Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

Fraza. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . 11. 4. citit). Exerciţii aplicative. 18. a fragmentului de text epic sau dramatic.2. Semnele textului. Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. 14. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Integrarea adecvată. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 10. Lexicul. Noţiuni de sintaxă. 13. Sensul lexical şi gramatical. Utilizarea dicţionarului (explicativ. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.1. Dicţionarul enciclopedic. Sensul fundamental / secundar. Lectură explicativă. 16. 5. Poezia Doina de Vasile Alecsandri. 12. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Asonanţa. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. 9.1. Tipuri de coordonare. Studiul textului. codruţule. 9. Coordonarea. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule.4. 6. Fraza. 22. Sensurile textului. 20. Semnele textului. 15. Atelier de creaţie.1. Discursul. 8. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament. 3. Invitaţia. 3. 4. 10. Atelier de creaţie.1. 8. Comentarea textului liric. Evaluare sumativă. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare).). 1. 19. 5. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc. 29. 12. 11.2. 14. publicistic şi ştiinţific. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv. Studiul textului. Textul ca pretext. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. Textul şi textele. 21. Aliteraţia. Unităţi frazeologice. Textul ca pretext. Sensurile textului.3. Lectură şi comentare. Exerciţii aplicative. Textul şi textele. Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. Exerciţii de reflecţie în baza textului. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. Doina populară şi doina cultă. Atelier de creaţie. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. Sensurile cuvîntului. Analiza literară a poeziei. 13. Alegoria. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ. Idila. 12. 9. 2. 8. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 24. Integrarea adecvată. Lectura explicativă. 25. codruţule. Cuvintele textului. 17. de proverbe. Atelier de scriere.1. Texte funcţionale. Monosemia şi polisemia. Elemente de prozodie. 23. Pastelul. Codrule. de maxime.2. 7. de expresii şi locuţiuni. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 9. Doina. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. enciclopedic. Analiza literară a poeziei. subordonarea.

Romanul. Comentarea textului liric. 14. Lectura textului. 7. 22. 10. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. 21. Stampă de Grigore Vieru. 11. 21. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. Exerciţii aplicative. 15. Vorbirea directă şi indirectă. citit). Dialogul. 4. Romanul. 5. 1. Regenţii propoziţiei subiective. Plugarii Marea. Planul de idei al textului. 18.1. Oltul. 20. Dincolo de text. 6. Subiectul şi propoziţia subiectivă. Proiect de grup: sărbători în familie. Rugăciune. Relatarea spontană a unei ştiri. Rugăciune. întîmplări. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. Oltul. Adresarea. Exerciţii aplicative. 20. Exerciţii aplicative. eprimat/ neexprimat. Evaluare sumativă. Tipuri de subordonare. a fragmentului de text epic sau dramatic. Dialogul artistic. Lectură şi comentare. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Studiul textului. – conspect.2. Aureliu Busuioc.1. Propoziţia subordonată predicativă. Paralelism decriptiv. Situaţii de comunicare. 16. Dialogul imaginar. Marea Neagră. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). 13. Sensurile textului. experienţe 15. Texte funcţionale.1. Acordul subiectului cu predicatul. 2. Exerciţii de scriere. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Marea Neagră. – pagină de jurnal. 8. 23. Atelier de creaţie. CAPITOLUL IV. FRAGMENTE DE ROMAN. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. . 25. Subordonarea. 19. 3. 8. PROZA NARATIVĂ. Propoziţia principală/ secundară/ regentă. 35. 10. cu utilizarea citatelor. – alocuţiune.Semnele textului. – cerere. Jurnalul intim. Subiectul simplu/ multiplu. Exerciţii aplicative. 24. Marea. 16. Personaje. Imagini stilistice. George Meniuc. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru. 18. Cuvintele textului. Poezia Noi de Octavian Goga. Analiza literară a textului. 12. Romanţă de Vasile Romanciuc. 9. Predicatul verbal şi nominal. 22. Atelier de creaţie. Elementele de relaţie în frază.).2. 17. 17. Romanţă de Vasile Romanciuc. Plugarii. 23. – text argumentativ. Predicatul şi propoziţia predicativă.3. – caracterizare de personaj. Octavian Goga. George Meniuc. Procedee artistice. 19. 2. Cererea.narativ. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc.

Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă. 29. 11. 28. 1. 21. 15. – cerere. Proiect de grup: cartea de bucate a casei. 25. 23. Atributul. Universul creaţiei druţiene. 14.1. Planul de idei. 9. 12. Nuvela Sania de Ion Druţă . 26. 27. Conspectul. 30. Caracterizarea personajelor.1. improvizarea unui reportaj. Integrarea adecvată. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru. PROZA NARATIVĂ. 9. Exerciţii de consolidare. Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. – pagină de jurnal. Sensurile textului. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu. 24.personale. Atelier de creaţie în baza textului. Atelier de lectură. – alocuţiune.Atributul acordat şi neacordat. Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale.2. 27. 14. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Atribute omogene şi eterogene. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Impresii despre lectură. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu. 5. 22.2. Lectură şi comentare. 4. Semnele textului. 8. 16.1. Atelier de lectură. Povestirea nuvelei după elementele subiectului. Lectura textului. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Atributul şi valoarea sa stilistică în text. 3. Lectură şi analiză. 25. 3. Studiul textului. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 18. – text argumentativ. 9. 6. 19. Nuvela Sania de Ion Druţă. Cuvintele textului. Planul de idei. Evaluare sumativă. 9. 24. Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative. – caracterizare de personaj. 26. 13. cu utilizarea citatelor. Proiect de grup: casa şi grădina.1. NUVELA ŞI POVESTIREA. Subordonata atributivă. 7. – conspect. Exerciţii aplicative. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă). 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V. 31. Prezentare generală. 2. 17. 20. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist. Nuvela Sania de Ion Druţă. Textul ca pretext. Lectură şi comunicare. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. 2. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 10. citit).1. Jonctivele subordonatei atributive. Ion Druţă. Atributivele explicative şi determinative. 12.

Textul şi textele. Circumstanţialele de loc şi de timp. 39. 44. Comentarea textului liric. Prezentare generală. 41. 59. a fragmentului de text epic sau dramatic.2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 9. Punctuaţia subordonatei completive directe. Poezia Spectatori de Liviu Damian. Lectură şi comentare. Povestirea. 42. Textul ca pretext. 36.2. 3. 4. Genul dramatic. Evaluare sumativă. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . Atelier de scriere. 9. Atelier de lectură. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Complementul indirect şi completiva indirectă.1. Caracteristici. Tipurile complementului circumstanţial. Texte funcţionale.1. 35. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Propoziţia subordonată completivă directă. Tipologia personajelor. Personajele textului. 34. 8. Atelier de creaţie. Integrarea adecvată. Semnele textului.5. 7. 8. 33.). publicistic şi ştiinţific. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă.1. citit). conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 40. Sensurile textului. Exerciţii aplicative de consolidare. 30. COMEDIA 1. GENUL DRAMATIC. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Integrarea adecvată. Eseu în baza operei studiate.1. Mitul Meşterului Manole la baza operei.2. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale. Tipologia personajelor. Dincolo de text. 12. 6. Comentarea textului liric. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI.3. Cuvintele textului. 45. 47. 28. Subordonata completivă indirectă. Dublarea complementului direct. 29. 10.3. Lectura expresivă a textului dramatic. Comedia. 37. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 8. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. publicistic şi ştiinţific. Reportajul. 32. Proiect de grup: ocupaţii. 4.Vocabularul textului. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Cuvintele textului. Exerciţii aplicative. 11. Exerciţii aplicative de consolidare. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă. 13. Destinul vieţii creatorului. a fragmentului de text epic sau dramatic. 46. 2. 31. Complementele circumstanţiale. Complementul direct şi completiva directă. 8. 5. 43. 4. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. 38.

Proiect de grup: mobila şi vesela. 23. 20. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. 16. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). – pagină de jurnal. 21.1. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Evaluare sumativă. Invitaţia. – alocuţiune. 24. cu utilizarea citatelor. 2. Texte funcţionale. Anunţul şi reclamă. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop. – text argumentativ. – caracterizare de personaj. 25. Propoziţia subordonată circumstanţială de mod.lingvistice şi literare în textul produs. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. Subordonata circumstanţială de loc. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. – conspect. 17. 19. Exerciţii de consolidare. 22. – cerere. 15. 14. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . Propoziţia subordonată circumstanţială de timp. 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful