Sunteți pe pagina 1din 22

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU - PLOIEŞTI

CALIFICAREA : TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

PROIECT
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONALĂ
NIVEL 3

TEMA :GAMA SORTIMENTALĂ A PRODUSELOR FIRMEI


S.C. BIRD-CR S.R.L. ŞI REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A
ACESTORA

COORDONATOR/PROFESOR: ABSOLVENT/ELEV
NISTOROIU GABRIELA ILINA OANA-LUIZA
CLASA : a XII-a B

IUNIE 2009
Cuprins :

1. Argument..................................................................................pag 3
2. Capitolul I : Prezentarea firmei S.C. Bird-Cr S.R.L. ..............pag 5
3. Capitolul II : Gama sortimetală.Politica de distribuţie.............pag 6
4. Capitolul III : Studiu de caz :
 4.1.Gama sortimentală a produselor firmei S.C. Bird-Cr

S.R.L.................................................................................pag 10
 4.2.Distribuţia produselor.....................................................pag 17
5. Capitolul IV : Concluzii……………………...........................pag 19
6. Anexe........................................................................................pag 21
7. Bibliografie...............................................................................pag 22

2
1.Gama sortimentală a produselor firmei S.C. Bird-Cr S.R.L. şi
reţeaua de distribuţie a acestora
(argumentarea temei)

Plecând de la premiza, "clienţii noştrii , stapânii noştrii" m-am gândit să fac o lucrare în care să arăt
de ce gama sortimentală şi reţeaua de distribuţie a unor produse este atât de importantă pentru o firmă.
La o primă analiză mentală a cuvintelor "gamă sortimentală.reţea de distribuţie" ne vine în gând
cumpărător. Însă, pentru ca o societate comercială să ajungă să aibă clienţi trebuie ca această să ştie
cum să-i câştige şi să-i păstreze, ceea ce nu este deloc uşor şi presupune multă muncă din partea
ofertantului de produse sau servicii.
Tot ce ţine de o societate comercială este important şi anume producţia, prezentarea, desfacerea,
ofertele speciale şi tehnologia cât mai avansată, însă toate acestea au rost doar atunci când există un
cumpărător sau consumator, un beneficiar , cu alte cuvinte – un client.
Consider ca satisfacţia sau insatisfacţia după cumpărare depinde de performanţa ofertei în raport
cu aşteptările consumatorului. Dacă performanţa produsului nu se ridică la nivelul aşteptărilor
consumatorului, acesta va fi dezamăgit. Dacă performanţa este conform asteptărilor, clientul este
satisfăcut.
Este mult mai uşor să pierzi un client decat să atragi altul. Pe lângă fiecare client pierdut ca urmare
a nesatisfacerii acestuia, se mai pierde un numar considerabil de posibili clienţi care vin în contact cu
acesta şi aud de nemultumirile sale în ceea ce priveşte produsele şi serviciile oferite de societatea
comercială în discuţie.
Persoanele cu atribuţii în acest domeniu participă la procesul decizional înainte chiar de proiectarea
unui produs, iar munca lor continuă mult timp după ce produsul a fost pus în vânzare. Ele identifică
acele nevoi ale clientelei care pot fi cele mai profitabile pentru firmă, participă la proiectarea
produsului şi elaborarea gamei de produse sau servicii, au o influenţă decisivă asupra ofertelor de preţ,
îşi concentrează eforturile în direcţia promovării produselor, serviciilor şi imaginii firmei, analizează
gradul de satisfacere a clientului şi pe baza reacţiei pieţei, încearcă să contribuie la îmbunătăţirea
ofertei şi a performanţelor.
Firma de succes de astăzi nu se mai consideră ca un ansamblu de compartimente, ci ca un sistem
menit să asigure derularea proceselor interne ale afacerii. Firmele sunt obligate să stăpânească procese
de bază, precum şi elaborarea de noi produse, obţinerea şi executarea unor comenzi. Fiecare proces
presupune parcurgerea mai multor etape şi necesită o analiză din partea mai multor subdiviziuni ale
firmei. Deseori se apelează la echipe interdepartamentale pentru parcurgerea nestingherită a fiecărui
3
proces, fără sincope, personalul de marketing intrând în legătură cu cel din compartimentele de
cercetare, aprovizionare, producţie, desfacere şi financiar.
Firmele de succes crează o cultură în care toţi membrii organizaţiei au “conştiinţa pieţei şi a
produsului”. Fiecare angajat este în măsură să influenţeze pozitiv sau negativ percepţiile şi preferinţele
clientului.
Cei care lucrează în acest domeniu trebuie să ştie când să opteze pentru o piaţă mare şi când pentru
un segment al acesteia, când să lanseze sortimente noi sau doar să extindă gama celor existente, când
să încurajeze şi când să oprească distribuirea unui produs, când să protejeze piaţa internă şi când să
pătrundă agresiv pe cea externă, când să diversifice avantajele ofertei şi când să reducă preţul, când să
mărească şi când să reducă bugetul afectat vânzărilor, publicităţii, altor elemente specifice activităţii de
marketing.
Am ales firma S.C. Bird-Cr S.R.L. deoarece se preocupă permanent să furnizeze produse si servicii
de inaltă calitate, astfel încât clienţii săi să beneficieze de o valoare superioară, angajaţii şi partenerii
de afaceri să impărtăşeasca succesul său, iar asociaţii companiei să dispună de un randament superior
al investiţiei.
Proiectul este structurat astfel :
• Capitolul I - cuprinde prezentarea firmei S.C. Bird-Cr S.R.L.;
• Capitolul II - include noţiunea de gamă sortimentală precum şi politica, reţeaua şi strategiile de
distribuţie;
• Capitolul III - conţine un studiu de caz privind gama sortimentală şi distribuţia produselor
firmei S.C. Bird-Cr S.R.L.;
• Capitolul IV- concluzii ce fac referire la tema abordată şi evoluţia firmei S.C.Bird-Cr S.R.L..

