Sunteți pe pagina 1din 2

Argument

Proiectul a fost realizat in vederea obtinerii certificatului de


atestare a competentelor profesionale in cadrul Grup Scolar
,,Doamna Stanca”, din Bucuresti.
Lucrarea are ca tema:Evacuarea si tratarea apelor uzate.Tema
atestatului prezinta larg interes, deoarece Apa este absolut
indispensabilă vieţii ,Ca să existăm,avem nevoie de
aer,apă,hrană,căldura şi lumina.Nimic nu poate fi conceput în
economia planetei fără apă.

Proiectul este structurata in III capitole si este insotita si de


anexe.
Apa este cel mai important constituent al
organismului uman, o cantitate de pana la patru cincimi
din greutatea corpului nostru fiind constituita din apa.
Aceasta importanta este pusa in evidenta si de faptul ca
un om nu poate supravietui mai mult de cateva zile fara
apa, pe cand fara hrana se poate trai mai mult. Apa este
solventul principal pentru produsii de digestie, fiind
esentiala pentru eliminarea reziduurilor si toxinelor din
organism.

Conform raportului de monitoring realizat de


Administraţia Naţională “Apele Române”, pentru anul
2008, volumul de ape uzate evacuate din municipiul
Bucureşti şi localităţile limitrofe este de 354,3 mil mc/an,
reprezentând toate apele uzate evacuate direct în
Dâmboviţa, după trecerea printr-o treaptă mecanică,
ceea ce are un impact puternic asupra calităţii apei
râurilor Dâmboviţa şi Argeş, tronsoanele de râu afectate
fiind ape puternic degradate. Astfel, conform datelor de
monitoring, pentru anul 2008, apele uzate continuă să fie
încărcate cu nutrienţi (reflectate în valorile ridicate ale
azotului – media anuală 27,037 mg/l- şi fosforului total –
în medie 3,99 mg/l), parametri care susţin necesitatea
epurării avansate
http://4.bp.blogspot.com/_brL9pYuG9io/ShrOLKsTDvI/AAA
AAAAABYo/ecf6L614bp8/s1600-h/Picture+026.jpga apelor
uzate
Volumul maxim de ape uzate deversat este de circa
18 mc/sec. După realizarea liniei I de epurare a apei va fi
epurat un volum maxim de 10 mc/s urmând ca, după
realizarea liniei a II-a, să fie epurat debitul maxim de 18
mc/s.

Apa este o substanţă absolut


indispensabilă vieţii, indiferent de forma acesteia,
fiind unul dintre cei mai universali solvenţi. Apa
este un compus chimic al hidrogenului şi al
oxigenului, având formula chimică brută H2O
(vedeţi Apă (moleculă)). Apa este una din
substanţele cele mai răspândite pe planeta Pământ,
formând unul din învelişurile acesteia.