P. 1
0_proiectare_didactica_calendaristica_8

0_proiectare_didactica_calendaristica_8

|Views: 1,603|Likes:
Published by Daniela Paraschiv
0_proiectare_didactica_calendaristica_8
0_proiectare_didactica_calendaristica_8

More info:

Published by: Daniela Paraschiv on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Proiectare didactică calendaristică, clasa a VIII-a, limba şi literatura română.

Subcompetenţe
Aplicarea terminologiei lingvistice şi literare în procesul de analiză a textului literar. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate în clasa a VII-a

Serdeşniuc Cristian A. №/ ore per modul
5

Unităţi de conţinut recomandate
RECAPITULARE INIŢIALĂ 1. Noţiuni de morfologie. Părţi de vorbire flexibile şi neflexibile. 2. Noţiuni de sintaxă. Functori principali şi secundari. 3. Noţiuni de teorie literară. 4. Evaluare iniţială. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL I. CARTEA, OBIECT CULTURAL. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului şcoală. 2. Poezia Scurt reportaj de Mircea Dinescu. Lectură expresivă şi comentare. 3. Lectura explicativă a textului Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. 4. Studiul textului. Semnele textului. Eseul. 5. Textul ca pretext. Viziuni despre biblioteci. 6. Textul şi textele. Atelier de creaţie. 7. Limba – principalul mijloc de comunicare. 8. Nichita Stănescu Despre limba română. 9. Comunicarea verbală şi nonverbală. 10. Proiect de grup Spaţiul şi amenajarea casei. 11. Evaluare sumativă. 12. Activitate de dezvoltare şi recuperare. CAPITOLUL II. POEZIA LIRICĂ. 1. Cîmpul asociativ al cuvîntului toamnă. 2. Poezia Niciodată toamna de Tudor Arghezi. Lectură expresivă şi comentare. 3. Poezia lirică. Făptura mamei de Grigore Vieru. 4. Studiul textului. Cuvintele textului. 5. Semnele textului. Paralelismul poetic. Opera lirică. Poezia. 6. Sensurile textului. 7. Textul ca pretext. Parabola(pilda) semănătorului din Noul Testament.

№/ ore

Texte propuse spre studiere
Teste de verificarea cunoştinţelor la gramatica limbii române şi la teoria literaturii Scurt reportaj de Mircea Dinescu Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu. Nichita Stănescu Despre limba română

Eşalonare în timp

Adnota re

1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 14.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 4.3. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic, publicistic şi ştiinţific.

3.1. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit). 8.2. Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic. 9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.

Niciodată toamna de Tudor Arghezi Făptura mamei de Grigore Vieru Parabola(pilda) semănătorului din Noul

12. 29. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Testament.2.2. subordonarea. Dicţionarul enciclopedic. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc Codrule. Unităţi frazeologice. 5. Semnele textului. Sensul lexical şi gramatical. Dicţionarul de locuţiuni şi expresii. Poezia Doina de Vasile Alecsandri.3. 3. Sensurile textului. 6. Sensul fundamental / secundar. Lucian Blaga(din ciclul antologiilor de poezii populare). 10. 20. 1. 18. Studiul textului. Semnele textului.1. Doina. 3. codruţule. citit). Exerciţii aplicative. Relaţiile sintactice în propoziţie şi frază: Coordonarea. publicistic şi ştiinţific. Comentarea textului liric. 23. Monosemia şi polisemia. Discursul. Texte funcţionale. Integrarea adecvată. Atelier de creaţie. 11. Cîmpul asociativ al cuvîntului cîntec. Lectură explicativă. de citate) în scopul formării abilităţii de învăţare a limbii. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. de proverbe. 8. Poezia Brăudarul fermecat de Vasile Romanciuc.1. Monosilab de toamnă de George Bacovia CAPITOLUL III. Textul ca pretext. a fragmentului de text epic sau dramatic. Exerciţii aplicative. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. DOINA POPULARĂ ŞI DOINA CULTĂ. Lexicul. codruţule. 25. 15. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Evaluare sumativă. 17. Utilizarea dicţionarului (explicativ. Coordonarea. Codrule. Textul şi textele. Fraza. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. de maxime. 4. Atelier de creaţie. Elemente de prozodie.1. 9. Poezia Monosilab de toamnă de George Bacovia. Lectura explicativă. Pastelul. Poezia Sara pe deal de Mihai Eminescu. Fraza. 13. Textul ca pretext. Aliteraţia. de expresii şi locuţiuni. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Proiect de grup: portul cotidian şi festiv. 4. Tipuri de coordonare. Doina populară şi doina cultă. Alegoria.2. 11. 13. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. 7. Integrarea adecvată. 16. 12. Invitaţia.1. Atelier de scriere. Noţiuni de sintaxă. 8. 9. Analiza literară a poeziei. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs.). 22. Sensurile cuvîntului. 14. Sensurile textului. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. Studiul textului. Lucian Blaga Doina de Vasile Alecsandri . Idila. 9. Cuvintele textului.4. 8. 12. 9. 10. Exerciţii de reflecţie în baza textului. Textul şi textele. Analiza literară a poeziei. Asonanţa. 2. 19. Atelier de creaţie. 14. Lectură şi comentare. 24. enciclopedic. 21.1.