4
2.Prezentarea firmei S.C. Bird-Cr S.R.L.

S.C. Bird-Cr S.R.L. s-a infiinţat in 2002 şi are sediul social in comuna Bucov, Judetul Prahova,
strada Soseaua Nationala, numarul 830.
Activitatea principală a societaţii este comerţul cu amăntul al altor produse N.C.A. in magazine
specializate. (Cod CAEN 5248)
S.C. Bird-Cr S.R.L. este o societate cu răspundere limitată în care părţile nu sunt reprezentate prin
titluri negociabile şi nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate de
majoritatea celorlalti asociati. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. SRL e şi o
asociatie de capital deoarece asociaţii răspund numai în limita aportului lor la existenţa societăţii, astfel
fiecare asociat va fi obligat pentru datoriile societăţii numai în limita capitalului subscris.
Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract şi statut în cazul în care e constituita
din 2 sau mai mulţi asociati sau numai prin statut în cazul asociatului unic.
Contractul şi statutul se încheie în formă autentică, numărul asociaţilor maxim fiind de 50.
Societatea ia hotărari cu votul majoritaţii absolute a asociaţilor si a părţilor sociale cu excepţia hotărarii
de modificare a contractului şi statutului care se pot efectua numai cu acordul tuturor asociaţilor.
Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 300.000 lei si el se constituie din aportul
asociaţilor; aceste aporturi pot fi în natură sau în numerar.
Valoarea aportului în natura nu poate depăşi 60% din valoarea capitalului social.
Programul de contabilitate utilizat de S.C. Bird-Cr S.R.L. este S.A.G.A. Acest program permite
întocmirea registrelor contabile in format electronic.
S.C. Bird-Cr S.R.L. este o societate cu doi asociati avand un capital 100% privat.
Capitalul social este de 200 lei fiind impartit in 20 de părţi sociale a câte 10 lei/bucata.
Profiturile societăţii se împart între asociaţi în funcţie de cota de participare la capitalul social.

5
3.Gama sortimentală.Politica de distribuţie

Gama sortimentală reprezintă un ansamblu omogen de produse, destinat satisfacerii aceleiasi


nevoi generice.
Cand o firma realizează un numar mare de produse, le regrupeaza în clase (familii) de produse,
fiecare reprezentand o gama distincta. Numarul si diferenţierea gamelor de produse reflectă gradul de
diversificare. Structura gamei trebuie sa fie echilibrata - trebuie sa includă produse repartizate
armonios, în diferite faze ale ciclului de viaţă comercială a mărcii. Fiecare gamă se compune dintr-un
număr variabil de linii de produse apropiate, alcatuite, la rîndul lor, din unul sau mai multe articole
individuale, dezvoltate pornind de la un produs de bază, foarte atractiv (produs de apel) sau de înalta
tehnologie (produs-fanion/de prestigiu). Şi acestea pot avea mai multe variante sau modele (diferite
ambalaje, forme, dimensiuni, greutati, sistem de culori, design etc).
O gamă are patru coordonate dimensionale: lărgime (numărul de linii), lungime (numărul de
articole ale tuturor liniilor), profunzime (numărul de modele ale fiecărui articol al unei linii, însumate),
omogenitate (gradul de asociere a diferitelor linii de produse - produsele firmei pot fi distribuite prin
intermediul aceloraşi canale de distribuţie, satisfac aceleaşi nevoi sau nevoi diferite etc).
 Gama de produse si serviciile angrosistului – presupune oferirea unei linii complete si stocuri
suficiente pentru livrarea imediată.
Angrosiştii trebuie sa urmărească:
• numărul de linii oferite si păstrarea celor mai profitabile.
• serviciile ce contează cel mai mult in consolidarea relaţiilor cu clienţii.
 Gama sortimentală a detailistului – presupune stabilirea gamei sortimentale oferite in functie de
aşteptările de cumpărare ale pieţei ţintă.
Detailistul trebuie să decidă lărgimea şi profunzimea asortimentului de produse. Iată cîteva
posibilităţi în acest sens:
• Să ofere în exclusivitate mărci naţionale, care nu sunt disponibile în unităţile detailiştilor
concurenţi.
• Să ofere în majoritate marfă sub marcă privată.
• Să organizeze regulat evenimente speciale, de promovare a unor mărfuri distinctive şi cu
succes la public.
• Să ofere marfă - surpriză sau care se schimbă permanent.
• Să caute să fie primii care oferă marfa cea mai recentă sau cea mai nouă.

6
• Să ofere servicii de adaptare a mărfii.
• Să ofere un asortiment foarte precis direcţionat.
Politica de distribuţie cuprinde totalitatea deciziilor care se referă la o asigurare a treptelor de
desfacere subordonate cu performanţele întreprinderii.
Conceptul de distribuţie poate fi definit drept totalitatea activităţilor economice si organizatorice
pentru dirijarea şi transmiterea fluxului de mărfuri şi servicii de la producător la consumator.
Principalele funcţii ale procesului de distribuţie sunt:
• schimbarea proprietăţii asupra produsului prin intermediul vânzării-cumpărării;
• deplasarea produsului, respectiv transportarea, stocarea, conditionarea, manipularea, ambalarea
etc.;
• alegerea si utilizarea canalelor de distribuţie.
Unii autori structurează procesul de distribuţie pe trei componente mai cuprinzătoare decât cele
enuntate mai sus:
• traseul (ruta) pe care îl parcurge produsul pe piată;
• ansamblul operaţiunilor economice ce însoţesc, conditionează si desăvârşesc acest traseu
(vânzare cumpărare, concesiune, consignaţie etc.);
• lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în drumul lor de la producător la
utilizator (consumator).
Din definiţiile prezentate, se observă că între producător şi consumator nu circula doar
produsul, în realitate în procesul de distribuţie fiind generate mai multe fluxuri economice şi
anume:
• fluxul tranzacţiilor (al negocierilor) - cuprinde tratativele desfăşurate între partenerii actului de
schimb (producători, intermediari, utilizatori finali) prin care producătorul se angajază să
producă şi să livreze distribuitorilor produsele solicitate de consumatori, în cantitatea solicitată
si într-o anumită formă de ambalare si prezentare. Tot în aceasta fază se stabilesc si
responsabilitaţile participanţilor la procesul de distribuţie;
• fluxul informaţional - priveşte vehicularea tuturor informaţiilor necesare procesului de
distribuţie, atât pe ruta producător-intermediari -consumatori, cât şi pe circuitul invers;
• fluxul promoţional - cuprinde acţiunile (mesajele) producătorilor si intermediarilor prin care
acestia încearcă să informeze piaţa de existenţa unui produs;
• fluxul produsului - constă în deplasarea efectivă, fizică a produsului de la producător la
consumator, adică din momentul încheierii procesului de producţie, când produsul este livrat şi

