Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

de maxime.1. 8. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. Sensurile textului. 5. 9. Fraza. 18. Analiza literară a poeziei.2. 8. Integrarea adecvată. 9. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv. enciclopedic. Sensurile textului. Atelier de scriere.). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ. Doina. 22. Dicţionarul enciclopedic. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . 29.1. Monosemia şi polisemia. 14. 5. Elemente de prozodie. Comentarea textului liric. 4. 11. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. Poezia Doina de Vasile Alecsandri. Atelier de creaţie. 1. 25. a fragmentului de text epic sau dramatic. 17. 8. Sensurile cuvîntului. 9. publicistic şi ştiinţific. Integrarea adecvată. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Fraza. Textul şi textele. 7. 13. Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. Unităţi frazeologice. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 20. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare). Lexicul. Exerciţii de reflecţie în baza textului. 11. 23.1. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 16. Cuvintele textului. Lectură explicativă. 12. Sensul fundamental / secundar. 12. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 24. Exerciţii aplicative. Pastelul. Exerciţii aplicative. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule. Coordonarea. de expresii şi locuţiuni. Studiul textului. Atelier de creaţie. Texte funcţionale.3.1. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu.2. 10. 15. citit). Aliteraţia. Lectură şi comentare. 10.1. codruţule. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. Textul şi textele. 9. Alegoria. 21. 3. Studiul textului. Atelier de creaţie. Doina populară şi doina cultă.4. 6. Invitaţia. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. 2. Lectura explicativă. codruţule. Asonanţa. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc. Semnele textului. 19. Codrule. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. 13. Textul ca pretext. Evaluare sumativă. Textul ca pretext.2. Semnele textului. 4. 12. Utilizarea dicţionarului (explicativ. Noţiuni de sintaxă. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 3. Sensul lexical şi gramatical. subordonarea. de proverbe. Discursul. 14. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Analiza literară a poeziei. Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. Idila. Tipuri de coordonare.

Propoziţia subordonată predicativă. cu utilizarea citatelor. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. 4. Exerciţii aplicative. Exerciţii aplicative. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru. 15. Poezia Noi de Octavian Goga. Predicatul verbal şi nominal. Planul de idei al textului. Studiul textului. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Octavian Goga. Paralelism decriptiv. întîmplări.Semnele textului. Subordonarea. Romanţă de Vasile Romanciuc. 35. 17. Tipuri de subordonare. Subiectul şi propoziţia subiectivă.2. Lectura textului. citit). Adresarea. Elementele de relaţie în frază. 10. – cerere. 18. 16. Analiza literară a textului. 21. Oltul. George Meniuc. Imagini stilistice. Evaluare sumativă. 23. Cererea. 8. 8. Lectură şi comentare. 22. Marea Neagră. Comentarea textului liric. Romanul. Rugăciune. 10. 5. Regenţii propoziţiei subiective. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Oltul. 2. Texte funcţionale. Atelier de creaţie. Plugarii Marea.2. – alocuţiune.1. Acordul subiectului cu predicatul. 14. George Meniuc. Predicatul şi propoziţia predicativă. Romanul. Vorbirea directă şi indirectă. 20. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Cuvintele textului.narativ. 1. a fragmentului de text epic sau dramatic.3. Exerciţii de scriere. experienţe 15. Propoziţia principală/ secundară/ regentă. 21. FRAGMENTE DE ROMAN. PROZA NARATIVĂ. 16. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. – conspect. 17. 12. eprimat/ neexprimat. 3. Atelier de creaţie. Stampă de Grigore Vieru. Rugăciune. 22. Exerciţii aplicative. – caracterizare de personaj. 19. Personaje. – text argumentativ. Jurnalul intim. Dialogul artistic. Marea. 25.). . 11. Sensurile textului. Procedee artistice. 18. Aureliu Busuioc. Proiect de grup: sărbători în familie. Exerciţii aplicative. 20. Dialogul imaginar. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. CAPITOLUL IV. 23.1. 2. 6. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Plugarii. 9. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc. Marea Neagră. Situaţii de comunicare. 13. 7. Subiectul simplu/ multiplu. Romanţă de Vasile Romanciuc. – pagină de jurnal. 24. Dincolo de text.1. Relatarea spontană a unei ştiri. Dialogul. 19.

Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru. 31. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu. 11. – caracterizare de personaj. Nuvela Sania de Ion Druţă. Lectură şi comunicare. Proiect de grup: cartea de bucate a casei. Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative. Evaluare sumativă. Atelier de creaţie în baza textului. Planul de idei.2. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă. 3. Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative. 3. Lectura textului. 2. Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. 19. Cuvintele textului. 4. Textul ca pretext. 27. citit). conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. Lectură şi analiză. 6. Universul creaţiei druţiene. Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Atelier de lectură. Atelier de lectură. 8.1. 24. 9. 1. 30.1. Sensurile textului. Jonctivele subordonatei atributive. – text argumentativ. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V.1. 12. cu utilizarea citatelor. Integrarea adecvată. 20. Povestirea nuvelei după elementele subiectului. – conspect. Semnele textului. Atributivele explicative şi determinative. Atributul şi valoarea sa stilistică în text.Atributul acordat şi neacordat. – pagină de jurnal. 17.1. 15. 16. Atributul. 24. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Exerciţii de consolidare. 9. Proiect de grup: casa şi grădina. – cerere. 5. 22. 13.1. 26. 25. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Caracterizarea personajelor. Atribute omogene şi eterogene. 7. Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale. Ion Druţă. NUVELA ŞI POVESTIREA. – alocuţiune. 26. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. Lectură şi comentare. Subordonata atributivă. Studiul textului. 14. improvizarea unui reportaj. 12. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist.personale. 9. 27. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă). Nuvela Sania de Ion Druţă . Impresii despre lectură. Planul de idei. PROZA NARATIVĂ. 28. 2. Prezentare generală. Exerciţii aplicative. 14. 9. Nuvela Sania de Ion Druţă. 23. 21. 25. 29.2. 18. Conspectul. 10.

Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Comentarea textului liric. 40. Punctuaţia subordonatei completive directe. citit).1. 45. Mitul Meşterului Manole la baza operei. Personajele textului. 6. Proiect de grup: ocupaţii. 8. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă. Comedia. Cuvintele textului. Dincolo de text. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă. Prezentare generală. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale. 33. Atelier de creaţie. Lectura expresivă a textului dramatic. Comentarea textului liric. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 59. a fragmentului de text epic sau dramatic. 5. Destinul vieţii creatorului. 47. Atelier de lectură. 44. Eseu în baza operei studiate. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. 8. Poezia Spectatori de Liviu Damian. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI. Textul ca pretext.3.2. GENUL DRAMATIC. Integrarea adecvată. Evaluare sumativă. 2. 3. Atelier de scriere. Reportajul. Exerciţii aplicative de consolidare. Tipurile complementului circumstanţial.).1. Semnele textului.2. Sensurile textului. 34. Propoziţia subordonată completivă directă. 4.Vocabularul textului. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. Subordonata completivă indirectă.1. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. 30. 8. Complementele circumstanţiale. Dublarea complementului direct. Complementul direct şi completiva directă. 29. 42. Caracteristici. 35. Tipologia personajelor. 28.5. 11. Cuvintele textului. 39. 36.3. Genul dramatic. 10. Complementul indirect şi completiva indirectă. Texte funcţionale. 9. Integrarea adecvată. Tipologia personajelor. 8. 13. Povestirea. 46. 43. Exerciţii aplicative de consolidare. 4. Exerciţii aplicative. COMEDIA 1. 38. 12. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. publicistic şi ştiinţific. 31. 37.2. Lectură şi comentare. publicistic şi ştiinţific. 9. Textul şi textele. Circumstanţialele de loc şi de timp. 4. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . a fragmentului de text epic sau dramatic. 32. 41.1. 7.

21. 16. 23. – pagină de jurnal. 24. Invitaţia. Propoziţia subordonată circumstanţială de mod. 25.lingvistice şi literare în textul produs. 15. Evaluare sumativă. Proiect de grup: mobila şi vesela. cu utilizarea citatelor. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 22. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). 20. – alocuţiune. Anunţul şi reclamă. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . Propoziţia subordonată circumstanţială de timp. 17. 14. Texte funcţionale. 19. Exerciţii de consolidare. – conspect. 2. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. – text argumentativ. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. – cerere. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop. – caracterizare de personaj. Subordonata circumstanţială de loc. 18.1.