Sunteți pe pagina 1din 33
12 fina sa Namal cl srmane istofor se opreste. id 0 icf. Infeleg cumva printrerinduri,c& aceasta este 13 ccunoagte meni ase orbeste prin viat te. twecutul, 8 trebut 1. condus doar de pre imfn la prerea mea, spun eu, dupA cfiteva clipe eezitare, ch omal ar tebui s¥ ibA acces benefice dezvoletrii mele ca tin cu ce tar vin din tecut 0 actiune anume, poat istumare total sot = Bine, dar nu am actionat tn conformitate cu legea karmei?tntreb eu. Nu ai spuse8 fiecare om are 0 Mf hotirise sl mt reap. Sta fn pat gi ma glindese daca a5 fi fost mai ferict legtind alt drum. Nu cred, cic 14 1s ‘Schijez un zimbet de complezenfs, incercind 88 fac 0 invirte cu mine. Din ce in ce mai repede pana ind total se transforms inte-un vortex de lumina, M8 sim imale ciudate, peisaje fants redate incit fi face impresia findesc ch ceea ce tibese acum exte de fpt on i care mis arth coma put fs v8 nimic deranant pnd scum, no pot spunec& sunt ‘Annie ese din bai im pute ca, MA bucur cd na iu pon mle tagsre ajungem I vers, spre no face a8 cond spone 8 ne fbim. Ma fmbrac ima, Invos © durere de cap. lectm, Dupa plicutele de pe 126 ses infeleg cd ne alam intr-o suburbie a orasului Chicago. are mi-ar fi plicut in America? "Annie opreste masira in feta unei galeril Citese: Chi- cago’s Modem Art Gallery. Vad cum 0 mare de fotografi se aruned asupra noastrl Deci, pnd la urma a5 i ajuns st aici foarte important! Deschid portiera afisind un aer supe rior, ins constt cu uimire c8 toate blivurile sunt indreptate cate Joshua, Un om masiv, usor wanspirat isi croeste ew grew dram prin maltime, ~ Paul ia pe Joshoagi eri v8 a ajune 4 televisiunea! Prind copilul de mand gi mi arune in valtoarea umand, (Cu greu reuseses8 nimerese intrarea Usa se deschide si vid mirat acelasi gen de uct ca si Jn sufragerie, numa ch aici sunt de dimensiuni impre- sionante, Oriunde inte eapul,albastul acelaireal, foarte aproape de culoarea octior li Joshua, imi izbeste retina, ‘Un ropot de aplauze mi face 83 ies din starea de contem ple. ‘Vad cum cineva mil smulge pe pusti din mana si se pac si) monteze olavaliea. O femeie brunet, frumoash © apropie de mine cu aceeasiintenjie. O refuz politicos, Inst ea ma priveste contrariatt. Dupa edteva clipe, dou reflectore putemice se aprind, lamindnd centrol sali, unde In fafa unui microfon recunose pe barbatul corpolen, cave ‘e primis fa sosie. In sptee ll Joshua impreund ou Annie sali dot baat. Se aus: ~~ Suntem in direct! Tre, doi, unv In sala fn care se astermuse 0 linigte mormantala se facw ait vocea birbatui, = Chicago's Modem Art Gallery, are placerea de ‘anunja deschiderea ofiialé a expozitci .Lumi paralele” a ‘ntrului Joshua Berg. Invit acum la microfon pe domnal iw Stuart Lancaster, critic de art, care a sosit special din ia, pentru ane fi alturi cu aceastd ocazie. "Acesta incepe sf vorbeasca, aductnd cuvimte de lauds smentindu-si pozifia, In eap incep s8 mi se invirth {ot felul de dei, Incep s8 mi uit cu atenge la pictur. li dau seama ef sunt ferestre deschise catte alte lumi, mi fice, interesante, ciudate, care te captiveaz8, inductind o stare de bi nefireasca, edci cu ct le aprofundezi, cu a es Ia supratata facindute 38 doresti s2 le explorezi si mai profund. Nu Miu elt stay asa, Inst o mand intinsd ma seoute din reverie. Este 0 femeie de vitstd medi, blondd, inal ugor ur, ‘imbricata int-o rochie galbentipator. Probabil c& privirea ‘mea miratéo face pe interlocutoares8 spund: Sunt profesoara lui Josh. Nu ma recunoasteti? = Ba da, scuzajima,replic eu it intind mana, gindin pred, izertatia ei gi mu mB pot abfine

S-ar putea să vă placă și