7
până la cumpărarea acestuia de către consumatori.
Toate aceste fluxuri se desfăşoara într-o strânsa interdependenţa, astfel încât atunci când
producătorul se hotărăşte asupra unei anumite modalitaţi de distribuţie, pe lânga fluxul produsului
trebuie să ia în seamă şi celelalte fluxuri care îl însoţesc simultan sau paralel.
O reţea de distribuţie reprezintă totalitatea componentelor care participă la acţiunile de depozitare
stocare, transport, livrare si vînzare a produselor de la producător pînă la consumator/utilizator final.
Reţeaua se caracterizează prin grad de acoperire (spaţiul geografic pe care îl acoperă) si prin densitate
(numărul de canale de distribuţie pe care le include).
Intr-o reţea de distribuţie pot apărea conflicte ce pot fi determinate de numeroşi factori (preţuri,
asigurarea exclusivităţii, profituri, asumarea riscurilor, accesul la canalul de distribuţie, asigurarea
loialitaţii consumatorilor, controlul asupra canalului)
Cea mai simplă modalitate de menţinere sub control a conflictelor este de a încerca o armonizare a
obiectivelor diferiţilor membrii ai unui canal de distribuţie.

Strategii de distribuţie

După luarea în considerare a acestor factori generali precum şi a altor factori specifici fiecărei situaţii
în parte specialiştii de marketing sunt pregătiţi să dezvolte o strategie de distribuţie care să duca la
atingerea obiectivelor planificate. În general, există trei opţiuni strategice:

Caracteristici Distribuţia exclusivă Distribuţia selectivă Distribuţia intensivă

Obiective Imagine de prestigiu, control Acoperire medie a pieţei, Acoperire largă a


asupra canalului, stabilitatea imagine solidă, relativ pieţei, vanzări şi
preţului si profituri mari; control asupra canalului, profituri importante
vanzări şi profituri bune; ca volum;

Intermediari Puţini, stabiliţi pe criterii Număr mediu, bine stabiliţi, Numeroşi, toate
precise, reputaţie bună; întreprinderi cunoscute tipurile de
intermediari;
Cumpărători Puţini, loiali mărcilor, dispuşi Număr mediu, cunoscători ai Numeroşi,
să călătoreasca pentru a mărcilor, unii dispuşi să se convenţionali, solicită
cumpăra produsul, solicită deplaseze pentru unele servicii
8
servicii speciale din partea cumpărături, aşteaptă intermediarilor;
producătorului şi anumite avantaje de la
intermediarilor; producător sau intermediar;

Acţiunile de Vanzări personale, condiţii Mixul promoţional, Publicitate de masă,


marketing se deosebite de desfacere, servicii condiţiile de vînzare, disponibilitatea
concentrează pe de calitate; serviciile post-vînzare; produselor;

Dezavantajul Potenţial de vînzare limitat Dificultatea de a ocupa o Control limitat asupra


principal nisă de piaţă canalului

Prin urmare firmele trebuie sa-ş propunăun nivel de performanţă care să corespundă cu piata vizată
şi cu nivelurile de performantă ale concurenţilor.