Exerciţii aplicative. Subiectul şi propoziţia subiectivă.Semnele textului. Subordonarea. Stampă de Grigore Vieru.). Oltul. . 25. 19.1. Dincolo de text. eprimat/ neexprimat. 10. Marea Neagră. Octavian Goga. Rugăciune. 8. PROZA NARATIVĂ. Jurnalul intim. Acordul subiectului cu predicatul. 5. 19. 8. Dialogul artistic. 17. Exerciţii aplicative. Exerciţii aplicative. 18. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. – alocuţiune. Propoziţia principală/ secundară/ regentă. Analiza literară a textului. 14. Rugăciune. Paralelism decriptiv. experienţe 15. Activitate de dezvoltare şi recuperare.2. 2. a fragmentului de text epic sau dramatic. Atelier de creaţie. Propoziţia subordonată predicativă. Relatarea spontană a unei ştiri. 12. Procedee artistice. 11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Noi de Octavian Goga Octavian Goga. Evaluare sumativă. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc Stampă de Grigore Vieru.narativ. Romanul. Exerciţii aplicative. 3. Plugarii. 16. – cerere. – conspect. Sensurile textului. Tipuri de subordonare. CAPITOLUL IV. Dialogul. Planul de idei al textului. – pagină de jurnal.2. Comentarea textului liric. Personaje. FRAGMENTE DE ROMAN. Cuvintele textului. George Meniuc. Romanul Singur în faţa dragostei de Aureliu Busuioc. 18. – text argumentativ. 22. Marea. 21. Predicatul verbal şi nominal. Atelier de creaţie. Cererea. 17. – caracterizare de personaj. Cîmpul asociativ al cuvintelor singur/ singurătate. Regenţii propoziţiei subiective. Studiul textului.3. Romanul. 22. 20. Oltul. cu utilizarea citatelor. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Marea Neagră. Poezia Noi de Octavian Goga. Elementele de relaţie în frază. 2. Texte funcţionale. 35. 7. Predicatul şi propoziţia predicativă. 6. Vorbirea directă şi indirectă. Aureliu Busuioc. 4. 15. Adresarea. Imagini stilistice. Plugarii Marea. Romanţă de Vasile Romanciuc. 16. 23. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat.1. 1. Topica şi intonaţia cuvintelor în frază. 23. Subiectul simplu/ multiplu. 9. Situaţii de comunicare. 13. George Meniuc. 10. întîmplări. Lectura textului. Dialogul imaginar. Lectură şi comentare. 21. Proiect de grup: sărbători în familie. Exerciţii de scriere. Romanţă de Vasile Romanciuc.1. 20. 24. citit).

Prezentare generală.personale. 26. Impresii despre lectură. Identificarea normelor de etichetă verbală în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. 12. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. 25. 18. Nuvela Sania de Ion Druţă . 22.1.2. – alocuţiune. 5.1. Cuvintele textului. Atribute omogene şi eterogene.1. 27. 8. 6. Integrarea adecvată.1. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: 4– comentariu literar (secvenţă). Lectură şi comunicare. Studiul textului. 1. citit). 23. Atelier de creaţie în baza textului. Nuvela Sania de Ion Druţă. PROZA NARATIVĂ. Sensurile textului. 1 1 1 1 1 1 1 1 Ar fi ruşine de Liviu Damian CAPITOLUL V. Lectură şi analiză. Lectură şi comentare. 9. 27. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Atelier de lectură. 14. – text argumentativ. Atributul. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului. Activitate de dezvoltare şi recuperare. 12. Textul ca pretext. 20. 17. 21. Caracterizarea personajelor. 9. 10. Poezia Ar fi ruşine de Liviu Damian. 9. 3. 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu Braţele mele de Grigore Vieru Artistul de Vasile Voiculescu. Proiect de grup: casa şi grădina. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Planul de idei. – pagină de jurnal. Cîmpul asociativ al cuvintelor meşter/ artist.1. 25. Caracterizarea generală a vieţii şi activităţii sale. 3. 13. – conspect. improvizarea unui reportaj. Atelier de lectură.2. 14. 28. Planul de idei. Nuvela Sania de Ion Druţă. 26. 4. Atributul şi valoarea sa stilistică în text. – caracterizare de personaj. 9. Jonctivele subordonatei atributive. Acordul predicatului cu subiectul multiplu Exerciţii aplicative. 19. Exerciţii aplicative. 7. 24. 2. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă. cu utilizarea citatelor. Lectura textului. 29. NUVELA ŞI POVESTIREA. Semnele textului. 16. Ion Druţă. Universul creaţiei druţiene. Atelierul textului Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Proiect de grup: cartea de bucate a casei. 2. 31. Acordul predicatului cu subiectul simpul Exerciţii aplicative. 30. – cerere. Textul Dincolo de nisipuri de Fănuş Neagu. Subordonata atributivă. 15. Poezia Artistul de Vasile Voiculescu. 24. Atributivele explicative şi determinative. Conspectul.Atributul acordat şi neacordat. Povestirea nuvelei după elementele subiectului. Evaluare sumativă. 11. Exerciţii de consolidare. Poezia Braţele mele de Grigore Vieru.

