Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

14. Studiul textului.4. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. 16. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. codruţule. 11. Sensurile cuvîntului. 19. Exerciţii aplicative. Asonanţa. 3. 12. Textul ca pretext.2. 9. Elemente de prozodie.1. Texte funcţionale. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament. 21. 9. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. Doina populară şi doina cultă. Fraza. codruţule. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc. Lexicul. de maxime. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ.1. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Lectură şi comentare. 11. 25. Monosemia şi polisemia. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv. Evaluare sumativă. 17. Analiza literară a poeziei. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu. 5. 7. Sensul lexical şi gramatical. 20. Poezia Doina de Vasile Alecsandri. Textul şi textele. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. Sensul fundamental / secundar. Integrarea adecvată. Atelier de creaţie. 18. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 8. Coordonarea.). Aliteraţia. Analiza literară a poeziei. 4.1. Doina. 10. enciclopedic. Studiul textului. Semnele textului. citit).1. 12. 22. Codrule. de expresii şi locuţiuni. 10.2. 5. 23. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . Discursul. Atelier de creaţie. de proverbe. Invitaţia. 8. a fragmentului de text epic sau dramatic. Lectura explicativă. subordonarea. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Textul şi textele. 1. Comentarea textului liric. Exerciţii aplicative. 12. 3. Tipuri de coordonare. Exerciţii de reflecţie în baza textului. 8. Sensurile textului. 2. Dicţionarul enciclopedic. 13. 9. Idila. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. 24. 6. Lectură explicativă. Atelier de creaţie. Textul ca pretext. 14. Sensurile textului. Atelier de scriere. 15.2. Utilizarea dicţionarului (explicativ. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare). Noţiuni de sintaxă. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. Semnele textului.3. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Pastelul. Integrarea adecvată.1. Alegoria. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. Unităţi frazeologice. Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. 4. 13. Fraza. 9. 29. publicistic şi ştiinţific. Cuvintele textului. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule.

Jurnalul intim. George Meniuc. experienţe 15. Comentarea textului liric. Predicatul şi propoziţia predicativă. Dialogul. a fragmentului de text epic sau dramatic. 12. 4. Exerciţii aplicative. Adresarea. – conspect. Plugarii. Texte funcţionale. – alocuţiune. Vorbirea directă şi indirectă. – text argumentativ. 20.1. Imagini stilistice. 21. 35. Exerciţii de scriere. 1. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. FRAGMENTE DE ROMAN. 3. 6.narativ. Exerciţii aplicative.1. 8. Oltul. Marea Neagră. 17. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc. Romanul. 19. Situaţii de comunicare. 16. 23. Regenţii propoziţiei subiective. Subiectul simplu/ multiplu.2. Romanţă de Vasile Romanciuc. Rugăciune. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Propoziţia principală/ secundară/ regentă. 19. Dialogul artistic. George Meniuc. Rugăciune. cu utilizarea citatelor. Studiul textului.Semnele textului. Procedee artistice. 11. 2. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). întîmplări. – pagină de jurnal. Cererea. Acordul subiectului cu predicatul. Lectură şi comentare. Marea. Propoziţia subordonată predicativă. 21. eprimat/ neexprimat. Atelier de creaţie. Relatarea spontană a unei ştiri. – caracterizare de personaj. Lectura textului. Evaluare sumativă. . Sensurile textului. 7. Elementele de relaţie în frază. 10. 15. 5. Subiectul şi propoziţia subiectivă. – cerere. 24. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. Planul de idei al textului. 23. Dincolo de text.2. Proiect de grup: sărbători în familie. 22. Romanul. Atelier de creaţie. 14.). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. citit). Paralelism decriptiv. Analiza literară a textului. Cuvintele textului. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru. Romanţă de Vasile Romanciuc. Subordonarea. 8. PROZA NARATIVĂ. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Personaje. Aureliu Busuioc. 2. Stampă de Grigore Vieru. 22. Marea Neagră. Exerciţii aplicative. 18. Octavian Goga. Tipuri de subordonare. Predicatul verbal şi nominal. 13. 20. Exerciţii aplicative. 10.1. 16.3. 17. 9. Oltul. 18. Poezia Noi de Octavian Goga. Plugarii Marea. 25. CAPITOLUL IV. Dialogul imaginar.

Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative.2. 12. Jonctivele subordonatei atributive. 12. 7. 23. 26. Atributul. Exerciţii aplicative. – caracterizare de personaj. Studiul textului. Atributivele explicative şi determinative. Proiect de grup: casa şi grădina. Nuvela Sania de Ion Druţă . 4. Nuvela Sania de Ion Druţă. Cuvintele textului. 27. 3. 13. 16. Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Lectura textului. Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale. 2. – cerere. Planul de idei. 1. – conspect. Integrarea adecvată. 14. 9. Conspectul. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă). 14.1. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă. 20. 31. Atelier de lectură. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu. 8. Ion Druţă. NUVELA ŞI POVESTIREA.1. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Lectură şi comunicare. – pagină de jurnal.1. 3. 29. Atelier de lectură. 19. 9. 11. 28. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. Atributul şi valoarea sa stilistică în text. Sensurile textului.1. cu utilizarea citatelor. 9. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu. Atelier de creaţie în baza textului. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. improvizarea unui reportaj. – text argumentativ. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru. PROZA NARATIVĂ. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. – alocuţiune. Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative.personale. 9. 21. 15. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V. Lectură şi analiză. Prezentare generală. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 10. Atribute omogene şi eterogene. Semnele textului. Povestirea nuvelei după elementele subiectului. Planul de idei. Textul ca pretext. 5. 22. Nuvela Sania de Ion Druţă. 30. 25. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist.Atributul acordat şi neacordat. Proiect de grup: cartea de bucate a casei. Exerciţii de consolidare. 26. 27. citit). Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Evaluare sumativă. Universul creaţiei druţiene. 24. 24. 17. Caracterizarea personajelor. Lectură şi comentare. Subordonata atributivă. 2.1. 6. Impresii despre lectură. 18. 25.

Atelier de creaţie. Textul ca pretext. 4. 47.2. 39. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . Cuvintele textului. 2. publicistic şi ştiinţific. COMEDIA 1. Proiect de grup: ocupaţii. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI.1. Lectura expresivă a textului dramatic. 59. 40. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Dincolo de text. Dublarea complementului direct.1. Subordonata completivă indirectă. Personajele textului. 4. 38. 37.3. Povestirea. Integrarea adecvată. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă.1.5. 8. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. GENUL DRAMATIC.1. Prezentare generală. 41. 31. 33. Genul dramatic. Reportajul. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Lectură şi comentare. Tipologia personajelor. Cuvintele textului.). Tipologia personajelor. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 9.3. Exerciţii aplicative de consolidare. a fragmentului de text epic sau dramatic. Complementele circumstanţiale. 32. Eseu în baza operei studiate. 6. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. 12. Textul şi textele. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă. Integrarea adecvată. Evaluare sumativă. Texte funcţionale. 11. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale. 7. Caracteristici. 8. Poezia Spectatori de Liviu Damian. 46. Circumstanţialele de loc şi de timp. Mitul Meşterului Manole la baza operei. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. publicistic şi ştiinţific. Complementul direct şi completiva directă. Tipurile complementului circumstanţial. 36. Sensurile textului. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Propoziţia subordonată completivă directă. 8. Atelier de scriere. 9. Semnele textului. citit). 10. 43. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. 42. Comentarea textului liric.Vocabularul textului. 35. 13.2. Atelier de lectură. 28. Exerciţii aplicative. Destinul vieţii creatorului. Complementul indirect şi completiva indirectă. Comedia. Punctuaţia subordonatei completive directe. 45. Comentarea textului liric. 5. 4. 29. a fragmentului de text epic sau dramatic. 34. 30. 3. 44.2. 8. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Exerciţii aplicative de consolidare.

15. 16. 24. Invitaţia. 18. – alocuţiune. 19. – cerere. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop. 25. – caracterizare de personaj. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. Texte funcţionale. Exerciţii de consolidare. Proiect de grup: mobila şi vesela. Evaluare sumativă. – pagină de jurnal. 2. Anunţul şi reclamă. 22. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 23. 21. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. – conspect. Subordonata circumstanţială de loc.lingvistice şi literare în textul produs. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . 20. Propoziţia subordonată circumstanţială de mod. – text argumentativ. cu utilizarea citatelor. 14. Propoziţia subordonată circumstanţială de timp. 17.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful