P. 1
0_proiectare_didactica_calendaristica_8

0_proiectare_didactica_calendaristica_8

|Views: 1,835|Likes:
Published by Daniela Paraschiv
0_proiectare_didactica_calendaristica_8
0_proiectare_didactica_calendaristica_8

More info:

Published by: Daniela Paraschiv on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

Analiza literară a poeziei. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 5. 19. 15. 5.1. Textul şi textele. 9. 20. 8. de proverbe. 12. Tipuri de coordonare. Atelier de scriere. Exerciţii aplicative. 29. Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. 6. Textul ca pretext. Alegoria. Semnele textului. 8. 22. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare). Studiul textului. Lectură explicativă. 10. Doina. Monosemia şi polisemia. Atelier de creaţie. Asonanţa. 10.1. 12. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Integrarea adecvată. Atelier de creaţie. Fraza. Integrarea adecvată. 21. 17. 9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. Sensul fundamental / secundar. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. 16. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ. de maxime. 11. 8. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu.1. Unităţi frazeologice. Pastelul. 4. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. a fragmentului de text epic sau dramatic. Sensurile textului. 1.3. 7. Noţiuni de sintaxă.2. 24. 3. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. codruţule. Cuvintele textului. 18. 9. Fraza. Exerciţii aplicative. codruţule. Studiul textului. enciclopedic. 13.4. citit). Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. Textul şi textele. Textul ca pretext. Texte funcţionale. 2. publicistic şi ştiinţific. 14. Comentarea textului liric. Lexicul. Atelier de creaţie. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule. Exerciţii de reflecţie în baza textului. 3. Sensul lexical şi gramatical. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv.1. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 23. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc. Elemente de prozodie. 12. Aliteraţia. Doina populară şi doina cultă. Evaluare sumativă. 4. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. Idila. Discursul.). Poezia Doina de Vasile Alecsandri. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . 9. 25. Lectură şi comentare. 11. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. subordonarea. Dicţionarul enciclopedic.2. Analiza literară a poeziei.2. Lectura explicativă. Utilizarea dicţionarului (explicativ. Invitaţia. Codrule. de expresii şi locuţiuni. 13.1. Sensurile cuvîntului. Semnele textului. Sensurile textului. 14. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Coordonarea.

Dincolo de text. Romanţă de Vasile Romanciuc. Predicatul şi propoziţia predicativă. Marea. Procedee artistice.1. Subordonarea. – conspect. 18. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. – caracterizare de personaj. 21.2. 23.2. 20. Rugăciune. Tipuri de subordonare. George Meniuc. 11. Octavian Goga. Propoziţia principală/ secundară/ regentă.1. 1. 25. – text argumentativ. Aureliu Busuioc. 16. Exerciţii aplicative. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. eprimat/ neexprimat. Plugarii. Dialogul artistic. 19. Dialogul. 23. Sensurile textului. Rugăciune. 19. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Subiectul simplu/ multiplu. experienţe 15. Subiectul şi propoziţia subiectivă. 5.narativ. 8. 9.1. Analiza literară a textului. 24. 10. Poezia Noi de Octavian Goga. Oltul. cu utilizarea citatelor. Lectura textului. Evaluare sumativă. – pagină de jurnal.). Atelier de creaţie. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru. Romanţă de Vasile Romanciuc. 6. Dialogul imaginar. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Predicatul verbal şi nominal. Propoziţia subordonată predicativă. 13. – alocuţiune. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. Romanul. 10. Regenţii propoziţiei subiective. PROZA NARATIVĂ. Proiect de grup: sărbători în familie.Semnele textului. 17. 16. 8. Stampă de Grigore Vieru. Marea Neagră. 35. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Cuvintele textului.3. Texte funcţionale. 17. Studiul textului. 4. 7. Paralelism decriptiv. citit). 3. Marea Neagră. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc. CAPITOLUL IV. 20. 12. 2. . întîmplări. Exerciţii aplicative. Situaţii de comunicare. a fragmentului de text epic sau dramatic. Plugarii Marea. Oltul. Elementele de relaţie în frază. George Meniuc. 22. Exerciţii de scriere. 22. Atelier de creaţie. Exerciţii aplicative. Jurnalul intim. Exerciţii aplicative. – cerere. Acordul subiectului cu predicatul. Adresarea. Comentarea textului liric. Personaje. Cererea. 14. Vorbirea directă şi indirectă. Imagini stilistice. Planul de idei al textului. FRAGMENTE DE ROMAN. 2. Romanul. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Lectură şi comentare. 18. 21. 15. Relatarea spontană a unei ştiri.

Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative. Atribute omogene şi eterogene. 2. Atributul şi valoarea sa stilistică în text. Impresii despre lectură. Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Integrarea adecvată. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. 21. Ion Druţă. 16. Exerciţii aplicative. 19. 28. 22. – pagină de jurnal. Activitate de dezvoltare şi recuperare.1. Lectură şi comentare. Exerciţii de consolidare. 20. – cerere. 9. 23. 17. – conspect. improvizarea unui reportaj. Prezentare generală. 9. 26. Caracterizarea personajelor. 27. Lectură şi comunicare. 11. Proiect de grup: cartea de bucate a casei. 3. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă).1.1. 4. 9. 2. Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 29. – caracterizare de personaj. Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale. cu utilizarea citatelor. 8. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. NUVELA ŞI POVESTIREA. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V. 27. 24. Studiul textului. PROZA NARATIVĂ.2. 12. 7. Sensurile textului. 15. Atelier de creaţie în baza textului. Lectură şi analiză. Evaluare sumativă.Atributul acordat şi neacordat. Textul ca pretext. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu.1. 6. Semnele textului. 5. Nuvela Sania de Ion Druţă. Planul de idei.1. – alocuţiune. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu. Universul creaţiei druţiene. Atelier de lectură. Proiect de grup: casa şi grădina. Povestirea nuvelei după elementele subiectului. Jonctivele subordonatei atributive. Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative. Planul de idei. Atributivele explicative şi determinative. – text argumentativ. citit). Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă. Lectura textului. 13. 31. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 18. Nuvela Sania de Ion Druţă. Conspectul. 14. 9. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist.2. Subordonata atributivă. 25. 1. 25. Nuvela Sania de Ion Druţă . 12. 24. Atributul.personale. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. 3. Cuvintele textului. 26. 14. 10. 30. Atelier de lectură. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

4. Subordonata completivă indirectă. 9. 11. 59. Personajele textului. 13. Genul dramatic. GENUL DRAMATIC. Tipologia personajelor. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale. Texte funcţionale. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Cuvintele textului. 4. Atelier de creaţie. Atelier de lectură. a fragmentului de text epic sau dramatic. 2. Cuvintele textului.1. Semnele textului. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Exerciţii aplicative.3. 41. Circumstanţialele de loc şi de timp. 29. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. 47. 32. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . 6. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă. 43. 38. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă. Eseu în baza operei studiate. Tipurile complementului circumstanţial. 4. Comentarea textului liric. Textul ca pretext. 12. Lectura expresivă a textului dramatic. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 8. Reportajul. Propoziţia subordonată completivă directă. 5. 31. 7. Proiect de grup: ocupaţii. 9. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic.2. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. 36. publicistic şi ştiinţific. Comedia.). Comentarea textului liric. Complementul direct şi completiva directă. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Exerciţii aplicative de consolidare. publicistic şi ştiinţific.Vocabularul textului. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. 42.1. 8. 44. Complementele circumstanţiale. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Lectură şi comentare. Complementul indirect şi completiva indirectă. 30. COMEDIA 1. Dincolo de text. 45. Atelier de scriere. 33. 34. Poezia Spectatori de Liviu Damian. a fragmentului de text epic sau dramatic. Prezentare generală. 8. 28. Mitul Meşterului Manole la baza operei. 3.1. Tipologia personajelor. Povestirea. Textul şi textele. 40. Sensurile textului. 46.5. Punctuaţia subordonatei completive directe.3. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI. Integrarea adecvată.1. Dublarea complementului direct. 10. 8.2. citit). Destinul vieţii creatorului. 39. Exerciţii aplicative de consolidare. Caracteristici. Evaluare sumativă. 37. 35.2. Integrarea adecvată.

Propoziţia subordonată circumstanţială de mod. 15. Subordonata circumstanţială de loc. – caracterizare de personaj. 19. 25. 2. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. 22. Propoziţia subordonată circumstanţială de timp. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). – alocuţiune. Invitaţia. 20. Anunţul şi reclamă. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop. Evaluare sumativă. 24. 23. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . – text argumentativ. 17. 18. Proiect de grup: mobila şi vesela. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. cu utilizarea citatelor. Texte funcţionale. 21. 16. – pagină de jurnal. Exerciţii de consolidare. – cerere. – conspect. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. 14.lingvistice şi literare în textul produs.1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->