Sunteți pe pagina 1din 3

Nr crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Denumire indicatorii Capitaluri proprii Total pasive Capitaluri permanente Datorii totale Total active Active circulante Datorii pe termen scurt Stocuri Trezorerie Profit brut Profit net Cheltuieli totale Nr. actiuni Cursul actiunii Valoarea contabila a actiunii Castigul pe actiune Dividendul actiunii Capital social Rezerve Profit Cifra de afaceri

Valori 2009 16,179,530,36 30,526,625,449 16,179,530,36 14335797879 30,526,625,44 4,586,439,70 4,706,952,238 2,582,687,680 188,502,349 1,620,476,82 833,278,625 4,414,950,705 56644108335 0.249 0.028 0.0241 0 5,664,410,833.50 2,803,835,858 833,278,625 5,926,.000,000

Valori Nr.ctr 1 S.C TITAN Denumire Relatie de calcul Capitaluri proprii/Total pasive x 100 Capitaluri proprii/Capitaluiri permanente x Rata autonomiei financiare 2 Grad de indatorare generala 3 Rata solvabilitatii generale 4 Active circulante /Datorii pe termen scurt x Rata lichiditatii curenete 5 6 Rata lichiditatii immediate 100 (Active circulante-stocuri)/Datorii pe termen scurt x 100 Trezorerie/Datorii pe termen scurt x 100 150%-250% Datorii toatale/Total active x 100 mai mic de 30% 100 Datorii totale/Capitaluri proprii x100 50% mai mic de 50% Interval de siguranta mai mare de 30% mai mare de 99.8311 proprii,societatea fiind una independenta financiara. Acest indicator depasteste pragul de 50%,ceea ce 75.3214 inseamna ca datoriile ar putea diminua capiitalurile propii. Masura in care activele sociletatii contribuie la 42.8941 finantarea datoriilo sale este una destul de mare. Sociteatea comerciala are capacitatea activelor 60.0250 curente disponibile de a se transforma in disponibilitati banesti sub intervalul de siguranta. Capacitatea activelor circulante de a`si onora 32.6360 datoriile exiginile pe termen scurt este redusa Societatea are capacitaeea de as onora obligatiile 90.5537 pe termen scurt pe baza disponibilitatilor banesti si a investitiilor pe termen scurt. Activele societati trebuie utilizate pentru 3.4301 maximizarea profitului. 2.7382 Gradul de rentabilitate al societati este de 2,7382 4.8082 Eficenta utilizari capitalurilor investiti de actionarieste de 4.808 2008/2009 Interpretare

Rata solvabilitatii patrimoniale

56.9481 Societatea are o buna capacitate de autofinatare Majoritatea capitalurilor sunt capitaluri

50%-100%

Rata lichiditatii efective 7 8 9 10 11 12 13 14 Rata rentabilitati economice Rata rentabiliatii activelor Rata rentabilitatii financiare Rata rentabilitatii generale Valoarea contabila a actiunii Rata pret -valoare contabila Castigul pe actiune

50%-100%

Profit brut/Active totale x 100 Profit net/Active totale x 100 Profit net/Capitaluri proprii x 100 Profit net/Cheltuilei totale x 100 Capitaluri proprii/Nr.de actiunii emise Cursul actiunii/Valoarea contabila a actiunii Profit net/Numar de actiuni comune emise Cusrsul actiunii/Castigul pe actiune Dividendul actiunii/Cursul actiunii x 100

maximizare maximizare maximizare maximizare maximizare nu este cazul maximizare minimizare maximizare

3.2102 Acest indicator exprima consumul total de resurse 0.3908 Valoarea activului net pe actiune este de 0.3908 2.7400 Raportul este unul supraunitar ,investitorii primesc un semnal de vanzare

0.0188 Exprima randamenul intern al unei actiuni Este o societate cu perspective bune doarece a intregistrat un nivel ridicat al PER-ului Acestea este castigul obtinut de actionari in urma 3.8321 investitiei facute in actiunile companiei 1.4652

Coeficentul de capitalizare 15 bursiera 16 Randamentul actiunii

17

Rata de distributie a dividendelor Raportul capitalui proprii/capital

Dividentul actiunii/Castigul actiunii x 100 Capitalui proprii/Capital social

nu este cazul maximizare maximizare nu este cazul nu este cazul maximizare

18 social 19 20 Raportul rezerve /capital social Rezerve/Capital social

Nivelul scazut al acestiu indicator aduce insatisfactie actionarilor Exprima performantele utilizarii capitalului angajat in 3.9079 afacere,precum si soliditatea companiei,prisma elementelor de capitalizare Potentialul societati este unul scazut cu privire la 0.1530 majorarea capitalului 5.6150 0.0391 Exprima eficenta capitalurilor proprii ale societatii in realizarea profitului 0.0531 Contributia CA la obtinerea profitului 0.0806

Raportul rezerve/capitaluri proprii Rezerve /Capitaluri proprii Profit/Capitaluri proprii Profit/Cifra de afaceri

Raportul profit/capitaluiri propri 21 22 Raport profit/Cifra de afaceri