Sunteți pe pagina 1din 2

Activele intreprinderii clasificarea, continut, caracteristica Activul reflecta trasatura bunurilor sau mijloacelor de a se afla intr-o continua miscare

si transformare si de a se identifica cu insasi activitatea intreprinderii respective. Activul patrimonial cuprinde mijloacele economice ca avere concreta si drepturile de creanta.

Active pe termen lung(imobilizari) acele categorii de bunuri care au rezistenta durabila in intreprindere si care nu se consuma la prima utilizare. Active nemateriale acele bunuri care nu au o forma fizica concreta, dar se reprezinta printr-un document juridic sau comercial: - Cheltuieli de organizare cheltuieli aferente crearii intreprinderii(executarea stampilei, taxele de stat, servicii de consultatii); - Brevete drepturi exclusive garantate de stat pe o anumita perioada pentru fabricarea unui fel de produs, utilizarea sau vinzarea unui produs specific; - Embleme comerciale simboluri inregistrate protejate de stat cu drepturi exclusiv de utilizare pentru identificarea marfurilor, serviciilor unor persoane juridice sau fizice de marfurile altor persoane juridice sau fizice; - Licente drepturi intocmite juridic pentru practicarea unui anumit gen de activitate; - Know-how cunostinte tehnico-stiintifice, tehnologice, comerciale, financiare, organizatorice de gestiune etc, acumulate de intreprindere care constituie secret comercial si aduc avantaj economic; - Copyright drept de autor garantat de stat pentru publicarea, editarea, vinzarea operelor literare, muzicale, video, cinema etc, pe intreaga durata prevazuta de legislatie; - Programe informatice un set de documentatie tehnica si de exploatare precum si complexul de programe pentru sistemul de prelucrare a informatiei; - Desene si mostre industriale un nou tip de articol inregistrat cu functie de utilitate care acorda detinatorului documentului de protectie dreptul exclusiv de utilizare a articolului; - Francizele drepturi acordate de o intreprindere altei persoane juridice sau fizice pentru utilizarea unei anumite formule a produsului sau tehnologii a procesului de productie pentru un comision stabilit. Active materiale pe termen lung cuprind activele care imbraca o forma fizica, naturala, au o durata de functionare utila mai mare de 1 an, se utilizeaza in activitatea intreprinderii sau se afla in procesul crearii si nu sunt destinate vinzarii: > Active materiale in curs de executie includ cheltuieli pentru achizitionarea si crearea activelor la beneficiarul constructiei in decursul unui proces indelungat (achizitionarea utilajului care necesita montare, constructia cladirilor si edificiilor speciale, plantarea si cultivarea plantatiilor perene). > Mijloace fixe includ activele materiale, pretul unitar al carora depaseste plafonul stabilit de legislatie, planificate pentru utilizare mai mult de 1 an in activitate de productie comerciala si alte activitati sau pentru alte scopuri administrative(cladiri, masini, utilaje); > Terenuri imobil cu durata de utilizare nelimitata in desfasurarea activitatii intreprinderii sau poate fi destinata inchirieirii. > Resurse naturale partea naturala a activelor materiale pe termen lung care are forma naturala concreta de rezerve de petrol, gaze, piatra, material lemnos etc. extrase in cursul unei perioade indelungate. Active financiare pe termen lung investitii financiare pe termen lung si creante pe termen lung. I. Investitii financiare pe termen lung sunt active detinute de intreprinderea investitor mai mare de un an in scopul ameliorarii situatiei sale financiare prin obtinerea veniturilor(dobinzii, devidende, redevente). Investitii financiare reprezinta cheltuielile intreprinderii legate de procurarea hirtiilor de valoare, alocarea mijloacelor in capitalul statutar al altor intreprinderi. Investitiile se impart in: 1. Investitii financiare in parti nelegate cind investitorul detine pina la 20% din capitalul statutar al intreprinderii in care sa investit; 2. Investitii financiare in parti legate includ investitiile in intreprinderi asociate si investitii in intreprinderi fiice. Intreprindere asociata intreprindere in care investitorul exercita o influenta notabila si detine de la 20% pina la 50% actiuni sau participatii la capitalul statutar. Intreprindere fiica intreprindere care se afla sub controlul altei intreprinderi (mama) ce contine peste 50% de actiuni sau participatii in capitalul statutar. II. Creante pe termen lung valori economice avansate temporar de intreprindere altor persoane juridice sau fizice pe o perioada mai mare de 1 an si pentru care urmeaza sa primeasca echivalent valoric. Toate persoanele fizice si juridice ce au beneficiat de o valoare avansata debitori. Active curente se caracterizeaza prin faptul ca participa la procesul de productie cu intreaga lor valoare de utilitate si care se consuma si isi transmit dintr-o data valoarea lor asupra produsului nou creat. Durata ciclului de exploatare mai mica de 1 an, ele intra, ies in si din patrimoniu de mai multe ori in cursul unei perioade de gestiune. Stocuri de marfuri si materiale activele destinate vinzarii in cazul activitatii economice ordinare sau inregistrate ca productie in curs de executie sau destinate consumului in procesul de productie si la prestarea de servicii: a) Materiale destinate utilizarii in procesul de productie; b) Marfurile, inclusiv terenurile si alte active materiale achizitionate si destinate revinzarii; c) Obiecte de mica valoare si scurta durata sunt obiecte ce fac parte din mijloace de munca cu un termen de exploatare mai mic de 1 an si valoarea unitatii pina la 1000lei. d) Productia in curs de executie este caracteristica pentru intreprinderile de productie, care in momentul dat nu este altceva decit piese, semifabricate, materiale prelucrate partial etc. e) Produse finite rezultatul final al procesului de productie, se pastreaza la depozite si sunt destinate vinzarii. Creante pe termen scurt valori economice avansate temporar de intreprindere altor persoane fizice si juridice pe un termen mai mic de un an si pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric: ~Creante privind facturile comerciale; ~Creante ale partilor legate;

~Creante privind avansurile acordate;

~Creante ale bugetului; ~Creante ale personalului; ~Creante privind veniturile calculate; ~Alte creante pe termen scurt. Investitii financiare pe termen scurt investitii pe care intreprinderea are intentia sa le comercializeze sau sa le stinga in curs de un an, cu exceptia titlurilor de valoare de piata cu lichiditate inalta, avind un termen de stingere pina la 3 luni. Mijloace banesti reprezinta disponibilitati banesti in casierie, depozite, conturi de decontare, valutare si in alte conturi de banca