9
4.Studiu de caz:
4.1.Gama sortimentală a produselor firmei S.C. Bird-Cr S.R.L.

Firma S.C. Bird-Cr S.R.L. dispune de un depozit modern de materiale de construcţii si distribuie
toata gama de adezivi şi gleturi, produse metalurgice (cuie, sârma, plase, fier), parchet laminat,
instalaţii electrice,sanitare, termice şi de ventilare, motoutilaje, tencuieli, vopsele...

Adezivi si gleturi:

Denumire produs:Glet adeziv pentru blocuri de ghips


ISOCOL S un produs SEMIN.
Prezentare produs: acest glet pulbere are o formula
specială pentru asamblarea şi netezirea blocurilor de
ghips pentru uzul în interior. De asemenea adecvat
pentru a lega diferite materiale de construcţii: plăci de ghips, cărămizi de ceramica si blocuri de beton
celular.
Poate fi de asemenea utilizat ca strat de finisare pe majoritatea substraturilor.

Denumire produs: Adeziv pentru polistiren - PLACOFIX MGA.


Prezentare produs: este un adeziv polistiren utilizat la lipirea si şpăcluirea
plăcilor termoizolante de polistiren expandat cât şi pentru realizarea
stratului de protecţie cu inserţie de plasa de fibră de sticlă. Poate fi folosit
atât la lucrările din exterior cât şi la lucrările din interior.

10
Denumire produs: Adeziv Masterfix pentru lipirea Polistirenului.
Prezentare produs: este un adeziv performant care asigură lipirea
plăcilor de polistiren şi a plaselor din fibră de sticla pentru tencuieli.
Este un adeziv finit, sub formă de praf, care are in compoziţie răşini
artificiale.

Produse metalurgice:

Denumire produs: Cuie pentru beton.


Prezentare produs: cuie pentru Beton din oţel întărit, zincat.

Denumire produs: Sârmă moale neagră STAS 889.

11
Denumire produs: Plase sudate pentru construcţii.
Prezentare produs: - dimensiune vergele: 4 mm, 5 mm, 6
mm, 7.1 mm, 8 mm;
- dimensiune ochi: 100 x x100 mm;
- dimensiune panouri: 2000 x 6000 mm

Denumire produs: Fier beton, OB si PC


Prezentare produs: Fier beton ( ob si pc 52) bara sau fasonat
la dimensiunile din plan.

Parchet:

Denumire produs: Parchet stratificat din esenţe exotice.


Prezentare produs: acest parchet este realizat artizanal în ulei
bio-ecologic, dimensiunile disponibile sunt: 20 x 140/160 x
500/2200 mm 20 x 180/200 x 500/2200 mm 20 x 220 x
500/2200 mm.

12
Denumire produs: Parchet laminat.
Prezentare produs: este format din:
- un strat de suprafată composit de melamină decorativă, care
ofera rezistenţă la trafic ;
- un strat decorativ care determină modelul parchetului;
- un strat suport de HDF/ MDF (Fibra Lemnoasă de Densitate
Inaltă/ Densitate Medie) ;
- strat de stabilizare inferior din melamină, pentru echilibrare,
stabilizare.

Instalaţii electrice :

Denumire produs: Spot 53702-2 ( 2 becuri ).


Prezentare produs: - dimensiune : 330 x 155 x 80 mm;
- bec halogen G9 40W 230V.

Denumire produs: Corpuri de iluminat decorative Seria OK.


Prezentare produs: Seria OK de corpuri de iluminat decorative
cuprinde aplice de perete sau tavan în forme, culori şi texturi
variate.

13
Instalaţii:

Denumire produs: Instalaţii sanitare.


Prezentare produs: - coloane de apă rece/calda;
- robineţi de trecere;
- robineţi colţari de trecere;
- lavoare;
- vas WC;
- sifoane pardoseală .

.
Denumire produs: Aer condiţionat Airkool G+IHWG012.
Prezentare produs: - Tip aparat Split
- Capacitate (BTU/h) 12.000
- Tehnologie inverter Nu
- Răcire 12.000 BTU/h
- Incălzire 12.000 BTU/h
- Debit de aer (m3/h) 510
- Agent de răcire R407C
- Putere max. absorbită la răcire (W) 1270
- Putere max. absorbită la încălzire (W) 1160
- Funcţii speciale Functie de auto-diagnosticare
- Funcţie de protecţie automata a compresorului la inversarea de ciclu
- Funcţie de auto-dezgheţare la funcţionarea în modul încălzire,cu senzor la unitatea exterioara
- Selectare automată şi manuală a directiei jetului de aer
- Control automat al ventilatiei in functie de modul de operare
- Telecomanda Da
- Dimensiuni (mm) Unitate interioara: 824 x 180 x 292
- Unitate exterioara: 677 x 282 x 540

14
Denumire produs:Centrală termică de perete NIKE Star 23
kW.
Prezentare produs: design-ul modern şi elegant îi permite
integrarea facilă în interiorul oricărei încăperi indiferent de
amenajarea acesteia. Dimensiunile compacte (profunzime de
numai 25 cm) şi greutatea redusă permit instalarea cu uşurinţă
în toate ambientele.

Motoutilaje:

Denumire produs: Motoferăstrău 490 S.


Prezentare produs: - motor în 2 timpi;
- lungime şină 40 cm;
- model lanţ 0.325;
- aprindere electronică.

Denumire produs: Maşină de tuns gazon Rx8


Prezentare produs: motor in 4 timpi, 6 cp, înălţime de
lucru 5 poziţii, lăţime de lucru 20 inch, deplasare
autopropulsie, aprindere electronică / magnetou, volum
iarbă 65 L, sistem aruncare laterală pentru ierburi înalte.
Tencuieli:

15
Tencuieli

Denumire produs: Tencuială de cuarţ colorat.


Prezentare produs: se utilizează la finisarea decorativă şi de
protecţie a pereţilor exteriori pe tencuieli de var şi ciment sau
pe termosisteme. Peliculele sunt rezistente la apă şi permeabile
la vaporii de apă, aderă foarte bine la suportul pregătit
corespunzător, prezintă o excelentă aplicabilitate pe o gamă
largă de suporturi, peliculele sunt dure, foarte rezistente şi
stabile.

Denumire produs: Tencuială decorativă structurată.


Prezentare produs: se utilizează la finisarea decorativă şi de
protecţie a pereţilor exteriori sau interiori pe tencuieli de var
şi ciment sau pe termosisteme. Conferă protecţie ridicată a
suportului la factorii de mediu (umiditate, radiaţii,
temperatură), formează pelicule rezistente la apă şi
permeabile la vaporii de apă, aderă foarte bine la suportul
pregătit corespunzător, prezintă o excelentă aplicabilitate,
permite obţinerera unor finisări cu aspect specific: striat,
periat; oferă posibilitate de colorare si nuanţare diversă.
Vopsele:
Denumire produs: Vopsea decorativă structurată.
Prezentare produs: se utilizează la finisarea decorativa şi de
protecţie a pereţilor exteriori pe tencuieli de var şi ciment sau
pe termosisteme, se poate utiliza şi la interior. Conferă
protecţie ridicată a suportului la factorii de mediu (umiditate,
radiaţii, temperatură), formează pelicule rezistente la apă şi
permeabile la vaporii de apă, aderă foarte bine la suportul
pregătit corespunzător, prezintă o excelentă aplicabilitate,
permite obţinerera unor finisări cu aspect specific: striat,
periat de finete medie; oferă posibilitate de colorare si nuanţare diversă.

16
Denumire produs: Vopsea lavabilă.
Prezentare produs: Vopseaua lavabilă este un produs
profesional, cu proprietăţi generale superioare şi efect de
autocurăţare, pe bază de silicat de potasiu, pentru finisarea
tencuielilor exterioare, colorabilă cu pigmenţi rezistenţi la
UV.

4.2.Distribuţia produselor

Circuitul documentelor

La societate se emite :
• factura fiscală (document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o
persoana juridica);
• aviz de insotire a marfii (documentul ce insoteste marfurile pe timpul transportului, daca
factura de livrare este intocmita ulterior);
• certificatul de calitate a marfii ( document emis de catre unitatea producatoare prin care atesta
calitatea care a stat la baza fabricatiei unui produs potrivit standardelor legale);
• chitanta - daca marfa se achita, in conditiile in care marfa este achizitionata en gros;
• bon fiscal - daca marfa este achizitionata en detail, iar in acest caz emiterea facturii nu mai este
obligatorie);
• document de transport ( avand in vedere ca societatea asigura transportul gratuit pana la sediul
clientului);

La client:
• se semneaza de primire factura fiscala;
• se semneaza de primire avizul de insotire a marfii;
• se semneaza de primire certificatul de calitate a marfii;
17
• se inmaneaza chitanta sau bonul fiscal;
• se semneaza documentul de transport pentru insusirea serviciului de transport.

Achitarea marfii:
• cu bon fiscal;
• cu chitanta;
• cu bilet la ordin;
• cu C.E.C.
• prin compensare – cu proces verbal de compensare

Strategii urmarite:
La vanzare:
• firme de constructii;
• pe primarii (scoli, gradinite, alte obiective sociale);
• pe unitati de cult;

La cumparare:
• pe intermediari – societati de distributie;
• pe producatori directi.
La negociere s-a marsat pe obtinerea celor mai bune discounturi, a termenelor de plata cat mai
indepartate, plata cu bilet la ordin.

18
5.Concluzii

La sfârşitul anului fiscal 2007 S.C. Bird-Cr S.R.L. avea o cifră de afaceri de aproximativ
1.475.148,00 RON, venituri de 1.486.072,00 RON şi un nr total de 4 angajaţi.

Elementele de baza pentru succesul unei afaceri sunt: adaptarea produselor şi serviciilor la nevoile
consumatorilor, identificarea pieţei-ţintă şi a clienţilor potenţiali, evidenţierea avantajului
competiţional (elementul de diferenţiere fată de concurenţă), stabilirea modalităţilor de distribuţie şi
vânzare, elaborarea politicilor de preţuri şi tarife, promovarea firmei şi a produselor.
Ca în orice altă afacere, volumul caştigurilor va depinde de timpul, efortul şi energia depuse.

19
Gama sortimentală, reţeaua de distribuţie, elaborarea unui plan strategic, sunt foarte importante
pentru fiecare întreprindere deoarece nimeni nu îşi permite să activeze fară a avea o perspectivă clară,
atât pe termen scurt cât şi pe termen lung care să-i asigure subzistenţa, dar şi raţionalitatea, eficienţa în
condiţiile în care mediul ambiant devine tot mai complex şi mai dinamic.

20
6.ANEXE

21
7.Bibliografie

Catalina Postovei ,Cristina Tanislav, Mediul concurential al afacerii Editura Oscar Print
Bucuresti
Coneliu Russu, Management strategic, Editura ALL BECK, Bucureşti, 1999.
Kotler P. (1998), Managementul marketingului : Editura Teora Bucuresti
Manual de marketing (1998: Editura Codex Bucuresti)
ro.wikipedia.org/wiki/Marketing
www.e-referat.net/cauta/atestat+marketing
www.e-referate.ro/referate/Rolul_marketingului_in_activitatea_agentului_economic_-_atestat2008-06-
24.html.

22