Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

9. Elemente de prozodie.4.2. Studiul textului. 8. Evaluare sumativă. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Utilizarea dicţionarului (explicativ. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. Pastelul. 1. Lectură şi comentare. Doina populară şi doina cultă. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv. 9. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. 7. 16. Atelier de creaţie. 12. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare). Atelier de creaţie.1. Semnele textului. Exerciţii aplicative. Noţiuni de sintaxă. 9.1. Sensurile cuvîntului. Exerciţii aplicative. 4. de expresii şi locuţiuni. 9. Studiul textului. 29. Lectura explicativă. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Invitaţia. 8. codruţule. Texte funcţionale. Doina. citit). Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu. Codrule. Atelier de scriere. Unităţi frazeologice. Alegoria. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule. Textul şi textele. Sensurile textului. Aliteraţia. subordonarea. Monosemia şi polisemia. 12. Idila.2. Integrarea adecvată. Lexicul. 21. Atelier de creaţie. Textul şi textele. 15. Textul ca pretext. Comentarea textului liric. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. 2. Exerciţii de reflecţie în baza textului.1. 22. a fragmentului de text epic sau dramatic. Fraza. 19. Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. Cuvintele textului. 25. Integrarea adecvată. 8. Sensurile textului. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Asonanţa. Coordonarea. publicistic şi ştiinţific. 14. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc. Textul ca pretext. 17. 18. Semnele textului. 14. 12. Analiza literară a poeziei. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. 5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament. Poezia Doina de Vasile Alecsandri.1.3. Tipuri de coordonare.). enciclopedic.1. 13. 13. 4. Analiza literară a poeziei. Fraza. 3. de maxime. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 6. Sensul lexical şi gramatical. Sensul fundamental / secundar. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . codruţule. 23. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Dicţionarul enciclopedic. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ. 20.2. 5. 10. 24. 3. de proverbe. 11. Discursul. 10. 11. Lectură explicativă.

Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru.2. Proiect de grup: sărbători în familie.Semnele textului. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc. Jurnalul intim. – pagină de jurnal. Atelier de creaţie. 5. Romanţă de Vasile Romanciuc.1. Predicatul verbal şi nominal. Marea. Subiectul simplu/ multiplu. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. Predicatul şi propoziţia predicativă. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. întîmplări. Exerciţii de scriere. citit).). 3. Atelier de creaţie. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. 20. 19.1. 2. 18. 17. 6. 10. Romanţă de Vasile Romanciuc. Romanul. Oltul. 16. 7. – conspect. Elementele de relaţie în frază. 23.2. Planul de idei al textului. 14. Subiectul şi propoziţia subiectivă. Rugăciune. 21. 4. . Cuvintele textului. Cererea. PROZA NARATIVĂ. 11. Dialogul artistic. 22. Texte funcţionale. Oltul. Aureliu Busuioc. 8. Sensurile textului.narativ. 15. Lectura textului. – text argumentativ. Vorbirea directă şi indirectă. Propoziţia subordonată predicativă. – caracterizare de personaj.3. Procedee artistice. Exerciţii aplicative. Poezia Noi de Octavian Goga. Romanul. Personaje. Marea Neagră. 23. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Studiul textului. 24. 25. George Meniuc. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). 10. Plugarii Marea. 20. Tipuri de subordonare. 12. Propoziţia principală/ secundară/ regentă. 1. 22. 19. Subordonarea. Exerciţii aplicative. Plugarii. Regenţii propoziţiei subiective. Imagini stilistice. Lectură şi comentare. 8. 18.1. experienţe 15. 35. 17. Exerciţii aplicative. 13. eprimat/ neexprimat. Paralelism decriptiv. Dialogul imaginar. FRAGMENTE DE ROMAN. Exerciţii aplicative. Comentarea textului liric. Dincolo de text. George Meniuc. Dialogul. 2. Marea Neagră. – alocuţiune. cu utilizarea citatelor. 9. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Acordul subiectului cu predicatul. – cerere. 21. Stampă de Grigore Vieru. Situaţii de comunicare. 16. Rugăciune. Relatarea spontană a unei ştiri. a fragmentului de text epic sau dramatic. Octavian Goga. CAPITOLUL IV. Adresarea. Analiza literară a textului. Evaluare sumativă.

Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă). citit). 12. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 30.personale. 27.1. Lectură şi comunicare. Atributivele explicative şi determinative. 23. 19. Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative. PROZA NARATIVĂ. 22. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Atelier de lectură. Subordonata atributivă. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist. 16. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă. 18. Povestirea nuvelei după elementele subiectului.2. Sensurile textului. Prezentare generală. 9. Jonctivele subordonatei atributive. Nuvela Sania de Ion Druţă . Conspectul. Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale. Atelier de creaţie în baza textului. 1. Lectura textului. 8. Planul de idei. Impresii despre lectură. Atribute omogene şi eterogene. Cuvintele textului. 3. Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Textul ca pretext. 26. – caracterizare de personaj. 6. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. – text argumentativ. Proiect de grup: cartea de bucate a casei. 9. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 11. 20. Nuvela Sania de Ion Druţă. 13. 26. 24. 5. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Nuvela Sania de Ion Druţă. Planul de idei. Caracterizarea personajelor. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V. 15. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu. 10. 31. Proiect de grup: casa şi grădina. 7. Integrarea adecvată. 14. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru. cu utilizarea citatelor. 9. improvizarea unui reportaj. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu. 14. Semnele textului. Lectură şi comentare. Exerciţii de consolidare. – alocuţiune.Atributul acordat şi neacordat.1. – pagină de jurnal. Atributul şi valoarea sa stilistică în text. 9. 25.1. Studiul textului.2. Exerciţii aplicative. 17. Universul creaţiei druţiene. 2. 4. 3. Ion Druţă. Atributul. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 21.1. Atelier de lectură. 29. 25. Lectură şi analiză. Evaluare sumativă. 12. 2. Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative. NUVELA ŞI POVESTIREA. – conspect. 24. Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 27. – cerere. 28.1.

Activitate de dezvoltare şi recuperare. Subordonata completivă indirectă. Semnele textului. Atelier de creaţie. 12. Cuvintele textului. 9. 34. 43. Proiect de grup: ocupaţii. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min.1. 13. 5.1. Lectură şi comentare. 35. 29. 44. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. publicistic şi ştiinţific. 37. Complementul indirect şi completiva indirectă. Cuvintele textului. 41.Vocabularul textului. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 2. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Comentarea textului liric. a fragmentului de text epic sau dramatic. 36. Integrarea adecvată. 30. Genul dramatic. Caracteristici. Dincolo de text. Texte funcţionale. GENUL DRAMATIC. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale. Textul ca pretext.2. Exerciţii aplicative de consolidare. 9. 4. 47. citit). 40. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI.5. COMEDIA 1. Personajele textului. Comedia. 8. 38.1. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. 7.). 6.3. Mitul Meşterului Manole la baza operei. 46.3. 8. Sensurile textului. Tipologia personajelor. Destinul vieţii creatorului. 33. Tipurile complementului circumstanţial. Exerciţii aplicative de consolidare. Evaluare sumativă. Eseu în baza operei studiate. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 42. 45. Dublarea complementului direct. Povestirea. Exerciţii aplicative. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Comentarea textului liric. 3. Prezentare generală. 39. a fragmentului de text epic sau dramatic. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . 11. 59. 32. Propoziţia subordonată completivă directă. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă. Atelier de lectură. Tipologia personajelor. Poezia Spectatori de Liviu Damian. Complementul direct şi completiva directă. 31. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă. Complementele circumstanţiale. publicistic şi ştiinţific.1.2. 8. Atelier de scriere. Lectura expresivă a textului dramatic. 10. 4. 4. Reportajul. Punctuaţia subordonatei completive directe. Textul şi textele. Circumstanţialele de loc şi de timp. 8.2. 28. Integrarea adecvată.

Subordonata circumstanţială de loc. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Propoziţia subordonată circumstanţială de scop.lingvistice şi literare în textul produs. – caracterizare de personaj.1. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 17. 14. 2. 22. Proiect de grup: mobila şi vesela. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . 19. Propoziţia subordonată circumstanţială de timp. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. Anunţul şi reclamă. 18. Evaluare sumativă. Propoziţia subordonată circumstanţială de mod. 16. 21. Invitaţia. Exerciţii de consolidare. – cerere. 25. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. 23. cu utilizarea citatelor. – text argumentativ. 15. 20. Texte funcţionale. 24. – alocuţiune. – conspect. – pagină de jurnal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful