală la http://86. partea I-a. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. inv.1959.S. Goma 2005: 4)151.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 8009). Buzatu 2008: 434). ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. 751).C. p. p.din 1947 controlor în cadrul D. 253 din 1 nov.P.E. în Forţele Armate. cu grad de căpitan. nr.1960 Jilava) . S.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947).U. partea I-a.R. 1948. căsătorit cu Bella (n.D. nr. după război ofiţer de Interne. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. partea I-a.Of. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v.S. 1947. 131 din 8 iunie 1948. cu care a avut o fiică.S. prin Decretul regal nr.II. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti.S.. (M. fond 495 (“România”). OERIU. Mihail (n. 3293.R.A. OIŞTEANU. nr.L. 20622 din 28 febr. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. fost ilegalist. Iosovici). partea I-a. decorat prin 150 151 V. anexa la dosarul nr. 9763): căs. Solomovici 2005 şi 2001II: 111.II. inv.G. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu).. 8599). Sanda (căs. NUSSENBLATT. nr. NUSSENZWEIG.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. 1007. pensionat cu grad de conferenţiar). în 1941. (M. p. 1947.

G. Alexandru . sancţionată cu vot de blam şi avertisment. 20. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. 646). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. 1011. 14. C..R. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. 1947. 1999 S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. (M. Varga 2003: 369 ş. Ernestina (fiica lui Aron. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1018. n. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel.ro/index. 315.C.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). 204 din 5 sept. 1954 . 2009: 504.A.Of. Mircea (n. 2008: 285. C.S. membru U. http://www. pp. 5). fond 495 (“România”). 1902 Pufeşti. Mihăilescu 2006: 380). decorată prin Decretul nr. decorat prin Decretul nr. din anii ’30. al P.C.I. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. Marva .F. ulterior activistă la C. OSTFELD.T. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. nr. 224 (1024).I. p. 1014. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Cosma 1994: 299-300. 1016. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. 225. 4 şi 505 Dobre et al. deţinut la penitenciarul Caransebeş. 6). partea I-a. ORENSTEIN.u. 24154 (menţionată în Berindei. fiul lui Moritz şi Betty (n. Primăverii nr. partea I-a. zisă “Tina”) (n. OPRIŞAN.A.R. Levy 2002: 208. “dosare adiţionale”. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. a III-a. 113 . 8072). aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. (Şt. Berindei. pe str.C.E. BERCOVICI.R.. p.M.pdf.vladimirghika. Mâţă 2007: 251).R. ORNSTEIN.Of. 52 din 4 martie 1945.org/db/pdf/nr224/pagina14. ministrul Comerţului Interior (febr.2005 Bucureşti. nr.Of.C.E. ORBAN. partea I-a.G. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.pdf. 1955). Dobrincu şi Goşu. 154 V. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D.C. din 1945 în conducerea U. cf.romanianjewish. partea I-a. 1017. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). Jureck)) (d. a M.) – ilegalist. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. 1015.org/db/pdf/nr224/pagina14. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852).romanianjewish.A. 152 153 V. 1949.din 1947 inspector în cadrul D. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. Solomovici 2001II: 42 ş. p. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”).M. Tismăneanu 2005: 325. inv. p. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. 1012. Trebici 2011. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. mai ales Berindei. nr.). în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. Gottfried .. OSTRADEL. 1654-5). directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P.I./Kuller 2008a: 450. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu.Decretul nr. unde. jud.C. a III-a (v.U.R. fostului general de Securitate Neagu Cosma. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu.I.F. 15 din 19 ian. n.Of. n. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. 2004:39. ORNSTEIN. OPRESCU.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 1013. respectiv Balaş (2008: 218). necrologul din Realitatea Evreiască nr.php?s=Din_Arhive. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. nr.oct.a.. 4972). accesibil şi la http://www. 131 din 8 iunie 1948. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. Nastasă. 458).

al P. nr. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. născut Calman Schritter.21. Harry Elias WITZLING) (18.A.Of. apoi pensionat). Mihai 2009). (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. M.M. M.. Berindei. cu convingeri nedisimulat marxiste. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985).C. PASCARIU. PAPP. 71. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.21. 156 Cf. 7633. 645).34.X. p. 2790 din 16 sept. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri .1895 Bucureşti – 20.R.R.R. 31 din 7 februarie 1949. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M.R. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. 1134).M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1949. decorat cu ordinele “Steaua R. partea I-a. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. Of.V. 1022. “epurată” în iunie 1952. 1025.R.1921 Bucureşti . n. 1948. Horia (n. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R . p.R.. în M. 69498 din 13 iulie 1946. 1948-1952). PAS.după război. alături de V. între 1944 şi 1948.C. al P. ministrul Artelor (1946-1948). vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.R.” clasa I-a (1964). 1945-1948). activist P.R. nr. 1024.1019.C.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. p. 1026. membră a C. partea IB. 165 din 19 iulie 1946.R. dosar 12/1954. Calman SCHRITTER156) (6. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U.D.V.R.C.M.P. 1020. partea I-a.VI. după război secretar general al C. nr. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. al P. LUPU. 1103 . PANŢER. activistă de partid. decedată de cancer în 1960. Luca şi T.1974 Bucureşti) – fost membru P. p. v. n. Antoaneta (f.. (întocmită 1954). Vaslui .R. (partea I B) nr.L. 1021.U.D. 336 -337 (1-31 mrtie 2010).S.S. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului.C.. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. 5767).R. nr..Of.R. 157 din 10 iulie 1948. membru neîntrerupt al C. p. partea I-a.P.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R. PANAITESCU. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.S. nr. p.Of. partea I-a. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1948. PANĂ. 15 din 19 ian. al P. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. 7620. PAUKER. nr. nr. PMR. p. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 1949.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă).3. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. între 1948 şi 1965. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. PASCAL. p. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică. 1023. Georgescu. Iuliu .P. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. Ana (n. fiica lui Herş şi Sara) (13.F.C.C. Tina .Of. 32 din 8 febr. partea I-a. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 1946). în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist.II.1893 Codăeşti. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. Ion (n. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. şi membru al Secretariatului General al P.Of.F. 155 155 Pentru schimbarea numelui. 87 din 13 apr.1986 ) – membru de partid din 1940. 214 din 15 sept. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. inv.III. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). 3372).” clasa I-a.Of. 114 .

nr.Of..” clasa a IV-a.1027. 51/1952.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. ilegalist (membru de partid din 1934). instructor C.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). Ocna) – jurist.A. 1946. ulterior recăsătorită Veakis) (n. 1908 Tg. partea I-a. (?) PĂSCULESCU. p. Şi nu Loew. 1941). 6401. (folosite de Dobre et al. 1948. Bihor / Cluj159 – d. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945.C. nr. Andrei (n. când încă nu îşi românizase numele160. Constantiniu 2003: 13 ş. căs. 40 din 18 febr. în 1945 promovat ca prim-procuror. A. v.Of. (1945-1948) (Şt. 253 din 1 nov. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228).A. 1 ian. Avramescu). 159 Contradictoriu faţă de documentele C. 2983în 1941. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în 157 158 V. opinează V.A. p.C. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. (1945-1948).Of.N. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. Elena (n. deţinut la Tg. dosar nr. Elena (n. deputat M. 1031.A. 43. partea I-a. 127 din 1 iunie 1941. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). 19 din 23 ian. 1948. fişei din penitenciar (v.1945.I. p. data naşterii ar fi de fapt 22. Andrei (n. membră în conducere şi cenzor al U. p. în Forţele Armate.C.1903) – sora lui Teohari Georgescu. fond 495 (“România”). prin Decretul regal nr. http://86.C. apoi normator până la pensionare la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). p.1911. îşi românizează numele în 1946) (n. şi M.R. ulterior reabilitat. 5829). nr. 11. coautor al comentariilor la Codul Penal al R.R.N.R. C. p. 1030. fd. secţia Cancelarie – dosare anexe.125. nr. M. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. anexa la dosarul nr. 5538. cu grad de maior. supra]) (n. Mihăilescu 2006: 380).Of. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. 225. nr. 1029. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). pe care “îl apără cu un elan anemic. încă o dată eronat. PĂTRAŞCU.u. membru al organizaţiei de bază a partidului. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. PĂTRĂŞCANU. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. Fl. 260 din 8 nov. PAUL. Tinăud. şi Rusnac 1997).. după război membru al primului C.S. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947.R.III. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă).P. 28.wordpress. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). PAVEL. M. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939.. passim) (v.. 3293. 1947 (M.C.1911 / 22. Cancelarie.17. (inclus în Kuller 2008a: 440). 2004: 456). 31. cum. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). inv.C.Of. Doru (n.Of. iar locul naşterii ar fi Cluj. nr.php). http://tismaneanu. (1975). Cernăuţi. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 3/1958. 178 din 4 august 1948.III. nr. Tescovici [? v. Hertha SCHWAMMEN.1914.C.IV. Tismăneanu (v. 115 . inv. 1947. dosar nr. p. 153 din 10 iulie 1945. Jiu (1941-1942).Of. fondatoare.R. membru de partid din ian.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. 160 Idem M. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. cf. 2066 din 20 oct. cu Amalia Pavel (n. cu nume conspirativ “Saşa”. 11765. C. al P. partea I-a. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. partea I-a. epurată în 1952.II. Andrei LÖB158. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.C. Dorin GHERŞON157) (n. 1911. 74-6. cu referat de cercetare la fd. stabilit în S. apoi Bihor (1946-1949). partea I-a. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. 9763). 533. 1028. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele.I. partea I-a. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu.F.U. apărător al lui Nicolae Steinhardt. de Bihor (1946-1948).E. partea I-a. 1838).C.. 1389 şi nr. nr. 147 din 3 iulie 1945. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul Bihor- Oradea. p. al P.R. Tismăneanu 2010a). al P.

David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. angajat în centrala M. 1040. PERLMUTTER.E.din 1947 controlor în cadrul D. Herzelina . etc. partea I-a. 1946).Of.Of.C. 5463-4. (M. partea I-a. nr. a M. nr. a M. 1123). anexa la dosarul nr. 32 din 8 febr. Marton . Zissu .din 1947 controlor în cadrul D. 1037. după unele surse.E. p.Of. 7491). nr. p. p. Facla.C. (M. 1033. PELTZ.A. 10092). 335 din 20 iun. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.G. arestată în procesul intentat soţului ei. încă în viaţă în 1990. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. 95 din 22 aprilie 1948. 157 din 4 mai 1971).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 190 din 19 august 1947. p.” clasa a V -a prin Decretul nr. partea I-a. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U.I. partea I-a. 264 din 14 nov. al P.P. PECHER. p.E. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). PETRESCU. 1947. nr. David .C. colaboratoare disciplinată a Securităţii. 1949) (M.E. după altele decedată în Bucureşti. partea I-a.” cls. 1947. nr..R. M. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. (M. 6094). 14. la Direcţia Presă (M. 1035.R. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. ca translator la Direcţia radio (M. M. 1123).F. 1948. (1945-1948). 32 din 8 febr. PETRAN. 148 din 30 iunie 1948. p. PELTZ. 1949. nr. 232 din 6 oct.C. 1949. 116 .R.Of. H. în mandatul Anei Pauker. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti.125.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. pp.Of. p. 1036. Stefania .I. iar în 1971. a M. 8032.din 1947 inspector în cadrul D. 1963. PERL. Ludovic . p. în paralel urmează Şcoala Sanitară. 1039. nr. 7950). 3707). PERŞINARU. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. partea I-a. 264 din 14 nov. Adela (n.I.C.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei.36/fisapenala. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. PELTZ. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948).R. inv. 289 din 13 dec.Of. partea I-a. 1041. 1947. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. cu referat de cercetare la fd. nr.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. fratele Elenei Ceauşescu. Iosif (n.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1038. C.C.anii ’30. 1032.I. după unele surse emigrată în Israel. PELŢAN.C. iar apo redactor-şef la Orient Expres. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. V-a.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574. a M. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. emigrează în 1972 în Israel.C.G.VI.Of.17. partea I-a. Samoil . decorat cu ordinul “Steaua R. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi.I. 2790 din 16 sept. 200 din 1 sept.Of. între iunie 1948 şi febr. 1034.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). (M. 10092).Of. partea I-a.E.P. Raşela.C. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). nr.G.C. 168 din 23 iulie 1948. 3293. dar graţiată la 29 mai 1956. Revista mea.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. partea I-a. PERLEA. nr. 1042. partea I-a. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. p.A. p. 96/1968. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr.JPG. 1946..C.Of. 12877).G. Iosif POCLER) (n.

partea I-a. PINSLER. 541 163 V.alias “Elena Cristescu”. 1050. Mayer ..în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 3660). 148 din 25 iunie 1941. nr. 10.Of. “Banca Economică” din Bucureşti). partea I-a. WEISSMAN) (1923-1967) . PODOLEANU. 1046. nr. Felix . PLATZ. 1947. partea I-a. nr. PITARU. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 1048. ilegalistă.. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. partea I-a. condamnată la moarte în ianuarie 1944 (sentinţa comutându-i-se ulterior în închisoare pe viaţă.832). nr. 1946. directorul Editurii P. al S. PICALSCHI. 642). 8598). 423 din 15 iul. 36 din 14 febr. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of. cumnatul Ghizelei Vass (i. 1906 Bârlad) . a III-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.Of.C.R. M.II. 1047. Difuzării Căreţii şi Presei. partea I-a. pp. p. 219 din 23 sept. 1055.I.sora lui Ladislau Vass).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1949. 8552).R.Of. 1949. (M.C.A. (viitoarea Ed. Paul (n. Sabina (n. 1052. 334 din 19 septembrie 1952). în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. Direcţia Aviaţiei Civile. PETROVAN. 1045.C. Solman . p. POPP.I. Jack (n.A.M.e. Alfred V.D.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 803 din 21 dec. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 163 1054.251 din 30 ian.Of. soţul Olgăi .I.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. p. soţia lui Mihai Petruc. 1053.C. (M. p.S. Politică). PETRESCU.R. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. 162 V. PINCAS.N.C. 2009: 184-5). decizia nr. 52 din 4 martie 1945. 1947. la Direcţia I. partea I-a. (M. p. partea I-a. 16 din 20 ian. nr.S. 232 din 7 oct. Iaşi – 1972 Bucureşti) . nr. 1946. 1963.din 1947 inspector în cadrul D.E. idem referatul de cercetare la fd.I. 264 din 14 nov. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 31/1957. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. GOLDŞTEIN162) (n.din 1947 controlor în cadrul D.. jud. când âncă nu îşi românizase numele .R. 21 din 25 ian. 97.C. 658).Of.1043.A. Iţic MENDELOVICI . arestată în 1943 într-o casă conspirativă a ilegaliştilor.Of. nr.C. POENARU. partea I-a. Betty . secţia Cancelarie – dosare anexe. A. 10092). incinerată la crematoriul “Cenuşa”.C.E.G. a M.G. 1947. nr. 10092).E. 1056. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. 1949.A. după război colonel M.I. anexa la dosarul nr. Samuilă . nr. decorat ca pensionar prin Decretul nr. – evreu originar din Basarabia. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. nr. 15 din 19 ian. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. fiul lui Litman şi Tauba. după război funcţionară în centrala M.E.1900 Podu Iloiaei. (M. 104 (solicitarea).Of.Of. Vapniarka şi Grosubova). 1946 în M. p. I. Albertina . PETRUC. partea I -a.A. 1654-5). ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. 1044. a M.E. PETROIANU.G. 30 sept. nr. PETRICU.ilegalist (membru de partid din 1921. partea I-a.Of.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului.. M.P. PINCAS. Idem v. 117 . p. partea I-a. p. 250 din 27 oct. partea I-a. 15 din 19 ian. 1051. 646). 1946 a ministrului Justiţiei (M. a M. Valeria .Of. nr. 3293. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. al P. Jiu. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. p. iar apoi în 5 ani închisoare). nr. 1948. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 1945. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. inv. 5728 din 19 ian. 1049. p. p. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. 1964 cu Medalia Muncii. 20 (5 iulie 1948): 7). C. condamnat în perioada interbelică pentru spionaj în favoarea U.C.R. nr. 264 din 14 nov.

95 din 22 aprilie 1948. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Oigenstein. PROTOPOPESCU.C. 7234. p.1912 – 14..F. 1068.Of. apoi. nr. partea I-a. nr.C. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. a fost sora lui Răutu).XII. partea I-a. al P.Of. 16 din 20 ian.XII.M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S.S. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). Adalbert .R. 662. p.R. SINGER) (2. în prezent Bartolomeu) . Iacob . 118 .Of. partea I-a. 76 din 31 martie 1948.E.M. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). Bucureşti. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. RAB. PRISICEANU. Ioan (n. în M. clasa a II-a. dosar de cadre din 1954). p. 1065. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu).Of. p. 10092). 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. p. al P.R. PROPPER. 4200).R. PRAGER.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. 1066. nr. Honora . 1058. nr.Of. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei.controlor la D.D. PRATSCHER.E. 1062. PRUTEANU. 3001). PRESSER. nr.1908 Fălciu. Eti (n. 1059.G. partea I-a. 28 sept. 76 din 30 martie 1946. partea I-a. 164 Vezi dosarul nr.C. p.Of. I.R. a politicianului P. 264 din 14 nov. 1949. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. partea I-a. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. 1214). 1945. nr. partea I-a. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 845). conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. 168 din 18 iulie 1941. p. instructor al C.prima soţie. nr. Ivan Stepanovici RAB. Pinchas Solomonovici.S.C. 1060. 112 din 17 mai 1948. 252 din 3 nov. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. M. 1067. membru de partid din 1945.I.C.. Huşi/Vaslui – 16.Of. partea I-a.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 1945. 1948. FEHER) (n. fond 495 (“România”)..C. director medical în centrala ministerului (1945-1948). p. M. Ecaterina (zisă Kati) (n.Of. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. 7151). în anii ’70. partea I -a.S. Alexandru . Eva. p. 1064. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.S. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor.Of. partea Ia. p. 1945 în M. (1948-1951).1057. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.Of. p. 1949. nr. 4384. POPPER. 16 din 20 ian. 35 din 11 febr. 662). 183 din 14 aug. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. 3705). 9712. POPPEL. 1061. 26 din 2 febr. din 1957) şi mama Ilincăi (căs.Of. nr. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). n. 115196 din 14 nov. 267 din 21 nov. partea I-a.C. 10200. nume schimbat în 1945164) (15. după război activistă de partid. nr. al P. 184 din 13 august 1947. p. Josefina – după război şefă de birou. p.Of. Paul (n. 1947. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. p. partea I-a. partea I-a.E.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M.R. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. membru P. nr. (110/1955). 2729.Of.D. 1949. până în anii ’70.I.Of. PROFETA. M. PREOTEASA. în 1940. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). nr. 1063.R.S.. a M. partea I-a.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.II. 1945. apoi al F. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. “refugiat” în U. membru în conducerea C.R.C.1984) – membră de partid din 1938. nr.

anexa la dosarul nr. p.Of. M.1980) – sora Stelei Moghioroş.contributors.Of. 1947. 1189.XII. 803 din 21 dec. ulterior promovat inspector. M.C. fiica sa şi a Evei. RABINOVICI. nr. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. 1072. nr. 1912 Griviţa. partea I-a.R. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda.C. eliberat în 1968 (Andreescu. nr. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. 1480.inv. I. partea I-a. RADO. nr. p.) de artilerie. Varga 2003a: 664-5. Pinhas . 1947. V. 1069.C.VIII.R. nr.N.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. decorată prin Decretul nr.C.până în febr. 2). Alexandru . 2137.Of.R.Of. 7817). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (cf. 1073. 107 din 15 mai 1945. 9855). RADOŞOVEŢKAIA. III-a165. 121 din 31 mai 1945. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. Solomovici 2004: 283. articolul său consacrat Ghizelei Vass. partea I-a. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. Ivan .1910 – 17. nr. 42 din 20 febr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. al P. 1077. Răutu). partea I-a. 1074. M. nr. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. 34 din 10 febr. al P.1944. în anii ’50. M. partea I-a. 11/1954). 1964 cu Medalia Muncii. 167 V. Gita Iakovlevna (11. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. apoi ambasador la Moscova. 1947. p. partea I-a. dosar nr. p. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. M.Of. inv. 61 din 21 martie 1946. 119 . nr. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. 284 din 8 dec. 8). 4255. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1078.Of. 1 din 1 ian. 1964 cu Medalia Muncii. p.decorat prin Decretul nr.. cu referat de cercetare la fd. 17. RADIAN. membru de partid din 1944. 2595). partea I-a.R. 225. p. Tismăneanu166).17. incinerată la Bucureşti. 3905. 1946. nr. Nastasă.C. 1071. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C.Of. dosar nr. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. RADIAN. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. partea a 2-a. partea I-a. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. revenit în ţară în 1944. p. 1123).C. p. p. 168 V. 33/1958. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. partea I-a. 803 din 21 dec. 1075.Of. 1351). inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale.php. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. C. la http://www. fond 495 (“România”).R. al P. partea I-a. (r. membră de partid din oct. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. (1950-1953).Of.P. 5123. 206 din 1 sept. 225. reîncadrat în 1945.Of. p. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. M. RAB.M. Eugen-Constantin (n. 24 febr. fişa matricolă penală la http://86. 10860. p. S. nr. RACHMAN.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. M. doc. p. 119 din 28 mai 1947. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. 4540). RACHMISTRIUC. şeful serviciului de cadre din M.P.. 256 din 5 nov. V. 1948. 1941. RISDORFER) (n. în care şi menţiunea Mariei Rab. 1949. 3293. RADO.125. partea I-a. unde s-a căsătorit cu David Wizman.VI. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. B. 1070. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 32 din 8 febr.Ap. sublt. RADO. inv. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. 1949. nr. 282 din 5 dec. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. Ioniţoiu 2000:IX)168. 1076.

Marius (n.C. co-director la Viaţa românească (19441946). partea I -a.C. p.P.VIII..1904 Olari. 169 170 V. 25 din 1 febr. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). 81 din 7 apr. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. C. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. fond 495 (“România”). nr. partea I-a. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). 21). diplomat.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. p. Iosif (n.S. Jozsef RANGECZ. 148 din 30 iunie 1948. V. vicepreşedinte al Prezidiului M. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. (?!) RALEA.M.” clasa I-a. 1079. partea I-a. 120 .1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. RALLIŢEANU. p. RAICU. I-a.Of. membru supleant al B. psiholog. 30 din 6 febr.în martie 1945 reîncadrat la D.A.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. ff.P. 1945. Decretul Regal nr. nr.IX.R. (1948-1952). 5. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. dosar nr. 1948.S.P. 26 din 1 febr. 52 din 4 martie 1945. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). al P.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Micu (n.Of. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. dosar nr.I.E. 169 din 24 ian. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M.Of. RALIAN. partea I-a.a C. 225. Melania (n. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. 189 din 17 aug.P. partea I-a. partea I-a). p. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). 753). nr.G.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb). 1841). secţia Propagandă şi Agitaţie. fd. 1945 în M.R.Of. p.R. 1085. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). 184 din 13 august 1947. 1948 a ministrului Justiţiei în M. 10 iunie 1908 Buzău) . al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. 58 din 11 martie 1947. C.B. 1945. RADOVICI.Of.Of. nr. iar inventarul de fişe bibliografice al C. membru titular al noii Academii a R.scribd. dosar nr. 1948. inv. nr. 1654-5) 1081. partea I-a. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. sau “Războiul psihologic”. Desideriu (n. p. H.. RABINOVICI169) (n.C. 1080. nr.Of. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). 1947.N. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. partea I-a. 36 în versiunea online de la adre sa http://www. Herşcovici) (n.1964 Berlin) – filosof. p. nr. 4696). (1958-1961).F. 225. fiul Elisabetei) (7. 1083. 5465).I. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946).Of. fost ilegalist. nr. 7234).Of.R.P. REICHENBERG) .N. 4058 din 21 ian. 6292). în 1947 numit de conducerea C. nr. (din 1948). 704. zis “Mişu”) (1.R. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 6.1952) – evreu maghiarofon. Marcus Ralian A. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). sociolog. fond 495 (“România”). 63).R.R. REITMAN170) (n. p.I. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).R. pp. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). 1082.V. 995. 175 din 31 iulie 1948. om politic. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). după război membru al C. partea I-a. al P.A.. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic]. 51/1949. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Arad – 1. RAICU. al P. 1084. p.R.X. Mişu” (în Kuller 2008a: 452).VI.Of.R. RANGHEŢ. decizia nr.M. partea I-a.IX.C.” clasa II-a. inv. 115 -21).C. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). nr. include intrarea „Ralea.

759). (din 1948).C. RĂDULESCU. 6781. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. partea I-a. membru supleant al C.R. p. ilegalistă. partea I-a. Sanda (n. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). revenită în ţară în 1944.C. 662). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.. recrutată de N.C. Dorina (n. 173 din 31 iulie 1947.C. RUDICH) (25. iar apoi promovat inspector în cadrul D. RĂCEANU. p. a M.I. partea I-a. reabilitată în 1964. p. 1914 Dangeni. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M.soţia lui Iosif Rangheţ. 121 .1981. dosar nr.K. 27 nov. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1088. a M.V. 1947. 1095. (M.R.F. 1087. RAPAPORT. 5360).G..D. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. Semerland . 10092). nr. iar tatăl adoptiv. 16 din 20 ian. 1947 în M.Of.I. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei.C.IX1909 com. decorată în 1981.F. (M. nr. partea I-a.K. vicepreşedinte al C. 225. la Direcţia Presă (M. RĂDULESCU. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). în Transnistria. inv. nr. partea I-a. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. 1094. din 1927. Sandala VEINBERG) . nr.Of.Of. Solo .R.V. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. partea I-a. Macău.E. nr.D.R.în 1948. (103/1953). nr. jud. 1091. fiind demobilizată abia în 1947). Leon (n. RAUŞER. dosar nr.Of.S. p.D. 15 din 19 ian.I.” cls. partea I-a. Grigore Răceanu. incinerată la crematoriul Cenuşa.R. în lotul “fracţioniştilor”. 1948. p. 7344).din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 205 din 4 sept. 45 din 24 febr. 266 din 17 nov. al P. al U. 225. p. 9340). 114). 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. decizia nr. Max.R. RAUSCHER. mama diplomatului Mircea Răceanu.C. Leon BARAT) (n. nr. nr.P.Of.Of. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. pp. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. (1955-1958). 10174). după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. 1092.Of. Cenad (atunci) Ungaria – d.Of.VIII. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. III-a. 144 din 25 iunie 1948. a Ministerului Comunicaţiilor (M. nr. 1090.VI. RANGHEŢ. RĂDULESCU. membru P. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. fond 495 (“România”).1909 Roznov. 5463-4). 1093. nr. partea I-a. Roland . 3.C. RAPAPORT. B. 1938). 644). p. inv. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). 148 din 30 iunie 1948. al P. între 1952 şi 1958. când a fost exclusă din P.d. p.Of. 264 din 14 nov. Neamţ – 21.1086. după naţionalizare. 93579 din 11 oct.C. de la care a preluat numele. RASNOVIESCHI. fond 495 (“România”). 1626. 240 din 17 oct. membru al C. Ilon(k)a PAPP) (n. 21. cu ordinul “23 August” cls.G. 1949. partea I-a. mort în lagărul de la Râbniţa. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.controlor (1947-1948). colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). 1089. partea I-a.M. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). ca pensionară.V. Ileana (n. 1948. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs.M.C. 1947.R. în cercul unor poeţi evrei avangardişti.R. M.F. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. dactilografă în capitală în perioada interbelică. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. 1947. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. p.Of.D.E. al U.

în 1980 cu “Steaua R..R.A.C. general de Armată.R. ca supleant între 1958 şi 1960). 1097. A se vedea însă şi decizia nr.S.R.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. 9763). Bucureşti). partea I-a. supleant al Biroului Politic (1955-1965).R. 226 (1026).D.” clasa I-a (1980) ş. 1946 în M. p./P..1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. partea I-a. 253 din 1 nov. în 1978. 1-21 martie 2005.E.C. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. actual “Jean Monnet”. Anca (căs. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). Mihai Oroveanu. 6590 din 22 ian.C. în 1950. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă. ordinul “Steaua R. (1948-1984. ilegalist. soţul acesteia. ordinul “Steaua R.N. inter alia.R.C.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . în Forţele Armate.Of. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. colegă de clasă la fostul Liceu Nr. RĂUTU. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174.Ex.C. şeful Secţiei de Verificări a C.R.T. Bădeni nr.a.C. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. p. apoi cu diverse alte funcţii. pe str.C.C. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C.. cu grad de locotenent-colonel. 36 din 12 febr. “principalul ideolog al P.S. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C.” clasa I-a (1960). al P.M.R. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948).R.S. ale C.C. membru P.Of. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941.A. 1117.R.nov. al P. zis “Mişa”).1915 Galaţi . membru al Secretariatului (1965-1969). prin Decretul regal nr. 18 septembrie 1948.I. infra). căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. 2006.  prima fiică a lui Leonte Răutu. 24. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F.S. Elena (zisă “Lena”.1096.) Oroveanu. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena.wordpress. nr.II. dosar nr. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. 174 http://tismaneanu. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). v. ŞMILOVICI ) (3. 1947.M. în 1940.R. (1974-1981). din 1931 (în U. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. 45. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974).P.d.III. Parhon”) (din 1949). p. (mandate succesive 1948-1985).C. cu Nicu Ceauşescu şi V. Mihail Oişteanu (n. inv. Industriei Alimentare. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.R.” (2006: 46).”.  Fratele lui Leonte.d. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi).S. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C.C. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.R.173. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. 85). nr. 1946. 225. al P. ordinul “Victoria socialismului” (1971). din 1929). după august 1944: membru C. decorat.M. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii.R. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.M. fond 495 (“România”). iar succesiv reorganizării. fugit în U. al P.P. nr. Tismăneanu). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. (1956-1965). deputat M. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). 2066 din 20 oct. Iacob (n. 7. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. Leonte (n. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. Intr.  cealaltă fiică a lui Răutu. RĂUTU. raportului C. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).P.  sora lui Leonte Răutu. 1947 (M.

52 din 4 martie 1945. partea I-a.S.C. 123 . Oscar (n. 1949. fiica lui Andrei şi Elena Coler. partea I-a.N.A. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958.A.S. Lazăr . 7. în 1947 numit de conducerea C. Zalman . ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. Milton Schapp. Trudi Gertrude. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965).C. 221-223. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. partea I-a.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. urmare a unui veritabil scandal diplomatic.din 1945 şef de birou tehnic la D. 175 din 31 iulie 1948.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). D. Magdei Ursache.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 3909). cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. (1950. partea I-a. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C.1894) – fost ilegalist din Timişoara. 1982). emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al.I. 225. b). July 1 and 13. al P. inv. 1102. fiica sa.Of. Natalia (n. 1966). Luminiţa. RĂUTU. 287 din 11 dec. 1099. 28.C.F.G.Of.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.Of.C. nr. Mathilda . decorat prin Decretul nr. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale.C. House of Representatives. 4534). 6292).R” cls. Koller. nr.Of. Trude (n. 662). partea I-a. s-a căsătorit cu Simion Babenco. nr. p. Niunea Iakovlevna REDEL. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca.I. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. p.Of. 1105. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.X. Inului şi Cânepei. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. 1104. 176 V. Moritz . până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. REICHER. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. 972 din 8 dec. partea I-a. dosar nr. REGENSTREICH. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. p. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româneşti din anii ‚70. (1948-1952-?).C.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. kominternistă INCOMKA. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1098. 1100.R.R. între care şi „Mara”. fond 495 (“România”). 1951).I.IV. 95 din 22 aprilie 1948. după război deputat M.B. 3706). decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp..Of.wordpress.R. activist de partid. 1629). pp. pp. REICHER.: Government Printing Office. 1107. REINHORN. 16 din 20 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. nr. REICHER. nr. Hearings before the Subcommittee on Trade. căs.N. 1106.A. partea I-a. I. p. 1988). 1103. cu Paula.Of. REGMAN. RÂPEANU. din 1975. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). 1101.1924 Cernăuţi) . soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. soţia lui Leonte Răutu) (n. REICHMAN. Mirodan). 1947. Ştefan I.P. nr. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. 126 din 6 i unie 1947. REDLINGHER. 107 din 15 mai 1945. p. 1982 (Washington. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). cf. C. în 1982.R. nr. p.Oszkar Redlinger) (n.a.

1626). nr. RENNERT. nr. ăartea I -a. 1113. partea I-a. al P. 6167.I. 11098. achiziţii şi premiere (M. nr. nr. partea I-a. (M. (M. partea I-a. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. Eugen (n. nr. Tehnică a Ministerului Industriei (M. RIEDER.Of. M.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 3293. partea I-a. p..L. 643). 292 din 20 dec. deputat de Prahova. inv.R. 1117. REISCHER. 1949. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. p. partea I-a.B. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. Zoltan – din febr.Of.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. partea I-a. p.Of. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. RENYI.E.G. 9219). 3904). RÂPEANU. p. RIESEL. 1119. RIEGLER.C. 4). partea I-a. cu referat de cercetare la fd.1895 Piatra Neamţ – 22. 78 din 2 aprilie 1948. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură.C.C. 124 . 264 din 14 nov. nr. Beniamin (n.IX. p. 1945 în M.A. partea I-a. 2932) 1109. Dinu Emanoil . M.VI. decizia ministrului Justiţiei nr. C. Bibliogarie şi Ed. partea I-a. până în iunie 1947. Gheza . 1654-5) 1114. 1949. 1947. 177 V. Leon .N. 1110.487 din 8 dec. REITMAN.Of. 1111.1108.III. nr. infra). RIEGLER.Of. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. 4707). (1960-1965). 1945.Of.Of. 16 din 20 ian.1912 Corabia.1987 Montevideo. 662)..S. REISS.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1115. 1121. 2341.M. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. 130 din 11 iunie 1947. fond 495 (“România”).din 1947 inspector în cadrul D.. 4.R. nr. nr. 1120.C. 15 din 19 ian.Of. 1116. 26 din 1 febr. 45 din 24 febr. nr. RELGIS. p.S. Zoe (Adamescu) (1.Of. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.Of. RIGANI. 1948. p. C.R.Of. partea I-a. p. 15 din 19 ian. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 1118. a M.. nr.după război referent în administraţia centrală a C. din Ploieşti în anii ’50. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. Rîpeanu (v. 4968). 170 din 26 iulie 1948.R.Of.după război membru P. inclusiv pentru nume.Of.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. 1122. Leibu . nr. doc. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. editură. 645).I.R. nr. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. nr.A. 1947.I. RIEGLER. Mauriciu .C. 1112.C. 125/1960. 1949.G.D. al P.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. 241 din 22 oct. şi a Comitetului Femeilor P. 734). nr. RIVEN.S. p. 52 din 4 martie 1945. membru de partid.Of. 9 di n 12 ian. 1945.III.F. partea I-a. pp.C. 10092). 107 din 15 mai 1945. partea I-a. partea I-a. a M. I. 225. partea I-a. dosar nr. p.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Solomon . 1949. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. Avram Boer . partea I-a. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). ulterior deputată M. 1948 controlor în cadrul D. 124.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 131 din 8 iunie 1948. p. Bartolomei . 753).G. anexa la dosarul nr. nr. Paula . RIEGLER. Eisig SIEGLER) (2. inv.E. ROSENBERG177) (n.Of.U. p. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. p. 419). 1947. 25 din 31 ian.

C. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). (30/1956). HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. al P.1986) – soţia lui Mihail Roller [v.M. al P. Isac . nr. 2002). Sara (n. 1128.C. 4 din 5 ian. membru P. 157 din 4 mai 1971. 275 din 27 nov. nr. nr.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D.XII. 1125. 1132. 21. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ROSENBERG178) (n.C. 1130. 1951).S. partea I-a.C.G. din 1924. 96 din 29 aprilie 1947. în ian.V. decizia nr. fond 495 (“România”). fond 495 (“România”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1907. de profesie zugrav.M. 125 .E. (11/1954). fiul lui Şulem şi Hani (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 24 din 30 ian. ROMAN. (fişă de cadre întocmită în 1955). fond 495 (“România”). partea I-a. membru de partid din 1931. după august 1944 general-maior (în 1949). nr. Sara Markovna ZIGELBAUM. partea I-a. 190 din 19 august 1947. 1267). ca pensionară. unde era student la Brno. partea I-a. 178 179 V.d. 9763). nr. 225.C. 302). 1126.Of. p. 3374. 1133.C.R.R.Of. 1947. 1948 promovat inspector (M. ROITMAN.C. Paula . Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. nr.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ROBAN.XI. 1948. a M. Lionel (n.E. p. 1947. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia.B. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. p. Andrei (n. 13. al P.X. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16.Of. 2086). prin Decretul regal nr. p.Of.1123. 1949. infra]. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. devenind lt. inv. după 1944 activistă a partidului. decizia ministrului Justiţiei nr. p. (1950. -col.C. dosar nr. nr. 1946. al P. în 1945 cu grad de maior. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. nr.a.I.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. inv. I. partea I-a.R. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D.346 din 16 aprilie 1946 în M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.” prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.R. partea I-a.1914 Petroşani. apoi Comitetului de Stat al Planificării. Soroca) – ilegalistă. cu grad de maior. Şinca 2006: 392). în Forţele Armate. partea I-a.Of. prin Decretul nr. Iţcu .C. 1947 (M. 2066 din 20 oct. decorat cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Valter (n.evreu maghiarofon.R. ROBINSON.din 1947 controlor economic în cadrul D.. RODAN. fiind însă trecut în rezervă în 1950. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. 322). 737). ROITBERG. p. 253 din 1 nov. ROMAN. după război colonel de Securitate.Of. Samuel)) (16.Of. 37 din 14 febr. (M. ROLLER. partea I-a. ROMAN. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C.C. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia.R. 4085).V. Dezsö GRÜN. 1127. p. al P. A. p. ROLLER. zis şi “Dezideriu”.C. 225.R. RUBINSTEIN) (n. 158 din 12 iulie 1948. decorată. 1129. voluntar în Spania.I.P. 1131.R. 1949. dosar nr. 10496). p. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. cu dosar la secţia Economică a C. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (dosar e anexe u. 7491). respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.C.616 din 11 martie 1947 în M. 40.1913 Oradea – 11.XI. Eugenia (n. a M. 5784.S.Of. 23/1954). 225. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60).1912 – 28. dosar nr. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr.Of. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. 94 din 19 apr.C.1983 Bucureşti) . Gustav (n.I.C. partea I-a. M. ROMAN. S. 1124. Marin (n. inv. A fost avansat la gradul de general în 1948.

respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). 126 din 6 iunie 1947.S.C. nr. 8461). 1947. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. 145.D. 7491). (M.N.E. 1946. 1135.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. primul premier al României după decembrie 1989. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. p.C.R.. (M.C. partea I-a. partea I-a.Of. ROSENFELD. 1145. I-a. partea I-a. 115). al P. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. a M. 1141. Rosen 1990: passim). Gheorghe . p. 136 din 15 iunie 1948. 645).Of. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108.Of. 1140. RORLICH. după război membru în facţiunea separatistă din U. tatăl lui Petre Roman. ROSENFELD.T. 1949. la sfârşitul anilor ’40.Of. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. 1968-1983). nr.P. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. p. ROSENBERG. ROSENBLAU.E. (1965-1983).D.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.) (1945-1948). partea I-a.după război. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385.G. 1949.C. 1138. 614 din 9 oct.Of. nr.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.E. p. 34 din 10 febr.C. partea Ia. nr. 748). 5142).Of. (1953-1955.C. nr. 1136. partea I-a. când este destituit. nr. 1963). nr. facilitând formarea C.I. 1139. p. partea I-a.I.deputat supleant de Botoşani. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. partea I-a. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. 15 din 19 ian. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. partea I-a. 276 din 28 nov. apoi membru al C. membru al C. Lupu .E. 10534).D. 16 din 20 ian. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor.S..E. 662). Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. până în iunie 1948. 26 din 1 febr. nr. II-a. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. 222 din 29 sept.C.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie.R.B. 1949. 11282).R. p. fostul activist al secţiei Cadre a C.Of. Bernard .G.din 1947 controlor economic în cadrul D.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 4534).G. (1945-1948. Kuller 2008a: 322-3. 1947.E.C. Iuliu . ROSENBERG. 1144. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). 295 din 20 dec. p. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. partea I-a. 1137. Moise . Samoil . (1945-1949). Cultură şi Propagandă (E. ROSENBERG. membru al Prezidiului U. ROSENKRANTZ. ROSENBERG. p. Bela – fost sionist. profesor de economie politică la I. ROSEN. Martin .P. ROSENBERG. ROSENBAUM. 171.din 1947 inspector economic în cadrul D. David (zis “Dadu”. 5386).Of. 1142.Of.R. fiind reabilitat în 1964).Of. a M. 1189). chiar şef de catedră între 1953 şi 1955.P.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. 126 .E. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. 1947 (M. 1134. 190 din 19 august 1947. al C. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. nr. Henry . apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p. demisionează în dec. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. 145 din 26 iunie 1948. Samuel . directorul Editurii Politice (1964-1967. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 111. cadru didactic la Universitatea P. nr. nr. 1143. p. 1947. partea I-a.Of.

Debora . ROSENTZVEIG. partea I-a.1146. 645).Of.G. 200 din 1 sept. ROZENBERG. nr. Nastasă.E. 1158. 803 din 21 dec. ROSENTHAL. p. 1152. 264 din 14 nov. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). p. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.R.B. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. ROSENZWEIG.C.I. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C.. 1948. în mandatul lui Mihail Ralea. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . 1148. 199 din 23 august 1941. Z. nr. 5687).Of. ROSMAN. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia.Of.Of. 9858.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). nr. nr. 423 din 15 iul. 1156. 15 din 19 ian.I.după război secretară de presă grad I. 644). 256 din 5 nov.P. p. ROSMAN. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. Moise (n. partea I-a. până în iunie 1947. p. A.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. ROSENTHAL. partea I-a. 127 . după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. Ignatz . 1949. M. Aurel . nr. M.S. nr. partea I-a. nr. 1153. 4946).Of. 1907.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. şi Deletant 1999: 248. (15/1962) (v.Of. 1949. ROŞCA.Of. 24 din 30 ian. 738. 1155. 3904). partea I-a. ulterior în centrala aceluiaşi minister. 7950). Varga 2003a: 664-5. 269 din 20 nov. nr. p. Andreescu. a M. Ioniţoiu 2000:IX).Of. (M. p. p. 130 din 11 iunie 1947. 154 din 7 iulie 1948. 1157. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1963. partea I-a.C.C. ROSENTHAL. (M.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1150. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). 4707.C. ROSENTHAL. 1147. 10092). 1149. 1947.din 1947 controlor în cadrul D. 190 din 19 august 1947. etc.Of. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. M. Iacob . Sofia . ROSNER. p. p. 1964 cu Medalia Muncii. nr. M. Iulius . eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. 1947. p. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. a M. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist.G. partea I-a. ROSINGER. partea I-a.după război referent în administraţia centrală a C. Adalbert (Alfred) – ilegalist. p.C. partea I-a.R. Nona . nr. ROSENZWEIG. 15 din 19 ian.I. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. nr. 131 din 8 iunie 1948.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R.Of. Amalia . partea I-a. Solomovici 2004: 217. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Kuller 2008a: 453.Of.P. 1947. 1947. 107 din 15 mai 1945.). partea I-a. 7491). p. 1151. Iacob .R. 10290. p. apoi judecător la Tribunalul Suprem.E. condamnat în 1961. nr. partea I-a. 1154. al P. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379).A. 4968). respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. la Direcţia Presă.

ROŞCA. 2971).Of. 1163. 1168. V. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. p. 1014).G. 188 din 15 august 1946. nr. partea I-a. p. partea I-a. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. decizia ministrului Justiţiei nr. când va fi demis şi exclus din partid. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii.C. nr. ROTMAN. 7339). 205 din 4 sept.Of. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor.Of. ROZMAN.php. partea I-a. nr. 1161. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. ROTMAN. p. 102. ROTH. M.Of. 158 din 12 iulie 1948. 1945. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. ROZEN ) (n. ROTH. nr. 8069). p. 234 din 8 oct. nr.1907 Galaţi – 14. 1947.Of. 11362). 187 din 14 august 1946. 26 din 1 febr. emigrată în Israel în anii ’50. partea I-a. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960).A. 644).I. 229 din 4 oct.C.X. p.17. botezat “Aureliu”181) (26. 1948. . 1910.1159.1952 Jilava) – ing. partea I-a.OF.Of. M.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. 236 din 16 oct. (M.I. 1164. 956).Of. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. Aurel (n. 423 din 15 iul.Of.Of. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). 1945. partea I-a.725 din 6 oct.. ROTHENBERG. fiul lui Isidor şi Henrieta. 35 din 13 febr. 33 din 10 febr. 128 . 1948. iunie-august 1948. p. 1169. partea I-a. Solomovici 2004: 594). 1166. nr. 6292. nr. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. p. 111 din 15 mai 1948. şi Levy 2002: 181-2. partea I-a. 1172. M. p. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.E. nr. 175 din 31 iulie 1948. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. 180 180 181 V. Pantilimon . 15 din 19 ian.X. nr. nr.XI. 1171. partea I-a. inginer geolog. p. 1162. ROTTER. 5785). 209.Of. 1945 a ministrului Justiţiei (p ubl. ROZENTHAL. partea I-a.. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182.Of. 1165. 8816. a M. Marcel (n. 1170.deputat de Neamţ. Löwinger. v. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. 8971. În M. Aurel ROSENBERG. p. S. partea I-a. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. p.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. partea I-a. 79.125. nr. 1947. 1160. ROTMAN.E. David (n. 8856).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.076 din 10 august 1946 în M. nr. 1947. 1948. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. căs. nr. ROZEI. partea I -a. 4365).C. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. ROTTMAN. M. 9040. 1949. partea I-a. 751). Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. .din 1947 controlor în cadrul D.Of. ROTTMAN. 2.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. nr.Of. Românizarea numelui în baza deciziei nr. 1167. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). 79 din 3 apr. p. ROZENSCI. (partea I B) nr. 1963. Lulu . p. 299 din 29 dec. 1945. Matilda . mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). p.Of.

Bucureşti. 131 din 8 iunie 1948. SAFIR-MALTUS. nr. 19). 3293. M. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. SAIAH. partea I-a. M. Amalia . în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.. 1946.2009). partea I-a.2009. nr. partea I-a.Of.1884 . Janeta Enta (15. nr. p. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). RUNCAN. nr.R. 3709 şi nr.Of. al P. cu referat de cercetare la Fd. 70 din 23 martie 1946. 3903.C. 12877). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1180.R. supra) . Cecilia Elsa (probabil sora ministrului.Of. şi soţia. (M.. 129 . nr. 22/1956. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. RUBINSTEIN.E. emigrat în Israel.C.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/.Of.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 1964 cu Medalia Muncii. apoi. partea I-a.A.1173. 199 din 23 august 1941. al P. în dec. partea I-a. nr. Idel . http://curentul. p. S. 1946. nr. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. Steluţa . 4198. D. SABANOF. 10092). la Direcţia Culturală. nr. SCHÄFER) – originar din Moldova. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1947. 14 din 18 ian. după război deputată de Ialomiţa. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 264 din 14 nov. partea I-a. Lucia (n. 1179. inv. inv. doc. 803 din 21 dec.R. nr. partea I-a.P.P. 2666). p. dosar nr. Bucureşti). la Washington (M.V. 83 din 7 apr. fond 495 (“România”). 1189).I. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. SAFER. nr.S. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. 1955-1957). RUKENSTEIN.C.Of.R. 290 din 14 dec. p. 1176.] Navale şi Aeriene (1953-1955.Of. nr. Elisabeta – ilegalistă. 1945. 1174. 1914 Bihor) – ilegalist.Of.după război referentă în administraţia centrală a C. 1184.C. SAFER. nr. nr. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. p.” cls. 803 din 21 dec. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 12913).C. 1175.P. ilegalistă din Brăila. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. timp de două decenii.05.Of.Of. 4968). ministru al Transporturilor [Rutiere. nr. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. 7817). cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. a M.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. Victor (n. 336 din 20. a III-a. “Romeo” Eugen (v. SADOVEANU. nr.G. ca translator la Direcţia radio (M. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 26 din 1 febr. 34 din 10 febr. 289 din 13 dec.B.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.I. p. M. C. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. nr. nr. p. 1941. 24 august 1945. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. 1949.C. 102 din 4 mai 1945. 1964 cu Medalia Muncii. 112 din 21 mai 1945. partea I-a.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. p.. A. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. RUDICH. 1862). Gheorghe (n. p. nr. p. p. RUSSU. 1178. v. 1587. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1408/12.Of.Of. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. 225. D.05. RUFFEL. 353). partea a 2-a. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei.Of. Margit . 1182. partea Ia. partea Ia. M. 1947.din 1947 inspector în cadrul D. 751). 282 din 5 dec. anexa la dosarul nr. fiul său şi al Agnetei/Julietei.Of. partea I-a.Of. Reimond . 1177. p. decorată prin Decretul nr. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului.în perioada interbelică şofer. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. decorat prin Decretul nr. Acaţiu (n. partea I-a. v. 4946). p. 107 din 15 mai 1945.R. 1947. 1181. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) . 1183. “Julieta” Runcan) (1915-2005.S.

partea I-a. nr. 16 din 20 ian.I. 19 din 23 ian.Of. 275 din 27 nov. membru de partid. nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. 1947 a ministrului Justiţiei. a M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 264 din 14 nov. 1193. 1948.362 din 17 apr. SAUVARD. 10092). ff.C. 1949. 1188. 250 din 27 oct. 1949. cu fişă la secţia Economică a C. 2606. (dosare anexe 63/1955).I. 5.” clasa a V-a. p. 803 din 21 dec. 2 din 2 ian.I.C. funcţionară într-un laborator de cercetare.Of.R. D. 6474. 130 . pentru Literatură Universală (M. SALAMON.C. 1947. nr. SALAMON. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 16 din 20 ian. nr. 1186. Sami . anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. 179 din 5 aug.M. 1948 a ministrului Justiţiei.Of. 1194.E. 1948). 15 din 19 ian. F. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C.C.E. 1192.G. SANDU.Of. (dosar 3/1958. partea I-a. SAIOVICI. 1964 cu ordinul”Steaua R.F.controlor (până în febr. 1947. 1948.P./U.Of.. partea I-a. 1948): 2).C. (M. p.D. Alexandru . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 8551). 216 din 17 sept. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. 1924 Gloduri. partea I-a. Osias HERŞCOVICI184) (n. 62/1955). SAVU.C. 1196. 662). SCHAPIRA ) (n.A.E. în Kuller 2008a: 454).din 1947 controlor în cadrul D. cu Maurice.R. p. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. în anii ’60 traducătoare la Ed. Constantiniu 2003: 108. nr. partea I-a. p. partea I -a.R.R. Solomovici 2003: 55). Tudor . Ignat .. Bacău) – după război controlor în cadrul D. 1191. nr. p. 1948. SAPŞE.P. co-autoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. SANIELEVICI.E. revenită în ţară în 1950.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. V. în iunie 1952 prezentă în centrala M.Of.E. nr.E. nr.G.P. 1190. SALPETER. 45 din 24 febr.R. al P. M. 1626. SAND.IX.Of. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. Sali . (M. p. Ştefan (n. 10496). (M. p. 15 din 19 ian. partea I-a. 7661). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. 185 1198. Berthold .Of. 184 185 V. nr.Of. 803 din 21 dec. partea I-a. a M. Andrei . p. 1189. 36. p. 1948.C. nr. 10 (12 apr. (1945-1948-?) (Şt.25 martie 1948. 10092). 17. partea I-a.C. căs. 1949. deportată la Auschwitz şi Ravensbrück.F. partea I-a. din 1947 controlor în cadrul D. SANIELEVICI. 1947.I. 662). 1948. B. 1187. Max . război membru de partid. decizia nr. 22 sept. partea I-a.C.A. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. partea I-a. al P. 146). Mihăilescu 2006: 380.Of. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. partea I-a.Of.C. 1197. SASSU. 640). nr. SAPHIER.R. a M. 1948. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. p. partea I-a.C.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M. 429-30. Alfred (n. SATINOVER. decorată prin Decretul nr. în M. 37. 264 din 14 nov.I.G. 5 -6). 1949. p.108 din 26 febr.G. nr.R. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. 1195. p.I. 1185.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. 536).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of.Of. absolvită.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 642). p.R. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. decizia nr.S.E.R. nr.

ff. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.C.Of. ministru al Construcţiilor (1949-1950). instrument major al P.html.C. inv. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. partea I-a.IV. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). la http://varstapatru. Felix (ortografiat şi “Schehter”. SCHÄCHTER. partea I-a.VIII. SCHÄCHTER.R.G. 139.Of. p.C. 175 din 31 iulie 1948. nr. 26. (M.Of. 127 din 3 iunie 1948.C. al P. nr. 6292) 1205.C. Bucureşti) (n. B. 44. nr. Stefan . Maxy.1983) – membru de partid din 1944. M. 1947. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică.1913 Santău. 4534). al C. SCHAPIRA. p. al P.H. 3). Dobrincu şi Goşu 2009: 372. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. 131 .H de către U. 26 din 1 febr. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. p.. Kuller 2008a: 425). uneori chiar român (Gh.Of. 1204.C. după război g-ral de armată (în 1959). nr.1966. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). 186 Alături de M. partea I-a. SCHAIMAN. Mozesh . Satu Mare – 28. partea I-a. SĂVEANU. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.Of. 1201. 28/1956187)..1199. C. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. 1947. I.din 1947 controlor în cadrul D. după unele surse Ignác (Andreescu. apud Solomovici 2003: 42-5). SCHÄCHTER. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. SCHÄCHTER. partea I-a. nr.R.III. 280 din 3 dec. Marcel . revenit în România în 1946. 8072. considerat de regulă maghiar. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. 1203. 375).R. nr. 3).I.I.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. respectiv “Şehter”) (14. Simion (n. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. dosar nr.C.B. SĂRĂŢEANU. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). (??) SĂLĂJAN. 10664). 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M.N. dosar 997. Dubovits.com/2010/10/flexible-ii. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. jud. 240 din 17 oct. a M. p. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). Norbert Goldhammer. Leontin (19. Raul Rosel (n. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n.Of.VIII. din dec. 1200. M. 1177).I.N.D.” clasa II-a. nr. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.R. Lax. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. 1208. nr.1918 Bucureşti) . 1947.R.1908 – 12. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. deputat de Sălaj. Nastasă şi Varga 2003a: 20. 1207. partea I-a. 1947. Schnapp şi S..P. SĂVULESCU.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. 126 din 6 iunie 1947. fond 495 (“România”). 1-3.blogspot. după altele Leon (C. p. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A.E. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B.C.VI. F. 9340). 187 Vezi şi Horasangian 2001.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. Lascăr Şaraga.S.C. similar în Watts 2011: 177 n. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. fond 103. Simon SABETAY) (n. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. fondator şi membru al C.E.E. Paul Iscovici.Z. – organizaţia democrată. “Sehter”. 1206.Of.. 225. Ellenbogen. imediat după război preşedinte al U. 204 din 5 sept. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. partea I-a. 4848). 753). căsătorit cu Ani. 1202. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). sesizare adresată preşedintelui american Harry S.R.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.M. p. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului.S. Em. Aldea. Solomovici 2003: 28. p.

4798). SCHLESINGHER. partea I-a. 1947. 641). la Direcţia I. 1218. nr. 5332).E. SCHECHTER.Of. 15 din 19 ian.I.. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 . 1949. 1225.C.C. M. partea I-a. Stefan .I.E. 8598). Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). 1214.după război controlor în cadrul D. 1224.D. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. 16 din 20 ian. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D.XI. 1945. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. 15 din 19 ian.I. 1949. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. SCHECHTER. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. nr.E. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. apoi secretara directorului Samy H. p.R. SCHÄFER. nr. al P. pp. (M. 1220. SCHLESINGER.C.Of. partea I-a. 1221. Betti .G. 143 din 24 iunie 1948. a M.C. C. partea I-a.C. Amalia .E.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi.). 1947. p. nr. Clara . iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.C. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş. p. nr. 26.Of.C.Of. 1219. decorat prin decretul nr. SCHÄFFER.F.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a. p. p. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. SCHILD. nr.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii.Of. 1948.C. conform altor surse. partea I-a. SCHILLER. 4534). partea I-a. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. 643).Of. 158 din 12 iulie 1948. 645). M.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. v.Of. p.R. p.1209. SCHILERU. 4384.G. p. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. 1215. p.Of.Of. nr. p. 1217. SCHEWACH. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. p. partea I-a. . M. 219 din 23 sept. nr. 219 din 23 sept. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.E. 1213. partea I-a. începând cu 1956. SCHECHTER. 1216. 1949. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. al P. p. a M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr.Of. 1210. SCHLEIEN. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. SCHLESINGER. partea I-a. 4497).din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. SCHÄFER. 127 din 3 iunie 1948. partea I-a. 24 din 30 ian. Eduard – activist al partidului. 1212. nr.C.Of. 33 din 10 febr. 15 din 19 ian.. 8598). 5785).. nr. 52 din 4 martie 1945.C.G. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. Suzana (n. SCHÄRF AUSLÄNDER.Of.Of. p.G. 116 din 21 mai 1948. 738. SCHÄRF HITZIG.Of. nr. partea I-a.C. 1211.C. nr. 945). a M.Of.u. SCHEIMAN.R. deşi.Of. p. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . (M. partea I-a. al cuplului Ceauşescu. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. 4848. 1949.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. nr.G.C. 1223.Of. (8/1954) (v. SCHLESINGER. 3708). 1226. (52/1954).în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1654-5). Iosif . 125 din 1 iunie 1948. 1222. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. Iosif . 658). A. 95 din 22 aprilie 1948. Heinrich . partea I-a. 112 din 17 mai 1948. Isac . nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. partea I-a. M.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C (M. cu referat de cercetare la fd. a M. din 1947 inspector în cadrul D. nr. partea I-a. 2111). până în iunie 1947. Iosif – după război iniţial angajat la I. p.C.I. 9868. 10092.I.R. Jdanov”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SCHMITZER.A.G. 130 din 11 iunie 1947. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. p. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. p.A. 188 V. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. 1235. p.Of.Of. nr. 131 din 8 iunie 1948. 38). nr. în 1961. 1945. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. Anghel (n. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. dosar nr. 1949. nr.Of.php.). apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. C. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. Malca – după război dactilografă-şefă. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. p. 225.după război inspector în administraţia centrală a C. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. p. decorat prin Decretul nr. 158 din 12 iulie 1948. 4968. 264 din 14 nov. a M.membru de partid. partea I-a. p.A. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. 163 din 17 iulie 1948.C. p. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.Of. SCHÖNBERGER. 225.. Ignaţie (n. 1617).după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a. 641). M. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1237.C. 1232. 1233.E. 66 din 21 martie 1945. etc. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. partea I-a. partea I-a. 53-55. nr. 127 din 3 iunie 1948. p. nr. 1238. partea I-a. Conrad . partea I-a. partea I-a. 154 din 7 iulie 1948. 1914. 120 din 26 mai 1948. partea I-a. nr. (Berindei. 5955). 84 din 11 apr. 600). exclus din partid în 1958. nr. 6658). 45 din 24 febr.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. Politică până la pensionare. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S..I. partea I-a.G.E. al P. p.Of. 185 din 12 august 1948. 1236. partea I-a. 1231. 77.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. anexa la dosarul nr. SCHOR. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.S. 73.Of. p. 173 din 31 iulie 1947. p. 1229. secţia Cancelarie – dosare anexe. M.Of.Of.S. 4707). partea I-a. 76 din 30 martie 1946. 1945. fond 495 (“România”). 1949.Of.. respectiv controlor în cadrul D. 3293. Herman . din 1947 controlor în cadrul D.Of.C. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. SCHMUTZER. 2944. a III-a. 6781). partea I-a.din cadrul ministerului. p. (M. nr. p. nr. 1230. partea I-a. SCHOR. Brăila).Of. nr. fond 495 (“România”). 4849). p. la Direcţia Regionalelor. SCHNABEL. 5687). p.Of. partea I-a.I.C. 257 din 9 nov.Of.17. p. după război activist de partid.125. p. nr. nr. 1947. M. 302). SCHNAPP.C. 4 din 5 ian. (M. SCHNIERER. 1948. M.B. 7950). nr.Of. eliberată în 1963188. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Adolf . dosar nr. n.C. fişa matricolă penală la http://86.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SCHÖNBERGER. Paul . 1227. inv. M. 1451). nr. 5785).din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M.E.Of. 133 . Mendel . nr. SCHLOMIUK. inv. nr. partea I-a. 54/1979. partea I-a. SCHÖNFELD. SCHÖNFELD. 1228. 1947. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. 15 din 19 ian. 200 din 1 sept. nr.G. partea I-a.C. inv. 1234. 3000 şi nr. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. 4611.

SCHWARTZ. SCHULTZ. p. SCHREIBER.C. p. 245 din 26 oct. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. Beniamin (n. SCHULDER. SCHÖTTEK.C. 63 din 16 martie 1948. nr. p. partea I-a. 3907). 10757). 186 din 13 aug. 7709). SCHREIBER. nr. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. Aristide . – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. nr. etc. M. (M. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. nr. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. partea I-a. a M. p. 1254. partea I-a. 190 din 18 aug. partea I-a. 24. 1945.Of.Of. p.Of. 1240. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 2317 şi nr. 1947. 78 -80)).E. I.E.C. 1948. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. partea I-a. nr.Of. H. 3504).Of. a M.Of. p. 4384. 230 din 4 oct. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. G. SCHUSTER.VII.C. p. 264 din 14 nov. p. Ella .din 1947 controlor economic în cadrul D. 644). SCHWAGER.Of.I. 190 din 19 august 1947. nr. SCHUSTER. 9479). membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti.C. nr. 6683). 1945. SCHULLER.C.. 1249. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. 1948.E. p. 4257).1929. nr. p.Of. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. (M.Of. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. 1248.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. M. partea I-a. nr. p. Zozo . 1251. SCHULMAN. 1947. Ida (n. partea I-a. art. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. nr. Itta GOLDENBERG.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. SCHWARTZ. 1243. 1949. FELDMAN)) (n. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998.Of. Sergiu – inginer.Of. Rone . 120 din 30 mai 1945. p. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1945. SCHWARTZ. p. a M. SCHREIBMAN. autoare ocazională în Revista română de drept (v. partea I-a. 1242.E. 15 din 19 ian. nr. 1245. 1244.I. 1250. Anuţa – din 1947 controlor la D. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. p. p. 264 din 14 nov. p. 1241. 7151. 10909). 640). 6751). Daniel . – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. 9/1967.G. partea I-a. patea I-a. partea I-a.Of. 6503). p. M.Of.of.G. SCHVARTZ. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . partea I-a. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti.din 1947 controlor în cadrul D. 10092). 183 din 14 aug..C. 1949. 7491). nr. p.Of. 1253.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 1247. partea I-a. nr.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. Maximilian – de formaţie sculptor. probabilă identitate cu “Suter Alice”. 4461.Of. în anii ’50 funcţionar al M.I. nr. 112 din 17 mai 1948..1909. SCHULMAN. 180 din 6 august 1948. pp. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. In şi Cânepă (M. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. 1252. nr.G. 1946. 15 din 19 ian. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. p. 1945. 100 din 3 mai 1947. 10092). 198 din 1 sept. 29. Arcadie .V. 1246.1239. partea I-a. 287 din 14 dec.

1947. cu referat de cercetare la fd. 1267. inv. 15 din 19 ian.Of. 1947. SCHWARTZ.125. 1260. Z. SEGAL. 640). p.Of. 3945).Of.C. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. 1259.C. 3293. 15 din 19 ian. 62 din 15 martie 1948. 219 din 23 sept. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. apoi. fişa matricolă penală la http://86.X. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. 1266.R. 9058).I. SCHWARTZ.36/fisapenala. dosar nr. p.1906 – 22.G.R. nr.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. nr. a M. inv. Ivel .VII.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 1947.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Export” din subordinea ministerului. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 8599). C.R. nr.P. nr. partea I-a. 1256. al P. SCHWARTZ. 275 din 27 nov. 1232).C. IV-a. partea I-a. semnatar al mai multor articole în România liberă.Of. originar din Ardeal.G. (M. SCHWARTZ. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. 219 din 23 sept. 1263. 225. partea I-a. partea I-a.. refugiat în U. de formaţie medic. p.C. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului.E.1981) – originară din Bulgaria. SCHWARTZKOPF. al P.I. 1258.C. partea I-a. Iosif . ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. din 1928. III-a (ff. 1255. C.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. SCURTU. fond 495 (“România”). 1257.din 1947 controlor în cadrul D. SEDEI. nr. 645).S. p.Of.E. în aparatul de partid şi de stat din 1946.C. 1947.C. 9-10 în dosarul nr. 8598). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.R. SCHWARTZ.17. . SEGAL.R. III-a. 6241957. 92 din 17 aprilie 1946. nr. nr. în timpul războiului.P. 1949. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. nr. 10496).S. 1966). SCHWARTZ. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 803 din 21 dec. A. anexa la dosarul nr. p.din 1947 inspector în cadrul D. Bruno Vlad .JPG.Of.S. 232 din 8 oct.C.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. deţinută între 1934 şi 1939). ilegalistă (membră P. 1949. p. 1948. nr. 1261. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1264. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1262.Of. SEFLER. Moise . 135 . a M.B. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. Natalia (n. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. nr.R.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.” cls. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. nr.Of. partea I-a. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 972 din 8 dec. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. p.d. partea I-a. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. 1265. 417). 189 V.R. 2283). (M.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. SCHWARTZ. partea I-a. 14 din 17 ian. Leon . Probleme Economice şi alte publicaţii. p.

C. Cerbu .R.D.D.Of. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. (1948-1952-?).R.F. SENCOVICI.R.P. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). 1276. 1269.1995 Bucureşti) .Of. III-a. din 1948 membru în C.. (1951). şi http://universulenergiei. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1331).P. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . 164-5). 24 din 30 ian. I.membru P. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). a III-a.F. împreună cu soţul ei. din 1925.europartes.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. S.M. 1948. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.după război controlor în cadrul D. ambasador.D. 1830./P. (1939-1944). Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. doc. 1275. p. SZENKOVITS Sándor) (31. SELŢMAN. p.XI. partea I-a. partea I-a. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). nr. p. partea I-a.C. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă.. 10092). partea I-a. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948. 1947. p. p.VII. Tony . fiul său. partea I-a. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. 26 din 1 febr. nr.d.Of.R. 423 din 15 iul. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. fond 495 (“România”). al P. nr. nr. 190 191 V.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1963. 1270. inv.R.R. nr.Of. 1949. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”.C. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). Alexandra (n.Of. al U. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. SIEGLER. deţinută în perioada războiului. SEMO.” clasa II-a. 737. căs.C. 643). ulterior Brucan. Gyuri. 264 din 14 nov.Of.R.” clasa II-a. MARCOVICI.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1902 Dej – 10.1268. partea I-a.ro/index.R.C. 34 din 10 febr. 1273. membru al Comisiei Centrale de Revizie. 1949.R.G. p. 28 şi nr. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). 1587. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. (1946-1948) (M. p. 38 din 16 febr. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. SERPER. doc. nr. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.. a M.P. 1274. dosar nr. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. 645). – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. ales pe lista U. şi http://www. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. 15 din 19 ian. iniţial Sidorovici. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. SIDOROVICI BRUCAN.Of. membru al secţiei române a Komintern (1935).C. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).R.C. (1945-1948). membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). partea I-a.consumatoronline.A. SEGALL.M. SEGAL. 1949. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946).php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V.F. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. 1271. 1947. 225. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. Debora . Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 1189). membru al C. Alexandru (n. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. N. 754). M. 1272. (19601979). 1948.I.C. R.E.C. SENCOVICI. după război activistă de partid. 6). fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. 15 din 19 ian.

numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. 1949. Silvius GOLLIGER192. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. p. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. SIMŞA. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. 1279. 646). 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945.Of. 1281. nr. nr. Hary . 110 din 16 mai 1947.Of.de formaţie jurist.1277.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. 276 din 28 nov. partea I-a.C. Vasile . SINGER. ca translator la Direcţia Radio (M.I. a M.1971 Paris) . partea I-a. 192 din 21 aug.A. 1288. 15 din 19 ian. p. 1280.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 264 din 14 nov. 1964 cu Medalia Muncii.G. 1947. Iosif Şraer) şi 1952. partea I-a. (M.Of.V. 7543). 175 din 31 iulie 1948. 1941. SIMOVICI. 1287. după război secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. şi http://www. Silviu . Marec . Claude . p.I. p. 5123. 1947. 501). L. 1282. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004).contabil în cadrul D. (M. 1284. nr. nr. Teohari Georgescu). 6292).E. SINGHER. 1949.I. p.Of. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. nr. p. partea I-a. 50 din 1 martie 1948.E. 1949.S. 1190). p. 175 din 31 iulie 1948. M.Of. SION. SNORPEL. „Golingher” (în Pinay 1962). 12877). nr. p. p. p. 34 din 10 febr. 10533). activ ca ziarist în perioada interbelică.Of. 6292). 1285. Solomovici 2003: 399 ş. 206 din 1 sept. Edith . p. nr. partea I-a. p. partea I-a. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). nr.B. 1290. 17 din 21 ian. SIMIONESCU. Radu . 289 din 13 dec.C.C. 1283. până în febr. partea I-a. V. 95 din 22 aprilie 1948. p.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 1952 de A. Focşani 2007. nr. partea I-a. 10092). şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. partea I-a. SIMON. 3706). 1949. nr.Of. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. 1949.C.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 1947. Suzana – după război. supra.C.Of. 32 din 8 febr. p.din 1947 controlor în cadrul D. 1286. SINGER. nr. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. SIEGLER.C. SILVIU.crispedia.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. ca translator la Direcţi a radio (M. S. 289 din 13 dec. nr. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5.R. Andrei Lăzăreanu). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R..în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. nr. 423 din 15 iul. nr. partea I-a. p. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. C. 1291. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. Kuller 2008a: 359).Of. emigrat în 1960 în Israel. ulterior stabilit în Franţa. (v.I. 1292. SIMPSON WEITLENER. 131 din 8 iunie 1948.Of. 1869). nr. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. SIMION. SIMON. Ella .u. 1123). 1947.E. partea I-a. Stefi .A.G. nr. unde a continuat activitatea jurnalistică.I.P. SILVAN. Laura . fiul lui Iancu şi Hermina) (2.. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 642). 1946. Iulius (n.. a M. 1946. nr. partea I-a.Of.Of. partea I-a.Of. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. partea I-a. p. 15 din 19 ian. 1289. partea I-a.1899 Focşani – 16.ro/George_Silviu.Of. 12877).I. SIMIONOVICI.E. 4968).Of. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. M. 137 . George (n.Of. 1278. 803 din 21 dec. Vera – angajată în 1948 în centrala M. p.

II. Mircea (fiul lui Avram) (n. B. 138 .Of. fond 495 (“România”). a M. 229 din 4 oct. SOREANU.C. 16 din 20 ian. a II-a.Of.C. 136/1954.C. p. SOMMBRIN. nr. partea I-a. 1302.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M.I. inv. partea I-a. 229 din 4 oct. 1947. 1945. 179 din 9 august 1945. dosar nr. Francisc .A. 37 din 14 febr. 45 din 24 febr. 1948 controlor în cadrul D.Of. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. a M. inv.D.VIII. SON. nr. Paul .din februarie 1949 referent principal în cadrul D.1965 Bucureşti. judecător la Tribunalul Suprem al R.Of. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.G. p.Of.S. nr. până la deces. partea I-a. 1299.1293. 24 din 30 ian. partea I-a.. Bernard Iţic SOLOMON) (11. 1947. 737. Paul – ilegalist.Of. 5767). partea I-a. M. 1298. 658). 27 dec.” cls.G. 1964. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. nr. partea I-a. SOLOMON. 6947. secţia Cancelarie – dosare anexe.1904 Burdujeni. 225. 5464). 1300. Natalia . partea I-a. partea I-a. membru de partid din 1939. partea I-a.P. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. 1627).R.1949). 1294.P. 32 din 8 febr. 158 din 12 iulie 1948.până în febr.Of. SOLOMON. SOLOMON. nr. partea I-a. p. Barbu (n. 1303. IV-a. partea I-a.C. 90/1956. nr. C.C. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. SOLOMON. la Direcţia I. partea I-a. 1297.C.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 539). 749). ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. p. p. 81 din 7 apr. 1949. a M. angajat în M. 5784). partea IB. Simon – din febr. p. nr. (M. SOLOMON. 225. 1295.Of. (1948-1965).E.Of. p.R. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. 1267). M. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M. 3293. partea I-a). 26 din 1 febr. SOLOMON. 1719). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.” clasa III-a. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al partidului. 1949. Max . 93585 din 11 oct.din 1947 inspector în cadrul D. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 9340. 1947.. 229 din 193 V. Bernard . 1305.R. p.IV. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr.P. partea I-a. 804 din 21 dec. nr.S.R.C. anexele la dosarele nr.R. SOARE. Andrei . nr. după război controlor în cadrul D.C.I.Of. 1304.E.G. 1947 în M. 1949.C.S.I.R. 8971).C. p. nr. nr. B.I. 641).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.P. (M. 8970. 148 din 30 iunie 1948. 1948 .C.E.Of. SOLOMON..Of.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. 149 din 26 iunie 1941. (M. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. nr. nr. SOLOMON. Suceava – 22. 1306. 1301. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U.Of. p. p. 1123) 193 1307. 1948. nr.C. a M.Of. 15 din 19 ian. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. Osias (n. 22.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. p. SOLOMON.Of. nr. membru al C. p. cu referat personal la Fd. p. SIEGELBAUM ) (n. 58 din 9 martie 1942. nr.C. fond 495 (“România”). (19561962).M. p. 1919) – ilegalist. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1949.Of.E. partea I-a. 1117). SOLOMON.C.G.Of.. 1296. respectiv M. inv. 24 0 din 17 oct. SOLOMON. dosar nr. al P. Aurel . nr. 1948. 3678). nr. nr.1921 Bucureşti) . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. 157 din 10 iulie 1948.I.

Of.Of. partea I-a.R. a M. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1315. 4255). Mor(itz) SPITZ) (28.4 oct. 8971. 210 din 10 sept. partea I-a.1908 – 11. 1949. 1316. partea I-a.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. 5626). nr. STEIN PETREANU.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. (?) SOSTARICH. nr.C. 1319. nr. 87 din 13 apr. nr. 1947. 1949. 1027. în 1947 încadrat prin decret regal. 1321. nr.G. SPIEGLER. partea I-a.C.E. partea I-a. 15 din 19 ian. 7461). STĂNESCU. pentru merite antifasciste. p. p.E. Solomon 2004: 75-77). Samoil .Of. 1320. p. STARK. dos.G. partea I-a. 641). Mauriciu (n. 2019). 4512). 1949. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. Aron FISCHEL. 15 din 19 ian. Ministerul Propagandei Naţionale. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1949. p. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. voluntar în Spania. 119 din 28 mai 1947.C. SPRENG.C. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. 1948. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1317. Adorian et al. când încă nu îşi românizase numele).Of. Carol . SPITZ. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.C. 148 din 30 iunie 1948. 1308. Martin – în anii ’50 inspector economic. nr. nr. Joseta (Josette) . 15 din 19 ian.P. 121 din 31 mai 1945. 644). membru de partid din 1927. n. 253 din 1 nov. 1314.G.Of. p. partea I-a. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.V. partea I-a. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 3372). “Exportlemn” din Bucureşti (M. partea I-a.6). 1310.: 110). SOREANU.Of. 2121. STĂNESCU (căs.). partea I-a.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr.Of. (M. STEIN. M. Ladislau . STEIMBERG. p. p. partea I-a. 645). p. 423 din 15 iul. p.I. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1963.Of.C.istoric marxist.I.Of. nr...Of. 644). 1311. p. a M. SOROKER. 1947. partea I-a. 1948. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 173 din 31 iulie 1947. fond 495 (“România”).Of. nr.I.a. 139 . din noiembrie 1947 controlor economic la D. 84 din 9 apr. p. 1309. SPINNER. (M. 58 din 10 martie 1948.III. cu grad de sublocotenent. în Forţele Armate (M. nr. 3188).până în iulie 1948 controlor în cadrul D. 6781). 225. Sugarman f.Of. 1313.E. nr. dosar nr. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. Sorin . după alte surse Arthur FISCHER) .în 1948 era director comercial al S. Lucian . 15 din 19 ian. 1312. 9763).S. 152 din 5 iulie 1948. SPIEGLER. 364 din 2 mai 1945 (A.C.I. p. inv. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.N. Corobca 2008: 15. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M.Of. fd. a M. 1948. nr. partea I-a.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Eugen (n. 1318. 1971: 210. Solomon . partea I-a.1979) – originar din Timişoara. p. 5464). în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p.Of. Iacob .

1333. 200 din 1 sept. Bacău. STOIAN. 1329. 131 din 8 iunie 1948.Of. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. decizia ministrului Justiţiei nr. inv. 1134). 120 din 30 mai 1945. din 1947 controlor în cadrul D. p.Of. Samson . p.IV.I.Of. 9444).C. nr. partea I-a.I. 3707. Haim (n. 15 din 19 ian. 642). nr. 1324. 22 febr. Ignaţiu (n.C.Of. M. partea I-a. partea I-a. (1955). 1909) .VIII. 245 din 26 oct. STERIAN.C. 262). 1947.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. STERNBERG. 1949. 1335. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. partea I-a. nr. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1330. p.. partea I-a. 1947. M. partea I-a. 4968).S. partea I-a. STERN. p.din 1947 controlor în cadrul D.U. p.din 1947 controlor în cadrul D.A.Of. 1948. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 1325. nr. 1949. ŞMILOVICI ) (15. 204 din 5 sept. p.1997 S. a M. p.III. p. 8989).Of.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. nr. 158 din 12 iulie 1948. p.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. STERN.1322. David STEL) (n. partea I-a. partea I-a. 120 din 26 mai 1948. p. nr.. nr. 1331. 10 din 13 ian. al P.C. I. partea I-a.Of. 239 din 19 oct. Neamţ – 9. nr. partea I-a.G. Baruch . 738).C.A. (1969-1984). STERN. STELIAN.E. p. nr. 15 din 19 ian. 8989. partea I-a. M.C. 1328.1908 Borbeşti. 8072). Nicolae (12. nr. 1945. 1332.E. a M. 225. p. 1949.VI.Of. a M. 95 din 22 aprilie 1948. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. p. respectiv Organizatorică ale C. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. 140 . 4611. a M. Arthur . STELIAN. 70759 din 10 iulie 1947 în M.Of.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice a Ministerului Industriilor (M. 204 din 5 sept.E. 1947.I. nr. 1323. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. 1327.G. partea I-a. STEINBACH.I. p. nr. nr. 7. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1326.Of. p. membru al C. M. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983).R. STERN. 6020. Dinu (n. dosar nr. partea I-a.Of. (M. STERNSCHUSS.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 4461. 5966). director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. STEINBERG.I. Alexandru (n. 194 1336. 1947.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.Of. 1.G. Adalbert . 2476).C.C.C.C. STERN.G. partea I-a. nr.E.III. nr. 164 din 19 iulie 1948. Olga .Of. Tudor .X.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. 9167). 24 din 30 ian. 7950). 1945.Of. p. 1334. al P. 154 din 11 iulie 1945.C. partea I-a. 641). probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 194 V. Zoltan . 158 din 14 iulie 1947.B. 173 din 31 iulie 1947. după război controlor în cadrul D. nr. 1947.C. (M. 5784.Of. M.Of. p. naţionalizate).1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.1916 – 5. (M. fond 495 (“România”). 8072).Of.R. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M.II. p.E.Of. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. 32 din 8 febr. partea I-a.M.Of. STEINER) (n. 230 din 6 oct. nr.Of. STOFER. p. nr.G. STERNBERG. nr. nr.

1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). de religie mozaică197). Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.1913 Ciacova. n.Of. nr. infra).C.partea I-a. în timpul războiului. al P. nr.R.P. 1337. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C.N. Moses Rosenkrantz (1904-2003). 62 din 16 martie 1945.R. 31. 233 din 8 oct. fugit în U. Ed. 10875.A. Cloşca şi Crişan”. 1342. partea I-a. general maior (în 1948). 131 din 8 iunie 1948. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. 1920-1970). (1948-1952-1974). inv. p.C.R. ambasador în R. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). p. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). 225. dosar nr. 2067 din 20 oct.G.D. nr. Ancel. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. STOIAN. respectiv publicarea solicitării în M.Of. Solomon 2004: 77). 1375.” clasa a V-a.VI.VIII. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). STOIAN. p. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. 119 din 28 mai 1947. 10872.I. STOICA. nr. 1946 în M. 1945. STREITMAN. Alfred Liquornik./P.M. 1947 reîncadrat (retroactiv. fost voluntar în Spania. 99241 din 4 oct. Paul Celan (n. Emeric (Emmerich) (27.I. Max Emanuel Gruder (1928-2010). 1946 în M. nr. 1339. 1946 în M. al P.Of.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 4968). partea I-a.VIII.S.S.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.M. al P. 10136 din 31 ian. decorată în 1964 cu Medalia Muncii.R. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). STEIN196) (n. decizia ministrului Justiţiei nr. 1946. al P. membru supleant (1967-1968). secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Univers) (d. STÖFFEL. COHN198) (26. 1946. STÖRFER. STEIN195. Alfred Gon (n. 225. 2373).Of. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. partea I-a.M. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). partea I-a. p. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. ilegalist. decizia ministrului Justiţiei nr. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. p.C.M. fond 495 (“România”). nr. partea I-a. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). 10872. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. 25.C.1911 Paşcani) . deputat M. membru C. nr. Alfred Kittner (1906-1991). 41 din 18 febr.VII.R.A.a. Gheorghe (n. 1375.C. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. p. fiica lui Moritz) (n.. De remarcat că în unele acte oficiale din arhiva P.136 din 31 ian.Of. David Goldfeld ş. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. 1945.n. (1957-1961). în oct. 1340..R. 41 din 18 febr. Rudolf (n. nr. dosar nr.R. (M. 285 din 12 dec. Moscu I. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. partea I -a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950).C. membru şi secretar al Prezidiului M. James Immanuel Weissglas. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). 1338. (1950-1953). partea I-a. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. 285 din 12 dec.R. 196 V. 2009). începând cu 15 august 1945). 10. p.Of.Of.A. (1960-1966). 107 din 15 mai 1945. membru supleant şi apoi plin al C. 1947).R.Of. nr. p. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). soţia lui Rudolf (v. 108. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. (mandate neîntrerupte 1946-1976). apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). majoritatea din Bucovina. Ghizela Cornelia (f.S.. 2002).C.C.R. partea I-a. 1920-1981). nr. inv. al P. (1953-1956).Of. 198 V.N. partea I -a. Ion Iordan (n. 6781). arestat de mai multe ori în perioada interbelică. TM . decizia ministrului Justiţiei nr. 1341. 195 V. multiplu decorat de statul comunist. 1946..B. 4255. p. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. fond 495 (“România”).C. 3903).1900 Dorohoi – 10. 141 .

luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. 1346. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. ilegalist. prin Decr etul regal nr. M.V. dosar nr. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. p. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. M. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). din martie 1945. 2310. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.R. 1344.Of. fiul lui Aaron şi Regina.R. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. Wiliam (n. 1923-2011). III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). SUDER. Nussem SCHÄRF199. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. partea I-a. nr. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. 20. 1945. partea I-a.acum. 142 . ulterior la Centrala Industriei Textile.Of. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. 8042. nr. când ministerul este desfiinţat). doc.M. 2983. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). (dosar 8/1954). 1947 (M. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969.Of. al P. Fani (n. Wilman SÜDER) (n. membru al C. revenit în România în 1944. STRUJAN.C.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. Vainştain. 1969-1972). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 8531). p. I. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. 1944. 1345. p. p. 58 din 9 martie 1942. 1348. inv. decorată prin Decretul nr. 200 V.Of. 104 din 8 mai 1947. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr. 1719. partea I-a. Ghedais M. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M.Of.R. nr.R. Chely (n.activistă de partid.1912. mărturisirea nepotului său. p. dosar nr. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. 201 În unele documente ale partidului. SUDER. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. la 21 mai 1910 în com. nr.C. 127 din 1 iunie 1941. Wechsler). Şipotele Sucevei) – ilegalist. al P. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952).a. Bucureşti) . partea I-a. 3665). respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). 106). partea I-a. George (n. 6).C. 9592.1916. 225.tv/articol/16933. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. Lupeni – 1984) – membru P. 253 din 1 nov.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). M. 9763). căs. 287 din 11 dec. 249 din 26 oct. fond 495 (“România”). 248 din 30 oct. p.II. 8. SUCIU. 201 1347. cu Sorin Strujan (n. WEISBUCH) (n. la adresa http://www. p. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. cu grad de maior. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii.: 110). partea I-a..S. 1948. ulterior încadrat în Foreţel Armate.1903. în Forţele Armate.S. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. SÜDER. STREJA. Mihai (n. publicistul Boris Marian Mehr. nr. Fani DAVID. 2066 din 20 oct.1343. Petre (n. 225.” clasa a IV-a. fond 495 (“România”). mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. STROE. inv.V. partea I-a. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. (1948-1955). în comentariile la un articol al lui V. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. 1947. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959.G.

C. (după alte surse 3) X. p.C.Of.Of.R. p. 170 din 26 iulie 1948. Szabo) (n.F.R. 2000). KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. a M. nr.II. SÜSS. 1964 cu Medalia Muncii. Avram Miron (n. 1948. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. partea I-a. 1359. fond 495 (“România”). partea I-a.R. al P. 1354. Anton . fiica lui Iţic. 1356.din decembrie 1944 membru. p. Andrei . 803 din 21 dec.. 738). Mina ORNSTEIN. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1363. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. 1357. ales pe lista U.1912) – de profesie ţesătoare.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index.B. partea I-a.1902 Roşiori de Vede) . Sencovici. nr.A. Mahlea ..E. Nastasă. Varga 2003a: 664-5. 15 din 19 ian. 751). 32 din 8 febr. 1353. p. 7038. 19 din 23 ian. 143 . 1949. ŞAIM. 26 din 1 febr.A.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. nr. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. 24 din 30 ian.Of. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. 1134). 533). Isidor . SUZIN A. Micu-Mordechai (n.C. inculpat în procesul funcţionarilor M.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.125.C. 1947). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.E.R. 127 din 3 iunie 1948.Of.Of. căs. nr.C. SUFRIM. prietenă a Anei Pauker. după război activist de partid. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1361. partea I-a.php. (156/1950). Adolf ASRIEL. B. Renee . membru P. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. inv. alături de Mişa Levin şi Al. 12. I. 26 din 1 febr. dosar nr. (?) SZIKACSY.deputat de Iaşi. 1947. 22 (20 aug.I. SÜSMAN.E. partea I-a. ŞARAGA.Of. din 1933. Nastasă. SZENDES. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. 1360. Andreescu.M. Varga 2003a: 664-5.d. 1362. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. fiul lui Samuel) (n. 1350. partea I-a. p. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. 753).. Ida. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. A. deputat de Alba.după război controlor în cadrul D. Solomovici 2004: 281-2). nr. 1351. 6169). nr. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. la data arestării economist la I. 645). 4848).P.1349. SUMARIT. nr. 1949. partea I-a. p. A. p. partea I-a. şeful Direcţiei T.Of. ŞAPIRA.Of. SUFRIN. ŞERBAN. p.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. (1946-1948) (M. SZILLAGY. SZABO. (I B) nr.R. 645). nr. Dumitru . acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M.M.C. Mirţa (n. p. ilegalistă.Of. 1947. Max .I. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. fişa matricolă penală la http://86. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. cu rang de consul general (M.A. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948).Of. nr. p. 15 din 19 ian.P.17. 1352. 18. 1948. 1355.E.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. 195 din 24 august 1948.G.R.). nr. 1358. 225. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. partea I-a. ŞAPIRA.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C.C.X. M.D. 1. 1948): 3).

C. dosar nr. al P. decorat prin Decretul nr.). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Avram (n. partea I-a. 8856).director în cadrul M. dosar nr.I. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. 775. a III-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. fond 495 (“România”). 225.1978). partea I-a. v. prin Decretul regal nr. p. în 1971 menţionat drept consilier. nr. dosar 29/1957./Kuller 2008a: 443).C. voluntar în Spania (1937-1939). cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. ŞERBAN.C.M. N. 1964 cu Medalia Muncii. 74.R. nr. 9763).Of.: 110). Nadia (n. nr. nr. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. etc.E. după război director în Ministerul Agriculturii. 1947.R. Nicu (n.519 din 27 nov. p. 1808). 1946 a ministrului Justiţiei în M. 56. v.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. 619 şi nr. 144 . ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. 14 din 18 ian. 7 din 23. 194 din 22 aug.Of.R. Ignace (n. 67). p.P. 158 din 12 iulie 1948. decizia ministrului Justiţiei nr. inclus şi în C. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. şi Balaş 2008: 235-6.M. Leonie ZOLLER) . din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei.R.” clasa II-a 1978. p. M. 12692. Sugarman f. 225. v. M. p. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. I. 161 din 19 iulie 1945. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. ŞERBAN. partea I-a. 1973). n. 289 din 13 dec. nr. cu grad de locotenent-colonel. 35 din 13 febr. 26. partea I-a. M.Of.. Avramian HERŞCOVICI) . infra).1922 Bucureşti . 63/1955). (M. 1365. Nastasă. al P..R. 118. Silviculturii şi Apelor. apoi ilegalist. ŞERBAN. n. în Forţele Armate. când încă nu îşi românizase numele. partea I-a.C. 107 din 15 mai 1945.R. ŞERBAN. 1949. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 188 din 15 august 1946. apoi detaşat la Londra. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n.Of.?). apoi al Agriculturii. partea I-a. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. 253 din 1 nov.Of. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. nr. nr.I.O.a. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. (dosare anexe. (1945-1948. al P. 24. nr. partea I-a. Varga 2003a: 381-2. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Levy 2002: 127. inv.a. nr. I.P. a III-a. Industriei Alimentare. Miriam .S. fond 495 (“România”).Of. 2168. I-a (Decret nr.IV. III-a. membru C. p. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. 1369. 1960: 25. p.III.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 82 şi 1991: 169. 1368. (1948-1952). 7840. Georges-Picot 2000: 36. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. 803 din 21 dec./P.a. 6170. decizia nr.C. V. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969).1914 Soroca) – evreu basarabean. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. Andreescu. 21611 din 11 martie 1947 în M. u. 1945. al P.A. 68 din 22 martie 1947.g. partea I -a. partea I-a. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). nr.Of. 1014. 1366. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. p. 29. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). 203 204 V.L. 157 ş. 1946. Ignace I. 285 din 9 dec. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. inv.R. 1946. 1944. ROSENBERG204) (16. p. 3903 ţi M. Tismăneanu 2003: 285. Constantiniu 2003: 15 n. respectiv cu ordinul “23 August” cls.C. p. Solomovici 2004: 66. dosar la secţia Economică a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1367. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 1364.E. ŞERFF. 2066 din 20 oct. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. ŞERBAN. p.Of. decorat prin Decretul nr. (întocmit 1968).E.A. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. 5790. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. 1947 (M.

fond “P”. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M.I.” clasa a V-a. 1949. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. p. 76 din 30 martie 1946.C. 1947 a ministrului Justiţiei în M.R.I. ŞOIMU (căs.R. apoi jurist al P. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v.din 1947 controlor în cadrul D. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. partea I -a.Of. partea I-a. ŞMILOVICI.R.R.I. 32 din 8 febr. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. partea I-a. Vaslui ..1370. în oct. 11936 din 10 febr. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. TEITEL.A. 1382. ŞAPIRA) (5. partea I-a.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. secretar general al M. nr. nr. 15 din 19 ian. Iosif (n. partea I-a. S. 1123).. decizia nr. 1964. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. ŞMELŢ. stabilit în Italia. 1947. a M. ŞTEFĂNESCU. Albert (n. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1377.P.Of.E.R.I. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . în 1945. partea I-a. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. 1949. Jdanov”. ŞOIMU. 1380. Solomovici 2001II: 39.). 1378. care pare să fi preluat informaţia din Rosen).A. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . 1379. p. 202 din 3 sept. al P.C.G.D.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. 804 din 21 dec. p. 15 din 19 ian. 1381. nr. Tobias .M. în 1951 şeful Gospodăriei U.G. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). ff.1921 – 13. dosar 40009. a III-a.C.Of. apoi ministrul Industriei Cărnii. 10092).M. fondator şi membru în conducerea C. 1949. 641).C. 1945 – dec. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. alături de Jack Podoleanu.R.S. membru al Biroului C. 707). Dobrincu şi Goşu 2009: 311. Pascu (n. nr. 1375. 1902.din 1947 inspector în cadrul D. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V.XII. al U. 1376. ŞTEFĂNESCU. menţionat ca evreu. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p.N.M. TANENZAN.d.până în febr. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. 1333.T. 219 din 23 sept. nr. 17 din 21 ian. SCHREIER206) (n. 1371. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.. 43 din 21 febr.E.Of.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. ulterior emigrată în Israel. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). a M. partea I-a.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. nr. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. 8007). 264 din 14 nov. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947).C.C. 1947. (M. nr. 1374. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. 8598).Of. Cf. TAUBER. când.P. 1947.Of.. nr. partea I-a.T. 142-5). 1372.I. nr. ŞRAER. Paula (soţia lui Iosif Bercu. Kalman .Of.Of. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. (M. nr. p. Berindei.Of. ŞTIRBU. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. şi Rotman 2004: 76.I.X. încă în funcţie. 145 . 92 din 17 aprilie 1946. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. 1947.Of. v. 1373. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v.C. ŞULER.L. 25. 1946. Dumitru . infra) . partea I-a. 641). 3945). Maria . (1949-1956). TARCSI. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. nr.G. membru P.E. p. ŞMIGHELSCHI. XXI. Albert FALKENFLICK205) (n.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). partea I-a.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. (mart.1925 Cernăuţi) . p. p. 1949. vol.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1383. p.A. 3001).

unde şi-a pierdut un braţ. dosar nr.C. partea I-a. 1386. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. TISMĂNEANU. revenit în ţară în 1948.R. a M. 10092).M. reprimit în partid în 1964. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare.. partea I-a.) (1952-1958). prin Decretul regal nr. TOBIAS. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti.C. 97/26 aprilie 1948.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. decorat prin decretul nr. din 1932. fond 495 (“România”). p. în U. 1393. 1947. 662). nr. TELEKI. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. imediat după război 207 V. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. în Forţele Armate.E. 146 . fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). Nathan . 803 din 21 dec. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1389.Of.soţia lui Sorin Toma [v. 264 din 14 nov. TIRON. 5830). Ermina Isidorovna MARCUSOHN.C. p. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. 159 din 13 iulie 1948.R.Of.R.A. mama lui Vladimir Tismăneanu. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). (M. nr. TISMĂNEANU. (M. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. 225. TEODORESCU.M. alias Gheorghe Pintilie. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior încadrat ca medic în M. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. Iacob . Ermina (n.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a.S. (19481952). dosar nr. 1947 (M. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. Leonte (n. în timpul războiului. Ana (n. 225. al P. membru P. TENENHAUS.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul DG. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. Parhon). Of.C.C. 1392. 1976).G.I. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. inv. Eliza .C. 1388. TITTINGER. nr.I. 1947. 2066 din 20 oct. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. p.D.II.C.M. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26.C.Of.d.I.R. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C.Of. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). decorată prin Decretul nr.S. 1387.P. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. 256 din 5 nov. p.A.” (Troncotă 2006: 47).E.1913 Soroca – 13.I. nr.K. (partea I B). 1947. 1949. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964.X. cu grad de căpitan.I. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 9858).comisia de tipizare207).II.I. S. (dosar 68/1955). exclus din P. 1391.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.C. III-a. fond 495 (“România”). secretara particulară a Anei Pauker. nr. nr. Ana GROSMAN. infra].1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). III-a. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriilor (M. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. Israel) şi Victoria Leorda. nr.C. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). p.R. 1385. “o versată agentă a direcţiei de informaţii externe a N.R. iar apoi cu Constantin Pârvulescu.R. 9732). (1951-1952). a M. TOMA. fiica lui Iancu şi Jeni. M.V. de Celuloză. TELLER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 1972). şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. 9763). 1384. 252 din 31 oct. 253 din 1 nov. Tobias . p.Of. 1947. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. p. inv.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . 3790. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. Jdanov”. alături de zeci de alţi “spanioli”. 1390. 16 din 20 ian. al P.C..

P. 1947 (M. prin Decretul regal nr. TOPERTZER. 1947.G. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. odată cu divizia infamă “Horia.D.F.R. nr. Moldova. 264 din 14 nov. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. Fl.R. Elena (Lena.în martie 1945 reîncadrat la D. ulterior vicepreşedintă a UCECOM.R. 191 din 20 august 1947. 7 oct. 10092. cf. al P. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980).C. Dobre 2004: 586). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23. în 1945.C. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 .S. membru al C.AR. partea I-a. TUDORACHE.D. C. p. v.I.C. 158.C. revenit după război în ţară. pensionat).G. Fl.S.. Constantiniu 2003: 12). Bucureşti – Netanya. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. 1912 Tudora.C. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad).” clasa a IV-a.P. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C.C.R.E. al U. 1654-5).E.II. (1948-1952). TRICHTER. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C.C. Sorin MOSCOVICI. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1397. fond 495 (“România”). Ştiinţifică (1960-1975. partea I-a. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).P.C. (1945-1948). (1955-1960). secretara C. dosar nr. inv.M. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei./10. M.1912 Hârtop. al P. (v. nr. 1625).M.S. 1396. 225. (1945-1948). alias Sergiu Săceanu208 (n. 2066 din 20 oct. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). decorată prin Decretul nr. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional.C. 147 .Of. în Forţele Armate. Israel) ..G. Arnold . azi R. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf. ulterior refugiată în URSS.P. Ioana. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.fondatoare şi membru în conducerea U. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946.. (1948-1952). ulterior redactor principal la Ed. pp. refugiat în timpul războiului în U. redactor la Glasul Armatei.R. exclus din partid în 1963. în 1971 pensionară.I.V. alias Sergiu Sevcenco.Of. 1394. fiica lui Anton) (căs. 10. partea I-a.R. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. Cetatea Albă).R.IV. p. fost voluntar în Spania. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. membru fondator al C. de formaţie brodeuză. 253 din 1 nov. TOMA. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. ilegalistă (membru de partid din 1927.C. Eduard . membru al C.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. 1395. partea I-a. (1945-1947). Sorin (n. nr.R.N.din 1947 controlor în cadrul D. (1950-1952). nr. II-a.F. al 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. fond C.C. a emigrat în Israel. cu grad de căpitan. consilier (1947-1948). şefa Direcţiei Organizatorice a C.” cls. documentelor oficiale ale P.P. încă în viaţă în 2009. membru al Cancelariei Secretariatului C.1914. cu grad de locotenent. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 7537).” clasa a III-a. a D.Of. Cloşca şi Crişan”.C. membru al CC al P. Orhei.R. 1947. SĂCEANU.. iar apoi chestor în D. A. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965).. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.Of. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. p.C. 52 din 4 martie 1945. după alte surse 1929). 9763. apoi promovat inspector general adjunct (M. epurată.F.R. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). înrolat în Armata Roşie. a M.membru de partid din 1932.

nr. partea I-a. A. a avut un fiu. dosar 9.Of. 158). 1402. Bogdan (n. dosar nr. 169). 335 din 20 iun. membru de partid din 1933. Rodica . în anii ’50 vicepreşedintă a Societăţii Ştiinţelor Medicale din România (cf. I-a.R.Of. partea I-a. al P. 5980. Berindei. nr. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. p.C. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C.C.R. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C.din 1947 controlor în cadrul D. M. în SUA.R. 3706). nr. 10092). 1401.contributors. 11/1951. 210 V. 209 V. ff. 1949. în 1945-1946 prezentă. 164 din 19 iulie 1948. UNGAR. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. 1948. p./P. 189 din 17 aug.ro/politica-doctrine/cine-a-fost-liuba-chisinevschi-ascensiunea-si-caderea-unei-amazoanecomuniste/. fiica lui Grigorii şi Sonia. p. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.C.C. ocolită de toate epurările. nr.I. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. 1400. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.E. (1950-1953. 9604). Paul (viitor ULMEANU) . care trebuie să rămână în România”210. partea I-a. partea I-a.F. 1403. Ghizela (n. inspector al C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. p.M. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M.Of. 198.R. – secţia Organizatorică. (M. nr. ultima oară în 1981.C.Of. nr.C. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). 248 din 27 oct. Gheorghe. fd. inv. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. (19551956). nr. 1948. VALTER. partea I-a. Mauriciu – membru P. membru supleant (1945-1952). nr.Of.. partea I-a. partea I-a. ilegalistă. ŢUPERMAN.Of. după război membru al C. http://www. partea I-a.IV. M. 1).P. I. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. fond 495 (“România”).R.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. L.C. al P. p. 15 din 19 ian. UNGER. 1912 Bucovina) – doctoriţă. multiplu decorată de autorităţile comuniste.. când va fi destituită (adjuncta lui Al.M. VASILIU. de ex. sora lui Moisei şi Senia) (22.C. Leah Zoia. nr. partea I-a. n. f. (din febr. VASS.C. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. 1404. apoi cu drepturi depline al C. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. M. 804 din 21 dec. medicul Eugen Zeiligsohn. 1947. după război membră de partid. 148 .C. VARVARA.R. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. 264 din 14 nov. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). p. al P. p. 1189). 3706).1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. 1399. 95 din 22 aprilie 1948.M.C./P. Watts 2011: 174. p. a M. 225. 506. 4696. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. 1948).C. 534). 107 din 15 mai 1945.G. Max – după război referent de specialitate. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. nr. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. 1947. VAISBUCH.R.Of. 3904). ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. personificare. Tismăneanu 2011a). al U. 712 n. (1952-1984).M.C. dosar nr.Of. prin căsătoria cu Ladislau Vass. 1. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.R. Levy 2002: 209. 34 din 10 febr. V. 141-2. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). şi două fiice: prima. în 1980. (1956-1957). (1957-1975). ULMANN. Gisella FAERŞTEIN. 1405. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. Bernhard . 1398. 643.Of.D.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. Moghioroş)). 19 din 23 ian. p.R. 1406. a emigrat alături de soţul ei. Tismăneanu209). 95 din 22 aprilie 1948.Of. Iulia (n. p. 1963. 1949.

când îi corecta lui V.P. din Alba Iulia. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 2296). Iacob WEINREB) (24.. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. 1949. partea I-a.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. inclusiv pentru nume. (45/1955) (inventariat şi de C. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). apoi.IV. VĂLEANU. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu).). Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16.R. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). soţia lui Jack Podoleanu [v.. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1949. supra] – membră a C.R. partea I-a. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina).. cu stagiu recunoscut din 1934.2007 New York) – menţionat. inv. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass.1915 Bucureşti – 5. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. M. alături de Victor Weiss. VASS-PODOLEANU. Marcel . 642).A. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. VERMAN. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932.Of. 1949. Aida (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. al U.R. nr. nr.R. p.. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă.M. 211 V. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. 1 din Bucureşti.nr. VEINTRAUB.R. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str.Of.D. al P. 1412.R. partea I-a. VEISSBOD. (din 1966). VASS. 1408. 3904). care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. la Direcţia Educaţie Tineret (M. 107 din 15 mai 1945.contributors. p.C.C. fond 495 (“România”). 15 din 19 ian. 1407. VEIGL EŞEANU. Ilie . partea I-a. 1413.E.M. VĂLEANU.Of.” cls. după război organizator al filialei P. alături de Sara Văleanu. condamnat la 25 ani muncă silnică.S. vicepreşedinte C. nr.şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. apoi stabilit în S.1920 Alba) – ilegalist. Irina – în ian. Jean (n. 16 din 20 ian.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.III. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. artist plastic. ilegalist. partea I-a. Zambaccian nr. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.A. nr.R. p.” clasa a III-a. 149 . 1414. Ecaterina.E. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. IV -a.IV. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). deţinut la Văcăreşti. Victor . Caransebeş. după război în aparatul diplomatic al M. Deleanu 2011: 11).Of.P. controlor de fabrică (1946-1953). 1949. p.C. 16. VERMONT. al P. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.VII.III. p.E. 642). ANDREI (n.C. 1411. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261). inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I.. Ghizela Vass211. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu.N. emigrat în Israel la o dată necunoscută. 643) 1415. 1410. 15 din 19 ian.Of.F. 1409.R. 225.1912 Ardeal – 17. dosar nr.U. cealaltă. până la pensionare.C. http://www. este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957).ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. 15 din 19 ian. emigrată în Israel.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. 658). Bulgaru).I. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ).

VIERU.R. dosar 64/1955).1984) – membru de partid din 1 ian. S.A. a avut o fiică. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a.U. 95 din 22 aprilie 1948.” cls II. al P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.V. VEXMAN. (M. sora publicistului Andrei Tudor. 1426. Rosenzweig). partea I-a. Israel .R. 1423. 1424.” clasa a V-a.Of. Carol Neumann. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. p.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. via Israel (Cozonac 2010).Of. nr.C.C. 1417.U. 89. VIANU. nr. partea I-a. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. 4635). 6. 1421. Raia (soţia lui Vania Didenko. 1654-5). apoi stabilit în S. cu Coca (n. Desideriu FRIEDMAN) (n.I. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. Donca (stabilită în Olanda).Of. II-a.A. 1948. 204 din 5 sept. (1953). fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. 6292). al P. 1422.A. 1639). 1947. partea I-a. căs. cu Dora) (n. Janette – din febr. căs..R. cu Sandu (n.C. nr. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 8. aşa cum remarca şi Levy (2002). VEZENDEAN. VERONA. 1418. Rubin-Raymond SCHLÄFFER212) (25. p. după război şefă de serviciu la D. redactor la Viaţa economică.-a.M..în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. p. care. nr. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. Moscovici). nr. apoi în România.630 din 23 sept. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. p.1925 Bucureşti – 30.2003 Los Angeles. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass.S. 1420.A. (1950-1953). Victor (n. nr.Of. partea I-a. 1947. ulterior revenit în ţară. 1425.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of.Of. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C.XII. p. Eugen . Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. VECSLER / VEXLER. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.E.V. 7946). ulterior emigrată în S. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 3708. David . 150 . alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. nr. 3707). 200 din 1 sept.Of. 224 din 29 sept. 8072). (Los Angeles). LÖB. partea I-a.P.” clasa a V-a. C. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. 24 din 30 ian.1916.M. I. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e.C. 52 din 4 martie 1945. Mihai (n.R.C.F. din 1960 la misiunea permanentă a României la O.S. revenită la Chişinău în 1945. fiul lui Desideriu Bella şi Roza. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). VIANU.G. p.S. Raymond (n.Of. 1419. partea I-a. VIANU. partea I-a. 1947..1416.R. refugiată în U.g. p. M.I. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. 737.R. căs. 212 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. VIDA. partea I-a. 1427. apud Solomovici 2003: 383). apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. Fairy Tales and Legends from Romania).U. în anii ’60 întoarsă în România.P. infra].R.1914 – XII.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. VICTOROVICI. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. p. 8810). Vezendiu. nr. 95 din 22 aprilie 1948. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). III-a. Irina. 46 din 25 febr. nr. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). pp. 1947 a ministrului Justiţiei (M. VIDRAŞCU.G.C. 1948. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.după război controlor în cadrul D. VERONA.R. Victor (n.U.Of. Ernestina (11.E. a M.IX. p. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. 128 din 9 iunie 1947. nr.N. lui Radu Mănescu. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.

membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 102 din 6 mai 1947. VIŞOIANU. Solomovici 2003: 89 şi E.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 .html. p. 1945 a ministrului Justiţiei în M. 3577). VILNER. 1899.998 din 20 apr. 10-11. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. Emanoil (n.R. de la 1 aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M.a. p.P.P. Mezincescu.R. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946).Of. al P. 24/1954. p. Solomon VIŢEL215) (n. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj216. 7732. 2038). 18. WEINSTEIN.R. 1432. decizia nr. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74.65. 4460). Sorin (n..C. partea I-a. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.I.G. dosar 104/1940. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. şi http://www. 1945.R. 87).291 şi http://www. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. 1947 în M. 125093 din 11 decf. 287 din 14 dec. de formaţie tâmplar.dodis. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. nr. 225. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). 23. nr..VII. al P. M. Arte Plastice şi Cinematografie).scritube.S.E. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949).Of. decedat în 1969.nizkor. 43).php.B. inv.A. partea I-a.com/doi/abs/10. ff.1515/zstw. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. 216 V.. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D.P. nr. 120 din 30 mai 1945. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). respectiv Vapniarka214. 1435). Beniamin (n. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1950).D. p.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. inv. ulterior revenit în centrala M.N.1953.1428.G.C.. 1433.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. nr. Muzică. 5785.R. 70).E. fond D. 215 V.E. 1429. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate).I.” clasa a III-a. T. 55 din 6 martie 1948.IV. 11/1954. Polonia) . VIGLER) (n. 200. VINEA. partea I-a. Solvan (n. (dosare anexe nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of. partea I-a. 58 din 11 martie 1947. 158 din 12 iulie 1948.C. partea I -a. nr.E.Of. nr.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decizia nr.A.C. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.reference-global. VLAD. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C.C.1905 Piatra Neamţ – 8. 213 Cf. 167 din 22 iulie 1946. după război membru în conducerea C.. 41.Of. p. co-autor (alături de Ed. nr.2. respective http://db.fost rabin. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. p. 1841). VIŞAN. p. după război activist de partid. a M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. iar oficial funcţionar diplomatic în M. 214 Vezi şi http://www. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. dosar nr. III-a. Călugăru şi Gh. nr. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). fond 495 (“România”). şi F.C.E.Of. partea I-a. 1430.I. partea I-a.I. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. în 1948 cu ordinul “Steaua R.A.C.VII. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. Giurgiu 2002). şi A. (u. responsabil cu direcţiile Teatru. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). WILNER. inv. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). 1431. ) V. nr. VIŢIANU. 10927.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN213) (16.

ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. 2)). a prezidat. al P. procuror general al R.III.C.IX. (1955-1960). p. A.R/P. (mandate succesive 1961-1985). 1438. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). Bucureşti) . VOITINOVICI. şi Arhiva U.Of. VOICU. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967). orig. nr. fond 495 (“România”). 225.III. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. VOINEA. Zierhoffer. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953).” cls.012M. intrat în mişcarea socialistă în 1916. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. al P. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.C. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris./P.VIII. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n.C. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. inv. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. (v. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). 1944 – 1946). partea I-a. îşi românizează numele în 1919. partea I-a. 1940-1944.Of. dosar nr. 2336. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). ambele publicate la Paris (Berindei. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.R. infra]. (44/1954). 178/1943). 1946. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Kuller 2008a: 409-10. decorat cu ordinul “Steaua R.1915 Paşcani – 5.M. “Adam Apostol”. colecţia RG-25. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Gaston Joseph BOEUVE) (14.. din Galiţia.T. VOGEL.C.A. pp. 62 din 16 martie 1945. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M.S. 2. ALEXANDRU (6.Of.R.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar.1906 – 1992.U. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50).1894 Paris – 6. 6222).I. deputat M. (sept. după război ziarist la Libertatea (sept.C.de profesie contabil.P. până în iulie 1948. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. partea I-a.C.Of.1434. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al.M. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. Aurel ROTENBERG) (9/21.S. al P. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. Mina (n. al U. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). pensionat). Ştefan (n. nr.R. 1992). 152 . 4198). Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. Adamescu”. Niculescu 2002. Solomovici 2003: 248.R. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). partea I-a. 190 din 17 august 1946.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică.H. fiul lui Iosif. VOICU. (1960-1984). stabilit cu familia în România în 1911. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946).P. 1436. I-a. 1948 1952). 173 din 29 iulie 1948. nr. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). Voitin” (cel mai frecvent). şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.C.N.R. I-a. nr. Şerban (n. 1437. ulterior delegat al P.A. A.R. când demisionează (v. p. 8937 şi 8971). stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). decorată prin Decretul nr.M. M. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. doc. 9556). 1435.T.R. membru al C. van der Linden 1992: 146-7. dosar nr. partea I-a..Of.M.M. p.R. “Al. după 1944 instructor al C./U. M. 200 din 30 aug. 112 din 21 mai 1945. membru supleant al C. p.C.M.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. nr.

1948. 1443. 10 (12 apr. 289 din 13 dec.. a Ministerului Comunicaţiilor (M. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 1626). 7817). decorat prin Decretul nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 16 din 20 ian.I.S. 24 din 30 ian. 59. 1123). Adalbert .G.S. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. C.Of. WEINTRAUB. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. ţinând de Ministerul Comerţului Exterior. nr. 1964.P. inv. fond 495 (“România”). Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 20 din 23 ian. Solomovici 2004: 281-2).E. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). WEISS. 1447.A.A.G.Of. WEINBERG. 1949.D.Of. şi o companie din Italia) (Andreescu.Of.după război controlor în cadrul D. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. VRÂNCEANU. nr. 1449. 1948. WEINBERG.S. 264 din 14 nov.Of. membru de partid din 1933.E. 1453. ca translator la Direcţia radio (M. partea a 2-a.000 lei amendă pentru activitate comunistă. WEINSTEIN.C. Leon . în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. partea I-a. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M.E. Adolf . inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. a M. 1949. 641). P. Henrietta – avocat. p. partea I-a. 662).C. Carol .I. partea I-a. p. 662). 12877).Of.E. 4848). 6220). 1448. nr. ff. Nastasă.Of. nr. Gustav . 641). Marcela – până în febr. nr.C. 32 din 8 febr. instalat şef al Direcţiei Cadre. nr. 1947.”. în sept. Gustav – ilegalist.. 297-8). 225.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 282 din 5 dec. p. p. 45 din 24 febr.R. Siegfried .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1450.R.F. p. partea I-a. 1947. Isac (n. 1452. nr. Varga 2003a: 664-5. 127 din 3 iunie 1948.A. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 1444. 1446. 1949.Of. a M. nr.Of. 1949. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.G.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. nr. nr.1439.1948): 2). nr. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1454. 1451. 1445. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. Moritz . pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. 1442. WEINER. p. WOLFF.Of. partea I-a. partea I-a./M. 2128).N. 1946. 10092). M. WALD. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. partea I-a. WEINBERG. 1440. 804 din 21 dec. p. nr. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. WASSERMAN.R. 173 din 29 iulie 1948. nr. WEIBER. 16 din 20 ian.G.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. 1948). nr. partea I-a. WECHSLER.A. ilegalist. p.C. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. probabilă identitate cu “Weiner F. p. 1912 Bucureşti) – ilegalist.I. eliberat după august 1944. după august 1944 membru şi pensionar A. WALTER. partea I-a.C. 15 din 19 ian.F. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). WEINSTOC(K). partea I-a. iar apoi promovat inspector în cadrul D. p. partea I-a. 478). 738. dosar nr. WEISMAN. 153 . Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. (M.vol. III-a. 15 din 19 ian. partea I-a. 1946. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. 1441.C. p.

N.I. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. Elias . (M. nr. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. 276 din 28 nov.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 5961).C. 1938). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. nr. WEISZ.C. 1471. 1461. 1464. (M.Of. partea I-a. nr. secretar al biroului juridic al partidului). (128/1952). partea I-a.Of. 156 din 13 iulie 1945.” clasa a II-a în 1971.I. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. partea I-a. partea I-a. Carol .C. WEISS.Of. 154 . 1462. p. 1949. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. p.Of.C. partea I-a. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. p.C. Marcu (n.T. 7492). 738. 644). Frideric . 1457. a M. 7492).Of.C.G.C. 1949.Of. Debora . 423 din 15 iul. Ana Renée .E. 11186. 173 din 31 iulie 1947. 1948.G. nr.după război. 120 din 26 mai 1948. WOLF(F). WEISS. partea I-a./U. Marian (n. nr. WITZMAN. Herman . p. 1469. p. p. WEISS. 264 din 14 nov. WEISSMAN. 10533). Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. p. WELTNER. partea I-a. decorat cu “Ordinul Muncii” cls.din 1947 controlor în cadrul D. M. 293 din 18 dec. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. partea I-a. nr. a decedat în Israel în 1988. 641).Of. WEISZ. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii.C.S. Edeliza . WENDER.R.I. p.1455. 1465. Ioan . co-autor al primului Cod al Muncii (1950). Ludovic . 9857). 1948. 1470. 1458. a M.T. partea I-a. prim-arbitru de stat până în 1975.R. al U. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D.Of. Maria .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p.G.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1949. Eugenia . Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. 190 din 19 august 1947. WEISS. p. nr. partea I-a. (v. 4611. M. 7 dec.Of. nr. Solomovici 2003: 88). apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 1947. Berindei. M. nr. 1467.C. partea I-a. 1947.E.Of.C.I. 6781).din 1947 controlor economic în cadrul D.C.Of. partea I-a.Of. WIRTENBERG.Of.C (M. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. a M. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. 10092).M. partea I-a. 136 din 15 iunie 1948.după război controlor în cadrul D. fiul său. partea I-a.Of. p. 190 din 19 august 1947. 145 din 26 iunie 1948. Dobrincu şi Goşu 2009: 110).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.Of. WEISS. când s-a pensionat. nr. 276 din 28 nov.I. până în iunie 1948. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. a M. 1904) – avocat.G. 256 din 5 nov. cu dosar la secţia Economică a C. (M. 15 din 19 ian. WEISSBLUTH. 1456. 644). 1468.C. a M. nr.C. nr. 1460.. 1466. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 15 din 19 ian. 24 din 30 ian.C. nr. (M. WINTERFELD.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. WEISSER. 1947.E. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. 7715). 5386). p. p. nr.E. nr. 1963. nr. 5142). p. 1949. 1947.Of.E. 1947. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70.G. p. al P. Aron . 219 din 21 sept.G. 15 din 19 ian. 1459.E. WILDERMAN. p. partea I-a.Of. p.C. 1463. partea I-a. 10533). 15 din 19 ian.I. 642). p.Of.

nr. Carol Neumann. B. director al Editurii P.M. 1945 a ministrului Justiţiei în M.Of. Mişu . director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. reprezentant P. cu dosar personal la Comintern).Of.A.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. 156 din 9 iulie 1946. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice.C. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău.C. p. al P. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”.XI.Of.R.C. nr. mama lui 217 V. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. partea I-a. 1961. Kiseleff din Bucureşti. Barbu (n.I. al P. 241 din 22 oct. nr. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961217 (v. 7038.III. la Ramat Gan. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. când demisionează (M. şi profesor de economie politică pentru cenzori. Betty (zisă “Bibi”) (n. Nastasă. 1949. fişa matricolă penală la http://86.R. pentru românizarea numelui decizia nr. 1473. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956).X. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. fond 495 (“România”). 1964 şi 1981. p. 155 . Simon Marcus. ZAIDMAN. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). încă în viaţă. ZAHARESCU.1999 Bucureşti. 218 V.M.1913 Chişinău – 15. dosar nr. 1945.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. WOLF. 15 din 19 ian.D. Milia VULIH. 225.Of./P. 4584.ilegalist (membru de partid din 1923. nr. nr. fiica lui Pinhas şi Basea. 119 din 25 mai 1948. WULIH MARCUS. Turcia (1956-1959).R. nr. Aiud şi Braşov. ZAHARESCU. M. supra).17.. în 1949.F. supra]. 7158). 11956.R.C. redactor şef la Lupta de clasă. 1475.36/fisapenala.P. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. 1945. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. 643) 1477.. 2083)). era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). soţul ei.1472. 1948): 3). inv. p. dar după război fără calitatea de membru de partid în România.2000 Bucureşti) . 646).A. 1476. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 1949. partea I-a. 2./U. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele.Of. arestată. partea Ia. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti..C. partea I-a. partea I-a.E.JPG. M. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984). Bercu ŢUCHERMAN218) (11. după război în conducerea U. WOLF.R. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954).1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 291 din 19 dec. partea I-a. 1478. 22 (20 aug. decorată prin decretul nr. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. p. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. eliberată în 1968. Varga 2003a: 664-5.125. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.F. p. p. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. China.Of. 381-2). 1474. după unele surse. până la 31 mai 1948.R.T. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). (1954-1955). 124485 din 8 dec.Of. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. 195 din 24 august 1948. 9219.E.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01.1906 Bârlad – 14. WOLF.R. p. căsătorită Marcus.I.M.IV. Milea (n.G. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). zisă “Emilia”) (n. partea I-a. Betty PLICH) (11. nr. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. Andreescu.

112 din 17 mai 1948. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.Laurent Sorell (stabilit în Texas. Iuju GRUMBERG)219 (după alte surse “Ştrait”) (n. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. http://www. Cajal şi Kuller 2004: 362.sferapoliticii.E.. ZEIDER.E.Of. 662). cu referat de cercetare la fd. p. 1947.Of. ZAHARIA. partea I-a. partea I-a.I. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. p.Of. nr. 1488. 4251). la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri.Of. 1912) –ilegalist.ro/sfera/136/art11-arhiva.R. nr. C.A.Of. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. S. 7666). partea I-a. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. a M.III-a. ZANDBANC. Charlotte – inspector general adjunct la D.S. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. ZALMAN.C. 1945. ZECK. 1486. p. 6781). Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . p. comunist.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. Mircea Zaharescu (Bucureşti). “epurat”.Of. 16 din 20 ian. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. 16 din 20 ian. 1948. şef al presei de partid în 1943. 4254). 1483. apoi stabilit în SUA.Of. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . 1485.E. ? . 1949.Of. partea I-a.dr. 662). ZEIDMAN. 4384).Of.I. ulterior profesor la A.C.E.U.Of. a M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. înscris în partid în timpul studenţiei.G.C. 103 din 9 mai 1945. ZAUER. 1949. secţia Cancelarie – dosare anexe. C. partea I-a. Ilie (n. Iţic (n. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. M.Of.C.Of. Isac (20. 4968).după război inspector general în administraţia centrală a C. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. 35 din 13 febr. ilegalist. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Leon .). nr. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei.html). p. p. p. nr. în sept. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. Solomovici 2003: 248. p. nr. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls./Kuller 2008a: 460). membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). 194 din 25 aug. p. nr. partea I-a. 1489.B.. 3758. ZAHARIA. 156 . emigrat în Israel.G. 1479.1973) – avocat. ZALMANOVICI. 219 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. partea I-a. M. 217 din 24 sept.I.E. alias Ilie Zaharia. Paul . Moise . p. 7461. în redacţia săptămânalului Reporter (v. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. nr. nr. 328. III-a.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. p. 1480.I.C. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr.A. 3293.R.S. inv. partea I-a. nr. partea I-a. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. partea I-a. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. al P. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. 8279). ZARAFU. 173 din 31 iulie 1947. ZANDBANC.A. M. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). 1014. 1484. 1914?) – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii.S. nr.1946).din 1947 inspector în cadrul D.. I. 1945. Leibu . 210 din 10 sept. anexele la dosarele nr. nr. 1487. nr.Of.I. 144 din 25 iunie 1948. după război. 119 din 28 mai 1947. p. partea I-a. 1482.C. 131 din 8 iunie 1948.1901 – I. iar în 1971 (Decretul nr. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). Tismăneanu 2005: 197. 1481. (M.

112 din 17 mai 1948. partea I-a. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. C. Troncotă 2006: 50. 5784. p.partea I-a. nr. II-a. Israel) – ilegalist (şi.I.B. ZICKEL. 1949. nr. (1954-1957). nr. v. fiul lui Volf Volco şi Bella. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). Simion (n.P. 5785). 46 din 26 febr. 315.C. M.Of. spion sovietic). Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. cu referat de cercetare la fd. 96/1968.C (M. p.R. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. cu liceul absolvit în Chişinău. autor ocazional la revista Probleme Economice. nr. 1494. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.Of. partea I-a.C.X. 4611. 1493.125. p. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.1949.X. M.P.1901 Tg.IX.C. respectiv “Zeiger”) (26. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. http://86. 2). Rosi . 158 din 12 iulie 1948. M.Of. uneori ortografiat şi “Ţaigher”.. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). ministru adjunct al Muncii (1968-1969)..C. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste.C.E. vicepreşedinte al C.Of. 1948. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii.Of. partea I-a. în fişele din penitenciare ZILBERT220) (14.1914 Chişinău – 29. inv. 3678. inv. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 11 din 14 ian. pe post de controlor-revizor principal (M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. 5357). partea I-a.C.P. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).G. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). partea I-a.Of. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. 158 din 12 iulie 1948. 590). p.) între 1944 şi 1947. ZIBALIS. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. (1948-1949).I. partea I-a. nr. 149 din 26 iunie 1941. dosar nr. p.ilegalist. graţiat în 1964. partea I-a.P. pensionat în 1973. M.S. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.17. 5 din 9 ian. fond 495 (“România”).în 1948 era controloare în cadrul D. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv.1980 Tel Aviv. în 1949 în centrala Ministerului. după război controlor. ZELL. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. Avram .R. ZILBER. 220 V.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index.X. C. M. 3293. ZEIGHER. p.Of. 1945. doc./9.G. 173 din 31 iulie 1947. a M.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002.E.” clasa a III-a. nr. 1492. 225. V.R.E. p. cf. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. 1491.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.Of. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M.Of. nr. 314). Simon ZEIGER. 13 din 17 ian. partea I-a. 6781). 1484. al P. nr. nr. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). 4384. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). p.” cls. Nastasă 2011: 582).php. nr. Frumos – 1978 Bucureşti) . anexa la dosarul nr. p. p. apoi inspector la D. partea I-a. 120 din 26 mai 1948. 1490. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. în 1948 cu ordinul “Steaua R. Herbert (zis “Belu”.Of. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. p.S. 1900. nr. 157 . “la 27 de ani era spion sovietic”. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.

Novac (1959-1969).C. p. nr. nr. au venit singuri?” (apud Andreescu. Renee . 8072). 1949. 65 din 18 martie 1948. Nastasă şi Varga 2003a: 641. 173 din 31 iulie 1947. Sami A. n.C. 1954-1957). nr. Heinrich Abramovici.. partea I-a.Of. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). p. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. nr. 131 din 8 iunie 1948. 15 din 19 ian.inspector la D.A. M. Marcu . 1501. nr.C. 1500. Areşteanu.E. 158 . p.I.Of.C. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955).în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. ZUCKER.). care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. Şt. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. partea I-a. 2382). partea I-a. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. nr.R.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului.G. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.1495. 126 din 6 iunie 1947. 1497. partea I-a.Of.C.Of. Gh.Of. partea I-a. nr. partea I-a.A. nr. 662). p. p.Of.Of. 1949. spre exemplu. Astfel.Of. Bârlădeanu (1955-1956). Anton Moisescu (1953-1954). a M.B. Izu Grosu. cine i-a adus acolo. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. Vladimir Boico. Leib – după război controlor în cadrul D. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Rudolf Efraim (1948-1952). a M.. Mircea Oprişan (1952-1954).  între directorii generali.. 1502. 16 din 20 ian. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). Contextualizate şi supuse verificărilor obiective.C. Leon . p. din 10 februarie 1960. 1503. partea I-a. Ludovic . Enumerări selective precum cea de mai sus. subl. 1946.Of. Al. partea I-a.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M.I. ZISSU. 24 din 30 ian. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 8460. p. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. Islea S. Paul Alexiu. p. Flachs. partea I-a. Bercu Feldman. 1949. 1498. 644).E..Of. ZINGHER. Gheorghe .. Leon . ZU(C)KMAN. 4384. Ernest Schlesinger.controlor la D. Edy I... M. ZISU. Simon Katz. M. ZISSU.M. 112 din 17 mai 1948. nr. 644.E.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1947. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman.după război inspector în administraţia centrală a C. Matiaş . 737. 15 din 19 ian. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. Mauriciu C. 1496. ZUCKER. I.Of. partea I-a. a M. 1499. Emanoil . 6781).G. ZISSU. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. 1948.I. ZISSU. 222 din 29 sept. partea I-a.G. 4968). 112 din 17 mai 1948. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p. Vladimir Kraft. partea I-a.I. Avandici.S. 4533). Arsene (1952-?). p. 4384). menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). 642). nr. p. 204 din 5 sept. nr. nr.

Rosenzweig. Bughici (David). S. J. A. tov. Paula A. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Georgescu (Samoilă). Davidovici). Micu-Chivu (Klein). C. E. Văleanu (Weinreb). tov. Levin). plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Benţin Abramovici. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic221.C. Groner. Bottoni.C. Janina Câmpeanu. Maimon. Balaş (Blatt). Roma (M. T. Maer. Lionel S. Ardeleanu (Adler). Cerbu S. Rudolf Modgesch (?). A. Eugen Charap. în 1949. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. care i-a succedat lui E. Baciu şi S. Mundi Brenner. Marcela Simionescu.C. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). E. Boris Holban (câteva luni în 1948). Pincas. Mezincescu (Mesinger)). Emil Riegler. Tereza Macovescu (Ungar). al P. Korn. Matei Gall. Budapesta (I. Bella Mihnea.. Rozi Fonstein. Tenţ. Huck. Simovici. Altăraş. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. E. Fischer. Sofia A. 159 . Edwin Glaser.N. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. tov. Alexandru Leist. Lupan ?. Luca-Boico. Iancu Berciu (Varşovia). Aderca (Adelstein). Nicolae Gonda (Szille). I. E. Păsculescu (Tescovici (?)). Felicia Sumarit. dosar nr. Lupan (Lustman)). Iosif A. Elena Wolf(f). Caseru Rene Odette (Vatican).5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Dan/Davidovici). Rozenthal. Petran (Pocler). Minder Bellanger. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Marcus. etc. Chely WeisbuchStreja. Alfred Hubert (Bruxelles). Eugenia Manole (Abramovici). la Moscova (S. Sofia Mironescu. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Zeider. Liuba Herşcovici. M. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Max Fonea. Felix.Dan Herstein. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Nicu Şerban (Herşcovici)). Tel Aviv (P. 1 -19. Caseru Rene Odette. unde din 1950 avea să fie ministru H. Gustav Roman. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. Ionel Crişan (Kirschen). Belgrad (A. Ijacu (Izsak). Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Kimell. Isias B.R. Pauker). Bendel). şefa direcţiei cadre (I. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Ella Marcus. JacobFeuerştein. George (Ştrul) Beraru. Reiner Biemel (?). Oscar Conobel. Aurelian Bela (Auerhahn). Janette Verona.I. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. A. Marcovici. Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. Soreanu. Retti Abramovici (Moscova). din 1950). C. Sigler. M. Roberta Gaston-Marin. etc. Sanda Clejan. Bogdan (Grünberg)). 47/1949. Constantinescu (Bloch). E. Făinaru). fd. Sabina Petruc (Weissman). Raul Rosel Săveanu.ministrul (A. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Iosif (Brauchfeld). Viorica Roth. Lulu S. Rosenthal. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Rita Rotter. Nichita Rabu. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. tov. Avram Bunaciu. Judith Lazaride. Vera Simon. C. Alice Fetcu. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. I. Şt.G. şoferul Şmil Rauchwerger. Emilia Milco/Bogdan. Lustig. Iulius M. Clara Hönig. tov. – secţia Organizatorică. Weinstoc(k). Farladanschi). Alice Brădescu (Paris). contabilul Solo Merovici. unde. Marcel L. 221 V. Viţianu (Witzman) (la Berna). Bălănescu (E. P. Ardeleanu (Turcu). M. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. dactilografa Sarah Goldenberg. funcţionara administrativă Paula Froda. Iacubovici de Barlo. inter alia. Aneta Loghin (Löbel). Hary A. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). ff. C. Eliza Andronache (Zilberstein).

Bercu Iosif (alias Şerbănescu). contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. M. secretarii culturali Tina Pascariu. Gueron Isac. Gartner Gusti. Horodniceanu Zoe. Aurel Son. Pascariu Tina. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Rapaport Roland. A. David Manolescu. adj.. insp. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir.A. Emil Fulda (Weissberg). respectiv redactorul Bernard Bereanu. Goliger Pia. Maximilian Krauss. Davidescu Lucia. Sadoveanu (Pşait) Lucia. regizorul S. Mezincescu (Mesinger). dir. Râpeanu (Rosenberg) B. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Leon (Herşcovici) Alexandru. Aida Vermont (Grünberg). Gärtler Roza. gen R.. în administraţia centrală a ministerului erau evrei223: ministrul Artelor şi Informaţiilor . gen. Priseceanu Josefine. Stănescu Josette. Neuman Carol. Deutsch Costel. Sofia Beraru (până în iunie 1948). Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. Moglescu. Vera Simon şi I. P. Adolf Wald. Perlmutter Stefania. M. Barbu Morel. Negreanu (Schwartz). Liviu Floda (Leibovici). Margit Rudich. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Ştefănescu Al. Sternberg Samson. Marcel Holban. Lupu Mihail. Bercovici Mircea. Fisch Sanda (Surica). Lustgarten Mili. Emilian MarieLiese. Ştefănescu Paula. Sterian Adela. “100 aveau nume de împrumut” ( apud Solomovici 2003: 380). Diamant Basile. Melita Mayer.E. şefa de atelier Clara Spitzer. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Kirschen Tauba. 160 . în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944222). secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Alperin. Dondi Galin. Raicu (Reitman). Lespezeanu Henrietta. gen Dan Negreanu (?). Flavian (Finkelstein) Jacques. Şafran). Popper Jean. şef R.  În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Fidler Sofia. Friedman Maria. Horodniceanu Florin.. Henrich Carasso. Schechter Otto. Szillagy (Londra). Iancovici Herman. Willy M. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Eli Haim Ber. H. probabil. M. Jurist Eduard. Vitner Carol. Cohn Mozes. Wolff Marcela. Novicov (Neuman). Şmilovici Max. consilierul cultural Isac Lazarovici.H. insp. insp. Goldenberg (Cairo). Maxy Liana. Bogdan. Alfred Mayer. Y. insp. Ana Stern. şefii de birou Beram Sofia. Benedek Tiberiu. Gottlieb Madeleine. Mendelsohn. Lucia Demetrius. Reicher Boris. Radu Lupan (Leibovici). Mihail Ludmila. Maxy. Bogdan Varvara (Rosen).). şefii de secţie Alămaru Lipa. Jar Alexandru. insp. la sfârşitul anilor ’40. Teodor Vlad (Magyar). Breslaşu (Breslau/Bresliska). Streitman Luiza.I. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Herţovici Paul. consilierii Laurian Băluş. insp. Maximilian Schulman. Lăzărescu Clara. dir. Lăzărescu (Lazarovici). Kraid Evy. Rosenthal Amalia. Ernest Halpert.. Halpern Suzana. gen A. Fermo Alexandru. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. directorul C-tin Bugeanu. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Emeric Rado. Iulius Ganz. dir. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana 222 223 Ibid. Deceanu Barbu.E. Soare Zina. respectiv Dumitru Mihalache). Hehter Sanda. Rado Ivan. Ecaterina Raicu (Praga). Leon Gruss (până în iunie 1948). Heinrich Kraid. infra). Magdalena Iacob. Stefania Perlmutter. Neiger Elza. Blazian (până în mai 1948). Moraru (I. Schäffer Flaviu(s). Spina (Schreiber) Natalia. Mehr Iacob. dir. etc. A. Albert Clain şi Igor Block. Pascal Ernestine. David Perlea. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Davidoglu (Davidsohn). Gheorghe Rosen. etc. etc. secretarul general N. Miriam Tausinger. Călin Barbu. Baranga şi insp. Iosif (premergător stagiului la M. dir. translatorii interpreţi. Schileru Eugen. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Rebeca Leizerovici. Stănescu (Fischel) Eugen. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Câmpina (Friedman) Barbu. gen M. Anitta Ioanid (Ankara). Lucia Şerban (Buenos Aires). Adolf Renate. Mauriciu Edel. Schwartz Ida. insp. M. Leon Haber. P. şefi sau simpli Cohn Moses. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier).Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). Stein Antoaneta. Dorio Lazăr. gen. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Willy Savin. Carol Wilner.

Stern Ignaţiu. Butnaru Arthur. Fischer Leon. Lola Jung. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Edelman Marcel. Leibovici Sulim. 1948-). Rauşer B. Hintz Ştefan. Siegler Cerbu. 1948-). Gronich Leon. Fildgut Eugen. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Wexler David. Eibl Augustin. Zalman Leibu. Schmutzer Adolf. Brucăr Calman. (?) Bekavetz Carol. Beck Fritz. Bălteanu Rudy. Marcovici Iacob. Iţicovici Iancu. Brumfeld David. respectiv Holdich Grigore. Ionel Miletineanu. Abramovici Lazăr. mecanicul Samuel Moses. Pincas Mayer. Roşcu Edgar. Frölich Petre. Alpern Miklos. Weintraub Noel. Medrea Simonette. Emanoil Vinea. Imberg Silviu. Mendelsohn Iosif. Frank Solomon Mihail. Klein Leopold. Vişoianu (Vigler) Sorin. 161 . Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Fulga Heinrich. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Mora (Leibovici) Henriette. Fabian Andrei. Askenazi Maria. Hertzog Leonard. Solo. Goldenberg Albert. Franchel Ionel. Gălăţeanu Sapse. Kaufman Jean. fotograful Avram Rudolf. Diamant Bazil. Nachmias Virgil. Maria Schweffelberg. Bogdan Hună. Carmen Herescu. Sapşe Sami. Moses Iancu. Florea Zilli. gestionarul Natti Goldner. Lupu Iancu. Grümberg Abraham. arhivara ajutor Elena Solomon. inspectorii Abramovici Şmil. telefonista Janette Stănescu. Munteanu Vili. Kesler Iulius. Marcu Asher. Leibovici Leonte Leon. Friedman Herman. Florica L. Geller Stefan. Şoimu Albert. Topertzer Eduard. Gertrude Goldstein. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Hausirer Berthold. Schäfer Iosif. Boiangiu Octavian. Bârlădeanu. Arnăutu (Aronovici) Martha. Marcovici Iuliu. Cohn Samoil(ă). etc.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Focşeneanu Eleodor. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Abra(ha)m Zalman. Saphir Ignat. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. în august 1947 (guvernul Goza I).Bergman. Ebner Leopold. Mosesohn Leon.. Marcovici Lazăr. Weisz Ludovic. Solomon Max.I. Finkel Heinrich. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Berkovits Vasile. Fleischer Erwin. Finkelstein Faibiş. Leister Bernhard. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Flachs A. inginerul Sergiu Schuller. Deutsch Ignat. arhivara-registrator Emilia Solomon. Sami. Drimmer Menyhest. Birthelmer Mihai. Broder Emil. Croitoru David. Friedländer Eugen. Cohn Ioan. Stela Stănescu. Benkö Emeric (1946-1947. controlorii Abraham Iosif. Bujum Otto. Herescu A. Marcus Alfred. şoferul Hugo Mihail. Alter Haim. Cosmescu Moise. Bandner Solomon. Rosenberg Samoil. Stoian Haim. laboranta Liza Alămaru. Bercovici Bănică. Ferenbac Iosif. Hilf Arno.C. Nasta Mauriciu. stenodactilografele Clarisa Cramer. Debu Ilarie. Russu Reimond. Irescu David. Graubart Iosef. respectiv Şapira Isidor. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Vesler David. Rodan (Rubinstein) Lionel. Cernovitz Moise. Beck Theo. ulterior scindării M. Boer Riven Avram. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Cornea Alexandru. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Alice Suter. Areşteanu Edy. Georghiu Leon. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Cheis Max. Lichtman Eugen. Bălan (Katz) Marcel. respectiv Funkel I. Câmpeanu Liviu. Codrin Jacques. Keller Mihai. Fundoianu Samoil. Rosman Iacob. Avandic Cela Heda. Izsak Vasile. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Silvia Kutny. Lupu Alexandru. Aşkenazi Max Beno. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. medicul Rozalia Roitman. electricianul David Goldştein. Druchmann David. Corina Ciolan (Richter). Kaiserman Sandu. Grünstein Henri. Abramovici Leon. Frucht. Stefania Moritz. Spiegler Samoil. Schwartz Ivel. Câmpeanu Aurel. Zissu Matiaş. Cecilia Merlaub. Alpern Haim. Faber Waldemar. Ciuberea Adolf. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Crişan Adalbert. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerului. Sofia Madrer. Hirsch. Al. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Iliescu Ghizela. Weiss Adalbert. Schlesinger Edmond. Neulicht Cornelia. Oprişan Moise.

162 . Leibovici Ionaş. Singher Silviu. Weiss Herman. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Levcovici Sergiu. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Adalbert Feder. Micheller Carol. Marcu Zissu. Klein Meşe. Ilie Clementin. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. a Lânei şi Mătăsii (M. Gunea (Grünbaum) Eliza. Schreiber Zozo. Rieder Zoltan.I. Paula Marcus. Iosif Levas. Gabriel Brotman. Grindea-Grinberg). stenodactilografele Clara Alexiu. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Löwy Eugen. Jezovitz Felix. Spreng Ladislau. Lovian). Negrin (Schwartz) Arnold. Stern Nicolae. referenţii administrativi Eva Mayor. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Adalbert Harap (Charap). Propper B. Sassu (Herşcovici) Stefan. Schwartz Anuţa. dactilografa Ana Bercu. Perl Samoil. Haim Hary Simon. Melamedman Valentina. Martin Rosenfeld. Leibovici Alexandru. Alice Vianu. Peltz Ludovic. Nemţeanu Iancu. Dezideriu Neuman. şefii de birou administrativ Carol Korner. Weltner Frideric. Honora Poppel. etc. Leb Nicolae. Gita Aronescu. Katz Leib. Herman Klairman. Max Rabinovici. Zickel Rosi. Segal Moise. Leitman Stefan. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). inginerul-şef al Direcţiei. Friederich Landman. Arie Fisch. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Wilderman Carol. Leon Calmanovici. Gheza Riegler. Leon Bora. Roger Haim. contabilul Iosif Alter. etc. Herşcovici Solomon. şefii de secţie Mihai Heger. Mandel Mihail. Guttman Isak. Schwart Arcadie. Săvulescu (Sabetay) Simion. Oscar Kohn. Weiss Ana Renée. a Cadrelor (Flavin Blassian). etc. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Roitman Iţcu. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Leon Honigsberg. Rosenberg Samuel. Burahovici Wilhelm. Herman Alpern.C. Petroianu (Goldstein) Paul. Abramovici David. Grümbaum Simion. Stela Celan. Tobias Tobias. Nussenblatt Nathan. Schleien Baruch. a Bumbacului (Andrei Kun). cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Schwartz Bruno Vlad. (?) Kubitz Carol. Kell Silvia Ecaterina. Perşinaru David. Klein Alexandru. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Israeil Binder. Katz Marcel. Berthold Sand. Maierovici Lazăr. Nathan Teller. Ronai Adalbert. Hirsch Mendel. Zonner C. Weisser Adalbert. Adalbert. Lieblich Aurel. Moise Zalmanovici. Solomon Lupovici. Milkert Bruno. Siegler Mauriciu. Salamon Alexandru. Iankolovits Heinrich. dispecerii Adolf Lobel. Robinson Paula. Marcel Hervian. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Frieda Iosuv. şoferii Kaufman Ioan. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Alexandru Pratscher. Wirtenberg Maria. Ulmeanu (Ulmann) Paul. respectiv Abramovici Osias. Succesiv scindării din 1948 a M.Grümbaum Simion. Martin Ehrenweld. Stern Zoltan. Mathilda Râpeanu. respectiv Barhad Aurel (inspector). Rosman Iacob. Moise Avram. Teodor Max. Rosenberg Iulius. Leon Zaharia. Platz Valeria. Fany Schwartz. Marcu Cohn. Herşcovici Rahmil. Gustav Weinberg. Herşcovici Morel. Carmen Mathias. a Bumbacului. Simion Naftali. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Lachner Emanoil. Carol Linder. Katz Victor. Leizer Moise.C. Hermelin Wolf. Hudescu Pangrate. Juster Oscar. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Ghizela Herşcovici. Schönberger Ignatiu. Lazăr Hart. a Chimiei (Solomon Luca). Lax Ludovic. Stern Adalbert. Ladilau Klain.. Marcovici Gheorghe. Roth Matilda. Lupu Solomon. Löbl Adolf. Max Salpeţer. Efraim Marcovici. Hafner Iţic. Tarcsi Kalman. Michelsohn Beniamin.D. Iuliu Gewold.I.pe: şeful Direcţiei. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Spitz Mauriciu. Rosenthal Ignatz. Dina Horodniceanu. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Moscovici Iancu. Solomon Simon. Holinger Aron. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Beatrice Gregor. Dasia Kahane. Solomon Andrei. impiegaţii Ecaterina Albici. Jean Jacobsohn.

juridic.aspx?DocumentId=20165. aşa cum expuneam anterior. Suzana M. Beniamin I. Edelstein. nu din Bucureşti. Avram David. Gutman. Osias Mandel.C. în posturile de conducere. Samy H. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Sterescu. (1953-1957. Nicolae Trestianu. Rachmistriuc. Grigoiu. în 1964224 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. S. Rosine Leibovici.87% ? 11. Leon Iosif Steinbach. inter alia. Mauriciu C. Riesel. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. Vrânceanu (alias). Ieşanu. la fel ca în cazul Securităţii.E. Radu Oroveanu. Andrei Salamon. oficial. Pascu Ştefănescu. Micu-Mordechai A. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. Clara Aderca (Schmidt).687 3. Szendes. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. Bernard Freier.ro/DocumentView. 163 . Al. 1964.47% ? 224 Într-o perioadă în care. Liviu Colin (Cohn).83% 13. Dorina Kahan.16% ? ? 2.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. D.200 (e) ≈7% 5. Cecilia Elsa Şafer. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid.) 1959 (31 dec. Marcu Goldstein. indiferent de cadrul instituţional (M. Atanasie Bercu. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic.45% ? 0. Pavel Donath. Weiss).171 14.000 în 1966.B. Schwartz. Rado. Horia H. Ladislau Adler. Steluta Sabanof. Max Şapira. Pinhas Rabinovici. Ghizela Finchelstein.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. numele: M. Weiss. Mendel S. Ivan S. Ecaterina I. Alexandru M.55% 2. după august 1944. Alexandru L.990 1. Dorina Rădulescu (Rudich). ponderea lor nu a depăşit niciodată.700 (e) 22. Vasile Snorpel. Novac (ministru adjunct. Suzin. Haimovici).Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Carol Abramovici. lista cuprinzând.818 1. Schlesinger.30% 4. C. Albertina Poenaru. ministrul Al. Ludovic A. Miriam Şerban.P. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. Iacob Răutu.700 (e) 31. Eugen E. 803 din 21 dec. Sidonia A. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Serufina Bălan. etc225. după cum vom detalia mai jos. Schwartz.) 1958 (31 dec. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Mella Kappel. Horaţiu Mark.R. Costin. Lazăr Derera. Saul A. Stoffer. Baltazar. Lungu (Lang). În fapt. Chinzbruner. 1955-1960). Lelia Manciu. Horia Bârlădeanu. 225 V.7% 25. Elinescu (Ebervain). iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. disponibil online la adresa http://freelex. În continuarea exemplelor aleatoare. Liana Radian.) 21. Maier Leinwand. Bârlădeanu (1948-1955). Babenco. Decretul Consiliului de Stat al R. Beniamin Tenenhaus. Schlesinger. Bonciu (B. Deziderius C.) 1956 (1 ian. Alfons Picalschi. Geza Kornis. Avram Şerff. Ludovic Ehrenfeld. Bella I. Fişler. etc. Alfred Hârlăoanu. Ionel Landauer. Adalbert Rosinger. Alexandru Albescu (E. Erica Horovitz. Susana Irosch.) 1946 (febr. Paul Kellner. Milea Wulih Marcus. 1950-1956). Sofia Terzian. Iacob Roşca. nr. Alfred Savu. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Suzana M.

erau ale unor evrei : 1. Schritter).55% în ianuarie 1951). I. Ghizela Vass. 118-21). la fel cum în Biroul Politic.C. Barbu Solomon. în activul central al U. Al. 4. în 1948.C. Constanţa Crăciun. Similar. conform cărora în totalul membrilor de partid. 3. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. ff. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. Wiliam Suder. Tescovici). dosar nr. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. Ioanid 2005: 76. 4. cf. evreii ar fi reprezentat doar 3. 11.M. 115-6. ff.I. 9.N. 1-12. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. respectiv 3.5%): 1. Chişinevschi. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. Pauker. Sorin Toma.C. L. Iosif Rangheţ (Rangecz). iar neoficial probabil 1. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. 13. Cât priveşte Secretariatul P.C. 1-3 şi nr. 15. ff.R. 20% din instructorii de sectoare. 752.. 7. fd. C. 6. Constanţa (Helena) Crăciun. al P. datelor oficiale226 Spre exemplu. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. dosare nr. 20% din şefii adjuncţi de secţie.R. s-ar fi redus la 15. în primul mandat al C.C. Moghioroş. 3. ff.8% din populaţia României. dosar nr. – secţia Propagandă şi Agitaţie. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. dosar nr.16% (mai exact 4. al P. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. 1-16. 11. 16. al P.. Bârlădeanu. în aprilie 1953. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. componenţa etnică a efectivului de activişti. Mişa Levin... Alexandru Moghioroş (Balogh). 8. Valeriu Mironescu (A.Tabel. numărul evreilor din comitet. Răutu. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. O. Vasile Luca (L. Ion Pas.R.227 În acelaşi pattern. Manole (Zeit man). 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. Teohari Georgescu (B. 2.R. Radio Europa Liberă (emisiu nea din 10 august 1965. Leonte Răutu (Oigenstein). Chişinevschi. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. 3. 226 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. secţia Organizatorică.M.M. 258. sub semnătura lui Leone Răutu. 7. Luca. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass.55%-4.. Răutu.S.I.. fond C. 227 În următorul mandat al C. 12. Avram Şerban (Asriel). secţia Organizatorică. Solomon. (?) Petre Borilă (Rusev). Mihai Florescu. Manea (Mendelsohn). 14. Al. v. 10. 14. 9. f. cel puţin 6 erau evrei: S.76% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 226. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. Gheorghe Florescu 5. fond C. Similar.C.. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. Solomovici 2001II: 17). în viziunea postului de radio. din 8 membri.5%. 15-16 erau evrei. 11). Ion Pas (C. 13. (1955 -1960). Constantinescu (cu controversa de rigoare. Luka). aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. al P. M.C. Bughici (David). 5. (1948-1955). din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului.C.C. Petre Lupu. plus probabil şi al 6-lea. în palierul politic. 26/1959.C. 8. evreii reprezentau.C. Moghioroş şi A. cuprindea 72 nume.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. 2.M. Cancelarie. 30. Iosif Chişnevschi (Roitman). Petre Borilă şi Radu Dulgheru.R. În acelaşi sens.N.e. 12. Stoica. 6. 1922/1945. Al. 267). iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. dosar nr..R. supra). indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L.osaarchivum. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). 263.R. Gh. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. numărul şi ponderea lor reale (i.C. Miron Şerban. Virgil Ioanid.8% din totalul populaţiei ţării.shtml). 51/1949. f. v. din cei 16 membri supleanţi ai C.R. adică 37. 3/1951. Miron Constantinescu. Probabil că aceştia erau. 123/1948. al P. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). Ion Niculi (cel din urmă cf. obiective. Iancu Moscu. 164 . Ghe.R.C. 1. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. Braeşter.N. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. caiet nr. al P.16% în iulie 1947. 10. V. Ana Pauker (Rabinsohn). A.I.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. cf. Stenograma la http://www. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. A.C. 261. Simion Bughici. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate.M. B.N. 11. în 1952 de pildă.

Ilca Melinescu (Wasserman). 7. 16. Bacău. 28.) Olga Vass-Podoleanu. Radu Cernea (Zwieback). 15. 12. 27. 27. la Bucureşti. 9. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). Mureş. Gr. 13. într-o celebră acţiune de spionaj. M. 38-42). Botoşani. 14. Cotovschi.) Stella Moghioroş. Petre Lupu (Pressman).. 7. 82 (adică 52.R.9%) erau evrei (v.Of. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): 228 1.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. Tatiana Bulan (Leapis).) Ecaterina (Abraham) Borilă.) Gabriela Berna(c)ki. 26.) Elena Tudorache. D. 33. Timiş-Torontal.) Marta Solomon. 6.) Alice Benari. 17. 31. Mihăilescu 2006: 429-30). Krohmalnik. Loncear. dosar nr.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. 5. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. Paul Cornea. 23. V. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. nr. Mihai Roller. erau evreice cel puţin 33. Grümberg). 25.7%: 1. Nicolae Goldberger. Bihor. 4. Petre Grosu (S. 8. Voicu (Rotenberg). ff. 11. I.) Rozalia Benco şi 31. Romanaţi.) Ghizela Vass. 2. adică 40. lista completă în A. Braşov. Câmpulung. 33. 34. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 16. 18. Traian Şelmaru (Terner). Florica Mezincescu.C. 5. Bernstein – secretar general.) Ofelia Manole (Zeidner). 15.) Ecaterina Sencovici. 14. 165 . 32. Neamţ. fd. Mihail Novicov (Neuman). 22 (adică 46. 13.) Rita Sanuielevici.) Florica Mezincescu. Iosif Ardeleanu (Adler). apud Şt. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. 9.) Suzi Kun. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). Solomon Ştirbu. 21. Iosif Bogdan (Solomon). Gh. Tulcea. în 1948. complexul sportiv “Dinamo” – N. 2. 3. al P. 21. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.U. 19.) Liuba Chişinevschi. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. Maicu şi Ignace Şerban.) Ileana (Papp) Răceanu. 15. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. Antoaneta Pană (Burah).). 28. Hunedoara.) Pia Cialner. Radu Mănescu (Mintzer). 21. Roman. Emanoil Vinea (Vainstein).C. 17. Prahova. Sala Palatului – H. 23. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. Mihai Frunză (Fruchtman). Şt. 22.) Ileana Micu (Klein). Silviu Brucan. 4. 20. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. 20. Maramureş. Maicu (Goldstein).I. 5713-4)).) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 18. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 103/1953. 29. Medilanski. 8. Rothenberg – membri). 10. 13. 5. fabrica APACA – N. 30. 22. 12. Zaharescu (Zukerman). Râmnicu Sărat. extrem de probabil. Gaston Marin. 26. 11. 30. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste.R.) Beata (Solomon) Fredanov. 19. 4. 32. C-tin Borgeanu (Löwensohn). Ana Şoimu. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre.Melita Apostol (Scharf).8%) erau conduse de evrei228. Zina Brâncu (Grinberg). 8. a se citi filosemite. 18. 10. C.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan.) Sidy Toma. Oprişan.D. 6. Nicolae Belu (Schor). 1048. complexul sportiv “23 August” – V. etc. 24. N.N. Rachmuth. Bădescu şi Marcel Locar.) Lotty Foriş. din al cărei sediu. Anghel Schor.) Marieta Negreanu. B. 24.) preşedinta de onoare Ana Pauker. 22. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. 36. Dorohoi. Braeşter Marcu şi V. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. Fălciu. M. 11.C. Ladislau Vass (v.) Elisabeta Strauschi. Juster. 12. Vaslui. 14. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. 7. Tutova.) Micaela Manasse. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei.A. Bădescu. 20. Harry Stern. 3. 25.) Elisabeta Luca.) Ana Guvacov. Covurlui. 29. 3. C. Ecaterina Chivu (Klein). alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. 10. recte ambasada S. 9.) Eva Jak. 19. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. 35. Baia. 2. 17. 16.) Marcela David.F. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. Leonte Tismăneanu. 6.

pot fi operate pentru toate ministerele. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. Scharf).. soţia lui Traian Săvulescu. S. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. C. I. S. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. “în anii 1944-1950.. Ani. Gabriel Barbu (Feldman). în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Ipolit Derevici. M. subl. O. 1948-1949). etc. D.“În 1945.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. de soţii. la rândul său. în 1950.A. miniştrii adjuncţi L. Metch. H. Pinsler.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. Zeck. spectaculos de frecvent chiar. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. subl. A. n. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. Şaim (direcţia T. soţia ambasadorului Nicolae Guină. soţia lui Stoica Chivu. e. Kuller. Carli. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. se ajunsese la o situaţie penibilă.A. Hirsch. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. 230 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. Adela. Klein). ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. Solomon. Custon. 229 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. G. 166 . Grosz. Kreindler. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). M.) În esenţă. Spre exemplu. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. Hertha Schwammen). P. Alice (n. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). însă. soţia lui Gheorghe Apostol. A. n.). agenţiile. În mod frecvent. I. etc. I. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români.. Rudich). P. Maller. Vaisenberg. Grom şi Gh. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). A. Iordana. Aroneanu). aşa încît. Luş Leibovici. Ecaterina (n. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). în primele luni ale anului 1948. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). M. şefi de direcţii şi/sau departamente.230: Elena (n. Salzberg. soţia lui Valentin Ceauşescu.e. Dorina (n. Zeitman). o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. confirmate din multiple surse.). Raia. toate conduse de evrei) A. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Z.).B. Dunăreanu (Mendelsohn). Sara. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Melita (n. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). Bogdan (Solomon). consilieri superiori. Brill. „Jos jidanii”. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. […]” (apud Solomovici 2003: 33. Gärtner). consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 229) 1948-1952. Brill.). în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. în a cărui opinie. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). Schmitzer. etc.g. soţia lui Gogu Rădulescu. evreu. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului.C. În sfârşit. secretar general. doar câteva persoane de origine evreiască. poziţiile de ministru adjunct. în eşalonul doi câteva zeci. M. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării.

în anii ’70). Cecilia (n. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi.R. soţia lui Alexandru Drăghici. care. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. Tereza (Ungar). Bulcan şi Jean Moldoveanu. Constanţa (Helene). etc. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. Subsecvent. Felicia (n. decât pentru majoritatea română. soţia lui Grigore Preoteasa.A. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). Elza. Grossman). Samoilă). Strihan în Solomovici 2004: 401).C. Wechsler). Glanzstein).S. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). prin contrast. Wolfsohn). Medi (n. Stere. Mihail Petruc. Securitate. Bucicov. Betka (n. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. Procuratură şi în Miliţie. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic.I. soţia lui Vasile Vaida. Teşu Solomovici. în a cărui opinie. […] în organismele de stat. comuniştii evrei erau peste tot. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. Sabina (n. Sulamita. Maria (Mira). soţia lui Ion Vinţe. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. soţia lui Gheorghe Vasilichi. până şi un autor evreu. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). soţia succesivă a lui Sorin Toma. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. Witner). economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Burăh). Feher). secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967).G. soţia colonelului M. Martha (n. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. Lupu). soţia generalului C-tin Antip. Ecaterina (n. Weissman). Selina (n. religios şi al opţiunilor politice. soţia lui Paul Mitrache. cumnata lui Teohari Georgescu). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. soţia lui Gheorghe C. Sarina (n. 167 . În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. Elisabeta (n. Ana Toma (n. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. al U. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. soţia colonelului V.Ileana (Ilonka Papp). soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. […] în Armată. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Cziko). Antoaneta (n. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. soţia lui Grigore Răceanu. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. Solomon). Florica (n. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. Brikner). soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. Duţa (n. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. Gall). prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50.

de către majoritatea “minimaliştilor”. spre exemplu.APARATUL REPRESIV (Securitate. a identităţii sale etnoreligioase.e. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare.. fie aceasta academică sau jurnalistică. precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. “ultranaţionalişti”. Miliţie. 168 . etc. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. publicistul Harry Kuller.) remanenta penurie. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră231. el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. tabăra “minimalistă” pare să se fi impus. Marius Oprea). fundamentată de principiul sine ira et studio. Practic. prin coroborare cu alte elemente de identificare. Argumentul riscă să pară frivol.romanianjewish. colonelul Gheorghe Raţiu ş. b. teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici. cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară232. Jandarmerie. preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului. în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor de economie) Dorel Oprescu. Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) 231 232 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”. v. evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată. În esenţă. etc.pdf) – aşadar proba. c. cvadruplu avantajată de a. http://www. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. 2. şi d. sau Cristian Troncotă. Prima facie.5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). pe atât de expeditiv. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. fie acestea de tip academic sau informativ. Grosso modo. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. ca “extremişti”. însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient. dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). a documentelor oficiale interne ale Securităţii). dar nu numai (ex. “antisemiţi”. infra).org/db/pdf/nr237/pagina14.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu.a. etichetaţi pe cât de frecvent.

în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central233: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul: “Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko234 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar235. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu
233

Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţi i Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic-administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s -a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divi zat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţii Externe (celebra D.I.E. ); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 234 El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). 235 Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost 169

4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane 236. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor237 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării238; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949 239, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se
obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 236 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 237 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 238 Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu-şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 239 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) 170

includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:  ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)240;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu
Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici cla sa a III-a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 1945: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 240 Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt. -col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 171

adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere241, opozant poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337).
241

Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 172

În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1504. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1505. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566); 1506. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1507. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1508. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1509. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1510. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1511. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1513. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001242); 1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1515. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1516. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1517. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 243 1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ ) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad
242 243

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 173

de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1519. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism -leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1520. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1521. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania244 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 - 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 253 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1523. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1524. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1525. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1526. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1527. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56);

244

Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

1528. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19

iulie 1948, partea I-a, p. 5969);
1529. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la

Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982);
1530. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-

Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)245; 1531. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))246; 1533. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1534. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1535. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1536. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1537. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)247; unul din cei de care lt.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86.7); în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2;
245 246

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 247 V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 175

Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1538. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani248 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1539. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951249; 1540. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1541. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1542. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şef adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980); 1543. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1544. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1545. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1546. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1547. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1548. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1549. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1550. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959);
248

V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 249 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii

de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1552. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1553. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1554. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1555. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1556. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1557. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1558. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003); 250 1559. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail” ) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1560. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1561. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1562. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1563. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de
250

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 177

partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1564. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1565. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1566. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1567. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1568. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1569. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1570. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5); 1571. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1 aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1572. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1573. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1574. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1575. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1576. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1577. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923);

178

1578. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară

Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)251; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1579. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1580. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1581. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1582. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1583. BERCU, M. Leon (1907-1977) – membru de partid, medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (19461948), membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti (1948-1952); membru al Sectorului Medical al C.C. al P.M.R., responsabil de nomenclaturiştii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu, Dumitru Petrescu şi Ion Vinţe; conferenţiar la I.M.F. Bucureşti; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002; M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097; Scurtu 1998: 41); 1584. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1585. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1586. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1587. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1588. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232); 1589. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1591. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1592. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1593. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de
251

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1594. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD252) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1595. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1596. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1597. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1598. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1599. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1600. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.P.A.D.C.R. 82006: 182); în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova, pensionar; 1601. BLUM, Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 115 din 20 mai 1948, partea I-a, p. 4437); 1602. BLUM, Vasile – de formaţie şofer, în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4495); 1603. BLUMENFELD, Bloida - din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1604. BLUMENFELD, Leon - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1605. BLUMENFELD, Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6748); 1606. BLUMER, Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6747; menţionat şi în Solomovici (2004II: 567), potrivit căruia ar fi fost inginer chimist, fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti); 1607. (?) BOCSE, Iosif – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.C.R. (23/1953);
252

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Bir taş. 180

nr. 233 din 8 oct.I.I.S. Oprea 2002: 157).XI. f. p. Solomovici 2003: 198. III-a.I. dosar nr. nr. la înfiinţare (1948) (I. V.Of. 1945.P. zis “Bibi”) (26. Nicolae (n. Pelin 2005. 2006: 215.. Zalman . 1611. nr. fiul lui Philip şi Rosa (n. p. BODASCHER. cu grad de căpitan. & Caţavencu 2004. nr. în M.R. 1947 reîncadrat (retroactiv.XI. vol I.. 52 din 4 martie 1945. 225. destituit şi trecut în rezervă în 1952. Harry BERMAN254. 1612..A. 4049).din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Hary (n. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. 18. decizia ministrului Justiţiei nr. Mihail (n. 99243 din 4 oct. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. direcţia Spate din M. Arhiva Operativă M. 1945. avansat la gradul de general-maior în 1949. căs. anchetat. nr. fratele lui Jean Bogdan (v. I. 10926. 1946 în M. 72 din 26 martie 1946. 253 din 1 nov. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. în calitate de şef de serviciu la M. Doina.093 din 11 dec.R. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în oct. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952).Of. v. fiul lui Carol) (n.R. partea I-a.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. p. p. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara.1608. 3871). v.R. Decretul Consiliului de Stat al R.Of. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. Meier ROSNER. şi Caţavencu (2004). 2786.R. Cosma 1994: 50. partea I-a. 1610. supra).S. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. 1614. 2066 din 20 oct. BODOAGĂ.R. nr. 1947 (M.I.A.A. voluntar în Spania (1936-1939).Of. 1654-5) 1609. fond documentar.1912 Frasin. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. pp. fond 495 (“România”). p.S. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”.Of. 266 din 20 nov. M. apoi în maquis.Of.VIII.I. 1946 în M. 110 din 16 mai 1947. p. BOGDAN.-col. f. M.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. nr. în Forţele Armate. ambii imigraţi din Rusia. cu care a avut o fiică. unde.III.I. prin Decretul regal nr. 181 . & Caţavencu 2004.A. partea I-a. Arachelian 2010. disculpat.R. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). nr. inv.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Stark)) (n. 35 din 11 febr. M. Goma 2007: 118. 1947. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul război ului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. Ervin (n. 1613.IV. 19. M.. director adjunct al Secretariatului D. Horia (Sharit) – în 1950 maior. cu Simona. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). I. 3697 din 30 apr. decizia ministrului Justiţiei nr. menţionat şi în A. şi 2003: 264). p. DJ nr.L. BOGDAN. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. 9763). 10158.. 1946. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. dosar 10. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. 125. 110 din 18 mai 1945. 19854 din 25 febr. partea Ia. BOICO. 2). partea I-a. Ordine şi Instrucţiuni 1959. Solomon-Erwin BLUM253) (n.R.1950). 1947 . transferat ca locţiitor politic la Minister (dec.G. partea I -a. unchiul prin 253 254 V. partea I-a. după război încadrat iniţial în Securitate. cf.I. I. nr. (1946-1947). începând cu 15 august 1945).090. 3617. 157 din 4 mai 1957. nr. partea I-a. 1954).1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). 25. 1213). CNAPPE. (1955-1960). BOGDAN. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. partea I -a. după august 1944 maior. BODNAR.Of. 10875. Suceava – 10. 1949. 6. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.

partea I-a.VII. Rebeca . nr.N. Iosif (n. nr. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate.Of.R. 52 din 4 martie 1945. 256 V. De altfel.S. BRATU. apoi diverse alte munci până în 1941). & Caţavencu 2004255 ş. Samuel – ilegalist.R. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948).. fişei de la Securitate257.Of. M. 1617.M. Pleşa 2010: 124-5. 55 din 6 martie 1948.A. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M.) Wasserman (1909 – d?). Marghita (1944-1946). al P. BRAUNSTEIN. H.A.: 108).12.1949).C. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. C. Israel). după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. f. Ludovic (30. partea I-a. nr.R.).P. 1654-5) 1619. 2006: 255 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Avrum (1905-1934). 10433).C. BREBAN. 1949). dosar nr. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). instructor al Comitetului judeţean P.R. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). BONY. 222 din 25 sept. partea I-a.Of. Jdanov” (apr.1930 Braşov – 2000 Cluj. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. p. 10. 1948).Of. al P. fond Documentar. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. nr. 2417.A. partea I-a.Of.R. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. p.IV. 28 iunie 2007. 1946 (M. 1961). (dec. 2.C. apoi zeţar la Tipografia Oradea (1933-1937).M. ilegalist (membru U:T. şi http://www. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Jozsef) (6.1920 Balc. cf. 8318). maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. 3659). locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. ulterior exclus din cauza rudelor sale emigrate în Israel (Neagoe 2001: 70). vol I. 1947 – sept. 9800. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. din 1935). dosar nr.S. 1620. 1618. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. muncitor necalificat. secretar al Comitetului P. p. 1622. ff.S. 255 din 7 nov. 1616. p.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.pdf 257 Arhiva C.-nov. S. 93. BOICULESI. 2037). DJ nr. Sălard (1946). 1945. doi fraţi. nr. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. 3617.. 157 din 4 mai 1971).1969 cu grad de maior256. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . BOKOR.R. partea I-a. BRAVERMAN.C. 1623. de unde demisionează în sept.A. 1949 – mai 1959).I. nr.I. (Arhiva C. Ordine şi Instrucţiuni 1959. părinţii săi. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D.. f. f.. 182 . după război şeful Biroului Cenzură din M. 215 din 21 sept. Ferentz – în sept. 1946. Lupu 2011. 8199).C.Pepi (căs.].Of. 63-65 şi fond Neoperativ.. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon.A. partea I-a.. partea I-a. 1621.I. 1948-apr.cnsas. 1957 – mart. cu grad de colonel (iul. 148 din 25 iunie 1941.S. fond Documentar. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. a avut 3 fraţi . 4048 [cota S.R. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept.M.R. 1947. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I.a. Nastasă şi Varga 2003b: 175).I. Dobre et al. 219. Oradea (ian. p. M. dosar nr. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.G. BRAND. 1615..şefă de birou (1945-1947).-col. trecut în rezervă la 31.a. nr. 1945. pp. BOTOŞENEANU. p. 208 din 10 sept.N.Of.

. Iosef Şulam (zis “Şuli”. inv.S. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 3293. nr. 54. 1631. & Caţavencu 2004.cnsas. a III-a. 204.1978 România) – ilegalist cunoscut.Of. 1921). p. BRUTARU.P. p. 4313.R. nr. nr. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. încadrat în D. BRUNER. după transformarea Siguranţei în Securitate.R. 4494). 1947. 9. locotenent-major.R. fiul lui Moise) (5. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF.XII. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D.G.I.G. 6309). p. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. ulterior colonel. BROITMAN.. n. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. nr.I. nr.A.Of.R. emigrat în 1970 în Israel (M. reactivat în august 1948 (M.G. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.78. 165 din 24 iulie 1945.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.P.S.C. 286 din 10 dec. fost deţinut la Gherla). când demisionează. exclus din M. cu referat de cercetare la fd. p. 180 din 6 august 1948.R. revenit în ţară în 1944.I.1910 – 27. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. membru al Sectorului Medical al C. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.” cls. partea I-a.VIII. nr. Cosma 1994: 46). Levy 2002: 84.R. 1630. p. partea I-a. Andreescu. p. partea I-a. la adresa http://www. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. Alexandru Drăghici. 1945. 10924. BRILL. I.Of. pe Aleea Alexandru nr. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006.M.A. Petre şi Carmela Roman. 7259). BREINER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. M. Duţu et al. Ioniţoiu 2006: 43). după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. nr. & Caţavencu 2004. Leontin Sălăjan. M. Gheorghe Florescu şi Constantin Pârvulescu. I. 2002: 12. 182 din 11 august 1947. nr.C. Chivu Stoica. p. ulterior colonel dr. I.P. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. & Caţavencu 2004. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă.. 258 Vezi şi fişa sa parţială de la C.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 116 din 21 mai 1948. 7085. 6491). zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. responsabil medical de nomenclaturiştii Gheorghe Vasilichi . la Serviciul Siguranţă (M.Of. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. BREBAN. 187 din 18 aug. anexa la dosarul nr.I. 5099. şef de birou în centrala D. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.N. 183 . Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. partea I-a.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. Andrei . partea I-a. Ecaterina . Cosma 1994: 83.P. 1628. partea I-a. 1624. 1.R. p. trecut în rezervă la 15 august 1945. nr. decorat prin Decretul nr.R. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. partea I-a. partea I-a. 1913). 5127). 110 din 14 mai 1948. C. Gheorghe (n. 243 n. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu.pdf.Of.C. M. al P. 1625.S. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945.R. 126/1970.Of. (M. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. Gh. 1626. BUCHLER. 1629. 136 din 19 iunie 1945. Hortensia. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. Sigismund. nr. Goma 2007: 178-9.. p. 51 din 2 martie 1948. 135 din 18 iunie 1945. partea I-a. Cosma 1994: 83)258.G. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa.P. partea I-a.Of. 1944 – iulie 1945) (M. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5.Of. BRUDER.S. 1627. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. III-a.G. al P. (1948-1959). p. (M.S.

N. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. ilegalist. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).A.S. Maria (n. din M. decorată cu ordinul 184 . Iakov). 4/1956) şi referat de cercetare la fd. nr. 75. după război ocupând diverse funcţii.S. 1953-1963 – şeful Direcţiei). colonel de Securitate. 681).R.R. . (1947-1950). şef al Direcţiei Generale Politice a M. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. v. din 1932. al P. al P.I.A.R. Catalan 2001/4.A. (M. Solomovici 2003: 195.d. secţia Cancelarie – dosare anexe.D.R.C. BUCICOV. avansat la 23 august 1949 general. (1955) (menţionat şi în C.Of.I. 1654-5) 1641. 1997. fost activist C. mr. 1636. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). L. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. Goma 2007: 118. în 1965. nr. inv. 1971: 210..P. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Wexler & Popov 2002 II: 825. BULAN. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). Solomovici 2001II: 44. Şt. pp. 1638. “Cadrele Securităţii”). anexa la dosarul nr. M. voluntar în războiul civil din Spania. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). BUTNARU. 1637.A.R. Watts 2011: 197 n. Michal Iurevici BURSCH) (25. 152 din 5 iulie 1948. comandant al trupelor M.C.P. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. 164 din 19 iulie 1948. Ioniţiu 2008:88.-col. BUTYKA.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 9 din 12 ianuarie 1948. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii.. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. inclusiv membră a organizaţiei de bază a partidului din M. 1640. nr. partea I-a. CAPLAN. 3293. Iacob (n. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. Troncotă 2006: 123. 1633. 23 din 29 ian. (M.1632. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. Andreescu..C.Of.G. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D.M. CANTEA. p. Ferenc Butyka la 13. Bucureşti) – evreu maghiarofon. al P. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. plutonier major şef (în 1949).” clasa III-a (Adorian et al. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.I. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972).P. nr.R. partea I-a. p.C. 876 / 2407). decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. ulterior şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). dosar nr. 1). S. 157 din 4 mai 1971). Berindei. nr.de formaţie tâmplar. Francisc (n. membru P.I. CAFFE.C. BUIUM.C. p. 1947. partea I-a.S. 225. 1634. 327 din 19 sept. A. Nastasă şi Varga 2003b: 24.Of.A. 1639. (1950-1952).07. avansat gen.A. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Diamant 1979: 371.Of. C. Cosma 1994: 49. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. 1952). Dobre et al. CALER. 5969). 240).1920. şi fişa de la C.A. 2/1957.P.Of. C. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). fond 495 (“România”).G.F.R.gen.IV.I. trecut în rezervă în 1977. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. partea I-a. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). BURCĂ. fost ofiţer sovietic. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. 2006: 79.. 165. p. 70. inv. Henri . numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr.C. 52 din 4 martie 1945. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964).1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . 5627). Cosma 1994: 45. 2006: 183. 1635. Mihai (n.

http://www. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. 1643. Galaţi în 1948)261.I. Lupu 2011. 157 din 4 mai 1971).G. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a. p.R. CHIPER. Paul (n. 918. a D. (?) CHIMION. Ioniţoiu 2000: 204.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. 5982 şi nr. partea I-a.Of.S. M. nr.aspx?DocumentId=26302. (M. p.P. partea I-a. nr..S. 122 din 31 mai 1947.Of. 3871. nr. nr. 1656. 873 din 20 august 1949259) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. Mihail (n. 4049).P. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). Arhiva C. p. M.ro/DocumentView.G.Of. CERLINCĂ.comunism. Jela 2001. nr. 107 din 15 mai 1945. p. 110 din 16 mai 1947. Surica – în dec. nr. CHIPER. 199 din 3 sept.S. I. 1652.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr.“Apărarea Patriei” cls. (M. CHITNER. al P. p. 1945. fost frizer al Anei Pauker (C. B.S./D. 201/1975. 1650. partea I-a.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. 1947.N.P. 253 din 5 nov. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. partea I-a.C. p. partea I-a.S. nr. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. M. fişa parţială la http://www.S.I. 4355. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. 110 din 18 mai 1945. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. CATZ.Of. p.P. 7. apoi încadrat ofiţer la D. nr. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947.html. 2417.P.ro/fisiere/tortionari/cautt. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. Neştian 2010: 88. Cosma 1994: 48). f. 1654. CASAPU. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) .procesulcomunismului. 1642. 8318. nr. 5817). ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. partea I-a. Petre . 286 din 10 dec. CHIVU. 261 Vezi şi http://www.Of. nr. partea I-a.S.A. GRIMBERG) (n.Of. 1947. Mihail .S. 1645. p. M. p. a III-a (Decretul nr.Of. C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 11059). 72 din 26martie 1948.I. 1647. p. inv. 1649.C.R. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. 208 din 10 sept. din sept. 7743). 259 260 V. Clareta – în nov.şef de serviciu D. nr. Botoşani (M. Cerlinca. 3038. FELDMAN) – fost lăcătuş. secţia Cancelarie – dosare anexe.N..Of. 1644. partea I-a. dosar nr. 1945. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). 9718). CAS. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. CHELM. 8321). (4/1968). fond Neoperativ. nr. Eugen (n.C. al P. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti..Of.G. partea I-a. p. 1653. nepoata lui Iosif Chişinevschi şi soţia lui Cornel Kaplan. 5360 şi nr. 144 din 25 iunie 1948. 289 din 13 dec. nr.P. 1646. Goma 2007: 118. în 1948 plutonier major la D. p. Mircea (n. M. 1945. (1947-1953).S.R.R.S. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. p.R.cnsas.pdf. Ion (n. 10923. 3895). CHELER. Mayer . 1651. 265 din 19 nov. 1947.php 185 . p. (M. M.Of.Of.P. p. Lary LEFERMAN. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN.S. CHELMAN.Of.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. 1648. p. iar în nov.Of. 88 din 18 apr. 219. 10094). 208 din 10 sept. partea I-a. 2629).A. partea I-a.C. a D. partea I-a. fiul lui Maxim şi Michalina) (1..wolterskluwer.A.R. 159 din 13 iulie 1948. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel260. 1655.G. Michail M. anexa la dosarul nr. (M. CÂMPEANU. nr.Of. partea I-a. http://freelex.I. 3697 din 30 apr. Iancu .Of. 1947. CĂLIN.R. pensionat. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.G. partea I-a. v.P. p. partea I-a.1933 – 1985. M.P. Ioniţiu 2008:88.după august 1944 detectiv în cadrul D. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a.G. 1947. V. 30 din 6 febr. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. 3293.P. nr. nr.

4049). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. căs. p. Moritz .P. 1671. 140 din 19 iunie 1948. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 182 din 11 august 1947. M. fişa parţială la http://www.pdf.of. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 71 din 25 martie 1948. 239).Of.Of.V. COHN.Of. partea I-a. 1667. (M. 9 din 12 ianuarie 1948. nr.R. 30 din 6 febr. 186 .P. cu Petria. când este trecută în rezervă (Cosma 1994).I. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M.G. COHN. 4 din 4 ian.Of. partea I-a. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. jud. 473). nr. p. partea I-a. 3694 din 30 apr. v.Of. p. 92 din 17 apr.C. nr.Of. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. CIOBOTARU. 8.Of. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. nr. 1662. 1672. 140 din 19 iunie 1948. p.I. 107 din 15 mai 1945.1657. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. p. Ştrul) – căpitan M. 110 din 18 mai 1945.Of.R. Sandu (n. 110 din 18 mai 1945. COHEN. partea I-a. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). 5227. Iancu . p.P. 1665. nr.Of. partea I-a. partea I-a. 1664. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. CHUSID.Of. 1948. 7086). 3895). Gabriel (n. 16 din 20 ianuarie 1948. CIORTAN. Moses . (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. COHN. 4517). -col. 1659. nr. p. nr. Harry – fost tinichigiu. p. CIMPOIEŞU. 1673.Of. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. nr. partea I-a. M. partea I-a.A. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 3694 din 30 apr.Of. M. 1663. 2604). 1669. COCA. 122 din 31 mai 1947. 266 din 20 nov. 4355. v. nr. nr. partea I-a. FELDMANN) (n. COJOCARU. 1668. Tobias . 980. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 121 din 31 mai 1945. al P. 10126). 262 V. 1946. partea I-a. COJOCARU. nr.. 6310).ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. M. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. p. 1945. COJOCARU. partea I-a. 1666.Of.Of.A. M.S. M. COHN. Bucureşti (Solomovici 2004: 569).1990262). 4049). M. nr. p.C. 232 din 11 oct. 1670. F. p. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). COJOCARU. 3949). în 1948 plutonier-major în D. partea Ia.V. p. partea I-a. CONICI RAITER. Ancel – demis în nov. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. demis în apr. (dosar 12/1954). nr. p. nr.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.Of. 15. 1658. p.I.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. COHN. 1997. CITY.cnsas.G. 1948. p. partea I-a. partea I-a. 78). Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. nr. 1945. la Circa 14 Poliţie (M. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. 1674. 8888). trecut în rezervă la 17. p.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1661.. 1660. COJOCARU.1937 la Josenii Bârgăului. 5228). N. 176 din 2 august 1948. transferat temporar ca translatorşef (v. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a. p.

1683. în 1963 (printr-un 263 V. 2017. 1947. Leon (n.Of. nr. 4049).1981.C. Suceava) – angajat în 1949 la D. Jenö KRONSTEIN263) (2. (farmacist). nr. 1946 din M. M. 1516). în Forţele Armate.Of. 1945. inv. şeful Direcţiei Personal (1946-1948).VI. CORNESTER. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1945. 10923). 4264). 120/132 din 25.A.1986) – ilegalist. COSMA. funcţionar civil în cadrul M. Oradea (1948-1950).C. CRISTESCU. nr. 1677. iniţial la penitenciarul Aiud. sinucis în 1953. partea I-a. 187 . v. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. 126 din 6 iunie 1945. Ionel (alias) (n. 1678. COHN) – membru de partid. 9071. 2066 din 20 oct. 2629).S. Max H. CONSTANTINESCU.). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9763). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Pavel (n. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. 41 din 18 febr.Of. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. nr. 108 din 12 mai 1948. avansează în cadrul direcţiei regionale. al P. Fifca KLEINMAN) (18. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.Of. 60 din 13 martei1 1947. nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. nr.I.P. 273 din 28 nov. 1688.?)1953) . 9940). apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. p. partea I-a. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. a D. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr.R.Of.1675. 1679. p.Of. 3697 din 30 apr. 6867). 43 din 21 febr.R. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. partea I-a.S. partea I-a. partea I-a. nr. 1947 (M. cererea de schimbare a numelui în M.Of. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. nr.Of. nr. Eugen (n. al P.G. Vâlcea – (22. nr.1928. fond 495 (“România”).1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. Suceava. 110 din 18 mai 1945. 253 din 1 nov.Of. p.1913 – 26.A. Valeriu (n. (?) CORNEANU. p.P. p. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 225.P. CONSTANTIN.I. 1348 din 7 ian. (M.S. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M.C. partea I-a.. partea I-a. 1676. 1681. 1682. cu stagiu recunoscut din 1931. 3293. cu grad de locotenent-colonel.C. până la gradul de colonel. care indică numele “Faivel Kleiman”).R. CRACAOANU. ulterior colonel M.I. 1947. 1948.I. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. 286 din 10 dec. 1946.C. (1949-1952). cu care este trecut în rezervă la 21. p. partea I-a. COPER. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.XII.A. partea I-a. 1375 (pentru aprobare). 1993. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. după război general.. 9964 din 31 ian. p.colonel de Securitate (în 1953). p.IX. M.P. p. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. COSMOVICI. nr. 81/1970. prin Decretul regal nr. COPELOVICI264) (n. 1686. 4706 şi nr. 1947. 23. 1896). iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. nr.P. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. partea I -a. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C.Of. 1687.Of. 237 din 17 oct.R. nr. 260 din 13 noiembrie 1945. (1955). cu grad de comisar.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.1907 Brezoiu.1951. 72 din 26martie 1948. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. 20. CRISTEA. inv.A. Şloim . 10170).XII. 176 din 4 aug.. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M.V. p. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi.A.V. CORNĂŢEANU. anexa la dosarul nr.G. 2547. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. COSSLER. p. cu referat de cercetare la fd. 264 V. p. 1946 în M. 1684. 67 din 20 martie 1946.” clasa a V-a. 267 din 21 nov. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. Simion (n. partea I-a. Haim Max (n.Of.I.VI. COSTEA.R.P. p. p.III.P. (M. 1680. partea I-a. partea I-a. 1685. 1945. inv. iniţial ofiţer la D. COSTIN.Of. C. dosar nr. partea I-a.Of. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). p.

R. Cluj.C.cnsas.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. p. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon.C.în nov.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. din 1 dec.. partea I-a.R. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). Diamant 1979: 371. DAN.A.Of. CRISTESCU. nr. 61).G. partea I-a. p. nr.a. DASCĂLU. Lajos. 833). 10433. director al D. 188 . 265 V. 1945. 1697. Vilhelm . Mureş (M. p. 1701. 136 din 19 iunie 1945.Of. nr. 9748. posibil agent sovietic. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. Jela 2001. 121 din 31 mai 1945. Simion . 5466. partea I-a. 209 din 14 sept. Elizar (n. 5127 şi M. partea I-a. Kovacs 2006. p..Of. p.08. 4264). a II.R. 22. M.C. 295 din 28 dec. trecut în rezervă în 1967 cu grad de căpitan265. 21 din 26 ian. 1945 în M. Cosma 1994: 52. p. apoi a 7-a (din 1955 cu grad de locotenent). 803. HAIDEN) (n. Duţu et al. Levy 2002: 104. DASCĂLU. şi fişa sa de cadre la http://www. trecut în rezervă în 1950. 1945. DANIELEVICI. (2/1979). Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). îbn acelaşi bloc cu L. M.: 108. al P. CSEN. Elizare M. p. nr.Of.A. partea I-a. CZELLER. partea I-a. 83).G. 4 din 4 ian. nr.1910. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet.I. 1947.S. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls.VI. la Circa 12 Poliţie (M. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34.I. nr. locuia pe str.Of.C. Bihor – d. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. 286 din 10 dec. 43. partea I-a. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş.P. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D. partea I-a. p. nr. 253 din 5 nov. Alexandru (25.Of. 12). 5128). nr. nr. 1700. p. nr. 1699. SM – 1997 Bucureşti) (fiul lui Petru şi Estera) – ofiţer de Securitate la Direcţia a 4-a (1952-1954). 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M.Of. sinucis după epurarea Anei Pauker (M.A. (?) CSIZER.D. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. Eugen (n. 126. Pavel (n. DASCĂLU / DASZKEL. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. nr. 1947. 259 din 12 nov. respectiv Cseller) (n. M. apoi locotenent-colonel. Rozalia . 144 din 29 iunie 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 222 din 25 sept. 99 din 2 mai 1947. Berindei. 11177. menţionat şi în C.. nr. partea I-a. p. 3. Mîntuleasa nr. (M. Sugarman f.VII.P. p.G. partea I-a. 1691. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. Budea 2005.S. (Jela 2001.Of.Of. 3486.I. Oradea din 1948.1933 Cucliu Mic.P.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (Jela 2001.Of. 110 din 16 mai 1947. 1694. Zoltan – medic M.1912 Sinaia.P. CRIŞAN. 76. Turda.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/CRISAN%20ALEXANDRU.S. 9926). 108 din 12 mai 1948. nr.933 din 15 dec. DAVIDOVICI la 01. 1946. 24. 1695. p. DANER. 1690.Of. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). decizia M.-a. 182 din 11 august 1947. nr. 1922 Tg. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1693. partea I-a.R. M. FRIEDMAN) (n. 1945. p. CROITORU.pdf. M. 1949.Of. p. di9 1963 la Direcţia T. 2002: 52-3.1896 Ciocaia.J. nr. Aurel . nr. în sept. Virgil (n. partea I-a.Of.S.C. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. 7084. CSIKI. nr. (31/1953).din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. p. M. 8050).Of.Of. partea I-a. Andreescu. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. 1689. 2 din 2 ianuarie 1948. partea Ia. 1945. 2006: 662/637. p. 4517) 1692. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.S. 10925. partea I-a. 1696. 21 ian. partea I-a. Solomovici 2004: 569. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. nr. 1698. 3871.P. Ludovic (n. M. p. Cosma 1994: 76). Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Goma 2007: 118. al P.

fond Documentar. 1710. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. DELEANU. partea I-a. v. nr.S.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.R.I. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş. C. 4080 (cota S. DEMETER. 220-319).K.P.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2417. 548 din 16 octombrie 2003.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. f. 286 din 10 dec. partea I-a. DEITEL. nr. 11625).R. 1947. p.Of. în cadrul D. 3871). partea I-a.Of. 277 din 29 nov. 2417.U. Iosif .I. p.P. nr.C. DAVIDOVICI.N.R.A. anexa la dosarul nr. p.) (fiul lui Eugen Iakov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958).Of.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A.Of.G.. 3293. 1715. & Caţavencu 2004. 3872. partea I-a. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. M. DELEANU. p.D. Ernest (n. se stabileşte în S. M. 1948. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.. DAVIDESCU.C. DAVID. Adalbert – maior M.Of. 1713. 10921). şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. DAVIDOVICI. post din care demisionează în iunie 1948 (M. DEBELKA. 1716. M. 5360). Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. al P.. 1714. 255 din 2 nov. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei.pdf. p.A. şi Banu 2005).C. 1711. Iaşi (A.V.N. Monitorul Oficial nr. nr. 1706.S. 1703. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. nr. Ioniţoiu 2006: 44. – v. 1947. fond Neoperativ. cu referat de cercetare la fd. Carol (n. 144 din 25 iunie 1948. dosar nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M..C. 110 din 16 mai 1947.S. partea I-a. 1945. 208 din 10 sept.I. 1712. FICHLER) (n. nr.evreu maghiarofon. U. partea III. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003).IV. şi fişa sa de cadre la http://www.). C. (8/1961 şi 12/1965).C.C. 8321. 1947. 189 . 43 din 21 febr. DAVIDENKO. 22.A.A. preşedintele A. 122 din 31 mai 1947.S.I. DAVIDOVICI. 1948. partea I-a.P. Alexandru (n.266 (deconspirat de către C. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). 9800). Jela 2001. (14/1955). 1946. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. după înfiinţarea D. 983). p.R.. inv.I.C.Of. DAVID. ilegalist (membru de partid din 1938. 1515). Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. ff.S.1920 Budapesta) .G.1927 Usgorod.).S.. nr. ? – în 1949 maior N. I. p. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei 266 V. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. partea I-a. 258. 30. p. p.C. 1. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. 1704.F.P. A. 1718. 1705. DAVIDESCU.R.Of.C. p. 1717. “defectează în 1975. partea I-a. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI.ro/documente/cadrele_securitatii/DEITEL%20ERNEST. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P. DĂIANU. partea I-a. dosar nr. al P.Of. ff. fond Neoperativ.Of. O. 30 din 6 febr. al P. Sandor Demeter) (n..cnsas. DEMETER. apoi locotenent. DAVIDSOHN. Liuba . 9/1957.R.VI.N. 10557).S. 220-319).VIII.C. de profesie lăcătuş. 4354). trecut în rezervă în 1960.Of. activist de partid (1945-1947).A. DAVIDOVICI. 255 din 7 nov. Lugoj şi Caransebeş). p.D. nr. partea I-a. nr. 1708.Of.1702.R.R. Leibu . nr.N.S. 1707. 110 din 16 mai 1947. dosar nr. sublocotenent (în 1949).I.R. 1709. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. nr.R. (32/1955).C.. deţinut în penitenciarele Jilava.

(1949-1952). nr. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M.I.I.S. ilegalist. nr. p. v.S. inv. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. 126 din 6 iunie 1945. p. nr.şi Ciuc (1947-1950).1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n.P. 268 V.G. 1723. M. DEMETRESCU.. apoi.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. p. I.M.16.C. “Mihail” (n. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Troncotă 2006: 64. Rubin .V. 110 din 18 mai 1945. 1724. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.R.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. DINU. al P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1721. Jela 2001. (19581968). (M. http://www. al P. 5/1. 2004: 570. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. DEUTSCH. curs de perfecţionare în U. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. partea I-a.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. Bucureşti cu grad de locotenent.R. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. angajat al reprezentanţei comerciale a U. 1945. 269 V. membru al Direcţiei Organizatorice a C. Ioniţă 2010: 29 n. u. 1722. şi http://www. 62 vol.procesulcomunismului. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001.ro/documente/cadrele_securitatii/DRUCKER%20SAMUIL%C4%82. la Bucureşti (1940-1941). Samoilă – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. (1954).Of. DERFLER. trecut în rezervă la 6. 1720. (1950-1952). Cosma 1994: 49). Marghebus)) – colonel de Securitate.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. încadrat în D. partea I-a. 4200). DEUTSCHI.P. partea I-a. Wexler & Popov 2002 II: 825). emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). 1719.pdf. pentru câteva luni. al P. v.G. 4708). 5127). cu grad de colonel în 1952.P. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1728.G.C. în anii ’50.S.A. Solomovici 2003: 195.Of. inter alios.cnsas. preluat.R. 3694 din 30 apr. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. 168 din 18 iulie 1941.a.S. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?267.P. şi N. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls.Of. II.R. 153 din 10 iulie 1945. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. partea I-a. numit şef al Direcţiei cadre a D. Solomovici 570). 1729.1968 cu grad de general-maior.R. partea I-a. la un moment dat concediat pentru escrocherie.I. Solomovici 2004: 570). DRIMER. 162 din 16 iulie 1946.Of. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. 267 din 21 nov. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S. Mişu DULBERGER ) (16.Of. (nr. nr. p. anchetator brutal. 190 . 66. p. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin.A. 7472.S.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5.Of. 66 din 19 martie 1948. p. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). Solomovici 2004: 579.C. şef al Serviciului Inspecţii al M. Lomy – şeful arestului M. Friedrich – fost funcţionar. p. DOBROTĂ.I. nr. căs cu Liza Marcusohn (1938). Zoltan . I).Of.C. nr. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. -a (v.pdf.A. DEUTSCH. 1725. 1726. DRUCKER.C. 70). funcţie din care va fi demis în 1957. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50268 (M.R. 136 din 19 iunie 1945. Emeric . când va fi destituit împreună 267 V. Raoul (fiul lui David) – maior. 4049). 1727. (1957-1958). p. 5833).C. DINHOFER. 3/1952 vol.S.Of. nr. partea I-a. DERJI. nr. 269 1730. împreună cu soţia sa. partea I-a. 2414). DULGHERU. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. 10170).

Deletant 1995b: 57.I. când se pensionează definitiv. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. pentru merite antifasciste.A. 1731. DUŞESCU. partea I-a. p. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). III-a. Kuller 2008a: 127. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel.D.Of. Samuel (6.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. doc. Eugen . nr.A. inv.X. cu grad de maior.u.C. C. p. B. A. 69.. (?) EGRI.cnsas. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. (1948-1950). 268. 2006: 122. cl. inv.Of. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. nr. şeful Serviciului “c” al M. prezent în Franţa. 426. emigrat la 21 oct. Goma 2007: 118. fond 495 (“România”). 9763). 2. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944).I. 1945 .S. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. iar ulterior.I. în Forţele Armate (M. M.1911 Cojocna. fond “D”. (1956-1957). Ordinul Meritul Militar cl. Cosma 1994: 48).Of.R. 2006: 12. Citându-l pe Mihai Pacepa.G. 1974 în Israel271. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. nr. 1337). dosar nr.I. 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/EDELSTEIN%20SAMUIL. 2001II: 43 şi 2003: 211-224.pdf. 9800.R.Of. 1947. Troncotă 2006: 63.1948). Solomovici 2004: 574 ş.P.A.A. p.I. în Canada. al P.S. nr. 1948. EINHORN. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). Ordinul Steaua RSR cl. la jumătatea anilor ’90. 127. nr. 1677. secţia Cancelarie – dosare anexe. Goma 2007: 118). partea I-a. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. apoi pensionat. EDELSTEIN. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. ales membru al comitetului de partid al M.. C. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. fişa sa de cadre la http://www. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). 225. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 270 271 V. p. 45). 255 din 7 nov. 253 din 1 nov. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. f. 136 din 19 iunie 1945. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Dobre et al.P. în 1947 încadrat prin decret regal. Banu 2008: 325. 10985.S. cu grad de sublocotenent.Of. 271.R. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. 1947. (1948-?) (Cosma 1994: 25. p. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. 14/1959 şi 30/1980. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). revenită în România în 1949. 38 din 16 febr.G. 5127) 1736.cu şeful său. Deletant 1999:190. anexele la dosarele nr. partea I-a. 3293. 44. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D.C. Cluj . dosar nr. (?) DURAND.?. 603.A.III. 1781). în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. 165 din 24 iulie 1945. III-a. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. 181.D.P. V-a. 1734. p. 45.) al M. unde locuia una din fiice.1920 Bucureşti – 1987 Bucureşti) (fiul lui Bercu şi Fanny) – locotenent-major la Direcţia Regională de Securitate Bucureşti (unde este inclusiv şef de grupă). Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. 6306).-colonel. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. avansat la gradul de lt. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. partea I-a. 99. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). M. 1733. 1732. EBNER. trecut în rezervă la 1 martie 1960 cu grad de căpitan270. 123. 1735. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956).O. nr.Of.D. nr.C. 191 . (1952). 15 din 18 ian. 1944 – iulie 1945) (M. Jela 2001: 106-8. partea I-a. partea I-a. 256. combatant în Spania (1936-1938)..

p.M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. şi fişa parţială la http://www.R. p. 10925. 2007.unităţi române. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. p.I. Medalia Meritul Militar. 1746. 135 din 18 iunie 1945.A. v.Of. Rudolf (12. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I.R.R.Of.cnsas. M. Sugarman f.M.C. nr. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. 7579). Dobre et al.E. ulterior lt. 1744. 1750. al P. nr. 257 din 9 nov. C. fişa întocmită de U719/004 din M. 1743. (3/1952 vol. Ioniţoiu 2006: 27). M. 2006: 280. II-a. 9218. Ghelniţa.D. ELIAS.pdf. M.1928. p.a. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981).P. ERSEC. 1945. 286 din 10 dec. nr.I. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. 1748. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. Norbert .R. 256. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 159 din 13 iulie 1948. ELEKEŞ. 1745. V. M. cl. 23. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. 9870). (?) ELIAN. 632. 30 din 6 febr.A.S. ELBIM.ro/documente/cadrele_securitatii/ELGES%20ELIODOR. al P.: 108. EÖTVÖS.Of. C. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967).A. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. maior şi apoi lt. 1737.. Budea 2005). 275 V. Berindei. I) 1747. nr.C. p. 1740. 5098 şi nr. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior274.cnsas. jud.C.A. nr. Oradea) – evreu maghiar. nr. partea I-a. p. ENGLERT.A. Catalan 2001/4. Eliodor (13.. 139 din 22 iunie 1945.R.. şi Watts 2011: 196. & Caţavencu 2004. nr. 1738. 1742. 1945. p. 90/1956.. p.Of.pdf.pdf. 18. partea I-a. 1749.C. partea I-a.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 3293. nr. 1971: 210. partea I-a. 2006: 81. Adorian et al. secţia Cancelarie – dosare anexe. 5247.II. partea I-a. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. p.V.C. partea I-a. anexa la dosarul nr.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). 1. Kovacs 2006. inv.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 286 din 10 dec.P. 8800). apoi maior. 274 V. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. 1741.I. 165. ERDÖS. EPSTEIN. 647. (60/1955). 241 din 22 oct. şi http://www. 297. 1947. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea.M. Troncotă 2006: 53. 5817). Elemer (n. partea I-a. 290. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. 1948. Iosif .R.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDOS%20RUDOLF. şef de sector la D.Of.. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. C. p. şi http://www. 982. 10925).Of. al P.1929 Petroşani – 2006 Deva) (fiul lui Ioan şi Irma) – locotenent major (1955-1966) şi locotenent-colonel la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean de Securitate Hunedoara275. 1739.R. al P. 192 . ENESCU. I. nr. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. Focşani.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER.Of. 231 din 10 oct. Elena – funcţionar civil în cadrul M. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M.-col. 1949. n.1931 Mediaş – 2001 Braşov) (fiul lui Carol şi Ecaterina) – locotenent. partea I-a. ERDELYI. 272 273 V.cnsas.VII. nr.I. ELEPHANT. ELGES. 1945. partea I-a. 1947. partea I-a. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956).R. Oradea în 1948 (M.-col la Securitatea din Braşov în anii ’50-‘80272 (Bjoza 2006). când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală273).Of. Deletant 1995b: 57. 194 din 28 august 1945. EPEL.Of.

p. 12. 1757. 2000. partea I-a.G. 131 din 12 iunie 1945. 2888 din 12 dec.Of. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. 1764. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. nr. v.cnsas. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 162. 1752. FANDEL. p.R. partea a XVIII-a). 5969). EŞANU. 1759. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. 70. M. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 4049). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. Bucureşti (din 1948). 5032). 142-4). 2037. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. Ploieşti) – evreu maghiarofon. FAIBIŞ. 10205). sublocotenent (1948-1950). în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. p.Of. 133 din 11 iunie 1948. 259. din sept.Of.Of.S. nr. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. FAYER. cap. p. 140 din 19 iunie 1948.I. biroul de contrainformaţii. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. 1754. (M. 3504). p. 1349). Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. p. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. p. FARK.1922. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 5227).of. 4922). FAIBIŞ. FEIER. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). Solomovici 2004: 576). nr. 11026). Anton (n. 1756. şi fişa parţială la http://www. Solomovici 2004: 577). partea I-a.Of. nr.II. n.Of. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. partea I-a. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 208 din 10 sept. 1948. p. 1518). din 1 dec.S. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. Beniamin – fost funcţionar. nr. partea I-a. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968).Of. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. nr. 1946.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. FEIGEL. p. FAIER. partea I-a. FARAGO. 1760. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel276. 41 din 18 febr. 193 .Of. din sept. p. 1765. p. Şinca 2006. FARKAŞ. nr. 193 din 21 august 1948.P. partea I-a. partea I-a. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. p.P.pdf. 55 din 6 martie 1948. partea I-a. 276 V. p.Of. Nandor (alte surse Şandor) . nr.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. 26. nr. 1766.Of. apoi plutonier major la D.Of. EŞANU. Petru . partea I-a. 7074). ? – colonel. 208 din 10 sept. nr. Andrei – în febr.Of. FEIER. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) .şef de serviciu în cadrul D. nr. anchetator. 1758. 100 din 3 mai 1947. 1762. 268 din 22 nov. partea I-a. 1947.G. partea I-a. pp. 8319). nr.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. avansat sublocotenent în 1950. M.Of. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. FEIERSTEIN. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. 1947. p. p. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. 1947. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 1761. cu atribuţii în contraspionaj. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. nr. M. 68. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. p. 8319).Of. nr. 1948. 1945. M. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. partea I-a. 3697 din 30 apr. 1753. nr. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 164 din 19 iulie 1948. nr. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. FEIGEL. 1755. 1763.1751. 43 din 21 febr. FARCAŞ.P. partea I-a. 196 din 25 aug. 6937.

cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. I). partea I-a. inv. Andreescu. 2009.P.Of. F.Of.a. nr. 2005a). 5180).A. FEINGHERS.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. Alois – în 1945. 1948 era comisar de poliţie în D. Ionel (n. vol. 277 V.cnsas.C. partea I-a. nr. FERARU. 1769. nr.P. 1772.S. 138 din 17 iunie 1948.A. originar din Iaşi. 59 din 11 martie 1948.R. 165 din 20 iulie 1948. Carol . I şi III. era transferat de la D.I. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). V. 1947 cu atribuţii de Siguranţă.S. nr.].Of. 118 din 28 mai 1945. p. anexele la dosarele nr. membru de partid.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. partea I-a.Of.n. 1770.I. FICHLER. 3293.I. 1773. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.. FEINSTEIN. (M. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M.Of. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1780. în 1950. Stefan – în febr.Of. (M. 4517). 194 . nr. FICHMAN.P. nr. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. FENY [Remy?. ulterior promovat agent de poliţie.C. 2006: 184. p. p. Izi FINKELSTEIN) (n. 1945.I. partea I-a. 1771.Of. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. 2006: 80). 275 din 27 nov. M. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. cu referat de cercetare la Fd. p.R. FELDMAN. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. Herman – în sept.G.P.. în 1948 preluat în D. FEYER. 1775. 62 vol. 62. p.Of.. iar din sept. p. 9800). nr.1925. FEIGHENBAUM. FELLER. Solomovici 2004: 577). 4143.P. nr. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 6412). v. 8320).G. 4380). v. I şi respectiv II). 121 din 31 mai 1945.Of. p. 1774. partea I-a. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. 1768. p. 5998. 1776. partea I-a. C. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. nr. vol.R. p. 1778. al P. 104 din 7 mai 1948.I.C. FELDBLUM. Jela 2001. n.Of. ca detectiv clasa a II-a. partea I-a.P. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 3/1952. partea I-a. Aizic-Moriţ (n.D.I. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. FIDLER. 7304).în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. cumnatul lui Emil Bodnăraş. (M.R. 1781. inv. şi fişa parţială la http://www.1767. (nr.C. partea I-a.pdf. v. 3697 din 30 apr.C. 1947. partea I-a. partea I-a. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava.P. 4/1957 şi 4/1959. 110 din 18 mai 1945.G. Galaţi) – angajat în M. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. al P. (M. nr.A. 10483). v şi M. 4049). nr. 1779. nr.Of. partea I-a..Of.G. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d.C. nr.A. omonomie cu cel care în 1956. 203 din 2 sept. p. p. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 1008). 1948. 1947. 85/1955. în nov. FILIP. p. nr. 3/1952 vol. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. al P.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu grad de căpitan.a. Gabriel . în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. Lipa . 110 din 18 mai 1945. p. când este trecut în rezervă cu gradul de maior277 (menţionat şi în C. u. FEYER.Of. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A.. nr. GLANZSTEIN) – general M. 168 din 27 iulie 1945. la Brigada a III-a a D. până în 1960. 4049). (nr. 1777. (M.Of. 2147). p.P. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani. I. 30. şi u. 31 din 7 febr. M. Aurel (n. FELDSTEIN.R. partea I-a. 208 din 10 sept. 42 şi 112. 1948. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M.A. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.C. 255 din 7 nov.

III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. 3697 din 30 apr. FLORIAN. partea I-a. nr. 1794. partea I-a. p. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. împreună cu fratele său Albert. partea I-a.1782. 1784. 1786. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. 1789.G. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. 1788. v.S. 4743). partea I-a. Kuller 2008c: 189). 7742). Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86-7) (Jela 2001. 289 din 13 dec. FOLDENBERG. p. Cosma 1994: 48)278 (v. FINKELSTEIN. p. 1787. 267 din 21 nov. 7711). 17. Botoşani) . 278 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. 9764). p.Of. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. FISCHEL. partea I-a. în sept. p. membru de partid din nov. 3505). 72 din 26 martie 1948. Mureş. inv. nr. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. nr.Of. 4315). Ioniţoiu 2006: 34. partea I-a. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. nr. unul din cei de care lt. partea I-a. M. 199 din 3 sept. p.IV. cu grad de sublocotenent. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. 206 din 1 sept. 2631. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 10170). nr. FONEA. nr. FILKER. 5122. FOCŞENEANU. după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. nr. FISCHMAN. p. 1911). demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. M.-col. p. nr. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. partea I-a. p. 1792. nr. 1791. partea I-a. din registrele de rezervişti ai Forţelor Armate. 1790. M. dosar nr. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. în Forţele Armate (M. FLORIAN. 1783. Goma 2007: 118. 253 din 1 nov.fost frizer şi ilegalist. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. 100 din 3 mai 1947. căpitan (în 1949).html 195 . Vrancea (M.1903. nr. 1941. Ion .Of. 1944. 110 din 18 mai 1945. nr. nr. FISCHER. 198 din 1 sept.Of. care a murit în luptă (Sugarman f. partea I-a. p. nr 201 din 31 august 1948. 225. FINKELSTEIN. fost voluntar în Spania. reîncadrat în 1945. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg.Of.Of.Of. p. partea I-a. 1945.Of. partea I-a. 1945. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1785. 11059. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. Ştefan – în 1941 radiat.Of. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. 4922). şi M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl.Of.Of. în 1947 încadrat prin decret regal.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 4049). partea I-a. p. 7261. partea I-a. 1945.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 124 din 31 mai 1948.Of. 247 din 29 oct.Of. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. alături de alţi evrei. (1948-1952). 2099). FOCŞENEANU.Of. Nathan . Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. M. 131 din 12 iunie 1945. p. p. 1945. 1947.: 109). Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. Sandu – în sept.a. 9546).romanianjewish. FILLER. 51 din 2 martie 1948.Of.P. fond 495 (“România”). 1793. pentru merite antifasciste. nr.

Of. 980). 208 din 10 sept.Of.C. Ladislau . 61 din 14 martie 1947. FRIDMAN. 286 din 10 dec. 2038). nr. Erwin-Max (fiul lui Eugen. FRIEDMAN.A. nr. 30 din 6 febr. 136 din 19 iunie 1945. al P. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. 1807. 1917).. 1948.I.n. FRÂNCU. partea I-a. 1947. după război încadrat inspector în cadrul D. Raluca – în febr. nr. p.I.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1811. 1799. în sept. 1805. 5127). M. (1947-1956). nr. nr. 1796. FRIEDLANDER. infra) – funcţionar civil în cadrul M. 1803. 1801. care îl citează pe 196 . n. FRIEDMAN.R.P. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. conform unei surse evreieşti. FRIEDLÄNDER. partea I-a.C.S. 8318. 4049). Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D.Of. FRIDMAN. 1808. v.C.G. FRENKEL.E. p. p. nr. 39 din 17 febr. partea I-a.. FORMAGIU. FREIBERG.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. v. 1809. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. partea I-a. p. Mauriciu . 3694 din 30 apr. partea I-a.. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 182 din 11 august 1947. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 55 din 6 martie 1948. M. p.1795. nr. 131 din 12 iunie 1945. p. 1798.G. 110 din 18 mai 1945. 5128 şi M. p. nr. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 1810. 5127). Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. M. p. partea I-a. 1800. p. în luna martie 1948 considerat demisionat. 4922. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. nr. 9562). p. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1804. Cosma 1994: 48).C.Of. p. 3697 din 30 apr. partea I-a.A. 136 din 19 iunie 1945.S.Of. partea I-a. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57).Of. p. FRENKLER.Of. nr. Varga 2003a: 130). Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. Nică (n.S. 4048). 4049). 13529.Of. 136 din 19 iunie 1945. (1/1975).G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a. 2037. FRANCO.Of. M. FRIED. Herşcu . 110 din 18 mai 1945. partea I-a. partea I-a. 1948. 7085. 1797. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf.C. nr.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Sandu (n.G. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. pentru neprezentare la serviciu (M.Of. FRÂNCU. nr.I.R. nr. a M. M. nr. FRIDMAN.P. unde avansează succesiv până la gradul de maior. p. 1961. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin.Of. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). v. 1812. Nastasă. p. partea I-a. p. din 1948 în Securitate. M. 1806. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. nr. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32.Of. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. v. partea I-a. FRIEDMAN.Of.Of. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. 10926).]” (Kornis 2009: 237-8.C. FRIDMAN. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. p. Dănilă . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. al P. Mureş (M. partea I-a. nr. 1802. FREIBERGER. 247 din 25 oct. 55 din 6 martie 1948. şi Solomovici 2003: 198. 1947./D.Of..

M. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa.I.Of. FUCS. partea I-a. p. 191 din 20 august 1947.D. 1823. I. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. Sali – funcţionar civil în cadrul M. 1813. 1815. Edgar – funcţionar civil în cadrul M. FUCHS. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579..R.G. p.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. Cosma 1994: 50). nr.R. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D.Of. 10432).Of.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. 3697 din 30 apr. 1825. nr. I. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. 8320. 1818. Paul .P.cnsas. 136 din 19 iunie 1945. 1822. germanofon. nr. 286 din 10 dec. 208 din 10 sept. 1918. nr. ? . Goma 2007: 118. partea I-a.P. 279 V. 1814. (1948-1951). FRUCHTMAN. FUCHS.S. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare.R. 197 . 4049).S. 12. & Caţavencu 2004)279 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. Sdolomovici 2004: 578-9). 110 din 18 mai 1945. din sept.S. p. “Fuchs”. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955).Of. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. 1824. 1816.fost cârciumar în Gherla.R. 1820. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. 222 din 25 sept. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.Of.1935 în U. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). al P.P. p. respectiv.C. 5360). 126 din 6 iunie 1945. Suceava în 1948. M. partea I-a. FRONESCU.. 2006: 184). Solomovici 2004: 579). p. (70/1955). Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. p. 1827. 144 din 25 iunie 1948. Jela 2001).pdf.S. FRINDT.Of. ? – căpitan în 1945.C. FUCHS. Şinca 2006. 1821.R. 2003: 207 şi 2001II: 43. p. FRISCHER. nr. Troncotă 2006: 70.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. cap. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. & Caţavencu 004.Of.Of.C. partea I-a.generalul Neagu Cosma. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.I. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. v. partea I-a. 124 din 31 mai 1948. partea I-a. n.A.R. nr.R. şi fişa sa la http://www. 162. partea I-a. 2006: 216. 1817. menţionat şi în C. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003.I. 7537). 1947. emigrează în Israel după 1989. p. partea I-a.S. Dobre et al. 1819. Benjamin . nr. & Caţavencu 2004.P. partea I-a.Of. Botoşani). Solomovici 2004: 579.I.R. p. 142-4. FRISCH. 1946. (M. FROST.R. 4707).A.I.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. nr. 1947. FROST. FUCS. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. 5127). respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 10923. care în sept. FUNARIU.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. David . 1826. şi cu variantele de prenume “Behr”. respectiv “Beriş”) – colonel.V. Sigismund . de unde s-a şi pensionat (I.I. 4743). FUX.R. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. M. posibilă identitate cu Teodor Friş. M. FRUNZĂ. pp..

I. p. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. vol. partea I-a. nr. Clara . 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 3699 din 30 apr.1828. 16 aug. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.R. 22 şi 1999: 23.Of. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. 31.Of. Paul Sterescu-Sternshein ş. nr. II). 1843. partea I-a. Mina – angajat în febr. GHERŞIN. Gherşin (n. şi http://www. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. când demisionează. GEDO.C. GALLOVITZ. nr.în febr.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. Andrei (n. Alexandru . al P. n. 2334). GABAY. Marcel . 275 din 30 nov. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. Smaranda [probabil Gärtner.. Berindei. GHIPS. Iacob – între august 1944 şi august 1945.280. p. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. p. fiica lui David şi Bella. al P.M. 1831. v. partea I-a. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 5246) 1835. 27.C. dosar 3/1952 vol. H. nr. 1946. nr.A.P. (nr. GHINTER. partea I-a.G. (Solomovici 2003: 121). nr.A. inv. 1521). GHERŞIN. “Orest” (n. p. n. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. Andrei – în febr.a. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. 1833. gardian public la Poliţia Botoşani (M. nr. FÜLLOP. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. p.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. 1349. 62 vol. GENSER. 1845.R. 108 din 12 mai 1948. 72 din 28 martie 1945. FUX. 3/1952. 187 din 18 aug. GHERTNER. 1945. 1829. Nuremburg.Of.A. n. 1846. nr.pdf. 1836. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. 1832. Gerschon – în nov.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 139 din 22 iunie 1945. respectiv Zahariuc 2009: 210. 1945. partea I-a. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M.Of. 1841. 9.1913.C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p.I. 182 din 11 august 1947.în noiembrie 1945 încadrat în M. p. partea I-a. 1997. 62 vol III.I.S.Of. 1844. la Serviciul Lagăre al D. 48 din 28 febr. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. 257 din 6 nov.Of.Of. 1834. 1349). 1945. Lupu 2011. nr.A.Of. p. FÜLLOP. p. GAL. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. partea I-a.III. (6/1982). Dobrincu şi Goşu 2009: 269). 198 . Iulian Sorin. 1946. Buzatu 2008: 407). partea I-a.2. partea I-a.I. Bucureşti) – lt. partea I-a. Marcu .A. 233. 237 şi Ion N. GALL. Wilhelm .C.cnsas. nr. 10416). 216. (la trecerea în rezervă în 1982). 1837. GALL.S. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. Nastasă şi Varga 2003a: 229. v. Francisc . nr. M. M.a. GABOR. cu Marcel BlecherBădescu. GERSHON. 41 din 18 febr.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI.Of. 7259). (?) n. p. inv. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. 280 V.R.Of. 1947. I). 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. 4266).I.R. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. FÜRSZT. ? – fratele lui Teohari Georgescu. M. Cosma 1994). şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?).C.. 5246).C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. (v. 7086.I. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. 4049) şi activist P. 139 din 22 iunie 1945. al P.-mj. (nr. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). M. şi u. p. partea I-a. 1840. v. ulterior funcţionar în M. (?) GEORGESCU.Of.Of. 9880). Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. 1838. 1839.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1842. 41 din 18 febr. 1830. nr. Niculae 2004: 32. nr.

M. (30/1954).P. 110 din 18 mai 1945. 277 din 29 nov. ilegalist (din 1932). 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. p. şi Jela 2001: 125). 7489.S.C.Of. 1947. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. partea I-a. nr. 267 din 18 nov. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. p.S. 4146). partea I-a. nr. Petru . partea I-a.S. Bernath – în 1956.G. p.S. 1849. nr. 1947. comisar-ajutor transferat în sept. GLUCKMANN. partea I-a. 51 din 2 martie 1948. 5933). probabil Mihail Gluk. p.1914. nr. (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.. p.Of.1847.G. locotenent-colonel la înfiinţarea D. p. 5982). M. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.S. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. 182 din 11 august 1947. 277 din 29 nov. p. M.S. 10197). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 10557). Arad – 3.C.după august 1944 comisar şef în cadrul D. nr.Of. 4049.P. 1851. GOLDSTEIN. 1947. GOLDENBERG.P. 96 din 25 aprilie 1946. GLIECK (GLÜCK). partea I-a. Iosef – în oct. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50.. GOLDENBERG. apoi Târgu Mureş (M. nr. 1850. 10919. 3895). nr.R. T. f.Of.Of. 219. p. 1860. dosar nr. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. 1855. nr. nr. nr.. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. p. Andrei (26. p. p. GOLDSTEIN. 1857. GOLDENBERG. M. 104 din 7 mai 1948. 286 din 10 dec. 3699 din 30 apr. partea I-a. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. 2006: 79. partea I-a. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. 9596). nr. GLAS. Iosif .Of. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. 10558). nr. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. (Dobre et al. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. 222 din 25 sept. p. partea I-a. 5075). GOLDENBERG./D. 182 din 11 august 1947. p. GOLD. 1947. 1854. 1858. 1947.P.N. partea I-a. 1856. 1852.F. nr. Pincu . 1861.V. M. partea I-a. 1863. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr.Of.G. M. 134 din 12 iunie 1948.Of. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a. 4142). partea I-a. 10924).P. 286 din 10 dec. partea a XVIII-a). GLASSER. arestat şi eliberat în august 1944. decorat prin Decretul nr..Of. 10924). 3081). cf.Of. nr. 286 din 10 dec.Of. fond Neoperativ. M.P.S. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982.I. p. 1859. în anii ’50 (Dobre et al.Of. GOLDENTHAL.Of.1986) – fost funcţionar C.Of. nr. nr. 163 din 17 iulie 1946. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947). 5099. GOLDEMBERG.S. nr. p. 82 din 7 apr. 1947. 107 din 15 mai 1945. 7086. Harry .. partea I-a. p. M. v.S.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 162 din 16 iulie 1948.Of. 2006: 79).V. 10433). 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. 2417. p. 248 din 27 oct. p. 1948. 1946. 1947. 199 .R. partea I-a..A. partea I-a. nr. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 7085. 1853. Bihor (v.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. Simion Eugen – căpitan medic M. 1848.G.Of. partea I-a.Of. GOLDHAAR.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ca agent de poliţie clasa a III-a. 135 din 18 iunie 1945. nr.G. partea I-a. nr.G. M.G.G. partea I-a. al P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Francisc . (?) GLUVACOV. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. partea I-a. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) .A. p.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. 1862. Cosma 1994: 47). GIMPEL. p. Ilie – din dec. cu grad de maior. p. GOLDBERGER.Of. M. partea I-a. partea I-a. nr.Of.Of. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. 1911.

serviciile 3 şi 2281.1973282.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. 1878. V şi http://www. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. nr. 35).S. 62 vol. 9838). (nr. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. nr. ca şef de birou în iunie 1945. 283 V. nr. în februarie 1948 ajunsese comisar.. 1948. u. dosar nr. fond Documentar Timişoara. Reiza – locotenent major. în 1952 cu grad de căpitan M. Oradea (Kovacs 2006. 1866.Of.Of. M. 4. 1869. vol. partea I-a. I. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994).G. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. 3/1952 vol. Tibor GUTTMAN283) (n.Of. I. I. p.Of.IV. 265 din 14 nov.XI. partea I-a.. M. Ladislau (n. 256 din 5 nov. 5127. când demisionează.R.R. p.A. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. XVIII). Samuel . Mauriciu Ştrul la conducerea D.A. 11059). Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. nr. 1987.R. 1948. supra] (Solomovici 2005. Marcu . 2009. GRAD. inv. nr.cnsas.S.-col. partea I-a. nr. 4142).I. şi M. Galaţi (Arhiva C.P.R. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. inv. p. nr. 1515.Of. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). I). 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. M. 43 din 21 febr. M. 1871. partea I-a. p.A.Of. GOTVALD. 4.Of. nr.1928. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa.P. partea I-a.I. C. nr.R. 136 din 19 iunie 1945. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. 6. GROSSMAN. p.I. 144 din 25 iunie 1948. 289 din 13 dec. 982).Of. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. GROS. 104 din 7 mai 1948. Tiberiu (n. GOLDSTEIN. 281 282 V şi http://www. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 62 vol. 12 din 15 ian. partea I-a. 30 din 6 febr. nr. GROSSMAN.S. GRIMBERG. 3895). 206 din 11 sept.I. GRANK. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război.. nr.Of. p. p.pdf. GOLSTEIN. al P. p. u. 1873. p.1924. originar din Rusia. 1945. (M.C. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. nr. 1875.a.1921 Salonta. 1867. 1868. 1945. 5360). 1876.a. numit la 1 febr. 200 . şef de sector la D. p. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. partea I-a. Bihor) – căpitan. I. 21. partea I-a.Of.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. Madeleine – în dec. 134 din 12 iunie 1948.P. p.M.G. 1877.Of.pdf. 1946. partea I-a. v. v.Of. GROSMAN. 1874. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. (13/1953). 1870. GROPPER.1864. Căpâlna.Of. (nr.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Nicolae (n.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 3/1952 vol. p. 5075). GOTTLIEB. al P. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d.cnsas. din noiembrie 1948 adjunctul lt. 256 din 8 nov. Goma 2005: 6).). S. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. GROSSFELD. 1865.M. 9851). 350). Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. 1947. Şmil – încadrat în D. nr. 1948.N.S. 11964. – locotenent de Securitate. partea I-a.C. f. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Ioniţoiu 1982.R.-maj.M. respectiv II) (v.P. 1947. (?) GRAMA. 7957. al P.C. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. p. 25 (cota S. Selma . GOLDŞTEIN. partea I-a. respectiv III. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. 1872.II.

Of. 286 din 10 dec. 10170).S. 121 din 31 mai 1945. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. Leo GUTTMAN) (n. 267 din 21 nov. nr.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.I. GRÜMBERGER. GUTMAN.R. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. 1882. (Dobre et al. 172 din 28 iulie 1948. nr.Of.Of. 182 din 11 august 1947. 1945. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. GUTMAN. nr. p.Of. p. nr. 201 . GUTMAN. GUTMAN. 3080). 1886. GRUMBERG. partea I-a. M. 2006: 80). nr. 10925).R. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). 139 din 22 iunie 1945. GRÖNBAUM. 1948. 1891.Of. partea I-a.Of. partea I-a. Leonard (n. 119 din 29 mai 1945. GRÜMBERG. 1885.S. Jela 2001. 10557. p. 709).Of. partea Ia.XI. partea I-a. GRÜMBERG.1879.G. Heinz/Haim .Of. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001.Of. p.Of.X.1912 Bucureşti) . Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. GRUIA. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. Cosma 1994: 82)284. 1893. 10172.R. partea I-a. 4425). Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. dosar nr. partea I-a. 4706). comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. Solomovici 2004: 581.S. 2417. partea I-a. GRUIA. GRUBER.cnsas. GUTMAN.Of.N. p.Of. C.Of. 1945. partea I-a.IX. şi http://www. partea I-a. Lupu 2011. nr. 5967). 5558). Bela . Frieder . nr. GRÖM.1947-1951). nr. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.N. 267 din 21 nov. GUSMAN. 164 din 19 iulie 1948. p. nr. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. 1947. rudă cu Vasile Grunea?. 1883. Solomovici 2004: 581).în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. 149 din 1 iulie 1948. GRÜN. GRÜNBERG. 26. 220-231. 1880.Of. nr. (puţin plauzibil.Of. partea I-a. nr. I. nr. Goma 2007: 118. fond Neoperativ.Of. 1887. nr. 11 din 14 ian. C. 144 din 29 iunie 1945. nr. 268 din 19 nov. 1897. partea I-a. 2009. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. & Caţavencu 2004. 1892.Of. p. 7084. p. nr. partea I-a. nr. nr. pentru nume vezi M. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. 3895).din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1945. 4706). 24 din 30 ianuarie 1948. după alte surse 1952-1962). partea I-a.pdf. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. 126 din 6 iun. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.C.S. M.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 6201). nr. Mendel .Of. 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. 5467). n. p. p. 4517) 1896. 1945. GRÜNŞTEIN. 5247). M. partea I-a.Of. 126 din 6 iunie 1945. p.A. 6201. 1890. 82 din 7 apr. p. p. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. nr. ff. partea I-a. în 1950 284 V. 1888. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. 1947. 277 din 29 nov. Manea (n.1924.. 4706 şi nr. M. (?) GUTMAN. Leonard . Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. p. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1.şef al Serviciului Secret Civil al R.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. 1894. p.I. p. partea I-a. 318). p. 1895. p. 10273). 107 din 15 mai 1945. partea I-a. 1898. partea I-a. 172 din 28 iulie 1948. nr. 1947. partea I-a. 18.Of. GRÜNBERG. 270 din 24 nov. 1889. partea I-a. 1884. 1881. Matilda . partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. p. p.P.

Of. Solomovici 2004: 581. vol. 286 din 10 dec. 60 din 13 martei1 1947.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. M. HABOT. Cosma 1994: 50. HABER.S. p. 1905.-maj. p. V. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). HAFFNER. partea I-a.. 4493. 285 286 V.R. 2. încadrat în M. 63-65. şi http://www. p. apoi căpitan). 2. om de afaceri.I.R. 1996. nr. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. 1948. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. în 1950. al P.U. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). ulterior defector în Franţa.. 8917. partea I-a. (Arhiva C. p.1923) – maior de Interne în 1966.1897 jud. f. emigrată în Israel (M. 4048 [cota S. Estera286 (n.P. inv. maior.R. nr. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). 162.I. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP288 (A. nr. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. 980). dosar nr. 1896. 1947. Ludovic (n.A. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50.Of. 8658. nr. doas nr.S. 22. p. partea I-a. partea I-a. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. 1945. p.R.G. 288 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. 1947. 1903. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud285. 12. Marin (fiul lui Mendel) (n. Lupu 2011. I). n. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). nr. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. GURCSANYI. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. serviciul raional Dej (cu grad de lt. eronat.R. 110 din 18 mai 1945. Catalan 2001/4. 11053. 3697 din 30 apr.I (1950).R.125.I. 1904. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. Ioniţoiu 1982: XVIII).cnsas. 144 din 29 iunie 1945.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001.C. cu atribuţii de Siguranţă. partea I-a. GUROVICI. 268.Of. când este disponibilizat.I. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. nr. 202 . 1901. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). dosar nr.P. idem. 238 din 14 oct.pdf. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. 4049). şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. (3/1952 vol.II.locotenent.Of. graţiată în 1955. v.P. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. 1908. 1902. partea I-a.I. fond Documentar Timişoara. Solomovici 2004: 581. HABER. citat şi de Solomovici 2004: 582).17. partea I-a. 227 din 5 oct.Of. alteori.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC.R. M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M.S. ff.A. (1948-1952). 142-4. 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.G. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi287. 7364. 1944 şi oct.-col. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. Cosma 1994: 48.html. nr. angajat la Securitatea din Oradea.M. 30 din 6 febr. fond Documentar. fd. 116 din 21 mai 1948... cu grad de locotenent.C. cap. 228 din 3 oct.php. Deletant 1995b: 62).II.P.A.S. partea I-a.A. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. HABER. 1900. p.. fişa matricolă penală la http://86. D.N.I.I. trecut în rezervă în 1966. & Caţavencu 2004. M. C. F. Şinca 2006.I.S. 1907. M. Culmea. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. 695-9. ff.Of.. Solomovici 2001II: 43.. nr. 1899. cota S. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. pp. 1. Jela 2001: 134). din sept.Of. 1906. HAHAMU. Ladislau – între nov.]. 1946. HAIDUCU.romanianjewish. 287 http://www. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. M. 10926. 6. p.Of.M. Iţic . 1948. M. Ludovic (n. p.G.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27.1937.Of. GYORGY. nr. 5467)). I.

anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. partea I-a. 1919. 1914. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). 4048 [cota S.R. 136 din 15 iunie 1948. 2417. ff. dosar nr. 220-231). fiul lui Frideric) (7. HAMEL. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C.C.N. dosar nr. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). nr. 63-65). 1918. v. p. p. Estera . 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). M. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M..Of.A. nr. IV. 1926?) – ilegalist.XI.org/db/pdf/nr229_230/pagina14.Of. ca informator diurnist (M. HEIM. HAIMOVICI.P. 1913.R. al P.R.Of. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1910. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. p.N. Petre – fost strungar.S. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. 200 din 4 sept. HAIM. T. 1945. calitate în care în martie 1946.Of. (1948-1952). fond Documentar. p.Of.I. 9 din 12 ianuarie 1948. partea I-a. nr. p.Of. HANFRECHT. partea I-a.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.C. 3660).Of. 116 din 21 mai 1948. Bucureşti289) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. deputat M.1981) . partea I-a. ulterior colonel..P. 1911. Nastasă şi Varga 2003a: 355). P. M. 7774) 1915.2005. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.7. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. M. ff. 239 289 Vezi anunţul decesului în nr. cu grad de maior (M. p. HAUPT. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). încadrat în D. 6201). ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). 262 din 21 august 1979). 3694 din 30 apr..1899 . (M.IV. I-a în 1949. (TC). Moises HAUPT. Iancu . 1920. iar în 1979 (la pensionare. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v.A.P. nr.S. HAIMOVICI. 1916.1909. nr. 4049).P.I. p. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. 124 din 31 mai 1948. Otto Mircea (n. partea I-a.P. p.A. nr.S. 5133). Aron ./M. partea I-a.].P.I.S. 148 din 25 iunie 1941. 3863). HARTZ. 4493.P.pdf. M.S. apoi în D.G.R. 172 din 28 iulie 1948.N. HARMAN. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS.S. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. angajat în iulie 1948 în D. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. Haim – (d. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.romanianjewish. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. nr. p.C. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). partea I-a. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu.Of. 4743). 110 din 16 mai 1947.gen.Of. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. I-a (Decretul prezidenţial nr.G. HALTENWAGNER.S. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. în prima jumătate a anilor ’50. 203 .S.S.). în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1912.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. HÂNCU. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1917. fond Neoperativ. nr.-mr. HEBERT. având grad de colonel.S. partea I-a. Bucureşti (Cosma 1994: 51).

M. nr. p.Of. partea I-a. 142-4. 158 din 12 iulie 1948. 162 din 16 iulie 1948. HERESCU. nr. nr. Janette . M. v. 10925). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.. nr. HELERU. 1925. 110 din 18 mai 1945. nr. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. nr. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. p.R. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. (M. 1948. partea I-a. 1863).Of. ? . şi repartizat ca medic la Spitalul M. 131 din 12 iunie 1945. p. partea I-a. partea Ia. Alfred – angajat în 1948 în D. 1928. HERŞCOVICI. p. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti.Of. 272 din 24 nov. 157 din 14 iulie 1945. HERŞCOVICI. HERMAN. p. (dosare anexe. al P. 66 din 19 martie 1948.Of. partea I-a. 1927. p. partea I-a.Of. HERŞCOVICI. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. HERŞCOVICI. 204 .S. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). nr. 5790).Of. Endre Herskovits. p. HERŞCOVICI. p. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. nr. M. p. Cosma 1994: 50).din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 60/1955). 1947. partea I-a. (1952). Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. nr. 3080) 1931. nr. Adolf . partea I-a. partea I-a. plutonier la D. Nicolae (n. HERIŞANU. 3947 şi nr.Of. HENTZEL. 92 din 17 apr. 4049).Of. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. partea I-a.G. 82 din 7 apr. 286 din 10 dec.Of. p. 1946. 983). 110 din 16 mai 1947. Andrei . cap. 1947. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). 1923. 3697 din 30 apr. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.Of. n. HERESCU. p. 1935.I. partea I-a. 5982). 1936. 1947. la Braşov) – colonel doctor. (M.P.G. 144 din 29 iunie 1945.Of. 2412).R. partea I-a. p. HERŞCOVICI. 10116). 126 din 6 iunie 1945. Solomovici 2004: 582).I. HERESCU. HERESCU. 1636).P. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi.P. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. 1930.Of. 1934.R. D. 1937. 1929. 4922). partea I-a. partea I-a. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. HELLER) .. 1948. p. 1932.A. partea I-a. 3871. p. Mihai (n. nr. 1938. HERŞCU) – fost frizer. nr.I. 5967) 1924. 162.C.P. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Iancu (n. nr. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. 5467)). Avram (n.după august 1944 detectiv în cadrul D. p. p. 1933. 4706). M. 83 din 7 aprilie 1941. p.Of. 7087. 5932). partea I-a. M. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Leibu (n.şi M. 1948. HERŞCOVICI.colonel. 1922. 30 din 6 febr.Of.A. HELMAN.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. partea I-a. HERŞCU) – funcţionar civil al M. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. nr. HERESCU.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr.Of. al P. 265 din 15 nov.Of. HERESCU. 164 din 19 iulie 1948. nr. p.Of. nr.C. 46 din 25 febr.M. Izu . partea I-a. 182 din 11 august 1947. 10394. 1926. partea a XVIII-a). 1921.Of.

1948.Of. partea I-a. 5128 şi nr. (Balaş 2008: 252-3.M. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane).Of. 4049). în anii ’50 (Levy 2002: 67. 1942. A. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. stabilit în 1944 la Bucureşti. p. Mayer HIRSCH. nr. HIRSCH. 6243). coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Mureş.G. partea I-a. M. partea I-a.Of. 136 din 19 iunie 1945. în Forţele Armate. fond 495 (“România”). Zoltan (3.R. 70. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. nr. partea I-a. 196 din 25 aug. decorat prin Decretul nr. Dobre et al.I.S.III. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. HOFFENBERG.Of. al P. (M. 308). (u. 161 din 19 iulie 1945. HIDA.1944-1948).din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1944. nr. 1947. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. (M. 6673).G. p. 1945. p. 50. 1947. partea I-a.3/1952. apoi şeful serviciului de cadre al M.a. Octav (n. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. 2145). la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. 251 din 30 oct. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.). p. din 1948. dosar nr. partea I-a.P. p. Goma 2007: 118.M. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. p. 9696.P. apoi avansat colonel. devenit şef deplin la începutul anilor ’50.Of. 1941. R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Tibor/Tiberiu (n. M. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. partea I-a. 4049). HOFMAN. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.S. p.E. nr. recrutat informator şi eliberat în febr. p. în 1989. p. (1949-1950). 1950. 1940.. 2010). demis însă după o lună (M.C.A. 174 din 30 iulie 1948. HOFMAN. ulterior colonel.Ap. Marcel . 11024). 171 din 29 iulie 1947. HOFFMAN. menţiunea “Hida” şi în A. M. 2). pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M.E.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. Otto Octavian HECHT) (n. I). 1943.Of. 4638. 2006: 78. 1947. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. nr. 59 din 11 martie 1948.A. 191 şu. partea I-a.Of.Of. 10. partea I-a. 1948. HOLBAN. 2888 din 12 dec. 7074). stabilit în 1984 în Franţa. Stănescu 2008: 189 n.Of. dosar nr. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. jud. vol. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. 1949. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M. 1950. v. 2009).R. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. Boris (n. 2066 din 20 oct. inv. II-a (Rozei 2007.1907 Cernăuţi)) – maior.I. 68.P. 1947. prin Decretul regal nr. HOLBAN. 9763). 28.N. în 1948 maior.I. 1949. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. 6163). HIRSCH. Mureş (M. ff. p. Ioanid 2005: 82). 1947 (M. p. partea I-a. reactivat în iulie 1948 (M. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti.A.P. 253 din 1 nov. cu grad de locotenent-colonel. nr. 225. HOLBAN. M. 3697 din 30 apr. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. nr. 110 din 18 mai 1945. nr. 110-5). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.Ap. 1946. arestat de Securitate în iunie 1949.R. Ben .Of. nr.S. HIRSCH. fond documentar. 205 . HERŞCU.. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.I. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). Cosma 1994: 45.” clasa a IV-a. unde.1913 Şmig. p. cu rang de prim consilier de legaţie (M. a IV-a.1939. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti.III-a.N. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4 din 5 ian. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept.

I).S. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.C. u.htm). ff. p.P. 139 din 22 iunie 1945. Carol SEGAL ) (n.a.. inv. Cosma 1994: 45. 1947. Estera . nr. 7083). nr.C. I. Isidor (zis “Izu”.G. 2417. p.jurnalulliterar. cap. şi Solomovici 2001II: 43. (1948-1952). f. 1956.Of. ulterior artist plastic. Solomovici 2004: 598. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1920 Suceava – d. 1957. ilegalist (din 1933). Niculae 2004: 32). 1955. 5246) 1959. 3293. Elena (n.III. 1011).A. HOLTZMAN. 225.S. la Institutul Oncologic din Bucureşti). HOLLINGER. C. inv.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). M.bzi. M. 208 din 10 sept. inv. 69.G. 8.XII. 182 din 11 august 1947. v. nr. 8320. 70. fond Documentar. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. a avut două surori . din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. fiul lui Mendel şi Etka (n.1921 Hudeşti. HOLICI. M. 3/1952 vol. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. 4049. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării293 (M.1915) – colonel (în 1960). încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. HOLTZER.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D.R. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936).S. (nr. partea I-a.R.Of. 29. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. cu Margareta. 49/1978. 5817. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 4048 [cota S. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. http://www. fond 495 (“România”). după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). partea I-a. 5/500/947. 4049. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. dosar nr. p.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.(D.procesulcomunismului. 1948. dosar nr. Jela 2001. p. nr.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). 72 din 26 martie 1948. partea I-a. 2630).. Dobre et al. a fost căs.18 aug. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei.pdf.cnsas. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1985.P. al P.Of. 290 291 V.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. al P. Adelina (n. şi http://www.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. 10928. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI.G.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. 3699 din 30 apr.S. HORN) . 206 . Hela Mitoşeru (1923-1992.S. p. nr. Edmond . Israel). 63-65. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. nr. demis în iulie 1948 (M. HOROVITZ. HUTIRA. Cosma 1994: 45. Jela 2001). Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v.C.Of. Irina (căs. Pintilie Iacob (http://www.Of. 292 V.. pp. p. 1958.X. 1953. HOSU.N. 286 din 10 dec.S. M. Sender (n. fond Neoperativ. 44. 62 vol.Of. 1947. 1952. 31 din 7 febr.I. 293 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. 2006: 78.G. HOLŢIER Ervin (n. 1961. 219.S. 74). Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. de profesie strungar.]. 84).anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D.Of.C.agerostuttgart. . M. Lupu 2011. 1. HORVATH. nr.I. n.R. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. în acelaşi an avansat comisar.Of. partea I-a. p. anexa la dosarul nr. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968290 (cu referat de cercetare la fd. p. partea I-a. Troncotă 2006: 134. fiica lor.P. M.1951. partea I-a. “Iosif” Dezsö (n. HOROVITZ. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. nr. (C. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. 142-4. nr.S.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. V. partea I-a. 292 1960. I. nr. ulterior emigrată în Israel291 (Şinca 2006.Of. 159 din 13 iulie 1948. Goma 2007: 118. HUDESCU. http://www. partea Ia. 110 din 18 mai 1945. 110 din 18 mai 1945. v. 162. 1954.S. Carol (n. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului.două surori.

I. 120/1956. C.S. IANCU. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a. Silviu – în 1952 sublocotenent M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. 4142). 1945. IACOBESCU. IACOB.I. 47/1956. al P.R.Of. 207 . partea I-a. 4517) 1968. IANCHELEVICI. deportat în Transnistria. 90/1956. partea I-a.G. 662). C. partea I-a.C. 1965. C. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. pp. Caraman).I. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). 120/1956. nr. Watts 2011: 506). 1969.d. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. nr. cu referat de cercetare la fd.R. (3/1954). la Circa 11 Poliţie (M.R. partea I-a. nr. (1954-1955). IACOB. 1945. IAKAB.A.. inv. Neamţ. nr.S.C. partea I-a. al P.Of..G. nr. cu referat de cercetare la Fd. cu stagiu de instrucţie în U.Of. 1966. 1964.numită în nov. Edmund . s-ar fi stabilit în S.C. IANCU.C. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. al P.A. IACOB. 1947. 1963. nr. (M. (12/1954). 4142).C. IACOB(ESCU). 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.P. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1948. 166 din 25 iulie 1945. p. 1977. nr. u. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 286 din 10 dec. 1972. inv. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. 10094).Of. Ion (n. 1931 Băiţa. IANCOVICI. al P.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. la Timişoara. IANCOVICI. inv. (indicat ca evreu de Solomovici. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. în 1956 cu grad de maior. p. anexele la dosarele nr. Moritz – originar din Tg.C. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. trecut în rezervă în 1982 (5/1982).Of. (1979).R. V. 231 din 10 oct.C.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu referat de cercetare la fd.. Paula . nr. p.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 6710). 3293. 2274). 104 din 7 mai 1948. 8800). Malvina . iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. 3/1952 vol. Osias . 1976.P.Of. partea I-a. 1971.P.S. IACOB. 135 din 18 iunie 1945.G. 1974. Constanţa.R.. Nastasă.R. al P. Ion – căpitan. Varga 2003a: 363. I.. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. p. I). 1962.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. după unele surse. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI.încadrat în iunie 1945 în D. nr. 6352).C.R.C. p. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M.R. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. (60/1955).a. Auraş – locotenent-colonel . (M.P.C. 188 din 16 aug.R.Of. partea I-a.P. al P. 265 din 19 nov..A. al P.M. 5099). 10923). decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.dosar nr.-col. IACOB.U. p. 198).I. 1973. al P. IACOVICI. nr. 3293.E. condamnat la moarte în contumacie în 1970.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.R. IAKAB. 121 din 31 mai 1945. Arpad Andrei – colonel de Securitate.A. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. Mişu . membru de partid. partea I-a.C. IACOB. 62 vol. avansat în 1957 la gradul de lt.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. membru de partid.C. anexa la dosarul nr. 1978. IACOB. (2/1979). p.G.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1967.C. 447-9). (M. 3293. inv. v. secţia Cancelarie – dosare anexe. 371. 1975. 2006: 78).C. I. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 1970.C. S. 104 din 7 mai 1948. dezertează la 25 iulie 1969... în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. p. în 1960 transferat în cadrul D. V-a. anexa la dosarul nr. nr. p.C.

IOSIPOVICI. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. partea I-a. (M. ILIESCU.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.I. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. IRIMESCU (căs.R. (?) IORDANOV. 4922). David . fiul lui Iosif şi Paulina)295 (17. partea I-a. 15. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Herman LEIBOVICI. M. Alexandru (f. 1982. 60 din 13 martei1 1947. vezi dosarul 5-2. 5075). 9849). 1986. p. IOSUB. 4706). în 1955 menţionat în documentele interne ale M. executat la 18 febr. partea I-a.R. p.. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. partea I-a. Mureş. nr. IŢESCU. 4048 [cota S. 1991. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. 208 . nr. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara.Of.S. nr.procesulcomunismului. Ionescu-Gură 2010: 88). a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. şi Solomovici 2001II: 111). ff.php.maior. Vischi şi Ivanciuc 2003297. 1947. 1985. 63-65). şi http://www.Of. 154 din 7 iulie 1948. IANŢO.A. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. dosar nr.]. 7086). partea I-a. 10922). de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). după înfiinţarea Securităţii maior.Of. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. p.1920 Brăila 18. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc.Of. IZSAK.205-945 de la Ministerul Justiţiei. 126 din 6 iunie 1945.R. Bucureşti în anii ’50.Of. şi fişa sa la http://www. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. 5679). 1983. 1896. partea I-a. Max – fost vânzător. nr. Ştefan .II. jud. 286 din 10 dec. în 28 iulie 1959.I.cnsas. p. ILIE.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.asp.).în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.P. IANOVICI. nr. IŢICOVICI. fond Documentar. Suzana . lt.G. 296 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. nr. com.pdf. Solomovici 2004: 582.Of. 131 din 12 iunie 1945. p. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. Pentru schimbarea numelui. 1992..1979. nr. IOSUB.P.IX. 1993. 1990. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609.N. 1987.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. 1960296 (v. partea I-a. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. 8009). p. 1989. Maramureş. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). în 1948 comisar. partea I-a. 1981. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia.S. p. Zoltan – căpitan. p.17.-col. după război membru de partid. fost ilegalist. partea I-a.Of. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. Balint.Of. 134 din 12 iunie 1948.A.I. nr. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. 1947. apoi ofiţer superior la Securitatea. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel294. IOANID.125. 182 din 11 august 1947. Iancu .Of.A. 1988.1931. 1984.S. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. Solomovici 1982 XVIII). nr. IZRAIL. 297 V. 1980. p. director al 294 295 V. 256 din 5 nov. 172 din 27 iulie 1946. sublocotent la D.P. 1991 Orţişora.htm.XI. IANCU IFILOVICI.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index.

Cosma 1994: 45). menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)298. M. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. 2604. M.S.I. Leo (n.G.. Ernest. 2630. 43 din 21 febr.G. 2417. nr. (r. apoi stabilit în Bucureşti. nr. partea I-a.Of. partea I-a. 16.Of. p. 2000. H. Avram (n. Braşov. 187 din 18 aug. 116 din 21 mai 1948.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of.U. nr.R.Of. 4354.A.I. partea I-a. 9003). I. 1945. Einhorn).Of. 2003. 228 din 3 oct.Of.R.. 1998. f. 268 din 22 nov. p. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. 60/1955).I.V. 3. ex. I.Of.. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. 6191).S. 1. Troncotă 2006: 54. 1947. Ernö (n. JURESCU. nr. nr. partea I-a. Braşov.. (1945-1954) şi în paralel membru al Sectorului Medical al C. pentru nume v.M. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. 137.Of. Goma 2007: 118. partea I-a.1917 Dărăbani.M. 5246). ROSENBERG) (n.R. 10205). 1947. Francisc . 1994. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. 72 din 26 martie 1948. JEKAB. Vasile Vaida.1903 Focşani) . profesând medicina la Braşov (1925-1940).) a Securităţii (celălalt fiind W. col. Petre Borilă şi Constantin Pârvulescu (Scurtu 1998: 41). Watts 2011: 196. nr. fond Neoperativ.I. nr. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi.S.A. 1997. fd. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. JAKAB. JURĂU. nr. Deletant 1995b: 58.R. şi M. M.Of. Bihor (M. JAKAB.1890 Cheile Bicazului. 1945. nr. 209 .P. Moise – funcţionar civil în cadrul M.N. 4494). JUCLEA. M.XII.P. 5246). fond Neoperativ. p. 272 din 27 nov. partea I-a.17. 271 din 22 nov. responsabil medical de nomenclaturiştii Vasile Luca. 1995. stabilit în România în 1922. nr. respectiv M. 220-31.125. 10351. A. Nr. partea I-a. nr. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. 71 din 25 martie 1948. p. nr. KAHÁNA. partea I-a. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. partea I-a. f. 1945.Of.S. D. fiul lui Mendel şi Gizella.S. 1999. p.IV. IZSAK. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v.E. JAKAB. p.) Tatar Zoltan). Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.C. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.M.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A. în nov. 2417. p. partea I-a. 10351. 7259). 2001. p. Alexandru . 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 122 din 31 mai 1947. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. dosar nr. 162 din 20 iulie 1945.Of. Emil Bodnăraş. din oct. 8918. 235 din 15 oct. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. membru activ de partid din 1928. al P. până în 1950.Of.Of.S. JUNGER. partea I-a. dosar nr.php.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. p. nr. 3506).D. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. dosar nr. inv. nr. p. p. 139 din 22 iunie 1945. ulterior 298 V. nr..Of.P. p. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. p. partea I-a. fişa sa matricolă penală la http://86. 100 din 3 mai 1947. 1948. p.I. (M. 1996. la înfiinţarea D.. 1945.A.Of. 2004. 219).N.P. 139 din 22 iunie 1945. 7388. 1518. 2002. Neamţ – 28. când este descoperit. JUCLEA. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). după război director al Spitalului Militar M. Lothar Rădăceanu. partea I-a. p. partea I-a. ff.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. partea I-a.

Mureş (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. KAUFMAN. din 1948 şeful D. 1945. p.Of. p. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. 4426. nr. 11/1976.medic la Spitalul Elias (1954-1972.S. după înfiinţarea D.R. nr. I. Cosma 1994: 51. partea I-a. 76). Andreescu. partea I-a. 1945. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). M.S.G. nr. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. 119 din 29 mai 1945. III-a. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). 1945). Saul . Iosif (n. KAHANE. Zoltan (n. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959299 (v.Of. partea I-a.III. Ioniţiu 2008:88. fratele doctorului Ernö Kahána (v. 144 din 29 iunie 1945. 150 din 6 iulie 1945.P. constantându-i decesul.C.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948. nr. 2014. 1009). 2017. C. 1949). 11080 din 30 iunie 1945. infra). 1638). nr. şi M. partea I-a. anexa la dosarul nr. nr. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţiei Tg. 2010. partea I-a. p. 2018. p. Serviciul Poliţie Socială (M. Mureş (M. pensionat). 9696. 2008.Of. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. 2013. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. 2011. nr.C. p. KATZ. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. KAUFMAN. 2005. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. la Penitenciarul Jilava în anii ’50.P. nr. KANTOR. 2038. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). p.în febr. nr. p.N. & Caţavencu 2004. 278 din 1 dec.R. cu stagiu recunoscut din 1944. 46 din 25 febr. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei.S. ulterior colonel de Securitate.I. nr. nr. 9. apoi D.R.Of. Dobre et al. 1948. Moise (n.. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. 3293. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN.Of. apoi la regionala de Securitate Craiova. 983). după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. 1947. 1932) şi Democraţia (Bucureşti. 1903) – fost ilegalist.R. 30 din 6 febr.A. partea I-a. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. 265 din 19 nov. Hună – în oct. partea I-a. 5673). 2009. 55 din 6 martie 1948.Of. Petru . fond 299 Vezi fişa sa la http://www.. partea I-a.A. KAHAN(E).pdf. 241 din 22 oct. p. 1948. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. la Serviciul Lagăre al D. 210 . KAUDERS. nr. 5467). p. KATZ. 1945. nr. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. nr.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 24. KAPPEL. 31 din 7 febr. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena.A. ulterior emigrat în Israel (M.P.I. maior şi medic legist M.Of.R. Avram – în febr. KATZ. Andrei .A.Of. partea I-a). a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v.cnsas. 9218). 2006: 12. 2016.I.. KALOUSEK. 275 din 30 nov. inv.Of. partea I-a). 10 sept. Arhiva C. M. partea I-a. 2007. supra). Karoly. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui Pătrăşcanu. 1947. Braşov. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls.I.în noiembrie 1945 încadrat în M. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50.S. Lică (n. 251 din 30 oct. 10416). nr.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. cu grad de sublocotenent în 1953.Of.Of. Deletant 1995b: 58.S. p. al P. KATZ. partea I-a. KATZ.Of. 2012. p. 2006. 1932). 189 din 17 august 1948. 2015.S.G. KATONA. 10093).

Daniel .încadrat în iunie 1945 în D. p. ? – locotenent la D. nr. nr. Iosif . p. KINTZBRUNER.Of. nr. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006).din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. nr. 4772).Of. Mureş (M. S. (M. p. 136 din 19 iunie 1945.Of. nr. în dec. 132 din 13 iunie 1947. Heinrich . p. 31 din 7 febr. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. nr. fond 495 (“România”). 2037. partea I-a. KERESZTESI. KLAIN. partea I-a. partea I-a. KESSLER. 2034. 11155 şi M.A.Of. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. p. Augustin .P. 2022.Of. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. p.Of. 110 din 14 mai 1948. Timişoara. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. KLEIN.Of. KERTESZ. 168 din 27 iulie 1945. 2035. 4315). 2027. Vischi şi Ivanciuc 2003). nr. Edith . 1008). Nicolae . 4706). 1010).Of. 135 din 18 iunie 1945. 4706).P. 126 din 6 iunie 1945. KISS. 1337).G.. 13). p. 2023. p.în febr. 290 din 15 dec. la Brigada a IIIa a D. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. M. partea I-a. (M. partea I-a. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. al P. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. p.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. – lt. 4315). 31 din 7 febr.în 1945. 1948. Helene . p. nr. KLEIMANN. KLEIMAN. p.Of. 2032. 189 din 21 august 1945. KLAMER. 5246. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 2024. KLANGER.locotenent-colonel. KLEIN.R. 1947 (M. disponibilizat în dec. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 110 din 18 mai 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.Of. 2030. partea I-a. partea I-a. KLEIN. 1948. 5099). partea I-a. inv.R. partea I-a.în febr. nr. nr. KESLER. nr. partea I-a. 1947. dosar nr.Of.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. p. era transferată de la D.P. 7350). 2021.M.G.Of. (30/1954). nr.Of. 220-31.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Neoperativ. 3697 din 30 apr.P. trecut în rezervă în 1960. 208 din 10 sept. 6412). Neştian 2010: 88. 2038. în ian. 2036. v. dosar nr. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 8318. KENDLER. KEISCH. Banu 2008: 327. partea I-a. p. Jela 2001. 2019. partea I-a. ff. nr. partea I-a. partea I-a.Of. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Elias .S. 2026. KESERU. 1947. nr. Emil . ca detectiv clasa a II-a.. Andrei-Francisc – locotenent major. KEMTER. 292 din 17 dec.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 225. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. 126 din 6 iunie 1945. M. 5127).C. nr. 110 din 14 mai 1948. p. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. 2029.I.Of.-maj. partea I-a. M. Andreescu. partea I-a. 11089. Ernest – medic M.P. Solomovici 2004: 582. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). nr. p.Of. 4049). KLEINDBERG. 2 din 2 ianuarie 1948. Nastasă şi Varga 2003a: 578). Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. 139 din 22 iunie 1945. 2031. 2417. 2020. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. M. 2033. Ioniţiu 2008:88. 2028. 1947. Michel (fiul lui Moise) . 2025. p. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). 211 . nr. KENDLER. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43.S. Fl. p.

142-4. nr. 1947. 2043. KLEISCH. nr. Cosma 1994: 51). a IV-a. 2046. 4048 [cota S.Of. nr. 51 din 2 martie 1948. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. nr.C.S. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M.2039. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. 4922). emigrat după pensionare în Israel.Of. decorat prin Decretul nr. (60/1955). KOHN. 2040.S.G. p. p. partea I-a. ulterior trecut în rezervă. partea I-a.P. nr. ca agent de poliţie clasa a III-a.C. pp. 2042. 3232). Leiba (probabil soţul Eevei. KOFFLER. partea I-a. menţionat pe baza Arhivei C. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. partea I-a. p. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. KLING.N. apoi al Severin. 4048). 2054. KOHN. 1947. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj.S. 2 din 2 ianuarie 1948.I. supra) . 72 din 26 martie 1948. Nastasă şi Varga 2003b: 25.C.I.. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. KLIPA. KLEIN.P. M.S.Of. 2006: 214). din 1948 maior. partea I-a. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.M. 9850). 87 şi 146).A. (30/1954). p. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. 10924. 2055. 2050. nr. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953).A. KOHNER. Elvira . M. partea I-a.R. 1947. 2053.Of. 1945. 286 din 10 dec.I. 5360).). M. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. p.Of. 2047.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of.C. KOHN.A. Solomovici 2001II: 43. partea I-a. 4314).S. partea I-a.G..Of.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. fond Documentar.. 12). Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. nr.R. 5247. p. p. care îl ortografiază Klink. 85 din 10 aprilie 1948. Deletant 1995b: 62. şi în Caietele CNSAS nr.P. KOHN. KLEINERMANN. 8320. ulterior 212 . 2630). 2045. KOFFLER. p. nr.Of. partea I-a.. cap.I. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al.R. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I.F. KLEINBERG. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. medic M.A. al P. partea I-a.A. univ.Of. nr. 110 din 18 mai 1945. 2041. 2044. n. 10416). 131 din 12 iunie 1945. partea I-a. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia.I. nr. 162. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. KOHN.Of. 2048.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 63-65). M. partea I-a. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. partea I-a. în mai 1948 avansată curier (M.N.G. 144 din 25 iunie 1948. al P. nr. v. 110 din 14 mai 1948. 208 din 10 sept. 2052. 2/2008. disponibilizat în aprilie 1948 (M. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. p. KLEINBERG.R.Of. Dezideriu . Bucureşti (Şinca 2006.S. a locuit în cartierul Primăverii. dosar nr.R.A.. la Serviciul Lagăre al D. 2049. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. p. din 1 dec. 256 din 5 nov. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. şeful Serviciului Judeţean Severin al D.Of.].I. KLEIN. ff. din 1948 şef de serviciu în cadrul D. din sept.S. Timişoara. pp. Ecaterina . 275 din 30 nov.în noiembrie 1945 încadrat în M. în anii ’50-‘70. 1912. nr.P. 2051. Lucia . 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. KOHN. p. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj.Of. 139 din 22 iunie 1945.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p. Eva . şeful clinicii de cardiologie “C.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi.M. Andreescu.

ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i.ziaruldemures. 286 din 10 dec. p.. KUN. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. Goma 2007: 118). partea I-a. nr. partea a XVIII-a). partea I-a. v.R. ff.Of.R. la Securitatea din Tg. KUN. 7084. 1947. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. nr. partea I-a. 208 din 10 sept. István Koller. 2060. 2058. Cosma 1994: 48. partea I-a. 1946. nr.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. 4638. fost luptător în Spania. partea I-a.R. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. LANDAU. 222 din 25 sept. angajat din 1952 în M. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. partea I-a. KRAL. M. p. 5246). 144 din 25 iunie 1948. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti.C. KRAUSZ. M.I. la 2. ? – inginer. 2002: 12 I. Din 5 sept.I.S. 2064. 1947. 110 din 18 mai 1945.Of.Of. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. nr.Of. cap.C.R. nr. 267 din 21 nov.C. 2065. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului 300 V.Of. partea I-a. nr.G.D. 8321. p. 2630). p. KOVACS. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2067. p. Andreescu. 12860. 8446).din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. Sălaj (1945). 5099. 1948. Şinca 2006. p. 139 din 22 iunie 1945. 5360. Solomon . locotenent-colonel de Securitate (în 1955). nr.R. (la Direcţia Generală a Lagărelor). dosar nr.Of. Cosma 1994: 45. în sept. p.1916. 2063. partea I-a. 3871) 2066. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. & Caţavencu 2004. 10433). 2061.Of. 135 din 18 iunie 1945.html. nr. 121 din 31 mai 1945. KOLLER. 72 din 26 martie 1948. nr. p. şi I. autor Nicolae Balint.Of.A. partea I-a. nr.I.VIII. nr. 289 din 13 dec. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. după ce în sept. 2062. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001.P. KOLLAR. p. Nastasă şi Varga 2003b: 25. M. 2059. Duţu et al. nr. (1948-?). 10171).Of. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). partea I-a. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţi a Carei (M.Of. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. nr. 4517) 2068. LAZAROVICI. 110-5).Of. 182 din 11 august 1947. al P. LAUFMAN. Ioniţiu 2008:88.Of. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. nr. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). 213 .R. Lupu 2011. & Caţavencu 2004.S. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. din 1944. 1946. (32/1955) (v. p.S. p.N. LAITNER. nr. nr. Carol . 215 din 18 sept. membru P.Of. 162.Of. partea I-a. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. I. la Circa 15 Poliţie (M.R. partea I-a. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). KWEILER. KOLER. Mihail (Pius. 2069. 30 din 6 febr. C. Solomovici 2004: 583).I. n. M. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 256-7). 2011 al Ziarului de Mureş. Ştefan. 2056. p. la adresa http://www.P. Huedin.R. 1947. 10925. p. Iosef . 2057. 4048). Ştefan (n. Mureş300.emigrat în Israel (M. LANDESMAN.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 983.Of. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. 2070. 74.I. menţionat şi în A. p. ? – în 1948 lt. p. fond documentar. partea I-a. partea I-a. M. 110 din 16 mai 1947. 1945. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. KUPFER.

8800). p. destituit din funcţie prin decizia nr. 2072. cap. nr. Jela 2001. p. 4380). angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D.Of. partea I-a. 2078. LEIBOVICI. LAZĂR. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 106). părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. Frederich (1. partea I-a. nr. (Troncotă 1999. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. nr. nr. LAZĂR. 4264). 142-4). nr.G.pdf.S. 60 din 13 martei1 1947. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. 6672). 5673). 107 din 15 mai 1945. nr.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. partea I-a. Şinca 2006. nr. LAZAROVICI. p. partea I-a. LEFKOVITS) . p.Of. 2076. LAZAROVICI.P. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 150 din 6 iulie 1945. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. 2074. partea I-a. 5128). p. ? – colonel. 2080. p. p. Andrei (n. n. 2077. Albert – în sept.P. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 108 din 12 mai 1948. 118 din 28 mai 1945. (M.S. nr. nr. 171 din 29 iulie 1947. nr. 222 din 25 sept. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri 301 V. nr. partea I-a. LEIB. Mimi .în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2079. pp. 2278. p.Of. Dobre et al. p.Of.R.Of. 157 din 14 iulie 1945. 2 din 2 ianuarie 1948. 2084. p. 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 5982).P. p.Of. 259 din 12 nov.Paşcani. partea I-a. ulterior avansat colonel (M.I.Of.Of. LEIBA. 9926). 1896). p. 144 din 29 iunie 1945. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. LĂZĂRESCU. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii.Of. LAZĂR. 2085. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 136 din 19 iunie 1945.Of.Of.Of. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43).G. 161 din 19 iulie 1945. p. 214 . 162.G. 136 din 19 iunie 1945. 2083.IX. LEIBA. Baruch – între sept. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. Iosif – fost vopsitor.P. LEIBI.P.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. nr. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. 10432). 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. “Puiu” – în nov. partea I-a.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D.Of. Avram . partea I-a. 5467). nr. nr.Of. partea I-a. 2086. p.Of. Ion . p.Of. 62 din 15 martie 1948. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel301. 2081. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. fişa sa la http://www. 1946. nr. 1945. partea I-a. în 1959 la Direcţia a IV-a. (M. LAZĂR. 189 din 21 august 1945. partea I-a. p. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. 2082. partea I-a. 5127). 2075. partea I-a. partea I-a. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. 7350). Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. Albert . 4708). p. LEIBOVICI. LEIBOVICI. 6191 şi nr. 2006: 78. 162 din 20 iulie 1945. 2071. LEFCOVICI.cnsas. 1944 şi sept. 6163). 5 din 7 ian. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M.G.Of. 1948.Of. nr. partea I-a. 12). 3895). nr. p. p. 231 din 10 oct. Mureş (M. Botoşani (M. LEIBOVICI. 2087. Avram . LAZĂR.Of. nr. 2073. (M.

5817). 4049. partea I-a. LEIBOVICI.Of. LEIBOVICI. v. nr. nr. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M.N. 2095. LEIBOVICI. 3895). 1010). nr. nr. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. 2089. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. dosar nr. M. 4048 [cota S. Iaşi cu grad de ofiţer. LEIBOVICI. 2102. 707).Of. p. 31 din 7 febr.S. 2103.Of. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. 2334). nr. 1949.S. 66 din 20 martie 1947. partea I-a. partea I-a. p. 2088.P. 216 din 22 sept.A. p.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. p. David – fost fotograf.]. 4314).I. 219. partea I-a.Of. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie302. p. 4517). p. (M. partea I-a. LEIBOVICI. Iancu-Avram (20. nr. fişa sa la http://www. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.Of. p. 1948. p. M.Of. demis la 1 febr. nr. partea I-a. 208 din 10 sept. 4439. M. 2099.Of. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. 5335). partea I-a.R. nr. LEIBOVICI. 2104. partea I-a. probabil încadrat în D. 17 din 21 ian. 10239). 158 din 12 iulie 1948. LEIZER. Melania . p. din sept. LEIZER. partea I-a. p. nr. M. M. 1945. 215 .P. 126 din 6 iunie 1945. LEIBU.N. Solomovici 2004: 586). p. ff. Marcu . Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 10094. partea I-a. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M.Of. partea I-a. p. nr. 72 din 28 martie 1945. 1945 numit impiegat. 8233). 2093. fond Neoperativ. nr. 4743). p. f. nr.1926-2000 Iaşi.săvârşite repetat în serviciu. 2091. 31 din 7 febr. nr.cnsas. 110 din 18 mai 1945. M. Herman . 2101. 107 din 15 mai 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. M. partea I-a. LEIBU.S. 2094. 265 din 19 nov. partea I-a. în 1947 transferat. partea I-a. LEIBOVICI.Of. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. partea I-a. 2417. p. p. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. partea I-a.. 1945. LEON. fond Documentar. dosar nr.S. ulterior plutonier major la D. 110 din 14 mai 1948. David .S.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 286 din 10 dec. Botoşani (M.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. LEITNER. p.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 124 din 31 mai 1948. p.S. 1011). nr. 4706).Of. 302 V. partea I-a. nr. partea I-a. 10923). p. 2097. 1947. 1947. nr. 268 din 19 nov. 159 din 13 iulie 1948.Of. nr. partea I-a.Of. nr. 2092. 2098. 2085 şi nr.I.A. 3694 din 30 apr. p. LEIBOVICI. nr. în nov.R.Of.. 3895).P. LEIBU. Marcu . Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M.Of. nr. p. 1947. 5789).. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D.A. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. 8318. Simca .Of. p.Of. 1947.P. 2096. (M.Of.S.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. 2090. nr.Of.8.S.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. LEIBOVICI. 2100. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 63-65).115 din 20 mai 1948. 211 din 13 sept. 1948 (M. LEIBOVICI.Of.Of. p. 8320). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.pdf. 1948.Of. 146 din 30 iunie 1947.R.

C. LEVENSON. colonel de securitate în Oradea. nr. 146 din 30 iunie 1947.P. 25 nov. LIST. 304 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. LITVIN. după război medic în centrala S.C. p. LEVENSOHN. Banu 2008: 324). şi A. Paul (n. LOBL.S. 3862). Bucureşti. p. 303 M. 1947.Of. 5335). Iaşi. nr. 304 2116.Of.P.Of. 2118. fond Neoperativ. p. p.R. nr.. 2106. Edgar(d) (n.R. ulterior încadrat local în Securitate (Fl.medic M. altor surse LOTHE) – locotenent.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti ) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. ff.S.pdf.Of. 587).2105. 31 din 7 febr.C.. 5190 (solicitarea).I. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924. dosar nr.-D.I. 2109. p. fond Comitetul jud. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. 2107. 4049).I. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. 2179. 110 din 16 mai 1947. Bihor al P. (1951) (v. LIVADĂ. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. fişa sa la http://www. 60 din 12 martie 1948. partea I-a. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. partea I-a. LEVY.C.R.N. nr. LOTE.Of. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. 2113.H. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. 31. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. nr.I.. partea I-a. 1920 Galaţi) – medic. p. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. LITMAN. Penchas LEIBOVICI303) (n. M. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu305.B. LIVEZEANU. Solomovici 2004: 208-9). 265 din 15 nov. nr. partea a XVIII-a). 1927) (n. 216 . respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. nr. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI.M. al P.Of.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. 2119.S.. p.S. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.I. 10116). LERESCU. 110 din 18 mai 1945. Serviciul Contabilitate (M. 2110. al U. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). şi Kovacs 2006). nr.Of.M.Of.X. M. Paul (n.I. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M.C. SOMER) . LITMAN. LERESCU. 138 din 17 iunie 1948. 4861). LOBEL. Iaşi) – din febr. XVIII. 2108. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P.C. LICHT. (membru de partid din 1946). 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. ? (n. 199 din 28 august 1948. partea I-a.. 2115. partea I-a. dosar nr. 305 V.R.T. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v.C. Andrei (cf..R. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării.Of. Târgu Mureş. 2417. p. Iosif ./P. f.N. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. 1948. partea I-a. 2038). un anumit “Livezeanu (n. 2111. partea I-a. partea I-a.R. nr. 2114. 2117. Practic a adoptat numele de serviciu din S. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. 55 din 6 martie 1948.A. 2112. 127 din 3 iunie 1948. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). apud Ţârău 2002: 182. M. v. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova.Of. Cosma 1994).iajgsjewishcemeteryproject. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.P.cnsas. 77344 din 12 august 1948 în M.G.J.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. p. partea I-a. http://www. 48. partea Ia.A. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. 242/1948-1949. p. 220-231. ? . 1011). nr.html. încadrat la Direcţia Penitenciare.P. 7241.

p. nr. 1948.Of. Z. respectiv “Wächter”) – ilegalist. 2129. p. 2006: 237. H. Iancu .Of.Of. 2131. 225. LÖWUI.R. 217 . 7774). Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. 3080). partea I-a. 655). 2067 din 20 oct. M. 3895). LUSTIG. LUPU. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. 7261. la spitalul din Sighet. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. p.P. LUCA. (1948-?) (Cosma 1994: 83). Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. p. partea I-a. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 16 din 20 ian. şi M. care îi indică şi numele nativ.Of. nr.Of. 1946. 1947). Mişa Vechter. nr.1910 Iaşi. apoi Galaţi. partea I-a. 151 din 3 iulie 1948. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. partea I-a. p.Of. nr. 30 din 6 febr. 8987.. A III-a. 2125. partea I-a.Of. din 1950 medic la penitenciarul din oraş.I. 193 din 21 august 1948.I. inv. 1947 reîncadrat (retroactiv.P. p.A. nr.D. nr.C. 2135. LUNGU. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii.Of. 1944. M. nr. 19). LUDESCHER) (n. 2127.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. LUSTIG. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. 5127).A. 82 din 7 apr. p.a. C. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. partea I-a. LUSTIG.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 12860). 5360).Of.2120. 136 din 19 iunie 1945. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M.S. 1732 alias “Victor Ţiganul”). apoi în U. LÖWY. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa.I. nr.A. 1945. partea I-a. 289 din 13 dec.Of. partea I-a. 2123. 60.G. partea I-a. Oradea.A. 2130. nr..Of. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. partea I-a). LUPU. 2126.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.C.I în 1948. 3895). n.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. 4706). partea I-a.G. Mihail (n. 2124. 200 din 4 sept. n. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. 230 din 6 oct. 3. Nastasă şi Varga 2003b: 210). secretar al organizaţiei de bază P. Cotovschi din 1955). 2136.P. 6937. p. 201 din 31 august 1948. p. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. Goma 2007: 118).P. nr.: 109. LÖWINGER. 5603). iar apoi transferat în centrala D. Botoşani (M.A. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 2133. uneori ortografiat şi Wehter. 2134. p. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. LÖB. LUPAŞCU.R. Berindei.G. 126 din 6 iunie 1945. 2122.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. nr. la Serviciul de Siguranţă (M. partea I-a. nr. nr. 293 din 18 dec. (M. 2132. partea I-a.Of.R. Eugen . dosar nr. după alte surse 1919) – medic M.S. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. LÖBL. MAER. 107 din 15 mai 1945. Diamant 1979: 371.Of.Of. partea I-a. Francisc – originar din Năsăud. LUNGU. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.XII. în oct.R. 107 din 15 mai 1945.A.S. LUSTGARTEN. 1971: 210. 189 din 17 august 1948. Iosif (n.I. p. nr. M. (M. p. 8202). p. David . Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. LUPOVICI. p. 4. 1947. Hoisie . fond 495 (“România”). şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. la fel ca şi în autob iografia lui Gr. 1949. nr. 2121. nr. 983). (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Sugarman f. începând cu 15 august 1945). 1948. p.Of. 2128.

respectiv III.Of. M. M. 4312.Of.cnsas. MANDEL. 275 din 27 nov. Bjoza 2006. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin.R. 122 din 31 mai 1947. SCHNEIDER) (n.Of. Lazăr (11. nr. 1947.III. nr. I. partea I-a. nr. nr.P. 107 din 15 mai 1945. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A.pdf. p. inv. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. p. p. 218 .Of. iar apoi. p. partea I-a. 4355. 4143. respectiv II). p. nr. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 8800). partea I-a. 82 din 7 apr. p. 1946 în M. partea I-a. 291 din 16 dec. 2140.Of. 2149.S. 2142. Roland Emil (n. 104 din 7 mai 1948. emigrat în Israel (C. partea I-a. dosar 9..G.P. 2605).Of. al P. 306 V. v.R. nr. partea I-a. Avram . 4147). din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. fd. 10925.-maj. partea I-a. al P. p. (nr. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. demis din funcţie la 1 febr. arhiva C. nr. partea I-a. I).pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.S. 4706 şi M. 110 din 14 mai 1948. 5098).C. nr. 4517. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). 163 din 17 iulie 1946. 9763).G. partea I-a. 92 din 17 apr. 2138. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. MANDEL. (M. 2144. 30 nov. p.ilegalist. 96 din 25 apr. MANAŞCU. nr. 62 vol. 1948. p. M.S. 10483. 7490.Of.R. 3/1952 vol. 97. Dorel [alias]. 1946.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 2139. M. p. 2141.N. nr.A.S.I. fond Documentar. partea I-a. 135 din 18 iunie 1945. Marcu . v.a. nr. unde ocupă funcţia de şef de birou. MARCOVICI. 3080). p. 126 din 6 iunie 1945.2137. cu un intermezzo ca director al M. I. 231 din 10 oct. 1947. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2148.. Lupu 2011. p. 1946.R. 1946 pentru motive disciplinare (M. (M. partea I-a. 4495).A.S. nr. M.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. nr.. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. 2038). MAHLER. 1948 (M. 3977). apoi D. 286 din 10 dec. partea I-a. Solomovici 2004: 588)306. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. inv. 2145. p. nr.a. partea I-a. p. 12942).I. MANEA.Of.P. 116 din 21 mai 1948. şi fişa sa de cadre la http://www.C. MANDEL. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. 3/1952 vol. 2147. pentru schimbarea numelui. desituit în dec. fila 19.Of.M. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). 62 vol. n. dosar nr. William. partea I-a. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. MAIER. nr. Arad (1952-1955). partea I-a. MARCOVICI. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. 65 din 19 martie 1947. 3895). u. partea I-a. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D.Of. p. 141-2. p. p. 1371 din 7 ian. ff. partea I-a. 1947.Of. partea I-a. Piteşti în 1953. MAIER. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. Alexandru . (M.. 10920. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Niculae 2004: 32). care trebuie să rămână în România” [poziţia 27].Of.C. 1924 Chişinău) . Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. partea I-a.S. 2146. nr. v. 2150. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). 1945.C.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR.P. Carol – în 1952 locotenent M. 1947.Of. MAHLER. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. 121 din 31 mai 1945.. 71 din 25 martie 1948. nr. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 253 din 1 nov. p. I. (nr. decizia ministrului Justiţiei nr.S.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 2143. partea I-a. 286 din 10 dec. B. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. nr. MANDEL. Iancu – în 1947 agent. M.Of. David – după război maistru autor în cadrul D.A.Of. p. MANEA.Of.Of.Of. 158)). p.Of. 1946.Of.S. u. MANDELBAUM. nr.

partea I-a. nr.Of. ulterior emigrată în Israel. 63-65. p.C. v. 3957).Of. MARCUS.. ff. 121 din 31 mai 1945. 2162.I.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.a.C. partea I-a. p. 2163.VII.S. 62 vol. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. 1948. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. 5983). fond Documentar. 2152. 2166.Of.P. care locuieşte la Paris. 5127). 2156. al P. 2010).I. partea I-a.după august 1944 detectiv în cadrul D. MARCU. 710/20. 2155.C. nr. nr. 2157. 411/1952) (v. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). MATEESCU.Of.].G. Stela . partea I-a.A. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. Alexandru (“Saşa”) Mateescu. 5099). Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesi onale (Arhiva C. Hava (Tzirola) (căs. 3895). 2169.R. 219 .2151. partea I-a. p. 2153.Of. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”.G. 2170. MARKOSI.Of. 206 din 11 sept. 2178. 7957). 3/1952 vol. şi Jela 2001.Of.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.S. Aviva Enav.. al P. Froim . MARCOVICI. I)..Of. al P. Cosma 1994: 81.A. 136 din 19 iunie 1945. B.Of. 2164. căs. MAYER. partea I-a. 135 din 18 iunie 1945. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). MARCUS.R. 5998. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. dosar nr. Solomovici 2004: 588.A.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 4313). 2154. 2168. emigrat în Israel. Brucăr) şi un fiu. 107 din 15 mai 1945. dosar nr. MARINA.2008) (v. MARX.1913) – fost comerciant de stofe. 119 din 29 mai 1945. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.R. inv. MARGULIS. M. MAYER. MARCU. partea I-a. S. MARCOVITZ. p. nr. nr.S. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. MATIAS. (nr. Iţic . nr. p.I. Iuliu (n.P. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. nr. 30.G.R. 157 din 14 iulie 1945.N. iar apoi stabilită în Franţa. M.Of. u. I. MARCU. cu Elza. 2167. partea I-a. nr. inv. nr.]. 2161. 108 din 16 mai 1945. (1979).după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. MATHIAS. partea I-a. Matei – maior de Miliţie.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1945.a. partea I-a. (nr. MASSLER. partea I-a. dosare anexe. R.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M..P. nr. 4518).Of.Of. nr. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). p. 43 din 21 febr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. ff. Antal .C. MARCOVICI. Ella (n. Etla Basea) (1918 – III. p.R. (M. fond Documentar. fiica sa.G. p. (1948-? (probabil 1956)).S. 2159. 110 din 14 mai 1948. 2179).Of. nr. I. (M. 4048 [cota S. Goma 2007: 118). p. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 165 din 20 iulie 1948. p.C.S. 4048 [cota S. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947). Ion (n.N. 63-65). p. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. 2160. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 60 din 12 martie 1948. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. 539.P. Bernard .Of. MARCU. MARGULIUS. partea I-a. Sandu . şi Solomovici 2004: 588). u. 2158. 2165. 4425). nr.10. a avut o soră. nr. 60 din 12 martie 1948. la Circa 7 Poliţie (M. 1516).C.

176 din 4 aug. 151 din 3 iulie 1948. p. inv. locotenent-colonel. Silviu – de profesie arhitect. 2183. 5227.Of.P. MICHELZON. 14. Menora.E. p. 110 din 18 mai 1945.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. partea I-a. Michail MARCUS) (n.Of. 2186.C. MEDVEDOVICI. M. 150 din 6 iulie 1945. partea I-a. cerere în M. nr. Willy . 226 din 4 oct. M. C.G. 2173. nr. 2174.P. p. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. anexa la dosarul nr. 199 din 3 sept.în sept. 3699 din 30 apr.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. nr. p. 110 din 18 mai 1945. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M.S. nr. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. 287 din 14 dec. 51 din 2 martie 1948. partea I-a. Mihail (n. 7083). MENDELSOHN. 31 din 7 febr. v. MEŢIANU.1917 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. p. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. MEDLER. Iosif . 2178. 7742). partea I-a. 5673). p. partea I-a.Of. partea I-a. 133 din 11 iunie 1948.717 din 4 dec. 4049). ME(I)EROVICI. 2888 din 12 dec. partea I-a. 3694 din 30 apr. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 4049). nr. nr.I. 2185. (1953). 4049). MĂNESCU. 8649.Of. partea I-a.P. 1947. 6867. nr. 1945.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. MĂRCULESCU. nr. 144 din 25 iunie 1948. nr. L. 5032). nr. p. 2172. a D.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. nr. p. Focşani. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M.S. MESINGER. 2184. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Titu Laurian – colonel. 61 din 13 martie 1948. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). 1011). 1948. 122.Of. nr 7 (iulie 2010). M. 1913). partea I-a. (M. 5603).Of.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. partea I-a.of. (M. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. decizia nr. 3699 din 30 apr. MEYER. nr. 110 din 18 mai 1945. nr. cu referat de cercetare la fd. 116/1965 2175. Iosif .C. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. MERLING. partea I-a. 2188. 2189. 2179. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. nr.G. p. al P.Of. 2241).I.XII. 2181. Rene . 1947.C.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.Of. nr. partea I-a. MEER. 2177. v. al P. 140 din 19 iunie 1948. nr.C. (M. p. p. Paul .Of. 1945. partea I-a.Of.Of. 3293. 4049). partea I-a.Of. MICHEL.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.. MEIROVICI. nr. 5360). Gutman . 182 din 11 august 1947. partea I-a.A. v. 11025). p. M. MENDELOVICI. 2180. 2187. nr. în 1952 locotenent 220 . p. 2176.2171. MERDLER. 10927.Of. p. p. 2182. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M. MEISTER. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. partea I-a. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. 1945.P. partea I-a.A. Verner . p. în 1948 (Cosma 1994: 47). MEEROVICI. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1945 în M. 110 din 18 mai 1945. p. MENDELOVITS. p.G. ? – medic.R.Of.

a. nr.M. p. fond 495 (“România”). 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. (nr. 108 din 12 mai 1948.R. nr. 2197. v.A. 226 ş. Piteşti (A. 2066 din 20 oct.R. inv.G. al P. clasa IV-a. 203. 9243. 309 2198. încadrat în 1950 în S.VII. Mircea MEEROVICI ) (20.memoria.P. I.R.a. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.I. 253 din 1 nov. 225. al P. nume românizat prin Decizia nr.. Lupu 2011.romanianjewish. Solomovici 2004: 217. 589 şi 2003: 167.). Niculae 2004: 32).P. 4268).ro/?location=view_article&id=419.2006307) – activist la comisia de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). prin Decretul regal nr.viorelarion.Of..org/db/pdf/nr266_267/pagina22. dosar nr. p. apoi D. inv. 1947 (M.G. 182 din 11 august 1947.S. încă în funcţie la 307 308 V. până în 1950 (Levy 2002: 207. 309 Pentru schimbarea numelui. Cosma 1994: 48.. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. nr. MARCOVICI. MICU. p. v. MIRONESCU. (?) MICU. 2190. “Procesul sioniştilor”. 223. 7086). în Forţele Armate. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P.S. M. la 24 iulie 1912.R. partea I-a.S.Of.ro/viorel/sblog/index. Sugarman f.. cu Emilia (1917-2000). nr.. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945.S. nr. C.P.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. 1967. ff. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. p. fd. inv. nr. I. 7346.: 109. http://www. p.P. activist în secţia de cadre a sectorului M.I. 151 din 7 iulie 1945. Sara (n. 126 din 6 iunie 1945. D. 2194.G. inv. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. partea I-a. cu grad de maior. 62 vol. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Adolf KLEIN.1913 Podul Iloaiei.Of. I). V.P. 1947.S. v.R. 2195. MIHAILOVICI. Lupu 2011. M. 2147). 3/1952 vol. emigrat în SUA (Jela 2001: 41.I.V. Vezi şi Teodor Wexler. 1947. partea I-a.U.. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. I). şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P.Of. voluntar în Spania (Sugarman f.C.. căs.: 110). C. 9763).R. MIROIU. dosar nr. 2191. după război ofiţer în S. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1378)). dosar nr. MICLE. decorat cu ordinul Steaua R. Mircea (n. Leon (n.Of. 3/1952 vol. la http://revista.R. p. Pelin 2008.C. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale. ulterior cu evoluţie necunoscută.a. partea I-a.1923 Bucureşti – XII. 13-16). tatăl Mioarei (1949-1965).M. locotenent major în 1952.M. (1946-1947)..C.I. ELIAS) . 59 din 11 martie 1948. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. 2193. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927).I. 4708. Iacob (n. Recurs – fila 9. 1947. MIHAIL. zis “Tedy”) (n. 2196. 18.u. M. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. MIRESCU. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). partea I-a.C. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 40002.. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. ff. u. Teodor Ioan (n. 62 vol. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”308) (A.M. MINTICI.A. Solomovici 2004: 570). fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n.R. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. p. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. (1948-1958).Of. la Serviciul Personal (M.a. Andrei (n. 221 .C. nr. Levy 2002: 123.I. u. nr. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949). 5784. 1/1948. partea I-a. WEISSBUCH. 1-19. trecut în rezervă la 5 oct. probabil emigrat în Israel. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2192.php?entry=entry070726-085833. 237 din 14 oct. vol. (nr.Of.S. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. David (n.pdf. partea I-a. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D.A. Zbăganu 2001).I. Wexler & Popov 2002 II: 825.

p.Of. 5933). partea I-a. 2208. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. 1389). 107 din 15 mai 1945.P.. partea I-a. 1947. MONDROHOVITZ. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Artur-Karoly (n. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. Herşcu zis “Wolf” .Of. NADLER. nr.Of. nr. nr. NAFTULE.Of. (?) MOISESCU. nr. şi M. 4049). partea I-a. nr. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D.N. p. v. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. 2002). 10394). p. NADLER. partea I-a. partea I-a.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 110 din 18 mai 1945. Hortense . MUNIU. nr. 3894. p. nr. MUND. 4048). 144 din 29 iunie 1945. partea I-a.Of. 286 din 10 dec. 2206. partea I-a. 3895). 1947. MOISESCU. v. 2214. Jaques .Of.Of. Sălaj (M. ortografiat Moscovici Artur-Karol). Francisc . în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. p. partea I-a. 1270). NATANSOHN. 2213.G. 2199. 5467). 5969 şi respectiv M. 222 . p. 9594. cu grad de comisar-şef.Of.Of. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. 2210. nr. nr.VIII. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Ioan . . Solomovici 2004: 589. p. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”).Of. p. 18. 3694 din 30 apr.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.A. p.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M.Ap. partea I-a. 2200. MOSCOVICI. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. partea I-a. nr. p. şi Andreescu. MOSKOVITS. p. 4264). 5467).din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. 40 din 18 febr. 2201. 10922). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). 2212. 3694 din 30 apr. partea I-a. nr. NADLER. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. succesive evenimentelor din Ungaria.Of.colonel. MOSKOVICS. P.P. partea I-a. 108 din 12 mai 1948.Of. MOSCOVICI. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr. p. Aura . 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. Lazăr . nr. partea I-a. Iulius . 110 din 18 mai 1945. 1637). 107 din 15 mai 1945.S. p. nr. I. implicat în anchetele din 1956. 1947. 2207. 2205.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. v.Of. M. după 1989 încadrat. 2202. MOSCOVICI.în febr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 4049). nr. 2204. p.Of. 1947.G. partea I-a. MOISESCU. 4049).sfârşitul anilor ’40 (M. 1948. 248 din 27 oct. 2211.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. 110 din 18 mai 1945. 272 din 24 nov. partea I-a. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni.Of.I. Arnold . v. 1948. 2215. respectiv Ioniţiu 2008:88. 1947. p. 110 din 18 mai 1945. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. 1910). 10921). 164 din 19 iulie 1948.Of. p. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. 2203. Uşer – din aprilie 1945. M. Avram – din aprilie 1945. MOZES. 162 din 16 iulie 1948. 46 din 25 febr. cu grad de comisar-şef. nr. 286 din 10 dec. p. Ilie – colonel M. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. partea I-a. 51 din 2 martie 1948. 2209.Of. nr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.Of. M. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. biroul de Siguranţă (M. (M. 3694 din 30 apr. (Cosma 1994) (v. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. Nastasă şi Varga 2003a: 248). p. 41 din 9 febr.

Of.R. doc.Of. lista în Mâţă 2007. infra)..R. ELMAN. 225. I-a.I. intermitent.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947. Oradea)311. p.P. din 1940 (v. (1954). ulterior exonerată. NERIŞANU. 2221. şi Watts 2011: 196 n. Rosek 2006: 101. Berindei. Solomovici 2003: 120-1.VIII. n. Goma 2007: 118). Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. în anii ’90 trăia în Statele Unite. Alexandru (n. 1947 (M. 2. din Soroca. Jean Pierre . 633.1935 Alexandria – 1995 Slobozia.C. fond 495 (“România”). 310 311 V. când este trecut în rezervă cu gradul de maior312. Mihail (n. 2217.R. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. fişa sa la http://www.cnsas. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413.pdf. 8).anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. Lupu 2011. partea I-a. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. Pavel (alias) (n. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 253 din 1 nov. iar la un moment dat director al Editurii P. nr. 2222. cu grad de căpitan. Cosma 1994: 47.P. 2006: 44. C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. 8019)din 1948 general-maior de Securitate. partea I-a. 1947. stabilit iniţial în Tel Aviv. Amalia Luiza FISCHER.A. al P. – P. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. în Forţele Armate. dosar nr. când este destituită şi anchetată alături. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. NĂVODARU.Of. 662. M. 202 din 3 sept. 3”) (1953-1958). Dobre et al. inv. (M. zis “Grişa”) (n. nr. NEDELCU. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman310. 1993. la San Francisco (v.D. nr. V. Petre Năvodaru.C. NEGREA.C. 2012).P. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. Luiza (n. fiica lui Avram) (d. Nicu (n. inv. partea I-a.. NAUM.I. nr. şi http://www.S.G. cu dosar la Comintern (INCOMKA. 1857. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988.Of.cnsas.C. p. 6307). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. refugiat în U.. 165 din 24 iulie 1945. calitate în care este decorată prin Decretul nr. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. de fratele ei. 201.pdf. fişa sa la http://www. SCHWARTZ) .P. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29.I. 2066 din 20 oct.S.C. 75). 1911.A. inter alia. 2219.1933 Coteşti. III-a.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Deletant 1999: 332.. fond 495 (“România”).M. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne.” clasa a II-a. din partea Editurii P.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt.R. Dobre et al. partea I-a. 2220.M. 312 V.B.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. -col. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel.2216. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. 4355). până în 1952. Troncotă 2006: 63. 2006: 82.pdf 223 . 10).G. Grigore (n. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D.R. Goma 2007: 118. Bălţi) – ilegalist. paraşutat în România în 1944.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. secţia raională Urziceni. 2223. dosar nr. nr. NEGREA. Niculae 2004: 32). în anii ‘90 pensionară M. 70. 225.S. 122 din 31 mai 1947. 2218. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. Iordan (25. prin Decretul regal nr.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN.R. cf. Banu 2008: 325.A. poziţia 353). p. căs. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. 2006: 79. în sept. 9763). p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. NAVROŢCHI. Dobrincu şi Goşu (2009: 160. 13. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. NEGRU.R.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. Cosma 1994: 45.d.

S. zis “Saşa”) (. 2632.S. (dosarele 173/1952. (1951-1954). singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). Goma 2007: 118. Gheorghe (n.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.S. Ioniţoiu 2006: 26.tiuk. 111/1955 şi 57/1956). 1945. 224 . Troncotă 2006: 23. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2.net/1/31.P.a. (19531961). dosar nr. (1945-1946). 313 La http://www. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M./D.A. Catalan 2001/4. ulterior în D.R. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D./M./M. fond “D”. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. NEGRU. 79. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. p. Victor (n. (M. NICOLSCHI. iar prin Decretul nr. nr.S. 9800. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). după război infiltrat în Siguranţă. 10985. 2335.S.A.G. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D.G.S. Basarabia – XII.R. partea I-a.Of. Watts 2011: 196 n. 52-3. 2006: 12. p. ulterior.S.P.-lt.-D.I..S.). I. Troncotă 2006: 63. 3862). 1). Goma 2007: 118. 68).1987) – evreu basarabean. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. ulterior profesor la Şcoala de Securitate din Băneasa. Lupu 2011.I. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. 174 din 3 august 1945. nr. NEIDMAN.S. inspector general în cadrul D.1992 Bucureşti) – ilegalist. Ioniţiu 2008: 88-93). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . (?) NICOLAU..A.G. trecut în rezervă la 31 ian. Dobre et al. 255 din 7 nov. 2229. 158.P. Alexandru (n. 6703. doc. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D.G.S. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi.html. ofiţer N. Basarabia – 1999. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. Cosma 1994: 30. p.G. până la trecerea în rezervă în 1960.XI. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. NICOLAU. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43.P. M. p.C. 225. nr. nr.S. condamnat pentru spionaj în favoarea U.V.Of. 30.I.P.I. 2228. (1947-1953). căpitan la D.G..C.R.C.IV.G.S.D. Retta – medic. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945).I. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D.VI. 2225. partea I-a. Gherşon.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. & Caţavencu 2004.R. Marius Oprea f. partea I-a. 110 din 16 mai 1947.2224. 2226. consilier în M. 2. 41-2.S. fond 495 (“România”). 34. inv. decorat prin Decretul nr.1903 Orhei. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă).reea.S. Berindei. Serghei NIKONOV) (1905. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2227. nr. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947).Of. f. Chişinău – 16.Of.B.G. apoi în funcţia de director al S. N.S. Iacob (Iakov) Calica. 47-8. Sergiu (n.I. NEUMANN. 110 din 16 mai 1947. în perioada interbelică. dosar nr. partea I-a. 47-9. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 5603). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. (Litman) Nelu – maior. Bucureşti) – generallocotenent.S. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. al P.I. 44. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). p.A.1915 Lăpuşna. 72 din 26 martie 1948. 1961 cu gradul de gen. nr.G.. Suceava (v. partea I-a.P. de regulă considerat etnic rus.Of.P. preluat şi în Corvin Lupu (2011). 3862). Niculae 2004: 32.P.R.313). în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. partea I-a. C. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.R. p. (1948-1953). 151 din 3 iulie 1948. Cosma 1994: 25.. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D.K.S. emigrat ulterior în SUA (M.

în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. Avram – încadrat în nov. p.E. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. 10093.A.pdf. Nicolschi semnat de Marius Oprea. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78.A. interesant.G. Bucureşti începând cu 1948. MARCOVICI) – ilegalistă. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). Pleşca 2010)316.S. R. tatăl primarului Sorin Opescu. OPRESCU. v. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006.IX. recrutat ca activist de partid în 1946.P. http://www. NUŞEM. în plus. 2233. ocupă diverse funcţii până în 1948. 286 din 10 dec. căsătorită cu ing.N.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. NUŢĂ. a doua soţie a lui Nicolschi.romanianjewish. p. Eugen (n.I.I. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266.R. p. Cosma 1994: 44 corob.a. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v.P.S. 10924). 3977.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. M. în 1948 încadrat la D.P. V. p. fiul lui Nusem-David. nr.2230.XII. ORENŞTEIN.R.P.Of. R.2008. 2417.R. 8319). ORNESCU. Pentru fişa sa de cadre v. partea I-a. 4144). Iosub . partea I-a. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.S. Galaţi – III. 51). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 110 din 18 mai 1945. p.I. angajată la rândul ei în D.P.1921 Tecuci. 37805 din 9 apr.. 1947.XII. nr. demis la 3 ian. Dorel (n. p. poziţia 110). p. Rodna. 2235. 314 315 Vezi şi materialul despre Al. M. Galaţi (M. Alexandru (n. 2237.R. 208 din 10 sept. 1961 pentru sionism. nr.II. 1947. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. partea I-a. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română.S. la adresa sus -menţionată. din 1948 locotenent. 3895). NUSEM FISCH(L)ER. partea I-a. 2239. Mircea (pensionat general). un Ilie Oprescu.Of.Of. Goma 2007: 118. OPREA. OPRESCU.ziarulfaclia.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 225 . Deletant 1995b: 60). 1947. cap. Bucureşti. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. Ioanid 2005: 82).Of. M.pdf. nr.Of. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50.S. 1946. partea I -a. partea I-a. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). 92 din 17 apr. fiica sa. 2240. Arhiva C. 265 din 19 nov.cnsas. NUHĂM. este membru al C. 2231. era lt.ro/documente/cadrele_securitatii/ORNESCU%20ALEXANDRU. 1946 a ministrului Justiţiei în M. Jela 2001: 199-202314). 14. 2238. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei.-col.S.Of. NOVE. Nilu Aronovici. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. sub conducerea lui Al. f.Of. partea I-a. între 1951 şi 1952 la D. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217.25.A. 286 din 10 dec.S.ro/DECESE-COMEMORARI+7451).1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. NICOLSCHI. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M. 96 din 25 aprilie 1946. supra). director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. 10923. 107 din 15 mai 1945. 1945. EDELSTEIN315) (14. (abslovită în 1949). Galaţi. Iozefina (n. 4049). dosar nr. Beri ORNSTEIN. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. nr. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. din 1948 (Cosma 1994: 44). 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. Iancu . când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. 2236. decizia nr. partea I-a. Iaşi (Lista lui Secu 2007. 219. nr. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. nr. fond Neoperativ. n. 2234. Franca Oprescu-Aronovici. nr. III. Nicolschi. p. 2232. 316 Vezi şi necrologul său în nr.P.1921 Bârlad . 162. apoi locotenent în cadrul D.R. 3697 din 30 apr.Of.S.

ORSTEIN. nr. p. partea I-a. & Caţavencu 2004. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. nr.IX. luptător în Spania. 2252.1909 Brusturi. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. 2790 din 16 sept. 1947. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 108 din 12 mai 1948. partea I-a.R. 150 din 6 iulie 1945.Of. iar în viaţa “publică” scriitor. 8318). 253 din 1 nov.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. OSIAS. Ioniţiu 2008:88.S.C. partea I-a. 5672.Of.R.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. p. p. Iacob . decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. dosar nr. M. 9763).1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. 1945 – aug. fond Neoperativ. fiul lui David N. ilegalist (membru P. dosar nr. cu grad de maior. OZIAS. partea I-a. 30 din 6 febr. p. PASCAL. 7086).R. 983).Of. când demisionează (M. 225. şeful D. 1945 în M.Of. 1770). partea I-a. 226 .. p. partea I-a. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). p. 317 Pentru schimbarea numelui v. p. 2246. 2066 din 20 oct. p. Goma 2007: 118). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. partea I-a. p. 220-319. Braşov (ian. Alexandru BINDER317. 2417.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Goma 2007: 118.R. 1945.P. PATRICIU.Of. nr. I.VIII. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. 4706). 122689 din 4 dec. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 2006: 12.Of. Andreescu. în Forţele Armate.C.R. Eduard . Iosif . 1952). (M. partea I-a. N. Cosma 1994: 80. prin Decretul regal nr. 290 din 18 dec. Cosma 1994: 51. nr. Poliţia Satu Mare (M.G.P.R. Solomovici 2004: 590.VI. apoi în Rezistenţa Franceză. 1948 – ian. 2251.P. 2248. 1948). redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). 2244. partea I-a. 10919. (M.d.I. 1947. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 286 din 10 dec. nr. fiul lui Mor şi Regina) .III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 10558). 1948. apropiat al lui Teohari Georgescu. nr.Of. PASCAL. Lupu . 1947. 108 din 12 mai 1948. 182 din 11 august 1947. Deletant 1995b: 58. 3871). partea I-a. p.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Saşa (n. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. 11025. Banu et al. PANĂ. pp. 277 din 29 nov. 2243. nr. Cluj (aug. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. ff. 1951). 2242. nr. 5673). Pleşca 2010: 120-1. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. Bihor – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer.A. Iancovici)) (8. decizia nr. general medic M.Of.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 1951 – iul. (?) PAPP. 110 din 16 mai 1947. 4354). PACHER.” clasa a IV-a. din 1938). 1947 (M. 126 din 6 iunie 1945. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”.1902 Bucureşti – 22. nr. 122 din 31 mai 1947.2241. Mihail (n. 2250. 80-1). 4264). în 1948 cu ordinul “Steaua R.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 4264). directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). 29.Of. nr. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. nr. partea I-a. partea I-a..P. Beniamin . III-a.de profesie ceaprazar.I.S. 1946).Of. nr. p. fiul lui Nathan) (19. 1947.1921 la Năsăud. partea I-a. PALKOVICS.G. PASCAL.Of. OSTROWSCHI.VIII. şeful D. nr.I. 211 din 13 sept. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.S.N. Jela 2001: 213. 2245. 2249. 1947. fond 495 (“România”). Francisc (n. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.Of. Iacob . 1945). şi Stela (n. p. 2247.

p. Bucureşti. 5075. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M.I. Nastasă.Of. nr. 4742). reîncadrat ca funcţionar civil M. nr. 162 din 16 iulie 1948.I .Of. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. partea I-a.P. partea I-a. nr.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi.S. p.Of. Solomovici 2004: 590). partea I-a. p. 5933.Of.T. 2989). nr. Bucureşti în 1948.Of. dosar nr. partea I-a. 272 din 24 nov. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. 1934). (3/1952 vol. (?) PAVLOVICI. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. p.Of. şi repartizat ca medic la Spitalul M. 2260.C. apoi responsabil de popotă. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. p. Alexandru .S. clasa a II-a (1954). POLINGHER. 227 . nr.A. POLINGHER.X. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. 63-65). nr. nr. PLATMAN. M. ff. Malvius .în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p.P.S. calitate în care în martie 1946.G. Arnold (n. p. p. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). Andrei .A. M. PESCARU FISCHENSOHN. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954).instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946).1977). din Serviciul controlul străinilor .Of. Eugen – fost funcţionar. 26. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U.R.R. p. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. 1947. 182 din 11 august 1947. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. partea I-a.C. M.Of. 6640). în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). nr. nr. 2257. M. PLOŞNER.C. (M. partea I-a.2253. al Sectorului II Negru (1946-1947). medalia “Meritul Militar”. 4264). Paul Fr.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a.C.Of. fond Documentar. probabilă identitate cu omonimul angajat la D. 76 din 30 martie 1946. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război.Of. având grad de locotenent. p. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971).R.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D. 5790).G. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. 2256. 24 din 30 ianuarie 1948.Of. 2259. fiul lui Marcu) . 4149) (M. partea I-a. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr.. (M. 2254. al P. 158 din 12 iulie 1948. nr. 7489. şef al Secţiei AGT .R. 2255. 2261. PERLMUTTER. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. p.N. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. partea I-a. (M. Harry – angajat în 1948 în D.I. Mihai . partea I-a. PERLMUTTER. d.Of. PERECZ.P. nr. 10171). 267 din 21 nov. PAUKER. partea I-a. 2265.I. 5127). nr. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). 134 din 12 iunie 1948.]. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. PINTER. nr. PAVLOVSCHI. p. partea I-a. partea I-a.Of. 124 din 31 mai 1948. 2263.Of. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). 1967 . 1 Băneasa (1948-1951). p. 163 din 17 iulie 1946. p. partea I-a. 52 din 3 martie 1948. 5127). 2264.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948).S. Varga 2003a: 247-8). I).P. 108 din 12 mai 1948.G. 10394.A. 2258. 4 din Bucureşti (1955-1956). 707. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. p. 170 din 28 iulie 1947. p. 2262. 4048 [cota S.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 136 din 19 iunie 1945. nr.R. M. 7086).Of. 1945. nr.1902. PERL.

R.Of. PROCA. unde a continuat să activeze în managementul sportiv.IV.08.XII.G. C. V. a III-a.1928 .IV. fd. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Impor t Bucureşti (Cosma 1994: 47. (?) PROTOPOPOV. 2008. ff.1922 Gălăuţaş. în cadrul M.P. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. 3/1952.S. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). 2268.I. partea I-a. Manfred – de formaţie inginer. 318 319 V. 2271. 286 din 10 dec. 4049.G.A.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. fd. nr.I.1999.I. VN – 1993 Oneşti BC) – subofiţer de Securitate la Regionala Braşov/Stalin între 1949 şi 1956. 4142).I.S. ilegalist în Basarabia. de către N. p. nr.a. p. Suceava (1948-1950).III. secţia Administrativ-Politică. partea I-a. maj. a mai avut un frate.P. 03. 2267.S. p. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. I. Goma 2007: 118.V. RAPAPORT. 131 din 8 iunie 1948. ing. 2274. RAFF. revenit în România în 1944.I.M.1981) – evreu rusofon. A. 2273. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. partea I-a. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. p. (M..I. nr. RANGA. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. Cluj.S. M. partea I-a.I. 237 din 17 oct. (Cosma 1994: 30.G. dosar nr. 2270. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.. a.XI./D.2266. la Serviciul Siguranţă. fiul său Jacob (n. p.K. 13. inv.Of. ulterior emigrat în Israel.N. 1945. p.Of. cu Lya. nr.S. Solomovici 2004: 591.R.G. când este trecut în rezervă cu grad de locotenent 318.R.C. vezi şi Mihăilescu 2008:8). la http://www. nr. 384.A.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D. Niculae 2004: 32. Wolf .Of. al P. ulterior locotenent-colonel. 1098.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. partea I-a. Avram RABINOVICI. nr. 7346.D. Israel) – ofiţer M. 10923).B. p. 44). Bucureşti. Cosma 1994: 83). 7489. fd. emigrat în Israel în 1970.C.G. dosare anexe. Simion (n. Lupu 2011. 110 din 18 mai 1945.Of. 2269. (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. la rândul său avocat (C. A.C. Leiba . 228 . dosarul de schimbare a numelui nr. RĂZVAN.ar fi plecat la 17 ani în U. Puiu – (4. dosar nr.A. 6642).ro/documente/cadrele_securitatii/POLAK%20STEFAN. (?) rudă cu Ana Pauker) . după război director în administraţia centrală a C. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D.1903 Cetatea Albă – 29.. 5/1.C. Solomovici 2004: 590.C. cu grad de chestor M.I. şeful D. Anton (1927 – 11. Sergiu FAHRER319) (n. 4968).pdf. emigrat în Israel în 1976. 2276. căs. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962). 104 din 7 mai 1948. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. nr. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. 13-16.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. citat şi în M.Of. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu.I.R. I). nr. Cosma 1994: 52). 2275.K. Ioan / Isac (n. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. Cosma 1994: 48).. Goma 2007: 118. Argeş” din Piteşti (1963-1974). 9071. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr.P. (M. Stefan (10.I. la începutul anilor ‘50.S.R.P. 151 din 3 iulie 1948. Julian.S.Of.2010 Bucureşti. nr. Bucureşti: Humanitas.S. partea I-a.. vol.cnsas. partea I-a.Of. Victor (n.R.. “Mişa”) (3. decorat prin Decretul nr. 163 din 17 iulie 1946. 231 din 10 oct.I.. ofiţer (ajuns via S. Documentar. POMERANTZ. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.P. f. nr. (adjunct al lui Grigore Naum). POL(L)AK.. ulterior director comercial la I.U.M. POPIC(U). 170 din 28 iulie 1947. partea I-a. & Caţavencu 2004.S. POPLICHER. nr.S.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 1947. 8800). 1945. 1/1948.V. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118.S.A. PREISZLER.R. D.I.A. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M.D. 5603). p. p.1929 Soveja. (A.R. partea I-a.Of. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. infiltrat după august 1944 în conducerea S. Sergiu (n. 2272.S.k. fiind recrutat de N.

P. 6672). f. 2282. p.C.Of. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 110 din 18 mai 1945. 2280. 1946. partea I-a. Toni .2277. 62 vol.I. p. inv. 2002: 52-3). Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D.. 165 din 24 iulie 1945. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.a.S. 99 din 2 mai 1947. partea I-a. RIEBER. u. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p.A. partea I-a). 65 din 18 mart. partea I-a. I). REUŞ. 3/1952 vol. 1944 – iulie 1945) (M.Of. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50.A. 4049). nr. 2278. 2284. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). 2289. 1945. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956.. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. 3699 din 30 apr. nr. I. p. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. 1946. p. în mai 1947 şef de secţie (M.P. p. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. RIGMAN. cu grad de lt.C. nr. M. nr. în mai 1948 avansat comisar (M. A. 2287. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. nr. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. nr.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. partea I-a. Ionică . nr.I. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2290. RIEBER.I. (v. 1947. nr.Of. partea I-a. v.Of.. 110 din 14 mai 1948. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. nr. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945. 4313). 1947.”.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2429). 110 din 18 mai 1945. 10557). în 1950 lt. 2285. 6306). p..Of. probabilă identitate cu “Brey. partea I-a.Of. Ştefan (n.I.Of. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. M. 6306). 4049). p. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. 2888 din 12 dec.. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. 4049). menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. partea I-a.S. nr.P. nr.S. documentar. cu grad de comisar-şef. M. 11024. în sept. în cadrul Comandamentului Trupelor M. REIGLER.Of. RICHTER. 4313) şi transferat la D. 2292. p. REITER. 110 din 14 mai 1948. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.090. M. partea I-a. partea I-a. REGENTRAICH. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. 277 din 29 nov.-col. nr. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. 2283. 2293. (M. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.A. nr. fd. al P. partea I-a.G. RITNER. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. v. 229 . partea I-a. nr. (Duţu et al. 2429).şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). nr. 171 din 29 iulie 1947. 2288.Of. în 1952 funcţionar M. RETY.S. ROHRLICH. REY..-col.R. 126 din 6 iunie 1945. 4315.G. RIEGLER.Of.I. p.Of. (nr. p.A.Of. partea I-a. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. 2291. Samuel – din aprilie 1945. 1944 – iulie 1945) (M. partea I-a. RECK. 5467). REUSCH. 110 din 18 mai 1945. p. 18).. Nicolae . 8019 şi nr. Romanţă . nr. REGENSTEIN.Of. M. 65 din 18 mart. 110 din 14 mai 1948. partea I-a.Of. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C.Of.A. (Dobre et al. p.S. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. promovat maistru în mai 1948 (M. ? . partea I-a.în 1946 şefă de birou în centrala M. Paula . dosar 10. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D.Of. 4707). nr. p. p. p.Of. 2279. 2006: 80). REIBER. partea I-a. 1948. apoi promovat rapid. 4048).I. I. v. 46 din 25 febr. 2281.R. 2286. 209 din 14 spt.Of. p.

151 din 3 iulie 1948. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. la Serviciul Lagăre al D. nr. 2301. partea I-a. 36 din 13 febr. 1947. p.G.în noiembrie 1945 încadrat în M..I. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. Ana .din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. 232 din 7 oct.A. Liviu (n. 1322). ROSEMBAUM. 1945. partea I-a. 142-4. nr. Adalbert Rosman) (d. partea I-a. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M.R. 5603).C.I.. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.III. 2297. ROSEMBERG. 8320. 10092). Goma 2007: 118. 1947. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. nr. v. p. Bihor (M.S. 13. ROŞCU.p. nr. p. ROSENFELD. 5227). 1947 în M. p.G. 5127). 165 din 24 iulie 1945. RODELSTEIN. în 1948. 3943). partea I-a. partea I-a. 162. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. 3/1952 vol.Of.1913 Roman) – de formaţie contabil..A. RONAY. 4049). 51 din 2 martie 1948.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. p. nr. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. 5127).angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. decizia ministrului Justiţiei nr. membru de partid din 1945.A. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d.. p. iar în oct.I. (nr. 3699 din 30 apr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. M. fiul lui Avram) (n. 1944 – iulie 1945) (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. 1. partea I-a. nr. 4425). p. al P.Of.A. nr. partea I-a. (1962). v.A. 1945. 140 din 19 iunie 1948.Of. 275 din 30 nov.C. nr. partea I-a. I. I). 264 din 14 nov. ROSMAN.Of. 10416). Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. din sept.Of. partea I-a. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. ROSENBERG. RONI. p.C. p.Of.A.1133. 2294. (M. nr. ROSEMBERG.II.a. nr. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 2310. 2307. 2306. ? .C. p. partea I-a. ROSEMBLAT. 9926). N. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. (1952). 110 din 18 mai 1945. A. 6686 din 28 ian. (M. 2302. 136 din 19 iunie 1945. 2296. nr. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 2304. ROSENSVEIG.M. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). Salo .A. al P.Of. Emeric .G. u. Estera – funcţionar civil în cadrul M. 2308. Emanoil . p.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). nr. 2299. p. partea I-a..C. p. 6306).Of. (M. 1947. 119 din 29 mai 1945. nr. a M. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. M. 1946.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1 dec. Noe (n. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p..I. partea I-a.P. ROSENBLUM. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. nr.I.Of.P.Of.Of. ROSENFELD. 2305.Of. (1952). Andrei .M. Mihel REISMAN 320 320 V.M.R.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 136 din 19 iunie 1945. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. 2303.I. 2300. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 259 din 12 nov. pp.I.în nov.I. M. 111 din 17 mai 1947.R. ROSEMBERG.E. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. cap. 2298. 62 vol. încadrat în D. partea I-a. n.M. nr.C. al P.Of. inv. partea I-a. Cosma 1994: 5). nr. Aron – medic. al P.Of. ROSENBLUTH. 2309.I. 1910. partea I-a. 208 din 10 sept. 1. Mihail (n. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M.Of. ROMAN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2295. 230 . 10815).IX. p.G.P. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945).

1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. serviciul raional Stalin. nr.P. iar din 1 dec.I. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. 2278). în 1952 căpitan. trecut în rezervă la 31.Of. Arnold .C..Of. nr.Of. 189 din 21 august 1945. nr. 7085. 134 din 12 iunie 1948. fiul lui Sigismund şi Maria) . Roza – din 15 ian.). Cosma 1994: 82). dosar nr.A. ROTMAN. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). 8318. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a. 2324. ROTENSTEIN. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. 10923). 29 din 5 febr. 5673). 2316. Haim şi Toni. 1948.I.S. p. M. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M.N. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ROT. Kovacs 2006.Of. ROTMAN. 21 din 27 ian. 2417. partea I-a.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. fond Neoperativ. 1896)..Of.1985) – membră departid din 1944. 1947. Ioan – după război detectiv în centrala D. nr. 211 din 13 sept. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.1961 cu grad de maior (Arhiva C. p.S. p. ff. în 1948 încadrat la D.1915 Tg.N. p. 1947. M. 182 din 11 august 1947.2311.A.06. M. ROTHMAN.I.S. ROTMAN. partea I-a. ROZEMBAU. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. nr. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. nr. M.anchetator al Securităţii activ la Oradea. 2888 din 12 dec. M. Oradea. 62 din 15 martie 1948. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. nr. nr. ROTTERBERG. partea I-a. Solomovici 2004: 594. partea I-a. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti.C. 222 din 25 sept.Of.Of. p. p. 1947. 869).2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. p. unde în 1959 este avansat la grad de maior. 220-231. nr.III. 2318.A. nr.Of. inv.Of. partea I-a. 2315. (nr. p. partea I-a. 8321. p. p. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. ROTH. partea I-a. 208 din 10 sept.a. 3077). nr. 1945. ROTENSTEIN. f. nr. Iaşi. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. dosar nr. ROTENSTEIN. 2322. 592). 2325. 157 din 14 iulie 1945. 219. nr. ROTH. 1701 (cota S. în 1951 avansat locotenent. 2326. M. 2312. M.. 10922). 2323. partea I-a.I. ff. fond Neoperativ.G. 5075. ROTH. ROTENSTEIN. partea I-a. Ocna. u. 1947. p.. 1948. 150 din 6 iulie 1945.Of. p. Suceava.M.I. I. 10171). ROTH.R. partea I-a. 2417. ff. nr. 30 din 6 febr.Of. 2314. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. Moly (15. 2320. partea I-a.P. 1948. p. David (d. nr.C. 5982). p.S. 1947. 30.Of. 2313. 1947.Of. fond Documentar. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. 231 . partea I-a. 286 din 10 dec. 2317.Of. 1946. M. nr. 3/1952 vol. dosar nr. 267 din 21 nov. fraţi: Baruh.N. fond Neoperativ. 122 şi A.X. nr. partea I-a.R. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman.IV. 2321. ROTENSTEIN. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M.R. 82 din 7 apr. 220-231. nr.1916 – 15. p. p.XII. al P. 983). partea I-a. 10432.S. p. Berindei.Of. după război comisar. ROTMAN. M.N. 62 vol. 208 din 10 sept. 2319. la 03. partea I-a.Of. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. p.A.P. 286 din 10 dec. p.S. (M.. 7350). v. 8321).I. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi.1904. Iaşi. 2417.Of. partea I-a. 1947. Francisc (n. I). 99. ulterior cu grad de ofiţer în D. nr. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. partea I-a.R. 11024).. 60 din 13 martei1 1947. Aron – funcţionar civil în cadrul M.Of. dosar nr.

1917 Budapesta.S. 164 din 23 iulie 1945. p.R. Gheorghe (n. ROZENBLAT..A. p. nr.Of.E. Goma 2007: 118. 62 vol.a. RUFF. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. M. cu Jutka. nr. dosar nr. RUJAN. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. I. 4813). 5127). 39.Of. partea I-a. p. p.I. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. F. p. 136 din 19 iunie 1945. SALCZBERGER ) (n. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. nr.. 2336. nr. nr. u. RUBINSTEIN. 6260.S. 2335. p. Lupu 2011. partea I-a. 2888 din 12 dec. apoi. p.Of. 116 din 21 mai 1948. Levy 2002: 124. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. apoi membru în Colegiul M. Deletant 1995b: 62. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). v.1990) – în 1948 angajat în cadrul Societăţii Româno-Export (M. în 1952 cu grad de lt.R. partea I-a.Of. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). p. 1947. I. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan.Of. 232 . p.pdf. p.Of. 1128. nr. 2279). Oradea. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. 31 din 7 febr. fd. 108 din 12 mai 1948. 6. f. 2333. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). Elisabeta – din dec. Gyuri REISZ. partea I-a. v. 1011). în M. partea I-a. Dobre et al. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. partea I-a. 8320. Pagani). 1948. p. partea I -a.P. RUSU. 4510..N. 2337. 208 din 8 sept. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. 2003: 208 şi 2001II: 43. 3/1952 vol.907 din 28 aprilie 1048. în 1992. p.Of. I. Solomovici 2004: 594. 1948.A. Moise – medic.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. 34 din 11 febr. 194 din 25 august 1947.I. vol.Of. al P. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. inv. partea I-a. http://www. nr. apoi director la Ministerul Agriculturii. nr.A.R. RUBINSTEIN. 1947.I. & Caţavencu 2004.T. ROZENSWEIG.Of. a avut doi copii: Pal şi Vera (căs.C.. 12.Of.. SABĂU “SZABO”. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/ 948.VIII. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. RUBINSTEIN. nr. S. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. 75). partea I-a. I. (nr..iiccr. 2334. 322 V. M.2327. 7424).C.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. M. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. RUCKERSTEIN. în revista 321 Românizarea numelui în baza deciziei nr. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). partea I-a. 323 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. 209.G. 3694 din 30 apr. partea I-a. p. v.E. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. 4264). 2332. 208 din 10 sept. Cosma 1994: 49. C. cu grad de colonel. partea I-a. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr.S.R. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. 286 din 10 dec. 2328. 126 din 2 iunie 1948.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. nr. 323 2338. Crăciun 2009: 305. Cosma 1994) (?).E. 1948.M. citat în M. ROZEN.Of.-maj. 7681).C. Wilhelm [RAFF?] . 2006: 78. 101.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.I.Of. I.C. ROZENBAUM. 62 din 15 martie 1948. Eugen (n. Paul . Ungaria . 110 din 18 mai 1945. M. intervievat de R.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. & Caţavencu 2004.III. 6)322. nr. p. 2331. M. partea I-a. nr.R. nr. 11026).. E. căs. 4049).R.I. Iancu .R. Partea I-a. din sept. p. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii..I. 2330. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. Solomovici 2003: 210. fiul lui Bela şi Erzsi321) (15. (M. 2329.Of. 1947. 10923. Levy în Israel în 1991. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946.

Of. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”).jurnalul.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940).. /(ex. nr. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii.Of. 10200. p. după trecerea în rezervă membru de partid.C. nr. cu referat de cercetare la fd. “dosare adiţionale”. fost ilegalist. p. nr. 10127 din 31 ian. nr. 2038). 2341. partea I-a.Of. 1240.. 270 din 21 nov. p. 1945.S. ulterior jurist325. SAMSON.. din nov. SAMSON. 3293. nr. inv.XII. 70.I în străinătate (Solomovici 2004: 61).P. C. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D.Of. Samson SCHWARTZENBERG324) (n.Of. 39 din 15 febr. SAMOILOV (/Samuel). al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 256 din 5 nov. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). partea I-a. nr.Of. C. f. 1946. 6).G. SAVIN. 1946 în M. 12). ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 2. partea I-a. partea I -a. nr. 2339. 2349. partea I-a. Ana – agent al M. SAMUEL. 2 din 2 ianuarie 1948. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. 9500. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.A. al P.N. SAMUEL. 2345. 326 V. 808. R. 267 din 21 nov.R. SAMUELI. 245 din 23 oct. M. nr. 10314. 55 din 6 martie 1948. partea I-a. SANDOVICI. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a. 275 din 30 nov. Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. 2417.Of. 2348. partea I-a. 1947. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Ioanid).S. 1947. anexa la dosarul nr. fond Neoperativ. Teodor (n. http://www.S. nr. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. aprobare prin decizia nr. partea I-a.. nr. 62/1978.S.P. 2347. dosar nr.G.Of. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Minimum din Israel (nr. p.C. p. 1947. SCHACHTER.html). 1947.Of.R. demascat de serviciile israeliene în 1965. lagărul de la Oradea. Cosma 1994: 38. p. 2003: 487 ş.247 din 30 sept. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D.P. 219. 2006: 78). SAIDER. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 5227.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. M. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. 136 din 19 iunie 1945. 2350. 1945.Of. p. 2340. 225. p. fond 495 (“România”). p. partea I-a. p.S. 9849). partea I-a. Şerban (n. 2343. 1947. M. nr.. 324 325 V. partea I-a. iulie 1910 Stanislawow. 27 din 3 febr. 233 . nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 140 din 19 iunie 1948. Ioanid 2005: 125). 60 din martie 1992). 97.. 1914) – colonel de Securitate. Teodor Herbert STERN326) (n. (?) SAUCIUC.S.A.G. 2342. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M.R. 45. p. Lupu 2011. 9500). subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al.u. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). 10416). (Troncotă 2006: 54-5. (1952). 2346.P. p. M. Francisc (zis Öcsi) (n. inv./M. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D.Of.M. 2344.C. nr. 245 din 23 oct. SANDBERG. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. 5127). 1946 în M. M. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia.

nr. SCHIP.P.. 3697 din 30 apr. p.A. 3957).P. 4049. funcţie în care este avansat la grad de lt. SCHAHTER. 2 din 2 ianuarie 1948. v. 2352. p.Of. partea I-a. 2356. partea I-a.Of. 2363. Goma 2007: 118. 155 din 8 iulie 1948. (şeful Serviciului “H” Cifru). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 75). 168 din 27 iulie 1945. 2002: 342-3). SCHACHTER. la D. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. p. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994).Of.G.P.. SCHLESINGER. Deletant 1995b: 57. 2362. probabilă identitate cu Otto Schechter. partea I-a. SCHNAPP. 110 din 18 mai 1945. nr. ulterior locotenent-major.Of. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 110 din 18 mai 1945. iar din 1 dec. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 144 din 25 iunie 1948.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.C.asymetria. partea I-a. p. 2366. M. 2354. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. M.. 182 din 11 august 1947.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 2361. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. directorul penitenciarului Iaşi. 4048).S.S.S.a.P.P.G. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p. 239 şi nr. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . partea I-a.S. 5467). p. Mendel . nr. p.php?name=News&file=print&sid=252 234 . partea I-a. 2364. după înfiinţarea D. 2359.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. partea I-a. 1947. M.. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. nr. Sabeş [?] . 4049).Of.Of. SCHMERLER. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 286 din 10 dec. partea I-a. 108 din 16 mai 1945. 3697 din 30 apr. ofiţer M. p. nr. 6412. SCHAFFER. partea I-a.Of. nr. nr. 110 din 18 mai 1945. 198/1951) (v. 9 din 12 ianuarie 1948. 327 V. Erwin – în 1953 membru U. p.a. 5359). Jela 2001. 3694 din 30 apr. 7087). SCHILLER.Of.org/modules. SCHILERU.. 10924). Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. p. nr. M.P. căpitan.Of.C. partea I-a.G. 4313.Of. 9594). p. al P. SCHMERLER.R. 10151). partea I-a. Duică 2001: 54).S. 248 din 27 oct. nr. nr. 144 din 29 iunie 1945. SCHATER. în iulie 1945 transferat de la D.Of. la Direcţia Siguranţă (M. p. 110 din 14 mai 1948.P.Of. 2358.T. Zelig . M. 4049). p. 9 din 12 ianuarie 1948. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. partea I-a.G. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87).G. 2006: 81. 12). SCHLESINGER.2351. 2360. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. 2357.I.M. (u. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). SCHACHTER.anii’50 (Berindei. b). p. 2355.Of. M. 110 din 18 mai 1945.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p.G. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. brigada a III-a. p. nr. v. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. Cosma 1994: 50. SCHAER. Dobre et al.G.Of. ulterior profesor universitar la Iaşi327 (Ursache f. M. 1947. Moise . Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M.-col. http://www. 1947. p.P. SCHMERGER. propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. v.Of. 2365. partea I-a. nr. 5708). partea I-a. partea I-a. 266 din 17 nov.Of. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Paul – ofiţer încadrat în D. 2353. nr. (M. nr. Duţu et al. nr. nr. 240.

detaşat cu misiuni în Germania şi U. v. Luiza .G. SCHREINER. plutonier major la D. Bucureşti (Jela 2001.Of. SCHRAFT.P. p. Ana .Of.Of.G. avansat maior de Securitate în 1960.2367.P. 4049).R. p. menţionat ulterior ca plutonier major al D. SEGAL. 1948. SEGAL. Solomovici 2004: 597). partea I-a. 222 din 25 sept.A. 121 din 31 mai 1945. nr. 10433. p. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. nr. SCHULMAN. 4048 [cota S.S. p. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. SCHÖNBERGER. partea I-a. 289 din 13 dec. p. p.N.S.Of. (M. (M. 2382. până în 1946 (M. ff. Jela 2001. 1946. 41 din 18 febr.I. 5133). Solomovici 2004: 598).S. Ilie . ? – locotenent.A. Cosma 1994: 48). SEGAL. a D. nr. SCHWARTZ. (1948-1952) (C. (M. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. Bucureşti (Jela 2001. 2380. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. Solomovici 2004: 597. 4315).P. 678. SCHOR.A. nr. p. 2386. 1349). în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D..S. partea I-a. nr. 2374. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie.R. 104 din 7 mai 1948.S. 2429). 2630). nr. p. Vera . Solomovici 2004: 597). 65 din 18 mart. 2372. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). nr. 1947.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.. p. partea I-a. clasa a 4-a de salarizare (M. partea I-a.fost croitor. Nastasă şi Varga 2003a: 63. SEGAL. SCHWARTZ. 4517) 2378. dosar nr. SCHWARTZ. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Jela 2001.şefă de birou în D. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. partea I-a.S.S. partea I-a. SCHNEIDER. la Circa 17 Poliţie (M. 222 din 25 sept. nr. nr. partea I-a. 5673)..S. p.G. 2379. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M.Of.Of.S. între 1946 şi 1 dec. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. partea I-a. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de 235 .P. 6710).Arhiva C.în 1946 impiegată în centrala M. nr. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. 1946.I. 81. Solomovici 2004: 599. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. 1946.I.. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. 150 din 6 iulie 1945. M.R. 188 din 16 aug. 2376. partea I-a. Lupu 2011. 110 din 14 mai 1948. 2385.în nov. Niculae 2004: 32. SCHVARTZ. 63-65). Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. 10433). 2371. M. nr.G. Solomovici 2004: 595).P. partea I-a. SEGAL. 1948. 2369. 1946. 2377.S. 2368. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M.P. Iosif (n.P.Of. nr.R. 2384. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). SCHULLER. nr. în sept. 2381.Of.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major.Of. partea I-a.G. 1946. p. 2373. p. 257 din 6 nov. 82 din 7 apr.]. Mendel .Of. Simion – fost muncitor. 2375. 651-2. 2370. p. 9880). 12859. nr. 4144). 72 din 26 martie 1948. 136 din 15 iunie 1948. SCHWARTZ. p. partea I-a. SCHWARTZ BERCOVICI. M. nr. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. p.Of. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. 110 din 18 mai 1945. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu. 3699 din 30 apr. partea I-a. 3080.Of.Of.Of. Solomovici 2004: 595). Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M.Of. 2383. Mauriciu . SEGAL. SCHWARTZ. fond Documentar.

Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). partea I-a. p. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. p. partea I-a. Martin . 182 din 11 august 1947.. nr. p. 1947. 1/1948. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. I. 1947. 4358). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu 236 . “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. SEPEANU. p. partea I-a.I. partea I-a. SEMAN. ff. 10923). 7083. M. 242-248 şi fond “D”. 225.P din 19 aprilie 1948. p. nr.. la Biroul Siguranţă. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.Of. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. p. pentru câteva luni în 1950. 1947.A.Of. 2390. fond 495 (“România”). apoi exclus din partid. partea I-a. 1946. nr. M. ulterior cu evoluţie necunoscută. p. 11158. 8320. 26979. 126 din 6 iunie 1945. 4049). nr. vol I. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. p. DJ nr. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). 4264).G. nr. din sept. apoi ofiţer în S. 3895). 2389.. 292 din 17 dec. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. nr.R. D.Of. nr. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor.Of. Şandor (n. 111 din 15 mai 1948. M. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. p. la Circa 26 Poliţie (M. Deletant 1995b: 58. SEGAL. p. Bucureşti (decizia nr. Ionaş . 11082. 2393. dosar nr.Of. partea I-a. dosar nr. SEGALL. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. SENATER. 1896. 286 din 10 dec. la D.Of.S. 1947.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. v. dosar nr. 2387. 23. partea I-a.I. p. nr. partea I-a.Of. 9 din 12 ianuarie 1948. 7346. eliberat în 1957.S. nr. p.S. 2392.R. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI.S. Banu 2008: 325. 110 din 18 mai 1945. 239 şi nr. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. nr. p.10. partea I-a.A. p.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. 10927).Of. 1945. 2412. M. 3700 din 30 apr.Of.P.A. SEGALL. 23. Bucureşti (1948-1952). director adjunct al D.M. L. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. 2396. 157). partea I-a. 107 din 15 mai 1945. SEGAL. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M.P. nr.R. nr. nr. Mandi . Teodor Alexandru (n. dosar nr. A. 60 din 13 martei1 1947. 895). 108 din 12 mai 1948.I.P.Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. ulterior director al D. 4049. f. nr. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. p. inv.Of. ff.I.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. fond “P”. Ordine şi Instrucţiuni 1959. partea I-a. 2278). şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. 869) 2395. 238 din 14 oct. Bucureşti (1948-1950). Arhiva Operativă M.P. v.Of. ofiţer de carieră (demis în 1941. (M.S. I.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.. 13-16. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). până în 1948. vol. 286 din 10 dec. partea I-a. demis şi chiar degradat. partea I-a. p.P. Nina – din 1 oct.G. Moise .M. 2. p..Of. M. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 9718).G. nr. (M. partea I-a. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. partea I-a. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. partea I-a.R. 4708). fd. partea I-a.I.G.1914 la Bucureşti. 1947. 29 din 5 febr. nr. 66 din 19 martie 1948. 62 din 15 martie 1948. SEIDMAN. nr.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 110 din 18 mai 1945. transferat de la D. 3617. M.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 2388. 2394. 4266). nr. p. M.Of. 2391. 10985. SEPEANU. 108 din 12 mai 1948. & Caţavencu 2004. 208 din 10 sept. partea I-a. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. în 1959 locotenent-colonel. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. M. f. p. inv. nr. 3697 din 30 apr.Of.Of. (?) SEP. 253 din 5 nov. ulterior maior.U. M.R. partea I-a. Îi plăceau chefurile şi femeile.Of.P.I.Of.

nr. SILER. Opriş 2006: 66). partea I-a. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. din 1948. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.Of. 2400. nr. şi http://www. Goma 2005: 4. 2397.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. vol. 286 din 10 dec.G. Nina .membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. 330 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. nr. în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.ro/?location=view_article&id=1359. SIEGLER. Sava – încadrat în D. 1947.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major.Of.P. nr. 157 din 14 iulie 1945. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. fost avocat. nr. nr.R.Of.Of. nr. David – sublt.Of. apud C. Herbert (Belu) Zilber. 1947. 5122). 2. Iosif (n. Caracal.P. anchetator a D. SIMION. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. U.Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 2399.I. fond D. exclus pe motive disciplinare). 126 din 6 iunie 1945. 206 din 1 sept. f. Slatina. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit 328 329 V. Goma 2007: 118. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). Solomovici 2004: 599). secretar de partid al Direcţiei.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86.192418.S. p. al P. SIMON.M. Jean . în mai 1945 (M. vol. nr.P. M. partea I-a. 4706). radiat din registrele de rezervişti pe motive rasiale în 1941.1960 (Solomovici 2005