Sunteți pe pagina 1din 1

NR. /..

IMPUTERNICIRE
Subscrisa S.C. S.R.L., cu sediul in localitatea .., str.
.. nr. , bl. .., sc. ., ap. .., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. J/../., CUI .., reprezentata de
.., nascut la data de . in ..,
Jud. , domiciliat in .., str. .. nr. ,
bl, sc. ., ap. , Jud. .., in calitate de administrator prin
prezenta il/o imputernicesc pe domnul/ doamna ., domiciliat/a in
.., str. nr. ., bl. , sc. .., ap. , CNP
., CI seria nr. .. eliberata la data de .., pentru ca
in numele meu si in contul societatii sus mentionate sa indeplineasca toate formalitatile
necesare la Oficiul Registrului Comertului ...................... pentru
............................................................................................................................................
.................................. si sa semneze formularele corespunzatoare acestor operatiuni,
semnatura sa fiindu-mi opozabila atat mie cat si tertilor.

Administrator,
.

S-ar putea să vă placă și