Sensurile textului. Textul Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale. 5. Activitate de dezvoltare şi recuperare. Semnele textului. COMEDIA 1. 8. Comentarea textului liric. Lansarea orală a discursului în faţa unui auditoriu dat într-un timp limită (5 min. 37. 4.2.3. Destinul vieţii creatorului. 31. Lectură şi comentare. 36. Personajele textului. 4. Integrarea adecvată. publicistic şi ştiinţific. Proiect de grup: ocupaţii. Comedia. Exerciţii aplicative de consolidare. 42. Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat. Circumstanţialele de loc şi de timp. 38. 45.1. Complementele circumstanţiale. Dincolo de text. 8. Caracteristici. Evaluare sumativă. 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spectatori de Liviu Damian Conul Leonida faţă cu reacţiunea de Ion Luca Caragiale . Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. citit). GENUL DRAMATIC. Complementul direct şi completiva directă. 34. Exerciţii aplicative. Prezentare generală.1. Povestirea. Integrarea adecvată. a fragmentului de text epic sau dramatic. Cuvintele textului. 9. Cîmpul asociativ al cuvîntului teatru. 8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 59. Subordonata completivă indirectă.). Complementul indirect şi completiva indirectă. a fragmentului de text epic sau dramatic. 9. 30. Reportajul. Tipurile complementului circumstanţial. Explicarea elementelor de limbă în textul artistic. Comentarea textului liric. Eseu în baza operei studiate. 13. 33. 4. Textul ca pretext. Atelier de lectură. 11. 35.1. 43. 39. 6. 44. Propoziţiile subordonate circumstanţiale. Tema artei în opera Sania de Ion Druţă. 2. publicistic şi ştiinţific. Punctuaţia subordonatei completive directe. Atelier de creaţie.5.1.Vocabularul textului. Dublarea complementului direct. 10.3. conştientă a terminologiei CAPITOLUL VI. 8. 7. 41. Cuvintele textului. 46. 47. 3. 32. 28. Tipologia personajelor. conştientă a terminologiei lingvistice şi literare în textul produs. Tipologia personajelor. Exerciţii aplicative de consolidare. Genul dramatic.2. Propoziţia subordonată completivă directă. Mitul Meşterului Manole la baza operei. Simbolurile artistice şi tehnici narative în operă. Poezia Spectatori de Liviu Damian.2. Lectura expresivă a textului dramatic. 12. Texte funcţionale. Textul şi textele. 29. 40. Atelier de scriere.

1. 18. Plasarea (grafică) în pagină a textului propriu/produs: – comentariu literar (secvenţă). Activitate de dezvoltare şi recuperare. Anunţul şi reclamă. 15. 24. 16. 21. Invitaţia. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. Proiect de grup: mobila şi vesela. 170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 170 Total ore/ 6 . Propoziţia subordonată circumstanţială de mod. 20. – caracterizare de personaj. Evaluare sumativă. – conspect. – text argumentativ. 22. – pagină de jurnal. Exerciţii de consolidare. Propoziţia subordonată circumstanţială de scop. Propoziţia subordonată circumstanţială cauzală. 17. 25. 19. 23. – alocuţiune. Subordonata circumstanţială de loc. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. 14. Texte funcţionale. Propoziţia subordonată circumstanţială de timp.lingvistice şi literare în textul produs. – cerere. 2. cu utilizarea citatelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->