Sunteți pe pagina 1din 3

Aspecte introductive legate de Audit intern

Auditul este o examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un mod eficace si apt in vederea atingerii obiectivelor" Auditul se foloseste, atat cu titlu preventiv,in cadrul unui program de audit pentru aprecierea eficacitatii unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu, calificarea si urmarirea unui furnizor, dar si cu titlu curativ, in situatii delicate: faliment (insucces) al prestatiilor, stari de lucruri. Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o activitate independenta de aprecierea sau controlul operatiilor; el este in serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un control care are drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale. Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii in exercitarea eficace a responsabilitatilor lor furniznd analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile examinate. Auditorul intern este vizat de toate fazele activitatii intreprinderii care intereseaza Conducerea. Aceasta implica faptul de a apela pna la aspecte contabile si financiare pentru atingerea unei intelegeri depline a operatiilor examinate. Pentru a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate activitatile urmatoare: examinarea si aprecierea sinceritatii, suficientei si aplicarea controlului contabil, financiar si operational si promovarea unui control eficace la un cost rezonabil; verificarea conformitatii cu politicile, a planurilor si a procedurilor stabilite; verificarea la ce punct activele societatii sunt justificate si prezervate de pierderi de orice natura; verificarea exactitatii informatiilor utilizate de catre Conducere; evaluarea calitatii actiunii in punerea in executie a responsabilitatilor asumate; recomandarea de ameliorari operationale. Auditorul este persoana care are calificarea si care este mandatat pentru a conduce toate componentele unui audit. Nu apartine unei caste superioare si nu este investit cu nici o putere; Constata fapte; Respecta principii deontologice stricte; Apartine unui corp nou de meserii creat in ultimii ani. Responsabilitatile auditului intern in cadrul organizatiei trebuie sa fie clar stabilite de catre Conducere. Autoritatea sa trebuie sa permita auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri si la persoanele care au un raport cu subiectul controlat. Auditorul intern trebuie sa fie liber sa verifice, sa estimeze valoarea politicilor, a planurilor, a procedurilor si a rapoartelor interne si externe. Responsabilitatile auditului intern sunt: de a informa si consilia Conducerea, in acord cu deontologia Institutului International al Auditorilor Interni; de a coordona activitatile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel inct sa garanteze ct mai bine posibil securitatea controalelor si eficacitatea organizatiei. In indeplinirea functiilor sale, un auditor intern nu are asupra activitatilor pe care le controleaza nici responsabilitate directa, nici autoritate. Din aceste motive, controlul si avizul auditorului intern nu trebuie in nici un mod sa descarce alte persoane de

exercitarea responsabilitatilor care le-au fost repartizate. Independenta este esentiala pentru eficacitatea auditului intern. Ea se obtine, in primul rnd, prin statutul sau si prin obiectivitatea sa: statutul functiei de audit intern si sustinerea pe care i-o aduce Conducerea sunt determinanti majori ai actiunii si ai valorii sale. Din acest motiv conducatorul functiei de audit intern, trebuie sa fie atasat unui compartiment a carui autoritate acopera un domeniu intins si asigura, la recomandarile sale, o actiune eficace, adecvata actiunii sale eficace vis--vis de recomandarile auditorului; obiectivitatea este esentiala functiei de audit. Pentru acest motiv, un auditor intern nu trebuie sa defineasca si sa puna in loc proceduri in orice activitate normala supusa la controlul sau; aceasta ar fi de natura sa compromita independenta sa. Auditul financiar nu raspunde exact la aceeasi definitie ca in cazul auditurilor externi si interni. Exista intr-adevar o diferenta intre periodicitatea verificarilor, gradul lor de precizie, natura datelor examinate. Datele financiare utilizate pentru gestiunea curenta sunt urmatoarele: Bilantul Contul de rezultate Cifra de afaceri Evolutia cheltuielilor in functie de natura lor Variatia imobilizarilor Clienti si furnizori Posturile de trezorerie Bibliografie Bibliografie Audit si control financiar, Petre Brezeanu, Iulian Brasoveanu, curs format digital, Biblioteca ASE Bucuresti

Definitia auditului

Auditul este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare n ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o ndruma pentru a-i mbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajuta aceasta organizatie sa si atinga obiectivele evalund, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de guvernare a organizatiei, si facnd propuneri pentru a le consolida eficacitatea. Codul Etic al Institutului Auditorilor reprezinta principiile relevante pentru profesia si practica de audit intern si regulile de conduita care descriu comportamentul asteptat din partea auditorilor interni. Codul Etic se aplica att persoanelor, ct si organismelor care furnizeaza servicii de audit intern. Scopul Codului Etic este promovarea unei culturi etice la nivel global n cadrul profesiei de audit intern. Activitatea de audit este un departament, divizie, serviciu, echipa de consultanti sau de orice alt practician care ofera o asigurare independenta si obiectiva si servicii de consultanta care contribuie la adaugarea unui plus de valoare si la mbunatatirea operatiunilor entitatii. Activitatea de audit ajuta aceasta organizatie sa si atinga obiectivele aducnd o abordare sistematica si metodica la evaluarea si mbunatatirea eficacitatii proceselor de management al riscurilor, de control, si de guvernare a entitatii.

Codul de etica, stabileste standardele de conduita pentru auditorii financiari si stabileste principiile fundamentale care trebuie respectate de catre auditorii financiari, n scopul de a atinge obiective de natura generala. Profesia de auditor financiar, la nivel mondial, se desfasoara ntr-un mediu caracterizat prin culturi si reglementari diferite.
Elaborarea Codului are la baza faptul ca obiectivele si principiile fundamentale sunt, egal valabile pentru toti auditorii financiari, indiferent daca activeaza n firmele de audit financiar de practica publica, n industrie, comert, sectorul public sau nvatamnt. O profesie este caracterizata prin cteva elemente, inclusiv: Detinerea unor abilitati intelectuale specifice, dobndite prin pregatire si educatie; Aderarea membrilor sai la un cod comun de valori si conduita, cod elaborat de organismul reprezentativ specific, care sa includa si mentinerea unei imagini n mod esential obiective; Acceptarea unei datorii fata de societate n ansamblul sau (de obicei n schimbul unor restrictii n utilizarea unui titlu sau n acordarea unei calificari). O caracteristica esentiala a unei profesii o constituie acceptarea responsabilitatii acesteia fata de public. Publicul profesiei de audit financiar l reprezinta clientii, creditorii, guvernele, angajatorii, angajatii, investitorii, comunitatea de afaceri si financiara, precum si oricine altcineva care se bazeaza pe obiectivitatea* si integritatea auditorilor financiari n mentinerea unei functionari organizate a comertului. Acest fapt impune o responsabilitate a profesiunii de auditor financiar fata de interesul public. Interesul public este definit ca binele comunitatii de indivizi si institutii pe care i deserveste un auditor financiar. Auditorii financiari au un rol important n societate. Investitorii, creditorii, angajatorii si alte segmente ale comunitatii de afaceri, guvernul precum si publicul n sens larg se bazeaza pe auditorii financiari n ceea ce priveste contabilizarea si raportarea financiara corecta, un management eficient si consultanta competenta pentru o varietate de aspecte aferente afacerii si impozitarii. Atitudinea si comportamentul auditorilor financiari, n procesul de furnizare a unor astfel de servicii au un impact asupra bunastarii economice a comunitatii si tarii. Este n interesul profesiei de auditor financiar la nivel mondial sa faca cunoscut utilizatorilor de servicii furnizate de auditorii financiari faptul ca aceste servicii sunt realizate la cel mai nalt nivel de performanta si n concordanta cu cerintele etice care ncearca sa asigure o astfel de performanta.

S-ar putea să vă placă și