Sunteți pe pagina 1din 14

7~ ~ SPlOcio-l..l;. L4.

e:a-l.,.-r,;zuc:ni lWDU.~RiA'-"
/ \3C""<J;1i1" "A,f>()R")

.L;5° _
S~ at: t>~R\I\.C'iu LA ADD

/
~"' ~\ ,.·~\V'''~~
2°.b~II..A~~

~ t,.) !....""'.A.RI.. C'UR£NTE l...o.\


, '<Jcui",n.
. SC••...
Ri \'>R;NdPALlO

15" ~ .• XT1ORio"R'~
- (~ ..uQ..i,G~iUi)

!
- I
i
::Jc.3-ri ob~nuit.e destinate
I 2h + L :::62....6~ adultilor.

I 2h+ L =5B GO

I 3h+L= 50 <55

1-
- ~'.Ca..-dul R5R aciual
-:-...:..-':.::05 J9: prevede ca:
~~ -~3: ~esiului va. eel fi
~-: r ~3ia. cu \atiVl'lEB.ce\ei
-:.. ..a.~ r3-'l1 pE' interseda.t eo~

-""? - ~ ; -;CNliu\e.\~ acs..s1a


::::.-:C= ::::;>-~C'e Is. u,;terpre!ari
_ -=:e :,- c..= 7c11 U\'\OY' ~.c&¥'lde

- " '1)
'::,;-;fl .

t
i

. .,i'~,,-~ "'""LC'':'i ..l!itJ51\i';;:u.-


.•:,,__
FORME SPECIALE DE TREPTE IN CAZUL
SCARILOR CU PANTE OE05E81T DE MAR!

rarnpCl Cl6.l-e urc'a :3~n cOY1vent,'onai ~ntyv -lVlt•.••rvpere.a scarii

•. h t
pobl;tY1v')dco et a
'J'"5 ce
} r<l\"'pa e:.e."e vine de J<;~V\
~esi.ul
,. _k_'
;nkrme<:!'ar
int"'rior
,.
~

~
IL I
~30T:
/
~ ~V2, 0 Wi,
(
I
oIOO?j
~I'

\/ //
/-\

\
--~11
'2.)
~v(;;). 'f>
~ If
Iii
I'.'.
31 I" -3? IS'
R·h hi

&~---..& ""i

i~
1'1'6 I.fa,~116 I
~
~~ ='.: 1 ~ _ @§q / / / T

\~. ~ T 30 \'I'W~~

\~~.--L.U4
~
{20 t '10 IJl
I
L(6 Z4:
I
1/; to 120 I . . lNALTiMEA ADMisA iNTRE
RAr"'WE (Stas 2965)
r1 'J o. he 2,00 m I" ~arl princir.ale
--7) (
' ,,' \ -">
( j
(I
C\i I (po5ibilderedu9Ia1,85m la
cladir', de locult).
linic:. pasvlui -~ \ linia conl.-atreptei b h =- 1 90", l<'l sa!l.ri ~nc:k.re
d'VYle<1",;unile i~,;j",lor(-!-) oc.hiul seari; . (pos/bil de redus 1a.170m
~ ~. n ID-xliri care nu se!"YE'SC Ie.
e"" cuare in C<.'"Q.de pel/cot).
REPREZENTAREA UNEI SCARI INTR-UN PLAN DE EXECUTIE
letaj intermediar)

-t._._._._. _.Ij .---


I
I
[;3 UlTIMUL
PLAit ULTIMUL
N1VEL ¢ 1+£3)
,
1+J:'2,Il;3!

1"7 ",VEL
. : ,..~-'~...,;-
....

I -
W f3

I
l~r2
h ". ~.~. •
,.,.

lij
","; .. - ." ;".- .
Gill ~
. C£€O +P

~\Vl;tlJ5!. _#[2 . i. PLAN NJVELURI


_CURENTE
c) \\
101j

L CUR£.,>-;T •..

1'~'
Ji
._.
.sc: ARATA Cf> ~TE.
:;ue pP.\MOL.i-.:JER
.. ""~'J-.. lN1'E.RMEJ:>/AR

--J-t
J
"-

Q
-f-.._.-
+P
.Sz 1>ORNI~E
"'iVELOC
t~E-1 PLAN NIVEl
DE PORNIR[
[IE]
i. Pi

~.
1'1\
()
RECOMANOAR! DE PRINCIPIU PENTRU REPREZENTAREA PLANURILOR UNEI SCARI
iN FUNCT!E DE NIVElELE DE SEqlONARE ORfZONTALA

A'" 11:/.
ilv '/i :!
i /'

S-ar putea să vă placă și